Mielenterveys- ja päihdepotilaiden syrjäytyminen:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mielenterveys- ja päihdepotilaiden syrjäytyminen:"

Transkriptio

1 Mielenterveys- ja päihdepotilaiden syrjäytyminen: toivo ja tosiasiat Kuntoutusakatemia Pekka Rapeli, neuropsykologi HUS päihdepsykiatrian pkl

2 Toivo I: Hyvä elämä, yhteisöllisyys ja osallistuminen kiinnostavat myös mielenterveys ja päihdepotilaita (eli kaksoishäiriöpotilaita) Kun edetään askel kerrallaan, voidaan päästä paljon alkuodotuksia pidemmälle. Pitkää sairaalahoitoa tarvinnut skitsofreenikko voi pärjätä omin avuin ja jopa palata töihin. Asia selviää Peijaksen sairaalan projektista saaduista kokemuksista. hankkeessa oli mukana 10 potilasta vuoden aikana olivat olleet sairaalassa keskimäärin 180 vuorokautta. Kaksi potilasta kuntoutui takaisin työelämään. Mielenterveys- ja päihdepotilaiden joukossa on biologisesti ja kognitiivisesti vahvoja ihmisiä. Uteliaisuus, seikkailunhalu ja rohkeus ovat heillä johtaneet vahinkoon, jonka korjaaminen on vaikeaa, mutta jos onnistuu, lopputulos voi olla odotettua parempi. Kaiken lähtökohtana on hoitoon sitoutuminen. Se ei tapahdu hetkessä, vaan vaatii kärsivällisyyttä niin potilailta kuin hoidosta vastaavilta. Ryhmässä sairaanhoitajana työskentelevä Jenna Ilvonen kertoi, että tapaamisissa ei ole potilaita ja hoitajia, vaan toisilleen tuttuja ihmisiä, jotka kokoontuvat tutussa paikassa. Keski-ikäisessä yleisväestössä päihteiden käyttöhistoria on yhteydessä parempaan kognitiiviseen suoriutumiseen (Dregan 2012). Jos 10 henkilön hoitoryhmä olisi tarvinnut sairaalahoitoa entiseen tapaan, hoitokustannukset olisivat varovaisesti arvioiden yli euroa suuremmat.

3 Toivo II Ennuste päihdeongelman lievittymiseen tai paranemiseen kohenee iän myötä, vaikka psyykkiset ja neurokognitiiviset ongelmat tuntuisivatkin ylivoimaisesti kasautuvilta Useimmista tapauksissa päihderiippuvuus palaa hiljalleen loppuun ikävuodesta alkaen, vaikka ongelmien kasautuminen voikin olla voimakkainta ikävuoden välillä. 3

4 Realismi: keitä ovat päihdeongelmaiset? yleisväestön joukossa tietty osa piileviä päihdeongelmia hoitoa hakevat päihdeongelmaiset erityishoitopaikkojen potilaat yms. valikoituneet otokset päihdeongelmaisia; yleensä vain 2 dg potilaita

5 Millaisia ovat päihdeongelmaiset? Ketkä ovat alttiita addiktiolle? Heillä on vaikeuksia tasapainon saavuttamisessa tai säilyttämisessä Ovat muita impulsiivisempia. Eivät sitoudu yhtä vahvasti kuin muut yhteisön normeihin. (1 3 %) Tavallista suurempi taipumus masennukseen ja ahdistuneisuuteen. Muita heikompi itsetunto. Voivat olla muita herkempiä päihteen tai addiktoivan toiminnan palkitsevalle vaikutukselle. Voivat olla vähemmän herkkiä kokemaan päihteen tai addiktoivan toiminnan kielteisiä vaikutuksia. Voivat olla muita herkempiä päihteiden pysyville vaikutuksille aivoissa West (2006) Theory of Addiction: Oxford: Blackwells Pekka Rapeli

6 Voivat olla muita herkempiä päihteen tai addiktoivan toiminnan palkitsevalle vaikutukselle.. Herkistyminen ja toleranssi (sietokyvyn kasvu) vaikutus herkistyminen perustila toleranssi annos Pekka Rapeli 2010

7 3. Kognitiivinen kontrolli (PFC ja HC) Vaikutuksia aivoissa 5. stressireaktiivisuus, negatiiviset tunteet ja viriäminen (laaja amygdala ja aivojen stressijärjestelmät interoseptio itsereflektio ja salienssi (frontoinsulaainern korteksi, OFC ja ACC) 2. Ehdollistuminen ja tavaksi tuleminen ventral (striatum ja thalamus)? 1. palkkiorata (mesolimbinen DA system, VTA ja NaC)?

8 Tosiasia: Mielenterveys ja päihdekuntoutujille on vähän tilausta työmarkkinoilla. Työmarkkinoiden muutostahti pikemmin kiihtyy kuin hidastuu. Työvoimalle asetetut koulutus ja sopeutumisvaatimukset nousevat ja työmarkkinat polarisoituvat Keskipalkkaisten ammattien työvoimaosuus on laskenut 12 prosenttiyksikköä vuosina Yle Uutiset kertoi viime kuussa, että perinteiset toimisto- ja teollisuustehtävät ovat entistä harvemmassa kahdesta syystä: rutiininomaisia töitä on korvattu tietokoneilla ja myös siirretty halvempiin maihin. Tämä on näkynyt matkatoimistoissa, sihteerin töissä, konepajoilla ja asennushommissa. Muutos on selvästi havaittava, sanoo VATT:n erikoistutkija, dosentti Katariina Nilsson Hakkala. Hän puhuu "häviäjäammateista", joihin liittyy keskitason palkan lisäksi keskitason koulutus: lukio tai ammattikoulu. Minne töitä sitten on ilmestynyt? VATT:n mukaan eniten työvoimaosuuttaan kasvattaneita ammatteja ovat paremmin palkatut matemaattis-luonnontieteelliset ja tekniikan eritysasiantuntijat. Myös matalapalkkaiset palvelutyöt ovat kasvaneet ja tulevat kasvamaan

9 Tosiasia: Kaikki ammatit muuttuvat entistä teknisimmiksi vaatien samaan aikaan luonnontieteellistä tai teknistä osaamista että sosiaalisia (ryhmätyö ja ihmissuhde-) ja kaupallisia (markkinointi ja laskenta-) taitoja Hoitorobotit korvaavat pian puuttuvia käsiä vanhustyössä, ehkä jo parin-kolmen vuoden kuluttua. Etelä-Pohjanmaalla on kehitetty vuoden ajan robotiikkaa vanhustyön avuksi. Robottia on testattu keväällä kolmessa pohjalaisessa hoitoyksikössä hyvällä menestyksellä. Yle uutiset: Terveys Sastamalassa haluttaisiin jo ensi syksystä alkaen kouluttaa uuden ajan ammattilaisia, jotka osaisivat käyttää ja huoltaa hyvinvointiteknologiaa (Yle ) Lähihoitajista hoivateknikoita! Tuottavuus paranee! Ihmiset vapautuvat niihin töihin, joissa heitä eniten tarvitaan!

10 HUS päihdepsykiatrian pkl:n 2 dg potilaiden psykososiaalinen tilanne ja ammatillisen kuntoutuksen tavoitteet. Otos neuropsykologin/psykologin tapaamia potilaita (n = 20; n. ¼ potilaista 30 % naisia 70 % miehiä) Ikäjakauma Ikäjakauma v v v v v.

11 HUS päihdepsykiatrian pkl:n 2 dg potilaiden psykososiaalinen tilanne ja ammatillisen kuntoutuksen tavoitteet. Otos neuropsykologin/psykologin tapaamia potilaita (n = 20; n. ¼ potilaista) työ ja toimeentulo työ ja toimeentulo kuntouttava työ kuntoutusraha, työtön/toimeentulotuki opintoraha sairasloma eläke elää vanhempien tuella

12 HUS päihdepsykiatrian pkl:n 2 dg potilaiden psykososiaalinen tilanne ja ammatillisen kuntoutuksen tavoitteet. Otos neuropsykologin/psykologin tapaamia potilaita (n = 20; n. ¼ potilaista) peruskoulutus peruskoulutus yo lukio menossa lukio keskeytynyt Pk normaaliopetuksessa pk tuetusti (erityisopetus, koulukoti...

13 HUS päihdepsykiatrian pkl:n 2 dg potilaiden psykososiaalinen tilanne ja ammatillisen kuntoutuksen tavoitteet. Otos neuropsykologin/psykologin tapaamia potilaita (n = 20; n. ¼ potilaista) Ammatillinen tavoite päivätoiminta tai vapaaehtoistyö oma yritys Takaisin työhön ilman ammatillista kun... koutukseen loppuun saattaminen koulutukseen hakeutuminen kuntouttava työ osa aikatyö eläke? Ammatillinen tavoite

14 Kaksoishäiriön hoidon vaiheet (päihteiden osalta avohoidossa) Vaihe Kuvaus Tavoite Kiinnittyminen Suostuttelu Aktiivinen hoito Retkahdusten ehkäisy Ei säännöllistä yhteyttä hoitopaikkaan. Ei toimivaa hoitosuhdetta. Toimiva suhde työntekijän kanssa. Potilas ei ole vakuuttunut siitä, että päihteiden käyttö olisi ongelma. Potilas on motivoitunut hoitamaan päihdeongelmaa. Potilas vähentää päihteiden käyttöä tai on lopettanut sen hiljattain. Potilas on ollut pitkään päihteetön tai haitallista käyttöä ei enää ole. Toimivan yhteistyösuhteen luominen työntekijän kanssa. Auttaa potilasta näkemään päihteiden käyttö ongelmana, joka vaatii toimenpiteitä. Auttaa potilasta vähentämään tai lopettamaan päihteiden käyttö niin, että se ei enää ole ongelma. Säilyttää tietoisuus retkahdusten vaarasta. Ulottaa toipuminen myös muille elämänalueille (esimerkiksi työelämään).

15 HUS päihdepsykiatrian pkl:n 2 dg potilaiden psykososiaalinen tilanne ja ammatillisen kuntoutuksen tavoitteet. Otos neuropsykologin/psykologin tapaamia potilaita (n = 20; n. ¼ potilaista) Päihdehoidon vaihde Päihdehoidon vaihde Kiinnittyy? (käy harvoin, päihteet +) Suostuttelu (käy, päihteet+) Suostuttelu (vähentänyt alle 1 kk) Aktiivinen hoito (vähentänyt 1-6 kk)

16 Yhteenveto I: Ammatillisen kuntoutuksen suunnittelu on poikkeustapaus kaksoishäiriöpotilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa. Ensin on tehtävä muita asioita: Kaiken lähtökohtana on hoitoon sitoutuminen. Se ei tapahdu hetkessä, vaan vaatii kärsivällisyyttä niin potilailta kuin hoidosta vastaavilta (Skitsofrenian kuntoutusprojektin arvio)

17 Palkkiohoidolla helpotusta hoitoon kiinnittymiseen Palkkiohoito perusteltua impulsiivisessa päihteidenkäytön vaiheessa (yleensä nuoria potilaita) sekä vaikeimmissa kaksoishäiriöissä. HUS/HYKS Päihdepsykiatrian klinikan tutkimushanke palkintohoitomallista Potilaille jaettu kysely Kaavake jaettiin sekä Päihdepsykiatrian poliklinikan sekä osaston potilaille. Poliklinikalla kaavakkeet olivat odotustilassa täytettävissä aikavälin Osastolla hakemus esiteltiin potilaille aamuryhmässä ja , lisäksi kaavake oli vapaasti täytettävissä/palautettavissa em. aikavälin ajan. Vastauspapereita kertyi yhteensä 30 kpl, joista osastolta 13 kpl ja poliklinikalta 17 kpl. Miten arvelet palkkiohoidon vaikuttavan sinuun? 1 erittäin myönteisesti, 2 jonkin verran myönteisesti, 3 ei vaikutusta, 4 kielteinen vaikutus Yht. Osasto Pkl Yht. 12 (38,7%) 11 (35,5%) 7 (22,6%) 1 (3,2%) 31

18 Ryhmästä ja vertaistuesta lisätehoa avohoitoon? Hyvinvointi ja päihteet (suostutteluryhmän) teemat: Toipuminen ja tulevaisuus Mielenterveys ja psyykkinen hyvinvointi Päihteiden käytön merkitys hyvinvoinnille Mielenterveyden hoito Oman elämän hallintakeinot Rentoutuminen 18 tapaamista 1/vko

19 Toipuminen on muutakin kuin häiriöiden vähentymistä Itsensä hyväksyminen sairaus hyväksytään osaksi omaa elämää ja minuutta. Itseluottamus Koetut oireet Koettu elämänhallinta Osallistuminen yhteisön toimintaan Myönteiset odotukset tulevaisuuden suhteen Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen

20 Muistetaan hoidossa ja kuntoutuksessa myös lähiverkosto, jonka auttaminen on usein tarpeellista ja myös helpompaa kuin potilaan itsensä auttaminen. Voi myös edistää potilaan hoitoon kiinnittymistä Australia: (n = 2600) Perheenjäsenten tai muiden läheisten juomisesta koituneita haittoja 29 %:lla 29 % vastaajista ilmoitti ainakin vähäisistä negatiivisista vaikutuksista vuoden aikana ja 9 % vastaajista oli kokenut vakavia haittoja läheisen juomisesta.

21 Yhteenveto II: Kauas on pitkä matka ja suuntakin on alussa epäselvä. Mitä voitaisiin tehdä toisin? Ammatillisen kuntoutuksen suunnittelu on poikkeustapaus kaksoishäiriöpotilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa. Sen sijaan voidaan edetä esim. seuraavissa: Palkkiohoidolla helpotusta hoitoon kiinnittymiseen. Ryhmästä ja vertaistuesta lisäapua avohoidossa toipumiseen ja toipumistavoitteiden määrittelyyn. Muistetaan myös lähiverkosto, jonka auttaminen on usein tarpeellista ja myös helpompaa kuin potilaan itsensä auttaminen. Voi myös edistää potilaan hoitoon kiinnittymistä

22 Kiitos tarkkaavuudesta! Alkoholi, huumeet ja väärinkäytetyt lääkkeet. Vorma, Rapeli ja Pieninkeroinen Teoksessa Kliininen neuropsykiatria. (toim. Juva K. ym) Duodecim 2011)

23 Tavallista suurempi taipumus masennukseen ja ahdistuneisuuteen. LÄÄKKEET SELVIYTYMIS- KEINOT SOSIAALINEN TUKI MIELEKÄS TOIMINTA SUOJAA ALTISTAA PERINNÖLLINEN BIOLOGINEN HAAVOITTUVUUS PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ STRESSI MIELENTERVEYSHÄIRIÖN OIREIDEN VAIKEUTUMINEN TOIMINTAKYVYN HEIKKENEMINEN

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN MULTIDIMENSIONAL FAMILY THERAPY UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN KOKEMUKSIA MDFT:N MAHDOLLISUUKSISTA Leena Ehrling ISBN 978-952-7022-06-1 Paintprinting, Helsinki 2014 MULTIDIMENSIONAL FAMILY

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat saivat eniten tukea työtovereilta (32 %), skitsofreenikot vähiten (16 %).

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat saivat eniten tukea työtovereilta (32 %), skitsofreenikot vähiten (16 %). MIELENTERVEYS TYÖELÄMÄSSÄ KYSELYN TULOKSET POTILAAT JA OMAISET Kysely lähetettiin postikyselynä 2 000:lle Mielenterveyden keskusliiton jäsenelle sekä 1 000:lle Mielenterveysyhdistys Helmi ry:n jäsenelle.

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Mielenterveysviikko huipentui messutunnelmiin. Raha-automaattiyhdistyksen. Psykoterapian saatavuus. avustukset

Mielenterveysviikko huipentui messutunnelmiin. Raha-automaattiyhdistyksen. Psykoterapian saatavuus. avustukset m i e l e n t e rv e y d e n k e s k u s l i i t o n j ä s e n l e h t i 1/2014 Mielenterveysviikko huipentui messutunnelmiin 4 Mielenterveysbarometri: Asenteet hieman hyväksyvämpiä Kuntoutujan tarina:

Lisätiedot

Ilkka Vuorikuru (toim.) MIELENTERVEYSKUNTOUTUS JA TYÖHÖN PALUU

Ilkka Vuorikuru (toim.) MIELENTERVEYSKUNTOUTUS JA TYÖHÖN PALUU Ilkka Vuorikuru (toim.) MIELENTERVEYSKUNTOUTUS JA TYÖHÖN PALUU Kalevi Sorsa säätiö ja kirjoittajat. Ulkoasu: Harri Heikkilä Taitto: Fredrik Bäck Paino: Bookwell Oy Jyväskylä 2012 ISBN 978-952-5689-44-0

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 2/2011

päihdetyön erikoislehti 2/2011 päihdetyön erikoislehti 2/2011 Eläkeikäisten alkoholinkäytöstä tulossa iso haaste palveluille Päihdetyö kutistumassa päihdesairauksien hoidoksi Osa nuorista syrjäytyy yhteiskunnan ulkopuolelle Työpaikkojen

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat..

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. Vaasan kaupungin päihdetyön palveluopas Sisällys Saatesanat. 1 Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5 Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. 6 Mielenterveysongelmien

Lisätiedot

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ Tampereen yliopisto Psykologian laitos Pro gradu -tutkielma Mirka Hynninen ja Liisa Lento Joulukuu

Lisätiedot

"Takalaittoman puolella eli pelissä, mutta ei pelattavissa"

Takalaittoman puolella eli pelissä, mutta ei pelattavissa Heikki Suhonen "Takalaittoman puolella eli pelissä, mutta ei pelattavissa" Raportti Salon A-klinikan asumispalveluista ja niiden asiakkaista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 61 A-klinikkasäätiö 2008

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi Liisa Virta 21.8.2013 Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto Eija Kilgast Esteistä eroon Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000 Sininauhaliitto Toimittaja Eija Kilgast Etukannen kuva Eeva Mehto / Kuvaliiteri Kannen suunnittelu Terttu

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits.

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits. OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI - tukea rikosseuraamusalan asiakkaille Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010)

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

JÄRJESTÖSANOMAT. Ihmisten huoltoasema joka kylään! sanoo Timo Koivusalo SATAKUNNAN. sivu 2-3

JÄRJESTÖSANOMAT. Ihmisten huoltoasema joka kylään! sanoo Timo Koivusalo SATAKUNNAN. sivu 2-3 JÄRJESTÖSANOMAT Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan tiedotuslehti 2014 Ihmisten huoltoasema joka kylään! sanoo Timo Koivusalo sivu 2-3 SATAKUNNAN Artista Film Hannu Sinnemäki 040-764 0111 Mikko Ranta 040-555

Lisätiedot

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 Yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Nuorisoasuntoliitto ry Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry Jenni Mäki Tampereen asuntotoimi

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta

Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta Kevät 2014 Pro gradu tutkielma Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto HannaKela0193878 Lapin yliopisto,

Lisätiedot