Luoteis-Venäjän mahdollisuudet ja haasteet Itä-Suomen yrityksille seminaari Joensuu yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luoteis-Venäjän mahdollisuudet ja haasteet Itä-Suomen yrityksille seminaari 9.5.2007 Joensuu yliopisto"

Transkriptio

1 Luoteis-Venäjän mahdollisuudet ja haasteet Itä-Suomen yrityksille seminaari Joensuu yliopisto Luoteis-Venäjä alihankintakohteena Asianajaja Hannu Krogerus

2 Taustaa 2

3 1 Projekti Elävä itäraja Projektin tavoitteena on luoda perusedellytykset laajapohjaiselle rajat ylittävälle taloudelliselle ja tuotannolliselle yhteistyölle Suomen/EU:n itäisimmän maarajan ja Karjalan tasavallan (myöhemmin myös Murmanskin alueen) välille. Projektin työmallina on sopimusvalmistuskonseptin edellytysten luominen toimimiselle rajan molemmin puolin ja tuotannollisten hankkeiden keskittäminen Business Park olosuhteisiin. 3

4 2 Lähtökohdat 1/2 Suomen geo- ja kauppapoliittinen asema tulevat dramaattisesti muuttumaan EU:n itälaajentumisen myötä. Venäjän viimeaikaisessa kehityksessä on siinä määrin orastavia myönteisiä merkkejä, että ulkomaiset investoinnit ovat siellä lähteneet voimakkaaseen kasvuun. Suomen ja EU:n kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää lähteä voimakkaan aloitteelliseen Luoteis-Venäjän olojen kehittämiseen sekä kilpailukykyisen työvoiman ja mittavan businesspotentiaalin hyödyntämiseen. Suomi on menettänyt erityisasemansa idänkaupan tuntijana. Aktiivista osallistumista uuden Venäjän kehitykseen hidastaa olennaisesti yliorganisoitunut pirstoutunut toimijoiden ja rahoituslähteiden kenttä. Näin toimien pieniksi muodostuneiden hankkeiden tulokset ovat jääneet vaatimattomiksi ja usein turhauttaviksi. 4

5 2 Lähtökohdat 2/2 Suomalainen teollisuus ja PKT-sektori olisivat laajasti kiinnostuneita hyödyntämään logistisesti vieressä olevaa Kiina-ilmiötä, jos vain edellytykset Venäjällä ja kotitekoinen byrokratiamme olisivat edes hieman helpommat. Hanke tähtää kaikkien avaintahojen voimien ennakkoluulottomaan yhdistämiseen tehokkaan työskentelyn ja todellisten kokonaisvaltaisten tulosten saavuttamisen varmistamiseksi sekä kaikkien ponnistelujen keskittämiseen vain Venäjällä olevien esteiden poistamiseen ja samalla myös uudenlaisen konseptin käyttöönottoon Venäjä-yhteyksien kehittämisessä. 5

6 3 Kehitysyhtiö 1/2 Hankkeen toteuttaminen keskitetään tätä tarkoitusta varten perustettavaan kehitysyhtiöön, jonka osakaspohjan tulisi muodostua ainakin seuraavista tahoista - valtio (nimeämänsä toimijan välityksellä) - alueelliset maakuntaliitot (ainakin Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Pohjois-Karjala) - alueelliset kauppakamarit vastaavasti - alueelliset kehitysyhtiöt ja pääomasijoitusrahastot samoin - Joensuun ja Oulun yliopistot (mahdollisesti Lappikin) - teollisuusliitot (ainakin rakennus, teknologia ja metsä) - hankkeen avulla toimijoiksi tähtäävät yritykset mukaan luettuna projektiyhtiön toimialalla toimiva yritys tyyppiä Technopolis Oyj - myös Finpron mukanaolo olisi suotavaa - institutionaalisia sijoittajia - yksi tai useampi suurista rakennusalan yrityksistä Finnveran, TE-keskusten ja mahdollisten muiden valtion erityisrahoituslaitosten roolit tulee määritellä mieluiten etukäteen ja niveltää ne hankkeen eri vaiheisiin -> samoin EU-lähteet. 6

7 3 Kehitysyhtiö 2/2 Projektin ja projektiyhtiön työ arvioidaan jakautuvan selkeästi kahteen osaan. Ensimmäinen vaihe on perusselvitystyövaihe ja hankkeen edellytysten luominen sekä ensimmäisten teollisuuskylien rakentamisen käynnistäminen kestoltaan arviolta 1 2 vuotta. Selvitystyön ja sen tulosten edetessä sen rinnalla voidaan lähteä toteuttamaan vaihe vaiheelta pilottihankkeita. Esim. puutuoteteollisuuden alalta (huonekaluteollisuus) ensimmäinen pilottihankkeeksi soveltua projekti on jo olemassa. Toinen ja pysyvä vaihe on Business Park teollisuuskylien rakentaminen ja niiden hallinnoiminen. 7

8 4 Onnistumisen edellytyksistä Hankkeen esiselvitysvaihe on osoittanut sille olevan selkeä tarve ja tilaus. Pelkästään alueellisten kehitysyhtiöiden puitteissa on identifioitu jo lähes 40 yritystä, jotka lähtisivät Venäjälle tällaisen sateenvarjoyhtiön suojissa. Tehokas käynnistyminen ja hankkeen onnistuminen edellyttävät valtion näkyvää roolia ennen muuta käynnistysvaiheessa, jolloin tarvitaan kauppapoliittista voimaa niin EU kuin WTO -tasoilla ja toimivia suoria yhteyksiä niin Venäjän federaation kuin Karjalan tasavallan ylimpään johtoon. Valtion mukaantulolla saadaan hankkeelle sen tarvitsema uskottavuus ja tulevien toimijoiden kannalta riittävä kaupallisen ja poliittisen riskin suoja. Hankkeen lähtökohta on, että projektiyhtiö rahoittaa toimintansa, sen varsinaisesti käynnistyttyä, normaalina liikeyrityksenä. Perusselvitysvaiheen tehokas läpivienti edellyttää kuitenkin riittävää pääomapanosta projektiyhtiötä perustettaessa, suurusluokaltaan 10 M. Projektiyhtiöön valtiolta tarvittava pääomapanos ei olisi merkittävä, ehkä enintään 4 M. Valtion omistajarooli voi olla niin haluttaessa lyhytaikainen ja valtion irtaantumisen aikataulusta ja edellytyksistä voitaisiin sopia jo yhtiötä perustettaessa. 8

9 5 The Baltic Sea Region and North West Russia 9

10 6 EU expansion Risks for Finland Letting others to utilize opportunities in North West Russia Western approach Capital of the East Eastern approach 10

11 7 EU expansion Challenges for Finland Utilization of North West Russia 11

12 8 Euregio Karelia Murmansk Kostamus Värtsilä Petroskoi 12

13 Luoteis-Venäjän Kehitysyhtiö Oy Teollisuuskyliä Luoteis-Venäjälle 13

14 Luoteis-Venäjä (Karjala) toimintaympäristönä Venäjän talous on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Samalla myös ulkomaiset investoinnit Venäjälle ovat lisääntyneet. Venäjästä on tulossa Suomen suurin kauppakumppani. Suomalaisten yritysten investoinnit, varsinkin Venäjän lähialueille, ovat olleet suhteellisen vaatimattomia. Karjalan tasavallan alue on Venäjällä varsin kehittymätöntä aluetta. Vuonna 2005 Venäjällä hyväksytty laki erityistalousalueista, jonka tavoitteena kilpailukyvyn vahvistaminen alueella. Suomalaisten yritysten kannalta alue on kuitenkin varsin houkutteleva: Tarjolla riittävästi edullista työvoimaa Lähialueilla n. 7 milj. ihmistä, alhainen keskipalkka, alueellinen liikkuvuus suurta Logistisesti lähellä Karjalan tasavallan tuki infrastruktuurin ja toimintaedellytysten rakentamisessa Karjalan tasavallan talousministeri vastaa hankkeen totuttamisesta 14

15 Teollisuuskylien mahdollinen sijainti PETROSKOI SORTAVALAN ALUE PIETARIN ALUE 15

16 Luoteis-Venäjä suomalaisille toimijoille Keskeisiä ongelmia suomalaisille yhtiöille: Erilainen toimintaympäristö, byrokratia, lainsäädännön erilaisuus, yksittäisen hankkeen pieni koko Suuremmatkaan toimijat eivät ole vielä etabloituneet alueelle. Laajapohjainen yhteishanke mahdollistaa suomalaisten kannalta monia etuja ja pienentää merkittävästi toiminnan käynnistämisvaiheeseen ja sijoittamiseen liittyvää riskiä Karjalan tasavallan ja Venäjän voimakas rooli hankkeessa: Maanhankinta, infrastruktuurin luominen (tiet, sähköverkot, tietoliikenne), turvallisuustekijät Yksittäisiin teollisuuskyliin pyritään saamaan vähemmistöomistajiksi venäläisiä tahoja, jotka voivat apportoida esim. tarvittavat maa-alueet. Teollisuuskylä-projektin kautta suomalaisille yrityksille mahdollisuus siirtää työvoimavaltaisien tuotteiden valmistusta ja alihankintaa edullisemman kustannustason olosuhteisiin lähialueille. 16

17 Mahdolliset teollisuusalat Toimialat, joiden tuotanto on sidoksissa globalisaation aiheuttamien kilpailuvaatimusten kiristymiselle, mutta myös sen tarjoamille mahdollisuuksille. Tällaisia toimialoja ovat näkemyksemme mukaan: Metalliteollisuus (erityisesti käsityövaltaiset vaiheet kuten hitsaus, työstö, kokoonpano joko alihankintana tai työvaiheittain); Muoviteollisuus (komponenttivalmistus ja tarkastus, pakkaus jne.); Puutuote- ja metsäteollisuus (käsityövaltaisen työvaiheet, mutta myös metsäteollisuuden puunhankinta ja logistiikka); Rakennustuoteteollisuus; Energia, ympäristö- ja yhdyskuntateknologian teollisuus (Barentsin meri, Venäjän alueen infrastruktuurin hankkeet). Alustavan kartoituksen perusteella kiinnostus on ollut ainakin periaatetasolla suurta. 17

18 Toimintamallina teollisuuskylä Etabloituminen yhdessä teollisuuskylä hankkeen avulla mahdollistaa nopean, vähäriskisemmän ja tehokkaan toimimisen. Teollisuuskylä toimintamalli tarjoaa monia suomalaisten yhtiöiden tarvitsemia kriittisiä palveluja toimintaa siirrettäessä ja harjoitettaessa Venäjän alueella. Palvelut ja edut voisivat olla mm.: Vartiointi ja turvallisuuspalvelut; Infrastruktuurin luominen (tiet, vesi, energia, tietoliikenne); Keskitetyt logistiikkapalvelut; Kieli- ja kulttuurikysymykset (käännös-, tilitoimisto- ja muut palvelut); Työvoiman hankinta ja koulutus; Taloudellisen toimintaympäristön varmistaminen (juridiset palvelut); Venäjän markkinoille pääsy sekä Yhteistoimintamahdollisuudet suomalaisten ja venäläisten yritysten kesken. KAIKEN KOKOISILLE SUOMALAISILLE TOIMIJOILLE HELPOMPI TAPA ETABLOITUA JA SIIRTÄÄ/LAAJENTAA TUOTANTOA VENÄJÄLLE! 18

19 Luoteis-Venäjän Kehitysyhtiö Oy Perustettu hankkeen toteuttamista varten. Yhtiön toiminnan tarkoituksena on: Tehdä tarvittavat taustaselvitykset ( perustamisprojekti ) Rakennuttaa erikseen haettavalla riskipääomalla tarvittavat teollisuuskylät (Petroskoi, Pietarin-alue, Sortavala, Murmansk) Toimia palvelujen tarjoajana suomalaisille alueelle siirtyville yhtiöille. Ensimmäisessä vaiheessa tarkoitus palkata suomalainen ja venäläinen projektihenkilöstö perustamisprojektin toteuttamiseksi: Tarvekartoitus Hankesuunnitelma Infrastruktuurin luominen Teollisuuskylät on tarkoitus rakennuttaa erillisten tytäryhtiöiden kautta, joihin haetaan tarvittava pääoma ja rahoitus vapailta markkinoilta. Luoteis-Venäjän Kehitysyhtiötä hallitaan ja hallinnoidaan hankkeeseen osallistuvien tahojen toimesta. 19

20 Teollisuuskylien rakentamisen lähtökohdat Suunnitellaan ja rakennetaan käyttäjien tarpeiden mukaisesti ja nykyaikaiset vaatimukset täyttäviksi. Hankkeen tavoitteena on olla taloudellisesti tuottava kiinteistöpohjainen sijoitus. Teollisuuskylien rahoitus hankitaan osakepääoman korotuksin ja vapailta markkinoilta haettavan velkapääoman turvin kiinteistö-sijoittajien toimesta. Rahoitustarpeet ja riskit mitoitetaan teollisuuskylien käytöstä perittävien vuokrien ja muiden vastaavien korvausten perusteella. Ensimmäisessä vaiheessa tuotot muodostuvat vuokratuottojen ja emoyhtiön tarjoamien palvelujen käyttömaksujen tuotoista. Pidemmällä aikavälillä omistuspohjan laajentaminen/muuttaminen mahdollista esim. yritysjärjestelyjen avulla. Sijoittajan kannalta kiinteistösijoitus. Toimialueena Venäjä. Suomalaiset yhtiön käyttäjinä. Yhdessä toteutettava hanke, jolla Karjalan tasavallan voimakas tuki. 20

21 Mitä tarvitaan? Idea ja tarve olemassa. Tarvitaan konkreettisia resursseja ja pääomaa hankkeen eteenpäin viemiseksi ja toteuttamiseksi. Hankkeen taakse tarvitaan mm. seuraavien tahojen taloudellinen ja henkinen tuki: Kiinteistösijoittaja/-jalostaja: Osaaminen (rakennuttamisvaihe, toiminnallinen vaihe) Pääomitus rakentamiseen (kiinteistöjen luonnollinen omistaja) Teolliset käyttäjät: Käyttäjäintressi joko suoraan tai alihankkijoiden kautta Pääomitus ja osallistuminen hankkeeseen Suomen valtio: Sijoituksella/panoksella suuri poliittinen merkitys Venäjällä hankkeen edistämisessä ja tätä kautta suomalaisten toimijoiden kannalta riskin pienentämisessä. Karjalan tasavalta ja Venäjä ovat tulossa vähemmistöomistajiksi yksittäisiin teollisuuskyliin apportoimalla maa-alueen ja infrastruktuurin kyliin. 21

22 Mitä tarvitaan? Alkuvaiheessa tarve on noin 6 8 m, joka mahdollistaa projektin tehokkaan toteuttamisen ja suunnitelmien laatimisen, rekrytoinnit, tarvekartoitukset sekä 1 2 teollisuuskylän rakennuttamisen käynnistämisen sekä tarvittavan rahoituksen hankinnan. Yhden teollisuuskylän rakentamisen kokonaiskustannukset riippuvat tilatarpeista. Arviolta noin yritystä käsittävän teollisuuskylän tilatarve on noin kerrosneliötä ja investointikustannukset noin m. Hankkeen toteutumisen taakse ja alkuvaiheen pääomittamiseen haemme osallistujia ja sijoittajia: Pkt-sektorin yhtiöistä ja alueellisista kehitysyhtiöistä Teollisuusyhtiöistä ja institutionaalisilta sijoittajilta Kiinteistösijoittajista ja rakennuttajista Suomen valtion panosta. 22

23 Status Hanke näyttäisi käynnistyvän lomakauteen 2007 mennessä. 23

24 Hallitus Ylösajovaiheen töpinäporukka eli Luoteis-Venäjän Kehitysyhtiö Oy:n ensimmäinen hallitus: Krogerus Hannu (hallituksen puheenjohtaja) Karttunen Juha Koski Markku Mutanen Keijo Niemi Mauri Pitkänen Paavo 24

25 Kiitos! Asianajaja Hannu Krogerus Jaakonkatu 3 A, Helsinki Puhelin

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 8/2015 Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Ilkka Pirhonen, Timo Leinonen, Timo Karjalainen Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Lisätiedot

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Taija Heinonen Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia 2006 Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä Rakennusalan Venäjä-strategia Rakennusteollisuus RT ry Helsinki 2006 ISBN-10 952-5472-65-5 ISBN-13 978-952-5472-65-3 Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK

Lisätiedot

ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN

ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖ ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN Jukka Vilhunen 14.1.2008 2 Sisällysluettelo sivu 1 Johdanto 3 2 Pitkien näytelmäelokuvien rahoitusrakenne 3 Julkinen rahoitus 3 Yksityinen

Lisätiedot

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta SUPERTERMINAALI 6. lokakuuta 2010 ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2000 Sitra edistää Suomen taloudellista hyvinvointia kehittämällä uutta ja menestyvää yritystoimintaa rahoittamalla osaamisen kaupallistamista edistämällä

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

EUREGIO KARELIA naapuruusohjelmahankkeet vuosina 2001 2008

EUREGIO KARELIA naapuruusohjelmahankkeet vuosina 2001 2008 hankkeet vuosina 2001 2008 Sisällysluettelo Saate... 9 Euregio Karelia... 10 TOIMINTALINJA 1... 13 Toimintalinjan 1 hankkeet... 14 Toimenpidekokonaisuuden 1.1. hankkeet... 18 Barents Steel Meets the Oil

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAMINEN ITÄ-SUOMESSA

LIIKETOIMINTAOSAAMINEN ITÄ-SUOMESSA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN ITÄ-SUOMESSA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS Heimonen Tomi Virtanen Markku 2 Itä-Suomi ohjelman makrohanke 3. Itä-Suomen liiketoimintaosaamisen verkosto Selvitys ja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Maailman kasvumarkkinat

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Maailman kasvumarkkinat VALTIONEUVOSTON KANSLIA Maailman kasvumarkkinat Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 22/2004 Maailman kasvumarkkinat Ulkoasiainministeriö, kauppapoliittinen osasto Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2004 SISÄLTÖ Suomen menestyksen uusi suunta: edelläkävijäksi teknologian soveltajana Yliasiamiehen katsaus 2 Keskittäminen lisää vaikuttavuutta 4 Kohti innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Hailuoto-Oulu Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Esiselvitys Tero Wallin Tendon Oy 1. LÄHTÖKOHDAT...4 1.1. TYÖN TAVOITTEET...4 1.2. HAILUODON MATKAILUN KEHITTÄMINEN OSANA OULUN SEUDUN JA POHJOIS- POHJANMAAN

Lisätiedot

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa?

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten yrityskehitysja rahoituspalvelujen asiakastyytyväisyydestä Maaliskuu 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu / Täydennyskoulutus

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointija kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Lisätiedot

PROFIILIKIRJA. Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta

PROFIILIKIRJA. Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta PROFIILIKIRJA Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta Tekijät: Sofia Husso Kristiina Nurmenniemi Iin Micropolis Oy Heinäkuu 2014 TIIVISTELMÄ Profiilikirjassa

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite kansainvälistyminen helmikuu 2008 - opas kasvavalle yritykselle Erityistarkastelussa : Kasvavat ja kiehtovat Venäjän markkinat

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista 1 Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai -kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2012 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun liitto

Lisätiedot

LIIKUNNAN SISÄLTÖTUOTANTOTYÖRYHMÄN MUISTIO

LIIKUNNAN SISÄLTÖTUOTANTOTYÖRYHMÄN MUISTIO LIIKUNNAN SISÄLTÖTUOTANTOTYÖRYHMÄN MUISTIO SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 LIIKUNNAN SISÄLTÖTUOTANTO NYKYISIN 3 LIIKUNNAN SISÄLTÖTUOTANNON EDISTÄMISEN PERIAATTEET 3.1 Painopisteet ja tavoitteet 3.2 Toteuttamistavat

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

RAPORTTI 21.5.2012. SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit

RAPORTTI 21.5.2012. SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit RAPORTTI 21.5.2012 SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 TAUSTAA... 2 3 LÄHIENERGIAINVESTOINTEIHIN KANNUSTAVAT PALVELU- JA RAHOITUSMALLIT... 3 3.1 Palvelu-

Lisätiedot