Toimintakertomus 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2013

2 Tunnuslukuja Liikevaihdon jakautuminen Käynnissäpito ja urakointipalvelut 6,4 % Kaukolämmön myynti 20,5 % Sähkön myynti 36,6 % Talouden tunnuslukuja Pori Energia Oy, konserni Prosessienergian myynti 21,8 % Sähkön siirto 14,7 % Vakinainen henkilökunta Liikevaihto, M Liikevaihto/henk. (1000 ) Käyttökate, M Käyttökate/henk. (1000 ) Käyttökate-% Liikevoitto, M Liikevoitto/henk. (1000 ) Liikevoitto-% Taseen loppusumma, M Investoinnit, M Sijoitetun pääoman tuotto-% Omavaraisuusaste (%) Vakituinen henkilöstö Pori Energia Oy, emoyhtiö Pori Energia Sähköverkot Oy Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy

3 Toimintakertomus 2013 sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Pori Energia Oy 6 Hallitus ja johtoryhmä 8 Suunnannäyttäjä 10 Monessa mukana 18 Henkilötötilinpäätös 19 Hallituksen toimintakertomus 22 Tilinpäätös 28 3

4 Hyvä tulosvuosi talouskriisin keskellä Euroopan talouden kriisi jatkui edelleen ja pitkään odotettuja merkkejä talouden käänteestä kasvu-uralle saatiin vasta vuoden 2013 lopulla. Edelleen kasvuodotus on hyvin varovainen, mikä näkyy myös energiamarkkinoilla sekä kysyntä että hintakehityksessä. Useimmat Pori Energian tavoitteet toteutuivat ja taloudellisen onnistumisen lisäksi eri liiketoiminnat onnistuivat kasvattamaan ja kehittämään liiketoimintaansa. Vuoden 2012 heikosta turvetuotantotilanteesta johtuen vuoden 2013 alkuvuoden aikana turvetta korvattiin kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannossa kivihiilellä ja biomassalla. Puupolttoaineen hyvä saatavuus mahdollisti jopa uusiutuvan polttoaineen käytön merkittävän lisäyksen, koska sahatavaran tuotanto pysyi koko vuoden ajan korkealla tasolla. Turvepolttoaineen korvautuminen kivihiilellä toteutui myös muilla paikkakunnilla, millä oli haitallinen vaikutus maamme kauppataseeseen. Kotimaisten polttoaineiden käyttö on osa energiaturvallisuuttamme. Onkin hämmästyttävää, että melko kevein perustein, lähinnä poliittisilla päätöksillä on merkittävän kotimaisen energiaraaka-aineen turpeen tuotanto vaarannettu ymmärtämättä seurausvaikutuksia työllisyyteen, energiaturvallisuuteen ja kauppataseeseen. Turvetuotannon suopinta-alaa onkin nopeasti lisättävä kansallisen suostrategian asettamissa rajoissa ja huomioiden turveteollisuuden vahva sitoutuminen vesistökuormitusten vähentämiseen. Vuosien päästökauppakausi alkoi alhaisilla päästöoikeuksien hinnoilla ja huolimatta huutokaupattavien päästöoikeuksien siirroista myöhempään ajankohtaan hinnat nousivat vain vähän vuoden 2014 alkuun mennessä. Päästökauppa ei ole vielä osoittanut tehoaan globaaleja päästöjä vähentävänä ohjauskeinona. Syitä tähän ovat energian alhainen kysyntä, kansainvälisen ilmastosopimuksen puuttuminen ja siitä seuraava hiilivuoto sekä päällekkäiset ilmasto- ja energiapoliittiset ohjauskeinot. Energian tuotantoinvestointien suunnittelun pitkä aika- 4

5 jänne huomioiden on hyvä, että päästökaupan kehittäminen vuoteen 2030 saakka ulottuvalle jaksolle on aloitettu EU-tasolla. Kuluvalle päästökauppakaudelle asetetut päällekkäiset päästöjen vähentämiseen tähtäävät ohjauskeinot ovat osoittautuneet toimivan toisiaan ja jopa päätavoitettaan eli päästöjen vähentämistä vastaan. Tämä on tunnustettu ja näyttää vaikuttavan niin, että päästökaupan roolia ohjauskeinona halutaan lisätä. Hiilidioksidivapaa energiatuotanto ja siihen perustuvat energiaratkaisut asiakkaillemme ovat keskeisiä Pori Energian strategisia tavoitteita. Useita vuosia jatkuneet ponnistelut tuulivoiman rakentamiseksi eivät kuitenkaan ole vielä johtaneet tuloksiin. Merkittävin este tälle on ollut ympäristövaikutusten arviointi, kaavoitus ja lupaprosessien kohtuuton kesto ja erityisesti viranomaismenettelyt niissä. Tuulivoiman alueellinen kokonaisvaikutus jää kokonaan huomioimatta yksittäisten kapea-alaisten viranhaltijoitten tarkastellessa hankkeita pelkästään omasta näkökulmastaan. Erityisesti elinkeino- ja työllisyysnäkökulma sekä kuntatalous eli merkittävä osa paikallisen energiatuotannon näkökulmista jää näissä prosesseissa huomiotta. Tästä huolimatta tavoittelemme edelleen Pori Energian tuulivoiman tuotannon merkittävää kasvua lähivuosien aikana. Biopolttoaineiden ja tuulivoiman lisäksi Pori Energia panostaa myös uusiutuvaan vesivoimaan. Aivan kertomusvuoden lopulla saatoimme yhdessä kumppaneidemme kanssa päätökseen kaupan, jolla Pori Energian vesivoiman vuosituotanto lisääntyy vuositasolla yli 80 gigawattituntia eli yli kaksinkertaistaa nykyisen tuotannon. Viime kuukausien aikana Pori on parantanut asemiaan nesteytetyn maakaasun terminaalipaikkakuntana. Erityisesti alueen teollisuudelle mahdollisuus uuden raaka-aineen käyttöön on tervetullut ja valmistuttuaan terminaali ja sen kautta avautuva portti maakaasumarkkinoille on positiivinen mahdollisuus myös paikalliselle energiatuotannolle. Osa paikallisesta energian tuotantokapasiteetista tulee taloudellisen käyttöikänsä päähän vuosikymmenen loppuun mennessä ja uudet vaihtoehdot kuten kaasu ja syntypaikkalajiteltu yhdyskuntajäte ovat hyvä lisä kilpailuasetelmaan nykyisten polttoainevaihtoehtojen rinnalle. Vuosi 2013 oli Pori Energian historiassa poikkeuksellisen suuri investointivuosi. Investointien kokonaismäärä nousi 45 miljoonaan euroon. Tavanomaisten investointikohteitten lisäksi kohteina olivat sähkömittauksen etäluentajärjestelmä, Peittoon tuulipuiston liittäminen alueverkkoomme ja Pato Osakeyhtiön osuuden hankinta. Palvelujen hyvä kysyntä, investoinnit sekä alueellinen toiminnan laajentuminen teollisuuden energiapalvelujen osalta Altia Oyj:n Koskenkorvan tehtaille ja tuulivoimapalvelujen uudet toimipisteet Kempeleessä ja Keminmaalla ovat luoneet myös mahdollisuuden henkilöstömäärän kasvattamiseen. Uusiutuva energia, uudet työpaikat ja hyvä tulostaso ovat vahvoja osoituksia kestävästä kehityksestä ja kestävistä energiaratkaisuista. Parhain kiitokseni kestävien energiaratkaisujen tekijöille Pori Energiassa eli koko henkilöstölle. Matti Rintanen toimitusjohtaja 5

6 Pori Energia Oy Uusi 110 kv:n pylväs odottaa viimeistelyä Isosannan ja Peittoon välillä. 6 Pori Energia toimittaa energiaa ja energia-alan ratkaisuja asumisviihtyvyyden, palvelujen sekä teollisuuden jatkuvaan ylläpitoon ja kehitykseen. Pääasiallinen markkina-alue on Pori lähikuntineen mutta sähkön myynnin, tuulivoimapalveluiden ja energiapalveluiden osalta yhtiö toimii valtakunnallisesti. Porin lisäksi Pori Energialla on toimipaikkoja Keminmaalla, Iissä ja Kempeleessä. Lisäksi tytäryhtiö STEP toimii Harjavallassa, Helsingissä ja Koskenkorvalla. Pori Energian merkittävimmät tuotteet ovat sähkö, kaukolämpö, teollisuuden energiapalvelut sekä käynnissäpito- ja urakointipalvelut. Tytäryhtiö Pori Energia Sähköverkot Oy vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta Porin alueella ja tytäryhtiö Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy teollisuusasiakkaidemme energiapalveluiden tarjonnasta. Lähes kaikki lämpöenergia sekä suuri osa hankitusta sähköstä tulevat Pori Energian omista tuotantolaitoksista ja tuotanto-osuuksista. Oma energiantuotanto perustuu pääosin sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, jossa kotimaisilla biopolttoaineilla valmistettu höyry korvaa raskaan polttoöljyn käyttöä. Pori Energia ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon vaikutukset ympäröivään luontoon ja kehittää ympäristöhaittoja vähentäviä toimenpiteitä jatkuvan parantamisen periaatteella. Energiatuotannon ja -jakelun on toteuduttava ympäristön sille asettamien vaatimusten mukaisesti. Pori Energialla on vakaa asema yhteisön merkittävänä vaikuttajana ja haluttuna työllistäjänä.

7 Keskeiset energialuvut Sähkön alkuperä GWh GWh Sähkön myynti Lämmön myynti Sähkön vastapainetuotanto Kaukolämmön tuotanto Prosessienergian tuotanto Sähkön siirto STEP myynti Harjavalta Suurteollisuuspuisto Harjavalta Pelletti 0,9 - Koskenkorva Yhteensä Käytetyt polttoaineet Voimalaitokset GWh GWh Turve Puu Hiili Kierrätyspolttoaineet Peltopolttoaineet 8 8 Muut (RH-tehdas) Öljy Yhteensä Lämpökeskukset GWh GWh Öljy 52,27 69,7 Sähkö 0,3 0,4 Puu 5,28 2,5 Turve 0,75 2,1 Yhteensä 58,6 74,7 Uusiutuvat polttoaineet 35,9 % Ydinvoima 21,1 % Miten tuotetaan? Kaukolämpö GWh GWh Yhteistuotanto Erillistuotanto Sähkö GWh GWh Yhteistuotanto Vesivoima Tuulivoima Muu hankinta Mitä tuotetaan? Fossiiliset polttoaineet ja turve 43 % Voimalaitokset GWh GWh Kaukolämpö Prosessilämpö Prosessihöyry Sähkö Yhteensä

8 Pori Energia Oy hallitus Varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen kokoonpano oli yhtiökokoukseen saakka: Jouko Kairtamo Esko Ahola Juha Sandberg Mia Fagerlund Tapio Meri Martti Lundén Erkki Mäkinen Marjo Oksanen Taru Anttila Eija Koskenvaara Liisa Vitikkala puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen varajäsen Yhtiökokouksen jälkeen kokoonpano oli: Petri Lahtinen Esko Ahola Helena Heljakka Jouko Kairtamo Simo Korpela Martti Lundén Juha Sandberg Ulla-Maija Tommila Anna Tuli Helena Isoviita Kati Kiljunen puheenjohtaja varapuheenjohtaja hallituksen varajäsen hallituksen varajäsen Hallituksen asiantuntijoina ovat olleet tekninen apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus, kaupungin rahoitusjohtaja Esa Lunnevuori ja kaupunginhallituksen jäsen Tommi Salokangas. Hallituksen kokouksiin osallistuivat myös toimitusjohtaja Matti Rintanen ja sihteerinä toiminut Sirkka Sainio. Vuoden 2013 aikana hallitus kokoontui 15 kertaa. 8

9 9

10 10 Suunnannäyttäjä

11 Pori Energia rakentamassa valtakunnallista Virtapiste-latausverkostoa Pori Energia on mukana Suomeen perustetussa sähköautojen latausoperaattoriyhtiö Liikennevirta Oy:ssä kuuden prosentin omistusosuudella. Uusi yhtiö mahdollistaa sähköautojen latauspalveluiden valtakunnallisen yhteiskäytön ja siinä on mukana 17 suomalaista energiayhtiötä. Latauspisteissä voivat asioida kaikkien autovalmistajien sähköautot. Järjestelmään voidaan liittää minkä tahansa valmistajan lataustolppa, joka täyttää kansainväliset standardit. Operaattoripalvelut ovat tarjolla kaikille tahoille, jotka haluavat ryhtyä latauspalveluiden tarjoajiksi. Latauspisteen omistaja voi olla esimerkiksi kauppakeskus, parkkiyhtiö, kaupunki, kunta tai yksityinen yrittäjä. Liikennevirran asiakkaita ovat latauspisteiden omistajat ja latauspalveluiden myyjät, jotka tarjoavat palveluja edelleen sähköautoilijoille. Kun sähköautot ja latauspalvelun kysyntä lisääntyy, myös Pori Energia tulee tarjoamaan koko latausverkoston kattavaa latauspalvelua asiakkailleen. Hankkimalla Pori Energian latauskortin saa käyttöönsä koko maan Virtapistetunnuksella varustetut latauspisteet, laskutus suoritetaan oman sähkölaskun yhteydessä. Yksi suurimmista esteistä sähköisen liikenteen yleistymiselle on ollut latausverkoston puuttuminen. Liikennevirta Oy:n perustaminen tuo tähän muutoksen, omistajayhtiöt ovat päättäneet nopeasta pikalatauspisteiden rakentamisesta yli kymmeneen Suomen kaupunkiin. Pori Energia rakentaa ensimmäisen julkisen pikalatauspisteen Poriin alkuvuoden 2014 aikana. Alati laajenevan Virtapiste-latausverkoston myötä sähköautoilusta tulee entistä houkuttelevampi vaihtoehto koko Suomessa. Kiinnostusta Virtapisteen kaltaiseen suomalaiseen avoimeen markkinamalliin on ollut niin pohjoismaissa kun muuallakin Euroopassa. Jouko Kataja johtaja Sähkön myynti 11

12 Uusi 110 kv:n pylväs odottaa pystyttämistä Itätuulentielle. Isosannan ja Peittoon välille lähes 20 km uutta voimalinjaa Sähkön siirrosta vastaava Pori Energia Sähköverkot Oy teki merkittävän investoinnin rakentamalla 110 kv voimajohdon Isosannan ja Peittoon välille. Projekti aloitettiin tammikuussa 2013 ja elokuun lopussa uusi siirtojohto oli kaikilta osin valmis. Johdon rakentamisella saadaan liitettyä TuuliWatti Oy:n tuulivoimapuisto alueverkon kautta kantaverkkoon. Myrskyt aiheuttavat toisinaan ongelmia maastossa risteileville sähköjohdoille. 110 kilovoltin linjoilla ei tätä pelkoa ole, koska kaikki riskietäisyydellä olevat puut raivataan pois. Investoinnilla parannettiin myös Pohjois-Porin jakelualueen sähkönsiirron ja -jakelun luotettavuutta. Rakennusteknisesti töiden vaativimpia osuuksia olivat Isosannan sähköaseman ja Hyvelän peltoaukean välillä 14 pylvään matkalta, koska pylväät rakennettiin vapaastiseisovina. Vapaastiseisovat pylväät paalutettiin ja niiden perustukset tehtiin paikalla valuina. Pituutta uudella johto-osuudella on 19,5 kilometriä. 12

13 Höyryputken rakennus aloitettiin jo vuoden 2012 alussa. Ympäristöystävällisempi höyry korvaa raskasta polttoainetta Höyryputki Aittaluodosta Kupariteollisuuspuistoon valmistui vuoden 2013 alussa ja ympäristöystävällisempi höyry alkoi korvata raskasta polttoainetta Kupariteollisuuspuistossa toukokuusta lähtien. Pori Energian oma energian tuotanto on pääosin sähkön ja lämmön yhteistuotantoa, jossa yhtenä lopputuotteena on höyry. Tätä höyryä teollisuusasiakkaat pystyvät hyödyntämään omissa tuotantoprosesseissaan. Yhteistuotannossa polttoaineen energiasisältöä käytetään erillistuotantoa tehokkaammin hyödyksi. Höyryputken käyttöönoton myötä saadaan korvattua raskaan polttoöljyn käyttöä kotimaisilla biopolttoaineilla kuten puulla ja turpeella. Uutta höyryputkea oli rakentamassa yli 100 henkilöä, mikä teki höyryputkiprojektista myös tärkeän työllistäjän alueen urakoitsijoiden näkökulmasta. Höyryputki myös vahvistaa Aittaluodon voimalaitoksen asemaa alueen merkittävänä energiantuottajana. Putken rakentamisen myötä siirretään voimalaitoksella tuotettavaa höyryä Kupariteollisuuspuiston höyryaseman kautta Boliden Harjavallan kuparielektrolyysiin, jonka höyryenergian tarve turvataan pitkäaikaisella sopimuksella. Tämä luo molemmille osapuolille varmuutta pitkälle tulevaisuuteen. 13

14 Vuonna 2013 Pori Energia rakensi kaukolämpöverkkoa yhteensä yli 5 km. Ympäristöystävällisempää kaukolämpöä Harjavaltaan Harjavallan Kaukolämpö ja Pori Energia aloittivat yhteistyön kehittääkseen Harjavallan kaukolämpötoimintaa sekä turvatakseen asiakkailleen edullisen ja ympäristöystävällisen kaukolämmön saannin tulevaisuudessa. Pori Energia otti alkaen vastuun Harjavallan kaukolämmöntoimituksesta, kaukolämpöasiakkaista ja asiakaspalvelusta. Harjavallan kaukolämpötoiminnassa hyödynnetään tästä lähtien Pori Energian kaukolämmön asiantuntemusta, palveluja sekä tietojärjestelmiä. Näin saavutetaan synergiaetuja, tehostetaan resurssien käyttöä ja vältetään päällekkäiset investoinnit esim. tietojärjestelmiin. Yhteistyö mahdollisti pitkäaikaiset investoinnit bioenergian laajempaan hyödyntämiseen Harjavallassa sekä Merstolan alueen kytkemisen Suurteollisuuspuiston prosessilämpöä hyödyntävään kaukolämpöverkkoon. 14

15 Hannes Palomäki asentamassa etäluettavaa kaukolämpömittaria kerrostaloon. Pori Energia Kaukolämpö menestyi tutkimuksessa Energiayhtiöille teetetyn valtakunnallisen tutkimuksen mukaan tyytyväisimmät kaukolämpöasiakkaat löytyvät Porista. Pori Energian kaukolämmön asiakkaiden antama kokonaisarvosana oli tutkimuksessa yli 4 asteikolla 1-5, toimialan keskiarvotuloksen ollessa 3,69. Tulosten perusteella Pori Energian kaukolämpöasiakkaiden tyytyväisyys on merkittävästi toimialan keskiarvoa parempi lähes kaikissa tutkimuksen osatekijöissä. Vertailussa korkeimmat arvosanat Porin kaukolämpö sai mm. lämmönjakelun häiriöttömyydestä, lämmönjakelun tasaisuudesta ja toimintavarmuudesta. Asiakkaat olivat erityisen tyytyväisiä myös asiakaspalvelun ja henkilöstön toimintaan sekä tiedottamiseen. Kaukolämpöä on rakennettu Porissa vuodesta 1969 alkaen keskimäärin 4 km vuodessa ja tällä hetkellä verkkoa on noin 240 kilometriä. Yli 60 % Porin rakennuskannasta lämmitetään kaukolämmöllä ja yli puolet porilaisista asuu kaukolämmitetyssä talossa. Porin kaukolämpö tuotetaan ympäristöystävällisesti sähkön ja lämmön yhteistuotantona Aittaluodon ja Kaanaan voimalaitoksilla. Lämmöntuotannon pääpolttoaine on puu. Pori Energia vastaa myös kokonaisuudessaan Ulvilan kaukolämmöntuotannosta ja Harjavallan kaukolämpötoiminnan hoito siirtyi Pori Energian vastuulle heinäkuusta 2013 alkaen. 15

16 Pori Energia panosti uusiutuvaan energiaan Vesivoima on merkittävin uusiutuva sähköntuotantomuoto Suomessa. Pori Energia Oy, Oulun Seudun Sähkö ja Oulun Energia hankkivat marraskuussa tehdyllä kaupalla Pato Osakeyhtiön koko osakekannan. Pato Osakeyhtiön omistuksessa ovat Kymijoessa sijaitsevat kolme vesivoimalaitosta Myllykoskella ja Vuolenkoskella. Voimalaitosten yhteenlaskettu sähköntuotanto vuositasolla on noin 200 GWh, joka on noin 18 prosenttia koko Kymijoen sähköntuotannosta. Myyjinä ovat pääosin samat yksityiset tahot, jotka ovat olleet omistajina Myllykosken puunjalostustoiminnassa. Pori Energia haluaa panostaa uusiutuvaan energiaan ja Pato Osakeyhtiön vesivoima on merkittävä lisä sen nykyiseen vesivoimatuotantoon. Tehty kauppa on mielenkiintoinen energiatoimialalla myös siksi, että Suomessa on harvoin kaupan tällaista määrää vesivoimaa. Pori Energia, Oulun Seudun Sähkö ja Oulun Energia haluavat olla kehittämässä pitkäkestoisesti Kymijoesta ostamiaan vesivoimalaitoksia. 16

17 Uusi pellettilaitos valmistui Harjavaltaan hyvissä ajoin ennen pakkaskautta. STEP rakensi Harjavaltaan puupellettikattilan Noin 80 prosenttia Harjavallan kaukolämmöstä on peräisin Bolidenin metallien jalostusprosesseista. Hukkalämmön toimituksista kaukolämpöverkkoon vastaa Pori Energian tytäryhtiö Suomen teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy. Suurteollisuuspuiston energiapalveluista huolehtiva STEP sijoitti miljoona euroa kolmen megawatin puupellettikattilan rakentamiseen. Uusi pellettikattilalaitos otettiin joulukuussa 2013 käyttöön hyvissä ajoin ennen talven pakkasia. Lämpöä uusi kattila tuottaa noin MWh vuodessa kaukolämpöverkkoon ja vähentää näin raskaan polttoöljyn käyttöä noin 20 säiliöauton verran vuodessa. Öljyä tarvitaan jatkossa vain huippukulutuksen ja seisokkien aikana. 17

18 Monessa mukana Maaliskuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Marraskuu Joulukuu Pori Energia oli mukana kaksipäiväisillä Rakennus- ja lvi-messuilla Kaukolämmön energiamittareiden muutos kaukoluettaviksi alkaa Pori Energian tuulivoimapalvelut Vaasa Wind Exchange -messuilla Harjavallan kaukolämpö ja Pori Energia tiivistävät yhteistyötään Pori Jazzit soi tuulienergialla Noita Nytenenä taikatalo SuomiAreenan käytössä Pori Energian sähköiset kulkuneuvot Maaseutunäyttely Puhrast tuulivoimatouhuu Porispere Mukana Pori Folkin sykkeessä Ysiluokat tutustuivat energiamaailmaan Pori Energia Sähköverkot alentaa siirtohintoja Porin Päivä viettoa Kirjurinluodossa Eino -myrsky vaurioitti sähköverkkoa Porin alueella Peittoon uusi sähköasema valmistui Oskari, Seija, Raakel ja Raafael -myrskyt vaurioittivat sähköverkkoa Porin alueella Liikennevirta Oy perustetaan Jouluvalot Eetunaukiolle Pori Energia tarjoaa kuorolaulua vanhuksille 18

19 Henkilöstötilinpäätös Syksyllä järjestettiin koko henkilöstölle suunnattu syysjuhla Leineperin Ruukissa. Juhlassa olivat vierailijoina taiteilija Mato Valtonen ja menestynyt uimarimme Matti Mattsson. Henkilöstötilinpäätöksen avulla Pori Energia konserni kertoo henkilöstövoimavaroistaan ja niiden kehityksestä sekä henkilöstön pitkäaikaiseen suorituskykyyn liittyvistä tekijöistä. Osaamisen kehittäminen Koulutus antaa mahdollisuuden ylläpitää jo opittua tai saada uutta tietoa työhön. Koulutus vuoden 2013 aikana on ollut monipuolista. Vuonna 2013 oli keskimäärin 2,1 koulutuspäivää henkilöä kohti. Koulutuksen painopistealueina ovat olleet erilaiset ammatilliset koulutukset. Lisäksi henkilöstöä on koulutettu palkkahallinnon uudistuksen myötä Tiima-tulkkauksen käyttöön. Työturvallisuuteen panostetaan ja huolehditaan lakisääteisistä koulutuksista. Tekniikkayksikön urakointi on järjestänyt työturvallisuuteen liittyvää pistekoulutusta. Sähköverkot on järjestänyt sähköverkon rakentamiseen, kunnossapitoon, vikatöihin ja työturvallisuusohjeisiin liittyvää koulutusta 54 henkilölle. Tuulivoima-asentajat ovat olleet Siemens Wind Power A/S:n ja Siemens Osakeyhtiön sekä Maersk Training Esbjergin järjestämillä kursseilla. 19

20 Vuoden aikana muistettiin pitkään palvelleita porienergialaisia. Hannu Huhtala ja Tapio Ahola (kuvassa) ovat palvelleet talossa 40 vuotta. Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö myönsi itsenäisyyspäivänä ansiotuneille Suomen kansalaisille kunniamerkkejä. Toimitusjohtaja Matti Rintanen sai Suomen Leijonan Ritarikunnan ansioristin. Liiketoimintayksiköissä ja konsernipalveluja tuottavissa toiminnoissa on tehty osaamiskartoituksen ja kehityskeskustelujen perusteella yksityiskohtaisemmat koulutussuunnitelmat. Koulutusta on järjestetty sellaisille osa-alueille, joilla yrityksessä on ollut osaamisvajetta. Palkitseminen Pori Energiassa on tulospalkkiojärjestelmä. Järjestelmälle on asetettu tavoitteeksi edistää konsernin liiketoimintaa, vahvistaa henkilöstön kokonaisnäkemystä ja tukea sisäistä yhteistyötä sekä kannustaa ja ohjata henkilöstöä parempiin suorituksiin. Tulospalkkiojärjestelmä on perinteisiä palkkaustapoja täydentävä ja perustuu konsernin tavoitteisiin sekä toimii johtamisen apuvälineenä. Vuoden 2013 konsernitason ja liiketoimintatasojen tavoitteet toteutuivat niin, että yrityksessä voidaan maksaa tulospalkkiota tulospalkkiojärjestelmän mukaisesti. Konsernissa on käytössä erityisansioista palkitseminen. Erityispalkkio voidaan maksaa erittäin ansiokkaasta toiminnasta. Vuoden aikana työntekijöitä on huomioitu onnistuneista työsuorituksista. 20

21 Mukana kansainvälisessä hankkeessa Pori Energia on ainoana yrityksenä Suomesta mukana Ikäjohtaminen-hankkeessa, jota koordinoi Prizztech. Tässä EU-hankkeessa on edustajia Ruotsista, Saksasta, Puolasta, Liettuasta ja Latviasta. Tavoitteena on, että Pori Energia on halutuin työnantaja ja ikäjohtamisen malliyritys. Pori Energiassa arvostetaan kaiken ikäisten osaamista ja ymmärretään eri sukupolvien työntekoon vaikuttavia arvoja. Työhyvinvointi Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää yhteistyötä Pori Energia tekee työterveyshuoltojen kanssa. Työhyvinvointiin liittyy myös vapaa-ajan toiminta. Pori Energiassa toimii henkilöstön edustajien muodostama Energiset -vapaa-ajantoimikunta, jonka tavoitteena on mm. harrastustoiminnan kehittäminen, me-hengen ylläpitäminen sekä yhteisten tilaisuuksien ja retkien järjestäminen. Henkilöstöllä on myös mahdollisuus ostaa liikunta- ja kulttuuriseteleitä tai saldokortteja. Henkilöstötuloslaskelma Liikevaihto Henkilöstökulut % % % Varsinaisen työajan kulut 10, % % % Ylityökulut % % % Henkilöstön uudistumiskulut % % % Työajan lyhennys Vuosilomapalkat Muut henkilöstösivukulut Henkilöstön kehittämiskulut % % % Koulutuskustannukset Terveyshuolto Kela-korvaukset Vapaa-ajan toiminta Aloitepalkinnot Henkilöstön rasituskulut % % % Vakuutusmaksut Sairausajan palkat Kela-korvaukset Työasut ja suojavarusteet

22 Pori Energia työllistää nuoria osaajia. Juho Silvast ja Elisa Lehtikangas työskentelevät voimalaitoksella. Hallituksen toimintakertomus Yrityksen toimiala ja rakenne Pori Energia Oy on Porin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka myy energiaa ja energia-alan palveluja asiakkailleen pääasiassa Satakunnan alueella. Yhtiön liiketoiminta-alueita ovat energian tuotanto, sähkön myynti, kaukolämmitys sekä käynnissäpito-, urakointi- ja tuulivoimapalvelut. Pori Energia -konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi Pori Energia Sähköverkot Oy, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy, Tuulia Energia Oy ja Uudenniityn Lämpö ja Huolto Oy. Kahdella viimeksi mainitulla yrityksellä ei tilikauden aikana ollut varsinaista toimintaa. Pori Energia Sähköverkot Oy on keskittynyt sähkömarkkinalain tarkoittamaan jakelu- ja alueverkkotoimintaan verkkoalueellaan Porissa ja Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy tuottaa laaja-alaisesti energiapalveluita ensisijaisesti teollisuusasiakkaille koko Suomen alueella. Konsernirakenteessa ei tapahtunut vuoden 2013 aikana muutoksia. 22

23 Markkinatilanteen kehitys Vuonna 2013 sähkön käyttö Suomessa väheni edellisvuoteen verrattuna 1,5 prosenttia. Lämpötilakorjattu kulutuksen vähenemä oli 0,5 prosenttia, vaikka teollisuuden sähkönkäyttö kääntyikin lievään nousuun. Myös teollisuuden sähkönkäyttö on kuitenkin vielä alhaisella tasolla verrattuna aikaisempiin vuosiin. Pori Energia Sähköverkot Oy:n verkkoalueella edellisvuoteen sähkön käyttö aleni 5,3 prosenttia (edellisvuosi +0,5 %). Merkittävin syy alenemaan oli poikkeuksellisen lämmin syksy. Sähkön siirtohintoja alennettiin keskimäärin kymmenen prosenttia verkkoliiketoiminnan tuoton valvontamalliin perustuen. Erityisesti pitkään jatkunut alhainen korkotaso on laskenut verkkoliiketoiminnan sallitun tuoton määrää ja toisaalta aikaisempina vuosina on siirtohintoja korotettu poikkeuksellisten verkkoinvestointien rahoittamiseksi. Siirtoliiketoiminnan tulos muodostui positiiviseksi ja tuotto verkkoomaisuudelle nousi yli Energiamarkkinaviraston määrittelemän kohtuullisen tuoton tason. Sähkön jakelun luotettavuutta on parannettu verkostoinvestoinneilla ja häiriötilanteiden selvitystä tehostamalla. Joulukuun myrskytuhot jakelualueella olivat mittavat, mutta jäivät vuoden 2011 myrskytuhoja pienemmiksi ja häiriöajat jäivät lyhyemmiksi. Pori Energia Oy:n sähköenergian myynti loppuasiakkaille lisääntyi 6 prosenttia (19 %), mutta asiakasmäärä aleni vuoden aikana noin (+2 100) asiakkaalla. Toistaiseksi voimassaoleviin sähkön myyntihintoihin ei tehty muutoksia kertomusvuoden aikana. Uusien määräaikaisten myyntisopimusten hinta on määräytynyt markkinahinnan mukaan. Tuotetun ja hankitun vastapainesähkön tuotantomäärä laski 3 prosenttia kaukolämmön pienentyneen kulutuksen ja teollisuuden höyrynkulutuksen laskun myötä. Myös vesivoiman tuotanto jäi edellisvuotta pienemmäksi. Voimalaitososuuksien kautta hankittavan lauhdesähkön määrä lähes kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna, mutta oli edelleen vain 8,5 % kokonaishankinnasta alhaisen markkinahinnan seurauksena. Tuulivoimatuotannon ja pohjoismaisen pörssisähkön hankinta säilyivät edellisvuoden tasolla. Uusien kaukolämpöliittymien kysyntä on jatkunut kohtuullisen vilkkaana ja uusia liittymiä verkkoihin rakennettiin 45 kappaletta. Kaukolämmön myyntimäärä laski edellisvuoteen verrattuna 3,5 prosenttia lämpimän loppuvuoden pienennettyä kulutusta. Tilikauden alkaessa kaukolämmön hintoja korotettiin keskimäärin viisi prosenttia alkaen polttoainekustannusten nousua vastaavasti. Kaukolämpöverkon rakentaminen Noormarkun kaupunginosassa on jatkunut suunnitellusti. Heinäkuun alussa Pori Energian kaukolämpötoiminta laajeni Harjavaltaan, jossa koko kaukolämpöliiketoiminta vuokrattiin Harjavallan kaupungin omalta lämpöyhtiöltä pitkäaikaisella sopimuksella. Kaukojäähdytykseen liitettiin yksi uusi asiakas Teollisuuden energiapalvelujen liiketoiminta laajeni Ilmajoelle, jossa Altia Oyj:n Koskenkorvan tehtaitten energialiiketoiminta siirtyi tytäryhtiö Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:lle. Teknisten palvelujen kysyntä on jatkunut tyydyttävällä tasolla. Tuulivoimapalvelujen uusi toimipiste Keminmaalla aloitti toimintansa vuoden lopulla. Talous Pori Energia Oy:n liikevaihto oli 139,3 (127,4) miljoonaa euroa ja liikevoitto 9,5 (4,7) miljoonaa euroa. Palautus- ja siirtokelpoisten kaukolämmön liittymismaksujen lisäys 0,4 (0,4) miljoonaa euroa ei sisälly liikevaihtoon, vaan liittymismaksut on käsitelty pitkäaikaisina velkoina taseessa. Koko konsernin liikevaihto oli 190,1 (175,8) miljoonaa euroa. Konsernin sisäinen laskutus tilikauden aikana oli yhteensä 11,0 (10,4) miljoonaa euroa. Emoyhtiö hoitaa keskitetysti koko konsernin talous-, tieto- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Lisäksi emoyhtiö myy Pori Energia Sähköverkot Oy:lle sähköverkkojen rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitopalveluja. 23

24 Talouden tunnusluvut Pori Energia Oy, konserni Toiminnan laajuus Liikevaihto ( ) , , ,83 Kannattavuus Liikevoitto ( ) , , ,74 Liikevoitto / liikevaihto 10,0 % 7,0 % 10,9 % Sijoitetun pääoman tuotto 9,8 % 6,9 % 10,2 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste 23,1 % 21,2 % 20,4 % Pori Energia Oy, emoyhtiö Toiminnan laajuus Liikevaihto ( ) , , ,56 Kannattavuus Liikevoitto ( ) , , ,52 Liikevoitto / liikevaihto 6,8 % 3,7 % 7,6 % Sijoitetun pääoman tuotto 8,2 % 5,4 % 8,0 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste 15,5 % 15,0 % 14,8 % Pori Energia Sähköverkot Oy Toiminnan laajuus Liikevaihto ( ) , , ,37 Kannattavuus Liikevoitto ( ) , , ,84 Liikevoitto / liikevaihto 31,8 % 27,4 % 33,4 % Sijoitetun pääoman tuotto 8,9 % 7,2 % 8,5 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste 18,4 % 13,2 % 11,5 % Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy Toiminnan laajuus Liikevaihto ( ) , , ,09 Kannattavuus Liikevoitto ( ) , , ,91 Liikevoitto / liikevaihto 3,5 % 3,3 % 3,0 % Sijoitetun pääoman tuotto 6,1 % 6,6 % 6,2 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste 68,7 % 62,3 % 69,0 % 24

25 Investoinnit Investoinnit kaukolämpötoimintaan olivat yhteensä 2,5 (2,3) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat toimintaan Porissa ja Harjavallassa, sillä Kristiinankaupungin lämmöntuotantoon suunnitellut investoinnit ovat viivästyneet lämpökeskuksen sijoituspaikkakysymyksen ollessa edelleen avoimena. Kaukolämpöinvestointien määrää ohjataan kaukolämmön kilpailukykyyn perustuvan kysynnän mukaan. Konsernin suurimmat investoinnit kohdistuivat sähkön alueverkkoon, jakeluverkostoon ja muuntamoihin eri puolille verkkoaluetta sekä sähkön kulutustietojen etäluentaan. Yhteensä sähköverkkoinvestoinnit olivat 23,1 (12,0) miljoonaa euroa. Investoinnit sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen jatkuvat lähivuosina, mutta investointitason arvioidaan palautuvan vuotta 2013 edeltäneelle tasolle. Konsernin investointien kokonaismäärä oli 45,4 (22,2) miljoonaa euroa. Sähkö- ja kaukolämpöverkkojen lisäksi merkittävä investointikohde oli vesivoiman omistukseen keskittyvän Voimapato Oy:n osakkeiden hankinta. Voimapato Oy omistaa Pato Osakeyhtiön, joka tuottaa sähköä kolmella Kymijoen voimalaitoksellaan. Voimapato Oy on yhdistelty osakkuusyhtiönä Pori Energian konsernitilinpäätökseen. Omistajan myöntämät lainat Omistaja, Porin kaupunki, on antanut Pori Energialle toteutettujen liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi pitkäaikaisia lainoja yhteensä 126,9 miljoonaa euroa, josta 30,0 miljoonaa euroa on OYL 12 luvussa säädetyt edellytykset täyttävää pääomalainaa. Vuoden loppuun mennessä oli lainoja kaupungille lyhennetty 9,5 miljoonaa euroa. Pääomalaina erääntyy maksettavaksi vuoden 2025 loppuun mennessä. Pääomalainan korko on 5,5 %. Vuodelta 2013 erääntynyt korko on maksettu ja kirjattu tuloslaskelman korkokuluihin. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 301 henkilöä (291 henkilöä). Palkkoja ja palkkioita konsernissa maksettiin yhteensä 14,8 (14,2) miljoonaa euroa. Emoyhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 250 henkilöä (252). Palkkoja ja palkkioita maksettiin 11,9 (12,0) miljoonaa euroa. Ympäristö Pori Energia konsernin toimintajärjestelmä täyttää laatustandardin SFS-EN ISO 9001:2008, ympäristöstandardin SFS- EN ISO 14001:2004 sekä työterveys ja - turvallisuusstandardin OHSAS 18001:2007 vaatimukset. Energiatuotannon aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen määrä on selvitetty päästökauppalain ja todennetun päästöjen tarkkailusuunnitelman mukaisesti kaikilla konsernin voimalaitoksilla sekä viidellä lämpökeskuksella. Pihlavan voimalaitoksen ympäristölupa on annettu ja on voimassa saakka. Voimalaitoksen käyttö on päättynyt taloudellisista syistä vuoden 2012 lopussa, eikä sille ole enää haettu päästölupaa jäljellä olevalle ympäristölupakaudelle. Aittaluodon voimalaitoksen ympäristölupa on annettu ja on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä viimeistään mennessä. Todennäköisesti ympäristölupa tulee uusittavaksi jo vuoden 2014 aikana, jolloin mahdollisesti hakeudutaan Aittaluodon laitoksen osalta EU:n teollisuuspäästödirektiivin mukaiseen kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan päästöjen vähentämiseksi. Ympäristölupa on kaksoislupa, jossa on asetettu omat normaaliin energiatuotantoon sovellettavat luparajat ja erikseen kierrätyspolttoaineiden rinnakkaispoltossa sovellettavat luparajat. Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:n Harjavallan voimalaitoksen ja höyrykeskuksen toimintaa koskeva ympäristölupa on annettu Ympäristölupaa on täydennetty uuden 20 MW kattilan osalta. Luvat ovat voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätettävä viimeistään Nykyisen öljyyn perustuvan energiatuotannon korvaamiseksi Harjavallan Suurteollisuuspuistossa on suunnitteilla biovoimalaitos, jonka ympäristölupaprosessi on kesken. 25

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä Finavia Oyj Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä 1 a) Finavia Oyj b) Valtion omistus 100% 2. Toimiala Yhtiön toimialana ovat lentoasemaliiketoiminta ja lentoasemiin

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2010 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Sisällysluettelo Konsernin

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

FINGRID Y-tunnus Finextra

FINGRID Y-tunnus Finextra 10.2.2017 1 (12) FINGRID Y-tunnus 1506926-2 Finextra FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS 01.01.2016-31.12.2016 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001 POWEST OY toimii sijoittajana ja omistusten hallinnoijana energia-alan palvelu- ja teknologiayhtiöissä. Yhtiöt keskittyvät siirto- ja jakeluverkkojen urakointiin ja kunnossapitoon energiakauppapalveluihin

Lisätiedot