Sopimusehdot Finntakuu Oy. Voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimusehdot Finntakuu Oy. Voimassa 1.5.2013 alkaen"

Transkriptio

1 Sopimusehdot Finntakuu Oy. Voimassa alkaen Voimassa alkaen 1. Määritelmät 2. Lisäturvien yleiset ehdot 3. Tapahtumat, joita ei korvata 4. Mene>ely ajoneuvon rikkoutuessa 5. Vastuurajoitukset 6. Asiakkaan velvollisuudet 7. Lisäturvan irdsanominen 8. Lisäturvat 9. Yksityisyyden suoja ja turvallisuus 10. Valitukset 11. YhteysDedot 1. Määritelmät Ajoneuvo tai auto - LisäturvakorDssa maini>u ajoneuvo, jota nämä ehdot koskevat Me - FinnTakuu Oy Asiakas - Lisäturvan o>aja, jonka ajoneuvoa nämä ehdot koskevat, ja jonka henkilödedot ilmenevät LisäturvakorDssa LisäturvakorM - Todistus Lisäturvasta, joka on toimite>u FinnTakuu Oy:ltä ja jossa selitetään Lisäturvan ka>avuus, ja joka on toimite>u asiakkaalle yhdessä näiden ehtojen kanssa Alkamispäivä - Alkamispäivä on maini>u LisäturvakorDssa Pää>ymispäivä - Alkamispäivämäärä lisä>ynä Lisäturvakaudella kuukausina Lisäturvakausi - Lisäturva on voimassa alkamispäivästä pää>ymispäivään, tai pää>ymiskilometrimäärään asd, kumpi ehto saavutetaan ensin Kilometriraja - matkami>arin lukema hankintapäivänä lisä>ynä valitun Lisäturvan kilometrimäärällä Normaali kuluminen - Auton osien luonnolliset ja luontaiset kulumisominaisuudet. Suorituskyvyn vähi>äistä heikkenemistä, joka johtuu normaalista kulumisesta, ei pidetä rikkoutumisena Omavastuu - Omavastuu on asiakkaan makse>ava osuus korjaustapauksissa. Omavastuu on määritelty LisäturvakorDssa Rikkoutuminen - Minkä tahansa Lisäturvan piiriin kuuluvan osan rikkoutuminen, joka estää sen toiminnan valmistajan määritysten mukaisesd. Korva>ava osa - Mikä tahansa alkuperäinen osa, joka on ollut ajoneuvossa sen hankintahetkellä, tai vastaavat korvaavat osat, jotka täy>ävät valmistajan määritykset. FinnTakuu Oy:n Lisäturva ajoneuvoille Me korjautamme tai vaihdatamme kaikki Lisäturvan alaisuuteen kuuluvat osat, jotka rikkoutuvat. Rikkoutumistapauksissa asiakkaan tulee nouda>aa mene>elytapoja kohdassa 4."Mene>ely ajoneuvon rikkoutuessa" 2. Lisäturvien yleiset ehdot 2.1 Meillä on oikeus velvoi>aa asiakas tarkistu>amaan ajoneuvon mi>arilukema ja ajoneuvon kunto lähimmällä yhteistyökorjaamollamme. 2.2 Jos vaurio kuuluu Lisäturvan piiriin, korjauksesta ja vianmäärityksestä aiheutuneet kustannukset korvataan. Vianmäärityksestä ja purkukustannuksista korvataan enintään yhden tunnin tundveloitus, ellei etukäteen FinnTakuu Oy:n kanssa ole muuta sovi>u ja kirjallisesd hyväksy>y. Mikäli rikkoutuminen ei kuulu Lisäturvan piiriin, maksaa asiakas vianmäärityksen kokonaisuudessaan. 2.3 Omavastuu: Asiakkaan on makse>ava omavastuu kuten Lisäturvaehdoissa on määritelty, kustakin Lisäturvan alaisesta korjauskäynnistä. 3. Tapahtumat, joita ei korvata Lisäturva ei kata mitään seuraavista: 3.1 Lisäturva ei kata eikä korvaa vahingoi>umista, jos rikkoutuminen on aiheute>u tahallisesd tai törkeästä huolima>omuudesta. 3.2 Audiolai>eet (paitsi jos maini>u lisävarustepakedssa) mukaan lukien kaiummet, visuaaliset ja muut elektroniset lai>eet (mukaan lukien pelijärjestelmät, DVD, TV), puhelimet, tutkanpaljasdmet ja GPS- lai>eet. 3.3 Määräaikaishuollot, ohjelmistopäivitykset, säädöt ja kuluvat osat, mukaan lukien pyörän laakerit, akut, verhous, matot, korin ja verhouksen koristeet, hihnat, jarrupalat, jarrurummut ja jarrulevyt, iskunvaimendmet, pakoputkisto, kitkamateriaalit, lasi, letkut, valojen polmmot ja umpiot, kytkin kokonaisuudessaan, sytytystulpat ja sytytysjohdmet, renkaat, kosteusvauriot, äänet, pyörien tasapainotus ja tuulilasinpyyhinten sulat. 3.4 Rikkoutuminen, joka on suora seuraus mekaanisesta tai rakenteellisesta viasta, jonka valmistaja on myöntänyt millä tahansa tavalla, tai valmistaja korjaa omalla kustannuksellaan. 3.5 Muun kuin ajoneuvon valmistajan toimi>ama varaosa, ellei se ole vastaavan kaltainen, laatuinen ja yhteensopiva ajoneuvon valmistajan teknisten määritysten ja kulumistoleranssin kanssa.

2 3.6. Rikkoutuminen, joka johtuu laiminlyönnistä, väärinkäytöstä, väärästä huollosta tai asiakkaan laiminlyönnistä suori>aa valmistajan vaadmat tai suosi>elemat kunnostustyöt Rikkoutuminen, joka johtuu sopivien tai tarvi>avien jäähdytys- tai voiteluaineiden vähäisestä määrästä tai puu>eesta tai joka johtuu jäteöljyn keräytymisestä, saasteista tai vieraista esineistä. 3.8 Jos ajoneuvo on kolarikorja>u ja uudelleen rekisteröity. 3.9 Rikkoutuminen, jonka syynä on onne>omuus, kansalaisliike tai mellakka, törmäys (mukaan lukien Deltä ulosajo) tai kaatuminen, lasin rikkoutuminen, maanjäristys, räjähdys, putoavat esineet, tuli tai savu, tulva, nestesaastuminen, jäätyminen, pol>oaineen saastuminen, rakeet, salama, ilkivalta, öljyn saastuminen, ruoste tai korroosio, varkaus tai luvaton käy>ööno>o, kilpa- ajo, vandalismi, vesi, veden saastuminen, myrskytuuli ja muut ulkoiset voimat tai tapahtumat KaupallisesD käyte>y ajoneuvo, lumen auraukseen, vuokraustoimintaan, edustukseen, taksina, kaikki hälytysajoneuvot tai kilpailussa tai off road - ajossa käytetyt ajoneuvot Minkä tahansa osan rikkoutuminen, jos matkami>ari ei ole toimiva tai sitä on sääde>y tai se on irrote>u. Emme korvaa rikkoutumista, mikäli auton huoltokirja on puu>eellinen ja autoa ei ole huolle>u auton valmistajan ilmoi>aman huolto- ohjelman mukaisesd Rikkoutuminen, joka on ollut olemassa tai joka aiheutui ennen Lisäturvan voimaantuloa Rikkoutuminen tai korjaus, joka tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella Rikkoutuminen, joka johtuu Lisäturvan piiriin kuuluma>oman osan rikkoutumisesta KomponenDt tai osat, jotka eivät ole rikkoutuneet tai aiheu>aneet rikkoutumista, mu>a ne vaihdetaan perustuen valmistajan tai korjaamon suosituksiin Rikkoutuminen, joka on aiheutunut asiakkaan laiminlyönnistä tai pii>aama>omuudesta ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin lisävaurioiden estämiseksi, kun havai>avissa on selkeä vika (esimerkiksi moo>orin lämpödlan muutos) Ajoneuvot, joissa on muutoksia moo>orissa, voimansiirrossa tai jousituksessa (mukaan lukien pyörän tai renkaan koot ja asennot) tai pakoputkistossa, joita ajoneuvon valmistaja ei ole hyväksynyt Toimintatehon vähi>äin tapahtuva heikkeneminen, joka johtuu normaalista kulumisesta, kun rikkoutumista ei ole tapahtunut. 4. MeneDely ajoneuvon rikkoutuessa Kun ajoneuvo rikkoutuu Lisäturvan alaisuuteen kuuluvan osan rikkoutumisen seurauksena, tulee nouda>aa alla olevaa mene>elytapaa. 4.1 Mikäli paikkakunnalla ei ole FinnTakuu Oy:n yhteistyökorjaamoa, voidaan käy>ää myös paikallista korjaamoa. Yhteistyökorjaamoista löytyy lista kodsivuiltamme sekä näiden ehtojen lii>eenä. Lisäturva ka>aa työn osalta kustannukset 70,00 euron tundveloitukseen asd. Vietäessä ajoneuvoa korjaamolle tarvitaan seuraavat asiakirjat: - LisäturvakorM - ajoneuvon huoltokirja 4.2 Korjaamon on soite>ava kustannusarvio työstä ja varaosista FinnTakuu Oy:n korvausosastolle puh hyväksyntää varten. Korvaushakemukset hyväksytään puhelimitse, jo>a ajoneuvo olisi käy>ökunnossa mahdollisimman nopeasd. Kun kustannuksista on sovi>u ja laskutuslupa anne>u, korjaustyöt voidaan aloi>aa. Asiakkaan on pyyde>äessä näyte>ävä FinnTakuu Oy:lle ja/tai korjaamolle kaikki ostokuidt, laskut tai työmääräykset, joista näkee, e>ä ajoneuvo on asianmukaisesd huolle>u tai ylläpide>y valmistajan määritysten mukaisesd. 4.3 Kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa korjauksesta asiakkaan tai korjaamon on toimite>ava FinnTakuu Oy:lle kopiot työdlauksista ja muista pyydetyistä kuiteista tai asiakirjoista. Asiakkaan tai korjaamon on toimite>ava selostus rikkoutumisesta ja korjauksista, mukaan lukien yksilöity ja päivä>y työdlaus ja maksetut kuidt. Kaikkien kuimen on oltava asiakkaan nimellä ja niissä on oltava päiväys/päiväykset, ajoneuvon merkki ja matkami>arin lukema rikkoutumisen ajankohtana sekä asiakkaan yhteysdedot Jos ajoneuvo on korja>u FinnTakuu Oy:n yhteistyökorjaamolla, FinnTakuu Oy hoitaa maksun suoraan korjaamon kanssa. Muussa tapauksessa tulee toimia seuraavasd: FinnTakuu Oy:lle lähetetään seuraavat asiakirjat: - Maksetuksi kuita>u korjauslasku - Auton viimeisin huoltolasku, ennen rikkoutumista - Tiedot korvauksen maksua varten, korvaus maksetaan vain asiakkaan Dlille 4.5 Toimistoajan ulkopuolella, jolloin asiakkaalla ei ole mahdollisuu>a hankkia ennakkohyväksyntää, on asiakkaan säilyte>ävä vaihdetut osat ja asiakkaan on anne>ava FinnTakuu Oy:lle sellaiset asiakirjat ja Dedot, joita kohtuudella voidaan vaada ja, jotka ovat tarpeen FinnTakuu Oy:n vastuun selvi>ämiseksi. 5. Vastuurajoitukset Asiakkaan tulee lukea nämä ajoneuvon Lisäturvaehdot huolellisesd. Ne sisältävät asiakkaan ja FinnTakuu Oy:n väliset Lisäturvaehdot kokonaisuudessaan. Me emme korvaa rikkoutumisia, mikäli auton huoltokirja on puu>eellinen ja autoa ei ole huolle>u auton valmistajan ilmoi>aman huolto- ohjelman mukaisesd. Me emme korvaa onne>omuusdlanteissa syntyneitä vahinkoja. Ehdot, joissa mainitaan asiakkaan velvollisuudet, määräaikaishuollot mukaan lukien, ovat osiossa 6. "Asiakkaan velvollisuudet." Varaosat voivat olla uusia, kunnoste>uja tai osia, joilla on sama tyyppi ja laatu. Tämä tarkoi>aa, e>ä jos autolla on aje>u paljon, korvausosastolla on oikeus korvata rikkoutunut osa käytetyllä varaosalla. Kokonaiskorvausmäärä kaikille Lisäturvakauden aikana haetuille korvauksille on 5 000,00 euroa.

3 6. Asiakkaan velvollisuudet Asiakkaan on noudate>ava seuraavia mene>elytapoja. Jos asiakas ei noudata näitä mene>elytapoja ja se aiheu>aa rikkoutumisen, lisävaurioita tai tarpee>omia korjauksia, tai estää meitä saamasta tarvi>avia Detoja, kuten alla on esite>y, korvausta voidaan alentaa tai se evätä kokonaan: 6.1 Asiakkaan on pide>ävä ajoneuvonsa huolle>una valmistajan suositusten mukaisesd, pide>ävä kaikki nesteet asianmukaisilla tasoilla huoltojen välillä ja säilyte>ävä kaikki ostokuidt, laskut tai työmääräykset, joissa näkyy päiväys, matkami>arin lukema, ajoneuvon merkki, ajoneuvon valmistenumero ja suoritetut huoltotyöt, mukaan lukien näiden huoltojen tekoon tarvi>avat osat ja nesteet. Huoltokirja ja huoltokuidt tulee säily>ää. Jos autonomistajan käsikirja ei tullut ajoneuvon mukana, tulee asiakkaan o>aa yhtey>ä jälleenmyyjään saadakseen sieltä huoltosuositukset. 6.2 Asiakkaan on kohtuullisesd suoja>ava ajoneuvonsa lisävaurioilta. Jos asiakas ei toimi näin, kaikki lisävauriot ovat asiakkaan vastuulla. 6.3 Korjaamon on hanki>ava laskutuslupanumero meiltä ennen korjauksia tai osanvaihtoja. 6.4 Asiakkaan tulee olla yhteistyössä tutkiessamme rikkoutumista. Asiakkaan on anne>ava meidän tutkia ajoneuvonsa, jos pyydämme siihen lupaa. Meillä ei ole velvollisuu>a tarkastaa ajoneuvoa tai vahvistaa sen kuntoa ennen korjauksia tai niiden valmistumisen jälkeen. 6.5 Asiakkaan on pyyde>äessä pysty>ävä osoi>amaan ajoneuvon omistussuhde. 7. Lisäturvan irhsanominen 7.1 Asiakas voi irdsanoa tämän Lisäturvan milloin tahansa Lisäturvakauden aikana ilmoi>amalla siitä FinnTakuu Oy:lle kirjallisesd. 7.2 Finntakuu Oy voi irdsanoa tämän Lisäturvan milloin tahansa, jos asiakkaan ajoneuvo romu>uu tai otetaan haltuun, matkami>ari on irrote>u tai sitä on muute>u, ajoneuvoa käyte>y tavalla, jota Lisäturvaehdot ei kata tai jos maksua Lisäturvasta ei ole suorite>u. 7.3 Jos asiakas irdsanoo tämän Lisäturvan viidentoista (15) päivän sisällä sen alkamispäivästä, palautamme maksun vähenne>ynä viidenkymmenen viiden euron (55,00) käsi>elymaksulla tai käsi>elymaksulla, joka on enintään 10 % vuotuisesta maksusta. 7.4 Kun Lisäturva on ollut voimassa yli viisitoista (15) päivää, ja jos sen perusteella ei ole hae>u ja saatu korvausta, palautamme käy>ämä>ömän osuuden maksusta, vähenne>ynä viidenkymmenen viiden euron (55,00) käsi>elymaksulla tai käsi>elymaksulla, joka on enintään 10 % vuotuisesta maksusta. Käy>ämätön osuus lasketaan voimassa olleiden vuorokausien mukaan Jos tämän Lisäturvan perusteella on hae>u ja makse>u korvausta, maksua ei palauteta Palautus maksetaan sille taholle, joka on suori>anut Lisäturvamaksun Finntakuu Oy:lle. Lisäturvan irdsanomiskaavake löytyy Lisäturvaehtojen loppuosasta kohdasta Liite Lisäturvat Lisäturva Plus Moo>ori Seuraavat moo>orin sisällä olevat voidellut osat: nokka- akseli ja laakerit, kiertokanget ja laakerit, kampiakseli ja päälaakerit, öljypumppu, työntötangot ja nosdmet, männät, männänrenkaat ja - tapit, keinuvarret ja laakeriholkit, jakoketjun ra>aat ja - ketjut, venmilijouset, - ohjaimet ja - istukat (ei ohjaimen Divisteet), imusarja, pakosarja, pakokaasun kierrätysvenmili (EGR), öljyputket, kampiakseli, hihnapyörät, öljypohja, kiertomoo>orin kotelo, jakopään hihna/ketju ja kirisdn, vesipumppu. Kannet, kotelot, moo>orilohko ja sylinterinkannet sisältyvät Lisäturvan piiriin vain, jos ne vahingoi>uvat sisäisesd voidellun osan rikkoutumisen takia. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Vaihteisto AutomaaM-, manuaali- tai jakovaihteisto: kaikki sisäiset voidellut osat vaihteiston sisällä, jäähdytysputket (metalli), kiinnikkeet, alennusvaihteen vaijeri, momendnmuunnin, vauhdpyörä, etupumppu, öljypohja, ulkoinen ja sisäinen ohjausyksikkö. Vaihteisto- ja jakovaihteistokotelo, eristeet, Divisteet ja öljy vain siinä tapauksessa, e>ä vaihteisto puretaan jonkun edellä mainitun osan rikkoutumisen johdosta. Voimansiirto Kaikki vetoakselikokoonpanon sisällä olevat voidellut osat, akselit ja tasausnivelet, kumisuojukset, vetoakselin kotelo, vetoakselin tuki, tasauspyörästön kotelo, etunavan vetolukot, vetoakseli, risdnivelet. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Turbo AhDmen/turboahDmen (tehdasasenne>u) kotelo, sisäiset voidellut osat, öljyputket, kiinnikkeet, ahtopaineen tunnisdn. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Lisäturva Plus ka>aa kaikki edellä maini>ujen osien rikkoutumiset lukuun o>ama>a omavastuuta. Lisäturva Plus ei kata osia ja ardkkeleita, jotka on Lisäturva Extra Lisäturva Extra ka>aa kaikki Lisäturvassa Plus mainitut osat sekä seuraavat: IlmastoinD Kompressori, magneemkytkin, hihnapyöräkokoonpano, termostaamnen paisuntavenmili, kompressorin katkaisukytkin, paineen kiertokytkin. Ilmastoinnin letkut ja jäähdytysaine vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Jarrut Pääsylinteri, alipaineen tehosdn, levyjarrun satula, jarrusylinterit, kuormavenmili, jarrujen hydrauliset putket ja kiinnikkeet, hydraulinen ohjausyksikkö. Seuraavat ABS- jarrujen osat: jarrutehosdn, pyörän nopeusanturit, hydraulinen pumppu- /moo>orikokoonpano, paineen muunninvenmili. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytyspuhallinmoo>ori, jäähdymmen kenno, lämmimmen kenno ja - moo>ori, termostaam, jäähdydnnesteen lämpödlan tunnisdn. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia.

4 Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytyspuhallinmoo>ori, jäähdymmen kenno, lämmimmen kenno ja - moo>ori, termostaam, jäähdydnnesteen lämpödlan tunnisdn. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Sähkötekniikka Laturi, laturin jänni>eensäädin, mi>ariston taustavalokytkin, sytytyspuola, öljynpaineen anturi, nokka- akselin asentotunnisdn, kampiakselin asentotunnisdn, lambda- anturi, öljymäärä anturi, ilmamassami>ari, imusarjan painetunnisdn, kaasupolkimen asentotunnisdn, pääjohdinsarja, elektroninen pääohjausyksikkö, voimansiirron ohjausmoduuli, käynnistysmoo>ori, seuraavat sähköiset kytkimet, joita käytetään manuaalisesd tai mekaanisesd: jarruvalon kytkin, takalasin lämmimmen kytkin (ei rele), ajovalojen kytkin, virtalukko, peilin kytkin (sähkötoiminen), sähkötoimisen peilin moo>ori, suuntavilkun kytkin, pesupumpun kytkin, ikkunan kytkimet ja pyyhkimenkytkin, pesupumpun moo>ori ja pyyhkimen moo>ori (edessä ja takana).ei ajovalopesuri. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Jousitus Tukivarsi, aurauskulmien säätövarsi, akselit, vääntösauvat, kallistuksenvakain, nivelet (ei ylä- ja alapallonivelet), korkeusanturi. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Pol>oainejärjestelmä Pol>oainepumppu, pol>oainejakaja, putket (metalli), paineensäädin, säiliön tuki, säiliö, pol>oainesäiliön täy>öputki, kaasuläppäkammio, lämmityssäädin, lisäalipainepumppu ja ruiskutuspumppu. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Ohjaus Kaikki ohjauslai>een ja ohjaustehosdmen pumpun sisällä olevat voidellut osat, ohjaustehosdmen letkut ja liitännät, väliakseli, pääakseli, ohjausvaihde ja pumppukotelo, ohjausvarsi, välivarsi, raidetangon päät, yhdysvarsi, ohjauspyörän säätömekanismi, hammastanko. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Lisäturva Extra ka>aa kaikkien edellä maini>ujen osien rikkoutumisen lukuun o>ama>a omavastuuta. Lisäturva Extra ei kata osia ja ardkkeleita, jotka on Lisäturva Ultra Lisäturva Ultra ka>aa kaikki Lisäturvissa Plus ja Extra mainitut osat sekä seuraavat: Varustelu(vain tehdasasennetut) AudiokomponenDt (ei kaiummet/integroitu GPS- järjestelmä), ilmastoindlai>een virtamoduuli, ohjainpiiri ja rele, antenni, ajonestojärjestelmä: kytkimet, releet, anturid, ava>avan katon käynnistyskytkin ja moo>ori, vakionopeussäädin: moduuli ja elektroninen servo/lähedn- vastaanodn, vahvisdn ja käynnistyskytkin, ilmastoindlai>een ja lämmityksen kojelaudan ohjausyksikkö. (ei digitaalinäy>öä), mi>aristo: elektroninen Detojen näy>ömoduuli/ virransyö>ö, mi>arit ja nopeusmi>arin näy>ötaulu (ei polmmon ja näytön korjaus),tason säätö, anturit, rajoidnvenmilit ja kompressori. Sääde>ävän istuimen moo>ori, voimansiirto ja istuimensäätökytkimet, ka>oluukun moo>ori ja kytkimet, tavaradlan kannen vapautuskytkin, kannen vapautussalpa ja moo>ori, sähkötoimisen ikkunan vaihde, moo>ori, säädin ja nostonauha. Eristeet ja Divisteet vain siinä tapauksessa, e>ä ajoneuvoon vaihdetaan edellä maini>uja osia. Lisäturva Ultra ka>aa kaikkien edellä maini>ujen osien rikkoutumisen lukuun o>ama>a omavastuuta. Lisäturva Ultra ei kata osia ja ardkkeleita, jotka on Lisäturva Moto (moo>oripyörille) Moo>ori - Seuraavat voidellut sisäiset osat: nokka- akseli ja laakerit; liitostangot ja laakerit; kampiakseli ja päälaakerit; öljypumppu; nostovarret ja nosdmet; männät, männänrenkaat ja - tapit; keinuvarret, varret ja laakeriholkit; jakovaihteet ja - ketjut; venmilijouset, - ohjaimet ja - istukat. Seuraavat osat kuuluvat myös Lisäturvaan: vesipumppu; moo>orin kiinnikkeet; sisäiset tyhjennysvenmilit; imusarjat; venmilikannet. sylinterinkansi(kannet), sylinteriryhmä ja sylinterirummut vain, jos rikkoutuminen on aiheutunut Lisäturvan alaisen sisäisen voidellun osan rikkoutumisesta. Pol>oaineen syö>ö - pol>oainesäiliö; pol>oainepumppu; poistovenmili; metalliputket ja kiinnikkeet. Vaihteisto - Kaikki voidellut sisäiset osat vaihteistokotelossa; kaikki vaihteet; laakerit; sisäiset vetovaihteet ja - ketjut; sisäinen valitsinmekanismi, vaihteiston kiinnikkeet. vaihteistokotelo korvataan vain, jos vaurio johtuu Lisäturvan alaisen vaihteiston osan (osien) rikkoutumisesta; (kytkinkokoonpano ei sisälly). Vetopyörästö - Vain akselivetoiset mallit: Kaikki voidellut sisäiset osat vetoakseliston/vetopyörästön kotelossa; pallo- /yleisnivelet. vetopyörästön kotelo korvataan vain, jos vaurio johtuu Lisäturvan alaisen osan rikkoutumisesta. (Vetopyörästön ketjut, hihnat ja hammaspyörät tai ketjun rikkoutumisesta johtuvat vauriot eivät sisälly) Ohjaus - Ylemmät ja alemmat ohjaustangon laakerit tai laakeriholkit; akseli; ohjaustanko; ohjaustangot; ohjaustangon mu>eri; sisempi ja ulompi raidetangon laakerit; yhdysvarsi, laakerit ja karan laakeriholkit. Ohjaustangon akseli korvataan vain, jos vaurio johtuu Lisäturvan alaisen ohjauksen osan rikkoutumisesta.

5 Jousitus - Kaikki voidellut sisäiset osat etuhaarukkaputkissa. Heilurivarren laakerit tai laakeriholkit, etu- ja takapyörien laakerit, runko, heilurivarsi, takajousitusjärjestelmä. Etuhaarukkaputket korvataan vain, jos vaurio johtuu Lisäturvan alaisen jousitusosan rikkoutumisesta. Jarrut - Jarrunavat, tulkit, pääsylinteri, kiinnikkeet. (Levyjarrupalat ja jarrukengät eivät sisälly) Elektroniikka - Käämit, magnee>o, manuaaliset kytkimet, muuntajat, roo>orit, käynnistysmoo>ori, solenoidit, staa>orit, jänni>eensäädin, releet, sytytysmodulaa>ori. Mi>arit - Pol>oainemi>ari, nopeusmi>ari, kierroslukumi>ari, lämpömi>ari, ampeerimi>ari, öljymi>ari. 9. Yksityisyyden suoja ja turvallisuus Me kunnioitamme meille anne>uja henkilökohtaisia Detoja ja teemme parhaamme niiden suojaamiseksi. Pidämme yksityisyyden suojaa tärkeänä toiminnassamme. Säilytämme annetut Dedot luo>amuksellisina ja käytämme niitä vain omiin käy>ötarkoituksiimme: asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehi>ämiseen, DlastoinDin sekä palveluidemme tarjoamiseen, kehi>ämiseen ja markkinoindin. HenkilöDetojen käsi>elyssä noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta. 10. Valitukset Jos asiakkaalla on syytä valitukseen, tulee o>aa yhtey>ä FinnTakuuseen. Jos tapaus ei selviä, voidaan o>aa yhtey>ä kulu>ajaviranomaisiin, jos halutaan saada puolueetonta apua koskien valitusta. Tämä mene>ely ei heikennä asiakkaan laillisia oikeuksia. Kulu>ajariitalautakunta Kaikukatu 3 A PL 306, Helsinki Puh (vaihde) Fax YhteysHedot FinnTakuu Oy Takojankatu 1 C Tampere Puh , Fax sähköposd: info(ät)finntakuu.fi Internet:

Lisäturva Extra (Autoille)

Lisäturva Extra (Autoille) Finntakuu Oy Lisäturvat Lisäturva Extra (Autoille) Hinta 549 e Saatavilla max 7 vuotta vanhoihin ja alle 150 tkm ajettuihin autoihin Takuuaika 12 kk / 20 000 km Moottoritilavuus max 3.0 l Ei omavastuuta

Lisätiedot

Kobelco Extended Warranty -ohjelma. www.kobelco-europe.com

Kobelco Extended Warranty -ohjelma. www.kobelco-europe.com Kobelco Extended Warranty -ohjelma www.kobelco-europe.com Kobelco Extended Warranty on käytännöllinen, lisäarvoa tuova järjestelmä, jonka avulla voit hankkia lisäturvaa ja mielenrauhaa. Kobelco on kautta

Lisätiedot

Happy CARE - Tuotevakuutus. Lisäturvaa tuotteillesi. HAPPY CARE - Tuotevakuutus

Happy CARE - Tuotevakuutus. Lisäturvaa tuotteillesi. HAPPY CARE - Tuotevakuutus - Tuotevakuutus Lisäturvaa tuotteillesi HAPPY CARE - Tuotevakuutus MIKSI TURVASOPIMUS? Uuden tuotteesi turva, joka sisältää seuraavat osat: SUOJA TAPATURMIA VASTAAN Esineen rikkoutuminen putoamisen seurauksena,

Lisätiedot

GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja

GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja runner04kansi_2.indd 3 06/17/04, 4:46 PM Maahantuoja: SUMEKO OY Kytömaantie 14, 04200 KERAVA Puh. (09) 502 812 fax (09) 2587 7922 Sähköposti: etunimi.sukunimi@sgn.fi

Lisätiedot

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA!

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA! ESIPUHE Kiitos että valitsitte yrityksemme valmistaman ajoneuvon. Olemme varmoja, että valintasi oli oikea. Ennen ensimmäistä ajoonlähtöä suosittelemme, että luet tämän omistajan käsikirjan huolellisesti

Lisätiedot

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF AJONEUVOVAKUUTUS Sisällys Perusasiat, jotka on hyvä tietää........... 3 Valitse ajoneuvollesi paras turva...

Lisätiedot

Tuotevakuutus Lisäturvaa tuotteillesi.

Tuotevakuutus Lisäturvaa tuotteillesi. Tuotevakuutus Lisäturvaa tuotteillesi. SISÄLLYSLUETTELO 1. LISÄTURVAA HAPPY CARE -TUOTEVAKUUTUKSELLA 3 2. MIKSI VALITSISIT HAPPY CARE -TUOTEVAKUUTUKSEN? 3 3. NOPEAA JA AMMATTITAITOISTA APUA VAHINGON SATTUESSA

Lisätiedot

Volvia Autovakuutusehdot EHTO AUV 641.1, voimassa 1.1.2010 alkaen.

Volvia Autovakuutusehdot EHTO AUV 641.1, voimassa 1.1.2010 alkaen. Volvia Autovakuutusehdot EHTO AUV 641.1, voimassa 1.1.2010 alkaen. Volvia Autovakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta ja näistä vakuutusehdoista. Sisältö 1 Yleistä...3 1.1 Vakuutuksen tarkoitus...3

Lisätiedot

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.18, voimassa 16.5.2015 alkaen

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.18, voimassa 16.5.2015 alkaen Kaskovakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. ERÄITÄ KASKOVAKUUTUKSEN YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ... 1 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO... 1 2 VAKUUTUKSEN KOHDE...

Lisätiedot

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Voimassa 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo: 10. Vakuutuksen sisältö 20. Esinevakuutus 21. Vakuutuksen tarkoitus 22. Vakuutuksen kohde 22.6 Arviointitaulukko 23. Vakuutuksen

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia

Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttaja virasto asiamies Virhevastuu ja takuu autokaupassa 12.12.2007 Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet auton kaupassa. Ohje koskee

Lisätiedot

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA )

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) A. Sopimuksen määritelmät Te viittaa henkilöön tai organisaatioon, joka on allekirjoittanut tämän sopimuksen ( sopimus ) ja tilannut Oraclen

Lisätiedot

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Tuoteseloste Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Yksityiskäyttöiset henkilö- ja pakettiautot Voimassa 1.6.2012 alkaen O71.124_Toyota_vakuutuksen_tuoteseloste.indd 1 11.2.2013 12.04 Sisältö 1.

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Mobiililaite Asennusliike Asiakas Helpten Hinnasto Laite Näppäinlaite Palvelu Maantieteellinen alue, jonka

Lisätiedot

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KÄYTTÖEHDOT. Kortti tai Pre-paid MasterCard -kortti tarkoittaa sähköistä maksukorttia, jonka olemme antaneet sinulle.

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KÄYTTÖEHDOT. Kortti tai Pre-paid MasterCard -kortti tarkoittaa sähköistä maksukorttia, jonka olemme antaneet sinulle. IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KÄYTTÖEHDOT MÄÄRITELMÄT Sopimus tarkoittaa näitä käyttöehtoja. Saatavilla olevat varat tarkoittavat kaikkia kortillasi olevia käyttämättömiä varoja, jotka ovat käytettävissä

Lisätiedot

TUOTESELOSTE AJONEUVO

TUOTESELOSTE AJONEUVO TUOTESELOSTE AJONEUVO 1 Voimassa 1.4.2013 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Ajoneuvovakuutus 5 Liikennevakuutus 6 Bonus alentaa vakuutusmaksua 7 Jos et käytä ajoneuvoasi 8 Liikennevakuutuksen korvaukset 8 Kasko

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa. 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa. 2.

SISÄLLYSLUETTELO. 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa. 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa. 2. VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ AJONEUVOVAKUUTUKSISTA 4 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 6 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa 12 13 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED MONI PREPAID MASTERCARD -KORTIN SOPIMUSEHDOT

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED MONI PREPAID MASTERCARD -KORTIN SOPIMUSEHDOT IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED MONI PREPAID MASTERCARD -KORTIN SOPIMUSEHDOT MÄÄRITELMÄT Alkupäivä tarkoittaa päivää, jona Kortinhaltija alkaa käyttää Korttia tai aktivoi sen. Kortti tarkoittaa Korttiyhtiön

Lisätiedot

A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus

A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus 1 (14) Voimassa 1.11.2009 alkaen Vakuutuksenantaja on Tryg, asiamiehenä toimii Nordea Pankki, joka myy vakuutuksia. Tryg on Pohjoismaiden toiseksi suurin vahinkovakuuttaja

Lisätiedot

fyysinen henkilökohtainen Kortti, jota voidaan käyttää online- ja offlinekorttitapahtumiin;

fyysinen henkilökohtainen Kortti, jota voidaan käyttää online- ja offlinekorttitapahtumiin; Bridgestone Prepaid MasterCard -kortin käyttöehdot Viimeksi muutettu: 23/10/2013 TÄRKEÄÄ: Lue tämä sopimus huolellisesti läpi ennen kuin otat tilisi käyttöön. Tämän sopimuksen mukaisia ehtoja ja maksuja

Lisätiedot

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie Vespa haluaa kiittää sinua tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman kattavasti. Lue se huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla

Lisätiedot

Vakuutus vertaansa vailla.

Vakuutus vertaansa vailla. Vakuutusopas. Voimassa 8.3.2010 alkaen. VAKUUTUS Vakuutus vertaansa vailla. Ainutlaatuisella MetroAuto Vakuutuksella saat vertaansa vailla olevan turvan autollesi. Vakuutuksen saat yksityishenkilönä helposti

Lisätiedot

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA Finland Version 6.0 Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA 1.1. Nämä sopimusehdot soveltuvat kaikkien tuotteiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteistot ja/tai ohjelmistot)(

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS

AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS Vakuutusopas voimassa 15.11.201 alkaen Sisältö 2 Perusasioita, jotka on hyvä tietää 3 Valitse oikea turvataso 3 Liikennevakuutus 5 Kaskovakuutus 6 Mitä Kaskovakuutus korvaa?

Lisätiedot

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy Piaggio Fly 50 4t 4v Käyttöohjekirja SGN Group / SGN Motors Oy PIAGGIO HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman

Lisätiedot

TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS

TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS Vakuutusopas voimassa 15.11.201 alkaen Sisältö 2 Perusasioita, jotka on hyvä tietää 3 Valitse oikea turvataso 3 Liikennevakuutus 5 Kaskovakuutus 6 Mitä Kaskovakuutus korvaa?

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Opel Vakuutus

Ainutlaatuinen Opel Vakuutus Ainutlaatuinen Opel Vakuutus Vakuutusopas voimassa 1.7.2012 alkaen Sisältö 2 Perusasioita, jotka on hyvä tietää 3 Valitse oikea turvataso 3 5 Kaskovakuutus 6 Mitä Kaskovakuutus korvaa? 8 Miten kaskon hinta

Lisätiedot

Kattava Vaihto+ Vakuutus

Kattava Vaihto+ Vakuutus Kattava Vaihto+ Vakuutus Vakuutusopas voimassa 1.1.2012 alkaen Sisältö 2 Perusasioita, jotka on hyvä tietää 3 Valitse oikea turvataso 3 5 Kaskovakuutus 6 Mitä Kaskovakuutus korvaa? 8 Miten kaskon hinta

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot