Suomen LVI-liitto. Hotoraudan Vääntäjien Korkea Raati

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen LVI-liitto. Hotoraudan Vääntäjien Korkea Raati"

Transkriptio

1 Suomen LVI-liitto otoraudan Vääntäjien orkea Raati 2011

2 Täysillä eteenpäin otoraudan Vääntäjien orkea Raati 2011 matrikkeli on kolmas ajantasaistettu painos meistä hotorautaneuvoksista. Ensimmäinen julkistettiin kesätapahtuman 2006 yhteydessä Vaasassa ja toinen 2008 Rovaniemellä. Tarpeet näiden matrikkelien aikaansaattamiselle ovat pysyneet pääosin samoina ensimmäisestä kolmanteen. Matrikkeli sisältää tietoja Raadin pitkän ja kunniakkaan matkan varrelta ja antaa pohjaa tuleville toimintatavoille ja päätöksille. Viime syksynä ilmestynyt elvin 80-vuotisjuhlajulkaisu sisältää neuvos ukkosen kokoamaa historiatietoa myös raadin osalta. Raadilla on vaalittavanaan pitkä ja kunniakas perinne. Sen jatkuminen elävänä edellyttää neuvoksilta Raadin taustojen ja aiemman toiminnan tuntemista. Matrikkelilla on tarkoitus vähentää varttuneempien neuvosten muistikuormaa ja helpottaa uusien neuvosten kotoutumista tähän auvon saaneiden joukkoon. Raadin toimintavuosi käynnistyy elokuussa, kun viimeinenkin mukana ollut vierailijaneuvos on jättänyt kesätapahtumapaikkakunnan. esätapahtumaan liittyen pidetään Raadin yleiskokous Raadin varsinaisiksi toimihenkilöiksi alkavalle toimintavuodelle valittiin neuvos ontturi pj., neuvos ausen vpj. ja neuvos Sipilä siht. Raadin toiminnan terävöittäjäksi.n. Ruuneperiksi valittiin neuvos Anttonen ja hänen avustajakseen krashaaniasioissa neuvos ülphers. otorautaneuvoksiksi on aikojen saatossa vuodesta 1947 vuoden 2010 loppuun nimitetty 298 LVI-henkilöä. Tällä hetkellä neuvoksia on kaikkiaan 146, joista 19 on kunnianeuvoksia. Joukkoomme kuuluvien neuvosten ikähaitari on lähes kaksi sukupolvea ja keskiikä 72,2 vuotta. Vanhimmat palvelivat Suomea jo sen raskaimpina sota-aikoina ja nuorempi väki pyrkii työpaikoillaan vielä nostamaan maata jaloilleen globaalissa myllerryksessä. Raati toimii aika ajoin päivitettävän ohjeistonsa suuntaviivoja noudattaen. Lämmityskaudella vireys keskittyy omission aikaan saamaan toimintaan ja ainakin yhteen yhteiseen excursioon. Vuosittainen kesätapahtuma kruunaa kuitenkin kaikki aktiviteetit. esätapahtumien vietto alkoi okkolasta 1981, silloin saivat ensimmäisen kerran yhteiseen rientoon kutsun myös neuvosten kumppanit; sulottaret tai sulot. Näitä huipputapahtumia on siitä lähtien vietetty vuosittain, alun palavassa innostuksessa vuonna 1985 jopa kaksi. aikkien aikojen osanottajaennätys, 65 neuvosta plus heidän kumppaninsa, tehtiin viime kesänä ouvolassa. Ja siellä kaikilla oli niin. Lahti, kesätapahtuman 2011 järjestäjänä, pyrkinee urheiluhengessä, toki osanottajia kohtuullisesti doupaten, rikkomaan tuonkin ennätyksen. omission joulukuun 2010 lounaskokouksessa esitti sihteerineuvos Sipilä uuden neuvosmatrikkelin julkaisemista vuoden 2011 alussa. Allekirjoittanut otti vielä tämän viimeisen kerran matrikkelihaasteen vastaan. Vuoden 2006 matrikkelia varten luotu neuvostietokanta ja muutamat yleiskokouksen päätösten tekoa helpottavat taulukot päivitettiin. Varsinaiset päivitystiedot tipahtelivat neuvoksilta sähköpostiini suoraan ja osin sihteerineuvokselta ja jäsenasioita SuLVIn toimistossa hoitavalta aija Ruokoselta. Toivotaan, että nyt on kyetty poistamaan edellisten matrikkelien ilmoitetut ja ilmoittamattomat virheet sekä tehty mahdollisimman vähän uusia. Olemme SuLVIn toimiston kanssa hiukan edistyneet moninkertaisen työn vähentämisessä hotorauta-asioissa. iitos siitä jokaiselle SuLVIn toimistossa puurtavalle. Maailma muuttuu. Osa meistä ei aikoinaan työtehtävissään tarvinnut kännykkää, tietokonetta eikä sähköpostia. Mutta Suomea rakennettiin taidokkaasti. Nuo kaikki ja moni uusi tekninen apuväline ovat nyt alalla ja uusilla neuvoksillakin käytössään. yvää jälkeä syntyy edelleen. Sosiaalinen media kehittää uusia alustoja ihmisten ja organisaatioiden väliseen tiedonvaihtoon. Tällä hetkellä viitisenkymmentä meistä pitää yhteyksiä SuLVInetissä vain hotorautaneuvoksille varatun otorautanetin puitteissa. Jokainen neuvos on tervetullut mukaan tähän joukkoon. Matkamme tiedon valtatiellä jatkuu, SuLVI houkuttelee nuorisoa LVI-alalle jo mm. Facebookissa, jossa toki mekin voimme vierailla. elsingissä Allu --- Neuvos ausen PS. iitän sulotartani elenaa pitkästä pinnasta ja useista oikolukukierroksista sekä erityisesti Eero Nurmikkoa, joka on avustanut monissa matrikkeliin liittyvissä asioissa ja vastannut sen ulkoasusta. 2 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

3 Ohjeisto otoraudan Vääntäjien orkea Raati (myöh. Raati) on Suomen LVIliitto, SuLVI ry:n (myöh. liitto) siihen erikseen valittujen auvon saaneiden LVI-seniorien kerho. Raati toimii itsenäisenä liiton sateenvarjon alla. Raadin jäsenet ovat otoraudan Vääntäjien orkean Raadin Neuvoksia. Liiton ja sen jäsenyhdistysten toimintaympyröissä heitä nimitetään lyhyemmin otorautaneuvoksiksi tai vielä käytännöllisemmin Neuvoksiksi. Raati voi yleiskokouksensa päätöksellä nimetä sovitut kriteerit täyttävän neuvoksen unnianeuvokseksi. Noviisina neuvos pysyy nimittämisensä jälkeen siihen saakka, kun hän on osallistunut ensimmäiseen yleiskokoukseensa, käyttänyt siellä puheenvuoron ja toteuttanut hänelle yleiskokouksen antamat tehtävät. Neuvokseksi valinta on siis Raadin myöntämä huomionosoitus. Raadin kotipaikka on elsinki. 2. Samalla kun Raati vaalii pitkää perinnettään, se toimii myös nykyajassa aktiivisesti ja positiivisesti. Se haluaa ylläpitää Neuvosten ammatillisia ja sosiaalisia taitoja. Raadin toiminta antaa myös kilvoittelun aihetta alalla toimivalle rahvaalle. Neuvokseksi nimittäminen osoittaa Raadin hyväksyntää valitulle siitä, että tämä hallitsee riittävästi monipuolista LVI-alaa sekä sen yhdistystoimintaan ja / tai yhteiskunnalliseen toimintaan liittyviä asioita ja että hänellä on myös iän mukanaan tuomaa asiantuntemusta elämään. Raati pyrkii seuraamaan alan ja sen yhdistysten toimintaa sekä saattamaan niin päättäessään mielipiteensä liiton ja / tai sen jäsenyhdistyksen tietoon. 3. Virallisesti Raati kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Raadin yleiskokous pidetään kesällä edellisen yleiskokouksen päätösten mukaisesti. Yleiskokous on osa vuosittaista kesätapahtumaa, jonka mielenkiintoiseen muuhun ohjelmaan myös Neuvosten seuralaiset toivotetaan sydämellisesti tervetulleiksi. Yleiskokous päättää omission hyväksymän esityslistan pohjalta mm. uusista Neuvoksista, kunniajäsenistään ja Raadin toimintaan liittyvistä muista asioista. Yleiskokouksen mahdollisissa äänestyksissä vain kullakin läsnä olevalla Neuvoksella on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalin tuloksen arpa. Yleiskokouksen päätökset kirjataan osallistujille toimitettavaan pöytäkirjaan ja kokoukseen osallistumattomalle Neuvokselle tämän pyynnöstä. Muussa tiedottamisessa noudatetaan kohdassa 5 esitettyjä tapoja. Toinen virallinen kokoontuminen on Uusien Neuvosten Nimitystilaisuus. Se liittyy asianmukaisin juhlamenoin liiton tai sen jäsenyhdistyksen erityiseen juhlatilaisuuteen, joka järjestetään tavallisimmin liiton liittovaltuuston kokouksen yhteydessä. Epävirallisia Neuvosten kokoontumisia ovat esim.: evätexcursio Eri paikkakunnilla järjestettävät Neuvoslounaat Yhteiset kehittämistilaisuudet 4. Raadin varsinaisia toimihenkilöitä ovat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka valitaan yleiskokouksessa seuraavaksi toimintavuodeksi ja sihteeri, joksi kutsutaan liiton toiminnanjohtaja tai joku Raadin jäsen. Yleiskokoukselle tehtyjen ehdotusten pohjalta valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi myös muut Raadin toimintaa terävöittämään tarkoitetut vastuuhenkilöt kuten.n. Ruuneperi apureineen, jotka valmistelevat neuvosehdokkaiden nimikkeet ja krashaanit. Vain valitulla Raadin puheenjohtajalla ja.n. Ruuneperillä on lupa hankkia neuvosehdokkaasta tämän nimikkeitä ja krashaania varten tarvittavat tiedot ja suostumukset. 5. omissio on Raadin toimielin, joka valmistelee asiat yleiskokoukselle. omissio kokoontuu kesäkautta lukuun ottamatta kuukausittain. omission muodostavat neuvosten lounaskokoukseen kokoontuvat Neuvokset. Siis jokainen Neuvos voi osallistua omission toimintaan. Neuvosten lounaskokous pidetään yleensä elsingissä ja sen järjestelyistä ja toiminnasta vastaavat raadin varsinaiset toimihenkilöt. omissio valmistelee yleiskokouksen esityslistalle otettavat asiat. Se käsittelee mm. Raadin aktiviteetteihin liittyviä asioita, ehdotuksia uusiksi Neuvoksiksi ja kunniajäseniksi. Neuvos voi pyytää yleistä mielenkiintoa herättävän aiheen ottamista yleiskokouksen esityslistalle toimittamalla sen sihteerille toukokuun loppuun mennessä. omissio päättää yleiskokouksen lopullisesta esityslistasta, joka lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille Neuvoksille. omission seuraavan toimikauden kokousten ajankohdista ja pitopaikasta sovitaan yleiskokouksessa. Niistä ja niihin kauden aikana tehtävistä muutoksista tiedotetaan Talotekniikka lehden järjestösivuilla, tekstiviestillä, otorautanetissä sekä SuLVI Moodlessa. 4 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

4 6. Neuvoksia valittaessa otetaan huomioon, että: ehdokas on hyvämaineinen, vähintään 50-vuotias liiton jäsenyhdistyksen jäsen ehdokkaalla on erityisiä ansioita ja aktiivisuutta LVI-alalla työelämässä sekä yhdistystoiminnassa tai yhteiskunnallisessa toiminnassa ehdokkaan aiemmin saamat LVI-alan huomionosoitukset sekä harrastukset tukevat ehdokkaan valintaa vuosittain uusia Neuvoksia valitaan siten, että Neuvosten määrä on Raadin periaatteiden mukaan laskien järkevässä suhteessa liiton henkilöjäsenmäärään kyseisen vuoden huhtikuun viimeisenä päivänä. Neuvos voi tulla yleiskokouksen päätöksellä valituksi unnianeuvokseksi, kun hän on täyttänyt 75 vuotta ja osallistunut vähintään kymmeneen yleiskokoukseen (kesätapahtumaan). Raadilla voi olla yksi unniapuheenjohtaja. Yleiskokous voi valita yhden kunnianeuvoksistaan Raadin unniapuheenjohtajaksi. 7. Jäsenyhdistyksen hallitus tai kaksi varttunutta Neuvosta voi tehdä ehdotuksen uudeksi Neuvokseksi. Ehdotus esitetään SuLVIn toimistosta pyydettäessä saatavalla lomakkeella. Ehdotuksen on oltava liiton toimistossa viimeistään kunkin vuoden huhtikuun viimeisenä päivänä. Myöhästyneitä ehdotuksia ei oteta huomioon. Jos ehdotus ei johda valintaan Raadin yleiskokouksessa, se mitätöityy, eikä sitä uusimatta oteta yleiskokouksen uudelleen käsittelyyn. Ehdokkuus on pidettävä salassa. 9. rashaania käytetään Neuvosten kesätapahtuman iltajuhlatilaisuudessa ja Uusien Neuvosten Nimittämistilaisuudessa. rashaanin puuttumisesta näissä tilaisuuksissa vaaditaan tilille, joten ko. Neuvos saa kyseisessä tilaisuudessa toteutettavakseen Raadin varsinaisten toimihenkilöiden valitseman kulturellin suoritteen. On suotavaa, että Neuvokset kantavat krashaania myös jäsenyhdistysten arvokkaissa juhlatilaisuuksissa, kuten vuosijuhlissa yms. 10. Jäsenyhdistyksestä eronnut tai erotettu Raadin jäsen poistetaan voimassa olevasta Neuvostietokannasta. 11. Raadin toiminta on omakustanteista. Perinteisesti liitto budjetoi jonkin verran varoja Raadin toiminnan tueksi. 12. Tämä ohjeisto on käsitelty, täydennetty ja hyväksytty heti käyttöön otettavaksi Raadin yleiskokouksessa Porissa Raadin kesätapahtumien paikkakunnat 8. Ehdokkaan on oltava henkilökohtaisesti läsnä Uusien Neuvosten Nimittämistilaisuudessa sekä maksettava yleiskokouksen määräämä nimityskirjaan merkitty lunastus osallistumalla nimityksestä aiheutuneisiin kustannuksiin. Raati suo kullekin Neuvokselle yksilöllisen kaksoistittelin, jonka alkuosa ilmaisee leikillisesti asianomaisen ammattitehtävän ja jälkimmäinen hänen vapaa-ajan harrasteensa. Nimitystilaisuudessa kukin Neuvos saa nimityskirjan, josta hänen nimensä lisäksi ilmenevät hänen ansionsa ja arvonimensä. Ulkoisena arvomerkkinä Neuvos saa kaulaketjussa kannettavan krashaanin ammatti- ja harrastetunnuksin. Neuvos on Raadin keskuudessa Noviisi, kunnes hän on osallistunut yleiskokoukseen ja käyttänyt yleiskokouksen hänelle myöntämää äänivaltaa sekä suoriutunut varttuneiden Neuvosten hänelle ko. kokouksessa asettamista tehtävistä okkola 1982 Porvoo 1983 Viipuri 1984 Ahvenanmaa 1985 Verla 1985 Visby 1986 Turku, Naantali 1987 Lappi 1988 uopio 1989 Tampere 1990 Joensuu 1991 Jyväskylä 1992 elsinki, Espoo 1993 okkola 1994 Turku 1995 Mikkeli 1996 Oulu 1997 Lappeenranta 1998 Lahti 1999 uopio 2000 Pärnu 2001 Jyväskylä 2002 Iisalmi 2003 otka 2004 Turku 2005 Savonlinna 2006 Vaasa 2007 okkola 2008 Rovaniemi 2009 Pori 2010 ouvola 2011 Lahti 6 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

5 Tilastojen kertomaa otorautaneuvoksiksi on vuodesta 1947 vuoteen 2010 mennessä vihitty kaikkiaan 298 LVI-alan henkilöä. Vuosittain valittavat uudet Neuvokset eivät Raadin alati kehittyvän ohjeiston mukaan saa nostaa Neuvosten kokonaismäärää yli 3 %:n SuLVIn jäsenyhdistysten yhteisestä jäsenmäärästä. Laskennassa otetaan sovitulla tavalla huomioon kunnianeuvokset. Vuoden 2010 lopussa raadin nestori unnianeuvos Arkela oli 98 vuotias ja joukon kuopus noviisi Päivinen 53 vuotias. eidän ikiensä väliin mahtuu kaksi miespolvea. Neuvosten keski-ikä on 72,2 vuotta. Pisimpään, 41 vuotta, on tämänhetkisistä Neuvoksista tätä auvoa saanut nauttia Neuvos Bagge. Neuvosten määrä jäsenyhdistyksissä ja koko SuLVIssa a) Jäsenyhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2011 alussa. b) Neuvosten määrä jäsenyhdistyksissä vuoden 2011 alussa. LVI-yhdistys Lyhenne Jäsenyhdistyksessä jäseniä a) Neuvoksia b) Neuvos % Uusin Neuvos (v) Espoon ELVI ,5 2 Etelä-Pohjanmaan EPoLVI ,2 4 Forssan Seudun FoLVI 65 0,0 elsingin elvi ,9 0 yvinkää-riihimäen yrilvi ,4 20 ämeenlinnan älvi ,7 0 Jokilaaksojen JoLVI 31 0,0 ainuun alvi ,8 0 eski-uudenmaan elvi ,8 0 eski-pohjanmaan epolvi ,6 3 eski-suomen esulvi ,1 8 emi-tornion etolvi ,6 2 oillismaan oilvi 22 0,0 ouvolan olvi ,8 0 uopion ulvi ,4 0 ymen LVI ry ylvi ,2 7 Lahden LaLVI ,8 2 Lapin LaPiLVI ,3 2 Länsi-Uudenmaan LäLVI 44 0,0 Mikkelin MiLVI ,8 4 Oulun Seudun OuLVI ,0 0 Pieksämäen PiLVI ,3 7 Pohjois-arjalan PoaLVI ,0 4 Raahen RaLVI ,7 11 Salon Seudun SaLoLVI ,2 11 Saimaan SaLVI ,4 4 Savonlinnan Seudun SaSeLVI ,7 5 Satakunnan SataLVI ,8 0 Tampereen TaLVI ,3 6 Turun TuLVI ,8 0 Vakka-Suomen VakkaLVI ,5 2 Vantaan VantaLVI ,8 0 Ylä-Savon YSaLVI ,1 8 Raadin unniajäseniä 19 SuLVI ,9 8 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

6 otorautaneuvokset 2011 Numerosarjoista ja merkinnöistä: Ensimmäisen rivin numerosarja esitysjärjestyksessä kertoo neuvoksesta: syntymävuoden SuLVIn jäsennumeron eli liittymisvuoden ja -numeron neuvokseksi vihkimisvuoden kunnianeuvos h.c Sitten ovat käytetyt ansiomerkkien lyhenteet ** SulVIn kunniapuheenjohtaja * jäsenyhdistyksen kunniapuheenjohtaja XX SuLVIn kunniajäsen X jäsenyhdistyksen kunniajäsen * h.c. Raadin kunniapuheenjohtaja h.c. unnianeuvos S suuri ansiomerkki l kultainen ansiomerkki laatoin kultainen ansiomerkki hopeinen ansiomerkki Ve veistos M SuLVIn mitali V SuLVIn viiri Vl SuLVIn viiri hopealaatoin Lopussa on neuvosnimitykseen ja krashaaniin liittyvät tiedot Aalto Pekka Patu ämeenpuisto 9 C TAMPERE Tampereen LVI-yhdistys TaLVI, V Ilmaa äsittelevä ojalisti ja Timpraava Mestarikokki Ilmanvaihdon Viritin Aalto Risto Riku Sutelantie OUVOLA ouvolan LVI-yhdistys olvi Asiantunteva Talotekniikkaneuvos ja imohiihtelevä Moniliikkuja Ennennäkemättömät aksitapaiset iihtoliitimet h.c. Aaltonen Aarne Porrassalmenkatu 28 A MIELI Mikkelin LVI-yhdistys MiLVI *, Teknillinen ustannusneuvos ja Innokas Lylyn Lykkijä Itä-Suomen Putkisompa Aaltonen Mauno Manu Männistöntie PORI Satakunnan LVI-yhdistys SataLVI Porinsyntyinen LVI-insinöörineuvos ja Erämatkaava irjanhimooja Pyöränpolkijan LVI-rakovalkea 10 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

7 Alander Martti Masa Valtakatu 7 as LAPPEENRANTA Saimaan LVI-yhdistys SaLVI Sisunsuoltava LVI-eristysneuvos ja Joikhaava Saimaantaittaja Ympärivuotinen ilvanlannistava Monitoimikiituri Antola Pentti Pena Tildankuja TAMPERE Tampereen LVI-yhdistys TaLVI *, S, M Ansiokas Isännöintineuvos ja ulinaristinen Yksityisajattelija AN-Sa llinen Osuukuntakrumeluuri Anttila arri ara atrintie VANTAA Vantaan LVI-yhdistys VantaLVI Vaikuttava Myyrmäkimessuneuvos ja Paritanssiva Parketinsahuri Erikoisnotkea Tangopartnerin Taivutin Anttila Reijo Retsi Madekuja 4 A ESPOO , V Yleiskunnioitettu Vastahankaneuvos ja Golfaava Mestarikokki Tosisuunnittelijan Vähädigitaalinen Asumiskelpoisuustoteamislaskin Anttonen eikki ese eskikaari PUUMALA eski-uudenmaan LVI-yhdistys elvi Römäkkä Trubaduurineuvos ja Sanavalmis Viisunikkari Intovetreä Duurisointuinen Sekasoitin h.c. Arkela Veikko irventie VAASA Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys EpoLVI, V unnallinen LVI-neuvos ja Urheileva Esitelmöitsijä Lakeuden Lätkä Arola Erkki Eki Talvitie TURU S, M Ilmastoiva Lämpökattilaneuvos ja erkkähymyinen LVI-partiopoika attilankarvainen LVI-lilja Bagge John Rajakivenkatu 28 F TURU X, S, Vl irjallinen Ilmastointineuvos ja Puuhakas Puunikkari Tornaado Veljeskunnan Teho-Tuuletin 12 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

8 Blomqvist John A Jukki Junnilankuja OOLA eski-pohjanmaan LVI-yhdistys epolvi, Vl Monitahoinen Taitopalveluneuvos ja Ahkera Vesilläliikkuja LVI-palvelijan Rintariipus Ebeling Olavi Temppelik ELSINI Suunnitteleva Taulukkoneuvos ja Pienten Putkien Pätkijä Temppelikadun Ritarimerkki Elomaa Jari Japra Pajutie OTA ymen LVI-yhdistys ylvi unnallinen Valtuustoneuvos ja Liikuntaintoinen Partiolainen otkanpojan Erikoiselementti Yrjönruusukkein h.c. Envall Eelis Eelis Erkonkatu 5 B LATI Lahden LVI-yhdistys LaLVI Johtava Putkineuvos ja Aurinkoa Tarkempi Pöllöjen suojelija LVI-pönttö Ervasti Veikko Rööri orventie VARJAA Oulun Seudun LVI-yhdistys OuLVI X,, V Osaava Neuvos-Ervasti ja Monitahoinen Bridgisti lubimiehen Juhlaraha Forsman Erkki Eki Tuomojankatu LAPPEENRANTA Saimaan LVI-yhdistys SaLVI SaLVIlainen Vesijohtoliikeneuvos ja Monitaitoinen Projektonoomi Savitaipaleen Sököselvitin Glans Esa Saarnitie VANTAA Vantaan LVI-yhdistys VantaLVI LVI-tekninen VV-neuvos ja Moniharrastuksinen Tepastelija Tarkastustekninen Vantaanvaakuna Grandell Pentti evosenkenkä TURU Suvereeni Lämpöhuoltoneuvos ja Retkeilevä Eskaaderisti Pikantti Pursi 14 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

9 aapanen annu ovinlehdonkatu LATI Lahden LVI-yhdistys LaLVI S, M LVI-tietoinen Lahtivesineuvos ja Etelänmatkaava Pallofani Perusteellisen Pedagogin Tietotulkki ackspik Mikko irkkotie OOLA eski-pohjanmaan LVI-yhdistys epolvi Aktiivinen Messuneuvos ja Maailman Matkaaja Thaliantuttu Asuntoautoilijan Omakodin Malli h.c. almekytö Paavo Paavo Puhaltaja ettulanlahdentie UOPIO uopion LVI-yhdistys ulvi * S, M, V Pörräävä Puhallinneuvos ja Levoton Lentäjä Puhaltajan Propeli alttunen Seppo Sepe arjukatu 24 B LATI Lahden LVI-yhdistys LaLVI Globaali uuva- ja Räppänäneuvos ja erkunhimoinen Pariloinnintaitaja Amatikoulun ielilinjan Lujalaatuinen Päättötoikkari arjanne Tapio Tapsa Luvianpuistokatu 2 A PORI Satakunnan LVI-yhdistys SataLVI Palloa pieksävä ja Olosuhdevalvova Dynamo Neuvos Magneettokäyttöinen Verkon iertävä Tarkkuushakkurivipuvarsi artman arri Lauri Mikonpojantie ELSINI Alati ymyilevä Matkailuneuvos ja Mallasjuoman Mahtimaistelija Merihenkinen matkailusammion malline pintakuohun hämmentimin ausen Alvar Allu yyhkysmäki 7 C ESPOO Espoon LVI-yhdistys ELVI XX, S, M Varmanvahva onstruktöörineuvos ja Lapinkulkeva ööristi Digitoitu Perusporonkusema autala Leevi Jaakkolantie 26 A SEINÄJOI Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys EpoLVI, V Pohjanmaalainen Putkineuvos ja Salonkikelpoinen Lenkkeilijä Piruetinpitävät tangolakeerit 16 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

10 eikkinen Erkki Eki Graanintie 10 A MIELI Mikkelin LVI-yhdistys MiLVI X, Maanarvo MIRA-neuvos ja omeljeeraava Metsänkävijä LVI-markkinamiehen Arvorahake eikkonen eikki Linnantaustie 39 B AJAANI ainuun LVI-yhdistys alvi l Mutkamäkiä Goluava Putkikauppakamari Neuvos 18 reikäinen Vuokattilainen Sompasekoitin Pyörein pöydin ja slalomjalaksin elin eikki essu anervatie TURU l Veneilevä auskuuttaja ja Ilmastoiva Ilmapiiri Neuvos Ilmastoivan Ilo Ilmapiirin Talteenottoalus elpiö Mikko Mosse Blasieholmankatu UUSIAUPUNI Vakka-Suomen LVI-yhdistys VakkaLVI ansainvälinen Vientineuvos ja Factory Blues-veteraani äteenkäypä Uusinnovaatio h.c. intsala Mauno apteeninkatu 40 As VAASA Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys EpoLVI, V Vankkumaton LVI-yleisneuvos ja Arvostettu Opiskelija Studentin Stipulööri okkanen Veikko Veke Runeberginkatu 44 A ELSINI S, V Vauhdikas ylmäaukolämpöneuvos ja ultturelli ulinaristi Vauhdissapysyvä evytkantoinen SalkkuylmäLämpökeskus ülphers Arne Arska Itälahdenkatu 10 A ELSINI Tuikitärkeä Standardisointineuvos ja Perusteellinen Piippuviikari Vakioitu Jättikalapyydin h.c. yry Aarre Seiväspolku 16 D VANTAA Teknillinen Terveysneuvos ja Pihaverstaan Virtuoosi Taitoniekan ädykset 18 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

11 yttinen Taisto yny Riihitarhankatu 6 A LATI Lahden LVI-yhdistys LaLVI Pistämätön Tukkumyyntineuvos ja Metsänkäyvä Monipelivelmu Nastolalainen Vakipilkki yvärinen alevi Ruutikatu 8 A ESPOO Espoon LVI-yhdistys ELVI S Tulostatekevä iinteistöpalveluneuvos ja Peräänantamaton ilimanjaron esyttäjä iinteistötekniikkaan Orientoituneen Pätevyyden Pusertin älinen Tauno arjaportintie AJAANI ainuun LVI-yhdistys alvi ajaaninkiittämä LVI-yrittäjäneuvos ja Ulkomaankäypä akkosbasso austisenkävijän Bassonpaisutin Ilomäki Ilkka Ruutikatu 8 B ESPOO Perusobjektiivein zoomaileva Uskollisuus Neuvos Yksilöllinen iintokalusteryhmä antakirjadiplomein Jokio Jouko Jokke atajatie ESPOO Yleisinhimillisen Tisletieteen Aariadiggari Neuvos Skotlantilaisen Tislauspallon Tilavuus % hälytin aasila Olli ajaaninkatu 18 as OULU Oulun Seudun LVI-yhdistys OuLVI Polkupyöräilevä ja alusteita Entisöivä Vesilinjakartta Neuvos Ohjaustankosovitteinen arttalaukku Samettiterein ja uonekaluniitein angasaho Toivo Topi Sananiekantie 6 G JYVÄSYLÄ eski-suomen LVI-yhdistys esulvi Arvostettu Putkiopetusneuvos ja Tuikitärkeä Tuomari Putkitohtorin Aikakello antola Antti Riistatie 7 C ESPOO Espoon LVI-yhdistys ELVI S Suvereeni Yliurakointineuvos ja Taiteentunteva Puheenhoituri Merkittävä Monaliisa 20 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

12 h.c. arhinen auko ake Partasentie PALOA eski-suomen LVI-yhdistys esulvi Ilmaakäsittelevä Aurinkoneuvos ja Mestarillinen eilaaja Erävaeltajan Medaljonki arves Seppo Sarjolantie 46 B SUINULA Tampereen LVI-yhdistys TaLVI LVI-suunnitteleva Tavarantarkastusneuvos ja Intohimoinen Ikikunnostaja LVI-tekninen Supersyynäri asila Rauno Pappa Metsäkylänpolku OTA ymen LVI-yhdistys ylvi Johtava onttorineuvos ja Pirunmoinen Puuseppä Nikkarin Nippeli astell Ilmari Imppa irkkolahdenkatu RAAE Raahen LVI-yhdistys RaLVI Venäänkäypä LVI-urakointineuvos ja Moniosaava Merenkulkija Pääjärveläinien Airistonplanketti ommodoorikrumeluurein auppinen Iikka Iku aukiniemenkatu 19 as IISALMI Ylä-Savon LVI-yhdistys YsaLVI S Ratkitarkka Vesihuoltoneuvos ja Perustava YSaLVIlainen uoltovapaa Raakavesiannostin ekäläinen Veijo Mertakatu JYVÄSYLÄ eski-suomen LVI-yhdistys esulvi ulinaristinen Lämpökulkeumaneuvos ja Pakkomatkaava Pilkkihirmu aukolämpöplakaatti a la Carte etolainen eikki etoheikki Pohjolankatu PIESÄMÄI Pieksämäen LVI-yhdistys PiLVI, Vl Antaumuksellinen OPO-neuvos ja iinnisaamaton Pitkämatkan Pinkoja untoakohottava LVI-Oivallusvalmennin ilpimaa Lauri Lassi Siikakankaankuja 1 B EMI emi-tornion LVI-yhdistys etolvi emiläinen LVI-asennusneuvos ja alastava Lukutoukka Arvoasentajan Vempainvalikoima 22 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

13 irjavainen Erkki Eki Tammelantie 2 B LATI Lahden LVI-yhdistys LaLVI *, l Monitaitava LVI-markkinointineuvos ja alanhalajava Veneenhaltija Pitkäsiimainen alanhakuri oivikko Pentti Pena urtinkatu 8 A TURU uominarvoinen attilalaitosneuvos ja eittotaitoinen ulinaristi Sarjatuotanteinen Suurkattila oivula alle orpraalintie ÄMEENLINNA ämeenlinnan LVI-yhdistys älvi aikenlaisin kulkuvälinein kuorossa kulkeva älvi:n Ensi Neuvos Numeroitu, Sivutukisuksellinen Monitoimikauaskuljetin *h.c. oivurinta Martti Mara Alkutie 32 A ELSINI S, V, Energiatekninen LIT-ehtööri ja Pohdiskeleva Orientointineuvos Lapinhullu ompassi ontturi Pekka ulkkiontie AARINA l Regulatiivinen oulutusneuvos ja Perusteellinen Pullanpyörittäjä Säätövääntäinen einokaulin orkea-aho auko ake eikinraitti SEINÄJOI Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys EpoLVI LVI-säädönosaava Ratakiskokuljinneuvos ja ilpahimoinen Fillaristi Jämptin Miehen Regulatorinen artanonkunnostin oskela Risto Päiväkuja 4 E ESPOO V Lenkkeilevä Asennusneuvos ja Itseoppinut Mökinrakentaja Luumäen ilpi oskinen Jaakko Teinitie 16 B ELSINI , V unnallinen Rakennuttajaneuvos ja ekseliäs alanviljeilijä Iniön Jättisuomu Toiminta-arrastetunnuksin 24 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

14 h.c. oskinen Pentti Telkäntie 2 B JYVÄSYLÄ eski-suomen LVI-yhdistys esulvi eilaileva Suunnitteluneuvos ja Valokuvaileva Vieheiden Rakentaja uvauksellinen Ansiokilpi ukkonen Esko Ahvenkoskenkuja ELSINI S Suvereeni Määräys- ja Ohjaustoimineuvos sekä Teatterintuttu ontrabasisti Yli-insinöörinomainen Monietevä Määräystoimisivellin h.c. uusela Esko Tullikamarinkatu 10 as OOLA eski-pohjanmaan LVI-yhdistys epolvi, Vl Toteava oulutustoimineuvos ja unnallispoliittinen Basso Jokakelin Jalkaratas Laaka Pekka Pikkuholminkatu 15 F RAAE Raahen LVI-yhdistys RaLVI, Vl Reilunhenkinen Asennusvalvontaneuvos ja Vaeltava Tunturintuttu Rautaruukinkatkuinen Matkasauva Laamanen Teuvo Tepu Tahintie PIESÄMÄI Pieksämäen LVI-yhdistys PiLVI, Vl Sataharrasteinen Putkitohtorineuvos ja Taiteentunteva aukomatkaaja Luottamuksellinen Lähirööri Laari Pasi Vipusentie OUVOLA ouvolan LVI-yhdistys olvi S Suomen LVI-imagon ja Uuden Polven Nostaja Neuvos Sukupolven Nostatin Parkettinavigointikartoin Lahtinen Reijo Rela uninkaistentie ESPOO Espoon LVI-yhdistys ELVI Ammattitaidollinen urssinkulutusneuvos ja Sosiaalinen Sulkapallisti Pallonpaiskaajan ierteenmuodostin Laiho Esa-Matti Ratamonkatu 14 A MIELI Mikkelin LVI-yhdistys MiLVI Toisenpolven LVI-perehdytysneuvos ja evonkesy Ravinoomi Ammattikorkeakoulullinen Pallopurje 26 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

15 Laine eikki essu ärkäkuja SOMERO Salon Seudun LVI-yhdistys SaloLVI Arvostettu onttorinjohtoneuvos ja yväätekevä ilpisen iertäjä Suksenpotkiva aksoisnippa Laitinen Tauno Tane Maalarintie MIELI Mikkelin LVI-yhdistys MiLVI X, Myynnintaitava Mekaanikkoneuvos ja Tenoraalinen Instrumentalisti Monimusisoivan Soolosoitin Lappalainen Erkki Eki Otsonkatu PIISPANRISTI X, S Suunnitteleva Järjestöpamppu ja Partioiva Ansiorekisterineuvos Ikipartiolaisen Retkivempain Lappalainen Reijo Reiska Untamonkatu LAPPEENRANTA Saimaan LVI-yhdistys SaLVI l aikkeenehtivä Monitoimineuvos ja esäntalven ilometrinnielijä Luontainen Lappeenrannankantama Lastu Antti irjurintie JOELA Ihmisikäinen Tulipalopäällikköneuvos ja Intohimoinen Anti-ornitofobisti Tulenpalava Siivekkäänilmaisin h.c. Laulajainen Reino Fredrikinkatu 60 A ELSINI Tismallinen nowhowneuvos ja Perusteellinen Piippumies Nastan Nysä Leskinen Erkki Erkki ämeenpuisto 1 A TAMPERE Tampereen LVI-yhdistys TaLVI, V Määrätietoinen LVI-viäntäjä ja Ajokoiraileva Lanetisti Erkin Erikoinen Levamo eimo emppa Lepolantie 82 C ELSINI S Varsinainen Tuottoanalyysineuvos ja umaani irvenhiihtäjä ompassinomainen Likilaaki 28 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

16 Lindberg annu anski Päiväpolku JÄRVENPÄÄ eski-uudenmaan LVI-yhdistys elvi S Nykyilmastoiva Putki- ja Metallineuvos ja Maanäidin Isä Tarjouslaskentataitajan Meriperho h.c. Lindström auko Ruohonpääntie TURU X, S Taidontunteva Putkityöneuvos ja ölkkäävä Literaturisti Ilmiömäinen olehtihaavi Putkipihdein h.c. Luoto Simo Saimon Äijänpolku 10 B ELSINI S, V Sörkänsyntyinen LVI-yleisneuvos ja Taloudellinen Tangoaja Stadin Fyrkka Malimaa Mauri Sorrontie AILUOTO Oulun Seudun LVI-yhdistys OuLVI Pyöräilevä Perushuberilainen LVI-asennusneuvos ja ailuodon alankauhu Äänevä alankahmijan Perusviehe Malm Esa Malmi Söörmarkuntie SÖÖRMARU Satakunnan LVI-yhdistys SataLVI S Arvostettu Porilainen Röörintekoneuvos ja Ornitologinen ulinaristi Moniosaajan Digitaalivetoinen Taitoavitin Manninen Pentti Pena Ilveksenpolku PALOA eski-suomen LVI-yhdistys esulvi Aikaansaapa anavaneuvos ja Todellinen Neuvottelukuntakonkari Autourheilijan Ilmastoitu Maaliinhakija Martikainen Leevi irkkokatu 11 A LATI Lahden LVI-yhdistys LaLVI, M adotteleva Jutunjuontoneuvos ja untoileva alevan iertäjä Omenainen Golflennin Myyryläinen Leevi Merikorttitie 8 R ELSINI V LVI-, unnossapito- ja äyttötiedeneuvos ja Työmyyränomainen Paperitiikeri LVI-henkinen asarmirossi 30 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

17 Mäkelä Jukka Postimestarintie 10 A OULU ( ) Oulun Seudun LVI-yhdistys OuLVI Toimelias LVI-sekretäärineuvos ja Mökkeilevä illahirmu Supersihteerin illakahmuri Mäkelä Vilho Pajuniityntie 14 A ELSINI Lasareetti Neuvos ja Taitava Motorisoitu Puunkatkaisija Iitin IX-kilpi Mäkinen Martti ankareenkuja TURU Vakaa Lämmityskattilaneuvos ja Seurallinen Suomi-Juoksija Maratoonarin arvoituksellinen menotehostaja h.c. Mäntylä Matti Mäntsy Pakkalantie 1 E PIRALA Tampereen LVI-yhdistys TaLVI Varsinainen Vedenmittausneuvos ja aukomatkaileva Yhdistysaktiivi Aitonepalilainen Aquametri Mätäsniemi Erkki Mätäs Arkkitehdinkatu 15 E TAMPERE Tampereen LVI-yhdistys TaLVI Energiahuoltava unnossapitoneuvos ja alankokkaava untokirmaaja alanpyytäjän Matoansari Määttänen Yrjö Salpausselänkatu 27 A OUVOLA ouvolan LVI-yhdistys olvi Merkittävä Laiteneuvos ja Varsinahkera AT-räpläri Ympäristöönyhdentyvä LVI-monitaitolaite Niinisaari Matti Suopursukatu 69 A NAANTALI V Valveutunut otilämpöneuvos ja untourheileva Puhkupillifani Pelle Pelottoman Asuntoilmanviuhturi Nikula Markku Metsäpirtinkatu TURU Silakka-arominen, Linjasaneeraava Sponsorinnoutaja Neuvos Linjakkaasti Molemmil Pualil Jokke opastava Navigointi alsteri 32 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

18 Nyman arry Vöyrinkatu 16 D VAASA Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys EpoLVI uoliteltu Fläktööri ja eilaava ulinaristi Mikkelinsaarten Soppakauha Pajunen Pekka Pihkatie 4 as NASTOLA Lahden LVI-yhdistys LaLVI, Vl Vaihto-Opinto-ohjaajia Oraganisoiva (ja) Menopaluu Neuvos ieliä kääntävä Matkustusväline Pajuvitsoin ja Viivaimin Piippola Tapio Tapsa Välikatu ROVANIEMI Lapin LVI-yhdistys LapiLVI Arvostettu Prosessiautomaationeuvos ja Luotettava Viinintuntija Automatisoitu Viininturmeluksen Rajoitin Piiroinen auko ake äpylinnuntie EMPELE Oulun Seudun LVI-yhdistys OuLVI, Vl aukoansioitunut LVI-konsernineuvos ja aukomatkaileva Muikkumestari Osviitanomainen Ryppäänrakennin Pukkila Matti Rauvanniementie UMPURANTA Savonlinnan Seudun LVI-yhdistys SaseLVI Suunnitteleva oulunkorjausneuvos ja Ensiluokan Eränkävijä Perinteinen Rakovalkeaviritin Puputti Seppo Sepe Linnaleirintie 30 D OOLA eski-pohjanmaan LVI-yhdistys epolvi l Opetushalullinen onstruktöörineuvos ja Intomielinen uusamonkävijä Luontohakuinen Pallonheitin h.c. Puustinen auko Tasavallankatu UOPIO uopion LVI-yhdistys ulvi X,, V Idänreissaava Putkineuvos ja Filosofoiva Luontoilija LVI-henkinen Siperianristi Pyhälahti Paavo aarjanraitti SAMMATTI Opettavainen Insinööri ja Lavealausuinen Lehtori appa uu 34 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

19 Pyykkönen Jari Jaska Nissilänpiha 3 E ERAVA Vantaan LVI-yhdistys VantaLVI Lahjomattomalla Pelisilmällä Putkia (ja) Tarkastava oulutuspalloiluneuvos Rullaluistinvetoinen mailapussi laskutikuin, kävelysauvoin ja sulkapallon sulin Pyörälä alevi ale Pikonkankaantie ANGASALA Mikkelin LVI-yhdistys MiLVI X, S, M, V Varuskunnallinen oneoppineuvos ja Sanataiturillinen Yhdistysryhmyri Sotavaltiollinen Saalishavitin Päivinen Markku Make Varpusenkuja VANTAA eski-uudenmaan LVI-yhdistys elvi ubbah FläStrIN Ilmojen Nikkaristi Neuvos Ilmanvastustuskestoinen Nikkaroinnin ehitin h.c. Pöllänen Eino Eikka aaralantie 1-3 B ROVANIEMI Lapin LVI-yhdistys LapiLVI X, Lappalainen Öljylämmitysneuvos ja Videoiva Luonnonuros Joutsenkaulainen Camera Obscura Pöllönen Erkki ylväjänpolku IISALMI Ylä-Savon LVI-yhdistys YsaLVI YSaLVImyöntevä Ykkösneuvos ja ynäilevä Jalanvaeltaja Säänpitävä Jalkapeli Pöyry Jukka Norontie MIELI Mikkelin LVI-yhdistys MiLVI Monisoutuhenkinen otorautarakennusneuvos ja iostava Perunanviljeilijä Tuskunrunsas Suurristi Rahkamo ari Lautturinkuja 1b A ELSINI **, S Järjestöjohdollinen otorautastadinneuvos ja Urheilullinen Anekdoottari Moniloikkaava Supershakari Rantama Markku Lystimäenkuja ESPOO Espoon LVI-yhdistys ELVI uvaavan Filatelian ja Integroidun Suunnittelun Diplomi Arkkinööri Neuvos Integroitu amerakiuas oivun lapikehyksin 36 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

20 Rehula Juho Seinäjoentie TUOMIYLÄ Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys EpoLVI, V Taskunaurisneuvos ja iivatinmoinen istoroitsija Totentuntuinen Tikitaali h.c. Reunanen Jaakko Jaska Ailakkikuja RAISIO X, S, V Serenadisoiva Isäntäneuvos ja alastava Raisiolainen Peimarin Poiju Riipola aisa-leena Linnankoskenk 13 as ELSINI XX, urmaava Parlöörineuvos ja Ensimmäinen Antimaskuliini Sanasammon Riemukaari Saarinen Einari Uudenmaankatu 10 as RIIIMÄI yvinkään-riihimäen LVI-yhdistys yrilvi Yrittäjäjärjestöllinen Putkiasennus ja eilaileva unnallispamppu Putkiasentajan Pääväline Salmi Jaakko Saku Tiilentekijänkatu 3 a A TURU Projektoiva Sprinklerineuvos ja Fordinomaava Vinhailija Filatelistin Turboehiö Sanerma Juhani Jussi Jurvalankatu 4 B TAMPERE Tampereen LVI-yhdistys TaLVI Putkijohdonmukainen Sähkötehdasneuvos ja Lannistumaton Jäsenvärväri allintomiehen Matkamatrikkeli Sarpila Timo Visakoivunkuja 5 B ESPOO Espoon LVI-yhdistys ELVI l iinteistönhoidollinen Laadunvarmistusneuvos ja Metsääperkaava Mökkiläinen Puolustuslaitoksellinen LVI-malliselite Seppänen Olli Muolaanpuisto ESPOO Espoon LVI-yhdistys ELVI S, M Peräänantamaton LVI-professorineuvos ja Edustava Järjestökoordinaattori aulankantama Sisäilmaihme 38 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Jäsenyhdistyksen tehtävät

Jäsenyhdistyksen tehtävät Jäsenyhdistyksen tehtävät Uuden jäsenen haltuunotto Jäsenyhdistyksen tulee toimittaa liitolle joulukuun 31. päivään mennessä jäljennökset syyskokouksen pöytäkirjasta tammikuun 31. päivään mennessä tiedot

Lisätiedot

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA Suomessa LVI yhdistystoiminta alkoi Helsingissä jo 1930 luvulla, jolloin oli perustettu Lämpö-

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S Tulokset Joukkuekilpailu Satakunta Makelä Antti M SA 99 Väyrynen Reijo M50 SA 96 Keikko Tommi M SA 96 Laarimo Mika M SA 95 Ikola Juha M50 SA 92 Ylijoki Juho M SA 92 Nurmi Markku M50 SA 91 Saunaluoma Jouni

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut Turku 07. - 19:03:27 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N16 1. Elina Takku PuKu 93 96 90 96 375 AE 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N18 1. Maria Liewendahl ÅSSF 95 92 97 98 382 2. Essi Laitinen TSA 92 95 97 95 379

Lisätiedot

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto, yhteydenpito sidosryhmiin, hanke-edustus: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Nettisivupäivitykset,

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani 1 Tapani Kalliomäki Pori 060 390 2 Sami Leppänen Parikkala 035 700 3 Jarmo Kauppinen Mänttä 064 765 4 Pentti Ignatius Joensuu 039 965 5 Risto Ruuth Kouvola

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

Suomi - Viro maaottelu 30-30

Suomi - Viro maaottelu 30-30 Suomi - Viro maaottelu 30-30 30 Pienoiskivääri 60ls makuu 3 x 20ls yhdistettynä pist mo pist mo Hanna-K Nieminen SUOMI N45 582 1 Kirsti Markko N55 532 1 Liivi Erm VIRO N55 585 2 Liivi Erm N55 561 2 Vesa

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Vaalivaliokunnan esitykset. Liittokokous

Vaalivaliokunnan esitykset. Liittokokous Vaalivaliokunnan esitykset Liittokokous Todettiin liittovaltuustossa Hämeenlinnassa käytävät vaalit 3 Arvotaan vaalivaliokuntaan 2015 kuuluvat yhdistykset Vaalivaliokuntaan 2015 arvottavat yhdistykset

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011 Säkylä 03. - 17:04:04 25m Pienoispistooli 20 ls, sarja 12T 1. Tuomas Lammintausta KaA 91 97 188 188 2. Casper Corell KaA 90 86 176 176 25m Pienoispistooli 10 ls, sarja N 1. Ritva Lapinniemi SA 566 566

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Kouvolan Pallonlyöjät per

Kouvolan Pallonlyöjät per Kouvolan Pallonlyöjät per. 2.10.1931 KPL naiset naiset miehet miehet miehet kontiot A-pojat B-pojat Cup Halli -kilp (1931-54) -sarja Suursarja (1931-44) -sarja Välisarja (1938-41) B-sarja (1931-35) Valtakunnansarja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri Hollola, Hälvälä 04.09.2010 10:50:13 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 99 97 99 97 99 588 2. Veli-Matti Mukari HAS 97 98 98 98 97 99 587 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 99 99 98 96 97 586

Lisätiedot

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011 Säkylä 03. - 04.09.2011 19:30:55 25m Pienoispistooli 20 ls, sarja 12T 1. Tuomas Lammintausta KaA 91 97 188 188 2. Casper Corell KaA 90 86 176 176 25m Pienoispistooli 10 ls, sarja N 1. Ritva Lapinniemi

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1(3) LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 24.11.2017 1 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen avaus, puheenjohtajan toteaminen, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan vaali, läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Johtokunta

Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Johtokunta Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Varapuheenjohtaja / jäsen Seppo Kämäräinen varajäsen Kari Vanhala Rahastonhoitaja / jäsen varajäsen Marja-Liisa Isakow / jäsen varajäsen Päivi Pilli-Sihvola varajäsen

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 Oulun-seudun Lämpö -, Vesi - ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2013 PERUSTIETOJA YHDISTYKSESTÄ Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-1016160-9 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) Imatra Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 13 15 18 9 18 15 2 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 72 7 15 11 5 8 11 20 0 3 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura

Lisätiedot

Mitä me haluamme olla?

Mitä me haluamme olla? Mikä on tehtävämme? Suomen LVI-liiton tehtävä on edistää jäsentensä ammattitaidon jatkuvaa kehittymistä sekä energia- ja kustannustehokkaan ympäristöystävällisen ja toimivan talotekniikan rakentamista

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina 6.8.2015 Joukkuetulokset / Miehet Miehet alle 70 v Sija Nimi Kaloja 1 Mikkelin Eläkkeensaajat ry1 4,510 Heikki Kiljunen 0,514 Pentti Tarkiainen 0,834

Lisätiedot

Ikämiesten SM-kisat 2014

Ikämiesten SM-kisat 2014 50m Kivääri 60 ls makuu desimaalein Sarja Y50 Ikämiesten SM-kisat 2014 Hevonpää, Halikko 26.7.2014 1 NISSINEN Vesa HVA 100.9 103.7 101.2 102.6 103.6 101.8 613.8 SE 31x 2 JäRVELä Jarmo KuusA 100.5 101.3

Lisätiedot

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA ISM 1.7.2017 Juuka LUODIKKO M uusinta 1 Pauli Markkanen PS M 49 42 91 85 176 186 2 Pertti Miettinen PS M 48 41 89 87 176 184 3 Marko Sikanen PS M 47 40 87 86 173 4 Aki Hännikäinen SS M 45 40 85 79 164

Lisätiedot

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk)

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk) TUA:n Ruskeekiven Ampumarata, Akaa 02. - 25m Pienoispistooli 60 ls, sarja M50 1. Petri Viljanen K-64 92 97 96 285 95 91 91 277 562 2. Raine Järvinen K-64 81 85 84 250 91 90 90 271 521 3. Petri Sorsa LAS

Lisätiedot

L-S AMkisat ilmapistooli ja -kivääri 2011

L-S AMkisat ilmapistooli ja -kivääri 2011 Turku 05. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Hanna Pitkänen KaA 99 98 98 99 394 28x 2. Elin Liewendahl ÅSSF 99 96 99 100 394 25x 3. Jenni Leppänen V-SA 94 97 97 97 385 4. Hanna Nivus KaA 94 97 96 97 384

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M Eräluettelo sarjat N, M, M20, M18 klo 09.00 Erä 1 (nopeat klo 10.20) klo 09.20 Erä 2 (nopeat klo 10.40) Rata 1 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 38 Korkeela Jarkko K-64 M 28 Ylikojola Reijo IlmA M 76 Lindstedt

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Veikko Arkela V Rauhala O Laiho 28? Olavi Hakola J Rehula O Laiho 36? O Laiho 46

Veikko Arkela V Rauhala O Laiho 28? Olavi Hakola J Rehula O Laiho 36? O Laiho 46 Puheenjohtaja Sihteeri Taloudenh. Varapuh.joh Muut jäsenet SULVI:n valtuutetut 1964 Olavi Laiho Erkki Riihimäki J. Saastamoinen Veikko Arkela L Alkula SULVI:n varavaltuutetut Jäseniä Tilintarkastaja Varatilintark.

Lisätiedot

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI 7.3.2017 RANTASALMELLA NAISET ALLE 70 V Sija Nimi Seura Kaloja 1. Sirpa Repo Rantasalmen Eläkeensaajat ry 1,588 2. Tullinen Sinikka Mikkelin Eläkkeensaajat 1,52 3. Raita

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Turun Seudun Wanhat Toverit

Turun Seudun Wanhat Toverit Turun Seudun Wanhat Toverit TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kerho kokoontumiset: > Aika: 9.1.2012. - V-S:n Sos.dem.piirin puheenjohtaja Juuso Alatalo - Piirin ajankohtaisista asioista, uuden puheenjohtajan ajatuksia

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Länsi-Suomen piirin piirikunnallinen 50 tikan kilpailu Raumalla, järj. Rauman Tikka ry

Länsi-Suomen piirin piirikunnallinen 50 tikan kilpailu Raumalla, järj. Rauman Tikka ry Länsi-Suomen piirin piirikunnallinen 50 tikan kilpailu 17.01.2016 Raumalla, järj. Rauman Tikka ry Hyvityspisteet: MA 16 p, MC 16 p, NuB 46 p, NuA 36 p, NB 16 p. MM, MB, NA. Pisteitä lasketaan myös piirinmestaruuskilpailuista

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Liikkuvan maalin SM-kilpailut Jurvassa 24. ja 25.1.2015. Sija Nimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä SK

Liikkuvan maalin SM-kilpailut Jurvassa 24. ja 25.1.2015. Sija Nimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä SK Normaalijuoksut Liikkuvan maalin SM-kilpailut Jurvassa 24. ja 25.1.2015 Liikkuva maali 10m normaalijuoksut Sarja M50 Sija Nimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä SK 1 Pyyhtiä Jarmo K-64 184 176 360 2 Jetsonen

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

L-S aluemestaruuskilpailut, 20-vuotisjuhlakisat

L-S aluemestaruuskilpailut, 20-vuotisjuhlakisat SaSA:n rata, Halikko, Hevonpää 04. - 06.09.2015 19:48:13 25m Olympiapistooli, sarja M 1. Olli Söderlund RSA 98 91 85 274 88 91 80 259 533 2. Hannes Frigård SA 96 93 82 271 92 86 82 260 531 3. Simo Saarenmaa

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

HALLITUKSEN JÄSENET 1970-2010

HALLITUKSEN JÄSENET 1970-2010 Perustamista valmisteleva toimikunta (9.9.-4.11.1970): Esko Mauno (pj), Raimo Fieandt (siht.), Lars Ramstedt, Visa Ryynänen, Taisto Arminen ja Paavali Sokura 1970 Erkki Turunen (pj), Raimo Fieandt (siht.),

Lisätiedot

PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ

PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ Osanottajia 78 pelaajaa ja kilpailuluokkia 17. TULOKSET: Miesten joukkue 1. Tomi Penttilä/Tero Kallio, Metalli

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Sarja 35-V/K47, ilmoittautuneita 4, loppuun suorittaneita 4

Sarja 35-V/K47, ilmoittautuneita 4, loppuun suorittaneita 4 Sarja 35-V/K47, ilmoittautuneita 4, loppuun suorittaneita 4 Pasi Kähkölä 1 733 Haukiputaan Veikot Janne Heinonen 2 734 Janakkalan Jana Erkki Ahtianinen 3 731 Kaustisen Pohjan-Veikot Teuvo Nuutinen 4 732

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Länsi-Suomen piirin piirikunnallinen 125 tikan kilpailu Raumalla, järj. Rauman Tikka ry

Länsi-Suomen piirin piirikunnallinen 125 tikan kilpailu Raumalla, järj. Rauman Tikka ry Länsi-Suomen piirin piirikunnallinen 125 tikan kilpailu 17.01.2016 Raumalla, järj. Rauman Tikka ry Hyvityspisteet: MA 40 p, MC 40 p, NuB 115 p, NuA 90 p, NB 40 p. MM, MB, NA. Pisteitä lasketaan myös piirinmestaruuskilpailuista

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot