Puheenjohtaja Mika Munkki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtaja Mika Munkki"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen Valtuuston pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano Ilmari Heinosen kirjelmät , , ja lisäys Avustushakemuksen mukaisen kuntotutkimuksen aloittaminen Margareta-kodissa ennen avustuspäätöksen tekemistä Lausuntopyyntö ja suunnitelma Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista Lausuntopyyntö Vakka-Suomen Sanomain kuntayhtymän hallintomallin muuttamisesta Lomittajien palkat Lomituspalvelujen valtionkorvausselvitys vuodelta 2014 ja jaksotettujen palkkojen käsittely maatalouslomituksen valtionkorvausselvityksessä lähtien Esitykset myönnettävistä kunniamerkeistä Ateriahintojen korottaminen Vehmaan terveysasemalla alkaen Vehmaan kunta Uudenkaupungin kaupunki Sisäisten ateriahintojen korottaminen alkaen Ukipolis Oy/Toimitusjohtajatilanne Lehtisaaren ranta-asemakaava Kivijalostamon alue Investointivarauksen tulouttaminen Vuoden 2013 tilinpäätökseen sisältyvät talousarvion ylitykset/poikkeamat talousarvioon Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle Pöytäkirjat Eron myöntäminen rakennustarkastajan virasta Heikki Hakoniemelle ja rakennusvalvonnan tehtävien hoitaminen jatkossa Rakennustarkastajan tehtävien hoitaminen Heikki Hakoniemen virkasuhteen päättymisen jälkeen Rakennustarkastajan viransijaisen valinta Viranhaltijapäätökset Muut mahdolliset asiat Tiedotusasiat Rautilan kujat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja Mika Munkki

2 Kunnanhallitus Kokouspöytäkirja s. 145 Nro 5 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, Vinkkilä Mika Munkki, pj. Riitta Luotonen Mika Haukka Tino Laine Pirkko Tammelin Sirpa Manner, vpj. Antero Ahala Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Simo Virtanen, kvalt pj. Kaisa Virtala, kvalt I vpj. Olli-Pekka Ahokas, kvalt II vpj. Anna-Liisa Meskus, kunnanjohtaja, esittelijä Ari Koskinen, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Läsnä Poissa Läsnä Läsnä Läsnä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjan allekirjoitus Puheenjohtajat ja varmennus Pöytäkirjanpitäjä Mika Munkki Sirpa Manner ( ja ) 82 Ari Koskinen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu Kokouksen mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarkastusaika Allekirjoitukset Sirpa Manner Antero Ahala Riitta Luotonen ( 82) Paikka ja pvm Kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ari Koskinen

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Khall 77 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 78 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Khall 78 Ehdotus: Tarkastusvuorossa ovat Sirpa Manner ja Antero Ahala, jotka valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Manner ja Antero Ahala sekä :n 82 osalta toisena pöytäkirjantarkastajana Riitta Luotonen Sirpa Mannerin toimiessa puheenjohtajana :n 82 aikana. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

4 Kunnanhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall 79 Kunnan hallintosäännön 9 :n mukaan toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan mukaisen työjärjestyksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan mukaisen työjärjestyksen. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

5 Kunnanhallitus Valtuuston pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano Khall 80 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan: Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava lääninoikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä Lääninoikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut. Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa pidetyn kokouksen päätökset lainmukaisiksi ja lainmukaisessa järjestyksessä tehdyiksi sekä päättää panna ne täytäntöön. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

6 Kunnanhallitus Ilmari Heinosen kirjelmät , , ja lisäys Khall 81 Ilmari Heinoselta on saapunut ohessa liitteenä kirjelmät (koostepalaute ) ja (oikaisu ) sekä (2.oikaisu ) sekä lisäys (uusi liite 8/2). Ehdotus: Vehmaan kunta ja Vehmaan kunnan viran- ja toimenhaltijat noudattavat hyvää hallintotapaa, Suomen lainsäädäntöä sekä kunnan johtosääntöjä ja toimintaohjeita. Vehmaan kunnan luottamushenkilöt eri toimielimissä sekä viran- ja toimenhaltijat ovat parhaan kykynsä mukaan yrittäneet hoitaa asianosaisen asioita hyvän hallintotavan, Suomen lainsäädännön sekä kunnan johtosääntöjen ja toimintaohjeiden mukaisesti, asianosaisen mielestä siinä kuitenkaan ilmeisesti onnistumatta, koska asianosainen on tehnyt useita valituksia ja kanteluita eri viranomaisille kunnan ja sen viran- ja toimenhaltijoiden sekä luottamushenkilöidentoiminnasta, em. lisäksi asianosaisen kirjelmät, pyynnöt, vaatimukset ovat usein niin vaikeaselkoisia ja epäselviä, että kyseessä saattaa olla jopa viranomaisen toiminnan tarkoituksellinen haittaaminen ja hankaloittaminen ja mahdollisesti jopa luottamushenkilöiden sekä viran- ja toimenhaltijoiden suoranainen kiusaaminen. Mikäli asianosainen kokee oikeushyväänsä loukatun, voi hän hakea muutosta kunnan päätöksiin valitusosoituksessa mainitulla tavalla. Pöytäkirjamerkintä: Avattiin, luettiin ja liitettiin pöytäkirjaan liitteeksi Ilmari Heinosen toimittama kirje toimenpidevaatimus , saapunut Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

7 Kunnanhallitus Avustushakemuksen mukaisen kuntotutkimuksen aloittaminen Margaretakodissa ennen avustuspäätöksen tekemistä Khall 82 Vehmaan Palvelukeskussäätiö on hakenut korjausavustusta Margareta-kodin kuntotutkimuksen tekemiseen. Aran hakuohjeiden mukaisesti kunta voi hyväksyä erityisestä syystä toimenpiteiden aloittamisen ennen avustuspäätöksen tekemistä. Tällaisen päätökseen vaikuttava erityinen syy voi olla esim. toimenpiteen kiireellisyys ja välttämättömyys. Tämän hankkeen kohdalla nämä syyt ovat olemassa. Terveysviranomainen on pitänyt välttämättömänä ko. kuntotutkimuksen tekemistä kiireellisesti. Ohessa liitteenä Vehmaan Palvelukeskussäätiön asiaa koskeva kirjelmä liitteineen. Ehdotus: Kunnanhallituksella ei ole huomauttamista toimenpiteen aloittamiseen ennen Aran avustuspäätöksen tekemistä. Pöytäkirjamerkintä: Mika Munkki ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta ko. asiakohdan käsittelyn ajaksi klo Puheenjohtajana toimi ko. asiakohdan ajan kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Sirpa Manner ja toisena pöytäkirjan tarkastajana Mannerin sijalla Riitta Luotonen. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

8 Kunnanhallitus Lausuntopyyntö ja suunnitelma Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista Khall 83 Maanmittauslaitos pyytää Vehmaan kunnalta lausuntoa palvelupisteistä ja niiden aukio-oloajoista saapuneella lausuntopyynnöllä. Lausuntopyyntö ohessa liitteenä. Osassa palvelupisteistä asiakaspalvelun aukio-oloajat supistuvat. Ohessa liitteenä suunnitelma Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden aukio-oloajoista. Nykyisin palvelupisteet ovat avoinna klo Palvelupisteet on suunnitelmassa jaettu isoihin laajan asiakasmäärän omaaviin palvelupisteisiin, mm. Turku ja muihin palvelupisteisiin. Suunnitelman mukaan isot palvelupisteet, mm. Turku, ovat avoinna jokaisena arkipäivänä klo , mutta asiakaspalvelua saa klo välisenä aikana. Asiakaspalvelu supistuu yhden tunnin päivässä. Muiden palvelupisteiden aukioolo supistuu kolmeen päivään viikossa klo Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: Vehmaan kunnalla ei ole huomautettavaa Turun palvelupisteen aukio-oloaikaan. Vehmaan kunta ilmaisee kuitenkin huolensa siitä, että palvelu tulisi jatkossakin turvatuksi kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

9 Kunnanhallitus Lausuntopyyntö Vakka-Suomen Sanomain kuntayhtymän hallintomallin muuttamisesta Khall 84 Vakka-Suomen Sanomain kuntayhtymä pyytää saapuneella lausuntopyynnöllään kuntalain 23 :n 2mom:n mukaista lausuntoa jäsenkunnilta siitä kysymyksestä voidaanko hallintomalliksi valita nykyisen kuntayhtymän sijasta jäsenkuntien omistama osuuskunta. Kuntayhtymän hallituksen näkemyksen mukaan jäsenkuntien edut ja nykyisen hallintomallin jatkuvuus voidaan parhaiten turvata harjoittamalla toimintaa jatkossa osuuskunnan muodossa. Ohessa liitteenä lausuntopyyntö kuntayhtymän hallintomallin muuttamisesta, Vakka-Suomen Sanomain kuntayhtymän perussopimus, hallintomallia koskeva selvitys, lausunto yhtiöittämisestä, osuuskunta- ja osakeyhtiömallin vertailu ja kuntayhtymän hallituksen kokouksen pöytäkirjan ote. Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: Vehmaan kunnan mielestä hallintomalliksi sopii nykyisen kuntayhtymän sijasta jäsenkuntien omistama osuuskunta. Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

10 Kunnanhallitus Lomituslautakunta Lomittajien palkat Lomitusltk 8 Lomittajien palkat ovat jääneet jälkeen valtakunnallisesti. Valtakunnallinen palkkavertailu paikallisyksiköittäin on esitetty Maatalouslomittajalehdessä. Palkkavertailu liitteenä 6. Tämänhetkiset tehtäväkohtaiset palkat liitteenä 7. Ehdotus: Esitetään kunnanhallitukselle, että nostetaan tasojen I, II ja III kutakin tehtäväkohtaista palkkaa 100 eurolla. Esitetään myös, että nostetaan lomitusohjaajien tehtäväkohtaista palkkaa 100 eurolla. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Khall 85 Ohessa liitteenä lomittajien palkkatasovertailua eri paikallisyksiköissä. Ehdotus: Huomioiden yleisen taloudellisen tilanteen ja Vehmaan kunnan taloudellisen tilanteen maksetaan ainoastaan yleissitovien työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset pakolliset palkankorotukset. Asiasta käydyn keskustelun aikana Riitta Luotonen esitti, että, kunnanhallitus hyväksyy lomituslautakunnan esityksen ( , 85), koska lomittajien palkat Vehmaalla ovat jääneet jälkeen lomittajien palkkakehityksestä valtakunnallisesti ja koska korotus ei aiheuta lisämenoja Vehmaan kunnalle (Mela). Pirkko Tammelin kannatti Riitta Luotosen esitystä. Todettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi seuraavaa: Asiasta on tehty käsittelyn pohjana olevasta esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten suoritetaan äänestys. Kädennostolla suoritetussa äänestyksessä käsittelyn pohjana olevan esittelijän ehdotuksen puolesta äänesti, ei yhtään (0) ja Riitta Luotosen ehdotuksen puolesta äänestivät Mika Munkki, Sirpa Manner,

11 Kunnanhallitus Riitta Luotonen, Mika Haukka, Tino Laine, Pirkko Tammelin ja Antero Ahala (7). Päätös: Puheenjohtaja totesi äänin 7-0 kunnanhallituksen hyväksyneen Riitta Luotosen ehdotuksen. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

12 Kunnanhallitus Lomituspalvelujen valtionkorvausselvitys vuodelta 2014 ja jaksotettujen palkkojen käsittely maatalouslomituksen valtionkorvausselvityksessä lähtien Khall 86 Mela on uudistanut lomituspalvelujen valtionkorvausselvityksestä eli tilityksen tekemisestä annetun ohjeen. Uutta tilitysohjetta noudatetaan varainhoitovuoden 2014 lomituskustannusten valtionkorvausselvityksestä alkaen. Ohessa liitteenä Mela:n ko. asiaa koskeva kirje Vuotta 2014 koskevaan valtionkorvausselvitykseen ei voi merkitä enää lomapalkkojen, eläkekulujen ja sosiaalivakuutusmaksujen jaksotuksia. Ohessa liitteenä Mela:n ko. asiaa koskeva kirje Ehdotus: Merkitään tiedoksi Mela:n kirjeet Uutta tilitysohjetta noudatetaan varainhoitovuoden 2014 lomituskustannusten valtionkorvausselvityksestä alkaen. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

13 Kunnanhallitus Esitykset myönnettävistä kunniamerkeistä Khall 87 Lounais-Suomen aluehallintovirasto pyytää kirjeessään toimittamaan aluehallintovirastolle kunniamerkkiesitykset viimeistään Kyseessä ovat Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan Ritarikunnan kunniamerkit. Valtuustoryhmien puheenjohtajille osoitetulla kirjeellä on pyydetty esityksiä mennessä. Lisäksi aiemmin on haettu kunniamerkkejä myös kunnan henkilöstölle. Ohessa liitteenä aluehallintoviraston ohje kunniamerkkiesitysten tekemisestä. Ehdotus: Kunnanhallitus käy keskustelun ko. asiasta ja päättää jatkotoimenpiteistä. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

14 Kunnanhallitus Ateriahintojen korottaminen Vehmaan terveysasemalla alkaen Vehmaan kunta Uudenkaupungin kaupunki Khall 88 Vehmaan kunnalla ja Uudenkaupungin kaupungilla on voimassaoleva sopimus laitosruokailun ja henkilöruokailun järjestämisestä Vehmaan terveysasemalla alkaen, sopimus liitteineen ohessa liitteenä. Sopimuksen piiriin kuuluvat tuotteet ovat: laitosruokailun ravintopäivä (sis. mm. aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala ja astiahuolto). Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sopimus voidaan irtisanoa kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuksen mukaan hinta tarkistetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä ja tarvittaessa muulloinkin, mikäli olosuhteet muuttuvat. Tuottajan on ilmoitettava toiselle sopijaosapuolelle kuukausi ennen muutetun hinnan voimaantuloa. Hinta vahvistetaan molempien sopijaosapuolten hallituksissa. Hintoihin ei tehty tarkistuksia vuonna 2012 vuodelle Edellisen kerran hintoja tarkistettiin vuoden 2014 talousarvioon. Perusteen hinnantarkistukselle tuo myös elintarvikkeiden hintojen yleistä kustannuskehitystä voimakkaampi nousu; päätoimittaja Kespro on korottanut hintoja seuraavasti: Kalatuotteet 5-8% Maitotuotteet n. 3% Juustot n. 13% Pakastevihannekset 5-11% Pakastemarjat 5-40% (vadelma 40%) Säilykehedelmät 20% Etikkasäilykkeet 6% Mehutiivisteet 20-50% Lihatuotteet 3-4% Seuraava korotus elintarvikkeisiin on Kespro:n osalta tulossa alkaen. Uudenkaupungin lomautukset ovat osaltaan myös vaikuttaneet tuloihin alentavasti, koska ruokailijoiden määrä on siten alentunut arvioidusta.

15 Kunnanhallitus Ehdotus: Vehmaan kunnanhallitus päättää korottaa ulkoisia ateriahintoja Vehmaan terveysasemalla alkaen oheisen liitteen mukaisesti. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

16 Kunnanhallitus Sisäisten ateriahintojen korottaminen alkaen Khall 89 Sisäisiin ateria hintoihin ei tehty tarkistuksia vuonna 2012 vuodelle Edellisen kerran hintoja tarkistettiin vuoden 2014 talousarvioon. Perusteen hinnantarkistukselle tuo myös elintarvikkeiden hintojen yleistä kustannuskehitystä voimakkaampi nousu; päätoimittaja Kespro on korottanut hintoja seuraavasti: Kalatuotteet 5-8% Maitotuotteet n. 3% Juustot n. 13% Pakastevihannekset 5-11% Pakastemarjat 5-40% (vadelma 40%) Säilykehedelmät 20% Etikkasäilykkeet 6% Mehutiivisteet 20-50% Lihatuotteet 3-4% Seuraava korotus elintarvikkeisiin on Kespro:n osalta tulossa alkaen. Ehdotus: Vehmaan kunnanhallitus päättää korottaa sisäisiä ateriahintoja alkaen oheisen liitteen mukaisesti. Hinnat ovat suorite eli valmistushintoja, sisäisesti vyörytettäviä. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

17 Kunnanhallitus Ukipolis Oy/Toimitusjohtajatilanne Khall 90 Ukipolis Oy, hallitus , 12 : Toimitusjohtajan tehtävät on vuoden 2013 aikana hoidettu lisätyönä hankkeiden ohella. Ko. hankkeiden päätyttyä vuoden vaihteessa on tarpeen hakea uutta ratkaisua toimitusjohtajan tehtävien hoitamiseen. Hallitus käsitteli pohjaehdotusta, jossa osakaskuntia laskutetaan 40 %:a toimitusjohtajan ja 20 %:a toimistosihteerin palkkauskuluista. Henkilöstökustannus on yhteensä 3000 kuukaudessa. Toimitusjohtajatyöhön kohdistuvat tilavuokrat, puhelin- ja matkakulut laskutetaan erikseen kulujen mukaan. Laskutus käynnistyy helmikuun alusta ja tapahtuu asukaslukujen suhteessa kahden kuukauden välein. Järjestely on voimassa tämän vuoden ajan. Mahdolliset uudet hankkeet voivat vaikuttaa tähän järjestelyyn jo tämän vuoden aikana. Hallitus hyväksyi tämän järjestelyn. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Ukipolis Oy:n hallituksen esittämän menettelyn saakka. Vehmaan kunnan osuus on saakka n Palkkaukseen tulee hakea myös muuta rahoitusta. Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lehtisaaren ranta-asemakaava Khall 96 Dipl.ins.Tuomo Peltola on toimittanut Lehtisen saaren rantaasemakaava-aineistoa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos liitteenä. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää kuuluttaa kaavan vireille tulosta MRL:n ja MRA:n mukaisesti (osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja laatimisvaiheen kuuleminen). Kunnanjohtaja Pekka Seppälä puh sähköposti Khall 226 Vireilletulokuulutus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä Luonnoksesta ei ole jätetty muutosehdotuksia. Liitteenä kaavaselostus, kaavamerkinnät ja kaavaehdotus. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa liitteenä olevan kaavaehdotuksen MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi mahdollisen kirjallisen muistutuksen tekemistä varten ja pyytää siitä OAS:ssa mainituilta viranomaisilta lausunnot ((Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais- Suomen liitto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Ympäristönsuojeluviranomainen eli Uudenkaupungin kaupungin ympäristösihteeri). Lisäksi lausunto pyydetään tekniseltä lautakunnalta.

19 Kunnanhallitus Khall 91 Liitteenä kaavaselostus, kaavamerkinnät ja kaavaehdotus. Viranomaisneuvottelussa on päädytty kaavaehdotuksen muutoksiin, ks. muistio kaavaselostuksessa. Muutosten johdosta kaavaehdotuksesta pyydetään uudet lausunnot ja uusi kaavaehdotus asetetaan nähtäville. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa muutetun liitteenä olevan kaavaehdotuksen MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi mahdollisen kirjallisen muistutuksen tekemistä varten ja pyytää siitä lausunnot Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselta, Varsinais-Suomen liitolta, Varsinais- Suomen pelastuslaitokselta, Ympäristönsuojeluviranomaiselta eli Uudenkaupungin kaupungin ympäristösihteeriltä, Taivassalon kunnalta ja Vehmaan tekniseltä lautakunnalta. Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

20 Kunnanhallitus Kivijalostamon alue Khall 92 Vinkkilän keskustassa sijaitseva kivijalostamon alue on myynnissä. Myytävällä alueella on yhteensä 18 kpl kiinteistöjä. Kiinteistöt myydään tarjousten perusteella. Tuloskiinteistöt Oy on toimittanut kuntaan olemassa olevat tiedot kiinteistöstä ja tiedustellut onko kunnalla kiinnostusta ostaa ko. kiinteistöt. Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta. Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

21 Kunnanhallitus Investointivarauksen tulouttaminen Khall 93 Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksessä saadaan tehdä investointi-, toiminta- tai muu sellainen varaus (KPL 5:15 ). Kunnassa tulee kysymykseen investointivaraus, joka saadaan tehdä pysyvien vastaavien vastaista hankintamenoa varten. Investointivarauksen avulla kunta voi varautua tulevina vuosina tehtävään kuntatalouden kannalta merkittävään investointiin keräämällä sitä varten tuloja etukäteen. Investointivarauksella katettava kohde on yksilöitävä kunnan taloussuunnitelmassa. Investointihankkeen ottaminen kunnan taloussuunnitelmaan ei ole tulkittavissa sitoumukseksi, joka pakottaisi varauksen tekemiseen kunnan taseeseen. Investointivarausten tekemisen on perustuttava lähivuosien investointisuunnitelmiin. Menettelyä, jossa investointivarausta kartutetaan tai puretaan tilikauden tuloksen tasaamiseksi ilman, että siirtojen perustana on suunnitellut investointihankkeet tai niiden toteutuminen, ei pidetä hyvän kirjanpitotavan mukaisena. Investointivaraus on purettava peruspääoman vahvistamiseksi tai tuloutettava viimeistään tilikaudella, jona hyödyke hankitaan tai jolloin hyödykkeestä aletaan tehdä suunnitelman mukaisia poistoja. Vastaavalla tavalla menetellään myös investointirahaston tai investoinnin rahoittamiseen tarkoitetun muun rahaston purkamisessa investoinnin toteuduttua. Rautilan siirtoviemärin investointivaraus, , on valtuuston vuoden 2003 hyväksymässä tilinpäätöksessä kirjattu kunnan pääkirjaan , tili Varaus ko. hanketta varten on ollut siis vuodesta 2003, mutta koska hanketta ei ole toistaiseksi toteutettu, varaus ehdotetaan tuloutettavaksi. Ehdotus: Investointivaraus, , tuloutetaan. Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

22 Kunnanhallitus Vuoden 2013 tilinpäätökseen sisältyvät talousarvion ylitykset/poikkeamat talousarvioon Khall 94 Tilinpäätökseen sisältyvät määrärahojen ylitykset/poikkeamat ovat liitteessä. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää liitteessä olevat määrärahojen ylitykset kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

23 Kunnanhallitus Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 95 Kuntalain 68 :n mukaan: Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Vuoden 2013 tilinpäätöstietoja: toimintatuotot ,12 toimintakulut ,64 toimintakate ,52 verotulot ,92 valtionosuudet ,00 vuosikate ,15 tilikauden alijäämä ,10 (ennen investointivarauksen tuloutusta) investointivarauksen tulouttaminen ,00 tilikauden alijäämä ,10 Tilinpäätösasiakirja on esityslistan liitteenä. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä ,15 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille. Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

24 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

25 Kunnanhallitus Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle Khall 96 Tilintarkistajalle tulee toimittaa vuosittain ilmoitus tilinpäätöksen sisällöstä. Käytäntö on osa tilintarkastuksen laatujärjestelmää ja vastaava käytäntö on ollut yrityksissä jo useiden vuosien ajan. Vahvistusilmoituskirje on vuosittain hyväksyttävä. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vahvistusilmoituskirjeen annettavaksi tilintarkastajalle. Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

26 Kunnanhallitus Pöytäkirjat Khall 97 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Johtosäännössä voidaan määrätä, että johtokunta, sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

27 Kunnanhallitus ) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä 3) 77 :ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat. Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: 1. Sosiaali- ja terveyslautakunta Lomituslautakunta Tekninen lautakunta ja Koululautakunta Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ja lomituslautakunnan päätöksiin lautakunnan kokousasioiden osalta. Todetaan, että kunnanjohtaja on kuntalain 51 :n ja hallintosäännön 27 :n mukaisella ilmoituksella (ohessa liitteenä) sekä kuntalain 51 :n ja hallintosäännön 26 :n mukaisin valtuuksin päättänyt ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi teknisen lautakunnan päätökset 30 ja 32 ( ) sekä teknisen johtajan päätöksen (ohessa liitteenä). Teknisen lautakunnan päätös 30 on hallintolain 28 :n vastainen. Teknisen lautakunnan päätös 32 on kuntalain 59 :n, hallintosäännön 18 :n, 25 :n ja 36 :n vastainen. Teknisen johtajan päätös on hallintosäännön 37 :n vastainen. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

28 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Eron myöntäminen rakennustarkastajan virasta Heikki Hakoniemelle ja rakennusvalvonnan tehtävien hoitaminen jatkossa Teknltk 30 Heikki Hakoniemi on irtisanoutunut Vehmaan kunnan rakennustarkastajan virasta ( ). Hallintosäännön 36 :n mukaan rakennustarkastajan valitsee ja hänen irtisanoutumisensa hyväksyy kunnanhallitus (viran-/toimenhaltijan irtisanoutuessa irtisanomisaika on 1 kk kun palvelussuhde on kestänyt yli 1 vuoden/kvtes). LIITE saapunut Heikki Hakoniemen kirje tekniselle lautakunnalle Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että Heikki Hakoniemelle myönnetään ero Vehmaan rakennus tarkastajan virasta hänen omasta pyynnöstään alkaen. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että aloitetaan neuvottelut rakennusvalvonnan tehtävien hoitamisesta yhteistyössä Kustavin ja Taivassalon kuntien kanssa. Päätös: Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle eron myöntämistä Heikki Hakoniemelle rakennustarkastajan virasta alkaen. Lautakunta päätti myös esittää kunnanhallitukselle selvityksen tekemistä rakennusvalvonnan tehtävien hoitamismahdollisuuksista yhteistyössä Kustavin ja Taivassalon kuntien kanssa. tekninen johtaja Hannu Pohjola puh , sähköposti:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 28.5.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot