ei rajoja Kasvulle Energiaremontti Chip-Man: kerralla kotiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ei rajoja Kasvulle Energiaremontti Chip-Man: kerralla kotiin"

Transkriptio

1 Energiaremontti kerralla kotiin Chip-Man: Kasvulle ei rajoja S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 3 /

2 P ä ä k i r j o i t u s S i s ä l t ö 3 / Kuva: Kari Ylitalo Varovaista optimismia Kansainvälinen osakemarkkina on heinä- ja elokuussa hinnoitellut kursseihin tulossa tai lähellä olevaa nousua. Johtavat Euroopan taloudet näyttävät pieniä käänteen tai kasvun alkamisen merkkejä. Suuri osa suomalaisista yrityksistä kuitenkin sopeuttaa toimintaansa ja kamppailee edelleen kysynnän puutteen ja rahoitusvaikeuksien kanssa. Valtion elvytystoimissa Finnveralla ja Teollisuussijoituksella on nyt tärkeä rooli, kun elinkelpoisia yrityksiä rahoitetaan huonon ajan yli. Pääomasijoittajat ovat varovaisia. Päähuomio on edelleen sijoituskohteena olevien yritysten rahoitusaseman turvaamisessa. Monissa kasvuyrityksissä rahoituskierrokset venyvät tai päättyvät tuloksettomina. Yritysjärjestelysijoitukset ovat jäissä, kun hintanäkemykset eivät kohtaa ja pankit ovat tiukentaneet oman pääoman vaatimuksia sekä nostaneet marginaaleja. Suomalaisilla pääomasijoitusyhteisöillä on noin 3 miljardin euron sijoituskapasiteetti. Kypsemmän vaiheen yritysjärjestelyjä tekevät pääomasijoittajat hallinnoivat enemmistöä tästä pääomasta. Kesän jälkeen hankevirta on elpymässä ja uskonkin, että syksyn mittaan pääomasijoitusmarkkina uusien hankkeiden osalta vähitellen käynnistyy. Suomalaisten pääomasijoitusrahastojen varainhankinnassa avainasemassa ovat työeläkesijoittajat, jotka seuraavilla sivuilla kertovat sijoitusstrategioistaan ja näkemyksiään markkinatilanteesta. Rahastojen rahoituspohja Suomessa on säilynyt vakaana, kun työeläkeyhteisöt ja Teollisuussijoitus ovat rahoittaneet pääomasijoitustoimintaa pitkäjänteisesti. Kuva: istockphoto Tessa Oksanen IStockphoto Marjaana Malkamäki pääkirjoitus TYÖELÄKEYHTIÖT SIJOITTAVAT TULEVAAN Taantumasta voi seurata tuottoisia sijoituskohteita ja uutta yritystoimintaa Suomeen, näkevät työeläkeyhtiöiden sijoittajat. SIJOITTAJAT LIIKKEELLÄ VENÄJÄLLÄ Venäläiset bisnesenkelit ja ammattisijoittajat odottavat talouden toipumista ja kehittävät pääomasijoittamisen menettelytapoja yhdessä eurooppalaisten ja amerikkalaisten kanssa. HYVÄ MAINE JA MYYNTITYÖ TUOTTAVAT TULOSTA Suomi merkitsee samaa kuin laadukkaat ja innovatiiviset tuotteet, todistaa tamperelaisen Chip-Man Technologiesin toimitusjohtaja Jane Spencer-Fry. URHEILUMUODIN CATWALK Urheilupuolelta on uskottavampaa laajentua muodin alueelle kuin päinvastoin, haastaa Top-Sportin toimitusjohtaja Ari Isohella. Venäjän kehittyvät pääomasijoitusmarkkinat ennakoivat nousua erityisesti kulutustuotteisiin ja -palveluihin liittyvillä aloilla. Bisnesenkeleitä maassa on runsaasti ja heidän määränsä kasvaa. Myös institutionaaliset sijoittajat ja valtio ovat aktivoituneet pääomasijoittamiseen. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö on erittäin tärkeä innovaatioita ja riskinottoa vaativan yrittäjyyden tukemisessa, kertoo Venäjän pääomasijoitusyhdistyksen RVCA:n toimitusjohtaja Albina Nikkonen KOTI KERRALLA KUNTOON Rusthollin remonttipalvelu hemmottelee vaivattomuudellaan. Keittiö-, kylpyhuone- ja saunaremonttien rinnalla kasvaa kokonaisten energiaremonttien kysyntä. Tässä lehdessä sijoituskohdeyrityksistämme esittäytyvät Chip-Man Technologies, joka myy solujen analysointijärjestelmäänsä itään ja länteen; muodin maailmaan loikkaava Top-Sport; sekä koteja energiatehokkaiksi remontoiva Rustholli. Toivotan kaikille lukijoillemme menestyksekästä syyskautta! Juha Marjosola Toimitusjohtaja Kansikuva: IStockphoto Juha Myllymäki AKTIIVINEN PÄÄOMASIJOITTAJA Pohjola Capital Partners kasvattaa kohdeyrityksen arvoa yrityskaupoilla ja uusia markkinoita etsimällä. NIMITYS uutiset Machinery Group JULKAISIJA Suomen Teollisuussijoitus Oy, Kalevankatu 9 A, PL 685, HELSINKI, puh. (09) , faksi (09) , PÄÄTOIMITTAJAt Juha Marjosola, asta sjöblom KUSTANTAJA Sanoma Magazines Finland Oy, Yritysjulkaisut, TOIMITUS tapio kivistö, eeva-mar i a lidman ULKOASU josefina hatara, pia hytönen PAINO Painoyhtymä oy 2009 ISSN OSOITTEENMUUTOKSET TEOLLISUUSSIJOITUS LYHYESTI 2 Teollisuussijoitus 3/2009 Teollisuussijoitus 3/2009

3 Kuvat: istockphoto, Rodeo, Juha Salminen ja työeläkeyhtiöt Työeläkesijoittajat näkevät taantuman valoisat puolet Finanssikriisi luo suurille työeläkesijoittajille myös kiinnostavia tilaisuuksia esimerkiksi yritysjärjestelyissä ja jälkimarkkinoilla. Rahastokentässä voi tapahtua merkittäviäkin muutoksia. 1. Miten aiotte muuttaa sijoitustoimintaanne talouskriisin vuoksi? Mitä muutoksia sijoitusallokaatiossa on tehty vuodelle 2009 ja miltä näyttää 2010? 2. Mitkä pääomasijoitusrahastotyypit ja maantieteelliset alueet houkuttelevat nyt eniten? 3. Kuinka suuri osuus sijoituksistanne on suomalaisissa kohteissa; onko osuus kasvussa vai laskussa? 4. Sijoitatteko jatkossa suomalaisiin listaamattomiin yrityksiin suoraan vai pääomasijoitusrahastojen kautta? 5. Mitä odotatte Teollisuussijoitukselta? VARMA Sijoitusomaisuus 26,5 mrd Mikko Koivusalo Sijoitusjohtaja 1. Talouskriisi on asettanut tiukan testin pääomasijoittamiselle, kuten muillekin omaisuusluokille. Periaatteenamme on ollut jatkaa sijoituksia rahastoissa, joiden kanssa saavutamme menestystä. Nousukaudella tehdyissä sijoituksissa on läpi toimialan haasteita, erityisesti arvostustasoissa ja kohdeyhtiöiden velkaisuudessa. Laskusuhdanne puolestaan saattaa tarjota uusille sijoituksille merkittävän pitkän aikavälin tuottomahdollisuuden. Allokaatiossa ei ole tehty merkittäviä muutoksia. Pääomasijoittajana olemme kypsässä vaiheessa eli kanta on vakiintuneella tasolla. Kun irtautumisrintama on ollut kuollut jo jonkin aikaa, uusia sijoituksia on tehty äärimmäisen vähän ja avoimia sijoitussitoumuksia on vähintäänkin riittävästi, ei meillä ole juuri tarvetta tehdä vuonna 2010 uusia rahastositoumuksia. 2. Painotus on vakiintuneilla markkinoilla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Olemme perinteisesti keskittyneet rahastoihin, joiden toimintamalli soveltuu mahdollisimman hyvin kaikkiin suhdannetilanteisiin. Valinnassa korostuu rahaston vahva resursointi ja kyky operatiiviseen kehitystyöhön kohdeyrityksissä. 3. Vaikka pääomasijoituksemme on hajautettu kansainvälisesti, muodostavat suomalaiset sijoitukset keskeisen osan salkustamme. Varmalla on kotimaisia rahastosijoituksia, välirahoituslainoja (mezzanine) ja noteeraamattomia osakkeita yhteensä noin 400 miljoonaa euroa, neljännes pääomasijoituksista. Tämän lisäksi kutsumattomia sitoumuksia on runsaasti. Sijoitus- ja laatukriteerien täyttyessä kotimaiset kohteet ovat aina etusijalla. 4. Olemme jo pitkään tehneet sijoituksia molempia reittejä, ja näin jatketaan. 5. Teollisuussijoitus on vakaa, pitkäjänteinen ja keskeinen toimija. Varmalla on hyvät kokemukset yhteistyöstä, olemme olleet useiden vuosien ajan sijoittajana sekä samoissa rahastoissa että suoraan kohdeyrityksissä. Odotamme Teollisuussijoituksen aktiivisen otteen jatkuvan, ja tuskin tulemme tässä pettymään. ILMARINEN Sijoitusomaisuus 22,9 mrd Esko Torsti Johtaja 1. Ilmarinen on pitkän aikavälin sijoittaja. Olennaista on muodostaa sijoitusallokaatio, jonka kanssa voidaan toimia taloussuhdanteiden eri vaiheissa. Sijoitussalkun riskitasoa luonnollisesti säädellään tilanteiden mukaan, mutta sijoitustoiminnan ytimessä on pitkäjänteinen sijoitussalkku. Talouskriisi ei ole tuonut muutosta toimintatapaamme. 2. Ilmarinen on ollut pääomasijoittajana aktiivisin eurooppalaisissa yritysjärjestelyrahastoissa. Olemme olleet tyytyväisiä painopistealueemme valintaan, ja aiomme jatkaa nykyisellä linjauksella myös tulevaisuudessa. Olemme jonkin verran laajentamassa sijoitusavaruuttamme, ja lisäämme aktiivisuuttamme pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittaviin eurooppalaisiin pääomarahastoihin. 3. Ilmarisen pääomarahastosalkussa sijoituksia kotimaisiin rahastoihin on noin 10 prosenttia. 4. Pääsääntöisesti pääomasijoitusrahastojen kautta, erityistapauksissa voimme sijoittaa myös suoraan. 5. Teollisuussijoituksella on keskeinen rooli kotimaisessa pääomasijoituskentässä. Odotamme Teollisuussijoitukselta samoja asioita kuin itseltämmekin: tuottohakuista ja ammattitaitoista sijoittamista sekä kykyä luoda suomalaiseen elinkeinoelämään uutta yritystoimintaa. KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS, KEVA Sijoitusomaisuus 22 mrd Markus Pauli Johtaja 1. Sijoitustoiminta pääomasijoituspuolella on monessa mielessä hidastunut. Finanssi- ja reaalitalouden kriisistä huolimatta jatkamme kuitenkin pääomasijoitusohjelman toteuttamista ilman järin olennaisia strategiamuutoksia. Pääomasijoittaminen on luonteeltaan hyvin pitkäjänteistä, jolloin tulisi välttää kovin rajuja ja äkkinäisiä muutoksia. Talouskriisi on luonut kiinnostavia sijoitusalueita, esimerkiksi jälkimarkkina voi tarjota hyviä mahdollisuuksia lähitulevaisuudessa. Vuosista 2009 ja 2010 voi hyvinkin jälkikäteen katsottuna muodostua erittäin tuottoisa sijoitusajankohta. Varsinaisessa sijoitusallokaatiossa ei ole tehty muutoksia. Kevan sijoitusstrategian uudistustyö on meneillään, ja sitä kautta voi muutoksia tulla vuoden 2010 allokaatioon. 2. Sijoituskohdetta kehittävän managerin valinta on edelleen kriisistä huolimatta aivan keskeisessä roolissa. Toki myös esimerkiksi maantieteellinen valinta on huomioitava valmistelutyössä. Tällaiset ajat voivat olla erityisen suotuisat rahastoille, jotka tarjoavat rahoitusta liiketoiminnassaan vaikeuksiin joutuneille yrityksille (distressed- ja turnaround-rahastot). Samoin aika on otollinen vieraan ja oman pääoman ominaisuuksia yhdistäville eli välirahoitusta tarjoaville rahastoille (mezzanine- ja credit-rahastot) sekä myös pienemmille yritysjärjestelyrahastoille (buyout-rahastot). Maantieteellisesti talouskriisi on vaikuttanut laajasti, pitkässä juoksussa Aasian markkinan merkitys kasvaa. 3. Osuus on pitkällä aikavälillä ollut laskussa. Tällä hetkellä karkeasti noin 15 prosenttia pääomasijoituksista on suomalaisissa kohteissa. Suomalaiskohteet eivät saa erityiskohtelua, vaan ovat samalla linjalla ulkomaisten kanssa. Suomen markkina on kuitenkin osoittautunut monestakin syystä hyväksi, joten sen osuus ei näillä näkymin ainakaan ole laskussa. 4. Perinteisesti olemme sijoittaneet pääosin pääomasijoitusrahastojen kautta. Erityistilanteissa voidaan toki tehdä myös suoria Vuosista 2009 ja 2010 voi jälkikäteen katsottuna muodostua erittäin tuottoisa sijoitusajankohta sijoituksia niin suomalaisiin kuin ulkomaisiin listaamattomiin yrityksiin. 5. Teollisuussijoitus on hyvässä asemassa tuomaan luovia ratkaisuja markkinalla oleviin selkeisiin epäkohtiin sekä myös edistämään toiminnallaan pääomasijoitusmarkkinan kehittämistä. Toiminta-alueena tulisi olla Suomi. Olennaista on myös, ettei Teollisuussijoitus toiminnallaan vääristä kilpailua. Mainitut epäkohdat voivat liittyä esimerkiksi kotimaisiin rahastoihin, jotka täyttävät normaalit sijoituskriteerit, mutta jotka eivät syystä tai toisesta pysty keräämään riittävästi pääomia muilta sijoittajilta. Listaamattomien suorien sijoitusten osalta voisi täsmentää Teollisuussijoituksen roolia muihin valtion vastaaviin kanaviin nähden.» 4 Teollisuussijoitus 3/2009 Teollisuussijoitus 3/2009 5

4 VALTION ELÄKERAHASTO Sijoitusomaisuus 11 mrd Maarit Säynevirta Sijoitusjohtaja 1. Kriisin seurauksena emme ole pitäneet kiirettä uusien pääomasijoitusten tekemisessä. Siihen on syynä varovaisuus, mutta myös se, että uusia rahastoja on perustettu aikaisempaa selvästi vähemmän. Nekin rahastot, jotka ovat markkinoilla, ovat ongelmissa sulkemisten kanssa. Vuoden 2009 allokaatioon ei ole tehty muutoksia, eikä myöskään toistaiseksi vuoden 2010 suunnitelmiin. 2. Olemme keskittyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittaviin yritysjärjestelyrahastoihin. Tarkastelun alla ovat olleet myös olemassa olevista rahastoista osuuksia ostavat jälkimarkkinarahastot. Valtion Eläkerahasto ei toistaiseksi ole tehnyt pääomasijoituksia Euroopan ulkopuolelle, ja olemme nytkin keskittyneet Eurooppaan sijoituksia tekeviin rahastoihin. 3. Pääomasijoituksista noin 15 prosenttia on sijoitettuna suomalaisiin yrityksiin ja sijoitussitoumuksista noin 40 prosenttia suomalaisiin toimijoihin. Kotimaan osuus kasvanee lähivuosina, kun salkussa olevat suomalaiset rahastot tekevät sijoituksia kotimaisiin yrityksiin. 4. Valtion Eläkerahasto ei ole toistaiseksi tehnyt yhtään suoraa sijoitusta listaamattomiin yrityksiin, joten sijoitukset tehdään myös jatkossa pääasiassa rahastojen kautta. 5. Olemme sijoittajana Teollisuussijoituksen hallinnoimassa, työeläkeyhtiöiden ja Teollisuussijoituksen yhteisessä Kasvurahastojen Rahastossa ja toivomme, että Teollisuussijoitus tekee rahastosta hyviä sijoituksia ja tukee samalla suomalaista yritystoimintaa. ELÄKE-TAPIOLA Sijoitusomaisuus 7,9 mrd Esko Raunio Pääomamarkkinajohtaja 1. Suoria pääomasijoituksia kotimaisiin pk-yrityksiin olemme tehneet jo luvulta alkaen ja pääomasijoitusrahastojen kautta sijoituksia 90-luvun puolestavälistä. Sijoituskriteerit ovat muokkautuneet vuosien varrella eikä talouskriisin vuoksi ole ollut tarvetta sijoituskriteerien uudelleen tarkasteluun. Sijoitusallokaatiossa ei ole tehty muutoksia. Merkittävää kuitenkin on tänä vuonna ja viime vuoden lopussa tapahtunut rahoitusmarkkinoiden kiristyminen ja yritysten arvostusten aleneminen. Niiden vaikutukset ovat näkyneet muun muassa yrityskauppojen, uusien sijoitusten ja sijoituksista irtaantumisten merkittävänä vähenemisenä. Rahan kierto uusien sijoitusten ja palautuvien varojen osalta on hidastunut, ja tarve uusien sijoitussitoumusten tekemiseen on pienentynyt. Suorilla pääomasijoituksilla kotimaisiin yhtiöihin on ollut ja on merkittävä rooli pääomasijoitustoiminnassamme. Sijoituksia teemme kannattaviin ja kasvaviin sekä kasvuhakuisiin yhtiöihin, joilla on muutaman vuoden toimintahistoria. Käytössämme ovat sijoitusvaihtoehdot osakesijoituksista välirahoitukseen. Pääomasijoitusrahastojen kautta sijoitukset kohdistuvat suomalaisiin ja ulkomaisiin yhtiöihin. Rahastojemme kohdeyritykset ovat tällä hetkellä pääasiassa Euroopassa, mutta sijoituksia on tehty myös Yhdysvaltoihin sijoittaviin rahastoihin ja vähäisessä määrin kehittyvien markkinoiden maihin sijoittaviin rahastoihin. Merkittävin odotus vuoden 2010 osalta on yleisen taloudellisen tilanteen toipuminen, ja sen myönteinen vaikutus kohdeyritysten asemaan. Tosin vaikeita aikoja yrityksillä on vielä edessään, ja mahdollinen toipuminen näkyy vasta viiveellä pääomasijoitustoiminnassa. 2. Yritysjärjestelyrahastoista ne, joissa sijoitustiimillä on näyttöä tuloksellisesta toiminnasta erilaisissa talouden sykleissä, syvää osaamista ja kokemusta yritysmaailmasta. Sijoitustiimien pitää toimia myös hyvin hands on ja rakentavalla tavalla yhdessä yritysten johdon kanssa. Tällaiset rahastot ovat aina olleet mielenkiintomme kohteena, eikä vallitseva taloudellinen tilanne ole tuonut siihen muutosta. Välirahoitus (mezzanine) sopii myös meille hyvin, samoin jälkimarkkinat (secondaries-markkinat, Sijoitustiimien pitää toimia hands on rakentavalla tavalla yhdessä yritysten johdon kanssa pääomasijoitusrahasto-osuuksien ostaminen toisilta sijoittajilta) tarjoavat myös mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Maantieteellisesti sijoituksemme ovat nyt pääasiassa Euroopassa, jonkin verran sijoituksia on myös Yhdysvalloissa. Näillä alueilla tulee jatkossakin olemaan merkittävä asema pääomarahastosijoittamisessamme. Mielenkiinnolla seuraamme myös Aasian pääomasijoitusmarkkinoita. 3. Suorat sijoitukset kotimaisiin pk-yrityksiin ovat olleet merkittävässä roolissa. Kotimaisilla sijoituksilla tulee jatkossakin olemaan merkittävä asema pääomasijoitussalkussamme, vaikka suhteellisesti niiden osuus saattaa pienentyä koko salkun kasvaessa. Sijoitukset suomalaisiin yhtiöihin (suorat sijoitukset ja suorat pääomasijoitusrahastosijoitukset) ovat noin 40 prosenttia pääomasijoitustemme arvosta. 4. Kotimaisissa sijoituksissa suorat sijoitukset ovat merkittävässä asemassa, mutta sijoitamme myös valikoiden Suomeen sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin. Suorat sijoitukset ja rahastojen kautta tapahtuvat sijoituksemme täydentävät hyvin toisiaan, koska suoran sijoitustoimintamme kohderyhmä on pääosin toinen kuin mitä monella Suomeen sijoittavilla rahastoilla: suorat osakesijoituksemme ovat vähemmistösijoituksia, kun taas rahastot tavoittelevat tyypillisesti enemmistöä. Teemme myös rinnakkaissijoituksia pääomasijoitusrahastojemme kanssa samoihin kohdeyhtiöihin. 5. Teollisuussijoituksen rooli suomalaisen yritystoiminnan edistäjänä pääomasijoitusten avulla on merkittävä. Teollisuussijoitus toimii laaja-alaisesti ja sijoittaa sekä suoraan kohdeyrityksiin että rahastojen kautta. Erityisen merkittävänä näen Teollisuussijoituksen sijoitukset varhaisen vaiheen yhtiöihin. ELÄKE-FENNIA Sijoitusomaisuus 5,9 mrd Eeva Grannenfelt Johtaja 1. Emme aio olennaisesti muuttaa sijoitusstrategiaamme. Olemme tähän asti sijoittaneet varoja osakeluonteisiin sijoituksiin, kuten noteerattuihin ja noteeraamattomiin osakkeisiin sekä pääomarahastoihin. Taloustilanteen vakautuessa lisäämme vähitellen osakkeiden osuutta kohti talouskriisiä edeltävää tasoa. Pääomarahastoissa olemme olleet mukana ennen kriisiä melko pienillä panoksilla, joten jatkossa meillä on mahdollisuus lisätä niiden osuutta. Olemme myös hajauttaneet varoja hedge-rahastoihin, ja tulemme jatkossakin tekemään näin lainsäädäntö huomioon ottaen. Kiinteistöt ovat olleet ja tulevat olemaan keskeinen osa sijoitusallokaatiotamme. Korkosijoituksissa luottoriskillisten sijoitusten osuutta on asteittain nostettu. 2. Rahastosalkun hajauttamisstrategian seurauksena kotimaahan sijoittavien rahastojen suhteellinen osuus pienenee. Kotimaisiin rahastoihin sijoittamista saattaa hillitä myös uusien rahastojen vähäinen tarjonta. Kotimaassa pidämme varhaiseen vaiheeseen sijoittavia rahastoja alipainossa. Jatkamme pitkän aikavälin strategiamme mukaisesti sijoittamista laadukkaiden managereiden ja yhteistyökumppanien erityylisiin rahastoihin, maantieteellisesti hajauttaen. 3. Pääasiassa kotimaahan suuntautuvien sijoitusten osuus oli kesäkuun lopussa 47,8 prosenttia pääomasijoituksista. Kotimaisiin yrityksiin sijoittavien rahastojen osuus on laskenut kansainvälistymis- ja hajauttamisstrategian mukaisesti. 4. Eläke-Fennialla on sitoumuksia kotimaisissa pääomarahastoyhtiöissä, jotka tekevät suoria sijoituksia. Tapauskohtaisesti teemme tarkkaan harkitusti myös suoria sijoituksia riittävän suuriin yrityksiin. 5. Teollisuussijoituksella on merkittävä rooli kotimaisissa pääomasijoituksissa, sekä rahastosijoituksissa että suorissa sijoituksissa. Lisäksi Teollisuussijoituksella on mahdollisuus vakautuksen rahoitusohjelman kautta olla tukemassa omanpääomanehtoista rahoitusta elinkelpoisiin, suhdannetilanteen vuoksi tilapäisesti vaikeuksiin joutuneisiin yrityksiin. ETERA Sijoitusomaisuus 4,8 mrd Tatu Hemmo Varainhoitaja 1. Pääomasijoitusten suhteen tilanne on Eteran osalta hyvä, sillä pääomarahastoihin tehdyistä sijoitussitoumuksista suurin osa on vielä sitoutumatta. Vuoden 2009 aikana tulemme tekemään uusia sijoitussitoumuksia hieman edellisvuosia vähemmän. Olemme varautuneet olemaan aktiivisia sijoittajia vuoden 2010 aikana, jolloin uskomme monen hyvän rahaston uskaltautuvan markkinoille. Yritysjärjestelyiden määrän nopeaa kasvua ei ole odotettavissa ennen lainamarkkinoiden elpymistä. 2. Pääpaino on edelleen pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittavissa rahastoissa. Jatkamme kansainvälistä sijoitusstrategiaa, joten sijoittamme myös kehittyville markkinoille, jotka tarjoavat korkeampia kasvumahdollisuuksia. Jälkimarkkinoilla on paljon tarjontaa ja mahdollisuuksia, mutta myös liian paljon rahaa ja liian kokemattomia tiimejä. 3. Tällä hetkellä rahastomuotoisista pääomasijoituksista kotimaassa on noin kolmannes. Sitoutuneen rahamäärän kasvaessa kotimaisuusaste pienenee, sillä viime vuosina tehtyjen sijoitussitoumusten paino on ollut selkeästi ulkomaisissa rahastoissa. Olemme silti omassa kokoluokassamme merkittävä pääomasijoittaja myös Suomessa. Kotimaisessa pääomarahastokentässä tulee tapahtumaan merkittäviä muutoksia lähitulevaisuudessa. Kaikki toimijat eivät saa kerättyä uusia rahastoja tai rahastot jäävät suhteellisen pieniksi. 4. Pääasiassa rahastojen kautta, mutta olemme tasaisesti tehneet maltillisen kokoisia suoria sijoituksia myös suomalaisiin listaamattomiin yrityksiin. Tälläkin hetkellä harkinnassa on muutama mielenkiintoinen kohdeyritys. 5. Aktiivista osallistumista sekä pääomarahastomuotoiseen että suoriin sijoituksiin. Toivomme Teollisuussijoituksen sijoitusten edistävän kotimaista kasvua ja siten välillisesti parantavan myös pääomasijoittajien mahdollisuuksia. Yhteistyö on toiminut pääsääntöisesti erittäin hyvin Teollisuussijoitus 3/2009 Teollisuussijoitus 3/2009 7

5 Teksti: Matti Remes Kuvat: RVCA, Alamy, Lehtikuva, istockphoto ja Dmitri Lovetsky Venäläiset innostuneet sijoittamaan Yksityinen, institutionaalinen ja valtiollinen pääoma kohtaavat Venäjän kasvavilla pääomasijoitusmarkkinoilla. Merkittävin este on nyt tiedon puute etenkin pääomasijoittamisen toimintatavoista, sanovat alaa tunnetuksi tekevän Venäjän pääomasijoitusyhdistyksen, RVCA:n (Russian Venture Capital Association) puheenjohtaja Gennadi Gruzdkov ja toimitusjohtaja Albina Nikkonen. Miten maailmanlaajuinen taantuma on vaikuttanut Venäjän sijoitusmarkkinoihin? Gennadi Gruzdkov: Kriisin iskiessä pääomasijoitusmarkkinamme olivat suhteellisen hyvässä kunnossa, ja nyt odotamme kriisin ohimenoa. Viime vuonna monet myönteiset virtaukset jatkuivat. Rahastot olivat halukkaita sijoittamaan kohdeyrityksiin, joiden arvostustasot olivat laskeneet rajusti. Tämänkaltaiset taantuman aikana tehdyt sijoitukset voivat osoittautua erittäin tuottoisiksi. Uusien rahastojen varainhankinta ylsi alustavien tietojen mukaan neljään miljardiin dollariin vuonna Vuoden loppuun mennessä markkinoilla toimi runsaat 150 pääomasijoitusrahastoa, joiden yhteenlaskettu pääoma oli runsaat 14 miljardia dollaria. Vuoden aikana toteutettiin käytettävissä olevan tiedon mukaan sijoitusta, yhteisarvoltaan yli 1,5 miljardia dollaria. Tätä vuotta koskevia lukuja ei vielä ole. Finanssikriisin kielteinen puoli sen sijaan oli pääomien hupeneminen markkinoilta, mikä aiheuttaa vakavia ongelmia seuraavien kahden kolmen vuoden aikana. Varainkeruu uusiin rahastoihin on aiempaa vaikeampaa. Sijoitussitoumuksia saaneet rahastot voivat puolestaan joutua vaikeuksiin sijoittajien rahapulan vuoksi. Kohdeyrityksistä irtautuminen ei taas tässä tilanteessa ole järkevää alentuneiden arvostustasojen vuoksi. Mitkä ovat nopeimmin kasvavat toimialat? Albina Nikkonen: Kysyimme asiaa rahastoyhtiöiden asiantuntijoilta laatiessamme vuoden 2009 markkinaennustetta. Televiestintä ja tietotekniikka, samoin kuin kulutusmarkkinoille suuntautuvat toimialat ovat edelleen suosituimpia sijoituskohteita. Bioteknologian ja lääkealan odotusarvo on myös suuri. Gruzdkov: Myös tutkimusyritys Deloitten kyselyssä sijoitusammattilaiset uskoivat kulutuskysynnän vauhdittamiin toimialoihin. Vastanneista 47 prosenttia aikoo keskittää sijoitukset vähittäiskauppaan, elintarvikkeisiin, terveydenhoitoon, lääkkeisiin ja rahoituspalveluihin. Samoin kulutusmarkkinoihin liittyvät teknologiat, media,» Hallituksen mukanaolo on lisännyt yksityissijoittajien kiinnostusta pääomasijoittamiseen 8 Teollisuussijoitus 3/2009 Teollisuussijoitus 3/2009 9

6 televiestintä, näihin liittyvät oheispalvelut sekä valmistava teollisuus houkuttelevat. Mitkä ovat merkittävimmät muutokset Venäjän pääomasijoitusmarkkinoilla? Gruzdkov: Ensimmäisten kymmenen vuoden aikana ulkomaiset sijoittajat hallitsivat Venäjän riskisijoitusmarkkinoita, jotka syntyivät 90-luvun alkupuolella vastaamaan paikallisen yrittäjyyden tarpeisiin ja maamme talousuudistuksiin. Aluksi suurin osa rahastojen varoista tuli kansainvälisiltä kehitysrahoituslaitoksilta, esimerkiksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD:ltä. Yksityinen pääoma tuli markkinoille vasta myöhemmin. Vuoden 2000 jälkeen on ilahduttavasti syntynyt uusia, venäläiseen pääomaan perustuvia rahastoja. Nikkonen: Hyvin tärkeä asia Venäjällä on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö, erityisesti innovaatioiden ja riskinottoa vaativan yrittäjyyden tukemisessa. Raakaaineiden suotuisat maailmanmarkkinahinnat ovat parantaneet valtion budjettitilannetta olennaisesti. Hallituksen mukanaolo on puolestaan lisännyt yksityissijoittajien kiinnostusta pääomasijoittamiseen. Yksityiset pääomasijoitukset venäläisiin innovaatioyhtiöihin ylittävät kahden miljardin dollarin rajan arviolta kahden kolmen vuoden sisällä. Gruzdkov: Lisäksi hallitus on alkanut tosissaan uudistaa yrityslainsäädäntöä. Äskettäin astuivat voimaan muun muassa yhteisyrityksiä ja sijoitusrahastoja koskevat lakimuutokset, joita liike-elämä oli pitkään toivonut. Millainen maine pääomasijoittamisella on Venäjällä? Nikkonen: Venäläisten sijoittajien mielipidetutkimuksessa vain neljäsosa vastanneista vastasi myönteisesti kysymykseen Luotatteko venture capital -rahastoihin? On huomattava, että tiedon puute on merkittävin pääomasijoittamista jarruttava tekijä. Lisää tietoa tarvitaan ennen kaikkea pääomasijoittamisen olosuhteista ja käytännöistä, sopivista kohdeyrityksistä sekä halukkaista sijoittajista. Viestinnän kehittäminen innovaatio- ja sijoittajakentän välillä on välttämätöntä. RVCA:n uudesta Venture Russia -sivustosta (www. allventure.ru) voi tulla tällainen kanava. Sen tavoitteena on lisätä pääomasijoittamisen houkuttelevuutta yritysten kasvattamisessa, parantaa venäläisten yrittäjien tietämystä pääomasijoittamisesta sekä lähentää sijoittajia ja sijoituksia etsiviä yrityksiä toisiinsa. Hankevirran synnyttäminen edellyttää kriittistä massaa sijoitusammattilaisia, yrittäjiä ja sijoittajia, Bisnesenkeleitä Venäjällä on runsaasti, ja heidän määränsä kasvaa joilla on vankkaa tietotaitoa riskisijoittamisesta. Lisäksi RVCA järjestää vuosittain kansainvälisen Russian Venture Fair -tapahtuman, joka kokoaa yhteen koti- ja ulkomaisia sijoitusalan huippuammattilaisia sekä kohdeyritysten ylintä johtoa ja omistajia. Ovatko venäläiset sijoittajat enimmäkseen pääomasijoitusyhtiöitä, bisnesenkeleitä vai institutionaalisia sijoittajia? Gruzdkov: Omistusrakenteesta on vaikea saada tietoa, sillä suurin osa rahastoista välttää julkisuutta. Käytettävissä olevan tiedon perusteella suurin osa rahastojen pääomista tuli institutionaalisilta sijoittajilta sekä kotimaasta että ulkomailta. Lisäksi Venäjän hallitus on merkittävä pääomalähde. Nikkonen: Bisnesenkeleitä on Venäjällä runsaasti, ja heidän määränsä kasvaa. He eivät kuitenkaan pidä toiminnastaan suurta ääntä, joten tilastoja yksityishenkilöiden sijoituksista ei ole toistaiseksi saatavilla. Bisnesenkeleiden toiminta on vilkastunut kahden viime vuoden aikana. He ovat perustaneet verkostoja muun muassa Moskovassa, Vladivostokissa, Pietarissa, Nizhni Novgorodissa ja Tomskissa. Edistääksemme heidän pyrkimyksiään ovat yhdistyksemme RVCA, Russian Venture Company ja valtiollinen RUSNANO (Russian Corporation of Nanotechnologies) juuri käynnistäneet venäläisen bisnesenkeliverkoston, RuBAN:in (Russian Business-Angels Network), joka esitellään pääomasijoituskentälle Moskovassa syyskuuta. Millaista kansainvälistä yhteistyötä RVCA tekee? Gruzdkov: Kansainvälinen yhteistyö luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tärkeintä on saada venäläiseen tutkimus- ja kehitystoimintaan lisää kokemusta sekä yrittäjyyttä tukevaa kulttuuria. Tämä on välttämätöntä, jotta voimme kehittää uudenlaista korkeaan teknologiaan perustuvaa teollisuutta ja liittää se tiiviimmin osaksi maailmantaloutta. Euroopan pääomasijoitusyhdistys EVCA antoi arvokasta tukea RVCA:n perustamisvaiheessa, ja yhteistyö on jatkunut tiiviinä. Esimerkiksi RVCA laati venäläisille yliopistoille EVCA:n malliin pohjautuvan kurssin pääomasijoittamisesta, ja yli 50 venäläistä yliopistoa on hyväksynyt sen opetusohjelmaansa. Yhdysvalloissa RVCA on mukana järjestämässä kontaktifoorumeja venäläisten teknologiayhtiöiden ja kansainvälisten sijoittajien välillä. Ykkösluokan tapahtumia ovat Silicon Valley Open Doors ja Boston Regional Open Doors. Samoin RVCA vetää säännöllisesti venäläis-suomalaisia seminaareja pääoman houkuttelemiseksi lupaaviin nano-, tieto- ja bioteknologioihin. Kiinnostavatko suomalaisyritykset venäläisiä sijoittajia? Nikkonen: Suomi on Venäjän pitkäaikainen ja luotettava yhteistyökumppani, joka on menestyksekkäästi kehittänyt kansainvälistä teknologialiiketoimintaa. Suomi kiinnostaa sijoituskohteena; samoin meitä kiinnostavat Suomen vahva kokemus sekä yrittäjyyden kulttuuri. Tätä kautta venäläiset yritykset voivat ponnistaa myös Euroopan markkinoille. Kumppanuus on suomalaisille ja venäläisille yrityksille strateginen mahdollisuus. Russian Venture Capital Association, RVCA Perustettu vuonna 1997 Jäseninä 39 pääomasijoitusyhtiötä sekä 34 liitännäisjäsentä Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen (EVCA) liitännäisjäsen Puheenjohtaja: Quadriga Capital Russian sijoitusjohtaja Gennadi Gruzdkov Toimitusjohtaja: Albina Nikkonen Venäjällä toimi vuoden 2008 lopulla noin 150 pääomasijoitusrahastoa, jotka hallinnoivat yhteensä runsaan 14 miljardin dollarin pääomia RVCA:n toimitusjohtaja Albina Nikkonen RVCA:n puheenjohtaja Gennadi Gruzdkov 10 Teollisuussijoitus 3/2009 Teollisuussijoitus 3/

7 Teksti: Auli Valpola Kuvat: Tessa Oksanen ja Chip-Man Technologies En näe kasvulle mitään rajoja Toimitusjohtaja Jane Spencer-Fry Chip-Man Technologies Chip-Man valloittaa tutkimuslaitoksia Bioteknologiayritys Chip-Man Technologiesin kehittämä solujen analysointijärjestelmä edistää kantasolututkimusta ja vähentää eläinkokeiden tarvetta. Suomalaisyhtiön asiakkaina on huippututkimuslaitoksia ja lääketeollisuuden suuryrityksiä. Nopea kasvu jatkuu seuraavaksi Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Chip-Man Technologies Oy:ssä eletään jännittävää syksyä. Tampereella kehitetystä tuotteesta, elävien solujen kuvaamiseen ja analysointiin käytettävästä Cell-IQ:sta on tulossa myyntiin käyttäjäystävällisempi malli. Sopimus Yhdysvaltoihin on avaamassa uuden maanosan markkinat ja laajeneminen Aasiassa jatkuu. En näe kasvulle tällä hetkellä mitään rajoja, sillä järjestelmämme sopii niin moniin tarkoituksiin, uskoo yhtiön toimitusjohtaja Jane Spencer-Fry. Järjestelmän myynti aloitettiin Euroopan markkinoilta, mutta kuluneen vuoden aikana olemme laa- jentaneet myyntiponnistuksiamme maailmalla, Spencer-Fry kertoo. aasia avautui Asiakkaina on tutkimuslaitoksia ja yliopistoja, kuten Tukholman Karolinska Institutet ja Oxfordin yliopisto sekä farmasia-alan kansainvälisiä suuryrityksiä, muun muassa AstraZeneca, Novartis, Sanofi-Aventis ja Johnson & Johnson. Venäjällä järjestelmä on myyty kemikaalien haittavaikutuksia tutkivalle toksikologiryhmälle, joka saa valtiolta rahoitusta. Toimitusjohtaja Spencer-Fryn mukaan suomalaisuus on valttia Euroopassa: Kun eurooppalaisyritysten edustajia tapaa, he kysyvät usein, missä Chip-Man sijaitsee. Kun kerron Suomesta, he ilahtuvat, koska niin usein tämän alan yhtiöt ovat yhdysvaltalaisia. Suomi merkitsee samaa kuin laadukkaat ja innovatiiviset tuotteet. Maailmanlaajuisesti tunnustetaan, että Suomessa on runsaasti uuden teknologian osaamista, Jane Spencer-Fry kehaisee. Hyvä maine ja myyntityö ovat tuoneet tulosta: Aasian markkinat ovat avautuneet muun muassa Japaniin, Thaimaahan ja Etelä-Koreaan. Uusia vientikohteita ovat Intia ja Kiina, missä on jo useita mahdollisia tilaajia. Kiinassa mahdollisuudet ovat valtavat, koska siellä on niin paljon tutkimussairaaloita. Ensimmäinen asiakkaamme on ilmeisesti Zhongshanin sairaala, jossa käy päivittäin noin avohoitopotilasta, Jane Spencer-Fry kuvailee mittasuhteita. Chip-Manin asiakkaista 70 prosenttia tekee kantasolututkimusta tai työskentelee kantasoluihin liittyvässä lääketieteessä. Uusi yhteistyökumppani on nyt löytynyt Yhdysvalloista, missä on hyvät mahdollisuudet laajentua kantasolututkimuksessa. Yksityiset tutkimuslaitokset ovat investoineet alaan jo runsaasti, mutta myös julkisia varoja on tulossa tutkimukseen sen jälkeen kun presidentti Barack Obama poisti aiemman rahoituskiellon.» 12 Teollisuussijoitus 3/2009 Teollisuussijoitus 3/