Tiedoitusosasto. Liiton varsinaisten jäsenten lukumäärä Liiton jäsenseu rojen lukumää rä. IV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedoitusosasto. Liiton varsinaisten jäsenten lukumäärä. 111. Liiton jäsenseu rojen lukumää rä. IV."

Transkriptio

1 8 Tai teilij a Eero Salola Sos:pääll. Keijo Keravuori Toim.joht. Lauri Santala Os.pääll. Reino Korpi. Valiokunnan sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Aulis Päiväläinen. Tiedoitusosasto. Osaston tehtäviin on kuulunut liiton julkaisutoiminnan johtaminen ja valvominen sekä propagandatehtävien hoitaminen: yhteistyössä eri osastojen kanssa. Pääasiallisinunan työn on muodostanut julkaisutoiminta, lähinnä liiton äänerukannattajan "Urheilun" toimittaminen. Lisäksi on julkaistu syväpainoasuinen "Urheilun Joulu" ja Urheilukalenteri Osaston tehtäviä 'on johtanut ja valvonut SVUL:n toimitusjohtaja eri osastopäälliköiden avustamana. Sanomalehdistöön on ylläpidetty yhtey,ttä järjestämällä eräitä tiedoitustilaisuuksia sekä toimittamalla niille SVUL:n toimintaa koskevaa aineistoa. SVUL:n julkaisutoiminnan tehostamista ja aikaisemmin omistamansa julkaisun saamista varten, SViU'L osti kesällä 1950 Soomen U,rheilulehden 'Suomen ipalloliitolta. Samalla päätettiin, että lehteä ryhdytään julkaisemaan kaksi kertaa viikossa. Lehdelle sekä SVUL:n kaikkea julkaisutoimintaa johtamaan asetettiin syksyllä Suomen Urheilulehden johtokunta, jonka puheenjohtajaksi SVUL:n työvaliokunta valitsi johtaja A. Tynell'in sekä jäseniksi toim.johtaja L, Santalan, osastopäällikkö Urho Saariahon, sosiaalijoht. E. Palolammen ja toimittaja S. Kolkan. J ohtokunnan sihteerinä toimii Suomen Urheilulehden päätoimittaja Paul Sirmeikkö Liiton jäsenseu rojen lukumää rä. Kertomusvuoden aikana on liiton jiisenseurojen lukumäärässä ollut edelleenkin havaittavissa huomattavaa nousua. Vuoden 1950 päättyessä oli liitolla rekisteröityjä pääseuroja Liitto on edelleenkin toiminut pienten ns. kyläseurojen yhdistämiseksi voimakkaammiksi pitäjäseuroiksi, jonka johdosta seuralueltelosta on poistunut lukuisia pienehköjä r-ekisteröityjä yhdistyksiä. Pitäjäseurojen alaisuudessa toim ivien, osittain rekisteröityjen osittain rekis1jeröimättömien kyläosastojen määrä oli kertomusvuoden lopussa Kyläosastot ovat melk ein poikkeuksetta sangen itsenäisesti toimivia, jonka johdosta on to- dettava, että SVUL:n ja sen jäsenliittojen jäsenseurojen lukumäärä oli vuoden vaihteessa L isäksi on otettava huomioon, että Yhdist~s rekisteri toimistossa on parhaillaan käsiteltävänä useiden kymme:uen seurojen r ekisteröimisanomukset. Näitä seuroja ei ole otettu hu~m.l.oon edellä olevissa lukumäärissä. Vertailun vuoksi mainittakoon, etta luton jäsenseurojen lukumäärä oli vuoden 1949 päättyessä 2549, joista pääseuroja oli IV. Liiton varsinaisten jäsenten lukumäärä. SVUL:n jäsenliittojen alaisten seurojen jäsenmäärässä on- ker tomusvuoden aikan a ollut havaittavissa -edellisiin vuosiin verrattuna jatkuvaa nousua. Kokonaisjäsenmäärän oltua 1949 päättyessä 3~5.843 oli se kertomusvuoden päättyessä jakaantuen seuraavasti: Miehiä......, Naisia..,.... Poikia Tyttöjä..., Yh-t. -=3-:20=-.tm::;-::-5 Edellämainituista luvuista on mainittava, että 'SVUL:n eri jäsenliittoihin kuuluu erikoissopimuksin 184 seuraa ja jäsentä. 'SVUL :n jäsenmäärä ja seurojen lukumäärä liitoittain eriteltynä. Liitto: Seurojen luku Jäseniä Suomen Hiihtoliitto ' Jääkiekkoliitto Koripalloliitto Luisteluliitto Miekkailulii tto Nyrkkeilyliitto ip ainiliitto Painonnostollitto Pesäpalloliitto Poika- ja Tyttöurheiluliitto Pyöräilyliitto ' Suunnistamisliitto Uimaliitto

2 10 Urheiluliitto Voimisteluliitto ,Naisten Liikuntakasvatusliitto Jäsenmäärän jakaantuminen piirien kesken : Piiri: Etelä-Pohjanmaa Häme Helsinki Kainuu Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kyr.nenlaakso Lahti Lappi Länsi-'Pohja Oulu Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Satakunta Suur-Savo Uusimaa Varsinais-Suomi Viipuri Seur. Yht. JVI. N. P. T & Q.5> Hl ' : , < J Erikoissopimuksin jäsenliittoihin -- Ja piireihin kuuluvat ' Yht V. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa. Yhteistyö kotimaisten järjestöjen kanssa säilytti vuoden aikana aikaisemman kiinteytensä. Yhteyttä on pidetty yllä seuraaniin kotimaisiin SViUL:n ulkopuolisiin laitoksiin ja järjestöihin: Työvä,en Urheiluliitto, FinJ.ands SveI!JSka Centralidrottsförbund, Suomen Palloliitto, Puolustuslaitos, Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Kansalaisjärjestöjen Raittiustoimi.nnan Keskusliitto, Suomen Nuo- risojärjestöjen Edustajisto, Suomen Nuorison Liitto, Suomen Latu, Suomen Retkeilymajajärjestö, Matkailijayhdistys, Suomen Voimistelunopettajain Liitto, Suomen Liikuntan~uvojat, Urheilutoimittajien Kerho, Suomen Oppikoulujen Urheiluliitto, Suomen NMKY:n Urheiluliitto, Yliopiston Voimistelulaitos ja Suomen Työn Liitto. Lisäksi on liitto ollut edustettuna seuraavissa laitoksissa ja järjestöissä edustajiensa kautta: Stadion Säätiö: Dipl.ins. A:rvo Tanila, johtaja Rolf Hohenthal, arkkitehti Einari Teräsvirta,,pääkonsuli :Arvo Himberg. XV. Olyr.npia Helsinki Järjestelytoimikunta: SosJIleuvos Akseli Kaskela, maisteri Lauri Miettinen. Oy. Veikkaustoimisto Ab. Hallintoneuvosto: Sos.neuvos Akseli Kaskela, varat. Anton 'Salmenkylä, varat. Kullervo Pellinen. Johtokunnan varapuheenjohtajana on ollut toimitusjohtaja Lauri Santala. Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiön hallintoneuvostossa: pankinj. Toivo Aro puheenjohtajana, varastonhoitaja Eemeli Juureva, lehto Yrjö Kaloniemi, laivanselvittäjä Allan Mustonen, professori Lauri Pihkala, lääket.lis. Lauri Tanner ja joht. Aaro Tynell sekä yhtiön hallituksessa ja johtokunnassa puheenjohtajana!:os.ne uvos Akseli Kaskela, varapuheen johtajana kenr.maj. Yrjö Valkama, toimitusjohtaja Lauri Santala ja dipl.ins. Arvo Tanila. Alfred Kordelinin rahasto terveyden ja ruumiinhoidon edistämiseksi Suomessa Säätiö: lääket.lis. Lauri Tanner ja toimitusjohtaja Lauri Santala. Valtion Urheillulautakunnassa: varalb. Kallio Kotkas, tri Kaarina Kari, lääket.lis. Lauri Tanner kuolemaansa saakka ja sen jälkeen johto Aaro Tynell. Suomen Puheopiston Kannatusosakeyhtiön johtokunnassa: toimitusjohtaja Lauri Sanrl;ala. Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskusliitossa: kouluneuvos A:rvo Vartia ja pankinj. Toivo Aro. Nuorisojärjestöjen Edustajistossa: osastopääll. Osmo Kupiainen. Suomen Urheilumuseosäätiön johtokunnassa ja hallintoneuvostossa toimitusjohtaja Lauri Santala, sekä hallintoneuvostossa varat. Anton Salmenkylä. S'VUL:n taloyhtiössä, Läntinen Puistotie 13 A: Kaupunginjohtaja Kalervo Pellinen, varatuomari Anton Salmenkylä ja toimitusjohtaja Lauri Santala. Olympialaisessa komiteassa: Eversti V. A. M. Karikoski (valtuusku=an puheenjohtajana). 11

3 UlDj O~~ ro ' ~~~... <:Ol'"dt=. 'OtrJen""CC~ '" ~ 8 C ~ 0 E: en. pj, '" ~ ~ (1) 8 C '" en < S 8 0 _. en c-t- W 1-'.... I [ "., <+"," (1) (1) (1) 5 ' 0 ~'" ~. S II" ~., ~ (1)., S jl) en~. tj ~ w: C"D en (1) ~ '" ~. < 5" _. ~ C ' (1) C <+ ~ <., '" ~ 8 ~ ~., < 0. ~. ~ ~ w: Dl t:. En' ~ p 8- Ol: < ~... Ol: ;.; _ : : g: pr p g: ~ en ' ~ : mö ~. I C g. PJ q t:l... ~ <~'iu.~.., ::::: _. o~... e:. g: en en ::::: : o. 8;';?;" ~: '" o - W (1) ~ ~ 0 ~, I 'ii)' ~ g. g:... 5' ~ en g ~ :::J ~ :::;- Dl S ~ ~~. ~ -- tt) 2" Ol ti ~ ~ g: g [ ::::: c (1).., 5' Ol ~.::t: < ~OS "" < Ss. 0 :::J ~ 1b S."" ~ _.. _. (1)'... 'ö' < 5' < ' ::r ~ <+ 8.., Q '" ~ ~~~ 2.W (1) <+ ~ Ol 0 Q C ~ Ol 0 ~ '" '" g c; tt [;r ;::. Sen' ~. ~ Ib C ~ ~ E.;:S ~ ~ ~. ~ ~ 0 1: Ol C ~... pr Ol ~ ~ < C I~O --co rl-c"do...!il' 8" 8' ~ ~ 8 ~ 0 S' 1: o - C Ol C a '" ~::st:j (b.g. ' < PJ ~c+... '" 0 g ' ~ :;l _. ~., ~ 0 3' c~,~ ~::S~ S'~~< :::J 2" en <+ ~::r ~ < ~ 0 S _ ' Fl ~... s"'~!=i s0" 8 <:en ~ <+ ' en Ol C et., 5' &'! C C 0 0 w tn-m::1. ~., < ~ ~ Ol < ~ ;;.< - C'O< "c(1) ~?' t,:;i < g E: ~ ~. a., ~ : s: ::J <: rb ~: ~ 0" ~ - I Ol & I,.,,_ Tilasto kurssi., neuvonta - ja koulutustoiminnasta. Kurssit Koulutustil. Neuvontatil. Neuvottelupv:t Leirit Yht. Ala Lkm. OS.ott. Lkm. OS.ott. Lkm. OS.ott. Lkm. OS.ott. Lkm. OS.ott. Lkm. Os.ott. Järjestötoiminta S. Urheiluliitto*),., S. VoimisteluliiUo S. Hiiht oliitto......, S. Painiliitto.., S. Pesäpalloliit to,...., S. Nyrkkeilyliitto S. P.- ja T-urh.liitto S. Pyöräilyliitto S. Suunnistamislii tto S. Uimaliitto S. Jääkiekkoliitto S. Painonnostoliitto S. Koripalloliitto S. Luisteluliitto S. Miekkailuliitto S. N. L. L., Yht ) Piireissä tapahtunut massajwu'lutus on kohdistunut kaiooin luokkaurheilijoihin, joita yht IS. Urheiluliiton koulutus kohdistunut vain M- ja A-~k:n urheilijoihin.... w

4 14 J ä r j e s t ö toi m i n t a: Opetusvoimat. L. Santala, A. Kaskela, A. Tynell, R. Korpi, O. Kupiainen, U. Kemppainen, R. Kalajo, Eeva Poutiainen, E. Palmio, E. Vala vuori, A. Jokinen, O. Lehtonen, Osmo Lehtonen, T. Jokiranta, T. Komulainen, Arvo Lehto, J. Tikkanen, Pauli Vänttinen, V. Seitamaa, 1. Okkonen, S. V. Vakkuri, M. Hirvi, J. Turunen, N. Palonen, T. Asis, K. Juntunen, V. Salo, U. SUVaJllto, E. Komulainen, P. Valitavaara, M. Järvinen, V. M. Heikura. SNLL: Kaarina Kari, Esteri Pesola, Helvi Kallia, Sirkka Tervo, Siru Vehmersalo, Maija-Liisa Saarinen, Raija Hankipohja, Lemmitty Perko, Meri Arekki, Kirsti Sirkkola, Helka Ristolainen, Pirkko Purola, Inkeri Tamminen,!Aili Allinen, Inkeri Nilsson, Lnkeri Kuusisto, Rauha!Harju. Marja Juurtola, Esko Numminen, Martti Leskinen, Aarne Aaltio, Eeva Kanniainen, Annikki Häti, Impi Jokinen, Jenny Jousela, Kaarina Katajamäki, Anna-Liisa Kerttula, Annikki Kyttä, Salome Laaksonen, Kaarina Lappalainen, Hilkka Lehtonen, Aino Minkkinen Raili Pirhonen Paula Repo, Aino Valkama. " Suo m en U r hei 1 u 1 i i t t 0: Armas Valste, A. Markkanen, K. Römpötti, Eino Julkunen, V. Airaksinen, E. Leino, Y. Nora, 1. Nieminen, V. Pällö, H. Taskinen, J. Uunila, L. Vepsäläinen.,S u 0 me n Voi m i s tel u 1 i i tt 0: O. Rove, B. Stenman, M. Niemi, A. Aaltio, M. Leskinen, Eeva Poutiainen, M. Sutinen, E. Seeste. Suo m e n L u i s tel u 1 i i t t 0: J. Björk, B. Nikkanen. Suomen Hiihtoliitto: Y. Kaloniemi, V. Saarinen, P. Vainio, A. Palamaa, N. Itkonen, V. Nieminen, T. Pälli, K. Vierto, M. Rahkila, O. Palaste, P. Valtavaara, T. Murama, O. Hatanpää, A. Alarto, Kaarina Lappalainen, L. Silvennoinen, L. Leskinen, O. Vihavainen, A. Vanhoja, O. Kemppi, H. Hasu, S. Leino, V. Kalaniemi, E. Aro, P. Niemi, V. Vittaniemi, E. Sysimetsä, Eero Rautiola, Hannes Tikkanen, Vilho Taskinen, Erkki Penttilä, K. Merenheimo, Erkki Jalkanen, Erkki Kumpunen, Olli Virho, E. Hyyppä, M. Ikävalko, H. Laikoski, Kauko Juntunen, Tapio Ikonen, Teemu Pälli, Matti Lähde, K. Taipale, Lasse Johansson, Heikki Teljamo, Vilho Hyyppä, K. Nikkanen, Martti Huhtala, V. Sipilä, Matti Leukumaa, Väinö Eskelinen, Eino Hyyryläinen, '5. Pernu, Teuvo La~kanen, Tauno Juurtola, Toivo Riikonen, Martti Lauronen, Erkki Knuuttila, Jukka Simola, P. Vänttinen, Eila Soisalo, V. Vanhanen, Taito Teiniranta, Leo Ohvo, Pentti Ryöppy, O. Kupiainen, Eero Mäkelä, Erkki Tanila, H. Koskivuori, T. Wetterstrand. Suo m e n P a i n i 1 i i t t 0 : Yrjö Vähämäki, Arvo Viljanen, Esa Loukola, Juho Kinnunen, Onni Sirenius, Aarne Reini, Paavo Hietala, Edvard Huupponen, Pentti Hakanen, Heikki Sepponen, Lauri Kangas, Arvo Rahko, Oiva Sironen, Lauri Anttila, Kaleva Niemi, Esko Kossila, Kaarlo P itkänen, Urho Pappinen. Suo m e n P e s ä p a II oli i t t 0: T. Luomi, Kl. Karvonen, P. Lamppu, P. Niskanen, O. Halonen, E. Seppälä, L. Tukiainen, J. Tuomikoski, V. Leppilampi, L. Salminen, T. Pohjonen, P. Teuri, K. Jääskeläinen, J. Puusaari, K. Lehtonen, S. Holopainen, P. Niemelä, K-H. Lahti, T. Louhivaara, O. Hyttinen, L. Iltola, V. Hein, U. Salmi, 1. Mattila, N. Räisänen, E. Kaakkolahti, T. Niemioja, E. Aaltonen, A. Mustonen, K. Kovero, J. Kiira, K. Mannermaa, V. Isola, A. Tuomi-Nikula, M. Hirvi, A. Kuusela, V. Seitamaa, M. Lähdesmäki,. L. Eliala, E. Kiviluoto, R. Taskinen, M. A. Makkonen, E. Mantere, U. Vahtera, M. Erola, A. Tala, K. Salminen, E. Heikkilä, J. Jokinen, K. Taka-Sihvola, R. Liljanheimo, K. Vuorinen, T. Lanamäki, A. Serola. Suo m e n P 0 i k a- ja T y t t ö u r hei 1 u 1 i i tt 0: Aaro Tynell, Aaro Laine, Teemu Saarinen, Keijo Siltanen, Ukko Könni, Bruno Vuori virta, Klaus Karvonen, Erkki Sällälä, Erkki Helenius, Veikko Nieminen, Kirsti-Maija Hakomeri, Ensio Valavuori, Tauno Luomi, Y. K. Salo, Marja Juurtola, Tauno Juurtola, Usko Sinisalo, Mikko Tapio, Lauri Raatikainen, Jukka U;unila, Lauri Pautola, Lassi Vepsäläinen, Pauli VäIlittinen, Re1lä SUoma. Suo m e n N y r k k e i 1 yli i t t 0 : Jukka Laaksonen, Niilo Somerkoski, Valle Resko. Suo m e n Jää k i e k koi i i t t 0: Risto Lindroos, Jukka Vuollo, Erkki Vuollo, Jarl Ohlson, Unto Viitala, Eino Rantala, Keijo Kuusela, Erkki Saarinen, Teuvo Vaissi, Aarne Honkavaara, Juhani Linkosuo, Henry Kvist. 15

5 16 Suo m e n P y ö r ä i 1 yli i t t 0: Armas Palamaa, Arvi Romi, Erik Forsberg, Paul Backman, Holger Wistbacka, Sven Herlevi, Igor Ahvenlahti. Suo m e n Ui m a l i i t t 0: Einar Aalto, Bertil Aulanko, Stina Fagerström, Ruth Grahn, Niilo Haarala, Altte Harma, Olli Heikinheimo, Eino H eikkinen, Kirsti H elenius, Tauno Jorasmaa, Ingeborg Jung, Emil Kakkonen, Paavo Kettunen, Eero Kokko, Veikko Laihanen, Jöns LindqUist, Vilho Malinen, Axel Mikkola, Aaro Mäenpää, Matti Nieminen, Vilho Nurmi, Unto Palonen, Ville Pohjola, Onni Rautava, Helmer Saxberg, Tönnes Schulman, Astrid Schnitt, Asta Serno, Keijo Siltanen, Pentti Silvasti, Ilmari Simula, Leo Stjernvall, Mauri Suvanto, Veikko Syvälahti, Kalle Tamminen, P aavo Teräsvirta. Pekka Tiilikainen, Aaro Tynell, Erkki Uuraslahti, P. E. Viden, Toivo Virtanen, Martti Väinämö, sekä ulkomaalaiset Erwin Simon ja Hanns Kefer. Suomen S'uuni!listamisliitto: Lauri Antero, Y. K. Salo, Veikko Jarpala, Arvo Lehto, Immo Teräs, Solmu Kantola, Jaakko Kahila, Osmo Niemelä, Erkki Aro, Esko Tuomola, Tauno Niemelä, Helka SaJtukangas, Irja ipetäjä, Allan Kari. Suo m e n M i e k kai 1 u 1 i i t t 0: Roger Lambert ja Roger Blanc Ranskasm, Eduardo Alajmo Italiasta sekä Tor Lindblad, N. Sjöblom ja T. Appelroth. Suo m e n KoI' i p a 11 oli i t t 0: Eero Castren, Kaarina T alpio, Arnold E. Isaacson (USiA), Henry Fra melius, H erbert Wilkinson (USA), Roland Vaance, Wille Dillemuth, T imo Suviranta, Tauno Kalli. Su o m e n P a i n 0 n n 0 s toi i i t t 0 : Bruno Nyberg, Toivo Salo. VII. Liiton yleinen toimintai propaganda- ja valistustyö. Liiton ja sen toimiportaiden piirissä on kertomusvuoden aikana ollut hav'aittavissa huomattavaa nousua. ipiiritoimistojen työskentely on vakiintunut ja ote seuroihin kaikissa piireissä entisestäänkin voimistunut. Erityisesti on valistusjaostojen toiminta a ikaansaanut henkisen kasvatustyön kehittymisen ja edistymisen. SVUL:n jäsenliittojen ja punen toimesta on kurssi-, neuvonta-, kilhoidetussa järjestötoiminnassa. Jäsenliittojen valmennus- ja koulutustoiminta on viime vuonna tiivistynyt ja tehostunut. Kansainvälinen toiminta on sekä keskusliiton että jäsenliittojen kohdalta osoittanut mm. maaottelujen muodossa vilkastumista. pailu- ym. toiminta jatkunut entistä laajempana ja monipuolisempana. Keskustoimisto on suorittanut seurojen toimihenkilöiden kouluttamista, jonka tulokset ovat selvästi havaittavissa seurojen yhä huolellisemmin Pl'O P a g a n d a- ja vai i s t u s toi m i n t a: SVUL:n propaganda- ja tiedoitustoiminnassa on sekä järjestön käytännölliseen toimintaan liittyvän tiedoituspalvelun avulla että monin muunlaisin tavoin selostettu urheilun päämääriä ja niiden urheilun harrastajille asettamia velvollisuuksia. Tällöin on erityisesti korostettu ter veiden ja r aittiideru elämäntapojen merkitystä ja sitä tosiasiaa, että urheilijan on ennenkaikkea pyrittävä täyttämään yleiset kansalaisvelvollisuudet. San 0 m ale h d i s t ö on kertomusvuonna kuten aikaisemminkin suhtautunut liiton kaikkeen toimintaan erittäin suopeasti julkaisemalla runsaasti kilpailu-, kokous- ym. tilaisuuksien selostuksia. Keskustoimiston sekä sen jäsenliittojen virkailijat ja piixien toiminnanjohtajat ovat varsin huomattavassa määrässä avustaneet lehdistöä kirjoittamalla urheilun eri aloja käsitteleviä artikkeleita sekä antamalla auliisti tietoja, tilastoja, kuva-aineistoa jne. lehdistön käyt.ettäväksi. - Liiton oman äänenkannattajan "Urheilun" palstoilla on jatkuvasti uutisissa, artikkeleissa ja pakinoissa selvitetty monenlaisia urheilutoimin taan liittyviä kysymyksiä. Erityisen voimakkaasti on otettu huomioon valmennus- ja koulutustoiminta, jonka johdosta onkin todettava sen tuottaneen valmentajien ja ohjaajien työn ohella suurta apua laajoille urheilijajoukoille. Suo me n Yle i s r a d i 0 on toivomuksien mukaisesti järjestänyt liiton edustajille tiedoitus- ja keskustelutilaisuuksia. Suurimerkitykselliseksi on osoittautunut radion myötämielinen suhtautuminen maaottelujen ja huomattavimpien kilpailujen radiointiin. o p etu s elo k u v a t. Opetuselokuvia on jäsenliittojen toimesta valmistettu seuraavasti: ~uom en Jääkiekkoliitto: "World's fastest game", "Glimtar frän VMi ishockey i Stockholm 1949". Suomen Voimisteluliitto: "Kaarien varassa". Opetuselokuvia on kuluneen vuoden aikana esitetty seuraavasti: 17 r 2

6 18 19 Opetuselokuvia Esityskertoja Liitto Valmistettu Valmistettu v v ennen v.1950 S. Uimaliitto..., S. Jääkiekkoliitto S. Pesäpalloliitto S. P- ja T-urh.liitto... 1 S. Suunnistamisliitto.. 12 S. Urheiluliitto S. Hiihtoliitto...,., SNLL , S. Voimisteluliitto.. " 4 32 S. Painiliitto S. Nyrkkeilyliitto Yleisöä esityksissä v V).,...; :C1S :C1S >-,> ~ I I ~ I I I I I M I I I 1"" I I I ~ M I I I..j< I I ;;;~ IMI I M~ I I I I I I I..-<..-< "l... ;;; I I I ""..-< co u') ~ Tämän kertomuksen yhteydessä on jo aikaisemmin esitetty liiton suorittama valistustoiminta, jonka erittäin huomattava voimistuminen on tulos laajassa mittakaavassa suoritetusta tiiviistä valistustyöstä. Valistustyötä ovat suorittaneet liiton kaikki toimihenkilöt niiden ohjeiden mukaan, jotka valistusvaliokunta ennakolta laaditun suunnitelman pohjalla on antanut. Piireissä olevien valistusvaliokuntien työ on ollut uutteraa ja tuloksia tuovaa. Siitä esimerkkinä mainittakoon yleisöjublien yhä kasvanut lukumäärä, joka kertomusvuonna oli Kun edellämainittuihin juhliin on osallistunut useihin satoihin, jopa tuhansiin nouseva yleisöjoukko, on todettava, että yksistään y~eisöjuhlien kautta on annettu aatteellista valistusta sadoilletuhansille kansala;isille. Liiton piireissä on pidetty seurojen väusiä musiikki-, puhe- ja näytelmäesityskilpailuja. Lopuksi mainittakoon se suuriarvoinen toiminta, jonka SVUL yhdessä lukuisten maamnle aatteellisten järjestöjen kanssa on nimenomaan tulevien olympialaistemme johdosta suorittanut kansalaisryhtimme kehittämiseksi o c E '0 ::l, C1S C1S~ ~o co C'ol ;;; I I... I I I co "" VII 1: Kilpailutoiminta. SVUL:n jäsenliittojen, purien ja seurojen kilpailutoiminta on edellisestä vuodesta vilkastunujt huomattavasti. Maaotteluja on suoritettu 25 edellisen vuoden vastaavan luvun ollessa 17. Oheisena seuraa vuoden kiipailuthasto.

7 20 Kuten oheisesta taulukosta ilmelliee, on kilpailutoi.m:inta edelleenkin vilkastunut. Kaikki tilastossa olevat luvut eivät kuitenkaan ole tarkkoja, sillä esimerkiksi jäsenten välisistä kilpailuista ei kaikilta seuroilta ole saatu tietoja. Mielenkiintoisuuden vuoksi esitämme tilaston SM-kilpailuissa jäsenliittojemme voittamista mestaruuksista. Tilasto osoittaa liittomme urheilullisen voiman myös huippu-urheilun alalla. Suomen Hiihtoliitto Jääkiekkoliitto.... Koripalloliitto Luisteluliitto.... Miekkailuliitto Nyrkkeilyliitto..... Painilii tto Painonnostoliitio Pesäpalloliitto Pyöräilyliitto Suunnistamisliitto "... "... Uimaliitto Urheiluliitto Voimisteluliitto Maa 0 t tel u t: Kilpailtavia Suomen mestaruuksia Yhteensä 190 Jäsenliittojen osuus Kansainvälisellä yhteistyöllä on tietty merkityksensä. Kuvastavathan ne maan urheilullisen pohjan laajuutta ja tasoa. Liitto on ollut maaottelujen muodossa kansainvälisessä kosketuksessa seuraavasti: Yle i s u r hei 1 u : 1) Ruotsi-Suomi, Tukiholmassa 27--,28, 7. Tappio Suomen joukkueessa 39 urheilijaa, joista 32 liitostamme. 2) Tshekkoslovakia-Suomi, Prahassa Voitto Suomen joukkueessa 34 urheilijaa, joista 25 liitostamme. 3) Suomi-Norja, Turussa Voitto Suomen joukkueessa 38 urheilijaa, joista 30 liitostamme. 4) Ranska-Suomi, Pariisissa Tappio Suomen joukkueessa 37 urheilijaa, joista 28 liitostamme ) Nuorten koimimaaottelu (Ruotsi--Suomi-Norja), Eskilstunassa Loppupisteet: Ruotsi 146,5, Suomi 126,5, Norja 94. Suomen joukkueessa 28 urheilijaa, joista 23 liitostamme. P a ini: 6) Suomi-Ruotsi, Tukholmassa Häviö Suomen joukkueessa 16 painijaa, kaikki liitostamme. 7) Suomi-Neuvostoliitto, Helsingissä A-ottelu: tappio 7-1, B-ottelu: tappio 7-1. Suomen joukkueessa 16 painijaa, joista 9 liitostamme. Nyrkkeily: 8) Suomi-Norja, Helsingissä Voitto 6-2. Suomen joukkueessa 8 nyrkkeilijää, joista 5 liitostamme. 9) Tanska-Suomi, Aarhusissa Tappio 5-3. Suomen joukkueessa 8 nyrkkeilijää, joista 4 liitostamme. 10) Itävalta-Suomi, Wienissä Tappio 5-3. Suomen joukkueessa 8 nyrkkeilijää, joista 4 liitostamme. II) Neuvostoliitto-Suomi, Helsingissä Tappio Suomen joukkueessa 16 nyrkkeilijää, joista 4 liitostamme. 12) Puola--Suomi, Wroclavissa Tappio 6-2. Suomen joukkueessa 8 nyrkkeliijää, joista 4 liitostamme. 13) Suomi-Irlanti, Helsingissä Tasatulos 4-4. Suomen joukkueessa 8 nyrkkeilijää, joista 3 liitostamme. 14) Ranska--Suomi, Helsingissä Tappio 5-3. Suomen joukkueessa 8 nyrkkeilijää, joista 4 liitostamme. 15) Norja--Suomi, Oslossa Tasatulos 4-4. Suomen joukkueessa 8 nyrkkeilijää, joista 3 liitostamme. P y ö r ä ily: 1'6) Norja~Soomi, Oslossa Voitto 3~4. 'Suomen joukkueessa 5 pyöräilijää, jotka kaikki liitostamme. Voi m i s tel u: 17) Tshekkoslovakia-Suomi, Prahassa 20, 5. Voitto 348,5-343,5. Suomen joukkueessa 10 voimistelijaa, joista 5 liitostamme. Suu n n i s t a m i n e n: 18) Miesten pohjoismainen nelimaaottelu (Ruotsi-Suomi-Norja Tanska), Ruotsissa Varbergissa. Voittaja Ruotsi, Suomi toinelf Suomen joukkueessa 15 suunnistajaa, joista 9 liitostamme 21

8 22 19) Naisten pohjoismainen nelimaaottelu (Ruotsi-Suomi-Norja -Tanska), Tanskassa Bornholmilla. Voittaja Ruotsi, Suomi toimen joukkueessa 10 suunnistajaa, joista 7 liitostamme. L i i t t 0:......; ;:l en ;:l ClI rjle... ~ ~ ~.;.; en :; ~ ClI... H ;:l :> :'.=: :g H H... H... ~.~ ~ >< 23 Jää k i e k koi 1 u: 20 'Suomi-4Ruotsi (junior.) Turussa, Tasatulos ) Suomi-Ruotsi (junior.) Raumalla, Tappio ) Suomi-Ruotsi (senior.) Tampereella, Tappio ),Suomi--.RuO'tsi (senior.) Helsingi."Sä, Jo6. 2. Tappio ) Suomi-Norja (senior.) Turussa Tasatulos ) Suomi-Norja (senior.) Helsingissä Voitto 4-1. Kaikkien maaottelujen Suomen joukkueiden edustajia yhteensä 56, jotka kaikki liitostamme. L ui s te 1 u: 26) Pikaluistelim juniorimaaottelu (Norja-Ruotsi-Suomi) Lillehammarissa Voittaja Ruotsi, Suomi kolmas. Suomen joukkueessa 6 luistelijaa. joista 3 liitostamme. Hiihto: 27) ikänsanhiihtomaaottelu (Ruotsi-,'Norja--,suomi). V<littaja Suomi, suorituksia Ulö.'670. joista SHL:sta. Pienoismaaottelut; Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin välillä käytiin v seuraavat ns. pienoismaaottelut: Yleisurheilu: Pohjois- Suomi--'Pohjois-Ruotsi. Oulussa Voitto Nyrkkeily: P.ohjois-Suomi-pohjois-'Ruotsi, Oulussa Voitto Paini: POhjois-Suomi-Pohjois-Ruotsi, Oulussa Voitto, Pohjois-Ruotsi-Pohjois-Suomi, Haaparannassa V.oitto Uinti: Pohjois-Suomi-pohjois-Ruotsi, Oulussa Tappio IX. Toito- jo urheilumerkit. SVUL:n jäsenliitoilla on liikuntaharrastuksen levittämiseksi ja jatkuvaksi ylläpitämiseksi sekä suoritus- että taitotason kohottamiseksi ollut seur,aavat urheilumerkk1järjestelmät ja on merkkejä kertomusvuoden aikana suoritettu seuraavat määrät: U r hei 1 u 1 i i tt 0: Miest. urh.merkki... Naisten urh.merkki.... Voi m i s tel u 1 i i t t 0: Naisten voim.merkki P oikien voim.merkki H i i h t oli i t t 0: Taitomel'kki... 3 Kuntomerkki Harrastusmerkki..,.... Nyrkkeilyliitto 3 Poika- ja tyttöurheiluliitto Yleisurheilumerkki.... Hiihtomerkki Kuntomerkki P yöräilyliitto 3 Suu n n i s t a m i s- 1 i i t t Nuorten merkki Ui mali i t t 0: Lasten uintimerkki Koulul. uintimerkki Yleinen uintimerkki... Taitomerk!ki Kandid.merkki Maisterimerkki.... Primusmerkki Painonnostoliitto Luisteluliitto HiOO ( ' SNLL: Lasten merkki Tyttöjen merkki..... Naisten merkki Painiliitto Yhteensä ' Ylläoleva tilasto osoittaa sen suuren innostuksen, joka maamme nuorisolla on urheilun harrasteluun ja rnerkkivaatimusten suorittamiseen.

9 24 X. Julkaisutoiminta. Ylläpitääkseen yhteyttä lähi.nm.ä seuroihinsa ja jäsenistöönsä, tehdäk: s~~n urhe~un asiaa tu=etuksi muissakin kansalaispureissä ja levilttaäks~en llikuntaharrastusta yhä laajempun joukkoihin on liitto edelleenkin kustantanut ja julkaissut kerran. viikossa, ilmestyvää äänenka=attajaansa "Urheilua".. M~illa. jäsenjiitoilla ja piireil!j.ä 0n myös vuoden aikana ollut J~~lSutounintaa, joissa on esitelty jäsenliittoje.i!j erikoisaloihin ja p iiritoimmtaan liittyviä ajankohtaisia asioita. Julkaisut: SVUL; "Urheilu" "Urheilun Joulu" ,..... "Urheilukalenteri" ,. S. H i i h toi i i tt 0 : "Hlihtäjä" ,......,. S. K 0 r i p a II oli i t t 0 : "Koripallo" S. N y r k k e i 1 yli i t t 0 : Osoitekirja , "Kehä" ,...., ,. S. P e s ä p a II oli i t t 0 : "Kiri" , '" -, S. Poika- ja TyttöurheiIu,liitto: "Viesti-Kapula"....., S. P y ö r ä i 1 yli i t t 0 : n. 500 sivua 52 numeroa n. 84 n Q(j, 144 Pyöräilyn vuosikirja..., numeroa 6 numeroa 10 numeroa SNLL: "Kisakenttä" n. 320 sivua 2Q numeroa Naisten Liiku=an Johtaja numeroa S. SuunnistamisIiitto: "Suunnistaja" "Suunnistamisaapin,en" S. U r hei 1 u 1 i i t t 0 : "Yleisurheilu 1949/ 50" ' numeroa S. Ui m ali i t t 0 : Vesipallopelin säännöt Uimahyppyjen säännöt "Heillä on hauskaa"-lehtinen S. Jää k i e k koi ii t t 0 : "Jääkiekko" S. Voi m i s tel u 1 i i t t 0 : Voimistelu LI P 0 h joi s-s avo n pii r i : "Kiila" "Pohjois-Savon urheiluelämää vuoteen 1!J06"-niminen teos ,.... "Piirin parhaait yleisurheilutulokset 1950" ;5atakunnan piiri: "Satakunnan Urheiluviesti" Uudenmaan piiri: "Tiedoitus1ehti" Hämeen piiri: "Hämeen ilves" numeroa i numeroa 4 numeroa )(1. Osanotto ulkomaisiin kongresseihin tai muihin vastaavanlaatuisiin tilaisuuksiin. 'SVUL: P.ohjoismaisten keskusurheilujärjestöjen neuvottelutilaisuus - Faelieskommitte - jossa olivat edustettuina 'Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Suomen keskusurheiluliitot, pidettiin Tukholmassa Suomen Voimistelu- ja IUrheiluliittoa edustivat t ilaisuudessa V. 'A. M. Karikoski, 'A. Kaskela ja L. Santala, Työväen Urheiluliiton edustajana oli O. Suvanto. Luleässa pidettun suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosien urheilullisen yhteistyön edistämistä koskevat neuvottelut. Liiton edustajina olivat toimittaja,eino Hulkko ja johtaja V. Bosträm. S. U r hei 1 u 1 i i t t 0 : Kansainvälisen Urheiluliiton kongressi Brysselissä Edustajina Lauri Miettinen ja Urho Saariaho. Kansainvälisen Urheiluliiton kokous Lausannessa. Edustajana Lauri Miettinen.

10 26 Pohjoismaiden UrheiluliiHojen kong.ressi Helsingissä Edustajana Lauri Miettinen. S. Voi m i s tel u 1 i i U 0 : Pohjoismaisen Voimisteluliiton kokous Lillehammerissa Edustajina Eetu Sutinen ja Tapio Hirsikangas.. Kansainvälisen VoimistelUJliiton kojmus Baselissa Ed t... " us ajma (yleiskokouksessa) Väinö Lahtinen, Paavo Teräsvirta, Paul Sirmeikkö ja Lauri Kompa (miest. tekn. komit.) Väinö Lahtinen; (naist. teki> komitj Liisa Orko.. Kansainvälisen Voimisteluliiton miesten ja naisten tekn. komitean kokoukset 26~ Edustajina Väinö Lahtinen ja Liisa Orko. SNLL: Nordens Gynmastikförbundin kokous Norjassa, Lillehammerissa. Edustajana rouva Hilja. Niku. S. H i i h toi i i tt 0 : XV Pohjoismainen hiihtokonferenssi Tukholmassa 1~ Edustajina johtaja Ake Wahlroos ja konsuli Ake Svensk.,Pohjoismainen mäkituomarikonferenssi Falunissa Ed ta".. '. us Jma IOS. Erkki Hovi ja johtaja Leo Järvinen. S. P a i n i 1 i i t t 0 : 'Kansainvälisen Painiliiton kongressi Tukholmassa Edustajana Arvo Himberg. Kansainvälisen Painiliillol}- painituomarikongressi Tukholmassa Edustajina Esko Kossila, Oiva Sironen, Aarne Reini, Aukusti Ranta ja Onni Sirenius. Kansai.n.välisen Painiliiton painituomarikongressi Parisissa 15-2{l. 10. Edustajina Kaleva Niemi, Esko Kossila ja Onni Sirenius. S. Ny r kk e il yli i t t 0 : Kansainvälisen Nyrkkeilyliiton toimeenpanevan komitean kokous Lontoossa Edustajana Viktor Smeds. Pohjoismainen nyrkkeilykongressi Tukholmassa Edustajina Eero Harmo ja Gunnar Kuusela. Kansainvälisen Nyrkkeilyliiton sääntöl!nääräinen kongressi Köpenhaminassa 15-1'6. 6. Edustajana Viktor Smeds. S. Poitka- ja Tyttöurheiluliitto: Pohjoismaisen Nuorisourheilukomitean kokous Vierumäellä Edustajana Aaro Tynell S. P y ö r ä il y li i t t 0 : Kansainvälisen IPyöräilyliiton kongressi Parisissa Armas Palamaa ja Kaarlo Brusin. Kansainvälisen Pyöräilyliiton 'kongressi Liegessä l.j2. 27 Edustajina 8. Edustajina Armas Palamaa, Christian Oesch ja 'Arvi <Romi. Kansainvälisen Pyöräilyliiton kongressi Ziirichissä ZS. 11. Edustajana Karl Zemp. Pohjoismaisen Pyöräilyliiton kongressi Randersissa Edustajina Armas Palamaa, Igor 'Ahvenlahti ja Arvi Romi. S. Jää k i e k koi i i t t 0 : Kansainvälisen Jääkiekkoliiton kongressi Lontoossa 13-22'. 3. Edustajana Harry Lindblad. Pohjoismainen jääkiekkokongressi Köpenhaminassa Edustajina Björn Wahl ja Jalle Vallikari. S. Painonn'Ostoliitt o: Kansainvälisen Painonnostoliiton kongr.essi Parisissa Edustajana Bruno Nyberg. Pohjoismaisen Painonnostoliiton kongressi Tukholmassa Edustajana Bruno Nyberg. S. U i m ali i.tt 0 : Pohjoismaiden Uimaliiton kongressi Köpenharninassa , Edustajana Jöns Lindquist. Kansainvälisen Uimaliiton johtokunnan kokous Parisissa Edustajana Jöns Lindquist. Pohjoismaiden Uimaliiton kokous TukhoJimassa Edustajina Yrjö Valkama ja Jöns Lindquist. S. SU:Ulnnistami slii tto: lp.ohjoismaisen Suunnistamisneuvoston kongressi Varbergissä Edustajana Lauri!Antero. Pohjoismaisen naiskomitean kokous Almingissa Lisa öhman. Edustajana S. Koripalloliitto: 'EM-kilpailujenosanottajamaiden neuvottelu tilaisuus Nizzassa Edustajana EeI'O Casiren. S, M i e k kai 1 u Ii i t t 0 : Kansainvälisen Miekkailuliiton vuosikokous Parisissa maaliskuussa. Edustajana Per.A:ntell.

11 28 XII. Liiton jäsenyys kansainvälisissä keskusjärjestöissä. SVUL'... enl".n Jas' utot ovat kuuluneet seuraaviin kansainvälisi' k k järjestöihin: m es us- 1) Kansainväliseen Voimistelullittoon (FIG) 2) Urheiluliittoon (IAAF) 3) 'Hiihtoliittoon (FLS) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Euroopan Uima liittoon (LEN) 14) Pohjoismaiseen 15) 16).17) 18) 19) XII/. Painiliittoon (IlA WF) Nyrkkeilyllittoon (AIBA) ipainonnostollittoon (FIH) Pyöräilyliitioon (UCI) Luisteluliittoon USU) Jääkiekkoliittoon (LIHG) Uimaliittoon (FINA) Miekkailullittoon (FIE) ikoripalloliittoon (FIBA) Voimisteluliittoon (NGF) Pyöräilyliittoon (NCF) ipainonnostoliiitoon (NTLF) Suunnistamisneuvostoon (NORD) ihengenpelastusliittoon Uimaliittoon Edustus kansainvälisissä elimissä. SVUL:n jäsenliittojen edustajia on ollut v seuraavissa pysyvissä kansainvälisissä elimissä: S. U r h e il u Ii i t t 0 : Kansainvälisen Urheiluliiton (raaf) hallituksessa sääntökomiteassa ja Euroopan komissionissa Lauri Miettinen. S. H i i h t 0 1 i i t t 0 : Kansainv~~en H.i.ihtoliiton (FLS) johtokunnassa 'Arvo Himberg. Kansarnvallsen Hu htoliiton Mäenlaskukomiteassa Yrjö Kaloruemi. Kansainvälisen Hiihtoliiton ihiihtokomiteassa Ake Wahlroos. S. P a i n i 1 i i t t 0 : Kansainvälisen Painiliiton ([AWIF) presidentti Viktor ",me. c- ds Kansainvälisen Painiliiton johtokunnan jäsen Arvo ihimberg, S. Vo i m i s tel u 1 i i t t 0 : Kansainvälisen Voimisteluliiton (FIG) teknillisessä komiteassa Väinö Lahtinen. Kansainvälisen Voimisteluliiton naisten telmillisessä komiteassa Liisa Orko. Kansainvälisen Voimisteluliiton (FIG) toimeenpanevassa komiteassa lehtori Väinö Lahtinen ja naisten vastaavassa komiteassa voim. op. Liisa Orko. S. P 0 i k a u r h e il Ui 1 ii rtt 0: Pohjoismaisessa Nuorisourheilukomiteassa Aaro Tynell. S. Ny r k k e i 1 y Ii i t t 0 : Kansainvälisen Nyrkkeilyliiton (AIBA) varapresidentti Viktor Smeds asti. Kansainvälisen Nyrkkeilyliiton sääntökomitean puheenjohtaja Viktor Smeds asti. S. P y ö r ä il yli i t t 0 :.Kansainlvällisessä Pyöräilyliitossa (UCI) ja Pohjoismai!)en Pyöräilyliiton (N'CF) hallituksessa Armas Palamaa. S. P a i n 0 n n 0 s t 0 Ii i t t 0 : Kansainvälisen Painonnostolliton (FIR) sihteeri ja Pohjoismaisen Painonnostolliton (NTLF) vara.puheenjohtaja Bruno Nyberi. S. U j, m a 1 ii t t 0 : Kansainvälisen Uimaliiton (FINA) johtokunnassa Jöns Lindquist. Pohjoismaisen Uimaliiton johtokunillassa yrjö Valkama. Pohjoismaiden Hengenpelastusliiton puheenjohtaja Yrjö Valkama ja sihteeri Lauri NU!l1ffii. S. Suu n n i s t a m i s li i t t 0 : Pohjoismaisen :Suunnistamisneuvoston (Nord) jäsenenä Lauri Antero. S. Luisteluliitto: Kansainvälisen Luisteluliiton (ISU) johtokunnan jäsen ja pikaluistelujaoston puheenjohtaja Ossi Blomqvist. XIV. SVUL :n Tuki. V. 1'950 oli SVUL:n Tuen toinen varsinainen.toimintavuosi. Ulkonaiset olosuhteet eivät ole olleet nyt aivan yhtä suotuisat kuin edellisenä vuonna. Tuesta rhppumattomista syistä toimiolta rajoittui miltei kokonaan keräystyöhön. 29

12 30 Päättyneenä vuonna osallistuivat piirit jo huomattavassa mitassa keräykseen. Erityisesti on mainittava Pohjois-Savon piiri, jonka keräys tuotti yli mk. M(yös eräissä muissa piireissä, kuten Varsinais-Suomen, Oulun, Lapin, Länsi-Pohjan ja Viipurin piireissä, toiminta on tuottanut tuloksia, jotka osoittavat vastaisuudessa olevan hyviä mahdollisuuksia työn jatkamiselle.,svul:n Tuen ne u v 0 t tel u kun t aan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Pääjohtaja Paavo A. Viding, puheenjohtaja, Kauppaneuvos Ville Salo, varapuheenjohtaja, Pankinjohtaja Toivo.AIo, Ministeri Rainer v. Fieandt, Vuorineuvos Harry Gullichsen. Pääkonsuli Eino Hirvonen, Maanviljelysneuvos Valde Hyvönen. Professori Juho Jännes, Professori J. Jäntti, Agronomi Jouko Juuramo, Maanviljelysneuvos Vlljami Kalliokoski. Professori Eslro Kangas, Eversti V. A. M. Karikoski, Toimitusjohtaja Lennart.Ki.nrJ,unen. Varatuomari L. Kivekäs, Kauppaneuvos Lauri Koski vaara, Vuorineuvos WIln. Lehtinen, Metsänhoi.taja Eero Lehtonen, Professori Yrjö Leinberg, VuormeuvQS V. J. Ni.iniluoto, Kauppaneuvos o.ski Nurmi, Johtaja Paavo Nurmi, Vuorineuvos E. J. Railo, Pastori Antti Rantamaa, Hallitusneuvos Esko Riekki, Vuorineuvos Yrjö O. Riisla, Kauppat.maisteri Kauno Rintakoski, Johtaja 'Severi Saa,rinen. Vuorineuvos 'Erik.serlachius, Vuorineuvos Arno Solin, Vuorineuvos J. W. Walden, Vuorineuvos Yrjö Vesa, Merenkulkuneuvos 'Antti Wihuri, Pääjohtaja Matti Virkkunen, Teollisu\JSl1Jeuvos Otto Wuorio. Työ vai i 0 k unrt a an ovat kuuluneet edellämainituista seuraavat: Pääjohtaja Paavo A. Viding, puheenjohtaja, Toimitusjohtaja Lennart Kinnunen, varapuheenjohtaja, Maanviljelysneuvos Viljami Kalliokoski, Eversti V. A. M. Karikoski, Johtaja Paavo Nurmi, Hallitusneuvos Esko Riekki, Kauppat.maisteri Kauno Rintakoski, Johtaja Severi Saarinen, Kauppaneuvos Ville Salo, Vuorineuvos J. W. Walden, Pääjohtaja Matti Virkkunen, Lisäksi kutsuttuna kaupallisten asiain hoitajaksi kauppat.maisteri Seppo Virkkunen. SVUL:n Tuen asiainhoitajana on ~5(} 31 alkaen toiminut majuri evp. Pekka Siiriäinen Toimintavuoden kuluessa on Tuen jakamat avustukset kaytetty paaiallisesti nuorimpien jäsenten koulutus- ja kasvatustyöhön. N'uorisoas ".... ohjaajia palkkaamalla, kursseja, leirejä ja muita tilalsuuksla Jarjestämällä on tällä ensi arvoisella tolminnalla saavutettu kaikkialla h~~~attavaa edistystä. Vaikka rahallinen tulos päättyneenä vuonna on Jaanyt edellistä heikommaksi" voidaan Tuen varoilla edelleenkin jatkaa kenttätyötä entisessä laajuudessa. Ja jotta SVU!L:n Tuki voisi tä)"ttää siihen ~ohdistetut toiveet vastaisuudessakin, on toivottavaa, että 'SVUL:n jäsenjärjestöt antaisivat sen elimille kaiken apunsa jälleen alkavalla toimintakaudella. XV. Liiton valtionapu. Opetusminist,eriö myönsi VUQIIlll.a 19W S'VUL:lle mk:n suuruisen määrärahan. Kun SVUL:n tiliasema ilmenee tarkemmi.n tähän toimintakertomukseen liitetystä voitto- ja tappiotilistä ja rtasetilistä, ei tässä yhteydessä ole aihetta asian lähempään käsittelyyn.

13 32 XVI. Liiton muu toim inta. Koska SVUL:n ja sen kaikkien jäsenyhteisöjen toiminta on kuluneen toiminta.vuoden aikana huomattavasti. entisestäänkin lisääntynyt, on tässä yhteydessä paikallaan tuoda toiminnastamme esille mm. seuraavia näkökohtia: a) että viime vuosina suoritettu laajasuuntainen järjestelyllinen työ, jäsenistömme kasvaminen sekä kilpailu- ja valmermustoiminnan vilkastuminen ovat yhä lisänneet liiton työ määrää. Kertomusvuoden lopussa alkanut 1'952 OlympiakiJSoihin tähtäävä koulutus- ja valmennustoimi.nta on myös osaltaan lisännyt henkilökunnan tehtäviä. b) että työskentelymahdollisuudet ovaj1; entisestäänkin vaikeutuneet, sillä aivan liian pienlin toimistotiloihin on liiton täytynyt sijoittaa vielä Suomen Koripalloliitto. TyöskeIlltelyä on haitannut myös se, että Kasvrutusosas ~o on edelleenkin Suomen Luistelu- ja Painonnostoliittojen.kanssa ollujt sijoitettuna StadtoniJle. Mon1sta yrityksistä huolimatta ei huoneistokysymyksessä ole vielä päästy suotuisaan ratkaisuun. c) että S'VUlL:n jäsenliittojen jäsenet ovat maaotteluiden lisäksi osallistll'ileet kilpailuihin useissa eri maissa. Lukuisat ulkomaiset urheilujoukkueet ja yksityiset urheilijat ovat vierailleet maamme eri paikkakunnilla järjestetyissä kansainvälisissä kilpailuissa. Seurojen kanssakäyminen ruotsalaisten, norjalaisten ja tanskalaisten seurojen kanssa on edelleenkin ollut vilkasta. d) liitto ja selli jäsenliitot ovat edustajiensa kautta monin eri tavoin osallistuneet vuoden 1952 Olympiakisojen järjestely.tehtäviin. e) liitto on kohdistalil.ut toimintansa poikkeuksetta ka1kjdin kansamme kerroksiin kieleen ja puolueeseen katsomatta.ottaen huomioon tällöin erityisesti nuorison saamisen urheilun suojelevaan ja kehittävään harrastuspiiriin. XVII. SVUL :n liittokokoukset v SVUL:n jäsenliittojen ja piirien edrustajina. ovat toimintavuoden aikana olleet lilttokokouksissa: S V U L: V. A. M. Karikoski, Akseli Kaskela, Harald Roos ja Lauri Miettinen. Suo me n H i i h toi i i tt 0: Olavi Rissanen, Yrjö Kaloniemi, Rolf Hohenthal, Veikko Nylund ja Laine Kauppi. Suomen Pyöräilyliitt,o: Armas Palamaa ja Sven Herlevi. Suomen Poika- ja Tyttöurheiluliitto: Aaro Tynell, Into Harju ja Una Viljanen. Suomen Suunnistamisliitto: Arvo Lehto, Jaakko Stenius. Tauno Niemelä, Lauri Antero, Birger Lönnberg, Y. K. Salo, Solmu Kantola ja Veikko Jarpala. Suo m en Voi m i s tel u 1 i i tt 0: Väinö Lahtinen, Tauno Juurtola. Erkki Palolampi, A. Tikkanen ja Ilmari Sinisalo. S u om e n P e s ä pallo 1 i i t t 0: Erkki Merinen, Niilo Miklrola. Erkki Salin ja Ka1evi Lehtonen. Suomen Urheiluliitto: Urho Saariaho ja Kalevi Kotkas. Suo m e n Nai s t e n L i i kun t a kas v a t u s li i t t 0 : Kaarina Kari, Elna Kopponen, Une M.elkko, Hilja-Maria Niku ja Maili Heikkilä. Suomen Koripalloliitto: Eero Läntinen. Suo m e n J ä: ä k i e k k 0 Ii i t t 0: Erkki Saarinen. Suo me n U i m ali i t t 0 : J. Järvinen, Mauno Martiala, T. K. Louhi ja Jöns Lindquist. Suo m e n P a i n il i i tt 0: Airvo Himberg ja Yrjö Vartio. Suomen Luistell1liitto: Sulo Laakkonen. Suo m e n Ny r k ke i lyli i t to: Viktor Slmeds ja Valle Resko. Et e l ä-p 0 h jan maa n pii r j,: Yrjö Vartio ja Veikko Alanko. ih e 1 s i n gin pii r i: Kallio 'Kotkas, L. H. Salonen ja Impi Seirilä. ili ä me en pii r i: Paa,vo Lilja, Yrjö Linnas ja Annikki Mikkonen. Kai n u u n pii r i: Kalle Mustonen. K e s k i-p () h jan maa n pii r i: Kauno Kleemola ja Väinö Lankila. Keski-Suomen piiri: Yrjö Hongisto. K y m e 111 a a k S 0 n pii r i: T. J. Korkeamäki, Martti Muinonen ja Joonas Myyrä. La h den pii r i: A. Pöyry ja M. Rydman. La p i n pii r i: Pekka Valtavaara. L ä n s i-p 0 h jan pii r i.: laivo Viiri ja Eino Hulkko. o ui un pii r i: Lassi Simojoki. Po h joi s-'k a r ja 1 an pii r i: Kaarlo Uimonen ja S. V. J. Vakkuri. P 0 h joi s-s avo n pii r i: Viljo Tarvainen, Veikko Nuutinen. S a t aku n n a n pii r i: Arvo Lehtonen, Reino Mela, Onni Oras. Suu r-s avo n pii r i: H. Harvo, Yrjö Valkonen. U u den maa n pii r i: Oskari Parkkonen, Viljo Salo. V a r s nai s - Suo m en pii r i: Yrjö Salmela, Lasse Virtanen. Aarne Haahtela. Vii P u r i n pii r i: Kalle Käkönen, Elise Närhi. V a r s i nai n e n Ii i t t 0 k 0 k 0 u s pidettiin Turussa Vakuutusyhtiö 33 3

14 34 35 Sammon huoneustossa toukokuun 21 päivänä Kokouksessa oli SVUL:n edustajia 3, jäsenliittojen edustajia 37 ja piirien edustajia 37. Kokouksessa, jonka puheejohtajina toimivat eversti V. A. M. Karikoski ja sosiaalineuvos Akseli Kaskela, sihteerinä toimitusjohtaja Lauri Santala ja pöytäkirjanpitäjinä järjestösihteeri Osmo Lehtonen ja toimistosihteeri Ensio Valavuori, päätettiin mm. seuraavista asioista: 1) Hyväksyttiin liiton toimintaker.tomus ja vahvistettiin liiton tilinpäätös vuodelta ) Myönnettiin liittohallitukselle vastuuvapaus v:n 1949 tileistä ja hallinnosta. 3) Päätettiin, että SVUL:n ja sen jäsenliittojen tiedoitukset jujkaistaan "Urheilussa" samoin perustein kuin edellisenäkin vuonna. Velvoitettiin liittohallitus ja "Urheilun" toimituskunta katsomaan, mitä voitaisiin tehdä SNLL-seurojen hyväksi "Urheilun" pakkotilausasiassa. 4) Velvoitettiin liittohallitus tarkistamaan "Suomen Suurkisat"-teoksen hintaa sitä jäsenliitoille ja piireille myytäessä. 5) Annettiin liittohallituksen tehrtäväksi laatia ehdotus p iirirajojen tarkistamiseksi piireiltä ja seuroilta p yydettävien lausuntojen perusteella. 6) Hyväksyttiin SVUL:n, TUL:n ja CLF:n allekirjoittama yhteistoimintasopimus. Yli m ä ä r ä i n e n 1 i i t t 0 k 0 k 0 u s pidettiin Helsingissä Säätytalossa, marraskuun 5 päivänä. Kokouksessa oli SVUL:n edustajia 4, jäsenliittojen edustajia 41 ja piirien edustajia 39. Kokouksessa, jonka puheenjohtajaksi valittiin eversti V. A. M. Karikoski, sihteeriksi toimitusjohtaja Lauri Santala ja pöytäkirjanpitäjäksi järjestösihteeri Veli-Matti Heikura, päätettiin mm. seuraavista asioista: 1) Päätettiin, ettei jäsenliitoilta v kanneta jäsenmaksuja. 2) Vahvistettiin liiton v talousarvio. 3) Päätettiin talousarviossa jäsenliitoille varatun markan jakamisesta. 1) Vahvistettiin seurojen piiriveron perusteet. 5) Päätettiin siirtää Säräisniemen pitäjä Kainuun piiristä Oulun piiriin ja Varkaud e~ kauppala Pohjois-Savon piiristä Suur-Savon piiriin. 6) Valittiin liiton tilintarkastajiksi tulevaa toimikautta varten konttoripäällikkö Ilmari Honkanen Turusta ja kamreeri Sulo Järvinen Helsingistä sekä varalle varatuomari Martti Kauppila Tampereelta ja johtaja Ilmari Sinisalo Helsingistä. Numel'otilintarkastajaksi valittiin edelleen kamreeri S. Järvinen. XV III. SVUL:n Liittohallitus v Eversti V. A. M. Karikoski, Helsinki, puheenjohtaja.. Sosiaalineuvos Akseli Kaskela, Helsinki, 1. varap~hee~johtaja Maisteri Lauri Miettinen, Helsinki, 2. varapuheen~ohta~a Pääjohtaja Harald Roos, H e 1 s ink 3 varapuheenjohtaja. ~' : Varatuomari A. Salmenkylä, Helslnkl Lehtori Elna Kopponen, Helsinki.Lehtori Yrjö Kaloniemi, Lahti Lehtori Väinö Lahtinen, Helsinki. Pääkonsuli Arvo Himberg, Helsinki Toimittaja Erkki Merinen, Helsinki Maisteri Viktor Smeds, Helsinki Johtaja Aaro Tynell, Helsinki Johtaja Armas Palamaa, Helsinki ;Pankinjohtaja Lauri Antero, Nokia Kenr.maj. Yrjö Valkama, Helsinki Osastopäällikkö Br. Nyberg, Helsinki Raatimies Jussi Lappi-Seppälä, Helsinki Kauppaneuvos Kalle Kuusinen, Helsinki Ev.luutn. T. E. Glantz, Helsinki Tohtori Kaarina Kari, Helsinki Toimittaja Eino Hulkko, Kemi Johtaja Kaarlo Uimonen, Joensuu Ministeri Kauno Kleemola, Kannus Osas t opaa... llikko.. Urho Saariaho " Myllykoski Nimismies Oskari Parkkonen, Hyvinkää Johtaja Yrjö Salmela, Turku Työ vai i 0 k u Ii t a: V. A. M. Karikoski, puheenjohtaja Sosiaalineuvos Akseli Kaske~a Maisteri Lauri Miettinen Pääjohtaja Harald Roos Varatuomari Anton Salmenkylä Osastopäällikkö Ut'fl.O Saariaho Johtaja Aaro Tynell Lehtori Väinö' Lahtinen Osastopäällikkö Bruno Nyberg SiNLL:n edustajana Kaarina Kari.

15 36 T"ii ttohalli tus on: Liittohallituksen hoitamia asioita. 1) hoitanut liiton rahavaroja ja muuta omaisuutta, 2) huolehtinut vuoden 1949 valtioapua koskevan tilityksen ja toimintaselostuksen laatimisesta, 3) valmistanut SVUL:n talousarvioehdotuksen vuodelle 1951 ja suunnitelman jäsenliitoille maksettavista avu stusmäärärahoista ja jäsenliittojen osuuksista yhteisiin palkka- ja vuokramenoihin, 4) jakanut vuoden 1950 avustukset piireille, 5) neuvotellut jäsenliittojensa välityksellä ulkomaalaisten urheilusuhteitten kehittämisestä ja jatkuvasta Ylläpitämisestä, 6) huolehtinut liiton edustuksesta ulkomailla pidetyissä kongresseissa ja kokouksissa, 7) huolehitinut liiku!lltakasvaiuksen. jatkuvasta noususta, 8) harkinnut toimenpiteitä liiton taloudellisen aseman parantamiseksi, 9) hoitanut liiton juoksevat asiat, ja 10) valvonut liiton toimiston ja virkailijain toimintaa. Liittohallituksen, sen työvaliokun nan, jäsenliittojen, johtokuntien ja työvaliokuntien kokoukset: L i i t t 0: Liittohallitus ja liittojohtokunnat. Pöytäkirja KokoukSIa pykäliä Työvaliokunnat Kokouksia Pöytäldrjapykiiliä SVUL " S. Voimistelulii tto S. J ääkiekkoliitto S. P ainiliitto....., S. Pyöräilyliitto , S. Poika- ja tyttöurheiluliitto. -,..., S. Nyrkkeilyliitto S. UimaIiitto S. Pesäpalloliitto...,.., S. Luisteluliitto.... '" S. Painonnostoliitto S. Koripalloliitto S. Hiihtoliitto.., S. Miekkailuliitto...., SNLL S. Urheiluliitto... 9 S. Suunnistamisliitto XIX eri valiokunnat yht " 123 Kunniojäsenet jo liiton ansiomerkit. Liittohallitus on kuluneena VUO!"'lla kutsunl1t liiton kunniajäseniksi seuraavat maamme urheilun hyväksi työtä tehneet henkilöt: Sosiaalineuvos Akseli Kaskelan, L akit. tri Urho Kekkosen, Kauppias Kalle Käkösen. Entistä tapaa noudattaen on liittohallitus antanut SVUL:n työssä ansioituneille henkilöille tunnustukseksi heidän urheilun työsaralla suorittamastaan työstä liiton ansiomerkin. Ansiomerkki on myönnety seuraaville h enkilöille: Tri s ten Insulander, Ruotsi Asentaja H olger Winqvist, Ruotsi Herra Martti Muinon en, K otka Apul.nimismies Tauno J unnola, P ieksämäki K ontt.päällikkö Altte Harma, Mikkeli Isännöitsbä Uno Dahlberg, Riihimäki Vet.kuljettaja Topias Luukkonen, Kouvola Toimitusjohtaja Jussi Kahma, Helsinki Metsäpiiripäällikkö Arvi J. Kästämä, Ruovesi P ääkirjanpitäjä Y. Sart~n, Veitsiluoto K onttoripäällikkö Arvi P eltola, Veitsiluoto Tilanhoitaja Martti Airaksinen, Maaninka Maanviljelijä Artturi Kasari-Aro, Kauhajoki Kapteeni o tto Arvid Pitkänen, Kitee F il.tri Martti Jukola, Helsinki Liikkeenhoitaja Kosti Lehmus, Perniö Opettaj~ Ilmari Hanhilampi, Jämijärvi P ankinjohtaja Vilho Sipi, Kouvola Maanviljelijä Urpo Arola, Kauvatsa K apteeni Paul Andersen,Kuusankoski.xX. SVUL:n jo jäsenliittojen toim istot v Liiton toimitusjohtajana ja toimistopäällikkönä on edelleen toiminut toimitusjohtaja Lauri Santala, osastopäällikköinä ovat olleet järjestöosastolla Reino Korpi sekä kasvatusosastolla Osmo Kupiainen

16 38 ja Ensio Valavuori Järjestöohjaajina ovat toimineet Risto Kalajo, Uolevi Kemppainen ja Eeva Poutiainen, sekä järjestösihteerinä Osmo Lehtonen ja Veli-Matti Heikura. Kasvatusosastolla on toimistosihteerinä ollut Ensio Valovuori ja Risto Lamppu SVUL:n talouspäällikkönä on ollut Aulis Päiväläinen. Pääkirjanpitäjänä A'arre Helin ja rouva Toini Rautamo sekä Pääkassanhoitajana on toiminut neiti Irja Verkkomäki. Jäsenliittojen toiminnanjohtajina ja sihteereinä ovat vuoden aikana työskennelleet Reino Kukkonen, Keijo Ryhänen, Kai Vartio, Onni Sirenius, Atle Salokangas, Erkki Helenius, ArviRomi, Vilho Nurmi, Tauno Jorasmaa, Tauno Luomi, Senni Rauldala, AIlan Kari, Veli Saarinen, Eino Reponen, Eero Castren, Erkki Vuolio, Yrjö Launonen, Veikko Nieminen ja toirnistonhoitaja Anna Lehtonen, Voimisteluliiton koulutusohjaajana on toiminut Olavi Rove. Oman toimensa ohella on sihteerin tehtäviä h.oitanut T. E. Glantz. SNLL:n toimisto on Ilmarinkatu 10 B:ssä, jossa työskentelevät voim. op. Anna Lehtonen, toimitussihteeri Ilona Virkkala, valitussih1eeri Aino Valkama sekä, neidit Taimi 'Aalto ja Sirkka Wallius. "Urheilun" päätoimittajana on ollut Paul Sirmeikkö, levikkipäällikkönä lähtien Harri Eljanko sekä toimittajana Paul SWanljung. Piireissä ovat toiminnanjohtajina toimineet: Etelä-Pohjanmaalla Asko Jokinen, Helsingissä Olavi Lehtonen asti ja sen jälkeen Matti Järvinen, Hämeessä Tapio Jokiranta, Kainuussa Toivo Komulainen, Keski-Pohjanmaalla Martti Hirvi, Keski ~uomessa Arvo Lehto, Kymenlaaksossa Jouko Tikkanen, Lahdessa Pauli Vänttinen, Lapissa P ekka Valtavaara, Länsi-Pohjassa Veikko Seitamaa, Oulussa Ilmari Okkonen, Pohjois-Karjalassa Sulo-Veikko Vakkuri, Pohjois-Savossa Jorma Turunen, Satakunnassa Niilo Palonen asti ja sen jälkeen Taufik Asis, Suur-Savossa Kauko Juntunen, Uudellamaalla Vilho Salo, Varsinais-Suomessa Unto Suvanto ja Viipurin piirissä Erkki Komulainen. SNLL:n vakinaisina toiminnanohjaajina piireissä ovat olleet Impi Jokinen, Aino Minkkinen, Paula Repo, Jenny Jousela, Raili Pirhonen, Hilkka Lehtonen, Kaarina Lappalainen, Salome Laaksonen, Annikki Kyttä, Anna-Liisa Kerttula, Kaarina Katajamäki ja Annikki Häti. Edelläesitetty selostus numerotietoineen * osoittaa SVUlL:n ja sen jäsenliittojen sekä piirien ja seurojen to~innan jatkuvaa voimistumista. Kun,kuluneena vuonna suoritetun työn vaikutus on ulottunut myös liiton jäsenistön ulkopuolelle, on tietoisuus S'VUL:sta ja sen toimintaperi- SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON LIITTOHALLITUS V. A. M. KarLkoski SVUL:n puheenjohtaja Lauri Santala SViUL:n toimitusjohtaja SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULnTON TILINPÄÄTöS. T u los t ase joulukuun 31 pnä K ui u t: kirjasto, poisto Erikoisliittojen määrärahat Autokulut Lääkärikulut.... Palkat Vuokrat Postikulut Puhelinkulut Sähkekulut Kokousmatkat 'h' Yleinen mielipide aatteista levinnyt yhä laajempiin kansa alspllrel ln onkin osoittanut, että SlVUL:n nautima arvovalta on Jatkuvastl l1saantynyt myös varttuneemman väen keskuudessa.... Erityisellä tyydytyksellä! SVUL:n liittohallitus on voi.nut todeta,.että jäsenliittojen, piirien ja seurojen johtoelimet ovat aslantuntevastl Ja uhrautuvasti työskennelleet edellä selostetun hyvän tuloksen saavuttamiseksi : : : : : : : : : :- Piiritoim.johtajien palkat ym. u u Koulutustoiminta Matkakulut Konttoritarvikkeet ja koneiden huolto Valaistu& ja kaasu Puhtaana pito Vakuutusmaksut Sanomalehdet Painatuskulut :- Muut kokouskulut :- Edustus- ja neuvo1lteluku'lut.. k'. '1' 't' , ~ : : : : : : : : :-

17 40 Lähetit , ,... Ulkomainen edustus.,..., " Jäsenmaksut Korjauskulut Sekalaiset kulu~" "" " " "" """ "" " " "" " " :" '" Veikkaushuollon ;i~~ """""""" "" " " " "" ""'" Ulkopuol. liittojen vu~~~~ 'j~' ~~~i~~~~~~~~ ': :: ::: : : :..... Julkaisutoiminta... "... -,.. ' " '" : : : : : : : : :- Tuo to t: Valtion Veikkaustuotto apu :- Korkotuotto :- Muut tuotot : :- Tappio v , ,.,. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULllTTO. Oma i suu s t ase joulukuun 31 pnä Va s t a a v a a: Kassassa rahaa Shekkitilillä rahaa Talletustilillä rahaa Arvopapereita Kiinnelainasaat~~~~..,',',',',','... ' Lainasaatavia " " -, ,.... " ". L.-Puistotie 13:n tili, saatavaa Henkilötilisaatavia Erikoisliittojen tili, sa~'t~ ~~~ ' Kalustoa Auto , ,..., Kirjasto " Painotuotteita... ' , Suurkisojen Mu i stoju l~ ~~ ~. "... '.' Urheilukalenteri Olympiakisat VI osa... : , ,..... SVUL:n jäsenmerkkejä : : : : : : : : : : : : : :- 1: :- 1: : : :- Prof. Wilskmanin muistomitaleja SVUL:n pienoislippuja SVUL:n lusikoita.., Konttoritarvikkeita V a s t a t t a v a a : Erikoislii ttoj en tili, velkaa Suomen Hiihtoliitto r.y., velkaa Suomen Koripalloliitto r.y., velkaa Suomen Miekkailuliitto r.y., velkaa Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto r.y., velkaa Piiritoim. johtajien palkka ym. kulut SViUL:n Naisten Urheilun Keskustoimikunta, tilivelkaa.. Urheilulehden tili, velkaa Pääomatlll: Tappio edellisiltä vuosilta :- v :- 1: : : : : :- mk : : : : : : : : :- Veikk;austoimisto- ja muut henkilötilivelat :- Varatut varat :- Veropidätykset :- Lapsilisä ja kansaneläkemaksut :- Rahastot SVUL:n Järjestötoim. rahasto :- Ph. U. str.engbergin Tupakkatehtaan rahasto :- Edellisen käyttörahasto :- F. O. Liliuksen testamenttirahasto :- K. Mäkisen testamenttirahasto :- N. Toivosen testamenttirahasto :- &of. Wilskmanin muistorahasto :- Prof. Wilskmanin muistopatsasrahasto :- SVUL:n Julkaisutoim. rahasto :- Tasausrahasto : :- Helsingissä, huhtikuun 5 pnä SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITTO Akseli Kaskela. mk :- Lauri Santala.

18 42 Tilintarkastajien kertomus. SVUL:n liittokokouksen valitsemina tarkastamaan sanotun liiton vuoden 1950 hallintoa ja tilejä olemme tänään sanotun tehtävän suorittaneet, tutustuen liiton eri elinten >kokouksissa pidettyihin pöytäkirjoihin sekä liiton tilinpitoon siihen liittyvine 'as1akirjoineen ja tositteineen, todeten tällöin seuraavaa: 1. Liiton tilit on avattu edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaisesti. 2. Kirjanpito on asiallisesti järjestetty ja huolellisesti hoidettu sekä hyväksyttävin tosittein varmennettu. 3. Tarkastimme pääkassan ja kaikki alakassat, mitkä ovat täsmänneet. Edelleen totesimme, että pankkitilit niin vuoden vaihteessa kuin tarkastuspäivänäkin olivat pankkien antamien saldotodistusten mukaiset. 4. Allekirjoittanut Järvinen on. vuoden kuluessa jatkuvasti tarkkaillut niin kesktljsliiton kuin erikoisliittojenkin tilinpitoa sekä kahdesti tarkastanut pääkassan ja kaikki alakassat. 5. Liiton omistamista arvopapereista esitettiin meille Osuuskassojen Keskus Oy:n antama talletustodistus. Q. Muusta liiton omaisuudesta on meille esitetty asianmukaiset luettelot. 7. Vakuutukset ovat voimassa ja mielestämme riittävät. 8. Olemme myös tutustuneet SVUL:n Tuen sekä UrheilU-nimisen lehden ynnä Norjan Urheilijain ja Tanskan Urheilun avustusrahastojen tileihin ja todenneet niiden olevan asianmukaisessa kunnossa. 9. Tilinpäätös tulo- ja omaisuustaseineen on oikein laadittu. Sen perusteella mitä edellä on esitetty ja kun liiton asioita käsityksemme mukaan on hoidettu huolella ja asiantuntemuksella ehdotamme, että tilinpäätös vahvistettaisiin ja tilivelvollisille myönnettäisiin vastuuvapaus kyseelliseltä vuodelta. Helsingissä, huhtikuun 17 pnä Sulo J ärvinen. Ilmari Honkanen.

19 S UO~I EN VOUIISTEL U JA U R U EIL U LIITON TOIMINTAKERTOMUS 1951

20 PUHEEN]OHTAJ AN TERVEHDYS Kuluvan olympiavuoden kunniaksi on liittomme jäsenmäärä reippaasti ylittäniyt jäsenen rajapyykin. Viimeisellä viisi,,;:!)tiskaudella ta.pahtunut jäsenmäärämme sataprosenttinen kasvu jäsenestä nykyi:;een osoittaa vakuuttavasti sen ilahduttavan. innostuksen, joka tuona aikana on vallinnut liittomme alaisten seurojen työssä sekä myös sen nuo_ rison keskuudessa, joka. on ollut toiminnastamme kiinnostunut. Nimellomaan voimakas vilkastuminen seurojemme sisäisessä toiminnassa on. ensiarvoisesti vaikuttanut tähän yleiseen ht;räämiseen:»tarjoa toimintaa ympäristö liesi - saat sen innostu_ maan asiaasi.» Heinäkuun 19. ja elokuun 3. päivän välisenä aikana joiutuu Suomen. urheilun kunto niin kilparadoilla kuin jokapäiväisessä elämässäkin. historiansa kovimpaan kokeeseen. Olen vakuuttu_ nut siitä, että maamme '~heiluväki on valmistautunut tähän kilpaan parhaalla mahdollisella tavalla, että olemme valmiit astumaan Hellaan ylväälle areenalle pystyin päin. Meidän kunniatehtävänämme on tarjota koko maailman nuorisolle tilaisuus terästävän ja kasvattavan urheilun parissa tutustua toisiinsa, ja siihen, mitä meidän pieni maamme ja sen asukkaat ovat aikaansaaneet niin urheilijoina kuin kansalaisi_ nakin. Älköön kesän suuri urheilujuhla olko meille ainoastaan ohimenevä tuulahdus. Lujittakaamme ja rakentakaamme sen mer_ keissä entistäkin vahvemmaksi pohjaa liikuntakasvatustyölle tässä maassa. Silloin OlympiakiSOjen pitämisellä maassamme on on ollut syvällisempikin tarkoituksensa. Samalla kun kiitän SVUL:n jäsenliittoja, piirejä ja.ennen_ kaikkea niiden alaisia seuroja vuoden 1951 aikana suoritetusta tuloksellisesta tiyöstä liikuntakasvatuksen hyväksi, rohkenen juuri nyt korostaa kaikille olympialaisen ryhdistäytymisen mer_ kitystä. Pyrkikäämme kunnialla lunastamaan ne velvoitteet, jotka lunastettaviksemme on asetettu niin kisojen isäntämaana kuin rehteinä kilpailijoina Olympian radoilla.

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011)

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) VALTION URHEILULAUTAKUNTA (1920 1924) 1920 1923 lvarwilskman (pj.) (siht. 12.4.1922 asti) V.J. Kostiainen (30.4.1923 asti, siht. 12.4.1922 alkaen) Elli

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri.

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri. Huvitoiminta Isonkyrön Piirin Nimismiehelle. Allekirjoittanut rekisteröity yhdistys anoi ja sai luvan toimeenpanna 12 päivänä elokuuta 1972 klo 20.00 01.00 Vähänkyrön Huvikeskuksessa tanssit kestoltaan

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Jousiammunnan Taulu-SM2012

Jousiammunnan Taulu-SM2012 Jousiammunnan Taulu-SM Oulun Jousimiehet ry (OJM-5) Hietasaaren jousiammuntakenttä,.. -- @ 5: TEKONIEMI Antti T# 9 3 KULLA Mika -- @ 5: LINDROOS Tero T# 3 SISTONEN Antero -- @ 5: 9 EKHOLM Pyry T# 3 SÄVEL

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) Imatra Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 13 15 18 9 18 15 2 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 72 7 15 11 5 8 11 20 0 3 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 50 13 13 11 13 2 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 36 15 1 0 5 15 3 Sorvali Miika Tammer-Kyykkä 26 11 3 0 7 5 3 Tanninen Jukka Imatran

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Yleinen 70 Talja, alkukilpailu m m Yht. 10 X 1. Rantanen Pauli TapErä 274 270 544 2. Leivonen Keijo Ascella 271 272 543 3. Koivunen Osmo Ku-Ry

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Puheenjohtajan tercehdys

Puheenjohtajan tercehdys Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TO IMINTAKERTOMUS 1953 / Puheenjohtajan tercehdys Määrätietoinen liikunta kasvatuksen ja urheiluharrastuksen kylvötyö seuroissamme on ollut tunnusomaista toimintavuodelle

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. ,. SUOMEN OLYffiPIAYHDISTYS ry. Helsinki. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. Suomen kansallisen olympiakomitean, yhdistyksen valtuuskunnan, toiminta on vuoden 1961 aikana osaltaan ollut Squ~w

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA ISM 1.7.2017 Juuka LUODIKKO M uusinta 1 Pauli Markkanen PS M 49 42 91 85 176 186 2 Pertti Miettinen PS M 48 41 89 87 176 184 3 Marko Sikanen PS M 47 40 87 86 173 4 Aki Hännikäinen SS M 45 40 85 79 164

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura 78 0 13 13 7 11 10 15 16 2 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 65 15 15 15 0 20 3 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 62 9 9 20

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu.

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. 07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. Harry Ulvi* - Seppo Järvisalo Stig Svens - Vesa Ala-Kulju* Erkki Saarinen - Lasse Wallin Teuvo Lahti - Kalevi Lehtinen Jussi

Lisätiedot

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18 1 Bomba-pilkki, joka oli samalla piirinmestaruuskilpailu, pilkittiin aurinkoisessa säässä 6.3.2011. Suurimman saaliin kiertopalkinto meni PKUK:n Matti Jyrkiselle. Osallistujia 141 kilpailijaa. Nu12 Nu15

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa

10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa 10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa 40m T3 1. Linda Nuotio 16,8 2. Monika Tuomala 16,9 3. Ilona Palokankare 17,0 4. Elina Nikander 19,3 5. Saara Ketola 19,6 6. Adelina Karppinen 21,0

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS ",

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS , 64 Eino Nykänen, puiheenjohtajja, U. Lyytikäinen, A. Kiira, A. Weisell, Same Nissinen, H. Taskinen, E. Hakarainen. Toiminnanjohtaja Jorma Turunen. Satakunnan piiri: Piirin johtokunta: Arvo Leh tonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

M m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37. M m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51

M m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37. M m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51 Joensuu, Veteraanikansalliset 10.7.2016 M30 100 m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37 M35 100 m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51 M35 1500 m 1. Simo Hämäläinen Joensuun Kataja 4.32,61 M35 pituus

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina 6.8.2015 Joukkuetulokset / Miehet Miehet alle 70 v Sija Nimi Kaloja 1 Mikkelin Eläkkeensaajat ry1 4,510 Heikki Kiljunen 0,514 Pentti Tarkiainen 0,834

Lisätiedot

-Ul - = -fil. -= o ~ '"' S :~ ...

-Ul - = -fil. -= o ~ '' S :~ ... 46 47 f) Koulutus- ja valistustoiminta Jäsenliittojen ja piirien 'koulutus- ja valistustoiminta oli kertomusvuonna luonteeltaan samaa kuin vuonna 1954. Jäsenliitot kiinnittivät koulutuksessaan päähuomion

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 92 13 15 15 15 15 12 16 16 7 2 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 86 13 13 20 20 20 13 3 Varis Juha n Kyykkä 60 11 11 11 9 0 18 0 4 Kononen

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Nilsiä, 22.07.2017 Yksilökilpailut Kävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 112 Haapamäen hs

Lisätiedot

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi 1 ( 7 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) K1 Ala-antti Maria-liisa Ala-antti Seppo Juhani K2 Tarkkonen Aune Matilda Karttunen Mauno Olavi Karttunen Pentti Samuli Käki Elli Heleena Hankonen

Lisätiedot

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk)

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk) TUA:n Ruskeekiven Ampumarata, Akaa 02. - 25m Pienoispistooli 60 ls, sarja M50 1. Petri Viljanen K-64 92 97 96 285 95 91 91 277 562 2. Raine Järvinen K-64 81 85 84 250 91 90 90 271 521 3. Petri Sorsa LAS

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 83 7 15 15 20 13 20 2 Juvonen Jyrki n Kyykkä 83 9 9 13 18 14 20 11 3 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 70 13 0 13 7 0 11 10

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut Turku 07. - 19:03:27 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N16 1. Elina Takku PuKu 93 96 90 96 375 AE 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N18 1. Maria Liewendahl ÅSSF 95 92 97 98 382 2. Essi Laitinen TSA 92 95 97 95 379

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

LIITE 2 (Päivitetty )

LIITE 2 (Päivitetty ) 1 LIITE 2 (Päivitetty 07.12.2015) SUOMEN MOOTTORILIITON MYÖNTÄMÄT AJAJAMERKIT JA ANSIOMERKIT HLMK:N JÄSENILLE SEKÄ HML:N KAUPUNGIN JA SML:N MYÖNTÄMÄT TUNNUSTUKSET HLMK:LLE JA SEN JÄSENILLE Huom. Alla olevat

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa) Henkilökohtainen CUP-kilpailu 2015-9/10 osakilpailua 1 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 70 7 15 15 20 13 2 Juvonen Jyrki n Kyykkä 69 9 9 13 18 20 11 3 Kautto Ari

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri pilkkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri pilkkicup 2011 Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri pilkkicup 2011 Miehet I II III IV V 1-5 1-5 4-parasta sijoitus tulos g P tulos g P tulos g P tulos g P tulos g P yhteistulos pisteet kilpailua 2011 1. Voutilainen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT Miehet 12 3x2km (3P) 1. 2 Liperin Hiihtoseura 26.21,4 Osuus 1 Pauli Vuorma 1 7.48,3 Osuus 2 Juuso Varis 1 9.25,7 1 17.14,1 Osuus 3 Väinö Kontkanen 1 9.07,3 1 26.21,4 2. 5 Pyhäselän Urheilijat 31.08,4 Osuus

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- ja URHEILULIITTO r.y:n LIITTO HALLITUS. V. A. M. Karikoski. puheenjohtaja. Lauri Santala sihteeri

SUOMEN VOIMISTELU- ja URHEILULIITTO r.y:n LIITTO HALLITUS. V. A. M. Karikoski. puheenjohtaja. Lauri Santala sihteeri 36 kunnassa Niilo Palonen, Suur-Savossa Kauko Juntunen, Uudellamaalla Viljo Salo, Varsinais-Suomessa Unto Suvanto ja Vi ipurin piirissä Pekka Komonen. Käytyämme edellä pääpiirteittäin lävitse liiton toiminnan

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011 Säkylä 03. - 17:04:04 25m Pienoispistooli 20 ls, sarja 12T 1. Tuomas Lammintausta KaA 91 97 188 188 2. Casper Corell KaA 90 86 176 176 25m Pienoispistooli 10 ls, sarja N 1. Ritva Lapinniemi SA 566 566

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot