Sisältö. 2 Aina Group

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. 2 Aina Group"

Transkriptio

1 Aina Group Oyj Vuosikertomus 2005

2 Sisältö 3 Aina Group lyhyesti 4 Keskeisimmät tiedotteet Avainluvut graafisesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 9 Arvot 10 Medialiiketoiminta 12 ICT-liiketoiminta 14 Kehitystoiminta 16 Henkilöstö 18 Yhtiön hallinnointi 21 Osakkeet ja osakkeenomistajat 23 Hallituksen toimintakertomus 26 Tuloslaskelma, konserni 27 Tase, konserni 28 Rahoituslaskelma, konserni 29 Tuloslaskelma, emoyhtiö 30 Tase, emoyhtiö 31 Rahoituslaskelma, emoyhtiö 32 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 33 Tilinpäätöksen liitetiedot 41 Hallituksen ehdotus voitonjaosta 41 Tilintarkastuskertomus 42 Tunnusluvut ja tunnuslukujen laskentaperiaatteet 43 Avainluvut Hallitus 45 Konsernin johtoryhmä 46 Tietoa osakkeenomistajille 47 Konserniin kuuluvien yhtiöiden yhteystiedot Tämä vuosikertomus löytyy internet-sivultamme Vuosikertomuksia ja sähköpostilla lähetettäviä tiedotteitamme voi tilata osoitteesta Aina Group Oyj, PL 585, Hämeenlinna, puh. (03) , faksilla (03) tai sähköpostilla 2 Aina Group

3 Aina Group lyhyesti Aina Group on yrityskokonaisuus, jolla on kolme toisiaan tukevaa toimialaa: media, tietoliikenne ja tietotekniikka. Tavoitteenamme on olla merkittävä uuden ajan palveluyritys, joka hyödyntää toimialojensa keskinäistä yhteistyötä, seudullisuutta ja uusinta teknologiaa sekä tarjoaa asiakkailleen kattavaa kokonaispalvelua. Konsernin avainluvut tuhatta euroa Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden voitto Tulos/osake, 82,24 65,13 Tuotekehitys- ja tutkimusmenot Bruttoinvestoinnit Omavaraisuusaste, % 51,90 79,70 Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö Konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 64,2 milj. euroa ja sen palveluksessa oli vuoden 2005 lopussa 619 henkilöä. Tämän lisäksi suorajakelu työllistää osa-aikaisesti 100 henkilöä. Konsernin emoyhtiö on Aina Group Oyj, jonka alakonsernit muodostuvat medialiiketoimintaa harjoittavasta Hämeen Sanomat Oy:stä tytäryhtiöineen ja ICT-liiketoimintaa harjoittavasta AinaCom Oy:stä tytäryhtiöineen. Medialiiketoimintaan kuuluvat maakuntalehti Hämeen Sanomat, kaupunkilehti Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset, paikallisradio Iskelmä Janne sekä osakkuusyhtiönä Hämeen Lehtipaino Oy. Lisäksi Hämeen Sanomat Oy:n toiminta kattaa lehtien varhaisjakelun ja sen tytäryhtiö Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy harjoittaa suorajakelua. ICT-liiketoimintaa harjoittavan AinaComin tavoitteena on kasvaa nopeasti merkittäväksi uuden ajan palveluyritykseksi, jonka keskeisenä toiminta-ajatuksena on asiakkaan (yritykset, julkisyhteisöt ja kuluttajat) tarpeiden kattava kokonaistarjonta ylläpitoineen hyödyntäen uusinta teknologiaa. Konsernin strategian kulmakivet ovat kannattava kasvu, markkinaosuuksien säilyttämien ja tehokas tuotanto. Aina Group Oyj 100 % 67,9 % 100 % Hämeen Sanomat Oy Aina Oy Omnivest Oy Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy 100 % AinaCom Oy 100 % Radio Janne Oy Hämeen Puhelin Oy 20 % Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy Hämeen Lehtipaino Oy 100 % 100 % 100 % Telekolmio Oy Hämeen tietotekniikkakeskus Oy Graftor Media Production Oy Sysco Oy Finnet Com Oy alkaen Vuosikertomus

4 Keskeisimmät tiedotteet Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki ja Privanet Pankkiiriliike Oy tekivät sopimuksen palvelusta, jossa Aina Group Oyj:n osakkeenomistajat voivat myydä osakkeensa asioimalla paikallisen pankin Varainhoitoyksikössä Aina Group teki yhteistyösopimuksen HPK-Edustusjääkiekko ry:n kanssa ja sopimuksen myötä Aina Groupista tuli HPK:n pääyhteistyökumppani Aina Group avasi uudenlaiset matkaviestinpalvelumarkkinat, jotka tukeutuvat seudullisuuteen ja maakunnan omaan mediaan. Uuden liittymän nimeksi tuli Armas Aina Group uudistaa toimintaansa keskittämällä ICT-liiketoimintansa AinaCom-alakonserniin, Aina Group Oyj:n toimitusjohtajaksi Jaakko Nevanlinna, Harri Koposesta Aina- Comin osakas ja neuvonantaja. AinaCom osti Sysco Oy:n osakekannan Aina Groupin sisäisten arvokeskustelujen tuloksena konsernille vahvistettiin neljä arvoa, jotka ovat luotettava paikallisuus, reilu yhteistyö, uuden luominen ja tuloksellisuus Hämeen Sanomat Oy myi Suomen Lehtiyhtymä Oy:lle 80 % Hämeen Lehtipaino Oy:stä. Yhtiöt tekivät pitkäaikaisen painosopimuksen Aina Group Oyj julkisti osakeyhtiölakiin perustuvan lunastusvaatimuksensa Hämeen Sanomat Oy:n vähemmistöosakkeista Aina Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi konsernin ICT-toimialan yritysjärjestelyn Hämeen Puhelin Oy osti TeliaSonera Finland Oyj:ltä sen omistaman 40 % osuuden Telekolmio Oy:stä Aina Groupilta sähköisen viestinnän kokonaisratkaisu pienyrityksille Hämeen tietotekniikkakeskus Oy julkisti uuden Verkkomummo Sähköinen isovanhemmuus -verkkopalvelun Välimiesoikeus vahvisti Aina Group Oyj:lle omistusoikeuden Hämeen Sanomat Oy:n vähemmistöosakkeisiin Aina Group toi markkinoille Armas Laajakaistan Armas Matkapuhelinliittymän rinnalle Hämeen Puhelin Oy myi painettujen puhelinluetteloiden liiketoimintansa Fonecta Oy:lle. 4 Aina Group

5 Avainluvut graafisesti Henkilöstön jakauma Liikevaihdon jakauma Muut 96 henkilöä 15,5 % Muut 9,7 Me 15,1 % Media 16,9 Me 26,3 % ICT 261 henkilöä 42,2 % Media 262 henkilöä ICT 37,6 Me 42,3 % *) 58,6 % *) Sis. Hämeen Sanomien lehdenjakajat 164, ei Hämeenlinnan Jakelupalvelun osa-aikaisia jakajia Liikevaihto Liikevoitto Me Me ,7 52,8 54,7 64, ,7 6,3 4,8 7, *) *) *) Mukana Sysco Oy alkaen ja Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy alkaen Vuosikertomus

6 Toimitusjohtajan katsaus Huolimatta monista positiivisista kehitysluvuista myös Suomen talousja elinkeinoelämä joutui vuonna 2005 konkreettisesti sen tosiasian eteen, että tuotannon siirtyminen halvan työvoiman maihin jatkuu ennakoitua nopeammin. Tämä kehitys vaikutti myös voimakkaasti telepäätelaitteiden ja niihin liittyvien alihankintaosien kotimaisen valmistuksen rajuihinkin sopeutuksiin. Suomen ICT-markkinat (ICT = informaatio- ja viestintäteknologia) kasvoivat liikennemäärien ja tiedonsiirron osalta merkittävästi. Kilpailu vie markkinoita ja kehitystä eteenpäin. Viime vuonna telealan kilpailu kuitenkin keskittyi lähes yksinomaan hintakilpailuun, joka liian pitkään jatkuvana syö alalta elintärkeän investointikyvyn uusiin teknologioihin ja palveluihin. Alhaiset hinnat aiheuttivat sen, että mm. laajakaistaliittymien osalta päästiin odotettua nopeammin tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteeseen ylittää miljoonan laajakaistaliittymän rajapyykki. Suomi arvioitiin vielä 2000-luvun alussa yhdeksi maailman kiinnostavimmista ja johtavista ICT-markkinoista, jossa innovoidaan uusia mobiili- ja datapalveluita. Maailman suosituin mobiilipalvelu eli tekstiviesti synnytettiin Suomessa. Valitettavasti myös vuoden 2005 aikana uusien palveluiden tuomisessa markkinoille elettiin edelleen hiljaiseloa. Raju hintakilpailu pitkälti matkapuhelimien numeronsiirrettävyyden seurauksena aiheutti sen, että panostus tutkimus- ja kehitystoimintaan on romahtanut. Alan rakenteet kokivat viime vuoden aikana muutoksia, jotka eivät kuitenkaan vielä olleet riittäviä. Perinteinen operaattorirakenne on vertikaalinen, eli jokaisella operaattorilla on oma verkkonsa, omat keskuksensa ja palvelunsa. Kukin yritys hallitsee itse kaikkea alkaen bittien tuotannosta loppuasiakkaan palvelemiseen. Internet rikkoi alan perinteisen vertikaalisen rakenteen. Samanlainen murros alkoi virtuualioperaattorimallien myötä. Alan kehityksen kan- 6 Aina Group

7 nalta on keskeistä, että rakenteiden muutoskehitys jatkuu voimakkaana. Horisontaalisten mallien ja rakenteiden kautta mahdollistuvat uusien tarjoajien toimintaedellytykset sekä uudet palvelut. Ainostaan tätä kautta saadaan ala kasvamaan ja uusia innovaatioita syntymään. Samalla lisätään kilpailua myös palvelumarkkinoille, eikä se jää ainoastaan verkkomarkkinoille. ICT-ratkaisujen monimutkaisuus korostaa asennus- ja asiakaspalvelun roolia ja aiheuttaa ison haasteen operaattoreiden toiminnalle, perinteisestä tuotemyynnistä on siirryttävä entistä enemmän palveluyritykseksi. Aina Group otti vuonna 2005 merkittävät askeleet uudenlaisen ICT-palveluyrityksen muodostamiseksi. Tavoitteena on tuottaa asiakkaille selkeästi parempaa palvelua kokonaisratkaisujen avulla sekä ottaa entistä enemmän vastuuta asiakkaan tarpeista ja vastata niihin integroiduilla kokonaisratkaisuilla, joissa yhdistyvät media, telepalvelut ja it-palvelut. Pakettiratkaisujen tuottaminen mahdollistuu uusien teknologiaratkaisujen avulla, joissa hyödynnetään horisontaalimallin mukaisesti olemassa olevia runkoverkkoja. Aina Groupin Armas-kuluttajapalveluiden osalta vuosi 2005 oli läpimurtovuosi. Uusi median ja tietoliikenteen yhdistelmätarjonta toi täysin uudenlaisen kuluttajan palvelukonseptin. Se on mobiilimarkkinoiden ainoa konsepti, jossa kilpaillaan ensisijaisesti uusilla palveluilla eikä vain hinnalla. Konsernin ICT-liiketoiminnan yhtiörakenne uudistui ja yritysoston kautta panostuksia suunnattiin merkittävästi pääkaupunkiseudun markkinoille. Kehitystyötä tehtiin edelleen voimakkaasti niin kuluttajaratkaisujen kuin yritysten palvelupakettien muodostamiseksi. Virtuaalioperaattorimallin luominen aloitettiin mobiiliverkko- ja keskusinvestoinnilla. Hämeen Sanomien operatiivista rakennetta uudistetaan vuoden 2006 alussa niin, että toimitusjohtajan ja päätoimittajan toimet yhdistetään. Merkittävä rakennemuutos oli myös lehtipainon ulkoistaminen. Konserni säilytti perinteisellä toiminta-alueella vankan asemansa ja markkinaosuutensa päätuotteillaan ja -palveluillaan. ICT-yritysmarkkinassa hankimme yrityskaupan myötä merkittävän aseman myös pääkaupunkiseudulla. Myös muilta osin yrityspalveluiden myyntiä laajennettiin ydinalueen ulkopuolelle tavoitteena vähitellen laajentaa se koko maan kattavaksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 64,2 milj. euroa, liikevoitto 7,3 milj. euroa ja tilikauden voitto 4,8 milj. euroa. Konsernitaseen loppusumma oli 103,9 milj. euroa, oma pääoma oli 52,0 milj. euroa ja omavaraisuusaste 51,9 %. Keskeisten kehityshankkeiden ja liiketoimintakonseptien Armaskuluttajapalvelujen ja pienyritysten Aina Viestintäratkaisun osalta vuosi 2005 oli merkittävä lanseerausvuosi. Kehittäminen jatkuu ja tavoitteena on luoda markkinoille ja asiakkaille ylivertaisia palvelukokonaisuuksia. Aina Group on ottanut menestykselliset ensiaskeleet palveluyrityksenä, joka integroi media-, tele- ja it-palvelutarjonnan. Tulevaisuuden teknologia- ja kehitysratkaisut lisäävät palvelutarjontaa ja monipuolistavat sisältötarjontaa. Jakelukanavien merkitys korostuu palveluiden ja sisällön levittämisessä. Markkina-alueita tullaan uusien jakeluratkaisujen kautta laajentamaan. Kiitän kaikkia asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja Aina Group -konsernin henkilökuntaa tuloksellisesta ja menestyksellisestä vuodesta 2005! Jaakko Nevanlinna toimitusjohtaja Vuosikertomus

8 Strategia Aina Group on yrityskokonaisuus, jolla on kolme toisiaan tukevaa toimialaa: media, tietoliikenne ja tietotekniikka. Tavoitteenamme on olla merkittävä uuden ajan palveluyritys, joka hyödyntää toimialojensa keskinäistä yhteistyötä, seudullisuutta ja uusinta teknologiaa sekä tarjoaa asiakkailleen kattavaa kokonaispalvelua. Strategia pähkinänkuoressa Kannattava kasvu perinteisen alueen ulkopuolella Kasvatamme liiketoimintaamme pienten ja keskisuurten yritysten tieto- ja viestintäteknologian markkinoilla. Markkinaosuuksien säilyttämien perinteisellä alueella Tehostamme myyntiä. Laajennamme matkapuhelinliiketoimintaamme yhteistyöllä muiden lehtitalojen kanssa. Laajennamme jakelutoimintaa ja monipuolistamme mediapalvelutoimintaa uusilla mediatuotteilla. Parannamme asiakkuuksien hoitoa. Paketoimme tuotteitamme kiinnostaviksi kokonaisuuksiksi. Tehokas tuotanto ja hallinnointi Tehostamme prosessejamme yhteiskäyttöisten palveluiden ja tuotantoalustojen avulla. ICT-liiketoiminnan uusi toimintamalli Syksyllä 2005 käyttöönotetun toimintamallin lähtökohtana on toiminnan tehostaminen ja kasvustrategian mahdollistaminen. Vaikka Hämeen Puhelin, Telekolmio ja Sysco ovat juridisesti erillisiä yhtiöitä, tapahtuu niiden ohjaus yhteisessä toiminnallisessa organisaatiossa. Yritysmyynti jakautuu kahteen yksikköön: pääkaupunkiseudun myyntiin (Sysco ja Finnet Com) ja Telekolmio-alueen myyntiin (Hämeenlinna, Riihimäki, Hyvinkää ja Lohja). Hämeenlinnan seudun kuluttajamyynnistä vastaa edelleen Aina Groupin Media- ja kuluttajamyyntiyksikkö. Myös tuotanto jakautuu kahteen yksikköön: Hämeen Puhelin vastaa perinteisen toiminta-alueen tuotannosta ja GT (Geneerinen tuotanto) valtakunnallisesta tuotannosta. Palvelukehityksestä ja tarjoamista vastaa keskitetysti Asiakasratkaisut ja kehitysyksikkö. Ylivoimainen asiakaspalvelu on yksi tärkeimmistä menestystekijöistä. Tämän vuoksi yhdistettiin asiakaspalveluun liittyvät toiminnot helmikuussa 2006 yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, Asiakaspalveluksi. 8 Aina Group

9 Arvot Aina Groupin neljän arvon ketju Aina Group -konsernissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosien aikana. Yhtiön nimen, rakenteiden ja monien toimintatapojen uudistuksilla tavoitellaan kilpailukyvyn parantamista. Muutostilanteissa arvot nousevat esiin, sillä ne ohjaavat yrityksen johdon ja työntekijöiden valintoja kaiken aikaa. Arvostamme Aina Groupissa Uuden luomista Haluamme varmistaa yrityksemme tulevaisuuden rohkeilla ideoilla ja niiden ennakkoluulottomalla toteuttamisella. Uuden luomisessa ovat ratkaisevan tärkeässä asemassa eri aloja edustavien ammattilaistemme erilaiset tietotaustat. Niitä yhdistelemällä syntyy uutta ja myös päteviä arvioita uutuuksien onnistumisen edellytyksistä. Tuloksellisuutta Haluamme sekä menestyä työssämme että työskennellä menestyvässä yrityksessä. Tämä onnistuu, kun jokainen meistä pyrkii työssään mahdollisimman hyviin tuloksiin. Yrityksemme menestys varmistaa oman hyvinvointimme, työmme jatkuvuuden sekä mahdollistaa toimintamme luovan kehittämisen. Reilua yhteistyötä Haluamme tehdä reilua yhteistyötä sekä kumppaneidemme kanssa että talon sisällä, koska meille on tärkeää saada kaikki osaaminen yhteiseen käyttöön. Reilu yhteistyö perustuu keskinäiseen luottamukseen ja arvostukseen sekä rohkeuteen arvioida omia ja toistemme tekemisiä rakentavasti. Tavoitteenamme on yhteistyö, johon jokainen meistä haluaa sitoutua. Luotettavaa paikallisuutta Haluamme ylläpitää läheisen suhteen paikallisiin asiakkaisiimme, lukijoihimme ja kuuntelijoihimme. Paikallisuus merkitsee meille läsnäoloa ja omaan seutuumme liittyvän luotettavan tiedon ja mieleenpainuvien elämysten tuottamista ja välittämistä. Se merkitsee myös ajanmukaisten palveluiden ja viestintävälineiden tarjoamista yli sadan vuoden perinteitämme kunnioittaen ja seudun elinvoimaa vahvistaen. Vuosikertomus

10 Medialiiketoiminta Olimme jo kehittämisvaiheessa ilmoittajakumppanina mukana Armas & Hämeen Sanomat -matkapuhelinliittymän Tarjouskanavassa. Liittymähaltijat saavat Tarjouskanava-kauppiailta puhelintaan näyttämällä päivän tai kuukauden huipputarjoukset. Kauppias hyötyy puolestaan näkyvästä Armas-ilmoittelusta Hämeen Sanomissa. Luonnollisesti käytämme myös muita Aina Group -konsernin medioita, kuten Hämeenlinnan Kaupunkiuutisia ja Iskelmä Jannea, kertoo hämeenlinnalaisen Info-Kirjakaupan kauppias Heikki Pakkanen (kuvassa). Info-Kirjakauppa on Hämeenlinnassa toimiva perheyritys, joka harjoittaa kirjakauppatoiminnan lisäksi toimistolaitteiden ja -tarvikkeiden yritysmyyntiä. 10 Aina Group

11 Aina Group -konsernin medialiiketoimintaa harjoittavat Hämeen Sanomat Oy ja sen tytäryhtiöt Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy, Radio Janne Oy ja Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy sekä osakkuusyhtiönä Hämeen Lehtipaino Oy. Medialiiketoiminnan liikevaihto oli euroa. Hämeen Sanomat Oy myi lokakuussa Hämeen Lehtipaino Oy:n osakkeista 80 % Suomen Lehtiyhtymä Oy:lle. Samalla tehtiin Hämeen Sanomat Oy:n ja sen tytäryhtiöiden kustantamien lehtien painamisesta sekä lehtipainon toimitilojen vuokraamisesta pitkäkestoiset sopimukset Suomen Lehtiyhtymän kanssa. Tämä takaa painotoiminnan jatkumisen Hämeenlinnassa. Hämeen Sanomat Oy osti vuoden lopulla suorajakeluliiketoimintaa harjoittavan Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy:n koko osakekannan. Näin Hämeen Sanomat Oy:n harjoittama varhaisjakeluliiketoiminta vahvistui suorajakeluliiketoiminnalla. Hämeen Sanomat Oy:n ja sen tytäryhtiöiden henkilöstön määrä vuoden 2005 lopussa oli 262. Luvussa eivät ole mukana Hämeenlinnan Jakelupalvelun osa-aikaiset jakajat, joita on 100. Alkanut vuosi 2006 on myynnillisesti lähtenyt varsin hyvin käyntiin. Mitkään merkit eivät osoita, että Hämeenlinnan seudun myötätuuli olisi vaimenemassa. Onkin perusteltua lähteä siitä, että medialiiketoiminta saavuttaa asettamansa tavoitteet kuluvana toimintavuotena. Vuoden 2005 alussa Hämeen Sanomien ja Hämeen Puhelimen tuotteiden myynti ja markkinointi keskitettiin sekä toiminnallisesti että fyysisesti yhteen. Tässä vaiheessa voidaan todeta, että uudistus on ollut perusteltu ja onnistunut. Eri tuotteiden myynti asiakkaalle edullisissa paketeissa on tehostanut myyntiä. Erityisesti Armas-tuoteperheen mobiililiittymän ja laajakaistaliittymän paketointi Hämeen Sanomien kestotilaaja-asiakkaille on osoittautunut menestykseksi. Hämeen Sanomat Kuluneena vuotena sanomalehtimainontaan käytettiin Suomessa euroja 1,8 % enemmän kuin vuonna Kaupunkilehdissä mainoseurot lisääntyivät 1,6 %:lla. Sanoma- ja kaupunkilehtien osuus koko mediamainonnan määrästä oli 54,1 %. Hämeen Sanomien ilmoitusmyynti oli kutakuinkin vuoden 2004 tasolla. Myynnin kasvua rajoitti ensisijaisesti Kärkimedia Oy:n kautta tulevan valtakunnallisen myynnin pienentyminen. Sanomalehtien levikeissä ei viime vuonna tapahtunut merkittäviä muutoksia. Hämeen Sanomien levikki laski runsaan prosentin vuodesta Vastikään valmistuneen tutkimuksen mukaan Hämeen Sanomien lukijamääräksi mitattiin Nousua edelliseen tutkimukseen oli kaksituhatta lukijaa. Merkittävimmin kuluttajamyynnin toimintaa on leimannut Armastuotteiden myynti ja markkinointi. Viime vuoden ystävänpäivänä lanseerattu Armas Matkapuhelinliittymä on vuoden aikana saavuttanut noin seitsemän prosentin markkinaosuuden Hämeenlinnan seudulla. Markkinoinnissa Hämeen Sanomien perinteinen brändi on yhdistetty Armas-liittymään. Hämeen Sanomien toimituksen tuottamat paikallisuutiset ovat Armaksen sisältöpalvelujen ydin. Matkapuhelinliittymämarkkina ei seudulla juurikaan ole kasvanut. Asiakkaamme ovat suurelta osin siirtyneet toisilta matkapuhelinoperaattoreilta. Kilpailutekijänämme on tarjota ainoana liittymänä seudullisia sisältöpalveluja. Viime elokuussa markkinoille tuotu Armas Laajakaista on saavuttanut runsaassa puolessa vuodessa yli 20 %:n markkinaosuuden. Sen vahvuuksia ovat riittävän nopeuden lisäksi yksinkertaisuus ja turvallisuus. Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Mediamainonta kasvoi viime vuonna 3,3 %. Kaupunki- ja noutopistelehdet saivat mainonnan kasvusta 1,6 %. Myynnin kasvua tuki valtakunnallisen kaupunkilehtipaketin läpimurtovuosi. Yhä isommat mainostajat löysivät valtakunnallisen kaupunkilehtipaketin, mikä näkyi myös Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten ilmoitusrakenteessa. Kaupunkilehtien nousu entistä merkittävämmäksi mediaksi toi kentälle uusia toimijoita. Valtakunnallisesta ilmoituskaupasta käytiin myös kaupunkilehtien sisäistä kilpailua. Uusia lehtiä perustettiin. Kiinnostus kaupunkilehtiin näkyi lukijatutkimuksissa. Kansallisen Aluemediatutkimuksen (AMT 2004) mukaan 22 kaupunkilehteä oli saavuttanut jakelualueellaan luetuimman lehden aseman. Näitä lehtiä oli Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset 84 % lukijapeitolla. Toiminnallisesti vuosi 2005 toi mukanaan merkittävän muutoksen, kun Kaupunkiuutisten ilmoitusvalmistus yhdistettiin loppuvuodesta Hämeen Sanomien ilmoitusvalmistuksen kanssa. Lehdessä otettiin käyttöön myös uusi toimitusjärjestelmä. Radio Janne Radio Jannelle vuosi 2005 oli positiivisen kehityksen aikaa. Kuuntelijaluvut nousivat uuteen ennätykseen. Kansallisen Radiotutkimuksen 2005 mukaan kanavalla oli eri kuuntelijaa viikossa. Kuuntelijoiden kestosuosikkeina jatkoivat HPK:n otteluselostukset ja perjantaiillan toivekonsertti. Kaupallisten radioiden toimiluvat päättyvät tämän vuoden lopussa. Radio Janne Oy on jättänyt hakemuksen uutta toimilupaa varten. Viideksi vuodeksi haetussa toimiluvassa on tavoitteena säilyttää nykyinen yhteistyö Iskelmä-ketjun kanssa. Paikallisen ohjelmiston osuus pidetään myös nykyisellä tasolla. Viranomaispäätös toimilupa-asiassa tulee kevään 2006 aikana. Vuosikertomus

12 ICT-liiketoiminta Yhteistyömme Aina Group -konserniin kuuluvan Telekolmion kanssa perustuu keskinäiseen luottamukseen ja arvostukseen. Voimakas laajentumisemme edellyttää toimivat tietoliikenneyhteydet, jotka olemme joustavasti saaneet Telekolmiosta sovittujen aikataulujen mukaisesti. Palveluiden hinta laatu-suhde on myös ollut kohdallaan, kertoo RTV Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja Sakari Virtanen (kuvassa). RTV-Yhtymä Oy Riihimäeltä on yksi Pohjoismaiden suurimmista yksityisessä omistuksessa olevista sisustus- ja värialan yrityksistä. Yhtiö toimii nykyisin 21 paikkakunnalla. 12 Aina Group

13 Aina Group -konserni keskitti syksyllä 2005 ICT-liiketoimintansa (ICT = viestintä- ja informaatioteknologia) AinaCom-alakonserniin. Sen muodostavat AinaCom Oy ja sen tytäryhtiöt Hämeen Puhelin Oy, Telekolmio Oy, syyskuussa ostettu Sysco Oy, Hämeen Puhelimeen integroidut Hämeen tietotekniikkakeskus Oy ja Graftor Media Production Oy sekä helmikuussa 2006 ostettu Finnet Com Oy. ICT-liiketoiminnan liikevaihto oli euroa. Sysco Oy on ollut mukana luvuissa alkaen. AinaCom Oy:n ja sen tytäryhtiöiden henkilöstön määrä vuoden 2005 lopussa oli 261. Tele- ja IT-ratkaisut integroituvat tulevina vuosina entistä syvällisemmin. Kaiken liiketoiminnan riippuvuus ICT-palveluista kasvaa samalla, kun ICT-tuotteet ja -palvelut monimutkaistuvat. Tätä kautta syntyy kasvava tarve kokonaispalveluja tuottavalle palveluintegraattorille. Siirtyminen IP-pohjaisiin (IP = internetyhteyskäytäntö) verkkoratkaisuihin tuo joustavuutta palvelujen käyttöön; esimerkiksi sama päätelaite toimii jatkossa sekä mobiili- että lankaverkossa. Uusien palvelujen toteutus IP-tuotantoteknologialla on myös selvästi nykyratkaisuja edullisempaa. AinaComissa on lähdetty rakentamaan uutta liiketoimintamallia asiakassegmentoinnin pohjalta. Tavoitteena on pystyä palvelemaan paremmin asiakkaita tekemällä heille tarkoitettuja ja heille parhaiten sopivia tuotteita. Armas-tarjoaman kohderyhmänä ovat kuluttajat, joilla on lukija- tai tilaajasuhde sanomalehteen. Armas-tarjoama sisältää sanomalehden, laajakaista- ja matkapuhelinliittymät lisäpalveluineen. Lisäpalveluista suurimman suosion on saavuttanut tarjouskanava. Tällä hetkellä Armas-tuotteita markkinoidaan Hämeenlinnan seudulla, mutta lähtökohtana on konseptin laajentaminen yhteistyössä muiden lehtitalojen kanssa myös muille paikkakunnille. Pienyritystarjoaman tärkein palvelukokonaisuus on marraskuussa 2005 lanseerattu Aina Viestintäratkaisu. Aina Viestintäratkaisun ydin on koota pienyrityksen perusviestintätarpeet kattavaksi pakettiratkaisuksi. Pakettiin on mahdollista sisällyttää mobiili- ja internet-palvelut. Lisäksi on saatavilla IT-palveluita, kuten www-sivut, varmuuskopiointi verkon kautta ja dokumenttiarkisto. Mikrotietokoneet ja matkapuhelimet on mahdollista joko ostaa tai vuokrata. Yritystarjoama sisältää mobiili-, puhe- ja datatuotteet. Lisäksi yritystarjoamaan kuuluu vaihderatkaisuja, IT- palveluita, turvaratkaisuja ja asiakasverkkoratkaisuja. Yritystarjoaman kehittämiseksi on solmittu yhteistyösopimukset Nokia Networks Oy:n ja TDC Song Oy:n kanssa. Lisäksi DNA Verkkojen kanssa on tehty virtuaaliverkko-operaattorisopimus. Julkishallintotarjoama pitää sisällään kunnallisille organisaatioille tarkoitettuja palveluja. Tämä tarjoama eroaa jonkin verran yritystarjoamasta, vaikka niissä on paljon myös yhteisiä tuotteita. Jatkossa julkishallinnon tarjoamassa suureen rooliin tulevat erilaiset IT-palvelut. Hämeen Puhelin Oy:n asema kiinteän televerkon palvelujen tarjoajana vahvistui. Elokuussa 2005 lanseeratun Armas Laajakaistan kysyntä on ollut ennakoitua suurempi. Kaapelitelevisioverkkoon kytkettyjen talouksien määrä kasvoi merkittävästi, noin seitsemän prosenttia. Perinteisen puhelinverkon käyttöaste laski puhelujen siirtyessä mobiiliverkkoihin. Lisäksi internet-palvelujen osalta tapahtui edelleen siirtymistä puhelinverkosta laajakaistapalvelujen käyttöön. Viestintämarkkinalain muutos maaliskuussa 2005 mahdollisti palvelumme laajentamisen koskemaan myös lankaverkosta matkapuhelinverkkoon soitettuja puheluja. Hämeen Puhelimen hakemistoliiketoiminta myytiin loppuvuonna Fonecta Oy:lle, jonka kanssa on tehty pitkään yhteistyötä Etelä-Hämeen puhelinluettelon osalta. Telekolmio Oy on yritysten ja seudullisten yhteisöjen palvelemiseen erikoistunut ICT-asiantuntija. Palvelut kattavat yritysten data-, IT-, puhe- ja turvaratkaisut yhteyksineen ja päätelaitteineen. Telekolmio on Kanta-Hämeen ja Länsi-Uudenmaan johtava tietoliikenne-, IT- ja turvapalveluja tarjoava yritys. Kumppaniverkostonsa kanssa se tarjoaa myös valtakunnallisia ja kansainvälisiä toimialaan kuuluvia palveluja. Sysco Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva toimistoinformaatio- ja tietoliikennejärjestelmiin sekä niiden palveluihin erikoistunut yhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen joustavaa, kilpailykykyistä sekä lisäarvoa tuottavaa asiantuntijaosaamista. Sysco toimii Samsung Business Communications -tuotteiden ja palveluiden maahantuojana. Tuotteisiin kuuluvat muun muassa puhelin- ja tietoliikennejärjestelmät. Syscon erityispiirteenä on vahva asiakas- ja myyntisuuntautuneisuus. Syscolla on noin asiakasta, joille se tarjoaa kokonaisvaltaisesti alansa tuotteita ja palveluja. Finnet Com Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva yhtiö, joka on erikoistunut yritysten tele- ja tietoliikennepalveluihin hyödyntäen uusia teknologiaratkaisuja. Yhtiöllä on oma tietoliikenneverkko, jonka toiminta-alue kattaa 80 % pääkaupunkiseudun yrityksistä. Yhtiöllä on yritysasiakasta, ja sen osto oli luonteva jatko syksyllä 2005 tehdylle Sysco Oy:n ostolle. Yritysosto vahvistaa AinaComin asemaa pääkaupunkiseudun ICT-yritysmarkkinoilla. Vuosikertomus

14 Kehitystoiminta Lähdimme mielenkiinnolla mukaan AINA VIESTINTÄRATKAISUn pilotiksi. Kun työ on kirjaimellisesti luonteeltaan liikkuvaa, yhteyksienpito kommunikaattorilla ja mobiilisähköpostilla on osoittautunut mainioksi ratkaisuksi. Lisäksi olemme valinneet oman AINA VIESTINTÄRATKAISUmme kotisivut ja web-hotellin, kertoo Pauliina Hatunen. Hatusen Liikenne Hattulasta on tilausajoihin erikoistunut liikennöintiyritys, joka järjestää laadukkaita ryhmäkuljetuksia niin kotimaassa kuin ulkomaille matkattaessa. Kuvassa vasemmalta Matti Huhtamäki, Pauliina Hatunen ja Piia Hatunen. Matti Huhtamäki vastaa AINA VIESTINTÄRAT- KAISUn tarjoamasta, Pauliina Hatunen vastaa Hatusen Liikenteen myynnistä ja hänen sisarensa Piia Hatunen hoitaa yrityksen markkinointia. 14 Aina Group

15 Vuosi 2005 on hyvin vilkkaan ja tuotteliaan kehityksen vuosi. Alkuvuonna lanseerasimme sanomalehtilähtöisen, sisältöpohjaisen ja seudullisen Armas-konseptin ja loppuvuonna toimme markkinoille ainutlaatuisen tuotekokonaisuuden yrityksille, AINA VIESTINTÄRATKAISUn. Vastaavia palvelukonsepteja ei tällä hetkellä ole muilla toimijoilla. Lisäksi toimme markkinoille lukuisia uusia sähköisiä palveluita sekä uudistimme sisäistä tietohallintoamme ja sen ratkaisuja. Armas valloittaa Jopa maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen median ja tietoliikenteen yhdistelmä Armas Matkapuhelinliittymä julkistettiin vuoden 2005 ystävänpäivänä. Armas yhdistää sanomalehden ja matkapuhelinpalvelut. Kuluttaja-asiakkaille se tarjoaa runsaasti palveluja sisältävän matkapuhelinliittymän kilpailukykyiseen hintaan. Suosituimmaksi palveluksi on noussut Armas Tarjouskanava, jonka avulla kuluttajat saavat joka päivä yhden tai useamman erikoistarjouksen paikallisilta Hämeenlinnan seudun yrityksiltä. Hämeen Sanomien media-asiakkaiden parissa Armas Tarjouskanava on noussut hyvin suosituksi uudenlaiseksi ilmoittelumuodoksi. Armas sai perheenlisäystä elokuussa, jolloin toimme markkinoille nk. tuplaturvallisen Armas Laajakaistan. Yhden megabitin nopeudella toimiva Armas Laajakaista sisältää jo perusominaisuutena keskitetyn ja tietokoneelle asennettavan ohjelmallisen tietoturvan. Keskitetty tietoturva on jokaisessa Armas-laajakaistaliittymässä automaattisesti ja se koostuu palomuurista, sähköpostien virusturvatarkistuksesta sekä roskapostinsuodatuksesta. Ohjelmallinen tietoturva, joka toteutetaan yhteistyössä F-Securen kanssa, on tietokoneelle asennettava ohjelmisto. Armas-kehitystyö jatkuu edelleen. Olemme laajentamassa Armaksen saatavuutta toisille alueille muiden lehtitalojen kanssa. Armas-tuotetarjonta lisääntyy mm. kaapelitelevisioliittymällä, lankapuhepalveluilla ja uusilla sähköisillä palveluilla. Tavoitteenamme on muodostaa Armas-tuotteista kattava viestintäpaketti koko perheelle ja taloudelle. Kaikki yhdessä paketissa: AINA VIESTINTÄRATKAISU Alkuvuonna 2005 aloitimme aivan uudenlaisen yrityksille suunnatun palvelun kehittämisen. Palvelukonseptin pilotointi Hämeenlinnan seudun yritysten kanssa aloitettiin toukokuussa. Pilottivaiheen kokemusten perusteella hioimme kokonaispaketin lopulliseen muotoon, jonka jälkeen lanseerasimme AINA VIESTINTÄRATKAISUn marraskuun alussa. AINA VIESTINTÄRATKAISU sisältää kaikki tarvittavat palvelut yhdessä paketissa. Kannamme kokonaisvastuun yrityksen viestintäpalveluista ja muodostamme palveluille selkeän ja ennustettavan hinnoittelun. Paketin osina tarjoamme matkapuhelinpalvelut, internet-yhteyden, sähköposti- ja kalenteripalvelut PC:hen ja puhelimeen, laitteet sekä kattavat tukipalvelut. Näistä erityisesti mainittakoon kiinteähintainen IT-tohtorin kotikäynti. AINA VIESTINTÄRATKAISUn jatkokehityksenä lisäämme uusia palveluja, kuten esim. etätyö- ja lankapuhepalvelut palvelukonseptiin. Lisäksi laajennamme maantieteellistä saatavuusaluetta uusien yhteistyökumppaneiden avulla. Uudet sähköiset palvelut Kehitimme aluksi Armas Matkapuhelinliittymään kattavan joukon uusia mobiilipalveluita. Näistä mainittakoon Hämeen Sanomien mobiililehti ja HPK inside -sisältö KiekkoSanomissa. Valtakunnalliset mobiilisisältöpalvelut koottiin wap.minipalat.fi -hakuportaaliin. Sekä internetissä että mobiilissa toimivaa tapahtumakalenteria kehitettiin yhdessä Etelä- Suomen Sanomien kanssa ja avasimme nk. tapahtumakoneen syksyllä. Kesällä julkistimme valtakunnallisesti tunnetussa lapsille järjestetyssä Hippalot-tapahtumassa -palvelun. Liikkuvaa kuvaa sanomalehdestä -pilotti julkaistiin Hämeen Sanomissa lokakuussa. Testasimme yhdessä Soneran kanssa kaksiulotteista viivakoodia, jossa kamerapuhelimella kuvattiin lehdessä olevaa viivakoodia. Kun viivakoodi oli tunnistettu, avautui puhelimelle videokooste HPK:n edellisen ottelun maaleista. Näin yhdistettiin toisiinsa painettu sanomalehti, matkapuhelin ja liikkuva kuva. Toinen Hämeen Sanomien uutuustuote on tietokoneelle ladattava uutistikkeri, jonka avulla on helppo pysyä jatkuvasti ajan tasalla uutisista. Uuden sukupolven tietohallinto Kustannustehokkuus, uudet tuotteet, ostetut yritykset ja uudet maantieteelliset toiminta-alueet ovat vaatineet suuria panostuksia konsernin sisäiseen tietohallintoon. Vuoden 2005 aikana uusimme sisäisen tietoliikenneverkon, jonka myötä otimme käyttöön kattavan sisäisen WLANpalvelun. Samalla uudistimme sähköposti- ja kalenterijärjestelmämme ja otimme käyttöön ns. AD-palvelun (Active Directory). Uudistimme taloushallintoamme sähköisellä ostolaskujen käsittelyllä ja uudella budjetointijärjestelmällä. Samoin uudistimme lehtiemme tuotantoa yhtenäistämällä sivuntaitto ja -valmistustoiminnot. Lisäksi otimme käyttöön uudet asiakkuudenhallinta- ja laskutusjärjestelmät kaapelitelevisio- ja matkapuhelintoiminnoissa. Syksyllä vahvistimme tietohallinnon AINA tavoitearkkitehtuurin, jonka keskeisenä tavoitteena on kasvun kustannustehokas mahdollistaminen, asiakaslähtöisyys ja valtakunnallinen virtuaaliverkko-operaattoritoiminta. Tärkeimpinä periaatteina ovat järjestelmien välisten riippuvuuksien vähentäminen, integraation, informaation ja logiikan haltuunotto sekä pyrkimys reaaliaikaisuuteen ja tapahtumapohjaisuuteen. Samalla teimme myös teknologiavalinnat ja valitsimme työkaluiksimme J2EE:n ja Sonic ESB -tuoteperheen. Vuosikertomus