TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009"

Transkriptio

1 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntavaltuusto Erillisliite TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Varsinais-Suomen liitto

2 2 Varsinais-Suomen liiton toimintakertomus vuodelta 2009 Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36) Turku Puh. (02) Fax. (02)

3 SISÄLTÖ 3 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS - LANDSKAPSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 5 2. MUUTOKSET KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVISSÄ JA HALLINNOSSA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Tilikauden tulos Käyttösuunnitelman toteutuminen Maakuntahallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Kuntarahoitteinen toiminta Ohjelma- ja hanketoiminta SISÄINEN VALVONTA, RISKIEN HALLINTA JA YMPÄRISTÖTEKIJÄT TALOUSARVION ERI OSIEN TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Vuosittaiset taseet LUOTTAMUSTOIMIELIMET Edustajainkokous Maakuntavaltuusto Tarkastuslautakunnat Maakuntahallitukset Muut luottamustoimielimet EDUSTUKSET JA JÄSENYYDET YHTEISTOIMINTAELIMISSÄ Edustukset yhteistoimintaelimissä (2009) Kutsuttuina jäseninä yhteistoimintaelimissä (2009) STANDAARIT JA MUISTAMISET HENKILÖKUNTALUETTELO

4 4

5 5 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS - LANDSKAPSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Varsinais-Suomen liiton vuotta 2009 on näkyvimmin leimannut toiminta meriteollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Valtiovallan silmien avaaminen risteilijätuotannon tulevaisuuden turvaamiseksi on palkinnut toimijoita myös onnistumisen tunteella. Ratkaisevat laivatilaukset ovat kuitenkin vielä toteutumatta. Valtion aluehallinnon uudistuksen, jonka tuloksena maakunnan liiton asemaa vahvistettiin ja tehtäviä lisättiin saatettiin vuoden aikana loppuun. Entistä vahvempi osallistuminen valtion viranomaisten strategiaprosesseihin nosti maakunnalliset teemat niissä uudelle tasolle. Vaikuttamisen käytännön merkitys selvinnee 2-3 vuoden aikana. Maakunnan kehityksen kannalta merkittävin virstanpylväs oli vietetyt E 18 Turku Helsinki moottoritien vihkiäiset Lohjalla. Viimeisen vuosikymmenen suurin ja merkittävin maakunnallinen liikenteen edunvalvontahanke valmistui. Väylän valmistumisella odotetaan olevan suuri merkitys liikenneturvallisuuden lisäksi myös aluetalouteen. Valtion lisäbudjettiin koottu liikenteen elvytyspaketti kiersi maakunnan kaukaa, samoin valtion toimien alueellistamisessa jouduttiin pettymään. Suunta vei selvästi itään ja pohjoiseen. Vuoden lopulla pöydälle noussut hätäkeskusuudistus asetti Turun ja Porin vastakkain mahdollisena keskuksen sijoituspaikkana. Siihen löydettiin kekseliäisyydellä vuoden 2010 puolella kummankin edut turvaava ratkaisu. Myös Turun hovioikeuden asema asetettiin vuoden lopulla kysymyksenalaiseksi. Siihen on nopealla reagoinnilla jo rakennettu huomattava vastavalkea, jonka kanssa uskon hovioikeuden pitävän pintansa kun ratkaisuja joskus tehdään. Maakuntakaavan valmistelun tavoitteena oli saada kokonaismaakuntakaavasta puuttuvat seutukunta - osat valtuuston käsittelyyn vuoden lopussa. Syksyn päätöskäsittely johti kuitenkin ratkaisuihin, joiden takia kaava jouduttiin valmistelemaan uudelleen virallisine nähtävänäolokierroksineen. Lopputulos on uuden valmistelun kautta toivottavasti valmiimpi, jotta ympäristöministeriön vahvistuspäätöstä ei jouduta odottelemaan pitkään. Maakunnan suunnittelun asiakirjat: maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma ovat olleet koko vuoden ajan laajassa tarkistus ja valmisteluprosessissa, jotta ne voidaan hyväksyä Suomen kaikissa maakunnissa kesällä Aluehallintouudistus nosti entisestään erityisesti maakuntaohjelman vaikuttavuustasoa suhteessa kaikkiin viranomaisiin, joten sen sisällön osuvuus on nyt entistäkin tärkeämpää. Liiton kansanvälisen toiminnan näkyvin muoto on Central Baltic Interreg IV A -ohjelman vetovastuu Turusta käsin. Syksyllä vahvistetun EU:n Itämeri strategian matkailun lippulaivahankkeen vetovastuun saaminen Varsinais-Suomen liittoon oli uusi merkittävä askel Itämeri roolimme vahvistamisessa. Yleisesti liiton toimintamuodot ovat vakiintuneet. EU:n ohjelmapolitiikka, kansalliset rahoituspäätökset, yhteistyö kuntien, seutukuntien, valtion viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan eri intressitahojen kanssa on löytänyt toimivat muotonsa. Maakunnan aluetalouden kehitys vuonna 2009 Mennyt vuosi 2009 oli jyrkkäkäänteinen, jos sitä halutaan kuvata yhdellä sanalla. Ennen vuotta 2009 maakunnassa oli työllisyyden osalta juuri kivuttu takaisin sille huipputasolle, jossa oltiin ennen 90-luvun lamaa. Vuosituhannen alun kaltainen hitaampi talous- ja työllisyyskehitys olisi ollut ihan terveellistäkin vuosien 2007 ja 2008 ylikuumentuneessa taloustilanteessa, mutta vuonna 2009 kävi toisin: Maakunnan työllisyys- ja taloustilanne sai ennalta odotetun mutta odottamattoman jyrkän käänteen. Takapakkia otettiin ja paljon. Vuoden 2008 lopulla alkanut taantuma muuttui vuoden 2009 aikana vähitellen syvemmäksi, lamaksi.

6 Yhdysvalloista alkanut rahoitus- ja talouskriisi heijastui suoraan maakunnan vientivetoiseen teollisuuteen, jossa tilauskannat laskivat uusien tilausten romahtaessa lähes kolmanneksella viime vuoden aikana. Voimakkaimmin tilanne heijastui laivanrakennukseen, raskasmetalli- ja elektroniikkateollisuuteen. Vakavaan ahdinkoon joutuivat erityisesti em. alalla toimivat alihankkijat, jotka ovat olleet riippuvaisia yhden ison asiakkaan tilauksista. Myös rakennusala hiipui uudistuotannon osalta neljänneksen, mutta onneksi korjausrakentaminen piti alaa pinnalla. Palvelusektorilla, jossa muutokset näkyvät vasta teollisuuden jälkeen, laman merkit alkoivat näkyä selvemmin vasta kesän jälkeen. Työttömien määrä lähti jyrkkään nousuun jo heti vuoden 2009 alussa, koska uusien työntekijöiden rekrytointi oli pysähtynyt jo vuoden 2008 lopussa ja määräaikaisia työsopimuksia ei enää jatkettu vuoden vaihteen jälkeen. Tilauskannan tyrehtymisen seurauksena syntyi huima lomautusten aalto maakunnan suurissa yrityksissä. Työttömien määrä alkoi nousta lähes yhtä nopeasti kuin 90-luvun alussa. Vuoden 2009 aikana työttömien määrä nousi hengellä eli lähes puolella vuoden takaisesta tilanteesta ollen vuoden 2009 lopussa jo noin henkeä. Työttömyys nousi siis yhdessä vuodessa takaisin sille tasolle, jossa oltiin vuosina eli noin 10 %:iin (vuosikeskiarvo). Työttömyyden kasvu oli myös nopeampaa kuin koko maassa keskimäärin. Koska lama iski tiukemmin miesvaltaiseen teollisuuteen eikä naisvaltaiseen palvelusektoriin, miestyöttömyys kasvoi yli kaksi kertaa enemmän kuin naistyöttömyys. Naistyöttömyys ei ole enää kasvanut heinäkuun jälkeen, kun taas miehillä se on jatkunut samaa hurjaa kasvua. Syntyvyys ei kuitenkaan noussut niin paljon edellisestä vuodesta, joten osan työttömäksi jääneistä naisista on täytynyt siirtyä takaisin koulun penkille, kun taas miehet ovat jääneet kotiin odottelemaan parempia aikoja. Huolestuttavinta kehityksessä on kuitenkin nuorten massatyöttömyys, erityisesti Turussa ja Salossa. Talouskriisi ei kuitenkaan iskenyt joka nurkkaan yhtä voimakkaasti. Vakka-Suomea on totuttu useissa talouskatsauksissa tituleeraamaan maakunnan heikoimmaksi mittarilla kuin mittarilla tarkasteltuna. Työllisyyskehityksen osalta seutu oli kuitenkin maakunnan selviytyjä vuonna 2009: työttömyys kasvoi hitaammin kuin muilla seuduilla. Alue on kehittänyt sinnikkäästi elinkeinorakennettaan monipuolisemmaksi ja samalla on erikoistuttu. Tämä työ näyttää tuottavan vihdoin hedelmää ja tulevaisuuskin näyttää varsin valoisalta. Turunmaalla merkittävä osa elinkeinoista ei ole niin herkkä suhdannevaihteluille, joten työttömyys ei lähtenyt niin kovaan nousuun, vaikka rakennusmateriaali- ja metalliteollisuus kärsiikin yhtä lailla lamasta. Työttömyystilastoja kaunistaa myös nuorten muutto pois alueelta. Turunmaan Turun seudun suhteelliset muutokset suuntaan tai toiseen ovat usein pieniä mutta määrällisesti ne ovat aina suuria ja siten maakunnallisesti aina merkittäviä. Erityisesti seudun meriteollisuuden alihankintaverkoston kautta talousvaikutukset ovat jopa valtakunnalliset. Meriteollisuuden heikkojen näkymien johdosta alalla jouduttiin turvautumaan laajoihin lomautuksiin ja alan edelleen heikot näkymät varjostavat työpaikkaa ja 400 yritystä. Rakennusmateriaalien valmistus sekä kone- ja metalliteollisuus ovat ominaisia myös Loimaan seudulle alueen maaseutumaisesta imagosta huolimatta, joten työttömyys kasvoi erittäin voimakkaasti myös tällä alueella. Huolestuttavin kehitys nähtiin maakunnan toisen veturin, elektroniikkavaltainen Salon seudun työttömyydessä, joka lähti hurjaan nousuun, jopa nopeampaan kuin 90-luvun alussa. Kehityksessä mentiin yhdessä ainoassa vuodessa taaksepäin jopa yli 10 vuotta: työttömyysaste nousi takaisin vuoden 1998 tasolle. Talouskehitys vaikuttaa aina väestönkehitykseen: Useiden vuosien ajan voimakkaasti kasvavien kuntien (mm. Masku, Naantali, Kaarina, Nousiainen, Aura, Oripää, Salo) kasvu hidastui. Turku kasvoi voimakkaimmin sitten seitsemään vuoteen. Taloustilanne on viivästyttänyt asukkaiden muuttoa Turusta ympäristökuntiin, mutta myös maakunnasta pois pääkaupunkiseudulle tai ulkomaille. Vaikka muutot maakunnasta pois vähenivät, kokonaisuudessaan väestönkasvu jäi samaan kuin edellisenä vuotena, sillä muutot maakuntaa muualta Suomesta mutta erityisesti ulkomailta vähenivät. Siirtolaisten määrä ei kuitenkaan vähentynyt. Maakunnan siirtolaisten määrä on kovassa kasvussa. Väestön ikääntyminen sekä yhä heikommaksi muuttuva työllisyys- ja taloustilanne ei helpota kuntien tilannetta, kun ja jos parhaillaan voimassaolevat lomautukset muuttuvat irtisanomisiksi. 6

7 7 Edunvalvonta Uhka telakkateollisuuden tilausten ja sen kautta koko alan toimintaedellytysten loppumisesta konkretisoitui vuoden aikana. Koska valtion (TEM) telakkateollisuustyöryhmän alkukesästä esittämät toimenpiteet kohdistuivat lähinnä sellaisten valtion omien viranomaisalusten tilausten aikaistamisesityksiin, että oli selvästi nähtävissä, että toteutuessaankaan ne eivät suoranaisesti auttaisi STX:n Turun telakkaa saamaan töitä koko meriklusterin ylläpitämiseksi maakunnassa, koottiin liiton toimesta kesäkuussa oma ongelmaan paneutuva Varsinais-Suomen telakkaryhmä. Maakuntahallituksen puheenjohtajan vetämän ryhmä kokosi valtiolle esitykset, joilla arvioitiin voitavan vaikuttaa sellaisen kotimaisen alustilauksen saamiseen Turkuun, että telakka voisi päästä yli 2 vuoden tilaus kuilusta. Innovaatiotuen, rahoitus- ja takuujärjestelyjen lisäksi esitettiin ympäristöystävällisten investointien tuen käyttöönottoa Suomessa. Avainministerien vierailut telakalla vaikuttivat ymmärryksen lisääntymiseen ja budjettiesityksessä linjattuihin periaatepäätöksiin. Syksyllä asetettu uusi täsmätyöryhmä tekikin sitten esitykset, jotka pohjasivat liiton työryhmän esityksiin. Hallitus on niihin nyt sitoutunut ja valtion vuoden 2010 ensimmäinen lisätalousarvio antaa mahdollisuudet toimenpiteisiin jos odotettu alustilaus Turkuun saadaan. Valtion toimintojen alueellistamiseen liittyvät päätökset ovat vuoden mittaan olleet jatkuvasti esillä. Hallituksen syyskuussa 2007 kirjaama periaatepäätös tukee alueellistamisen kohdistamista Itä- ja Pohjois- Suomeen koska aiemmat alueellistamistoimet ovat painottuneet Etelä- ja Länsi-Suomeen. Tästä huolimatta 2009 saatiin oikeusministeriöstä päätös noin 20 hengen valtakunnanvuodin viraston siirrosta Turkuun ja valtiovarainministeriöstä päätös uuden Länsi-Suomen veroviraston sijoittumisesta Turkuun. Liikenteen uusien virastojen, opetusministeriön CIMO:n ja mm. rikosseuraamusviraston sijoittumispäätökset herättivät maakunnassa kiukun ja masennuksen välillä olevia tunnetiloja. Valtion alueellistamisselvityksissä esitettiin toistuvasti virheellistä tietoa yli 70 merenkulkuhallinnon vakanssin siirtymisestä Turkuun. Liikennehankkeista koottu valtion elvytyspaketti kiersi Varsinais-Suomen kaukaa. Sisältö noudatti tämän hallituksen liikennepoliittisen selonteon linjauksia. Pidemmän päälle merkittävä positiivinen ratkaisu oli Salon ja Lohjan välisen oikoratayhteyden sisällyttäminen valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Maakunnan imagon ja vetovoiman parantamiseen tähtäävä koko maakunnan yhteismarkkinointihanke saatiin liikkeelle vuoden aikana. Maakunnan liiton ja Turun kaupungin johdon yhdessä ohjaamalta hankkeelta odotetaan paljon. Aluekehitystyö Vuosille hyväksytty maakuntaohjelma ja vuoteen 2025 hyväksytty maakuntasuunnitelma ovat olleet maakunnan aluekehitystyön keskeisenä toiminta- ja tavoiteohjelmana.. EU-ohjelmakauden ohjelmat on laadittu niin, että niillä voidaan mahdollisimman hyvin toteuttaa maakuntaohjelmaa. Etelä-Suomen EAKR (aluekehitysrahasto) -ohjelman 138 miljoonasta eurosta 67 % on päätetty käyttää haasteellisten alueiden kehittämiseen. Varsinais-Suomesta tällaisiksi alueiksi määriteltiin tilastolukujen pohjalta Loimaan ja Vakka-Suomen seutukunnat ja saaristolain määrittelemä saaristoalue. Koko Etelä-Suomen alueella toteutettaviin teemahankkeisiin käytetään 28 % (37.1 miljoonaa euroa). Lisäksi ohjelman kautta rahoitetaan suurten kaupunkiseutujen kehittämistä. Turun seutu saa tästä vuosittain 0.38 miljoonalla eurolla EAKR -rahoitusta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpideohjelma jakautuu valtakunnalliseen ja alueelliseen osioon. Etelä-Suomen alueellisen osion rahoitus on 69 miljoonaa euroa. Tästä voidaan arvioida maakuntaan saatavan 8.5 miljoonaa euroa vuosittain.

8 Maakuntaohjelman ja suunnitelman arviointi osoitti asiakirjojen tavoitteiden hyvän toteuman. Suunnitelman 2030 ja ohjelman valmistelu oli käynnissä koko vuoden. Tavoitteena oli niiden hyväksyntä kesän 2010 maakuntavaltuustossa. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman laatiminen laajassa yhteistyöprosessissa maakunnan eri viranomaisten ja seutukuntien kanssa hoidettiin jo rutiinilla. TOTSU:n kärkihankkeiksi nostettiin telakkateollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen ja edellisen vuoden täystyrmäyksestä huolimatta uudelleen maatalouden vesiensuojelukeinojen tehokkaampi käyttö saaristomeren suojelemiseksi. Kolme muuta kärkeä olivat: Yliopistojen strateginen rahoitus, VT 8 Turku Pori ja maakaasuputki. Aluehallintouudistuksen mukaisesti maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman sisältö kirjattiin yhteisenä esityksenä uuden Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategiseen asiakirjaan. Sen pohjalta ministeriöiden kanssa käyty tuloskeskustelu jätti valitettavasti vastaukset ilmaan. Jatko näyttää onko maakunnan viranomaisten yhteisellä tahdolla suora vaikutus myös valtion rahoituspäätöksiin. Salon seudun työttömyyden jyrkkä kasvu syksyllä 2009 johti pikavauhdilla tehtyyn päätökseen, jolla valtioneuvosto nimesi Salon seudun äkillisen rakennemuutoksen alueeksi. Päätöksen jälkeen valtioneuvosto osoitti (vuoden 2010 puolella) reilun 6 M euron elvytysrahoituksen maakuntaan. Salon seudun lisäksi siitä pääsi osalliseksi myös Turun seutu telakkateollisuuden rakennemuutoshankkeisiin. Päätökset ovat osoittaneet ohjelmallisenkin aluepolitiikan kuitenkin joustavan, vaikka niin Salon seutu kuin Turunkin seutu olivat maakunnan ne kaksi seutua, jotka eivät ole EU-rakennepoliittisia haasteellisia alueita. 8 Maankäyttö Varsinais-Suomi on ollut vuoden 2000 alusta voimaanastuneen uuden maankäyttö- ja rakennuslain soveltamisessa edelläkävijän roolissa. E 18-moottoritien ja Turun kaupunkiseudun maakuntakaavan vahvistamisen jälkeen ympäristöministeriö vahvisti Salon seudun maakuntakaavan marraskuussa Painopisteenä on vuosien aikana ollut Turunmaan, Vakka-Suomen, Loimaan seudun ja Turun seudun kehyskuntien maakuntakaavan valmistelu. Kaavan kehittämislinjaukset saivat nyt aikaan myös näkyvää julkista keskustelua. Keskustelu koski ennen kaikkea Parainen Nauvo yhteyttä ja Naantalin meriväylää. Kaavat olivat keväällä 2009 julkisesti nähtävänä. Muistutusten ja lausuntojen käsittely syksyllä 2009 uusissa luottamushenkilöelimissä nosti esiin niin merkittäviä korjauksia kaavaan, että kaava menee keväällä 2010 uudestaan nähtävälle ja saadaan maakuntavaltuustoon hyväksyttäväksi vasta syksyllä Teollisuusaluemerkinnät, kaupan suuryksiköt ja tuulivoima-alueet olivat eniten esillä. Salo Lohja -ratalinjaa varten aloitettiin vaihemaakuntakaavan laatiminen. Kaavan tavoite on varmistaa nopean Turku Helsinki Pietari ratayhteyden toteuttamismahdollisuus. Alueella toteutetuissa esittely- ym. tilaisuuksissa on selvästi saatu havaita, että hankkeella on myös voimakas vastustus. Maakunnan liikenne järjestelmäsuunnittelua jatkettiin aiesopimuksella, jolla sovittiin maakunnan liikenteen kärkihankkeista Liitto on vahvasti mukana myös Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteen kehittämishankkeissa kuten myös maakunnallisen raideliikenteen kehittämistyössä. Uutena vastuuna liitolla on ollut valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen Laajakaista kaikille hanke. Siihen liittyen liitto on valmistellut kunnittaisen hankeohjelman laajakaistatuen valtion tuen jakoa varten. Aktiivisuus, ulospäin suuntautuminen, yhteistyö, tiedotus Liitto on edelleen tietoisesti pyrkinyt olemaan koollekutsujana tai muutoin mukana hankkeissa ja projekteissa, joilla on pyritty kokoamaan alueen keskeiset toimijat yhdessä edistämään maakunnan kehityksen avainkysymysten ratkaisua. Tänä vuonna tähän rooliin nousi erityisesti telakkateollisuuden toi-

9 mintaedellytysten turvaaminen. Vahvasti esillä on ollut myös maakunnan yhteiseen markkinointiin ja imagonvahvistamiseen liittyvät teemat. 9 Tärkeitä vieraita Vuoden aikana on jatkettu käytäntöä, jonka mukaan maakunnassa vierailevat ministerit on pyritty saamaan liiton vieraiksi. Näiden tapaamisten yhteydessä on ollut mahdollisuus selvittää ajankohtaisia maakunnan kehityksen avainkysymyksiä keskeisille päättäjille. Yhteistyö puolueiden piirijärjestöjen ja liiton kesken on näissä järjestelyissä erittäin tärkeää. Kansainväliset suhteet Liiton kansainvälinen toiminta pysyi vilkkaana. Aktiivinen mukanaolo Itämeren alueen yhteistoiminnassa ja projekteissa, osallistuminen liiton eurooppalaisten jäsenjärjestöjen (BSSSC ja CPMR) toimintaan ja sopimuspohjainen yhteistyö Mecklenburg - Vorpommernin osavaltion (Saksa) ja Pomeranian maakunnan (Puola) kanssa muodostivat kansainvälisen toiminnan rungon. Kansainvälisen toiminnan painopiste on ollut Itämeren alueen yhteistyössä. Liitto oli aktiivisesti mukana EU:n itämeristrategian valmistelussa osallistuen siihen liittyneihin konferensseihin ja valmistellen kannanottoja strategiasta. Strategian vahvistuttua liitto on koko alueen ainoa maakunta, jolla on oma lippulaivahanke strategiasta vastuullaan. Muut vastuutahot ovat maita tai osavaltioita! Vuoden aikana käydyssä kv-suhteiden kehittämiskeskustelussa on nostettu esiin erityisesti Saksan Hampurin alueen merkitystä Varsinais-Suomelle. Hampuriin kohdistuvia toimenpiteitä onkin otettu nyt 2010 toimintasuunnitelmaan. Varsinais-Suomen liiton suurin kansainvälinen haaste on t EU:n Central Baltic Interreg IV A - ohjelman toteuttaminen Etelä-Suomen, Viron, Latvian, Ruotsin ja Ahvenanmaan yhteisenä 3-osaisena ohjelmana. Varsinais-Suomen liitto on ohjelman hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomainen. Tämän EU-ohjelman toteuttaminen on jo tehnyt Varsinais-Suomen liitosta Itämeren keskisen osan tärkeimmän yhteistyötoimijan. Millään muulla maakunnan liitolla ei Suomessa ole vastaavanlaista haastetta vastuullaan. Virasto, henkilöstö Toimintavuosi 2009 on merkinnyt liiton virastolle askelia kohti entistäkin palvelukykyisempää, asiantuntevampaa ja toiminnan muutoksiin joustavammin mukautuvaa organisaatiota. Henkilöstön työmotivaatioon ja työkyvyn ylläpitoon on vuoden aikana pyritty kiinnittämään erityistä huomiota. Osin eläköitymisen seurauksena, osin uusien tehtävien tuomalla EU:n ohjelmarahoituksella on saatu liittoon myös runsaasti uutta kansainvälisesti suuntautunutta osaajapolvea täydentämään jo maailman jatkuvat muutokset kokenutta perusjoukkoamme. Liiton eri osaamisryhmissä vallitsee yleisesti reipas ja uusista haasteista innostunut näyttämisen ja tekemisen meininki. Haastetta aluekehittämisessä Varsinais-Suomen liitto on toiminnassaan hakenut oman roolinsa maakunnan kehittäjänä, edustajana ja yhteistyön koordinaattorina. Kansallinen lainsäädäntö ja EU:n alueiden erilaisuutta korostava politiikka antavat maakunnan liitoille kiistattoman vahvan ja keskeisen roolin. Vuosi vuoden jälkeen on aluekehityslakiin tehty pieniä lisäyksiä, jotka ovat kaikki johdonmukaisesti lisänneet maakunnan liiton mahdollisuutta vaikuttaa myös valtion toimenpiteisiin alueella. Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmaan kirjattu koko aluehallinnon järjestelmän uudistaminen mennessä on ollut toimintavuoden suuri poliittinen uudistus. Uudistuksen peruslinjaukset vahvistettiin

10 hallinnon ja aluekehityksen ministerivaliokunnassa joulukuun 2008 alussa. Tasavallan presidentti vahvisti uudet lait Uudistuksen tavoitteeksi oli asetettu mm. aluehallinnon selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen, viranomaisten määrän vähentäminen, aluekehitysvarojen kansanvaltaisen ohjauksen lisääminen, maakunnan liittojen aseman vahvistaminen, aluehallinnon rajojen tarkistaminen ja lääninhallitusten toiminnan uudelleenorganisointi. Uudistuksen tavoitteet vastasivat maakuntahallinnon taholta esitettyjä vaatimuksia. Uudistuksen painopisteeksi muodostui prosessin aikana kuitenkin valtion 6 alueviranomaisen yhdistämiseen kahdeksi uudeksi viranomaiseksi: Aluehallintovirastoksi (AVI) ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseksi (ELY). Maakuntien asema vahvistui, mutta enemmän kuitenkin perusteluteksteissä kuin itse päätöksissä. Valmiiksi Suomen aluehallinnon kansanvaltaistaminen ei tällä uudistuksella vielä tullut. Oleellista uudessa aluehallinnossa jälkeen on kuitenkin maakunnan liiton ja ELY-keskuksen keskinäinen suhde: Maakunnan liitto osoittaa suunnan ja strategian, ELY-keskus osoittaa toimenpiteille valtion rahoituksen. Turussa Juho Savo maakuntajohtaja

11 11 LANDSKAPSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Året 2009 har för Egentliga Finlands förbund präglats av verksamhet för att trygga verksamhetsbetingelserna för marinindustrin. Då "ögonen öppnades" för statsmakten för att trygga framtiden för en produktion av kryssningsfartyg har också aktörerna belönats med en känsla av att ha lyckats. De avgörande fartygsbeställningarna har dock ännu inte blivit verklighet. Reformen av statens regionförvaltning, som resulterade i att ställningen för landskapets förbund förstärktes och uppgifterna utökades, slutfördes under året. Ett allt starkare deltagande i de statliga myndigheternas strategiprocesser lyfte upp deras landskapsteman till en ny nivå. Betydelsen av påverkan i praktiken torde klarna under 2-3 år. Den mest betydande milstolpen med avseende på landskapets utveckling var invigningen av motorvägen E 18 Åbo - Helsingfors, vilken firades Det största och mest betydande intressebevakningsprojektet för landskapets trafik det senaste decenniet hade genomförts. Den färdiga trafikleden förväntas vara av stor betydelse, förutom för trafiksäkerheten, även för den regionala ekonomin. Det stimulanspaket för trafiken som samlats i statens tilläggsbudget slog en vid lov kring landskapet, likaså var man tvungen att bli besviken på regionaliseringen av de statliga tjänsterna. Kursen togs tydligt ut mot öster och norr. I slutet av året aktualiserades nödcentralsreformen och ställde Åbo och Björneborg mot varandra som en eventuell placeringsort för centralen. Genom uppfinningsrikedom kom man på en lösning på 2010-års sida, vilken tryggade varderas fördelar. Också Åbo hovrätts ställning ifrågasattes i slutet av året. Genom en snabb reaktion har redan en betydande "moteld" byggts upp, med vilken jag tror att hovrätten håller stånd, då avgörandena någon gång faller. Målet för beredningen av landskapsplanen var att få de regionkommun-delar som fattas i helhetslandskapsplanen förelagda fullmäktige i slutet av året. Höstens beslutsbehandling ledde dock till avgöranden, på grund av vilka planen måste beredas på nytt jämte officiella remisser med framlägganden offentligt. Slutresultatet är förhoppningsvis genom den nya beredningen mera färdigt, så man inte blir tvungen att länge vänta på miljöministeriets beslut om fastställelse. Dokumenten för planeringen av landskapet: landskapsöversikten 2030 och landskapsprogrammet har hela året undergått en omfattande revidering i en beredningsprocess, så att de kan godkännas i alla landskap i Finland sommaren Regionförvaltningsreformen höjde ytterligare speciellt landskapsprogrammets effektivitetsnivå gentemot alla myndigheter, och därför är det nu ännu viktigare än förut att dess innehåll träffar rätt. Den synligaste formen av förbundets internationella verksamhet är ansvaret för att leda Central Baltic Interreg III A -programmet ifrån Åbo. För Egentliga Finlands förbund var det ett nytt betydande steg att få ledningsansvaret för flaggskeppsprojektet i EU:s Östersjöstrategi för att befästa vår Östersjöroll. Allmänt taget har förbundets verksamhetsformer blivit etablerade. EU:s programpolitik, de nationella finansieringsbesluten, samarbetet med kommunerna, regionkommunerna, statens myndigheter och medborgarsamfundets olika intressenter har funnit sina former. Utvecklingen för landskapets regionala ekonomi år 2009 Det gångna året 2009 hade abrupta omsvängningar, om man vill beskriva det kort. Före år 2009 hade man i landskapet med hänsyn till sysselsättningen åter klättrat upp till den toppnivå, där man befann sig före depressionen på 90-talet. En långsammare utveckling för ekonomin och sysselsättningen, lik den i millenniets början, hade varit t.o.m. mera sund än i det överhettade ekonomiska läget åren 2007 och 2008, men år 2009 gick det på annat sätt: Läget för landskapets sysselsättning och ekonomi fick en i förväg väntad men oväntat brant omsvängning. Det blev ett bakslag och stort. Recessionen som

12 hade börjat mot slutet av år 2008 förändrades under år 2009 småningom och blev djupare, till en depression. Finansierings- och ekonomikrisen, som hade börjat i Förenta staterna, återspeglades direkt i landskapets exportdominerade industri, där orderstockarna sjönk med nästan en tredjedel under förra året, då de nya beställningarna störtade samman. Kraftigast återspeglades situationen hos skeppsbyggandet, tungmetall- och elektronikindustrin. Speciellt de underleverantörer som verkade i branscherna ovan råkade i ett allvarligt trångmål, då de hade varit beroende av beställningarna från en stor kund. Också byggbranschen tynade av med en fjärdedel inom nyproduktionen, men till all lycka höll reparationsbyggandet branschen flytande. Inom servicesektorn, där förändringarna kommer till synes först efter industrin, började tecknen på en depression synas tydligare först efter sommaren. Antalet arbetslösa började brant gå upp redan genast i början av år 2009, då rekryteringen av nya arbetstagare hade stannat upp redan i slutet av år 2008 och tidsbundna arbetsavtal inte längre förlängdes efter årsskiftet. Till följd av den strypta orderstocken uppkom en våldsam våg av permitteringar hos de stora företagen. Antalet arbetslösa började stiga lika snabbt som i början av 90-talet. Under år 2009 steg antalet arbetslösa med personer eller nästan med hälften av situationen året innan och det var i slutet av år 2009 redan cirka personer. Arbetslösheten steg alltså på ett år tillbaka till den nivå, där man befann sig åren , dvs. till cirka 10 % (årsgenomsnittet). Ökningen för arbetslösheten var även snabbare än i hela landet i genomsnitt. Eftersom depressionen slog till hårdare mot den mansdominerade industrin och inte mot den kvinnodominerade servicesektorn, ökade arbetslösheten för män över dubbelt mera än arbetslösheten för kvinnor. Arbetslösheten för kvinnor har inte längre ökat efter juli, medan den däremot har fortgått i samma våldsamma tillväxttakt för männen. Nativiteten har dock inte gått upp lika mycket från föregående år, varför en del av de kvinnor som blivit arbetslösa har varit nödsakade att förflytta sig tillbaka till skolbänken, medan männen däremot har stannat hemma i väntan på bättre tider. Det mest oroväckande i utvecklingen är dock massarbetslösheten för ungdomar, särskilt i Åbo och Salo. Den ekonomiska krisen har ändå inte slagit till i varje vrå lika kraftigt. Man har vant sig vid att i flera ekonomiska översikter titulera Vakka-Suomi som landskapets svagaste, granskat med vilka indikatorer som helst. Vad sysselsättningsutvecklingen beträffar var regionen dock den som klarade sig bäst i landskapet år 2009: sysselsättningen ökade långsammare än i andra regioner. Regionen har envist utvecklat sin näringsstruktur mera mångsidig och samtidigt specialiserat sig. Detta arbete verkar äntligen bära frukt och även framtiden ser rätt ljus ut. I Åboland är en betydande del av näringarna inte så känsliga för konjunkturfluktuationer och därför har inte arbetslösheten gått upp så snabbt, fastän byggmaterial- och metallindustrin på samma sätt lider av recessionen. Arbetslöshetsstatistikerna snyggas också upp av att ungdomarna flyttar bort från området. De relativa förändringarna för Åboland i Åboregionen i en eller annan riktning är ofta små, men volymmässigt är de alltid stora och således alltid betydelsefulla på landskapsnivå. I synnerhet är de ekonomiska effekterna via underleverantörsnätverket för regionens marinindustri t.o.m. riksomfattande. På grund av de svaga utsikterna för marinindustrin måste man i branschen trygga sig till omfattande permitteringar och de alltjämt svaga utsikterna i branschen kastar sin skugga över arbetsplatser och 400 företag. Tillverkningen av byggmaterial samt maskin- och metallindustrin är karakteristiska även för Loimaaregionen trots den landsbygdsmässiga imagen, varför arbetslösheten tilltog ytterst kraftigt även på detta område. Den mest oroväckande utvecklingen såg man i arbetslösheten för landskapets andra lokomotiv, för den elektronikdominerade Saloregionen, som hade en väldig ökning, t.o.m. snabbare än i början av 90-talet. Man gick i utvecklingen på ett enda år t.o.m. över 10 år bakåt i utvecklingen: arbetslöshetsgraden gick igen tillbaka upp till nivån år Den ekonomiska utvecklingen påverkar alltid befolkningsutvecklingen: Tillväxten för kommunerna, som kraftigt vuxit i flera års tid (bl.a. Masku, Nådendal, S:t Karins, Nousis, Aura, Oripää, Salo), blev långsammare. Åbo växte kraftigare än på sju år. Den ekonomiska situationen har fördröjt invånarnas flytt från Åbo till kommunerna i omgivningen, men även bort från landskapet till huvudstadsregionen eller utlandet. Fastän flyttningarna bort från landskapet minskade, förblev befolkningstillväxten i sin helhet på samma nivå som året innan, för man flyttade till landskapet från andra delar av Finland men i mins- 12

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning Pekka Vuori Helsingin seudun väestökehitysnäkymät

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 8.10.2014 Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 2013 och ekonomiplan 2013 2015 Khs - Stn 29.10.2012 Kaupunginjohtajan ehdotus Stadsdirektörens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

Kainuun hallintokokeilun tila

Kainuun hallintokokeilun tila Kainuun hallintokokeilun tila Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 201/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 201/2009 Kainuun hallintokokeilun

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 8 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 2009 LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 3 KANNEN KUVA: PETER SILVENDOIN Pääkirjoitus Finnpilotin kurssi on käännettävä oikealle suunnalle TEKSTI ANTTI RAUTAVA Noin vuosi sitten alkanut

Lisätiedot

Muuttoliike. merkitsee paljon Helsingille. Avoimesta datasta apua saavutettavuuden mittaamiseen. Kaupunkilaisten luovuus käyttöön

Muuttoliike. merkitsee paljon Helsingille. Avoimesta datasta apua saavutettavuuden mittaamiseen. Kaupunkilaisten luovuus käyttöön 2 /2014 neljännesvuosijulkaisu kvartalspublikation Avoimesta datasta apua saavutettavuuden mittaamiseen Muuttoliike merkitsee paljon Helsingille helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral

Lisätiedot

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET KANNEN ALKUPERÄINEN KUVA: TOMMI SJÖBLOM Pääkirjoitus Uusia tuulia, karikoita luotsaus jatkuu We care how we carry Kuljetamme vuosittain yli 40 miljoonaa

Lisätiedot

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011 2 3/2011 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 1 2 3/2011

Lisätiedot

Kuvataiteilijoiden työtilat 2003

Kuvataiteilijoiden työtilat 2003 Opetusministeriö Kulttuuri Undervisningsministeriet Kuvataiteilijoiden työtilat 2003 Selvitys kuvataiteilijoiden työtiloista ja tilantarpeesta sekä tilojen lisäämisohjelma Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Årsredovisning Vuosikertomus

Årsredovisning Vuosikertomus Årsredovisning Vuosikertomus 2010 Österbottens Kötts anskaffningsområde Maxmo Maksamaa Korsholm Mustasaari Vasa Vaasa Larsmo Luoto Jakobstad Pietarsaari Nykarleby Uusikaarlepyy Korsnäs Korsnäs Närpes Närpiö

Lisätiedot

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts 3 /2014 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts Sisällys / Innehåll helsingfors stads faktacentral city of

Lisätiedot

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta Pohjanmaan Kauppakamarilehti - Österbottens Handelskammartidning CONNECTING BUSINESS 3 /09 Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin Tuulivoimalla on tulevaisuutta Vaasan seudusta kertovaa viestiä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 34 STF godkänt 08.06.2015 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Vuosikertomus/Årsberättelse 2005 Sisältö PUHEENJOHTAJAKAUDEN VAIHTUESSA (Martti Ahokas)...3 KESKIPOHJOLAN ALUE...4 KESKIPOHJOLAN VUOSIKERTOMUS 2005...4 TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Talousarvio Budget 2015, Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2016 2018 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta Valokuvaaja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11. TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017 KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.2014 60 TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 och

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2010

Kaavoituskatsaus 2010 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2010 Planläggningsöversikt 2010 Kaupunkisuunnittelu on arvovalintojen taidetta laatuun ja avaamaan ovia myös kansainvälisille suunnittelijoille.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tiivistelmä. Helsinki 2002. 201 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN 1236-2050,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009 BUDGET 2007 OCH EKONOMIPLAN 2007-2009 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 13.11.2006 68 STF godkänt 13.11.2006 68 TALOUSARVIO 2007

Lisätiedot

-2, KH 2015-05-04 16:00

-2, KH 2015-05-04 16:00 -2, KH 2015-05-04 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 4.5.2015 klo 16.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot