VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA"

Transkriptio

1 201 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

2 202

3 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN LAUTAKUNTA KAIKKI YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Heidi Nygren Toimielin: Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunta Puheenjohtaja: Risto Tamminen Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Menot Toimintakate VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Bruttoyksiköt Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntituotot Maksutuotot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut menot Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos

4 Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot 54 Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot 994 Avustukset Vuokrat Muut menot 463 Toiminnan kuvaus Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialan tehtävänä on vastata vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunnan lakisääteisten ja muiden tehtävien valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä aluetoimikuntien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä huolehtia yhteistoiminnasta ja verkostoitumisesta toimialan tehtävien toteuttamiseksi. Toimialalla on kuusi tulosaluetta: alue- ja tapahtumapalvelut, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, työllisyyspalvelut sekä talous- ja hallintopalvelut. Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimiala huolehtii kaupungin asukkaiden osallisuuden ja käyttäjädemokratian kehittämisestä, monipuolisista vapaa-ajan toimintamahdollisuuksista sekä kaupungille kuuluvien työllisyysasioiden hoidosta ja kuntouttavasta työtoiminnasta. Tuottavuusohjelma Toimialan keskeisenä painopisteenä on ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön panostaminen. Lasten ja nuorten kasvua tuetaan nuorisotyön, liikunnan ja taidekasvatuksen keinoin. Ikäihmisten palveluita kehitetään Vantaan ikäpoliittiseen ohjelmaan (VIKSUun) kirjattujen palvelulupauksien mukaisesti. Liikunta- ja kulttuuripalveluissa kehitetään ikäihmisten palveluita VIKSUn ennaltaehkäisyteeman mukaisesti ja alue- ja tapahtumapalveluissa kehitetään seniori-infotoimintaa. Palveluiden tuottamisessa mm. seudullisesti tuotettavia palveluita tullaan lisäämään, samoin kumppanuuksia kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. Tuottavuutta parannetaan organisoimalla toimintoja uudelleen. Palveluja organisoidaan moniammatillisesti vapaaehtoisten, kansalaisjärjestöjen ja muiden kumppaneiden kanssa. Innovaatiot ja teknologia otetaan tehokkaasti käyttöön. Projektien hyvät käytännöt jalkautetaan tehokkaasti. Ulkoinen rahoituksen hankinta maksimoidaan, jolloin saadaan lisäpanostuksia kehittämistyöhön. Ulkopuolisella rahoituksella palkattava henkilökunta on määräaikaista. Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialan tukipalveluiden kehittämistä ja toimistotyön uudelleenarviointia jatketaan. Esimiestyötä kehitetään ja vastuuttamista lisätään. Sähköisten palveluiden hyväksikäyttöä lisätään entisestään. Avustusprosessin kehittäminen on yksi toimialan keskeisimpiä tuottavuushankkeita. Avustusten käsittelyyn on luotu keskitetty toimintamalli, jonka avulla tehostetaan avustusasioiden valmistelua, täytäntöönpanoa ja seurantaa ja parannetaan asiakaslähtöisyyttä. Tilojen yhteiskäyttöä kehitetään toimialan tulosalueiden välillä ja toimialarajojen yli. Palvelujen hankinta- ja tuotantosuunnitelma (palvelustrategia) Lautakunta on hyväksynyt toimialan palvelustrategian joulukuussa Palveluiden tuottamista on tarpeellista tarkastella riittävän pitkällä aikajänteellä ja arvioida kriittisesti ne palvelut, jotka tuotetaan itse ja näin

5 205 säilytetään omaa osaamista ja henkilökuntaa. Alue- ja tapahtumapalveluiden tulosalue on laatinut kesällä 2011 oman palvelustrategiansa. Toimialan palvelustrategia päivitetään vuonna Palveluverkkojen suunnittelu Palveluverkkoja tarkistetaan säännöllisesti vastaamaan uusien asuinalueiden palvelutarpeita. Tavoitteena on mahdollisimman joustava tilaverkko. Liikkuvien palveluiden mahdollisuuksia selvitetään. Vantaa-sopimuksen mukaisesti vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunta on hyväksynyt vuonna 2010 tulosalueiden palveluverkkosuunnitelmat. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstön kokonaismäärä Itsearviointi Toimialalla on käytössä CAF- arviointimalli. Lisäksi toimialan prosesseja arvioidaan kaupungin sisäisen tarkastuksen ohjeistaman hyvän hallintomallin arviointityövälineellä. Asetettujen tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskitekijät arvioidaan. Toimiala suvaa vähintään yhden sitovan tavoitteen vuonna Toimiala tukee johtosääntönsä mukaisesti muita toimialoja toiminnallisessa tasa-arvotyössä. Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Helsingin seudun kuntien yhteistyö Tulosalueet toimivat oman toimialansa yhteistyötä käsittelevissä pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmissä. He- Va-selvityksen ja muiden seutuselvitysten tuloksia ja raportteja arvioidaan ja hyödynnetään yhteistyön kehittämisessä. Palveluja organisoidaan seudullisesti mm. vapaaehtoisten, kansalaisjärjestöjen ja muiden kumppaneiden kanssa. Tunnusluvut TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tarve-indikaattorit Työttömien työnhakijoiden määrä %/työvoima ,8 9,2 8,7 8,5 8,4 8,4 Vieraskielisten lukumäärä Vieraskielisten osuus % väestöstä 1.1 8,4 8,9 9,4 9,9 10,4 10,9 Toiminnan volyymi Projektit (ulkopuolinen rahoitus), lukumäärä Toimitilojen määrä ja pinta-ala (sis. järjestöille osoitetut tilat) m² kpl Toimitilakustannukset /vuosi Henkilöstö Kokonaismäärä, vakinaiset ja pitkäaikaiset määräaikaiset, joista projektihenkilöstöä 516/52 532/57 532/52 538/46 541/45 546/43 Kaupungin palkkatuella työllistetyt Henkilöstökustannukset (poislukien työllistetyt) 1000 e

6 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN LAUTAKUNTA Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntitulot Maksutulot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut kulut Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Toiminnan kuvaus Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunta huolehtii siitä, että kaupunki tuottaa joustavasti ja tehokkaasti organisoituja vapaa-ajan ja asukaspalvelujen palveluja. Lautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut, kaupunginmuseo, musiikkiopisto, kuvataidekoulu, ostetut käsityöpalvelut, alueellinen toiminta, yhteispalvelut, talous- ja velkaneuvonta, sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta, monikulttuurisuusasiat, työllisyysasiat, kuntouttava työtoiminta, projektit ja hankkeet sekä Helsingin seudun asioimistulkkikeskus. Talousarvioon sisältyvät vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunnan, aluetoimikuntien (7) ja Svenska kommitténin määrärahat. Tunnusluvut TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toiminnan volyymi Lautakunnan ja aluetoimikuntien päättämien asioiden lukumäärä

7 16 20 TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT 207 Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntitulot Maksutulot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut kulut Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Toiminnan kuvaus Toimialan talous- ja hallinnon tulosalue vastaa lautakunnalle kuuluvien tehtävien valmistelusta sekä talouden suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista. Lisäksi tulosalueen tehtäviin kuuluvat toimialan yleishallinto, strategiatyö, kehittäminen, henkilöstöasiat, kuntatasoisen toiminnallisen tasa-arvotyön koordinoiminen sekä toimialan viestinnästä vastaaminen. Tulosalueella ovat myös talous- ja velkaneuvonta, sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta ja Helsingin seudun asioimistulkkikeskus. Talousarvioon sisältyvät yksiköiden menojen lisäksi toimialahallinnon henkilöstömenot, yhteiset koulutusmäärärahat, toimialan yhteiset määrärahat, monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta ja monikulttuurisuusasiat. Monikulttuurisuusasioiden merkitys kasvaa kaupungin väestön, henkilöstön ja palveluiden kansainvälistyessä. Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta seuraa etnisten suhteiden kehittymistä ja maahanmuuttajien kotoutumista Vantaalla. Monikulttuurisuusohjelma on uudistettu vuonna 2009, vuonna 2012 jatketaan ohjelmassa hyväksyttyjen toimenpiteiden toteuttamista. Talous- ja velkaneuvonta neuvoo ja avustaa ylivelkaantuneita kuntalaisia saamaan taloutensa tasapainoon velkojen järjestelyjen keinoin. Kuntalaisia neuvotaan myös taloudenpidon suunnittelussa tarkoituksena ennaltaehkäistä ylivelkaantumista ja korjata ylivelkaantumisesta yksilöille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja. Jatkossa kehittämiskohteena on aiempaa enemmän ylivelkaantumisen ennaltaehkäisy. Vantaalaisten velkaantuminen on sekä maksuhäiriömerkintöjen ja ulosottovelallisten määrä on voimakkaassa nousussa. Yli-

8 208 velkaantumisesta on tullut yhteiskunnassa pysyvä ilmiö. Asuntoluottojen suuri määrä, pitkät laina-ajat, yleinen talouden taantuman aiheuttama työttömyys ja taloudellinen epävarmuus lisäävät merkittävästi ylivelkaantumisriskiä. Talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) 4 :n mukaan neuvontapalveluiden tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä maksetaan valtion korvausta niiden perusteiden mukaan, jotka työ- ja elinkeinoministeriö kuluttajaviraston esityksestä vahvistaa. Arvio vuodelle 2012 on euroa. Sosiaali- ja potilasasiamies neuvoo terveydenhuoltoalan henkilökunnan antamaan hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa sekä sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun tai palveluun. Lisäksi hän avustaa potilasvahinkoasioissa tai muistutuksen tekemisessä. Laman seurauksena sosiaali- ja potilasasiamiehen asiakasmäärät ovat kasvaneet voimakkaasti. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstön kokonaismäärä Tunnusluvut Henkilöstö TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Henkilöstön kokonaismäärä (siirretty tulkkikeskus, talous- ja velkaneuvonta, sos.pot.asiamies ) Tarveindikaattorit Velallisia, joilla avoimia asioita ulosotossa Toiminnan volyymi Sosiaali- ja potilasasiamiehen yhteydenottojen määrä Talous- ja velkaneuvonnan uusien yhteydenottojen määrä

9 TYÖLLISYYSPALVELUT Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntitulot Maksutulot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut kulut Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Toiminnan kuvaus Työllisyyspalveluiden tehtävänä on kaupungin työllisyysasioiden hoito sekä kuntouttava työtoiminta. Työllisyyspalveluissa on kolme tulosyksikköä. Hallintoyksikkö toimii suoraan tulosaluejohtajan alaisuudessa. Hallintoyksikkö vastaa mm. palkkatukityöllistämisestä sekä järjestöjen ja yritysten työllistämisen tukemisesta. Palveluyksikköön kuuluvat Työvoiman palvelukeskus (TYP), kuntouttava työtoiminta ja niihin kiinteästi liittyvät hankkeet. TYPissä työhallinnon, sosiaalityön ja terveydenhuollon asiantuntijat palvelevat niitä työttömiä työnhakijoita, jotka tarvitsevat moniammatillista palvelua. TYP-toiminta toteutetaan yhteistoiminnassa Vantaan TE-toimiston ja KELAn kanssa. Kuntouttava työtoiminnan tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen, hyvinvoinnin ja työllistymisen edistäminen. Hankeyksikköön on keskitetty projektit, hankkeet ja pajatoiminta. Merkittävä osa työllisyyspalveluiden kehittämistyöstä tapahtuu ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien projektien kautta. Petra - Nuoret työhön ja kouluun -hanke sekä Tarmo-hanke on toteutettu ESR-rahoituksella. Petra-hankkeessa kohderyhmänä ovat vantaalaiset alle 25-vuotiaat työttömät nuoret. Petrassa toimitaan yhteistyössä Vantaan TE-toimiston kanssa. Tarmo-hankkeessa kehitetään Vantaan Valon pajatoimintaa. Tarmo-hanke päättyy Molemmat hankkeet työllistävät 11 henkilöä.

10 210 Perustelut Vantaan työttömyysaste on pitkään ollut Uudenmaan heikoimpia. Tavoitteena on ollut päästä kohti maakunnan keskiarvoa, mutta epävarma taloustilanne sekä lomautukset ja irtisanomiset työssäkäyntialueella ovat pitäneet työttömyysluvut korkeina ja jopa nostaneet niitä monipuolisista toimista huolimatta. Sekä pitkäaikaistyöttömyys että nuorisotyöttömyys ovat erittäin huolestuttavalla tasolla. Siksi riittävät ja oikein kohdistetut, jopa radikaalit panostukset työllisyyden hoitoon ovat välttämättömiä. Kunnat rahoittavat puolet siitä työmarkkinatuesta, jota myönnetään yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneille, aktiivitoimiin osallistumattomille eli ns. passiivituen saajille. Kela perii kunnilta työmarkkinatuen rahoituksen kuntaosuuden. Kunnan rahoitettavaksi eivät kuulu maksetut työmarkkinatuet niiltä jaksoilta, joina henkilö on osallistunut aktiivitoimiin. Siten on tärkeää, että edelleen jatketaan ja kehitetään tämän asiakasryhmän aktivointipalveluja. Tämän vuoksi kuntouttavassa työtoiminnassa jatketaan ns. starttiryhmätoimintaa myös vuonna Kuntouttavassa työtoiminnassa lisätään ja monipuolistetaan kuntouttavan toiminnan ryhmätoimintaa ja yksilötoimintaa asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään työttömän asiakkaan asiakasohjaukseen, jonka kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä TE-toimiston ja sosiaalitoimen kanssa. Työllisyyspalveluiden menoista huomattava osa kohdistuu kaupungin sisäisen tuetun työllistämisen (ns. palkkatukityöllistäminen) rahoittamiseen. Viime vuosina toiminnan volyymi on kasvanut voimakkaasti. Valtiontalouden tarkastusvirasto totesi vuonna 2011 tuloksellisuustarkastuskertomuksessaan, että julkiselle ja kolmannelle sektorille tapahtuvan palkkatukityöllistämisen vaikuttavuus on asiakkaan kannalta heikkoa. Vuonna 2012 työllisyyspalvelut tulee kiinnittämään enemmän huomiota toteutuvien palkkatukityösuhteiden vaikuttavuuteen painottamalla työsuhteiden jatkomahdollisuutta palkkatukijakson jälkeen sekä korostamalla oppisopimuksia ja useista eri toimenpiteistä koostuvien työllistämispolkujen merkittävyyttä. Petra - Nuoret työhön ja kouluun -hanke toimii samassa kiinteistössä Myyrmäen TE-toimiston ja TYPin kanssa. Hankkeessa nuoria työttömiä ohjataan tehostetusti työhön ja muihin toimenpiteisiin ja annetaan yksilöllistä neuvontaa ja tukipalveluita. Hankkeessa tehdään myös sukupuolivaikutusten arviointi. Tarmo-hankkeen työpajatoiminta Minkkitiellä päättyy Myös Tarmon osalta asiakasohjaus on kriittinen kohta, johon tullaan hankkeen loppuaikana kiinnittämään erityistä huomiota. Vuoden 2012 aikana varaudutaan käynnistämään myös uusi työllisyyshanke. Työllisyyspalvelut varautuu vuonna 2012 vastaamaan osaltaan vuoden 2011 tapaan maahanmuuttajien kotoutumiseen ja työllistymiseen tähtäävän pääkaupunkiseudun kuntien ja valtion aiesopimuksen toteutuksesta. Vantaalaisten järjestöjen ja yritysten työllistämistoimintaa tuetaan edelleen. Erityistä huomiota kiinnitetään yrityksiin tapahtuvan tuettuun työllistämiseen. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstön kokonaismäärä Tunnusluvut TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Henkilöstö Tarveindikaattorit Työttömien työnhakijoiden määrä %/työvoima ,7 9,2 8,6 8,5 8,4 8,4 Projektien lukumäärä Projektien kust e Toimitilojen pinta-ala (ei järj.) Toimitilojen kust e (ei.järj.) Järjestöille osoitetut tilat pinta-ala Järjestöille annettu vuokratuki 1000 e

11 KULTTUURIPALVELUT Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntitulot Maksutulot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut kulut Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Toiminnan kuvaus Kulttuuripalvelut huolehtii kaupungissa harjoitettavan taide- ja kulttuuritoiminnan sekä taiteen perusopetuksen edistämisestä, tukemisesta ja järjestämisestä yhteistyössä taiteilijoiden, kulttuurilaitosten ja -yhteisöjen kanssa kaupungin eri toimialojen välistä, alueellista ja seudullista yhteistyötä kehittäen. Kulttuuripalvelut järjestää korkeatasoisia, elämänlaatua ja hyvinvointia edistäviä taide- ja kulttuuritoimintoja, elämyksiä ja kokemuksia kaikille kuntalaisille, erityisesti lapsille ja nuorille. Toiminnan tavoitteena on esteettinen ja virikkeellinen kaupunkiympäristö, jossa elävä kaupunkikulttuuri tehdään näkyväksi osaksi omaa kotikaupunki-identiteettiä. Talousarviokauden 2012 alusta toimintaa ohjaa uudistettu kaupunkitasoinen kulttuurin toimintasuunnitelma vuosille Oman painotuksensa toimintaan tuo myös Vantaan osallisuus World Design Capital hankkeessa. Kulttuuripalvelut järjestää useita WDC-tapahtumia ja näyttelyitä eri puolilla Vantaata. Kansainväliset hankkeet Jinanin, Slupskin sekä Frankfurt am Oderin kanssa tuovat tapahtumia Vantaalle ja parantavat Vantaan taide-elämän näkyvyyttä maailmalla. Kansainvälisten hankkeiden ja tapahtumien määrä lisääntyy taloussuunnitelma aikana. Yritysyhteistyötä yrityselämän sekä muiden toimialojen sekä nuoriso- ja liikuntapalveluiden kanssa on kehitetty moninaisin yhteistyöprojektein. Toiminta-avustusta saavien yhteisöjen kanssa aloitetaan sopimusten uusiminen tavoitteena saumattomampi yhteistyö.

12 212 Vantaa-sopimuksen edellyttämä palvelutason säilyttämisessä on onnistuttu. Ulkopuolisen rahoituksen avulla ja kumppaneiden kanssa toteutettavan tuotannon osuus on kasvanut ja kasvaa edelleen. Perustelut Kulttuuripalvelut ovat oleellinen osa ihmisten arkea, jolla vahvistetaan osallisuutta, luovuutta ja henkistä hyvinvointia sekä ylläpidetään kulttuuriperintöä ja infrastruktuuria. Kulttuuripalvelut tukee monipuolisia paikallisia ja alueellisia kulttuuri- ja taidetapahtumia, avustaa taiteilijoita, harrastustoimintaa ja kotiseututyötä. Monipuolisia, laadukkaita kulttuuripalveluita, taiteen perusopetusta sekä lasten ja nuorten tavoitteellisia taideharrastusmahdollisuuksia järjestetään kaikilla palvelualueilla. Vantaan kulttuuripalvelut on ollut valtakunnallisen opetus- ja kulttuuriministeriön perustaman ja tukeman valtakunnallisen lastenkulttuurikeskusten Taikalamppuverkoston jäsen vuodesta Vantaa jatkaa verkoston jäsenenä kaudella Verkoston jäsenenä Vantaan kehitystehtävät liittyvät tanssitaidekasvatuksen tukemiseen, taidekasvatustyön kehittämiseen kaupungin eri toimialojen välillä sekä monikulttuurisen lastenkulttuuritarjonnan edistämiseen. Museot Kaupungin museoiden tehtävänä on tallentaa, säilyttää, hoitaa, tutkia ja pitää esillä kulttuurihistorian ja kuvataiteen alojen aineistoa, ilmiöitä ja tietoa. Museot toimivat kulttuuriperinnön ja taidemaailman ilmiöiden asiantuntijoina. Taidemuseo hallinnoi Vantaan kaupungin taidekokoelmia. Kokoelmateoksiin liittyvät tehtävät, kuten talletukset, konservointi, dokumentointi ja kartuttaminen kuuluvat taidemuseon vastuualueisiin. Alkavan talousarviokauden aikana taidemuseossa aloitetaan julkisen taiteen konservointitarpeen arviointi ja konservointi. Vantaan kaupunginmuseon perusnäyttelyssä Tarinamme Helsingestä Vantaaksi avautuu WDC2012-statuksen saanut näyttelyosio Kivikauden Design. Suosittuja matkalaukkunäyttelyitä 1950-luvusta sekä leikkikaluista esitellään palvelutaloissa, kouluissa ja päiväkodeissa. Museo tallentaa aktiivisesti Vantaan nykypäivää ja osallistuu nykydokumentointiprojekteillaan kulttuurihistoriallisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöhön sekä pääkaupunkiseudun museoiden yhteistyöhön. Håkansbölen kartanon sisätilojen kunnostus käynnistyy ja kartanon esineistön luettelointi ja konservointi jatkuu. Vantaan taidemuseo vastaa kahden näyttelyn ja niihin liittyvien oheisohjelmien järjestämisestä. Vuoden 2012 näyttelyt ovat WDC2012-statuksen ja -rahoituksen saanut muotoilijapari Elina Aallon ja Klaus Aallon kuratoima Kauneus - 6 näytöstä sekä Drawing in Flesh, piirtämistä ajattelun välineenä tutkiva näyttely, pedagogiikka- ja tutkimusprojekti, jonka kuratoi TaM Mika Karhu. Alkavan talousarviokauden aikana tullaan määrärahojen niin salliessa aloittamaan julkisen taiteen konservointityö, jossa selvitetään teosten kunto ja konservointitarve sekä kiireellisyysjärjestys. Museoiden laskennalliset valtionosuudet ovat kasvaneet kolmen edellisen vuoden aikana. Valtio on ilmoittanut vähentävänsä valtionosuuden määrää, jos sitä ei kohdenneta suoraan museoiden henkilöstömenolisäyksiin. Lastenkulttuuri Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut / Lastenkulttuuri järjestää korkeatasoisia ja monipuolisia taide- ja kulttuuritoimintoja, elämyksiä ja kokemuksia vantaalaisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen tavoitteenaan lasten ja nuorten kasvun tukeminen taide- ja kulttuurikasvatuksen keinoin. Monipuolisia ja laadukkaita kulttuuripalveluita, taiteen perusopetusta sekä lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatusta järjestetään kaikilla palvelualueilla. Lastenkulttuuriyksikkö toteuttaa yhteistyössä kaupungin eri toimialojen, kulttuurilaitosten- ja yhteisöjen, taiteilijoiden, taidekasvattajien sekä Taikalamppu-projektin kanssa Vantaan esi- ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelmaa , joka on hyväksytty Vantaalla työ- ja opetussuunnitelmien liitteeksi ja uudistettu syksyllä Suuri muutos on se, että taiteen eri alat kuten tanssi, teatteri, sanataide, muotoilu, kuvataide, valokuvaus, sirkus, käsityö, musiikki ja arkkitehtuuri nivoutuvat osaksi koulupäivää edistämään lasten välistä tasa-arvoa, elämyksellistä oppimista ja hyvinvointia eri luokka-asteiden mukaisesti. Tavoitteena

13 213 on tarjota yhdenvertaiset mahdollisuudet lapsille ja nuorille osallistua oman kaupungin taide- ja kulttuurielämään asuinalueesta riippumatta. Vantaan kaupungin kulttuuripalveluiden johdolla vuoden 2012 World Design Capital kaupungit (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Lahti) toteuttavat yhdessä projektin, jossa kaupunkien kaikki esikoululaiset saavat kokemuksen muotoilusta. Hankkeessa tuotetaan jokaiseen esiopetusryhmään jaettava laatikko nk. Muotoilijan aarrearkku. Tuotantoyksikkö Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut / Kulttuurintuotanto palvelee kaupunkilaisia monipuolisella, näkyvällä ja osallistavalla kulttuuritarjonnalla alueiden erityispiirteet huomioon ottaen. Tuotantoyksikön tehtävään kuuluu alueellisen kulttuuritarjonnan takaaminen, monipuolisten kulttuurikokemusten tuottaminen, pääkaupunkiseutuyhteistyön kehittäminen, kansainvälisten yhteyksien solmiminen sekä kulttuuriseen toimintaan liittyvät avustukset. Kulttuurituotantoyksikön painopistealueisiin kuuluu etenkin aikuis- ja seniorityön sisältöön panostaminen, ruotsinkielisten kulttuuripalveluiden saatavuuden varmistaminen sekä monipuolisen kulttuuritarjonnan takaaminen koko kaupungissa. Alueellista kulttuuriyhteistyötä kehitetään eri toimialojen, kulttuurilaitosten, taiteilijoiden ja kolmannen sektorin eri taiteenalojen toimijoiden kanssa korostaen niitä kulttuurin ja taiteen erityispiirteitä jotka kukoistavat Vantaalla. Pääkaupunkiseutuyhteistyöhön panostetaan erilaisten taide- ja kulttuuriprojektien kautta ja hyödynnetään metropolialueen tuomat synergiat mm. kiertuetoiminnan ja yhteisprojektien kautta. Kansainvälisten yhteyksien, kulttuuriviennin ja -tuonnin kautta aikaansaadaan raikkaita, monipuolisia ja kiinnostavia tuotantoja ja kokonaisuuksia, jotka osaltaan rakentavat kaupungin identiteettiä varteen otettavana kulttuurin areenana. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstön kokonaismäärä Tunnusluvut TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Henkilöstö Toiminnan volyymi Yleisömäärä/lastenkulttuuriyksikkö Tapahtumien määrä/lastenkulttuuri Kulttuuritapahtumien yleisömäärä Kulttuuritapahtumien määrä Taiteen perusopetukseen osallistujat Taiteen perusopetukseen osallistujista vuotiaita % Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lukumäärä näyttelyt museoissa: kaupunginmuseossa taidemuseossa kävijämäärät museoissa: kaupunginmuseo taidemuseo

14 LIIKUNTAPALVELUT Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntitulot Maksutulot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut kulut Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Toiminnan kuvaus Liikuntapalvelut edistää ja tukee liikunnan harrastamista ja luo harrastamiselle edellytyksiä Vantaalla. Pääprosesseja on kolme: 1. liikuntajärjestöjen toiminnan tukeminen, 2. liikuntapaikkojen kunnossa- ja ylläpito sekä 3. liikuntatoiminnan järjestäminen pääsääntöisesti liikuntajärjestöjen toiminnan ulkopuolelle jääville. Perustelut Jukolan Viesti 2012 järjestetään Hakunilassa ja Sipoonkorvessa. Tapahtuman päätoimipiste on Hakunilan urheilupuisto. Urheilupuiston ympäristöä ja varustelua parannetaan tapahtuman tarpeita vastaaviksi. Tapahtumaan odotetaan osallistujaa kilpailijoina ja katsojina. Hankkeen rahoitus hoidetaan keskitetysti keskushallinnosta. Hakunilan uimahallin laajennusosa valmistuu vuoden 2012 alussa. Martinlaakson urheilupuiston tekojäärata otetaan käyttöön. Kulomäen ja Kaivokselan lähiliikuntapaikat valmistuvat. Hiekkaharjun urheilupuiston perusparannustyö alkaa, urheilupuistoon on suunniteltu tekojäärata ja suorituspaikkojen perusparannus ja monipuolistaminen. Vetokannaksen ulkoilualue ja uimaranta avataan yleisökäyttöön kesällä. Peltolan kaarihalli poistui käytöstä vuonna Hakunilan kalliosuojan uusi salibandykaukalo osin korvaa kaarihallin.