Suomen LVI-liitto. Hotoraudan Vääntäjien Korkea Raati

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen LVI-liitto. Hotoraudan Vääntäjien Korkea Raati"

Transkriptio

1 Suomen LVI-liitto otoraudan Vääntäjien orkea Raati 2011

2 Täysillä eteenpäin otoraudan Vääntäjien orkea Raati 2011 matrikkeli on kolmas ajantasaistettu painos meistä hotorautaneuvoksista. Ensimmäinen julkistettiin kesätapahtuman 2006 yhteydessä Vaasassa ja toinen 2008 Rovaniemellä. Tarpeet näiden matrikkelien aikaansaattamiselle ovat pysyneet pääosin samoina ensimmäisestä kolmanteen. Matrikkeli sisältää tietoja Raadin pitkän ja kunniakkaan matkan varrelta ja antaa pohjaa tuleville toimintatavoille ja päätöksille. Viime syksynä ilmestynyt elvin 80-vuotisjuhlajulkaisu sisältää neuvos ukkosen kokoamaa historiatietoa myös raadin osalta. Raadilla on vaalittavanaan pitkä ja kunniakas perinne. Sen jatkuminen elävänä edellyttää neuvoksilta Raadin taustojen ja aiemman toiminnan tuntemista. Matrikkelilla on tarkoitus vähentää varttuneempien neuvosten muistikuormaa ja helpottaa uusien neuvosten kotoutumista tähän auvon saaneiden joukkoon. Raadin toimintavuosi käynnistyy elokuussa, kun viimeinenkin mukana ollut vierailijaneuvos on jättänyt kesätapahtumapaikkakunnan. esätapahtumaan liittyen pidetään Raadin yleiskokous Raadin varsinaisiksi toimihenkilöiksi alkavalle toimintavuodelle valittiin neuvos ontturi pj., neuvos ausen vpj. ja neuvos Sipilä siht. Raadin toiminnan terävöittäjäksi.n. Ruuneperiksi valittiin neuvos Anttonen ja hänen avustajakseen krashaaniasioissa neuvos ülphers. otorautaneuvoksiksi on aikojen saatossa vuodesta 1947 vuoden 2010 loppuun nimitetty 298 LVI-henkilöä. Tällä hetkellä neuvoksia on kaikkiaan 146, joista 19 on kunnianeuvoksia. Joukkoomme kuuluvien neuvosten ikähaitari on lähes kaksi sukupolvea ja keskiikä 72,2 vuotta. Vanhimmat palvelivat Suomea jo sen raskaimpina sota-aikoina ja nuorempi väki pyrkii työpaikoillaan vielä nostamaan maata jaloilleen globaalissa myllerryksessä. Raati toimii aika ajoin päivitettävän ohjeistonsa suuntaviivoja noudattaen. Lämmityskaudella vireys keskittyy omission aikaan saamaan toimintaan ja ainakin yhteen yhteiseen excursioon. Vuosittainen kesätapahtuma kruunaa kuitenkin kaikki aktiviteetit. esätapahtumien vietto alkoi okkolasta 1981, silloin saivat ensimmäisen kerran yhteiseen rientoon kutsun myös neuvosten kumppanit; sulottaret tai sulot. Näitä huipputapahtumia on siitä lähtien vietetty vuosittain, alun palavassa innostuksessa vuonna 1985 jopa kaksi. aikkien aikojen osanottajaennätys, 65 neuvosta plus heidän kumppaninsa, tehtiin viime kesänä ouvolassa. Ja siellä kaikilla oli niin. Lahti, kesätapahtuman 2011 järjestäjänä, pyrkinee urheiluhengessä, toki osanottajia kohtuullisesti doupaten, rikkomaan tuonkin ennätyksen. omission joulukuun 2010 lounaskokouksessa esitti sihteerineuvos Sipilä uuden neuvosmatrikkelin julkaisemista vuoden 2011 alussa. Allekirjoittanut otti vielä tämän viimeisen kerran matrikkelihaasteen vastaan. Vuoden 2006 matrikkelia varten luotu neuvostietokanta ja muutamat yleiskokouksen päätösten tekoa helpottavat taulukot päivitettiin. Varsinaiset päivitystiedot tipahtelivat neuvoksilta sähköpostiini suoraan ja osin sihteerineuvokselta ja jäsenasioita SuLVIn toimistossa hoitavalta aija Ruokoselta. Toivotaan, että nyt on kyetty poistamaan edellisten matrikkelien ilmoitetut ja ilmoittamattomat virheet sekä tehty mahdollisimman vähän uusia. Olemme SuLVIn toimiston kanssa hiukan edistyneet moninkertaisen työn vähentämisessä hotorauta-asioissa. iitos siitä jokaiselle SuLVIn toimistossa puurtavalle. Maailma muuttuu. Osa meistä ei aikoinaan työtehtävissään tarvinnut kännykkää, tietokonetta eikä sähköpostia. Mutta Suomea rakennettiin taidokkaasti. Nuo kaikki ja moni uusi tekninen apuväline ovat nyt alalla ja uusilla neuvoksillakin käytössään. yvää jälkeä syntyy edelleen. Sosiaalinen media kehittää uusia alustoja ihmisten ja organisaatioiden väliseen tiedonvaihtoon. Tällä hetkellä viitisenkymmentä meistä pitää yhteyksiä SuLVInetissä vain hotorautaneuvoksille varatun otorautanetin puitteissa. Jokainen neuvos on tervetullut mukaan tähän joukkoon. Matkamme tiedon valtatiellä jatkuu, SuLVI houkuttelee nuorisoa LVI-alalle jo mm. Facebookissa, jossa toki mekin voimme vierailla. elsingissä Allu --- Neuvos ausen PS. iitän sulotartani elenaa pitkästä pinnasta ja useista oikolukukierroksista sekä erityisesti Eero Nurmikkoa, joka on avustanut monissa matrikkeliin liittyvissä asioissa ja vastannut sen ulkoasusta. 2 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

3 Ohjeisto otoraudan Vääntäjien orkea Raati (myöh. Raati) on Suomen LVIliitto, SuLVI ry:n (myöh. liitto) siihen erikseen valittujen auvon saaneiden LVI-seniorien kerho. Raati toimii itsenäisenä liiton sateenvarjon alla. Raadin jäsenet ovat otoraudan Vääntäjien orkean Raadin Neuvoksia. Liiton ja sen jäsenyhdistysten toimintaympyröissä heitä nimitetään lyhyemmin otorautaneuvoksiksi tai vielä käytännöllisemmin Neuvoksiksi. Raati voi yleiskokouksensa päätöksellä nimetä sovitut kriteerit täyttävän neuvoksen unnianeuvokseksi. Noviisina neuvos pysyy nimittämisensä jälkeen siihen saakka, kun hän on osallistunut ensimmäiseen yleiskokoukseensa, käyttänyt siellä puheenvuoron ja toteuttanut hänelle yleiskokouksen antamat tehtävät. Neuvokseksi valinta on siis Raadin myöntämä huomionosoitus. Raadin kotipaikka on elsinki. 2. Samalla kun Raati vaalii pitkää perinnettään, se toimii myös nykyajassa aktiivisesti ja positiivisesti. Se haluaa ylläpitää Neuvosten ammatillisia ja sosiaalisia taitoja. Raadin toiminta antaa myös kilvoittelun aihetta alalla toimivalle rahvaalle. Neuvokseksi nimittäminen osoittaa Raadin hyväksyntää valitulle siitä, että tämä hallitsee riittävästi monipuolista LVI-alaa sekä sen yhdistystoimintaan ja / tai yhteiskunnalliseen toimintaan liittyviä asioita ja että hänellä on myös iän mukanaan tuomaa asiantuntemusta elämään. Raati pyrkii seuraamaan alan ja sen yhdistysten toimintaa sekä saattamaan niin päättäessään mielipiteensä liiton ja / tai sen jäsenyhdistyksen tietoon. 3. Virallisesti Raati kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Raadin yleiskokous pidetään kesällä edellisen yleiskokouksen päätösten mukaisesti. Yleiskokous on osa vuosittaista kesätapahtumaa, jonka mielenkiintoiseen muuhun ohjelmaan myös Neuvosten seuralaiset toivotetaan sydämellisesti tervetulleiksi. Yleiskokous päättää omission hyväksymän esityslistan pohjalta mm. uusista Neuvoksista, kunniajäsenistään ja Raadin toimintaan liittyvistä muista asioista. Yleiskokouksen mahdollisissa äänestyksissä vain kullakin läsnä olevalla Neuvoksella on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalin tuloksen arpa. Yleiskokouksen päätökset kirjataan osallistujille toimitettavaan pöytäkirjaan ja kokoukseen osallistumattomalle Neuvokselle tämän pyynnöstä. Muussa tiedottamisessa noudatetaan kohdassa 5 esitettyjä tapoja. Toinen virallinen kokoontuminen on Uusien Neuvosten Nimitystilaisuus. Se liittyy asianmukaisin juhlamenoin liiton tai sen jäsenyhdistyksen erityiseen juhlatilaisuuteen, joka järjestetään tavallisimmin liiton liittovaltuuston kokouksen yhteydessä. Epävirallisia Neuvosten kokoontumisia ovat esim.: evätexcursio Eri paikkakunnilla järjestettävät Neuvoslounaat Yhteiset kehittämistilaisuudet 4. Raadin varsinaisia toimihenkilöitä ovat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka valitaan yleiskokouksessa seuraavaksi toimintavuodeksi ja sihteeri, joksi kutsutaan liiton toiminnanjohtaja tai joku Raadin jäsen. Yleiskokoukselle tehtyjen ehdotusten pohjalta valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi myös muut Raadin toimintaa terävöittämään tarkoitetut vastuuhenkilöt kuten.n. Ruuneperi apureineen, jotka valmistelevat neuvosehdokkaiden nimikkeet ja krashaanit. Vain valitulla Raadin puheenjohtajalla ja.n. Ruuneperillä on lupa hankkia neuvosehdokkaasta tämän nimikkeitä ja krashaania varten tarvittavat tiedot ja suostumukset. 5. omissio on Raadin toimielin, joka valmistelee asiat yleiskokoukselle. omissio kokoontuu kesäkautta lukuun ottamatta kuukausittain. omission muodostavat neuvosten lounaskokoukseen kokoontuvat Neuvokset. Siis jokainen Neuvos voi osallistua omission toimintaan. Neuvosten lounaskokous pidetään yleensä elsingissä ja sen järjestelyistä ja toiminnasta vastaavat raadin varsinaiset toimihenkilöt. omissio valmistelee yleiskokouksen esityslistalle otettavat asiat. Se käsittelee mm. Raadin aktiviteetteihin liittyviä asioita, ehdotuksia uusiksi Neuvoksiksi ja kunniajäseniksi. Neuvos voi pyytää yleistä mielenkiintoa herättävän aiheen ottamista yleiskokouksen esityslistalle toimittamalla sen sihteerille toukokuun loppuun mennessä. omissio päättää yleiskokouksen lopullisesta esityslistasta, joka lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille Neuvoksille. omission seuraavan toimikauden kokousten ajankohdista ja pitopaikasta sovitaan yleiskokouksessa. Niistä ja niihin kauden aikana tehtävistä muutoksista tiedotetaan Talotekniikka lehden järjestösivuilla, tekstiviestillä, otorautanetissä sekä SuLVI Moodlessa. 4 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

4 6. Neuvoksia valittaessa otetaan huomioon, että: ehdokas on hyvämaineinen, vähintään 50-vuotias liiton jäsenyhdistyksen jäsen ehdokkaalla on erityisiä ansioita ja aktiivisuutta LVI-alalla työelämässä sekä yhdistystoiminnassa tai yhteiskunnallisessa toiminnassa ehdokkaan aiemmin saamat LVI-alan huomionosoitukset sekä harrastukset tukevat ehdokkaan valintaa vuosittain uusia Neuvoksia valitaan siten, että Neuvosten määrä on Raadin periaatteiden mukaan laskien järkevässä suhteessa liiton henkilöjäsenmäärään kyseisen vuoden huhtikuun viimeisenä päivänä. Neuvos voi tulla yleiskokouksen päätöksellä valituksi unnianeuvokseksi, kun hän on täyttänyt 75 vuotta ja osallistunut vähintään kymmeneen yleiskokoukseen (kesätapahtumaan). Raadilla voi olla yksi unniapuheenjohtaja. Yleiskokous voi valita yhden kunnianeuvoksistaan Raadin unniapuheenjohtajaksi. 7. Jäsenyhdistyksen hallitus tai kaksi varttunutta Neuvosta voi tehdä ehdotuksen uudeksi Neuvokseksi. Ehdotus esitetään SuLVIn toimistosta pyydettäessä saatavalla lomakkeella. Ehdotuksen on oltava liiton toimistossa viimeistään kunkin vuoden huhtikuun viimeisenä päivänä. Myöhästyneitä ehdotuksia ei oteta huomioon. Jos ehdotus ei johda valintaan Raadin yleiskokouksessa, se mitätöityy, eikä sitä uusimatta oteta yleiskokouksen uudelleen käsittelyyn. Ehdokkuus on pidettävä salassa. 9. rashaania käytetään Neuvosten kesätapahtuman iltajuhlatilaisuudessa ja Uusien Neuvosten Nimittämistilaisuudessa. rashaanin puuttumisesta näissä tilaisuuksissa vaaditaan tilille, joten ko. Neuvos saa kyseisessä tilaisuudessa toteutettavakseen Raadin varsinaisten toimihenkilöiden valitseman kulturellin suoritteen. On suotavaa, että Neuvokset kantavat krashaania myös jäsenyhdistysten arvokkaissa juhlatilaisuuksissa, kuten vuosijuhlissa yms. 10. Jäsenyhdistyksestä eronnut tai erotettu Raadin jäsen poistetaan voimassa olevasta Neuvostietokannasta. 11. Raadin toiminta on omakustanteista. Perinteisesti liitto budjetoi jonkin verran varoja Raadin toiminnan tueksi. 12. Tämä ohjeisto on käsitelty, täydennetty ja hyväksytty heti käyttöön otettavaksi Raadin yleiskokouksessa Porissa Raadin kesätapahtumien paikkakunnat 8. Ehdokkaan on oltava henkilökohtaisesti läsnä Uusien Neuvosten Nimittämistilaisuudessa sekä maksettava yleiskokouksen määräämä nimityskirjaan merkitty lunastus osallistumalla nimityksestä aiheutuneisiin kustannuksiin. Raati suo kullekin Neuvokselle yksilöllisen kaksoistittelin, jonka alkuosa ilmaisee leikillisesti asianomaisen ammattitehtävän ja jälkimmäinen hänen vapaa-ajan harrasteensa. Nimitystilaisuudessa kukin Neuvos saa nimityskirjan, josta hänen nimensä lisäksi ilmenevät hänen ansionsa ja arvonimensä. Ulkoisena arvomerkkinä Neuvos saa kaulaketjussa kannettavan krashaanin ammatti- ja harrastetunnuksin. Neuvos on Raadin keskuudessa Noviisi, kunnes hän on osallistunut yleiskokoukseen ja käyttänyt yleiskokouksen hänelle myöntämää äänivaltaa sekä suoriutunut varttuneiden Neuvosten hänelle ko. kokouksessa asettamista tehtävistä okkola 1982 Porvoo 1983 Viipuri 1984 Ahvenanmaa 1985 Verla 1985 Visby 1986 Turku, Naantali 1987 Lappi 1988 uopio 1989 Tampere 1990 Joensuu 1991 Jyväskylä 1992 elsinki, Espoo 1993 okkola 1994 Turku 1995 Mikkeli 1996 Oulu 1997 Lappeenranta 1998 Lahti 1999 uopio 2000 Pärnu 2001 Jyväskylä 2002 Iisalmi 2003 otka 2004 Turku 2005 Savonlinna 2006 Vaasa 2007 okkola 2008 Rovaniemi 2009 Pori 2010 ouvola 2011 Lahti 6 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

5 Tilastojen kertomaa otorautaneuvoksiksi on vuodesta 1947 vuoteen 2010 mennessä vihitty kaikkiaan 298 LVI-alan henkilöä. Vuosittain valittavat uudet Neuvokset eivät Raadin alati kehittyvän ohjeiston mukaan saa nostaa Neuvosten kokonaismäärää yli 3 %:n SuLVIn jäsenyhdistysten yhteisestä jäsenmäärästä. Laskennassa otetaan sovitulla tavalla huomioon kunnianeuvokset. Vuoden 2010 lopussa raadin nestori unnianeuvos Arkela oli 98 vuotias ja joukon kuopus noviisi Päivinen 53 vuotias. eidän ikiensä väliin mahtuu kaksi miespolvea. Neuvosten keski-ikä on 72,2 vuotta. Pisimpään, 41 vuotta, on tämänhetkisistä Neuvoksista tätä auvoa saanut nauttia Neuvos Bagge. Neuvosten määrä jäsenyhdistyksissä ja koko SuLVIssa a) Jäsenyhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2011 alussa. b) Neuvosten määrä jäsenyhdistyksissä vuoden 2011 alussa. LVI-yhdistys Lyhenne Jäsenyhdistyksessä jäseniä a) Neuvoksia b) Neuvos % Uusin Neuvos (v) Espoon ELVI ,5 2 Etelä-Pohjanmaan EPoLVI ,2 4 Forssan Seudun FoLVI 65 0,0 elsingin elvi ,9 0 yvinkää-riihimäen yrilvi ,4 20 ämeenlinnan älvi ,7 0 Jokilaaksojen JoLVI 31 0,0 ainuun alvi ,8 0 eski-uudenmaan elvi ,8 0 eski-pohjanmaan epolvi ,6 3 eski-suomen esulvi ,1 8 emi-tornion etolvi ,6 2 oillismaan oilvi 22 0,0 ouvolan olvi ,8 0 uopion ulvi ,4 0 ymen LVI ry ylvi ,2 7 Lahden LaLVI ,8 2 Lapin LaPiLVI ,3 2 Länsi-Uudenmaan LäLVI 44 0,0 Mikkelin MiLVI ,8 4 Oulun Seudun OuLVI ,0 0 Pieksämäen PiLVI ,3 7 Pohjois-arjalan PoaLVI ,0 4 Raahen RaLVI ,7 11 Salon Seudun SaLoLVI ,2 11 Saimaan SaLVI ,4 4 Savonlinnan Seudun SaSeLVI ,7 5 Satakunnan SataLVI ,8 0 Tampereen TaLVI ,3 6 Turun TuLVI ,8 0 Vakka-Suomen VakkaLVI ,5 2 Vantaan VantaLVI ,8 0 Ylä-Savon YSaLVI ,1 8 Raadin unniajäseniä 19 SuLVI ,9 8 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

6 otorautaneuvokset 2011 Numerosarjoista ja merkinnöistä: Ensimmäisen rivin numerosarja esitysjärjestyksessä kertoo neuvoksesta: syntymävuoden SuLVIn jäsennumeron eli liittymisvuoden ja -numeron neuvokseksi vihkimisvuoden kunnianeuvos h.c Sitten ovat käytetyt ansiomerkkien lyhenteet ** SulVIn kunniapuheenjohtaja * jäsenyhdistyksen kunniapuheenjohtaja XX SuLVIn kunniajäsen X jäsenyhdistyksen kunniajäsen * h.c. Raadin kunniapuheenjohtaja h.c. unnianeuvos S suuri ansiomerkki l kultainen ansiomerkki laatoin kultainen ansiomerkki hopeinen ansiomerkki Ve veistos M SuLVIn mitali V SuLVIn viiri Vl SuLVIn viiri hopealaatoin Lopussa on neuvosnimitykseen ja krashaaniin liittyvät tiedot Aalto Pekka Patu ämeenpuisto 9 C TAMPERE Tampereen LVI-yhdistys TaLVI, V Ilmaa äsittelevä ojalisti ja Timpraava Mestarikokki Ilmanvaihdon Viritin Aalto Risto Riku Sutelantie OUVOLA ouvolan LVI-yhdistys olvi Asiantunteva Talotekniikkaneuvos ja imohiihtelevä Moniliikkuja Ennennäkemättömät aksitapaiset iihtoliitimet h.c. Aaltonen Aarne Porrassalmenkatu 28 A MIELI Mikkelin LVI-yhdistys MiLVI *, Teknillinen ustannusneuvos ja Innokas Lylyn Lykkijä Itä-Suomen Putkisompa Aaltonen Mauno Manu Männistöntie PORI Satakunnan LVI-yhdistys SataLVI Porinsyntyinen LVI-insinöörineuvos ja Erämatkaava irjanhimooja Pyöränpolkijan LVI-rakovalkea 10 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

7 Alander Martti Masa Valtakatu 7 as LAPPEENRANTA Saimaan LVI-yhdistys SaLVI Sisunsuoltava LVI-eristysneuvos ja Joikhaava Saimaantaittaja Ympärivuotinen ilvanlannistava Monitoimikiituri Antola Pentti Pena Tildankuja TAMPERE Tampereen LVI-yhdistys TaLVI *, S, M Ansiokas Isännöintineuvos ja ulinaristinen Yksityisajattelija AN-Sa llinen Osuukuntakrumeluuri Anttila arri ara atrintie VANTAA Vantaan LVI-yhdistys VantaLVI Vaikuttava Myyrmäkimessuneuvos ja Paritanssiva Parketinsahuri Erikoisnotkea Tangopartnerin Taivutin Anttila Reijo Retsi Madekuja 4 A ESPOO , V Yleiskunnioitettu Vastahankaneuvos ja Golfaava Mestarikokki Tosisuunnittelijan Vähädigitaalinen Asumiskelpoisuustoteamislaskin Anttonen eikki ese eskikaari PUUMALA eski-uudenmaan LVI-yhdistys elvi Römäkkä Trubaduurineuvos ja Sanavalmis Viisunikkari Intovetreä Duurisointuinen Sekasoitin h.c. Arkela Veikko irventie VAASA Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys EpoLVI, V unnallinen LVI-neuvos ja Urheileva Esitelmöitsijä Lakeuden Lätkä Arola Erkki Eki Talvitie TURU S, M Ilmastoiva Lämpökattilaneuvos ja erkkähymyinen LVI-partiopoika attilankarvainen LVI-lilja Bagge John Rajakivenkatu 28 F TURU X, S, Vl irjallinen Ilmastointineuvos ja Puuhakas Puunikkari Tornaado Veljeskunnan Teho-Tuuletin 12 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

8 Blomqvist John A Jukki Junnilankuja OOLA eski-pohjanmaan LVI-yhdistys epolvi, Vl Monitahoinen Taitopalveluneuvos ja Ahkera Vesilläliikkuja LVI-palvelijan Rintariipus Ebeling Olavi Temppelik ELSINI Suunnitteleva Taulukkoneuvos ja Pienten Putkien Pätkijä Temppelikadun Ritarimerkki Elomaa Jari Japra Pajutie OTA ymen LVI-yhdistys ylvi unnallinen Valtuustoneuvos ja Liikuntaintoinen Partiolainen otkanpojan Erikoiselementti Yrjönruusukkein h.c. Envall Eelis Eelis Erkonkatu 5 B LATI Lahden LVI-yhdistys LaLVI Johtava Putkineuvos ja Aurinkoa Tarkempi Pöllöjen suojelija LVI-pönttö Ervasti Veikko Rööri orventie VARJAA Oulun Seudun LVI-yhdistys OuLVI X,, V Osaava Neuvos-Ervasti ja Monitahoinen Bridgisti lubimiehen Juhlaraha Forsman Erkki Eki Tuomojankatu LAPPEENRANTA Saimaan LVI-yhdistys SaLVI SaLVIlainen Vesijohtoliikeneuvos ja Monitaitoinen Projektonoomi Savitaipaleen Sököselvitin Glans Esa Saarnitie VANTAA Vantaan LVI-yhdistys VantaLVI LVI-tekninen VV-neuvos ja Moniharrastuksinen Tepastelija Tarkastustekninen Vantaanvaakuna Grandell Pentti evosenkenkä TURU Suvereeni Lämpöhuoltoneuvos ja Retkeilevä Eskaaderisti Pikantti Pursi 14 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

9 aapanen annu ovinlehdonkatu LATI Lahden LVI-yhdistys LaLVI S, M LVI-tietoinen Lahtivesineuvos ja Etelänmatkaava Pallofani Perusteellisen Pedagogin Tietotulkki ackspik Mikko irkkotie OOLA eski-pohjanmaan LVI-yhdistys epolvi Aktiivinen Messuneuvos ja Maailman Matkaaja Thaliantuttu Asuntoautoilijan Omakodin Malli h.c. almekytö Paavo Paavo Puhaltaja ettulanlahdentie UOPIO uopion LVI-yhdistys ulvi * S, M, V Pörräävä Puhallinneuvos ja Levoton Lentäjä Puhaltajan Propeli alttunen Seppo Sepe arjukatu 24 B LATI Lahden LVI-yhdistys LaLVI Globaali uuva- ja Räppänäneuvos ja erkunhimoinen Pariloinnintaitaja Amatikoulun ielilinjan Lujalaatuinen Päättötoikkari arjanne Tapio Tapsa Luvianpuistokatu 2 A PORI Satakunnan LVI-yhdistys SataLVI Palloa pieksävä ja Olosuhdevalvova Dynamo Neuvos Magneettokäyttöinen Verkon iertävä Tarkkuushakkurivipuvarsi artman arri Lauri Mikonpojantie ELSINI Alati ymyilevä Matkailuneuvos ja Mallasjuoman Mahtimaistelija Merihenkinen matkailusammion malline pintakuohun hämmentimin ausen Alvar Allu yyhkysmäki 7 C ESPOO Espoon LVI-yhdistys ELVI XX, S, M Varmanvahva onstruktöörineuvos ja Lapinkulkeva ööristi Digitoitu Perusporonkusema autala Leevi Jaakkolantie 26 A SEINÄJOI Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys EpoLVI, V Pohjanmaalainen Putkineuvos ja Salonkikelpoinen Lenkkeilijä Piruetinpitävät tangolakeerit 16 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

10 eikkinen Erkki Eki Graanintie 10 A MIELI Mikkelin LVI-yhdistys MiLVI X, Maanarvo MIRA-neuvos ja omeljeeraava Metsänkävijä LVI-markkinamiehen Arvorahake eikkonen eikki Linnantaustie 39 B AJAANI ainuun LVI-yhdistys alvi l Mutkamäkiä Goluava Putkikauppakamari Neuvos 18 reikäinen Vuokattilainen Sompasekoitin Pyörein pöydin ja slalomjalaksin elin eikki essu anervatie TURU l Veneilevä auskuuttaja ja Ilmastoiva Ilmapiiri Neuvos Ilmastoivan Ilo Ilmapiirin Talteenottoalus elpiö Mikko Mosse Blasieholmankatu UUSIAUPUNI Vakka-Suomen LVI-yhdistys VakkaLVI ansainvälinen Vientineuvos ja Factory Blues-veteraani äteenkäypä Uusinnovaatio h.c. intsala Mauno apteeninkatu 40 As VAASA Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys EpoLVI, V Vankkumaton LVI-yleisneuvos ja Arvostettu Opiskelija Studentin Stipulööri okkanen Veikko Veke Runeberginkatu 44 A ELSINI S, V Vauhdikas ylmäaukolämpöneuvos ja ultturelli ulinaristi Vauhdissapysyvä evytkantoinen SalkkuylmäLämpökeskus ülphers Arne Arska Itälahdenkatu 10 A ELSINI Tuikitärkeä Standardisointineuvos ja Perusteellinen Piippuviikari Vakioitu Jättikalapyydin h.c. yry Aarre Seiväspolku 16 D VANTAA Teknillinen Terveysneuvos ja Pihaverstaan Virtuoosi Taitoniekan ädykset 18 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

11 yttinen Taisto yny Riihitarhankatu 6 A LATI Lahden LVI-yhdistys LaLVI Pistämätön Tukkumyyntineuvos ja Metsänkäyvä Monipelivelmu Nastolalainen Vakipilkki yvärinen alevi Ruutikatu 8 A ESPOO Espoon LVI-yhdistys ELVI S Tulostatekevä iinteistöpalveluneuvos ja Peräänantamaton ilimanjaron esyttäjä iinteistötekniikkaan Orientoituneen Pätevyyden Pusertin älinen Tauno arjaportintie AJAANI ainuun LVI-yhdistys alvi ajaaninkiittämä LVI-yrittäjäneuvos ja Ulkomaankäypä akkosbasso austisenkävijän Bassonpaisutin Ilomäki Ilkka Ruutikatu 8 B ESPOO Perusobjektiivein zoomaileva Uskollisuus Neuvos Yksilöllinen iintokalusteryhmä antakirjadiplomein Jokio Jouko Jokke atajatie ESPOO Yleisinhimillisen Tisletieteen Aariadiggari Neuvos Skotlantilaisen Tislauspallon Tilavuus % hälytin aasila Olli ajaaninkatu 18 as OULU Oulun Seudun LVI-yhdistys OuLVI Polkupyöräilevä ja alusteita Entisöivä Vesilinjakartta Neuvos Ohjaustankosovitteinen arttalaukku Samettiterein ja uonekaluniitein angasaho Toivo Topi Sananiekantie 6 G JYVÄSYLÄ eski-suomen LVI-yhdistys esulvi Arvostettu Putkiopetusneuvos ja Tuikitärkeä Tuomari Putkitohtorin Aikakello antola Antti Riistatie 7 C ESPOO Espoon LVI-yhdistys ELVI S Suvereeni Yliurakointineuvos ja Taiteentunteva Puheenhoituri Merkittävä Monaliisa 20 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

12 h.c. arhinen auko ake Partasentie PALOA eski-suomen LVI-yhdistys esulvi Ilmaakäsittelevä Aurinkoneuvos ja Mestarillinen eilaaja Erävaeltajan Medaljonki arves Seppo Sarjolantie 46 B SUINULA Tampereen LVI-yhdistys TaLVI LVI-suunnitteleva Tavarantarkastusneuvos ja Intohimoinen Ikikunnostaja LVI-tekninen Supersyynäri asila Rauno Pappa Metsäkylänpolku OTA ymen LVI-yhdistys ylvi Johtava onttorineuvos ja Pirunmoinen Puuseppä Nikkarin Nippeli astell Ilmari Imppa irkkolahdenkatu RAAE Raahen LVI-yhdistys RaLVI Venäänkäypä LVI-urakointineuvos ja Moniosaava Merenkulkija Pääjärveläinien Airistonplanketti ommodoorikrumeluurein auppinen Iikka Iku aukiniemenkatu 19 as IISALMI Ylä-Savon LVI-yhdistys YsaLVI S Ratkitarkka Vesihuoltoneuvos ja Perustava YSaLVIlainen uoltovapaa Raakavesiannostin ekäläinen Veijo Mertakatu JYVÄSYLÄ eski-suomen LVI-yhdistys esulvi ulinaristinen Lämpökulkeumaneuvos ja Pakkomatkaava Pilkkihirmu aukolämpöplakaatti a la Carte etolainen eikki etoheikki Pohjolankatu PIESÄMÄI Pieksämäen LVI-yhdistys PiLVI, Vl Antaumuksellinen OPO-neuvos ja iinnisaamaton Pitkämatkan Pinkoja untoakohottava LVI-Oivallusvalmennin ilpimaa Lauri Lassi Siikakankaankuja 1 B EMI emi-tornion LVI-yhdistys etolvi emiläinen LVI-asennusneuvos ja alastava Lukutoukka Arvoasentajan Vempainvalikoima 22 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

13 irjavainen Erkki Eki Tammelantie 2 B LATI Lahden LVI-yhdistys LaLVI *, l Monitaitava LVI-markkinointineuvos ja alanhalajava Veneenhaltija Pitkäsiimainen alanhakuri oivikko Pentti Pena urtinkatu 8 A TURU uominarvoinen attilalaitosneuvos ja eittotaitoinen ulinaristi Sarjatuotanteinen Suurkattila oivula alle orpraalintie ÄMEENLINNA ämeenlinnan LVI-yhdistys älvi aikenlaisin kulkuvälinein kuorossa kulkeva älvi:n Ensi Neuvos Numeroitu, Sivutukisuksellinen Monitoimikauaskuljetin *h.c. oivurinta Martti Mara Alkutie 32 A ELSINI S, V, Energiatekninen LIT-ehtööri ja Pohdiskeleva Orientointineuvos Lapinhullu ompassi ontturi Pekka ulkkiontie AARINA l Regulatiivinen oulutusneuvos ja Perusteellinen Pullanpyörittäjä Säätövääntäinen einokaulin orkea-aho auko ake eikinraitti SEINÄJOI Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys EpoLVI LVI-säädönosaava Ratakiskokuljinneuvos ja ilpahimoinen Fillaristi Jämptin Miehen Regulatorinen artanonkunnostin oskela Risto Päiväkuja 4 E ESPOO V Lenkkeilevä Asennusneuvos ja Itseoppinut Mökinrakentaja Luumäen ilpi oskinen Jaakko Teinitie 16 B ELSINI , V unnallinen Rakennuttajaneuvos ja ekseliäs alanviljeilijä Iniön Jättisuomu Toiminta-arrastetunnuksin 24 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

14 h.c. oskinen Pentti Telkäntie 2 B JYVÄSYLÄ eski-suomen LVI-yhdistys esulvi eilaileva Suunnitteluneuvos ja Valokuvaileva Vieheiden Rakentaja uvauksellinen Ansiokilpi ukkonen Esko Ahvenkoskenkuja ELSINI S Suvereeni Määräys- ja Ohjaustoimineuvos sekä Teatterintuttu ontrabasisti Yli-insinöörinomainen Monietevä Määräystoimisivellin h.c. uusela Esko Tullikamarinkatu 10 as OOLA eski-pohjanmaan LVI-yhdistys epolvi, Vl Toteava oulutustoimineuvos ja unnallispoliittinen Basso Jokakelin Jalkaratas Laaka Pekka Pikkuholminkatu 15 F RAAE Raahen LVI-yhdistys RaLVI, Vl Reilunhenkinen Asennusvalvontaneuvos ja Vaeltava Tunturintuttu Rautaruukinkatkuinen Matkasauva Laamanen Teuvo Tepu Tahintie PIESÄMÄI Pieksämäen LVI-yhdistys PiLVI, Vl Sataharrasteinen Putkitohtorineuvos ja Taiteentunteva aukomatkaaja Luottamuksellinen Lähirööri Laari Pasi Vipusentie OUVOLA ouvolan LVI-yhdistys olvi S Suomen LVI-imagon ja Uuden Polven Nostaja Neuvos Sukupolven Nostatin Parkettinavigointikartoin Lahtinen Reijo Rela uninkaistentie ESPOO Espoon LVI-yhdistys ELVI Ammattitaidollinen urssinkulutusneuvos ja Sosiaalinen Sulkapallisti Pallonpaiskaajan ierteenmuodostin Laiho Esa-Matti Ratamonkatu 14 A MIELI Mikkelin LVI-yhdistys MiLVI Toisenpolven LVI-perehdytysneuvos ja evonkesy Ravinoomi Ammattikorkeakoulullinen Pallopurje 26 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

15 Laine eikki essu ärkäkuja SOMERO Salon Seudun LVI-yhdistys SaloLVI Arvostettu onttorinjohtoneuvos ja yväätekevä ilpisen iertäjä Suksenpotkiva aksoisnippa Laitinen Tauno Tane Maalarintie MIELI Mikkelin LVI-yhdistys MiLVI X, Myynnintaitava Mekaanikkoneuvos ja Tenoraalinen Instrumentalisti Monimusisoivan Soolosoitin Lappalainen Erkki Eki Otsonkatu PIISPANRISTI X, S Suunnitteleva Järjestöpamppu ja Partioiva Ansiorekisterineuvos Ikipartiolaisen Retkivempain Lappalainen Reijo Reiska Untamonkatu LAPPEENRANTA Saimaan LVI-yhdistys SaLVI l aikkeenehtivä Monitoimineuvos ja esäntalven ilometrinnielijä Luontainen Lappeenrannankantama Lastu Antti irjurintie JOELA Ihmisikäinen Tulipalopäällikköneuvos ja Intohimoinen Anti-ornitofobisti Tulenpalava Siivekkäänilmaisin h.c. Laulajainen Reino Fredrikinkatu 60 A ELSINI Tismallinen nowhowneuvos ja Perusteellinen Piippumies Nastan Nysä Leskinen Erkki Erkki ämeenpuisto 1 A TAMPERE Tampereen LVI-yhdistys TaLVI, V Määrätietoinen LVI-viäntäjä ja Ajokoiraileva Lanetisti Erkin Erikoinen Levamo eimo emppa Lepolantie 82 C ELSINI S Varsinainen Tuottoanalyysineuvos ja umaani irvenhiihtäjä ompassinomainen Likilaaki 28 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

16 Lindberg annu anski Päiväpolku JÄRVENPÄÄ eski-uudenmaan LVI-yhdistys elvi S Nykyilmastoiva Putki- ja Metallineuvos ja Maanäidin Isä Tarjouslaskentataitajan Meriperho h.c. Lindström auko Ruohonpääntie TURU X, S Taidontunteva Putkityöneuvos ja ölkkäävä Literaturisti Ilmiömäinen olehtihaavi Putkipihdein h.c. Luoto Simo Saimon Äijänpolku 10 B ELSINI S, V Sörkänsyntyinen LVI-yleisneuvos ja Taloudellinen Tangoaja Stadin Fyrkka Malimaa Mauri Sorrontie AILUOTO Oulun Seudun LVI-yhdistys OuLVI Pyöräilevä Perushuberilainen LVI-asennusneuvos ja ailuodon alankauhu Äänevä alankahmijan Perusviehe Malm Esa Malmi Söörmarkuntie SÖÖRMARU Satakunnan LVI-yhdistys SataLVI S Arvostettu Porilainen Röörintekoneuvos ja Ornitologinen ulinaristi Moniosaajan Digitaalivetoinen Taitoavitin Manninen Pentti Pena Ilveksenpolku PALOA eski-suomen LVI-yhdistys esulvi Aikaansaapa anavaneuvos ja Todellinen Neuvottelukuntakonkari Autourheilijan Ilmastoitu Maaliinhakija Martikainen Leevi irkkokatu 11 A LATI Lahden LVI-yhdistys LaLVI, M adotteleva Jutunjuontoneuvos ja untoileva alevan iertäjä Omenainen Golflennin Myyryläinen Leevi Merikorttitie 8 R ELSINI V LVI-, unnossapito- ja äyttötiedeneuvos ja Työmyyränomainen Paperitiikeri LVI-henkinen asarmirossi 30 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

17 Mäkelä Jukka Postimestarintie 10 A OULU ( ) Oulun Seudun LVI-yhdistys OuLVI Toimelias LVI-sekretäärineuvos ja Mökkeilevä illahirmu Supersihteerin illakahmuri Mäkelä Vilho Pajuniityntie 14 A ELSINI Lasareetti Neuvos ja Taitava Motorisoitu Puunkatkaisija Iitin IX-kilpi Mäkinen Martti ankareenkuja TURU Vakaa Lämmityskattilaneuvos ja Seurallinen Suomi-Juoksija Maratoonarin arvoituksellinen menotehostaja h.c. Mäntylä Matti Mäntsy Pakkalantie 1 E PIRALA Tampereen LVI-yhdistys TaLVI Varsinainen Vedenmittausneuvos ja aukomatkaileva Yhdistysaktiivi Aitonepalilainen Aquametri Mätäsniemi Erkki Mätäs Arkkitehdinkatu 15 E TAMPERE Tampereen LVI-yhdistys TaLVI Energiahuoltava unnossapitoneuvos ja alankokkaava untokirmaaja alanpyytäjän Matoansari Määttänen Yrjö Salpausselänkatu 27 A OUVOLA ouvolan LVI-yhdistys olvi Merkittävä Laiteneuvos ja Varsinahkera AT-räpläri Ympäristöönyhdentyvä LVI-monitaitolaite Niinisaari Matti Suopursukatu 69 A NAANTALI V Valveutunut otilämpöneuvos ja untourheileva Puhkupillifani Pelle Pelottoman Asuntoilmanviuhturi Nikula Markku Metsäpirtinkatu TURU Silakka-arominen, Linjasaneeraava Sponsorinnoutaja Neuvos Linjakkaasti Molemmil Pualil Jokke opastava Navigointi alsteri 32 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

18 Nyman arry Vöyrinkatu 16 D VAASA Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys EpoLVI uoliteltu Fläktööri ja eilaava ulinaristi Mikkelinsaarten Soppakauha Pajunen Pekka Pihkatie 4 as NASTOLA Lahden LVI-yhdistys LaLVI, Vl Vaihto-Opinto-ohjaajia Oraganisoiva (ja) Menopaluu Neuvos ieliä kääntävä Matkustusväline Pajuvitsoin ja Viivaimin Piippola Tapio Tapsa Välikatu ROVANIEMI Lapin LVI-yhdistys LapiLVI Arvostettu Prosessiautomaationeuvos ja Luotettava Viinintuntija Automatisoitu Viininturmeluksen Rajoitin Piiroinen auko ake äpylinnuntie EMPELE Oulun Seudun LVI-yhdistys OuLVI, Vl aukoansioitunut LVI-konsernineuvos ja aukomatkaileva Muikkumestari Osviitanomainen Ryppäänrakennin Pukkila Matti Rauvanniementie UMPURANTA Savonlinnan Seudun LVI-yhdistys SaseLVI Suunnitteleva oulunkorjausneuvos ja Ensiluokan Eränkävijä Perinteinen Rakovalkeaviritin Puputti Seppo Sepe Linnaleirintie 30 D OOLA eski-pohjanmaan LVI-yhdistys epolvi l Opetushalullinen onstruktöörineuvos ja Intomielinen uusamonkävijä Luontohakuinen Pallonheitin h.c. Puustinen auko Tasavallankatu UOPIO uopion LVI-yhdistys ulvi X,, V Idänreissaava Putkineuvos ja Filosofoiva Luontoilija LVI-henkinen Siperianristi Pyhälahti Paavo aarjanraitti SAMMATTI Opettavainen Insinööri ja Lavealausuinen Lehtori appa uu 34 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

19 Pyykkönen Jari Jaska Nissilänpiha 3 E ERAVA Vantaan LVI-yhdistys VantaLVI Lahjomattomalla Pelisilmällä Putkia (ja) Tarkastava oulutuspalloiluneuvos Rullaluistinvetoinen mailapussi laskutikuin, kävelysauvoin ja sulkapallon sulin Pyörälä alevi ale Pikonkankaantie ANGASALA Mikkelin LVI-yhdistys MiLVI X, S, M, V Varuskunnallinen oneoppineuvos ja Sanataiturillinen Yhdistysryhmyri Sotavaltiollinen Saalishavitin Päivinen Markku Make Varpusenkuja VANTAA eski-uudenmaan LVI-yhdistys elvi ubbah FläStrIN Ilmojen Nikkaristi Neuvos Ilmanvastustuskestoinen Nikkaroinnin ehitin h.c. Pöllänen Eino Eikka aaralantie 1-3 B ROVANIEMI Lapin LVI-yhdistys LapiLVI X, Lappalainen Öljylämmitysneuvos ja Videoiva Luonnonuros Joutsenkaulainen Camera Obscura Pöllönen Erkki ylväjänpolku IISALMI Ylä-Savon LVI-yhdistys YsaLVI YSaLVImyöntevä Ykkösneuvos ja ynäilevä Jalanvaeltaja Säänpitävä Jalkapeli Pöyry Jukka Norontie MIELI Mikkelin LVI-yhdistys MiLVI Monisoutuhenkinen otorautarakennusneuvos ja iostava Perunanviljeilijä Tuskunrunsas Suurristi Rahkamo ari Lautturinkuja 1b A ELSINI **, S Järjestöjohdollinen otorautastadinneuvos ja Urheilullinen Anekdoottari Moniloikkaava Supershakari Rantama Markku Lystimäenkuja ESPOO Espoon LVI-yhdistys ELVI uvaavan Filatelian ja Integroidun Suunnittelun Diplomi Arkkinööri Neuvos Integroitu amerakiuas oivun lapikehyksin 36 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

20 Rehula Juho Seinäjoentie TUOMIYLÄ Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys EpoLVI, V Taskunaurisneuvos ja iivatinmoinen istoroitsija Totentuntuinen Tikitaali h.c. Reunanen Jaakko Jaska Ailakkikuja RAISIO X, S, V Serenadisoiva Isäntäneuvos ja alastava Raisiolainen Peimarin Poiju Riipola aisa-leena Linnankoskenk 13 as ELSINI XX, urmaava Parlöörineuvos ja Ensimmäinen Antimaskuliini Sanasammon Riemukaari Saarinen Einari Uudenmaankatu 10 as RIIIMÄI yvinkään-riihimäen LVI-yhdistys yrilvi Yrittäjäjärjestöllinen Putkiasennus ja eilaileva unnallispamppu Putkiasentajan Pääväline Salmi Jaakko Saku Tiilentekijänkatu 3 a A TURU Projektoiva Sprinklerineuvos ja Fordinomaava Vinhailija Filatelistin Turboehiö Sanerma Juhani Jussi Jurvalankatu 4 B TAMPERE Tampereen LVI-yhdistys TaLVI Putkijohdonmukainen Sähkötehdasneuvos ja Lannistumaton Jäsenvärväri allintomiehen Matkamatrikkeli Sarpila Timo Visakoivunkuja 5 B ESPOO Espoon LVI-yhdistys ELVI l iinteistönhoidollinen Laadunvarmistusneuvos ja Metsääperkaava Mökkiläinen Puolustuslaitoksellinen LVI-malliselite Seppänen Olli Muolaanpuisto ESPOO Espoon LVI-yhdistys ELVI S, M Peräänantamaton LVI-professorineuvos ja Edustava Järjestökoordinaattori aulankantama Sisäilmaihme 38 otorautaneuvokset 2011 otorautaneuvokset

From the Paris to the Berlin Kansainvälisyys, tuo monitahoinen ilmiö, joka puhuttaa meitä kaikkia tavalla tai toisella, hyvässä

From the Paris to the Berlin Kansainvälisyys, tuo monitahoinen ilmiö, joka puhuttaa meitä kaikkia tavalla tai toisella, hyvässä SuLVIn sivut Yhteystiedot Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI Puh. 09 566 0090 www.sulvi.fi sulvi@sulvi.fi toiminnanjohtaja Tiina Strand Puh. 040 505 5445 tiina.strand@sulvi.fi Järjestötoimikunta

Lisätiedot

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU kauden kuluttua sen jälkeen kun hän viimeksi on pelannut edustusjoukkueessa ja menettänyt edustusoikeutensa perusjoukkueessaan. 11 Jalkapalloilun kansallinen kilpailutoiminta piiätettiin järjestää seuraavasti:

Lisätiedot

Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela. Eläköön. ekonomit!

Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela. Eläköön. ekonomit! Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela Eläköön ekonomit! Porin Seudun Ekonomit ry 1943-2003 Eläköön ekonomit! Porin Seudun Ekonomit ry 1943-2003 1 Julkaisija Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

Lisää yhteistyötä suunnitteluun

Lisää yhteistyötä suunnitteluun Lisää yhteistyötä suunnitteluun SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi

Lisätiedot

SuLVI mukana EU:n energiahankkeissa

SuLVI mukana EU:n energiahankkeissa SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi Puh.

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Suomen Keilailuliiton toimintakertomus kilpailukaudelta 2009-2010

Suomen Keilailuliiton toimintakertomus kilpailukaudelta 2009-2010 Suomen Keilailuliiton toimintakertomus kilpailukaudelta 2009-2010 72. toimintakausi 1 Toimintakertomus 2009-2010 Suomen Keilailuliiton 72. toimintakausi piti suomeksi sanottuna sisällään sekä huonoja että

Lisätiedot

Erikoiskilpailukalenteri 2013

Erikoiskilpailukalenteri 2013 RAKENTAJA-RASTIT VUOSIJULKAISU 2013 TOIMITUS: Kauko Muikku p. 040 7220 574 kauko.muikku@kolumbus.fi Jouko Snellman p. 040 7268 702 jouko.snellman@hel.fi LOGO: Maija-Leena Olkkonen-Seppo ULKOASU: PAINOPAIKKA:

Lisätiedot

LIITTOKOKOUS. 30.11.2010 hämeenlinna

LIITTOKOKOUS. 30.11.2010 hämeenlinna LIITTOKOKOUS 30.11.2010 hämeenlinna Palomiesliiton XVIII LIITTOKOKOUS 30.11.2010 hämeenlinna Sisältö Puheenjohtajan puheenvuoro 3 Ohjeet liittokokoukseen osallistumisesta 4 Liittokokouksen aikataulu 5

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2011

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2011 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2011 Liittokokous Jyväskylässä Jäsenkysely ja jäsenhankintakilpailu Autoaiheisia postimerkkejä Toimihenkilöt 2011 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Liittokokous Porissa Opetuksen uuden tuulet 2012 Travelling Fellowship -haku Toimihenkilöt 2012 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n

Lisätiedot

Päijät-Hä meen. Päijät-Hämeen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 4/2007. RETKI SALPALINJALLE s.25. VESIJÄRVEN YMPÄRIAJO s.27

Päijät-Hä meen. Päijät-Hämeen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 4/2007. RETKI SALPALINJALLE s.25. VESIJÄRVEN YMPÄRIAJO s.27 Päijät-Hä meen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 4/2007 Myös Päijät-Hämäläiset osallistuivat eri paikkakunnilla Suomen Sotaveteraaniliiton 50-vuotisjuhlatilaisuuksiin. Kuva Nastolasta. Padasjoen

Lisätiedot

Valtuuston vaalikokous

Valtuuston vaalikokous 2/2009 Valtuuston vaalikokous Liiton kultaiset ansiomerkit Eläketyöryhmän selvitys Säästötoimet Talven liikuntatapahtumia Pääkirjoitus Helsingissä 24. päivänä huhtikuuta 2009 Julkilausuma Helsingissä huhtikuun

Lisätiedot

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S?

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? KESKITÄ' KAlIqq PERHEESI VAKUUTUKSET POHjOLA-YHTIÖIHIN, NIIN PAASET NAUTTIMAAN MONITURVA-EDUISTA! Toimintakertomus1983 Puheenjohtajan katsaus...........................

Lisätiedot

JUKOLAN VIESTIEN TARINA II Vuodet 1989-

JUKOLAN VIESTIEN TARINA II Vuodet 1989- JUKOLAN VIESTIEN TARINA II Vuodet 1989- Kaukametsäläiset ry 2006 Vuodet 1989-2 Vuodet 1989-3 ALKUSANAT Vuonna 1989 ilmestyi 40:nnen Jukolan jälkeen Matti Salmenkylän toimittamana mainio Jukolan viestien

Lisätiedot

Liitto ei voi itse alentaa yhdistyksen päättämää osuutta.

Liitto ei voi itse alentaa yhdistyksen päättämää osuutta. Arvoisat jäsenet Toisin kuin viime vuonna ja sitä edellisenä, talven tulo on antanut odottaa itseään täällä Helsingin seudulla, eikä muutosta ole tiedossa ennen Joulua. Lunta tosin kävi hetkellisesti maassa

Lisätiedot

Kokouskutsu. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja päätetään seuraavan sukujuhlan ajankohta ja ohjelmatoimikunta.

Kokouskutsu. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja päätetään seuraavan sukujuhlan ajankohta ja ohjelmatoimikunta. Jäsenlehti 1/2012 Kokouskutsu Sukuseura Kanko ry:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään 9.6.2012 kello 12.30 Ikaalisissa, Luomajärven Hevoskievarissa. Kokouksessa käsitellään

Lisätiedot

Rakennusmestarit ja -insinöörit 4 13

Rakennusmestarit ja -insinöörit 4 13 JÄSENLEHTI HELSIN GIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 4 13 Kevätkokous ja Mestari-ilta 8. huhtikuuta Tervetuloa! Sisältää yhdistyksen TOIMINTAKERTOMUKSEN 2012 SISÄLTÖ 4 13 Kutsu Kevätkokoukseen ja Huhtikuun

Lisätiedot

Vuosikirja 1/2013. Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31

Vuosikirja 1/2013. Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31 Vuosikirja 1/2013 Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31 37 Nordea Pankki Suomi Oyj Vaihda sijoituskohteita ja hyödy. Nordean Capital -sijoitus on monipuolinen sijoitusratkaisu sinulle, joka haluat yhdistellä

Lisätiedot

Vesi on voimaa. SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt. Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle

Vesi on voimaa. SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt. Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle Vesi on voimaa Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle pallonpuoliskolle. Säätietieteilijöiden monimutkaiset tietokoneohjelmat eivät tänä kesänä ole paljastaneet

Lisätiedot

Kuntoutus kangertelee määräraha ei riitä, sivut 2 ja 10

Kuntoutus kangertelee määräraha ei riitä, sivut 2 ja 10 Kuntoutus kangertelee määräraha ei riitä, sivut 2 ja 10 N:o 5/2013 n Tarkastettu levikki 54 583 n Lokakuun 30. päivänä 2013 Rintamalla ilmestyneet lehdet olivat toisinaan uutisoinnissaan räväköitä. Lisää

Lisätiedot

SuLVI kasvua ja kehitystä

SuLVI kasvua ja kehitystä SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Rakennusmestarit ja -insinöörit 3 11

Rakennusmestarit ja -insinöörit 3 11 J Ä S E N L E H T I H E L S I N G I N Rakennusmestarit ja -insinöörit 3 11 Uudet rakennusmestrit jo työmaalla SISÄLTÖ 3 11 Kutsu kevätkokoukseen...3 Kutsu maaliskuun mestari-iltaan...3 Helmikuun Mestari-illassa

Lisätiedot

Jäsenlehti 1/2008. SUKUSEURA 10 vuotta

Jäsenlehti 1/2008. SUKUSEURA 10 vuotta Jäsenlehti 1/2008 SUKUSEURA 10 vuotta Sukuseura Kanko ry Sukuseura on perustettu v. 1998 ja rekisteröity v. 2000. Sukuseurassa on 240 jäsentä. Jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet saavat 1-2 jäsenlehteä vuodessa.

Lisätiedot

ReppuriTampereen Myyntimiehet r.y:n tiedotuslehti

ReppuriTampereen Myyntimiehet r.y:n tiedotuslehti ReppuriTampereen Myyntimiehet r.y:n tiedotuslehti Tampereen Myyntimiehet r.y:n tiedotuslehti 1/2005 Puheenjohtajakäädyt Reskalta Riitalle Haukanpesän mökit vuokrattavana Tampereen Myyntimiehet r.y:n tiedotuslehti

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoman juhlapuhe keskeytettiin kolmesti aploodein liiton 60-vuotisjuhlassa 12.4 Baltic Queen -laivalla. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja Joulukuu 2011 Keski-Suomen Maanpuolustaja 30 Keski-Suomen reservipiirien tiedotuslehti 30. vuosikerta Sisällys Pihtiputaalla juhlittiin viisikymppisiä sivu 3 6.12.2011 ylennetyt sivu 4 Vaikuttava juhlakonsertti

Lisätiedot

Lions club oulu / raatti. 50 vuotta 1965-2015. Charter Night, Tervahovi Oulu 20.11.1965

Lions club oulu / raatti. 50 vuotta 1965-2015. Charter Night, Tervahovi Oulu 20.11.1965 Lions club oulu / raatti 50 vuotta 1965-2015 Charter Night, Tervahovi Oulu 20.11.1965 1 Lukijalle Voitto Juutinen. Viidenkymmenen vuoden aikana on ehditty pitää noin 450 hallituksen ja saman verran klubikokouksia.

Lisätiedot

Mitä tekisit, jos saisit 500?

Mitä tekisit, jos saisit 500? SuLVIn sivut Mitä tekisit, jos saisit 500? SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja

Lisätiedot