Kauniaisten musiikkiopisto viettää 40-vuotisjuhlaa Grankulla musikinstitut firar 40-årsjubileum SIDORNA 6 7 / SIVUT 6 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauniaisten musiikkiopisto viettää 40-vuotisjuhlaa Grankulla musikinstitut firar 40-årsjubileum SIDORNA 6 7 / SIVUT 6 7"

Transkriptio

1 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 5/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla VEIKKO SOMERPURO Kaupungin pankeista annetaan konkreettisia neuvoja koskien päivän taloudellista tilannetta. Pankit esitellään myös. SIVU 8 Stadens banker ger konkreta råd kring dagens ekonomiska läge. Bankerna presenteras också. SIDAN 8 Kompostoi! Puutarhajäteen polttaminen on kielletty Kauniaisissa lähtien. Lue miten voi päästä eroon oksista ja muusta puutarhajätteestä esimerkiksi kompostoimalla. SIVU 9 Kompostera! Det är förbjudet (fr.o.m ) att bränna trädgårdsavfall i Grankulla. Läs om alternativa metoder, som kompostering, för att bli av med grenar, kvistar, etc. KaumoStrings koostuu viidestäkymmenestä jousisoittajasta. KaumoStrings består av femtio stråkar. Kauniaisten musiikkiopisto viettää 40-vuotisjuhlaa Grankulla musikinstitut firar 40-årsjubileum SIDORNA 6 7 / SIVUT 6 7 JESSICA JENSEN ARKISTO / ARKIV SIDAN 9 Nuoret voittajat Oppilasryhmä voitti vuoden nuoret yrittäjät -palkinnon. SIVU 10 Unga granivinnare En elevgrupp från åk 9 i Hagelstam har kammat hem vinsten i årets tävling för unga företagare. SIDAN 10 Parempaa vanhuutta halutaan Kauniaisissa tahdotaan parantaa vanhuspalveluja kehittämällä rakenteita. Jälkikasvu turvattu: GrIFK Käsipallo osallistui sankoin joukoin turnaukseen Västeråsissa Återväxten tryggad: GrIFK Handboll deltog i Irsta Blixten med flera lag vuotta kaukolämpöä Kauniaisissa SIVU år av fjärrvärme i Grankulla SIDAN 12 SIVU 14 Bättre äldreomsorg efterlyses Grankulla vill göra äldreomsorgen bättre genom att förnya och utveckla strukturerna. SIDAN 15 Viimeinen ennakkoäänestyspäivä Varsinainen vaalipäivä on Sista dagen att förhandsrösta Riktiga valdagen 17.4.

2 PÄÄKIRJOITUS LEDAREN Vaaleilla on merkitystä Kauniaisille Valutgången påverkar Grankulla Eduskuntavaaleilla on tietenkin aina suuri merkitys myös yksittäisten ihmisten olosuhteiden kehittymiseen. Vaikutus näkyy selvästi muun muassa kuntien asukkailleen järjestämien palvelujen kautta. Kun yli puolet julkisista menoista kulutetaan kunnissa, eduskuntavaalit ovat aina myös omalla tavallaan kunnallisvaalit. Vaalien jälkeen laadittavassa hallitusohjelmassa tulee olemaan paljon sellaisia uudistuksia, joita kunnat panevat täytäntöön ja jotka tulevat vaikuttamaan kuntien palvelujen laatuun. Tähän nähden vaalikeskustelun vahva panostus EU-politiikkaan on jättänyt monet tavallisille ihmisille tärkeät kysymykset vaille riittävää keskustelua. Asetelma on vähän samanlainen silloinkin kun on puhuttu kuntien toiminnasta vaalien jälkeen. Tulevaisuus näyttää keskustelun valossa olevan "kuntauudistuksessa", mutta mitä se tarkemmin ottaen Vaalien vaikutus näkyy selvästi muun muassa kuntien asukkailleen järjestämien palvelujen kautta. olisi, ei ole tullut erityisen selväksi. Pääkaupunkiseudulla ja Helsingin seudulla asetelma on ehkä hieman muuta maata selkeämpi. Helsinki tavoittelee pääkaupunkiseudun kaupunkien yhdistämistä, mitä muut kunnat vastustavat. Koko Helsingin seudulle peräänkuulutetaan toisaalta yleisesti parempia päätöksentekomekanismeja yhteisestä maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevissa kysymyksissä, mutta siihen, miten tämä toteutettaisiin ei ole paljosta keskustelusta huolimatta löytynyt yhteisesti hyväksyttäviä malleja. Näiden kysymysten osalta tulevilla hallitusneuvotteluilla on ratkaiseva merkitys. Kauniaisten osalta kuntarakennekysymyksillä on joka tapauksessa yhdessä asiassa hyvin konkreettinen merkitys. Tulevan hallituksen päätösten varassa on nimittäin se, velvoitetaanko Kauniainen hoitamaan sosiaali- ja terveyden huoltonsa Espoon järjestämänä, vai voiko kaupunki jatkaa oman hyvin toimivan perusterveydenhuoltonsa kehittämistä. Kaupungin asukasmäärä ei nimittäin täytä laissa olevaa asukkaan normiväestöpohjaa, jota palvelujen järjestäjäyksiköltä vaaditaan. Kun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut, joita jo nyt hoidetaan merkittävältä osin yhdessä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa toimivat asukkaita tyydyttävällä tavalla ja kun valtioneuvostolla on asiassa vapaa harkintavalta, sopii Kauniaisten tulevaisuuden kannalta toivoa, että vaalien jälkeen asetettavalta hallitukselta löytyy tahtoa pragmaattiseen ajatteluun. TORSTEN WIDÉN KAUPUNGINJOHTAJA Ett riksdagsval har förstås alltid stor betydelse för hur enskilda människors levnadsbetingelser utvecklas. Särskilt klart syns detta bland annat genom de tjänster kommunerna bereder sina invånare. Då mer än hälften av de offentliga utgifterna konsumeras i kommunerna, är riksdagsvalet alltid på sitt sätt också ett kommunalval. I det regeringsprogram som upprättas efter valen, kommer det att ingå en hel del sådana reformer som i praktiken kommunerna verkställer och vilka kommer att ha betydelse för kvaliteten på den kommunala servicen. I detta avseende har den myckna diskussionen om EU-politiken lämnat en hel del för vanliga människor viktiga frågor i skymundan. Också när man har talat om kommunerna har upplägget varit lite liknande. Framtiden ligger i ljuset av debatten i en "kommunreform", men vad allt den skulle gå ut på har inte blivit särskilt väl klarlagt. I huvudstadsregionen och Helsingforsregionen har diskussionen kanske varit något konkretare. Helsingfors strävar efter en sammanslagning av huvudstadsregionens städer, vilket de andra städerna motsätter sig. För hela Helsingforsregionens del efterlyser man allmänt bättre fungerande beslutsmekanismer för frågor som rör markanvändning, boende och trafik, men hur detta skulle ordnas har trots mycken diskussion inte lett till gemensamt omfattade strukturer. De kommande förhandlingarna om regeringsprogrammet kommer att ha avgörande betydelse för hur dessa frågor kommer att lösas. För Grankullas del har kommunstrukturfrågorna i varje fall konkret betydelse Då mer än hälften av de offentliga utgifterna konsumeras i kommunerna, är riksdagsvalet alltid på sitt sätt också ett kommunalval. åtminstone på en punkt. Den kommande regeringen kommer att ta beslut om huruvida man tvingar Grankulla att ordna sin social- och hälsovård i Esbo stads regi, eller om staden kan fortsätta att utveckla sin egen väl fungerande primärhälsovård. Stadens befolkningsunderlag understiger nämligen det i lagen som norm angivna invånare för en organisation som ansvarar för den kommunala social- och hälsovården. Eftersom stadens social- och hälsovårdstjänster, vilka redan nu ordnas i nära samarbetet med de övriga kommunerna i huvudstadsregionen, fungerar på ett sätt som invånarna är mycket tillfredsställda med, och genom att statsrådet har fri prövningsrätt i frågan, kan man för stadens framtid hoppas att den regering som kommer till efter valet har viljan att se pragmatiskt på situationen i Grankulla. TORSTEN WIDÉN STADSDIREKTÖR Kauniaisista muissa medioissa Sagt om Grani i andra medier granitanten Poliisi ratsasi litrakaupalla alkoholia busseista ja junista (HS 4.4.) kaikkiaan 52 litraa viime viikonloppuna Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen busseista, junista ja asemilta. Juomia vietiin niin alaikäisiltä kuin aikuisiltakin, ja väkevää viinaa kaadettiin maahan kaksi litraa. Poliisi otti kiinni yhteensä 14 henkilöä päihtymyksen, epäiltyjen rikosten ja etsintäkuulutusten vuoksi. Partiot löysivät myös jonkin verran huumausaineita. Lisäksi poliisi jakoi kymmeniä sakkoja sekä antoi 90 suullista huomautusta. Miinalaiva Pohjanmaa otti kiinni parikymmentä epäiltyä merirosvoa (HS 6.4.). Välikohtauksessa jouduttiin ampumaan varoituslaukauksia. Kiinniotto tapahtui noin 500 kilometrin päässä kaakkoon Omanin Salahista. Epäillyt merirosvot olivat liikkeellä aluksella, joka hinasi kahta venettä. Aluksella oli 18 epäiltyä merirosvoa. Pohjanmaan alustarkastusosasto löysi alukselta materiaalia, jota käytetään merirosvoukseen. Toim. huom.: Sune Virta Kauniaisista on osa Pohjanmaan miehistöä. Pk-seudun matkaliput hinnoitellaan vyöhykkeittäin (HS 29.3.), päätti Helsingin seudun liikenteen (HSL) hallitus. Vyöhykekaarien rajat perustuvat ensisijaisesti etäisyyteen Helsingin keskustasta. Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla tulee ainakin kausilipuissa minimiostokseksi kaksi kaarta. Minfartyget Pohjanmaa stoppade pirater (Yle 6.4), ett misstänkt piratfartyg på Arabiska havet. Pohjanmaa avfyrade varningsskott mot det misstänkta piratskeppet då det försökte fly från platsen. Piratskeppet upptäcktes cirka 500 kilometer sydost om Omans kust. Ombord på fartyget hittade man utrustning som tyder på piratverksamhet. Ombord fanns också 18 misstänkta pirater. Marinens flaggskepp Pohjanmaa deltar i Operation Atalanta i somaliska vatten till slutet av april. Operationen ska hindra piratangrepp och trygga FN:s matförsändelser till Somalia. Red. anm.: Granibon Sune Virta ingår i besättningen. Bråk om ny vägförbindelse mellan Grankulla och Esbo (Hbl 17.3). En del grankullabor är upprörda och nio besvär har lämnats in mot en planerad vägförbindelse mellan Grankulla och Ymmersta i Esbo. Husbolagen invid vägen oroar sig för dramatiskt ökande trafik när Ymmerstaområdet byggs ut. Blir Grankulla en stadsdel i Esbo? (Hbl 17.3) Grankullaborna vill säkert bo och leva i sin självständiga, egna lilla stad där det aldrig är långt någonstans... Grankulla kämpar inte med ekonomiska problem. Staden har inte heller problem med serviceutbudet. Invånarna verkar i stort sett vara nöjda. Dagis och skolor finns... Det finns bibliotek, idrottsplan, simhall, slalombacke och motionsslingor. Vårdcentralen fungerar bra. Skattesatsen är rimlig... Man kunde tycka att städer om kan finansiera sin egen verksamhet kunde få undantag från den lagstadgade regeln. Vad som göms i snö kommer fram i tö. Varje vår samma sak! Hundbajspåsar skitbilligt! Ska du inte också ha? Nej, mina hundar vägrar använda såna... Yllätys, yllätys - mitäköhän tänä vuonna lumen alta paljastuu! Kustantaja/Utgivare: Kauniaisten Paikallislehti Oy Ab Grankulla Lokaltidning Painos/Upplaga: kpl Päätoimittaja/Chefredaktör: Vt/Tf Jessica Jensen puh./tfn faksi/fax: (09) Toimitussihteeri/ Redaktionsekreterare: Markus Jahnsson puh./tel. (09) Avustajat / Medarbetare: Annika Mannström Marko Uusitalo Timo Kirves Sähköposti/E-post: Toimituksellinen aineisto/ Material: Kaupungintalo/Stadshuset Ulkoasun suunnittelu/ Grafisk formgivning: Hagnäs Design Ilmoitukset/Annonser: Nina Winquist puh./tfn Ilmoitushinta/ Annonspriser: 0,87 e/pmm + alv 23 % Tilaushinta/Prenumeration: 15 e/vuosi/år Sivunvalmistus/Sidframställning: TR-Latomo Oy Paino/Tryckeri: KSF Media 2011 ISSN Tämä lehti painettu/ Detta nummer presslagt Jakeluhäiriöt/ Distributionsstörningar: puh./tfn Seuraava numero ilmestyy Aineisto viimeistään Nästa nummer utkommer Materialet senast Lehti ei vastaa tilaamatta toimitetun aineiston säilyttämisestä eikä palauttamisesta. Toimitus pidättää itselleen oikeuden muokata aineistoa. Tidningen svarar inte för uppbevaring och returnering av inlämnat material som inte beställts. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera materialet.

3 RONI JAARTE Hammaslääkäri/tandläkare PETER JUNGELL Lääkäri, hammaslääkäri, suukirurgi Läkare, tandläkare, oralkirurg MAIJA NYKOPP Hammaslääkäri/tandläkare PÄIVI MASALIN Erikoishammaslääkäri, iensairaudet Spec.tandläkare, parodontologi Puhelin/telefon NYT MYYNNISSÄ: KAUNIAISISSA yksitasoinen, peruskuntoinen rt-huoneisto 98 m 2. Vhp Vapautuu sopimuksen mukaan. KAUNIAISISSA vuokrattu kt-huoneisto 5 h, k, s, takka, parveke 119 m 2. Putkiremontti tehty. Hp v.o KAUNIAISISSA siisti pikkukaksio. Hp v.o n Myydään vuokrattuna. Putkiremontti meneillään. Laatat ym. materiaalit valittavissa. MYYTY LEPPÄVAARASSA putkiremontoidussa yhtiössä hyväkuntoinen, vuokrattu, läpi talon parvekkeellinen kaksio. Hp v.o. n MERI-TEIJOSSA Matildan kylässä sievä pikku yksiö 17,5 m 2 esim. vapaa-ajan käyttöön. Hp TARJOTAAN VUOKRALLE TYÖSUHDEASUNNOKSI: HELSINGISSÄ Katajanokalla hyvä, vapaakt 3 h+k+kph+s+lasitettu parveke, 74 m 2. Vuokra 1590 /kk, vesi 18 /hlö/kk. Takuu 2 kk. NIITTYKUMMUSSA vapaa, kalustettu 2 h+k+kph+parveke 53,5 m 2. Vuokra 950 /kk. Takuu 2 kk. NYT KYSYNTÄÄ RIVI- JA PARITALOILLE SEKÄ 3 4 HUONEEN KERROSTALOASUNNOILLE. JOS OLET AIKEISSA MYYDÄ, SOITA JA KYSY ARVIOTA. ILMAINEN ARVIO MYYNTIÄ VARTEN. HOIDAMME MYÖS VUOKRAUKSET JA KIRJALLISET ARVIOT. Tiedustelut Sirkku Tanskanen p , Seppo Tanskanen, p Yrityksellämme käytössä juristipalvelut, myös asiakkaille, sekä vuosikymmenten kokemus välitys- ja rahoitusasioissa Kirkkotie 15, Kauniainen Kyrkovägen 15, Grankulla Vanha Turuntie KaunisGranin toistosopimuksella ilmoitat 10 prosenttia halvemmalla. Annonsera flera gånger i KaunisGrani och få annonsen 10 procent billigare.

4 PÄIVÄKIRJA DAGBOKEN agenda uutiset nyheter Tapahtuu Kauniaisissa Det händer i Grankulla Kaupungin tilinpäätös ylijäämäinen. Kauniaisten kaupungin tilinpäätös toteutui vuodelta 2010 on 5,1 miljoonaa euroa ylijäämäisenä. Hyvä tulos johtui osittain vuodelle asetetun 2 %:n säästötavoitteen toteutumisesta. Vuoden 2010 tuloksen muodostumiseen vaikuttaa olennaisesti myös kertaluontoiset ja satunnaiset syyt mm. vesilaitostoimintojen luovutus HSY:lle, sijoitusarvopapereiden realisointi, tonttien myyntitulot, maankäyttökorvaustulot jne. Investointien toteuma oli 8,6 miljoonaa euroa. Kaupungin veroprosentti vuonna 2010 oli 16,5 % Vuoden 2010 verotulojen tuotto ylitti tuottoarvion 0,82 miljoonaa euroa eli 3,8 % ja verotuloja kertyi 49 miljoonaa euroa. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuussa. Stadens bokslut med överskott. Grankulla stads bokslut för år 2010 visar ett överskott på 5,1 miljoner euro. Det goda resultatet beror dels på att sparmålen på 2 % som uppsattes för året förverkligades. På resultatet inverkar också starkt vissa engångsföreteelser, t.ex. överlåtelsen av vattenverket till HSY, en realisering av värdepapper, tomtförsäljningsinkomster, markanvändningsinkomster mm. Investeringsnivån låg på 8,6 miljoner euro. Stadens skatteprocent år 2010 var 16,5. Skatteavkastningen överskred förväntningarna med 0,92 miljoner euro eller 3,9 %. Sammanlagt fick staden 49 miljoner euro i skatteinkomster. Fullmäktige behandlar bokslutet i juni GRANIKULT KUVATAIDEKOULUSSA / I KONSTSKOLAN. Avoimet ovet ja "kenkäpaja" klo Öppet hus och "skoverkstad" TORSTAI TORSDAG CARPE DIEM kvartett kirjastossa/biblioteket klo Kaunista musiikkia, teetä ja pientä tarjottavaa! Ljuvlig musik, te och en liten servering! KEVÄTTALENTTI. Kansanmusiikkia, lauluyhtyeitä sekä poppia. Uusi Paviljonki klo Esittäjinä Suomen Raamattuopiston musiikkilinjan opiskelijat. Vapaa pääsy PERJANTAI FREDAG OUTI & LEE. Upeaa, hypnotisoivan rouheaa maailmanmusiikkia. Outi ja Lee Müllerin harvinainen Suomen-vierailu. Kauniaisten kirkko klo LAUANTAI LÖRDAG PIDÄTTEKÖ BRAHMSISTA? Kauniaisten orkesteri Uusi Paviljonki klo 18. Sibelius, Crusell, Brahms, Poijärvi, solistina Asko Padinki, fagotti. Liput: 15/10 ovelta. Kts./se sid SUNNUNTAI SÖNDAG TANGO! Koe tangojen intohimo ja hurmio Kauniaisten musiikkiopiston opettajien esittäminä, Uusi Paviljonki klo 16. Liput: 10/5 ovelta Låt dig svepas med av passionerade tangomelodier av Grankulla musikinstituts lärare TIISTAI TISDAG KARL JENKINS: REQUIEM. Konsert i Grankulla kyrka. Lauttasaaren laulajat; Victoria Meerson, musiikinjohto. Kauniaisten kirkko klo 19. Kts./se sid KESKIVIIKKO ONSDAG PÅSKFÖRSÄLJNING kl utanför södra S-market i Grankulla centrum. Hemgjorda bakverk och marmelader, påskpynt och lotteri till förmån för Gemensamt Ansvar. Arr. Kyrkoföreningen och Grankulla svenska församling PERJANTAI FREDAG JOSEPH HAYDN: SEITSEMÄN SANAA RISTILLÄ / SJU ORD PÅ KORSET. Tempera-kvartetten. Kauniaisten kirkko klo MAANANTAI MÅNDAG PILGRIMSVANDRING till Otnäs kapell efter avslutad högmässa som börjar kl. 12 i Grankulla kyrka. Vi vandrar knappt 15 km av sträckan och åker buss gemensamt en del av vägen. För tilläggsinfo/intresseanmälan kontakta Pippi Collander, tfn eller Carola Tonberg-Skogström, tfn SIIVOUSTALKOOT/STÄDTALKO. Ilmoittautuminen/anmälningar , (09) , ympäristöpäällikkö/miljöchefen SUNNUNTAI SÖNDAG RATAMESSU klo 17 Kauniaisten kirkossa. Musiikista messussa vastaa Ratamessun oma houseband. Ennen messua on Etkot klo 16: mahdollisuus keskustella yhdessä päivän teemasta, kahvit klo ja messu alk. klo 17. Ratamessun yhteydessä on pyhäkoulu ja taaperoille lastenhoito. elämänkaari livsbågen KAUNIAISTEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA Kastettu Juuso Onni Aulis Miettola Avioliittoon Ego Meyer ja vihitty Mirkka Marianna Kaitainen Kuollut Meri Sailo 99 v GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING Döpta Alfons Cedric Aspelin Alexandra Marianne Mérus Antonia Fredrika Mérus Maya Olivia Élise Tierala Döda Dolly Linnéa Lindén 86 år Carl-Bore Bernhard From 82 år 40-vuotiaiden terveystarkastukset alkavat toukokuussa. Toukokuussa alkavat 40-vuotiaiden terveystarkastukset terveysasemalla terveydenhoitajan tekemänä. Terveystarkastukset ovat uusi toiminta ja osa kunnan ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Tarkastuskutsu lähetetään koko ikäluokalle sen vuoden aikana, jolloin kutsuttava täyttää 40 vuotta. Osallistuminen on vapaaehtoista. Terveystarkastusten tavoitteena on tukea terveyttä ja terveellisiä elämäntapoja sekä vähentää riskiä sairastua tyypin II diabetekseen ja sydän- ja verisuonitauteihin. Käyntiin kuuluu terveyden kartoitus, johon sisältyy mm kolesterolija paastoverensokeritutkimus. Tarvittaessa asiakas ohjataan perusterveydenhuollon muiden palvelujen piiriin. Uusi luonnonhoitosuunnitelma. Kauniaisten kaupungin metsiä hoidetaan 10-vuotiskausittain päivitettävän hoitosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma sisältää Kauniaisten kaupungin omistamat luonnonalueet. Siinä ovat mukana myös suojelualueet ja rakentamattomat tontit. Puistot ja katuviheralueet eivät kuulu luonnonhoitosuunnitelman piiriin. Suunnitelma ulottuu vuodelle Uudessa suunnitelmassa esitetyt hoitotoimenpide-ohjeet ja kuvaukset ovat yksityiskohtaisempia kuin aikaisemmin. Nyt esimerkiksi arvokkaat puut näkyvät suunnittelualueilla. Metsänhoidollisia toimenpiteitä tehdään vuosittain suunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Suunnitelman voi lukea os. Kaupunki soveltaa käänteistä arvonlisäveroa rakennuspalveluissa. Rakennusalan arvonlisäverotus on muuttunut 1.4. jonka jälkeen myös Kauniaisten kaupunki kuuluu rakentamispalvelujen käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin. Kaupungille rakentamispalveluja myyville yrityksille tämä tarkoittaa sitä, että yritys ei maksa arvonlisäveroa, vaan Kauniaisten kaupunki. Kaupunki on arvonlisäverolain (AVL) 8 c :n 1 momentissa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin on sovellettava käännettyä verovelvollisuutta kaikkiin kaupungin ulkopuolisilta tahoilta ostettuihin rakentamispalveluihin. Lisätietoja kaupungilla antavat pääkirjanpitäjä Tuija Sandelin p , ostoreskontranhoitaja Sirpa Saarinen p tai Ohjeita myös os. Granipäivää juhlitaan taas toukokuussa. Toukokuun 26 päivänä juhlitaan taas perinteistä Granipäivää kaupungin keskustassa. Tänä vuonna päivää juhlistaa kauppakeskuksen 10-vuotisjuhlat. Tämä tulee tänä keväänä näkymään päivien ohjelmatarjonnassa, joka tulee olemaan runsaampi ja monipuolisempi kuin aikaisemmin. Musiikkitarjonnasta vastaa perinteisesti Grani Big Band. Tänä vuonna estraadille nousee myös Osmo Ikonen, Geir Rönning ja Tipe Johnson. Jo päivällä lapsia viihdyttää Aarne Alligaattori. Vielä ehtii mukaan tapahtumaan, ideoita ja vinkkejä otetaan vastaan: koordinaattori Mika Kolbe, tai puhelin Seuraa viimeisimpiä uutisia Kauniaisista ja hanki lisää tietoa: Hälsogranskning för 40-åringar börjar i maj. Hälsogranskning för 40-åringar är en ny verksamhet och en del av stadens förebyggande hälsovård. Granskningen utförs av en hälsovårdare på hälsostationen. Inbjudan till hälsogranskning skickas under året till alla dem som under året fyller 40 år. Deltagande är frivilligt. Målsättningen med hälsogranskningen är att stödja hälsa och hälsosamma levnadsvanor samt minska risken att insjukna i diabetes typ II och hjärt- och kärlsjukdomar. Under besöket utreds hälsotillståndet med bl.a. mätning av kolesterol och fasteblodsockerkontroll. Vid behov remitteras klienten till bashälsovårdens andra service former. Ny naturvårdsplan. Grankulla stads skogar sköts enlig en naturvårdsplan som uppdateras vart tionde år. Naturvårdsplanen omfattar de naturområden som Grankulla stad äger. I planen ingår också skyddade områden och obebyggda tomter. Planen omfattar inte parker eller gatuområden. Planen sträcker sig till år I den nya naturvårdsplanen är anvisningarna för skötselåtgärder och beskrivningarna mer detaljerade än i den gamla planen. Nu syns t.ex. värdefulla träd i planerna. Skogsvårdsåtgärder utförs årligen i den ordning som anges i planen. Planen kan läsas på Staden tillämpar omvänd momsskyldighet i byggandet. Byggbranschens momsbeskattning har ändrats fr.o.m. 1.4, varefter även Grankulla stad tillämpar förfarandet med omvänd momsskyldighet. För företag som säljer byggtjänster till staden betyder det att, företaget inte betalar moms, utan Grankulla stad gör det. Staden anses då vara en näringsidkare enligt lagens 8c1. Det betyder att staden måste tillämpa omvänd moms på alla byggtjänster som staden köper utanför sin egen organisation. Tilläggsuppgifter ger stadens huvudbokförare Tuija Sandelin tfn , reskontraskötare Sirpa Saarinen tfn Anvisningar även på Granidagen firas igen i maj. Den 26 maj invaderar Granidagen igen stadens centrum i traditionell stil. Detta år kompletteras dagen av att köpcentret firar sitt 10-årsjubileum samtidigt, vilket syns i programutbudet som kommer att vara mer mångsidigt och digrare än tidigare år. För musiken svarar traditionellt Grani Big Band. På estraden uppträder även Osmo Ikonen, Geir Rönning och Tipe Johnson. På dagen ordnas en barnkonsert med Arne Alligator. Man hinner ännu anmäla sig till evenemanget och komma med inslag eller idéer till koordinator Mika Kolbe, eller tfn Följ med senaste nytt om Grankulla och skaffa mer info på

5 PÄIVÄKIRJA DAGBOKEN 5 KEVÄÄN MERKIT Hiekkaa, jäätä, kuravettä, pölyä ja loskaa. Odotamme virikettä, kevään kukkaa, kesän mettä. Kaduillamme näkyy että ensin luomme roskaa. vinkkisarja tipsserie Kirjaston vinkkisarja jatkuu. Pokkari on kätevä lukea ja kantaa mukana. Meillä on nyt erillinen hylly täynnä ajankohtaisia ja lukemisen arvoisia kirjoja pokkarimuodossa; Zadie Smithistä ja Joseph Conradista Matti Rönkään ja Henning Mankelliin. Dekkareita ja kaunokirjallisuutta. Nappaa mukaan lomalle, matkalle, mökille, junaan Bibliotekets tipsserie fortsätter. Pocketböcker är behändiga att läsa och bära med sig. Vi har nu en separat hylla full med aktuella och läsvärda böcker i pocketformat; från Anne Holt och Lars Kepler till Muriel Barbery och Anna Gavalda. Deckare och skönlitteratur. Plocka med dig till semestern, resan, stugan, tåget kolumni kolumnen Hengessä mukana suosittelemme vi rekommenderar GraniKult keväinen kulttuuriviikko Kauniaisissa Kauniaisten oma kulttuuriviikko GraniKult järjestetään tänä keväänä jo viidettä kertaa. Tapahtuma kerää monipuolista kulttuuritarjontaa eri puolille Kauniaisia piristämään entisestään jo kevään tuomien auringonsäteiden valossa virkistyneitä mieliä. Pääosassa tapahtumassa ovat kauniaislaisen kulttuurielämän lipunkantajat eli tietenkin ahkerat kauniaislaiset itse mutta mukaan mahtuu myös joukko nimekkäitä vierailijoita. GraniKult alkoi lauantaina 9.4. Kauniaisten musiikkiopiston 40-vuotisjuhlakonsertilla ja jatkuu erilaisin ohjelmanumeroin Kauniaisten kirjastolla, Uudella Paviljongilla, Kauniaisten kirkolla sekä kuvataidekoululla. Lisätietoja ohjelmasta löytyy mm. tapahtumakalenterista ja kaupungin www-sivuilta. Ulkoministeri Alexander Stubb vieraili sunnuntaina 3.4. Kauniaisissa pop-up Cafe Alexissa ravintola Momsissa. Sateisesta sunnuntaista huolimatta paikalle oli kertynyt jo hyvissä ajoin ennen ovien aukeamista sankka joukko kauniaislaisia. Yleisö oli innoissaan, kun sai tavata henkilökohtaisesti yhden Suomen suosituimmista poliitikoista. Alexander Stubb kierteli yleisön joukossa Cafe Alexin kahvia nauttien. Tilaisuuden tunnelma oli niin lämminhenkinen, että ulkoministerikin joutui lopulta riisumaan päällystakkinsa. Kiitos Alexander Stubbille, että hän käytti osan sunnuntaipäivästään tavatakseen kauniaislaisia. IRMELI VIHERLUOTO- LINDSTRÖM GraniKult en vårlig kulturvecka i Grankulla Äänestä eduskuntavaaleissa klo 9 20 Rösta i riksdagsvalet 17.4 kl G rankullas egen kulturvecka, GraniKult, ordnas för femte gången i vår. Evenemangen erbjuder ett mångsidigt kulturprogram på olika håll i Grankulla för att ytterligare pigga upp de av vårens solstrålar upplivade sinnena. Huvudrollen under evenemanget innehas av fanbärarna för Grankullas kulturliv, dvs. Grankullaborna, men med ryms också ett antal namnkunniga gäster. GraniKult inleddes lördagen den 9 april med Grankulla musikinstituts 40- årsjubileumskonsert och fortsätter med olika föreställningar på Grankulla stadsbibliotek, i Nya Paviljongen, Grankulla kyrka och Grankulla konstskola. Mer information om program finns bl.a. i agendan och på stadens webbsidor. Riksdagskandidat Veronica Rehn-Kivi (sfp) hade 8.4 en lyckad valtillställning på MOMS i Grankulla. Veronica diskuterade aktuella valfrågor med EU-parlamentariker Carl Haglund. Grankullas självständighet var ett givet samtalsämne. Grankulla är i Finland vad Finland är i EU. Bägge sköter sin ekonomi och tar sin del av ansvaret för det gemensammas bästa. Debattörerna såg klart att Grankulla kan förbli en självständig, fungerande och levande tvåspråkig stad i huvudstadsregionen även i framtiden. Keskustelijat totesivat, että Kauniainen pystyy jatkossakin toimimaan itsenäisenä kaksikielisenä kaupunkina. Runsaslukuinen yleisö antoi raikuvat suosionosoituksensa. Hyvän tunnelman loi Freddi Waselius ja Trio Boston. LENA WECKSTRÖM Viime syksynä järjestettyjen Kauniaisten Musiikkijuhlien yksi tärkeimmistä vieraista oli japanilainen professori Keibo Oiwa. Hänen luentonsa Beyond Wealth herätti kysymyksiä. BKT vai BKO -bruttokansantuote vai bruttokansanonnellisuus? Oiwan mielestä jatkuva talouskasvu on vain yksi tapa mitata kehitystä. Todellinen onni löytyy yksinkertaisemmasta elämästä ja yhteisöllisyydestä. Tapahtuman päättäjäisjuhlassa sain oivan tilaisuuden jututtaa professori Oiwaa ja kysyä miten hänen mielestään yksinkertaisempaa elämää voisi kukin tavoitella. Hän visioi alhaiseen kulutukseen pyrkivistä ekoyhteisöistä samalla muistuttaen: vaikka muutos kohti uutta lähtee liikkeelle aina yksilötasolta, vauhtiin päästään vasta yksilöiden yhdistäessä voimansa. Tämän viikon alussa julkaistiin elokuva Ajan henki. Se on tuore suomalainen netissä ilmaiseksi julkaistu dokumenttielokuva, johon on haastateltu monia tunnettuja ja vähemmän tunnettuja asiantuntijoita ja muita puhujia. Tieteilijät, taiteilijat ja asiantuntijat kertovat nykyajan maailmanmenosta omista näkökulmistaan. Elokuva pyrkii tuomaan esiin yhteiskuntamme ongelmien perimmäiset syyt ja tarjota vaihtoehdon vallitsevalle ajan hengelle. Elokuvan katsottuni päätin tarkastella, ajan hengen mukaisesti netistä, minkälaisia arvioita ja ajatuksia se oli herättänyt. Keskustelupalstoilla kommentit elokuvan nähneiden keskuudessa olivat suurimmilta osin positiivisia mutta kriitikkoja myös luonnollisesti löytyi eikä äärimmäisyyksiltä vältytty. Erään verkkotoimittajan julkaisema tuomitseva elokuva-arvio keskittyi ruotimaan elokuvassa esitettyjen käsitteitä ja päätyi jopa syytöksiin dokumentin tekijöiden kaiken inhimillisen toiminnan alistamispyrkimyksistä. Utopioiden maalailijoita on aina tietysti helppo kritisoida. Mokomatkin maailmanparantajat. Oli silti huojentavaa lukea ihmisten kommenteista että ajatus maailman parantamisesta ei saakaan tuntumaan "hihhulilta". Ja että monet ovat alkaneet myöntää uskon loputtomaan talouskasvuun fantasiana, joka johtaa ajan mittaan ekologiseen tuhoon. Yhteiskuntamme kehitys on tarjonnut pitkään uusille sukupolville edellisiä keskimääräisesti paremmat oltavat. Entä jos niin ei enää käykään jatkossa? Osaammeko tosiaan arvioida tekojemme seurauksia vaikkapa seuraavan seitsemän sukupolven elämään? Vaalien alla julkaistuna yhteiskuntakriittinen dokumentti tuntuu pyrkimykseltä poliittiseen vaikuttamiseen, vaikka elokuvan tekijöiden mukaan julkaisuajankohta onkin vain sattumaa. Oli miten oli, itse pidän tärkeämpänä elokuvan yhtymäkohtia professori Oiwan ajatuksiin yhteisöllisyydestä. Nyky-yhteiskunnassa ihannoidaan ja inspiroidutaan yksilöistä vaikka todelliset voimavaramme ja potentiaalimme piilevät yhteisöissä. Elävän elämän esimerkkejä ei nykyhetkessä tarvitse hakea Välimerta kauempaa. JOUNI KÄRKI Pop-up Cafe Alexissa jokaisella halukkaalla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä tai vain muuten vaihtaa mielipiteitä. EU-parlamentariker Carl Haglund, riksdagskandidat Veronica Rehn-Kivi och minister Elisabeth Rehn. Kolumnit kirjoitetaan vuoronperään suomeksi ja ruotsiksi. Ensi lehdessä palstatila on ruotsinkielisellä sanataiturilla. Kolumnerna skrivs turvis på finska och svenska. I nästa nummer kåserar en svenskspråkig skribent.

6 MUSIIKKI MUSIK VEIKKO SOMERPURO VEIKKO SOMERPURO Musiikki tekee hyvää sielulle Kauniaisten musiikkiopisto on viettänyt 40-vuotisjuhlia koko lukukauden. vuodessa sekä Kauniainen että maailma ovat muuttuneet, mutta rakkaus musiikkiin on ikuista. Juhlavuoden lähtölaukaus ammuttiin syyskuussa, kun kaupungille lahjoitettiin oma laulu, Kauniaisten laulu. Lauantaina musiikkiopiston oppilaat ja opettajat esittivät läpileikkauksen menneistä vuosikymmenistä juhlakonsertissa. Juhlavuosi on myös muuten tarjonnut ja tulee tarjoamaan monta hienoa konserttia ja muita tilaisuuksia. Musiikkiopiston rehtori Satu Roberg katsoo luottavaisena tulevaisuuteen. Seisomme tukevalla pohjalla, oppilaamme ovat innokkaita ja opettajat sitoutuneita. Olen iloinen siitä hyvästä yhteistyöstä, joka meillä on ollut kaupungin kanssa. Toiminta alkoi Kauniaisten kauppalassa Paljon on muuttunut 40 vuodessa. Kun musiikkiopisto aloitti toimintansa, Kauniainen oli vielä kauppala, jonka asukasluku oli noin kuusi tuhatta. Kulttuurilautakunnan aloitteesta Kauniaisten kauppala kyseli mielenkiintoa musiikkiopiston perustamiseen ilmoituksilla Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Mielenkiinto oli suurta, ja Kauniaisten musiikkiopisto perustettiin. Yksi perustavista voimista oli lehtori Egil Cederlöf, kulttuurilautakunnan puheenjohtaja. Syyskuussa 1970 aloitettiin toiminta, rehtorina toimi Iris Sundberg-Räisänen. Sinä syksynä aloitti 116 oppilasta ja kuusi opettajaa. Opetus annettiin Mäntymäen koululla, ja kanslia toimi koulun kirjastossa. Kaikki oli aika pienimuotoista, mutta toiminta kasvoi nopeasti, Satu Roberg kertoo. Tänään meillä on yli 500 oppilasta ja noin 40 opettajaa, eli olemme kaupungin suurin koulu. Omat tilat Vuonna 1981 musiikkiopisto sai vihdoin omat tilat Vallmogårdissa. Yhteistyö kaupungin kanssa toimi hienosti, ja jälleen kerran kulttuurilautakunta toimi aktiivisesti muutoksen puolesta. Clara Palmgren, silloinen kaupungin kulttuurisihteeri, teki kovasti töitä saadakseen aikaan kulttuurikeskuksen VEIKKO SOMERPURO Rehtori Satu Roberg ja kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Kari Heikkinen vastaanottamassa onnitteluja. Musikinstitutets rektor Satu Roberg och ordförande för understödsföreningen Kari Heikkinen tar emot uppvaktningarna. Vallmogårdiin. Hän keräsi muun muassa 333 nimeä adressiin joka ojennettiin kaupungille. Alakertaan tuli yleisiä tiloja kaikkien käyttöön, kun yläkerta rakennettiin ja korjattiin musiikkiopiston tarpeisiin, Clara Palmgren muistelee. Luokkahuoneisiin rakennettiin hyvät äänieristeet, jotta esimerkiksi viulun soitto ei häiriintyisi viereisen huoneen pianon soitosta Keväällä 1982 Vallmogård otettiin käyttöön juhlallisin vihkimisseremonioin ja talo avattiin yleisölle. Vuonna 1989 Kauniaisten musiikkiopisto hyväksyttiin kansallisen, perustavan musiikinopetuksen piiriin, mikä tarkoittaa että Opintohallitus valvoo ja pääasiallisesti rahoittaa toimintaa. Muut tulot tulevat kaupungilta ja oppilaiden kausimaksuista. Oli tärkeätä että musiikkiopisto sai omat tilat. Se oli vahva signaali valtiolle siitä, että toiminta oli vakiintunut, sanoo Satu Roberg. Toiminta on kasvanut niin isoksi, että tilat uhkaavat loppua kesken. Rakennus on hyvässä kunnossa, mutta liian pieni. Eniten kaipaamme isoja yhteisiä tiloja, joita voisimme käyttää ryhmäopetukseen, konsertteihin ja oppilaiden säännöllisiin kokeisiin, Satu sanoo. Monipuolista toimintaa Kauniaisten musiikkiopisto tarjoaa opetusta lapsille ja nuorille, eri ikäisille ja eri tasoisille soittajille. Opetusta annetaan sekä perus- että opistotasolla, suomeksi ja ruotsiksi. Huolimatta siitä, että musiikkiopisto on suhteellisen pieni, oppilaille tarjotaan opetusta kaikissa soittimissa. Opetus rakentuu klassiseen musiikkiin, jossa pop ja jazz tulevat mukaan uusina elementteinä. Moni nuori on mukana jossain koulun kuorossa tai orkesterissa. Koululla on monta orkesteria, muun muassa neljä jousiorkesteria ja kolme puhallinorkesteria, Satu Roberg kertoo. Toimintaa on sekä musiikin harrastajille että niille, jotka haluavat valmistautua ammattiopintoihin. Opistolla tehdään paljon yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa, ja suunnitellaan uutta toimintaa. Muskaria voidaan toteuttaa monella eri tavalla, yhteinen nimike on musiikista tuleva ilo. Tavallinen muskari meillä on ollut jo pitkään, nyt uutena on tullut seniorimuskari. Sitä tarjotaan sekä suomeksi että ruotsiksi Villa Bredassa. On hauskaa, että samat ihmiset käyvät molemmissa ryhmissä, eli kielellä ei ilmeisesti ole niin suurta merkitystä, sanoo Satu Roberg. Kauniaisten musiikkiopisto tekee myös yhteistyötä muun muassa GraniKultin, GraniKuoroJuhlan, Kauniaisten musiikkijuhlan ja seurakuntien kanssa. Lisäksi suunnitellaan iltapäiväkerhotoimintaa, jossa olisi soitinklubi puhaltimilla ja viululla, ja vielä touhuteoriaakin. Sitoutuneita opettajia Musiikkiopistolla on kokopäivätoimisia opettajia, jotka opettavat useimpia instrumentteja. Vähemmän tavallisten instrumenttien opettajia lainataan tarpeen mukaan, esimerkiksi kontrabasso-opettajaa Helsingin kaupunginorkesterilta. Viulunsoitonopettaja Hilkka Norjanen sekä Aleksander Jalo, jolle viulunsoitto on tärkeä harrastus. Violinlärare Hilkka Norjanen med sin elev, violinvirtuos Aleksander Jalo. On ilo toimia ammattitaitoisten ja hyvin koulutettujen opettajien kanssa, Satu Roberg sanoo. Lisäksi he ovat todella sitoutuneita, opettajat ovat esimerkiksi hyvin pitkälle itse suunnitelleet juhlavuoden ohjelman. Hilkka Norjanen on opettanut viulunsoittoa vuodesta Tämä on ollut pitkä ja mielenkiintoinen taival, sanoo Hilkka Norjanen. On jännittävää nähdä, miten lapset ja nuoret kehittyvät. Minua motivoi myös suuri rakkaus musiikkiin. Hilkka painottaa sitä, miten tärkeätä on ylläpitää omaa soittotaitoaan ja kehittyä pedagogina. Hänen mielestään suurin muutos vuosien varsilla on tapahtunut asenteissa. Aikaisemmin oppilaalle saatettiin antaa vastuu omasta oppimisestaan. Jos oppilas ei oppinut, käskettiin kotiin harjoittelemaan lisää. Tänään katsotaan, että on opettajan tehtävä löytää keinot, millä oppilasta autetaan oppimaan. Toinen suuri muutos on, että lapsilla ja nuorilla nykyään on enemmän ohjelmaa ja vähemmän aikaa. Hilkka on huomannut, että oppilaat nauttivat siitä, että heillä on aikuisen jakamaton huomio. Hilkka puhuu paljon myös musiikin hyvää tekevästä voimasta. Kenenkään ei tarvitse olla täydellinen, vaan voimme oppia ja kehittyä yhdessä, sanoo Hilkka Norjanen. Innostuneita oppilaita Vaikka musiikki on harrastus suurimmalle osalle oppilaista, noin kaksi prosenttia heistä päättää jatkaa opintoja ja mahdollisesti tehdä musiikillista uraa. Eräs niistä, jotka harkitsevat mahdollisuutta, on Aleksander Jalo. Viulu kiehtoo minua todella paljon, Aleksander sanoo. Viulun koko olemus ja ääni ovat hienoja, ja lisäksi viulu on teknisesti haastava soitin. Aleksander kiinnostui musiikista jo varhain. Hänen vanhempansa ovat vieneet häntä konsertteihin kolmevuotiaasta lähtien. Voisin harkita musiikkia ammatikseni, Aleksander sanoo. On myös muita vaihtoehtoja, esimerkiksi lääkäri. Aleksander, joka on soittanut yhdeksän vuoden ajan, käy tunneilla neljästi viikossa. Lauantain konsertissa Aleksander soitti kolmessa kappaleessa. Musiikki on minulle harras harrastus. Olen todella perehtynyt siihen. Olen kaikkiruokainen musiikin suhteen, kuuntelen kaikkea klassisesta poppiin. JESSICA JENSEN TANGO Koe tangon intohimo ja hurmio. Kauniaisten musiikkiopiston opettajat menevät oman mukavuusalueen ulkopuolelle, ja soittavat ja laulavat tangoa tunnin pituisessa konsertissa. Låt dig svepas med av passionerade tangomelodier framförda av lärarna i Grankulla musikinstitut som går utanför sina bekvämlighetszoner och släpper loss och har roligt med publiken. Nya Paviljongen kl. 16 Liput / Biljetter 10/5

7 MUSIIKKI MUSIK 7 VEIKKO SOMERPURO Kaumo Big Band soittivat Albinus Borgin johdolla. Oppilaat vas. ylärivi Pasi Hakulinen, Jali Menna, Iiro Jaakkola. Alarivi: Ilona Tikkanen ja Jaakko Maunuksela. VEIKKO SOMERPURO Musik är bra för själen Grankulla musikinstitut har firat fyrtioårsjubileum under hela detta läsår. På fyrtio år har både Grankulla och världen förändrats, men kärleken till musiken består. Startskottet för jubileumsfestligheterna avfyrades i september genom att staden förärades en egen sång, Grankullasången. I lördags presenterade musikinstitutets elever och lärare en genomskärning av de gångna decennierna under en jubileumskonsert. Jubileumsåret har också i övrigt bjudit och kommer ännu att bjuda på många fina konserter och andra evenemang och musikinstitutets rektor Satu Roberg ser med tillförsikt på framtiden. Vi står på en stabil grund, med intresserade elever och engagerade lärare. Jag är också väldigt glad över det stöd och goda samarbete vi haft med staden. Startade i Grankulla köping Mycket har förändrats på 40 år. När musikinstitutet inledde sin verksamhet var Grankulla en köping, med drygt sextusen invånare. På initiativ av kulturnämnden i Grankulla köping gjordes preliminära intressesonderingar genom annonsering i tidningarna Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Intresset var stort och Grankulla musikinstitut grundades. I september 1970 inleddes verksamheten, med Iris Sundberg-Räisänen som rektor. Den hösten samlades 116 elever och sex lärare. Undervisningen skedde i Mäntymäki skolan, med kansliet i biblioteket. Allt var ganska smått, men verksamheten växte snabbt, säger Satu Roberg. Idag har vi över 500 elever och cirka 40 lärare, vilket gör oss till stadens största skola. Egna utrymmen År 1981 fick musikinstitutet äntligen egna utrymmen i Vallmogård. Samarbetet med staden var gott, och än en gång var kulturnämnden aktiv för att få till stånd en förändring. Clara Palmgren, som då var kultursekreterare på staden, arbetade hårt för att få till stånd ett kulturcentrum i Vallmogård. Hon samlade bland annat in 333 namn på en adress som ARKISTO / ARKIV Esa Ketola ja oppilaat orkesterileirillä Suvisaaristossa vuonna Esa Ketola med elever på orkesterläger på Sommaröarna år överlämnades till staden. Nedre våningen skulle vara till för alla och bli ett samlingsställe, medan övre våningen byggdes om för musikinstitutet. Våren 1982 invigdes Vallmogård med invigningsceremonier och öppet hus för allmänheten. År 1989 godkändes Grankulla musikinstitut som en del av den nationella, grundläggande musikundervisningen, vilket innebär att institutet har Utbildningsstyrelsen som övervakande organ och huvudsakliga finansiär. Resten av intäkterna kommer från Grankulla stad och elevernas terminsavgifter. Det var viktigt att musikinstitutet fick egna utrymmen. Det var en stark signal till staten om att verksamheten var etablerad och beständig, säger Satu. Idag har verksamheten vuxit sig så stor att man hotar svälla över bräddarna. Byggnaden är i gott skick, men för liten. Mest saknar vi stora gemensamma utrymmen för gruppundervisning, konserter och de olika prov eleverna regelbundet ska avlägga, säger Satu Roberg. Mångsidig verksamhet Grankulla musikinstitut erbjuder undervisning för barn och unga i olika åldrar och på olika nivåer, på både grundoch institutnivå, på svenska och finska. Trots att musikinstitutet är relativt litet, erbjuds eleverna undervisning i alla instrument. Undervisningen bygger på klassisk musik med pop och jazz som relativt nya inslag. Skolan har flera orkestrar, bland annat fyra stråk-orkestrar och tre blåsorkestrar, Tasavallan presidentti palkitsi viulunsoitonopettaja Esa Ketolan sekä puhallinsoitonopettaja ja säveltäjä Markku Kopiston ansioistaan Suomen musiikkielämän ja musiikkikasvatuksen hyväksi. berättar Satu Roberg. Verksamheten riktar sig både till dem som har musik som hobby och till dem som vill förbereda sig för yrkesstudier. Man samarbetar mycket med andra lokala aktörer och planerar ny verksamhet. Musiklekis kan ordnas på flera olika sätt, den gemensamma faktorn är glädjen i musiken. Vanlig musiklekis har vi haft länge, men nu ordnar vi också musiklekis för seniorer på både svenska och finska i Villa Breda. Det roliga är att samma människor kommer till båda grupperna så det tycks inte spela någon roll på vilket språk man sjunger, säger Satu Roberg. Grankulla musikinstitut samarbetar också bland annat med GraniKult, Grani- KörFest, Grankulla musikfestspel och församlingarna. Dessutom planeras en ny eftisklubb i Granhultsskolan med musikpyssel och till hösten en instrumentklubb med blåsinstrument och violin. Engagerade lärare Musikinstitutet har heltidsanställda lärare som undervisar i de flesta instrumenten. De lärare som undervisar i mera ovanligare instrument lånas in efter behov, exempelvis lånas läraren i kontrabas in från Helsingfors stadsorkester. Det är en fröjd att ha professionella och välutbildade lärare, säger Satu Roberg. Dessutom är de engagerade, lärarna har till exempel själva rätt långt på egen tid planerat jubileumsårets program. Hilkka Norjanen har undervisat i violin sedan Det har varit en lång och intressant resa, säger Hilkka Norjanen. Det är spännande att se barnen utvecklas och gå framåt. Så har jag också en stor kärlek till musiken, som driver mig. Hilkka poängterar vikten av att ständigt upprätthålla sitt eget spelande och utvecklas som pedagog. Hon tycker att den största förändringen under åren har skett i lärarnas attityd. Tidigare hände det att man lade ett större ansvar på eleven och sa gå hem och öva mera. Idag ser vi det som lärarens uppgift att hitta rätt metoder för att hjälpa eleven att lära sig. En annan stor förändring är att dagens barn och unga har mera program och mindre tid. Hilkka upplever också att eleverna uppskattar att få en vuxens odelade uppmärksamhet under en hel lektion, och talar mycket om musikens välgörande kraft. Ingen behöver vara perfekt, utan vi lär oss och utvecklas tillsammans, säger Hilkka Norjanen. Ivriga elever Trots att de flesta elever har musiken som sin hobby, väljer cirka två procent att studera vidare och göra musiken till sitt yrke. En av dem som lite funderar i de banorna är Aleksander Jalo. Jag är helt fascinerad av violinen, säger Aleksander. Dels är ljudet så fint, dels är violinen ett tekniskt krävande instrument. Aleksanders intresse för musik vaknade tidigt. Hans föräldrar började ta med honom på olika konserter när han var tre år gammal. Yrkesmusiker är ett av mina framtida alternativ, säger Aleksander. Jag kunde också tänka mig att bli till exempel läkare. Aleksander, som har spelat i nio år, har lektioner fyra gånger i veckan. Musiken är en kär hobby för mig. JESSICA JENSEN Presidentin myöntämät mitalit ESA KETOLA Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1. luokan mitali: viulunsoitonopettaja Esa Ketola. "Esa on ollut talossa 38 vuotta ja tänä aikana tehnyt mittavan työn opettajana ja orkesterinjohtajana. Esa oli kehittämässä etenkin jousiopetusta Kauniaisten musiikkiopistossa. Esa johti myös musiikkiopiston Jousiorkesteria, ja teki sovituksia orkestereille sekä kiersi heidän kanssaan konsertoimassa kotimaassa ja ulkomailla." MARKKU KOPISTO Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ritarimerkki: säveltäjä ja klarinetin- sekä saksofoninsoitonopettaja Markku Kopisto. "Markku on kokenut ja hyvä opettaja, talossa jo 36 vuotta. Merkki on myönnetty työlle, jota hän on tehnyt valtakunnan laajuisesti koko Suomen musiikkielämän ja etenkin lasten sekä nuorten musiikkikasvatuksen hyväksi." Satu Roberg

8 Kuin laittaisi rahaa pankkiin Kauniaisissa toimii neljä pankkia. Pankit esitellään lyhyesti, ja pankinjohtajat antavat neuvoja talousasioiden hoitamisesta. NINA COLLIANDER-NYMAN Sampo Pankki juhlii kolmatta vuottaan Kauniaisissa Kauniaisten Sampo Pankki viettää toimintansa kolmevuotisjuhlia 16. huhtikuuta. Pankinjohtaja Jukka Haimi tuuraa Shanghaissa vuoden viettävää Petteri Aulaa. Haimi kertoo, että kulunut vuosi on ollut konttorille hyvä, henkilöstömääräkin on kasvanut seitsemään kokopäiväiseen työntekijään. Asiakkaat ovat pikku hiljaa alkaneet löytää tänne, ja olemme saaneet hyvää palautetta. Haimi näkee asiakkaan eduksi sen, että kauppakeskuksessa on neljä pankkia. Jos haluaa kilpailuttaa pankkinsa, voi käydä vaikka kaikissa neljässä konttorissa saman päivän aikana. Haimi korostaa, että samoin kuin auto huolletaan joka vuosi, ja omaa terveyttäkin hoidetaan, myös omasta taloudesta pitäisi pitää huolta. Väitän, että pankkiasiat ovat sellaisia, jotka usein jäävät ilman "vuosihuoltoa", vaikka oma talous kannattaisi käydä läpi säännöllisesti. Sampo Pankki on avoinna klo , mutta asiakkaita palvellaan myös aukioloaikojen ulkopuolella ajanvarauksella. Finanssitavaratalo, jossa saa henkilökohtaista palvelua Aktia on vaikuttanut Kauniaisissa vuodesta 1967 (silloin vielä nimellä Helsingin Säästöpankki). Tänään pankki kutsuu itseään "finanssitavarataloksi", koska se tarjoaa kaikkea vahinkoja henkivakuutuksista aina kiinteistönvälitykseen ja perinteisiin pankkipalveluihin. Panostamme paljon asiakaspalveluun, pankinjohtaja Helena Ståhlberg kertoo. Palvelu on pankissa kaksikielistä, ja asiakas saa aina soittaessaan henkilökohtaista palvelua. Asiakkaan ei tarvitse kuunnella puhelinvastaajaa eikä jonottaa pitkään. Ståhlberg painottaa, että palvelu ja henkilökohtaisuus ovat Aktialle kunnia-asioita. Vastatakseen paremmin asiakkaiden tarpeisiin, pankki on auki kesää lukuun ottamatta keskiviikkoisin aina klo 18 asti. Viime vuosi oli meille tosi hyvä, ja yleisesti voi sanoa, että suomalaisilla pankeilla menee hyvin. Aktian suurin omistaja on 27 Aktia- ja säästöpankkisäätiötä. Ne jakavat noin 80 prosenttia osinkotuloista muun muassa paikalliseen nuoriso- ja urheilutoimintaan. Som pengar på banken Sampo bank firar tre år i Grankulla Sampo bank i Grankulla firar sin treårsdag den 16 april. Bankdirektör Jukka Haimi, som turar Petteri Aula som tillbringar ett år i Shanghai, berättar att det gångna året var ett bra år för kontoret, som vuxit och utökat personalstyrkan till sju heltidsanställda. Kunderna har så småningom börjat hitta hit och vi har fått väldigt positiv feedback. Haimi ser det som en fördel för kunderna att det finns fyra banker i stadens köpcentrum. Vill man konkurrensutsätta sin bank så kan man ju i bästa fall besöka alla fyra banker samma dag. Haimi understryker att precis som man för bilen på årsservice och sköter sin egen hälsa, borde man göra detsamma när det gäller ekonomin. Jag påstår att bankärenden är sådant som ofta blir utan "årsservice", trots att det lönar sig att gå igenom den egna ekonomin med jämna mellanrum. Banken är öppen mellan 10 och 16.30, men med tidsbeställning betjänar man sina kunder även utöver öppethållningstiden. Viime vuonna Aktiasäätiöt jakoivat noin 5 miljoonaa euroa, Ståhlberg kertoo. Nordea avasi Leppävaaraan yrityskeskuksen Nordea (entinen Yhdyspankki, KOP) kuuluu myös Kauniaisten suurimpien pankkien joukkoon. Se on toiminut kaupungissa 1960-luvulta lähtien. Uutiset Nordeasta kertovat, että pankki avasi muutama viikko sitten uuden erityisesti yritysasiakkaille suunnatun konttorin Leppävaaran Panorama Toweriin. Kauniaislaiset yritykset saavat toki jatkossakin palvelua paikallisesta konttoristamme, mutta yrityskeskukseen Leppävaaraan olemme keränneet alaan vihkiytyneen tiimin, pankinjohtaja Minna Bonnici Kauniaisista kertoo. Nordean konttorilla Kauniaisissa on 16 työntekijää, ja se on avoinna klo , muutoin ajanvarauksella. Fyra banker verkar i Grankulla. Bankerna presenteras och bankdirektörerna ger konkreta råd för det ekonomiska läget. Ett finansvaruhus med personlig betjäning Aktia har verkat i Grankulla sedan 1967 (då som Helsingfors Sparbank). Idag kallar banken sig ett "finansvaruhus" eftersom man erbjuder allt från skade- och livförsäkringar till fastighetsförmedling och traditionella banktjänster. Vi satsar mycket på kundbetjäningen, säger bankdirektör Helena Ståhlberg. Betjäningen hos Aktia är tvåspråkig och som kund får man alltid personlig service då man ringer upp banken. Man blir inte bemött av en telefonsvarare och behöver inte köa länge. Ståhlberg poängterar att betjäning och personlighet är honnörsord för Aktia. För att tillmötesgå kundernas önskemål håller man också kvällsöppet fram till kl 18 på onsdagar, förutom på sommaren. Vi hade ett mycket bra år ifjol och rent generellt kan man nog säga att de finska bankerna mår bra. Aktias största ägargrupp är de 27 Aktia- och sparbanksstiftelserna. Stiftelserna delar ut ca 80 procent av dividendintäkterna på lokal nivå i form av understöd som bl a främjar ungdoms- och idrottsverksamhet mm. Ifjol delade Aktia-stiftelserna ut ca 5 miljoner euro, berättar Ståhlberg. Ylhäältä vasemmalta/uppe från vänster: Henry Mäkelä, Joel Granqvist, Timo Turtiainen, Daniel Nyman, Aki Pironetti. Alhaalta vasemmalta/nere från vänster: Marja-Leena Nyberg, Jukka Haimi, Päivi Hämäläinen. Kauniaisten OP Pankki sai uuden konttorinjohtajan Jaana Lavanti on Kauniaisten OP Pankin uusi konttorinjohtaja. Hän toimii myös Espoon Entressekauppakeskuksen OP:n konttorinjohtajana, ja jakaa aikansa näiden kahden välillä. OP Pankki on toiminut Kauniaisissa kaksi vuotta. Lavanti kertoo, että asiakkaat ovat löytäneet konttorin hitaasti mutta varmasti. Lavannin mukaan pankin bonusjärjestelmä houkuttelee asiakkaita. Ansaitut bonukset ovat käypää rahaa, jota voidaan käyttää esimerkiksi Konkreettisia neuvoja Mitä neuvoja annat asiakkaillesi tämän päivän taloudellisessa tilanteessa? vakuutusmaksuihin, jos asiakkaalla on vakuutukset Pohjolassa. OP Pankin konttori on avoinna klo , muulloin ajanvarauksella. KÄÄNNÖS MARKO UUSITALO Jukka Haimi, Sampo Pankki Nyt kun inflaatio on nousussa koko euroalueella, ja korot ovat alhaalla, kannattaa huolehtia säästöistään, jotta niille saa parhaan mahdollisen tuoton. Helena Ståhlberg, Aktia Huolimatta maailman odottamattomista tapahtumista, taloudellinen perusta näyttää kuitenkin edelleen hyvältä. Osakkeiden kohdalla näyttää myös hyvältä pitkällä tähtäimellä, ja rahastosäästäminen kannattaa missä markkinatilanteessa hyvänsä. Jos on huolissaan nousevista lainan koroista, on nousulta hyvä suojautua. Minna Bonnici, Nordea Hyvä sijoitusvinkki on säästää säännöllisesti. Niin saa parhaan hyödyn markkinoiden laskuista ja nousuista. Jaana Lavanti, OP Pankki Haluan painottaa säästämisen tärkeyttä. On viisasta säästää säännöllisesti, vaikka kertasummat olisivat pieniä. Finanssimarkkinoiden turbulenssit osoittavat, että on hyvä, jos on säästöjä. Nordea öppnade företagscenter i Alberga Nordea (tidigare Föreningsbanken och före det Helsingfors Aktiebank) hör också till de första bankerna i Grankulla och har funnits i staden sedan början av 1960-talet. Nyheter från Nordea är att man för några veckor sedan öppnade ett nytt kontor speciellt för företagskunder i Panorama Tower i Alberga. Grankullaföretagarna får nog också även i fortsättningen service på vårt lokala kontor, men på företagscentret i Alberga har vi samlat ett team med specialister på området, berättar bankdirektör Minna Bonnici i Grankulla. Nordeas kontor i Grankulla har 16 anställda och kontoret håller öppet mellan 10 och 16.30, övriga tider med tidsbeställning. OP-banken i Grankulla fick ny kontorschef Jaana Lavanti är nyutnämnd kontorschef på OPbankens Grankullakontor. Hon fungerar samtidigt som kontorschef för bankkontoret i Entresse-centret i Esbo centrum och delar sin tid mellan dessa två. OP-banken har funnits i Grankulla i två år och Lavanti berättar att kunderna sakta men säkert håller på att hitta till banken. Lavanti nämner bankens bonussystem som lockar många kunder. Intjänad bonus är reda pengar som t ex kan användas till att betala försäkringspremier ifall man har sina försäkringar i Pohjola, berättar Lavanti. OP-bankens kontor i Grankulla är öppet mellan 10 och 16.30, övriga tider med tidsbeställning. NINA COLLIANDER-NYMAN Konkreta råd Vilka konkreta råd ger du dina kunder när det gäller det ekonomiska läget idag? Jukka Haimi, Sampo bank: Nu när inflationen är stigande i hela euroområdet och räntorna är låga lönar det sig att se över sina besparingar så att man får en så bra avkastning som möjligt. Helena Ståhlberg, Aktia: Trots de tråkiga oförutsedda händelserna runt om i världen, ser fundamenten fortfarande bra ut. På sikt ser vi också positivt på aktierna och regelbundet fondsparande lämpar sig i vilket marknadsläge som helst. Ifall man oroar sig för eventuella stigande låneräntor så finns det intressanta alternativ att skydda sig med. Minna Bonnici, Nordea: En bra investeringsvink är att spara regelbundet. På det sättet kommer man åt att dra fördelar av marknadens upp- och nergångar på bästa möjliga sätt. Jaana Lavanti, OP-banken: Jag vill betona vikten av att spara. Det är klokt att spara regelbundet, även om summorna skulle vara små. Turbulensen på finansmarknaden visar att det lönar sig att ha besparingar.

9 Puutarhajätteen polttaminen on kielletty lähtien puutarhajätteen hävittäminen polttamalla on kielletty kaupungissa. Päätöksellä pyritään vähentämään paikallisia ilmanlaatuhaittoja. Förbjudet att bränna trädgårdsavfall Fr.o.m har det varit förbjudet att bränna trädgårdsavfall i Grankulla. Med förbudet vill man minska lokala olägenheter i luftkvaliteten. Kaupunginvaltuusto hyväksyi syksyllä 2010 päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset, joiden mukaan mm. puutarhajätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty taajama-alueella eli koko kaupungissa lähtien. Puutarhajäte on usein kosteaa, mikä aiheuttaa epätäydellistä palamista ja lisää savunmuodostusta. Herkimpiä savulle ovat hengitys- ja sydänsairaat, lapset sekä vanhukset. Yhtenäinen linja asiassa koko pääkaupunkiseudulla helpottaa myös pelastuslaitoksen sekä poliisin valvontaa. Puutarhajätettä ovat mm. risut, oksat, lehdet sekä muut vastaavat kasvijätteet. Puutarhajäte suositellaan kompostoitavaksi kiinteistöllä. Risut ja oksat kannattaa mahdollisuuksien mukaan hakettaa ja käyttää pensaiden katteena tai kompostin seosaineena. Puutarhajätteiden ja risujen vienti yleisille alueille, kuten metsiin, puistoihin tai tyhjille tonteille, on kielletty. Risut ja oksat voi toimittaa pienerissä HSY:n Sort- Opi kompostoimaan Ympäristötoimi järjestää yhdessä HSY:n kanssa maksuttoman kompostointikurssin Villa Junghansissa (Leankuja 4) maanantai 2.5. klo Kurssilla perehdytään kompostoinnin perusteisiin ja annetaan neuvoja myös konkareille. Vetäjänä toimii kompostoinnin asiantuntija Kirsi Tuominen. Kurssi on ilmainen eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. tiasemille ja suuremmat erät voi viedä Ämmänsuon käsittelylaitokselle. Vastaanotto on maksullista. Biojätekeräykseen kuuluvat kiinteistöt voivat toimittaa puhtaan puutarhajätteen kompostoitavaksi biojätekeräyksen yhteydessä seuraavasti: Puutarhajäte pakataan maatuvaan säkkiin ja jätetään bioastian viereen. Säkki varustetaan tekstillä "puutarhajätettä". Säkkien lukumäärä ilmoitetaan ennakolta HSY:n jätehuollon asiakaspalveluun, puh Veloitus voimassaolevan hinnaston mukaan. Muovisäkkeihin pakatuista puutarhajätteistä peritään ylimääräisen sekajätteen maksu. Lue lisää HSY:n sivuilta ANNA-LENA GRANLUND-BLOMFELT Stadsfullmäktige godkände hösten 2010 de uppdaterade miljöskyddsföreskrifterna, enligt vilka förbränning av trädgårdsavfall är förbjudet i tätt bebyggda områden, dvs. i hela staden fr.o.m. den Trädgårdsavfall är ofta fuktigt, vilket leder till ofullständig förbränning och ökar rökbildning. Känsligast för rök är personer son lider av andnings- och hjärtsjukdomar, barn och äldre människor. En gemensam linje i hela huvudstadsregionen gällande förbudet underlättar även räddningsverkets och polisens övervakning. Till trädgårdsavfall räknas bl.a. grenar, kvistar, halm, hyggesavfall, löv och annat motsvarande växtavfall. Man rekommenderar att trädgårdsavfall komposteras på fastigheten. Ris och kvistar lönar sig att i mån av möjlighet flisa och använda som marktäckare under buskar eller att blanda i komposten. Det är förbjudet att dumpa trädgårdsavfall på allmänna områden så som i skogar, parker eller tomma tomter. Lär dig kompostera Stadens miljöenhet ordnar i samarbete med HRM en avgiftsfri komposteringskurs i Villa Junghans (Leagränden 4) måndagen den 2.5 kl På kursen lär sig deltagarna grunderna i kompostering och även erfarna ges råd. Kursen hålls på finska, men frågor kan ställas på svenska samt svenskspråkigt material finns tillgängligt. Kursledare är komposteringsexperten Kirsi Tuominen. Kursen är gratis och ingen förhandsanmälan krävs. Små lass med trädgårdsavfall kan föras till Sorttistationerna och större lass till avfallshanteringscentralen i Kärringsmossen. Mottagningen är avgiftsbelagd. Fastigheter som är anslutna till bioavfallsinsamlingen kan transportera trädgårdsavfall för kompostering i samband med insamlingen av bioavfall på följande sätt: Trädgårdsavfallet packas i en förmultnande säck och ställs intill biokärlet. Säcken märks med texten "puutarhajätettä/trädgårdsavfall". Antalet säckar uppges på förhand till HRM Avfallshanterings kundtjänst, tfn Avgift enligt gällande taxa. För trädgårdsavfall som packats i plastsäckar tas en extra avgift för blandavfall. Läs mera på HRM:s hemsida ANNA-LENA GRANLUND-BLOMFELT Sampo Pankki Oyj, Sampo Pankin Kauniaisten konttori täyttää 3 vuotta. Tämän kunniaksi toivotamme kaikki tervetulleeksi tutustumaan konttoriimme lauantaina klo Tule ja poikkea konttorillemme nauttimaan kakkua ja kahvia sekä tutustumaan reippaaseen ja iloiseen henkilökuntaamme! Lapsille jaamme ilmapalloja sekä järjestämme perheen pienemmille piirustuskilpailun! Sampo Banks Grankullakontor fyller 3 år. Vi vill gärna fira årsdagen tillsammans med grankullaborna lördagen 16.4 kl Kom på besök och bekanta er med vår glada och kunniga personal vi bjuder på kaka och kaffe! Även barn är välkomna och bjuds på fina ballonger och möjligheten att delta i en teckningstävling. Kauniaisten konttori Tunnelitie 4, Kauppakeskus Grani (Puhelun hinta 8,28 snt/puhelu + 12 snt/min.) Tervetuloa, Välkommen!

10 Ääni ja Vimma rokkasi Kauniaisissa Suomen suurin bändikilpailu Ääni ja Vimma järjesti kaksipäiväisen osakilpailun Kauniaisten nuorisotalolla huhtikuuta. Tapahtuma oli hyvin organisoitu ja yleisö tyytyväistä. Bändit olivat innostuneita ja soittivat keskittyneesti. Artistit saivat harjoitusta muun muassa siinä, miten esiintyä ja soittaa yleisön ja kavereiden edessä: millaista on olla lavalla. Kaikilla oli hauskaa. Bändit saavat lopuksi tietää, pääsevätkö jatkoon. Lopputuloksesta riippumatta kaikki saavat palautetta asiantuntevalta tuomaristolta. Palaute annetaan niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Ääni ja vimma täyttää tänä vuonna 15 vuotta. Me nuorisotalolla toivotamme kilpailulle onnea jatkoon. KÄÄNNÖS MARKO UUSITALO Ääni och Vimma rockar Grankulla Finlands största banduttagningsorganisation Ääni ja Vimma ordnade en två dagar lång deltävling på Grankulla ungdomsgård 1 2 april. Evenemanget var väl organiserat och publiken nöjd. Banden var engagerade och spelade mycket koncentrerat. Artisterna får träna på hur det är att visa upp sig och spela inför publik och vänner, att känna hur det är att stå på scen. Alla hade roligt. I slutet får banden veta om de kommit vidare till nästa omgång. Oberoende av slutresultatet, får alla feedback av de kompetenta domarna som ger sina bedömningar både muntligt och skriftligt. Ääni och vimma fyller 15 år i år. Vi på ungdomsgården önskar dem lycka till i fortsättningen. MODOU SIDIBEH VEIKKO OJALA Nuoret voittajat Yhdeksännen vuosikurssin oppilasryhmä, jolla on valinnaisaineina media ja yrittäjyys, voitti vuoden nuoret yrittäjät -palkinnon. Ryhmä vastaanotti 1000 euroa palkintona Omnian juhlasalissa Espoon keskustassa 30. maaliskuuta. Kilpailuun osallistui yhdeksästä eri koulusta 30 ryhmää, joista 8 pääsi finaaliin. Unga granivinnare En elevgrupp i åk 9 med media och företagande som tillvalsämne kammade hem vinsten i årets tävling för unga företagare. Den 30.3 fick de motta en prissumma på 1000 euro i Omnias festsal i Esbo centrum. Trettio grupper från nio skolor deltog, och åtta gick vidare till final. LOGOKILPAILU Kauniaisten kouluyhdistys (KKY) on julistanut logokilpailun oppilaiden kesken. Suunnitelkaa yksin tai yhdessä kiva, yhdistystä kuvaava logo. Työ saa olla missä tahansa muodossa: piirros, maalaus, tietotekniikan avulla toteutettu tai miten itse haluatte sen tehdä (koko max. 10x10 cm). Voittajatyöstä maksetaan 100 euroa palkintorahaa. Voittajalogo esitellään myös Kaunis Granissa. Työt toimitetaan koulun kansliaan mennessä. Muistakaa liittää mukaan nimenne, koulunne sekä luokka-asteenne! Kilpailu on avoin kaikille Kauniaisissa suomenkielistä koulua käyville oppilaille, ekaluokkalaisista vanhoihin asti. Lisätietoja: Silva Hatakka , Jussi Manninen tai Laura Rantapuu Kauniaisten kouluyhdistys (KKY) on kaikkien vanhempien yhteinen yhdistys, joka haluaa olla monin erilaisin tavoin tukemassa koululaisia. KKY kerää rahaa kerran vuodessa järjestettävillä tanssiaisilla, ja jakaa rahan oppilaille stipendeinä, leirikouluavustuksina, retkirahana ja muuna vastaavana. Myös vanhempien ja koulun välinen yhteistyö kiinnostaa, lisäksi KKY osallistuu keskusteluun koulujen tulevaisuudesta ja kehittämisestä. Voittaneessa joukkueessa olivat (vasemmalta) / I den vinnande gruppen ingick följande elever (fr. v): Emma Grönlund, Emelie Winqvist, Alina Huldén, Mats Holmberg, Axel Gerkman, Elias Brander, Kevin Östman, Robert Korsström. Kuvasta puuttuvat / På bilden saknas Theo Herold ja Robert Wikström. Kyllä. Älä mieti kodinvaihtoa Toivottavasti yksin. muut seuraavat perässä. Kyllä edellyttää sanojaltaan rehellistä, avointa ja suoraa puhetta. Se vaatii rohkeutta kyseenalaistaa ja halua muuttaa maailmaa kohti parempaa. Se tarkoittaa, että välittää ja yrittää enemmän. Maailma ei muutu, jos kukaan ei uskalla sanoa kyllä. Me haluamme olla ensimmäisiä. kiinteistomaailma.fi/kylla Kutsu meidät Kotikäynnille. SILMÄLÄÄKÄRI PALVELEE SINUA LIIKKEESSÄMME. V O I T K O N Y T N Ä H D Ä I L M A N E T T Ä S I R I S T Ä T? SOITA JA KYSY AIKAA. KAUNIAINEN: Kauppakeskus Grani, Tunnelitie 4 Puh Avoinna ma pe 10 18, la 10 15

11 Fred Granberg Minns att exportindus- Kom och träffa Fred: 1.4 kl Hagalund, framför Stockmann 2.4 kl Debatt i samband med kretsmötet i Karis 3.4 kl Alberga marknad trin är och alltid har 5.4 kl Seminarielunch på varit Börsklubben vår motor med VH Birgitta Kantola (kräver anmälning) 6.4 kl Svenska klubben i höjas, men inte H:fors, debatt (endast medlemmar) 7.4 dumdristigt kl Emma, Hagalund, sakdiskussion med Henrik Lax och Charly Salonius-Pasternak i arbete 8.4 kl Grankulla, Vallmo gård med Astrid Thors, Carl Haglund och pensionering Uffe Johansson 9.4 kl Iso Omena, marknad FREDS FORMEL, 10 ställningstaganden! Skattegraden måste Vi måste få alla ungdomar Längre karriärer, senare Pensionsindexet måste justeras till 50/50 Huvudstadsregionens städer ska förbli självständiga Behåll barnbidragen och bostadsränteavdragsrätten Krafttag mot grå ekonomi Till proffsig trafikplanering hör inga trängselavgifter Skända inte den Nyländska skärgården med möllor Stödgruppen Fred Granbergs stödgrupp KaunisGranin toistosopimuksella ilmoitat 10 prosenttia halvemmalla. Annonsera flera gånger i KaunisGrani och få annonsen 10 procent billigare. KAUNIS GRANI ILMESTYY 15 kertaa vuonna 2011 Seuraava lehti postilaatikossasi GRANKULLAS RÖST I RIKSDAGEN! KAUNIAISTEN ÄÄNI EDUSKUNTAAN! 61 Nu är det möjligt. Grankulla kan få sin egen representant till riksdagen! Nu gäller det att ta tillfället i akt. Tillsammans. Nyt se on mahdollista. Kauniainen voi saada oman edustajan eduskuntaan! Tartutaan tilaisuuteen. Yhdessä. Nyland - Uusimaa Stödföreningen Rehn-Kivi till Riksdagen Rehn-Kivi Eduskuntaan -tukiyhdistys

12 Kolme vuosikymmentä kaukolämpöä Kauniaisissa Kauniaisten kaupungin päätös liittyä kaukolämmön piiriin oli kolmekymmentä vuotta sitten viisas ja edistyksellinen ratkaisu, josta tämän päivän kaupunkilaiset saavat nauttia. ARKISTO /ARKIV Kun Espoon Sähkön Suomenojan sähkön ja lämmön yhteistuotantoon perustuva voimalaitos valmistui vuonna 1977, tuli tarve saada pienempiä ja hajallaan sijaitsevia lämpölaitoksia uuden ja tehokkaan voimalaitoksen piiriin. Suomenojan verkossa olivat laitoksen perustamisvuonna vain Länsiväylän varrella asuvat espoolaiset, mutta verkko laajentui nopeasti ensin etelään ja sitten pohjoiseen päin. Kriittisimmäksi kysymykseksi nousi Leppävaaran lämpölaitos, joka sijaitsi kaukana Espoon keskuspuiston toisella laidalla. Laskelmat osoittivat, että kaukolämmön siirtoputki olisi paras vetää Kauniaisten ja Keskuspuiston halki. Neuvottelut käynnistyvät Espoon Sähkö tarjosi samalla Kauniaisille mahdollisuutta liittyä kaukolämmön piiriin. Vuonna 1980 Kauniainen ryhtyi neuvotteluihin siitä voitaisiinko kaukolämpöverkko rakentaa Kauppalantietä ja Kauniaistentietä pitkin. Tällöin pääjohdon varrella olevat kiinteistöt voitaisiin liittää välittömästi kaukolämpöön ja lisäksi rakentaa jakelujohdot silloiseen liikekeskukseen sekä rautatien alitse esimerkiksi Asematielle ja Helsingintielle kysynnän mukaan, muistelee tekn.lis. Pertti Eklund, joka istui tuolloin Kauniaisten kaupunginvaltuustossa ja toimi mm. kunnallistekniikka-alan suunnittelukonsulttina Kauniaisissa. Kaukolämpöä pian kaikkialla Vuonna 1980 Kauniaisten kaupunki ja Espoon Sähkö solmivat sopimuksen kaukolämpöverkon rakentamisesta kaupunkiin. Sopimuksen piiriin rajattiin aluksi 90 kiinteistöä. Vuonna 1981 ensimmäinen asuntoyhtiö liitettiin verkkoon, jonka seurauksena sopimuksia tehtiin nopeassa tahdissa lisää. Vuonna 1983 toiminta moninkertaistui ja pian lähes koko Kauniaisten alue oli kaukolämmön piirissä. Nykyään Kauniaisissa noin 80 % kiinteistöistä nauttii kaukolämpöä. Se tarkoittaa vajaata 500 kaukolämpöliittymää, joka kattaa sekä kiinteistöjä, taloyhtiöitä että erillistaloja. Lämmitettävää tilaa on yhteensä noin kaksi miljoonaa kuutiometriä ja vuotuinen lämmönkäyttö yli 86 gigawattituntia luvulla Espoon tekninen keskus sijaitsi Kauniaisten ostoskeskuksen liikerakennuksissa. Ne olivat Espoon kaupungin pääosin omistamia kiinteistöyhtiöitä. Toimin myös niiden konsulttina teknisissä asioissa. Kun kaukolämmön runkoverkko saatiin Kauniaisten keskustaan jo kesällä 1981, laadin suunnitelmat ja huolehdin siitä, että Kauniaisten ostoskeskuksen liikerakennukset liitettiin kaukolämpöön vielä syksyllä Nyt rakennetaan uutta Kauniaisten keskustaa. Vanhoista liikerakennuksista on vielä yksi pystyssä ja Pääjohtoputkia liitettiin yhteen ennen kuin ne peitettiin maa-aineksella. Huvudrören sammanfogades innan de täcktes in. se toimii rakentajan työmaatukikohtana. Se lämpiää edelleen kaukolämmöllä alkuperäisillä kaukolämpöputkilla ja laitteilla, Eklund kertoo. Yhteistuotanto on yhä ympäristömyönteisempää Sähkön- ja lämmöntuotanto Suomenojan voimalaitoksella on 30 vuodessa muuttunut paljon. Voimalaitoksen yhteistuotanto kattaa lähes kaiken Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen tarvitsemasta kaukolämmöstä, ja kaukolämpöverkon kokonaispituus on tällä hetkellä noin 800 kilometriä. Vuonna 1977 sähköä ja lämpöä tuotettiin yksinomaan hiilellä. Nykyään Suomenojan voimalaitos koostuu maakaasua polttoaineena käyttävästä kaasuturbiinista, kaasuturbiinin pakokaasujen lämmön talteenottavasta höyrykattilasta ja höyryturbiinista. Voimalaitoksen hyötysuhde on parhaimmillaan yli 90 %. Kaukolämmöstä on vuosien varrella tullut yhä ympäristömyönteisempää. ELINA KOKKO Tre årtionden av fjärrvärme i Grankulla Grankulla stads beslut att ansluta sig till fjärrvärme för trettio år sedan var ett förnuftigt och progressivt beslut, som dagens invånare ännu njuter av. ARKISTO /ARKIV Då Esbo Elektriskas kraftverk i Finno, som både producerade el och värme, blev färdigt år 1977, fanns det ett behov att få mindre och utspridda värmeanläggningar sammanförda i en mer effektiv enhet. Finnonätverket omfattade först bara områden kring Västerleden men utvidgades i snabb takt både söderut och norrut. En kritisk faktor var värmekraftverket i Alberga som var beläget långt i från Esbos centralpark. Beräkningarna visade dock att ett distributionsrör draget genom Grankulla och Esbos centralparken skulle utgöra det bästa alternativet. Förhandligarna inleds Esbo Elektriska erbjöd samtidigt Grankulla en möjlighet att ansluta sig till fjärrvärme. År 1980 började man förhandla om att bygga fjärrvärmenätet längs Köpingsvägen och Grankullavägen. Då kunde man direkt ansluta fastigheterna invid sträckningen till fjärrvärmen och därtill bygga distributionsanslutningar för det dåvarande köpcentret samt en anslutning t.ex. till Stationsvägen och Helsingforsvägen om det finns efterfrågan, minns tekn.lic. Pertti Eklund, som då satt i Grankullas stadsfullmktige och som också fungerade som kommunteknisk konsult i Grankulla. Kaukolämpöputket sukeltavat maan uumeniin. Fjärrvärmerören dyker in i marken. Fjärrvärme snart överallt År 1980 slöt Grankulla och Esbo Elektriska ett avtal för att bygga fjärrvärmenät i staden. Avtalet gällde då 90 fastigheter. Följande år anslöt sig det första bostadsbolaget till nätet och efter det slöts flera avtal i snabb takt. År 1983 ökade verksamheten markant och snart omfattades sgs hela Grankulla av fjärrvärmenätet. I dag har ca 80% av fastigheterna i Grankulla möjlighet till fjärrvärme. I siffror betyder det närmare 500 anslutningar, såväl fastigheter som husbolag och egnahemshus. Eller i uppvärmbart utrymme ca två miljoner kubikmeter med en årlig förbrukning på över 86 gigawattimmar. På 1980-talet fanns Esbos tekniska verk i affärsbyggnader i Grankulla centrum. De ägdes till största delar av Esbo stads fastighetsbolag. För dem fungerade jag också som konsult i tekniska ärenden. Då fjärrvärmens basnät drogs till Grankulla centrum redan sommaren 1981, gjorde jag upp planerna och såg till att affärsfastigheterna i Grankulla köpcentrum anslöts till nätet hösten Nu byggs ett nytt centrum för Grankulla. Av de gamla affärsbyggnaderna finns endast en kvar och den fungerar som byggbarack för entreprenörföretaget. Byggnaden värms fortfarande med fjärrvärme genom de ursprungliga rören och apparaterna, berättar Eklund. Produktionen blivit allt miljövänligare El- och värmeproduktionen vid kraftverket i Finno har under sina 30 år utvecklats mycket. Samproduktionen omfattar numera sgs hela den kapacitet Esbo, Grankulla och Kyrkslätt behöver och för närvarande finns ca 800 kilometer fjärrvärmerör i området. År 1977 producerades el och värme enbart med kol. Nuförtiden bränner man naturgas i gasturbiner och tar också till vara värmen som avgaserna avger. Kraftverkets verkningsgrad är som bäst över 90 % och fjärrvärmen har med åren blivit ett allt miljövänligare alternativ. OVERSÄTTNING MJ

13 Hyvä kasvaa kaupungissa Jo perinteeksi muodostuneet pääkaupunkiseudun keväiset siivoustalkoot järjestetään jälleen Talkoot ovat oiva tilaisuus parantaa kotikaupungin viihtyisyyttä. Tulkaa siis porukalla mukaan, laitetaan yhdessä lähiympäristö kuntoon! Talkoissa on tarkoitus kerätä pois luontoon kuulumattomat roskat yhteisiltä alueilta, kuten esim. metsiköistä, puistoista, puronvarsilta tai Det goda växer i staden Det traditionella gemensamma städtalkot för huvudstadsregionen ordnas igen den Talkot är ett ypperligt sätt att förbättra trivseln i sin hemstad. Samla ihop ett gäng och kom med och öka trivseln i din närmiljö. teiden pientareilta. Siivoustalkoot ovat asukasyhdistyksille, kouluille, koirakerhoille, partiolaisille tai vaikka kaveriporukoille mainio tapa ottaa kesä vastaan. Myös yksittäiset taloyhtiöt voivat kerätä talkooporukan ja pistää lähistönsä hoitamattomat tai talven jäljiltä roskaantuneet samlade avfallet. Om talkogrupperna är intresserade, kan de av staden få något smått tilltugg att bjuda deltagarna på. Anm. må to till: eller tfn (09) / miljöchef Anna-Lena Granlund-Blomfelt. Välkomna med! alueet kuntoon. Kauniaisten kaupunki/ rakennuskonttori tarjoavat talkooväelle jätesäkkejä ja roskapihtejä sekä huolehtii roskien poiskuljetuksesta. Halutessaan talkooporukat voivat saada kaupungilta pientä talkootarjoilua. Talkoisiin ilmoittaudutaan ma to välisenä aikana ympäristöpäällikkö Anna-Lena Granlund-Blomfeltille, tai puh. (09) Tervetuloa mukaan! Målet är att samla in sådant material som inte hör hemma i naturen från allmänna områden som skogsdungar, friluftsområden, stränder, bäckstränder och vägrenar. För invånarföreningar, skolor, hundklubbar, scouter eller exempelvis kompisgäng är vårstädtalkot ett ypperligt sätt att ta emot sommaren. Även enskilda husbolag kan samla ihop ett talkogäng och städa upp närområden som efter vintern kan vara ovårdade och nedskräpade. Grankulla stad/byggnadskontoret erbjuder sopsäckar och skräptänger samt transporterar bort det in- GraniMed Lääkärikeskus Läkarcentral Yleis- ja erikoislääkäripalvelut Allmänläkare och specialister Kauniaistentie 7 Grankullavägen 7 (09) / / puiden ja pensaiden leikkaus - talvivaurioiden korjaus - kevätsiivous - puutarhasuunnittelu Kontakta gärna även på svenska. Reilusti makua - edullisesti / Massor av smak - förmånligt Hinnat voimassa huhtikuun loppuun Priserna gäller till slutet av april 9Hinta voimassa ke-su Priset gäller ons-sön /kg Norjalainen lohifile/ Norsk laxfilé pakattu/packad 45 Kariniemen Broilerin fileepihvejä/ Broiler filébiffar, hunajamarin./honungsmarin. 6 kpl/st., 1 kg Suomalainen/Finsk /kg HK Rypsiporsaan lihasuikaleet/ Strimlat griskött 400 g (4,98/kg) Suomalainen/Finsk Hinta voimassa ma-su Priset gäller mån-sön Candy King Irtomakeiset/ Godis i lösvikt Portti Porsaan marinoitu pihvifilee/marinerad gris ytterfilé n./ca 900 g, alkuperämaa Saksa/ ursprungsland Tyskland 5 95/kg 2 05 Fazer Kesti-, Kaura- tai Maalaisleipä/ Kesti-, Havre- eller Lantbröd g (4,10-5,00/kg) Danone Activia Jogurtti/Yoghurt 2 x 125 g, 250 g (4,16/kg) Apetit Pizzapohja/ Pizzabotten, 3 x 170 g, 510 g (5,16/kg) Frödinge Pakastekakut/ Tårtor, frysvara, g (11,90 9,90/kg) Rainbow Palvikinkku/ Palvad skinka 300 g (6,63/kg) 1 89 Findus Wok-vihannekset/ Wok-grönsaker, pakaste/frysvara, 500 g (3,78/kg) Valio Gefilus mehut/saft, 1 l 5 85 X-tra Virvoitusjuomat/ Läskedrycker 6 x 1,5 l, 9 l (0,38/l) (sis./inneh. 3,45 + pantti/pant 2,40) Hinta voimassa 1.1. alkaen/ Priset gäller fr.o.m Upcider Omenasiideri/ Äpplecider 6 x 0,33 l, 1,98 l (4,06/l) (sis./inneh. 8,04 + pantti/pant 0,90) 9 48 Foster s III 6 x 0,44 l, 2,64 l (3,25/l) (sis./inneh. 8,58 + pantti/pant 0,90) Hinta voimassa 1.1. alkaen/priset gäller fr.o.m. 1.1 Asiakasomistajaksi voit liittyä myös osoitteessa/du kan ansluta dig som ägarkund också på Palvelemme/Vi betjänar: ma-pe/mån-fre 7-21, la/lör 8-18, su/sön Asiakasomistajapalvelu/ Ägarkundstjänst: (0,0828 /puh/samtal + 0,119 /min) Kauniainen Etelä/Grankulla Södra, Kauniaistentie/Grankullavägen 7, puh./tfn Kauniainen Pohjoinen/Grankulla Norra, Asematie/Stationsvägen 1, puh./tfn

14 Laaksotien katu-urakka käyntiin toukokuun alussa Kauniaisten keskustan kehittäminen jatkuu tänä kesänä Laaksotien uudelleenrakentamisesta välillä Kauniaistentie Lehmustie. Kadun perusparantaminen edeltää tulevaa asuntorakentamista Laaksotien ja Tunnelitien välisessä korttelissa. Infratöiden lisäksi uusitaan myös katuvalaistua ja Kauniaistentien ja Laaksotien risteys varustetaan liikennevaloin. Kauniaistentien puolella suoritetaan lähinnä kaapeliputkitustöitä. Työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen myöhemmin. Pääurakoitsijana toimii YIT Rakennus Oy/ Infrapalvelut. Urakka valmistuu lokakuussa. Loppupään saneeraus (Lehmustie Asematori) siirtyy myöhempään ajankohtaan. Asematorin ympäristön liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen suunnitelmiin on tulossa muutoksia, ja suunnitelmamuutokset siirtävät saneerausajankohtaa. Mahdolliset suunnitelmamuutokset asetetaan julkisesti nähtäville ennen toteutusta. Stenbergintien katu-urakka alkaa 9.5. Stenbergintien rakentaminen liittyy Kasavuoren uuden päiväkodin pysäköinti- ja liikennejärjestelytarpeisiin, erityisesti lasten turvallisen saattoliikenteen aikaansaamiseksi. Katu-urakan yhteydessä katuvalaistus uusitaan Stenbergintieltä aina Elinanpolulle asti. Ilmajohtoina kulkevat sähkö- ja puhelinkaapelit korvataan maakaapeleilla. Toimenpiteellä parannetaan alueen sähkö- ja puhelinverkkojen toimintavarmuutta. Työt tehdään niiltä osin kun suunnitelmat ovat lainvoimaisia. Pääurakoitsijana katutöissä toimii Oy Göran Hagelberg Ab. Työt valmistuvat lokakuun puoliväliin mennessä. Dalvägens grundförbättring startar i maj Denna sommar fortsätter utvecklandet av Grankulla centrum med grundreparation av Dalvägen på avsnittet Grankullavägen Lindvägen. Vägavsnittets förbättring görs inför den kommande bostadsproduktionen på området mellan Dalvägen och Tunnelvägen. Förutom infrastrukturarbeten förnyas även gatubelysningen och korsningen Grankullavägen och Dalvägen förses med trafikljus. På Grankullavägen utförs närmast kabelarbeten. Om trafikarrangemangen informeras i detalj då arbetena inleds. Huvudentreprenör är YIT/Rakennus OY/Infrapalvelut. Arbetena blir färdiga i oktober. Slutändans reparation från Lindvägen till Stationstorget senareläggs. Ändringar väntas i planerna för Stationstorgets trafik- och parkeringsarrangemang och de senarelägger grundförbättringen. De eventuella planändringarna kommer att läggas till påseende innan förverkligandet. Arbetena på Stenbergsvägen börjar 9.5 Entreprenaden på Stenbergsvägen anknyter till behovet av parkerings- och trafikarrangemang för det nya daghemmet och för en säkrare avhämtningstrafik för daghemmet. I samband med arbetena förnyas också gatubelysningen fram till Elinstigen. De luftburna el- och telefonkablarna ersätts med jordkablar. Arbetena utförs till de delar de är laggilla. Huvudentreprenör är Oy Göran Hagelberg Ab. Arbetena blir färdiga i medlet av oktober. MARKUS JAHNSSON Pidätkö Brahmsista? Denna vecka är unik i Grankullas musikliv: två symfonikonserter inom samma vecka! Den stora symfoniorkestern Ylioppilaskunnan Soittajat uppträdde med sitt 85-årsjubileumsprogram på måndagen, och på lördag 16.4 kl. 18 ger Grankulla orkester under ledning av kapellmästare Ylermi Poijärvi och med fagottisten Asko Padinki som solist en konsert i Nya Paviljongen. Programmet är lika gediget som det YS uppförde: Sibelius Nocturne ur orkestersviten "Kung Kristian II", Crusells Concertino och Brahms andra symfoni. Fagotten är sällsynt som soloinstrument, och Crusells Tämä huhtikuun toinen viikko on ainutlaatuinen kauniaislaisessa musiikkielämässä. Saman viikon aikana kuullaan kaksikin sinfoniakonserttia. Eilen maanantaina Ylioppilaskunnan Soittajat esittivät 85-vuotisjuhlaohjelmansa ja tulevana lauantaina klo 18 Kauniaisten orkesteri, johtajanaan kapellimestari Ylermi Poijärvi ja solistinaan fagotisti Asko Padinki, konsertoi Uudessa Paviljongissa. Ohjelma on yhtä upea kuin YS:llä: Sibeliuksen Nocturne Kuningas Kristian II -orkesterisarjasta, Crusellin Concertino ja Brahmsin 2. sinfonia. Fagotti on soolosoittimena harvinainen, ja Crusellin hienossa "pienessä konsertossa" on siksi useimmille kuulijoille uutuuden viehätystä. Asko Tycker ni om Brahms? fina "lilla konsert" har därför nyhetens behag för de flesta lyssnarna. Asko Padinki har trots sina unga år redan blivit stämledare för sitt instrument i Nationaloperans orkester. Nästan jämnåriga Padinki on nuoresta iästään huolimatta jo edennyt Kansallisoopperan orkesterin fagotin äänenjohtajaksi. Kauniaisten orkesteri on puolestaan lähes samanikäisenä edennyt suuriin romanttisiin orkesteriteoksiin; se soittaa nyt ensimmäistä kertaa Brahmsin sinfonian. LEIF LUKANDER Grankulla orkester har för sin del avancerat till de stora romantiska orkesterverken; den spelar nu för första gången en symfoni av Brahms. LEIF LUKANDER AMANDA SUONVIERI klo kl Lipunnosto kaupungintalon edustalla Flagghissning vid stadshuset Yleisö on tervetullut Allmänheten är välkommen * * * Lipunnoston jälkeen veteraaneille mahdollisuus kuljetukseen kaupungintalolta veteraanijuhlaan, kuljetustarpeesta ilmoitus viimeistään Villa Bredan kansliaan puh Efter flagghissningen möjlighet för veteraner till transport från stadshuset till veteranfesten, anmälan om transportbehov senast 20.4 till Villa Bredas kansli tfn * * * Veteraanit kutsutaan VETERAANIJUHLAAN Villa Junghansissa, Leankuja 4 Veteranerna inbjudes till VETERANFEST i Villa Junghans, Leavägen 4 klo kl Ohjelma Program Musiikkia Kauniaisten musiikkiopisto/ Grankulla musikinstitut Musik Elisa Karlsson, piano Tervehdyssanat Vanhuspalvelupäällikkö Anja Kahanpää Välkomshälsning Chefen för äldreomsorgen Anja Kahanpää Juhlapuhe Ylijohtaja Anneli Taina Festtal Överdirektör Anneli Taina Nuorten tervehdys Kaartin Jääkärirykmentti Ungdomens hälsning Gardets Jägarregemnete Maamme Kauniaisten musiikkiopisto ja yleisö Vårt land Grankulla musikinstitut och publiken Kahvitarjoilu Kaffeservering Järjestäjä Arrangör: Kauniaisten veteraaniasiain neuvottelukunta Delegationen för veteranärenden i Grankulla KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN OHJELMA KAUNIAISISSA NATIONELLA VETERANDAGENS PROGRAM I GRANKULLA Tumma puku, isot kunniamerkit Mörk kostym, ordnar i original KAUNIS GRANI ILMESTYY 15 kertaa vuonna 2011 Seuraava lehti postilaatikossasi Parempaa vanhuspalvelua rakenteita muuttamalla Kauniaisten kaupungin tuore ikääntymispoliittisen strategia ohjaa vanhuspalvelujen tuottamista ja kehittämistä kaupungissa lähivuosina. Strategia tukee myös päätöksentekoa sekä palvelujen ja toimintojen suunnittelua. Se sisältää tietoa tämän hetken tilanteesta ja väestörakenteesta sekä tulevaisuuden palvelutarpeesta ja asumisratkaisuista. Strategia keskittyy kolmeen keskeiseen osa-alueeseen: hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, palvelurakenteen kehittämiseen ja asumiseen sekä henkilöstön saatavuuteen, osaamiseen ja hyvinvointiin. Haasteena on kehittää uusia toiminta? ja työtapoja palvelutuotannossa ikääntyvien toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja nykyisen osittain raskaan palvelurakenteen muuttamiseksi kevyempään suuntaan. Hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä halutaan parantaa kaikissa elämän vaiheissa. Strategian valmisteluun osallistui monta tahoa Kauniaisissa ja työtä on ohjannut Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton uusittu laatusuositus joka painottaa ikääntyneille järjestettävien palvelujen arvo? ja eettisyysperiaatteiden tärkeyttä. Olen onnellinen että strategia nyt on hyväksytty ja voimme siirtyä sen toteuttamiseen. Osa siinä mainituista toimenpiteistä voidaan aloittaa jo tänä vuonna, toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Gunnel Carlberg. Neuvonta- ja senioripalvelujen kokonaisuuden kehittäminen on jo aloitettu. Tämä tapahtuu yhteistyössä kolmannen sektorin ja asiakkaiden kanssa. Lisäksi on suunnitteilla aloittaa toimintakykyä yläpitävää kuntosalitoimintaa Villa Bredassa vielä syksynä. Olemme toki jo ennen tätä tehneet työtä ehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan kanssa, mutta nyt voimme kehittää tätä toimintaa vielä paremmaksi, Carlberg jatkaa. Asumisratkaisuja suunnitellaan parhaillaan Tärkeä osa strategiaa on myös asumisratkaisujen suunnittelu ja niiden myötä tapahtuva palvelurakenteen muutos vanhuspalveluissa. Uuden hoiva- ja asumisympäristön suunnittelu on jo käynnistynyt. Keskeistä asumisessa on monimuotoisuus ja valinnanmahdollisuus, kotona asumisen tukeminen monipuolisen tuen ja päivätoiminnan turvin. Tehostettu palveluasuminen korvaa pitkäaikaista laitoshoitoa. Vuodeosaston sänky ei voi olla kenenkään koti vaan jokaisella tulee olla oikeus elää kodinomaisissa oloissa elämänkaaren loppuun asti. Asumisen ja hoitoympäristöön liittyvät linjaukset strategiassa ulottuvat vuoteen Kaupungin tulevien vuosien taloussuunnitelmissa tullaan varautumaan tarkemmin uusiin palveluihin ja niiden käyttöönottamiseen. Strategiaan voi tutustua kaupungin kotisivulla, MARKUS JAHNSSON

15 Karl Jenkinsin Requiem Kauniaisten kirkossa Helsingin Lauttasaaressa on kuoro, jolla on rohkea ja taitava kuoronjohtaja. Lähes kaksi vuotta sitten Victoria Meerson toi Lauttasaaren Laulajien hallituksen kokoukseen Karl Jenkinsin Requiemin nuotit. Hän ehdotti, että kuoro alkaisi harjoitella teosta, ja esittäisi sen vuonna RONIE LEHMANN partituuri kiersi kokoukseen osal- 13-osainen listuneiden käsissä, ja jokainen meistä taisi miettiä kuinka kuoro tästä upeasta teoksesta suoriutuisi. Kuoronjohtaja oli päättäväisen luottavainen omiin ja kuoron taitoihin, ja nyt Lauttasaaren Laulajat ovat kenraaliharjoituksia vailla valmis esittämään tämän ainutlaatuisen kuolinmessun. Walesilaisen nyt 67-vuotiaan Karl Jenkinsin Requiem yhdistää täysin uudella tavalla perinteisen länsimaisen latinankielisen kuolinmessun ja japanilaiset haikut. Sen tunnelma on valoisa, optimistinen ja hyvin koskettava. Jenkins tuli suurelle yleisölle tutuksi Adiemus-ryhmästään, mutta hän aloitti muusikon uransa oboistina ja jazzmuusikkona. Requiemin hän sävelsi vuonna Lauttasaaren Laulajat on 63 vuotta täyttävä sekakuoro, joka toimii yhteistyössä Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston eteläisen alueopiston kanssa. Sitä johtava Victoria Meerson on diplomi-kuoronjohtaja ja musiikkipedagogi, jolla on säveltaiteen alaan liittyvät tutkinnot sekä Venäjältä että Suomesta. Kuoronjohdon A-tutkinnon (diplomin) hän on suorittanut Sibelius-Akatemiassa viisi vuotta sitten. Lauttasaaren Laulajia Victoria on johtanut humoristisella, kärsivällisellä ja tarkalla otteella lokakuusta 2006 lähtien. Tämän lisäksi hän johtaa myös Kamarikuoro Gallerieta ja Naiskuoro Mysticaa. Länsi-Pohjan Oratoriokuoro esitti Karl Jenkinsin Requiemin Suomen kantaesityksenä vuosi sitten Kuusamossa ja Kemissä, jota etelämpänä teosta ei Suomessa ole vielä kuultu. Esiintymispaikoiksi Lauttasaaren Laulajille valittiin kirkot Lauttasaaressa ja Kauniaisissa. Kuoroa tulee säestämään pienorkesteri, joka koostuu muun muassa jousista, kitarasta ja rummuista. Solisteina laulavat Margareta Nacer-Leinonen ja Saara Goldhorn. Lauttasaaren Laulajia johtaa Victoria Meerson. NANA ARPONEN Tule kokemaan kuorolaulun taikaa ja häkellyttävän vaikuttava Karl Jenkinsin Requiem Kauniaisten kirkkoon tiistaina klo 19. Kom och upplev körsångens magi. Karl Jenkins Requiem i Grankulla kyrka ti Karl Jenkins Requiem i Grankulla kyrka På Drumsö i Helsingfors finns en kör med en modig och skicklig dirigent. För två år sedan hade Victoria Meerson med sig noterna till Karl Jenkins Requiem till Lauttasaaren Laulajats styrelsemöte. Hon föreslog att kören skulle börja repetera för att kunna framföra verket år Partituret i 13 delar gick från hand till hand på mötet, och alla förundrade sig nog över hur kören skulle gå iland med projektet. Dirigenten litade på sinkör och på sig själv, och nu har man kommit så långt som till generalrepetition av den unika dödsmässan. Karl Jenkins, som är 67 år gammal och kommer från Wales, kombinerar på ett nytt sätt den traditionella, västerländska dödsmässan på latin med japansk haiku. Stämningen är ljus, optimistisk och mycket berörande. Jenkins blev känd för den stora allmänheten genom gruppen Adiemus, men han inledde sin karriär som musiker som oboist och jazzmusiker. Jenkins komponerade sitt Requiem år Karl Jenkins Reqiem fick sitt finska uruppförande i Kuusamo och Kemi för ett år sedan, men stycket har ännu inte framförts längre söderut. En liten orkester bestående av bland annat stråkar, gitarr och trummor kommer att ackompanjera kören. Solister är Margareta Nacer-Leinonen och Saara Goldhorn, dirigent Victoria Meerson. ÖVERSÄTTNING JESSICA JENSEN Nya strukturer ger bättre äldreomsorg Grankulla stads färska äldrepolitiska strategi styr utvecklandet och producerandet av tjänster för åldringar de närmaste åren. Strategin stöder också beslutsfattandet och planeringen av tjänsterna och verksamheterna. Den innehåller information om nuläget, befolkningsstrukturer, kommande servicebehov och boendelösningar. Strategin betonar tre centrala delområden; främjande av hälsa och välfärd, utveckling av tjänster, servicehandledning och servicestruktur samt personalkompetens och förbättring av arbetshälsan. En utmaning är att utveckla nya verksamhets- och arbetsmetoder inom servicen för att kunna upprätthålla verksamhetsförmågan hos de äldre. Därtill är det meningen att styra den nu rätt tunga servicestrukturen i en lättare riktning. Man vill förbättra välbefinnandet, hälsan och funktionsförmågan i alla livets skeden. I beredningen av strategin har flera olika intressenter i Grankulla deltagit. Arbetet har styrts av Socialoch hälsovårdsministeriets och Kommunförbundets kvalitetsrekommendation som betonar vikten av värderingar och etiska principer i tjänsterna som ordnas. Jag är lycklig över att strategin nu är godkänd och vi kan börja förverkliga den. En del av åtgärderna är sådana att vi kan inleda dem redan i år, konstaterar social- och hälsovårdsnämndens ordförande Gunnel Carlberg. Som bäst utvecklas rådgivnings- och seniorrådgivningshelheten. Detta sker i samråd med tredje sektorn och klienterna. Därtill planerar man att inleda konditionssalsverksamhet i Villa Breda för att upprätthålla funktionsförmågan redan denna höst. Vi har dock innan detta arbetat med förebyggande och rehabiliterande verksamhet, men nu kan vi utveckla denna verksamhet ännu längre, fortsätter Carlberg. Boendelösningar planeras som bäst En viktig del av strategin är planeringen av boendelösningar och den förändring i servicestrukturen inom äldreomsorgen detta medför. Planeringen av nya vård- och boendemiljöer har redan inletts. Det centrala i boendet är mångsidighet och att det finns valmöjligheter, att kunna stöda hemmaboende med hjälp av tjänster och dagverksamhet. Effektiverat serviceboende skall ersätta institutionsvården. En säng på bäddavdelningen är inte ett hem utan var och en skall ha rätt att leva livet ut i förhållanden som påminner om hemmet. De riklinjer som knyter till boende och vårdmiljöer sträcker sig i strategin fram till år I stadens kommande ekonomiplanerna är det meningen att noggrannare reservera medel för de nya planerna och förverkligandet. Strategin kan läsas bl.a. på stadens webbplats, MARKUS JAHNSSON

16 KAUPUNKI TIEDOTTAA Villa Breda Eläkeläisten ateriapalvelu ma pe Ruokalippuja myydään infossa arkisin klo Kauniaisissa asuvat eläkeläiset 5,80, muualla asuvat eläkeläiset 6,80. Eläkeläisten muut vieraat 8,49. Villa Bredan keittiöremontti kesällä Villa Bredan keittiön lattia tarvitsee perusteellisen remontin, koska toiminta on jatkunut nykyisissä tiloissa jo yli 18 vuotta. Keittiön arvioidaan olevan suljettuna remontin takia välisenä aikana. Tällä ajalla ei ole lounasruokailua Villa Bredan ruokasalissa, vaan ruokailu siirtyy Mäntymäen koululle alkaen. Tiedotamme lähemmin remontin ajan erityisjärjestelyistä seuraavissa KaunisGraneissa ja kaupungin kotisivuilla. VILLA BREDAN RUOKALISTA ma Lammas-kaalikeitto, Mämmi ti Kirjalohikiusaus, Vatkattu tyrnipuuro ke Stroganoff, Pääsiäisrahka to Kalkkunaa, rosépippuri-kermakastike, Pääsiäistorttu, kahvi, tee pe Pitkäperjantai ma Toinen pääsiäispäivä ti Kaali-jauhelihalaatikko, Sydänystävän mansikkarahka ke Uunimakkara, Karpalokiisseli to Hernekeitto, Pannukakku, marjasose pe Uunilohi, Munkki, kahvi, tee ma Broilerstroganoff, Uuniomenavuoka, vaniljakastike ti Jauhelihalasagne, Tyrnikiisseli ke Borssikeitto, Uunijuusto, marjasose to Janssonin kiusaus, Puolukka-porkkanakiisseli pe Kaslerleike, Mansikkasmoothie Ajankohtaista Tiistaina klo 13 palvelukeskuksen ruokasalissa Simo Bäckman, laulu, ja Mikko Helenius, säestys, esiintyvät: Tider Av Minnen Väntan På Våren... Menneitä Muistellessa Kevättä Kuulostellessa. Kauniaisten kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi järjestää ohjelman. Tule mukaan! Keskiviikkona klo palvelukeskuksen ruokasalissa infotilaisuus virtsankarkailusta. Tule saamaan tietoa ja käytännön harjoitteluohjeita lantionpohjan lihasten hallintaan. Asiantuntijoina fysioterapeutit Paula Karonen ja Mirjam Vähäsarja. Kauniaisten Seniorineuvola järjestää tilaisuuden. Perjantaina klo ennakoimme Vappua. Tommi Waris esittää konsertin: Ruma rilluma rilluma rei! Rempseitä renkutuksia ja lempeitä laulelmia ja 1950-lukujen kuplettiperinteen mukaisesti palvelukeskuksen ruokasalissa. Tarjoilua. Tervetuloa mukaan! HUOM! Voit saada henkilökohtaista tietokoneen ja kännykän käyttöohjausta. Ohjaus on maksutonta. Kysy tarkemmin Sailalta askartelusta. Viikko-ohjelma Maanantai: Käsitöitä ja askartelua maanantaisin ja perjantaisin klo askartelussa. Käytössäsi on ompelukoneita, saumuri ja kangaspuita, mallilehtiä ja - kirjoja. Saat töihisi ohjausta kotiteollisuusopettaja Saila Helokalliolta. Nypläysryhmä klo askartelussa. Tervetuloa myös uudet nyplääjät! Ladies bridge -ryhmä klo Tiistai: Klubi Breda miesten oma ryhmä Päivätoimintaa ja ruokailu. Ilmoittautuminen Granin Lähiapu Ry: puh (ark. klo 9 13). Samtalscafé på svenska. Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko. Keskiviikko: Joka toinen keskiviikko klo (parilliset viikot): Lupa unelmiin -taideprojekti. Ohjaajana kuvataiteilija Anna-Leena Vilhunen. Tervetuloa myös uudet ryhmäläiset! Lisätietoja Sailalta. Torstai:Käsityökahvila askartelussa Bridgekerho Perjantai: Käsitöitä sekä askartelua Naisten klubi Päivätoimintaa ja ruokailu. Ilmoittautuminen Granin Lähiapu ry: puh (ark. klo 9 13). Lisätietoa viikko-ohjelmasta saat Saila Helokalliolta p tai Kuulutukset Kevätkatselmus Kauniaisten kaupungin rakennuslautakunta suorittaa maankäyttö ja rakennuslain edellyttämän katujen, teiden, rakennusten, aitojen sekä vanhojen hoitamattomien kuusiaitojen, istutusten, osoitenumeroinnin, yms. kevätkatselmuksen keskiviikkona Katselmuksessa todetuista puutteellisuuksista tullaan asian-omaisille lähettämään kirjallinen ilmoitus, jossa annetaan määräaika korjausmääräysten täyttämiseen. Kauniaisissa Rakennuslautakunta Luonnos asemakaavan muutoksesta nähtävillä Muutosalue os. Kylpyläntie 12 käsittää 8. kaupunginosan korttelin 109 tontin 11 (mrl 62 ja mra 30 ). Tavoitteena on aikaansaada asemakaavamuutos siten, että yli 3000 m2:n tontille voitaisiin rakentaa kolme asuinrakennusta maankäytön yleissuunnitelman 2004 (Masu 2) periaatteiden mukaisesti. Tontin kokonaisrakennusoikeus ei kuitenkaan muutu nykyisestä. Luonnos sekä kaavoitustyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä kaupungintalon ilmoitustaululla (Kauniaistentie 10) virkaaikana klo sekä kaupungin internet-sivuilla Mielipiteensä voivat esittää osalliset sekä muut kunnan jäsenet. Mielipiteet pitää toimittaa kirjallisesti osoitettuna maankäyttöyksikölle viimeistään klo Postiosoite on Kauniaisten kaupunki, Maankäyttöyksikkö, PL 52, Kauniainen. Käyntiosoite on kaupungintalo, Kauniaistentie 10. Osalliset voivat myös suullisesti esittää mielipiteensä maankäyttöyksikköön. Kauniainen Maankäyttöyksikkö Nuorisotalon vakiovuorot Kauniaisten kaupungin Nuorisotalon peilisali ja alasalin vakiovuorot syyskaudelle 2011 ja kevätkaudelle 2012 ovat haettavina klo mennessä. Kirjalliset hakemukset osoitetaan Kauniaisten nuorisolautakunnalle osoitteeseen Nuorisotalo, Läntinen Koulupolku 1, Kauniainen viimeistään klo 15. Lähempiä tietoja antaa toimistosihteeri Elina Mäntymäki, puh Kauniaisissa Nuorisolautakunta Terveystoimi 40-vuotiaiden terveystarkastukset Toukokuussa alkavat 40-vuotiaiden terveystarkastukset terveysasemalla terveydenhoitajan tekemänä. Terveystarkastukset ovat uusi toiminta ja osa kunnan ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Tarkastuskutsu lähetetään koko ikäluokalle sen vuoden aikana, jolloin kutsuttava täyttää 40 vuotta. Osallistuminen on vapaaehtoista. Tämän vuoden aikana kutsun saa kotiin vuonna 1971 syntyneet. Terveystarkastusten tavoitteena on tukea terveyttä ja terveellisiä elämäntapoja sekä vähentää riskiä sairastua tyypin II diabetekseen ja sydän- ja verisuonitauteihin. Terveystarkastukseen kuuluu terveyden kartoitus, johon sisältyy mm. kolesteroli- ja paastoverensokeritutkimus sekä terveysneuvonta. Tarvittaessa terveydenhoitaja voi ohjata asiakasta perusterveydenhuollon muiden palvelujen piiriin. Infotilaisuus virtsankarkailusta Villa Bredassa keskiviikkona klo Tule saamaan tietoa ja käytännön harjoitteluohjeita lantionpohjan lihasten hallintaan, asiantuntijoina fysioterapeutit Paula Karonen ja Mirjam Vähäsarja. Tervetuloa! Sepelvaltimotautiin sairastuneille Sydämen asialla -ensitietoiltapäivät Tapiolan terveysasemalla (Ahertajantie 2), Ahertajasalissa, (5. krs). Torstaisin 14.4., klo Ensitietoiltapäivä antaa sinulle tietoa ja tukea sairaudesta toipumiseen ja omahoitoon. Saat perustietoa mm. sepelvaltimotaudista, riskitekijöistä, lääkehoidosta, sopivasta rasituksesta, lääkekorvauksista ja jatkohoitopalveluista. Asiantuntijoina toimivat sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja sekä vertaistukihenkilö. Iltapäivä on maksuton. Perheenjäsenet tai läheiset ovat tervetulleita mukaan. Ilmoittautuminen: Kauniaisten terveysasema p Ympäristö Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma on valmistunut Kauniaisten kaupungin metsiä hoidetaan 10-vuotiskausittain päivitettävän hoitosuunnitelman mukaisesti. Luonnonhoitosuunnitelma sisältää Kauniaisten kaupungin omistamat luonnonalueet. Suunnitelmassa ovat mukana myös suojelualueet ja rakentamattomat tontit. Suunnitelma-alue on yhteensä 158 hehtaaria, joista 155 hehtaaria, on metsäisiä alueita ja loput ovat puoliavoimia alueita sekä maisemaniittyjä. Puistot ja katuviheralueet eivät kuulu luonnonhoitosuunnitelman piiriin. Luonnonhoitosuunnitelman laadintatyö käsitti luonnonalueiden inventointityöt, uuden kuviokohtaisen hoitosuunnitelman laadinnan karttaesityksineen sekä suunnitelman mukaisten hoitotöiden toteutusaikataulun ja kustannusarvion laadinnan vuosille Uudessa luonnonhoitosuunnitelmassa esitetyt hoitotoimenpide-ohjeet ja kuvaukset ovat vanhaa suunnitelmaa yksityiskohtaisempia. Kuviokohtaisessa selostuksessa on nyt maininta, mikäli kuviolla sijaitsee yksikin maisemallisesti arvokas puu. Metsänhoidollisia toimenpiteitä toteutetaan vuosittain luonnonhoitosuunnitelman mukaisessa järjestyksessä kuitenkin niin, että vaaraa aiheuttavat puut poistetaan aina ensisijaisesti. Metsänhoitotyöt toteuttaa pääasiassa kilpailutettu vuosisopimusurakoitsija. Töistä tiedotetaan paikallisesti alueille kiinnitettävillä ja asukkaiden postilaatikkoihin jaettavilla tiedotteilla. Suunnitelman voi lukea os. Koulujen ruokalista ma Kalkkuna Milanese / Kicherne-kasvisgratiini ti Perunamoussaka / Aurajuusto-punajuuri-kiusaus ke Kirkas kalakeitto / Papu-kasviskeitto to Mantelikala / Juurespihvit pe Pitkäperjantai ma pääsiäispäivä ti Lempeä broilerikeitto / Tomaattinen linssikeitto ke Liha-makaronilaatikko / Soija-pastavuoka to Uuniperunat pe Kalaleike / Puutarhurin kasvisvuoka ma Riistakäristys / Vihreä linssiwokki ti Uunimakkara / Kasviskääryle ke Riisi-kauralesepuuro / Borssikeitto to Kirjolohikiusaus / Juureskiusaus pe Hernekeitto / Kurpitsa-porkkanasosekeitto Kirjasto Aukioloajat ma to 10 20, pe la, pyhien aatot Aula ja lehtilukusali avataan arkisin klo 8, lauantaisin klo 10. Carpe diem Mieskvartetti Carpe diem esiintyy kirjastossa klo Barbershopia ja vähän muutakin. Teetarjoilu. Tervetuloa! Lehtien kierrätyspiste Tuo omat ajankohtaiset ja hyväkuntoiset lehtesi kirjaston aulaan, ja vaihda ne muiden lehtiin. Otamme myös vastaan hyväkuntoisia kirjoja. Seniorinetti Matti Kivinen opastaa ja vastaa seniorien kysymyksiin tietokoneesta ja Internetistä kirjastossa torstai-iltapäivisin. Osallistua voi kerran tai vaikka joka kerta. Tilaisuudet ovat ilmaisia. Tervetuloa! Seuraavat opastuskerrat ovat ja klo Vitriininäyttelyjä: Salme Salkola: Ikoneita ( ) Maria Kallinen: keväisiä kudonnaisia ( ) Kansalaisopisto Muutama paikka seuraavilla kursseilla: Taide ja käsityö: Ikonimaalauksen viikonloppukurssi Miten maalaan maisemaa , klo Luentosarja: The Lama s Buddhist Philosophy / / / 4.5. klo The Nature of Samsara. The Nature of the Movement of Awareness. Tulku Dakpa Rinpoche on vanhimpaan tiibetinbuddhalaiseen Nyingmapa-koulukuntaan lukeutuva buddhalainen lama. Hän on saanut korkeimman buddhalaisen koulutuksen mindrolling luostarin yhteydessä toimivassa Ngagyur Nyingma -yliopistossa. Kevätnäyttely Avoinna ti pe klo 9 16, la su klo Puh , ma to klo Vastaava toimittaja: Markus Jahnsson puh

17 Villa Breda Måltidsservice för pensionärer må fre Lunchbiljetter säljs i info vardagar kl Pensionärer boende i Grankulla 5,80, övriga pensionärer 6,80. Pensionärernas gäster 8,49. Villa Bredas kök repareras under sommaren Golvet i Villa Bredas kök är efter 18 år i behov av en grundlig reparation. Köket kommer uppskattningsvis att vara stängt p.g.a. reparationen Under den här tiden kommer ingen lunchservering att ordnas i Villa Bredas matsal. Lunchserveringen flyttar till Mäntymäki skola fr.o.m Vi informerar närmare om reparationstidens specialarrangemang i följande KaunisGrani -tidningar och på stadens hemsidor. Villa Bredas matsedel må Fårkött-kålsoppa, Memma ti Frestelse av regnbågslax, Vispgröt av havtorn on Stroganoff, Påskkvark to Kalkon, gräddsås med rosépeppar, Påsktårta, kaffe, tee fr Långfredagen må Annandag påsk ti Kål-köttfärssoppa, Hjärtevännens jordgubbskvark on Ugnsstekt korv, Tranbärskräm to Ärtsoppa, Pannkaka, bärpuré fr Ugnsstekt lax, Munk, kaffe, tee må Broilerstroganoff, Ugnsstekt äppelform, vaniljsås ti Lasagne av köttfärs,havtornskräm on Bortchsoppa, Ugnsstekt ost, bärpuré to Janssons frestelse, Lingon-morotskräm fr Kaslerschnitzel, Jordgubbssmoothie /bredalunch Aktuellt Tisdagen 12.4 kl. 13 uppträder Simo Bäckman, sång, och Mikko Helenius, ackompanjemang, i servicecentrets matsal. Programmets rubrik är: Tider Av Minnen Väntan På Våren, Menneitä Muistellessa Kevättä Kuulostellessa. Grankulla stads kultur- och fritidssektor arrangerar programmet. Kom med! Onsdagen 13.4 kl arrangeras det inkontinens-info i servicecentrets matsal. Kom och få information och praktiska råd om muskelträning för att råda bot på problemet. Sakkunniga på plats är fysioterapeuterna Paula Karonen och Mirjam Vähäsarja. Grankulla Seniorrådgivning arrangerar tillställningen. Välkommen. Fredagen 29.4 kl uppträder Tommi Waris med konserten: Ruma rilluma rilluma rei! Svängiga melodier och sånger i kuplettform fr talet i servicecentrets matsal. Servering. Välkommen! OBS! Du kan avgiftsfritt få individuell instruktion i användandet av dator och mobiltelefon. Fråga Saila i sysselsättningen. Veckoprogram Måndag: Handarbete och pyssel måndagar och fredagar kl i sysselsättningen. Symaskiner, överlockmaskin och vävstolar, modelltidningar och -böcker står till ditt förfogande. Handledning ges av hemslöjdslärare Saila Helokallio. Knypplingsgruppen samlas kl i sysselsättningen. Även nya knypplare är välkomna! Ladies bridge kl Tisdag: Klubb Breda männens egen grupp kl Dagverksamhet och måltid. Anmälningar till Grani Närhjälp rf: tfn (vard. 9 13). Samtalscafé på svenska i Bredas kammare varannan vecka. Onsdag: Varannan onsdag, (jämna veckor) kl Lupa unelmiin -konstprojekt, ledare bildkonstnär Anna- Leena Vilhunen. Nya medlemmar ryms i gruppen. Mera information av Saila. Torsdag: Handarbetscaféet i sysselsättningen kl Bridgeklubben Fredag: Handarbete och pyssel Kvinnornas klubb Dagverksamhet och måltid. Anmälningar till Grani Närhjälp rf: tfn (vardagar 9 13). Tilläggsinformation om veckoprogrammet ger Saila Helokallio tfn eller Kungörelser Vårsyn Byggnadsnämnden i Grankulla stad förrättar vårsyn enligt markanvändnings- och bygglagen på gator, vägar, byggnader, staket samt gamla oskötta granhäckar, planteringar, adressnumreringar mm. onsdagen De åtgärder synförrättningen föranleder kommer skriftligen att meddelas vederbörande och samtidigt anges den tid inom vilken korrigeringarna skall utföras. Grankulla Byggnadsnämnden Utkast till detaljplaneändring framlagt Ändringsområdet adr, Badetsvägen 12, omfattar tomt 11 i kvarter 109 i 8:e stadsdelen (62 i mbl och 30 i mbf). Målet är att åstadkomma en detaljplaneändring så att det blir möjligt att uppföra tre bostadshus på en över 3000 m2 stor tomt enligt principerna i markdispositionsplanen från år 2004 (Masu 2). Den totala byggrätten på tomten ändras inte från den nuvarande. Utkastet samt det program för deltagande och bedömning som gäller planläggningsarbetet är framlagt på anslagstavlan i stadshuset (Grankullavägen 10) under tjänstetid samt på stadens webbplats Åsikter kan framföras av intressenter och andra kommunmedlemmar. Eventuella åsikter ska lämnas skriftligen till markanvändningsenheten senast kl Postadress är Grankulla stad, Markanvändningsenheten, PB 52, GRANKULLA. Besöksadress är stadshuset, Grankullavägen 10. Intressenterna kan också muntligen framföra sina åsikter till markanvändningsenheten. Grankulla Markanvändningsenheten Ungdomsgårdens utrymmen I Grankulla stad verksamma föreningar, och sammanslutningar,vilka regelbundet önskar använda utrymmen i UNGDOMSGÅRDEN under höstsäsongen 2011 och vårsäsongen 2012 skall inlämna skriftlig ansökan därom till Grankulla ungdomsnämnd senast kl. 15, adress Ungdomsgården, Västra Skolstigen 1, GRANKULLA. Närmare upplysningar ger ungdomssekreterare Elina Mäntymäki tfn Grankulla Ungdomsnämnden Hälsovård Hälsogranskning för 40-åringar Hälsogranskning för 40-åringar är en ny verksamhet och en del av stadens förebyggande hälsovård. Verksamheten inleds i maj. Hälsogranskningen utförs av hälsovårdare på hälsostationen. Inbjudan till hälsogranskning skickas under året till alla dem som under året fyller 40 år. I år får de som är födda 1971 med posten hem en inbjudan till hälsogranskning, deltagande är frivilligt. Målsättningen med hälsogranskningen är att stödja hälsa och hälsosamma levnadsvanor samt minska risken att insjukna i diabetes typ II och hjärt- och kärlsjukdomar. Till hälsogranskningen hör kartläggning av hälsan inkl. bl.a. kolesterol och fasteblodsockerkontroll samt hälsoupplysning. Vid behov kan hälsovårdaren remittera klienten till bashälsovårdens andra service former. Inkontinens-info i Villa Breda onsdagen kl Kom och få information och praktiska råd om muskelträning för att råda bot på problemet. Sakkunniga på plats är fysioterapeuterna Paula Karonen och Mirjam Vähäsarja. Välkommen! Info-eftermiddagar för kranskärlssjuka Informationseftermiddagar på hälsostationen i Hagalund, Flitarvägen 2, torsdagar kl följande dagar 14.4, En engångskurs för dig som nyligen fått diagnosen kranskärlssjukdom där du får information och stöd om sjukdomen, rehabilitering och egenvård. Eftermiddagen är avgiftsfri, även för närstående. Anmälningar till Grankullas hälsostation, tfn Miljö STADEN INFORMERAR Grankullas naturvårdsplan för perioden är färdig Grankulla stads skogar sköts enlig en naturvårdsplan som uppdateras vart tionde år. Naturvårdsplanen omfattar de naturområden som Grankulla stad äger. I planen ingår också skyddade områden och obebyggda tomter. Planområdet är sammanlagt 158 ha varav 155 ha är skog och resten halvöppna fält och ängar. Planområdet omfattar inte parker eller gatuområden. I utarbetandet av naturvårdsplanen ingick en inventering av naturområdena, uppgörande av en ny separat skötselplan för områden inklusive kartpresentation och utarbetande av ett tidsschema och en kostnadskalkyl för de planenliga arbetena I den nya naturvårdsplanen är anvisningarna för skötselåtgärder och beskrivningarna mer detaljerade än i den gamla planen. I beskrivningen per figur nämns det nu om det finns något landskapsmässigt värdefullt träd på figuren. Skogsvårdsåtgärder vidtas årligen i den ordning som anges i skogsvårdsplanen. Träd som orsakar fara fälls ändå alltid i första rummet. De flesta skogsvårdsarbetena utförs av en konkurrensutsatt entreprenör med vilken staden ingått årskontrakt. Information om arbetena ges lokalt med informationsblad som sätts upp i området och delas ut i invånarnas postlådor. Läs planen på Skolornas matsedel må Kalkon Milanese / Kickärt-grönsaksgratin ti Potatismoussaka / Auraost-rödbets-frestelse ons Klar fisksoppa / Böna-grösakssoppa to Mandelfisk / Rotfruktbiffar fre Lång fredagen må Annandag påsk ti Mild broilersoppa / Linssoppa med tomater ons Kött-makaronilåda / Soja-pastaform to Ugnsstekt potatis fre Fiskschnitzel / Trädgårdsmästarens grönsaksform må Frestelse av viltkött / Grön linswokk ti Ugnsstekt korv / Grönsaksdolmar ons Ris-havrekligröt / Bortchsoppa to Frestelse av regnbågslax / Rotfruktfrestelse fre Ärtsoppa / Pumpa-morotpurésoppa Biblioteket Öppettider mån tors 10 20, fre lör, dag före helg Aulan och tidningsläsesalen öppnas vardagar kl. 8, lördagar kl. 10. Carpe diem Manskvartetten Carpe diem uppträder i biblioteket 14.4 kl med bl.a. barbershop. Teservering. Välkommen! Tidningsåtervinning Lämna dina aktuella och hela tidningar i bibliotekets aula då du läst dem färdigt, och byt ut dem mot andras tidningar. Vi tar också emot böcker i gott skick. Seniornet Matti Kivinen handleder och svarar på dina frågor om datorn och Internet i biblioteket varannan torsdag eftermiddag. Man kan delta en gång eller flera gånger. Sammankomsterna är gratis. Välkommen! Följande träffar är 21.4 och 19.5 kl Utställningar i glasvitrinen: Salme Salkola: Ikoner ( ) Maria Kallinen: Vårliga textilier ( ) Medborgarinstitutet Några lediga platser finns på bl.a. följande kurser: Konst och hantverk: Landskapsmålning, kl Föreläsningsserie: The Lama s Buddhist Philosophy 20.4 / 28.4 / 29.4 / 4.5 kl Vårutställningen Öppen ti fr kl. 9 16, lö sö kl Telefon: , må to kl Ansvarig redaktör: Markus Jahnsson tel

18 YHDISTYKSET FÖRENINGAR ESPOO-KAUNIAINEN RESERVIUPSEERIT ESBO-GRANKULLA RESERVOFFICERARE Esitelmäilta Japanin sotilasasiamies eversti Kotaro Ooka kertoo Kauko-Idän turvallisuustilanteesta Kauniaisten kaupungintalolla kello Paikalla myös Japanin suurlähettiläs Hiroshi Maruyama. Tilaisuus on avoin yleisölle. GRANKULLAGILLET Lunchträff på restaurang Moms den 27.4 från kl Ingen förhandsanmälning. Välkommen med. GRANKULLA SVENSKA PENSIONÄRER Vi träffas tisdagar kl i Villa Junghans (om ej annat anges). Programmet under resten av vårterminen är följande: Ti 19.4 "Motton i tiden" Majsi Åhman Sö 1.5 Traditionell första maj -lunch Ti 3.5 Tisdagsträff med Aktias sakkunniga om Skatteplanerig och tillfällig finansiering On 11.5 Tvåspråkigt program med Kauniaisten suomalaiset seniorit i Nya Paviljongen, kaffeservering Ti 17.5 Granhultsskolans elever uppträder Ti 31.5 Vårutfärd till Åbo. Guidning av Linus Hoffman. Lunch på Svenska Klubben KAUNIAINEN-GRANKULLA ROTARY CLUB 2.4. Retki avec Merita Taidesäätiön kokoelmat, Konsertti Kauniaisten kirkossa klo 19.00, Requiem, ohjelma 10. Tilaisuus on avoin yleisölle, tervetuloa Viikkokokous avec Kaunaisten kaupungintalolla klo Klubin vieraana EU kansanedustaja Carl Haglund klo Alustuksen aiheena on ajankohtaista EU parlamentista. Tilaisuus on avoin yleisölle, tervetuloa Klubin viikkokokous Villa Bredassa klo Klubin vieraana DI Ilpo Kaislaniemi. Alustuksen aiheena on "Suomi ja Itä-Aasian kaupan uudet haasteet". KAUNIAISTEN MARTAT Kokous klo Paikka: Keltainen talo, os. Thurmanin puistotie 1, 2. krs. Tutustumiskäynti Kauniaisten taidekäsityöläisten myymälään ja tämän jälkeen kokous Villa Junghansissa. Tervetuloa. KAUNIAISTEN TAIDEKÄSITYÖLÄISET GRANKULLA KONSTHANTVERKARE Pääsiäispöydän koristeet meiltä. Nukenvaatteiden kevätmallisto saapunut! Thurmanin puistotie 1, 2. krs puh Påskbordets dekorationer hittar du hos oss. Dockklädernas vårkollektion har anlänt! PUNAISEN RISTIN KAUNIAISTEN OSASTO RÖDA KORSETS GRANKULLA-AVDELNING Perinteiset pääsiäismarkkinat pidetään ke alkaen klo 10 Kauniaisten keskustassa. Den traditionella påskmarknaden hålls on 20.4 i Grankulla centrum med början kl. 10. OK 77 Det fasta nätet av orienteringskontroller finns igen i Kasabergsskogen. Kontrollerna finns kvar i skogen mellan 11.4 och Kontrollnätet och kontrolldefinitioner har trycks på kartor som säljs i simhallen för 2 euro. KIRJELAATIKKO BREVLÅDAN Uusi läpikulkutie on pahasta! Syyskuussa 2010 kaupunki lähetti kuulutuskirjeen taloyhtiöllemme. Sen mukaan kadulle halutaan rakentaa jalkakäytävä. Kun asiaa tarkemmin tutkittiin, niin havaittiin, että kyseessä onkin uuden läpikulkutien avaaminen Espoosta Kauniaisiin Ersintien kautta. Tämä tarkoittaa liikenteen lisääntymistä kertaiseksi reitillä Ersintie Yhtiöntie Kirkkotie. Tähän reagoimme perusteellisella muistutuksella. Kaupunki ei piitannut mitään muistutuksista, vaan vahvisti katusuunnitelman. Tästä teimme perustellun valituksen Helsingin hallinto-oikeuteen. Oikeus pyysi kaupungilta lausuntoa asiasta. Lausunnon mukaan on myöhäistä valittaa läpikulkutien avaamisesta, koska kaupunginhallitus oli muka kokouksessaan huhtikuussa 2010 päättänyt asiasta tonttikaupan sivulauseessa. Kaupunki omistaakin Ristihaantiellä tontin, jonka rakennusoikeus Espoon 1998 hyväksymän uuden asemakaavan mukaan on m 2. Parhaillaan on käsittelyssä myös Koivuhovin uusi asemakaava, joka nostaisi alueen rakennusoikeuden yli 10-kertaiseksi, m 2. Tästäkin kaupunki omistaa suurimman osan. Näyttääkin siltä, että uuden läpikulkutien avaamisen perusteena on raha. Avaamalla uuden yhteyden kaupunki toivoo saavansa paremman hinnan tonteistaan. Kaupunki sanoo, että läpikulkutie on tarpeen pelastustienä, jos "ainoa kaupungin etelä- ja pohjoisosat yhdistävä katuyhteys Tunnelitie olisi suljettuna". Tässä sanomisessa ei ole mitään tolkkua. Oikeasti toinen katuyhteyskin on olemassa Bredanportin kautta. Ja ambulanssit voivat käyttää vielä kahta muutakin tunnelia, Forsellesintieltä ja Yhtiöntien päästä. Kaupunki myös sanoo, että uusi läpikulkutie on "erittäin tarpeellinen liikekeskustan elinvoimaisuuden vuoksi". Oikeasti uusi yhteys vaarantaa koko Grani Centerin. Espoon keskuksen sisätiloihin avautuvat kaupat ja ravintolat sekä lämpimät pysäköintihallit houkuttavat kauniaislaisia varmasti uuden tien avauduttua. Asian tiimoilta olemme avanneet sivuston Sieltä löytyvät kaikki asiakirjat ja kirjoitukset. Siellä myös kuka tahansa voi esittää mielipiteensä; mitään rekisteröitymistä tai muuta värkkäystä ei tarvita. OLAVI TUPAMÄKI, HALL. PJ. ASOY MERLIN Ersintien liikenneratkaisu uusharkintaan Jos Ersintie avataan läpiajoliikenteelle, niin liikennemäärien olennainen kasvu on selvä ennustettava tosiasia. Asiaa ei pidä käsitellä yksittäisen kadun näkökulmasta, vaan kokonaisvaltaisena liikenneratkaisuna. Ersintien kasvava liikennemäärä purkautuisi ensin kokonaisuudessaan Yhtiöntielle ja jakautuisi sitten edelleen joko Kirkkotielle tai Yhtiöntielle, joilta liikenne voisi purkautua isommille väylille. Kaupunki on juuri saneerannut kyseistä liikennettä purkamaan joutuvan osuuden Yhtiöntiestä muuttamalla katuosuuden jalankulkua ja pyöräilyä suosivaksi. Yhtiöntien saneerattu ajorata on kapea ja sen piennaralueet ovat olemattomat. Talvella kyseisen katuosuuden kapasiteetti on yhden ajokaistan levyinen. Yhtiöntien kyseistä katuosuutta ei ole suunniteltu eikä toteutettu odotettavissa olevan liikennemäärän purkamiseen. Huomionarvoista on myös se, että puheena olevan katuosuuden varrella sijaitsee senioriasukkaiden asumiseen rakennettu kiinteistö ja vajaakuntoisten ryhmäkoti. Näiden erityisryhmien edustajien turvallista liikkumista kyseisillä katualueilla ei pidä vaarantaa huolimattoman ajoväyläsuunnittelun vuoksi. Kirkkotie ei nykyiseltä kunnoltaan, rakenteelliselta toteutukseltaan eikä liikennekapasiteetiltaan sovellu odotettavissa olevien liikennemäärien purkamiseen. Katu on alun perin rakennettu sen piirissä olevien harvalukuisten kiinteistöjen asukkaiden yhdystieksi Kauniaisten keskustaan ja sekundääriseksi väyläksi Kirkkoja Yhtiöntien risteyksessä olevaan kirkkorakennukseen. Liikennemäärien hallinta pitää mielestäni ennakoida turvallisella ja ympäristön kannalta tasapainoisella tavalla ja luoda sekä toteuttaa sen mukainen kokonaissuunnitelma ennen kuin puheena olevaa katuyhteyttä voidaan avata liikenteelle. Lisääntyvän liikenteen ennakoinnin laiminlyöminen heikentää liikenneturvallisuutta, madaltaa asumisviihtyvyyttä, vaikuttaa alueen kiinteistöjen arvostukseen ja muodostaa alueen koululaisille, vanhuksille ja vajaakuntoisille tarpeettoman turvallisuusriskin. Kannattaisiko vielä nostaa suunnittelupöydälle ajoväylän toteuttaminen kokonaisuudessaan junaradan kylkeen. Voi hyvinkin olla, että siitä ajatuksesta löytyy kokonaistaloudellisempi ratkaisu kuin liikenteen johtamisesta tähän tarkoitukseen kelvottomille pikkukaduille. Tuolloin väylä voitaisiin alun perinkin suunnitella läpikulkuväyläksi ja väylän virkistävä vaikutus esimerkiksi kauppakeskukselle voisi toteutua huonontamatta jo rakennetun ympäristön asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta. RISTO KALSKE Koirien jätökset Ei ole koirien vika, että jalkakäytävillä on jatkuvasti epäesteettisiä jätöksiä, vaan syy on remmin toisessa päässä olevan taluttajan. Nyt, kun lumet sulavat, tulee näkyviin koko talven jätökset. On suoranaista välinpitämättömyyttä antaa koiran tehdä tarpeensa jalkakäytäville ja puistoihin. Koiran ulkoiluttajan olisi äärettömän helppoa pitää taskussa muovipusseja ja ottaa jätös välittömästi pois ja laittaa edelleen tuoreeltaan talteen pantavaksi edelleen roskakoriin tms. Koirien määrä tuntuu lisääntyneen sen jälkeen, kun jostakin käsittämättömästä syystä koiravero poistettiin. Ehdotan, että koiravero otettaisiin uudelleen käyttöön ja saaduilla varoilla palkattaisiin "koirapoliiseiksi" esimerkiksi nuoria keräämään jätökset pusseihin ja pois jaloista. Samalla pitäisi koiranomistajien vastuuta yhteisestä siisteydestä korostaa. Jos oppi menee perille, voitaisiin koiravero ehkä voida myöhemmin poistaa. Ympäristön siisteys on yhteinen asiamme. KAUKO HELOMAA Tarkennus Precisering Viime Kaunis Granin kaupungin kirjoituksen tiedot tulevan Ersintien ja Ymmerstan tieyhteyden liikennemäärien arvioinnista halutaan vielä tarkentaa. Lehdessä 3 olleet tiedot perustuivat vuonna 2003 tehtyyn selvitykseen Espoossa kun liikennemääriä arvioitiin kaavoituksen yhteydessä. Kaupunki on myöhemmin itse tehnyt arvioinnin jonka mukaan on päädytty viime lehdessä esitettyihin pienempiin liikennemääriin. Lisäksi kaupunki pyrkii myös vaikuttamaan Espoon toteuttamiseen, niin että katuosuus avattuna on mahdollisimman turvallinen. Artikeln som staden skrev i senaste Kaunis Grani gällande den kommande vägförbindelsen från Ersvägen till Ymmersta innehöll en uppskattning av trafikmängder som här preciseras. De i nummer 3 nämnda mängderna baserar sig på en utredning från 2003 då trafikmängderna uppskattades i samband med detaljplaneringen i Esbo. Staden har senare själv gjort en uppskattning om lägre trafikmängder, vilka nämndes i senaste nummer. Därtill kommer staden att försöka påverka Esbo gällande förverkligandet av gatan, så att den byggs så säker som möjligt. MARKUS JAHNSSON TIEDOTUSSIHTEERI, INFORMATIONSSEKRETERARE KIRJOITA YTIMEKKÄÄSTI Mielipidekirjoitusten enimmäispituus on merkkiä (n. 40 riviä, kun yksi rivi on 60 merkkiä). Lähetä teksti mieluiten sähköpostitse osoitteeseen Muista mainita yhteystietosi. Julkaisemme kirjoitukset ainoastaan yhdellä kielellä. Pidätämme oikeuden julkaista vain Kauniaisiin liittyviä, asiallisia kirjoituksia, joita lyhennämme ja muokkaamme tarpeen mukaan. SKRIV KORT OCH KONCIST Insändartexterna bör i regel inte överskrida tecken (ca 40 rader då en rad är 60 nedslag). Skicka ditt bidrag helst per e-post till adressen Bidraget bör vara försett med dina kontaktuppgifter. Vi publicerar bidraget på ett språk, dvs. det bidraget är skrivet på. Redaktionen förbehåller sig rätten att publicera enbart sakliga texter som är relevanta för Grankulla. Vid behov förkortar och redigerar redaktionen bidraget. Hans Åhman Kauniaisten Yrittäjien kunniapuheenjohtajaksi Kauniaisten Yrittäjien sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Kokouksessa nimitettiin Hans Åhman yhdistyksen 1. kunniapuheenjohtajaksi. Åhman kuuluu yhdistyksen perustajajäseniin, hän toimi pitkään yhdistyksen puheenjohtajana, Pääkaupunkiseudun Yrittäjien puheenjohtajana, Suomen Yrittäjien hallituksessa sekä SY:n ruotsinkielisen valiokunnan puheenjohtajana. Hän on myös ollut perustamassa yrityksen Oy Grani Kimppakonttori Ab. Åhman toimii parhaillaan yrittäjäyhdistyksen selvitysmiehenä uudessa yrittäjätalohankkeessa Kauniaisissa. Hans Åhman hedersordförande för Grankulla företagare Grankulla företagare premierade Hans Åhman till föreningens första hedersordförande på vårmötet 5.4. Åhman är en av föreningens grundande medlemmar och han arbetade länge som ordförande för föreningen. Han har också varit ordförande för Huvudstadsregionens företagare, medlem i styrelsen för Företagarna i Finland samt ordförande för det svenskspråkiga utskottet. Han har också varit med och grundat Oy Grani Kimppakonttori Ab. För närvarande arbetar Åhman som utredningsman för det nya företagarhusprojektet i Grankulla.

19 Kauniaisten yrittäjät palveluksessanne Grankulla företagare till Er tjänst 19 ARKKITEHTIPALVELUT ARKITEKTTJÄNSTER Oy Arkkitehtistudio CORTI Arkitektstudio Ab Arkkitehti SAFA Arkitekt Thomas Meyer Laaksotie/Dalvägen 10 B Puh./tfn , fax AUTOKOULUT BILSKOLOR Autokoulu- Bilskola City Oy Ab Kaksikielinen opetus Tvåspråkig undervisning Laaksotie/Dalvägen 10 B Puh./tfn BENSIINI- JA HUOLTOASEMAT BENSIN- OCH SERVICESTATIONER Teboil Kauniaisten Bensiini Ky Volvo-Renault huoltokorjaamo, harjaton- & harjallinen pesu, grillikahvio, elintarvikemyynti, pakettiauto-, vene- & autotrailerivuokraus, veikkaus Puh./tfn FYSIOTERAPIAA FYSIOTERAPI FysioSporttis Grani Kauppakeskus Grani Köpcentrum Kauniaistentie 7, 2. krs/vån Grankullavägen Kauniainen Grankulla Puh./tfn JUHLAPALVELUT FESTSERVICE Premium Catering Oy Juhla- ja pitopalvelua, yksityisille ja yrityksille Juhlatila Vallmogård Vi betjänar Er gärna också på svenska Puh./tfn , Fax KAMPAAMO- JA PARTURILIIKKEET FRISÖR- OCH BARBERARAFFÄRER Hiusatelje Tizian Kaikki kampaamopalvelut laserhoidot hius/hiuspohjaongelmien tutkimukset sekä hoidot kampaamotuotekauppa Tunnelitie/Tunnelvägen 6, Puh./tfn Hiuskellari Carmen Niina Pihlajamäki Laaksotie/Dalvägen Kauniainen Puh./tfn Tervetuloa! Grani Hair Kaikki kampaamo- ja parturipalvelut Laaja tuotevalikoima Ammattinsa osaava henkilökunta Kanta-asiakasetuja Kauppakeskus 2. krs Ark La h ajanvaraus Puh Tervetuloa! Välkommen! Kampaamo Damfrisering Harri Nyberg Kampaamo-parturi Damfrisör-barberare Laaksotie/Dalvägen 11 Puh./tfn Kauniaisten Parturiliike Anne Knihtilä Laaksotie/Dalvägen 11 Puh./tfn Tervetuloa ilman ajanvarausta! KAUNEUDENHOITOA SKÖNHETSVÅRD Aila Airo Kauneuspalvelut Kauneushoitola ja kosmetiikan erikoisliike Kavallintie/Kavallvägen Kauniainen Puh./tfn RVB Beauty Clinic Kauniainen RVB hoitomenetelmät ja tuotteet Laaksotie 11 C Ajanvarus puh KAUNEUS- JA TERVEYDENHUOLTO Grankulla Gold -hajuvesi Eija Grotenfelt puh Marjo Pursiainen Method Putkisto KEHONHALLINTAA Puh Shop Kajanto Terveys- ja Kauneushuone Kauneushuone, kosmetiikka- ja luontaistuotemyymälä, hivenaineterapeutin vastaanotto, klassinen hieronta Tunnelitie 4, Kauniainen Avoinna: ma pe 10 19, la Puh KIINTEISTÖHUOLTO FASTIGHETSSKÖTSEL Kiinteistöhoito Nerola Oy Kiinteistösiivoukset, Puh./tfn Kiinteistöhuolto Jaakola Oy Tekninen huolto, ulkoalueiden hoito ja porrassiivoukset taloyhtiöönne yli 30 v kokemuksella, päivystys 24 h Timpurinkuja 1, Espoo Puh Fax KIINTEISTÖNVÄLITYS FASTIGHETSFÖRMEDLING Kiinteistömaailma / Pecasa Oy LKV Kiinteistönvälitys, arviot, vuokraus Fastighetsförmedling, värdering, uthyrning Kauppakeskus Grani Tunnelitie Kauniainen Puh./tfn , , fax KODIN PIENTYÖT SMÅREPARATIONER I HEMMET Kodin ApuMies/Grani Pienet remontit ja asennukset, myös tv ja digiboksit. Nopeasti ja edullisesti. Jag betjänar också på svenska. Puh./tfn KULJETUSPALVELUT TRANSPORTSERVICE Transport Jan Rönnberg Mätäskuja 2 C Kauniainen Puh , luotettavia kuljetuspalveluja kaappikuorma-autolla (35 m3) + pl. myös viikonloppuisin KULTA- JA KELLO-LIIKKEET GULD- OCH URAFFÄRER Kauniaisten Kello ja Kulta Grankulla Ur och Guld Promenadi/Promenaden 1 Puh./tfn KUNTOKOULUT KONDITIONSSKOLOR Kuntokoulu Grani, TYKY Fysioterapia Ohjattu kuntokoulutoiminta Handledda träningstimmar Kauniaisten uimahalli Asematie 26 Marika Roselius Puh./tfn LAKIASIAT JURIDISKA ÄRENDEN Lakiasiaintoimisto Juha Suominen Laaksotie 10 B, Kauniainen Puh Fax (09) LÄÄKÄRIPALVELUT LÄKARTJÄNSTER Lääkärikeskus GraniMed Läkarcentral GraniMed Yleis- ja erikoislääkäripalvelut Allmän- och specialisttjänster Laboratorio, UÄ/Ultraljud Puh./tfn , Kauniaisten kauppakeskus lll-krs Köpcentrum Granimed lll-vån PANKIT BANKER Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Bank Finland Abp Minna Bonnici Promenadi/Promenaden Nordea Puh./tfn , fax Aktia Pankki Oyj Aktia Bank Abp Helena Ståhlberg Kauppakeskus Grani Köpcentrum, Promenadiaukio/Promenadplatsen Kauniainen/Grankulla Puh./tfn Sampo Pankki Oyj Jukka Haimi, johtaja Kauniaisten konttori Kauppakeskus Grani, Tunnelitie 4 PL 142, Sampo Pankki Puh./tfn fax Helsingin OP Pankki Oyj Kauniaisten konttori Marja Pajamies Kauniaistentie 7, Kauniainen Puh./tfn RAKENNUSLIIKKEET BYGGNADSFIRMOR Finest Construction Oy Ab Uudisrakentaminen, remontit ja pihatyöt Egnahemshus, renoveringar och gårdsarbeten Puh./tfn SÄHKÖPALVELUT ELTJÄNSTER Sähkömaestro A-ryhmän sähköurakoitsija Myös pienet sähkötyöt Puh , Esa Suni TILINTARKASTUS REVISION Oy Lindac Ab Kaj Lindström, KHT-CGR PL 2/PB Kauniainen Grankulla Puh./tfn fax Revico Grant Thornton Oy PL/PB 18 Paciuksenkatu/Paciusgatan Helsinki/Helsingfors Puh./tfn , fax Suomen Tilintarkastajaverkko Oy HTM-yhteisö Kari W. Saari, KHT Jondalintie Kauniainen Puh./tfn fax Member of Polaris International TILITOIMISTOT BOKFÖRINGSBYRÅER LS-Toimistopalvelu Oy Saarinen Harri Auktorisoitu tilitoimisto Auktoriserad bokföringsbyrå Tilitoimistopalvelut, sähköinen raportointi HTM-tilintarkastukset GRM-revision Kutojantie 11, Espoo Puh./tfn fax Accenda Oy Päivi Hämäläinen Kirjanpito laskutus tilinpäätökset PL 25, Kauniainen Puh./tfn URHEILULIIKKEET SPORTAFFÄRER Sportti Thurman Laaksotie/Dalvägen 11 Puh./tfn Ark./Vard La/Lö KAUNIAISTEN YRITTÄJÄT RY - GRANKULLA FÖRETAGARE RF Laaksotie/Dalvägen 10 B, puhelin/telefon , fax , Oy Grani Kimppakonttori Ab on yrittäjäyhdistyksen omistama yhtiö, joka vuokraa toimisto-, kokoustiloja ja sihteeripalveluja ym. är ett av företagarföreningen ägt bolag som hyr ut kontors-, mötesrum och sekreterartjänster m.m. KaunisGranin toistosopimuksella ilmoitat 10 prosenttia halvemmalla. Länsituulentie 10 A III kerros Espoo, TAPIOLA ma to 8 19, pe 8 15 Gynekologit Aitokallio-Tallberg Ansa Blomqvist Tom, Färkkilä Anniina* Halttunen-Nieminen Mervi, Henttonen Päivi Härkki Päivi, Kaukoranta Seija, Laasonen Helena Lehto Tuulikki, Marttila Marion, Mentula Maarit Niemi Suvi, Rantala Maija-Liisa, Ronni-Sivula Hannele Saisto Terhi, Sten Assi, Söderström-Anttila Viveca Timonen Henri, Tommola Päivi, Tulenheimo-Silfvast Annika FysiatriIhotautilääkäriKirurgiRadiologi Sisätautilääkäri SyöpälääkäriKliininen seksologi Fysioterapeutti HierojaOsteopaatti *erikoistuva Ajanvaraus (09) Silmänympärysiholle hemmottelua Kiinteyttävä, turvotusta poistava Ditelle -silmänympäryshoito 65,00 Muista myös Ripsien & kulmien kestovärjäys ja muotoilu 30 Vartalon sokeroinnit sekä vahaukset alkaen 20 Korvien reijitykset 30 Tervetuloa rentoutumaan, kaunistumaan ja virkistymään! KAUNEUSHOITOLA & KOSMETIIKAN ERIKOISLIIKE Kavallintie 24, Kauniainen, p Avoinna arkisin 9-18 ja sopimuksen mukaan.

20 L ä h e l l ä s i n u a N ä r a d i g 34 asiantuntijaa saman katon alla! specialister under samma tak! Parturi- Kampaamo koko perheelle Kauppakeskus Grani, 2. krs Avoinna ark la 9 15 Puh. (09) tai (09) N E T TI A J A N VA R AU S W W W. G R A N I H A I R. FI A 24h R A W KAUPPAKESKUS 10 vuotta - KÖPCENTRUM 10 år KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

SYKSYISET. Käyttöideoita

SYKSYISET. Käyttöideoita SYKSYISET HÖSTKYSYMYKSET FRAGOR Keskustelukortit syystunnelman herättelyä ja syyskauden suunnittelua varten Diskussionskort för att väcka höststämning eller för att planera höstsäsongen Kysymykset liittyvät:

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

VÅRLIGA FRÅGOR KEVÄISET KYSYMYKSET. Käyttöideoita

VÅRLIGA FRÅGOR KEVÄISET KYSYMYKSET. Käyttöideoita KEVÄISET KYSYMYKSET Keskustelukortit kevättunnelman herättelyä ja kevätkauden suunnittelua varten Kysymykset liittyvät: mielipiteisiin kokemuksiin toiveisiin muistoihin. VÅRLIGA FRÅGOR Diskussionskort

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Vanhusten viikon ohjelmat Kauniaisissa, vuoden teema: Ikäpolvet yhdessä Generationerna tillsammans

Vanhusten viikon ohjelmat Kauniaisissa, vuoden teema: Ikäpolvet yhdessä Generationerna tillsammans Vanhusten viikon 1. 8.10.2017 ohjelmat Kauniaisissa, vuoden teema: Ikäpolvet yhdessä Generationerna tillsammans Vanhusten viikko päivä ja klo tapahtuma esiintyjät/osallistujat paikka järjestäjä, vastuuhenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Kala tapahtuma Fiske evenemang

Kala tapahtuma Fiske evenemang 1 Kala tapahtuma Fiske evenemang 1. Kokkolan kalamarkkinat Karleby fiskmarknad Kalaa myydään Suntin rannalla / Fisk säljs vid Sundet (Utanför Idrottsgården) Ohjelmallinen tapahtuma /Evenemang med programinslag

Lisätiedot

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Bästa familj, Hemmet och familjen är barnets viktigaste uppväxtmiljö och gemenskap. Vid sidan av hemmet skall dagvården vara

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

PÄÄSIÄIS- AJAN KYSYMYKSET FRÅGOR KRING PÅSKEN. Käyttöideoita

PÄÄSIÄIS- AJAN KYSYMYKSET FRÅGOR KRING PÅSKEN. Käyttöideoita PÄÄSIÄIS- AJAN KYSYMYKSET Kortit juhlatunnelman herättelyä ja juhlan suunnittelua varten Kysymykset liittyvät: mielipiteisiin kokemuksiin toiveisiin muistoihin. FRÅGOR KRING PÅSKEN Diskussionskort för

Lisätiedot

26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala

26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala Tervetuloa konferenshiin Välkommen till konferensen 26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala. Meänkielen konferensi 2009, Folkets Hus, Pajala Maanantai 26/10 Måndag 26/10 13.00 Aukaseminen Laulu Kirkon Minioorit

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2010 vp Au pair -ilmoitusten välittämisen jatkaminen työministeriön MOL-palvelussa Eduskunnan puhemiehelle Työministeriön www.mol.fi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkopalvelu,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Jag har gått

Lisätiedot

SOMMAR- FRÅGOR KESÄISET KYSYMYKSET. Käyttöideoita

SOMMAR- FRÅGOR KESÄISET KYSYMYKSET. Käyttöideoita KESÄISET KYSYMYKSET Keskustelukortit kesätunnelman herättelyä ja kesäkauden suunnittelua varten Kysymykset liittyvät: mielipiteisiin kokemuksiin toiveisiin muistoihin. Tulosta, leikkaa ja osallista. SOMMAR-

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Työyksikkö 7 9 tervehtii ja tiedottaa. Oppilaiden huoltajille

Työyksikkö 7 9 tervehtii ja tiedottaa. Oppilaiden huoltajille Työyksikkö 7 9 tervehtii ja tiedottaa Oppilaiden huoltajille Lukuvuosi 2014 15 on pyörähtänyt käyntiin ja luokilla 7 9 on täysi työn touhu käynnissä. Olemme iloisia viime vuoden yhdeksäsluokkalaisten hyvästä

Lisätiedot

Pienryhmässä opiskelu

Pienryhmässä opiskelu Kulturer möts (2 op) ruotsin vapaaehtoinen kurssi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ohjattua opiskelua pienryhmissä, pareittain ja itsenäisesti, 8 lähiopetustuntia ensimmäinen kokoontuminen: info, ryhmien

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

TEMA VALET 2014 MÅL. Valet

TEMA VALET 2014 MÅL. Valet TEMA VALET 2014 MÅL Valet Du ska ha kunskap om hur ett riksdagsval går till. Du ska ha kunskap om Sveriges statsskick, riksdag och regering och deras olika uppdrag. Du ska ha kunskap om Sveriges partier

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus.

HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus. HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus. 1. Solen skiner. 2. Det är soligt. 3. Det är halvmulet. 4. Det är mulet/molnigt. 5. Det är varmt.

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Juttu luistaa: åk 3-6

Juttu luistaa: åk 3-6 A-finska Juttu luistaa: åk 3-6 - enspråkiga elever/elever med elementära kunskaper i finska Textbok - 25 kapitel + fyra tematexter - 6 inlärningshelheter - varje kapitel > två texter av olika svårighetsgrad

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 188/2013 vp Erityisopetuksen tarve ja riskitilanteiden kartoitus Eduskunnan puhemiehelle Suomalaisen kattavan ja hyvän neuvolajärjestelmän jatkoksi on esitetty ajatus kahdesta muusta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Päiväkotirauha Dagisfred

Päiväkotirauha Dagisfred 15.3.2017 varhaiskasvattajille Mia Viljanen ja Maria Stoor-Grenner Päiväkotirauha Dagisfred Kaverisuhteita vahvistava ja kiusaamista ehkäisevä toimintatapa Ett sätt att stärka kompisrelationer och förebygga

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

ICDP OHJAUSRYHMÄ VANHEMMILLE. Helena Smirnoff Saija Westerlund Cook

ICDP OHJAUSRYHMÄ VANHEMMILLE. Helena Smirnoff Saija Westerlund Cook ICDP OHJAUSRYHMÄ VANHEMMILLE Helena Smirnoff Saija Westerlund Cook PERHETALO ANKKURI Parainen * Moniammatillinen työyhteisö (äitiys ja lastenneuvola, lastenpsykologi, koulupsykologit, koulukuraattorit,

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2012 Sida 1(400) KEVAS INKÖP 2012 Materialet omfattar Kevas inköp 2012. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu... en toalett?...

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 863/2010 vp Tukiopetuksen kehittäminen Eduskunnan puhemiehelle Erityisopetuksen tarve kouluissa on lisääntynyt huolestuttavasti. Erityisopetusta tarvitsevat oppilaat pyritään yhä useammin

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Liike-elämä Sähköposti

Liike-elämä Sähköposti - Aloitus Ruotsi Suomi Bäste herr ordförande, Arvoisa Herra Presidentti Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta Bäste herrn, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Lisätiedot

Liike-elämä Sähköposti

Liike-elämä Sähköposti - Aloitus Suomi Ruotsi Arvoisa Herra Presidentti Bäste herr ordförande, Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot