Suomen tietokirjailijat ry teki jäsenistölleen kyselyn

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen tietokirjailijat ry teki jäsenistölleen kyselyn"

Transkriptio

1 Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 3/2011 Jäsenmäärä ylitti rajan Kevään apurahat 138 hankkeelle Pirjo Hiidenmaa jatkaa EWC:n puheenjohtajana Ilmoittaudu lainauskorvausjärjestelmään! Kirjamarkkinoinnin uudet väylät luovat aktiivista vuorovaikutusta Toimittanut Katri Maasalo Suomen tietokirjailijat ry teki jäsenistölleen kyselyn kotisivujen, sähköpostin ja sosiaalisen median käytöstä kirjojen esittelyssä, markkinoinnissa ja myynnissä sekä kiinnostuksesta näitä koskevaan koulutukseen. Kysely lähetettiin 14. helmikuuta 2011 sähköpostitse 2340 jäsenelle ja siihen vastasi 519 henkilöä (22 %). Melkein puolet (49 %) kyselyyn vastanneista käyttää ainakin jotain mainituista viestintäkanavista kirjojensa esittelyssä, myynnissä ja markkinoinnissa. Vastanneista 26 % käyttää kahta tai useampaa kanavaa (aktiivikäyttäjät), 24 % vähintään yhtä. 2 % ilmoitti, ettei vielä käytä sosiaalista mediaa, mutta aikoo käyttää sitä tulevaisuudessa, esimerkiksi seuraavan kirjan ilmestymisen aikaan. Reilu viidesosa (21 %) ei käytä sosiaalista mediaa, mutta on kiinnostunut saamaan koulutusta aiheesta. 27 % ei käytä sosiaalista mediaa eikä ole kiinnostunut sitä koskevasta koulutuksesta. Kotisivut ja sähköposti ovat yleisimmät kanavat Kotisivut ja sähköposti ovat yleisimmät viestintäkanavat, joita kirjojen esittelyssä, markkinoinnissa ja myynnissä käytetään. Osa kotisivuista on kirjoittajan, osa taas kirjan tai aihealueen kotisivuja. Joissain tapauksissa kotisivut ovat selkeästi kauppapaikkoja, mutta suurimmalla osalla kirjojen markkinointi tai myynti ei ole pääasia. Varsinainen ostomahdollisuus on vain harvoilla sivuilla, yleensä tilaukset hoituvat sähköpostilla tai kotisivuilta on linkkejä verkkokirjakauppoihin. Kotisivut ovat melko staattisia viestintäkanavia, useat päivittävät niitä vain harvakseltaan. Sähköpostia käytetään markkinoinnissa ja tiedottamisessa melko paljon. Moni suhtautuu siihen kuitenkin varauksellisesti pelätessään leimautumista roskapostin lähettäjäksi. Osa käyttää sähköpostia varsinaiseen markkinointiin, osa pelkästään teosten ilmestymisestä tai sisällöstä tiedottamiseen. Moni vastaajista kertoi viestittävänsä vain hyvin rajatulle vastaanottajakunnalle, esimerkiksi ystävilleen ja tuttavilleen. Kirjat ja kirjoittajat näkyvät Facebookissa Suosituimpia sosiaalisen median kanavia ovat Facebook ja Twitter. Facebookia käyttää noin 30 % kaikista kyselyyn vastanneista ja puolet aktiivikäyttäjistä. Twitteriä käyttää 7 % kaikista vastanneista ja vajaat 13 % aktiivikäyttäjistä. Hyvin pienellä osalla vastanneista on blogi. Lisäksi mainittiin muun muassa LinkedIn, Flickr, YouTube, Wikipedia, IRC-galleria sekä erilaiset keskustelupalstat. Näiden käyttö teosten esittelyssä ja markkinoinnissa on kuitenkin marginaalista. Facebook-sivuja on sekä kirjoittajilla että kirjoilla. Omissa profiileissaan useat kirjoittajat kertovat kirjoittamisprosessista ja kirjojen valmistumisesta sekä jonkin verran myös markkinoivat teoksiaan. Facebookista saattaa myös olla linkkejä verkkokauppoihin. Kirjojen Facebook-sivuilla on usein enemmän tietoa kirjan sisällöstä ja aihealueesta yleisesti sekä ohjeistusta, mistä kirjoja saa tilattua. Kirjoittajat käyvät jonkin verran keskustelua lukijoiden kanssa. Usealla Facebook on kuitenkin melko passiivisessa käytössä, esimerkiksi kirjalle luodaan oma profiili valmistumisen aikoihin, mutta sitä ei päivitetä. TIETOKIRJA.FI HELSINGISSÄ

2 Twitterissä kerrotaan kirjojen valmistumisesta sekä niiden julkistamistilaisuuksista. Jonkin verran kirjoittajat myös markkinoivat sitä kautta. Twitter on kuitenkin edelleen käytössä vain pienellä osalla kyselyyn vastanneista. Blogeissa kirjoitetaan kirjoittamisprosesseista ja kirjojen valmistumisesta, joillain on myös linkkejä ostospaikkoihin. Blogit ovat dynaamisia viestintäkanavia, jotka mahdollistavat vuorovaikutuksen lukijoiden kanssa. Kirjat ovat harvoin pääosassa, niistä kirjoitetaan blogeissa muiden asioi den ohessa. Kirjoitan mieluummin kuin myyn Yleisin syy sille, ettei sosiaalista mediaa käytetä, on se, että markkinointi ja myynti mielletään yksinomaan kustantajan tehtäväksi. Kirjoitan mieluummin kuin myyn, kiteytti eräs vastaajista. Moni pitää omien kirjojensa markkinointia kiusallisena, jopa vastenmielisenä. Kehukoon sinua vieras, mutta ei oma suu, eräs vastaajista totesi lainaten vanhaa sananlaskua. Usein kustantajat käyttävät sekä verkkosivuja, sähköpostia että sosiaalista mediaa teosten markkinoinnissa. Joillekin kustantaja oli esittänyt toivomuksen liittyä sosiaaliseen mediaan tai olla siellä aktiivisempi. Sosiaalisen median käyttöön liittyy runsaasti ennakkoluuloja, Facebook tuntuu monelle vieraalta ympäristöltä ja jotkut arastelevat henkilötietosuojaa sosiaalisessa mediassa. Osalla käyttämättömyyden syynä on, ettei sosiaalista mediaa osata käyttää tai siinä ei haluta olla millään tavalla mukana esimerkiksi tietosuojakysymysten johdosta. Jotkut vastaajista puolestaan kokevat olevansa liian vanhoja tällaisten medioiden käyttämiseen. Toiset kertoivat markkinoivansa teoksiaan erilaisissa koulutustilaisuuksissa. He pitivät tällaista kasvokkain tapahtuvaa markkinointia miellyttävämpänä ja itselleen sopivampana kuin esimerkiksi Facebookin kautta tapahtuvaa markkinointia. Omien kirjojen kohderyhmä saattaa olla hyvin kapea eikä sosiaalista mediaa koeta oikeaksi kanavaksi tavoittaa potentiaalisia ostajia. Joidenkin vastaajien kirjat ovat pääasiallisesti tilausteoksia, joten niiden osalta ei ole tarvetta markkinoinnille. Osa vastaajista ei vain ollut tullut ajatelleeksi, että sosiaalista mediaa voisi käyttää tähän tarkoitukseen. Kysely herätteli joitain heistä miettimään sosiaalisen median mahdollisuuksia aivan uudella tavalla. Koulutuksen avulla alkuun Noin 60 % sosiaalisen median käyttäjistä ja yli puolet (52 %) kaikista kyselyyn vastanneista oli kiinnostunut saamaan yhdistyksen järjestämää koulutusta aiheesta. Moni toivoi konkreettista opetusta kotisivujen tekemisestä ja ylläpidosta sekä helppoa peruskoulutusta Facebookin käytöstä. Tämän lisäksi toivottiin markkinointija myyntiopastusta sekä opastusta siihen, miten sosiaalisessa mediassa markkinointi käännetään myyntituloksi. Kokemuksien jakaminen sekä teorian ja käytännön yhdistäminen nostettiin koulutustoiveissa esiin. Yksi vastaajista toivoi koulutusta sosiaalisen median hyödyntämiseen kirjoittamisvaiheessa. Perinteinen roolijako murtuu? Ensimmäinen kysely antoi mielenkiintoisen yleiskuvan tietokirjojen markkinoinnin muutostrendeistä. Tietokirjailijat pääsevät yhä harvemmin suurten kaupallisten kustantajien listoille. Verkkosivut, sähköposti ja sosiaalinen media mahdollistavat edullisen tavan lisätä tietoisuutta kirjoista sekä luoda uudenlaisia kauppapaikkoja. Erityisen aktiivisia itse esittelemään ja markkinoimaan kirjojaan ovat omakustanteita tekevät tai rajallisilla markkinointiresursseilla varustetuille pienkustantamoille kirjoittavat tekijät. Toisaalta myös osa suurten kustantamojen kirjailijoista käyttää sosiaalista mediaa kirjojensa markkinoinnissa, usein kustantajan markkinointia täydentävästi. Kyselyssä kerrotut koulutustoiveet on välitetty koulutustyöryhmälle. Asiasta kiinnostuneiden kannattaa myös tulla elokuussa TIETOKIRJA.FI-tapahtumaan, missä kustannusalan ammattilaiset kertovat näkemyksensä siitä, miten sosiaalinen media on muuttanut kirjabisnestä. Sosiaalisen median käyttö ravistelee perinteisiä kirjoittajan ja kustantajan roolimalleja. Vaikka kirjoittajan tärkein tehtävä onkin tuottaa laadukasta sisältöä teoksiinsa, kannattaa silti hetki miettiä teoksen markkinointia ja omaa rooliaan siinä. Sosiaalisessa mediassa on mahdollista tavoittaa uusia tietokirjoista kiinnostuneita ihmisiä ja lisätä tietokirjallisuuden näkyvyyttä. Dynaaminen vuorovaikutus lukijoiden kanssa poikkeaa hyvin paljon perinteisestä markkinoinnista. Kirjailijan oma aktiivisuus mahdollistaa henkilökohtaisemman yhteyden lukijoihin ihmiset teosten takana kiinnostavat. Sosiaalisen median väylät tarjoavat uudenlaisen tavan luoda yhteyksiä lukijoihin, osallistua ja osallistaa. Tämä voi olla mahdollisuus uudistaa tietokirjallisuuden kasvoja ja kenties myös kasvattaa tietokirjojen myyntiä. Mari Koskinen lakimies Tieto-Finlandia -palkinnon päättää Alf Rehn Tieto-Finlandia-palkinnon saajasta päättää tänä vuonna professori Alf Rehn. Enintään kuusi palkintoehdokasta valitsevaan palkintolautakuntaan on nimitetty puheenjohtajaksi Pekka Seppänen ja jäseniksi uutispäällikkö Riitta Raatikainen ja Kanavan päätoimittaja Ville Pernaa. Tieto-Finlandia-palkinnon ehdokaskirjat julkistetaan 3. marraskuuta ja palkinto jaetaan 17. marraskuuta. Palkinnon suuruus on euroa. Se rahoitetaan Suomen tietokirjailijat ry:n ja Suomen Kustannusyhdistyksen Kirjasäätiölle lahjoittamin varoin. 2 Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 3/2011

3 Pääkirjoitus uudet jäsenet Valokopiot vähenevät, kuinka korvataan digitaalinen kopiointi? Suomen tietokirjailijat ry jakoi viime vuonna apurahoja kirjantekijöille yli kaksi miljoonaa euroa. Rahat ovat peräisin kopiointikorvauksista, jotka tulevat yhdistykselle tekijänoikeusjärjestö Kopioston kautta. Käytännössä Suomen tietokirjailijoiden apurahoina jakamat rahat ovat peräisin valokopioista, ja ylivoimaisesti merkittävin valokopiointikorvausten lähde on oppilaitokset. Niillä on valokopioista keskitetty sopimus, joten yksittäisten koulujen ei tarvitse neuvotella tekijänoikeusjärjestön kanssa valokopioista maksettavista korvauksista. Peruskouluissa ja lukioissa otetaan valokopioita toistaiseksi entiseen tahtiin, mutta yliopistojen valokopiointi on laskenut alle puoleen vuodesta Elinkeinoelämässä valokopiointi on vähentynyt huomattavasti. Esimerkiksi vakuutusyhtiöiden kohdalla korvauskertymä on laskenut alle puoleen vuodesta 2002, ja kunnallishallinnossakin se laskee tasaisesti: vuodesta 2002 laskua on kymmenen prosenttia. Ei tarvitse olla kummoinenkaan analyytikko tajutakseen, että valokopiointi on auringonlaskun ala ja huomatakseen, että valokopioinnin vähenemisen syyt ovat digitaalisia. Monisteet korvataan skannatuilla dokumenteilla sekä jo valmiiksi digitaalisessa muodossa olevan aineiston sähköisellä jakelulla. Painetun materiaalin skannaamisesta ja internet-sivujen aineiston jakamisesta ei ole keskitettyä sopimusta. Se on luvatonta, ellei yksittäinen oppilaitos ole hankkinut lisenssiä suoraan Kopiostosta. Kopiosto on kyllä tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen teosten digitaalista käyttöä koskevasta luvasta ja siitä maksettavasta tekijänoikeuskor- vauksesta, mutta se ei toistaiseksi ole johtanut sopimukseen. Yksittäisille ammatillisille oppilaitoksille ja ammattikorkeakouluille Kopiosto myi viime vuonna 58 skannauslupaa. Peruskouluille ja lukioille lupia on juuri alettu markkinoida. Dokumenttikameroiden ja älytaulujen yleistyminen herättää kysymyksiä siitä, miten niissä saa eri sisältöjä käyttää. Aika yleinen tekijänoikeuskysymys tämän päivän oppilaitoksissa on myös se, saako PowerPoint-esitykseen skannata kuvan oppikirjasta tai saako siinä käyttää osaa kustantajan nettisivun sisällöstä. Kopioston nyt kouluihin markkinoima lupa mahdollistaa tällaiset käyttötavat. Digiliupien myyminen on vasta alussa, eikä näillä nyt myydyillä muutamalla kymmenellä luvalla ole Kopiostolle eikä Suomen tietokirjailijoille suurtakaan merkitystä. Mutta se merkitys kasvaa kohisten. Digitaalinen kopiointi tulee ohittamaan valokopiot pikemminkin ennemmin kuin myöhemmin. Myös järjestelmä, jolla tekijänoikeuskorvaus teosten digitaalisesta jakelusta tilitetään oikeudenhaltijoille, on vasta kehitteillä. Suomen tietokirjailijoilla on vankka edustus tilitysjärjestelmää suunnittelevassa työryhmässä. Tuoreen tutkimuksen mukaan peruskouluissa ja lukioissa skannataan vuosittain lähes miljoona sivua tekijänoikeuden suojaamista teoksista. Siis ilman lupaa. Jokainen skannattu sivu jaetaan keskimäärin 21 oppilaalle, joten skannauksen kokonaisvolyymi nousee noin 18 miljoonaan sivuun vuodessa. Se ei ole enää amatöörien puuhastelua se. Jaakko Heinimäki Suomen tietokirjailijat ry:n ja Kopioston hallituksen jäsen Jäsenmäärä ylitti rajan Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 31. toukokuuta yhdistyksen jäseniksi seuraavat 23 hakijaa. Yhdistyksessä on nyt jäsentä. Merja Aho, kulttuurituottaja, osastosihteeri (Helsinki) Bengt Eriksson, ekonomi (Vantaa) Matti Hakanen, DI, KTM (Hämeenlinna) Pertti Hartikainen, VTT, KTT (Kouvola) Minna Haveri, TaT, tutkija (Helsinki) Anna-Kaisa Heikkinen, ulkoasiansihteeri, diplomaatti (Helsinki) Jyrki Karvinen, toimittaja (Helsinki) Jukka Kilpi, PhD, dosentti (Espoo) Päivi Kupias, KM, kouluttaja (Espoo) Olli Kuusisto, FK, kirjastonhoitaja (Kemiönsaari) Outi Lahtinen, FL (Helsinki) Jarmo Lehtinen, KT (Fuengirola) Risto Lindstedt, toimittaja (Helsinki) Anu Mannonen, FM, vapaa kirjoittaja (Helsinki) Arvo Myllymäki, professori emeritus (Muonio) Markku Mäkipirtti, teknikkokapteeni (Tampere) Eija Mäkirintala, FT, yrittäjä (Helsinki) Petteri Paananen, kehityspäällikkö (Helsinki) Arja Paasio, VTM (Lohja) Teemu Palosaari, VTT, tutkija (Pirkkala) Milla Peltonen, FT, kirjallisuudentutkija (Tampere) Risto Pulkkinen, TT, dosentti (Helsinki) Veikko Saksi, KTM, päätoimittaja (Tallinna) Tiesitkö, että yhdistyksen jäsenestä naisia on ja miehiä Seniorijäseniä on 148 ja kunniajäseniä 9. Yhdistyksen nuorin jäsen on syntynyt vuonna 1985 ja vanhin vuonna Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 3/2011 3

4 Kevään apurahat 138 hankkeelle Kevään apurahat 2011 on jaettu 138 hankkeelle. Myönnettyjen apurahojen yhteissumma on euroa. Hallitus teki päätöksen saajista kokouksessaan 31. toukokuuta. Puolivuotisia apurahoja jaettiin 40 tietokirjailijalle. Esikoistietokirjan kirjoittamiseen sai apurahan 36 hakijaa, lasten- ja nuorten tietokirjojen kirjoittamiseen 20 ja tietokirjakritiikin kirjoittamiseen 42 hakijaa. Kaikkiaan apurahoja haettiin 531 hakemuksella. Apurahat puolivuotiseen luovaan kirjalliseen työskentelyyn (euroa) Benmergui Raquel All Stars 6 Davis Kaarina Elämää Alhonlahdessa Dunderfelt Tony Ihmisyys kokonaisvaltainen ihmiskäsitys maailmankuvan perustana (9 000) Erola Lasse Tapio Rautavaaran elämäkerta Grönstrand Heidi Näkökulmia suomalaisen kirjallisuuden monikielisyyteen Henriksson Laura Markku Johanssonin musiikillinen elämäkerta (9 000) Hentilä Marjaliisa Työelämän hyväksi Matti Paasivuori Hirvikallio Seija Hämeenpuisto Tampereen esplanadi Huhta Marjatta Ammattikielen ja -viestinnän opetuksen käsikirja Hämäläinen-Ceccarelli Aira Suomiitalia-suomi-suursanakirja Jaakola Ilkka Elämyksiä Pohjolasta Jokinen Heikki Eponyymisanakirja ja Sarjakuvan tietokirja Jussila Tapani Japani Fukushiman jälkeen Kalha Harri Ihme ja kumma surrealismia ja silmänlumetta luvun alun postikorttitaiteessa (9 000) Lahtinen Aino-Maija Romaani katsoo mieleen (9 000) Leppänen Kalevi Lapinhullut ja Lapin hullut Lyytimäki Jari Huumori ympäristönsuojelussa Malmi Timo Kuoleman kangas - tietokirja Kalevankankaan hautausmaasta Mejias-Ojajärvi Iliana Pysähtynyt aika viha ja myötätunto. Ulkomaalaisia taiteilijoita Suomessa Nenonen Markku Tietoyhteiskunnan synty Suomessa Nikkanen Hanna Vallankumous tapahtuu verkossa Paavilainen Marko Punaisten veriteot Vihdissä Pesonen Heikki Ympäristökysymys ja maailman uskonnot Poijula Soili Traumapsykologia (9 000) Puoskari Pentti 60-luvun rakennemuutos ja hallituspolitiikka (9 000) Rehn Merja Yritä perässä nainen miljoonayrityksen omistajana Rekola Katri Kahvia ja kakkua eurooppalaista kahvilakulttuuria Rintala Teemu Suomen verkkosiipiset -määritysopas Ruotsala Antti Keskiajan maailma Eurooppa, Mongolia, Kiina ja Intia (9 000) Ruotsi Suvi Muotoiluklassikkomme Saarnia Pirjo Terveyttä edistävää pikaruokaa vartissa Salin Sari Suomalaiset veijariromaanit (9 000) Saure Heikki Kieli solmussa Savikko Sari Vanhat kasvitaulut ja niiden tekijät Sirkkiä-Jarva Sari Urheiluruutu 50 vuotta Uschanov Tommi Miksi Suomi on Suomi (9 000) Vettenniemi Erkki Juha Miedon merkitys sukset, sadasosat, sankaruus Vihmanen Liisa Viides asento tietokirja klassisen baletin opiskelusta ja koulutuksesta (9 000) Vihola Teppo Suomalaisia Pariisissa Albert Edefeltistä Satu Waltariin kulttuurimatkailijan ja kulttuuriharrastajan opas Ylönen Matti Konsulttidemokratia Apurahat esikoistietokirjan kirjoittamiseen Eeva Sara Kielikirja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirja (2 000) Hakkarainen Mika "Ihmiskunnan satama" Venetsia 1300 vuotta historiaa (3 500) Hedström Klaus Tarinoita Suomen elokuva-alalta (2 000) Hintsanen Jari Taekwondo jalan ja käden tie (3 500) Honkonen Juha Journalismin huonontumisen lyhyt historia (2 000) Hurme Vuokko Tehdään taidetta 100 vinkkiä lapsiperheen luoviin hetkiin (3 000) Häsä Jokke Algebran kurssikirja (2 000) Jallinoja Niina Oppikirja yrityksen ja muun organisaation vastuullisesta toiminnasta (2 000) Junttila Janne Dokumenttiteatterin uusi aalto (3 500) Kaartinen Essi Naisia ja apinoita - kuinka feminismi ja evoluutiobiologia kohtaavat (3 500) Kettunen Erkka Pikkukipparin kirja (2 500) Kilpeläinen Tapani Itsemurhan filosofia (3 500) Koivuniemi Merja Hyvä paha väsymys (2 500) Kuusela Sari Valta, vuorovaikutus ja johtaminen (2 500) Laine Silja Hoteli Tornista Keski- Pasilaan korkeiden rakennusten historiaa Suomessa (3 500) Lankinen Jussi Journalismin huonontumisen lyhyt historia (2 000) Ojaniemi Katja Professori Olavi Hurmerinnan elämäkerta (2 500) Oravisjärvi Jani Antiikin rahat länsimaisen rahatalouden synty (2 500) Palotie Laura Leena Palotien elämäkerta (3 500) Partanen Anu Minun Amerikkani neljä vuotta Yhdysvalloissa (3 500) Piispa Lauri Venäläisen elokuvan historia (3 500) Pulkkinen Jonna Jaloviinan historia (3 000) Rosenius Anne Viipurin hopeasepät keskiajalta 1800-luvulle (3 500) Rämö Johanna Algebran kurssikirja (2 000) 4 Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 3/2011

5 Sillanpää Sami Kiinalainen kapina (3 500) Solankallio Tytti Talousraportointi ja -viestintä (2 000) Sudensalmi Sari Elämää Saimaan alueen höyrylaivoilla (2 500) Svärd Erica Talousraportointi ja -viestintä (2 000) Svärd Saana Kaksoisvirtainmaa (3 500) Torvalds Sofia Misslyckad? en bok om ätstörningar (3 500) Uro Jarkko Lisääntymisen iloinen historia (2 000) Uusikylä Marjo Arvopohjaista nautiskelua Slow Food -liike maailmalla ja meillä (2 000) Vanninen Larissa "Hullun tiedemiehen laboratorio" nukkekotiaiheinen käytännön opaskirja (2 500) Virkki Tatu Korvaushoidon käsikirja opas huumekuntoutujalle (2 500) Väisänen Seppo Isänmaalliset virret, niiden tausta ja kehittyminen (2 500) Väänänen Panu Lisääntymisen iloinen historia (2 000) Apurahat lasten ja nuorten tietokirjan kirjoittamiseen Aho Merja Viron matkaopas lapsille (3 000) Cacciatore Raisa Ystävyys on ykkönen (3 500) Ellonen Marcus Englannin kuvasanakirja (2 000) Ferchichi Helena Matka värien salaisuuksiin (2 000) Heikkinen Vesa Jebaa vai epää? Reilun kielipelin säännöt (3 500) Hietikko-Hautala Tiina Jättiläisen jalanjälki (2 000) Häkkinen Helena Ystävyys on ykkönen (3 500) Juurikainen Outi Iinan ja Nikolain kirkkovuosi (2 500) Kiiskilä Jani Näkin kengissä Viaporin vesissä (2 500) Korolainen Tuula Hyvää uutta vuotta! Monikulttuurinen lastenkirja vuodenajoista ja vuoden juhlista (3 500) Parkkinen Seppo Pihatarinoita (3500) Pulli Elina Treeni-kirja sporttilajien harrastajille (3 500) Päiviö Hannele Löytö kirja rippikoulun jälkeen (3 500) Raitio Raine Multaa renkaissa (3 500) Ryhänen Eeva-Liisa Me selkärankaiset, osat 2 ja 3 (3 500) Simola Marja Miten joutsen sai mustat jalat (selkosatuja) (3 500) Soisalo Soili Hyvän ravitsemuksen opas nuorelle (3 500) Surakka Piia Kulissit kumoon nuoren esiintyjän käsikirja (2 000) Vaijärvi Kari Tapani Löfving sankari vai petturi (3 500) Vehmanen Suvi Pupun talvikirja lastenkirja Suomen talvisesta luonnosta (2 000) Apurahat tietokirjakritiikin kirjoittamiseen Alanen Virpi (750) Bengtsson Niklas (1000) Berndtson Taru (750) Heikkilä-Halttunen Päivi (1000) Houni Pia (1000) Huhta Veli-Matti (750) Huhtanen Jouni (750) Järvelä Juha (750) Järvinen Seppo (1000) Kahla Elina (1000) Karlin Antti (1000) Karonen Petri (1000) Kaskinen Jussi (750) Koskimies Pertti (1000) Krohn Elias (750) Kulmala Teppo (1000) Kurki Janne (750) Kuusela Hanna (750) Laalo Klaus (1000) Leinonen Matti (1000) Leitzinger Antero (1000) Leppälahti Merja (1000) Liski Päivi (750) Louhiala Pekka (1000) Mikkonen Tuija (750) Myrsky Matti (800) Mäki-Kulmala Airi (750) Niiranen Seppo (750) Pekonen Osmo (1000) Pihlajamäki Heikki (1000) Päivänen Juhani (1000) Rytkölä Heikki (1000) Saressalo Lassi (1000) Siikamäki Pirkko (750) Slotte Ulf-Erik (750) Sundström Leif (1000) Syväoja Hannu (1000) Tahvanainen Kari (1000) Tast Teemu (750) Uusitalo Eira (750) Vilpa Erkki (1000) Voutilainen Päivi (1000) APURAHAT Syksyn apurahat haettavissa syyskuussa Syksyn apurahat luovaan kirjalliseen työskentelyyn tulevat haettaviksi syyskuussa. Apurahan hakijalla täytyy olla edellisen apurahan jälkeen julkaistua uutta tuotantoa. Jos hakija on aiemmin saanut yhdistykseltä apurahan, edellytetään, että hän on tehnyt sen käytöstä hyväksytyn selvityksen määräaikaan mennessä. Edellinen apuraha pitää olla siis selvitetty ennen kuin seuraava apuraha voidaan myöntää. Selvityslomakkeen voi tulostaa yhdistyksen verkkosivuilta. Syksyn apurahojen hakemuslomake on tulostettavissa yhdistyksen verkkosivuilta syyskuussa hakuajan alettua. Villa Lanteen haku mennessä Suomen tietokirjailijat ry julistaa jäsentensä haettavaksi kaksi kuukauden mittaista kirjailijakotipaikkaa Suomen Rooman-instituutista Villa Lantesta (www.irfrome.org). Majoitus on maksuton. Lisäksi valitut saavat yhdistykseltä euron apurahan matkakustannuksiin ja elämiseen. Residenssiaika on käytettävä vuoden 2012 aikana. Ajankohta sovitaan instituutin kanssa. Vapaamuotoien hakemuksen tulee olla perillä Suomen tietokirjailijat ry:n toimistossa perjantaihin 30. syyskuuta mennessä. Hakemuksesta on käytävä ilmi hanke, jota hakija aikoo tehdä oleskelunsa aikana. Hakemuksia arvioitaessa suositaan tietoteoshankkeita, joilla on kytkentä Välimeren alueeseen, kieliin, kulttuuriin, historiaan tai nykypäivään. Instituutti avustaa tietokirjailijaa yhteyksien saamisessa paikalliseen tiede- ja kulttuurielämään. Lisätietoja Jukka-Pekka Pietiäinen, puh , , jukka-pekka. Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 3/2011 5

6 Kirjastoapurahoja tietokirjallisuudelle alle euroa Tietokirjallisuuden osuus summasta vain 10 prosenttia Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta on myöntänyt lähes 2,9 miljoonaa euroa kirjastoapurahoina ja -avustuksina 908 kirjailijalle ja kääntäjälle. Apurahat on tarkoitettu kirjailijoiden ja kääntäjien luovaan työskentelyyn. Avustukset myönnetään taloudellisin tai sosiaalisin perustein. Yksittäisten apurahojen suuruus vaihtelee 500 eurosta euroon. Hakemuksia tuli lautakunnalle tänä vuonna 1 418, joista kaunokirjallisuuden alaan kuuluvia oli ja tietokirjallisuuden alaan kuuluvia 346. Kaunokirjallisuuden osuus oli yli 2,5 miljoonaa euroa, tietokirjallisuuden alle euroa. Apurahoihin ja avustuksiin varatusta määrärahasta 90 prosenttia myönnetään kaunokirjallisuudelle ja 10 prosenttia tietokirjallisuudelle. Kääntäjille on varattu kummassakin ryhmässä 16 prosentin kiintiö. Apurahaa ei myönnetä tieteellisten tutkimusten tai oppikirjojen tekijöille. Kirjastoapurahajärjestelmä luotiin 1960-luvun alussa. Sen nojalla kirjailijoille ja kääntäjille jaetaan apurahoja, koska heidän teoksiaan on maksutta lainattavissa ja luettavissa yleisissä kirjastoissa. Kirjastoapurahojen ja -avustusten määräraha on sidottu yleisten kirjastojen edellisen vuoden kirjahankintoihin ja se on suuruudeltaan 10 prosenttia kokonaissummasta. Apurahat ja avustukset myönnetään hakemuksesta ja ne ovat harkinnanvaraisia eivätkä perustu esim. lainausmääriin. Apurahoista päätettäessä huomioidaan sekä kirjailijan aiempi tuotanto että nykyinen luova työvaihe. Vähintään neljän kuukauden työskentelyyn myönnettyihin apurahoihin sisältyy sosiaaliturvaosuus eläke- ja tapaturmavakuutuksen ottamiseksi. Vuoden 2011 apurahat ja avustukset jakautuivat seuraavasti: Apurahoina luovaa kirjallista työtä suorittaville kirjailijoille euroa (kaunokirjallisuus) ja euroa (tietokirjallisuus), apurahoina kääntäjille euroa (kaunokirjallisuus) ja euroa (tietokirjallisuus), avustuksina ahtaissa taloudellisissa oloissa eläville iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille euroa (kaunokirjallisuus) ja 0 euroa (tietokirjallisuus), avustuksina sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella euroa (kaunokirjallisuus) ja 700 euroa (tietokirjallisuus). Yhteensä summat olivat euroa (kaunokirjallisuus) ja euroa (tietokirjallisuus). Muista hakea! Kirjastoapurahoista tietokirjallisuus saa vain 10 prosenttia, vaikka tietokirjallisuuden hankinta yleisiin kirjastoihin on moninkertaista (40 50 prosenttia). On tärkeää, että mahdollisimman moni tietokirjailija hakee kirjastoapurahaa. Myös tällä tavoin voimme osoittaa valtiovallalle, että tietokirjallisuus tarvitsee tasavertaisen kohtelun kirjastoapurahajärjestelmässä. Haku Villa Karoon päättyy 1.9. Suomen tietokirjailijat ry:n jäsenet voivat hakea työskentelystipendiä Villa Karosta Beninistä. Kevätkauden stipendien hakuaika päättyy 1. syyskuuta. Stipendia haetaan suoraan Villa Karon ystävät ry:n kautta. Hakulomakkeen voi lähettää suoraan Villa Karon verkkosivujen kautta. Pirjo Hiidenmaa jatkaa EWC:n puheenjohtajana Suomen tietokirjailijat ry:n puheenjohtaja Pirjo Hiidenmaa on valittu toiseksi kaksivuotiskaudeksi European Writers' Councilin (EWC) puheenjohtajaksi. Euroopan kirjailijajärjestöjen liiton kokous pidettiin Turussa 27. toukokuuta. Hiidenmaan valinta oli yksimielinen. Suomesta valittiin EWC:n hallitukseen myös kirjailija Hannu Niklander. Vuosikokousta edeltävänä päivänä Turussa järjestettiin kuudes Mare Nostrum -seminaari, jonka otsikko oli Literacy and the Culture of Reading (Lukutaito ja lukemisen kulttuuri). EWC:n jäsenenä on 60 kirjailijajärjestöä 34 maasta. Jäsenjärjestöt edustavat kirjailijaa ja kääntäjää. Nordiska författar- och översättarrådet (NFÖR) kokoontui Turussa Vajaa viisikymmentä edustajaa pohjoismaisista kirjailija- ja kääntäjäjärjestöistä kokoontui Turussa toukokuuta. Kokouksessa kuultiin esitykset muun muassa Ruotsin oppikirjailijajärjestön (SLFF) solmimista uudenlaisista sähkökirjasopimuksista sekä Ruotsin tekijänoikeuslain uudistuksesta ja tekijänoikeusasioiden kehityksestä EU:ssa. Lisäksi käsiteltiin Biskops-Arnön esikoiskirjailijaseminaarin rahoitusvaikeuksia sekä NFÖR:n uusia verkkosivuja ja sääntöuudistusta. Lisäksi kaunokirjailijallisuuden, lasten ja nuorten kirjallisuuden, tietokirjallisuuden ja kääntäjien edustajat sekä eri järjestöjen juristit keskustelivat pienryhmissä tärkeistä ajankohtaisista asioista. Seuraava NFÖR:n kokous järjestetään vuonna 2013 Tanskassa. Suomen tietokirjailijat ry Hallituskatu 2 B, 3. krs, Helsinki puhelin faksi

7 Sanasto tilitti lainauskorvauksia yli miljoona euroa Korvauksia sai lähes 2000 kirjailijaa, kääntäjää ja toimittajaa Kirjallisuuden alan tekijänoikeusjärjestö Sanasto on tilittänyt lainauskorvauksia 1,25 miljoonaa euroa lähes tekijälle. Tekijänoikeuslain mukaan tekijällä on oikeus saada korvausta teosten lainaamisesta yleisistä kirjastoista. Kirjailijan lisäksi lainauskorvausta maksetaan kääntäjälle, joka jakaa korvauksen teoksen alkuperäisen tekijän kanssa. Tekijäkohtainen korvaus perustuu teosten lainamäärään. Valtion budjetissa lainauskorvauksiin varattu määräraha on viime vuosina ollut kolme miljoonaa euroa. Pohjoismaisessa vertailussa Suomen korvaustaso on todella alhainen, toteaa Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa. Lainakohtainen korvaus on vain muutamia senttejä. Määrärahan alhaisen tason vuoksi opetus- ja tutkimuskirjastot jäivät lakia säädettäessä korvauksen ulkopuolelle. Jo lainmuutoksesta säädettäessä eduskunnan sivistysvaliokunta totesi, että tutkimus- ja opetustoimintaa palvelevat kirjastot on syytä ottaa korvausoikeuden piiriin kun lainauskorvauksesta on saatu kokemuksia. Näin ei kuitenkaan ole tehty. Rajaus on ongelmallinen ja asettaa kirjailijat keskenään eriarvoiseen asemaan, Salomaa sanoo. Määrärahaa on ehdottomasti korotettava ja lakia muutettava siten, että korvausta kertyy myös opetus- ja tutkimuskirjastoissa tapahtuvasta lainaamisesta. Lainauskorvauksia tilitettiin ensimmäisen kerran vuonna Korvausta maksaa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja sitä hallinnoi Suomessa kolme tekijänoikeusjärjestöä: kirjallisuuden osalta korvaukset jakaa Sanasto, kuvataiteen osalta Kopiosto ja musiikin osalta Teosto. Korvaukset perustuvat edeltävän vuoden lainaustilastoihin. Seuraavan kerran Sanasto tilittää lainauskorvauksia syksyllä Ilmoittaudu lainauskorvausjärjestelmään! Sanasto on aloittanut aktiivisen työn, jotta opetus- ja tutkimuskirjastot saadaan lainauskorvauksen piiriin ja lainauskorvausmäärärahaa korotetaan. Tähän tavoitteeseen pyritään yhteistyössä Sanaston jäsenjärjestöjen kanssa, joista yksi on Suomen tietokirjailijat ry. Toivottavaa on, että jokainen yhdistyksen jäsen rekisteröityy Sanaston hallinnoimaan lainauskorvausjärjestelmään vaikka omien teosten lainausmäärät olisivatkin pieniä. Kun tieto- ja oppikirjailijat ovat mukana järjestelmässä, Sanasto pystyy osoittamaan, ettei lainauskorvausjärjestelmä ole oikeudenmukainen nykymuodossaan: nyt lainauskorvausta kertyy tekijälle ainoastaan yleisistä kirjastoista mutta ei opetus- ja tutkimuskirjastoista tehdyistä lainoista. Ilmoittautumalla lainauskorvausjärjestelmään tuet Sanaston tavoitteita lainauskorvausjärjestelmän kehittämiseksi. Tutustu myös Sanasto-sopimukseen! https://lainauskorvaus.sanasto.fi/ POSTIA JÄSENILTÄ Tietokirjallisuuden markkinoinnista Osmo Pekonen on varmasti oikeassa, kun hän viime jäsentiedotteessa (2/2011) moitti suomalaisen tietokirjallisuuden heikkoa kansanvälistä markkinointia. Osmo perusti näkemyksensä kokemukseensa Pariisin kirjamessuilta. Olen useammankin kerran ihmetellyt suurten kustantamojemme flegmaattisuutta Frankfurtin kirjamessuilla. Nautitaan Sudentassua mukavasti omassa porukassa. Jos paikalle ilmaantuu ulkomainen vieras, hän on todennäköisesti eksyksissä ja hänet ohjataan pois... Siksi on kohdallaan jo nyt painottaa sitä, että vuoden 2014 Frankfurtin kirjamessut on syytä ottaa vakavasti. Näin tekevät ainakin Suomen Pienkustantajat, jotka jo nyt ovat panneet työryhmän pystyyn suunnittelemaan osallistumista ja sen rahoitusta. Toivottavasi myös valtiovalta kantaa oman vastuunsa. Kansainvälisillä messuilla läsnäolo on vain jäävuoren huippu. Suurin työ tehdään messujen edellä (potentiaalisten asiakkaiden kutsuminen esittelyihimme) ja niiden jälkeen (tulosten perääminen). Tosiasia, joka sai minut tarttumaan kynään tällä kertaa, on tämä: suurtenkaan kirjamessujen merkitystä ei kannata yliarvioida. Todellista kauppaa tehdään tai ainakin yritetään kahdenkeskisessä yhteydenpidossa kustantajain kesken. Se on hidasta ja vaivalloista vääntöä eikä siinä paljon auta sekään, että on itse ostanut oikeuksia toiselta osapuolelta. Myynti on myyntiä. Lopuksi pieni kevennys Ranskan markkinoilta. Yritimme kovasti tarjota teostamme Suomen sota , joka on ilmestynyt myös ruotsiksi ja venäjäksi, ranskalaisille tietokirjakustantajille. Ei reaktiota. Sitten keksin tarjota opusta nimellä Napoleonin pohjoinen rintama Johan tärppäsi. Tuli kolme yhteydenottoa, ja nyt sitten katsotaan, mihin ne johtavat josko mihinkään. Näkymätöntä työtä kyllä tehdään. Reima T. A. Luoto Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 3/2011 7

8 Warelius- ja Tietopöllö-palkinto jaetaan Vanhan kirjallisuuden päivillä Suomen tietokirjailijat ry:n kahdesta Warelius-palkinnoista toinen jaetaan yhdessä Tietopöllö-palkinnon kanssa Vanhan kirjallisuuden päivien avajaisissa Sastamalassa perjantaina 1. heinäkuuta. Tilaisuus alkaa klo Sylvään koululla (Ojansuunkatu 8). Toinen Warelius-palkinnoista siirtyy jaettavaksi TIETOKIRJA.FI-tapahtuman avajaisissa Helsingissä 25. elokuuta. Warelius-palkinto on yhdistyksen merkittävin palkinto. Se myönnetään tietokirjailijalle, jolla on laaja ja korkealaatuinen tietoteostuotanto tai jolla on ollut merkittävä vaikutus suomalaiseen tietokirjallisuuteen. Palkinto on suuruudeltaan euroa. Viime vuonna palkinnon saivat professori Antti Eskola ja maakuntajohtaja KM Pertti Rajala. Palkinto on jaettu vuodesta 1985 alkaen. Tietopöllö myönnetään tietokirjailijalle tai tietokirjailijaryhmälle, joka on julkaissut pitkään ja ansiokkaasti lapsille ja nuorille tarkoitettuja tietoteoksia. Palkinnon suuruus on euroa. Viime vuonna Tietopöllö-palkinnon saivat kirjailija ja kuvittaja -pari Aino Havukainen ja Sami Toivonen. Tietopöllöpalkintoa on jaettu vuodesta Tietokirjastipendi sadalle koululaiselle Lauri Jäntin säätiö ja Suomen tietokirjailijat ry jakoivat tänä keväänä sadalle koululaiselle stipendin tunnustukseksi siitä, että nämä ovat lukeneet aktiivisesti tietokirjallisuutta. Stipendien suuruus oli sata euroa ja ne jaettiin koulujen kevätjuhlassa opettajien tekemien esitysten perusteella. Saajina olivat lukiolaiset ja peruskoulun 9.-luokkalaiset. Palkittavien koulut olivat eri puolilla Suomea, pohjoisimpana Utsjokisuun koulu. Mukana oli myös yksi erityiskoulu. Stipendinsaajista valtaosa oli poikia. Lauri Jäntin säätiö ja Suomen tietokirjailijat ry kannustavat stipendillä koululaisia lukemaan tietokirjoja. Osana hanketta kouluille tarjottiin kevään aikana mahdollisuutta kutsua tietokirjailijoita kouluun kertomaan omista tiedonaloistaan. Hankkeen taustalla on Lauri Jäntin säätiön ja Suomen tietokirjailijoiden huoli tiedonhankinnan pirstaloitumisesta ja lukuharrastuksen vähenemisestä. Oppilaat käyttävät yleensä varsin hyvin internetiä tiedonhankintaan, mutta sen rinnalle tarvitaan tietokirjoja syventämään tietoa. Kirja auttaa oppilasta muodostamaan asiasta kokonaiskuvan ja rohkaisee samalla omaan ajatteluun. Tietokirjoja lukevat oppilaat ovat vahvoilla, kun mitataan oppimistuloksia. Lauri Jäntin säätiö tukee suomenkielistä tietokirjallisuutta jakamalla vuosittain palkintoja ja apurahoja. Vuodesta 1985 lähtien Lauri Jäntin palkinto on vuosittain jaettu edellisvuonna ilmestyneestä suomenkielisestä tietokirjasta. Vuonna 2009 perustettu Tieto-Lauri-palkinto jaetaan joka kolmas vuosi ansiokkaalle lasten tai nuorten tietokirjalle. TIETOKIRJA.FI Kun Suomi ja Neuvostoliitto kamppailivat Parhaat sotaa ja sotaaikaa kuvaavat tietokirjat Vanhan kirjallisuuden päivillä Sastamalassa pe 1.7. klo Sylvään koulun auditorio (Ojansuunkatu 8) Heikki Haapavaara, Olli Kivinen ja Lasse Lehtinen keskustelevat Suomen ja Neuvostoliiton sotaa ja sota-aikaa kuvaavista tietokirjoista. Keskustelijat ovat valinneet kolme omasta mielestään erityisen hyvää tietokirjaa ja kertovat miksi ne ovat hyviä. Puheenjohtajana Jukka-Pekka Pietiäinen. Presidenttielämäkerrat Ståhlbergista Haloseen Millaisia on julkaistu, millaisia tarvitaan? SuomiAreenalla Porissa pe 15.7.klo Porin kirjasto (Gallen-Kallelankatu 12) Keskustelijoina Kari Selén ja Hannu Soikkanen. Puheenjohtajana Jukka-Pekka Pietiäinen 8 Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 3/2011

9 TIETOKIRJA.FI Helsinki torstaina klo ja perjantaina klo Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Kruununhaka) Kolmatta kertaa järjestettävässä tietokirjallisuuden ajankohtaistapahtumassa esiintyy yli 70 tietokirjailijaa ja tietokirjallisuuden ystävää ja lukijaa. Vapaa pääsy. HUOM. Tapahtumaan osallistuvien Suomen tietokirjailijat ry:n jäsenten matkakuluja korvataan edullisimman julkisen kulkuneuvon mukaan (Matkahuollon taulukko) 15 euron omavastuun ylittävältä osalta. OHJELMA torstaina klo sali 104 Avajaiset Pirjo Hiidenmaa: Avajaissanat Warelius-palkinnon jakaminen Janne Virkkunen: Miksi tietokirjallisuus on tärkeää? klo sali 104 Miten minusta tuli tietokirjailija Jaakko Heinimäki klo sali 104 Elämäni tietokirjat Jukka Ahtela Matti Apunen Anne Brunila klo sali 505 Suomi Frankfurtin kirjamessujen teemamaana 2014 Markku Löytönen Nina Paavolainen Iida Simes klo sali 104 Tietokirjat Suomen historian kipupisteiden kuvaajana Markku Jokisipilä Jenni Kirves Matti Klinge klo sali 505 Diginatiivit ja oppikirjat Heljä Misukka Helena Ruuska Teuvo Sankila klo sali 104 Miksi terveystiedosta on niin vaikeaa olla samaa mieltä? Paula Heinonen Maarit Huovinen Pertti Mustajoki klo sali 505 Saako taide- ja museokirjoista selkoa? Satu Itkonen Jere Jäppinen Anna Kortelainen klo sali 104 Tietokirjaraati Heikki Haapavaara Heidi Hautala Holle Holopainen Anna-Stina Nykänen Minna Lindgren, puheenjohtaja OHJELMA perjantaina klo sali 104 Elämäni tietokirjat Tuomas Kyrö Sirpa Kähkönen Leena Lehtolainen klo sali 505 Kehdosta hautaan: tietokirjat ihmisten arjessa Jaana Airaksinen Kirsti Mäkinen Ari Turunen klo sali 104 Miten minusta tuli tietokirjailija Laura Kolbe Juhani Lokki Pekka Tarkka klo sali 104 Elämäni tietokirjat Anne Moilanen Seija Sartti Risto Uimonen klo sali 505 Ruokakirjat kokkausta ja kulttuuria Helena Hallenberg Anu Hopia Tatu Lehtovaara klo sali 104 Miten sosiaalinen media muuttaa kirjabisnestä? Eevaliisa Anttila Annamari Arrakoski-Enghart Maija Kuusi klo sali 505 Rockia, klassista millaisia musiikkikirjoja meillä julkaistaan? Juhani Koivisto Jaakko Pietiläinen Vesa Sirén klo sali 104 Elämäni tietokirjat avoin klo sali 505 Mikä on suomen kielen kohtalo? Vesa Heikkinen Lea Laitinen Olli Löytty klo sali 104 Tietokirja aikansa peilinä Tapio Markkanen Jukka Sarjala Kaari Utrio klo sali 505 Kirjastot: löytyykö tietoa? Mikko Lahtinen Anna-Maria Soininvaara Mattias Tolvanen Muutokset mahdollisia. Päivitetyt ohjelmatiedot osoitteessa Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 3/2011 9

10 TIETOKIRJA.FI ESIINTYJÄT Jukka Ahtela nimitettiin vuonna 2005 Elinkeinoelämän keskusliiton toimintaympäristösektorin ja vuonna 2008 lainsäädäntö- ja kauppapolitiikka -sektorin johtajaksi. Elämäni tietokirjat to klo sali 104 Jaana Airaksinen on Voima Kustannuksen toimitusjohtaja ja kirjailija. Hän on kirjoittanut dekkareita sekä tietoteoksen Maailmankauppaa kaikille. Kehdosta hautaan: tietokirjat ihmisten arjessa pe klo sali 505 Eevaliisa Anttila on julkaissut teokset Soveltuvan uimaopetuksen opas, Vesileikit luontouimarin käsikirja, Vesivoimistelu ja Vesijuoksijan käsikirja. Hän käyttää sosiaalista mediaa kirjojensa markkinoinnissa. Miten sosiaalinen media muuttaa kirjabisnestä pe klo sali 104 Matti Apunen työskenteli pitkään Aamulehden kulttuuritoimittajana ja päätoimittajana. Vuonna 2010 hän siirtyi Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtajaksi. Elämäni tietokirjat to klo sali 104 Annamari Arrakoski-Engardt on ollut Akateemisen Kirjakaupan johtaja vuodesta Miten sosiaalinen media muuttaa kirjabisnestä pe sali 104 Anne Brunila on Fortumin yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehityksen johtaja. Elämäni tietokirjat to sali 104 Heikki Haapavaara on Kauppalehden toimittaja. Hän on taitava laajojen henkilökuvien kirjoittaja, joka tuntee hyvin maamme lähihistoriaa. Tietokirjoja hän on kirjoittanut kaksi. Tietokirjaraati to klo sali 104 Helena Hallenberg on kulttuurien ja uskontojen tutkija. Hän on julkaissut mm. yhdessä Irmeli Perhon kanssa teoksen Ruokakulttuuri islamin maissa, joka sai Vuoden tiedekirja -palkinnon Ruokakirjat kokkausta ja kulttuuria pe klo sali 505 Heidi Hautala on Vihreiden pitkäaikainen kansanedustaja ja nykyään EU-parlamentin jäsen. Hän on ollut tekijänä mm. teoksessa Rehellistä ruokaa: Heidin kanssa keittiössä sekä pamfletissa Venäjä-teesit: vakaus vai vapaus? Tietokirjaraati to klo sali 104 Vesa Heikkinen työskentelee erikoistutkijana Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa. Hän on julkaissut mm. teokset Kielen voima ja Hölynpölyimuri (Tuure Hurmeen kanssa) sekä Kielemme kohtalo (Harri Mantilan kanssa). Mikä on suomen kielen kohtalo? pe klo sali 505 Jaakko Heinimäki on pappi ja päätoiminen tietokirjailija. Hänen teoksiaan ovat mm. Tieto- Finlandia-ehdokkaana ollut Seitsemän syntiä sekä Suomen lasten Raamattu ja henkilökuva Miina Äkkijyrkästä. Uusin teos Kafekismus on kristinuskon lyhyt oppimäärä aloittelijoille. Miten minusta tuli tietokirjailija to klo sali 104 Paula Heinonen on tekniikan lisensiaatti, jonka pääaineita olivat soveltava mikrobiologia, biotekniikka ja elintarviketeknologia. Hän on julkaissut teokset Hiivaongelmat, Satumaista voimaa arkeen (Satu Silvon kanssa) ja Vihdoinkin hyvä olo. Miksi terveystiedosta on niin vaikeaa olla samaa mieltä? to klo sali 104 Heimo "Holle Holopainen on pitkäaikainen Rockradion toimittaja, radiohahmo Leo Eläin ja tv:stä tuttu Frank Pappa sekä useiden tvohjelmien käsikirjoittaja ja juontaja. Hän on julkaissut muistelmateoksen Sähköbasso. Tietokirjaraati to klo sali 104 Anu Hopia on elintarvikekehityksen tutkijaprofessori. Hänen teoksensa Kemiaa keittiössä oli arvostelumenestys. Uusin teos on Molekyyli sopassa (Tatu Lehtovaaran kanssa). Ruokakirjat kokkausta ja kulttuuria pe klo sali 505 Maarit Huovinen on julkaissut sairauksiin ja lääketieteeseen liittyviä yleistajuisia kirjoja. Yksi menestyneimmistä on Kun muisti pettää (Timo Erkinjuntin kanssa). Uutuuksia ovat Unikoulu aikuisille (Markku Partisen kanssa) ja Totuus kolesterolista (Petri Kovasen ja Timo Strandbergin kanssa). Miksi terveystiedosta on niin vaikeaa olla samaa mieltä? to klo sali 104 Satu Itkonen on julkaissut teoksia kuvataiteesta, mm. Enkelin kosketus: ikkuna suomalaiseen taiteeseen, Suudelma, suukko, pusu ja Selkoa nykytaiteesta. Hänet on palkittu teoksesta Muuttuvat kuvat: polkuja suomalaiseen taiteeseen. Saako taide- ja museokirjoista selkoa? to klo sali 505 Markku Jokisipilän väitöskirja Aseveljiä vai liittolaisia? (2004) herätti vilkkaan keskustelun. Hän on osallistunut aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun kolumnistina sekä radio- ja tv-kommentaattorina. Tietokirjat Suomen historian kipupisteiden kuvaajana to klo sali 104 Jere Jäppinen toimii Helsingin kaupunginmuseossa tutkijana. Hän on kirjoittanut mm. Yhdeksän pientä kotia arjen historiaa Työväenasuntomuseossa, joka valittiin vuoden 2010 museokirjaksi. Saako taide- ja museokirjoista selkoa? to klo sali 505 Jenni Kirves on yksi Tieto-Finlandia-ehdokkaana olleen Ruma sota -teoksen tekijöistä. Hän on ollut kirjoittajana myös suurteoshankkeessa Sodassa koettua. Tietokirjat Suomen historian kipupisteiden kuvaajana to klo sali 104 Matti Klinge on yksi tunnetuimpia ja tuotteliaimpia historiantutkijoitamme. Hän on autonomian ajan historian erikoistuntija, jonka tulkinnat eivät ole jättäneet ketään kylmäksi. Tietokirjat Suomen historian kipupisteiden kuvaajana to klo sali 104 Juhani Koivisto on työskentelee Suomen Kansallisoopperassa, jonka historiaa hän myös kirjoittaa. Hänen kirjoittamansa Tuijotin tulehen kauan on elämäkerta säveltäjä Toivo Kuulasta ja se oli Tieto-Finlandia-ehdokkaana. Rockia, klassista millaisia musiikkikirjoja meillä julkaistaan pe klo sali 505 Laura Kolbe on tutkinut mm. ylioppilaiden ja yliopistojen sodanjälkeistä historiaa sekä kaupunkihistoriaa. Helsingin uuteen historiateossarjaan hän on kirjoittanut kunnallispolitiikkaa koskevan osuuden. Miten minusta tuli tietokirjailija pe klo sali 104 Anna Kortelainen on yksi luetuimpia ja palkituimpia tietokirjailijoitamme. Hänen teoksensa liikkuvat kuvataiteen ja kirjallisuuden maailmassa. Keskeisinä henkilöinä ovat olleet Albert Edelfelt ja L. Onerva. Uusimpia teoksia ovat Hurmio oireet, hoito, ennaltaehkäisy ja Eri kivaa! Onerva: kaupungin naiset Saako taide- ja museokirjoista selkoa? to klo sali 505 Maija Kuusi on toiminut kustannusosakeyhtiö Otavan myynti- ja markkinointijohtajana vuodesta Miten sosiaalinen media muuttaa kirjabisnestä pe klo sali 104 Tuomas Kyrö on kirjailija ja sarjakuvapiirtäjä. Hänen tunnetuin romaaninsa on Mielensäpahoittaja. Hän on julkaissut myös tietokirjan Urheilukirja. Elämäni tietokirjat pe klo sali 104 Sirpa Kähkönen palkittu kaunokirjailija, joka on käyttänyt paljon tietokirjallisuutta teostensa tausta-aineistona. Hän on myös julkaissut tietokirjallisuutta: Vihan ja rakkauden liekit: kohtalona 1930-luvun Suomi oli Tieto- Finlandia-ehdokkaana. Elämäni tietokirjat pe klo sali 104 Mikko Lahtinen toimi pitkään filosofisen niin & näin -lehden päätoimittaja. Hän on toimittanut ja kirjoittanut useita filosofisia teoksia, kuten Ihminen, poliittinen eläin ja Snellmanin Suomi. Uusi Kirjastojen maa on ylistyslaulu suomalaiselle kirjastolaitokselle. Kirjastot: löytyykö tietoa? pe klo sali 505 Lea Laitinen on Helsingin yliopiston suomen kielen professori. Hän on yksi kielipoliittisen toimintaohjelman Suomen kielen tulevaisuus kirjoittajista. Mikä on suomen kielen kohtalo? pe klo sali 505 Leena Lehtolainen on suosittujen Maria Kallio -dekkareiden tekijä. Hänen teoksiaan on käännetty ainakin 14 kielelle, ja erityisen suosittu hän on Saksassa. Elämäni tietokirjat pe klo sali Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 3/2011

11 Tatu Lehtovaara on Helsingin palvelualojen oppilaitoksen opettaja. Hänen teoksensa Suomalaiset kalaherkut oli Tieto-Finlandia-ehdokkaana. Uusin on Molekyyli sopassa (Anu Hopian kanssa). Ruokakirjat kokkkausta ja kulttuuria pe klo sali 505 Minna Lindgren on vapaa toimittaja. Hän on julkaissut mm. teokset Musiikki on vakava asia ja Leif Segerstam NYT!. Uusin teos on Sivistyksen turha painolasti. Vuonna 2009 hän sai Bonnierin suuren journalistipalkinnon jutustaan Isän kuolema. Tietokirjaraati to klo sali 104 Juhani Lokki on koulutukseltaan perinnöllisyystieteilijä ja luonnontutkija. Hän on eläkkeellä Luonnontieteellisen keskusmuseon johtajan virasta. Lokki on ollut monien luontoa ja eläimiä käsittelevien suurteossarjojen päätoimittaja ja kirjoittaja. Hän toimii ylioppilastutkintolautakunnan puheenjohtajana. Miten minusta tuli tietokirjailija pe klo sali 104 Olli Löytty on ollut toimittamassa kirjaa Tieteellinen kirjoittaminen sekä kirjoittajana teoksissa Kolonialismin jäljet, Maltillinen hutu ja muita kirjoituksia kulttuurien kohtaamisesta sekä Tää on taas tätä parisuhteen sanakirja. Hän voitti Suomalainen essee kilpailun kirjoituksellaan Historian pyöröovi. Mikä on suomen kielen kohtalo? pe klo sali 505 Markku Löytönen on Helsingin yliopiston kulttuurimaantieteen professori. Hänen keskeisiä tutkimusaiheitaan ovat terveysmaantiede, paikkatietojärjestelmät sekä tutkimusmatkailu ja sen historia. Löytönen on saanut useita palkintoja, mm. Lauri Jäntin säätiön Tieto-Lauri-palkinnon Suomi Frankfurtin kirjamessujen teemamaana 2014 to klo sali 505 Tapio Markkanen on kirjoittanut useita teoksia tähtitieteen historiasta. Markkasen uusimpia teoksia on Paratiisista katsoen: tähtitaivaan karttojen historiaa, johon liittyvän näyttelyn hän myös toteutti. Tietokirja aikansa peilinä pe klo sali 104 Heljä Misukka työskentelee Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n koulutuspäällikkönä. Toimiessaan opetusministeriön valtiosihteerinä hän johti mm. työryhmää, joka julkaisi vuonna 2010 mietinnön Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen Diginatiivit ja oppikirjat to klo sali 505 Anne Moilanen toimii vapaana toimittajana, teatterikriitikkona ja kolumnistina. Hän on esiintynyt vakiovieraana keskusteluohjelmissa, kuten Jälkiviisaissa ja Pressiklubissa. Hänet valittiin Vuoden freelance-journalistiksi Elämäni tietokirjat pe klo sali 104 Pertti Mustajoki on lääketieteen ja kirurgian tohtori ja professori. Hän on julkaissut kansantajuisia teoksia mm. lihavuudesta ja painonhallinnasta. Hän sai Suomen tietokirjailijat ry:n tietokirjailijapalkinnon 2008 ja valtion tiedonjulkistamispalkinnon 2010 Terveyskirjasto-verkkosivustosta. Miksi terveystiedosta on niin vaikeaa olla samaa mieltä? to klo sali 104 Kirsti Mäkinen toimi pitkään äidinkielenopettajana. Hän on kirjoittanut lukion äidinkielen oppikirjoja ja toiminut journalistien suomen kielen opettajana. Hänet tunnetaan erityisesti Kalevalaa ja kansanperinnettä koskevista teoksistaan. Kehdosta hautaan: tietokirjat ihmisten arjessa pe klo sali 505 Anna-Stina Nykänen on Helsingin Sanomien toimittaja ja NYT-liitteen kolumnisti. Hänen teoksensa Parhaat puoleni kertoo, kuinka eri-ikäiset ja -kokoiset naiset kokevat oman vartalonsa. Tietokirjaraati to klo sali 104 Nina Paavolainen aloitti helmikuussa 2011 Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskuksessa FILI:ssä Frankfurt teemamaa hankkeen projektipäällikkönä. Suomi Frankfurtin kirjamessujen teemamaana 2014 to klo sali 505 Jaakko Pietiläinen toimii kustannuspäällikkönä WSOY:n Johnny Kniga -yksikössä, joka julkaisee paljon musiikkikirjoja, sekä kotimaisia että käännöksiä. Rockia, klassista millaisia musiikkikirjoja meillä julkaistaan pe klo sali 505 Helena Ruuska työskentelee äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana Helsingin normaalilyseossa ja kirjoittaa kirjallisuusarvosteluja Helsingin Sanomiin. Hän on kirjoittanut äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoja alakoulusta lukioon. Diginatiivit ja oppikirjat to klo sali 505 Teuvo Sankila aloitti helmikuussa 2011 Otavan oppimateriaalien kustannusjohtajana. Diginatiivit ja oppikirjat to klo sali 505 Jukka Sarjala on eläkkeellä opetushallituksen pääjohtajan virasta. Hän oli Bibliofiilien seuran puheenjohtaja Hän on yksi keskeisistä Sastamalan Vanhan kirjallisuuden päivien taustavoimista. Hänen teoksiaan ovat mm. Äly ja tunne, Kirjojen kyydissä ja Järki hyvä herätetty. Tietokirja aikansa peilinä pe klo sali 104 Seija Sartti on Helsingin Sanomien toimittaja. Hän on julkaissut teoksen Herrakansa sekä työnantajapalatsista kertovan teoksen Eteläranta 10 (Anna-Maija Tantun ja Veijo Åbergin kanssa). Elämäni tietokirjat pe klo sali 104 Iida Simes on kirjakauppa Rosebudin kirjakauppias ja tiedotuspäällikkö. Suomi Frankfurtin kirjamessujen teemamaana 2014 to klo sali 505 Vesa Sirén työskentelee Helsingin Sanomien kulttuuritoimittajana. Hän sai vuoden 2010 Tieto-Finlandia-palkinnon teoksellaan Suomalaiset kapellimestarit. Hän on julkaissut myös teoksen Aina poltti sikaria Jean Sibelius aikalaisten silmin. Rockia, klassista millaisia musiikkikirjoja meillä julkaistaan pe klo sali 505 Anna-Maria Soininvaara on työskennellyt Helsingin kirjastotoimen apulaisjohtajana vuodesta 2004 Kirjastot: löytyykö tietoa? pe klo sali 505 Pekka Tarkka on yksi tunnetuimpia kulttuuritoimittajia ja kirjallisuuskriitikoita. Hän on kirjoittanut kirjat mm. Joel Lehtosesta, Paavo Rintalasta ja Hannu Salamasta. Miten minusta tuli tietokirjailija pe klo sali 104 Mattias Tolvanen on filosofian maisteri, biologi, tietokirjailija ja valokuvaaja. Hänen puutarha- ja kasvikirjojaan ovat mm. Villi puutarha ja Aistien puutarha. Hän on yksi Pihan ja puutarhan pikkujättiläinen -teoksen kirjoittajista. Kasvilääkintäoppaasta on otettu neljä ja teoksesta Mikä tästä meni? kuusi painosta. Kirjastot: löytyykö tietoa? pe klo sali 505 Ari Turunen on kirjoittanut mm. valheen, vääristelyn ja vilpin historiasta, taikauskoisista tavoista, vastustamisen kulttuurihistoriasta ja ylimielisyyden historiasta. Hän on kirjoittanut Ulkokultaisen käytöksen kirjan (Markus Partasen kanssa). Kehdosta hautaan: tietokirjat ihmisten arjessa pe klo sali 505 Risto Uimonen on journalisti, joka työskenteli pitkään Helsingin Sanomissa sekä Kalevan päätoimittajana. Hänen tietokirjojaan ovat mm. Median mahti, Iiro Viinanen ja Pääministerin puhuva pää, jossa hän kirjoittaa yhdeksän pääministerin mediasuhteista. Hän on Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja. Elämäni tietokirjat pe klo sali 104 Kaari Utrio on taitava historian popularisoija, jonka tietokirjallinen tuotanto on laaja. Eevan tyttäret ja Bella Donna: Kaunis nainen kautta aikojen ovat saaneet myös kansainvälistä huomiota. Hän on kirjoittanut lisäksi kuusiosaisen eurooppalaisen perheen historiaa valaisevan teossarjan Familia. Tietokirja aikansa peilinä pe klo sali 104 Janne Virkkunen aloitti Helsingin Sanomien toimittajana vuonna Hän oli sitten lehden toimituspäällikkö, päätoimittaja ja vastaava päätoimittaja. Hän on ollut kansainvälisen lehdistöinstituutin puheenjohtaja, Helsingin Sanomain säätiön hallituksen puheenjohtaja sekä vuodesta 2011 Historian Ystäväin liiton puheenjohtaja. Avajaisesitelmä: Miksi tietokirjallisuus on tärkeää? to klo sali 104 Muutokset mahdollisia. Päivitetyt ohjelmatiedot osoitteessa Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 3/

12 KOVA LAKI Kampanja, kiertue vai katalogi? Sekä kustantajan että tekijän intressissä on saada teosta myytyä mahdollisimman paljon. Osapuolilla saattaa kuitenkin olla hyvin erilaiset näkemykset siitä, mitä markkinointi pitää sisällään. Kustantajan kanssa kannattaa keskustella teoksen markkinoinnin tavoitteista, siihen käytettävissä olevista resursseista ja keinoista sekä teoksen kohderyhmästä. Laki ja sopimusehdot luovat väljät raamit Tekijänoikeuslain 33 :n mukaan kustantajan on tavanmukaisesti huolehdittava teoksen levittämisestä sekä saatettava julkaiseminen loppuun menekin ja muiden asianhaarojen edellyttämässä laajuudessa. Lain sanamuoto on hyvin väljä, joten siitä ei juuri ole apua markkinoinnista sopimisessa tai mahdollisten erimielisyyksien ratkaisemisessa. Kustantajan velvollisuudet määräytyvät kussakin yksittäistapauksessa erikseen. Kustannussopimuksiin kirjataan usein, että kustantaja päättää teoksen markkinoinnista, markkinointitavoista ja muista myynninedistämistoimenpiteistä sekä vastaa näistä aiheutuvista kustannuksista. Markkinoinnin vaatimat resurssit ovat usein syynä sille, miksi tekijät valitsevat kaupallisen kustantajan ja miksi kustantaja saa niin suuren osan teoksen myyntituloista. Markkinoinnin konkretiaa Koska laki ja sopimusehdot luovat yleensä vain väljät raamit markkinoinnille, kustantajan kanssa on hyvä käydä läpi, minkälaisia markkinointitoimenpiteitä teokselle on suunniteltu. Teosta saatetaan markkinoida yksittäin tai yhdessä muiden teosten kanssa, osana suurempaa markkinointikampanjaa, sähköpostilla, markkinointikiertueella tai se saatetaan vain mainita uutuuskirjaluettelossa. Kustantaja voi jakaa ilmais- ja arvostelukappaleita teoksen myynnin edistämiseksi. Ilmaiskappaleiden jakaminen ei ole sallittua kustantajan muun liiketoiminnan edistämiseksi, ja tekijällä on oikeus saada tieto jaettujen ilmaiskappaleiden määrästä. Tekijän kannattaa keskustella kustantajan kanssa myös siitä, minkälaisia odotuksia kustantajalla on häntä kohtaan. Kustantaja saattaa esimerkiksi odottaa tekijän osallistuvan aktiivisesti kohderyhmien määrittelyyn ja markkinointitekstien laatimiseen. Mikäli tekijän edellytetään antavan huomattava panos teoksen markkinointiin, esimerkiksi osallistumalla markkinointikiertueelle, hänelle tulee suorittaa tästä erillinen korvaus. Tästä on hyvä sopia kustannussopimuksessa. Vaikka kaikki markkinointitoimenpiteet eivät olisi tiedossa sopimuksen solmimishetkellä, kustantaja voi kertoa normaalista markkinointikäytännöstään. Tärkeintä on, että tekijälle muodostuu realistinen käsitys teoksensa markkinoinnista. Sosiaalinen media luo uusia mahdollisuuksia Sosiaalinen media mahdollistaa uudenlaisen tavan markkinoida kirjoja ja tavoittaa erilaisia lukijaryhmiä jopa ilmaiseksi. Kustantajat käyttävät sosiaalista mediaa markkinoinnissa esimerkiksi luomalla kirjoille Facebook-sivustoja tai tiedottamalla kirjoista Twitterissä. Myös kirjailijat voivat osallistua markkinointiin sosiaalisessa mediassa ja kohdata näin lukijoitaan uudella tavalla. Tämä edistää teosten tunnettuutta ja voi tuoda kaivattua lisämyyntiä. Lue lisää sosiaalisen median hyödyntämisestä kirjojen markkinoinnissa tiedotteen etusivulta. TUUMANTUPA Lokakuun loitsuja Tuumantuvalla? Tuumantuvan suosituimmat lomaviikot syyskaudelle ( ) on loppuunvarattu. Vapaita viikkoja on lokakuusta alkaen. Mahdolliset peruutuspaikat ilmoitetaan yhdistyksen verkkosivuilla (Jäsenyys > Lapinmaja ja residenssit > Varauskalenteri). Tuumantuvan viikkovuokra on eisesonkiaikana 130 euroa. Mökkiä voivat vuokrata vain yhdistyksen jäsenet omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Valitettavasti mökille ei saa viedä lemmikkieläimiä. Varauksen voi tehdä verkkosivuilla tai puhelimitse tai sähköpostitse (järjestösihteeri Eija Tiihonen, puh , Vanhan kirjallisuuden päivät Sastamala TIETOKIRJA.FI Sastamala 1.7. Pori Helsinki Hallituksen kokoukset 31.8., , Turun kirjamessut Helsingin kirjamessut Syyskokous Helsingissä Toimisto on suljettu Seuraava jäsentiedote 4/2010 ilmestyy elokuun lopulla. Suomen tietokirjailijat ry Hallituskatu 2 B, 3. krs, Helsinki puhelin faksi

Jäsentiedote. Pentti Huovinen ja Heikki Ylikangas saivat Warelius-palkinnot. Syyskokous Helsingissä 23. 24.11.2012. Suomen tietokirjailijat ry 4/2012

Jäsentiedote. Pentti Huovinen ja Heikki Ylikangas saivat Warelius-palkinnot. Syyskokous Helsingissä 23. 24.11.2012. Suomen tietokirjailijat ry 4/2012 Jäsentiedote 4/2012 Yhdistykseen 33 uutta jäsentä Kutsu syyskokoukseen Helsingissä 23. 24.11. Syksyn apurahat haettavana 28.9. asti Yhdistys tekee jäsentutkimukset syksyllä 2012 ja keväällä 2013 Pentti

Lisätiedot

Kanerva, Kääriäinen, Skinnari, Vehviläinen...

Kanerva, Kääriäinen, Skinnari, Vehviläinen... Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 4/2010 Antti Eskola ja Pertti Rajala saivat Warelius-palkinnot Syksyn apurahat haettavana 30. syyskuuta mennessä Pietarin yksiöön haku alkanut Kanerva, Kääriäinen,

Lisätiedot

Elokuussa jo viidettä kertaa järjestettävä. 26. 27.8.2015 Tieteiden talo, Helsinki. TIETOKIRJA.FI-ohjelma ja -aikataulut: www.tietokirja.

Elokuussa jo viidettä kertaa järjestettävä. 26. 27.8.2015 Tieteiden talo, Helsinki. TIETOKIRJA.FI-ohjelma ja -aikataulut: www.tietokirja. Suomen tietokirjailijat ry JÄSENTIEDOTE 3/2015 Kevään apurahat myönnettiin 134 hakijalle Parannuksia apurahansaajien eläkevakuuttamiseen Sastamala, Pori ja Kustavi kesän tietokirjatapahtumat Tietokirjastipendit

Lisätiedot

Professori Markku Löytönen

Professori Markku Löytönen Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 6/2011 Markku Heikkilä ja Terhi Pietiläinen hallitukseen, Jari Koskinen uudelle kaudelle Tietokirjailija! Ilmoittaudu jäsentilaisuuteen Educa-messuille 28.1. Syksyn

Lisätiedot

Viisi oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla

Viisi oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 1/2013 Uusia jäseniä hyväksyttiin 67 Kevään apurahat haettavana 28.3. asti Kutsu kevätkokoukseen Vantaalle 16.3. Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus 2013 on järjestäytynyt

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 MONIPUOLISEN VAIKUTTAMISEN VUOSI 3 JÄSENET 5 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 5 Yhdistyksen kokoukset ja suunnitteluseminaari 5 Tilintarkastajat 6 Hallitus ja valiokunnat 6 Toimikunnat ja työryhmät

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 Warelius-palkinnot saivat Irma Sulkunen ja Risto Isomäki. Palkinnot jaettiin Vanhan kirjallisuuden päivän avajaisissa Sastamalassa 26.6.2009. Kuva: Katri Maasalo. Tietopöllö-palkinnon

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. Frankfurtin kirjamessut keräsivät kustantajat ja kirja-alan toimijat Saksaan. Suomen tietokirjailijat ry 5/2014

JÄSENTIEDOTE. Frankfurtin kirjamessut keräsivät kustantajat ja kirja-alan toimijat Saksaan. Suomen tietokirjailijat ry 5/2014 Suomen tietokirjailijat ry JÄSENTIEDOTE 5/2014 Syyskokous pidetään Helsingissä 21. 22.11.2014 Uusia jäseniä hyväksyttiin 28 Tietokirjailijapalkinnot jaettiin Helsingin Kirjamessuilla Kevätkokous järjestetään

Lisätiedot

Herra Ylppö vierastaa pinnallisuutta s. 15. Lukuvinkkaus innostaa lukemaan s. 10. Satakirjastojen verkkokirjasto uudistuu s.6-7

Herra Ylppö vierastaa pinnallisuutta s. 15. Lukuvinkkaus innostaa lukemaan s. 10. Satakirjastojen verkkokirjasto uudistuu s.6-7 Satakirjastot 1/2014 Tietoa, taitoa, tarinoita Lukuvinkkaus innostaa lukemaan s. 10 Satakirjastojen verkkokirjasto uudistuu s.6-7 Herra Ylppö vierastaa pinnallisuutta s. 15 Pääkirjoitus Lukeako vai eikö,

Lisätiedot

Kotiseutuposti. Säätiö rahoittamaan kotiseututyötä. Jorma Uotisesta Kotiseutuklubin kummi s. 5 3/ 2014. s. 4

Kotiseutuposti. Säätiö rahoittamaan kotiseututyötä. Jorma Uotisesta Kotiseutuklubin kummi s. 5 3/ 2014. s. 4 Kotiseutuposti Kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön ajankohtaislehti 3/ 2014 Säätiö rahoittamaan kotiseututyötä s. 4 Jorma Uotisesta Kotiseutuklubin kummi s. 5 Pääkirjoitus Kotiseutuposti 5.9.2014 3/ 2014

Lisätiedot

IMPULSSIOSTOT. Verkko mahdollistaa kepeät 2/2010. PANDURO käsillä tekemisen iloa Pohjoismaissa

IMPULSSIOSTOT. Verkko mahdollistaa kepeät 2/2010. PANDURO käsillä tekemisen iloa Pohjoismaissa 2/2010 Suuri Suomalainen Kirjakerho VAHVASTI SUOMALAISTEN SYDÄMISSÄ PANDURO käsillä tekemisen iloa Pohjoismaissa Verkko mahdollistaa kepeät IMPULSSIOSTOT HANSAPRINTIN ASIAKASLEHTI hansapress 2/2010 pääkirjoitus

Lisätiedot

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Lankutusta ja vinkkailua Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Marianne Kotiranta Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Kulttuurituotannon

Lisätiedot

Helsingin Sanomain Säätiö Vuosikertomus 2011

Helsingin Sanomain Säätiö Vuosikertomus 2011 Helsingin Sanomain Säätiö Vuosikertomus 2011 Helsingin Sanomain Säätiö Vuosikertomus 2011 6 Helsingin Sanomain Säätiö 7 Sisältö 6 Yliasiamiehen sanat 8 Toiminta 10 Ennen kuin viikate heilahtaa Toimittaja,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 2. KIRJAILIJAVIERAILUT 2.1 VIERAILUMÄÄRÄN KASVU 2.2 KIRJAILIJAVIERAILU-UUDISTUS 2.3 KIRJAILIJA JOKA KOULUUN EN FÖRFATTARE TILL VARJE SKOLA 2.4 YHTEISTYÖ

Lisätiedot

VANHEMPIEN 1 SANOMAT

VANHEMPIEN 1 SANOMAT VANHEMPIEN 1 SANOMAT 11 S U O M E N V A N H E M P A I N L I I T T O M A R I A N K A T U 2 8 B 5, 0 0 1 7 0 H E L S I N K I 0 9 1 3 5 1 1 7 7 KOHTI TERVEEMPÄÄ KASVUYMPÄRISTÖÄ Eroon homekouluista vuoteen

Lisätiedot

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008 Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. 20 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI Tiedonjyvä 7/08 Teemana kolmannet

Lisätiedot

Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta. Pirjo Rautianen / Moguli pr

Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta. Pirjo Rautianen / Moguli pr Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta Pirjo Rautianen / Moguli pr 1 Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta -tutkimuksen on ideoinut ja toteuttanut uusmediatutkija, FM Pirjo

Lisätiedot

CP-LEHTI. Tässä numerossa: Muhkea liikunnan lukupaketti s. 18 41

CP-LEHTI. Tässä numerossa: Muhkea liikunnan lukupaketti s. 18 41 2/2010 1/2010 CP-LEHTI Tässä numerossa: Muhkea liikunnan lukupaketti s. 18 41 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:2 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Kulttuuri kantaa ystävyys antaa SIVUT 6 7

Kulttuuri kantaa ystävyys antaa SIVUT 6 7 10/22 14/20 12.9.2012 21.5.2008 www.tampereenkirkkosanomat.fi REILUSTI KRISTITTY Kaisa Härkisaari Rippikoulupolusta jäi hyvä mieli Eeva-Maria Inkinen luotsasi Isosaarenleiriläisiä Aleksanterin kirkossa.

Lisätiedot

Gramexpress. Marion. Tarkoitan mitä laulan. Jätti nimeltä Google Musiikki tekee hyvää myös kassavirralle Chisu vuoden radiotähti

Gramexpress. Marion. Tarkoitan mitä laulan. Jätti nimeltä Google Musiikki tekee hyvää myös kassavirralle Chisu vuoden radiotähti Gramexpress E s i t t ä v i e n ta i t e i l i j o i d e n j a ä ä n i t t e i d e n t u o t ta j i e n t e k i j ä n o i k e u s y h d i s t y s G r a m e x 2/13 Marion Tarkoitan mitä laulan Jätti nimeltä

Lisätiedot

Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. 4/2013 Irtonumero 7. Elsan jäljissä Anne Berner. Vuoden 2014. teema.

Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. 4/2013 Irtonumero 7. Elsan jäljissä Anne Berner. Vuoden 2014. teema. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti 4/2013 Irtonumero 7 Elsan jäljissä Anne Berner Vuoden 2014 teema Voimapaikka Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti 5.12.2013, 52. vuosikerta,

Lisätiedot

TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen työmaakokous. Tampere saa yrittäjiltä nyt parempia arvosanoja sivut 4-5

TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen työmaakokous. Tampere saa yrittäjiltä nyt parempia arvosanoja sivut 4-5 TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti kesäkuu 2/2008 Kokoomuksen työmaakokous Tampereella sivu 3 Tampere saa yrittäjiltä nyt parempia arvosanoja sivut 4-5 Ku n n a ll ll iisva a ll ii

Lisätiedot

kirahviposti mikä on hanketuen tulevaisuus? 9/2003 lokakuu Kirjastoyhteistyölle kiitosta Päivitä itsesi: www.kepa.fi > sivut 8-13

kirahviposti mikä on hanketuen tulevaisuus? 9/2003 lokakuu Kirjastoyhteistyölle kiitosta Päivitä itsesi: www.kepa.fi > sivut 8-13 kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 9/2003 lokakuu henrik kastenskov Kirjastoyhteistyölle kiitosta > Uunituoreessa evaluaatiossa tarkastellaan Kepan panosta

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot

5/14. Taiteen brändääjä Damien Whitmore. Betonisymposium innosti. Muotoilukoulutus murroksessa ORNAMON LEHTI. Sivu 12. Sivu 20

5/14. Taiteen brändääjä Damien Whitmore. Betonisymposium innosti. Muotoilukoulutus murroksessa ORNAMON LEHTI. Sivu 12. Sivu 20 5/14 ORNAMON LEHTI Taiteen brändääjä Damien Whitmore Betonisymposium innosti Sivu 12 Muotoilukoulutus murroksessa Sivu 20 23.-25.1.2015 Messukeskus Helsinki Kevään Forma-messut lähestyy. Forma-messut on

Lisätiedot

Eija Pessinen keksi synnytystuen. Suomalainen Naisliitto ry

Eija Pessinen keksi synnytystuen. Suomalainen Naisliitto ry minna1-2010 Suomalainen Naisliitto ry Eija Pessinen keksi synnytystuen 1 Minna 1/2010 Tässä Minnassa 3 Puheenjohtajan terveiset, Maija Kauppinen 4 Tilkkuja, Maija Kauppinen 6 Eija Pessinen on Euroopan

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16

ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16 ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16 ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö Tampere lähti mukaan päihdetyöhön s. 18 Kuva: Laura Vesa Sääntelyä, valistusta ja

Lisätiedot