Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011"

Transkriptio

1 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 2

3 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011

4 4 Sarvsalö

5 5

6 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Julkaisija: Loviisan kaupunki Taitto: Maria Lindroos ja Carita Ekström Kouluttajana: Mika Nenonen, Porvoo International College Kuvat: Jenny Olsson-Korsu, Peak Press, Susanna Heiska, Kati Rapia, Annastiina Juvankoski, Werner Franzén

7 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös ja toimintakertomus KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 8 Loviisan kaupungin organisaatio ja henkilöstö 10 KAUPUNGINVALTUUSTO 11 Vaalit 13 Tarkastuslautakunta 13 KAUPUNGINHALLITUS 15 HENKILÖSTÖ 17 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS 18 Hyvä vuosi Merkittävimmät riskit 21 Ympäristötekijät 22 Kaupungin sisäisen valvonnan järjestäminen 22 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 23 Konsernitilinpäätös 29 Kuntakonsernin toiminta ja talous 30 Talousarvion toteutuminen 35 PERUSTURVAKESKUS 36 PERUSTURVAKESKUS VASTUUALUEITTAIN 39 Hallinto 39 Lasten ja nuorten palvelut 40 Työikäisten palvelut 42 Senioripalvelut 46 Muut alueelliset palvelut 48 SIVISTYSKESKUS 50 SIVISTYSKESKUS VASTUUALUEITTAIN 51 Hallinto ja kehittäminen 51 Päivähoito- ja varhaiskasvatus 53 Koulutus 55 Lukio- ja ammatillinen koulutus 57 Vapaa sivistystyö 58 Vapaa-aikatoimi 59 Museo- ja kulttuuritoimi 61 Kirjastotoimi 63 TEKNINEN KESKUS 64 TEKNINEN KESKUS VASTUUALUEITTAIN 65 Hallinto-, talous ja toimistopalvelut 65 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 67 Kaupunkisuunnittelu 68 Rakentaminen ja ylläpito 70 YLEINEN JA KONSERNIHALLINTO 72 YLEINEN JA KONSERNIHALLINTO VASTUUALUEITTAIN 73 Hallintopalvelut 73 Talouspalvelut 76 Kehittämispalvelut 78 Loviisan satama (on mukana kehittämispalvelujen luvuissa) 81 Tilinpäätöslaskelmat 89 Liitetiedot 97 LOVIISAN VESILIIKELAITOS 108 VESILIIKELAITOKSEN TOIMINTA VASTUUALUEITTAIN 109 Hallinto 109 Vesi 110 Jätevesi 111 Tilinpäätöslaskelmat 113 Liitetiedot 117 Allekirjoitus ja merkinnät 121 Luottelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista 122 7

8 8 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2011 oli uuden Loviisan toinen toimintavuosi. Vuoden 2011 talousarvio oli laadittu n. -2,1 Me alijäämäiseksi mutta vuodesta tuli ennakoitua paljon parempi. Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 2,6 miljoonaa. Hyvään tulokseen vaikutti ennakoitua huomattavasti parempi verotulojen kehitys joka lisäsi kaupungin verotuloja yhteensä peräti 12,1 %. Lisäksi kaupungin hallintokunnat onnistuivat hyvin pitämään menot annettujen raamien mukaisina. Vuoden 2011 aikana kiinnitettiin paljon huomiota kaupungin strategiatyöhön ja luottamushenkilökoulutukseen. Kaupunki on mukana kunta 2017 hankkeessa eli ns. uuden sukupolven organisaatiohankkeessa jossa haetaan ja kehitetään uusia toimintamalleja johtamiseen ja strategian mukaiseen työskentelyyn, tavoitteena kuntaorganisaation kehittäminen tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen. Luottamushenkilöille järjestettiin koulutusta strategisesta johtamisesta ja tämä työ jatkuu myös tulevina vuosina. Kahtakaan vuotta ei ehtinyt kulua Loviisan, Pernajan, Liljendalin ja Ruotsinpyhtään kuntafuusiosta, kun maamme hallitus kirjasi hallitusohjelmaan kuntarakenneuudistuksen. Uudistuksen tavoitteena on synnyttää väestömäärältään suurempia kuntia jotka selviytyvät tulevaisuuden haasteista. Kirjaus aiheutti paljon kysymyksiä ja epävarmuutta kuntakentässä. Loviisan kaupunki on kuitenkin järjestelmällisesti viestittänyt tahtotilansa olla itsenäinen kunta myös tulevaisuudessa. Olavi Kaleva, kaupunginjohtaja Vuoden 2011 aikana oli tarkoitus aloittaa kaupungin suurin investointihanke eli uuden suomenkielisen koulukeskuksen rakentaminen, kustannusarvioltaan yhteensä 11.6 Me. Hankkeen piti olla valmiina syyslukukauden 2012 alkuun mennessä. Hankkeesta kuitenkin valitettiin markkinaoikeudelle ja koulukeskuksen rakentaminen viivästyy alkuperäisestä aikataulustaan. Vuoden 2011 aikana oli kaupungin tavoitteena myydä loma-asunto tontteja n. 1,0 Me edestä, joista arvion oli tehnyt ulkopuolinen asiantuntijayritys. Hanke kuitenkin palautui takaisin valmisteluun. Mikäli hanke olisi toteutunut, olisi se parantanut kaupungin tulosta entisestäänkin. Vuoden 2011 loppupuolella aloitettiin E-18 tien rakentaminen Koskenkylästä itään. Hankkeen koko kustannusarvio on n. 800Me ja hanke toteutetaan elinkaarimallilla. Loviisan osalta merkitsee hanke mm. uutta tielinjausta ja nopeampaa yhteyttä pääkaupunkiseudulta itään. Tähän kokonaisuuteen liittyy myös Loviisan hallinnoima vihreä moottoritie hanke joka avaa aivan uusia kehittämismahdollisuuksia tieosuudelle mm. erityyppisten hybridiasemien suunnittelua, telemaattisia ratkaisuja ja logistiikka-alueen kehittämistä. Vuoden 2011 aikana nousivat myös esille erilaiset edunvalvontaan liittyvät hankkeet koskien mm. maakuntakaavoitusta. Sen osalta on edunvalvonta osoittautunut vaikeammaksi kuin aikaisemmin sillä vuoden 2011 alusta ovat entisen Itä-Uudenmaan kunnat olleet Uudenmaan liiton jäseniä liitossa jossa on yhteensä 28 kuntaa. Vuosi 2011 oli kaupunkiorganisaation kannalta katsottuna hyvä. Yritystoiminta ei kokenut suurempia ongelmia, vaan päinvastoin uusia yrityksiä perustettiin erityisesti palvelupuolelle ja monella yrityksellä oli paineita laajentaa toimintaansa. Kaupunki kehitti myös yhteistyötä yrittäjiin päin järjestämällä erityyppisiä keskustelu- ja infotilaisuuksia joissa käytiin läpi eri hankkeita ja yrittäjien mahdollisuuksia vaikuttaa käynnissä oleviin suunnitelmiin ja hankkeisiin. Tämä työ jatkuu myös tulevina vuosina.

9 9 Haluan kiittää kaikkia yhteistyötahoja, luottamushenkilöitä sekä työntekijöitä hyvin menneestä vuodesta Hyvällä yhteistyöllä ja myönteisellä asenteella työskennellen voimme luoda entistäkin vahvempaa ja parempaa Loviisaa joka pärjää myös tulevaisuuden rakennemuutoksissa. Olavi Kaleva Kaupunginjohtaja Asukasmäärä Toimintakulut 104 miljoonaa euroa % 43% 43% % 26 % 10 % 3 % 10 % 2 % 49 % Yleinen ja konsernihallinto Ruokahuolto Siivous Perusturvakeskus Sivistyskeskus Tekninen keskus Asukasmäärä ruotsinkieliset suomenkieliset Verotulot yhteensä / asukas Lainakanta /asukas Tuloveroprosentti 19,75% Tuloveroprosentti 19,50% Tilikauden yli-/alijäämä Kertynyt tilikauden ylijäämä /

10 10 Loviisan kaupungin organisaatio ja henkilöstö KAUPUNGINVALTUUSTO Tarkastuslautakunta KAUPUNGINHALLITUS LOVIISAN KAUPUNKI Tytäryhteisöt/ Ulk. juridinen konserni Sisäinen konserni Konserniin kuulumattomat Kaup. palvelua tuottavat yhtiöt TYTÄRYHTEISÖT (omistusosuus-%) Liljendal Värme (99 %) Fast. Ab Wahlborg kiint. Oy (95,23 %) Fast. Ab Liljendal bostäder (100 %) Bost. Ab Liljendal Åstrand as (100 %) Fast. Ab Neutronborg Kiint. Oy (100 %) Fast. Ab Siknätet Kiint. Oy (100 %) As. Oy Loviisan Vatro Bost.. Ab (100 %) Rauhalan liiketalo kesk. Oy (61,6 %) Fast. Ab Lov-As Kiint. Oy (62,5 %) Fast. Ab Stenborg Kiint. Oy (54,5 %) Kiint. Oy Ruotsinp. Vuokrat. (100 %) Ruotsinp. Eläkeläisas. Säätiö (100 %) Tesjoen Liikekulma KK Oy (83,8 %) Kiint. Oy Kauppakulma (56,923 %) Fast. Ab Pernå bostäder (100 %) Pensionärshusstiftelsen i Pernå rf. (100 %) Loviisan liikuntahallisäätiö (100 %) Fast. Ab Talludden (71,1 %) Loviisanseudun Vesi Oy (81,04 %) Lugnet Fast. Ab (51 %) LOVIISA PERUSTURVAKESKUS SIVISTYSKESKUS TEKNINEN KESKUS YLEINEN- JA KONSERNIHALLINTO Talousarviota erillään VESILIIKELAITOS KUNTAYHTYMÄT (peruspo-%) - Hels. ja Uud. Sairaanh.piiri (0,96 %) - Kårkulla samkommun (3,12 %) - Eteva Ky (1,42 %) - Inveon (25,5 %) - Itä-Uud. Koulutus ky (15,4 %) - Uudenmaan liitto (1,02 %) OSAKKUUSYHTEISÖT (om.osuus-%) -Bost. Ab Mickelsbo - Fast. Ab Mariegatan 12 (31,2 %) - Kiint. Oy Petjärvenrivi (40 %) - As. Oy Ruots. Koivulanrinne (40,3 %) - Fast. Ab Forsby Center (34,6 %)

11 11 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuuston työskentely 2011 Uuden Loviisan kaupungin toinen vuosi on takanapäin ja voimme todeta, että vuosi oli tapahtumarikas, myös valtuuston näkövinkkelistä. Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuustohan delegoi suurimman osan toimeenpanevasta vallasta kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja tietenkin virkamiehille, mutta valtuusto päättää suurista linjoista,mm. strategiasta, erilaisista ohjelmista ja vuosittaisesta budjetista. Loviisan kannalta tärkeitä asioita, mistä viime vuonna päätettiin, olivat mm. Harmaakallion ensimmäinen asemakaava sekä seudullisen elinkeino-ohjelman hyväksyminen ja Loviisan päätös ostaa seudullisen kehitysyhtiön Posintra Oy:n osakkeita. Lisäksi valtuusto täytti useita johtavia virkoja vuoden aikana. Kun nyt katsomme taaksepäin, voimme todeta, ettei budjetti toteutunut suunnitellusti vuoden 2011 osalta, mutta on mukava todeta, että ylitykset tapahtuivat pääsääntöisesti tulopuolella, jolloin tuloksena on ylijäämäinen tilinpäätös. Täytyy silti muistaa, että valtuusto vastaa myös kunnan toiminnasta ja ettei tulos sinällään yksin kerro, onko kunnan palvelut tuotettu tehokkaasti ja ovatko kuntalaisten odotukset toteutuneet. Jotta kunnalla myös tulevaisuudessa olisi kuntalaisiaan tyydyttäviä palveluita, on äärimmäisen tärkeää, että kaupungin talous on tasapainossa. Siitä syystä onkin hienoa, että taseessa nyt on pieni ylijäämä, kun mennään epävarmoja aikoja kohti. Haluan kiittää luottamushenkilöitä sekä varsinkin kaupungin koko henkilökuntaa joka on tehnyt hyvää työtä saavuttaakseen tuloksen, joka antaa hyvän perustan kehittää kaupunkiamme myös tulevaisuudessa. Mats Lobbas kaupunginvaltuuston puheenjotaja Kaupunginvaltuusto Loviisan kaupungin valtuustossa on 59 valtuutettua valtuustokaudella Valtuusto kokoontui 8 kertaa vuonna 2011 ja teki päätöksen 115 asiakohdassa. Kaupungin valtuustossa toimi puheenjohtajana Mats Lobbas, (RKP), I varapuheenjohtajana Kari Hagfors (KOK), II varapuheenjohtajana Taisto Uutinen (SDP) TP 2010 TA 2011 TA MUUTOK- SET TA 2011 MUUTOS- TEN JÄLKEEN Muutos Muutos% Toimintatuotot - joista sis. erät Toimintakulut ,8 % - joista sis. erät ,6 % Toimintakate ,8 % - joista sis.erät ,6 % Toimintakate, ulkoinen ,9 %

12 12 LOVIISAN KAUPUNGINVALTUUSTO 2011 SFP Lobbas, Mats Liljestrand, Tom Lindfors, Leena Paakkanen, Petra Alm, Agneta Karlsson, Mikael Wahlroos, Kim Gren, Olof Ekebom-Jönsas, Benita Björkman-Nysten, Nina Kullberg, Bengt Heijnsbroek-Wirén, Mia Rosenberg, Thomas Åminne, Tuula Skogster, Leif Vainio, Nils Bäcklund, Lars Hydén, Pia Hellner, Hans Illman, Lars Rikberg, Jonatan Laukas, Gunnel Grundström, Maria Björkell, Jan-Eric Karlsson, Håkan SDP Isotalo, Arja Lappalainen, Kalevi Eriksson, Sari Grönberg, Merja Lindfors, Bo Lohenoja, Pertti Uutinen, Taisto Kauppinen, Eeva Tähtinen, Keijo Laitinen, Åke Heikkinen, Sinikka Viklund, Raija Rinne, Jens ekon.mag, jordbrukare agrolog, lantbrukare servicechef rektor socialarbetare agrolog pensionerad chefredaktör pensionär bokföringschef PK, regionombudsman jordbrukare, lärare lärare i turism-, hotell och restaurangservice politices magister, skriftställare klasslärare, byggnadsritare jordbrukare, ingenjör pens. VD båtförare personlig bankrådgivare agrolog, häradsdomare pensionär, ingenjör studerande pensionerad lärare organisationschef, ekon. m jordbrukare lantbrukare kuntohoitaja tulliylitarkastaja, päällikkö yrittäjä terveydenhoitaja vaktmästare työnjohtaja eläkeläinen sihteeri betonitehtaanhoitaja eläkeläinen eläkeläinen, sairaanhoitaja eläkeläinen kirvesmies KOK Hagfors, Kari Erämaja, Elias Pere, Nina Kokko, Ismo Antas, Camilla Karvonen, Juha Heikkilä, Pekka Kopiloff, Pauli PERUSSUOMALAISET Väkevä, Antti Peltoluhta, Vesa Nykänen, Kimmo Fellman, Atte VIHREÄT Länsipuro, Janne Ilvetsalo-Koskinen, Sonja Noroviita, Timo KESKUSTA Eloranta, Kimmo Pekkola, Mirja Vilamaa, Asko VASEMMISTOLIITTO Lindell, Armi valt.maisteri valt.yo KTM, BA Business Contro insinööri kundchef, palvelupäällikkö yrittäjä, företagare myynti- ja markkinointipää ylitarkastaja laitosmies kalastusmestari koneteknikko kirvesmies, yrittäjä yrittäjä toimittaja peruskoulunopettaja maanviljelijä yrittäjä yrittäjä sairaanhoitaja, kotiäiti UUDEN LOVIISAN SITOUTUMATTOMAT Vuokko, Marjo opettaja SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT (KD) Weckström, Marjatta specialklasslärare

13 13 Vaalit Vuoden aikana järjestettiin eduskuntavaalit. Keskusvaalilautakunta piti kolme kokousta eduskuntavaalia varten ja vuoden lopussa yhden kokouksen presidentinvaaleja varten TP 2010 TA 2011 TA MUUTOK- SET TA 2011 MUUTOS- TEN JÄLKEEN Muutos Muutos% Toimintatuotot ,9 % - joista sis. erät Toimintakulut ,2 % - joista sis. erät ,0 % Toimintakate ,5 % - joista sis.erät ,0 % Toimintakate, ulkoinen ,6 % Tarkastuslautakunta Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta perehtyi arviointisuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti kaupungin hallintoon ja toimialojen toimintaan. Vuoden 2011 arvioinnin painopistealueena olivat kaupungin kehittämispalvelut, lukio ja ammatillinen koulutus, vesiliikelaitos, rakentaminen ja ylläpitotoiminta ja aikuissosiaalityö. Tarkastuslautakunta on seurannut ja arvioinut valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista, hallinnon toimivuutta ja kaupungin talouden kehitystä vastuualueiden raportoinnin ja johtavien viranhaltijoiden lautakunnalle antamien selvitysten pohjalta. Valtuuston kaudelle valitsemana tilintarkastusyhteisönä toimi JHTT -yhteisö Oy Audiator Ab ja tilikaudella 2011 vastuullisena tilintarkastajana asti JHTT Dan Lindroos ja alkaen JHTT Riitta Havanka. Lautakunnan avustamis- ja sihteeritehtävät ostettiin tilintarkastusyhteisöltä. Lautakunta on pitänyt vuonna 2011 yhteensä 7 kokousta. Lisäksi Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta isännöi Itä-Uudenmaan tarkastuslautakunnille suunnattua koulutustilaisuutta joulukuussa Tilintarkastusyhteisöltä ostettiin vuoden 2011 aikana yhteensä 38 tarkastuspäivää. Varsinaiseen lakisääteiseen tilintarkastukseen vuoden 2011 aikana käytettiin 30 päivää ja lautakunnan avustamiseen 8 työpäivää.

14 14 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 TA MUUTOK- SET TA 2011 MUUTOS- TEN JÄLKEEN Muutos Muutos% Toimintatuotot joista sis. erät Toimintakulut ,2 % - joista sis. erät Toimintakate ,4 % - joista sis.erät Toimintakate, ulkoinen ,4 % Tarkastuslautakunnan toimintakatteen ylitys johtui tilintarkastuksen lisäpäivien määrän kasvusta verrattuna vuoteen Lisäpäiviä tarvittiin mm. vuoden 2010 tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksen tarkastukseen, käänteisen arvonlisävelvollisuuden säännösten tarkastukseen ja tarkastuslautakunnan teettämiin toimeksiantoihin. Lopulliseen toteutumaan vaikutti myös kesällä voimaan astunut tilintarkastuspalvelujen hintojen korotus. Loviisan tarkastuslautakunta 2011 Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Pertti Lohenoja, pj. SDP Juhani Uitto SDP Gunnel Laukas, varapj. RKP Kristina Lönnfors RKP Jan Backlund RKP Maria Gustafsson RKP Hans Stoor RKP Susanne Ståhlström RKP Raija Viklund SDP Ari Räisänen SDP Kari Hagfors KOK Pertti Ajomaa KOK Paula Järvinen PS Kimmo Nykänen PS

15 15 KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallituksen työskentely 2011 Kaupunginhallituksen työskentely on ollut vuonna 2011 rakentavaa ja määrätietoista, tulevaisuuteen tähtäävää työtä. Päätöksenteko on pohjautunut hyvään valmisteluun ja tarkkaan harkintaan, mistä kiitos valmisteleville virkamiehille ja aktiivisesti osallistuville päättäjille. Voimme olla tyytyväisiä, että olemme pystyneet parantamaan kaupunkilaisten palvelutasoa ja olemme pystyneet säilyttämään lähipalvelut tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Tilinpäätös 2011 on myönteinen. Tästä on hyvä jatkaa kaupunkimme kehittämistä kuntalaisten parhaaksi. Yhteinen sävel menestykselliseen johtamiseen on löytynyt myös päättäjien ja valmistelevien viranhaltijoiden välille. Antoisat valtuustoseminaarit ja sopuisa hallitusyhteistyö on ollut hyvä lähtökohta yhteistyölle. Loviisan kaupungille vuosi 2011 oli hyvä. Kiitos virkamiehille hyvästä asioiden valmistelusta sekä kiitos päättäjille aktiivisesta osallistumisesta päätöksentekoon. Yhdessä rakennamme Loviisan menestyksen tuleveisuudessakin. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Isotalo Kaupunginhallitus Loviisan kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä. Kokousiin voivat osallistua myös kaupunginvaltuuston puheenjohtajat ja heillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kaupunginhallitus kokoontui 25 kertaa vuonna 2011 ja teki päätökset yhteensä 334 asiakohdassa. Kaupunginhallituksessa toimii puheenjohtajana Arja Isotalo (SDP), I varapuheenjohtajana Agneta Alm (RKP) ja II varapuheenjohtajana Anja Järvinen (KOK). Kaupunginhallituksessa toimivat esittelijöinä kaupunginjohtaja Olavi Kaleva ja hallintojohtaja Christoffer Masar TP 2010 TA 2011 TA MUUTOK- SET TA 2011 MUUTOS- TEN JÄLKEEN Muutos Muutos% Toimintatuotot ,4 % - joista sis. erät ,0 % Toimintakulut ,2 % - joista sis. erät ,5 % Toimintakate ,7 % - joista sis.erät ,2 % Toimintakate, ulkoinen ,6 % Toimintatuotoissa varattu tuloarvio lomatonttien ja kiinteistöjen myynnistä 1,7 miljoonaa euroa ei ole toteutunut vuoden aikana. Kiinteistöjen myyntiperiaatteet on hyväksytty valtuustossa, mutta lomatonttien myyntiperiaatteet ovat vielä käsittelemättä.

16 16 Valtionvarainministeriön päätöksen mukaisesti kaupunki sai yhdistymisavustusta vuodelle ,848 miljoonaa euroa. Yhdistymissopimuksen mukaisesti kehityskoreihin oli varattu euroa ja siitä käytettiin ,50. Kuntakohtaisia määrärahoja oli varattu euroa ja siitä käytettiin ,55. Käyttämättä jäi Loviisan sataman hanke euroa. Kaupunginhallituksen tuloarviossa on myös valtionvarainministeriön maksama vuosittainen korvaus valtionosuuden menettämistä 1,331 miljoonaa euroa. Avustusta maksetaan viiden vuoden ajan. Loviisan kaupunginhallitus 2011 Puheenjohtajisto Puheenjohtaja Arja Isotalo, SDP I varapuheenjohtaja Agneta Alm, RKP II varapuheenjohtaja Anja Järvinen, KOK Varsinaiset jäsenet Ruotsalainen kansanpuolue Agneta Alm Bengt Kullberg Tom Liljestrand Petra Paakkanen Leena Lindfors Henkilökohtaiset varajäsenet Olof Gren Benita Ekebom-Jönsas Leif Skogster Mikael Karlsson Mia Heijnsbroek-Wirén Suomen sosiaalidemokraattinen puolue Arja Isotalo Åke Laitinen Merja Grönberg Harri Hakala Kansallinen kokoomus Anja Järvinen Pekka Heikkilä Perussuomalaiset Antti Väkevä Camilla Antas Elias Erämaja Suomen keskusta Mirja Pekkola Vihreät Janne Länsipuro Taloustyöryhmä Sonja Ilvetsalo-Koskinen Kaupunginhallitus asetti taloustyöryhmän talousarvioprosessin tueksi. Työryhmän tehtävänä on ollut miettiä keinoja talouden tasapainottamiseksi. Taloustyöryhmä antoi työstään päivätyn loppuraportin, jonka perusteella kaupunginhallitus päätti jatkaa taloustyöryhmän toimintaa viran- ja toimenhaltijoista koostuvana yhteistyöryhmänä valtuustokauden loppuun saakka. Talousryhmän jäseninä ovat toimineet Mats Lobbas (RKP), puheenjohtaja, Arja Isotalo (SDP), Kari Hagfors (KOK), Kirsi Kettunen, Siv Gustafsson ja Antti Kärkkäinen, sihteeri

17 17 HENKILÖSTÖ Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Hallintopalvelut Talouspalvelut Kehittämispalvelut Perusturvakeskus Sivistyskeskus Tekninen keskus Yhteensä Vuoden 2011 lopussa oppisopimussuhteisia työntekijöitä oli yksitoista. Osa-aikaeläkeläisiä ja osatyökyvyttömyyseläkeläisiä oli yhteensä 30 (tilanne ). Vanhan eläkesäännön mukaisia työeläkkeitä maksettiin kahdelle henkilölle. Loviisassa oli työntekijöitä vuonna 2011 virkoja ja tehtäviä 1032,6 ja työntekijöitä yhteensä 1163 ja sivuviroissa/-tehtävissä oli työntekijöitä 148. Edelliseen vuoteen verrattuna virkojen ja tehtävien määrä laski 12,1 viralla/tehtävällä, mutta kaupungin palveluksessa olevien määrä kasvoi 11 henkilöllä. Kasvua selittää mm. se, että työntekijöillä oli vuonna 2011 enemmän poissaoloja (mm. virka- ja työvapaita) kuin vuonna 2010 ja poissaolijoiden tilalle palkattiin sijaisia. Vuonna 2011 poissaoloja oli työpäivää, poissaolojen määrä kasvoi 2000 työpäivällä. Poissaolojen kasvulla selittyy myös henkilöstötyövuosien lasku 124,5 henkilötyövuodella edelliseen vuoteen verrattuna. Omaishoitajia, perhehoitajia ja kotihoidon kuntalisän saajia oli yhteensä 252. Aktiivisia luottamushenkilöpalvelusuhteita oli 454 (luvussa mukana viranhaltijat/työntekijät). Kokonaishenkilöstömenot olivat 46,5 miljoonaa euroa. Henkilöstömenoissa oli reilu miljoona euroa kasvua vuoteen 2010 verrattuna. Vuoden aikana muita kuin yleiskorotusten ja järjestelyerien mukaisia palkankorotuksia myönnettiin vähän ja ne johtuivat työnvaativuuden muutoksista. Henkilökunnasta suurin osa oli naisia. Sukupuolijakauma on pysynyt samana uuden Loviisan aikana. Reilu neljännes työntekijöistä/viranhaltijoista oli yli 55-vuotiaita. Koko henkilökunnan keskiikä oli 46,0 vuotta. Se oli 0,5 vuotta enemmän kuin kunta-alalla keskimäärin. Sairauspoissaolot laskivat noin tuhannella työpäivällä vuoteen 2010 verrattuna. Suhteutettuna henkilöstömäärään sairauspoissaolot olivat 11,7 työpäivää/työntekijä. Sairauspoissaoloihin on pureuduttu varhaisen puuttumisen mallin avulla ja tiivistämällä yhteistyötä työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa. Sairauspoissaolot laskivat kaikissa muissa keskuksissa paitsi kehittämispalveluissa ja teknisessä keskuksessa. Teknisen keskuksen kasvu oli kuitenkin minimaalinen. Ainoastaan kehittämispalveluissa sairauspoissaolot kasvoivat huolestuttavan paljon. Kasvu selittyy silla, että maatalouslomittajat kuuluvat kehittämispalveluihin ja heillä oli eniten myös työtapaturmia. Uuden Loviisan toinen toimintavuosi osoitti, että kuntien yhdistymisestä on selvitty. Yleisellä tasolla henkilökunta viihtyy työssään ja kokee työnsä mielekkääksi. Työyhteisöissä oli jo aikaa ja voimia suunnata ajatuksia myös kehittämistoimintaan. Loviisan vahvuus on sitoutunut henkilökunta. Kehittyvä yhteiskunta vaatii sopeutumista ja innovaatiota. Vaaditaan tehokuutta ja tuottavuutta. Jotta henkilökunta jaksaa vastata tähän haasteeseen, tarvitaan välivaiheita ja työrauhaa. Jatkuva muutos ja kiire tukahduttavat luovuuden ja kehittämishalun. Pysyvyyttä ja turvallisuutta sekä muutosta ja dynaamisuutta tarvitaan sopivassa suhteessa.

18 18 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Maailman talouden nopein kasvuvaihe ohitettiin ja epävarmuuden lisääntyminen on heikentänyt myös tulevaisuuden näkymiä niin kansainvälisessä taloudessa kuin kotimaassakin. Vuonna 2011 Suomen talous kasvoi vielä kohtuullisesti kotimaisen kysynnän ja viennin tukemana, mutta vuonna 2012 talouskasvun arvellaan jo hidastuvan. Syynä kasvun hidastumiseen on toisaalta viestikysynnän heikkous ja toisaalta epävarmuuden seurauksena alentunut investointihalukkuus, siten myös työttömyyden odotetaan laskevan hitaasti. Kuluttajahintojen nousun odotetaan jatkuvan ja inflaation pysyvän yli 3 % ensi vuonna. Välillisen verotuksen kiristäminen kohensi julkisen talouden rahoitusasemaa, mutta julkinen talous pysyy kuitenkin alijäämäisenä valtiontalouden suuren alijäämän vuoksi. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan hallituksen päättämät sopeutustoimet kohentavat valtion rahoitusasemaa ensi vuodesta alkaen. Ne eivät kuitenkaan riitä tasapainottamaan valtiontaloutta, koska väestön ikääntyminen hidastaa julkisen talouden rahoituspohjan kasvua yhä enemmän lähivuosina. Vuonna 2015 valtion rahoitusalijäämä on edelleen 2,8 % BKT:sta. Kuntien valtionosuuksiin kohdistuvat säästötoimenpiteet kiristävät kuntien taloutta. Vaikka kunnat nostavat kunnallisveroäyriä ja pyrkivät hillitsemään kulutusmenojen kasvua, kuntien rahoitusasema heikkenee. Koska valtion ja kuntien rahoitusasema pysyy alijäämäisenä, julkisyhteisöjen velkaantuminen jatkuu ennustejaksolla. Velan määrä kasvaa niin, että v julkisyhteisöillä on velkaa 53,5 % BKT:hen suhteutettuna. Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate on noin 2,64 miljardia euroa, mikä jää lähes 400 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin vuonna Negatiivisen vuosikatteen kuntia on 22. Kuntaliiton tiedotteen mukaan tilinpäätökset näyttävät ennakoitua huonommilta. Talouskehitys on loppuvuodesta hiipunut ja se ilmeisesti on osaltaan jo vaikuttanut myös kuntiin. Heikentyneiden talousnäkymien ja kuntien valtionosuuksien lisäleikkausuhan vuoksi Kuntaliitto on valmistellut vakautusohjelman, jossa on ehdotuksia sekä valtiolle että kunnille. Oman alueen taloudellinen kehitys Yleisesti voidaan sanoa, että Uudenmaan kunnilla menee hyvin verrattuna Manner Suomen keskimääräisiin lukuihin. Valtiovarainministeriön julkaisemien ennusteiden mukaisesti tulevaisuus näyttää Uudellamaalla valoisammalta, mitä Suomen kunnissa keskimäärin. Loviisan tilinpäätöksestä 2011 lasketut tunnusluvut kestävät hyvin alueellisen vertailun naapurikuntiin. Laina per asukas ovat Loviisassa 1282 euroa per asukas, mikä on 1474 euroa per asukas pienemmät kuin esimerkiksi Porvoossa ja 332 euroa per asukas pienemmät kuin Lapinjärvellä. Loviisassa verotulot per asukas ovat 3931 euroa per asukas, mikä on lähes samalla tasolla Porvoon kanssa. Toimintakulut per asukas ovat Loviisassa kohtuullisen korkeat 6683 euroa per asukas. Verrattuna esimerkiksi Porvooseen ne ovat 1155 euroa per asukas korkeammat. Päästäksemme toimintakuluissa Porvoon tasolle meidän olisi leikattava toimintakuluja noin 13 miljoonaa euroa. Summa on niin suuri, että se ei onnistu pelkästään toimintoja tehostamalla ja tuottavuutta parantamalla vaan edellyttää toiminnan rakenteellisia muutoksia. Palveluverkkoselvityksiä ollaan tekemässä ja toivottavasti ne tuovat lisävalaistusta palvelurakenteen kehittämiseen ja kustannusten kasvun hillitsemiseen, jotta Loviisan kaupungin asukkaiden palvelutaso voidaan säilyttää ja kaupungin talous on jatkossakin hyvä.

19 19 Tunnuslukuja euro/asukas tilinpäätös 2011 tietojen mukaan Loviisa Porvoo Lapinjärvi TILINPÄÄTÖS 2011 LOVIISA PORVOO LAPINJÄRVI Asukasluku per asukas Loviisa Porvoo Lapinjärvi Lainat Vuosikate Poistot Verotulot Valtionosuudet Toimintatuotot Toimintakulut

20 20 Hyvä vuosi 2011 Tulos 2,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen Loviisan kaupungin tulos on 2,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen tilinpäätöksessä Velkoja on pystytty lyhentämään noin 250 euroa jokaista kaupungin asukasta kohden ja velan kokonaismäärä per asukas on tilinpäätöksessä euroa per asukas. Tilastokeskuksen laskemien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan Manner-Suomen kunnilla oli viime vuonna lainaa keskimääräisesti 2085 euroa asukasta kohden, mikä on 803 euroa per asukas enemmän kuin Loviisassa. Loviisan kaupungin vuosikate on 8,1 miljoonaa euroa, joka on 4,5 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2010, vaikka Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate jää lähes 400 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin vuonna Loviisan kaupungin hyvään tuloskehitykseen vaikuttivat keskusten hyvä taloudenpito, verotulojen ennakoitua suurempi kertymä sekä porkkanarahat. Verotuloja saatiin yhteensä 61,2 miljoonaa euroa, mikä oli 5,5 miljoonaa euroa enemmän kuin budjettia laadittaessa oletettiin. Loviisan kaupungille maksettujen yhdistymisavustusten määrä oli 1,8 miljoonaa euroa. Hyvä vuosikate mahdollisti sen, että Länsiharjun koulukeskuksen kirjanpitoarvo 1,7 miljoonaa euroa voitiin poistaa täysimääräisesti. Hyvät tuotot kestivät myös lomapalkkavelan kirjauskäytännön muutoksen, mikä aiheutti henkilöstökuluihin lähes euron lisäkulun sekä erikoissairaanhoidon kulujen ylittymisen. Erikoissairaanhoidon kulut ylittyivät 1 miljoonalla eurolla Kaupungin valtuusto päätti olleessa kokouksessaan euron ylityksestä erikoissairaanhoidon menojen osalta. Vuoden loppulasku ylittyi kuitenkin vielä eurolla. Siten erikoissairaanhoidon kulut ylittyivät alkuperäiseen palvelusopimukseen verrattuna 1 miljoonalla eurolla. Investoinnit Investointihankkeisiin oli varattu yhteensä 9,1 miljoona euroa talousarviossa Suurimmat erät oli budjetoitu Suomenkielisen koulukeskuksen rakennushankkeelle 4,4 miljoonaa euroa ja sataman Pitkälaiturin eteläpään korjaamiseen 1,5 miljoonaa euroa. Investointimenoista on toteutunut vain noin reilu kolmannes. Molemmat suurista hankkeista jäivät toteutumatta, sillä koulukeskushankkeesta on valitettu markkinaoikeuteen ja siitä syystä rakennushanke on keskeytynyt. Pitkälaiturin rakentamisen viivästyminen on johtunut siitä, että ympäristölupaa ei ole myönnetty. Kassavarat ovat riittäneet investointimenoihin ja lainaa ei ole tarvinnut nostaa.

21 21 Merkittävimmät riskit Loviisan kaupungin toiminnallisista riskeistä huomattavimmat ovat henkilöriskit ja rahoitusriskit. Viiden eri organisaation yhdistäminen uudeksi Loviisan kaupungiksi ei ole sujunut aivan ongelmitta. Vuoden 2011 toimintaa onkin leimannut ahkera prosessien hiominen ja parhaiden toimintatapojen ja käytäntöjen luominen. Työ parhaiden toimintatapojen ja käytäntöjen löytämiseksi ja ohjeistamiseksi jatkuu edelleen. Toiminnalliset riskit koskevat henkilöstön osaamista ja saatavuutta, tietojärjestelmien toimivuutta, suhdannevaihteluita ja lainsäädännöllisiä muutoksia. Henkilöstöriskit Ammattitaitoisen avainhenkilöstön saatavuus haittasi vuonna 2011 paikoin kaupungin toimintaa ja palvelumahdollisuuksia. Joihinkin ammattiryhmiin oli hankalaa saada hakijoita. Kaupungin henkilöstön keski-ikä on korkeampi kuin kunnissa keskimäärin, mikä asettaa myös esimiestyölle haasteita. Muuttuvassa sähköisessä työympäristössä työntekijöiden osaamistasosta on huolehdittava asianmukaisesti sekä varmistuttava siitä että esimerkiksi eläkkeelle siirtymisten yhteydessä ei menetä kaupungin toiminnan kannalta olennaisia tietoja ja taitoja. Henkilöstöriskejä on pyritty vähentämään esimerkiksi ottamalla käyttöön varhaisen puuttumisen toimintamalli, tukemalla esimiestyötä järjestämällä johtamis- ja esimieskoulutuksia, sekä tarjoamalla henkilökunnalle lisäkoulutusmahdollisuuksia. Tietojärjestelmäriskit Taloushallinnon tietojärjestelmät uusittiin vuoden 2009 aikana. Tietojärjestelmiin ei ole tehty erillistä järjestelmätarkastusta. Kaupungin tietojärjestelmät koostuvat monesta eri tuoteperheestä. Tästä aiheutuu riskejä, että tieto ei siirry katkeamatta sovelluksesta toiseen. Useasta järjestelmästä puuttuvat automaattiset toimintakontrollit. Taloushallinnon prosessien läpikäyminen ja kartoittaminen on aloitettu vuoden 2011 aikana ja työ jatkuu edelleen tilikaudella Tarkoituksena on varmistua sisäisten kontrollitoimenpiteiden riittävyydestä ja kehittää prosesseja edelleen riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan näkökulmat huomioiden. Kaupungilla on oma palomuuri, jolla verkkoliikenne suojataan ja sitä valvotaan. Sähköpostijärjestelmän roskaposti on edelleen potentiaalinen tietoturvariski. Ongelmaa on pyritty vähentämään aktiivisella tiedottamisella ja teknisellä suodatuksella. Vuoden 2011 aikana käyttöönotettu suodatuspalvelu on onnistuneesti minimoinut roskapostin määrää. Lainsäädäntöön liittyvät riskit Kaupungilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa lainsäädännössä tapahtuviin muutoksiin, muutoksia seurataan aktiivisesti ja niiden vaikutuksia toimintaan arvioidaan systemaattisesti. Rahoitusriskit Rahoitusriskit koskevat mm. korkoriskejä, valuuttariskejä, likviditeettiriskejä sekä luottoriskejä. Loviisan kaupungin lainakanta on suuri ja haavoittuva korkojen vaihtelulle. Suurin osa kaupungin lainakannasta on kiinteäkorkoista, joka ei reagoi korkojen nousuun. Kiinteäkorkoisten lainojen osuus lainakannasta on n. 14,5 milj.. Myös kuntakonsernin sisällä on merkittäviä lainaeriä, joihin kaupunki on sitoutunut lainojen takausten muodossa. Kuntakonsernin koko lainakanta vuonna 2011 oli n. 37,8 milj. ( milj. ).

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin

Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin Kaupunginhallitus 24 28.0.203 Kaupunginhallitus 32 05.02.203 Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin 5/00.00.0/203 KH 24 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 LEHDISTÖTIEDOTE julkaisuvapaa 21.3.2012 HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2012 Haminan elinkeinoelämässä tapahtui merkittäviä muutoksia. E18 Haminan kehätien rakentaminen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen talouden tilanne jatkui vuonna 2014 huolestuttavana. Talouskasvu oli negatiivista kolmantena vuonna peräkkäin. Myös työllisyystilanne heikkeni. Naantalin työttömyys on

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin

Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin Kaupunginhallitus 24 28.01.2013 Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin 15/00.00.01/2013 KH 24 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kaupunginhallitus valitsee

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.215 Päiväys: 31.3.215 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot