RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen poissa Hirvonen Ville jäsen poissa Asikainen Kerttu jäsen x Venäläinen Raija jäsen x Sallinen Leena jäsen x Alanen Juha Pietarinen Timo Asikainen Mikko MUUT OSANOTTAJAT Hurskainen Tellervo, kirkkovaltuuston pj x Mutanen Eija, kirkkovaltuuston varapj x Luukkainen Soile, talouspäällikkö, sihteeri x KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 19 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARSTUSTAPA 20, pöytäkirjan tarkastajiksi valitut PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUKSET RKUS KONTIAINEN puheenjohtaja Markus Kontiainen SOILE LUUKINEN sihteeri Soile Luukkainen PÖYTÄKIRJANTARSTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkistusaika: KERTTU ASIINEN Kerttu Asikainen MIKKO ASIINEN Mikko Asikainen NÄHTÄVILLÄOLO TODISTAA AI JA PAIK: Kirkkoherranvirastossa. Kirkkotie 7, Rääkkylä Ilmoitustaulun hoitaja

2 24 Kokousaika Ke klo Kokouspaikka: seurakuntakoti Kutsutut jäsenet Kontiainen Markus puheenjohtaja Kari Kulmala varapuheenjohtaja Hannu Ilonen jäsen Ville Hirvonen jäsen, Mikko Asikainen, varaj Kerttu Asikainen jäsen Raija Venäläinen jäsen Leena Sallinen jäsen Muut kutsutut Tellervo Hurskainen kv. puheenjohtaja Eija Mutanen kv. varapuheenjohtaja Luukkainen, Soile Esittelijä/pöytäkirjanpitäjä 18 Kokouksen avaus 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjantarkastajien valinta 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Sisäisen valvonnan ohjeen muuttaminen 23 Seurakunnan nimen kirjoittaminen 24 Luottamustoimesta eroaminen 25 Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi 26 Lomauttaminen 27 Edustajien valinta tie- ja osakaskuntiin sekä järjestelyyhtiöön 28 Suomen Lähetysseuran vuosikokous 29 SLEY ry:n vuosikokous 30 Kirkkopalvelut ry:n vuosikokous 31 Hautausmaiden puiden kaataminen 32 Viranhaltijoiden päätökset 33 Muut asiat 34 Tiedoksi 35 Ilmoitusasiat 36 Kokouksen päättäminen RKUS KONTIAINEN Markus Kontiainen Puheenjohtaja Pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkistamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan tai seurakuntayhtymän ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu (KL 25 luku 3 1 mom.). Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25 luku 3 4 mom.). Pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa 14 pv

3 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa siitä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta. 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KJ 9:1 :2 mom Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. KL 7:4 1 mom Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt, että kirkkoneuvosto kutsutaan koolle sähköpostitse lähetettävällä kutsulla ja asialistalla neljä päivää ennen kokousta. Todetaan läsnäolijat. Kirkkolain 7 luvun 6 mukaan kirkkoneuvoston kokoukset eivät ole julkisia. Kirkkoneuvoston päätös: Poissa olivat esteestä ilmoittaneet Kari Kulmala, Ville Hirvonen ja Hannu Ilonen. Varajäseninä olivat paikalla Juha Alanen (KK varajäsen), Mikko Asikainen (VH varajäsen). Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa siitä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta.

4 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Pöytäkirjantarkastajien valinta Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina (kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 ). Pöytäkirjantarkastajat on esitetty valittavaksi vuoroperiaatteen mukaisesti aakkosjärjestyksessä. Kirkkoherran esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Kerttu Asikainen ja Mikko Asikainen. Kirkkoneuvoston päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Kerttu Asikainen ja Mikko Asikainen. Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa siitä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta. 21 Työjärjestyksen hyväksyminen Valmistelija kirkkoherra Markus Kontiainen puh Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 mukaan kirkkoneuvosto päättää asiat esittelystä. Esittelijän tulee valmistella kirjallinen selonteko, joka perustelluin päätösehdotuksineen on toimitettu ajoissa kirkkoneuvoston jäsenille. Mikäli asian luonne tai kiireellisyys vaatii voidaan asia esitellä suullisesti tai esittely muistio jakaa vasta kokouksessa. Kirkkoherran esitys: Kokouksen asialista hyväksyttänee työjärjestykseksi. Kirkkoneuvoston päätös: Kokouksen asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi, muissa asioissa päätettiin käsitellä Metsäliitto osuuskunnan edustajiston vaali, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n Johtoalueen käyttöoikeussopimus ja liittämiskohdan muutos ja liittymisjohdon omistus, Tiekirkko 2015 ja Kunniamerkit Tästä päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus

5 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Sisäisen valvonnan ohjeen muuttaminen Valmistelija: talouspäällikkö Soile Luukkainen, puh Taloussäännössä 26 määrätään, että kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta. Rääkkylän seurakunnalla on voimassa kirkkoneuvostossa hyväksytty sisäisen valvonnan ohje, jota on osittain muutettu kirkkoneuvoston päätöksellä Sisäinen valvonta on riskien arviointia, kartoittamista ja ehkäisyä. Tavoitteena sisäisellä valvonnalla on toiminnan tuloksellisuuden ylläpito, edistäminen ja parantaminen. Talouspäällikön toimien uudelleen järjestely ja viran määräaikaisuudesta johtuen sisäisen valvonnan ohjeeseen on tehtävä muutoksia. Työnteon on onnistuttava, vaikka taloustoimistoa tai taloudesta vastaavaa henkilöstöä seurakunnassa paikanpäällä olisikaan Sisäisen valvonnan ohjeessa olevat käytännön ongelmat ovat seuraavassa kohdassa: Ohjeen kohdassa 5.2. kolmannessa kappaleessa todetaan kassa varoista seuraavaa Vapaaehtoisesti kerätyistä varoista tehdään tosite, jonka kaksi henkilöä allekirjoittaa. Varojen keräämisestä vastuussa oleva henkilö (seurakunnan työntekijä) tilittää rahat heti, kun se on mahdollista seurakunnan pankkitilille. Muutoin rahavarat säilytetään suljetussa lippaassa, jota säilytetään holvissa. Pankista saatu tosite toimitetaan heti taloustoimistoon Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää muuttaa sisäisen valvonnan ohjetta alkaen seuraavasti: Kohta 5.2. Kassavarat Vapaaehtoisesti kerätyistä varoista tehdään tosite, jonka kaksi henkilöä allekirjoittaa. Varojen keräämisestä vastuussa oleva henkilö tilittää rahat seurakunnan pankkitilille. Muutoin rahavarat säilytetään suljetussa turvapussissa tai lippaassa. Pankista saatu tosite toimitetaan taloustoimistoon Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Seurakunnan nimen kirjoittaminen Valmistelija talouspäällikkö Soile Luukkainen puh Kirkkolain 7 luvun 7 mukaan kirkkoneuvosto päättää seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta. Rääkkylän seurakunnassa kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt taloudenhoitajan esityksestä, että seurakunnan nimenkirjoitus oikeus on kirkkoherralla, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla kaksi yhdessä. Seurakunnassa tapahtuvien käytännön järjestelyjen muutoksien takia olisi syytä muuttaa nimenkirjoitusoikeus siten, että virkavastuulla toimivat johtavat viranhaltijat eli kirkkoherra ja talouspäällikkö voivat kirjoittaa seurakunnan nimen yksinään ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja jommankumman kanssa yhdessä. Tämä helpottaisi molempien viranhaltijoiden käytännön työtä. Kirkkoherran vapaapäivät ovat useimmiten viikolla ja taas talouspäällikön vapaapäivät viikonloppuisin. Talouspäällikön käytännön työssä seurakunnan nimissä voidaan viikossa tehdä useitakin asiakirjoja, joihin tulisi v päätöksen mukaisesti olla kahden allekirjoitus. Näistä asiakirjoista useimmat ovat arkipäivän asioihin liittyviä toimintoja. Molemmilla johtavilla viranhaltijoilla on oikeus päättää tietyissä ohje- ja johtosäännöissä määritellyistä asioista itsenäisesti. Seurakunnan nimenkirjoitus ei liity ratkaisuvaltaan millään tavalla. Kirkkoneuvosto voi tästä huolimatta päätöksissään määrittää, kuinka seurakunnan puolesta sopimukset ja nimenkirjoitusta vaativat asiakirjat varmennetaan. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että Rääkkylän seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on kirkkoherralla ja talouspäälliköllä molemmilla yksistään sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalla jommankumman kanssa kahdestaan. Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Luottamustoimesta eroaminen Valmistelija: talouspäällikkö Soile Luukkainen puh Kirkkovaltuuston varajäsen Tatu Harinen on eronnut seurakunnan jäsenyydestä ja siten menettänyt vaalikelpoisuutensa. KJ 7: 2 Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, saa eron kirkkolain 7 luvun 3 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. KL 7: 3 Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimiin on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu seurakunnan konfirmoitu jäsen. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa Tatu Harisen luottamustoimen kirkkovaltuuston jäsenenä lakanneen hänen menetettyään vaalikelpoisuutensa seurakunnasta eroamisen vuoksi. Hänen tilalleen kirkkovaltuuston varajäseneksi tulee Seurakunnan asialla listalta seuraavaksi eniten ääniä saanut. Kirkkoneuvoston päätös: Päätettiin esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa Tatu Harisen luottamustoimen kirkkovaltuuston jäsenenä lakanneen hänen menetettyään vaalikelpoisuutensa seurakunnasta eroamisen vuoksi. Hänen tilalleen kirkkovaltuuston varajäsenenä tulee Seurakunnan asialla listalta seuraavaksi eniten ääniä saanut Tapio Lappalainen. Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa siitä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta.

8 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi Valmistelija: talouspäällikkö Soile Luukkainen puh Kirkon virka- ja työehtosopimukseen 108 on otettu lomarahavapaa sopimusmääräykseksi lukien. Lomarahavapaata voidaan käyttää esim. seurakunnan toiminnan turvaamiseen silloin, kun haetaan säästökeinoja talouden tasapainottamiseksi. Toisaalta lomarahan vaihtaminen vapaaksi mahdollistaa viranhaltijalle/ työntekijälle vuosilomaa pidemmän palkallisen vapaan mm. työstä palautumiseksi tai irrottautumiseksi. Näin sillä voidaan parantaa osaltaan työntekijöiden työssä jaksamista. Lomarahan vaihtaminen vapaaksi perustuu työnantajan sekä työntekijän/viranhaltijan väliseen sopimukseen ja se annetaan lomarahan maksuvuoden tai seuraavan kalenterivuoden aikana (Kir Ves tes mom.). Halukkuutta lomarahan vaihtoon kysyttiin työntekijöiltä/viranhaltijoilta yhtä aikaa vuosiloma-ajankohtien kanssa. Lomarahan vaihtamisesta vapaaksi tulee sopia kyseisen lomarahan maksuvuoden huhtikuun loppuun mennessä (KirVes tes mom.). Kirkkoneuvoston ratkaistavaksi asia kuuluu kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 1 momentin perusteella. Pykälässä määritellään kirkkoneuvoston tehtäviksi kaikki ne toimeenpano- ja hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäviksi. Seuraavat työntekijät ovat ilmoittaneet halukkuutensa vaihtaa lomarahat vapaaksi: Satu Kinnunen Markus Kontiainen Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto tekee viranhaltijoiden kanssa sopimukset lomarahan vaihtamisesta vapaaksi kesälomien yhteydessä. Sopimuksen kirkkoneuvoston puolesta allekirjoittaa talouspäällikkö. Kirkkoherran osalta asian ratkaisee tuomiokapituli. Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Lomauttaminen Valmistelija: talouspäällikkö Soile Luukkainen puh Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 4 :n 2 momentin mukaan työsopimussuhteisen työntekijän työsopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta sekä lomauttamisesta on säädetty työsopimuslaissa. TSL:n 5:1.1 :n mukaan työnantaja saa 2 :ssä säädettyjen perusteiden täyttyessä lomauttaa työntekijän joko määräajaksi tai toistaiseksi keskeyttämällä työnteon kokonaan tai lyhentämällä työntekijän lain tai sopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa siinä määrin kuin se lomauttamisen perusteen kannalta on välttämätöntä. TSL:n 5:2.1 :n 2 kohdan mukaan työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Työn tai työntarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen perusteena vähentyneen tilapäisesti, jos niiden voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää. Kirkon yleisen virka ja työehtosopimuksen 4 :n 3 momentin mukaan työnantajan puolesta tapahtuvan lomauttamisen suorittaa se viranomainen, jonka tehtävänä työntekijän työhön ottaminen on ollut. Päiväkerho- ja iltapäiväkerhotoiminta ja pyhäkoulutyö keskeytyvät kesäaikana eikä lapsityöntekijälle ole osoitettavissa muuta työtä, joten hänet lomautetaan, siihen saakka, kunnes kerhotoiminta jälleen alkaa. Lapsityöntekijälle annetaan vuosiloma lomakautena välittömästi kerhokauden ja siihen liittyvien työtehtävien päätyttyä. Lomautuksesta on keskusteltu asianomaisen työntekijän kanssa ja hän on suullisesti ilmoittanut, että hyväksyy lomautuspäätöksen. Kirkkoherran esitys: Lastenohjaaja Maritta Saarinen lomautetaan väliseksi ajaksi. Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Edustajien valinta tie- ja osakaskuntiin sekä järjestely-yhtiöön Valmistelija: talouspäällikkö Soile Luukkainen puh Kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 ja kirkkolain 10 luvun 1 5 kohdan perusteella kirkkoneuvoston tehtäviin kuuluu valita edustajat tie- ja osakaskuntiin, sekä järjestely-yhtiöön edustamaan seurakuntaa. Oravilahden järjestely-yhtiö Oravilahden alueen yksityistie Saparokummun yksityistie Saparosuon yksityistie Kiijeksen yksityistie Niemisen Venturin osakaskunta, Lisäksi seurakunnan käytettävissä on seuraavat yhteiset alueet yhteinen vesialue yhteinen vesialue ; yhteinen saari joilla ei ole järjestäytynyttä hallintoa, mutta kokouksia voidaan siitä huolimatta kutsua koolle tarpeen vaatiessa (yhteisaluelaki 1989/758). Yksityisteiden osalta perustamissopimuksella on määritelty mm. osuudet. Hallinnosta määrää yksityistielaki (1962/358). Talouspäällikön esitys: Valitaan edustajat Oravilahden -, Saparokummun -, Saparosuon ja Kiijeksen yksityisteiden tiekuntiin. Valitaan edustaja Oravilahden järjestely-yhtiöön. Valitaan edustaja Niemisen Venturin osakaskuntaan Valitaan edustaja yhteisille alueille. Kirkkoneuvoston päätös: Valittiin seurakunnan edustajaksi Oravilahden järjestely-yhtiöön, Oravilahden alueen yksityistie tiekuntaan, Saparokummun yksityistie tiekuntaan, Saparosuon yksityistie tiekuntaan ja Kiijeksen yksityistie tiekuntaan Ville Hirvonen. Lisäksi valittiin seurakunnan edustajaksi Niemisen Venturin osakaskunnan ( ) ja seuraavien yhteisten alueiden yhteinen vesialue, yhteinen vesialue ja yhteinen saari Tellervo Hurskainen.

11 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Suomen Lähetysseuran vuosikokousedustaja Valmistelija kirkkoherra Markus Kontiainen puh Suomen Lähetysseuralla on vuosikokous Rovaniemellä Edustajan lähettämiseksi ei ole talousarvioon varattu määrärahaa. Varsinaisen vuosikokouskutsun Lähetysseura lähettää seurakuntaan kevään kuluessa. Terttuhelena Jormanainen on ilmoittanut olevansa valmis toimimaan seurakunnan edustajana siten, että seurakunnalle ei aiheudu edustamisesta tai vuosikokoukseen matkustamisesta kustannuksia. Kirkkoherran esitys: Valtuutetaan Terttuhelena Jormanainen edustamaan seurakuntaa Suomen Lähetysseuran vuosikokouksessa Seurakunta ei maksa matkasta, majoittumisesta eikä osallistumisesta aiheutuvia kustannuksia. Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 29 SLEY ry:n vuosikokousedustaja Valmistelija kirkkoherra Markus Kontiainen puh Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry on toimittanut seurakunnalle vuosikokouskutsun ja valtakirjan kokousedustajan lähettämiseksi vuoden 2015 Evankeliumijuhlien yhteydessä klo Sastamalassa pidettävään vuosikokoukseen. Talousarvioon ei ole varattu määrärahoja ko. kokoukseen tai juhlille osallistumiseen. Kirkkoherran esitys: Kokoukseen ei lähetetä edustajaa, koska määrärahaa ei ole varattu. Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Kirkkopalvelut ry:n vuosikokousedustaja Valmistelija kirkkoherra Markus Kontiainen puh Kirkkopalvelut ry:n yhdistyskokous on Kouvolassa seurakuntakeskuksessa perjantaina klo Kirkkopäivien yhteydessä. Edustusoikeus on yhdellä edustajalla kustakin jäsenseurakunnasta. Talousarvioon ei ole varattu määrärahaa edustajan lähettämiseen. Kirkkoherran esitys: Edustajaa ei lähetetä Kirkkopäiville eikä Kirkkopalvelut ry:n vuosikokoukseen, koska määrärahaa ei ole varattu. Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 31 Hautausmaiden puiden kaataminen Valmistelija: talouspäällikkö Soile Luukkainen puh Kirkkoneuvostossa on aiemmin käsitelty puuston poistoa hautausmailta ( ), jolloin on päätetty, ettei tehtyä tarjousta puiden kaatamisesta ja kantojen jyrsinnästä hyväksytä. Tällöin on suunniteltu kaadettavaksi yhteensä noin 45 runkoa. Hautausmaiden puusto on käyty uudelleen läpi MHY:n metsäneuvoja Ilkka Pakarisen ja talouspäällikön toimesta. Kaadettavat puut on merkitty punaisin nauhoin. Rääkkylän kunnalta on haettu toimenpidelupa puiden poistolle ja lupa on myönnetty ja on voimassa kuusi kuukautta. Työt tulee aloittaa voimassaolo aikana. Seurakunta on pyytänyt tarjouksia puiden kaatamisesta asian loppuun saattamiseksi. Kantojen jyrsintä on jätetty tarjouspyynnöstä pois. Tarjouspyynnöt on valmistellut Metsänhoito yhdistyksen Ilkka Pakarinen. Tarjousasiakirjat ovat käytettävissä kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä. Puun myynnin osalta asia ratkaistaan puiden kaatamisen jälkeen. Hautausmailta puita kaadettaessa on noudatettava pieteettiä, sillä hautausmaiden luonteeseen liittyy seurakuntalaisilla monenlaisia mielikuvia ja ajatuksia sinne haudatuista läheisistä.

13 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu 35 jatkuu 31 Hautausmaa kaadettavat puut Niemisen hautausmaa 50 Kankaan Hautausmaa 72 Kylän hautausmaa 43 Saapuneiden tarjousten perusteella tehty vertailu. T:mi Puutohtori Kauko Huohvanainen Metsätyö T. Koponen Oy kustannus alv yht kustannus alv yht Yhteensä 4 588, ,40 Erillisurakkana puun kaato ja oksien kasaus/kpl kantojen jyrsintä Kuljetus kustannukset 1 000, ,00 Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan Kirkkoneuvosto päättää metsän myynnistä (KN ohjesääntö 10 5 kohta) ja muusta sellaisesta asiasta jota ei ole määrätty tai säädetty muun viranomaisen päätettäväksi. Kaatajalta tulee pyytää tiedot vakuutuksista sekä keskustella käytännön järjestelyistä ja mahdollisesta seurakunnan oman työvoiman käytöstä. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää tehdä sopimuksen puiden poistamiseksi Puutohtori tmi Kauko Huohvanaisen kanssa. Kirkkoneuvosto antaa valtakirjan Metsänhoitoyhdistyksen Ilkka Pakariselle puukauppojen sopimiseksi hautausmailta saatavista puista. Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Viranhaltijoiden päätökset Valmistelija talouspäällikkö Soile Luukkainen puh Kirkkoneuvoston ohjesääntö (vahvistettu ) 14 määrätään, että kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi siirtää viranhaltijan päättämän asian kirkkoneuvosoton käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa sen uudelleen käsiteltäväksi. Pöytäkirja ei ole nähtävillä yleisesti tämän pykälän osalta. Tiedot ovat salaisia henkilötietolain 11 (1999/523) perusteella salassa pidettäviä tietoja ovat terveydentilaan liittyvät asiat. Kirkkoherran päätökset 1 24 / 2015 Talouspäällikön päätökset 1 4 / 2015 Kirkkoherran esitys: Ratkaisut merkitään tiedoksi saaduksi ja todetaan, ettei ratkaisuja siirretä kirkkoneuvoston käsiteltäviksi tai kumota tai muuteta tai palauteta uudelleen käsiteltäviksi. Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Muut asiat 1. Tiekirkko 2015 Kirkkopalvelut on lähestynyt seurakuntaa sähköpostikirjeellä, jossa kerrotaan vuoden 2015 Tiekirkkoketjusta. Siihen ennättää vielä ilmoittautua mukaan mennessä. Vuosimaksu säilyy entisenä eli 150 euroa. Siihen sisältyy ylläpito sekä materiaalipaketti. Tiekirkon aukioloajaksi suositellaan ma-pe klo Lisäksi suositellaan ohjaavan liikennemerkin hankkimista. Tiekirkkojen liikennemerkit kuuluvat väliaikaisten opasteiden ryhmään. Valtion teille seurakunta anoo luvan liikennemerkin pystyttämiseen ELY-keskukselta vuosittain tiekirkkokauden alussa ja huolehtii merkkien poistamisesta tai huputtamisesta tiekirkkokauden lopussa. Jos seurakunnalla on jo aiempi lupanumero ja kartta merkkien sijoittelusta, hakiessa voi viitata aiempaan lupaan. Kunta myöntää luvat omistamilleen tieosuuksille. Liikennemerkin hinta on koosta riippuen euroa, lisäksi tulee tolppa- ja kiinnityslaitteista kustannuksia noin 50 euroa. Opastus aukioloaikoina on suositeltavaa, mutta ei pakollista. Kirkossa olleen vieraskirjan mukaan välisenä aikana kirkossa kävi 323 tutustujaa. Kirkkoherran esitys: Seurakunta liittyy vuonna 2015 tiekirkkoketjuun. Liikennemerkkejä ei kuitenkaan hankita eikä asenneta. Kirkko pidetään avoinna välisenä aikana. Mikäli vapaaehtoisia on käytettävissä, niin kirkkoon voidaan järjestää opastus ainakin Kihausviikonlopun aikana perjantaina ja lauantaina. Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Johtoalueen käyttöoikeussopimus ja liittämiskohdan muutos ja liittymisjohdon omistus Pohjois-Karjalan sähkön puolesta on Voimatel Oy:n edustaja lähettänyt seurakuntaan allekirjoitettavaksi luvan maakaapeloinnista seurakunnan omistamilla kiinteistöillä. Kaapeloinnista ei synny seurakunnalle kustannuksia. Kaapelit vedetään seurakuntatalolle ja kirkolle. Liittämiskohdan muutoksesta tulisi allekirjoittaa sopimus, jolla hyväksytään liittämiskohdan siirtäminen tontin takarajalta uuteen kiviaidan vieressä sijaitsevaan jakokaappiin. Liittämiskohtaa siirretään siksi, että entinen muuntamo puretaan pois. Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan Kirkkoneuvosto päättää kiinteää omaisuutta koskevasta vuokrasopimuksesta, jos sitä ei ole alistettava sekä muusta vuokra ja käyttö sopimuksesta (KN ohjesääntö 10 6 kohta) ja muusta sellaisesta asiasta jota ei ole määrätty tai säädetty muun viranomaisen päätettäväksi. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä johtoalueen käyttöoikeussopimuksen sekä sopimuksen liittämiskohdan muutoksesta ja liittymisjohdon omistuksesta. Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston vaali Rääkkylän seurakunnalla on Metsäliitto Osuuskunnan osuuksia, jotka oikeuttavat äänestämään Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston vaalissa. Edustajisto valitaan suhteellisella vaalilla vaalipiireittäin. Kustakin vaalipiiristä valitaan yksi edustaja 2300 jäsentä kohti. Joensuun vaalipiirin ehdokasluettelo on nähtävillä kokouksessa. Äänestys toteutetaan postiäänestyksenä. Seurakunnalla on käytettävissä yksi ääni. Kirkkoneuvosto hoitaa laeissa ja kirkkojärjestyksessä sille säädetyt tehtävät sekä muutoin ne tehtävät joita ei ole määrätty tai säädetty muiden tehtäväksi tai jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvoston suoritettaviksi (KN ohjesääntö 10 1 mom). Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää ketä ehdokasta Rääkkylän seurakunta äänestää Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston vaalissa. Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto päätti äänestää. 4. Kunniamerkkien hakeminen Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 8/2015 on käsitellyt Ritarikuntien kunniamerkkejä ja Pro ecclesia mitalia. Kirkkohallituksen täysistunto on päättänyt muuttaa Seurakuntatyön kunniamerkin nimen Pro ecclesia - mitaliksi. Seurakuntien on toimitettava sekä Ritarikuntien kunniamerkkien että Pro ecclesia mitalin osalta esityksensä tuomiokapitulille viimeistään Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää miten kunniamerkkiasiassa edetään. Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoherra ja talouspäällikkö valmistelevat asiaa ja selvittävät haetaanko kunniamerkkejä ja mitaleja.

18 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Tiedoksi Lausunto Oriveden rantaosayleiskaavasta Valmistelija: talouspäällikkö Soile Luukkainen puh Oriveden rantaosayleiskaava on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen. Kaava on ollut nähtävillä kunnassa Muistutukset kaavaan on tullut jättää 6.3. mennessä. Seurakunnalla on kaavan alueella Huuronsaaressa maata, jolle oli aiemmin esillä olleessa suunnitelmassa kaavoitettu kolme loma-asunto tonttia. Kaavaehdotusvaiheessa näistä tonteista oli poistettu yksi. Talouspäällikkö Soile Luukkainen on jättänyt seurakunnan puolesta seuraavan muistutuksen kaavaehdotukseen.

19 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu 41 Yhteistyösopimus Lapsivaikutusten arviointi Seurakunta on solminut yhteistyösopimuksen ruoka-avun jakamiseksi PKO:lta lahjoituksena saatavien elintarvikkeiden avulla. Sopimus on voimassa toistaiseksi alkaen. Asiaa ovat valmistelleet diakoni Satu Kinnunen ja kirkkoherra Markus Kontiainen. Sopimus on allekirjoitettu seurakunnan taholta viikolla 11. Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 on lisätty voimaan tuleva pykälä lapsivaikutuksien arvioinnista. Kirkkohallitus on julkaissut ohjeistuksen Lapsivaikutusten arviointi Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa, jossa käydään läpi arviointi prosessia ja sen liittämistä osaksi asioiden valmistelua. Lapsivaikutusten arvioinnin tulisi olla samanlainen osa valmistelua, kuin muidenkin valmistelussa olevien katsantokantojen huomioiminen. Kirkkojärjestyksen 23: 3 Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. Kirkkohallituksen yleiskirje 4/2015 Yhdenvertaisuuslainsäädäntö uudistui. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi saaduksi edellä mainitut asiat Kirkkoneuvoston päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi.

20 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Ilmoitusasiat Ilmoitus asioita ei ollut. 36 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55

21 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu 43 Rääkkylän seurakunta OIISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 18 20, 24, Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 21 23, Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat) Liitetään pöytäkirjaan

22 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu 44 Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Oikaisuvaatimuksen sisältö Hankintaoikaisun tekeminen OIISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Rääkkylän kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Kirkkotie 7, Rääkkylä Postiosoite: Kirkkotie 7, Rääkkylä Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 21 23, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIISU Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Käyntiosoite: Postiosoite: Telekopio: Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Liitetään pöytäkirjaan

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 KOKOUSAIKA: keskiviikko 9.4.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: srk koti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 2-2015 Aika 19.02.2015 kello 18.30 21.15 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi x Varapuheenjohtaja Lilja Lasse x Jäsenet

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUSKUTSU 16.9.2014 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2014 Aika ja paikka Keskiviikko klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 93 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ 29.10.2012/ 139 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10/ 2012 Aika Maanantai 29.10.2012 klo 18.00 20.32 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra

Lisätiedot

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2.

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2. Kirkkovaltuusto tark: HH S S-S PÖYTÄKIRJA 2 /26.5.2015/ 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika tiistai 26.5.2015 klo 18.00 19.32 Paikka Mikaelintalon kahvio Alkuhartaus Kirkkoherra Vesa Tuominen piti

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot