Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto 4/ Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, keskiviikko klo Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnä olevat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Hacklin Seija Kaarto Rakel Pulkkinen Rauno Saario Anne Turtiainen Jaripekka Yli-Rosti Mikko Pousar Päivi Yliluoma Tapio, talousjohtaja Kurunmäki Pentti, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Långström-Lainio Anne, sihteeri Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Seija Hacklin ja Mikko Yli-Rosti Pöytäkirjan pykälät Tarkistus suoritetaan Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pekka Valkeapää Pöytäkirjanpitäjä Anne Långström-Lainio Pöytäkirjan tarkistajat Seija Hacklin Mikko Yli-Rosti Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Pöytäkirja on pidetty yleisti nähtävänä taloustoimistossa Anne Långström-Lainio

2 Kirkkoneuvosto 4/ KN 65 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Pekka Valkeapää avasi kokouksen. Rakel Kaarto piti alkuhartauden, jonka päätteeksi veisattiin virsi 584. Seuraavan alkuhartauden pitää Päivi Pousar. KN 66 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokouskutsu on postitettu Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja todettiin, että kokous on päätösvaltainen. KN 67 KAHDEN NTARKASTAJAN VALINTA Tarkastusvuorossa ovat Mikko Yli-Rosti ja Seija Hacklin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Seija Hacklin ja Mikko Yli-Rosti. KN 68 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttäneen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi. Lisäasioina otettiin käsittelyyn pykälät

3 Kirkkoneuvosto 4/ KN 69 SEURAKUNNAN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan KJ 15:5-6 :ssä tarkoitetun toimintakertomuksen ja esittää sen hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä. Tämän lisäksi seurakunnassa voidaan laatia toimintaa koskeva laajempi vuosikertomus, jota voidaan jakaa seurakuntalaisille ja muille sidosryhmille informaationa vuoden 2014 toiminnasta. Vuosikertomuksen pohjana ovat työalakokonaisuuksien laatimat toiminta- ja vuosikertomukset. Vuosikertomus on tiivistelmä näistä kertomuksista. Tiivistelmän on laatinut seurakunnan tiedottaja yhteistyössä työntekijöiden kanssa, liite. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto käsittelee Vihdin seurakunnan vuosikertomuksen vuodelta 2014 ja päättää antaa sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Lapsivaikutusten arviointi: Vuosikertomuksessa on arvioitu ja selostettu mm. sitä miten seurakunnan lapsi- nuorisotyötä on tehty. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Kirkkoneuvosto antoi kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteen mukaisen vuosikertomuksen. KN 70 TILINTARKASTUSKERTOMUS JA Vihdin seurakunnassa on suoritettu tilintarkastus tilikaudelta Tilintarkastaja Raimo Vainio-Kaila on laatinut tarkastuksesta tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuspöytäkirjan, liitteet. Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle tilintarkastuskertomuksen käsiteltäväksi vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Lapsivaikutusten arviointi: Tällä asialla ei ole suoria vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Kun taloutta ja hallintoa on hoidettu oikein ja säädösten mukaisesti on sillä positiivisia vaikutuksia välillisesti myös seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön kehittämiseen. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

4 Kirkkoneuvosto 4/ KN 71 HENKILÖSTÖN VUOSILOMAT Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen :ssä ovat määräykset vuosiloman määräytymisestä, pituudesta, antamisesta, siirtämisestä, säästö-lomarahavapaasta sekä lomapalkkaa ja lomakorvausta koskevista asioista. Vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana pääsääntöisesti siten, että lomavuoden lomakauteen ( ) sijoitetaan vähintään 65 % lomanmääräytymisvuoden aikana ansaitusta loman kokonaismäärästä ja loput lomakauden jälkeen. Työtehtävien kausiluonteisuuden tai muun vastaavan perustellun syyn vuoksi em. säännöstä voidaan poiketa (96 ). Vuosilomasta on pidettävä vuosilomana vähintään 15 vuosilomapäivää. Sen ylittävästä vuosilomapäivien määrästä viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus säästää enintään 10 vuosilomapäivää pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen säästövapaana. Tämän lisäksi viranhaltija/työntekijä voi säästää enintään 5 vuosilomapäivää, mikäli asiasta sovitaan viranhaltijan/työntekijän ja työnantajan kesken. Säästetyt vuosiloma-päivät on annettava säästövapaana viimeistään viidentenä keräämistä seuraavana kalenterivuonna viranhaltijan /työntekijän ja työnantajan sopimana aikana (97 ). Työnantaja ja viranhaltija/työntekijä voivat sopia loma-rahan tai sen osan vaihtamisesta lomarahavapaaksi. Lomarahan vaihtamisesta vapaaksi tulee sopia kyseisen lomarahan maksuvuoden huhtikuun loppuun mennessä. Lomarahavapaan pituus riippuu siitä kuinka monelta kuukaudelta työntekijä on ansainnut vuosilomaa ja siitä mikä on henkilön vuosilomapäivien enimmäismäärä. Esimerkiksi henkilölle, jolle on kertynyt vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelusaikaa vähintään 15 vuotta, on oikeus vaihtaa lomarahoja vapaaksi enintään 15 päivää jos täysiä loman-määräytymiskuukausia on ollut 12 (108 ). Henkilöstö on ilmoittanut vuosilomatoivomuksensa ja lomajärjestyksestä on laadittu kooste, liite. Lomarahavapaa-anomuksia ei ole esitetty. Papiston osalta vuosilomat myöntää kirkkoherra (KJ 6:12) ja kirkkoherran vuosiloman tuomiokapituli, mutta lomien ajankohdat on merkitty myös koko henkilöstön lomalistaan. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy vuosilomat 2015 pidettäväksi liitteen mukaisesti. Papiston osalta kirkkoneuvosto merkitsee vuosilomat tiedokseen. Lapsivaikutusten arviointi: Seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön hoitaminen on huomioitu vuosilomaesityksissä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kirkkoneuvosto 4/ KN 72 SEURAKUNTAKOKOUS 2015 Seurakunnan hallinnollinen rakenneuudistus on merkinnyt sitä, että olemme luopuneet johtokunnista ja niiden tilalle on tullut työryhmiä ja työalakokonaisuuksia, joita on kaiken kaikkiaan neljä: Julistus, Palvelu, Kasvu ja Tuki. Kirkkoneuvostossa on nimetty luottamushenkilöjäsenet työalakokonaisuuksiin ja jäsenet eri työryhmiin työalakokonaisuuksien alla. Työalakokonaisuudet ovat pitäneet ensimmäisen kokouksen ja työryhmien työskentely on käynnistymässä. Hallinnollisen uudistuksen tähtäyspisteenä on se, että luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset eivät niinkään hallinnoi seurakuntaelämää hallinnollisissa kokouksissa, vaan suunnittelevat ja toteuttavat seurakuntatyötä yhdessä työntekijöiden kanssa erilaisissa työryhmissä. Tällaiseen uuden työskentelyalustan toimintatapaan kuuluu se, että eri työalakokonaisuudet ja työryhmät kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa yhteen kirkkovaltuuston kanssa vapaamuotoiseen iltaan ja päivään miettimään ja ideoimaan seurakunnan elämää ja toimintaa. Vapaamuotoinen ilta on nimeltään Seurakuntakokous, joka pidetään Nummelan seurakuntakeskuksessa klo Kerran vuodessa toteutuva vapaamuotoinen päivä on nimeltään Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhdessäolon päivä, joka pidetään Riuttarannassa klo Seurakuntakokouksessa on tarkoitus katsoa taaksepäin ja kysyä, mitä Vihdin seurakunnassa on tapahtunut menneenä vuonna. Missä olemme onnistuneet ja missä kohdin on kehittämisen aihetta. Kehittämisen aiheiden pohtiminen suuntaa ajatuksemme seuraaviin vuosiin. Seurakuntakokouksessa on tarkoitus käynnistää strateginen ajatustyö, joka valmistuu syksyllä 2015 ja silloin käytössämme on toimintastrategia vuosille Seurakuntakokousta varten kokoukseen kutsutuille lähetetään tutustumista varten vuosikertomus vuodelta 2014 ja seurakunnan toimintastrategia Uskomme Hyvään. Seurakuntakokouksessa työskennellään viidessä eri keskusteluryhmässä. Keskusteluryhmä esittelee ensin seurakuntakokoukselle vuodelta 2014 kolme onnistumisen kokemusta ja kolme tulevaisuuden haastetta. Keskusteluryhmätyöskentelyssä ryhmä laatii vision tavoitetilasta vuonna 2020 ja askelista sitä kohti. Keskusteluryhmän työskentelyn tulokset puretaan yleiskeskustelussa.

6 Kirkkoneuvosto 4/ KN 72 Keskusteluryhmät ovat: 1) Talouden ja jäsenyyden vahvistamisen keskustelu ryhmä, johon kuuluu taloushallinto- ja tukipalvelut, erityisesti viestintä, 2) Kasvun keskusteluryhmä, 3) Palvelun keskusteluryhmä, 4) Julistuksen keskusteluryhmä, johon kuuluu jumalanpalvelusyhteisöjen kehittäminen ja kirkkomusiikki, 5) Lähetyksen ja kansainvälisen vastuun sekä aikuisten tavoittamisen keskusteluryhmä. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy oheisen suunnitelman seurakuntakokouksen ohjelmaksi. Seurakuntakokoukseen kutsutaan johtavat ja päävastuuta kantavat työntekijät sekä työalakokonaisuuksien ja työryhmien jäsenet. Lapsivaikutusten arviointi: Lapsi-nuoriso- ja perhetyö on keskeisessä asemassa seurakunnan toiminnassa ja sen kehittämistä huomioidaan sekä strategisissa että toimenpidekohtaisissa seurakuntasuunnitelmissa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kirkkoneuvosto 4/ KN 73 LAUSUNTO DIRECTOR MUSICES ARVONIMEN MYÖNTÄMISESTÄ SAKARI MÄNNI- KÖLLE Lauluyhtye Thromos ry on hakemassa johtajalleen Sakari Männikölle director musices- arvonimeä. Sakari Männikkö on ollut monin tavoin mukana Vihdin seurakunnan musiikkielämässä, esimerkiksi kirkkokuorossa, kantaattikuorossa ja produktiokuorossa sekä Kapellin viulistina. Vihdin seurakunnalta on pyydetty puoltolausuntoa arvonimeä varten, liite. Kanttori Kaisa-Leena Harjunmaa-Hannikainen on laatinut lausunnon Sakari Männikön ansioista seurakunnan musiikkielämässä, liite. Kirkkoherra esittää, että Vihdin seurakunta puoltaa director musices arvonimen myöntämistä Sakari Männikölle ansioita erittelevän liitteen mukaisesti. Lapsivaikutusten arviointi: Tällä päätöksellä ei ole suoria vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kirkkoneuvosto 4/ KN 74 TYÖRYHMIEN KOKOONPANON TÄYDENTÄMINEN Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan työryhmien kokoonpanon täydentämisestä. Kokouksen jälkeen on tullut edelleen tarvetta täydentää kristillisen aikuiskasvatuksen, kansainvälisen työn työryhmiä. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto nimeää jäsenet kristillisen aikuiskasvatuksen ja kansainvälisen työn työryhmiin, liite. Lapsivaikutusten arviointi: Tällä päätöksellä ei ole suoria vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kirkkoneuvosto 4/ KN 75 Julkisuuslain (621/1999) 24 :n 25 mom. mukaan 75 on liitteineen salassa pidettävä asiakirja. KN 76 Julkisuuslain (621/1999) 24 :n 25 mom. mukaan 76 on liitteineen salassa pidettävä asiakirja.

10 Kirkkoneuvosto 4/ KN 77 LASTENOHJAAJAN SIJAISEN VALINTA Lastenohjaaja Sanna Nyman on anonut työvapaata Lapsi- ja perhetyössä sijaisena asti toimiva Maria Nordberg on valmis hoitamaan sijaisuutta ko. ajalla. Kirkkoherra esittää, että Maria Nordberg valitaan lastenohjaajan sijaiseksi ajalle Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 401 mukaisesti. Lapsivaikutusten arviointi: Tämä päätös parantaa lasten asemaa Vihdin seurakunnassa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kirkkoneuvosto 4/ KN 78 SEURAKUNTAPUUTARHURIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Seurakuntapuutarhurin virka on ollut haettavana ajalla Haastatteluryhmän jäseninä ovat talousjohtaja, kirkkoherra, haudankaivaja ja luottamushenkilöistä Jaripekka Turtiainen. Perjantaihin mennessä on tullut 12 hakemusta. Haastattelut pidetään ma Haastatteluryhmän esitys ja kooste hakijoista, liite annetaan kokouksessa. Asian käsittely: Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto valitsee seurakuntapuutarhurin haastattelutyöryhmän esityksen huomioiden ja vahvistaa seurakuntapuutarhurin palkan. Lapsivaikutusten arviointi: Tällä päätöksellä ei ole suoria vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Haastatteluryhmä esittää kirkkoneuvostolle yksimielisesti, että Vihdin seurakunnan seurakuntapuutarhurin virkaan valitaan Janne Nummela. Seurakuntapuutarhurin viran palkaksi vahvistetaan vaativuusryhmän 601 vähimmäispalkka. Virantäytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottoa valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus. Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti Sari Mantilan valitsemista seurakuntapuutarhuriksi mikäli Janne Nummela ei ota virkaa vastaan. Kirkkoneuvosto hyväksyi haastatteluryhmän esityksen yksimielisesti.

12 Kirkkoneuvosto 4/ KN 79 VIHDIN SEURAKUNNAN TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2016 Vihdin seurakunnan taloussuunnitelmat vuosille 2016 ja 2017 edellyttävät tuloveroprosentin pitämistä nykyisellään 1,50 prosentissa. Seurakunnan vuoden 2016 alustavan tulossuunnitelman menot jakautuvat seuraavasti: Käyttötalousmenot ovat n euroa. Rahoitusmenot (keskusrahastomaksut ym.) ovat n euroa Investointien poistot n euroa. Rahastointitavoite n euroa. Menot yhteensä n euroa. Toiminnan rahoitus on vuoden 2016 talousarvioesityksessä seuraava: Kirkollisverot n euroa Valtion korvaus hautaustoimen kuluista n Rahoitustuottoja (korkotulot ym.) n euroa ja Toimintatuottoja (maksutuloja) n euroa. Tulot yhteensä n euroa. Vuoden 2016 verotulojen kertymäarvio perustuu siihen, että Ansio- eläke ym. tulojen verot kasvavat vuodesta 2015 n. 0,50 %. Kirkkovaltuusto on asettanut vuosien tulos- rahastointitavoitteeksi n euroa vuodessa. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viime vuosina. Tämä on vaikuttanut verotulojen kertymiin. Pidemmällä ajanjaksolla seurakunnan menojen kokonaismäärä on suhteutettava jäsenmuutokseen. Mikäli seurakunnan menot suhteutetaan esim. kolmen viimeisen vuoden jäsenkehitykseen tulisi menoja vähentää vuonna 2016 n. 3 % ja euroa. Käytännössä tämä merkitsee investointien ja käyttötalousosan henkilöstömenojen merkittävää vähentämistä. Suurilla leikkauksilla olisi toimintaa haittaavia vaikutuksia. Menojen vähennys on siten jaksotettava pidemmälle ajanjaksolle. Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Vihdin seurakunnan vuoden 2016 tuloveroprosentiksi 1,50. Vuoden 2016 talousarvion valmistelun ohjeeksi esitetään 1 % kokonaismenojen vähennystä. Talousarvio-ohjeita tarkistetaan tarvittaessa alkusyksynä 2015 srk:n tulo- ja menokertymien täsmennettyä. Lapsivaikutusten arviointi: Tuloveroprosentin säilyttäminen 1,5 prosentissa edesauttaa seurakunnan mahdollisuutta tehdä lapsi- ja nuorisotyötä. Talouden 1% säästöjen kohdentamisessa otetaan huomioon lapsi- ja nuorisotyö, jotta haittavaikutukset olisivat mahdollisimman vähäisiä. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

13 Kirkkoneuvosto 4/ KN 80 PAPPILAN JULKISIVUREMONTTI Vuoden 2015 talousarviossa on varattu euron määräraha Pappilan ulkolaudoituksen uusintaan. Seurakunta on pyytänyt tarjouksen ulkolaudoituksen uusimisesta neljältä yritykseltä, liite. Työ pääpiirteissään seuraavanlainen; - vanhan julkisivulaudoituksen purku (3 lautakerrosta) - tuulensuojalevyn asennus - tuuletuskoolauksen tekeminen - uuden ulkoverhouslaudoituksen tekeminen - ulkoverhouslaudat asennetaan pohjamaalattuna ja maalataan seinässä kertaalleen pintamaalilla. Talousjohtaja esittää, että Pappialan ulkolaudoituksen uusimisurakka tehdään Rakennuspalvelu Lasse Morander Oy:n tarjouksen mukaan. Urakkahinta n euroa (tarkka hinta liitteessä). Julkisivuremontin muut työt esim. mahdolliset peltityöt, ikkunapeltien osalta ym. tilataan alan yrityksiltä talousjohtajan päätöksellä. Lapsivaikutusten arviointi: Tämä päätäs parantaa seurakunnan lapsi- ja perhetyön toimintaedellytyksiä merkittävästi, koska puitteet tehdä esim. päiväkerhotyötä säilyvät hyvällä tasolla. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kirkkoneuvosto 4/ KN 81 KIRKKOHERRAN JA TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 2-3/2015 Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi millaisia päätöksiä kirkkoherra ja talousjohtaja ovat tehneet vuonna Tiedoksi anto perustuu kirkkoneuvoston päätökseen. Kirkkoherran päätökset 2-3 / 2015 Määräaikaisen diakoniaviranhaltijan ottaminen Virkamatkat Viroon / Kukkasniemi Vuosiloman siirto Kasvun johtajan sijaisen tehtävät Puhelinpäivystyskorvaus Henkilöstökoulutus Sairausloma Määräaikaisen kausityöntekijän valinta Papiston vuosilomat 1 päätös 1 päätös 2 päästöstä 1 päätös 2 päätöstä 4 päätöstä 2 päätös 3 päätöstä 1 päätös Talousjohtajan päätökset 2-3 / 2015 Vuosisidonnaisen palkanosan myöntäminen 1 päätös Maksuvapautusanomus 1 päätös Riuttarannan leirikeskuksen rakennustyöt 2 päätöstä Irjalansaaren kaatuneiden puiden keräyslupa 1 päätös Vuosilomien siirto 1 päätös Erityistyölasien korvaus 1 päätös Sairauslomien myöntäminen 1 päätös Hautaustoimen kausi- ja kesätyöntekijöiden valinnat 1 päätös Riuttarannan leirikeskuksen kesätyöntek. valinnat 1 päätös Tiekirkkopäivystäjien valinnat 1 päätös Kiinteistötoimen kesätyöntekijöiden valinnat 1 päätös Palkattoman virkavapauden myöntäminen 1 päätös Sähkönhinnan kiinnitykset 1 päätös Vs. seurakuntapuutarhurin valinta 1 päätös Haudankaivajan peruspalkan määräaikainen tarkistus 1 päätös Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi annetut päätökset. Päätösluettelot-pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kirkkoneuvosto 4/ KN 82 VIRKAMÄÄRÄYSPYYNTÖ VIHDIN SEURAKUNNAN V SEURAKUNTAPASTORIN VIR- KAAN/ KILPELÄNAHO Tuomiokapituli on pitämässään istunnossa määrännyt pastori Sanna Kilpelänahon hoitamaan Vihdin seurakunnan V seurakuntapastorin virkaa siihen saakka, kunnes viran vakinainen haltija palaa hoitamaan virkaansa. V seurakuntapastorin viran haltija on valittu toisen seurakunnan kappalaisen virkaan ja virkavaali on saanut lainvoiman. KJ 6:33 mukaisesti seurakuntapastorin virkaan tuomiokapituli määrää hiippakuntaan kuuluvan sopivan papin. Ellei asian kiireellisyys muuta vaadi, tuomiokapitulin on ennen määräyksen antamista varattava kirkkoneuvostolle tai seurakuntaneuvostolle tilaisuus antaa lausunto. Tämä lausunto on luonteeltaan lisäselvityksen hankkimista ja asianomaisen kuulemista ennen ratkaisun tekemistä. Pastori Sanna Kilpelänaholla ( ent. Nurminen) on ollut virkamääräys seurakuntapastoriksi Vihdin seurakuntaan ensin ja sitten alkaen. Kilpelänaho on toiminut rippikoulupappina ja viimeisen virkamääräyksen aikana diakoniapappina. Virkatehtävistään Kilpelänaho on suoriutunut kiitettävästi ja hän on löytänyt paikkansa Vihdin seurakunnan työyhteisössä. Tämän tähden olisi perusteltua, että hän jatkaisi työtään seurakuntapastorina Vihdin seurakunnassa. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulia antamaan pastori Sanna Kilpelänaholle virkamääräyksen Vihdin seurakunnan V seurakuntapastorin virkaan heti, kun viran aiempi haltija on siirtynyt toisen seurakunnan palvelukseen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kirkkoneuvosto 4/ KN 83 JÄSENEN NIMEÄMINEN TUOVI SIIRI HÄNNISEN SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN Vihtiläinen Tuovi Siiri Hänninen on määrännyt testamentissaan perustettavaksi säätiön, jonka sosiaalista tarkoitusta toteutetaan vanhusten ja lasten hoito- ja suojelutyönä Vihdin kunnassa. Lisäksi Hänninen on määrännyt testamentissaan, että säätiö ylläpitää toimintakeskusta Vihdin Härköilän kylässä Saarelan tilalla. Säätiön hallitukseen on valittava edustajat Hännisen nimeämistä tahoista. Näitä tahoja ovat Vihdin kunnanhallitus, Vihdin sosiaalilautakunta, Vihdin säästöpankki ja Vihdin seurakunta. Säätiön hallitus valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Seurakuntapastori Sampo Luukkonen on toiminut Vihdin seurakunnan edustajana säätiön hallituksessa sen perustamisesta, vuodesta 2013 lähtien. Sampo Luukkosen siirryttyä toisen seurakunnan palvelukseen säätiön hallitukseen on valittava uusi Vihdin seurakunnan edustaja. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto nimeää Vihdin seurakunnan edustajaksi Tuovi Siiri Hännisen säätiön hallitukseen pastori Kari Tuovisen ja varajäseneksi diakoniajohtaja Päivi Tapanisen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kirkkoneuvosto 4/ KN 84 RANNIKON IT-KESKUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN KUSTANNUSTEN JAKOPERUSTEIDEN MUUTOS Rannikon IT-keskuksen johtokunta päätti yksimielisesti ehdottaa muutoksen tekemistä kustannusjaosta yhteistyösopimukseen ja päätti siirtää asian käsiteltäväksi Pietarsaaren seudun seurakuntayhtymän päätöselimissä. Nykyisen sopimuksen mukaan kustannukset jaetaan ainoastaan jäsenmäärän mukaan. Koska IT-alueessa on mukana eri suuruisia seurakuntia on oikeudenmukaisempi, että kustannuksia voidaan jakaa myös todellisten kustannusten mukaan vain niille seurakunnille, jotka aiheuttavat kustannuksia. Isot seurakunnat tarvitsevat toimintaansa varten atk-ohjelmia joita pienet eivät tarvitse. Nykyisen sopimuksen mukaan myös pienemmät joutuvat maksamaan jäsenmääränsä mukaisessa suhteessa sellaisia atk-kuluja, jotka aiheutuvat IT-alueelle isompien seurakuntien atk-järjestelmistä. Rannikon IT-keskuksen johtokunta on hyväksynyt, että yhteistyösopimukseen kohtaan 5.1.lisätän kustannuten jakoon seuraava lause tai todellisten kustannusten mukaan. Johtokunta on hyväksynyt myös soveltamisohjeen: Todelliset kustannukset sovelletaan ensisijaisesti niiden menojen osalta, jotka eivät koske kaikkia osapuolia. Muutos on kirjattu liitteenä olevaan yhteistyösopimusehdotukseen. Kaikkien sopijaosapuolten lausunnot on pyydettävä, ennen kuin muutos hyväksytään Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa. Lausuntoa on pyydetty mennessä. Talousjohtaja esittää, että Vihdin seurakunta hyväksyy Rannikon ITkeskuksen johtokunnan esityksen yhteistyösopimuksen muutoksesta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Kirkkoneuvosto 4/ KN 85 ILMOITUSASIAT 1. Palvelun työalakokonaisuuden kokousmuistio 2. Kiinteistötyöryhmän kokousmuistio 3. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden vapaan yhdessäolon päivä Riuttarannassa klo Riuttarannan rantasaunan ja kokoustilan vihkiäiset klo Kirkkohallituksen yleiskirjeet Nro 7/2015 Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus lapsen henkeen ja terveyteen kohdistuvien tekojen osalta Nro 8/2015 Kunniamerkin nimenmuutos ja esitykset Pro ecclesiamitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2015 Nro 9/2015 Kansallinen veteraanipäivä Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A3 Uusi yhdenvertaisuuslaki ja siihen liittyviä muita lakimuutoksia 6. Aloite / Pertti Sistonen 7. Lähetysjuhlat 2016, toimikuntien perustaminen Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuiksi. Ilmoitusasiat merkittiin tietoon saatetuksi. KN 86 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja antoi pykälän 86 mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo Vihdin seurakunta

19 Kirkkoneuvosto 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto määrä Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 65-70, 72-73,79, 81-82, Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät 74, 78, 80,83,84 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. oikeudenkäymiskaari 1:1 Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: kohta kolme Kohta 3 pykälä 71, 75-76, 82 Kohta 4 77 Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

20 Kirkkoneuvosto 4/ musviranomainen ja aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Vihdin seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Niuhalanraitti 6 b, Vihti Postiosoite: Niuhalanraitti 6 b, Vihti Telekopio: (09) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 74,78,80,83,84 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Vihdin seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Niuhalanraitti 6 b, Vihti Postiosoite: Niuhalanraitti 6 b, Vihti Telekopio: (09) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 80 Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS

21 Kirkkoneuvosto 4/ Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Helsingin hallinto-oikeus Käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki Postiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, Espoo Postiosoite: PL 203, Espoo Telekopio: (09) Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää 30 päivää Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Pöytäkirjan pykälä Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Käynti/postiosoite: Radanrakentajantie 5, HELSINKI Puhelin: Faksi: Sähköpostiosoite: Valitusaika 14 päivää

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 9.9.2014 klo 19.00 21:42. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Litja Tuovi

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195

Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195 Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195 Paikka ja aika Seurakuntatalo, torstai 9.10.2014 klo 18.00 21.30. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia poistui pykälän

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ 29.10.2012/ 139 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10/ 2012 Aika Maanantai 29.10.2012 klo 18.00 20.32 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra

Lisätiedot

42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: TY EH PÖYTÄKIRJA 4/ 27.3.2012/ 40 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 4/ 2012 Aika Tiistai 27.3.2012 klo 18.06-19.32 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Mika Ahtola, vs. kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUSKUTSU 16.9.2014 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2014 Aika ja paikka Keskiviikko klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 93 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.. 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot