Toimintakertomus 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2006"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2006 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

2 Taitto: Anna Grönlund Painopaikka: Kopijyvä Oy Jyväskylä 2007

3 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen puheenjohtajalta 4 Ylioppilaskunnan jäsenet 6 Ylioppilaskunnan organisaatio 6 Edustajisto 6 Ylioppilaskunnan puheenjohtajisto 10 Ylioppilaskunnan hallitus 10 Ylioppilaskunnan henkilökunta 13 Ylioppilaskunnan toiminta 15 Jyväskylän ylioppilaslehti 15 Kampus Kustannus - JYYn julkaisusarja 17 Kansainvälinen toiminta 19 Kehitysyhteistyötoiminta 22 Kortepohjan vapaa-aikatoiminta 25 Koulutuspoliittinen toiminta 29 Kulttuuritoiminta 32 Liikuntavaliokunta 38 Sosiaalipoliittinen toiminta 40 Tiedotustoiminta 43 Ympäristövaliokunta 45 Kortepohjan ylioppilaskylä 47 Yleistä 47 Kiinteistöt 47 Asukkaat 47 Asukasvalinnat 48 Asukasneuvosto 48 Vaalit 48 Henkilökunta 48 Vuosikorjaukset 49 Talous 49 Vapaa-aikatoiminta 49 Talous 50 Yleistä 50 Talouden tulevaisuus 50 JYYn tuloslaskelma 54 JYYn tase 56 JYY-konsernin tuloslaskelma 58 JYY-konsernin tase 60

4 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJALTA Vuosi 2006 oli Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan 72. toimintavuosi. Aktiivinen edunvalvonta jatkui niin paikallisella kuin kansallisellakin tasolla, ehkä jopa aktiivisempana kuin aikaisempina vuosina. Vuoden 2006 erityispiirteitä olivat kuntavaikuttaminen, Nouse jo! kampanja, sekä maksuttoman koulutuksen kampanja. Vuodesta teki historiallisen vähintäänkin se, että vuoden aikana kaikki sektorisihteerit ja koko toimituksen väki vaihtuivat. Jatkuva rekrytointi oli suuri haaste, mutta valinnat olivat onnistuneita ja organisaatio uudistui. Uudet toimijat toivat virkistäviä uusia ideoita ja ravisuttivat vanhoja kaavoja. Myös palkkaus uudistui. Ylioppilaskunnan oma uusi palkkausjärjestelmä astui voimaan loppukesästä, tuoden pienen palkankorotuksen JYYn varsinaisen toiminnan työntekijöille. Palkkaus ei vieläkään ole missään tapauksessa erinomaisella tasolla, mutta uudistus oli pieni askel parempaan. Erilaiset teemaviikot toivat ylioppilaskuntaa ja sen toimintaa entistä lähemmäs riviopiskelijan arkea. Vanhojen tuttujen kehitysyhteistyöviikon ja ympäristöviikon lisäksi järjestettiin mm. hyvinvointiviikko ja kulttuuriviikko. Asiantuntevat alustajat, uudet tempaukset ja aktiivinen osallistuminen toivat tapahtumat sinne, missä opiskelijat ovat. Kulttuurisektori oli muutenkin aktiivinen. Vaikka Jyrock jäi hieman kävijämäärätavoitteestaan, onnistui Meiju Suvas vetämään ylioppilaskunnan 72. vuosijuhlaan suuren määrän vieraita. Vaikka tasavuosijuhlasta ei ollutkaan kyse, päätti JYYn edustajisto myöntää ylioppilaskunnan kunniamerkin Seppo Naumaselle koko työuran kestäneestä pyyteettömästä toiminnasta opiskelijoiden parhaaksi. Koulutuspoliittisella sektorilla vaadittiin monen muun asian ohessa yliopiston periodijärjestelmän selkeyttämistä ja tätä kautta parempia mahdollisuuksia opiskelijoille viedä opintojaan eteenpäin. Koko vuoden jatkui myös taistelu ammattikorkeakoulujen englanninkielisen nimen muodosta. University of Applied Sciences on harhaanjohtava ja aiheuttaa sekaannuksia kansainvälisissä yhteyksissä. Hyvä esimerkki tästä oli, että vuoden mittaan tuolla nimellä tulevat postit löysivät tiensä monesti yliopistolle tai ylioppilaskuntaan. Kansallisella tasolla osallistuttiin maksuttoman koulutuksen kampanjaan, jolla haluttiin vastustaa lukukausimaksuja EU/ETA-maiden ulkopuolelta tuleville tutkinto-opiskelijoille. 4

5 Sosiaalipoliittisella sektorilla vuoden suurimman panostuksen kohdistuivat opiskelijoiden hyvinvointiin, tasa-arvoon ja kansalliseen Nouse jo! kampanjaan. Hyvinvointiviikolla perehdyttiin mm. stressinhallintaan ja terveellisiin elämäntapoihin, kun taas tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma linjasi ylioppilaskunnan sisäistä toimintaa. Nouse jo! kampanja sai huomattavaa kansallista medianäkyvyyttä. Kampanjan tavoitteena oli saada opintorahaan 15 % tasokorotus. Kampanjassa oli mukana kaikki kansalliset opiskelijajärjestöt. Vaikka korotusta ei valtion talousarvioon saatukaan, onnistuivat JYY ja Jamko yhdessä jyväskyläläisten toisen asteen oppilaitosten oppilaskuntien kanssa keräämään Kompassille huikeat 2000 mielenosoittajaa. Vuonna 2005 käyttöön otettua fuksipassia kehitettiin, jolloin opiskelijoille pystyttiin tarjoamaa rahanarvoisia etuja. Edustajistossa käytiin kiivasta keskustelua blogin käyttöönottamisesta. Hallitus kuitenkin päätyi toistaiseksi käyttämään www-sivujen keskustelupalstaa, joka on muutenkin ollut valitettavan heikolla käytöllä. Tiedonkulkua hallituksen ja edustajiston toiminnasta riviopiskelijoiden suuntaan pyritään parantamaan jatkossakin. Kansainvälisten opiskelijoiden integroimiseksi opiskelijayhteisöön tehtiin kovasti työtä. Erilaisten bileiden lisäksi yhä enemmän huomiota suunnattiin edunvalvonnallisiin asioihin. Kehitysyhteistyötä jatkettiin edelleen hankepohjaisesti, panostaen vapaaehtoisen kehitysyhteistyömaksun markkinointiin. Ympäristöviikon kampuskysely saavutti opiskelijoita eriomaisen laajasti. Kaikki 500 vastausta antoivat hyviä näkemyksiä siihen, miten kampusaluetta tulisi kehittää. Kuntavaikuttamisen puolella saatiin heti tuloksia aikaan. Alkuvuodesta aloitettiin entistä parempien suhteiden luominen kaupungin johtoon, päättäjiin ja virkamieskuntaan. Kova työ tuotti tulosta, kun paikallisliikenteen 30 päivän lippuun saatiin opiskelija-alennus. Sama alennus koskee myös kansainvälisiä opiskelijoita. JYYn strategiaprosessi saatiin vihdoin käyntiin. Monen vuoden suunnittelusta ja haaveilusta tulee totta, kun strategiatyöryhmä lähtee työstämään JYYlle omaa strategiaa. Samassa yhteydessä määritellään JYYn arvot, missio ja visio. Työryhmän kokoonpano on laajaalainen, jotta kaikki näkökulmat tulisi huomioitua. Vuoden aikana päätettiin hakea myös purkulupa ylioppilaskylän taloille F, G, H ja J. Purettavien talojen tilalle voidaan rakentaa uusia, nykyopiskelijoiden tarpeisiin paremmin vastaavia opiskelija-asuntoja. Kuten edeltä voi huomata, paljon saatiin vuoden mittaan aikaan. Yhdessä. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia niitä ihmisiä, joiden kanssa minulla oli vuoden mittaan ilo ja kunnia tehdä yhteistyötä. Suuri kiitos kuuluu niin ylioppilaskunnan työntekijöille, hallitukselle, edustajistolle kuin sidosryhmillekin. Erityinen kiitos kaikille teille, jotka olitte tukemassa toimintaamme, niin myötä- kuin vastamäessä. Kiitos. Jarkko Seppälä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

6 YLIOPPILASKUNNAN JÄSENET Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnasta annetun asetuksen mukaan ylioppilaskunnan jäseniä ovat kaikki Jyväskylän yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat. Opiskelija, joka suorittaa Jyväskylän yliopistossa muuta tutkintoa voi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi. Läsnäoleviksi vuonna 2006 kirjoittautuneet opiskelijat tiedekunnittain: Humanistinen tdk 4199 Kasvatustieteiden tdk 2161 Liikunta- ja terveystieteiden tdk 1455 Matemaattis-luonontieteellinen tdk 2584 Yhteiskuntatieteellinen tdk 2020 Taloustieteiden tdk 1364 Informaatioteknologian tdk 1742 Yhteensä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta on kutsunut kunniajäsenekseen professori Kaarlo Oksalan, prof. Aarni Penttilän, prof. Eero Tommilan, prof. Niilo Mäen, varatuomari Erkki Rutasen, agronomi Wilhelm Schildtin, tekniikan tohtori Veikko Häyhän, kansanedustaja Mauri Pekkarisen, isännöitsijä Osmo Kääriäisen, kiinteistöneuvos Leo Kamusen,rakennusmestari Pentti Lemisen, rakennuskonsultti Pekka Ihatsun, insinööri Esko Erikssonin ja johtaja Seppo Naumasen. YLIOPPILASKUNNAN ORGANISAATIO Ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää ylioppilaskunnan varsinaisista jäsenistä yleisillä vaaleilla vuonna 2003 ensimmäistä kertaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu 41- jäseninen edustajisto. Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja 7-9 jäsentä. Hallituksen apuna toimivat asioiden valmistelua, ideointia ja toimeenpanoa varten valiokunnat. Valiokuntien toimintaan ovat kaikki opiskelijat voineet osallistua. Edustajisto Aikavälille valittiin edustajisto yleisellä ja suhteellisella vaalilla Äänestysprosentti oli 23,3. Vaalin tulos Vaaliliitto, paikat: Jyväskylän demariopiskelijat 7 Grönioni 4 Jyväskylän Keskustaopiskelijat 4 Kokoomusopiskelijat 4 6

7 Maltillinen äärivasemmisto 3 Poikkitieteilijät 4 Pörssi & Dumppi 7 PresSure 2 Kristilliset opiskelijat 6 Sosialistiopiskelijat - Edustajistoon valitut: Kristilliset opiskelijat: Kaijaluoto Lilja Lyhty Jarmo Jousmäki Henna Laitasaari Anu Linjamaa Suvi Luoto Katariina Poikkitieteilijät: Ollikainen Sari Heiskanen Lotta Ahtiainen Tuuli Savolainen Alina Kokoomusopiskelijat: Parttimaa Jarno Turunen Olli Sivonen Heikki Markkanen Maiju Demariopiskelijat: Sumelles Kalle Nokela Katri Laakkonen Mikko Kohvakka Sakari Komu Pekka Ahokas Hannu Ahokas Jussi Pörssi&Dumppi: Pietiläinen Samuli Kankaala Juho Heiskanen Taneli Vehniäinen Hannu Lipiäinen Mikka Marjava Petri Soininen Perttu 7

8 PresSure: Lehtonen Tuomas Jörgensen Aki Jyväskylän keskustaopiskelijat: Vasalampi Riitta Juujärvi Tiina Leppänen Eeva-Kaisa Marttinen Kirsi Maltillinen äärivasemmisto: Laakso Laura Männistö Sanni Wallenius Anni Grönioni: Huovila Antti-Jukka Nurmikolu Mika Soukka Asko Nissi Kaisa Sosialistiopiskelijat: - Edustajiston toiminta Kertomusvuoden aikana edustajisto kokoontui 9 kertaa ja päätti mm. seuraavista asioista: 1/ valitsi puheenjohtajaksi Lilja Kaijaluodon ja varapuheenjohtajaksi Mikko Vuorion valitsi hallituksen valitsi tilintarkastajat ja sisäiset tilintarkastajat valitsi julkaisusarjan toimitusneuvoston valitsi ylioppilaslehden johtokunnan valitsi ylioppilaskylän asukasneuvoston 2/ valitsi jäseniä KOAS:n valtuuskuntaan valitsi edustajia tiedekuntaneuvostoihin 3/ valitsi ylioppilaskunnan pääsihteeriksi Tuomas Viskarin ajalle

9 4/ hyväksyi ylioppilaskunnan v toimintakertomuksen vahvisti ylioppilaskunnan tilinpäätöksen päätti huomionosoituksista vuosijuhlassa 5/ päätti esittää opintotukilautakunnan opiskelijajäsenet valitsi ylioppilaslehden päätoimittajaksi kaudelle Jonna Rusasen käsitteli muutamia aloitteita jotka palautti hallitukselle 6/ nimesi SYL:n ylimääräiseen liittokokoukseen lähtijät käsitteli tiedekuntaneuvostojen jäsenasioita 7/ merkitsi puolivuotistuloksen tiedoksi käsitteli muutamia aloitteita 8/ valitsi jäseniä tiedekuntaneuvostoihin valitsi SYL:n liittokokousedustajat käsitteli muutamia aloitteita 9/ hyväksyi jäsenmaksun hyväksyi talousarvion käsitteli tiedekuntaneuvostojen jäsenyyksiä käsitteli muutamia aloitteita 9

10 YLIOPPILASKUNNAN PUHEENJOHTAJISTO Puheenjohtajana toimi Lilja Kaijaluoto ja varapuheenjohtajana Mikko Vuorio. YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus. Hallitus kokoontui vuoden aikana 25 kertaa. Hallituksen jäsenet: Jarkko Seppälä, puheenjohtaja Miika Lipiäinen Annukka Paloniemi Tiina Juujärvi Jarmo Lyhty Hanna Pätsi Minna Penttilä Samuli Pietiläinen Jutta Virolainen Hallituksen valiokuntien kokoonpano Hallituksen alaisina toimeenpano- ja valmistelueliminä toimivat seuraavat valiokunnat: opinto- ja tiedevaliokunta, sosiaali-, liikunta-, kansainvälisen toiminnan ja ympäristövaliokunta sekä tasa-arvovaliokunta. Valiokuntien toimintaan ovat kaikki halukkaat ylioppilaskunnan jäsenet voineet osallistua. Hallitus asetti keskuudestaan hallintovaliokunnan, jonka toimialaan kuuluvat varsinaisen toiminnan talous, muiden sektoreiden talouden seuranta ja organisaatio- ja sääntökysymykset. Hallintovaliokunta Jarkko Seppälä, pj (Tiina Juujärvi) Lilja Kaijaluoto, vpj. (Jarmo Lyhty) Miika Lipiäinen (Hanna Pätsi) Samuli Pietiläinen (Minna Penttilä) Edustus toimielimissä Tilintarkastajat Jouko Minkkinen, KPMG (Johanna Gråsten KPMG) Seppo Lindholm, HTM, JHTT (Isto Lehtinen HTM, JHTT) Kalevi Olin (Tuomo Yli-Huttula) 10

11 Sisäiset tilintarkastajat Jani Seppänen Mikko Poikonen Hanna Vehniäinen Sakari Kohvakka Olli Turunen Ylioppilaslehden johtokunta Lilja Kaijalauoto Jenny Lindborg Jarno Miettinen Kimmo Mäkilä Hannu Vehniäinen Jutta Virolainen Julkaisusarjan toimitusneuvosto Jussi Laitinen Jenni Latvala Heli Mäkeläinen Henna Seinälä Anna-Maija Tuuliainen Oskari Rantala Matti Frondelius Katriina Karhu Anne Laajalahti Tytti Lindeberg Olli Nuutinen Outi Toijanniemi Vappu Ylinen Päivi Takala Yliopiston hallitus Jouko Perkkiö (Tuomas Mikkola) Mari Raappana asti ja alkaen Jarkko Seppälä (Hanna Heinonkoski, tilalla Sami Vänskä asti ja alaken Kati Pesonen) Kalle Sumelles (Jouni Heinonen, tilalla Mika Nurmikolu) Perttu Soininen asti, alkaen Sami Vänskä (Antti Vesala) 11

12 Opintotukilautakunta Juha Koskinen, sosiaalisihteeri (Johanna Selenius) Hanna Pätsi (Suvi Linjamaa) Jukka Utriainen-Utriaisen tilalle Hannu Ahokas (Hannu Ahokas, tilalle varajäseneksi Katri Nokela) YTHS:n Jyväskylän terveydenhoitoaseman johtokunta Minna Penttilä Jenny Lindborg Juha Koskinen YTHS:n valtuuskunta Minna Penttilä Tasa-arvotoimikunta Arto Alajoutsijärvi, sosiaalisihteeri asti ja lähtien Juha Koskinen (Heli Parikka) Venla Räty (Elina Siiri) LIKES hallitus Simo Pöyhönen KOAS:n valtuuskunta Jouni Heinonen asti ja alkaen Jarmo Lyhty (Hanna Pätsi) Anna-Kaisa Vierinen (Joel lehtonen) Taneli Heiskanen (Anni Kämäräinen) Hanna Plattonen (Suvi Linjamaa) Sakari Kohvakka (Antero Lehmuskenttä) Jarno Parttimaa (Eeva Tikka) Mika Nurmikolu (Mikko Poikonen) Anni Wallenius (Hanna Saarinen) 12

13 KOAS:n hallitus Tuomas Viskari Eino Nissinen Juha Koskinen Tietohallinnon johtoryhmä Tuomas Viskari (Perttu Soininen) YLIOPPILASKUNNAN HENKILÖKUNTA Ylioppilaskunnalla oli vuoden 2006 aikana vakinaisessa työsuhteessa oli 77 henkilöä. Varsinainen toiminta Simo Pöyhönen, pääsihteeri asti Tuomas Viskari,pääsihteeri alkaen Juha Koskinen, sosiaalisihteeri Minna Hautamäki, kulttuurisihteeri asti Taija Kyheröinen, kulttuurisihteeri alkaen Antti Vesala, korkeakoulupoliittinen sihteeri asti Perttu Soininen, korkeakoulupoliittinen sihteeri alkaen Tanja Tolonen, kansainvälisten asioiden sihteeri asti Hanna Laitinen, kansainvälisten asioiden sihteeri alkaen Kaisa Räsänen, tiedotussihteeri asti Anna Grönlund, tiedotussihteeri alkaen Mirja Ritvonen, toimistosihteeri Toni Peltonen, päätoimittaja asti Jonna Rusanen, päätoimittaja alkaen Olli Sulopuisto, toimittaja Janic Leino, siviilipalvelumies asti Heikki Vihemäki, siviilipalvelusmies alkaen Toimiston henkilökunta Maija Saarnisto, talouspäällikkö Marita Niemi, pääkirjanpitäjä Kirsi Jussila, palkanlaskija Paula Rouhiainen, toimistosihteeri asti 13

14 Aili Salokas, maksuliikenteenhoitaja Sari Korhonen, asukassihteeri Helena Hämäläinen, asukassihteeri Teija Leppänen, asukassihteeri Hanna Hirvonen, palvelupäällikkö Kampus Data Oy Marko Laaksonen, Mari Aho, Jari Kulmala, Matti Leskelä, Jukka Ristaniemi, Jarno Hynynen, Jari Kopakkala, Leena Järvinen, Heikki Heino, Marko Niininen, Jani Ranta, Jouni Nykänen, Pasi Pesonen, Sanna la Grassa, Sami Mehto, Pekka Laakso, Kirsi Sivonen, Petteri Vankkanen, Antti Saarimaa, Tero Einonen, Hannu Koskinen, Tiina Lindlöf, Kati Koivula. Kiinteistöhenkilökunta Osmo Kääriäinen, kiinteistöpäällikkö. Sirkka Lahtinen, Marja-Liisa Kuutti, Riikka Nurminen, Sirkka-Liisa Kainulainen, Asko Ortju, Keijo Lindholm, Jorma Janhonen, Pasi Räisänen, Raimo Hietanen, Jukka Pölkki, Eija Laitinen, Aila Sekki, Eila Ahonen, Tiina Pitkänen, Jari Pihlajasaari, Leena Kuukasjärvi, Mikko Salokas, Anne Räisänen. Vapaa-aikasihteeri Johanna Laitinen Rentukan vastaava hoitaja Teuvo Ristonen Lounasruokala Ilokivi Vastaava emäntä Arja Harju Irmeli Syrjälä asti, Arja Yläjärvi, Kari Minkkinen, Maria-Leena Minkkilä, Tuija Vesterinen, Jutta Lätti, Kirsi Onnela, Pirjo Soinio. 14

15 YLIOPPILASKUNNAN TOIMINTA JYVÄSKYLÄN YLIOPPILASLEHTI Jyväskylän Ylioppilaslehti ilmestyi vuonna kertaa. (Edelliseen vuoteen verrattuna numeroita oli yksi vähemmän ylityösäästösyistä johtuen.) Lehden numeroista kolme oli tuttuun tapaan kaupunkijakelussa, jolloin lehti jaettiin jokaiseen noin jyväskyläläistalouteen. Lukioihin ja ammattioppilaitoksiin jaettavia abinumeroja tehtiin keväällä kaksi ja syksyllä yksi. Lehden miehitys vaihtui tiuhaan tahtiin syksyllä. Ensin Toni Peltonen karisti Jyväskylän pölyt jaloistaan, ja päätoimittajana aloitti elokuun puolivälissä Jonna Rusanen. Siviilipalvelusmies Janic Leino kasvatti sivaripartansa tähtitieteellisiin pituuksiin ja häipyi hänkin Helsinkiin syyskuussa. Etätyönä Leino kuitenkin on jatkanut viikoittaista piirrossarjaansa. Siviilipalvelusmiehenä aloitti syyskuussa Heikki Vihemäki, joka on jatkanut Leinon linjoilla tehtaillen mainioita kuvituksia ja valokuvia. Lisäksi Vihemäki on kuvausten lomassa kirjoittanut. Toimittajana jatkoi vuoden 2006 loppuun loistava Olli Sulopuisto. Myös Sulopuisto on ilahduttanut Jylkkärin tekijöitä ja lukijoita jatkamalla avustajana. Olli Sulopuiston jälkeen toimittajana aloitti kokenut taittaja Mikko Mattlar (Sulopuiston, Peltosen ja Rusasen lisäksi journalistiikan pääaineopiskelija hänkin). Vaikka henkilöt vaihtuivat, lehden työnjako oli koko vuoden sama. Päätoimittaja vastasi lehdestä kokonaisuutena, toimitussihteeritti (tilasi ja editoi juttuja) sekä kirjoitti. Toimittaja kirjoitti, taittoi ja käsitteli kuvia. Siviilipalvelusmies kuvasi, käsitteli kuvia ja kuvitti. Toimituksen työtä helpotti marras joulukuussa kuvaajaharjoittelija Samuli Ikäheimo. Yhteistyötä Petäjäveden käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen kanssa jatketaan mahdollisesti myös tulevaisuudessa. Myös lehden painopaikka vaihtui syksyllä. Tarjouskilpailun jälkeen siirryttiin Pieksämäen Lehtisepistä Seinäjoen I-Printiin. Ensimmäinen Seinäjoella painettu lehti oli numero 9/06. Konkreettisimmin painopaikan muutos näkyi kaupunkinumeroiden ulkoasussa. Uudessa painotalossa on teknisesti mahdollista tehdä leikattua tabloidia, joten Jylkkäri tarttui tilaisuuteen ja poisti kaupunkinumeroidensa sivuilta valkoiset reunukset. Lisäksi kaupunkijakeluun menevien lehtien paperi vaihdettiin valkoisempaan ja jämäkämpään. Ensimmäisen leikatun tuotteen (10/06) saapuessa painosta Jylkkärin toimituksessa halattiin, ja taputeltiin selkiä. Jylkkäri toteutti leikatun tabloidin ensimmäisenä ylioppilaslehtenä Suomessa. Pääasiassa painoaikataulusyistä lehden ilmestymispäivä päätettiin vaihtaa keskiviikosta maanantaiksi. Samalla päästiin eroon lehteä vuosikausia kiusanneista taittoviikonlopuista, jolloin toimitus väänsi lehteä kasaan lähes ympäri vuorokauden viikonlopun yli maanantaiaamupäivään asti. Toimitus sai siis vuonna 2006 sanoa hyvästit viikonlopputöille, mutta yötöihin jouduttiin kuitenkin joka toinen viikko, kun lehteä väsättiin painokuntoon tiistaiöisin. Parannusta kuitenkin jo sekin. Ilmoitusmyynnistä vastasi valtakunnallisella tasolla Pirunnyrkki Oy. Paikallista ilmoitusmyyntiä hoiti ilmoitusmyyjä Vexi Virtanen (Veximedia). Mainosmyynti aiheutti 15

16 vuoden aikana jonkin verran harmaita hiuksia. Vuonna 2006 mainoseuroja kertyi vähemmän kuin vuonna 2005, joka olikin myynnillisesti oikein hyvä vuosi. Sama trendi näkyi kaikissa ylioppilaslehdissä. Asiaa puitiin muun muassa Pirunnyrkin kanssa ylioppilaslehtien tapaamisessa Tampereella, ja lukijatutkimusten tekeminen nähtiin yhtenä keinona vakuuttaa ilmoittajat mainostamisen kannattavuudesta. (Jylkkärin oma lukijatutkimus toteutettiinkin heti vuoden 2007 keväällä ja tulokset olivat erittäin hyviä.) Ilmoitusmyyjän mukaan ilmoittamisen trendit kuitenkin luontaisestikin vaihtelevat kausittain, joten oli syytä toivoa, että valoa tunnelin päässä alkaa näkyä taas vuonna Varsinkin tulevista eduskuntavaaleista oltiin mielissään. Jylkkärin budjetti jäi jonkin verran tavoitteestaan pääasiassa ilmoitusmyynnin notkahduksen takia (ilmoitusmyynti tuotti vuonna euroa ja vuonna euroa). Lehden nettomenot olivat vuonna euroa, kun vuonna 2005 menot olivat euroa. Pitkään puhuttu ylioppilaslehtien juttuvaihto saatiin alkamaan loppuvuodesta. Jylkkäri päätti aloittaa käytännön syistä juttuvaihdon kahdenvälisenä Aviisin kanssa. Vaihtoja tehtäisiin korkeintaan juttu per lehti. Vaihdon ansiosta avustaja saa kahdessa paikassa julkaistavasta jutustaan hiukan tavallista suuremman korvauksen. Toisaalta juttuvaihto myös helpottaa toimituksen työtaakkaa ja säästää rahaa. Vaihto päätettiin kuitenkin pitää maltillisena, sillä ylioppilaslehtien tärkeintä sisältöä, juttuja oman kaupungin ja yliopiston ilmiöistä, ei voida muualla tuottaa. Joulukuussa 2006 toimitus valmisteli uuden päätoimittajan myötä ulkoasu-uudistuksen, joka toteutettiin vuoden 2007 alussa. Aikaisemmin neljällä eri tehovärillä vuorotellut lehti muuttui vihreäsävyiseksi. Ennen kaikkea uudistuksella tavoiteltiin uudenlaista selkeyttä ja luettavuutta. Myös visuaalisuutta lisättiin entistä vahvemmalla kuvankäytöllä ja pienillä koukuttavilla elementeillä. Myös sisältöön tehtiin tarkistuksia, mutta esimerkiksi osastojako pidettiin ennallaan uutisten säilyttäessä tärkeän paraatipaikkansa lehden lähtöaukeamalla. Opinkiven toimitus on operoinut vuoden alusta lähtien komeilla vehkeillä. Elämää nähnyt digikamera korvattiin vuoden alussa Canon 350D -digijärkkärillä. Samalla hankittiin salama, akkuperä ja kaksi objektiivia. Toimittaja sai uuden taittokoneen (imacg5), kun toimittajan vanhasta koneesta tuli sivarin kone. Toimitukseen saapui myös uusi skanneri. Päätoimittaja sai koneekseen maaliskuussa 17-tuumaisen Mac PowerBook G4 -kaunokaisen. Voi tätä työn iloa. Lehden vakiokolumnisteina, nelossivun reunahuomautuspaikalla, vuorottelivat Tatu Hirvonen (KTM, tukija), Jari Peltola (ex-pt) ja Pihla Tiihonen (journalisti). Pinkkajakelijana toimi vanha tuttu Juhani Lahti. Oikolukijana toimi ensin Sanna Nieminen ja hänen jäätyään äitiyslomalle punakynää käytti kaimansa Sanna Ryynänen. Avustajajoukko muuttui vuoden aikana jonkin verran. Syksyllä jyväskyläläiset journalistiikan opiskelijat alkoivat kirjoittaa entistä enemmän juttuja ja muodostivatkin pian leijonanosan avustajakunnasta, mikä näkyi juttujen laadussa. 16

17 KAMPUS KUSTANNUS - JYYN JULKAISUSARJA Yleistä Kampus Kustannus, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja, on vuonna 1979 perustettu erikoiskustantamo. Kautta koko historiansa KK on sääntöjensä mukaisesti keskittynyt erityisesti opiskelijoiden kannalta tärkeäksi koetun aineiston julkaisemiseen. Vuosittain JYYn edustajisto valitsee enintään neljätoistajäsenisen toimitusneuvoston, lisäksi toimitusneuvostossa istuu myös hallituksen edustaja. Toiminta on kaikille julkaisutoiminnasta kiinnostuneille avointa. Kampus Kustannuksen/Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarjan toimitusneuvostoon kuuluivat vuonna 2006 Päivi Antila, Matti Frondelius, Katriina Karhu, Anne Laajalahti, Jussi Laitinen, Jenni Latvala, Tytti Lindberg, Heli Mäkeläinen (puheenjohtaja), Olli Nuutinen, Annukka Paloniemi (hallituksen edustaja), Oskari Rantala, Henna Seinälä, Outi Toijanniemi, Anna-Maija Tuuliainen ja Vappu Ylinen. Toimitusneuvosto kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Koulutus 24. helmikuuta pidettiin kaikille yliopiston opiskelijoille avoin koulutuspäivä ja samalla Kampus Kustannuksen rekrytointitilaisuus. Päivä herätti laajaa kiinnostusta, sillä paikalle saapui noin 30 kuulijaa, ja toiminnasta kiinnostuneita ilmoittautui yhteensä 50. Huomattava osa heistä liittyi Kampus Kustannuksen postituslistalle. Mikä tärkeintä, tilaisuus tuotti muutamia uusia aktiivijäseniä. Koulutuksessa Heli Mäkeläinen kertoi kirjan tekemisen vaiheista ideasta valmiiksi tuotteeksi asti, ja Jussi Laitinen esitteli suomalaista kustannusmaailmaa. Tilaisuudessa kävi puhumassa myös JYYn pääsihteeri Simo Pöyhönen. Vuoden aikana Heli Mäkeläinen on opastanut taittamisessa. Markkinointi ja talous Mattilanniemen A-talon aulassa järjestettiin kolme myyntitapahtumaa, Ilokivessä yksi. Kirjan ja ruusun päivänä toukokuussa Kampus Kustannuksella ja Kampus Kirjalla oli yhteinen myyntipöytä Aren aukiolla. Kampus Kustannus kävi myös Tampereen filosofiapäivillä. Jyväskylässä järjestetyillä historiantutkijoitten päivillä oli meidän kirjojamme myytävänä. Helmikuiseen Vanhan kirjan talveen emme päässeet osallistumaan. Valtaosa myynnistä toteutui Kampus Kirjan kautta. Kiitämme Matti Leskelää ja Leena Järvistä korvaamattoman hyvästä yhteistyöstä kirjojemme markkinoinnissa. Talouden osalta hyvää yhteistyötä tehtiin myös JYYn taloustoimiston, erityisesti talouspäällikkö Maija Saarniston kanssa. Taloudessa noudatettiin edelleen tutuksi tullutta tiukkaa linjaa: kirjan on tuotava taloon se, mitä siihen kuluu. KKn kirjojen hinnat pidetään opiskelijaystävällisinä muun muassa sillä, että tekijöille maksettaan palkkioita vain jos projekteihin saadaan ulkopuolista rahaa ja siitä jää jotain maksettavaksikin painolaskujen ja muiden kulujen jälkeen. 17

18 Apurahaa haettiin Jylkkärin historiikin tekemiseen. Sitä ei kuitenkaan saatu. Miklós Mészölyn novellikokoelmaa varten on haettu kääntäjäapurahaa. Päätöstä ei tullut vuoden 2006 loppuun mennessä. Apurahoja ei siis tänä vuonna saatu, mutta myynti oli erityisesti Siellä jossain -kirjan ansiosta odotettua parempi. Kirjahankkeet Vuonna 2006 Kampus Kustannus julkaisi vain yhden kirjan, Anna Kypön toimittaman slovakin kielen oppimateriaalin Siellä jossain, Tam a tam - käännöksiä slovakialaisesta kirjallisuudesta. Kirjan kustannustoimitti, taittoi ja painatti Heli Mäkeläinen. Julkaisua juhlittiin perjantaina kappaleen painos myytiin loppuun parissa kuukaudessa, ja teimmekin samantien päätöksen toisesta painoksesta. Aiemmin suunnitelluista julkaisuista vuodelle 2007 siirtyivät Miklós Meszölyn novellisuomennosten kokoelma Repeämiä kartassa, jota tekee Heli Mäkeläinen, Anna- Maija Tuuliaisen ehdotuksesta liikkeelle lähtenyt Jyväskylän ylioppilaslehden historia (yhteistyössä lehden ja JYYn kanssa) sekä JYYn entisen pääsihteerin Simo Pöyhösen aloitteesta KKlle tullut Markku Viikin käsikirjoitus Sunnuntaikahveja ja asukasdemokratiaa Kortepohjan ylioppilaskylän historia. Viikin käsikirjoituksen kustannustoimittaa ja taittaa Henna Seinälä. Uusia käsikirjoitushankkeita ovat Oskari Rantalan Kirjallisuuden kulttikirja, Henna Seinälän gradun pohjalta työstettävä kirja Nietzschen ikuinen paluu sekä JYTin näytelmistä koottu julkaisu Vappu Ylisen kustannustoimittamana. Kampus Kustannukselle tarjottiin kahta käsikirjoitusta, runokokoelmaa ja filosofispsykologis-sosiologista kirjoitelmaa. Molemmat saivat hylkäävän päätöksen. Muuta Kampus Kustannuksen verkkosivut ja sähköpostilista ovat KKn viestintävälineistä tärkeimmät, verkkosivut on tarkoitettu lähinnä ulkoiseen viestintään, sähköpostilista on varattu jäsenten keskinäisen keskustelun ja tiedottamisen foorumiksi. Molempia ylläpitää kulloinenkin toimitusneuvoston puheenjohtaja, vuonna 2006 Heli Mäkeläinen. Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen kanssa on suunniteltu myyntiyhteistyötä. Suhteet emojärjestö JYYhyn ovat jo vuosia olleet hyvät, niin kuluneenakin vuonna. KK on käyttänyt hyväkseen lähinnä toimistosihteeri Mirja Ritvosen, tiedotussihteeri Anna Grönlundin ja kulttuurisihteeri Taija Kyheröisen apua. 18

19 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Yleistä Yksi JYYn kansainvälisen toiminnan perusteista on tarjota ulkomaalaisille opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua suomalaisiin ihmisiin ja kulttuuriin sekä tarjota suomalaisille opiskelijoille mahdollisuuksia toimia kansainvälisessä ilmapiirissä ja tutustua vieraisiin kulttuureihin. ESN järjestää monenlaista vapaa-ajantoimintaa, retkiä ja matkoja. Kvvaliokunta puolestaan antaa puitteet vakavammalle keskustelulle. Kv-valiokunnassa pohditaan ennen kaikkea kansainvälisiä sosiaali- ja koulutuskysymyksiä sekä täällä asuviin ja koulutettaviin ulkomaalaisiin vaihto- ja tutkinto-opiskelijoihin sekä ulkomailla opiskeluun liittyen. Vuonna 2006 keskustelu keskittyi vahvasti ulkomaalaisiin tutkinto-opiskelijoihin. Kuumimmaksi puheenaiheeksi nousi EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille kaavaillut lukukausimaksut. Valiokunnan edustajia oli läsnä vuoden 2006 jokaisessa SYL:n kv-tapaamisessa, joissa myös tämä teema oli laajasti esillä. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhteensä 6 kertaa. Vuonna 2006 valiokunnan puheenjohtajana toimi Angelina Korsunova ja sihteerinä Tanja Tolonen ( ) ja Hanna Laitinen ( ). Ainejärjestöjen kv-vastaavat kutsuttiin erilliseen tapaamiseen marraskuussa. Angelina Korsunova osallistui JYYn edustajana vuoden 2006 aikana myös SYL:n kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työryhmän toimintaan. ESN kokoontui vuonna kertaa. Puheenjohtajana toimi Juha Tuominen. Sihteerinä toimi keväällä Venla Autio ja syksyllä alkaen Eerika Hedman. Ulkomaalaisille opiskelijoille järjestettiin vakiintuneeseen tapaan lukukausien alussa tutorointia ja orientaatiota yhteistyössä yliopiston kv-palvelujen kanssa. International Summer School in Human Sciences työllisti kv-sihteeriä touko-kesäkuussa edellisvuoden tapaan pääasiassa vapaa-ajan ohjelman järjestelyn merkeissä. Kv-sihteeri osallistui myös opiskelijavaihtovalintoihin ja ystäväperheohjelman tapahtumiin. Erasmus Student Network JYY on mukana eurooppalaisessa Erasmus Student Network järjestössä (ESN). ESN Jyväskylä järjestää monenlaista toimintaa ulkomaalaisille ja suomalaisille opiskelijoille. Lukukausien toiminta alkaa ulkomaalaisten opiskelijoiden orientaatioviikon vapaaajan ohjelman järjestämisellä. Kuluneena vuonna vapaa-ajan ohjelmana olivat tutut Finnish Movie Night, Pub Crawl/ESN welcome party ja the Ultimate Sauna Experience Vuorilammella. Lähes jokaisessa vuoden 2006 kokouksessa oli mukana ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita, minkä seurauksena kokousten kieli olikin lähes pääsääntöisesti englanti. ESN:llä oli vuonna 2006 kolme säännöllistä toimintamuotoa. Näistä ravintola Rentukan Stammtisch-illat jatkuivat vuonna 2006 joka toinen torstai joillakin poikkeuksilla. Stammtisch-iltoja oli keväällä neljä ja syksyllä viisi. Järjestäjinä toimivat eri maaryhmittymät. Keväällä mukana oli myös teema-iltoja, jotka eivät olleet sidottuja tiettyihin kulttuureihin. Tämä siksi, että ulkomaalaisia opiskelijoita tulee niin monista maista, ettei kaikille voida antaa mahdollisuutta omaan maan/alueen esittämiseen. Teemoja olivat mm. Viito! 19

20 ainejärjestön oma Stammtisch ja Sport Stammtisch. Eerika Hedman valittiin syksyllä koordinoimaan Stammtisch iltojen järjestelyjä. Myös Buddy-projekti jatkui erittäin suosittuna. Buddy-projektin tarkoituksena on tutustuttaa suomalaisia ja ulkomaalaisia opiskelijoita toisiinsa. Opiskelijoista muodostetaan 6-8 hengen kaveriryhmiä, jotka voivat harrastaa ja viettää vapaa-aikaansa yhdessä. Ohjelmaan osallistui sekä keväällä että syksyllä noin sata opiskelijaa. Café Lingua jatkui kerran kuussa, neljä kertaa sekä syksyllä että keväällä. Café Linguassa eri kieliä puhuvat opiskelijat saavat mahdollisuuden säännölliseen vieraankielen taitojen harjoittamiseen. Tapahtuma järjestettiin pääsääntöisesti Ylioppilastalolla yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, jolloin tilat saatiin yliopiston kirjastolta. Matkat ovat yksi iso osa ESN toimintaa. Vuonna 2006 tehtiin matkoja Lappiin, Tukholmaan, Leivonmäen kansallispuistoon ja Kuusamoon. Tukholman matkan yhteydessä pyrittiin ottamaan yhteyttää paikalliseen ESN jaostoon, mutta tapaaminen ei aikataulujen takia onnistunut. Näiden lisäksi ESN järjesti myös perinteiset Pietarin ja Moskova-Pietarin matkat molempana lukukautena. Venäjän matkojen järjestelyistä vastasi matkatoimisto Aikamatkat Oy. Matkoilla oli mukana myös ESN Jyväskylän edustaja. Pullanleivontakurssit järjestettiin kaupunginkirjastolla Työväenopiston opetuskeittiöllä sekä keväällä että syksyllä. Ystävänpäiväjuhlat järjesti Kharma yökerho. Pikkujouluja vietettiin kansainvälisessä ilmapiirissä Ilokivessä. ESN Jyväskylän Bellybutton t-paitoja myytiin keväällä, mutta syksyllä vain yksittäisistä kyselyistä. ESN National Platform -tapahtumat olivat Helsingissä (Venla Autio) sekä Jyväskylässä (Venla autio, eerika Hedman, Juha Tuominen). ESN AGM:ssä Puolan Krakovassa maaliskuussa edustajina olivat ESN Jyväskylän puheenjohtaja Juha Tuominen ja sihteeri Venla autio. ESN Nordic Network tapaamisessa Helsingissä syksyllä oli mukana sihteeri Eerika Hedman. Kansainvälisen toiminnan valiokunta Kv-valiokunta toimi vuonna 2006 foorumina etenkin ulkomaalaisille tutkinto-opiskelijoille ja heidän asioistaan kiinnostuneille. Kokouksissa käsiteltiin laajalti monia asioita jotka vaikuttavat etenkin heidän opiskeluunsa ja elämäänsä kaupungissamme ja Suomessa yleensä. Tämän lisäksi valiokunta pyrki kiinnittämään huomiota ainejärjestöjen kvvastaavien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Valiokunnassa eniten esillä ollut asia, mahdolliset käyttöön otettavat lukukausimaksut, saivat jälleen aikaan keskustelua. Muita keskustelun aiheita olivat englanninkielisen opetuksen laatu, mahdollinen kotikuntaoikeuksien laajeneminen, ulkomaalaisten tutkintoopiskelijoiden vaihto-opiskelumahdollisuudet, suomalainen kirjatentti, opiskelijapalautteen kerääminen kv-maisteriohjelmien kehittämiseksi. Keväällä toukokuun alussa järjestettiin kansainvälisten opiskelijoiden Rekry-tapahtuma, johon kutsuttiin puhujiksi kv-alumneja ja yliopiston rekry-palveluiden edustaja. Tilaisuuteen pyrittiin saamaan myös paikallisten yritysten edustajia, mutta halukkaita ei tällä kertaa löytynyt. 20