Tampereen ammattiopisto Suomen Julkisen sektorin paras käytäntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen ammattiopisto Suomen Julkisen sektorin paras käytäntö"

Transkriptio

1 1 Tampereen ammattiopisto Suomen Julkisen sektorin paras käytäntö Kuntatalo, Helsinki Koulutusalajohtaja Eeva Mäihäniemi laatujohtaja Ritva Korte

2 Tuotantojohtaja Jorma Suonio 2 II asteen koulutuksen hallinto- ja palveluyksikkö Tampereen Lukiot Lukiokoulutuksen johtaja valinta käynnissä (~ 5 000) Tampereen ammattiopisto Ammatillisen koulutuksen johtaja Teppo Tapani (~ ) Tampereen lyseon lukio (545) Kaarilan lukio (353) Tamp. klassillinen lukio (342) Tammerkosken lukio (353) Hatanpään lukio (347) Sammon keskuslukio (967) Hervannan lukio (333) Aikuislukio ( ) Tekniikka (1324) Koulutusalajohtaja Lehtonen Palvelut ja liiketalous (1280) Koulutusalajohtaja Mäihäniemi Sosiaali- ja terveysala (523) Liikenne ja metsä (462) Koulutusalajohtaja Koskinen Maahanmuuttajakoulutus (200) Koulutusalajohtaja Aleksovski Ammatillinen aikuiskoulutus ( ) Aikuiskoulutusjohtaja Hanninen

3 3 Tampereen ammattiopisto lyhyesti 4290 opiskelijaa (järjestämislupa) + n aikuisopiskelijaa noin 600 opiskelijaa suorittaa yhdistelmätutkintoa Henkilöstöä 660, joista opettajia perustutkintoa, 21 ammattitutkintoa, 12 erikoisammattitutkintoa Kokonaisbudjetti n. 50 milj. (tuotantopalvelusopimus n. 43 milj. ) Hankeyhteistyötä 7,3 miljoonalla eurolla yhdessä muiden koulutustoimijoiden kanssa Yritysyhteistyötä satojen yritysten kanssa työssäoppimisen, hankkeiden ja neuvottelukuntien kautta Korkeakouluyhteistyötä mm. TAMK:n ja TTY:n kanssa useilla koulutusaloilla Kansainvälistä yhteistyötä opiskelijoiden ja opettajien vaihtojaksoilla, asiantuntijavierailuilla 20 eri maahan, maahanmuuttajaopiskelijoita yli 20 eri maasta

4 4 Tampereen ammattiopiston erityiset koulutustehtävät: Maahanmuuttajille järjestettävä ammatillisen peruskoulutukseen valmistava koulutus Työnjohtajakoulutuskokeilu yhteistyössä PIRKOn kanssa ( ) Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti Yhteistyövelvoite metsäkonealan koulutuksen järjestämisessä Kuorma- ja linja-autonkuljettajien perustason ammattipätevyyskoulutusta antava koulutuskeskus Aikuiskoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä

5 5 Tampereen ammattiopiston haasteita: Ammattiopistostrategia (KESU) Ministeriö suosittaa lisäksi, että myöhemmässä vaiheessa selvitetään mahdollisuudet em. koulutuksen järjestäjien osalta koota ammatillista koulutusta laajempaan yhtenäiseen järjestäjäorganisaatioon. (OPM:n kirje ) Hakijamäärät / aloituspaikat Keväällä 2011 ensisijaisia hakijoita 2,13/aloituspaikka opiskelijoista 75 % tulee sisään yli 7 keskiarvolla, 22% vähintään 8 keskiarvolla Nuorista opiskelijoista 65 % tulee Tampereelta, 95% Tampereelta ja ympäristökunnista (v.2011)

6 6 Hakijakertoimet (1. sijatoive) yhteishaku 2011 Hiusalan pt (pk) 9,63 Kauneudenhoitoalan pt (yo) 7,20 Audiovisuaalisen viestinnän pt (pk) 7,15 Tekstiili- ja vaatetusalan pt (yo) 5,07 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan pt (yo) 3,88 Liiketalouden pt (yo) 3,06 Sosiaali- ja terveysalan pt (yo) 2,92 Tieto- ja viestintäalan pt (pk) 2,92 Lentokoneasennuksen pt (pk) 2,73 Kone- ja metallialan pt sekä lukio (pk) 0,25 Kone- ja metallialan pt (yo) 0,39 Kone- ja metallialan pt (pk) 0,65

7 7 Tampereen ammattiopiston haasteita: Uuden opetussuunnitelman toteuttaminen Täydennyskoulutuksen ja mm. työelämäjaksojen turvaaminen jatkossa Henkilöstön rekrytointi / eläköityminen (56 v. tai vanhempia 123 henkilöä) Investointien ja kunnossapidon haasteet nykyisessä taloustilanteessa priorisointi Kansainvälisyys

8 8 Tampereen ammattiopiston haasteita: Opiskelijamäärän kehitys Koulutuspaikkoja suunnattu viime vuosina seuraaville aloille: sosiaali- ja terveysala, tekniikka, liiketalous, maahanmuuttajakoulutus, työnjohtokoulutus

9 9 CAF itsearviointiväline tutuksi CASE: Tampereen ammattiopisto miten me teimme sen?

10 10 vuonna 2000 Tampereen ammattiopisto perustettiin ja laatutyö käynnistettiin vuodesta 2002 ESR projekti pohjautuen ISO laatujärjestelmään laatukäsikirja päivitetty v 2006 prosessikuvaukset (noin 30) osa päivitetty johdon katselmus v 2006 Laatupalkintokilpailuihin osallistuminen (EFQM) TAO v 2001 (oppimisen ja opetuksen kehittäminen) - kunniamaininta TAOH v 2005 (erilainen oppija) OPMn auditointi TAOT v 2008 (työpaikalla tapahtuva oppiminen) - OPMn auditointi Laadun kehittämistyöryhmä pj kehityspäällikkö, eri koulutusalojen edustus Tampereen ammattiopistoon perustettiin Laatu- ja arviointiyksikkö (laatujohtaja ja kolme suunnittelijaa) CAF

11 11 Tampereen kaupungin toisen asteen koulutuksen Laatu- ja arviointiyksikön tehtävänä on huolehtia - arviointi- ja tilastotiedon tuottamisesta ja - tiedon hyödyntämisen kehittämisestä toiminnan ohjauksessa - toisen asteen koulutuksen laatujärjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta sekä - strategiatyöstä Laatutyön tavoitteena on -tukea mission, vision ja strategioiden toteutumista, toiminnan kehittymistä ja oppimistulosten jatkuvaa paranemista -tukea asiakasvaatimusten täyttämistä ja organisaation tehokkuuden parantamista -kehittää sisäisiin ja ulkoisiin arviointeihin liittyvää osaamista ja valmiuksia sekä varmistaa niiden tulosten hyödyntämistä -viestiä toiminnan laadusta omalle henkilöstölle ja opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille, mukaan lukien Tampereen ammattiopistoon hakeutuvat opiskelijat -kehittää laatukulttuuriin ja laatuun liittyvää osaamista

12 JOHDON SITOUTUMINEN Uusi organisaatio Laatu- ja arviointiyksikön perustaminen = ehdoton edellytys onnistumiselle Laajan johtoryhmän koulutus Tervaniemessä toukokuussa 2009 Mikä on CAF SWOT luominen Tulevaisuusanalyysien luonti Alustava suunnitelma laatutyön kehittämisestä aikatauluineen Johtajien haastattelut yhteinen näkemys Mikä on asenne laatutyöhön asteikolla 1 5 Mitä kokee tärkeimmäksi laatutyön kehittämisessä Laadun ohjausryhmän perustaminen Ammatillisen koulutuksen johtaja ja tuotantojohtaja johtokunnan pj, oppilaskunnan edustaja, yritys ja julkisen sektorin edustaja, naapurikoulun johto Jatkuva tiedottaminen, missä mennään hintalappu mitä mikin maksaa (opettajien työtunnit)

13 Laatu- ja arviointiyksikkö LAY Muutto uusiin tiloihin Sammonkadulle Hitsautuminen yhteen Toiminnan selkeyttäminen Toimenkuvien selkeyttäminen Osaamiskartoitukset Kehityskeskustelut Tuloskortit Toiminnan vuosikello Laatutyö Tietotuotanto Säännölliset omat kokoontumiset muistiot Kokousajat asioiden eteenpäinvienti Laaja johtoryhmä Toisen asteen johtokunta Osaamis- ja elinkeinolautakunta

14 Laatukäsikirjan alkuvalmistelu = vastuunjakojen ja aikataulun selkeys = tukitoimenpiteiden luonti Ammatillisen koulutuksen johtajan kanssa yhteissuunnittelu 9 työryhmää 9 puheenjohtajaa - nimeäminen kussakin ryhmässä 4-7 jäsentä = muutosagentit Yksiköt valitsivat ryhmän jäsenet annetun listauksen mukaan (henkilöstömäärät pohjana) opettajat, tukihenkilöstö ja hallintopalvelut sekä oppilaskunta LAY asetti esitetyt henkilöt ryhmiin Aikataulutus ryhmien kokoontumiselle 3 * 3 t kerran kuukaudessa ohjaus mukana lisäaikaa varattiin ryhmien omille kokoontumisille työryhmien tuotos valmiina ad Työryhmien koulutus Johanna Nurmi, VM Riitta Juusenaho, Tampereen kaupunki Leena Viitasaari, Tampereen kaupunki LAYn oma väki CAF yhteinen arviointimalli kaikille Tilavaraukset INTRAssa kokousmuistiot ja ryhmien tuotokset näkyvillä reaaliajassa 14

15 Laatukäsikirjan tekeminen - kokemukset Ohjaus erittäin tärkeää Me tehdään tärkeää työtä!!! Mutta miten ihmeessä tämä CAFin ohje on sovellettavissa meille? Johtajuus onko se näin monimutkainen ilmiö? Strategia ja toiminnan suunnittelu luulin, että meidän yksikkö voi tehdä vain perustyötä onko täällä näin monta porrasta ohjaamassa sitä? Kuka/ketkä ovat asiakkaita? Kuka on kumppani ja sidosryhmä? Mitkä ovat meidän keskeiset suorituskykymittarimme?? Entä yhteiskunnalliset ja asiakkuustulokset??? Ei näistä ole ennen puhuttu 15 Puheenjohtajasta riippui paljon, kuinka toiminta eteni (miten laittoi ryhmäläiset töihin ja kuinka paljon antoi jonkun häiriköidä ) Yksi ryhmä oli valmis jo kahden istunnon jälkeen Jotkut ryhmät kirjoittivat kaiken itse (paitsi muistion) joidenkin työtä piti avittaa kirjoittamalla keskustelusta pohjat

16 Työryhmien työn valmistuttua mitä sitten? = tärkeää yhteen sovittaa tuotetut tekstit = tärkeää saada kokonaisuus näkyviin ja sille laajan johtoryhmän hyväksyntä = tärkeää antaa koko henkilöstölle mahdollisuus kommentoida tuotosta = tärkeää juhlia, kun jotain tärkeää on saatu aikaan! LAY huolehti stilisoinnista tammikuun aikana oli laajan johtoryhmän ja oppilaskunnan edustajien yhteiskäsittely hotelli URKU Kangasalalla jokaisessa ryhmässä oli opiskelijaedustus ryhditti toimintaa kovasti LAY teki tarvittavat korjaukset ja koko TAOn henkilöstöllä oli mahdollisuus kommentoida Laatukäsikirjaa ZEF arviointikoneella LAY teki tarvittavat korjaukset mm. huolehti kielenhuollosta Yhteiskäsittely ammatillisen johtajan kanssa 17.3 painatus TAOn omassa kirjapainossa (600 kpl) jaetaan jokaiselle henkilöstöön kuuluvalle LAY mukana mahdollisuuksien mukaan yksikkökokouksissa jatkossa sähköisessä muodossa INTRAssa tulosten osalta päivitys vuosittain (LAY) JULKISTAMISTILAISUUS Työryhmän jäsenet Laaja johtoryhmä Toisen asteen johtokunta 16

17 VERKOSTOT Miten laatutyön tulee näkyä ulos- ja sisälle päin? Laatutyö tarvitsee verkostoja, joista ammentaa lisävoimaa ja kehittämisnäkökulmia Laatutyön on uskallettava puuttua epäkohtiin Mikään ei mene kerralla läpi! Aina on toistettava ja tarvittaessa saatava lisävoimaa korkeammalta johdolta mitään ei saa jättää puolitiehen Laatukeskuksen jäsenyys Osallistuminen kansallisesti Pirkanmaan laatuverkoston toiminta (Kimmo Turpeinen) Pirkanmaan alueellisen laatuverkosto (Päivi Juurinen) OPHn valtakunnalliseen laatuverkosto (Leena Koski) Yhteistyö Pirkanmaan koulutuskonsernin kanssa laatutyössä Kv yhteistyö OPH Peer Rewiev hanke: Italia, Hollanti, Itävalta ja Suomi (TAO ja KEUDA) Kari Rantalainen Asiantuntijavaihto Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kautta Muncheniin teemana: Laatujohtamisen liittäminen johtamiseen ja strategiatasolle Ritva Korte TAOn tasolla laatutyön palautejärjestelmien systemaattisuus kaikissa laajennetun johtoryhmän kokouksissa Kehittämispäivien vakio teemana on laatu Toisen asteen johtokunnassa etenemisen käsittely 17

18 TAOn yksiköiden itsearvioinnit ja vertaisarvioinnit Kun Laatukäsikirja on saatu valmiiksi - työ vasta alkaa Itsearviointi on vertaisarvioinnin pohja Vertaisarvioinnilla yhtenäistetään toimintamalleja Laatupalkintokilpailun voitto on vahva tavoite Itsearviointikoulutus yksiköittäin yksi 3 tunnin koulutus Koulutettavina: yksikön johtaja, päälliköt ja 4-5 yksikön valitsemaa jäsentä, yhteensä TAOsta ~100 hlöä syksyn 2010 aikana kaikki yksiköt suorittavat itsearvioinnin kehittämiskohteet ja vahvuudet yksiköt laativat oman kehittämissuunnitelman kehittämiskohde/tavoite/toimenpide,/mittari/vastuuhenkilö/aikataulu keväällä 2011 alkaa vertaisarviointikoulutus vertaisarviontien toteutus tapahtuu Hankerahoituksella vertaisarviointipilotti (TAO, PIRKO, Tavastia ja Valkeakoski) Tavoitteena oman toiminnan kehittämisen rinnalla on Laatupalkintokilpailun voittaminen ja tulosrahoituksen kasvattaminen

19 Haasteet nyt ja tulevaisuudessa CAF itsearviointimallin tuotteistaminen ja levittäminen CAF ja PEF osaamisen levittäminen TAOssa kouluttajat TAOn omien palautejärjestelmien kehittäminen (johtoryhmäyhteistyö) Tampereen kaupungin omat henkilöstökoulutukset info Ulkopuolisille tahoille toteutetut/toteutettavat koulutukset CAF osaamispääoman lisääminen TAOssa ja lukioissa PEF koulutuksen lanseeraus Suomeen yhteistyö VMn kanssa TAOn toimintajärjestelmän (tiedot yhdessä paikkaa) kehittäminen 19 Tiivis yhteistyö TAOn johtoryhmätasolla Verkostojen lisääminen ja vakiinnuttaminen

20 KIITOS Ritva Korte laatujohtaja

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus 12.5.2005 Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Saksankatu

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

POINT COLLEGE HISTORIAPOLKU

POINT COLLEGE HISTORIAPOLKU Sari Gustafsson 14.1.2013 POINT COLLEGE HISTORIAPOLKU Porvoo international College syntyi vuonna 2012 Taustalla kaksi perinteistä oppilaitosta: 1. 1958 perustettu Porvoon kauppaoppilaitos/borgå handelsläroverk

Lisätiedot

4 Kuntayhtymäpalvelut...30

4 Kuntayhtymäpalvelut...30 Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Koulutuskuntayhtymä Tavastia Sisällysluettelo 1 Koulutuskuntayhtymä Tavastia... 4 1.1 Organisaatio...4 1.2 Organisaatiokaavio...4 1.3 Yhtymävaltuusto...5 1.4

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 2012 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 Johtoryhmä 30.8.2012 Yhtymähallitus 6.9.2012 YT-ryhmä 6.9.2012 Tarkastuslautakunta 6.9.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Eeva-Liisa Antikainen, Risto Honkonen, Olli Matikka, Petri Nieminen, Anu Yanar & Sirpa Moitus Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO ISBN 952-206-026-7

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

Kuva: Ville Salminen. Toimintakertomus 2014: Strategiset teot

Kuva: Ville Salminen. Toimintakertomus 2014: Strategiset teot Kuva: Ville Salminen Toimintakertomus 2014: Strategiset teot Sisällysluettelo Rehtorin katsaus vuoteen 2014...3 Yhdessä kohti oppimisen muutosta...4 Opiskelijat vahvemmin mukana...9 Yhteisöllinen työskentely

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Talousarvio vuodelle 2014 2 Sisältö 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2017...3 2. Koulutuskuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset...3

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Elisabeth Helander Johanna Ahola Jussi Huttunen Markku Lahtinen Paavo Okko Heikki Suomalainen Ilkka Virtanen Karl Holm Kirsi Mustonen Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Yliopistokeskusten arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI Ajatuksia ja kokemuksia projektin ohjaamisesta Mari Räkköläinen, Petri Kallionpää, Paula Kilpeläinen, Pauli Koivusaari, Erja Kotimäki, Kirsti Salo Opetushallitus

Lisätiedot

17.4.2015. Katsaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan

17.4.2015. Katsaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Raportointi jäsenkuntiin Katsaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan Talouden raportit tuloslaskelma rahoituslaskelma tase

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot