VIDEO GRABBER QUICK INSTALLATION GUIDE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIDEO GRABBER QUICK INSTALLATION GUIDE"

Transkriptio

1 VIDEO GRABBER QUICK INSTALLATION GUIDE EN

2 Overview New Pro Video Grabber can capture High-quality video and audio file direct by USB 2.0 interface without sound card. Installation is very simple and external power supply is unnecessary. Included in the package is a Professional video editing software that makes editing movies as fun as shooting them in three easy steps. Share finished projects on DVD, online and for bring it in your mobile devices. Package Contents New Pro series USB2.0 Video Grabber USB Cable User Manual CD-ROM (included driver and the professional video editor software) Key Features Include Professional and easy to learn & used video editor Software: honestech HD DVR 2.5 Popular USB 2.0 interface and not need external power Capture Video & Audio though USB 2.0 interface Control the Brightness, Contrast, Hue, and Saturation of color Portable and easy to store. Can capture audio without the need of a sound card Plug & play Support most of the formats: record in DVD+/-R/RW, DVD+/-VR, and DVD-Video. Can be used for internet conference / net meeting Specifications USB 2.0 Supports NTSC, PAL, Video format Video input: One RCA composite, One S-Video. Audio input: Stereo audio (RCA) Dimension (L)88mm x (W)28mm x (H)18mm USB bus power Supports high quality video resolution NTSC: 720 x 30fps 25fps System Requirements USB: Compliant USB 2.0 free port OS: Windows 2000,XP, Vista,WIN7 CPU: Intel Pentium 4 or higher HD: 1GB of available hard drive space for program installation, 4GB+ hard drive space for video capture and editing Memory: 256MB of RAM (512MB or above for editing) Display: Windows-compatible display with at least 1024x768 Sound card: compatible Windows-sound card

3 Hardware Installation Pls follow instructions below for the set up of your videograbber. Software Installation. Please insert the "Software CD-ROM" into your CD drive. Select Install Pls follow the wizard installation instructions

4 Select where to store the software. Accept the license agreement Installation will be finished: Pls make sure to write the Product Key that is printed on your CD for the effective registration of your product.

5 Set up is finished and ready to start working: Details of the functions: Video signal from COMPOSITE Video signal from S-VIDEO Vol+ Mute Vol- Video setting/record setting /Etc setting Zoom in Video screen shot Change skin of software Important Information 1. Serial number/product Key is printed on the CD driver. 2. The first time that you plug the New Pro series USB2.0 Video Grabber, video might not display. Re-plug the device, and it should be ready to work.

6 VIDEO GRABBER LYNINSTALLATIONSGUIDE DK

7 Oversigt New Pro Video Grabber kan fange en video eller en lydfil af høj kvalitet direkte via USB 2.0 interface uden lydkort. Installationen er meget enkel og kræver ikke ekstern strømforsyning. Der følger professionel software til videoredigering i tre nemme trin med i pakken, som gør redigering af film lige så sjov som at skyde dem. Du kan dele de færdige projekter på DVD, online eller tage dem med på dine mobile enheder. Pakken indeholder New Pro series USB2.0 Video Grabber USB-kabel Brugervejledning CD-ROM (inkluderer driver og professionel software til videoredigering) Nøglefunktioner Inkluderer professionel videoredigering, der er nem at lære og bruge Software: honestech HD DVR 2.5 Populær USB 2.0 interface uden brug af ekstern strømforsyning Fanger video og lyd via USB 2.0 interface Kontrollerer lysstyrke, kontrast, nuance og farvemætning Bærbar og nem at opbevare. Kan fange lyd uden brug af lydkort Plug & play Understøtter de fleste formater: optager på DVD+/-R/RW, DVD+/-VR og DVD-Video. Kan bruges til internet-konferencer / net-møder Specifikationer USB 2.0 Understøtter NTSC, PAL, videoformat Video-indgang: Én RCA Composite, én S-Video. Lyd-indgang: Stereolyd (RCA) Mål: (L)88mm x (B)28mm x (H)18mm USB bus strøm Understøtter videoopløsning af høj kvalitet NTSC: 720 x 30fps PAL: 720 x 25fps Systemkrav USB: Kompatibel med USB 2.0 free port Operativsystem: Windows 2000, XP, Vista, WIN7 CPU: Intel Pentium 4 eller nyere HD: 1GB af tilgængelig harddiskplads til programinstallation, 4GB+ harddiskplads til at fange og redigere video. Hukommelse: 256MB RAM (512MB eller mere til redigering) Display: Windows-kompatibelt display med mindst 1024x768 Lydkort: Windows-kompatibelt lydkort

8 Installation af hardware Følg instruktionerne herunder ved installation af din video grabber. Installation af software Sæt "Software CD-ROM" i CD-drevet. Vælg "Installer Følg instruktionerne I installationsguiden

9 Vælg, hvor du vil gemme softwaren. Accepter licensaftalen Installationen er udført: Husk at indtaste produktnøglen, som er trykt på CD'en, til registrering af produktet.

10 Installationen er udført og klar til brug: Oplysninger om funktioner: Videosignal fra COMPOSITE Videosignal fra S-VIDEO Vol+ Mute ("slå fra") Vol- Videoindstilling /optageindstilling/osv. Zoom ind Video-skærmbillede Ændre software-skind (tema) Vigtige oplysninger 1. Serienummer/produktnøgle er trykt på CD-driveren. 2. Videoen vises muligvis ikke første gang, du sætter New Pro series USB2.0 Video Grabber i. Tag enheden ud og sæt den i igen, hvorefter den burde være klar til brug.

11 VIDEO GRABBER VIDEOKAAPPAUSLAITE PIKA-ASENNUSOPAS FI

12 Yleiskuvaus New Pro Video Grabber -videokaappauslaitteen avulla voidaan kaapata korkealaatuista videokuvaa ja ääntä suoraan USB 2.0 -liittimen kautta ilman äänikorttia. Laite voidaan asentaa helposti, eikä se vaadi ulkoista virtalähdettä. Pakkaukseen sisältyy myös ammattitason videonkäsittelyohjelma, jonka avulla videoiden editointi on yhtä mukavaa kuin itse kuvaaminen. Editointi koostuu kolmesta helposta vaiheesta. Ohjelmisto mahdollistaa myös projektien jakamisen DVD-muodossa, verkossa sekä mobiililaitteilla. Pakkauksen sisältö New Pro Video Grabber videokaappauslaite USB2.0 -liitännällä USB-johto Käyttöopas CD-ROM-levy (sisältää ohjaimen sekä ammattitason videonkäsittelyohjelman) Keskeiset ominaisuudet Sisältää helppokäyttöisen ammattitason videonkäsittelyohjelman Ohjelma: honestech HD DVR 2.5 Yleiskäyttöinen USB 2.0 -liitäntä ei vaadi ulkoista virtalähdettä Videon ja äänen kaappaaminen USB 2.0 -liitännän kautta Videokuvan kirkkauden, kontrastin, sävyn ja värikylläisyyden säätö Kannettava ja helposti varastoitavissa Kaappaa ääntä ilman erillistä äänikorttia Plug & play -toimintaperiaate Tukee useimpia tallennusmuotoja: tallennus tapahtuu muodoissa DVD+/-R/RW, DVD+/-VR, ja DVD-Video. Laitetta voidaan käyttää myös verkko konferensseihin /-kokouksiin Tekniset tiedot USB 2.0 -liitäntä Tukee NTSC- ja PAL-videomuotoja Videon tuloliittimet: Yksi RCA-komposiittiliitin, yksi S-Video-liitin Äänen tuloliitin: Stereoääniliitin (RCA) Mitat (P) 88 mm x (L) 28 mm x (K) 18 mm USB-virtalähde Tukee korkeatasoista videoresoluutiota NTSC: 720 x 30 fps PAL: 720 x 25 fps Järjestelmävaatimukset USB: Vapaa, yhteensopiva USB 2.0 -liitin Käyttöjärjestelmä: Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 Prosessori: Intel Pentium 4 tai uudempi Kovalevytila: 1 Gt vapaata kovalevytilaa ohjelman asennusta varten sekä vähintään 4 Gt vapaata kovalevytilaa videon kaappaamiseen ja editointiin Muisti: 256 Mt RAM-muistia (vähintään 512 Mt editointiin) Näyttö: Windows-yhteensopiva näyttö, jonka tarkkuus on vähintään x 768 Äänikortti: Windows-yhteensopiva äänikortti

13 Laitteen asennus Asenna videokaappauslaite noudattamalla seuraavia ohjeita. Ohjelman asennus Aseta ohjelman sisältävä CD-ROM-levy CDasemaan. Valitse Install (Asenna) Noudata asennusohjelman ohjeita.

14 Valitse ohjelman tallennuspaikka. Hyväksy lisenssisopimuksen ehdot. Asennus viimeistellään. Muista kirjoittaa CD-ROM-levyyn merkitty tuotetunnus seuraaviin kenttiin rekisteröidäksesi tuotteen.

15 Asennus on viimeistelty ja tuote on käyttövalmis. Ohjelman toiminnot: Videolähteenä KOMPOSIITTIVIDEO Videolähteenä S-VIDEO Äänenvoimakkuuden lisääminen Mykistys Äänenvoimakkuuden laskeminen Video/tallennus/jne. asetukset Zoomaa Videokuvan ruudunkaappaus Ohjelman ulkoasun muuttaminen Tärkeitä huomioita 1. Sarjanumero/tuotetunnus on painettu CD-ROM-levyyn. 2. Kun asennat New Pro Video Grabber -videokaappauslaitteen ensimmäistä kertaa USB-liittimeen, videokuva ei välttämättä näy. Tässä tapauksessa voit irrottaa ja asentaa laitteen uudelleen USB-liittimeen, jolloin videokuvan pitäisi näkyä.

16 VIDEO GRABBER SNABBINSTALLATIONSGUIDE SE

17 Översikt Nya Pro Video Grabber kan fånga bild och ljudfiler av hög kvalitet direkt via din USB2.0 ingång utan något ljudkort. Installationen är väldigt enkel och någon extern strömförsörjning behövs inte. Med i paketet finns ett professionellt videoredigeringsprogram som i tre enkla steg gör filmredigeringen lika rolig som själva filmandet. Dela med dig av dina färdiga projekt på DVD, online eller ta med dig dem i dina mobila enheter. Förpackningens innehåll Nya Pro Video Grabber för USB2.0 USB-kabel Bruksanvisning CD-ROM (innehåller drivrutinen och det professionella videoredigeringsprogrammet) Huvudegenskaper Inkluderar ett professionellt och enkelt videoredigeringsprogram som är lätt att lära sig Program: honestech HD DVR 2.5 Ansluts via det populära USB 2.0-gränssnittet och kräver ingen extern strömförsörjning Fånga bild & ljud via USB 2.0-gränssnittet Kontrollera ljusstyrka, kontrast, nyans, och färgmättnad Bärbar och lätt att förvara. Fångar ljud utan att ett ljudkort krävs Plug & play Stödjer de flesta format: spela in på DVD+/-R/RW, DVD+/-VR, och DVD-Video. Kan användas för internetkonferenser/möten på nätet Specifikationer USB 2.0 Stöd för videoformaten, NTSC, PAL Videoingångar: En komposit (RCA), en S-Video. Ljudingång: Stereoljud (RCA) Mått (L)88mm x (B)28mm x (H)18mm Strömförsörjning via USB-anslutningen Stödjer högkvalitativa videoupplösningar NTSC: 720 x 30bps 25bps Systemkrav USB: Ledig USB 2.0 ingång OS: Windows 2000, XP, Vista, WIN7 PROCESSOR: Intel Pentium 4 eller högre HÅRDDISK: 1GB med ledigt diskutrymme för programinstallation, mer än 4GB ledigt diskutrymme för videoinspelning och redigering Minne: 256MB RAM (512MB eller mer för redigering) Skärm: Windows-kompatibel skärm med lägst 1024x768 i upplösning Ljudkort: Windows-kompatibelt ljudkort

18 Installation av hårdvara Följ anvisningarna nedan för att installera din videograbber. Installation av program. Sätt i CD-ROM-skivan "Software CD-ROM" i din CD-enhet. Välj Install Följ guidens anvisningar

19 Välj var du vill installera programmet. Acceptera licensavtalet Installationen kommer att avslutas: Ange den produktnyckel som är tryckt på din CD-skiva för att registrera din produkt.

20 Installationen är klar och programmet färdigt att starta: Funktionsbeskrivning Videosignal från KOMPOSIT Videosignal från S-VIDEO Vol+ Ljudlös Vol- Videoinställning /inspelningsinställning /övriga inställningar Zooma in Ta en skärmbild Ändra skal på programmet Viktig information 1. Serienummer/Produktnyckel är tryckt på CD-skivan. 2. Första gången du ansluter din nya Pro Video Grabber för USB2.0, kan det hända att ingen bild visas. Dra ur enheten och anslut den igen så bör den fungera.

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen 1 (8) USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen Ladattuasi Handan CV-7700 PVR laitteen USB-siirto-ohjelman Welhon internet- sivuilta, asenna ohjelma alla olevien ohjeiden mukaan. Siirto-ohjelman asennus

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Bluetooth USB Adapter

Bluetooth USB Adapter Bluetooth USB Adapter Belkin Corporation 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220-5221, USA +1 310 898 1100 +1 310 898 1111 fax Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden NN10 6GL, United

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Button 1 Nappi 1 Knapp 1 Scrollwheel & button 5 Vieritysrulla & nappi 5 Mushjulet & knapp 5 Button 2 Nappi 2 Knapp 2 dpi + / - Buttons 6 & 7 Napit 6 & 7 Knapp 6 & 7 Button

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Lab A1.FARM_Hyper-V.v3

Lab A1.FARM_Hyper-V.v3 Lab A1.FARM_Hyper-V Installing SharePoint Server 2013 SharePoint Server 2013 -asennus Scenario To install and configure SharePoint 2013 on a single server (Server 2012, AD and SQL Server), you will follow

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

HP-WEB-KAMERAN KÄYTTÖOPAS

HP-WEB-KAMERAN KÄYTTÖOPAS HP-WEB-KAMERAN KÄYTTÖOPAS Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. AMD ja

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3121 E-BOOKS SUPPORTING TEACHING: HIGHER EDUCATION TEAC- HER SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3120 E-BOOKS SUPPORTING STUDIES: HIGHER EDUCATION STU- DENT SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB 2.0 kort USB-kortti 2.0 Modell/Malli: M5273 Nr/Nro: 32-4468 Vers: 002-200405 SE USB 2.0 kort USB 2,0 kort med PCI anslutning, tillför 5 st. USB 2.0 portar på din dator (4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till skrivaradapter USB til skriveradapter USB-kirjoitinporttisovitin Nr/Nro: 38-2149 Modell/Malli: UN1BE Ver. 001-000 SVENSKA USB till skrivaradapter Artikelnummer: 38-2149,

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder Digial HD Video Camera Recorder HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporaion 4-530-284-21(1) Digial HD-videokamera-opager Følgende beskriver de funkioner, der leveres/ændres med denne firmwareopdaering sam hvordan

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad Modell / Malli / Model: T511 99 940 84 SE BRUKSANVISNING Trådlös laddstation QI FI KÄYTTÖOHJEET Langaton QI-latausalusta EN INSTRUCTION MANUAL QI Wireless Charging Pad SE Innehåll Trådlös laddstation USB-kabel

Lisätiedot

USB to Serial Port Adaptor USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin

USB to Serial Port Adaptor USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin 38-2150 USB to Serial Port Adaptor USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin ENGLISH SVENSKA NORSK Model: UN8BE Ver. 200802 SUOMI www.clasohlson.com ENGLISH USB till serieportsadapter

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

3GU. Installation Guide Asennusohje. 3G Turbo USB modem. Ver.1.0. In English pages Suomeksi sivut 12 20

3GU. Installation Guide Asennusohje. 3G Turbo USB modem. Ver.1.0. In English pages Suomeksi sivut 12 20 3GU 3G Turbo USB modem Installation Guide Asennusohje Ver.1.0 In English pages 2-10 Suomeksi sivut 12 20 Brief Introduction A-Link 3GU USB modem is a type of multi-mode, 3G wireless USB modem, applicable

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Käyttöohje. SU51 USB -äänikortti

Käyttöohje. SU51 USB -äänikortti Käyttöohje SU51 USB -äänikortti Sisältö Esittely... 2 Pakkauksen sisältö...... 2 Turvallisuusohjeet...... 2 Tekniset tiedot.... 3 Laitevaatimukset........3 Laitteen asennus....4 Ohjelmiston asennus.......

Lisätiedot

sivu 1 SURFCAM V5 JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET

sivu 1 SURFCAM V5 JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET sivu 1 Minimi: Käyttöjärjestelmä: Windows XP Service Pack 3 Prosessori: Duo Core II tai nopeampi Muisti: 2 GB RAM Kovalevytila: 1 GB vapaana DVD asema Näytönohjain: 512 MB näyttömuistia. DirectX 9.0c tai

Lisätiedot

Mini0801 Dash Kamera

Mini0801 Dash Kamera Käyttöohje Mini0801 Dash Kamera Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. 1. X24 Super HD ajoneuvokamera (Mini0801) 1.1 X24 Dash kamera pakkauksen sisältö Kamerayksikkä (vaatii lisäksi erillisen

Lisätiedot

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta.

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta. Tuotetiedot C A G B A: Infrapunavastaanotin B: Virtavalo (LED) C: Antenniliitin D: USB-liitin D E F E: USB-verkkokaapelin liitin F: Kauko-ohjain G: Antenni Asennus Sijoita antenni mielellään lähelle ikkunaa.

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver:

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver: KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiport Multiportti Modell/Malli: NS190 Nr/Nro: 32-6826 Ver: 001-200510 2 SE Bruksanvisning Multiport Artikelnummer: 32-6826, modell: NS190 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Windows Vista / 7 - asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista / 7 -asennusoppaasta.

Lisätiedot

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera Pika-asennusohje 1 Aloitus Paketti Sisältää Tarkista paketin sisältö tarkasti. Paketin tulisi sisältää seuraavat tarvikkeet. Jos yksikin tarvike on viallinen

Lisätiedot

Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy

Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy t Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy Agenda 1. Office Excel 2013 2. SharePoint 2013 3. SQL Server 2012 SP1 4. SharePoint 2013 BI-arkkitehtuuri 5. Kunta-analyysi

Lisätiedot

A-LINK IPC1. MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje

A-LINK IPC1. MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje A-LINK IPC1 MJPEG Verkkokamera Pika-asennusohje 1 Aloitus Paketti Sisältää Tarkista paketin sisältö tarkasti. Paketin tulisi sisältää seuraavat tarvikkeet. Jos yksikin tarvike on viallinen tai puuttuu,

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Interaktiiviset LED monikosketusnäytöt

Interaktiiviset LED monikosketusnäytöt Interaktiiviset LED monikosketusnäytöt Seewo LED monikosketusnäytöt TK-Team Seewo LED kosketusnäytöt on ideaali ratkaisu kokous-, koulutus- ja luokkatiloihin. 10-pisteen monikosketus mahdollistaa useamman

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

Blackwire 725. Johdollinen USB-kuuloke. Käyttöopas

Blackwire 725. Johdollinen USB-kuuloke. Käyttöopas Blackwire 725 Johdollinen USB-kuuloke Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Järjestelmävaatimukset 3 Tarvitsetko ohjeita? 3 Pakkauksen sisältö 4 Ohjelmiston lataaminen 5 Perustiedot 6 Kuulokkeen käyttäminen

Lisätiedot

Software käyttöohje M00026006 FI

Software käyttöohje M00026006 FI M00026006 FI Varoitukset ja tavaramerkit Varoitukset ja tavaramerkit Varoitukset Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai lähettää missään muodossa tai millään menetelmällä

Lisätiedot

Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä

Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä Tuotetiedot Kytkentä Kuvaus A 1 Välikytkin: - Keskikaiutin / Subwoofer - Linjatulo: V / O Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä Jos käytetään 2-4 kaiuttimen

Lisätiedot

PC SANELUIDEN PURKUPAKETTI AS-7000 OHJEET SUOMI...2

PC SANELUIDEN PURKUPAKETTI AS-7000 OHJEET SUOMI...2 PC SANELUIDEN PURKUPAKETTI AS-7000 OHJEET SUOMI...2 Transcription Module -ohjelmiston ominaisuudet FI Transcription Module -ohjelmiston ominaisuudet Toistaa DSS-, DSS Pro-, WMA-, MP3- ja WAV/AIFF-muodossa

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

SafeLine VA4 Käyttöohjeet

SafeLine VA4 Käyttöohjeet SafeLine VA4 Käyttöohjeet 01.2013 Tekniska data Käyttöohjeet Strömförbrukning vid 24V matningspänning: Strömförbrukning på en aktiverad ingång och uppspelning av ljud med max volym: Högtalare Storlek:

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Mobility Tool. Demo 21.8.2013 CIMO

Mobility Tool. Demo 21.8.2013 CIMO Mobility Tool Demo 21.8.2013 CIMO 1 Sisältö Korkeakoulukäyttäjä (Beneficiary User) Home Project details Partners Mobilities Working with CSV Import Mobilities Budget 2 Home Find your project Project menu

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

Software käyttöohje. Johdanto. Asennus. Tulostinohjaimen käyttäminen. TM-T20 Utility. Tietoja sovelluskehityksestä. M00026004FI Rev.

Software käyttöohje. Johdanto. Asennus. Tulostinohjaimen käyttäminen. TM-T20 Utility. Tietoja sovelluskehityksestä. M00026004FI Rev. Software käyttöohje Johdanto TM-T0 Software Installer -asennusohjelman ominaisuudet. Asennus Asentaminen ja asennuksen poisto. Tulostinohjaimen käyttäminen Perustulostustoiminnot ja muut hyödylliset toiminnot.

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI. Led display. Rullande textskylt Diodedisplay Rullanäyttö. No. 36-2070. Ver. 200801. www.clasohlson.

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI. Led display. Rullande textskylt Diodedisplay Rullanäyttö. No. 36-2070. Ver. 200801. www.clasohlson. Led display Rullande textskylt Diodedisplay Rullanäyttö ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI No. 36-2070 Ver. 200801 www.clasohlson.com Led Display Article number 36-2070 Please read the entire instruction manual

Lisätiedot

MONEN LAITTEEN K780-NÄPPÄIMISTÖ Yksi näppäimistö. Kaikki ominaisuudet. Tietokoneisiin, puhelimiin ja tabletteihin.

MONEN LAITTEEN K780-NÄPPÄIMISTÖ Yksi näppäimistö. Kaikki ominaisuudet. Tietokoneisiin, puhelimiin ja tabletteihin. MONEN LAITTEEN K780-NÄPPÄIMISTÖ Yksi näppäimistö. Kaikki ominaisuudet. Tietokoneisiin, puhelimiin ja tabletteihin. TUTUSTU MONEN LAITTEEN K780- NÄPPÄIMISTÖÖN ALOITUS PARANNELLUT TOIMINNOT KAHDENLAINEN

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

G H J. C A: Kortin asetussymbolit B: Kumijalat C: Tarranauha D: Toimintavalo E: Virtavalo. CR in-1 USB2 CARD READER Tuotetiedot

G H J. C A: Kortin asetussymbolit B: Kumijalat C: Tarranauha D: Toimintavalo E: Virtavalo. CR in-1 USB2 CARD READER Tuotetiedot CR-00 6-in- USB CARD READER Tuotetiedot F A B D I G H J E C A: Kortin asetussymbolit B: Kumijalat C: Tarranauha D: Toimintavalo E: Virtavalo F: Aukko: CF I, CF II, MD G: Aukko: XD H: Aukko: SMC SM- RAM

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

24.9.2015. HP ProDesk 490 G2 MT i5-4590 4Gb DDR3-1600 (1x4) 1TbHDD DVD+/-RW

24.9.2015. HP ProDesk 490 G2 MT i5-4590 4Gb DDR3-1600 (1x4) 1TbHDD DVD+/-RW 1(5) HP ProDesk 490 G2 MT i5-4590 4Gb DDR3-1600 (1x4) 1TbHDD DVD+/-RW AMD Radeon HD 8490 (1 Gt) W7PRO64/W8.1 W1/1/1 Kuvaus Kasvata liiketoimintaasi HP ProDesk 490 G2 -mikrotornitietokoneella, joka sisältää

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

P-0500 autokameran käyttöohje

P-0500 autokameran käyttöohje P-0500 autokameran käyttöohje Osat 1 LED valot 2 Linssi 3 Korttipaikka 4 Ilmaisinvalo 5 Mikrofoni 6 LCD näyttö 7 Kaiutin 8 Asennustelineen kiinnitys 9 Nollaus näppäin (Reset) 10 Päälle/pois kytkin 11 Valikko

Lisätiedot

Innehall Introduktion... 5 Om återställning... 5 Om säkerhetskopiering... 6

Innehall Introduktion... 5 Om återställning... 5 Om säkerhetskopiering... 6 Återställnings-, säkerhetskopieringsoch felsökningsguide Palautus-, varmuuskopiointi- ja vianmääritysopas Guide til genopretning, sikkerhedskopiering og fejlfinding Skapa återställningsmedia direkt efter

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

Tietokonearkkitehtuuri 2 TKT-3201 (5 op)

Tietokonearkkitehtuuri 2 TKT-3201 (5 op) Tietokonearkkitehtuuri 2 (5 op) syksyllä 2012 periodit I & II (viikot 35-41 & 43-49) luennot tiistaisin klo 14-16 (periodi I: sali S4, periodi II: sali TB109) Kurssin tavoite Käydään läpi tietokoneen toimintaa

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/6 Yhteysopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Jos Software and Doumentation ei tue käyttöjärjestelmää, tulostin on lisättävä Ohjattu tulostimen lisääminen - toiminnon avulla.

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue Finnish sheet metal machinery know-how since 1978 Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue www.aliko.fi ALIKO bending chart Required capacity in kn (T) in relation to V-opening. V R A S = plates

Lisätiedot

SUOMI. AV-surroundvastaanotin AV Surround Receiver SR5009. Pika-aloitusopas

SUOMI. AV-surroundvastaanotin AV Surround Receiver SR5009. Pika-aloitusopas SUOMI Pika-aloitusopas AV-surroundvastaanotin AV Surround Receiver SR5009 Tervetuloa Kiitos, että valitsit Marantzin AV-vastaanottimen. Tästä oppaasta löydät ohjeet AV-vastaanottimen asennukseen askel

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Bluetooth USB adaptor

Bluetooth USB adaptor 32-8866 Bluetooth USB adaptor Bluetooth USB-adapter Bluetooth USB-adapter Bluetooth-sovitin, USB ENGLISH SVENSKA NORSK Model: GUBTCR42 Ver. 200802 SUOMI www.clasohlson.com ENGLISH Bluetooth USB adaptor

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Bluetooth USB-Adaptor

Bluetooth USB-Adaptor ENGLISH Bluetooth USB-Adaptor Art.no 38-3355 Model GUBTCR42I Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in

Lisätiedot

Esitystavat 4K ja 8K. Mitä esitystavat 4K ja 8K ovat, milloin tulevat, vai tulevatko ja miksi. Muutama olettamus miksi. Koonnut Pekka Mielityinen 1

Esitystavat 4K ja 8K. Mitä esitystavat 4K ja 8K ovat, milloin tulevat, vai tulevatko ja miksi. Muutama olettamus miksi. Koonnut Pekka Mielityinen 1 Mitä esitystavat 4K ja 8K ovat, milloin tulevat, vai tulevatko ja miksi. Muutama olettamus miksi. Koonnut Pekka Mielityinen 1 Teräväpiirtotekniikan tarkkuus on 1080 juovaa ja 1920 pistettä juovalla Elämme

Lisätiedot

Tytärkortin digitaaliset tulot/lähdöt G1: Koaksiaalilähtö G2: Koaksiaalitulo G3: Optinen lähtö G4: Optinen tulo

Tytärkortin digitaaliset tulot/lähdöt G1: Koaksiaalilähtö G2: Koaksiaalitulo G3: Optinen lähtö G4: Optinen tulo Tuotetiedot Sisäiset tulot/lähdöt ja siltaus A1: Siltaus: - Keskikaiutin / Lisäbassovahvistin -> Vaihtaa äänen keskikaiuttimen ja lisäbassovahvistimen välillä (5.1). Lisätietoja käytöstä on ohjekirjan

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI KIRJAUTUMINEN SUBSCRIPTION CENTERIIN Autodesk Subscription sopimuksella saat kaikki edut irti ohjelmistostasi. Tässä ohjeessa käydään läpi kuinka kirjaudut Subscription Centeriin,

Lisätiedot

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Hurtig vejledning Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Fremgangsmåde 1. Sæt panden på. 2. Vælg kogefelt. 3. Tryk på symbolet Ô. 4. Vælg indstillingen Manuel. 5. Tryk på symbolet X, og vælg det

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot