Sopimusehdot Finntakuu Oy. Voimassa alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimusehdot Finntakuu Oy. Voimassa 1.5.2013 alkaen"

Transkriptio

1 Sopimusehdot Finntakuu Oy. Voimassa alkaen Voimassa alkaen 1. Määritelmät 2. Lisäturvien yleiset ehdot 3. Tapahtumat, joita ei korvata 4. Mene>ely ajoneuvon rikkoutuessa 5. Vastuurajoitukset 6. Asiakkaan velvollisuudet 7. Lisäturvan irdsanominen 8. Lisäturvat 9. Yksityisyyden suoja ja turvallisuus 10. Valitukset 11. YhteysDedot 1. Määritelmät Ajoneuvo tai auto - LisäturvakorDssa maini>u ajoneuvo, jota nämä ehdot koskevat Me - FinnTakuu Oy Asiakas - Lisäturvan o>aja, jonka ajoneuvoa nämä ehdot koskevat, ja jonka henkilödedot ilmenevät LisäturvakorDssa LisäturvakorM - Todistus Lisäturvasta, joka on toimite>u FinnTakuu Oy:ltä ja jossa selitetään Lisäturvan ka>avuus, ja joka on toimite>u asiakkaalle yhdessä näiden ehtojen kanssa Alkamispäivä - Alkamispäivä on maini>u LisäturvakorDssa Pää>ymispäivä - Alkamispäivämäärä lisä>ynä Lisäturvakaudella kuukausina Lisäturvakausi - Lisäturva on voimassa alkamispäivästä pää>ymispäivään, tai pää>ymiskilometrimäärään asd, kumpi ehto saavutetaan ensin Kilometriraja - matkami>arin lukema hankintapäivänä lisä>ynä valitun Lisäturvan kilometrimäärällä Normaali kuluminen - Auton osien luonnolliset ja luontaiset kulumisominaisuudet. Suorituskyvyn vähi>äistä heikkenemistä, joka johtuu normaalista kulumisesta, ei pidetä rikkoutumisena Omavastuu - Omavastuu on asiakkaan makse>ava osuus korjaustapauksissa. Omavastuu on määritelty LisäturvakorDssa Rikkoutuminen - Minkä tahansa Lisäturvan piiriin kuuluvan osan rikkoutuminen, joka estää sen toiminnan valmistajan määritysten mukaisesd. Korva>ava osa - Mikä tahansa alkuperäinen osa, joka on ollut ajoneuvossa sen hankintahetkellä, tai vastaavat korvaavat osat, jotka täy>ävät valmistajan määritykset. FinnTakuu Oy:n Lisäturva ajoneuvoille Me korjautamme tai vaihdatamme kaikki Lisäturvan alaisuuteen kuuluvat osat, jotka rikkoutuvat. Rikkoutumistapauksissa asiakkaan tulee nouda>aa mene>elytapoja kohdassa 4."Mene>ely ajoneuvon rikkoutuessa" 2. Lisäturvien yleiset ehdot 2.1 Meillä on oikeus velvoi>aa asiakas tarkistu>amaan ajoneuvon mi>arilukema ja ajoneuvon kunto lähimmällä yhteistyökorjaamollamme. 2.2 Jos vaurio kuuluu Lisäturvan piiriin, korjauksesta ja vianmäärityksestä aiheutuneet kustannukset korvataan. Vianmäärityksestä ja purkukustannuksista korvataan enintään yhden tunnin tundveloitus, ellei etukäteen FinnTakuu Oy:n kanssa ole muuta sovi>u ja kirjallisesd hyväksy>y. Mikäli rikkoutuminen ei kuulu Lisäturvan piiriin, maksaa asiakas vianmäärityksen kokonaisuudessaan. 2.3 Omavastuu: Asiakkaan on makse>ava omavastuu kuten Lisäturvaehdoissa on määritelty, kustakin Lisäturvan alaisesta korjauskäynnistä. 3. Tapahtumat, joita ei korvata Lisäturva ei kata mitään seuraavista: 3.1 Lisäturva ei kata eikä korvaa vahingoi>umista, jos rikkoutuminen on aiheute>u tahallisesd tai törkeästä huolima>omuudesta. 3.2 Audiolai>eet (paitsi jos maini>u lisävarustepakedssa) mukaan lukien kaiummet, visuaaliset ja muut elektroniset lai>eet (mukaan lukien pelijärjestelmät, DVD, TV), puhelimet, tutkanpaljasdmet ja GPS- lai>eet. 3.3 Määräaikaishuollot, ohjelmistopäivitykset, säädöt ja kuluvat osat, mukaan lukien pyörän laakerit, akut, verhous, matot, korin ja verhouksen koristeet, hihnat, jarrupalat, jarrurummut ja jarrulevyt, iskunvaimendmet, pakoputkisto, kitkamateriaalit, lasi, letkut, valojen polmmot ja umpiot, kytkin kokonaisuudessaan, sytytystulpat ja sytytysjohdmet, renkaat, kosteusvauriot, äänet, pyörien tasapainotus ja tuulilasinpyyhinten sulat. 3.4 Rikkoutuminen, joka on suora seuraus mekaanisesta tai rakenteellisesta viasta, jonka valmistaja on myöntänyt millä tahansa tavalla, tai valmistaja korjaa omalla kustannuksellaan. 3.5 Muun kuin ajoneuvon valmistajan toimi>ama varaosa, ellei se ole vastaavan kaltainen, laatuinen ja yhteensopiva ajoneuvon valmistajan teknisten määritysten ja kulumistoleranssin kanssa.

2 3.6. Rikkoutuminen, joka johtuu laiminlyönnistä, väärinkäytöstä, väärästä huollosta tai asiakkaan laiminlyönnistä suori>aa valmistajan vaadmat tai suosi>elemat kunnostustyöt Rikkoutuminen, joka johtuu sopivien tai tarvi>avien jäähdytys- tai voiteluaineiden vähäisestä määrästä tai puu>eesta tai joka johtuu jäteöljyn keräytymisestä, saasteista tai vieraista esineistä. 3.8 Jos ajoneuvo on kolarikorja>u ja uudelleen rekisteröity. 3.9 Rikkoutuminen, jonka syynä on onne>omuus, kansalaisliike tai mellakka, törmäys (mukaan lukien Deltä ulosajo) tai kaatuminen, lasin rikkoutuminen, maanjäristys, räjähdys, putoavat esineet, tuli tai savu, tulva, nestesaastuminen, jäätyminen, pol>oaineen saastuminen, rakeet, salama, ilkivalta, öljyn saastuminen, ruoste tai korroosio, varkaus tai luvaton käy>ööno>o, kilpa- ajo, vandalismi, vesi, veden saastuminen, myrskytuuli ja muut ulkoiset voimat tai tapahtumat KaupallisesD käyte>y ajoneuvo, lumen auraukseen, vuokraustoimintaan, edustukseen, taksina, kaikki hälytysajoneuvot tai kilpailussa tai off road - ajossa käytetyt ajoneuvot Minkä tahansa osan rikkoutuminen, jos matkami>ari ei ole toimiva tai sitä on sääde>y tai se on irrote>u. Emme korvaa rikkoutumista, mikäli auton huoltokirja on puu>eellinen ja autoa ei ole huolle>u auton valmistajan ilmoi>aman huolto- ohjelman mukaisesd Rikkoutuminen, joka on ollut olemassa tai joka aiheutui ennen Lisäturvan voimaantuloa Rikkoutuminen tai korjaus, joka tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella Rikkoutuminen, joka johtuu Lisäturvan piiriin kuuluma>oman osan rikkoutumisesta KomponenDt tai osat, jotka eivät ole rikkoutuneet tai aiheu>aneet rikkoutumista, mu>a ne vaihdetaan perustuen valmistajan tai korjaamon suosituksiin Rikkoutuminen, joka on aiheutunut asiakkaan laiminlyönnistä tai pii>aama>omuudesta ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin lisävaurioiden estämiseksi, kun havai>avissa on selkeä vika (esimerkiksi moo>orin lämpödlan muutos) Ajoneuvot, joissa on muutoksia moo>orissa, voimansiirrossa tai jousituksessa (mukaan lukien pyörän tai renkaan koot ja asennot) tai pakoputkistossa, joita ajoneuvon valmistaja ei ole hyväksynyt Toimintatehon vähi>äin tapahtuva heikkeneminen, joka johtuu normaalista kulumisesta, kun rikkoutumista ei ole tapahtunut. 4. MeneDely ajoneuvon rikkoutuessa Kun ajoneuvo rikkoutuu Lisäturvan alaisuuteen kuuluvan osan rikkoutumisen seurauksena, tulee nouda>aa alla olevaa mene>elytapaa. 4.1 Mikäli paikkakunnalla ei ole FinnTakuu Oy:n yhteistyökorjaamoa, voidaan käy>ää myös paikallista korjaamoa. Yhteistyökorjaamoista löytyy lista kodsivuiltamme sekä näiden ehtojen lii>eenä. Lisäturva ka>aa työn osalta kustannukset 70,00 euron tundveloitukseen asd. Vietäessä ajoneuvoa korjaamolle tarvitaan seuraavat asiakirjat: - LisäturvakorM - ajoneuvon huoltokirja 4.2 Korjaamon on soite>ava kustannusarvio työstä ja varaosista FinnTakuu Oy:n korvausosastolle puh hyväksyntää varten. Korvaushakemukset hyväksytään puhelimitse, jo>a ajoneuvo olisi käy>ökunnossa mahdollisimman nopeasd. Kun kustannuksista on sovi>u ja laskutuslupa anne>u, korjaustyöt voidaan aloi>aa. Asiakkaan on pyyde>äessä näyte>ävä FinnTakuu Oy:lle ja/tai korjaamolle kaikki ostokuidt, laskut tai työmääräykset, joista näkee, e>ä ajoneuvo on asianmukaisesd huolle>u tai ylläpide>y valmistajan määritysten mukaisesd. 4.3 Kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa korjauksesta asiakkaan tai korjaamon on toimite>ava FinnTakuu Oy:lle kopiot työdlauksista ja muista pyydetyistä kuiteista tai asiakirjoista. Asiakkaan tai korjaamon on toimite>ava selostus rikkoutumisesta ja korjauksista, mukaan lukien yksilöity ja päivä>y työdlaus ja maksetut kuidt. Kaikkien kuimen on oltava asiakkaan nimellä ja niissä on oltava päiväys/päiväykset, ajoneuvon merkki ja matkami>arin lukema rikkoutumisen ajankohtana sekä asiakkaan yhteysdedot Jos ajoneuvo on korja>u FinnTakuu Oy:n yhteistyökorjaamolla, FinnTakuu Oy hoitaa maksun suoraan korjaamon kanssa. Muussa tapauksessa tulee toimia seuraavasd: FinnTakuu Oy:lle lähetetään seuraavat asiakirjat: - Maksetuksi kuita>u korjauslasku - Auton viimeisin huoltolasku, ennen rikkoutumista - Tiedot korvauksen maksua varten, korvaus maksetaan vain asiakkaan Dlille 4.5 Toimistoajan ulkopuolella, jolloin asiakkaalla ei ole mahdollisuu>a hankkia ennakkohyväksyntää, on asiakkaan säilyte>ävä vaihdetut osat ja asiakkaan on anne>ava FinnTakuu Oy:lle sellaiset asiakirjat ja Dedot, joita kohtuudella voidaan vaada ja, jotka ovat tarpeen FinnTakuu Oy:n vastuun selvi>ämiseksi. 5. Vastuurajoitukset Asiakkaan tulee lukea nämä ajoneuvon Lisäturvaehdot huolellisesd. Ne sisältävät asiakkaan ja FinnTakuu Oy:n väliset Lisäturvaehdot kokonaisuudessaan. Me emme korvaa rikkoutumisia, mikäli auton huoltokirja on puu>eellinen ja autoa ei ole huolle>u auton valmistajan ilmoi>aman huolto- ohjelman mukaisesd. Me emme korvaa onne>omuusdlanteissa syntyneitä vahinkoja. Ehdot, joissa mainitaan asiakkaan velvollisuudet, määräaikaishuollot mukaan lukien, ovat osiossa 6. "Asiakkaan velvollisuudet." Varaosat voivat olla uusia, kunnoste>uja tai osia, joilla on sama tyyppi ja laatu. Tämä tarkoi>aa, e>ä jos autolla on aje>u paljon, korvausosastolla on oikeus korvata rikkoutunut osa käytetyllä varaosalla. Kokonaiskorvausmäärä kaikille Lisäturvakauden aikana haetuille korvauksille on 5 000,00 euroa.

3 6. Asiakkaan velvollisuudet Asiakkaan on noudate>ava seuraavia mene>elytapoja. Jos asiakas ei noudata näitä mene>elytapoja ja se aiheu>aa rikkoutumisen, lisävaurioita tai tarpee>omia korjauksia, tai estää meitä saamasta tarvi>avia Detoja, kuten alla on esite>y, korvausta voidaan alentaa tai se evätä kokonaan: 6.1 Asiakkaan on pide>ävä ajoneuvonsa huolle>una valmistajan suositusten mukaisesd, pide>ävä kaikki nesteet asianmukaisilla tasoilla huoltojen välillä ja säilyte>ävä kaikki ostokuidt, laskut tai työmääräykset, joissa näkyy päiväys, matkami>arin lukema, ajoneuvon merkki, ajoneuvon valmistenumero ja suoritetut huoltotyöt, mukaan lukien näiden huoltojen tekoon tarvi>avat osat ja nesteet. Huoltokirja ja huoltokuidt tulee säily>ää. Jos autonomistajan käsikirja ei tullut ajoneuvon mukana, tulee asiakkaan o>aa yhtey>ä jälleenmyyjään saadakseen sieltä huoltosuositukset. 6.2 Asiakkaan on kohtuullisesd suoja>ava ajoneuvonsa lisävaurioilta. Jos asiakas ei toimi näin, kaikki lisävauriot ovat asiakkaan vastuulla. 6.3 Korjaamon on hanki>ava laskutuslupanumero meiltä ennen korjauksia tai osanvaihtoja. 6.4 Asiakkaan tulee olla yhteistyössä tutkiessamme rikkoutumista. Asiakkaan on anne>ava meidän tutkia ajoneuvonsa, jos pyydämme siihen lupaa. Meillä ei ole velvollisuu>a tarkastaa ajoneuvoa tai vahvistaa sen kuntoa ennen korjauksia tai niiden valmistumisen jälkeen. 6.5 Asiakkaan on pyyde>äessä pysty>ävä osoi>amaan ajoneuvon omistussuhde. 7. Lisäturvan irhsanominen 7.1 Asiakas voi irdsanoa tämän Lisäturvan milloin tahansa Lisäturvakauden aikana ilmoi>amalla siitä FinnTakuu Oy:lle kirjallisesd. 7.2 Finntakuu Oy voi irdsanoa tämän Lisäturvan milloin tahansa, jos asiakkaan ajoneuvo romu>uu tai otetaan haltuun, matkami>ari on irrote>u tai sitä on muute>u, ajoneuvoa käyte>y tavalla, jota Lisäturvaehdot ei kata tai jos maksua Lisäturvasta ei ole suorite>u. 7.3 Jos asiakas irdsanoo tämän Lisäturvan viidentoista (15) päivän sisällä sen alkamispäivästä, palautamme maksun vähenne>ynä viidenkymmenen viiden euron (55,00) käsi>elymaksulla tai käsi>elymaksulla, joka on enintään 10 % vuotuisesta maksusta. 7.4 Kun Lisäturva on ollut voimassa yli viisitoista (15) päivää, ja jos sen perusteella ei ole hae>u ja saatu korvausta, palautamme käy>ämä>ömän osuuden maksusta, vähenne>ynä viidenkymmenen viiden euron (55,00) käsi>elymaksulla tai käsi>elymaksulla, joka on enintään 10 % vuotuisesta maksusta. Käy>ämätön osuus lasketaan voimassa olleiden vuorokausien mukaan Jos tämän Lisäturvan perusteella on hae>u ja makse>u korvausta, maksua ei palauteta Palautus maksetaan sille taholle, joka on suori>anut Lisäturvamaksun Finntakuu Oy:lle. Lisäturvan irdsanomiskaavake löytyy Lisäturvaehtojen loppuosasta kohdasta Liite Lisäturvat Lisäturva Plus Moo>ori Seuraavat moo>orin sisällä olevat voidellut osat: nokka- akseli ja laakerit, kiertokanget ja laakerit, kampiakseli ja päälaakerit, öljypumppu, työntötangot ja nosdmet, männät, männänrenkaat ja - tapit, keinuvarret ja laakeriholkit, jakoketjun ra>aat ja - ketjut, venmilijouset, - ohjaimet ja - istukat (ei ohjaimen Divisteet), imusarja, pakosarja, pakokaasun kierrätysvenmili (EGR), öljyputket, kampiakseli, hihnapyörät, öljypohja, kiertomoo>orin kotelo, jakopään hihna/ketju ja kirisdn, vesipumppu. Kannet, kotelot, moo>orilohko ja sylinterinkannet sisältyvät Lisäturvan piiriin vain, jos ne vahingoi>uvat sisäisesd voidellun osan rikkoutumisen takia. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Vaihteisto AutomaaM-, manuaali- tai jakovaihteisto: kaikki sisäiset voidellut osat vaihteiston sisällä, jäähdytysputket (metalli), kiinnikkeet, alennusvaihteen vaijeri, momendnmuunnin, vauhdpyörä, etupumppu, öljypohja, ulkoinen ja sisäinen ohjausyksikkö. Vaihteisto- ja jakovaihteistokotelo, eristeet, Divisteet ja öljy vain siinä tapauksessa, e>ä vaihteisto puretaan jonkun edellä mainitun osan rikkoutumisen johdosta. Voimansiirto Kaikki vetoakselikokoonpanon sisällä olevat voidellut osat, akselit ja tasausnivelet, kumisuojukset, vetoakselin kotelo, vetoakselin tuki, tasauspyörästön kotelo, etunavan vetolukot, vetoakseli, risdnivelet. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Turbo AhDmen/turboahDmen (tehdasasenne>u) kotelo, sisäiset voidellut osat, öljyputket, kiinnikkeet, ahtopaineen tunnisdn. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Lisäturva Plus ka>aa kaikki edellä maini>ujen osien rikkoutumiset lukuun o>ama>a omavastuuta. Lisäturva Plus ei kata osia ja ardkkeleita, jotka on Lisäturva Extra Lisäturva Extra ka>aa kaikki Lisäturvassa Plus mainitut osat sekä seuraavat: IlmastoinD Kompressori, magneemkytkin, hihnapyöräkokoonpano, termostaamnen paisuntavenmili, kompressorin katkaisukytkin, paineen kiertokytkin. Ilmastoinnin letkut ja jäähdytysaine vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Jarrut Pääsylinteri, alipaineen tehosdn, levyjarrun satula, jarrusylinterit, kuormavenmili, jarrujen hydrauliset putket ja kiinnikkeet, hydraulinen ohjausyksikkö. Seuraavat ABS- jarrujen osat: jarrutehosdn, pyörän nopeusanturit, hydraulinen pumppu- /moo>orikokoonpano, paineen muunninvenmili. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytyspuhallinmoo>ori, jäähdymmen kenno, lämmimmen kenno ja - moo>ori, termostaam, jäähdydnnesteen lämpödlan tunnisdn. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia.

4 Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytyspuhallinmoo>ori, jäähdymmen kenno, lämmimmen kenno ja - moo>ori, termostaam, jäähdydnnesteen lämpödlan tunnisdn. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Sähkötekniikka Laturi, laturin jänni>eensäädin, mi>ariston taustavalokytkin, sytytyspuola, öljynpaineen anturi, nokka- akselin asentotunnisdn, kampiakselin asentotunnisdn, lambda- anturi, öljymäärä anturi, ilmamassami>ari, imusarjan painetunnisdn, kaasupolkimen asentotunnisdn, pääjohdinsarja, elektroninen pääohjausyksikkö, voimansiirron ohjausmoduuli, käynnistysmoo>ori, seuraavat sähköiset kytkimet, joita käytetään manuaalisesd tai mekaanisesd: jarruvalon kytkin, takalasin lämmimmen kytkin (ei rele), ajovalojen kytkin, virtalukko, peilin kytkin (sähkötoiminen), sähkötoimisen peilin moo>ori, suuntavilkun kytkin, pesupumpun kytkin, ikkunan kytkimet ja pyyhkimenkytkin, pesupumpun moo>ori ja pyyhkimen moo>ori (edessä ja takana).ei ajovalopesuri. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Jousitus Tukivarsi, aurauskulmien säätövarsi, akselit, vääntösauvat, kallistuksenvakain, nivelet (ei ylä- ja alapallonivelet), korkeusanturi. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Pol>oainejärjestelmä Pol>oainepumppu, pol>oainejakaja, putket (metalli), paineensäädin, säiliön tuki, säiliö, pol>oainesäiliön täy>öputki, kaasuläppäkammio, lämmityssäädin, lisäalipainepumppu ja ruiskutuspumppu. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Ohjaus Kaikki ohjauslai>een ja ohjaustehosdmen pumpun sisällä olevat voidellut osat, ohjaustehosdmen letkut ja liitännät, väliakseli, pääakseli, ohjausvaihde ja pumppukotelo, ohjausvarsi, välivarsi, raidetangon päät, yhdysvarsi, ohjauspyörän säätömekanismi, hammastanko. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Lisäturva Extra ka>aa kaikkien edellä maini>ujen osien rikkoutumisen lukuun o>ama>a omavastuuta. Lisäturva Extra ei kata osia ja ardkkeleita, jotka on Lisäturva Ultra Lisäturva Ultra ka>aa kaikki Lisäturvissa Plus ja Extra mainitut osat sekä seuraavat: Varustelu(vain tehdasasennetut) AudiokomponenDt (ei kaiummet/integroitu GPS- järjestelmä), ilmastoindlai>een virtamoduuli, ohjainpiiri ja rele, antenni, ajonestojärjestelmä: kytkimet, releet, anturid, ava>avan katon käynnistyskytkin ja moo>ori, vakionopeussäädin: moduuli ja elektroninen servo/lähedn- vastaanodn, vahvisdn ja käynnistyskytkin, ilmastoindlai>een ja lämmityksen kojelaudan ohjausyksikkö. (ei digitaalinäy>öä), mi>aristo: elektroninen Detojen näy>ömoduuli/ virransyö>ö, mi>arit ja nopeusmi>arin näy>ötaulu (ei polmmon ja näytön korjaus),tason säätö, anturit, rajoidnvenmilit ja kompressori. Sääde>ävän istuimen moo>ori, voimansiirto ja istuimensäätökytkimet, ka>oluukun moo>ori ja kytkimet, tavaradlan kannen vapautuskytkin, kannen vapautussalpa ja moo>ori, sähkötoimisen ikkunan vaihde, moo>ori, säädin ja nostonauha. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Lisäturva Ultra ka>aa kaikkien edellä maini>ujen osien rikkoutumisen lukuun o>ama>a omavastuuta. Lisäturva Ultra ei kata osia ja ardkkeleita, jotka on Lisäturva Moto (moo>oripyörille) Moo>ori - Seuraavat voidellut sisäiset osat: nokka- akseli ja laakerit; liitostangot ja laakerit; kampiakseli ja päälaakerit; öljypumppu; nostovarret ja nosdmet; männät, männänrenkaat ja - tapit; keinuvarret, varret ja laakeriholkit; jakovaihteet ja - ketjut; venmilijouset, - ohjaimet ja - istukat. Seuraavat osat kuuluvat myös Lisäturvaan: vesipumppu; moo>orin kiinnikkeet; sisäiset tyhjennysvenmilit; imusarjat; venmilikannet. sylinterinkansi(kannet), sylinteriryhmä ja sylinterirummut vain, jos rikkoutuminen on aiheutunut Lisäturvan alaisen sisäisen voidellun osan rikkoutumisesta. Pol>oaineen syö>ö - pol>oainesäiliö; pol>oainepumppu; poistovenmili; metalliputket ja kiinnikkeet. Vaihteisto - Kaikki voidellut sisäiset osat vaihteistokotelossa; kaikki vaihteet; laakerit; sisäiset vetovaihteet ja - ketjut; sisäinen valitsinmekanismi, vaihteiston kiinnikkeet. vaihteistokotelo korvataan vain, jos vaurio johtuu Lisäturvan alaisen vaihteiston osan (osien) rikkoutumisesta; (kytkinkokoonpano ei sisälly). Vetopyörästö - Vain akselivetoiset mallit: Kaikki voidellut sisäiset osat vetoakseliston/vetopyörästön kotelossa; pallo- /yleisnivelet. vetopyörästön kotelo korvataan vain, jos vaurio johtuu Lisäturvan alaisen osan rikkoutumisesta. (Vetopyörästön ketjut, hihnat ja hammaspyörät tai ketjun rikkoutumisesta johtuvat vauriot eivät sisälly) Ohjaus - Ylemmät ja alemmat ohjaustangon laakerit tai laakeriholkit; akseli; ohjaustanko; ohjaustangot; ohjaustangon mu>eri; sisempi ja ulompi raidetangon laakerit; yhdysvarsi, laakerit ja karan laakeriholkit. Ohjaustangon akseli korvataan vain, jos vaurio johtuu Lisäturvan alaisen ohjauksen osan rikkoutumisesta.

5 Jousitus - Kaikki voidellut sisäiset osat etuhaarukkaputkissa. Heilurivarren laakerit tai laakeriholkit, etu- ja takapyörien laakerit, runko, heilurivarsi, takajousitusjärjestelmä. Etuhaarukkaputket korvataan vain, jos vaurio johtuu Lisäturvan alaisen jousitusosan rikkoutumisesta. Jarrut - Jarrunavat, tulkit, pääsylinteri, kiinnikkeet. (Levyjarrupalat ja jarrukengät eivät sisälly) Elektroniikka - Käämit, magnee>o, manuaaliset kytkimet, muuntajat, roo>orit, käynnistysmoo>ori, solenoidit, staa>orit, jänni>eensäädin, releet, sytytysmodulaa>ori. Mi>arit - Pol>oainemi>ari, nopeusmi>ari, kierroslukumi>ari, lämpömi>ari, ampeerimi>ari, öljymi>ari. 9. Yksityisyyden suoja ja turvallisuus Me kunnioitamme meille anne>uja henkilökohtaisia Detoja ja teemme parhaamme niiden suojaamiseksi. Pidämme yksityisyyden suojaa tärkeänä toiminnassamme. Säilytämme annetut Dedot luo>amuksellisina ja käytämme niitä vain omiin käy>ötarkoituksiimme: asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehi>ämiseen, DlastoinDin sekä palveluidemme tarjoamiseen, kehi>ämiseen ja markkinoindin. HenkilöDetojen käsi>elyssä noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta. 10. Valitukset Jos asiakkaalla on syytä valitukseen, tulee o>aa yhtey>ä FinnTakuuseen. Jos tapaus ei selviä, voidaan o>aa yhtey>ä kulu>ajaviranomaisiin, jos halutaan saada puolueetonta apua koskien valitusta. Tämä mene>ely ei heikennä asiakkaan laillisia oikeuksia. Kulu>ajariitalautakunta Kaikukatu 3 A PL 306, Helsinki Puh (vaihde) Fax YhteysHedot FinnTakuu Oy Takojankatu 1 C Tampere Puh , Fax sähköposd: info(ät)finntakuu.fi Internet:

Lisäturva Extra (Autoille)

Lisäturva Extra (Autoille) Finntakuu Oy Lisäturvat Lisäturva Extra (Autoille) Hinta 549 e Saatavilla max 7 vuotta vanhoihin ja alle 150 tkm ajettuihin autoihin Takuuaika 12 kk / 20 000 km Moottoritilavuus max 3.0 l Ei omavastuuta

Lisätiedot

Takuulle.com Autoturva-takuu

Takuulle.com Autoturva-takuu Takuulle.com Autoturva-takuu 1. Määritelmät Ajoneuvo tai auto - Autoturvalomakkeessa mainittu ajoneuvo, joita nämä ehdot koskevat Firma Takuulle.com Asiakas - Autoturvan ottaja, jonka ajoneuvoa nämä ehdot

Lisätiedot

1. Määritelmät Lisäturvien yleiset ehdot Tapahtumat, joita ei korvata Menettely ajoneuvon rikkoutuessa. 4

1. Määritelmät Lisäturvien yleiset ehdot Tapahtumat, joita ei korvata Menettely ajoneuvon rikkoutuessa. 4 Voimassa 1.5.2016 alkaen Sisällysluettelo 1. Määritelmät.. 2 2. Lisäturvien yleiset ehdot. 2 3. Tapahtumat, joita ei korvata. 3 4. Menettely ajoneuvon rikkoutuessa. 4 5. Vastuurajoitukset. 5 6. Asiakkaan

Lisätiedot

Ajoneuvo Sopimukseen merkitty Lisäturvan piiriin kuuluva ja Asiakkaan omistama ajoneuvo.

Ajoneuvo Sopimukseen merkitty Lisäturvan piiriin kuuluva ja Asiakkaan omistama ajoneuvo. Yleiset sopimusehdot Vaihtoplus Turva. Voimassa 2.1.2017 alkaen 1. Määritelmät 2. Lisäturvan myöntäminen ja voimassaoloaika 3. Menettely ajoneuvon rikkoutuessa 4. Asiakkaan velvollisuudet 5. Lisäturvan

Lisätiedot

Omavastuu Asiakkaan osuus jokaisesta Vaihtoplus Turvan alaiseen korjaukseen kuuluvasta korjaamokäynnistä/korjauksesta on 150.

Omavastuu Asiakkaan osuus jokaisesta Vaihtoplus Turvan alaiseen korjaukseen kuuluvasta korjaamokäynnistä/korjauksesta on 150. Yleiset sopimusehdot Vaihtoplus Turva. Voimassa 15.1.2018 alkaen. 1. Määritelmät 2. Lisäturvan myöntäminen ja voimassaoloaika 3. Menettely ajoneuvon rikkoutuessa 4. Asiakkaan velvollisuudet 5. Lisäturvan

Lisätiedot

Kobelco Extended Warranty -ohjelma. www.kobelco-europe.com

Kobelco Extended Warranty -ohjelma. www.kobelco-europe.com Kobelco Extended Warranty -ohjelma www.kobelco-europe.com Kobelco Extended Warranty on käytännöllinen, lisäarvoa tuova järjestelmä, jonka avulla voit hankkia lisäturvaa ja mielenrauhaa. Kobelco on kautta

Lisätiedot

KATTAVUUSSISÄLTÖ 1.1. - 31.12.2016

KATTAVUUSSISÄLTÖ 1.1. - 31.12.2016 KATTAVUUSSISÄLTÖ 1.1. - 31.12.2016 Voimassa 1.1. - 31.12.2016 myönnettyihin vakuutuksiin Äkilliset ja ennalta arvaamattomat rikkoutumiset Vain alla erikseen luetellut osat kuuluvat vakuutukseen MOOTTORI

Lisätiedot

KATTAVUUSSISÄLTÖ 1.2. 31.12.2014 MYÖNNETTYIHIN VAKUUTUKSIIN Äkilliset rikkoutumiset

KATTAVUUSSISÄLTÖ 1.2. 31.12.2014 MYÖNNETTYIHIN VAKUUTUKSIIN Äkilliset rikkoutumiset MOOTTORI Timanttivakuutus 5tähteä 3tähteä Keinuvivusto Hydrauliset nostajat Imu ja pakoventtiilit (pois lukien palaneet venttiilit) Venttiilin jouset ja ohjarit Sylinterikansi (pois lukien halkeamat ja

Lisätiedot

Esimerkkihinnasto yleisimmistä huolto ja korjaustöistä 14.1.2015

Esimerkkihinnasto yleisimmistä huolto ja korjaustöistä 14.1.2015 Huollot ja rasvaukset 00 Moottori 01 Jäähdytysjärjestelmä 02 Polttoaine- ja pakokaasujärjestelmä 03 Kytkin 04 Vaihteisto 05 Nivelakseli 06 Etuakseli 07 Taka-akseli 08 Navat ja pyörät 09 Jarrut 10 Jousitus

Lisätiedot

KATTAVUUSSISÄLTÖ 1.1. - 31.12.2015

KATTAVUUSSISÄLTÖ 1.1. - 31.12.2015 KATTAVUUSSISÄLTÖ 1.1. - 31.12.2015 Voimassa 1.1. - 31.12.2015 myönnettyihin vakuutuksiin Äkilliset ja ennalta arvaamattomat rikkoutumiset Vain alla erikseen luetellut osat kuuluvat vakuutukseen MOOTTORI

Lisätiedot

Volvo Selekt on Volvo -liikkeiden standardi Volvo -vaihtoautoille.

Volvo Selekt on Volvo -liikkeiden standardi Volvo -vaihtoautoille. Volvo Selekt on Volvo -liikkeiden standardi Volvo -vaihtoautoille. Volvo Selekt -vaihtoautoiksi kelpuutetaan kaikkein parhaimmat, hinta-laatusuhteeltaan täydelliset ja luotettavat laatuyksilöt. Volvo Selekt

Lisätiedot

Road Racing, Fin Moriwaki cup säännöt 2015, 1.0 FIN MORIWAKI-CUP SÄÄNNÖT 2016 1.0

Road Racing, Fin Moriwaki cup säännöt 2015, 1.0 FIN MORIWAKI-CUP SÄÄNNÖT 2016 1.0 FIN MORIWAKI-CUP SÄÄNNÖT 2016 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1.0 Soveltamisala... 3 1.1 Kilpailut... 3 1.2 Numerolaatat... 3 2.0 Ajajat... 3 2.1 Ajajatutkinto... 3 2.2 Ajajan ikä... 3 2.3 Kilpailulisenssi... 4 2.4

Lisätiedot

HUOLTOHISTORIA. Kone: 721 FORD TRANSIT SKL-582. Sivu: 1 / 13 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm:

HUOLTOHISTORIA. Kone: 721 FORD TRANSIT SKL-582. Sivu: 1 / 13 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: Sivu: 1 / 13 Kone: 721 FORD TRANSIT SKL-582 L.Kohde: 230302 Laskutuslaji: HUO HUOLTOTYÖT 11.2.2003 62400 km ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS L.Kohde: 230799 Laskutuslaji: HUO HUOLTOTYÖT 2.5.2003 72143 ILMANSUODATTIMEN

Lisätiedot

ZETOR TRAKTORIMALLIT JA -TYYPIT

ZETOR TRAKTORIMALLIT JA -TYYPIT ZETOR TRAKTORIMALLIT JA -TYYPIT TRAKTORIMALLISTA MOOTTORITYYPPIIN TRAKTORI- SYLINTERI- SYLINTERIN MOOTTORI- MALLI LUKU HALKAISIJA TYYPPI UR1 2011 2511 2 95 Z2001 3011, 3045 3 95 Z3001 3320 3321 3340 3341

Lisätiedot

Ryhmä 3-06 Tuotekoodi: 1103-3-06-360-2 Helsinki 0412. Releet Releenkannat Häiriönilmaisimet Peruutussummerit

Ryhmä 3-06 Tuotekoodi: 1103-3-06-360-2 Helsinki 0412. Releet Releenkannat Häiriönilmaisimet Peruutussummerit Ryhmä 3-06 Tuotekoodi: 1103-3-06-360-2 Helsinki 0412 Releet Releenkannat Häiriönilmaisimet Peruutussummerit Sisältö Releet, releenkannat, häiriönilmaisimet, peruutussummerit Häiriönilmaisimet -vilkuille

Lisätiedot

UUTUUKSIA PHILIPS -POLTTIMOVALIKOIMAAN

UUTUUKSIA PHILIPS -POLTTIMOVALIKOIMAAN Ryhmä 3b-10 Tuotekoodi: 1103-3-10-100-3 Helsinki 0512 UUTUUKSIA PHILIPS -POLTTIMOVALIKOIMAAN Philips X-tremeVision -polttimot polttimoiden kestoikä on 10 000 h. Värilämpötilat: 4000 kelviniä = Kirkas valkoinen.

Lisätiedot

N:o Nimike Hinta N:o Nimike Hinta

N:o Nimike Hinta N:o Nimike Hinta TUKKUPAKKAUKSET 4101 Ilmansuod. 5 x 491588S...... 31,90 4171 Liitin 5 x 791850... 7,00 4102 Ilmansuod. 5 x 397795S... 32,70 4172 Tiiviste 5 x 272996... 11,60 4103 Ilmansuod. 5 x 399877S... 32,40 4178 Primer

Lisätiedot

FIN MORIWAKI LUOKKASÄÄNTÖ , FIN MORIWAKI LUOKKASÄÄNTÖ

FIN MORIWAKI LUOKKASÄÄNTÖ , FIN MORIWAKI LUOKKASÄÄNTÖ 021.11.14 FIN MORIWAKI LUOKKASÄÄNTÖ 2018 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1.0 Soveltamisala... 3 1.1 Kilpailut... 3 1.2 Numerolaatat... 3 2.0 Ajajat... 3 2.1 Ajajatutkinto... 3 2.2 Kuljettajan ikä... 3 2.3 Kilpailulisenssi...

Lisätiedot

Ryhmä 3-06 Tuotekoodi: 1103-3-06-360-2 Helsinki 0412. Releet Releenkannat Häiriönilmaisimet Peruutussummerit

Ryhmä 3-06 Tuotekoodi: 1103-3-06-360-2 Helsinki 0412. Releet Releenkannat Häiriönilmaisimet Peruutussummerit Ryhmä 3-06 Tuotekoodi: 1103-3-06-360-2 Helsinki 0412 Releet Releenkannat Häiriönilmaisimet Peruutussummerit Sisältö Releet, releenkannat, häiriönilmaisimet, peruutussummerit Aikaviivereleet 12V, 24V...

Lisätiedot

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 211 VALMET VAR. Sivu: 1 / 15 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 14.9.

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 211 VALMET VAR. Sivu: 1 / 15 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 14.9. Sivu: 1 / 15 Työkohde: Kone: 211 VALMET 805-4 45-VAR L.Kohde: Laskutuslaji: KOR KORJAAMOTYÖT 2.2.2001 L.Kohde: 230042 Laskutuslaji: KOR KORJAAMOTYÖT 7.1.2003 JARRUJEN ILMAUS L.Kohde: 230089 Laskutuslaji:

Lisätiedot

MAN Huoltosopimukset ja Lisäturvat. Kustannusvaihtelu kuriin.

MAN Huoltosopimukset ja Lisäturvat. Kustannusvaihtelu kuriin. MAN Huoltosopimukset ja Lisäturvat. Kustannusvaihtelu kuriin. 1 KUSTANNUSVAIHTELU KURIIN. Varaudu yllättävien korjauskustannusten riskiin. Käytä tiimisi aika liiketoimintaan solmimalla MAN-huoltosopimus.

Lisätiedot

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 337 MERCEDES BENZ 410 (AVOLAVA) BNO-216. Sivu: 1 / 13 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 11.9.

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 337 MERCEDES BENZ 410 (AVOLAVA) BNO-216. Sivu: 1 / 13 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 11.9. Sivu: 1 / 13 Työkohde: Kone: 337 MERCEDES BENZ 410 (AVOLAVA) BNO-216 L.Kohde: 231947 Laskutuslaji: HUO HUOLTOTYÖT 20.11.2003 133652 ALUSTAN VOITELU, RASVAUS, ILMANSUODATIN PUHDISTETTU VAIHTEISTON ÖLJYN

Lisätiedot

VOLVO B7RLE-68 Huolto-ohjelma Liite 2 AUTO NRO. HUOLTO TEHTÄVÄ

VOLVO B7RLE-68 Huolto-ohjelma Liite 2 AUTO NRO. HUOLTO TEHTÄVÄ VOLVO B7RLE-68 Huolto-ohjelma Liite 2 AUTO NRO. HUOLTO TEHTÄVÄ 2 A - huolto Akselit ja pyörien tuenta Öljytason tarkastus pyörien etunavoista 2 A - huolto Moottori yleistä Moottorin vikamuistin lukeminen

Lisätiedot

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 737 MERCEDES BENTZ TOI-250. Sivu: 1 / 15 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 14.9.

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 737 MERCEDES BENTZ TOI-250. Sivu: 1 / 15 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 14.9. Sivu: 1 / 15 Työkohde: Kone: 737 MERCEDES BENTZ TOI-250 L.Kohde: 281280 Laskutuslaji: KOR KORJAAMOTYÖT 17.10.2008 TOI-250 RENKAIDEN VAIHTO L.Kohde: 281477 Laskutuslaji: KOR KORJAAMOTYÖT 18.11.2008 PUHELIMEN

Lisätiedot

3. KULTATURVAN VOIMASSAOLO Turvakauden kesto on 12 kuukautta alkaen ajoneuvoa koskevan turvatodistuksen päiväyksestä.

3. KULTATURVAN VOIMASSAOLO Turvakauden kesto on 12 kuukautta alkaen ajoneuvoa koskevan turvatodistuksen päiväyksestä. KULTATURVAN EHDOT 1. YLEISTÄ BWW CIP on BW Warranty AB:n, rekisterinumero 556914-7506 (jäljempänä BWAB ) ajoneuvoille laatima kuntotarkastusohjelma. Kuntotarkastusohjelmia on eri laajuisia. BWAB on myöntänyt

Lisätiedot

Application and processing note (P)

Application and processing note (P) Application and processing note (P) Article Number: 113703 Languages: fi BERNER_Application_and_processing_note_(P) 83892[PDF]_fi.pdf 2015-02-09 PAINE/ALIPAINEPUMPPUSARJA 113703 KÄYTTÖOPAS Lomake 824342

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua virheellisen

Lisätiedot

Nauti Toyotastasi se on ihmistä varten tehty

Nauti Toyotastasi se on ihmistä varten tehty 1. Toyota-valmistajan takuutiedot Nauti Toyotastasi se on ihmistä varten tehty Toyotalle asiakkaat ovat aina olleet etusijalla. Toivomme, että Toyotastasi tulee tärkeä osa elämääsi jotain, jonka varaan

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

HUOLTOHISTORIA. Kone: 723 FORD TRANSIT 150L CBI-146. Sivu: 1 / 15 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 7.5.2012

HUOLTOHISTORIA. Kone: 723 FORD TRANSIT 150L CBI-146. Sivu: 1 / 15 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 7.5.2012 Sivu: 1 / 15 Kone: 723 FORD TRANSIT 150L CBI-146 L.Kohde: 230166 Laskutuslaji: HKHUOLTOT HUOLTOTYÖT 23.1.2003 73556 KM ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS PENKIN SELKÄNOJAN KIINNITYS ETUSUMUVALOJEN UUSIMINEN L.Kohde:

Lisätiedot

AUTOVARMA TULOTARKASTUS

AUTOVARMA TULOTARKASTUS AUTOVARMA TULOTARKASTUS Tarkastusaika: 03.11.2014 klo 1300 Sivu 1/4 Paikka: Autovarma, Vuokkoharjuntie 18, Kärkölä Ajoneuvon tiedot Rekisteritunnus LXA 949 (Ruotsi) Ajoneuvolaji Henkilöauto Merkki ja tyyppi

Lisätiedot

Ennen työn aloittamista tutustu jarruille asetettuihin katsastusvaatimuksiin.

Ennen työn aloittamista tutustu jarruille asetettuihin katsastusvaatimuksiin. Harjoitus 9 Jarruhuolto Jarruhuolto on yksi korjaamon yleisimmistä ja eniten huolellisuutta vaativista töistä. Jarrutöitä tehdessä on oltava aina ehdottoman huolellinen. Viallisilla jarruilla autoa ei

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. 49cc Crossi mopo

KÄYTTÖOHJE. 49cc Crossi mopo KÄYTTÖOHJE 49cc Crossi mopo Tekniset tiedot 1. Moottori: 49cc, 1-sylinterinen / ilmajäähdytteinen/ 2-tahti. 2. Bensiini: lyijytön bensa + 2-tahtiöljyn sekoitus. 3. Käynnistin: manuaalinen (vetonaru) 4.

Lisätiedot

HUOLTOHISTORIA. Kone: 422 OPEL VECTRA 4D 2,0 I- GLS-A-87/260 BGK-409. Sivu: 1 / 7 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 23.5.

HUOLTOHISTORIA. Kone: 422 OPEL VECTRA 4D 2,0 I- GLS-A-87/260 BGK-409. Sivu: 1 / 7 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 23.5. Sivu: 1 / 7 Kone: 422 OPEL VECTRA 4D 2,0 I- GLS-A-87/260 BGK-409 L.Kohde: 230984 Laskutuslaji: HKHUOLTOT HUOLTOTYÖT 9.6.2003 137770 KOEAJO ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS TUULILASINPYYHKIJÄT UUSITTU POLTTIMOIDEN

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Takuuhakemusten käsittely Esimerkki takuuhakemusmenettelystä

Takuuhakemusten käsittely Esimerkki takuuhakemusmenettelystä Takuuhakemusten käsittely Esimerkki takuuhakemusmenettelystä TruckStore Takuu Asiakkaan autoon tulee vika Ennen kuin korjauslupa voidaan antaa, tarvitaan ehdottomasti kustannusarvio osa- ja työaikakustannuksista

Lisätiedot

BT50QT-11. VARAOSALUETTELO JM-Racing tmi. Peltokaari 1, FIN-02580 Siuntio. Tel: 0600 90077 (0,98 /min) Web: www.jm-racing.fi

BT50QT-11. VARAOSALUETTELO JM-Racing tmi. Peltokaari 1, FIN-02580 Siuntio. Tel: 0600 90077 (0,98 /min) Web: www.jm-racing.fi BT50QT-11 VARAOSALUETTELO JM-Racing tmi Peltokaari 1, FIN-0580 Siuntio Tel: 0600 0077 (0,8 /min) Web: www.jm-racing.fi VARAOSALUETTELO BT50QT-11 MOOTTORIN MUOVIKOTELOT SYLINTERIN KANSI JA KAASUTTIMEN KURKKU

Lisätiedot

Moottorin asennuspöytäkirja ja takuutodistus!

Moottorin asennuspöytäkirja ja takuutodistus! MOOTTORIN ASENNUSPÖYTÄKIRJA JA TAKUUTODISTUS Liitä tämä asennuslaskuun. Muista sisällyttää mukaan myös kaikki takuu- & asennusehtojen mukaiset liitteet! VARAOSIA.COM / GG Parts Import Oy, Sahaajankatu

Lisätiedot

HUOLTOHISTORIA. Kone: 726 FORD TRANSIT FBR-711. Sivu: 1 / 13 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 18.10.2012

HUOLTOHISTORIA. Kone: 726 FORD TRANSIT FBR-711. Sivu: 1 / 13 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 18.10.2012 Sivu: 1 / 13 Kone: 726 FORD TRANSIT FBR-711 L.Kohde: 230342 Laskutuslaji: KOR KORJAAMOTYÖT 17.2.2003 232422 KM KYTKIMEN SÄÄTÖELEMENTIN VAIHTO VASEMMAN PUOLEN OVEN LUKON UUSIMINEN, OVEN STOPPARIN UUS. RADION

Lisätiedot

Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa

Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa Päivitetty 19.1.2006 Autodata-ohjelmiston käyttö - 1 - Sisällys YLEISTÄ... 3 AUTODATA-KUVAKKEEN KÄYTTÖ... 3 OSIEN HAKU AUTODATASTA (EI AUTODATA KOODIA)...

Lisätiedot

BT49QT-9O3. VARAOSALUETTELO JM-Racing tmi. Peltokaari 1, FIN-02580 Siuntio. Tel: 0600 90077 (0,98 /min) Web: www.jm-racing.fi

BT49QT-9O3. VARAOSALUETTELO JM-Racing tmi. Peltokaari 1, FIN-02580 Siuntio. Tel: 0600 90077 (0,98 /min) Web: www.jm-racing.fi BTQT-O VARAOSALUETTELO JM-Racing tmi Peltokaari 1, FIN-00 Siuntio Tel: 000 0077 (0, /min) Web: www.jm-racing.fi VARAOSALUETTELO BTQT-O MOOTTORIN MUOVIKOTELOT SYLINTERIN KANSI JA KAASUTTIMEN KURKKU NOKKA-AKSELI

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

1. Nosta etupaa pukeille. Laske jaahdytysneste pois ja johtimet. Irrota ja poista akku. irrota akku-

1. Nosta etupaa pukeille. Laske jaahdytysneste pois ja johtimet. Irrota ja poista akku. irrota akku- 201-2 Moottorivaihteisto 1. Nosta etupaa pukeille. Laske jaahdytysneste pois ja johtimet. Irrota ja poista akku. irrota akku- Moottorivaihteisto 201-3 4. Irrota vesiletku pumpun ylemmästä ulostulosta.

Lisätiedot

Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot

Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot 1 2 3 4 5 6 Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot FI - 1 Easywalker june jalkatuki Onnittelut easywalker june jalkatuen hankinnasta. Easywalker june jalkatuen suunnittelussa

Lisätiedot

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja Takuuasiat, neuvonta ja varaosat: puh. 0201 222 600 asiakaspalvelu@bikeservice.fi KÄYTTÖÖNOTTO Uuden Solifer Tupla-Potkupyörän käyttöönotto on helppoa. Nosta pyörän

Lisätiedot

4>w*mmw%.^^"sss^*^ Vuoden 1936 mallit

4>w*mmw%.^^sss^*^ Vuoden 1936 mallit 4>w*mmw%.^^"sss^*^ Vuoden 1936 mallit Mikonkatu MOmMS MALLIT 8" 19" Ift" O^s" LIGHT VAN JA MORRIS COMMERCIAL SUOMEN VOIMAVAUNU OY. hei.sinki 13 avattavalla 38.000: Morris 8 Sarja. Moottori: 4-syl., mitat

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Audi A3 1,8 l T. moottorikoodi ARZ ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä Hammashihnan vaihdon

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Dodge Avenger TEKNISET TIEDOT. Yleistä. Sterling Heights Assembly, Michigan, USA

Dodge Avenger TEKNISET TIEDOT. Yleistä. Sterling Heights Assembly, Michigan, USA TEKNISET TIEDOT Dodge Avenger Alla esitetyt tiedot pohjautuvat julkaisuajankohdan (20.06.2007) tietoihin ja ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tiedot ovat Euroopan markkina-alueelle tarkoitettuja

Lisätiedot

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 733 FORD TRANSIT JUMBO RJG-122. Sivu: 1 / 14 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 14.9.

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 733 FORD TRANSIT JUMBO RJG-122. Sivu: 1 / 14 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 14.9. Sivu: 1 / 14 Työkohde: Kone: 733 FORD TRANSIT JUMBO RJG-122 L.Kohde: 271158 Laskutuslaji: KOR KORJAAMOTYÖT 11.7.2007 TYÖT KORITEHDAS HALENILLA: SUOJASEINÄN TEKO JA ASENNUS KULJETTAJAN ISTUIMEM TAAKSE LISÄASKELMAN

Lisätiedot

If Auton Kuntoturvan vakuutusehdot

If Auton Kuntoturvan vakuutusehdot If Auton Kuntoturvan vakuutusehdot akn 663.1 voimassa 15.5.2010 alkaen 1 Kenen hyväksi Kuntoturva on voimassa 3 2 Kuntoturvan voimassaoloaika 3 3 Missä kuntoturva on voimassa 3 4 Kuntoturvan kohteena oleva

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

N:o Nimike Hinta N:o Nimike Hinta

N:o Nimike Hinta N:o Nimike Hinta 001X38MA 001X45MA 002X53MA 002X77MA 009X39MA 009X51MA 009X52MA 009X57MA 0011X3MA 0025X7MA 0031X9MA 01X134MA 01X135MA 01X140MA 01X142MA 01X143MA 01X186MA 01X192MA 01X193MA 011X16MA 011X24MA 015X72MA 015X84MA

Lisätiedot

CHEVROLET CAMARO L6 230,250cid, V6 229,231cid, V cid

CHEVROLET CAMARO L6 230,250cid, V6 229,231cid, V cid Vähittäismyynti Puh. 09 251 31 900 Tukkumyynti Puh. 09 251 31 950 CHEVROLET CAMARO 67-81 L6 230,250cid, V6 229,231cid, V8 283-402cid JARRUOSAT Jarrupalat/ 67-69 RAY246PG kengät Jarrusylinteri etu 67-69

Lisätiedot

Lisätietoja SKF:n tuotevalikoimasta saat Pole Position -ohjelmasta. Pyydä lisätietoja ja kysy jäsenyydestä SKF-edustajaltasi.

Lisätietoja SKF:n tuotevalikoimasta saat Pole Position -ohjelmasta. Pyydä lisätietoja ja kysy jäsenyydestä SKF-edustajaltasi. Lisätietoja SKF:n tuotevalikoimasta saat Pole Position -ohjelmasta. Pyydä lisätietoja ja kysy jäsenyydestä SKF-edustajaltasi. vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 FI 06 SKF:n vetonivelsarjat UUTTA

Lisätiedot

Super Combi. Luotettava kumppani kun työ on tehtävä. Ei ole väliä kuinka vaativa tehtävä on, Super Combi huolehtii siitä!

Super Combi. Luotettava kumppani kun työ on tehtävä. Ei ole väliä kuinka vaativa tehtävä on, Super Combi huolehtii siitä! Rolba SUPER COMBI Super Combi Luotettava kumppani kun työ on tehtävä. Ei ole väliä kuinka vaativa tehtävä on, Super Combi huolehtii siitä! Monen vuoden kokemus ja asiakkailtamme saamamme palaute ovat tehneet

Lisätiedot

DEUTZ-FAHR MALLIT 2-SYLINTERISET 3-SYLINTERISET 4-SYLINTERISET 5-SYLINTERISET 6-SYLINTERISET

DEUTZ-FAHR MALLIT 2-SYLINTERISET 3-SYLINTERISET 4-SYLINTERISET 5-SYLINTERISET 6-SYLINTERISET DEUTZ-FAHR MALLIT TRAKTORIMALLISTA MOOTTORITYYPPIIN MOOTTORITYYPISTÄ TRAKTORIMALLIIN MOOTTORI- TYYPPI TRAKTORI- SYLINTERI- SYLINTERI- MOOTTORI- MALLI LUKU HALKAISIJA TYYPPI TRAKTORI- MALLI D2506, D2807,

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Harjoitus 8. Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen

Harjoitus 8. Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen Harjoitus 8 Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä mäntämoottorin rakenteeseen tutustumalla eri osakokonaisuuksiin. Harjoitus tehdään moottoritelineeseen asennetulla

Lisätiedot

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn Web-portaalin käyttöohjeet Seuraavilla sivuilla esiteltävien käyttöohjeiden yhteenveto: Sisäänkirjautuminen Uuden tai vaihtosalasanan hankkiminen.

Lisätiedot

HUOLTOHISTORIA. Kone: 433 Mazda 626 MYH-473. Sivu: 1 / 7 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 19.3.2012

HUOLTOHISTORIA. Kone: 433 Mazda 626 MYH-473. Sivu: 1 / 7 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 19.3.2012 Sivu: 1 / 7 Kone: 433 Mazda 626 MYH-473 L.Kohde: 260616 Laskutuslaji: HKHUOLTOT HUOLTOTYÖT 11.4.2006 114340 KÄYNTIHÄIRIÖN KORJAUS SYTYTYSTULPAT UUSITTU L.Kohde: 260766 Laskutuslaji: HKRENGAS RENGASTYÖT(VAIHDOT,T

Lisätiedot

Moriwaki Cup säännöt , FIN MORIWAKI-CUP SÄÄNNÖT

Moriwaki Cup säännöt , FIN MORIWAKI-CUP SÄÄNNÖT FIN MORIWAKI-CUP SÄÄNNÖT 2017 1.1 SISÄLLYSLUETTELO 1.0 Soveltamisala... 3 1.1 Kilpailut... 3 1.2 Numerolaatat... 3 2.0 Ajajat... 3 2.1 Ajajatutkinto... 3 2.2 Kuljettajan ikä... 3 2.3 Kilpailulisenssi...

Lisätiedot

VOLVO KORJAAMOSI TARJOAA

VOLVO KORJAAMOSI TARJOAA Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO KORJAAMOSI TARJOAA TUTUSTU NÄMÄ TARJOUKSET KANNATTAA HYÖDYNTÄÄ RULLAAKO PERÄVAUNUSI PARHAALLA MAHDOLLISELLA TAVALLA? AKSELISTON SUUNTAUS SEKÄ AUTOON ETTÄ PERÄVAUNUUN

Lisätiedot

Lisäarvoa kulu-ajapalveluilla

Lisäarvoa kulu-ajapalveluilla Lisäarvoa kulu-ajapalveluilla 22.04.2015 Petri Koskinen Director of Product Management and Sales ADA Drive Oy Petri.koskinen@adadrive.fi +358 40 500 6314 ADA Drive Oy - yritys ADA Drive Oy on peruste-u

Lisätiedot

Käyttöohje Sähköavusteinen polkupyörä

Käyttöohje Sähköavusteinen polkupyörä Käyttöohje Sähköavusteinen polkupyörä Sisältö 1. Ennen ensimmäistä käyttöä 2. Sähköpolkupyörän kunnossapito ja huolto 3. Sähköpolkupyörän tarkastukset ja huollot 4. Sähköpolkupyörän takuuehdot 1.Akku 2.Ohjainyksikkö

Lisätiedot

Uusi Triumph Tiger 1200

Uusi Triumph Tiger 1200 Uusi Triumph Tiger 1200 Merkki: Triumph Tyyppi: Katupyörä Kunto: Uusi Kuutiotilavuus: 1215 ccm 21200 Kaikki Mallit: -Tiger 1200 XR 21 200 -Tiger 1200 XRX 23 150 -Tiger 1200 XCX 24 150 -Tiger 1200 XRT 25

Lisätiedot

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 729 Mercedes Benz Sprinter GEL-676. Sivu: 1 / 23 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 11.9.

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 729 Mercedes Benz Sprinter GEL-676. Sivu: 1 / 23 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 11.9. Sivu: 1 / 23 Työkohde: Kone: 729 Mercedes Benz Sprinter GEL-676 L.Kohde: 241118 Laskutuslaji: HUO HUOLTOTYÖT 29.6.2004 142380 ALUSTAN VOITELU, RASVAUS PERÄN ÖLJYN VAIHTO VAIHTEISTON ÖLJYN VAIHTO PAKKASNESTEKESTÄVYYS

Lisätiedot

Formula Vee 1300 1972-81

Formula Vee 1300 1972-81 Formula Vee 1300 1972-81 Teknilliset määräykset 3.2.1 ) YLEISTÄ Formulaluokka on yksipaikkaisia kilpa-autoja varten, joka perustuu alkuperäisiin VW 1:n (VW 1300) sarjatuotantorakenneosiin. Alkuperäisiksi

Lisätiedot

BT49QT-9N1. VARAOSALUETTELO JM-Racing tmi. Peltokaari 1, FIN-02580 Siuntio. Tel: 0600 90077 (0,98 /min) Web: www.jm-racing.fi

BT49QT-9N1. VARAOSALUETTELO JM-Racing tmi. Peltokaari 1, FIN-02580 Siuntio. Tel: 0600 90077 (0,98 /min) Web: www.jm-racing.fi BTQT-N1 VARAOSALUETTELO JM-Racing tmi Peltokaari 1, FIN-00 Siuntio Tel: 000 0077 (0, /min) Web: www.jm-racing.fi VARAOSALUETTELO BTQT-N1 MOOTTORIN MUOVIKOTELOT SYLINTERIN KANSI JA KAASUTTIMEN KURKKU NOKKA-AKSELI

Lisätiedot

Bmw:n määräaikaiset huoltotyöt

Bmw:n määräaikaiset huoltotyöt Bmw:n määräaikaiset huoltotyöt Huollot menevät seuraavasti: Oilservice - Inspection I - Oilservice - Inspection II - Oilservice - Inspection I - Oilservice - jne. HUO. BW Huoltojärjestelmä : Huoltotarpeenilmaisin

Lisätiedot

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 388 MERCEDES BENZ BIX-374. Sivu: 1 / 12 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 22.9.

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 388 MERCEDES BENZ BIX-374. Sivu: 1 / 12 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 22.9. Sivu: 1 / 12 Työkohde: Kone: 388 MERCEDES BENZ BIX-374 L.Kohde: 231474 Laskutuslaji: HUO HUOLTOTYÖT 18.9.2003 166170 VAIHTEISTON ÖLJYN JA SUODATTIMEN VAIHTO VAIHTO PERÄN ÖLJYN VAIHTO REKISTERIVALON KORJAUS

Lisätiedot

FuturSoft vertailupalvelun aineistot

FuturSoft vertailupalvelun aineistot Päivitetty 18.6.2007 FuturSoft vertailupalvelun aineistot Listan sisältämät tiedot Seuraavalla sivulla on lista vertailupalvelun sisältämistä vertailuista. Ensimmäisenä kohtana on vertailun nimi, joka

Lisätiedot

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto 1. Toyota Prius takuutiedot Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto Asiakkaat ovat aina olleet Toyotalle kaikkein tärkeimpiä. Toivottavasti Toyota Prius muodostuu tärkeäksi osaksi jokapäiväistä

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Ford Focus 2,0 l16v, moottorikoodit EDDB, EDDC, EDDD ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

AUTOTEKNIIKKA 3. Jouko Rantala Jarkko Sirola. Alusta- ja hallintalaitteet

AUTOTEKNIIKKA 3. Jouko Rantala Jarkko Sirola. Alusta- ja hallintalaitteet Jouko Rantala Jarkko Sirola AUTOTEKNIIKKA 3 Alusta- ja hallintalaitteet Nestejarrut Pyörät ja renkaat Jousitus ja heilahduksenvaimennus Ohjauslaitteet 3 Opiskelijalle ja opettajalle Oppikirjan rakenne

Lisätiedot

FORD ETUKEHTO, KESKITAPIT, VÄÄNTIÖT

FORD ETUKEHTO, KESKITAPIT, VÄÄNTIÖT FORD ETUKEHTO, KESKITAPIT, VÄÄNTIÖT 01.12.2009 11 12 3 1 7 2 4 6 15 8 9 16 OSA DEXTA MAJORIT 2000, 3000, 3930, 4000, 5000, 7000, SUPER DEXTA 52-64 3600, 4100, 4600, 4610, 5600, 6600, 3910, 4110 4130, 4630,

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, CT884 K1 automallissa 1997 Opel Omega B (25_,26_,27_) 2,5 l V6, moottorikoodi X25XE ContiTech ohjeistaa, miten välttää

Lisätiedot

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ -Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja

Lisätiedot

SUZUKI Takuuehdot ja turva

SUZUKI Takuuehdot ja turva SUZUKI Takuuehdot ja turva Suzuki Takuuehdot Uusille Suzuki-autoille 1.Voimassaolo ja laajuus Tämä takuu koskee uutta Suomessa myytyä Suzuki Motor Finland Oy:n maahantuomaa Suzuki-autoa, lukuunottamatta

Lisätiedot

Asko Ikävalko RAPORTTI 1(6) k , TP02S-D EVTEK

Asko Ikävalko RAPORTTI 1(6) k , TP02S-D EVTEK Asko Ikävalko RAPORTTI 1(6) k0201291, TP02S-D EVTEK 12.1.2004 Asko Kippo Automaatiotekniikka EVTEK AUTOMAATTIVAIHTEISTO Tiivistelmä Vaihteisto on auton tärkein osa moottorin ja korin rinnalla. Tässä raportissani

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat 500 1,2 l, moottorikoodi 169 A4.000 ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä Hammashihnan

Lisätiedot

Chatenet-varaosahinnasto

Chatenet-varaosahinnasto Sivu 1/12 CHATENET VARAOSAT 0516006 0526008 0526009 0516005 505022 0802001 0802002 0126202 0126203 0116009 0126114 015011 011433 0118003 B 0126094 0126093 0118003 0120002/2 1126004 1116004 1116004/4 1123005

Lisätiedot

DB TRAKTORIMALLIT JA -TYYPIT

DB TRAKTORIMALLIT JA -TYYPIT DB TRAKTORIMALLIT JA -TYYPIT Kaikkien sylinterien halkaisija 100 mm TRAKTORI- SYLINTERI- MOOTTORI- MALLI LUKU TYYPPI 770 Selectamatic 3 AD3/49A 780 Selectamatic 3 AD3/55 355011 880 Selectamatic 3 AD3/55A

Lisätiedot

J ~ AMMATTIOPISTO

J ~ AMMATTIOPISTO D7 RAAHEN J ~ AMMATTIPIST 13.9.2017 Aus AUT-SA T HINNAS 0 13.9.2 17 (sis. ALV 24 %) ARVISA ASIAKKAAMME MAKSUEHTMME: Sovitun korjaamokäytännön mukaisesti asiakas maksaa laskun käteisellä työn kohteen luovu

Lisätiedot

Ahdinjarjestelma. Ahtaminen, yleistä. kaampi palaminen, lisääntynyt teho ja suurempi

Ahdinjarjestelma. Ahtaminen, yleistä. kaampi palaminen, lisääntynyt teho ja suurempi ZUU-14 i ekniset selostukset Ahdinjarjestelma kaampi palaminen, lisääntynyt teho ja suurempi Ahtaminen, yleistä vaantömomentti. Ahtamisjarjestelman ansiosta saadaan suorituskyky, joka on verrattavissa

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet Ford Focus C-Max 1,6 l Ti -malliin, moottorin koodi HXDA, SIDA Hammashihnan vaihdon yhteydessä tapahtuu usein vakavia

Lisätiedot

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 732 FORD TRANSIT TOF-571. Sivu: 1 / 19 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 14.9.

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 732 FORD TRANSIT TOF-571. Sivu: 1 / 19 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 14.9. Sivu: 1 / 19 Työkohde: Kone: 732 FORD TRANSIT TOF-571 L.Kohde: 261982 Laskutuslaji: KOR KORJAAMOTYÖT 14.11.2006 REKISTERÖINTIMAKSU L.Kohde: 262026 Laskutuslaji: HUO HUOLTOTYÖT 4.12.2006 49000 PAKKASNESTEEN

Lisätiedot

Akselikytkimet. Nestekytkimet. Irrotuskytkimet. Nivelet ja nivelakselit. Ylikuormituskytkimet Keskipakoiskytkimet Vapaakytkimet

Akselikytkimet. Nestekytkimet. Irrotuskytkimet. Nivelet ja nivelakselit. Ylikuormituskytkimet Keskipakoiskytkimet Vapaakytkimet Kytkinvalikoimaamme sisältyy joustavia ja vääntöjäykkiä akselikytkimiä, pneumaattisia, hydraulisia, sähköisiä ja mekaanisia irrotuskytkimiä, nestekytkimiä, keskipakoiskytkimiä sekä laaja valikoima ylikuormituskytkimiä.

Lisätiedot

HIHNALLINEN KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

HIHNALLINEN KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE HIHNALLINEN KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE Turvallisuusohjeet Neuvottele lääkärisi kanssa ennen harjoitusohjelman aloittamista saadaksesi harjoittelusta parhaan mahdollisen hyödyn. Varoitus: vääränlainen/ylenpalttinen

Lisätiedot

Akselikytkimet. Levyjarrut. Nestekytkimet. Kenkäjarrut. Irrotuskytkimet. Kitkamateriaalit. Nivelet ja nivelakselit. Rumpujarrut.

Akselikytkimet. Levyjarrut. Nestekytkimet. Kenkäjarrut. Irrotuskytkimet. Kitkamateriaalit. Nivelet ja nivelakselit. Rumpujarrut. Kytkinvalikoimaamme sisältyy joustavia ja vääntöjäykkiä akselikytkimiä, pneumaattisia, hydraulisia, sähköisiä ja mekaanisia irrotuskytkimiä, nestekytkimiä, keskipakoiskytkimiä sekä laaja valikoima ylikuormituskytkimiä.

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 19.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Arviointikooste Taitaja 2010 (Competition)

Arviointikooste Taitaja 2010 (Competition) Lomake 6 Arviointikooste Sivu 1 / 1 19-04-2010 14:51:08 Lajinumero 101 Laji Autonasenn Osio Osio - kuva Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3 Päivä 4 Yhteensä A B C D E F G H Määräaikaishuolto ja katsasttarkast Persähkötehtävä

Lisätiedot

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio.

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio. KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee.z 308--817B A-versio Työkalukotelo Malli 240--148;

Lisätiedot

HBX 1:10 MonsterTruck 4WD KÄYTTÖOPAS Tuotenro. 510183

HBX 1:10 MonsterTruck 4WD KÄYTTÖOPAS Tuotenro. 510183 HBX 1:10 MonsterTruck 4WD KÄYTTÖOPAS Tuotenro. 510183 OMINAISUUDET Pituus: 420 mm Leveys: 305 mm Korkeus: 200 mm Rengasväli: 255 mm Maavara: 50 mm. Renkaiden halkaisija/leveys: 130 mm/52 mm Moottori: RC550L

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Vaihtolavetti 3 aks Siimet T390-33 25.1.2016

Vaihtolavetti 3 aks Siimet T390-33 25.1.2016 Vaihtolavetti 3 aks Siimet T390-33 25.1.2016 Nimike: Kolmiakselinen ppv; rakennekantavuus 55 T Renkaat 285/70 R19.5 Valm.nro: YF9T390332H008683 Rek.nro: WHF-522 Vm 2002 Nimike Piirustus Huomaa Esitekuva

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

Varaosat TE20. traktoreihin

Varaosat TE20. traktoreihin Varaosat TE0 traktoreihin SUOMEEN TUODUT HARMAA-FERGU -MALLIT: TEA0 Standardin valmistama standard-moottori, bensa 947-956 TED0 Standardin valmistama standard-moottori, bensa/petrol 949-956 TEF0 Standardin

Lisätiedot

Compaqin takuu Presario-tuotteille

Compaqin takuu Presario-tuotteille 1 Compaqin takuu Presario-tuotteille Compaq antaa tälle laitteistolle materiaali- tai valmistusviat kattavan takuun, joka sisältää seuraavat takuupalvelut 12 kuukauden korjaamotakuu (ilmaiset osat ja korjaustyö)

Lisätiedot