VIDEO GRABBER QUICK INSTALLATION GUIDE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIDEO GRABBER QUICK INSTALLATION GUIDE"

Transkriptio

1 VIDEO GRABBER QUICK INSTALLATION GUIDE EN

2 Overview New Pro Video Grabber can capture High-quality video and audio file direct by USB 2.0 interface without sound card. Installation is very simple and external power supply is unnecessary. Included in the package is a Professional video editing software that makes editing movies as fun as shooting them in three easy steps. Share finished projects on DVD, online and for bring it in your mobile devices. Package Contents New Pro series USB2.0 Video Grabber USB Cable User Manual CD-ROM (included driver and the professional video editor software) Key Features Include Professional and easy to learn & used video editor Software: honestech HD DVR 2.5 Popular USB 2.0 interface and not need external power Capture Video & Audio though USB 2.0 interface Control the Brightness, Contrast, Hue, and Saturation of color Portable and easy to store. Can capture audio without the need of a sound card Plug & play Support most of the formats: record in DVD+/-R/RW, DVD+/-VR, and DVD-Video. Can be used for internet conference / net meeting Specifications USB 2.0 Supports NTSC, PAL, Video format Video input: One RCA composite, One S-Video. Audio input: Stereo audio (RCA) Dimension (L)88mm x (W)28mm x (H)18mm USB bus power Supports high quality video resolution NTSC: 720 x 30fps 25fps System Requirements USB: Compliant USB 2.0 free port OS: Windows 2000,XP, Vista,WIN7 CPU: Intel Pentium 4 or higher HD: 1GB of available hard drive space for program installation, 4GB+ hard drive space for video capture and editing Memory: 256MB of RAM (512MB or above for editing) Display: Windows-compatible display with at least 1024x768 Sound card: compatible Windows-sound card

3 Hardware Installation Pls follow instructions below for the set up of your videograbber. Software Installation. Please insert the "Software CD-ROM" into your CD drive. Select Install Pls follow the wizard installation instructions

4 Select where to store the software. Accept the license agreement Installation will be finished: Pls make sure to write the Product Key that is printed on your CD for the effective registration of your product.

5 Set up is finished and ready to start working: Details of the functions: Video signal from COMPOSITE Video signal from S-VIDEO Vol+ Mute Vol- Video setting/record setting /Etc setting Zoom in Video screen shot Change skin of software Important Information 1. Serial number/product Key is printed on the CD driver. 2. The first time that you plug the New Pro series USB2.0 Video Grabber, video might not display. Re-plug the device, and it should be ready to work.

6 VIDEO GRABBER LYNINSTALLATIONSGUIDE DK

7 Oversigt New Pro Video Grabber kan fange en video eller en lydfil af høj kvalitet direkte via USB 2.0 interface uden lydkort. Installationen er meget enkel og kræver ikke ekstern strømforsyning. Der følger professionel software til videoredigering i tre nemme trin med i pakken, som gør redigering af film lige så sjov som at skyde dem. Du kan dele de færdige projekter på DVD, online eller tage dem med på dine mobile enheder. Pakken indeholder New Pro series USB2.0 Video Grabber USB-kabel Brugervejledning CD-ROM (inkluderer driver og professionel software til videoredigering) Nøglefunktioner Inkluderer professionel videoredigering, der er nem at lære og bruge Software: honestech HD DVR 2.5 Populær USB 2.0 interface uden brug af ekstern strømforsyning Fanger video og lyd via USB 2.0 interface Kontrollerer lysstyrke, kontrast, nuance og farvemætning Bærbar og nem at opbevare. Kan fange lyd uden brug af lydkort Plug & play Understøtter de fleste formater: optager på DVD+/-R/RW, DVD+/-VR og DVD-Video. Kan bruges til internet-konferencer / net-møder Specifikationer USB 2.0 Understøtter NTSC, PAL, videoformat Video-indgang: Én RCA Composite, én S-Video. Lyd-indgang: Stereolyd (RCA) Mål: (L)88mm x (B)28mm x (H)18mm USB bus strøm Understøtter videoopløsning af høj kvalitet NTSC: 720 x 30fps PAL: 720 x 25fps Systemkrav USB: Kompatibel med USB 2.0 free port Operativsystem: Windows 2000, XP, Vista, WIN7 CPU: Intel Pentium 4 eller nyere HD: 1GB af tilgængelig harddiskplads til programinstallation, 4GB+ harddiskplads til at fange og redigere video. Hukommelse: 256MB RAM (512MB eller mere til redigering) Display: Windows-kompatibelt display med mindst 1024x768 Lydkort: Windows-kompatibelt lydkort

8 Installation af hardware Følg instruktionerne herunder ved installation af din video grabber. Installation af software Sæt "Software CD-ROM" i CD-drevet. Vælg "Installer Følg instruktionerne I installationsguiden

9 Vælg, hvor du vil gemme softwaren. Accepter licensaftalen Installationen er udført: Husk at indtaste produktnøglen, som er trykt på CD'en, til registrering af produktet.

10 Installationen er udført og klar til brug: Oplysninger om funktioner: Videosignal fra COMPOSITE Videosignal fra S-VIDEO Vol+ Mute ("slå fra") Vol- Videoindstilling /optageindstilling/osv. Zoom ind Video-skærmbillede Ændre software-skind (tema) Vigtige oplysninger 1. Serienummer/produktnøgle er trykt på CD-driveren. 2. Videoen vises muligvis ikke første gang, du sætter New Pro series USB2.0 Video Grabber i. Tag enheden ud og sæt den i igen, hvorefter den burde være klar til brug.

11 VIDEO GRABBER VIDEOKAAPPAUSLAITE PIKA-ASENNUSOPAS FI

12 Yleiskuvaus New Pro Video Grabber -videokaappauslaitteen avulla voidaan kaapata korkealaatuista videokuvaa ja ääntä suoraan USB 2.0 -liittimen kautta ilman äänikorttia. Laite voidaan asentaa helposti, eikä se vaadi ulkoista virtalähdettä. Pakkaukseen sisältyy myös ammattitason videonkäsittelyohjelma, jonka avulla videoiden editointi on yhtä mukavaa kuin itse kuvaaminen. Editointi koostuu kolmesta helposta vaiheesta. Ohjelmisto mahdollistaa myös projektien jakamisen DVD-muodossa, verkossa sekä mobiililaitteilla. Pakkauksen sisältö New Pro Video Grabber videokaappauslaite USB2.0 -liitännällä USB-johto Käyttöopas CD-ROM-levy (sisältää ohjaimen sekä ammattitason videonkäsittelyohjelman) Keskeiset ominaisuudet Sisältää helppokäyttöisen ammattitason videonkäsittelyohjelman Ohjelma: honestech HD DVR 2.5 Yleiskäyttöinen USB 2.0 -liitäntä ei vaadi ulkoista virtalähdettä Videon ja äänen kaappaaminen USB 2.0 -liitännän kautta Videokuvan kirkkauden, kontrastin, sävyn ja värikylläisyyden säätö Kannettava ja helposti varastoitavissa Kaappaa ääntä ilman erillistä äänikorttia Plug & play -toimintaperiaate Tukee useimpia tallennusmuotoja: tallennus tapahtuu muodoissa DVD+/-R/RW, DVD+/-VR, ja DVD-Video. Laitetta voidaan käyttää myös verkko konferensseihin /-kokouksiin Tekniset tiedot USB 2.0 -liitäntä Tukee NTSC- ja PAL-videomuotoja Videon tuloliittimet: Yksi RCA-komposiittiliitin, yksi S-Video-liitin Äänen tuloliitin: Stereoääniliitin (RCA) Mitat (P) 88 mm x (L) 28 mm x (K) 18 mm USB-virtalähde Tukee korkeatasoista videoresoluutiota NTSC: 720 x 30 fps PAL: 720 x 25 fps Järjestelmävaatimukset USB: Vapaa, yhteensopiva USB 2.0 -liitin Käyttöjärjestelmä: Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 Prosessori: Intel Pentium 4 tai uudempi Kovalevytila: 1 Gt vapaata kovalevytilaa ohjelman asennusta varten sekä vähintään 4 Gt vapaata kovalevytilaa videon kaappaamiseen ja editointiin Muisti: 256 Mt RAM-muistia (vähintään 512 Mt editointiin) Näyttö: Windows-yhteensopiva näyttö, jonka tarkkuus on vähintään x 768 Äänikortti: Windows-yhteensopiva äänikortti

13 Laitteen asennus Asenna videokaappauslaite noudattamalla seuraavia ohjeita. Ohjelman asennus Aseta ohjelman sisältävä CD-ROM-levy CDasemaan. Valitse Install (Asenna) Noudata asennusohjelman ohjeita.

14 Valitse ohjelman tallennuspaikka. Hyväksy lisenssisopimuksen ehdot. Asennus viimeistellään. Muista kirjoittaa CD-ROM-levyyn merkitty tuotetunnus seuraaviin kenttiin rekisteröidäksesi tuotteen.

15 Asennus on viimeistelty ja tuote on käyttövalmis. Ohjelman toiminnot: Videolähteenä KOMPOSIITTIVIDEO Videolähteenä S-VIDEO Äänenvoimakkuuden lisääminen Mykistys Äänenvoimakkuuden laskeminen Video/tallennus/jne. asetukset Zoomaa Videokuvan ruudunkaappaus Ohjelman ulkoasun muuttaminen Tärkeitä huomioita 1. Sarjanumero/tuotetunnus on painettu CD-ROM-levyyn. 2. Kun asennat New Pro Video Grabber -videokaappauslaitteen ensimmäistä kertaa USB-liittimeen, videokuva ei välttämättä näy. Tässä tapauksessa voit irrottaa ja asentaa laitteen uudelleen USB-liittimeen, jolloin videokuvan pitäisi näkyä.

16 VIDEO GRABBER SNABBINSTALLATIONSGUIDE SE

17 Översikt Nya Pro Video Grabber kan fånga bild och ljudfiler av hög kvalitet direkt via din USB2.0 ingång utan något ljudkort. Installationen är väldigt enkel och någon extern strömförsörjning behövs inte. Med i paketet finns ett professionellt videoredigeringsprogram som i tre enkla steg gör filmredigeringen lika rolig som själva filmandet. Dela med dig av dina färdiga projekt på DVD, online eller ta med dig dem i dina mobila enheter. Förpackningens innehåll Nya Pro Video Grabber för USB2.0 USB-kabel Bruksanvisning CD-ROM (innehåller drivrutinen och det professionella videoredigeringsprogrammet) Huvudegenskaper Inkluderar ett professionellt och enkelt videoredigeringsprogram som är lätt att lära sig Program: honestech HD DVR 2.5 Ansluts via det populära USB 2.0-gränssnittet och kräver ingen extern strömförsörjning Fånga bild & ljud via USB 2.0-gränssnittet Kontrollera ljusstyrka, kontrast, nyans, och färgmättnad Bärbar och lätt att förvara. Fångar ljud utan att ett ljudkort krävs Plug & play Stödjer de flesta format: spela in på DVD+/-R/RW, DVD+/-VR, och DVD-Video. Kan användas för internetkonferenser/möten på nätet Specifikationer USB 2.0 Stöd för videoformaten, NTSC, PAL Videoingångar: En komposit (RCA), en S-Video. Ljudingång: Stereoljud (RCA) Mått (L)88mm x (B)28mm x (H)18mm Strömförsörjning via USB-anslutningen Stödjer högkvalitativa videoupplösningar NTSC: 720 x 30bps 25bps Systemkrav USB: Ledig USB 2.0 ingång OS: Windows 2000, XP, Vista, WIN7 PROCESSOR: Intel Pentium 4 eller högre HÅRDDISK: 1GB med ledigt diskutrymme för programinstallation, mer än 4GB ledigt diskutrymme för videoinspelning och redigering Minne: 256MB RAM (512MB eller mer för redigering) Skärm: Windows-kompatibel skärm med lägst 1024x768 i upplösning Ljudkort: Windows-kompatibelt ljudkort

18 Installation av hårdvara Följ anvisningarna nedan för att installera din videograbber. Installation av program. Sätt i CD-ROM-skivan "Software CD-ROM" i din CD-enhet. Välj Install Följ guidens anvisningar

19 Välj var du vill installera programmet. Acceptera licensavtalet Installationen kommer att avslutas: Ange den produktnyckel som är tryckt på din CD-skiva för att registrera din produkt.

20 Installationen är klar och programmet färdigt att starta: Funktionsbeskrivning Videosignal från KOMPOSIT Videosignal från S-VIDEO Vol+ Ljudlös Vol- Videoinställning /inspelningsinställning /övriga inställningar Zooma in Ta en skärmbild Ändra skal på programmet Viktig information 1. Serienummer/Produktnyckel är tryckt på CD-skivan. 2. Första gången du ansluter din nya Pro Video Grabber för USB2.0, kan det hända att ingen bild visas. Dra ur enheten och anslut den igen så bör den fungera.

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings GB IE USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings FI USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten

Lisätiedot

Innehåll Introduktion... 5 Om återställning... 5 Om säkerhetskopiering... 6

Innehåll Introduktion... 5 Om återställning... 5 Om säkerhetskopiering... 6 Återställnings-, säkerhetskopierings- och felsökningsguide Palautus-, varmuuskopiointi- ja vianmääritysopas Guide til genopretning, sikkerhedskopiering og fejlfinding Skapa återställningsmedia direkt efter

Lisätiedot

IP Telephone. IP-telefon IP-telefon IP-puhelin. 36-3558 USB-P10D, LB-SP170 Ver. 201005. English. Svenska. Norsk. Suomi

IP Telephone. IP-telefon IP-telefon IP-puhelin. 36-3558 USB-P10D, LB-SP170 Ver. 201005. English. Svenska. Norsk. Suomi IP Telephone IP-telefon IP-telefon IP-puhelin English Svenska Suomi Norsk Art.no Model 36-3558 USB-P10D, LB-SP170 Ver. 201005 2 IP Telephone With Display Art.no 36-3558 Model USB-P10D, LB-SP170 Please

Lisätiedot

BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE

BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE DA FI Kære kunde Nogle af kameraillustrationerne i brugsanvisningen kan variere lidt i forhold til Deres kamera. Windows er enten et registreret varemærke

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

Webbkamera Webb-kamera

Webbkamera Webb-kamera KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Ver. 001-200503 Webbkamera Webb-kamera Modell/Malli: TWC-30XOP Nr/Nro: 38-1504 SE Beskrivning 3 funktioner: Videokonferens, Videomail, Chattning Bildsensor: CMOS sensor Upplösning:

Lisätiedot

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38.

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38. Cable sender CS185 Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT UK SE FI User guide Användarmanual Manuaali Modell/Malli: CS185 Art: 38.1655 ENGLISH Thank you very much! You have acquired

Lisätiedot

Sisältö Turvallisuusohjeita

Sisältö Turvallisuusohjeita Classic 2.0-4.3 Sisältö Turvallisuusohjeita 1. Turvallisuusohjeita 2. Ominaisuudet ja myyntipakkauksen sisältö 3. Laitteen esittely 4. Akun lataaminen sekä laitteen käynnistys ja sammutus 5. Navigointi

Lisätiedot

Käyttöohje. Bruksanvisning

Käyttöohje. Bruksanvisning FI SE EN Käyttöohje Bruksanvisning Instruction Manual Verkkokauppa.com Oy, 2009. All rights reserved. GPS-navigaattori Käyttöopas Verkkokauppa.com Oy, 2009. Kaikki oikeudet pidätetään 1 Johdanto Onnittelut

Lisätiedot

GET STARTED WITH YOUR SMART HOME

GET STARTED WITH YOUR SMART HOME GET STARTED WITH YOUR SMART HOME Hi! Hej! Hei! Hi! Welcome to our world of easy home automation. By using this Smart Home start-up kit from Proove you will be able to control lamps and other appliances

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo Ver. 001-200702 Modell/Malli: HD-343-U2S Nr/Nro: 38-2360 2 Externt kabinett Artikelnummer 38-2360, modell HD-343-U2S SVENSKA

Lisätiedot

UPPLEVA 32-46" Design and Quality IKEA of Sweden

UPPLEVA 32-46 Design and Quality IKEA of Sweden UPPLEVA 32-46" Design and Quality IKEA of Sweden AV 1 adapter BACK EXIT INITIAL SETUP BACK EXIT BACK EXIT WELCOME CHANNEL INSTALL Automatic Search... Welcome to use the Wizard for Initial Setup!! Please

Lisätiedot

Getting started with Logitech Wireless Illuminated Keyboard K800

Getting started with Logitech Wireless Illuminated Keyboard K800 Getting started with Logitech Wireless Illuminated Keyboard K800 Contents English Setup, 3 Features and troubleshooting, 7 Svenska Installation, 3 Funktioner och felsökning, 13 Dansk Installation, 3 Funktioner

Lisätiedot

hp photosmart 1215/1218 printer software installation

hp photosmart 1215/1218 printer software installation hp photosmart 1215/1218 printer software installation Windows 98 and 2000 (USB or Parallel Connection) Important: Do not use the Add Printer Wizard to install the printer software. ollow the steps below

Lisätiedot

Watson boksin käyttöönotto-ohje. Guide för att börja använda Watson boxen. Introduction to the Watson box. Watson HD TV-102-T2

Watson boksin käyttöönotto-ohje. Guide för att börja använda Watson boxen. Introduction to the Watson box. Watson HD TV-102-T2 Watson boksin käyttöönotto-ohje Guide för att börja använda Watson boxen Introduction to the Watson box Watson HD TV-102-T2 1 Valmistettu Dolby Laboratories-yhtiöltä saadulta lisenssillä. Dolby ja kaksois-d-symboli

Lisätiedot

ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA

ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Lisätiedot

Before operating your Samsung TV, please read this user manual carefully and retain it for future reference.

Before operating your Samsung TV, please read this user manual carefully and retain it for future reference. Contact SAMSUNG WORLD WIDE If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre. Country Customer Care Centre Web Site AUSTRIA 0800 - SAMSUNG

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-416-299-51(1) Digital HD Video Camera Recorder Mer information finns på: Se også: Katso lisätietoja myös osoitteesta: De asemenea, consultaţi: http://www.sony.net/sonyinfo/support/ Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Lisätiedot

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. XG6746 Broadband switch

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. XG6746 Broadband switch Installation Guide Broadband switch 1 English Installation Guide Broadband switch Language Page English... 4 Svenska Suomi Norsk Svenska... 8 Suomi... 12 Norsk... 16 2 3 SFP Broadband switch Back/side

Lisätiedot

Quick installation guide Pika-asennusohje. RoadRunner 24AP(i+)

Quick installation guide Pika-asennusohje. RoadRunner 24AP(i+) Quick installation guide Pika-asennusohje RoadRunner 24AP(i+) Ver.1.0 In English pages 2-16 Suomeksi sivut 18-32 På Svenska sidor 33-48 Package includes: - ADSL modem - Quick installation guide - Antenna

Lisätiedot

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B HOME CINEMA CONTROL CENTER KONTROLLCENTRAL FÖR HEMMABIO KOTITEATTERIN OHJAUSKESKUS HJEMMEBIO RECEIVER DVD PLAYER DVD SPELARE DVD SOITIN DVD AFSPILLER RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B Svenska Suomi Dansk

Lisätiedot

CD/MP3 Record Player with cassette and radio

CD/MP3 Record Player with cassette and radio CD/MP3 Record Player with cassette and radio Skivspelare med CD, MP3, kassettdäck och radio Platespiller med cd, mp3, kassett-spiller og radio Levysoitin, jossa on CD-, MP3- ja kasettisoitin sekä radio

Lisätiedot

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä. Sisältö Sisältö... 1 Turvallisuustiedot... 2 TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä... 2 Aloittaminen... 3 Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet... 3 Ympäristötietoa... 3 Valmiustilan

Lisätiedot

General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI)

General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI) P o o L e n c l o s u r e s Nova & Classic General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI) Preface - English Preface Congratulations on your purchase of a

Lisätiedot

Monteringsanvisning Ebeco Quick Board

Monteringsanvisning Ebeco Quick Board SE Monteringsanvisning Ebeco Quick Board Tack för att du valde Ebeco. Lycka till med användandet av din snösmältningsanläggning. Vi hoppas att du kommer att ha glädje av den i lång tid framöver. För att

Lisätiedot

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Består av CA-EXAK1 och SP-EXAK1 Koostuu CA-EXAK1 stä ja

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot

English. Speakeasy GSM. Svenska. Norsk. Suomi. Art.no. Model 36-3691 Speakeasy GSM Ver. 201102

English. Speakeasy GSM. Svenska. Norsk. Suomi. Art.no. Model 36-3691 Speakeasy GSM Ver. 201102 Svenska Suomi Norsk English Speakeasy GSM Art.no. Model 36-3691 Speakeasy GSM Ver. 201102 2 Binatone Speakeasy GSM Art. no 36-3691 Model Speakeasy Please read the entire instruction manual before use and

Lisätiedot