AUTO- KATSASTAJAT 1/2003. Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 20. vuosikerta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AUTO- KATSASTAJAT 1/2003. Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 20. vuosikerta"

Transkriptio

1 AUTO- KATSASTAJAT 1/2003 Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 20. vuosikerta

2 Puheenjohtajan palsta Palkkausjärjestelmä Suomen Autokatsastus Oy:ssa palkkausjärjestelmän nykymuotoinen kehitystyö aloitettiin elokuussa Vaikka se on yksittäiselle projektille tavattoman pitkä aika, niin useimmilla tuntemillani valtion hallinnon aloilla saman asian pyörittely on vienyt huomattavasti pidempiä aikoja. Palkkausjärjestelmän kehittäminen on kehitysprojekti, jota ei pitäisi pysäyttää koskaan. Suomen Autokatsastus Oy:ssä palkkausjärjestelmätyöryhmän yhtenä tavoitteena on ollut luoda yksinkertainen, tosiasioihin pohjautuva, oikeudenmukainen ja kannustava sekä yhtiön strategiaa tukeva palkkausjärjestelmä. Missään tapauksessa en usko ihmeeseen, joka toisi meille kerralla palkkausjärjestelmän, jossa ei olisi viilattavaa ja hienosäätöä kaiken aikaa. Uskon ja toivon, että vihdoin meillä on käytössä palkkausjärjestelmä johon voimme sitoutua. Haluan muistuttaa, että palkkausjärjestelmän itseisarvo ei ole palkankorotukset kaikille, vaan palkkapotin oikeudenmukainen jakautuminen niiden kesken, jotka sen ansaitsevat. Lähtökohta on se, että kenenkään palkkoja ei alenneta, mutta niille, jotka ansaitsevat nykyistä paremman palkan, niin heille se on maksettava. Siihen tarvitaan työnantajalta palkkausjärjestelmän käyttöönottoon varattua rahaa, joka myös TES:ssä sovittiin. Tämän vuoden osalle on sovittu, että yhtiö käyttää palkkausjärjestelmän käyttöönottoon kaksi prosenttia viime vuoden palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien palkkasummasta. Kahdelle seuraavalle vuodelle yksi prosentti palkkasummasta / vuosi. Tätä juttua kirjoitettaessa vaativuus- ja henkipisteytykset ovat juuri saatu koottua pääkonttorissa exceliin. Ennen kuin pisteet koottiin exceliin suoritettiin ns. tolkkutarkistus, jossa varmistettiin, että jokaisella toimipaikalla on mallipisteytyksiä osattu oikein hyödyntää. Alkaa palkka-analyysin tekeminen, joka tarkoittaa lyhyesti ja yksinkertaisesti kuvattuna sitä, että tunnettaessa koko palkkapotti ja pistemäärät, saadaan pisteelle joku hinta. Sitten suoritetaan vertailuja tulevien palkkojen suhteessa nykypalkkaan. Vertailuja ei tietenkään tehdä henkilötasolla vaan tehtäväryhmittäin. Analyysiin yleensä kuuluu myös keskipalkan ja mediaanipalkan tarkastelu, sekä millainen on hajonta palkkapotin ylä- ja alapäässä. Seuraava vaihe on se, että sovittua kahden prosentin rahamäärää aletaan jakamaan niiden kesken, joilla vääristymät ovat pahimpia koska kaikkia vääristymiä ei kuitenkaan kahden prosentin rahasummalla korjata. Jos työryhmän työskentely ja asiaan liittyvät sopimusneuvottelut etenevät avoimessa ja molemminpuolisessa luottamuksellisessa ilmapiirissä eikä työskentelyn tielle tule yllättäviä esteitä uskon, että lomatauolle lähdettäessä on tuloksiakin saatu aikaan. Palkka-asioihin liittyvä, mutta aivan erillinen asia on henkilöstön tulospalkkiot. Tulospalkkiothan ovat sellaista työnantajan päätäntävallassa olevaa rahaa, josta työnantaja ei ole velvollinen neuvottelemaan henkilöstön kanssa. Tälle vuodelle työnantaja ei ole esittänyt minkäänlaista tulospalkkiojärjestelmää, jolla henkilöstöä kannustettaisiin yhä huikeampiin suorituksiin. Sen sijaan muutamilla asemilla on ollut kolmen kuukauden kokeilu suoriteperusteisesta palkitsemisjärjestelmästä. Lähtökohtana on se, että nykyisen peruspalkkauksen lisäksi on mahdollista päästä lisäansioihin, mikäli tiettyjen kriteerien mukaan asetetut tavoitteet ylittyvät päivätasolla. Palkitseminen näkyy seuraavassa tilipussissa. Arvelujen mukaan työnantajan tavoitteena on tältä pohjalta rakentaa järjestelmä, joka korvaisi tähän asti käytössä olleen tulospalkkiojärjestelmän. Omistajanvaihdos Nyt kun yhtiökaupat on tehty ja epätietoisuus tulevasta alkaa vähitellen hälventyä on jo hieman helpottunut olokin. Pahimmat uhkakuvat eivät onneksi toteutuneet ja nykyinen malli lienee työntekijöiden kannalta parhaimpia. Ei voi sanoa, että paras, kun ei tunne eikä tiedä kaikkia taustalla olleita ostajakandidaatteja. Se lupaus, mitä LVM:n edustajat käyttivät lobbausvaiheessa Suomen Autokatsastus Oy:n henkilöstön suuntaan myyntioikeuksien hakuvaiheessa, ei toteutunut. Eli henkilöstölle ei tarjottu mahdollisuutta edullisiin ostoksiin yhtiön osakekannasta. Omistajan edustajia tavanneena ja ensimmäisessä yhtiön hallituksen kokouksessa mukana olleena tunne on luottavainen. Uskon, että kehitys kotimaan osalta jatkuu entisen kaltaisena, siis toimintoja ei olla alas ajamassa. Sen sijaan uskon, että liikkeenjohdolliseen puoleen löytyy osaamista ja tehokkuutta lisää. Käsitykseni mukaan ulkomaille ja erityisesti lähialueille tullaan panostamaan lähivuosina. Siltä alueelta ainakin yhtiön hallituksessa tuntuu olevan entistä enemmän tieto-taitoa käytettävissä. Silloin tällöin on korviini kantautunut kentältä viestejä, joissa oltaisiin oltu huolissaan Suomen Autokatsastus Oy:n henkilöstöä koskevista muutamista työehtosopimuksen ehdoista omistajan vaihdoksen jälkeisessä elämässä. Niin kauan kuin Suomessa katsastetaan autoja ja katsastuksia eivät suorita robotit, eivät katsastusmiehet ole se yhtiön heikoin lenkki. Suomen Autokatsastus Oy ei voi menestyä eikä edes tulla toimeen ilman meitä. Siksi mitään työehtosopimuksen kohtaa ei voida yksipuolisesti muuttaa, olkoon siellä omistajana valtio tai jokin muu. Yhteenkuuluvuuden tunne lisää me-henkeä, keskinäistä luottamusta ja sitoutumista yhteisiin asioihin ja tavoitteisiin. Meille on tärkeää tuntea kuuluvamme omaan, arvostettuun joukkoomme joka lisää mm. turvallisuudentunnetta. Sitä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta tulemme varmasti vielä useinkin tarvitsemaan. Näillä sanoilla toivotan kaikille lukijoille oikein mukavaa ja rentouttavaa kesää. Pj Aarno Hannula 2

3 UUDET OMISTAJAT Maaliskuun viimeisenä päivänä tapahtui sitten kauppa, jolla Suomen Autokatsastus Oy siirtyi uudelle omistajalle, MB-Rahastoille. Kauppakirjan allekirjoitusta edelsi viime vuoden keväällä eduskunnan antama valtuus myyntiin, sekä viime syksyn ja tämän kevään aikana tapahtuneet valtioneuvoston asiaa koskevat käsittelyt. Liikenneministeri ilmoitti, että yhtiömme myytiin eniten tarjonneelle. Pääomasijoittaja MB-Rahastot on sovelias omistaja yhtiöllemme. Sen historia yritysostojen hoitamisessa on myönteinen ja menestyksekäs. Rahaston taustalta löytyvät kaikki merkittävät suomalaiset vakuutus- ja erityisesti eläkevakuutusyhtiöt. Voimmekin siis sanoa, että asiakaskäynti meidän asemallamme on samalla tuki asiakkaan eläketurvan hyväksi. Pääomistaja asetti ostonsa ehdoksi sen, että yhtiön johto sitoutuu yhtiöön ostamalla merkittävän määrän osakkeita. Kaupan jälkeen esitettiin kysymyksiä, miksi muulle henkilöstölle ei annettu mahdollisuutta käydä ostoksilla. Pääomistajalla ei varmasti periaatteessa ole mitään sitä vastaan, että henkilöstökin olisi mukana osaomistajana. Kysymys on siitä, että pääomistaja ei tässä vaiheessa halua omistuksen sirpaloituvan. Jos ja kun kehitys jossain muodossa jatkossa johtaa pörssilistautumiseen, ovat osakeostoasiat tietysti itse kunkin täysin vapaasti harkittavissa. Uusi omistaja vaikuttaa erityisesti uusitun hallituksen kautta yhtiön toimintaan. Uutta hallitusta valittaessa linjattiin se, että kukaan toimivasta johdosta ei tule hallituksen jäseneksi. Samalla linjattiin myös se, että henkilöstön edustus otetaan mukaan hallitukseen. Aarno Hannula jatkaakin siis hallituksen jäsenenä varahenkilönään Pirjo Pirhonen. Uuden omistajan ns. omistajastrategia on todennäköisesti selkeämpi kuin edeltäjänsä. Uskon, että omistaja haluaa yhtiön arvoa kasvatettavan. Tämä tapahtuu tietysti hyvän taloudellisen tuloksen tekemisen kautta sekä mahdollisesti kannattavin yritysostoin. Asematasolta odotetaan jatkossa hyvän käyttökatteen tekemistä. Eli aseman juoksevien kulujen maksamisen jälkeen kassaan tulee jäädä vielä vahva reservi investointien sekä vieraanpääoman lyhennysten ja korkokulujen hoitamiseen. Tulostavoitemielessä meidän on jatkossa kyettävä pitämään vähintään viime vuosina saavuttamamme taso. Meidän on oltava ahne lisäliikevaihdolle ja katsottava kulut huomattavasti tarkemmin kuin tähän saakka. Kulujen säästämisessä tarvitaan jokaisen panosta. Paraikaa valmistellaan omistuksessamme olevien noin 70 kiinteistön mahdollista yhtiöittämistä omaan kiinteistöyhtiöön ja kiinteistöjen hoidon tehostamista sitä kautta. Jatkossa mietitään myös eläkeasioitten hallinnollista hoitamista. Pidetäänkö oma eläkesäätiö vai siirrytäänkö eläkevakuutusyhtiöön? Itse eläketurvaan tällä pohdiskelulla ei ole mitään vaikutusta. Se on turvattu kummassakin vaihtoehdossa. Omistajan vaihdos on yhtiöllemme iso asia. Suhtaudun tulevaisuuteen uudenkin omistajan hoivissa luottavaisesti. Lasse Korppi AUTOKATSASTAJAT 1/ VUOSIKERTA Vastuullinen päätoimittaja Aarno Hannula Naalinpolku ROVANIEMI GSM Toimitussihteeri Pekka Jääskeläinen Revontulentie 3 K KORPILAHTI GSM Toimittaja Hannu Suhonen Ahertajankatu TAMPERE GSM Taitto ja paino: Painotalo Auranen Oy, Forssa 3

4 Ansioitunut jäsen Autokatsastajat ryn tärkein tehtävä on jäsentensä edunvalvonta ja koko toiminta perustuu jäsenien olemassaoloon. Korostaakseen jäsenlähtöisyyttä yhdistyksen hallitus päätti valita Ansioituneen jäsenen 2002 ja tehdä valinnasta vuosittain jatkuvan. Valintaperusteina ensimmäisellä kerralla oli jäsenen monipuolinen ammatillinen osaaminen, yhteisiin asioihin vaikuttaminen parannusehdotuksia tekemällä sekä ottamalla kantaa epäkohtiin. Tärkeä seikka oli myönteinen asiakaspalaute, yhtenä palautteen antajana oli mediavalmentaja Jari Sarasvuon työntekijä, joka oli erittäin tyytyväinen saamaansa palveluun. Sarasvuo kertoi asiasta vuolaaseen tapaansa katsastuksen 80-vuotisjuhlassa Finlandia-talolla laajalle kutsuvierasjoukolle mainiten nimeltä katsastusmiehen - Tapio Issakainen, joka valittiin ensimmäiseksi Ansioituneeksi jäseneksi. Oheisessa jutussa Tapio kertoo omin sanoin itsestään ja tekemisistään. Nimeni on Tapio Issakainen - siis Tapsa. Ikää on kertynyt 45 ja kiloja tuplasti enemmän. Silloin kun molempia edellä mainittuja oli vähemmän, harrastin itse mm. jalkapalloa, koripalloa, nyrkkeilyä, lentopalloa, moottoripyöräilyä. Kun perhe kasvoi, sai moottoripyörä jäädä sivuun ja harrastukseksi muodostui taitoajo ja autoslalom - moottoriurheilun edullisimmat vaihtoehdot sekä pappalentopalloilu. Perheeseeni kuuluu kaksi poikaa - 9-vuotias Jani ja 7-vuotias Pasi - niin ja peto itse. Heidän ollessaan 4- ja 2- vuotiaat olin vuoden hoitovapaalla. Se oli mukavaa, touhua riitti ja aika kului kuin siivillä. Seurakunnan äitilapsikerhoakin alettiin kutsua perhekerhoksi. Mikäs siinä oli ollessa hyvässä naisseurassa ja sai antaa tätä miesnäkökulmaa niihin naisten juttuihin. Nyt poikien kanssa vapaa-aika kuluu milloin jalkapalloharrastuksen, milloin pesäpallon piirissä. Jalkapalloharrastus jäi harrastukseksi siinäkin mielessä, että valmennan -92 syntyneitten FC89/Aurora joukkuetta. Pasin joukkueen (FC89/Leijonat) pelejä seuraan enemmän kentän laidalta. Lasten kanssa oleminen on hauskaa niin arjessa kuin juhlahetkinäkin, esim. Puuhamaalla pomppiessa, Serenassa loiskutellessa tai mökillä korttia pelatessa. Rentoudun myös lukemalla mm. Ilta-Sanomia, Helsingin Sanomia ja moottorialan lehtiä. Emäntä sanookin, että kämppä täyttyy lukemattomista lehdistä. Katsurina olen ollut vuodesta 1980, aloitin Hakuninmaalla ja siirryin 1984 Espoon Hannuksenpeltoon. Kävin toki välillä katsomassa vuoden verran muualla, mutta totesin, että ei maailmalla ole sen kummempaa. Sitä paitsi haluan olla ihmisten kanssa tekemisissä, sillä nimenomaan asiakaspalvelu on minulle erittäin tärkeä ja mieluisa osa katsurin työtä. Monesti juttelen asiakkaan kanssa lapsista tai koirista (autosta näkee, keitä siellä matkustaa...). Siinä yhteydessä on helppo myydä ajatus liikenneturvallisuudesta esim. lastenistuimen asettelusta tai mahdollisen kolaritilanteen aikana lentelevistä irtotavaroista. Havainnolliset esimerkit saavat asiakkaan ymmärtämään myös kuinka tärkeää on, että on hyvät kumit alla tai että jarrut ovat kunnossa. Tähän luonnollisesti kuluu ehkä hieman enemmän aikaa, kuin ilman puheita tapahtuvassa asiakaspalvelutilanteessa, mutta hiljaista minusta ei saa tekemälläkään. Paitsi auton kunnon tarkastaminen, myös sen tiedon välittäminen asiakkaalle on erittäin tärkeää. Siksi hampaan kolossa kaivertaakin mielestäni outo yhdistelmä, nykyinen palkkaussuunnittelu, jossa katsuri luokitellaan A, B, C tai D-mieheksi riippuen siitä minkä verran mitäkin vikaa hän autoista on löytänyt. Eli palkkaamme vaikuttavat paitsi automäärät myös vikojen määrä. Eli kär- jistettynä; jos haluat liksaa, unohda liikenneturvallisuus, -ainakin jos et muuten pääse normeihin. Onpahan sitä jo tapahtunutkin että katsuri ei ota työnalle tietyn merkkistä autoa, jossa tietyn tyyppiset viat ovat yleisiä, sillä vaarana on pudota luokituksessa alaspäin ja menettää samalla muutama euro. Mutta jonkunhan nekin ritsat on katsottava - tai sitten jotkut katsovat, mutta eivät näe joitakin vikoja. Onpahan muuten aika palkitsevaa huomata, että asiakas, jonka auton hylkäsit, poistuu kuitenkin tyytyväisenä asemalta. Silloin ainakin koen, että puhetyöläisenä olen onnistunut antamaan asiakkaalle informaatiota. Ovatpa jotkut asiakkaat kritisoineetkin yksityisten asemien (yksitynenhän mekin nykyisin olemme) tapaa katsastaa auto ; lähettää asiakas pois jaloista kahville ja antaa paperit lopuksi läpi- tai hylky-merkinnällä varustettuna. Missä palvelu ja liikenneturvallisuustyö? Mistä asiakas saa puolueetonta tietoa autonsa kunnosta, jos ei katsastusasemalta? Paitsi asiakkaiden kanssa, olen viihtynyt hyvin myös kollegojen kanssa esim. yhteisissä riennoissa - kesäpäivillä (olen muuten purana-teamin perustajajäsen) ja vuosikokouksissa. Niissä on paitsi mukavaa yhteistä tekemistä, on myös mukava vaihtaa kuulumisia vanhojen tuttujen kanssa ja toisaalta tehdä uusia tuttavuuksia. Sain osallistua tänä vuonna myös Osmonen-kurssiin, joka oli mukavan leppoinen ja omalla tavallaan antoisa. Kun tätä juttua minulta pyydettiin, tuumasin oitis, että haluan käyttää tätä tilaisuutta hyväksi kiittämällä Autokatsastajat ry:tä saamastani tunnustuksesta asiakaspalvelijana. Kiitos, se tuntuu hyvältä! 4

5 Autokatsastajien vuosikokous 2003 PROLOGI Yhdistystoiminta on alibi olla pois kotoa! (Mukaillen edesmennyttä Raimo Lintuniemeä) Kenttäjohtaja Kari Hyvönen esitelmöi kokousedustajille. ALUKSI Autokatsastajien tämän vuotinen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Ramada Hotel Presidentissä, Helsingissä. Vaikka kokoustilasta ei ollutkaan näköyhteyttä ulkoilmaan, sää oli silti aurinkoinen mikä sinänsä tietysti on aina iloinen asia. Iloinen asia oli myös vanhojen tuttujen tapaaminen, vaikkakin heitä tuli paikalle huomattavan vähälukuinen määrä verrattuna niinsanotusti entisiin hyviin aikoihin. Into vuosikokouksiin osallistumiseen, kuin myös muuhun ammattiyhdistystoimintaan, on takavuosista kovastikin laantunut - ei ainoastaan omassa yhdistyksessämme vaan yleisestikin. Syytä siihen sopinee pohdiskella. Onko nyt niin, että kaikilla työpaikoilla on asiat jo valmiiksi hoidettu niin hyvään malliin, ettei enää ole korjattavaa? Vai onko niin, ettei yksittäisen jäsenen mielipiteellä tai toiminnalla katsota olevan merkitystä kokonaisuuteen? Vai ajatellaanko, että kyllä ne asiat hoidetaan parhain päin ilman minuakin. Täytyisi pilkillekin ehtiä, tai muuten vaan on mukavaa olla kotona ja harrastella. Riittää kun maksan jäsenmaksut ja takaan itselleni työttömyysturvan, matkavakuutukset, ym.ym. Joka tapauksessa suhtautuminen yhteisiin asioihin on muuttunut sitten 70-luvun aikojen. Jos sallitaan yksityinen mielipiteeni, tekemistä kyllä riittää varsinkin työssäjaksamisen ja kärjistyneiden ihmissuhteiden saralla. Ja kyllä sieltä kiinteistö- ja konepuoleltakin vielä yhtä ja toista löytyy. Tyhjänpuoleista kokoussalia katsellessa ei taaskaan voinut välttyä ajatukselta, että mitä pienempi on aktiivisuus ja osallistujien lukumäärä, sitä pahempi juttu. Pieni aktiivisten ryhmä voi halutessaan pitkälle ohjailla toimintaa omien käsitystensä ja pahimmassa tapauksessa omien etujensa mukaan. Suuressakin yhdistyksessä. Joukossa tyhmyys tiivistyy, sanotaan. Ei pidä paikkaansa sanon minä!. Jouko on minun serkku ja oikein fiksu mies. Ei myöskään pidä paikkaansa osallistumisessa ammattiyhdistystoimintaan. Tekisi mieleni sanoa, käyttäkää hyvät ihmiset oikeuttanne osallistua vuosikokoukseen ja tehkää henkilö - ja asiaehdotuksia. Saatte yleistä (ei ainoastaan vähälukuisen salin) kannatusta nauttivat toimihenkilöt ja mieleisenne toimintasuunnitelman. Sitä paitsi yhdistys ottaa osaa tuntuvasti kokousmatkakuluihin. No, pelimerkkejä ei kuitenkaan yhdistyksen lukuun illalla sitten Kasinolle ostettu, mutta kunnon ateriat kyllä tarjottiin ja otettiin osaa majoituskuluihin. Hauskaa taas oli, ja illalla nauru remahteli pöydissä melkein kuin ennen vanhaan - näin pienemmälläkin porukalla. YHTEISTILAISUUS SAHY:N KANSSA Ennen varsinaisen kokouksen alkua kenttäjohtaja Kari Hyvönen työnantajan edustajana luennoi Autokatsastajien ja SAHY:n yhteistilaisuudessa. Hänen esitelmä jaksottui osiin talouspohjan muutokseen yhtiössä, piirtokalvoilla esitettyyn osaan markkinaosuuksien kehityksestä, asiakastyytyväisyydestä, tekniikan lisäarvoedusta asiakasmääriin, asemien sijaintiedusta, sekä laadun, palvelun hinnan suhteista. Mielenkiintoinen esitys. Ministeri Kimmo Sasilta tiedusteltujen yhtiön omistuspohjan Katsurit ja toimistotytöt kuuntelevat tarkkaavaisena kenttäjohtajaa. muutoksien vaiheista Hyvönen totesi, että keskusteluja on käyty, ja että myynnistä päätetään vielä vanhan hallituksen aikana. KOKOUS Varsinaisesti kokoustyöskentely alkoi ruokailun jälkeen klo 13:45. Kutsuttuna vieraana kokouksessa oli Pardian lakimies Ari Komulainen. Hän oli läsnä lähinnä työasioihin liittyvien lakiasioiden vuoksi, ja myöhemmin kokouksen jälkeen varasi yksityisille jäsenillemme aikaa heidän lainopillisiin tiedusteluihin. Puheenjohtajamme Aarno Hannula avasi kokouksen. Puheessaan hän käsitteli palkkaussopimusta, luottamusmiessopimuksen tarkentamista ja työrauhaa, sekä tuottavuuskasvun palkitsemisjärjestelmää. Myönteinen asia oli myös Tapio Issakaisen nimeäminen yhdistyksemme Ansioituneeksi jäseneksi. Perusteena olivat 5

6 monet asiakaspalautteet sekä Jari Sarasvuon kommentointi. Ansioituneen jäsenen nimeäminen tapahtui nyt ensimmäistä kertaa. Paljon onnea vaan Tapsa, toivoo nimimerkki hikinen villatakki!. Itse kokouksen kulku sujui luontevasti ja mutkattomasti. Vahinko vain, kun ne perinteiset takarivistä kommentoijat ja reunahuomautusten tekijät puuttuivat tyystin. Ennen he niin kovasti piristivät muuten niin virallista ja toisinaan yksitoikkoista työskentelyä. Muistanpa vaan olleen takavuosina eräänä vastauksena tiedusteluun kokouksen aikataulusta: Jos se ja se ei tule, kestää se kuuteen. Jos taas tulee, kestää se kahdeksaan. Perinteestä poiketen kokouksen puheenjohtajaa ei valittu kokouspaikkakunnalta, vaan tehtävän veti tyylikkäästi Pentti Jormanainen Joensuusta. Sihteerinä oli yhdistyksen sihteeri Pekka Jääskeläinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Kansanaho ja Juhani Pajarinen. Ääntenlaskijat olivat Reijo Kotro ja Hannu Hietala. Laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin ja hyväksyttiin esityslista ja menettelytavat. Kuultiin toimintakertomus, eli mitä yhdistys on puuhaillut kuluneena kautena. Tuomo Vikstedt selvitteli menneen toimintakauden taloutta, joka oli ylijäämäinen. Yhdistys myi pois Osuuspankin osakesalkun, nykyisin jo heikosti tuottavana. Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Toimintasuunnitelmaksi hyväksyttiin hallituksen esitys sellaisenaan. Se on luettavissa vuosikokousesitteessä, joka on jaettu tai jaetaan toimipaikoille. Jäsenmaksuksi vahvistettiin entinen. Suoritettaviin kulujen korvauksiin ja palkkioihin hyväksyttiin TES:en mukaiset korotukset. Samoin hyväksyttiin hallituksen esittämä budjetti kuluvalle vuodelle. Vuorossa oli yhdistyksen puheenjohtajan valinta tulevaksi kaksivuotiskaudeksi. Esitettiin Aarno Hannulaa Rovaniemeltä, joka näin tuli valittua. Erovuoroisten tilalle Hallitukseen valittiin Esko Karjalainen Espoosta, Vilho Raatikainen Hämeenlinnasta, Tuomo Vikstedt Kaarinasta ja Olli Virtanen Oulusta. Kaikki entisiä jäseniä uudelleen valittuna. Varalla ovat Risto Enbuska Keminmaasta ja Ismo Mattila Salosta. Muissa esille tulleissa asioissa Marketta Partonen-Rekola halusi tietää kuinka etenee hanke kaikkien, myös yksityisillä asemilla työskentelevien katsastajien saamiseksi samaan liittoon? Kysymykseen vastasi Pardian lakimies Ari Komulainen, joka sanoi siihen olevan jo valmius. Rekrytointi on vain hidasta. Samoin liittoasioista keskusteltaessa Tapio Issakainen kysyi Katsastusinsinöörien toiminnasta? Puheenjohtaja Aarno Hannula totesi sen toimivan. Samoin Tapio Issakainen halusi tietää palkkaneuvottelujen etenemisestä, lähinnä pisteytyksistä. Myös tätä asiaa selvitti Aarno Hannula. Kokous päättyi hyvässä järjestyksessä ja sulassa sovussa 16:00. Valittu puheenjohtaja kiitti kokouksen toimihenkilöitä ja osallistuneita jäseniä sekä toivotti viihtyisää loppuiltaa vapaamuotoisen ohjelman parissa. Valdemar Viiksi Pöytäkirja Aihe Yhdistyksen vuosikokous Aika klo Paikka Ramada Hotel Presidentti, Helsinki Osanottajat Pentti Jormanainen puheenjohtaja Pekka Jääskeläinen sihteeri 35 osanottajaa 1 Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Aarno Hannula avasi kokouksen palkitsemalla hallituksen valitseman, ensimmäisen kerran valitun Ansioituneen jäsenen Tapio Issakaisen 20 tunnin risteilyllä. 2 Kokouksen järjestäytyminen 2.1 Puheenjohtajan valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Jormanainen Joensuu. 2.2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Kansanaho Jämsä ja Juhani Pajarinen Karamalmi. 2.3 Ääntenlaskijoiden valinta Ääntenlaskijoiksi valittiin Hannu Hietala Lahti ja Reijo Kotro Helsinki. 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu kokoukseen on lähetetty kaikille toimipaikoille ja jäsenille sähköpostilla sekä osalle jäsenistä kirjeellä Todettiin kokous sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7 4 Kokouksen työjärjestys ja menettelytavat 4.1 Kokouksen työjärjestys Hyväksyttiin hallituksen esittämä työjärjestys. 4.2 Kokouksen menettelytavat Hyväksyttiin hallituksen esittämät menettelytavat tarkennuksella kohtaan 13: Kokousedustajien ei tarvitse etukäteen varata puheenvuoroa kirjallisesti. 5 Hallituksen toimintakertomus 2002 Hyväksyttiin sihteerin esittelemä hallituksen ehdotus toimintakertomukseksi vuodelta 2002 seuraavilla tarkennuksilla: Kohtaan 2.2 lisättiin Tehtävänimikkeistötyöryhmän jäsenenä on ollut Hannu Suhonen. Kohdasta 2.3 poistettiin maininta Autokatsastajat Ak ry:n edustajana. Kohdasta 3.2 poistettiin TT ry:n tehtävänimikkeistötyöryhmän jäsenenä on ollut Hannu Suhonen. Kohtaan 4.2 Risto Malvalehdon työpaikka on Rovaniemi. Kohtaan 6. lisättiin Yhdistyksellä on kotisivut internetissä osoitteessa Kohdassa 1.1 sihteeri esitteli jäsenmäärän kehitystä ja jäsenlajien jakautumista. 6 Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittelemä hallituksen selvitys taloudesta ja tileistä sekä kuultiin tilintarkastajien lausunto. Samalla hyväksyttiin hallituksen ehdotus tilikauden ylijäämän siirtäminen omaan pääomaan. 6.2 Tilinpäätös ja vastuuvapaus Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. 7 Toimintasuunnitelma 2003 Hyväksyttiin yhdistyksen puheenjohtajan esittelemä hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi vuodelle Jäsenmaksut, matkakustannusten korvaukset, päivärahat ja palkkiot 8.1 Jäsenmaksu Hyväksyttiin hallituksen ehdotus - 1 % kokonaispalkasta - jäsenmaksuksi vuodelle Matkakustannusten korvaukset ja päivärahat Hyväksyttiin hallituksen ehdotus (TES:n mukaiset) matkakustannusten korvauksiksi ja päivärahoiksi. 8.3 Palkkioiden suuruudet Hyväksyttiin hallituksen ehdotus (TES:n mukaiset korotukset) yhdistyksen toimi henkilöille maksettaviin palkkioihin vuodelle Tulo- ja menoarvio 2003 Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittelemä hallituksen ehdotus tulo- ja menoarvioksi vuodelle Yhdistyksen puheenjohtajan valinta Kokous valitsi yksimielisesti Aarno Hannulan Rovaniemeltä edelleen yhdistyksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi Hallituksen jäsenten valinta Hallituksen jäseniksi ehdotettiin seuraavia: Virtanen Olli Oulu Karjalainen Esko Helsinki 7

8 Vikstedt Tuomo Kaarina Raatikainen Vilho Hämeenlinna Enbuska Risto Keminmaa Mattila Ismo Salo Suoritettiin vaali suljetuin lipuin kokouksen hyväksymien menettelytapojen mukaisesti ja kokous keskeytettiin ääntenlaskun ajaksi. Vaalissa jätettiin yhteensä 33 lippua ja äänet jakaantuivat seuraavasti: Virtanen Olli Oulu 25 ääntä Karjalainen Esko Helsinki 23 Vikstedt Tuomo Kaarina 33 Raatikainen Vilho Hämeenlinna 26 Enbuska Risto Keminmaa 15 Mattila Ismo Salo 4 Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudeksi valittiin: Vikstedt Tuomo Kaarina Raatikainen Vilho Hämeenlinna Virtanen Olli Oulu Karjalainen Esko Helsinki Varajäseneksi toimikaudeksi valittiin: Enbuska Risto Keminmaa Varajäseneksi toimikaudeksi 2003 valittiin: Mattila Ismo Salo 11 Tilintarkastajien valinta Valittiin tilintarkastajiksi vuodeksi 2003 Ilkka Vähätalo HTM Liittoinen ja Pekka Hentula Kaarina sekä heidän varamiehiksi vuodeksi 2003 Pertti Heinonen Helsinki ja Tapio Issakainen Espoo. 12 Kokousedustajien puheenvuorot Marketta Partonen-Rekolan kysymykseen miksei kaikki katsastava henkilöstö ole samassa ammattijärjestössä Pardian ry:n lakimies Ari Komulainen vastasi kertomalla TTT ry:n perustamasta henkilöstöyhdistyksestä, johon voivat liittyä kaikki yksityisten katsastusasemien henkilöstöt. Tapio Issakainen pyysi selvitystä yhteistyöstä Insinööriliiton kanssa. Puheenjohtaja Hannula selvitti mm. edellisen TES-kierroksen tapahtumista ja yhteistyön vaikeuksista. Samoin Issakainen kysyi palkkausjärjestelmän tämän hetken tilanteesta. Pääluottamusmies Lassila kertoi päällikköpäivien toukokuussa olevan takarajan järjestelmän käyttöönottoon. Yhdistysten hallituksen käsittelevät järjestelmän ennen käyttöönottoa. Hannula täsmensi aikataulua huhtikuuna aikana tapahtuvien kehityskeskustelujen osalta sekä toteamalla henkilöllä olevien katsastusoikeuksien olevan ratkaisevat, ei suoritettavat tehtävät. Tuomo Vikstedt kertoi henkilökohtaisen osan olevan auki vielä laadun määrittelyn kohdalta ja kartturien käsittelevän asiaa palaverissaan. 13 Muut esille tulevat asiat 14 Kokouksen päättäminen Muita asioita ei ollut käsiteltävänä. Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen kaikkia asiallisesta osanotosta. 8 Pentti Jormanainen kokouksen puheenjohtaja Pekka Jääskeläinen sihteeri

9 Autokatsastajat Ak ry:n toimintakertomus vuodelta 2002 Vuosi oli yhdistyksen 37. toimintavuosi. 1. JÄSENISTÖ JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT 1.1 JÄSENISTÖ jäsenten kokonaismäärä oli 621. Yhdistykseen on toimintavuoden aikana liittynyt 23 jäsentä, eronnut 11 jäsentä sekä kuollut 3 jäsentä. 1.2 HALLITUS Hallitukseen kuuluu sääntöjen mukaan puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen kokoonpano toimintavuonna: Aarno Hannula Rovaniemi puheenjohtaja Pekka Jääskeläinen Jyväskylä sihteeri, tiedottaja Esko Karjalainen Helsinki jäsen Jussi Kauppinen Kuopio varsinainen jäsen Raimo Korhonen Kajaani varapuheenjohtaja Vilho Raatikainen Hämeenlinna koulutusvastaava Hannu Suhonen Nokia jäsen Tuomo Vikstedt Kaarina taloudenhoitaja Olli Virtanen Oulu jäsen Ismo Mattila Salo 1.varajäsen Risto Enbuska Keminmaa 2.varajäsen Matti Lassila Lahti pääluottamusmies Pääluottamusmies on oikeutettu osallistumaan hallituksen kokouksiin. Hallitus on kokoontunut toimintavuonna yhdeksän kertaa, lisäksi on pidetty yksi sähköposti- ja yksi puhelinkokous. Hallituksen työvaliokuntaan ovat kuuluneet Hannula, Jääskeläinen, Karjalainen, Raatikainen ja Vikstedt. Hallituksesta ovat erovuorossa varsinaisista jäsenistä Esko Karjalainen Vilho Raatikainen Tuomo Vikstedt Olli Virtanen varajäsenistä Ismo Mattila 1.3 TILINTARKASTAJAT Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet Pentti Jormanainen, Joensuu ja Paavo Kekäläinen, Joensuu. Heidän varamiehinään Pertti Heinonen, Helsinki ja Tapio Issakainen, Espoo. 2. KUULUMINEN MUIHIN JÄRJESTÖIHIN JA TOIMIKUNTIIN 2.1 JÄRJESTÖT Yhdistys on Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry:n jäsenjärjestö. Yhdistys on TTT ry:n kautta Pardia ry:n jäsen. Yhdistys on TTT ry:n kautta Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n jäsen. Yhdistys kuuluu jäsenenä Veronmaksajat ry:een, jäsenjärjestönä Liikenneturvaan ja on kannatusjäsenenä Rahtarit ry:ssä. Yhdistyksen jäsenet ovat jäseninä Julkisten Alojen Teknisten Työttömyyskassa JTTK:ssa. 2.2 SAUK OY:N TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT Hallituksen jäsenenä on ollut Aarno Hannula. Eläkesäätiön hallituksessa edustajana on ollut Aarno Hannula ja varajäsenenä Juha Tuomi. Yhteistoimintaryhmään ovat kuuluneet Aarno Hannula ja Matti Lassila. Laki yksityisyyden suojasta työryhmään kuului Pekka Jääskeläinen. 9

10 Tuottavuustyöryhmään ovat kuuluneet Matti Lassila ja Esa Vainio. Palkkausjärjestelmätyöryhmään ovat kuuluneet Aarno Hannula, Matti Lassila ja Tuomo Vikstedt. Palkkausjärjestelmän jatkotyöryhmään ovat kuuluneet Aarno Hannula, Matti Lassila ja Tuomo Vikstedt. Tehtävänimikkeistötyöryhmän jäsenenä on ollut Hannu Suhonen. 2.3 MUUT TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT Opetusministeriön alaisessa Auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunnassa varajäsenenä on ollut Aarno Hannula. Ajoneuvohallintokeskuksen katsastustoiminnan koulutustoimikunnassa katsastavan henkilöstön edustajana on ollut Pekka Jääskeläinen ja varajäsenenä Ilkka Korhonen asti ja siitä alkaen Esko Karjalainen. Jääskeläinen on myöskin toiminut toimikunnan alaisen kysymyspankki-työryhmän jäsenenä. 2.4 TYÖTTÖMYYSKASSA TTT ry:n edustajana Julkisten Alojen Teknisten Työttömyyskassa JTTK:n hallituksessa on toiminut kolmantena varamiehenä Esko Karjalainen. 3. KESKUSJÄRJESTÖT 3.1 EDUSTUKSET TTT ry:n edustajakokoukseen osallistuivat Esko Karjalainen, Raimo Korhonen, Pertti Oittinen ja Vilho Raatikainen sekä TTT ry:n hallituksen jäsenenä Aarno Hannula. Pardia ry:n edustajakokouksessa Oulussa TTT ry:n edustajana oli Aarno Hannula. 3.2 TOIMIKUNNAT Pardia ry:n yritysryhmän hallituksen jäsenenä on ollut Aarno Hannula ja toisena varajäsenenä Tuomo Vikstedt. TTT ry:n yrityskoordinaatiotyöryhmään on kuulunut Aarno Hannula ja toisena varajäsenenä Tuomo Vikstedt. TTT ry:n hallituksen varsinaisena jäsenenä on ollut Aarno Hannula, toisena varajäsenenä on ollut Tuomo Vikstedt. TTT ry:n työvaliokunnan varajäsenenä on ollut Aarno Hannula. TTT ry:n talousvaliokunnan jäsenenä on ollut Tuomo Vikstedt. TTT ry:n Tekevät-lehden toimituskuntaan on kuulunut Pekka Jääskeläinen. TTT ry:n Järjestöjen sisällön määrittäminen (=Tosi) työryhmään on kuulunut Aarno Hannula. Pekka Jääskeläinen on toiminut TTT ry:n Keski-Suomen alueen aluejohtajana, Pardia ry:n Keski-Suomen aluetoimikunnan varapuheenjohtajana sekä STTK ry:n aluetoimikunnan jäsenenä. 4. YHDISTYKSEN OMA ORGANISAATIO 4.1 LUOTTAMUSMIEHET Pääluottamusmies Matti Lassila Lahti Varapääluottamusmies Pekka Jääskeläinen Jyväskylä Alueelliset luottamusmiehet Alue I Vilho Raatikainen Hämeenlinna Varaluottamusmies Arja Lehtonen Helsinki Alue II Pekka Jääskeläinen Jyväskylä Varaluottamusmies Paula Manula Jämsä Alue III Tarja Hiekkamäki Kangasala Varaluottamusmies Tuomo Vikstedt Kaarina Alue IV Raimo Korhonen Kajaani Varaluottamusmies Arja Nissi Oulu (05.12 asti) Riitta Puska Rovaniemi (06.12 alkaen) Luottamusmiesorganisaatio on yhteinen SAUK:n henkilökuntayhdistys SAHY ry:n kanssa. 4.2 TYÖSUOJELU Työehtosopimuksessa työsuojelua koskevasta yhteistoiminnasta on katsastusasemat jaettu työsuojelupiireihin. Työsuojelupiirien työsuojelutoimikuntien jäsenet sekä työsuojeluvaltuutetut alkaen:

11 Työsuojelupiiri I Työsuojelutoimikunnan jäsenet Ilpo Front Helsinki työsuojeluvaltuutettu Esko Karjalainen Helsinki varavaltuutettu Työsuojelupiiri II Työsuojelutoimikunnan jäsenet Esa Vainio Jyväskylä työsuojeluvaltuutettu Ari Iivanainen Kuopio varavaltuutettu Työsuojelupiiri III Työsuojelutoimikunnan jäsenet Tuomo Vikstedt Kaarina työsuojeluvaltuutettu Timo Täyränen Valkeakoski Työsuojelupiiri IV Työsuojelutoimikunnan jäsenet Ismo Ahola Oulu työsuojeluvaltuutettu Seppo Lemponen Nurmo varavaltuutettu Risto Malvalehto Rovaniemi 4.3 YHTEYSHENKILÖT Yhdistyksellä on jokaisella toimipaikalla yhteyshenkilö. Yhteyshenkilön tehtävänä on toimia - yhteyshenkilönä jäsenasioissa - yhteyshenkilönä tiedotusasioissa - tarvittaessa toimipaikkansa työtaisteluasiamiehenä ellei tehtävän hoitaminen aseta esteellisyyttä. Yhteyshenkilöasiamiehenä on ollut Pekka Jääskeläinen. 5. TOIMINTA 5.1 VUOSIKOKOUS Yhdistyksen vuosikokous pidettiin kauppahotelli Grandissa Lahdessa, osallistujia KOULUTUS Hallituksen kehittämisseminaariin Rovaniemellä osallistui hallitus kokonaisuudessaan, kouluttajana toimi TTT ry:n toiminnanjohtaja Tapani Kontiala. Taloudenhoitaja osallistui TJS ry:n järjestämälle Taloudenhoitajien peruskurssille. STTK ry:n ja TELA:n 29.8 Jyväskylässä järjestämään Henkilöstön edustajat työyhteisön muutosvoimana tilaisuuteen osallistuivat Pekka Jääskeläinen ja Esa Vainio. Työhyvinvoinnin suunta 2003 seminaariin Helsingissä osallistuivat Ilpo Front, Esa Vainio ja Tuomo Vikstedt. 6. TIEDOTUSTOIMINTA STTK ry ja TTT ry ovat lähettäneet jokaiselle toimipaikalle järjestölehtensä. Yhdistys on julkaissut toimintavuonna kaksi Autokatsastajat-lehteä. Lehden toimituskuntaan kuuluvat Aarno Hannula päätoimittajana sekä Pekka Jääskeläinen ja Hannu Suhonen. Yhdistys on lähettänyt toimipaikoille jäsentiedotteita sekä muita tiedotteita sähköpostilla. Yhdistyksellä on kotisivut internetissä osoitteessa Yhdistys on lähettänyt jäsenille TTT ry:n kalenterin. 7. MUU TOIMINTA TTT ry:n kutsumaan Yhdistystapaamiseen 6.6 osallistuivat Aarno Hannula ja Pekka Jääskeläinen. TTT ry:n järjestämään Miehet työelämässä seminaariin osallistui Vilho Raatikainen. TTT ry:n järjestämälle Huippuosaajien kohtauspaikka risteilylle osallistuivat Pekka Jääskeläinen ja Matti Lassila. Yhdistys on tehnyt yhteistyötä SAHY ry:n kanssa TES- ja järjestötoiminta-asioissa. Yhdistys lähetti julkilausuman Ajoneuvohallintokeskuksella katsastustoiminnan valvonnasta ja katsastajien

12 koulutuksesta esille tulleista asioista. Yhdistys järjesti 8.6 harjoitussoudun Tallinnaan. Yhdistys osallistui Sulkavan Suursoudut kesätapahtumaan yhdellä venekunnalla. TTT ry:n Tartossa järjestämälle Järjestötoiminta konkareille kurssille osallistuivat Jussi Kauppinen ja Tuomo Vikstedt. 8. MERKKIPÄIVÄT JA HUOMIONOSOITUKSET 8.1 MERKKIPÄIVÄT Puheenjohtaja Aarno Hannula luovutti yhdistyksen lahjana taulun toimitusjohtaja Lasse Korpille hänen 50- vuotispäivänään. Yhdistyksen kello on luovutettu 70-vuotiaille: Ryynänen Aatu Kalliopuska Pentti Yhdistyksen kello on luovutettu 60-vuotiaille: Jaatinen Atte Aaltonen Pekka Kotro Reijo Tähtinen Pauli Ruonamaa Olli Jungerstam Harry Kananen Leo Laine Kalevi Kukko Tuomas Yhdistyksen Katsuri-patsas on luovutettu 50-vuotiaille: Homma Esa Salminen Jaakko Anttila Jaakko Väisänen Pauli Koskinen Simo Helminen Esa Sundelin Ingemar Rintala Kalevi Haapa Jukka Kujanpää Esko Råtts Leif Skytten Aimo Peitso Lasse Viitanen Matti Mattila Ismo Kuukka Tapani Fabritius Timo Rapo Jorma Nieminen Juha Nieminen Jouko U Kaija Seppo Backman Leif Heikkilä Paavo EDUSTUKSET Puheenjohtaja Aarno Hannula osallistui Yksityisten Katsastusasemien Liitto ry:n viisivuotisjuhlaan. Yhdistyksen hallitus osallistui katsastuksen 80-vuotisjuhlaan Finlandia-talossa Helsingissä. 8.3 OSANOTOT Toimintavuoden aikana yhdistyksen jäsenistä ovat kuolleet yhdistyksen perustajajäsen Matti Karelius sekä Viljo Hokka ja Kauko Tolonen. Heidän ja yhdistyksen aikaisemman jäsenen Matti Pasosen omaisia on muistettu adressilla. 8.4 JÄSENHANKKIJAT Yhdistyksen lahjapuukot luovutettiin seuraaville aktiivisille jäsenhankkijoille: Kärkkäinen Päivikki Korhonen Raimo Vikstedt Tuomo 8.5 ANSIOMITALIT Tasavallan presidentti myönsi yhdistyksen anomat Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan ansiomerkit kultaisin ristin Seppo Aarniolle ja Matti Lassilalle. 9. TALOUS Yhdistyksen taloudesta on julkaistu erillinen toimintakertomus, joka on yhdistyksen tilinpäätöksen liitteenä. Helsingissä 30. päivänä tammikuuta AUTOKATSASTAJAT Ak RY:N HALLITUS 12

13 Autokatsastajat ry:n toimintasuunnitelma 2003 Yhteistyön kehittäminen ja ylläpitäminen työnantajan kanssa. Yhdistyksen yhdistyskäytäntöjen määritteleminen (TTT ry:n TOSI-projektin mukaisesti). Yhdistyksen näkyvyyden ja uskottavuuden lisääminen tiedotustoimintaa lisäämällä ja kehittämällä (mm. kotisivut). Yhdistyksen jäsenten aktivoiminen järjestämällä koulutusta ja erilaisia tapahtumia. Pääluottamusmiehen palsta SAUK-PALKKAUS- JÄRJESTELMÄ Ensimmäisen paperin liittyen SAUKpalkkausjärjestelmätyöryhmään löysin noin metrin korkuisesta paperikasasta. Siinä kutsutaan palkkausjärjestelmätyöryhmä kokoon tiistaina Kutsujana toimi silloinen hallintojohtaja Pirjo Tammivaara. Henkilöstön edustajina toimivat Pirjo Pirhonen, Tarja Lahtinen, Irma Luukkonen, Aarno Hannula, Tuomo Vikstedt ja Matti Lassila. Päälliköitä edustivat ja edustavat edelleen Heikki Oksanen ja Jukka Malinen. Työnantajan edustajat olivat Pirjo Tammivaara ja Eeva Pynnönen. Nykyisin heidän tilallaan toimivat henkilöstön kehittämispäällikkö Maikki Zotow ja lakimies Juha Koskimaa. Konsulttina ja työryhmän ohjaajana Tapio Wallin Pay Management Finland Oy:stä. Yhdeksänkymmentä luvun puolessa välissä ARK:ssa otettiin käyttöön ARK-Columbus-palkkaus-järjestelmä. Palkkauksen perusteet olivat työn vaativuus ja henkilökohtainen suoriutuminen. Samat lähtökohdat kuin nyt esillä olevassa SAUK-palkkausjärjestelmässä. Vuosien varrella henkilöstö esitti tyytymättömyytensä Columbus-palkkausjärjestelmän toimivuuteen. Vaikka työn vaativuus kasvoi, pisteitä verrattaessa sen hetkiseen palkkaan, näyttivät taulukot joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta, että palkka on korkeampi, mitä pisteet edellyttävät. Kansan keskuudessa alettiin nimittämään Columbus-palkkausjärjestelmää palkkojen jäädytysjärjestelmäksi. Tämän perusteella sekä työnantaja- että työntekijäpuoli katsoivat aiheelliseksi kehittää toimivampaa ja kannustavampaa palkkausjärjestelmää. Monien vaiheiden ja vaikeuksien kautta kulkenut työryhmän työn tulos on tätä kirjoittaessa lähetetty asemilla pisteytyksen ohjeeksi.. Palautetta on tullut niin päälliköiltä kuin henkilöstöltä. Lähinnä se on ollut kritiikkiä ja ihmettelyä, että tässäkö se sitten on lähes kolmen vuoden työ. Ei voi muuta sanoa, kun että tässä se on. Vaikka aikaa on kulunut, lopussa tuli kuitenkin kiire ja oma painava sanottavansa työryhmän esitykseen oli johtoryhmällä, jonka ehdotuksesta vielä loppusuoralla tehtiin muutamia muutoksia. Henkilökohtaisen pätevyyden arviointilomakkeet jäivät kokonaan koepisteyttämättä kentällä ja ovatkin nyt aiheuttaneet paljon kysymyksiä ja kritiikkiä. Ohje työn vaativuuden arvioimiseksi ja mallipisteytykset ovat kertaalleen koeponnistettu ja vaativuuden osuus on mielestäni helpompi arvioitava. Tähän mennessä joissakin asemilta tulleissa vaativuuden arvioinneissa on kuitenkin ihmeellisen suuria eroja verrattuna samaa työtä tekeviin ja työryhmän laatimiin mallipisteytyksiin?? Kunnianhimoinen tavoitteemme oli vielä vuoden vaihteessa, että saisimme järjestelmän käyttöön maaliskuun alusta lähtien. Talokohtaisessa TES:ssa on tiukan väännön jälkeen saatu sovittua työnantajan rahoitusta uuden palkkausjärjestelmän käynnistämiseen ja ylläpitämiseen v Tämä pitäisi saada hyödynnettyä mahdollisimman pian. Palkkausjärjestelmän kehittämiseksi oikeudenmukaiseksi ja toimivaksi palaute ja kritiikki kentältä työryhmän jäsenille on tarpeellista edelleen, vaikka se vähän karvaalta välillä tuntuukin. Tämä on ensimmäinen kierros ja heti ensi vuoden alusta käydään asemilla seuraava pisteytyskierros ja silloin olemme jo paljon viisaampia ja kokeneempia. Yhteistyöterveisin Matti Lassila 13

14 Autokatsastajien lakinurkkaus Vuodelta 1958 oleva työturvallisuuslaki on uudistunut vuoden 2003 alussa kokonaisuudessaan. Lain uudistaminen olikin jo tarpeen sillä nykyinen laki sisälsi lähinnä säännöksiä sellaisten tapaturmien ja vaaratilanteiden varalle, jotka olivat tyypillisiä lainsäätämisajankohdan teollisille työpaikoille. Tuotantorakenteiden, ammattien ja työtapojen muutosten sekä työelämässä ilmenneiden uudenlaisten turvallisuus- ja terveysriskien vuoksi tarve lain uudistamiselle oli ilmeinen. Uudistamisen taustalla löytyvät työelämän muutosten lisäksi uudistunut perustuslakimme sekä Suomea velvoittavat EU-direktiivit. Uuden työturvallisuuslain valmistelu tapahtui kolmikantatyönä sosiaali- ja terveysministeriön alaisessa työryhmässä. Toisin kuin muut työelämän lainsäädännön uudistamista selvittävät työryhmät niin tämä työryhmä sai työnsä valmiiksi määräajassa ja oli vieläpä asioista yksimielinen. Uusi laki tähtää parempiin työolosuhteisiin ja turvallisempaan työympäristöön huomioiden uusien työympäristöjen vaarat ja niihin liittyvät kehittämistarpeet. Laki lisää johdon velvollisuuksia työympäristön kehittämisessä ja velvoittaa myöskin yhteistoimintaan ja vuorovaikutukseen suunnitelmia ja näistä johdettavia muutoksia tehtäessä. Lain tavoitteena on edelleen ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. Tämän lisäksi tavoitteena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi siten, että työntekijän työkyky turvataan mahdollisuuksien mukaan koko työuran ajan. Työturvallisuudesta huolehtiminen on työpaikoilla yhteinen asia ja laki asettaakin velvoitteita niin työnantajalle kuin myös työntekijöille. Koska työtä yleensä tehdään työnantajan välineillä ja koska työn tulos tulee työnantajalle, on selvää, että työturvallisuudesta huolehtiminen on erityisesti työnantajan tehtävä. Näin näkee asian lainsäätäjäkin asettamalla erityisesti työnantajalle useita eri velvollisuuksia työturvallisuudesta huolehtimiseksi. Työnantajalla on ensinnäkin huolehtimisvelvollisuus, joka tarkoittaa sitä, että työnantajan on tarpeellisin toimenpitein huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä työpaikoilla. Työnantajan huolehtimisvelvollisuuden sisältöön ja laajuuteen vaikuttavat työolosuhteet, itse tehtävä työ sekä muut työympäristöstä johtuvat seikat sekä työntekijöiden henkilökohtaiset edellytykset mm. ikä, työkokemus, ammattitaito. Huolehtimisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät ne tilanteet, joissa tapahtumat johtuvat epätavallisista ja ennalta arvaamattomista olosuhteista, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa samoin kuin tapahtumat, joiden seurauksia ei olisi voitu välttää huolimatta kaikista asianmukaisista varotoimenpiteistä. Huolehtimisvelvollisuuden lisäksi työnantajalla on tarkkailuvelvoite, joka tarkoittaa sitä, että työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä ja työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Tarkkailuvelvoitteeseen kuuluu myös velvollisuus tarkkailla toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Laki asettaa työnantajalle lisäksi velvollisuuden selvittää ja arvioida työn vaaroja ja haittoja. Lain mukaan työnantajan on selvitettävä ja arvioitava kaikki työpaikalla esiintyvät haitta ja vaaratekijät ja mikäli mahdollista niin poistaa ne. Mikäli poistaminen ei ole mahdollista, on työnantajan alennettava riskit sille tasolle, että työntekijän turvallisuus ja terveys vaarantuu mahdollisimman vähän. Ko. säännös korostaa työnantajan velvollisuutta järjestelmällisesti tunnistaa ja arvioida työhön liittyvät ja siitä aiheutuvat vaarat. Tavoitteena on havahduttaa työnantajat asettamaan työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden yhdeksi toimintansa ohjenuoraksi sekä aikaansaada työpaikoilla suunnitelmallisia ja pitkäjänteisiä toimintatapoja, joilla varmistetaan, että työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lakisääteiset vaatimukset täytetään. Laki asettaa siis velvollisuuksia myös työntekijöille. Työntekijöiden keskeiset velvollisuudet ovat seuraavat: Työntekijöiden on noudatettava työnantajan toimivaltansa puitteissa antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijöiden on muutenkin noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Työntekijän on lisäsi huolehdittava niin omasta kuin muidenkin työntekijöiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. Uudessa laissa on perinteisen koneja laiteturvallisuuden sekä tapaturmien ja ammattitautien ehkäisemistavoitteen lisäksi säädetty työn henkisestä ja fyysisestä kuormittavuudesta, ergonomiasta, väkivallan uhasta, häirinnästä ja muusta epäasiallisesta kohtelusta sekä yksintyöskentelystä. Työn henkistä ja fyysistä kuormittavuutta pyritään uudessa laissa ennaltaehkäisemään työn oikealla mitoituksella ja suunnittelulla siten, ettei haitallista kuormitusta pääsisi syntymään. Tämä ennaltaehkäisy tapahtuisi lähinnä työn organisoinnilla, muilla työjärjestelyillä sekä työn määrällisillä muutoksilla. Mikäli ennaltaehkäisevästä toiminnasta huolimatta työntekijällä esiintyisi ylikuormitusta, stressiä tai uupumusta, olisi työnantajan viipymättä puututtava työntekijän terveyttä vaarantavaan ylikuormitukseen. Ylikuormitustilanteessa työnantajan tulisi selvittää ylikuormituksen syyt ja muuttaa niitä. Syyt voivat liittyä työn sisältöön, siihen, että työntekijällä voi olla liikaa töitä tai työt ovat huonosti organisoitu. Uuden lain mukaan työ on organisoitava siten, että väkivallan uhka on työpaikalla mahdollisimman pieni. Tämä tapahtuu siten, että työnantajat velvoitetaan hankkimaan riittävät apu-, hälytys- ja suojavälineet sekä huolehtimaan työntekijöiden kouluttamisesta vaaratilanteiden varalle. Työnantajan tehtävänä on uuden lain mukaan lisäksi valvoa, ettei työpaikalla esiinny häirintää ja työpaikkakiusaamista ja jos esiintyy niin työnantajan velvollisuutena on välittömästi puuttua siihen kaikin käytettävissä olevin keinoin, tapahtuipa se sitten työntekijöiden välillä tai esimiehen ja työntekijän välillä. Tämän velvollisuuden laiminlyönnistä voi työnantajalle seurata sanktioita, esimerkiksi sakkorangaistus. Ari Komulainen 14

15 Hyvät Autokatsastajat ry:n jäsenet. Muistellaanpa vähän menneitä. Kun itse tulin taloon 80-luvun alussa oli silloisilla virkamiehillä työn ohella suuri kiinnostus ja kunnianhimo kuulua ammattijärjestöön, jossa yhdessä ajettiin tärkeitä jäsenistölle kuuluvia asioita. Vuosikokouksissa kävi säännöllisesti lähes kolmasosa silloisesta jäsenmäärästä. Kokouksissa kävi henkilöä. Vuosi vuodelta noilta ajoilta järjestäytymisaste ja kiinnostus yhdistystämme kohtaan on laskenut. Viime vuosikokoukseen osallistui 35 aktiivijäsentä. Kokonaisjäsenmäärämme on yli 600 joten aktiiviosallistujien määrä on hälyttävän vähäinen. Määrä hipoo jo demokraattisen päätösvallan alarajaa, jotta vuosikokouksissa tulisi suuren jäsenenemmistön mielipiteet esille. Nykyään kokouksissa ei ole edes aikaisempaa värikkyyttä eikä pieniä asiattomia huomautuksiakaan hallituksen työskentelystä kuten oli 80- luvulla. Hallitukseen oli tunkua ja pyrkyä monelta asemalta eri puolilta maatamme. Piti tarkkaan jo etukäteen tehdä ns. myyräntyötä, että saatiin Taloudenhoitajan puheenvuoro oikeita henkilöitä hallitukseen. Tämän päivän tilanne on sellainen, että on vaikeaa saada riittävästi hallitusehdokkaita, jotka suostuvat siihen toimeen. Mihin ihmeessä on hävinnyt aito kiinnostus ammattiyhdistystyöhön? On ymmärrettävää, että kiinnostus osittain lopahtaa, kun elämänmeno on kaiken kaikkiaan nopeutunut ja kiireistynyt. Aikaa ja tahtoa ei enää löydy. Kaikesta huolimatta tälläkin hetkellä yhdistyksessämme käsitellään erittäin merkittäviä asioita. Uuden palkkausjärjestelmän tuomat alkuvaikeudet ovat yksi iso asia sekä miten uusi omistaja suhtautuu jäsentemme tämänhetkisiin etuisuuksiin ja työehtoihin tulevina aikoina. Yksi pieni asia on myös koulutusvaatimuksen kokeet. Miksi kokeissa on niin paljon hieman epäselviä kysymyksiä, jolloin suuri osa henkilöitä ei ehdi vastata kaikkiin kysymyksiin miettimällä koeaikana? Sama osaamisen määrä saataisiin ulos vähemmälläkin työmäärällä selville. Hyvät ryhdikkäät Autokatsastajat ry:n jäsenet olkaa aidosti kiinnostuneita ja ottakaa hallitukseen yhteyttä teitä koskevissa asioissa ja keskustelkaa toimipaikoilla ajankohtaisista asioista. Värvätkää myös lisää jäseniä riveihimme, sillä yhdessä meissä on enemmän voimaa ja painoarvoa tavoitteidemme aikaansaamiseksi. Talousasiaa Alkuvuosi on raha-asioissa kulunut lähes budjetin mukaan ja mitään suuria poikkeamia ei ole varallisuudessa tehty. Pieni varojen sijoitustoimintaan liittyvä muutos on tehty. Sijoitetut rahat ovat varmassa kohteessa markkinatilanteen huomioiden, joskaan korkotaso ei ole kovin korkea. Toivotan jäsenille aurinkoista ja rentouttavaa kesää kirstunvartija Erikoisen tavallinen risteily Viking Linen M/S Cinderellalla. Oli sunnuntai 16.3 ja suurin osa saukkilaisista laivalle lähtijöistä oli osallistunut Autokatsastajien ja SAHYn vuosikokouksiin Helsingissä. Joten aamupalan jälkeen itse kukanenkin suunnisti keskustaan näyteikkunaostoksille ym. ajanviettoon. Oli todella lämmin keväinen päivä ja mukava ulkoilla ja niin kävelymatka satamaan sujui leppoisasti. Lähtöselvitys Katajanokan terminaalissa alkoi kello 13, josta jokainen sai hakea matkalippunsa. Itse laivaan pääsimme kello (lauantaityöryhmä sai varasläh- dön) ja liikkeellelähtö siitä puolen tunnin päästä. Ohjelmana laivalla heti aluksi oli 9. kannen 250 hengen auditoriossa Mozartin Figaron häät esittäjänä Petteri Sallinen. Sali oli melkein täynnä ja varmasti suurimmalle osalle Henkilöstön kehittämispäällikkö Maikki Zotow yhdistyksen jäsenten ympäröimänä. 15

16 esitys oli yllätys, positiivinen sellainen. Oopperan esittäminen puhumalla ja laulamalla yhden hengen voimin on jo saavutus sinänsä. Petteri puhui kuin puuropata, eli kertomalla kertoi tarinaa ja esiintyi monena ihmisenä. Tarina esitettiin kertomalla ja eri ihmisenä esiintyminen laulamalla. Esitys oli yleisön mielestä hauska ja kokonaisuutena yllätyksellisen hyvä. Tauolla aulassa oli kahvia ja hedelmiä tarjolla, jonka jälkeen ohjelma jatkui Stella Polariksen esityksellä Vapaata pudotusta tässä ja nyt vain teille. Vaihtoehtoisesti lakimiesklinikka, jos mieltä painoi jokin juridinen tai sopimusten tulkintaan liittyvä kysymys, vastaamassa olivat lakimiehet Katriina Huhtala ja Pentti Niemelä. Oli kuitenkin aika lähteä pesulle ja pukeutumaan ruokailua varten, joten Stella Polariksen esitys jäi väliin. Kello olimme ravintola Buffet Baltican ovella vatsat kurnien valmiina ruokailuun. Tunnetusti laivan seisovan pöydän antimet ovat herkulliset ja niin tälläkin kertaa. Varmasti jokaiselle löytyi mieleistä kala-, liha ym. herkkusyötävää viinin, oluen tai veden kera, unohtamatta loistavan maukkaita jälkiruokia. Ruokailun jälkeen ilta kuluikin vapaissa merkeissä laivaa kierrellen. Ohjelmana m.. Bluestroke soitti blues-rockia pubissa, vuoden 2002 tangokuningatar Johanna Pakonen esiintyi ja tietysti myöhemmin yökerhon puolella aika kului tanssahdellen ja hyvässä seurassa jutustellen. Runsaan ja ravitsevan aamupalan jälkeen saattoi käydä kuuntelemassa teatteriohjaaja ja ilmaisutaidon opettaja Marja-Leena Haapasen esitystä kehon kielestä ja ilmaisutaidosta. Sitten olikin aika pakkailla viimeiset tavarat ja tuliaiset ja valmistautua kotimatkaan varten. Laiva saapui satamaan kello 12, sitten puhtain mielin tullin läpi ja virkistäytyneenä kotia kohti. Olli Virtanen Sihteeri Tiedotus Jäsenrekisteri Autokatsastajat-lehti viettää juhlavuotta, vuosikertoja on kertynyt kaksikymmentä. Ensimmäisen tabloidkokoisena ilmestyneen lehden pääkirjoitus on päivätty ja otsikoitu Yhteistyö ja luottamus. Etusivulla ovat puheenjohtaja Mauno Lehikosken kirjoittamat lehden syntysanat, jotka sopivat täydellisesti tähänkin päivään. Jäsenkuntamme on muuttunut virkamiehistä bisnesmiehiksi, muuten voin toistaa Lehikosken ajatukset teille tämän päivän jäsenille. Yhdistykselle on merkittävää julkaista omaa lehteä, tarvitsemme foorumia, jolla voimme tuoda esille mielipiteitämme mutta myöskin meidän kaikkien tulee kantaa oma kortemme kekoon lehden hyväksi. Ei riitä, että lehti sisältää joka kerta toimihenkilöiden vakiopalstat pakollisin yhteystiedoin. Kuten Lehikoski kirjoitti, vapaan sanan periaate ei ole ainoastaan mieltä kohottava se on valistuneen valtakunnallisen (virkamies)jäsenkunnan ja järjestön välttämätön elinehto. Lehden toimitus vetoaa kaikkiin jäseniimme, antakaa vinkkejä asioista, joista haluatte kirjoitettavan tai istukaa ruudun eteen ja näpytelkää tekstiä mieltä askarruttavista asioista. Saamme lehden sisällön elävämmäksi ja kiinnostavammaksi mahdollisimman erilaisilla jutuilla vakiopalstojen lisäksi luvun lehtiä selatessa sisällössä kiinnittyy huomio erittäin kriittiseen kannanottoon työsuojeluasioihin. Lehti ottaa kantaa mm. asemien nosturihankintoihin ja työhygieenisiin mittauksiin. Rekisteritoimintojen kehittämisprojekti sai paljon palstatilaa vuoden 1986 numeroissa, samoin Ajoneuvoyhdistelmien jarrujen yhteensovittaminen luvulla kirjoitettiin paljon uusien asemien rakentamisesta yhteistoiminnasta työnantajan ja työntekijöiden kesken. ARK:n liikelaitostaminen ja yhtiöittäminen tietenkin saivat paljon palstatilaa lehdessämme. Valdemar Viiksi ja soututapahtumat ovat olleet taattua tekstiä useampana vuonna luvun lehdissä on tapahtunut tavallaan taantumista, yhdistyksen toimihenkilöiden vakiopalstat toistuvat jokaisessa lehdessä. Lisänä ovat olleet lakimiehemme Ari Komulaisen nurkkaus sekä erilaisten tapahtumien kertomukset. Aikaisempia lehtiä elävöittäneet juttuja ja kritiikkiä ei ole saatu julkaistavaksi. Yhdistyksen järjestämät kesäpäivät saivat paljon palstatilaa lehdessä tapahtumarikkautensa ansiosta. Useissa keskusteluissa on esiintynyt ajatuksia kesäpäivien henkiinherättämisestä, varsinkin kun nykyiset kesäpäivät koetaan liikaa työnantajakeskeisiksi keskinäisen kehumisen kerhoksi. Vuoden 1990 alusta lehden koko muuttui tähän nykyiseen, ulkoasu on vuosien varrella muuttunut valkomustasta nykyiseen sinimustaan. Lehti ilmestyi 80-luvulla useana vuonna neljä kertaa, 90-luvun alkuvuosina kaksi kertaa ja sitten monta vuotta ainoastaan yhden kerran vuodessa. Vuonna 1993 lehti ilmestyi Valtion Tekninen lehden liitteenä, VTK:n alasajo lopetti lehden ilmestymisen ja yhdistyksemme jatkoi lehden julkaisemista taas itse. Siihen saakka lehteen oli kerätty ilmoituksia kattamaan kulut, mutta 1994 jälkeen lehden kulut on sisällytetty yhdistyksen budjettiin. Vuonna 2002 hallitus päätti julkaista lehteä kaksi kertaa vuodessa Tekevät-lehden yhteydessä. Pidetään kaikki huolta että lehtemme ilmestyy edelleen ja sen sisältö pysyy kiinnostavana ja kehittyy koko ajan. Pekka Jääskeläinen 16

17 Työsuojeluasiaa Morjens kaikille autokatsastajille täältä Pohjois-Pohjanmaalta. Juttua kirjoitettaessa on talven selkä alkanut taittua ja pihamaat alkaneet paljastua jään alta. Onkin aika aloittaa pölyntorjuntatyöt mahdollisimman pikaisesti ja tehokkaasti. Puhdistustöiden jälkeen on samalla syytä tarkastaa myös paikoitusalueiden ja ajoreittien maalaukset, sekä ajo-opasteiden kunto. Myöskin ilmanvaihto järjestelmien kunto ja pölynsuodattimien puhtaus on hyvä tehdä kesää varten. Työsuojelun toimintaohjelmat vuodelle 2003 olisi jo aika saada päivitettyä. Toimintaohjelmat tulisi uusia vähintään kerran vuodessa tai tarvittaessa useamminkin. Vaikka vuosi on vaihtunut jo aikaa sitten, ei ainakaan allekirjoittaneen työsuojelupiirin osalta uusia toimintaohjelmia ole vielä montaa kappaletta toimitettu. Jäämme odottelemaan. Samassa yhteydessä myöskin on syytä tarkastaa aseman ensiapuvalmius ja EA-koulutusten tarve. Talvilomat on varmasti jo suurimmaksi osaksi pidetty ja talvikuntoiluvälineet laitettu kesäteloille, onkin aika ottaa polkupyörät ja muut kesäkuntoiluvälineet esille ja lähteä liikkumaan. Oulussa Ismo Ahola Työsuojeluvaltuutettu Luottamusmieskoulutusta Luottamusmiehet ja yhdistysten puheenjohtajat kokoontuivat lakimies Ari Komulaisen johdolla helmikuussa saamaan uutta oppia. Ensimmäinen päivä käytettiin työehtosopimusneuvottelujen kritiikkiin. Parannettaviksi kohdiksi esitettiin mm. kentän äänen lisäämistä ennen neuvottelujen alkua ja työsuojeluorganisaatiossa toimivien mukaan saamista valmisteluun. Ennen lopullisen TEStekstin hyväksymistä sillä on oltava hallituksen hyväksyntä ja jäsenille on hyväksymisen jälkeen toimitettava hyvin selkeä yhteenveto sopimuksen sisällöstä. Kokonaisuutena neuvottelut todettiin hyvin onnistuneiksi ja kritiikki huomioidaan seuraavien neuvottelujen aikana. Toiseksi päiväksi siirryttiin SAUK:n pääkonttoriin kuuntelemaan ulkopuolisia esiintyjiä joiden esityksistä seuraavassa pienet referaatit. Ajankohtaista SAUKista Toimitusjohtaja Korppi totesi yhtiön kannalta olevan hyvä asia, että on olemassa hyvä ja toimiva luottamusmiesverkosto. Kilpailutilanteen kehittymisestä hän totesi, että tällä vuosikymmenellä valtakunnassa on vahva SAUKketju, merkittävä yksityinen ketju sekä yksittäisiä kilpailijoita, joita ei kuitenkaan tulle oleellisesti lisää. Yhtiön tulevaisuutta Korppi raotti kertomalla strategiasta SAUK 2007 mm. seuraavia asioita. Yhtiön kannattava ydinliiketoiminta on kevyen kaluston määräaikaiskatsastus. Liiketoiminnan kasvua haetaan kannattavasti. Tärkeitä asioita ovat kansainvälistyminen sekä kotimaan verkoston segmentointi. Konseptin uudelleenmäärittelyssä asemat on sijoitettu eri ketjuihin sen perusteella, sijaitseeko asema kasvualueella ja mikä sen kilpailutilanne on paikallisella markkinalla. Isoilla paikkakunnilla asemien sijainti oltava katsastuksen kannalta prime-paikoilla. Strateginen painopiste on operatiivisessa tehokkuudessa ja asioinnin vaivattomuudessa. Luottamusmiehet lakimiesten Komulainen ja Koskimaa kanssa kehitystyössä. Strateginen fokus (= toiminnan suunnan ohjaava työkalu) operatiivinen tehokkuus - ei uusia rasitteita katsastustuotteelle ja nykyistenkin kriittinen karsinta 2. asiakas - vaivattomuus keskeinen sijainti 3. tuote - teknologiaa vahdittava 1. 17

18 Tulee ristiriita henkilöiden välillä Selvitetään ja sovitaan Ei selvitetä, syntyy loukkauksia häiriökierre vihollissuhde (ei anneta anteeksi tehtyä virhettä), jolloin on turha puhua asian selvittämisestä Mitä on huono kohtelu työpaikalla? Piiritarkastaja Juha Keinänen Uudenmaan työsuojelupiiristä piti erittäin ansiokkaan ja värikkään esityksen aiheesta. Huono kohtelu on yläkäsite kaikelle yleisen hyvän tavan, velvollisuuksien ja lain vastaiselle toiminnalle tai käyttäytymiselle työssä. Voi ilmetä esimerkiksi työsyrjintänä, seksuaalisena ahdisteluna, työnantajan työnjohtovallan tai työntekijän valtuuksien ylittämisenä, tai muuna häirintänä ja epäasiallisena kohteluna. Syrjintään ja työnjohtovallan ylitykseen voi syyllistyä vain työnantaja tai hänen edustajansa. Seksuaalista häirintää ja kiusaamista voi harjoittaa yhtä hyvin työntekijä kuin työnantaja. Mitä työsyrjintä on? Huonoa kohtelua, joka on työrikos. Työnantaja tai tämän edustaja asettaa työnhakijan tai työntekijän epäedulliseen asemaan jonkin edun, velvollisuuden valintaperusteen tms. suhteen ilman työhön liittyvää hyväksyttävää syytä esimerkiksi henkilön ominaisuuksiin, yksityiselämään tai yhteiskunnalliseen toimintaan kuuluvien, tai näihin verrattavien, kiellettyjen seik- kojen perusteella. Näitä ovat myös mm. kansallinen alkuperä, sukupuoli, sukupuolinen suuntautuminen, perhesuhteet, terveydentila, uskonnollinen tai yhteiskunnallinen mielipide taikka poliittinen tai ammatillinen toiminta. Mitä kiusaaminen on? Huonoa kohtelua, joka ilmenee jatkuvana ja järjestelmällisenä toista alistavana toimintana tai käyttäytymisenä. Kiusaamista ei ole esimerkiksi ihmisten väliset erimielisyydet, satunnaiset riidat ja loukkaukset, tapa johtaa sovittua toimintaa käskyillä, tai kurinpidolliset toimenpiteet. Kiusaaminen on aina toisen ihmisen hyväksymättömyyttä, pitäisi muistaa ajatus: ANNA MINUN OLLA SELLAI- NEN KUIN OLEN. Kiusaaminen voi tietyin edellytyksin olla työturvallisuusrikos ja joissakin tapauksissa työsyrjintärikos. Jos työnantaja tietää kiusaamisesta, mutta ei ryhdy toimenpiteisiin sen lopettamiseksi työnantaja voi syyllistyä työturvallisuusrikokseen. Työpaikoilla tulisi kehittää järjestelmä ja välineet, joilla tunnistetaan piilevät ongelmat ja saadaan ne nopeasti käsittelyyn. Yhteenvetona ristiriidoista työpaikalla Keinänen listasi: - ristiriitoja on jokaisella työpaikalla - loukkauksia on jokaisella työpaikalla - ne kuuluvat joka päivään - olennaista on miten niitä voidaan selvittää ennen kuin ne johtaa häiriökierteeseen - esimiehiä ei ole koulutettu kohtaamaan häiriötilanteita - työntekijöitä ei ole perehdytetty työskentelemään yhteistyössä - suuri osa ristiriidoista tulee henkilön persoonaan liittyvistä lausahduksista Pekka Jääskeläinen Etukansi: Television lastenohjelmista tutun Hilarius Hiiren kulkupeli Jyväskylän asemalla. Takakansi: Yhdistyksen hallitus vuosikokouksen jälkeen kuvattuna. 18

19 Autokatsastajat ry:n hallitus v 2003 puheenjohtaja Aarno Hannula Naalinpolku ROVANIEMI varapuheenjohtaja Raimo Korhonen sihteeri Pekka Jääskeläinen Mäkröntie 117 A KAJAANI Revontulentie 3 K KORPILAHTI taloudenhoitaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu KAARINA jäsenet Esko Karjalainen Välitalontie 45 as HELSINKI Jussi Kauppinen Petosenmutka 39 as KUOPIO Vilho Raatikainen Lehijärvenrantatie PAROLANNUMMI Hannu Suhonen Ahertajankatu TAMPERE Olli Virtanen Linnankatu B OULU varajäsenet Risto Enbuska Uusikatu 6 B TORNIO Ismo Mattila Martintie SOMERO Autokatsastajat ry:n luottamusmiehet Pääluottamusmies Matti Lassila Terveystie 1 B HOLLOLA Varapääluottamusmies Pekka Jääskeläinen Revontulentie 3 K KORPILAHTI Alueelliset luottamusmiehet Alue I Vilho Raatikainen Lehijärvenrantatie PAROLANNUMMI Varaluottamusmies Arja Lehtonen Varaluottamusmies Paula Manula Alue III Tarja Hiekkamäki Kangasalantie KANGASALA Varaluottamusmies Tuomo Vikstedt Alue IV Raimo Korhonen Mäkröntie 117 A KAJAANI Varaluottamusmies Riitta Puska Alue II Pekka Jääskeläinen Revontulentie 3 K KORPILAHTI 19

20

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 13.10.2017 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 19.11.2017 kello 9.00. Paikka Palmgren-konservatorio Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori I KOKOUKSEN AVAAMINEN II KOKOUKSEN

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Reposelän ampumarata 90910 Kiiminki 25.3.2013 klo 18.00. Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heikki Pitkänen

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00.

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. VUOSIKOKOUS Aika 10.2.2009 klo 19.00 Paikka Lappeenrannan Upseerikerho Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Tiistaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä.

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus. - kokouksen avauksen suoritti Timo Tiiro 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Teuvo Majamäki toivotti läsnäolijat tervetulleiksi VR Rakennusmestarit ry:n varsinaiseen vuosikokoukseen.

Yhdistyksen puheenjohtaja Teuvo Majamäki toivotti läsnäolijat tervetulleiksi VR Rakennusmestarit ry:n varsinaiseen vuosikokoukseen. 1 26.04.2003 VR RAKENNUSMESTARIT RY:n VARSINAISEN VUOSIKOKOUKSEN 26.04.2003 PÖYTÄKIRJA, SOKOS HOTEL LAKEUS, TORIKATU 2, 60100 SEINÄJOKI 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Teuvo Majamäki toivotti

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 2 (12) KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 Aika Perjantai 21.3.2014 klo 8.17 8.48 Paikka Läsnä Jyväskylän Paviljonki Simo Tarvainen, kokouksen puheenjohtaja Ari Keijonen, kokouksen sihteeri 40 muuta liiton jäsentä

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS. 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja Mika Aikio.

UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS. 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja Mika Aikio. UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS POYTAKIRJA Paikka: Utsjoen kunnantalo, valtuustosali Aika: 28.03.2015 klo 12:00-15:15 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo.

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo. JÄSENTIEDOTE 2004 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 05 Seitsemännet ympäristötieteen päivät Jyväskylässä 2 Vuosikokouksen pöytäkirja 3 Toimintakertomus vuodelta 2003 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2004

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 Läsnä Osanottaja listassa mainitut henkilöt Ennen varsinaisen kokouksen alkua

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Vaalivaliokunnan esitykset. Liittokokous

Vaalivaliokunnan esitykset. Liittokokous Vaalivaliokunnan esitykset Liittokokous Todettiin liittovaltuustossa Hämeenlinnassa käytävät vaalit 3 Arvotaan vaalivaliokuntaan 2015 kuuluvat yhdistykset Vaalivaliokuntaan 2015 arvottavat yhdistykset

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 11.00 Paikka: Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

Suomen Laikajärjestö VUOSIKOKOUS 2014

Suomen Laikajärjestö VUOSIKOKOUS 2014 Suomen Laikajärjestö VUOSIKOKOUS 2014 Finska Laikaklubben ry PÖYTÄKIRJA AIKA 1.3.2014 klo 15.00-16.57 PAIKKA Sievi, Urjanlinna 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Harri Mäkinen avasi vuosikokouksen Tervehdykset

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Puh (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula)

Puh (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula) Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry Hietalahdenranta 13 3. krs. 00180 Helsinki www.skml.fi kutsu Puh. 050 385 9350 (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula) jonna.aakkula@skml.fi Hyvä vuosikokousedustaja, Suomen Kirkkomusiikkiliitto

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Golfkentänhoitajien Yhdistys - Finnish Greenkeepers Association r.y. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus ja tehtävät Yhdistyksen

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry VUOSIKOKOUS. Klo 18:00, Ravintola Maja, Hämeenlinna

HPK Kannattajat ry VUOSIKOKOUS. Klo 18:00, Ravintola Maja, Hämeenlinna VUOSIKOKOUS Klo 18:00, Ravintola Maja, Hämeenlinna 16.08.2017 1. Kokouksen avaus Kokous alkoi klo 18:15. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa Antti Orava valittiin

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus 1) kokouksen avaaminen Rhy:n puheenjohtaja Asko Autio avasi kokouksen. Asko kertoi ajankohtaisista tapahtumista rhy:ssä. Vuoden 2014 pienpetokilpailun palkitut olivat 1 Ari hautakangas, 26 pienpetoa 2.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2011 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 I VALTAKIRJOJEN TARKASTUS klo 11:30 12:00 II LOUNAS klo 12:00 13:00 III LIITON SYYSKOKOUS klo 13:00 sääntöjen 12 :n mukaisten asioiden käsittely: 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Suvi Pietarinen Tutkija Åbo Akademi, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo.

Suvi Pietarinen Tutkija Åbo Akademi, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo. JÄSENTIEDOTE 2006 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 07 Kahdeksannet ympäristötieteen päivät Mikkelissä 2 Vuosikokouksen pöytäkirja 3 Toimintakertomus vuodelta 2005 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Tapani Saarinen toivotti syyskokoukseen osallistuneet johtokunnan puolesta tervetulleiksi ja avasi syyskokouksen klo 18:05.

Tapani Saarinen toivotti syyskokoukseen osallistuneet johtokunnan puolesta tervetulleiksi ja avasi syyskokouksen klo 18:05. Kangasalan Melojat ry TYÖJÄRJESTYS Kangasalan Melojien syyskokous Aika: 22.11.2016 klo 18:00 Paikka: Vesaniemen takkahuone, Kangasala 1 Kokouksen avaus Tapani Saarinen toivotti syyskokoukseen osallistuneet

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 17.10.2009 klo 15.00 Paikka: Läsnä: Kerhohuone, Toivakantie 36, Toivakka Timo Särkkä Jukka Heinonen Markku Ilomäki Kirsi Rutajärvi Venla Rutajärvi Juha Lampinen Heimo Nieminen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2010 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kauko Harjula ja kokouksen sihteeriksi valittiin Kalevi Korhonen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kauko Harjula ja kokouksen sihteeriksi valittiin Kalevi Korhonen. Pöytäkirja Metsästysseura Kerä ry:n vuosikokouksesta, joka pidettiin 17.2.2013 klo 12.00 alkaen seuran metsästysmajalla Kovelinlehdossa. Paikalla oli 67 seuran jäsentä. Lista osaottajista on liitteessä

Lisätiedot

JOENSUUN LATU ry:n syyskokousten pöytäkirjat vv

JOENSUUN LATU ry:n syyskokousten pöytäkirjat vv JOENSUUN LATU ry:n syyskokousten pöytäkirjat vv. 2003-2007 Joensuun Latu ry:n sääntömääräinen syyskokous PÖYTÄKIRJA Aika: keskiviikko 14.11.2007 kello 18.05-19.20 Paikka: Koivupihan palvelukeskus, Ravintola

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PURSIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA Hausjärvi 1/4 PURSIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA vesiosuuskunnan varsinainen kokous 2015 AIKA: 23.05.2015 kello 13.00 PAIKKA: Hausjärven kunnanvirasto LÄSNÄ: Paikalla oli 18 vesiosuuskuntaan

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 1 (5) SANGEN OY PÖYTÄKIRJA 1/2017 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 30.6.2017 klo 10.00 11.30 Paikka Oulu 1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

Lisätiedot

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen. SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA 05.04.2009 Kokousaika Tiistaina 31.03.2009 klo 18.00-20.10 Kokouspaikka Suolahtisali Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ( 43 ) liitteen nro 1. mukaisesti

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot