Talous- ja toimintaraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talous- ja toimintaraportti 1.1.-31.8.2007"

Transkriptio

1 Hyvinvointipalvelut Monisteita 3/2007 Talous- ja toimintaraportti Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö

2 2 Sisällys HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ...3 HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKKÖ...6 Tuloslaskelma AVOPALVELUT...8 Tuloslaskelma Tunnusluvut...10 Tuotteet...11 LAITOSHOITO...18 Tuloslaskelma Tunnusluvut...19 Tuotteet...20 ERIKOISSAIRAANHOITO...22 Tuloslaskelma Tunnusluvut...24 Tuotteet...24 PÄIVÄHOITO JA PERUSOPETUS...25 Tuloslaskelma Tunnusluvut...26 Tuotteet...28 TOISEN ASTEEN KOULUTUS...29 Tuloslaskelma Tunnusluvut...31 Tuotteet...32 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU...33 Tuloslaskelma Tunnusluvut...34 Tuotteet...35 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT...36 Tuloslaskelma Tunnusluvut...39 Tuotteet...43

3 3 HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ TULOSLASKELMA 1000 euroa Toimintatulot Toteuma Talousarvio Ero tot Myyntitulot ,7 Maksutulot ,4 Tuet ja avustukset ,8 Vuokratulot ,5 Muut tulot ,4 Tulot yhteensä ,2 Valmistus omaan käyttöön ,9 Toimintamenot Henkilöstömenot ,5 Palveluiden ostot ,2 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,2 Avustukset ,4 Vuokramenot ,0 Muut menot ,4 Menot yhteensä ,6 Toimintakate VÄLITILINPÄÄTÖS TUOTANTOALUEITTAIN TULOT MENOT TOIMINTAKATE euroa TOT. TA ERO TOT. TA ERO TOT. TA ERO Kehittämisyksikkö Avopalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito Päivähoito ja perusopetus Toisen asteen koulutus Ammattikorkeakoulu Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvel Yhteensä

4 4 Hyvinvointipalvelut Välitilinpäätös Toimintatulot tiliryhmittäin Myyntitulot 384,9 josta tilaajalta 371,4 milj.(92 tot.tuloista) Maksutulot 4,6 Tuet ja avustukset 5,4 Muut tulot 6,7 Yhteensä 401,6 Budjetoidut tulot ,4 Ero -8,8 Tuet ja avustukset 1,4 Maksutulot 1 Myyntitulot 96 Muut tulot 1,6 TILAISUUDEN NIMI T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S - J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 2 Hyvinvointipalvelut Välitilinpäätös Toimintamenot tiliryhmittäin Milj. euroa Milj. euroa Henkilöstömenot 278,2 272,9-5,3 Palveluiden ostot 67,6 68,0 0,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 21,6 22,0 0,4 Avustukset 7,8 7,5-0,3 Vuokrat 53,9 52,9-1,0 Muut menot 0,9 1,3 0,4 Valmistus omaan käyttöön -0,8-1,8-1,0 Yhteensä 429,2 422,8-6,4 Avustukset 2 Vuokrat 12 Muut 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 Palveluiden ostot 16 Henkilöstömenot 65 TILAISUUDEN NIMI T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S - J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 4

5 5 ENNUSTEET TUOTANTOALUEITTAIN euroa ENN. TA TULOT MENOT ALITUS/YLITYS TULOT ENN- ENN. TA MENOT ENN- TULOT MENOT NETTO Kehittämisyksikkö , , Avopalvelut , , Laitoshoito , , Erikoissairaanhoito , , Päivähoito ja perusopetus , , Toisen asteen koulutus , , Ammattikorkeakoulu , , Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvel , , Yhteensä , , Olennaiset poikkeamat talousarvioon: -Laitoshoidon henkilöstömenojen ennustetaan ylittyvän n. 3,5 milj. euroa. -Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen katteen ennustetaan ylittyvän n. 0,1 milj. euroa johtuen mm. orkesterin henkilöstökuluista. -Ammattikorkeakoulun menojen ennustetaan alittuvan n. 0,1 milj. euroa johtuen palvelujen ostojen säästöistä.

6 6 HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKKÖ Tuloslaskelma Toteuma kumulat 1-8 Talousarvio 2007 Ero talousarvio - toteuma Toteuma talousarviosta Ennuste Tuloslaskelma (Kunta) EUR EUR EUR Toimintatuotot Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset ,6 Vuokratuotot ,8 Muut toimintatuotot ,5 Toimintatuotot yhteensä , Valmistus omaan käyttöön , Toimintakulut Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Avustukset Vuokrakulut ,8 Muut toimintakulut ,8 Toimintakulut yhteensä , Toimintakate , Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot X Korkokulut X Muut rahoituskulut -6 6 X Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä X Vuosikate ,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,0 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä Tilikauden tulos ,8 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Myyntituottoihin kirjautuu konsernilta laskutettavien ATK-projektien kulut, joiden osuutta ei ole budjetoitu myyntituottoihin. Koneiden ja laitteiden vuokrakulut -tili on ylittynyt lähes kaikissa tulosyksiköissä ja tämä osaltaan vaikuttaa vuokrakulut-tiliryhmän ylittymiseen. Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -tili on ylittynyt, koska osa hykestä maksettavista vuokrista on vielä vyöryttämättä toisille yrityksille. Ko. tili tulee ylittymään, koska yritysten 1210, 1220, 1250 ja 1260 toteumaprosentti on elokuussa yhteensä jo 70. Henkilöstömenojen osalta ylitys johtuu osittain konsernista laskutettavien atk-projektihenkilöiden palkoista. Laskutettu summa näkyy myyntituloissa. Eri hankkeilla työskentelevien henkilöiden palkkakustannukset näkyvät toteumassa ylityksenä ja niistä valtiolta saatavat tulot näkyvät Tuet ja avustukset -tilillä.

7 7 HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKKÖ Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEETTOMAT HYÖDYKKEET , ,4 Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet Tietokoneohjelmistojen valmistusmenot , ,4 I1210_01 Essi-projekti , ,0 I1210_02 Pirke-projekti 0 I1210_03 Soili-projekti I1210_04 STM-hankkeet I1210_05 Tietojohtaminen , ,0 I1210_06 Poke-potilaskertomus , ,0 I1210_07 STM-hankkeet I1210_08 Kotihoidon tietojärjestelmä , ,0 I1210_09 Sähköisten palvelujen kehittäminen 0 I1210_IT , ,6 M1210_TIETOHALLINTA AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,8 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,8 Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet , ,8 IO1210_03 Turvallisuushankkeet IO1210_04 UPS:n hankinta, tietoliikenneverkko , ,0 IO1210_05 Taloautom. sähkönsyötön varmistaminen , ,7 IO1210_06 Timecon sähkönsyötön varmistaminen , ,0 IO1210_07 Hoitajakutsujärjestelmä Hatanpää K-os , ,0 IO1210_2007_01 Antenniverkon päivittäminen , ,0 IO1210_2007_02 Kulunohjaus, videovalvonta yms. järjest , ,0 Koneet ja kalusto INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,2

8 8 AVOPALVELUT Tuloslaskelma Toteuma kumulat 1-8 Talousarvio 2007 Ero talousarvio - toteuma Toteuma talousarviosta Ennuste Tuloslaskelma (Kunta) EUR EUR EUR Toimintatuotot Myyntituotot ,3 Maksutuotot X Tuet ja avustukset ,5 Vuokratuotot ,2 Muut toimintatuotot ,4 Toimintatuotot yhteensä , Valmistus omaan käyttöön X Toimintakulut Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset ,0 Vuokrakulut ,8 Muut toimintakulut ,9 Toimintakulut yhteensä , Toimintakate , Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot X Korkokulut Muut rahoituskulut X Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä X Vuosikate ,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,6 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,6 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä Tilikauden tulos ,9 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: - Tilaajalle kuuluvia maksutuottoja on kirjattu vielä tuotantoon. - Maahanmuuttajapalveluissa valtio korvaa hakemuksesta takautuvasti toimeentulotukimenot täysimääräisesti. Kiintiöpakolaisten osalta tulot laskutetaan valtiolta neljännesvuosittain ja paluumuuttajien osalta yhdessä erässä seuraavan vuoden helmikuun 15. päivään mennessä. - Avopalvelujen vuokrakulut ylittävät talousarvion mukaisen ohjeellisen toteuman n. 0,46 milj. eurolla. Rakennusten ja huoneistojen vuokrien osalta ylitys on n. 3 ohjeellisesta toteumasta lähes kaikilla tulosyksiköillä. Koneiden ja laitteiden vuokrat ylittävät ohjeellisen toteuman n.0,2 milj eurolla (60 ), mikä johtuu pääasiassa kotihoidon leasing-vuokrista. - Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on ylitystä n. 0,18 milj. euroa ohjeelliseen toteumaan nähden. Pääosin ylitys johtuu vastaanottotoiminnan ja neuvolapalveluiden lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostojen ylityksistä, jotka puolestaan ovat suurelta osin ns. ilmaisjakeluhoitotarvikkeista johtuvia. - Palvelujen ostot ylittävät ohjeellisen toteuman n. 0,25 milj. eurolla. Suurimmat ylitykset ovat asiakaspalvelujen ostoissa vastaanottotoiminnassa ja suun terveydenhuollossa. - Erityistyöntekijöiden yhteiset-tulosyksikölle (122410) on kirjattu n. 0,7 milj. euroa tilaajalta laskutettavia sisäisiä myyntituottoja, jotka on huomioitu koko avopalvelujen tuotantoalueen tuloslaskelmissa mutta ei tuotantoyksiköiden tuloslaskelmissa (kukin erityistyöntekijöiden ryhmä sijoittuu eri tuotantoyksikköön, mutta tilaajalta laskutettavat sisäiset myyntituotot kirjataan yhteiset-tulosyksikölle). - Tuloissa ja menoissa on huomioitu kotihoitoon lisätalousarviossa kohdennetut määrärahat n. 0,2 milj. euroa (nettovaikutus 0).

9 9 AVOPALVELUT YHTEENSÄ Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,1 Koneet ja kalusto , ,1 Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet , ,5 Muut laitteet ja kalusteet , ,4 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,1 Rahoitusosuudet NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,1 YLEINEN SOSIAALITYÖ Tilinpäätös Talousarvio Toteuma AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja kalusto Muut laitteet ja kalusteet IO1220_03 Kaukajärven sosiaaliasema 1) INVESTOINNIT YHTEENSÄ ) Kirjaukset siirretään käyttötalouden puolelle. Hanke on päättynyt vuonna Toteuma- Ennuste Ennuste LASTENSUOJELUN ERITYISPALVELUT Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,0 Koneet ja kalusto , ,0 Muut laitteet ja kalusteet , ,0 IO1220_06 Rauhaniemi , ,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,0 LASTEN JA NUORTEN TERVEYSPALVELUT Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,6 Koneet ja kalusto , ,6 Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet ,0 0 0,0 IO1220_2007_05 Ultraäänilaite keskusneuvolaan ,0 0,0 Muut laitteet ja kalusteet , ,0 IO1220_2007_06 Poliisikoulun toimipisteen kalustus , ,0 IO1220_2007_07 Sammon kouluth:n toimipisteen kalustus 2) ,0 0 0,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,6 2) Sammon koulun lisärakennuksen toteutuminen siirtyy. Investointi ei toteudu vuonna VASTAANOTTOTOIMINTA Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,6 Koneet ja kalusto , ,6 Muut laitteet ja kalusteet , ,6 IO1220_07 Violakoti , ,1 IO1220_2007_04 2 kopiokonetta/monitoimilaitetta , ,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,6

10 10 KESKITETYT TERVEYSPALVELUT Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,6 Koneet ja kalusto , ,6 Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet , ,6 IO1220_2007_01 Kliininen rasituskoelaitteisto , ,6 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,6 SUUN TERVEYDENHUOLTO Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET ,0 0 0,0 Koneet ja kalusto ,0 0 0,0 Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet ,0 0 0,0 IO1220_2007_02 Hammashuollon laitteiston uusintaa 3) ,0 0 0,0 IO1220_2007_03 Hammashuollon kuvanlukijalaitteet 3) ,0 0 0,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ ,0 0 0,0 3) ovat kilpailutuksessa, saattavat toteutua tänä vuonna tai mennä uudelleenbudjetoitavaksi. Tunnusluvut Avopalvelujen tunnusluvut TP 2006 VS 2007 Tot 1-4 / 2007 TOT 1-8 / 2007 Suoritteet Äitiysneuvolat, käyntejä Lastenneuvolat, käyntejä Kouluterveydenhuolto, käyntejä Opiskeluterveydenhuolto, käyntejä Perheneuvolapalvelut, käyntisuoritteita Keskusneuvolat, käyntejä 1) Vastaanottotoiminta, lääkäriasemakäyntejä (oma toiminta) 2) - josta lääkärillä käyntejä Aikuisneuvonta, käyntejä Avokuntoutus, käyntejä Psykologipalvelut, käyntejä Päivystystoiminta, käyntejä Toimenpide- ja konsultaatiotoiminta, käyntejä 3) Tartuntatautien valvonta, käyntejä Diabetesvastaanotto, käyntejä Mielenterveyskeskus, vastaanottokäyntejä Mielenterveyskeskus, päiväsairaala, hoitopäiviä Suun terv.huolto, toimenpidekäyntejä, (oma toiminta) Kotipalvelu, säännöllinen ja tilapäinen, käyntejä (joista ostop. (joista ostop ) ) Kotisairaanhoito, säänn. ja tilap., käyntejä (oma toim.) Perhetukikeskukset, asumisvuorok. (omat laitokset) Perhehoitovuorokausia Vastaanottokeskus, majoitusvuorokausia

11 11 Toiminnan laajuustiedot Opiskeluterveydenhuolto, asiakkaita Perheneuvola, asiakasperheitä Lääkäriasemat, asiakkaita (oma toiminta) Yleinen sosiaalityö, perheitä Huostaanotetut lapset vuoden aikana (varsinaiset) Elatussopimuksia, lastenvalvojat Toimeentulotuki, asiakkaita Elatustuen saajat, lapsia Tehokkuus/taloudellisuus Avopalvelujen bruttomenot/asukas 596,1 Tilakustannukset (1 000 ) Henkilöstö Vakinaiset vakanssit ) käynteihin sisältyy keskusäitiys- ja keskuslastenneuvolakäynnit, perhesuunnitteluneuvolakäynnit, nuorisoneuvolakäynnit ja gynekologien vastaanottokäynnit. 2) vain lääkäriasemien käynnit. 3) vuoden 2006 käyntiluvussa mukana paperitöitä ja puhelinkontakteja. Tuotteet LASTEN JA NUORTEN TERVEYSPALVELUT Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Lapsiperheiden perheneuvonta ja perheasioiden sovittelu Lapsiperheiden perheneuvonta ja perheasioiden sovittelu kokonaishinta ,7 Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut* Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut asiakas ,3 Keskusneuvolapalvelut Keskusneuvolapalvelut kokonaishinta ,7 Kouluterveydenhuolto* Kouluterveydenhuolto koululainen ,1 Opiskeluterveydenhuolto* Opiskeluterveyden-huolto opiskelija ,0

12 12 Erityistyöntekijöiden palvelut (puheterapia) Lasten ja nuorten kokonaishinta ,7 puheterapia Yksilöterapia käynti Tutkimus käynti 263 Ryhmäterapia ryhmätilaisuus 70 Yhteisöllinen tilaisuus 111 puheterapeuttinen kuntoutus Muu asiantuntijatyö tilaisuus 19 Aikuisväestön kokonaishinta ,7 puheterapia Yksilöterapia käynti 605 Tutkimus käynti 194 Ryhmäterapia ryhmätilaisuus 0 Yhteisöllinen tilaisuus 43 puheterapeuttinen kuntoutus Muu asiantuntijatyö tilaisuus 34 Yhteensä ,1 *Äitiys- ja lastenneuvolapalveluissa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa on laskutettu alkuvuosi virheellisesti yksikköhinnoilla. Suoritemäärät on elokuun lopun tilanteeseen korjattu vastaamaan kokonaishintaista laskutusta. VASTAANOTTOTOIMINTA Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Erityistyöntekijöiden palvelut (psykologit) Neuvolapsykologipalv. ja nuorten psykologipalvelut Psykologinen tutkimus / neuvolapsykologipalvelut kokonaishinta ,7 käynti Psykologinen hoito / neuvolapsykologipalvelut Ryhmäkäynti / neuvolapsykologipalvelut Asiantuntijatyö / neuvolapsykologipalvelut Psykologinen hoito / nuorten psykologipalvelut Ryhmäkäynti / nuorten psykologipalvelut Asiantuntijatyö / nuorten psykologipalvelut käynti käynti kokonaishinta käynti käynti kokonaishinta

13 13 Neuropsykologipalvelu t ja lääkäriasemien psykologipalvelut Neuropsykologinen tutkimus Neuropsykologinen kuntoutus Ryhmäkäynti neuropsykologilla Asiantuntijatyö / neuropsykologipalvelut Psykologinen hoito / lääkäriasemien psykologipalvelut Asiantuntijatyö / lääkäriasemien psykologipalvelut kokonaishinta ,7 käynti käynti käynti kokonaishinta käynti asiantuntijatyö Alueellinen vastaanottotoiminta Alueellinen vastaanottotoiminta (sis. aikuisneuvonta) kokonaishinta ,7 Terveystarkastukset Terveystarkastukset kokonaishinta ,7 Avokuntoutus Avokuntoutus kokonaishinta ,7 Veteraanikuntoutus (tuote) Veteraanikuntoutus kokonaishinta ,7 Yhteensä ,7 KESKITETYT TERVEYSPALVELUT Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Sosiaalipalvelujen neuvonta (tuote) Sosiaalipalvelujen neuvonta puhelu ,7 Päivystys Päivystys kokonaishinta ,7 Toimenpide- ja konsultaatiotoiminta Toimenpide- ja konsultaatiotoiminta (sis. diabetesneuvonta) kokonaishinta ,7 Tartuntatautien valvonta Tartuntatautien valvonta kokonaishinta ,7

14 14 Muut erityistyöntekijät (ravitsemussuunnittelijat) Lasten ja nuorten kokonaishinta ,7 ravitsemussuunnittelu Peruskäynti käynti Laaja käynti käynti Ryhmäkäynti käynti Koulutus- ja kokonaishinta asiantuntijapalvelut Aikuisväestön kokonaishinta ,7 ravitsemussuunnittelu Peruskäynti käynti Laaja käynti käynti Ryhmäkäynti käynti Koulutus- ja asiantuntijapalvelut kokonaishinta Yhteensä ,7 AVOMIELENTERVEYSPALVELUT Tuote Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Mielenterveyden päiväsairaalatoiminta Päiväsairaalan hoitopäivä hoitopäivä ,1 Mielenterveyden avohoito Päivystyskäynti käynti ,9 Ensikäynti käynti ,6 Päätöskäynti 700 käynti ,0 Uusintakäynti käynti ,2 Ryhmäkäynti käynti ,8 Kotikäynti käynti ,3 Perhekäynti käynti ,3 Konsultaatiokäynti 800 käynti ,3 Puhelinvast.ottokäynti käynti ,1 Työnohjauskäynti 105 käynti ,8 Nuorisopsykiatria Ensikäynti 125 käynti ,8 Päätöskäynti 100 käynti ,0 Uusintakäynti käynti ,3 Konsultaatiokäynti 50 käynti ,0 Perhekäynti 345 käynti ,4 Puhelinvast.ottokäynti 240 käynti ,6 Työnohjauskäynti käynti 0 0 Yhteensä ,2 SUUN TERVEYDENHUOLTO* Tuoteryhmä Lasten ja nuorten suun terveydenhuolto 0-6-vuotiaiden suun terveydenhuolto 7-17-vuotiaiden suun terveydenhuolto Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot asiakas ,6 toimenpide toimenpide

15 15 Aikuisväestön suun kokonaishinta ,7 terveydenhuolto vuotiaiden suun toimenpide terveydenhuolto vuotiaiden suun toimenpide terveydenhuolto vuotiaiden suun toimenpide terveydenhuolto Ikäihmisten suun kokonaishinta ,6 terveydenhuolto yli 75-vuotiaiden suun toimenpide terveydenhuolto Yhteensä toimenpide ,6 * Suun terveydenhuollon hinnat on pyöristetty palvelusopimuksissa, joiden mukaan laskutetaan: lanu , teto ja ikäihmiset KOTIHOITO Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Kotihoito* kokonaishinta ,0 Yhteensä ,0 * Sopimusmuutoksen myötä hinta YLEINEN SOSIAALITYÖ Tuote Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Sosiaalipäivystys Sosiaalipäivystystyö tunti ,6 Selviämisasemapäivyst. 250 käynti ,8 Lastensuojelun avohuolto Lastensuojelun kokonaishinta ,7 avohuollon palvelut Huostaanotto ja -sijoitus kokonaishinta ,7 Suunnitelmat ja kokonaishinta ,7 palveluohjaus Vapaaehtois- ja kokonaishinta ,7 tukihenkilöpalvelut Kotiin annettava perhetyö käynti ,0 Perheryhmätyö käynti ,3 Lastensuojelun kuntoutus ja hoito / Sosiaaliasema Satama Sijaisperhehoidon tuki ja 191 asiakas (lapsi) ,3 arviointi Laitoshoitosijoituksen 175 asiakas (lapsi) ,9 tuki ja arviointi Jälkihuolto 98 asiakas (lapsi) ,5 Jälkihuoltonuoren taloudellinen tuki (avustukset - vusu 2007 hinnassa kohdistettu tuotteelle jälkihuolto) kokonaishinta

16 16 Perheasiainpalvelut Isyyden selvittäminen 993 käynti ,0 Huolto- ja käynti ,7 elatussopimukset Olosuhdeselvitykset oikeudelle 58 selvitys ,0 Ehkäisevä päihdetyö Tietopalvelu käynti ,3 Päihdekasvatus tunti ,3 Koulutus 280 tunti ,6 Aikuissosiaalityö Suunnitelmat ja kokonaishinta ,7 palveluohjaus Toimeentulotukipalvelu kokonaishinta ,7 Yhteensä ,0 LASTENSUOJELUN ERITYISPALVELUT Tuote Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Lastensuojelun avohuolto Avotyö tunti Etsivä työ kontakti Konsultaatio- ja 810 tunti terapiatyö Kohtaamistyö käynti Korvaushoito käynti Yhden aineen 100 kpl huumeseula Laaja huumeseula 120 kpl Neuvolakäynti käynti Lääkärikäynti 80 käynti Erikoislääkärikäynti 150 käynti Lastensuojelun kuntoutus ja hoito Lasten osastohoito vrk Lasten vaativa vrk osastohoito Perhekuntoutus vrk/perh.jäs Päihdeperhekuntoutus vrk/perh.jäs Perhehoidon tuki vrk Yhteensä TOIMEENTULOTURVA Tuote Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Uuden asiakkaan toimeentulotukipalvelu Uuden asiakkaan toimeentulotukipalvelu kokonaishinta ,7 Elatusturvapalvelut Elatusturvapalvelut tuen saaja (lapsi) ,5

17 17 Kuntouttava työtoiminta Kuntouttava työtoiminta* kokonaishinta ,7 Yhteensä ,3 * Kuntouttavan työtoiminnan uusi sopimus MAAHANMUUTTAJAPALVELUT Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Maahanmuuttajapalvelut kokonaishinta ,7 (NETTOBUDJETOITU) Yhteensä ,7 AVOPALVELUJEN TUOTTEET YHTEENSÄ

18 18 LAITOSHOITO Tuloslaskelma Toteuma kumulat 1-8 Talousarvio 2007 Ero talousarvio - toteuma Toteuma talousarviosta Ennuste Tuloslaskelma (Kunta) EUR EUR EUR Toimintatuotot Myyntituotot ,2 Maksutuotot X Tuet ja avustukset Vuokratuotot ,8 Muut toimintatuotot ,9 Toimintatuotot yhteensä , Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintakulut Henkilöstökulut ,2 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Avustukset ,6 Vuokrakulut ,8 Muut toimintakulut ,1 Toimintakulut yhteensä , Toimintakate , Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot X Korkokulut Muut rahoituskulut X Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä X Vuosikate ,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,1 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,1 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä Tilikauden tulos ,6 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Arvioitu menojen ylitys aiheutuu pääosin henkilöstökuluista. Henkilöstömenot ylittävät ohjeellisen tavoitearvion, joka on elokuun lopun tilanteessa 68,16. Palvelujen ostot -tiliryhmän ylittyminen aiheutuu sisäisestä laskutuksesta (tekninen huolto, VIP-sijaishenkilöstö, Halo, Logistiikka jne.). Avustukset; Omaishoidon tuki siirtynyt tilaajalle Tuloslaskelmassa euroa tilaajan omaishoidon tuottoa; siirretään takaisin tilaajalle.

19 19 LAITOSHOITO YHTEENSÄ Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,9 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,9 Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet , ,0 Muut kiinteät koneet ja laitteet , ,0 Koneet ja kalusto , ,0 Muut laitteet ja kalusteet , ,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,9 HALLINTO Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,0 Koneet ja kalusto , ,0 Muut laitteet ja kalusteet , ,0 IO1250_2007_01 Kopiokone, hallinto ja tukipalvelut , ,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,0 VANHAINKOTIHOITO Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,5 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,9 Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet , ,0 IO1250_2007_05 Vaihtoehtoinen sähkönsyöttö Kovaan , ,0 IO1250_2007_06 Jätteenkäsittelypiste Koukkuniemeen* ,0 0 0,0 Muut kiinteät koneet ja laitteet , ,0 IO1250_2007_04 Potilasviestijärjestelmä Koukkuniemeen , ,0 Koneet ja kalusto , ,0 Muut laitteet ja kalusteet , ,0 IO1250_2007_02 2 jätepuristinta Koukkuniemeen , ,0 IO1250_2007_03 Koukkuniemen kaluston uusimista , ,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,5 Tunnusluvut Laitoshoidon tunnusluvut TP 2006 VS 2007 Tot 4 / 2007 TOT 8 / 2007 Suoritteet Koukkuniemen vanhainkoti, hoitopäiviä ) ) ) Geriatria ja pitkäaikaishoito, hoitopäiviä ) ) ) Palhoniemen huoltokoti, asumisvuorokausia Tampereen ensisuoja ja kunt.koti, hoitovrk yht Päiväkeskukset, hoitopäiviä Toiminnan laajuustiedot Koukkuniemen vanhainkoti, paikkoja Geriatrian ja pitkäaikaissairaanhoidon sairaansijoja Omaishoidon tuensaajia, vanhukset

20 20 Tehokkuus/taloudellisuus Sairaala- ja laitoshoidon sekä asumis- ja kuntoutuspalvelujen bruttomenot / asukas 454,3 151,2 336,6 Tilakustannukset (1 000 ) Henkilöstö Vakinaiset vakanssit ) Mukana sekä vanhainkotihoito että sairaalaosastot 2) Mukana Hatanpään geriatria ja psykogeriatria sekä Kaupin sairaala Tuotteet SAIRAALAHOITO Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Pitkäaikainen laitoshoito ja lyhytaikainen sairaalahoito Pitkäaikainen laitoshoito hoitovrk ,7 Lyhytaikainen sairaalahoito hoitovrk ,7 Geriatrinen kuntoutus Geriatrinen kuntoutus kokonaishinta ,7 Päihdehuollon avohoito ja asumispalvelut (tuotteet) Ensisuojan hoitopäivä / asumisvrk ,9 hätämajoitus Kuntoutumiskodin asumisvrk ,1 hoitopäivä Tukikodin hoitopäivä asumisvrk ,4 Päihdehuollon laitospalvelut ja tukiasumistoiminta Päihdehuollon laitospalvelut ja tukiasumistoiminta kokonaishinta ,7 Yhteensä ,9 VANHAINKOTIHOITO Tuoteryhmä Pitkäaikainen laitoshoito (Koukkuniemi) Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. hoitovuorokausi ,7 Lyhytaikainen hoitovuorokausi ,7 sairaalahoito (Koukkuniemi) Yhteensä ,7

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

KÄSITYÖNOPETUKSEN TYÖTURVALLISUUS TILAAJA-TUOTTAJA -MALLISSA

KÄSITYÖNOPETUKSEN TYÖTURVALLISUUS TILAAJA-TUOTTAJA -MALLISSA KÄSITYÖNOPETUKSEN TYÖTURVALLISUUS TILAAJA-TUOTTAJA -MALLISSA Suunnittelupäällikkö Aila Salmelin, tilaajaryhmä Tsv, teknisen työn opettaja Timo Välimäki 1 Tampereen kaupungin työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017 Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta Talouden kuukausiraportti 1 9/ Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ ketju Lasten ja nuorten palvelut Ismo Korhonen ed. Lasten ja nuorten palvelut Toimintatulot

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 693 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 168 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 461 Asiakaspalveluiden ostot 2 963

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 9/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Syyskuu Syyskuu ennuste / ennuste

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Määrä VS Tot Määrä. Tot. 1-8

Määrä VS Tot Määrä. Tot. 1-8 LIITE 1: PALVELUTILAUKSEN TOTEUMA TUOTANTOYKSIKÖITTÄIN LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojelun avohuollon palvelut * Tot. 1- Sosiaalipäivystystyö 12 Kokonaishinta

Lisätiedot