Pakkausseloste. ASA-ratiopharm 500 mg tabletit. Asetyylisalisyylihappo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pakkausseloste. ASA-ratiopharm 500 mg tabletit. Asetyylisalisyylihappo"

Transkriptio

1 Pakkausseloste ASA-ratiopharm 500 mg tabletit Asetyylisalisyylihappo Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää ASA-ratiopharm 500 mg -valmistetta huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen. - Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja. - Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity 3 5 päivän jälkeen. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä ASA-ratiopharm 500 mg on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät ASA-ratiopharm 500 mg tabletteja 3. Miten ASA-ratiopharm 500 mg tabletteja käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. ASA-ratiopharm 500 mg tablettien säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. Mitä ASA-ratiopharm 500 mg on ja mihin sitä käytetään ASA-ratiopharm 500 mg on asetyylisalisyylihappoa sisältävä lääke, joka lievittää kipua, kuumetta ja tulehdusta (steroideihin kuulumaton tulehduskipulääke). ASA-ratiopharm 500 mg -tabletteja käytetään seuraavien tilojen hoitoon: - lievä tai keskivaikea kipu, kuten päänsärky; influenssa; hammassärky; yleisluontoinen särky tai kipu - kuume. Tämä valmiste on tarkoitettu vain aikuisille ja yli 30 kg painaville lapsille. Lue huolellisesti kohta 3 Miten ASA-ratiopharm 500 mg -tabletteja käytetään. Alle 30 kg painavia lapsia varten on muita asetyylisalisyylihappovalmisteita. Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista. 2. Ennen kuin käytät ASA-ratiopharm 500 mg tabletteja Älä käytä ASA-ratiopharm 500 mg tabletteja, jos: - olet allerginen (yliherkkä) asetyylisalisyylihapolle, muille samankaltaisille lääkkeille (etenkin steroideihin kuulumattomille tulehduskipulääkkeille) tai ASA-ratiopharm 500 mg -tablettien jollekin muulle aineelle - sinulla on esiintynyt astmaa asetyylisalisyylihapon tai samankaltaisten lääkkeiden (etenkin steroideihin kuulumattomien tulehduskipulääkkeiden) käytön yhteydessä - lääke on tarkoitus antaa alle 6-vuotiaalle lapselle, sillä pienet lapset eivät välttämättä pysty nielemään tabletteja kunnolla ja voivat tukehtua niihin; käytä tällöin jotakin muuta lääkemuotoa - olet raskaana ja raskaus on kestänyt vähintään 25 viikkoa (kuudennen raskauskuukauden alku) paitsi, jos kyseessä on erityistapaus; tällöin tarvitaan aina lääkemääräys ja potilaan on oltava lääkärin valvonnassa - sinulla on aktiivinen maha- tai pohjukaissuolihaava - sinulla on verenvuotohäiriö tai verenvuodon riski on suurentunut

2 - sinulla on vakava maksa- tai munuaissairaus - sinulla on vakava sydänsairaus - käytät parhaillaan metotreksaattia vähintään 15 mg viikossa - käytät suun kautta otettavia antikoagulantteja eli veren hyytymistä estäviä lääkkeitä ja asetyylisalisyylihappoa on tarkoitus käyttää suurina annoksina (erityisesti reumasairauksien hoidon yhteydessä). Ole erityisen varovainen ASA-ratiopharm 500 mg tablettien suhteen - jos sinulla on glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutos (perinnöllinen veren punasoluihin liittyvä häiriö), sillä suuret asetyylisalisyylihappoannokset voivat aiheuttaa punasolujen hajoamista (hemolyysi) - jos sinulla on ollut maha- tai pohjukaissuolihaava, maha-suolikanavan verenvuotoa tai mahatulehdus - jos sinulla on munuais- tai maksasairaus - jos sairastat astmaa - jos olet nainen ja sinulla on runsaat kuukautiset tai käytät ehkäisykierukkaa. Jos käytät muita lääkkeitä, varmista, etteivät ne sisällä asetyylisalisyylihappoa, jotta et vahingossa saa liian suurta annosta. Suurten kipulääkeannosten pitkäaikaiseen käyttöön voi liittyä päänsärkyä. Tällaista päänsärkyä ei saa yrittää hoitaa suurentamalla kipulääkeannosta. Jatkuva kipulääkkeiden käyttö, etenkin jos samanaikaisesti käytetään useita eri kipulääkkeitä, saattaa aiheuttaa pysyvän munuaisvaurion (särkylääkenefropatian), johon liittyy munuaisten vajaatoiminnan riski. Älä jatka hoitoa keskustelematta lääkärin kanssa, jos kipu jatkuu yli viisi päivää tai kuume yli kolme päivää tai jos lääkkeen teho on liian heikko tai jos havaitset muita oireita. Pienetkin asetyylisalisyylihappoannokset suurentavat verenvuodon riskiä, vaikka käyttö olisi jatkunut vain muutaman päivän. Kerro asetyylisalisyylihapon käytöstä lääkärille, kirurgille, anestesialääkärille tai hammaslääkärille, jos olet menossa leikkaukseen vaikka kyseessä olisi pienikin leikkaus. Asetyylisalisyylihappo vaikuttaa veren virtsahappopitoisuuteen. Tämä valmiste on tarkoitettu vain aikuisille ja yli 30 kg painaville lapsille. Jos hoidon aikana ilmenee maha-suolikanavan verenvuotoa (verta ysköksissä tai ulosteessa, mustaa ulostetta), lopeta valmisteen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin tai mene päivystyspoliklinikalle. Lapset Asetyylisalisyylihappoa ei pidä antaa alle yhden kuukauden ikäiselle lapselle ilman lääkärin määräystä. Alle 30 kg painaville (eli yleensä alle 9-vuotiaille) lapsille on syytä antaa jotakin toista asetyylisalisyylihappovalmistetta. Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista. Älä anna tabletteja alle 6-vuotiaalle lapselle, sillä pienet lapset eivät välttämättä pysty nielemään tabletteja kunnolla ja voivat tukehtua niihin. Jos käytät (tai jos lapsesi käyttää) samanaikaisesti muita lääkkeitä, varmista niiden pakkausselosteista, etteivät ne sisällä asetyylisalisyylihappoa tai jotakin muuta steroideihin kuulumatonta tulehduskipulääkettä. Asetyylisalisyylihappoa saaneilla, virustautia samanaikaisesti sairastaneilla lapsilla on esiintynyt Reyen oireyhtymää (harvinainen mutta hyvin vakava sairaus, johon liittyy pääasiassa neurologisia häiriöitä ja

3 maksavaurioita). Siksi asetyylisalisyylihappoa ei saa antaa virustautia, kuten vesirokkoa, tai flunssankaltaista sairautta sairastavalle lapselle kysymättä ensin lääkärin neuvoa. Ota heti yhteys lääkäriin, jos asetyylisalisyylihappoa saaneella lapsella ilmenee tajunnan heikkenemistä, käytösongelmia tai oksentelua. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Seuraavien valmisteiden samanaikainen käyttö saattaa voimistaa asetyylisalisyylihapon vaikutusta ja suurentaa haittavaikutusten riskiä: - muut steroideihin kuulumattomat tulehduskipulääkkeet (tulehdusta ja kipua lievittävät lääkkeet): suurentunut maha-suolikanavan haavojen ja verenvuodon riski - eräät suun kautta otettavat antikoagulantit (veren hyytymistä estävät lääkkeet) ja trombosyyttiaggregaation (verihiutaleiden toisiinsa takertumisen) estäjät: veren hyytymistä on seurattava - hepariini: suurentunut verenvuodon riski - eräät diabeteslääkkeet: verensokeripitoisuutta on seurattava - eräät glukokortikoidit (kortisonia tai kortisoninkaltaisia aineita sisältävät lääkkeet): suurentunut mahasuolikanavan haavojen ja verenvuodon riski - metotreksaatti (lääke, jota käytetään syövän ja eräiden reumasairauksien hoitoon) - pentoksifylliini. Seuraavien valmisteiden samanaikainen käyttö saattaa heikentää asetyylisalisyylihapon vaikutusta: - urikosuuriset lääkkeet (kihtilääkkeet, kuten bentsbromaroni, probenesidi) - diureetit käytettäessä asetyylisalisyylihappoa suurina annoksina: munuaisten toimintaa tulee seurata hoidon alussa - ACE:n estäjät (verenpainelääkkeitä). Raskaus ja imetys Raskaus 1) Lääkäri voi tarvittaessa määrätä tätä lääkettä satunnaiseen käyttöön, jos raskaus on kestänyt enintään 24 viikkoa (eli viisi kuukautta). 2) Älä missään tapauksessa ota tätä lääkettä keskustelematta ensin lääkärin kanssa, jos raskaus on kestänyt jo vähintään 25 viikkoa (kuudes raskauskuukausi), sillä yksikin annos voi aiheuttaa sikiölle vakavia haittoja (etenkin sydän-, keuhko- ja munuaisvaivoja). Hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa erikoislääkäri voi kuitenkin määrätä asetyylisalisyylihappoa hyvin pieninä annoksina, joita ei ole tarkoitettu kuumeen eikä kivun hoitoon. Lääkärin määräystä on tällöin noudatettava erittäin tarkoin. Imetys Asetyylisalisyylihappoa kulkeutuu äidinmaitoon, joten sen käyttö ei ole suositeltavaa imetyksen aikana. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. Ajaminen ja koneiden käyttö Vaikutuksia ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole havaittu. 3. Miten ASA-ratiopharm 500 mg -tabletteja käytetään

4 Käytä ASA-ratiopharm 500 mg -tabletteja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tämä valmiste on tarkoitettu vain aikuisille ja yli 30 kg painaville (vähintään noin 9-vuotiaille) lapsille. Tavanomainen annos Aikuiset ja yli 50 kg painavat (vähintään noin 15-vuotiaat) lapset Yksi 500 mg:n tabletti. Seuraava annos voidaan tarvittaessa ottaa aikaisintaan 4 tunnin kuluttua. Voimakas kipu tai korkea kuume Kaksi 500 mg:n tablettia. Seuraava annos voidaan tarvittaessa ottaa aikaisintaan 4 tunnin kuluttua. Älä ota vuorokauden aikana enempää kuin 6 tablettia. Suositeltu enimmäisannos on 3 g asetyylisalisyylihappoa eli 6 tablettia vuorokaudessa. Iäkkäät potilaat Yksi 500 mg:n tabletti. Seuraava annos voidaan tarvittaessa ottaa aikaisintaan 4 tunnin kuluttua. Voimakas kipu tai korkea kuume Kaksi 500 mg:n tablettia; seuraava annos voidaan tarvittaessa ottaa aikaisintaan 4 tunnin kuluttua. Älä ota vuorokauden aikana enempää kuin 4 tablettia. Suositeltu enimmäisannos on 2 g asetyylisalisyylihappoa eli 4 tablettia vuorokaudessa kg painavat (noin 9 15-vuotiaat) lapset Asetyylisalisyylihapon annos riippuu lapsen painosta. Jäljempänä mainitut iät ovat vain ohjeellisia. Jos lapsen paino ei ole tiedossa, hänet on punnittava, jotta sopiva annos voidaan antaa. Asetyylisalisyylihappoa on saatavana useina eri vahvuuksina, joten annos on mahdollista valita lapsen painon mukaan. Asetyylisalisyylihapon suositeltu vuorokausiannos on noin 60 mg/kg jaettuna 4 6 annokseen eli noin 15 mg/kg kuuden tunnin välein tai 10 mg/kg neljän tunnin välein kg painavat (noin 9 13-vuotiaat) lapset: Tavanomainen annos on yksi 500 mg:n tabletti. Seuraava annos voidaan tarvittaessa ottaa aikaisintaan 6 tunnin kuluttua. Yhden vuorokauden aikana saa ottaa enintään 4 tablettia kg painavat (noin vuotiaat) lapset: Tavanomainen annos on yksi 500 mg:n tabletti. Seuraava annos voidaan tarvittaessa ottaa aikaisintaan 4 tunnin kuluttua. Yhden vuorokauden aikana saa ottaa enintään 6 tablettia. Annosväli Kipu ja kuume pysyvät tasaisina, kun lääke otetaan säännöllisesti. - Aikuiset: annosten välissä on oltava vähintään neljän tunnin tauko. - Lapset (30 50 kg): annokset otetaan tasaisin väliajoin, myös öisin, edellä mainitulla tavalla. Antotapa Suun kautta. Tabletit tulee niellä kokonaisina (pureskelematta) tai liuottaa veteen ennen nielemistä. Tabletit otetaan mieluiten ennen ruokailua (tai välipalaa) tai sen aikana. Käytön kesto - Enintään 5 päivää kivun hoidossa. - Enintään 3 päivää kuumeen hoidossa.

5 Älä jatka hoitoa keskustelematta lääkärin kanssa, jos kipu jatkuu yli 5 päivää tai kuume yli 3 päivää tai jos oireet pahenevat. Jos otat enemmän ASA-ratiopharmia kuin sinun pitäisi Hoidon aikana saattaa esiintyä korvien soimista, kuulon heikentymistä, päänsärkyä tai huimausta. Nämä ovat tavanomaisia asetyylisalisyylihapon yliannoksen oireita. Lopeta tällöin lääkkeen käyttäminen heti ja ota yhteys lääkäriin. Jos otat (tai jos lapsi ottaa) vahingossa yliannoksen, ota heti yhteys lääkäriin. Ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh: , keskus ), jos olet ottanut lääkettä liian suuren annoksen. Jos unohdat ottaa ASA-ratiopharmia Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. Mahdolliset haittavaikutukset Kuten kaikki lääkkeet, myös ASA-ratiopharm 500 mg voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos havaitset jonkin seuraavista oireista, lopeta ASA-ratiopharm 500 mg -tablettien käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin: - allerginen reaktio, kuten ihottuma, nokkosihottuma, astmakohtaus, angioedeema (hengitysvaikeudet) - vatsakipu - maha-suolikanavan verenvuoto (ks. kohta Ole erityisen varovainen ASA-ratiopharm 500 mg -tablettien suhteen ); tämä on sitä yleisempää, mitä suurempia annoksia käytetään - mahan tai pohjukaissuolen haava tai puhkeaminen - tajunnan heikentyminen, käytöshäiriöt ja oksentelu virustautia sairastavalla lapsella, joka on saanut asetyylisalisyylihappoa (ks. kohta 2, Lapset ). Ota yhteys lääkäriin, jos havaitset seuraavia oireita: - päänsärky, huimaus - kuulon heikentyminen - korvien soiminen; nämä ovat tavanomaisia asetyylisalisyylihapon yliannoksen oireita. - verenvuoto-oireyhtymät (esimerkiksi ikenien, nenän ja ihon verenvuoto), joissa vuotoaika on pidentynyt. Tämä vaikutus säilyy 4 8 päivää asetyylisalisyylihapon käytön lopettamisen jälkeen. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 5. ASA-ratiopharmin säilyttäminen Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alle 25 ºC:ssa. Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa kosteudelta suojaamiseksi. Älä käytä pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. Muuta tietoa

6 Vaikuttavana aineena on asetyylisalisyylihappo. Yksi tabletti sisältää 500 mg asetyylisalisyylihappoa. Muut aineet ovat maissitärkkelys ja selluloosajauhe. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on leveä ristikkäisjakoura. ASA-ratiopharm 500 mg -tablettien pakkauskoot ovat 10, 20, 30, 50, 60 tai 100 kappaletta. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ratiopharm Oy, Espoo, Suomi Valmistaja Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: ratiopharm Oy PL Espoo Puh: Tämä pakkausseloste on päivitetty

7 Bipacksedel: information till användaren ASA-ratiopharm 500 mg tabletter Acetylsalicylsyra Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. ASA-ratiopharm 500 mg måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd. - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 5 dagar. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad ASA-ratiopharm 500 mg är och vad det används för 2. Innan du tar ASA-ratiopharm 500 mg 3. Hur du tar ASA-ratiopharm 500 mg 4. Eventuella biverkningar 5. Hur ASA-ratiopharm 500 mg ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. Vad ASA-ratiopharm 500 mg är och vad det används för ASA-ratiopharm 500 mg är ett läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra och lindrar smärta, feber och inflammation (icke-steroida antiinflammatoriska medel). ASA-ratiopharm 500 mg används för behandling av följande tillstånd: - mild eller måttlig smärta såsom huvudvärk; influensa; tandvärk; värk eller smärta av allmän karaktär - feber. Detta preparat är avsett endast för vuxna och barn som väger över 30 kg. Läs noga avsnitt 3 Hur du tar ASA-ratiopharm 500 mg. För barn som väger mindre än 30 kg finns det andra acetylsalicylsyrapreparat. Rådfråga läkaren eller apotekspersonalen. 2. Innan du tar ASA-ratiopharm 500 mg Ta inte ASA-ratiopharm 500 mg - om du är allergisk (överkänslig) mot acetylsalicylsyra, andra liknande läkemedel (särskilt icke-steroida antiinflammatoriska medel) eller mot något av övriga innehållsämnen i ASA-ratiopharm 500 mg - om du har haft astma när du har tagit acetylsalicylsyra eller andra liknande läkemedel (särskilt ickesteroida antiinflammatoriska medel) - om läkemedlet ska ges till barn under 6 år, eftersom små barn kanske inte kan svälja tabletter ordentligt och kan kvävas av dem. Använd i så fall en annan läkemedelsform - om du är gravid och graviditeten har varat i minst 25 veckor (början av sjätte graviditetsmånaden), utom i särskilda fall då patienten alltid behöver läkarordination och övervakning av läkare - om du har ett aktivt sår i magsäcken eller tolvfingertarmen - om du har en blödningsrubbning eller om blödningsrisken är ökad - om du har en allvarlig lever- eller njursjukdom - om du har en allvarlig hjärtsjukdom - om du för närvarande tar minst 15 mg metotrexat per vecka

8 - om du behandlas med antikoagulanter (koagulationshämmande läkemedel) som tas genom munnen och avsikten är behandling med acetylsalicylsyra i stora doser (särskilt vid behandling av reumatiska sjukdomar). Var särskilt försiktig med ASA-ratiopharm 500 mg - om du har brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas (en ärftlig rubbning i de röda blodkropparna), eftersom stora acetylsalicylsyradoser kan orsaka sönderfall av röda blodkroppar (hemolys) - om du har haft ett sår i magsäcken eller tolvfingertarmen, en blödning i mag-tarmkanalen eller en magsäcksinflammation - om du har en njur- eller leversjukdom - om du har astma - om du är kvinna och har rikliga menstruationer eller använder spiral. Om du tar andra läkemedel ska du försäkra dig om att de inte innehåller acetylsalicylsyra så att du inte av misstag får för stor dos. Huvudvärk kan förekomma vid långvarig användning av stora doser av smärtstillande läkemedel. Denna huvudvärk får inte behandlas med högre doser av smärtstillande läkemedel. Fortlöpande användning av smärtstillande läkemedel, särskilt om flera olika smärtstillande läkemedel används, kan leda till bestående njurskada (analgetisk nefropati) med risk för njursvikt. Fortsätt inte behandlingen utan att tala med läkaren om smärtan fortsätter längre än fem dagar eller febern längre än tre dagar eller om läkemedlet har allt för svag effekt eller om du observerar andra symtom. Också små acetylsalicylsyradoser ökar blödningsrisken även om behandlingen endast har pågått några dagar. Tala om att du tar acetylsalicylsyra för läkaren, kirurgen, narkosläkaren eller tandläkaren om du ska genomgå en operation även om det handlar om en liten operation. Acetylsalicylsyra påverkar urinsyrakoncentrationen i blodet. Detta preparat är avsett endast för vuxna och barn som väger över 30 kg. Om det förekommer blödningar i mag-tarmkanalen (blod i upphostningar eller avföring, svart avföring) under behandlingen ska du sluta ta läkemedlet och genast kontakta läkaren eller uppsöka en akutmottagning. Barn Acetylsalicylsyra ska inte ges till barn som är under en månad gamla utan läkarordination. Barn som väger mindre än 30 kg (dvs. i regel barn under 9 år) bör ges ett annat acetylsalicylsyrapreparat. Rådfråga läkaren eller apotekspersonalen. Ge inte tabletterna till barn under 6 år, eftersom små barn kanske inte kan svälja tabletter ordentligt och kan kvävas av dem. Om du (eller ditt barn) tar andra läkemedel samtidigt ska du kontrollera i deras bipacksedlar att de inte innehåller acetylsalicylsyra eller andra icke-steroida antiinflammatoriska medel. Hos barn som har fått acetylsalicylsyra samtidigt som de har en virussjukdom har det förekommit Reyes syndrom (en sällsynt men mycket allvarlig sjukdom som främst förknippas med neurologiska störningar och leverskador). Därför får acetylsalicylsyra inte ges till ett barn som har en virussjukdom, såsom vattkoppor, eller influensaliknande sjukdom utan att man först rådfrågar en läkare. Ta genast kontakt med en läkare om ett barn som har fått acetylsalicylsyra drabbas av nedsatt medvetandegrad, beteendeproblem eller kräkningar.

9 Användning av andra läkemedel Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Samtidig användning av följande preparat kan förstärka effekten av acetylsalicylsyra och öka risken för biverkningar: - andra icke-steroida antiinflammatoriska medel (läkemedel som lindrar inflammation och smärta): ökad risk för sår och blödning i mag-tarmkanalen - vissa antikoagulanter (koagulationshämmande läkemedel) som tas genom munnen och läkemedel som hämmar trombocytaggregation (att blodplättarna fastnar vid varandra): blodkoagulationen måste övervakas - heparin: ökad risk för blödning - vissa diabetesläkemedel: blodsockerkoncentrationen måste övervakas - vissa glukokortikoider (kortison eller läkemedel som innehåller kortisonliknande ämnen): ökad risk för sår och blödning i mag-tarmkanalen - metotrexat (ett läkemedel som används för behandling av cancer och vissa reumatiska sjukdomar) - pentoxifyllin. Samtidig användning av följande preparat kan försämra effekten av acetylsalicylsyra: - urikosuriska läkemedel (giktmediciner, såsom bensbromaron, probenecid) - diuretika när acetylsalicylsyra används i stora doser: njurfunktionen bör övervakas i början av behandlingen - ACE-hämmare (blodtrycksmediciner). Graviditet och amning Graviditet 1) Läkaren kan vid behov ordinera detta läkemedel för sporadisk användning om graviditeten har varat i högst 24 veckor (dvs. fem månader). 2) Ta under inga omständigheter detta läkemedel utan att först tala med läkaren om graviditeten redan har varat i minst 25 veckor (sjätte graviditetsmånaden) eftersom även en enda dos kan orsaka fostret allvarliga skador (framför allt hjärt-, lung- och njurskador). I mycket exceptionella fall kan en specialistläkare dock ordinera acetylsalicylsyra i mycket små doser som inte är avsedda för att behandla feber eller smärta. Läkarens ordination måste då följas mycket noga. Amning Acetylsalicylsyra passerar över i bröstmjölk och rekommenderas därför inte under amning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Körförmåga och användning av maskiner Effekter på körförmågan och förmågan att använda maskiner har inte observerats. 3. Hur du tar ASA-ratiopharm 500 mg Ta alltid ASA-ratiopharm 500 mg enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Detta preparat är avsett endast för vuxna och barn som väger över 30 kg (minst cirka 9 år). Vanlig dos Vuxna och barn som väger över 50 kg (minst cirka 15 år).

10 En 500 mg tablett. Nästa dos kan vid behov tas tidigast om 4 timmar. Intensiv smärta eller hög feber Två 500 mg tabletter. Nästa dos kan vid behov tas tidigast om 4 timmar. Ta inte fler än 6 tabletter under ett dygn. Rekommenderad maximal dos är 3 g acetylsalicylsyra, dvs. 6 tabletter om dagen. Äldre patienter En 500 mg tablett. Nästa dos kan vid behov tas tidigast om 4 timmar. Intensiv smärta eller hög feber Två 500 mg tabletter; nästa dos kan vid behov tas tidigast om 4 timmar. Ta inte fler än 4 tabletter under ett dygn. Rekommenderad maximal dos är 2 g acetylsalicylsyra, dvs. 4 tabletter om dagen. Barn som väger kg (cirka 9 15 år) Acetylsalicylsyradosen beror på barnets vikt. Åldrarna som nämns nedan är endast riktgivande. Om barnets vikt är okänd ska det vägas så att lämplig dos kan ges. Acetylsalicylsyra finns i flera olika styrkor och det är därför möjligt att välja dosen enligt barnets vikt. Rekommenderad dygnsdos av acetylsalicylsyra är cirka 60 mg/kg fördelad på 4 6 doser, dvs. cirka 15 mg/kg var sjätte timme eller 10 mg/kg var fjärde timme. Barn som väger kg (cirka 9 13 år): Vanlig dos är en 500 mg tablett. Nästa dos kan vid behov tas tidigast om 6 timmar. Under ett dygn får högst 4 tabletter tas. Barn som väger kg (cirka år): Vanlig dos är en 500 mg tablett. Nästa dos kan vid behov tas tidigast om 4 timmar. Under ett dygn får högst 6 tabletter tas. Dosintervall Smärta och feber håller en jämn nivå när läkemedlet tas regelbundet. - Vuxna: tiden mellan doserna måste vara minst fyra timmar. - Barn (30 50 kg): doserna tas med jämna mellanrum, även nattetid, på ovan nämnt sätt. Intagssätt Genom munnen. Tabletterna ska sväljas hela (utan att tuggas) eller lösas upp i vatten innan de sväljs. Tabletterna ska helst tas före eller vid en måltid (eller ett mellanmål). Behandlingens längd - Högst 5 dagar vid behandling av smärta. - Högst 3 dagar vid behandling av feber. Fortsätt inte behandlingen utan att tala med läkaren om smärtan fortsätter längre än 5 dagar eller febern längre än 3 dagar eller om symtomen förvärras. Om du har tagit för stor mängd av ASA-ratiopharm 500 mg Under behandlingen kan det förekomma ringningar i öronen, nedsatt hörsel, huvudvärk eller yrsel. Dessa är vanliga symtom på överdosering av acetylsalicylsyra. Sluta i så fall genast att ta läkemedlet och kontakta läkaren.

11 Om du (eller ett barn) av misstag tar en överdos ska du genast ta kontakt med läkare. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel: , central tel: ). Om du har glömt att ta ASA-ratiopharm 500 mg Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. Eventuella biverkningar Liksom alla läkemedel kan ASA-ratiopharm 500 mg orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Om du observerar något av följande symtom ska du sluta ta ASA-ratiopharm 500 mg tabletter och genast kontakta läkaren: - allergisk reaktion, såsom utslag, nässelutslag, astmaanfall, angioödem (andningssvårigheter) - buksmärta - blödning i mag-tarmkanalen (se avsnittet Var särskilt försiktig med ASA-ratiopharm 500 mg ); detta är vanligare ju större doser som används - sår eller bristning i magsäcken eller tolvfingertarmen - nedsatt medvetandegrad, beteendestörningar och kräkningar hos virussjuka barn som har fått acetylsalicylsyra (se avsnittet Barn ). Ta kontakt med läkaren om du observerar följande symtom: - huvudvärk, yrsel - nedsatt hörsel - ringningar i öronen; dessa är vanliga symtom på överdosering av acetylsalicylsyra. - blödningssyndrom (till exempel blödning från tandköttet, näsan och huden) med förlängd blödningstid. Denna effekt kvarstår 4 8 dagar efter avslutad behandling med acetylsalicylsyra. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. Hur ASA-ratiopharm 500 mg ska förvaras Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Förvaras vid högst 25 C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. Övriga upplysningar Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är acetylsalicylsyra. En tablett innehåller 500 mg acetylsalicylsyra. - Övriga innehållsämnen är majsstärkelse och cellulosapulver. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Vit, rund, bikonvex tablett med en bred kryssformad brytskåra på ena sidan.

12 ASA-ratiopharm 500 mg finns i förpackningar med 10, 20, 30, 50, 60 eller 100 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning ratiopharm Oy, Esbo, Finland Tillverkare Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning. ratiopharm Oy P.O. Box Esbo Tel: Denna bipacksedel är reviderad den

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli. Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg)

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli. Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg) PAKKAUSSELOSTE Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg PAKKAUSSELOSTE Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pinex strawberry/vanilla 250 mg rakeet. Parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Pinex strawberry/vanilla 250 mg rakeet. Parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Pinex strawberry/vanilla 250 mg rakeet Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli. Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg)

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli. Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg) PAKKAUSSELOSTE Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Levosetiritsiinidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti

PAKKAUSSELOSTE. Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti PAKKAUSSELOSTE Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti Diklofenaakkinatrium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. -

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute

PAKKAUSSELOSTE. Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute PAKKAUSSELOSTE Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol Actavis 24 mg/ml oraaliliuos. Parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol Actavis 24 mg/ml oraaliliuos. Parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Paracetamol Actavis 24 mg/ml oraaliliuos Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium PAKKAUSSELOSTE Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cartexan 400 mg kapseli, kova

PAKKAUSSELOSTE. Cartexan 400 mg kapseli, kova PAKKAUSSELOSTE Cartexan 400 mg kapseli, kova Kondroitiininatriumsulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

2. MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON ENNEN PAMOL F 125 MG- TAI 250 MG -VALMISTEEN KÄYTTÖÄ?

2. MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON ENNEN PAMOL F 125 MG- TAI 250 MG -VALMISTEEN KÄYTTÖÄ? PAKKAUSSELOSTE PAMOL F 125 mg, dispergoituva tabletti PAMOL F 250 mg, dispergoituva tabletti Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Azithromycin ratiopharm 250 mg ja 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen atsitromysiinidihydraatti

PAKKAUSSELOSTE. Azithromycin ratiopharm 250 mg ja 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen atsitromysiinidihydraatti PAKKAUSSELOSTE Azithromycin ratiopharm 250 mg ja 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen atsitromysiinidihydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti 2 5-vuotiaille lapsille. montelukasti

PAKKAUSSELOSTE. Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti 2 5-vuotiaille lapsille. montelukasti PAKKAUSSELOSTE Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti 2 5-vuotiaille lapsille montelukasti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletit terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletit terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletit terbinafiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle. Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg

PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle. Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön, sillä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini

PAKKAUSSELOSTE. KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini PAKKAUSSELOSTE KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit rabepratsolinatrium Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ ROSUVASTATIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ ROSUVASTATIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Rosuvastatin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rosuvastatin ratiopharm 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rosuvastatin ratiopharm 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rosuvastatin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi)

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi) PAKKAUSSELOSTE Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Burana 40 mg/ml oraalisuspensio. ibuprofeeni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Burana 40 mg/ml oraalisuspensio. ibuprofeeni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Burana 40 mg/ml oraalisuspensio ibuprofeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni

PAKKAUSSELOSTE. Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni PAKKAUSSELOSTE Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot