REM pilotointi. Työpaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REM pilotointi. Työpaja 2 29.8.2013"

Transkriptio

1 REM pilotointi Työpaja

2 REM pilotin aikataulu 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/ / / /2013 1/2014 Käynnistys Kick-Off Seuranta ja ohjaus Loppuraportti Hankeryhmä. Hankeryhmä. Käyttöryhmä Käyttöryhmä Työpaja klo 9 Pilottikohteiden arviointi marraskuu Loppuraportti joulukuu Raportin julkistus tammikuu Yhteispalaveri klo 9 FiGBC tiedotus

3 Agenda, Käyttöryhmä klo Avaus & alustus Terveiset CO2-laskentaan GBC Fi & Energiateollisuus ry tapaamisesta Mittarikohtaisesti esille tulleet havainnot / kysymykset + edellisessä kokouksessa sovittujen erityiskysymysten käsittely Energiankulutus Käytön hiilijalanjälki Pohjateho Käyttäjätyytyväisyys 3. Kiinteistöpassi ja vertailtavuus Vertailuarvot pilottien alustavien tulosten perusteella Mittareille laskettavat tunnusluvut: kaikille yhteiset / vapaavalintaiset Kiinteistöpassissa esitettävät perustiedot Muut asiat 4. Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet Tehtävät seuraavaan yhteispalaveriin mennessä Seuraavat tapaamiset

4 Terveiset CO2-laskentaan, Energiateollisuus ry - tapaaminen Energiateollisuus ry: 50 henkilöä Voimaloiden edunvalvontajärjestö, perustettu 2005, taustalla vanhat järjestöt Mirja Tiitinen/kaukolämpöasiantuntija, Piia Ösch/sähköntuotanto- & alkuperätakuuasiat, Riina Heinämäki, Sähkökaupan asiantuntija Sähkön päästöjen määrittämisen ja ilmoittamisen periaatteita Sähkön myyjällä velvollisuus ilmoittaa oman kokonaishankinnan päästöt. Lisätietona asiakkaan oman tuotteen jakauma vuosittain. Ilmoitus hankintalähteiden mukaan: pohjoismainen tuotanto-mix, josta vähennetään alkuperätakuulla varmennetut uusiutuvat (tuotanto myydään pörssiin ja ostetaan takaisin) Voidaan käsitellä myös kansallisen jäännösjakauman kautta (jossa käytännössä fossiilinen ja ydinsähkötuotanto) Uusiutuvaa energiaa ei voi ilmoittaa, jos ei varmennettu alkuperätakuulla läpinäkyvää ja selkeää ( alkaen) Lisäksi eriytyneet alkuperätakuut, joissa voi olla täppä tiettyjen kriteerien mukaiseen tuotantoon, esim. EkoEnergia, TUV Sud, (omat tuotemerkit, joissa omat kriteerit) REX-sertifikaatti vapaaehtoinen todentamismenetelmä direktiivin GO (Guarantee of Origin) alkuperätakuu korvaa ne, lisäksi tuotemerkit Varmentamisvelvoite (GO:sta) astuu voimaan Alkuperäistakuuta valvoo energiamarkkinavirasto, pitää yllä Fingrid (isoa arvopaperikauppaa), tuottaja rekisteröityy fingridin järjestelmään, myynti pörssiin kansallisen jäännösjakauman profiilin perusteella. Tietolähde REM-laskentaan: oma sähkösopimus, lasku, myynninedistämisaineisto, yhtiöiden omat www-sivut. Tulisi olla saatavilla viimeistään alkuvuodesta Energiamarkkinaviraston ylläpitämillä sahkonhinta.fi sivustolla kerrotaan sähkön alkuperästä jakauma uusiutuvat, fossiiliset, ydinvoima graafina, mutta ei esim. CO2-päästöjä. Muuta aiheeseen keskeisesti liittyvää: Mikä on uusiutuvaa Eu direktiivi? Vesivoima, tuuli, biomassa ja aurinko (greene, Eco-energia) Päästöjen laskenta yhteistuotannosta sähkölle energiamenetelmällä (sähkölle edullisempaa kuin hyödynjako-menetelmä)

5 Terveiset CO2-laskentaan, Energiateollisuus ry - tapaaminen Kaukolämmön päästöjen määrittämisen ja ilmoittamisen periaatteita Kaukolämmön osalta keskitettyä tietoa CO2-päästöistä ei saatavilla. Suomessa ei yhtenäistä tapaa määritellä kaukolämmön päästöjä, eikä asiaa säädellä lainsäädännössämme. Kaukolämpöyrityksillä ei velvoitetta ilmoittaa tietoa. Osa kuitenkin ilmoittaa. Tietolähde REM-laskentaan:? Laskennassa paikallinen (käyttövaihe) + kansallinen (hankevaihe) Tilastokeskus laskee suomen keskiarvoa hyödynjakomenetelmällä (vuositasolla, ei muutu paljon vuodesta toiseen) Paikalliset päästöt paikalliselta energialaitokselta (myös laskentamenetelmä ilmoitettava) Kaukolämpötilasto, kattavuus n. 97 %, Energiateollisuus ry:n nettisivulla myös excelinä. Myös jäähdytyksestä vastaava tilasto. Muuta aiheeseen keskeisesti liittyvää: Päästöjen laskenta yhteistuotannosta kaukolämmölle yleensä hyödynjako-menetelmällä ristiriidassa sähkön päästölaskennan kanssa kanssa (energiamentelmä), mihin häviää osa? Paikallista tuotantoa, käytetään energiaa, joka lähellä / helposti saatavissa Lähes kaikki yhtiöt mukana päästökaupassa Energiaverotus ohjaa vähäpäästöisiin polttoaineisiin EU-direktiivissä tehokas kaukolämpö, kriteerinä: uusituvalla 50 %, 75 % chp tai 50 % edellisten mix

6 2. Mittarikohtaiset havainnoit & tulosten vertailtavuus Mittarit

7 Energiankulutus, tulokset

8 Energiankulutus, kommentit Kun talossa on mittarointi ja seuranta olemassa energiamittarien raportointi käy suhteellisen helposti Jos samaa rakennusta vuokraa usea yritys, lasketaanko mittarit ainoastaan omasta vuokra-alueesta? Jos niin, kiinteistöpassissa pitäisi olla kohta jossa vuokralaisen nimi/mikä alue, eikö? Mitäs jos vuoden takaiset kulutustiedot ei ole saatavilla? Jos rakennus on otettu käyttöön keväällä 2012, mitkä kulutustiedot käytetään? Osakokonaisuuksien energiankulutuksen laskenta

9 Hiilijalanjälki, tulokset

10 Käytön Hiilijalanjälki, kommentit Hiilijalanjälkilaskentaan käytettävissä kertoimissa saatavuusongelmia. Esim. kaukokylmälle ei ole kerrointa helposti saatavilla ja laskennassa oikaistiin käyttämällä kaukolämmön kerrointa, joka on taas puolestaan otettu Helsingin Energian sivuilta. Sisältääkö kaukolämmön kerroin vain tuotannon päästöt on hiukan epäselvää. Tästähän on keskusteltu myös Verstaassa, mutta laitan vielä tähänkin. Hiilijalanjäljen ilmoittaminen kiloina oudoksuttaa. Olisiko tonni kuitenkin sopivampi yksikkö? Pakolliset kohdat aika yksinkertaiset kun energiakulutusdata kuitenkin tarvitaan.

11 Pohjateho, tulokset

12 Pohjateho, kommentit Pohjatehon mittaaminen esim. viikon jaksolta antaa eri tulokset riippuen tehdäänkö se jäähdytysaikaan vai ei. Siksi koko vuosi syytä olla mukana.

13 Sisäilmastoon tyytyväiset, tulokset

14 Sisäilmastoon tyytyväiset, kommentit Mittaritieto on "nice to know" lisätieto, mutta ei välttämättä ohjaa kehittämään sisäilmaviihtyvyyttä. Esimerkiksi Pöyrytalon tapauksessa lämpöolosuhteet olivat keskiarvoltaan 0,35 eli positiivinen ja tyytyväisiä oli yli puolet vastaajista. Kuitenkin 25 % tyytymättömien takia olisi syytä ryhtyä lisäselvitykseen, mutta mittarissa ei ohjeisteta kuinka edetään. Tyytyväisten osuus on hieman harhaanjohtava, koska se lasketaan sisältävän myös neutraalien osuuden. Olisiko parempi raportoida suoraan tyytymättömien osuus? Ohjeistuksessa on mainittu tyytyväisyys % tavoiteen olevan 75 %. Tämä olisi hyvä olla passituloksessa esillä ns tavoitelukuna selvityksellä saadun tuloksen rinnalla. suositeltu kyselyn teko väli 3 vuoden välein tuntuu aika pitkältä kyselypohja 5 kysymyksellä on helppo laatia sekä tarvittaessa muuttaa/täydentää. On myös nopea vastata.

15 Käyttövaihe - tunnusluvut ja vertailuarvot - Absoluuttiset arvot MWh, CO2e ton, kw, tyytyväisyys-% Tunnusluvut Neliöpohjaiset, brm², netto-m² Käyttäjämäärä, työntekijämäärä Käyttöaika, läsnäoloaika, myynti Pohjateho: %-osuus kokonaiskulutuksesta Vertailuarvot: Tarvitaan lisää laskentatuloksia pohjan luomiseksi Lisätiedot: Pinta-alat: brm2, netto-m2, pysäköintiratkaisu ja sen osuus brm2:sta Työntekijöiden (työpisteiden) lukumäärä

16 3. Kiinteistöpassi ja vertailtavuus Mittarit

17 Kommentit Sellaisenaan absoluuttisilla luvuilla ei tee yhtään mitään ainakaan ensimmäisellä kerralla. Toki jos laskenta on säännöllistä ja vuosittaista, voi seurata kehitystä Mikä on siis lukujen julkaisemisen tarkoitus, tavoite, ajatus, käyttö? Luvut tuntuvat lähinnä soveltuvan sidosryhmäviestintään ja kertomaan, että "Hei katsokaa - me ollaan kiinnostuneita ympäristöasioista!" Mutta kiinteistö- tai toimitilajohtamisen kannalta en vielä ole kokenut sitä Ahaa-elämystä Tunnusluvut voisivat olla suhteellisia esim. /m2, /työntekijä, /työpiste, /FTE. Neliöihin suhteutettu tuntuu standardiversiolta, mutta työntekijäkohtaiset luvut ehkä kertoisivat oikeasti yrityksen energiatehokkuudesta tai ympäristöystävällisyydestä. Ja silloin voisi ehkä myös laskea sellaisia lukuja, joissa on käyttäjäsähkö ja yrityksen toiminta mukana Tunnuslukuja pitäisi myös olla erilaisia eri päätöksentekotasoille esim. omat ylimmälle johdolle, kiinteistöjohdolle, työntekijöille, sillä kunkin tiedon tarve on hieman erilainen.

18 Ohjeistus, kommentit Ohjeistus on pitkähkö ja välillä joutuu selailemaan edes takaisin. Pystyykö tiivistämään ja selkeyttämään?

19 REM pilotointi 4. Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

20 4. Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet Jatkotoimenpiteet GBC Fi GBP Pilot osapuolet Seuraava tapaaminen Työryhmien yhteispalaveri ti Kutomo Business Park/Pitäjänmäki Ryhmien kokemusten jakaminen Odotukset seuraavaan tapaamiseen mennessä? Mittarit laskettu ja pilottien vertailuarvot kasassa Sovittujen rajausten ja lisäohjeiden toimivuus testattu Arviot vertailtavuudesta ja käytettävyydestä

Rakennusten elinkaarimittareiden pilotointi

Rakennusten elinkaarimittareiden pilotointi Rakennusten elinkaarimittareiden pilotointi Tulosraportti 10.1.2013 Sisältö 1. Työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu 2. Käyttövaiheen elinkaarimittarit 3. Hankevaiheen elinkaarimittarit 4. Kiinteistöpassit

Lisätiedot

PILOTOINNIN TULOSRAPORTTI

PILOTOINNIN TULOSRAPORTTI Green Building Partners Oy Kutomotie 16 00380 Helsinki FINLAND PILOTOINNIN TULOSRAPORTTI P0106-100A Rakennusten elinkaarimittareiden pilotointi Green Building Council Finland ry Page 2 / 31 ESIPUHE Tässä

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

Ohjeet: Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmaa koskevan lomakkeen täyttäminen

Ohjeet: Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmaa koskevan lomakkeen täyttäminen Ohjeet: Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmaa koskevan lomakkeen täyttäminen Johdanto Kaikki kaupunginjohtajien yleiskokousaloitteen allekirjoittajat sitoutuvat esittämään kestävyys periaatteiden

Lisätiedot

Kunnallisten rakennushankkeiden kestävät energiaratkaisut aluenäkökulmasta

Kunnallisten rakennushankkeiden kestävät energiaratkaisut aluenäkökulmasta 30.11.2012 1 / 59 Kunnallisten rakennushankkeiden kestävät energiaratkaisut aluenäkökulmasta Pekka Lahti, Mari Sepponen & Mikko Virtanen VTT Tutkimusraportti VTT-R-07915-12 Espoo 30.11.2012 30.11.2012

Lisätiedot

Kestävän rakentamisen elinkaarimalli - esimerkki standardien soveltamisesta

Kestävän rakentamisen elinkaarimalli - esimerkki standardien soveltamisesta Kestävän rakentamisen elinkaarimalli - esimerkki standardien soveltamisesta Panu Pasanen, Bionova Consulting 25. tammikuuta 2013 Lyhyesti Bionova Consultingista Tulosta mittaamalla, parantamalla ja hyödyntämällä

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen Anssi Seppälä Petri Trygg Enease Oy Tietäjäntie 2 02130 Espoo www.enease.fi (09) 454 00550 2011 1/32 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2011

TEM raportteja 18/2011 TEM raportteja 18/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma Energiaosasto Toukokuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 1 Nykyinen energiankäyttö...4 1.1 Kiinteistöjen energiankulutus...4

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

PK-yritysten energiaopas

PK-yritysten energiaopas PK-yritysten energiaopas 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ISBN 951-9148-96-5 2 PK-yritysten energiaopas Esipuhe Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton

Lisätiedot

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 Tutkimusraportti 26.2.2013 Johdanto... 7 1.1 Tutkimuksen tausta... 7 1.2 Tutkimuksen tavoitteet... 7 1.3 Tutkimusraportin rakenne ja tulosten hyödyntäminen... 8 2 Menetelmät

Lisätiedot

INERGIA OY KUNNALLINEN MONOPOLIYHTIÖ

INERGIA OY KUNNALLINEN MONOPOLIYHTIÖ INERGIA OY KUNNALLINEN MONOPOLIYHTIÖ Ritva Hiltunen-Rova Opinnäytetyö Saamelaisalueen koulutuskeskus Liiketalouden perustutkinto 5.3.2007 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS TIIVISTELMÄ Koulutusala Tutkinto

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 161/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Ohje tutkimustiedon tulkintaan

Ohje tutkimustiedon tulkintaan Ohje tutkimustiedon tulkintaan Tilastotyöryhmä 27.3.2003 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Tutkimustiedon tulkinta 1 3 Tutkimuksen tuoteseloste 3 4 Keskeisiä tilastokäsitteitä 4 1. JOHDANTO 2. TUTKIMUSTIEDON

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - opetusmoniste

Sähkömarkkinat - opetusmoniste LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA Sähkömarkkinat - opetusmoniste LUT 2014 Jarmo Partanen, Satu Viljainen, Jukka Lassila, Samuli Honkapuro, Kaisa Salovaara, Salla Annala, Mari

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 TOIMITUSJOHTAJAN PUHEENVUORO Kotipizza tähtää kaikilla sitoumuksillaan entistä parempaan asiakaskokemukseen. Uskomme, että työ vastuullisuuden eteen lujittaa asiakasuskollisuutta,

Lisätiedot

Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen. asettamiseen ja seurantaan

Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen. asettamiseen ja seurantaan Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen vähentämistavoitteen asettamiseen ja seurantaan TEKIJÄT Maija Hakanen Lotta Mattsson 1. painos ISBN 978-952-293-005-7 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen

Lisätiedot