ADM 311 OIKO- JA TASOHÖYLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ADM 311 OIKO- JA TASOHÖYLÄ"

Transkriptio

1 ADM 311 OIKO- JA TASOHÖYLÄ KÄYTTÖOHJE

2 Sisällysluettelo 1.0 Yleisiä turvallisuusohjeita 2.0 Tekniset tiedot 3.0 Varolaitteet 4.0 Toimitussisältö 5.0 Käyttötarkoitus 6.0 Koneen käyttöönotto 6.1 Puhdistus 6.2 Asennus 6.3 Sähkökytkennät 7.0 Työstökappaleen mitat 7.1 Oikohöyläys 7.2 Tasohöyläys 8.0 Koneen käyttö 8.1 Oikohöyläys 8.2 Tasohöyläys 9.0 Höylänterät 9.1 Höylänterien irrottaminen 9.2 Höylänterien kiinnittäminen ja säätäminen 10.0 Koneen huolto 10.1 Voitelu 10.2 Hihnojen kiristäminen 10.3 Takaiskusuojat 11.0 Kytkentäkaavio 12.0 Varaosaluettelo 13.0 Takuuehdot 14.0 CE -hyväksyntä 1.0 Yleisiä turvallisuusohjeita Noudata tarkasti tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Älä koskaan työskentele väljissä vaatteissa. Älä käytä käsineitä, huiveja, tai muita liehuvia vaatekappaleita, jotka voisivat takertua kiinni koneeseen. Pidä pitkät hiukset hyvin kiinni sidottuina. Poista myös sormukset, ketjut, kello, ym. ennen työskentelyn aloittamista. Tarkista ennen koneen käyttöönottoa, että kaikki varolaitteet ovat kunnossa. Käytä koneella työskennellessäsi aina asianmukaisia suojalaitteita. Irrota sähköpistoke pistorasiasta kaikkien huolto-, asennus- ja puhdistustöiden ajaksi. Pidä työtilat siistinä ja kone puhtaana. Huolehdi, että työtilassa on riittävä, häikäisemätön valaistus. Älä milloinkaan jätä konetta päälle ilman valvontaa. Pidä lapset poissa koneen luota. Pidä huoli myös siitä, etteivät lapset tai muut valtuudettomat henkilöt pääse käynnistämään konetta. Koneella saavat työskennellä ainoastaan koneen käyttöön perehtyneet henkilöt, jotka ovat myös tietoisia koneen käyttöön liittyvistä turvallisuusriskeistä. Varmista, että konetta käyttävät henkilöt ovat niin henkisen kuin fyysisenkin kuntonsa puolesta kykeneviä koneen käyttöön. Alle 16-vuotiaat saavat käyttää konetta ainoastaan ammattitaitoisen aikuisen valvonnassa. Poista koneesta kaikki tarpeettomat esineet ennen työskentelyn aloittamista. Varmista ennen koneen käyttöönottoa, että sähkökytkennät on tehty Suomessa voimassa olevien määräysten mukaisesti. Käytä konetta ainoastaan sille määrättyyn käyttötarkoitukseen (ks. luku 5.0). Älä ylitä annettuja maksimikierroslukuja. Syötä kiilanmuotoiset kappaleet aina suurin poikkipinta edellä. Käytä aina koneella työskennellessäsi kuulosuojaimia. Käytä aina myös suojalaseja, pölynaamaria sekä muita tarpeellisia suojalaitteita. Jos käytät konetta yhtäjaksoisesti pitkiä ajanjaksoja, liitä kone purunpoistolaitteeseen. Tarkista ennen työskentelyn aloittamista, ettei työstettävissä kappaleissa ole virheitä, kuten irtonaisia oksia, nauloja tai muita vieraita esineitä. Käytä ainoastaan virheettömiä ja hyvin teroitettuja työkaluja. Tylsien työkalujen käyttö ylikuormittaa konetta ja saa aikaan huonon työjäljen. Koneen työkalut on aina toimitettava ammattitaitoisen henkilön teroitettavaksi. Älä milloinkaan työskentele kosteissa tiloissa, äläkä aseta konetta alttiiksi sateelle, kosteudelle tai alhaisille lämpötiloille. Konetta ei saa sijoittaa kosteisiin tiloihin eikä räjähdysherkkien aineiden läheisyyteen! Koneen käydessä melutaso on korkea. Jos samassa työtilassa halutaan seurata myös muiden käyttölaitteiden toimintoja, on nämä käyttölaitteet varustettava äänimerkkien sijasta valomerkeillä.

3 2.0 Tekniset tiedot Pituus Leveys Korkeus Oikohöylän pöytä Tasohöylän pöytä Teräakselin halkaisija Höylänteriä Teräakselin kierrosluku Tasohöylän suurin lastunpaksuus Läpisyöttöpaksuus (leveys / korkeus) Nettopaino 1580 mm 560 mm 850 mm 1580 * 310 mm 760 * 310 mm 95 mm 4 kpl U/min. 5,0 mm 3100 mm / 230 mm 320 kg Äänen tehotaso LwA Tyhjäkäynnillä Käytössä Oikohöyläys 89 98,5 Tasohöyläys Varolaitteet Tämän koneen varolaitteet ovat kaikissa EU-maissa voimassaolevien turvallisuusmääräysten mukaiset. Kone on varustettu seuraavilla varolaitteilla: Teräsuojus Teräakselin peittämiseksi. Suojus on säädettävissä tarpeen mukaan. Reunaohjain Auttaa syöttämään työstökappaleen tarkasti. Kallistettavissa 45. Takaiskusuojat Toisistaan riippumattomat pidätinkynnet, jotka estävät työstökappaleen iskeytymisen taaksepäin tasohöyläyksen aikana. Purunpoistoaukon suojus ja purunpoistoliitäntä Peittää teräakselin tasohöyläyksen aikana. Sulkulaite Rajoittaa lastunpaksuutta ja estää siten koneen ylikuormittumisen. Aputyövälineet Joissakin erityisissä työvaiheissa suosittelemme käyttämään apuvälineitä, kuten työntökapulaa, syöttölaitetta, työntökeppiä Säilytä näitä apuvälineitä aina koneen välittömässä läheisyydessä. Kone toimitetaan koottuna perusvarusteineen. Koneen mukana toimitetaan seuraavat varusteet: Teräakselin suojalaite Purunpoistoaukon suoja Teräliuskoja 4 kpl. Reunaohjain Sähkökatkaisin ja -pistoke Käyttötyökalut 4.0 Toimitussisältö

4 Käyttöohjeet Varaosaluettelo 5.0 Koneen käyttötarkoitus Yhdistetty oiko- ja tasohöylä ADM 311 on tarkoitettu ainoastaan suorakulmaisen tai neliökulmaisen puuaineksen sekä muun puuta vastaavan materiaalin (lastulevy, puukuitulevy, vaneri) työstämiseen. Höylällä ei saa työstää tästä poikkeavan muotoisia puukappaleita, joista koneen takaiskusuojat eivät saa kunnollista otetta. Tällaisia ovat esimerkiksi kaikki sellaiset poikkipinnat, jotka oikohöylän pöydälle asetettaessa eivät lepää tasaisesti ja tukevasti pöydän pinnalla. HUOMIO!: Muovien ja kumimaisten materiaalien työstäminen saattaa vahingoittaa höylänteriä ja lisätä työkappaleen takaiskun riskiä. 6.0 Koneen käyttöönotto 6.1 Puhdistus Puhdista kaikki kiiltävät, ruostesuojatut pinnat petrolilla tai markkinoilla yleisesti myytävillä rasvanpoistoaineilla. VAROITUS: Älä missään tapauksessa käytä puhdistamiseen nitro-ohenteita tai muita vastaavia liuotinaineita, äläkä vettä! 6.2 Asennus Kone on asennettava tasaiselle ja kantavalle alustalle vaakasuoraan, tasaisesti kaikkien neljän tukijalan varaan. Koneen säätäminen vaakasuoraan tapahtuu tukijalkoja kiertämällä. 6.3 Sähkökytkennät Sähköasennuksissa on noudatettava Suomessa voimassa olevia määräyksiä. Kytkennät saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen, valtuutettu sähköasentaja. Kun kytkennät on tehty, tarkistakaa moottorin pyörimissuunta käynnistämällä kone lyhyeksi ajaksi. Jos pyörimissuunta on väärä, anna sähköasentajan vaihtaa kytkennät. Myös pakollisten neutraali- ja maadoitusjohtimien on oltava kunnossa. HUOMIO!: Koneen saa sammuttaa ainoastaan tätä tarkoitusta varten olevasta virtakatkaisimesta! Älä milloinkaan sammuta konetta päävirtakytkimestä tai sähköpistoketta irrottamalla!! 7.1 Oikohöyläys: 7.0 Työstökappaleen mitat Työstökappale ei saa ylittää sallittuja maksimimittoja, jotka ovat 1580 x 310 mm. Jos kuitenkin haluat työstää tätä pidempiä työstökappaleita, käytä työstökappaleen tukemiseksi rullapukkia tai pöydän jatketta. Työstökappaleen pienimmät sallitut mitat ovat 300 x 40 x 20 mm. Tätä pienempiä työstökappaleita saa syöttää höylänterälle vain käyttämällä apuna tarkoitukseen sopivia apuvälineitä (työntökapula, työntökeppi ).

5 7.2 Tasohöyläys: Työstökappale ei saa ylittää sallittuja maksimimittoja, jotka ovat 3000 x 310 x 230 mm. Jos kuitenkin haluat työstää tätä pidempiä työstökappaleita, käytä työstökappaleen tukemiseksi rullapukkia tai pöydän jatketta. Työstökappaleen pienimmät sallitut mitat ovat 250 x 20 x 10 mm. Tätä pienempiä työstökappaleita saa syöttää höylänterälle vain käyttämällä apuna tarkoitukseen sopivia apuvälineitä (työntökapula, työntökeppi ). TYÖOHJEITA: 8.0 Koneen käyttö 1. Ota huomioon oikea työskentelysuunta. 2. Ota huomioon oikeat työotteet. 3. Peitä teräakseli. 4. Älä milloinkaan ota käsilläsi kiinni taaemman teräsuojuksen alta. 5. Älä milloinkaan syötä työstökappaletta sormenpäilläsi tai rystysillä. 6. Käytä aina pieniä kappaleita työstäessäsi apuvälineitä (esim. työntökeppi). 7. Tarkista, ettei työstökappaleessa ole vieraita esineitä (esim. oksia, nauloja). 8. Työstäessäsi epätasaisia pintoja aloita käyttäen pienempiä lastunpaksuuksia. 9. Lopeta syöttöliike välittömästi, jos käyttövoima yhtäkkiä häviää (esim. sähkökatkoksen tai kiilahihnan repeämisen seurauksena). Kapeiden työstökappaleiden suoristaminen 8.1 Oikohöyläys Suoristaessasi kapeita työstökappaleita vedä teräakselin suojus työstökappaletta kohti niin, että työstökappaleen ja suojuksen väliin jää enintään 5 mm pelivara. Tämän jälkeen käynnistä kone ja aloita työstökappaleen syöttö. (Katso alla olevaa kuvaa) Viisteiden höylääminen kaltevan reunaohjaimen avulla Löysää reunaohjaimen lukkoruuvit, aseta ohjain haluamaasi kulmaan ja kiristä lukkoruuvit jälleen. Syöttäessäsi työstökappaletta eteenpäin paina kappaletta samalla kevyesti reunaohjainta vasten.

6 Lyhyiden työstökappaleiden suoristaminen Suoristaessasi lyhyitä työstökappaleita käytä kappaleen syöttämisessä apunasi työntökapulaa. (Katso alla olevaa kuvaa) Kapeiden poikkipintojen suoristaminen Hyvin kapeita poikkipintoja suoristaessasi käytä reunaohjaimen rinnalla aina erillistä kulmaohjainta (Muuten onnettomuusriski on hyvin suuri).

7 8.2 Tasohöyläys Koneen muuntaminen oikohöylästä tasohöyläksi Sammuta kone katkaisimesta aina ennen kuin aloitat koneen muuntamisen oikohöylästä tasohöyläksi. - Käännä teräakselin suojus taakse. - Säädä reunaohjain takimmaiseen asentoonsa. - Avaa kiristysvipu ja nosta oikohöylän pöydät ylös. - Nosta purunpoistoaukon suojus ylös ja liitä aukkoon purunimuletku. - Säädä koneeseen haluttu lastunpaksuus. - Käynnistä tasohöylän syöttö syöttövivulla. TYÖOHJEITA: 1. Säädä tasohöylän pöytä työkappaleen halutun paksuuden mukaan. Lukitse pöytä. 2. Säädä syöttövipu ylimpään asentoonsa (poissa päältä). 3. Laita kone päälle ja käynnistä kappaleen syöttö. 4. Aseta työstökappale pöydälle aina sileä puoli alaspäin. Syötä kappaletta eteenpäin syöttötelalle asti. HUOMIO!: Työstökappaleet, joiden paksuus vaihtelee, on aina syötettävä syöttötelalle paksumpi pää edellä. Jos työstökappale juuttuu paikalleen, lastunpaksuutta on vähennettävä. Jos työstettävä kappale on pitempi kuin 1100 mm, on kappaleen tukemiseksi käytettävä rullapukkia tai sopivaa pöydänjatketta. Noudata tämän ohjekirjasen luvussa 7 annettuja työstökappaleen suositusmittoja! 9.1 Höylänterien irrottaminen 9. Höylänterät - Ennen höylänterien irrottamista varmista, että kone on poissa päältä irrota sähköpistoke! - Käännä molemmat oikohöylän pöydät ylös. - Löysää kiristysruuvit.

8 - Irrota höylänterät teräakselista. 9.2 Höylänterien kiinnittäminen ja säätäminen * Liuskaterät Liuskaterät ovat työkaluja, joissa on ainoastaan yksi leikkuusärmä, joka sen tylsyttyä voidaan teroittaa. Puhdista terän kiinnityskohta ja kaikki kiinnittämisessä käytettävät osat, kuten teräakselin urat, kiilalistat, jouset ja kiristysruuvi. HUOMIO!: - Höylänterien ulkonema saa olla enintään 1,1 mm. - Vaihda höylänterät aina pareittain. - Älä käytä alle 17 mm leveitä höylänteriä, sillä tällöin takaiskun vaara on suuri. - Kiristä kiristysruuvit huolellisesti. Kiilalistojen ja höylänterien asettaminen teräakselin uriin Paina höylänterää jousia vasten puulistan avulla. Varmista samalla, että kaikki jouset ovat keskirei issä uran tyvessä. Aseta teräakselin molempiin päihin jokaisen uran päälle asetustulkki (tarttuu kiinni magneetin avulla) Vähennä terään kohdistuvaa painetta hitaasti, kunnes terä koskettaa asetustulkin vastetta. Kiinnitä höylänterä kiilalistan avulla, kääntämällä kiristysruuvia vasemmalle. 10. Koneen huolto HUOMIO!: Varmista ennen huoltotöiden aloittamista, että kone on poissa päältä: IRROTA SÄHKÖPISTOKE!!! Jos koneen käytössä esiintyy värinää, tarkasta höylänterien säädöt tämän käyttöohjekirjasen kohdan 9.2 mukaisesti. Tarvittaessa ota yhteyttä tavarantoimittajaan Voitelu Voitele oikohöylän pöytien johteet öljyllä säännöllisesti. Voitele tasohöylän ohjauspylväs 1 x kuukaudessa voiteluaineella Hihnojen kiristäminen Tarkista nivelhihnan tai kiilahihna kireys vähintään 1 x kuukaudessa ja kiristä tarvittaessa.

9 10.3 Takaiskusuojat Kun työkappale poistetaan höylän pöydältä, jokaisen takaiskusuojakynnen on palattava itsestään lähtöasentoonsa. Kynsien kärkien on aina oltava terävät, muuten takaiskun vaara on erittäin suuri. Hartsiintuneet, huonosti liikkuvat kynnet on puhdistettava ja rikkoontuneet kynnet vaihdettava Kytkentäkaavio KYTKENTÄKAAVIO (400V ~, 3-VAIHE)

10 12.0 Varaosaluettelo

11

12

13 NRO KUVAUS KPL. NRO KUVAUS KPL. 1 Oikea ja vasen tukilevy 2 51 Pylväsohjaimen kannatin 1 3 Levy 2 52 Kantava aluslevy 1 4 Oikea levy 1 53 Hammasvaihteisto 1 5 Holkki 1 54 Säätöpalkki 1 12 Oikea teräpään kannatin 1 55 Pidätin 1 13 Vasen teräpään kannatin 1 56 Pidätin 1 14 Oikea säätösiipi 1 57 Lukitusvarsi -kokonaisuus 1 15 Vasen säätösiipi 1 58 Käsipyörä 1 16 Lukituskappale 1 59 C rengas 1 17 Lukituskappale 1 60 Osoitin 1 18 Takapöytä 1 61 Syvyysasteikko 1 19 Etupöytä 1 62 Aluslevy 1 20 Säätöakseli 2 63 Tasohöyläyspöytä 1 21 Metallilevy 1 64 Levy 1 22 Lukitusvarsi -kokonaisuus 2 65 Levy 1 23 Epäkeskinen holkki 2 66 Vaihteisto 1 24 Kuusioruuvi M8x Hammasvaihde 1 25 Iskunsuojakappale Johtoruuvi 1 26 Akseli 1 69 Vaihteiston akseli 1 27 Tukiakseli 1 70 Holkki 1 28 Kuusiomutteri M Pidätinrengas 1 30 Asteikko 1 72 Lukitusvarsi 1 31 Säätöpyörä 1 73 Kohdistuskappale 1 32 Kohdistuslevy 1 74 Ohjausvarsi -kokonaisuus 1 33 Asteikko 1 75 Vetopyörä -kokonaisuus 1 35 Kuusiopultti M10x Pyörä -kokonaisuus 1 36 Teräpää -kokonaisuus 1 77 Pyörä -kokonaisuus 1 37 Kuulalaakerin holkki 2 78 Holkki 1 38 Teräpään pylpyrä 1 79 Holkki 1 39 Suojalevy 1 80 Vetopyörä 2 40 Teräpää 1 81 Vetotela 1 41 Terän lukituskappale 4 82 Painotela 1 42 Terä 4 83 Holkki 4 43 Jousi 8 84 Jousi 4 44 Pölykouru 1 85 Jousi 1 48 Ruuvi 2 86 Liitoslevy 1 49 Tasohöyläyspöytä -kokonaisuus 1 87 Ohjausvarsi 1 50 Pylväsohjain 1 88 Holkki 1 NRO KUVAUS KPL. NRO KUVAUS KPL. 89 Vetopyörä C rengas 1 90 Ketjupyörä Kuusioruuvi M5x Pyörä Kuusioruuvi M5x Ketjupyörä Kuusiopultti M8x Pyörä Kuusiomutteri M Levy Aluslevy Φ Jousi Aluslevy Φ Reunaohjain Kuusiokoloruuvi M8x Teräsuojus Jousialuslaatta Φ Ohjainlevy Kuusiokoloruuvi M8x Tukilevy Jousialuslaatta Φ Ohjauskappale Kuusiokoloruuvi M8x Oikea metallilevy Vaarna A6x Vasen metallilevy Kuusiokoloruuvi M6x Liitoslevy Kuusiopultti M8x Suojalevy Kuusiokoloruuvi M6x Vasen liukukenkä Kuusiomutteri M Oikea liukukenkä Aluslevy Φ Kädensija C rengas Φ Pultti Vaarna Φ 5x Suojakansi Kuusioruuvi M5x Kohdistustanko Vaarna Φ 6x Kohdistustanko Pultti M6x Moottorin pylpyrä Kuulalaakeri U:n muotoinen metalliputki Vaarna 6x Lukitusvarsi C rengas Φ Pitkä lukitusvarsi C rengas Φ Lyhyt lukitusvarsi Kuusiokoloruuvi M6x Kulmarauta Kuusiokoloruuvi M6x Tukilevy Kuusioruuvi M5x Suojalevy Jousialuslaatta Φ U:n muotoinen kiinnike Kuusioruuvi M6x Lukkolaatta Kuusiopultti M6x15 6

14 124 Muovinen päätykappale Kuusiomutteri M Asennuslevy Kuusioruuvi M3x Jousi Tukisylinteri Kuusiopultti M6x Tärinänvaimennusrengas Käsipyörän yhde Kuusiokoloruuvi M8x Käsipyörä Kuusiokoloruuvi M8x Aluslevy Φ Kuusioruuvi M8x12 1 NRO KUVAUS KPL. NRO KUVAUS KPL. 548 Kuusioruuvi M6x Jousialuslaatta Φ Kuusiokoloruuvi M6x Kuusiopultti M8x Kuusioruuvi M4x Kuusiokoloruuvi M6x Kuusioruuvi M4x Moottori Kuusiomutteri M Suunnanvaihtonuppi Aluslevy Φ Niitti Φ 3x Tärinänvaimennustanko Kuusioruuvi M6x Voiteluaukko Kuusiokoloruuvi M6x Tiiviste Runko Kuulalaakeri Höyläpöytä Kuulalaakeri Teräpää Kuusiopultti M6x Tasohöylän pöytä Kuusiomutteri M Tasohöylän säätölaitteisto Tappi Φ 5x Pölynpoistolaitteisto C rengas Φ Suojalaite C rengas Φ Suojakansi Kuusioruuvi M4x Asennuslevy Pultti Turvakytkin Kuusiokoloruuvi M8x Asennuslevy Kuusiokoloruuvi M8x Moottorin asennuslevy Kuusiomutteri M Moottorin konsoli Ketju Suojalevy Ketju Etumetallilevy Ketju Jousi Akseliholkki Tappi Tappi Φ 5x Nelikulmainen liitintanko Kädensija Tukimetallilevy Kuulalaakeri Kuusiomutteri M Kuusioruuvi M6x Kuusioruuvi M5x C rengas Φ Kuusioruuvi M4x Kuusioruuvi M6x Kuusiopultti M8x Pyörän kumihihna Kuusiopultti M8x Kuulalaakeri Kuusiopultti M6x Tappi Kuusiomutteri M Kiilahihna Kuusioruuvi M5x Aluslevy Φ Kuusiopultti M10x Kuusiokoloruuvi M6x Kuusiomutteri M Kuusiopultti M5x Kuusioruuvi M4x Kuusioruuvi M5x Kuusiokoloruuvi M4x Mutteri M Kuusiomutteri M Kuusiomutteri M6x Kuusioruuvi M4x Kuusiokoloruuvi M5x C rengas Φ Takuuehdot 1. Takuuaika on 12 kk koneen toimituksesta. 2. Takuu kattaa kaikkien koneen moitteetonta toimintaa haittaavien vikojen korjauksen. 3. Takuuvaatimustapauksissa tulee koneen myyneeseen liikkeeseen toimittaa yksityiskohtainen kirjallinen selvitys koneessa esiintyneestä viasta. 4. Takuu poistuu, mikäli kone myydään edelleen tai mikäli siihen on asennettu siihen kuulumattomia osia, joista vika on aiheutunut. Takuu ei päde myöskään, mikäli koneen käytössä ja huollossa ei ole noudatettu annettuja ohjeita tai mikäli konetta on käytetty epäasianmukaisesti. 5. Takuuajan umpeuduttua koneeseen tehtävät korjaukset ovat asiakkaan itse maksettavia. 6. Koneen sähkövaiheen kääntäminen ei kuulu takuun piiriin, vaan on asiakkaan itse tehtävä.

15 VARAOSIEN TILAUSLOMAKE Takuunalainen Maksettava Tiedustelu Hyvä asiakkaamme, jotta varaosatilauksenne käsittely sujuisi mahdollisimman mutkattomasti, pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään tämän lomakkeen tiedot ja toimittamaan sen ja vastaavan varaosakuvan meille. Ystävällisin terveisin, Konecon Oy (Fax: ) Nimi: Firma: Katuosoite: Yhteyshenkilö: Puh. / Faxnro: Kone: Koneen numero: Valmistusvuosi: Reklamaatioille takuuajan sisällä: Laskunumero.: Laskun päivämäärä: Varaosanumero Osan nimitys Lukumäärä Päiväys Allekirjoitus

16 KONECON Harmokatu 7, Turku Puh LIITE TÄSMENTÄVÄT TAKUUEHDOT 1. Nämä takuuehdot koskevat tällaisenaan kaikkia toimittamiamme tuotteita, ellei mahdollisessa tuotekohtaisessa takuussa toisin mainita. 2. Takuuaika on 12 kuukautta tavaran toimituspäivästä lukien. 3. Takuu koskee vain valmistus- ja ainevikoja. 4. Takuun voimassaolo edellyttää, että: - asennus on tehty voimassaolevien määräysten ja asennusohjeiden mukaisesti - tuotetta käytetään vain sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen - tuotetta ei ole korjattu tai sen rakennetta muutettu, ellemme ole kirjallisesti antaneet siihen suostumustamme - tuote on varastoitu asianmukaisesti 5. Takuu ei ole voimassa, jos vian, rikkoontumisen tai turmeltumisen on aiheuttanut: - virheellinen mitoitus, asennus tai teknisten arvojen ylitys - virheellinen tai huolimaton hoito ja käsittely - epänormaalit käyttöolosuhteet - suuremmat kuin kyseiselle tuotteelle sallitut jännitevaihtelut - öljyssä, vedessä, ilmassa tms. olevat epäpuhtaudet - tavanmukainen kuluminen ja huononeminen 6. Vian ilmetessä tulee asianomaisen ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä ilmoittaa asiasta meille kirjallisesti tai kiireellisissä tapauksissa puhelimitse. 7. Ilmoituksista tulee käydä selville - tuotteen merkki, malli ja mahdollinen valmistusnumero - vian laatu ja olosuhteet sen ilmetessä - tilauksen, lähetysluettelon tai laskun numero, joiden avulla toimituspäivä on todettavissa 8. Pidätämme itsellemme oikeuden päättää kuinka, missä ja kuka takuukorjauksen tai vaihdon suorittaa. 9. Takuuseen sisältyy viallisen osan tai laitteen korjaus tai tarvittaessa uusi osa tai laite, mutta eivät asennus-, vaihto- ja rahtikustannukset. 10. Viallinen osa tai laite on toimitettava rahtivapaasti varastoomme tarkastusta varten ellei toisin sovita. 11. Viallisen osan tai laitteen aiheuttamat välittömät tai välilliset vahingot eivät sisälly takuuseen. 12. Jälleenmyyjän tai välittäjän mahdollisesti antamasta lisätakuusta, sitoumuksesta tai vakuuttelusta emme vastaa. YLEISET TAKUUEHDOT KONEKOHTAISESSA KÄYTTÖOHJEESSA NOUDATAMME TEKNISEN KAUPAN LIITON TKL 96 YLEISIÄ MYYNTI- JA TOIMITUSEHTOJA SEKÄ TLY 04 TYÖSTÖKONEIDEN JA LAITTEIDEN YLEISIÄ MYYNTI- JA TOIMITUSEHTOJA KONECON OY Y-tunnus: Harmokatu Turku Puh Pankkiyhteys: Suomi - Finland Fax Liedon SP

FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE

FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE Johdanto Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot,

Lisätiedot

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58 JMS-8 MITRE SAW GB Operating Instructions D Gebrauchsanleitung F Mode d emploi DK Brugsanvisning FIN Käyttöohje NL Gebruiksaanwijzing WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch;

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO

KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO Junkkari HJ 4 M HJ 4 G HJ4-05SU 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4835295 e-mail: junkkari@msk.fi KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU NRO: 2 VALMISTAJAN TERVEHDYS

Lisätiedot

GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN

GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN TT, tark. JSan GENANO KÄYTTÖOHJE Sivu 1 MFI ILMANPUHDISTUSTEKNOLOGIA GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 310 Log. versio TT, tark. JSan GENANO KÄYTTÖOHJE Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Artikkeli XXX Artikkeli XXX-ALU

Artikkeli XXX Artikkeli XXX-ALU JIIRISAHA HYVÄKSYTTY Artikkeli XXX Artikkeli XXX-ALU KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET www.femi.it 1 EU-YHDENMUKAISUUSVAKUUTUS VALMISTAJA FEMI S.p.A. Via del Lavoro, 4-40023 Castel Guelfo (BC) - ITALIA Puh. +39-0542-670160

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000. Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio Finland +358 4077 30125 info@snowek.

Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000. Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio Finland +358 4077 30125 info@snowek. KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000 Sarjanumerosta 0814XXXX alkaen Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio Finland +358 4077 30125 info@snowek.fi SNOWEK

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen.

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen. Käyttöohjeet Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06 Huomio Lue nämä ohjeet huolellisesti. Sängyn käyttäminen väärällä tavalla voi johtaa potilaan tai hoitajan loukkaantumiseen. Valmistaja: KANMED AB www.kanmed.se

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha

Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha Tuotenumero: 43.309.81 Tunnistenumero: 11022 BT-CS 860 L 2 3 4 Sisältö 1. Turvallisuustiedot 2. Rakenne ja toimitetut osat 3. Asianmukainen käyttö

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET JIIRISAHAT HYVÄKSYTTY Artikkeli 999 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET www.fem i.it 1 EU-YHDENMUKAISUUSVAKUUTUS VALMISTAJA FEMI S.p.A. Via Salieri, 33-35 - 40024 Castel San Pietro Terme (BC) - ITALIA Puh. +39-051-941866

Lisätiedot

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU Käyttöohje Stonebear KIVIKARHU Sisällysluettelo Sivu 1. Esipuhe 5 1.1. Ohjekirjan käyttäminen 6 1.2. Valmistuskilpi 6 2. Koneen esittely 7 2.1. Koneen yleisesittely 7 2.2. Kivikarhun toimintaperiaate

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116

KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116 KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116 FI AKKUNITOJA 1. SISÄLLYS 1. Sisällys 2 2. Turvallisuusohjeet 2 3. Konekohtaiset turvaohjeet 3 4. Yleiskuvaus

Lisätiedot