ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)"

Transkriptio

1 ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa laitteen käyttäjää tutustumaan laitteeseen paremmin ja käyttämään sitä turvallisesti ja tehokkaasti. Muista, että käyttöopas kuuluu olennaisena osana laitteeseen ja pidä se siksi aina käden ulottuvilla. Luovuta se laitteen uudelle omistajalle mahdollisen myynnin yhteydessä. Laitteemme on suunniteltu ja valmistettu voimassa olevien määräysten mukaisesti ja sen käyttö on turvallista, mikäli sitä käytetään ruohon leikkaamiseen ja keräämiseen käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti (sallittu käyttö). Kaikkea muun tyyppistä käyttöä tai käytön, huollon ja korjausten turvallisuussäännösten laiminlyömistä voidaan pitää sopimattomana käyttönä ( 5.), jolloin valmistajan antama takuu raukeaa. Valmistaja ei myöskään vastaa sopimattomasta käytöstä aiheutuneista henkilö ja omaisuusvahingoista. Käyttöoppaan tiedot voivat poiketa hieman käytössänne olevasta ruohonleikkurista. Laitteitamme kehitellään jatkuvasti, jonka vuoksi käyttöoppaan tietoja on voitu muuttaa ilman ennakkovaroitusta. Tärkeimmät turvallisuutta ja toimintaa koskevat laitteen ominaisuudet ovat kuitenkin pysyneet samoina. Ota yhteys jälleenmyyjääsi tai valtuutettuun huoltopalveluun, mikäli kaipaat lisätietoja. Turvallista työpäivää! HUOLTOPALVELU Käyttöopas sisältää kaikki ruohonleikkurin käyttöön ja käyttäjän suorittamaan oikeaan perushuoltoon tarvittavat ohjeet. Kaikki säätö ja huoltotoimenpiteet, joita ei ole kuvattu tässä ohjekirjassa tulee suorittaa jälleenmyyjän tai jonkin muun huoltokeskuksen toimesta, joka tuntee laitteen ja jolla on erityistyökalut niin, että työ suoritetaan oikein ja säilytetään laitteen alkuperäinen turvallisuustaso. Jälleenmyyjä on palveluksessanne ja voi tarvittaessa suunnitella ja suorittaa laitteeseen sen käyttömäärään perustuvan huolto ohjelman, jonka avulla hankkimasi laitteen suorituskyky pysyy muuttumattomana vuosien myötä. Näin säästyy aikaa ja rahaa.

2 SISÄLTÖ. TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET... 3 Tämä kappale sisältää ruohonleikkurin turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa 2. LAITTEEN JA SEN OSIEN TUNNISTUS... 7 Tämä kappale opastaa laitteen ja sen tärkeimpien osien tunnistamisessa 3. PAKKAUKSESTA PURKAMINEN JA LAITTEEN KOKOAMINEN... 9 Tämä kappale selvittää, kuinka ruohonleikkuri tulee purkaa pakkauksestaan ja kuinka sen purettuna toimitetut osat on koottava 4. HALLINTALAITTEET JA INSTRUMENTIT... 2 Tämä kappale osoittaa hallintalaitteiden paikat ja niiden tehtävät 5. KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SÄÄNNÖT... 5 Tämä kappale sisältää kaikki ruohonleikkurin turvalliseen ja oikeaan käyttöön liittyvät ohjeet 5. Ennen työskentelyn aloittamista suoritettavat esivalmistelut Laitteen käyttö Ruohon leikkuu Kuljetus HUOLTO Tämä kappale sisältää kaikki ruohonleikkurin suorituskyvyn säilyttämiseen liittyvät tiedot 6. Turvallisuusohjeet Mekaanisiin osiin pääsy Säännöllinen huolto Koneelle tehtävät toimenpiteet YMPÄRISTÖNSUOJELU Antaa neuvoja laitteen käyttämiseksi ympäristöä säästävällä tavalla 8. VIANETSINTÄKAAVIO... 3 Tämän kaavion avulla voit selvittää toimintahäiriöiden aiheuttamat ongelmat nopeasti 9. SAATAVANA OLEVA LISÄVARUSTEET Tässä kappaleessa esittelemme saatavilla olevat lisävarusteet, joita voidaan käyttää erityistoimenpiteitä suoritettaessa 0. TEKNISET OMINAISUUDET Tässä kappaleessa on esitelty laitteen tärkeimmät tekniset ominaisuudet 2

3 . TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET KÄYTTÖOPPAAN LUKEMINEN TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET Ohjekirjassa käsitellään sekä mekaanisella että hydrostaattisella vaihteistolla varustettu laite ja versiot, jotka on muodostettu erilaisilla varusteilla ja lisälaitteilla, joita ei aina ole saatavilla eri myyntialueilla. VAROITUS! laitteen käyttöä. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen Symboli osoittaa eroa käyttötarkoituksessa. Sen vieressä mainitaan vaihteistotyyppi tai versio, johon se viittaa. Merkintä tarkoittaa, että lisätietoja tai selvityksiä saadaan käyttöohjeiden toisesta kohdasta. Käyttöoppaan tekstissä jotkin tärkeää tietoa sisältävät kappaleet on merkitty erityisillä tunnuksilla, joiden merkitykset ovat seuraavat: HUOM tai TÄRKEÄÄ Tarkentavat tai antavat lisätietoa jo aiemmin selitettyihin tietoihin. Niiden tarkoituksena on estää laitteen vaurioituminen tai vahinkojen syntyminen. VAROITUS! Näin merkittyjen ohjeiden laiminlyönti voi johtaa laitteen käyttäjän tai sen läheisyydessä oleskelevien henkilöiden loukkaantumiseen. VAARA! Näin merkittyjen ohjeiden laiminlyönti voi johtaa laitteen käyttäjän tai sen läheisyydessä oleskelevien henkilöiden vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan. A) KOULUTUS ) Lue käyttöohjeet huolellisesti. Tutustu säätimiin ja laitteen oikeaan käyttöön. Opi pysäyttämään moottori nopeasti. 2) Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen eli ruohon leikkuuseen ja keräykseen. Laitteen käyttö muihin tarkoituksiin voi osoittautua vaaralliseksi tai aiheuttaa laitteen vahingoittumisen. Tämän ohjeen laiminlyönti aiheuttaa laitteen takuun raukeamisen, jolloin valmistaja vapautuu kaikesta laitetta koskevasta vastuusta. 3) Älä anna lasten tai laitetta tuntemattomien, kokemattomien henkilöiden käyttää laitetta. Paikalliset lait voivat määrätä laitteen käytölle minimi ikärajan, jota tulee ehdottomasti noudattaa. 4) Älä koskaan käytä leikkuria silloin, kun: laitteen läheisyydessä on asiattomia henkilöitä, erityisesti lapsia tai eläimiä; olet nauttinut lääkkeitä tai aineita, jotka voivat haitata keskittymistä ja refleksien toimintaa. 5) Muista että laitteen käyttäjä on vastuussa tapaturmista tai vahingoista, jotka hän aiheuttaa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen. 6) Älä kuljeta matkustajia. 7) Ruohonleikkurin kuljettajan on noudatettava huolellisesti laitteen ohjaukseen annettuja ohjeita ja erityisesti: keskityttävä suoritettavaan työtehtävään laitteen käytön aikana: muistettava, että jarru ei kykene pysäyttämään ruohonleikkuria, mikäli sen kontrolli menetetään alamäessä. Kontrollin menettä- 3

4 misen pääasialliset syyt ovat: renkaiden pidon puuttuminen; liian kova nopeus; riittämätön jarrutus; suoritettava työtehtävä on liian vaativa laitteelle; maaperän laitteelle asettamia vaatimuksia ei tunneta tarpeeksi, erityisesti rinteissä. 8) Laite on varustettu useilla mikrokatkaisimilla ja turvalaitteilla, joita ei saa missään tapauksessa poistaa tai muuttaa. Tämän ohjeen laiminlyönti aiheuttaa laitteen takuun raukeamisen, jolloin valmistaja vapautuu kaikesta laitetta koskevasta vastuusta. B) ESIVALMISTELUT ) Käytä tukevia jalkineita ja pitkiä housuja ruohonleikkuun aikana. Älä koskaan käynnistä ruohonleikkuria paljain jaloin tai sandaalit jalassa. 2) Tarkasta koko työalue huolellisesti ja poista kaikki esineet, jotka voivat sinkoutua leikkurista (kivet, oksat, rautalangat, luut jne.). 3) VAROITUS!:VAARA! Bensiini on erittäin tulenarkaa. säilytä polttoaine tarkoituksenmukaisissa säilytysastioissa; suorita polttoaineentäydennys suppilon avulla ulkotiloissa. Älä tupakoi tämän toimenpiteen aikana tai yleensäkään polttoaineen käsittelyn yhteydessä; suorita polttoainetäydennys ennen moottorin käynnistystä. Älä lisää bensiiniä tai poista korkkia silloin, kun moottori on käynnissä tai kuuma; älä käynnistä moottoria mikäli bensiiniä valuu ulos, vaan vie laite kauas bensiinistä kostuneesta alueesta. Alue on erittäin palonarka, sillä maaperä on märkä bensiinistä ja bensiinin höyryt voivat syttyä tuleen. Varmista, ettei alueelle pääse syntymään tulipaloa; kiristä säiliön ja bensiinikanisterin korkit erittäin hyvin. 4) Vaihda vialliset äänenvaimentimet. 5) Suorita laitteen yleistarkistus ennen sen käyttöönottoa. Tarkista erityisesti terän sekä teräyksikköön kuuluvien ruuvien kunto. Vaihda vioittuneet tai kuluneet terä ja ruuvit yhdessä, jotta laitteen tasapaino säilyy muuttumattomana. 6) Aseta poistosuoja paikoilleen (säkki tai kivisuoja) ennen toiminnan aloittamista. C) KÄYTÖN AIKANA ) Älä käynnistä moottoria suljetuissa tiloissa, joissa voi syntyä hengenvaarallista häkää. 2) Työskentele ainoastaan päivänvalossa tai kyllin riittävässä keinovalossa. 3) Vältä, mikäli mahdollista, märällä ruoholla työskentelyä. 4) Ennen kuin käynnistät moottorin, kytke terä pois päältä ja aseta vaihdevipu ( mekaanisella vaihteistolla varustetuissa versioissa) tai nopeuden säätövipu ( hydrostaattisella vaihteistolla varustetuissa versioissa) vapaaseen asentoon sekä seisontajarru päälle. 5) Älä leikkaa ruohoa rinteissä, joiden kaltevuussuhde on yli 0 (7%). 6) Muista, ettei turvallista rinnettä ole olemassa. Rinteillä olevien nurmikoiden leikkaamisen yhteydessä tulee olla aina erittäin varovainen. Kumoon kääntymiset voidaan välttää seuraavasti: käytä eteen asetettavaa vastapainoa (toimitetaan pyydettäessä); älä pysähdy tai lähde liikkeelle erittäin nopeasti ylä- tai alamäessä; paina kytkintä kevyesti ja pidä aina yksi vaihde päällä ( mekaanisella vaihteistolla varustetuissa versioissa) tai paina kevyesti nopeuden säätövipua sekä eteenpäin ajettaessa että peruutettaessa ( hydrostaattisella vaihteistolla varustetuissa versioissa) erityisesti alamäessä; vähennä nopeutta rinteissä ja tiukoissa kulmissa; varo kumpareita, ojia ja muita piileviä vaaroja; älä koskaan leikkaa ruohoa rinteessä poikittain. 7) Poista terä käytöstä silloin, kun menet ruohottoman alueen poikki. Aseta tällöin myös leikkuutaso korkeammalle. 8) Älä koskaan käytä laitetta ruohonleikkuuseen silloin, kun sen suojat ovat vahingoittuneet tai silloin, kun sen ruohonkeruusäkki tai kivisuoja eivät ole paikoillaan. 9) Älä muuta moottorin säätöjä tai käytä moottoria liian nopeilla kierroksilla. 0) Ennen paikalta poistumista: 4

5 poista terä käytöstä; aseta vaihde vapaaseen asentoon ( mekaanisella vaihteistolla varustetuissa versioissa) tai varmista, että nopeuden säätövipu on palannut vapaaseen asentoon ( hydrostaattisella vaihteistolla varustetuissa versioissa). Aseta seisontajarru päälle; sammuta moottori ja poista avain. ) Poista terä käytöstä, sammuta moottori ja poista avain: aina ennen leikkuutason alle suoritettavien toimenpiteiden aloittamista tai jätteiden kerääjän puhdistamista; ennen laitteen tarkistusta, puhdistusta tai huoltoa; vieraaseen esineeseen osumisen jälkeen. Tarkista, ettei laite ole vahingoittunut ja korjaa mahdolliset vauriot ennen laitteen uudelleen käyttöönottoa; mikäli laite alkaa täristä normaalista poikkeavalla tavalla. (Tutki tärinän syy välittömästi ja suorita tarvittavat korjaukset). 2) Poista terä käytöstä kuljetuksen ajaksi ja aina silloin, kun sitä ei käytetä. Pane terä pois käytöstä ja odota, että se pysähtyy aina ruohonkeruusäkin tyhjennyksen yhteydessä. 3) Pysäytä moottori ja poista terä käytöstä: ennen polttoainetäydennystä; aina ruohonkeruusäkin poiston ja uudelleenasennuksen yhteydessä. 4) Vähennä kaasua ennen moottorin pysäyttämistä. Sulje polttoaineen syöttö työskentelyn loputtua käyttöoppaassa olevien ohjeiden mukaisesti. 5) Älä laita käsiäsi tai jalkojasi pyörivien osien lähelle. Pysy kaukana poistoaukon luota. D) HUOLTO JA VARASTOINTI ) Pidä ruuvit ja mutterit hyvin kiristettyinä, jotta laitteen käyttö on aina turvallista. Säännölliset huoltotoimenpiteet ovat välttämättömiä laitteen turvallisen ja parhaan mahdollisen suorituksen kannalta. 2) Älä aseta polttoainetta sisältävää laitetta tiloihin, joissa polttoaineen höyryt voivat syttyä liekistä, kipinästä tai erittäin kuumasta lämmönlähteestä. 3) Anna moottorin jäähtyä ennen laitteen asettamista säilytystiloihin. 4) Paloriskin välttämisen kannalta on tärkeää pitää moottori, pakoputken äänenvaimennin, akun tila ja bensiinin varastotila vapaina ruohon jätteistä, lehdista tai liiasta rasvasta. Tyhjennä ruohonkeruusäkki aina ja älä säilytä leikattua ruohoa suljetuissa tiloissa. 5) Tarkista kivisuojan, ruohonkeruusäkin ja imujärjestelmän ritilän kunto usein. Tarkista etteivät ne ole vaurioituneet tai kuluneet ja vaihda ne tarvittaessa uusiin. 6) Älä koskaan käytä laitetta silloin, kun sen osat ovat vaurioituneet tai kuluneet. Käyttöturvallisuuden kannalta on tärkeää, että rikkoutuneet osat vaihdetaan uusiin, eikä niitä korjata. Käytä alkuperäisiä varaosia (terässä tulee olla aina merkki ). Heikkotasoiset varaosat voivat vahingoittaa laitetta ja vaarantaa laitteen käyttäjän turvallisuuden. 7) Mikäli tankki joudutaan tyhjentämään, suorita tämä toimenpide aina ulkotiloissa ja moottorin ollessa kylmän. 8) Käytä työhansikkaita terän poiston ja asennuksen yhteydessä. 9) Varmista, että terä on tasapainossa teroituksen jälkeen. 0) Laske leikkuutaso alas, kun asetat laitteen varastoon tai kun poistut sen luota. ) Älä koskaan jätä avaimia paikoilleen tai lasten tai asiattomien henkilöiden ulottuville. Poista avaimet aina ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista. E) KULJETUS ) Laske leikkuutaso alas, mikäli laitetta kuljetetaan kuorma-autolla tai peräkärryssä. Aseta laitteen seisontajarru ja kiinnitä se hyvin kuljetusajoneuvoon köysiä, kaapeleita tai ketjuja käyttämällä. 5

6 TURVAKYLTIT Ole varovainen laitetta käyttäessäsi. Laitteeseen on asetettu turvakylttejä, jotka osoittavat tärkeimmät käyttöön liittyvät varoitukset. Nämä turvakyltit muodostavat laitteen olennaisen osan. Ota yhteys jälleenmyyjääsi, mikäli etiketti irtoaa tai repeää, jotta se saadaan vaihdettua uuteen mahdollisimman pian. Turvakylttien merkitys on osoitettu alapuolella. 3 Vaara: Esineiden sinkoutumisvaara: Aseta kivisuoja tai ruohonkeruusäkki aina ennen työskentelyn aloittamista. 4 Vaara: Esineiden sinkoutumisvaara: Älä anna asiattomien henkilöiden oleskella työskentelyalueella. 5 Vaara: Laitteen kumoon kaatumisen vaara: Älä käytä laitetta rinteissä, joiden kallistuskulma on yli 0. 6 Vaara: Ruhjoutumisen vaara: Varmista, etteivät lapset tule laitteen lähelle sen moottorin toimiessa Ruhjoutumisen vaara. Liikkuva terä. Älä aseta käsiäsi tai jalkojasi terätilaan Varo etteivät liikkuvat hihnat pääse aiheuttamaan vammoja. Käytä laitetta ainoastaan silloin, kun sen suojat on asennettu paikoilleen. Pysy kaukana hihnoista. 9 Varoitus! Pidä kaukana kuumista pinnoista. Varoitus!: Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä. 2 Varoitus!: Poista avain ja lue käyttöohjeet ennen minkään huolto- tai korjaustoimenpiteen suorittamista. 6

7 2. LAITTEEN JA SEN OSIEN TUNNISTUS LAITTEEN TUNNISTUS Ohjaajan istuimen alle sijoitettuun tarraan on kirjattu jokaisen laitteen tärkeimmät tiedot ja sarjanumero.. Laitteen melutaso direktiivin 2000/4/CE mukaisesti 2. Yhdenmukaisuuden merkki EU-direktiivin 2006/42/EY mukaisesti 3. Valmistusvuosi 4. Moottorin käyttöteho ja - nopeus 5. Ruohonleikkurin malli 6. Sarjanumero 7. Paino kiloina 8. Valmistajan nimi ja osoite 9. Vaihteiston tyyppi (jos annettu) 0. Tuotekoodi kw - kg /min Kirjoittakaa laitteenne sarjanumero tähän (6) 7 LWA db TÄRKEIMPIEN OSIEN TUNNISTUS Laitteen tärkeimpiin komponentteihin kuuluvat: Leikkuutaso: suoja, joka sisältää pyörivän terän. 2. Terä: ruohon leikkuuseen tarkoitettu elementti. Niiden päihin asetetut siivekkeet edesauttavat leikatun ruohon siirtymistä poistoputkea kohden. 3. Poistoputki: Leikkuutason ja ruohonkeruusäkin liittävä elementti. 4. Ruohonkeruusäkki: ruohon keruun lisäksi säkin tehtävä on estää leikkuuterän mahdollisesti keräämien esineiden sinkoutuminen kauaksi laitteesta. Näin se toimii myös tärkeänä turvalaitteena. 2 7

8 ja moottorin kannen kiinnitysmutteriin päästään helposti käsiksi. 2. Imujärjestelmän ritilä: Edesauttaa leikkuutason sisäistä ilmanvirtausta ja estää vieraiden esineiden sinkoutumisen edestäpäin Kivisuoja tai suojalevy: säkin paikalle asetettuna estää leikkuuterän mahdollisesti keräämien esineiden sinkoutumisen kauaksi laitteesta. 6. Moottori: saa aikaan terien pyörinnän sekä pyörien vedon. Moottorin ominaisuudet on esitelty sen erityisessä käyttöoppaassa. 7. Akku: tuottaa moottorin käynnistykseen tarvittaman energian. Akun ominaisuudet on esitelty sen erityisessä käyttöoppaassa. 8. Ohjaajan istuin: laitteen käyttäjän työskentelypaikka. Se on varustettu anturilla, joka havaitsee kuljettajan paikalla olon, jolloin turvalaite tarvittaessa keskeyttää laitteen toiminnan. 9. Ohje- ja turvaetiketit: näissä on esitelty tärkeimmät turvalliseen käyttöön liittyvät ohjeet. Niiden merkitykset on selvitetty kappaleessa. 20. Luukku: Tämän avulla sytytystulppaan, polttoainehanaan 8

9 3. PAKKAUKSESTA PURKAMINEN JA LAITTEEN KOKOAMINEN Kuljetus- ja varastointiteknisistä syistä jotkin laitteen osat toimitetaan purettuina. Niiden kokoaminen tapahtuu pakkauksesta purkamisen jälkeen, joka voidaan suorittaa seuraavassa annettujen yksinkertaisten ohjeiden avulla. TÄRKEÄÄ Kuljetusteknisistä syistä laite toimitetaan ilman moottoriöljyä tai polttoainetta. Suorita öljyn ja polttoaineen täydennys ennen moottorin käynnistämistä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Laitteen poisto pakkauksesta ja asennus tulee suorittaa tasaisella ja kiinteällä alustalla. Lisäksi tulee olla riittävästi tilaa laitteen ja pakkausten liikutteluun. Käytä aina sopivia välineitä pakkausten ja laitteen liikutteluun. 3. PAKKAUKSESTA PURKAMINEN tarvikkeet, joihin kuuluvat myös kaksi virta-avainta, ohjauspyörän lukitustappi ja yksi 0 Ampere vaihtosulake (6,3 A Hondan moottorilla). Pakkausten hävitys on suoritettava voimassa olevia säännöksiä noudattaen. 3.2 AKUN ASENTAMINEN JA KYTKENTÄ Irrota pilarista kahdella ruuvilla (2) kiinnitetty takakotelo () ja kahdella ruuvilla (4) kiinnitetty etukotelo (3). Aseta akku (5) paikoilleen ja kiinnitä kiinnikkeellä (6) ja siihen kuuluvalla mutterilla (7) Ole huolellinen laitteen purkamisen yhteydessä, etteivät mitkään laitteen mukana toimitettavat osat ja välineet joudu hukkaan tai ettei leikkuutaso pääse vahingoittumaan, kun laitetta lasketaan kuljetusalustalta alas. Laitteen pakkaukseen kuuluvat tavallisesti: itse laite; akku; ohjauspyörä; istuin; keruusäkin osat; pussi, joka käsittää käyttöoppaan, laitteen asiakirjat ja ruuvi- Kytke 3 punaista johtoa (8) positiiviseen napaan (+) ja 3 mustaa johtoa (9) negatiiviseen napaan ( ) varusteena olevien ruuvien avulla annetussa järjestyksessä. Aseta pilarin kannet (3) ja ()paikoilleen oikein niihin kuuluvien ruuvien

10 (4) ja (2) avulla. Suorita uudelleenlataus akun valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. HUOM Ole varovainen, ettet vahingoita ohjauspyörää vasaralla. Tämä voidaan välttää työntämällä tappia lopuksi taltalla tai ruuvimeisselin avulla. TÄRKEÄÄ Käynnistä moottori vasta sen jälkeen kun akku on latautunut kokonaisuudessaan, ettei elektroninen piirikortti aiheuta laitteen toiminnan keskeytymistä! VAROITUS! Seuraa akun valmistajan antamia akun käsittelyyn ja hävitykseen liittyviä ohjeita erittäin huolellisesti. 3.4 STUIMEN ASENNUS Asenna istuin () levylle (2) ruuvien (3) avulla OHJAUSPYÖRÄN KOKOAMINEN Aseta laite tasaiselle maaperälle ja linjoita etupyörät. Aseta ohjauspyörä () ulos työntyvään akseliin (2) siten, että ohjauspyörän kädensijat jäävät istuimen puolelle. Linjoita ohjauspyörän navan reikä akselin kanssa ja aseta varusteena oleva tappi (3). Työnnä tappi sisään vasaran avulla ja varo, ettei se tule kokonaan ulos toiselta puolelta RUOHONKERUUSÄKIN ASENNUS Asenna ensiksi runko liittämällä suun käsittävä yläosa () alaosaan (2) vakiovarusteena olevia ruuveja ja muttereita (3) käyttämällä. Kiinnitä ne annetussa järjestyksessä. Aseta kulmalevyt (4) ja (5) oikean (Rq) ja vasemman puolen (Lq), merkkien mukaisesti. Kiinnitä ne runkoon neljää itsekierteyttävää ruuvia käyttämällä (6). Aseta näin muodostunut runko kankaan sisään ja varmista, että se asettuu oikein paikoilleen perustan ympärille. Kiinnitä kaikki muoviprofiilit rungon putkiin ruuvimeisselin (7) avulla. 0

11 (x 2) L 4-5 (x 4) R (x 2) Aseta kahva (8) kannen reikiin (9), kiinnitä koko runko ruuvien (0) avulla annetussa järjestyksessä ja kiinnitä lopuksi neljällä taaimmaisella ja etummaisella itsekierteyttävällä ruuvilla () Aseta lopuksi vahvistukseksi tarkoitettu poikkikappale (2) rungon alle ja pidä tasaista osaa alaspäin käännettynä. Käytä tarkoitukseen vakiovarusteena olevia muttereita (3) osoitetussa järjestyksessä. CLAK 7 6 (x 4) 3 (x 2)

12 4. HALLINTALAITTEET JA INSTRUMENTIT 5 4 «KÄYNNISTYS» asento käynnistykseen «HIDAS» asento matalilla kierroksilla työskentelyyn «NOPEA» asento korkeilla kierroksilla työskentelyyn B A 6 B 3 A Valitse «HITAAN» ja «NOPEAN» työskentelyn välimuodot siirtymisvaiheiden aikana. Leikkauksen aikana vipu voidaan asettaa «NOPEA» asentoon SEISONTAJARRU Tätä vipua käytetään laitteen liikkumisen estämiseen sen jälkeen, kun se on pysäköity paikoilleen. Aseta se aina paikoilleen ennen laitteen luota poistumista Jarru menee päälle, kun poljin ( - 2) painetaan kokonaan alas, jolloin vipu siirtyy «A» asentoon. Kun jalka nostetaan polkimelta, se jää alas vivun lukitsemana. Seisontajarru saadaan pois päältä painamalla poljinta uudelleen jolloin vipu siirtyy «B» asentoon.. OHJAUSPYÖRÄ Ohjauspyörän avulla ohjataan etupyöriä. 4. AVAINKATKAISIN Avaimella on kolme asentoa: 2. KAASUTINVIPU Säätää moottorin kierrosnopeutta. Sen asennot on osoitettu tarrassa, jossa esiintyvät seuraavat symbolit: «PYSÄYTYS» «KÄYNNISSÄ» kaikki toiminnot sammutettuina; aktivoi kaikki toiminnot; 2

13 «KÄYNNISTYS» käynnistysmoottori käynnistyy. Avain palaa takaisin automaattisesti «KÄYNNISSÄ»- asentoon, kun avain vapautetaan tästä asennosta. 5. MERKKIVALO JA MERKINANTOLAITTEET Tämä merkkivalo syttyy silloin, kun avain (4) on «KÄYNNISSÄ» asennossa ja palaa jatkuvasti toiminnan aikana. Sen vilkkuminen ilmoittaa, että moottorin käynnistyksen edellytykset puuttuvat.. Terän toimiessa kuultava äänimerkki ilmoittaa, että ruohonkeruusäkki on täynnä. 7. LEIKKUUKORKEUDEN SÄÄTÖVIPU Tässä vivussa on seitsemän asentoa, jotka on osoitettu kyltissä olevilla numeroilla -7. Vivun avulla leikkauskorkeutta voidaan säätää seitsemälle eri korkeudelle, jotka vaihtelevat 3 ja 8 cm välillä. Yhdestä asennosta toiseen päästään siirtämällä vipua sivuttain ja asettamalla se yhteen kiinnitysuraan. Mekaaninen voimansiirto. KYTKIN / JARRUPOLJIN Tämä poljin suorittaa kaksi toimintoa: iskun alkuosassa se toimii kytkimen tavoin asettamalla pyörien vedon päälle tai pois päältä. Sen iskun toisessa osassa se toimii puolestaan jarruna, jolloin jarrutus kohdistuu takarenkaisiin. 6. TERÄN ASETUSVIPU JA TERÄN JARRU Tällä vivulla on kaksi kyltin osoittamaa asentoa: Asento «A» = TERÄ POISSA PÄÄLTÄ Asento «B» = TERÄ PÄÄLLÄ Mikäli terä pannaan päälle annettujen turvallisuussäännösten vastaisesti, moottori sammuu. Varo ettet aseta kytkintä liian hitaasti, jolloin voimansiirtohihnat voisivat lämmetä liikaa. Ylikuumeneminen voi vahingoittaa voimansiirtohihnoja erittäin pahasti. R N Terän päältä pois asetuksen yhteydessä (Ase. A) toimii samanaikaisesti myös jarru, joka pysäyttää terän pyörinnän viiden sekunnin kuluessa. HUOM aikana. Älä pidä jalkaasi polkimen päällä ajon 3

14 2. NOPEUDEN VAIHTOVIPU Tässä vivussa on seitsemän asentoa, jotka vastaavat viittä eteenpäinmenon vaihdetta, vapaata vaihdetta «N» ja peruutusvaihdetta «R». Vaihteelta toiselle voidaan siirtyä painamalla poljin () puoliväliin ja siirtämällä vipua kyltissä olevien ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Peruutusvaihteen saa panna päälle ainoastaan pysähtyneenä oltaessa. Hydrostaattinen voimansiirto 23. HYDROSTAATTISEN VAIHTEISTON VAPAUTUSVIPU Vivulla on kaksi asentoa, jotka on osoitettu kyltissä: Asento «A» = Vaihteisto kytketty päälle: kaikissa käyttöolosuhteissa, moottorin ollessa päällä ja ruohonleikkuun aikana; Asento «B» = Vaihteisto vapautettu: keventää huomattavasti laitteen liikuttamista käsin, kun moottori on pois päältä. TÄRKEÄÄ Jotta vaihteisto ei vaurioidu, toimenpide tulee suorittaa ainoastaan moottori sammutettuna vipu (22) asennossa «N». 2. JARRUPOLJIN Hydrostaattisella vaihteistolla varustetuissa malleissa poljin käyttää ainoastaan takapyörien jarrua NOPEUDEN SÄÄTÖVIPU Vivun tarkoituksena on asettaa pyörät liikkeeseen ja säätää laitteen nopeutta sekä kuljettaessa eteenpäin että peruutettaessa. Laitteen nopeus lisääntyy eteenpäin kuljettaessa vähitellen, kun vipua siirretään «F» -suuntaan. Peruutus kytketään päälle siirtämällä vipua «R»-suuntaan. Paluu vapaaseen asentoon «N» tapahtuu automaattisesti käytettäessä jarrupoljinta (2) tai käsin, jos jarrupoljinta ei käytetä. TÄRKEÄÄ Kun seisontajarru (3) kytketään päälle, vipu lukkiutuu asentoon «N». Sitä ei voida liikuttaa ennen kuin jarru kytketään pois päältä ja poljin vapautetaan. A HYDRO-GEAR B N R B 23 A F TUFF-TORQ 4

15 5. KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SÄÄNNÖT VAARA! Laitetta saa käyttää ainoastaan suunniteltuun käyttöön (ruohon leikkaamiseen ja keruuseen). Kaikkea muuntyyppistä käyttöä voidaan pitää "sopimattomana käyttönä", jolloin valmistajan antama takuu raukeaa. Valmistaja ei myöskään vastaa sopimattomasta käytöstä aiheutuneista henkilö ja omaisuusvahingoista. Sopimattomaksi käytöksi katsotaan (esimerkiksi, mutta ei ainoastaan): henkilöiden, lasten tai eläinten kuljettaminen laitteessa tai perävaunussa; kuormien vetäminen tai työntäminen ilman vetoa varten olevan välineen käyttöä; laitteen käyttäminen epätasaisessa, liukkaassa, jäätyneessä tai kivisessä maastossa tai lätäköissä tai soissa, joiden maaston koostumusta ei ole mahdollista arvioida; laitteen käyttäminen lehtien tai jätteiden keräämiseen; terien käyttäminen alueilla, joissa ei kasva ruohoa. VAARA! Älä poista tai käsittele omatoimisesti laitteeseen kuuluvia turvalaitteita. MUISTA, ETTÄ LAIT- TEEN KÄYTTÄJÄ ON AINA VASTUUSSA MUILLE HENKILÖILLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA. lue tarkkaan käyttöohjeet, tutustu hallintalaitteisiin ja siihen, miten moottori ja terät pysäytetään nopeasti; älä vie käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai niiden alle, äläkä koskaan mene poistoaukon läheisyyteen. Älä käytä laitetta ollessasi huonokuntoinen tai lääkkeiden tai muiden havaintokykyä ja refleksejä alentavien aineiden vaikutuksen alaisena. Laitteen käyttäjän on itsensä arvioitava työalueeseen liittyvät riskit ja toimittava niiden edellyttämällä tavalla, oman turvallisuutensa takaamiseksi. Noudata erityistä varovaisuutta rinteissä, epätasaisessa maastossa sekä liukkailla tai epävakailla maaperillä työskennellessäsi. Tulipalon vaaran välttämiseksi ei laitetta saa jättää seisomaan korkeaan ruohoon moottorin ollessa käynnistettynä. VAROITUS! Laite ei saa työskennellä maaperillä, joiden kaltevuusaste on yli 0 (7%) ( 5.3.4). Jos laitetta joudutaan käyttämään kaltevilla maaperillä (kaltevuusaste ei saa koskaan olla yli 0 ), on asennettava vastapainot (toimitetaan tilauksesta ( 9.) etupyörien poikkipaalun alle, etutasapainon turvaamiseksi ja laitteen pystyynnousun välttämiseksi. Ennen laitteen käyttöä: lue hyvin turvallisuusohjeet, etenkin kaltevassa maastossa kulkua ja leikkuuta koskevat kohdat; TÄRKEÄÄ kappaleessa 4. Kaikki ohjauslaitteiden paikat on esitelty 5

16 5. ESIVALMISTELUT ENNEN TYÖSKENTELYN ALOITTA- MISTA Ennen työskentelyn aloittamista, on suoritettava erilaisia tarkistuksia ja toimenpiteitä työturvallisuuden ja työskentelytehon takaamiseksi. 5.. Istuimen säätö Istuin on kiinnitetty paikoilleen neljän ruuvin () avulla, joiden löysäämisen jälkeen istuimen asentoa voidaan vaihtaa antamalla sen liukua tukiuria pitkin. Kiristä neljä ruuvia huolellisesti oikean asennon löytämisen jälkeen Polttoainetäydennykset HUOM Käytettävät bensiini- ja öljytyypit on esitelty moottorin käyttöoppaassa. Suorita polttoainetäydennys suppilon avulla. Älä täytä säiliötä kokonaan. Polttoainesäiliön tilavuus on noin 4 litraa. VAARA! Polttoainetäydennys tulee suorittaa hyvin ilmastoidussa tilassa tai ulkona moottorin ollessa sammutettuna. Muista, että polttoaineen höyryt ovat tulenarkoja. ÄLÄ VIE AVOTULIA SÄILIÖN SUUN LÄHELLE TASON TARKISTAMISEKSI JA ÄLÄ TUPAKOI TOIMENPI- TEEN AIKANA. TÄRKEÄÄ Varo, ettei bensiiniä kaadu muoviosille, sillä ne saattavat vaurioitua; jos bensiiniä valuu vahingossa, huuhtele osat heti vedellä. Takuu ei kata bensiini aiheuttamia vaurioita rungon tai moottorin muoviosille Rengaspaineet Öljytikkuun päästään käsiksi kääntämällä istuinta ja aukaisemalla sen alla oleva luukku. Tarkista moottoriöljyn taso moottorin ollessa pysähtyneenä. Tason tulee olla öljytikun MIN- ja MAX- merkkien välillä. MAX MIN Renkaiden oikea paine on erittäin tärkeä leikkuutason tasaisuuden kannalta. Näin sillä on tärkeä vaikutus myös leikkaustuloksen tasaisuuteen. Irrota suojakapselit ja kytke venttiilit painemittarilla varustettuun paineilmalaitteeseen. 6

17 Rengaspaineiden tulee olla: ETUMMAINEN TAAIMMAINEN 5..4 Poistosuojien asennus (säkki tai kivisuoja),5 bar,0 bar VAROITUS! Älä koskaan käytä laitetta ilman siihen asennettuja poistosuojia! 2. Varmista jarrun moitteeton toiminta. 3. Älä aloita leikkausta jos terä tärisee tai jos epäilet sen terävyyttä; muista aina: Tylsä terä repii ruohon ja aiheuttaa nurmikon kellastumisen. Löysästi kiinnittynyt terä aiheuttaa tärinää ja voi olla vaarallinen. VAROITUS! Älä käytä laitetta, jos et ole varma sen tehokkuudesta ja turvallisuudesta ja ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään tarvittavia tarkistuksia tai korjauksia varten. Nosta liikutettava kansi () ja kiinnitä säkki asettamalla kaksi niveltappia (2) kahden tuen (3) uriin. Mikäli halutaan työskennellä ilman ruohonkeruusäkkiä, voidaan pyynnöstä toimittaa kivisuojasarja (4) joka tulee kiinnittää takalevyyn ohjeiden mukaan Laitteen turvallisuuden ja tehokkuuden tarkastus. Tarkista, että laitteen turvalaitteet toimivat osoitetulla tavalla ( 5.3.7) LAITTEEN KÄYTTÖ 5.2. Käynnistys VAARA! Käynnistystoimenpiteet on suoritettava ulkosalla tai hyvin ilmastoiduissa tiloissa! MUISTA, ETTÄ MOOTTORIN PAKOKAASUT OVAT MYRKYLLISIÄ! Ennen moottorin käynnistystä: aukaise bensiinihana () (milloin asennettu), jota päästään käsittelemään vasemman takapyörän aukosta käsin aseta vaihdevipu ( mekaanisella vaihteistolla varustetut mallit) tai nopeuden säätövipu ( hydrostaattisella vaihteistolla varustetut mallit) 7

18 vapaaseen asentoon («N»); poista terä käytöstä; aseta rinteessä ollessasi seisontajarru päälle. Suorita seuraavat toimenpiteet: aseta kaasutinvipu kyltissä osoitettuun «KÄYNNISTYS»- asentoon silloin, kun moottori on kylmä tai aseta se «HIDAS» ja «NOPEA» asentojen välille, mikäli moottori on jo kuuma; aseta avain lukkoon, käännä se asentoon «KÄYNNISSÄ», jotta sähköpiiri käynnistyy. Vie se tämän jälkeen «KÄYNNISTYS»- asentoon, jolloin moottori käynnistyy ja vapauta se käynnistyksen jälkeen. Aseta kaasutin «HIDAS»- asentoon moottorin käynnistymisen jälkeen. TÄRKEÄÄ Starter toiminto on poistettava heti kun moottori pyörii säännöllisesti, jos sitä käytetään vielä moottorin ollessa lämmennyt, saattaa se liata sytytystulpan ja aiheuttaa moottorin epäsäännöllisen toiminnon. HUOM Älä jatka pitkään käyttömoottorin käynnistystä, mikäli käynnistyksessä ilmenee vaikeuksia, sillä tällöin akun lataus saattaa kulua loppuun ja moottori voi kastua. Aseta avain «PYSÄYTYS» asentoon, odota muutaman sekunnin ajan ja toista toimenpide. Mikäli moottori ei käynnisty tämän jälkeen, katso tämän käsikirjan kappaleessa «8» annettuja ohjeita ja itse moottorin käyttöopasta. TÄRKEÄÄ Muista, että turvalaitteet estävät moottorin käynnistyksen silloin, kun turvallisuusehtoja ( 5.3.7) ei ole noudatettu. Tällaisissa tapauksissa, kun käynnistyslupa on uudistettu, on avain asetettava takaisin «PYSÄYTYS» asentoon, ennen kuin moottori voidaan käynnistää uudelleen Ajaminen VAROITUS! Laitetta ei ole tyyppihyväksytty yleisillä teillä käytettäväksi. Sitä tulee käyttää (tieturvallisuussääntöjen mukaisesti) ainoastaan yksityisillä liikennöimättömillä alueilla. HUOM Ajon aikana terän tulee olla poissa päältä. Aseta leikkuutaso korkeimpaan mahdolliseen asentoon (asento «7»). Mekaaninen voimansiirto Aseta kaasutinvipu «HIDAS» ja «NOPEA» asentojen välille ja nopeuden valintavipu. vaihteelle. Pidä poljinta painettuna ja vapauta seisontajarru. Vapauta poljin hitaasti, joka siirtyy näin «jarru» toiminnosta «kytkin» toimintaan ja käynnistää takapyörät. Vapauta poljin hitaasti, sillä laite saattaa nousta pystyyn mikäli asetus suoritetaan liian nopeasti. Tästä voisi olla seurauksena laitteen hallinnan menetys. Lähesty haluamaasi nopeutta hitaasti kiihdyttimen ja vaihteiden avulla. Käytä kytkintä vaihtaessasi vaihteelta toiselle. Kytkimen käyttö tapahtuu painamalla poljinta sen keskiväliin saakka. Hydrostaattinen voimansiirto Aseta kaasutinvipu «HIDAS» ja «NOPEA» -asentojen välille; paina jarrupoljinta kytkeäksesi seisontajarrun pois päältä. Vapauta poljin. 8

19 Siirrä nopeuden säätövipua «F» -suuntaan ja lähesty haluamaasi nopeutta käyttämällä tarpeen mukaan nopeuden säätö- ja kaasutinvipua. Vipua tulee liikuttaa hitaasti, jotta pyörien liian äkillinen liikkeelle lähtö vältetään. Muuten laite saattaa nousta pystyyn, minkä seurauksena saattaa olla hallinnan menettäminen Jarrutus Mekaaninen voimansiirto Vähennä nopeutta ensin kaasuttimen avulla, jonka jälkeen jarrutus voidaan suorittaa painamalla poljin loppuun saakka. Näin jarruttamalla jarrujärjestelmään kohdistuva kuormitus vähenee. Hydrostaattinen voimansiirto Jarruta painamalla jarrupoljinta. Nopeuden säätövipu palaa samalla «N» -asentoon Peruutus Mekaaninen voimansiirto Peruutusvaihteen asetus tulee suorittaa laitteen ollessa PYSÄHTYNEENÄ. Pysäytä laite polkimen avulla ja aseta peruutusvaihde siirtämällä vipua sivuttain «R»- asentoon. Vapauta poljin hitaasti, jotta kytkin asettuu paikoilleen ja aloita peruutus. Hydrostaattinen voimansiirto Peruutusvaihteen asetus TÄYTYY suorittaa laitteen ollessa pysähtyneenä. Kun laite on pysäytetty, aloita peruuttaminen siirtämällä nopeuden säätövipu «R» -asentoon. 5.3 RUOHON LEIKKUU 5.3. Terän päälle pano ja eteneminen Leikattavalle nurmikolle saapumisen jälkeen: aseta kaasutin «NOPEA»- asentoon; aseta terä päälle asettamalla vipu «B»- asentoon; aloita eteneminen säätämällä nopeuden säätölaitteita. Muista vapauttaa poljin erittäin hitaasti ja varovasti, kuten edellä on kuvattu. Aseta terä päälle ainoastaan silloin, kun leikkuutaso on ylhäällä, jonka jälkeen haluttu leikkuutaso voidaan saavuttaa hitaasti. Valitse etenemisnopeus leikattavan ruohon määrän (korkeus ja tiiviys) sekä nurmikon kosteuden mukaan, jotta säkki täyttyy parhaalla mahdollisella tavalla ja jotta leikkaustuloksesta muodostuu mahdollisimman tasainen. Noudata ( mekaanisella vaihteistolla varustetuissa malleissa) seuraavassa annettuja ohjeita: Ruoho korkea ja tiheä - nurmikko kostea. vaihde Ruohon kunto keskinkertainen vaihde Ruoho matalaa - nurmikko kuiva 4. vaihde HUOM Viides vaihde on tarkoitettu ainoastaan tasaisella maalla ajoon. Hydrostaattinen voimansiirto Nopeus valitaan nurmikon olosuhteiden mukaan vähitellen ja portaattomasti nopeuden säätövivulla. Suosittelemme joka tapauksessa nopeuden vähentämistä aina silloin, kun moottorin kierrosten havaitaan laskevan. Muista, ettei lopputulos ole koskaan paras mahdollinen mikäli etenemi- 9

20 snopeus on liian korkea. Pane terä pois päältä ja aseta leikkuutaso ylimpään mahdolliseen asentoon aina silloin, kun jokin este joudutaan ylittämään Leikkuukorkeuden säätäminen Leikkuukorkeus voidaan säätää vivun avulla, jossa on seitsemän mahdollista asentoa Muutama ohje kauniin nurmikon ylläpitämiseksi. Jotta nurmikko pysyisi kauniina, vihreänä ja pehmeänä, on se leikattava säännöllisesti ja ruohoa vahingoittamatta. Nurmikko saattaa koostua erilaisista ruohotyypeistä. Jos nurmikkoa leikataan säännöllisesti eniten kasvavat silloin ruohot, joilla on paljon juuria ja jotka muodostavat tasaisen ruohomaton; jos toisaalta leikataan harvoin kasvavat eniten korkeat ja villit ruohot (apilat, päivänkakkarat jne.). 2. On aina parempi leikata ruoho nurmikon ollessa kuiva. 3. Terien tulee olla ehjät ja terävät, niin että leikkaus on tarkka eikä revi ruohon päitä, mikä aiheuttaa niiden kellastumisen. 4. Moottoria tulee käyttää maksimikierroksilla, mikä takaa tarkan leikkaustuloksen ja sysää leikatun ruohon voimakkaasti poistoputkea kohti. 5. Leikkuutiheys tulee määritellä ruohon kasvun mukaan, välttäen liiallista kasvua leikkuiden välillä. 6. Kuumalla ja kuivalla kaudella kannattaa pitää ruoho hieman pidempänä. Näin vähennetään maaperän kuivumista. 7. Hyvin hoidetun nurmikon ihanteellinen ruohon korkeus on noin 4 5 cm ja yhdellä leikkuukerralla ei ole tarpeen poistaa enempää kuin /3 kokonaiskorkeudesta. Suorita ruohon leikkuu kaksi kertaa, mikäli ruoho on erittäin korkeaa. Ensimmäinen leikkuu tulee suorittaa maksimikorkeudella ja pienemmällä leikkausleveydellä ja toinen halutulla korkeudella seuraavana päivänä. 8. Nurmikosta tulee kauniin näköinen, kun leikkaukset suoritetaan vuorottain kahteen suuntaan samalla korkeudella. 9. Vähennä etenemisnopeutta, mikäli ruoho tukkii jätteiden kerääjän sillä nopeus voi olla liian korkea nurmikon olosuhteisiin katsoen. Mikäli ongelma kuitenkin jatkuu, siihen voivat olla syynä tylsät terät tai siivekkeiden vääristyminen. 0. Ole erittäin varovainen pensaiden tai matalien reunakiveysten läheisyydessä työskennellessäsi, etteivät ne pääse vahingoittamaan teriä tai vääristämään leikkuutason tasapainoa tai reunaa Rinteet Muista noudattaa annettuja kaltevuusrajoja. Rinteissä tulee ajaa ylös/alas suunnassa, eikä koskaan poikittain. Ole erittäin varovainen suunnan vaihtojen yhteydessä etteivät yläpuolen renkaat kohtaa esteitä 2 max 0 (7%) 20

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING 2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING OMISTAJAN KÄSIKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 TAKUUEHDOT 3 TURVALLISUUSOHJEET 4-5 VAROITUSTARRAT 6-15 TAKUUKORTIN TÄYTTÖ 16 AJONEUVON VALMISTE-/MALLINUMEROT

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 ESIPUHE 3 TAKUUEHDOT 4 TAKUUKORTIN TÄYTTÖOHJE 5 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT 6 TURVALLISUUS - Esipuhe 7 - Ajoneuvon

Lisätiedot

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie Vespa haluaa kiittää sinua tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman kattavasti. Lue se huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot GTH-5021 R Vaihe 3A Vaihe 3B Sarjanumerosta: GTH5021R14-101 Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Toinen painos Koodi 57.0009.0658 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 TURVAOHJEET ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ 1-1 KONEEN KÄYTÖN

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW GB FR INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. MANUEL

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA

KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA ECHO GT-2150 GT-2150SI VAROITUS VAARA LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE TARKASTI LÄPI ENNEN KUIN ALOITAT TRIMMERIN/TRIMMAUSSAHAN KÄYTÖN. TURVAMÄÄRÄYKSIÄ ON EHDOTTOMASTI NOUDATETTA- VA!

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy Piaggio Fly 50 4t 4v Käyttöohjekirja SGN Group / SGN Motors Oy PIAGGIO HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot