Toimintakertomus 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2006"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2006 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

2 Taitto: Anna Grönlund Painopaikka: Kopijyvä Oy Jyväskylä 2007

3 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen puheenjohtajalta 4 Ylioppilaskunnan jäsenet 6 Ylioppilaskunnan organisaatio 6 Edustajisto 6 Ylioppilaskunnan puheenjohtajisto 10 Ylioppilaskunnan hallitus 10 Ylioppilaskunnan henkilökunta 13 Ylioppilaskunnan toiminta 15 Jyväskylän ylioppilaslehti 15 Kampus Kustannus - JYYn julkaisusarja 17 Kansainvälinen toiminta 19 Kehitysyhteistyötoiminta 22 Kortepohjan vapaa-aikatoiminta 25 Koulutuspoliittinen toiminta 29 Kulttuuritoiminta 32 Liikuntavaliokunta 38 Sosiaalipoliittinen toiminta 40 Tiedotustoiminta 43 Ympäristövaliokunta 45 Kortepohjan ylioppilaskylä 47 Yleistä 47 Kiinteistöt 47 Asukkaat 47 Asukasvalinnat 48 Asukasneuvosto 48 Vaalit 48 Henkilökunta 48 Vuosikorjaukset 49 Talous 49 Vapaa-aikatoiminta 49 Talous 50 Yleistä 50 Talouden tulevaisuus 50 JYYn tuloslaskelma 54 JYYn tase 56 JYY-konsernin tuloslaskelma 58 JYY-konsernin tase 60

4 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJALTA Vuosi 2006 oli Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan 72. toimintavuosi. Aktiivinen edunvalvonta jatkui niin paikallisella kuin kansallisellakin tasolla, ehkä jopa aktiivisempana kuin aikaisempina vuosina. Vuoden 2006 erityispiirteitä olivat kuntavaikuttaminen, Nouse jo! kampanja, sekä maksuttoman koulutuksen kampanja. Vuodesta teki historiallisen vähintäänkin se, että vuoden aikana kaikki sektorisihteerit ja koko toimituksen väki vaihtuivat. Jatkuva rekrytointi oli suuri haaste, mutta valinnat olivat onnistuneita ja organisaatio uudistui. Uudet toimijat toivat virkistäviä uusia ideoita ja ravisuttivat vanhoja kaavoja. Myös palkkaus uudistui. Ylioppilaskunnan oma uusi palkkausjärjestelmä astui voimaan loppukesästä, tuoden pienen palkankorotuksen JYYn varsinaisen toiminnan työntekijöille. Palkkaus ei vieläkään ole missään tapauksessa erinomaisella tasolla, mutta uudistus oli pieni askel parempaan. Erilaiset teemaviikot toivat ylioppilaskuntaa ja sen toimintaa entistä lähemmäs riviopiskelijan arkea. Vanhojen tuttujen kehitysyhteistyöviikon ja ympäristöviikon lisäksi järjestettiin mm. hyvinvointiviikko ja kulttuuriviikko. Asiantuntevat alustajat, uudet tempaukset ja aktiivinen osallistuminen toivat tapahtumat sinne, missä opiskelijat ovat. Kulttuurisektori oli muutenkin aktiivinen. Vaikka Jyrock jäi hieman kävijämäärätavoitteestaan, onnistui Meiju Suvas vetämään ylioppilaskunnan 72. vuosijuhlaan suuren määrän vieraita. Vaikka tasavuosijuhlasta ei ollutkaan kyse, päätti JYYn edustajisto myöntää ylioppilaskunnan kunniamerkin Seppo Naumaselle koko työuran kestäneestä pyyteettömästä toiminnasta opiskelijoiden parhaaksi. Koulutuspoliittisella sektorilla vaadittiin monen muun asian ohessa yliopiston periodijärjestelmän selkeyttämistä ja tätä kautta parempia mahdollisuuksia opiskelijoille viedä opintojaan eteenpäin. Koko vuoden jatkui myös taistelu ammattikorkeakoulujen englanninkielisen nimen muodosta. University of Applied Sciences on harhaanjohtava ja aiheuttaa sekaannuksia kansainvälisissä yhteyksissä. Hyvä esimerkki tästä oli, että vuoden mittaan tuolla nimellä tulevat postit löysivät tiensä monesti yliopistolle tai ylioppilaskuntaan. Kansallisella tasolla osallistuttiin maksuttoman koulutuksen kampanjaan, jolla haluttiin vastustaa lukukausimaksuja EU/ETA-maiden ulkopuolelta tuleville tutkinto-opiskelijoille. 4

5 Sosiaalipoliittisella sektorilla vuoden suurimman panostuksen kohdistuivat opiskelijoiden hyvinvointiin, tasa-arvoon ja kansalliseen Nouse jo! kampanjaan. Hyvinvointiviikolla perehdyttiin mm. stressinhallintaan ja terveellisiin elämäntapoihin, kun taas tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma linjasi ylioppilaskunnan sisäistä toimintaa. Nouse jo! kampanja sai huomattavaa kansallista medianäkyvyyttä. Kampanjan tavoitteena oli saada opintorahaan 15 % tasokorotus. Kampanjassa oli mukana kaikki kansalliset opiskelijajärjestöt. Vaikka korotusta ei valtion talousarvioon saatukaan, onnistuivat JYY ja Jamko yhdessä jyväskyläläisten toisen asteen oppilaitosten oppilaskuntien kanssa keräämään Kompassille huikeat 2000 mielenosoittajaa. Vuonna 2005 käyttöön otettua fuksipassia kehitettiin, jolloin opiskelijoille pystyttiin tarjoamaa rahanarvoisia etuja. Edustajistossa käytiin kiivasta keskustelua blogin käyttöönottamisesta. Hallitus kuitenkin päätyi toistaiseksi käyttämään www-sivujen keskustelupalstaa, joka on muutenkin ollut valitettavan heikolla käytöllä. Tiedonkulkua hallituksen ja edustajiston toiminnasta riviopiskelijoiden suuntaan pyritään parantamaan jatkossakin. Kansainvälisten opiskelijoiden integroimiseksi opiskelijayhteisöön tehtiin kovasti työtä. Erilaisten bileiden lisäksi yhä enemmän huomiota suunnattiin edunvalvonnallisiin asioihin. Kehitysyhteistyötä jatkettiin edelleen hankepohjaisesti, panostaen vapaaehtoisen kehitysyhteistyömaksun markkinointiin. Ympäristöviikon kampuskysely saavutti opiskelijoita eriomaisen laajasti. Kaikki 500 vastausta antoivat hyviä näkemyksiä siihen, miten kampusaluetta tulisi kehittää. Kuntavaikuttamisen puolella saatiin heti tuloksia aikaan. Alkuvuodesta aloitettiin entistä parempien suhteiden luominen kaupungin johtoon, päättäjiin ja virkamieskuntaan. Kova työ tuotti tulosta, kun paikallisliikenteen 30 päivän lippuun saatiin opiskelija-alennus. Sama alennus koskee myös kansainvälisiä opiskelijoita. JYYn strategiaprosessi saatiin vihdoin käyntiin. Monen vuoden suunnittelusta ja haaveilusta tulee totta, kun strategiatyöryhmä lähtee työstämään JYYlle omaa strategiaa. Samassa yhteydessä määritellään JYYn arvot, missio ja visio. Työryhmän kokoonpano on laajaalainen, jotta kaikki näkökulmat tulisi huomioitua. Vuoden aikana päätettiin hakea myös purkulupa ylioppilaskylän taloille F, G, H ja J. Purettavien talojen tilalle voidaan rakentaa uusia, nykyopiskelijoiden tarpeisiin paremmin vastaavia opiskelija-asuntoja. Kuten edeltä voi huomata, paljon saatiin vuoden mittaan aikaan. Yhdessä. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia niitä ihmisiä, joiden kanssa minulla oli vuoden mittaan ilo ja kunnia tehdä yhteistyötä. Suuri kiitos kuuluu niin ylioppilaskunnan työntekijöille, hallitukselle, edustajistolle kuin sidosryhmillekin. Erityinen kiitos kaikille teille, jotka olitte tukemassa toimintaamme, niin myötä- kuin vastamäessä. Kiitos. Jarkko Seppälä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

6 YLIOPPILASKUNNAN JÄSENET Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnasta annetun asetuksen mukaan ylioppilaskunnan jäseniä ovat kaikki Jyväskylän yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat. Opiskelija, joka suorittaa Jyväskylän yliopistossa muuta tutkintoa voi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi. Läsnäoleviksi vuonna 2006 kirjoittautuneet opiskelijat tiedekunnittain: Humanistinen tdk 4199 Kasvatustieteiden tdk 2161 Liikunta- ja terveystieteiden tdk 1455 Matemaattis-luonontieteellinen tdk 2584 Yhteiskuntatieteellinen tdk 2020 Taloustieteiden tdk 1364 Informaatioteknologian tdk 1742 Yhteensä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta on kutsunut kunniajäsenekseen professori Kaarlo Oksalan, prof. Aarni Penttilän, prof. Eero Tommilan, prof. Niilo Mäen, varatuomari Erkki Rutasen, agronomi Wilhelm Schildtin, tekniikan tohtori Veikko Häyhän, kansanedustaja Mauri Pekkarisen, isännöitsijä Osmo Kääriäisen, kiinteistöneuvos Leo Kamusen,rakennusmestari Pentti Lemisen, rakennuskonsultti Pekka Ihatsun, insinööri Esko Erikssonin ja johtaja Seppo Naumasen. YLIOPPILASKUNNAN ORGANISAATIO Ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää ylioppilaskunnan varsinaisista jäsenistä yleisillä vaaleilla vuonna 2003 ensimmäistä kertaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu 41- jäseninen edustajisto. Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja 7-9 jäsentä. Hallituksen apuna toimivat asioiden valmistelua, ideointia ja toimeenpanoa varten valiokunnat. Valiokuntien toimintaan ovat kaikki opiskelijat voineet osallistua. Edustajisto Aikavälille valittiin edustajisto yleisellä ja suhteellisella vaalilla Äänestysprosentti oli 23,3. Vaalin tulos Vaaliliitto, paikat: Jyväskylän demariopiskelijat 7 Grönioni 4 Jyväskylän Keskustaopiskelijat 4 Kokoomusopiskelijat 4 6

7 Maltillinen äärivasemmisto 3 Poikkitieteilijät 4 Pörssi & Dumppi 7 PresSure 2 Kristilliset opiskelijat 6 Sosialistiopiskelijat - Edustajistoon valitut: Kristilliset opiskelijat: Kaijaluoto Lilja Lyhty Jarmo Jousmäki Henna Laitasaari Anu Linjamaa Suvi Luoto Katariina Poikkitieteilijät: Ollikainen Sari Heiskanen Lotta Ahtiainen Tuuli Savolainen Alina Kokoomusopiskelijat: Parttimaa Jarno Turunen Olli Sivonen Heikki Markkanen Maiju Demariopiskelijat: Sumelles Kalle Nokela Katri Laakkonen Mikko Kohvakka Sakari Komu Pekka Ahokas Hannu Ahokas Jussi Pörssi&Dumppi: Pietiläinen Samuli Kankaala Juho Heiskanen Taneli Vehniäinen Hannu Lipiäinen Mikka Marjava Petri Soininen Perttu 7

8 PresSure: Lehtonen Tuomas Jörgensen Aki Jyväskylän keskustaopiskelijat: Vasalampi Riitta Juujärvi Tiina Leppänen Eeva-Kaisa Marttinen Kirsi Maltillinen äärivasemmisto: Laakso Laura Männistö Sanni Wallenius Anni Grönioni: Huovila Antti-Jukka Nurmikolu Mika Soukka Asko Nissi Kaisa Sosialistiopiskelijat: - Edustajiston toiminta Kertomusvuoden aikana edustajisto kokoontui 9 kertaa ja päätti mm. seuraavista asioista: 1/ valitsi puheenjohtajaksi Lilja Kaijaluodon ja varapuheenjohtajaksi Mikko Vuorion valitsi hallituksen valitsi tilintarkastajat ja sisäiset tilintarkastajat valitsi julkaisusarjan toimitusneuvoston valitsi ylioppilaslehden johtokunnan valitsi ylioppilaskylän asukasneuvoston 2/ valitsi jäseniä KOAS:n valtuuskuntaan valitsi edustajia tiedekuntaneuvostoihin 3/ valitsi ylioppilaskunnan pääsihteeriksi Tuomas Viskarin ajalle

9 4/ hyväksyi ylioppilaskunnan v toimintakertomuksen vahvisti ylioppilaskunnan tilinpäätöksen päätti huomionosoituksista vuosijuhlassa 5/ päätti esittää opintotukilautakunnan opiskelijajäsenet valitsi ylioppilaslehden päätoimittajaksi kaudelle Jonna Rusasen käsitteli muutamia aloitteita jotka palautti hallitukselle 6/ nimesi SYL:n ylimääräiseen liittokokoukseen lähtijät käsitteli tiedekuntaneuvostojen jäsenasioita 7/ merkitsi puolivuotistuloksen tiedoksi käsitteli muutamia aloitteita 8/ valitsi jäseniä tiedekuntaneuvostoihin valitsi SYL:n liittokokousedustajat käsitteli muutamia aloitteita 9/ hyväksyi jäsenmaksun hyväksyi talousarvion käsitteli tiedekuntaneuvostojen jäsenyyksiä käsitteli muutamia aloitteita 9

10 YLIOPPILASKUNNAN PUHEENJOHTAJISTO Puheenjohtajana toimi Lilja Kaijaluoto ja varapuheenjohtajana Mikko Vuorio. YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus. Hallitus kokoontui vuoden aikana 25 kertaa. Hallituksen jäsenet: Jarkko Seppälä, puheenjohtaja Miika Lipiäinen Annukka Paloniemi Tiina Juujärvi Jarmo Lyhty Hanna Pätsi Minna Penttilä Samuli Pietiläinen Jutta Virolainen Hallituksen valiokuntien kokoonpano Hallituksen alaisina toimeenpano- ja valmistelueliminä toimivat seuraavat valiokunnat: opinto- ja tiedevaliokunta, sosiaali-, liikunta-, kansainvälisen toiminnan ja ympäristövaliokunta sekä tasa-arvovaliokunta. Valiokuntien toimintaan ovat kaikki halukkaat ylioppilaskunnan jäsenet voineet osallistua. Hallitus asetti keskuudestaan hallintovaliokunnan, jonka toimialaan kuuluvat varsinaisen toiminnan talous, muiden sektoreiden talouden seuranta ja organisaatio- ja sääntökysymykset. Hallintovaliokunta Jarkko Seppälä, pj (Tiina Juujärvi) Lilja Kaijaluoto, vpj. (Jarmo Lyhty) Miika Lipiäinen (Hanna Pätsi) Samuli Pietiläinen (Minna Penttilä) Edustus toimielimissä Tilintarkastajat Jouko Minkkinen, KPMG (Johanna Gråsten KPMG) Seppo Lindholm, HTM, JHTT (Isto Lehtinen HTM, JHTT) Kalevi Olin (Tuomo Yli-Huttula) 10

11 Sisäiset tilintarkastajat Jani Seppänen Mikko Poikonen Hanna Vehniäinen Sakari Kohvakka Olli Turunen Ylioppilaslehden johtokunta Lilja Kaijalauoto Jenny Lindborg Jarno Miettinen Kimmo Mäkilä Hannu Vehniäinen Jutta Virolainen Julkaisusarjan toimitusneuvosto Jussi Laitinen Jenni Latvala Heli Mäkeläinen Henna Seinälä Anna-Maija Tuuliainen Oskari Rantala Matti Frondelius Katriina Karhu Anne Laajalahti Tytti Lindeberg Olli Nuutinen Outi Toijanniemi Vappu Ylinen Päivi Takala Yliopiston hallitus Jouko Perkkiö (Tuomas Mikkola) Mari Raappana asti ja alkaen Jarkko Seppälä (Hanna Heinonkoski, tilalla Sami Vänskä asti ja alaken Kati Pesonen) Kalle Sumelles (Jouni Heinonen, tilalla Mika Nurmikolu) Perttu Soininen asti, alkaen Sami Vänskä (Antti Vesala) 11

12 Opintotukilautakunta Juha Koskinen, sosiaalisihteeri (Johanna Selenius) Hanna Pätsi (Suvi Linjamaa) Jukka Utriainen-Utriaisen tilalle Hannu Ahokas (Hannu Ahokas, tilalle varajäseneksi Katri Nokela) YTHS:n Jyväskylän terveydenhoitoaseman johtokunta Minna Penttilä Jenny Lindborg Juha Koskinen YTHS:n valtuuskunta Minna Penttilä Tasa-arvotoimikunta Arto Alajoutsijärvi, sosiaalisihteeri asti ja lähtien Juha Koskinen (Heli Parikka) Venla Räty (Elina Siiri) LIKES hallitus Simo Pöyhönen KOAS:n valtuuskunta Jouni Heinonen asti ja alkaen Jarmo Lyhty (Hanna Pätsi) Anna-Kaisa Vierinen (Joel lehtonen) Taneli Heiskanen (Anni Kämäräinen) Hanna Plattonen (Suvi Linjamaa) Sakari Kohvakka (Antero Lehmuskenttä) Jarno Parttimaa (Eeva Tikka) Mika Nurmikolu (Mikko Poikonen) Anni Wallenius (Hanna Saarinen) 12

13 KOAS:n hallitus Tuomas Viskari Eino Nissinen Juha Koskinen Tietohallinnon johtoryhmä Tuomas Viskari (Perttu Soininen) YLIOPPILASKUNNAN HENKILÖKUNTA Ylioppilaskunnalla oli vuoden 2006 aikana vakinaisessa työsuhteessa oli 77 henkilöä. Varsinainen toiminta Simo Pöyhönen, pääsihteeri asti Tuomas Viskari,pääsihteeri alkaen Juha Koskinen, sosiaalisihteeri Minna Hautamäki, kulttuurisihteeri asti Taija Kyheröinen, kulttuurisihteeri alkaen Antti Vesala, korkeakoulupoliittinen sihteeri asti Perttu Soininen, korkeakoulupoliittinen sihteeri alkaen Tanja Tolonen, kansainvälisten asioiden sihteeri asti Hanna Laitinen, kansainvälisten asioiden sihteeri alkaen Kaisa Räsänen, tiedotussihteeri asti Anna Grönlund, tiedotussihteeri alkaen Mirja Ritvonen, toimistosihteeri Toni Peltonen, päätoimittaja asti Jonna Rusanen, päätoimittaja alkaen Olli Sulopuisto, toimittaja Janic Leino, siviilipalvelumies asti Heikki Vihemäki, siviilipalvelusmies alkaen Toimiston henkilökunta Maija Saarnisto, talouspäällikkö Marita Niemi, pääkirjanpitäjä Kirsi Jussila, palkanlaskija Paula Rouhiainen, toimistosihteeri asti 13

14 Aili Salokas, maksuliikenteenhoitaja Sari Korhonen, asukassihteeri Helena Hämäläinen, asukassihteeri Teija Leppänen, asukassihteeri Hanna Hirvonen, palvelupäällikkö Kampus Data Oy Marko Laaksonen, Mari Aho, Jari Kulmala, Matti Leskelä, Jukka Ristaniemi, Jarno Hynynen, Jari Kopakkala, Leena Järvinen, Heikki Heino, Marko Niininen, Jani Ranta, Jouni Nykänen, Pasi Pesonen, Sanna la Grassa, Sami Mehto, Pekka Laakso, Kirsi Sivonen, Petteri Vankkanen, Antti Saarimaa, Tero Einonen, Hannu Koskinen, Tiina Lindlöf, Kati Koivula. Kiinteistöhenkilökunta Osmo Kääriäinen, kiinteistöpäällikkö. Sirkka Lahtinen, Marja-Liisa Kuutti, Riikka Nurminen, Sirkka-Liisa Kainulainen, Asko Ortju, Keijo Lindholm, Jorma Janhonen, Pasi Räisänen, Raimo Hietanen, Jukka Pölkki, Eija Laitinen, Aila Sekki, Eila Ahonen, Tiina Pitkänen, Jari Pihlajasaari, Leena Kuukasjärvi, Mikko Salokas, Anne Räisänen. Vapaa-aikasihteeri Johanna Laitinen Rentukan vastaava hoitaja Teuvo Ristonen Lounasruokala Ilokivi Vastaava emäntä Arja Harju Irmeli Syrjälä asti, Arja Yläjärvi, Kari Minkkinen, Maria-Leena Minkkilä, Tuija Vesterinen, Jutta Lätti, Kirsi Onnela, Pirjo Soinio. 14

15 YLIOPPILASKUNNAN TOIMINTA JYVÄSKYLÄN YLIOPPILASLEHTI Jyväskylän Ylioppilaslehti ilmestyi vuonna kertaa. (Edelliseen vuoteen verrattuna numeroita oli yksi vähemmän ylityösäästösyistä johtuen.) Lehden numeroista kolme oli tuttuun tapaan kaupunkijakelussa, jolloin lehti jaettiin jokaiseen noin jyväskyläläistalouteen. Lukioihin ja ammattioppilaitoksiin jaettavia abinumeroja tehtiin keväällä kaksi ja syksyllä yksi. Lehden miehitys vaihtui tiuhaan tahtiin syksyllä. Ensin Toni Peltonen karisti Jyväskylän pölyt jaloistaan, ja päätoimittajana aloitti elokuun puolivälissä Jonna Rusanen. Siviilipalvelusmies Janic Leino kasvatti sivaripartansa tähtitieteellisiin pituuksiin ja häipyi hänkin Helsinkiin syyskuussa. Etätyönä Leino kuitenkin on jatkanut viikoittaista piirrossarjaansa. Siviilipalvelusmiehenä aloitti syyskuussa Heikki Vihemäki, joka on jatkanut Leinon linjoilla tehtaillen mainioita kuvituksia ja valokuvia. Lisäksi Vihemäki on kuvausten lomassa kirjoittanut. Toimittajana jatkoi vuoden 2006 loppuun loistava Olli Sulopuisto. Myös Sulopuisto on ilahduttanut Jylkkärin tekijöitä ja lukijoita jatkamalla avustajana. Olli Sulopuiston jälkeen toimittajana aloitti kokenut taittaja Mikko Mattlar (Sulopuiston, Peltosen ja Rusasen lisäksi journalistiikan pääaineopiskelija hänkin). Vaikka henkilöt vaihtuivat, lehden työnjako oli koko vuoden sama. Päätoimittaja vastasi lehdestä kokonaisuutena, toimitussihteeritti (tilasi ja editoi juttuja) sekä kirjoitti. Toimittaja kirjoitti, taittoi ja käsitteli kuvia. Siviilipalvelusmies kuvasi, käsitteli kuvia ja kuvitti. Toimituksen työtä helpotti marras joulukuussa kuvaajaharjoittelija Samuli Ikäheimo. Yhteistyötä Petäjäveden käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen kanssa jatketaan mahdollisesti myös tulevaisuudessa. Myös lehden painopaikka vaihtui syksyllä. Tarjouskilpailun jälkeen siirryttiin Pieksämäen Lehtisepistä Seinäjoen I-Printiin. Ensimmäinen Seinäjoella painettu lehti oli numero 9/06. Konkreettisimmin painopaikan muutos näkyi kaupunkinumeroiden ulkoasussa. Uudessa painotalossa on teknisesti mahdollista tehdä leikattua tabloidia, joten Jylkkäri tarttui tilaisuuteen ja poisti kaupunkinumeroidensa sivuilta valkoiset reunukset. Lisäksi kaupunkijakeluun menevien lehtien paperi vaihdettiin valkoisempaan ja jämäkämpään. Ensimmäisen leikatun tuotteen (10/06) saapuessa painosta Jylkkärin toimituksessa halattiin, ja taputeltiin selkiä. Jylkkäri toteutti leikatun tabloidin ensimmäisenä ylioppilaslehtenä Suomessa. Pääasiassa painoaikataulusyistä lehden ilmestymispäivä päätettiin vaihtaa keskiviikosta maanantaiksi. Samalla päästiin eroon lehteä vuosikausia kiusanneista taittoviikonlopuista, jolloin toimitus väänsi lehteä kasaan lähes ympäri vuorokauden viikonlopun yli maanantaiaamupäivään asti. Toimitus sai siis vuonna 2006 sanoa hyvästit viikonlopputöille, mutta yötöihin jouduttiin kuitenkin joka toinen viikko, kun lehteä väsättiin painokuntoon tiistaiöisin. Parannusta kuitenkin jo sekin. Ilmoitusmyynnistä vastasi valtakunnallisella tasolla Pirunnyrkki Oy. Paikallista ilmoitusmyyntiä hoiti ilmoitusmyyjä Vexi Virtanen (Veximedia). Mainosmyynti aiheutti 15

16 vuoden aikana jonkin verran harmaita hiuksia. Vuonna 2006 mainoseuroja kertyi vähemmän kuin vuonna 2005, joka olikin myynnillisesti oikein hyvä vuosi. Sama trendi näkyi kaikissa ylioppilaslehdissä. Asiaa puitiin muun muassa Pirunnyrkin kanssa ylioppilaslehtien tapaamisessa Tampereella, ja lukijatutkimusten tekeminen nähtiin yhtenä keinona vakuuttaa ilmoittajat mainostamisen kannattavuudesta. (Jylkkärin oma lukijatutkimus toteutettiinkin heti vuoden 2007 keväällä ja tulokset olivat erittäin hyviä.) Ilmoitusmyyjän mukaan ilmoittamisen trendit kuitenkin luontaisestikin vaihtelevat kausittain, joten oli syytä toivoa, että valoa tunnelin päässä alkaa näkyä taas vuonna Varsinkin tulevista eduskuntavaaleista oltiin mielissään. Jylkkärin budjetti jäi jonkin verran tavoitteestaan pääasiassa ilmoitusmyynnin notkahduksen takia (ilmoitusmyynti tuotti vuonna euroa ja vuonna euroa). Lehden nettomenot olivat vuonna euroa, kun vuonna 2005 menot olivat euroa. Pitkään puhuttu ylioppilaslehtien juttuvaihto saatiin alkamaan loppuvuodesta. Jylkkäri päätti aloittaa käytännön syistä juttuvaihdon kahdenvälisenä Aviisin kanssa. Vaihtoja tehtäisiin korkeintaan juttu per lehti. Vaihdon ansiosta avustaja saa kahdessa paikassa julkaistavasta jutustaan hiukan tavallista suuremman korvauksen. Toisaalta juttuvaihto myös helpottaa toimituksen työtaakkaa ja säästää rahaa. Vaihto päätettiin kuitenkin pitää maltillisena, sillä ylioppilaslehtien tärkeintä sisältöä, juttuja oman kaupungin ja yliopiston ilmiöistä, ei voida muualla tuottaa. Joulukuussa 2006 toimitus valmisteli uuden päätoimittajan myötä ulkoasu-uudistuksen, joka toteutettiin vuoden 2007 alussa. Aikaisemmin neljällä eri tehovärillä vuorotellut lehti muuttui vihreäsävyiseksi. Ennen kaikkea uudistuksella tavoiteltiin uudenlaista selkeyttä ja luettavuutta. Myös visuaalisuutta lisättiin entistä vahvemmalla kuvankäytöllä ja pienillä koukuttavilla elementeillä. Myös sisältöön tehtiin tarkistuksia, mutta esimerkiksi osastojako pidettiin ennallaan uutisten säilyttäessä tärkeän paraatipaikkansa lehden lähtöaukeamalla. Opinkiven toimitus on operoinut vuoden alusta lähtien komeilla vehkeillä. Elämää nähnyt digikamera korvattiin vuoden alussa Canon 350D -digijärkkärillä. Samalla hankittiin salama, akkuperä ja kaksi objektiivia. Toimittaja sai uuden taittokoneen (imacg5), kun toimittajan vanhasta koneesta tuli sivarin kone. Toimitukseen saapui myös uusi skanneri. Päätoimittaja sai koneekseen maaliskuussa 17-tuumaisen Mac PowerBook G4 -kaunokaisen. Voi tätä työn iloa. Lehden vakiokolumnisteina, nelossivun reunahuomautuspaikalla, vuorottelivat Tatu Hirvonen (KTM, tukija), Jari Peltola (ex-pt) ja Pihla Tiihonen (journalisti). Pinkkajakelijana toimi vanha tuttu Juhani Lahti. Oikolukijana toimi ensin Sanna Nieminen ja hänen jäätyään äitiyslomalle punakynää käytti kaimansa Sanna Ryynänen. Avustajajoukko muuttui vuoden aikana jonkin verran. Syksyllä jyväskyläläiset journalistiikan opiskelijat alkoivat kirjoittaa entistä enemmän juttuja ja muodostivatkin pian leijonanosan avustajakunnasta, mikä näkyi juttujen laadussa. 16

17 KAMPUS KUSTANNUS - JYYN JULKAISUSARJA Yleistä Kampus Kustannus, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja, on vuonna 1979 perustettu erikoiskustantamo. Kautta koko historiansa KK on sääntöjensä mukaisesti keskittynyt erityisesti opiskelijoiden kannalta tärkeäksi koetun aineiston julkaisemiseen. Vuosittain JYYn edustajisto valitsee enintään neljätoistajäsenisen toimitusneuvoston, lisäksi toimitusneuvostossa istuu myös hallituksen edustaja. Toiminta on kaikille julkaisutoiminnasta kiinnostuneille avointa. Kampus Kustannuksen/Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarjan toimitusneuvostoon kuuluivat vuonna 2006 Päivi Antila, Matti Frondelius, Katriina Karhu, Anne Laajalahti, Jussi Laitinen, Jenni Latvala, Tytti Lindberg, Heli Mäkeläinen (puheenjohtaja), Olli Nuutinen, Annukka Paloniemi (hallituksen edustaja), Oskari Rantala, Henna Seinälä, Outi Toijanniemi, Anna-Maija Tuuliainen ja Vappu Ylinen. Toimitusneuvosto kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Koulutus 24. helmikuuta pidettiin kaikille yliopiston opiskelijoille avoin koulutuspäivä ja samalla Kampus Kustannuksen rekrytointitilaisuus. Päivä herätti laajaa kiinnostusta, sillä paikalle saapui noin 30 kuulijaa, ja toiminnasta kiinnostuneita ilmoittautui yhteensä 50. Huomattava osa heistä liittyi Kampus Kustannuksen postituslistalle. Mikä tärkeintä, tilaisuus tuotti muutamia uusia aktiivijäseniä. Koulutuksessa Heli Mäkeläinen kertoi kirjan tekemisen vaiheista ideasta valmiiksi tuotteeksi asti, ja Jussi Laitinen esitteli suomalaista kustannusmaailmaa. Tilaisuudessa kävi puhumassa myös JYYn pääsihteeri Simo Pöyhönen. Vuoden aikana Heli Mäkeläinen on opastanut taittamisessa. Markkinointi ja talous Mattilanniemen A-talon aulassa järjestettiin kolme myyntitapahtumaa, Ilokivessä yksi. Kirjan ja ruusun päivänä toukokuussa Kampus Kustannuksella ja Kampus Kirjalla oli yhteinen myyntipöytä Aren aukiolla. Kampus Kustannus kävi myös Tampereen filosofiapäivillä. Jyväskylässä järjestetyillä historiantutkijoitten päivillä oli meidän kirjojamme myytävänä. Helmikuiseen Vanhan kirjan talveen emme päässeet osallistumaan. Valtaosa myynnistä toteutui Kampus Kirjan kautta. Kiitämme Matti Leskelää ja Leena Järvistä korvaamattoman hyvästä yhteistyöstä kirjojemme markkinoinnissa. Talouden osalta hyvää yhteistyötä tehtiin myös JYYn taloustoimiston, erityisesti talouspäällikkö Maija Saarniston kanssa. Taloudessa noudatettiin edelleen tutuksi tullutta tiukkaa linjaa: kirjan on tuotava taloon se, mitä siihen kuluu. KKn kirjojen hinnat pidetään opiskelijaystävällisinä muun muassa sillä, että tekijöille maksettaan palkkioita vain jos projekteihin saadaan ulkopuolista rahaa ja siitä jää jotain maksettavaksikin painolaskujen ja muiden kulujen jälkeen. 17

18 Apurahaa haettiin Jylkkärin historiikin tekemiseen. Sitä ei kuitenkaan saatu. Miklós Mészölyn novellikokoelmaa varten on haettu kääntäjäapurahaa. Päätöstä ei tullut vuoden 2006 loppuun mennessä. Apurahoja ei siis tänä vuonna saatu, mutta myynti oli erityisesti Siellä jossain -kirjan ansiosta odotettua parempi. Kirjahankkeet Vuonna 2006 Kampus Kustannus julkaisi vain yhden kirjan, Anna Kypön toimittaman slovakin kielen oppimateriaalin Siellä jossain, Tam a tam - käännöksiä slovakialaisesta kirjallisuudesta. Kirjan kustannustoimitti, taittoi ja painatti Heli Mäkeläinen. Julkaisua juhlittiin perjantaina kappaleen painos myytiin loppuun parissa kuukaudessa, ja teimmekin samantien päätöksen toisesta painoksesta. Aiemmin suunnitelluista julkaisuista vuodelle 2007 siirtyivät Miklós Meszölyn novellisuomennosten kokoelma Repeämiä kartassa, jota tekee Heli Mäkeläinen, Anna- Maija Tuuliaisen ehdotuksesta liikkeelle lähtenyt Jyväskylän ylioppilaslehden historia (yhteistyössä lehden ja JYYn kanssa) sekä JYYn entisen pääsihteerin Simo Pöyhösen aloitteesta KKlle tullut Markku Viikin käsikirjoitus Sunnuntaikahveja ja asukasdemokratiaa Kortepohjan ylioppilaskylän historia. Viikin käsikirjoituksen kustannustoimittaa ja taittaa Henna Seinälä. Uusia käsikirjoitushankkeita ovat Oskari Rantalan Kirjallisuuden kulttikirja, Henna Seinälän gradun pohjalta työstettävä kirja Nietzschen ikuinen paluu sekä JYTin näytelmistä koottu julkaisu Vappu Ylisen kustannustoimittamana. Kampus Kustannukselle tarjottiin kahta käsikirjoitusta, runokokoelmaa ja filosofispsykologis-sosiologista kirjoitelmaa. Molemmat saivat hylkäävän päätöksen. Muuta Kampus Kustannuksen verkkosivut ja sähköpostilista ovat KKn viestintävälineistä tärkeimmät, verkkosivut on tarkoitettu lähinnä ulkoiseen viestintään, sähköpostilista on varattu jäsenten keskinäisen keskustelun ja tiedottamisen foorumiksi. Molempia ylläpitää kulloinenkin toimitusneuvoston puheenjohtaja, vuonna 2006 Heli Mäkeläinen. Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen kanssa on suunniteltu myyntiyhteistyötä. Suhteet emojärjestö JYYhyn ovat jo vuosia olleet hyvät, niin kuluneenakin vuonna. KK on käyttänyt hyväkseen lähinnä toimistosihteeri Mirja Ritvosen, tiedotussihteeri Anna Grönlundin ja kulttuurisihteeri Taija Kyheröisen apua. 18

19 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Yleistä Yksi JYYn kansainvälisen toiminnan perusteista on tarjota ulkomaalaisille opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua suomalaisiin ihmisiin ja kulttuuriin sekä tarjota suomalaisille opiskelijoille mahdollisuuksia toimia kansainvälisessä ilmapiirissä ja tutustua vieraisiin kulttuureihin. ESN järjestää monenlaista vapaa-ajantoimintaa, retkiä ja matkoja. Kvvaliokunta puolestaan antaa puitteet vakavammalle keskustelulle. Kv-valiokunnassa pohditaan ennen kaikkea kansainvälisiä sosiaali- ja koulutuskysymyksiä sekä täällä asuviin ja koulutettaviin ulkomaalaisiin vaihto- ja tutkinto-opiskelijoihin sekä ulkomailla opiskeluun liittyen. Vuonna 2006 keskustelu keskittyi vahvasti ulkomaalaisiin tutkinto-opiskelijoihin. Kuumimmaksi puheenaiheeksi nousi EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille kaavaillut lukukausimaksut. Valiokunnan edustajia oli läsnä vuoden 2006 jokaisessa SYL:n kv-tapaamisessa, joissa myös tämä teema oli laajasti esillä. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhteensä 6 kertaa. Vuonna 2006 valiokunnan puheenjohtajana toimi Angelina Korsunova ja sihteerinä Tanja Tolonen ( ) ja Hanna Laitinen ( ). Ainejärjestöjen kv-vastaavat kutsuttiin erilliseen tapaamiseen marraskuussa. Angelina Korsunova osallistui JYYn edustajana vuoden 2006 aikana myös SYL:n kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työryhmän toimintaan. ESN kokoontui vuonna kertaa. Puheenjohtajana toimi Juha Tuominen. Sihteerinä toimi keväällä Venla Autio ja syksyllä alkaen Eerika Hedman. Ulkomaalaisille opiskelijoille järjestettiin vakiintuneeseen tapaan lukukausien alussa tutorointia ja orientaatiota yhteistyössä yliopiston kv-palvelujen kanssa. International Summer School in Human Sciences työllisti kv-sihteeriä touko-kesäkuussa edellisvuoden tapaan pääasiassa vapaa-ajan ohjelman järjestelyn merkeissä. Kv-sihteeri osallistui myös opiskelijavaihtovalintoihin ja ystäväperheohjelman tapahtumiin. Erasmus Student Network JYY on mukana eurooppalaisessa Erasmus Student Network järjestössä (ESN). ESN Jyväskylä järjestää monenlaista toimintaa ulkomaalaisille ja suomalaisille opiskelijoille. Lukukausien toiminta alkaa ulkomaalaisten opiskelijoiden orientaatioviikon vapaaajan ohjelman järjestämisellä. Kuluneena vuonna vapaa-ajan ohjelmana olivat tutut Finnish Movie Night, Pub Crawl/ESN welcome party ja the Ultimate Sauna Experience Vuorilammella. Lähes jokaisessa vuoden 2006 kokouksessa oli mukana ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita, minkä seurauksena kokousten kieli olikin lähes pääsääntöisesti englanti. ESN:llä oli vuonna 2006 kolme säännöllistä toimintamuotoa. Näistä ravintola Rentukan Stammtisch-illat jatkuivat vuonna 2006 joka toinen torstai joillakin poikkeuksilla. Stammtisch-iltoja oli keväällä neljä ja syksyllä viisi. Järjestäjinä toimivat eri maaryhmittymät. Keväällä mukana oli myös teema-iltoja, jotka eivät olleet sidottuja tiettyihin kulttuureihin. Tämä siksi, että ulkomaalaisia opiskelijoita tulee niin monista maista, ettei kaikille voida antaa mahdollisuutta omaan maan/alueen esittämiseen. Teemoja olivat mm. Viito! 19

20 ainejärjestön oma Stammtisch ja Sport Stammtisch. Eerika Hedman valittiin syksyllä koordinoimaan Stammtisch iltojen järjestelyjä. Myös Buddy-projekti jatkui erittäin suosittuna. Buddy-projektin tarkoituksena on tutustuttaa suomalaisia ja ulkomaalaisia opiskelijoita toisiinsa. Opiskelijoista muodostetaan 6-8 hengen kaveriryhmiä, jotka voivat harrastaa ja viettää vapaa-aikaansa yhdessä. Ohjelmaan osallistui sekä keväällä että syksyllä noin sata opiskelijaa. Café Lingua jatkui kerran kuussa, neljä kertaa sekä syksyllä että keväällä. Café Linguassa eri kieliä puhuvat opiskelijat saavat mahdollisuuden säännölliseen vieraankielen taitojen harjoittamiseen. Tapahtuma järjestettiin pääsääntöisesti Ylioppilastalolla yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, jolloin tilat saatiin yliopiston kirjastolta. Matkat ovat yksi iso osa ESN toimintaa. Vuonna 2006 tehtiin matkoja Lappiin, Tukholmaan, Leivonmäen kansallispuistoon ja Kuusamoon. Tukholman matkan yhteydessä pyrittiin ottamaan yhteyttää paikalliseen ESN jaostoon, mutta tapaaminen ei aikataulujen takia onnistunut. Näiden lisäksi ESN järjesti myös perinteiset Pietarin ja Moskova-Pietarin matkat molempana lukukautena. Venäjän matkojen järjestelyistä vastasi matkatoimisto Aikamatkat Oy. Matkoilla oli mukana myös ESN Jyväskylän edustaja. Pullanleivontakurssit järjestettiin kaupunginkirjastolla Työväenopiston opetuskeittiöllä sekä keväällä että syksyllä. Ystävänpäiväjuhlat järjesti Kharma yökerho. Pikkujouluja vietettiin kansainvälisessä ilmapiirissä Ilokivessä. ESN Jyväskylän Bellybutton t-paitoja myytiin keväällä, mutta syksyllä vain yksittäisistä kyselyistä. ESN National Platform -tapahtumat olivat Helsingissä (Venla Autio) sekä Jyväskylässä (Venla autio, eerika Hedman, Juha Tuominen). ESN AGM:ssä Puolan Krakovassa maaliskuussa edustajina olivat ESN Jyväskylän puheenjohtaja Juha Tuominen ja sihteeri Venla autio. ESN Nordic Network tapaamisessa Helsingissä syksyllä oli mukana sihteeri Eerika Hedman. Kansainvälisen toiminnan valiokunta Kv-valiokunta toimi vuonna 2006 foorumina etenkin ulkomaalaisille tutkinto-opiskelijoille ja heidän asioistaan kiinnostuneille. Kokouksissa käsiteltiin laajalti monia asioita jotka vaikuttavat etenkin heidän opiskeluunsa ja elämäänsä kaupungissamme ja Suomessa yleensä. Tämän lisäksi valiokunta pyrki kiinnittämään huomiota ainejärjestöjen kvvastaavien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Valiokunnassa eniten esillä ollut asia, mahdolliset käyttöön otettavat lukukausimaksut, saivat jälleen aikaan keskustelua. Muita keskustelun aiheita olivat englanninkielisen opetuksen laatu, mahdollinen kotikuntaoikeuksien laajeneminen, ulkomaalaisten tutkintoopiskelijoiden vaihto-opiskelumahdollisuudet, suomalainen kirjatentti, opiskelijapalautteen kerääminen kv-maisteriohjelmien kehittämiseksi. Keväällä toukokuun alussa järjestettiin kansainvälisten opiskelijoiden Rekry-tapahtuma, johon kutsuttiin puhujiksi kv-alumneja ja yliopiston rekry-palveluiden edustaja. Tilaisuuteen pyrittiin saamaan myös paikallisten yritysten edustajia, mutta halukkaita ei tällä kertaa löytynyt. 20

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika. Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika. Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015 Mikä on suosikkipaikkasi Jyväskylässä? Jyväskylä on fuksin uusi koti Ihminen on onnellisempi,

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Ainejärjestöt ja kehitysyhteistyö. Noora Luukka Anni Loukaskorpi

Ainejärjestöt ja kehitysyhteistyö. Noora Luukka Anni Loukaskorpi Ainejärjestöt ja kehitysyhteistyö Noora Luukka Anni Loukaskorpi Koulutuksen sisältö Esittelykierros JYY:n kehysektori Avaintoimijat ja -tehtävät Kehy-valiokunta Päähankkeet Kehitysyhteistyöprojekti Intiassa

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013. Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013. Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013 Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Liikuntatoiminta JYYssä Liikuntavastaavan tehtävät

Lisätiedot

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p =======================

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p ======================= Miehet 10 vuotta 3 km p 11.00.00 M10 3 km 1 Elmeri Konstari Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10 3 km 2 Konsta Peltola Keuruun Kisailijat 11.00.00 M10 3 km 3 Elias Ronkainen Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao OKLS511 Ohjattu Soveltava harjoittelu 5opintopistettä Tiedotustilaisuus harjoittelusta Amandassa 30.3.2009 kello 14.15-16.00 Harjoittelujakso 14.4. 29.5. 2009 16 h OKLS511 harjoittelussa Luokka/ohjaaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 3/2013 8.4.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 3.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm Joonas

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

# Pelaaja Seura Yhteensä

# Pelaaja Seura Yhteensä Teerenpeli Tour 2015 kokonaistilanne - 3 parasta tulosta lasketaan mukaan SCR # Pelaaja Seura 1 2 3 4 5 6 Yhteensä 1 El- Ghaoui Mohamed MeG 79 86 80 84 243 2 Lehtikangas Jari LG 85 76 85 85 246 3 Lindqvist

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU # Nimi Kerho Tulos 1 Tero Toivanen KUORES 1 184 2 Jari Pihlainen IISRES 1 182

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 2008 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Taitto: Marjo Vihavainen Painopaikka: JYY Jyväskylä 2009 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen puheenjohtajalta 4 Ylioppilaskunnan jäsenet 6 Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta 27.10.2014 Sivu 1(6) PÖYTÄKIRJA 2/2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS 6.2.2013 AIKA 31.1.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C., varalla Kuuva Joel Bremer Britt,

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA 2006 SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana 14.2.2006 KUKA MIKKO? SYLH 2006 Koulutuspolitiikka, ympäristö, tasa-arvo pehmeä kopo TYYn kasvatti hallitus 2005, tylkkärin

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

JHL:n edustajisto

JHL:n edustajisto JHL:n edustajisto 6.6.2017 Vaalipiiri Vaaliliitto Nimi Sopimusala 1 JHLdemarit ja PALDANIUS KARI Kunta 1 JHLdemarit ja KOSKELA MARKKU Kunta 1 JHLdemarit ja HAMARI HELI Kunta 1 JHLdemarit ja STRENGELL JARNO

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Kv-opiskelijat yliopistossamme Toukokuussa 2012 JY:ssa opiskeli 1117 ulkomaalaista opiskelijaa 92 eri maasta

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Ainejärjestöjen tiedotus ja viestintä Ainejärjestö yhdistää opiskelijoita ja välittää tietoa eri suuntiin. Sen kautta opiskelijat saavat tärkeää tietoa ja ainejärjestö

Lisätiedot

Piirinmestaruus hiihdot Joroinen L Ä H T Ö L I S T A 23.1.2008 Joroisten Urheilijat ------------------- 21:12. Lähtö Sarja Nro Lis.

Piirinmestaruus hiihdot Joroinen L Ä H T Ö L I S T A 23.1.2008 Joroisten Urheilijat ------------------- 21:12. Lähtö Sarja Nro Lis. Miehet 12 vuotta 3 km V 11.01.30 4 29769352 Arttu Pajunen Kangasniemen Kalske 11.01.30 16 xxx Aaro Puttonen Ristiinan Urheilijat 11.01.30 32 24202842 Sami Roos Mikkelin Hiihtäjät 11.01.30 33 30134124 Juho

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 10 km Myl

Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 10 km Myl Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 Myl 1 Antero Kotijärvi KuLs Myl 17:23,0 2 Jarkko Koponen Epäsuunta Myl 17:24,0 M-cupissa 3 Lauri Pohjola Epäsuunta Myl 18:38,0 4 Marko Tölli Epäsuunta Myl 18:38,0 5 Toni

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,15 24.5.2013 Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013 Varkaus 4 Pirjo Venäläinen Varkaus 16,32

Lisätiedot

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS T U L O K S E T Miehet 15 vuotta 3 km V 1. Tommi Härkönen Paltamon Urheilijat 7.23,7 2. Antti Huusko Ristijärven Pyry 7.23,8 0.00,1-5. 30834424 Mikko Haverinen Kuhmo-Ski

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS

PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS 30.11.2006 Aika: torstai 30.11.2006 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Sörnäisten rantatie 33 Antti Laitila, puheenjohtaja Eero Blåfield,

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

SUPER 2000 Ahvenisto Kierrosajat

SUPER 2000 Ahvenisto Kierrosajat 4- Kierrosajat Avoin luokka Lähtö 1 44 Pasi Mäensivu 1:38.331 1:34.233 2:04.529 1:57.437 1:36.047 1:34.727 1:33.692 1:32.717 1:34.390 1:34.224 41 Mika Lipsanen 1:37.989 1:33.585 1:33.685 1:33.773 1:34.654

Lisätiedot

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA ISM 1.7.2017 Juuka LUODIKKO M uusinta 1 Pauli Markkanen PS M 49 42 91 85 176 186 2 Pertti Miettinen PS M 48 41 89 87 176 184 3 Marko Sikanen PS M 47 40 87 86 173 4 Aki Hännikäinen SS M 45 40 85 79 164

Lisätiedot

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk)

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk) TUA:n Ruskeekiven Ampumarata, Akaa 02. - 25m Pienoispistooli 60 ls, sarja M50 1. Petri Viljanen K-64 92 97 96 285 95 91 91 277 562 2. Raine Järvinen K-64 81 85 84 250 91 90 90 271 521 3. Petri Sorsa LAS

Lisätiedot

Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin.

Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. Alkulohkot Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. Lohko A 1 2 3 4 5 YHT Pertti Nummi 44 50 44 50 27 215 Markku Pellonpää 28 40 45 33 50 196 Eero Koskinen 38 46 50 37 15 186

Lisätiedot

METSÄSTYSAMMUNTOJEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINMESTARUUSKILPAILUT JA SML:N KYMEN PIIRIN LOPPUKATSASTUKSET JOUTSENOSSA 5.7.2015

METSÄSTYSAMMUNTOJEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINMESTARUUSKILPAILUT JA SML:N KYMEN PIIRIN LOPPUKATSASTUKSET JOUTSENOSSA 5.7.2015 METSÄSTYSHAULIKKO SIJ A MIEHET Alkuk Finaal i TULOS 1 Roiha Matti Särkisalmen Seudun Metsästysyhdistys 23 24 47 2 Suuronen Janne Kympin Kyttääjät 23 22 45 3 Korpi Kai Oravalan Metsästäjät 22 22 44 4 Pitkänen

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on Kaupunginhallitus 220 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 48 05.06.2017 Valiokuntien sekä eräiden muiden toimielinten vaali 208/00.00.01/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 220 Orimattilan kaupungin 1.6.2017 voimaan

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/ estynyt, varalla Niko Strömberg Holopainen Helmi Kivistö Aleksi Hyrkäs Pete Kapanen Sami

PÖYTÄKIRJA 5/ estynyt, varalla Niko Strömberg Holopainen Helmi Kivistö Aleksi Hyrkäs Pete Kapanen Sami 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 5/2013 12.9.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 11.9.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. poistui kohdassa 9 Bremer Britt

Lisätiedot

"N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC)

N O P E U S L U O K I T U S (HISTORIC) 170305 "N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC) 1 Joonas Lindroos 68 Ismo Juottonen 2 Janne Kanerva 69 Vilppu Linjama 3 Juha Laaksonen 70 Petri Söyring 4 Janne Lindberg 71 Pekka Päivinen 5 Erkki Ala-Varvi

Lisätiedot

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Ilomantsi, 14.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 6 PS 275 (29:07) 296 (0m/-2m) 528 (88) 1099 2. Varis Jukka 8 PK 266 (30:35) 276 (+7m/+5m) 546 (91) 1088 3. Seppä

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Esityslista 2/2017 1 (5) Aika ma 20.3.2017 klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

SM Darts 2014 Original Sokos Hotel Vantaa

SM Darts 2014 Original Sokos Hotel Vantaa SM Darts 2014 Original Sokos Hotel Vantaa 29.-30.3.2014 MS-501 (146) 1. Sanssi Sami 2. Niskala Asko 3.-4. Rantanen Jari 3.-4. Hatinen Matti 5.-8. Ceder Ulf 5.-8. Rasmus Petri Proffan Tikka 5.-8. Hyttinen

Lisätiedot

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä. Pöytäkirja 96 1(7) Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous Aika Tiistaina 3.5.2016 kello 15.00 Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo Läsnä Poissa Anttila Juha Haikkonen Aila

Lisätiedot

1. Petteri Monni JyvKU 10,7 2. Martti Haavisto JyvKU 12,1 3. Ville Hämäläinen LaukU 12,4 4. Benjami Hautanen KivijK 12,4 5. Taneli Monni JyvKU 12,7

1. Petteri Monni JyvKU 10,7 2. Martti Haavisto JyvKU 12,1 3. Ville Hämäläinen LaukU 12,4 4. Benjami Hautanen KivijK 12,4 5. Taneli Monni JyvKU 12,7 SUL:n K-S:n piiriin 17-19 pm kilpailut Viitasaari 7.8.2007 Viitasaaren Viesti/ Suolahden Urho sää: + 27 TULOKSET M17 100 m finaali -0,9 1. Petteri Monni JyvKU 10,92 2. Juho Kaihlajärvi JyvKU 11,33 3. Jooel

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Linkopallo 2017 Naiset. pvm. Linkopallo 2017 Miehet

Linkopallo 2017 Naiset. pvm. Linkopallo 2017 Miehet Linkopallo 2017 Naiset pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 42,91 30.5.2017 Ylämylly 2 Asta Kankaala LepU 40,20 15.5.2017 Leppävirta 3 Milla Pesonen Ylämylly 31,33 30.5.2017 Ylämylly 4 Piritta Hannukari JoPa 26,06

Lisätiedot

Lapin AM , Rovaniemi, Ounasvaaran Hii Klo H21 8,19 km

Lapin AM , Rovaniemi, Ounasvaaran Hii Klo H21 8,19 km H21 8,19 km Lähti : 14 Keskeytti : 1 Hylätty : 0 1. 6 Juopperi Sami-Petteri PelPo 44.53 2. 11 Taulavuori Arttu AlatPi 48.04 +03.11 3. 2 Korpi Juho LänRa 48.38 +03.45 4. 3 Martikainen Juha KeuKi 49.38 +04.45

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 2016 ÄÄNEKOSKI

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 2016 ÄÄNEKOSKI (4P+5V) Lähtö klo 12.00 2 JÄMSÄ-1 3 JYVÄSKYLÄ-1 5 KEURUU-1 Kari Mäki Peppi Salonen Nina Mäki Elena Konstari Markus Malmberg Lotta Salonen Aarni Ronkainen

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv 15.10.2013 KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta), Seuraluokitukseen kuuluvat sarjat ja lajit. 1. Oskari

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys 2.10.2012 KH MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

I Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin.

I Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. I Alkulohkot Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. Kenttä 1 Lohko A 1 2 3 4 5 YHT Joni Eväkoski 41 50 50 50 21 212 Mika Packalén 50 39 48 35 33 205 Yrjö Soidinmäki 36 38

Lisätiedot

Lapin AM , Rovaniemi, Ounasvaaran Hiihto H21 8,19 km osallistujia: 15 rasteja: 22 lähtö: 1

Lapin AM , Rovaniemi, Ounasvaaran Hiihto H21 8,19 km osallistujia: 15 rasteja: 22 lähtö: 1 H21 8,19 km osallistujia: 15 rasteja: 22 lähtö: 1 1 15:00 12331 195505 Rahkola Mikko OH 2 15:02 31905 203843 Korpi Juho LänRa 3 15:04 19831 221864 Martikainen Juha KeuKi 4 15:06 14321 155001 Bergman Markku

Lisätiedot