Käämikytkimet tyyppiä UCG, UCL, UCC ja UCD varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Korjausopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käämikytkimet tyyppiä UCG, UCL, UCC ja UCD varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Korjausopas"

Transkriptio

1 Käämikytkimet tyyppiä UCG, UCL, UCC ja UCD varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Korjausopas 1ZSE fi, Rev. 6,

2 Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme ja sen sisältöä ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä käyttää mihinkään luvattomaan tarkoitukseen. Kiellon rikkominen johtaa syytteeseen.

3 Käytännön suosituksia ABB Components kehoittaa ottamaan tarkoin huomioon seuraavat asiat käämikytkimien huolto- ja korjaustöissä. Mikäli käämikytkimessä tai moottoriohjaimessa on vakava mekaaninen tai sähköinen vika, ota ennen korjauksen aloittamista yhteys ABB Componentsiin. Varmista ennen kuin aloitat mitään työtä, että työn tekevät henkilöt ovat lukeneet ja täysin ymmärtäneet korjaukseen liittyvät dokumentit, jotka on toimitettu laitteen mukana. Välttääksesi laitteen vahingoittumisen älä koskaan ylitä toimintarajoja, jotka on määritetty toimitetuissa dokumenteissa ja arvokilvissä. Älä tee muutoksia laitteeseen ennen kuin otat yhteyttä ABB Componentsiin. Noudata aina paikallisia ja kansainvälisiä sähköasennusmääräyksiä. Käytä vain tehtaan hyväksymiä vaihto-osia ja työtapoja., ja HUOMAUTUS sisältää sellaista tietoa, jonka huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman. Näin esitetty sisältää sellaista tietoa, jonka huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa laitteen vahingoittumisen. HUOMAUTUS: HUOMAUTUS sisältää lisätietoa, joka auttaa kuvatun työn suorittamisessa. Varotoimenpiteet ABB Components suosittelee, että vain ammattitaitoiset käämikytkimien huoltomekaanikot suorittaisivat korjaustöitä. ABB Components suosittelee, että vain ABB Componentsin kouluttamat huoltomekaanikot suorittavat koskettimien vaihdot. iii

4 Ennen mihinkään työhön ryhtymistä käämikytkimessä: Varmista, että muuntaja on kytketty irti verkosta ja että työmaadoitus on tehty kunnolla. Hanki allekirjoitettu lupa vastaavalta käytönvalvojalta. Ennen mihinkään työhön ryhtymistä on luettava ja ymmärrettävä tarvittavat tekniset dokumentit ja noudatettava aina tässä ohjeessa kuvattuja menettelytapoja. Ennen mihinkään työhön ryhtymistä käämikytkimessä pane LÄHI/KAUKO kytkin mottoriohjaimessa asentoon 0. Lisäksi on suositeltavaa sulkea moottoriohjaimen ovi ja lukita se riippulukolla siksi aikaa, kun työt käämikytkimessä ovat käynnissä. Avaimen pitää olla työn suorittajan hallussa. Näin tehden vältetään odottamaton moottoriohjaimen käynnistäminen. Ennen minkään työn aloittamista moottoriohjaimen sisällä aputehon syöttö täytyy katkaista. Ota huomioon, että moottori, kontaktorit ja lämmityselementti voivat saada energiansa eri syöttöjen kautta. Tiedosta liukkauden riski, joka johtuu vuotaneesta öljystä, esimerkiksi työskenneltäessä muuntajan kannella. Käytön aikana Pieniä määriä räjähtäviä kaasuja tulee aina ulos huohottimesta. (=ilmankuivain, joko yksi- tai kaksisuuntainen). Varmista ettei avotulta, kuumia pintoja tai kipinöintiä esiinny välittömästi huohottimen (ilmankuivaimen) lähellä. Jos tehon syöttö katkeaa käämikytkimen toimiessa, toiminto jatkuu loppuun, kun teho kytkeytyy taas päälle. iv

5 Käsikampea ei saa työntää paikalleen sähköisen ohjauksen aikana. Jos käämikytkin ei ole täsmälleen säätöasennossaan, kun käsikampi vedetään ulos, moottoriohjain käynnistyy ohjaten kytkimen tarkasti oikeaan asentoon, jos tehon syöttö on kytkettynä. Painereleen laukaistessa noudata tämän oppaan kappaleessa "Painerele" olevia ohjeita. Öljynkäsittelyn yhteydessä Käyttämätön muuntajaöljy on lievästi haitallista. Käyttämättömän lämpimän öljyn höyryt saattavat ärsyttää hengityselimiä tai silmiä. Pitkä ja toistuva ihokontakti muuntajaöljyyn tekee ihon erittäin kuivaksi. Käytetty käämikytkimien tehokytkimien ja tehovalitsimien säiliöiden öljy sisältää haitallisia aineita. Höyryt ovat hengityselimiä ja silmiä ärsyttäviä ja syttyvät erittäin helposti palamaan. Käytetty muuntajaöljy saattaa olla myös syöpää aiheuttavaa. Vältä öljykontaktia niin paljon kuin mahdollista ja käytä öljytiiviitä suojakäsineitä, kun käsittelet öljyä. Ensiapu: Ihokontakti: Silmäroiskeet: Nieleminen: Pese kädet. Käytä käsivoidetta kuivumisen estämiseen. Huuhdo silmät puhtaalla vedellä. Juo vettä tai maitoa. Vältä oksentamista. Ota yhteys lääkäriin. Kerää käytetty öljy tynnyreihin. Öljyjäämät ja siivous: Öljy on imeytettävä imeytysaineeseen. Öljyn käsittely on ympäristöriski. Tulipalo: Tuli pitää sammuttaa käyttäen jauhetta, vaahtoa tai hiilihappoa. Älä täytä käämikytkintä öljyllä, jos muuntajan säiliössä on tyhjö, mutta käämikytkimessä ei ole. Älä täytä muuntajan säiliötä öljyllä, jos käämikytkimessä on tyhjö, mutta muuntajan säiliössä ei ole. v

6 Jätä kaasutyyny öljypinnan päälle tehokytkimen säiliössä. HUOMAUTUS: Tarkista öljytaso kuukauden kuluttua täyttämisestä. On tavallista, että öljytaso paisuntasäiliössä alenee johtuen kaasun imeytymisestä öljyyn tehokytkimen kaasutyynystä, jos käämikytkin ei ole käytössä. Palauta kaasutyyny ja öljytaso kohdan 3.3 mukaisesti. Kun tehokytkimen säiliössä käytössä ollut öljy pumpataan pois, on käytettävä johtavia ja maadoitettuja putkia ja letkuja, jotta vältetään räjähdysriski, jonka aiheuttavat kaasut, joita on syntynyt kipinöinnin seurauksena käytön aikana. Tehokytkimen säiliössä oleva öljy voi olla kuumaa. Ole varovainen! Varo, ettei kosteaa ilmaa pääse sisään, kun öljyä tyhjennetään. Jos ympäristön ilma on kosteaa, anna ilman virrata sisään hitaasti ilmankuivaimen kautta parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi. Öljypinnan yläpuolella on aina räjähtäviä kaasuja sisältävä kaasutyyny. Nämä kaasut jäävät tehokytkimen säiliöön, kun öljy tyhjennetään pois. Avotulta, kuumia pintoja ja kipinöintiä ei saa esiintyä läheisyydessä, kun yläosan kansi avataan. Tiivisteiden asennus Tiivistepintojen ja tiivisteiden pitää olla puhtaita ja vahingoittumattomia. Tiivisteellä varustettujen liitosten ruuvit täytyy kiristää aloittaen pienellä kiristysmomentilla vuoronperään liitoksen vastakkaisilta puolilta kiertäen näin liitos useita kertoja ympäri kunnes saavutetaan lopullinen suositeltava kiristysmomentti, joka on annettu tämän oppaan kappaleessa 1.6 Kiristysmomentit. Öljyntäytön jälkeen Kytke jännite muuntajaan vasta, kun on kulunut vähintään kolme tuntia öljyntäytöstä normaalissa ilmanpaineessa. Tämä odotusaika on tarpeen sen takia, että ilmakuplat ehtivät hävitä pois. vi

7 Sisällysluettelo 1 Johdanto Yleistä Korjausluokat Valmistusnumero Varaosaluettelo Huolto-opas Kiristysmomentit 12 2 Vianhaku Käämikytkin Painerele Moottoriohjain Ohjausjärjestelmä Tehonsyöttöjärjestelmä Muut sekalaiset 17 3 Korjaukset ja säädöt Käämikytkimen vaihdelaatikon vaihto tai vaihdelaatikon O-renkaiden vaihto Yleistä Tarvittavat työkalut Tarvittavat tarvikkeet ja varaosat Työjärjestys Tehokytkimen säiliön kannen tiivisteen vaihto Yleistä Tarvittavat työkalut Tarvittavat tarvikkeet ja varaosat Työjärjestys Ilmatyynyn muodostaminen Yleistä Tarvittavat varusteet Työjärjestys Moniasentoisen kytkimen vaihto tai lisäys (vain BUL:ssa) Yleistä Tarvittavat työkalut Työjärjestys Tehokytkimen tutkiminen painereleen laukaisun jälkeen Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet Työjärjestys Painereleen testaus Painereleen vaihto Yleistä Tarvittavat työkalut Tarvittavat varaosat Työjärjestys 35 7

8 8

9 1 Johdanto 1 Johdanto 1.1 Yleistä ABB Componetsin valmistamia UC-rakenteisia käämikytkimiä on kehitetty monia vuosia maksimaalisen luotettavuuden saavuttamiseksi. Yksinkertaisen ja lujan rakenteen ansiosta käämikytkimen käyttöikä on yhtä pitkä kuin muuntajan. Häiriöttömän käytön vaatima huoltotarve on minimoitu. Huoltoa vaativia osia ovat vain koskettimet, jotka voi olla tarpeen vaihtaa käyttöiän aikana, eristysöljy ja moottoriohjainmekanismi. Rakenne mahdollistaa erinomaisen pääsyn kaikkiin kohteisiin tarkastuksen ja huollon tekemiseksi nopeasti ja helposti. Käämikytkimet tyyppiä UC sijoitetaan muuntajasäiliön sisälle. Moottoriohjaimet tyyppiä BUE tai BUL kiinnitetään muuntajasäiliöön ja yhdistetään käämikytkimeen käyttäen ohjausakseleita ja kartiohammasvaihdetta, katso kuvat 1 ja Korjausluokat UC-rakenteisten käämikytkimien korjaukset jaetaan kahteen kategoriaan: Korjaukset. Korjauksilla tarkoitetaan kuluneiden,- tai niiden osien, joiden käyttöikä on lopussa, vaihtamista. Muutokset. Muutokset ovat ABB Componentsin esittämiä toimenpiteitä, jotka lisäävät entisestään toimintavarmuutta ja pidentävät laitteen käyttöikää. Muutokset jaetaan kahteen ryhmään: Välittömät muutokset, jotka pitää toteuttaa niin pian kuin mahdollista. Rutiinimuutokset, jotka pitää toteuttaa normaalin määräaikaishuollon yhteydessä. 9

10 1 Johdanto Painejouset Vaihdelaatikko, jossa asennonosoitin Tiiviste Liitäntä kaasurelettä varten Eristysakseli Tehokytkinsäiliö Valmistusnumero Maadoitusliitin Purkaussuojarengas Kansi Tyhjennys- ja öljynäytteenottoventtiili Nostosilmukka Painerele ja testausventtiili Yläosa Purkaussuojarengas Tyhjennys- ja öljynäytteenottoputki Eristyslieriö Tehokytkin Askelvastukset Kiinteät ja liikkuvat koskettimet Valmistusnumero Kohdistuspuikot Pistokoskettimet Johtimet valitsimelta Prosessoinnissa käytettävä venttiili Alaosa Purkaussuojarengas Tehokytkimen ohjauskiekko Virtaliitin Valitsin Välivaihde Maltanvaihde Valmistusnumero Vaihtovalitsin Eristystangot, joissa kiinteät koskettimet Liikkuvat vaihtovalitsimen koskettimet Johtimet tehokytkimelle Virtakollektori Purkaussuojarengas Liikkuvat hienovalitsimen koskettimet Kuva 1. Käämikytkimen tyyppiä UC yleinen rakenne (kuvassa UCL) 10

11 1 Johdanto 1.3 Valmistusnumero Otettaessa yhteyttä ABB Componentsiin teknisien ohjeiden saamiseksi korjausten avuksi tai tilattaessa tarvittavia varaosia täydellisiä korjauksia varten, täytyy tietää käämikytkimen valmistusnumero. Valmistusnumero on löydettävissä seuraavista paikoista: Moottoriohjaimen arvokilpi (kuva 2) Tehokytkinsäiliö (kuva 1) Tehokytkin (kuva 1) Valitsin (kuva 1). Jos käämikytkimen valmistusnumero ei ole saatavilla, muuntajan valmistusnumeroa voi käyttää (koskee vain ABB Transformers, Ludvika, Sweden, valmistamia muuntajia). HUOMAUTUS: Toinen näistä valmistusnumeroista täytyy mainita kaikessa kirjeenvaihdossa tai telefaksisanomissa ja puhelinyhteyksissä ABB Componentsin kanssa. Väärän valmistusnumeron käyttö voi aiheuttaa viivytyksiä. Valmistus No. FM_00200 BUL FM_00006 BUE Kuva 2. Arvokilpi 1.4 Varaosaluettelo Korjausopas ei sisällä tietoja varaosista ja kuinka niitä tilataan. Varaosien suhteen viittaamme dokumenttiin 1ZSE Varaosaluettelo käämikytkimille tyyppiä UC, jotka on varustettu moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL. Varaosaluettelossa on myös useita hajotuskuvia, jotka voivat olla suureksi avuksi korjauksia tehtäessä. 11

12 1 Johdanto 1.5 Huolto-opas UC tyyppisten käämikytkimien tarkastus ja kunnostus suoritetaan asianomaisen huolto-oppaan ohjeiden mukaisesti. Huolto-opasta tarvitaan, koska tässä oppaassa on viittauksia siihen. 1.6 Kiristysmomentit Metallisille ruuviliitoksille suositellaan seuraavia kiristysmomentteja: M6, 10 Nm ±10 % M8, 24,5 Nm ±10 % M10, 49 Nm ±10 % M12, 84 Nm ±10 % ei-metallisille ruuviliitoksille: M10, 9 Nm ±10 % M12, 13 Nm ±10 % M16, 22 Nm ±10 % mikäli tässä oppaassa ei ole toisin määrätty. 12

13 2 Vianhaku 2 Vianhaku Tässä kappaleessa annetaan pääasiassa ohjeita vian paikallistamista varten. Ohjeet vian korjaamista, osien vaihtoa jne. varten sisältyvät kappaleeseen 3, Korjaus ja säätö. 2.1 Käämikytkin Vikatilanne Vianhakutoimenpiteet Öljypinnan nousu käämikytkimen paisunta- säiliössä saattaa olla osoitus siitä, että tehokytkimen säiliön ja muuntajan säiliön välillä on vuoto. Varmista, että syynä ei ole ylitäyttö käyttöönoton tai huollon yhteydessä. Tämä voidaan tarkistaa säätämällä öljytaso muuntajan dokumentaation mukaisesti ja tarkistamalla öljytaso uudelleen jonkin ajan kuluttua. Hälytys öljytason ylärajan ylityksestä Öljytaso liian alhaalla paisuntasäiliössä Painerele laukaisee 1. Tarkista, ettei ole vuotoja. 2. Jos vuotoja ei löydy, kaasutyyny on liuennut öljyyn ja se pitää palauttaa takaisin. Noudata ohjeita, jotka ovat tämän oppaan kohdassa 3.3. Katso kohta Painerele tästä oppaasta. 13

14 2 Vianhaku 2.2 Painerele Jos muuntaja kytketään takaisin verkkoon suojareleen laukaisun jälkeen niin, ettei tehokytkintä nosteta ylös säiliöstään ja tutkita huolellisesti ja korjata mahdollisia vaurioita, voi seurauksena olla vakavia vaurioita käämikytkimessä ja muuntajassa. Vikatilanne Painerele on laukaissut normaalin käytön aikana. Vianhakutoimenpiteet 1. Tutki tehokytkin tämän oppaan kohdan 3.5 Tehokytkimen tutkiminen painereleen laukaisun jälkeen" mukaisesti. Jatka toimenpiteillä 2 ja 3, jos mitään vikaa ei löydy. 2. Suorita painereelle tämän oppaan kohdan 3.7 Painereleen testaus mukainen testaus 3. Käämikytkin on nyt valmis otettavaksi käyttöön. Ohjekilpi Venttiilin vipu Liitäntämutteri Testausliitäntä (R 1/8 ) TC_00264 Kuva 3. Painerele 14

15 2 Vianhaku 2.3 Moottoriohjain Ohjausjärjestelmä Vikatilanne LÄHI tai KAUKO ohjaus ei ole mahdollista. Vianhakutoimenpiteet 1. LÄHI ohjaus ei ole mahdollista, kun ohjaus valintakytkin on asennossa KAUKO tai 0 ja KAUKO ohjaus ei ole mahdollista, kun ohjaustavan valintakytkin on asennossa LÄHI tai Tarkista tehonsyöttö ohjauspiireille ja moottorille. 3. Tarkista, ettei moottorin suojakytkin ole lauennut. 4. Tarkista, ettei hätäpainike ole alaspainettuna. Vapauta se kääntämällä sitä myötäpäivään ja kuittaa moottorin suojakytkin. 5. Tarkista, ettei läpiajon suoja ole lauenneena. Kuittaa se asettamalla LÄHI/KAUKO kytkin asentoon 0 ja sitten takaisin entiseen asentoon ja kuittaa sen jälkeen moottorin suojakytkin. 6. Jos mottoriohjain on ohjattu käsikammella mekaanista rajaestettä vasten, veivaa mootoriohjain takaisin ääriasennon kohdalle. Käämikytkin tekee 1. Tarkista, että pitokoskettimet päästävät toiminnon useamman säätöaskeleen jälkeen. kuin on määrä tai ajaa päin rajaestettä. Jännite on hengenvaarallinen! 2. Tarkista, että NOUSEE- ja LASKEE-kontaktorit toimivat asianmukaisesti (katso piirikaaviosta, kuva 4 tai vastaava kuva 6, ja koskettimien ajoituskaavio, kuva 5( tai vastaava kuva 7). BUE: 3. Tarkista, että jarrulevy pysähtyy keskiasentoonsa ± 25 asteen tarkkuudella. Tietoa siitä kuinka jarrua säädetään saat Huolto-oppaasta. 4. Tarkista, että käynnistyskoskettimet toimivat oikein (katso piirikaavio ja koskettimien ajoituskaavio). 15

16 2 Vianhaku Vikatilanne Vianhakutoimenpiteet BUL: 3. Tarkista, että jarrun varren rulla pysähtyy keskelle nokkapyörän lovea. Tietoa siitä kuinka jarrua säädetään saat Huolto-oppaasta. Kaukoasennonosoitin näyttää väärää asentoa tai sille ei tule signaalia. 1. Jos mittausvahvistin on käytössä: Säädä mittausvahvistimen ulostulosignaalia sen kahdesta säätöruuvista. Jos vika ei häviä, toimi seuraavasti: Jännite on hengenvaarallinen! Mittaa mittausvahvistimen ulostulosignaali kaikissa asennoissa. Signaalin tulisi nousta lineaarisesti ylimpään asentoon mentäessä. Jos signaalia ei tule lainkaan, tarkista mittausvahvistimen syöttö ja asentolähetin. Tarkista, että signaali saapuu asennon osoittimelle asti. 2. Mittaa resistanssi asentolähettimen liittimistä kaikissa asennoissa sekä nousevalla että laskevalla ohjauksella. Ennen minkään työn aloittamista moottoriohjaimen sisällä aputehon syöttö täytyy katkaista. Ota huomioon, että moottori, kontaktorit ja lämmityselementti voivat saada energiansa eri syöttöjen kautta. BUE: 3. Tarkista, ettei moniasentoisen kytkimen kosketinlevyssä ja varressa ole likaa tai oksidia. Tarkista liikkuvan kosketinvarren kosketus kaikissa asennoissa. 16

17 2 Vianhaku Tarkista moniasentokytkimen liikkuvien koskettimien joustovara Tietoa siitä kuinka joustovara säädetään saat Huolto-oppaasta. BUL: 3. Jos resistanssiarvot ovat vääriä, vaihda asentolähetin. Katso oppaan kohdasta Tehonsyöttöjärjestelmä Vikatilanne Vianhakutoimenpiteet Kolmivaiheinen moottori Vaihda tehonsyötön kahden vaiheen paikkaa pyörii vuoronperään taakse- keskenään. ja eteenpäin, mutta käämikytkin ei vaida asentoa. Jännite on hengenvaarallinen! Muut sekalaiset Vikatilanne Korroosiota ja/tai tiivistynyttä kosteutta moottoriohjaimen kaapissa. Vettä moottoriohjaimen kaapissa. Vianhakutoimenpiteet 1. Tarkista, että kuivauslämmitin toimii. Katso lämmittimestä Huolto-oppaasta. 2. Tarkista, etteivät tuuletusaukot ole olleet tukossa. 1. Säädä tarvittaessa kaapin oven saranoita. 2. Vaihda kaapin oven tiiviste. 17

18 18 fm_00236 MOOTTORIOHJAIN MOOTTORIN SYÖTTÖ 2 Vianhaku Käytä käämikytkimesi mukana toimitetun piirikaavion tietoja ko. käämikytkimen yhteydessä. Kuva 4. Standardipiirikaavio BUE NOUSEE LASKEE KAUKO LÄHI NOUSEE LASKEE YLEMPI SÄÄTÖ- ASENTO ALEMPI SÄÄTÖ- ASENTO KÄYTTÄJÄN MAADOITETTAVA OHJAUSPIIRIN SYÖTTÖ LÄMMITTIMEN JA VALAISIMEN SYÖTTÖ 1) Jatkamiskosketin on mukana vain, jos käämikytkimessä on ohiajoasentoja. Suljettuna, kun käämikytkin on ohiajoasennon kohdalla.

19 MOOTTORIOHJAIMEN KÄSIKAMMEN KIERROKSET AS. NOUSEE -TOIMINTO AS. AS. LASKEE -TOIMINTO AS. Kuva 5. Koskettimien ajoituskaavio BUE KOSKETIN YLEMPI ÄÄRI- ASENTO ALEMPI ÄÄRI- ASENTO 1 Ohjauksen valintakytkin, Lähi 0 Kauko 2 Ohjauskytkin, Nousee 0 Laskee 3 Kontaktori, nousee 4 Kontaktori, laskee 5 Nokkakytkin 1 2 Käynnistyskosketin 6 Nokkakytkin 1 2, 3 4 Pitokosketin 5 6, 7 8 Lukituskosketin 9 10, Apukosketin 13 14, Apukosketin 7 Moottori 8 Nokkakytkin (Rajakytkin) 8.1: Alempi säätöasento 8.2: Ylempi säätöasento 11 Lukituskytkin, avoin kun käsikampi on paikallaan 12 Kuivauslämmitin 14 Asentolähetin, potentiometri 15 Ohiajokosketin 19 Moottorin suojakytkin 21 Kontaktori, askellustoiminto 36 Kaapin valo 37 Ovikytkin 43 Aikarele, läpiajosuojaus 51 Painonappi, Hätäpysäytys Kauko-ohjaus Lähiohjaus Nousee -toiminto Suojamaadoitus Laskee -toiminto 19 fm_00237 ASENNONVAIHTOTOIMINTO Kampi 2 Vianhaku

20 20 fm_00238 MOOTTORIOHJAIN MOOTTORIN SYÖTTÖ 2 Vianhaku Käytä käämikytkimesi mukana toimitetun piirikaavion tietoja ko. käämikytkimen yhteydessä. Kuva 6. Standardipiirikaavio BUL NOUSEE LASKEE KAUKO LÄHI NOUSEE LASKEE YLEMPI SÄÄTÖ- ASENTO ALEMPI SÄÄTÖ- ASENTO KÄYTTÄJÄN MAADOITETTAVA OHJAUSPIIRIN SYÖTTÖ LÄMMITTIMEN JA VALAISIMEN SYÖTTÖ 1) Jatkamiskosketin on mukana vain, jos käämikytkimessä on ohiajoasentoja. Suljettuna, kun käämikytkin on ohiajoasennon kohdalla.

21 Kuva 7. Koskettimien ajoituskaavio BUL MOOTTORIOHJAIMEN KÄSIKAMMEN KIERROKSET KOSKETIN AS. NOUSEE -TOIMINTO AS. YLEMPI ÄÄRI- ASENTO AS. LASKEE -TOIMINTO AS. ALEMPI ÄÄRI- ASENTO E1 Kuivauslämmitin E3 Käsilamppu K1 Kontaktori, askellustoiminto K2 Kontaktori, nousee K3 Kontaktori, laskee K6 Aikarele, läpiajosuojaus M1 Moottori Q1 Moottorin suojakytkin S1 Ohjauksen valintakytkin, Lähi 0 Kauko S2 Ohjauskytkin, Nousee 0 Laskee S3 Pito-, lukitus- ja apukoskettimet, Nousee S4 Pito-, lukitus- ja apukoskettimet, Laskee S5 Lukituskytkin, avoin kun käsikampi on paikallaan S6 Rajakytkin, Ylempi säätöasento S7 Rajakytkin, Alempi säätöasento S8 Painonappi, Hätäpysäytys S9 Ovikytkin S14 Asentolähetin, potentiometri S15 Ohiajokosketin Kauko-ohjaus Lähiohjaus Suojamaadoitus Nousee -toiminto Laskee -toiminto Kampi 21 fm_00239 ASENNONVAIHTOTOIMINTO 2 Vianhaku

22 3 Korjaukset ja säädöt 3 Korjaukset ja säädöt 3.1 Käämikytkimen vaihdelaatikon vaihto tai vaihdelaatikon O-renkaiden vaihto Yleistä Nämä ohjeet opastavat sinua kuinka käämikytkimien UCG, UCL ja UCC, UCD yläosassa sijaitseva vaihdelaatikko vaihdetaan. Jos vain tiiviste vaihdetaan, noudata vain tarkoituksenmukaisilta osin näitä ohjeita. Tehtäessä tätä korjausta, on tärkeää, ettei käämikytkintä eikä moottoriohjainta ohjata silloin, kun akselit ovat irrotettuina. Vaihdelaatikossa on pyörivät hammaspyörät. Ole varovainen! Tarvittavat työkalut Normaalit käsityökalut Ruuviavain, jossa on pidennys 8 mm kuusiokoloruuvia varten. Työntömitta Kulmamitta Tarvittavat tarvikkeet ja varaosat Vaihdelaatikko O-rengas (84,1 x 5,7), tyypeille UCG, UCL O-rengas (92,5 x 5,7), tyypeille UCC, UCD Loctite 601 (UCG, UCL) Matalaan läpötilaan sopivaa rasvaa (kuulalaakerirasvaa) GULF-718EP, Mobil-Grease 28, SHELL-Aero Shell Grease 22 tai vastaavaa Moottoriohjaimen lukituslaite (toimitettu yksikön mukana). 22

23 3 Korjaukset ja säädöt Työjärjestys Ennen mihinkään työhön ryhtymistä käämikytkimessä: Varmista, että muuntaja on kytketty irti verkosta ja että työmaadoitus on tehty kunnolla. Hanki allekirjoitettu lupa vastaavalta käytönvalvojalta. Tehokytkimen säiliön öljy voi olla kuumaa. Ole varovainen! Käämikytkin yläpuolelta katsoen Punainen piste Asennonosoitin Asennonosoitin Tarkka asento TC_00257 Kuva 8b. Vaihdelaatikko, UCG, UCC, UCD Toleranssit Ruuvit ja tiivistysaluslaatat Kuva 8a. Vaihdelaatikko, UCL Asennonosoitin TC_00156 Pidikkeet, aluslaatat ja ruuvit Lukituslaite Kuva 8c. TC_

24 3 Korjaukset ja säädöt Tiedosta liukkauden riski, joka johtuu vuotaneesta öljystä, esimerkiksi työskenneltäessä muuntajan kannella. 1. Laske muuntajasta öljyä niin paljon, että öljytaso laskee juuri kannen alapuolelle. Tietoa siitä kuinka öljyä lasketaan pois saat muuntajan dokumentaatiosta. 2. Ohjaa käämikytkintä sähköisesti yksi säätöaskel ja anna sen pysähtyä käyttöasentoon. Pane muistiin käämikytkimen käyttöasento. 3. Ohjaa moottoriohjainta käsikammella muutama aste, jotka ovat tarpeen juuri oikeaan asentoon pääsemiseksi, joka on annettu kohdassa "levyjarru" asianomaisessa huolto-oppaassa. 4. Lukitse moottoriohjain lukituslaitteella, joka on toimitettu yksikön mukana. 5. Poista vaihdettavan vaihdelaatikon kansi. Jos käämikytkin muodostuu useammasta kuin yhdestä samalla moottoriohjaimella ohjatusta yksiköstä, poista kannet kaikista vaihdelaatikoista. Vaihdelaatikot ja muuntaja, kun vaihdelaatikko on poistettu, täytyy suojata vedeltä. Jos on pienikin sateen tai lumipyryn riski, täytyy laittaa jokin suoja päälle. 6. Tarkista, että kaikki yksiköt ovat tarkasti säätöasennoissaan kuvan 8 mukaisesti. Messinkisen hammastetun pyörän aukon pitää olla juuri vaihdelaatikon punaisen pisteen kohdalla kaikissa yksiköissä. Maksimi sallittu poikkeama on esitetty kuvassa 8. Tarkista myös, että kaikki yksiköt ovat samassa käyttöasennossa kuin moottoriohjain. Jos jotain on vialla, olkaa hyvä ja ottakaan yhteys ABB Componentsiin neuvojen saamiseksi. Käämikytkimen ottaminen käyttöön niin, että sitä ei ole kohdistettu ja/tai se on pois asennostaan, merkitsee suurta käämikytkimen ja muuntajan vaurioitumisriskiä. On erittäin tärkeää noudattaa yksityiskohtaisesti seuraavia ohjeita varmistaakseen, että käämikytkin tulee kunnolla linjattua korjauksen jälkeen. Jos käämikytkimestä, jossa on kaksi tai kolme samalla moottoriohjaimella ohjattavaa yksikköä, vaihdetaan useampi kuin yksi vaihdelaatikko, vaihda ne yksitellen alla kuvatulla tavalla. Aloita lähinnä moottoriohjainta olevasta. 7. Avaa sen akselin/niiden akselien, jotka täytyy irroittaa, suojaputkien letkunkiristimet. Työnnä putket sisäkkäin niin, että pääset käsiksi kytkimiin. Ota huomioon missä suunnassa vaihdelaatikko on asennettuna varmistaaksesi uuden vaihteen oikean asennuksen. 24

25 3 Korjaukset ja säädöt 8. UCL: Ruuvaa auki neljä ruuvia (M10, lieriökanta, kuusiokolo 8 mm), joilla vaihdelaatikko on kiinnitettynä, katso kuva 8. Nämä ruuvit on lukittu lukitusnesteellä ja vaativat siten melkoisen suuren avausmomentin. UCG, UCC ja UCD : Ruuvaa auki neljä M10 ruuvia neljästä pidikkeestä, jotka pitävät vaihdelaatikkoa paikallaan. 9. Jos on kaksi akselia, löysää ruuvit toisesta moottoriohjainta lähinnä olevan akselin kytkimestä. Nosta vaihdelaatikko pois, mutta varo akselia/ akseleita, kun se/ne irtoaa/irtoavat vaihdelaatikosta. Jos on kaksi akselia, pidä muistissa kummalle puolelle ne kuuluvat. Varo, ettei irralliset osat putoa muuntajan sisälle vaihdelaatikon aukosta. Käämikytkimen käyttöakselia ei saa päästää pyörimään. 10. Ota pois uuden vaihdelaatikon kansi. 11. Säädä vaihdelaatikko samaan asentoon kuin moottoriohjain ja juuri oikeaan kohtaan kiertämällä akseleita. 12. Vaihdelaatikon akseleissa on pallonmuotoiset kytkimet, joissa on ristitapit, jotka menevät akselien päiden kytkimien uriin. Kierrä pystysuoran kytkimen ristitappia niin, että sen tasaiset sivut ovat pystysuorassa, rinnakkain muuntajasäiliössä olevan akseli kanssa. 13. Asenna uusi O-rengas vaihdelaatikoa varten olevaan laippaan. 14. Tarkista muuntajasäiliössä olevan akselin kytkimen uran asento, joka näkyy vaihdelaatikkoa varten olevan laipan aukosta. Pallonmuotoisen kytkimen ristitapin pitää olla uraa vastaavassa asennossa. 15. Laske vaihdelaatikko laipan päälle ja suuntaa se samoin kuin vanha. Ristitapin pitää mennä eristysakselin uraan. Vaihdelaatikkoa ei saa painaa väkisin alas! Jos kytkin ei kytkeydy, nosta vaihdelaatikko ylös ja säädä ristitapin asettelua. 16. UCL : Asenna neljä ruuvia (lukitse ruuvit lukitusnesteellä) ja tiivistealuslaattaa. UCG,UCC,UCD : Asenna neljä pidintä ruuveja ja aluslaattoja käyttäen. 17. Jos vaihdelaatikkoon liittyy kaksi vaakasuoraa akselia, aloita moottoriohjainta lähinnä olevasta akselista. Kytke akselin pää kiinteällä messinkisellä kytkimellä vaihdelaatikon siihen päähän, joka on lähinnä moottoriohjainta. Laita suojaputket ja letkunkiristimet paikoilleen. 25

26 3 Korjaukset ja säädöt 18. Kiinnitä irroitettu liitos takaisin vaihdettuun vaihdelaatikkoon. Kiristä ensin lähinnä vaihdelaatikkoa olevat kaksi ruuvia niin, että akselin päähän jää 2 mm välys. Kiristä sitten muut ruuvit. Tarkista, että vaihdelaatikossa oleva asennonosoitin on tarkalleen asennossaan, katso kuva 8. Jos se ei ole, avaa kaksi ruuvia vaihdelaatikon monireikäisestä liitännästä ja etsi ruuvien sijoitukselle sellaiset asemat, että messinkisen hammastetun pyörän aukko on mahdollisimman tarkasti vaihdelaatikon kotelossa olevan punaisen merkin kohdalla. Poikkeama juuri oikeasta kohdasta ei saa olla enempää kuin kuvassa 8 on esitetty! Kiristä ruuvit. 19. Voitele kytkimet rasvalla. Kiinnitä suojaputket vaihdelaatikkoihin niin, että raot ovat alaspäin. Aseta ja kiristä letkunkiristimet paikoilleen. Jos kyseessä on käämikytkin, jossa on vain yksi yksikkö, tai kun vaihdetaan viimeisen yksikön vaihdelaatikko, jatka kohdasta 23. Jos käämikytkin muodostuu useammasta kuin yhdesta yksiköstä ja peräkkäisten yksikköjen vaihdelaatikot pitää vaihtaa, aloita sen tekeminen palaamalla kohtaan 7. Jos ei, jatka kohdasta Jos vaihdettavaan vaihdelaatikkoon on kytketty kaksi vaakasuoraa akselia, asenna toinen akseli seuraavalla tavalla: Löysää akselilta toista messinkistä kytkintä pitävät ruuvit. Kytke akselin pää kiinteän messinkisen kytkimen avulla vaihdelaatikkoon samoin kuin se oli ennen purkamista. Aseta suojaputket ja letkutkiristimet paikoilleen. Kiinnitä löysätty kytkin vaihdettuun vaihdelaatikkoon. Kiristä ensin kaksi lähinnä vaihdelaatikkoa olevaa ruuvia jättäen akseliin 2 mm välys. Kiristä sitten muut ruuvit. 21. Tarkista, että asennonosoitin toisessakin vaihdelaatikossa on tarkalleen kohdallaan, katso kuva 8. Jos se ei ole, avaa kaksi ruuvia toisen vaihdelaatikon monireikäisestä liitännästä ja etsi ruuvien sijoitukselle sellaiset asemat, että messinkisen hammastetun pyörän aukko on mahdollisimman tarkasti vaihdelaatikon kotelossa olevan punaisen merkin kohdalla. Poikkeama juuri oikeasta kohdasta ei saa olla enempää kuin kuvassa 8 on esitetty! Tarkista ja säädä tarvittaessa kolmannen vaihdelaatikon monireikäliitäntä. 22. Voitele kytkimet rasvalla. Kiinnitä suojaputket vaihdelaatikkoihin niin, että raot ovat alaspäin. Aseta ja kiristä letkunkiristimet paikoilleen. 23. Tarkista, että kaikki vaihdelaatikot on voideltu rasvalla. Jos ei ole, laita rasvaa vaihteeseen. 24. Tarkista vielä lopuksi, että kaikki vaihteet ovat tarkalleen oikeissa asennoissa kuvassa 8 annetun toleranssin puitteissa ja että kaikki käämikytkinyksiköt ovat samassa käyttöasennossa kuin moottoriohjain. 25. Asenna vaihdelaatikoiden tiivisteet ja kannet. Tyypillä UCL on kannessa ura hammaspyörää varten. Varmista, että kansi on käännetty niin päin, että ura on hammaspyörän yläpuolella. 26

27 3 Korjaukset ja säädöt 26. Täytä muuntaja öljyllä muuntajan ohjeiden mukaisesti. 27. Ota pois moottoriohjaimen lukituslaite. Ohjaa käämikytkintä muutamia säätöaskeleita molempiin suuntiin varmistaaksesi, että kaikki toimii kunnolla. Ohjaa käämikytkin takaisin siihen asentoon, joka pantiin muistiin kohdassa Jos kaikki toimi kunnolla, käämikytkin nyt valmis kytkettäväksi verkkoon. 3.2 Tehokytkimen säiliön kannen tiivisteen vaihtaminen Yleistä Nämä ohjeet neuvovat kuinka menetellään öljynvuototapauksessa. Ohjeita voidaan soveltaa UC-tyyppisiin käämikytkimiin Tarvittavat työkalut Hylsyavain (19 mm) Tarvittavat tarvikkeet ja varaosat O-rengas (8 mm), käämikytkimelle UCG 435 x 8 ja UCL:lle 540 x 8 O-rengas, käämikytkimille UCD ja UCC 806 x 10 O-rengas. Rasvaa (kuulalaakereille tarkoitettua), (katso 3.1.3) Työjärjestys Ennen mihinkään työhön ryhtymistä käämikytkimissä: Varmista, että muuntaja on kytketty irti verkosta ja että työmaadoitus on tehty kunnolla. Hanki allekirjoitettu lupa vastaavalta käytönvalvojalta. Tiedosta liukkauden riski, joka johtuu vuotaneesta öljystä, esimerkiksi työskenneltäessä muuntajan kannella Suojaa käämikytkin vedeltä. 27

28 3 Korjaukset ja säädöt 1. Lisäkiristä muttereita, jotka pitävät kantta paikallaan. Jos öljyvuotoja edelleen esiintyy, O-rengas täytyy vaihtaa. Tehokytkimen säiliössä oleva öljy voi olla kuumaa. Ole varovainen! Tehokytkimen säiliön yläosassa on aina räjähtäviä kaasuja sisältävä kaasutyyny. Avotulta, kuumia pintoja ja kipinöintiä ei saa esiintyä läheisyydessä säiliön kantta avattaessa tai tyhjennettäessä säiliötä venttiilistä. Anna kaasun tuulettua pois suunnilleen 15 minuutin ajan kannen poiston jälkeen ennen minkään työn aloittamista. 2. Sulje öljyn paisuntasäiliöön johtavan putken venttiili. 3. Ota kansi pois. Jos öljytaso on ylempänä kuin 50 mm kannesta mitattuna, kohdan 6 mukainen toimenpide pitää suorittaa ennen kytkemistä takaisin verkkoon. 4. Vaihda uusi O-rengas. Puhdista ura ja sitä vastaava osa kantta. O-rengasta ei liimata. 5. Asenna kansi. Käännä kantta siten, että säiliössä olevat ohjaintapit ovat kohdakkain kannen ohjainreikien kanssa. (Kantta täytyy painaa alaspäin niin, että voitetaan jousien, jotka pitävät kantta paikallan, vastavoima). Kiristä muttereita vuorotellen. Kiristysmomentti 42 Nm. 6. Palauta tarvittaessa kaasutyyny tämän ohjeen kohdan 3.3 mukaisesti. 7. Avaa öljyn paisuntasäiliöön johtavan putken venttiili. 3.3 Ilmatyynyn palauttaminen Yleistä Tarkista öljytaso paisuntasäiliössä kuukauden kuluttua öljyntäytöstä. Jos öljytaso on nyt alempana kuin silloin kun öljyntäyttö oli lopetettu (korjattuna läpötilaeron vaikutuksella!) ja mitään vuotoja ei ole havaittavissa, kaasutyyny on liuennut öljyyn ja se pitää palauttaa takaisin. Alla esitettyä menettelytapaa käytetään käämikytkimissä, joissa ei ole käytössä jatkuvaan suodatukseen tarkoitettua suodatinta. Tapauksessa, jossa käämikytkin on varustettu ABB Componentsin toimittamalla jatkuvaan öljyn suodatukseen tarkoitetulla suodatinyksiköllä ja se on asennettu meidän suositusten mukaisesti, noudata ohjetta Oil filter unit for on-load tapchangers, manual kaasutyynyn palautuksessa. Käämikytkimen käyttö kaasutyynyn ollessa liian pieni tai sen puuttuessa kokonaan aiheutta riskin, että painerele laukaisee. 28

Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje

Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje 1ZSE 5492-115 fi, Rev. 3, 1997-01-30 Tätä dokumenttia ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme,

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Korjausohje

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Korjausohje Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Korjausohje Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä käyttää

Lisätiedot

Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF Moottoriohjain tyyppiä BUF 3 Korjausohje

Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF Moottoriohjain tyyppiä BUF 3 Korjausohje Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF Moottoriohjain tyyppiä BUF 3 Korjausohje 1ZSE 5492-128 fi, Rev. 4, 1997-01-30 Tätä dokumenttia ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme, eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Varaosaluettelo

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Varaosaluettelo Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Varaosaluettelo Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Kunnossapito-ohje

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Kunnossapito-ohje Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Kunnossapito-ohje Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä

Lisätiedot

1ZSE 5492-154 fi, Rev. 3. Käämikytkimet, tyyppiä UZ Käyttäjän käsikirja

1ZSE 5492-154 fi, Rev. 3. Käämikytkimet, tyyppiä UZ Käyttäjän käsikirja 1ZSE 5492-154 fi, Rev. 3 Käämikytkimet, tyyppiä UZ Käyttäjän käsikirja Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme. Sitä ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä käyttää mihinkään laittomaan

Lisätiedot

1ZSE 5492-124 fi, Rev. 5. Käämikytkin, tyyppi UCG varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Kunnossapito-ohje

1ZSE 5492-124 fi, Rev. 5. Käämikytkin, tyyppi UCG varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Kunnossapito-ohje 1ZSE 5492-124 fi, Rev. 5 Käämikytkin, tyyppi UCG varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Kunnossapito-ohje Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme ja sen sisältöä ei saa luovuttaa

Lisätiedot

1ZSE fi, Rev. 4. Käämikytkimet, tyyppi UBB Käyttäjän käsikirja

1ZSE fi, Rev. 4. Käämikytkimet, tyyppi UBB Käyttäjän käsikirja 1ZSE 5492-156 fi, Rev. 4 Käämikytkimet, tyyppi UBB Käyttäjän käsikirja Alkuperäinen ohje Tässä asiakirjassa annetut tiedot on tarkoitettu yleisluontoisiksi eivätkä ne kata kaikkia mahdollisia sovelluksia.

Lisätiedot

1ZSE fi, Rev. 3. Käämikytkimet, tyypit UC ja VUC Käyttäjän käsikirja

1ZSE fi, Rev. 3. Käämikytkimet, tyypit UC ja VUC Käyttäjän käsikirja 1ZSE 5492-155 fi, Rev. 3 Käämikytkimet, tyypit UC ja VUC Käyttäjän käsikirja Vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistaja ABB AB, Components SE-771 80 LUDVIKA Ruotsi Vakuuttaa, että Tuotteet Käämikytkimet tyyppiä

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

1ZSE fi, Rev. 4. Käämikytkimet, tyyppi UC Käyttäjän käsikirja

1ZSE fi, Rev. 4. Käämikytkimet, tyyppi UC Käyttäjän käsikirja 1ZSE 5492-155 fi, Rev. 4 Käämikytkimet, tyyppi UC Käyttäjän käsikirja Alkuperäinen ohje Tässä asiakirjassa annetut tiedot on tarkoitettu yleisluontoisiksi eivätkä ne kata kaikkia mahdollisia sovelluksia.

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Sport-alusta MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet Ford Focus C-Max 1,6 l Ti -malliin, moottorin koodi HXDA, SIDA Hammashihnan vaihdon yhteydessä tapahtuu usein vakavia

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

3.0 Käyttö- ja huolto-ohje. 3.1 Ohituskäyttö

3.0 Käyttö- ja huolto-ohje. 3.1 Ohituskäyttö 3.0 Käyttö- ja huolto-ohje Toimenpiteet eri käyttötilanteissa suoritetaan siinä järjestyksessä, kuin ne on ohjeessa luetetltu. Käyttötilanteet määrittelee ja ilmoittaa VSS viranomainen 3.1 Ohituskäyttö

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino.

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino. 1(4) Tarkastus Sammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten sään vaihteluille, kosteudelle tai tärinälle,

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Application and processing note (P)

Application and processing note (P) Application and processing note (P) Article Number: 113703 Languages: fi BERNER_Application_and_processing_note_(P) 83892[PDF]_fi.pdf 2015-02-09 PAINE/ALIPAINEPUMPPUSARJA 113703 KÄYTTÖOPAS Lomake 824342

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

7. Puhdista venttiilirunko harjaamalla tai paineilmalla ja tarkasta, että puhallusputken suojakumi on ehjä ja paikallaan.

7. Puhdista venttiilirunko harjaamalla tai paineilmalla ja tarkasta, että puhallusputken suojakumi on ehjä ja paikallaan. 1(5) Tarkastus Sammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten sään vaihteluille, kosteudelle tai tärinälle,

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1. SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVU 7. SIVU

Lisätiedot

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B AP-550 Servon asennusohje Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B B1 Johdanto GoldCruise on laatutuote jonka Gold Automotive

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8)

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) dametric AGS-anturi AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Anturin asennus ja poisto... 3 3 Kotelon ja putken välinen liitos... 4 4 Kärjen ja kotelon välinen

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Näiden ohjeiden kaikki kohdat on luettava huolellisesti läpi ja kaikki ohjeet huomioitava. Ennen asennustöiden alkua tulee suodatinlaitteen täydellinen toimitus

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti ITE tyhjiöpumput Käyttöohje Sisältö Turvallisuusohjeet 3 Öljyntäyttö 3 Öljyn vaihto 3 Gas ballast 3 Toiminta 4 Osat 5 Tekniset tiedot 6 Takuu 7 3 T u r v a l l i s u u s o h j e e t Ennen ensikäyttöä täytä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

HUOLTO- OHJEKIRJA FM 1

HUOLTO- OHJEKIRJA FM 1 HUOLTO- OHJEKIRJA FM 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.0 JOHDANTO... 3 2.0 TOIMINNALLINEN KUVAUS... 3 3.0 SUODATINPUSSIN TEKNISET TIEDOT... 5 4.0 RAVISTIMEN TEKNISET TIEDOT JA ASETUKSET... 5 4.1 VÄRÄHTELYTAAJUUDEN

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW. Asennus-, huolto- ja käyttöohje

LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW. Asennus-, huolto- ja käyttöohje LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW Asennus-, huolto- ja käyttöohje 6 B 70 fi 4/2015 2 6 B 20 fi Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Osat ja liittimet...3 2 VAROTOIMENPITEET... 4 3 ASENNUS

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EQRB Jaettu roottori, koot eq- 056, 068, 079, 090

Pyörivä lämmönsiirrin EQRB Jaettu roottori, koot eq- 056, 068, 079, 090 Toimitusyksiköt Koot 056, 068, 079 ja 090 toimitetaan aina kahtena osana ja roottori jaettuna, ks. kuva 2. Mittausyhteet 1830 1835 Fig. 1 Kuva 2 Mitat ja painot Nosto ja kuljetus 3352 Huoltotila D/2 Kunkin

Lisätiedot

Nestekaasuputkistot LPG. Asennusohje. LPG-liitin teräsvahvistenauhojen 8.04.01 kiinnityksellä 04.08

Nestekaasuputkistot LPG. Asennusohje. LPG-liitin teräsvahvistenauhojen 8.04.01 kiinnityksellä 04.08 SISÄLTÖ 1.0 Johdanto 1.1 Yleisohjeita 1.2 Putkityypit 1.3 Liittimet 2.0 Putken pään valmistelu 2.1 Putken pään oikaisu 2.2 PE-vaipan poistaminen 2.3 Terässidosnauhan lyhentäminen 2.4 Kiristyslaipan asettaminen

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet EF70-200mm f/4l USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF70-200mm f/4l USM -objektiivi on Canon EOS -kameroille kehitetty pienikokoinen, tehokas telezoom-objektiivi. USM on lyhennys

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN TERVEYDEKSI

KYLPYHUONEEN TERVEYDEKSI KYLPYHUONEEN TERVEYDEKSI WC-TUPLANUPPI VEDEN SÄÄSTÖÖN NUPPIMALLEILLA TYYLIÄ KYLPYHUONEEN SISUSTUKSEEN MITEN HUOLEHDIT KYLPYHUONEESI HYGIENIASTA VANHAN KOTIMAISEN WC-ISTUIMEN HUOLTAMINEN WC-TUPLANUPILLA

Lisätiedot

Osakäämikoneiden mittausohje

Osakäämikoneiden mittausohje Sisällysluettelo: 2/7 Yleistä...3 Käämien vastuksen mittaus...4 Eristysresistanssimittaus...5 Mittauksen suorittaminen...5 Ohjauspiirin testaaminen...6 Osakäämikäynnistyksen releiden testaus....6 Vaihejännitteiden

Lisätiedot

JB-AQUA SARANAPROFIILIT JA TARVIKKEET

JB-AQUA SARANAPROFIILIT JA TARVIKKEET JB-AQUA SARANAPROFIILIT JA TARVIKKEET Asennus- ja valmistusohje JB-AQUA:lle JB-AQUA suihkutilat voidaan rakentaa useina eri yhdistelminä. Kaarevilla laseilla, tasolaseilla, yhdellä ovella, pariovilla,

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat Doblò paketti- / farmari ajoneuvot (263) 1,6 D Multijet ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään.

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään. Saunaoven asennusohjeet Lasioven asennustöiden suorittamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Lasi ei kestä kovien ja painavien esineiden iskuja. Iskusta lattiaan tai seinään lasi voi rikkoutua. Älä koskaan

Lisätiedot

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT 74 cm - 89 cm Suomi ASENNUSOHJEET KOMPACT KOMPACT - www.arke.ws Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta kaikki osat tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä

Lisätiedot

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Installation instructions, accessories Ohje nro 31399385 Versio 1.3 Osa nro 31373745 Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Volvo Car Corporation Ohjauspyörä nahka lämmitettävä- 31399385 - V1.3 Sivu 1 / 37 Varuste

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Äänenvaimennin, tiiviste, liitosputki ja kuusi ruuvia

Äänenvaimennin, tiiviste, liitosputki ja kuusi ruuvia RAKENNUSOHJE Äänenvaimennin, tiiviste, liitosputki ja kuusi ruuvia 331 Lehden nro 78 mukana sait yhdeksän uutta osaa radioohjattavaan pienoismalliisi. Osat ovat äänenvaimennin, liitosputki, tiiviste ja

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot