Kunnanhallitus 4/ (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus 4/ (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen Asko Haaranen Veli Kaituri Harri Kuronen Riitta Lavikainen Seppo Mustonen Tiina Routa-Mutanen Heli Suvanto Raija Tanskanen Raili MUUT SAAPUVILLA OLLEET Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapj. Valtuuston 2. varapj. Kunnanjohtaja/esittelijä Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Huttunen Jorma Hyvärinen Anja Isoniemi Veikko Vaittinen Pauli Kaasinen Helena Asiat :t Allekirjoitukset Asko Mustonen puheenjohtaja Helena Kaasinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Tiina Mustonen Pöytäkirjantarkastaja Heli Routa-Mutanen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Helena Kaasinen Hallintojohtaja

2 Kunnanhallitus / Kokousaika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite liite 81 liite 82 liite 83 liite liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Lausunnon antaminen ARA:lle Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen omistamien asuntojen purkulupa- ja purkuavustushakemuksiin Saatavien poistaminen kunnan tileistä Valtuustoaloite määrärahan varaamisesta Kinahmon koulun toimintaan Horsmanahon lakkautetun koulun asettaminen myytäväksi Hukkalan lakkautetun koulun asettaminen myytäväksi Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Sitoutuminen ohjelmakauden Joensuun seudun Leadertoimintaan Nuorten kesätyöpaikat Joensuun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys ja aiesopimus Kunnanhallitukselta luvan pyytäminen terveyskeskusavustajan toimen täyttämiseen Kunnanhallitukselta luvan pyytäminen päiväkodinjohtajan viran täyttämiseen Kunnanhallitukselta luvan pyytäminen toimistonhoitajan toimen täyttämiseen Avohoidon esimies Leila Karttusen palkankorotusanomus Talviolympialaisissa Suomea edustaneen Polvijärveltä lähtöisin olevan ampumahiihtäjä Ahti Toivasen muistaminen Ilmoitusasiat Puheenjohtaja Asko Mustonen

3 Kunnanhallitus / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall. 75 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien valinta Khall. 76 Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Tiina Mustosen ja Heli Routa-Mutasen. hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus / Lausunnon antaminen ARA:lle Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen omistamien asuntojen purkulupa- ja purkuavustushakemuksiin Khall. 77 Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalot on tehnyt päätöksen yhteensä viiden rakennuksen purkamisesta. Rakennuksissa on yhteensä 20 asuntoa. Teerikartanosta puretaan talot A, B, C ja E ja Välitienkartanosta talo B. Vuokrataloyhtiö on jättänyt ARA:lle purkulupahakemukset ja purkuavustushakemukset. Hakemusten liitteeksi tulee liittää kohteen sijaintikunnan kunnanhallituksen puoltava lausunto. Polvijärven kunnan vuoden 2014 talousarviossa on varattu euroa Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen osakepääoman korotukseen. Talousarvion perustelujen mukaan: Korotuksella vahvistetaan vuokrataloyhtiön pääomarakennetta, korjataan vuokrataloyhtiön asuntoja ja varaudutaan 20 huonokuntoisen asunnon purkamiseen. Asuntojen purkamiseen haetaan ARA:lta purkamisavustusta. Kunnanhallitus päättää puoltaa Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen omistamien asuntojen purkulupa- ja purkuavustushakemuksia. hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kunnanhallitus / Saatavien poistaminen kunnan tileistä Khall. 78 Kirjanpitolain mukaan saamiset merkitään tilinpäätökseen nimellisarvoonsa, mutta kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. Erityisesti yhtä vuotta vanhempien saatavien osalta tulee tarkastelun olla kriittistä. Pääsääntöisesti yhtä vuotta vanhemmat, eli nyt vuodelta 2012 olevat saatavat poistetaan kirjaamalla ne kuluksi. Kunnanhallitus on päättänyt, että jatkossa kunnanhallitukselle toimitetaan vain yhteenveto poistettavista saatavista ja yksityiskohtainen luettelo on nähtävänä kunnanhallituksen kokouksessa ja lisäksi yksityiskohtainen luettelo poistettavista saatavista on nähtävänä kunnanvirastolla kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle ja pyydettäessä yksityiskohtainen luettelo poistettavista saatavista toimitetaan kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajistolle. Poistettavaksi esitettäviä saatavia on seuraavasti: Iltapäiväkerhomaksut 430,00 Asuntojen vuokrat 6.174,43 Lasten päivähoitomaksut 3.837,11 Hammashoito 1.158,50 Terveyskeskusmaksut 1.350,57 Kotipalvelumaksut 2.517,09 Laitoshoito 1.588,72 Sos.toimi laskutettavat 470,00 Auton lämmityspaikkamaksut 45,94 Vesilaskut 78,63 Yhteensä ,99 Kunnanhallitus päättää poistaa liitteessä esitetyt saatavat kunnan tileistä vuoden 2013 tilinpäätökseen. Saatavien perintää kuitenkin jatketaan tileistä poistamisesta huolimatta. hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus / Sivistyslautakunta Valtuustoaloite määrärahan varaamisesta Kinahmon koulun toimintaan Sivistysltk. 8 Valtuutettu Iiro Reijonen on valtuuston kokouksessa jättänyt valtuustoaloitteen määrärahan varaamisesta Kinahmon koulun toimintaan. Iiro Reijosen ja 15 muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite kuuluu seuraavasti: Me allekirjoittaneet vaadimme, että Kinahmon koulun toimintaa varten budjetoidaan asianmukainen rahamäärä. Muut koulut eivät saa joutua maksumiehiksi jatkopäätöksen takia. Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2014 laadittiin siten, että siinä ei huomioitu Kinahmon koulun toimintaa enää syyslukukaudella Rahassa se merkitsi euron vähennystä. Lähinnä kyse oli henkilöstön palkoista. Vähennystä ei kuitenkaan tehty esimerkiksi oppilaskohtaisista menoista ja tilavuokrista. Sivistystoimen talousarvio laadittiin koulun lakkauttamissuunnitelmasta huolimatta annetun raamin mukaiseksi, koska sivistystoimen kustannuspaineet muutoin niin edellyttivät. Talousarviokokouksessaan valtuusto kuitenkin pienensi sivistystoimen raamin nettomenoja eurolla. Kun Kinahmon koulu jatkaa toimintaansa täysipainoisesti, tulisi toiminnan ylläpitämisen vaatimat määrärahat saada takaisin sivistystoimen talousarvioon. Muussa tapauksessa jouduttaisiin sivistystoimen toiminnot järjestämään liian tiukan ja epärealistisen talousarvion puitteissa. Yleisen kustannuskehityksen lisäksi sivistystoimen menopaineita lisäävät meneillään olevat uudistukset, esimerkiksi opiskelija- ja oppilashuollossa. Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että valtuustoalue hyväksytään ja että sivistystoimen talousarvioraamiin lisätään euroa. hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus / Khall. 79 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että sivistystoimen tulosalueen menoihin lisätään euroa Kinahmon koulun syyslukukauden 2014 toimintaa varten. Kate osoitetaan lisäämällä kunnallisverokohdan tuloarviota eurolla. Talousarvio pysyy tällöin tasapainossa. Merkittiin, että Jorma Huttunen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

8 Kunnanhallitus / Horsmanahon lakkautetun koulun asettaminen myytäväksi Khall 80 Horsmanahon koulukiinteistön kiinteistötunnus on Kouluharju , tontin pinta-ala on 2,5150 ha. Tontilla sijaitsee koulurakennus, asuinrakennus ja talousrakennus. Koulun kentän kiinteistötunnus on Kouluharjun kenttä , tontin pinta-ala on 1,3630 ha. Puurakenteinen ja lautaverhoiltu koulurakennus on valmistunut vuonna Peruskorjaus ja uusi kouluosa, jossa on liikuntasali, on valmistunut Kouluosassa rakennuksen kerrosala on 390 m 2 ja tilavuus 1500 m 3. Uuden kouluosan kerrosala on 160 m 2 ja tilavuus 657 m 3. Asunto-osassa rakennuksen kerrosala on 296 m 2 ja tilavuus 945 m 3. Asunto-osassa on kolme asuntoa. Talousrakennuksen ulkomitta on noin 11,2 x 6,6 m. Kiinteistöissä on vesikiertoinen patterilämmitys ja sähkö-/öljykattila. Kiinteistöön on Polvijärven eteläisen vesiosuuskunnan vesiliittymä. Liitteessä on selostettu kiinteistöjen tietoja tarkemmin. Polvijärven kunnalle ei myyntitilanteessa tule palautettavaa valtionosuutta, koska valtionosuuden myöntämisestä koulurakennuksen peruskorjaamiseen on kulunut yli 15 vuotta. Kunnanhallitus päättää asettaa myytäväksi Horsmanahon lakkautetun koulun kiinteistön Kouluharju ja Kouluharjun kenttä rakennuksineen siten, että tarjoukset tulee jättää perjantai klo mennessä. Polvijärven kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset. Myynti-ilmoitus julkaistaan paikallislehti Outokummun Seudussa, sanomalehti Karjalaisessa ja kunnan nettisivuilla. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

9 Kunnanhallitus / Hukkalan lakkautetun koulun asettaminen myytäväksi Khall 81 Hukkalan koulukiinteistön kiinteistötunnus on Ahola , tontin pinta-ala on 0,9980 ha. Tontilla sijaitsee koulurakennus ja talousrakennus. Koulun kentän kiinteistötunnus on Pohjoisaho , tontin pinta-ala on 1,0120 ha. Alueella on valaistu jääkiekkokaukalo. Kivinen ja rapattu koulurakennus on valmistunut vuonna 1951 ja peruskorjattu Kiinteistöllä on oma talousvesikaivo. Rakennuksen kerrosala on 925 m 2 ja tilavuus 3010 m 3. Talousrakennuksen ulkomitta on noin 22,5 x 7,5 m. Kiinteistöissä on vesikiertoinen patterilämmitys ja haloilla lämmitettävä kattila. Liitteessä on selostettu kiinteistöjen tietoja tarkemmin. Polvijärven kunnalle ei myyntitilanteessa tule palautettavaa valtionosuutta, koska valtionosuuden myöntämisestä koulurakennuksen peruskorjaamiseen on kulunut yli 15 vuotta. Kunnanhallitus päättää asettaa myytäväksi Hukkalan lakkautetun koulun kiinteistön Ahola ja Pohjoisaho rakennuksineen siten, että tarjoukset tulee jättää perjantai klo mennessä. Polvijärven kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset. Myynti-ilmoitus julkaistaan paikallislehti Outokummun Seudussa, sanomalehti Karjalaisessa ja kunnan nettisivuilla. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

10 Kunnanhallitus / Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Khall 82 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän hallitus ja yhtymävaltuusto ovat valmistelleet kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista. Muutostarve johtuu kuntaliitosten myötä jäsenkunnissa tapahtuneista muutoksista sekä toimintaympäristön muutoksesta. Kuntalain 79 :n mukaan kuntayhtymän perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien kuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Päätöksen perussopimuksen muuttamisesta tekevät jäsenkuntien valtuustot, joissa asia päätetään normaaliin tapaan enemmistöpäätöksellä kuntalain 59 :ää noudattaen. Luonnos uudeksi Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimukseksi on ollut jäsenkunnissa lausuntokierroksella keväällä Nykyinen perussopimus on oheismateriaalina. Valtuustojen päätöstä perussopimuksen muuttamisesta on toivottu mennessä. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän uuden perussopimuksen liitteen mukaisena. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

11 Kunnanhallitus / Sitoutuminen ohjelmakauden Joensuun seudun Leader-toimintaan Khall 83 Joensuun seudun Leader yhdistys on toimittanut Polvijärven kunnalle seuraavanlaisen kirjelmän: Uuden ohjelmakauden valmistelu jatkuu ja tiivistyy. Näillä näkymin virallinen haku Leader -ryhmäksi tulee jättää maa- ja metsätalousministeriöön tämän vuoden huhtikuun lopussa. Hakemusasiakirjana jätetään alueen kehittämisstrategia, josta olemme ennakkoarvioinnissa saaneet myönteistä palautetta. Strategiamme kolme painopistettä ovat yrittäjyyden tukeminen, yhteisöllisyyden tukeminen sekä ympäristön virkistyksen ja elinkeinotoiminnan mahdollisuudet. Strategiaa vielä hiotaan ja siihen kirjataan konkreettisia esimerkkejä kehittämistoimista. Strategiassa esitetään myös rahoitustaso, jota hakeva yhdistys esittää alkavalle ohjelmakaudelle. Hakemuksen yhteydessä Leader-ryhmäksi hakevien tulee esittää alueensa kuntien sitoumus osallistumisesta kuntien rahoitusosuuteen. Alustavassa strategiassa olemme esittäneet ohjelmakauden julkiseksi rahoitukseksi 6,9 miljoonaa euroa. Julkinen rahoitus jakaantuu edellisten ohjelmakausien tapaan EU:n ja valtion osuuksiin, jotka ovat yhteensä 80 prosenttia sekä kuntien rahoitusosuuteen, joka myös ohjelmakaudella on 20 prosenttia julkisesta rahoituksesta. Strategiaan kirjattu kuntien rahoitusosuus on 3,3 euroa/asukasta kohden vuodessa. Vuoden 2012 lopun asukasluvun perusteella tämä merkitsisi Polvijärven kunnalle ohjelmakauden aikana euroa eli euroa vuodessa. Rahoituksen tason vahvistaa maa- ja metsätalousministeriö päättäessään Leader -ryhmäksi valinnasta. Esitämme, että Polvijärven kunta sitoutuisi ohjelmakaudella Joensuun seudun Leader -yhdistyksen Väylä nimisen strategian toteuttamiseen ja kuntarahaosuuteen, joka on alustavasti euroa eli euroa vuodessa. Esitämme, että vuonna 2014 kuntarahaosuutena käytettäisiin päättyneen ohjelmakauden tasoa (vuoden 2013 tasoa). Maa- ja metsätalousministeriön vahvistettua Joensuun seudun Leader yhdistyksen rahoituksen tason, kuntien maksuosuudet vuosille tasataan vuoden 2013 lopun asukasluvun mukaan.

12 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus päättää sitoutua ohjelmakaudella Joensuun seudun Leader -yhdistyksen Väylä nimisen strategian toteuttamiseen ja kuntarahaosuuteen, joka on alustavasti euroa eli euroa vuodessa. Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2014 kuntarahaosuuden määräytymisen edellä olevan mukaisesti. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4.

13 Kunnanhallitus / Nuorten kesätyöpaikat Khall 84 Polvijärven kunnan talousarvioon sisältyy nuorten kesätöitä varten euron määräraha. Nuorten kesäaikaisessa työllistämisessä on suunniteltu noudatettavaksi seuraavia menettelytapoja: Ikäryhmät sekä määrittelyt: - v syntyneet polvijärveläiset koululaiset ja opiskelijat, jotka jatkavat opintojaan syksyllä 2014 ja jotka eivät ole saaneet muuta työtä, - em. ikäryhmään kuuluvat työttömyysturvan ulkopuolella olevat polvijärveläiset, - em. ikäryhmään kuuluvat polvijärveläiset nuoret, jotka eivät ole saaneet muualta työtä vähintään kahdeksi viikoksi, - kesätöitä voivat hakea myös nuoret, joilla oppivelvollisuus tulee suoritettua toukokuun loppuun 2014 mennessä, mutta täyttävät 16-vuotta vasta sen jälkeen v Työaika: - 6 h/vrk 5 arkipäivänä viikossa Työsuhteen kesto: - työsuhde 10 työpäivää. Työn suorittamisen ajankohta on touko-elokuu 2014 Palkkaus: - 30,00 euroa/työpäivä Työkohteet: - kunta järjestää työkohteita yrityksiin ja yhteisöihin sekä yksityishenkilöille, - kunnan eri hallintokuntien alaisuudessa Työvoimasta perittävä korvaus: - yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä laskutetaan 36,00 euroa/6h/työpäivä/henkilö. Hakeminen: - työpaikat julistetaan haettavaksi paikallislehdessä ja kunnan nettisivuilla julkaistavalla ilmoituksella - hakuaika torstai mennessä - määrärahalla työllistetään noin 80 nuorta. Valituksi voi tulla vain yhteen kesätyöpaikkaan. - kesätyöpaikkaa ei osoiteta lähisukulaisen luo omaan yritykseen/kotiin.

14 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus hyväksyy nuorten kesäaikaisessa työllistämisessä noudatettavaksi edellä olevat periaatteet ja antaa asian viranhaltijoiden hoidettavaksi. hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus / Joensuun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys ja aiesopimus Khall 85 Joensuun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna Niin alueidenkäyttö ja liikennepolitiikassa kuin toimintaympäristössä on suunnitelman valmistumisen jälkeen tapahtunut merkittäviä muutoksia, minkä vuoksi suunnitelman päivittäminen on katsottu tarpeelliseksi. Liikennejärjestelmän aiesopimus, esittelyaineisto ja raportti on toimitettu kokoukseen osallistuville. Kunnanhallitus hyväksyy aiesopimuksen Joensuu seudun liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden edistämisestä v liitteen mukaisesti. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5.

16 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitukselta luvan pyytäminen terveyskeskusavustajan toimen täyttämiseen Sos. ja terv. ltk 36 Terveyskeskusavustajan tehtävä on jäänyt avoimeksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myönnettyä eron terveyskeskusavustaja Aila Haaraselle. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että terveyskeskusavustajan virka muutetaan terveyskeskusavustajan toimeksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää lupaa saada täyttää terveyskeskusavustajan toimen. hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 86 Kunnanhallitus hyväksyy esityksen. hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitukselta luvan pyytäminen päiväkodinjohtajan viran täyttämiseen Sos. ja terv. ltk 43 Päiväkodinjohtajan virka on jäänyt avoimeksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myönnettyä eron päiväkodinjohtaja Tuula Helisteelle. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää ottaa asian käsittelyyn ylimääräisenä asiana. Sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää lupaa saada täyttää päiväkodinjohtajan viran. hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 87 Kunnanhallitus hyväksyy esityksen. Käydyn keskustelun kuluessa Riitta Kuronen esitti Raili Tanskasen kannattamana, että päiväkodinjohtajan viranhoito järjestetään nykyisen järjestelmän mukaisena kuluvan vuoden loppuun saakka ja sivistyslautakunnan tehtävänä on valmistella v talousarvion yhteydessä virkanimikkeen tarkistus. Tiedusteltuaan kunnanhallituksen yksimielisyyttä asiassa puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyvän yksimielisesti Riitta Kurosen esityksen.

18 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitukselta luvan pyytäminen toimistonhoitajan toimen täyttämiseen Sos. ja terv. ltk 34 Toimistonhoitajan tehtävä on jäänyt avoimeksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myönnettyä eron toimistonhoitaja Raija Karttuselle. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että toimistonhoitajan virka muutetaan toimistonhoitajan toimeksi. Lautakunta pyytää lupaa saada täyttää toimistonhoitajan toimen Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että toimistonhoitajan virkanimike muutetaan toimeksi. Lautakunta pyytää lupaa saada täyttää toimen ja pyytää henkilöstöhallintoa tarkistamaan nimikkeen oikeellisuuden. Simo Leppänen poistui paikalta tämän pykälän käsittelyn aikana klo Khall. 88 Kunnassa on eri sektoreilla tällä hetkellä kolme toimistonhoitajan nimikkeellä työskentelevää. Huomioiden ko. henkilöiden työtehtävät, nimikkeet ovat perusteltuja. Kunnanhallitus hyväksyy lautakunnan esityksen toimistonhoitajan viran muuttamisesta toimistonhoitajan toimeksi. Kunnanhallitus antaa luvan toimistonhoitajan toimen täyttämiseen. hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kunnanhallitus / Avohoidon esimies Leila Karttusen palkankorotusanomus Khall 89 Avohoidon esimies Leila Karttunen on pyytänyt palkantarkistus 150 eurolla alkaen. Perusteluna on mm. palkkakehityksen jääminen jälkeen verrattuna avopuolen sairaanhoitajien palkkoihin. Poliklinikan sairaanhoitajien palkkaa kunnanhallitus on tarkistanut kahdesti sairaanhoitajien suoritettua rajattu lääkemääräys-koulutus tentteineen. Ko. sairaanhoitajien palkka on lähes sama verrattuna esimiehen palkkaan. Johtava lääkäri Raili Mönttinen pitää palkantarkistusta kohtuullisena ottaen huomioon virkaehtosopimuksen suosituksen. Virkaehtosopimuksen mukaan esimiesasemassa olevan tehtäväkohtaisen palkan pitää pääsääntöisesti olla selvästi korkeampi kuin hänen alaisensa, jollei tästä poikkeamiseen ole erityistä, perusteltua syytä. Esimiestehtävissä toimivan palkkaa harkittaessa on otettava huomioon johdettavan yksikön koko, vastuualueen palvelutarjonnan laajuus ja monipuolisuus, erityispalvelujen tuottaminen sekä esimiehen merkitys toiminnan tuloksellisuudessa ja toimintaedellytysten luomisessa. Avohoidon esimiehen toimenkuvassa esimiestehtävät vievät n. 50 % työajasta ja vastaanotolla tapahtuva käytännön työskentely vie loput työajasta. Työhön kuuluu johtavan lääkärin mukaan sairaanhoitajien vuosilomien ja mahdollisten sairauslomien sijaistaminen. Lisäksi esimies on opetellut tekemään pientoimenpiteitä, joihin kuuluu pinnallisten luomien poistot sekä haavojen ompelut ja plastiikkakirurgisten vaativien haavojen hoidot. Kunnanhallitus päättää, että huomioiden Polvijärven kunnan noudattaman linjan esimiesten palkkojen määrittelyssä avohoidon esimies Leila Karttusen palkankorotusanomusta ei hyväksytä. Käydyn keskustelun aikana Riitta Kuronen esitti Raili Tanskasen kannattamana, että Leila Karttusen palkkaa tarkistetaan 150 eurolla alkaen. Tiedusteltuaan kunnanhallituksen yksimielisyyttä asiassa puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyvän yksimielisesti Riitta Kurosen esityksen.

20 Kunnanhallitus / Talviolympialaisissa Suomea edustaneen Polvijärveltä lähtöisin olevan ampumahiihtäjä Ahti Toivasen muistaminen Khall 90 Polvijärveltä lähtöisin oleva Ahti Toivanen edusti Suomea Sotshin talviolympialaisissa. Ahti Toivanen on ensimmäinen Polvijärveltä lähtöisin oleva talviolympialaisissa Suomea edustanut urheilija. Kunnanhallitus päättää muistaa Ahti Toivasta 500 euron valmennusstipendillä, joka katetaan kunnanhallituksen käyttövaroista. Käydyn keskustelun aikana Raili Tanskanen esitti Asko Mustosen kannattamana, että kunnanhallitus päättää muistaa Ahti Toivasta euron valmennusstipendillä, joka katetaan kunnanhallituksen käyttövaroista. Tiedusteltuaan kunnanhallituksen yksimielisyyttä asiassa puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyvän yksimielisesti Raili Tanskasen esityksen.

21 Kunnanhallitus / Ilmoitusasiat Khall 91 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta saapuneet päätökset ja kirjelmät: 1. Viranhaltijapäätöksiä: - kunnanjohtaja Pauli Vaittisen päätökset 4-7/ hallintojohtaja Helena Kaasisen päätökset / kunnankamreeri Heikki Hallikaisen päätökset 6-7/ johtava lääkäri Raili Mönttisen päätökset 17-22/ rakennuspäällikkö Jarmo Hakkaraisen päätökset 10-17/ yhdyskuntateknikko Sami Nygrenin päätökset 29-39/ vs. yhdyskuntateknikko Ari Soikkelin päätökset 40-46/ sivistysjohtaja Kauko Kuuselan päätöspöytäkirjapäätökset 20-27/2014, päätökset 7-16/2014, virkavapauspäätökset ja päätökset sijaisen määräämisestä 18-43/2014, 60/2014, päätökset toimenhoidon keskeytyksistä 9-20/2014, - vs. johtava sosiaalityöntekijä Eija Pennasen päätökset 13-21/ kanslisti Arja Lätin päätökset 3-6/ Pöytäkirjoja: - Tekninen lautakunta Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunta Sivistyslautakunta Muuta - Satu Pehkosen ilmoitus, että hän on muuttanut Polvijärveltä ja tästä syystä estynyt toimimasta luottamustehtävissä Polvijärvellä. - Kiinteistönluovutusilmoituksia Kunnanhallitus yksimielisesti päätti merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

22 Kunta/kuntayhtymä POLVIJÄRVI OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 144 Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälät Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 79, 82, 91 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 75-78, 80-81, HallintolainkäyttöL 5 :n/mukaan lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti Hallitus/lautakunta Polvijärven kunnanhallitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät 75-78, 80-81, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

23 POLVIJÄRVI Kokouspäivämäärä Pykälät Kunnanhallitus VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti: Kuopion hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs PL KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 Valitusaika päivää päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite; sähköposti: Pykälät Valitusaika Vallitusaika päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/ valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

24 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimenpide 75 Ei toimenpiteitä 76 Ei toimenpiteitä 77 Ote Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokrataloille 78 Ote kirjanpito 79 Asia valtuuston käsiteltäväksi 80 Pykälässä mainitut toimenpiteet 81 Pykälässä mainitut toimenpiteet 82 Asia valtuuston käsiteltäväksi 83 Ote Joensuun seudun Leader-yhdistykselle 84 Kesätyöpaikat julistetaan haettaviksi 85 Aiesopimus allekirjoitetaan, ote tekninen toimi 86 Ote sosiaali- ja terveyslautakunta, palkat 87 Ote sosiaali- ja terveyslautakunta, palkat, Eija Pennanen, Raili Mönttinen, Marja-Leena Gröhn, ote sivistyslautakunta 88 Ote sosiaali- ja terveyslautakunta, palkat 89 Ote Leila Karttunen, Raili Mönttinen, palkat 90 Toimeenpano kunnanjohtajan hoidettavaksi 91 Ei toimenpiteitä

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Aika Keskiviikkona 15.4.2015 klo 19.00-21.20 Paikka Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 28.5.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot