Käämikytkimet tyyppiä UCG, UCL, UCC ja UCD varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Korjausopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käämikytkimet tyyppiä UCG, UCL, UCC ja UCD varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Korjausopas"

Transkriptio

1 Käämikytkimet tyyppiä UCG, UCL, UCC ja UCD varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Korjausopas 1ZSE fi, Rev. 6,

2 Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme ja sen sisältöä ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä käyttää mihinkään luvattomaan tarkoitukseen. Kiellon rikkominen johtaa syytteeseen.

3 Käytännön suosituksia ABB Components kehoittaa ottamaan tarkoin huomioon seuraavat asiat käämikytkimien huolto- ja korjaustöissä. Mikäli käämikytkimessä tai moottoriohjaimessa on vakava mekaaninen tai sähköinen vika, ota ennen korjauksen aloittamista yhteys ABB Componentsiin. Varmista ennen kuin aloitat mitään työtä, että työn tekevät henkilöt ovat lukeneet ja täysin ymmärtäneet korjaukseen liittyvät dokumentit, jotka on toimitettu laitteen mukana. Välttääksesi laitteen vahingoittumisen älä koskaan ylitä toimintarajoja, jotka on määritetty toimitetuissa dokumenteissa ja arvokilvissä. Älä tee muutoksia laitteeseen ennen kuin otat yhteyttä ABB Componentsiin. Noudata aina paikallisia ja kansainvälisiä sähköasennusmääräyksiä. Käytä vain tehtaan hyväksymiä vaihto-osia ja työtapoja., ja HUOMAUTUS sisältää sellaista tietoa, jonka huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman. Näin esitetty sisältää sellaista tietoa, jonka huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa laitteen vahingoittumisen. HUOMAUTUS: HUOMAUTUS sisältää lisätietoa, joka auttaa kuvatun työn suorittamisessa. Varotoimenpiteet ABB Components suosittelee, että vain ammattitaitoiset käämikytkimien huoltomekaanikot suorittaisivat korjaustöitä. ABB Components suosittelee, että vain ABB Componentsin kouluttamat huoltomekaanikot suorittavat koskettimien vaihdot. iii

4 Ennen mihinkään työhön ryhtymistä käämikytkimessä: Varmista, että muuntaja on kytketty irti verkosta ja että työmaadoitus on tehty kunnolla. Hanki allekirjoitettu lupa vastaavalta käytönvalvojalta. Ennen mihinkään työhön ryhtymistä on luettava ja ymmärrettävä tarvittavat tekniset dokumentit ja noudatettava aina tässä ohjeessa kuvattuja menettelytapoja. Ennen mihinkään työhön ryhtymistä käämikytkimessä pane LÄHI/KAUKO kytkin mottoriohjaimessa asentoon 0. Lisäksi on suositeltavaa sulkea moottoriohjaimen ovi ja lukita se riippulukolla siksi aikaa, kun työt käämikytkimessä ovat käynnissä. Avaimen pitää olla työn suorittajan hallussa. Näin tehden vältetään odottamaton moottoriohjaimen käynnistäminen. Ennen minkään työn aloittamista moottoriohjaimen sisällä aputehon syöttö täytyy katkaista. Ota huomioon, että moottori, kontaktorit ja lämmityselementti voivat saada energiansa eri syöttöjen kautta. Tiedosta liukkauden riski, joka johtuu vuotaneesta öljystä, esimerkiksi työskenneltäessä muuntajan kannella. Käytön aikana Pieniä määriä räjähtäviä kaasuja tulee aina ulos huohottimesta. (=ilmankuivain, joko yksi- tai kaksisuuntainen). Varmista ettei avotulta, kuumia pintoja tai kipinöintiä esiinny välittömästi huohottimen (ilmankuivaimen) lähellä. Jos tehon syöttö katkeaa käämikytkimen toimiessa, toiminto jatkuu loppuun, kun teho kytkeytyy taas päälle. iv

5 Käsikampea ei saa työntää paikalleen sähköisen ohjauksen aikana. Jos käämikytkin ei ole täsmälleen säätöasennossaan, kun käsikampi vedetään ulos, moottoriohjain käynnistyy ohjaten kytkimen tarkasti oikeaan asentoon, jos tehon syöttö on kytkettynä. Painereleen laukaistessa noudata tämän oppaan kappaleessa "Painerele" olevia ohjeita. Öljynkäsittelyn yhteydessä Käyttämätön muuntajaöljy on lievästi haitallista. Käyttämättömän lämpimän öljyn höyryt saattavat ärsyttää hengityselimiä tai silmiä. Pitkä ja toistuva ihokontakti muuntajaöljyyn tekee ihon erittäin kuivaksi. Käytetty käämikytkimien tehokytkimien ja tehovalitsimien säiliöiden öljy sisältää haitallisia aineita. Höyryt ovat hengityselimiä ja silmiä ärsyttäviä ja syttyvät erittäin helposti palamaan. Käytetty muuntajaöljy saattaa olla myös syöpää aiheuttavaa. Vältä öljykontaktia niin paljon kuin mahdollista ja käytä öljytiiviitä suojakäsineitä, kun käsittelet öljyä. Ensiapu: Ihokontakti: Silmäroiskeet: Nieleminen: Pese kädet. Käytä käsivoidetta kuivumisen estämiseen. Huuhdo silmät puhtaalla vedellä. Juo vettä tai maitoa. Vältä oksentamista. Ota yhteys lääkäriin. Kerää käytetty öljy tynnyreihin. Öljyjäämät ja siivous: Öljy on imeytettävä imeytysaineeseen. Öljyn käsittely on ympäristöriski. Tulipalo: Tuli pitää sammuttaa käyttäen jauhetta, vaahtoa tai hiilihappoa. Älä täytä käämikytkintä öljyllä, jos muuntajan säiliössä on tyhjö, mutta käämikytkimessä ei ole. Älä täytä muuntajan säiliötä öljyllä, jos käämikytkimessä on tyhjö, mutta muuntajan säiliössä ei ole. v

6 Jätä kaasutyyny öljypinnan päälle tehokytkimen säiliössä. HUOMAUTUS: Tarkista öljytaso kuukauden kuluttua täyttämisestä. On tavallista, että öljytaso paisuntasäiliössä alenee johtuen kaasun imeytymisestä öljyyn tehokytkimen kaasutyynystä, jos käämikytkin ei ole käytössä. Palauta kaasutyyny ja öljytaso kohdan 3.3 mukaisesti. Kun tehokytkimen säiliössä käytössä ollut öljy pumpataan pois, on käytettävä johtavia ja maadoitettuja putkia ja letkuja, jotta vältetään räjähdysriski, jonka aiheuttavat kaasut, joita on syntynyt kipinöinnin seurauksena käytön aikana. Tehokytkimen säiliössä oleva öljy voi olla kuumaa. Ole varovainen! Varo, ettei kosteaa ilmaa pääse sisään, kun öljyä tyhjennetään. Jos ympäristön ilma on kosteaa, anna ilman virrata sisään hitaasti ilmankuivaimen kautta parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi. Öljypinnan yläpuolella on aina räjähtäviä kaasuja sisältävä kaasutyyny. Nämä kaasut jäävät tehokytkimen säiliöön, kun öljy tyhjennetään pois. Avotulta, kuumia pintoja ja kipinöintiä ei saa esiintyä läheisyydessä, kun yläosan kansi avataan. Tiivisteiden asennus Tiivistepintojen ja tiivisteiden pitää olla puhtaita ja vahingoittumattomia. Tiivisteellä varustettujen liitosten ruuvit täytyy kiristää aloittaen pienellä kiristysmomentilla vuoronperään liitoksen vastakkaisilta puolilta kiertäen näin liitos useita kertoja ympäri kunnes saavutetaan lopullinen suositeltava kiristysmomentti, joka on annettu tämän oppaan kappaleessa 1.6 Kiristysmomentit. Öljyntäytön jälkeen Kytke jännite muuntajaan vasta, kun on kulunut vähintään kolme tuntia öljyntäytöstä normaalissa ilmanpaineessa. Tämä odotusaika on tarpeen sen takia, että ilmakuplat ehtivät hävitä pois. vi

7 Sisällysluettelo 1 Johdanto Yleistä Korjausluokat Valmistusnumero Varaosaluettelo Huolto-opas Kiristysmomentit 12 2 Vianhaku Käämikytkin Painerele Moottoriohjain Ohjausjärjestelmä Tehonsyöttöjärjestelmä Muut sekalaiset 17 3 Korjaukset ja säädöt Käämikytkimen vaihdelaatikon vaihto tai vaihdelaatikon O-renkaiden vaihto Yleistä Tarvittavat työkalut Tarvittavat tarvikkeet ja varaosat Työjärjestys Tehokytkimen säiliön kannen tiivisteen vaihto Yleistä Tarvittavat työkalut Tarvittavat tarvikkeet ja varaosat Työjärjestys Ilmatyynyn muodostaminen Yleistä Tarvittavat varusteet Työjärjestys Moniasentoisen kytkimen vaihto tai lisäys (vain BUL:ssa) Yleistä Tarvittavat työkalut Työjärjestys Tehokytkimen tutkiminen painereleen laukaisun jälkeen Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet Työjärjestys Painereleen testaus Painereleen vaihto Yleistä Tarvittavat työkalut Tarvittavat varaosat Työjärjestys 35 7

8 8

9 1 Johdanto 1 Johdanto 1.1 Yleistä ABB Componetsin valmistamia UC-rakenteisia käämikytkimiä on kehitetty monia vuosia maksimaalisen luotettavuuden saavuttamiseksi. Yksinkertaisen ja lujan rakenteen ansiosta käämikytkimen käyttöikä on yhtä pitkä kuin muuntajan. Häiriöttömän käytön vaatima huoltotarve on minimoitu. Huoltoa vaativia osia ovat vain koskettimet, jotka voi olla tarpeen vaihtaa käyttöiän aikana, eristysöljy ja moottoriohjainmekanismi. Rakenne mahdollistaa erinomaisen pääsyn kaikkiin kohteisiin tarkastuksen ja huollon tekemiseksi nopeasti ja helposti. Käämikytkimet tyyppiä UC sijoitetaan muuntajasäiliön sisälle. Moottoriohjaimet tyyppiä BUE tai BUL kiinnitetään muuntajasäiliöön ja yhdistetään käämikytkimeen käyttäen ohjausakseleita ja kartiohammasvaihdetta, katso kuvat 1 ja Korjausluokat UC-rakenteisten käämikytkimien korjaukset jaetaan kahteen kategoriaan: Korjaukset. Korjauksilla tarkoitetaan kuluneiden,- tai niiden osien, joiden käyttöikä on lopussa, vaihtamista. Muutokset. Muutokset ovat ABB Componentsin esittämiä toimenpiteitä, jotka lisäävät entisestään toimintavarmuutta ja pidentävät laitteen käyttöikää. Muutokset jaetaan kahteen ryhmään: Välittömät muutokset, jotka pitää toteuttaa niin pian kuin mahdollista. Rutiinimuutokset, jotka pitää toteuttaa normaalin määräaikaishuollon yhteydessä. 9

10 1 Johdanto Painejouset Vaihdelaatikko, jossa asennonosoitin Tiiviste Liitäntä kaasurelettä varten Eristysakseli Tehokytkinsäiliö Valmistusnumero Maadoitusliitin Purkaussuojarengas Kansi Tyhjennys- ja öljynäytteenottoventtiili Nostosilmukka Painerele ja testausventtiili Yläosa Purkaussuojarengas Tyhjennys- ja öljynäytteenottoputki Eristyslieriö Tehokytkin Askelvastukset Kiinteät ja liikkuvat koskettimet Valmistusnumero Kohdistuspuikot Pistokoskettimet Johtimet valitsimelta Prosessoinnissa käytettävä venttiili Alaosa Purkaussuojarengas Tehokytkimen ohjauskiekko Virtaliitin Valitsin Välivaihde Maltanvaihde Valmistusnumero Vaihtovalitsin Eristystangot, joissa kiinteät koskettimet Liikkuvat vaihtovalitsimen koskettimet Johtimet tehokytkimelle Virtakollektori Purkaussuojarengas Liikkuvat hienovalitsimen koskettimet Kuva 1. Käämikytkimen tyyppiä UC yleinen rakenne (kuvassa UCL) 10

11 1 Johdanto 1.3 Valmistusnumero Otettaessa yhteyttä ABB Componentsiin teknisien ohjeiden saamiseksi korjausten avuksi tai tilattaessa tarvittavia varaosia täydellisiä korjauksia varten, täytyy tietää käämikytkimen valmistusnumero. Valmistusnumero on löydettävissä seuraavista paikoista: Moottoriohjaimen arvokilpi (kuva 2) Tehokytkinsäiliö (kuva 1) Tehokytkin (kuva 1) Valitsin (kuva 1). Jos käämikytkimen valmistusnumero ei ole saatavilla, muuntajan valmistusnumeroa voi käyttää (koskee vain ABB Transformers, Ludvika, Sweden, valmistamia muuntajia). HUOMAUTUS: Toinen näistä valmistusnumeroista täytyy mainita kaikessa kirjeenvaihdossa tai telefaksisanomissa ja puhelinyhteyksissä ABB Componentsin kanssa. Väärän valmistusnumeron käyttö voi aiheuttaa viivytyksiä. Valmistus No. FM_00200 BUL FM_00006 BUE Kuva 2. Arvokilpi 1.4 Varaosaluettelo Korjausopas ei sisällä tietoja varaosista ja kuinka niitä tilataan. Varaosien suhteen viittaamme dokumenttiin 1ZSE Varaosaluettelo käämikytkimille tyyppiä UC, jotka on varustettu moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL. Varaosaluettelossa on myös useita hajotuskuvia, jotka voivat olla suureksi avuksi korjauksia tehtäessä. 11

12 1 Johdanto 1.5 Huolto-opas UC tyyppisten käämikytkimien tarkastus ja kunnostus suoritetaan asianomaisen huolto-oppaan ohjeiden mukaisesti. Huolto-opasta tarvitaan, koska tässä oppaassa on viittauksia siihen. 1.6 Kiristysmomentit Metallisille ruuviliitoksille suositellaan seuraavia kiristysmomentteja: M6, 10 Nm ±10 % M8, 24,5 Nm ±10 % M10, 49 Nm ±10 % M12, 84 Nm ±10 % ei-metallisille ruuviliitoksille: M10, 9 Nm ±10 % M12, 13 Nm ±10 % M16, 22 Nm ±10 % mikäli tässä oppaassa ei ole toisin määrätty. 12

13 2 Vianhaku 2 Vianhaku Tässä kappaleessa annetaan pääasiassa ohjeita vian paikallistamista varten. Ohjeet vian korjaamista, osien vaihtoa jne. varten sisältyvät kappaleeseen 3, Korjaus ja säätö. 2.1 Käämikytkin Vikatilanne Vianhakutoimenpiteet Öljypinnan nousu käämikytkimen paisunta- säiliössä saattaa olla osoitus siitä, että tehokytkimen säiliön ja muuntajan säiliön välillä on vuoto. Varmista, että syynä ei ole ylitäyttö käyttöönoton tai huollon yhteydessä. Tämä voidaan tarkistaa säätämällä öljytaso muuntajan dokumentaation mukaisesti ja tarkistamalla öljytaso uudelleen jonkin ajan kuluttua. Hälytys öljytason ylärajan ylityksestä Öljytaso liian alhaalla paisuntasäiliössä Painerele laukaisee 1. Tarkista, ettei ole vuotoja. 2. Jos vuotoja ei löydy, kaasutyyny on liuennut öljyyn ja se pitää palauttaa takaisin. Noudata ohjeita, jotka ovat tämän oppaan kohdassa 3.3. Katso kohta Painerele tästä oppaasta. 13

14 2 Vianhaku 2.2 Painerele Jos muuntaja kytketään takaisin verkkoon suojareleen laukaisun jälkeen niin, ettei tehokytkintä nosteta ylös säiliöstään ja tutkita huolellisesti ja korjata mahdollisia vaurioita, voi seurauksena olla vakavia vaurioita käämikytkimessä ja muuntajassa. Vikatilanne Painerele on laukaissut normaalin käytön aikana. Vianhakutoimenpiteet 1. Tutki tehokytkin tämän oppaan kohdan 3.5 Tehokytkimen tutkiminen painereleen laukaisun jälkeen" mukaisesti. Jatka toimenpiteillä 2 ja 3, jos mitään vikaa ei löydy. 2. Suorita painereelle tämän oppaan kohdan 3.7 Painereleen testaus mukainen testaus 3. Käämikytkin on nyt valmis otettavaksi käyttöön. Ohjekilpi Venttiilin vipu Liitäntämutteri Testausliitäntä (R 1/8 ) TC_00264 Kuva 3. Painerele 14

15 2 Vianhaku 2.3 Moottoriohjain Ohjausjärjestelmä Vikatilanne LÄHI tai KAUKO ohjaus ei ole mahdollista. Vianhakutoimenpiteet 1. LÄHI ohjaus ei ole mahdollista, kun ohjaus valintakytkin on asennossa KAUKO tai 0 ja KAUKO ohjaus ei ole mahdollista, kun ohjaustavan valintakytkin on asennossa LÄHI tai Tarkista tehonsyöttö ohjauspiireille ja moottorille. 3. Tarkista, ettei moottorin suojakytkin ole lauennut. 4. Tarkista, ettei hätäpainike ole alaspainettuna. Vapauta se kääntämällä sitä myötäpäivään ja kuittaa moottorin suojakytkin. 5. Tarkista, ettei läpiajon suoja ole lauenneena. Kuittaa se asettamalla LÄHI/KAUKO kytkin asentoon 0 ja sitten takaisin entiseen asentoon ja kuittaa sen jälkeen moottorin suojakytkin. 6. Jos mottoriohjain on ohjattu käsikammella mekaanista rajaestettä vasten, veivaa mootoriohjain takaisin ääriasennon kohdalle. Käämikytkin tekee 1. Tarkista, että pitokoskettimet päästävät toiminnon useamman säätöaskeleen jälkeen. kuin on määrä tai ajaa päin rajaestettä. Jännite on hengenvaarallinen! 2. Tarkista, että NOUSEE- ja LASKEE-kontaktorit toimivat asianmukaisesti (katso piirikaaviosta, kuva 4 tai vastaava kuva 6, ja koskettimien ajoituskaavio, kuva 5( tai vastaava kuva 7). BUE: 3. Tarkista, että jarrulevy pysähtyy keskiasentoonsa ± 25 asteen tarkkuudella. Tietoa siitä kuinka jarrua säädetään saat Huolto-oppaasta. 4. Tarkista, että käynnistyskoskettimet toimivat oikein (katso piirikaavio ja koskettimien ajoituskaavio). 15

16 2 Vianhaku Vikatilanne Vianhakutoimenpiteet BUL: 3. Tarkista, että jarrun varren rulla pysähtyy keskelle nokkapyörän lovea. Tietoa siitä kuinka jarrua säädetään saat Huolto-oppaasta. Kaukoasennonosoitin näyttää väärää asentoa tai sille ei tule signaalia. 1. Jos mittausvahvistin on käytössä: Säädä mittausvahvistimen ulostulosignaalia sen kahdesta säätöruuvista. Jos vika ei häviä, toimi seuraavasti: Jännite on hengenvaarallinen! Mittaa mittausvahvistimen ulostulosignaali kaikissa asennoissa. Signaalin tulisi nousta lineaarisesti ylimpään asentoon mentäessä. Jos signaalia ei tule lainkaan, tarkista mittausvahvistimen syöttö ja asentolähetin. Tarkista, että signaali saapuu asennon osoittimelle asti. 2. Mittaa resistanssi asentolähettimen liittimistä kaikissa asennoissa sekä nousevalla että laskevalla ohjauksella. Ennen minkään työn aloittamista moottoriohjaimen sisällä aputehon syöttö täytyy katkaista. Ota huomioon, että moottori, kontaktorit ja lämmityselementti voivat saada energiansa eri syöttöjen kautta. BUE: 3. Tarkista, ettei moniasentoisen kytkimen kosketinlevyssä ja varressa ole likaa tai oksidia. Tarkista liikkuvan kosketinvarren kosketus kaikissa asennoissa. 16

17 2 Vianhaku Tarkista moniasentokytkimen liikkuvien koskettimien joustovara Tietoa siitä kuinka joustovara säädetään saat Huolto-oppaasta. BUL: 3. Jos resistanssiarvot ovat vääriä, vaihda asentolähetin. Katso oppaan kohdasta Tehonsyöttöjärjestelmä Vikatilanne Vianhakutoimenpiteet Kolmivaiheinen moottori Vaihda tehonsyötön kahden vaiheen paikkaa pyörii vuoronperään taakse- keskenään. ja eteenpäin, mutta käämikytkin ei vaida asentoa. Jännite on hengenvaarallinen! Muut sekalaiset Vikatilanne Korroosiota ja/tai tiivistynyttä kosteutta moottoriohjaimen kaapissa. Vettä moottoriohjaimen kaapissa. Vianhakutoimenpiteet 1. Tarkista, että kuivauslämmitin toimii. Katso lämmittimestä Huolto-oppaasta. 2. Tarkista, etteivät tuuletusaukot ole olleet tukossa. 1. Säädä tarvittaessa kaapin oven saranoita. 2. Vaihda kaapin oven tiiviste. 17

18 18 fm_00236 MOOTTORIOHJAIN MOOTTORIN SYÖTTÖ 2 Vianhaku Käytä käämikytkimesi mukana toimitetun piirikaavion tietoja ko. käämikytkimen yhteydessä. Kuva 4. Standardipiirikaavio BUE NOUSEE LASKEE KAUKO LÄHI NOUSEE LASKEE YLEMPI SÄÄTÖ- ASENTO ALEMPI SÄÄTÖ- ASENTO KÄYTTÄJÄN MAADOITETTAVA OHJAUSPIIRIN SYÖTTÖ LÄMMITTIMEN JA VALAISIMEN SYÖTTÖ 1) Jatkamiskosketin on mukana vain, jos käämikytkimessä on ohiajoasentoja. Suljettuna, kun käämikytkin on ohiajoasennon kohdalla.

19 MOOTTORIOHJAIMEN KÄSIKAMMEN KIERROKSET AS. NOUSEE -TOIMINTO AS. AS. LASKEE -TOIMINTO AS. Kuva 5. Koskettimien ajoituskaavio BUE KOSKETIN YLEMPI ÄÄRI- ASENTO ALEMPI ÄÄRI- ASENTO 1 Ohjauksen valintakytkin, Lähi 0 Kauko 2 Ohjauskytkin, Nousee 0 Laskee 3 Kontaktori, nousee 4 Kontaktori, laskee 5 Nokkakytkin 1 2 Käynnistyskosketin 6 Nokkakytkin 1 2, 3 4 Pitokosketin 5 6, 7 8 Lukituskosketin 9 10, Apukosketin 13 14, Apukosketin 7 Moottori 8 Nokkakytkin (Rajakytkin) 8.1: Alempi säätöasento 8.2: Ylempi säätöasento 11 Lukituskytkin, avoin kun käsikampi on paikallaan 12 Kuivauslämmitin 14 Asentolähetin, potentiometri 15 Ohiajokosketin 19 Moottorin suojakytkin 21 Kontaktori, askellustoiminto 36 Kaapin valo 37 Ovikytkin 43 Aikarele, läpiajosuojaus 51 Painonappi, Hätäpysäytys Kauko-ohjaus Lähiohjaus Nousee -toiminto Suojamaadoitus Laskee -toiminto 19 fm_00237 ASENNONVAIHTOTOIMINTO Kampi 2 Vianhaku

20 20 fm_00238 MOOTTORIOHJAIN MOOTTORIN SYÖTTÖ 2 Vianhaku Käytä käämikytkimesi mukana toimitetun piirikaavion tietoja ko. käämikytkimen yhteydessä. Kuva 6. Standardipiirikaavio BUL NOUSEE LASKEE KAUKO LÄHI NOUSEE LASKEE YLEMPI SÄÄTÖ- ASENTO ALEMPI SÄÄTÖ- ASENTO KÄYTTÄJÄN MAADOITETTAVA OHJAUSPIIRIN SYÖTTÖ LÄMMITTIMEN JA VALAISIMEN SYÖTTÖ 1) Jatkamiskosketin on mukana vain, jos käämikytkimessä on ohiajoasentoja. Suljettuna, kun käämikytkin on ohiajoasennon kohdalla.

21 Kuva 7. Koskettimien ajoituskaavio BUL MOOTTORIOHJAIMEN KÄSIKAMMEN KIERROKSET KOSKETIN AS. NOUSEE -TOIMINTO AS. YLEMPI ÄÄRI- ASENTO AS. LASKEE -TOIMINTO AS. ALEMPI ÄÄRI- ASENTO E1 Kuivauslämmitin E3 Käsilamppu K1 Kontaktori, askellustoiminto K2 Kontaktori, nousee K3 Kontaktori, laskee K6 Aikarele, läpiajosuojaus M1 Moottori Q1 Moottorin suojakytkin S1 Ohjauksen valintakytkin, Lähi 0 Kauko S2 Ohjauskytkin, Nousee 0 Laskee S3 Pito-, lukitus- ja apukoskettimet, Nousee S4 Pito-, lukitus- ja apukoskettimet, Laskee S5 Lukituskytkin, avoin kun käsikampi on paikallaan S6 Rajakytkin, Ylempi säätöasento S7 Rajakytkin, Alempi säätöasento S8 Painonappi, Hätäpysäytys S9 Ovikytkin S14 Asentolähetin, potentiometri S15 Ohiajokosketin Kauko-ohjaus Lähiohjaus Suojamaadoitus Nousee -toiminto Laskee -toiminto Kampi 21 fm_00239 ASENNONVAIHTOTOIMINTO 2 Vianhaku

22 3 Korjaukset ja säädöt 3 Korjaukset ja säädöt 3.1 Käämikytkimen vaihdelaatikon vaihto tai vaihdelaatikon O-renkaiden vaihto Yleistä Nämä ohjeet opastavat sinua kuinka käämikytkimien UCG, UCL ja UCC, UCD yläosassa sijaitseva vaihdelaatikko vaihdetaan. Jos vain tiiviste vaihdetaan, noudata vain tarkoituksenmukaisilta osin näitä ohjeita. Tehtäessä tätä korjausta, on tärkeää, ettei käämikytkintä eikä moottoriohjainta ohjata silloin, kun akselit ovat irrotettuina. Vaihdelaatikossa on pyörivät hammaspyörät. Ole varovainen! Tarvittavat työkalut Normaalit käsityökalut Ruuviavain, jossa on pidennys 8 mm kuusiokoloruuvia varten. Työntömitta Kulmamitta Tarvittavat tarvikkeet ja varaosat Vaihdelaatikko O-rengas (84,1 x 5,7), tyypeille UCG, UCL O-rengas (92,5 x 5,7), tyypeille UCC, UCD Loctite 601 (UCG, UCL) Matalaan läpötilaan sopivaa rasvaa (kuulalaakerirasvaa) GULF-718EP, Mobil-Grease 28, SHELL-Aero Shell Grease 22 tai vastaavaa Moottoriohjaimen lukituslaite (toimitettu yksikön mukana). 22

23 3 Korjaukset ja säädöt Työjärjestys Ennen mihinkään työhön ryhtymistä käämikytkimessä: Varmista, että muuntaja on kytketty irti verkosta ja että työmaadoitus on tehty kunnolla. Hanki allekirjoitettu lupa vastaavalta käytönvalvojalta. Tehokytkimen säiliön öljy voi olla kuumaa. Ole varovainen! Käämikytkin yläpuolelta katsoen Punainen piste Asennonosoitin Asennonosoitin Tarkka asento TC_00257 Kuva 8b. Vaihdelaatikko, UCG, UCC, UCD Toleranssit Ruuvit ja tiivistysaluslaatat Kuva 8a. Vaihdelaatikko, UCL Asennonosoitin TC_00156 Pidikkeet, aluslaatat ja ruuvit Lukituslaite Kuva 8c. TC_

24 3 Korjaukset ja säädöt Tiedosta liukkauden riski, joka johtuu vuotaneesta öljystä, esimerkiksi työskenneltäessä muuntajan kannella. 1. Laske muuntajasta öljyä niin paljon, että öljytaso laskee juuri kannen alapuolelle. Tietoa siitä kuinka öljyä lasketaan pois saat muuntajan dokumentaatiosta. 2. Ohjaa käämikytkintä sähköisesti yksi säätöaskel ja anna sen pysähtyä käyttöasentoon. Pane muistiin käämikytkimen käyttöasento. 3. Ohjaa moottoriohjainta käsikammella muutama aste, jotka ovat tarpeen juuri oikeaan asentoon pääsemiseksi, joka on annettu kohdassa "levyjarru" asianomaisessa huolto-oppaassa. 4. Lukitse moottoriohjain lukituslaitteella, joka on toimitettu yksikön mukana. 5. Poista vaihdettavan vaihdelaatikon kansi. Jos käämikytkin muodostuu useammasta kuin yhdestä samalla moottoriohjaimella ohjatusta yksiköstä, poista kannet kaikista vaihdelaatikoista. Vaihdelaatikot ja muuntaja, kun vaihdelaatikko on poistettu, täytyy suojata vedeltä. Jos on pienikin sateen tai lumipyryn riski, täytyy laittaa jokin suoja päälle. 6. Tarkista, että kaikki yksiköt ovat tarkasti säätöasennoissaan kuvan 8 mukaisesti. Messinkisen hammastetun pyörän aukon pitää olla juuri vaihdelaatikon punaisen pisteen kohdalla kaikissa yksiköissä. Maksimi sallittu poikkeama on esitetty kuvassa 8. Tarkista myös, että kaikki yksiköt ovat samassa käyttöasennossa kuin moottoriohjain. Jos jotain on vialla, olkaa hyvä ja ottakaan yhteys ABB Componentsiin neuvojen saamiseksi. Käämikytkimen ottaminen käyttöön niin, että sitä ei ole kohdistettu ja/tai se on pois asennostaan, merkitsee suurta käämikytkimen ja muuntajan vaurioitumisriskiä. On erittäin tärkeää noudattaa yksityiskohtaisesti seuraavia ohjeita varmistaakseen, että käämikytkin tulee kunnolla linjattua korjauksen jälkeen. Jos käämikytkimestä, jossa on kaksi tai kolme samalla moottoriohjaimella ohjattavaa yksikköä, vaihdetaan useampi kuin yksi vaihdelaatikko, vaihda ne yksitellen alla kuvatulla tavalla. Aloita lähinnä moottoriohjainta olevasta. 7. Avaa sen akselin/niiden akselien, jotka täytyy irroittaa, suojaputkien letkunkiristimet. Työnnä putket sisäkkäin niin, että pääset käsiksi kytkimiin. Ota huomioon missä suunnassa vaihdelaatikko on asennettuna varmistaaksesi uuden vaihteen oikean asennuksen. 24

25 3 Korjaukset ja säädöt 8. UCL: Ruuvaa auki neljä ruuvia (M10, lieriökanta, kuusiokolo 8 mm), joilla vaihdelaatikko on kiinnitettynä, katso kuva 8. Nämä ruuvit on lukittu lukitusnesteellä ja vaativat siten melkoisen suuren avausmomentin. UCG, UCC ja UCD : Ruuvaa auki neljä M10 ruuvia neljästä pidikkeestä, jotka pitävät vaihdelaatikkoa paikallaan. 9. Jos on kaksi akselia, löysää ruuvit toisesta moottoriohjainta lähinnä olevan akselin kytkimestä. Nosta vaihdelaatikko pois, mutta varo akselia/ akseleita, kun se/ne irtoaa/irtoavat vaihdelaatikosta. Jos on kaksi akselia, pidä muistissa kummalle puolelle ne kuuluvat. Varo, ettei irralliset osat putoa muuntajan sisälle vaihdelaatikon aukosta. Käämikytkimen käyttöakselia ei saa päästää pyörimään. 10. Ota pois uuden vaihdelaatikon kansi. 11. Säädä vaihdelaatikko samaan asentoon kuin moottoriohjain ja juuri oikeaan kohtaan kiertämällä akseleita. 12. Vaihdelaatikon akseleissa on pallonmuotoiset kytkimet, joissa on ristitapit, jotka menevät akselien päiden kytkimien uriin. Kierrä pystysuoran kytkimen ristitappia niin, että sen tasaiset sivut ovat pystysuorassa, rinnakkain muuntajasäiliössä olevan akseli kanssa. 13. Asenna uusi O-rengas vaihdelaatikoa varten olevaan laippaan. 14. Tarkista muuntajasäiliössä olevan akselin kytkimen uran asento, joka näkyy vaihdelaatikkoa varten olevan laipan aukosta. Pallonmuotoisen kytkimen ristitapin pitää olla uraa vastaavassa asennossa. 15. Laske vaihdelaatikko laipan päälle ja suuntaa se samoin kuin vanha. Ristitapin pitää mennä eristysakselin uraan. Vaihdelaatikkoa ei saa painaa väkisin alas! Jos kytkin ei kytkeydy, nosta vaihdelaatikko ylös ja säädä ristitapin asettelua. 16. UCL : Asenna neljä ruuvia (lukitse ruuvit lukitusnesteellä) ja tiivistealuslaattaa. UCG,UCC,UCD : Asenna neljä pidintä ruuveja ja aluslaattoja käyttäen. 17. Jos vaihdelaatikkoon liittyy kaksi vaakasuoraa akselia, aloita moottoriohjainta lähinnä olevasta akselista. Kytke akselin pää kiinteällä messinkisellä kytkimellä vaihdelaatikon siihen päähän, joka on lähinnä moottoriohjainta. Laita suojaputket ja letkunkiristimet paikoilleen. 25

26 3 Korjaukset ja säädöt 18. Kiinnitä irroitettu liitos takaisin vaihdettuun vaihdelaatikkoon. Kiristä ensin lähinnä vaihdelaatikkoa olevat kaksi ruuvia niin, että akselin päähän jää 2 mm välys. Kiristä sitten muut ruuvit. Tarkista, että vaihdelaatikossa oleva asennonosoitin on tarkalleen asennossaan, katso kuva 8. Jos se ei ole, avaa kaksi ruuvia vaihdelaatikon monireikäisestä liitännästä ja etsi ruuvien sijoitukselle sellaiset asemat, että messinkisen hammastetun pyörän aukko on mahdollisimman tarkasti vaihdelaatikon kotelossa olevan punaisen merkin kohdalla. Poikkeama juuri oikeasta kohdasta ei saa olla enempää kuin kuvassa 8 on esitetty! Kiristä ruuvit. 19. Voitele kytkimet rasvalla. Kiinnitä suojaputket vaihdelaatikkoihin niin, että raot ovat alaspäin. Aseta ja kiristä letkunkiristimet paikoilleen. Jos kyseessä on käämikytkin, jossa on vain yksi yksikkö, tai kun vaihdetaan viimeisen yksikön vaihdelaatikko, jatka kohdasta 23. Jos käämikytkin muodostuu useammasta kuin yhdesta yksiköstä ja peräkkäisten yksikköjen vaihdelaatikot pitää vaihtaa, aloita sen tekeminen palaamalla kohtaan 7. Jos ei, jatka kohdasta Jos vaihdettavaan vaihdelaatikkoon on kytketty kaksi vaakasuoraa akselia, asenna toinen akseli seuraavalla tavalla: Löysää akselilta toista messinkistä kytkintä pitävät ruuvit. Kytke akselin pää kiinteän messinkisen kytkimen avulla vaihdelaatikkoon samoin kuin se oli ennen purkamista. Aseta suojaputket ja letkutkiristimet paikoilleen. Kiinnitä löysätty kytkin vaihdettuun vaihdelaatikkoon. Kiristä ensin kaksi lähinnä vaihdelaatikkoa olevaa ruuvia jättäen akseliin 2 mm välys. Kiristä sitten muut ruuvit. 21. Tarkista, että asennonosoitin toisessakin vaihdelaatikossa on tarkalleen kohdallaan, katso kuva 8. Jos se ei ole, avaa kaksi ruuvia toisen vaihdelaatikon monireikäisestä liitännästä ja etsi ruuvien sijoitukselle sellaiset asemat, että messinkisen hammastetun pyörän aukko on mahdollisimman tarkasti vaihdelaatikon kotelossa olevan punaisen merkin kohdalla. Poikkeama juuri oikeasta kohdasta ei saa olla enempää kuin kuvassa 8 on esitetty! Tarkista ja säädä tarvittaessa kolmannen vaihdelaatikon monireikäliitäntä. 22. Voitele kytkimet rasvalla. Kiinnitä suojaputket vaihdelaatikkoihin niin, että raot ovat alaspäin. Aseta ja kiristä letkunkiristimet paikoilleen. 23. Tarkista, että kaikki vaihdelaatikot on voideltu rasvalla. Jos ei ole, laita rasvaa vaihteeseen. 24. Tarkista vielä lopuksi, että kaikki vaihteet ovat tarkalleen oikeissa asennoissa kuvassa 8 annetun toleranssin puitteissa ja että kaikki käämikytkinyksiköt ovat samassa käyttöasennossa kuin moottoriohjain. 25. Asenna vaihdelaatikoiden tiivisteet ja kannet. Tyypillä UCL on kannessa ura hammaspyörää varten. Varmista, että kansi on käännetty niin päin, että ura on hammaspyörän yläpuolella. 26

27 3 Korjaukset ja säädöt 26. Täytä muuntaja öljyllä muuntajan ohjeiden mukaisesti. 27. Ota pois moottoriohjaimen lukituslaite. Ohjaa käämikytkintä muutamia säätöaskeleita molempiin suuntiin varmistaaksesi, että kaikki toimii kunnolla. Ohjaa käämikytkin takaisin siihen asentoon, joka pantiin muistiin kohdassa Jos kaikki toimi kunnolla, käämikytkin nyt valmis kytkettäväksi verkkoon. 3.2 Tehokytkimen säiliön kannen tiivisteen vaihtaminen Yleistä Nämä ohjeet neuvovat kuinka menetellään öljynvuototapauksessa. Ohjeita voidaan soveltaa UC-tyyppisiin käämikytkimiin Tarvittavat työkalut Hylsyavain (19 mm) Tarvittavat tarvikkeet ja varaosat O-rengas (8 mm), käämikytkimelle UCG 435 x 8 ja UCL:lle 540 x 8 O-rengas, käämikytkimille UCD ja UCC 806 x 10 O-rengas. Rasvaa (kuulalaakereille tarkoitettua), (katso 3.1.3) Työjärjestys Ennen mihinkään työhön ryhtymistä käämikytkimissä: Varmista, että muuntaja on kytketty irti verkosta ja että työmaadoitus on tehty kunnolla. Hanki allekirjoitettu lupa vastaavalta käytönvalvojalta. Tiedosta liukkauden riski, joka johtuu vuotaneesta öljystä, esimerkiksi työskenneltäessä muuntajan kannella Suojaa käämikytkin vedeltä. 27

28 3 Korjaukset ja säädöt 1. Lisäkiristä muttereita, jotka pitävät kantta paikallaan. Jos öljyvuotoja edelleen esiintyy, O-rengas täytyy vaihtaa. Tehokytkimen säiliössä oleva öljy voi olla kuumaa. Ole varovainen! Tehokytkimen säiliön yläosassa on aina räjähtäviä kaasuja sisältävä kaasutyyny. Avotulta, kuumia pintoja ja kipinöintiä ei saa esiintyä läheisyydessä säiliön kantta avattaessa tai tyhjennettäessä säiliötä venttiilistä. Anna kaasun tuulettua pois suunnilleen 15 minuutin ajan kannen poiston jälkeen ennen minkään työn aloittamista. 2. Sulje öljyn paisuntasäiliöön johtavan putken venttiili. 3. Ota kansi pois. Jos öljytaso on ylempänä kuin 50 mm kannesta mitattuna, kohdan 6 mukainen toimenpide pitää suorittaa ennen kytkemistä takaisin verkkoon. 4. Vaihda uusi O-rengas. Puhdista ura ja sitä vastaava osa kantta. O-rengasta ei liimata. 5. Asenna kansi. Käännä kantta siten, että säiliössä olevat ohjaintapit ovat kohdakkain kannen ohjainreikien kanssa. (Kantta täytyy painaa alaspäin niin, että voitetaan jousien, jotka pitävät kantta paikallan, vastavoima). Kiristä muttereita vuorotellen. Kiristysmomentti 42 Nm. 6. Palauta tarvittaessa kaasutyyny tämän ohjeen kohdan 3.3 mukaisesti. 7. Avaa öljyn paisuntasäiliöön johtavan putken venttiili. 3.3 Ilmatyynyn palauttaminen Yleistä Tarkista öljytaso paisuntasäiliössä kuukauden kuluttua öljyntäytöstä. Jos öljytaso on nyt alempana kuin silloin kun öljyntäyttö oli lopetettu (korjattuna läpötilaeron vaikutuksella!) ja mitään vuotoja ei ole havaittavissa, kaasutyyny on liuennut öljyyn ja se pitää palauttaa takaisin. Alla esitettyä menettelytapaa käytetään käämikytkimissä, joissa ei ole käytössä jatkuvaan suodatukseen tarkoitettua suodatinta. Tapauksessa, jossa käämikytkin on varustettu ABB Componentsin toimittamalla jatkuvaan öljyn suodatukseen tarkoitetulla suodatinyksiköllä ja se on asennettu meidän suositusten mukaisesti, noudata ohjetta Oil filter unit for on-load tapchangers, manual kaasutyynyn palautuksessa. Käämikytkimen käyttö kaasutyynyn ollessa liian pieni tai sen puuttuessa kokonaan aiheutta riskin, että painerele laukaisee. 28

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Pienet dieselmoottorit Beta 28, Beta 35 & Beta 38 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on sinulle

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V fi Finnish California Proposition 65 Varoitus Kalifornian osavaltio on todennut dieselmoottoreiden pakokaasun ja joidenkin sen aineosien aiheuttavan syöpää,

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA

TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA MD 40B MD 50B MD 70B MD 90B MD 115A 40507090115141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt OWNER'S MANUAL OMISTAJAN KÄSIKIRJA Käyttö A030A01FC-GAT Huolto Operation Maintenance Erittelyt Specifications HFC2072 Kaikki tämän kirjan tiedot olivat ajantasalla painatuksen ajankohtana. Hyundai pidättää

Lisätiedot

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING 2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING OMISTAJAN KÄSIKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 TAKUUEHDOT 3 TURVALLISUUSOHJEET 4-5 VAROITUSTARRAT 6-15 TAKUUKORTIN TÄYTTÖ 16 AJONEUVON VALMISTE-/MALLINUMEROT

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot