Pakkausseloste. ASA-ratiopharm 500 mg tabletit. Asetyylisalisyylihappo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pakkausseloste. ASA-ratiopharm 500 mg tabletit. Asetyylisalisyylihappo"

Transkriptio

1 Pakkausseloste ASA-ratiopharm 500 mg tabletit Asetyylisalisyylihappo Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää ASA-ratiopharm 500 mg -valmistetta huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen. - Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja. - Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity 3 5 päivän jälkeen. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä ASA-ratiopharm 500 mg on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät ASA-ratiopharm 500 mg tabletteja 3. Miten ASA-ratiopharm 500 mg tabletteja käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. ASA-ratiopharm 500 mg tablettien säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. Mitä ASA-ratiopharm 500 mg on ja mihin sitä käytetään ASA-ratiopharm 500 mg on asetyylisalisyylihappoa sisältävä lääke, joka lievittää kipua, kuumetta ja tulehdusta (steroideihin kuulumaton tulehduskipulääke). ASA-ratiopharm 500 mg -tabletteja käytetään seuraavien tilojen hoitoon: - lievä tai keskivaikea kipu, kuten päänsärky; influenssa; hammassärky; yleisluontoinen särky tai kipu - kuume. Tämä valmiste on tarkoitettu vain aikuisille ja yli 30 kg painaville lapsille. Lue huolellisesti kohta 3 Miten ASA-ratiopharm 500 mg -tabletteja käytetään. Alle 30 kg painavia lapsia varten on muita asetyylisalisyylihappovalmisteita. Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista. 2. Ennen kuin käytät ASA-ratiopharm 500 mg tabletteja Älä käytä ASA-ratiopharm 500 mg tabletteja, jos: - olet allerginen (yliherkkä) asetyylisalisyylihapolle, muille samankaltaisille lääkkeille (etenkin steroideihin kuulumattomille tulehduskipulääkkeille) tai ASA-ratiopharm 500 mg -tablettien jollekin muulle aineelle - sinulla on esiintynyt astmaa asetyylisalisyylihapon tai samankaltaisten lääkkeiden (etenkin steroideihin kuulumattomien tulehduskipulääkkeiden) käytön yhteydessä - lääke on tarkoitus antaa alle 6-vuotiaalle lapselle, sillä pienet lapset eivät välttämättä pysty nielemään tabletteja kunnolla ja voivat tukehtua niihin; käytä tällöin jotakin muuta lääkemuotoa - olet raskaana ja raskaus on kestänyt vähintään 25 viikkoa (kuudennen raskauskuukauden alku) paitsi, jos kyseessä on erityistapaus; tällöin tarvitaan aina lääkemääräys ja potilaan on oltava lääkärin valvonnassa - sinulla on aktiivinen maha- tai pohjukaissuolihaava - sinulla on verenvuotohäiriö tai verenvuodon riski on suurentunut

2 - sinulla on vakava maksa- tai munuaissairaus - sinulla on vakava sydänsairaus - käytät parhaillaan metotreksaattia vähintään 15 mg viikossa - käytät suun kautta otettavia antikoagulantteja eli veren hyytymistä estäviä lääkkeitä ja asetyylisalisyylihappoa on tarkoitus käyttää suurina annoksina (erityisesti reumasairauksien hoidon yhteydessä). Ole erityisen varovainen ASA-ratiopharm 500 mg tablettien suhteen - jos sinulla on glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutos (perinnöllinen veren punasoluihin liittyvä häiriö), sillä suuret asetyylisalisyylihappoannokset voivat aiheuttaa punasolujen hajoamista (hemolyysi) - jos sinulla on ollut maha- tai pohjukaissuolihaava, maha-suolikanavan verenvuotoa tai mahatulehdus - jos sinulla on munuais- tai maksasairaus - jos sairastat astmaa - jos olet nainen ja sinulla on runsaat kuukautiset tai käytät ehkäisykierukkaa. Jos käytät muita lääkkeitä, varmista, etteivät ne sisällä asetyylisalisyylihappoa, jotta et vahingossa saa liian suurta annosta. Suurten kipulääkeannosten pitkäaikaiseen käyttöön voi liittyä päänsärkyä. Tällaista päänsärkyä ei saa yrittää hoitaa suurentamalla kipulääkeannosta. Jatkuva kipulääkkeiden käyttö, etenkin jos samanaikaisesti käytetään useita eri kipulääkkeitä, saattaa aiheuttaa pysyvän munuaisvaurion (särkylääkenefropatian), johon liittyy munuaisten vajaatoiminnan riski. Älä jatka hoitoa keskustelematta lääkärin kanssa, jos kipu jatkuu yli viisi päivää tai kuume yli kolme päivää tai jos lääkkeen teho on liian heikko tai jos havaitset muita oireita. Pienetkin asetyylisalisyylihappoannokset suurentavat verenvuodon riskiä, vaikka käyttö olisi jatkunut vain muutaman päivän. Kerro asetyylisalisyylihapon käytöstä lääkärille, kirurgille, anestesialääkärille tai hammaslääkärille, jos olet menossa leikkaukseen vaikka kyseessä olisi pienikin leikkaus. Asetyylisalisyylihappo vaikuttaa veren virtsahappopitoisuuteen. Tämä valmiste on tarkoitettu vain aikuisille ja yli 30 kg painaville lapsille. Jos hoidon aikana ilmenee maha-suolikanavan verenvuotoa (verta ysköksissä tai ulosteessa, mustaa ulostetta), lopeta valmisteen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin tai mene päivystyspoliklinikalle. Lapset Asetyylisalisyylihappoa ei pidä antaa alle yhden kuukauden ikäiselle lapselle ilman lääkärin määräystä. Alle 30 kg painaville (eli yleensä alle 9-vuotiaille) lapsille on syytä antaa jotakin toista asetyylisalisyylihappovalmistetta. Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista. Älä anna tabletteja alle 6-vuotiaalle lapselle, sillä pienet lapset eivät välttämättä pysty nielemään tabletteja kunnolla ja voivat tukehtua niihin. Jos käytät (tai jos lapsesi käyttää) samanaikaisesti muita lääkkeitä, varmista niiden pakkausselosteista, etteivät ne sisällä asetyylisalisyylihappoa tai jotakin muuta steroideihin kuulumatonta tulehduskipulääkettä. Asetyylisalisyylihappoa saaneilla, virustautia samanaikaisesti sairastaneilla lapsilla on esiintynyt Reyen oireyhtymää (harvinainen mutta hyvin vakava sairaus, johon liittyy pääasiassa neurologisia häiriöitä ja

3 maksavaurioita). Siksi asetyylisalisyylihappoa ei saa antaa virustautia, kuten vesirokkoa, tai flunssankaltaista sairautta sairastavalle lapselle kysymättä ensin lääkärin neuvoa. Ota heti yhteys lääkäriin, jos asetyylisalisyylihappoa saaneella lapsella ilmenee tajunnan heikkenemistä, käytösongelmia tai oksentelua. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Seuraavien valmisteiden samanaikainen käyttö saattaa voimistaa asetyylisalisyylihapon vaikutusta ja suurentaa haittavaikutusten riskiä: - muut steroideihin kuulumattomat tulehduskipulääkkeet (tulehdusta ja kipua lievittävät lääkkeet): suurentunut maha-suolikanavan haavojen ja verenvuodon riski - eräät suun kautta otettavat antikoagulantit (veren hyytymistä estävät lääkkeet) ja trombosyyttiaggregaation (verihiutaleiden toisiinsa takertumisen) estäjät: veren hyytymistä on seurattava - hepariini: suurentunut verenvuodon riski - eräät diabeteslääkkeet: verensokeripitoisuutta on seurattava - eräät glukokortikoidit (kortisonia tai kortisoninkaltaisia aineita sisältävät lääkkeet): suurentunut mahasuolikanavan haavojen ja verenvuodon riski - metotreksaatti (lääke, jota käytetään syövän ja eräiden reumasairauksien hoitoon) - pentoksifylliini. Seuraavien valmisteiden samanaikainen käyttö saattaa heikentää asetyylisalisyylihapon vaikutusta: - urikosuuriset lääkkeet (kihtilääkkeet, kuten bentsbromaroni, probenesidi) - diureetit käytettäessä asetyylisalisyylihappoa suurina annoksina: munuaisten toimintaa tulee seurata hoidon alussa - ACE:n estäjät (verenpainelääkkeitä). Raskaus ja imetys Raskaus 1) Lääkäri voi tarvittaessa määrätä tätä lääkettä satunnaiseen käyttöön, jos raskaus on kestänyt enintään 24 viikkoa (eli viisi kuukautta). 2) Älä missään tapauksessa ota tätä lääkettä keskustelematta ensin lääkärin kanssa, jos raskaus on kestänyt jo vähintään 25 viikkoa (kuudes raskauskuukausi), sillä yksikin annos voi aiheuttaa sikiölle vakavia haittoja (etenkin sydän-, keuhko- ja munuaisvaivoja). Hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa erikoislääkäri voi kuitenkin määrätä asetyylisalisyylihappoa hyvin pieninä annoksina, joita ei ole tarkoitettu kuumeen eikä kivun hoitoon. Lääkärin määräystä on tällöin noudatettava erittäin tarkoin. Imetys Asetyylisalisyylihappoa kulkeutuu äidinmaitoon, joten sen käyttö ei ole suositeltavaa imetyksen aikana. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. Ajaminen ja koneiden käyttö Vaikutuksia ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole havaittu. 3. Miten ASA-ratiopharm 500 mg -tabletteja käytetään

4 Käytä ASA-ratiopharm 500 mg -tabletteja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tämä valmiste on tarkoitettu vain aikuisille ja yli 30 kg painaville (vähintään noin 9-vuotiaille) lapsille. Tavanomainen annos Aikuiset ja yli 50 kg painavat (vähintään noin 15-vuotiaat) lapset Yksi 500 mg:n tabletti. Seuraava annos voidaan tarvittaessa ottaa aikaisintaan 4 tunnin kuluttua. Voimakas kipu tai korkea kuume Kaksi 500 mg:n tablettia. Seuraava annos voidaan tarvittaessa ottaa aikaisintaan 4 tunnin kuluttua. Älä ota vuorokauden aikana enempää kuin 6 tablettia. Suositeltu enimmäisannos on 3 g asetyylisalisyylihappoa eli 6 tablettia vuorokaudessa. Iäkkäät potilaat Yksi 500 mg:n tabletti. Seuraava annos voidaan tarvittaessa ottaa aikaisintaan 4 tunnin kuluttua. Voimakas kipu tai korkea kuume Kaksi 500 mg:n tablettia; seuraava annos voidaan tarvittaessa ottaa aikaisintaan 4 tunnin kuluttua. Älä ota vuorokauden aikana enempää kuin 4 tablettia. Suositeltu enimmäisannos on 2 g asetyylisalisyylihappoa eli 4 tablettia vuorokaudessa kg painavat (noin 9 15-vuotiaat) lapset Asetyylisalisyylihapon annos riippuu lapsen painosta. Jäljempänä mainitut iät ovat vain ohjeellisia. Jos lapsen paino ei ole tiedossa, hänet on punnittava, jotta sopiva annos voidaan antaa. Asetyylisalisyylihappoa on saatavana useina eri vahvuuksina, joten annos on mahdollista valita lapsen painon mukaan. Asetyylisalisyylihapon suositeltu vuorokausiannos on noin 60 mg/kg jaettuna 4 6 annokseen eli noin 15 mg/kg kuuden tunnin välein tai 10 mg/kg neljän tunnin välein kg painavat (noin 9 13-vuotiaat) lapset: Tavanomainen annos on yksi 500 mg:n tabletti. Seuraava annos voidaan tarvittaessa ottaa aikaisintaan 6 tunnin kuluttua. Yhden vuorokauden aikana saa ottaa enintään 4 tablettia kg painavat (noin vuotiaat) lapset: Tavanomainen annos on yksi 500 mg:n tabletti. Seuraava annos voidaan tarvittaessa ottaa aikaisintaan 4 tunnin kuluttua. Yhden vuorokauden aikana saa ottaa enintään 6 tablettia. Annosväli Kipu ja kuume pysyvät tasaisina, kun lääke otetaan säännöllisesti. - Aikuiset: annosten välissä on oltava vähintään neljän tunnin tauko. - Lapset (30 50 kg): annokset otetaan tasaisin väliajoin, myös öisin, edellä mainitulla tavalla. Antotapa Suun kautta. Tabletit tulee niellä kokonaisina (pureskelematta) tai liuottaa veteen ennen nielemistä. Tabletit otetaan mieluiten ennen ruokailua (tai välipalaa) tai sen aikana. Käytön kesto - Enintään 5 päivää kivun hoidossa. - Enintään 3 päivää kuumeen hoidossa.

5 Älä jatka hoitoa keskustelematta lääkärin kanssa, jos kipu jatkuu yli 5 päivää tai kuume yli 3 päivää tai jos oireet pahenevat. Jos otat enemmän ASA-ratiopharmia kuin sinun pitäisi Hoidon aikana saattaa esiintyä korvien soimista, kuulon heikentymistä, päänsärkyä tai huimausta. Nämä ovat tavanomaisia asetyylisalisyylihapon yliannoksen oireita. Lopeta tällöin lääkkeen käyttäminen heti ja ota yhteys lääkäriin. Jos otat (tai jos lapsi ottaa) vahingossa yliannoksen, ota heti yhteys lääkäriin. Ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh: , keskus ), jos olet ottanut lääkettä liian suuren annoksen. Jos unohdat ottaa ASA-ratiopharmia Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. Mahdolliset haittavaikutukset Kuten kaikki lääkkeet, myös ASA-ratiopharm 500 mg voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos havaitset jonkin seuraavista oireista, lopeta ASA-ratiopharm 500 mg -tablettien käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin: - allerginen reaktio, kuten ihottuma, nokkosihottuma, astmakohtaus, angioedeema (hengitysvaikeudet) - vatsakipu - maha-suolikanavan verenvuoto (ks. kohta Ole erityisen varovainen ASA-ratiopharm 500 mg -tablettien suhteen ); tämä on sitä yleisempää, mitä suurempia annoksia käytetään - mahan tai pohjukaissuolen haava tai puhkeaminen - tajunnan heikentyminen, käytöshäiriöt ja oksentelu virustautia sairastavalla lapsella, joka on saanut asetyylisalisyylihappoa (ks. kohta 2, Lapset ). Ota yhteys lääkäriin, jos havaitset seuraavia oireita: - päänsärky, huimaus - kuulon heikentyminen - korvien soiminen; nämä ovat tavanomaisia asetyylisalisyylihapon yliannoksen oireita. - verenvuoto-oireyhtymät (esimerkiksi ikenien, nenän ja ihon verenvuoto), joissa vuotoaika on pidentynyt. Tämä vaikutus säilyy 4 8 päivää asetyylisalisyylihapon käytön lopettamisen jälkeen. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 5. ASA-ratiopharmin säilyttäminen Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alle 25 ºC:ssa. Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa kosteudelta suojaamiseksi. Älä käytä pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. Muuta tietoa

6 Vaikuttavana aineena on asetyylisalisyylihappo. Yksi tabletti sisältää 500 mg asetyylisalisyylihappoa. Muut aineet ovat maissitärkkelys ja selluloosajauhe. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on leveä ristikkäisjakoura. ASA-ratiopharm 500 mg -tablettien pakkauskoot ovat 10, 20, 30, 50, 60 tai 100 kappaletta. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ratiopharm Oy, Espoo, Suomi Valmistaja Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: ratiopharm Oy PL Espoo Puh: Tämä pakkausseloste on päivitetty

7 Bipacksedel: information till användaren ASA-ratiopharm 500 mg tabletter Acetylsalicylsyra Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. ASA-ratiopharm 500 mg måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd. - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 5 dagar. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad ASA-ratiopharm 500 mg är och vad det används för 2. Innan du tar ASA-ratiopharm 500 mg 3. Hur du tar ASA-ratiopharm 500 mg 4. Eventuella biverkningar 5. Hur ASA-ratiopharm 500 mg ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. Vad ASA-ratiopharm 500 mg är och vad det används för ASA-ratiopharm 500 mg är ett läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra och lindrar smärta, feber och inflammation (icke-steroida antiinflammatoriska medel). ASA-ratiopharm 500 mg används för behandling av följande tillstånd: - mild eller måttlig smärta såsom huvudvärk; influensa; tandvärk; värk eller smärta av allmän karaktär - feber. Detta preparat är avsett endast för vuxna och barn som väger över 30 kg. Läs noga avsnitt 3 Hur du tar ASA-ratiopharm 500 mg. För barn som väger mindre än 30 kg finns det andra acetylsalicylsyrapreparat. Rådfråga läkaren eller apotekspersonalen. 2. Innan du tar ASA-ratiopharm 500 mg Ta inte ASA-ratiopharm 500 mg - om du är allergisk (överkänslig) mot acetylsalicylsyra, andra liknande läkemedel (särskilt icke-steroida antiinflammatoriska medel) eller mot något av övriga innehållsämnen i ASA-ratiopharm 500 mg - om du har haft astma när du har tagit acetylsalicylsyra eller andra liknande läkemedel (särskilt ickesteroida antiinflammatoriska medel) - om läkemedlet ska ges till barn under 6 år, eftersom små barn kanske inte kan svälja tabletter ordentligt och kan kvävas av dem. Använd i så fall en annan läkemedelsform - om du är gravid och graviditeten har varat i minst 25 veckor (början av sjätte graviditetsmånaden), utom i särskilda fall då patienten alltid behöver läkarordination och övervakning av läkare - om du har ett aktivt sår i magsäcken eller tolvfingertarmen - om du har en blödningsrubbning eller om blödningsrisken är ökad - om du har en allvarlig lever- eller njursjukdom - om du har en allvarlig hjärtsjukdom - om du för närvarande tar minst 15 mg metotrexat per vecka

8 - om du behandlas med antikoagulanter (koagulationshämmande läkemedel) som tas genom munnen och avsikten är behandling med acetylsalicylsyra i stora doser (särskilt vid behandling av reumatiska sjukdomar). Var särskilt försiktig med ASA-ratiopharm 500 mg - om du har brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas (en ärftlig rubbning i de röda blodkropparna), eftersom stora acetylsalicylsyradoser kan orsaka sönderfall av röda blodkroppar (hemolys) - om du har haft ett sår i magsäcken eller tolvfingertarmen, en blödning i mag-tarmkanalen eller en magsäcksinflammation - om du har en njur- eller leversjukdom - om du har astma - om du är kvinna och har rikliga menstruationer eller använder spiral. Om du tar andra läkemedel ska du försäkra dig om att de inte innehåller acetylsalicylsyra så att du inte av misstag får för stor dos. Huvudvärk kan förekomma vid långvarig användning av stora doser av smärtstillande läkemedel. Denna huvudvärk får inte behandlas med högre doser av smärtstillande läkemedel. Fortlöpande användning av smärtstillande läkemedel, särskilt om flera olika smärtstillande läkemedel används, kan leda till bestående njurskada (analgetisk nefropati) med risk för njursvikt. Fortsätt inte behandlingen utan att tala med läkaren om smärtan fortsätter längre än fem dagar eller febern längre än tre dagar eller om läkemedlet har allt för svag effekt eller om du observerar andra symtom. Också små acetylsalicylsyradoser ökar blödningsrisken även om behandlingen endast har pågått några dagar. Tala om att du tar acetylsalicylsyra för läkaren, kirurgen, narkosläkaren eller tandläkaren om du ska genomgå en operation även om det handlar om en liten operation. Acetylsalicylsyra påverkar urinsyrakoncentrationen i blodet. Detta preparat är avsett endast för vuxna och barn som väger över 30 kg. Om det förekommer blödningar i mag-tarmkanalen (blod i upphostningar eller avföring, svart avföring) under behandlingen ska du sluta ta läkemedlet och genast kontakta läkaren eller uppsöka en akutmottagning. Barn Acetylsalicylsyra ska inte ges till barn som är under en månad gamla utan läkarordination. Barn som väger mindre än 30 kg (dvs. i regel barn under 9 år) bör ges ett annat acetylsalicylsyrapreparat. Rådfråga läkaren eller apotekspersonalen. Ge inte tabletterna till barn under 6 år, eftersom små barn kanske inte kan svälja tabletter ordentligt och kan kvävas av dem. Om du (eller ditt barn) tar andra läkemedel samtidigt ska du kontrollera i deras bipacksedlar att de inte innehåller acetylsalicylsyra eller andra icke-steroida antiinflammatoriska medel. Hos barn som har fått acetylsalicylsyra samtidigt som de har en virussjukdom har det förekommit Reyes syndrom (en sällsynt men mycket allvarlig sjukdom som främst förknippas med neurologiska störningar och leverskador). Därför får acetylsalicylsyra inte ges till ett barn som har en virussjukdom, såsom vattkoppor, eller influensaliknande sjukdom utan att man först rådfrågar en läkare. Ta genast kontakt med en läkare om ett barn som har fått acetylsalicylsyra drabbas av nedsatt medvetandegrad, beteendeproblem eller kräkningar.

9 Användning av andra läkemedel Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Samtidig användning av följande preparat kan förstärka effekten av acetylsalicylsyra och öka risken för biverkningar: - andra icke-steroida antiinflammatoriska medel (läkemedel som lindrar inflammation och smärta): ökad risk för sår och blödning i mag-tarmkanalen - vissa antikoagulanter (koagulationshämmande läkemedel) som tas genom munnen och läkemedel som hämmar trombocytaggregation (att blodplättarna fastnar vid varandra): blodkoagulationen måste övervakas - heparin: ökad risk för blödning - vissa diabetesläkemedel: blodsockerkoncentrationen måste övervakas - vissa glukokortikoider (kortison eller läkemedel som innehåller kortisonliknande ämnen): ökad risk för sår och blödning i mag-tarmkanalen - metotrexat (ett läkemedel som används för behandling av cancer och vissa reumatiska sjukdomar) - pentoxifyllin. Samtidig användning av följande preparat kan försämra effekten av acetylsalicylsyra: - urikosuriska läkemedel (giktmediciner, såsom bensbromaron, probenecid) - diuretika när acetylsalicylsyra används i stora doser: njurfunktionen bör övervakas i början av behandlingen - ACE-hämmare (blodtrycksmediciner). Graviditet och amning Graviditet 1) Läkaren kan vid behov ordinera detta läkemedel för sporadisk användning om graviditeten har varat i högst 24 veckor (dvs. fem månader). 2) Ta under inga omständigheter detta läkemedel utan att först tala med läkaren om graviditeten redan har varat i minst 25 veckor (sjätte graviditetsmånaden) eftersom även en enda dos kan orsaka fostret allvarliga skador (framför allt hjärt-, lung- och njurskador). I mycket exceptionella fall kan en specialistläkare dock ordinera acetylsalicylsyra i mycket små doser som inte är avsedda för att behandla feber eller smärta. Läkarens ordination måste då följas mycket noga. Amning Acetylsalicylsyra passerar över i bröstmjölk och rekommenderas därför inte under amning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Körförmåga och användning av maskiner Effekter på körförmågan och förmågan att använda maskiner har inte observerats. 3. Hur du tar ASA-ratiopharm 500 mg Ta alltid ASA-ratiopharm 500 mg enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Detta preparat är avsett endast för vuxna och barn som väger över 30 kg (minst cirka 9 år). Vanlig dos Vuxna och barn som väger över 50 kg (minst cirka 15 år).

10 En 500 mg tablett. Nästa dos kan vid behov tas tidigast om 4 timmar. Intensiv smärta eller hög feber Två 500 mg tabletter. Nästa dos kan vid behov tas tidigast om 4 timmar. Ta inte fler än 6 tabletter under ett dygn. Rekommenderad maximal dos är 3 g acetylsalicylsyra, dvs. 6 tabletter om dagen. Äldre patienter En 500 mg tablett. Nästa dos kan vid behov tas tidigast om 4 timmar. Intensiv smärta eller hög feber Två 500 mg tabletter; nästa dos kan vid behov tas tidigast om 4 timmar. Ta inte fler än 4 tabletter under ett dygn. Rekommenderad maximal dos är 2 g acetylsalicylsyra, dvs. 4 tabletter om dagen. Barn som väger kg (cirka 9 15 år) Acetylsalicylsyradosen beror på barnets vikt. Åldrarna som nämns nedan är endast riktgivande. Om barnets vikt är okänd ska det vägas så att lämplig dos kan ges. Acetylsalicylsyra finns i flera olika styrkor och det är därför möjligt att välja dosen enligt barnets vikt. Rekommenderad dygnsdos av acetylsalicylsyra är cirka 60 mg/kg fördelad på 4 6 doser, dvs. cirka 15 mg/kg var sjätte timme eller 10 mg/kg var fjärde timme. Barn som väger kg (cirka 9 13 år): Vanlig dos är en 500 mg tablett. Nästa dos kan vid behov tas tidigast om 6 timmar. Under ett dygn får högst 4 tabletter tas. Barn som väger kg (cirka år): Vanlig dos är en 500 mg tablett. Nästa dos kan vid behov tas tidigast om 4 timmar. Under ett dygn får högst 6 tabletter tas. Dosintervall Smärta och feber håller en jämn nivå när läkemedlet tas regelbundet. - Vuxna: tiden mellan doserna måste vara minst fyra timmar. - Barn (30 50 kg): doserna tas med jämna mellanrum, även nattetid, på ovan nämnt sätt. Intagssätt Genom munnen. Tabletterna ska sväljas hela (utan att tuggas) eller lösas upp i vatten innan de sväljs. Tabletterna ska helst tas före eller vid en måltid (eller ett mellanmål). Behandlingens längd - Högst 5 dagar vid behandling av smärta. - Högst 3 dagar vid behandling av feber. Fortsätt inte behandlingen utan att tala med läkaren om smärtan fortsätter längre än 5 dagar eller febern längre än 3 dagar eller om symtomen förvärras. Om du har tagit för stor mängd av ASA-ratiopharm 500 mg Under behandlingen kan det förekomma ringningar i öronen, nedsatt hörsel, huvudvärk eller yrsel. Dessa är vanliga symtom på överdosering av acetylsalicylsyra. Sluta i så fall genast att ta läkemedlet och kontakta läkaren.

11 Om du (eller ett barn) av misstag tar en överdos ska du genast ta kontakt med läkare. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel: , central tel: ). Om du har glömt att ta ASA-ratiopharm 500 mg Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. Eventuella biverkningar Liksom alla läkemedel kan ASA-ratiopharm 500 mg orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Om du observerar något av följande symtom ska du sluta ta ASA-ratiopharm 500 mg tabletter och genast kontakta läkaren: - allergisk reaktion, såsom utslag, nässelutslag, astmaanfall, angioödem (andningssvårigheter) - buksmärta - blödning i mag-tarmkanalen (se avsnittet Var särskilt försiktig med ASA-ratiopharm 500 mg ); detta är vanligare ju större doser som används - sår eller bristning i magsäcken eller tolvfingertarmen - nedsatt medvetandegrad, beteendestörningar och kräkningar hos virussjuka barn som har fått acetylsalicylsyra (se avsnittet Barn ). Ta kontakt med läkaren om du observerar följande symtom: - huvudvärk, yrsel - nedsatt hörsel - ringningar i öronen; dessa är vanliga symtom på överdosering av acetylsalicylsyra. - blödningssyndrom (till exempel blödning från tandköttet, näsan och huden) med förlängd blödningstid. Denna effekt kvarstår 4 8 dagar efter avslutad behandling med acetylsalicylsyra. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. Hur ASA-ratiopharm 500 mg ska förvaras Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Förvaras vid högst 25 C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. Övriga upplysningar Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är acetylsalicylsyra. En tablett innehåller 500 mg acetylsalicylsyra. - Övriga innehållsämnen är majsstärkelse och cellulosapulver. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Vit, rund, bikonvex tablett med en bred kryssformad brytskåra på ena sidan.

12 ASA-ratiopharm 500 mg finns i förpackningar med 10, 20, 30, 50, 60 eller 100 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning ratiopharm Oy, Esbo, Finland Tillverkare Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning. ratiopharm Oy P.O. Box Esbo Tel: Denna bipacksedel är reviderad den

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi PAKKAUSSELOSTE KALEORID 750 mg depottabletti KALEORID 1 g depottabletti Kaliumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli

PAKKAUSSELOSTE. med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli PAKKAUSSELOSTE med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttavana aineena on asetyylisalisyylihappo. Muut aineet ovat maissitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa ja selluloosajauhe.

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttavana aineena on asetyylisalisyylihappo. Muut aineet ovat maissitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa ja selluloosajauhe. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille.

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini PAKKAUSSELOSTE Benadryl 8 mg kovat kapselit Akrivastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo PAKKAUSSELOSTE ADURSAL 150 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ursodeoksikoolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aclovir 800 mg tabletti. Mitä Aclovir sisältää

PAKKAUSSELOSTE. Aclovir 800 mg tabletti. Mitä Aclovir sisältää PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ido-E 100 mg purutabletit D- -tokoferoliasetaatti

PAKKAUSSELOSTE. Ido-E 100 mg purutabletit D- -tokoferoliasetaatti PAKKAUSSELOSTE Ido-E 100 mg purutabletit D- -tokoferoliasetaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Tämä itsehoitolääke on saatavissa apteekista ilman reseptiä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. med-angin imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. med-angin imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle med-angin imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Package leaflet Page 1 of 8 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Emgesan 250 mg tabletit

PAKKAUSSELOSTE. Emgesan 250 mg tabletit PAKKAUSSELOSTE Emgesan 250 mg tabletit magnesiumhydroksidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide. Asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide. Asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide Asikloviiri Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini PAKKAUSSELOSTE Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 6 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Vaikuttava aine: morfiini Lue

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kingovital tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Kingovital tabletti PAKKAUSSELOSTE Kingovital tabletti PERINTEINEN KASVOIROHDOSVALMISTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti Sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos Glykopyrroniumbromidi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ APURIN-HEXAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ APURIN-HEXAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini PAKKAUSSELOSTE Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos Oksitosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Metenamiinihippuraatti

PAKKAUSSELOSTE. Metenamiinihippuraatti PAKKAUSSELOSTE HIPEKSAL 1 g -tabletti, kalvopäällysteinen Metenamiinihippuraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle GLUCADOL 400 mg -kalvopäällysteiset tabletit glukosamiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami PAKKAUSSELOSTE Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos. Vaikuttava aine: morfiini

PAKKAUSSELOSTE. Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos. Vaikuttava aine: morfiini PAKKAUSSELOSTE Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos Vaikuttava aine: morfiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini

PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti Feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste.

Lisätiedot

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Betahistiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE A-VITA -nenätipat, liuos

PAKKAUSSELOSTE A-VITA -nenätipat, liuos PAKKAUSSELOSTE A-VITA -nenätipat, liuos A-vitamiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cytotec 0,2 mg tabletti. Misoprostoli

PAKKAUSSELOSTE. Cytotec 0,2 mg tabletti. Misoprostoli PAKKAUSSELOSTE Cytotec 0,2 mg tabletti Misoprostoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni 1 PAKKAUSSELOSTE Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeää tietoa. Tämä lääke on saatavissa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Balancid Novum, purutabletit Kalsiumkarbonaatti, magnesiumhydroksidi

PAKKAUSSELOSTE. Balancid Novum, purutabletit Kalsiumkarbonaatti, magnesiumhydroksidi PAKKAUSSELOSTE Balancid Novum, purutabletit Kalsiumkarbonaatti, magnesiumhydroksidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Hyderm 1 % emulsiovoide Hydrokortisoni

PAKKAUSSELOSTE Hyderm 1 % emulsiovoide Hydrokortisoni PAKKAUSSELOSTE Hyderm 1 % emulsiovoide Hydrokortisoni Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Hyderm-emulsiovoidetta

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Antrex 15 mg tabletti Kalsiumfolinaatti

PAKKAUSSELOSTE. Antrex 15 mg tabletti Kalsiumfolinaatti PAKKAUSSELOSTE Antrex 15 mg tabletti Kalsiumfolinaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä

Lisätiedot

Mihin Dilmin-valmistetta käytetään Puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisy ja kohonneen verenpaineen alentaminen.

Mihin Dilmin-valmistetta käytetään Puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisy ja kohonneen verenpaineen alentaminen. PAKKAUSSELOSTE Tämä pakkausseloste sisältää tietoa Dilmin-valmisteesta ja sen vaikutuksesta sekä ohjeet sen käytöstä. Pakkausseloste tulee lukea huolellisesti ennen valmisteen käyttöä. Lääkäri on voinut

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Trineurin tabletit tiamiininitraatti (B 1 -vitamiini) pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini) syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Cetirizin-ratiopharm 10 mg kalvopäällysteinen tabletti. (Reseptivalmiste)

PAKKAUSSELOSTE Cetirizin-ratiopharm 10 mg kalvopäällysteinen tabletti. (Reseptivalmiste) PAKKAUSSELOSTE Cetirizin-ratiopharm 10 mg kalvopäällysteinen tabletti (Reseptivalmiste) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE PAKKAUSSELOSTE ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE Metronidatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Traneksaamihappo

PAKKAUSSELOSTE. Traneksaamihappo PAKKAUSSELOSTE CAPRILON 500 mg -tabletti Traneksaamihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazole Teva 40 mg enterotabletit. pantopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazole Teva 40 mg enterotabletit. pantopratsoli PAKKAUSSELOSTE 40 mg enterotabletit pantopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Celluvisc 1,0 % silmätipat, liuos kerta-annossäiliössä. Karmelloosinatrium

PAKKAUSSELOSTE. Celluvisc 1,0 % silmätipat, liuos kerta-annossäiliössä. Karmelloosinatrium PAKKAUSSELOSTE Celluvisc 1,0 % silmätipat, liuos kerta-annossäiliössä Karmelloosinatrium Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä. mikonatsolinitraatti

PAKKAUSSELOSTE. Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä. mikonatsolinitraatti PAKKAUSSELOSTE Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä mikonatsolinitraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Trosyd 1 % emulsiovoide Tiokonatsoli

PAKKAUSSELOSTE. Trosyd 1 % emulsiovoide Tiokonatsoli PAKKAUSSELOSTE Trosyd 1 % emulsiovoide Tiokonatsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Vaikutustapa Kontal sisältää niklosamidia. Niklosamidi estää heisimadon hengityksen, jolloin mato kuolee ja poistuu ulosteen mukana.

Vaikutustapa Kontal sisältää niklosamidia. Niklosamidi estää heisimadon hengityksen, jolloin mato kuolee ja poistuu ulosteen mukana. PAKKAUSSELOSTE Kontal 500 mg tabletti Niklosamidi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Gastrointestinum 100 mg kapselit natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Gastrointestinum 100 mg kapselit natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomudal Gastrointestinum 100 mg kapselit natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loraxin 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Mycostatin IU/ml oraalisuspensio nystatiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Mycostatin IU/ml oraalisuspensio nystatiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Mycostatin 100 000 IU/ml oraalisuspensio nystatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ZYLORIC 100 mg tai 300 mg tabletit. allopurinoli

PAKKAUSSELOSTE. ZYLORIC 100 mg tai 300 mg tabletit. allopurinoli PAKKAUSSELOSTE ZYLORIC 100 mg tai 300 mg tabletit allopurinoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin alat ottaa lääkettä. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisä

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti PAKKAUSSELOSTE PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. TUULIX 10 mg tabletit. Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. TUULIX 10 mg tabletit. Loratadiini 1 PAKKAUSSELOSTE TUULIX 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää,

Lisätiedot

Loratadin HEXAL 10 mg tabletti

Loratadin HEXAL 10 mg tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Echinamax tipat, liuos PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Echinamax tipat, liuos PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Echinamax tipat, liuos PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MYOCRISIN 40 mg/ml injektioneste, liuos MYOCRISIN 100 mg/ml injektioneste, liuos natriumaurotiomalaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MYOCRISIN 40 mg/ml injektioneste, liuos MYOCRISIN 100 mg/ml injektioneste, liuos natriumaurotiomalaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle MYOCRISIN 40 mg/ml injektioneste, liuos MYOCRISIN 100 mg/ml injektioneste, liuos natriumaurotiomalaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Zopinox 3,75 mg tabletti

Zopinox 3,75 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti ennen lääkkeen käyttöä. Säilyttäkää pakkausseloste, jotta voitte tarvittaessa lukea sen uudelleen Lisätietoja lääkkeestä voitte pyytää lääkäriltänne

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ko-dergokriinimesilaatti 1 mg tai 1,5 mg

PAKKAUSSELOSTE. Ko-dergokriinimesilaatti 1 mg tai 1,5 mg Defiante Farmacêutica, S.A. 1(8) Pakkausseloste PAKKAUSSELOSTE Hydergin 1 mg ja 1,5 mg tabletti Ko-dergokriinimesilaatti 1 mg tai 1,5 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ PRAVASTATIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ PRAVASTATIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteys lääkäriin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. TrioBe tabletti. syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) foolihappo pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. TrioBe tabletti. syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) foolihappo pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle TrioBe tabletti syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) foolihappo pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Maltofer 100 mg purutabletit. Rautaa rauta(iii)hydroksidipolymaltoosikompleksina

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Maltofer 100 mg purutabletit. Rautaa rauta(iii)hydroksidipolymaltoosikompleksina Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Maltofer 100 mg purutabletit Rautaa rauta(iii)hydroksidipolymaltoosikompleksina Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Sotalol Mylan 80 mg ja 160 mg tabletit Sotalolihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Sotalol Mylan 80 mg ja 160 mg tabletit Sotalolihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Sotalol Mylan 80 mg ja 160 mg tabletit Sotalolihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi PAKKAUSSELOSTE GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

1. MITÄ BIOTISAN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

1. MITÄ BIOTISAN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Biotisan 2,5 mg tabletti /tablett PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti Sinun tulee käyttää Biotisan tabletteja

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Betahistin Alternova 8 mg ja 16 mg tabletit betahistiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Betahistin Alternova 8 mg ja 16 mg tabletit betahistiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Betahistin Alternova 8 mg ja 16 mg tabletit betahistiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Vaikuttava aine: Basitrasiinisinkki 250 IU/g, neomysiinisulfaatti 3300 IU/g. Pakkauskoko: 20 g. Määräaikainen erityislupavalmiste. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot