Käämikytkimet tyyppiä UCG, UCL, UCC ja UCD varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Korjausopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käämikytkimet tyyppiä UCG, UCL, UCC ja UCD varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Korjausopas"

Transkriptio

1 Käämikytkimet tyyppiä UCG, UCL, UCC ja UCD varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Korjausopas 1ZSE fi, Rev. 6,

2 Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme ja sen sisältöä ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä käyttää mihinkään luvattomaan tarkoitukseen. Kiellon rikkominen johtaa syytteeseen.

3 Käytännön suosituksia ABB Components kehoittaa ottamaan tarkoin huomioon seuraavat asiat käämikytkimien huolto- ja korjaustöissä. Mikäli käämikytkimessä tai moottoriohjaimessa on vakava mekaaninen tai sähköinen vika, ota ennen korjauksen aloittamista yhteys ABB Componentsiin. Varmista ennen kuin aloitat mitään työtä, että työn tekevät henkilöt ovat lukeneet ja täysin ymmärtäneet korjaukseen liittyvät dokumentit, jotka on toimitettu laitteen mukana. Välttääksesi laitteen vahingoittumisen älä koskaan ylitä toimintarajoja, jotka on määritetty toimitetuissa dokumenteissa ja arvokilvissä. Älä tee muutoksia laitteeseen ennen kuin otat yhteyttä ABB Componentsiin. Noudata aina paikallisia ja kansainvälisiä sähköasennusmääräyksiä. Käytä vain tehtaan hyväksymiä vaihto-osia ja työtapoja., ja HUOMAUTUS sisältää sellaista tietoa, jonka huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman. Näin esitetty sisältää sellaista tietoa, jonka huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa laitteen vahingoittumisen. HUOMAUTUS: HUOMAUTUS sisältää lisätietoa, joka auttaa kuvatun työn suorittamisessa. Varotoimenpiteet ABB Components suosittelee, että vain ammattitaitoiset käämikytkimien huoltomekaanikot suorittaisivat korjaustöitä. ABB Components suosittelee, että vain ABB Componentsin kouluttamat huoltomekaanikot suorittavat koskettimien vaihdot. iii

4 Ennen mihinkään työhön ryhtymistä käämikytkimessä: Varmista, että muuntaja on kytketty irti verkosta ja että työmaadoitus on tehty kunnolla. Hanki allekirjoitettu lupa vastaavalta käytönvalvojalta. Ennen mihinkään työhön ryhtymistä on luettava ja ymmärrettävä tarvittavat tekniset dokumentit ja noudatettava aina tässä ohjeessa kuvattuja menettelytapoja. Ennen mihinkään työhön ryhtymistä käämikytkimessä pane LÄHI/KAUKO kytkin mottoriohjaimessa asentoon 0. Lisäksi on suositeltavaa sulkea moottoriohjaimen ovi ja lukita se riippulukolla siksi aikaa, kun työt käämikytkimessä ovat käynnissä. Avaimen pitää olla työn suorittajan hallussa. Näin tehden vältetään odottamaton moottoriohjaimen käynnistäminen. Ennen minkään työn aloittamista moottoriohjaimen sisällä aputehon syöttö täytyy katkaista. Ota huomioon, että moottori, kontaktorit ja lämmityselementti voivat saada energiansa eri syöttöjen kautta. Tiedosta liukkauden riski, joka johtuu vuotaneesta öljystä, esimerkiksi työskenneltäessä muuntajan kannella. Käytön aikana Pieniä määriä räjähtäviä kaasuja tulee aina ulos huohottimesta. (=ilmankuivain, joko yksi- tai kaksisuuntainen). Varmista ettei avotulta, kuumia pintoja tai kipinöintiä esiinny välittömästi huohottimen (ilmankuivaimen) lähellä. Jos tehon syöttö katkeaa käämikytkimen toimiessa, toiminto jatkuu loppuun, kun teho kytkeytyy taas päälle. iv

5 Käsikampea ei saa työntää paikalleen sähköisen ohjauksen aikana. Jos käämikytkin ei ole täsmälleen säätöasennossaan, kun käsikampi vedetään ulos, moottoriohjain käynnistyy ohjaten kytkimen tarkasti oikeaan asentoon, jos tehon syöttö on kytkettynä. Painereleen laukaistessa noudata tämän oppaan kappaleessa "Painerele" olevia ohjeita. Öljynkäsittelyn yhteydessä Käyttämätön muuntajaöljy on lievästi haitallista. Käyttämättömän lämpimän öljyn höyryt saattavat ärsyttää hengityselimiä tai silmiä. Pitkä ja toistuva ihokontakti muuntajaöljyyn tekee ihon erittäin kuivaksi. Käytetty käämikytkimien tehokytkimien ja tehovalitsimien säiliöiden öljy sisältää haitallisia aineita. Höyryt ovat hengityselimiä ja silmiä ärsyttäviä ja syttyvät erittäin helposti palamaan. Käytetty muuntajaöljy saattaa olla myös syöpää aiheuttavaa. Vältä öljykontaktia niin paljon kuin mahdollista ja käytä öljytiiviitä suojakäsineitä, kun käsittelet öljyä. Ensiapu: Ihokontakti: Silmäroiskeet: Nieleminen: Pese kädet. Käytä käsivoidetta kuivumisen estämiseen. Huuhdo silmät puhtaalla vedellä. Juo vettä tai maitoa. Vältä oksentamista. Ota yhteys lääkäriin. Kerää käytetty öljy tynnyreihin. Öljyjäämät ja siivous: Öljy on imeytettävä imeytysaineeseen. Öljyn käsittely on ympäristöriski. Tulipalo: Tuli pitää sammuttaa käyttäen jauhetta, vaahtoa tai hiilihappoa. Älä täytä käämikytkintä öljyllä, jos muuntajan säiliössä on tyhjö, mutta käämikytkimessä ei ole. Älä täytä muuntajan säiliötä öljyllä, jos käämikytkimessä on tyhjö, mutta muuntajan säiliössä ei ole. v

6 Jätä kaasutyyny öljypinnan päälle tehokytkimen säiliössä. HUOMAUTUS: Tarkista öljytaso kuukauden kuluttua täyttämisestä. On tavallista, että öljytaso paisuntasäiliössä alenee johtuen kaasun imeytymisestä öljyyn tehokytkimen kaasutyynystä, jos käämikytkin ei ole käytössä. Palauta kaasutyyny ja öljytaso kohdan 3.3 mukaisesti. Kun tehokytkimen säiliössä käytössä ollut öljy pumpataan pois, on käytettävä johtavia ja maadoitettuja putkia ja letkuja, jotta vältetään räjähdysriski, jonka aiheuttavat kaasut, joita on syntynyt kipinöinnin seurauksena käytön aikana. Tehokytkimen säiliössä oleva öljy voi olla kuumaa. Ole varovainen! Varo, ettei kosteaa ilmaa pääse sisään, kun öljyä tyhjennetään. Jos ympäristön ilma on kosteaa, anna ilman virrata sisään hitaasti ilmankuivaimen kautta parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi. Öljypinnan yläpuolella on aina räjähtäviä kaasuja sisältävä kaasutyyny. Nämä kaasut jäävät tehokytkimen säiliöön, kun öljy tyhjennetään pois. Avotulta, kuumia pintoja ja kipinöintiä ei saa esiintyä läheisyydessä, kun yläosan kansi avataan. Tiivisteiden asennus Tiivistepintojen ja tiivisteiden pitää olla puhtaita ja vahingoittumattomia. Tiivisteellä varustettujen liitosten ruuvit täytyy kiristää aloittaen pienellä kiristysmomentilla vuoronperään liitoksen vastakkaisilta puolilta kiertäen näin liitos useita kertoja ympäri kunnes saavutetaan lopullinen suositeltava kiristysmomentti, joka on annettu tämän oppaan kappaleessa 1.6 Kiristysmomentit. Öljyntäytön jälkeen Kytke jännite muuntajaan vasta, kun on kulunut vähintään kolme tuntia öljyntäytöstä normaalissa ilmanpaineessa. Tämä odotusaika on tarpeen sen takia, että ilmakuplat ehtivät hävitä pois. vi

7 Sisällysluettelo 1 Johdanto Yleistä Korjausluokat Valmistusnumero Varaosaluettelo Huolto-opas Kiristysmomentit 12 2 Vianhaku Käämikytkin Painerele Moottoriohjain Ohjausjärjestelmä Tehonsyöttöjärjestelmä Muut sekalaiset 17 3 Korjaukset ja säädöt Käämikytkimen vaihdelaatikon vaihto tai vaihdelaatikon O-renkaiden vaihto Yleistä Tarvittavat työkalut Tarvittavat tarvikkeet ja varaosat Työjärjestys Tehokytkimen säiliön kannen tiivisteen vaihto Yleistä Tarvittavat työkalut Tarvittavat tarvikkeet ja varaosat Työjärjestys Ilmatyynyn muodostaminen Yleistä Tarvittavat varusteet Työjärjestys Moniasentoisen kytkimen vaihto tai lisäys (vain BUL:ssa) Yleistä Tarvittavat työkalut Työjärjestys Tehokytkimen tutkiminen painereleen laukaisun jälkeen Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet Työjärjestys Painereleen testaus Painereleen vaihto Yleistä Tarvittavat työkalut Tarvittavat varaosat Työjärjestys 35 7

8 8

9 1 Johdanto 1 Johdanto 1.1 Yleistä ABB Componetsin valmistamia UC-rakenteisia käämikytkimiä on kehitetty monia vuosia maksimaalisen luotettavuuden saavuttamiseksi. Yksinkertaisen ja lujan rakenteen ansiosta käämikytkimen käyttöikä on yhtä pitkä kuin muuntajan. Häiriöttömän käytön vaatima huoltotarve on minimoitu. Huoltoa vaativia osia ovat vain koskettimet, jotka voi olla tarpeen vaihtaa käyttöiän aikana, eristysöljy ja moottoriohjainmekanismi. Rakenne mahdollistaa erinomaisen pääsyn kaikkiin kohteisiin tarkastuksen ja huollon tekemiseksi nopeasti ja helposti. Käämikytkimet tyyppiä UC sijoitetaan muuntajasäiliön sisälle. Moottoriohjaimet tyyppiä BUE tai BUL kiinnitetään muuntajasäiliöön ja yhdistetään käämikytkimeen käyttäen ohjausakseleita ja kartiohammasvaihdetta, katso kuvat 1 ja Korjausluokat UC-rakenteisten käämikytkimien korjaukset jaetaan kahteen kategoriaan: Korjaukset. Korjauksilla tarkoitetaan kuluneiden,- tai niiden osien, joiden käyttöikä on lopussa, vaihtamista. Muutokset. Muutokset ovat ABB Componentsin esittämiä toimenpiteitä, jotka lisäävät entisestään toimintavarmuutta ja pidentävät laitteen käyttöikää. Muutokset jaetaan kahteen ryhmään: Välittömät muutokset, jotka pitää toteuttaa niin pian kuin mahdollista. Rutiinimuutokset, jotka pitää toteuttaa normaalin määräaikaishuollon yhteydessä. 9

10 1 Johdanto Painejouset Vaihdelaatikko, jossa asennonosoitin Tiiviste Liitäntä kaasurelettä varten Eristysakseli Tehokytkinsäiliö Valmistusnumero Maadoitusliitin Purkaussuojarengas Kansi Tyhjennys- ja öljynäytteenottoventtiili Nostosilmukka Painerele ja testausventtiili Yläosa Purkaussuojarengas Tyhjennys- ja öljynäytteenottoputki Eristyslieriö Tehokytkin Askelvastukset Kiinteät ja liikkuvat koskettimet Valmistusnumero Kohdistuspuikot Pistokoskettimet Johtimet valitsimelta Prosessoinnissa käytettävä venttiili Alaosa Purkaussuojarengas Tehokytkimen ohjauskiekko Virtaliitin Valitsin Välivaihde Maltanvaihde Valmistusnumero Vaihtovalitsin Eristystangot, joissa kiinteät koskettimet Liikkuvat vaihtovalitsimen koskettimet Johtimet tehokytkimelle Virtakollektori Purkaussuojarengas Liikkuvat hienovalitsimen koskettimet Kuva 1. Käämikytkimen tyyppiä UC yleinen rakenne (kuvassa UCL) 10

11 1 Johdanto 1.3 Valmistusnumero Otettaessa yhteyttä ABB Componentsiin teknisien ohjeiden saamiseksi korjausten avuksi tai tilattaessa tarvittavia varaosia täydellisiä korjauksia varten, täytyy tietää käämikytkimen valmistusnumero. Valmistusnumero on löydettävissä seuraavista paikoista: Moottoriohjaimen arvokilpi (kuva 2) Tehokytkinsäiliö (kuva 1) Tehokytkin (kuva 1) Valitsin (kuva 1). Jos käämikytkimen valmistusnumero ei ole saatavilla, muuntajan valmistusnumeroa voi käyttää (koskee vain ABB Transformers, Ludvika, Sweden, valmistamia muuntajia). HUOMAUTUS: Toinen näistä valmistusnumeroista täytyy mainita kaikessa kirjeenvaihdossa tai telefaksisanomissa ja puhelinyhteyksissä ABB Componentsin kanssa. Väärän valmistusnumeron käyttö voi aiheuttaa viivytyksiä. Valmistus No. FM_00200 BUL FM_00006 BUE Kuva 2. Arvokilpi 1.4 Varaosaluettelo Korjausopas ei sisällä tietoja varaosista ja kuinka niitä tilataan. Varaosien suhteen viittaamme dokumenttiin 1ZSE Varaosaluettelo käämikytkimille tyyppiä UC, jotka on varustettu moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL. Varaosaluettelossa on myös useita hajotuskuvia, jotka voivat olla suureksi avuksi korjauksia tehtäessä. 11

12 1 Johdanto 1.5 Huolto-opas UC tyyppisten käämikytkimien tarkastus ja kunnostus suoritetaan asianomaisen huolto-oppaan ohjeiden mukaisesti. Huolto-opasta tarvitaan, koska tässä oppaassa on viittauksia siihen. 1.6 Kiristysmomentit Metallisille ruuviliitoksille suositellaan seuraavia kiristysmomentteja: M6, 10 Nm ±10 % M8, 24,5 Nm ±10 % M10, 49 Nm ±10 % M12, 84 Nm ±10 % ei-metallisille ruuviliitoksille: M10, 9 Nm ±10 % M12, 13 Nm ±10 % M16, 22 Nm ±10 % mikäli tässä oppaassa ei ole toisin määrätty. 12

13 2 Vianhaku 2 Vianhaku Tässä kappaleessa annetaan pääasiassa ohjeita vian paikallistamista varten. Ohjeet vian korjaamista, osien vaihtoa jne. varten sisältyvät kappaleeseen 3, Korjaus ja säätö. 2.1 Käämikytkin Vikatilanne Vianhakutoimenpiteet Öljypinnan nousu käämikytkimen paisunta- säiliössä saattaa olla osoitus siitä, että tehokytkimen säiliön ja muuntajan säiliön välillä on vuoto. Varmista, että syynä ei ole ylitäyttö käyttöönoton tai huollon yhteydessä. Tämä voidaan tarkistaa säätämällä öljytaso muuntajan dokumentaation mukaisesti ja tarkistamalla öljytaso uudelleen jonkin ajan kuluttua. Hälytys öljytason ylärajan ylityksestä Öljytaso liian alhaalla paisuntasäiliössä Painerele laukaisee 1. Tarkista, ettei ole vuotoja. 2. Jos vuotoja ei löydy, kaasutyyny on liuennut öljyyn ja se pitää palauttaa takaisin. Noudata ohjeita, jotka ovat tämän oppaan kohdassa 3.3. Katso kohta Painerele tästä oppaasta. 13

14 2 Vianhaku 2.2 Painerele Jos muuntaja kytketään takaisin verkkoon suojareleen laukaisun jälkeen niin, ettei tehokytkintä nosteta ylös säiliöstään ja tutkita huolellisesti ja korjata mahdollisia vaurioita, voi seurauksena olla vakavia vaurioita käämikytkimessä ja muuntajassa. Vikatilanne Painerele on laukaissut normaalin käytön aikana. Vianhakutoimenpiteet 1. Tutki tehokytkin tämän oppaan kohdan 3.5 Tehokytkimen tutkiminen painereleen laukaisun jälkeen" mukaisesti. Jatka toimenpiteillä 2 ja 3, jos mitään vikaa ei löydy. 2. Suorita painereelle tämän oppaan kohdan 3.7 Painereleen testaus mukainen testaus 3. Käämikytkin on nyt valmis otettavaksi käyttöön. Ohjekilpi Venttiilin vipu Liitäntämutteri Testausliitäntä (R 1/8 ) TC_00264 Kuva 3. Painerele 14

15 2 Vianhaku 2.3 Moottoriohjain Ohjausjärjestelmä Vikatilanne LÄHI tai KAUKO ohjaus ei ole mahdollista. Vianhakutoimenpiteet 1. LÄHI ohjaus ei ole mahdollista, kun ohjaus valintakytkin on asennossa KAUKO tai 0 ja KAUKO ohjaus ei ole mahdollista, kun ohjaustavan valintakytkin on asennossa LÄHI tai Tarkista tehonsyöttö ohjauspiireille ja moottorille. 3. Tarkista, ettei moottorin suojakytkin ole lauennut. 4. Tarkista, ettei hätäpainike ole alaspainettuna. Vapauta se kääntämällä sitä myötäpäivään ja kuittaa moottorin suojakytkin. 5. Tarkista, ettei läpiajon suoja ole lauenneena. Kuittaa se asettamalla LÄHI/KAUKO kytkin asentoon 0 ja sitten takaisin entiseen asentoon ja kuittaa sen jälkeen moottorin suojakytkin. 6. Jos mottoriohjain on ohjattu käsikammella mekaanista rajaestettä vasten, veivaa mootoriohjain takaisin ääriasennon kohdalle. Käämikytkin tekee 1. Tarkista, että pitokoskettimet päästävät toiminnon useamman säätöaskeleen jälkeen. kuin on määrä tai ajaa päin rajaestettä. Jännite on hengenvaarallinen! 2. Tarkista, että NOUSEE- ja LASKEE-kontaktorit toimivat asianmukaisesti (katso piirikaaviosta, kuva 4 tai vastaava kuva 6, ja koskettimien ajoituskaavio, kuva 5( tai vastaava kuva 7). BUE: 3. Tarkista, että jarrulevy pysähtyy keskiasentoonsa ± 25 asteen tarkkuudella. Tietoa siitä kuinka jarrua säädetään saat Huolto-oppaasta. 4. Tarkista, että käynnistyskoskettimet toimivat oikein (katso piirikaavio ja koskettimien ajoituskaavio). 15

16 2 Vianhaku Vikatilanne Vianhakutoimenpiteet BUL: 3. Tarkista, että jarrun varren rulla pysähtyy keskelle nokkapyörän lovea. Tietoa siitä kuinka jarrua säädetään saat Huolto-oppaasta. Kaukoasennonosoitin näyttää väärää asentoa tai sille ei tule signaalia. 1. Jos mittausvahvistin on käytössä: Säädä mittausvahvistimen ulostulosignaalia sen kahdesta säätöruuvista. Jos vika ei häviä, toimi seuraavasti: Jännite on hengenvaarallinen! Mittaa mittausvahvistimen ulostulosignaali kaikissa asennoissa. Signaalin tulisi nousta lineaarisesti ylimpään asentoon mentäessä. Jos signaalia ei tule lainkaan, tarkista mittausvahvistimen syöttö ja asentolähetin. Tarkista, että signaali saapuu asennon osoittimelle asti. 2. Mittaa resistanssi asentolähettimen liittimistä kaikissa asennoissa sekä nousevalla että laskevalla ohjauksella. Ennen minkään työn aloittamista moottoriohjaimen sisällä aputehon syöttö täytyy katkaista. Ota huomioon, että moottori, kontaktorit ja lämmityselementti voivat saada energiansa eri syöttöjen kautta. BUE: 3. Tarkista, ettei moniasentoisen kytkimen kosketinlevyssä ja varressa ole likaa tai oksidia. Tarkista liikkuvan kosketinvarren kosketus kaikissa asennoissa. 16

17 2 Vianhaku Tarkista moniasentokytkimen liikkuvien koskettimien joustovara Tietoa siitä kuinka joustovara säädetään saat Huolto-oppaasta. BUL: 3. Jos resistanssiarvot ovat vääriä, vaihda asentolähetin. Katso oppaan kohdasta Tehonsyöttöjärjestelmä Vikatilanne Vianhakutoimenpiteet Kolmivaiheinen moottori Vaihda tehonsyötön kahden vaiheen paikkaa pyörii vuoronperään taakse- keskenään. ja eteenpäin, mutta käämikytkin ei vaida asentoa. Jännite on hengenvaarallinen! Muut sekalaiset Vikatilanne Korroosiota ja/tai tiivistynyttä kosteutta moottoriohjaimen kaapissa. Vettä moottoriohjaimen kaapissa. Vianhakutoimenpiteet 1. Tarkista, että kuivauslämmitin toimii. Katso lämmittimestä Huolto-oppaasta. 2. Tarkista, etteivät tuuletusaukot ole olleet tukossa. 1. Säädä tarvittaessa kaapin oven saranoita. 2. Vaihda kaapin oven tiiviste. 17

18 18 fm_00236 MOOTTORIOHJAIN MOOTTORIN SYÖTTÖ 2 Vianhaku Käytä käämikytkimesi mukana toimitetun piirikaavion tietoja ko. käämikytkimen yhteydessä. Kuva 4. Standardipiirikaavio BUE NOUSEE LASKEE KAUKO LÄHI NOUSEE LASKEE YLEMPI SÄÄTÖ- ASENTO ALEMPI SÄÄTÖ- ASENTO KÄYTTÄJÄN MAADOITETTAVA OHJAUSPIIRIN SYÖTTÖ LÄMMITTIMEN JA VALAISIMEN SYÖTTÖ 1) Jatkamiskosketin on mukana vain, jos käämikytkimessä on ohiajoasentoja. Suljettuna, kun käämikytkin on ohiajoasennon kohdalla.

19 MOOTTORIOHJAIMEN KÄSIKAMMEN KIERROKSET AS. NOUSEE -TOIMINTO AS. AS. LASKEE -TOIMINTO AS. Kuva 5. Koskettimien ajoituskaavio BUE KOSKETIN YLEMPI ÄÄRI- ASENTO ALEMPI ÄÄRI- ASENTO 1 Ohjauksen valintakytkin, Lähi 0 Kauko 2 Ohjauskytkin, Nousee 0 Laskee 3 Kontaktori, nousee 4 Kontaktori, laskee 5 Nokkakytkin 1 2 Käynnistyskosketin 6 Nokkakytkin 1 2, 3 4 Pitokosketin 5 6, 7 8 Lukituskosketin 9 10, Apukosketin 13 14, Apukosketin 7 Moottori 8 Nokkakytkin (Rajakytkin) 8.1: Alempi säätöasento 8.2: Ylempi säätöasento 11 Lukituskytkin, avoin kun käsikampi on paikallaan 12 Kuivauslämmitin 14 Asentolähetin, potentiometri 15 Ohiajokosketin 19 Moottorin suojakytkin 21 Kontaktori, askellustoiminto 36 Kaapin valo 37 Ovikytkin 43 Aikarele, läpiajosuojaus 51 Painonappi, Hätäpysäytys Kauko-ohjaus Lähiohjaus Nousee -toiminto Suojamaadoitus Laskee -toiminto 19 fm_00237 ASENNONVAIHTOTOIMINTO Kampi 2 Vianhaku

20 20 fm_00238 MOOTTORIOHJAIN MOOTTORIN SYÖTTÖ 2 Vianhaku Käytä käämikytkimesi mukana toimitetun piirikaavion tietoja ko. käämikytkimen yhteydessä. Kuva 6. Standardipiirikaavio BUL NOUSEE LASKEE KAUKO LÄHI NOUSEE LASKEE YLEMPI SÄÄTÖ- ASENTO ALEMPI SÄÄTÖ- ASENTO KÄYTTÄJÄN MAADOITETTAVA OHJAUSPIIRIN SYÖTTÖ LÄMMITTIMEN JA VALAISIMEN SYÖTTÖ 1) Jatkamiskosketin on mukana vain, jos käämikytkimessä on ohiajoasentoja. Suljettuna, kun käämikytkin on ohiajoasennon kohdalla.

21 Kuva 7. Koskettimien ajoituskaavio BUL MOOTTORIOHJAIMEN KÄSIKAMMEN KIERROKSET KOSKETIN AS. NOUSEE -TOIMINTO AS. YLEMPI ÄÄRI- ASENTO AS. LASKEE -TOIMINTO AS. ALEMPI ÄÄRI- ASENTO E1 Kuivauslämmitin E3 Käsilamppu K1 Kontaktori, askellustoiminto K2 Kontaktori, nousee K3 Kontaktori, laskee K6 Aikarele, läpiajosuojaus M1 Moottori Q1 Moottorin suojakytkin S1 Ohjauksen valintakytkin, Lähi 0 Kauko S2 Ohjauskytkin, Nousee 0 Laskee S3 Pito-, lukitus- ja apukoskettimet, Nousee S4 Pito-, lukitus- ja apukoskettimet, Laskee S5 Lukituskytkin, avoin kun käsikampi on paikallaan S6 Rajakytkin, Ylempi säätöasento S7 Rajakytkin, Alempi säätöasento S8 Painonappi, Hätäpysäytys S9 Ovikytkin S14 Asentolähetin, potentiometri S15 Ohiajokosketin Kauko-ohjaus Lähiohjaus Suojamaadoitus Nousee -toiminto Laskee -toiminto Kampi 21 fm_00239 ASENNONVAIHTOTOIMINTO 2 Vianhaku

22 3 Korjaukset ja säädöt 3 Korjaukset ja säädöt 3.1 Käämikytkimen vaihdelaatikon vaihto tai vaihdelaatikon O-renkaiden vaihto Yleistä Nämä ohjeet opastavat sinua kuinka käämikytkimien UCG, UCL ja UCC, UCD yläosassa sijaitseva vaihdelaatikko vaihdetaan. Jos vain tiiviste vaihdetaan, noudata vain tarkoituksenmukaisilta osin näitä ohjeita. Tehtäessä tätä korjausta, on tärkeää, ettei käämikytkintä eikä moottoriohjainta ohjata silloin, kun akselit ovat irrotettuina. Vaihdelaatikossa on pyörivät hammaspyörät. Ole varovainen! Tarvittavat työkalut Normaalit käsityökalut Ruuviavain, jossa on pidennys 8 mm kuusiokoloruuvia varten. Työntömitta Kulmamitta Tarvittavat tarvikkeet ja varaosat Vaihdelaatikko O-rengas (84,1 x 5,7), tyypeille UCG, UCL O-rengas (92,5 x 5,7), tyypeille UCC, UCD Loctite 601 (UCG, UCL) Matalaan läpötilaan sopivaa rasvaa (kuulalaakerirasvaa) GULF-718EP, Mobil-Grease 28, SHELL-Aero Shell Grease 22 tai vastaavaa Moottoriohjaimen lukituslaite (toimitettu yksikön mukana). 22

23 3 Korjaukset ja säädöt Työjärjestys Ennen mihinkään työhön ryhtymistä käämikytkimessä: Varmista, että muuntaja on kytketty irti verkosta ja että työmaadoitus on tehty kunnolla. Hanki allekirjoitettu lupa vastaavalta käytönvalvojalta. Tehokytkimen säiliön öljy voi olla kuumaa. Ole varovainen! Käämikytkin yläpuolelta katsoen Punainen piste Asennonosoitin Asennonosoitin Tarkka asento TC_00257 Kuva 8b. Vaihdelaatikko, UCG, UCC, UCD Toleranssit Ruuvit ja tiivistysaluslaatat Kuva 8a. Vaihdelaatikko, UCL Asennonosoitin TC_00156 Pidikkeet, aluslaatat ja ruuvit Lukituslaite Kuva 8c. TC_

24 3 Korjaukset ja säädöt Tiedosta liukkauden riski, joka johtuu vuotaneesta öljystä, esimerkiksi työskenneltäessä muuntajan kannella. 1. Laske muuntajasta öljyä niin paljon, että öljytaso laskee juuri kannen alapuolelle. Tietoa siitä kuinka öljyä lasketaan pois saat muuntajan dokumentaatiosta. 2. Ohjaa käämikytkintä sähköisesti yksi säätöaskel ja anna sen pysähtyä käyttöasentoon. Pane muistiin käämikytkimen käyttöasento. 3. Ohjaa moottoriohjainta käsikammella muutama aste, jotka ovat tarpeen juuri oikeaan asentoon pääsemiseksi, joka on annettu kohdassa "levyjarru" asianomaisessa huolto-oppaassa. 4. Lukitse moottoriohjain lukituslaitteella, joka on toimitettu yksikön mukana. 5. Poista vaihdettavan vaihdelaatikon kansi. Jos käämikytkin muodostuu useammasta kuin yhdestä samalla moottoriohjaimella ohjatusta yksiköstä, poista kannet kaikista vaihdelaatikoista. Vaihdelaatikot ja muuntaja, kun vaihdelaatikko on poistettu, täytyy suojata vedeltä. Jos on pienikin sateen tai lumipyryn riski, täytyy laittaa jokin suoja päälle. 6. Tarkista, että kaikki yksiköt ovat tarkasti säätöasennoissaan kuvan 8 mukaisesti. Messinkisen hammastetun pyörän aukon pitää olla juuri vaihdelaatikon punaisen pisteen kohdalla kaikissa yksiköissä. Maksimi sallittu poikkeama on esitetty kuvassa 8. Tarkista myös, että kaikki yksiköt ovat samassa käyttöasennossa kuin moottoriohjain. Jos jotain on vialla, olkaa hyvä ja ottakaan yhteys ABB Componentsiin neuvojen saamiseksi. Käämikytkimen ottaminen käyttöön niin, että sitä ei ole kohdistettu ja/tai se on pois asennostaan, merkitsee suurta käämikytkimen ja muuntajan vaurioitumisriskiä. On erittäin tärkeää noudattaa yksityiskohtaisesti seuraavia ohjeita varmistaakseen, että käämikytkin tulee kunnolla linjattua korjauksen jälkeen. Jos käämikytkimestä, jossa on kaksi tai kolme samalla moottoriohjaimella ohjattavaa yksikköä, vaihdetaan useampi kuin yksi vaihdelaatikko, vaihda ne yksitellen alla kuvatulla tavalla. Aloita lähinnä moottoriohjainta olevasta. 7. Avaa sen akselin/niiden akselien, jotka täytyy irroittaa, suojaputkien letkunkiristimet. Työnnä putket sisäkkäin niin, että pääset käsiksi kytkimiin. Ota huomioon missä suunnassa vaihdelaatikko on asennettuna varmistaaksesi uuden vaihteen oikean asennuksen. 24

25 3 Korjaukset ja säädöt 8. UCL: Ruuvaa auki neljä ruuvia (M10, lieriökanta, kuusiokolo 8 mm), joilla vaihdelaatikko on kiinnitettynä, katso kuva 8. Nämä ruuvit on lukittu lukitusnesteellä ja vaativat siten melkoisen suuren avausmomentin. UCG, UCC ja UCD : Ruuvaa auki neljä M10 ruuvia neljästä pidikkeestä, jotka pitävät vaihdelaatikkoa paikallaan. 9. Jos on kaksi akselia, löysää ruuvit toisesta moottoriohjainta lähinnä olevan akselin kytkimestä. Nosta vaihdelaatikko pois, mutta varo akselia/ akseleita, kun se/ne irtoaa/irtoavat vaihdelaatikosta. Jos on kaksi akselia, pidä muistissa kummalle puolelle ne kuuluvat. Varo, ettei irralliset osat putoa muuntajan sisälle vaihdelaatikon aukosta. Käämikytkimen käyttöakselia ei saa päästää pyörimään. 10. Ota pois uuden vaihdelaatikon kansi. 11. Säädä vaihdelaatikko samaan asentoon kuin moottoriohjain ja juuri oikeaan kohtaan kiertämällä akseleita. 12. Vaihdelaatikon akseleissa on pallonmuotoiset kytkimet, joissa on ristitapit, jotka menevät akselien päiden kytkimien uriin. Kierrä pystysuoran kytkimen ristitappia niin, että sen tasaiset sivut ovat pystysuorassa, rinnakkain muuntajasäiliössä olevan akseli kanssa. 13. Asenna uusi O-rengas vaihdelaatikoa varten olevaan laippaan. 14. Tarkista muuntajasäiliössä olevan akselin kytkimen uran asento, joka näkyy vaihdelaatikkoa varten olevan laipan aukosta. Pallonmuotoisen kytkimen ristitapin pitää olla uraa vastaavassa asennossa. 15. Laske vaihdelaatikko laipan päälle ja suuntaa se samoin kuin vanha. Ristitapin pitää mennä eristysakselin uraan. Vaihdelaatikkoa ei saa painaa väkisin alas! Jos kytkin ei kytkeydy, nosta vaihdelaatikko ylös ja säädä ristitapin asettelua. 16. UCL : Asenna neljä ruuvia (lukitse ruuvit lukitusnesteellä) ja tiivistealuslaattaa. UCG,UCC,UCD : Asenna neljä pidintä ruuveja ja aluslaattoja käyttäen. 17. Jos vaihdelaatikkoon liittyy kaksi vaakasuoraa akselia, aloita moottoriohjainta lähinnä olevasta akselista. Kytke akselin pää kiinteällä messinkisellä kytkimellä vaihdelaatikon siihen päähän, joka on lähinnä moottoriohjainta. Laita suojaputket ja letkunkiristimet paikoilleen. 25

26 3 Korjaukset ja säädöt 18. Kiinnitä irroitettu liitos takaisin vaihdettuun vaihdelaatikkoon. Kiristä ensin lähinnä vaihdelaatikkoa olevat kaksi ruuvia niin, että akselin päähän jää 2 mm välys. Kiristä sitten muut ruuvit. Tarkista, että vaihdelaatikossa oleva asennonosoitin on tarkalleen asennossaan, katso kuva 8. Jos se ei ole, avaa kaksi ruuvia vaihdelaatikon monireikäisestä liitännästä ja etsi ruuvien sijoitukselle sellaiset asemat, että messinkisen hammastetun pyörän aukko on mahdollisimman tarkasti vaihdelaatikon kotelossa olevan punaisen merkin kohdalla. Poikkeama juuri oikeasta kohdasta ei saa olla enempää kuin kuvassa 8 on esitetty! Kiristä ruuvit. 19. Voitele kytkimet rasvalla. Kiinnitä suojaputket vaihdelaatikkoihin niin, että raot ovat alaspäin. Aseta ja kiristä letkunkiristimet paikoilleen. Jos kyseessä on käämikytkin, jossa on vain yksi yksikkö, tai kun vaihdetaan viimeisen yksikön vaihdelaatikko, jatka kohdasta 23. Jos käämikytkin muodostuu useammasta kuin yhdesta yksiköstä ja peräkkäisten yksikköjen vaihdelaatikot pitää vaihtaa, aloita sen tekeminen palaamalla kohtaan 7. Jos ei, jatka kohdasta Jos vaihdettavaan vaihdelaatikkoon on kytketty kaksi vaakasuoraa akselia, asenna toinen akseli seuraavalla tavalla: Löysää akselilta toista messinkistä kytkintä pitävät ruuvit. Kytke akselin pää kiinteän messinkisen kytkimen avulla vaihdelaatikkoon samoin kuin se oli ennen purkamista. Aseta suojaputket ja letkutkiristimet paikoilleen. Kiinnitä löysätty kytkin vaihdettuun vaihdelaatikkoon. Kiristä ensin kaksi lähinnä vaihdelaatikkoa olevaa ruuvia jättäen akseliin 2 mm välys. Kiristä sitten muut ruuvit. 21. Tarkista, että asennonosoitin toisessakin vaihdelaatikossa on tarkalleen kohdallaan, katso kuva 8. Jos se ei ole, avaa kaksi ruuvia toisen vaihdelaatikon monireikäisestä liitännästä ja etsi ruuvien sijoitukselle sellaiset asemat, että messinkisen hammastetun pyörän aukko on mahdollisimman tarkasti vaihdelaatikon kotelossa olevan punaisen merkin kohdalla. Poikkeama juuri oikeasta kohdasta ei saa olla enempää kuin kuvassa 8 on esitetty! Tarkista ja säädä tarvittaessa kolmannen vaihdelaatikon monireikäliitäntä. 22. Voitele kytkimet rasvalla. Kiinnitä suojaputket vaihdelaatikkoihin niin, että raot ovat alaspäin. Aseta ja kiristä letkunkiristimet paikoilleen. 23. Tarkista, että kaikki vaihdelaatikot on voideltu rasvalla. Jos ei ole, laita rasvaa vaihteeseen. 24. Tarkista vielä lopuksi, että kaikki vaihteet ovat tarkalleen oikeissa asennoissa kuvassa 8 annetun toleranssin puitteissa ja että kaikki käämikytkinyksiköt ovat samassa käyttöasennossa kuin moottoriohjain. 25. Asenna vaihdelaatikoiden tiivisteet ja kannet. Tyypillä UCL on kannessa ura hammaspyörää varten. Varmista, että kansi on käännetty niin päin, että ura on hammaspyörän yläpuolella. 26

27 3 Korjaukset ja säädöt 26. Täytä muuntaja öljyllä muuntajan ohjeiden mukaisesti. 27. Ota pois moottoriohjaimen lukituslaite. Ohjaa käämikytkintä muutamia säätöaskeleita molempiin suuntiin varmistaaksesi, että kaikki toimii kunnolla. Ohjaa käämikytkin takaisin siihen asentoon, joka pantiin muistiin kohdassa Jos kaikki toimi kunnolla, käämikytkin nyt valmis kytkettäväksi verkkoon. 3.2 Tehokytkimen säiliön kannen tiivisteen vaihtaminen Yleistä Nämä ohjeet neuvovat kuinka menetellään öljynvuototapauksessa. Ohjeita voidaan soveltaa UC-tyyppisiin käämikytkimiin Tarvittavat työkalut Hylsyavain (19 mm) Tarvittavat tarvikkeet ja varaosat O-rengas (8 mm), käämikytkimelle UCG 435 x 8 ja UCL:lle 540 x 8 O-rengas, käämikytkimille UCD ja UCC 806 x 10 O-rengas. Rasvaa (kuulalaakereille tarkoitettua), (katso 3.1.3) Työjärjestys Ennen mihinkään työhön ryhtymistä käämikytkimissä: Varmista, että muuntaja on kytketty irti verkosta ja että työmaadoitus on tehty kunnolla. Hanki allekirjoitettu lupa vastaavalta käytönvalvojalta. Tiedosta liukkauden riski, joka johtuu vuotaneesta öljystä, esimerkiksi työskenneltäessä muuntajan kannella Suojaa käämikytkin vedeltä. 27

28 3 Korjaukset ja säädöt 1. Lisäkiristä muttereita, jotka pitävät kantta paikallaan. Jos öljyvuotoja edelleen esiintyy, O-rengas täytyy vaihtaa. Tehokytkimen säiliössä oleva öljy voi olla kuumaa. Ole varovainen! Tehokytkimen säiliön yläosassa on aina räjähtäviä kaasuja sisältävä kaasutyyny. Avotulta, kuumia pintoja ja kipinöintiä ei saa esiintyä läheisyydessä säiliön kantta avattaessa tai tyhjennettäessä säiliötä venttiilistä. Anna kaasun tuulettua pois suunnilleen 15 minuutin ajan kannen poiston jälkeen ennen minkään työn aloittamista. 2. Sulje öljyn paisuntasäiliöön johtavan putken venttiili. 3. Ota kansi pois. Jos öljytaso on ylempänä kuin 50 mm kannesta mitattuna, kohdan 6 mukainen toimenpide pitää suorittaa ennen kytkemistä takaisin verkkoon. 4. Vaihda uusi O-rengas. Puhdista ura ja sitä vastaava osa kantta. O-rengasta ei liimata. 5. Asenna kansi. Käännä kantta siten, että säiliössä olevat ohjaintapit ovat kohdakkain kannen ohjainreikien kanssa. (Kantta täytyy painaa alaspäin niin, että voitetaan jousien, jotka pitävät kantta paikallan, vastavoima). Kiristä muttereita vuorotellen. Kiristysmomentti 42 Nm. 6. Palauta tarvittaessa kaasutyyny tämän ohjeen kohdan 3.3 mukaisesti. 7. Avaa öljyn paisuntasäiliöön johtavan putken venttiili. 3.3 Ilmatyynyn palauttaminen Yleistä Tarkista öljytaso paisuntasäiliössä kuukauden kuluttua öljyntäytöstä. Jos öljytaso on nyt alempana kuin silloin kun öljyntäyttö oli lopetettu (korjattuna läpötilaeron vaikutuksella!) ja mitään vuotoja ei ole havaittavissa, kaasutyyny on liuennut öljyyn ja se pitää palauttaa takaisin. Alla esitettyä menettelytapaa käytetään käämikytkimissä, joissa ei ole käytössä jatkuvaan suodatukseen tarkoitettua suodatinta. Tapauksessa, jossa käämikytkin on varustettu ABB Componentsin toimittamalla jatkuvaan öljyn suodatukseen tarkoitetulla suodatinyksiköllä ja se on asennettu meidän suositusten mukaisesti, noudata ohjetta Oil filter unit for on-load tapchangers, manual kaasutyynyn palautuksessa. Käämikytkimen käyttö kaasutyynyn ollessa liian pieni tai sen puuttuessa kokonaan aiheutta riskin, että painerele laukaisee. 28

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Korjausohje

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Korjausohje Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Korjausohje Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä käyttää

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Varaosaluettelo

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Varaosaluettelo Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Varaosaluettelo Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Kunnossapito-ohje

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Kunnossapito-ohje Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Kunnossapito-ohje Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä

Lisätiedot

1ZSE fi, Rev. 4. Käämikytkimet, tyyppi UBB Käyttäjän käsikirja

1ZSE fi, Rev. 4. Käämikytkimet, tyyppi UBB Käyttäjän käsikirja 1ZSE 5492-156 fi, Rev. 4 Käämikytkimet, tyyppi UBB Käyttäjän käsikirja Alkuperäinen ohje Tässä asiakirjassa annetut tiedot on tarkoitettu yleisluontoisiksi eivätkä ne kata kaikkia mahdollisia sovelluksia.

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Sport-alusta MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

1ZSE fi, Rev. 3. Käämikytkimet, tyypit UC ja VUC Käyttäjän käsikirja

1ZSE fi, Rev. 3. Käämikytkimet, tyypit UC ja VUC Käyttäjän käsikirja 1ZSE 5492-155 fi, Rev. 3 Käämikytkimet, tyypit UC ja VUC Käyttäjän käsikirja Vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistaja ABB AB, Components SE-771 80 LUDVIKA Ruotsi Vakuuttaa, että Tuotteet Käämikytkimet tyyppiä

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

1ZSE fi, Rev. 4. Käämikytkimet, tyyppi UC Käyttäjän käsikirja

1ZSE fi, Rev. 4. Käämikytkimet, tyyppi UC Käyttäjän käsikirja 1ZSE 5492-155 fi, Rev. 4 Käämikytkimet, tyyppi UC Käyttäjän käsikirja Alkuperäinen ohje Tässä asiakirjassa annetut tiedot on tarkoitettu yleisluontoisiksi eivätkä ne kata kaikkia mahdollisia sovelluksia.

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet EF70-200mm f/4l USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF70-200mm f/4l USM -objektiivi on Canon EOS -kameroille kehitetty pienikokoinen, tehokas telezoom-objektiivi. USM on lyhennys

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Saab 9-5 B205, B Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-5 B205, B Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 9-5 Asennusohje SITdefault Moottorinlämmitin MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

Pysäköintiapu, ohjain

Pysäköintiapu, ohjain Installation instructions, accessories Ohje nro 31408456 Versio 1.3 Osa nro 31399352 Pysäköintiapu, ohjain Volvo Car Corporation Pysäköintiapu, ohjain- 31408456 - V1.3 Sivu 1 / 76 Erikoistyökalut 999 7234

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat Doblò paketti- / farmari ajoneuvot (263) 1,6 D Multijet ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

Koristepaneeli, ulkopuoli

Koristepaneeli, ulkopuoli Ohje nro Versio Osa nro 31265210 1.2 31265211 Koristepaneeli, ulkopuoli IMG-275024 Sivu 1 / 13 Varuste A0000162 IMG-239446 IMG-239980 IMG-239663 A0000177 A0000214 M0000232 IMG-275023 Sivu 2 / 13 JOHDANTO

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Installation instructions, accessories Ohje nro 31399385 Versio 1.3 Osa nro 31373745 Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Volvo Car Corporation Ohjauspyörä nahka lämmitettävä- 31399385 - V1.3 Sivu 1 / 37 Varuste

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06- SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Sport-alusta Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 55

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

Katolle asennettu GSM-antenni

Katolle asennettu GSM-antenni Ohje nro Versio Osa nro 30660777 1.0 Katolle asennettu GSM-antenni Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0800872 A0000214 A0000177 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EQRB Jaettu roottori, koot eq- 056, 068, 079, 090

Pyörivä lämmönsiirrin EQRB Jaettu roottori, koot eq- 056, 068, 079, 090 Toimitusyksiköt Koot 056, 068, 079 ja 090 toimitetaan aina kahtena osana ja roottori jaettuna, ks. kuva 2. Mittausyhteet 1830 1835 Fig. 1 Kuva 2 Mitat ja painot Nosto ja kuljetus 3352 Huoltotila D/2 Kunkin

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot