Talous- ja toimintaraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talous- ja toimintaraportti 1.1.-31.8.2007"

Transkriptio

1 Hyvinvointipalvelut Monisteita 3/2007 Talous- ja toimintaraportti Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö

2 2 Sisällys HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ...3 HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKKÖ...6 Tuloslaskelma AVOPALVELUT...8 Tuloslaskelma Tunnusluvut...10 Tuotteet...11 LAITOSHOITO...18 Tuloslaskelma Tunnusluvut...19 Tuotteet...20 ERIKOISSAIRAANHOITO...22 Tuloslaskelma Tunnusluvut...24 Tuotteet...24 PÄIVÄHOITO JA PERUSOPETUS...25 Tuloslaskelma Tunnusluvut...26 Tuotteet...28 TOISEN ASTEEN KOULUTUS...29 Tuloslaskelma Tunnusluvut...31 Tuotteet...32 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU...33 Tuloslaskelma Tunnusluvut...34 Tuotteet...35 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT...36 Tuloslaskelma Tunnusluvut...39 Tuotteet...43

3 3 HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ TULOSLASKELMA 1000 euroa Toimintatulot Toteuma Talousarvio Ero tot Myyntitulot ,7 Maksutulot ,4 Tuet ja avustukset ,8 Vuokratulot ,5 Muut tulot ,4 Tulot yhteensä ,2 Valmistus omaan käyttöön ,9 Toimintamenot Henkilöstömenot ,5 Palveluiden ostot ,2 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,2 Avustukset ,4 Vuokramenot ,0 Muut menot ,4 Menot yhteensä ,6 Toimintakate VÄLITILINPÄÄTÖS TUOTANTOALUEITTAIN TULOT MENOT TOIMINTAKATE euroa TOT. TA ERO TOT. TA ERO TOT. TA ERO Kehittämisyksikkö Avopalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito Päivähoito ja perusopetus Toisen asteen koulutus Ammattikorkeakoulu Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvel Yhteensä

4 4 Hyvinvointipalvelut Välitilinpäätös Toimintatulot tiliryhmittäin Myyntitulot 384,9 josta tilaajalta 371,4 milj.(92 tot.tuloista) Maksutulot 4,6 Tuet ja avustukset 5,4 Muut tulot 6,7 Yhteensä 401,6 Budjetoidut tulot ,4 Ero -8,8 Tuet ja avustukset 1,4 Maksutulot 1 Myyntitulot 96 Muut tulot 1,6 TILAISUUDEN NIMI T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S - J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 2 Hyvinvointipalvelut Välitilinpäätös Toimintamenot tiliryhmittäin Milj. euroa Milj. euroa Henkilöstömenot 278,2 272,9-5,3 Palveluiden ostot 67,6 68,0 0,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 21,6 22,0 0,4 Avustukset 7,8 7,5-0,3 Vuokrat 53,9 52,9-1,0 Muut menot 0,9 1,3 0,4 Valmistus omaan käyttöön -0,8-1,8-1,0 Yhteensä 429,2 422,8-6,4 Avustukset 2 Vuokrat 12 Muut 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 Palveluiden ostot 16 Henkilöstömenot 65 TILAISUUDEN NIMI T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S - J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 4

5 5 ENNUSTEET TUOTANTOALUEITTAIN euroa ENN. TA TULOT MENOT ALITUS/YLITYS TULOT ENN- ENN. TA MENOT ENN- TULOT MENOT NETTO Kehittämisyksikkö , , Avopalvelut , , Laitoshoito , , Erikoissairaanhoito , , Päivähoito ja perusopetus , , Toisen asteen koulutus , , Ammattikorkeakoulu , , Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvel , , Yhteensä , , Olennaiset poikkeamat talousarvioon: -Laitoshoidon henkilöstömenojen ennustetaan ylittyvän n. 3,5 milj. euroa. -Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen katteen ennustetaan ylittyvän n. 0,1 milj. euroa johtuen mm. orkesterin henkilöstökuluista. -Ammattikorkeakoulun menojen ennustetaan alittuvan n. 0,1 milj. euroa johtuen palvelujen ostojen säästöistä.

6 6 HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKKÖ Tuloslaskelma Toteuma kumulat 1-8 Talousarvio 2007 Ero talousarvio - toteuma Toteuma talousarviosta Ennuste Tuloslaskelma (Kunta) EUR EUR EUR Toimintatuotot Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset ,6 Vuokratuotot ,8 Muut toimintatuotot ,5 Toimintatuotot yhteensä , Valmistus omaan käyttöön , Toimintakulut Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Avustukset Vuokrakulut ,8 Muut toimintakulut ,8 Toimintakulut yhteensä , Toimintakate , Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot X Korkokulut X Muut rahoituskulut -6 6 X Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä X Vuosikate ,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,0 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä Tilikauden tulos ,8 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Myyntituottoihin kirjautuu konsernilta laskutettavien ATK-projektien kulut, joiden osuutta ei ole budjetoitu myyntituottoihin. Koneiden ja laitteiden vuokrakulut -tili on ylittynyt lähes kaikissa tulosyksiköissä ja tämä osaltaan vaikuttaa vuokrakulut-tiliryhmän ylittymiseen. Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -tili on ylittynyt, koska osa hykestä maksettavista vuokrista on vielä vyöryttämättä toisille yrityksille. Ko. tili tulee ylittymään, koska yritysten 1210, 1220, 1250 ja 1260 toteumaprosentti on elokuussa yhteensä jo 70. Henkilöstömenojen osalta ylitys johtuu osittain konsernista laskutettavien atk-projektihenkilöiden palkoista. Laskutettu summa näkyy myyntituloissa. Eri hankkeilla työskentelevien henkilöiden palkkakustannukset näkyvät toteumassa ylityksenä ja niistä valtiolta saatavat tulot näkyvät Tuet ja avustukset -tilillä.

7 7 HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKKÖ Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEETTOMAT HYÖDYKKEET , ,4 Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet Tietokoneohjelmistojen valmistusmenot , ,4 I1210_01 Essi-projekti , ,0 I1210_02 Pirke-projekti 0 I1210_03 Soili-projekti I1210_04 STM-hankkeet I1210_05 Tietojohtaminen , ,0 I1210_06 Poke-potilaskertomus , ,0 I1210_07 STM-hankkeet I1210_08 Kotihoidon tietojärjestelmä , ,0 I1210_09 Sähköisten palvelujen kehittäminen 0 I1210_IT , ,6 M1210_TIETOHALLINTA AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,8 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,8 Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet , ,8 IO1210_03 Turvallisuushankkeet IO1210_04 UPS:n hankinta, tietoliikenneverkko , ,0 IO1210_05 Taloautom. sähkönsyötön varmistaminen , ,7 IO1210_06 Timecon sähkönsyötön varmistaminen , ,0 IO1210_07 Hoitajakutsujärjestelmä Hatanpää K-os , ,0 IO1210_2007_01 Antenniverkon päivittäminen , ,0 IO1210_2007_02 Kulunohjaus, videovalvonta yms. järjest , ,0 Koneet ja kalusto INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,2

8 8 AVOPALVELUT Tuloslaskelma Toteuma kumulat 1-8 Talousarvio 2007 Ero talousarvio - toteuma Toteuma talousarviosta Ennuste Tuloslaskelma (Kunta) EUR EUR EUR Toimintatuotot Myyntituotot ,3 Maksutuotot X Tuet ja avustukset ,5 Vuokratuotot ,2 Muut toimintatuotot ,4 Toimintatuotot yhteensä , Valmistus omaan käyttöön X Toimintakulut Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset ,0 Vuokrakulut ,8 Muut toimintakulut ,9 Toimintakulut yhteensä , Toimintakate , Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot X Korkokulut Muut rahoituskulut X Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä X Vuosikate ,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,6 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,6 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä Tilikauden tulos ,9 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: - Tilaajalle kuuluvia maksutuottoja on kirjattu vielä tuotantoon. - Maahanmuuttajapalveluissa valtio korvaa hakemuksesta takautuvasti toimeentulotukimenot täysimääräisesti. Kiintiöpakolaisten osalta tulot laskutetaan valtiolta neljännesvuosittain ja paluumuuttajien osalta yhdessä erässä seuraavan vuoden helmikuun 15. päivään mennessä. - Avopalvelujen vuokrakulut ylittävät talousarvion mukaisen ohjeellisen toteuman n. 0,46 milj. eurolla. Rakennusten ja huoneistojen vuokrien osalta ylitys on n. 3 ohjeellisesta toteumasta lähes kaikilla tulosyksiköillä. Koneiden ja laitteiden vuokrat ylittävät ohjeellisen toteuman n.0,2 milj eurolla (60 ), mikä johtuu pääasiassa kotihoidon leasing-vuokrista. - Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on ylitystä n. 0,18 milj. euroa ohjeelliseen toteumaan nähden. Pääosin ylitys johtuu vastaanottotoiminnan ja neuvolapalveluiden lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostojen ylityksistä, jotka puolestaan ovat suurelta osin ns. ilmaisjakeluhoitotarvikkeista johtuvia. - Palvelujen ostot ylittävät ohjeellisen toteuman n. 0,25 milj. eurolla. Suurimmat ylitykset ovat asiakaspalvelujen ostoissa vastaanottotoiminnassa ja suun terveydenhuollossa. - Erityistyöntekijöiden yhteiset-tulosyksikölle (122410) on kirjattu n. 0,7 milj. euroa tilaajalta laskutettavia sisäisiä myyntituottoja, jotka on huomioitu koko avopalvelujen tuotantoalueen tuloslaskelmissa mutta ei tuotantoyksiköiden tuloslaskelmissa (kukin erityistyöntekijöiden ryhmä sijoittuu eri tuotantoyksikköön, mutta tilaajalta laskutettavat sisäiset myyntituotot kirjataan yhteiset-tulosyksikölle). - Tuloissa ja menoissa on huomioitu kotihoitoon lisätalousarviossa kohdennetut määrärahat n. 0,2 milj. euroa (nettovaikutus 0).

9 9 AVOPALVELUT YHTEENSÄ Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,1 Koneet ja kalusto , ,1 Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet , ,5 Muut laitteet ja kalusteet , ,4 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,1 Rahoitusosuudet NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,1 YLEINEN SOSIAALITYÖ Tilinpäätös Talousarvio Toteuma AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja kalusto Muut laitteet ja kalusteet IO1220_03 Kaukajärven sosiaaliasema 1) INVESTOINNIT YHTEENSÄ ) Kirjaukset siirretään käyttötalouden puolelle. Hanke on päättynyt vuonna Toteuma- Ennuste Ennuste LASTENSUOJELUN ERITYISPALVELUT Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,0 Koneet ja kalusto , ,0 Muut laitteet ja kalusteet , ,0 IO1220_06 Rauhaniemi , ,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,0 LASTEN JA NUORTEN TERVEYSPALVELUT Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,6 Koneet ja kalusto , ,6 Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet ,0 0 0,0 IO1220_2007_05 Ultraäänilaite keskusneuvolaan ,0 0,0 Muut laitteet ja kalusteet , ,0 IO1220_2007_06 Poliisikoulun toimipisteen kalustus , ,0 IO1220_2007_07 Sammon kouluth:n toimipisteen kalustus 2) ,0 0 0,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,6 2) Sammon koulun lisärakennuksen toteutuminen siirtyy. Investointi ei toteudu vuonna VASTAANOTTOTOIMINTA Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,6 Koneet ja kalusto , ,6 Muut laitteet ja kalusteet , ,6 IO1220_07 Violakoti , ,1 IO1220_2007_04 2 kopiokonetta/monitoimilaitetta , ,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,6

10 10 KESKITETYT TERVEYSPALVELUT Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,6 Koneet ja kalusto , ,6 Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet , ,6 IO1220_2007_01 Kliininen rasituskoelaitteisto , ,6 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,6 SUUN TERVEYDENHUOLTO Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET ,0 0 0,0 Koneet ja kalusto ,0 0 0,0 Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet ,0 0 0,0 IO1220_2007_02 Hammashuollon laitteiston uusintaa 3) ,0 0 0,0 IO1220_2007_03 Hammashuollon kuvanlukijalaitteet 3) ,0 0 0,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ ,0 0 0,0 3) ovat kilpailutuksessa, saattavat toteutua tänä vuonna tai mennä uudelleenbudjetoitavaksi. Tunnusluvut Avopalvelujen tunnusluvut TP 2006 VS 2007 Tot 1-4 / 2007 TOT 1-8 / 2007 Suoritteet Äitiysneuvolat, käyntejä Lastenneuvolat, käyntejä Kouluterveydenhuolto, käyntejä Opiskeluterveydenhuolto, käyntejä Perheneuvolapalvelut, käyntisuoritteita Keskusneuvolat, käyntejä 1) Vastaanottotoiminta, lääkäriasemakäyntejä (oma toiminta) 2) - josta lääkärillä käyntejä Aikuisneuvonta, käyntejä Avokuntoutus, käyntejä Psykologipalvelut, käyntejä Päivystystoiminta, käyntejä Toimenpide- ja konsultaatiotoiminta, käyntejä 3) Tartuntatautien valvonta, käyntejä Diabetesvastaanotto, käyntejä Mielenterveyskeskus, vastaanottokäyntejä Mielenterveyskeskus, päiväsairaala, hoitopäiviä Suun terv.huolto, toimenpidekäyntejä, (oma toiminta) Kotipalvelu, säännöllinen ja tilapäinen, käyntejä (joista ostop. (joista ostop ) ) Kotisairaanhoito, säänn. ja tilap., käyntejä (oma toim.) Perhetukikeskukset, asumisvuorok. (omat laitokset) Perhehoitovuorokausia Vastaanottokeskus, majoitusvuorokausia

11 11 Toiminnan laajuustiedot Opiskeluterveydenhuolto, asiakkaita Perheneuvola, asiakasperheitä Lääkäriasemat, asiakkaita (oma toiminta) Yleinen sosiaalityö, perheitä Huostaanotetut lapset vuoden aikana (varsinaiset) Elatussopimuksia, lastenvalvojat Toimeentulotuki, asiakkaita Elatustuen saajat, lapsia Tehokkuus/taloudellisuus Avopalvelujen bruttomenot/asukas 596,1 Tilakustannukset (1 000 ) Henkilöstö Vakinaiset vakanssit ) käynteihin sisältyy keskusäitiys- ja keskuslastenneuvolakäynnit, perhesuunnitteluneuvolakäynnit, nuorisoneuvolakäynnit ja gynekologien vastaanottokäynnit. 2) vain lääkäriasemien käynnit. 3) vuoden 2006 käyntiluvussa mukana paperitöitä ja puhelinkontakteja. Tuotteet LASTEN JA NUORTEN TERVEYSPALVELUT Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Lapsiperheiden perheneuvonta ja perheasioiden sovittelu Lapsiperheiden perheneuvonta ja perheasioiden sovittelu kokonaishinta ,7 Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut* Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut asiakas ,3 Keskusneuvolapalvelut Keskusneuvolapalvelut kokonaishinta ,7 Kouluterveydenhuolto* Kouluterveydenhuolto koululainen ,1 Opiskeluterveydenhuolto* Opiskeluterveyden-huolto opiskelija ,0

12 12 Erityistyöntekijöiden palvelut (puheterapia) Lasten ja nuorten kokonaishinta ,7 puheterapia Yksilöterapia käynti Tutkimus käynti 263 Ryhmäterapia ryhmätilaisuus 70 Yhteisöllinen tilaisuus 111 puheterapeuttinen kuntoutus Muu asiantuntijatyö tilaisuus 19 Aikuisväestön kokonaishinta ,7 puheterapia Yksilöterapia käynti 605 Tutkimus käynti 194 Ryhmäterapia ryhmätilaisuus 0 Yhteisöllinen tilaisuus 43 puheterapeuttinen kuntoutus Muu asiantuntijatyö tilaisuus 34 Yhteensä ,1 *Äitiys- ja lastenneuvolapalveluissa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa on laskutettu alkuvuosi virheellisesti yksikköhinnoilla. Suoritemäärät on elokuun lopun tilanteeseen korjattu vastaamaan kokonaishintaista laskutusta. VASTAANOTTOTOIMINTA Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Erityistyöntekijöiden palvelut (psykologit) Neuvolapsykologipalv. ja nuorten psykologipalvelut Psykologinen tutkimus / neuvolapsykologipalvelut kokonaishinta ,7 käynti Psykologinen hoito / neuvolapsykologipalvelut Ryhmäkäynti / neuvolapsykologipalvelut Asiantuntijatyö / neuvolapsykologipalvelut Psykologinen hoito / nuorten psykologipalvelut Ryhmäkäynti / nuorten psykologipalvelut Asiantuntijatyö / nuorten psykologipalvelut käynti käynti kokonaishinta käynti käynti kokonaishinta

13 13 Neuropsykologipalvelu t ja lääkäriasemien psykologipalvelut Neuropsykologinen tutkimus Neuropsykologinen kuntoutus Ryhmäkäynti neuropsykologilla Asiantuntijatyö / neuropsykologipalvelut Psykologinen hoito / lääkäriasemien psykologipalvelut Asiantuntijatyö / lääkäriasemien psykologipalvelut kokonaishinta ,7 käynti käynti käynti kokonaishinta käynti asiantuntijatyö Alueellinen vastaanottotoiminta Alueellinen vastaanottotoiminta (sis. aikuisneuvonta) kokonaishinta ,7 Terveystarkastukset Terveystarkastukset kokonaishinta ,7 Avokuntoutus Avokuntoutus kokonaishinta ,7 Veteraanikuntoutus (tuote) Veteraanikuntoutus kokonaishinta ,7 Yhteensä ,7 KESKITETYT TERVEYSPALVELUT Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Sosiaalipalvelujen neuvonta (tuote) Sosiaalipalvelujen neuvonta puhelu ,7 Päivystys Päivystys kokonaishinta ,7 Toimenpide- ja konsultaatiotoiminta Toimenpide- ja konsultaatiotoiminta (sis. diabetesneuvonta) kokonaishinta ,7 Tartuntatautien valvonta Tartuntatautien valvonta kokonaishinta ,7

14 14 Muut erityistyöntekijät (ravitsemussuunnittelijat) Lasten ja nuorten kokonaishinta ,7 ravitsemussuunnittelu Peruskäynti käynti Laaja käynti käynti Ryhmäkäynti käynti Koulutus- ja kokonaishinta asiantuntijapalvelut Aikuisväestön kokonaishinta ,7 ravitsemussuunnittelu Peruskäynti käynti Laaja käynti käynti Ryhmäkäynti käynti Koulutus- ja asiantuntijapalvelut kokonaishinta Yhteensä ,7 AVOMIELENTERVEYSPALVELUT Tuote Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Mielenterveyden päiväsairaalatoiminta Päiväsairaalan hoitopäivä hoitopäivä ,1 Mielenterveyden avohoito Päivystyskäynti käynti ,9 Ensikäynti käynti ,6 Päätöskäynti 700 käynti ,0 Uusintakäynti käynti ,2 Ryhmäkäynti käynti ,8 Kotikäynti käynti ,3 Perhekäynti käynti ,3 Konsultaatiokäynti 800 käynti ,3 Puhelinvast.ottokäynti käynti ,1 Työnohjauskäynti 105 käynti ,8 Nuorisopsykiatria Ensikäynti 125 käynti ,8 Päätöskäynti 100 käynti ,0 Uusintakäynti käynti ,3 Konsultaatiokäynti 50 käynti ,0 Perhekäynti 345 käynti ,4 Puhelinvast.ottokäynti 240 käynti ,6 Työnohjauskäynti käynti 0 0 Yhteensä ,2 SUUN TERVEYDENHUOLTO* Tuoteryhmä Lasten ja nuorten suun terveydenhuolto 0-6-vuotiaiden suun terveydenhuolto 7-17-vuotiaiden suun terveydenhuolto Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot asiakas ,6 toimenpide toimenpide

15 15 Aikuisväestön suun kokonaishinta ,7 terveydenhuolto vuotiaiden suun toimenpide terveydenhuolto vuotiaiden suun toimenpide terveydenhuolto vuotiaiden suun toimenpide terveydenhuolto Ikäihmisten suun kokonaishinta ,6 terveydenhuolto yli 75-vuotiaiden suun toimenpide terveydenhuolto Yhteensä toimenpide ,6 * Suun terveydenhuollon hinnat on pyöristetty palvelusopimuksissa, joiden mukaan laskutetaan: lanu , teto ja ikäihmiset KOTIHOITO Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Kotihoito* kokonaishinta ,0 Yhteensä ,0 * Sopimusmuutoksen myötä hinta YLEINEN SOSIAALITYÖ Tuote Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Sosiaalipäivystys Sosiaalipäivystystyö tunti ,6 Selviämisasemapäivyst. 250 käynti ,8 Lastensuojelun avohuolto Lastensuojelun kokonaishinta ,7 avohuollon palvelut Huostaanotto ja -sijoitus kokonaishinta ,7 Suunnitelmat ja kokonaishinta ,7 palveluohjaus Vapaaehtois- ja kokonaishinta ,7 tukihenkilöpalvelut Kotiin annettava perhetyö käynti ,0 Perheryhmätyö käynti ,3 Lastensuojelun kuntoutus ja hoito / Sosiaaliasema Satama Sijaisperhehoidon tuki ja 191 asiakas (lapsi) ,3 arviointi Laitoshoitosijoituksen 175 asiakas (lapsi) ,9 tuki ja arviointi Jälkihuolto 98 asiakas (lapsi) ,5 Jälkihuoltonuoren taloudellinen tuki (avustukset - vusu 2007 hinnassa kohdistettu tuotteelle jälkihuolto) kokonaishinta

16 16 Perheasiainpalvelut Isyyden selvittäminen 993 käynti ,0 Huolto- ja käynti ,7 elatussopimukset Olosuhdeselvitykset oikeudelle 58 selvitys ,0 Ehkäisevä päihdetyö Tietopalvelu käynti ,3 Päihdekasvatus tunti ,3 Koulutus 280 tunti ,6 Aikuissosiaalityö Suunnitelmat ja kokonaishinta ,7 palveluohjaus Toimeentulotukipalvelu kokonaishinta ,7 Yhteensä ,0 LASTENSUOJELUN ERITYISPALVELUT Tuote Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Lastensuojelun avohuolto Avotyö tunti Etsivä työ kontakti Konsultaatio- ja 810 tunti terapiatyö Kohtaamistyö käynti Korvaushoito käynti Yhden aineen 100 kpl huumeseula Laaja huumeseula 120 kpl Neuvolakäynti käynti Lääkärikäynti 80 käynti Erikoislääkärikäynti 150 käynti Lastensuojelun kuntoutus ja hoito Lasten osastohoito vrk Lasten vaativa vrk osastohoito Perhekuntoutus vrk/perh.jäs Päihdeperhekuntoutus vrk/perh.jäs Perhehoidon tuki vrk Yhteensä TOIMEENTULOTURVA Tuote Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Uuden asiakkaan toimeentulotukipalvelu Uuden asiakkaan toimeentulotukipalvelu kokonaishinta ,7 Elatusturvapalvelut Elatusturvapalvelut tuen saaja (lapsi) ,5

17 17 Kuntouttava työtoiminta Kuntouttava työtoiminta* kokonaishinta ,7 Yhteensä ,3 * Kuntouttavan työtoiminnan uusi sopimus MAAHANMUUTTAJAPALVELUT Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Maahanmuuttajapalvelut kokonaishinta ,7 (NETTOBUDJETOITU) Yhteensä ,7 AVOPALVELUJEN TUOTTEET YHTEENSÄ

18 18 LAITOSHOITO Tuloslaskelma Toteuma kumulat 1-8 Talousarvio 2007 Ero talousarvio - toteuma Toteuma talousarviosta Ennuste Tuloslaskelma (Kunta) EUR EUR EUR Toimintatuotot Myyntituotot ,2 Maksutuotot X Tuet ja avustukset Vuokratuotot ,8 Muut toimintatuotot ,9 Toimintatuotot yhteensä , Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintakulut Henkilöstökulut ,2 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Avustukset ,6 Vuokrakulut ,8 Muut toimintakulut ,1 Toimintakulut yhteensä , Toimintakate , Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot X Korkokulut Muut rahoituskulut X Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä X Vuosikate ,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,1 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,1 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä Tilikauden tulos ,6 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Arvioitu menojen ylitys aiheutuu pääosin henkilöstökuluista. Henkilöstömenot ylittävät ohjeellisen tavoitearvion, joka on elokuun lopun tilanteessa 68,16. Palvelujen ostot -tiliryhmän ylittyminen aiheutuu sisäisestä laskutuksesta (tekninen huolto, VIP-sijaishenkilöstö, Halo, Logistiikka jne.). Avustukset; Omaishoidon tuki siirtynyt tilaajalle Tuloslaskelmassa euroa tilaajan omaishoidon tuottoa; siirretään takaisin tilaajalle.

19 19 LAITOSHOITO YHTEENSÄ Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,9 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,9 Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet , ,0 Muut kiinteät koneet ja laitteet , ,0 Koneet ja kalusto , ,0 Muut laitteet ja kalusteet , ,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,9 HALLINTO Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,0 Koneet ja kalusto , ,0 Muut laitteet ja kalusteet , ,0 IO1250_2007_01 Kopiokone, hallinto ja tukipalvelut , ,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,0 VANHAINKOTIHOITO Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,5 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,9 Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet , ,0 IO1250_2007_05 Vaihtoehtoinen sähkönsyöttö Kovaan , ,0 IO1250_2007_06 Jätteenkäsittelypiste Koukkuniemeen* ,0 0 0,0 Muut kiinteät koneet ja laitteet , ,0 IO1250_2007_04 Potilasviestijärjestelmä Koukkuniemeen , ,0 Koneet ja kalusto , ,0 Muut laitteet ja kalusteet , ,0 IO1250_2007_02 2 jätepuristinta Koukkuniemeen , ,0 IO1250_2007_03 Koukkuniemen kaluston uusimista , ,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,5 Tunnusluvut Laitoshoidon tunnusluvut TP 2006 VS 2007 Tot 4 / 2007 TOT 8 / 2007 Suoritteet Koukkuniemen vanhainkoti, hoitopäiviä ) ) ) Geriatria ja pitkäaikaishoito, hoitopäiviä ) ) ) Palhoniemen huoltokoti, asumisvuorokausia Tampereen ensisuoja ja kunt.koti, hoitovrk yht Päiväkeskukset, hoitopäiviä Toiminnan laajuustiedot Koukkuniemen vanhainkoti, paikkoja Geriatrian ja pitkäaikaissairaanhoidon sairaansijoja Omaishoidon tuensaajia, vanhukset