TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1"

Transkriptio

1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja Grönberg, Kirsti Huiskala, Inkeri Itähaarla, Anni Kiviö Anna-Liisa Puhakka, Matti Pulkkinen, Juhani Rauti, Siro Saarela, Pekka Salminen, Marja-Liisa Annika Raaskan varajäsen Verho, Anu Seppo Riihimäki sihteeri Poissa Aaltonen, Koivusalo, Muurinen, Pietari, Raaska 75 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja luki Joh 14:1-7 ja johti rukouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 76 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 77 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa, ellei sitä tarkasteta heti kokouksessa. Vuorossa ovat Pekka Saarela ja Marja-Liisa Salminen.

2 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 78 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Hyväksyttiin esityslistan lisäksi työjärjestykseksi lisäesityslista (98 99 ). 79 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan kirjeet 2. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 8/2012 Esitykset ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2012 Liite1: Ohjeet kunniamerkkiesitysten tekemisestä Yleiskirjeet löytyvät osoitteesta sakasti.evl.fi/yleiskirjeet 3. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Yleiskirje A8/2012 Kantaerän maksaminen toukokuussa 2012 Yleiskirjeet löytyvät osoitteesta sakasti.evl.fi/yleiskirjeet 4. Muut asiat - nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden täytön tilanne: puheenjohtaja ja johtava nuorisotyönohjaaja haastattelevat sijaisuutta hakeneista 4 pätevää hakijaa Martinkirkossa kannettiin epähuomiossa kolehtilistasta poiketen kolehti Lähetysyhdistys Kylväjälle eikä SLS:lle Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

3 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 1. Yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjat Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja 2/2012, Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja Yhteisen kirkkoneuvoston ja valtuuston pöytäkirjat löytyvät osoitteesta 2. Martinseurakunnan johtokuntien pöytäkirjat 2.1. Diakoniatyön johtokunta 2.2. Kasvatusasian johtokunta 2.3. Lähetystyön johtokunta Pöytäkirja Lyhennysotteet 4. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat 5. Kirkkoherrainkokouksen pöytäkirjat Merkitään saapuneet pöytäkirjat tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 81 TOTEUTUMAVERTAILUT Nykyisin käytössä oleva määrärahanjakomalli korostaa seurakunnan vastuuta oman taloutensa kokonaisuudesta, johon kuuluvat niin seurakunnan henkilöstö- kuin toiminnallisetkin menot. Tämän vuoksi seurakuntaneuvoston on syytä

4 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto säännöllisesti kokouksissaan saada tieto seurakunnan talousarvion toteutumasta. Uuden seurakuntaneuvoston kauden alusta toteutumavertailut on toimitettu kuukausittain, jotta tuntuma talouden kehitykseen olisi mahdollisimman ajantasainen. Toteutumavertailut ovat tällä hetkellä puutteelliset, koska niistä puuttuu kokonaan taloussuunnitelman muodostama vertailukohta. Tämä johtuu siitä, että seurakuntaneuvoston hyväksymää osastokohtaista taloussuunnitelmaa ei voida ajaa taloustoimiston järjestelmään. Tarkennettu taloussuunnitelma käsitellään tässä kokouksessa 82 :n kohdalla. Toteutumavertailut ovat liitteenä Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi toteutumavertailut Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. 82 VUODEN 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TARKENTAMINEN KUSTANNUSPAIKKA KOHTAISEKSI Seurakuntaneuvosto hyväksyi taloussuunnitelman, jossa määrärahat jaettiin osastokohtaisesti, siis kustannuspaikkatasoa laajempina kokonaisuuksina. Tarkoitus oli se, että johtavat työntekijät katsovat kustannuspaikkatasoisen jaon sisäisesti työaloillaan. Taloustoimisto on ilmoittanut, ettei osastokohtaista suunnitelmaa voida kirjata yhtymän järjestelmään, vaan se täytyy laatia kustannuspaikkatasoisena. Tämän vuoksi kirkkoherra on pyytänyt johtavilta työntekijöiltä esityksen kustannuspaikkatasoisesta määrärahajaosta. Seurakuntaneuvoston tulee kuitenkin hyväksyä tämä uusi jako. kustannuspaikkatasoiseksi määrärahanjaoksi jaetaan kokouksessa (liite 1 82). Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityksen kustannuspaikkatasoiseksi määrärahanjaoksi liitteen 1 82 mukaisesti. Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

5 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Tiedoksi taloustoimisto 83 OIKAISUVAATIMUS MANNOSEN RAHASTON AVUSTUSANOMUKSIA KOSKEVASTA SEURAKUNTANEUVOSTON PÄÄTÖKSESTÄ Seurakuntaneuvoston jäsen Anna-Liisa Kiviö on toimittanut oikaisuvaatimuksen koskien seurakuntaneuvoston tekemää päätöstä Mannosen rahaston avustusten myöntämisestä. Oikaisuvaatimus kohdistuu partiolippukunta Tornipääskyille myönnettyyn :n suuruiseen avustukseen kaluston hankkimiseksi lippukunnan kololle. Oikaisuvaatimus on toimitettu määräajassa ja se on liitteenä Seurakuntaneuvosto käsitteli Mannosen ja Leppämäen testamenttirahastojen avustusanomuksia seuraavasti: SN MANNOSEN JA LEPPÄMÄEN TESTAMENTTIRAHASTOILLE TEHDYT ANOMUKSET Olga Mannosen testamenttirahastolle tehtävät anomukset tulee toimittaa mennessä. Johtokunnalle tuli kolme avustusanomusta Mannosen rahastosta. Johtokunta käsitteli avustusanomukset kokouksessaan ja esittää, että seurakuntaneuvosto hyväksyy anomukset. 1. Seurakunnan alueen alakoulujen koulukonsertit 6 kpl loka-marraskuussa Anottu avustus Seurakunnan nuorten tiloihin pelikonsolit ja pelit. Anottu avustus Partiolippukunta Tornipääskyjen kolon kalusto. Anottu avustus Avustukset Mannosen rahastosta yhteensä Johtokunnalle tuli esitys myös Leppämäen rahastosta myönnettävästä avustuksesta. Anomus on tämän esityksen liitteenä 6. Johtokunta esittää, että seurakuntaneuvosto hyväksyy anomuksen. 1 Seurakunnan lasten tapahtuma syksyllä Anottu avustus 2400

6 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Anomukset Leppämäen rahastosta yhteensä 2400 Johtokunnan lausunto liitteenä Kaikki avustusanomukset vastaavat testamenttien laatijoiden tahtoa niiden käyttötarkoituksesta, ja niitä on perusteltua puoltaa. Seurakuntaneuvosto päättää myöntää 1. Mannosen rahastosta seuraavat avustukset: - Seurakunnan alueen alakoulujen koulukonsertit 6 kpl lokamarraskuussa 2012 (avustus 4700 ) - Seurakunnan nuorten tiloihin pelikonsolit ja pelit (avustus 1281 ) - Partiolippukunta Tornipääskyjen kolon kalusto (avustus 4143 ) sekä 2. Leppämäen rahastosta seuraavan avustuksen: - Seurakunnan lasten tapahtuma syksyllä 2012 (avustus 2400 ) Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Tiedoksi: Käydyssä keskustelussa Anna-Liisa Kiviö teki Matti Puhakan ja Marja-Liisa Salmisen kannattaman esityksen, jossa esityslistan esityksestä poiketen Tornipääskyjen anomusta ei hyväksyttäisi esitetyssä muodossa. Käydyssä äänestyksessä esityslistan esitys voitti äänin 8-3, yksi tyhjä. Päätettiin myöntää anotut anomukset esityksen mukaisesti. Avustuksen saajat, taloustoimisto, kasvatusasiain johtokunta - SN Muutoksenhaun keskeiset perusteet oikaisuvaatimuksessa ovat seuraavat: 1. Avustuspäätöksen perusteet (hankittavaksi suunnitellun kaluston kestävyys, laadukkuus, ekologisuus ja partion henkeen sopiva ulkonäkö) eivät muutoksenhakijan oman selvityksen perusteella ole pitävät. 2. Seurakuntaneuvoston keskustelussa ilmaistuihin näkemyksiin paloturvallisuudesta anomusta puoltavana perusteena ei ole pitävä. 3. Perusteet hinnan ja laadun suhteesta myöskään ole hänen käsityksensä mukaan paikkaansa pitäviä (perusteena Maskun kalustetalosta saatu selvitys)

7 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Anomuksen jättäjiä ei ohjattu kilpailuttamaan hankintaa. 5. Mahdollinen esteellisyys päätöksenteossa johtokunnassa ja seurakuntaneuvostossa (ei yksilöidä tarkemmin) Johtokunnan puoltavassa lausunnossa todetaan seuraavaa: Partiolippukuntien kanssa tehdyn kolmikantasopimuksen mukaan seurakunta antaa lippukunnille toimintaa varten tilat mutta tilojen kalusteet ovat lippukuntien itse hankkimat. Partiolippukuntien kolo on jokaisen partiolaisen oma kolo kololle kokoonnutaan muutenkin kuin vain pakollisiin kokouksiin. Kolon täytyy olla kaikin puolin viihtyisä ja sen kaluston on oltava tarkoituksenmukainen. Tornipääskyjen kolon kalusto on uusimisen tarpeessa. Se on ollut käytössä jo miltei neljännesvuosisadan eikä vastaa enää tämän päivän vaatimuksia. Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä tulee lähtökohtaisesti arvioida siinä esitetyt perustelut siitä näkökulmasta, tuovatko esille uusia seikkoja, joita ei ole huomioitu päätöksenteossa sekä päätöksenteon laillisuus. Toimitetun oikaisuvaatimuksen perusteista voidaan todeta seuraavaa: 1. Päätöksenteko on tapahtunut laillisessa järjestyksessä esittelyn pohjalta ja lopullinen päätös syntyi äänestämällä. 2. Seurakuntaneuvoston kokouksista pidetään ainoastaan päätös- eikä keskustelupöytäkirjaa. Tämän vuoksi käytyä keskustelua ei voida dokumentoida ja siksi oikaisuvaatimuksessa esitettyjä perusteita tulee arvioida ensisijaisesti kirjallisen kokousaineiston pohjalta. 3. Tornipääskyjen anomuksessa, kasvatusasian johtokunnan lausunnossa eikä seurakuntaneuvoston esittelyssä viitata paloturvallisuusnäkökohtiin. 4. Hankintojen kokonaissumma ei ylitä hankintalain mukaista kilpailutusrajaa, vaikka kilpailutusta luonnollisesti voitaisiin pitää tarkoituksenmukaisena. 5. Esteellisyysnäkökohtaa ei oikaisuvaatimuksessa yksilöidä. Esteellisyyden osalta myös luottamushenkilöiden sovelletaan hallintolain 2. luvun säädöksiä (liite 2 83). Hallintomenettelylain mukaan monijäsenisen toimielimen jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä päättää toimielin. Selkeää esteellisyysperustetta ei päätöksentekoprosessissa voida osoittaa. Seurakuntaneuvosto 1. toteaa, ettei sen tekemästä päätöksestä tehty oikaisuvaatimus anna perusteita muuttaa päätöstä; 2. antaa partiolippukunta Tornipääskyt ry:lle suosituksen tutkia

8 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto esittämiensä hankintojen tarkoituksenmukainen kilpailuttaminen. Saa valittaa kirkollisvalituksella Turun hallinto-oikeudelle. Anna-Liisa Kiviö pyysi kirjaamaan päätökseen eriävän mielipiteensä, jonka hän toimittaa kirjallisena. Tiedoksi kasvatusasiain johtokunta, partiolippukunta Tornipääskyt 84 LAUSUNTO TURUN JA KAARINAN N KIINTEISTÖ- STRATEGIASTA Yhteinen kirkkoneuvosto on pyytänyt seurakuntaneuvostoilta lausuntoa seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiaesityksestä. yhtymän kiinteistöstrategiaksi on liitteenä Kiinteistöstrategian lähtökohta on ongelmallinen. Eri toimialojen strategioiden tulisi selkeästi nousta seurakuntayhtymän strategiasta. Yhtymänstrategiasta on olemassa luonnos, jossa esitetään erillisen kiinteistöstrategian laatimista, mutta koska yhtymästrategiaa ei ole hyväksytty, kiinteistöstrategia laatiminen ei seiso kovin vankalla pohjalla. Kiinteistöstrategia edellyttäisi yhteisesti hyväksyttyä näkemystä ja linjauksia seurakuntatyön tarvitsemista kiinteistöistä. Em. yhteisen näkemyksen ja linjauksen puuttuessa kiinteistölautakunta on työskentelyssään ottanut linjaajan roolin. Tämän mukaisesti kiinteistöstrategiassa otetaan selkeästi kantaa siihen, mikä on seurakuntien toimintaansa tarvitsema riittävä kiinteistömäärä tai mistä kiinteistöistä luopumista harkitaan. Vaikka tulevaisuus varmasti tuokin tullessaan perustellun kiinteistöjen karsimistarpeen, tämä työ pitäisi pohjustaa yhteistyöllä seurakuntien kanssa ja luoda asiassa yhtymätason strategiset linjaukset. Toimitiloista luopumista ei tulisi perustella tuottavuusperustein, koska lähtökohtaisesti ne on tehty seurakunnallista toimintaa eikä taloudellista tuottavuutta varten. Olisi mielekkäämpää todeta, että tulevaisuudessa taloudellisista syistä johtuen seurakunnallisien tilojen määrää joudutaan karsimaan ja suunnittelemaan toimintaa sen mukaisesti. Kiinteistöjen ryhmittelyn tulisi nousta selkeämmin seurakunnan toiminnan tarpeista käsin. Luovutettavien tilojen osalta viittaus vähäiseen käyttöasteeseen on epämääräinen, koska ei ole

9 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto arviointikriteereitä siitä, milloin käyttöaste katsotaan liian alhaiseksi. Lisäksi käyttöasteen rinnalla tulisi myös huomioida seurakunnan toiminnan alueelliset tarpeet, erityisesti maantieteellisesti isolla alueella olevissa seurakunnissa. Sisäisten vuokrien käyttöönotto voi olla perusteltua, mutta strategiaesityksessä sille olisi kaivannut tarkempia perusteita. Tulevaisuudessa tulee vakavasti kysyä, onko kiinteistösijoittaminen jatkossa lainkaan perusteltua seurakunnan perustehtävistä käsin. Toiminnan taloudellinen kannattavuus ei ole kovin hyvä ja lisäksi sen ylläpitäminen edellyttää myös henkilöstöä. Tämä näkökohtakin on syytä huomioida, kun perustehtävän kannalta strategisista viroista on jouduttu ja joudutaan luopumaan. Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiasta. Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Turun Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan: Kiinteistöstrategian lähtökohta on ongelmallinen. Eri toimialojen strategioiden tulisi selkeästi nousta seurakuntayhtymän strategiasta. Yhtymänstrategiasta on olemassa luonnos, jossa esitetään erillisen kiinteistöstrategian laatimista, mutta koska yhtymästrategiaa ei ole hyväksytty, kiinteistöstrategia laatiminen ei seiso kovin vankalla pohjalla. Kiinteistöstrategia edellyttäisi yhteisesti hyväksyttyä näkemystä ja linjauksia seurakuntatyön tarvitsemista kiinteistöistä. Em. yhteisen näkemyksen ja linjauksen puuttuessa kiinteistölautakunta on työskentelyssään ottanut linjaajan roolin. Tämän mukaisesti kiinteistöstrategiassa otetaan selkeästi kantaa siihen, mikä on seurakuntien toimintaansa tarvitsema riittävä kiinteistömäärä tai mistä kiinteistöistä luopumista harkitaan. Vaikka tulevaisuus varmasti tuokin tullessaan perustellun kiinteistöjen karsimistarpeen, tämä työ pitäisi pohjustaa yhteistyöllä seurakuntien kanssa ja luoda asiassa yhtymätason strategiset linjaukset. Toimitiloista luopumista ei tulisi perustella tuottavuusperustein, koska lähtökohtaisesti ne on tehty seurakunnallista toimintaa eikä taloudellista tuottavuutta varten. Olisi mielekkäämpää todeta, että tulevaisuudessa taloudellisista syistä johtuen seurakunnallisien tilojen määrää joudutaan karsimaan ja suunnittelemaan toimintaa sen mukaisesti.

10 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Kiinteistöjen ryhmittelyn tulisi nousta selkeämmin seurakunnan toiminnan tarpeista käsin. Luovutettavien tilojen osalta viittaus vähäiseen käyttöasteeseen on epämääräinen, koska ei ole arviointikriteereitä siitä, milloin käyttöaste katsotaan liian alhaiseksi. Lisäksi käyttöasteen rinnalla tulisi myös huomioida seurakunnan toiminnan alueelliset tarpeet, erityisesti maantieteellisesti isolla alueella olevissa seurakunnissa. Sisäisten vuokrien käyttöön otto voi olla perusteltua, mutta strategiaesityksessä sille olisi kaivannut tarkempia perusteita. Tulevaisuudessa tulee vakavasti kysyä, onko kiinteistösijoittaminen jatkossa lainkaan perusteltua seurakunnan perustehtävistä käsin. Toiminnan taloudellinen kannattavuus ei ole kovin hyvä ja lisäksi sen ylläpitäminen edellyttää myös henkilöstöä. Tämä näkökohtakin on syytä huomioida, kun perustehtävän kannalta strategisista viroista on jouduttu ja joudutaan luopumaan. Tiedoksi Yhteinen kirkkoneuvosto 85 TESTAMENTTIEN TILITYKSET VUODELTA 2011 Taloustoimisto on laatinut testamenttirahastojen tilityksiin liittyvän yhteenvedon sekä toimintakertomuksen vuodelta Taloustoimiston yhteenveto ja toimintakertomus on liitteenä 1 Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi testamenttirahastojen tilityksiin liittyvän yhteenvedon sekä toimintakertomuksen vuodelta Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. 86 VAPAIDEN VAROJEN TILITYKSET VUODELTA 2011 Taloustoimisto on laatinut vapaiden varojen tilityksiin liittyvän yhteenvedon sekä toimintakertomuksen vuodelta Taloustoimiston yhteenveto ja toimintakertomus on liitteenä 1 86

11 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi vapaiden varojen tilityksiin liittyvän yhteenvedon sekä toimintakertomuksen vuodelta Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. 87 VUODEN 2012 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN OMALLE SEURAKUNNALLE JÄÄVÄN OSUUDEN KOHDE Seurakuntaneuvosto tulee vuosittain tehdä päätös siitä, mihin yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan osuuden käyttökohteesta. Diakoniatyön johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan seuraavasti: Yhteisvastuukeräyksen v oman osuuden käyttökohteen päättäminen. : Yhteisvastuukeräyksen oma osuus käytetään oman seurakunnan diakoniatyöhön, johtokunnan tarkemmin määrittelemiin kohteisiin. Seurakuntaneuvosto päättää yhteisvastuukeräyksen oman osuuden kohdentamisesta johtokunnan esittämällä tavalla. Johtokunta määrittelee kohteet yksityiskohtaisemmin. Tiedoksi Esityksen mukaisesti diakoniatyön johtokunta 88 LÄHETYSJUHLILLE OSALLISTUJAT Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlat pidetään tänä vuonna Haminassa. Seurakunnilla on mahdollisuus nimetä edustajansa pidettävään vuosikokoukseen. Kokousedustajia nimetään seurakunnan jäsenmäärän perusteella. Sääntöjen mukaisesti Martinseurakunta voi nimetä enintään kolme (3) edustajaa. Lähetystyön johtokunta on kokouksessaan käsitellyt asiaa seuraavasti: LÄHETYSJÄRJESTÖJEN VUOSIJUHLILLE OSALLISTUMINEN KESÄLLÄ 2011

12 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Edustajien valinta niiden lähetysjärjestöjen kesäjuhlille, joiden kanssa seurakunnalla on nimikkosopimus. Edustajia on saatu ehdottaa kaksi henkilöä juhlia kohden. Käytäntönä on ollut, että seurakunta on kustantanut valittujen maallikkoedustajien matka-, majoitus- ja ruokailukulut päivien ajalta. Suomen Lähetysseuran Lähetysjuhlien edustajien kulut on korvattu seurakuntaneuvoston määrärahoista, koska seurakunta on Lähetysseuran virallinen jäsen. Käytännön järjestelyistä on hyvä sopia lähetyssihteerin kanssa. Pääsääntöisesti kulut on korvattu kuitteja vastaan Suomen Lähetysseuran Lähetysjuhlat, Hamina Kylväjän kesäpäivät, Imatra Radiolähetystyön kesäpäivät, SANSA, Forssa Kansanlähetyksen kesäpäivät, Pieksämäki Johtokunnan jäsenillä oli kiinnostusta osallistua Radiolähetyksen kesäpäiville Forssaan, mikäli seurakunnasta järjestetään matka. Lähetyssihteeri ei pysty matkaa järjestämään, sillä hän on päivien aikana rippileirillä. Johtokunnasta ei löytynyt lähtijöitä lähetysjärjestöjen vuosijuhlille ja kesäpäiville. Seurakuntaneuvosto päättää enintään kolmen (3) vuosikokousedustajan nimeämisestä Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Turun Martinseurakunnan edustajaksi Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen nimettiin Matti Puhakka. Tiedoksi Matti Puhakka, lähetystyön johtokunta 89 KANSANLÄHETYSPÄIVIEN EDUSTAJAT Kansanlähetyspäivät pidetään tulevana kesänä Pieksämäellä. Seurakunta voi nimetä kaksi edustajaa Kansanlähetyspäiville sekä kutsuvierastilaisuuteen. Lähetystyön johtokunta on kokouksessaan käsitellyt asiaa seuraavasti:

13 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto LÄHETYSJÄRJESTÖJEN VUOSIJUHLILLE OSALLISTUMINEN KESÄLLÄ 2011 Edustajien valinta niiden lähetysjärjestöjen kesäjuhlille, joiden kanssa seurakunnalla on nimikkosopimus. Edustajia on saatu ehdottaa kaksi henkilöä juhlia kohden. Käytäntönä on ollut, että seurakunta on kustantanut valittujen maallikkoedustajien matka-, majoitus- ja ruokailukulut päivien ajalta. Suomen Lähetysseuran Lähetysjuhlien edustajien kulut on korvattu seurakuntaneuvoston määrärahoista, koska seurakunta on Lähetysseuran virallinen jäsen. Käytännön järjestelyistä on hyvä sopia lähetyssihteerin kanssa. Pääsääntöisesti kulut on korvattu kuitteja vastaan Suomen Lähetysseuran Lähetysjuhlat, Hamina Kylväjän kesäpäivät, Imatra Radiolähetystyön kesäpäivät, SANSA, Forssa Kansanlähetyksen kesäpäivät, Pieksämäki Johtokunnan jäsenillä oli kiinnostusta osallistua Radiolähetyksen kesäpäiville Forssaan, mikäli seurakunnasta järjestetään matka. Lähetyssihteeri ei pysty matkaa järjestämään, sillä hän on päivien aikana rippileirillä. Johtokunnasta ei löytynyt lähtijöitä lähetysjärjestöjen vuosijuhlille ja kesäpäiville. Seurakuntaneuvosto päättää kahden (2) edustajan nimeämisestä Kansanlähetyspäiville Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Tiedoksi Seurakuntaneuvostosta ei löytynyt lähtijöitä Kansanlähetyspäiville lähetystyön johtokunta 90 DIAKONI KATJA SUOMISEN IRTISANOUTUMINEN Diakoni Katja Suominen on jättänyt päivätyn eroanomuksen, joka kuuluu seuraavasti: EROPYYNTÖ DIAKONIAN VIRASTA Pyydän eroa Turun Martinseurakunnan diakonian virasta

14 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto lähtien. Jatkan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän palveluksessa vs. diakoniasihteerin tehtävässä. Kiitän Turun Martinseurakunnan seurakuntaneuvostoa ja työntekijöitä yhteistyöstä. Turku Katja Suominen Eron myöntämiselle näinkin nopealla aikataululla ei tässä tilanteessa ole estettä, koska tehtävää hoitamassa on viransijainen. Seurakuntaneuvosto päättää myöntää diakoni Katja Suomiselle eron Martinseurakunnan diakonian virasta lukien. Samalla seurakuntaneuvosto kiittää Katja Suomista lämpimästi hänen työstään Martinseurakunnan hyväksi. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Tiedoksi Katja Suominen, hallintovirasto, palkanlaskenta 91 DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÖPROSESSI Diakoni Katja Suomisen irtisanouduttua diakonian virasta tulee seurakuntaneuvoston käynnistää viran täyttöprosessi. Koska Katja Suomisen irtisanoutuminen tapahtui nopealla aikataululla, ei virantäyttöön liittyviä valmisteluja ole vielä ehditty käynnistää. Koska seurakuntaneuvoston seuraava kokous on jo 8.6., ei viran täyttäminen ole aikataulullisesti mahdollista ennen kesää. Kesän aikana hallinnossa on tauko ja rekrytointiajankohtana se ei ole hyvä. Kirkkoherra ja johtava diakoniatyöntekijä valmistelevat suunnitelman diakonian viran täyttöprosessista ja se tuodaan seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi pidettävään kokoukseen. Jotta viran täyttöprosessi saadaan tiiviiksi, se on viisasta aloittaa kokonaisuudessaan vasta kesän jälkeen. Kirkkoherra ja johtava diakoniatyöntekijä valmistelevat esityksen diakonian alkusyksystä käynnistettävästä virantäyttöprosessista seurakuntaneuvoston 7.6. kokoukseen.

15 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

16 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto DIAKONIAN VIRAN HOITAMINEN Seurakuntaneuvosto myönsi diakoni Katja Suomiselle palkatonta virkavapautta Martin seurakunnan diakonian virasta ajalle diakoniasihteerin viransijaisuuden hoitamista varten. Viransijaiseksi vastaavalle ajalle palkattiin diakonissa Noora Nurmi. Katja Suomiselle myönnettiin ero diakonian virasta tämän kokouksen 90 :n kohdalla. Vakituisen viranhaltijan irtisanouduttua ei Noora Nurmi voi työskennellä enää viransijaisen statuksella. Kuten 91 :ssä todettiin, viran täyttöprosessi toteutetaan ensi syksynä. Tämän vuoksi tarvitaan joka tapauksessa vt. viranhaltija hoitamaan kyseisen viran tehtäviä. Näin ollen Noora Nurmi voi jatkaa tehtävässä sen ajan, joksi hänet alun perin palkattiin, siis asti. Kyse on siis enemmänkin hänen statuksensa muutoksesta viransijaisesta (vs.) virkaa tekeväksi (vt). Diakonissa Noora Nurmi jatkaa tehdyn päätöksen mukaisesti diakoniatyössä asti, kuitenkin lukien vt. diakonian viranhaltijana nykyisin palkkaeduin. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Tiedoksi Noora Nurmi, palkkatoimisto 93 RADIOLÄHETYSJÄRJESTÖ SANANSAATTAJIEN JÄSENYYS Lähetystyön johtokunta on kokouksessaan käsitellyt Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien jäseneksi liittymistä seuraavasti Radiolähetysjärjestö on lähettänyt Martinseurakunnan lähetyssihteerille päivätyn kirjeen, jossa Sanansaattajat tarjoaa seurakunnalle mahdollisuutta liittyä SANSAn jäseneksi. Kirjeessä lukee seuraavaa: Sähköiset viestimet välittävät ilouutista tehokkaasti. Toivomme median hyödyntämisen pääsevän osaksi yhä useamman seurakunnan lähetystyön strategiaa. Monen seurakunnan kohdalla tämä jo tapahtuukin.

17 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto SANSAn jäsenyys on aitiopaikka medialähetystyöhön. Jäsenyys tuo seurakunnalle mahdollisuuden osallistua virallisiin kevät- ja syyskokouksiin. Jäsenille tarjotaan mahdollisuutta olla mukana SANSAn strategian suunnittelussa ja työn suuntaamisessa uusille alueille. Kehitämme jatkuvasti sähköisiä tapoja vuorovaikutuksen lisäämiseen ja yhteisen suunnittelun helpottamiseksi. Jäsenyys on mahdollisuus kaikenkokoisille seurakunnille. Vain 150 euron vuotuisella jäsenmaksulla seurakunta pääsee kirkon virallisen medialähetysjärjestön SANSAn jäseneksi. Jäsenenä seurakunta voi osallistua työhön haluamallaan panostuksella: jo mukanaolo tuo tuulahduksen medialähetystyöstä ympäri maailmaa. Yhteistyötä voi syventää yhteistyösopimuksen kautta ja osallistumalla suunnitteluun. Lähetysjohtaja Juha Auvinen ja kotimaantyön johtaja Marko Pihlajamaa. Liite 1. Saate Liite 2. Jäsenanomus, missio, toiminta-ajatus ja visio 2015, oppiperusta vuodesta 1973 Martinseurakunnalla on nimikkosopimus Sanansaattajien kanssa Intian Biharin alueella lähetettävän Maithilinkielisen ohjelman tukemiseksi. Lähetystyön johtokunta tekee esityksen seurakuntaneuvostolle Sanansaattajien jäseneksi liittymisestä. Keskustelu Johtokunta kannattaa tehtyä esitystä yksimielisesti. Lähetystyön johtokunta esittää seurakuntaneuvostolle, että Martinseurakunta liittyy Medialähetysjärjestö Sanansaattajien jäseneksi. Seurakuntaneuvosto päättää lähetystyön johtokunnan esittämin perustein ja sen esityksen mukaisesti liittyä Medialähetysjärjestö Sanansaattajien jäseneksi. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Käydyssä keskustelussa nousi esiin kysymys Medialähetysjärjestö Sanansaattajien asenne kirkon virkakäsitykseen. Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi seuraavaan seurakuntaneuvoston kokoukseen. Tiedoksi Mirja Metso, lähetystyön johtokunta

18 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto KANSANLÄHTYKSEN NIMIKKOLÄHETTI JORMA LAINEEN NIMIKKOSOPIMUKSEN JATKAMINEN Lähetystyön johtokunta on kokouksessaan käsitellyt Kansanlähetyksen nimikkolähetin Jorma Laineen nimikkosopimuksen jatkamista seuraavasti: Martinseurakunta on solminut Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa sopimuksen Jorma Laineen ottamiseksi Martinseurakunnan nimikkolähetiksi. Sopimus on ollut määräaikainen ja se on voimassa yhden vuoden päiväyksestä lukien. Martinseurakunnan puolesta sopimus on allekirjoitettu , Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen puolesta ja Varsinaissuomen Kansanlähetyksen puolesta Lähetyssihteeri on ollut yhteydessä Kansanlähetyksen kotimaisen ja ulkomaantyön osaston työntekijään Hanna Maliseen koskien Jorma Laineen sopimusta. Hanna Malisen mukaan Kansanlähetys aikoo jatkaa sopimusta Jorma Laineen kanssa ja tulee ehdottamaan Martinseurakunnalle Jorma Laineen sopimuksen jatkamista vuodella entisin ehdoin. Arkkitehti Jorma Laine toimii Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen määräaikaislähettinä Venäjälle Inkerin kirkon rakennuskonsulttina. Määräaikaislähettinä Jorma Laineen sopimusta harkitaan vuosi kerrallaan. Jorma Laineen Venäjän työ tulee tapahtuu pääasiassa Pietarissa Inkerin kirkon yhteydessä. Edellisen sopimuksen Kansanlähetyksen ja Jorma Laineen kannatussumma oli on, että mikäli nimikkosopimusta jatketaan Kansanlähetyksen kanssa, sopimuksen kannatustavoite olisi Jorma Laineen kohdalla edelleen Johtokunta kannattaa esitystä yksimielisesti. Lähetystyön johtokunta esittää seurakuntaneuvostolle, että Jorma Laineen kannatussopimusta jatketaan vuodella siten, että sopimuksen kannatussumma on Seurakuntaneuvosto päättää lähetystyön johtokunnan esityksen perusteluin ja sen mukaisesti siten, että Jorma Laineen kannatussopimusta jatketaan vuodella siten, että sopimuksen kannatussumma on Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

19 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Tiedoksi Mirja Metso, lähetystyön johtokunta 95 EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄN JA MATTI JA JENINA NIEMEN NIMIKKOSOPIMUS Lähetystyön johtokunta on kokouksessaan käsitellyt Matti ja Jenina Niemen / Lähetysyhdistys Kylväjä nimikkosopimusasiaa seuraavasti: Matti Niemi on päivätyllä sähköpostilla ilmoittanut, että Matti ja Jenina Niemi eivät ole toistaiseksi palaamassa Etiopiaan Ginniriin työhön. Näin ollen yhteistyösopimus Niemen perheen kanssa tullaan tulevaisuudessa päättämään. Martinseurakunnan kuitenkin kannattaa pitää sopimusta voimassa niin kauan, kunnes seurakunta saa solmituksi järjestön kanssa uuden nimikkosopimuksen. Niemen sopimuksen kannatus ohjautuu Etiopian Ginnirin alueen työhön niin kauan, kunnes sopimus irtisanotaan. Lähetyssihteeri on ollut yhteydessä Kylväjän kotimaantyön johtajaan Erkki Puhalaiseen, joka on luvannut lähettää Martinseurakuntaan tietoja uusista mahdollisista nimikkoläheteistä. Liite 1: Matti Niemen sähköposti Liite 2: Erkki Puhalaisen sähköposti uusista nimikkolähettiehdokkaista. Liite 3: Iästen esittely Keskustelu Johtokunta on yksimielinen siitä, että Niemien sopimus lakkautetaan ja Kylväjän kanssa solmitaan uusi nimikkosopimus. Martinseurakunnalla on ennestään sopimukset Etiopiaan, Venäjälle ja Intiaan. Johtokunta toivoo, että seurakunnassa ehditään tapaamaan nimikkolähetit ennen heidän työhön lähtöään. Johtokunnan toivomus on myös, että nimikkolähetit sitoutuvat lähetystyöhön mahdollisimman pitkäksi aikaa. Näillä perusteilla johtokunta päätyi esittämään tarjolla olleista ehdokkaista Niko ja Marija Iästä, joiden on tarkoitus lähteä tammikuussa 2013 työhön Mongoliaan. Iäksen sopimuksen kannatussummaksi esitetään samaa kuin Niemen perheellä oli, eli Lähetystyön johtokunta esittää seurakuntaneuvostolle, että Evankelinen Lähetysyhdistys Kylväjän / Jenina ja Matti Niemen kanssa tehty lähettisopimus lakkautetaan. Johtokunta esittää edelleen, että Martinseurakunta solmii Evankelinen

20 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa uuden sopimuksen Niko ja Marija Iäksen (tytär Gutiana) lähettämiseksi Mongoliaan. Seurakuntaneuvosto päättää lähetystyön johtokunnan esityksen perusteluin ja sen mukaisesti siten, että Martinseurakunta solmii Evankelinen Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa uuden sopimuksen Niko ja Marija Iäksen (tytär Gutiana) lähettämiseksi Mongoliaan. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Tiedoksi Mirja Metso, lähetystyön johtokunta 96 REGINA HANTIKAISEN LÄHETTISOPIMUS Lähetystyön johtokunta on kokouksessaan käsitellyt Regina Hantikaisen / SLS nimikkosopimusasiaa seuraavasti: Suomen Lähetysseuran seurakuntakannatuksen koordinaattori Reija Vainionpää oli yhteydessä lähetyssihteeriin ja ilmoitti Regina Hantikaisen päättävän työkautensa ja jäävänsä eläkkeelle toukokuussa Reija Vainionpää lähetti lähetyssihteerille listan uusista mahdollisista nimikkolähettiehdokkaista. Regina Hantikainen on omassa kirjeessään kuitenkin esittänyt toivomuksen, että koska hänen viimeisenä työnään laatiman pyhäkoulumateriaalin koekäyttö on vielä pahasti kesken, hän voisi vielä syksyllä palata Etiopiaan loka- ja marraskuuksi. Nyt tulee siis kahdesta eri suunnasta erilaista informaatiota, ja johtokunnan tulee päättää, miten siihen suhtaudutaan. Keskustelu Regina Hantikainen on ollut Martinseurakunnan nimikkolähettinä miltei 30 vuotta. Haluamme tukea hänen työtään Etiopiassa loppuun saakka. Lähetystyön johtokunta esittää, että seurataan tilannetta tämä syksy ja pidetään Regina Hantikaisen sopimus edelleen voimassa vuoden loppuun asti. Mikäli Regina jää eläkkeelle toukokuussa eikä enää palaa Etiopiaan, kerätyt varat ohjautuvat kuitenkin Etiopiaan Mekane Jesus kirkon nais- ja pyhäkoulutyön hyväksi. Toivomme saavamme mahdollisimman pitkäkestoisen uuden nimikkosopimuksen ensi vuoden Lähetysseuran lähetyskurssilaisista.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot