KITO KÄSIKETJUTALJA CF Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITO KÄSIKETJUTALJA CF Sarja. Käyttö- ja huolto-ohjekirja"

Transkriptio

1 KITO KÄSIKETJUTALJA CF Sarja Käyttö ja huoltoohjekirja

2

3 MÄÄRITELMÄT! VAROITUS! Tilanne saattaa kehittyä hengenvaaralliseksi, jollei sitä pystytä torjumaan. HUOMIO Vaaran paikka josta seurauksena saattaa olla lievähköjä henkilövahinkoja. Käytetään myös huomautuksena nostimen vääristä työtavoista. SSK (WLL) : SUURIN SALLITTU KUORMITUS, JOTA NOSTIN ON SUUNNITELTU KANNATTAMAAN NORMAALIKÄYTÖSSÄ. KÄYTTÖTARKOITUS Tämä nostin on suunniteltu normaaleissa työmaaoloissa tapahtuvaa, käsivoimin suoritettavaa nostoa ja laskua varten. 3 ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3. Turvaohjeiden muistilista Raskaiden kuormien kuljettaminen on aina vaarallista puuhaa etenkin, jos välineitä ei osata kunnolla käyttää, tai ne eivät ole kunnossa. Jotta väittäisimme onnettomuuksia ia vakavia henkilövahinkoja, käsikäyttöisen KITO CF ketjutaljan käyttöä, huoltoa ja tarkastusta varten on tehty erityiset turvaohjeet.! VAROITUS! käytä tätä nostinta henkilöiden nostoon, laskuun tai siirtoon. nosta tai siinä kuormia henkilöiden yli tai heidän lähellään. nosta enempää kuin SSK (WLL), joka on merkitty laitekilpeen. tiedottaa ympärilläsi oleville, koska alat nostaa. perehtyä nostimen käyttö ja turvaohjeisiin. Muista, että nostoraksin asianmukainen kiinnitys ja oikean nostotekniikan käyttö ovat aina nostimen käyttäjän vastuulla. Tutustu huolella kaikkiin työsuojelulain asetuksiin ja varomääräyksiin, jotta käyttäisit nostintasi niiden edellyttämällä tavalla. Tarkemmat turvaohjeet on seuraavilla sivuilla. Lisätietoja antavat sekä valmistaja, KITO Corporation, että oma KITOmyyjäsi.

4 3. Turvaohjeet! VAROITUS! 3.. Ennen käyttöönottoa joka päivä tarkastaa nostin Päivittäistarkastus"ohjeen mukaan (ks. ohjeet kappaleesta 6.). joka päivä tarkastaa nostin. varmistaa, että ketju on riittävän pitkä kyseiseen nostoon. tarkastaa, että koukkujen salvat toimivat kunnolla. Vaihda uudet kadonneiden tai rikkinäisten salpojen tilalle (ks. 6.3). tarkastaa jarrun ja vapaaliikkeen toiminta (ks. 6.3). öljytä ketju säännöllisin välein (ks. 7..) käyttää tarpeeksi järeitä nostimia silloin, kun on pakko nostaa kuorma kahdella nostimella yhtä aikaa: kummankin nostimen on pystyttävä erikseen nostamaan kuorman paino! Tämä turvaa noston, jos toinen talja sattuisi pettämään. käytä nostinta, jossa ei ole laitekilpeä. käytä jälkeenpäin muotoiltuja tai taipuneita koukkuja. käyttää joko nostimen alkuperäisketjuja tai tehtaan suosituksen mukaisia ketjuja. 3.. Käytön aikana. varmistaa, että kuorma on kunnolla kiinnitetty koukkuun. ottaa "löysät pois" sekä nostosilmukasta että ketjusta ennen nostoa, jotta nostossa ei esiintyisi iskumaista kuormitusta. nosta kuormaa, ennen kuin se on aivan nostimen alla. käytä ketjua nostosilmukkana. käytä sykkyrälle kiertynyttä tai venynyttä ketjua. heiluta nostoketjussa riippuvaa kuormaa. kannata kuormaa koukun päässä. päästä ketjua koskettamaan kappaleen reunaa. 3

5 hitsaa tai leikkaa nostimen kannattamaa kappaletta. käytä nostoketjua elektrodina sähköhitsauksessa. nosta kuormaa niin korkealle", että alakoukku koskettaa nostinta. laske kuormaa niin alas, että ketjun rajoitinlenkki menee nostinrungon sisään. jätä taljaa jännitettyyn tilaan ilman valvontaa. heittele nostinta Käytön jäkeen laskea kuorma turvallisesti alustalleen. jätä nostinta kuorma koukussaan ilman valvontaa, ja/tai jännitettyyn tilaan pidemmäksi aikaa Huolto tarkastuttaa nostin säännöllisin välein pätevällä huoltoasentajalla (ks. 6.3). jaa nostoraksia saadaksesi siitä pidemmän, jatka ketjua toisella ketjulla tai yritä hitsata siihen lisää lenkkejä Muuta huomioon otettavaa kysyä nostimen valmistajan tai myyjäsi neuvoa, jos aiot käyttää nostinta korroosiolle erityisen alttiissa oloissa (suolavesi, meriilma ja/tai happohöyryiset, syövyttäviä tai räjähdysalttiita seoksia sisältävät tilat, yms). ota uudelleen käyttöön jo käytöstä poistettua nostinta, ennen kuin se on kunnolla korjattu tai korjauskelvottoman tilalle vaihdettu uusi. irrota tai tahri varoitinlevykkeitä ja varoitintarroja. Varoitinlevykkeet on kiinnitetty ketjunpysäytinlenkkiin. 4

6 4 TEKNISET OMINAISUUDET Tyyppi SSK Vakio nosto vara Pienin Käsi Ketjun koukku voima veto väli täydellä (m) / kuorma m (mm) lla (N) nosto (t) (kg) (mm) Nosto ketju jen luku määrä 9 0,75 0 5,0x5,, ,5 6,3x9,, ,36 7 7,x,, , ,3x9,, , ,75 8 7,x, 3, , ,3 37 7,x, 3 4, (t) (m) CF005 0,5, CF00,5 35 CF05,5,5 CF00 CF030 CF050 Koe Netto kuormi paino tus Ketjun lenkin mitat HUOM! Kaikkia ketjukokoja on saatavana Toimintaolosuhteiden rajaarvot: Käyttölämpötila: 0 ºC ºC Suhteellinen kosteus: 00 % Asbestittomat materiaalit: Kitkapinnat on tehty asbestittomasta materiaalista. 5 Lisä ketjun paino / metriä kg A g C (mm) (mm) (mm)

7 5 NOSTIMEN KÄYTTÖ 5. Nostimelle soveltuva käyttö! VAROITUS! Tämä nostin on suunniteltu normaalin ilmanpaineen vallitessa tapahtuvaa, käsivoimin suoritettavaa nostoa ja laskua varten. Koska raskaiden kuormien käsittelyssä vaanii aina odottamattomia vaaratekijöitä, niin kaikkia "TURVAMAARAYKSIA" (ks. 3.) tulee ehdottomasti noudattaa. 5. Käyttöympäristön turvallisuus! VAROITUS! Käyttäjän on tunnettava seuraavat seikat ennen kuin ryhtyy käyttämään nostinta: () Käyttäjällä tulee olla selvä näköyhteys koko nosto ja siirtomatkan alueelle, ennen kuin hän ryhtyy nosto työhön. Tarvittaessa on käytettävä apuna yhtä tai useampaa apumiestä, jotka valvovat noston ja siirron turvallisuutta. () Käyttäjän tulee tarkastaa, että koko työmaa on turvallisessa kunnossa ja valvonta on hyvin järjestetty, ennen kuin hän ryhtyy nostotoimiin. 5.3 Käyttö HUOMIO Varo, ettei kätesi tai vaatteesi jää ketjun, ketjurattaan tai muiden liikkuvien osien väliin. () Käännä taljan käsipyörä itseesi päin. () Nosta kuorma vetämällä ketjusta niin, että käsipyörä pyörii myötäpäivään (3) Laske kuorma vetämällä ketjusta niin, että käsipyörä pyörii vastapäivään. Huom! Säppimekanismin naksutus on normaali nostoääni. 5.4 Taljan säilytys HUOMIO Ota huomioon seuraavat seikat nostimen säilyttämisessä. varastoi taljaa jännitettynä. pyyhkiä talja puhtaaksi ja kuivata. öljytä ketju, koukku, ylä ja alakoukun akselit sekä koukun saivat. varastoida talja kuivaan paikkaan. tarkastaa, onko taljassa mitään tavallisuudesta poikkeavaa, jos se on ollut kauan poissa käytöstä. Noudata määräaikaistarkastuksen toimintaohjeita. 6

8 6 TARKASTUKSET 6. Erilaiset tarkastukset Tarkastuksia on kahta tyyppiä. Käyttäjän tulee tarkastaa itse nostimensa ennen käyttöönottoa, mutta koulutettu huoltohenkilöstö, jolla on valtuudet keskeyttää nostimen käyttö, tekee perusteellisemman tarkastuksen määrätyin väliajoin. 6. Päivittäistarkastus Työvuoron alkaessa, tarkasta seuraavat kohteet: Kohde. Laitekilpi. Taljan toiminta ) Nosto ) Lasku Tarkastustapa Hylkyraja / Arv. Peruste Laitekilpi on kunnolla kiinni ja selvästi luettavissa Vedä (ketjurattaaseen päin Säpin naksutus on merkki katsottuina) oikeata ketjua, siitä, että ketju on taljan niin kuorma nousee otteessa Korjaus Vaihda kilpi uuteen Korjaus ja huolto Vedä (ketjurattaaseen päin Ketju tulee alaspäin, mutta Korjaus ja huolto katsottuina) vasenta ketjua, säppimekanismi ei pidä niin kuorma laskee mitään ääntä 3. Koukkujen salvat Ylä ja alakoukun salvat ovat paikoillaan ja toimintakunnossa Vaihda osa uuteen 4. Koukku Ylä ja alakoukku ei saa olla taipunut liikaa auki. Vaihda osa uuteen Kierrä koukkujen niveliä käsin Koukkujen on pyörittävä vapaasti Vaihda osa uuteen 5. Nostoketju Ruostetta ja syöpymiä ei saa näkyä. Pintojen on oltava öljytyt. Vääntymiä tai murtumia ei saa olla. Vaihda ketju uuteen ' 6. Muut kohteet Muttereita ja/tai saksisokkia ei saa puuttua Vaihda osat uusiin 7

9 6.3 Määräaikaistarkastus Tarkastukset tulee suorittaa seuraavin välein annettujen ohjeiden mukaisesti: NORMAALI (Käytetään silloin tällöin) Tarkastus puolivuosittain RASKAS (Tavallista ahkerammassa käytössä) Tarkastus neljännesvuosittain ERITTÄIN RASKAS (Jatkuvassa käytössä) Tarkastus kuukausittain Hakasuikeissa olevat numerot ovat VARAOSALUETTELON (ks.sivu 3) osanumeroita. Kohde Laitekilpi Tarkastustapa Hylkyraja / Arv. Peruste Korjaus SSKlukema näkyy selvästi Kiinnitä laitekilpi uudelleen Mittaa c (ks. kuvaa) työntömitalla koukun ollessa uusi Ei muodonmuutoksia uuteen verrattuna Vaihda koukku uuteen Tarkasta mittamuutokset Mitään vääntymiä ei saa olla havaittavissa. Kulumat Mittaa a ja b työntömitalla Älä käytä koukkua, jonka Vaihda koukku uuteen a tai b mitta on yli 90 % uuden koukun vastaavista 3. Säröt Selvästi havaittavia säröjä ei saa olla Vaihda koukku uuteen 4. Koukun pyörintäliike Pyöritä koukkua Koukun on voitava pyöriä takertelematta Vaihda koukku uuteen Koukku [osat, 4, 44, 56, 66, 75] (Ylä ja alakoukku). Muodonmuutokset / koukun kidan avautuma 8

10 Kohde Tarkastustapa Hylkyraja / Arv. Peruste Korjaus 5. Ylä/alakoukun kannattimen vauriot [osat, 4, 44, 56, 66, 75] Löysiä tai irtonaisia niittejä, muttereita tai pultteja ei saa olla. Vaihda koukku uuteen. 6. Alakoukun ketjurattaan [55, 6 ja 70] vapaa pyörintä Ota molemmin käsin kiinni ketjusta. Nosta ylös ja laske alas vuorotellen. Tutki ketjurattaan pyörintää. Ketjurattaan tulee pyöriä herkästi ja tasaisesti Korjaus ja huolto 7. Koukun salpa [, 6, 45, 57, 67, 76] Oikea toimintaasento ja herkkätoiminen salpa Vaihda salpa tai koukku uuteen. Mittaa työntömitalla Viiden ketjuaskeleen yhteispituus ei saa ylittää alla olevia arvoja: Vaihda nostoketju uuteen Ruostetta ei näy (öljyä ketju tarvittaessa). Ei vääntymiä eikä säröjä Poista ruosteläikät Nostoketju [4]. Kuluminen. Ruoste, säröt, vääntymät Koukun kannatin (Yläkoukun kannatin: [, 44 ja 66], Mittaa laakerointireiän alakoukun kannatin: läpimitta oikeassa [4, 56 ja 75]) kulmassa ristikkäin. ketjun kiinnitystappeineen: ylä [3] & ala [7 ja 46] Toiminta. Nosto ja lasku Nosta ja laske kevyttä koekuormaa Vaihda nostoketju uuteen. Tarkasta, ettei reiän muoto Vaihda osa uuteen. ole muuttunut (ristimittojen poikkeama max (0,5 mm) Nosto ja lasku sujuvat vaikeuksitta 9 Korjaus ja huolto

11 Kohde Tarkastustapa Hylkyraja / Arv. Peruste. Jarrutus Nosta ja laske kevyttä koekuormaa Varmista ettei alla mainittuja ongelmia esiinny nostossa ja laskussa: () Nosto ei onnistu () Kuorma putoaa, jos käyttäjä irrottaa otteensa ketjusta (3) Kuorma putoaa laskun aikana (4) Kuorma vajoaa hiljakseen alas Jarrun osat Tarkastus ja huolto. Säröjä kitkapinnoilla [3, 3A, 3] Kitkapinnoissa ei saa olla vieraan esineen aiheuttamia naarmuja tai uurteita. Vaihda osa uuteen. Kitkapintojen [3] kuluminen Mittaa työntömitalla Kitkapinnan kuluma saa olla korkeintaan 0,5 mm Arvot kaikille malleille: nimellispaksuus 3,0 mm hylkyraja,5 mm Vaihda uudet kitkalevyt 0 Korjaus

12 Kohde Tarkastustapa Hylkyraja / Arv. Peruste Korjaus 3. Kitkalevyjen [3] oikoisuus Mittaa välys lehtimitalla Välyksen tulee pysyä samana ulkopinnasta sisäreunaan asti. Kitkalevyn sisäosa ei saa olla ulkoreunaa paksumpi 4. Voiteluholkin [3] kuluma ja öljyisyys Mittaa holkin säteispaksuus (t) työntömitalla ja tutki näkyykö siinä öljyä Soviterenkaan Vaihda voiteluholkki säteispaksuuden (t) on uuteen pysyttävä muuttumattomana. Sen on oltava öljyinen 5. Säppipyörän [30] kulumat ja ruoste Hampaan kuluma ei saa ylittää,5 mm. Ruostetta ei saa olla näkyvissä. Vaihda säppipyörä uuteen 6. Säpin [7] kuluma Säpin kärki ei saa olla kulunut Vaihda uusi säppi tilalle 7. Säpin jousen [6] venymä ja ruoste Taipumia tai venymiä ei saa olla havaittavissa. Ruostetta ei saa näkyä. Vaihda uusi jousi tilalle Nostomekanismi. Nostoketjun vetorattaan [8] kuluma ja muodonmuutos Vaihda kitkalevy uuteen Nostoketjun vetorattaan Vaihda tilalle uusi ketjun ketjulenkkitaskuissa ei saa vetoratas olla ketjun hiertämisestä aiheutunutta jäystettä.

13 Kohde Tarkastustapa Hylkyraja / Arv. Peruste Korjaus. Vetoakselin [4] ja kuormapyörän [9] kulumat ja säröt Hampaissa ei sallita suurta Vaihda tilalle uusi kulumaa eikä halkeamia hammaspyörä 3. Käsipyörän [33] muodonmuutokset Käsipyörän ketjurattaan Vaihda käsipyörä uuteen ketjuhampaat eivät saa olla liian kuluneet eikä niissä saa olla muodonmuutoksia Kierrä käsipyörää ja katso, Vaihda uudet osat koskettaako se suojusta. vääntyneiden tilalle Runko. Rungon halkeamat ja säröily Rungossa ei saa näkyä säröjä Vaihda uusi runkolevy tilalle Muut tarkastuskohteet. Ketjun ohjaimen [0] kuluma Ketjun ohjaimessa ei saa olla kulumajälkiä eikä painaumia Vaihda uuteen Rullan on pyörittävä Vaihda uuteen herkästi, eikä siinä saa olla säröjä Suurempia muodonmuutoksia ei saa näkyä rullassa 3. Ketjupuskimen muodonmuutos [] Puskimen kärki ei saa olla Vaihda uuteen taipunut 4. Ketjukiinitystapin muodonmuutos [40] Ketjun ohjaimessa ei saa olla kulumajälkiä eikä painumia. Ketjun ohjainrullan halkeamat ja säröt [0A] Vaihda uuteen Vaihda uuteen

14 7 KUNNOSSAPITO! VAROITUS! () ÄLÄ käy huoltamaan nostinta silloin, kun koukussa on kuorma. () Kiinnitä huollettavaan nostimeen ilmoitus: [ VARO! ÄLÄ KÄYTÄ NOSTINTA HUOLTO KESKEN."] (3) Päästä ainoastaan koulutettu asentaja huoltamaan taljaa. (4) Koesta nostin aina huollon jälkeen SSK:lla, ennen käyttöönottoa. HUOMIO Varo, ettei kätesi tai vaatteesi tartu nostoketjuun, ketjurattaaseen tai muihin liikkuviin osiin. 7. Voitelu 7.. Hammaspyörien rasvaaminen Irrota pyörästökotelon kansi B () ohjeiden "7. Purkaminen osiin" mukaisesti (ks. sivu 4). Poista kotelosta entinen rasva, ja voitele kotelon sisus uudella rasvalla (vakiotyyppisellä () ) vuositarkastuksen yhteydessä. Vakiotyyppisen rasvan käyttölämpötila on 0 0 C C. Jos käytät taljaa yli 00C pakkasessa tai yli +60C kuumuudessa, niin ota yhteyttä valmistajaan tai KITOmyyjään, sillä silloin joitakin osia on syytä vaihtaa toisentyyppisiin. HUOM! () Vakiorasva on NLGl (National lubrication Grease Institute) / No. normin mukainen kalsiumperustainen rasva. 7.. Nostoketju! VAROITUS! Valmistajan takuu edellyttää, että nostoketju pidetään puhtaana ja hyvin voideltuna. voidella nostoketju viikoittain tai useamminkin käyttötaajuudesta riippuen. korroosiolle alttiissa käyttöympäristössä ketju on voideltava tavallista tiheämmin välein (). käyttää ketjun voiteluun sopivaa öljyä : ISO VG46 tai 68 normin mukaista. HUOM! () Lisävarusteena on saatavilla myös korroosion kestävää KITOlenkkiketjua. Saat KlTOmyyjältäsi lisätietoja eri ketjutyypeistä, sekä tavallisista että ruostumattomista. 3

15 7. Purkaminen osiin, kokoonpano ja säätö 7.. Purkaminen Hakasulkeissa olevat numerot ovat VARAOSALUETTELON (ks. sivulla 3) osanumeroita Purkaminen osiinsa Muistettavaa. Aseta talja purkamista varten käsipyörän suojus ylöspäin.. Irrota kolme suojuksen kiinnitysruuvia [38] (jousiprikkoineen [39]). 3. Irrota käsi pyörän suojus [37] runkokotelosta A [0]. 4. Pujota jokin käsiketjun [43] lenkki käsipyörän [33] loveen, ja irrota Kierrä lovi oikealta vasemmalle ketju kiertämällä pyörää vastapäivään. puolelle. 5. Vedä pyörän lukitsintapista [35] saksisokka [36] irti, ja irrota sitten lukitsintappi, jotta saat irrotettua pyöränkiinnitysholkin [34] vetoakselin [4] päästä. 6. Irrota käsipyörä [33] vetoakselilta [4] kiertämällä sitä vastapäivään. Jos käsipyörä on liian raskas kiertää irti käsin, niin pujota käsiketjun pää takaisin alkuperäiseen kiinnitystappiinsa, ja vedä siitä kovasti alaspäin. Silloin jarru vapautuu. 7. Irrota kaksi kitkapintaa [3], säppi pyörä [30] ja voiteluholkki [3] jarrulevystä [9] 8. Irrota jarrulevy [9] vetoakselista [4] kiertämällä sitä vastapäivään, ja pidä samalla käsin kiinni vetoakselin päästä. 9. Irrota säpin akselitapin [4] lukitusrengas [8] runkokotelosta A [0], ja poista sitten säppi [7] jousineen A ja B [6] 0. Ruuvaa säpin akselitappi [4] irti. Säpin akselitappi on kiinnitettynä mutterilla [5]. Ruuvaa irti neljä kuusiokoloruuvia [, A], jotka kiinnittävät runkokotelot A [0] ja B [] toisiinsa. Neljän kuusiokoloruuvin vastinkappaleina ovat runkokotelon B mutterit [3]. Vedä runkoosat A [0] ja B [] irti toisistaan. 3. Irrota kuulalaakeri A [5] ja [ C [7] runkokotelosta A [0]. 4. Irrota yläkoukku [] ja sen kiinnitystappi [3] runkokotelosta B []. 4 Saat kuulalaakerin A ja C irti napauttamalla niitä puuvasaralla jarrun puolelta.

16 Purkaminen osiinsa Muistettavaa 5. Irrota Vetoakseli [4], ketjun ohjain [0] (tai ohjainrullat [0A]), ketjun puskin [], ketjun pään kiinnitystappi [40] ja nostoketju [4] 6. Irrota runkolevy [3] 7. Irrota ketjun vetoratas [8] kuormapyörästä [9]. 8. Irrota kuormapyörä [9]. 9. Ruuvaa lukitsinruuvi [4] irti runkokotelosta B []. 0. Vedä kruunumutterista [8] irti saksisokka [9], ja kierrä kruunumutteri irti, sekä poista ketjun kiinnitystappi [7] alakoukusta [4] 7.. Kokoonpano ja säätö Kokoonpano Muistettavaa. Pyyhi entinen rasvatäytös pois runkokotelosta B [] ja runkolevystä [3],. Täytä runkokotelossa B [] olevat kuulalaakerit B [6] ja C [7] uudella rasvalla. ' 3. Aseta ketjun vetoratas [8] kuormapyörälle [ 9, ja liitä ne yhdessä kuulalaakeriin C [7]. " 4. Sivele kuormapyörälle [9] uutta rasvaa. 5. Asenna runkolevy [3] runkokoteloon B [] mallin mukaisesti. 6. Kiinnitä nostoketjun [4] pää alakoukkuun [4] kiinnitystapilla [7], ja kruunumutterilla, sekä varmista liitos saksisokalla. 5 HUOMIO Taivuta aina sokan päät huolella

17 Kokoonpano Muistettavaa HUOMIO Aseta ketju siten, että pystyssä olevien 7. Kierrä nostoketju [4] vetorattaan [8] ympäri siten, että alakoukulle menevä puoli tulee oikealle ja toisella puolen oleva ketjun lenkkien hitsaussaumat osoittavat päätylenkki tulee pystyasennossa vetorattaan ketjutaskun hampaalle. säteittäisesti ulospäin. 8. Aseta runkolevylle [3] ketjun ohjain [0] (tai ohjainrullat [0A], 0.5 tonnin nostimelle). 9. Asenna ketjun puskin [] runkolevyyn [3], 0. Asenna vetoakseli [4] vetopyöräpuoli edellä runkolevyyn [3].. Asenna yläkoukun kiinnitystappi [3] runkolevyyn [3] ja kiinnitä yläkoukku [] kiinnitystapilla. 6 Kiinnitä suurempi ketjunohjain [0] runkolevyn [3] reikiin.

18 Kokoonpano Muistettavaa. Rasvaa kuulalaakeri AA [5] ja asenna se runkokoteloon A [0]. 3. Liitä runkokotelo A [0] kuulalaakeripuoli [5, 7A] alaspäin runkokoteloon B Varmista, että kaikki [] runkokotelon A [0] ja runkolevyn [3] välissä olevat osat tulevat kunnolla kiinnitettyä; 4. Työnnä kuusiokoloruuvit [, A] runkokoteloon A [0] ja käännä koko runkokotelo sivuttain. Kiinnitä sitten kuusiokoloruuvien vastamutterit [3] ja pidä niistä sormin kiinni kun ruuvaat Aseta lyhyet [A] kuusiokoloruuvit ylempiin ja pidemmät [] alempiin reikiin 7

19 Kokoonpano Muistettavaa 5. Asenna säpin akselitappi [4] runkokotelo A [0], ja kiinnitä sen vastamutteri [5] 6. Voitele säpin akselitappi [4] koneöljyllä, ja kiinnitä siihen säpin jouset A ja B [6] sekä säppi [7]. Varmista liitos lukitusrenkaalla [8]. Varmista, että säpin jousi on kunnolla kiinni säpissä ja että lukitusrengas pysyy säpin akselin urassa. 7. Asenna jarrulevy [9] vetoakselille [4]. 8. Pyyhi kaikki lika pois jarrulevystä [9], kitkapinnoilta [3] ja säppipyörän [30] molemmilta sivuilta, sekä tarkasta, että voiteluholkin [3] sisässä on imeytyneenä öljyä. Aseta sitten kitkalevy, voiteluholkki, säppipyörä (samalla kun käännät säppiä [7] vastapäivään) jarrulevyn päälle. (Varmista, että säppilaite on kunnolla kosketuksessa säppipyöräänsä). ÄLÄ ÖLJYÄ JARRUA, sillä se on kuivatyyppinen. Pyyhi huolella pois kaikki öljy ja lika jarruista. Säppipyörän hampaiden tulee osoittaa säppilaitteeseen päin, sillä muuten käsipyörää ei saa myöhemmin koottua. Jos voiteluholkki tuntuu kuivalta, niin upota se päiväksi turbiiniöljyyn. Älä pyyhi holkkia kuivaksi, kun asennat sen. Varmista, että holkki on hyvin kosketuksessa säppipyörään. 9. Pyyhi käsipyörä [33] puhtaaksi liasta ja voitele sen kierteet koneöljyllä. Kierrä se vetoakselin [4] kierteisiin niin pitkälle, kuin se kiertyy. 0.. Aseta pyörän kiinnitysholkki [34] vetoakselin [4] päähän, työnnä Muista taivuttaa kiinnitysholkin lukitustapin saksisokan päät huolella. lukitustappi [35] siitä läpi ja varmista liitos saksisokalla [36]. 8

20 Kokoonpano Muistettavaa. Aseta käsipyörän [33] lovi vasempaan reunaan. Työnnä käsiketjun [43] lenkki lovesta läpi ja pujota ketju paikoilleen kääntämällä käsipyörää myötäpäivään.. Aseta pyöränsuojus [37] runkokotelon A [0] päälle ja kiinnitä se ruuveilla [38] jousiprikkojen [39] kera. 3. Aseta talja siten, että runkokotelo B [] tulee ylöspäin. Sijoita nostoketjun vapaa pää runkokoteloiden A ja B [0 ja ] väliin. Pujota Varmista, ettei nostoketju ole kiertynyt. sitten ketjun kiinnitystappi [40] päätylenkistä läpi ja 'kiristä se paikoilleen ruuvaamalla lukitsin ruuvi [4] runkokoteloon B 9

21 8 VIAN ETSINTÄ JA KORJAUS Vika Oire Syy Korjaus Ketjusta Kitkapinnat ovat loppuun kuluneet vedettäessä taljan säppi naksahtaa normaalilla tavalla, mutta kuorma ei nouse Kitkapinnat kuluvat Pura mekanismi ja vaihda nopeasti kovassa käytössä uudet kitkapinnat ja ja ne vaativat säännöllistä voiteluholkki. huoltoa. Kitkapinnan ohetessa kaikki välykset jarrulevyn, voiteluholkin ja käsipyörän välillä kasvavat, jolloin jarru ei enää saa kunnon otetta. Ketjusta Säppimekanismi on koottu väärin vedettäessä ei kuulu mitään ääntä, eikä kuorma nouse Säppi takertelee liikkeissään Jos säppi on asennettu Pura mekanismi ja kokoa toisinpäin kuin kuuluu tai oikealla tavalla muuten virheellisellä tavalla, se ei saa otetta säppipyörästä. Säppimekanismin rasva kerää likaa jollei sitä säännöllisellä huollolla pidetä puhtaana. Lika jäykistää mekanismin ja säppi jää aukiasentoon. Pura mekanismi puhdista ja kokoa oikealla tavalla Ketjua on jäykkä vetää nostettaessa Säännöllisen huollon laiminlyönti voi aiheuttaa voideltujen osien kuivumisen, josta aiheutuu lisäkulumista ja vaurioita, eivätkä rattaat saa enää kunnollista hammaskosketusta. Pura mekanismi ja vaihda tilalle uusi vetoakseli, kuormapyörä, runkokotelo B ja kuulalaakerit. (ja se voi pitää kitisevää ääntä) Kuormapyörän hampaat ovat päässeet kulumaan liikaa. Jokin laakeri on kulunut loppuun tai vaurioitunut. Kuorman Jarru laahaa päällä lasku ei toimi kunnolla Jarru on jäänyt päälle Vapauta jarrulaite äkillisen nykäisemällä ketjusta kuormitussysäyksen terävästi. johdosta, tai sitten talja on jäänyt kannattamaan kuormaa pidemmäksi aikaa. tai ketju on kohtuuttoma n jäykkä vetää. Jarru on ruosteessa Huollon laiminlyönti saa jarrumekanismin ruostumaan Kuorma putoaa heti kun sitä ryhdytään laskemaan alas. Jarrujen kitkapinnat ovat päässeet likaantumaan. Kokoonpantaessa jarrujen Pura jarru ja kokoa osat kitkapinnat ja jarrulevy on oikealla tavalla. puhdistettava kunnolla. Jarrujen kitkapinnat ovat öljyiset. Jarrut ovat kuivatyyppiset, Pura jarrumekanismi ja joten niiden kitkapinnoille kokoa se. Älä päästä öljyä tai jarrulevylle ei saa kitkapinnoille. päästää öljyä eikä rasvaa Kuorma vajoaa itsekseen. Jarrujen kitkapinnat ovat öljyiset. Kuten yllä Jarrujen kitkapinnoilla on likaa. Kokoonpantaessa jarrujen Pura jarrumekanismi ja kitkapinnat ja jarrulevy on kokoa se oikealla tavalla. puhdistettava kunnolla. 0 Pura mekanismi ja vaihda tilalle uusia osia tarpeen mukaan. Kuten yllä

22 9 MÄÄRÄYSTENMUKAISUUSILMOITUS

23 0 TAKUU KITO Corporation ("KlTO") myöntää takuun uuden KITOtuotteen (= KITO Corporation'in valmistama tuote) ensimmäiselle ostajalle seuraavin ehdoin : () "KITO" takaa, ettei KITOtuotteessa ole tehtaalta lähetettäessä sen normaalia käyttöä haittaavia valmistus ja/tai ainevikoja, ja että "KITO" sitoutuu KITOtuotteen ostohetkestä lähtien korjaamaan tai vaihtamaan veloituksetta kaikki ne osat, joissa ilmenee todistettavasti edellä mainittuja vikoja. Korvaus edellyttää, että takuuviasta tehdään kirjallisesti ilmoitus välittömästi, kun vika havaitaan, ja viimeistään yhden () vuoden kuluessa siitä, kun "ostaja" on ostanut KITOtuotteen, ja että vialliset osat säilytetään "KITO" n tarkastusta varten KITOmyyjän hallussa tai ne lähetetään "KITO"n pyynnöstä tehtaalle tutkittaviksi. () "KITO" ei vastaa muiden valmistamista tuotteista. "KITO" saattaa kuitenkin laajentaa takuutaan "ostajalle" koskemaan myös muiden valmistamia tuotteita. (3) Sekä "KITO"lle että ostajalle takuuehdon () mukaan lankeavia, korjausta ja osan vaihtoa koskevia velvoitteita lukuun ottamatta "KITO" ei vastaa muista kauppaan kuuluvista tai tuotteen käytöstä johtuvista reklamaatioista, mikäli niiden aiheena on tuotteen suora, epäsuora, osallinen tai välillinen vahingoittuminen sen vuoksi, että oikeuksia, osapuolten välisiä sopimuksia, lakeja, kauppatapaa tms. on rikottu. (4) Takuun edellytyksenä on, että tuotteen asennuksessa, kunnossapidossa ja käytössä noudatetaan tarkoin niitä ohjeita, jotka "KITO" on antanut tuotteensa ohjekirjassa. Takuu ei koske niitä KITOtuotteita, joiden kunnossapito on lyöty laimin, joita on käytetty väärällä tavalla tai vääriin tarkoituksiin, kolhittu tai jotka on kiinnitetty tai suunnattu väärällä tavalla tai joiden huolto on lyöty laimin. (5) "KITO" ei vastaa kuljetuksessa kadonneista tuotteista tai niille kuljetettaessa aiheutuneista vaurioista, liian pitkästä varastoinnista tai KITOtuotteen normaalista kulumisesta, eikä hukkaan menneestä työajasta. (6) Takuu ei koske niitä KITOtuotteita, joihin on asennettu sellaisia osia ja komponentteja, jotka eivät ole KITO :n hyväksymiä tai joita on muunneltu tai muutettu jollakin tavalla. TÄHÄN TAKUUSEEN EIVÄT SISÄLLY NE SANALLISET TAI OLETETUT TAKUUT, JOTKA KOSKEYAT TUOTTEEN MYYNTIKELPOISUUTTA TAI SOPIVUUTTA JOHONKIN TIETTYYN KAYTTÖTARKOITUKSEEN.

24 VARAOSALUETTELO Lisäosat t, 3t ja 5t taljoihin: t, 3t 5t 3

25 Muista aina mainita nostimen SSK ( Suurin sallittu kuormitus), viitenumero, varaosanumero, nimike ja osien lukumäärä, kun tilaat varaosia. Kuva nro: Varaosa nro: Nimike kpl Kuormitusluokka 0,5 3 4,5 3 5 CF00 Yläkoukku M07 Säppi CF63 Yläkoukun kiinnitystappi CF0A Alakoukku 5 CF0 Alakoukku asetelma 6 CF07 Säppi 7 M304 Ketjun kiinnitystappi 8 M049 Kruunumutteri 9 CF096 Saksisokka 0 CF0 Runkokotelo A CF0 Runkokotelo B CF80 Laitekilpi 3 CF05 Runkolevy 4 CFAF Vetoakseli 5 CF0 Kuulalaakeri A 6 CF30 Kuulalaakeri B 7 CF40 Kuulalaakeri C 7A CF4 Kuulalaakeri D 8 CF6 Nostoketjun ketjuratas 9 CF4 Kuormapyörä 0 CF78 Ketjunohjain 0A CF6 Ohjausrulla CF6 Ketjun puskin CF85 Kuusiokoloruuvi A CF86 Kuusiokoloruuvi 3 CF84 Runkokotelon vastamutteri 4 4 CF56 Akselitappi 5 CF60 Vastamutteri 6 CF58 Säpin jousi A CF65 Säpin jousi B 7 CF55 Säppi 8 CF57 Lukitusrengas 9 CF53AF Kitkapinta 30 CF5AF Säppipyörä 3 CF54AF Voiteluholkki 3 CF50AF Kitkapinta 33 CF5AF Käsipyörä 34 CF59 Pyörän kiinnitysholkki 35 CF67 Kiinnitysholkin lukitustappi 36 CF8 Saksisokka 37 CF7 Pyörän suojus 38 CF87 Ruuvi 3 39 CF88 Jousiprikka 3 4

26 40 CF64 Ketjun kiinnitystappi 4 CF8 Tapin lukitsinruuvi 4 CF84 Nostoketju 43 CF84 Käsiketju Lisäosat t ja 3t taljoihin: Kuva nro. Varaosa nro. Nimike 44 CF00 Yläkoukku M07 Koukun säppi 46 ES kpl Kuormitusluokka SSK (t) 0,5 Ketjun kiinnitystappi M049 Kruunumutteri CF085 Saksisokka CF0A Alakoukkuasetelma 50 CF03 Alakoukun kannatin 5 CF08 Pultti 5 CF08 Siipimutteri 53 CF053 Akselitappi 54 CF083 Jousitappi 55 CF05 Alakoukun ketjuratas 56 CF0 Alakoukku 57 M07 Koukun salpa 45 5,5 3 5

27 6

28 Jälleenmyyjä: Maahantuoja:

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Manuaalikytkimet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Manuaalikytkimet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Manuaalikytkimet 017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle. Säännöllinen

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Sport-alusta MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja Takuuasiat, neuvonta ja varaosat: puh. 0201 222 600 asiakaspalvelu@bikeservice.fi KÄYTTÖÖNOTTO Uuden Solifer Tupla-Potkupyörän käyttöönotto on helppoa. Nosta pyörän

Lisätiedot

22 TONNIN PAINEILMA HALLITUNKKI TQ22001

22 TONNIN PAINEILMA HALLITUNKKI TQ22001 TONNIN PAINEILMA HALLITUNKKI TQ00 Ohjekirja Turvallisuutta koskevat varoitukset ja varotoimenpiteet VAROITUKSET: Työkalua käytettäessä on noudatettava turvallisuutta koskevia perusvarotoimenpiteitä henkilö-

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Sisältö. 1. Suomi P. 3. Copyright by ENERGETICS

Sisältö. 1. Suomi P. 3. Copyright by ENERGETICS Light Bench 6.1 FI Sisältö 1. Suomi P. 3 FI Nämä käyttöohjeet ovat ainoastaan asiakasta varten. ENERGETICS ei takaa kielenkäännöksestä tai tuotteen teknisistä muunnoksista johtuvia virheitä. Copyright

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus 1/6 Pyörän navan irrotuksessa ja asennuksessa voi olla eroja ajoneuvon valmistajasta riippuen. Laakerin korjausyksikön vaihto on suositeltavaa antaa vain ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi. On aina

Lisätiedot

Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06- SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Sport-alusta Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 55

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664283 Versio 1.0 Osa nro Yhdennetty puhelin Volvo Car Corporation Yhdennetty puhelin- 30664283 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0801178

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Casall Inspire PT1. Power Trainer KOKOONPANO- JA KÄYTTÖOHJE KIRJOITA SARJANUMERO TÄHÄN

Casall Inspire PT1. Power Trainer KOKOONPANO- JA KÄYTTÖOHJE KIRJOITA SARJANUMERO TÄHÄN Casall Inspire PT1 Power Trainer KOKOONPANO- JA KÄYTTÖOHJE KIRJOITA SARJANUMERO TÄHÄN www.inspirefitness.net Joulukuu 2010 SISÄLTÖ Osiokuvaus..... Sivu Ohjeet 1 Tarvittavat työkalut... 1 Osa- & kiinnitysosaluettelo.....

Lisätiedot

SANTA FE / ETUPYÖRÄNTUENNAN 14/03 Ryhmä 0

SANTA FE / ETUPYÖRÄNTUENNAN 14/03 Ryhmä 0 Huolto-osasto/ J. Pirilä/JP HUOLTOTIEDOTE 16.4..2003 SANTA FE / ETUPYÖRÄNTUENNAN 14/03 Ryhmä 0 ALAPALLONIVELTEN RAKENNE Malli: Santa Fe Santa Fe autoihin on turhaan vaihdettu etupyöräntuennan alapalloniveliä

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Akkulaturi. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 48 IMG

Installation instructions, accessories. Akkulaturi. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 48 IMG Installation instructions, accessories Ohje nro 31373736 Versio 1.0 Osa nro 31373734 Akkulaturi IMG-279201 Volvo Car Corporation Akkulaturi- 31373736 - V1.0 Sivu 1 / 48 Erikoistyökalut 951 2782 Niittimutterityökalut

Lisätiedot

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset.

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset. Käyttöohjeet // Tuotteen esittely Comfi Cask on käsin valmistettu monikäyttöinen polttotynnyri! Se on terassilla, pihalla tai mökillä palavaa elävää tulta, joka lämmittää, luo viihtyisän tunnelman ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8t, 1.6t, 3.2t, 6.0t ja 9.0t. Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa.

KÄYTTÖOHJEET ABT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8t, 1.6t, 3.2t, 6.0t ja 9.0t. Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. KÄYTTÖOHJEET ABT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8t, 1.6t, 3.2t, 6.0t ja 9.0t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet 4.

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Maahantuoja: Oy ARNE STARA Ab PL Pietarsaari Puh: Faksi:

Maahantuoja: Oy ARNE STARA Ab PL Pietarsaari Puh: Faksi: KÄYTTÖOPAS Maahantuoja: Oy ARNE STARA Ab PL 61 68601 Pietarsaari Puh: 06-7818750 Faksi: 06-7818777 www.stara.com 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 3 ASENNUS 4 KONTIN LUKITSEMINEN 9 LUKKOJEN AVAAMINEN 11 LUKKOJEN SIIRTÄMINEN

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Irrotettava vetokoukku

Irrotettava vetokoukku Installation instructions, accessories Ohje nro 9172295 Versio 1.2 Osa nro 30664104, 30664110 Irrotettava vetokoukku EU D8901067 Volvo Car Corporation Irrotettava vetokoukku- 9172295 - V1.2 Sivu 1 / 15

Lisätiedot

Irrotettava vetokoukku

Irrotettava vetokoukku Ohje nro Versio Osa nro 30664448 1.0 Irrotettava vetokoukku EU M8901489 Sivu 1 / 13 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0000165 A0000172 M8902414 Sivu 2 / 13 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa.

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa. Harjoitus 2 Vetoakseleiden huolto ja rakenteen tutkiminen Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä nivelvetoakseleiden rakenteeseen, huoltokohteisiin, sekä tutustua tehonsiirtotöiden työturvallisuusnäkökohtiin.

Lisätiedot

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Osa Nimi kpl 1 Välilaippa 1 2 Perälevy 1 3 Sylinteriputki 1 4 Mäntä 1 5 Runko 1 6 Nostokartio 1 7 Leukapala 6 8 Anturilevy 300 1 9 Anturilevy 300 1 10 Anturilevy 200 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Onni Seisomatelineen Käyttöohje

Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni - seisomatelineen käyttöohje Sisällysluettelo Tuotteen kuvaus... 3 Perushuolto-ohje... 3 Tärkeää!... 3 1. Laatikon sisältö... 4 2. Alustan kokoonpano... 4 3. Rungon

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664334 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 8 Varuste A0000162 A0000163 M3603493 Sivu 2 / 8 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. EQ-sarjan sähköketjunostin (125 kg 1 t) Alkuperäisen käyttöohjeen käännös

Käyttäjän käsikirja. EQ-sarjan sähköketjunostin (125 kg 1 t) Alkuperäisen käyttöohjeen käännös U/M NO.EQ-03-CE-05 Alkuperäisen käyttöohjeen käännös EQ-sarjan sähköketjunostin (25 kg t) Käyttäjän käsikirja Ripustettava (vain talja): EQ Motorisoitu siirtovaunu: EQM Käsikäyttöinen siirtovaunu: EQSP/EQSG

Lisätiedot

KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE KUNTOPYÖRÄ 903 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖOHJEET ) Malli 903 on tarkoitettu kuntosalien ja kuntoilukeskusten spinning-ryhmille. Siinä on kiinteän rattaan käyttämä vapaaratas, ja sitä saa käyttää vain ammattilaisen

Lisätiedot

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Halkaisukoneen tärkeimmät osat...2 Turvallisuusohjeita...3 Työskentely ja kuljetus...5 Kokoaminen...8 Räjäytyskuva...12 Osaluettelo englanniksi...13 Huolto...14

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. EKTORP-tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät

Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. EKTORP-tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät EKTORP Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. EKTORP-tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukimmat kotikäytölle asetetut laatu- ja kestävyysvaatimukset

Lisätiedot

Säteilylaitteiden ylläpito - suojusten kunnon valvonta ja kunnossapito

Säteilylaitteiden ylläpito - suojusten kunnon valvonta ja kunnossapito 1. Pistelähteiden suojukset 1.1. Pistelähteen suojuksen rakenne ja pistelähteet: Suojus: lyijy, teräs, messinki ja haponkestävä teräs. Pistesäteilijät: Co60/Cs137 kaksois- tai kolmoiskapselointi. Säteilylaitteiden

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET LIUKUSUIHKUOVI

ASENNUSOHJEET LIUKUSUIHKUOVI ASENNUSOHJEET LIUKUSUIHKUOVI TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT! Tarkista tuote välittömästi saatuasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA jaettu roottori, koko 50 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA jaettu roottori, koko 50 53 Toimitettavat Koko 50 53 toimitetaan aina kahtena osana ja roottori jaettuna, katso kuvaa 2. Mittausnipat 1835 Kuva 1 Kuva 2 Mitta- ja painotiedot 3348 ø D Huoltotila D/2 Nosto ja kuljetus Kunkin laiteryhmän

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

Ikkunamarkiisi Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA45. Ikkunamarkiisi Nordic Light Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS

Ikkunamarkiisi Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA45. Ikkunamarkiisi Nordic Light Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Ikkunamarkiisi DA22 - DA32 - DA42 - DA45 www.nordic-light.com 1-2016 Alingsås Sweden Tel: +46-322 775 00 E-mail: ordereurope@hunterdouglas.se Registered Trademark of Hunter Douglas

Lisätiedot

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennenkuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa ja säilytä tämä käyttöohje mahdollista tulevaa tarvetta varten. Jos käyttöohjeita ei noudateta

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53 Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 0 5 Kuva Perussäätö Vakionopeusroottori: Tarkista, että roottori pyörii oikeaan suuntaan. Pyörimissuunta on merkitty vaippaan. Jos käytetään puhtaaksipuhallussektoria, sen asetuskulma

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 31338960 Versio 1.1 Osa nro 31359732, 30791000 Vetokoukku, kiinteä Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31338960 - V1.1 Sivu 1 / 22 Erikoistyökalut

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen k äyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten ett ä vedät

Lisätiedot

Uusi FWB2700 pienoiskiväärisii on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna.

Uusi FWB2700 pienoiskiväärisii on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna. KÄYTTÖOHJE FEINWERKBAU FWB2700 PIENOISKIVÄÄRI Ennen aseen käyttöä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Aseesi toimii moitteettomasti vain jos käsittelet sitä oikein

Lisätiedot

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia.

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. ENNEN KUIN ALOITAT: Ennen vajan kokoamista tarkasta paikalliset rakennusmääräykset vajan

Lisätiedot