SERVISTAR GASTRO 30/40/60/80/120. Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SERVISTAR GASTRO 30/40/60/80/120. Käyttöohje"

Transkriptio

1 30/40/60/80/120 Käyttöohje

2 Yleistä Takuu Tekijänoikeus Tekniset muutokset Tuoteaineisto Merkkien selitykset Tämä vaunu on valmistettu huolellisesti korkealuokkaisia materiaaleja ja nykyaikaista tuotantotekniikkaa käyttämällä. Tämän vaunun takuuaika on 24 kuukautta, kulutusosien ja elektronisten osien 6 kuukautta ostopäivästä lukien. Takuu kattaa kaikki materiaaleihin ja valmistukseen liittyvät toimintahäiriöt ja viat. Takuu ei koske toimintahäiriöitä ja vikoja, jotka ovat aiheutuneet virheellisestä käytöstä ja ulkoisista tekijöistä. Takuun kattamat takuukorjaukset suoritetaan maksutta. Takuun voimaan saattaminen edellyttää ostopäivällä varustetun ostokuitinesittämistä. Muutoin sovelletaan sopimus ja toimitus-ehtojamme. Tämä käyttöohje on tekijänoikeudellisesti suojattu. Siinä olevia tietoja ei saa osit-tainkaan monistaa, levittää, käyttää kilpailutarkoituksissa tai saattaa kolmannen saataville. Pidätämme oikeuden teknisiä parannuksia palveleviin muutoksiin. Käyttöohje; Kohderyhmä: tarjoiluhenkilökunta, keittiöpäällikkö. Tärkeä ohje erityisiä tilanteita tai poikkeustapauksia varten. I Selventävä tieto seuraavia lukuja tai kappaleita varten. Viittaus toisaalle lukuun, alajaksoon tai muuhun asiakirjaan. Edellytys, joka on täytettävä ennen seuraavien vaiheiden suorittamista. Käsittely tai tehtävä, joka on suoritettava. Vaunutoteutus XYZ Tällä tavoin merkitty kappale koskee vain tiettyä vaunutoteutusta tai vaunuvaihtoehtoa. Varoitukset Opastava sana! Vaaran laji ja lähde Varoitusten noudattamatta jättämisen mahdolliset seuraukset. Toimenpide vaaran ja sen seurausten välttämiseksi. Opastava sana (huomio, varoitus, vaara) viittaa vaara-asteeseen. Huomio varoittaa mahdollisista lievistä henkilövahingoista tai esinevahingoista. Varoitus varoittaa mahdollisista vakavista henkilövahingoista. Vaara varoittaa mahdollisista erittäin vakavista tai kuolemaan johtavista henkilövahingoista.

3 Sisältö Tietoja tuotteesta Käyttötarkoitus Käyttöedellytykset Tuoteominaisuudet Turvallisuus Yleistä Tietoja tuotteesta Kuljetus Käyttö Puhdistus ja huolto Huolto Korjaus Normit ja direktiivit Kuljetus Kuljetusvahinkojen tarkastus/rekla-mointi Toimitussisältö Purkaminen pakkauksesta Pakkausmateriaalin hävitys Asennus, lisävarusteet Lisävarusteiden asennus Käyttö Vaunu, yleisnäkymä Lautastappien etäisyyden asettaminen-lautasriviä vastaavaksi Vaunun täyttäminen Vaunun sijaintipaikan vaihtaminen Kuljetus luiskien, kuoppien ja kaltevien pintojen yli Ruoan jakaminen Puhdistus ja huolto Jaloteräs Alumiini Puhdistusvälit Puhdistusmenetelmät Puhdistusaine Vaunu n puhdistus (päivittäinen puhdistus) Hygieniasuojuksen puhdistus Hygieniasuojuksen säilytys Vaunun purkaminen perusteellista puhdistamista varten Vaunun perusteellinen puhdistus Vaunu asennus perusteellisen puhdistuksen jälkeen Jaloteräksen ruosteen poistaminen Huolto Vaunun säännöllinen huolto Seisontajarrujen tarkastus Korjaus Valtuutetut henkilöt Vikojen kuvaus Osien vaihto Varaosat Osoite Jätteenkäsittely Vaunun hävitys Tekniset tiedot Yleiset tiedot Ympäristö

4 Tilaustiedot SERVISTAR GASTRO SERVISTAR GASTRO SERVISTAR GASTRO SERVISTAR GASTRO SERVISTAR GASTRO Käyttöohje Oikeanpuoleiset lautastapit Vasemmanpuoleiset lautastapit Lisävarusteet Hygieniasuojus BLANCO-mikrokuitupuhdistus-iina Jaloteräksen puhdistus ja hoitoaine BLANCOPOLISH Huolto-CD-ROM

5 Tietoja tuotteesta Käyttötarkoitus Käyttöedellytykset SERVISTAR on suunniteltu seuraaviin käyttötarkoituksiin: Lautasten, joille ruoka on annosteltu, tilaa säästävä kuljetus Lautasten, joille ruoka on annosteltu, tilaa säästävä säilytys tarjoilemista varten SERVISTAR vaunua käytetään ravintoloissa, hotelleissa, ruokapaikoissa, Catering-yrityksissä ja julkisessa gastronomiassa. Käyttöympäristö Keittiöissä ja ruokailutiloissa normaalisti esiintyvät käyttöolot. Muiden henkilöiden opastus Jos vaunu lainataan muille henkilöille, heidät on perehdytettävä vaunun turvalliseen käyttöön ja käytöstä aiheutuviin mahdol-lisiin vaaroihin. Tuoteominaisuudet Yleistä SERVISTAR koostuu ajokehyksestä, tukikehyksestä, jossa on kaksi työntökahvaa, sekä profiiliputkiin asennetuista lautastapeista. Lautastappien takaosassa sijaitsevien lautaspidikkeiden liukumaton pinta ja kolmipistetuki tarjoavat lautasille tukevan alustan. Tärinää vaimentava rakenne takaa lautasille tukevan asennon myös pidempien kuljetusmatkojen aikana. Ajokehys ja tukikehys on valmistettu kokonaisuudessaan jaloteräksestä, ja ne ovat rakenteeltaan vääntövarmoja. Neljä ohjauspyörää on ruuvattu kiinteästi kiinni ajokehykseen. Kaksi ohjaus-pyörää on varustettu seisontajarruilla. Ohjauspyöristä on saatava-vana erilaisia malleja. Käyttö Ajokehyksen kulmissa olevat liikkuvat seinäsuojaimet suojaavat SERVISTAR vaunua ja sen sisältämää irtaimistoa vaurioitumiselta. Jaloteräksiset työntökahvat on hitsattu kiinni tukikehykseen, ja ovat sijaintinsa ansiosta miellyttävät käytössä. Lautastapit on asennettu eloksoidusta alumiinista valmistettuihin profiiliputkiin. Profiiliputket puolestaan on asennettu säätöruuveilla tukikehykseen, niin että lautastappien etäisyys voidaan asettaa portaattomasti sopimaan lautasen kokoon. Tuki- ja ajokehyksen mittaasteikot helpottavat aset-tamista. Vaihtoehdot/lisävarusteet Kaikki mallit voidaan varustaa hygieniasuojuksella. Hygieniasuojus koostuu jaloteräksisestä tukilaatasta ja muovikalvosta, jonka reunoissa ovat vetoketjut. SERVISTAR GASTRO 30/40/60/80 Tukikehyksen yläosaan voidaan asentaa säilytystaso. Säilytys-tasoa ei voi yhdistää hygieniasuojuksen kanssa. Kaikkiin malleihin on saatavana lisävarusteena myös lautaslukko. 1

6 Lautaslukon avulla lautasille saadaan ylimääräinen varmistus. Lautaslukko muodostuu jokaisen lautasrivin sulkevasta sangasta. Sanka voidaan kääntää lautasten eteen, niin että lautaset eivät voi liukua pois lautaspidikkeistä esim. kuorma-autokuljetuksen aikana. Lautaslukkoa ei voi asentaa jälkikäteen! 2

7 Turvallisuus Yleistä Vaunu on rakennettu uusinta tekniikkaa käyttämällä. Valmistuksessa on täytetty kaikki vaatimukset turvallisen käytön varmistamiseksi. Siitä huolimatta vaunun käyttöön liittyy eräitä vaaratekijöitä. Tämän käyttöohjeen turvallisuus-ohjeet ja varoitukset on tarkoitettu suojaa-maan näiltä vaaroilta. Turvallisuusohjeet Lue huolella tämän luvun turvallisuusohjeet ja noudata niitä. Vaunun omistaja vastaa siitä, että tämän käyttöohjeen turvallisuusohjeita noudatetaan. Varoitukset Huomioi vaarasymbolilla (varoituskolmiolla) merkityt varoitukset tekstissä. Käyttöohje Tämä käyttöohje on luettava huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöönottoa. Vaunun omistaja vastaa siitä, että kaikki käyttäjät lukevat tämän ohjeen ennen vaunu n käyttöä. Tämä käyttöohje on säilytettävä niin, että se on joka hetki vaunua käyt-tävien henkilöiden luettavissa. Tietoja tuotteesta Käyttötarkoitus Vaunua saa käyttää vain sen käyttötarkoituksiin. Vaunun omistaja vastaa siitä, että vaunua käyte-tään asianmukaisesti ja määräysten edellyttämällä tavalla. Käyttöedellytykset Vaunua saadaan käyttää vain sallituissa käyttöoloissa. Eri-tyisen tärkeää on, että vaunua ei saa laittaa uuniin, koska tällöin on olemassa lautastappien muovipäällisen vaurioitumisen vaara. Vaunun käyttäjät on perehdytettävä vaunun käyttöön ja heidän on ymmärrettävä tämän käyttöohjeen sisältö. Kuljetus Pystysuora kuljetusasento Kuljeta vaunua vain pystysuorassa asennossa. Kuljetus kuorma tai pakettiautolla Kuljeta vaunu vain kuormausluiskalla varustetulla kuorma-autolla tai pakettiautolla. Varmista vaunun kaikki neljä sivua luisumisen varalta. Älä kiristä kiristys-hihnoja lautastappien yli. On olemassa lautastappien vääntymisen vaara. Estä vaunun pystysuorat liikkeet kuljetuksen aikana. Kuljetuksen varmistaminen vain seisontajarruilla ei ole riittävää. Käyttö Yleistä Käyttäjän tulee tuntea vaunun käyttöön liittyvät vaarat ja niiden merkitys. 3

8 Kantokyky Vaunu a ei ole suunniteltu painavien esineiden kuljetusvaunuksi tai säilytystasoksi. Lautastappien ja säilytystason (lisävaruste) kantokyky löytyvät teknisistä tiedoista. Hygieniasuojuksen tukilaattaa ei saa käyttää säilytystasona! Vauriot Vaunua saa käyttää ainoastaan sen ollessa moitteettomassa kunnossa. Vaunun vaurioituessa se on varmistettava siten, ettei sitä voi käyttää vahingossa ja annettava jonkin seuraavista tahoista suorittaa välittömästi korjaus: Oma, BLANCOn kouluttama ammattihenkilöstö Muu, BLANCOn kouluttama asiakaspalvelu BLANCO-huolto Täyttäminen Painopisteen keskittymisen vaunun yläosaan välttämiseksi on vaunu täytettävä alhaalta ylöspäin, kun se täytetään vain osittain. Seisontajarrut Vaunu on lukittava aina seisontajarruilla sen liikkumisen estämiseksi. Tahattomasti liikkuva vaunu saattaa aiheuttaa loukkaantumisia ja esinevahinkoja. Sijaintipaikan vaihtaminen Säilytystaso on tyhjennettävä mahdollisista esineistä aina ennen sijaintipaikan vaihtamista. Kun vaunua työnnetään, vaunun päällä olevat esineet voivat pudota. Pystysuorassa oleva vaunu on kaatumisvakaa 10 :n kallistumaan asti. Kuljeta vaunua vain pinnoilla, joiden kaltevuus on < 10. Kaltevalla alustalla seisova vaunu on lukittujen seisontajarrujen lisäksi varmistettava muilla lukitustoimenpiteillä (esim.. kiiloilla) tahattoman rullaamisen estämiseksi. Pyörien vahingoittumisvaaran vähentämiseksi niiden ylikuormit-tamista on vältettävä: Älä liikuta vaunua sen seisontajarrut lukittuina Vältä iskuja Älä kuljeta vaunua kynnysten tai askelmien yli Älä kuljeta epätasaisilla lattioilla Työnnä vaunua, älä vedä. Älä ota kiinni lautastapeista vaunun työntämiseksi, vaan työnnä sitä työntökahvoista. Varmista vaunua työnnettäessä, että sen edessä mahdollisesti olevat henkilöt - tai esineet eivät jää alle. Jos vaunua työntävät henkilöt, jotka eivät kykene näkemään vaunun ylitse, on vaunua työnnettäessä toisen henkilön kuljettava edellä vaunun turvallisen etenemisen varmistamiseksi. Työnnä vaunua aina kaksin käsin työntökahvan putkesta pitäen. Jos vaunua työnnetään yhdellä kädellä, sitä ei painosta riippuen mahdollisesti voida pysäyttää tarpeeksi nopeasti. Kahden henkilön (vaunun molemmissa päissä) tulee työntää vaunu luiskien ja kuoppien yli. 4

9 Puhdistus ja huolto Hygienia Elintarvikehygieniadirektiivin 93/43/ETY määräyksiä sekä paikallisia hygieniamääräyksiä on noudatettava. Puhdistusvälit Vaunu on puhdistettava jokaisen käytön jälkeen. Puhdistusmenetelmät Käytä vain sallittuja puhdistusmenetelmiä. Höyrysuihkulaitetta ja korkeapainepesuria ei saa käyttää. Yleistä puhdistusaineista Älä käytä puhdistamiseen metalliosia. Metalliosat saattavat vaurioittaa vaunua ja/tai johtaa ruosteen muodostumiseen. Puhdistusaine lautastapeille Älä käytä hankausaineita. Hankausaineet naarmuttavat pintaa. Älä käytä mitään seuraavista puhdistusaineista tai puhdistusaineita, jotka sisältävät seuraavia aineita (materiaalivahinkoja!): Etanoli, isopropanoli ja vahvemmat alkoholit Asetoni Mineraalitärpätti Terpentiini Etikkahappoesteri Ruosteen poistaminen Alumiini saattaa reagoida voimakkaasti happoihin. Ennen ruosteen poistamista jalo-teräksestä on tästä syystä kaikki alumiiniosat irroitettava ja asetettava sellaiseen paikkaan, että myöskään happoruiskeet eivät missään tapauksessa osu niihin. Vaunun alumiiniosia ovat lautastappien profiiliputket. Huolto Korjaus Seisontajarrut Tarkasta seisontajarrujen toimivuus säännöllisesti. Jos jarrutusteho ei ole riittävä, ota viipymättä yhteys johonkin seuraavista tahoista viallisen pyörän vaihtamiseksi: Oma, BLANCOn kouluttama ammattihenkilöstö Muu, BLANCOn kouluttama asiakaspalvelu BLANCO-huolto Valtuutetut henkilöt Vaunun saa korjata ainoastaan: Oma, BLANCOn kouluttama ammattihenkilöstö Muu, BLANCOn kouluttama asiakaspalvelu BLANCO-huolto Muiden kuin yllämainittujen tahojen suorittamat korjaukset johtavat takuun raukeamiseen. 5

10 Osien vaihto Viallisten komponenttien (esim. lautastapit ja seinäsuojaimet) vaihtaminen on jätettävä ammattihenkilöstön suoritettavaksi, joka on saanut asianmukaisen koulutuksen BLANCO yhtiöltä. Normit ja direktiivit Noudata voimassa olevia normeja, direktiivejä ja turvallisuusmääräyksiä. Vaunun omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että voimassa olevia normeja, direktiivejä ja turvallisuusmääräyksiä noudatetaan. 6

11 Kuljetus Kuljetusvahinkojen tarkastus/ rekla-mointi Vaunu on tarkastettava välittömästi toimituksen jälkeen kuljetusvahinkojen varalta (silmämääräinen tarkastus). Kuljetusvahingot on dokumentoitava rahdinkuljettajan läsnäollessa rahtikirjaan (vaurion kuvaus). Rahdinkuljettajan on vahvistettava kuljetusvahingot (allekirjoitus). Pidä vaunu ja ilmoita vahingot sekä toimita rahtikirja BLANCO:lle. tai Älä ota vaunua vastaan, vaan jätä se rahdinkuljettajalle edelleen BLANCOlle toimitettavaksi. Näillä menettelytavoilla varmistetaan oikeus esittää vahinkojen johdosta hyvitys-vaatimuksia. vaunun vastaanottajan on pystyttävä todistamaan myöhemmin ilmoitetut kuljetusvahingot. Toimitussisältö (1) SERVISTAR (2) Käyttöohje 7

12 Tarkka toimitussisältö ja SERVISTAR vaunun toteutus ilmenevät toimitus-asiakirjoista. Purkaminen pakkauksesta Avaa kuljetuspakkaus osoitetuista paikoista. Älä revi tai leikkaa auki! Tarkasta toimitussisältö. Pakkausmateriaalin hävitys Pakkausmateriaalit voidaan jättää kierrätyslaitokseen jätteen-käsittelynumero esittämällä. Jos voimassa olevaa jätteenkäsittelynumeroa ei ole, se voidaan kysyä BLANCO-huollosta. Hävitä pakkausmateriaali ympäristöystävällisesti ja määräysten mukaan. 8

13 Asennus, lisävarusteet Lisävarusteiden asennus Säilytystasoa ja hygieniasuojusta ei voi käyttää samanaikaisesti. Lisävaruste "hygieniasuojus" I Hygieniasuojus muodostuu tukilaatasta ja muovikalvosta. Muovikalvo muodostuu päätyosasta, kahdesta sivuosasta, joissa on aukot työntökahvoja varten sekä etu- ja takaosasta, joissa ei ole aukkoja. Jos SERVISTAR on tilattu hygieniasuojuksella varustettuna, vaunu toimitetaan valmiiksi tukilaatalla varustettuna ja muovikalvo sisältyy toimitukseen. Varmista, että tukilaatan alapuolella olevat säätöruuvit ovat auki. Aseta tukilaatta tukikehykseen. Kiristä säätöruuvit. Levitä muovikalvo sillä tavoin tukilaatan päälle, että työntökahvojen aukko tulee työntökahvojen kohdalle. Vedä kaikki neljä vetoketjua kiinni. 9

14 Käyttö Vaunu, yleisnäkymä (1) Mitta-asteikko (2) Säätöruuvi profiiliputken kiinnittämiseksi lautastappeihin (3) Lautastapit (4) Työntökahva (5) Lautaslukon sanka (lisävaruste) (6) Kiristysvipu lautaslukon lukitsemiseksi (lisävaruste) (7) Seisontajarru Lautastappien etäisyyden asettaminen-lautasriviä vastaavaksi I Jokaista lautasta pitää paikallaan kaksi lautastappia. Lautastappien vaakasuoran etäisyyden toisistaan on vastattava lautasen kokoa. Tämä etäisyys koskee aina koko lautasriviä. Jos käytössä on ainoastaan samankokoisia lautasia, on jokaisen lautasrivin lautastappien etäisyys asetettava vain kerran. Jos sen sijaan eri aterioita varten tarvitaan erilaisialautasia, esim. yhtenä päivänä normaaleja ruokalautasia ja toisena keittolautasia, on lautastappien etäisyys tarvittaessa asetettava joka kerta uudelleen. Mitta-asteikon avulla voidaan kutakin lautastyyppiä varten määritetty asetus säätää nopeasti uudelleen. Jos saman aterian aikana tarvitaan samanaikaisesti eri lautaskokoja, esim. ruokalautasia ja lisukelautasia, suosittelemme käyttämään jokaiselle lautas-koolle omaa lautasriviä. 10

15 Jos laitteessa on lautaslukko: lautaslukon kiristysvipu avattuna ja sanka poiskäännettynä Avaa keltaisella sinkilällä varustetun profiiliputken ylempi ja alempi säätöruuvi. Aseta lautastapeilla varustettu profiiliputki oikealle etäisyydelle ja ki-ristä säätöruuvit. tai Määritä kyseessä olevan lautasen oikea etäisyys (katso seuraavat vaiheet). Oikean etäisyyden määrittämiseksi lautaselle aseta tyhjä lautanen paikalleen ja aseta lautastappien vaakatasoinen etäisyys sillä tavoin, että lautanen on tarkalleen lautasen reunan ja lautassyvennyksen välisessä urassa. Työnnä tyhjä lautanen niin pitkälle, että lautastappien takaosassa olevat lautas-pidikkeiden kartiomaiset raot ympäröivät lautasen reunaa. Jos lautanen ei ole täysin vaakasuorassa asennossa tai heiluu, suurenna tai pienennä lautastappien etäisyyttä hieman, kunnes lautanen on tukevasti paikallaan. 11

16 Merkitse kyseessä olevan lautaskoon oikea etäisyys muistiin. Kiristä säätöruuvit. Vaunun täyttäminen Seisontajarrut lukittuina Hygieniasuojus avattuna, mikäli vaunussa on sellainen Jos laitteessa on lautaslukko: lautaslukon kiristysvipu avattuna ja sanka poiskäännettynä Älä ota lautasesta kiinni lautasen reunasta, vaan koko kädellä lautassyvennyksen alta. Varoitus! Kaatumisvaara! Jos et tarvitse kaikkia lautaspaikkoja, täytä ainoastaan alemmat paikat, jotta täytetyn vaunun painopiste sijoittuu mahdollisimman matalalle (pienempi kaatumisvaara) Täytä lautaset alhaalta ylöspäin. Varoitus! Palovammojen vaara! Kuumat, nestemäiset ruoat saattavat valua lautasen reunan yli ja aiheuttaa palovammoja. Pidä lautaset vaakatasossa. Laita lautanen vaunuun sillä tavoin, että asetat sen lautastapeille ja työnnät niin pitkälle vaunuun, että lautastappien takaosassa olevat lautaspidikkeiden kartiomaiset aukot ympäröivät lautasen reunan. Jos vaunussa on lautaslukko, vapauta lautaslukon kiristysvipu täyttämisen jälkeen, käännä lautaslukko lautasten eteen ja kiristä kiristysvipu. Jos sakara ulottuu ajokehyksen profiilin ulko-puolelle, nosta sakaraa ja käännä se sisään. Jos vaunussa on hygieniasuojus, laske se alas ja sulje vetoketjut. 12

17 Vaunun sijaintipaikan vaihtaminen Jos laitteessa on lautaslukko: sangan on oltava lautasten eteen käännettynä ja kiristysvivun kiristettynä Jos vaunu on varustettu säilytystasolla tai hygieniasuojuksella, var-mista, että tason päällä ei ole esineitä. Huomio! Jalka puristuksissa! Jalka voi jäädä puristuksiin ja loukkaantua, kun seisontajarru vapautetaan tai lukitaan. Varmista, ettei jalka joudu seisontajarrun ja ajokehyksen väliin. Varoitus! Rajoitettu näkyvyys! Vaunua työnnettäessä saattaa käydä niin, että vaunua työntävä henkilö ei näe sen edessä seisovaa henkilöä, mikä voi johtaa loukkaantumiseen. Vaunu tai sen edessä oleva esine saattaa vaurioitua rajoitetun näkyvyyden johdosta. Varmista, että vaunua työnnettäessä sen edessä kulkee aina toinen henkilö. Vapauta seisontajarrut. Siirrä vaunu varovaisesti uuteen sijaintipaikkaan pitämällä molemmin käsin kiinni työntökahvoista. Lukitse seisontajarrut. 13

18 Kuljetus luiskien, kuoppien ja kaltevien pintojen yli Kaksi henkilöä Varoitus! Vaunun kaatuminen! Vaunu saattaa kaatua, kun sitä työnnetään kaltevalla pinnalla. Älä milloinkaan työnnä vaunua pintojen yli (esim. luiskat), joiden kaltevuus on >10. Varmista ensin, voidaanko vaunu työntää vaarattomasti luiskan, kuopan tai kaltevan pinnan yli. Kahden henkilön (vaunun molemmissa päissä) tulee työntää varovasti vaunu luiskan, kuopan tai kaltevan pinnan yli. Ruoan jakaminen Älä ota lautasesta kiinni lautasen reunasta, vaan koko kädellä lautassyvennyksen alta. Varoitus! Kaatumisvaara! Jos vaunusta otetaan ensin sen alaosassa olevat lautaset, painopiste siirtyy vaunun yläosaan. Tästä on seurauksena vaunun kaatumisvaara. Ota lautaset vaunusta ylhäältä alaspäin. Varoitus! Palovammojen vaara! Kuumat, nestemäiset ruoat saattavat valua lautasen reunan yli ja aiheuttaa palovammoja. Pidä lautaset vaakatasossa. Mikäli vaunu on varustettu hygieniasuojuksella, avaa suojuksen vetoketjut, rullaa sen aukolliset sivut yhteen ja aseta tukilaatan päälle. Jos vaunussa on lautaslukko, avaa kiristysvipu (ajokehikossa), avaa sanka ja kiristä jälleen kiristysvivuilla. Ota lautanen SERVISTAR -vaunusta asettamalla käsi lautasen alle, nostamalla lautasta hieman ja vetämällä se vaakasuorassa ulos SERVISTAR -vaunusta. Jaa lautaset. SERVISTAR on puhdistettava käytön jälkeen. Luku "Puhdistus ja huolto" sivulla

19 Puhdistus ja huolto Jaloteräs Alumiini Puhdistusvälit Puhdistusmenetelmät Puhdistusaine Pidä ruostumattomat teräspinnat aina puhtaina ja kuivina sekä varmista, että ne saavat riittävästi ilmaa. Poista kalkki-, rasva-, tärkkelys- ja valkuaiskertymät säännöllisesti puhdis-tamalla. Tällaisten kertymien alle voi muodostua ruostetta ilmanvaihdon puut-tumisen vuoksi. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut osat eivät saa joutua pidemmäksi ajaksi kosketuksiin hap-pojen, mausteiden, suolojen tms. kanssa. Altistus näille aineille voi aiheuttaa ruostumista. Myös laattojen puhdistuksessa muo-dostuvat happohöyryt voivat johtaa ruostumiseen. Vältä ruostumattomasta teräksestä valmistetun pinnan vahingoittamista erityisesti muilla metalleilla. Vieraat metallijäännökset muodostavat kemiallisia yhdis-teitä, jotka saattavat aiheuttaa ruostumista. Älä missään tapauksessa päästä terästä kosketuksiin raudan kanssa. Ruostumattoman teräksen kosketus rautaan (e sim. teräsvilla, putkijohtojen palaset, rautapitoinen vesi) saattaa aiheuttaa voimakasta ruostumista. Alumiini on herkkä hankaaville aineille ja jaloteräksen puhdistusaineille. Täl-laiset aineet irrottavat alumiinin jalostetun pinnan. Älä puhdista alumiiniosia astianpesukoneessa. Astianpesukoneissa normaalisti käytettävät pesuaineet syövyttävät alumiinin pin-taa. Pinnasta tulee huokoinen, eikä se näin enää vastaa hygienia-määräyksiä. Aggressiiviset puhdistusaineet saattavat tunkeutua tiettyjen alumiiniosien onttoihin osiin (esim. profiiliputket) ja aiheuttaa niiden syöpymis-tä. Jaloteräksen ruosteen poistamisessa käytettävät voimakkaat hapot saattavat reagoida voimakkaasti alumiinin kanssa. Tästä syystä ne eivät missään tapauksessa saa joutua kosketuksiin alumiinin kanssa. Vaunu on puhdistettava jokaisen käytön jälkeen. Päivittäiseksi puhdistusmenetelmäksi suositellaan pyyhkimistä kostealla liinalla. Itsepintainen lika voidaan poistaa harjalla (muovi- tai luonnonharjaksinen). Myös seuraavat muut puhdistusmenetelmät ovat sallittuja: Puhdistus matalapaineisella vesisuihkulla Vesiletku, jossa on avoin pää Kaikkiin muihin puhdistusmenetelmiin on saatava lupa BLANCO-yhtiöltä. Höyrysuihkulaitteita ja korkeapainepesureita ei saa käyttää, sillä ne saattavat vaurioittaa pyörien laakereita tai lautastappien muovi-päällysteitä. Tämän lisäksi saattaa vaunun onttoi-hin osiin joutua vettä, mikä voi aiheuttaa ruostumista. Puhdistusaine kevyeen likaan: Tavanomaiset puhdistusaineet veteen sekoitettuna liuoksena Pehmeä puhdistusliina BLANCO-mikrokuituliina (käytä vain veden kanssa) Puhdistusaine voimakkaampaan likaan: Tavanomaiset puhdistusaineet jaloteräkselle, esim. BLANCOPOLISH 15

20 Puhdistukseen ja hoitoon liittyviä turvallisuusohjeita on noudatettava. Alajakso "Puhdistus ja huolto" sivulla 5. Vaunu n puhdistus (päivittäinen puhdistus) I Tässä kappaleessa kuvataan vaunun päivittäistä puhdistamista. Peusteel-lista puhdistamista varten voidaan vaunun profiiliputket lautastappeineen irrottaa, niin että tukikehyksen sinkilöiden alue saadaan puhdistettua parem-min. Alajakso "Vaunun purkaminen perusteellista puhdistamista varten" sivulla 16. Lautastapit puhdistetaan aiemmin kuvatuilla puhdistusmenetel-millä ja puhdistusaineilla. Mikäli vaunu on varustettu lautaslukolla tai säilytystasolla (lisävaruste), myös ne puhdistetaan aiemmin kuvatuilla puhdistusmenetelmillä ja puhdistusaineil-la. Huuhtele vedellä jaloteräkselle tarkoitetun puhdistusaineen käytön jälkeen. Kuivaa kaikki osat huolellisesti. Pyyhi myös mahdollisesti lattialle valunut vesi. Hygieniasuojuksen puhdistus "Hygieniasuojuksella" varustettu vaunumalli Puhdista lattia erittäin perusteellisesti. Avaa hygieniasuojuksen kaikki neljä vetoketjua. Irrota hygieniasuojus ja levitä se puhdistetulle lattialle. Puhdista hygieniasuojus yllä annettujen ohjeiden mukaisilla menetelmillä ja puhdis-tusaineilla. Kuivaa hygieniasuojus ja asenna takaisin paikalleen. Pyyhi lattialle valunut vesi. Hygieniasuojuksen säilytys "Hygieniasuojuksella" varustettu vaunumalli Mikäli hygieniasuojusta ei käytetä pidempään aikaan, ei sen muovikal-voa saa säilyttää kokoontaitettuna. Taitekohtiin saattaa syntyä materiaalimuutoksia (valkoiseksi värjäytyneitä kohtia), jotka johtavat muovikalvon vaurioitumiseen. Poissa käytöstä oleva muovikalvo on ripustettava sopivaan paikkaan roikkumaan. Vaunun purkaminen perusteellista puhdistamista varten Ruuviavain 10 mm Irrota säätöruuvit, joilla keltaisella sinkilällä varustettu profiiliputki on kiinnitetty. Käännä profiiliputki vasemmalle ja irrota. Toista toimenpide muille profiiliputkille, joissa on keltaiset sinkilät. Kierrä ulos ruuvit, joilla sinisellä sinkilällä varustettu profiiliputki on kiinni-tetty, ja laita talteen. Käännä profiiliputki oikealle ja irrota. Toista toimenpide muille profiiliputkille, joissa on siniset sinkilät. 16

21 Vaunun perusteellinen puhdistus I Toisin kuin päivittäisessä puhdistuksessa on profiiliputkien ollessa irro-tettuina mahdollista puhdistaa tukikehys myös sinkilöiden alueelta. Huomio! Alumiinin eloksointikerros on herkkä! Jos alumiiniset profiiliputket puhdistetaan jaloteräksen puhdistusaineilla, han-kaavilla aineilla tai astianpesukoneessa, niiden pintakäsittely (eloksointi) vaurioituu. Pinnasta tulee huokoinen, eikä se näin enää vastaa hygieniamääräyksiä. Esinevahinkoja! Profiiliputkien puhdistamiseen saa käyttää ainoastaan edellä kuvattuja puh-distusmenetelmiä ja puhdistusaineita! Lautastapit puhdistetaan aiemmin kuvatuilla puhdistusmenetel-millä ja puhdistusaineilla. Huuhtele vedellä jaloteräkselle tarkoitetun puhdistusaineen käytön jälkeen. Kuivaa kaikki osat huolellisesti. Pyyhi myös mahdollisesti lattialle valunut vesi. Vaunu asennus perusteellisen puhdistuksen jälkeen Ruuviavain 10 mm Sinisellä sinkilällä varustettu profiiliputki sijoitetaan siten, että sininen sinkilä on ylhäällä ja harmaa sinkilä alhaalla. Tämän lisäksi on lautaskiinnik-keiden nuolimerkinnän osoitettava vasemmalle. Aseta profiiliputki sillä tavoin tukikehykseen, että sininen sinkilä on mittaasteikon sinisellä alueella. Kierrä ruuvit sisään ja kiristä. Toista toimenpide muille profiiliputkille, joissa on siniset sinkilät. Keltaisella sinkilällä varustettu profiiliputki sijoitetaan siten, että keltainen sinkilä on ylhäällä ja harmaa sinkilä alhaalla. Tämän lisäksi on lautaskiinnik-keiden nuolimerkinnän osoitettava oikealle. Aseta profiiliputki sillä tavoin tukikehykseen, että keltainen sinkilä on mitta-asteikon keltaisella alueella. Kiristä säätöruuvit. Toista toimenpide muille profiiliputkille, joissa on keltainen sinkilä. Jaloteräksen ruosteen poistaminen Tuore ruoste jaloteräksessä Poista ruoste hankausaineella tai hienolla hiekka-paperilla. Vanhempi/voimakkaampi ruoste jaloteräksessä I Tässä kuvattuja puhdistusmenetelmiä vanhemman/voimakkaamman ruos-teen poistamiseksi suosittelee talo-, lämmitys- ja keittiötekniikan ammattiliitto. Vain teknisesti koulutetut henkilöt saavat poistaa vanhemman/ voimakkaamman ruosteen siitä annet-tuja määräyksiä noudattaen. 17

22 Varoitus! Syövyttäviä aineita! Ruosteen poistamiseksi käytettävät hapot voivat syövyt-tää esineitä (esim. vaatetus) sekä aiheuttaa henkilövahinkoja. Silmäkontakti voi vaurioittaa näkökykyä pysy-västi. Pahimmassa tapauksessa näkökyky voidaan menettää kokonaan. Käytä suojavaatetusta (suojalasit, suojakäsineet jne.). Älä päästä lähelle henkilöitä, jotka eivät osallistu puhdistukseen. Varoitus! Kemialliset reaktiot alumiinin kanssa! Hapot saattavat reagoida voimakkaasti alumiinin kanssa. Kuplivan hapon ja reaktion yhteydessä syntyvien tuotteiden aiheuttamat terveydelliset haitat. Alumiinin hajoamisesta aiheutuvat esinevauriot! Seuraavassa kuvattuja menetelmiä ei saa käyttää alumiinin yhteydessä! Toimita kaikki alumiiniosat ennen jaloteräsosien käsittelyä happo-ruiskeiden ulottumattomiin. Poista ruoste 2 3 prosentin vahvuisella oksaalihapolla. Jos oksaalihappo ei tuota tulosta, käsittele ruostekohdat 10- pro-senttisella typpihapolla. 18

23 Huolto Vaunun säännöllinen huolto Seisontajarrujen tarkastus BLANCO suosittelee vaunun säännöllistä huoltamista, joka on suoritettava asian-mukaisesti koulutetun ammattihenkilöstön toimesta. Säännöllinen huolto ehkäisee vaunun toi-mintahäiriöitä, pidentää sen elinikää ja säilyttää sen arvon. Anna vaunu säännöllisesti asianmukaisesti koulutetun ammattihenkilön huollettavaksi. Seisontajarrujen toimivuus on tarkastettava aina, kun vaunun sijaintipaikka on vaihdettu. Lukitse seisontajarrut. Yritä liikuttaa vaunua (ei väkivalloin!) seisontajarrut lukit-tuina. Jos jarrujen teho ei ole riittävä, vaihda välittömästi viallinen pyörä ottamalla yhteyttä johonkin seuraavista tahoista: Oma, BLANCOn kouluttama ammattihenkilöstö Muu, BLANCOn kouluttama asiakaspalvelu BLANCO-huolto 19

SERVISTAR PORTABEL 10/20 SERVISTAR STATIC 7/10/20. Asennus ja käyttöohje

SERVISTAR PORTABEL 10/20 SERVISTAR STATIC 7/10/20. Asennus ja käyttöohje SERVISTAR PORTABEL 10/20 SERVISTAR STATIC 7/10/20 Asennus ja käyttöohje Yleistä Takuu Tämä vaunu on valmistettu huolellisesti korkealuokkaisia ma-teriaaleja ja nykyaikaista tuotantotekniikkaa käyttämällä.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa.

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. KÄYTTÖTARKOITUS quick2go alumiiniramppi mahdollistaa esteettömän kulun

Lisätiedot

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno:

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno: Cristallo ROLLAATTORI Tilno: 7 00 000 Käyttöohje Rollaattorin osat 4 5 6 0 7 8 9 Kahva Jarru Korkeussäädettävä kahvan tanko 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Folding suoja 6 varastossa haltijat 7 Takapyörä

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

12502 FIN - 2007 AM Käyttöohjeet sähkögrillille 12502 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi. Käyttöohjeita seuraamalla estät toimintahäiriöiden

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme,

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, Keittiöhanat Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, riippumaton instituutti testaa ja hyväksyy

Lisätiedot

Keittiöhanat. KITCH_TAPS_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 18.00

Keittiöhanat. KITCH_TAPS_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 18.00 Keittiöhanat KITCH_TAPS_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 18.00 Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 Laitteen osat 1. Kädensija 2. Päänostotaso 3. Nostotaso 4. Sähköyksikkö jossa päävirtakatkaisija 5. Kiinnityselementti 6. Sähkösylinteri 7. Sisäänajoluiska 8. Sisäänajoluiskanohjaus

Lisätiedot

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat SUOMI Kylpyhuoneen hanat Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Riippumaton instituutti testaa kaikki hanamme huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu-

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja Kylpyhuoneen hanat Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysstandardimme, riippumaton instituutti testaa

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT P 550 ja P 700 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 4R0567 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit: P

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS Painos 2 Tätä tekstiä ei päivitetä säännöllisesti.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet THR880i Ex Turvallisuusohjeet 1 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Turvallisuustiedot... 3 3 Turvallisuusmääräykset... 3 4 Akun kannen suojaus... 5 4.1 Akun kannen avaaminen... 5 4.2 Turvatulpan

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta. Ohjeiden mukainen käyttö sallii tuotetta käytettäväksi ainoastaan seuraavalla tavalla:

Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta. Ohjeiden mukainen käyttö sallii tuotetta käytettäväksi ainoastaan seuraavalla tavalla: KÄYTTÖOHJE KIVILOHKAREKAHMARI Z65 (Nostolaite) 1. Yleistä Nostolaitteen käyttäjän on ehdottomasti noudatettava näitä ohjeita. 1.1 Ohjeidenmukainen käyttö Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta.

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Ominaisuudet Tilava siirrettävä työpiste auttaa pitämään työkalut järjestyksessä ja nopeuttaa työntekoa. Kestävät pyörät liikuttavat työpistettä

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

FAVORIT. FAVORIT_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:13:13

FAVORIT. FAVORIT_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:13:13 FAVORIT FAVORIT_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:13:13 Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. FAVORIT on korkealaatuinen ruoanlaittoastiasarja. Sarjan tuotteet testataan huolellisesti,

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGON-kylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-,

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGON-kylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-, GODMORGON Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGON-kylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-, NORRVIKEN- ja BREDVIKEN-pesualtaat sekä GODMORGON-lokerikot

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

GODMORGON. GODMORGON_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 17.18

GODMORGON. GODMORGON_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 17.18 GODMORGON GODMORGON_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 17.18 Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGONkylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-, EDEBOVIKEN-

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito...

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito... WCS-61 KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart Ennen kuin käytät laitetta, lue huolella kohta Turvallisuus, jotta osaat käyttää laitetta oikein. Säilytä käyttöohjeet. Voit tarvita niitä myöhemmin. Jos annat

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Vaa an pystyttäminen ja asentaminen. Sydämelliset onnittelut. Turvallisuus

Vaa an pystyttäminen ja asentaminen. Sydämelliset onnittelut. Turvallisuus seca 745 Sydämelliset onnittelut Ostamalla seca 745 vauvanvaa an olet hankkinut erittäin tarkan ja samalla kestävän laitteen. seca on asettanut jo yli 150 vuoden ajan kokemuksensa terveyden palvelukseen

Lisätiedot

Saab. 900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault. Suksien-/lumilaudanpitimet

Saab. 900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault. Suksien-/lumilaudanpitimet SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Suksien-/lumilaudanpitimet MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No.

Lisätiedot

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Radiaali- tai pyörreilmasuihku yksilöllisesti säädettävien suuttimien kautta, sopii myös poistoilmasovelluksiin. Laite voidaan asentaa kattoon

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN SHF 1005 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN SHF 1005 KÄYTTÖOHJE ILMANKOSTUTIN SHF 1005 KÄYTTÖOHJE Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain ohjeiden mukaisesti. Säilytä nämä ohjeet tulevaisuutta varten. Suosittelemme, että säilytät

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Asennus- ja käyttöohjeet 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 1.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät...3 1.2. Laitteessa

Lisätiedot

IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat

IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat on tarkoin testattu, jotta voisimme olla varmoja,

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure micon kuulokojeista sivu 3 Pure micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Pure micon kuulokojeen keinukytkin

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET Purus Kouru

ASENNUSOHJEET Purus Kouru ASENNUSOHJEET Purus Kouru! Lue asennusohjeet huolellisesti ennen asennusta. Asennus valtuutetun LVI-asentajan toimesta. Pidätämme oikeuden muutoksiin jotka liittyvät tuotantoon, muotoiluun sekä rakenteellisiin

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Polkupyöräteline, vetolaitteeseen kiinnitettävä Accessories Part No. Group Date

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

Pyörällisen suihkutuolin osat

Pyörällisen suihkutuolin osat Pyörällisen suihkutuolin osat 1 Työntökahva 2 Selkänoja 3 Istuimen kansi 4 Kiinnitysruuvi 5 Kannellinen ämpäri 6 Rengas, 4 (valinnainen) 7 Kaksiosainen lukitusjarru 8 Käsinoja 9 Jarru 24 :n pyörään (valinnainen)

Lisätiedot

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet KUVAUS MALLINRO # 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box Original harmaa 62790 SUOSITELLUT TYÖKALUT 11mm + /- 45 cm Lue ohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Teltta

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA E A Kun avaat koneen oven, turvakytkin (S) katkaisee virran. S VAROITUS Irrota tästä huolimatta koneen pistotulppa aina ennen koneen huoltotöiden aloittamista. Koneita on

Lisätiedot

SUIHKUKAAPIN ASENNUS- JA HOITO-OHJE

SUIHKUKAAPIN ASENNUS- JA HOITO-OHJE SUIHKUKAAPIN ASENNUS- JA HOITO-OHJE 1 Yleisohjeita ennen asennusta: Mikäli kuljetusliike tuo laitteen työmaalle, tarkasta tuotteen pakkaus ja mikäli pakkauksissa on vaurioita, tee niistä merkintä rahtikirjaan.

Lisätiedot

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Vaakasuuntainen pyörreilmasuihku. Laite voidaan asentaa kattoon tai seinään. Paineenmittaus ja aerosolitestit voidaan tehdä etulevyn läpi.

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot