PUHEENJOHTAJANPALSTA... 2 SIHTEERIN KOMMENTTI... 4 SUOMEN TILASTOSEURA , JUHLAPÄIVÄLLINEN STS 90 VUOTTA...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUHEENJOHTAJANPALSTA... 2 SIHTEERIN KOMMENTTI... 4 SUOMEN TILASTOSEURA 1920 2010, JUHLAPÄIVÄLLINEN STS 90 VUOTTA..."

Transkriptio

1 1 Sisällysluettelo PUHEENJOHTAJANPALSTA SIHTEERIN KOMMENTTI SUOMEN TILASTOSEURA , JUHLAPÄIVÄLLINEN STS 90 VUOTTA Elja Arjas, Juhlapuhe, Mistä tulet, tilastotiede ja minne menet? Heli Jeskanen-Sundström, Tervehdyspuhe TILASTOPÄIVÄT 2010: ECONOMETRIC TIME SERIES MODELS An extension of cointegration to fractional autoregressive processes Testing the Purchasing Power Parity Hypothesis: A Cointegrated VAR Analysis for I(2) Data Noncausal Vector Autoregression Modelling Volatility by Multiplicative Decomposition of the Variance Forecasting Noncausal Autoregressive Time Series* Diagnostic Tests Based on Quantile Residuals for Nonlinear Time Series Models Yhteisintegroituvuusasteen testaaminen kun aikasarjamalli on väärinspesifioitu QR-GARCH-M Model for Risk-Return Tradeoff in U.S. Stock Returns and Business Cycles VUODEN LEO TÖRNQVIST -PALKITTU PRO GRADU -TUTKIELMA Application of the exponential family state space model to mortality caused by alcoholic beverages ILTAPÄIVÄSEMINAARI: GLOBAALIT MUUTOKSET JA TILASTOTIEDE Globaalit haasteet: demokratia, etninen väkivalta ja eriarvoisuus Planetaarinen tilastotoimi ILTAPÄIVÄSEMINAARI:TILASTOLLISTEN OHJELMISTOJEN KEHITYSNÄKYMIÄ Muste the R implementation of Survo GUNNAR MODEEN -MINNESMEDALJEN SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS SUOMEN TILASTOSEURAN HALLITUS VUONNA SUOMEN TILASTOSEURAN JULKAISUJA TILASTOTIETEELLISIÄ TUTKIMUKSIA SUOMEN TILASTOSEURAN VUOSIKIRJA MUITA JULKAISUJA

2 2 PUHEENJOHTAJANPALSTA

3 3

4 4 SIHTEERIN KOMMENTTI Arto Kokkinen Sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävät lienevät seurassa kiireisimpiä yhdessä seuran esimiehen ja varaesimiehen kanssa. Saimme kuluvana vuonna kuitenkin jälleen kaikki suunnitellut tapahtumat järjestettyä ja hoidettua seuran hallintoon liittyvät asiat. Opintoihin liittyvien aikarajojen noudattamista vaativien keskittymisjaksojen aikana sain sihteerinä korvaamatonta apua seuran esimieheltä ja rahastonhoitajalta. Aktiiviset hallituksen jäsenet olivat korvaamattomia auttamalla kukin jonkin toimikauden tapahtuman järjestämisessä. Seuran jäsenmäärään nähden toimiston perusrutiinien pyörittämiseen tarvittavat välineet ovat olleet minimaaliset. Panimmekin kuluvan vuoden aikana alulle kunnollisen toimistojärjestelmäohjelmiston hankkimisen. Ohjelmisto sisältänee myös mahdollisuuden asiakasrekisterin hallintaan ja yksilöityjen laskujen tuottamiseen. Toivottavasti jäsenmaksujen laskutuksen ja jäsenmaksujen karhuamisen hallinnointi modernisoituvat. Kiitän Tilastoseuran hallitusta ja kaikkia seuran jäseniä hienosta vuodesta Matkalle mahtui monia upeita elämyksiä, kuten aikasarja-analyysin maailman huippujen kuunteleminen Tilastopäivillä 2010, iltapäiväseminaarien monialaiset esitelmät, sekä mieleen painunut jäsenistön yhteinen juhlaillallinen Tilastoseuran 90- vuotisen taipaleen kunniaksi vuosina Tuleva kausi tuo seuralle uudistuvan hallituksen. Tätä kirjoitettaessa hallituksen kokoonpano ei ole vielä tiedossa. Joka tapauksessa seuran sihteerin sähköpostiosoite säilyy ennallaan Muistuttaisin seuran jäseniä ilmoittamaan posti- ja sähköpostiosoitteen muutokset sihteerin sähköpostiosoitteeseen ja seuraamaan ilmoituksia seuran tapahtumista alla mainitussa web-osoitteessa: Tilastoseuran Internet-sivut:

5 5 SUOMEN TILASTOSEURA , Juhlapäivällinen STS 90 vuotta Mistä tulet, tilastotiede ja minne menet? Kuva: Jaana Huhta Elja Arjas Professori (emeritus) Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) JUHLAPUHE Mistä tulet: aluksi vähän historiaa Kun nyt juhlimme Tilastoseuran 90 vuotta jatkunutta toimintaa, mieleen nousee aivan aluksi kysymys siitä, minkälaisessa maailmassa ja Suomessa elettiin aikana jolloin Tilastoseura perustettiin? Tasavalta oli silloin nuori, oli kulunut vasta kolme vuotta maan itsenäistymisestä, maailmansota ja oma kansalaissotamme olivat päättyneet vain paria vuotta aiemmin, ja Tarton rauha solmittiin juuri samana vuonna. Tässä tilaisuudessa on kuitenkin luontevaa pohtia sitä paljon suppeampaa kysymystä, millaiselta maailma ja oma maamme sen osana näyttivät tilastotoimen ja tilastotieteen kannalta?

6 6 Varhaisimmat omat tilastotieteeseen liittyvät muistikuvani ovat 1960-luvun ensimmäiseltä puoliskolta eli suunnilleen tämän 90-vuotisen taipaleen puolivälistä. Tästä syystä olen hakenut joitakin tähdelliseksi katsomiani tietoja verkosta (ja käytän niitä tässä useimmiten lähdettä mainitsematta). Mennään kuitenkin aluksi vielä paljon kauemmaksi ja luodaan pikainen katsaus tilastotoimen kehitykseen Ruotsissa, sitten Suomen suuriruhtinaskunnassa, ja lopuksi vielä itsenäisessä Suomessa. Seuraavassa muutamia tärkeitä virstanpylväitä tästä kehityksestä, poimittuina Tilastokeskuksen verkkosivulta: 1748 perustetaan Ruotsin taulustolaitos 1749 Laaditaan Suomen ensimmäinen väestötilasto 1848 Tilasto-sana suomen kieleen 1865 Suomen tilastovirasto perustetaan 1870 Väestölaskenta neljässä suurimmassa kaupungissa 1879 Suomen ensimmäinen tilastollinen vuosikirja ilmestyy 1884 Tilastovirastosta Tilastollinen Päätoimisto 1920 Suomen Tilastoseura perustetaan Jatketaan tätä listaa vielä vähän lähemmäksi nykypäivää: 1921 Ensimmäinen elinkustannusindeksi 1934 Ensimmäinen väestöennuste 1948 Kansantuloa aletaan laskea Suomessa 1950 Ensimmäinen koko maan kattava väestölaskenta 1953 Ensimmäinen Liikeyrityslaskenta (Yritysrekisterin perusta) 1971 Tilastollinen päätoimisto muuttuu Tilastokeskukseksi 1990 Siirrytään rekisteripohjaiseen väestölaskentaan, Suomi toisena maana maailmassa 1995 Tilastokeskus avaa Internet-palvelunsa ensimmäisenä tilastovirastona Euroopassa Entä sitten tilastotiede? Aloitan mainitsemalla kolme uranuurtajaa: Adolphe Quetelet ( ): Ennen Quetelet iä tilastollisia menetelmiä oli käytetty havaintoaineistojen analyysiin lähinnä tähtitieteen piirissä, tasoittamaan pienimmän neliösumman menetelmää käyttäen havaintoihin sisältyviä mittausvirheitä, jotka oletettiin normaalijakautuneiksi. Quetelet sovelsi näitä kvantitatiivisia menetelmiä uudelle alueelle, tutkien yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisiä ilmiöitä kuten avioliittojen solmimista, rikollisuutta ja itsemurhia, ja pyrki selittämään niitä mm. sosiaalisilla tekijöillä. Hän kutsui tätä aluetta sosiaalifysiikaksi. Quetelet n ajatuksia vastustettiin mm. siitä syystä, että sen tulosten ( lakien ) katsottiin olevan ristiriidassa yksilöiden vapaan tahdon

7 7 kanssa. - Myös epidemiologiassa edelleen laajalti käytetty lihavuutta kuvaava indeksi body mass index (BMI) on Quetelet ltä peräisin. Francis Galton ( ) oli englantilainen tutkimusmatkailija, antropologi ja tilastotieteilijä, ns. biometrikkojen koulukunnan perustaja.. Hän oli Darwinin serkkupuoli ja aikansa ihmelapsi, joka oppi lukemaan kaksivuotiaana ja osasi viisivuotiaana kreikkaa ja jakolaskuja. Galton muotoili lain, jonka mukaan yksilön perimästä tulee 50 % kummaltakin vanhemmalta, 25 % kultakin isovanhemmalta, ja 12,5% kultakin iso-isovanhemmalta. (Mendelin tutkimukset olivat tällöin unohtuneet ja ne löydettiin uudelleen vasta vuonna 1900.) Sana regressioanalyysi on Galtonilta peräisin: Kuinka isän pituus selittää pojan pituutta? ( regression towards the mean ). Galton pyrki mm. selvittämään edelleenkin ajankohtaista kysymystä siitä, kuinka suuri osa ihmisen persoonallisuudesta voitaisiin selittää perimän ja kuinka suuri osa ympäristötekijöiden avulla. Galtonin teosten pohjalta syntyivät 1800-luvun loppupuolella eugeniikan ja ns. tieteellisen rasismin tutkimusalat. Galton asetti eri rodut älykkyysasteikolle, jonka toisessa ääripäässä sijaitsivat ateenalaiset ja heidän alapuolellaan laskevassa järjestyksessä englantilaiset, skotlantilaiset ja pohjoisenglantilaiset (vrt. Tatu Vanhasen tutkimukset). Karl Pearson ( ) perusti maailman ensimmäisen tilastotieteen laitoksen Lontoon University Collegeen. Hän vaikutti keskeisesti lineaarisen regressiomallin ja korrelaatiokertoimen teorian kehittämiseen; hyvin tuntemamme Pearsonin korrelaatiokerroin on nimetty hänen mukaansa. Karl Pearson oli myös merkittävä yhteiskunnallinen toimija, eugeenikko ja kansallismielinen sosialisti. Artikkelissaan Socialism and Natural Selection hän painottaa tasa-arvon merkitystä kansankokonaisuudelle todeten, että kansojen ja valtioiden välisissä konflikteissa se valtio, jossa on laaja köyhälistö, häviää sille valtiolle jonka väestö on tasa-arvoisempi. Näiden kolmen pioneerin jälkeen on sitten välttämättä mainittava Sir Ronald Aylmer Fisher ( ), jonka merkittävimmät tieteelliset työt sijoittuvat molemmille puolille Tilastoseuran perustamisajankohtaa, vuotta Tilastotieteen historiasta laajasti kirjoittaneen tanskalaisen Anders Haldin - monet läsnäolijat muistavat varmaan hänen kirjansa Statistical Theory with Engineering Applications, joka oli pitkään tilastotieteen cum laude tutkintovaatimusten keskeinen teos - mukaan Fisher oli nero, joka melkein yksinään loi modernin tilastotieteen perusteet. Fisherin nimeen liitetäänkin suoraan mm. Fisherin informaatio, Fisherin tarkka testi, Fisherin epäyhtälö ja Behrensin ja Fisherin ongelma. Fisher oli myös huomattava geneetikko ja häntä voidaan pitää erityisesti populaatiogenetiikan perustajana.

8 8 Näin siis maailmalla. Entä tilastotiede Suomessa? Seuraavassa joitakin hajatietoja: Josef Verner Tallqvist ( ) väitteli vain 24-vuotiaana väestötilastoon kuuluvalla tutkimuksellaan, joka herätti poikkeuksellisen paljon kansainvälistä huomiota. Hänet nimitettiin samana vuonna (1886) tilastotieteen dosentiksi. Dosentuurin opetusala muuttui myöhemmin kansantalous- ja tilastotieteeksi ja vuonna 1922 Tallqvist nimitettiin tämän alan professoriksi Helsingin yliopistoon. Tallqvistin myöhemmät julkaisut käsittelivät taloushistoriaa. Tilastoseuran perustamisen ajoilta on syytä mainita Helsingin yliopiston matematiikan apulaisen Jarl Waldemar Lindebergin ( ) kuuluisaksi tullut työ (1922), joka sisälsi yleiset ehdot todennäköisyyslaskennan keskeisen raja-arvolauseen voimassaololle, sekä hänen metsänarvioinnissa käytettyä linjalaskentaa koskevat tutkimuksensa (1924, 1926). Jonkinlaisena kuriositeettina voidaan mainita, että maineikkaan Suomen funktioteoreettisen koulukunnan perustaja, matematiikan professorina toiminut Ernst Leonard Lindelöf ( ), toimi Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassan tilastomiehen tehtävässä vuosina Tilastotieteen ensimmäinen varsinainen professuuri perustettiin kuitenkin ilmeisesti vasta vuonna 1949, muutamaa vuotta aiemmin aloittaneeseen Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan. Sen ensimmäinen haltija oli Leo Waldemar Törnqvist ( ), joka hoiti virkaa vuodesta 1950 vuoteen Törnqvistiä voitaneen pitää Suomen tilastotieteen isänä. Törnqvist oli lähinnä ekonometrikko ja hän toimi oman virkansa ohessa johtajana Posti- ja lennätinlaitoksen liiketaloudellisessa tutkimuslaitoksessa. Kuten tiedämme, Tilastoseura jakaa vuosittain Leo Törnqvist palkinnon parhaasta pro gradu -tutkielmasta. Törnqvistin ajoista minulla samoin kuin varmasti monella muullakin läsnäolijalla on jo omakohtaisia muistoja. Törnqvistin ja tilastotieteen lehtorina toimineen lehtori Matti Liedeksen approbaturluennot syyslukukaudella 1962: Luennot olivat ainakin Törnqvistin osalta lähinnä jonkinlaista leppoisaa jutustelua sieltä ja täältä. - L.T. (täyteen ahdetussa Porthania II -luentosalissa): Kuinka moni paikalla olijoista aikoo suorittaa tilastotieteen laudaturin? (Pantiin nimilista kiertämään.) Näyttää siltä, että teistä suorittaa sen useampi kuin mitä niitä on tähän mennessä suoritettu yhteensä - Tilastomies ratkaisee

9 9 Tärkeä osuus tilastotieteilijöiden koulutuksessa oli myös Gustav Elfvingillä ( ), joka oli Helsingin yliopiston matematiikan ruotsinkielinen professori. Hän vastasi matematiikan laitoksella todennäköisyyslaskennan ja matemaattisen tilastotieteen opetuksesta 1970-luvun alkuvuosiin saakka Hieman lisää muistikuvia näiltä ajoilta: - Tilastotiede oli suosittu sivuaine matematiikan opiskelijoille ja kääntäen, matematiikka tilastotieteilijöille: kuunneltuaan Elfvingin erinomaiset luennot saattoi hyvin mennä (ainakin koettamaan onneaan) tilastotieteen tentteihin. - Paljon liikennettä yli tiedekuntarajan: Anders Ekholm, Seppo Mustonen, Timo Teräsvirta, Timo Mäkeläinen, Hannu Väliaho, Risto Seppälä, E.A., Hannu Niemi, Erkki Tomppo,, vain joitakin nimiä mainitakseni. - Tilastotieteen arvosanaopetus laajentui edelleen huomattavasti ja luvuilla kun alan pääaineopetus aloitettiin useissa Suomen uusissa yliopistoissa. Samalla ainelaitosten syntyminen avasi merkittävän määrän työmahdollisuuksia tilastotieteilijöille tähän joukkoon voin tietenkin lukea itsenikin. Muutaman viime vuosikymmenen kehityksen ulkoiset puitteet ja myös saavutetut tulokset - ovat luultavasti useimmille läsnäolijoille siinä määrin tuttuja, etten käsittele niitä tässä sen tarkemmin. Työssä mukana ollut oma sukupolveni, me 1940-luvulla syntyneet, olemme jo suurelta osin ehtineet siirtyä eläkkeelle. Vastuun alan tulevasta kehityksestä ovatkin käytännössä jo ottaneet meitä paljon nuoremmat. Merkittävistä panostuksista huolimatta tilastotiede on Suomessa jäänyt suhteellisen pieneksi oppiaineeksi, kun tarkastellaan valmistuneiden tilastotieteilijöiden lukumääriä tai vaikkapa alalle myönnettyä tutkimusrahoitusta. (Samalla voi todeta myös sen, että tilastotieteen asema maailmalla sekä yliopistojen oppiaineena että työmarkkinoilla - vaihtelee suuresti maasta toiseen.) Minne menet: joitakin tärkeitä kysymyksiä - Olisiko asioita voitu tehdä toisella tavalla ja paremmin? - Miltä tilastotieteen tulevaisuus näyttää nyt? - Elleivät näkymät le sellaisia kuin toivomme, mitä voitaisiin tehdä tilanteen korjaamiseksi? Yhtenä asianosaisena jätän ensimmäiseen kysymykseen vastaamisen minua jäävittömämmille arvioijille. Koetan sen sijaan hahmottaa jonkinlaisia vastauksia noihin kahteen muuhun kysymykseen. Tilastotieteen kehityslinjoista viimeisten noin neljänkymmenen vuoden aikana on yksi selvästi ylitse muiden: tietojenkäsittelykapasiteetin (sisällyttäen tähän aritmeet-

10 10 tisten ja loogisten operaatioiden suoritusnopeuden lisäksi tietovarantojen automaattisen rekisteröinnin ja tallennuksen) huikea kasvu. Esimerkkinä tästä kehityksestä kaksi pientä tuokiokuvaa 1960-luvulta: - Tilastotieteen cum laude tutkintovaatimuksiin kuuluneissa laskuharjoituksissa syksyllä 1963 käänsimme neljän selittävän muuttujan lineaarisen regressiomallin momenttimatriisia Monroe-sähkölaskukoneilla kokonaisen syyslukukauden luvun loppuvuosina markkinoille tullut ensimmäinen elektroninen Friden - laskukone, jollainen hankittiin ensimmäiseen työpaikkaani, Teknillisen korkeakoulun matematiikan laitokselle, laski silmänräpäyksessä luvun neliöjuuren (muistaakseni noin kymmenellä desimaalilla). Siinä oli kuitenkin vain yksi muistipaikka tällaisten numeroiden tallennusta varten. Saadakseen muodostettua sekä lukujen summan että neliösumman ne täytyi näppäillä sisään kahteen kertaan. Mekaanisilla Monroe -sähkölaskukoneilla asian saattoi sentään hoitaa yhdellä näppäilyllä kun sovelsi pitkässä numerokentässä ja pienellä x:n arvolla luovasti binomikaavaa (1 + x) 2 = x 2 + 2x + 1. Nopeasti edennyt laite- ja ohjelmistokehitys jatkuu varmasti myös pitkälle tulevaisuuteen. On jopa spekuloitu sellaista mahdollisuutta, että tietokoneet tulisivat tässä kehitystyössä autonomisiksi ja ne ottaisivat kasvaneen älykkyytensä turvin huolehtiakseen omasta tulevaisuudestaan. Tällaisen teknologisen singulariteetin mahdollisuuden pohdinnan jätän tässä kuitenkin minua asiantuntevampien arvioijien huoleksi. Aika näyttää Tehtäköön kuitenkin muutamia tarkentavia kysymyksiä: - Onko tilastotieteessä osattu hyödyntää täysimääräisesti ja oikealla tavalla tapahtunutta laskennallisten mahdollisuuksien huikeaa kasvua? - Ovatko tilastotieteen perusteet niin kuin ne opiskelijoille nykyään tyypillisesti opetetaan kestäviä tässä kehityksessä? On selvää, että tilastollisten menetelmien käyttö ja soveltaminen kokonaisuutena on valtavasti lisääntynyt. Tämä johtuu varmaankin ensisijaisesti perinteisiin tilastollisiin menetelmiin liittyneiden laskennallisten ongelmien helpottumisesta ratkaisevalla tavalla, johon puolestaan ovat johtaneet sekä valtavin harppauksin edennyt laitekehitys että monipuoliset ja helppokäyttöiset ohjelmistot. Tässä suhteessa hyödyntämistä on siis tapahtunut runsaastikin. Myös tulokset ovat olleet merkittäviä, esimerkkinä suurella sovellusalueella, lääketieteessä, saavutetusta menestyksestä mainitsen tässä artikkelin: New England Journal of Medicine, Editorial, Jan. 6, 2000, p : The eleven most important developments in medicine in the past millennium. Se luettelee tärkeysjärjestyksessä seuraavat alueet: - Elucidation of human anatomy and physiology - Discovery of cells and their substructures

11 11 - Elucidation of the chemistry of life - Application of statistics to medicine - Development of anesthesia - Discovery of the relation of microbes to disease - Elucidation of inheritance and genetics - Knowledge of the immune system - Development of body imaging - Discovery of antimicrobial agents - Development of molecular pharmacotherapy Tilastotiede ei ole tässä hassummassa seurassa, ja kilpailija kovia. Kun tässä lajissa ei jaeta mitaleja, neljättä sijaa voidaan pitää erittäin hyvänä saavutuksena. Ajattelenkin, että tilastotieteen merkitys on ensisijaisesti välineellinen; se on siis aito menetelmätiede, ja sen asemaa tieteiden kentässä on arvioitava lähinnä tällä perusteella. Mutta samalla on käynyt niin, että tilastotieteen menetelmistä on tullut osa erittäin laajan tutkijajoukon työrutiinia. Tilastotiede ei tässä mielessä enää kuulu vain tilastotieteilijöille vaan valtaosa sen piiriin kuuluvien menetelmien soveltajista ja käyttäjistä edustaa aivan muita aloja. Toki muidenkin alojen tutkijoiden käyttämien menetelmien rakenteellinen kompleksisuus johtuen käytettävissä olevista ohjelmistopakkauksista - ylittää joskus sen tason, joka oli tyypillistä (ja mahdollista) alan ammattilaisille vain parikymmentä vuotta sitten. Valitettavasti, niin kuin kaikki läsnäolijat tietävät, verrattain yksinkertaisiakin menetelmiä käytetään usein ymmärtämättä niiden käsitteellistä perustaa, ja ongelma tietenkin vain korostuu sitä mukaa kuta edistyneemmästä menetelmästä on kysymys. Tilanne muistuttaa tässä suhteessa englannin kielen asemaa maailmassa: Vain pieni osa puhutusta ja kirjoitetusta englannista on syntyperäisten tuottamaa kieltä. Vastaavasta syystä voidaan perustellusti väittää, että maailmassa yleisin data-analyysin muoto on, enemmän tai vähemmän, broken statistics. Se ei enää aikoihin ole ollut tilastotieteilijöiden hallinnassa, vrt. esimerkiksi artikkeli Ioannidis, J.P.A. (2005): Why most published research findings are false. PLoS Medicine 2(8): e124 ja monet muut vastaavat hätähuudot viimeaikaisessa kirjallisuudessa ja nettikeskusteluissa. Johtopäätös: Tilastotieteen alkeita opetetaan ja niihin luettavia menetelmiä sovelletaan nykyään erittäin laajasti. Motiivina on myös usein kuviteltu tieteellisyys ilman perusteltua harkintaa siitä, että noita menetelmiä (erityisesti lähes pakolliseksi koreografiaksi tullutta hypoteesintestausta) todella tarvittaisiin. Tästä syystä voi oikeastaan ajatella, että tilastotieteestä on tullut liiankin suosittua. Entä sitten me varsinaiset tilastotieteen ammattilaiset? Meiltähän pitäisi voida edellyttää enemmän!

12 12 Aluksi on todettava, että tilastollisten menetelmien sekä potentiaalinen että todellinen sovelluskenttä on laajentunut huomattavasti. Tietyllä tavalla vakiintuneina voidaan pitää esimerkiksi seuraavia - (jo edellä mainittu) lääke- ja terveystieteellinen tutkimus - tilastotieteen käyttö taloustieteissä, ekonometria - genetiikka ja molekyylibiologia, bioinformatiikka - useat lähinnä teknisen tutkimuksen osa-alueet kuten signaalin- ja kuvankäsittely, hahmontunnistus, konenäkö ja kuva-analyysi, kemometria, sekä luotettavuus- ja riskianalyysi. Uudempia tutkimusalueita, joiden piirissä tilastotieteen menetelmillä on kasvavaa merkitystä, ovat mm. - ympäristötieteet ja ekologia - ilmastotiede - luonnonvarojen kartoitus - tähtitiede ja astrofysiikka - arkeologia, paleontologia Tiedon määrän kasvaessa ja sen laadun parantuessa käy kuitenkin usein niin, että tarkasteltavien ilmiöiden todellinen kompleksisuus alkaa paljastua eikä niiden kuvaaminen suhteellisen yksinkertaisilla tavoilla enää onnistu. Tämä on selvä haaste sekä tilastotieteelle että meille tilastotieteilijöille. Kaikki tutkimusongelmat esimerkkinä vaikkapa ilmastonmuutoksen syiden ja sen seurausilmiöiden arvioiminen eivät yksinkertaisesti taivu tilastotieteilijöiden perinteiseen kehikkoon, jossa tarkastellaan riippumatonta otantaa äärettömästä populaatiosta samoin jakautuneita havaintoja. Mutta sinne, missä on kysyntää, syntyy myös tarjontaa. Näitä ongelmia ratkaisemaan ja siten tilastotieteilijöiden kilpailijoiksi - on ilmoittautunut merkittävä joukko päteviä ihmisiä, joiden koulutustausta on toinen, lähinnä tietojenkäsittelytieteen tai eräiden insinööritieteiden kuten signaalianalyysin piiristä. Heillä on usein erinomaiset valmiudet laskennallisten, erityisesti algoritmisten menetelmien käyttöön ja myös nopeaan tapauskohtaiseen ongelmaratkaisuun vaativissa data-analyysin ongelmissa. Lainaan tähän Leo Breimanin artikkelin Statistical Modeling: The Two Cultures (Statistical Science 2001, Vol. 16, No. 3, ) abstraktin, jossa hän esittää asian kärjekkäällä mutta selväsanaisella tavalla: There are two cultures in the use of statistical modeling to reach conclusions from data. One assumes that the data are generated by a given stochastic data model. The other uses algorithmic models and treats the data mechanism as unknown. The statistical community has been committed to the almost exclusive use of data models. This commitment has led to irrelevant theory, questionable conclusions, and has kept statisticians from working on a large range of interesting current problems. Algorithmic

13 13 modeling, both in theory and practice, has developed rapidly in fields outside statistics. It can be used both on large complex data sets and as a more accurate and informative alternative to data modeling on smaller data sets. If our goal as a field is to use data to solve problems, then we need to move away from exclusive dependence on data models and adopt a more diverse set of tools. Breimanin propagoimaan lähestymistapaan liittyy usein ajatus algoritmista mustana laatikkona, jonka varsinaisesta sisällöstä ei olla juuri kiinnostuneita kunhan se vain tuottaa hyviä ennusteita. Itse uskon todennäköisyyskäsitteeseen perustuvaan tilastolliseen mallinnukseen kuin pukki sarviinsa. Hyvin perusteltu tilastollinen malli vaikkakaan se ei koskaan ole kohteensa täydellinen vastine eikä siten tosi sanan varsinaisessa merkityksessä kuitenkin parhaimmillaan kuvaa kohdettaan myös käsitteellisesti hyödyllisellä tavalla. Ajattelen kuitenkin niin, että mallin ja menetelmän koeteltu ennustekyky on paljon tärkeämpi ominaisuus kuin sen tilastotieteessä paljon käytetty onnistunut sovitus olemassa olevaan havaintoaineistoon. Tässä mielessä monet algoritmisen koneoppimisen (machine learning) käyttämät ajatukset ja käytännöt kuten datan jako opetusja testijoukkoihin, tai ristiinvalidointi ansaitsisivat tilastotieteen piirissä paljon nykyistä enemmän huomiota. (Samalla on tietysti myönnettävä, että kaikella systemaattisella havaintoihin perustuvalla ennustamisella on rajoituksensa, riippumatta ennustamisen toteuttamistavasta. Tämä koskee erityisesti tuntemattomien tuntemattomien eli mustan joutsenen ongelmaa, joka on usein todellinen ja jonka jättäminen huomioonottamatta voi johtaa käytännön kannalta katastrofaalisiin seurauksiin.) Mutta olen myös sitä mieltä, että monet perinteiset tilastolliset mallit ja menetelmät ne, joita tilastotieteilijöille tyypillisesti nykyään opetetaan ja joita he sitten työssään enimmäkseen käyttävät ovat usein aivan liian jäykkiä ja kaavamaisia tarjotakseen realistisen kuvauksen kohteestaan ja siihen liittyvästä tutkittavasta ongelmasta. Tämä koskee erityisesti - malleissa esiintyvien funktioiden rutiininomaista lineaarisuusoletusta; se on hyvä lokaaliapproksimaatio mutta ei useinkaan riitä kuvaamaan mallissa esiintyvien funktioiden muotoa koko kiinnostuksen kohteena olevalla vaihteluvälillä; - ajatusta, että analyysin lähtökohtana voidaan lähes aina käyttää havainnoista muodostettua vektoria ja siitä muodostettua kovarianssimatriisia, ottamatta lainkaan huomioon tarkasteltavan ilmiön dynaamista luonnetta; - rajoittumista parametrisiin jakaumamalleihin, etenkin yhdistettynä niiden yksittäisiin parametrinarvoihin liittyvään ja kaavamaisesti suoritettuun hypoteesintestaukseen; - matemaattisessa tilastotieteessä vuosikymmeniä jatkunutta keskittymistä joidenkin keksittyjen estimaattoreiden tai testien asymptoottisiin ominaisuuksiin.

14 14 Toki merkittäviä edistysaskeleitakin on ollut. Sellaisiksi lasken mm. - jakaumiin perustuvan latenttien muuttujien käytön mm. hierarkkisissa monitasomalleissa (joihin jos niin halutaan - voidaan lukea myös Bayes-mallit), puuttuvan tiedon käsittelyssä, ja mittausvirhemalleissa erottamassa varsinaista signaalia havaitusta datasta; - näiden mallien estimointia varten kehitetyt numeeriset laskenta-algoritmit; - kausaalipäättelyssä tarvittavan käsitteistön eksplisiittisen tuomisen tilastotieteeseen; - satunnaisprosesseihin perustuvat temporaaliset, spatiaaliset ja spatiotemporaaliset mallit ja niihin tukeutuvan data-analyysin; - tietokoneavusteiset menetelmät datan visualisointiin. Kokonaisuutena vaikuttaa kuitenkin siltä, että tilastotieteessä on liian pitkään jääty käyttämään vanhaa teknologiaa, ts. menetelmiä, jotka kehitettiin silloin kun laskennalliset mahdollisuudet olivat ratkaisevasti heikompia kuin nyt. Meidän tilastotieteilijöiden olisi siksi syytä seurata hyvin tarkkaan sitä mitä kilpailijamme tekevät. Jos naapurikaistalla näytetään liikkuvan sutjakammin kuin mihin itse pystymme, kannattaa varmasti pohtia, mistä tekijöistä se voisi johtua. En ole ehdottamassa, että vaihtaisimme kokonaan naapurin kaistalle, mutta meidän kannattaa olla valppaita ja kopioida muilta heidän parhaat ideansa ja käyttää niitä siltä osin kuin ne näyttävät paremmilta kuin omamme. Itse arvelen, että sellaisia on olemassa. Tieteessäkin paikalleen jääminen on tuhoisaa, ja oman alan kilpailukyky voidaan menettää nopeasti. Vakavammin puhuen: Meidän on varmasti syytä tehdä yhteistyötä muiden alojen tutkijoiden kanssa, myös niiden, jotka meidän laillamme edustavat menetelmätieteitä. Arvokkaat ja tieteellisesti kestävät tutkimustulokset ovat tärkeitä, ei niinkään se, millä täsmällisellä tavalla tai minkä paradigman puitteissa ne on saavutettu. Lainaan tähän lopuksi jakeen Isosta Kirjasta (Room. 12:2, vuoden 1938 suomennos), sen tekstiä hieman mukaillen ja lyhentäen: Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on hyvää ja otollista ja täydellistä. Kun meitä apostoli Paavali näin opastaa, kysyn vain: Taidatkos sen paremmin sanoa?

15 15 SUOMEN TILASTOSEURA , Juhlapäivällinen STS 90 vuotta TERVEHDYSPUHE Heli Jeskanen-Sundström Tilastokeskuksen pääjohtaja Hyvät juhlavieraat Minulla on ilo ja kunnia tuoda Tilastokeskuksen tervehdys 90 vuotta täyttävälle Suomen Tilastoseuralle ja esittää mitä parhaimmat onnittelut seuralle ja sen jäsenistölle. Tilastoseuran tarkoituksena on edistää tilastotieteen tutkimusta, opetusta ja soveltamista sekä olla tilastotieteilijöiden ja tilastoja tekevien henkilöiden yhdyssiteenä. Tilastoseuran tavoitteena on myös parantaa tilastotieteen asemaa ja lisätä alan arvostusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Kansallisen tilastoviraston näkökulmasta Tilastoseuralla on siten tärkeä rooli ja sen toimintaan kohdistuu huomattavia odotuksia. Läheinen yhteistyö tiedemaailman kanssa on asia, jota tilastovirastot kaikkialla korostavat ja edistävät. Luottamuksen säilyminen julkisiin tilastoihin edellyttää, että tilastoja tuotetaan tieteellisesti pätevillä ja läpinäkyvillä menetelmillä. Nämä asiat on rakennettu sisään myös virallisen tilaston ammattieettisiin koodistoihin. Tilastokeskuksen erityisintressissä on empiirinen yhteiskuntatieteellinen tutkimus ja sen tukeminen korkealaatuisilla tietoaineistoilla. Runsas vuosi sitten avattu on-line yhteys Tilastokeskuksen tutkimusaineistoihin on askel kohti Tilastokeskuksen asettamaa tavoitetilaa. Ongelmallista viraston ja tutkijoiden kannalta on ja on ollut koko kuluneen vuosikymmenen ajan, että tällaiselle tutkimusinfrastruktuurin kehittämiselle ei maassamme ole löytynyt erillisrahoitusta päinvastoin kuin esimerkiksi Tanskassa, Hollannissa ja Ruotsissa. Parhaillaan on käynnissä useita valtakunnallisia selvityshankkeita, joiden tehtävänä on tutkimusaineistojen saatavuuden edistäminen ja tutkimuksen tietoinfrastruktuurin kehittäminen. Toivomme, että näiden hankkeiden tuloksena rahoituskysymykset ratkeaisivat ja myös Tilastokeskuksen tilastoaineistot voitaisiin saattaa tutkijoiden ulottuville nykyistä laajemmin on-line-yhteyksin suunnitteilla olevan yhtenäisen tutkijaportaalin välityksellä. Tilastotieteeseen ja -menetelmiin kohdistuu tuntuvia haasteita. Puhutaan mm. surveytutkimuksen ongelmista lisääntyvän vastauskadon myötä. Rekisteritiedon sekä uusien digitaalisten tietolähteiden hyödyntämiseen liittyvät menetelmät ja osaaminen korostuvat. Tilastotuotannon kasvavat tuottavuusvaatimukset kohdistuvat paitsi yleiseen

SUOMEN TILASTOSEURAN VUOSIKIRJA 2013 2014 ÅRSBOK FÖR STATISTISKA SAMFUNDET I FINLAND 2013 2014

SUOMEN TILASTOSEURAN VUOSIKIRJA 2013 2014 ÅRSBOK FÖR STATISTISKA SAMFUNDET I FINLAND 2013 2014 SUOMEN TILASTOSEURAN VUOSIKIRJA 2013 2014 ÅRSBOK FÖR STATISTISKA SAMFUNDET I FINLAND 2013 2014 THE YEARBOOK OF THE FINNISH STATISTICAL SOCIETY 2013 2014 2014 SISÄLLYSLUETTELO ESIMIEHEN PALSTA.... 3 SIHTEERIN

Lisätiedot

VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY

VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY VATT-JULKAISUJA 41 VATT PUBLICATIONS VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY Toimittaneet Edited by Vesa Kanniainen Seppo Kari Tampereen yliopisto University

Lisätiedot

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA THE FINNISH ECONOMIC JOURNAL

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA THE FINNISH ECONOMIC JOURNAL KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA THE FINNISH ECONOMIC JOURNAL HANNU HALTTUNEN and AHTI MOLAN DER The Input-Output Framework as a Part of a Macroeconomic Model KARI ALHO On Estimation of Linear Distribution

Lisätiedot

INFORS 2 / 2014. Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti. FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry. Finnish Operations Research Society

INFORS 2 / 2014. Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti. FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry. Finnish Operations Research Society INFORS Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti 2 / 2014 FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry Finnish Operations Research Society www.operaatiotutkimus.fi Suomen Operaatiotutkimusseura ry:n jäsenlehti

Lisätiedot

12 Väylähankkeiden toteuttaminen

12 Väylähankkeiden toteuttaminen 12 Väylähankkeiden toteuttaminen Helsinki- Vantaa valmistautuu 20- lukuun mittavalla kehittämisohjelmalla Sami Kiiskinen, Finavia Oyj 1. Lähtökohdat Helsinki-Vantaan lentoaseman merkitys Euroopan ja Aasian

Lisätiedot

Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen

Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen RIITTA VIITALA VESA SUUTARI MARIA JÄRLSTRÖM (Toim.) Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen Tutkimuksia henkilöstöbarometrin 2010 tuloksista VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 171 VAASA

Lisätiedot

INFORS 1/2000. - Virkaanastujaisia - Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti

INFORS 1/2000. - Virkaanastujaisia - Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti INFORS Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti 1/2000 - Virkaanastujaisia - 2 F S R FORS Suomen Operaatiotutkimusseura ry Finnish Operations Research Society Suomen Operaatiotutkimusseura ry:n jäsenlehti

Lisätiedot

INFORS 1 / 2010. Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti. FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry. Finnish Operations Research Society

INFORS 1 / 2010. Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti. FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry. Finnish Operations Research Society INFORS Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti 1 / 2010 FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry Finnish Operations Research Society www.operaatiotutkimus.fi Suomen Operaatiotutkimusseura ry:n jäsenlehti

Lisätiedot

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective The cultural construction of school mathematics and student achievement Paul Andrews Stockholm University, Sweden paul.andrews@mnd.su.se In this talk I will consider the extent to which school mathematics

Lisätiedot

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO D 2010 2 TAMPERE 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS JULKAISUSARJA D VERKKOJULKAISUT

Lisätiedot

Sivistystä ei voi tuoda

Sivistystä ei voi tuoda Suomen Akatemian julkaisuja 5/06 Sivistystä ei voi tuoda Tämä raportti pyrkii ennen kaikkea vastaamaan kysymyksiin: mitä on vaikuttavuus humanistisilla aloilla ja yhteiskuntatieteissä, miten se ilmenee,

Lisätiedot

Englanniksiko maailmanmaineeseen?

Englanniksiko maailmanmaineeseen? Englanniksiko maailmanmaineeseen? Suomalaisen proosakaunokirjallisuuden kääntäminen englanniksi Isossa-Britanniassa vuosina 1945 2003 Raila Hekkanen Nykykielten laitos Helsingin yliopisto Esitetään Helsingin

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

Kemiauutiset. ChemistryNews. Kemia Suomi -hanke Kemian kansallinen profiloituminen

Kemiauutiset. ChemistryNews. Kemia Suomi -hanke Kemian kansallinen profiloituminen Kemiauutiset ChemistryNews KEMIAN LAITOKSEN ALUMNILEHTI 2015 Kemia Suomi -hanke Kemian kansallinen profiloituminen Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutille OPCW-The Hague -palkinto Tutkijakoulut

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

Kansanedustajien tietotekniikan käyttö kirjoituskoneesta Internet-aikaan. Olli Mustajärvi

Kansanedustajien tietotekniikan käyttö kirjoituskoneesta Internet-aikaan. Olli Mustajärvi TEKNILLINEN KORKEAKOULU HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Faculty of Information and Natural Sciences Tietotekniikan laitos Department of Computer Science and

Lisätiedot

ja matematiikan oppikirjan

ja matematiikan oppikirjan JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 112 Sinikka Räty-Záborszky Suomalaisten ja unkarilaisten opettajien ja matematiikan oppikirjan tekijöiden

Lisätiedot

JOENSUUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES

JOENSUUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES JOENSUUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES N:o 65 Raimo Muurinen YKSILÖLLISTEN AMMATILLISTEN KIINNOSTUSTEN SUORA JA EPÄSUORA MITTAAMINEN

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION Publisher: Finnish Venture Capital Association Layout: Mainostoimisto Synergia

Lisätiedot

Pörssi ry:n juhlavuosimerkki

Pörssi ry:n juhlavuosimerkki Pörssi ry:n juhlavuosimerkki Selaapa tämän vuoden mitä tahansa Pörssikurssia, niin et voi välttyä lukemasta meneillään olevasta juhlavuodesta. Arvoisa ainejärjestömme on elättänyt itsensä 0 vuoden ikään.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 ANNUAL REPORT 2009

VUOSIKERTOMUS 2009 ANNUAL REPORT 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 GEODEETTINEN LAITOS GEODETISKA INSTITUTET ANNUAL REPORT 2009 Sisällysluettelo Geodeettinen laitos on geodesian ja paikkatietoalan asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Se tekee paikkatietoalan

Lisätiedot

U.S. Schooling and Health Care Revisited:

U.S. Schooling and Health Care Revisited: Pääkirjoitus 1 2 U.S. Schooling and Health Care Revisited: Assaying Uses of Gross Domestic Product Arthur Melmed & Jean H.P. Paelinck In an exploratory study of certain aspects of the troubled U.S. schooling

Lisätiedot

Projektitoiminta 1/2009

Projektitoiminta 1/2009 Projektitoiminta 1/2009 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXII, ISSN 1455-4178 STOP AND REFRESH! Projektipäivät 2009 = IPMA World Congress 15.-17.6.2009 Vuosikymmenen merkittävin projektialan ammattitapahtuma

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa

Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa VTT TIEDOTTEITA 2585 Paul Buhanist, Laura Hakala, Erkki Haramo, Katri Kallio, Kristiina Kantola, Tuukka Kostamo & Heli Talja Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa Visiot ja käytäntö VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

Software Projects 2008 2009

Software Projects 2008 2009 Timo Poranen (ed.) Software Projects 2008 2009 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCES UNIVERSITY OF TAMPERE D 2009 6 TAMPERE 2009 UNIVERSITY OF TAMPERE DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCES SERIES OF PUBLICATIONS D

Lisätiedot

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN LAITOS TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN JUSSI KULLA TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA LISENSIAATINTUTKIMUS

Lisätiedot

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille.

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Korkeakouluissa! METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU AALTO-YLIOPISTO ARCADA NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU HELSINGIN

Lisätiedot

OPPIMISEN LAATU PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 4 6 YLEIS- DIDAKTIIKAN NÄKÖKULMASTA KÄSITEKARTTOJEN JA VEE- HEURISTIIKKOJEN AVULLA TUTKITTUNA

OPPIMISEN LAATU PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 4 6 YLEIS- DIDAKTIIKAN NÄKÖKULMASTA KÄSITEKARTTOJEN JA VEE- HEURISTIIKKOJEN AVULLA TUTKITTUNA S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 99 Vuokko Ahoranta OPPIMISEN LAATU PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 4

Lisätiedot