KITO KÄSIKETJUTALJA CF Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITO KÄSIKETJUTALJA CF Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja"

Transkriptio

1 KITO KÄSIKETJUTALJA CF Sarja Käyttö ja huoltoohjekirja

2

3 MÄÄRITELMÄT! VAROITUS! Tilanne saattaa kehittyä hengenvaaralliseksi, jollei sitä pystytä torjumaan. HUOMIO Vaaran paikka josta seurauksena saattaa olla lievähköjä henkilövahinkoja. Käytetään myös huomautuksena nostimen vääristä työtavoista. SSK (WLL) : SUURIN SALLITTU KUORMITUS, JOTA NOSTIN ON SUUNNITELTU KANNATTAMAAN NORMAALIKÄYTÖSSÄ. KÄYTTÖTARKOITUS Tämä nostin on suunniteltu normaaleissa työmaaoloissa tapahtuvaa, käsivoimin suoritettavaa nostoa ja laskua varten. 3 ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3. Turvaohjeiden muistilista Raskaiden kuormien kuljettaminen on aina vaarallista puuhaa etenkin, jos välineitä ei osata kunnolla käyttää, tai ne eivät ole kunnossa. Jotta väittäisimme onnettomuuksia ia vakavia henkilövahinkoja, käsikäyttöisen KITO CF ketjutaljan käyttöä, huoltoa ja tarkastusta varten on tehty erityiset turvaohjeet.! VAROITUS! käytä tätä nostinta henkilöiden nostoon, laskuun tai siirtoon. nosta tai siinä kuormia henkilöiden yli tai heidän lähellään. nosta enempää kuin SSK (WLL), joka on merkitty laitekilpeen. tiedottaa ympärilläsi oleville, koska alat nostaa. perehtyä nostimen käyttö ja turvaohjeisiin. Muista, että nostoraksin asianmukainen kiinnitys ja oikean nostotekniikan käyttö ovat aina nostimen käyttäjän vastuulla. Tutustu huolella kaikkiin työsuojelulain asetuksiin ja varomääräyksiin, jotta käyttäisit nostintasi niiden edellyttämällä tavalla. Tarkemmat turvaohjeet on seuraavilla sivuilla. Lisätietoja antavat sekä valmistaja, KITO Corporation, että oma KITOmyyjäsi.

4 3. Turvaohjeet! VAROITUS! 3.. Ennen käyttöönottoa joka päivä tarkastaa nostin Päivittäistarkastus"ohjeen mukaan (ks. ohjeet kappaleesta 6.). joka päivä tarkastaa nostin. varmistaa, että ketju on riittävän pitkä kyseiseen nostoon. tarkastaa, että koukkujen salvat toimivat kunnolla. Vaihda uudet kadonneiden tai rikkinäisten salpojen tilalle (ks. 6.3). tarkastaa jarrun ja vapaaliikkeen toiminta (ks. 6.3). öljytä ketju säännöllisin välein (ks. 7..) käyttää tarpeeksi järeitä nostimia silloin, kun on pakko nostaa kuorma kahdella nostimella yhtä aikaa: kummankin nostimen on pystyttävä erikseen nostamaan kuorman paino! Tämä turvaa noston, jos toinen talja sattuisi pettämään. käytä nostinta, jossa ei ole laitekilpeä. käytä jälkeenpäin muotoiltuja tai taipuneita koukkuja. käyttää joko nostimen alkuperäisketjuja tai tehtaan suosituksen mukaisia ketjuja. 3.. Käytön aikana. varmistaa, että kuorma on kunnolla kiinnitetty koukkuun. ottaa "löysät pois" sekä nostosilmukasta että ketjusta ennen nostoa, jotta nostossa ei esiintyisi iskumaista kuormitusta. nosta kuormaa, ennen kuin se on aivan nostimen alla. käytä ketjua nostosilmukkana. käytä sykkyrälle kiertynyttä tai venynyttä ketjua. heiluta nostoketjussa riippuvaa kuormaa. kannata kuormaa koukun päässä. päästä ketjua koskettamaan kappaleen reunaa. 3

5 hitsaa tai leikkaa nostimen kannattamaa kappaletta. käytä nostoketjua elektrodina sähköhitsauksessa. nosta kuormaa niin korkealle", että alakoukku koskettaa nostinta. laske kuormaa niin alas, että ketjun rajoitinlenkki menee nostinrungon sisään. jätä taljaa jännitettyyn tilaan ilman valvontaa. heittele nostinta Käytön jäkeen laskea kuorma turvallisesti alustalleen. jätä nostinta kuorma koukussaan ilman valvontaa, ja/tai jännitettyyn tilaan pidemmäksi aikaa Huolto tarkastuttaa nostin säännöllisin välein pätevällä huoltoasentajalla (ks. 6.3). jaa nostoraksia saadaksesi siitä pidemmän, jatka ketjua toisella ketjulla tai yritä hitsata siihen lisää lenkkejä Muuta huomioon otettavaa kysyä nostimen valmistajan tai myyjäsi neuvoa, jos aiot käyttää nostinta korroosiolle erityisen alttiissa oloissa (suolavesi, meriilma ja/tai happohöyryiset, syövyttäviä tai räjähdysalttiita seoksia sisältävät tilat, yms). ota uudelleen käyttöön jo käytöstä poistettua nostinta, ennen kuin se on kunnolla korjattu tai korjauskelvottoman tilalle vaihdettu uusi. irrota tai tahri varoitinlevykkeitä ja varoitintarroja. Varoitinlevykkeet on kiinnitetty ketjunpysäytinlenkkiin. 4

6 4 TEKNISET OMINAISUUDET Tyyppi SSK Vakio nosto vara Pienin Käsi Ketjun koukku voima veto väli täydellä (m) / kuorma m (mm) lla (N) nosto (t) (kg) (mm) Nosto ketju jen luku määrä 9 0,75 0 5,0x5,, ,5 6,3x9,, ,36 7 7,x,, , ,3x9,, , ,75 8 7,x, 3, , ,3 37 7,x, 3 4, (t) (m) CF005 0,5, CF00,5 35 CF05,5,5 CF00 CF030 CF050 Koe Netto kuormi paino tus Ketjun lenkin mitat HUOM! Kaikkia ketjukokoja on saatavana Toimintaolosuhteiden rajaarvot: Käyttölämpötila: 0 ºC ºC Suhteellinen kosteus: 00 % Asbestittomat materiaalit: Kitkapinnat on tehty asbestittomasta materiaalista. 5 Lisä ketjun paino / metriä kg A g C (mm) (mm) (mm)

7 5 NOSTIMEN KÄYTTÖ 5. Nostimelle soveltuva käyttö! VAROITUS! Tämä nostin on suunniteltu normaalin ilmanpaineen vallitessa tapahtuvaa, käsivoimin suoritettavaa nostoa ja laskua varten. Koska raskaiden kuormien käsittelyssä vaanii aina odottamattomia vaaratekijöitä, niin kaikkia "TURVAMAARAYKSIA" (ks. 3.) tulee ehdottomasti noudattaa. 5. Käyttöympäristön turvallisuus! VAROITUS! Käyttäjän on tunnettava seuraavat seikat ennen kuin ryhtyy käyttämään nostinta: () Käyttäjällä tulee olla selvä näköyhteys koko nosto ja siirtomatkan alueelle, ennen kuin hän ryhtyy nosto työhön. Tarvittaessa on käytettävä apuna yhtä tai useampaa apumiestä, jotka valvovat noston ja siirron turvallisuutta. () Käyttäjän tulee tarkastaa, että koko työmaa on turvallisessa kunnossa ja valvonta on hyvin järjestetty, ennen kuin hän ryhtyy nostotoimiin. 5.3 Käyttö HUOMIO Varo, ettei kätesi tai vaatteesi jää ketjun, ketjurattaan tai muiden liikkuvien osien väliin. () Käännä taljan käsipyörä itseesi päin. () Nosta kuorma vetämällä ketjusta niin, että käsipyörä pyörii myötäpäivään (3) Laske kuorma vetämällä ketjusta niin, että käsipyörä pyörii vastapäivään. Huom! Säppimekanismin naksutus on normaali nostoääni. 5.4 Taljan säilytys HUOMIO Ota huomioon seuraavat seikat nostimen säilyttämisessä. varastoi taljaa jännitettynä. pyyhkiä talja puhtaaksi ja kuivata. öljytä ketju, koukku, ylä ja alakoukun akselit sekä koukun saivat. varastoida talja kuivaan paikkaan. tarkastaa, onko taljassa mitään tavallisuudesta poikkeavaa, jos se on ollut kauan poissa käytöstä. Noudata määräaikaistarkastuksen toimintaohjeita. 6

8 6 TARKASTUKSET 6. Erilaiset tarkastukset Tarkastuksia on kahta tyyppiä. Käyttäjän tulee tarkastaa itse nostimensa ennen käyttöönottoa, mutta koulutettu huoltohenkilöstö, jolla on valtuudet keskeyttää nostimen käyttö, tekee perusteellisemman tarkastuksen määrätyin väliajoin. 6. Päivittäistarkastus Työvuoron alkaessa, tarkasta seuraavat kohteet: Kohde. Laitekilpi. Taljan toiminta ) Nosto ) Lasku Tarkastustapa Hylkyraja / Arv. Peruste Laitekilpi on kunnolla kiinni ja selvästi luettavissa Vedä (ketjurattaaseen päin Säpin naksutus on merkki katsottuina) oikeata ketjua, siitä, että ketju on taljan niin kuorma nousee otteessa Korjaus Vaihda kilpi uuteen Korjaus ja huolto Vedä (ketjurattaaseen päin Ketju tulee alaspäin, mutta Korjaus ja huolto katsottuina) vasenta ketjua, säppimekanismi ei pidä niin kuorma laskee mitään ääntä 3. Koukkujen salvat Ylä ja alakoukun salvat ovat paikoillaan ja toimintakunnossa Vaihda osa uuteen 4. Koukku Ylä ja alakoukku ei saa olla taipunut liikaa auki. Vaihda osa uuteen Kierrä koukkujen niveliä käsin Koukkujen on pyörittävä vapaasti Vaihda osa uuteen 5. Nostoketju Ruostetta ja syöpymiä ei saa näkyä. Pintojen on oltava öljytyt. Vääntymiä tai murtumia ei saa olla. Vaihda ketju uuteen ' 6. Muut kohteet Muttereita ja/tai saksisokkia ei saa puuttua Vaihda osat uusiin 7

9 6.3 Määräaikaistarkastus Tarkastukset tulee suorittaa seuraavin välein annettujen ohjeiden mukaisesti: NORMAALI (Käytetään silloin tällöin) Tarkastus puolivuosittain RASKAS (Tavallista ahkerammassa käytössä) Tarkastus neljännesvuosittain ERITTÄIN RASKAS (Jatkuvassa käytössä) Tarkastus kuukausittain Hakasuikeissa olevat numerot ovat VARAOSALUETTELON (ks.sivu 3) osanumeroita. Kohde Laitekilpi Tarkastustapa Hylkyraja / Arv. Peruste Korjaus SSKlukema näkyy selvästi Kiinnitä laitekilpi uudelleen Mittaa c (ks. kuvaa) työntömitalla koukun ollessa uusi Ei muodonmuutoksia uuteen verrattuna Vaihda koukku uuteen Tarkasta mittamuutokset Mitään vääntymiä ei saa olla havaittavissa. Kulumat Mittaa a ja b työntömitalla Älä käytä koukkua, jonka Vaihda koukku uuteen a tai b mitta on yli 90 % uuden koukun vastaavista 3. Säröt Selvästi havaittavia säröjä ei saa olla Vaihda koukku uuteen 4. Koukun pyörintäliike Pyöritä koukkua Koukun on voitava pyöriä takertelematta Vaihda koukku uuteen Koukku [osat, 4, 44, 56, 66, 75] (Ylä ja alakoukku). Muodonmuutokset / koukun kidan avautuma 8

10 Kohde Tarkastustapa Hylkyraja / Arv. Peruste Korjaus 5. Ylä/alakoukun kannattimen vauriot [osat, 4, 44, 56, 66, 75] Löysiä tai irtonaisia niittejä, muttereita tai pultteja ei saa olla. Vaihda koukku uuteen. 6. Alakoukun ketjurattaan [55, 6 ja 70] vapaa pyörintä Ota molemmin käsin kiinni ketjusta. Nosta ylös ja laske alas vuorotellen. Tutki ketjurattaan pyörintää. Ketjurattaan tulee pyöriä herkästi ja tasaisesti Korjaus ja huolto 7. Koukun salpa [, 6, 45, 57, 67, 76] Oikea toimintaasento ja herkkätoiminen salpa Vaihda salpa tai koukku uuteen. Mittaa työntömitalla Viiden ketjuaskeleen yhteispituus ei saa ylittää alla olevia arvoja: Vaihda nostoketju uuteen Ruostetta ei näy (öljyä ketju tarvittaessa). Ei vääntymiä eikä säröjä Poista ruosteläikät Nostoketju [4]. Kuluminen. Ruoste, säröt, vääntymät Koukun kannatin (Yläkoukun kannatin: [, 44 ja 66], Mittaa laakerointireiän alakoukun kannatin: läpimitta oikeassa [4, 56 ja 75]) kulmassa ristikkäin. ketjun kiinnitystappeineen: ylä [3] & ala [7 ja 46] Toiminta. Nosto ja lasku Nosta ja laske kevyttä koekuormaa Vaihda nostoketju uuteen. Tarkasta, ettei reiän muoto Vaihda osa uuteen. ole muuttunut (ristimittojen poikkeama max (0,5 mm) Nosto ja lasku sujuvat vaikeuksitta 9 Korjaus ja huolto

11 Kohde Tarkastustapa Hylkyraja / Arv. Peruste. Jarrutus Nosta ja laske kevyttä koekuormaa Varmista ettei alla mainittuja ongelmia esiinny nostossa ja laskussa: () Nosto ei onnistu () Kuorma putoaa, jos käyttäjä irrottaa otteensa ketjusta (3) Kuorma putoaa laskun aikana (4) Kuorma vajoaa hiljakseen alas Jarrun osat Tarkastus ja huolto. Säröjä kitkapinnoilla [3, 3A, 3] Kitkapinnoissa ei saa olla vieraan esineen aiheuttamia naarmuja tai uurteita. Vaihda osa uuteen. Kitkapintojen [3] kuluminen Mittaa työntömitalla Kitkapinnan kuluma saa olla korkeintaan 0,5 mm Arvot kaikille malleille: nimellispaksuus 3,0 mm hylkyraja,5 mm Vaihda uudet kitkalevyt 0 Korjaus

12 Kohde Tarkastustapa Hylkyraja / Arv. Peruste Korjaus 3. Kitkalevyjen [3] oikoisuus Mittaa välys lehtimitalla Välyksen tulee pysyä samana ulkopinnasta sisäreunaan asti. Kitkalevyn sisäosa ei saa olla ulkoreunaa paksumpi 4. Voiteluholkin [3] kuluma ja öljyisyys Mittaa holkin säteispaksuus (t) työntömitalla ja tutki näkyykö siinä öljyä Soviterenkaan Vaihda voiteluholkki säteispaksuuden (t) on uuteen pysyttävä muuttumattomana. Sen on oltava öljyinen 5. Säppipyörän [30] kulumat ja ruoste Hampaan kuluma ei saa ylittää,5 mm. Ruostetta ei saa olla näkyvissä. Vaihda säppipyörä uuteen 6. Säpin [7] kuluma Säpin kärki ei saa olla kulunut Vaihda uusi säppi tilalle 7. Säpin jousen [6] venymä ja ruoste Taipumia tai venymiä ei saa olla havaittavissa. Ruostetta ei saa näkyä. Vaihda uusi jousi tilalle Nostomekanismi. Nostoketjun vetorattaan [8] kuluma ja muodonmuutos Vaihda kitkalevy uuteen Nostoketjun vetorattaan Vaihda tilalle uusi ketjun ketjulenkkitaskuissa ei saa vetoratas olla ketjun hiertämisestä aiheutunutta jäystettä.

13 Kohde Tarkastustapa Hylkyraja / Arv. Peruste Korjaus. Vetoakselin [4] ja kuormapyörän [9] kulumat ja säröt Hampaissa ei sallita suurta Vaihda tilalle uusi kulumaa eikä halkeamia hammaspyörä 3. Käsipyörän [33] muodonmuutokset Käsipyörän ketjurattaan Vaihda käsipyörä uuteen ketjuhampaat eivät saa olla liian kuluneet eikä niissä saa olla muodonmuutoksia Kierrä käsipyörää ja katso, Vaihda uudet osat koskettaako se suojusta. vääntyneiden tilalle Runko. Rungon halkeamat ja säröily Rungossa ei saa näkyä säröjä Vaihda uusi runkolevy tilalle Muut tarkastuskohteet. Ketjun ohjaimen [0] kuluma Ketjun ohjaimessa ei saa olla kulumajälkiä eikä painaumia Vaihda uuteen Rullan on pyörittävä Vaihda uuteen herkästi, eikä siinä saa olla säröjä Suurempia muodonmuutoksia ei saa näkyä rullassa 3. Ketjupuskimen muodonmuutos [] Puskimen kärki ei saa olla Vaihda uuteen taipunut 4. Ketjukiinitystapin muodonmuutos [40] Ketjun ohjaimessa ei saa olla kulumajälkiä eikä painumia. Ketjun ohjainrullan halkeamat ja säröt [0A] Vaihda uuteen Vaihda uuteen

14 7 KUNNOSSAPITO! VAROITUS! () ÄLÄ käy huoltamaan nostinta silloin, kun koukussa on kuorma. () Kiinnitä huollettavaan nostimeen ilmoitus: [ VARO! ÄLÄ KÄYTÄ NOSTINTA HUOLTO KESKEN."] (3) Päästä ainoastaan koulutettu asentaja huoltamaan taljaa. (4) Koesta nostin aina huollon jälkeen SSK:lla, ennen käyttöönottoa. HUOMIO Varo, ettei kätesi tai vaatteesi tartu nostoketjuun, ketjurattaaseen tai muihin liikkuviin osiin. 7. Voitelu 7.. Hammaspyörien rasvaaminen Irrota pyörästökotelon kansi B () ohjeiden "7. Purkaminen osiin" mukaisesti (ks. sivu 4). Poista kotelosta entinen rasva, ja voitele kotelon sisus uudella rasvalla (vakiotyyppisellä () ) vuositarkastuksen yhteydessä. Vakiotyyppisen rasvan käyttölämpötila on 0 0 C C. Jos käytät taljaa yli 00C pakkasessa tai yli +60C kuumuudessa, niin ota yhteyttä valmistajaan tai KITOmyyjään, sillä silloin joitakin osia on syytä vaihtaa toisentyyppisiin. HUOM! () Vakiorasva on NLGl (National lubrication Grease Institute) / No. normin mukainen kalsiumperustainen rasva. 7.. Nostoketju! VAROITUS! Valmistajan takuu edellyttää, että nostoketju pidetään puhtaana ja hyvin voideltuna. voidella nostoketju viikoittain tai useamminkin käyttötaajuudesta riippuen. korroosiolle alttiissa käyttöympäristössä ketju on voideltava tavallista tiheämmin välein (). käyttää ketjun voiteluun sopivaa öljyä : ISO VG46 tai 68 normin mukaista. HUOM! () Lisävarusteena on saatavilla myös korroosion kestävää KITOlenkkiketjua. Saat KlTOmyyjältäsi lisätietoja eri ketjutyypeistä, sekä tavallisista että ruostumattomista. 3

15 7. Purkaminen osiin, kokoonpano ja säätö 7.. Purkaminen Hakasulkeissa olevat numerot ovat VARAOSALUETTELON (ks. sivulla 3) osanumeroita Purkaminen osiinsa Muistettavaa. Aseta talja purkamista varten käsipyörän suojus ylöspäin.. Irrota kolme suojuksen kiinnitysruuvia [38] (jousiprikkoineen [39]). 3. Irrota käsi pyörän suojus [37] runkokotelosta A [0]. 4. Pujota jokin käsiketjun [43] lenkki käsipyörän [33] loveen, ja irrota Kierrä lovi oikealta vasemmalle ketju kiertämällä pyörää vastapäivään. puolelle. 5. Vedä pyörän lukitsintapista [35] saksisokka [36] irti, ja irrota sitten lukitsintappi, jotta saat irrotettua pyöränkiinnitysholkin [34] vetoakselin [4] päästä. 6. Irrota käsipyörä [33] vetoakselilta [4] kiertämällä sitä vastapäivään. Jos käsipyörä on liian raskas kiertää irti käsin, niin pujota käsiketjun pää takaisin alkuperäiseen kiinnitystappiinsa, ja vedä siitä kovasti alaspäin. Silloin jarru vapautuu. 7. Irrota kaksi kitkapintaa [3], säppi pyörä [30] ja voiteluholkki [3] jarrulevystä [9] 8. Irrota jarrulevy [9] vetoakselista [4] kiertämällä sitä vastapäivään, ja pidä samalla käsin kiinni vetoakselin päästä. 9. Irrota säpin akselitapin [4] lukitusrengas [8] runkokotelosta A [0], ja poista sitten säppi [7] jousineen A ja B [6] 0. Ruuvaa säpin akselitappi [4] irti. Säpin akselitappi on kiinnitettynä mutterilla [5]. Ruuvaa irti neljä kuusiokoloruuvia [, A], jotka kiinnittävät runkokotelot A [0] ja B [] toisiinsa. Neljän kuusiokoloruuvin vastinkappaleina ovat runkokotelon B mutterit [3]. Vedä runkoosat A [0] ja B [] irti toisistaan. 3. Irrota kuulalaakeri A [5] ja [ C [7] runkokotelosta A [0]. 4. Irrota yläkoukku [] ja sen kiinnitystappi [3] runkokotelosta B []. 4 Saat kuulalaakerin A ja C irti napauttamalla niitä puuvasaralla jarrun puolelta.

16 Purkaminen osiinsa Muistettavaa 5. Irrota Vetoakseli [4], ketjun ohjain [0] (tai ohjainrullat [0A]), ketjun puskin [], ketjun pään kiinnitystappi [40] ja nostoketju [4] 6. Irrota runkolevy [3] 7. Irrota ketjun vetoratas [8] kuormapyörästä [9]. 8. Irrota kuormapyörä [9]. 9. Ruuvaa lukitsinruuvi [4] irti runkokotelosta B []. 0. Vedä kruunumutterista [8] irti saksisokka [9], ja kierrä kruunumutteri irti, sekä poista ketjun kiinnitystappi [7] alakoukusta [4] 7.. Kokoonpano ja säätö Kokoonpano Muistettavaa. Pyyhi entinen rasvatäytös pois runkokotelosta B [] ja runkolevystä [3],. Täytä runkokotelossa B [] olevat kuulalaakerit B [6] ja C [7] uudella rasvalla. ' 3. Aseta ketjun vetoratas [8] kuormapyörälle [ 9, ja liitä ne yhdessä kuulalaakeriin C [7]. " 4. Sivele kuormapyörälle [9] uutta rasvaa. 5. Asenna runkolevy [3] runkokoteloon B [] mallin mukaisesti. 6. Kiinnitä nostoketjun [4] pää alakoukkuun [4] kiinnitystapilla [7], ja kruunumutterilla, sekä varmista liitos saksisokalla. 5 HUOMIO Taivuta aina sokan päät huolella

17 Kokoonpano Muistettavaa HUOMIO Aseta ketju siten, että pystyssä olevien 7. Kierrä nostoketju [4] vetorattaan [8] ympäri siten, että alakoukulle menevä puoli tulee oikealle ja toisella puolen oleva ketjun lenkkien hitsaussaumat osoittavat päätylenkki tulee pystyasennossa vetorattaan ketjutaskun hampaalle. säteittäisesti ulospäin. 8. Aseta runkolevylle [3] ketjun ohjain [0] (tai ohjainrullat [0A], 0.5 tonnin nostimelle). 9. Asenna ketjun puskin [] runkolevyyn [3], 0. Asenna vetoakseli [4] vetopyöräpuoli edellä runkolevyyn [3].. Asenna yläkoukun kiinnitystappi [3] runkolevyyn [3] ja kiinnitä yläkoukku [] kiinnitystapilla. 6 Kiinnitä suurempi ketjunohjain [0] runkolevyn [3] reikiin.

18 Kokoonpano Muistettavaa. Rasvaa kuulalaakeri AA [5] ja asenna se runkokoteloon A [0]. 3. Liitä runkokotelo A [0] kuulalaakeripuoli [5, 7A] alaspäin runkokoteloon B Varmista, että kaikki [] runkokotelon A [0] ja runkolevyn [3] välissä olevat osat tulevat kunnolla kiinnitettyä; 4. Työnnä kuusiokoloruuvit [, A] runkokoteloon A [0] ja käännä koko runkokotelo sivuttain. Kiinnitä sitten kuusiokoloruuvien vastamutterit [3] ja pidä niistä sormin kiinni kun ruuvaat Aseta lyhyet [A] kuusiokoloruuvit ylempiin ja pidemmät [] alempiin reikiin 7

19 Kokoonpano Muistettavaa 5. Asenna säpin akselitappi [4] runkokotelo A [0], ja kiinnitä sen vastamutteri [5] 6. Voitele säpin akselitappi [4] koneöljyllä, ja kiinnitä siihen säpin jouset A ja B [6] sekä säppi [7]. Varmista liitos lukitusrenkaalla [8]. Varmista, että säpin jousi on kunnolla kiinni säpissä ja että lukitusrengas pysyy säpin akselin urassa. 7. Asenna jarrulevy [9] vetoakselille [4]. 8. Pyyhi kaikki lika pois jarrulevystä [9], kitkapinnoilta [3] ja säppipyörän [30] molemmilta sivuilta, sekä tarkasta, että voiteluholkin [3] sisässä on imeytyneenä öljyä. Aseta sitten kitkalevy, voiteluholkki, säppipyörä (samalla kun käännät säppiä [7] vastapäivään) jarrulevyn päälle. (Varmista, että säppilaite on kunnolla kosketuksessa säppipyöräänsä). ÄLÄ ÖLJYÄ JARRUA, sillä se on kuivatyyppinen. Pyyhi huolella pois kaikki öljy ja lika jarruista. Säppipyörän hampaiden tulee osoittaa säppilaitteeseen päin, sillä muuten käsipyörää ei saa myöhemmin koottua. Jos voiteluholkki tuntuu kuivalta, niin upota se päiväksi turbiiniöljyyn. Älä pyyhi holkkia kuivaksi, kun asennat sen. Varmista, että holkki on hyvin kosketuksessa säppipyörään. 9. Pyyhi käsipyörä [33] puhtaaksi liasta ja voitele sen kierteet koneöljyllä. Kierrä se vetoakselin [4] kierteisiin niin pitkälle, kuin se kiertyy. 0.. Aseta pyörän kiinnitysholkki [34] vetoakselin [4] päähän, työnnä Muista taivuttaa kiinnitysholkin lukitustapin saksisokan päät huolella. lukitustappi [35] siitä läpi ja varmista liitos saksisokalla [36]. 8

20 Kokoonpano Muistettavaa. Aseta käsipyörän [33] lovi vasempaan reunaan. Työnnä käsiketjun [43] lenkki lovesta läpi ja pujota ketju paikoilleen kääntämällä käsipyörää myötäpäivään.. Aseta pyöränsuojus [37] runkokotelon A [0] päälle ja kiinnitä se ruuveilla [38] jousiprikkojen [39] kera. 3. Aseta talja siten, että runkokotelo B [] tulee ylöspäin. Sijoita nostoketjun vapaa pää runkokoteloiden A ja B [0 ja ] väliin. Pujota Varmista, ettei nostoketju ole kiertynyt. sitten ketjun kiinnitystappi [40] päätylenkistä läpi ja 'kiristä se paikoilleen ruuvaamalla lukitsin ruuvi [4] runkokoteloon B 9

21 8 VIAN ETSINTÄ JA KORJAUS Vika Oire Syy Korjaus Ketjusta Kitkapinnat ovat loppuun kuluneet vedettäessä taljan säppi naksahtaa normaalilla tavalla, mutta kuorma ei nouse Kitkapinnat kuluvat Pura mekanismi ja vaihda nopeasti kovassa käytössä uudet kitkapinnat ja ja ne vaativat säännöllistä voiteluholkki. huoltoa. Kitkapinnan ohetessa kaikki välykset jarrulevyn, voiteluholkin ja käsipyörän välillä kasvavat, jolloin jarru ei enää saa kunnon otetta. Ketjusta Säppimekanismi on koottu väärin vedettäessä ei kuulu mitään ääntä, eikä kuorma nouse Säppi takertelee liikkeissään Jos säppi on asennettu Pura mekanismi ja kokoa toisinpäin kuin kuuluu tai oikealla tavalla muuten virheellisellä tavalla, se ei saa otetta säppipyörästä. Säppimekanismin rasva kerää likaa jollei sitä säännöllisellä huollolla pidetä puhtaana. Lika jäykistää mekanismin ja säppi jää aukiasentoon. Pura mekanismi puhdista ja kokoa oikealla tavalla Ketjua on jäykkä vetää nostettaessa Säännöllisen huollon laiminlyönti voi aiheuttaa voideltujen osien kuivumisen, josta aiheutuu lisäkulumista ja vaurioita, eivätkä rattaat saa enää kunnollista hammaskosketusta. Pura mekanismi ja vaihda tilalle uusi vetoakseli, kuormapyörä, runkokotelo B ja kuulalaakerit. (ja se voi pitää kitisevää ääntä) Kuormapyörän hampaat ovat päässeet kulumaan liikaa. Jokin laakeri on kulunut loppuun tai vaurioitunut. Kuorman Jarru laahaa päällä lasku ei toimi kunnolla Jarru on jäänyt päälle Vapauta jarrulaite äkillisen nykäisemällä ketjusta kuormitussysäyksen terävästi. johdosta, tai sitten talja on jäänyt kannattamaan kuormaa pidemmäksi aikaa. tai ketju on kohtuuttoma n jäykkä vetää. Jarru on ruosteessa Huollon laiminlyönti saa jarrumekanismin ruostumaan Kuorma putoaa heti kun sitä ryhdytään laskemaan alas. Jarrujen kitkapinnat ovat päässeet likaantumaan. Kokoonpantaessa jarrujen Pura jarru ja kokoa osat kitkapinnat ja jarrulevy on oikealla tavalla. puhdistettava kunnolla. Jarrujen kitkapinnat ovat öljyiset. Jarrut ovat kuivatyyppiset, Pura jarrumekanismi ja joten niiden kitkapinnoille kokoa se. Älä päästä öljyä tai jarrulevylle ei saa kitkapinnoille. päästää öljyä eikä rasvaa Kuorma vajoaa itsekseen. Jarrujen kitkapinnat ovat öljyiset. Kuten yllä Jarrujen kitkapinnoilla on likaa. Kokoonpantaessa jarrujen Pura jarrumekanismi ja kitkapinnat ja jarrulevy on kokoa se oikealla tavalla. puhdistettava kunnolla. 0 Pura mekanismi ja vaihda tilalle uusia osia tarpeen mukaan. Kuten yllä

22 9 MÄÄRÄYSTENMUKAISUUSILMOITUS

23 0 TAKUU KITO Corporation ("KlTO") myöntää takuun uuden KITOtuotteen (= KITO Corporation'in valmistama tuote) ensimmäiselle ostajalle seuraavin ehdoin : () "KITO" takaa, ettei KITOtuotteessa ole tehtaalta lähetettäessä sen normaalia käyttöä haittaavia valmistus ja/tai ainevikoja, ja että "KITO" sitoutuu KITOtuotteen ostohetkestä lähtien korjaamaan tai vaihtamaan veloituksetta kaikki ne osat, joissa ilmenee todistettavasti edellä mainittuja vikoja. Korvaus edellyttää, että takuuviasta tehdään kirjallisesti ilmoitus välittömästi, kun vika havaitaan, ja viimeistään yhden () vuoden kuluessa siitä, kun "ostaja" on ostanut KITOtuotteen, ja että vialliset osat säilytetään "KITO" n tarkastusta varten KITOmyyjän hallussa tai ne lähetetään "KITO"n pyynnöstä tehtaalle tutkittaviksi. () "KITO" ei vastaa muiden valmistamista tuotteista. "KITO" saattaa kuitenkin laajentaa takuutaan "ostajalle" koskemaan myös muiden valmistamia tuotteita. (3) Sekä "KITO"lle että ostajalle takuuehdon () mukaan lankeavia, korjausta ja osan vaihtoa koskevia velvoitteita lukuun ottamatta "KITO" ei vastaa muista kauppaan kuuluvista tai tuotteen käytöstä johtuvista reklamaatioista, mikäli niiden aiheena on tuotteen suora, epäsuora, osallinen tai välillinen vahingoittuminen sen vuoksi, että oikeuksia, osapuolten välisiä sopimuksia, lakeja, kauppatapaa tms. on rikottu. (4) Takuun edellytyksenä on, että tuotteen asennuksessa, kunnossapidossa ja käytössä noudatetaan tarkoin niitä ohjeita, jotka "KITO" on antanut tuotteensa ohjekirjassa. Takuu ei koske niitä KITOtuotteita, joiden kunnossapito on lyöty laimin, joita on käytetty väärällä tavalla tai vääriin tarkoituksiin, kolhittu tai jotka on kiinnitetty tai suunnattu väärällä tavalla tai joiden huolto on lyöty laimin. (5) "KITO" ei vastaa kuljetuksessa kadonneista tuotteista tai niille kuljetettaessa aiheutuneista vaurioista, liian pitkästä varastoinnista tai KITOtuotteen normaalista kulumisesta, eikä hukkaan menneestä työajasta. (6) Takuu ei koske niitä KITOtuotteita, joihin on asennettu sellaisia osia ja komponentteja, jotka eivät ole KITO :n hyväksymiä tai joita on muunneltu tai muutettu jollakin tavalla. TÄHÄN TAKUUSEEN EIVÄT SISÄLLY NE SANALLISET TAI OLETETUT TAKUUT, JOTKA KOSKEYAT TUOTTEEN MYYNTIKELPOISUUTTA TAI SOPIVUUTTA JOHONKIN TIETTYYN KAYTTÖTARKOITUKSEEN.

24 VARAOSALUETTELO Lisäosat t, 3t ja 5t taljoihin: t, 3t 5t 3

25 Muista aina mainita nostimen SSK ( Suurin sallittu kuormitus), viitenumero, varaosanumero, nimike ja osien lukumäärä, kun tilaat varaosia. Kuva nro: Varaosa nro: Nimike kpl Kuormitusluokka 0,5 3 4,5 3 5 CF00 Yläkoukku M07 Säppi CF63 Yläkoukun kiinnitystappi CF0A Alakoukku 5 CF0 Alakoukku asetelma 6 CF07 Säppi 7 M304 Ketjun kiinnitystappi 8 M049 Kruunumutteri 9 CF096 Saksisokka 0 CF0 Runkokotelo A CF0 Runkokotelo B CF80 Laitekilpi 3 CF05 Runkolevy 4 CFAF Vetoakseli 5 CF0 Kuulalaakeri A 6 CF30 Kuulalaakeri B 7 CF40 Kuulalaakeri C 7A CF4 Kuulalaakeri D 8 CF6 Nostoketjun ketjuratas 9 CF4 Kuormapyörä 0 CF78 Ketjunohjain 0A CF6 Ohjausrulla CF6 Ketjun puskin CF85 Kuusiokoloruuvi A CF86 Kuusiokoloruuvi 3 CF84 Runkokotelon vastamutteri 4 4 CF56 Akselitappi 5 CF60 Vastamutteri 6 CF58 Säpin jousi A CF65 Säpin jousi B 7 CF55 Säppi 8 CF57 Lukitusrengas 9 CF53AF Kitkapinta 30 CF5AF Säppipyörä 3 CF54AF Voiteluholkki 3 CF50AF Kitkapinta 33 CF5AF Käsipyörä 34 CF59 Pyörän kiinnitysholkki 35 CF67 Kiinnitysholkin lukitustappi 36 CF8 Saksisokka 37 CF7 Pyörän suojus 38 CF87 Ruuvi 3 39 CF88 Jousiprikka 3 4

26 40 CF64 Ketjun kiinnitystappi 4 CF8 Tapin lukitsinruuvi 4 CF84 Nostoketju 43 CF84 Käsiketju Lisäosat t ja 3t taljoihin: Kuva nro. Varaosa nro. Nimike 44 CF00 Yläkoukku M07 Koukun säppi 46 ES kpl Kuormitusluokka SSK (t) 0,5 Ketjun kiinnitystappi M049 Kruunumutteri CF085 Saksisokka CF0A Alakoukkuasetelma 50 CF03 Alakoukun kannatin 5 CF08 Pultti 5 CF08 Siipimutteri 53 CF053 Akselitappi 54 CF083 Jousitappi 55 CF05 Alakoukun ketjuratas 56 CF0 Alakoukku 57 M07 Koukun salpa 45 5,5 3 5

27 6

28 Jälleenmyyjä: Maahantuoja:

KITO KÄSIKETJUTALJA CF Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja

KITO KÄSIKETJUTALJA CF Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja KITO KÄSIKETJUTALJA CF Sarja Käyttö ja huoltoohjekirja MÄÄRITELMÄT! VAROITUS! Tilanne saattaa kehittyä hengenvaaralliseksi, jollei sitä pystytä torjumaan. HUOMIO Vaaran paikka josta seurauksena saattaa

Lisätiedot

KITO KETJUVIPUTALJA LX - Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja

KITO KETJUVIPUTALJA LX - Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja KITO KETJUVIPUTALJA LX - Sarja Käyttö- ja huolto-ohjekirja 1(13) 1 HUOMAUTUKSET VAROITUS! HUOM! SSK -MERKINTÄ TARKOITTAA HENGENVAARALLISTA TILANNETTA, JOLLEI SEN EHKAISYYN VARAUDUTA. -MERKINTÄ TARKOITTAA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

KITO KÄSIKETJUTALJA CB - Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja

KITO KÄSIKETJUTALJA CB - Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja KITO KÄSIKETJUTALJA CB - Sarja Käyttö- ja huolto-ohjekirja SISÄLLYSLUETTELO SÄILYTÄ TÄMÄ KÄSIKIRJA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.... MERKINNÄT.... KÄYTTÖTARKOITUS.... ENNEN KÄYTTÖÄ.... Turvallisuus.... Turvallisuusohjeet.....

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

KITO KETJUVIPUTALJA LB - Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja

KITO KETJUVIPUTALJA LB - Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja KITO KETJUVIPUTALJA LB - Sarja Käyttö- ja huolto-ohjekirja 2 HUOMAUTUKSET VAROITUS! -MERKINTÄ TARKOITTAA HENGENVAARALLISTA TILANNETTA, JOLLEI SEN EHKAISYYN VARAUDUTA. HUOM! -MERKINTÄ TARKOITTAA MAHDOLLISTA

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

Varoitus: Lue tämä käyttöohje huolella ja nouda siinä annettuja ohjeita. Pidä käyttöohje tallessa.

Varoitus: Lue tämä käyttöohje huolella ja nouda siinä annettuja ohjeita. Pidä käyttöohje tallessa. Varoitus: Lue tämä käyttöohje huolella ja nouda siinä annettuja ohjeita. Pidä käyttöohje tallessa. RÄJÄYTYSKUVA OSALUETTELO KÄYTÄ TÄTÄ LUETTELOA APUNA ASENNUKSEN AIKANA. Osan numero Kuvaus Määrä/kpl 1

Lisätiedot

PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS (PURETTUNA TARKASTUS) D15Z, D 19Z, D 19ZS, D 20Z, D 25Z

PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS (PURETTUNA TARKASTUS) D15Z, D 19Z, D 19ZS, D 20Z, D 25Z 1 JJ-Asennus Oy OHJE 01.04.2010 PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS (PURETTUNA TARKASTUS) D15Z, D 19Z, D 19ZS, D 20Z, D 25Z Purettavat kohteet: - teleskooppipuomisto Uusittavat osat: - teleskoopin levykimppuketjut

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

VITALI-viputalja KX. 0,25 0,75 tonnia

VITALI-viputalja KX. 0,25 0,75 tonnia VITALI-viputalja K 0,25 0,75 tonnia Käyttöohje Oy Machine Tool Co, Teerikukonkuja 4, 00700 Helsinki Puhelin: 09-351951, faksi: 09-35195200 www.machinetool.fi, sähköposti: myynti@machinetool.fi VITALI-viputalja

Lisätiedot

kokoamiseen tarvittavat osat

kokoamiseen tarvittavat osat RAKENNUSOHJE Kaikki toisen takaiskunvaimentimen kokoamiseen tarvittavat osat 273 Lehden nro 64 mukana sait kaikki toisen takaiskunvaimentimen osat. Näillä osilla voit koota takaiskunvaimentimen ja saat

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1. SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVU 7. SIVU

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Sport-alusta MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Nostopöytä 250 ja 500 kg

Nostopöytä 250 ja 500 kg Nostopöytä 250 ja 500 kg Käyttöohje Osaluettelo Nostopöytä 250 ja 500kg käyttö ja huolto ohje Ennen nostopöydän käyttöä lue tämä ohje huolellisesti läpi. 1. Varoitukset 1. Älä laita jalkaa tai kättä saksimekanismiin

Lisätiedot

Maantiepyörän Asennusohjeet

Maantiepyörän Asennusohjeet n Asennusohjeet n Asennusohjeet I. Laatikon purkaminen 4 II. Etupyörän valmistelut 4 III. Etupyörän asennus 5 IV. Etupyörän kiinnitys haarukkaan 8 V. Ohjaustangon säätäminen 8 VI. Satulan asennus 9 VII.

Lisätiedot

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS Lue tämä asennusopas kokonaisuudessaan ennen oven asentamisen aloittamista. Noudata turvallisuusohjeita, jotta vältyt aineellisilta- ja henkilövahingoilta. Varmistaaksesi onnistunut

Lisätiedot

Lisätietoja SKF:n tuotevalikoimasta saat Pole Position -ohjelmasta. Pyydä lisätietoja ja kysy jäsenyydestä SKF-edustajaltasi.

Lisätietoja SKF:n tuotevalikoimasta saat Pole Position -ohjelmasta. Pyydä lisätietoja ja kysy jäsenyydestä SKF-edustajaltasi. Lisätietoja SKF:n tuotevalikoimasta saat Pole Position -ohjelmasta. Pyydä lisätietoja ja kysy jäsenyydestä SKF-edustajaltasi. vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 FI 06 SKF:n vetonivelsarjat UUTTA

Lisätiedot

Osa 7-1 750 SARJA PROLENC MANUFACTURING INC.

Osa 7-1 750 SARJA PROLENC MANUFACTURING INC. Osa 7-1 750 SARJA 7-1- Snubber Kokoonpano ja Varaosat 7-1-3 Asennnus ja Käyttöohjeet 7-1-5 B3750 7-1-7 B3750-1 7-1-9 B3750-7-1-11 B3750-3 7-1-13 B3750-4 Snubber 7-1-1 revised 09-1-8 SNUBBER KOKOONPANO

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja Takuuasiat, neuvonta ja varaosat: puh. 0201 222 600 asiakaspalvelu@bikeservice.fi KÄYTTÖÖNOTTO Uuden Solifer Tupla-Potkupyörän käyttöönotto on helppoa. Nosta pyörän

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT P 550 ja P 700 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 4R0567 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit: P

Lisätiedot

Casall Inspire PT1. Power Trainer KOKOONPANO- JA KÄYTTÖOHJE KIRJOITA SARJANUMERO TÄHÄN

Casall Inspire PT1. Power Trainer KOKOONPANO- JA KÄYTTÖOHJE KIRJOITA SARJANUMERO TÄHÄN Casall Inspire PT1 Power Trainer KOKOONPANO- JA KÄYTTÖOHJE KIRJOITA SARJANUMERO TÄHÄN www.inspirefitness.net Joulukuu 2010 SISÄLTÖ Osiokuvaus..... Sivu Ohjeet 1 Tarvittavat työkalut... 1 Osa- & kiinnitysosaluettelo.....

Lisätiedot

KÄYTT YTTÖOHJEET VAROITUS

KÄYTT YTTÖOHJEET VAROITUS VAROITUS KÄYTT YTTÖOHJEET Älä jätä eläintä peräkärryyn ilman valvontaa. Aja aina varovasti. Peräkärryn maksimaalinen kantokyky on 40 kg. Älä aja nopeammin kuin 16 km/h. Varmista peräkärryn riittävä tuuletus

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Jauhonjakokauha. Tuotekoodi A1194

Jauhonjakokauha. Tuotekoodi A1194 Jauhonjakokauha Tuotekoodi A1194 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen ja kokemuksen

Lisätiedot

Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06- SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Sport-alusta Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 55

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Sisältö. 1. Suomi P. 3. Copyright by ENERGETICS

Sisältö. 1. Suomi P. 3. Copyright by ENERGETICS Light Bench 6.1 FI Sisältö 1. Suomi P. 3 FI Nämä käyttöohjeet ovat ainoastaan asiakasta varten. ENERGETICS ei takaa kielenkäännöksestä tai tuotteen teknisistä muunnoksista johtuvia virheitä. Copyright

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus 1/6 Pyörän navan irrotuksessa ja asennuksessa voi olla eroja ajoneuvon valmistajasta riippuen. Laakerin korjausyksikön vaihto on suositeltavaa antaa vain ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi. On aina

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino.

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino. 1(4) Tarkastus Sammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten sään vaihteluille, kosteudelle tai tärinälle,

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

Asennus Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä.

Asennus Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Asennus Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen kuusiokoloavainten lisäksi asennukseen vaaditaan ristipää ruuvimeisseli, jakoavain, kumivasara ja pihdit. Kun asennat kuntolaitetta käytä

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

B C I Y C C Y L C E T A R I A L I E L R

B C I Y C C Y L C E T A R I A L I E L R BICYCLE TRAILER VAROITUS KÄYTT YTTÖOHJEET Älä jätä eläintä peräkärryyn ilman valvontaa. Aja aina varovasti. Peräkärryn maksimaalinen kantokyky on 40 kg. Älä aja nopeammin kuin 16 km/h. Varmista peräkärryn

Lisätiedot

Maastopyörän Asennusohjeet

Maastopyörän Asennusohjeet n Asennusohjeet n asennusohjeet I. Laatikon purkaminen 4 II. Etupyörän valmistelut 4 III. Etupyörän asennus 5 IV. Etupyörän kiinnitys haarukkaan 8 V. Ohjaustangon säätäminen 9 VI. Satulan asennus 9 VII.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664283 Versio 1.0 Osa nro Yhdennetty puhelin Volvo Car Corporation Yhdennetty puhelin- 30664283 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0801178

Lisätiedot

GRP 0. Huom! Älä koskaan asenna vauvakaukaloa (Airbag) turvatyynyllä varustetulle istumapaikalle! 0 9 kk 0 10 kg. U10714 rev 01

GRP 0. Huom! Älä koskaan asenna vauvakaukaloa (Airbag) turvatyynyllä varustetulle istumapaikalle! 0 9 kk 0 10 kg. U10714 rev 01 GRP 0 0 9 kk 0 10 kg Huom! Älä koskaan asenna vauvakaukaloa (Airbag) turvatyynyllä varustetulle istumapaikalle! U10714 rev 01 VAROITUKSIA 1. Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin kiinnität istuimen autoon.

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito...

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito... WCS-61 KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart Ennen kuin käytät laitetta, lue huolella kohta Turvallisuus, jotta osaat käyttää laitetta oikein. Säilytä käyttöohjeet. Voit tarvita niitä myöhemmin. Jos annat

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. EQ-sarjan sähköketjunostin (125 kg 1 t) Alkuperäisen käyttöohjeen käännös

Käyttäjän käsikirja. EQ-sarjan sähköketjunostin (125 kg 1 t) Alkuperäisen käyttöohjeen käännös U/M NO.EQ-03-CE-05 Alkuperäisen käyttöohjeen käännös EQ-sarjan sähköketjunostin (25 kg t) Käyttäjän käsikirja Ripustettava (vain talja): EQ Motorisoitu siirtovaunu: EQM Käsikäyttöinen siirtovaunu: EQSP/EQSG

Lisätiedot

ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 HUOLTO-OHJE

ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 HUOLTO-OHJE ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 HUOLTO-OHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISET TIEDOT JA RAKENNE... 2 2. TURVAOHJEET... 3 3. KONEEN KÄYTTÖ- JA HALLINTALAITTEET... 4 4. PUHDISTUS JA HUOLTO... 5 5. AVAINTULKIN

Lisätiedot

Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy

Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje Eräliike Riistamaa Oy 1. Yleistä 1.1 LUE ASEEN OHJEKIRJA HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA. Ohjekirjassa esitellään lyhyesti aseen tekniset tiedot, muotoilu ja käyttöohjeet.

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Irrotettava vetokoukku

Irrotettava vetokoukku Ohje nro Versio Osa nro 30664448 1.0 Irrotettava vetokoukku EU M8901489 Sivu 1 / 13 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0000165 A0000172 M8902414 Sivu 2 / 13 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

Kiilahihnakäytön asentaminen

Kiilahihnakäytön asentaminen Kiilahihnakäytön asentaminen Liite puhaltimen käyttö- ja huolto-ohjeeseen Sisältö Kiilahihnakäyttö... 1 1.1.1 Linjaus... 3 1.1.2 Kiristys... 3 1.1.3 Hihnojen varastointi... 5 1.1.4 Purkaminen... 5 1.1.5

Lisätiedot

SANTA FE / ETUPYÖRÄNTUENNAN 14/03 Ryhmä 0

SANTA FE / ETUPYÖRÄNTUENNAN 14/03 Ryhmä 0 Huolto-osasto/ J. Pirilä/JP HUOLTOTIEDOTE 16.4..2003 SANTA FE / ETUPYÖRÄNTUENNAN 14/03 Ryhmä 0 ALAPALLONIVELTEN RAKENNE Malli: Santa Fe Santa Fe autoihin on turhaan vaihdettu etupyöräntuennan alapalloniveliä

Lisätiedot

KITO KETJUSÄHKÖNOSTIN EF Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja

KITO KETJUSÄHKÖNOSTIN EF Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja KITO KETJUSÄHKÖNOSTIN EF Sarja Käyttö- ja huolto-ohjekirja 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. HUOMAUTUKSET 2. KÄYTTÖTARKOITUS 3. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 4. TEKNISET OMINAISUUDET 5. ENNAKKOTARKASTUKSET JA VALMISTELUT 6.

Lisätiedot

BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST

BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST VÄLI99KA BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 Suomi 2 Arvoisa Asiakas Kiitämme osoittamastanne

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

KITO KETJUSÄHKÖNOSTIN EF Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja

KITO KETJUSÄHKÖNOSTIN EF Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja KITO KETJUSÄHKÖNOSTIN EF Sarja Käyttö- ja huolto-ohjekirja 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. HUOMAUTUKSET 2. KÄYTTÖTARKOITUS 3. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 4. TEKNISET OMINAISUUDET 5. ENNAKKOTARKASTUKSET JA VALMISTELUT 6.

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas!

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas! - 1 - KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot, joita tarvitset käyttääksesi

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

Maahantuoja: Oy ARNE STARA Ab PL Pietarsaari Puh: Faksi:

Maahantuoja: Oy ARNE STARA Ab PL Pietarsaari Puh: Faksi: KÄYTTÖOPAS Maahantuoja: Oy ARNE STARA Ab PL 61 68601 Pietarsaari Puh: 06-7818750 Faksi: 06-7818777 www.stara.com 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 3 ASENNUS 4 KONTIN LUKITSEMINEN 9 LUKKOJEN AVAAMINEN 11 LUKKOJEN SIIRTÄMINEN

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

VAROITUS. Maksimi kantavuus: 135Kg (käyttäjä varusteineen).

VAROITUS. Maksimi kantavuus: 135Kg (käyttäjä varusteineen). Onnittelut ostoksestasi 25-875 kyttäyskoppi! Seuraavat tiedot on sisällytetty ohjeisiin: Turvallisuus ohjeet Varoitukset Pakkausten sisältö Asennusohje Huolto- ja hoito-ohjeet VAROITUS Maksimi kantavuus:

Lisätiedot

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Osa Nimi kpl 1 Välilaippa 1 2 Perälevy 1 3 Sylinteriputki 1 4 Mäntä 1 5 Runko 1 6 Nostokartio 1 7 Leukapala 6 8 Anturilevy 300 1 9 Anturilevy 300 1 10 Anturilevy 200 1

Lisätiedot

KITO KÄSIKETJUTALJA CX Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja

KITO KÄSIKETJUTALJA CX Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja KITO KÄSIKETJUTALJA CX Sarja Käyttö- ja huolto-ohjekirja 2 Turvallisuusohjeita Tämän käsikäyttöisen taljan väärinkäyttö voi johtaa vaaratilanteisiin, kuten nostetun taakan putoamiseen. Lue tämä käyttöohje

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

HIHNALLINEN KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

HIHNALLINEN KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE HIHNALLINEN KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE Turvallisuusohjeet Neuvottele lääkärisi kanssa ennen harjoitusohjelman aloittamista saadaksesi harjoittelusta parhaan mahdollisen hyödyn. Varoitus: vääränlainen/ylenpalttinen

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

+ 0,5 Nm (0.96 ti 0.4 Ibf ft).

+ 0,5 Nm (0.96 ti 0.4 Ibf ft). 473-2 Tasauspyörastö ja pikkuvetopyörä - lautaspyöra -. -- Toimenpiteet ennen mittausta Pikkuvetopyörän säätöä mitattaessa on otettava huomioon seuraavaa: Käsivalintaiset vaihteistot: Pikkuvetopyörän akselin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 Laitteen osat 1. Kädensija 2. Päänostotaso 3. Nostotaso 4. Sähköyksikkö jossa päävirtakatkaisija 5. Kiinnityselementti 6. Sähkösylinteri 7. Sisäänajoluiska 8. Sisäänajoluiskanohjaus

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa.

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa. Harjoitus 2 Vetoakseleiden huolto ja rakenteen tutkiminen Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä nivelvetoakseleiden rakenteeseen, huoltokohteisiin, sekä tutustua tehonsiirtotöiden työturvallisuusnäkökohtiin.

Lisätiedot

McPherson-joustintuen huolto ja rakenteen tutkiminen

McPherson-joustintuen huolto ja rakenteen tutkiminen Harjoitus 1 McPherson-joustintuen huolto ja rakenteen tutkiminen Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä McPherson-joustintuen rakenteeseen, huoltokohteisiin, sekä tutustua jousitöiden työturvallisuusnäkökohtiin.

Lisätiedot

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS Painos 2 Tätä tekstiä ei päivitetä säännöllisesti.

Lisätiedot