Suomen LVI-liitto. Hotoraudan Vääntäjien Korkea Raati

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen LVI-liitto. Hotoraudan Vääntäjien Korkea Raati"

Transkriptio

1 Suomen LVI-liitto otoraudan Vääntäjien orkea Raati 2011

2 Täysillä eteenpäin otoraudan Vääntäjien orkea Raati 2011 matrikkeli on kolmas ajantasaistettu painos meistä hotorautaneuvoksista. Ensimmäinen julkistettiin kesätapahtuman 2006 yhteydessä Vaasassa ja toinen 2008 Rovaniemellä. Tarpeet näiden matrikkelien aikaansaattamiselle ovat pysyneet pääosin samoina ensimmäisestä kolmanteen. Matrikkeli sisältää tietoja Raadin pitkän ja kunniakkaan matkan varrelta ja antaa pohjaa tuleville toimintatavoille ja päätöksille. Viime syksynä ilmestynyt elvin 80-vuotisjuhlajulkaisu sisältää neuvos ukkosen kokoamaa historiatietoa myös raadin osalta. Raadilla on vaalittavanaan pitkä ja kunniakas perinne. Sen jatkuminen elävänä edellyttää neuvoksilta Raadin taustojen ja aiemman toiminnan tuntemista. Matrikkelilla on tarkoitus vähentää varttuneempien neuvosten muistikuormaa ja helpottaa uusien neuvosten kotoutumista tähän auvon saaneiden joukkoon. Raadin toimintavuosi käynnistyy elokuussa, kun viimeinenkin mukana ollut vierailijaneuvos on jättänyt kesätapahtumapaikkakunnan. esätapahtumaan liittyen pidetään Raadin yleiskokous Raadin varsinaisiksi toimihenkilöiksi alkavalle toimintavuodelle valittiin neuvos ontturi pj., neuvos ausen vpj. ja neuvos Sipilä siht. Raadin toiminnan terävöittäjäksi.n. Ruuneperiksi valittiin neuvos Anttonen ja hänen avustajakseen krashaaniasioissa neuvos ülphers. otorautaneuvoksiksi on aikojen saatossa vuodesta 1947 vuoden 2010 loppuun nimitetty 298 LVI-henkilöä. Tällä hetkellä neuvoksia on kaikkiaan 146, joista 19 on kunnianeuvoksia. Joukkoomme kuuluvien neuvosten ikähaitari on lähes kaksi sukupolvea ja keskiikä 72,2 vuotta. Vanhimmat palvelivat Suomea jo sen raskaimpina sota-aikoina ja nuorempi väki pyrkii työpaikoillaan vielä nostamaan maata jaloilleen globaalissa myllerryksessä. Raati toimii aika ajoin päivitettävän ohjeistonsa suuntaviivoja noudattaen. Lämmityskaudella vireys keskittyy omission aikaan saamaan toimintaan ja ainakin yhteen yhteiseen excursioon. Vuosittainen kesätapahtuma kruunaa kuitenkin kaikki aktiviteetit. esätapahtumien vietto alkoi okkolasta 1981, silloin saivat ensimmäisen kerran yhteiseen rientoon kutsun myös neuvosten kumppanit; sulottaret tai sulot. Näitä huipputapahtumia on siitä lähtien vietetty vuosittain, alun palavassa innostuksessa vuonna 1985 jopa kaksi. aikkien aikojen osanottajaennätys, 65 neuvosta plus heidän kumppaninsa, tehtiin viime kesänä ouvolassa. Ja siellä kaikilla oli niin. Lahti, kesätapahtuman 2011 järjestäjänä, pyrkinee urheiluhengessä, toki osanottajia kohtuullisesti doupaten, rikkomaan tuonkin ennätyksen. omission joulukuun 2010 lounaskokouksessa esitti sihteerineuvos Sipilä uuden neuvosmatrikkelin julkaisemista vuoden 2011 alussa. Allekirjoittanut otti vielä tämän viimeisen kerran matrikkelihaasteen vastaan. Vuoden 2006 matrikkelia varten luotu neuvostietokanta ja muutamat yleiskokouksen päätösten tekoa helpottavat taulukot päivitettiin. Varsinaiset päivitystiedot tipahtelivat neuvoksilta sähköpostiini suoraan ja osin sihteerineuvokselta ja jäsenasioita SuLVIn toimistossa hoitavalta aija Ruokoselta. Toivotaan, että nyt on kyetty poistamaan edellisten matrikkelien ilmoitetut ja ilmoittamattomat virheet sekä tehty mahdollisimman vähän uusia. Olemme SuLVIn toimiston kanssa hiukan edistyneet moninkertaisen työn vähentämisessä hotorauta-asioissa. iitos siitä jokaiselle SuLVIn toimistossa puurtavalle. Maailma muuttuu. Osa meistä ei aikoinaan työtehtävissään tarvinnut kännykkää, tietokonetta eikä sähköpostia. Mutta Suomea rakennettiin taidokkaasti. Nuo kaikki ja moni uusi tekninen apuväline ovat nyt alalla ja uusilla neuvoksillakin käytössään. yvää jälkeä syntyy edelleen. Sosiaalinen media kehittää uusia alustoja ihmisten ja organisaatioiden väliseen tiedonvaihtoon. Tällä hetkellä viitisenkymmentä meistä pitää yhteyksiä SuLVInetissä vain hotorautaneuvoksille varatun otorautanetin puitteissa. Jokainen neuvos on tervetullut mukaan tähän joukkoon. Matkamme tiedon valtatiellä jatkuu, SuLVI houkuttelee nuorisoa LVI-alalle jo mm. Facebookissa, jossa toki mekin voimme vierailla. elsingissä Allu --- Neuvos ausen PS. iitän sulotartani elenaa pitkästä pinnasta ja useista oikolukukierroksista sekä erityisesti Eero Nurmikkoa, joka on avustanut monissa matrikkeliin liittyvissä asioissa ja vastannut sen ulkoasusta. 2 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

3 Ohjeisto otoraudan Vääntäjien orkea Raati (myöh. Raati) on Suomen LVIliitto, SuLVI ry:n (myöh. liitto) siihen erikseen valittujen auvon saaneiden LVI-seniorien kerho. Raati toimii itsenäisenä liiton sateenvarjon alla. Raadin jäsenet ovat otoraudan Vääntäjien orkean Raadin Neuvoksia. Liiton ja sen jäsenyhdistysten toimintaympyröissä heitä nimitetään lyhyemmin otorautaneuvoksiksi tai vielä käytännöllisemmin Neuvoksiksi. Raati voi yleiskokouksensa päätöksellä nimetä sovitut kriteerit täyttävän neuvoksen unnianeuvokseksi. Noviisina neuvos pysyy nimittämisensä jälkeen siihen saakka, kun hän on osallistunut ensimmäiseen yleiskokoukseensa, käyttänyt siellä puheenvuoron ja toteuttanut hänelle yleiskokouksen antamat tehtävät. Neuvokseksi valinta on siis Raadin myöntämä huomionosoitus. Raadin kotipaikka on elsinki. 2. Samalla kun Raati vaalii pitkää perinnettään, se toimii myös nykyajassa aktiivisesti ja positiivisesti. Se haluaa ylläpitää Neuvosten ammatillisia ja sosiaalisia taitoja. Raadin toiminta antaa myös kilvoittelun aihetta alalla toimivalle rahvaalle. Neuvokseksi nimittäminen osoittaa Raadin hyväksyntää valitulle siitä, että tämä hallitsee riittävästi monipuolista LVI-alaa sekä sen yhdistystoimintaan ja / tai yhteiskunnalliseen toimintaan liittyviä asioita ja että hänellä on myös iän mukanaan tuomaa asiantuntemusta elämään. Raati pyrkii seuraamaan alan ja sen yhdistysten toimintaa sekä saattamaan niin päättäessään mielipiteensä liiton ja / tai sen jäsenyhdistyksen tietoon. 3. Virallisesti Raati kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Raadin yleiskokous pidetään kesällä edellisen yleiskokouksen päätösten mukaisesti. Yleiskokous on osa vuosittaista kesätapahtumaa, jonka mielenkiintoiseen muuhun ohjelmaan myös Neuvosten seuralaiset toivotetaan sydämellisesti tervetulleiksi. Yleiskokous päättää omission hyväksymän esityslistan pohjalta mm. uusista Neuvoksista, kunniajäsenistään ja Raadin toimintaan liittyvistä muista asioista. Yleiskokouksen mahdollisissa äänestyksissä vain kullakin läsnä olevalla Neuvoksella on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalin tuloksen arpa. Yleiskokouksen päätökset kirjataan osallistujille toimitettavaan pöytäkirjaan ja kokoukseen osallistumattomalle Neuvokselle tämän pyynnöstä. Muussa tiedottamisessa noudatetaan kohdassa 5 esitettyjä tapoja. Toinen virallinen kokoontuminen on Uusien Neuvosten Nimitystilaisuus. Se liittyy asianmukaisin juhlamenoin liiton tai sen jäsenyhdistyksen erityiseen juhlatilaisuuteen, joka järjestetään tavallisimmin liiton liittovaltuuston kokouksen yhteydessä. Epävirallisia Neuvosten kokoontumisia ovat esim.: evätexcursio Eri paikkakunnilla järjestettävät Neuvoslounaat Yhteiset kehittämistilaisuudet 4. Raadin varsinaisia toimihenkilöitä ovat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka valitaan yleiskokouksessa seuraavaksi toimintavuodeksi ja sihteeri, joksi kutsutaan liiton toiminnanjohtaja tai joku Raadin jäsen. Yleiskokoukselle tehtyjen ehdotusten pohjalta valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi myös muut Raadin toimintaa terävöittämään tarkoitetut vastuuhenkilöt kuten.n. Ruuneperi apureineen, jotka valmistelevat neuvosehdokkaiden nimikkeet ja krashaanit. Vain valitulla Raadin puheenjohtajalla ja.n. Ruuneperillä on lupa hankkia neuvosehdokkaasta tämän nimikkeitä ja krashaania varten tarvittavat tiedot ja suostumukset. 5. omissio on Raadin toimielin, joka valmistelee asiat yleiskokoukselle. omissio kokoontuu kesäkautta lukuun ottamatta kuukausittain. omission muodostavat neuvosten lounaskokoukseen kokoontuvat Neuvokset. Siis jokainen Neuvos voi osallistua omission toimintaan. Neuvosten lounaskokous pidetään yleensä elsingissä ja sen järjestelyistä ja toiminnasta vastaavat raadin varsinaiset toimihenkilöt. omissio valmistelee yleiskokouksen esityslistalle otettavat asiat. Se käsittelee mm. Raadin aktiviteetteihin liittyviä asioita, ehdotuksia uusiksi Neuvoksiksi ja kunniajäseniksi. Neuvos voi pyytää yleistä mielenkiintoa herättävän aiheen ottamista yleiskokouksen esityslistalle toimittamalla sen sihteerille toukokuun loppuun mennessä. omissio päättää yleiskokouksen lopullisesta esityslistasta, joka lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille Neuvoksille. omission seuraavan toimikauden kokousten ajankohdista ja pitopaikasta sovitaan yleiskokouksessa. Niistä ja niihin kauden aikana tehtävistä muutoksista tiedotetaan Talotekniikka lehden järjestösivuilla, tekstiviestillä, otorautanetissä sekä SuLVI Moodlessa. 4 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

4 6. Neuvoksia valittaessa otetaan huomioon, että: ehdokas on hyvämaineinen, vähintään 50-vuotias liiton jäsenyhdistyksen jäsen ehdokkaalla on erityisiä ansioita ja aktiivisuutta LVI-alalla työelämässä sekä yhdistystoiminnassa tai yhteiskunnallisessa toiminnassa ehdokkaan aiemmin saamat LVI-alan huomionosoitukset sekä harrastukset tukevat ehdokkaan valintaa vuosittain uusia Neuvoksia valitaan siten, että Neuvosten määrä on Raadin periaatteiden mukaan laskien järkevässä suhteessa liiton henkilöjäsenmäärään kyseisen vuoden huhtikuun viimeisenä päivänä. Neuvos voi tulla yleiskokouksen päätöksellä valituksi unnianeuvokseksi, kun hän on täyttänyt 75 vuotta ja osallistunut vähintään kymmeneen yleiskokoukseen (kesätapahtumaan). Raadilla voi olla yksi unniapuheenjohtaja. Yleiskokous voi valita yhden kunnianeuvoksistaan Raadin unniapuheenjohtajaksi. 7. Jäsenyhdistyksen hallitus tai kaksi varttunutta Neuvosta voi tehdä ehdotuksen uudeksi Neuvokseksi. Ehdotus esitetään SuLVIn toimistosta pyydettäessä saatavalla lomakkeella. Ehdotuksen on oltava liiton toimistossa viimeistään kunkin vuoden huhtikuun viimeisenä päivänä. Myöhästyneitä ehdotuksia ei oteta huomioon. Jos ehdotus ei johda valintaan Raadin yleiskokouksessa, se mitätöityy, eikä sitä uusimatta oteta yleiskokouksen uudelleen käsittelyyn. Ehdokkuus on pidettävä salassa. 9. rashaania käytetään Neuvosten kesätapahtuman iltajuhlatilaisuudessa ja Uusien Neuvosten Nimittämistilaisuudessa. rashaanin puuttumisesta näissä tilaisuuksissa vaaditaan tilille, joten ko. Neuvos saa kyseisessä tilaisuudessa toteutettavakseen Raadin varsinaisten toimihenkilöiden valitseman kulturellin suoritteen. On suotavaa, että Neuvokset kantavat krashaania myös jäsenyhdistysten arvokkaissa juhlatilaisuuksissa, kuten vuosijuhlissa yms. 10. Jäsenyhdistyksestä eronnut tai erotettu Raadin jäsen poistetaan voimassa olevasta Neuvostietokannasta. 11. Raadin toiminta on omakustanteista. Perinteisesti liitto budjetoi jonkin verran varoja Raadin toiminnan tueksi. 12. Tämä ohjeisto on käsitelty, täydennetty ja hyväksytty heti käyttöön otettavaksi Raadin yleiskokouksessa Porissa Raadin kesätapahtumien paikkakunnat 8. Ehdokkaan on oltava henkilökohtaisesti läsnä Uusien Neuvosten Nimittämistilaisuudessa sekä maksettava yleiskokouksen määräämä nimityskirjaan merkitty lunastus osallistumalla nimityksestä aiheutuneisiin kustannuksiin. Raati suo kullekin Neuvokselle yksilöllisen kaksoistittelin, jonka alkuosa ilmaisee leikillisesti asianomaisen ammattitehtävän ja jälkimmäinen hänen vapaa-ajan harrasteensa. Nimitystilaisuudessa kukin Neuvos saa nimityskirjan, josta hänen nimensä lisäksi ilmenevät hänen ansionsa ja arvonimensä. Ulkoisena arvomerkkinä Neuvos saa kaulaketjussa kannettavan krashaanin ammatti- ja harrastetunnuksin. Neuvos on Raadin keskuudessa Noviisi, kunnes hän on osallistunut yleiskokoukseen ja käyttänyt yleiskokouksen hänelle myöntämää äänivaltaa sekä suoriutunut varttuneiden Neuvosten hänelle ko. kokouksessa asettamista tehtävistä okkola 1982 Porvoo 1983 Viipuri 1984 Ahvenanmaa 1985 Verla 1985 Visby 1986 Turku, Naantali 1987 Lappi 1988 uopio 1989 Tampere 1990 Joensuu 1991 Jyväskylä 1992 elsinki, Espoo 1993 okkola 1994 Turku 1995 Mikkeli 1996 Oulu 1997 Lappeenranta 1998 Lahti 1999 uopio 2000 Pärnu 2001 Jyväskylä 2002 Iisalmi 2003 otka 2004 Turku 2005 Savonlinna 2006 Vaasa 2007 okkola 2008 Rovaniemi 2009 Pori 2010 ouvola 2011 Lahti 6 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

5 Tilastojen kertomaa otorautaneuvoksiksi on vuodesta 1947 vuoteen 2010 mennessä vihitty kaikkiaan 298 LVI-alan henkilöä. Vuosittain valittavat uudet Neuvokset eivät Raadin alati kehittyvän ohjeiston mukaan saa nostaa Neuvosten kokonaismäärää yli 3 %:n SuLVIn jäsenyhdistysten yhteisestä jäsenmäärästä. Laskennassa otetaan sovitulla tavalla huomioon kunnianeuvokset. Vuoden 2010 lopussa raadin nestori unnianeuvos Arkela oli 98 vuotias ja joukon kuopus noviisi Päivinen 53 vuotias. eidän ikiensä väliin mahtuu kaksi miespolvea. Neuvosten keski-ikä on 72,2 vuotta. Pisimpään, 41 vuotta, on tämänhetkisistä Neuvoksista tätä auvoa saanut nauttia Neuvos Bagge. Neuvosten määrä jäsenyhdistyksissä ja koko SuLVIssa a) Jäsenyhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2011 alussa. b) Neuvosten määrä jäsenyhdistyksissä vuoden 2011 alussa. LVI-yhdistys Lyhenne Jäsenyhdistyksessä jäseniä a) Neuvoksia b) Neuvos % Uusin Neuvos (v) Espoon ELVI ,5 2 Etelä-Pohjanmaan EPoLVI ,2 4 Forssan Seudun FoLVI 65 0,0 elsingin elvi ,9 0 yvinkää-riihimäen yrilvi ,4 20 ämeenlinnan älvi ,7 0 Jokilaaksojen JoLVI 31 0,0 ainuun alvi ,8 0 eski-uudenmaan elvi ,8 0 eski-pohjanmaan epolvi ,6 3 eski-suomen esulvi ,1 8 emi-tornion etolvi ,6 2 oillismaan oilvi 22 0,0 ouvolan olvi ,8 0 uopion ulvi ,4 0 ymen LVI ry ylvi ,2 7 Lahden LaLVI ,8 2 Lapin LaPiLVI ,3 2 Länsi-Uudenmaan LäLVI 44 0,0 Mikkelin MiLVI ,8 4 Oulun Seudun OuLVI ,0 0 Pieksämäen PiLVI ,3 7 Pohjois-arjalan PoaLVI ,0 4 Raahen RaLVI ,7 11 Salon Seudun SaLoLVI ,2 11 Saimaan SaLVI ,4 4 Savonlinnan Seudun SaSeLVI ,7 5 Satakunnan SataLVI ,8 0 Tampereen TaLVI ,3 6 Turun TuLVI ,8 0 Vakka-Suomen VakkaLVI ,5 2 Vantaan VantaLVI ,8 0 Ylä-Savon YSaLVI ,1 8 Raadin unniajäseniä 19 SuLVI ,9 8 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

6 otorautaneuvokset 2011 Numerosarjoista ja merkinnöistä: Ensimmäisen rivin numerosarja esitysjärjestyksessä kertoo neuvoksesta: syntymävuoden SuLVIn jäsennumeron eli liittymisvuoden ja -numeron neuvokseksi vihkimisvuoden kunnianeuvos h.c Sitten ovat käytetyt ansiomerkkien lyhenteet ** SulVIn kunniapuheenjohtaja * jäsenyhdistyksen kunniapuheenjohtaja XX SuLVIn kunniajäsen X jäsenyhdistyksen kunniajäsen * h.c. Raadin kunniapuheenjohtaja h.c. unnianeuvos S suuri ansiomerkki l kultainen ansiomerkki laatoin kultainen ansiomerkki hopeinen ansiomerkki Ve veistos M SuLVIn mitali V SuLVIn viiri Vl SuLVIn viiri hopealaatoin Lopussa on neuvosnimitykseen ja krashaaniin liittyvät tiedot Aalto Pekka Patu ämeenpuisto 9 C TAMPERE Tampereen LVI-yhdistys TaLVI, V Ilmaa äsittelevä ojalisti ja Timpraava Mestarikokki Ilmanvaihdon Viritin Aalto Risto Riku Sutelantie OUVOLA ouvolan LVI-yhdistys olvi Asiantunteva Talotekniikkaneuvos ja imohiihtelevä Moniliikkuja Ennennäkemättömät aksitapaiset iihtoliitimet h.c. Aaltonen Aarne Porrassalmenkatu 28 A MIELI Mikkelin LVI-yhdistys MiLVI *, Teknillinen ustannusneuvos ja Innokas Lylyn Lykkijä Itä-Suomen Putkisompa Aaltonen Mauno Manu Männistöntie PORI Satakunnan LVI-yhdistys SataLVI Porinsyntyinen LVI-insinöörineuvos ja Erämatkaava irjanhimooja Pyöränpolkijan LVI-rakovalkea 10 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

7 Alander Martti Masa Valtakatu 7 as LAPPEENRANTA Saimaan LVI-yhdistys SaLVI Sisunsuoltava LVI-eristysneuvos ja Joikhaava Saimaantaittaja Ympärivuotinen ilvanlannistava Monitoimikiituri Antola Pentti Pena Tildankuja TAMPERE Tampereen LVI-yhdistys TaLVI *, S, M Ansiokas Isännöintineuvos ja ulinaristinen Yksityisajattelija AN-Sa llinen Osuukuntakrumeluuri Anttila arri ara atrintie VANTAA Vantaan LVI-yhdistys VantaLVI Vaikuttava Myyrmäkimessuneuvos ja Paritanssiva Parketinsahuri Erikoisnotkea Tangopartnerin Taivutin Anttila Reijo Retsi Madekuja 4 A ESPOO , V Yleiskunnioitettu Vastahankaneuvos ja Golfaava Mestarikokki Tosisuunnittelijan Vähädigitaalinen Asumiskelpoisuustoteamislaskin Anttonen eikki ese eskikaari PUUMALA eski-uudenmaan LVI-yhdistys elvi Römäkkä Trubaduurineuvos ja Sanavalmis Viisunikkari Intovetreä Duurisointuinen Sekasoitin h.c. Arkela Veikko irventie VAASA Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys EpoLVI, V unnallinen LVI-neuvos ja Urheileva Esitelmöitsijä Lakeuden Lätkä Arola Erkki Eki Talvitie TURU S, M Ilmastoiva Lämpökattilaneuvos ja erkkähymyinen LVI-partiopoika attilankarvainen LVI-lilja Bagge John Rajakivenkatu 28 F TURU X, S, Vl irjallinen Ilmastointineuvos ja Puuhakas Puunikkari Tornaado Veljeskunnan Teho-Tuuletin 12 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

8 Blomqvist John A Jukki Junnilankuja OOLA eski-pohjanmaan LVI-yhdistys epolvi, Vl Monitahoinen Taitopalveluneuvos ja Ahkera Vesilläliikkuja LVI-palvelijan Rintariipus Ebeling Olavi Temppelik ELSINI Suunnitteleva Taulukkoneuvos ja Pienten Putkien Pätkijä Temppelikadun Ritarimerkki Elomaa Jari Japra Pajutie OTA ymen LVI-yhdistys ylvi unnallinen Valtuustoneuvos ja Liikuntaintoinen Partiolainen otkanpojan Erikoiselementti Yrjönruusukkein h.c. Envall Eelis Eelis Erkonkatu 5 B LATI Lahden LVI-yhdistys LaLVI Johtava Putkineuvos ja Aurinkoa Tarkempi Pöllöjen suojelija LVI-pönttö Ervasti Veikko Rööri orventie VARJAA Oulun Seudun LVI-yhdistys OuLVI X,, V Osaava Neuvos-Ervasti ja Monitahoinen Bridgisti lubimiehen Juhlaraha Forsman Erkki Eki Tuomojankatu LAPPEENRANTA Saimaan LVI-yhdistys SaLVI SaLVIlainen Vesijohtoliikeneuvos ja Monitaitoinen Projektonoomi Savitaipaleen Sököselvitin Glans Esa Saarnitie VANTAA Vantaan LVI-yhdistys VantaLVI LVI-tekninen VV-neuvos ja Moniharrastuksinen Tepastelija Tarkastustekninen Vantaanvaakuna Grandell Pentti evosenkenkä TURU Suvereeni Lämpöhuoltoneuvos ja Retkeilevä Eskaaderisti Pikantti Pursi 14 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

9 aapanen annu ovinlehdonkatu LATI Lahden LVI-yhdistys LaLVI S, M LVI-tietoinen Lahtivesineuvos ja Etelänmatkaava Pallofani Perusteellisen Pedagogin Tietotulkki ackspik Mikko irkkotie OOLA eski-pohjanmaan LVI-yhdistys epolvi Aktiivinen Messuneuvos ja Maailman Matkaaja Thaliantuttu Asuntoautoilijan Omakodin Malli h.c. almekytö Paavo Paavo Puhaltaja ettulanlahdentie UOPIO uopion LVI-yhdistys ulvi * S, M, V Pörräävä Puhallinneuvos ja Levoton Lentäjä Puhaltajan Propeli alttunen Seppo Sepe arjukatu 24 B LATI Lahden LVI-yhdistys LaLVI Globaali uuva- ja Räppänäneuvos ja erkunhimoinen Pariloinnintaitaja Amatikoulun ielilinjan Lujalaatuinen Päättötoikkari arjanne Tapio Tapsa Luvianpuistokatu 2 A PORI Satakunnan LVI-yhdistys SataLVI Palloa pieksävä ja Olosuhdevalvova Dynamo Neuvos Magneettokäyttöinen Verkon iertävä Tarkkuushakkurivipuvarsi artman arri Lauri Mikonpojantie ELSINI Alati ymyilevä Matkailuneuvos ja Mallasjuoman Mahtimaistelija Merihenkinen matkailusammion malline pintakuohun hämmentimin ausen Alvar Allu yyhkysmäki 7 C ESPOO Espoon LVI-yhdistys ELVI XX, S, M Varmanvahva onstruktöörineuvos ja Lapinkulkeva ööristi Digitoitu Perusporonkusema autala Leevi Jaakkolantie 26 A SEINÄJOI Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys EpoLVI, V Pohjanmaalainen Putkineuvos ja Salonkikelpoinen Lenkkeilijä Piruetinpitävät tangolakeerit 16 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

10 eikkinen Erkki Eki Graanintie 10 A MIELI Mikkelin LVI-yhdistys MiLVI X, Maanarvo MIRA-neuvos ja omeljeeraava Metsänkävijä LVI-markkinamiehen Arvorahake eikkonen eikki Linnantaustie 39 B AJAANI ainuun LVI-yhdistys alvi l Mutkamäkiä Goluava Putkikauppakamari Neuvos 18 reikäinen Vuokattilainen Sompasekoitin Pyörein pöydin ja slalomjalaksin elin eikki essu anervatie TURU l Veneilevä auskuuttaja ja Ilmastoiva Ilmapiiri Neuvos Ilmastoivan Ilo Ilmapiirin Talteenottoalus elpiö Mikko Mosse Blasieholmankatu UUSIAUPUNI Vakka-Suomen LVI-yhdistys VakkaLVI ansainvälinen Vientineuvos ja Factory Blues-veteraani äteenkäypä Uusinnovaatio h.c. intsala Mauno apteeninkatu 40 As VAASA Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys EpoLVI, V Vankkumaton LVI-yleisneuvos ja Arvostettu Opiskelija Studentin Stipulööri okkanen Veikko Veke Runeberginkatu 44 A ELSINI S, V Vauhdikas ylmäaukolämpöneuvos ja ultturelli ulinaristi Vauhdissapysyvä evytkantoinen SalkkuylmäLämpökeskus ülphers Arne Arska Itälahdenkatu 10 A ELSINI Tuikitärkeä Standardisointineuvos ja Perusteellinen Piippuviikari Vakioitu Jättikalapyydin h.c. yry Aarre Seiväspolku 16 D VANTAA Teknillinen Terveysneuvos ja Pihaverstaan Virtuoosi Taitoniekan ädykset 18 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

11 yttinen Taisto yny Riihitarhankatu 6 A LATI Lahden LVI-yhdistys LaLVI Pistämätön Tukkumyyntineuvos ja Metsänkäyvä Monipelivelmu Nastolalainen Vakipilkki yvärinen alevi Ruutikatu 8 A ESPOO Espoon LVI-yhdistys ELVI S Tulostatekevä iinteistöpalveluneuvos ja Peräänantamaton ilimanjaron esyttäjä iinteistötekniikkaan Orientoituneen Pätevyyden Pusertin älinen Tauno arjaportintie AJAANI ainuun LVI-yhdistys alvi ajaaninkiittämä LVI-yrittäjäneuvos ja Ulkomaankäypä akkosbasso austisenkävijän Bassonpaisutin Ilomäki Ilkka Ruutikatu 8 B ESPOO Perusobjektiivein zoomaileva Uskollisuus Neuvos Yksilöllinen iintokalusteryhmä antakirjadiplomein Jokio Jouko Jokke atajatie ESPOO Yleisinhimillisen Tisletieteen Aariadiggari Neuvos Skotlantilaisen Tislauspallon Tilavuus % hälytin aasila Olli ajaaninkatu 18 as OULU Oulun Seudun LVI-yhdistys OuLVI Polkupyöräilevä ja alusteita Entisöivä Vesilinjakartta Neuvos Ohjaustankosovitteinen arttalaukku Samettiterein ja uonekaluniitein angasaho Toivo Topi Sananiekantie 6 G JYVÄSYLÄ eski-suomen LVI-yhdistys esulvi Arvostettu Putkiopetusneuvos ja Tuikitärkeä Tuomari Putkitohtorin Aikakello antola Antti Riistatie 7 C ESPOO Espoon LVI-yhdistys ELVI S Suvereeni Yliurakointineuvos ja Taiteentunteva Puheenhoituri Merkittävä Monaliisa 20 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

12 h.c. arhinen auko ake Partasentie PALOA eski-suomen LVI-yhdistys esulvi Ilmaakäsittelevä Aurinkoneuvos ja Mestarillinen eilaaja Erävaeltajan Medaljonki arves Seppo Sarjolantie 46 B SUINULA Tampereen LVI-yhdistys TaLVI LVI-suunnitteleva Tavarantarkastusneuvos ja Intohimoinen Ikikunnostaja LVI-tekninen Supersyynäri asila Rauno Pappa Metsäkylänpolku OTA ymen LVI-yhdistys ylvi Johtava onttorineuvos ja Pirunmoinen Puuseppä Nikkarin Nippeli astell Ilmari Imppa irkkolahdenkatu RAAE Raahen LVI-yhdistys RaLVI Venäänkäypä LVI-urakointineuvos ja Moniosaava Merenkulkija Pääjärveläinien Airistonplanketti ommodoorikrumeluurein auppinen Iikka Iku aukiniemenkatu 19 as IISALMI Ylä-Savon LVI-yhdistys YsaLVI S Ratkitarkka Vesihuoltoneuvos ja Perustava YSaLVIlainen uoltovapaa Raakavesiannostin ekäläinen Veijo Mertakatu JYVÄSYLÄ eski-suomen LVI-yhdistys esulvi ulinaristinen Lämpökulkeumaneuvos ja Pakkomatkaava Pilkkihirmu aukolämpöplakaatti a la Carte etolainen eikki etoheikki Pohjolankatu PIESÄMÄI Pieksämäen LVI-yhdistys PiLVI, Vl Antaumuksellinen OPO-neuvos ja iinnisaamaton Pitkämatkan Pinkoja untoakohottava LVI-Oivallusvalmennin ilpimaa Lauri Lassi Siikakankaankuja 1 B EMI emi-tornion LVI-yhdistys etolvi emiläinen LVI-asennusneuvos ja alastava Lukutoukka Arvoasentajan Vempainvalikoima 22 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

13 irjavainen Erkki Eki Tammelantie 2 B LATI Lahden LVI-yhdistys LaLVI *, l Monitaitava LVI-markkinointineuvos ja alanhalajava Veneenhaltija Pitkäsiimainen alanhakuri oivikko Pentti Pena urtinkatu 8 A TURU uominarvoinen attilalaitosneuvos ja eittotaitoinen ulinaristi Sarjatuotanteinen Suurkattila oivula alle orpraalintie ÄMEENLINNA ämeenlinnan LVI-yhdistys älvi aikenlaisin kulkuvälinein kuorossa kulkeva älvi:n Ensi Neuvos Numeroitu, Sivutukisuksellinen Monitoimikauaskuljetin *h.c. oivurinta Martti Mara Alkutie 32 A ELSINI S, V, Energiatekninen LIT-ehtööri ja Pohdiskeleva Orientointineuvos Lapinhullu ompassi ontturi Pekka ulkkiontie AARINA l Regulatiivinen oulutusneuvos ja Perusteellinen Pullanpyörittäjä Säätövääntäinen einokaulin orkea-aho auko ake eikinraitti SEINÄJOI Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys EpoLVI LVI-säädönosaava Ratakiskokuljinneuvos ja ilpahimoinen Fillaristi Jämptin Miehen Regulatorinen artanonkunnostin oskela Risto Päiväkuja 4 E ESPOO V Lenkkeilevä Asennusneuvos ja Itseoppinut Mökinrakentaja Luumäen ilpi oskinen Jaakko Teinitie 16 B ELSINI , V unnallinen Rakennuttajaneuvos ja ekseliäs alanviljeilijä Iniön Jättisuomu Toiminta-arrastetunnuksin 24 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

14 h.c. oskinen Pentti Telkäntie 2 B JYVÄSYLÄ eski-suomen LVI-yhdistys esulvi eilaileva Suunnitteluneuvos ja Valokuvaileva Vieheiden Rakentaja uvauksellinen Ansiokilpi ukkonen Esko Ahvenkoskenkuja ELSINI S Suvereeni Määräys- ja Ohjaustoimineuvos sekä Teatterintuttu ontrabasisti Yli-insinöörinomainen Monietevä Määräystoimisivellin h.c. uusela Esko Tullikamarinkatu 10 as OOLA eski-pohjanmaan LVI-yhdistys epolvi, Vl Toteava oulutustoimineuvos ja unnallispoliittinen Basso Jokakelin Jalkaratas Laaka Pekka Pikkuholminkatu 15 F RAAE Raahen LVI-yhdistys RaLVI, Vl Reilunhenkinen Asennusvalvontaneuvos ja Vaeltava Tunturintuttu Rautaruukinkatkuinen Matkasauva Laamanen Teuvo Tepu Tahintie PIESÄMÄI Pieksämäen LVI-yhdistys PiLVI, Vl Sataharrasteinen Putkitohtorineuvos ja Taiteentunteva aukomatkaaja Luottamuksellinen Lähirööri Laari Pasi Vipusentie OUVOLA ouvolan LVI-yhdistys olvi S Suomen LVI-imagon ja Uuden Polven Nostaja Neuvos Sukupolven Nostatin Parkettinavigointikartoin Lahtinen Reijo Rela uninkaistentie ESPOO Espoon LVI-yhdistys ELVI Ammattitaidollinen urssinkulutusneuvos ja Sosiaalinen Sulkapallisti Pallonpaiskaajan ierteenmuodostin Laiho Esa-Matti Ratamonkatu 14 A MIELI Mikkelin LVI-yhdistys MiLVI Toisenpolven LVI-perehdytysneuvos ja evonkesy Ravinoomi Ammattikorkeakoulullinen Pallopurje 26 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

15 Laine eikki essu ärkäkuja SOMERO Salon Seudun LVI-yhdistys SaloLVI Arvostettu onttorinjohtoneuvos ja yväätekevä ilpisen iertäjä Suksenpotkiva aksoisnippa Laitinen Tauno Tane Maalarintie MIELI Mikkelin LVI-yhdistys MiLVI X, Myynnintaitava Mekaanikkoneuvos ja Tenoraalinen Instrumentalisti Monimusisoivan Soolosoitin Lappalainen Erkki Eki Otsonkatu PIISPANRISTI X, S Suunnitteleva Järjestöpamppu ja Partioiva Ansiorekisterineuvos Ikipartiolaisen Retkivempain Lappalainen Reijo Reiska Untamonkatu LAPPEENRANTA Saimaan LVI-yhdistys SaLVI l aikkeenehtivä Monitoimineuvos ja esäntalven ilometrinnielijä Luontainen Lappeenrannankantama Lastu Antti irjurintie JOELA Ihmisikäinen Tulipalopäällikköneuvos ja Intohimoinen Anti-ornitofobisti Tulenpalava Siivekkäänilmaisin h.c. Laulajainen Reino Fredrikinkatu 60 A ELSINI Tismallinen nowhowneuvos ja Perusteellinen Piippumies Nastan Nysä Leskinen Erkki Erkki ämeenpuisto 1 A TAMPERE Tampereen LVI-yhdistys TaLVI, V Määrätietoinen LVI-viäntäjä ja Ajokoiraileva Lanetisti Erkin Erikoinen Levamo eimo emppa Lepolantie 82 C ELSINI S Varsinainen Tuottoanalyysineuvos ja umaani irvenhiihtäjä ompassinomainen Likilaaki 28 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

16 Lindberg annu anski Päiväpolku JÄRVENPÄÄ eski-uudenmaan LVI-yhdistys elvi S Nykyilmastoiva Putki- ja Metallineuvos ja Maanäidin Isä Tarjouslaskentataitajan Meriperho h.c. Lindström auko Ruohonpääntie TURU X, S Taidontunteva Putkityöneuvos ja ölkkäävä Literaturisti Ilmiömäinen olehtihaavi Putkipihdein h.c. Luoto Simo Saimon Äijänpolku 10 B ELSINI S, V Sörkänsyntyinen LVI-yleisneuvos ja Taloudellinen Tangoaja Stadin Fyrkka Malimaa Mauri Sorrontie AILUOTO Oulun Seudun LVI-yhdistys OuLVI Pyöräilevä Perushuberilainen LVI-asennusneuvos ja ailuodon alankauhu Äänevä alankahmijan Perusviehe Malm Esa Malmi Söörmarkuntie SÖÖRMARU Satakunnan LVI-yhdistys SataLVI S Arvostettu Porilainen Röörintekoneuvos ja Ornitologinen ulinaristi Moniosaajan Digitaalivetoinen Taitoavitin Manninen Pentti Pena Ilveksenpolku PALOA eski-suomen LVI-yhdistys esulvi Aikaansaapa anavaneuvos ja Todellinen Neuvottelukuntakonkari Autourheilijan Ilmastoitu Maaliinhakija Martikainen Leevi irkkokatu 11 A LATI Lahden LVI-yhdistys LaLVI, M adotteleva Jutunjuontoneuvos ja untoileva alevan iertäjä Omenainen Golflennin Myyryläinen Leevi Merikorttitie 8 R ELSINI V LVI-, unnossapito- ja äyttötiedeneuvos ja Työmyyränomainen Paperitiikeri LVI-henkinen asarmirossi 30 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

17 Mäkelä Jukka Postimestarintie 10 A OULU ( ) Oulun Seudun LVI-yhdistys OuLVI Toimelias LVI-sekretäärineuvos ja Mökkeilevä illahirmu Supersihteerin illakahmuri Mäkelä Vilho Pajuniityntie 14 A ELSINI Lasareetti Neuvos ja Taitava Motorisoitu Puunkatkaisija Iitin IX-kilpi Mäkinen Martti ankareenkuja TURU Vakaa Lämmityskattilaneuvos ja Seurallinen Suomi-Juoksija Maratoonarin arvoituksellinen menotehostaja h.c. Mäntylä Matti Mäntsy Pakkalantie 1 E PIRALA Tampereen LVI-yhdistys TaLVI Varsinainen Vedenmittausneuvos ja aukomatkaileva Yhdistysaktiivi Aitonepalilainen Aquametri Mätäsniemi Erkki Mätäs Arkkitehdinkatu 15 E TAMPERE Tampereen LVI-yhdistys TaLVI Energiahuoltava unnossapitoneuvos ja alankokkaava untokirmaaja alanpyytäjän Matoansari Määttänen Yrjö Salpausselänkatu 27 A OUVOLA ouvolan LVI-yhdistys olvi Merkittävä Laiteneuvos ja Varsinahkera AT-räpläri Ympäristöönyhdentyvä LVI-monitaitolaite Niinisaari Matti Suopursukatu 69 A NAANTALI V Valveutunut otilämpöneuvos ja untourheileva Puhkupillifani Pelle Pelottoman Asuntoilmanviuhturi Nikula Markku Metsäpirtinkatu TURU Silakka-arominen, Linjasaneeraava Sponsorinnoutaja Neuvos Linjakkaasti Molemmil Pualil Jokke opastava Navigointi alsteri 32 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

18 Nyman arry Vöyrinkatu 16 D VAASA Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys EpoLVI uoliteltu Fläktööri ja eilaava ulinaristi Mikkelinsaarten Soppakauha Pajunen Pekka Pihkatie 4 as NASTOLA Lahden LVI-yhdistys LaLVI, Vl Vaihto-Opinto-ohjaajia Oraganisoiva (ja) Menopaluu Neuvos ieliä kääntävä Matkustusväline Pajuvitsoin ja Viivaimin Piippola Tapio Tapsa Välikatu ROVANIEMI Lapin LVI-yhdistys LapiLVI Arvostettu Prosessiautomaationeuvos ja Luotettava Viinintuntija Automatisoitu Viininturmeluksen Rajoitin Piiroinen auko ake äpylinnuntie EMPELE Oulun Seudun LVI-yhdistys OuLVI, Vl aukoansioitunut LVI-konsernineuvos ja aukomatkaileva Muikkumestari Osviitanomainen Ryppäänrakennin Pukkila Matti Rauvanniementie UMPURANTA Savonlinnan Seudun LVI-yhdistys SaseLVI Suunnitteleva oulunkorjausneuvos ja Ensiluokan Eränkävijä Perinteinen Rakovalkeaviritin Puputti Seppo Sepe Linnaleirintie 30 D OOLA eski-pohjanmaan LVI-yhdistys epolvi l Opetushalullinen onstruktöörineuvos ja Intomielinen uusamonkävijä Luontohakuinen Pallonheitin h.c. Puustinen auko Tasavallankatu UOPIO uopion LVI-yhdistys ulvi X,, V Idänreissaava Putkineuvos ja Filosofoiva Luontoilija LVI-henkinen Siperianristi Pyhälahti Paavo aarjanraitti SAMMATTI Opettavainen Insinööri ja Lavealausuinen Lehtori appa uu 34 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

19 Pyykkönen Jari Jaska Nissilänpiha 3 E ERAVA Vantaan LVI-yhdistys VantaLVI Lahjomattomalla Pelisilmällä Putkia (ja) Tarkastava oulutuspalloiluneuvos Rullaluistinvetoinen mailapussi laskutikuin, kävelysauvoin ja sulkapallon sulin Pyörälä alevi ale Pikonkankaantie ANGASALA Mikkelin LVI-yhdistys MiLVI X, S, M, V Varuskunnallinen oneoppineuvos ja Sanataiturillinen Yhdistysryhmyri Sotavaltiollinen Saalishavitin Päivinen Markku Make Varpusenkuja VANTAA eski-uudenmaan LVI-yhdistys elvi ubbah FläStrIN Ilmojen Nikkaristi Neuvos Ilmanvastustuskestoinen Nikkaroinnin ehitin h.c. Pöllänen Eino Eikka aaralantie 1-3 B ROVANIEMI Lapin LVI-yhdistys LapiLVI X, Lappalainen Öljylämmitysneuvos ja Videoiva Luonnonuros Joutsenkaulainen Camera Obscura Pöllönen Erkki ylväjänpolku IISALMI Ylä-Savon LVI-yhdistys YsaLVI YSaLVImyöntevä Ykkösneuvos ja ynäilevä Jalanvaeltaja Säänpitävä Jalkapeli Pöyry Jukka Norontie MIELI Mikkelin LVI-yhdistys MiLVI Monisoutuhenkinen otorautarakennusneuvos ja iostava Perunanviljeilijä Tuskunrunsas Suurristi Rahkamo ari Lautturinkuja 1b A ELSINI **, S Järjestöjohdollinen otorautastadinneuvos ja Urheilullinen Anekdoottari Moniloikkaava Supershakari Rantama Markku Lystimäenkuja ESPOO Espoon LVI-yhdistys ELVI uvaavan Filatelian ja Integroidun Suunnittelun Diplomi Arkkinööri Neuvos Integroitu amerakiuas oivun lapikehyksin 36 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

20 Rehula Juho Seinäjoentie TUOMIYLÄ Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys EpoLVI, V Taskunaurisneuvos ja iivatinmoinen istoroitsija Totentuntuinen Tikitaali h.c. Reunanen Jaakko Jaska Ailakkikuja RAISIO X, S, V Serenadisoiva Isäntäneuvos ja alastava Raisiolainen Peimarin Poiju Riipola aisa-leena Linnankoskenk 13 as ELSINI XX, urmaava Parlöörineuvos ja Ensimmäinen Antimaskuliini Sanasammon Riemukaari Saarinen Einari Uudenmaankatu 10 as RIIIMÄI yvinkään-riihimäen LVI-yhdistys yrilvi Yrittäjäjärjestöllinen Putkiasennus ja eilaileva unnallispamppu Putkiasentajan Pääväline Salmi Jaakko Saku Tiilentekijänkatu 3 a A TURU Projektoiva Sprinklerineuvos ja Fordinomaava Vinhailija Filatelistin Turboehiö Sanerma Juhani Jussi Jurvalankatu 4 B TAMPERE Tampereen LVI-yhdistys TaLVI Putkijohdonmukainen Sähkötehdasneuvos ja Lannistumaton Jäsenvärväri allintomiehen Matkamatrikkeli Sarpila Timo Visakoivunkuja 5 B ESPOO Espoon LVI-yhdistys ELVI l iinteistönhoidollinen Laadunvarmistusneuvos ja Metsääperkaava Mökkiläinen Puolustuslaitoksellinen LVI-malliselite Seppänen Olli Muolaanpuisto ESPOO Espoon LVI-yhdistys ELVI S, M Peräänantamaton LVI-professorineuvos ja Edustava Järjestökoordinaattori aulankantama Sisäilmaihme 38 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA Suomessa LVI yhdistystoiminta alkoi Helsingissä jo 1930 luvulla, jolloin oli perustettu Lämpö-

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto, yhteydenpito sidosryhmiin, hanke-edustus: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Nettisivupäivitykset,

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani 1 Tapani Kalliomäki Pori 060 390 2 Sami Leppänen Parikkala 035 700 3 Jarmo Kauppinen Mänttä 064 765 4 Pentti Ignatius Joensuu 039 965 5 Risto Ruuth Kouvola

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 Oulun-seudun Lämpö -, Vesi - ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2013 PERUSTIETOJA YHDISTYKSESTÄ Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-1016160-9 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011 Säkylä 03. - 04.09.2011 19:30:55 25m Pienoispistooli 20 ls, sarja 12T 1. Tuomas Lammintausta KaA 91 97 188 188 2. Casper Corell KaA 90 86 176 176 25m Pienoispistooli 10 ls, sarja N 1. Ritva Lapinniemi

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Johtokunta

Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Johtokunta Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Varapuheenjohtaja / jäsen Seppo Kämäräinen varajäsen Kari Vanhala Rahastonhoitaja / jäsen varajäsen Marja-Liisa Isakow / jäsen varajäsen Päivi Pilli-Sihvola varajäsen

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

L-S AMkisat ilmapistooli ja -kivääri 2011

L-S AMkisat ilmapistooli ja -kivääri 2011 Turku 05. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Hanna Pitkänen KaA 99 98 98 99 394 28x 2. Elin Liewendahl ÅSSF 99 96 99 100 394 25x 3. Jenni Leppänen V-SA 94 97 97 97 385 4. Hanna Nivus KaA 94 97 96 97 384

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Turun Seudun Wanhat Toverit

Turun Seudun Wanhat Toverit Turun Seudun Wanhat Toverit TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kerho kokoontumiset: > Aika: 9.1.2012. - V-S:n Sos.dem.piirin puheenjohtaja Juuso Alatalo - Piirin ajankohtaisista asioista, uuden puheenjohtajan ajatuksia

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

HALLITUKSEN JÄSENET 1970-2010

HALLITUKSEN JÄSENET 1970-2010 Perustamista valmisteleva toimikunta (9.9.-4.11.1970): Esko Mauno (pj), Raimo Fieandt (siht.), Lars Ramstedt, Visa Ryynänen, Taisto Arminen ja Paavali Sokura 1970 Erkki Turunen (pj), Raimo Fieandt (siht.),

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011)

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) VALTION URHEILULAUTAKUNTA (1920 1924) 1920 1923 lvarwilskman (pj.) (siht. 12.4.1922 asti) V.J. Kostiainen (30.4.1923 asti, siht. 12.4.1922 alkaen) Elli

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ

PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ Osanottajia 78 pelaajaa ja kilpailuluokkia 17. TULOKSET: Miesten joukkue 1. Tomi Penttilä/Tero Kallio, Metalli

Lisätiedot

Liikkuvan maalin SM-kilpailut Jurvassa 24. ja 25.1.2015. Sija Nimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä SK

Liikkuvan maalin SM-kilpailut Jurvassa 24. ja 25.1.2015. Sija Nimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä SK Normaalijuoksut Liikkuvan maalin SM-kilpailut Jurvassa 24. ja 25.1.2015 Liikkuva maali 10m normaalijuoksut Sarja M50 Sija Nimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä SK 1 Pyyhtiä Jarmo K-64 184 176 360 2 Jetsonen

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

L-S aluemestaruuskilpailut, 20-vuotisjuhlakisat

L-S aluemestaruuskilpailut, 20-vuotisjuhlakisat SaSA:n rata, Halikko, Hevonpää 04. - 06.09.2015 19:48:13 25m Olympiapistooli, sarja M 1. Olli Söderlund RSA 98 91 85 274 88 91 80 259 533 2. Hannes Frigård SA 96 93 82 271 92 86 82 260 531 3. Simo Saarenmaa

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

Kotkan Keilailiitto ry. Aittakorven keilahalli, Kotka RKL:n Mestaruuskilpailut miehet 6 sarjaa eu (27.2. - 11.3.2012)

Kotkan Keilailiitto ry. Aittakorven keilahalli, Kotka RKL:n Mestaruuskilpailut miehet 6 sarjaa eu (27.2. - 11.3.2012) Kotkan Keilailiitto ry. Aittakorven keilahalli, Kotka RKL:n Mestaruuskilpailut miehet 6 sarjaa eu (27.2. - 11.3.2012) 11.3.2012 LUOKAT M-A Nimi Seura L Liitto Yhdistys Tulos 1. Heikki Pimiä RKM-Tre A Tampere

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2015

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2015 Aika: 28.1.2015 klo 18 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Oksanen Ohto paikalla Jäsen Arraste-Kihlakaski Mervi paikalla Eskola Päivi paikalla

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET Miehet 1 Etelä-Aho Teemu 265 Lakeuden Urheilukalastajat 3265 2 Niittymaa Ari 52 Viialan perhokalastajat x 3030 3 Ollikainen Juha-Pekka 35 Mikkelin Kalamiehet Mi1 2970 4 Kervinen Esa 169 Iisalmen pilkkijät

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

SM SKEET 2011, ikäkausi- ja LV-sarjat Hyvinkää 13.-14.8.2011. Lopputulokset. Sija Nro Nimi Seura 1 2 3 4 5 Yht. S-off Fin. Yht.

SM SKEET 2011, ikäkausi- ja LV-sarjat Hyvinkää 13.-14.8.2011. Lopputulokset. Sija Nro Nimi Seura 1 2 3 4 5 Yht. S-off Fin. Yht. 1 13:28:47 Luokka Y15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 39 VALLIONIEMI TIMI A-HA 17 25 20 19 20 101 21 32 AHOKAS ALEKSI L-HA 20 19 19 21 22 101 19 33 KALLIOINEN EETU A-HA 19 20 18 22 18 97 21 31 AHOKAS

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai 1 A/A Tomi Penttilä/Tero Kallio Metalli 1 3 4 C/D Pekka Salokannel/Markku Saarinen Metalli 49 5 C/C Jouko Rakkolainen/Jorma Hietikko VATE 6 8 B/B Juha Suotmaa/Tuomas

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 15. - 18.06.2015 18:36:26 Aikataulu 16.06. tiistai 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 50m Kivääri makuu SML-Hirvi 25m Pienoispistooli 50m Kivääri 3x20 ls Palvelupistooli Palvelukivääri

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

Liikkuvanmaalin 10 m putoavan taulun Suomen Veteraaniampujien Mestaruuskilpailut 2015, Pitkäjärvi, Kangasala, sunnuntai 12.4.2015

Liikkuvanmaalin 10 m putoavan taulun Suomen Veteraaniampujien Mestaruuskilpailut 2015, Pitkäjärvi, Kangasala, sunnuntai 12.4.2015 Liikkuvanmaalin 0 m putoavan taulun Suomen Veteraaniampujien Mestaruuskilpailut 05, Pitkäjärvi, Kangasala, sunnuntai..05 TULOKSET N70 M80 M5 M50 M55 M60 M65 M70 N50. Kaija Häyrinen, KAMS. Tiina Aalto,

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Suomen veteraaniampujien mestaruuskilpailut Jurvassa 11.-12.1.2014. Liikkuva maali 10m Normaalijuoksut

Suomen veteraaniampujien mestaruuskilpailut Jurvassa 11.-12.1.2014. Liikkuva maali 10m Normaalijuoksut Suomen veteraaniampujien mestaruuskilpailut Jurvassa 11.-12.1.2014 Liikkuva maali 10m Normaalijuoksut Sarja N50 1) Sirkka Savukari ESA 157+153 310 2) Tiina Aalto SMY 170+138 308 Sarja N70 1) Kaija Häyrinen

Lisätiedot

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 22. - 23.05.2015 10:51:05 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja N45 1. Hanna-Kaisa Nieminen LeA 94 98 97 289 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M45 1. Tero Lahti HAS 99 97 97 293 300m Kivääri

Lisätiedot

4. Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjfi estys hyvåiksyttiin esitetyssä muodossa.

4. Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjfi estys hyvåiksyttiin esitetyssä muodossa. Jylhän Sukuseura Pöytäkirja (tlz) Aihe: Sukukokous Aika 25.7.2015 klo 15.00-16.28 Paikka Finlaysonin Palatsi, Tampere Läsnä 26 sukuseuran jäsentä (liite 1) 1. Kokouksen avaus Sukuseuran puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Sij Nimi Seura Loppuaika 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5. Sij Nimi Seura Loppuaika DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu

Sij Nimi Seura Loppuaika 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5. Sij Nimi Seura Loppuaika DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu 8/19/12 Tulokset 22. Laihian ajo 19.08.2012 M-10 10 km 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5 N-12 10 km Lähti: 0 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu M-12 10 km 1 Tuomas Kuusikoski

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla 24.8.2011 Jurvan Rotaryklubi Säläishallilla YHTEIS Klubin sija Klubin tulos 1 Jurva 32,00 2 Kurikka 25,00 3 Jalasjärvi 23,00 4 Kauhajoki 17,00 5 Ilmajoki 16,00 6 Aro 13,00 sija nimi Saapas Tikka Rengas

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008

PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008 PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008 JärjestelytoimikuntaB Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 27.5.2008 klo 8.30 9.50 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

PIKALUISTELU 3.5.2012 Mahd. korj. Jorma Kotakorpi

PIKALUISTELU 3.5.2012 Mahd. korj. Jorma Kotakorpi Sivu 1 (5) PIKALUISTELU 3.5.2012 Mahd. korj. Jorma Kotakorpi KUNTO-PIRKKOJEN ENNÄTYKSIÄ puh. 045 2310 587 email: jorma.kotakorpi@dnainternet.net Sinisellä fontilla v.2012 tehdyt ennätykset Miehet SME=Suomen

Lisätiedot

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3.

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3. SNL:N MESTARUUSKILPAILUT 2. 3.3.1941 HELSINGISSÄ 1. Olli Lehtinen HV 1. Olavi Kaartinen HV 2. Sven Nyström EIF 2. Åke Granö HNS 3. Väinö Hämäläinen KotkV 3. Kalle Karlsson HNS 1. Veikko Huuskonen HV 1.

Lisätiedot

Opetusravintola Paviljonki, Rajalahdenkatu 4, Savonlinna

Opetusravintola Paviljonki, Rajalahdenkatu 4, Savonlinna 1 SUOMEN LIONS LIITTO RY 107 H PIIRI PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 4/2010 2011 PÖYTÄKIRJA Aika: 16.4.2011 klo 10.00 11.50 Paikka: Opetusravintola Paviljonki, Rajalahdenkatu 4, Savonlinna Läsnä: Läsnä 17 jäsentä,

Lisätiedot

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI / 1. Teemu Honkanen Tuomo Heinonen os. 390 os. 390 2. Helmut Jurgensson Martin Adorf maa- ja vesirakennusalan työntekijä 3. Esko Karhu Matti

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN ALUEMESTARUUSKILPAILU

LOUNAIS-SUOMEN ALUEMESTARUUSKILPAILU SaSA:n rata Halikko, Hevonpää 01. - 02.09.2012 0:00:24 25m Olympiapistooli, sarja Y 1. Veli-Matti Torikka SäSA 89 93 83 265 94 93 89 276 541 2. Olli Söderlund RSA 92 93 75 260 91 88 84 263 523 3. Juha

Lisätiedot

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry Syyskokouksen pöytäkirja, verkkoversio 1. (3) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika: 11.11.2015 klo 17.30 Paikka: Ravintola Nevillen Kammari, Kouvola Läsnä: 15 jäsentä 1. Kokouksen avaus KoLVIn puheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

Rakennusliiton 22. liittokokousvaalit ja rakennusalan työttömyyskassan vaalit 2011 Turun vaalipiirissä

Rakennusliiton 22. liittokokousvaalit ja rakennusalan työttömyyskassan vaalit 2011 Turun vaalipiirissä Rakennusliiton 22. liittokokousvaalit ja rakennusalan työttömyyskassan vaalit 2011 Turun vaalipiirissä Tule Rakentamaan Liittoa vaaliliitto on asettanut Turun Aluejärjestö ry:n alueelta 54 laadukasta ehdokasta

Lisätiedot

PIKALUISTELU 12.6.2013 J.Kotakorpi puh. 045 2310 587

PIKALUISTELU 12.6.2013 J.Kotakorpi puh. 045 2310 587 Sivu 1 (5) PIKALUISTELU 12.6.2013 J.Kotakorpi puh. 045 2310 587 KUNTO-PIRKKOJEN ENNÄTYKSIÄ email: jorma.kotakorpi@dnainternet.net Sinisellä fontilla v.2013 tehdyt ennätykset Miehet SME=SUOMEN MASTER-ENNÄTYS

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Kaikkien aikojen parhaat tulokset 4.12.2015

Kaikkien aikojen parhaat tulokset 4.12.2015 Kaikkien aikojen parhaat tulokset 4.12.2015 Miehet halli päiväys tulos ka. sarjat 2s. Pasi Uotila Ailec, Helsinki Tali 1.10.2006 600 300,0 300 300 Toni Laine Räme, Lohja Kupittaa 9.3.2007 600 300,0 300

Lisätiedot