ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)"

Transkriptio

1 ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa laitteen käyttäjää tutustumaan laitteeseen paremmin ja käyttämään sitä turvallisesti ja tehokkaasti. Muista, että käyttöopas kuuluu olennaisena osana laitteeseen ja pidä se siksi aina käden ulottuvilla. Luovuta se laitteen uudelle omistajalle mahdollisen myynnin yhteydessä. Laitteemme on suunniteltu ja valmistettu voimassa olevien määräysten mukaisesti ja sen käyttö on turvallista, mikäli sitä käytetään ruohon leikkaamiseen ja keräämiseen käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti (sallittu käyttö). Kaikkea muun tyyppistä käyttöä tai käytön, huollon ja korjausten turvallisuussäännösten laiminlyömistä voidaan pitää sopimattomana käyttönä ( 5.), jolloin valmistajan antama takuu raukeaa. Valmistaja ei myöskään vastaa sopimattomasta käytöstä aiheutuneista henkilö ja omaisuusvahingoista. Käyttöoppaan tiedot voivat poiketa hieman käytössänne olevasta ruohonleikkurista. Laitteitamme kehitellään jatkuvasti, jonka vuoksi käyttöoppaan tietoja on voitu muuttaa ilman ennakkovaroitusta. Tärkeimmät turvallisuutta ja toimintaa koskevat laitteen ominaisuudet ovat kuitenkin pysyneet samoina. Ota yhteys jälleenmyyjääsi tai valtuutettuun huoltopalveluun, mikäli kaipaat lisätietoja. Turvallista työpäivää! HUOLTOPALVELU Käyttöopas sisältää kaikki ruohonleikkurin käyttöön ja käyttäjän suorittamaan oikeaan perushuoltoon tarvittavat ohjeet. Kaikki säätö ja huoltotoimenpiteet, joita ei ole kuvattu tässä ohjekirjassa tulee suorittaa jälleenmyyjän tai jonkin muun huoltokeskuksen toimesta, joka tuntee laitteen ja jolla on erityistyökalut niin, että työ suoritetaan oikein ja säilytetään laitteen alkuperäinen turvallisuustaso. Jälleenmyyjä on palveluksessanne ja voi tarvittaessa suunnitella ja suorittaa laitteeseen sen käyttömäärään perustuvan huolto ohjelman, jonka avulla hankkimasi laitteen suorituskyky pysyy muuttumattomana vuosien myötä. Näin säästyy aikaa ja rahaa.

2 SISÄLTÖ. TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET... 3 Tämä kappale sisältää ruohonleikkurin turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa 2. LAITTEEN JA SEN OSIEN TUNNISTUS... 7 Tämä kappale opastaa laitteen ja sen tärkeimpien osien tunnistamisessa 3. PAKKAUKSESTA PURKAMINEN JA LAITTEEN KOKOAMINEN... 9 Tämä kappale selvittää, kuinka ruohonleikkuri tulee purkaa pakkauksestaan ja kuinka sen purettuna toimitetut osat on koottava 4. HALLINTALAITTEET JA INSTRUMENTIT... 2 Tämä kappale osoittaa hallintalaitteiden paikat ja niiden tehtävät 5. KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SÄÄNNÖT... 5 Tämä kappale sisältää kaikki ruohonleikkurin turvalliseen ja oikeaan käyttöön liittyvät ohjeet 5. Ennen työskentelyn aloittamista suoritettavat esivalmistelut Laitteen käyttö Ruohon leikkuu Kuljetus HUOLTO Tämä kappale sisältää kaikki ruohonleikkurin suorituskyvyn säilyttämiseen liittyvät tiedot 6. Turvallisuusohjeet Mekaanisiin osiin pääsy Säännöllinen huolto Koneelle tehtävät toimenpiteet YMPÄRISTÖNSUOJELU Antaa neuvoja laitteen käyttämiseksi ympäristöä säästävällä tavalla 8. VIANETSINTÄKAAVIO... 3 Tämän kaavion avulla voit selvittää toimintahäiriöiden aiheuttamat ongelmat nopeasti 9. SAATAVANA OLEVA LISÄVARUSTEET Tässä kappaleessa esittelemme saatavilla olevat lisävarusteet, joita voidaan käyttää erityistoimenpiteitä suoritettaessa 0. TEKNISET OMINAISUUDET Tässä kappaleessa on esitelty laitteen tärkeimmät tekniset ominaisuudet 2

3 . TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET KÄYTTÖOPPAAN LUKEMINEN TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET Ohjekirjassa käsitellään sekä mekaanisella että hydrostaattisella vaihteistolla varustettu laite ja versiot, jotka on muodostettu erilaisilla varusteilla ja lisälaitteilla, joita ei aina ole saatavilla eri myyntialueilla. VAROITUS! laitteen käyttöä. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen Symboli osoittaa eroa käyttötarkoituksessa. Sen vieressä mainitaan vaihteistotyyppi tai versio, johon se viittaa. Merkintä tarkoittaa, että lisätietoja tai selvityksiä saadaan käyttöohjeiden toisesta kohdasta. Käyttöoppaan tekstissä jotkin tärkeää tietoa sisältävät kappaleet on merkitty erityisillä tunnuksilla, joiden merkitykset ovat seuraavat: HUOM tai TÄRKEÄÄ Tarkentavat tai antavat lisätietoa jo aiemmin selitettyihin tietoihin. Niiden tarkoituksena on estää laitteen vaurioituminen tai vahinkojen syntyminen. VAROITUS! Näin merkittyjen ohjeiden laiminlyönti voi johtaa laitteen käyttäjän tai sen läheisyydessä oleskelevien henkilöiden loukkaantumiseen. VAARA! Näin merkittyjen ohjeiden laiminlyönti voi johtaa laitteen käyttäjän tai sen läheisyydessä oleskelevien henkilöiden vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan. A) KOULUTUS ) Lue käyttöohjeet huolellisesti. Tutustu säätimiin ja laitteen oikeaan käyttöön. Opi pysäyttämään moottori nopeasti. 2) Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen eli ruohon leikkuuseen ja keräykseen. Laitteen käyttö muihin tarkoituksiin voi osoittautua vaaralliseksi tai aiheuttaa laitteen vahingoittumisen. Tämän ohjeen laiminlyönti aiheuttaa laitteen takuun raukeamisen, jolloin valmistaja vapautuu kaikesta laitetta koskevasta vastuusta. 3) Älä anna lasten tai laitetta tuntemattomien, kokemattomien henkilöiden käyttää laitetta. Paikalliset lait voivat määrätä laitteen käytölle minimi ikärajan, jota tulee ehdottomasti noudattaa. 4) Älä koskaan käytä leikkuria silloin, kun: laitteen läheisyydessä on asiattomia henkilöitä, erityisesti lapsia tai eläimiä; olet nauttinut lääkkeitä tai aineita, jotka voivat haitata keskittymistä ja refleksien toimintaa. 5) Muista että laitteen käyttäjä on vastuussa tapaturmista tai vahingoista, jotka hän aiheuttaa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen. 6) Älä kuljeta matkustajia. 7) Ruohonleikkurin kuljettajan on noudatettava huolellisesti laitteen ohjaukseen annettuja ohjeita ja erityisesti: keskityttävä suoritettavaan työtehtävään laitteen käytön aikana: muistettava, että jarru ei kykene pysäyttämään ruohonleikkuria, mikäli sen kontrolli menetetään alamäessä. Kontrollin menettä- 3

4 misen pääasialliset syyt ovat: renkaiden pidon puuttuminen; liian kova nopeus; riittämätön jarrutus; suoritettava työtehtävä on liian vaativa laitteelle; maaperän laitteelle asettamia vaatimuksia ei tunneta tarpeeksi, erityisesti rinteissä. 8) Laite on varustettu useilla mikrokatkaisimilla ja turvalaitteilla, joita ei saa missään tapauksessa poistaa tai muuttaa. Tämän ohjeen laiminlyönti aiheuttaa laitteen takuun raukeamisen, jolloin valmistaja vapautuu kaikesta laitetta koskevasta vastuusta. B) ESIVALMISTELUT ) Käytä tukevia jalkineita ja pitkiä housuja ruohonleikkuun aikana. Älä koskaan käynnistä ruohonleikkuria paljain jaloin tai sandaalit jalassa. 2) Tarkasta koko työalue huolellisesti ja poista kaikki esineet, jotka voivat sinkoutua leikkurista (kivet, oksat, rautalangat, luut jne.). 3) VAROITUS!:VAARA! Bensiini on erittäin tulenarkaa. säilytä polttoaine tarkoituksenmukaisissa säilytysastioissa; suorita polttoaineentäydennys suppilon avulla ulkotiloissa. Älä tupakoi tämän toimenpiteen aikana tai yleensäkään polttoaineen käsittelyn yhteydessä; suorita polttoainetäydennys ennen moottorin käynnistystä. Älä lisää bensiiniä tai poista korkkia silloin, kun moottori on käynnissä tai kuuma; älä käynnistä moottoria mikäli bensiiniä valuu ulos, vaan vie laite kauas bensiinistä kostuneesta alueesta. Alue on erittäin palonarka, sillä maaperä on märkä bensiinistä ja bensiinin höyryt voivat syttyä tuleen. Varmista, ettei alueelle pääse syntymään tulipaloa; kiristä säiliön ja bensiinikanisterin korkit erittäin hyvin. 4) Vaihda vialliset äänenvaimentimet. 5) Suorita laitteen yleistarkistus ennen sen käyttöönottoa. Tarkista erityisesti terän sekä teräyksikköön kuuluvien ruuvien kunto. Vaihda vioittuneet tai kuluneet terä ja ruuvit yhdessä, jotta laitteen tasapaino säilyy muuttumattomana. 6) Aseta poistosuoja paikoilleen (säkki tai kivisuoja) ennen toiminnan aloittamista. C) KÄYTÖN AIKANA ) Älä käynnistä moottoria suljetuissa tiloissa, joissa voi syntyä hengenvaarallista häkää. 2) Työskentele ainoastaan päivänvalossa tai kyllin riittävässä keinovalossa. 3) Vältä, mikäli mahdollista, märällä ruoholla työskentelyä. 4) Ennen kuin käynnistät moottorin, kytke terä pois päältä ja aseta vaihdevipu ( mekaanisella vaihteistolla varustetuissa versioissa) tai nopeuden säätövipu ( hydrostaattisella vaihteistolla varustetuissa versioissa) vapaaseen asentoon sekä seisontajarru päälle. 5) Älä leikkaa ruohoa rinteissä, joiden kaltevuussuhde on yli 0 (7%). 6) Muista, ettei turvallista rinnettä ole olemassa. Rinteillä olevien nurmikoiden leikkaamisen yhteydessä tulee olla aina erittäin varovainen. Kumoon kääntymiset voidaan välttää seuraavasti: käytä eteen asetettavaa vastapainoa (toimitetaan pyydettäessä); älä pysähdy tai lähde liikkeelle erittäin nopeasti ylä- tai alamäessä; paina kytkintä kevyesti ja pidä aina yksi vaihde päällä ( mekaanisella vaihteistolla varustetuissa versioissa) tai paina kevyesti nopeuden säätövipua sekä eteenpäin ajettaessa että peruutettaessa ( hydrostaattisella vaihteistolla varustetuissa versioissa) erityisesti alamäessä; vähennä nopeutta rinteissä ja tiukoissa kulmissa; varo kumpareita, ojia ja muita piileviä vaaroja; älä koskaan leikkaa ruohoa rinteessä poikittain. 7) Poista terä käytöstä silloin, kun menet ruohottoman alueen poikki. Aseta tällöin myös leikkuutaso korkeammalle. 8) Älä koskaan käytä laitetta ruohonleikkuuseen silloin, kun sen suojat ovat vahingoittuneet tai silloin, kun sen ruohonkeruusäkki tai kivisuoja eivät ole paikoillaan. 9) Älä muuta moottorin säätöjä tai käytä moottoria liian nopeilla kierroksilla. 0) Ennen paikalta poistumista: 4

5 poista terä käytöstä; aseta vaihde vapaaseen asentoon ( mekaanisella vaihteistolla varustetuissa versioissa) tai varmista, että nopeuden säätövipu on palannut vapaaseen asentoon ( hydrostaattisella vaihteistolla varustetuissa versioissa). Aseta seisontajarru päälle; sammuta moottori ja poista avain. ) Poista terä käytöstä, sammuta moottori ja poista avain: aina ennen leikkuutason alle suoritettavien toimenpiteiden aloittamista tai jätteiden kerääjän puhdistamista; ennen laitteen tarkistusta, puhdistusta tai huoltoa; vieraaseen esineeseen osumisen jälkeen. Tarkista, ettei laite ole vahingoittunut ja korjaa mahdolliset vauriot ennen laitteen uudelleen käyttöönottoa; mikäli laite alkaa täristä normaalista poikkeavalla tavalla. (Tutki tärinän syy välittömästi ja suorita tarvittavat korjaukset). 2) Poista terä käytöstä kuljetuksen ajaksi ja aina silloin, kun sitä ei käytetä. Pane terä pois käytöstä ja odota, että se pysähtyy aina ruohonkeruusäkin tyhjennyksen yhteydessä. 3) Pysäytä moottori ja poista terä käytöstä: ennen polttoainetäydennystä; aina ruohonkeruusäkin poiston ja uudelleenasennuksen yhteydessä. 4) Vähennä kaasua ennen moottorin pysäyttämistä. Sulje polttoaineen syöttö työskentelyn loputtua käyttöoppaassa olevien ohjeiden mukaisesti. 5) Älä laita käsiäsi tai jalkojasi pyörivien osien lähelle. Pysy kaukana poistoaukon luota. D) HUOLTO JA VARASTOINTI ) Pidä ruuvit ja mutterit hyvin kiristettyinä, jotta laitteen käyttö on aina turvallista. Säännölliset huoltotoimenpiteet ovat välttämättömiä laitteen turvallisen ja parhaan mahdollisen suorituksen kannalta. 2) Älä aseta polttoainetta sisältävää laitetta tiloihin, joissa polttoaineen höyryt voivat syttyä liekistä, kipinästä tai erittäin kuumasta lämmönlähteestä. 3) Anna moottorin jäähtyä ennen laitteen asettamista säilytystiloihin. 4) Paloriskin välttämisen kannalta on tärkeää pitää moottori, pakoputken äänenvaimennin, akun tila ja bensiinin varastotila vapaina ruohon jätteistä, lehdista tai liiasta rasvasta. Tyhjennä ruohonkeruusäkki aina ja älä säilytä leikattua ruohoa suljetuissa tiloissa. 5) Tarkista kivisuojan, ruohonkeruusäkin ja imujärjestelmän ritilän kunto usein. Tarkista etteivät ne ole vaurioituneet tai kuluneet ja vaihda ne tarvittaessa uusiin. 6) Älä koskaan käytä laitetta silloin, kun sen osat ovat vaurioituneet tai kuluneet. Käyttöturvallisuuden kannalta on tärkeää, että rikkoutuneet osat vaihdetaan uusiin, eikä niitä korjata. Käytä alkuperäisiä varaosia (terässä tulee olla aina merkki ). Heikkotasoiset varaosat voivat vahingoittaa laitetta ja vaarantaa laitteen käyttäjän turvallisuuden. 7) Mikäli tankki joudutaan tyhjentämään, suorita tämä toimenpide aina ulkotiloissa ja moottorin ollessa kylmän. 8) Käytä työhansikkaita terän poiston ja asennuksen yhteydessä. 9) Varmista, että terä on tasapainossa teroituksen jälkeen. 0) Laske leikkuutaso alas, kun asetat laitteen varastoon tai kun poistut sen luota. ) Älä koskaan jätä avaimia paikoilleen tai lasten tai asiattomien henkilöiden ulottuville. Poista avaimet aina ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista. E) KULJETUS ) Laske leikkuutaso alas, mikäli laitetta kuljetetaan kuorma-autolla tai peräkärryssä. Aseta laitteen seisontajarru ja kiinnitä se hyvin kuljetusajoneuvoon köysiä, kaapeleita tai ketjuja käyttämällä. 5

6 TURVAKYLTIT Ole varovainen laitetta käyttäessäsi. Laitteeseen on asetettu turvakylttejä, jotka osoittavat tärkeimmät käyttöön liittyvät varoitukset. Nämä turvakyltit muodostavat laitteen olennaisen osan. Ota yhteys jälleenmyyjääsi, mikäli etiketti irtoaa tai repeää, jotta se saadaan vaihdettua uuteen mahdollisimman pian. Turvakylttien merkitys on osoitettu alapuolella. 3 Vaara: Esineiden sinkoutumisvaara: Aseta kivisuoja tai ruohonkeruusäkki aina ennen työskentelyn aloittamista. 4 Vaara: Esineiden sinkoutumisvaara: Älä anna asiattomien henkilöiden oleskella työskentelyalueella. 5 Vaara: Laitteen kumoon kaatumisen vaara: Älä käytä laitetta rinteissä, joiden kallistuskulma on yli 0. 6 Vaara: Ruhjoutumisen vaara: Varmista, etteivät lapset tule laitteen lähelle sen moottorin toimiessa Ruhjoutumisen vaara. Liikkuva terä. Älä aseta käsiäsi tai jalkojasi terätilaan Varo etteivät liikkuvat hihnat pääse aiheuttamaan vammoja. Käytä laitetta ainoastaan silloin, kun sen suojat on asennettu paikoilleen. Pysy kaukana hihnoista. 9 Varoitus! Pidä kaukana kuumista pinnoista. Varoitus!: Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä. 2 Varoitus!: Poista avain ja lue käyttöohjeet ennen minkään huolto- tai korjaustoimenpiteen suorittamista. 6

7 2. LAITTEEN JA SEN OSIEN TUNNISTUS LAITTEEN TUNNISTUS Ohjaajan istuimen alle sijoitettuun tarraan on kirjattu jokaisen laitteen tärkeimmät tiedot ja sarjanumero.. Laitteen melutaso direktiivin 2000/4/CE mukaisesti 2. Yhdenmukaisuuden merkki EU-direktiivin 2006/42/EY mukaisesti 3. Valmistusvuosi 4. Moottorin käyttöteho ja - nopeus 5. Ruohonleikkurin malli 6. Sarjanumero 7. Paino kiloina 8. Valmistajan nimi ja osoite 9. Vaihteiston tyyppi (jos annettu) 0. Tuotekoodi kw - kg /min Kirjoittakaa laitteenne sarjanumero tähän (6) 7 LWA db TÄRKEIMPIEN OSIEN TUNNISTUS Laitteen tärkeimpiin komponentteihin kuuluvat: Leikkuutaso: suoja, joka sisältää pyörivän terän. 2. Terä: ruohon leikkuuseen tarkoitettu elementti. Niiden päihin asetetut siivekkeet edesauttavat leikatun ruohon siirtymistä poistoputkea kohden. 3. Poistoputki: Leikkuutason ja ruohonkeruusäkin liittävä elementti. 4. Ruohonkeruusäkki: ruohon keruun lisäksi säkin tehtävä on estää leikkuuterän mahdollisesti keräämien esineiden sinkoutuminen kauaksi laitteesta. Näin se toimii myös tärkeänä turvalaitteena. 2 7

8 ja moottorin kannen kiinnitysmutteriin päästään helposti käsiksi. 2. Imujärjestelmän ritilä: Edesauttaa leikkuutason sisäistä ilmanvirtausta ja estää vieraiden esineiden sinkoutumisen edestäpäin Kivisuoja tai suojalevy: säkin paikalle asetettuna estää leikkuuterän mahdollisesti keräämien esineiden sinkoutumisen kauaksi laitteesta. 6. Moottori: saa aikaan terien pyörinnän sekä pyörien vedon. Moottorin ominaisuudet on esitelty sen erityisessä käyttöoppaassa. 7. Akku: tuottaa moottorin käynnistykseen tarvittaman energian. Akun ominaisuudet on esitelty sen erityisessä käyttöoppaassa. 8. Ohjaajan istuin: laitteen käyttäjän työskentelypaikka. Se on varustettu anturilla, joka havaitsee kuljettajan paikalla olon, jolloin turvalaite tarvittaessa keskeyttää laitteen toiminnan. 9. Ohje- ja turvaetiketit: näissä on esitelty tärkeimmät turvalliseen käyttöön liittyvät ohjeet. Niiden merkitykset on selvitetty kappaleessa. 20. Luukku: Tämän avulla sytytystulppaan, polttoainehanaan 8

9 3. PAKKAUKSESTA PURKAMINEN JA LAITTEEN KOKOAMINEN Kuljetus- ja varastointiteknisistä syistä jotkin laitteen osat toimitetaan purettuina. Niiden kokoaminen tapahtuu pakkauksesta purkamisen jälkeen, joka voidaan suorittaa seuraavassa annettujen yksinkertaisten ohjeiden avulla. TÄRKEÄÄ Kuljetusteknisistä syistä laite toimitetaan ilman moottoriöljyä tai polttoainetta. Suorita öljyn ja polttoaineen täydennys ennen moottorin käynnistämistä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Laitteen poisto pakkauksesta ja asennus tulee suorittaa tasaisella ja kiinteällä alustalla. Lisäksi tulee olla riittävästi tilaa laitteen ja pakkausten liikutteluun. Käytä aina sopivia välineitä pakkausten ja laitteen liikutteluun. 3. PAKKAUKSESTA PURKAMINEN tarvikkeet, joihin kuuluvat myös kaksi virta-avainta, ohjauspyörän lukitustappi ja yksi 0 Ampere vaihtosulake (6,3 A Hondan moottorilla). Pakkausten hävitys on suoritettava voimassa olevia säännöksiä noudattaen. 3.2 AKUN ASENTAMINEN JA KYTKENTÄ Irrota pilarista kahdella ruuvilla (2) kiinnitetty takakotelo () ja kahdella ruuvilla (4) kiinnitetty etukotelo (3). Aseta akku (5) paikoilleen ja kiinnitä kiinnikkeellä (6) ja siihen kuuluvalla mutterilla (7) Ole huolellinen laitteen purkamisen yhteydessä, etteivät mitkään laitteen mukana toimitettavat osat ja välineet joudu hukkaan tai ettei leikkuutaso pääse vahingoittumaan, kun laitetta lasketaan kuljetusalustalta alas. Laitteen pakkaukseen kuuluvat tavallisesti: itse laite; akku; ohjauspyörä; istuin; keruusäkin osat; pussi, joka käsittää käyttöoppaan, laitteen asiakirjat ja ruuvi- Kytke 3 punaista johtoa (8) positiiviseen napaan (+) ja 3 mustaa johtoa (9) negatiiviseen napaan ( ) varusteena olevien ruuvien avulla annetussa järjestyksessä. Aseta pilarin kannet (3) ja ()paikoilleen oikein niihin kuuluvien ruuvien

10 (4) ja (2) avulla. Suorita uudelleenlataus akun valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. HUOM Ole varovainen, ettet vahingoita ohjauspyörää vasaralla. Tämä voidaan välttää työntämällä tappia lopuksi taltalla tai ruuvimeisselin avulla. TÄRKEÄÄ Käynnistä moottori vasta sen jälkeen kun akku on latautunut kokonaisuudessaan, ettei elektroninen piirikortti aiheuta laitteen toiminnan keskeytymistä! VAROITUS! Seuraa akun valmistajan antamia akun käsittelyyn ja hävitykseen liittyviä ohjeita erittäin huolellisesti. 3.4 STUIMEN ASENNUS Asenna istuin () levylle (2) ruuvien (3) avulla OHJAUSPYÖRÄN KOKOAMINEN Aseta laite tasaiselle maaperälle ja linjoita etupyörät. Aseta ohjauspyörä () ulos työntyvään akseliin (2) siten, että ohjauspyörän kädensijat jäävät istuimen puolelle. Linjoita ohjauspyörän navan reikä akselin kanssa ja aseta varusteena oleva tappi (3). Työnnä tappi sisään vasaran avulla ja varo, ettei se tule kokonaan ulos toiselta puolelta RUOHONKERUUSÄKIN ASENNUS Asenna ensiksi runko liittämällä suun käsittävä yläosa () alaosaan (2) vakiovarusteena olevia ruuveja ja muttereita (3) käyttämällä. Kiinnitä ne annetussa järjestyksessä. Aseta kulmalevyt (4) ja (5) oikean (Rq) ja vasemman puolen (Lq), merkkien mukaisesti. Kiinnitä ne runkoon neljää itsekierteyttävää ruuvia käyttämällä (6). Aseta näin muodostunut runko kankaan sisään ja varmista, että se asettuu oikein paikoilleen perustan ympärille. Kiinnitä kaikki muoviprofiilit rungon putkiin ruuvimeisselin (7) avulla. 0

11 (x 2) L 4-5 (x 4) R (x 2) Aseta kahva (8) kannen reikiin (9), kiinnitä koko runko ruuvien (0) avulla annetussa järjestyksessä ja kiinnitä lopuksi neljällä taaimmaisella ja etummaisella itsekierteyttävällä ruuvilla () Aseta lopuksi vahvistukseksi tarkoitettu poikkikappale (2) rungon alle ja pidä tasaista osaa alaspäin käännettynä. Käytä tarkoitukseen vakiovarusteena olevia muttereita (3) osoitetussa järjestyksessä. CLAK 7 6 (x 4) 3 (x 2)

12 4. HALLINTALAITTEET JA INSTRUMENTIT 5 4 «KÄYNNISTYS» asento käynnistykseen «HIDAS» asento matalilla kierroksilla työskentelyyn «NOPEA» asento korkeilla kierroksilla työskentelyyn B A 6 B 3 A Valitse «HITAAN» ja «NOPEAN» työskentelyn välimuodot siirtymisvaiheiden aikana. Leikkauksen aikana vipu voidaan asettaa «NOPEA» asentoon SEISONTAJARRU Tätä vipua käytetään laitteen liikkumisen estämiseen sen jälkeen, kun se on pysäköity paikoilleen. Aseta se aina paikoilleen ennen laitteen luota poistumista Jarru menee päälle, kun poljin ( - 2) painetaan kokonaan alas, jolloin vipu siirtyy «A» asentoon. Kun jalka nostetaan polkimelta, se jää alas vivun lukitsemana. Seisontajarru saadaan pois päältä painamalla poljinta uudelleen jolloin vipu siirtyy «B» asentoon.. OHJAUSPYÖRÄ Ohjauspyörän avulla ohjataan etupyöriä. 4. AVAINKATKAISIN Avaimella on kolme asentoa: 2. KAASUTINVIPU Säätää moottorin kierrosnopeutta. Sen asennot on osoitettu tarrassa, jossa esiintyvät seuraavat symbolit: «PYSÄYTYS» «KÄYNNISSÄ» kaikki toiminnot sammutettuina; aktivoi kaikki toiminnot; 2

13 «KÄYNNISTYS» käynnistysmoottori käynnistyy. Avain palaa takaisin automaattisesti «KÄYNNISSÄ»- asentoon, kun avain vapautetaan tästä asennosta. 5. MERKKIVALO JA MERKINANTOLAITTEET Tämä merkkivalo syttyy silloin, kun avain (4) on «KÄYNNISSÄ» asennossa ja palaa jatkuvasti toiminnan aikana. Sen vilkkuminen ilmoittaa, että moottorin käynnistyksen edellytykset puuttuvat.. Terän toimiessa kuultava äänimerkki ilmoittaa, että ruohonkeruusäkki on täynnä. 7. LEIKKUUKORKEUDEN SÄÄTÖVIPU Tässä vivussa on seitsemän asentoa, jotka on osoitettu kyltissä olevilla numeroilla -7. Vivun avulla leikkauskorkeutta voidaan säätää seitsemälle eri korkeudelle, jotka vaihtelevat 3 ja 8 cm välillä. Yhdestä asennosta toiseen päästään siirtämällä vipua sivuttain ja asettamalla se yhteen kiinnitysuraan. Mekaaninen voimansiirto. KYTKIN / JARRUPOLJIN Tämä poljin suorittaa kaksi toimintoa: iskun alkuosassa se toimii kytkimen tavoin asettamalla pyörien vedon päälle tai pois päältä. Sen iskun toisessa osassa se toimii puolestaan jarruna, jolloin jarrutus kohdistuu takarenkaisiin. 6. TERÄN ASETUSVIPU JA TERÄN JARRU Tällä vivulla on kaksi kyltin osoittamaa asentoa: Asento «A» = TERÄ POISSA PÄÄLTÄ Asento «B» = TERÄ PÄÄLLÄ Mikäli terä pannaan päälle annettujen turvallisuussäännösten vastaisesti, moottori sammuu. Varo ettet aseta kytkintä liian hitaasti, jolloin voimansiirtohihnat voisivat lämmetä liikaa. Ylikuumeneminen voi vahingoittaa voimansiirtohihnoja erittäin pahasti. R N Terän päältä pois asetuksen yhteydessä (Ase. A) toimii samanaikaisesti myös jarru, joka pysäyttää terän pyörinnän viiden sekunnin kuluessa. HUOM aikana. Älä pidä jalkaasi polkimen päällä ajon 3

14 2. NOPEUDEN VAIHTOVIPU Tässä vivussa on seitsemän asentoa, jotka vastaavat viittä eteenpäinmenon vaihdetta, vapaata vaihdetta «N» ja peruutusvaihdetta «R». Vaihteelta toiselle voidaan siirtyä painamalla poljin () puoliväliin ja siirtämällä vipua kyltissä olevien ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Peruutusvaihteen saa panna päälle ainoastaan pysähtyneenä oltaessa. Hydrostaattinen voimansiirto 23. HYDROSTAATTISEN VAIHTEISTON VAPAUTUSVIPU Vivulla on kaksi asentoa, jotka on osoitettu kyltissä: Asento «A» = Vaihteisto kytketty päälle: kaikissa käyttöolosuhteissa, moottorin ollessa päällä ja ruohonleikkuun aikana; Asento «B» = Vaihteisto vapautettu: keventää huomattavasti laitteen liikuttamista käsin, kun moottori on pois päältä. TÄRKEÄÄ Jotta vaihteisto ei vaurioidu, toimenpide tulee suorittaa ainoastaan moottori sammutettuna vipu (22) asennossa «N». 2. JARRUPOLJIN Hydrostaattisella vaihteistolla varustetuissa malleissa poljin käyttää ainoastaan takapyörien jarrua NOPEUDEN SÄÄTÖVIPU Vivun tarkoituksena on asettaa pyörät liikkeeseen ja säätää laitteen nopeutta sekä kuljettaessa eteenpäin että peruutettaessa. Laitteen nopeus lisääntyy eteenpäin kuljettaessa vähitellen, kun vipua siirretään «F» -suuntaan. Peruutus kytketään päälle siirtämällä vipua «R»-suuntaan. Paluu vapaaseen asentoon «N» tapahtuu automaattisesti käytettäessä jarrupoljinta (2) tai käsin, jos jarrupoljinta ei käytetä. TÄRKEÄÄ Kun seisontajarru (3) kytketään päälle, vipu lukkiutuu asentoon «N». Sitä ei voida liikuttaa ennen kuin jarru kytketään pois päältä ja poljin vapautetaan. A HYDRO-GEAR B N R B 23 A F TUFF-TORQ 4

15 5. KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SÄÄNNÖT VAARA! Laitetta saa käyttää ainoastaan suunniteltuun käyttöön (ruohon leikkaamiseen ja keruuseen). Kaikkea muuntyyppistä käyttöä voidaan pitää "sopimattomana käyttönä", jolloin valmistajan antama takuu raukeaa. Valmistaja ei myöskään vastaa sopimattomasta käytöstä aiheutuneista henkilö ja omaisuusvahingoista. Sopimattomaksi käytöksi katsotaan (esimerkiksi, mutta ei ainoastaan): henkilöiden, lasten tai eläinten kuljettaminen laitteessa tai perävaunussa; kuormien vetäminen tai työntäminen ilman vetoa varten olevan välineen käyttöä; laitteen käyttäminen epätasaisessa, liukkaassa, jäätyneessä tai kivisessä maastossa tai lätäköissä tai soissa, joiden maaston koostumusta ei ole mahdollista arvioida; laitteen käyttäminen lehtien tai jätteiden keräämiseen; terien käyttäminen alueilla, joissa ei kasva ruohoa. VAARA! Älä poista tai käsittele omatoimisesti laitteeseen kuuluvia turvalaitteita. MUISTA, ETTÄ LAIT- TEEN KÄYTTÄJÄ ON AINA VASTUUSSA MUILLE HENKILÖILLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA. lue tarkkaan käyttöohjeet, tutustu hallintalaitteisiin ja siihen, miten moottori ja terät pysäytetään nopeasti; älä vie käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai niiden alle, äläkä koskaan mene poistoaukon läheisyyteen. Älä käytä laitetta ollessasi huonokuntoinen tai lääkkeiden tai muiden havaintokykyä ja refleksejä alentavien aineiden vaikutuksen alaisena. Laitteen käyttäjän on itsensä arvioitava työalueeseen liittyvät riskit ja toimittava niiden edellyttämällä tavalla, oman turvallisuutensa takaamiseksi. Noudata erityistä varovaisuutta rinteissä, epätasaisessa maastossa sekä liukkailla tai epävakailla maaperillä työskennellessäsi. Tulipalon vaaran välttämiseksi ei laitetta saa jättää seisomaan korkeaan ruohoon moottorin ollessa käynnistettynä. VAROITUS! Laite ei saa työskennellä maaperillä, joiden kaltevuusaste on yli 0 (7%) ( 5.3.4). Jos laitetta joudutaan käyttämään kaltevilla maaperillä (kaltevuusaste ei saa koskaan olla yli 0 ), on asennettava vastapainot (toimitetaan tilauksesta ( 9.) etupyörien poikkipaalun alle, etutasapainon turvaamiseksi ja laitteen pystyynnousun välttämiseksi. Ennen laitteen käyttöä: lue hyvin turvallisuusohjeet, etenkin kaltevassa maastossa kulkua ja leikkuuta koskevat kohdat; TÄRKEÄÄ kappaleessa 4. Kaikki ohjauslaitteiden paikat on esitelty 5

16 5. ESIVALMISTELUT ENNEN TYÖSKENTELYN ALOITTA- MISTA Ennen työskentelyn aloittamista, on suoritettava erilaisia tarkistuksia ja toimenpiteitä työturvallisuuden ja työskentelytehon takaamiseksi. 5.. Istuimen säätö Istuin on kiinnitetty paikoilleen neljän ruuvin () avulla, joiden löysäämisen jälkeen istuimen asentoa voidaan vaihtaa antamalla sen liukua tukiuria pitkin. Kiristä neljä ruuvia huolellisesti oikean asennon löytämisen jälkeen Polttoainetäydennykset HUOM Käytettävät bensiini- ja öljytyypit on esitelty moottorin käyttöoppaassa. Suorita polttoainetäydennys suppilon avulla. Älä täytä säiliötä kokonaan. Polttoainesäiliön tilavuus on noin 4 litraa. VAARA! Polttoainetäydennys tulee suorittaa hyvin ilmastoidussa tilassa tai ulkona moottorin ollessa sammutettuna. Muista, että polttoaineen höyryt ovat tulenarkoja. ÄLÄ VIE AVOTULIA SÄILIÖN SUUN LÄHELLE TASON TARKISTAMISEKSI JA ÄLÄ TUPAKOI TOIMENPI- TEEN AIKANA. TÄRKEÄÄ Varo, ettei bensiiniä kaadu muoviosille, sillä ne saattavat vaurioitua; jos bensiiniä valuu vahingossa, huuhtele osat heti vedellä. Takuu ei kata bensiini aiheuttamia vaurioita rungon tai moottorin muoviosille Rengaspaineet Öljytikkuun päästään käsiksi kääntämällä istuinta ja aukaisemalla sen alla oleva luukku. Tarkista moottoriöljyn taso moottorin ollessa pysähtyneenä. Tason tulee olla öljytikun MIN- ja MAX- merkkien välillä. MAX MIN Renkaiden oikea paine on erittäin tärkeä leikkuutason tasaisuuden kannalta. Näin sillä on tärkeä vaikutus myös leikkaustuloksen tasaisuuteen. Irrota suojakapselit ja kytke venttiilit painemittarilla varustettuun paineilmalaitteeseen. 6

17 Rengaspaineiden tulee olla: ETUMMAINEN TAAIMMAINEN 5..4 Poistosuojien asennus (säkki tai kivisuoja),5 bar,0 bar VAROITUS! Älä koskaan käytä laitetta ilman siihen asennettuja poistosuojia! 2. Varmista jarrun moitteeton toiminta. 3. Älä aloita leikkausta jos terä tärisee tai jos epäilet sen terävyyttä; muista aina: Tylsä terä repii ruohon ja aiheuttaa nurmikon kellastumisen. Löysästi kiinnittynyt terä aiheuttaa tärinää ja voi olla vaarallinen. VAROITUS! Älä käytä laitetta, jos et ole varma sen tehokkuudesta ja turvallisuudesta ja ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään tarvittavia tarkistuksia tai korjauksia varten. Nosta liikutettava kansi () ja kiinnitä säkki asettamalla kaksi niveltappia (2) kahden tuen (3) uriin. Mikäli halutaan työskennellä ilman ruohonkeruusäkkiä, voidaan pyynnöstä toimittaa kivisuojasarja (4) joka tulee kiinnittää takalevyyn ohjeiden mukaan Laitteen turvallisuuden ja tehokkuuden tarkastus. Tarkista, että laitteen turvalaitteet toimivat osoitetulla tavalla ( 5.3.7) LAITTEEN KÄYTTÖ 5.2. Käynnistys VAARA! Käynnistystoimenpiteet on suoritettava ulkosalla tai hyvin ilmastoiduissa tiloissa! MUISTA, ETTÄ MOOTTORIN PAKOKAASUT OVAT MYRKYLLISIÄ! Ennen moottorin käynnistystä: aukaise bensiinihana () (milloin asennettu), jota päästään käsittelemään vasemman takapyörän aukosta käsin aseta vaihdevipu ( mekaanisella vaihteistolla varustetut mallit) tai nopeuden säätövipu ( hydrostaattisella vaihteistolla varustetut mallit) 7

18 vapaaseen asentoon («N»); poista terä käytöstä; aseta rinteessä ollessasi seisontajarru päälle. Suorita seuraavat toimenpiteet: aseta kaasutinvipu kyltissä osoitettuun «KÄYNNISTYS»- asentoon silloin, kun moottori on kylmä tai aseta se «HIDAS» ja «NOPEA» asentojen välille, mikäli moottori on jo kuuma; aseta avain lukkoon, käännä se asentoon «KÄYNNISSÄ», jotta sähköpiiri käynnistyy. Vie se tämän jälkeen «KÄYNNISTYS»- asentoon, jolloin moottori käynnistyy ja vapauta se käynnistyksen jälkeen. Aseta kaasutin «HIDAS»- asentoon moottorin käynnistymisen jälkeen. TÄRKEÄÄ Starter toiminto on poistettava heti kun moottori pyörii säännöllisesti, jos sitä käytetään vielä moottorin ollessa lämmennyt, saattaa se liata sytytystulpan ja aiheuttaa moottorin epäsäännöllisen toiminnon. HUOM Älä jatka pitkään käyttömoottorin käynnistystä, mikäli käynnistyksessä ilmenee vaikeuksia, sillä tällöin akun lataus saattaa kulua loppuun ja moottori voi kastua. Aseta avain «PYSÄYTYS» asentoon, odota muutaman sekunnin ajan ja toista toimenpide. Mikäli moottori ei käynnisty tämän jälkeen, katso tämän käsikirjan kappaleessa «8» annettuja ohjeita ja itse moottorin käyttöopasta. TÄRKEÄÄ Muista, että turvalaitteet estävät moottorin käynnistyksen silloin, kun turvallisuusehtoja ( 5.3.7) ei ole noudatettu. Tällaisissa tapauksissa, kun käynnistyslupa on uudistettu, on avain asetettava takaisin «PYSÄYTYS» asentoon, ennen kuin moottori voidaan käynnistää uudelleen Ajaminen VAROITUS! Laitetta ei ole tyyppihyväksytty yleisillä teillä käytettäväksi. Sitä tulee käyttää (tieturvallisuussääntöjen mukaisesti) ainoastaan yksityisillä liikennöimättömillä alueilla. HUOM Ajon aikana terän tulee olla poissa päältä. Aseta leikkuutaso korkeimpaan mahdolliseen asentoon (asento «7»). Mekaaninen voimansiirto Aseta kaasutinvipu «HIDAS» ja «NOPEA» asentojen välille ja nopeuden valintavipu. vaihteelle. Pidä poljinta painettuna ja vapauta seisontajarru. Vapauta poljin hitaasti, joka siirtyy näin «jarru» toiminnosta «kytkin» toimintaan ja käynnistää takapyörät. Vapauta poljin hitaasti, sillä laite saattaa nousta pystyyn mikäli asetus suoritetaan liian nopeasti. Tästä voisi olla seurauksena laitteen hallinnan menetys. Lähesty haluamaasi nopeutta hitaasti kiihdyttimen ja vaihteiden avulla. Käytä kytkintä vaihtaessasi vaihteelta toiselle. Kytkimen käyttö tapahtuu painamalla poljinta sen keskiväliin saakka. Hydrostaattinen voimansiirto Aseta kaasutinvipu «HIDAS» ja «NOPEA» -asentojen välille; paina jarrupoljinta kytkeäksesi seisontajarrun pois päältä. Vapauta poljin. 8

19 Siirrä nopeuden säätövipua «F» -suuntaan ja lähesty haluamaasi nopeutta käyttämällä tarpeen mukaan nopeuden säätö- ja kaasutinvipua. Vipua tulee liikuttaa hitaasti, jotta pyörien liian äkillinen liikkeelle lähtö vältetään. Muuten laite saattaa nousta pystyyn, minkä seurauksena saattaa olla hallinnan menettäminen Jarrutus Mekaaninen voimansiirto Vähennä nopeutta ensin kaasuttimen avulla, jonka jälkeen jarrutus voidaan suorittaa painamalla poljin loppuun saakka. Näin jarruttamalla jarrujärjestelmään kohdistuva kuormitus vähenee. Hydrostaattinen voimansiirto Jarruta painamalla jarrupoljinta. Nopeuden säätövipu palaa samalla «N» -asentoon Peruutus Mekaaninen voimansiirto Peruutusvaihteen asetus tulee suorittaa laitteen ollessa PYSÄHTYNEENÄ. Pysäytä laite polkimen avulla ja aseta peruutusvaihde siirtämällä vipua sivuttain «R»- asentoon. Vapauta poljin hitaasti, jotta kytkin asettuu paikoilleen ja aloita peruutus. Hydrostaattinen voimansiirto Peruutusvaihteen asetus TÄYTYY suorittaa laitteen ollessa pysähtyneenä. Kun laite on pysäytetty, aloita peruuttaminen siirtämällä nopeuden säätövipu «R» -asentoon. 5.3 RUOHON LEIKKUU 5.3. Terän päälle pano ja eteneminen Leikattavalle nurmikolle saapumisen jälkeen: aseta kaasutin «NOPEA»- asentoon; aseta terä päälle asettamalla vipu «B»- asentoon; aloita eteneminen säätämällä nopeuden säätölaitteita. Muista vapauttaa poljin erittäin hitaasti ja varovasti, kuten edellä on kuvattu. Aseta terä päälle ainoastaan silloin, kun leikkuutaso on ylhäällä, jonka jälkeen haluttu leikkuutaso voidaan saavuttaa hitaasti. Valitse etenemisnopeus leikattavan ruohon määrän (korkeus ja tiiviys) sekä nurmikon kosteuden mukaan, jotta säkki täyttyy parhaalla mahdollisella tavalla ja jotta leikkaustuloksesta muodostuu mahdollisimman tasainen. Noudata ( mekaanisella vaihteistolla varustetuissa malleissa) seuraavassa annettuja ohjeita: Ruoho korkea ja tiheä - nurmikko kostea. vaihde Ruohon kunto keskinkertainen vaihde Ruoho matalaa - nurmikko kuiva 4. vaihde HUOM Viides vaihde on tarkoitettu ainoastaan tasaisella maalla ajoon. Hydrostaattinen voimansiirto Nopeus valitaan nurmikon olosuhteiden mukaan vähitellen ja portaattomasti nopeuden säätövivulla. Suosittelemme joka tapauksessa nopeuden vähentämistä aina silloin, kun moottorin kierrosten havaitaan laskevan. Muista, ettei lopputulos ole koskaan paras mahdollinen mikäli etenemi- 9

20 snopeus on liian korkea. Pane terä pois päältä ja aseta leikkuutaso ylimpään mahdolliseen asentoon aina silloin, kun jokin este joudutaan ylittämään Leikkuukorkeuden säätäminen Leikkuukorkeus voidaan säätää vivun avulla, jossa on seitsemän mahdollista asentoa Muutama ohje kauniin nurmikon ylläpitämiseksi. Jotta nurmikko pysyisi kauniina, vihreänä ja pehmeänä, on se leikattava säännöllisesti ja ruohoa vahingoittamatta. Nurmikko saattaa koostua erilaisista ruohotyypeistä. Jos nurmikkoa leikataan säännöllisesti eniten kasvavat silloin ruohot, joilla on paljon juuria ja jotka muodostavat tasaisen ruohomaton; jos toisaalta leikataan harvoin kasvavat eniten korkeat ja villit ruohot (apilat, päivänkakkarat jne.). 2. On aina parempi leikata ruoho nurmikon ollessa kuiva. 3. Terien tulee olla ehjät ja terävät, niin että leikkaus on tarkka eikä revi ruohon päitä, mikä aiheuttaa niiden kellastumisen. 4. Moottoria tulee käyttää maksimikierroksilla, mikä takaa tarkan leikkaustuloksen ja sysää leikatun ruohon voimakkaasti poistoputkea kohti. 5. Leikkuutiheys tulee määritellä ruohon kasvun mukaan, välttäen liiallista kasvua leikkuiden välillä. 6. Kuumalla ja kuivalla kaudella kannattaa pitää ruoho hieman pidempänä. Näin vähennetään maaperän kuivumista. 7. Hyvin hoidetun nurmikon ihanteellinen ruohon korkeus on noin 4 5 cm ja yhdellä leikkuukerralla ei ole tarpeen poistaa enempää kuin /3 kokonaiskorkeudesta. Suorita ruohon leikkuu kaksi kertaa, mikäli ruoho on erittäin korkeaa. Ensimmäinen leikkuu tulee suorittaa maksimikorkeudella ja pienemmällä leikkausleveydellä ja toinen halutulla korkeudella seuraavana päivänä. 8. Nurmikosta tulee kauniin näköinen, kun leikkaukset suoritetaan vuorottain kahteen suuntaan samalla korkeudella. 9. Vähennä etenemisnopeutta, mikäli ruoho tukkii jätteiden kerääjän sillä nopeus voi olla liian korkea nurmikon olosuhteisiin katsoen. Mikäli ongelma kuitenkin jatkuu, siihen voivat olla syynä tylsät terät tai siivekkeiden vääristyminen. 0. Ole erittäin varovainen pensaiden tai matalien reunakiveysten läheisyydessä työskennellessäsi, etteivät ne pääse vahingoittamaan teriä tai vääristämään leikkuutason tasapainoa tai reunaa Rinteet Muista noudattaa annettuja kaltevuusrajoja. Rinteissä tulee ajaa ylös/alas suunnassa, eikä koskaan poikittain. Ole erittäin varovainen suunnan vaihtojen yhteydessä etteivät yläpuolen renkaat kohtaa esteitä 2 max 0 (7%) 20

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

GGP ITALY SPA Via del Lavoro, 6 I-31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY

GGP ITALY SPA Via del Lavoro, 6 I-31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY GRESSKLIPPER RIDER GRÄSKLIPPARE RIDER PLÆNEKLIPPER RIDER RIDER OHJATTAVA RUOHONLEIKKURI SEKAČKA NA TRÁVU «RIDER» NO BRUKSANVISNING - VEDLIKEHOLD SV BRUKSANVISNING OCH UNDERHÅLL DA INSTRUKTIONSMANUAL FI

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteemme valinnasta ja toivomme että uusi ruohonleikkurinne vastaa odotuksianne kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

VAROITUS : LUE KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN KÄYTTÖÄ.

VAROITUS : LUE KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN KÄYTTÖÄ. FI VAROITUS : LUE KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN KÄYTTÖÄ. Säilytä myöhempää tarvetta varten. Koskien moottoria ja akkua, lue niiden ohjekirjat. SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET... 1 2.

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

VAROITUS : LUE KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN KÄYTTÖÄ.

VAROITUS : LUE KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN KÄYTTÖÄ. FI VAROITUS : LUE KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN KÄYTTÖÄ. Säilytä myöhempää tarvetta varten. Koskien moottoria ja akkua, lue niiden ohjekirjat. SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET... 1 2.

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 COLLECTOR 45 COMBI EL 45S COMBI EL 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 2 2 CG

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. 49cc Crossi mopo

KÄYTTÖOHJE. 49cc Crossi mopo KÄYTTÖOHJE 49cc Crossi mopo Tekniset tiedot 1. Moottori: 49cc, 1-sylinterinen / ilmajäähdytteinen/ 2-tahti. 2. Bensiini: lyijytön bensa + 2-tahtiöljyn sekoitus. 3. Käynnistin: manuaalinen (vetonaru) 4.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

STIGA PARK 107M 8211-3036-02

STIGA PARK 107M 8211-3036-02 STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT TYÖSKENTELY OHJE POLTTO-AINEEN TYHJENNYS/ TÄYTTÖLAITTEELLE WL1050-E HYVÄKSYTYT POLTTOAINEET: BENSIINI, DIESEL JA ETANOLI SÄILIÖN TILAVUUS 115 LITRAA Imu toiminto Suljettu Uudelleentäyttö

Lisätiedot

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA KESMAC 23.4.2013 PÖNTTÖSORVI PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 2013-04-23

Lisätiedot

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Lisätiedot

8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje

8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje 8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLA ENNEN ASENNUSTA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Maahantuoja: Horisont Enterprises Ltd Oy Atomitie 5 B, 00370 Helsinki 09-6866720

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 El 8211-3427-05

DEUTSCH. Silent 40 El 8211-3427-05 DEUTSCH D Silent 40 El 82-427-05 SVENS S 2 x (Ø 65 mm) 2 x (Ø 90 mm) (Ø 65 mm) (Ø 90 mm) D 8x D G 8x. 2. C E 8x O x R N x O x P x N P x. 4. S SVENS 5. 65 mm 90 mm Ø 65 mm Ø 90 mm 2 D E E G 2 D 6. 7. 4

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

ELKA STAGE 5 MTB ISKUNVAIMENNIN SÄÄTÖOHJE

ELKA STAGE 5 MTB ISKUNVAIMENNIN SÄÄTÖOHJE ELKA STAGE 5 MTB ISKUNVAIMENNIN SÄÄTÖOHJE 1. PAINUMA 2. ULOSVAIMENNUS 3. HIDAS SISÄÄNVAIMENNUS 4. NOPEA SISÄÄNVAIMENNUS 5. MITÄ ISKUNVAIMENNIN ON 6. HIDAS vs NOPEA SISÄÄNVAIMENNUS 1. PAINUMAN ASETTAMINEN

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

KUNERT. Professional. KUNERT lastenvaunut Käyttöohjeet

KUNERT. Professional. KUNERT lastenvaunut Käyttöohjeet KUNERT Professional KUNERT lastenvaunut Käyttöohjeet Suojakaari Istuin on varustettu suojakaarella. Kiinnitä kaari liittämällä se käsinojen kummaltakin puolelta löytyviin kiinnikkeisiin (kuva 21.) Poistaaksesi

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 SUOMI 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Sähköpyörätuolin asennus ja käyttöohjeet Pyörätuolin käyttöönotto: Pyörätuolin käyttö:

Sähköpyörätuolin asennus ja käyttöohjeet Pyörätuolin käyttöönotto: Pyörätuolin käyttö: Sähköpyörätuolin asennus ja käyttöohjeet Hei. Kiitos että valitsit Greeencycle pyörätuolin. Lue asennus ja käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöönottoa Pyörätuolin käyttöönotto: -Lataa akku täyteen mukana

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot