HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU"

Transkriptio

1

2

3 Petri Cederlöf

4 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU NUORISOTOIMET RAKENNEMUUTOKSEN KYNNYKSELLÄ Selvitys kunnallisen nuorisotyön asemasta ja haasteista kunta- ja palvelurakenteen uudistuksessa, sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyöstä Petri Cederlöf ja Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja C. Oppimateriaalit 14, 2007 ISBN ISSN Painopaikka: Gummerus Kirjapaino Oy Vaajakoski, 2007 Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Annankatu 12, Helsinki

5 1. Johdanto Lähtökohdat Raportin sisältö Kiitokset Projektityö Esittely Keskeiset työvaiheet Projektin toteutumisesta Sisällöstä suhteessa tavoitteisiin Projektin luonne, aineistot ja niiden käsittely Raportin luonne ja sisällön varmuustasot OSA I: TAUSTAT JA KEHITYSSUUNNAT 2. Nuorisotyö ja nuorisolaki Nuorisotyöstä Suomessa Suomalaisen nuorisotyön kehityksestä Nuorisotyön päätoimijat Kunnat 25, Kirkollinen nuorisotyö 27, Järjestöjen nuorisotyö ja - toiminta 27, Projektit 28, Nuorisotoimen hallinto- ja tukijärjestelmä 29 Nuorisotyöntekijät Kunnallisten työntekijöiden jakautuminen kunnittain 35 Työtehtävät ja toiminnot kuntien nuorisotyössä Kontaktityö perustyönä ja kohdennettuna työnä 36, Työn sisällön tavoitteellisia painotuksia 38, Nuorten osallisuus ja nuoriso-politiikka 41 Nuorisotyön paikka ja nuorisotyöntekijän roolit palvelujärjestelmässä Nuorisotyön aseman ja sisällön myönteiset mahdollisuudet 44, Nuorisotyöntekijä ja nuoret 45, Nuorisotyö ja palvelujärjestelmä 47 Nuorisotyön koulutus Yleistietoja kuntien nuorisotoimista Nuorisotyön sisällöstä ja asemasta Kuntien nuorisotyön palveluista 51, Kuntien nuorisotyön aseman kehityksestä 53, Nuorisotoimien taloudelliset voimavarat 54 Haasteita nuorisotoimissa

6 6 Sisällys Arvostus ja merkitys 57, Kehitystarpeita 57, Arviointi, laatutyö ja strateginen työ 59, Nuorisotyön yleisiä haasteita pienissä kunnissa Nuorisolaki Nuorisotyön määrittely Nuorisopolitiikka Nuorisotyön sisältö Nuorten osallistuminen ja kuuleminen Kysymyksiä Lähteet Aluerakenteesta ja -kehityksestä Johdanto Alueellisuus ja kunnat Suomen kunnat ja kuntarakenne Kuntarakenteen ja kuntien tehtävien kehitys Kuntien yhteistyö Seutuyhteistyö ja seutuistuminen Kuntien yhdistyminen Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta Parasta kuntiin kuntalaisten parhaaksi Kupru kannustaa Kohti uusia kuntia ja palvelualueita Uudistuksen toteutus Rakenneuudistuksen toteutuminen Uudistuksen tarve Valtioneuvoston selonteko , Valtioneuvoston esitys , Suomen Kuntaliiton kehityslinjaukset Uudistus valtakunnallisena prosessina Alustavat rakenne-esitykset 103, Muutoksia kohti 105, Arvioita puolesta ja vastaan 106 Rakenteellisia keinoja Perustavat rakenteelliset uudistukset 107, Tuottaminen ja järjestäminen 109, Verkottuminen, yhteistyö, kumppanuus 110 Toiminnallisia keinoja Toiminnan tehokkuuden ja laadun parantaminen 112, Eri malleja ja haasteita 113, Yritykset ja järjestöt palvelutuotantoon 115 Tilanne keväällä Nuorisotoimien palvelurakenteen kehitys vuoteen 2006 mennessä Yhteistyö kunnan alueella ja kuntaorganisaatiossa Yhteistyö seurakuntien kanssa 119, Yhteistyö järjestöjen kanssa 120, Yhteistyö nuorisotyön lähitoimijoiden kesken 121

7 Sisällys 7 Kuntien välinen ja ylikunnallinen yhteistyö Nuorisotyön ja nuorisopalvelujen tuottaminen kunnissa Trendi ja asennoituminen siihen 126, Palvelujen tuotanto 128 Ostopalvelut Vaihtoehtoiset tavat 133, Lähipalvelut ja vaihtoehtojen hyödyt Aluehallinto ja aluekehitys Aluerakenne Kunnallisia jakoja 137, Valtionhallinnon keskeinen aluerakenne 139 Alueiden kehittämisen toimintarakenne Aluepolitiikan kehitys 143, Valtio ja maakunnat 144, Aluekehittämisen ohjelmat ja politiikat 146, EU:n aluekehitysrahoitus 150 Valtakunnallisia aluekehityksen linjauksia Valtioneuvoston selonteko , Katsaus Suomen aluepolitiikkaan 152, Selvitys eheyttävästä aluepolitiikasta (2007) 153, Hallitusohjelman 2007 linjauksia 155 Kysymyksiä Lähteet Ammattikorkeakoulun haasteita Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyön sekä valtakunnallisen rakenteen haasteet Ammattikorkeakoululain säädökset Rakenteelliset kehittämishaasteet Rakennemuutos korkeakoulujärjestelmässä Tutkimus- ja kehitystyön valtakunnallinen rakenne, verkostot ja keskittymät Humanistinen ammattikorkeakoulu Organisaatio Opiskelu Humakin kehityksestä Humakin kehittämishaasteista Yleisiä kehittymistavoitteita Rakenteellisia haasteita Tutkimus- ja kehittämistyön kehityksestä Verkottumisen haasteita Strateginen kehitystyö Tutkimus- ja kehitystyön näkymät Tutkimus- ja kehitystyön aiheita Tutkimus- ja kehitystyön kehittäminen Tutkimus- ja kehitystyön toteutus ja prosessit

8 8 Sisällys Kysymyksiä Lähteet OSA II: AJANKOHTAISKATSAUS 5. Kehitysaiheita nuorisotyön kannalta Johdanto Nuorisotyön aseman perushaasteita Yhteistyön käytännöt Moniammatilliset käytännöt ja verkostot 208, Kunta- ja seutuyhteistyöstä yleensä 211 Kuntien yhdistyminen Myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia 214 Organisointimuutokset kunnissa Ostopalvelujärjestely 216, Myönteisiä mahdollisuuksia 217, Uhkia ja epävarmuuksia 218, Sopimusohjaus ja tilaajatuottajamalli 220, Nuorisotoimen hallinnollinen asema 222 Nuorisotyön selkeyden ja kuvaamisen haaste Prosessien kuvaaminen 225, Palvelujen tuotteistaminen toiminnan kuvaaminen Nuorisotyön aluekehityksen perushaasteita Seutuyhteistyö nuorisotyössä Seutuyhteistyön tila vuonna , Käytäntöjä ja rakennemalleja 233, Seutuyhteistyön rakenteellinen taso ja nuorisotyön asema 234, Alueellinen järjestely: lähipalvelut, verkostot ja keskitetyt palvelut 235, Alueellisia nuorisotyö- ja nuorisohankkeita 236 Maakunnallisia ja maakuntien välisiä yhteyksiä Kumppanuuksia yli etäisyyksien 240 Valtakunnalliset verkostot ja kumppanuudet Nuorisotyön Senioriklubi 241, Nuorisotoimien Kymppikerhot ja Kanuuna-verkosto 241 Alueellisten keskittymien ja alueverkostojen ideat Valtakunnallinen näkökulma 243, Keskittymät ja verkostot paikallis-alueellisesti 245, Sähköiset nuorisotyöverkostot ja nuorisotyön verkostot 247 Kysymyksiä Lähteet Nuorisotyön huomiointi aluekehityksessä Johdanto Lääninhallitukset Maakunnan liitot Yleiskuva

9 Sisällys 9 Myönteisiä huomioita Tavanomainen tilanne Kriittisiä huomioita Rakenteellisia ongelmia Alukeskittymät ja niiden kehitystoimet Aluekeskusohjelma Kaupunkien rooli nuorisotyön aluekehityksessä Yhteenveto Valtakunnalliset nuorisokeskukset ja aluekehittäminen Keskusten perustoiminta ja asema Kehittymishaasteita kysymyksiä Lähteet Muutosten kynnyksellä Johdanto Nuorisotoimien erilaisuus ja asema uudistuksessa Nuorisolain toteutuminen Perusmääritelmät ja arvolähtökohdat Perustoiminnot ja tavoitteelliset palvelut Yleinen linjaus 290, Haasteellinen kokonaisuus 292 Tavoitteelliset sisällöt Nuorisotyön peruspalvelut 294, Liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen 296, Ympäristökasvatus 299, Muut toiminnot Kehityksen näkymät Selkeyttä muutoksen avuksi Moniammatillisuus ja suhde hyvinvointipolitiikkaan Uuudistuksen mahdollinen vaikutus Nuorisotoimien asema kunnissa 304, Aluehallinnon ja - kehityksen muutokset 306 Nuorisotyön ydintehtävistä ja osaamishaasteista Ennakointeja ja arviointeja 306, Perushaasteita 310, Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen haasteita 312 Nuorisotyön tutkimus- ja kehitystyöstä Nuorisotyön kehitystyön rakenteellisia haasteita Kysymyksiä Lähteet

10

11 Vuonna 2006 voimaan tullut nuorisolaki linjaa aiempia lakeja selkeämmin nuorisotyön sisältöä ja tehtäviä. Nuorisolaki on keskeinen nuorisotyön toteutusta kunnissa linjaava asiakirja. Siten se on ajankohtainen tausta nuorisotoimien haasteiden tarkastelulle. Vuonna 2007 kunta- ja palvelurakenneuudistus oli jo vaikuttamassa monien kuntien nuorisotoimien ja muiden nuorisotyön toimijoiden toimintaympäristöön. Uudistus on tarkoitus toteuttaa vuoteen 2013 mennessä. Uudistukseen liittyvät muutokset palvelujen organisoinnin tavoissa ovat monivuotinen haaste myös nuorisotyölle. Lisäksi vuoteen 2007 mennessä Suomessa virittyi tavoitteeksi aluehallinnon ja - kehityksen rakenteellinen muutos. Yhdessä kunta- ja palvelurakenteen uudistuksen kanssa sekin muodostaa haasteita myös nuorisotoimialalle ja voi vaikuttaa nuorisotyön asemaan alueilla ja kunnissa. Vuoteen 2007 mennessä myös ammattikorkeakoulujärjestelmä oli muuttumassa. Humanistisen ammattikorkeakoulun toiminnan kautta voidaan tarkastella, millaista ammattikorkeakoulun nuorisotyötä alueellisesti palveleva tutkimus- ja kehitystyö on ja mitä haasteita sille on tarjolla. Muutoksenalaisessa tilanteessa tähän raporttiin ei ollut mielekästä kirjoittaa sisältöesimerkkejä palvelurakenteesta, koska kevääseen 2007 mennessä varmuutta kuntien ratkaisuista ei vielä ollut: ei ollut tiedossa, miten nuorisotoimi tulisi asemoitumaan lain edellyttämissä selvityksissä ja -suunnitelmissa, saati rakenneuudistuksen yleisessä kehityskulussa. Uudistuksen edellä saattoi kuitenkin lähestyä alustavasti kysymystä siitä, millaisin tavoin nuorisotyö voi asemoitua. Motoksi tämän raportin tarkoitukselle sopii esimerkiksi lyhenne: evvk. Sen merkitys voidaan tulkita, kuten joissakin tietooni tulleissa nuorten toimintaryhmissä, seuraavasti: Ei valiteta vaan kehitetään! Todellisuus on myös merkityksien synnyttämistä ja niiden vaikutusta. Kunta- ja palvelurakennemyllerryksessä nuorisotyön ei kannata vain odotella passiivisesti, jäädä tuleen makaamaan, vaan nähdä muutokset mahdollisuuksina ja kääntää ne edukseen.

12 12 1. Johdanto Tämä kirja on tarkoitettu nuorisotyön oppi- ja koulutusmateriaaliksi sekä nuorisotyön opetuksen ja kehitystyön taustakäsikirjaksi. Raportin rinnalla käytettäväksi tarkoitettu oheismateriaali on Humanistisen ammattikorkeakoulun nettisivuilla osoitteessa Se löytyy osoitteesta valitsemalla: Tutkimus- ja kehitystyö Järjestö- ja nuorisotyön hankkeet Nuorisotyö ja -politiikka. Tämä raportti liittyy vuosina tehtyyn projektityöhön, jonka painopiste oli kunnallisessa nuorisotyössä ja kuntien nuorisotoimessa. Painotus näkyy tämän raportin sisällössä, jossa muihin nuorisotyön toimijoihin paikoin viitataan, mutta ne ovat esillä vain suppeasti. Koko suomalaisen nuorisotyön valtakunnallisten haasteiden kannalta tarkoituksenmukaista olisi tarkastella yhtäläisesti ja rinnakkain kuntien, seurakuntien, kansalaisjärjestöjen ja projektien nuorisotyötä sekä kaikkia keskeisiä alan koulutusväyliä. Näin laaja näkökulma ei tässä työssä kuitenkaan ollut mahdollinen. Raportin sisältö perustuu tilanteeseen kevääseen 2007 asti. Ajankohtaiskatsauksena sisällön varmuustasot vaihtelevat (katso edempänä). Luvussa 2 esitetään katsaus suomalaista nuorisotyötä koskeviin valtakunnallisiin yleistietoihin ja nuorisolakiin. Luvussa 3 kuvataan perustietoja Suomen kunta- ja aluerakenteesta, kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta, kuntien nuorisotyön palvelurakenteesta sekä aluehallinnon ja -kehityksen rakenteesta. Luvussa 4 esitetään perustietoja ammattikorkeakoulujen tehtävistä ja ammattikorkeakoulujärjestelmän rakennehaasteista sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun kehitysnäkymistä ja tutkimus- ja kehitystyöstä nuorisotyön kannalta. Raportin toinen osa ja sitä tukevat nettiaineistot käsittelevät nuorisotoimien tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkia, joita kunta- ja palvelurakennemuutoksen edellä nousi esille. Näin ne ovat tämän työn ajankohtaisinta sisältöä. Luvussa 5 esitetään huomioita ja näkökulmia kuntien nuorisotoimien kehitysaiheista. Luvussa 6 tarkastellaan nuorisotyön ja nuorisoaiheiden huomiointia muutamien alueellisten organisaatioiden ja aluekehityksen kannalta. Luku 7 sisältää yhteenvetoa ja johtopäätöksiä raportin aiheista vuoteen 2007 mennessä. Oppikirjakäyttöä varten lukujen lopussa on aiheen tarkasteluun johdattavia kysymyksiä.

13 1. Johdanto 13 Kiitän opetusministeriön nuorisoyksikköä työni mahdollistaneesta rahoituksesta sekä Humanistista ammattikorkeakoulua osallistumisesta projektiin. Kiitän esimiestäni Sirpa Teräväistä hyvästä ja toimivasta dialogista sekä luontevasta asennoitumisesta, ohjausryhmäni jäseniä kommenteista, kiinnostuksesta ja kannustuksesta sekä opetusministeriön nuorisoyksikköä vuorovaikutuksesta. Suuren kiitoksen ansaitsevat ne monet kuntien nuorisotyön toimijat ja muut toimijat sekä alan opiskelijat, joita tapasin lukemattomista kunnista eri puolilla Suomea, pääasiassa vuoden 2006 kuluessa. Poikkeuksetta näissä kontakteissa suhtautuminen minuun ja työhöni oli ystävällistä, usein hyvin vastaanottavaista ja avointa. Uusista näkökulmista voin yleisesti kiittää suurta osaa syksyn 2006 työseminaarien koko osallistujajoukosta. Lisäksi kiitän erityisesti kaikkia niitä lääninhallitusten nuorisotoimien toimijoita, Humakin, Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Etelä-Pohjanmaan opiston lehtoreita sekä kaikkia niitä opiskelijoita, jotka antoivat oman panoksensa seminaarien valmisteluun ja toteutumiseen; kaikkien lääninhallitusten nuorisotoimi osallistui myös taloudellisesti syksyn 2006 seminaarien tiedotukseen ja valmisteluun. Käsikirjoituksen eri osia kommentoivat ohjausryhmäni jäsenet, jotka muutenkin seurasivat työtäni ja sen näkökulmia. Erityisesti kiitän Anu Gretscheliä ja Merja Kylmäkoskea perusteellisesta tekstiosien läpikäynnistä ja kommentoinnista. Kiitos Jyrki Laineelle hyvästä vuorovaikutuksesta ja kommentoinnista tekstiä toimitettaessa. Lämpimät kiitokseni esitän lisäksi niille yli sadalle kuntien nuorisotyön, lääninhallitusten nuorisotoimien, maakunnan liittojen, sekä seutu- ja aluekeskushankkeiden toimijalle, jotka omien kiireidensä keskellä vastasivat päivittäviin kyselyihini keväällä Sähköpostini meni ajoittain tukkoon ja puhelinkorva lukkoon.

14 14 1. Johdanto Nuorisotyön koulutukseen kytketty vuorovaikutuksellinen tutkimus- ja kehittämishanke ; HU MAK-projekti Päärahoittaja: Opetusministeriö Toteuttaja / kotiorganisaatio: Humanistinen ammattikorkeakoulu Vastaava projektityöntekijä: Tutkija Petri Cederlöf Toteutusidea perustui kirjoittajan suunnitelmiin sekä niiden pohjalta opetusministeriön ja Humakin edustajien sekä ohjausryhmän kanssa käydyissä keskusteluissa täsmentyneisiin painotuksiin. Sitova puitesuunnitelma päivitettiin maaliskuussa Sisällön ja toteutuksen pääpiirteisin ei tullut huomattavia muutoksia. Sisällön painotusten on kuitenkin suunnitemallisesti annettu elää aineisto- ja havaintolähtöisesti. Projektin lähtökohdat: Kunta- ja palvelurakenneuudistus Vuoden 2006 nuorisolaki: nuorisotyön tavoitteelliset tehtävät ja palvelut Humanistisen ammattikorkeakoulun lakisääteinen tehtävä toteuttaa työelämää ja aluekehitystä palvelevaa tutkimus- ja kehitystyötä Projektin perusnäkökulmat: Pääaihe ja tarkastelun kohde on kunnallinen nuorisotyö. Nuorisotyö kunnassa ja alueellisesti ei kuitenkaan toteudu vain kunnan nuorisotoimen tekemänä. Kunnan vastuulla on se, että palveluja ja toimintoja toteutuu, mutta niitä järjestävät ja toteuttavat monet tahot. Keskeisiä nuorisotyön toimijoita kuntien lisäksi ovat seurakunnat ja järjestöt. Lisäksi nuorisotyön järjestämisessä ja toteutuksessa on mukana muitakin toimijoita ja organisaatiomuotoja. Näkökulma on organisointitasolla. Tarkastelu keskittyy mahdollisiin ja toteutuviin tapoihin järjestää, organisoida ja tuottaa nuorisotyötä Keskeisiä aiheita ovat kuntayhteistyö, kuntien välinen toiminta ja uudet kuntamuodot.

15 1. Johdanto 15 Projektin pääkysymykset: Millaisia muutospaineita ja haasteita, uhkia ja mahdollisuuksia, kunta- ja palvelurakenneuudistus tuottaa kunnalliselle nuorisotyölle? Millaisia ovat kunnallisen nuorisotyön näkymät toteuttaa nuorisolain 2006 tavoitteita sekä millaisia kysymyksiä liittyy työn arvopohjaan ja perusteluun? Millaisia nuorisotyön organisoinnin ja kehittämisen hyviä käytäntöjä sekä niihin liittyviä siirtovaikutuksen ja vertaisoppimisen malleja on olemassa? Millaista on työelämää ja aluekehitystä palveleva tutkimus- ja kehitystyö Humanistisessa ammattikorkeakoulussa? Miten nyt näköpiirissä olevat yleiset muutokset vaikuttavat nuorisotyön osaamisen vaatimuksiin, koulutukseen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön? Projektin pääprosessit Kartoitustyö: perustietojen ja näkemysten kokoaminen Tiedon levittäminen rakenneuudistuksen haasteista nuorisotoimille. Seminaarisarjan suunnittelu, valmistelu ja toteuttamien Projektin pääraportin ja internet-aineiston työstäminen. 1) Käynnistys- ja pohjustusvaihe: tausta- ja yleistiedon kokoaminen, suunnittelu ja kontaktien pohjustaminen noin neljän kuukauden ajan alkuvuoteen Alkuvaiheessa kokosin ja luin temaattista tausta-aineistoa, kirjoitin keskeisiä teemoja käsitteleviä käsikirjoitustekstejä, tiedotin projektista sekä rakentelin informanttisuhteita ja suunnittelin kontaktimatkoja. Aiheeseen liittyvän julkisen viestinnän seurantaa jatkoin koko projektin ajan. 2) Kontaktivaihe: informaation kokoaminen ja levitys noin kymmenen kuukauden ajan loppuvuoteen Keskeinen työosuus vuoden 2006 aikana koostui henkilö- ja ryhmäkontakteista ja niihin liittyvästä matkustelusta eri puolilla Suomea, muutamista luennoista sekä syksyn seminaarien sarjan valmistelusta ja toteutuksesta. Myös seminaarisarjan toteutukset sisälsivät monia kontakteja ja keskusteluja nuorisotyön edustajien kanssa. Projektin kontaktimatkoja toteutui 24 joulukuusta 2005 tammikuuhun Itse seminaaritoteutukset tukiprosesseineen veivät pääosan työajasta osapuilleen syyskuun puolivälistä marraskuun lopulle. 3) Kokoamis-, analyysi-, ja raportointivaihe: informaation käsittely ja työstäminen sekä kirjoitustyö noin neljä kuukautta kevätkaudella Talven aikana kävin läpi koottua aineistoa, kirjoitin taustakatsausosioita ja työstin teemallisia lukuja

16 16 1. Johdanto käsikirjoitukseksi. Maaliskuussa siirryin alueittain tapauskohtaisten tietojen ja näkökulmien läpikäymiseen. Työstin tekstiosia, joita muokkasin saamieni kommenttien mukaan ja joista kävin toimitusdialogia tekstin toimittajan kanssa. Pääosa tekstistä oli toimitettu kesäkuun alkuun mennessä, minkä jälkeen toimittaja vielä hioi käsikirjoituksen kokonaisuutena tehtyäni siihen hänen esittämiään korjauksia. Projektin päätehtävänä on ollut informaation kokoaminen ja levittäminen nuorisotoimien tilanteesta, niiden alueellisesta huomioinnista, sekä kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta ja sen tavoitteiden kehityksestä suhteessa nuorisotoimiin. Toteuma vastaa ammattikorkeakoululain mukaista tutkimus- ja kehitystyötä: projekti palveli nuorisotyön opetusta koulutusseminaarein sekä opiskelija- ja lehtorikontaktein. Projekti palveli myös alan työelämää koulutuksen ja informaation levittämisen menetelmin. Tätä kautta edistettiin myös aluekehitystä siihen liittyviä teemoja painottamalla. Samaan pyritään tällä raportilla ja internet-aineistolla. Projektissa informaation kokoaminen ja levittäminen kietoutuvat yhteen: useimmissa kontakteissa sekä koottiin tietoja ja näkemyksiä että levitettiin niitä. Projekti pyrkikin dialogiseen, vuoropuhelevaan ja ajankohtaiseen otteeseen. Informaation keruun osalta käytiin läpi Manner-Suomi siten, että noin joka toisesta seutukunnasta ja kymmenistä kunnista koottiin tietoja, valtakunnallisesti tarkastellen kerättiin yleistietoja ja joitakin esimerkkitietoja koottiin jokaisesta maakunnasta. Henkilökohtaisia keskusteluja eri puolilla Suomea kävin noin sadan ihmisen kanssa; näissä kontakteissa kohtasin noin 60 nuorisotyön edustajaa, joiden kautta yhteys kuntatasoon kattoi noin sata kuntaa 38 seutukunnassa. Samassa yhteydessä kohtasin muita alan edustajia noin 40. Ryhmäkeskustelukontakteissani mukana oli noin 90 kuntien nuorisotyön edustajaa ja noin sata alan opiskelijaa. Siten yhteensä henkilökohtaisiin ja ryhmäkeskusteluihin osallistui noin 150 nuorisotyön edustajaa ja yli 100 opiskelijaa. Syksyn 2006 työseminaareja järjestettiin yhdeksän eri puolilla Suomea. Noin kuuden tunnin seminaareissa tavoitteena oli kolmikanta, jossa nuorisotyöntekijät, alan opiskelijat ja alan opettajat kohtaisivat näkemyksineen. Seminaareissa alustin projektin aihepiiristä noin kahden tunnin ajan. Tämän jälkeen osallistujat jakautuivat ryhmiin, joissa keskusteltiin aiheista noin kaksi tuntia kerrallaan. Iltapäivällä käydyssä loppukeskustelussa ryhmät esittivät näkökulmia ja painotuksia koko

17 1. Johdanto 17 osallistujajoukolle. Seminaareihin osallistui alustusosuuden ajan henkilöä ja koko seminaariajan henkilöä. Nuorisotyöntekijöitä ja nuorisotyön opiskelijoita osallistui koko seminaaripäivän sisältöön kumpiakin noin 200. Tämän lisäksi pidin aiheista muutamia yleisöluentoja sekä alustuksia erilaisille valtakunnallisesti tai alueittain kootuille ryhmille. Tilaisuuksiin osallistuneiden ja aineistojen levityksen mukaan tarkastellen, päällekkäisyyksiä pois lukien, hankkeella tavoitettiin yhteensä ainakin kuntien nuorisotyön toimijaa, ja siten mahdollisesti prosenttia kunnista. Projektissa on suunnitelman mukaan kartoitettu vuonna 2006 ajankohtaisia nuorisotyötä koskevia muutospaineita suhteessa kunta- ja palvelurakenteen kehityssuuntiin. Aiheita tarkastellaan maakunnittain koottujen yleistietojen sekä seutukunnittain ja kunnittain koottujen esimerkkitietojen perusteella. Nuorisotyön toteutumisen paikallista käytäntöä ja sisältöä tämä raportti vain sivuaa; nuorisotyötä tarkastellaan sen organisoinnin ja nuorisotoimen aseman kannalta. Nuorisotyön arvopohjaa projektista julkaistut tekstit (kesään 2007 mennessä) eivät käsittele muuten kuin esittämällä joitakin aineistolähtöisiä huomioita ja jäsentelyjä nuorisotyön arvostuksen haasteista ja haasteisiin vastaamisesta. Nuorisotyön arvopohjaa ja eetosta koskevan käsikirjoituksen ensimmäisen version kirjoitin työn alkuvaiheessa, mutta sen työstäminen olisi edellyttänyt enemmän aineiston läpikäyntiä ja käsittelyä kuin mihin tässä projektissa oli mahdollisuus ryhtyä. Sama koskee nuorisotyön perustelun kysymyksiä; niitä tarkastellaan tähän projektiin ja aiempiin vastaaviin töihini perustuen käytännöllisenä työn selkiyttämisen, tunnettuuden sekä tutkimuksen ja kehittämisen haasteena. Humanistisen ammattikorkeakoulun toimintaa raportissa esitetään erityisesti nuorisotyön kannalta sekä ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyön ja korkeakoulujen rakenteellisen kehityksen kannalta. Vaikka esimerkkinä on Humak, olen pyrkinyt viemään tarkasteluja yleisemmin koko toimialan tasolle. Projekti on ollut luonteeltaan dialoginen. Yleisesti dialogisuus merkitsee sitä, että projektissa tietojen ja näkökulmien tarjoaminen ja levittäminen nuorisotyön toimijoille on ollut yhtä keskeistä kuin tietojen ja näkökulmien kokoaminen heiltä ja nuorisotyöstä. Dialogisuus toteutui puhelinkeskusteluissa ja keskustelevissa tapaa-

18 18 1. Johdanto misissa sekä vastavuoroisessa sähköpostiviestinnässä. Tällä tavoin olin projektin kuluessa yhteydessä satoihin henkilöihin. Lisäksi syksyn 2006 seminaareissa dialogisuus konkretisoitui osallistujien keskusteluina sekä keskustelujen jälkeisinä esityksinä. Tällöin sain myös aiheita koskevaa palautetta. Keskeistä tässä dialogisuudessa on luottamuksellinen vuoropuhelu: työ tuotti laajahkon valtakunnallisen kontaktiverkoston, jonka kautta yhteyttä nuorisotoimiin saattoi jatkaa seuraavassa työssä. Muodollisesti projekti oli tutkimus- ja kehitystyötä ja oma nimikkeeni oli tutkija. Tulkitsen kuitenkin työni ensisijaisesti informaation kokoamiseksi ja välittämiseksi sekä selvitystyöksi, ja päätulokset sen mukaisesti, mutta en varsinaiseksi tutkimukseksi. En ole pyrkinyt minkään tutkimusongelman ratkaisuun. Työni on ollut ehkä tutkivaa kehittämistä tai kehittävää tutkimusta sikäli, että työn tarkoitus on tukea kehittämistä ja omaan toimintaani sisältyy tutkimuksellista otetta: tutkimuksellisuus leimaa jossain määrin aineiston keruuta, aineiston käsittelyä ja siihen liittyviä valintoja. Käyttämäni lähteet ja aineistot voidaan jaotella seuraavasti: Lähdeaineisto: kirjalliset tutkimusraportit ja selvitykset ja vastaava aines; ajankohtaiset yleiset asiakirjat: selvitykset, suunnitelmat, esitykset, lausunnot, uutisoinnit. Empiirinen aineisto: nuorisotyötä paikallisesti tai alueellisesti koskevat kirjalliset dokumentit; tallentamani sähköpostiviestit ja puhelut, joista olen tehnyt muistinpanoja; tapaamisissa keskusteluista tehdyt muistiinpanot; seminaarien ryhmäesitysten nauhoitteet ja niistä kirjoitetut tiivistelmät. Projektin toteutumisessa aika ei olisi riittänyt kootun informaation syvälliseen analyysiin. Käytetyn aineiston käsittelyyn ei liittynyt mitään erityisen metodisesti painottunutta otetta, mutta kuitenkin johdonmukaisuus. Kirjallisten lähteiden perusteella on kirjoitettu tiivistelmiä ja temaattisesti jäsentyneitä taustakatsauksia; osia näistä teksteistä on tiivistetty tähän raporttiin tai niitä on hyödynnetty lisäämällä huomautuksia ja viitteitä raporttiin. Ajankohtaisia asiakirjoja on käytetty temaattisina lähteinä raportin joissakin osissa. Muodollisesti todeten aineiston käsittely oli karkeaa sisällönanalyysiä: sisältöjen luokittelua muutamiin osiin ja teemoittelua joihinkin pääsisältöihin. Aineiston analyysiä tein tietenkin koko projektin ajan, mutta keskeinen analyysivaihe tapah-

19 1. Johdanto 19 tui taustateemoja (raportin luvut 1 4) ja aineistolähtöisiä huomioita (alkaen luvusta 5) pohtiessa ja auki kirjoittaessa sekä niitä sisällöllisesti toisiinsa vertaillen. Kokoamastani aineistosta suuri osa jäi toistaiseksi käsittelemättä, mutta on hyödynnettävissä muissa yhteyksissä. Raportti on päätarkoitukseltaan ajankohtaiskatsaus, ja se on tehty tilanteessa, jossa monet raportin tarkastelemat aiheet ja kohteet olivat muutostilassa. Tarkoituksena on silti, että kokonaistarkasteluna raportti toimisi myös oppi- ja käsikirjana usean vuoden ajan. Lukijan on hyvä huomioida esitetyn sisällön erilaiset yleisyyden, varmuuden ja luotettavuuden tasot. Luvut 2 4 ovat pääosin kirjallisin lähteisiin perustuvaan yleistietojen koostetta ja sikäli varmuustasoltaan ongelmattomia. Muilta osin luvusta viisi alkaen informaatio jakautuu kolmeen tasoon: 1) Yleistiedot. Yleistiedot perustuvat kirjallisiin lähteisiin, julkiseen informaatioon, internetistä koottuihin sisältöihin tai aineistoon, joka subjektiivisesta peruslähteestään huolimatta on varmistettavissa myös muista lähteistä. Tämä informaatio on jokseenkin ongelmatonta, kun vain huomioidaan raportin luonne ajankohtaiskatsauksena. 2) Tapauskohtaiset tiedot ja subjektiiviset näkemykset. Tekstissä viitataan joihinkin yksittäisten toimijoiden tai pienten ryhmien esittämiin käsityksiin ja näkökulmiin. Näitä tapauksia ja käsityksiä ja näkökulmia ei voi pitää sellaisenaan yleistettävinä, mutta ne ovat esimerkkejä mahdollisista ajankohtaisista tilanteista ja nuorisoalan näkemyksistä. 3) Kirjoittajan esittämät tulkinnat ja oletukset. Nämä ovat subjektiivisia sisältöjä, joiden asema vaihtelee sen mukaan, kumpaan edellä esitettyyn tasoon ne liittyvät. Joissakin tapauksissa nämä tekstiosuudet tukeutuvat myös kirjallisuuteen, kirjoittajan aiempaan tutkimus- ja selvitystyöhön sekä nuorisotyöyhteyksiin eri työperiodeissa vuodesta 1997 lähtien.

20

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Nuorisotoimen monet mahdollisuudet Johtaja Georg Henrik Wrede 1 Nuorisotyön mahdollisuudet - nuorelle Nuorisotyö on harrastamista ja omaa tekemistä lukuisissa järjestöissä.

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA NUORET PALVELUJEN PARIIN PALVELUIDEN YHTEISTYÖLLÄ Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke SEMINAARI 8.11.2012 Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Nuorisolaki uudistus. Maaliskuu 2015 Jaana Walldén

Nuorisolaki uudistus. Maaliskuu 2015 Jaana Walldén Nuorisolaki uudistus Maaliskuu 2015 Jaana Walldén Uudistamistarpeet ja aikataulu 2 Uudistustarpeet LANUKE, ohjelman nimi, tarkoitus ja arviointi sekä NUORAn tehtävät. Nuoren määritelmä eli ikärajat nuorilla

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Nuorisolain uudistusta valmistellaan

Nuorisolain uudistusta valmistellaan Katsaus toimialaan Nuorisolain uudistusta valmistellaan Valmistelussa hyödynnetään vuosittaiset toimialan seminaarit ja muut yhteiset tilaisuudet, edetään teemoittain, hyödynnetään avoimia nettikyselyjä

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

27.1.2006/72. Nuorisolaki 27.1.2006/72. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

27.1.2006/72. Nuorisolaki 27.1.2006/72. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 of 7 21/03/2011 13:10 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 27.1.2006/72 27.1.2006/72 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Nuorisolaki 27.1.2006/72

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Kokkola ja nuorisopalvelut

Kokkola ja nuorisopalvelut Kokkola ja nuorisopalvelut Asukkaita Kokkolassa 47 283 Ruotsinkielisiä 13% Nuorisopalvelut TA 2016: Toimintakulut 1,95me. Toimintatuotot 0,25me Henkilöstöä 27 htv (mukaan lukien etsivät 5htv ja Ohjaamo

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Mikä on keskeistä, mihin pyritään? Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

Nuorisolakiuudistus. Diasarja on julkinen 15.4.2014 alkaen. 27. maaliskuuta 2014 Nuorisoyksikkö 1

Nuorisolakiuudistus. Diasarja on julkinen 15.4.2014 alkaen. 27. maaliskuuta 2014 Nuorisoyksikkö 1 Nuorisolakiuudistus Diasarja on julkinen 15.4. alkaen 27. maaliskuuta Nuorisoyksikkö 1 Nuorisolain uudistus kahden hallituksen rajapinnassa ajallisesti, tavoitteena se, että lakiuudistus ja LANUKE tulisivat

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Järjestötoiminta kasvatti meidät? Nuoret järjestöissä ja järjestöt nuorten elämässä

Järjestötoiminta kasvatti meidät? Nuoret järjestöissä ja järjestöt nuorten elämässä Järjestötoiminta kasvatti meidät? Nuoret järjestöissä ja järjestöt nuorten elämässä Riikka Taavetti @rtaavetti vetovoimablog.com #vetovoimahanke Vetovoima-tutkimus: mitä tutkittiin ja miten? nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki

KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki Katariina Soanjärvi Projektipäällikkö, KT 2 OHJELMALLISIA LÄHTÖKOHTIA Osa toimia, joilla Suomi lunastaa Eurooppa 2020 strategian kansallisessa toimeenpanoohjelmassa

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan ammattiosaajaksi

Humanistisen ja kasvatusalan ammattiosaajaksi Koulutusohjelmat > Työpaikat Humanistisen ja kasvatusalan ammattiosaajaksi Ammatilliset perustutkinnot Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen

Lisätiedot

Vannu ry. Perustettu huhtikuussa 2006

Vannu ry. Perustettu huhtikuussa 2006 VANTAAN NUORISOJÄRJESTÖT - Vannu ry Perustettu huhtikuussa 2006 YLEISTÄ VANNUSTA Vantaan alueella a toimivien alueellisten nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöjen yhteistyöelin. Tehtävänä edunvalvonta ja

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 10.11.2014 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

Alustukset, luennot, opetus- ja koulutustehtävät nuorisotyö 1998-2013 + alkuvuosi 2014 Petri Cederlöf, helmikuu 2014

Alustukset, luennot, opetus- ja koulutustehtävät nuorisotyö 1998-2013 + alkuvuosi 2014 Petri Cederlöf, helmikuu 2014 1 1998-1999: 5 luentoa, 1 koulutuspäivä, 1 paneelikeskustelu - Luento: Nuorisotyön yhteiskunnallinen merkitys, syksy 98, Oulun kaupungin nuorisotoimi ja kutsutut - Luento: Nuorisotyön yhteiskunnallinen

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

LAPSI JA NUORISOPOLITIIKAN KOORDINAATION VAHVISTAMINEN SUUNNITELMIEN ESITTELYÄ JA REFLEKTOINTIA

LAPSI JA NUORISOPOLITIIKAN KOORDINAATION VAHVISTAMINEN SUUNNITELMIEN ESITTELYÄ JA REFLEKTOINTIA LAPSI JA NUORISOPOLITIIKAN KOORDINAATION VAHVISTAMINEN SUUNNITELMIEN ESITTELYÄ JA REFLEKTOINTIA Päivi Honkatukia & Lasse Siurala Nuorisotyön kehittämisverkoston koordinaatioryhmä 15.6.2010 HANKKEEN ETENEMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas KULTTUURITOIMINTA- KOKEILUT Anita Kangas KESKI-SUOMEN KULTTUURITOIMINTAKOKEILUN TAUSTA (VUOSINA 1976-1979) ARVO SALON JOHTAMA KULTTUURITOIMINTAKOMITEA 1974:2. KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET: TASA-ARVON

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 Avustukset lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-2015 toimeenpanoon Annika Kattilakoski, Kirjasto-, liikunta- ja nuorisoyksikkö, Pohjanmaan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Kommentit selvitysmies Markku Anderssonin työtä varten kehitysyhtiöt ja yritysten toimintaympäristö

Kommentit selvitysmies Markku Anderssonin työtä varten kehitysyhtiöt ja yritysten toimintaympäristö Kaisa Saario LAUSUNTO 9.4.2015 Työ- ja elinkeinoministeriölle Kommentit selvitysmies Markku Anderssonin työtä varten kehitysyhtiöt ja yritysten toimintaympäristö Työ- ja elinkeinoministeriö on 25.3.2015

Lisätiedot

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Ennakointiyksikkö Samuli Leveälahti 15.12.2004 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ennakoinnin ESR hanke Opetushallituksessa 1.1.2004

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Preventiimi 6.4., Helsingin NMKY Ehkäisevä työ (20.1. Espoo) On tavoitteellista toimintaa, keinoja tai toimenpiteitä, joilla vähennetään päihteiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Nuorisopalvelujen projektit (1/2)

Nuorisopalvelujen projektit (1/2) Nuorisopalvelujen projektit (1/2) 1. Alueellista yhteisöllisyyttä ja -toimintaa tukevat hankkeet Nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden uusi aalto Päihdetyö mediakasvatuksen keinoin Nuorten Vantaa osallisuus-

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN UUDISTUVISSA RAKENTEISSA

TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN UUDISTUVISSA RAKENTEISSA TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN UUDISTUVISSA RAKENTEISSA Sosiaali- ja terveysministeriön johdon, Huoltajasäätiön ja Sosiaalijohto ry:n tapaaminen 14-08-2014 Helsinki Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Nuorisolaki uudistus. Syyskuu 2015 Georg Henrik Wrede

Nuorisolaki uudistus. Syyskuu 2015 Georg Henrik Wrede Nuorisolaki uudistus Syyskuu 2015 Georg Henrik Wrede Uudistustarpeet miksi uudistetaan vuoden 2006 laki Nuoren määritelmä eli ikärajat nuorilla alle 29-vuotiaita LANUKE, ohjelman nimi, tarkoitus ja arviointi

Lisätiedot

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa LSAVI/ 2012 Lounais-Suomi 1.1.2012 Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Lisätiedot

Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä

Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011-2014 Verkostoseminaari 14.11.2012/Marjo Hannu-Jama MAAHANMUUTTAJASTA KUNTALAISEKSI (ESR

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

Nuorisotyöllä on merkitystä Opas kuntavaikuttajille ja nuorisotyöntekijöille nuorisotyön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Nuorisotyöllä on merkitystä Opas kuntavaikuttajille ja nuorisotyöntekijöille nuorisotyön yhteiskunnallisesta merkityksestä Nuorisotyöllä on merkitystä Opas kuntavaikuttajille ja nuorisotyöntekijöille nuorisotyön yhteiskunnallisesta merkityksestä 1 Nuorisotyö kohtaa nuoren miten kunta kohtaa nuorisotyön? Nuorisotyö on tukea,

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO

PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO Hyvä kirjasto elävä alue Mikkeli 13.11.2012 13.11.2012 Kirjastotoimenjohtaja Eila Ainali 1 Kirja pienen kirjaston tarpeisiin - viime vuoden urakkana oli kirja 13.11.2012

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

VERKKOVÄLITTEINEN VERTAISMENTOROINTI JÄRJESTÖTYÖN TUEKSI EMESSI2. 12.2.2015 /Minna Rajalin

VERKKOVÄLITTEINEN VERTAISMENTOROINTI JÄRJESTÖTYÖN TUEKSI EMESSI2. 12.2.2015 /Minna Rajalin VERKKOVÄLITTEINEN VERTAISMENTOROINTI JÄRJESTÖTYÖN TUEKSI EMESSI2 12.2.2015 /Minna Rajalin EMESSI2 11/2013 11/2015 Tavoite: edistää verkossa tapahtuvan vertaismentoroinnin avulla järjestötyöntekijöiden

Lisätiedot

YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen

YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen Kylätoiminnan neuvottelupäivät Tampere 16.11.2015 Tauno Linkoranta YTR:n verkostot Tukevat maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014-2020

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys

Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys "Korkeakoulujen alueellisessa tehtävässä on kysymys siitä, että maan eri alueille saadaan riittävästi korkeatasoista työvoimaa ja että alueille syntyy kestäviä, itseään

Lisätiedot

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan!

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! Arvoisa vastaaja Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! 1) Tämä on vapaaehtoistoiminnan paikalliseen infrastruktuuriin liittyvä kartoitus, joka toteutetaan joulutammikuun

Lisätiedot

NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA

NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA Opetushallinnon koulutustarjontaprojektien tavoitteita ja tuloksia Tulevaisuusluotain seminaari 9.2. 2005 Ilpo Hanhijoki Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Kumi-instituutin syysseminaari, Nastopoli Nastola 10.11.2006 Tiina Pärnänen Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Kansainvälisen

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11. Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.2007 Jyväskylän kaupunginhallitus päätti huhtikuussa 2005 sosiaali-

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011 Liite 1 Perustamissuunnitelma Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011 Alueellisen koordinoinnin rakenne

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

Immo Parvianen NUOLI/NV. Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014

Immo Parvianen NUOLI/NV. Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014 Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014 1 Nuorisokeskukset Nykylaissa 12 : valtionavustukset toiminta ja rakentaminen tulosperusteisuus: nuorisokäyttö ja toiminta-ajatus yleishyödyllisyys, ylijäämä

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen Valtiontalouden kehykset Hallitusohjelma Lainsäädäntöhankkeet Peruspalveluohjelma Paras- hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta

Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta Arviointityövälineiden kehittämisen taustaa Kolme nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointialuetta

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Rahaa jaetaan Pohjois-Suomen Lasten Kaste hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Koulun ja nuorisotyön yhteistyö. Kanuuna kuntien nuorisotoimenjohtajille tehdyn kyselyn tulokset Lasse Siurala ja Piia Aho 19.5.

Koulun ja nuorisotyön yhteistyö. Kanuuna kuntien nuorisotoimenjohtajille tehdyn kyselyn tulokset Lasse Siurala ja Piia Aho 19.5. Koulun ja nuorisotyön yhteistyö Kanuuna kuntien nuorisotoimenjohtajille tehdyn kyselyn tulokset Lasse Siurala ja Piia Aho 19.5.2011 1 Taustaa Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa kunnissa tapahtuvaa koulun

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus JOUSTAVA KOULUPÄIVÄ SEMINAARI 23.1.2013

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8. LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.2014 Esityksen runko 1. Valtakunnalliset nuorisokeskukset ja Suomen

Lisätiedot

Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015

Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena Lapin alueellinen kehittämisohjelma vuoteen 2015 Toteutus ESR -rahoitteisessa hankkeessa ajalla heinäkuu 2011

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa

Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa Kuntamarkkinat Jorma Suonio Tuotantojohtaja, toisen asteen koulutus 10.9.2014 Jorma Suonio 16 vuotiaiden väestöennuste Tampere + naapurikunnat

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA SISÄLLYSLUETTELO Taustaa... 3 Koulutustoiminnan avustamisen periaatteet... 3 Tunnusmerkkejä koulutustoiminnasta, jota ei rahoiteta RAY-avustuksella... 4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo Tavoite ja päämäärä... 2 EVIVA toimintaohjelman hallinto... 2 Päätoimenpiteet 2015... 2 Arviointi ja seuranta

Lisätiedot

Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä

Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät, Lahti 25.9.2014 Kehityspäällikkö Anna Kapanen, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Sosiaalisen vahvistamisen

Lisätiedot