suomen sote uudistuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "suomen sote uudistuu"

Transkriptio

1 suomen toivo -ajatuspaja suomen sote uudistuu näin saadaan asioita tapahtumaan aatos HalliPelto ilmo ParviNeN markku PyykkÖlä ari vesikkala

2

3 suomen toivo -ajatuspaja suomen sote uudistuu näin saadaan asioita tapahtumaan aatos HalliPelto ilmo ParviNeN markku PyykkÖlä ari vesikkala

4 Julkaisija: Suomen Toivo -ajatuspaja Runeberginkatu 5.B.7.krs Helsinki Suomen Toivo -ajatuspaja edistää tutkimus-, koulutus- ja julkaisutoiminnallaan vastuullisen markkinatalouden vahvistumista Suomessa Kirjoittajat: Aatos Hallipelto, Ilmo Parvinen, Markku Pyykkölä ja Ari Vesikkala ULKOASU ja taitto Juuso Joutsela / Takomo Tuotanto Oy Paino Erweko Oy ISBN:

5 Sisällysluettelo KIRJOITTAJIEN ESITTELY... 8 Johdanto... 9 Suomen SOTEn tulevaisuuden rakentaminen Lain periaatteelliset lähtökohdat Case Sitran raportti 82/ Miten rahat saadaan riittämään? kansakunnan kysymys Case terveysmenot/bkt: Suomen vertailu (a) muutamiin EU-maihin ja (b) Pohjoismaihin Johtopäätökset Lain tarkoitus ja tavoitteet Johtopäätökset Kansalaisen asema Johtopäätös Perusvalinnat Case Lindén: Vaihtoehtojen analyysi (Huhtikuu 2014) Johtopäätökset Rahoitus Johtopäätökset Yhdenvertaisten palvelujen tarjoaminen Case aivohalvaus: tilanne Case keinonivelleikkausten hoitotulokset Johtopäätökset Tiedonhallinnan uudistaminen Case VA: Esimerkki veteraanien palvelun taloudellisuuden parantamisesta tiedonhallinnan avulla USA:ssa Johtopäätökset

6 9. Tuotannon ohjaaminen ja tavoitteiden saavuttaminen käytännössä Case Tampere: Kotitori Case THL: Erikoissairaanhoitopalvelujen tuottavuuden kehitys Case NHS: Kansalaisten ohjauksen kehityslinjaukset Englannissa Case Tanska: Riittävätkö rahat? Case Oulu: 10 prosenttia väestöstä käyttää 81% SOTE-rahoituksesta Case Suomen työterveyshuolto: Menestystarina? Case Yleislääkäritoiminnan laatu Suomessa Case Kaiser Permanente (KP): Kuuluisin kansainvälinen menestyjä Johtopäätökset Järjestämis- ja ohjausvastuun toteuttaminen käytännössä Johtopäätökset Pohdintaa Mitä viisikkoratkaisu merkitsee? Mitkä keskeiset ratkaisut pitää vielä tehdä? Miten perusvalintojen tulisi muuttua? Mistä suurimmat taloudelliset optimointihyödyt saadaan ja saamisen edellytykset? Kokoavat johtopäätökset ja toimintaehdotukset Liite

7 SOTE-UUDISTUKSEN KULMAKIVET: VALINNANVAPAUS, VASTUU JA MARKKINAT Valinnanvapauden lisääminen Valinnanvapausjärjestelmä asiakkaan kannalta Valinnanvapausjärjestelmä tuottajan kannalta Valinnanvapausjärjestelmä sote-alueen kannalta Monituottajajärjestelmä - julkinen vai yksityinen? Sote-markkinoiden kehittäminen Palvelusektori tarvitsee kotimarkkinoita Järjestäjän erottaminen tuottajasta Kilpailu ja kilpailuneutraliteetti - yhtiöittäminen Yhtiöittäminen ja demokratiavaje Yhtiöittäminen ja markkinoiden toimivuus Raha seuraa asiakasta mutta miten? Ruotsissa raha seuraa asiakasta Ohjausjärjestelmän perusteet TOIVON KÄYTTÖOHJEET Lukijalle Onko SOTEn perusratkaisu oikea? Virvoittaako kilpailu mitään uutta? Osaako kuluttaja, asiakas valita? Ovatko yksityiset yritykset pahoja? Miten löytyy keskusohjauksen ja hajautuksen tasapaino? Viitteet

8 KIRJOITTAJIEN ESITTELY Kauppat. maist. Aatos Hallipelto omaa yhteensä yli kolmen vuosikymmenen kokemus sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Hän on toiminut muun muassa Turun kaupungin rahatoimiston päällikkönä, sisäasiainministeriön neuvottelevana virkamiehenä sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n talousjohtajana. Yksityiseltä sektorilta hänellä on pitkäaikainen kokemus kahdesta investointipankista sekä julkisen sektorin neuvonantopalveluista PwC:llä. Nykyisin hän toimii toimitusjohtajana ja osakkaana Aalto Capital Public Oy:ssä. Aatos Hallipelto on erikoistunut julkisen ja yksityisen sektorin välisiin rahoitus- ja investointiprojekteihin, kumppanuushankkeisiin sekä rakennemuutosratkaisuihin. Hänellä on toimialatuntemusta muun muassa sosiaali- ja terveyssektorin sekä teknisen sektorin hankkeista. Aatos Hallipelto on FWBC Finland Oy:n (Finnish Wellbeing Center) hallituksen puheenjohtaja sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) valtuuston ja tarkastuslautakunnan jäsen. Aatos Hallipelto on kirjoittanut useita oppikirjoja ja julkaisuja. Hän on ollut kirjoittajana muun muassa Sitran julkaisussa Terveydenhuollon uusi rahoitus- ja ohjausjärjestelmä, sekä kirjoittanut teokset Paras tuottakoon hyvinvointipalvelujen tulevat markkinat (Kunnallisalan kehittämissäätiö) ja Palveluhaaste (Suomen Toivo -ajatuspaja). ILMO PARVINEN on pitkän linjan asiantuntijalääkäri. Toiminta kunnanlääkärinä, Lääkäriliiton apulaistoiminnanjohtajana, johtavana terveystoimen vetäjänä (Laitilassa, Härkätien ktt:n kuntayhtymässä ja Turun kaupungissa), STM:n erityisavustajana sekä Suomen itsenäisyyden Juhlarahasto Sitran terveydenhuollon kehityshankkeista vastuullisena toimialajohtajana, antavat poikkeuksellisen laajan perspektiivin, joiden myötä Ilmosta kasvoi yhteiskuntalääkäri. Näiden tehtävien parissa monimuotoinen kansainvälinen yhteistyö on ollut osa arkipäivää. Hänen väitöskirjansa rintasyöpäseulontojen vaikuttavuudesta on par aikaa tarkastettavana. Markku Pyykkölä työskentelee Suomen Toivo -ajatuspajan toiminnanjohtajana ja osallistuu kunnallispolitiikkaan Keravan kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsenenä, HUSn valtuuston ja tarkastuslautakunnan sekä Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri. ARI VESIKKALA on uusmaalainen juristi ja monilla tahoilla toimiva kuntavirkailija. Hän on toiminut useiden kuntatutkijoiden taustatukijana ja oli tuomassa Ruotsin 1990-luvun vapaakuntakokeilua Suomeen. Johdettuaan ministeriön itsehallintoprojektia, hän osallistui v kuntalain kokoamiseen, tuntee kuntia koskevan lainsäädännön edut ja haitat sekä teorian että käytännön kannalta. 8

9 Johdanto Markku Pyykkölä Niin kauan kuin kuolema on väistämätön ja ikuisen nuoruuden lähde pysyy piilossa, terveydenhuolto on kriisissä. Se on luonnollinen olotila, johon vaikuttaa varsin vähän käytetty rahamäärä ja hallintotapa. 1 Näistä, perspektiiviä sote-uudistukselle antavista, kommenteista huolimatta on selvää, että kuluvana keväänä valmistelussa olevalla lainsäädännön uudistushankkeella on kauaskantoiset seuraukset suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle. Maan hallituksen ja opposition sopimus sosiaali- ja terveyspalvelujen perusteellisesta uudistamisesta etenee pikaisella valmisteluaikataululla. Tämä julkaisu pyrkii avaamaan yhden perustellun näkemyksen tarvittavista uudistuksista. Kukin kirjoittajista vastaa omalta osaltaan sisällöstä, joka on laadittu ennen lakiehdotuksen julkistamisen ajankohtaa eli ns. puhtaalta pöydältä. Erityiskiitoksen haluamme antaa professori Mats Brommelsille Karoliinisesta Instituutista. Hänen antamaansa taustamateriaalia on hyödynnetty jäljempänä erityisesti Ruotsin kokemuksia kuvaavissa osioissa. Keskeiset periaateratkaisut Hallituspuolueet ja oppositio päätyivät siis sopuun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestelmä-uudistuksesta. Tarkoitus on järjestää sote-palvelut viiden alueellisen järjestäjän toimesta nykyisten erityisvastuualueiden (erva) pohjalta. Uudistuksella haetaan ennen muuta peruspalvelujen vahvistamista, kansalaisten yhdenvertaisuutta, hallinnon ja palvelutuotannon päällekkäisyyksien purkamista sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen parempaa integraatiota niin vertikaalisesti kuin horisontaalisestikin. Uusi järjestämisvastuun hallintomalli perustuu kuntien muodostamien viiden kuntayhtymän varaan. Niiden työ on tarkoitus käynnistää Jokaisen kunnan on kuuluttava omaan sote-alueeseensa. Lakiluonnos sote-uudistuksesta lähtee tällä tietoa lausunnolle kesäkuussa ja eduskuntakäsittelyyn tartutaan jo syksyllä Ilmeistä siis on, että järjestämislaki on luonteeltaan puitelaki, jota täydennetään myöhemmin yksityiskohtaisemmalla toimeenpanolailla. Koska lainsäädännöllisen kokonaisuuden peruskivet muurataan jo puitelain säätämisen yhteydessä, koimme Suomen Toivo ajatuspajassa tarpeelliseksi koota oma ehdotuksemme Suomen sote-palvelujen tulevaisuuden järjestämismallista. Halusimme kuvata lakiin liittyviä keskeisiä periaatteellisia linjauksia, joita nyt tarvitaan, mutta samalla valottaa myös käytännön toimeenpanoon liittyviä yksityiskohtia, koska yksityiskohdissahan piru joskus istuu. 9

10 Esittämämme malli voidaan visualisoida professori Antti Hautamäen luentodiasarjassa 2 esittämää kuvaa mukaillen seuraavasti: RAHAN LÄHTEET - Kansalaiset (epäsuoraan kuten verotus, sotu- maksut) (suoraan kuten käyn;maksut) - Työnantajat (työterveyden rahoitus, Kela- maksut ym.) RAHOITTAJA Rahoituksen koordinaa/ori JÄRJESTÄJÄ, TILAAJA 5 JÄRJESTÄJÄÄ valtakunnallisen ohjauksen alaisuudessa TUOTTAJAT Kunnat Kuntayhtymät/ - yh4öt Järjestöt Yritykset, osuuskunnat, amma4nharjoi?ajat ASIAKAS, KANSALAINEN (valitsee) Lähde: AnB Hautamäki, SustainableInnova;on JärJestämis- Ja tuottamisvastuun erottaminen Keskeisenä linjauksena esitämme, että uudet viisi laajaa sote-aluetta eivät voi olla sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia. Palvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuut pitää selkeästi erottaa toisistaan. Tilaajan eli tarjonnan johtajan tehtävänä on palveluihin liittyvien tarpeiden ja vaatimusten määrittely, julkisen vallan käyttäminen ja viranomaispäätösten tekeminen, palvelujen ostaminen, tuottajien auktorisointi ja eri tuottajien arvioiminen. Roolien erottaminen varmistaa, että julkisessa toiminnassa painopiste säilyy strategisena, eikä huomio siirry yhteiskunnalliselta kannalta katsoen vähempiarvoiseen funktioon ts. tuotantoon. Myös vaatimustaso on helpompi pitää korkeana, kun toiminnan tavoitteet ja arviointi ovat eri tahon vastuulla kuin tuotanto. Kun palveluja tilataan ulkopuolisilta tahoilta, tilaaja joutuu aina täsmentämään, mitä palveluilta ylipäänsä edellytetään ja mitkä tulostavoitteet halutaan saavuttaa. aito kilpailu Toinen selkeä linjaus on, että tuottajapuolella on päästävä eri tuottajatahoja kilpailuneutraalisti kohtelevaan tilanteeseen eli sote-alueen tilauksista voivat tasa-arvoisesti kilpailla niin kuntien ja kuntayhtymien hallussa olevat tuottajat kuin järjestöt ja yritykset. Tilaajalle eli sote-alueelle ei pidä sallia suoraa hankintaoikeutta esim. kunnilta, vaan kilpailutus on aina määräajoin toistettava. Tilaajan kilpailuttamiseen perustuvassa mallissa kuntien palveluntuotantoyksiköt on tarkoituksenmukaisinta yhtiöittää. 10

11 kansalaisten valinnat Kolmas periaate on, että tuottajien rahoitus perustuu osaltaan kansalaisten/asiakkaiden tekemiin valintoihin, eli raha seuraa asiakasta. Valinnanvapausjärjestelmien piiriin kuuluvien palvelujen määrää on asteittain lisättävä. Erittäin tärkeää on ymmärtää, että sote-alueet voivat käyttää rinnakkain kahta erilaista menettelytapaa hankkia sosiaali- ja terveyspalveluja kansalaisten hyväksi: sekä kilpailuttamalla että perustamalla valinnanvapausjärjestelmiä. Tämä keskeisen tärkeä vaihtoehtoinen periaate on jäänyt suomalaisessa keskustelussa pahasti katveeseen, josta syystä haluamme tuoda sen korostetusti esille. Suorahankintojen osuus pitää siis minimoida. Käsitys asiakkaan kyvyttömyydestä tehdä valintoja on myytti. Asiakas ei ehkä ole kykenevä valitsemaan tuottajaa onnettomuustilanteessa tai vaativan erityisoperaation kohdalla, mutta valtaosa palvelutuotannosta liittyy kiireettömiin volyymipalveluihin. Suurkuluttajaongelmaa käsitellään tässä julkaisussa erikseen esimerkin muodossa. Asiakasta ei tietenkään pidä jättää yksin valintojensa kanssa, valinnat pitää tehdä yhdessä ammattilaisten kanssa - vertailutietoon tukeutuen. Jaettu ja tuettu päätöksenteko edellyttää konkreettisella tasolla mm. sitä, että kansalaisten ja asiantuntijoiden tueksi saadaan aikaan valtakunnallinen tiedonhallintajärjestelmä ja portaali, jonka avulla asiakas ja tuottajat sekä järjestäjät saavat tietoa päätöksentekonsa pohjaksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen suurkuluttajille on lisäksi tarpeen osoittaa palveluohjaajat ( case manager ). PALVELUT TILAAJA HankintameneGely (kilpailutus) Akuu$hoito ASIAKAS, KANSALAINEN OhjaGu hakeutuminen Keskitetyt erikoispalvelut (valtakunnallinen työnjako) AuktorisoinI- menegely (valinnanvapaus- järjestelmä) Lähi- ja volyymipalvelut Valinta Lähde: An* Hautamäki, SustainableInnova:on keskusohjauksen rooli Neljäs linjauksemme on, että viisi sote-aluetta tarvitsevat tiukan keskusohjauksen ennen kaikkea markkinoiden toimivuuden turvaamiseksi ja kansalaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi, mutta myös mm. tietojärjestelmien yhteensovittamiseksi, valtakunnallisten tehtävien työnjaosta sopimiseksi sekä näyttöön perustuvien hoitoratkaisujen käyttöönottamisen nopeuttamiseksi. 11

12 Tämän rinnalle tarvitaan myös alueiden itsehallinnollisesta asemasta kumpuavaa erilaisuutta, - eli alueiden mahdollisuutta kulkea omia teitään ja kehittää sekä testata paikallisista resursseista ja olosuhteista käsin järkeviä ratkaisuja esim. vaikuttavuusperusteisten tuotepakettien hinnoittelun osalta. Päätöksenteon keskittämisen ja hajauttamisen tasapainon löytäminen on haasteellinen, mutta välttämätön tehtävä, yhden totuuden torjumiseksi. Tällaisissa kehitystehtävissä esim. Sitran ja Tekesin tukirooleja on tarkoituksenmukaista tulevaisuudessa jatkuvasti kehittää sekä ohjata myös EU-rahoitusta nykyistä taitavammin näiden ratkaisujen tueksi. Rahoitusmallin rakentaminen on vielä kesken Viidenneksi esitämme. että kapitaatio-perusteinen rahoitusmalli pitää arvioida vielä uudestaan. Kenen intressinä on uudessa mallissa valvoa ja suitsia kustannusten kehitystä? Jos kapitaatiomalliin eli painotetun asukasmäärän mukaiseen kustannustenjakoon päädytään, on pohdittava onko sote-alueiden rahoituksen lainkaan kierrettävä kuntien kautta vai pitäisikö kuntien ja valtion sote-palveluihin käyttämä raha sekä asiakasmaksut kerätä suoraan sote-alueille, - ja voisiko kansalainen tulevaisuudessa valita Kelan ja sote-alueiden välillä palveluntuottajaa koskevissa asioissa, vai liitetäänkö Kela-korvaukset suoraan sote-alueiden rahoitukseen? Mikäli näin menetellään, on välttämätöntä perustaa uusi kansallinen rahoituksen koordinaattori (ks. Hautamäen kuva edellä). Yhteenvetoa Perusteltu käsityksemme on siis se, että erottamalla tilaajan ja tuottajan roolit, mahdollistamalla eri tuottajatahojen tasavertainen kilpailu tilauksista sekä sallimalla asiakkaille valinnanvapaus sote-palvelujen tuottajan suhteen, saavutetaan aivan uudenlaista asiakasohjautuvuutta ja kehittämisdynamiikkaa. Tämän arvokkaan uudistuksen sote-palvelujen tilaaja- ja tuotantosektorit, saatikka kansalaiset, viimeinkin ansaitsevat. Hierarkioita ja monopoleja - eli voimakasta keskusohjausta toki tässäkin mallissa tarvitaan, mutta vain tarkkaan tällaisille menettelyille osoitetuissa tehtävissä. 12

13 Näyttöön perustuvaa politiikkaa Suomen tulevaisuuden suunta löytyy oppimalla myös Ruotsin parhaista puolista Miksi uskomme, että edellä kuvatun tyyppinen järjestämismalli voisi toimia Suomessa ja olla tavoittelemisen arvoinen? Löytyykö linjaustemme tueksi näyttöä maailmalta? Löytyy. Ruotsissa kyseisen tyyppisellä toimintatavalla on saatu hyviä tuloksia aikaan - varsin samanlaisissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa. Ruotsissa sosiaalipalveluista vastaa kunnat ja terveydenhuollosta maakäräjät. Tämän seurauksena maassa on 21 erilaista terveydenhuollon järjestämismallia. Tässä on yksi opetus: koko maata ei ole puristettu yhteen muottiin, vaan alueille on annettu itsenäisyyttä palvelujen järjestämisessä. Toisaalta ongelmaksi Ruotsissa on koettu sosiaali- ja terveyspalvelujen heikko integraatio. Siihen meillä ei ole varaa. Emme voi siis matkia suoraan Ruotsin mallia. Meidän on pantava paremmaksi: uusi, juuri Suomelle kohdistettu ratkaisu, pystyy käsityksemme mukaan viemään tällä sektorilla maamme kansainväliselle huipputasolle ohi Ruotsin. Ruotsissa astui vuonna 2009 voimaan valinnanvapausjärjestelmiä koskeva laki (Lag om valfrihetssystem), joka sääti vuoden 2010 alusta valinnanvapausjärjestelmän pakolliseksi perusterveydenhuollossa. Valinnanvapausjärjestelmä merkitsi sitä, että terveyspalvelumarkkinat avattiin kaikille niille palvelujen tuottajille, jotka saavat maakäräjiltä tai kunnilta auktorisoinnin. Auktorisoinnin kautta varmistettiin tuottajien ammatillinen ja taloudellinen suorituskyky sekä laatu- ja turvallisuuskriteerien noudattaminen. Kansalaiset saavat siis valita vapaasti palvelun tuottajan omalla alueellaan toimivien auktorisoitujen tuottajien joukosta. Palveluista kansalaiset suorittavat joko maakäräjän tai kunnan määräämän asiakasmaksun, joka on riippumaton tuottajasta. Tuottajat saavat niin ikään palveluista tilaajalta saman maksun, riippumatta siitä, onko tuottaja julkinen, yksityinen tai kolmatta sektoria edustava. Toiminnan järjestäjä (ja rahoittaja) säätelee siis markkinoita hyväksymällä markkinoille pääsyn sekä määrittelemällä tuottajille maksettavat taloudelliset korvaukset. Tuottajat kilpailevat laadulla. Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen valinnanvapausjärjestelmistä on nyt kuuden vuoden kokemus, ja eri kuntien sekä maakäräjien sovelluksista on laadittu useita arviointeja. Valinnanvapausjärjestelmät ovat arvioiden perusteella suurimpien maakäräjien osalta laajenemassa myös erikoissairaanhoitoon, koska arviointien tulokset kannustavat siihen. Perusterveydenhuoltoa koskevien arviointien mukaan paljon palveluja tarvitsevien potilasryhmien syrjimistä ei ole havaittavissa ja esim. kotikäynnit ovat tämän ryhmän potilaiden luona lisääntyneet. Myös palvelujen tuotanto on lisääntynyt sekä saatavuus merkittävästi parantunut. Tällä haavaa 75% väestöstä ilmoittaa olevansa tyytyväinen mahdollisuuteensa valita palvelun tuottaja. Perusterveydenhuollon osuus polikliinisista palveluista on lisääntynyt erikoissairaanhoidon kustannuksella. Perusterveydenhuollon tuotannon lisääntymisestä huolimatta kokonaiskustannukset eivät ole kasvaneet, vaan kustannusraami on pysynyt muuttumattomana eli tuottavuus on kasvanut. Myös palvelun tuottajien määrä on kasvanut ja sen seurauksena tuotantorakenne on monipuolistunut. Etenkin uusia yksityisiä terveyskeskuksia on perustettu, jolloin maakäräjien omistamien yksiköiden määrä on vastaavasti vähentynyt. Uusia yrityksiä on Tukholman seudulla syntynyt erityisesti sellaisille alueille, joilla palvelujen saatavuus on aiemmin ollut huonoa (mm. maahanmuuttajien suosimille alueille). Valinnan mahdollisuudet ja kilpailu ovat siis lisääntyneet, mutta omistus ei ole seuranta-aikana keskittynyt, koska valinnanvapausjärjestelmät ovat mahdollistaneet myös pienten palvelujen tuottajien markkinoille pääsyn. Hankintalain mukaiseen tarjouskilpailuun osallistuminen olisi nimittäin ollut monelle pienelle yritykselle ylivoimaista. 13

14 Tästä Ruotsin kehityskaaresta pitää oppia se, että yksioikoinen, pelkään hankintalakiin nojaavan kilpailutuksen suosiminen saattaa johtaa tuotannon keskittymiseen. Valinnanvapauden hallittu salliminen ja käyttö näyttäisi tehokkaasti estävän tällaista kehitystä. Erikoissairaanhoidon osalta mielenkiintoinen asia liittyy vaikuttavuutta (= terveyshyötyjen tuottaminen) palkitsevien rahoitusmallien luomiseen. Esimerkiksi toimenpiteistä aiheutuneiden komplikaatioiden vastuun kohdentamisessa tuottajalle on onnistuttu. Ratkaisun ydin on ollut pakettihinnoittelun käyttö. Sosiaalipalvelujen osalta valinnanvapausjärjestelmiä on otettu käyttöön 181:ssa maan 290:sta kunnasta (lokakuun 2013 tieto). Tavallisin valinnanvapauden piiriin kuuluva palvelu on kotipalvelu, johon useimmiten liittyy myös turvapuhelin ja hoivapalveluja. Tyypillisiä valittavia palveluja ovat myös vammaisten tukipalvelut, saattajapalvelut, tuettu palveluasuminen, vanhusten päivätoiminta sekä perheneuvonta. Hyvin usein sosiaalipalvelujen tuottaja on profiloitunut esimerkiksi tarjoamalla palveluja asiakkaan äidinkielellä tai erikoistumalla tiettyihin asiakasryhmiin, kuten dementia- tai afasiapotilaisiin. Laatu on parantunut, mutta kokonaiskustannukset eivät ole nousseet. Johtopäätös Ruotsissa tuottajien välinen kilpailu - yhdistettynä asiakkaiden vapaaseen valinnanvapauteen - on lukuisten arviointiraporttien mukaan tuottanut uusia palveluja ja palvelujen tuottajia markkinoille, lisännyt kilpailua laadulla, parantanut palvelujen saatavuutta sekä nostanut tuottavuutta, johtamatta kuitenkaan kokonaiskustannusten karkaamiseen. Hyvinvoinnin ja terveyden tasa-arvoon liittyviä haittoja ei ole voitu osoittaa. Vastaavanlaisia, asiakasvalintoihin perustuvia malleja on menestyksellä käytössä mm. Iso-Britanniassa, Saksassa, Itävallassa ja Tanskassa. Olisiko tässä riittävästi näyttöä Suomen sote-uudistusten erääksi johtotähdeksi? Kirjan lukuohje Kirjan sisältö perustuu kirjoittajien tutkimuksiin ja omiin kokemuksiin toimittuaan monissa eri rooleissa kuntasektorilla. Edellä johdannossa Pyykkölä vetää yhteen pohjoismaisen vertailun näköaloja. Ilmo Parvisen ja Aatos Hallipellon osiot ovat itsenäisiä artikkeleita. Parvinen keskittyy sote- ratkaisun jatkokehittämiseen ja Hallipelto arvioi sen ohella yhtiömuodon soveltuvuutta palvelutuotannon harjoittamiseen. Tutkimuksellisesti aiheitaan lähestyneitä artikkelikirjoittajia haastanut Ari Vesikkala on koonnut näiden asiatekstien käytännöllistämiseksi väittämiä ja vastaväittämiä. Niillä kansanomaistetaan ja konkretisoidaan sitä keskustelua, mitä monisäikeinen sote-uudistus tulee herättämään. Kaikki kirjoittajat kannattavat ruotsalaiseen kokemukseen perustuvaa raha seuraa asiakasta -linjausta, eli lähtökohtana on yhteiskunnan tuen kohdentaminen suoraan kuluttajalle, tuotannon ohjauksen sijasta. Kirjan luettavuuden vuoksi käsitteet asiakas-asukas-potilas-hallintoalamainen on artikkeleissa kuvattu sanalla kuluttaja. 14

15 Suomen SOTEn tulevaisuuden rakentaminen Ilmo Parvinen Lukijalle Maallemme avautui mahdollisuus astua uuteen vaiheeseen kansalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Hallituksen ja opposition yhdessä tekemät peruslinjaukset avasivat portin muutokselle, joka voisi olla laajakantoisin sitten Kansanterveyslain, joka tuli voimaan 1973 eli noin 40 vuotta sitten. Kansanterveyslain säätämisen jälkeen WHO nosti Suomen uutta polkua hakevaksi maaksi (piloting country), mutta ei kuitenkaan mallimaaksi, jolla tavalla status haluttiin silloin Suomessa esitellä. Sittemmin maamme on tästä asemasta joutunut luopumaan, uusien polkujen hakeminen on hiipunut, eikä maamme ole enää kansainvälisissä vertailuissa noussut kärkisijoille. Päinvastoin, muutostarpeet ovat vuosi vuodelta tulleet yhä selvemmin esille. Väestöryhmien terveys- ja hyvinvointierot ovat lisääntyneet. Nyt, kun suuren muutosmahdollisuuden nielu avautui, päätettiin antaa järjestämisvastuu viidelle suuralueelle ja ottaa se pois yksittäisiltä kunnilta. Itse asia on kuitenkin hyvin paljon laajempi ja vaatii sen myötä myös monia muitakin perustavanlaatuisia muutoksia lainsäädäntöön. Niitä voidaan nyt valmistella, jos tahtoa on. Tällaiselle valmistelutyölle on viime vuosien ajan tehty pohjaa, jossa ratkaisun tausta oli monella tavalla toinen: kuntaremontti ja suurkuntien tai isäntäkuntien järjestämisvastuu. Siitä ei syntynyt poliittista sopua - joten portti oli jo sulkeutumassa. Työ oli taas kerran valumassa hukkaan ja kansalaisen asema unohduksiin. Tämä julkaisu pyrkii osaltaan antamaan lähtökohdan uudelle valmistelumahdollisuudelle. Ratkaistavia asioita on siis paljon ja uudistustarve paljon merkittävämpi kuin viisikkoratkaisu. Pohjan luominen uudelle valmistelulle innostavasti, tiiviillä tavalla ja perustellusti, on hyvin haastava tehtävä. Tässä julkaisussa asiaa on lähestytty piirtämällä kokonaiskuvaa ja arvioimalla sitä, sekä kotimaisten että kansainvälisten tapauskuvausten (case) avulla. Käytetyt tapauskuvaukset on valittu hyvin suuresta joukosta, joten tältä osin kirjoittajan objektiivisuus joutuu perusteltuun puntariin ja sen myötä myös arvostelun kohteeksi. Toisaalta esiin nostetut tapaukset ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, eivätkä kirjoittajan aikaansaannoksia. Onkin aiheellista ihailla niitä, jotka ovat saaneet hyviä asioita tapahtumaan ja kiitää niitä, joiden kanssa on voitu tehdä yhteistyötä näiden julkaisemiseksi. Tämä artikkeli lähtee siis liikkeelle rakenteellisesti periaatteellisista linjakysymyksistä ja etenee sitten pohtimaan, miltä osin lainsäädäntöä tulee muuttaa ja miten suomalaisten asemaa voidaan aidosti vahvistaa. Tämä asetelma on se väylä, jota pitkin voidaan edetä terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen tiellä. Jos tälläkin kertaa päätetään taas jatkaa vanhaan pitäytymistä, edellä tavoiteltuja edistysaskelia ei tulla lähivuosina saavuttamaan. 15

16 1. Lain periaatteelliset lähtökohdat Jokaisella hyvällä lailla on keskeinen, pohdinnan tuloksena kirkastunut lähtökohta, joka luo lain hengen. Uuden SOTE-järjestämislain periaatteellisiksi lähtökohdiksi otetaan tässä artikkelissa jo viisi vuotta sitten Suomen Terveydenhuollon uusi tuleminen-seminaarissa ( ) esitetyt kaksi perussanomaa: Ensimmäisen niistä esitti ministeri Risikko, ja toisen professori Porter Harvardista: Risikko totesi, että ei ole eettisesti oikein alistaa väestöä ei-vaikuttaville terveystoimenpiteille, ja että ainoa eettisesti kestävä keino priorisoida rajallisia rahoja on toimiminen vaikuttavuustutkimuksiin perustuen (I). Porter puolestaan katsoi, että tuotetun terveysarvon määrä on pyrittävä maksimoimaan käytettävissä oleviin varoihin suhteutettuna (II). Risikko ja Porter eivät toki ole mielipiteidensä kanssa yksin liikkeellä. Näyttöön perustuvista kansainvälisistä tutkimustuloksista on saatavissa paljon lisää evidenssiä näiden linjauksien taakse. Tässä artikkelissa esitetyt ratkaisut ja suositukset rakentuvat näiden kahden pääperiaatteen varaan ja asian ymmärtämisen helpottamiseksi nekin käsitellään päinvastaisessa järjestyksessä: Rahat on saatava riittämän (II) Kaiken ohjauksen ja lainsäädännön on perustuttava terveys- ja hyvinvointiarvojen näyttöön perustuvaan saavuttamiseen (I). Edellä mainitun seminaarin perusteella laadittiin neljän huippuammattilaisen toimesta tiivis dokumentti eli Sitran raportti 82/2009: THE FINNISH HEALTH CARE SYSTEM: A Value-Based Perspective (115 s.), johon on kahden amerikkalaisen ja kahden suomalaisen asiantuntijan toimesta koottu maamme terveydenhuollon tilaa koskeva kuvaus, kokonaisarvio ja suositukset. 1.1 CASE Sitran raportti 82/2009 MIKSI TÄMÄ CASE? Tämän julkaisun kokonaispohdinnalle oli välttämätöntä saada viitekehykseksi jokin riittävän tiivis katsaus, joka ei rajoitu Suomeen mutta joka tarkastelee asioita sekä: tässä ja nyt -perspektiivillä - että laajemmin: mikä on kestävää -perspektiivillä. Nämä ehdot Sitran raportti täytti. Tilannearvion pohjaksi ja osviitaksi uuden SOTE-ratkaisun suunnalle seuraavassa on lainattu joitakin edellä mainitun raportin avainkohtia ja lausumia: Suomen tilanne kokonaisuutena Nykyisiä terveydenhuoltojärjestelmiä ei ole organisoitu tuottamaan tehokkaasti terveyttä. Nyt niiden tärkein tuotos näyttäisi olevan hoito, ei terveys. Terveyden tehokas tuottaminen hillitsee kustannuksia kestävästi. Hoito on järjestettävä potilaan terveysongelman mukaisesti yhtenä kokonaisuutena. Hoitoa ei pidä pilkkoa erillään tuotettuihin ja erillään rahoitettuihin osiin. Pelisäännöt eivät riitä, jos hoidon vaikutuksia terveyteen ja kustannuksiin - siis arvoa ei seurata kattavasti. Rahoitus Monet asiantuntija-arviot ovat kiinnittäneet huomiota Suomen rinnakkaisten rahoituskanavien luomiin ongelmiin. Uudistuksia on tehty lisäämällä uusia malleja entisten rinnalle. Näin on syntynyt kannustimia siirtää kustannuksia toisten kannettavaksi. Monikanavainen palvelujen rahoitus estää mm. ikääntyvän väestön palvelujen linjakkaan kehittämisen. 16

17 Kilpailu On syntynyt tilanne, jossa palvelutuottajien ei ole tarvinnut kilpailla keskenään kyvyllä tuottaa mahdollisimman paljon terveyttä. Kannustimet palvelujen ja niitä tuottavien organisaatioiden uudistamiseen ovat jääneet heikoiksi. Kilpailu ei ole tavoite itsessään, vaan työkalu ja käyttövoima palvelujen kehittämiselle. Kilpailun lisääminen ei ole kannanotto julkisen tai yksityisen palvelutuotannon paremmuuteen. Kilpailua tarvitaan kenties enemmän julkisen tuotannon sisällä kuin julkisen ja yksityisen välillä. Järjestäminen Suomessa palvelujen järjestämisestä ovat vastanneet kunnat, ja niillä on vaikeuksia ohjata erityisesti erikoissairaanhoitoa tehokkaampaan suuntaan. Palvelun järjestäjälle on luotava kannustimet ja työkalut ohjata potilaita palveluihin terveyshyödyn mukaan, ei maantieteeseen tai palveluorganisaation omistajuuteen perustuen. Palvelujen järjestäjän roolin vahvistamiseksi on selkeytettävä yksityisen työterveyshuollon ja muun yksityisen palvelutuotannon suhdetta kuntien järjestämään erikoissairaanhoitoon. Hinnoittelu Ratkaiseva uusi näkökulma liittyy palvelujen hinnoitteluun. Yksittäisistä toimenpiteistä, hoitojaksoista tai käynneistä maksamisen sijasta tulisi palkita terveysongelman ratkaisemisesta. Erikoistuminen Suomessa pienetkin sairaalat pyrkivät tuottamaan mahdollisimman laajaa palveluvalikoimaa. Tuottavuus- ja laatuhyödyt jäävät saavuttamatta, kun terveystuloksiin perustuvaa kilpailua ei ole ja potilasmäärät ovat pieniä. Organisaatioiden pitää erikoistua. Samalla on otettava riittävästi huomioon palvelujen saatavuus Tilaaminen Terveydenhuollon kehittämiseen on suunnattu runsaasti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta. Vaikutukset uudistuneina palveluina eivät ole vastanneet tehtyjä investointeja. Syynä on osin ollut terveyshyötyyn perustuvan kilpailun puuttuminen ja heikot uudistumisen kannustimet. Tulosten mittaamisen ja siihen perustuvan kilpailun lisäksi tarvitaan uusia tapoja tilata palveluja. Julkisilta ja yksityisiltä tuottajilta palveluja tilattaessa tulee siirtyä pitkäaikaisiin, koko hoitokokonaisuuden kattaviin ja terveyshyötyihin sidottuihin sopimuksiin. Informaatioteknologia Informaatioteknologian käyttöä palvelutuotannon uudistamisessa on hidastanut terveydenhuollon järjestämisvastuun pirstaleisuus. Viime vuosina on otettu lupaavia edistysaskeleita, mutta vauhti ei riitä. Nyt tarvitaan laaja-alainen konsensus vahvasta kansallisesta ohjauksesta ja voimavaroista informaatioteknologian hyödyntämiseen Asiakkaan/potilaan rooli Asiakkaan/potilaan rooli on liian passiivinen. Hänen asemansa vahvistaminen aktiiviseksi toimijaksi lisää terveydenhuollon tuottamaa arvoa monella tavalla. Sekä ehkäisyn että pitkäaikaissairauksien hoidon tulokset riippuvat paljolti niistä päätöksistä, joita suomalaiset tekevät omista elintavoistaan. Usein potilas/kuluttaja on oman sairautensa hoidon paras asiantuntija. 17

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kuntakirja uudistusajatuksia

Kuntakirja uudistusajatuksia Kuntakirja uudistusajatuksia 30995_Polemia_81.indd 1 11.11.2011 15.02 30995_Polemia_81.indd 2 11.11.2011 15.02 Antti Mykkänen (toim.) Kuntakirja uudistusajatuksia K U N N A L L I S A L A N K E H I T T

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa

Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa TOIMITTAJA: Juho Saari Ohjausryhmän puheenjohtaja: kansanedustaja

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Mercedes-Benz Vito ja Sprinter -ambulanssit ovat valmiina no peisiin lähtöihin. Vakio varustuksena

Lisätiedot

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 19/2011 Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla?

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla? LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 1/2011 Onko kuntien paikka markkinoilla? HUS:n suunnitelmat hämmästyttävät Terveydenhuollon Robin Hood -ilmiö Vastuulliset terveyspalvelumarkkinat Eduskuntavaalit

Lisätiedot

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Tekes Tekesin katsaus Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Huhtikuu 2011 ISSN 1797-7339 ISBN 978-952-457-523-2 Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaihde

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

Tuoko palveluseteli valinnanvapautta?

Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? tutkimus Kirsi Kuusinen-James Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? Kirsi Kuusinen-James Tuoko palveluseteli valinnanvapautta?

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot

Järjestöt voimana muutoksessa

Järjestöt voimana muutoksessa Järjestöt voimana muutoksessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikirja 2011 Järjestöt voimana muutoksessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikirja 2011 Julkaisija Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero The Point Julkisen sektorin teemanumero Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli ja kuntakentän uudistukset Kansi luo siltaa tulevaisuuteen Tampereella panostetaan

Lisätiedot

Valtuutetun käsikirja

Valtuutetun käsikirja Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen 3 Kustantaja KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto Mika Pohjonen NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN 16 perustelua uudelle piirikuntamallille YHTEENVETO Edelliseltä hallitukselta kesken jäänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi

Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi Outi Elonheimo, Santeri Huvinen ja Mats Brommels ISBN 952-5564-03-7 DRG Medical Systems Oy Oskelantie 5 a 1 00320 Helsinki

Lisätiedot

Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta

Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta Keskustelualoitteita nro 70 Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta Valtiovarainministeriön työryhmä VM128:00/2001 Kesäkuu 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kansantalousosasto Tätä muistiota voi

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Sinetti. Alex. Puheenjohtaja, pääministeri s.6. Painavaa asiaa sotesta s.10 Koti on ihmisarvoisen elämän kulmakivi s.12 PORVARILLINEN ELÄMÄNTAPALEHTI

Sinetti. Alex. Puheenjohtaja, pääministeri s.6. Painavaa asiaa sotesta s.10 Koti on ihmisarvoisen elämän kulmakivi s.12 PORVARILLINEN ELÄMÄNTAPALEHTI Sinetti LOKAKUU 2014 PORVARILLINEN ELÄMÄNTAPALEHTI Painavaa asiaa sotesta s.10 Koti on ihmisarvoisen elämän kulmakivi s.12 Alex Puheenjohtaja, pääministeri s.6 2 SINETTI 3/2014 PÄÄKIRJOITUS TÄSSÄ LEHDESSÄ

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 11 Pasi-Heikki Rannisto, Tapio Pento ja Matti Vedenkannas (toim.) JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 11 Julkisten

Lisätiedot