Sopimusehdot Finntakuu Oy. Voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimusehdot Finntakuu Oy. Voimassa 1.5.2013 alkaen"

Transkriptio

1 Sopimusehdot Finntakuu Oy. Voimassa alkaen Voimassa alkaen 1. Määritelmät 2. Lisäturvien yleiset ehdot 3. Tapahtumat, joita ei korvata 4. Mene>ely ajoneuvon rikkoutuessa 5. Vastuurajoitukset 6. Asiakkaan velvollisuudet 7. Lisäturvan irdsanominen 8. Lisäturvat 9. Yksityisyyden suoja ja turvallisuus 10. Valitukset 11. YhteysDedot 1. Määritelmät Ajoneuvo tai auto - LisäturvakorDssa maini>u ajoneuvo, jota nämä ehdot koskevat Me - FinnTakuu Oy Asiakas - Lisäturvan o>aja, jonka ajoneuvoa nämä ehdot koskevat, ja jonka henkilödedot ilmenevät LisäturvakorDssa LisäturvakorM - Todistus Lisäturvasta, joka on toimite>u FinnTakuu Oy:ltä ja jossa selitetään Lisäturvan ka>avuus, ja joka on toimite>u asiakkaalle yhdessä näiden ehtojen kanssa Alkamispäivä - Alkamispäivä on maini>u LisäturvakorDssa Pää>ymispäivä - Alkamispäivämäärä lisä>ynä Lisäturvakaudella kuukausina Lisäturvakausi - Lisäturva on voimassa alkamispäivästä pää>ymispäivään, tai pää>ymiskilometrimäärään asd, kumpi ehto saavutetaan ensin Kilometriraja - matkami>arin lukema hankintapäivänä lisä>ynä valitun Lisäturvan kilometrimäärällä Normaali kuluminen - Auton osien luonnolliset ja luontaiset kulumisominaisuudet. Suorituskyvyn vähi>äistä heikkenemistä, joka johtuu normaalista kulumisesta, ei pidetä rikkoutumisena Omavastuu - Omavastuu on asiakkaan makse>ava osuus korjaustapauksissa. Omavastuu on määritelty LisäturvakorDssa Rikkoutuminen - Minkä tahansa Lisäturvan piiriin kuuluvan osan rikkoutuminen, joka estää sen toiminnan valmistajan määritysten mukaisesd. Korva>ava osa - Mikä tahansa alkuperäinen osa, joka on ollut ajoneuvossa sen hankintahetkellä, tai vastaavat korvaavat osat, jotka täy>ävät valmistajan määritykset. FinnTakuu Oy:n Lisäturva ajoneuvoille Me korjautamme tai vaihdatamme kaikki Lisäturvan alaisuuteen kuuluvat osat, jotka rikkoutuvat. Rikkoutumistapauksissa asiakkaan tulee nouda>aa mene>elytapoja kohdassa 4."Mene>ely ajoneuvon rikkoutuessa" 2. Lisäturvien yleiset ehdot 2.1 Meillä on oikeus velvoi>aa asiakas tarkistu>amaan ajoneuvon mi>arilukema ja ajoneuvon kunto lähimmällä yhteistyökorjaamollamme. 2.2 Jos vaurio kuuluu Lisäturvan piiriin, korjauksesta ja vianmäärityksestä aiheutuneet kustannukset korvataan. Vianmäärityksestä ja purkukustannuksista korvataan enintään yhden tunnin tundveloitus, ellei etukäteen FinnTakuu Oy:n kanssa ole muuta sovi>u ja kirjallisesd hyväksy>y. Mikäli rikkoutuminen ei kuulu Lisäturvan piiriin, maksaa asiakas vianmäärityksen kokonaisuudessaan. 2.3 Omavastuu: Asiakkaan on makse>ava omavastuu kuten Lisäturvaehdoissa on määritelty, kustakin Lisäturvan alaisesta korjauskäynnistä. 3. Tapahtumat, joita ei korvata Lisäturva ei kata mitään seuraavista: 3.1 Lisäturva ei kata eikä korvaa vahingoi>umista, jos rikkoutuminen on aiheute>u tahallisesd tai törkeästä huolima>omuudesta. 3.2 Audiolai>eet (paitsi jos maini>u lisävarustepakedssa) mukaan lukien kaiummet, visuaaliset ja muut elektroniset lai>eet (mukaan lukien pelijärjestelmät, DVD, TV), puhelimet, tutkanpaljasdmet ja GPS- lai>eet. 3.3 Määräaikaishuollot, ohjelmistopäivitykset, säädöt ja kuluvat osat, mukaan lukien pyörän laakerit, akut, verhous, matot, korin ja verhouksen koristeet, hihnat, jarrupalat, jarrurummut ja jarrulevyt, iskunvaimendmet, pakoputkisto, kitkamateriaalit, lasi, letkut, valojen polmmot ja umpiot, kytkin kokonaisuudessaan, sytytystulpat ja sytytysjohdmet, renkaat, kosteusvauriot, äänet, pyörien tasapainotus ja tuulilasinpyyhinten sulat. 3.4 Rikkoutuminen, joka on suora seuraus mekaanisesta tai rakenteellisesta viasta, jonka valmistaja on myöntänyt millä tahansa tavalla, tai valmistaja korjaa omalla kustannuksellaan. 3.5 Muun kuin ajoneuvon valmistajan toimi>ama varaosa, ellei se ole vastaavan kaltainen, laatuinen ja yhteensopiva ajoneuvon valmistajan teknisten määritysten ja kulumistoleranssin kanssa.

2 3.6. Rikkoutuminen, joka johtuu laiminlyönnistä, väärinkäytöstä, väärästä huollosta tai asiakkaan laiminlyönnistä suori>aa valmistajan vaadmat tai suosi>elemat kunnostustyöt Rikkoutuminen, joka johtuu sopivien tai tarvi>avien jäähdytys- tai voiteluaineiden vähäisestä määrästä tai puu>eesta tai joka johtuu jäteöljyn keräytymisestä, saasteista tai vieraista esineistä. 3.8 Jos ajoneuvo on kolarikorja>u ja uudelleen rekisteröity. 3.9 Rikkoutuminen, jonka syynä on onne>omuus, kansalaisliike tai mellakka, törmäys (mukaan lukien Deltä ulosajo) tai kaatuminen, lasin rikkoutuminen, maanjäristys, räjähdys, putoavat esineet, tuli tai savu, tulva, nestesaastuminen, jäätyminen, pol>oaineen saastuminen, rakeet, salama, ilkivalta, öljyn saastuminen, ruoste tai korroosio, varkaus tai luvaton käy>ööno>o, kilpa- ajo, vandalismi, vesi, veden saastuminen, myrskytuuli ja muut ulkoiset voimat tai tapahtumat KaupallisesD käyte>y ajoneuvo, lumen auraukseen, vuokraustoimintaan, edustukseen, taksina, kaikki hälytysajoneuvot tai kilpailussa tai off road - ajossa käytetyt ajoneuvot Minkä tahansa osan rikkoutuminen, jos matkami>ari ei ole toimiva tai sitä on sääde>y tai se on irrote>u. Emme korvaa rikkoutumista, mikäli auton huoltokirja on puu>eellinen ja autoa ei ole huolle>u auton valmistajan ilmoi>aman huolto- ohjelman mukaisesd Rikkoutuminen, joka on ollut olemassa tai joka aiheutui ennen Lisäturvan voimaantuloa Rikkoutuminen tai korjaus, joka tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella Rikkoutuminen, joka johtuu Lisäturvan piiriin kuuluma>oman osan rikkoutumisesta KomponenDt tai osat, jotka eivät ole rikkoutuneet tai aiheu>aneet rikkoutumista, mu>a ne vaihdetaan perustuen valmistajan tai korjaamon suosituksiin Rikkoutuminen, joka on aiheutunut asiakkaan laiminlyönnistä tai pii>aama>omuudesta ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin lisävaurioiden estämiseksi, kun havai>avissa on selkeä vika (esimerkiksi moo>orin lämpödlan muutos) Ajoneuvot, joissa on muutoksia moo>orissa, voimansiirrossa tai jousituksessa (mukaan lukien pyörän tai renkaan koot ja asennot) tai pakoputkistossa, joita ajoneuvon valmistaja ei ole hyväksynyt Toimintatehon vähi>äin tapahtuva heikkeneminen, joka johtuu normaalista kulumisesta, kun rikkoutumista ei ole tapahtunut. 4. MeneDely ajoneuvon rikkoutuessa Kun ajoneuvo rikkoutuu Lisäturvan alaisuuteen kuuluvan osan rikkoutumisen seurauksena, tulee nouda>aa alla olevaa mene>elytapaa. 4.1 Mikäli paikkakunnalla ei ole FinnTakuu Oy:n yhteistyökorjaamoa, voidaan käy>ää myös paikallista korjaamoa. Yhteistyökorjaamoista löytyy lista kodsivuiltamme sekä näiden ehtojen lii>eenä. Lisäturva ka>aa työn osalta kustannukset 70,00 euron tundveloitukseen asd. Vietäessä ajoneuvoa korjaamolle tarvitaan seuraavat asiakirjat: - LisäturvakorM - ajoneuvon huoltokirja 4.2 Korjaamon on soite>ava kustannusarvio työstä ja varaosista FinnTakuu Oy:n korvausosastolle puh hyväksyntää varten. Korvaushakemukset hyväksytään puhelimitse, jo>a ajoneuvo olisi käy>ökunnossa mahdollisimman nopeasd. Kun kustannuksista on sovi>u ja laskutuslupa anne>u, korjaustyöt voidaan aloi>aa. Asiakkaan on pyyde>äessä näyte>ävä FinnTakuu Oy:lle ja/tai korjaamolle kaikki ostokuidt, laskut tai työmääräykset, joista näkee, e>ä ajoneuvo on asianmukaisesd huolle>u tai ylläpide>y valmistajan määritysten mukaisesd. 4.3 Kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa korjauksesta asiakkaan tai korjaamon on toimite>ava FinnTakuu Oy:lle kopiot työdlauksista ja muista pyydetyistä kuiteista tai asiakirjoista. Asiakkaan tai korjaamon on toimite>ava selostus rikkoutumisesta ja korjauksista, mukaan lukien yksilöity ja päivä>y työdlaus ja maksetut kuidt. Kaikkien kuimen on oltava asiakkaan nimellä ja niissä on oltava päiväys/päiväykset, ajoneuvon merkki ja matkami>arin lukema rikkoutumisen ajankohtana sekä asiakkaan yhteysdedot Jos ajoneuvo on korja>u FinnTakuu Oy:n yhteistyökorjaamolla, FinnTakuu Oy hoitaa maksun suoraan korjaamon kanssa. Muussa tapauksessa tulee toimia seuraavasd: FinnTakuu Oy:lle lähetetään seuraavat asiakirjat: - Maksetuksi kuita>u korjauslasku - Auton viimeisin huoltolasku, ennen rikkoutumista - Tiedot korvauksen maksua varten, korvaus maksetaan vain asiakkaan Dlille 4.5 Toimistoajan ulkopuolella, jolloin asiakkaalla ei ole mahdollisuu>a hankkia ennakkohyväksyntää, on asiakkaan säilyte>ävä vaihdetut osat ja asiakkaan on anne>ava FinnTakuu Oy:lle sellaiset asiakirjat ja Dedot, joita kohtuudella voidaan vaada ja, jotka ovat tarpeen FinnTakuu Oy:n vastuun selvi>ämiseksi. 5. Vastuurajoitukset Asiakkaan tulee lukea nämä ajoneuvon Lisäturvaehdot huolellisesd. Ne sisältävät asiakkaan ja FinnTakuu Oy:n väliset Lisäturvaehdot kokonaisuudessaan. Me emme korvaa rikkoutumisia, mikäli auton huoltokirja on puu>eellinen ja autoa ei ole huolle>u auton valmistajan ilmoi>aman huolto- ohjelman mukaisesd. Me emme korvaa onne>omuusdlanteissa syntyneitä vahinkoja. Ehdot, joissa mainitaan asiakkaan velvollisuudet, määräaikaishuollot mukaan lukien, ovat osiossa 6. "Asiakkaan velvollisuudet." Varaosat voivat olla uusia, kunnoste>uja tai osia, joilla on sama tyyppi ja laatu. Tämä tarkoi>aa, e>ä jos autolla on aje>u paljon, korvausosastolla on oikeus korvata rikkoutunut osa käytetyllä varaosalla. Kokonaiskorvausmäärä kaikille Lisäturvakauden aikana haetuille korvauksille on 5 000,00 euroa.

3 6. Asiakkaan velvollisuudet Asiakkaan on noudate>ava seuraavia mene>elytapoja. Jos asiakas ei noudata näitä mene>elytapoja ja se aiheu>aa rikkoutumisen, lisävaurioita tai tarpee>omia korjauksia, tai estää meitä saamasta tarvi>avia Detoja, kuten alla on esite>y, korvausta voidaan alentaa tai se evätä kokonaan: 6.1 Asiakkaan on pide>ävä ajoneuvonsa huolle>una valmistajan suositusten mukaisesd, pide>ävä kaikki nesteet asianmukaisilla tasoilla huoltojen välillä ja säilyte>ävä kaikki ostokuidt, laskut tai työmääräykset, joissa näkyy päiväys, matkami>arin lukema, ajoneuvon merkki, ajoneuvon valmistenumero ja suoritetut huoltotyöt, mukaan lukien näiden huoltojen tekoon tarvi>avat osat ja nesteet. Huoltokirja ja huoltokuidt tulee säily>ää. Jos autonomistajan käsikirja ei tullut ajoneuvon mukana, tulee asiakkaan o>aa yhtey>ä jälleenmyyjään saadakseen sieltä huoltosuositukset. 6.2 Asiakkaan on kohtuullisesd suoja>ava ajoneuvonsa lisävaurioilta. Jos asiakas ei toimi näin, kaikki lisävauriot ovat asiakkaan vastuulla. 6.3 Korjaamon on hanki>ava laskutuslupanumero meiltä ennen korjauksia tai osanvaihtoja. 6.4 Asiakkaan tulee olla yhteistyössä tutkiessamme rikkoutumista. Asiakkaan on anne>ava meidän tutkia ajoneuvonsa, jos pyydämme siihen lupaa. Meillä ei ole velvollisuu>a tarkastaa ajoneuvoa tai vahvistaa sen kuntoa ennen korjauksia tai niiden valmistumisen jälkeen. 6.5 Asiakkaan on pyyde>äessä pysty>ävä osoi>amaan ajoneuvon omistussuhde. 7. Lisäturvan irhsanominen 7.1 Asiakas voi irdsanoa tämän Lisäturvan milloin tahansa Lisäturvakauden aikana ilmoi>amalla siitä FinnTakuu Oy:lle kirjallisesd. 7.2 Finntakuu Oy voi irdsanoa tämän Lisäturvan milloin tahansa, jos asiakkaan ajoneuvo romu>uu tai otetaan haltuun, matkami>ari on irrote>u tai sitä on muute>u, ajoneuvoa käyte>y tavalla, jota Lisäturvaehdot ei kata tai jos maksua Lisäturvasta ei ole suorite>u. 7.3 Jos asiakas irdsanoo tämän Lisäturvan viidentoista (15) päivän sisällä sen alkamispäivästä, palautamme maksun vähenne>ynä viidenkymmenen viiden euron (55,00) käsi>elymaksulla tai käsi>elymaksulla, joka on enintään 10 % vuotuisesta maksusta. 7.4 Kun Lisäturva on ollut voimassa yli viisitoista (15) päivää, ja jos sen perusteella ei ole hae>u ja saatu korvausta, palautamme käy>ämä>ömän osuuden maksusta, vähenne>ynä viidenkymmenen viiden euron (55,00) käsi>elymaksulla tai käsi>elymaksulla, joka on enintään 10 % vuotuisesta maksusta. Käy>ämätön osuus lasketaan voimassa olleiden vuorokausien mukaan Jos tämän Lisäturvan perusteella on hae>u ja makse>u korvausta, maksua ei palauteta Palautus maksetaan sille taholle, joka on suori>anut Lisäturvamaksun Finntakuu Oy:lle. Lisäturvan irdsanomiskaavake löytyy Lisäturvaehtojen loppuosasta kohdasta Liite Lisäturvat Lisäturva Plus Moo>ori Seuraavat moo>orin sisällä olevat voidellut osat: nokka- akseli ja laakerit, kiertokanget ja laakerit, kampiakseli ja päälaakerit, öljypumppu, työntötangot ja nosdmet, männät, männänrenkaat ja - tapit, keinuvarret ja laakeriholkit, jakoketjun ra>aat ja - ketjut, venmilijouset, - ohjaimet ja - istukat (ei ohjaimen Divisteet), imusarja, pakosarja, pakokaasun kierrätysvenmili (EGR), öljyputket, kampiakseli, hihnapyörät, öljypohja, kiertomoo>orin kotelo, jakopään hihna/ketju ja kirisdn, vesipumppu. Kannet, kotelot, moo>orilohko ja sylinterinkannet sisältyvät Lisäturvan piiriin vain, jos ne vahingoi>uvat sisäisesd voidellun osan rikkoutumisen takia. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Vaihteisto AutomaaM-, manuaali- tai jakovaihteisto: kaikki sisäiset voidellut osat vaihteiston sisällä, jäähdytysputket (metalli), kiinnikkeet, alennusvaihteen vaijeri, momendnmuunnin, vauhdpyörä, etupumppu, öljypohja, ulkoinen ja sisäinen ohjausyksikkö. Vaihteisto- ja jakovaihteistokotelo, eristeet, Divisteet ja öljy vain siinä tapauksessa, e>ä vaihteisto puretaan jonkun edellä mainitun osan rikkoutumisen johdosta. Voimansiirto Kaikki vetoakselikokoonpanon sisällä olevat voidellut osat, akselit ja tasausnivelet, kumisuojukset, vetoakselin kotelo, vetoakselin tuki, tasauspyörästön kotelo, etunavan vetolukot, vetoakseli, risdnivelet. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Turbo AhDmen/turboahDmen (tehdasasenne>u) kotelo, sisäiset voidellut osat, öljyputket, kiinnikkeet, ahtopaineen tunnisdn. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Lisäturva Plus ka>aa kaikki edellä maini>ujen osien rikkoutumiset lukuun o>ama>a omavastuuta. Lisäturva Plus ei kata osia ja ardkkeleita, jotka on Lisäturva Extra Lisäturva Extra ka>aa kaikki Lisäturvassa Plus mainitut osat sekä seuraavat: IlmastoinD Kompressori, magneemkytkin, hihnapyöräkokoonpano, termostaamnen paisuntavenmili, kompressorin katkaisukytkin, paineen kiertokytkin. Ilmastoinnin letkut ja jäähdytysaine vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Jarrut Pääsylinteri, alipaineen tehosdn, levyjarrun satula, jarrusylinterit, kuormavenmili, jarrujen hydrauliset putket ja kiinnikkeet, hydraulinen ohjausyksikkö. Seuraavat ABS- jarrujen osat: jarrutehosdn, pyörän nopeusanturit, hydraulinen pumppu- /moo>orikokoonpano, paineen muunninvenmili. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytyspuhallinmoo>ori, jäähdymmen kenno, lämmimmen kenno ja - moo>ori, termostaam, jäähdydnnesteen lämpödlan tunnisdn. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia.

4 Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytyspuhallinmoo>ori, jäähdymmen kenno, lämmimmen kenno ja - moo>ori, termostaam, jäähdydnnesteen lämpödlan tunnisdn. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Sähkötekniikka Laturi, laturin jänni>eensäädin, mi>ariston taustavalokytkin, sytytyspuola, öljynpaineen anturi, nokka- akselin asentotunnisdn, kampiakselin asentotunnisdn, lambda- anturi, öljymäärä anturi, ilmamassami>ari, imusarjan painetunnisdn, kaasupolkimen asentotunnisdn, pääjohdinsarja, elektroninen pääohjausyksikkö, voimansiirron ohjausmoduuli, käynnistysmoo>ori, seuraavat sähköiset kytkimet, joita käytetään manuaalisesd tai mekaanisesd: jarruvalon kytkin, takalasin lämmimmen kytkin (ei rele), ajovalojen kytkin, virtalukko, peilin kytkin (sähkötoiminen), sähkötoimisen peilin moo>ori, suuntavilkun kytkin, pesupumpun kytkin, ikkunan kytkimet ja pyyhkimenkytkin, pesupumpun moo>ori ja pyyhkimen moo>ori (edessä ja takana).ei ajovalopesuri. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Jousitus Tukivarsi, aurauskulmien säätövarsi, akselit, vääntösauvat, kallistuksenvakain, nivelet (ei ylä- ja alapallonivelet), korkeusanturi. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Pol>oainejärjestelmä Pol>oainepumppu, pol>oainejakaja, putket (metalli), paineensäädin, säiliön tuki, säiliö, pol>oainesäiliön täy>öputki, kaasuläppäkammio, lämmityssäädin, lisäalipainepumppu ja ruiskutuspumppu. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Ohjaus Kaikki ohjauslai>een ja ohjaustehosdmen pumpun sisällä olevat voidellut osat, ohjaustehosdmen letkut ja liitännät, väliakseli, pääakseli, ohjausvaihde ja pumppukotelo, ohjausvarsi, välivarsi, raidetangon päät, yhdysvarsi, ohjauspyörän säätömekanismi, hammastanko. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Lisäturva Extra ka>aa kaikkien edellä maini>ujen osien rikkoutumisen lukuun o>ama>a omavastuuta. Lisäturva Extra ei kata osia ja ardkkeleita, jotka on Lisäturva Ultra Lisäturva Ultra ka>aa kaikki Lisäturvissa Plus ja Extra mainitut osat sekä seuraavat: Varustelu(vain tehdasasennetut) AudiokomponenDt (ei kaiummet/integroitu GPS- järjestelmä), ilmastoindlai>een virtamoduuli, ohjainpiiri ja rele, antenni, ajonestojärjestelmä: kytkimet, releet, anturid, ava>avan katon käynnistyskytkin ja moo>ori, vakionopeussäädin: moduuli ja elektroninen servo/lähedn- vastaanodn, vahvisdn ja käynnistyskytkin, ilmastoindlai>een ja lämmityksen kojelaudan ohjausyksikkö. (ei digitaalinäy>öä), mi>aristo: elektroninen Detojen näy>ömoduuli/ virransyö>ö, mi>arit ja nopeusmi>arin näy>ötaulu (ei polmmon ja näytön korjaus),tason säätö, anturit, rajoidnvenmilit ja kompressori. Sääde>ävän istuimen moo>ori, voimansiirto ja istuimensäätökytkimet, ka>oluukun moo>ori ja kytkimet, tavaradlan kannen vapautuskytkin, kannen vapautussalpa ja moo>ori, sähkötoimisen ikkunan vaihde, moo>ori, säädin ja nostonauha. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Lisäturva Ultra ka>aa kaikkien edellä maini>ujen osien rikkoutumisen lukuun o>ama>a omavastuuta. Lisäturva Ultra ei kata osia ja ardkkeleita, jotka on Lisäturva Moto (moo>oripyörille) Moo>ori - Seuraavat voidellut sisäiset osat: nokka- akseli ja laakerit; liitostangot ja laakerit; kampiakseli ja päälaakerit; öljypumppu; nostovarret ja nosdmet; männät, männänrenkaat ja - tapit; keinuvarret, varret ja laakeriholkit; jakovaihteet ja - ketjut; venmilijouset, - ohjaimet ja - istukat. Seuraavat osat kuuluvat myös Lisäturvaan: vesipumppu; moo>orin kiinnikkeet; sisäiset tyhjennysvenmilit; imusarjat; venmilikannet. sylinterinkansi(kannet), sylinteriryhmä ja sylinterirummut vain, jos rikkoutuminen on aiheutunut Lisäturvan alaisen sisäisen voidellun osan rikkoutumisesta. Pol>oaineen syö>ö - pol>oainesäiliö; pol>oainepumppu; poistovenmili; metalliputket ja kiinnikkeet. Vaihteisto - Kaikki voidellut sisäiset osat vaihteistokotelossa; kaikki vaihteet; laakerit; sisäiset vetovaihteet ja - ketjut; sisäinen valitsinmekanismi, vaihteiston kiinnikkeet. vaihteistokotelo korvataan vain, jos vaurio johtuu Lisäturvan alaisen vaihteiston osan (osien) rikkoutumisesta; (kytkinkokoonpano ei sisälly). Vetopyörästö - Vain akselivetoiset mallit: Kaikki voidellut sisäiset osat vetoakseliston/vetopyörästön kotelossa; pallo- /yleisnivelet. vetopyörästön kotelo korvataan vain, jos vaurio johtuu Lisäturvan alaisen osan rikkoutumisesta. (Vetopyörästön ketjut, hihnat ja hammaspyörät tai ketjun rikkoutumisesta johtuvat vauriot eivät sisälly) Ohjaus - Ylemmät ja alemmat ohjaustangon laakerit tai laakeriholkit; akseli; ohjaustanko; ohjaustangot; ohjaustangon mu>eri; sisempi ja ulompi raidetangon laakerit; yhdysvarsi, laakerit ja karan laakeriholkit. Ohjaustangon akseli korvataan vain, jos vaurio johtuu Lisäturvan alaisen ohjauksen osan rikkoutumisesta.

5 Jousitus - Kaikki voidellut sisäiset osat etuhaarukkaputkissa. Heilurivarren laakerit tai laakeriholkit, etu- ja takapyörien laakerit, runko, heilurivarsi, takajousitusjärjestelmä. Etuhaarukkaputket korvataan vain, jos vaurio johtuu Lisäturvan alaisen jousitusosan rikkoutumisesta. Jarrut - Jarrunavat, tulkit, pääsylinteri, kiinnikkeet. (Levyjarrupalat ja jarrukengät eivät sisälly) Elektroniikka - Käämit, magnee>o, manuaaliset kytkimet, muuntajat, roo>orit, käynnistysmoo>ori, solenoidit, staa>orit, jänni>eensäädin, releet, sytytysmodulaa>ori. Mi>arit - Pol>oainemi>ari, nopeusmi>ari, kierroslukumi>ari, lämpömi>ari, ampeerimi>ari, öljymi>ari. 9. Yksityisyyden suoja ja turvallisuus Me kunnioitamme meille anne>uja henkilökohtaisia Detoja ja teemme parhaamme niiden suojaamiseksi. Pidämme yksityisyyden suojaa tärkeänä toiminnassamme. Säilytämme annetut Dedot luo>amuksellisina ja käytämme niitä vain omiin käy>ötarkoituksiimme: asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehi>ämiseen, DlastoinDin sekä palveluidemme tarjoamiseen, kehi>ämiseen ja markkinoindin. HenkilöDetojen käsi>elyssä noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta. 10. Valitukset Jos asiakkaalla on syytä valitukseen, tulee o>aa yhtey>ä FinnTakuuseen. Jos tapaus ei selviä, voidaan o>aa yhtey>ä kulu>ajaviranomaisiin, jos halutaan saada puolueetonta apua koskien valitusta. Tämä mene>ely ei heikennä asiakkaan laillisia oikeuksia. Kulu>ajariitalautakunta Kaikukatu 3 A PL 306, Helsinki Puh (vaihde) Fax YhteysHedot FinnTakuu Oy Takojankatu 1 C Tampere Puh , Fax sähköposd: info(ät)finntakuu.fi Internet:

Ajoneuvo Sopimukseen merkitty Lisäturvan piiriin kuuluva ja Asiakkaan omistama ajoneuvo.

Ajoneuvo Sopimukseen merkitty Lisäturvan piiriin kuuluva ja Asiakkaan omistama ajoneuvo. Yleiset sopimusehdot Vaihtoplus Turva. Voimassa 2.1.2017 alkaen 1. Määritelmät 2. Lisäturvan myöntäminen ja voimassaoloaika 3. Menettely ajoneuvon rikkoutuessa 4. Asiakkaan velvollisuudet 5. Lisäturvan

Lisätiedot

KATTAVUUSSISÄLTÖ 1.1. - 31.12.2016

KATTAVUUSSISÄLTÖ 1.1. - 31.12.2016 KATTAVUUSSISÄLTÖ 1.1. - 31.12.2016 Voimassa 1.1. - 31.12.2016 myönnettyihin vakuutuksiin Äkilliset ja ennalta arvaamattomat rikkoutumiset Vain alla erikseen luetellut osat kuuluvat vakuutukseen MOOTTORI

Lisätiedot

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 337 MERCEDES BENZ 410 (AVOLAVA) BNO-216. Sivu: 1 / 13 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 11.9.

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 337 MERCEDES BENZ 410 (AVOLAVA) BNO-216. Sivu: 1 / 13 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 11.9. Sivu: 1 / 13 Työkohde: Kone: 337 MERCEDES BENZ 410 (AVOLAVA) BNO-216 L.Kohde: 231947 Laskutuslaji: HUO HUOLTOTYÖT 20.11.2003 133652 ALUSTAN VOITELU, RASVAUS, ILMANSUODATIN PUHDISTETTU VAIHTEISTON ÖLJYN

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja Takuuasiat, neuvonta ja varaosat: puh. 0201 222 600 asiakaspalvelu@bikeservice.fi KÄYTTÖÖNOTTO Uuden Solifer Tupla-Potkupyörän käyttöönotto on helppoa. Nosta pyörän

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 733 FORD TRANSIT JUMBO RJG-122. Sivu: 1 / 14 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 14.9.

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 733 FORD TRANSIT JUMBO RJG-122. Sivu: 1 / 14 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 14.9. Sivu: 1 / 14 Työkohde: Kone: 733 FORD TRANSIT JUMBO RJG-122 L.Kohde: 271158 Laskutuslaji: KOR KORJAAMOTYÖT 11.7.2007 TYÖT KORITEHDAS HALENILLA: SUOJASEINÄN TEKO JA ASENNUS KULJETTAJAN ISTUIMEM TAAKSE LISÄASKELMAN

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

DEUTZ-FAHR MALLIT 2-SYLINTERISET 3-SYLINTERISET 4-SYLINTERISET 5-SYLINTERISET 6-SYLINTERISET

DEUTZ-FAHR MALLIT 2-SYLINTERISET 3-SYLINTERISET 4-SYLINTERISET 5-SYLINTERISET 6-SYLINTERISET DEUTZ-FAHR MALLIT TRAKTORIMALLISTA MOOTTORITYYPPIIN MOOTTORITYYPISTÄ TRAKTORIMALLIIN MOOTTORI- TYYPPI TRAKTORI- SYLINTERI- SYLINTERI- MOOTTORI- MALLI LUKU HALKAISIJA TYYPPI TRAKTORI- MALLI D2506, D2807,

Lisätiedot

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto 1. Toyota Prius takuutiedot Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto Asiakkaat ovat aina olleet Toyotalle kaikkein tärkeimpiä. Toivottavasti Toyota Prius muodostuu tärkeäksi osaksi jokapäiväistä

Lisätiedot

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 388 MERCEDES BENZ BIX-374. Sivu: 1 / 12 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 22.9.

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 388 MERCEDES BENZ BIX-374. Sivu: 1 / 12 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 22.9. Sivu: 1 / 12 Työkohde: Kone: 388 MERCEDES BENZ BIX-374 L.Kohde: 231474 Laskutuslaji: HUO HUOLTOTYÖT 18.9.2003 166170 VAIHTEISTON ÖLJYN JA SUODATTIMEN VAIHTO VAIHTO PERÄN ÖLJYN VAIHTO REKISTERIVALON KORJAUS

Lisätiedot

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 729 Mercedes Benz Sprinter GEL-676. Sivu: 1 / 23 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 11.9.

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 729 Mercedes Benz Sprinter GEL-676. Sivu: 1 / 23 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 11.9. Sivu: 1 / 23 Työkohde: Kone: 729 Mercedes Benz Sprinter GEL-676 L.Kohde: 241118 Laskutuslaji: HUO HUOLTOTYÖT 29.6.2004 142380 ALUSTAN VOITELU, RASVAUS PERÄN ÖLJYN VAIHTO VAIHTEISTON ÖLJYN VAIHTO PAKKASNESTEKESTÄVYYS

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

FORD ETUKEHTO, KESKITAPIT, VÄÄNTIÖT

FORD ETUKEHTO, KESKITAPIT, VÄÄNTIÖT FORD ETUKEHTO, KESKITAPIT, VÄÄNTIÖT 01.12.2009 11 12 3 1 7 2 4 6 15 8 9 16 OSA DEXTA MAJORIT 2000, 3000, 3930, 4000, 5000, 7000, SUPER DEXTA 52-64 3600, 4100, 4600, 4610, 5600, 6600, 3910, 4110 4130, 4630,

Lisätiedot

Asko Ikävalko RAPORTTI 1(6) k , TP02S-D EVTEK

Asko Ikävalko RAPORTTI 1(6) k , TP02S-D EVTEK Asko Ikävalko RAPORTTI 1(6) k0201291, TP02S-D EVTEK 12.1.2004 Asko Kippo Automaatiotekniikka EVTEK AUTOMAATTIVAIHTEISTO Tiivistelmä Vaihteisto on auton tärkein osa moottorin ja korin rinnalla. Tässä raportissani

Lisätiedot

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 732 FORD TRANSIT TOF-571. Sivu: 1 / 19 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 14.9.

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 732 FORD TRANSIT TOF-571. Sivu: 1 / 19 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 14.9. Sivu: 1 / 19 Työkohde: Kone: 732 FORD TRANSIT TOF-571 L.Kohde: 261982 Laskutuslaji: KOR KORJAAMOTYÖT 14.11.2006 REKISTERÖINTIMAKSU L.Kohde: 262026 Laskutuslaji: HUO HUOLTOTYÖT 4.12.2006 49000 PAKKASNESTEEN

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 19.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Vaihtolavetti 3 aks Siimet T390-33 25.1.2016

Vaihtolavetti 3 aks Siimet T390-33 25.1.2016 Vaihtolavetti 3 aks Siimet T390-33 25.1.2016 Nimike: Kolmiakselinen ppv; rakennekantavuus 55 T Renkaat 285/70 R19.5 Valm.nro: YF9T390332H008683 Rek.nro: WHF-522 Vm 2002 Nimike Piirustus Huomaa Esitekuva

Lisätiedot

VOITELUTARVIKKEET 2011

VOITELUTARVIKKEET 2011 VOITELUTARVIKKEET 2011 Lufex Oy on keskittynyt maahantuomaan, myymään, asentamaan ja huoltamaan luotettavia ja laadukkaita keskusvoitelujärjestelmiä, työkoneisiin ja teollisuuteen. Lufex Oy:ltä löydätte

Lisätiedot

DB TRAKTORIMALLIT JA -TYYPIT

DB TRAKTORIMALLIT JA -TYYPIT DB TRAKTORIMALLIT JA -TYYPIT Kaikkien sylinterien halkaisija 100 mm TRAKTORI- SYLINTERI- MOOTTORI- MALLI LUKU TYYPPI 770 Selectamatic 3 AD3/49A 780 Selectamatic 3 AD3/55 355011 880 Selectamatic 3 AD3/55A

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Saab varastontyhjennyskampanja 2011

Saab varastontyhjennyskampanja 2011 Saab varastontyhjennyskampanja 2011 Saab varastontyhjennyskampanja 2011 Saab varastontyhjennyskampanja 2011 Saab VM94-98 Osanumero Tuote Automalli Vuosimalli Moottorit ja niiden osat Vaihteistot 4611984

Lisätiedot

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 734 FORD TRANSIT HZB-986. Sivu: 1 / 11 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 5.4.

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 734 FORD TRANSIT HZB-986. Sivu: 1 / 11 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 5.4. Sivu: 1 / 11 Työkohde: Kone: 734 FORD TRANSIT HZB-986 L.Kohde: 280032 Laskutuslaji: HUO HUOLTOTYÖT 4.1.2008 291200 HZB-986 LASINPESIJÖIDEN SUUTTIMIEN UUSIMINEN TAKAOVIEN SÄÄTÖ KATON REIKIEN TIIVISTÄMINEN

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Fair Wear & Tear. Opas henkilöautoille

Fair Wear & Tear. Opas henkilöautoille Fair Wear & Tear Opas henkilöautoille Yhteistyössä eurooppalaisten auto-organisaatioiden kanssa Huom! Ohjeistuksessa on maakohtaisia eroja. Mikä on normaalia kulumista? Ajoneuvossa voi olla ajoneuvon normaalin

Lisätiedot

Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen

Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen Mittauspisteiden sijainti ALB-kilven sijainti Laskentapaineet Yleisesti jarruhidastuvuusmittauksissa käytettävät laskentapaineet ovat VOLVO

Lisätiedot

T RC/ PC - Tekniset tiedot

T RC/ PC - Tekniset tiedot T7.185-200 RC/ PC - Tekniset tiedot TRAKTORIMALLI T7.185 T7.200 T7.185 T7.200 RC RC PCE PCE Sylinteriluku/hengitys 6 T Interc 6 T Interc 6 T Interc 6 T Interc Iskutilavuus litraa 6,728 6,728 6,728 6,728

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

20% Anna Saab-asiantuntijan huoltaa Saabisi edulliseen ja kiinteään hintaan. Juuri nyt!

20% Anna Saab-asiantuntijan huoltaa Saabisi edulliseen ja kiinteään hintaan. Juuri nyt! Kevät on tullut. Lisätehoa Saabiisi. Sveitsiläinen yhteistyökumppanimme Hirsch Perfor mance tarjoaa ohjainyksikön päivityksiä moniin Saab-moottoreihin. Päivitys parantaa huomattavasti moottorisi tehoa

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

Toledo North Assembly Plant, Ohio, USA

Toledo North Assembly Plant, Ohio, USA TECHNICAL SPECIFICATIONS Dodge Nitro Alla esitetyt tiedot pohjautuvat julkaisuajankohdan (20.06.2007) tietoihin ja ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tiedot ovat Euroopan markkina-alueelle tarkoitettuja

Lisätiedot

HINNASTO-ASIAKASPALVELU

HINNASTO-ASIAKASPALVELU HINNASTO-ASIAKASPALVELU VOIMASSA 1.1.2017 KANSAIVÄLISET SUOSITUSHINNAT JÄLLEENMYYJILLE. O ME G A - H U O L T O P A L V E L U T SYYT SIIHEN, MIKSI KELLONNE VAATII HUOLTOA OMEGA-kello on suunniteltu kestämään

Lisätiedot

Jeep Wrangler ja Jeep Wrangler Unlimited

Jeep Wrangler ja Jeep Wrangler Unlimited TEKNISET TIEDOT Jeep Wrangler ja Jeep Wrangler Unlimited Perustiedot Korimallit Kokoonpanotehdas 3-ovinen monikäyttöauto tai avoauto 5-ovinen monikäyttöauto Toledo South Assembly Plant, Ohio, USA Moottorit

Lisätiedot

Therme Kuumavesivaraaja

Therme Kuumavesivaraaja Therme Kuumavesivaraaja 230 V ~ Therme Käyttöohje Säilytä autossa! Therme Kuumavesivaraaja Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Kättötarkoitus... 3 Käytetyt symbolit Symboli varoittaa mahdollisesta

Lisätiedot

HUOLTOPÄIVÄKIRJA N:0. Moottorin N:o. laatu ja merkki

HUOLTOPÄIVÄKIRJA N:0. Moottorin N:o. laatu ja merkki HUOLTOPÄIVÄKIRJA HUOLTOPÄIVÄKIRJA laatu ja merkki N:0 Moottorin N:o Öljy on vaihdettava: Moottoriin, jossa ei ole öljynpuhdistajaa, kesällä noin 1500 km:n ja talvella noin 1300 km:n ajon jälkeen. Moottoriin,

Lisätiedot

Moottorisahan ketjun kytkentä

Moottorisahan ketjun kytkentä Moottorisahan ketjun kytkentä Moottorisaha kiihdytetään tyhjäkäynniltä kierrosnopeuteen 9600 r/min n. 120 krt/h. Mikä on teräketjun keskipakoiskytkimen kytkentäaika ja kuinka paljon kytkin lämpenee, kun

Lisätiedot

Sähköinen seisontajarru

Sähköinen seisontajarru Sähköinen seisontajarru TRW:n valmistaman sähköisen seisontajarrun osien vaihtamista koskeva yleisohje. Turvallisuussyistä kaikki huolto- ja kunnossapitotyöt saa suorittaa vain koulutettu ammattihenkilö

Lisätiedot

Casall Inspire PT1. Power Trainer KOKOONPANO- JA KÄYTTÖOHJE KIRJOITA SARJANUMERO TÄHÄN

Casall Inspire PT1. Power Trainer KOKOONPANO- JA KÄYTTÖOHJE KIRJOITA SARJANUMERO TÄHÄN Casall Inspire PT1 Power Trainer KOKOONPANO- JA KÄYTTÖOHJE KIRJOITA SARJANUMERO TÄHÄN www.inspirefitness.net Joulukuu 2010 SISÄLTÖ Osiokuvaus..... Sivu Ohjeet 1 Tarvittavat työkalut... 1 Osa- & kiinnitysosaluettelo.....

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

Huoltotiedote. Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat. Koskee malleja. Kaatumisosoitin

Huoltotiedote. Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat. Koskee malleja. Kaatumisosoitin Huoltotiedote Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat N:o 98-17c Koskee malleja Kaatumisosoitin HUOMAUTUS Tämä tiedote päivittää Mercury/Mariner huoltotiedotetta 97-19 ja Force huoltotiedotetta 97-15.

Lisätiedot

Vuokatti Off Road 20 21.5.2006

Vuokatti Off Road 20 21.5.2006 Vuokatti Off Road 20 21.5.2006 Seurojenvälinen kilpailu Moottoriurheilukeskus Rommakko Vuokatti klo. 13.00 Kilpailun järjestää Suomen off road yhdistys ry. Katsastuksessa tarkastetaan erityisesti ettei

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

JARRUKILVET 4498-14 Eteen levyjarruille, T-1 4498-15 Eteen levyjarruille, 02/03 4498-42 Taakse vasen, T-1 68-4498-43 Taakse oikea, T-1 68-

JARRUKILVET 4498-14 Eteen levyjarruille, T-1 4498-15 Eteen levyjarruille, 02/03 4498-42 Taakse vasen, T-1 68-4498-43 Taakse oikea, T-1 68- 4510-3 JARRUKENGÄT Jarrukengät toimitetaan pyöräpareina = 4 kenkää. ETEEN 4500-1 T-1, 54>-57 4500-2 T-1, 58>64 4500-3 T-1, 65> (ei 1302/1303) 4500-4 1302/1303 4501-2 T-2, 64>70 TAAKSE 4500-1 T-1, 54>57

Lisätiedot

Auto: VW Golf GTI 16V typ 19 Luokitustodistuksen N 5295 mukainen Alkuperäinen VW Golf mk2 16V tyyppikoodin KR tai PL moottori.

Auto: VW Golf GTI 16V typ 19 Luokitustodistuksen N 5295 mukainen Alkuperäinen VW Golf mk2 16V tyyppikoodin KR tai PL moottori. KAIKKI NE MUUTOKSET, JOTKA EIVÄT OLE NÄISSÄ SÄÄNNÖISSÄ SALLITTU TEHTÄVÄKSI, ON NIMENOMAAN KIELLETTY. SALLITTU MUUTOS EI SAA JOHTAA MUUTOKSEEN, JOKA EI OLE ERIKSEEN SALLITTU. Ryhmän autoissa saa käyttää

Lisätiedot

MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT

MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT 21.09.2009 Huom. Tilatessasi mainitse traktorin malli, tyyppi, sarja- ja pumpun numero. Toimitusajalla myös muita malleja! MF0078 TRAKTORI- KUVAUS TUOTE- MALLI NUMERO MF

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

B-S-A MOOTTORI PYÖRIÄ

B-S-A MOOTTORI PYÖRIÄ B-S-A MOOTTORI PYÖRIÄ B.&A astuu pitkän askeleen eteenpäin B. S. A. joka je monen vuoden aikana on johtanut moottoripyörä teollisuutta Englannissa, ottaa pitkän askeleen eteenpäin vuonna 1 937. B. S. A.

Lisätiedot

Machine Silver (9S) metalliväri. Sand Track (D5U) metalliväri. Dark Gun Metal (E5B) metalliväri. Space Blue (J3U) metalliväri.

Machine Silver (9S) metalliväri. Sand Track (D5U) metalliväri. Dark Gun Metal (E5B) metalliväri. Space Blue (J3U) metalliväri. Kia cee d 5-ovinen 1,4 ISG 1,6 ISG 1,6 DCTautomaatti 1,4 CRDi ISG 1,6 CRDi ISG 1,6 CRDi EcoDynamics 100 hv EcoDynamics 135 hv 135 hv EcoDynamics 90 hv EcoDynamics 128 hv automaatti 128 hv Varustetasot

Lisätiedot

MECHRON www.hako.fi. Tekniset tiedot. Malli Mechron 2210 Moottori. 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) Voimansiirto

MECHRON www.hako.fi. Tekniset tiedot. Malli Mechron 2210 Moottori. 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) Voimansiirto Tekniset tiedot Malli Mechron 2210 Moottori malli tyyppi teho iskutilavuus kierrosluku polttoainetankki 3C100LWU 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) 1007 cm³ 2200 rpm 28 litraa Voimansiirto

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Suomen 2CV-Kilta Ry. Pekka Peltonen uusi Myyntihinta tuote. Alusta

Suomen 2CV-Kilta Ry. Pekka Peltonen uusi Myyntihinta tuote. Alusta Suomen 2CV-Kilta Ry. Pekka Peltonen 26.12.2016 Nimike Alusta uusi Myyntihinta tuote Runko, musta 2CV 4/6 870,00 Runko, musta 2CV vanhus 1 150,00 Runko, sinkitty 2CV 4/6 990,00 Etuakselin pultti M10x120mm

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

KODINTEKNIIKKA-ALAN HUOLTOJEN TOIMINTAOHJE SUOSITUS HTS-2002

KODINTEKNIIKKA-ALAN HUOLTOJEN TOIMINTAOHJE SUOSITUS HTS-2002 KODINTEKNIIKKA-ALAN HUOLTOJEN TOIMINTAOHJE SUOSITUS HTS-2002 Tähän suositukseen sisältyvät I Korjaus- ja korjaustakuuehdot II Varaosien toimitusvastuu KT-2002 VT-2002 Elektroniikan Tukkukauppiaat r.y:n,

Lisätiedot

AITO VOLVO HUOLTO - TARJOUKSET 2016

AITO VOLVO HUOLTO - TARJOUKSET 2016 AITO VOLVO HUOLTO - TARJOUKSET 2016 Tarjoukset voimassa 31.12.2016 saakka, alv 0%. ENNAKOIVAT AIKATAULUTETUT HUOLLOT - TUOTTAVAT KULJETUKSET Aidon Volvo Huollon avulla saat kullekin kuorma-autolle yksilöllisen

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Kverneland Taarup 9032 / 9035 / 9039

Kverneland Taarup 9032 / 9035 / 9039 Kverneland Taarup 9032 / 9035 / 9039 Yksiroottorinen karhotin Murtosokkasuojattu voimansiirto roottorille Säädettävä karhotinpressu Kokoon taitettavat turvakaiteet Korkealaatuiset Super-C piikit, 9 mm

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 728 Mercedes Benz BIN-217. Sivu: 1 / 14 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 5.4.

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 728 Mercedes Benz BIN-217. Sivu: 1 / 14 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 5.4. Sivu: 1 / 14 Työkohde: Kone: 728 Mercedes Benz BIN-217 L.Kohde: 230477 Laskutuslaji: KOR KORJAAMOTYÖT 12.3.2003 SÄHKÖVIAN ETSINTÄ, KORJAUS POLTTAA SULAKKEET LÄMMITYSLAITTEELTA JA WEBASTOSTA LÄMMITYSLAITTEEN

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Tekninen lautakunta 93 14.12.2016 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

IKH, RIVAKKA

IKH, RIVAKKA 5.9.2016 IKH, RIVAKKA ja VAUNUS Perävaunujen ja trailereiden HUOLTO- ja KÄYTTÖOHJE Valmistus nro: Päiväys: 64700 TEUVA FINLAND PUH: 06 010-289 3000 FAX: 06 261 2611 http://www.nipere.fi SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE!

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE 9004 CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE KÄYTTOOHJEET ) Casall XTR700 -malli on tarkoitettu kuntosalien ja kuntoilukeskusten Indoor Bike -ryhmille sekä kotikäyttöön. Siinä on kiinteän rattaan käyttämä

Lisätiedot

Tervetuloa iloiseen Kickbike potkulautailijoiden joukkoon!

Tervetuloa iloiseen Kickbike potkulautailijoiden joukkoon! Tervetuloa iloiseen Kickbike potkulautailijoiden joukkoon! Tämä on kokoonpano ja säätöohje, jota noudattamalla saat potkulaudastasi parhaan käyttönautinnon turvallisesti. Ohjeessa neuvotaan havainnollisesti

Lisätiedot

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Rotork-toimilaitteet Yksi toimilaitetekniikan johtavista valmistajista Rotork on luotettava ja tuotteet ovat pitkälle kehitettyjä. Rotorkilla on yli neljänkymmenen

Lisätiedot

KATSASTUSPAKETIT AUTOLLE JA PERÄVAUNULLE

KATSASTUSPAKETIT AUTOLLE JA PERÄVAUNULLE KATSASTUSPAKETIT AUTOLLE JA PERÄVAUNULLE Volvo korjaamo tarjoaa! Volvo verkostolla on ammattitaitoiset mekaanikot, parhaat työkalut ja Aidot Volvo Varaosat Volvo verkostolla on Laajat ja joustavat aukioloajat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 738 MERCEDES-BENZ SPRINTER EVX-424. Sivu: 1 / 10 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 14.9.

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 738 MERCEDES-BENZ SPRINTER EVX-424. Sivu: 1 / 10 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 14.9. Sivu: 1 / 10 Työkohde: Kone: 738 MERCEDES-BENZ SPRINTER EVX-424 L.Kohde: 290138 Laskutuslaji: KOR KORJAAMOTYÖT 28.1.2009 KÄYNTIHÄIRIÖN KORJAUS, PITKÄKATU 19 -SPRINTER HINAUS? JATKOTYÖT KÄYTTÖAUTOLLA/SANDELIN

Lisätiedot

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. 1(5) Rek.nro DGS-283 Vuokra-aika Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan kylpytynnyrin/perävaunun luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle.

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Asennusohjeet. deviflex DTIV-9 sulanapitokaapeli 9W/m. juomavesiputkien sisäpuoliseen asennukseen

Asennusohjeet. deviflex DTIV-9 sulanapitokaapeli 9W/m. juomavesiputkien sisäpuoliseen asennukseen FI Asennusohjeet deviflex DTIV-9 sulanapitokaapeli 9W/m juomavesiputkien sisäpuoliseen asennukseen Merkintöjä deviflex DTIV-9 juomavesikaapeli deviflex tyyppi DTIV on 2-johdin lämpökaapeli jossa on pintakerroksena

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, CT1015 WP1 ja CT1018K1 automallissa Audi A4 (B6) 2,5 l V6 TDI, moottorikoodi AKE MY 2001 ContiTech kertoo, miten vältät

Lisätiedot

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet 2700G Series Reference Pressure Gauge PN 4150088 (Finnish) September 2012 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. RAJOITETTU

Lisätiedot

AITO VOLVO HUOLTO - TARJOUKSET 2016

AITO VOLVO HUOLTO - TARJOUKSET 2016 AITO VOLVO HUOLTO - TARJOUKSET 2016 Tarjoukset voimassa 31.12.2016 saakka, alv 0%. ENNAKOIVAT AIKATAULUTETUT HUOLLOT - TUOTTAVAT KULJETUKSET Aidon Volvo Huollon avulla saat kullekin kuorma-autolle yksilöllisen

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

OHJELMATOIMISTOJEN LIITON YLEISET OHJELMANTOIMITUSEHDOT!

OHJELMATOIMISTOJEN LIITON YLEISET OHJELMANTOIMITUSEHDOT! 1. YLEISTEN OHJELMATOIMITUSEHTOJEN SOVELTAMINEN Seuraavassa esite:yjä yleisiä ohjelmatoimitusehtoja sovelletaan kaikkiin allekirjoi:aneiden osapuolten, ohjelman toimi:ajan (myöhemmin toimi:aja) ja ohjelman

Lisätiedot

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 418 Toyota Corolla 5D STW 1.6 SGR-160. Sivu: 1 / 10 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 14.9.

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 418 Toyota Corolla 5D STW 1.6 SGR-160. Sivu: 1 / 10 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 14.9. Sivu: 1 / 10 Työkohde: Kone: 418 Toyota Corolla 5D STW 1.6 SGR-160 L.Kohde: 230981 Laskutuslaji: HUO HUOLTOTYÖT 6.6.2003 133931 ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS ETURENKAIDEN VAIHTO L.Kohde: 232015 Laskutuslaji:

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä Vesiosuuskunnat 20. ja 21.3.2014 Esinevakuutukset Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä o pumput, venttiilit, mittarit,

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

AITO VOLVO HUOLTO - TARJOUKSET 2016

AITO VOLVO HUOLTO - TARJOUKSET 2016 AITO VOLVO HUOLTO - TARJOUKSET 2016 Tarjoukset voimassa 31.12.2016 saakka, alv 0%. ENNAKOIVAT AIKATAULUTETUT HUOLLOT - TUOTTAVAT KULJETUKSET Aidon Volvo Huollon avulla saat kullekin kuorma-autolle yksilöllisen

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

FORD, KYTKIN TRAKTORI- ASETELMA KYTKIN- PAINE- SILMÄ- KÄPÄLÄN MALLI LEVY LAAKERI LAAKERI RUUVI

FORD, KYTKIN TRAKTORI- ASETELMA KYTKIN- PAINE- SILMÄ- KÄPÄLÄN MALLI LEVY LAAKERI LAAKERI RUUVI FORD, KYTKIN YKSÖISKYTKIN 2.0.2009 V876 LUK3300330 LUK32802470 V4069 L620-2RS TRAKTORI- ASETELMA KYTKIN- PAINE- SILMÄ- KÄPÄLÄN MALLI LEVY LAAKERI LAAKERI RUUVI DEXTA, 280 mm V876 (3) LUK32802470 V4069

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

1. ALUSTA Sammutusauton alustaksi sopiva 4x2 tyyppinen alusta. Alustan tulee täyttää kaikki säädökset.

1. ALUSTA Sammutusauton alustaksi sopiva 4x2 tyyppinen alusta. Alustan tulee täyttää kaikki säädökset. 1 (5) Tämä liite on täytettävä kaikkien pyydettyjen tietojen osalta erikseen kutakin tarjottavaa alustaa kohti. Mahdolliset poikkeamat on mainittava tämän liitteen numeroinnin mukaisessa järjestyksessä

Lisätiedot

XTR ONE -KUNTOPYÖRÄ 91024

XTR ONE -KUNTOPYÖRÄ 91024 TR ONE -KUNTOPYÖRÄ 91024 Turvallisuusohjeet * Neuvottele lääkärisi kanssa ennen harjoitusohjelman aloittamista saadaksesi harjoittelusta parhaan mahdollisen hyödyn. * Varoitus: vääränlainen/ylenpalttinen

Lisätiedot

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 134 IVECO RMF-541. Sivu: 1 / 11 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm:

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 134 IVECO RMF-541. Sivu: 1 / 11 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: Sivu: 1 / 11 Työkohde: Kone: 134 IVECO RMF-541 L.Kohde: 281273 Laskutuslaji: KOR KORJAAMOTYÖT 16.10.2008 KIINNITYSKISKOJEN ASENNUS TAKATILAAN RENKAIDEN VAIHTO L.Kohde: 281395 Laskutuslaji: KOR KORJAAMOTYÖT

Lisätiedot

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa.

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa. Harjoitus 2 Vetoakseleiden huolto ja rakenteen tutkiminen Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä nivelvetoakseleiden rakenteeseen, huoltokohteisiin, sekä tutustua tehonsiirtotöiden työturvallisuusnäkökohtiin.

Lisätiedot