Liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke Helsingin seudulla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke Helsingin seudulla"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 31/2003 Kuva: Rauni Kaunisto, YTV 2003 Liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke Helsingin seudulla Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004

2 ESIPUHE Helsingin seudun liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke (JOPO) toteutettiin osana liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-tutkimusohjelmaa. Tutkimushankkeen ja konsulttityön rahoittajina olivat liikenne- ja viestintäministeriö ja YTV. Hankkeen ohjausryhmässä olivat edustettuina tutkimusosan rahoittajatahojen lisäksi Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Ratahallintokeskus ja Uudenmaan tiepiiri. Hyvinkään kaupunki rahoitti oman kohteensa suunnittelua. Varustehankinnoista ja asennuskuluista vastasivat Ratahallintokeskus ja kunnat. Keravan kaupunki kehitti hankkeen aikana omaa pyöräkaappimallia, joka ei päätynyt toteutukseen tämän hankkeen aikana. Samanaikaisesti JOPO-hankkeen kanssa Uudenmaan tiepiiri toteutti oman pyöräpysäköinnin kokeiluhankkeen (UPO), joka raportoidaan tämän työn osana. Molempien hankkeiden tutkimusosan toteutuksesta vastasi LT-Konsultit Oy. Työ aloitettiin joulukuussa Raportissa esitellään hankkeiden keskeiset tulokset sekä linjataan tulevaisuuden liityntäpyöräpysäköinnin kehittämistarpeita. Pyöräpysäköinnin kehittäminen edellyttää laajaa yhteistyötä monien toimijoiden kesken, selkeää työnjakoa ja erityisesti pyöräilijöiden tarpeiden mukaan suunniteltuja palveluja. Liityntäpyöräpysäköinnin ja pyöräpysäköinnin varusteiden kehittämisen kannalta on ollut hyvin tärkeää saada nähtäville ja vertailtavaksi erilaisia teline-, kaappi- ja katosmalleja. Työn ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: Antero Naskila (pj), Helsingin kaupunki Kari Korpela, liikenne- ja viestintäministeriö Mauri Myllylä, Jaloin-tutkimusohjelma Arja Aalto ja Ilkka Saari, Ratahallintokeskus Heli Siimes ja Hanna Strömmer, YTV Jaana Salo, Espoon kaupunki Timo Väistö, Vantaan kaupunki Kimmo Kiuru, Hyvinkään kaupunki Risto Kostia ja Rauno Hänninen, Keravan kaupunki Sini Puntanen (toukokuu 2003 saakka) ja Jukka Peura (toukokuu 2003 alkaen), Uudenmaan tiepiiri Sari Piela, Janne Rautio, Maija Stenvall ja Lauri Virrankoski, LT-Konsultit Oy Kiitän liikenne- ja viestintäministeriön puolesta yhteistyöhankkeeseen osallistuneita. Helsingissä 31. joulukuuta 2003 Kari Korpela ylitarkastaja

3 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO Hankkeen tausta Tavoitteet Työn toteutustapa KOKEILUKOHTEET JA NIISSÄ TEHDYT TOIMENPITEET Helsinki Espoo Vantaa Kerava Hyvinkää Sipoo Tuusula TIEDOTUS KÄYTTÄJÄTUTKIMUKSEN KUVAUS Haastattelujen ajankohdat ja määrät Vastanneiden taustatiedot KÄYTTÄJÄTUTKIMUKSEN TULOKSET Sijoittelu, ilkivalta ja säänsuoja Pyörätelineet Pyöräkaapit Pyöräkatokset PYÖRÄPYSÄKÖINNIN HALLINNOINTI JA TOTEUTTAMINEN Pyöräpysäköinnin suunnittelussa huomioon otettavia seikkoja Toteuttamiskustannukset Kunnossapito Vastuunjako SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI...55 LÄHDELUETTELO LIITTEET 1. Esimerkki kyselylomakkeesta. 2. Juliste pyöräpysäköinnin kokeiluhankkeesta. 3. Jaloin-hankkeen kuvaus.

4 8 1 JOHDANTO 1.1 Hankkeen tausta Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2001 laatimassa pyöräilypoliittisessa ohjelmassa pyöräpysäköinnin kehittäminen etenkin joukkoliikenneterminaaleissa on määritelty yhdeksi ns. kärkikeinoksi, johon pitää kiinnittää erityishuomiota. Liikennepoliittisista syistä tavoitteena on liityntäpyöräilyn huomattava lisääminen. Raideliikenteen tehostuttua ja uusien lisäraiteiden valmistuttua on tärkeää hyödyntää myös liityntäpyöräilyn mahdollisuudet joukkoliikenteen käytön lisäämisessä. Pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteiskäytön houkuttelevuuden lisäämiseksi on tärkeää voida pysäköidä pyörä turvallisesti, nopeasti, suojaan sateelta ja riittävän lähelle matkakohdetta. Pyörävarkaudet, ilkivalta ja niiden uhka sekä pysäköinnin hankaluus vähentävät paitsi pyöräilyä myös joukkoliikenteen käyttöä. Pääkaupunkiseudun liityntäpysäköintistrategiassa (YTV 2003a) on esitetty tavoitteeksi lisätä pyörätelineitä sekä juna-asemilla että bussipysäkeillä. Pyöräpaikkoja lisätään vaiheittain siten, että niitä on jonkin verran yli normaalin maksimitarpeen. Tavoitteena on, että asemilla ja pysäkeillä olisi vuonna 2010 yhteensä noin pyöräpaikkaa (kuva 1). Lisäys vuoden 2001 mukaiseen pääkaupunkiseudun liityntäpyöräpaikkamäärään on asemilla paikkaa. Vuoteen 2025 mennessä tavoitteena on asemilla ja noin pysäkeillä sijaitsevaa paikkaa. Kuva 1. Polkupyörien liityntäpysäköintipaikkojen määrälliset tavoitteet vuonna 2010 (YTV 2003a).

5 9 Pyöräpysäköinnin laadun parantamiseen pyritään lisäämällä katoksia ja pyöräkaappeja sekä uusimalla vanhaa telinekalustoa. Myös pyöräpysäköinnin kysyntää on tarkoitus parantaa markkinoinnin avulla. Liityntäpyöräilyn kehittämisen kustannuksiksi on arvioitu vuoteen 2010 mennessä miljoona euroa ja henkilöautojen liityntäpaikkojen kustannuksiksi 16,3 miljoonaa euroa. (YTV 2003a). Vuonna 1997 tehdyssä liityntäpyöräilyn haastattelututkimuksessa pääkaupunkiseudulla 70 % usein pyöräilevistä lähiliikenteen asiakkaista on kaivannut parannuksia pyöräpysäköintiin. Joka viidenneltä pyöräilijältä oli varastettu pyörä ja turvallisuuden lisäksi erityisesti telineiden ahtaus sai kritiikkiä. (Liikenneministeriö 1997.) Myös Ratahallintokeskuksen teettämä esteettömyyskartoitus (v. 2003) tuotti tietoa pyöräpysäköinnin tarpeista kaikilla Suomen henkilöliikenneasemilla. Ohjeet pyöräpysäköinnin järjestämisestä matkakeskuksissa laadittiin liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta vuonna 2001 ja samalla kehitettiin matkakeskuksia koskevat opasteet pyöräpysäköinnistä (kuva 2). Matkakeskuksia koskevat ohjeet ja opasteet eivät ole olleet laajemmassa käytössä. Kuva 2. Matkakeskusten visuaalisissa ohjeissa olevat opasteet pyöräpysäköinnille (Liikenne- ja viestintäministeriö 2002). Joukkoliikenneasemilla pyörä jätetään asemalle usean tunnin tai päivän ajaksi. Erityishuomiota onkin kiinnitettävä varkauksien ja ilkivallan ehkäisyyn. Lyhytkestoisen, esimerkiksi matkalipun oston aikaisen pysäköinnin, on oltava ennen kaikkea sujuvaa ja nopeaa. Pyöräkannan muutokset ja etenkin arvokkaiden pyörien määrän kasvu viime vuosina ovat lisänneet tarvetta saada pyörä kiinnitetyksi rungostaan varkauksien estämiseksi. Tästä syystä pyörätelineiden laatuvaatimukset ovat viime vuosina muuttuneet. Mikäli runkolukitusmahdollisuuden tarjoavia telineitä ei ole tarjolla, lukitaan pyöriä valopylväisiin, puiden runkoihin tai muihin runkolukituksen kannalta soveltuviin rakenteisiin (kuva 3).

6 10 Kuva 3. Runkolukituksen tarve on kasvussa. 1.2 Tavoitteet JOPO-hankkeen tavoitteena oli vertailla ja kokeilla erilaisia pyörätelineitä, pyöräkatoksia ja pyöräkaappeja muutamalla Helsingin seudulla sijaitsevalla raideliikenteen asemalla ja linja-autoliikenteen pysäkillä. Tavoitteena oli saada tietoa markkinoilla olevista tuotteista Suomessa ja muualla Euroopassa sekä saada hyvä käsitys tuotteiden hinnoista ja laadullisista ominaisuuksista. Pyrkimyksenä oli määritellä käyttäjätutkimusten avulla asemille ja pysäkeille soveltuvia teline-, kaappi- ja katosmalleja ja tuoda esille niiden valinnassa huomioon otettavia seikkoja. Pyörätelineiden, -katosten ja -kaappien valinnoissa haluttiin ottaa huomioon sekä käyttäjien tarpeet että kunnossapitoon liittyvät seikat, kaupunkikuvalliset vaatimukset, mahdollisuudet järjestelyjen toteuttamiseen valituissa kokeilukohteissa sekä myös hankinta- ja toteuttamiskustannukset. Useissa Keski-Euroopan maissa pyöräkaappeja on käytetty joukkoliikenneasemilla menestyksellä jo pitkään (Tielaitos 1997). Pyöräkaappien toiminnallisen tarkastelun lisäksi JOPO-hankkeen tavoitteena oli selvittää käyttäjien suhtautumista pyöräkaapin käytöstä jatkossa mahdollisesti perittävään maksuun. Periaatteena oli, että hankitut pyöräkaapit ovat kokeiluvaiheessa käyttäjälle ilmaisia. Tärkeänä tavoitteena työssä oli myös pyöräpysäköinnin vastuutahojen määrittely. Asemilla ja pysäkeillä on useita pyöräpysäköinnin järjestämiseen ja ylläpitoon liittyviä osapuolia, joiden välinen työnjako on kaivannut selkiyttämistä. Pyöräpysäköintiä ei ole aina otettu riittävästi huomioon alueiden suunnittelussa, telineitä on paikoin liian vähän tai ne eivät ole riittävän laadukkaita. Myös pyöräpysäköinnin kunnossapidossa on ollut ongelmia. Liityntäpyöräpysäköinnin markkinointi puolestaan edellyttää yhteistyötä monien osapuolten välillä. Tässä hankkeessa esitetyt tulokset soveltuvat etenkin joukkoliikennepysäkkien pyöräpysäköinnin kehittämiseen. Muissa kohteissa, esim. kaupunkikeskustoissa, pysäköinti on usein lyhyempikestoista ja vaatimukset etenkin telinemallille ovat erilaiset. Keskustoissa tilaa on yleensä vähän ja myös pyöräpysäköinnin järjestämisen vastuutahot ja suunnitteluprosessi ovat erilaiset kuin joukkoliikennepysäkeillä. Yleisarvioita varusteis-

7 11 ta ja niiden hinnoista sekä tilantarpeesta voidaan kuitenkin soveltaa myös muissa kuin joukkoliikennekohteissa. 1.3 Työn toteutustapa Tuotteiden valintaa varten kerättiin hankkeen alussa eri osapuolien käyttöön tuotekansiot pyörätelineistä, -kaapeista ja -katoksista. Kansiot sisälsivät eri valmistajien ja maahantuojien yhteystiedot, tuote-esitteet sekä hintatietoja. Hankkeen ohjausryhmässä päätettiin kuhunkin kohteeseen valittavat tuotteet ja sovittiin niiden hankinnan ja asennuksen työnjaosta. Valituista kohteista tehtiin nykytila-analyysi, jossa laskettiin pysäköityjen pyörien määriä, kartoitettiin pysäköinti- ja lukitustapoja sekä valokuvattiin kohteet. Pysäköinti- ja lukitustapojen seuraamisella saatiin tarvittavat taustatiedot kohteisiin hankittavan kaluston mallista ja pyöräpaikkojen määrällisistä tarpeista. Pyöräpysäköinnin nykymääristä saatiin laskentatiedot YTV-alueen rautatieasemilta YTV:n keräämistä laskennoista. Hyvinkään ja Keravan osalta sovittiin kuntien suorittavan itse laskennat muutaman kerran hankkeen aikana. Tutkimusaineistoa kerättiin pyörätelineiden käyttäjien henkilöhaastatteluilla sekä pysäköityihin pyöriin, katoksiin sekä pyöräkaappeihin jätetyillä kyselylomakkeilla. Palautetta pyydettiin myös vanhojen telineiden käyttäjiltä ja aiheesta kyseltiin satunnaisesti henkilöiltä, jotka eivät käyttäneet pyörää. Palautetta pyydettiin annettavaksi myös sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Tämän lisäksi konsultti kävi kohteissa muutaman kerran arvioimassa telineiden suosion, käyttötavan ja mahdolliset ilkivaltaan tai alueen siisteyteen liittyvät ongelmat sekä testasi telineitä myös käytännössä. Kunnat vastasivat pyöräpaikkojen suunnittelusta ja viranomaisluvista. Ratahallintokeskus hankki maanomistajan suostumukset Hyvinkäätä lukuun ottamatta, kun laitteita asennettiin VR-Yhtymä Oy:n maalle. Ratahallintokeskus suoritti keskitetysti laitteiden hankinnan ja laskutti kunnilta 50 % hankintakustannuksista ilman yleiskustannuslisää. Espoon kaupunki maksoi kokonaan Westendin bussiterminaalin ja osana kaupunkiratahanketta myös Leppävaaran aseman pyörätelineiden ja katosten hankintakustannukset. Uudenmaan tiepiiri vastasi Tuusulan ja Sipoon kohteiden hankintoihin liittyvistä käytännöistä sekä kustannuksista. Laitteiden asennuksesta vastasivat laitetoimittajat, Ratahallintokeskus ja kunnat sen mukaan, mitä projektissa erikseen sovittiin. Itse laitteiden kunnossapidosta ja hoidosta sovittiin, että siitä vastaa Ratahallintokeskus, joka myös omistaa laitteet. Pyöräpysäköintialueiden puhtaanapidosta ja lumitöistä vastasivat osapuolet kunnossapitovastuittensa mukaisesti.

8 12 2 KOKEILUKOHTEET JA NIISSÄ TEHDYT TOIMENPITEET JOPO-projektin kokeilukohteet sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Hyvinkäällä, Keravalla, Tuusulassa ja Sipoossa (kuva 4). Kohteista 8 oli raideliikenteen asemia ja 3 bussipysäkkejä. Bussipysäkit valittiin kuntien ja tiepiirin edustajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Kuntien edustajilta saatiin myös perustiedot kohteen pyöräpysäköinnin parantamistarpeista. Keskeiset raideliikenteen kohteiden valintakriteerit olivat kohtuullisen suuret nykyiset pyörämäärät, potentiaalisesti hyväksi pyöräpysäköinnin kokeilukohteeksi arvioitu sijainti tai erityinen tarve parantaa pysäköinnin turvallisuutta. Kuva 4. Kokeilukohteiden sijainti. Kokeilukohteiden nykytila-analyysin sekä eri osapuolien edustajien tietojen ja kokemusten pohjalta kohteisiin määriteltiin pyöräpysäköinnin kehittämistarpeet. Työn ohjausryhmässä valittiin kohteisiin hankittavat varusteet niin, että valikoima olisi mahdollisimman monipuolinen. Varusteiden asennuksen jälkeen kohteissa tiedotettiin uusista pyöräpysäköintijärjestelyistä.

9 Helsinki Pasilan asema on Helsingin toinen päärautatieasema ja vilkas lähi- ja kaukoliikenteen vaihtopaikka. Helsingin kaupungin oman arvion mukaan suuri osa liityntäpyöräilijöistä saapuu asemalle aamuisin junalla ja jatkaa pyörällä työpaikalle. Pyörätelinepaikkoja Pasilan asemalla on 114 kpl ja niiden käyttöaste oli vuoden 2003 laskennassa 105 % (YTV 2003b). Pyöräpysäköintikapasiteetin puutteen ohella yksi suurimmista ongelmista on varkauksien ja ilkivallan pelko. Asemalla on pääosin tavallisia kattamattomia ns. kaupungin perustelineitä. Ainoat katoksen alla sijaitsevat runkolukitustelineet Opastinsillalla ovat olleet täynnä. Pyöriä on kiinni myös kaiteissa ja liikennemerkeissä. Myös hylättyjä ja rikottuja pyöriä on useita. Yösäilytyksen yleisyyden takia Pasilassa oli luontevaa kokeilla pyöräkaappeja. Kaapiksi valittiin Ovella Systems Oy:n uusi matkapuhelimella lukittava Velodoor-pyöräkaappi (kuva 35). Kymmenen kaappia asennettiin asemarakennuksen itäpuolelle, Ratapihantien varressa olevan raitiovaunupysäkin tuntumaan ja aseman ohittavan pyöräilyn pääreitin varteen (kuva 5). Kaapit vaativat sähkökytkennän, ja ne on lisäksi kytketty Pasilan aseman valvomoon, josta ne voidaan tarvittaessa avata. Valvomosta voidaan myös nähdä kaappien varaustilanne ja käyttö. Pasilaan sijoitetun pyöräkaapin saa pitää käytössään ohjeen mukaan enintään kolme vuorokautta kerrallaan. Kaapin käyttö maksaa asiakkaalle oven avauksissa tarvittavien kahden tekstiviestin hinnan (yhteensä n. 40 snt). Kuva 5. Pasilan aseman pyöräpaikat (114 pyöräpaikkaa vuonna 2003).

10 14 Pukinmäen asema (kuva 6) on noin kahdeksan kilometrin päässä Helsingin keskustasta Kehä I:n vieressä. Liityntäpyöräily on alueella jopa vähentynyt vuosien kuluessa ilkivallan takia, ja tästä syystä alue valittiin yhdeksi pyöräkaappien kokeilukohteeksi. Asemaa ympäröivä asuinalue tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia liityntäpyöräilyn hyödyntämiseen. Pääkaupunkiseudun liityntäpysäköintilaskentatietojen mukaan telineitä on Pukinmäen asemalla 115 kpl, ja niiden käyttöaste oli vuonna % (YTV 2003b). Pukinmäessä kokeiltiin Ovella Systems Oy:n Velodoor-kaappia, joka toimii kolikkopanttilukituksella (1 ). Muilta osin kaappi on sama kuin Pasilassa (kuva 35). Kaappeja asennettiin viisi kappaletta aseman länsipuolelle ostoskeskuksen tuntumaan. Kadonneen avaimen tilalle saa uuden läheiseltä huoltoasemalta 10 euron korvausta vastaan. Kuva 6. Pukinmäen asema (115 pyöräpaikkaa vuonna 2003). Puistolan asema on Helsingin alueella olevista pääradan asemista vilkkain liityntäpyöräilykohde (kuva 7). Pääkaupunkiseudun liityntäpysäköintilaskentatietojen mukaan telinepaikkoja Puistolassa on 404 kpl, ja niiden käyttöaste vuonna 2003 on ollut 68 % (YTV 2003b). Puistolassa tyypillisintä on pyöräileminen aamulla asemalle, jolta jatketaan junalla keskustaan. Pyörätelineet on ollut helppo sijoittaa aseman alikulkutunneliin ilman, että ne haittaavat kunnossapitoa. Pyöräpaikkoja on sekä tunnelissa että taivasalla aseman etelä- ja pohjoispäissä. Aseman pohjoispäässä on myös yksi pyöräkatos. Kohteessa on ollut puomityyppinen korkea teline, joka soveltuu erityisen hyvin runkolukitukseen.

11 15 Kuva 7. Puistolan asema (404 pyöräpaikkaa vuonna 2003). Aseman alikulkutunneliin päätettiin asentaa kuuden erilaisen telinemallin kokoelma, jotta käyttäjiltä saataisiin vertailuun perustuvaa kokemustietoa eri telineiden käyttöominaisuuksista. Rinnakkain asennettiin seuraavat mallit: Ovella Systems Oy:n Citypark (kuva 27), Turvatec Oy:n Arcadia (kuva 28), Lehtovuori Oy:n Duo (kuva 26), Falcon Falcoflex (kuva 23) ja Martek Oy:n Turva-Max (kuva 31). Telineet olivat hollantilaista Falcoflexiä lukuun ottamatta kotimaisia. Turva-Maxissa oli paikka viidelle pyörälle, muissa kymmenelle. Arcadia, Citypark ja Duo ovat ns. tolppatelineitä, joihin pyörän saa eri tavoin kiinni rungostaan. Falcoflex on Tikkurilassa kokeiltavan Falcofixin tapaan kaidemalli, johon pyörän saa runkolukituksen lisäksi nojalleen. Turva-Maxissa on mekanismi, johon takapyörä lukkiutuu. Projektin aikana tunneliin tuotiin myös Somat kalusteet -yhtiön pyöräteline, jossa on perinteinen etupyörän tuki ja mahdollisuus runkolukitukseen (kuva 32). Kohteeseen asennettiin myös Ovella Systems Oy:n matala Piccolo-teline, johon pyörä lukitaan renkaasta (kuva 30). Aseman pohjoispäähän taivasalle asennettiin 5 kpl (10 pyöräpaikkaa) saksalaisen Langerin valmistamaa Bike-Boy-telinettä (kuva 29), jossa on erillinen satulan suojaava kupu ja mahdollisuus runkolukitukseen.

12 Espoo Espoon keskuksen aseman tuntumassa on Espoon kaupungin virastokeskus ja paljon työpaikkoja sekä runsaasti asutusta. Liityntäpyöräily ei ole ollut aivan yhtä vilkasta kuin pääradan varren kohteissa. Pääkaupunkiseudun liityntäpysäköintilaskentatietojen mukaan Espoon keskuksessa on telineitä 130 kpl ja niiden käyttöaste vuonna 2003 on ollut 78 % (YTV 2003b), ajoittain jopa 90 % (kuva 8). Runkolukitustelineille oli odotettavissa kysyntää, sillä aseman seudulla on melko levotonta etenkin iltaisin ja viikonloppuisin. Kuva 8. Espoon keskus (130 pyöräpaikkaa vuonna 2003). Uudet varusteet päätettiin sijoittaa asemalla valmiiksi olleiden, paljon käytettyjen telineiden tuntumaan, käytöstä poistetun kioskirakennuksen tilalle aseman pohjoispuolelle (kuva 9). Kioskin muuntamista lukittavaksi pyörien pysäköintitilaksi harkittiin, mutta mm. tilanahtauden takia se todettiin huonoksi ratkaisuksi. Kioskin paikalle asennettiin ruotsalaisen Omni Trafikmiljö Ab:n CPS-katos (kuva 10) kattamaan 17 pyöräpaikkaa, joista yhdeksän oli valmistajan omaa, etupyörästä kiinnitettävää mallia ja loput Turvatec Oy:n Arcadiaa (kuva 28).

13 17 Kuva 9. Espoon keskuksen asemalle asennetun pyöräkatoksen tieltä purettiin käytöstä poistettu kioskirakennus. Kuva 10. Espoon keskuksen uusi Omni Trafikmiljö Ab:n pyöräkatos. Kuvasta puuttuvat katoksen oikeanpuoleiseen päähän myöhemmin asennetut Turvatec Oy:n Arcadia-telineet. Leppävaaran asemalla (kuva 11) olivat JOPO-hankkeen aikana käynnissä suuret muutostyöt, jotka vaikeuttivat myös liityntäpyöräilijöiden olosuhteita. Toisaalta muiden muutostöiden yhteydessä oli tarpeellista järjestää myös pyörille hyvät pysäköintitilat. Pääkaupunkiseudun liityntäpysäköintilaskentatietojen mukaan Leppävaarassa oli vuonna pyöräpaikkaa, joiden käyttöaste oli 34 % (YTV 2003b). Edellisvuonna paikkoja oli 175 kpl ja käyttöaste oli 100 % (YTV 2003b). Leppävaaran kaupunginosa on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina, kun asuntoja on rakennettu ja joukkoliikenneyhteyksiä parannettu Leppävaaran kaupunkiradan myötä. Liityntäpyöräilyn odotetaan vilkastuvan aseman muutostöiden päätyttyä.

14 18 Kuva 11. Leppävaaran asema (276 pyöräpaikkaa vuonna 2003). Leppävaarassa kokeiltiin hollantilaisen Falcon pyöreäkattoista kaappimallia (kuva 36). Malli on muotoiltu tilaa säästäväksi siten, että vierekkäiset pyörät tulevat eri tasoihin. Alunperin tarkoituksena oli kokeilla kahta lukitusjärjestelmää, jossa kolme kaappia toimisi 2 euron kolikkopantilla ja kahteen kaappiin avaimen saisi viikoksi käyttöönsä 10 euron panttia sekä henkilötietoja vastaan. Avainten luovutuksesta ei päästy sopimukseen alueen toimijoiden kesken, joten kaikki kaapit muutettiin kolikkopantillisiksi. Kaappien lisäksi myös Leppävaarassa kokeiltiin Omni Trafikmiljö Ab:n CPS-katosta (2 kpl) samoin telinein kuin Espoon keskuksen asemalla (kuva 38). Westendin bussiterminaali (länsiväylän eteläpuoli) sijaitsee Etelä-Espoosta Helsinkiin johtavan vilkkaan Länsiväylän varressa (kuva 12). Liityntäliikenne suuntautuu lähinnä Helsinkiin. Kohteessa oli alkujaan 8 pyöräpaikkaa, jotka sijaitsivat joukkoliikenteen käyttäjien kannalta liian kaukana. Telineen käyttö oli vähäistä, mutta uusien telinepaikkojen (14 kpl) käyttöaste on ollut noin 40 %. Telineiden käyttöaste Länsiväylän molemmin puolin oli vuonna % (YTV 2003b). Tavoitteena oli tutkia, kuinka paljon turvallinen ja korkealaatuinen pyöräpysäköinti lisää liityntäpyöräilyä.

15 19 Kuva 12. Westendin asema (yhteensä 34 pyöräpaikkaa molemmilla puolilla vuonna 2003). Westendin asemalla Länsiväylän eteläpuolisen pysäköintialueen kaksi autoilijoille tarkoitettua parkkiruutua otettiin pyöräpysäköintikäyttöön. Näin saatiin tilaa Omni Trafikmiljö Ab:n katokselle (kuva 13), jonka alle asennettiin neljä Turvatec Oy:n Arcadiatelinettä (8 pyöräpaikkaa) ja kuusi hollantilaisen Falcon Elbow-telinettä (kuva 25). Jälkimmäiset ovat kaidemallisia telineitä, joiden päässä oleva J-kirjaimen muotoinen mutka on tarkoitettu tukemaan etupyörää. Katoksen tuntumaan asennettiin lisäksi kaksi Falcon Varia-mallista, pyöreäkattoista pyöräkaappia, joiden lukituksessa käytetään riippulukkoa. Avaimen sai kokeiluvaiheessa viereisestä kioskista enintään kuukaudeksi kerrallaan henkilötietoja vastaan. Laina-ajan pituus oli ilmoitettava etukäteen. Kuva 13. Westendissä Omni Trafikmiljön katos, jossa Turvatec Oy:n Arcadia ja Falcon Elbow-telineitä sekä Falcon Varia-pyöräkaapit.

16 Vantaa Tikkurilan asema on vilkas liityntäpyöräilykohde (kuva 14). Pääkaupunkiseudun liityntäpysäköintilaskentatietojen mukaan Tikkurilan aseman pyörätelineiden käyttöaste on ollut 86 % vuonna Telinepaikkoja Tikkurilassa on mainittu olevan 426 (YTV 2003b). Lähellä laitureita sijaitsevilla pyöräpysäköintipaikoilla kapasiteettipula on selvästi havaittavissa, mutta myös ilkivalta- ja varkausongelma on merkittävä. Näin ollen oli odotettavissa, että runkolukituksen mahdollistaville telineille ja pyöräkaapeille olisi käyttöä. Vain 30 pyöräpaikkaa sijaitsi katoksen alla ennen kokeilun alkua. Kuva 14. Tikkurilan asema (426 pyöräpaikkaa vuonna 2003). Maaliskuussa 2002 selvästi suosituin pyöräpysäköintipaikka oli kioski-lippumyymälän pohjoisseinustalla, jossa oli taivasalla 8 kpl VR:n vanhan mallin (kuva 19) mukaista telinettä. Talvisista olosuhteista huolimatta telineiden 48 paikkaa olivat aivan täynnä. Sen sijaan vähäiset katoksen alla olevat paikat olivat ilmeisesti hieman syrjäisemmän sijaintinsa vuoksi selvässä vajaakäytössä. Kokeilun suunnitteluvaiheessa yhtenä vaihtoehtona oli kioski-lippumyymälän pohjoisseinustan vilkkaan pyöräpysäköintipaikan uusiminen ja kattaminen mahdollisesti paikalle erikseen suunniteltavan ratkaisun avulla. Arkkitehtonisista ja maanomistussyistä ajatuksesta jouduttiin kuitenkin tässä vaiheessa luopumaan. Sen sijaan päädyttiin hankkimaan neljä hollantilaisen Falcon Varia-mallista, harjakattoista pyöräkaappia (kuva 37) sekä kahdelletoista pyörälle tarkoitettu saman valmistajan kaidemallinen Falcofixpyöräteline, jota vasten pyörän saa nojalleen ja rungostaan kiinni.

17 21 Kaapit sijoitettiin kioski-lippumyymälän pohjoispuolelle, taksien parkkiruutujen taakse. Kaapit varustettiin sylinterilukoilla, johon avaimen sai kokeiluvaiheessa 10 euron panttia ja henkilötietoja vastaan korkeintaan viikoksi. Avainten lainausta hoiti Vantaan matkakeskus. Falcofix-teline asennettiin kioski-lippumyymälän eteläpuolelle radan vieressä olevan valmiin laiturikatoksen jatkeen alle (kuva 24). Uuden telineen viereen jäi vertailukohteeksi vanhanmallisia kaaritelineitä. 2.4 Kerava Keravan asema on hyvin vilkas liityntäpyöräilykohde. Pula telinepaikoista on ilmeinen ja ongelmana on, että pyöräpaikoille olisi suurin kysyntä lähimpänä sitä kohtaa, josta junat lähtevät aamuisin kohti Helsinkiä. Asemalla olivat hankkeen aikana käynnissä suuret muutostyöt. Esimerkiksi laitureille rakennettiin kokonaan uudet odotuskatokset. Keravalla päädyttiin kehittämään omaa pyöräkaappimallia (kuva 15). Eri kaappivaihtoehdoista tehtäneen päätös syksyllä 2003, minkä jälkeen valittavasta mallista tehdään prototyyppi. Keravan JOPO-toteutukset eivät siten ehtineet valmistua tähän raporttiin. Kuva 15. Havainnekuva Keravalle suunnitellusta pyöräkaapista (muotoilija Mikko Rikala).

18 Hyvinkää Hyvinkäältä tehdään junalla joka arkipäivä pääkaupunkiseudulle noin työ- tai opiskelumatkaa. Matkustajien pyöriä on aseman ympäristössä päivittäin satoja (taulukko 1), ja telinepaikkoja pyöräilijämääriin nähden on selkeästi liian vähän. Esimerkiksi huhtikuussa 2002 (kuva 16) vanhan postitalon ja asemarakennuksen välinen pyöräpysäköintipaikka oli aivan täynnä. Paikkojen sijoittelu ei näyttänyt myöskään vastaavan käyttäjien tarpeita. Radan alikulkutunnelin päässä pyöriä oli kaksi kertaa enemmän kuin telinepaikkoja, mutta etäämmälle sijoitetuissa paikoissa tilaa oli runsaasti. Katospaikkoja on vähän, eivätkä ne sijaitse riittävän lähellä laitureita. Pyöräpysäköintiä päätettiin parantaa asemarakennuksen ja vanhan postitalon välisellä alueella, johon hankittiin 30 kotimaista Turvatec Oy:n Arcadia-telinettä. Telineet katettiin Turvatecin Oy:n Arcadia-katoksilla, joita kytkettiin yhteen kolme kappaletta (kuva 39). Taulukko 1. Pyörälaskenta Hyvinkään rautatieaseman pyöräpaikoilla Hyvinkään kaupungin laskentojen mukaan. Laskennan ajankohta klo Asemanseudun pysäköidyt pyörät Kuva 16. Hyvinkään rautatieasema ennen katoksen asentamista. Pulaa on sekä katetuista paikoista että pyöräpaikoista yleensä.

19 Sipoo Maantie 170 varrella sijaitsevan Sipoon Söderkullan pysäkkiparilla pysähtyy noin 140 linja-autovuoroa arkisin ja pysäkin käyttäjiä on linja-autonkuljettajien mukaan runsaasti. Tarkkoja käyttäjämääriä ei kuitenkaan ole ollut saatavilla. Pyörätelineitä ei ollut pysäkillä lainkaan ennen kokeilua (kuva 17). Kohteen parannustoimet tehtiin Helsingin suuntaan vievällä pysäkillä, johon pyöräpysäköinti sijoitettiin. Pysäkin kohta rakennettiin reunakivelliseksi ja odotustila kivettiin. Pyöräkatoksen asentamisen lisäksi myös odotuskatos uusittiin. Katostyyppi ja väri valittiin kunnan toiveiden mukaisesti yhteneväiseksi muiden Sipooseen tulevien katosten kanssa. Väriksi katoksiin ja telineisiin tuli tummanharmaa. Katokset ovat Team Tejbrantin mallistosta: odotuskatos on Centra 2000 Elegant ja pyöräkatos Centra 2000 Plaza II (kuva 18). Pyörien pysäköintiä varten katoksessa on Team Tejbrantin Plug-telineitä 17 kpl. Niissä on perinteisen etupyörän kiinnityksen lisäksi mahdollisuus lukita pyörä rungosta erillisen telineessä olevan ulosvedettävän ketjun avulla (kuva 33). Kuva 17. Söderkullan taajaman pysäkki Sipoossa on keskeisellä paikalla, mutta liityntäpyöräilijöille ei ollut tarjolla mitään varusteita kesällä Myös itse pysäkkikatos oli uudistamisen tarpeessa.

20 24 Kuva 18. Söderkullan taajaman pysäkki Sipoossa uusine järjestelyineen Telineet ja pyöräkatos Team Tejbrant. 2.7 Tuusula Tuusulassa Tuusulanväylän varressa sijaitsevalla Firan pysäkkiparilla (kuva 19) pysähtyy noin 140 linja-autovuoroa arkivuorokautena, ja pysäkin käyttäjiä on kunnaninsinöörin ja liikennöitsijöiden mukaan paljon. Tarkkaa tietoa pysäkin käyttäjämääristä ei ole ollut saatavilla. Pysäkin yhteydessä Tuusulanväylän länsipuolella on ollut jo tähänkin asti pyörätelineitä ja paikalle on jätetty runsaasti pyöriä (noin 10 kpl/päivä pyöräilykautena). Firan pysäkille asennettiin Omni Trafikmiljö Ab:n CPS-katos vakiomittaa korkeammalla seinäelementillä (kuva 20). Katoksessa on etupyörän tukevia telineitä yhdeksälle pyörälle (katoksen yhteydessä myytävä teline) sekä 6 kpl Falcon Elbow-runkolukitustelineitä. Lisäksi katoksen ulkopuolelle asennettiin 5 kpl Falcon Elbow-runkolukitustelineitä (kuva 25). Telineiden ja katoksen väriksi valittiin musta. Paikalle rakennettiin yhtenäinen perustuslaatta koko alueelle, johon katos ja pyörätelineet asennettiin.

21 25 Kuva 19. Firan pysäkillä Tuusulan keskustan eteläpuolella oli valmiiksi sopiva tila uusille varusteille. Vanhatkin telineet olivat vilkkaassa liityntäpyöräilykäytössä. Kuvassa olevien telineiden oikea asennustapa olisi seinään kiinnittäminen nyt maata vasten olevien tankojen avulla. Kuva 20. Firantien pysäkki toimenpiteiden jälkeen. Katos ja osa telineistä Omni Trafikmiljö Ab ja osa telineistä Falcon Elbow-telineitä. Firan pysäkki ei välttynyt ilkivallalta, vaan katos sotkettiin pian asennuksen jälkeen. Oikeassa etukulmassa vanhoja pysäkillä olleita telineitä.

22 26 3 TIEDOTUS JOPO-projektissa tiedotuksen ensisijaisena tarkoituksena oli kertoa pyöräilijöille kokeilusta. Hankkeesta tiedotettiin yleisesti Jaloin-ohjelman yhteydessä. Lisäksi tehdyistä toimenpiteistä tiedotettiin hankkeen kuluessa monin tavoin tiedotusvälineiden kautta sekä suoraan kohteissa. Projekti oli esillä myös valtakunnallisella pyöräilyviikolla toukokuussa 2002 ja Eniten huomiota tiedotusvälineissä saivat uudet pyöräkaapit. Kohteisiin kiinnitettiin tarroja, joilla haluttiin antaa tietoa siitä, että kyse on pyöräpysäköinnistä ja että palautetta toivottiin. Tarroissa (6 x 4 cm) olivat yhteystiedot palautteen antamista varten (kuva 21). YTV painatti tarrat, ja Ratahallintokeskus ja kaupungit toimittivat ne kohteisiin. Tarroja kiinnitettiin pyörätelineisiin, -katoksiin ja -kaappeihin. Sähköposti- ja puhelinpalautteita saatiin yhteensä vain neljä, vaikka tarroja oli useita kaikissa valmistuneissa kohteissa ja ne olivat hyvin havaittavissa. Kuva 21. Kohteissa käytetty tarra. Pyöräkaappien käyttöä varten tehtiin kaappeihin sijoitettavia tai pantin haun yhteydessä saatavia käyttöohjeita. Myös joidenkin telineiden käytöstä kerrottiin valmistajien toimittamilla tarroilla. Uudenmaan tiepiirin UPO-projektiin kuuluvalle Söderkullan pysäkille tehtiin suomenja ruotsinkieliset tiedotteet ja Firaan suomenkielinen tiedote. Tiedotteet saatiin paikoilleen elokuun 2003 alussa. Ratahallintokeskus tiedotti vastaavasti omalla julisteellaan pyöräpysäköinnin uusista mahdollisuuksista kohdeasemilla. Julisteet kiinnitettiin näiden asemien ilmoitustauluille heinäkuussa 2003 (liite 2). JOPO-lehdistötiedote laadittiin vuoden 2002 lopulla, jolloin järjestettiin myös tiedotustilaisuus hankkeesta Ratahallintokeskuksessa. Ajankohta sijoittui ensimmäisten kohteiden valmistumiseen jolloin parannustoimenpiteet oli saatu valmiiksi Pasilassa, Pukinmäessä, Tikkurilassa sekä Espoon keskuksessa. Muissa kohteissa toimet olivat vielä kesken, mutta koko hanke uutisoitiin ja useat paikalliset ja valtakunnalliset lehdet ottivatkin aiheen esille. Toukokuussa 2003 tehtiin toinen lehdistötiedote, jossa tiedotettiin projektista, kyselyistä ja haastatteluista. Uudenmaan tiepiirin UPO-hankkeen oma lehdistötiedote tehtiin kohteiden valmistuttua kesällä Osaksi uutisointia nousi ilkivalta Firan katoksen tultua rikotuksi ja töhrityksi koulujen päättymisyönä. Tiepiiri teki vielä elokuun lopussa oman tiedotteensa paikallislehdille kyselyiden tehostamiseksi. Tiedotteessa kerrottiin myös mahdollisuudesta vastata kyselyyn UPO-projektin osalta tiepiirin nettisivuilla.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma

Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma SUY Trafix Oy Design Reform Oy C: 6/2009 Julkaisija HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 26.11.2009 Tekijä(t) Juhani

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS Näkökulmia joukkoliikennevälineiden turvallisuushaasteisiin ja matkustajien ja kuljettajien turvallisuuden parantamiseen Sami Aherva Helsingin

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Pyörätelineet... Yrityksestä... Variant+... Fourchet+... Griffin... Hinnasto...

SISÄLTÖ. Pyörätelineet... Yrityksestä... Variant+... Fourchet+... Griffin... Hinnasto... PYÖRÄT EL INEET 2017 W W W.VELOPARKKI.FI SISÄLTÖ Pyörätelineet... Yrityksestä... Variant+... Fourchet+... Griffin... Hinnasto... 4 5 6 8 10 12 PYÖRÄT EL INEET Aika uusille pyörätelineille? Perinteinen

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Helsingin seudulla

Liityntäpysäköinti Helsingin seudulla Liityntäpysäköinti Helsingin seudulla Reetta Koskela Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liityntäpysäköinnin nykytila Helsingin seudulla on nykyisellään noin: 11 000 liityntäpaikkaa autoille 11 000

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA LOHJELMA TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA LOHJELMA TULOSKORTTI Hanke: Karjaan matkakeskus ja Tammisaaren liikennekeskus Tausta ja tavoitteet Raaseporissa suunnitellaan Karjaalle matkakeskusta ja Tammisaareen liikennekeskusta, jotka sijoittuisivat nykyisten juna-asemien

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

Miten kuljet työmatkasi?

Miten kuljet työmatkasi? Taustatiedot Sukupuolesi? * Nainen Mies Syntymävuotesi? * 1975 Asuinpaikkasi postinumero? * esim. 00100 * Toimenkuvasi? * Työntekijä tai toimihenkilö Esimies 11% valmis https://www.webropolsurveys.com/preview/previewquestions.aspx[23.2.2011

Lisätiedot

SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko % KAIKISTA vastaajista

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla Mitä me siitä tiedämme ennalta Uusi brandy Mikä on Kehärata Suunnittelijan visio radasta http://www.youtube.com/watch?v=zkg4xunimmg 3 Aviapoliksen asema elokuu 2014

Lisätiedot

RT 38160. BIKEKEEPER RUNKOLUKITTAVAT PYÖRÄTELINEET JA -KATOKSET Juho Sillanpää Oy TURVALLINEN TEHOKAS TYYLIKÄS TOIMIVA

RT 38160. BIKEKEEPER RUNKOLUKITTAVAT PYÖRÄTELINEET JA -KATOKSET Juho Sillanpää Oy TURVALLINEN TEHOKAS TYYLIKÄS TOIMIVA TARVIKETIETO marraskuu 2011 voimassa 31.5.2013 korvaa RT X70/273.6-37901 1 (4) RT 38160 173.6 Talo 2000 273.6 Talo 90 X70 talovarusteet SfB BIKEKEEPER RUNKOLUKITTAVAT PYÖRÄTELINEET JA -KATOKSET BikeKeeper

Lisätiedot

1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä?

1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? 1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? A Puolesta B Jonkin verran puolesta C Jonkin verran vastaan D Vastaan 2) Liikutteko

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Raportti Helmikuu 2012. Vastauksia huomisen kysymyksiin

Raportti Helmikuu 2012. Vastauksia huomisen kysymyksiin Raportti Helmikuu 2012 Vastauksia huomisen kysymyksiin Turvallisuus joukkoliikenteessä 2011 -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisena matkustajat ja henkilökunta kokevat turvallisuustilanteen

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari 28.1.2016 Leppävaara Vision keskeisin alue Keran juna-asema Keran alue kuvattuna kohti Leppävaaraa,

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma 2 3 Suunnittelun lähtökohtia 4 Lahdenväylän pysäkit, esiselvitys 1998 Valtatie 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä III Koivukylänväylä,

Lisätiedot

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Lumen 1/2017 ARTIKKELI Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Päivi Honka, FM, tuntiopettaja, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKIPYÖRÄ / KAUPUNKIPYÖRÄASEMAT KAUPUNKIPYÖRÄJÄRJESTELMÄN HANKEKUVAUS, KAUPUNKIKUVANEUVOTTELUKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKIPYÖRÄ / KAUPUNKIPYÖRÄASEMAT KAUPUNKIPYÖRÄJÄRJESTELMÄN HANKEKUVAUS, KAUPUNKIKUVANEUVOTTELUKUNTA HELSINGIN KAUPUNKIPYÖRÄ / KAUPUNKIPYÖRÄASEMAT KAUPUNKIPYÖRÄJÄRJESTELMÄN HANKEKUVAUS, KAUPUNKIKUVANEUVOTTELUKUNTA 13.1.2015 1) KOKONAISIDEA Tämä hankekuvaus on laadittu Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmän

Lisätiedot

Pyöräliikenteen laskennat Helsingissä 2015

Pyöräliikenteen laskennat Helsingissä 2015 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 215:6 Pyöräliikenteen laskennat Helsingissä 215 Sisällysluettelo Pyöräliikenne

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 1 2 Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Kokemuksia vyöhykemenetelmästä Uudenmaan maakuntakaavatyössä Maija Stenvall. MAL verkosto Oulu 13.11.2012

Kokemuksia vyöhykemenetelmästä Uudenmaan maakuntakaavatyössä Maija Stenvall. MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Kokemuksia vyöhykemenetelmästä Uudenmaan maakuntakaavatyössä Maija Stenvall MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Valtakunnallisen alueluokittelun (VALHEA-malli) 2 tarkentaminen raideliikenteen osalta menetelmän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj.

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj. Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm rjestelmästä Kesäkuu 2007 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksessa selvitettiin ajokorttiseuraamusjärjestelmän tunnettuutta ajokortin haltijoiden keskuudessa

Lisätiedot

Liikenteen kehitys Vantaalla vuonna 2013

Liikenteen kehitys Vantaalla vuonna 2013 Liikenteen kehitys Vantaalla vuonna 2013 Kuntatekniikan keskus Vantaan kaupunki Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus Liikennesuunnittelu Teksti ja taulukot: Suvi Rytkönen-Halonen,

Lisätiedot

Johdanto aamupäivän aiheisiin

Johdanto aamupäivän aiheisiin Johdanto aamupäivän aiheisiin Velo-city ja ECOMM 2012 jälkiseminaari 24.10.2012 Helsinki, Laituri Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto Johdanto aamupäivän aiheisiin Velo-city Global Vancouver 2012

Lisätiedot

Pyöräpysäköintipalvelut. Kristiina Kartimo, liikenneinsinööri Lahden kaupunki

Pyöräpysäköintipalvelut. Kristiina Kartimo, liikenneinsinööri Lahden kaupunki Pyöräpysäköintipalvelut Kristiina Kartimo, liikenneinsinööri Lahden kaupunki Kohdekaupunki: Lahti Etsitään ratkaisuja pyörien säilytysturvallisuuden parantamiseen Pyörien säilytysturvallisuuden parantaminen

Lisätiedot

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella 15.2.2011 TIMO HUHTINEN Taustaa: Lentoaseman kaukoliikennerata, Ratayhteysselvitys, Liikennevirasto 2010 30 km:n tunnelirata Ilmalasta Keravan pohjoispuolelle

Lisätiedot

Turvallinen Tehokas Tyylikäs Toimiva

Turvallinen Tehokas Tyylikäs Toimiva Turvallinen Tehokas Tyylikäs Toimiva Turvallinen BikeKeeper muuttaa ympäristön turvallisemmaksi BikeKeeper on suomalainen tuoteinnovaatio, joka on saanut alkunsa halusta edistää pyöräilyn suosiota sekä

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä Paikallisliikennepäivät 18.9.2015 Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Työryhmä monensuuntaista viestintää Sairaanhoitopiiri: Eeva Aarnio, henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Urban Zone -seminaari 13.6.2014 Ville Helminen, Hanna Kalenoja, Mika Ristimäki, Petteri Kosonen, Maija Tiitu, Hanne Tiikkaja SYKE/Ympäristöpolitiikkakeskus

Lisätiedot

LEVEL FALCO PREMIUM+ FALCOLEVEL PREMIUM+ Kompakti polkupyörän paikotus - Level Premium+ Samaan tilaan saadaan kaksinkertainen määrä

LEVEL FALCO PREMIUM+ FALCOLEVEL PREMIUM+ Kompakti polkupyörän paikotus - Level Premium+ Samaan tilaan saadaan kaksinkertainen määrä FALCO LEVEL PREMIUM+ FALCOLEVEL PREMIUM+ Kompakti polkupyörän paikotus - Level Premium+ Samaan tilaan saadaan kaksinkertainen määrä polkupyöräpaikkoja. Todellinen tilaihme. KAHDESSA KERROKSESSA - eneän

Lisätiedot

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla?

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? 1 Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? Rita Piirainen Tiejohtaja Uudenmaan tiepiiri 2 Helsingin seudun liikenteen hallinnan kehittäminen PKS:n liikenneneuvottelukunta

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia

Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia LISÄÄ KAUPPAMATKOJA PYÖRÄILLEN OVATKO PYÖRÄILIJÄT HYVIÄ ASIAKKAITA? Lähde: Cycle logistics Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia Sara Lukkarinen, Suomi pyöräilee tietoisku 7.3.2014

Lisätiedot

Teollisuushyllyt ja -kaapit. Tavaralle kuin tavaralle oma paikka. Työvälineiden ikä pitenee. Sovella-säilytysjärjestelmä on monipuolisesti muunneltava

Teollisuushyllyt ja -kaapit. Tavaralle kuin tavaralle oma paikka. Työvälineiden ikä pitenee. Sovella-säilytysjärjestelmä on monipuolisesti muunneltava Tavaralle kuin tavaralle oma paikka Erilaiset hyllyt ja kaapit ovat tarpeen, jotta järjestys säilyy työpaikalla. Valikoimamme on runsas ja monipuolinen, joten esittelemme tällä aukeamalla tuoteperheet

Lisätiedot

PYÖRÄPYSÄKÖINTIJÄRJESTELYJÄ KESKUSTA- ALUEELLA

PYÖRÄPYSÄKÖINTIJÄRJESTELYJÄ KESKUSTA- ALUEELLA SUUNNITTELUKESKUS OY ESITYS 1 (4) Jyväskylä/ T Järvinen 09.05.2003 PYÖRÄPYSÄKÖINTIJÄRJESTELYJÄ KESKUSTA- ALUEELLA Kestävän liikenteen mallikuntaprojektiin liittyen Suunnittelukeskus Oy:n Jyväskylän toimisto

Lisätiedot

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi SUY C:1/2003 Seppo Vepsäläinen ISSN 0786-8480 JOUKKOLIIKENTEEN HAASTE Helsinki on joukkoliikennekaupunki. Junat, bussit ja raitiovaunut tarjoavat

Lisätiedot

MaaS-palveluiden houkuttelevuus

MaaS-palveluiden houkuttelevuus MaaS-palveluiden houkuttelevuus Kyselytutkimuksen tulokset Helsingin Seudun Liikenteen toimialueella DI-työn tiivistelmä, syyskuu 2017 Hanna Ratilainen 1 Työn tavoitteet Listata MaaS-pakettien ominaisuuksia,

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

1. Liikennebarometri Pyöräliikenne Polkupyöräliikenteen kehitys Polkupyörien liityntäpysäköinti Joukkoliikenne...

1. Liikennebarometri Pyöräliikenne Polkupyöräliikenteen kehitys Polkupyörien liityntäpysäköinti Joukkoliikenne... VANTAA LIIKENNE 2016 Sisällys 1. Liikennebarometri... 4 2. Pyöräliikenne... 5 2.1 Polkupyöräliikenteen kehitys... 5 2.2 Polkupyörien liityntäpysäköinti... 6 3. Joukkoliikenne... 7 3.1 Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus ja liikenneturvallisuustyö käytännössä Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Liikkumisen ohjaus ja liikenneturvallisuustyö käytännössä Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Liikkumisen ohjaus ja liikenneturvallisuustyö käytännössä Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 000 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO)

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO) Työn tavoitteet: Kehittää erityisesti Kotkan palveluliikenteen esteettömyyttä määrittämällä kehittämistoimenpiteitä. Syventää Esteetön Kotka hankkeen kartoitustyötä liikennejärjestelyjen osalta. Lisätä

Lisätiedot

Liikenteen kehitys Vantaalla vuonna Kuntatekniikan keskus

Liikenteen kehitys Vantaalla vuonna Kuntatekniikan keskus Liikenteen kehitys Vantaalla vuonna 21 Kuntatekniikan keskus Vantaan kaupunki Maankäytön ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus Kehittämisyksikkö Teksti ja taulukot: Jaana Virtanen ja Timo Väistö

Lisätiedot

HLJ-BAROMETRI. Toukokuussa 2013 tehdyn mielipidetiedustelun tulokset. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HLJ-BAROMETRI. Toukokuussa 2013 tehdyn mielipidetiedustelun tulokset. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HLJ-BAROMETRI Toukokuussa 2013 tehdyn mielipidetiedustelun tulokset Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tiivistelmä Helsingin seudun 14 kunnan 15 vuotta täyttäneille asukkaille suunnattu mielipidetiedustelu,

Lisätiedot

Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, toimistotilat

Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, toimistotilat energianero Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, toimistotilat TOIMITILOJA JÄRJELLÄ JA TUNTEELLA Tikkurila lyhyesti Tikkurila on Vantaan hallinnollinen keskus, jossa palvelut ovat lähellä. Keskustassa

Lisätiedot

Marja-Vantaa arjessa Kehäradan varrella

Marja-Vantaa arjessa Kehäradan varrella Marja-Vantaa arjessa Kehäradan varrella projektinjohtaja Reijo Sandberg Marja-Vantaa-projekti Maankäytön ja ympäristön toimiala www.vantaa.fi/marja-vantaa Marja- Vantaa city ASUNTOMESSUT 2015 KESKUSTA

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Pyöräilyverkko ja toiminnallinen luokitus Pyöräilyväylätyyppien vaihtoehdot Jalankulun ja pyöräilyn erottelutavat Pyöräilyväylien mitoitus Pyöräilyverkon

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Säilytysjärjestelmä kaikkiin tiloihin ja tarkoituksiin

Säilytysjärjestelmä kaikkiin tiloihin ja tarkoituksiin Säilytysjärjestelmä kaikkiin tiloihin ja tarkoituksiin Seisoo omillaan Seinään ei tarvitse porata reikiä ja se on tarpeeksi kestävä kannattelemaan melkein mitä ikinä pitääkin säilyttää. Mahdollisuudet

Lisätiedot

+++Abloy_Lukitusopas_B :15 Page 1. Kodin lukitusopas. Kun turvallisuus on avainasia.

+++Abloy_Lukitusopas_B :15 Page 1. Kodin lukitusopas. Kun turvallisuus on avainasia. +++Abloy_Lukitusopas_B5 17.3.2006 14:15 Page 1 Kodin lukitusopas. Kun turvallisuus on avainasia. +++Abloy_Lukitusopas_B5 17.3.2006 14:15 Page 2 Onko sinulla vastaukset muutamaan avainkysymykseen? Milloin

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Tulevaisuuden sähköinen kaupunkiliikenne seminaari 3.5.2012 Kerkko Vanhanen kehittämisryhmän päällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

AVAINTURVALLISUUSOHJE 2010

AVAINTURVALLISUUSOHJE 2010 AVAINTURVALLISUUSOHJE 2010 Avainturvallisuus on tärkeä osa lukituksella aikaansaatua suojausta. Avainturvallisuus muodostuu avainhallinnasta ja säilytyksestä, valitusta avainturvallisuustasosta sekä avaimen

Lisätiedot

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1 Helsingin Polkupyöräilijät ry MUISTUTUS PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi 31.3.2015 Helsingin kaupunki Yleisten töiden lautakunta helsinki.kirjaamo@hel.fi Muistutus Mellunmäen katusuunnitelmista Piirustukset

Lisätiedot

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ MUISTUTUS 4.2.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ Jyväskylän kaupunki suunnittelee

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2008 SÄILYTÄ TÄMÄ!!! PÄÄMAJAKOULUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Yleinen liikennekasvatus Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu oppilaiden koulumatkojen

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot

Avaintekijät menestykseen

Avaintekijät menestykseen Avaintekijät menestykseen Elimäenkatu 17 19 on vuonna 1999 rakennettu moderni toimistokiinteistö, joka sijaitsee Vallilassa, aivan Helsingin keskustan tuntumassa. Muuttovalmiit tilat sopivat avo/huonetoimistoiksi

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Rakennemallit valtuustoseminaarissa

Rakennemallit valtuustoseminaarissa 2011 Rakennemallit valtuustoseminaarissa 29.4.2011 Raportti III b 10.8.2011 Sisältö Yleiset kysymykset ja yleiskaavan tavoitteet... 3 Rakennemallien vertailu... 6 2 Yleiskaavan rakennemallit esiteltiin

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Pyöräliikenteen seuranta ja avoimet aineistot

Pyöräliikenteen seuranta ja avoimet aineistot Reetta Keisanen Pyöräilykoordinaattori @keisasenreetta Puh 09 310 37017 pyöräliikenne.fi Pyöräliikenteen seuranta ja avoimet aineistot 26.5.2016 Kaupungin strategia Edistää kävelyn, pyöräliikenteen ja

Lisätiedot

TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY

TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY TAUSTATIEDOT Sukupuoli mies nainen Syntymävuosi: 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

PAREMPAA JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOA

PAREMPAA JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOA PAREMPAA JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOA YRITYS TUOTTEET Omni Sheltec Oy on markkinoiden johtava ympäristökalusteiden toimittaja. Tavoitteenamme on kehittää jatkuvasti tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat

Lisätiedot

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Turvallisesti harrastuksiin Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan harrastuksiin liittyy runsaasti sekä lyhyitä matkoja kodin ja harrastuspaikan

Lisätiedot

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. Talvikunnossapito 2013 Talven vaikeusaste ja saavutettu laatutaso

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. Talvikunnossapito 2013 Talven vaikeusaste ja saavutettu laatutaso Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Talvikunnossapito 2013 Talven vaikeusaste ja saavutettu laatutaso TALVEN VAIKEUSASTE SÄÄOLOSUHTEIDEN PERUSTEELLA LUMEN AURAUS Kokonaislumimäärä 128 cm Lumisadepäiviä 44 kpl

Lisätiedot

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO s 3-5 PERUSTIEDOT s 6-8 MUUNNELTAVAT TILAT s 9-11 VIIHTYISÄ TYÖYMPÄRISTÖ 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Valimon uusi toimitilakokonaisuus sijoittuu

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE XRover REHA -maastopyörätuoli

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE XRover REHA -maastopyörätuoli matkalle, liikkeelle, keskelle elämää KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE XRover REHA -maastopyörätuoli XRover REHA -maastopyörätuolilla liikkuminen onnistuu monenlaisissa olosuhteissa. Työntämisen lisäksi maastopyörätuolia

Lisätiedot

Kaupunkipyörien asiakaskysely kaikki vastaajat, N= Tarja Jääskeläinen

Kaupunkipyörien asiakaskysely kaikki vastaajat, N= Tarja Jääskeläinen Kaupunkipyörien asiakaskysely 2017 kaikki vastaajat, N= 7 940 Tarja Jääskeläinen Tutkimusmetodologia Tutkimus toteutettiin nettikyselynä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kysely lähetettiin kaikille

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YLEISTEN TEIDEN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISOHJELMA

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YLEISTEN TEIDEN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISOHJELMA ôö/o 3 /3 M PÄÄKAUPUNKISEUDUN YLEISTEN TEIDEN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISOHJELMA Al HALLINTAJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS A2 KEVYEN LIIKENTEEN VERKON NYKYTILAN ANALYYSI A3 TOIMINTA- JA RAHOITUSMALLIT

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2017 1 (5) 2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2016 (a-asia) HEL 2017-003541 T 08 00 00 Hankenumero 0861_3 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut Yleistä

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista

Lisätiedot