SERVISTAR GASTRO 30/40/60/80/120. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SERVISTAR GASTRO 30/40/60/80/120. Käyttöohje"

Transkriptio

1 30/40/60/80/120 Käyttöohje

2 Yleistä Takuu Tekijänoikeus Tekniset muutokset Tuoteaineisto Merkkien selitykset Tämä vaunu on valmistettu huolellisesti korkealuokkaisia materiaaleja ja nykyaikaista tuotantotekniikkaa käyttämällä. Tämän vaunun takuuaika on 24 kuukautta, kulutusosien ja elektronisten osien 6 kuukautta ostopäivästä lukien. Takuu kattaa kaikki materiaaleihin ja valmistukseen liittyvät toimintahäiriöt ja viat. Takuu ei koske toimintahäiriöitä ja vikoja, jotka ovat aiheutuneet virheellisestä käytöstä ja ulkoisista tekijöistä. Takuun kattamat takuukorjaukset suoritetaan maksutta. Takuun voimaan saattaminen edellyttää ostopäivällä varustetun ostokuitinesittämistä. Muutoin sovelletaan sopimus ja toimitus-ehtojamme. Tämä käyttöohje on tekijänoikeudellisesti suojattu. Siinä olevia tietoja ei saa osit-tainkaan monistaa, levittää, käyttää kilpailutarkoituksissa tai saattaa kolmannen saataville. Pidätämme oikeuden teknisiä parannuksia palveleviin muutoksiin. Käyttöohje; Kohderyhmä: tarjoiluhenkilökunta, keittiöpäällikkö. Tärkeä ohje erityisiä tilanteita tai poikkeustapauksia varten. I Selventävä tieto seuraavia lukuja tai kappaleita varten. Viittaus toisaalle lukuun, alajaksoon tai muuhun asiakirjaan. Edellytys, joka on täytettävä ennen seuraavien vaiheiden suorittamista. Käsittely tai tehtävä, joka on suoritettava. Vaunutoteutus XYZ Tällä tavoin merkitty kappale koskee vain tiettyä vaunutoteutusta tai vaunuvaihtoehtoa. Varoitukset Opastava sana! Vaaran laji ja lähde Varoitusten noudattamatta jättämisen mahdolliset seuraukset. Toimenpide vaaran ja sen seurausten välttämiseksi. Opastava sana (huomio, varoitus, vaara) viittaa vaara-asteeseen. Huomio varoittaa mahdollisista lievistä henkilövahingoista tai esinevahingoista. Varoitus varoittaa mahdollisista vakavista henkilövahingoista. Vaara varoittaa mahdollisista erittäin vakavista tai kuolemaan johtavista henkilövahingoista.

3 Sisältö Tietoja tuotteesta Käyttötarkoitus Käyttöedellytykset Tuoteominaisuudet Turvallisuus Yleistä Tietoja tuotteesta Kuljetus Käyttö Puhdistus ja huolto Huolto Korjaus Normit ja direktiivit Kuljetus Kuljetusvahinkojen tarkastus/rekla-mointi Toimitussisältö Purkaminen pakkauksesta Pakkausmateriaalin hävitys Asennus, lisävarusteet Lisävarusteiden asennus Käyttö Vaunu, yleisnäkymä Lautastappien etäisyyden asettaminen-lautasriviä vastaavaksi Vaunun täyttäminen Vaunun sijaintipaikan vaihtaminen Kuljetus luiskien, kuoppien ja kaltevien pintojen yli Ruoan jakaminen Puhdistus ja huolto Jaloteräs Alumiini Puhdistusvälit Puhdistusmenetelmät Puhdistusaine Vaunu n puhdistus (päivittäinen puhdistus) Hygieniasuojuksen puhdistus Hygieniasuojuksen säilytys Vaunun purkaminen perusteellista puhdistamista varten Vaunun perusteellinen puhdistus Vaunu asennus perusteellisen puhdistuksen jälkeen Jaloteräksen ruosteen poistaminen Huolto Vaunun säännöllinen huolto Seisontajarrujen tarkastus Korjaus Valtuutetut henkilöt Vikojen kuvaus Osien vaihto Varaosat Osoite Jätteenkäsittely Vaunun hävitys Tekniset tiedot Yleiset tiedot Ympäristö

4 Tilaustiedot SERVISTAR GASTRO SERVISTAR GASTRO SERVISTAR GASTRO SERVISTAR GASTRO SERVISTAR GASTRO Käyttöohje Oikeanpuoleiset lautastapit Vasemmanpuoleiset lautastapit Lisävarusteet Hygieniasuojus BLANCO-mikrokuitupuhdistus-iina Jaloteräksen puhdistus ja hoitoaine BLANCOPOLISH Huolto-CD-ROM

5 Tietoja tuotteesta Käyttötarkoitus Käyttöedellytykset SERVISTAR on suunniteltu seuraaviin käyttötarkoituksiin: Lautasten, joille ruoka on annosteltu, tilaa säästävä kuljetus Lautasten, joille ruoka on annosteltu, tilaa säästävä säilytys tarjoilemista varten SERVISTAR vaunua käytetään ravintoloissa, hotelleissa, ruokapaikoissa, Catering-yrityksissä ja julkisessa gastronomiassa. Käyttöympäristö Keittiöissä ja ruokailutiloissa normaalisti esiintyvät käyttöolot. Muiden henkilöiden opastus Jos vaunu lainataan muille henkilöille, heidät on perehdytettävä vaunun turvalliseen käyttöön ja käytöstä aiheutuviin mahdol-lisiin vaaroihin. Tuoteominaisuudet Yleistä SERVISTAR koostuu ajokehyksestä, tukikehyksestä, jossa on kaksi työntökahvaa, sekä profiiliputkiin asennetuista lautastapeista. Lautastappien takaosassa sijaitsevien lautaspidikkeiden liukumaton pinta ja kolmipistetuki tarjoavat lautasille tukevan alustan. Tärinää vaimentava rakenne takaa lautasille tukevan asennon myös pidempien kuljetusmatkojen aikana. Ajokehys ja tukikehys on valmistettu kokonaisuudessaan jaloteräksestä, ja ne ovat rakenteeltaan vääntövarmoja. Neljä ohjauspyörää on ruuvattu kiinteästi kiinni ajokehykseen. Kaksi ohjaus-pyörää on varustettu seisontajarruilla. Ohjauspyöristä on saatava-vana erilaisia malleja. Käyttö Ajokehyksen kulmissa olevat liikkuvat seinäsuojaimet suojaavat SERVISTAR vaunua ja sen sisältämää irtaimistoa vaurioitumiselta. Jaloteräksiset työntökahvat on hitsattu kiinni tukikehykseen, ja ovat sijaintinsa ansiosta miellyttävät käytössä. Lautastapit on asennettu eloksoidusta alumiinista valmistettuihin profiiliputkiin. Profiiliputket puolestaan on asennettu säätöruuveilla tukikehykseen, niin että lautastappien etäisyys voidaan asettaa portaattomasti sopimaan lautasen kokoon. Tuki- ja ajokehyksen mittaasteikot helpottavat aset-tamista. Vaihtoehdot/lisävarusteet Kaikki mallit voidaan varustaa hygieniasuojuksella. Hygieniasuojus koostuu jaloteräksisestä tukilaatasta ja muovikalvosta, jonka reunoissa ovat vetoketjut. SERVISTAR GASTRO 30/40/60/80 Tukikehyksen yläosaan voidaan asentaa säilytystaso. Säilytys-tasoa ei voi yhdistää hygieniasuojuksen kanssa. Kaikkiin malleihin on saatavana lisävarusteena myös lautaslukko. 1

6 Lautaslukon avulla lautasille saadaan ylimääräinen varmistus. Lautaslukko muodostuu jokaisen lautasrivin sulkevasta sangasta. Sanka voidaan kääntää lautasten eteen, niin että lautaset eivät voi liukua pois lautaspidikkeistä esim. kuorma-autokuljetuksen aikana. Lautaslukkoa ei voi asentaa jälkikäteen! 2

7 Turvallisuus Yleistä Vaunu on rakennettu uusinta tekniikkaa käyttämällä. Valmistuksessa on täytetty kaikki vaatimukset turvallisen käytön varmistamiseksi. Siitä huolimatta vaunun käyttöön liittyy eräitä vaaratekijöitä. Tämän käyttöohjeen turvallisuus-ohjeet ja varoitukset on tarkoitettu suojaa-maan näiltä vaaroilta. Turvallisuusohjeet Lue huolella tämän luvun turvallisuusohjeet ja noudata niitä. Vaunun omistaja vastaa siitä, että tämän käyttöohjeen turvallisuusohjeita noudatetaan. Varoitukset Huomioi vaarasymbolilla (varoituskolmiolla) merkityt varoitukset tekstissä. Käyttöohje Tämä käyttöohje on luettava huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöönottoa. Vaunun omistaja vastaa siitä, että kaikki käyttäjät lukevat tämän ohjeen ennen vaunu n käyttöä. Tämä käyttöohje on säilytettävä niin, että se on joka hetki vaunua käyt-tävien henkilöiden luettavissa. Tietoja tuotteesta Käyttötarkoitus Vaunua saa käyttää vain sen käyttötarkoituksiin. Vaunun omistaja vastaa siitä, että vaunua käyte-tään asianmukaisesti ja määräysten edellyttämällä tavalla. Käyttöedellytykset Vaunua saadaan käyttää vain sallituissa käyttöoloissa. Eri-tyisen tärkeää on, että vaunua ei saa laittaa uuniin, koska tällöin on olemassa lautastappien muovipäällisen vaurioitumisen vaara. Vaunun käyttäjät on perehdytettävä vaunun käyttöön ja heidän on ymmärrettävä tämän käyttöohjeen sisältö. Kuljetus Pystysuora kuljetusasento Kuljeta vaunua vain pystysuorassa asennossa. Kuljetus kuorma tai pakettiautolla Kuljeta vaunu vain kuormausluiskalla varustetulla kuorma-autolla tai pakettiautolla. Varmista vaunun kaikki neljä sivua luisumisen varalta. Älä kiristä kiristys-hihnoja lautastappien yli. On olemassa lautastappien vääntymisen vaara. Estä vaunun pystysuorat liikkeet kuljetuksen aikana. Kuljetuksen varmistaminen vain seisontajarruilla ei ole riittävää. Käyttö Yleistä Käyttäjän tulee tuntea vaunun käyttöön liittyvät vaarat ja niiden merkitys. 3

8 Kantokyky Vaunu a ei ole suunniteltu painavien esineiden kuljetusvaunuksi tai säilytystasoksi. Lautastappien ja säilytystason (lisävaruste) kantokyky löytyvät teknisistä tiedoista. Hygieniasuojuksen tukilaattaa ei saa käyttää säilytystasona! Vauriot Vaunua saa käyttää ainoastaan sen ollessa moitteettomassa kunnossa. Vaunun vaurioituessa se on varmistettava siten, ettei sitä voi käyttää vahingossa ja annettava jonkin seuraavista tahoista suorittaa välittömästi korjaus: Oma, BLANCOn kouluttama ammattihenkilöstö Muu, BLANCOn kouluttama asiakaspalvelu BLANCO-huolto Täyttäminen Painopisteen keskittymisen vaunun yläosaan välttämiseksi on vaunu täytettävä alhaalta ylöspäin, kun se täytetään vain osittain. Seisontajarrut Vaunu on lukittava aina seisontajarruilla sen liikkumisen estämiseksi. Tahattomasti liikkuva vaunu saattaa aiheuttaa loukkaantumisia ja esinevahinkoja. Sijaintipaikan vaihtaminen Säilytystaso on tyhjennettävä mahdollisista esineistä aina ennen sijaintipaikan vaihtamista. Kun vaunua työnnetään, vaunun päällä olevat esineet voivat pudota. Pystysuorassa oleva vaunu on kaatumisvakaa 10 :n kallistumaan asti. Kuljeta vaunua vain pinnoilla, joiden kaltevuus on < 10. Kaltevalla alustalla seisova vaunu on lukittujen seisontajarrujen lisäksi varmistettava muilla lukitustoimenpiteillä (esim.. kiiloilla) tahattoman rullaamisen estämiseksi. Pyörien vahingoittumisvaaran vähentämiseksi niiden ylikuormit-tamista on vältettävä: Älä liikuta vaunua sen seisontajarrut lukittuina Vältä iskuja Älä kuljeta vaunua kynnysten tai askelmien yli Älä kuljeta epätasaisilla lattioilla Työnnä vaunua, älä vedä. Älä ota kiinni lautastapeista vaunun työntämiseksi, vaan työnnä sitä työntökahvoista. Varmista vaunua työnnettäessä, että sen edessä mahdollisesti olevat henkilöt - tai esineet eivät jää alle. Jos vaunua työntävät henkilöt, jotka eivät kykene näkemään vaunun ylitse, on vaunua työnnettäessä toisen henkilön kuljettava edellä vaunun turvallisen etenemisen varmistamiseksi. Työnnä vaunua aina kaksin käsin työntökahvan putkesta pitäen. Jos vaunua työnnetään yhdellä kädellä, sitä ei painosta riippuen mahdollisesti voida pysäyttää tarpeeksi nopeasti. Kahden henkilön (vaunun molemmissa päissä) tulee työntää vaunu luiskien ja kuoppien yli. 4

9 Puhdistus ja huolto Hygienia Elintarvikehygieniadirektiivin 93/43/ETY määräyksiä sekä paikallisia hygieniamääräyksiä on noudatettava. Puhdistusvälit Vaunu on puhdistettava jokaisen käytön jälkeen. Puhdistusmenetelmät Käytä vain sallittuja puhdistusmenetelmiä. Höyrysuihkulaitetta ja korkeapainepesuria ei saa käyttää. Yleistä puhdistusaineista Älä käytä puhdistamiseen metalliosia. Metalliosat saattavat vaurioittaa vaunua ja/tai johtaa ruosteen muodostumiseen. Puhdistusaine lautastapeille Älä käytä hankausaineita. Hankausaineet naarmuttavat pintaa. Älä käytä mitään seuraavista puhdistusaineista tai puhdistusaineita, jotka sisältävät seuraavia aineita (materiaalivahinkoja!): Etanoli, isopropanoli ja vahvemmat alkoholit Asetoni Mineraalitärpätti Terpentiini Etikkahappoesteri Ruosteen poistaminen Alumiini saattaa reagoida voimakkaasti happoihin. Ennen ruosteen poistamista jalo-teräksestä on tästä syystä kaikki alumiiniosat irroitettava ja asetettava sellaiseen paikkaan, että myöskään happoruiskeet eivät missään tapauksessa osu niihin. Vaunun alumiiniosia ovat lautastappien profiiliputket. Huolto Korjaus Seisontajarrut Tarkasta seisontajarrujen toimivuus säännöllisesti. Jos jarrutusteho ei ole riittävä, ota viipymättä yhteys johonkin seuraavista tahoista viallisen pyörän vaihtamiseksi: Oma, BLANCOn kouluttama ammattihenkilöstö Muu, BLANCOn kouluttama asiakaspalvelu BLANCO-huolto Valtuutetut henkilöt Vaunun saa korjata ainoastaan: Oma, BLANCOn kouluttama ammattihenkilöstö Muu, BLANCOn kouluttama asiakaspalvelu BLANCO-huolto Muiden kuin yllämainittujen tahojen suorittamat korjaukset johtavat takuun raukeamiseen. 5

10 Osien vaihto Viallisten komponenttien (esim. lautastapit ja seinäsuojaimet) vaihtaminen on jätettävä ammattihenkilöstön suoritettavaksi, joka on saanut asianmukaisen koulutuksen BLANCO yhtiöltä. Normit ja direktiivit Noudata voimassa olevia normeja, direktiivejä ja turvallisuusmääräyksiä. Vaunun omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että voimassa olevia normeja, direktiivejä ja turvallisuusmääräyksiä noudatetaan. 6

11 Kuljetus Kuljetusvahinkojen tarkastus/ rekla-mointi Vaunu on tarkastettava välittömästi toimituksen jälkeen kuljetusvahinkojen varalta (silmämääräinen tarkastus). Kuljetusvahingot on dokumentoitava rahdinkuljettajan läsnäollessa rahtikirjaan (vaurion kuvaus). Rahdinkuljettajan on vahvistettava kuljetusvahingot (allekirjoitus). Pidä vaunu ja ilmoita vahingot sekä toimita rahtikirja BLANCO:lle. tai Älä ota vaunua vastaan, vaan jätä se rahdinkuljettajalle edelleen BLANCOlle toimitettavaksi. Näillä menettelytavoilla varmistetaan oikeus esittää vahinkojen johdosta hyvitys-vaatimuksia. vaunun vastaanottajan on pystyttävä todistamaan myöhemmin ilmoitetut kuljetusvahingot. Toimitussisältö (1) SERVISTAR (2) Käyttöohje 7

12 Tarkka toimitussisältö ja SERVISTAR vaunun toteutus ilmenevät toimitus-asiakirjoista. Purkaminen pakkauksesta Avaa kuljetuspakkaus osoitetuista paikoista. Älä revi tai leikkaa auki! Tarkasta toimitussisältö. Pakkausmateriaalin hävitys Pakkausmateriaalit voidaan jättää kierrätyslaitokseen jätteen-käsittelynumero esittämällä. Jos voimassa olevaa jätteenkäsittelynumeroa ei ole, se voidaan kysyä BLANCO-huollosta. Hävitä pakkausmateriaali ympäristöystävällisesti ja määräysten mukaan. 8

13 Asennus, lisävarusteet Lisävarusteiden asennus Säilytystasoa ja hygieniasuojusta ei voi käyttää samanaikaisesti. Lisävaruste "hygieniasuojus" I Hygieniasuojus muodostuu tukilaatasta ja muovikalvosta. Muovikalvo muodostuu päätyosasta, kahdesta sivuosasta, joissa on aukot työntökahvoja varten sekä etu- ja takaosasta, joissa ei ole aukkoja. Jos SERVISTAR on tilattu hygieniasuojuksella varustettuna, vaunu toimitetaan valmiiksi tukilaatalla varustettuna ja muovikalvo sisältyy toimitukseen. Varmista, että tukilaatan alapuolella olevat säätöruuvit ovat auki. Aseta tukilaatta tukikehykseen. Kiristä säätöruuvit. Levitä muovikalvo sillä tavoin tukilaatan päälle, että työntökahvojen aukko tulee työntökahvojen kohdalle. Vedä kaikki neljä vetoketjua kiinni. 9

14 Käyttö Vaunu, yleisnäkymä (1) Mitta-asteikko (2) Säätöruuvi profiiliputken kiinnittämiseksi lautastappeihin (3) Lautastapit (4) Työntökahva (5) Lautaslukon sanka (lisävaruste) (6) Kiristysvipu lautaslukon lukitsemiseksi (lisävaruste) (7) Seisontajarru Lautastappien etäisyyden asettaminen-lautasriviä vastaavaksi I Jokaista lautasta pitää paikallaan kaksi lautastappia. Lautastappien vaakasuoran etäisyyden toisistaan on vastattava lautasen kokoa. Tämä etäisyys koskee aina koko lautasriviä. Jos käytössä on ainoastaan samankokoisia lautasia, on jokaisen lautasrivin lautastappien etäisyys asetettava vain kerran. Jos sen sijaan eri aterioita varten tarvitaan erilaisialautasia, esim. yhtenä päivänä normaaleja ruokalautasia ja toisena keittolautasia, on lautastappien etäisyys tarvittaessa asetettava joka kerta uudelleen. Mitta-asteikon avulla voidaan kutakin lautastyyppiä varten määritetty asetus säätää nopeasti uudelleen. Jos saman aterian aikana tarvitaan samanaikaisesti eri lautaskokoja, esim. ruokalautasia ja lisukelautasia, suosittelemme käyttämään jokaiselle lautas-koolle omaa lautasriviä. 10

15 Jos laitteessa on lautaslukko: lautaslukon kiristysvipu avattuna ja sanka poiskäännettynä Avaa keltaisella sinkilällä varustetun profiiliputken ylempi ja alempi säätöruuvi. Aseta lautastapeilla varustettu profiiliputki oikealle etäisyydelle ja ki-ristä säätöruuvit. tai Määritä kyseessä olevan lautasen oikea etäisyys (katso seuraavat vaiheet). Oikean etäisyyden määrittämiseksi lautaselle aseta tyhjä lautanen paikalleen ja aseta lautastappien vaakatasoinen etäisyys sillä tavoin, että lautanen on tarkalleen lautasen reunan ja lautassyvennyksen välisessä urassa. Työnnä tyhjä lautanen niin pitkälle, että lautastappien takaosassa olevat lautas-pidikkeiden kartiomaiset raot ympäröivät lautasen reunaa. Jos lautanen ei ole täysin vaakasuorassa asennossa tai heiluu, suurenna tai pienennä lautastappien etäisyyttä hieman, kunnes lautanen on tukevasti paikallaan. 11

16 Merkitse kyseessä olevan lautaskoon oikea etäisyys muistiin. Kiristä säätöruuvit. Vaunun täyttäminen Seisontajarrut lukittuina Hygieniasuojus avattuna, mikäli vaunussa on sellainen Jos laitteessa on lautaslukko: lautaslukon kiristysvipu avattuna ja sanka poiskäännettynä Älä ota lautasesta kiinni lautasen reunasta, vaan koko kädellä lautassyvennyksen alta. Varoitus! Kaatumisvaara! Jos et tarvitse kaikkia lautaspaikkoja, täytä ainoastaan alemmat paikat, jotta täytetyn vaunun painopiste sijoittuu mahdollisimman matalalle (pienempi kaatumisvaara) Täytä lautaset alhaalta ylöspäin. Varoitus! Palovammojen vaara! Kuumat, nestemäiset ruoat saattavat valua lautasen reunan yli ja aiheuttaa palovammoja. Pidä lautaset vaakatasossa. Laita lautanen vaunuun sillä tavoin, että asetat sen lautastapeille ja työnnät niin pitkälle vaunuun, että lautastappien takaosassa olevat lautaspidikkeiden kartiomaiset aukot ympäröivät lautasen reunan. Jos vaunussa on lautaslukko, vapauta lautaslukon kiristysvipu täyttämisen jälkeen, käännä lautaslukko lautasten eteen ja kiristä kiristysvipu. Jos sakara ulottuu ajokehyksen profiilin ulko-puolelle, nosta sakaraa ja käännä se sisään. Jos vaunussa on hygieniasuojus, laske se alas ja sulje vetoketjut. 12

17 Vaunun sijaintipaikan vaihtaminen Jos laitteessa on lautaslukko: sangan on oltava lautasten eteen käännettynä ja kiristysvivun kiristettynä Jos vaunu on varustettu säilytystasolla tai hygieniasuojuksella, var-mista, että tason päällä ei ole esineitä. Huomio! Jalka puristuksissa! Jalka voi jäädä puristuksiin ja loukkaantua, kun seisontajarru vapautetaan tai lukitaan. Varmista, ettei jalka joudu seisontajarrun ja ajokehyksen väliin. Varoitus! Rajoitettu näkyvyys! Vaunua työnnettäessä saattaa käydä niin, että vaunua työntävä henkilö ei näe sen edessä seisovaa henkilöä, mikä voi johtaa loukkaantumiseen. Vaunu tai sen edessä oleva esine saattaa vaurioitua rajoitetun näkyvyyden johdosta. Varmista, että vaunua työnnettäessä sen edessä kulkee aina toinen henkilö. Vapauta seisontajarrut. Siirrä vaunu varovaisesti uuteen sijaintipaikkaan pitämällä molemmin käsin kiinni työntökahvoista. Lukitse seisontajarrut. 13

18 Kuljetus luiskien, kuoppien ja kaltevien pintojen yli Kaksi henkilöä Varoitus! Vaunun kaatuminen! Vaunu saattaa kaatua, kun sitä työnnetään kaltevalla pinnalla. Älä milloinkaan työnnä vaunua pintojen yli (esim. luiskat), joiden kaltevuus on >10. Varmista ensin, voidaanko vaunu työntää vaarattomasti luiskan, kuopan tai kaltevan pinnan yli. Kahden henkilön (vaunun molemmissa päissä) tulee työntää varovasti vaunu luiskan, kuopan tai kaltevan pinnan yli. Ruoan jakaminen Älä ota lautasesta kiinni lautasen reunasta, vaan koko kädellä lautassyvennyksen alta. Varoitus! Kaatumisvaara! Jos vaunusta otetaan ensin sen alaosassa olevat lautaset, painopiste siirtyy vaunun yläosaan. Tästä on seurauksena vaunun kaatumisvaara. Ota lautaset vaunusta ylhäältä alaspäin. Varoitus! Palovammojen vaara! Kuumat, nestemäiset ruoat saattavat valua lautasen reunan yli ja aiheuttaa palovammoja. Pidä lautaset vaakatasossa. Mikäli vaunu on varustettu hygieniasuojuksella, avaa suojuksen vetoketjut, rullaa sen aukolliset sivut yhteen ja aseta tukilaatan päälle. Jos vaunussa on lautaslukko, avaa kiristysvipu (ajokehikossa), avaa sanka ja kiristä jälleen kiristysvivuilla. Ota lautanen SERVISTAR -vaunusta asettamalla käsi lautasen alle, nostamalla lautasta hieman ja vetämällä se vaakasuorassa ulos SERVISTAR -vaunusta. Jaa lautaset. SERVISTAR on puhdistettava käytön jälkeen. Luku "Puhdistus ja huolto" sivulla

19 Puhdistus ja huolto Jaloteräs Alumiini Puhdistusvälit Puhdistusmenetelmät Puhdistusaine Pidä ruostumattomat teräspinnat aina puhtaina ja kuivina sekä varmista, että ne saavat riittävästi ilmaa. Poista kalkki-, rasva-, tärkkelys- ja valkuaiskertymät säännöllisesti puhdis-tamalla. Tällaisten kertymien alle voi muodostua ruostetta ilmanvaihdon puut-tumisen vuoksi. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut osat eivät saa joutua pidemmäksi ajaksi kosketuksiin hap-pojen, mausteiden, suolojen tms. kanssa. Altistus näille aineille voi aiheuttaa ruostumista. Myös laattojen puhdistuksessa muo-dostuvat happohöyryt voivat johtaa ruostumiseen. Vältä ruostumattomasta teräksestä valmistetun pinnan vahingoittamista erityisesti muilla metalleilla. Vieraat metallijäännökset muodostavat kemiallisia yhdis-teitä, jotka saattavat aiheuttaa ruostumista. Älä missään tapauksessa päästä terästä kosketuksiin raudan kanssa. Ruostumattoman teräksen kosketus rautaan (e sim. teräsvilla, putkijohtojen palaset, rautapitoinen vesi) saattaa aiheuttaa voimakasta ruostumista. Alumiini on herkkä hankaaville aineille ja jaloteräksen puhdistusaineille. Täl-laiset aineet irrottavat alumiinin jalostetun pinnan. Älä puhdista alumiiniosia astianpesukoneessa. Astianpesukoneissa normaalisti käytettävät pesuaineet syövyttävät alumiinin pin-taa. Pinnasta tulee huokoinen, eikä se näin enää vastaa hygienia-määräyksiä. Aggressiiviset puhdistusaineet saattavat tunkeutua tiettyjen alumiiniosien onttoihin osiin (esim. profiiliputket) ja aiheuttaa niiden syöpymis-tä. Jaloteräksen ruosteen poistamisessa käytettävät voimakkaat hapot saattavat reagoida voimakkaasti alumiinin kanssa. Tästä syystä ne eivät missään tapauksessa saa joutua kosketuksiin alumiinin kanssa. Vaunu on puhdistettava jokaisen käytön jälkeen. Päivittäiseksi puhdistusmenetelmäksi suositellaan pyyhkimistä kostealla liinalla. Itsepintainen lika voidaan poistaa harjalla (muovi- tai luonnonharjaksinen). Myös seuraavat muut puhdistusmenetelmät ovat sallittuja: Puhdistus matalapaineisella vesisuihkulla Vesiletku, jossa on avoin pää Kaikkiin muihin puhdistusmenetelmiin on saatava lupa BLANCO-yhtiöltä. Höyrysuihkulaitteita ja korkeapainepesureita ei saa käyttää, sillä ne saattavat vaurioittaa pyörien laakereita tai lautastappien muovi-päällysteitä. Tämän lisäksi saattaa vaunun onttoi-hin osiin joutua vettä, mikä voi aiheuttaa ruostumista. Puhdistusaine kevyeen likaan: Tavanomaiset puhdistusaineet veteen sekoitettuna liuoksena Pehmeä puhdistusliina BLANCO-mikrokuituliina (käytä vain veden kanssa) Puhdistusaine voimakkaampaan likaan: Tavanomaiset puhdistusaineet jaloteräkselle, esim. BLANCOPOLISH 15

20 Puhdistukseen ja hoitoon liittyviä turvallisuusohjeita on noudatettava. Alajakso "Puhdistus ja huolto" sivulla 5. Vaunu n puhdistus (päivittäinen puhdistus) I Tässä kappaleessa kuvataan vaunun päivittäistä puhdistamista. Peusteel-lista puhdistamista varten voidaan vaunun profiiliputket lautastappeineen irrottaa, niin että tukikehyksen sinkilöiden alue saadaan puhdistettua parem-min. Alajakso "Vaunun purkaminen perusteellista puhdistamista varten" sivulla 16. Lautastapit puhdistetaan aiemmin kuvatuilla puhdistusmenetel-millä ja puhdistusaineilla. Mikäli vaunu on varustettu lautaslukolla tai säilytystasolla (lisävaruste), myös ne puhdistetaan aiemmin kuvatuilla puhdistusmenetelmillä ja puhdistusaineil-la. Huuhtele vedellä jaloteräkselle tarkoitetun puhdistusaineen käytön jälkeen. Kuivaa kaikki osat huolellisesti. Pyyhi myös mahdollisesti lattialle valunut vesi. Hygieniasuojuksen puhdistus "Hygieniasuojuksella" varustettu vaunumalli Puhdista lattia erittäin perusteellisesti. Avaa hygieniasuojuksen kaikki neljä vetoketjua. Irrota hygieniasuojus ja levitä se puhdistetulle lattialle. Puhdista hygieniasuojus yllä annettujen ohjeiden mukaisilla menetelmillä ja puhdis-tusaineilla. Kuivaa hygieniasuojus ja asenna takaisin paikalleen. Pyyhi lattialle valunut vesi. Hygieniasuojuksen säilytys "Hygieniasuojuksella" varustettu vaunumalli Mikäli hygieniasuojusta ei käytetä pidempään aikaan, ei sen muovikal-voa saa säilyttää kokoontaitettuna. Taitekohtiin saattaa syntyä materiaalimuutoksia (valkoiseksi värjäytyneitä kohtia), jotka johtavat muovikalvon vaurioitumiseen. Poissa käytöstä oleva muovikalvo on ripustettava sopivaan paikkaan roikkumaan. Vaunun purkaminen perusteellista puhdistamista varten Ruuviavain 10 mm Irrota säätöruuvit, joilla keltaisella sinkilällä varustettu profiiliputki on kiinnitetty. Käännä profiiliputki vasemmalle ja irrota. Toista toimenpide muille profiiliputkille, joissa on keltaiset sinkilät. Kierrä ulos ruuvit, joilla sinisellä sinkilällä varustettu profiiliputki on kiinni-tetty, ja laita talteen. Käännä profiiliputki oikealle ja irrota. Toista toimenpide muille profiiliputkille, joissa on siniset sinkilät. 16

21 Vaunun perusteellinen puhdistus I Toisin kuin päivittäisessä puhdistuksessa on profiiliputkien ollessa irro-tettuina mahdollista puhdistaa tukikehys myös sinkilöiden alueelta. Huomio! Alumiinin eloksointikerros on herkkä! Jos alumiiniset profiiliputket puhdistetaan jaloteräksen puhdistusaineilla, han-kaavilla aineilla tai astianpesukoneessa, niiden pintakäsittely (eloksointi) vaurioituu. Pinnasta tulee huokoinen, eikä se näin enää vastaa hygieniamääräyksiä. Esinevahinkoja! Profiiliputkien puhdistamiseen saa käyttää ainoastaan edellä kuvattuja puh-distusmenetelmiä ja puhdistusaineita! Lautastapit puhdistetaan aiemmin kuvatuilla puhdistusmenetel-millä ja puhdistusaineilla. Huuhtele vedellä jaloteräkselle tarkoitetun puhdistusaineen käytön jälkeen. Kuivaa kaikki osat huolellisesti. Pyyhi myös mahdollisesti lattialle valunut vesi. Vaunu asennus perusteellisen puhdistuksen jälkeen Ruuviavain 10 mm Sinisellä sinkilällä varustettu profiiliputki sijoitetaan siten, että sininen sinkilä on ylhäällä ja harmaa sinkilä alhaalla. Tämän lisäksi on lautaskiinnik-keiden nuolimerkinnän osoitettava vasemmalle. Aseta profiiliputki sillä tavoin tukikehykseen, että sininen sinkilä on mittaasteikon sinisellä alueella. Kierrä ruuvit sisään ja kiristä. Toista toimenpide muille profiiliputkille, joissa on siniset sinkilät. Keltaisella sinkilällä varustettu profiiliputki sijoitetaan siten, että keltainen sinkilä on ylhäällä ja harmaa sinkilä alhaalla. Tämän lisäksi on lautaskiinnik-keiden nuolimerkinnän osoitettava oikealle. Aseta profiiliputki sillä tavoin tukikehykseen, että keltainen sinkilä on mitta-asteikon keltaisella alueella. Kiristä säätöruuvit. Toista toimenpide muille profiiliputkille, joissa on keltainen sinkilä. Jaloteräksen ruosteen poistaminen Tuore ruoste jaloteräksessä Poista ruoste hankausaineella tai hienolla hiekka-paperilla. Vanhempi/voimakkaampi ruoste jaloteräksessä I Tässä kuvattuja puhdistusmenetelmiä vanhemman/voimakkaamman ruos-teen poistamiseksi suosittelee talo-, lämmitys- ja keittiötekniikan ammattiliitto. Vain teknisesti koulutetut henkilöt saavat poistaa vanhemman/ voimakkaamman ruosteen siitä annet-tuja määräyksiä noudattaen. 17

22 Varoitus! Syövyttäviä aineita! Ruosteen poistamiseksi käytettävät hapot voivat syövyt-tää esineitä (esim. vaatetus) sekä aiheuttaa henkilövahinkoja. Silmäkontakti voi vaurioittaa näkökykyä pysy-västi. Pahimmassa tapauksessa näkökyky voidaan menettää kokonaan. Käytä suojavaatetusta (suojalasit, suojakäsineet jne.). Älä päästä lähelle henkilöitä, jotka eivät osallistu puhdistukseen. Varoitus! Kemialliset reaktiot alumiinin kanssa! Hapot saattavat reagoida voimakkaasti alumiinin kanssa. Kuplivan hapon ja reaktion yhteydessä syntyvien tuotteiden aiheuttamat terveydelliset haitat. Alumiinin hajoamisesta aiheutuvat esinevauriot! Seuraavassa kuvattuja menetelmiä ei saa käyttää alumiinin yhteydessä! Toimita kaikki alumiiniosat ennen jaloteräsosien käsittelyä happo-ruiskeiden ulottumattomiin. Poista ruoste 2 3 prosentin vahvuisella oksaalihapolla. Jos oksaalihappo ei tuota tulosta, käsittele ruostekohdat 10- pro-senttisella typpihapolla. 18

23 Huolto Vaunun säännöllinen huolto Seisontajarrujen tarkastus BLANCO suosittelee vaunun säännöllistä huoltamista, joka on suoritettava asian-mukaisesti koulutetun ammattihenkilöstön toimesta. Säännöllinen huolto ehkäisee vaunun toi-mintahäiriöitä, pidentää sen elinikää ja säilyttää sen arvon. Anna vaunu säännöllisesti asianmukaisesti koulutetun ammattihenkilön huollettavaksi. Seisontajarrujen toimivuus on tarkastettava aina, kun vaunun sijaintipaikka on vaihdettu. Lukitse seisontajarrut. Yritä liikuttaa vaunua (ei väkivalloin!) seisontajarrut lukit-tuina. Jos jarrujen teho ei ole riittävä, vaihda välittömästi viallinen pyörä ottamalla yhteyttä johonkin seuraavista tahoista: Oma, BLANCOn kouluttama ammattihenkilöstö Muu, BLANCOn kouluttama asiakaspalvelu BLANCO-huolto 19

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä.

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä. FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT Me liikutamme ihmisiä. 2 Sisältö Johdanto... 5 Hyvä tietää:...5 Yleisiä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen.

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen. Käyttöohjeet Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06 Huomio Lue nämä ohjeet huolellisesti. Sängyn käyttäminen väärällä tavalla voi johtaa potilaan tai hoitajan loukkaantumiseen. Valmistaja: KANMED AB www.kanmed.se

Lisätiedot

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä.

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Hyvä matkailuvaunuilija, Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi,

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010. ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010. ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010 FI ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa.

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Hyvä matkailuvaunuilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN Version 02/2014 Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno Kokoamis- ja käyttöohje belluno Hyvä asiakkaamme, Ostaessanne Bock hoitosängyn, olette hankkineet erittäin turvallisen ja toiminnoiltaan monipuolisen tuotteen, jonka käyttöikä on pitkä. Sähkösäätöiset

Lisätiedot

Matkailuvaunun käyttöohie

Matkailuvaunun käyttöohie Matkailuvaunun käyttöohie Version 07/2011 FIN Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja velvoittaa meidät tekemään matkailuvaunuistamme

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Käyttöohje Tiger AS LT MT XL Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014 Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus vaihdettavat laitteet (konedirektiivi

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010 Alcoa-vanteiden huolto-opas Eurooppa, tammikuu 2010 1 Alcoa-vanteiden huolto-opas - Eurooppa Tammikuu 2010 Korvaa kaikki aikaisemmat ohjeet (Tekniset tiedot, Venttiiliasennustaulukko, Tasapainotusohje,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D KÄYTTÖOHJE FI -D Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 20 -pyörätuoli on Handicare:n valmistama. Oman

Lisätiedot