TÄMÄ TYÖ KUULUU OPISKELIJOIDEN MIDE-TEKNOLOGIA- PROJEKTIIN "YLÄMUMMO HEILAHTAA" 2008-A32-Moottoroitu kauppakassi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TÄMÄ TYÖ KUULUU OPISKELIJOIDEN MIDE-TEKNOLOGIA- PROJEKTIIN "YLÄMUMMO HEILAHTAA" 2008-A32-Moottoroitu kauppakassi"

Transkriptio

1 AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt LOPPURAPORTTI Simo Heimonen, Sampo Tuominen, Lassi Viitanen, 2008-A32-Moottoroitu kauppakassi Aloitettu: Päätetty: Ohjaaja: Panu Harmo TÄMÄ TYÖ KUULUU OPISKELIJOIDEN MIDE-TEKNOLOGIA- PROJEKTIIN "YLÄMUMMO HEILAHTAA"

2 Sisällys Johdanto... 3 Kauppakassi Kauppakassi Kauppakassi Mekaniikka Pyörästö ja voimansiirto Runko Kahva Toteutus Testit Elektroniikka Mikrokontrollerikortti Johdotus Toteutus Ohjelma Ohjelman rakenne Toteutus ja muutokset Työmäärät Yhteenveto Liitteet... 32

3 Johdanto Ylämummo heilahtaa projektityökurssilla on tarkoitus tehdä ikäihmisiä helpottavia apuvälineitä arkipäivän askariin. Moottoriavusteinen kauppakassi helpottaa kauppakassin liikuttamista ylämäissä ja portaissa. Moottoriavusteisia kauppakasseja on suunniteltu ja toteutettu laboratoriossa aiemmin. Projektin alkaessa kauppakasseja on olemassa versio 1 ja versio 2. Työn tarkoituksena on parantaa jo valmista kauppakassin versiota 2 sekä suunnitella ja toteuttaa kokonaan uusi versio kassista. Kurssin lopussa on tarkoitus esittää valmis prototyyppi, joka toimii vähintääkin kohtuullisesti. Laurea ammattikorkeakoulu osallistuu kauppakassien testaamiiseen kenttätesteillä ja haastattelemalla tulevaa asiakaskuntaa heidän kokemuksista ja toiveistaan älykkään kauppakassin suhteen. Projektin toteutus jaettiin kolmeen osaan tekijöiden mukaan. Sampo otti tehtäväkseen version 2 kehittämisen, Simo teki mekaniikan versioon 3 ja Lassi elektroniikan ja ohjelmat versioon 3.

4 Kauppakassi 1 Kauppakassiin 1 ei tehty muutoksia alkuperäisisistä suunnitelmista poiketen. Kauppakassi 1 annettiin kuitenkin kahdelle eri ryhmälle testattavaksi Laurea-ammattikorkeakouluun, testiryhmät kirjoittivat raportit testeistään (Liitteet [1] ja [2]). Lisäksi kauppakassi 1 vietiin esittelyyn Lasipalatsiin. Kauppakassi 2 Kauppakassi 2 oli alunperin varustettu voima-anturilla, joka mittasi voimaa jolla kassia vedetään. Voima-anturi ei kuitenkaan toiminut kovinkaan luotettavasti, sillä kauppakassilla oli taipumus lähteä ryömimään itsestään ja lisäksi kauppakassissa 1 oleva jousipotentiometri oli todettu mukavammaksi kassia vedettäessä, jousen toimiessa iskunvaimentimena. Kauppakassiin 2 oli myös tarkoitus asentaa jousipotentiometri. Kauppakassi 2 on ensimmäistä versiota huomattavasti kevyempi ja pienempi, joten sen oletetaan toimivan käytössä paremmin. Aluksi irroitettiin voima-anturi ja hankittiin tarvittavat osat jousipotentiometriratkaisua varten. Halkaisijaltaan 13 mm paksua metalliputkea Protoshopista, muoviset holkit liikkuvan putken ja kassin väliin sorvattiin asennushallissa, jouset asennushallista ja 60 mm liikkumalla varustettu potentiometri (Kuva 1) Farnellilta. Kuva 1. Potentiometri. Ensimmäisen version jouset olivat jousivakioltaan 2880 N/m ja ne olivat osoittautuneet käytössä liian löysiksi. Uuteen versioon oli siis saatava jäykemmät jouset. Kokouksissa oltiin sovittu, että kassi ja kuorma painavat maksimissaan yhteensä 18 kg ja koska potentiometrin liikkuma (60 mm eli 30 mm yhteen suuntaan) tiedettiin voitiin laskea tarvittava jousivakio uusille jousille.

5 F kx mg mg kx mg k x 2 18kg 9,81m / s k 5886N / m ( 0,03m) Jousivakion tuli siis olla 5886 N/m hujakoilla, asennushallista löytyi jouset joiden jousivakio oli 6000 N/m. Kun osat oltiin hankittu rakennettiin jousipotentiometri ensimmäisen kauppakassin kaltaisella tavalla (Kuvat 2-5). Potentiometri asetettiin niin, että alkutilassa vaste on noin 2,5V, kuten kuvasta 4 näkyy. Kuva 2. Kauppakassi 2 ilman voima-anturia.

6 Kuva 3. Jousipotentiometrin rakentelua. Kuva 4. Asennetun jousipotentiometrin testausta.

7 Kuva 5. Jousipotentiometri ja reppu. Koska potentiometri käyttää 0-5V jännitettä ja voima-anturi käytti 5-5V jännitettä oli elektroniikkaan tehtävä muutamia muutoksia, jotta potentiometri saataisiin toimimaan kunnolla oikealla jännitealueella. Muutokset on esitetty piirikaaviossa (Kuva 6). Piiriin on jätetty komponentteja, joiden läpi ei kulje virtaa. Niiden poistaminen olisi ollut mahdollista, piiri osoittautui kuitenkin aivan liian herkäksi, joten kaikki sille tehtävä ylimääräinen ja tarpeeton kolvaus päätettiin olla tekemättä. Suositellaan vahvasti olla tekemättä myös tulevaisuudessa! Muutama juotos havaittiin vikaantumisherkiksi piirin kanssa taisteltaessa, esim. ledien kiinnitys piiriin saattaa irrota kolauksista.

8 Kuva 6. Elektroniikan piirikaavio, jossa muutokset kommentoitu. Kun potentiometrin vaatimat muutokset elektroniikkaan oltiin tehty, testattiin uutta kokonaisuutta. Testattaessa paljastui, että ohjaustaulukko oli uusittava ja voima-anturilla käytetty kalibrointi, kauppakassi päälle pantaessa, oli poistettava. Kun kauppakassiin yritettiin ottaa yhteyttä sarjaporttia pitkin, havaittiin valitettavasti, että se ei onnistunut. Samoin kun mikrokontrolleriin yritettiin ottaa yhteyttä ISP:n kautta, jotta koodista voitaisiin poistaa kalibrointi, ei sekään onnistunut. Lopulta mikrokontrolleri irroitettiin itse piiristä ja se ohjelmoitiin uudestaan kiinnittämällä se STK500:an. Samalla selvisi myös, että piirin sarjaportti-komponentti MAX233 oli viallinen ja se vaihdettiin uuteen ja toimivaan. Aikaa piirin vikojen etsimiseen ja korjaamiseen meni reippaasti enemmän, kuin osattiin ennustaa, minkä takia muita suunniteltuja muutoksia kassille (esim. teleskooppivarsi) ei toteutettu. Lopulta kassi saatiin toimimaan ja yksi ryhmä Laurea-ammattikorkeakoulusta testasikin sitä käytännössä kenttätestissä (Liite [3]). Kenttätestin lisäksi kassin hyödyllisyyttä tutkittiin tarkkailemalla tarvittavan voiman suuruutta, vedettäessä kassia portaissa voima-avustuksen ollessa päällä ja pois päältä, sekä vertailemalla saatuja tuloksia (Kuvaajat 1-6). Ohjaustaulukko valittiin hyvin jyrkäksi (Kuvaaja 1), sillä sen on todettu olevan toimivin porrasnousussa.

9 voima voima ohjaus (-1 = 100% taakse, 1 = 100% eteen) 2 Ohjaustaulukko voima Kuvaaja 1. Ohjaustaulukko. 3 Porrasta voima-avustus päällä, ei lisäpainoa 3 Porrasta voima-avustus ei päällä, ei lisäpainoa aika Kuvaaja Porrasnosutesti aika Kuvaaja Porrasnousutesti.

10 voima voima voima Voima-avustuksella ja ilman, ei lisäpainoa Voima-avustuksella Ilman voima-avustusta aika Kuvaaja Porrasnousutesti (yhdistetty kuva). 3 Porrasta voima-avustus päällä, 5kg lisäpainoa 3 Porrasta voima-avustus ei päällä, 5kg lisäpainoa aika Kuvaaja Porrasnousutesti aika Kuvaaja Porrasnousutesti.

11 voima Voima-avustuksella ja ilman, 5kg lisäpainoa 0.5 Voima-avustuksella Ilman Voima-avustusta aika Kuvaaja Porrasnousutesti (yhdistetty kuva). Porrasnousutesti osoittaa, että käytettävä voima on noin 4 kertaa pienempää kun voima-avustus on päällä. Tämä voi olla suureksi avuksi, kun halutaan liikuttaa kauppakassia portaissa, joita väistämättä joillain vanhuksilla on esteenä.

12 Kauppakassi 3 Mekaniikka Kauppakassin 3 mekaniikassa lähdettiin hakemaan selkeästi uusia ratkaisuja edellisiin versioihin nähden. Edellisissä versioissa oli lähdetty kahdesta pyörästä, putkirungosta ja erillisestä kassiosasta. Kauppakassin 3 mekaanisessa toteutuksessa haluttiin kassista kevyempi, matkalaukkumainen ja uusia ideoita sisältävä. Kauppakassi on mekaniikaltaan yksinkertainen. Mekaniikka voidaan jakaa osiin, joita ovat pyörästö ja voimansiirto, runko sekä kahva. Lisäksi mekaniikassa on huomioitava elektroniikan, akkujen ja moottorin viemä tila. Pyörästö ja voimansiirto Pyörästön ja voimansiirron osalta projektissa määriteltiin reunaehdot, joiden mukaan ratkaisuja suunniteltiin. Kauppakassin toimivuuden osalta määritettiin kolme moodia, joissa kauppakassin tulee toimia: tasainen eteneminen, mäki ja portaat. Näistä tasainen eteneminen määrittää kassin huippunopeuden, mäki tarvitun maksimitehon ja portaat sekä väännön että pyöräratkaisun. Portaiden osalta pyörältä vaaditaan tietty koko portaalle pääsemiseksi. Testaamalla arvioitiin että pyörän säteen on oltava vähintään ~4/3 portaan korkeudesta. Tällöin portaan reuna osuu pyörän alapinnalle ja kitkavoiman avulla kassi kiipeää portaalle. Jos porras on korkeampi, niin tällöin kahvasta on vedettävä suurella teholla, jotta kitka pystysuoralla pinnalla kohoaa riittävästi. Kuva 7. Pyörän koon merkitys portaiden nousussa. Vasemmanpuoleisessa kuvassa pyörä on riittävän suuri, jolloin portaan nurkan ja pyörän välinen kitka on riittävä. Oikeanpuoleisessa kuvassa pyörä on liian pieni. Portaan ja pyörän välille ei synny riittävää kitkaa ilman että vedetään kahvasta.

13 Edellisissä kauppakassien versioissa (joissa käytetään yhtä pyörää / puoli) pyörän koko on suuri. Kauppakassia voi olla hankala kuljettaa tästä johtuen. Pyöriä ei voida kuitenkaan pienentää porrasnousuominaisuuksien vuoksi. Tämän johdosta projektin alkuvaiheessa ideoimme erilaisia pyöräratkaisuja, joita esitetty seuraavassa. Kuva 8. Erilaisia pyöräratkaisuja. 1 = yksi iso pyörä, 2 = kaksi pyörää, 3 = kolme pyörää, 4 = kolme pyörää limittäin, 5 = kolmipyörä, 6 = telaketju ja pyörä, 7 = siipipyörä, 8 = telaketju / pyörä yhdistelmä, jossa kassin molempia puolia käytetään hyväksi. Näistä pohdimme vaihtoehtoa 4. Se kuitenkin osoittautui voimansiirron kannalta liian hankalaksi ratkaisuksi. Voimansiirto ja pyörät olisi vienyt liikaa tilaa kassin sisältä. Pohdimme myös vaihtoehtoa 6. Ongelmana tässä vaihtoehdossa olisi luultavasti kulkeminen lumessa, hiekassa tai muussa vastaavassa. Telaketjun ja hammaspyörien välille pääsisi helposti roskaa, joka estäisi kulkemisen ja pahimmillaan rikkoisi telaketjun. Vaihtoehto 8 on käytännössä tämän pohjalta ideoitu ja siinä ketju on suojassa alustasta tuleville epäpuhtauksille. Kauppakassia 3:sta varten valitsimme kuitenkin vaihtoehdon 7. eli siipipyörän. Se vaikutti mekaanisesti yksinkertaiselta sekä muutenkin toimintavarmalta. Siipipyöräratkaisussa on kantavana ideana korvata pyörä siivellä. Portaalle tullessa siipipyörä osuu paremmassa kulmassa portaan nurkkaan. Kolmilapaisessa siivessä portaan korkeus voi olla reilusti yli siiven säteen (vrt. pyörä ~3/4 säteestä), kunhan siiven kärki yltää portaalle. Tasaisen kulkemisen varmistamiseksi ratkaisussa pitää olla lisäksi tavallinen pyörä. Pyörän ja siiven yhdistelmässä siipi auttaa portaan reunan pyörän alapinnalle. Tällöin voidaan käyttää hyväksi molemmat, siiven ja pyörän antama portaan korkeus. Tällöin siiven ja pyörän koko saadaan suhteellisen pieneksi.

14 Kuva 9. Siipipyörän idea. Vasemmanpuoleisesta kuvasta nähdään siipipyörän osuminen portaalle. Siiven ja portaan välinen kulma on huomattavasti parempi kuin pyörän tapauksessa (kuva 1) vaikka portaan reuna on ylempänä kuin siiven keskiö. Oikeanpuoleisesta kuvasta nähdään vedon siirtyminen siiveltä pyörälle. Tällöin ollaan jo pyörän alapinnalla ja kitka on riittävä portaalle nousemiseksi. Runko Rungon osalta pohdittiin erilaisia kevyitä ratkaisuja: alumiinia, muovia, hiilikuitua ja lasikuitua. Alumiinin osalta ongelmaksi muodostui hitsaaminen, joka olisi pitänyt teettää protopajassa. Hyvän muovisen kassin tekemiseen olisi tarvittu muottien tekoa ja valamista, joka olisi ollut liian hankalaa. Hiilikuidun käsittelystä ei myöskään ollut projektitiimissä osaamista. Lasikuitu näytti vaihtoehdoista lupaavimmalta sillä se on kevyttä, helppoa työstää, helppo hankkia eikä ole kovinkaan kallista. Lisäksi lasikuidusta on yksinkertaista saada toteutettua kassi matkalaukkumaisesti. Lasikuituista runkoa varten piti kartoittaa laukun muodot karkeasti sillä lasikuituisen rungon muokkaaminen voi olla hankalaa tietyissä tapauksissa. Tätä varten rakennettiin puinen malli kassin sivuprofiilista. Kuva 10. Puinen malli kassin profiilista ja siipipyöräratkaisusta.

15 Mallin perusteella huomattiin että porrasta varten piti laukkuun tehdä lovi alapuolelle. Muuten porras ei mennyt siivelle hyvin. Suunnitelmana oli toteuttaa kassi mahdollisimman ohuesta kerroksesta lasikuitua. Käytännössä tämä tarkoitti yhtä kerrosta kuitua kassin reunoihin ja yläpuolelle, pohjaan kaksi kerrosta. Voimansiirtoa ja kahvan kiinnitystä varten lasikuidun sisään tarkoituksena oli laittaa koivuvaneria vahvikkeiksi. Lisäksi sähköputken avulla tarkoituksena oli taivuttaa kuitua kassin pohjalla ja siten vahvistaa rakennetta. Kahva Edellisten kauppakassiversioiden testien perusteella kahvan pituus ja asento on erittäin tärkeää sujuvan vetämisen onnistumiseksi. Vetävän henkilön pituus vaikuttaa myös hyvin paljon vetämiseen. Erilaisten ihmisten pituuseroja voidaan kahvan avulla kompensoida. Tasaisella ja lievässä mäessä kassin asennon tulee olla suhteellisen pysty. Tällöin kassi kulkee kevyemmin ja pienet esteet eivät estä matkaa. Portaissa taas vetävä henkilö seisoo ylempänä. Tämän johdosta lyhyellä kahvalla kassi on liian pystyssä tai jopa ilmassa. Siipipyöräratkaisuun nähden on myös tärkeää että kassi tulee oikeassa kulmassa portaalle sekä että siipipyörä ei ota maahan tasaisella työnnettäessä. Mukautuvaa kahvaa ideoitiin myös pyöräratkaisujen ohella. Ideoinnin tuloksen saimme kolme ratkaisua: teleskooppikahvan, kaksiasentoisen kahvan ja käännettävän kahdella kädensijalla olevan kahva. Myös kahvaa, jossa on useampi kiinniottokohta, ehdotettiin. Kuva 11. Ideoituja kahvavaihtoehtoja. 1 = teleskooppikahva, 2 = kaksiasentoinen kahva, 3 = käännettävä kahdella kädensijalla oleva kahva. Kahvaratkaisuksi valittiin teleskooppikahva, koska se olisi luultavasti helpoin toteuttaa. Kahvassa ajatuksena oli käyttää valmiista kassista saatavaa kahvaa. Lisäksi siihen porattaisiin lisäreikiä, jolloin kahvan saa myös väliasentoon täysin auki tai täysin kiinni vaihtoehtojen lisäksi.

16 Toteutus Kassin toteutus aloitettiin tarvikkeiden hankinnalla sekä rungon lasikuitumuotin tekemisellä. Aluksi tehtiin alaosan muotti. Muotti leikattiin ja taivutettiin 0,5 mm pellistä. Muotin osat kiinnitettiin pistemäisillä hitseillä toisiinsa. Saumat tiivistettiin silikonilla. Lopuksi muotti maalattiin mustalla maalilla. Kuva 12. Alaosan muotti lasikuidun valamista varten. Muotti tehtiin siten että lasikuitu laminoidaan muotin sisälle. Tällöin lasikuiturunkoon jää siisti pinta ulospäin. Muotista näkyy pyöräkotelot laidoilla sekä portaan vaatima lovi keskellä. Muotin ulkoreunaan lisättiin lattateräksestä lista jäykentämään muottia. Pohjaosa laminoitiin kahdessa osassa yhdellä lasikuitukangaskerroksella. Ensin laminoitiin vasen puoli ja sitten oikea. Tällä vältettiin lasikuiturungon kiinnittyminen muottiin. Samalla kassin leveyttä voitiin vielä säätää. Puolien laminoinnin jälkeen ne kiinnitettiin päällekkäin puristimilla ja niitä yhdistävä reuna sahattiin pistosahalla. Tällä tavalla toimimalla saadaan yhtenäinen leikkaus molempiin puoliin. Tämän jälkeen puoliskot yhdistettiin ilmastointiteipillä toisiinsa ja asetettiin vahvikkeet haluttuihin paikkoihin. Samalla laminoitiin toinen kerros lasikuitua. Pohjaosan laminoinnin jälkeen tuli selväksi että kassi on liian suuri. Tämän johdosta pohja leikattiin halki ja samalla kavennettiin. Takaisiin kokoon alaosa saatiin samalla tavalla kuin eri puolien yhdistettäessä. Tämä kuitenkin lisäsi pohjan laminointikerroksia yhdellä ja pohja alkoi olla aika paksu. Kaventamisen jälkeen pohjaosa oli sopivan kokoinen. Seuraavaksi lasikuitu hiottiin ja kitattiin kertaalleen.

17 Kuva 13. Lasikuituinen pohjaosa kittausvaiheessa. Samaan tapaan tehtiin muotti kassin yläosalle. Yläosa laminoitiin yhdellä kerroksella lasikuitua. Laminointi tehtiin erikseen ylä- ja alaosalle. Tekemällä näin päin saatiin yläosa sopimaan alaosan pituuteen paremmin. Lasikuitu irrotettiin muotista hieman liian aikaisin. Tämän johdosta yläosaan tuli muutama halkeama. Nämä halkeamat kuitenkin korjattiin myöhemmin. Kuva 14. Yläosan muotti ja laminoitu yläosa.

18 Tämän jälkeen alaosaan kiinnitettiin akselien laakerit. Laakerit saatiin ruohonleikkuriin tarkoitetuista pyöristä. Yläosaan tehtiin samaan aikaan aukot luukuille. Luukkuja varten yläosaan laminoitiin reunat aukkoihin. Reunojen avulla luukunsauma on kestävämpi ja tiiviimpi. Reunus tehtiin siten että irtileikattu luukku päällystettiin foliopaperilla ja asetettiin aukkoon. Tämän jälkeen laminoitiin kerros lasikuitua saumakohtaan. Foliopaperi olisi pitänyt painaa tasaiseksi paremmin, koska reunasta tuli rypykäs. Kuva 15. Lasikuituinen yläosa kiinnitettynä alustavasti alaosaan. Reunoissa nähtävissä foliopaperia luukuista tarttuneena. Aukon yli oleva sähköputki tukee rakennetta kunnes ylä- ja alaosat ovat kiinnitettyinä toisiinsa. Seuraavaksi alaosaan tehtiin kahvalle aukko ja ylä- ja alaosa kiinnitettiin toisiinsa. Ylä- ja alaosan välisestä saumasta leikattiin ylimääräiset lasikuidut pois (mm. alaosan sauma). Osat kiinnitettiin toisiinsa ruuveilla ja kiiloilla. Tämän jälkeen osat asetettiin sivu kerrallaan peltilevyä ja pöytää vasten. Osat puristettiin ruuvipuristimilla ja puupalikoiden avulla peltiä vasten. Tämän jälkeen osat laminoitiin toisiinsa ohuella lasikuitukaistaleella. Tämän jälkeen molemmat osat hiottiin huolellisesti ja kitattiin. Kittaus hiottiin ja kitattiin uudelleen. Kittaus- ja hiontakertoja tuli kohdasta riippuen 2-4 kappaletta. Tämän jälkeen kassi maalattiin ruiskukitillä ja hiottiin vielä kertaalleen. Lopuksi kassi maalattiin spray-pohjamaalilla.

19 Kuva 16. Kassi ylä- ja alaosien yhdistämisen jälkeen kittauksessa. Pohjatöiden jälkeen kassiin rakennettiin voimansiirto ja kiinnitettiin moottori. Voimansiirtona käytettiin yhtä ketjua akseleiden sekä moottorin välillä. Ketju ja ketjupyörät löytyivät edellisten projektien jäljiltä. Myöhemmissä testeissä osoittautui että ketjun mitoitus ei ollut riittävä vaan ketju hyppi moottorin hammaspyörän kohdalta hampaiden yli. Ketjupyörät korvattiin isommilla ja ketju järeämmällä. Uudessa toteutuksessa ketjupyöriksi valittiin PV-50-mopon 12-piikkiset ketjupyörät ja standardiketju. Korvaamisen jälkeen ongelmia ei ole ilmennyt hyppimisen suhteen. Moottoriksi valittiin Bosch:in tuulilasinpyyhkijän moottori (tyyppi: CDP 24 V 22/29 W). Tämä moottori oli edullinen 89 ja sekä välitys 20 rpm että momentti sopiva 55 N/m. Kuva 17. Voimansiirto kiinnityksen jälkeen. Ketju on ensimmäinen kokeiltu eli edellisen projektin peruja. Kyseinen ketju hyppi yli moottorin ketjupyörältä. Korjatussa versiossa ketju mahtuu juuri ja juuri pyörimään ilman että ottaa laitteen pohjaan kiinni. Myös akkujen paikat ovat siistitty.

20 Kahvana käytettiin kaupasta ostetun kassin kahvaa. Kyseinen kassi, josta kahva otettiin, oli ainoa joka löytyi lyhyellä etsimisellä ja jossa kahvan pituus oli riittävän pieni. Pidempi kahva ottaa kiinni porrasta varten tehtyyn loveen kassin pohjassa. Voima-anturointia varten kahvan ja kassin väliin rakennettiin jousimekanismi. Jousimekanismi toteutettiin aluksi liian jäykillä jousilla. Jouset korvattiin hieman pienemmillä ja osoittautui että myös nämä jouset olivat liian jäykät. Kolmannessa jousien vaihdossa jouset korvattiin selvästi pienemmillä jousilla. Näiden jousien sisähalkaisija oli hieman yli 4 mm ja langanpaksuus noin 1 mm, kun alkuperäisissä jousissa sisähalkaisija oli 12 mm ja paksuus noin 3 mm. Kuva 18. Kahvaratkaisu. Alumiini / muovikehikko on kaupasta ostetusta kassista. Keskellä oleva jousimekanismi on tehty itse. Jouset ovat ensimmäiset testatut. Huomattavaa on myös kuvan alareunassa, pidempi kahva ottaisi kiinni kassin pohjaan. Seuraavaksi kassi maalattiin. Maalaus suoritettiin automaaleilla Alfa Romeon punaisella maalilla (DELTRON , 160/A, FIA). Ensin maalattiin värillinen massa kahteen kertaan. Tämän jälkeen kaksikomponenttinen lakka kahteen kertaan. Maalaus onnistui muuten hyvin mutta maalaustilan pölyisyydestä johtuen pintaan tuli pölyhiukkasia, kassin nurkasta jäin väriä pois ja lakkapinta ei ole kaikilta osin tasainen. Kassi on kuitenkin riittävän siisti prototyypiksi.

21 Kuva 19. Kassi maalauksesta ja koonnista tulleena. Testit Mekaanista toimivuutta testattiin kytkemällä moottori suoraan kytkimen kautta akkuihin. Kytkennän avulla saadaan moottoria pyöritettyä eteenpäin tasaista nopeutta. Moottorina käytössä on tuulilasinpyyhkijän moottori. Moottorissa on kaksi käämitystä kahdelle eri nopeudelle. Testejä varten käytettiin hitaampaa 1-käämitystä. Näillä käämeillä kassi kulkee portaita sopivalla nopeudella. Nopeampaa 2-käämitystä voidaan luultavasti käyttää, kun kassissa on elektroniikka asennettuna. Kuva 20. Testikytkentä. Akut kiinnitettiin sarjaan 24 voltin saamiseksi ja akkujen ja moottorin välille lisättiin kytkin. Moottorilta tulevat johdot kiinnitettiin sokeripalaan. Musta johto on maa, keltainen 1-vaihde ja keltainen 2-vaihde. Moottori pyörii toiseen suuntaan kun jännite käännetään toisin päin.

22 Mekaniikan testeissä testattiin kassin porrasominaisuuksia. Tasaisella pinnalla kassi kulkee liian hiljaa 1-käämeillä. Jatkossa tasaista kulkemista varten tulee käyttää 2-käämejä tai asentaa pyöriin vapaapyörät. Portaissa kassi lähti kipuamaan portaita hyvin. Ongelmaksi muodostui vedon siirtyminen siiveltä pyörälle. Siipi oli hieman liian pieni, koska portaan kulma osui pyörään liian ylös. Kallistamalla kassia riittävästi edestä alas ja auttamalla kahvasta kassi nousi portaita. Siiven kokoa kasvatettiin maksimiin eli säteeltään 110 mm. Suurempi siipi ottaisi kiinni pyörän akseliin. Siiven koon kasvattamisen jälkeen siipi ja pyörä ovat molemmat 220 mm halkaisijaltaan eli sopivat hyvin toisiinsa. Koon kasvattamisen jälkeen kassi kiipesi portaita hyvin kevyellä voimalla. Kahvan jouset menevät juuri ja juuri pohjaan kassin vaihtaessa siiveltä pyörälle. Lisäämällä siiven ja pyörän kitkaa päällystämällä ne voidaan luultavasti voimaa vähentää edelleen. Testeissä ilmeni myös ongelma, jossa toisen puolen siipi lähti pyörimään auki akselilta. Siipi on hitsattu mutteriin kiinni ja kiristetty toista mutteria vasten akselilla. Irtoavalla puolella siipi kiertää mutteriaan irti toisesta mutterista, kun kassin paino on siivellä. Toisella puolella siipi kiertää mutteriaan toista mutteria vasten eli kiristää kiinnitystä. Ongelma korjattiin vaihtamalla irtoavalla puolella siiven ja kiristysmutterin paikkaa toisin päin. Sama ongelma ilmeni myös ketjupyörillä, jotka ovat vastaavasti kiinnitetty akseleihin. Ongelma korjattiin lisäämällä kiristysmutterit molemmille puolille ketjupyörää. Jos ongelmaa esiintyy vielä jatkossa, niin pitää muttereihin porata holkit pitämään mutterit paikallaan. Holkkien lisääminen voi kuitenkin heikentää akseleita liian paljon ja akselit katketa. Tämän johdosta holkkeja ei vielä porattu. Elektroniikka Kauppakassi 3:n elektroniikkaa suunniteltaessa tarkoituksena oli vaihtaa kontrolleri parempaan, lähinnä enemmän ohjelmamuistia sisältävään malliin, mutta pitää muuten konstruktio kohtuullisen samanlaisena edelliseen malliin verrattuna. Toteutettu elektroniikkajärjestelmä koostuu mikrokontrollerikortista ja moottorinohjaimesta, sekä merkkivalot, latausliittimen ja pääkytkimen sisältävästä käyttöpaneelista. Voimasensorina käytetään ensimmäisestä versiosta tuttua jousikuormitettua liukupotentiometriä, joka on osoittautunut toimintavarmuudeltaan ja hinnaltaan paremmaksi ratkaisuksi, kuin toisessa versiossa käytetty voima-anturi. Mikrokontrollerikortti Päädyimme käyttämään laboratoriossa kehitettyä nousutankoa varten suunniteltua atmega128 pohjaista ohjainkorttia, joka tarjosi meille enemmän kuin riittävästi ominaisuuksia ja lisäksi mukavasti laajennusvaraa. Ohjainkortti on suunniteltu yleiskäyttöiseksi, joten se tarjoaa kaikki kontrollerin liitännät johdotettuna joko piikkirimoiksi tai ruuviliittimiksi. Kommunikointi pc:n kanssa onnistuu sarjaportin yli asetuksilla: 9600bps, 8bits, no parity. Kassin ohjelmisto sisältää tekstipohjaisen käyttöliittymän, jonka avulla kassin toimintaa voidaan seurata ja muokata. Kortille on lisäksi asennettu mm. usb-liitin ja summeri, joita ei tässä projektissa hyödynnetty. Mikrokontrollerikortin piirikaavio on esitetty kuvassa 21 ja komponenttisijoittelu kuvassa 22. Alkuperäiset eagle-kaaviot ja tarkemmat kuvat liitteenä [4].

23 Kuva 21. Mikrokontrollerikortin piirikaavio

24 Kuva 22. Mikrontrollerikortin komponenttisijoittelu Johdotus Kassin johdotukseen on tarvittu melko paljon kaapelointia, jota ei ehditty kätkeä rungon sisään. Koska kyseessä on prototyyppi voitaneen tämä kuitenkin hyväksyä. Laitteisto saa 24V:n käyttöjännitteensä kahdesta sarjaan kytketystä 12V:n akusta. Jännite johdetaan kontrollerikortille ja moottorinohjaimelle sulakkeen ja virtakytkimen kautta, joten virtakytkin toimii ns. pääkytkimenä. Johdotuskaavio on esitetty kuvassa 23. Eri liitäntöjen kytkentäpisteet mikrokontrollerikortilla selviävät kuvan 22 komponenttisijoittelukaaviosta.

25 Kuva 23. Kauppakassin johdotuskaavio Käytännön johdotuksessa on käytetty apuna sokeripalaa, jonka avulla kytkennät ovat helposti muutettavissa ilman johtojen juottamista. Riviliittimen kytkentä on esitetty kuvassa 24. Kuva 24. Riviliittimen kytkentä Toteutus Elektroniikkaosion toteutuksen piti olla sikäli suoraviivaista, että kaikki piirilevyt oli suunniteltu valmiiksi. Urakka aloitettiin tutustumalla korttien piirustuksiin ja laatimalla tilauslista tarvittavista osista. Osien saapumista odotellessa valmistettiin piirilevyt EAGLE-kuvien perusteella jyrsimällä.

26 Osien saavuttua huomattiin, että mikrokontrollerit puuttuivat toimituksesta kokonaan. Ne olivat päässeet loppumaan toimittajalta. Laboratorion varastoista löytyi kuitenkin ylimääräinen kontrolleri, joten ohjainkorttia päästiin kokoamaan. Koska tekijän edellinen kokemus juottamisesta oli yläasteaikojen ledinvilkuttimesta, Antti Karjalainen auttoi vaikeiden läpivientien tekemisessä ja mikrokontrollerin kiinnittämissä. Muilta osin kortti saatiin koottua suuremmitta ongelmitta, joskin melko pitkäkestoisen tekemisen tuloksena. Testeissä kuitenkin ilmeni, että kortti ei jostain syystä toimi. Yhteyttä ohjelmointilaitteeseen ei saatu. Korttia testailtiin ja kytkentöjä mittailtiin huolella. Kaiken piti olla kunnossa. Lopulta huomattiin vian johtuvan väärin päin kiinnitetystä mikrokontrollerista. Antti Karjalainen lupasi kääntää kontrollerin, mutta korjaustoimenpiteestä huolimatta piiri ei suostunut toimimaan. Ilmeisesti kontrolleri oli hajonnut lopullisesti, kun sitä irrotettiin paikaltaan kuumailmapuhaltimella. Tässä vaiheessa ylikuumennut kortti päätettiin hylätä kokonaan, ja ajan säästämiseksi Antti Karjalainen kokosi nopeasti uuden mikrokontrollerikortin. Tässä jouduttiin kuitenkin käyttämään laboratoriosta löytynyttä atmega128 kontrolleria alunperin kaavaillun atmega1281:n sijaan, koska tilatut kontrollerit eivät olleet edelleenkään saapuneet. Erot edellä mainittujen kontrollerien välillä ovat kuitenkin varsin pienet ja ulkoiset liitännätkin samat, joten voimme käyttää ongelmitta käsillä ollutta atmega128:aa. Seuraavaksi koottiin moottorinohjain laboratoriossa valmiina olleiden piirustusten ja komponenttien avulla. Lisäksi laadittiin yksinkertainen led-kytkentä joka sisältää kaksi lediä, niille etuvastukset ja liittimen kytkentäjohtoa varten. Näiden kokoaminen sujui ohjainkortista saadun kokemuksen jälkeen melko kivuttomasti. Valmiit piirilevyt on esitetty kuvassa 25. Kuva 25. Mikrokontrollerikortti ja moottorinohjain Ohjelma Kauppakassin kolmannessa versiossa käytettiin toisesta versiosta tuttua, C-kielistä ohjelmaa, joka portattiin uudelle alustalle. Ohjelmoinnissa käytettiin AvrStudio ohjelmointiympäristöä ja lähdekoodin mukana on projektitiedosto mummo.aps. Lähdekoodi löytyy liitteenä [5]. Ohjelman perustoiminta on melko yksinkertaista. Ohjelma lukee AD-muuntimen avulla potentiometriltä tulevaa jännitesignaalia, jonka avulla se etsii ohjaustaulukosta vastaavan ohjausarvon. Ohjausarvo skaalataan välille [0,255] ja lähetetään edelleen PWM-signaalina moottorinohjaimelle. Jännitesignaalin lukeminen ja PWM-arvon muuttaminen on ajastettu

27 kellokeskeytyksen avulla noin 8 ms:n välein. Taustaprosessina pyörii tekstipohjainen käyttöliittymä, joka kommunikoi sarjaportin kautta PC-tietokoneen kanssa. Käyttöliittymän avulla voidaan tarkkailla järjestelmän tilaa tai muuttaa ohjaustaulukon arvoja. Ohjaustalukko on tallennettu EEPROM-muistiin, joten se ei häviä vaikka prosessorilta katkaistaan virta. Ohjelman rakenne Ohjelma on jaettu toiminnallisiin lohkoihin, jotka on eritelty omiksi tiedostoikseen: - mummo.c - eri osien ja porttien alustukset, sekä tautaprosessina pyörivän käyttöliittymä. - ctrl.c - ohjaukseen käytettävän säätöluuppi ja sitä ajava keskeytysrutiini. - led.c - ledien ohjaukseen tarvittavat funktiot. - table.c - ohjaustalukon käyttöön ja muokkaamiseen liittyvät funktiot. - pwm.c - pwm-signaalin alustukseen ja generointiin liittyvät funktiot. Edellä mainittujen tiedostojen lisäksi on käytetty monia valmiita kirjastoja, jotka helpottavat mm. ad-muuntimen, uart:n ja käyttöliittymän ohjelmointia. Toteutus ja muutokset Ohjelman kääntäminen aloitettiin tutustumalla kauppakassi 2:n ohjelmaan. Tähän saatiin kulumaan melko paljon aikaa, koska ohjelmaa ei oltu kommentoitu juuri lainkaan. Lisäksi tutustuttiin 2. versiossa käytetyn atmega 168:n ja nyt käytetyn atmega 128:n datalehtiin ja selviteltiin kontollerien eroja. Huomattin että lähes kaikki ohjausrekisterit ovat erilaisia. Lisäksi uusi versio toimii suuremmalla kellotaajuudella kuin vanha, joten myös laskurien raja-arvot oli mietittävä uudelleen. Samoin eri portteihin liittyvät toiminnallisuudet olivat erilaiset, mikä pakotti vaihtamaan käytettyjä i/o-portteja. Muokkaus aloitettiin käymällä läpi koko ohjelma ja muuttamalla ohjausrekistereihin kohdistuvat operaatiot sopiviksi uudelle kontrollerille. Samalla ohjelmasta kommentoitiin pois enkooderiin liittyvät osat, koska sellaista ei tässä projektissa käytetä. Lopuksi PWM:n ja keskeytyksiin liittyvät kellon asetukset asetettiin uudelleen, koska prosessorin kellotaajuus oli muuttunut. Näin muokattu ohjelma saatiin käännettyä uudelle prosessorille, muuta ohjelma ei kuitenkaan toiminut kunnolla. Yhteyttä sarjaporttiin ei saatu, mutta ledit tuntuivat toimivan. Vikaa yritettiin pitkään etsiä rivi kerrallaan käyttäen ledejä merkkivaloina, kunnes huomattiin että ongelma oli sarjakommunikointiin liittyvässä uart-kirjastossa. Vanhassa prosessorissa oli vain yksi uart-portti, kun uudessa niitä on kaksi, tästä syystä on käytettävä uart2 kirjastoa uart-kirjaston sijaan. Kirjasto vaihdettiin ja ohjelma käytiin uudelleen läpi muokaten uart:n käyttöön liittyvät funktiokutsut uutta kirjastoa vastaaviksi. Testeissä kuitenkin huomattiin, että valikkoa ei edelleenkään saada näkyviin näytölle. Ongelmaa lähdettiin rajaamaan lisäämällä sarjakommunikoinnin alustus heti ohjelman alkuun, ja tulostamalla testirivi uart:n kautta sarjaporttiin. Tämä onnistuin, joten vika ei llut itse sarjaliikenteessä. Testiprinttien avulla vikaa lähdettiin etsimään, mutta sitä ei tuntunut löytyvän. Lopulta laadittiin kokonaan erillinen testiohjelma, jolla yritettiin etsiä vian lähdettä. Pitkällisen testaamisen jälkeen huomattiin, että ohjelma alustaa itsensä satunnaisin väliajoin ennen kuin valikko ehtii tulostua näytölle. Kun alustuksen lähdettä alettiin etsiä, huomattiin että se aiheutuu EEPROM:n käsittelyn jälkeen. Lopulta google:n avulla selvisi, että käytetyssä prosessorissa on rautatason bugi, joka aiheuttaa hallitsemattomia keskeytyksiä tietyilla optimointimoodeilla EEPROM:a käsiteltäessä. Ongelma hävisi, kun EEPROM kirjasto vaihdettiin korjattuun versioon. Aiemmassa versiossa käytetystä voima-anturista johtuen ohjelma ei ollut täysin yhteensopiva potentiometrianturin kanssa, joten lukurutiiniin piti tehdä muutoksia. Ohjelmaa muutettiin niin, että

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen S14 09 Sisäpeltorobotti AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt Antti Kulpakko, Mikko Ikonen 1. Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on toteuttaa ohjelmisto sisäpeltorobottiin seuraavien

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A11-17 Ikäihmisten kotona asumista tukevien järjestelmien kehittäminen Väliraportti Joonas Aalto-Setälä Ossi Malaska 1. Projektin tavoitteet Projektin

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja.

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja. Liikennevalot Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Liikennevalon toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle. Ledit ja muut komponentit asetetaan koekytkentälevylle. Arduino toimii laitteen aivoina.

Lisätiedot

Elektroniikkalajin semifinaalitehtävien kuvaukset

Elektroniikkalajin semifinaalitehtävien kuvaukset Elektroniikkalajin semifinaalitehtävien kuvaukset Kilpailija rakentaa ja testaa mikrokontrollerilla ohjattavaa jännitereferenssiä hyödyntävän sovelluksen. Toteutus koostuu useasta elektroniikkamoduulista.

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Väliaikaraportti. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS Syksy 2013

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Väliaikaraportti. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS Syksy 2013 A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Väliaikaraportti Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 22.10.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Rakennusohjeet Rakenna kaksoissäleveräjä ja veräjätolpat

Rakennusohjeet Rakenna kaksoissäleveräjä ja veräjätolpat Rakennusohjeet Rakenna kaksoissäleveräjä ja veräjätolpat Kaunis kaksoisveräjä, joka on vieläpä helppo rakentaa. Eikös kuulostakin täydelliseltä? Työläin vaihe on asentaa tolpat, mutta sekään ei ole erityisen

Lisätiedot

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä 1 DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä JK 23.10.2007 Johdanto Harrasteroboteissa käytetään useimmiten voimanlähteenä DC-moottoria. Tämä moottorityyppi on monessa suhteessa kätevä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Mikko Kontiainen Avainnauhojen testaus

Mikko Kontiainen Avainnauhojen testaus Mikko Kontiainen 23.5.2016 Avainnauhojen testaus Tullilaboratorio testasi 10 avainnauhan kestävyyttä Tukesin tutkimuspyyntönä. Tarkoitus oli selvittää kuinka suuren voiman avainnauhat kestäisivät, kun

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Rotork-toimilaitteet Yksi toimilaitetekniikan johtavista valmistajista Rotork on luotettava ja tuotteet ovat pitkälle kehitettyjä. Rotorkilla on yli neljänkymmenen

Lisätiedot

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen 1 AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen Projektisuunnitelma Tommi Salminen, Hanna Ukkola, Olli Törmänen 19.09.2014 1 Projektin

Lisätiedot

Puhdasta joka käänteessä

Puhdasta joka käänteessä BR 35 /12 C Puhdasta joka käänteessä Yhdistelmäkone BR 35/12 C Ennennäkemätön ketteryys Koskaan aikaisemmin ei ole siivouskone ollut yhtä ketterä ja kevyt ohjata - Berliinin CMS-messuilla palkittu BR 35/12

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilahälytin Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Hälyttimen toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle.

Lisätiedot

1. Juota vastukset R1 (47ohm tai 33ohm) ja R3 (15ohm) paikoilleen.

1. Juota vastukset R1 (47ohm tai 33ohm) ja R3 (15ohm) paikoilleen. Asennusohje. Jarrunsäätökytkimen valmistelut: 0. Avaa kytkimen kiinnitysmutteri, poista prikka ja aseta rajoitin kynsi asentoon 10. Varmista, että kytkin ei ole siinä asennossa. Nyt kytkimestä tulisi löytyä

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Teräspalo-luukkujen FQ HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Tämän luukun asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tulee noudattaa useita varotoimia. Turvallisuussyistä kannattaa huomioida alla mainitut varoitukset

Lisätiedot

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm -runko 25 tonnia Voidaan asentaa työpöydälle tai lisävarusteena saatavalle jalustalle. Työpöytä asennusta varten tarvitaan 1.4 m 2 vapaata tilaa, jalustan kanssa tarvitaan 4 m 2 lattiatilaa. voin -runko

Lisätiedot

AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt A13 10 Radio ohjattavan pienoismallin ohjausjärjestelmän ja käyttöliittymän kehittäminen

AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt A13 10 Radio ohjattavan pienoismallin ohjausjärjestelmän ja käyttöliittymän kehittäminen Väliraportti AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt A13 10 Radio ohjattavan pienoismallin ohjausjärjestelmän ja käyttöliittymän kehittäminen Toni Liski, Konsta Hölttä, Lasse Kortetjärvi

Lisätiedot

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet Kokoamisohjeet suorille parviportaille MSJ-Wood 15.5.2010 www.jussi-portaat.fi Teit erinomaisen valinnan ostaessasi JUSSI-portaan. Ohjeen sisältö: Sisällysluettelo

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE KUNTOPYÖRÄ 903 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖOHJEET ) Malli 903 on tarkoitettu kuntosalien ja kuntoilukeskusten spinning-ryhmille. Siinä on kiinteän rattaan käyttämä vapaaratas, ja sitä saa käyttää vain ammattilaisen

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

Electric power steering

Electric power steering AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Electric power steering Ohjausmoottorin jäähdytys ja ylikuumenemisen esto Väliraportti 15.10.2014 Työn ohjaaja: Ville Matikainen Tekijät: Samppa

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

LUMA SUOMI -kehittämisohjelma LUMA FINLAND -utvecklingsprogram LUMA FINLAND development programme Ohjelmointia Arduinolla

LUMA SUOMI -kehittämisohjelma LUMA FINLAND -utvecklingsprogram LUMA FINLAND development programme Ohjelmointia Arduinolla Ohjelmointia Arduinolla Kyösti Blinnikka, Olarin koulu ja lukio LUMA-keskus Aalto Mikä on Arduino? Open Source Electronics Prototyping Platform Arduino on avoimeen laitteistoon ja ohjelmistoon perustuva

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle

A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Lassi Seppälä Johan Dahl Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Projektityön tavoite

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

WB-työpöydät. 5years. 2years

WB-työpöydät. 5years. 2years WB-työpöydät WB-työpöydät on suunniteltu vaativiin kokoonpanoympäristöihin. Pöytien perusajatuksena on yksinkertaisuus ja hyvä ergonomia, joiden ansiosta yksittäisen työpöydän voi muokata useisiin eri

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen FYSIIKKA Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille - Laskutehtävien ratkaiseminen - Nopeus ja keskinopeus - Kiihtyvyys ja painovoimakiihtyvyys - Voima - Kitka ja kitkavoima - Työ - Teho - Paine LASKUTEHTÄVIEN

Lisätiedot

XTR ONE -KUNTOPYÖRÄ 91024

XTR ONE -KUNTOPYÖRÄ 91024 TR ONE -KUNTOPYÖRÄ 91024 Turvallisuusohjeet * Neuvottele lääkärisi kanssa ennen harjoitusohjelman aloittamista saadaksesi harjoittelusta parhaan mahdollisen hyödyn. * Varoitus: vääränlainen/ylenpalttinen

Lisätiedot

CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE 9004 CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE KÄYTTOOHJEET ) Casall XTR700 -malli on tarkoitettu kuntosalien ja kuntoilukeskusten Indoor Bike -ryhmille sekä kotikäyttöön. Siinä on kiinteän rattaan käyttämä

Lisätiedot

KESKITY! KÄYTÄ!! VAARA- ALUE ÄLÄ HÄIRITSE SORVAAJAA!! S O R V A U S. Jos ajatuksesi harhailevat, työturvallisuus ja työn laatu kärsivät.

KESKITY! KÄYTÄ!! VAARA- ALUE ÄLÄ HÄIRITSE SORVAAJAA!! S O R V A U S. Jos ajatuksesi harhailevat, työturvallisuus ja työn laatu kärsivät. Koneiden taulut: SORVI RECORD 1 S O R V A U S KESKITY! Jos ajatuksesi harhailevat, työturvallisuus ja työn laatu kärsivät. KÄYTÄ!! VAARA- ALUE ÄLÄ HÄIRITSE SORVAAJAA!! Koneiden taulut: SORVI RECORD 2 K

Lisätiedot

Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut

Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut Korjaustyöt Syksy 2011 Talvi 2012 Tuija Väli-Torala Mirva Kleemola Katariina Sommarberg 1 JOHDANTO Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivujen korjauksia

Lisätiedot

Toimittaja. Sijainti Eisenberg, Saksa Perustettu 1897 Työntekijöitä 270. www.oem.fi 6:2

Toimittaja. Sijainti Eisenberg, Saksa Perustettu 1897 Työntekijöitä 270. www.oem.fi 6:2 Toimittaja Sijainti Eisenberg, Saksa Perustettu 1897 Työntekijöitä 270 www.oem.fi 6:2 Sarja B Johdanto sivu 6:4 Tekniset tiedot sivu 6:5 Sarja B6, 6/24-napaiset sivu 6:6 Sarja B10, 10/42-napaiset sivu

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Virtaustekniset suoritusarvot ja s

Virtaustekniset suoritusarvot ja s Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. FT Ari Viinikainen

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. FT Ari Viinikainen TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op FT Ari Viinikainen Tietokoneen rakenne Keskusyksikkö, CPU Keskusmuisti Aritmeettislooginen yksikkö I/O-laitteet Kontrolliyksikkö Tyypillinen Von Neumann

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

TAITAJA 2006 ELEKTRONIIKKAFINAALI

TAITAJA 2006 ELEKTRONIIKKAFINAALI TUOMARIN KAPPALE TEHTÄVÄ 1 Tehtävän kuvaus: Osio 1, 20 p Rakentelu veroboard (nauha) -koekytkentälevylle Tehtävän maksimipisteet: 25p Rakenna piirikaavion mukainen jännitetasojen ilmaisinkytkentä (kuva

Lisätiedot

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka";

Lisätiedot

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C KANSIO 3 VÄLI 5 ESITE 3 Veloduct Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Yleistä DMAC/DMAK vastakkain kääntyvine

Lisätiedot

Dokumentaatio. Fiat Stilo MW 130

Dokumentaatio. Fiat Stilo MW 130 Dokumentaatio Fiat Stilo MW 130 Master 7 Kimmo Kolkka sisällysluettelo: 4.1.1 Laitteisto ja virtakaavio: 3 4.1.2 Piilotetut komponentit: 4 4.1.3 Piilotetut johdotukset: 9 4.2.1 Sulakkeet: 29 4.2.2 Johtoliitokset:

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

(Kuva2) (Kuva 3 ja 4)

(Kuva2) (Kuva 3 ja 4) Navigointi (Kuva1) Perinteisestä ohjelmasta poiketen, GIMP käyttöliittymä muodostuu useasta ikkunasta. Siinä on pääikkuna, joka sisältää työstettävän kuvan sekä ylärivin dropdown valikkoina kaikki ohjelman

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje. Polanor Oy

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje. Polanor Oy Liukuovijärjestelmä PLK Asennusohje Polanor Oy Liukuovijärjestelmä PLK on tarkoitettu sisäkäyttöön ja kevyiden liukuvien väliovien ripustukseen. Järjestelmän avulla voidaan korvata levystä tai puusta valmistetut

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen.

ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen. ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen. X.X.2015 Tehtävä 1 Bipolaaritransistoria käytetään alla olevan kuvan mukaisessa kytkennässä, jossa V CC = 40 V ja kuormavastus

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

IRROITA SYDÄN. Pulmapeli. BLÄUER 2003 versio ja laita takaisin jos osaat...

IRROITA SYDÄN. Pulmapeli. BLÄUER 2003 versio ja laita takaisin jos osaat... IRROITA SYDÄN ja laita takaisin jos osaat... Pulmapeli BLÄUER 2003 versio 1.05 WWW.KASITYO.COM 1. TYÖN TAVOITE Valmistamme metallisen pulmapelin, jossa tarkoituksena on ottaa sydän pois ja laittaa se takaisin

Lisätiedot

WGS - Quick-Lock-pikavaihtojärjestelmä

WGS - Quick-Lock-pikavaihtojärjestelmä B:01 WGS Quick-Lock-pikavaihtojärjestelmän etuja WGS Quick-Lock-järjestelmä koostuu kahdesta osasta. Yksi osa (WGS QLRD) asennetaan robottiin ja toiseen osaan (WGS-QLGD) rakennat tarttujasi. Tarttujan

Lisätiedot

KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK

KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK Sisällys 1. InnoGP CO 2 Dragsters muotoiluprojekti... 3 2. InnoGP kisakonsepti, CO 2 Dragsterit teknologiakasvatuksessa... 3 3. CO 2 Dragsterit muotoiluprojekti... 4 4.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Kuva 1 ER1 Kuva 2 ER3 ETPS-EI on kantikas palopelti jota on saatavilla moottori- ja sulakemallina. Pellin vaippa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja sulkupelti

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Operaatiovahvistimen vahvistus voidaan säätää halutun suuruiseksi käyttämällä takaisinkytkentävastusta.

Operaatiovahvistimen vahvistus voidaan säätää halutun suuruiseksi käyttämällä takaisinkytkentävastusta. TYÖ 11. Operaatiovahvistin Operaatiovahvistin on mikropiiri ( koostuu useista transistoreista, vastuksista ja kondensaattoreista juotettuna pienelle piipalaselle ), jota voidaan käyttää useisiin eri kytkentöihin.

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1

Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Kalle Hyvönen Työ tehty 1. joulukuuta 008, Palautettu 30. tammikuuta 009 1 Assistentti: Mika Torkkeli Tiivistelmä Laboratoriossa tehdyssä ensimmäisessä kokeessa

Lisätiedot

JahtiJakt Prestige Taljajousi Asennettu ja peruskohdistettu setti

JahtiJakt Prestige Taljajousi Asennettu ja peruskohdistettu setti JahtiJakt Prestige Taljajousi Asennettu ja peruskohdistettu setti Ostamasi taljajousisetti on lähes käyttövalmis. Jouseen on tehty valmiiksi seuraavat työvaiheet: 1. Taljajousen camit on säädetty ja ajoitettu

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot