KITO KÄSIKETJUTALJA CF Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITO KÄSIKETJUTALJA CF Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja"

Transkriptio

1 KITO KÄSIKETJUTALJA CF Sarja Käyttö ja huoltoohjekirja

2

3 MÄÄRITELMÄT! VAROITUS! Tilanne saattaa kehittyä hengenvaaralliseksi, jollei sitä pystytä torjumaan. HUOMIO Vaaran paikka josta seurauksena saattaa olla lievähköjä henkilövahinkoja. Käytetään myös huomautuksena nostimen vääristä työtavoista. SSK (WLL) : SUURIN SALLITTU KUORMITUS, JOTA NOSTIN ON SUUNNITELTU KANNATTAMAAN NORMAALIKÄYTÖSSÄ. KÄYTTÖTARKOITUS Tämä nostin on suunniteltu normaaleissa työmaaoloissa tapahtuvaa, käsivoimin suoritettavaa nostoa ja laskua varten. 3 ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3. Turvaohjeiden muistilista Raskaiden kuormien kuljettaminen on aina vaarallista puuhaa etenkin, jos välineitä ei osata kunnolla käyttää, tai ne eivät ole kunnossa. Jotta väittäisimme onnettomuuksia ia vakavia henkilövahinkoja, käsikäyttöisen KITO CF ketjutaljan käyttöä, huoltoa ja tarkastusta varten on tehty erityiset turvaohjeet.! VAROITUS! käytä tätä nostinta henkilöiden nostoon, laskuun tai siirtoon. nosta tai siinä kuormia henkilöiden yli tai heidän lähellään. nosta enempää kuin SSK (WLL), joka on merkitty laitekilpeen. tiedottaa ympärilläsi oleville, koska alat nostaa. perehtyä nostimen käyttö ja turvaohjeisiin. Muista, että nostoraksin asianmukainen kiinnitys ja oikean nostotekniikan käyttö ovat aina nostimen käyttäjän vastuulla. Tutustu huolella kaikkiin työsuojelulain asetuksiin ja varomääräyksiin, jotta käyttäisit nostintasi niiden edellyttämällä tavalla. Tarkemmat turvaohjeet on seuraavilla sivuilla. Lisätietoja antavat sekä valmistaja, KITO Corporation, että oma KITOmyyjäsi.

4 3. Turvaohjeet! VAROITUS! 3.. Ennen käyttöönottoa joka päivä tarkastaa nostin Päivittäistarkastus"ohjeen mukaan (ks. ohjeet kappaleesta 6.). joka päivä tarkastaa nostin. varmistaa, että ketju on riittävän pitkä kyseiseen nostoon. tarkastaa, että koukkujen salvat toimivat kunnolla. Vaihda uudet kadonneiden tai rikkinäisten salpojen tilalle (ks. 6.3). tarkastaa jarrun ja vapaaliikkeen toiminta (ks. 6.3). öljytä ketju säännöllisin välein (ks. 7..) käyttää tarpeeksi järeitä nostimia silloin, kun on pakko nostaa kuorma kahdella nostimella yhtä aikaa: kummankin nostimen on pystyttävä erikseen nostamaan kuorman paino! Tämä turvaa noston, jos toinen talja sattuisi pettämään. käytä nostinta, jossa ei ole laitekilpeä. käytä jälkeenpäin muotoiltuja tai taipuneita koukkuja. käyttää joko nostimen alkuperäisketjuja tai tehtaan suosituksen mukaisia ketjuja. 3.. Käytön aikana. varmistaa, että kuorma on kunnolla kiinnitetty koukkuun. ottaa "löysät pois" sekä nostosilmukasta että ketjusta ennen nostoa, jotta nostossa ei esiintyisi iskumaista kuormitusta. nosta kuormaa, ennen kuin se on aivan nostimen alla. käytä ketjua nostosilmukkana. käytä sykkyrälle kiertynyttä tai venynyttä ketjua. heiluta nostoketjussa riippuvaa kuormaa. kannata kuormaa koukun päässä. päästä ketjua koskettamaan kappaleen reunaa. 3

5 hitsaa tai leikkaa nostimen kannattamaa kappaletta. käytä nostoketjua elektrodina sähköhitsauksessa. nosta kuormaa niin korkealle", että alakoukku koskettaa nostinta. laske kuormaa niin alas, että ketjun rajoitinlenkki menee nostinrungon sisään. jätä taljaa jännitettyyn tilaan ilman valvontaa. heittele nostinta Käytön jäkeen laskea kuorma turvallisesti alustalleen. jätä nostinta kuorma koukussaan ilman valvontaa, ja/tai jännitettyyn tilaan pidemmäksi aikaa Huolto tarkastuttaa nostin säännöllisin välein pätevällä huoltoasentajalla (ks. 6.3). jaa nostoraksia saadaksesi siitä pidemmän, jatka ketjua toisella ketjulla tai yritä hitsata siihen lisää lenkkejä Muuta huomioon otettavaa kysyä nostimen valmistajan tai myyjäsi neuvoa, jos aiot käyttää nostinta korroosiolle erityisen alttiissa oloissa (suolavesi, meriilma ja/tai happohöyryiset, syövyttäviä tai räjähdysalttiita seoksia sisältävät tilat, yms). ota uudelleen käyttöön jo käytöstä poistettua nostinta, ennen kuin se on kunnolla korjattu tai korjauskelvottoman tilalle vaihdettu uusi. irrota tai tahri varoitinlevykkeitä ja varoitintarroja. Varoitinlevykkeet on kiinnitetty ketjunpysäytinlenkkiin. 4

6 4 TEKNISET OMINAISUUDET Tyyppi SSK Vakio nosto vara Pienin Käsi Ketjun koukku voima veto väli täydellä (m) / kuorma m (mm) lla (N) nosto (t) (kg) (mm) Nosto ketju jen luku määrä 9 0,75 0 5,0x5,, ,5 6,3x9,, ,36 7 7,x,, , ,3x9,, , ,75 8 7,x, 3, , ,3 37 7,x, 3 4, (t) (m) CF005 0,5, CF00,5 35 CF05,5,5 CF00 CF030 CF050 Koe Netto kuormi paino tus Ketjun lenkin mitat HUOM! Kaikkia ketjukokoja on saatavana Toimintaolosuhteiden rajaarvot: Käyttölämpötila: 0 ºC ºC Suhteellinen kosteus: 00 % Asbestittomat materiaalit: Kitkapinnat on tehty asbestittomasta materiaalista. 5 Lisä ketjun paino / metriä kg A g C (mm) (mm) (mm)

7 5 NOSTIMEN KÄYTTÖ 5. Nostimelle soveltuva käyttö! VAROITUS! Tämä nostin on suunniteltu normaalin ilmanpaineen vallitessa tapahtuvaa, käsivoimin suoritettavaa nostoa ja laskua varten. Koska raskaiden kuormien käsittelyssä vaanii aina odottamattomia vaaratekijöitä, niin kaikkia "TURVAMAARAYKSIA" (ks. 3.) tulee ehdottomasti noudattaa. 5. Käyttöympäristön turvallisuus! VAROITUS! Käyttäjän on tunnettava seuraavat seikat ennen kuin ryhtyy käyttämään nostinta: () Käyttäjällä tulee olla selvä näköyhteys koko nosto ja siirtomatkan alueelle, ennen kuin hän ryhtyy nosto työhön. Tarvittaessa on käytettävä apuna yhtä tai useampaa apumiestä, jotka valvovat noston ja siirron turvallisuutta. () Käyttäjän tulee tarkastaa, että koko työmaa on turvallisessa kunnossa ja valvonta on hyvin järjestetty, ennen kuin hän ryhtyy nostotoimiin. 5.3 Käyttö HUOMIO Varo, ettei kätesi tai vaatteesi jää ketjun, ketjurattaan tai muiden liikkuvien osien väliin. () Käännä taljan käsipyörä itseesi päin. () Nosta kuorma vetämällä ketjusta niin, että käsipyörä pyörii myötäpäivään (3) Laske kuorma vetämällä ketjusta niin, että käsipyörä pyörii vastapäivään. Huom! Säppimekanismin naksutus on normaali nostoääni. 5.4 Taljan säilytys HUOMIO Ota huomioon seuraavat seikat nostimen säilyttämisessä. varastoi taljaa jännitettynä. pyyhkiä talja puhtaaksi ja kuivata. öljytä ketju, koukku, ylä ja alakoukun akselit sekä koukun saivat. varastoida talja kuivaan paikkaan. tarkastaa, onko taljassa mitään tavallisuudesta poikkeavaa, jos se on ollut kauan poissa käytöstä. Noudata määräaikaistarkastuksen toimintaohjeita. 6

8 6 TARKASTUKSET 6. Erilaiset tarkastukset Tarkastuksia on kahta tyyppiä. Käyttäjän tulee tarkastaa itse nostimensa ennen käyttöönottoa, mutta koulutettu huoltohenkilöstö, jolla on valtuudet keskeyttää nostimen käyttö, tekee perusteellisemman tarkastuksen määrätyin väliajoin. 6. Päivittäistarkastus Työvuoron alkaessa, tarkasta seuraavat kohteet: Kohde. Laitekilpi. Taljan toiminta ) Nosto ) Lasku Tarkastustapa Hylkyraja / Arv. Peruste Laitekilpi on kunnolla kiinni ja selvästi luettavissa Vedä (ketjurattaaseen päin Säpin naksutus on merkki katsottuina) oikeata ketjua, siitä, että ketju on taljan niin kuorma nousee otteessa Korjaus Vaihda kilpi uuteen Korjaus ja huolto Vedä (ketjurattaaseen päin Ketju tulee alaspäin, mutta Korjaus ja huolto katsottuina) vasenta ketjua, säppimekanismi ei pidä niin kuorma laskee mitään ääntä 3. Koukkujen salvat Ylä ja alakoukun salvat ovat paikoillaan ja toimintakunnossa Vaihda osa uuteen 4. Koukku Ylä ja alakoukku ei saa olla taipunut liikaa auki. Vaihda osa uuteen Kierrä koukkujen niveliä käsin Koukkujen on pyörittävä vapaasti Vaihda osa uuteen 5. Nostoketju Ruostetta ja syöpymiä ei saa näkyä. Pintojen on oltava öljytyt. Vääntymiä tai murtumia ei saa olla. Vaihda ketju uuteen ' 6. Muut kohteet Muttereita ja/tai saksisokkia ei saa puuttua Vaihda osat uusiin 7

9 6.3 Määräaikaistarkastus Tarkastukset tulee suorittaa seuraavin välein annettujen ohjeiden mukaisesti: NORMAALI (Käytetään silloin tällöin) Tarkastus puolivuosittain RASKAS (Tavallista ahkerammassa käytössä) Tarkastus neljännesvuosittain ERITTÄIN RASKAS (Jatkuvassa käytössä) Tarkastus kuukausittain Hakasuikeissa olevat numerot ovat VARAOSALUETTELON (ks.sivu 3) osanumeroita. Kohde Laitekilpi Tarkastustapa Hylkyraja / Arv. Peruste Korjaus SSKlukema näkyy selvästi Kiinnitä laitekilpi uudelleen Mittaa c (ks. kuvaa) työntömitalla koukun ollessa uusi Ei muodonmuutoksia uuteen verrattuna Vaihda koukku uuteen Tarkasta mittamuutokset Mitään vääntymiä ei saa olla havaittavissa. Kulumat Mittaa a ja b työntömitalla Älä käytä koukkua, jonka Vaihda koukku uuteen a tai b mitta on yli 90 % uuden koukun vastaavista 3. Säröt Selvästi havaittavia säröjä ei saa olla Vaihda koukku uuteen 4. Koukun pyörintäliike Pyöritä koukkua Koukun on voitava pyöriä takertelematta Vaihda koukku uuteen Koukku [osat, 4, 44, 56, 66, 75] (Ylä ja alakoukku). Muodonmuutokset / koukun kidan avautuma 8

10 Kohde Tarkastustapa Hylkyraja / Arv. Peruste Korjaus 5. Ylä/alakoukun kannattimen vauriot [osat, 4, 44, 56, 66, 75] Löysiä tai irtonaisia niittejä, muttereita tai pultteja ei saa olla. Vaihda koukku uuteen. 6. Alakoukun ketjurattaan [55, 6 ja 70] vapaa pyörintä Ota molemmin käsin kiinni ketjusta. Nosta ylös ja laske alas vuorotellen. Tutki ketjurattaan pyörintää. Ketjurattaan tulee pyöriä herkästi ja tasaisesti Korjaus ja huolto 7. Koukun salpa [, 6, 45, 57, 67, 76] Oikea toimintaasento ja herkkätoiminen salpa Vaihda salpa tai koukku uuteen. Mittaa työntömitalla Viiden ketjuaskeleen yhteispituus ei saa ylittää alla olevia arvoja: Vaihda nostoketju uuteen Ruostetta ei näy (öljyä ketju tarvittaessa). Ei vääntymiä eikä säröjä Poista ruosteläikät Nostoketju [4]. Kuluminen. Ruoste, säröt, vääntymät Koukun kannatin (Yläkoukun kannatin: [, 44 ja 66], Mittaa laakerointireiän alakoukun kannatin: läpimitta oikeassa [4, 56 ja 75]) kulmassa ristikkäin. ketjun kiinnitystappeineen: ylä [3] & ala [7 ja 46] Toiminta. Nosto ja lasku Nosta ja laske kevyttä koekuormaa Vaihda nostoketju uuteen. Tarkasta, ettei reiän muoto Vaihda osa uuteen. ole muuttunut (ristimittojen poikkeama max (0,5 mm) Nosto ja lasku sujuvat vaikeuksitta 9 Korjaus ja huolto

11 Kohde Tarkastustapa Hylkyraja / Arv. Peruste. Jarrutus Nosta ja laske kevyttä koekuormaa Varmista ettei alla mainittuja ongelmia esiinny nostossa ja laskussa: () Nosto ei onnistu () Kuorma putoaa, jos käyttäjä irrottaa otteensa ketjusta (3) Kuorma putoaa laskun aikana (4) Kuorma vajoaa hiljakseen alas Jarrun osat Tarkastus ja huolto. Säröjä kitkapinnoilla [3, 3A, 3] Kitkapinnoissa ei saa olla vieraan esineen aiheuttamia naarmuja tai uurteita. Vaihda osa uuteen. Kitkapintojen [3] kuluminen Mittaa työntömitalla Kitkapinnan kuluma saa olla korkeintaan 0,5 mm Arvot kaikille malleille: nimellispaksuus 3,0 mm hylkyraja,5 mm Vaihda uudet kitkalevyt 0 Korjaus

12 Kohde Tarkastustapa Hylkyraja / Arv. Peruste Korjaus 3. Kitkalevyjen [3] oikoisuus Mittaa välys lehtimitalla Välyksen tulee pysyä samana ulkopinnasta sisäreunaan asti. Kitkalevyn sisäosa ei saa olla ulkoreunaa paksumpi 4. Voiteluholkin [3] kuluma ja öljyisyys Mittaa holkin säteispaksuus (t) työntömitalla ja tutki näkyykö siinä öljyä Soviterenkaan Vaihda voiteluholkki säteispaksuuden (t) on uuteen pysyttävä muuttumattomana. Sen on oltava öljyinen 5. Säppipyörän [30] kulumat ja ruoste Hampaan kuluma ei saa ylittää,5 mm. Ruostetta ei saa olla näkyvissä. Vaihda säppipyörä uuteen 6. Säpin [7] kuluma Säpin kärki ei saa olla kulunut Vaihda uusi säppi tilalle 7. Säpin jousen [6] venymä ja ruoste Taipumia tai venymiä ei saa olla havaittavissa. Ruostetta ei saa näkyä. Vaihda uusi jousi tilalle Nostomekanismi. Nostoketjun vetorattaan [8] kuluma ja muodonmuutos Vaihda kitkalevy uuteen Nostoketjun vetorattaan Vaihda tilalle uusi ketjun ketjulenkkitaskuissa ei saa vetoratas olla ketjun hiertämisestä aiheutunutta jäystettä.

13 Kohde Tarkastustapa Hylkyraja / Arv. Peruste Korjaus. Vetoakselin [4] ja kuormapyörän [9] kulumat ja säröt Hampaissa ei sallita suurta Vaihda tilalle uusi kulumaa eikä halkeamia hammaspyörä 3. Käsipyörän [33] muodonmuutokset Käsipyörän ketjurattaan Vaihda käsipyörä uuteen ketjuhampaat eivät saa olla liian kuluneet eikä niissä saa olla muodonmuutoksia Kierrä käsipyörää ja katso, Vaihda uudet osat koskettaako se suojusta. vääntyneiden tilalle Runko. Rungon halkeamat ja säröily Rungossa ei saa näkyä säröjä Vaihda uusi runkolevy tilalle Muut tarkastuskohteet. Ketjun ohjaimen [0] kuluma Ketjun ohjaimessa ei saa olla kulumajälkiä eikä painaumia Vaihda uuteen Rullan on pyörittävä Vaihda uuteen herkästi, eikä siinä saa olla säröjä Suurempia muodonmuutoksia ei saa näkyä rullassa 3. Ketjupuskimen muodonmuutos [] Puskimen kärki ei saa olla Vaihda uuteen taipunut 4. Ketjukiinitystapin muodonmuutos [40] Ketjun ohjaimessa ei saa olla kulumajälkiä eikä painumia. Ketjun ohjainrullan halkeamat ja säröt [0A] Vaihda uuteen Vaihda uuteen

14 7 KUNNOSSAPITO! VAROITUS! () ÄLÄ käy huoltamaan nostinta silloin, kun koukussa on kuorma. () Kiinnitä huollettavaan nostimeen ilmoitus: [ VARO! ÄLÄ KÄYTÄ NOSTINTA HUOLTO KESKEN."] (3) Päästä ainoastaan koulutettu asentaja huoltamaan taljaa. (4) Koesta nostin aina huollon jälkeen SSK:lla, ennen käyttöönottoa. HUOMIO Varo, ettei kätesi tai vaatteesi tartu nostoketjuun, ketjurattaaseen tai muihin liikkuviin osiin. 7. Voitelu 7.. Hammaspyörien rasvaaminen Irrota pyörästökotelon kansi B () ohjeiden "7. Purkaminen osiin" mukaisesti (ks. sivu 4). Poista kotelosta entinen rasva, ja voitele kotelon sisus uudella rasvalla (vakiotyyppisellä () ) vuositarkastuksen yhteydessä. Vakiotyyppisen rasvan käyttölämpötila on 0 0 C C. Jos käytät taljaa yli 00C pakkasessa tai yli +60C kuumuudessa, niin ota yhteyttä valmistajaan tai KITOmyyjään, sillä silloin joitakin osia on syytä vaihtaa toisentyyppisiin. HUOM! () Vakiorasva on NLGl (National lubrication Grease Institute) / No. normin mukainen kalsiumperustainen rasva. 7.. Nostoketju! VAROITUS! Valmistajan takuu edellyttää, että nostoketju pidetään puhtaana ja hyvin voideltuna. voidella nostoketju viikoittain tai useamminkin käyttötaajuudesta riippuen. korroosiolle alttiissa käyttöympäristössä ketju on voideltava tavallista tiheämmin välein (). käyttää ketjun voiteluun sopivaa öljyä : ISO VG46 tai 68 normin mukaista. HUOM! () Lisävarusteena on saatavilla myös korroosion kestävää KITOlenkkiketjua. Saat KlTOmyyjältäsi lisätietoja eri ketjutyypeistä, sekä tavallisista että ruostumattomista. 3

15 7. Purkaminen osiin, kokoonpano ja säätö 7.. Purkaminen Hakasulkeissa olevat numerot ovat VARAOSALUETTELON (ks. sivulla 3) osanumeroita Purkaminen osiinsa Muistettavaa. Aseta talja purkamista varten käsipyörän suojus ylöspäin.. Irrota kolme suojuksen kiinnitysruuvia [38] (jousiprikkoineen [39]). 3. Irrota käsi pyörän suojus [37] runkokotelosta A [0]. 4. Pujota jokin käsiketjun [43] lenkki käsipyörän [33] loveen, ja irrota Kierrä lovi oikealta vasemmalle ketju kiertämällä pyörää vastapäivään. puolelle. 5. Vedä pyörän lukitsintapista [35] saksisokka [36] irti, ja irrota sitten lukitsintappi, jotta saat irrotettua pyöränkiinnitysholkin [34] vetoakselin [4] päästä. 6. Irrota käsipyörä [33] vetoakselilta [4] kiertämällä sitä vastapäivään. Jos käsipyörä on liian raskas kiertää irti käsin, niin pujota käsiketjun pää takaisin alkuperäiseen kiinnitystappiinsa, ja vedä siitä kovasti alaspäin. Silloin jarru vapautuu. 7. Irrota kaksi kitkapintaa [3], säppi pyörä [30] ja voiteluholkki [3] jarrulevystä [9] 8. Irrota jarrulevy [9] vetoakselista [4] kiertämällä sitä vastapäivään, ja pidä samalla käsin kiinni vetoakselin päästä. 9. Irrota säpin akselitapin [4] lukitusrengas [8] runkokotelosta A [0], ja poista sitten säppi [7] jousineen A ja B [6] 0. Ruuvaa säpin akselitappi [4] irti. Säpin akselitappi on kiinnitettynä mutterilla [5]. Ruuvaa irti neljä kuusiokoloruuvia [, A], jotka kiinnittävät runkokotelot A [0] ja B [] toisiinsa. Neljän kuusiokoloruuvin vastinkappaleina ovat runkokotelon B mutterit [3]. Vedä runkoosat A [0] ja B [] irti toisistaan. 3. Irrota kuulalaakeri A [5] ja [ C [7] runkokotelosta A [0]. 4. Irrota yläkoukku [] ja sen kiinnitystappi [3] runkokotelosta B []. 4 Saat kuulalaakerin A ja C irti napauttamalla niitä puuvasaralla jarrun puolelta.

16 Purkaminen osiinsa Muistettavaa 5. Irrota Vetoakseli [4], ketjun ohjain [0] (tai ohjainrullat [0A]), ketjun puskin [], ketjun pään kiinnitystappi [40] ja nostoketju [4] 6. Irrota runkolevy [3] 7. Irrota ketjun vetoratas [8] kuormapyörästä [9]. 8. Irrota kuormapyörä [9]. 9. Ruuvaa lukitsinruuvi [4] irti runkokotelosta B []. 0. Vedä kruunumutterista [8] irti saksisokka [9], ja kierrä kruunumutteri irti, sekä poista ketjun kiinnitystappi [7] alakoukusta [4] 7.. Kokoonpano ja säätö Kokoonpano Muistettavaa. Pyyhi entinen rasvatäytös pois runkokotelosta B [] ja runkolevystä [3],. Täytä runkokotelossa B [] olevat kuulalaakerit B [6] ja C [7] uudella rasvalla. ' 3. Aseta ketjun vetoratas [8] kuormapyörälle [ 9, ja liitä ne yhdessä kuulalaakeriin C [7]. " 4. Sivele kuormapyörälle [9] uutta rasvaa. 5. Asenna runkolevy [3] runkokoteloon B [] mallin mukaisesti. 6. Kiinnitä nostoketjun [4] pää alakoukkuun [4] kiinnitystapilla [7], ja kruunumutterilla, sekä varmista liitos saksisokalla. 5 HUOMIO Taivuta aina sokan päät huolella

17 Kokoonpano Muistettavaa HUOMIO Aseta ketju siten, että pystyssä olevien 7. Kierrä nostoketju [4] vetorattaan [8] ympäri siten, että alakoukulle menevä puoli tulee oikealle ja toisella puolen oleva ketjun lenkkien hitsaussaumat osoittavat päätylenkki tulee pystyasennossa vetorattaan ketjutaskun hampaalle. säteittäisesti ulospäin. 8. Aseta runkolevylle [3] ketjun ohjain [0] (tai ohjainrullat [0A], 0.5 tonnin nostimelle). 9. Asenna ketjun puskin [] runkolevyyn [3], 0. Asenna vetoakseli [4] vetopyöräpuoli edellä runkolevyyn [3].. Asenna yläkoukun kiinnitystappi [3] runkolevyyn [3] ja kiinnitä yläkoukku [] kiinnitystapilla. 6 Kiinnitä suurempi ketjunohjain [0] runkolevyn [3] reikiin.

18 Kokoonpano Muistettavaa. Rasvaa kuulalaakeri AA [5] ja asenna se runkokoteloon A [0]. 3. Liitä runkokotelo A [0] kuulalaakeripuoli [5, 7A] alaspäin runkokoteloon B Varmista, että kaikki [] runkokotelon A [0] ja runkolevyn [3] välissä olevat osat tulevat kunnolla kiinnitettyä; 4. Työnnä kuusiokoloruuvit [, A] runkokoteloon A [0] ja käännä koko runkokotelo sivuttain. Kiinnitä sitten kuusiokoloruuvien vastamutterit [3] ja pidä niistä sormin kiinni kun ruuvaat Aseta lyhyet [A] kuusiokoloruuvit ylempiin ja pidemmät [] alempiin reikiin 7

19 Kokoonpano Muistettavaa 5. Asenna säpin akselitappi [4] runkokotelo A [0], ja kiinnitä sen vastamutteri [5] 6. Voitele säpin akselitappi [4] koneöljyllä, ja kiinnitä siihen säpin jouset A ja B [6] sekä säppi [7]. Varmista liitos lukitusrenkaalla [8]. Varmista, että säpin jousi on kunnolla kiinni säpissä ja että lukitusrengas pysyy säpin akselin urassa. 7. Asenna jarrulevy [9] vetoakselille [4]. 8. Pyyhi kaikki lika pois jarrulevystä [9], kitkapinnoilta [3] ja säppipyörän [30] molemmilta sivuilta, sekä tarkasta, että voiteluholkin [3] sisässä on imeytyneenä öljyä. Aseta sitten kitkalevy, voiteluholkki, säppipyörä (samalla kun käännät säppiä [7] vastapäivään) jarrulevyn päälle. (Varmista, että säppilaite on kunnolla kosketuksessa säppipyöräänsä). ÄLÄ ÖLJYÄ JARRUA, sillä se on kuivatyyppinen. Pyyhi huolella pois kaikki öljy ja lika jarruista. Säppipyörän hampaiden tulee osoittaa säppilaitteeseen päin, sillä muuten käsipyörää ei saa myöhemmin koottua. Jos voiteluholkki tuntuu kuivalta, niin upota se päiväksi turbiiniöljyyn. Älä pyyhi holkkia kuivaksi, kun asennat sen. Varmista, että holkki on hyvin kosketuksessa säppipyörään. 9. Pyyhi käsipyörä [33] puhtaaksi liasta ja voitele sen kierteet koneöljyllä. Kierrä se vetoakselin [4] kierteisiin niin pitkälle, kuin se kiertyy. 0.. Aseta pyörän kiinnitysholkki [34] vetoakselin [4] päähän, työnnä Muista taivuttaa kiinnitysholkin lukitustapin saksisokan päät huolella. lukitustappi [35] siitä läpi ja varmista liitos saksisokalla [36]. 8

20 Kokoonpano Muistettavaa. Aseta käsipyörän [33] lovi vasempaan reunaan. Työnnä käsiketjun [43] lenkki lovesta läpi ja pujota ketju paikoilleen kääntämällä käsipyörää myötäpäivään.. Aseta pyöränsuojus [37] runkokotelon A [0] päälle ja kiinnitä se ruuveilla [38] jousiprikkojen [39] kera. 3. Aseta talja siten, että runkokotelo B [] tulee ylöspäin. Sijoita nostoketjun vapaa pää runkokoteloiden A ja B [0 ja ] väliin. Pujota Varmista, ettei nostoketju ole kiertynyt. sitten ketjun kiinnitystappi [40] päätylenkistä läpi ja 'kiristä se paikoilleen ruuvaamalla lukitsin ruuvi [4] runkokoteloon B 9

21 8 VIAN ETSINTÄ JA KORJAUS Vika Oire Syy Korjaus Ketjusta Kitkapinnat ovat loppuun kuluneet vedettäessä taljan säppi naksahtaa normaalilla tavalla, mutta kuorma ei nouse Kitkapinnat kuluvat Pura mekanismi ja vaihda nopeasti kovassa käytössä uudet kitkapinnat ja ja ne vaativat säännöllistä voiteluholkki. huoltoa. Kitkapinnan ohetessa kaikki välykset jarrulevyn, voiteluholkin ja käsipyörän välillä kasvavat, jolloin jarru ei enää saa kunnon otetta. Ketjusta Säppimekanismi on koottu väärin vedettäessä ei kuulu mitään ääntä, eikä kuorma nouse Säppi takertelee liikkeissään Jos säppi on asennettu Pura mekanismi ja kokoa toisinpäin kuin kuuluu tai oikealla tavalla muuten virheellisellä tavalla, se ei saa otetta säppipyörästä. Säppimekanismin rasva kerää likaa jollei sitä säännöllisellä huollolla pidetä puhtaana. Lika jäykistää mekanismin ja säppi jää aukiasentoon. Pura mekanismi puhdista ja kokoa oikealla tavalla Ketjua on jäykkä vetää nostettaessa Säännöllisen huollon laiminlyönti voi aiheuttaa voideltujen osien kuivumisen, josta aiheutuu lisäkulumista ja vaurioita, eivätkä rattaat saa enää kunnollista hammaskosketusta. Pura mekanismi ja vaihda tilalle uusi vetoakseli, kuormapyörä, runkokotelo B ja kuulalaakerit. (ja se voi pitää kitisevää ääntä) Kuormapyörän hampaat ovat päässeet kulumaan liikaa. Jokin laakeri on kulunut loppuun tai vaurioitunut. Kuorman Jarru laahaa päällä lasku ei toimi kunnolla Jarru on jäänyt päälle Vapauta jarrulaite äkillisen nykäisemällä ketjusta kuormitussysäyksen terävästi. johdosta, tai sitten talja on jäänyt kannattamaan kuormaa pidemmäksi aikaa. tai ketju on kohtuuttoma n jäykkä vetää. Jarru on ruosteessa Huollon laiminlyönti saa jarrumekanismin ruostumaan Kuorma putoaa heti kun sitä ryhdytään laskemaan alas. Jarrujen kitkapinnat ovat päässeet likaantumaan. Kokoonpantaessa jarrujen Pura jarru ja kokoa osat kitkapinnat ja jarrulevy on oikealla tavalla. puhdistettava kunnolla. Jarrujen kitkapinnat ovat öljyiset. Jarrut ovat kuivatyyppiset, Pura jarrumekanismi ja joten niiden kitkapinnoille kokoa se. Älä päästä öljyä tai jarrulevylle ei saa kitkapinnoille. päästää öljyä eikä rasvaa Kuorma vajoaa itsekseen. Jarrujen kitkapinnat ovat öljyiset. Kuten yllä Jarrujen kitkapinnoilla on likaa. Kokoonpantaessa jarrujen Pura jarrumekanismi ja kitkapinnat ja jarrulevy on kokoa se oikealla tavalla. puhdistettava kunnolla. 0 Pura mekanismi ja vaihda tilalle uusia osia tarpeen mukaan. Kuten yllä

22 9 MÄÄRÄYSTENMUKAISUUSILMOITUS

23 0 TAKUU KITO Corporation ("KlTO") myöntää takuun uuden KITOtuotteen (= KITO Corporation'in valmistama tuote) ensimmäiselle ostajalle seuraavin ehdoin : () "KITO" takaa, ettei KITOtuotteessa ole tehtaalta lähetettäessä sen normaalia käyttöä haittaavia valmistus ja/tai ainevikoja, ja että "KITO" sitoutuu KITOtuotteen ostohetkestä lähtien korjaamaan tai vaihtamaan veloituksetta kaikki ne osat, joissa ilmenee todistettavasti edellä mainittuja vikoja. Korvaus edellyttää, että takuuviasta tehdään kirjallisesti ilmoitus välittömästi, kun vika havaitaan, ja viimeistään yhden () vuoden kuluessa siitä, kun "ostaja" on ostanut KITOtuotteen, ja että vialliset osat säilytetään "KITO" n tarkastusta varten KITOmyyjän hallussa tai ne lähetetään "KITO"n pyynnöstä tehtaalle tutkittaviksi. () "KITO" ei vastaa muiden valmistamista tuotteista. "KITO" saattaa kuitenkin laajentaa takuutaan "ostajalle" koskemaan myös muiden valmistamia tuotteita. (3) Sekä "KITO"lle että ostajalle takuuehdon () mukaan lankeavia, korjausta ja osan vaihtoa koskevia velvoitteita lukuun ottamatta "KITO" ei vastaa muista kauppaan kuuluvista tai tuotteen käytöstä johtuvista reklamaatioista, mikäli niiden aiheena on tuotteen suora, epäsuora, osallinen tai välillinen vahingoittuminen sen vuoksi, että oikeuksia, osapuolten välisiä sopimuksia, lakeja, kauppatapaa tms. on rikottu. (4) Takuun edellytyksenä on, että tuotteen asennuksessa, kunnossapidossa ja käytössä noudatetaan tarkoin niitä ohjeita, jotka "KITO" on antanut tuotteensa ohjekirjassa. Takuu ei koske niitä KITOtuotteita, joiden kunnossapito on lyöty laimin, joita on käytetty väärällä tavalla tai vääriin tarkoituksiin, kolhittu tai jotka on kiinnitetty tai suunnattu väärällä tavalla tai joiden huolto on lyöty laimin. (5) "KITO" ei vastaa kuljetuksessa kadonneista tuotteista tai niille kuljetettaessa aiheutuneista vaurioista, liian pitkästä varastoinnista tai KITOtuotteen normaalista kulumisesta, eikä hukkaan menneestä työajasta. (6) Takuu ei koske niitä KITOtuotteita, joihin on asennettu sellaisia osia ja komponentteja, jotka eivät ole KITO :n hyväksymiä tai joita on muunneltu tai muutettu jollakin tavalla. TÄHÄN TAKUUSEEN EIVÄT SISÄLLY NE SANALLISET TAI OLETETUT TAKUUT, JOTKA KOSKEYAT TUOTTEEN MYYNTIKELPOISUUTTA TAI SOPIVUUTTA JOHONKIN TIETTYYN KAYTTÖTARKOITUKSEEN.

24 VARAOSALUETTELO Lisäosat t, 3t ja 5t taljoihin: t, 3t 5t 3

25 Muista aina mainita nostimen SSK ( Suurin sallittu kuormitus), viitenumero, varaosanumero, nimike ja osien lukumäärä, kun tilaat varaosia. Kuva nro: Varaosa nro: Nimike kpl Kuormitusluokka 0,5 3 4,5 3 5 CF00 Yläkoukku M07 Säppi CF63 Yläkoukun kiinnitystappi CF0A Alakoukku 5 CF0 Alakoukku asetelma 6 CF07 Säppi 7 M304 Ketjun kiinnitystappi 8 M049 Kruunumutteri 9 CF096 Saksisokka 0 CF0 Runkokotelo A CF0 Runkokotelo B CF80 Laitekilpi 3 CF05 Runkolevy 4 CFAF Vetoakseli 5 CF0 Kuulalaakeri A 6 CF30 Kuulalaakeri B 7 CF40 Kuulalaakeri C 7A CF4 Kuulalaakeri D 8 CF6 Nostoketjun ketjuratas 9 CF4 Kuormapyörä 0 CF78 Ketjunohjain 0A CF6 Ohjausrulla CF6 Ketjun puskin CF85 Kuusiokoloruuvi A CF86 Kuusiokoloruuvi 3 CF84 Runkokotelon vastamutteri 4 4 CF56 Akselitappi 5 CF60 Vastamutteri 6 CF58 Säpin jousi A CF65 Säpin jousi B 7 CF55 Säppi 8 CF57 Lukitusrengas 9 CF53AF Kitkapinta 30 CF5AF Säppipyörä 3 CF54AF Voiteluholkki 3 CF50AF Kitkapinta 33 CF5AF Käsipyörä 34 CF59 Pyörän kiinnitysholkki 35 CF67 Kiinnitysholkin lukitustappi 36 CF8 Saksisokka 37 CF7 Pyörän suojus 38 CF87 Ruuvi 3 39 CF88 Jousiprikka 3 4

26 40 CF64 Ketjun kiinnitystappi 4 CF8 Tapin lukitsinruuvi 4 CF84 Nostoketju 43 CF84 Käsiketju Lisäosat t ja 3t taljoihin: Kuva nro. Varaosa nro. Nimike 44 CF00 Yläkoukku M07 Koukun säppi 46 ES kpl Kuormitusluokka SSK (t) 0,5 Ketjun kiinnitystappi M049 Kruunumutteri CF085 Saksisokka CF0A Alakoukkuasetelma 50 CF03 Alakoukun kannatin 5 CF08 Pultti 5 CF08 Siipimutteri 53 CF053 Akselitappi 54 CF083 Jousitappi 55 CF05 Alakoukun ketjuratas 56 CF0 Alakoukku 57 M07 Koukun salpa 45 5,5 3 5

27 6

28 Jälleenmyyjä: Maahantuoja:

KITO KETJUVIPUTALJA LX - Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja

KITO KETJUVIPUTALJA LX - Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja KITO KETJUVIPUTALJA LX - Sarja Käyttö- ja huolto-ohjekirja 1(13) 1 HUOMAUTUKSET VAROITUS! HUOM! SSK -MERKINTÄ TARKOITTAA HENGENVAARALLISTA TILANNETTA, JOLLEI SEN EHKAISYYN VARAUDUTA. -MERKINTÄ TARKOITTAA

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010 Alcoa-vanteiden huolto-opas Eurooppa, tammikuu 2010 1 Alcoa-vanteiden huolto-opas - Eurooppa Tammikuu 2010 Korvaa kaikki aikaisemmat ohjeet (Tekniset tiedot, Venttiiliasennustaulukko, Tasapainotusohje,

Lisätiedot

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU Käyttöohje Stonebear KIVIKARHU Sisällysluettelo Sivu 1. Esipuhe 5 1.1. Ohjekirjan käyttäminen 6 1.2. Valmistuskilpi 6 2. Koneen esittely 7 2.1. Koneen yleisesittely 7 2.2. Kivikarhun toimintaperiaate

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA

KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA ECHO GT-2150 GT-2150SI VAROITUS VAARA LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE TARKASTI LÄPI ENNEN KUIN ALOITAT TRIMMERIN/TRIMMAUSSAHAN KÄYTÖN. TURVAMÄÄRÄYKSIÄ ON EHDOTTOMASTI NOUDATETTA- VA!

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen.

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen. Käyttöohjeet Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06 Huomio Lue nämä ohjeet huolellisesti. Sängyn käyttäminen väärällä tavalla voi johtaa potilaan tai hoitajan loukkaantumiseen. Valmistaja: KANMED AB www.kanmed.se

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

Pihla ikkunat ja parvekeovet. Käyttö ja huolto

Pihla ikkunat ja parvekeovet. Käyttö ja huolto Pihla ikkunat ja parvekeovet Käyttö ja huolto Pihla ikkunan käyttö ja huolto Hyvä Pihla-tuotteiden uusi omistaja, Pihla-tuotteet ovat esimerkki suomalaisesta tuotekehityksestä ja hyvästä puunkäsittelytaidosta.

Lisätiedot

FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE

FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE Johdanto Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot,

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 150ZX KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta 3904 3 SISÄLLYSLUETTELO ULOTTUVUUSKAAVIO...6

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 10 -pyörätuoli on Handicare: n valmistama. Oman turvallisuutesi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW GB FR INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. MANUEL

Lisätiedot

Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet

Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet VAROITUS! Takaamme SpaDealers -kylpytynnyrien korkean laadun vain, kun asentaminen on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti. Selkeän käsityksen saamiseksi suosittelemme

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot