VIDEO GRABBER QUICK INSTALLATION GUIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIDEO GRABBER QUICK INSTALLATION GUIDE"

Transkriptio

1 VIDEO GRABBER QUICK INSTALLATION GUIDE EN

2 Overview New Pro Video Grabber can capture High-quality video and audio file direct by USB 2.0 interface without sound card. Installation is very simple and external power supply is unnecessary. Included in the package is a Professional video editing software that makes editing movies as fun as shooting them in three easy steps. Share finished projects on DVD, online and for bring it in your mobile devices. Package Contents New Pro series USB2.0 Video Grabber USB Cable User Manual CD-ROM (included driver and the professional video editor software) Key Features Include Professional and easy to learn & used video editor Software: honestech HD DVR 2.5 Popular USB 2.0 interface and not need external power Capture Video & Audio though USB 2.0 interface Control the Brightness, Contrast, Hue, and Saturation of color Portable and easy to store. Can capture audio without the need of a sound card Plug & play Support most of the formats: record in DVD+/-R/RW, DVD+/-VR, and DVD-Video. Can be used for internet conference / net meeting Specifications USB 2.0 Supports NTSC, PAL, Video format Video input: One RCA composite, One S-Video. Audio input: Stereo audio (RCA) Dimension (L)88mm x (W)28mm x (H)18mm USB bus power Supports high quality video resolution NTSC: 720 x 30fps 25fps System Requirements USB: Compliant USB 2.0 free port OS: Windows 2000,XP, Vista,WIN7 CPU: Intel Pentium 4 or higher HD: 1GB of available hard drive space for program installation, 4GB+ hard drive space for video capture and editing Memory: 256MB of RAM (512MB or above for editing) Display: Windows-compatible display with at least 1024x768 Sound card: compatible Windows-sound card

3 Hardware Installation Pls follow instructions below for the set up of your videograbber. Software Installation. Please insert the "Software CD-ROM" into your CD drive. Select Install Pls follow the wizard installation instructions

4 Select where to store the software. Accept the license agreement Installation will be finished: Pls make sure to write the Product Key that is printed on your CD for the effective registration of your product.

5 Set up is finished and ready to start working: Details of the functions: Video signal from COMPOSITE Video signal from S-VIDEO Vol+ Mute Vol- Video setting/record setting /Etc setting Zoom in Video screen shot Change skin of software Important Information 1. Serial number/product Key is printed on the CD driver. 2. The first time that you plug the New Pro series USB2.0 Video Grabber, video might not display. Re-plug the device, and it should be ready to work.

6 VIDEO GRABBER LYNINSTALLATIONSGUIDE DK

7 Oversigt New Pro Video Grabber kan fange en video eller en lydfil af høj kvalitet direkte via USB 2.0 interface uden lydkort. Installationen er meget enkel og kræver ikke ekstern strømforsyning. Der følger professionel software til videoredigering i tre nemme trin med i pakken, som gør redigering af film lige så sjov som at skyde dem. Du kan dele de færdige projekter på DVD, online eller tage dem med på dine mobile enheder. Pakken indeholder New Pro series USB2.0 Video Grabber USB-kabel Brugervejledning CD-ROM (inkluderer driver og professionel software til videoredigering) Nøglefunktioner Inkluderer professionel videoredigering, der er nem at lære og bruge Software: honestech HD DVR 2.5 Populær USB 2.0 interface uden brug af ekstern strømforsyning Fanger video og lyd via USB 2.0 interface Kontrollerer lysstyrke, kontrast, nuance og farvemætning Bærbar og nem at opbevare. Kan fange lyd uden brug af lydkort Plug & play Understøtter de fleste formater: optager på DVD+/-R/RW, DVD+/-VR og DVD-Video. Kan bruges til internet-konferencer / net-møder Specifikationer USB 2.0 Understøtter NTSC, PAL, videoformat Video-indgang: Én RCA Composite, én S-Video. Lyd-indgang: Stereolyd (RCA) Mål: (L)88mm x (B)28mm x (H)18mm USB bus strøm Understøtter videoopløsning af høj kvalitet NTSC: 720 x 30fps PAL: 720 x 25fps Systemkrav USB: Kompatibel med USB 2.0 free port Operativsystem: Windows 2000, XP, Vista, WIN7 CPU: Intel Pentium 4 eller nyere HD: 1GB af tilgængelig harddiskplads til programinstallation, 4GB+ harddiskplads til at fange og redigere video. Hukommelse: 256MB RAM (512MB eller mere til redigering) Display: Windows-kompatibelt display med mindst 1024x768 Lydkort: Windows-kompatibelt lydkort

8 Installation af hardware Følg instruktionerne herunder ved installation af din video grabber. Installation af software Sæt "Software CD-ROM" i CD-drevet. Vælg "Installer Følg instruktionerne I installationsguiden

9 Vælg, hvor du vil gemme softwaren. Accepter licensaftalen Installationen er udført: Husk at indtaste produktnøglen, som er trykt på CD'en, til registrering af produktet.

10 Installationen er udført og klar til brug: Oplysninger om funktioner: Videosignal fra COMPOSITE Videosignal fra S-VIDEO Vol+ Mute ("slå fra") Vol- Videoindstilling /optageindstilling/osv. Zoom ind Video-skærmbillede Ændre software-skind (tema) Vigtige oplysninger 1. Serienummer/produktnøgle er trykt på CD-driveren. 2. Videoen vises muligvis ikke første gang, du sætter New Pro series USB2.0 Video Grabber i. Tag enheden ud og sæt den i igen, hvorefter den burde være klar til brug.

11 VIDEO GRABBER VIDEOKAAPPAUSLAITE PIKA-ASENNUSOPAS FI

12 Yleiskuvaus New Pro Video Grabber -videokaappauslaitteen avulla voidaan kaapata korkealaatuista videokuvaa ja ääntä suoraan USB 2.0 -liittimen kautta ilman äänikorttia. Laite voidaan asentaa helposti, eikä se vaadi ulkoista virtalähdettä. Pakkaukseen sisältyy myös ammattitason videonkäsittelyohjelma, jonka avulla videoiden editointi on yhtä mukavaa kuin itse kuvaaminen. Editointi koostuu kolmesta helposta vaiheesta. Ohjelmisto mahdollistaa myös projektien jakamisen DVD-muodossa, verkossa sekä mobiililaitteilla. Pakkauksen sisältö New Pro Video Grabber videokaappauslaite USB2.0 -liitännällä USB-johto Käyttöopas CD-ROM-levy (sisältää ohjaimen sekä ammattitason videonkäsittelyohjelman) Keskeiset ominaisuudet Sisältää helppokäyttöisen ammattitason videonkäsittelyohjelman Ohjelma: honestech HD DVR 2.5 Yleiskäyttöinen USB 2.0 -liitäntä ei vaadi ulkoista virtalähdettä Videon ja äänen kaappaaminen USB 2.0 -liitännän kautta Videokuvan kirkkauden, kontrastin, sävyn ja värikylläisyyden säätö Kannettava ja helposti varastoitavissa Kaappaa ääntä ilman erillistä äänikorttia Plug & play -toimintaperiaate Tukee useimpia tallennusmuotoja: tallennus tapahtuu muodoissa DVD+/-R/RW, DVD+/-VR, ja DVD-Video. Laitetta voidaan käyttää myös verkko konferensseihin /-kokouksiin Tekniset tiedot USB 2.0 -liitäntä Tukee NTSC- ja PAL-videomuotoja Videon tuloliittimet: Yksi RCA-komposiittiliitin, yksi S-Video-liitin Äänen tuloliitin: Stereoääniliitin (RCA) Mitat (P) 88 mm x (L) 28 mm x (K) 18 mm USB-virtalähde Tukee korkeatasoista videoresoluutiota NTSC: 720 x 30 fps PAL: 720 x 25 fps Järjestelmävaatimukset USB: Vapaa, yhteensopiva USB 2.0 -liitin Käyttöjärjestelmä: Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 Prosessori: Intel Pentium 4 tai uudempi Kovalevytila: 1 Gt vapaata kovalevytilaa ohjelman asennusta varten sekä vähintään 4 Gt vapaata kovalevytilaa videon kaappaamiseen ja editointiin Muisti: 256 Mt RAM-muistia (vähintään 512 Mt editointiin) Näyttö: Windows-yhteensopiva näyttö, jonka tarkkuus on vähintään x 768 Äänikortti: Windows-yhteensopiva äänikortti

13 Laitteen asennus Asenna videokaappauslaite noudattamalla seuraavia ohjeita. Ohjelman asennus Aseta ohjelman sisältävä CD-ROM-levy CDasemaan. Valitse Install (Asenna) Noudata asennusohjelman ohjeita.

14 Valitse ohjelman tallennuspaikka. Hyväksy lisenssisopimuksen ehdot. Asennus viimeistellään. Muista kirjoittaa CD-ROM-levyyn merkitty tuotetunnus seuraaviin kenttiin rekisteröidäksesi tuotteen.

15 Asennus on viimeistelty ja tuote on käyttövalmis. Ohjelman toiminnot: Videolähteenä KOMPOSIITTIVIDEO Videolähteenä S-VIDEO Äänenvoimakkuuden lisääminen Mykistys Äänenvoimakkuuden laskeminen Video/tallennus/jne. asetukset Zoomaa Videokuvan ruudunkaappaus Ohjelman ulkoasun muuttaminen Tärkeitä huomioita 1. Sarjanumero/tuotetunnus on painettu CD-ROM-levyyn. 2. Kun asennat New Pro Video Grabber -videokaappauslaitteen ensimmäistä kertaa USB-liittimeen, videokuva ei välttämättä näy. Tässä tapauksessa voit irrottaa ja asentaa laitteen uudelleen USB-liittimeen, jolloin videokuvan pitäisi näkyä.

16 VIDEO GRABBER SNABBINSTALLATIONSGUIDE SE

17 Översikt Nya Pro Video Grabber kan fånga bild och ljudfiler av hög kvalitet direkt via din USB2.0 ingång utan något ljudkort. Installationen är väldigt enkel och någon extern strömförsörjning behövs inte. Med i paketet finns ett professionellt videoredigeringsprogram som i tre enkla steg gör filmredigeringen lika rolig som själva filmandet. Dela med dig av dina färdiga projekt på DVD, online eller ta med dig dem i dina mobila enheter. Förpackningens innehåll Nya Pro Video Grabber för USB2.0 USB-kabel Bruksanvisning CD-ROM (innehåller drivrutinen och det professionella videoredigeringsprogrammet) Huvudegenskaper Inkluderar ett professionellt och enkelt videoredigeringsprogram som är lätt att lära sig Program: honestech HD DVR 2.5 Ansluts via det populära USB 2.0-gränssnittet och kräver ingen extern strömförsörjning Fånga bild & ljud via USB 2.0-gränssnittet Kontrollera ljusstyrka, kontrast, nyans, och färgmättnad Bärbar och lätt att förvara. Fångar ljud utan att ett ljudkort krävs Plug & play Stödjer de flesta format: spela in på DVD+/-R/RW, DVD+/-VR, och DVD-Video. Kan användas för internetkonferenser/möten på nätet Specifikationer USB 2.0 Stöd för videoformaten, NTSC, PAL Videoingångar: En komposit (RCA), en S-Video. Ljudingång: Stereoljud (RCA) Mått (L)88mm x (B)28mm x (H)18mm Strömförsörjning via USB-anslutningen Stödjer högkvalitativa videoupplösningar NTSC: 720 x 30bps 25bps Systemkrav USB: Ledig USB 2.0 ingång OS: Windows 2000, XP, Vista, WIN7 PROCESSOR: Intel Pentium 4 eller högre HÅRDDISK: 1GB med ledigt diskutrymme för programinstallation, mer än 4GB ledigt diskutrymme för videoinspelning och redigering Minne: 256MB RAM (512MB eller mer för redigering) Skärm: Windows-kompatibel skärm med lägst 1024x768 i upplösning Ljudkort: Windows-kompatibelt ljudkort

18 Installation av hårdvara Följ anvisningarna nedan för att installera din videograbber. Installation av program. Sätt i CD-ROM-skivan "Software CD-ROM" i din CD-enhet. Välj Install Följ guidens anvisningar

19 Välj var du vill installera programmet. Acceptera licensavtalet Installationen kommer att avslutas: Ange den produktnyckel som är tryckt på din CD-skiva för att registrera din produkt.

20 Installationen är klar och programmet färdigt att starta: Funktionsbeskrivning Videosignal från KOMPOSIT Videosignal från S-VIDEO Vol+ Ljudlös Vol- Videoinställning /inspelningsinställning /övriga inställningar Zooma in Ta en skärmbild Ändra skal på programmet Viktig information 1. Serienummer/Produktnyckel är tryckt på CD-skivan. 2. Första gången du ansluter din nya Pro Video Grabber för USB2.0, kan det hända att ingen bild visas. Dra ur enheten och anslut den igen så bör den fungera.

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 Modell/Malli: USB-NL2 Nr/Nro: 32-8825 Vers: 002-200312 SE Beskrivning Nätverkskabel för enkel filöverföring mellan datorer med USB

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 002-200412 Infraröd sändare/mottagare Langaton infrapunasovitin Modell/Malli: MII-890 Nr/Nro: 38-1034 SE Introduktion USB till IrDA adapter för trådlös kommunikation genom

Lisätiedot

TW-WLAN 802.11g/n MIMO USB-sovitin Asennusohje

TW-WLAN 802.11g/n MIMO USB-sovitin Asennusohje TW-WLAN 802.11g/n MIMO USB-sovitin Asennusohje CE Copyright Telewell Oy Esittely TW-WLAN USB-sovitin on ulkoinen Wlan-sovitin USBväylään. Ominaisuudet Yhteensopiva sekä IEEE 802.11b, 802.11g, että 802.11n

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin Modell/Malli: UN8BE Nr/Nro: 38-2150 Ver. 001-200607 SVENSKA USB till serieportsadapter Artikelnummer:

Lisätiedot

EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje

EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje EzCAP USB Video Grabberin avulla voit siirtää vanhoilla videokaseteillasi olevia nauhoituksia tietokoneellesi. Laitteeseen sisältyvällä ohjelmistolla voit myös editoida

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps

TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps Pikaohje Laite toimii Windows XP SP3, Windows 7,8,10 ja Mac OSx 10.5 tai käyttöjärjestelmissä, Linux tuki netistä ladattavilla ajureilla USB portin

Lisätiedot

TW- LTE 4G/3G. USB- sovitin (USB 2.0)

TW- LTE 4G/3G. USB- sovitin (USB 2.0) TW- LTE 4G/3G USB- sovitin (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 800/1800/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

Bluetooth USB Adapter

Bluetooth USB Adapter Bluetooth USB Adapter Belkin Corporation 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220-5221, USA +1 310 898 1100 +1 310 898 1111 fax Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden NN10 6GL, United

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI NPD4758-00 FI Ohjelmiston asennus USB-liitäntää koskeva huomautus: Älä liitä USB-johtoa ennen kuin ohjeissa määrätään tekemään niin. Jos tämä näyttö tulee esiin, napsauta Cancel (Peruuta). Ethernet-liitäntää

Lisätiedot

TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE

TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE Copyright TeleWell Oy Tekniset tiedot: - - - - - - - Yhteensopiva IEEE 802.11b/g/n/ac - standardien kanssa Taajuusalueet 2.4 GHz ja 5 GHz Maksiminopeus: 300 Mbps

Lisätiedot

Alla on yhteenveto Helsingin yliopistolle tarjotun ratkaisun kokonaiskustannuksista. Alla on yhteenveto laitteistokomponenttien kustannuksista.

Alla on yhteenveto Helsingin yliopistolle tarjotun ratkaisun kokonaiskustannuksista. Alla on yhteenveto laitteistokomponenttien kustannuksista. 1 Hinnoittelu 1.1 Yhteenveto Alla on yhteenveto Helsingin yliopistolle tarjotun ratkaisun kokonaiskustannuksista. Tarjottu ratkaisu Hinta alv 0 OptiPlex 760 MiniTower 365.00 OptiPlex 760 SmallFormFactory

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

MM030 Sweex-USB-videosieppauslaite

MM030 Sweex-USB-videosieppauslaite MM030 Sweex-USB-videosieppauslaite Kiitos, että ostit tämän Sweex-tuotteen. Sweex osoittaa runsaasti huomiota kaikkiin tuotteisiinsa ja huolehtii niiden laadusta, luotettavuudesta, toimivuudesta, kestävyydestä

Lisätiedot

IP-adapter IP-sovitin

IP-adapter IP-sovitin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING IP-adapter IP-sovitin Nr/Nro: 36-2249 Ver: 001-200603 SVENSKA IP-adapter, art.nr 36-2249 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Lisätiedot

TW-WLAN 802.11g/n MIMO PCI-sovitin Asennusohje

TW-WLAN 802.11g/n MIMO PCI-sovitin Asennusohje TW-WLAN 802.11g/n MIMO PCI-sovitin Asennusohje CE Copyright Telewell Oy Esittely TW-WLAN PCI-sovitin on ulkoinen Wlan-sovitin PCIväylään. Ominaisuudet Yhteensopiva sekä IEEE 802.11b, 802.11g, että 802.11n

Lisätiedot

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen 1 (8) USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen Ladattuasi Handan CV-7700 PVR laitteen USB-siirto-ohjelman Welhon internet- sivuilta, asenna ohjelma alla olevien ohjeiden mukaan. Siirto-ohjelman asennus

Lisätiedot

Thisuserguidedescribeshow toconnectand configuretheadapter.

Thisuserguidedescribeshow toconnectand configuretheadapter. EnglishManual-DeltacoUSB SATA/PATA adaptersata- 61 2006-12-28 Sida 1(8) Introduction Thank you forbuyingthisdeltacoadaptergivingyou themeans ofconnectingmost kind of hard drivesand CD/DVD readerstoyourpc

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Button 1 Nappi 1 Knapp 1 Scrollwheel & button 5 Vieritysrulla & nappi 5 Mushjulet & knapp 5 Button 2 Nappi 2 Knapp 2 dpi + / - Buttons 6 & 7 Napit 6 & 7 Knapp 6 & 7 Button

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta

TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta Windows 7 Enterprise Windows XP Pro Microsoft Virtual PC Windows XP Pro * * Tietokone, jossa on jo asennettuna Windows XP Pro Tomi Stolpe Turun AKK 5.11.2009

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet Asennus- ja käyttöohjeet V1.10+Lokakuu 2011 Sisällysluettelo digicentral Authenticate ohjelmiston asennus Windows iin 4 digicentral Authenticaten asetuksien määrittäminen 5-6 Yrityskortin lisääminen ohjelmistoon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Ver. 001-200501

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Ver. 001-200501 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Infraröd sändare/ mottagare Infrapunalähetin/- vastaanotin Modell/Malli: CT-M04 Nr/Nro: 38-1034 Ver. 001-200501 SE FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar

Lisätiedot

IPC3OUT 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili Pan/Tilt IP -kamera

IPC3OUT 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili Pan/Tilt IP -kamera IPC3OUT 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili Pan/Tilt IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset... 3 2. Laitteen Asennus... 4 2.1 IP kameran Liitännät... 4 2.2 IP kameran asennus... 5 3.

Lisätiedot

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS AMPLYVOX-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN HUONEKOJEET AMPLYVOX-PORTTELEFONSYSTEM, PORTTELEFONER AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS Amplyvox Elite. Huippumuotoilua Milanosta. Design by Sandro Danesi. Amplyvox

Lisätiedot

Lab A1.FARM_Hyper-V.v3

Lab A1.FARM_Hyper-V.v3 Lab A1.FARM_Hyper-V Installing SharePoint Server 2013 SharePoint Server 2013 -asennus Scenario To install and configure SharePoint 2013 on a single server (Server 2012, AD and SQL Server), you will follow

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Nätverkskabel USB 2.0. USB 2.0 Verkkokaapeli

Nätverkskabel USB 2.0. USB 2.0 Verkkokaapeli SE Nätverkskabel USB 2.0 Modell: GM-LK202 Artikelnummer: 32-8825 FI USB 2.0 Verkkokaapeli Malli: GM-LK202 Tuotenumero: 32-8825 1 Nätverkskabel USB 2.0 Modell: GM-LK202 Artikelnummer: 32-8825 SE Beskrivning

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Infraröd sändare/ mottagare. Infrapunalähetin/- vastaanotin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: CT-M06 Nr/Nro: 38-1034. Ver.

Infraröd sändare/ mottagare. Infrapunalähetin/- vastaanotin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: CT-M06 Nr/Nro: 38-1034. Ver. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Infraröd sändare/ mottagare Infrapunalähetin/- vastaanotin Modell/Malli: CT-M06 Nr/Nro: 38-1034 Ver. 001-200510 Bruksanvisningen Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB 2.0 kort USB-kortti 2.0 Modell/Malli: M5273 Nr/Nro: 32-4468 Vers: 002-200405 SE USB 2.0 kort USB 2,0 kort med PCI anslutning, tillför 5 st. USB 2.0 portar på din dator (4

Lisätiedot

HP-WEB-KAMERAN KÄYTTÖOPAS

HP-WEB-KAMERAN KÄYTTÖOPAS HP-WEB-KAMERAN KÄYTTÖOPAS Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. AMD ja

Lisätiedot

Alla on yhteenveto Helsingin yliopistolle tarjotun ratkaisun kokonaiskustannuksista.

Alla on yhteenveto Helsingin yliopistolle tarjotun ratkaisun kokonaiskustannuksista. 1 Hinnoittelu 1.1 Yhteenveto Alla on yhteenveto Helsingin yliopistolle tarjotun ratkaisun kokonaiskustannuksista. Tarjottu ratkaisu Hinta alv 0 Latitude E6400 640.00 Latitude E6500 670.00 Latitude E4300

Lisätiedot

I J. D: Luku/kirjoitus-merkkivalo E: Aukko: SMC, SM-RAM F: Aukko: CF I, CF II, MD G: Aukko: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

I J. D: Luku/kirjoitus-merkkivalo E: Aukko: SMC, SM-RAM F: Aukko: CF I, CF II, MD G: Aukko: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC Tuotetiedot A B C D E F G H I J A: Kuuloke/kaiutinliitäntä B: Mikrofoniliitäntä C: Virtavalo D: Luku/kirjoitus-merkkivalo E: Aukko: SMC, SM-RAM F: Aukko: CF I, CF II, MD G: Aukko: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till skrivaradapter USB til skriveradapter USB-kirjoitinporttisovitin Nr/Nro: 38-2149 Modell/Malli: UN1BE Ver. 001-000 SVENSKA USB till skrivaradapter Artikelnummer: 38-2149,

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

TeleWell TW-3G+ USB. HSDPA / 3G (UMTS) / EDGE / GPRS -modeemi ASENNUSOHJE

TeleWell TW-3G+ USB. HSDPA / 3G (UMTS) / EDGE / GPRS -modeemi ASENNUSOHJE TeleWell TW-3G+ USB HSDPA / 3G (UMTS) / EDGE / GPRS -modeemi ASENNUSOHJE Installation guide in English from the page 21 SISÄLTÖ 1. Modeemin kuvaus... 3 1.1. Tiedonsiirto-ominaisuudet... 3 1.2. Tekniset

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

USB to Serial Port Adaptor USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin

USB to Serial Port Adaptor USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin 38-2150 USB to Serial Port Adaptor USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin ENGLISH SVENSKA NORSK Model: UN8BE Ver. 200802 SUOMI www.clasohlson.com ENGLISH USB till serieportsadapter

Lisätiedot

yhdistää ICT -palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi.

yhdistää ICT -palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi. YRITYKSELLÄ ON MONENLAISIA YHTEISTYÖKUMPPANEITA. Pelkästään ICT palveluiden piiriin kuuluvat koodaukset, palvelimet, mikrotuki, ohjelmasovellukset sekä tekniset laitteet voivat kaikki tulla eri palveluntarjoajilta.

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 3.5 hdd Nr/Nro: 32-6650 Modell/Malli: BF-2003 USB 2.0 -kotelo 3.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

Microsoft Lync 2010 Attendee

Microsoft Lync 2010 Attendee VYVI MEETING Lync Attendee 2010 Instruction 1 (15) Microsoft Lync 2010 Attendee Online meeting VYVI MEETING Lync Attendee 2010 Instruction 2 (15) Index 1 Microsoft LYNC 2010 Attendee... 3 2 Acquiring Lync

Lisätiedot

Webbkamera Webb-kamera

Webbkamera Webb-kamera KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Ver. 001-200503 Webbkamera Webb-kamera Modell/Malli: TWC-30XOP Nr/Nro: 38-1504 SE Beskrivning 3 funktioner: Videokonferens, Videomail, Chattning Bildsensor: CMOS sensor Upplösning:

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Tervetuloa 3 Järjestelmävaatimukset 3 Tarvitsetko ohjeita? 3 Pakkauksen sisältö 4 Perustiedot kuulokkeesta 5 Kuulokkeen käyttäminen 6 Pääsangan

Lisätiedot

MIGS videoendoskooppi

MIGS videoendoskooppi Endoskoopit MIGS videoendoskooppi Käyttökohteet: Piilo-onteloiden tähystys 4,5-350mm putkien tähystys Moottorin tutkiminen. Kulman taakse ontelossa tähystys Tärkeimmät ominaisuudet: Vaihdettavat Videokaapelit

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3121 E-BOOKS SUPPORTING TEACHING: HIGHER EDUCATION TEAC- HER SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Nopean asennuksen ohje

Nopean asennuksen ohje Tulostuspalvelin Nopean asennuksen ohje Nopean asennuksen ohje 1.1 Hardwaren asennusmenettely 1. Liitä tulostuspalvelin tulostimeen, jota haluat käyttää verkossa. 2. Liitä tulostuspalvelin verkkoon liittämällä

Lisätiedot

TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB

TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB V2 Copyright Pikaohje Pakkauksen sisältö. 1 USB-sovittimen asennus Windows Xp.... 2 Windows Vista..... 6 Mac OS X..... 10 Wlan-tukiasemaan yhdistäminen Windows XP / Vista...

Lisätiedot

USB Printer Adaptor USB till skrivaradapter USB til skriveradapter USB-kirjoitinporttisovitin

USB Printer Adaptor USB till skrivaradapter USB til skriveradapter USB-kirjoitinporttisovitin 38-2149 USB Printer Adaptor USB till skrivaradapter USB til skriveradapter USB-kirjoitinporttisovitin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: UN1BE Ver. 200802 www.clasohlson.com USB Printer Adaptor Article

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad Modell / Malli / Model: T511 99 940 84 SE BRUKSANVISNING Trådlös laddstation QI FI KÄYTTÖOHJEET Langaton QI-latausalusta EN INSTRUCTION MANUAL QI Wireless Charging Pad SE Innehåll Trådlös laddstation USB-kabel

Lisätiedot

OTOsuite. Asennusopas. Suomi

OTOsuite. Asennusopas. Suomi OTOsuite Asennusopas Suomi Asiakirjassa kuvataan OTOsuite-ohjelman asentaminen DVD:ltä, muistitikulta tai pakatusta tiedostosta. Järjestelmävaatimukset 1,5 GHz:n suoritin tai parempi (suositus 2 GHz) 2

Lisätiedot

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR Pika-asennusohje SF Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust USB Video Editor -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta

Lisätiedot

3GU. Installation Guide Asennusohje. 3G Turbo USB modem. Ver.1.0. In English pages Suomeksi sivut 12 20

3GU. Installation Guide Asennusohje. 3G Turbo USB modem. Ver.1.0. In English pages Suomeksi sivut 12 20 3GU 3G Turbo USB modem Installation Guide Asennusohje Ver.1.0 In English pages 2-10 Suomeksi sivut 12 20 Brief Introduction A-Link 3GU USB modem is a type of multi-mode, 3G wireless USB modem, applicable

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder Digial HD Video Camera Recorder HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporaion 4-530-284-21(1) Digial HD-videokamera-opager Følgende beskriver de funkioner, der leveres/ændres med denne firmwareopdaering sam hvordan

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver:

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver: KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiport Multiportti Modell/Malli: NS190 Nr/Nro: 32-6826 Ver: 001-200510 2 SE Bruksanvisning Multiport Artikelnummer: 32-6826, modell: NS190 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Quick start guide HDD1420 HDD1430. Micro jukebox HDD1820 HDD1630 HDD1635

Quick start guide HDD1420 HDD1430. Micro jukebox HDD1820 HDD1630 HDD1635 Micro jukebox Quick start guide 1 Guide de démarrage rapide 8 Kurzanleitung 15 Guía de inicio rápido 22 Handleiding voor snel gebruik 29 Guida di riferimento rapido 36 Início rápido 43 Snabbguide 50 Quick

Lisätiedot

SpeechMike III sarjan sanelumikrofonien (mallit LFH3200 ja LFH3220) yhteensopivuus SpeechMagic Executive saneluohjelman kanssa

SpeechMike III sarjan sanelumikrofonien (mallit LFH3200 ja LFH3220) yhteensopivuus SpeechMagic Executive saneluohjelman kanssa SpeechMike III sarjan sanelumikrofonien (mallit LFH3200 ja LFH3220) yhteensopivuus SpeechMagic Executive saneluohjelman kanssa Jotta SpeechMike III sarjan sanelumikrofonia voidaan käyttää Executive saneluohjelmassa,

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Novapoint 16.20 Lisensiointi. Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1

Novapoint 16.20 Lisensiointi. Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1 Novapoint 16.20 Lisensiointi Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1 Sisällysluettelo Työasemakohtainen lisensiointi... 3 Laitteistolukon (USB-lukon) ajurin asennus...3 Laitteistolukon (USB-lukon)

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

WPS/Reset Hold i 5 sekunder for å automatisk konfigurere med WPS. Hold i 10 Seoncds å tilbakestille WiFi å faktor standardinnstillingene.

WPS/Reset Hold i 5 sekunder for å automatisk konfigurere med WPS. Hold i 10 Seoncds å tilbakestille WiFi å faktor standardinnstillingene. WiFi Push the front button you get the status of the WiFi device Trykk foran knappen får du status for WiFi-enhet Työnnä eteen painiketta saat tilan WiFi laitteen When the button blinks blue the WiFi is

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus)

HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus) HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus) Microsoft Windows Vista Business Microsoft Winodows 7 Professional Upgrade

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

CMP-MOBPLAY40 Media Player kiint olevykotelo LAN-liitännällä

CMP-MOBPLAY40 Media Player kiint olevykotelo LAN-liitännällä CMP-MOBPLAY40 Media Player kiint olevykotelo LAN-liitännällä MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ 1. Pakkauksen

Lisätiedot

Mini0801 Dash Kamera

Mini0801 Dash Kamera Käyttöohje Mini0801 Dash Kamera Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. 1. X24 Super HD ajoneuvokamera (Mini0801) 1.1 X24 Dash kamera pakkauksen sisältö Kamerayksikkä (vaatii lisäksi erillisen

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Interaktiiviset LED monikosketusnäytöt

Interaktiiviset LED monikosketusnäytöt Interaktiiviset LED monikosketusnäytöt www.tk-team.com Seewo LED monikosketusnäytöt TK-Team LED monikosketusnäyttö on ideaali ratkaisu kokous-, koulutus- ja luokkatiloihin. 10-pisteen monikosketus mahdollistaa

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Tervetuloa Pika-aloitusopas

Tervetuloa Pika-aloitusopas Langaton TV-Linkki FI SLV30 Tervetuloa Pika-aloitusopas Liitä lähetin Liitä vastaanotin 3 Nauti Wireless TV link SLV300 Wireless TV link NL NL FR FR NL NL FR FR SLV30 Pakkauksen sisältö SLV30 WIRELESS

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3120 E-BOOKS SUPPORTING STUDIES: HIGHER EDUCATION STU- DENT SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Käyttöohje. SU51 USB -äänikortti

Käyttöohje. SU51 USB -äänikortti Käyttöohje SU51 USB -äänikortti Sisältö Esittely... 2 Pakkauksen sisältö...... 2 Turvallisuusohjeet...... 2 Tekniset tiedot.... 3 Laitevaatimukset........3 Laitteen asennus....4 Ohjelmiston asennus.......

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

Aivan ensimmäiseksi - kiitos että päädyit valitsemaan tuotteemme!

Aivan ensimmäiseksi - kiitos että päädyit valitsemaan tuotteemme! Aivan ensimmäiseksi - kiitos että päädyit valitsemaan tuotteemme! Olet tehnyt erinomaisen päätöksen. Tämä käyttöohje opastaa sinua laitteen käyttöönotossa ja käytössä. Säilytä tämä ohje, saatat tarvita

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

ERASER TRACING COMPASS PENHOLDERS & INK STICKY NOTES

ERASER TRACING COMPASS PENHOLDERS & INK STICKY NOTES ERASER TRACING COMPASS PENHOLDERS & INK STICKY NOTES 41 Erasers Erasers Upptäck ett komplett sortiment av radergummin; från det klassiska GaletTM till små radergummin, roliga och lämpliga för pennfacket.

Lisätiedot