Pirkanmaan vuosikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan vuosikirja"

Transkriptio

1 Pirkanmaan vuosikirja 2013

2 PIRKANMAAN VUOSIKIRJA 2013

3 PIRKANMAAN LIITTO TAMPERE Päätoimittaja Esa Halme Toimitussihteeri Kirsti Kivilinna Palaute kirjasta: Tilastoaineisto Hanna Kivimäki Tämän kirjan tekstien tuottamisessa mukana ovat olleet: Jukka Alasentie Reijo Kahelin Kirsti Kivilinna Karoliina Laakkonen-Pöntys Jukka Lindfors Marko Mäkinen Petri Räsänen Taitto Marja Muhonen Pirkanmaan liitto 2013 ISBN Painosmäärä 2500 kpl Painopaikka: Vammalan kirjapaino Oy, Sastamala

4 PIRKANMAAN VUOSIKIRJAN SISÄLTÖ Lukijalle Teemme muutosta yhdessä Uusi visuaalinen ilme Maankäytön strateginen suunnittelu etenee Tulevan ohjelmakauden rahapotti vielä auki Maakuntastrategia kokoaa yhteistä tahtotilaa Innovaatiotoiminnalla hyvinvointia maakuntaan Bothnian Green Logistic Corridor -projekti Neuvottomuudesta uuteen ajatteluun Pirkanmaan liiton luottamuselimet 15 Pirkanmaan tilastoja Sisällysluettelo tilasto-osaan Pirkanmaan kunnat Sisällysluettelo kuntaosaan Oppilaitoksia, kuntayhtymiä, valtion alueviranomaisia, valtion laitoksia ja maakunnallisia yhteisöjä Sisällysluettelo Pirkanmaan vaalipiiri, maakuntavaltuustossa edustettuina olevien puolueiden ja ryhmien piirijärjestöt, Pirkanmaan kansanedustajat, Pirkanmaan ministerit, Suomesta valitut Euroopan parlamentin jäsenet 94 Pirkanmaan tiedotusvälineitä Sisällysluettelo tiedotusvälineosioon

5 2013 LUKIJALLE Kilpailu on kovaa ja innostavaa. Suhdannemittareiden näyttäessä alaspäin on pakko uudistaa toimintatapoja, rakenteita ja tuotteita, millä kilpailemme. Pirkanmaan rakennemyllerrys on nostanut esiin aivan uudenlaisia tietoyhteiskuntaan liittyviä yrityksiä, uudenlaista palvelutuotantoa ja kumppanuutta. Tässä vuosikirjassa on tietopaketin ja artikkeleiden lisäksi koottuna merkittävä määrä pirkanmaalaisia toimijoita, joilla kaikilla voi olla annettavaa etsittäessä uudenlaisia mahdollisuuksia. Aiemmin kokemattomat kumppanuudet, tuntemattomat yhdistelmät osaajia ja vaikuttajia ja kaikenlainen rajojen murtaminen voivat antaa ituja uuden tekemiseen. Vaikka hallinnossa on edelleen varsin vahva usko suuruuden ekonomiaan, on täysin relevanttia etsiä menestymistä myös pienuuden tai ketteryyden ekonomiasta, erilaisista verkostojen ja allianssien kautta saatavista eduista ja uudenlaisten liiketoimintamallien kautta. Pirkanmaalta löytyy näihin kaikkiin osaamista, innovaatioalustoja, tutkimusta ja kehittämistä sekä ihmisiä, jotka ovat valmiita innostumaan uusista asioista. Jotta julkisen sektorin ja yksityisen sektorin luonteva vuoropuhelu voisi kehittyä, on välttämätöntä, että julkisista järjestelmistä tehdään avoimempia ja tartuttavampia. Jotta uudenlaisten sovellusten kehittäjät voisivat luoda lisäarvotuotteita julkisille palveluille, on välttämätöntä, että yhteensopivuutta, standardoituja rajapintoja ja oikeuksia liittää yksityisiä ja julkisia tuotteita lisätään. 4

6 Tampereen kaupungin tavoitteet avata dataa ja järjestelmää markkinoiden käyttöön on erittäin kiinnostava ja hyvä esimerkki tästä. Yhtä lailla myös kuntien, kuten Parkanon, esimerkit laajakaistaverkon rakentamisessa, luovat uusia mahdollisuuksia. Tällä rintamalla eteneminen muuta Suomea nopeammin tekee meistä kaikkein kiinnostavimman alueen luoda ja kokeilla uutta. Käyttäkää tätä vuosikirjaa uusien kontaktien solmimiseen, laajempaan vuoropuheluun ja kannustavaan uudistumiseen. Olemme yhdessä enemmän. Esa Halme Maakuntajohtaja 5

7 2013 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan liitto on maakunnan kehittäjä, joka toimii verkostomaisesti koko maakunnan hyväksi. Toiminta-alueemme on 22 Pirkanmaan kuntaa. Nyt mukana maakunnassamme on myös Kiikoinen, joka liittyi vuodenvaihteessa osaksi Sastamalaa. Emme saa aikaan kehitystä ja muutoksia yksin vaan yhdessä toimien. Siitä juontaa myös ydinviestimme Teemme muutosta yhdessä. Näitä muutoksentekotapoja ovat aluekehitystyö, edunvalvonta, maakuntakaavoitus sekä innovaatio- ja tulevaisuustyö. Katamme pöydän ja tarjoamme yhteistyöalustan monenlaiselle toiminnalle. Meillä on näkyvä rooli tulevan ohjelmakauden valmistelussa. Liitto toimii maakunnassa, Suomessa sekä kansainvälisissä yhteyksissä. Edunvalvontatyö on monimuotoista vaikuttamista paitsi maakunnassa, myös pääkaupungissa ja EU:n toimielimien suuntaan. Pirkanmaan kansanedustajat kokoontuvat Pirkanmaan liitossa kerran kuussa. Maakuntakaavatyössä on meneillään valmisteluvaihe. Kaavassa pyritään parempaan osallistavuuteen ja tämän vuoden aikana kaavassa valmistuu useita taustaselvityksiä kaavaluonnoksen pohjaksi. Myös maakuntastrategiatyö on parhaillaan käynnissä. Maakuntastrategiassa linjataan koko maakunnan yhteistä tahtotilaa. Innovaatio- ja tulevaisuustyö etsii yhteisiä tekemisen alustoja ja uudistaa toimintatapoja, joiden avulla paremmin päästään vastaamaan rakennemuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin. Tästä ja monesta muusta ajankohtaisesta löydät tietoa Pirkanmaan liiton nettisivuilta osoitteesta: Liiton pääsivulta pääset myös tulevaisuus- ja innovaatiotyön yhteistyöalusta Pilkahdukseen joka tarjoaa monenlaista mielenkiintoista pureksittavaa maakunnan ennakointityöhön, maakuntastrategiaan ja tulevaisuuteen liittyen. Maakuntakaava 2040:lla on niin ikään oma sivustonsa, joka tarjoaa ajantasaista tietoa kaavaprosessin etenemisestä. Tutustu maakuntakaavoituksen sivustoon osoitteessa: pirkanmaa.fi/ Ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Löydät heidät kotisivuiltamme osoitteesta: > yhteystiedot Kevään aikana Pirkanmaan liitto siirtyy kattavammin sähköiseen viestintään. Alamme julkaista verkkolehteä ja uutiskir jettä. Myös maakuntakaavatyön aikana julkaistaan sidosryhmäuutiskirjeitä. Niiden jakelulistoille pääset liiton viestintä-sivulta. Kirsti Kivilinna Lisätietoa maakuntien liittojen toiminnasta löytyy osoitteesta: > kunnat ja kuntayhtymät > maakuntien liitot 6

8 Uusi visuaalinen ilme Maankäytön strateginen suunnittelu etenee Pirkanmaan liiton uusi visuaalinen ilme kuvaa dynaamisuutta ja liikettä, verkostoja ja yhteistyötä, muutosta, asiantuntijuutta ja modernia otetta. Tämänkin kirjan kannessa leiskuvan värikkään ja innovatiivisen graafisen elementin lähtökohtana ovat Pirkanmaan kuntien vaakunavärit, maaseutu, kaupungit ja taajamat, luonto metsineen ja viljelyksineen, järvet ja joet. Kuvio koostuu lukemattomista pienistä elementeistä, jotka muodostavat värikkään, monimuotoisen ja dynaamisen kokonaisuuden samaan suuntaan liikkuvan verkoston. Visuaalisen ilmeen on tehnyt Selander & Co / graafinen suunnittelija Nalle Ritvola Nallellaan Oy:stä. KK Maakuntakaava on maankäytön suunnittelujärjestelmän yleispiirteisin taso ja aidosti pitkän tähtäimen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta. Pirkanmaan maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui kesällä 2012 ja siinä maakuntahallitus linjasi, että uuden maakuntakaavan erityisenä tavoitteena on korostaa maakuntakaavan strategista luonnetta. Tämän lisäksi kaavalle asetettiin kolme sisällöllistä tavoitetta: maakuntakaavassa 1) vahvistetaan maakunnan kilpailukykyä, 2) kehitetään sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullista yhdyskuntarakennetta ja 3) tuetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä ja yhdyskuntarakenteen energiatehokkuutta. Kaikkiin sisältötavoitteisiin liittyy vaikeita kysymyksiä, joihin meidän pitää löytää yhdessä vastauksia. Suunnittelun strateginen ote näkyy siinä, millaisen yhteisen prosessin pystymme muodostamaan, mitä asioita tarkastelemme eli mitkä asiat ovat maankäytön näkökulmasta strategisesti merkittäviä ja pystymmekö asetettujen tavoitteiden ja tuotetun tiedon pohjalta tekemään valintoja. Pirkanmaa on tehnyt rohkean valinnan lähteä eteenpäin kokonaismaakuntakaavalla. Kokonaismaakuntakaavassa korostuu yhteensovittaminen sekä intressien että maankäyttömuotojen. Kaavan valmis- 7

9 2013 teluun toivotaankin osallistuvan kaikkien, jotka haluavat olla kehittämässä maakuntaa ja haluavat vaikuttaa itseään kiinnostaviin asioihin maakuntakaavassa. Maakuntakaavan valmistelua koskevat päätökset tekee maakuntahallitus, ja kaavan hyväksyy maakuntavaltuusto. Tämän lisäksi maakuntakaavatyötä varten on perustettu ohjausryhmä, jonka jäsenet koostuvat muun muassa poliittisista vaikuttajista, kunnanjohtajista, yliopistojen ja valtion viranomaisten edustajista sekä eri toimialojen edustajista. Ohjausryhmän tehtävänä on tukea maakuntakaavatyön etenemistä omalla laa jaalaisella asiantuntemuksellaan ja informoida edustamiaan organisaatioita maakuntakaavatyön etenemisestä. Kaavan taustasel vitysten laatimista tukemaan taas on perustettu jäsenkuntien viranhaltijoista ja muista asiantuntijoista koostuvia hankeja työryhmiä. Näiden kautta saadaan käytännönläheinen ja ajankohtainen kunta- ja asiantuntijanäkökulma mukaan suunnitteluun. Myös olemassa olevia ja säännöllisesti kokoontuvia yhteistyöryhmiä tullaan hyödyntämään kaavatyön aikana. Asukasosallistumisen osalta vuoropuheluun on varauduttu sekä perinteisin että uusin menetelmin. Työn aikana tullaan järjestämään niin asukastilaisuuksia ja -tapaamisia, temaattisia seminaareja kuin palautteen ja ideoiden keräämistä internetin ja karttapalautejärjestelmän avulla. Jokainen voi seurata kaavatyön etenemistä ajantasaisesti sivustolla Uutena osana maakuntakaavaa on maakunnan maankäyttövaihtoehtojen muodostaminen. Maankäyttövaihtoehdoissa tutkitaan vaihtoehtoisia aluerakenne- ja liikenneratkaisuja. Tavoitteena on, että vaihtoehtotarkastelun pohjalta muodostetaan maakuntakaavan alue- ja yhdyskuntarakenteellinen perusta. Maakuntakaava etenee maankäyttövaihtoehtotarkastelun kautta kaavaluonnos- ja ehdotusvaiheeseen. Maankäyttövaihtoehtojen on tavoitteena valmistua vuoden 2013 lopun maakuntavaltuustoon. Maakuntakaavaan sisältyy monia infrastruktuurin kannalta merkittäviä ratkaisuja. Keskeisiä selvityksiä kuluvan vuoden aikana ovat muun muassa Tampereen läntisen ratayhteyden suunnittelu ja siinä yhteydessä tehtävä koko Pirkanmaan rataverkon kapasiteettitarkastelu sekä Pirkanmaan POSKI-hanke, jossa yhteen sovitetaan pohjavesien suojelua ja kiviaineshuoltoa. Kaavan kannalta tärkeää on myös, että maakunnallisena yhteistyönä olemme saaneet käyntiin Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittämisen. Karoliina Laakkonen-Pöntys 8

10 Tulevan ohjelmakauden rahapotti vielä auki Suomessa tulevan rakennerahastokauden ohjelmavalmistelua on tehty tiiviisti kahdella alueella. Pirkanmaa on mukana Etelä- ja Länsi-Suomen valmisteluprosessissa. Budjetista on päästy sopuun Eurooppatasolla ja se on nyt parlamentin käsittelyssä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Suomen aluekehitysrahat vähenevät 25 prosenttia. Suomen sisällä ei ole tehty vielä päätöksiä meille tulevan potin jakamisesta. Vaikka yksituumaisia ohjelman valmistelussa ollaankin oltu, suurimmat keskustelut ovat vielä edessä. Pirkanmaalla on ollut käytössä ajattelumalli, jonka puitteissa varoja on keskitetty suurempien muutosten aikaansaamiseen hankevaroilla. Meillä on hyviä esimerkkejä hankkeiden toteutuksesta. Tämä ajattelutapa sopii hyvin tulevan EU-ohjelman tarpeeseen keskittyä aikaisempaa enemmän tuloksiin ja vaikuttavuuteen. Komissio on korostanut ohjelmavalmistelussa keskittymistä olennaiseen eli yritysten kilpailukyvyn parantamiseen ja työllisyyden hoitoon. Ne ovat edelleen Pirkanmaallakin keskeisiä haasteita. Tuleva ohjelmakausi eroaa nykyisestä siinä, että siirrytään infrastruktuurityyppisistä investoinneista entistä enemmän kehittämiseen yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämiseen. Kaupunkipolitiikan ja kaupunkiseutujen merkitys korostuu ja niille ohjautuu merkittävä määrä tukeakin. Jukka Alasentie Tulevan ohjelmakauden sisällöstä: Päätavoite on kasvu ja kilpailukyky Rahoittajia ELY-keskukset ja maakunnan liitot Maakunnan yhteistyöryhmän merkitys kasvamassa Vastaa haasteisiin: kilpailukyvyn heikkeneminen, tutkimus- ja innovaatioperustan laajentaminen, talouden monipuolistaminen, työttömyys, ikääntyvä väestö, korkea energiankulutus, luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutos EAKR-teemat: pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyky, uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen, vähähiilisen talouden edistäminen ESR-teemat: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, koulutuksen, ammattitaidon ja elinikäisen oppimisen kehittäminen, sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta 9

11 2013 Maakuntastrategia kokoaa yhteistä tahtotilaa Maakunnan kehittämistä linjataan maakuntasuunnitelmalla ja -ohjelmalla. Joulukuussa 2012 maakuntavaltuuston käynnistämässä valmistelussa nämä päätettiin yhdistää Pirkanmaan maakuntastrategiaksi. Maakuntastrategialla halutaan vahvistaa maakunnan omien toimijoiden samansuuntaista toimintaa ja yhteistä kehittämisnäkemystä, markkinoida maakuntaa ulospäin ja suunnata kehittämisen voimavaroja strategisiin kohteisiin. Maakuntastrategian ydin syntyy, kun kootaan useita eri organisaatioissa tapahtuvia, valmistuneita ja jo voimassa olevia tai työn alla olevia kehittämisstrategioita, -suunnitelmia ja -ohjelmia yhteen. Niiden keskeiset tavoitteet dokumentoidaan maakuntakehityksen näkökulmasta. Maakuntastrategiatyössä otetaan huomioon siten muun muassa EU:n alueellinen rakennerahasto-ohjelma, yliopistojen strategiat, alueen liikennejärjestelmäsuunnitelmat ja Tampereen kaupunkiseudun kasvusopimus. Työhön kytketään myös vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia hahmottavaa skenaariotarkastelua. Tarkoitus on tehdä maakuntastrategiavalmistelu aiempaa enemmän jatkuvan ennakoinnin periaatteita soveltaen. Vuorovaikutteinen valmistelu tapahtuu pääosin -sivustolla Internetissä. Marko Mäkinen Maakuntastrategiatyön jaksotus: Tammi huhtikuu 2013: tunnistetaan keskeiset osaprosessit, selvitetään näiden sisällöt, asiaa koskevat työkokoukset ja verkkovalmistelu Huhtikuu syyskuu 2013: kootaan vaihtoehtoiset maakunnan tulevaisuuskuvat (aluekehitysskenaariot), tarkentavat sisältöjä koskevat neuvottelut ja palautteen keruu Lokakuu 2013 tammikuu 2014: tunnistetaan ja valitaan Pirkanmaan kehittämisen painopisteteemat ja kehittämiskärjet Helmikuu huhtikuu 2014: dokumentointi ja kirjoitustyö sekä palaute näistä Toukokuu 2014: hyväksymiskäsittelyt maakuntahallituksessa, maakunnan yhteistyöryhmässä ja maakuntavaltuustossa 10

12 Innovaatiotoiminnalla hyvinvointia maakuntaan Tehokas ja luova innovaatiotoiminta on perusta maakunnan hyvinvoinnille. Nopeasti muuttuvassa maailmassa on entistä tärkeämpää uudistaa talouden ja yhteiskunnan rakenteita ja toimintatapoja. Pirkanmaan liitto parantaa alueen innovaatio- ja ennakointityön tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Suunnittelemme ja kehitämme yhteistyötä uudistavia toimintamal leja, vaikutamme alan yhteisöissä ja autam me toimijoita yhteistyön tarvitseman rahoituk sen hankinnassa. Liitämme innovaa tio- ja tulevaisuustiedon aluetta koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä edustamme alueen innovaatio- ja ennakointiyhteisöä kotimaassa ja kansainvälisesti. Tulevan kahden vuoden aikana Pirkanmaan liitto pyrkii muodostamaan maakunnan toimijoita yhdistävän tulevaisuusnäkemyksen. Innovaatiotoimintaa tehostetaan uusilla johtamiskäytännöillä (muun muassa innovaatioindikaattoreiden luominen). Innovaatioalustojen määrää lisätään ja hyö dynnetään laajemmin, tuetaan edelläkävijämarkkinoita ja parannetaan yrittäjyyskulttuuria. Laajakaistarakentamista vauhditetaan ja kansainvälistä tki-yhteistyötä kohdennetaan tarkemmin ja luodaan tehokkaampia toimintamalleja rahoituksen hakuun. Innovaatiotyö tarkoittaa myös yliopistojen ja korkeakoulujen pitkän aikavälin toimintaedellytysten turvaamista sekä modernin innovaatiopolitiikan sisällyttämistä alueel lisiin, kansallisiin ja eurooppalaisiin kehitysohjelmiin. Petri Räsänen 11

13 2013 Bothnian Green Logistic Corridor -projekti Bothnian Green Logistic Corridor (BGLC) -projektissa tavoitteena on Bothnian Corridor -kuljetuskäytävän kehittäminen pohjoisen Euroopan tärkeimmäksi vihreäksi tavarankuljetusväyläksi, jossa erilaiset kuljetustavat vahvistavat toisiaan hyvin toimivaksi kokonaisuudeksi. Kyseessä on strategisesti tärkeä ketju Euroopan tavarankuljetusjärjestelmässä erityisesti Ruotsin ja Suomen puolella. Ruotsin Västerbottenin alueen vetämän hankkeen budjetti on 4,8 miljoonaa euroa ja mukana on 29 partneria Ruotsista, Suomesta, Norjasta, Puolasta ja Saksasta. Pirkanmaan liiton vetovastuulla on yksi projektin työpaketeista (WP5) nimeltään Economic Impact of infrastructure on regional and industrial growth. Työpaketissa tehdään analyysia siitä, miten infrastruktuurin kehittäminen vaikuttaa teollisuuden kehittymiseen, sen arvoketjuihin, uuden teollisen potentiaalin muodostumiseen sekä alueiden kehittymisen ja talouteen. BGLC-projektin työ pääsi kunnolla vauhtiin vuonna Pirkanmaan liitossa käynnistettiin kaksi selvitystä projektin tiimoilta. Ensimmäisessä selvityksessä keskityttiin kehittyvän kaivosteollisuuden luomaan teolliseen potentiaaliin ja liikenteellisiin tarpeisiin. Erityisesti tarkasteltiin kehittyvän kaivosteollisuuden tarjoaman uusteollisen potentiaalin hyödyntämisen edellytyksiä. Toisessa selvityksessä kartoitettiin yhteistyössä Rail Baltica Growth Corridor -projektin kanssa Itämeren alueen merkittäviä logistisia solmupisteitä ja yhteyksiä näiden välillä. Selvityksen tuloksena saatiin Itämeren alueen strategisesti merkittävät henkilöliikenteen ja tavaraliikenteen solmupisteet määritettyä yhdenmukaisesti. Syksyllä 2012 inventoitiin projektissa Ruotsin liikennehallinnon (Trafikverket) johdolla Bothnian Corridor -kuljetuskäytävän nykyisiä toimijoita, kuljetusvirtoja ja infrastruktuuria. Raportti tarjoaa kattavat perustiedot Bothnian Corridor -kuljetuskäytävästä ja on hyvä tietolähde kaikille tämän kuljetuskäytävän parissa työskenteleville. BGLC-projekti kestää vuoden 2014 kesäkuuhun ja vuoden 2013 aikana valmistuu useita selvityksiä ja tutkimuksia. Lisätietoa projektista ja valmistuneet selvitykset löytyvät osoitteesta: Jukka Lindfors 12

14 Neuvottomuudesta uuteen ajatteluun Kuntarakenneuudistus, kuntien valtionosuusuudistus, sote-uudistus, kuntien tehtävien karsi minen, kuntalain kokonaisuudistus. Nämä asiat ovat puhuttaneet kuntakenttää. Puhetta ovat lisänneet ikääntyminen, huoltosuhde, kuntatalous, kestävyysvaje. Kunnat ovat antaneet lausuntojaan ja lyöneet lukkoon kantojaan. Pirkanmaalla näitä asioita on sivuttu myös liiton vetämässä Pirkanmaan kuntakehityshankkeessa. Siinä ei kuitenkaan ole ryhdytty tekemään uutta kuntarakennetta maakunnan sisällä. Asioita on pikemminkin tarkasteltu toiminnallisen sisällön kannalta. Lähtökohtana on ollut, että kunnissa tarvitaan toimintatapojen uudistamista täysin riippumatta kunnan koosta tai rajojen paikoista. Toimintatapojen uudistaminen ja toiminnan sisällöllinen kehittäminen ovat yleisessä keskustelussa jääneet rakenneasi oiden varjoon. Voisi sanoa, että vallalla on ol lut joko väsymys tai neuvottomuus. Kuntakehityshankkeessa esille on nostettu asioita, joilla tähdätään tulevaisuuteen, tämän päivän keskustelun yli. Välttämättä yksikään esiin nostettu teema ei ole otettavissa sellaisenaan käyttöön välittömästi ja ikään kuin kaiken ratkaisevana tekijänä. Tarvitaan kokeilua ja kehittelyä. Teemoina on nostettu esiin esimerkiksi ajatus Pirkanmaan kuntien yhteisestä innovaatioyksiköstä, joka seuraa, kehittää ja pilotoi lupaavimpia uusia ratkaisuja. Paljon puhutut innovaatiot eivät kunnissa ole juurikaan ulottuneet kunnan oman toiminnan kehittämiseen. Selvitysten mukaan kunnat eivät juurikaan ole osanneet hyödyntää olemassa olevaa tutkimus- ja kokemustietoa. Teemoina on nostettu esiin yhteiskunnallisten yritysten kannustamo, joka rohkaisee yhdistämään julkisen palvelutuotannon vaatimukset ja yritystoiminnan tarjoaman tehokkuuden ja ketteryyden. Suomessa yhteiskunnallisten yritysten asema markkinoilla on vielä kovin kehittymätön, mutta kansainväliset esimerkit osoittavat niiden voimaa. Teemoina on nostettu esiin osallistava budjetointi, joka yhtenä toimintatapana voi tuottaa lisääntyvää aktiivisuutta, demo kratiaa ja vaikuttamismahdollisuuksia kun talaisille. Se voi lisätä kuntalaisten so si aa lista pääomaa. Se voi antaa lisää kannusteita kuntalaisten omaan vastuuseen omasta hyvinvoinnistaan, se voi tarjota kannustavuutta, se voi tuottaa parempaa palvelutarjontaa ja jopa säästöjä. Osallistavaa budjetointia voidaan toteuttaa perinteisten asukaskokousten ohella verkko-osallistumisen kautta. Hieman eri tyyppisenä teemana on hankkeessa noussut esiin maakunnallisen yhteistoiminnan järjestäminen ja organi sointi. Ehkäpä tässä hieman sivutaan kuntarakenneuudistuksesta käytävää keskustelua. Kuntauudistuksen vaihtoehtona tai sen 13

15 2013 täydentäjänä voidaan tarkastella lisätehtävien ja päätösvallan antamista aluehallinnolle. Kuntapohjainen aluehallinto voi vastata sote-palveluista, työvoima-asioista, ammatillisesta koulutuksesta, elinkeinojen kehittämisestä, energia-asioista, kaavoituksesta, maankäytöstä, aluekehityksen asioista, jätehuollosta, palo- ja pelastustoimesta jne. Kuntapohjaiselle aluehallinnolle voidaan siirtää valtion aluehallinnon kehitystehtäviä, kunhan muistetaan tuoda resurssit mukana. Kuntakehityshanke jatkuu nyt esille nousseiden kehitysteemojen syventämisenä vielä vuoden 2014 puoliväliin saakka. Mikään edellä lyhyesti esitelty teema tai muut hankkeessa esitetyt teemat eivät siis ole valmiita. Niillä halutaan nostattaa keskustelua, jonka ei kuitenkaan toivota olevan eipäs juupas -inttämistä. Nyt tarvitaan uutta luovaa ajattelua, neuvottomuuden aika on ohi. Reijo Kahelin 14

16 PIRKANMAAN LIITON LUOTTAMUSELIMET

17 2013 PIRKANMAAN LIITON LUOTTAMUSELIMET Vuoden 2012 kunnallisvaalien tuloksena ovat luottamushenkilöt vaihtuneet Pirkanmaan liitossakin. Ylintä päätösvaltaa käyttävä maakuntavaltuusto noudattaa viimeisten kunnallisvaalien tulosta, alueen kuntien kokoa ja tasa-arvolakia. Maakuntavaltuustossa on 59 jäsentä ja se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Käytännön työtä johtaa maakuntavaltuuston valitsema 11-jäseninen maakuntahallitus. Maakuntahallitus kokoontuu Pirkanmaan liitossa noin kuukauden välein. Hallituksen koostumuksessa on otettu huomioon poliittisten puolueiden saama kannatus kunnallisvaaleissa sekä tasa-arvolaki. Tarkastuslautakunta valvoo liiton toiminnan ja taloudenpidon asianmukaisuutta ja tuloksellisuutta. Tarkastuslautakunta on vastuullinen maakuntavaltuustolle. Tarkastuslautakuntaa avustaa Pirkanmaan liiton tilintarkastaja. Luottamushenkilöluettelot löytyvät myös Pirkanmaan liiton kotisivuilta osoitteesta: Luottamuselinten esityslistat ja pöytäkirjat ovat osoitteessa: 16

18 PIRKANMAAN LIITON MAAKUNTAVALTUUSTON JÄSENET Puheenjohtaja Pekka Salmi (sd.), Tampere 1. varapuheenjohtaja Sofia Vikman (kok.), Tampere 2. varapuheenjohtaja Arto Pirttilahti (kesk.), Mänttä-Vilppula Varsinainen jäsen Akaa (2) Salla Bister (sd.) Mari Peräkivi (kesk.) Hämeenkyrö (2) Maria Härkki-Santala (kesk.) Maarit Lepistö (sd.) Ikaalinen (1) Timo Tuomisto (kok.) Juupajoki (1) Hannu Hämylä (kesk.) Kangasala (3) Hanna Holma (kesk.) Jorma Jussila (kd.) Akseli Kettula (kok.) Kihniö (1) Severi Ala-Katara (ps.) Lempäälä (3) Riina Aspila (kok.) Juhani Ojala (sd.) Saana Raatikainen (vihr.) Varajäsen Jouni Salonen Jouni Vaittinen Päivi Hiltunen Esa Järvenpää Matti Hiekka Veikko Suosaari Arja Marttala Juha Mansikka-aho Hanna Heinonen Nina Niemenmaa Kari Tolonen Liisa Teeri Mari Larikka 17

19 2013 Varsinainen jäsen Varajäsen Mänttä-Vilppula (2) Henna Hakala (vihr.) Arto Pirttilahti 2.vpj (kesk.) Nokia (4) Leo Lähde (vihr.) Esko Pulakka (kesk.) Maija Sissala (ps.) Marja-Leena Torkki (vas.) Orivesi (1) Nina Lahtinen (sd.) Parkano (1) Hannu Laholuoma (kok.) Pirkkala (2) Raimo Lehtinen (sd.) Antero Saksala (kok.) Punkalaidun (1) Outi Uusi-Kouvo (kesk.) Pälkäne (1) Rainer Zeitlin (kok.) Ruovesi (1) Anita Viljanmaa (ps.) Sastamala (3) Eveliina Asikainen (vihr.) Arto Koivisto (ps.) Heljä Leppäniemi (sd.) Tampere (20) Mikko Aaltonen (vas.) Atanas Aleksovski (sd.) Aila Dündar-Järvinen (sd.) Timo Hanhilahti (kesk.) Anna-Kaisa Heinämäki (vihr.) Harri Kohvakka Mikko Kivilahti Anitta Forssen Janne Siuvo Jukka Pulakka Matti Haapala Ilkka Hjerppe Reijo Lempinen Mervi Heikkilä Ilona Salomaa Sanna Salioja Maisa Vehkalahti Pasi Kuosa Mika Sillanpää Pentti Haapahuhta Tarja Pietilä Ulla-Leena Alppi Jukka Gustafsson Anneli Kivistö Mikko Alatalo Jaakko Mustakallio 18

20 Varsinainen jäsen Varajäsen Matti Helin (kok.) Matti Höyssä (kok.) Anna-Kaisa Ikonen (kok.) Leena Kostiainen (kok.) Heikki Luoto (ps.) Sanna Marin (sd.) Jouni Markkanen (kok.) Minna Minkkinen (vas.) Riitta Ollila (sd.) Pekka Salmi, (sd.) Seppo Salminen (sd.) Seppo Silvennoinen (ps.) Juhana Suoniemi (vihr.) Sofia Vikman, (kok.) Timo Vuohensilta (ps.) Urjala (1) Reijo Kuljuntausta (sd.) Valkeakoski (3) Minna Kamppari (ps.) Maija Kuivasto (vas.) Petra Pikkanen (sd.) Vesilahti (1) Leena Kurki (kok.) Virrat (1) Pirjo Ala-Kaarre (kok.) Ylöjärvi (4) Veli-Matti Antila (kd.) Rauno Kesseli (vas.) Minna Mustakallio-Sorvari (kok.) Seppo Peltola (sd.) Yrjö Schafeitel Erkki Axén Elina Sirén Riitta Koskinen Tiina Elovaara Tarja Jokinen Ilkka Sasi Varpu Jutila Johanna Loukaskorpi Ilpo Sirniö Jari Niemelä Lassi Kaleva Hanna Hakko Irja Tulonen Ilmari Rostila Jarno Hautamäki Tarja Ahonen Kaisa Uusitalo Kimmo Surkka Esko Halme Jenni Mäkinen Johanna Kivimäki Anssi Repo Riitta Vilén Kaija Järvinen 19

21 2013 MAAKUNTAHALLITUKSEN JÄSENET (11) Puheenjohtaja Harri Jaskari (kok.), Tampere vara Timo Tuomisto, Ikaalinen 1. varapj. Roope Lehto (sd.), Nokia vara Salla Bister, Akaa 2. varapj. Timo Tukia, Mänttä-Vilppula vara Heikki Luoto, Tampere Jäsen Pertti Hakanen (kesk.), Sastamala Marja Heikkinen (kok.), Valkeakoski Terhi Kiemunki (ps.), Tampere Hanna Laine (sd.), Kangasala Tuula Linnusmäki (vas.), Lempäälä Antti Nieminen (kok.), Orivesi Ilmari Nurminen (sd.), Sastamala Minna Sorsa (vihr.), Ylöjärvi Varajäsen Leena Törmälä, Ylöjärvi Piila Paalanen, Nokia Kirsi Kallio, Lempäälä Sanna Marin, Tampere Anneli Lehtonen Nokia Heikki Lyytinen, Kangasala Seppo Peltola, Ylöjärvi Jaakko Stenhäll, Tampere RAMI MARJAMÄKI Pirkanmaan liiton uusi maakuntahallitus: Edessä istumassa maakuntajohtaja Esa Halme, maakuntahallituksen puheenjohtaja Harri Jaskari ja hallintojohtaja Petri Pikkuaho.Kuvassa vasemmalta: Pertti Hakanen, maakuntavaltuuston 2. vpj. Arto Pirttilahti, Tuula Linnusmäki, Minna Sorsa, Antti Nieminen, Marja Heikkinen, maakuntahallituksen 1. vpj. Roope Lehto, Ilmari Nurminen, Hanna Laine, maakuntahallituksen 2. vpj Timo Tukia, Terhi Kiemunki ja maakuntavaltuuston pj. Pekka Salmi. Kuvasta puuttuu maakuntavaltuuston 1. vpj. Sofia Vikman. 20

22 TARKASTUSLAUTAKUNTA (5): Puheenjohtaja Seppo Salminen (sd.), Tampere varapj. Hannu Laholuoma (kok.), Parkano Pirjo Ala-Kaarre (kok.), Virrat Outi Uusi-Kouvo (kesk.), Punkalaidun Timo Vuohensilta (ps.), Tampere vara Atanas Aleksovski, Tampere vara Mikko Meurman, Kangasala vara Minna Mustakallio-Sorvari, Ylöjärvi vara Timo Hanhilahti, Tampere vara Anita Viljanmaa, Ruovesi MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ Maakuntahallitus nimeää Pirkanmaan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR), johon kuuluu 18 jäsentä ja puheenjohtaja sekä 19 henkilökohtaista varajäsentä. Yhteistyöryhmässä ovat tasapuolisesti edustettuina maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat, ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset sekä tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt. Puheenjohtajana toimii maakuntahallituksen puheenjohtaja ja esittelijänä maakuntajohtaja. Maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano löytyy osoitteesta: sekä Lisätietoa maakunnan yhteistyöryhmästä: Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät osoitteesta: 21

23 2013 PIRKANMAAN TILASTOJA 22 22

24 SISÄLLYSLUETTELO Tilastojen tiedot ovat aluejaon mukaiset, ellei muuta mainita. Kiikoinen liittyi Sastamalaan ja Pirkanmaahan ja tämä on huomioitu vain vaalituloksissa. Taulu 1 Pirkanmaan profiili Kuva 1 Pirkanmaa Suomessa Taulu 2 Pinta-alat Väestö Huoltosuhde 2011 Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 vuoteen 2020 Kuva 2 Väestöllinen huoltosuhde 2011, 2015, 2020 ja 2025 Taulu 3 Tuloveroprosentit 2012 ja 2013 Kiinteistöveroprosentit 2013 Taulu 4 Kuntien verotulot verovuonna 2011 Taulu 5 Kuntien talouden toimintamenot /asukas 2011 Kesämökit 2011 Asuntokanta 2011 Asuntotuotanto 2011 Asuntokunnat 2011 Taulu 6 Työpaikat toimialoittain 2010 Työpaikkaomavaraisuus 2010 Kuva 3 Työllinen työvoima toimialoittain 2010 Taulu 7 Työttömyys 2012 Liiketoimipaikat 2011 Maatilat ja metsätilat 2011 Kuva 4 Työttömyysaste joulukuussa 2012 Kuva 5 Teollisuuden työpaikkojen osuus toimialoittain 2010 Kuva 6 Bruttokansantuote 2010 Kuva 7 Arvonlisäys toimialoittain 2010 Taulu 8 Ryhmittymien äänimäärät ja -osuudet viimeksi toimitetuissa kunnallis- ja eduskuntavaaleissa Taulu 9 Kunnallisvaalit 2012, kunnanvaltuustojen jäsenmäärä ja poliittinen jakauma Taulu 10 Kunnallisvaalit 2012, ryhmittymien äänimäärät Pirkanmaalla Taulu 11 Suomen alueluokitukset

25 2013 Taulu 1. Pirkanmaan profiili Kuntien lukumäärä Maapinta-ala 2012 (km2) Asukasluku Alle 15-vuotiaiden osuus 16, vuotiaiden osuus 65,6 65 v. täyttäneiden osuus 18,1 Ulkomaalaisväestö osuus maakunnan väestöstä 3,5 Korkea-asteen tutk. suorittaneita Työllinen työvoima Työttömyysaste ,4 BKT markkinahintaan 2010, M Yrityskanta Perustetut yritykset Lopettaneet yritykset Työpaikat Toimialoittaiset osuudet: Maa- ja metsätalous 2,7 Teollisuus 20,4 Rakentaminen 6,5 Kauppa ja yksityiset palvelut 37,7 Julkiset palvelut 31,5 Lähteet: Tilastokeskus, TEM (työttömyystiedot) ja Maanmittauslaitos 24

26 Kuva 1. Pirkanmaan osuus koko maan osuudesta väestön osuus 9,1 % Kuntien lukumäärä ,9 Maapinta-ala ,1 Asukasluku ,1 Alle 15-vuotiaat , vuotiaat ,1 65 v. täyttäneet ,1 Ulkomaalaisväestö ,7 Koulutusaste 2011 Keskiaste 9,4 Korkea-aste 9,3 Tutkijakoulutus 9,4 Työllinen työvoima ,1 Työttömät ,2 Alle 25-vuotiaat ,6 Pitkäaikais ,6 BKT markkinahintaan ,5 Yrityskanta ,1 Perustetut yritykset ,2 Lopettaneet yritykset ,9 Työpaikat ,9 Toimialoittain: Maa- ja metsätalous 6,5 Teollisuus 11,6 Rakentaminen 8,8 Kauppa ja yksityiset palvelut 8,4 Julkiset palvelut 8,4 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Lähteet: Tilastokeskus, TEM (työttömyystiedot) ja Maanmittauslaitos Pirkanmaan liitto

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit.

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit. MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012 Akaa Markku Anttila Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit Pekka Hakala Maria Härkki-Santala Tiina Jokela Lauri Korpijaakko Risto Linnainmaa Tero

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi marraskuussa

Lisätiedot

KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat

KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Lyhenteet Pirkanmaan kokonaisvaalitulos Ryhmittymien äänimäärät kunnittain Vertailua edellisiin vaaleihin

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunta SIDONNAISUUSREKISTERI (1. päivitys) LUOTTAMUSHENKILÖT Nimi Tehtävä Ilmoitus Ilmoitus vastaanotettu

Hämeenkyrön kunta SIDONNAISUUSREKISTERI (1. päivitys) LUOTTAMUSHENKILÖT Nimi Tehtävä Ilmoitus Ilmoitus vastaanotettu Hämeenkyrön kunta SIDONNAISUUSREKISTERI 10.10.2017 (1. päivitys) LUOTTAMUSHENKILÖT Nimi Tehtävä Ilmoitus Ilmoitus vastaanotettu Ankelo Annika Teknisen lautakunnan jäsen Ei ilmoitettavaa 2 Alanko Jori Ympäristölautakunnan

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

TOIMIELINTEN HENKILÖVALINNAT Kaupunginvaltuuston kokous

TOIMIELINTEN HENKILÖVALINNAT Kaupunginvaltuuston kokous TOIMIELINTEN HENKILÖVALINNAT Kaupunginvaltuuston kokous 5.6.2017 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Yli-Hongisto Ulla Andersson Jari Lepistö Antti

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ Aika: keskiviikko 11.2.2015 klo 11.55-12.10 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk)

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk) TUA:n Ruskeekiven Ampumarata, Akaa 02. - 25m Pienoispistooli 60 ls, sarja M50 1. Petri Viljanen K-64 92 97 96 285 95 91 91 277 562 2. Raine Järvinen K-64 81 85 84 250 91 90 90 271 521 3. Petri Sorsa LAS

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN Hallinnon erityissuunnittelija Kokemäki KUNTAJAKOSELVITYKSEN SISÄLTÖ JA VAIHEET NYKYTILA KARTOITUS (1.VAIHE) arvioidaan kuntien palveluiden nykytila selvitetään

Lisätiedot

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä j Mika Joki kunnanjohtaja Aura vj Tuula Vairinen hallintojohtaja Aura j Harri Virta kaupunginjohtaja vj Päivi Antola hallintojohtaja

Lisätiedot

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi Ylöjärvi TILASTOJA 2015 www.ylojarvi.fi 2 YLÖJÄRVI LYHYESTI Ylöjärven kunta perustettiin vuonna 1869. Ylöjärvestä tuli kaupunki vuonna 2004. Viljakkalan kunta liittyi Ylöjärveen vuoden 2007 alusta, Kurun

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 183 Hallitus 7/2013

HÄMEENKYRÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 183 Hallitus 7/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 183 Hallitus 7/2013 KOKOUSAIKA 29.4.2013, klo 17.20 18.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Jouni Ovaska vj Pasi Eloranta I vpj Päivi Leskinen vj Harri

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 23 Lyytinen, Heikki KOK 418 3862,000 kenraaliluutnantti evp, 2. 77 Laine, Hanna SDP 440 3463,000 lähihoitaja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua.

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2016 Kokousaika 19.9.2016, klo 18.20-19.45 Paikka Monitoimikeskus Silta, henkilökunnan taukotila 2 krs Asiat 85 Kokoontuminen klo 16.30 kirjaston aulassa, jonka jälkeen

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunta Kirsi Parhankangas, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Risto Linnainmaa, kunnanhallituksen puheenjohtaja Antero Alenius, kunnanjohtaja

Hämeenkyrön kunta Kirsi Parhankangas, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Risto Linnainmaa, kunnanhallituksen puheenjohtaja Antero Alenius, kunnanjohtaja SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS PIRKANMAALLA OHJAUSRYHMÄ - MUISTIO Aika: 22.6.2016, klo 9.07 10.38 Paikka: Museokeskus Vapriikin auditorio Alaverstaanraitti 5, Tampere Osallistujat: Akaan kaupunki Saila Kallioinen,

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko 1/13 Asunto Oy Tammelan Eskontie 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan Kallela 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan Martinpelto 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

1. 23 Lyytinen, Heikki KOK 418 3862,000 kenraaliluutnantti evp, yrittäjä. 2. 77 Laine, Hanna SDP 440 3463,000 lähihoitaja

1. 23 Lyytinen, Heikki KOK 418 3862,000 kenraaliluutnantti evp, yrittäjä. 2. 77 Laine, Hanna SDP 440 3463,000 lähihoitaja Kangasalan kunnassa 28. päivänä lokakuuta 2012 toimitetuissa kunnallisvaaleissa ovat valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi vuosiksi 2013-2016 tulleet valituiksi seuraavat henkilöt äänimääriensä ja vertauslukujensa

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat KESKI-PIRKANMAAN TE- TOIMISTO Asiakaspalvelu klo 9-15.45 poikkeuksena Ikaalisten yhteispalvelupiste, asiakaspalvelu klo 10-12 ja 13-15. HUOM! ks. lounastuntien sulkuajat toimipaikoittain! Virkailijoiden

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1001/00.00.00.00/2016 20 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten Kaupunginsihteeri Petra Määttänen ja keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle = Ei. (n) (%) 25 49% JAA 24 47,1% EI 0 0% TYHJÄÄ

Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle = Ei. (n) (%) 25 49% JAA 24 47,1% EI 0 0% TYHJÄÄ Salon kaupunginvaltuusto Dnro 621/00.01.01.00/2016 22.5.2017 Äänestysluettelo 42, hallintosäännön hyväksyminen Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on Kaupunginhallitus 220 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 48 05.06.2017 Valiokuntien sekä eräiden muiden toimielinten vaali 208/00.00.01/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 220 Orimattilan kaupungin 1.6.2017 voimaan

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Isosaari Jouko

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖVALINNAT 2011-2012. Kaupunginvaltuusto 20.12.2010

LUOTTAMUSHENKILÖVALINNAT 2011-2012. Kaupunginvaltuusto 20.12.2010 LUOTTAMUSHENKILÖVALINNAT 2011-2012 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010 KAUPUNGINHALLITUS 2011-2012 Pj. kok. Raassina Sari Raninen Ilkka I vpj. sd. Kaartinen Pekka Pollari Pekka II vpj. vihr. Rytsy Hetti Heinonen

Lisätiedot

Hämeen Aluemestaruuskilpailut 2011

Hämeen Aluemestaruuskilpailut 2011 Nokian Ampumarata 03. - 04.09.2011 04.09.2011 22:10:56 50m Kivääri 3x40 ls, sarja Y 1. Teemu Lipponen NoSA 99 99 100 99 397 86 92 89 90 357 97 97 97 92 383 1137 2. Antti Raittinen LamAs 96 98 98 97 389

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = JAA Harri Lindholm, jäsenmäärä toimielimet = EI. n) (%) 40 78,4% JAA 11 21,6% EI 0 0% TYHJÄÄ 0 0% POISSA

Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = JAA Harri Lindholm, jäsenmäärä toimielimet = EI. n) (%) 40 78,4% JAA 11 21,6% EI 0 0% TYHJÄÄ 0 0% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 1807/00.00.01/2016 10.10.2016 Äänestysluettelot 84 Luottamushenkilöorganisaation linjaus 1.6.2017 alkavalle valtuustokaudelle Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = Harri

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Hiihdon ja ampumahiihdon SM-kilpailut 15. 17.3.2011 Kalajoki Sprintti NYL A-finaali 1.5 km V Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Pauliina Mäkelä Helsingin pol 5.06,0 2. Miia Lehtinen Pirkanmaan po 5.06,5

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Hämeen Vapaa-ajankalastajapiiri Pilkkimestaruus 2017 tulokset Viljakkala, Haveri / Kyrösjärvi

Hämeen Vapaa-ajankalastajapiiri Pilkkimestaruus 2017 tulokset Viljakkala, Haveri / Kyrösjärvi Hämeen Vapaa-ajankalastajapiiri Pilkkimestaruus 2017 tulokset Viljakkala, Haveri / Kyrösjärvi 25.02.2017 NUORET 19 (alle 19 v.) 1 7 Kinnunen Nico HeKa 398 2 2 Nevala Ville Valkeakosken Kalaveikot 1 366

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009 Aika: 13.1.2009 klo 9.00-9.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden

Lisätiedot

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNEKATSAUS 4 6. YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S Tulokset Joukkuekilpailu Satakunta Makelä Antti M SA 99 Väyrynen Reijo M50 SA 96 Keikko Tommi M SA 96 Laarimo Mika M SA 95 Ikola Juha M50 SA 92 Ylijoki Juho M SA 92 Nurmi Markku M50 SA 91 Saunaluoma Jouni

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo Saapuvilla olleet Wiinamäki Petteri, pj. Kärkelä Pilvi jäsenet Markkola

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

# Pelaaja Seura Yhteensä

# Pelaaja Seura Yhteensä Teerenpeli Tour 2015 kokonaistilanne - 3 parasta tulosta lasketaan mukaan SCR # Pelaaja Seura 1 2 3 4 5 6 Yhteensä 1 El- Ghaoui Mohamed MeG 79 86 80 84 243 2 Lehtikangas Jari LG 85 76 85 85 246 3 Lindqvist

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

HRK- uistelu

HRK- uistelu HSVU Tulostettu 2.8.2014 Sivut 1 / 21 39 Niko Saarinen, Jyri Korkeila 6805 kuha 5480 6805 13610 1 17 Salonen Kari, Niittymaa Jani, 5210 2800 kuha 2800 8010 10810 2 30 Huhkamo, Virtanen, Karjalainen 10060

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 100 100 99 97 100 99 595 45x 2. Mikko Luoma KokMAS 93 94 93 93 97 94 564 18x 3. Markku Niemi AlavA 96 91 91 94 97 91 560 19x 4. Markku Haukkala HSA 93

Lisätiedot

Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin

Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin Luottamushenkilöt valtuuston valitsemat 2013-2016 Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin Kunnanvaltuusto Halonen Kaisa Haapasalmentie 939,82335 Rasivaara * 040-586 0205 Hirvonen Tuure Varpasalontie

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot