TÄMÄ TYÖ KUULUU OPISKELIJOIDEN MIDE-TEKNOLOGIA- PROJEKTIIN "YLÄMUMMO HEILAHTAA" 2008-A32-Moottoroitu kauppakassi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TÄMÄ TYÖ KUULUU OPISKELIJOIDEN MIDE-TEKNOLOGIA- PROJEKTIIN "YLÄMUMMO HEILAHTAA" 2008-A32-Moottoroitu kauppakassi"

Transkriptio

1 AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt LOPPURAPORTTI Simo Heimonen, Sampo Tuominen, Lassi Viitanen, 2008-A32-Moottoroitu kauppakassi Aloitettu: Päätetty: Ohjaaja: Panu Harmo TÄMÄ TYÖ KUULUU OPISKELIJOIDEN MIDE-TEKNOLOGIA- PROJEKTIIN "YLÄMUMMO HEILAHTAA"

2 Sisällys Johdanto... 3 Kauppakassi Kauppakassi Kauppakassi Mekaniikka Pyörästö ja voimansiirto Runko Kahva Toteutus Testit Elektroniikka Mikrokontrollerikortti Johdotus Toteutus Ohjelma Ohjelman rakenne Toteutus ja muutokset Työmäärät Yhteenveto Liitteet... 32

3 Johdanto Ylämummo heilahtaa projektityökurssilla on tarkoitus tehdä ikäihmisiä helpottavia apuvälineitä arkipäivän askariin. Moottoriavusteinen kauppakassi helpottaa kauppakassin liikuttamista ylämäissä ja portaissa. Moottoriavusteisia kauppakasseja on suunniteltu ja toteutettu laboratoriossa aiemmin. Projektin alkaessa kauppakasseja on olemassa versio 1 ja versio 2. Työn tarkoituksena on parantaa jo valmista kauppakassin versiota 2 sekä suunnitella ja toteuttaa kokonaan uusi versio kassista. Kurssin lopussa on tarkoitus esittää valmis prototyyppi, joka toimii vähintääkin kohtuullisesti. Laurea ammattikorkeakoulu osallistuu kauppakassien testaamiiseen kenttätesteillä ja haastattelemalla tulevaa asiakaskuntaa heidän kokemuksista ja toiveistaan älykkään kauppakassin suhteen. Projektin toteutus jaettiin kolmeen osaan tekijöiden mukaan. Sampo otti tehtäväkseen version 2 kehittämisen, Simo teki mekaniikan versioon 3 ja Lassi elektroniikan ja ohjelmat versioon 3.

4 Kauppakassi 1 Kauppakassiin 1 ei tehty muutoksia alkuperäisisistä suunnitelmista poiketen. Kauppakassi 1 annettiin kuitenkin kahdelle eri ryhmälle testattavaksi Laurea-ammattikorkeakouluun, testiryhmät kirjoittivat raportit testeistään (Liitteet [1] ja [2]). Lisäksi kauppakassi 1 vietiin esittelyyn Lasipalatsiin. Kauppakassi 2 Kauppakassi 2 oli alunperin varustettu voima-anturilla, joka mittasi voimaa jolla kassia vedetään. Voima-anturi ei kuitenkaan toiminut kovinkaan luotettavasti, sillä kauppakassilla oli taipumus lähteä ryömimään itsestään ja lisäksi kauppakassissa 1 oleva jousipotentiometri oli todettu mukavammaksi kassia vedettäessä, jousen toimiessa iskunvaimentimena. Kauppakassiin 2 oli myös tarkoitus asentaa jousipotentiometri. Kauppakassi 2 on ensimmäistä versiota huomattavasti kevyempi ja pienempi, joten sen oletetaan toimivan käytössä paremmin. Aluksi irroitettiin voima-anturi ja hankittiin tarvittavat osat jousipotentiometriratkaisua varten. Halkaisijaltaan 13 mm paksua metalliputkea Protoshopista, muoviset holkit liikkuvan putken ja kassin väliin sorvattiin asennushallissa, jouset asennushallista ja 60 mm liikkumalla varustettu potentiometri (Kuva 1) Farnellilta. Kuva 1. Potentiometri. Ensimmäisen version jouset olivat jousivakioltaan 2880 N/m ja ne olivat osoittautuneet käytössä liian löysiksi. Uuteen versioon oli siis saatava jäykemmät jouset. Kokouksissa oltiin sovittu, että kassi ja kuorma painavat maksimissaan yhteensä 18 kg ja koska potentiometrin liikkuma (60 mm eli 30 mm yhteen suuntaan) tiedettiin voitiin laskea tarvittava jousivakio uusille jousille.

5 F kx mg mg kx mg k x 2 18kg 9,81m / s k 5886N / m ( 0,03m) Jousivakion tuli siis olla 5886 N/m hujakoilla, asennushallista löytyi jouset joiden jousivakio oli 6000 N/m. Kun osat oltiin hankittu rakennettiin jousipotentiometri ensimmäisen kauppakassin kaltaisella tavalla (Kuvat 2-5). Potentiometri asetettiin niin, että alkutilassa vaste on noin 2,5V, kuten kuvasta 4 näkyy. Kuva 2. Kauppakassi 2 ilman voima-anturia.

6 Kuva 3. Jousipotentiometrin rakentelua. Kuva 4. Asennetun jousipotentiometrin testausta.

7 Kuva 5. Jousipotentiometri ja reppu. Koska potentiometri käyttää 0-5V jännitettä ja voima-anturi käytti 5-5V jännitettä oli elektroniikkaan tehtävä muutamia muutoksia, jotta potentiometri saataisiin toimimaan kunnolla oikealla jännitealueella. Muutokset on esitetty piirikaaviossa (Kuva 6). Piiriin on jätetty komponentteja, joiden läpi ei kulje virtaa. Niiden poistaminen olisi ollut mahdollista, piiri osoittautui kuitenkin aivan liian herkäksi, joten kaikki sille tehtävä ylimääräinen ja tarpeeton kolvaus päätettiin olla tekemättä. Suositellaan vahvasti olla tekemättä myös tulevaisuudessa! Muutama juotos havaittiin vikaantumisherkiksi piirin kanssa taisteltaessa, esim. ledien kiinnitys piiriin saattaa irrota kolauksista.

8 Kuva 6. Elektroniikan piirikaavio, jossa muutokset kommentoitu. Kun potentiometrin vaatimat muutokset elektroniikkaan oltiin tehty, testattiin uutta kokonaisuutta. Testattaessa paljastui, että ohjaustaulukko oli uusittava ja voima-anturilla käytetty kalibrointi, kauppakassi päälle pantaessa, oli poistettava. Kun kauppakassiin yritettiin ottaa yhteyttä sarjaporttia pitkin, havaittiin valitettavasti, että se ei onnistunut. Samoin kun mikrokontrolleriin yritettiin ottaa yhteyttä ISP:n kautta, jotta koodista voitaisiin poistaa kalibrointi, ei sekään onnistunut. Lopulta mikrokontrolleri irroitettiin itse piiristä ja se ohjelmoitiin uudestaan kiinnittämällä se STK500:an. Samalla selvisi myös, että piirin sarjaportti-komponentti MAX233 oli viallinen ja se vaihdettiin uuteen ja toimivaan. Aikaa piirin vikojen etsimiseen ja korjaamiseen meni reippaasti enemmän, kuin osattiin ennustaa, minkä takia muita suunniteltuja muutoksia kassille (esim. teleskooppivarsi) ei toteutettu. Lopulta kassi saatiin toimimaan ja yksi ryhmä Laurea-ammattikorkeakoulusta testasikin sitä käytännössä kenttätestissä (Liite [3]). Kenttätestin lisäksi kassin hyödyllisyyttä tutkittiin tarkkailemalla tarvittavan voiman suuruutta, vedettäessä kassia portaissa voima-avustuksen ollessa päällä ja pois päältä, sekä vertailemalla saatuja tuloksia (Kuvaajat 1-6). Ohjaustaulukko valittiin hyvin jyrkäksi (Kuvaaja 1), sillä sen on todettu olevan toimivin porrasnousussa.

9 voima voima ohjaus (-1 = 100% taakse, 1 = 100% eteen) 2 Ohjaustaulukko voima Kuvaaja 1. Ohjaustaulukko. 3 Porrasta voima-avustus päällä, ei lisäpainoa 3 Porrasta voima-avustus ei päällä, ei lisäpainoa aika Kuvaaja Porrasnosutesti aika Kuvaaja Porrasnousutesti.

10 voima voima voima Voima-avustuksella ja ilman, ei lisäpainoa Voima-avustuksella Ilman voima-avustusta aika Kuvaaja Porrasnousutesti (yhdistetty kuva). 3 Porrasta voima-avustus päällä, 5kg lisäpainoa 3 Porrasta voima-avustus ei päällä, 5kg lisäpainoa aika Kuvaaja Porrasnousutesti aika Kuvaaja Porrasnousutesti.

11 voima Voima-avustuksella ja ilman, 5kg lisäpainoa 0.5 Voima-avustuksella Ilman Voima-avustusta aika Kuvaaja Porrasnousutesti (yhdistetty kuva). Porrasnousutesti osoittaa, että käytettävä voima on noin 4 kertaa pienempää kun voima-avustus on päällä. Tämä voi olla suureksi avuksi, kun halutaan liikuttaa kauppakassia portaissa, joita väistämättä joillain vanhuksilla on esteenä.

12 Kauppakassi 3 Mekaniikka Kauppakassin 3 mekaniikassa lähdettiin hakemaan selkeästi uusia ratkaisuja edellisiin versioihin nähden. Edellisissä versioissa oli lähdetty kahdesta pyörästä, putkirungosta ja erillisestä kassiosasta. Kauppakassin 3 mekaanisessa toteutuksessa haluttiin kassista kevyempi, matkalaukkumainen ja uusia ideoita sisältävä. Kauppakassi on mekaniikaltaan yksinkertainen. Mekaniikka voidaan jakaa osiin, joita ovat pyörästö ja voimansiirto, runko sekä kahva. Lisäksi mekaniikassa on huomioitava elektroniikan, akkujen ja moottorin viemä tila. Pyörästö ja voimansiirto Pyörästön ja voimansiirron osalta projektissa määriteltiin reunaehdot, joiden mukaan ratkaisuja suunniteltiin. Kauppakassin toimivuuden osalta määritettiin kolme moodia, joissa kauppakassin tulee toimia: tasainen eteneminen, mäki ja portaat. Näistä tasainen eteneminen määrittää kassin huippunopeuden, mäki tarvitun maksimitehon ja portaat sekä väännön että pyöräratkaisun. Portaiden osalta pyörältä vaaditaan tietty koko portaalle pääsemiseksi. Testaamalla arvioitiin että pyörän säteen on oltava vähintään ~4/3 portaan korkeudesta. Tällöin portaan reuna osuu pyörän alapinnalle ja kitkavoiman avulla kassi kiipeää portaalle. Jos porras on korkeampi, niin tällöin kahvasta on vedettävä suurella teholla, jotta kitka pystysuoralla pinnalla kohoaa riittävästi. Kuva 7. Pyörän koon merkitys portaiden nousussa. Vasemmanpuoleisessa kuvassa pyörä on riittävän suuri, jolloin portaan nurkan ja pyörän välinen kitka on riittävä. Oikeanpuoleisessa kuvassa pyörä on liian pieni. Portaan ja pyörän välille ei synny riittävää kitkaa ilman että vedetään kahvasta.

13 Edellisissä kauppakassien versioissa (joissa käytetään yhtä pyörää / puoli) pyörän koko on suuri. Kauppakassia voi olla hankala kuljettaa tästä johtuen. Pyöriä ei voida kuitenkaan pienentää porrasnousuominaisuuksien vuoksi. Tämän johdosta projektin alkuvaiheessa ideoimme erilaisia pyöräratkaisuja, joita esitetty seuraavassa. Kuva 8. Erilaisia pyöräratkaisuja. 1 = yksi iso pyörä, 2 = kaksi pyörää, 3 = kolme pyörää, 4 = kolme pyörää limittäin, 5 = kolmipyörä, 6 = telaketju ja pyörä, 7 = siipipyörä, 8 = telaketju / pyörä yhdistelmä, jossa kassin molempia puolia käytetään hyväksi. Näistä pohdimme vaihtoehtoa 4. Se kuitenkin osoittautui voimansiirron kannalta liian hankalaksi ratkaisuksi. Voimansiirto ja pyörät olisi vienyt liikaa tilaa kassin sisältä. Pohdimme myös vaihtoehtoa 6. Ongelmana tässä vaihtoehdossa olisi luultavasti kulkeminen lumessa, hiekassa tai muussa vastaavassa. Telaketjun ja hammaspyörien välille pääsisi helposti roskaa, joka estäisi kulkemisen ja pahimmillaan rikkoisi telaketjun. Vaihtoehto 8 on käytännössä tämän pohjalta ideoitu ja siinä ketju on suojassa alustasta tuleville epäpuhtauksille. Kauppakassia 3:sta varten valitsimme kuitenkin vaihtoehdon 7. eli siipipyörän. Se vaikutti mekaanisesti yksinkertaiselta sekä muutenkin toimintavarmalta. Siipipyöräratkaisussa on kantavana ideana korvata pyörä siivellä. Portaalle tullessa siipipyörä osuu paremmassa kulmassa portaan nurkkaan. Kolmilapaisessa siivessä portaan korkeus voi olla reilusti yli siiven säteen (vrt. pyörä ~3/4 säteestä), kunhan siiven kärki yltää portaalle. Tasaisen kulkemisen varmistamiseksi ratkaisussa pitää olla lisäksi tavallinen pyörä. Pyörän ja siiven yhdistelmässä siipi auttaa portaan reunan pyörän alapinnalle. Tällöin voidaan käyttää hyväksi molemmat, siiven ja pyörän antama portaan korkeus. Tällöin siiven ja pyörän koko saadaan suhteellisen pieneksi.

14 Kuva 9. Siipipyörän idea. Vasemmanpuoleisesta kuvasta nähdään siipipyörän osuminen portaalle. Siiven ja portaan välinen kulma on huomattavasti parempi kuin pyörän tapauksessa (kuva 1) vaikka portaan reuna on ylempänä kuin siiven keskiö. Oikeanpuoleisesta kuvasta nähdään vedon siirtyminen siiveltä pyörälle. Tällöin ollaan jo pyörän alapinnalla ja kitka on riittävä portaalle nousemiseksi. Runko Rungon osalta pohdittiin erilaisia kevyitä ratkaisuja: alumiinia, muovia, hiilikuitua ja lasikuitua. Alumiinin osalta ongelmaksi muodostui hitsaaminen, joka olisi pitänyt teettää protopajassa. Hyvän muovisen kassin tekemiseen olisi tarvittu muottien tekoa ja valamista, joka olisi ollut liian hankalaa. Hiilikuidun käsittelystä ei myöskään ollut projektitiimissä osaamista. Lasikuitu näytti vaihtoehdoista lupaavimmalta sillä se on kevyttä, helppoa työstää, helppo hankkia eikä ole kovinkaan kallista. Lisäksi lasikuidusta on yksinkertaista saada toteutettua kassi matkalaukkumaisesti. Lasikuituista runkoa varten piti kartoittaa laukun muodot karkeasti sillä lasikuituisen rungon muokkaaminen voi olla hankalaa tietyissä tapauksissa. Tätä varten rakennettiin puinen malli kassin sivuprofiilista. Kuva 10. Puinen malli kassin profiilista ja siipipyöräratkaisusta.

15 Mallin perusteella huomattiin että porrasta varten piti laukkuun tehdä lovi alapuolelle. Muuten porras ei mennyt siivelle hyvin. Suunnitelmana oli toteuttaa kassi mahdollisimman ohuesta kerroksesta lasikuitua. Käytännössä tämä tarkoitti yhtä kerrosta kuitua kassin reunoihin ja yläpuolelle, pohjaan kaksi kerrosta. Voimansiirtoa ja kahvan kiinnitystä varten lasikuidun sisään tarkoituksena oli laittaa koivuvaneria vahvikkeiksi. Lisäksi sähköputken avulla tarkoituksena oli taivuttaa kuitua kassin pohjalla ja siten vahvistaa rakennetta. Kahva Edellisten kauppakassiversioiden testien perusteella kahvan pituus ja asento on erittäin tärkeää sujuvan vetämisen onnistumiseksi. Vetävän henkilön pituus vaikuttaa myös hyvin paljon vetämiseen. Erilaisten ihmisten pituuseroja voidaan kahvan avulla kompensoida. Tasaisella ja lievässä mäessä kassin asennon tulee olla suhteellisen pysty. Tällöin kassi kulkee kevyemmin ja pienet esteet eivät estä matkaa. Portaissa taas vetävä henkilö seisoo ylempänä. Tämän johdosta lyhyellä kahvalla kassi on liian pystyssä tai jopa ilmassa. Siipipyöräratkaisuun nähden on myös tärkeää että kassi tulee oikeassa kulmassa portaalle sekä että siipipyörä ei ota maahan tasaisella työnnettäessä. Mukautuvaa kahvaa ideoitiin myös pyöräratkaisujen ohella. Ideoinnin tuloksen saimme kolme ratkaisua: teleskooppikahvan, kaksiasentoisen kahvan ja käännettävän kahdella kädensijalla olevan kahva. Myös kahvaa, jossa on useampi kiinniottokohta, ehdotettiin. Kuva 11. Ideoituja kahvavaihtoehtoja. 1 = teleskooppikahva, 2 = kaksiasentoinen kahva, 3 = käännettävä kahdella kädensijalla oleva kahva. Kahvaratkaisuksi valittiin teleskooppikahva, koska se olisi luultavasti helpoin toteuttaa. Kahvassa ajatuksena oli käyttää valmiista kassista saatavaa kahvaa. Lisäksi siihen porattaisiin lisäreikiä, jolloin kahvan saa myös väliasentoon täysin auki tai täysin kiinni vaihtoehtojen lisäksi.

16 Toteutus Kassin toteutus aloitettiin tarvikkeiden hankinnalla sekä rungon lasikuitumuotin tekemisellä. Aluksi tehtiin alaosan muotti. Muotti leikattiin ja taivutettiin 0,5 mm pellistä. Muotin osat kiinnitettiin pistemäisillä hitseillä toisiinsa. Saumat tiivistettiin silikonilla. Lopuksi muotti maalattiin mustalla maalilla. Kuva 12. Alaosan muotti lasikuidun valamista varten. Muotti tehtiin siten että lasikuitu laminoidaan muotin sisälle. Tällöin lasikuiturunkoon jää siisti pinta ulospäin. Muotista näkyy pyöräkotelot laidoilla sekä portaan vaatima lovi keskellä. Muotin ulkoreunaan lisättiin lattateräksestä lista jäykentämään muottia. Pohjaosa laminoitiin kahdessa osassa yhdellä lasikuitukangaskerroksella. Ensin laminoitiin vasen puoli ja sitten oikea. Tällä vältettiin lasikuiturungon kiinnittyminen muottiin. Samalla kassin leveyttä voitiin vielä säätää. Puolien laminoinnin jälkeen ne kiinnitettiin päällekkäin puristimilla ja niitä yhdistävä reuna sahattiin pistosahalla. Tällä tavalla toimimalla saadaan yhtenäinen leikkaus molempiin puoliin. Tämän jälkeen puoliskot yhdistettiin ilmastointiteipillä toisiinsa ja asetettiin vahvikkeet haluttuihin paikkoihin. Samalla laminoitiin toinen kerros lasikuitua. Pohjaosan laminoinnin jälkeen tuli selväksi että kassi on liian suuri. Tämän johdosta pohja leikattiin halki ja samalla kavennettiin. Takaisiin kokoon alaosa saatiin samalla tavalla kuin eri puolien yhdistettäessä. Tämä kuitenkin lisäsi pohjan laminointikerroksia yhdellä ja pohja alkoi olla aika paksu. Kaventamisen jälkeen pohjaosa oli sopivan kokoinen. Seuraavaksi lasikuitu hiottiin ja kitattiin kertaalleen.

17 Kuva 13. Lasikuituinen pohjaosa kittausvaiheessa. Samaan tapaan tehtiin muotti kassin yläosalle. Yläosa laminoitiin yhdellä kerroksella lasikuitua. Laminointi tehtiin erikseen ylä- ja alaosalle. Tekemällä näin päin saatiin yläosa sopimaan alaosan pituuteen paremmin. Lasikuitu irrotettiin muotista hieman liian aikaisin. Tämän johdosta yläosaan tuli muutama halkeama. Nämä halkeamat kuitenkin korjattiin myöhemmin. Kuva 14. Yläosan muotti ja laminoitu yläosa.

18 Tämän jälkeen alaosaan kiinnitettiin akselien laakerit. Laakerit saatiin ruohonleikkuriin tarkoitetuista pyöristä. Yläosaan tehtiin samaan aikaan aukot luukuille. Luukkuja varten yläosaan laminoitiin reunat aukkoihin. Reunojen avulla luukunsauma on kestävämpi ja tiiviimpi. Reunus tehtiin siten että irtileikattu luukku päällystettiin foliopaperilla ja asetettiin aukkoon. Tämän jälkeen laminoitiin kerros lasikuitua saumakohtaan. Foliopaperi olisi pitänyt painaa tasaiseksi paremmin, koska reunasta tuli rypykäs. Kuva 15. Lasikuituinen yläosa kiinnitettynä alustavasti alaosaan. Reunoissa nähtävissä foliopaperia luukuista tarttuneena. Aukon yli oleva sähköputki tukee rakennetta kunnes ylä- ja alaosat ovat kiinnitettyinä toisiinsa. Seuraavaksi alaosaan tehtiin kahvalle aukko ja ylä- ja alaosa kiinnitettiin toisiinsa. Ylä- ja alaosan välisestä saumasta leikattiin ylimääräiset lasikuidut pois (mm. alaosan sauma). Osat kiinnitettiin toisiinsa ruuveilla ja kiiloilla. Tämän jälkeen osat asetettiin sivu kerrallaan peltilevyä ja pöytää vasten. Osat puristettiin ruuvipuristimilla ja puupalikoiden avulla peltiä vasten. Tämän jälkeen osat laminoitiin toisiinsa ohuella lasikuitukaistaleella. Tämän jälkeen molemmat osat hiottiin huolellisesti ja kitattiin. Kittaus hiottiin ja kitattiin uudelleen. Kittaus- ja hiontakertoja tuli kohdasta riippuen 2-4 kappaletta. Tämän jälkeen kassi maalattiin ruiskukitillä ja hiottiin vielä kertaalleen. Lopuksi kassi maalattiin spray-pohjamaalilla.

19 Kuva 16. Kassi ylä- ja alaosien yhdistämisen jälkeen kittauksessa. Pohjatöiden jälkeen kassiin rakennettiin voimansiirto ja kiinnitettiin moottori. Voimansiirtona käytettiin yhtä ketjua akseleiden sekä moottorin välillä. Ketju ja ketjupyörät löytyivät edellisten projektien jäljiltä. Myöhemmissä testeissä osoittautui että ketjun mitoitus ei ollut riittävä vaan ketju hyppi moottorin hammaspyörän kohdalta hampaiden yli. Ketjupyörät korvattiin isommilla ja ketju järeämmällä. Uudessa toteutuksessa ketjupyöriksi valittiin PV-50-mopon 12-piikkiset ketjupyörät ja standardiketju. Korvaamisen jälkeen ongelmia ei ole ilmennyt hyppimisen suhteen. Moottoriksi valittiin Bosch:in tuulilasinpyyhkijän moottori (tyyppi: CDP 24 V 22/29 W). Tämä moottori oli edullinen 89 ja sekä välitys 20 rpm että momentti sopiva 55 N/m. Kuva 17. Voimansiirto kiinnityksen jälkeen. Ketju on ensimmäinen kokeiltu eli edellisen projektin peruja. Kyseinen ketju hyppi yli moottorin ketjupyörältä. Korjatussa versiossa ketju mahtuu juuri ja juuri pyörimään ilman että ottaa laitteen pohjaan kiinni. Myös akkujen paikat ovat siistitty.

20 Kahvana käytettiin kaupasta ostetun kassin kahvaa. Kyseinen kassi, josta kahva otettiin, oli ainoa joka löytyi lyhyellä etsimisellä ja jossa kahvan pituus oli riittävän pieni. Pidempi kahva ottaa kiinni porrasta varten tehtyyn loveen kassin pohjassa. Voima-anturointia varten kahvan ja kassin väliin rakennettiin jousimekanismi. Jousimekanismi toteutettiin aluksi liian jäykillä jousilla. Jouset korvattiin hieman pienemmillä ja osoittautui että myös nämä jouset olivat liian jäykät. Kolmannessa jousien vaihdossa jouset korvattiin selvästi pienemmillä jousilla. Näiden jousien sisähalkaisija oli hieman yli 4 mm ja langanpaksuus noin 1 mm, kun alkuperäisissä jousissa sisähalkaisija oli 12 mm ja paksuus noin 3 mm. Kuva 18. Kahvaratkaisu. Alumiini / muovikehikko on kaupasta ostetusta kassista. Keskellä oleva jousimekanismi on tehty itse. Jouset ovat ensimmäiset testatut. Huomattavaa on myös kuvan alareunassa, pidempi kahva ottaisi kiinni kassin pohjaan. Seuraavaksi kassi maalattiin. Maalaus suoritettiin automaaleilla Alfa Romeon punaisella maalilla (DELTRON , 160/A, FIA). Ensin maalattiin värillinen massa kahteen kertaan. Tämän jälkeen kaksikomponenttinen lakka kahteen kertaan. Maalaus onnistui muuten hyvin mutta maalaustilan pölyisyydestä johtuen pintaan tuli pölyhiukkasia, kassin nurkasta jäin väriä pois ja lakkapinta ei ole kaikilta osin tasainen. Kassi on kuitenkin riittävän siisti prototyypiksi.

21 Kuva 19. Kassi maalauksesta ja koonnista tulleena. Testit Mekaanista toimivuutta testattiin kytkemällä moottori suoraan kytkimen kautta akkuihin. Kytkennän avulla saadaan moottoria pyöritettyä eteenpäin tasaista nopeutta. Moottorina käytössä on tuulilasinpyyhkijän moottori. Moottorissa on kaksi käämitystä kahdelle eri nopeudelle. Testejä varten käytettiin hitaampaa 1-käämitystä. Näillä käämeillä kassi kulkee portaita sopivalla nopeudella. Nopeampaa 2-käämitystä voidaan luultavasti käyttää, kun kassissa on elektroniikka asennettuna. Kuva 20. Testikytkentä. Akut kiinnitettiin sarjaan 24 voltin saamiseksi ja akkujen ja moottorin välille lisättiin kytkin. Moottorilta tulevat johdot kiinnitettiin sokeripalaan. Musta johto on maa, keltainen 1-vaihde ja keltainen 2-vaihde. Moottori pyörii toiseen suuntaan kun jännite käännetään toisin päin.

22 Mekaniikan testeissä testattiin kassin porrasominaisuuksia. Tasaisella pinnalla kassi kulkee liian hiljaa 1-käämeillä. Jatkossa tasaista kulkemista varten tulee käyttää 2-käämejä tai asentaa pyöriin vapaapyörät. Portaissa kassi lähti kipuamaan portaita hyvin. Ongelmaksi muodostui vedon siirtyminen siiveltä pyörälle. Siipi oli hieman liian pieni, koska portaan kulma osui pyörään liian ylös. Kallistamalla kassia riittävästi edestä alas ja auttamalla kahvasta kassi nousi portaita. Siiven kokoa kasvatettiin maksimiin eli säteeltään 110 mm. Suurempi siipi ottaisi kiinni pyörän akseliin. Siiven koon kasvattamisen jälkeen siipi ja pyörä ovat molemmat 220 mm halkaisijaltaan eli sopivat hyvin toisiinsa. Koon kasvattamisen jälkeen kassi kiipesi portaita hyvin kevyellä voimalla. Kahvan jouset menevät juuri ja juuri pohjaan kassin vaihtaessa siiveltä pyörälle. Lisäämällä siiven ja pyörän kitkaa päällystämällä ne voidaan luultavasti voimaa vähentää edelleen. Testeissä ilmeni myös ongelma, jossa toisen puolen siipi lähti pyörimään auki akselilta. Siipi on hitsattu mutteriin kiinni ja kiristetty toista mutteria vasten akselilla. Irtoavalla puolella siipi kiertää mutteriaan irti toisesta mutterista, kun kassin paino on siivellä. Toisella puolella siipi kiertää mutteriaan toista mutteria vasten eli kiristää kiinnitystä. Ongelma korjattiin vaihtamalla irtoavalla puolella siiven ja kiristysmutterin paikkaa toisin päin. Sama ongelma ilmeni myös ketjupyörillä, jotka ovat vastaavasti kiinnitetty akseleihin. Ongelma korjattiin lisäämällä kiristysmutterit molemmille puolille ketjupyörää. Jos ongelmaa esiintyy vielä jatkossa, niin pitää muttereihin porata holkit pitämään mutterit paikallaan. Holkkien lisääminen voi kuitenkin heikentää akseleita liian paljon ja akselit katketa. Tämän johdosta holkkeja ei vielä porattu. Elektroniikka Kauppakassi 3:n elektroniikkaa suunniteltaessa tarkoituksena oli vaihtaa kontrolleri parempaan, lähinnä enemmän ohjelmamuistia sisältävään malliin, mutta pitää muuten konstruktio kohtuullisen samanlaisena edelliseen malliin verrattuna. Toteutettu elektroniikkajärjestelmä koostuu mikrokontrollerikortista ja moottorinohjaimesta, sekä merkkivalot, latausliittimen ja pääkytkimen sisältävästä käyttöpaneelista. Voimasensorina käytetään ensimmäisestä versiosta tuttua jousikuormitettua liukupotentiometriä, joka on osoittautunut toimintavarmuudeltaan ja hinnaltaan paremmaksi ratkaisuksi, kuin toisessa versiossa käytetty voima-anturi. Mikrokontrollerikortti Päädyimme käyttämään laboratoriossa kehitettyä nousutankoa varten suunniteltua atmega128 pohjaista ohjainkorttia, joka tarjosi meille enemmän kuin riittävästi ominaisuuksia ja lisäksi mukavasti laajennusvaraa. Ohjainkortti on suunniteltu yleiskäyttöiseksi, joten se tarjoaa kaikki kontrollerin liitännät johdotettuna joko piikkirimoiksi tai ruuviliittimiksi. Kommunikointi pc:n kanssa onnistuu sarjaportin yli asetuksilla: 9600bps, 8bits, no parity. Kassin ohjelmisto sisältää tekstipohjaisen käyttöliittymän, jonka avulla kassin toimintaa voidaan seurata ja muokata. Kortille on lisäksi asennettu mm. usb-liitin ja summeri, joita ei tässä projektissa hyödynnetty. Mikrokontrollerikortin piirikaavio on esitetty kuvassa 21 ja komponenttisijoittelu kuvassa 22. Alkuperäiset eagle-kaaviot ja tarkemmat kuvat liitteenä [4].

23 Kuva 21. Mikrokontrollerikortin piirikaavio

24 Kuva 22. Mikrontrollerikortin komponenttisijoittelu Johdotus Kassin johdotukseen on tarvittu melko paljon kaapelointia, jota ei ehditty kätkeä rungon sisään. Koska kyseessä on prototyyppi voitaneen tämä kuitenkin hyväksyä. Laitteisto saa 24V:n käyttöjännitteensä kahdesta sarjaan kytketystä 12V:n akusta. Jännite johdetaan kontrollerikortille ja moottorinohjaimelle sulakkeen ja virtakytkimen kautta, joten virtakytkin toimii ns. pääkytkimenä. Johdotuskaavio on esitetty kuvassa 23. Eri liitäntöjen kytkentäpisteet mikrokontrollerikortilla selviävät kuvan 22 komponenttisijoittelukaaviosta.

25 Kuva 23. Kauppakassin johdotuskaavio Käytännön johdotuksessa on käytetty apuna sokeripalaa, jonka avulla kytkennät ovat helposti muutettavissa ilman johtojen juottamista. Riviliittimen kytkentä on esitetty kuvassa 24. Kuva 24. Riviliittimen kytkentä Toteutus Elektroniikkaosion toteutuksen piti olla sikäli suoraviivaista, että kaikki piirilevyt oli suunniteltu valmiiksi. Urakka aloitettiin tutustumalla korttien piirustuksiin ja laatimalla tilauslista tarvittavista osista. Osien saapumista odotellessa valmistettiin piirilevyt EAGLE-kuvien perusteella jyrsimällä.

26 Osien saavuttua huomattiin, että mikrokontrollerit puuttuivat toimituksesta kokonaan. Ne olivat päässeet loppumaan toimittajalta. Laboratorion varastoista löytyi kuitenkin ylimääräinen kontrolleri, joten ohjainkorttia päästiin kokoamaan. Koska tekijän edellinen kokemus juottamisesta oli yläasteaikojen ledinvilkuttimesta, Antti Karjalainen auttoi vaikeiden läpivientien tekemisessä ja mikrokontrollerin kiinnittämissä. Muilta osin kortti saatiin koottua suuremmitta ongelmitta, joskin melko pitkäkestoisen tekemisen tuloksena. Testeissä kuitenkin ilmeni, että kortti ei jostain syystä toimi. Yhteyttä ohjelmointilaitteeseen ei saatu. Korttia testailtiin ja kytkentöjä mittailtiin huolella. Kaiken piti olla kunnossa. Lopulta huomattiin vian johtuvan väärin päin kiinnitetystä mikrokontrollerista. Antti Karjalainen lupasi kääntää kontrollerin, mutta korjaustoimenpiteestä huolimatta piiri ei suostunut toimimaan. Ilmeisesti kontrolleri oli hajonnut lopullisesti, kun sitä irrotettiin paikaltaan kuumailmapuhaltimella. Tässä vaiheessa ylikuumennut kortti päätettiin hylätä kokonaan, ja ajan säästämiseksi Antti Karjalainen kokosi nopeasti uuden mikrokontrollerikortin. Tässä jouduttiin kuitenkin käyttämään laboratoriosta löytynyttä atmega128 kontrolleria alunperin kaavaillun atmega1281:n sijaan, koska tilatut kontrollerit eivät olleet edelleenkään saapuneet. Erot edellä mainittujen kontrollerien välillä ovat kuitenkin varsin pienet ja ulkoiset liitännätkin samat, joten voimme käyttää ongelmitta käsillä ollutta atmega128:aa. Seuraavaksi koottiin moottorinohjain laboratoriossa valmiina olleiden piirustusten ja komponenttien avulla. Lisäksi laadittiin yksinkertainen led-kytkentä joka sisältää kaksi lediä, niille etuvastukset ja liittimen kytkentäjohtoa varten. Näiden kokoaminen sujui ohjainkortista saadun kokemuksen jälkeen melko kivuttomasti. Valmiit piirilevyt on esitetty kuvassa 25. Kuva 25. Mikrokontrollerikortti ja moottorinohjain Ohjelma Kauppakassin kolmannessa versiossa käytettiin toisesta versiosta tuttua, C-kielistä ohjelmaa, joka portattiin uudelle alustalle. Ohjelmoinnissa käytettiin AvrStudio ohjelmointiympäristöä ja lähdekoodin mukana on projektitiedosto mummo.aps. Lähdekoodi löytyy liitteenä [5]. Ohjelman perustoiminta on melko yksinkertaista. Ohjelma lukee AD-muuntimen avulla potentiometriltä tulevaa jännitesignaalia, jonka avulla se etsii ohjaustaulukosta vastaavan ohjausarvon. Ohjausarvo skaalataan välille [0,255] ja lähetetään edelleen PWM-signaalina moottorinohjaimelle. Jännitesignaalin lukeminen ja PWM-arvon muuttaminen on ajastettu

27 kellokeskeytyksen avulla noin 8 ms:n välein. Taustaprosessina pyörii tekstipohjainen käyttöliittymä, joka kommunikoi sarjaportin kautta PC-tietokoneen kanssa. Käyttöliittymän avulla voidaan tarkkailla järjestelmän tilaa tai muuttaa ohjaustaulukon arvoja. Ohjaustalukko on tallennettu EEPROM-muistiin, joten se ei häviä vaikka prosessorilta katkaistaan virta. Ohjelman rakenne Ohjelma on jaettu toiminnallisiin lohkoihin, jotka on eritelty omiksi tiedostoikseen: - mummo.c - eri osien ja porttien alustukset, sekä tautaprosessina pyörivän käyttöliittymä. - ctrl.c - ohjaukseen käytettävän säätöluuppi ja sitä ajava keskeytysrutiini. - led.c - ledien ohjaukseen tarvittavat funktiot. - table.c - ohjaustalukon käyttöön ja muokkaamiseen liittyvät funktiot. - pwm.c - pwm-signaalin alustukseen ja generointiin liittyvät funktiot. Edellä mainittujen tiedostojen lisäksi on käytetty monia valmiita kirjastoja, jotka helpottavat mm. ad-muuntimen, uart:n ja käyttöliittymän ohjelmointia. Toteutus ja muutokset Ohjelman kääntäminen aloitettiin tutustumalla kauppakassi 2:n ohjelmaan. Tähän saatiin kulumaan melko paljon aikaa, koska ohjelmaa ei oltu kommentoitu juuri lainkaan. Lisäksi tutustuttiin 2. versiossa käytetyn atmega 168:n ja nyt käytetyn atmega 128:n datalehtiin ja selviteltiin kontollerien eroja. Huomattin että lähes kaikki ohjausrekisterit ovat erilaisia. Lisäksi uusi versio toimii suuremmalla kellotaajuudella kuin vanha, joten myös laskurien raja-arvot oli mietittävä uudelleen. Samoin eri portteihin liittyvät toiminnallisuudet olivat erilaiset, mikä pakotti vaihtamaan käytettyjä i/o-portteja. Muokkaus aloitettiin käymällä läpi koko ohjelma ja muuttamalla ohjausrekistereihin kohdistuvat operaatiot sopiviksi uudelle kontrollerille. Samalla ohjelmasta kommentoitiin pois enkooderiin liittyvät osat, koska sellaista ei tässä projektissa käytetä. Lopuksi PWM:n ja keskeytyksiin liittyvät kellon asetukset asetettiin uudelleen, koska prosessorin kellotaajuus oli muuttunut. Näin muokattu ohjelma saatiin käännettyä uudelle prosessorille, muuta ohjelma ei kuitenkaan toiminut kunnolla. Yhteyttä sarjaporttiin ei saatu, mutta ledit tuntuivat toimivan. Vikaa yritettiin pitkään etsiä rivi kerrallaan käyttäen ledejä merkkivaloina, kunnes huomattiin että ongelma oli sarjakommunikointiin liittyvässä uart-kirjastossa. Vanhassa prosessorissa oli vain yksi uart-portti, kun uudessa niitä on kaksi, tästä syystä on käytettävä uart2 kirjastoa uart-kirjaston sijaan. Kirjasto vaihdettiin ja ohjelma käytiin uudelleen läpi muokaten uart:n käyttöön liittyvät funktiokutsut uutta kirjastoa vastaaviksi. Testeissä kuitenkin huomattiin, että valikkoa ei edelleenkään saada näkyviin näytölle. Ongelmaa lähdettiin rajaamaan lisäämällä sarjakommunikoinnin alustus heti ohjelman alkuun, ja tulostamalla testirivi uart:n kautta sarjaporttiin. Tämä onnistuin, joten vika ei llut itse sarjaliikenteessä. Testiprinttien avulla vikaa lähdettiin etsimään, mutta sitä ei tuntunut löytyvän. Lopulta laadittiin kokonaan erillinen testiohjelma, jolla yritettiin etsiä vian lähdettä. Pitkällisen testaamisen jälkeen huomattiin, että ohjelma alustaa itsensä satunnaisin väliajoin ennen kuin valikko ehtii tulostua näytölle. Kun alustuksen lähdettä alettiin etsiä, huomattiin että se aiheutuu EEPROM:n käsittelyn jälkeen. Lopulta google:n avulla selvisi, että käytetyssä prosessorissa on rautatason bugi, joka aiheuttaa hallitsemattomia keskeytyksiä tietyilla optimointimoodeilla EEPROM:a käsiteltäessä. Ongelma hävisi, kun EEPROM kirjasto vaihdettiin korjattuun versioon. Aiemmassa versiossa käytetystä voima-anturista johtuen ohjelma ei ollut täysin yhteensopiva potentiometrianturin kanssa, joten lukurutiiniin piti tehdä muutoksia. Ohjelmaa muutettiin niin, että

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A11-17 Ikäihmisten kotona asumista tukevien järjestelmien kehittäminen Väliraportti Joonas Aalto-Setälä Ossi Malaska 1. Projektin tavoitteet Projektin

Lisätiedot

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen S14 09 Sisäpeltorobotti AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt Antti Kulpakko, Mikko Ikonen 1. Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on toteuttaa ohjelmisto sisäpeltorobottiin seuraavien

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A11-17 Ikäihmisten kotona asumista tukevien järjestelmien kehittäminen AikatauluValpas Salla Ojala Paula Laitio 1. Projektin tavoite Projektimme

Lisätiedot

Moottoroitu nousutuki II

Moottoroitu nousutuki II AS-84.3284 Automaatiotekniikan projektityöt (kesä 2008) Moottoroitu nousutuki II Teemu Kuusisto 4.7.2008 Työn ohjaaja: Panu Harmo TÄMÄ TYÖ KUULUU OPISKELIJOIDEN MIDE-TEKNOLOGIA- PROJEKTIIN "YLÄMUMMO HEILAHTAA"

Lisätiedot

Elektroniikkalajin semifinaalitehtävien kuvaukset

Elektroniikkalajin semifinaalitehtävien kuvaukset Elektroniikkalajin semifinaalitehtävien kuvaukset Kilpailija rakentaa ja testaa mikrokontrollerilla ohjattavaa jännitereferenssiä hyödyntävän sovelluksen. Toteutus koostuu useasta elektroniikkamoduulista.

Lisätiedot

Nosturirobotti. robotin tarkoitus. mikä on robotin tehtävä. Kurssin robottiohjelmointi, kesä 2011 harjoitustyö

Nosturirobotti. robotin tarkoitus. mikä on robotin tehtävä. Kurssin robottiohjelmointi, kesä 2011 harjoitustyö Kurssin robottiohjelmointi, kesä 2011 harjoitustyö Juha Hämäläinen (juha.h.hamalainen@jyu.fi) Jussi Jokinen (jussi.p.p.jokinen@jyu.fi) Videoita robotin toiminnasta: http://www.youtube.com/user/hamismies

Lisätiedot

Siipiratasalus. Petri Sinivuori 92

Siipiratasalus. Petri Sinivuori 92 Siipiratasalus Petri Sinivuori 92 Tehtävänä on tehdä annettujen ohjeiden mukaan siipiratasalus, joka sopivalla moottorilla toimii myös sähkövoimalana. Silloin voima voidaan ottaa esim. vesihanasta ja patteri

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

Harjoitustyö - Mikroprosessorit Liikennevalot

Harjoitustyö - Mikroprosessorit Liikennevalot Saku Chydenius tammikuu 2004 Asko Ikävalko Harjoitustyö - Mikroprosessorit Liikennevalot Työn valvoja: Kimmo Saurén RAPORTTI 1(8) 1. Alkuperäinen tehtävänanto 2. Määritelmä valojen vaihtumiselle Muodosta

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

S12-11. Portaalinosturi AS-0.3200. Projektisuunnitelma 2012. Oleg Kovalev

S12-11. Portaalinosturi AS-0.3200. Projektisuunnitelma 2012. Oleg Kovalev S12-11 Portaalinosturi AS-0.3200 Projektisuunnitelma 2012 Oleg Kovalev Sisällys 1. Työn tavoite... 3 2. Projektin osa-alueet... 3 2.1. Suunnittelu... 3 2.2. Komponenttien hankinta... 3 2.3. Valmistus...

Lisätiedot

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja.

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja. Liikennevalot Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Liikennevalon toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle. Ledit ja muut komponentit asetetaan koekytkentälevylle. Arduino toimii laitteen aivoina.

Lisätiedot

Semifinaalin aikataulu ja paikka. Semifinaalikoordinaattori. Kilpailijamäärä. Elektroniikkalajin semifinaalitehtävien kuvaukset

Semifinaalin aikataulu ja paikka. Semifinaalikoordinaattori. Kilpailijamäärä. Elektroniikkalajin semifinaalitehtävien kuvaukset Semifinaalin aikataulu ja paikka 15.1.2014 (varapäivä 16.1.2014) Salon seudun ammattiopisto Venemestarinkatu 35 24240 SALO Semifinaalikoordinaattori Raimo Mäkelä Salon seudun ammattiopisto raimo.makela

Lisätiedot

Electric power steering

Electric power steering AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Electric power steering Ohjausmoottorin jäähdytys ja ylikuumenemisen esto Projektisuunnitelma 19.9.2014 Työn ohjaaja: Ville Matikainen Tekijät: Samppa

Lisätiedot

S11-04 Kompaktikamerat stereokamerajärjestelmässä. Väliraportti

S11-04 Kompaktikamerat stereokamerajärjestelmässä. Väliraportti AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt S11-04 Kompaktikamerat stereokamerajärjestelmässä Väliraportti Ari-Matti Reinsalo Anssi Niemi 21.3.2011 Tämä väliraportti noudattaa projektisuunnitelman

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle.

Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle. Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle. Tekninen tuki. Puh: Jyrki Hämäläinen 010 231 2035 Email: jyrki.hamalainen@jeven.fi Kotisivut: www.jeven.fi ALAVALIKOT. Tässä

Lisätiedot

Dokumentaatio-08. Fiat Stilo MW 130. Advanced 7. Kimmo Talkkari Kolkka

Dokumentaatio-08. Fiat Stilo MW 130. Advanced 7. Kimmo Talkkari Kolkka Dokumentaatio-08 Fiat Stilo MW 130 Advanced 7 Kimmo Talkkari Kolkka 4.1.2 Piilotetut komponentit: soittimen kondensaattori 0.33 F, liittimet suojattu lakalla - sijoitettu ylähanskakotelon taakse, nippuside/ankkuri

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt CeilBot 2DoF camera actuator Antti Riksman Sisältö 1 CeilBot 3 2 Projektin tämän

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot

TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI.

TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. Sytytysvastuksen ja jännitteen kontrollointi Sytytysvastus tarkistetaan

Lisätiedot

ELEKTRONISET TOIMINNOT

ELEKTRONISET TOIMINNOT LUENTO 2 ALUKSI OLI... EHKÄ MIELENKIINTOISIN SUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄ ON TOTEUTTAA LAITE (JA EHKÄ MENETELMÄKIN) JONKIN ONGELMAN RATKAISEMISEEN PUHTAALTA PÖYDÄLTÄ EI (AINAKAAN SAMALLA PERIAATTEELLA) VALMIITA

Lisätiedot

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä 1 DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä JK 23.10.2007 Johdanto Harrasteroboteissa käytetään useimmiten voimanlähteenä DC-moottoria. Tämä moottorityyppi on monessa suhteessa kätevä

Lisätiedot

Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia, 4-syl.

Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia, 4-syl. Installation instructions, accessories Ohje nro 31359444 Versio 1.2 Osa nro 31359438 Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia, 4-syl. IMG-247665 Volvo Car Corporation Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia,

Lisätiedot

Rakennusohjeet Rakenna kaksoissäleveräjä ja veräjätolpat

Rakennusohjeet Rakenna kaksoissäleveräjä ja veräjätolpat Rakennusohjeet Rakenna kaksoissäleveräjä ja veräjätolpat Kaunis kaksoisveräjä, joka on vieläpä helppo rakentaa. Eikös kuulostakin täydelliseltä? Työläin vaihe on asentaa tolpat, mutta sekään ei ole erityisen

Lisätiedot

MG Midget I (1962) project Laturin kunnostus ilman kummempaa ennakkoosaamista.

MG Midget I (1962) project Laturin kunnostus ilman kummempaa ennakkoosaamista. MG Midget I (1962) project Laturin kunnostus ilman kummempaa ennakkoosaamista. 1. Ennen Laturi oli päällisin puoline ihan ehjän näköinen ja spraymaalattu mustaksi. Kovin siistiltä se ei näyttänyt eikä

Lisätiedot

N S. ta tai m ä. BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0

N S. ta tai m ä. BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0 N S ta tai m ä BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0 ONNISTUNUT SALKKU Salkkuja on eri kokoisia, muotoisia ja värisiä. Huomiota kiinnitetään seuraaviin kohtiin. SALKUN AUKAISEMINEN PYÖRÖSAHALLA JA SEN

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Väliaikaraportti. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS Syksy 2013

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Väliaikaraportti. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS Syksy 2013 A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Väliaikaraportti Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 22.10.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

3 Seisontavalo 2 Valon kannatin (vain sarja ) 2 Lukkopultti (#10 1/2 tuumaa) (vain 4 sarja ) 4 Seisontavalojen asennus.

3 Seisontavalo 2 Valon kannatin (vain sarja ) 2 Lukkopultti (#10 1/2 tuumaa) (vain 4 sarja ) 4 Seisontavalojen asennus. Form No. Ajovalo- ja katsastusvarustussarja 202-malli ja uudempi Workman HD -työajoneuvo Mallinro: 20-5030 Mallinro: 20-5045 3386-909 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Lisätiedot

Mikko Kontiainen Avainnauhojen testaus

Mikko Kontiainen Avainnauhojen testaus Mikko Kontiainen 23.5.2016 Avainnauhojen testaus Tullilaboratorio testasi 10 avainnauhan kestävyyttä Tukesin tutkimuspyyntönä. Tarkoitus oli selvittää kuinka suuren voiman avainnauhat kestäisivät, kun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

a) Kuinka pitkän matkan punnus putoaa, ennen kuin sen liikkeen suunta kääntyy ylöspäin?

a) Kuinka pitkän matkan punnus putoaa, ennen kuin sen liikkeen suunta kääntyy ylöspäin? Luokka 3 Tehtävä 1 Pieni punnus on kiinnitetty venymättömän langan ja kevyen jousen välityksellä tukevaan kannattimeen. Alkutilanteessa punnusta kannatellaan käsin, ja lanka riippuu löysänä kuvan mukaisesti.

Lisätiedot

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Rotork-toimilaitteet Yksi toimilaitetekniikan johtavista valmistajista Rotork on luotettava ja tuotteet ovat pitkälle kehitettyjä. Rotorkilla on yli neljänkymmenen

Lisätiedot

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE 03.10.-94 VR TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE Kun keskus on asennettu paikalleen ja verkkojännite 230V 50Hz kytketty liittimiin L,N ja PE, voidaan akut kytkeä niille varattuihin

Lisätiedot

TKT224 KOODIN KOON OPTIMOINTI

TKT224 KOODIN KOON OPTIMOINTI - 1 - Laboratoriotyö TKT224 Oppimäärä: Ammattiaineiden laboraatiot Kurssi: Tietokonetekniikan laboraatiot Laboratoriotyö: TKT224 KOODIN KOON OPTIMOINTI Teoriakurssi, johon työ liittyy: Työn laatijat: T.Laitinen

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

KIILTO TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

KIILTO TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN KIILTO TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä, rasvoista

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt. Projektisuunnitelma. Peltorobotin akselimoduulin ohjain

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt. Projektisuunnitelma. Peltorobotin akselimoduulin ohjain AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Projektisuunnitelma Peltorobotin akselimoduulin ohjain Joni Rannisto Janne Hafrén Matti Koskinen 31.1.2012 1 1. Projektin tavoite Projektin tavoitteena

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

Sulautettujen järjestelmien kilpailutehtävä

Sulautettujen järjestelmien kilpailutehtävä Sulautettujen järjestelmien kilpailutehtävä Tehtävän laatija: Jari Koskinen, Tietomyrsky Oy Taitaja 2003/Jyväskylänkoulutuskuntayhtymä Taitajat esiin! Käyntiosoite: Sepänkatu 3, Jyväskylä Puh (014) 444

Lisätiedot

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT 74 cm - 89 cm Suomi ASENNUSOHJEET KOMPACT KOMPACT - www.arke.ws Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta kaikki osat tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

S11-04 Kompaktikamerat stereokamerajärjestelmässä. Projektisuunnitelma

S11-04 Kompaktikamerat stereokamerajärjestelmässä. Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt S11-04 Kompaktikamerat stereokamerajärjestelmässä Projektisuunnitelma Ari-Matti Reinsalo Anssi Niemi 28.1.2011 Projektityön tavoite Projektityössä

Lisätiedot

1. Juota vastukset R1 (47ohm tai 33ohm) ja R3 (15ohm) paikoilleen.

1. Juota vastukset R1 (47ohm tai 33ohm) ja R3 (15ohm) paikoilleen. Asennusohje. Jarrunsäätökytkimen valmistelut: 0. Avaa kytkimen kiinnitysmutteri, poista prikka ja aseta rajoitin kynsi asentoon 10. Varmista, että kytkin ei ole siinä asennossa. Nyt kytkimestä tulisi löytyä

Lisätiedot

kokoamiseen tarvittavat osat

kokoamiseen tarvittavat osat RAKENNUSOHJE Kaikki toisen takaiskunvaimentimen kokoamiseen tarvittavat osat 273 Lehden nro 64 mukana sait kaikki toisen takaiskunvaimentimen osat. Näillä osilla voit koota takaiskunvaimentimen ja saat

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

Liikkuva viihdekeskus

Liikkuva viihdekeskus Liikkuva viihdekeskus Opinnäyte Jere Kurvinen 21.5.2015 Etelä-Savon ammattiopisto Tieto- ja viestintätekniikka Käytöntuki SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKKUVA VIIHDEKESKUS... 1 2 ÄÄNENTOISTOLAITTEET... 1 2.1 Soittimen

Lisätiedot

Asennusohje. Fast Trac jääketjut

Asennusohje. Fast Trac jääketjut Asennusohje Fast Trac jääketjut Arvoisa lukija Tämä kirja sisältää ohjeet TRYGG Fast Trac jääketjujen asentamiseksi. Noudata aina näitä ohjeita, kun asennat jääketjut ensimmäisen kerran traktorin pyöriin.

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Tehtävään on varattu aikaa 8:30 10:00. Seuraavaan tehtävään saat siirtyä aiemminkin. Välipalatarjoilu työpisteisiin 10:00

Tehtävään on varattu aikaa 8:30 10:00. Seuraavaan tehtävään saat siirtyä aiemminkin. Välipalatarjoilu työpisteisiin 10:00 LUE KOKO OHJE HUOLELLA LÄPI ENNEN KUIN ALOITAT!!! Tehtävä 1a Tehtävään on varattu aikaa 8:30 10:00. Seuraavaan tehtävään saat siirtyä aiemminkin. Välipalatarjoilu työpisteisiin 10:00 MITTAUSMODULIN KOKOAMINEN

Lisätiedot

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7 WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...4 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1. INNOVATE LC-1 OHJELMOINTI...6

Lisätiedot

Suojuspelti, moottorin alle

Suojuspelti, moottorin alle Installation instructions, accessories Ohje nro 31269439 Versio 1.2 Osa nro 31269431, 31269432, 31269433, 31269434 Suojuspelti, moottorin alle IMG-328898 Volvo Car Corporation Suojuspelti, moottorin alle-

Lisätiedot

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet 33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä.

Lisätiedot

Kitkapalat, tiivistysrengas, välilevy, pyöreä jousi, rullalaakerit ja ruuvi

Kitkapalat, tiivistysrengas, välilevy, pyöreä jousi, rullalaakerit ja ruuvi RAKENNUSOHJE Kitkapalat, tiivistysrengas, välilevy, pyöreä jousi, rullalaakerit ja ruuvi 325 Lehden nro 77 mukana sait osat, joita tarvitset mittakaavan 1:7 F2007-autosi kytkimen rakentamiseen. Uudet osat

Lisätiedot

Ledien kytkeminen halpis virtalähteeseen

Ledien kytkeminen halpis virtalähteeseen Ledien kytkeminen halpis virtalähteeseen Ledien valovoiman kasvu ja samanaikaisen voimakkaan hintojen lasku on innostuttanut monia rakentamaan erilaisia tauluja. Tarkoitan niillä erilaista muoveista tehtyjä

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

Vahvistus. Takaylitys. Päätypalkki TÄRKEÄÄ! Jos kuorma-autossa ei ole keskiasennettua vetopalkkia, on asennettava päätypalkki.

Vahvistus. Takaylitys. Päätypalkki TÄRKEÄÄ! Jos kuorma-autossa ei ole keskiasennettua vetopalkkia, on asennettava päätypalkki. Päätypalkki TÄRKEÄÄ! Jos kuorma-autossa ei ole keskiasennettua vetopalkkia, on asennettava päätypalkki. Kuorma-auto, joka on varustettu puolittain tai täysin alle asennetulla vetopalkilla tai jossa ei

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt A13 10 Radio ohjattavan pienoismallin ohjausjärjestelmän ja käyttöliittymän kehittäminen

AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt A13 10 Radio ohjattavan pienoismallin ohjausjärjestelmän ja käyttöliittymän kehittäminen Väliraportti AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt A13 10 Radio ohjattavan pienoismallin ohjausjärjestelmän ja käyttöliittymän kehittäminen Toni Liski, Konsta Hölttä, Lasse Kortetjärvi

Lisätiedot

IIZE3010 Elektroniikan perusteet Harjoitustyö. Pasi Vähämartti, C1303, IST4SE

IIZE3010 Elektroniikan perusteet Harjoitustyö. Pasi Vähämartti, C1303, IST4SE IIZE3010 Elektroniikan perusteet Harjoitustyö Pasi Vähämartti, C1303, IST4SE 2 (11) Sisällysluettelo: 1. Tehtävänanto...3 2. Peruskytkentä...4 2.1. Peruskytkennän käyttäytymisanalyysi...5 3. Jäähdytyksen

Lisätiedot

CEM DT-3353 Pihtimittari

CEM DT-3353 Pihtimittari CEM DT-3353 Pihtimittari Sivu 1/5 CEM DT-3353 Pihtimittari Ongelma Mittarin ohjelmisto ilmoittaa NO DATA vaikka tiedonsiirtokaapeli on kytketty tietokoneen ja mittarin välille, mittarissa on virta päällä

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA Ohjeistuksessa käydään läpi kuvan koon ja kuvan kankaan koon muuntaminen esimerkin avulla. Ohjeistus on laadittu auttamaan kuvien muokkaamista kuvakommunikaatiota

Lisätiedot

Laboratorioraportti 3

Laboratorioraportti 3 KON-C3004 Kone-ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Laboratorioraportti 3 Laboratorioharjoitus 1B: Ruuvijohde Ryhmä S: Pekka Vartiainen 427971 Jari Villanen 69830F Anssi Petäjä 433978 Mittaustilanne Harjoituksessa

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Radio-ohjattavan pienoismallin mekatroniikan ja ohjelmiston kehitys

Projektisuunnitelma. Radio-ohjattavan pienoismallin mekatroniikan ja ohjelmiston kehitys 1 Radio-ohjattavan pienoismallin mekatroniikan ja ohjelmiston kehitys Muutoshistoria Versionumero Pvm Selitys Tekijä(t) 0.1 18.9.2012 Otso Saarentaus 2 Sisällysluettelo 1 PROJEKTIN SISÄLTÖ... 3 1.1 TAUSTA......3

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilahälytin Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Hälyttimen toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle.

Lisätiedot

LMM KARTING TEAM. Rungon perussäädöt

LMM KARTING TEAM. Rungon perussäädöt Rungon perussäädöt 1. Aurauskulma 1. Auraus 2. Haritus Auraus ja haritus on kulma jolla etupyörien kulmat poikkeavat ajosuunnassa toisistaan. Auraus = pyörät on kääntynyt sisäänpäin. Haritus = pyörät sojottavat

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE XRover REHA -maastopyörätuoli

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE XRover REHA -maastopyörätuoli matkalle, liikkeelle, keskelle elämää KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE XRover REHA -maastopyörätuoli XRover REHA -maastopyörätuolilla liikkuminen onnistuu monenlaisissa olosuhteissa. Työntämisen lisäksi maastopyörätuolia

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen 1 AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen Projektisuunnitelma Tommi Salminen, Hanna Ukkola, Olli Törmänen 19.09.2014 1 Projektin

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

ZigBee-ohjaus kuorma-autolle

ZigBee-ohjaus kuorma-autolle ZigBee-ohjaus kuorma-autolle Juho Frits Petteri Koivumäki 10. helmikuuta 2010 Tavoitteet Projektityössä on tavoitteena rakentaa langaton ZigBee-ohjausverkko kaukoohjattavalle kuorma-autolle (kts. Kuva

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Kokemuksia hitsausautomaation käyttöönotosta

Kokemuksia hitsausautomaation käyttöönotosta Kokemuksia hitsausautomaation käyttöönotosta Savonia-ammattikorkeakoulu 11.05.2004 Automatisoinnin haasteita Kevyet ja väsymiskuormituksen alaiset rakenteet lujat materiaalit varsin monimutkaiset rakenteet

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

S09 04 Kohteiden tunnistaminen 3D datasta

S09 04 Kohteiden tunnistaminen 3D datasta AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt S09 04 Kohteiden tunnistaminen 3D datasta Loppuraportti 22.5.2009 Akseli Korhonen 1. Projektin esittely Projektin tavoitteena oli algoritmin kehittäminen

Lisätiedot

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907 Form No. Vetokoneiston päivityssarja GreensPro 00 -viheriöjyrä, mallit 44905, 44906 tai 44907 Mallinro: 7-5899 Mallinro: 7-5907 8-69 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Lisätiedot

KOKOONTAITETTAVA HENKARI

KOKOONTAITETTAVA HENKARI VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Ryhmä 3 Olli Eronen Tomi Blomback Jaakko Etelämäki KOKOONTAITETTAVA HENKARI 3D-Tuoteprojekti Simultaanisuunnittelu Tekniikka ja liikenne 2005 2 1. SISÄLLYS 2. RYHMÄESITTELY 3

Lisätiedot

Puhdasta joka käänteessä

Puhdasta joka käänteessä BR 35 /12 C Puhdasta joka käänteessä Yhdistelmäkone BR 35/12 C Ennennäkemätön ketteryys Koskaan aikaisemmin ei ole siivouskone ollut yhtä ketterä ja kevyt ohjata - Berliinin CMS-messuilla palkittu BR 35/12

Lisätiedot

Sähköautoprojekti Pienoissähköauto Mekaniikan kokoonpano. http://www.elwis.fi

Sähköautoprojekti Pienoissähköauto Mekaniikan kokoonpano. http://www.elwis.fi Sähköautoprojekti Pienoissähköauto Mekaniikan kokoonpano http://www.elwis.fi Sisällys Mekaniikan osalista Ruuvit: m3x6mm uppokanta 13kpl m3x8mm kupukanta 3kpl m2,5x8mm 6kpl (päivitys takavanteiden kiinnitys)

Lisätiedot

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm -runko 25 tonnia Voidaan asentaa työpöydälle tai lisävarusteena saatavalle jalustalle. Työpöytä asennusta varten tarvitaan 1.4 m 2 vapaata tilaa, jalustan kanssa tarvitaan 4 m 2 lattiatilaa. voin -runko

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Teräspalo-luukkujen FQ HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Tämän luukun asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tulee noudattaa useita varotoimia. Turvallisuussyistä kannattaa huomioida alla mainitut varoitukset

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Mikrokontrollerikitit - väliraportti

Mikrokontrollerikitit - väliraportti Mikrokontrollerikitit - väliraportti AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Hannu Leppinen 78673R Petri Niemelä 221643 Markus Peltola 84765H 27.3.2013 Työn kuvaus Projektityön tarkoituksena

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7

Fy06 Koe 20.5.2015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7 Fy06 Koe 0.5.015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7 alitse kolme tehtävää. 6p/tehtävä. 1. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä. Perustele lyhyesti ovatko väitteet totta vai tarua. a. irtapiirin hehkulamput

Lisätiedot

HauCon perustusmuotti

HauCon perustusmuotti HauCon perustusmuotti Anturamuottijärjestelmä Recostal ES Mittatilauksena, paikalleen jäävä muottijärjestelmä joka on itsetukeva 1m asti. ES anturaleveys = > 1,20 m. Anturamuottijärjestelmä Recostal FS

Lisätiedot

Robottialustan instrumentointi ja käyttöönotto

Robottialustan instrumentointi ja käyttöönotto Niilo Heinonen Hannu Häyrinen Matias Katajamäki Tuomas Pylvänen Robottialustan instrumentointi ja käyttöönotto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt 1. Projektin tavoite Projektin puitteissa

Lisätiedot

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet Kokoamisohjeet suorille parviportaille MSJ-Wood 15.5.2010 www.jussi-portaat.fi Teit erinomaisen valinnan ostaessasi JUSSI-portaan. Ohjeen sisältö: Sisällysluettelo

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot