Talous- ja toimintaraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talous- ja toimintaraportti 1.1.-31.8.2007"

Transkriptio

1 Hyvinvointipalvelut Monisteita 3/2007 Talous- ja toimintaraportti Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö

2 2 Sisällys HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ...3 HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKKÖ...6 Tuloslaskelma AVOPALVELUT...8 Tuloslaskelma Tunnusluvut...10 Tuotteet...11 LAITOSHOITO...18 Tuloslaskelma Tunnusluvut...19 Tuotteet...20 ERIKOISSAIRAANHOITO...22 Tuloslaskelma Tunnusluvut...24 Tuotteet...24 PÄIVÄHOITO JA PERUSOPETUS...25 Tuloslaskelma Tunnusluvut...26 Tuotteet...28 TOISEN ASTEEN KOULUTUS...29 Tuloslaskelma Tunnusluvut...31 Tuotteet...32 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU...33 Tuloslaskelma Tunnusluvut...34 Tuotteet...35 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT...36 Tuloslaskelma Tunnusluvut...39 Tuotteet...43

3 3 HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ TULOSLASKELMA 1000 euroa Toimintatulot Toteuma Talousarvio Ero tot Myyntitulot ,7 Maksutulot ,4 Tuet ja avustukset ,8 Vuokratulot ,5 Muut tulot ,4 Tulot yhteensä ,2 Valmistus omaan käyttöön ,9 Toimintamenot Henkilöstömenot ,5 Palveluiden ostot ,2 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,2 Avustukset ,4 Vuokramenot ,0 Muut menot ,4 Menot yhteensä ,6 Toimintakate VÄLITILINPÄÄTÖS TUOTANTOALUEITTAIN TULOT MENOT TOIMINTAKATE euroa TOT. TA ERO TOT. TA ERO TOT. TA ERO Kehittämisyksikkö Avopalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito Päivähoito ja perusopetus Toisen asteen koulutus Ammattikorkeakoulu Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvel Yhteensä

4 4 Hyvinvointipalvelut Välitilinpäätös Toimintatulot tiliryhmittäin Myyntitulot 384,9 josta tilaajalta 371,4 milj.(92 tot.tuloista) Maksutulot 4,6 Tuet ja avustukset 5,4 Muut tulot 6,7 Yhteensä 401,6 Budjetoidut tulot ,4 Ero -8,8 Tuet ja avustukset 1,4 Maksutulot 1 Myyntitulot 96 Muut tulot 1,6 TILAISUUDEN NIMI T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S - J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 2 Hyvinvointipalvelut Välitilinpäätös Toimintamenot tiliryhmittäin Milj. euroa Milj. euroa Henkilöstömenot 278,2 272,9-5,3 Palveluiden ostot 67,6 68,0 0,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 21,6 22,0 0,4 Avustukset 7,8 7,5-0,3 Vuokrat 53,9 52,9-1,0 Muut menot 0,9 1,3 0,4 Valmistus omaan käyttöön -0,8-1,8-1,0 Yhteensä 429,2 422,8-6,4 Avustukset 2 Vuokrat 12 Muut 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 Palveluiden ostot 16 Henkilöstömenot 65 TILAISUUDEN NIMI T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S - J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 4

5 5 ENNUSTEET TUOTANTOALUEITTAIN euroa ENN. TA TULOT MENOT ALITUS/YLITYS TULOT ENN- ENN. TA MENOT ENN- TULOT MENOT NETTO Kehittämisyksikkö , , Avopalvelut , , Laitoshoito , , Erikoissairaanhoito , , Päivähoito ja perusopetus , , Toisen asteen koulutus , , Ammattikorkeakoulu , , Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvel , , Yhteensä , , Olennaiset poikkeamat talousarvioon: -Laitoshoidon henkilöstömenojen ennustetaan ylittyvän n. 3,5 milj. euroa. -Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen katteen ennustetaan ylittyvän n. 0,1 milj. euroa johtuen mm. orkesterin henkilöstökuluista. -Ammattikorkeakoulun menojen ennustetaan alittuvan n. 0,1 milj. euroa johtuen palvelujen ostojen säästöistä.

6 6 HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKKÖ Tuloslaskelma Toteuma kumulat 1-8 Talousarvio 2007 Ero talousarvio - toteuma Toteuma talousarviosta Ennuste Tuloslaskelma (Kunta) EUR EUR EUR Toimintatuotot Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset ,6 Vuokratuotot ,8 Muut toimintatuotot ,5 Toimintatuotot yhteensä , Valmistus omaan käyttöön , Toimintakulut Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Avustukset Vuokrakulut ,8 Muut toimintakulut ,8 Toimintakulut yhteensä , Toimintakate , Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot X Korkokulut X Muut rahoituskulut -6 6 X Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä X Vuosikate ,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,0 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä Tilikauden tulos ,8 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Myyntituottoihin kirjautuu konsernilta laskutettavien ATK-projektien kulut, joiden osuutta ei ole budjetoitu myyntituottoihin. Koneiden ja laitteiden vuokrakulut -tili on ylittynyt lähes kaikissa tulosyksiköissä ja tämä osaltaan vaikuttaa vuokrakulut-tiliryhmän ylittymiseen. Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -tili on ylittynyt, koska osa hykestä maksettavista vuokrista on vielä vyöryttämättä toisille yrityksille. Ko. tili tulee ylittymään, koska yritysten 1210, 1220, 1250 ja 1260 toteumaprosentti on elokuussa yhteensä jo 70. Henkilöstömenojen osalta ylitys johtuu osittain konsernista laskutettavien atk-projektihenkilöiden palkoista. Laskutettu summa näkyy myyntituloissa. Eri hankkeilla työskentelevien henkilöiden palkkakustannukset näkyvät toteumassa ylityksenä ja niistä valtiolta saatavat tulot näkyvät Tuet ja avustukset -tilillä.

7 7 HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKKÖ Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEETTOMAT HYÖDYKKEET , ,4 Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet Tietokoneohjelmistojen valmistusmenot , ,4 I1210_01 Essi-projekti , ,0 I1210_02 Pirke-projekti 0 I1210_03 Soili-projekti I1210_04 STM-hankkeet I1210_05 Tietojohtaminen , ,0 I1210_06 Poke-potilaskertomus , ,0 I1210_07 STM-hankkeet I1210_08 Kotihoidon tietojärjestelmä , ,0 I1210_09 Sähköisten palvelujen kehittäminen 0 I1210_IT , ,6 M1210_TIETOHALLINTA AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,8 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,8 Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet , ,8 IO1210_03 Turvallisuushankkeet IO1210_04 UPS:n hankinta, tietoliikenneverkko , ,0 IO1210_05 Taloautom. sähkönsyötön varmistaminen , ,7 IO1210_06 Timecon sähkönsyötön varmistaminen , ,0 IO1210_07 Hoitajakutsujärjestelmä Hatanpää K-os , ,0 IO1210_2007_01 Antenniverkon päivittäminen , ,0 IO1210_2007_02 Kulunohjaus, videovalvonta yms. järjest , ,0 Koneet ja kalusto INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,2

8 8 AVOPALVELUT Tuloslaskelma Toteuma kumulat 1-8 Talousarvio 2007 Ero talousarvio - toteuma Toteuma talousarviosta Ennuste Tuloslaskelma (Kunta) EUR EUR EUR Toimintatuotot Myyntituotot ,3 Maksutuotot X Tuet ja avustukset ,5 Vuokratuotot ,2 Muut toimintatuotot ,4 Toimintatuotot yhteensä , Valmistus omaan käyttöön X Toimintakulut Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset ,0 Vuokrakulut ,8 Muut toimintakulut ,9 Toimintakulut yhteensä , Toimintakate , Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot X Korkokulut Muut rahoituskulut X Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä X Vuosikate ,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,6 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,6 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä Tilikauden tulos ,9 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: - Tilaajalle kuuluvia maksutuottoja on kirjattu vielä tuotantoon. - Maahanmuuttajapalveluissa valtio korvaa hakemuksesta takautuvasti toimeentulotukimenot täysimääräisesti. Kiintiöpakolaisten osalta tulot laskutetaan valtiolta neljännesvuosittain ja paluumuuttajien osalta yhdessä erässä seuraavan vuoden helmikuun 15. päivään mennessä. - Avopalvelujen vuokrakulut ylittävät talousarvion mukaisen ohjeellisen toteuman n. 0,46 milj. eurolla. Rakennusten ja huoneistojen vuokrien osalta ylitys on n. 3 ohjeellisesta toteumasta lähes kaikilla tulosyksiköillä. Koneiden ja laitteiden vuokrat ylittävät ohjeellisen toteuman n.0,2 milj eurolla (60 ), mikä johtuu pääasiassa kotihoidon leasing-vuokrista. - Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on ylitystä n. 0,18 milj. euroa ohjeelliseen toteumaan nähden. Pääosin ylitys johtuu vastaanottotoiminnan ja neuvolapalveluiden lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostojen ylityksistä, jotka puolestaan ovat suurelta osin ns. ilmaisjakeluhoitotarvikkeista johtuvia. - Palvelujen ostot ylittävät ohjeellisen toteuman n. 0,25 milj. eurolla. Suurimmat ylitykset ovat asiakaspalvelujen ostoissa vastaanottotoiminnassa ja suun terveydenhuollossa. - Erityistyöntekijöiden yhteiset-tulosyksikölle (122410) on kirjattu n. 0,7 milj. euroa tilaajalta laskutettavia sisäisiä myyntituottoja, jotka on huomioitu koko avopalvelujen tuotantoalueen tuloslaskelmissa mutta ei tuotantoyksiköiden tuloslaskelmissa (kukin erityistyöntekijöiden ryhmä sijoittuu eri tuotantoyksikköön, mutta tilaajalta laskutettavat sisäiset myyntituotot kirjataan yhteiset-tulosyksikölle). - Tuloissa ja menoissa on huomioitu kotihoitoon lisätalousarviossa kohdennetut määrärahat n. 0,2 milj. euroa (nettovaikutus 0).

9 9 AVOPALVELUT YHTEENSÄ Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,1 Koneet ja kalusto , ,1 Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet , ,5 Muut laitteet ja kalusteet , ,4 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,1 Rahoitusosuudet NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,1 YLEINEN SOSIAALITYÖ Tilinpäätös Talousarvio Toteuma AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja kalusto Muut laitteet ja kalusteet IO1220_03 Kaukajärven sosiaaliasema 1) INVESTOINNIT YHTEENSÄ ) Kirjaukset siirretään käyttötalouden puolelle. Hanke on päättynyt vuonna Toteuma- Ennuste Ennuste LASTENSUOJELUN ERITYISPALVELUT Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,0 Koneet ja kalusto , ,0 Muut laitteet ja kalusteet , ,0 IO1220_06 Rauhaniemi , ,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,0 LASTEN JA NUORTEN TERVEYSPALVELUT Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,6 Koneet ja kalusto , ,6 Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet ,0 0 0,0 IO1220_2007_05 Ultraäänilaite keskusneuvolaan ,0 0,0 Muut laitteet ja kalusteet , ,0 IO1220_2007_06 Poliisikoulun toimipisteen kalustus , ,0 IO1220_2007_07 Sammon kouluth:n toimipisteen kalustus 2) ,0 0 0,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,6 2) Sammon koulun lisärakennuksen toteutuminen siirtyy. Investointi ei toteudu vuonna VASTAANOTTOTOIMINTA Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,6 Koneet ja kalusto , ,6 Muut laitteet ja kalusteet , ,6 IO1220_07 Violakoti , ,1 IO1220_2007_04 2 kopiokonetta/monitoimilaitetta , ,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,6

10 10 KESKITETYT TERVEYSPALVELUT Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,6 Koneet ja kalusto , ,6 Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet , ,6 IO1220_2007_01 Kliininen rasituskoelaitteisto , ,6 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,6 SUUN TERVEYDENHUOLTO Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET ,0 0 0,0 Koneet ja kalusto ,0 0 0,0 Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet ,0 0 0,0 IO1220_2007_02 Hammashuollon laitteiston uusintaa 3) ,0 0 0,0 IO1220_2007_03 Hammashuollon kuvanlukijalaitteet 3) ,0 0 0,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ ,0 0 0,0 3) ovat kilpailutuksessa, saattavat toteutua tänä vuonna tai mennä uudelleenbudjetoitavaksi. Tunnusluvut Avopalvelujen tunnusluvut TP 2006 VS 2007 Tot 1-4 / 2007 TOT 1-8 / 2007 Suoritteet Äitiysneuvolat, käyntejä Lastenneuvolat, käyntejä Kouluterveydenhuolto, käyntejä Opiskeluterveydenhuolto, käyntejä Perheneuvolapalvelut, käyntisuoritteita Keskusneuvolat, käyntejä 1) Vastaanottotoiminta, lääkäriasemakäyntejä (oma toiminta) 2) - josta lääkärillä käyntejä Aikuisneuvonta, käyntejä Avokuntoutus, käyntejä Psykologipalvelut, käyntejä Päivystystoiminta, käyntejä Toimenpide- ja konsultaatiotoiminta, käyntejä 3) Tartuntatautien valvonta, käyntejä Diabetesvastaanotto, käyntejä Mielenterveyskeskus, vastaanottokäyntejä Mielenterveyskeskus, päiväsairaala, hoitopäiviä Suun terv.huolto, toimenpidekäyntejä, (oma toiminta) Kotipalvelu, säännöllinen ja tilapäinen, käyntejä (joista ostop. (joista ostop ) ) Kotisairaanhoito, säänn. ja tilap., käyntejä (oma toim.) Perhetukikeskukset, asumisvuorok. (omat laitokset) Perhehoitovuorokausia Vastaanottokeskus, majoitusvuorokausia

11 11 Toiminnan laajuustiedot Opiskeluterveydenhuolto, asiakkaita Perheneuvola, asiakasperheitä Lääkäriasemat, asiakkaita (oma toiminta) Yleinen sosiaalityö, perheitä Huostaanotetut lapset vuoden aikana (varsinaiset) Elatussopimuksia, lastenvalvojat Toimeentulotuki, asiakkaita Elatustuen saajat, lapsia Tehokkuus/taloudellisuus Avopalvelujen bruttomenot/asukas 596,1 Tilakustannukset (1 000 ) Henkilöstö Vakinaiset vakanssit ) käynteihin sisältyy keskusäitiys- ja keskuslastenneuvolakäynnit, perhesuunnitteluneuvolakäynnit, nuorisoneuvolakäynnit ja gynekologien vastaanottokäynnit. 2) vain lääkäriasemien käynnit. 3) vuoden 2006 käyntiluvussa mukana paperitöitä ja puhelinkontakteja. Tuotteet LASTEN JA NUORTEN TERVEYSPALVELUT Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Lapsiperheiden perheneuvonta ja perheasioiden sovittelu Lapsiperheiden perheneuvonta ja perheasioiden sovittelu kokonaishinta ,7 Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut* Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut asiakas ,3 Keskusneuvolapalvelut Keskusneuvolapalvelut kokonaishinta ,7 Kouluterveydenhuolto* Kouluterveydenhuolto koululainen ,1 Opiskeluterveydenhuolto* Opiskeluterveyden-huolto opiskelija ,0

12 12 Erityistyöntekijöiden palvelut (puheterapia) Lasten ja nuorten kokonaishinta ,7 puheterapia Yksilöterapia käynti Tutkimus käynti 263 Ryhmäterapia ryhmätilaisuus 70 Yhteisöllinen tilaisuus 111 puheterapeuttinen kuntoutus Muu asiantuntijatyö tilaisuus 19 Aikuisväestön kokonaishinta ,7 puheterapia Yksilöterapia käynti 605 Tutkimus käynti 194 Ryhmäterapia ryhmätilaisuus 0 Yhteisöllinen tilaisuus 43 puheterapeuttinen kuntoutus Muu asiantuntijatyö tilaisuus 34 Yhteensä ,1 *Äitiys- ja lastenneuvolapalveluissa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa on laskutettu alkuvuosi virheellisesti yksikköhinnoilla. Suoritemäärät on elokuun lopun tilanteeseen korjattu vastaamaan kokonaishintaista laskutusta. VASTAANOTTOTOIMINTA Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Erityistyöntekijöiden palvelut (psykologit) Neuvolapsykologipalv. ja nuorten psykologipalvelut Psykologinen tutkimus / neuvolapsykologipalvelut kokonaishinta ,7 käynti Psykologinen hoito / neuvolapsykologipalvelut Ryhmäkäynti / neuvolapsykologipalvelut Asiantuntijatyö / neuvolapsykologipalvelut Psykologinen hoito / nuorten psykologipalvelut Ryhmäkäynti / nuorten psykologipalvelut Asiantuntijatyö / nuorten psykologipalvelut käynti käynti kokonaishinta käynti käynti kokonaishinta

13 13 Neuropsykologipalvelu t ja lääkäriasemien psykologipalvelut Neuropsykologinen tutkimus Neuropsykologinen kuntoutus Ryhmäkäynti neuropsykologilla Asiantuntijatyö / neuropsykologipalvelut Psykologinen hoito / lääkäriasemien psykologipalvelut Asiantuntijatyö / lääkäriasemien psykologipalvelut kokonaishinta ,7 käynti käynti käynti kokonaishinta käynti asiantuntijatyö Alueellinen vastaanottotoiminta Alueellinen vastaanottotoiminta (sis. aikuisneuvonta) kokonaishinta ,7 Terveystarkastukset Terveystarkastukset kokonaishinta ,7 Avokuntoutus Avokuntoutus kokonaishinta ,7 Veteraanikuntoutus (tuote) Veteraanikuntoutus kokonaishinta ,7 Yhteensä ,7 KESKITETYT TERVEYSPALVELUT Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Sosiaalipalvelujen neuvonta (tuote) Sosiaalipalvelujen neuvonta puhelu ,7 Päivystys Päivystys kokonaishinta ,7 Toimenpide- ja konsultaatiotoiminta Toimenpide- ja konsultaatiotoiminta (sis. diabetesneuvonta) kokonaishinta ,7 Tartuntatautien valvonta Tartuntatautien valvonta kokonaishinta ,7

14 14 Muut erityistyöntekijät (ravitsemussuunnittelijat) Lasten ja nuorten kokonaishinta ,7 ravitsemussuunnittelu Peruskäynti käynti Laaja käynti käynti Ryhmäkäynti käynti Koulutus- ja kokonaishinta asiantuntijapalvelut Aikuisväestön kokonaishinta ,7 ravitsemussuunnittelu Peruskäynti käynti Laaja käynti käynti Ryhmäkäynti käynti Koulutus- ja asiantuntijapalvelut kokonaishinta Yhteensä ,7 AVOMIELENTERVEYSPALVELUT Tuote Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Mielenterveyden päiväsairaalatoiminta Päiväsairaalan hoitopäivä hoitopäivä ,1 Mielenterveyden avohoito Päivystyskäynti käynti ,9 Ensikäynti käynti ,6 Päätöskäynti 700 käynti ,0 Uusintakäynti käynti ,2 Ryhmäkäynti käynti ,8 Kotikäynti käynti ,3 Perhekäynti käynti ,3 Konsultaatiokäynti 800 käynti ,3 Puhelinvast.ottokäynti käynti ,1 Työnohjauskäynti 105 käynti ,8 Nuorisopsykiatria Ensikäynti 125 käynti ,8 Päätöskäynti 100 käynti ,0 Uusintakäynti käynti ,3 Konsultaatiokäynti 50 käynti ,0 Perhekäynti 345 käynti ,4 Puhelinvast.ottokäynti 240 käynti ,6 Työnohjauskäynti käynti 0 0 Yhteensä ,2 SUUN TERVEYDENHUOLTO* Tuoteryhmä Lasten ja nuorten suun terveydenhuolto 0-6-vuotiaiden suun terveydenhuolto 7-17-vuotiaiden suun terveydenhuolto Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot asiakas ,6 toimenpide toimenpide

15 15 Aikuisväestön suun kokonaishinta ,7 terveydenhuolto vuotiaiden suun toimenpide terveydenhuolto vuotiaiden suun toimenpide terveydenhuolto vuotiaiden suun toimenpide terveydenhuolto Ikäihmisten suun kokonaishinta ,6 terveydenhuolto yli 75-vuotiaiden suun toimenpide terveydenhuolto Yhteensä toimenpide ,6 * Suun terveydenhuollon hinnat on pyöristetty palvelusopimuksissa, joiden mukaan laskutetaan: lanu , teto ja ikäihmiset KOTIHOITO Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Kotihoito* kokonaishinta ,0 Yhteensä ,0 * Sopimusmuutoksen myötä hinta YLEINEN SOSIAALITYÖ Tuote Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Sosiaalipäivystys Sosiaalipäivystystyö tunti ,6 Selviämisasemapäivyst. 250 käynti ,8 Lastensuojelun avohuolto Lastensuojelun kokonaishinta ,7 avohuollon palvelut Huostaanotto ja -sijoitus kokonaishinta ,7 Suunnitelmat ja kokonaishinta ,7 palveluohjaus Vapaaehtois- ja kokonaishinta ,7 tukihenkilöpalvelut Kotiin annettava perhetyö käynti ,0 Perheryhmätyö käynti ,3 Lastensuojelun kuntoutus ja hoito / Sosiaaliasema Satama Sijaisperhehoidon tuki ja 191 asiakas (lapsi) ,3 arviointi Laitoshoitosijoituksen 175 asiakas (lapsi) ,9 tuki ja arviointi Jälkihuolto 98 asiakas (lapsi) ,5 Jälkihuoltonuoren taloudellinen tuki (avustukset - vusu 2007 hinnassa kohdistettu tuotteelle jälkihuolto) kokonaishinta

16 16 Perheasiainpalvelut Isyyden selvittäminen 993 käynti ,0 Huolto- ja käynti ,7 elatussopimukset Olosuhdeselvitykset oikeudelle 58 selvitys ,0 Ehkäisevä päihdetyö Tietopalvelu käynti ,3 Päihdekasvatus tunti ,3 Koulutus 280 tunti ,6 Aikuissosiaalityö Suunnitelmat ja kokonaishinta ,7 palveluohjaus Toimeentulotukipalvelu kokonaishinta ,7 Yhteensä ,0 LASTENSUOJELUN ERITYISPALVELUT Tuote Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Lastensuojelun avohuolto Avotyö tunti Etsivä työ kontakti Konsultaatio- ja 810 tunti terapiatyö Kohtaamistyö käynti Korvaushoito käynti Yhden aineen 100 kpl huumeseula Laaja huumeseula 120 kpl Neuvolakäynti käynti Lääkärikäynti 80 käynti Erikoislääkärikäynti 150 käynti Lastensuojelun kuntoutus ja hoito Lasten osastohoito vrk Lasten vaativa vrk osastohoito Perhekuntoutus vrk/perh.jäs Päihdeperhekuntoutus vrk/perh.jäs Perhehoidon tuki vrk Yhteensä TOIMEENTULOTURVA Tuote Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Uuden asiakkaan toimeentulotukipalvelu Uuden asiakkaan toimeentulotukipalvelu kokonaishinta ,7 Elatusturvapalvelut Elatusturvapalvelut tuen saaja (lapsi) ,5

17 17 Kuntouttava työtoiminta Kuntouttava työtoiminta* kokonaishinta ,7 Yhteensä ,3 * Kuntouttavan työtoiminnan uusi sopimus MAAHANMUUTTAJAPALVELUT Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Maahanmuuttajapalvelut kokonaishinta ,7 (NETTOBUDJETOITU) Yhteensä ,7 AVOPALVELUJEN TUOTTEET YHTEENSÄ

18 18 LAITOSHOITO Tuloslaskelma Toteuma kumulat 1-8 Talousarvio 2007 Ero talousarvio - toteuma Toteuma talousarviosta Ennuste Tuloslaskelma (Kunta) EUR EUR EUR Toimintatuotot Myyntituotot ,2 Maksutuotot X Tuet ja avustukset Vuokratuotot ,8 Muut toimintatuotot ,9 Toimintatuotot yhteensä , Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintakulut Henkilöstökulut ,2 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Avustukset ,6 Vuokrakulut ,8 Muut toimintakulut ,1 Toimintakulut yhteensä , Toimintakate , Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot X Korkokulut Muut rahoituskulut X Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä X Vuosikate ,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,1 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,1 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä Tilikauden tulos ,6 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Arvioitu menojen ylitys aiheutuu pääosin henkilöstökuluista. Henkilöstömenot ylittävät ohjeellisen tavoitearvion, joka on elokuun lopun tilanteessa 68,16. Palvelujen ostot -tiliryhmän ylittyminen aiheutuu sisäisestä laskutuksesta (tekninen huolto, VIP-sijaishenkilöstö, Halo, Logistiikka jne.). Avustukset; Omaishoidon tuki siirtynyt tilaajalle Tuloslaskelmassa euroa tilaajan omaishoidon tuottoa; siirretään takaisin tilaajalle.

19 19 LAITOSHOITO YHTEENSÄ Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,9 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,9 Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet , ,0 Muut kiinteät koneet ja laitteet , ,0 Koneet ja kalusto , ,0 Muut laitteet ja kalusteet , ,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,9 HALLINTO Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,0 Koneet ja kalusto , ,0 Muut laitteet ja kalusteet , ,0 IO1250_2007_01 Kopiokone, hallinto ja tukipalvelut , ,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,0 VANHAINKOTIHOITO Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Toteuma- Ennuste Ennuste AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,5 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,9 Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet , ,0 IO1250_2007_05 Vaihtoehtoinen sähkönsyöttö Kovaan , ,0 IO1250_2007_06 Jätteenkäsittelypiste Koukkuniemeen* ,0 0 0,0 Muut kiinteät koneet ja laitteet , ,0 IO1250_2007_04 Potilasviestijärjestelmä Koukkuniemeen , ,0 Koneet ja kalusto , ,0 Muut laitteet ja kalusteet , ,0 IO1250_2007_02 2 jätepuristinta Koukkuniemeen , ,0 IO1250_2007_03 Koukkuniemen kaluston uusimista , ,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,5 Tunnusluvut Laitoshoidon tunnusluvut TP 2006 VS 2007 Tot 4 / 2007 TOT 8 / 2007 Suoritteet Koukkuniemen vanhainkoti, hoitopäiviä ) ) ) Geriatria ja pitkäaikaishoito, hoitopäiviä ) ) ) Palhoniemen huoltokoti, asumisvuorokausia Tampereen ensisuoja ja kunt.koti, hoitovrk yht Päiväkeskukset, hoitopäiviä Toiminnan laajuustiedot Koukkuniemen vanhainkoti, paikkoja Geriatrian ja pitkäaikaissairaanhoidon sairaansijoja Omaishoidon tuensaajia, vanhukset

20 20 Tehokkuus/taloudellisuus Sairaala- ja laitoshoidon sekä asumis- ja kuntoutuspalvelujen bruttomenot / asukas 454,3 151,2 336,6 Tilakustannukset (1 000 ) Henkilöstö Vakinaiset vakanssit ) Mukana sekä vanhainkotihoito että sairaalaosastot 2) Mukana Hatanpään geriatria ja psykogeriatria sekä Kaupin sairaala Tuotteet SAIRAALAHOITO Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. Pitkäaikainen laitoshoito ja lyhytaikainen sairaalahoito Pitkäaikainen laitoshoito hoitovrk ,7 Lyhytaikainen sairaalahoito hoitovrk ,7 Geriatrinen kuntoutus Geriatrinen kuntoutus kokonaishinta ,7 Päihdehuollon avohoito ja asumispalvelut (tuotteet) Ensisuojan hoitopäivä / asumisvrk ,9 hätämajoitus Kuntoutumiskodin asumisvrk ,1 hoitopäivä Tukikodin hoitopäivä asumisvrk ,4 Päihdehuollon laitospalvelut ja tukiasumistoiminta Päihdehuollon laitospalvelut ja tukiasumistoiminta kokonaishinta ,7 Yhteensä ,9 VANHAINKOTIHOITO Tuoteryhmä Pitkäaikainen laitoshoito (Koukkuniemi) Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä Tot. yht. Tot. hoitovuorokausi ,7 Lyhytaikainen hoitovuorokausi ,7 sairaalahoito (Koukkuniemi) Yhteensä ,7

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

KÄSITYÖNOPETUKSEN TYÖTURVALLISUUS TILAAJA-TUOTTAJA -MALLISSA

KÄSITYÖNOPETUKSEN TYÖTURVALLISUUS TILAAJA-TUOTTAJA -MALLISSA KÄSITYÖNOPETUKSEN TYÖTURVALLISUUS TILAAJA-TUOTTAJA -MALLISSA Suunnittelupäällikkö Aila Salmelin, tilaajaryhmä Tsv, teknisen työn opettaja Timo Välimäki 1 Tampereen kaupungin työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Määrä VS Tot Määrä. Tot. 1-8

Määrä VS Tot Määrä. Tot. 1-8 LIITE 1: PALVELUTILAUKSEN TOTEUMA TUOTANTOYKSIKÖITTÄIN LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojelun avohuollon palvelut * Tot. 1- Sosiaalipäivystystyö 12 Kokonaishinta

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu %

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu % MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ja johdon 1-8/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta TULOSLASKELMA JA TP TA Elokuun toteuma Elokuun toteuma Laskennal. / / Muutos

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

LIITE 6 TALOUSARVIO 2016

LIITE 6 TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVIO 2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 EROTUS % VALTIONOSUUDET 2016-2015 Yksikköhinta / Ta-arvio 78,75 79,50 79,50 0 Yksikköhinta / Tot. 78,61 79,44-79,44 Tuntiresurssi: Ta-arvio 19 300 18 400 18 000-40

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Käyttötaloustiedot. 1. Käyttötalous tehtävittäin. 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat. Yleishallinto

Käyttötaloustiedot. 1. Käyttötalous tehtävittäin. 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat. Yleishallinto Käyttötaloustiedot 1. Käyttötalous tehtävittäin 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoiminta Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Lastensuojelun avohuoltopalvelut Muut lasten

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / ennuste

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot