Toimintakertomus 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2006"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2006 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

2 Taitto: Anna Grönlund Painopaikka: Kopijyvä Oy Jyväskylä 2007

3 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen puheenjohtajalta 4 Ylioppilaskunnan jäsenet 6 Ylioppilaskunnan organisaatio 6 Edustajisto 6 Ylioppilaskunnan puheenjohtajisto 10 Ylioppilaskunnan hallitus 10 Ylioppilaskunnan henkilökunta 13 Ylioppilaskunnan toiminta 15 Jyväskylän ylioppilaslehti 15 Kampus Kustannus - JYYn julkaisusarja 17 Kansainvälinen toiminta 19 Kehitysyhteistyötoiminta 22 Kortepohjan vapaa-aikatoiminta 25 Koulutuspoliittinen toiminta 29 Kulttuuritoiminta 32 Liikuntavaliokunta 38 Sosiaalipoliittinen toiminta 40 Tiedotustoiminta 43 Ympäristövaliokunta 45 Kortepohjan ylioppilaskylä 47 Yleistä 47 Kiinteistöt 47 Asukkaat 47 Asukasvalinnat 48 Asukasneuvosto 48 Vaalit 48 Henkilökunta 48 Vuosikorjaukset 49 Talous 49 Vapaa-aikatoiminta 49 Talous 50 Yleistä 50 Talouden tulevaisuus 50 JYYn tuloslaskelma 54 JYYn tase 56 JYY-konsernin tuloslaskelma 58 JYY-konsernin tase 60

4 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJALTA Vuosi 2006 oli Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan 72. toimintavuosi. Aktiivinen edunvalvonta jatkui niin paikallisella kuin kansallisellakin tasolla, ehkä jopa aktiivisempana kuin aikaisempina vuosina. Vuoden 2006 erityispiirteitä olivat kuntavaikuttaminen, Nouse jo! kampanja, sekä maksuttoman koulutuksen kampanja. Vuodesta teki historiallisen vähintäänkin se, että vuoden aikana kaikki sektorisihteerit ja koko toimituksen väki vaihtuivat. Jatkuva rekrytointi oli suuri haaste, mutta valinnat olivat onnistuneita ja organisaatio uudistui. Uudet toimijat toivat virkistäviä uusia ideoita ja ravisuttivat vanhoja kaavoja. Myös palkkaus uudistui. Ylioppilaskunnan oma uusi palkkausjärjestelmä astui voimaan loppukesästä, tuoden pienen palkankorotuksen JYYn varsinaisen toiminnan työntekijöille. Palkkaus ei vieläkään ole missään tapauksessa erinomaisella tasolla, mutta uudistus oli pieni askel parempaan. Erilaiset teemaviikot toivat ylioppilaskuntaa ja sen toimintaa entistä lähemmäs riviopiskelijan arkea. Vanhojen tuttujen kehitysyhteistyöviikon ja ympäristöviikon lisäksi järjestettiin mm. hyvinvointiviikko ja kulttuuriviikko. Asiantuntevat alustajat, uudet tempaukset ja aktiivinen osallistuminen toivat tapahtumat sinne, missä opiskelijat ovat. Kulttuurisektori oli muutenkin aktiivinen. Vaikka Jyrock jäi hieman kävijämäärätavoitteestaan, onnistui Meiju Suvas vetämään ylioppilaskunnan 72. vuosijuhlaan suuren määrän vieraita. Vaikka tasavuosijuhlasta ei ollutkaan kyse, päätti JYYn edustajisto myöntää ylioppilaskunnan kunniamerkin Seppo Naumaselle koko työuran kestäneestä pyyteettömästä toiminnasta opiskelijoiden parhaaksi. Koulutuspoliittisella sektorilla vaadittiin monen muun asian ohessa yliopiston periodijärjestelmän selkeyttämistä ja tätä kautta parempia mahdollisuuksia opiskelijoille viedä opintojaan eteenpäin. Koko vuoden jatkui myös taistelu ammattikorkeakoulujen englanninkielisen nimen muodosta. University of Applied Sciences on harhaanjohtava ja aiheuttaa sekaannuksia kansainvälisissä yhteyksissä. Hyvä esimerkki tästä oli, että vuoden mittaan tuolla nimellä tulevat postit löysivät tiensä monesti yliopistolle tai ylioppilaskuntaan. Kansallisella tasolla osallistuttiin maksuttoman koulutuksen kampanjaan, jolla haluttiin vastustaa lukukausimaksuja EU/ETA-maiden ulkopuolelta tuleville tutkinto-opiskelijoille. 4

5 Sosiaalipoliittisella sektorilla vuoden suurimman panostuksen kohdistuivat opiskelijoiden hyvinvointiin, tasa-arvoon ja kansalliseen Nouse jo! kampanjaan. Hyvinvointiviikolla perehdyttiin mm. stressinhallintaan ja terveellisiin elämäntapoihin, kun taas tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma linjasi ylioppilaskunnan sisäistä toimintaa. Nouse jo! kampanja sai huomattavaa kansallista medianäkyvyyttä. Kampanjan tavoitteena oli saada opintorahaan 15 % tasokorotus. Kampanjassa oli mukana kaikki kansalliset opiskelijajärjestöt. Vaikka korotusta ei valtion talousarvioon saatukaan, onnistuivat JYY ja Jamko yhdessä jyväskyläläisten toisen asteen oppilaitosten oppilaskuntien kanssa keräämään Kompassille huikeat 2000 mielenosoittajaa. Vuonna 2005 käyttöön otettua fuksipassia kehitettiin, jolloin opiskelijoille pystyttiin tarjoamaa rahanarvoisia etuja. Edustajistossa käytiin kiivasta keskustelua blogin käyttöönottamisesta. Hallitus kuitenkin päätyi toistaiseksi käyttämään www-sivujen keskustelupalstaa, joka on muutenkin ollut valitettavan heikolla käytöllä. Tiedonkulkua hallituksen ja edustajiston toiminnasta riviopiskelijoiden suuntaan pyritään parantamaan jatkossakin. Kansainvälisten opiskelijoiden integroimiseksi opiskelijayhteisöön tehtiin kovasti työtä. Erilaisten bileiden lisäksi yhä enemmän huomiota suunnattiin edunvalvonnallisiin asioihin. Kehitysyhteistyötä jatkettiin edelleen hankepohjaisesti, panostaen vapaaehtoisen kehitysyhteistyömaksun markkinointiin. Ympäristöviikon kampuskysely saavutti opiskelijoita eriomaisen laajasti. Kaikki 500 vastausta antoivat hyviä näkemyksiä siihen, miten kampusaluetta tulisi kehittää. Kuntavaikuttamisen puolella saatiin heti tuloksia aikaan. Alkuvuodesta aloitettiin entistä parempien suhteiden luominen kaupungin johtoon, päättäjiin ja virkamieskuntaan. Kova työ tuotti tulosta, kun paikallisliikenteen 30 päivän lippuun saatiin opiskelija-alennus. Sama alennus koskee myös kansainvälisiä opiskelijoita. JYYn strategiaprosessi saatiin vihdoin käyntiin. Monen vuoden suunnittelusta ja haaveilusta tulee totta, kun strategiatyöryhmä lähtee työstämään JYYlle omaa strategiaa. Samassa yhteydessä määritellään JYYn arvot, missio ja visio. Työryhmän kokoonpano on laajaalainen, jotta kaikki näkökulmat tulisi huomioitua. Vuoden aikana päätettiin hakea myös purkulupa ylioppilaskylän taloille F, G, H ja J. Purettavien talojen tilalle voidaan rakentaa uusia, nykyopiskelijoiden tarpeisiin paremmin vastaavia opiskelija-asuntoja. Kuten edeltä voi huomata, paljon saatiin vuoden mittaan aikaan. Yhdessä. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia niitä ihmisiä, joiden kanssa minulla oli vuoden mittaan ilo ja kunnia tehdä yhteistyötä. Suuri kiitos kuuluu niin ylioppilaskunnan työntekijöille, hallitukselle, edustajistolle kuin sidosryhmillekin. Erityinen kiitos kaikille teille, jotka olitte tukemassa toimintaamme, niin myötä- kuin vastamäessä. Kiitos. Jarkko Seppälä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

6 YLIOPPILASKUNNAN JÄSENET Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnasta annetun asetuksen mukaan ylioppilaskunnan jäseniä ovat kaikki Jyväskylän yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat. Opiskelija, joka suorittaa Jyväskylän yliopistossa muuta tutkintoa voi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi. Läsnäoleviksi vuonna 2006 kirjoittautuneet opiskelijat tiedekunnittain: Humanistinen tdk 4199 Kasvatustieteiden tdk 2161 Liikunta- ja terveystieteiden tdk 1455 Matemaattis-luonontieteellinen tdk 2584 Yhteiskuntatieteellinen tdk 2020 Taloustieteiden tdk 1364 Informaatioteknologian tdk 1742 Yhteensä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta on kutsunut kunniajäsenekseen professori Kaarlo Oksalan, prof. Aarni Penttilän, prof. Eero Tommilan, prof. Niilo Mäen, varatuomari Erkki Rutasen, agronomi Wilhelm Schildtin, tekniikan tohtori Veikko Häyhän, kansanedustaja Mauri Pekkarisen, isännöitsijä Osmo Kääriäisen, kiinteistöneuvos Leo Kamusen,rakennusmestari Pentti Lemisen, rakennuskonsultti Pekka Ihatsun, insinööri Esko Erikssonin ja johtaja Seppo Naumasen. YLIOPPILASKUNNAN ORGANISAATIO Ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää ylioppilaskunnan varsinaisista jäsenistä yleisillä vaaleilla vuonna 2003 ensimmäistä kertaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu 41- jäseninen edustajisto. Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja 7-9 jäsentä. Hallituksen apuna toimivat asioiden valmistelua, ideointia ja toimeenpanoa varten valiokunnat. Valiokuntien toimintaan ovat kaikki opiskelijat voineet osallistua. Edustajisto Aikavälille valittiin edustajisto yleisellä ja suhteellisella vaalilla Äänestysprosentti oli 23,3. Vaalin tulos Vaaliliitto, paikat: Jyväskylän demariopiskelijat 7 Grönioni 4 Jyväskylän Keskustaopiskelijat 4 Kokoomusopiskelijat 4 6

7 Maltillinen äärivasemmisto 3 Poikkitieteilijät 4 Pörssi & Dumppi 7 PresSure 2 Kristilliset opiskelijat 6 Sosialistiopiskelijat - Edustajistoon valitut: Kristilliset opiskelijat: Kaijaluoto Lilja Lyhty Jarmo Jousmäki Henna Laitasaari Anu Linjamaa Suvi Luoto Katariina Poikkitieteilijät: Ollikainen Sari Heiskanen Lotta Ahtiainen Tuuli Savolainen Alina Kokoomusopiskelijat: Parttimaa Jarno Turunen Olli Sivonen Heikki Markkanen Maiju Demariopiskelijat: Sumelles Kalle Nokela Katri Laakkonen Mikko Kohvakka Sakari Komu Pekka Ahokas Hannu Ahokas Jussi Pörssi&Dumppi: Pietiläinen Samuli Kankaala Juho Heiskanen Taneli Vehniäinen Hannu Lipiäinen Mikka Marjava Petri Soininen Perttu 7

8 PresSure: Lehtonen Tuomas Jörgensen Aki Jyväskylän keskustaopiskelijat: Vasalampi Riitta Juujärvi Tiina Leppänen Eeva-Kaisa Marttinen Kirsi Maltillinen äärivasemmisto: Laakso Laura Männistö Sanni Wallenius Anni Grönioni: Huovila Antti-Jukka Nurmikolu Mika Soukka Asko Nissi Kaisa Sosialistiopiskelijat: - Edustajiston toiminta Kertomusvuoden aikana edustajisto kokoontui 9 kertaa ja päätti mm. seuraavista asioista: 1/ valitsi puheenjohtajaksi Lilja Kaijaluodon ja varapuheenjohtajaksi Mikko Vuorion valitsi hallituksen valitsi tilintarkastajat ja sisäiset tilintarkastajat valitsi julkaisusarjan toimitusneuvoston valitsi ylioppilaslehden johtokunnan valitsi ylioppilaskylän asukasneuvoston 2/ valitsi jäseniä KOAS:n valtuuskuntaan valitsi edustajia tiedekuntaneuvostoihin 3/ valitsi ylioppilaskunnan pääsihteeriksi Tuomas Viskarin ajalle

9 4/ hyväksyi ylioppilaskunnan v toimintakertomuksen vahvisti ylioppilaskunnan tilinpäätöksen päätti huomionosoituksista vuosijuhlassa 5/ päätti esittää opintotukilautakunnan opiskelijajäsenet valitsi ylioppilaslehden päätoimittajaksi kaudelle Jonna Rusasen käsitteli muutamia aloitteita jotka palautti hallitukselle 6/ nimesi SYL:n ylimääräiseen liittokokoukseen lähtijät käsitteli tiedekuntaneuvostojen jäsenasioita 7/ merkitsi puolivuotistuloksen tiedoksi käsitteli muutamia aloitteita 8/ valitsi jäseniä tiedekuntaneuvostoihin valitsi SYL:n liittokokousedustajat käsitteli muutamia aloitteita 9/ hyväksyi jäsenmaksun hyväksyi talousarvion käsitteli tiedekuntaneuvostojen jäsenyyksiä käsitteli muutamia aloitteita 9

10 YLIOPPILASKUNNAN PUHEENJOHTAJISTO Puheenjohtajana toimi Lilja Kaijaluoto ja varapuheenjohtajana Mikko Vuorio. YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus. Hallitus kokoontui vuoden aikana 25 kertaa. Hallituksen jäsenet: Jarkko Seppälä, puheenjohtaja Miika Lipiäinen Annukka Paloniemi Tiina Juujärvi Jarmo Lyhty Hanna Pätsi Minna Penttilä Samuli Pietiläinen Jutta Virolainen Hallituksen valiokuntien kokoonpano Hallituksen alaisina toimeenpano- ja valmistelueliminä toimivat seuraavat valiokunnat: opinto- ja tiedevaliokunta, sosiaali-, liikunta-, kansainvälisen toiminnan ja ympäristövaliokunta sekä tasa-arvovaliokunta. Valiokuntien toimintaan ovat kaikki halukkaat ylioppilaskunnan jäsenet voineet osallistua. Hallitus asetti keskuudestaan hallintovaliokunnan, jonka toimialaan kuuluvat varsinaisen toiminnan talous, muiden sektoreiden talouden seuranta ja organisaatio- ja sääntökysymykset. Hallintovaliokunta Jarkko Seppälä, pj (Tiina Juujärvi) Lilja Kaijaluoto, vpj. (Jarmo Lyhty) Miika Lipiäinen (Hanna Pätsi) Samuli Pietiläinen (Minna Penttilä) Edustus toimielimissä Tilintarkastajat Jouko Minkkinen, KPMG (Johanna Gråsten KPMG) Seppo Lindholm, HTM, JHTT (Isto Lehtinen HTM, JHTT) Kalevi Olin (Tuomo Yli-Huttula) 10

11 Sisäiset tilintarkastajat Jani Seppänen Mikko Poikonen Hanna Vehniäinen Sakari Kohvakka Olli Turunen Ylioppilaslehden johtokunta Lilja Kaijalauoto Jenny Lindborg Jarno Miettinen Kimmo Mäkilä Hannu Vehniäinen Jutta Virolainen Julkaisusarjan toimitusneuvosto Jussi Laitinen Jenni Latvala Heli Mäkeläinen Henna Seinälä Anna-Maija Tuuliainen Oskari Rantala Matti Frondelius Katriina Karhu Anne Laajalahti Tytti Lindeberg Olli Nuutinen Outi Toijanniemi Vappu Ylinen Päivi Takala Yliopiston hallitus Jouko Perkkiö (Tuomas Mikkola) Mari Raappana asti ja alkaen Jarkko Seppälä (Hanna Heinonkoski, tilalla Sami Vänskä asti ja alaken Kati Pesonen) Kalle Sumelles (Jouni Heinonen, tilalla Mika Nurmikolu) Perttu Soininen asti, alkaen Sami Vänskä (Antti Vesala) 11

12 Opintotukilautakunta Juha Koskinen, sosiaalisihteeri (Johanna Selenius) Hanna Pätsi (Suvi Linjamaa) Jukka Utriainen-Utriaisen tilalle Hannu Ahokas (Hannu Ahokas, tilalle varajäseneksi Katri Nokela) YTHS:n Jyväskylän terveydenhoitoaseman johtokunta Minna Penttilä Jenny Lindborg Juha Koskinen YTHS:n valtuuskunta Minna Penttilä Tasa-arvotoimikunta Arto Alajoutsijärvi, sosiaalisihteeri asti ja lähtien Juha Koskinen (Heli Parikka) Venla Räty (Elina Siiri) LIKES hallitus Simo Pöyhönen KOAS:n valtuuskunta Jouni Heinonen asti ja alkaen Jarmo Lyhty (Hanna Pätsi) Anna-Kaisa Vierinen (Joel lehtonen) Taneli Heiskanen (Anni Kämäräinen) Hanna Plattonen (Suvi Linjamaa) Sakari Kohvakka (Antero Lehmuskenttä) Jarno Parttimaa (Eeva Tikka) Mika Nurmikolu (Mikko Poikonen) Anni Wallenius (Hanna Saarinen) 12

13 KOAS:n hallitus Tuomas Viskari Eino Nissinen Juha Koskinen Tietohallinnon johtoryhmä Tuomas Viskari (Perttu Soininen) YLIOPPILASKUNNAN HENKILÖKUNTA Ylioppilaskunnalla oli vuoden 2006 aikana vakinaisessa työsuhteessa oli 77 henkilöä. Varsinainen toiminta Simo Pöyhönen, pääsihteeri asti Tuomas Viskari,pääsihteeri alkaen Juha Koskinen, sosiaalisihteeri Minna Hautamäki, kulttuurisihteeri asti Taija Kyheröinen, kulttuurisihteeri alkaen Antti Vesala, korkeakoulupoliittinen sihteeri asti Perttu Soininen, korkeakoulupoliittinen sihteeri alkaen Tanja Tolonen, kansainvälisten asioiden sihteeri asti Hanna Laitinen, kansainvälisten asioiden sihteeri alkaen Kaisa Räsänen, tiedotussihteeri asti Anna Grönlund, tiedotussihteeri alkaen Mirja Ritvonen, toimistosihteeri Toni Peltonen, päätoimittaja asti Jonna Rusanen, päätoimittaja alkaen Olli Sulopuisto, toimittaja Janic Leino, siviilipalvelumies asti Heikki Vihemäki, siviilipalvelusmies alkaen Toimiston henkilökunta Maija Saarnisto, talouspäällikkö Marita Niemi, pääkirjanpitäjä Kirsi Jussila, palkanlaskija Paula Rouhiainen, toimistosihteeri asti 13

14 Aili Salokas, maksuliikenteenhoitaja Sari Korhonen, asukassihteeri Helena Hämäläinen, asukassihteeri Teija Leppänen, asukassihteeri Hanna Hirvonen, palvelupäällikkö Kampus Data Oy Marko Laaksonen, Mari Aho, Jari Kulmala, Matti Leskelä, Jukka Ristaniemi, Jarno Hynynen, Jari Kopakkala, Leena Järvinen, Heikki Heino, Marko Niininen, Jani Ranta, Jouni Nykänen, Pasi Pesonen, Sanna la Grassa, Sami Mehto, Pekka Laakso, Kirsi Sivonen, Petteri Vankkanen, Antti Saarimaa, Tero Einonen, Hannu Koskinen, Tiina Lindlöf, Kati Koivula. Kiinteistöhenkilökunta Osmo Kääriäinen, kiinteistöpäällikkö. Sirkka Lahtinen, Marja-Liisa Kuutti, Riikka Nurminen, Sirkka-Liisa Kainulainen, Asko Ortju, Keijo Lindholm, Jorma Janhonen, Pasi Räisänen, Raimo Hietanen, Jukka Pölkki, Eija Laitinen, Aila Sekki, Eila Ahonen, Tiina Pitkänen, Jari Pihlajasaari, Leena Kuukasjärvi, Mikko Salokas, Anne Räisänen. Vapaa-aikasihteeri Johanna Laitinen Rentukan vastaava hoitaja Teuvo Ristonen Lounasruokala Ilokivi Vastaava emäntä Arja Harju Irmeli Syrjälä asti, Arja Yläjärvi, Kari Minkkinen, Maria-Leena Minkkilä, Tuija Vesterinen, Jutta Lätti, Kirsi Onnela, Pirjo Soinio. 14

15 YLIOPPILASKUNNAN TOIMINTA JYVÄSKYLÄN YLIOPPILASLEHTI Jyväskylän Ylioppilaslehti ilmestyi vuonna kertaa. (Edelliseen vuoteen verrattuna numeroita oli yksi vähemmän ylityösäästösyistä johtuen.) Lehden numeroista kolme oli tuttuun tapaan kaupunkijakelussa, jolloin lehti jaettiin jokaiseen noin jyväskyläläistalouteen. Lukioihin ja ammattioppilaitoksiin jaettavia abinumeroja tehtiin keväällä kaksi ja syksyllä yksi. Lehden miehitys vaihtui tiuhaan tahtiin syksyllä. Ensin Toni Peltonen karisti Jyväskylän pölyt jaloistaan, ja päätoimittajana aloitti elokuun puolivälissä Jonna Rusanen. Siviilipalvelusmies Janic Leino kasvatti sivaripartansa tähtitieteellisiin pituuksiin ja häipyi hänkin Helsinkiin syyskuussa. Etätyönä Leino kuitenkin on jatkanut viikoittaista piirrossarjaansa. Siviilipalvelusmiehenä aloitti syyskuussa Heikki Vihemäki, joka on jatkanut Leinon linjoilla tehtaillen mainioita kuvituksia ja valokuvia. Lisäksi Vihemäki on kuvausten lomassa kirjoittanut. Toimittajana jatkoi vuoden 2006 loppuun loistava Olli Sulopuisto. Myös Sulopuisto on ilahduttanut Jylkkärin tekijöitä ja lukijoita jatkamalla avustajana. Olli Sulopuiston jälkeen toimittajana aloitti kokenut taittaja Mikko Mattlar (Sulopuiston, Peltosen ja Rusasen lisäksi journalistiikan pääaineopiskelija hänkin). Vaikka henkilöt vaihtuivat, lehden työnjako oli koko vuoden sama. Päätoimittaja vastasi lehdestä kokonaisuutena, toimitussihteeritti (tilasi ja editoi juttuja) sekä kirjoitti. Toimittaja kirjoitti, taittoi ja käsitteli kuvia. Siviilipalvelusmies kuvasi, käsitteli kuvia ja kuvitti. Toimituksen työtä helpotti marras joulukuussa kuvaajaharjoittelija Samuli Ikäheimo. Yhteistyötä Petäjäveden käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen kanssa jatketaan mahdollisesti myös tulevaisuudessa. Myös lehden painopaikka vaihtui syksyllä. Tarjouskilpailun jälkeen siirryttiin Pieksämäen Lehtisepistä Seinäjoen I-Printiin. Ensimmäinen Seinäjoella painettu lehti oli numero 9/06. Konkreettisimmin painopaikan muutos näkyi kaupunkinumeroiden ulkoasussa. Uudessa painotalossa on teknisesti mahdollista tehdä leikattua tabloidia, joten Jylkkäri tarttui tilaisuuteen ja poisti kaupunkinumeroidensa sivuilta valkoiset reunukset. Lisäksi kaupunkijakeluun menevien lehtien paperi vaihdettiin valkoisempaan ja jämäkämpään. Ensimmäisen leikatun tuotteen (10/06) saapuessa painosta Jylkkärin toimituksessa halattiin, ja taputeltiin selkiä. Jylkkäri toteutti leikatun tabloidin ensimmäisenä ylioppilaslehtenä Suomessa. Pääasiassa painoaikataulusyistä lehden ilmestymispäivä päätettiin vaihtaa keskiviikosta maanantaiksi. Samalla päästiin eroon lehteä vuosikausia kiusanneista taittoviikonlopuista, jolloin toimitus väänsi lehteä kasaan lähes ympäri vuorokauden viikonlopun yli maanantaiaamupäivään asti. Toimitus sai siis vuonna 2006 sanoa hyvästit viikonlopputöille, mutta yötöihin jouduttiin kuitenkin joka toinen viikko, kun lehteä väsättiin painokuntoon tiistaiöisin. Parannusta kuitenkin jo sekin. Ilmoitusmyynnistä vastasi valtakunnallisella tasolla Pirunnyrkki Oy. Paikallista ilmoitusmyyntiä hoiti ilmoitusmyyjä Vexi Virtanen (Veximedia). Mainosmyynti aiheutti 15

16 vuoden aikana jonkin verran harmaita hiuksia. Vuonna 2006 mainoseuroja kertyi vähemmän kuin vuonna 2005, joka olikin myynnillisesti oikein hyvä vuosi. Sama trendi näkyi kaikissa ylioppilaslehdissä. Asiaa puitiin muun muassa Pirunnyrkin kanssa ylioppilaslehtien tapaamisessa Tampereella, ja lukijatutkimusten tekeminen nähtiin yhtenä keinona vakuuttaa ilmoittajat mainostamisen kannattavuudesta. (Jylkkärin oma lukijatutkimus toteutettiinkin heti vuoden 2007 keväällä ja tulokset olivat erittäin hyviä.) Ilmoitusmyyjän mukaan ilmoittamisen trendit kuitenkin luontaisestikin vaihtelevat kausittain, joten oli syytä toivoa, että valoa tunnelin päässä alkaa näkyä taas vuonna Varsinkin tulevista eduskuntavaaleista oltiin mielissään. Jylkkärin budjetti jäi jonkin verran tavoitteestaan pääasiassa ilmoitusmyynnin notkahduksen takia (ilmoitusmyynti tuotti vuonna euroa ja vuonna euroa). Lehden nettomenot olivat vuonna euroa, kun vuonna 2005 menot olivat euroa. Pitkään puhuttu ylioppilaslehtien juttuvaihto saatiin alkamaan loppuvuodesta. Jylkkäri päätti aloittaa käytännön syistä juttuvaihdon kahdenvälisenä Aviisin kanssa. Vaihtoja tehtäisiin korkeintaan juttu per lehti. Vaihdon ansiosta avustaja saa kahdessa paikassa julkaistavasta jutustaan hiukan tavallista suuremman korvauksen. Toisaalta juttuvaihto myös helpottaa toimituksen työtaakkaa ja säästää rahaa. Vaihto päätettiin kuitenkin pitää maltillisena, sillä ylioppilaslehtien tärkeintä sisältöä, juttuja oman kaupungin ja yliopiston ilmiöistä, ei voida muualla tuottaa. Joulukuussa 2006 toimitus valmisteli uuden päätoimittajan myötä ulkoasu-uudistuksen, joka toteutettiin vuoden 2007 alussa. Aikaisemmin neljällä eri tehovärillä vuorotellut lehti muuttui vihreäsävyiseksi. Ennen kaikkea uudistuksella tavoiteltiin uudenlaista selkeyttä ja luettavuutta. Myös visuaalisuutta lisättiin entistä vahvemmalla kuvankäytöllä ja pienillä koukuttavilla elementeillä. Myös sisältöön tehtiin tarkistuksia, mutta esimerkiksi osastojako pidettiin ennallaan uutisten säilyttäessä tärkeän paraatipaikkansa lehden lähtöaukeamalla. Opinkiven toimitus on operoinut vuoden alusta lähtien komeilla vehkeillä. Elämää nähnyt digikamera korvattiin vuoden alussa Canon 350D -digijärkkärillä. Samalla hankittiin salama, akkuperä ja kaksi objektiivia. Toimittaja sai uuden taittokoneen (imacg5), kun toimittajan vanhasta koneesta tuli sivarin kone. Toimitukseen saapui myös uusi skanneri. Päätoimittaja sai koneekseen maaliskuussa 17-tuumaisen Mac PowerBook G4 -kaunokaisen. Voi tätä työn iloa. Lehden vakiokolumnisteina, nelossivun reunahuomautuspaikalla, vuorottelivat Tatu Hirvonen (KTM, tukija), Jari Peltola (ex-pt) ja Pihla Tiihonen (journalisti). Pinkkajakelijana toimi vanha tuttu Juhani Lahti. Oikolukijana toimi ensin Sanna Nieminen ja hänen jäätyään äitiyslomalle punakynää käytti kaimansa Sanna Ryynänen. Avustajajoukko muuttui vuoden aikana jonkin verran. Syksyllä jyväskyläläiset journalistiikan opiskelijat alkoivat kirjoittaa entistä enemmän juttuja ja muodostivatkin pian leijonanosan avustajakunnasta, mikä näkyi juttujen laadussa. 16

17 KAMPUS KUSTANNUS - JYYN JULKAISUSARJA Yleistä Kampus Kustannus, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja, on vuonna 1979 perustettu erikoiskustantamo. Kautta koko historiansa KK on sääntöjensä mukaisesti keskittynyt erityisesti opiskelijoiden kannalta tärkeäksi koetun aineiston julkaisemiseen. Vuosittain JYYn edustajisto valitsee enintään neljätoistajäsenisen toimitusneuvoston, lisäksi toimitusneuvostossa istuu myös hallituksen edustaja. Toiminta on kaikille julkaisutoiminnasta kiinnostuneille avointa. Kampus Kustannuksen/Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarjan toimitusneuvostoon kuuluivat vuonna 2006 Päivi Antila, Matti Frondelius, Katriina Karhu, Anne Laajalahti, Jussi Laitinen, Jenni Latvala, Tytti Lindberg, Heli Mäkeläinen (puheenjohtaja), Olli Nuutinen, Annukka Paloniemi (hallituksen edustaja), Oskari Rantala, Henna Seinälä, Outi Toijanniemi, Anna-Maija Tuuliainen ja Vappu Ylinen. Toimitusneuvosto kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Koulutus 24. helmikuuta pidettiin kaikille yliopiston opiskelijoille avoin koulutuspäivä ja samalla Kampus Kustannuksen rekrytointitilaisuus. Päivä herätti laajaa kiinnostusta, sillä paikalle saapui noin 30 kuulijaa, ja toiminnasta kiinnostuneita ilmoittautui yhteensä 50. Huomattava osa heistä liittyi Kampus Kustannuksen postituslistalle. Mikä tärkeintä, tilaisuus tuotti muutamia uusia aktiivijäseniä. Koulutuksessa Heli Mäkeläinen kertoi kirjan tekemisen vaiheista ideasta valmiiksi tuotteeksi asti, ja Jussi Laitinen esitteli suomalaista kustannusmaailmaa. Tilaisuudessa kävi puhumassa myös JYYn pääsihteeri Simo Pöyhönen. Vuoden aikana Heli Mäkeläinen on opastanut taittamisessa. Markkinointi ja talous Mattilanniemen A-talon aulassa järjestettiin kolme myyntitapahtumaa, Ilokivessä yksi. Kirjan ja ruusun päivänä toukokuussa Kampus Kustannuksella ja Kampus Kirjalla oli yhteinen myyntipöytä Aren aukiolla. Kampus Kustannus kävi myös Tampereen filosofiapäivillä. Jyväskylässä järjestetyillä historiantutkijoitten päivillä oli meidän kirjojamme myytävänä. Helmikuiseen Vanhan kirjan talveen emme päässeet osallistumaan. Valtaosa myynnistä toteutui Kampus Kirjan kautta. Kiitämme Matti Leskelää ja Leena Järvistä korvaamattoman hyvästä yhteistyöstä kirjojemme markkinoinnissa. Talouden osalta hyvää yhteistyötä tehtiin myös JYYn taloustoimiston, erityisesti talouspäällikkö Maija Saarniston kanssa. Taloudessa noudatettiin edelleen tutuksi tullutta tiukkaa linjaa: kirjan on tuotava taloon se, mitä siihen kuluu. KKn kirjojen hinnat pidetään opiskelijaystävällisinä muun muassa sillä, että tekijöille maksettaan palkkioita vain jos projekteihin saadaan ulkopuolista rahaa ja siitä jää jotain maksettavaksikin painolaskujen ja muiden kulujen jälkeen. 17

18 Apurahaa haettiin Jylkkärin historiikin tekemiseen. Sitä ei kuitenkaan saatu. Miklós Mészölyn novellikokoelmaa varten on haettu kääntäjäapurahaa. Päätöstä ei tullut vuoden 2006 loppuun mennessä. Apurahoja ei siis tänä vuonna saatu, mutta myynti oli erityisesti Siellä jossain -kirjan ansiosta odotettua parempi. Kirjahankkeet Vuonna 2006 Kampus Kustannus julkaisi vain yhden kirjan, Anna Kypön toimittaman slovakin kielen oppimateriaalin Siellä jossain, Tam a tam - käännöksiä slovakialaisesta kirjallisuudesta. Kirjan kustannustoimitti, taittoi ja painatti Heli Mäkeläinen. Julkaisua juhlittiin perjantaina kappaleen painos myytiin loppuun parissa kuukaudessa, ja teimmekin samantien päätöksen toisesta painoksesta. Aiemmin suunnitelluista julkaisuista vuodelle 2007 siirtyivät Miklós Meszölyn novellisuomennosten kokoelma Repeämiä kartassa, jota tekee Heli Mäkeläinen, Anna- Maija Tuuliaisen ehdotuksesta liikkeelle lähtenyt Jyväskylän ylioppilaslehden historia (yhteistyössä lehden ja JYYn kanssa) sekä JYYn entisen pääsihteerin Simo Pöyhösen aloitteesta KKlle tullut Markku Viikin käsikirjoitus Sunnuntaikahveja ja asukasdemokratiaa Kortepohjan ylioppilaskylän historia. Viikin käsikirjoituksen kustannustoimittaa ja taittaa Henna Seinälä. Uusia käsikirjoitushankkeita ovat Oskari Rantalan Kirjallisuuden kulttikirja, Henna Seinälän gradun pohjalta työstettävä kirja Nietzschen ikuinen paluu sekä JYTin näytelmistä koottu julkaisu Vappu Ylisen kustannustoimittamana. Kampus Kustannukselle tarjottiin kahta käsikirjoitusta, runokokoelmaa ja filosofispsykologis-sosiologista kirjoitelmaa. Molemmat saivat hylkäävän päätöksen. Muuta Kampus Kustannuksen verkkosivut ja sähköpostilista ovat KKn viestintävälineistä tärkeimmät, verkkosivut on tarkoitettu lähinnä ulkoiseen viestintään, sähköpostilista on varattu jäsenten keskinäisen keskustelun ja tiedottamisen foorumiksi. Molempia ylläpitää kulloinenkin toimitusneuvoston puheenjohtaja, vuonna 2006 Heli Mäkeläinen. Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen kanssa on suunniteltu myyntiyhteistyötä. Suhteet emojärjestö JYYhyn ovat jo vuosia olleet hyvät, niin kuluneenakin vuonna. KK on käyttänyt hyväkseen lähinnä toimistosihteeri Mirja Ritvosen, tiedotussihteeri Anna Grönlundin ja kulttuurisihteeri Taija Kyheröisen apua. 18

19 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Yleistä Yksi JYYn kansainvälisen toiminnan perusteista on tarjota ulkomaalaisille opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua suomalaisiin ihmisiin ja kulttuuriin sekä tarjota suomalaisille opiskelijoille mahdollisuuksia toimia kansainvälisessä ilmapiirissä ja tutustua vieraisiin kulttuureihin. ESN järjestää monenlaista vapaa-ajantoimintaa, retkiä ja matkoja. Kvvaliokunta puolestaan antaa puitteet vakavammalle keskustelulle. Kv-valiokunnassa pohditaan ennen kaikkea kansainvälisiä sosiaali- ja koulutuskysymyksiä sekä täällä asuviin ja koulutettaviin ulkomaalaisiin vaihto- ja tutkinto-opiskelijoihin sekä ulkomailla opiskeluun liittyen. Vuonna 2006 keskustelu keskittyi vahvasti ulkomaalaisiin tutkinto-opiskelijoihin. Kuumimmaksi puheenaiheeksi nousi EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille kaavaillut lukukausimaksut. Valiokunnan edustajia oli läsnä vuoden 2006 jokaisessa SYL:n kv-tapaamisessa, joissa myös tämä teema oli laajasti esillä. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhteensä 6 kertaa. Vuonna 2006 valiokunnan puheenjohtajana toimi Angelina Korsunova ja sihteerinä Tanja Tolonen ( ) ja Hanna Laitinen ( ). Ainejärjestöjen kv-vastaavat kutsuttiin erilliseen tapaamiseen marraskuussa. Angelina Korsunova osallistui JYYn edustajana vuoden 2006 aikana myös SYL:n kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työryhmän toimintaan. ESN kokoontui vuonna kertaa. Puheenjohtajana toimi Juha Tuominen. Sihteerinä toimi keväällä Venla Autio ja syksyllä alkaen Eerika Hedman. Ulkomaalaisille opiskelijoille järjestettiin vakiintuneeseen tapaan lukukausien alussa tutorointia ja orientaatiota yhteistyössä yliopiston kv-palvelujen kanssa. International Summer School in Human Sciences työllisti kv-sihteeriä touko-kesäkuussa edellisvuoden tapaan pääasiassa vapaa-ajan ohjelman järjestelyn merkeissä. Kv-sihteeri osallistui myös opiskelijavaihtovalintoihin ja ystäväperheohjelman tapahtumiin. Erasmus Student Network JYY on mukana eurooppalaisessa Erasmus Student Network järjestössä (ESN). ESN Jyväskylä järjestää monenlaista toimintaa ulkomaalaisille ja suomalaisille opiskelijoille. Lukukausien toiminta alkaa ulkomaalaisten opiskelijoiden orientaatioviikon vapaaajan ohjelman järjestämisellä. Kuluneena vuonna vapaa-ajan ohjelmana olivat tutut Finnish Movie Night, Pub Crawl/ESN welcome party ja the Ultimate Sauna Experience Vuorilammella. Lähes jokaisessa vuoden 2006 kokouksessa oli mukana ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita, minkä seurauksena kokousten kieli olikin lähes pääsääntöisesti englanti. ESN:llä oli vuonna 2006 kolme säännöllistä toimintamuotoa. Näistä ravintola Rentukan Stammtisch-illat jatkuivat vuonna 2006 joka toinen torstai joillakin poikkeuksilla. Stammtisch-iltoja oli keväällä neljä ja syksyllä viisi. Järjestäjinä toimivat eri maaryhmittymät. Keväällä mukana oli myös teema-iltoja, jotka eivät olleet sidottuja tiettyihin kulttuureihin. Tämä siksi, että ulkomaalaisia opiskelijoita tulee niin monista maista, ettei kaikille voida antaa mahdollisuutta omaan maan/alueen esittämiseen. Teemoja olivat mm. Viito! 19

20 ainejärjestön oma Stammtisch ja Sport Stammtisch. Eerika Hedman valittiin syksyllä koordinoimaan Stammtisch iltojen järjestelyjä. Myös Buddy-projekti jatkui erittäin suosittuna. Buddy-projektin tarkoituksena on tutustuttaa suomalaisia ja ulkomaalaisia opiskelijoita toisiinsa. Opiskelijoista muodostetaan 6-8 hengen kaveriryhmiä, jotka voivat harrastaa ja viettää vapaa-aikaansa yhdessä. Ohjelmaan osallistui sekä keväällä että syksyllä noin sata opiskelijaa. Café Lingua jatkui kerran kuussa, neljä kertaa sekä syksyllä että keväällä. Café Linguassa eri kieliä puhuvat opiskelijat saavat mahdollisuuden säännölliseen vieraankielen taitojen harjoittamiseen. Tapahtuma järjestettiin pääsääntöisesti Ylioppilastalolla yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, jolloin tilat saatiin yliopiston kirjastolta. Matkat ovat yksi iso osa ESN toimintaa. Vuonna 2006 tehtiin matkoja Lappiin, Tukholmaan, Leivonmäen kansallispuistoon ja Kuusamoon. Tukholman matkan yhteydessä pyrittiin ottamaan yhteyttää paikalliseen ESN jaostoon, mutta tapaaminen ei aikataulujen takia onnistunut. Näiden lisäksi ESN järjesti myös perinteiset Pietarin ja Moskova-Pietarin matkat molempana lukukautena. Venäjän matkojen järjestelyistä vastasi matkatoimisto Aikamatkat Oy. Matkoilla oli mukana myös ESN Jyväskylän edustaja. Pullanleivontakurssit järjestettiin kaupunginkirjastolla Työväenopiston opetuskeittiöllä sekä keväällä että syksyllä. Ystävänpäiväjuhlat järjesti Kharma yökerho. Pikkujouluja vietettiin kansainvälisessä ilmapiirissä Ilokivessä. ESN Jyväskylän Bellybutton t-paitoja myytiin keväällä, mutta syksyllä vain yksittäisistä kyselyistä. ESN National Platform -tapahtumat olivat Helsingissä (Venla Autio) sekä Jyväskylässä (Venla autio, eerika Hedman, Juha Tuominen). ESN AGM:ssä Puolan Krakovassa maaliskuussa edustajina olivat ESN Jyväskylän puheenjohtaja Juha Tuominen ja sihteeri Venla autio. ESN Nordic Network tapaamisessa Helsingissä syksyllä oli mukana sihteeri Eerika Hedman. Kansainvälisen toiminnan valiokunta Kv-valiokunta toimi vuonna 2006 foorumina etenkin ulkomaalaisille tutkinto-opiskelijoille ja heidän asioistaan kiinnostuneille. Kokouksissa käsiteltiin laajalti monia asioita jotka vaikuttavat etenkin heidän opiskeluunsa ja elämäänsä kaupungissamme ja Suomessa yleensä. Tämän lisäksi valiokunta pyrki kiinnittämään huomiota ainejärjestöjen kvvastaavien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Valiokunnassa eniten esillä ollut asia, mahdolliset käyttöön otettavat lukukausimaksut, saivat jälleen aikaan keskustelua. Muita keskustelun aiheita olivat englanninkielisen opetuksen laatu, mahdollinen kotikuntaoikeuksien laajeneminen, ulkomaalaisten tutkintoopiskelijoiden vaihto-opiskelumahdollisuudet, suomalainen kirjatentti, opiskelijapalautteen kerääminen kv-maisteriohjelmien kehittämiseksi. Keväällä toukokuun alussa järjestettiin kansainvälisten opiskelijoiden Rekry-tapahtuma, johon kutsuttiin puhujiksi kv-alumneja ja yliopiston rekry-palveluiden edustaja. Tilaisuuteen pyrittiin saamaan myös paikallisten yritysten edustajia, mutta halukkaita ei tällä kertaa löytynyt. 20

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p =======================

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p ======================= Miehet 10 vuotta 3 km p 11.00.00 M10 3 km 1 Elmeri Konstari Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10 3 km 2 Konsta Peltola Keuruun Kisailijat 11.00.00 M10 3 km 3 Elias Ronkainen Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao OKLS511 Ohjattu Soveltava harjoittelu 5opintopistettä Tiedotustilaisuus harjoittelusta Amandassa 30.3.2009 kello 14.15-16.00 Harjoittelujakso 14.4. 29.5. 2009 16 h OKLS511 harjoittelussa Luokka/ohjaaja

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 3/2013 8.4.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 3.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm Joonas

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta 27.10.2014 Sivu 1(6) PÖYTÄKIRJA 2/2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS 6.2.2013 AIKA 31.1.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C., varalla Kuuva Joel Bremer Britt,

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,15 24.5.2013 Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013 Varkaus 4 Pirjo Venäläinen Varkaus 16,32

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

"N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC)

N O P E U S L U O K I T U S (HISTORIC) 170305 "N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC) 1 Joonas Lindroos 68 Ismo Juottonen 2 Janne Kanerva 69 Vilppu Linjama 3 Juha Laaksonen 70 Petri Söyring 4 Janne Lindberg 71 Pekka Päivinen 5 Erkki Ala-Varvi

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS

PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS 30.11.2006 Aika: torstai 30.11.2006 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Sörnäisten rantatie 33 Antti Laitila, puheenjohtaja Eero Blåfield,

Lisätiedot

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS T U L O K S E T Miehet 15 vuotta 3 km V 1. Tommi Härkönen Paltamon Urheilijat 7.23,7 2. Antti Huusko Ristijärven Pyry 7.23,8 0.00,1-5. 30834424 Mikko Haverinen Kuhmo-Ski

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin.

Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. Alkulohkot Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. Lohko A 1 2 3 4 5 YHT Pertti Nummi 44 50 44 50 27 215 Markku Pellonpää 28 40 45 33 50 196 Eero Koskinen 38 46 50 37 15 186

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

1. Petteri Monni JyvKU 10,7 2. Martti Haavisto JyvKU 12,1 3. Ville Hämäläinen LaukU 12,4 4. Benjami Hautanen KivijK 12,4 5. Taneli Monni JyvKU 12,7

1. Petteri Monni JyvKU 10,7 2. Martti Haavisto JyvKU 12,1 3. Ville Hämäläinen LaukU 12,4 4. Benjami Hautanen KivijK 12,4 5. Taneli Monni JyvKU 12,7 SUL:n K-S:n piiriin 17-19 pm kilpailut Viitasaari 7.8.2007 Viitasaaren Viesti/ Suolahden Urho sää: + 27 TULOKSET M17 100 m finaali -0,9 1. Petteri Monni JyvKU 10,92 2. Juho Kaihlajärvi JyvKU 11,33 3. Jooel

Lisätiedot

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä. Pöytäkirja 96 1(7) Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous Aika Tiistaina 3.5.2016 kello 15.00 Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo Läsnä Poissa Anttila Juha Haikkonen Aila

Lisätiedot

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013 Mikkeli Kyrönpellon ampumarata 10. - 22:07:12 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Juho Kurki KaA 99 99 99 100 99 100 596 2. Tommi Tella JA 99 99 99 100 100 98 595 3. Teemu Mesiäinen KuusA 100 98 99 100

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Lapin AM , Rovaniemi, Ounasvaaran Hii Klo H21 8,19 km

Lapin AM , Rovaniemi, Ounasvaaran Hii Klo H21 8,19 km H21 8,19 km Lähti : 14 Keskeytti : 1 Hylätty : 0 1. 6 Juopperi Sami-Petteri PelPo 44.53 2. 11 Taulavuori Arttu AlatPi 48.04 +03.11 3. 2 Korpi Juho LänRa 48.38 +03.45 4. 3 Martikainen Juha KeuKi 49.38 +04.45

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 2016 ÄÄNEKOSKI

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 2016 ÄÄNEKOSKI (4P+5V) Lähtö klo 12.00 2 JÄMSÄ-1 3 JYVÄSKYLÄ-1 5 KEURUU-1 Kari Mäki Peppi Salonen Nina Mäki Elena Konstari Markus Malmberg Lotta Salonen Aarni Ronkainen

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Jousiammunnan Taulu-SM2012

Jousiammunnan Taulu-SM2012 Jousiammunnan Taulu-SM Oulun Jousimiehet ry (OJM-5) Hietasaaren jousiammuntakenttä,.. -- @ 5: TEKONIEMI Antti T# 9 3 KULLA Mika -- @ 5: LINDROOS Tero T# 3 SISTONEN Antero -- @ 5: 9 EKHOLM Pyry T# 3 SÄVEL

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

I Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin.

I Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. I Alkulohkot Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. Kenttä 1 Lohko A 1 2 3 4 5 YHT Joni Eväkoski 41 50 50 50 21 212 Mika Packalén 50 39 48 35 33 205 Yrjö Soidinmäki 36 38

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Tulokset Honkasaari parikilpailu

Tulokset Honkasaari parikilpailu Tulokset 20.1.2013 Honkasaari parikilpailu 1 Pekka Turunen 7305 Pekka Leskinen 2733 10038 gr 2 Jaakko Villanen 5949 Terttu Huhtiniemi 1847 7796 gr 3 Jaakko Pöntinen 4449 Jari Karhu 3030 7479 gr 4 Leo Korhonen

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika

Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika Miehet 10 vuotta 2 km V Viesti M10 1 Jämsänkosken Ilves Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10-1 2 km 101 Elmeri Konstari M10-2 2 km 201 Jonne Berg M10-3 2 km 1 Elias Ronkainen M10 2 Kaipolan Vire Kaipolan Vire

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,36 25.5.2013 Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 25.5.2013 Raahe 4 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset Suur-Savon maakuntaviesti 22.3.2009 Mikkeli, tulokset 1 Mikkeli I 2:21:34.5 1 Antti Lampinen 24:35.5 2 Esko Hänninen 14:22.1 3 Teemu Pöntinen 8:50.7 4 Netta Tuhkanen 9:30.1 5 Milla Harsia 8:09.7 6 Virpi

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut

Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut 17.8.2011 Tytöt 5v 40m Tojat 5v 40m sija nimi tulos sija nimi tulos 1. Anni Nieminen 9,6 1. Jahvetti Parviainen 9,1 2. Neea Tuomala 9,7 2. Antti Kujala 9,2 3.

Lisätiedot

SM-sarjat. SM Juniori tytöt. SM Juniori pojat. SM 1. seniori naiset. SM 1. seniori miehet

SM-sarjat. SM Juniori tytöt. SM Juniori pojat. SM 1. seniori naiset. SM 1. seniori miehet POOMSE SM 2006 TULOKSET SM-sarjat SM Juniori tytöt 1 Roosa Närhi, Budokwai 76,9 2 Emmi Virtanen, Mukwan 73,4 3 Marianne Väyrynen, Lahti Hwang 72,7 4 Mirva Niiranen, Klaukkala 71,4 5 Riikka Helveranta,

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa Osallistujat yksiköittäin Jani Kiviharju Olli Hyvönen Ilomaki-Keisala Ulla Riia Palmqvist Okkonen-Sotka Päivi Anja Huurinainen-Kosunen Tapani Saarinen Sari Muhonen Ari Myllyviita Merja Auvinen Sampo Forsström

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi Aihe: Piirihallituksen kokous Aika: 23.11.2013 klo 17.15 Paikka: Kylpylähotelli Peurunka Laukaa KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Piirikuvernööri Jari Rytkönen avasi kokouksen 2. Kokousvirkailijat

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN Kausi

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN Kausi PELAAJAT JOUKKUEITTAIN Kausi 2013-14 HAUSBANDY Snipers Porski RSB Yhteensä Ahde Kimmo HausBandy 1+2 3+0 x 2 4 2 6 0 Hakkola Jani HausBandy 0+0 ei pel. x 1 0 0 0 0 Helminen Tommi HausBandy 2+0 ei pel. x

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Tenuskebat Kotipojat Porski Kone MP Rohellus Kone MP Porski Kotipojat Rohellus Tenuskebat Kone MP Porski Yhteensä 19 pelaajaa Semi Finaali O M S Y J Hassinen Mikko AMIGOS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09) KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA Aika: 11.2.2009 16:16 Paikka: Kemian tekniikan rakennuksen luentosali Ke 2 Läsnäolijat: Liite 1 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Johtaja Riitta Korpiluoma (2002 ), Helsinki VARSINAISET JÄSENET Maa- ja metsätalousministeriön edustajat Maatalousneuvos

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot