KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 1/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 1/2014"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 1/2014 Viranomainen Sivu 1 Kokousaika To klo Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet Malinen Oiva puheenjohtaja Hakulinen Tuomo poissa, varajäsen Saastamoinen Oiva Jääskeläinen Martti Pulliainen Harri Qvick Pirjo Roivainen Sirkka Salonen Hanna-Maija Muut saapuvilla olleet Hintsala Kirsti valtuuston puheenjohtaja Laukkanen Esko valtuuston varapuheenjohtaja poissa Nyyssönen Heli pöytäkirjanpitäjä Asiat Valitusosoitus Kirkkolain 25. luvun 2 :n mukainen valitusosoitus 11. Allekirjoitus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on Keitele tarkastettu pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Pöytäkirjan nähtävänäolosta on ilmoitettu Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Allekirjoitus

2 KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 :n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä. Kokouskutsu on lähetettävä viikkoa ennen kokousta ja esityslista kolme päivää ennen kokousta. (KN1/ ) Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty ja esityslista Alkuhartauden pitää Pirjo Qvick. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO 2 n ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 :n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 :n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää seurakunnan ilmoitustaululla. valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle väliseksi ajaksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Oiva Saastamoinen ja Pirjo Qvick.

3 TILINPÄÄTÖS Seurakunnan on laadittava tilikaudelta tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja Kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :ssä tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto. Vuoden 2013 tilikauden tulos osoittaa ,92 euron alijäämää. hyväksyy Keiteleen seurakunnan tasekirjan vuodelta 2013 liitteen 1. mukaisena esitettäväksi tilintarkastajalle ja tekee esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä. merkitsee tiedoksi liitteessä 2 olevat viranhaltijoiden laatimat yksityiskohtaisemmat toimintakertomukset. hyväksyttiin yksimielisesti. Tilinpäätös allekirjoitettiin ja tilikauden alijäämä päätettiin kattaa edellisten tilikausien ylijäämätililtä.

4 ROVASTIKUNNAN TILINPÄÄTÖS Siilinjärven rovastikunnan yhteistyön johtosäännön 3 :n 1 momentin 4 kohdan mukaan johtokunnan tehtävänä on valmistella edellisen vuoden tilinpäätös käsiteltäväksi lääninrovastin seurakunnan hallinnossa. Johtokunta on valmistellut tilinpäätöksen kokouksessaan. antaa Siilinjärven rovastikunnan tilit vuodelta 2013 liitteen 3. mukaisena esitettäväksi tilintarkastajalle ja tekee esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä. Toimintakertomus on liitteenä 4. Vuoden 2013 tilikauden tulos osoittaa 355,89 euron ylijäämää. hyväksyttiin yksimielisesti. Tilinpäätös allekirjoitettiin ja tilikauden ylijäämä päätettiin siirtää edellisten tilikausien ylijäämätilille.

5 LUOTTOTAPPIOT Seurakunnan taloussäännön mukaan Saatavien valvonta ja perintä on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat asianmukaisesti perityiksi. Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, velallista on kehotettava maksamaan velkansa. Jos saatavaa viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu, on asiassa ryhdyttävä viipymättä perimistoimenpiteisiin. voi perustellusta syystä luopua saatavan perimisestä. Avoimet saatavat kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten oikaisuiksi välittömästi tuloksettomien perintätoimenpiteiden jälkeen. (Taloussääntö 10). Keiteleen seurakunta on menetellyt yllä olevien säännösten mukaisesti Esko Räihän maksamattomien tontinvuokrien osalta, mutta toimenpiteet eivät ole tuottaneet tulosta. Saatavat ovat yhteensä 2635,90 euroa. päättää luopua Esko Räihään kohdistuvien saatavien perinnästä ja kirjata avoimet saatavat luottotappioiksi. hyväksyttiin yksimielisesti.

6 MÄÄRÄALAN MYYNTI SEIJA JA MIKKO JÄRVELÄISELLE 6 Seija ja Mikko Järveläinen ovat tehneet ostotarjouksen Keiteleen pappila tilaan (kiinteistötunnus ) kuuluvasta, oheisen liitteen 5 mukaisesta noin 705 m 2 :n määräalasta. Määräala rajoittuu Järveläisten omistamaan tonttiin osoitteessa Katajatie 4. Järveläiset ovat tehneet ostotarjouksen saadakseen lisää parkkipaikka-aluetta. Rakennusmaana tarjouksen kohteena olevaa aluetta ei pysty käyttämään, sillä toisella kaistaleella on kunnan vesi- ja viemäriverkosto ja toiselle tulee Savon Voiman sähkökaapelointi. Alueella ei ole puustoa. Järveläiset tarjoavat määräalasta 750 euroa. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättäisi myydä liitteestä 5 ilmenevän Keiteleen pappila tilaan kuuluvan noin 705 m 2 :n määräalan 750 :n hinnalla Seija ja Mikko Järveläiselle. hyväksyttiin yksimielisesti. Lohkomiskulut maksaa ostaja.

7 KIRKKONEUVOSTON VASTAUS TARJOTTUUN KIINTEISTÖLAHJOITUKSEEN 7 Asianajaja Elina Saari asianajotoimisto Erkki Urtti:sta tarjoaa päämiehensä Mika Vilpposen puolesta päämiehensä omistamasta Keiteleen kunnan Vuonamon kylässä sijaitsevasta Huvila-nimisestä kiinteistöstä RN:o 11:125 ( ) lahjoitusta seurakunnalle. Tarjoamme Keiteleen seurakunnalle kiinteistön asuinrakennuksen + liiterin maapohjineen. Asuinrakennuksen ja liiterin alle jäävän alueen pinta-ala on arviolta noin m2. Asuinrakennus on valmistunut vuonna 1975 ja peruskorjattu vuosina , kokonaispinta-ala on 388 m2. Asuinrakennukseen kohdistuu Mika Vilpposen vanhempien, Kaisu ja Kyösti Vilpposen, elinikäinen asumisoikeus. Kaisu ja Kyösti Vilpposen asunto on 73 m2 ja asuinrakennuksen ns. vapaaosa on 315 m2 (5 makuuhuonetta + työhuone + 2 olohuonetta + ruokailuhuone + keittiö + takkahuone + 2 wc + pesuhuone + sauna (höyrykiuas) + pannuhuone/ tekninen tila. Liiteri, n. 50 m2 on rakennettu 1980-luvulla. Rakennukset ovat peruskuntoisia. Pinta-ala on suuntaa antava. Kaisu ja Kyösti Vilpposen käyttöoikeuden vakuudeksi on vahvistettu kiinnitys. Tämä tarkoittaa, että ostajan on otettava käyttöoikeudesta johtuvat velvoitteet vastattavakseen. Kauppakirjan mukaan Kaisu ja Kyösti Vilpposella on elinikäinen asumisoikeus asuinrakennukseen (oma huoneisto), johon kuuluu valo, lämpö ja sähkö. Asuinrakennuksen ns. vapaaosa on ollut vuokrattuna muun muassa perhekodille ja tämän vuoksi siihen on haettu asianmukaiset laitosluvat. Mika Vilpposen käsityksen mukaan rakennuksesta voisi olla seurakunnalle käyttöhyötyä. Talossa on kaksi asuntoa, joista Kaisu ja Kyösti Vilpposen asumisoikeus kohdistuu pienempään, noin 78 m asuntoon. Rasituksista vapaan asunnon pinta-ala on noin 310 neliötä. Kohde luovutetaan irtaimistoineen. Isomman asunnon irtaimistoa ovat muun muassa kirjahyllyt, 2 kpl ruokapöytiä, sohvakalusto, tuoleja ja valaisimet. Irtaimistosta vain pieni turvakaappi ja työkalut eivät sisälly lahjoitukseen ja Mika Vilpponen noutaa nämä tavarat kiinteistöltä pois ennen omistusoikeuden siirtoa. Asuinrakennuksen sähkönkulutuksesta on tällä hetkellä vaikea antaa arviota, koska samalla sähkölaskulla on ollut myös hevostallin sähkönkulutus. Hevostalli on ulkopuoliselle vuokrattuna. Jos lahjoitus toteutuu, niin hevostallin sähkölle asennetaan ns. alamittaus tai kokonaan oma sähköliittymä, jolloin kulutuksen saa tarkkaan selville. Kunta ei luonnollisestikaan vastaa hevostallin sähkönkulutuksesta, vaan se kuuluu Mika Vilpposelle ja/tai tallin vuokralaisille. Arvio öljynkulutuksesta on noin litraa/2-5kk; täysin vuodenajasta riippuen. Tiemaksusta pieni osa tulisi kunnalle, osa säilyisi Mika Vilpposella, jolle jää edelleen pellot (ulkopuoliselle vuokrattu), metsää

8 ja hevostalli. Tiemaksun määrää tiehoitokunta, joka jyvittää tiemaksun käytön mukaan. Asuinrakennukselle jyvitettävä tiemaksu ei liene kovin suuri. Liitteenä 6 alueen kartat sekä liitteenä 7 luonnos lahjakirjasta. toteaa, että seurakunnalla ei ole tarjotulle lahjoitukselle tarkoituksenmukaista ja kannattavaa käyttöä. Lisäksi rakennuksista ja lahjoitukseen sisältyvistä velvoitteista seurakunnalle aiheutuisi merkittäviä kuluja. Seurakunta on vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi pikemminkin pyrkinyt pääsemään eroon perustoiminnalle tarpeettomista rakennuksista ja minimoimaan kiinteistöistä aiheutuvia kustannuksia. kiittää tarjouksesta, mutta edellä mainituilla perusteilla päättää, että ei ota tarjottua lahjoitusta vastaan. hyväksyttiin yksimielisesti.

9 PUUKAUPPA 8 Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo on toimeksisaaneena pyytänyt tarjoukset puukaupasta Pahkamäki-tilan osalta. Liitteenä 8 on leimausseloste ja saaduista tarjouksista tehty yhteenveto. päättää tehdä puukaupan Keitele Forest Oy:n kanssa. Samalla kirkkoneuvosto antaa valtakirjalla oikeuden Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savolle puukaupan tekemiseen. hyväksyttiin yksimielisesti. Keitele Forest Oy:n tarjous on paras sekä hintansa että puiden katkonnan ja saannon näkökulmista katsottuna.

10 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 9 Ei tiedoksi saatettavia asioita.. MUUT ASIAT 10 Jaettiin talousarvion toteuma 1-3/ 2014 raportti Jouko Kukkonen on pyytänyt eroa Kirkko lähellä- työryhmän jäsenyydestä loppukaudeksi. Hänen tilalleen valitaan Erkki Kahila.

11 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 11 Puheenjohtaja antaa liitteen 9. mukaiset oikaisuvaatimusohjeet. Puheenjohtaja antoi liitteen 9. mukaiset oikaisuvaatimusohjeet. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 12 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2014

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 Viranomainen Sivu 26 Kokousaika Torstai 25.9.2014 klo 17-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Hakulinen Tuomo Jääskeläinen Martti Pulliainen Harri Qvick

Lisätiedot

Taloudellinen jaosto. PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013. 19.3.2013 klo 17 18.25

Taloudellinen jaosto. PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013. 19.3.2013 klo 17 18.25 PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 Taloudellinen jaosto KOKOUSTIEDOT Aika 19.3.2013 klo 17 18.25 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Juntunen Hannu, puheenjohtaja Heikkinen Setti

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 26.3.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 9 Kirkkovaltuusto 07.05.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 9 Kirkkovaltuusto 07.05.2012 9 9 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2015 1 Aika 28.04.2015 klo 18.00 19.04 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Raappana Tauno jäsen Gammelin Pertti jäsen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto Kokousaika maanantai 14.12.2009 klo 19 Kokouspaikka Läsnä Poissa Hartolan seurakuntatalo Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Matti Järvinen Vesa Järvinen, puheenjohtaja Anne Kuisma Kaisa Kärkäs Marja-Terttu

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05 Kalajoen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012 NRO 6/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.9.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.9.2012 Maanantai klo 18 19.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Jalonen Sanna, varajäsen

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. 32 Kokouksen avaus 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 10.2.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai 15.3.2011 klo 18.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjantarkastus

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET Yhteismetsän osakaskunnan nimi on Sallan yhteismetsän osakaskunta ja kotipaikka Sallan kunta. 1 2 Yhteismetsän osakas on se, jonka omistamaan

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014 Aika: Keskiviikkona 11.6.2014 klo 18.00 19.50 Paikka: Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä Läsnä: Jäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen)

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.6.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot