Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni"

Transkriptio

1 Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai kello KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Nimenhuudossa oli saapuvilla 19 varsinaista valtuutettua sekä valtuutettu Katriina Kohon varajäsenenä Keskustapuolueen valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Ari Liukko-Sipi ja valtuutettu Henri Kantolan varajäsenenä Keskustapuolueen valtuustoryhmän 2. varavaltuutettu Pirjo Kotiranta. Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni MUUT SAAPUVILLA OLLEET Seppo Saarinen, kunnanjohtaja Reijo Siltala, hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Laillinen ja päätösvaltainen, 2 ASIAT :t 1 12 (sivut 1-18) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOI- TUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni Tarkastusaika Köyliö Allekirjoitukset Pöytäkirjanpitäjä Reijo Siltala PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Timo Lehtonen Marko Pelttari Aika ja paikka Köyliön kunnanviraston hallinto- ja talousosastolla maanantaina klo Virka-asema Allekirjoitus Todistaa pöytäkirjanpitäjä

2 Valtuusto SISÄLTÖ MITALIEN LUOVUTTAMINEN... 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN... 3 VALTUUTETTUJEN TEKEMÄT ALOITTEET VUONNA KUNNAN ASUKKAIDEN ALOITTEET VUONNA PERUSTURVAN VUODEN 2013 TALOUSARVION YLITYKSET JA SÄÄSTÖT... 7 LISÄMÄÄRÄRAHA/HALLAVAARAN JÄTEKESKUKSEN VANHAN PENKAN PEITTOTYÖT... 9 ERON MYÖNTÄMINEN PEKKA HUHTAMAALLE PERUSTURVALAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ ERON MYÖNTÄMINEN HELI LEHTO-LINTUSELLE KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN KÖYLIÖN KUNNAN ÄÄNESTYSALUEJAKO MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT ILMOITUSASIAT... 16

3 Valtuusto MITALIEN LUOVUTTAMINEN Valt 1 Tasavallan Presidentti myönsi itsenäisyyspäivänä kunnanhallituksen esityksestä kunniamerkit seuraaville henkilöille: Siivooja Sirkka Huhtala Ravitsemistyöntekijä Merja Mikkola SVR M I SVR M I Valtuuston kokouksen aluksi luovutettiin ansiomitalit saajilleen kunniakirjoineen onnittelujen ja ruusujen kera. Luovutuspuheen ansiomitalin saajille piti valtuuston puheenjohtaja Veli- Pekka Suni ja mitalinsaajien puolesta huomionosoituksesta kiitti Sirkka Huhtala.

4 Valtuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Valt 2 Valtuuston kokouskutsu asialuetteloineen on julkaistu kunnan ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu samana päivänä kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle sekä jokaisen puolueen ensimmäiselle varavaltuutetulle. Kokouskutsu asialuetteloineen on julkaistu Alasatakunnassa Valtuuston kokouksesta on siten ilmoitettu kuntalain 54 :ssä ja valtuuston työjärjestyksen 8 :ssä säädetyllä sekä valtuuston päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Valt 3 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. Päätös: Valtuusto valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Timo Lehtosen ja Marko Pelttarin.

5 Kunnanhallitus Valtuusto VALTUUTETTUJEN TEKEMÄT ALOITTEET VUONNA 2013 Khall 32 Valtuuston työjärjestyksen 5 :n 3 mom. mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Vuonna 2013 tehtiin 3 valtuuston työjärjestyksen 5 :ssä tarkoitettua valtuustoaloitetta, joita on käsitelty seuraavasti: Valtuusto , sosialidemokraattien valtuustoryhmä: Itsenäisyyspäivän palkitsemisajankohdan muuttaminen Aloitetta on käsitelty seuraavasti: - Kunnanhallitus totesi , että myönnettyjä merkkejä ei voida jakaa kunnan itsenäisyyspäiväjuhlassa, koska käytäntö ritarikuntien merkkien myöntämisessä on se, että myönnetyt kunniamerkit toimitetaan kunniakirjoineen ja kantoohjeineen joulukuun aikana esityksen tehneille ministeriöille. Ministeriöt huolehtivat edelleen jakelusta ja kuntiin merkit tulevat yleensä tammikuussa. Ainoa poikkeus on Tasavallan Presidentin linnaan kutsutut vieraat, jotka voivat samana päivänä noutaa kunniamerkkinsä Ritarikunnan kansliasta. Kunnanhallitus totesi aloitteen loppuun käsitellyksi. Valtuusto , keskustan ja kokoomuksen valtuustoryhmät: Nykyajan vaatimustason laajakaistaverkko Köyliöön Aloitetta on käsitelty seuraavasti: - Kunnanhallitus päätti antaa asian toteuttamisen teknisen lautakunnan selvitettäväksi. Valtuusto , perussuomalaisten valtuustoryhmä: Valtuustoaloite Köyliön kunnan talouden vakauttamisohjelmaan tehtävistä toiminnan muutoksista v Aloitetta on käsitelty seuraavasti: - Kunnanhallitus merkitsi , aloitteen tietoonsa saatetuksi ja toteaa, että kunnanhallituksen hallintokunnille antamissa talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeissa todetaan, että vakauttamisohjelman vaikuttavuutta arvioidaan keväällä 2014 vuoden 2013 tilinpäätöksen valmistuttua. Lisäksi kunnanhallitus kävi keskustelua aloitteessa esitetyistä toimenpiteistä.

6 Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää saattaa edellä olevan selvityksen valtuuston työjärjestyksen 5 :n 3 momentissa mainitussa tarkoituksessa valtuustolle tiedoksi ja ehdottaa, että valtuusto toteaa seuraavan aloitteen loppuun käsitellyksi: - Itsenäisyyspäivän palkitsemisajankohdan muuttaminen ( ) Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Valt 4 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.

7 Kunnanhallitus Valtuusto KUNNAN ASUKKAIDEN ALOITTEET VUONNA 2013 Khall 33 Kuntalain 28 :n 1 momentin mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Kunnan hallintosäännön 45 :n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä asioista on käsitelty loppuun. Köyliössä ei vuoden 2013 aikana tehty kuntalaisaloitteita. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Valt 5 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.

8 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Valtuusto PERUSTURVAN VUODEN 2013 TALOUSARVION YLITYKSET JA SÄÄSTÖT Perusturvaltk. 8 Loppuvuoden 2013 aikana on ollut vaikea ennustaa, miten perusturvan talousarvio tulee toteutumaan. Esim. toisen kunnan maksamia lastensuojelukustannuksia on meiltä vielä laskuttamatta ja toisaalta näyttää siltä, että ehkä päihdehuollosta tulemme saamaan palautusta ainakin alkuvuoden tilastojen perusteella. Palautusten saapumisen ajankohta ratkaisee sen, ehtivätkö kirjaukset vuodelle Kokonaisuutena ennuste on, että talousarvion menomäärärahojen loppusummaa ei tulla ylittämään. Terveydenhuollon määrärahoista osa on jäämässä käyttämättä, joten näillä pystytään kattamaan muilla tehtäväalueilla syntyvät ylitykset. Osa perusterveydenhuollon ja vanhainkotimenojen pienentymisestä selittyy sillä, että pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaat ovat vähentyneet. Samasta syystä tehostetun palveluasumisen menot ovat kasvaneet kirjaustilanteen mukaan eri kustannuspaikkojen toteutumaprosentit ulkoisissa menoissa ovat seuraavat: Perusturvan hallinto: 78,6 % Kotihoito: 92,9 % Vanhusten palvelukeskus: 86,7 % Omaishoidontuki: 95,5 % Vanhainkoti: 77,8 % Vammaisten laitospalvelut: 53,1 % Suojatyö ja kehitysvammatoiminta: 107,4 % Kehitysvammaisten avohuolto: 177,0 % Palvelu- ja tukiasuminen: 112,7 % Vammaisetuudet: 95,1 % Perustoimeentulotuki: 108,2 % Täydentävä toimeentulotuki: 85,6 % Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki: 29,8 % Sosiaalityö: 78,7 % Päihdehuolto: 133,1 % Perheneuvonta: 84,9 % Lastensuojelu: 89,8 % Perusterveydenhuolto: 85,4 % Erikoissairaanhoito: 87,7 % Tasaisen kulutuksen mukaan 11 kuukautta olisi 91,66 % koko vuoden menoista.

9 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Koko perusturvalautakunnan talousarviosta oli marraskuun lopussa käytetty 90,7 %. Tuloarvio oli samana ajankohtana toteutunut 99,2 %:sesti. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että perusturvan vuoden 2013 talousarvioon hyväksytään seuraavat määrärahojen ylitykset: Vanhus- ja vammaishuollon tehtäväalue: euroa Sosiaalityön tehtäväalue: euroa. Vastaavasti perusturvan hallinnon ja terveydenhuollon tehtäväalueilla syntyy säästöä, joilla em. ylitykset pystytään kattamaan. Koko perusturvalautakunnan talousarviossa ylitystä ei siis synny. Päätös: Perusturvalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että perusturvan vuoden 2013 talousarvioon hyväksytään seuraavat määrärahojen ylitykset: Vanhus- ja vammaishuollon tehtäväalue: euroa Sosiaalityön tehtäväalue: euroa. Vastaavasti perusturvan hallinnon ja terveydenhuollon tehtäväalueilla syntyy säästöä, joilla em. ylitykset pystytään kattamaan. Koko perusturvalautakunnan talousarviossa ylitystä ei siis synny. Khall 19 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyisi vuoden 2013 talousarviomäärärahoihin seuraavat ylitykset: Vanhus- ja vammaishuollon tehtäväalue: euroa Sosiaalityön tehtäväalue: euroa. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Valt 6 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.

10 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto LISÄMÄÄRÄRAHA/HALLAVAARAN JÄTEKESKUKSEN VANHAN PENKAN PEITTOTYÖT Tekn.ltk 46 Hallavaara Oy:n osakassopimus on allekirjoitettu Sopimuksessa on kirjattu mm. mikäli alueella joudutaan toteuttamaan jälkihoitotoimenpiteitä 10 vuoden aikana siitä lukien, kun alueen toiminta on siirtynyt yhtiölle, osakaskunnat vastaavat näiden toimenpiteiden kustannuksista siltä osin kun ne johtuvat alueella toiminnan siirtymishetkellä olevasta jätteestä. Penkan peittämisaikataulu on viivästynyt ELY- keskuksen lisävaatimuksista ja niiden edellyttämistä selvityksistä peittämistapaan liittyen. Satakierto Oy on toteuttanut vuoden 2013 aikana, elokuun loppuun mennessä penkan peittoa ,64 euron suuruudelta. Köyliön kunnan osuus kustannuksista on ollut n euroa. Loppuvuoden aikana on tarkoitus jatkaa peittotöitä ja lopulliset kustannukset tarkentuvat hankkeen edetessä. Arvio loppuvuoden kustannuksista on euroa. Koska penkan peittämistyön onnistuminen riippuu sääolosuhteista ja esim. penkasta syntyneiden kaasujen käsittely on järjestettävä peittotöiden jälkeen, on todennäköistä, että ensi vuodellekin jää jonkin verran osakassopimuksessa esitettyjä kuluja maksettavaksi. Köyliön kunnan taseessa ei ole varauksia ko. toimenpiteen rahoituksesta vuodelle Tämän seurauksena on tarvetta lisämäärärahalle vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää Hallavaara Oy:n osakassopimuksen mukaisesti kunnanhallitukselle sekä edelleen kunnanvaltuustolle euron lisämäärärahaa penkan peittämiskustannusten kattamiseksi vuoden 2013 teknisen lautakunnan käyttötalousosaan. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Khall 54 Teknisen johtajan antaman selvityksen mukaan peittämiskustannuksista realisoitui vuodelle 2013 vain euroa, joten lisämäärärahan tarve on pienempi kuin lautakunnan tekemä esitys. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle euron lisämäärärahaa penkan peittämiskustannusten kattamiseksi vuoden 2013 teknisen lautakunnan käyttötalousosaan.

11 Kunnanhallitus Valtuusto Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Valt 7 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.

12 Kunnanhallitus Valtuusto ERON MYÖNTÄMINEN PEKKA HUHTAMAALLE PERUSTURVALAUTAKUNNAN VARAJÄSENYY- DESTÄ Khall 5 Pekka Huhtamaa pyytää lähettämässään sähköpostissa eroa perusturvalautakunnan varajäsenyydestä. Pekka Huhtamaa on tarkastuslautakunnan jäsen ja se aiheuttaa jääviysesteen perusturvalautakunnan varajäsenyydelle. Valtuusto on valinnut Pekka Huhtamaan Antero Niemisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi perusturvalautakuntaan toimikaudeksi Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Pekka Huhtamaalle eron perusturvalautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen perusturvalautakuntaan toimikauden loppuun. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Valt 8 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen ja valitsi Hannu Rantalan esityksen mukaisesti Pekka Huhtamaan tilalle Juha-Pekka Pellon perusturvalautakunnan varajäseneksi vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

13 Kunnanhallitus Valtuusto ERON MYÖNTÄMINEN HELI LEHTO-LINTUSELLE KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENYYDES- TÄ JA UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN Khall 51 Heli Lehto-Lintunen on kunnalle saapuneella sähköpostiviestillä pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin vedoten. Valtuusto on valinnut Heli Lehto-Lintusen keskusvaalilautakunnan jäseneksi toimikaudeksi Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Heli Lehto-Lintuselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä. Samalla kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee Heli Lehto-Lintusen tilalle keskusvaalilautakunnan jäsenen vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Valt 9 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen ja valitsi Hannu Rantalan esityksen mukaisesti Heli Lehto-Lintusen tilalle Reetta Hulmin keskusvaalilautakunnan jäseneksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

14 Kunnanhallitus Valtuusto KÖYLIÖN KUNNAN ÄÄNESTYSALUEJAKO Khall 36 Vaalilain 8 :n mukaan äänestysalueena on kunta, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää valtuusto ja samaa äänestysaluejakoa noudatetaan kaikissa vaaleissa. Valtuuston on myös määrättävä, mihin äänestysalueeseen kuuluvat ne henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle. Köyliön kunnan voimassa oleva äänestysaluejako sekä äänioikeutettujen määrä viimeksi toimitetuissa vaaleissa (kunnallisvaalit 2012) on seuraava: Äänestysalue Äänioikeutettujen lukumäärä 001 Vuorenmaa Yttilä Kepola Tuiskula 424 Jos äänestysalueella on hyväksyttyjä vaalikuoria vähemmän tai jos voidaan perustellusti arvioida, että äänestysalueella äänestää vaalipäivänä vähemmän kuin 50 henkilöä, on kunnan keskusvaalilautakunnan määrättävä, että alueen ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet lasketaan yhdessä. Äänestysalueen koolla on merkitystä vaalisalaisuuden säilymisen kannalta. Pienten äänestysalueiden vuoksi joudutaan yhdistämään ennakkoääniä ja vaalipäivän ääniä. Suuntana on viime vuosina ollut ennakkoon äänestäneiden osuuden lisääntyminen, jolloin vaalipäivänä äänestäneiden määrät jäävät vähäisiksi. Tulevaisuudessa siirrytään sähköisen vaaliluettelon käyttöön, joka vaatii ATK-perustaitoja. Jäsenten saaminen joihinkin vaalilautakuntiin on ollut vaikeaa ja ATK-taitojen vaatiminen saattaa vaikeuttaa tulevaisuudessa vaalilautakuntien kokoamista. Muutamien vaalien aikana Köyliössä on vaalisalaisuuden turvaamiseksi keskusvaalilautakunta määrännyt pieniksi äänestysalueiksi Vuorenmaan ja Tuiskulan äänestysalueet. Varsinaisena vaalipäivänä on kyseisten äänestysalueiden ennakkoäänet viety keskusvaalilautakunnan toimesta äänestysalueiden ääniuurniin, jolloin on varmistettu vaalisalaisuuden säilyminen. Tästä on aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia. Vaalisalaisuuden turvaamiseksi olisi perusteltua yhdistää pienet äänestysalueet.

15 Kunnanhallitus Valtuusto Valtuuston päätöksellä muutettu äänestysaluejako on voimassa alkaen toimitettavissa vaaleissa ja kansanäänestyksissä, jos valtuuston päätöksestä on ilmoitettu mennessä maistraatille. Tätä ehdotonta määräaikaa ja menettelyä on noudatettava, jos muutetun äänestysaluejaon halutaan olevan voimassa vuonna 2015 toimitettavissa Eduskuntavaaleissa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Köyliön kunta toimii alkaen kahtena äänestysalueena niin, että äänestysalue 001 muodostuu Vuorenmaan ja Yttilän äänestysalueista ja äänestysalue 002 muodostuu Tuiskulan ja Kepolan äänestysalueista. Henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle, merkitään äänestysalue nro 001:een. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Valt 10 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen esityksen.

16 Valtuusto MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Kunnanhallituksella ei tässä vaiheessa ole esitettävänä valtuustolle kokouskutsussa mainitsemattomia asioita. Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Valtuutettu Jari Laaksonen toi esiin kunnanhallituksen päätöksen osastopäälliköiden ja kunnanjohtajan palkankorotuksista.

17 Valtuusto ILMOITUSASIAT Valt 11 Valtuuston tietoon saatetaan seuraavat asiat: 1. Kunnanhallitus valitsi Köyliön kunnan edustajiksi Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuodeksi 2014 Katriina Kohon (varaedustaja Riitta Sianoja) ja Simo Ojalan (varaedustaja Janne Eskola). 2. Kunnanhallitus myönsi Pyhäjärvi-instituutille euron suuruisen avustuksen vuodelle Kunnanhallitus päätti osallistua euron osuudella Tuiskulan Kesäteatterin kirjahankkeeseen 4. Kunnanhallitus päätti Huittisten ja Kokemäen kaupunkien sekä Köyliön ja Säkylän kuntien yhdistymisselvitykseen liittyen - nimetä ohjausryhmään valtuustoryhmien puheenjohtajat ja pyytää henkilöstöä nimeämään ohjausryhmään oman edustajansa; - nimetä työvaliokuntaan valtuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan; - valtuuttaa Huittisten kaupungin rekrytoimaan Arto Saarisen selvitysmieheksi Kunnanhallitus päätti , että Köyliön kunta on edelleen mukana Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarenkaan kilpailutuksessa. Kunta päätti sitoutua Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarenkaan päivätyn perustamissopimuksen velvoitteisiin, kuitenkin niin, että Köyliön kunnalla on oikeus irtautua Hankintarenkaasta mennessä, missä tapauksessa se vapautuu kaikista perustamissopimuksessa määrätyistä velvoitteista irtautumispäätöksen ajankohdasta lähtien. Kunta päätti hyväksyä vuotuisen jätteen toimitusvelvoitteen (jätekiintiön) määrältään tonnia/vuosi yhteisvastuullisesti muiden Satakierto Oy:n kuntaosakkaiden kanssa, osana Hankintarenkaan vuosittaista jätekiintiön toimitusvelvoitetta palveluntuottajalle, Hankintarenkaan perustamissopimuksen kohdan 4 sekä kilpailutuksen perusteella allekirjoitettavan hyödyntämissopimuksen mukaisesti. Köyliön kunta sitoutui osallistumaan hankintarenkaan kustannuksiin omalta osaltaan alkaen.

18 Valtuusto Kunnanhallitus päätti valita Vuorenmaan kevyenliikenteen väylän ja paineviemärin urakoitsijaksi Koneurakointi Sauramo Oy:n. 7. Kunnanhallitus päätti myöntää Köyliönjoen perkausyhtymän Köyliönjoen veden kuntoa parantavalle hankkeelle väliaikaisrahoitusta euroa siten, että väliaikaislainan eräpäivä on Lainan korko on peruskoron suuruinen (tällä hetkellä 0,5 %). 8. Kunnanhallitus päätti vahvistaa Yttilän Ottan rantasaunan käyttömaksut alkaen seuraaviksi: Kaksi ensimmäistä tuntia 25 euroa, seuraavat tunnit 8 euroa/tunti. 9. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n 2.2. kohdassa määritellyin valtuuksin kaupan ja siitä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla oli myyty Johanna ja Tuomo Matintalolle määräala (2155,00 m 2 ) 2 918,00 euron kauppahinnasta Köyliön kunnan Karhian kylässä sijaitsevasta kiinteistöstä Potinmaa 7:114 (kiinteistötunnus ) nimisestä tilasta. Määräalaan kuuluvat korttelin 84 tontti 3 sekä puolet tontista 2. Päätös: Valtuusto merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 04.03.2015 AIKA 18:00-19:39 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 4 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt.

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt. Kokouspöytäkirja Nro 1/2006 Kunnanvaltuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA: 29.03.2006 klo 13.00-14.05 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 01 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 129 Kokousaika 23.02.2009 klo 17.00 19.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot