Talous- ja toimintaraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talous- ja toimintaraportti 1.1.-31.8.2007"

Transkriptio

1 Hyvinvointipalvelut Monisteita 3/2007 Talous- ja toimintaraportti Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö

2 2 Sisällys HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ...3 HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKKÖ...6 Tuloslaskelma AVOPALVELUT...8 Tuloslaskelma Tunnusluvut...10 Tuotteet...11 LAITOSHOITO...18 Tuloslaskelma Tunnusluvut...19 Tuotteet...20 ERIKOISSAIRAANHOITO...22 Tuloslaskelma Tunnusluvut...24 Tuotteet...24 PÄIVÄHOITO JA PERUSOPETUS...25 Tuloslaskelma Tunnusluvut...26 Tuotteet...28 TOISEN ASTEEN KOULUTUS...29 Tuloslaskelma Tunnusluvut...31 Tuotteet...32 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU...33 Tuloslaskelma Tunnusluvut...34 Tuotteet...35 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT...36 Tuloslaskelma Tunnusluvut...39 Tuotteet...43

3 3 HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ TULOSLASKELMA 1000 euroa Toimintatulot Toteuma Talousarvio Ero tot Myyntitulot ,7 Maksutulot ,4 Tuet ja avustukset ,8 Vuokratulot ,5 Muut tulot ,4 Tulot yhteensä ,2 Valmistus omaan käyttöön ,9 Toimintamenot Henkilöstömenot ,5 Palveluiden ostot ,2 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,2 Avustukset ,4 Vuokramenot ,0 Muut menot ,4 Menot yhteensä ,6 Toimintakate VÄLITILINPÄÄTÖS TUOTANTOALUEITTAIN TULOT MENOT TOIMINTAKATE euroa TOT. TA ERO TOT. TA ERO TOT. TA ERO Kehittämisyksikkö Avopalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito Päivähoito ja perusopetus Toisen asteen koulutus Ammattikorkeakoulu Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvel Yhteensä

4 4 Hyvinvointipalvelut Välitilinpäätös Toimintatulot tiliryhmittäin Myyntitulot 384,9 josta tilaajalta 371,4 milj.(92 tot.tuloista) Maksutulot 4,6 Tuet ja avustukset 5,4 Muut tulot 6,7 Yhteensä 401,6 Budjetoidut tulot ,4 Ero -8,8 Tuet ja avustukset 1,4 Maksutulot 1 Myyntitulot 96 Muut tulot 1,6 TILAISUUDEN NIMI T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S - J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 2 Hyvinvointipalvelut Välitilinpäätös Toimintamenot tiliryhmittäin Milj. euroa Milj. euroa Henkilöstömenot 278,2 272,9-5,3 Palveluiden ostot 67,6 68,0 0,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 21,6 22,0 0,4 Avustukset 7,8 7,5-0,3 Vuokrat 53,9 52,9-1,0 Muut menot 0,9 1,3 0,4 Valmistus omaan käyttöön -0,8-1,8-1,0 Yhteensä 429,2 422,8-6,4 Avustukset 2 Vuokrat 12 Muut 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 Palveluiden ostot 16 Henkilöstömenot 65 TILAISUUDEN NIMI T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S - J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 4

5 5 ENNUSTEET TUOTANTOALUEITTAIN euroa ENN. TA TULOT MENOT ALITUS/YLITYS TULOT ENN- ENN. TA MENOT ENN- TULOT MENOT NETTO Kehittämisyksikkö , , Avopalvelut , , Laitoshoito , , Erikoissairaanhoito , , Päivähoito ja perusopetus , , Toisen asteen koulutus , , Ammattikorkeakoulu , , Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvel , , Yhteensä , , Olennaiset poikkeamat talousarvioon: -Laitoshoidon henkilöstömenojen ennustetaan ylittyvän n. 3,5 milj. euroa. -Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen katteen ennustetaan ylittyvän n. 0,1 milj. euroa johtuen mm. orkesterin henkilöstökuluista. -Ammattikorkeakoulun menojen ennustetaan alittuvan n. 0,1 milj. euroa johtuen palvelujen ostojen säästöistä.

6 6 HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKKÖ Tuloslaskelma Toteuma kumulat 1-8 Talousarvio 2007 Ero talousarvio - toteuma Toteuma talousarviosta Ennuste Tuloslaskelma (Kunta) EUR EUR EUR Toimintatuotot Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset ,6 Vuokratuotot ,8 Muut toimintatuotot ,5 Toimintatuotot yhteensä , Valmistus omaan käyttöön , Toimintakulut Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Avustukset Vuokrakulut ,8 Muut toimintakulut ,8 Toimintakulut yhteensä , Toimintakate , Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot X Korkokulut X Muut rahoituskulut -6 6 X Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä X Vuosikate ,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,0 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä Tilikauden tulos ,8 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Myyntituottoihin kirjautuu konsernilta laskutettavien ATK-projektien kulut, joiden osuutta ei ole budjetoitu myyntituottoihin. Koneiden ja laitteiden vuokrakulut -tili on ylittynyt lähes kaikissa tulosyksiköissä ja tämä osaltaan vaikuttaa vuokrakulut-tiliryhmän ylittymiseen. Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -tili on ylittynyt, koska osa hykestä maksettavista vuokrista on vielä vyöryttämättä toisille yrityksille. Ko. tili tulee ylittymään, koska yritysten 1210, 1220, 1250 ja 1260 toteumaprosentti on elokuussa yhteensä jo 70. Henkilöstömenojen osalta ylitys johtuu osittain konsernista laskutettavien atk-projektihenkilöiden palkoista. Laskutettu summa näkyy myyntituloissa. Eri hankkeilla työskentelevien henkilöiden palkkakustannukset näkyvät toteumassa ylityksenä ja niistä valtiolta saatavat tulot näkyvät Tuet ja avustukset -tilillä.

7 7 HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKKÖ Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEETTOMAT HYÖDYKKEET , ,4 Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet Tietokoneohjelmistojen valmistusmenot , ,4 I1210_01 Essi-projekti , ,0 I1210_02 Pirke-projekti 0 I1210_03 Soili-projekti I1210_04 STM-hankkeet I1210_05 Tietojohtaminen , ,0 I1210_06 Poke-potilaskertomus , ,0 I1210_07 STM-hankkeet I1210_08 Kotihoidon tietojärjestelmä , ,0 I1210_09 Sähköisten palvelujen kehittäminen 0 I1210_IT , ,6 M1210_TIETOHALLINTA AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,8 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,8 Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet , ,8 IO1210_03 Turvallisuushankkeet IO1210_04 UPS:n hankinta, tietoliikenneverkko , ,0 IO1210_05 Taloautom. sähkönsyötön varmistaminen , ,7 IO1210_06 Timecon sähkönsyötön varmistaminen , ,0 IO1210_07 Hoitajakutsujärjestelmä Hatanpää K-os , ,0 IO1210_2007_01 Antenniverkon päivittäminen , ,0 IO1210_2007_02 Kulunohjaus, videovalvonta yms. järjest , ,0 Koneet ja kalusto INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,2

8 8 AVOPALVELUT Tuloslaskelma Toteuma kumulat 1-8 Talousarvio 2007 Ero talousarvio - toteuma Toteuma talousarviosta Ennuste Tuloslaskelma (Kunta) EUR EUR EUR Toimintatuotot Myyntituotot ,3 Maksutuotot X Tuet ja avustukset ,5 Vuokratuotot ,2 Muut toimintatuotot ,4 Toimintatuotot yhteensä , Valmistus omaan käyttöön X Toimintakulut Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset ,0 Vuokrakulut ,8 Muut toimintakulut ,9 Toimintakulut yhteensä , Toimintakate , Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot X Korkokulut Muut rahoituskulut X Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä X Vuosikate ,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,6 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,6 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä Tilikauden tulos ,9 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: - Tilaajalle kuuluvia maksutuottoja on kirjattu vielä tuotantoon. - Maahanmuuttajapalveluissa valtio korvaa hakemuksesta takautuvasti toimeentulotukimenot täysimääräisesti. Kiintiöpakolaisten osalta tulot laskutetaan valtiolta neljännesvuosittain ja paluumuuttajien osalta yhdessä erässä seuraavan vuoden helmikuun 15. päivään mennessä. - Avopalvelujen vuokrakulut ylittävät talousarvion mukaisen ohjeellisen toteuman n. 0,46 milj. eurolla. Rakennusten ja huoneistojen vuokrien osalta ylitys on n. 3 ohjeellisesta toteumasta lähes kaikilla tulosyksiköillä. Koneiden ja laitteiden vuokrat ylittävät ohjeellisen toteuman n.0,2 milj eurolla (60 ), mikä johtuu pääasiassa kotihoidon leasing-vuokrista. - Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on ylitystä n. 0,18 milj. euroa ohjeelliseen toteumaan nähden. Pääosin ylitys johtuu vastaanottotoiminnan ja neuvolapalveluiden lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostojen ylityksistä, jotka puolestaan ovat suurelta osin ns. ilmaisjakeluhoitotarvikkeista johtuvia. - Palvelujen ostot ylittävät ohjeellisen toteuman n. 0,25 milj. eurolla. Suurimmat ylitykset ovat asiakaspalvelujen ostoissa vastaanottotoiminnassa ja suun terveydenhuollossa. - Erityistyöntekijöiden yhteiset-tulosyksikölle (122410) on kirjattu n. 0,7 milj. euroa tilaajalta laskutettavia sisäisiä myyntituottoja, jotka on huomioitu koko avopalvelujen tuotantoalueen tuloslaskelmissa mutta ei tuotantoyksiköiden tuloslaskelmissa (kukin erityistyöntekijöiden ryhmä sijoittuu eri tuotantoyksikköön, mutta tilaajalta laskutettavat sisäiset myyntituotot kirjataan yhteiset-tulosyksikölle). - Tuloissa ja menoissa on huomioitu kotihoitoon lisätalousarviossa kohdennetut määrärahat n. 0,2 milj. euroa (nettovaikutus 0).

9 9 AVOPALVELUT YHTEENSÄ Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,1 Koneet ja kalusto , ,1 Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet , ,5 Muut laitteet ja kalusteet , ,4 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,1 Rahoitusosuudet NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,1 YLEINEN SOSIAALITYÖ Tilinpäätös Talousarvio Toteuma AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja kalusto Muut laitteet ja kalusteet IO1220_03 Kaukajärven sosiaaliasema 1) INVESTOINNIT YHTEENSÄ ) Kirjaukset siirretään käyttötalouden puolelle. Hanke on päättynyt vuonna Toteuma- Ennuste Ennuste LASTENSUOJELUN ERITYISPALVELUT Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,0 Koneet ja kalusto , ,0 Muut laitteet ja kalusteet , ,0 IO1220_06 Rauhaniemi , ,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,0 LASTEN JA NUORTEN TERVEYSPALVELUT Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,6 Koneet ja kalusto , ,6 Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet ,0 0 0,0 IO1220_2007_05 Ultraäänilaite keskusneuvolaan ,0 0,0 Muut laitteet ja kalusteet , ,0 IO1220_2007_06 Poliisikoulun toimipisteen kalustus , ,0 IO1220_2007_07 Sammon kouluth:n toimipisteen kalustus 2) ,0 0 0,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,6 2) Sammon koulun lisärakennuksen toteutuminen siirtyy. Investointi ei toteudu vuonna VASTAANOTTOTOIMINTA Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,6 Koneet ja kalusto , ,6 Muut laitteet ja kalusteet , ,6 IO1220_07 Violakoti , ,1 IO1220_2007_04 2 kopiokonetta/monitoimilaitetta , ,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,6

10 10 KESKITETYT TERVEYSPALVELUT Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,6 Koneet ja kalusto , ,6 Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet , ,6 IO1220_2007_01 Kliininen rasituskoelaitteisto , ,6 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,6 SUUN TERVEYDENHUOLTO Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET ,0 0 0,0 Koneet ja kalusto ,0 0 0,0 Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet ,0 0 0,0 IO1220_2007_02 Hammashuollon laitteiston uusintaa 3) ,0 0 0,0 IO1220_2007_03 Hammashuollon kuvanlukijalaitteet 3) ,0 0 0,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ ,0 0 0,0 3) ovat kilpailutuksessa, saattavat toteutua tänä vuonna tai mennä uudelleenbudjetoitavaksi. Tunnusluvut Avopalvelujen tunnusluvut TP 2006 VS 2007 Tot 1-4 / 2007 TOT 1-8 / 2007 Suoritteet Äitiysneuvolat, käyntejä Lastenneuvolat, käyntejä Kouluterveydenhuolto, käyntejä Opiskeluterveydenhuolto, käyntejä Perheneuvolapalvelut, käyntisuoritteita Keskusneuvolat, käyntejä 1) Vastaanottotoiminta, lääkäriasemakäyntejä (oma toiminta) 2) - josta lääkärillä käyntejä Aikuisneuvonta, käyntejä Avokuntoutus, käyntejä Psykologipalvelut, käyntejä Päivystystoiminta, käyntejä Toimenpide- ja konsultaatiotoiminta, käyntejä 3) Tartuntatautien valvonta, käyntejä Diabetesvastaanotto, käyntejä Mielenterveyskeskus, vastaanottokäyntejä Mielenterveyskeskus, päiväsairaala, hoitopäiviä Suun terv.huolto, toimenpidekäyntejä, (oma toiminta) Kotipalvelu, säännöllinen ja tilapäinen, käyntejä (joista ostop. (joista ostop ) ) Kotisairaanhoito, säänn. ja tilap., käyntejä (oma toim.) Perhetukikeskukset, asumisvuorok. (omat laitokset) Perhehoitovuorokausia Vastaanottokeskus, majoitusvuorokausia

11 11 Toiminnan laajuustiedot Opiskeluterveydenhuolto, asiakkaita Perheneuvola, asiakasperheitä Lääkäriasemat, asiakkaita (oma toiminta) Yleinen sosiaalityö, perheitä Huostaanotetut lapset vuoden aikana (varsinaiset) Elatussopimuksia, lastenvalvojat Toimeentulotuki, asiakkaita Elatustuen saajat, lapsia Tehokkuus/taloudellisuus Avopalvelujen bruttomenot/asukas 596,1 Tilakustannukset (1 000 ) Henkilöstö Vakinaiset vakanssit ) käynteihin sisältyy keskusäitiys- ja keskuslastenneuvolakäynnit, perhesuunnitteluneuvolakäynnit, nuorisoneuvolakäynnit ja gynekologien vastaanottokäynnit. 2) vain lääkäriasemien käynnit. 3) vuoden 2006 käyntiluvussa mukana paperitöitä ja puhelinkontakteja. Tuotteet LASTEN JA NUORTEN TERVEYSPALVELUT Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Lapsiperheiden perheneuvonta ja perheasioiden sovittelu Lapsiperheiden perheneuvonta ja perheasioiden sovittelu kokonaishinta ,7 Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut* Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut asiakas ,3 Keskusneuvolapalvelut Keskusneuvolapalvelut kokonaishinta ,7 Kouluterveydenhuolto* Kouluterveydenhuolto koululainen ,1 Opiskeluterveydenhuolto* Opiskeluterveyden-huolto opiskelija ,0

12 12 Erityistyöntekijöiden palvelut (puheterapia) Lasten ja nuorten kokonaishinta ,7 puheterapia Yksilöterapia käynti Tutkimus käynti 263 Ryhmäterapia ryhmätilaisuus 70 Yhteisöllinen tilaisuus 111 puheterapeuttinen kuntoutus Muu asiantuntijatyö tilaisuus 19 Aikuisväestön kokonaishinta ,7 puheterapia Yksilöterapia käynti 605 Tutkimus käynti 194 Ryhmäterapia ryhmätilaisuus 0 Yhteisöllinen tilaisuus 43 puheterapeuttinen kuntoutus Muu asiantuntijatyö tilaisuus 34 Yhteensä ,1 *Äitiys- ja lastenneuvolapalveluissa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa on laskutettu alkuvuosi virheellisesti yksikköhinnoilla. Suoritemäärät on elokuun lopun tilanteeseen korjattu vastaamaan kokonaishintaista laskutusta. VASTAANOTTOTOIMINTA Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Erityistyöntekijöiden palvelut (psykologit) Neuvolapsykologipalv. ja nuorten psykologipalvelut Psykologinen tutkimus / neuvolapsykologipalvelut kokonaishinta ,7 käynti Psykologinen hoito / neuvolapsykologipalvelut Ryhmäkäynti / neuvolapsykologipalvelut Asiantuntijatyö / neuvolapsykologipalvelut Psykologinen hoito / nuorten psykologipalvelut Ryhmäkäynti / nuorten psykologipalvelut Asiantuntijatyö / nuorten psykologipalvelut käynti käynti kokonaishinta käynti käynti kokonaishinta

13 13 Neuropsykologipalvelu t ja lääkäriasemien psykologipalvelut Neuropsykologinen tutkimus Neuropsykologinen kuntoutus Ryhmäkäynti neuropsykologilla Asiantuntijatyö / neuropsykologipalvelut Psykologinen hoito / lääkäriasemien psykologipalvelut Asiantuntijatyö / lääkäriasemien psykologipalvelut kokonaishinta ,7 käynti käynti käynti kokonaishinta käynti asiantuntijatyö Alueellinen vastaanottotoiminta Alueellinen vastaanottotoiminta (sis. aikuisneuvonta) kokonaishinta ,7 Terveystarkastukset Terveystarkastukset kokonaishinta ,7 Avokuntoutus Avokuntoutus kokonaishinta ,7 Veteraanikuntoutus (tuote) Veteraanikuntoutus kokonaishinta ,7 Yhteensä ,7 KESKITETYT TERVEYSPALVELUT Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Sosiaalipalvelujen neuvonta (tuote) Sosiaalipalvelujen neuvonta puhelu ,7 Päivystys Päivystys kokonaishinta ,7 Toimenpide- ja konsultaatiotoiminta Toimenpide- ja konsultaatiotoiminta (sis. diabetesneuvonta) kokonaishinta ,7 Tartuntatautien valvonta Tartuntatautien valvonta kokonaishinta ,7

14 14 Muut erityistyöntekijät (ravitsemussuunnittelijat) Lasten ja nuorten kokonaishinta ,7 ravitsemussuunnittelu Peruskäynti käynti Laaja käynti käynti Ryhmäkäynti käynti Koulutus- ja kokonaishinta asiantuntijapalvelut Aikuisväestön kokonaishinta ,7 ravitsemussuunnittelu Peruskäynti käynti Laaja käynti käynti Ryhmäkäynti käynti Koulutus- ja asiantuntijapalvelut kokonaishinta Yhteensä ,7 AVOMIELENTERVEYSPALVELUT Tuote Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Mielenterveyden päiväsairaalatoiminta Päiväsairaalan hoitopäivä hoitopäivä ,1 Mielenterveyden avohoito Päivystyskäynti käynti ,9 Ensikäynti käynti ,6 Päätöskäynti 700 käynti ,0 Uusintakäynti käynti ,2 Ryhmäkäynti käynti ,8 Kotikäynti käynti ,3 Perhekäynti käynti ,3 Konsultaatiokäynti 800 käynti ,3 Puhelinvast.ottokäynti käynti ,1 Työnohjauskäynti 105 käynti ,8 Nuorisopsykiatria Ensikäynti 125 käynti ,8 Päätöskäynti 100 käynti ,0 Uusintakäynti käynti ,3 Konsultaatiokäynti 50 käynti ,0 Perhekäynti 345 käynti ,4 Puhelinvast.ottokäynti 240 käynti ,6 Työnohjauskäynti käynti 0 0 Yhteensä ,2 SUUN TERVEYDENHUOLTO* Tuoteryhmä Lasten ja nuorten suun terveydenhuolto 0-6-vuotiaiden suun terveydenhuolto 7-17-vuotiaiden suun terveydenhuolto Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot asiakas ,6 toimenpide toimenpide

15 15 Aikuisväestön suun kokonaishinta ,7 terveydenhuolto vuotiaiden suun toimenpide terveydenhuolto vuotiaiden suun toimenpide terveydenhuolto vuotiaiden suun toimenpide terveydenhuolto Ikäihmisten suun kokonaishinta ,6 terveydenhuolto yli 75-vuotiaiden suun toimenpide terveydenhuolto Yhteensä toimenpide ,6 * Suun terveydenhuollon hinnat on pyöristetty palvelusopimuksissa, joiden mukaan laskutetaan: lanu , teto ja ikäihmiset KOTIHOITO Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Kotihoito* kokonaishinta ,0 Yhteensä ,0 * Sopimusmuutoksen myötä hinta YLEINEN SOSIAALITYÖ Tuote Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Sosiaalipäivystys Sosiaalipäivystystyö tunti ,6 Selviämisasemapäivyst. 250 käynti ,8 Lastensuojelun avohuolto Lastensuojelun kokonaishinta ,7 avohuollon palvelut Huostaanotto ja -sijoitus kokonaishinta ,7 Suunnitelmat ja kokonaishinta ,7 palveluohjaus Vapaaehtois- ja kokonaishinta ,7 tukihenkilöpalvelut Kotiin annettava perhetyö käynti ,0 Perheryhmätyö käynti ,3 Lastensuojelun kuntoutus ja hoito / Sosiaaliasema Satama Sijaisperhehoidon tuki ja 191 asiakas (lapsi) ,3 arviointi Laitoshoitosijoituksen 175 asiakas (lapsi) ,9 tuki ja arviointi Jälkihuolto 98 asiakas (lapsi) ,5 Jälkihuoltonuoren taloudellinen tuki (avustukset - vusu 2007 hinnassa kohdistettu tuotteelle jälkihuolto) kokonaishinta

16 16 Perheasiainpalvelut Isyyden selvittäminen 993 käynti ,0 Huolto- ja käynti ,7 elatussopimukset Olosuhdeselvitykset oikeudelle 58 selvitys ,0 Ehkäisevä päihdetyö Tietopalvelu käynti ,3 Päihdekasvatus tunti ,3 Koulutus 280 tunti ,6 Aikuissosiaalityö Suunnitelmat ja kokonaishinta ,7 palveluohjaus Toimeentulotukipalvelu kokonaishinta ,7 Yhteensä ,0 LASTENSUOJELUN ERITYISPALVELUT Tuote Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Lastensuojelun avohuolto Avotyö tunti Etsivä työ kontakti Konsultaatio- ja 810 tunti terapiatyö Kohtaamistyö käynti Korvaushoito käynti Yhden aineen 100 kpl huumeseula Laaja huumeseula 120 kpl Neuvolakäynti käynti Lääkärikäynti 80 käynti Erikoislääkärikäynti 150 käynti Lastensuojelun kuntoutus ja hoito Lasten osastohoito vrk Lasten vaativa vrk osastohoito Perhekuntoutus vrk/perh.jäs Päihdeperhekuntoutus vrk/perh.jäs Perhehoidon tuki vrk Yhteensä TOIMEENTULOTURVA Tuote Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Uuden asiakkaan toimeentulotukipalvelu Uuden asiakkaan toimeentulotukipalvelu kokonaishinta ,7 Elatusturvapalvelut Elatusturvapalvelut tuen saaja (lapsi) ,5

17 17 Kuntouttava työtoiminta Kuntouttava työtoiminta* kokonaishinta ,7 Yhteensä ,3 * Kuntouttavan työtoiminnan uusi sopimus MAAHANMUUTTAJAPALVELUT Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Maahanmuuttajapalvelut kokonaishinta ,7 (NETTOBUDJETOITU) Yhteensä ,7 AVOPALVELUJEN TUOTTEET YHTEENSÄ

18 18 LAITOSHOITO Tuloslaskelma Toteuma kumulat 1-8 Talousarvio 2007 Ero talousarvio - toteuma Toteuma talousarviosta Ennuste Tuloslaskelma (Kunta) EUR EUR EUR Toimintatuotot Myyntituotot ,2 Maksutuotot X Tuet ja avustukset Vuokratuotot ,8 Muut toimintatuotot ,9 Toimintatuotot yhteensä , Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintakulut Henkilöstökulut ,2 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Avustukset ,6 Vuokrakulut ,8 Muut toimintakulut ,1 Toimintakulut yhteensä , Toimintakate , Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot X Korkokulut Muut rahoituskulut X Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä X Vuosikate ,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,1 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,1 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä Tilikauden tulos ,6 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Arvioitu menojen ylitys aiheutuu pääosin henkilöstökuluista. Henkilöstömenot ylittävät ohjeellisen tavoitearvion, joka on elokuun lopun tilanteessa 68,16. Palvelujen ostot -tiliryhmän ylittyminen aiheutuu sisäisestä laskutuksesta (tekninen huolto, VIP-sijaishenkilöstö, Halo, Logistiikka jne.). Avustukset; Omaishoidon tuki siirtynyt tilaajalle Tuloslaskelmassa euroa tilaajan omaishoidon tuottoa; siirretään takaisin tilaajalle.

19 19 LAITOSHOITO YHTEENSÄ Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,9 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,9 Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet , ,0 Muut kiinteät koneet ja laitteet , ,0 Koneet ja kalusto , ,0 Muut laitteet ja kalusteet , ,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,9 HALLINTO Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,0 Koneet ja kalusto , ,0 Muut laitteet ja kalusteet , ,0 IO1250_2007_01 Kopiokone, hallinto ja tukipalvelut , ,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,0 VANHAINKOTIHOITO Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,5 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,9 Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet , ,0 IO1250_2007_05 Vaihtoehtoinen sähkönsyöttö Kovaan , ,0 IO1250_2007_06 Jätteenkäsittelypiste Koukkuniemeen* ,0 0 0,0 Muut kiinteät koneet ja laitteet , ,0 IO1250_2007_04 Potilasviestijärjestelmä Koukkuniemeen , ,0 Koneet ja kalusto , ,0 Muut laitteet ja kalusteet , ,0 IO1250_2007_02 2 jätepuristinta Koukkuniemeen , ,0 IO1250_2007_03 Koukkuniemen kaluston uusimista , ,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,5 Tunnusluvut Laitoshoidon tunnusluvut TP 2006 VS 2007 Tot 4 / 2007 TOT 8 / 2007 Suoritteet Koukkuniemen vanhainkoti, hoitopäiviä ) ) ) Geriatria ja pitkäaikaishoito, hoitopäiviä ) ) ) Palhoniemen huoltokoti, asumisvuorokausia Tampereen ensisuoja ja kunt.koti, hoitovrk yht Päiväkeskukset, hoitopäiviä Toiminnan laajuustiedot Koukkuniemen vanhainkoti, paikkoja Geriatrian ja pitkäaikaissairaanhoidon sairaansijoja Omaishoidon tuensaajia, vanhukset

20 20 Tehokkuus/taloudellisuus Sairaala- ja laitoshoidon sekä asumis- ja kuntoutuspalvelujen bruttomenot / asukas 454,3 151,2 336,6 Tilakustannukset (1 000 ) Henkilöstö Vakinaiset vakanssit ) Mukana sekä vanhainkotihoito että sairaalaosastot 2) Mukana Hatanpään geriatria ja psykogeriatria sekä Kaupin sairaala Tuotteet SAIRAALAHOITO Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Pitkäaikainen laitoshoito ja lyhytaikainen sairaalahoito Pitkäaikainen laitoshoito hoitovrk ,7 Lyhytaikainen sairaalahoito hoitovrk ,7 Geriatrinen kuntoutus Geriatrinen kuntoutus kokonaishinta ,7 Päihdehuollon avohoito ja asumispalvelut (tuotteet) Ensisuojan hoitopäivä / asumisvrk ,9 hätämajoitus Kuntoutumiskodin asumisvrk ,1 hoitopäivä Tukikodin hoitopäivä asumisvrk ,4 Päihdehuollon laitospalvelut ja tukiasumistoiminta Päihdehuollon laitospalvelut ja tukiasumistoiminta kokonaishinta ,7 Yhteensä ,9 VANHAINKOTIHOITO Tuoteryhmä Pitkäaikainen laitoshoito (Koukkuniemi) Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. hoitovuorokausi ,7 Lyhytaikainen hoitovuorokausi ,7 sairaalahoito (Koukkuniemi) Yhteensä ,7

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

KÄSITYÖNOPETUKSEN TYÖTURVALLISUUS TILAAJA-TUOTTAJA -MALLISSA

KÄSITYÖNOPETUKSEN TYÖTURVALLISUUS TILAAJA-TUOTTAJA -MALLISSA KÄSITYÖNOPETUKSEN TYÖTURVALLISUUS TILAAJA-TUOTTAJA -MALLISSA Suunnittelupäällikkö Aila Salmelin, tilaajaryhmä Tsv, teknisen työn opettaja Timo Välimäki 1 Tampereen kaupungin työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Käyttötaloustiedot. 1. Käyttötalous tehtävittäin. 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat. Yleishallinto

Käyttötaloustiedot. 1. Käyttötalous tehtävittäin. 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat. Yleishallinto Käyttötaloustiedot 1. Käyttötalous tehtävittäin 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoiminta Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Lastensuojelun avohuoltopalvelut Muut lasten

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Porvoon palvelurakenteet Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot