Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013"

Transkriptio

1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi evaluointi

2 Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen evaluointi

3

4 Erkki K Kangas Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen evaluointi

5 Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen evaluointi Kirjoittaja Erkki K Kangas Kustantaja MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi Kansi Mauseri Oy Taitto Sataosaajat Osuuskunta, Erkki K Kangas 2010 Painopaikka Kopio Niini Finland Oy, 2010 ISSN painettu ISBN painettu ISSN verkkojulkaisu ISBN ISBN verkkojulkaisu 5

6 Sisältö Esipuhe... 6 Johdanto... 8 Omistajanvaihdosten palveluprosessi Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Häme Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Johtopäätelmät ja suositukset Yhteenveto valtakunnan tilanteesta Hyvät käytännöt

7 Esipuhe Yrittäjäkunnan vaihtuvuus on luonnollinen talouselämän rakenteisiin liittyvä ilmiö. Uusien yritysten perustaminen ja vanhojen, liikeidealtaan kenties vanhentuneiden yritysten poistuminen markkinoilta on arkipäivää. Tässä suhteessa 2010-luku tulee olemaan sikäli ainutlaatuinen ajanjakso, koska suurten ikäluokkien myötä hyvin merkittävä joukko yrittäjiä tulee siirtymään eläkkeelle. Näin tulee käymään huolimatta siitä, ovatko heidän yritystensä liiketoiminta edelleen markkinakelpoista ja kannattavaa tai elinkaarensa lopussa olevia liiketoimintoja. Yli 50-vuotiaiden, yrittäjäeläkettä maksavien yrittäjien määrä on noussut tasaisesti, ja nykyisellään heitä on jo yli Nämä yritykset työllistävät arviolta yli henkilöä ja ne ovat maakuntiemme elinkeinoelämän runko. Merkittäväksi koko omistajanvaihdosilmiön tekee se, että valtaosa näistä yrityksistä on perustajiensa omistuksessa ja niissä omistajanvaihdos tapahtuu ensimmäistä kertaa yrityksen elinkaaren aikana. Tämä ainutkertaisuus tarkoittaa myös sitä, että neuvontapalvelujen tarve omistajanvaihdosprosessissa on ilmeinen. Neuvontapalvelujen tarve on suurta ja kasvamaan päin myös tulevien uusien yrittäjien keskuudessa. Vaikka viimeisten vuosikymmenten aikana uusien yritysten perustantaan ja neuvontapalveluihin on panostettu voimakkaasti, on yritysostovaihtoehto jäänyt vähälle huomiolle. Tulevina vuosina yhä useampi uusi yritys käynnistyy jo toimivan liiketoiminnan oston avulla. Ostovaihtoehdon nostaminen uusperustannan rinnalle on myös Euroopan Unionin komission painopistealueena tulevina vuosina. Tässä selvityksessä kuvataan ja evaluoidaan omistajanvaihdoksiin liittyvien yksityisten ja julkisten neuvontapalvelujen palvelutuotannon erilaiset käytännön toteutus- ja organisointimallit viidentoista TE-keskuksen alueilla. Lisäksi selvityksessä arvioidaan omistajanvaihdoksiin liittyvän yritysneuvonta-järjestelmien toimivuutta asiakkaiden kannalta. Selvitys sisältää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän toimivuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseksi sekä arvioita omistajanvaihdospalvelujen kehittämisen edellyttämästä resurssoinnista. On hyvin tärkeää, että omistajanvaihdospalvelut sekä niiden tuottamisprosessit ja toimintamallit ovat valtakunnallisesti yhdenmukaisia ja hyvin organisoituja. Näin varmistetaan julkisten yrityspalvelujen tasavertainen saatavuus sekä palvelujen tasalaatuisuus koko maassa kaikille suomalaisille p-yrityksille. 7

8 Tämä selvitys on tehty yhteistyössä työ- ja elinkeinokeskusten kanssa ja työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta ja ohjauksessa. Kiitämme kaikkia selvityksen tekoon osallistuneita tahoja ja henkilöitä asiantuntevista mielipiteistä ja näkemyksistä. Selvityksen on toteuttanut yrittäjäpolvenvaihdoskonsultti Erkki K Kangas Porista. Selvitystyötä on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet neuvotteleva virkamies Anna-Liisa Levonen työ- ja elinkeinoministeriöstä, projektipäällikkö Hannele Heikkinen Hämeen TE-keskuksesta, projektipäällikkö Tapani Kaskela Pirkanmaan TE-keskuksesta sekä toimitusjohtaja Sakari Oikarinen Confidentum Oy:stä. Heille kiitokset selvityksen ohjaustyön asianmukaisesta hoitamisesta. 8

9 Johdanto Suomessa oli vuonna 2007 Tilastokeskuksen mukaan yritystä. Lukumäärä on kasvanut merkittävästi vuodesta 2006, koska vuoden 2007 tilastoon on sisällytetty maatalousyritystä. Tämä evaluointi käsittelee omistajanvaihdosten palveluprosessia muiden kuin maatalousyritysten osalta, joten ne poistetaan nyt käsiteltävästä kokonaismäärästä. Näin puhdistettu yrityskanta on yritystä. yli 250/0,2 % 10-49/5,6 % /0,9 % 1-9/93,2 % Lähde: Tilastokeskus 2008 Ylläolevassa kaaviossa yritykset on jaettu neljään luokkaan niiden työllistämän henkilökunnan määrän mukaan. Yritystilastoinnissa yrityksemme jaotellaan neljään ryhmään: mikroyritykset työllistävät 1-9 henkilöä, pienyritykset henkilöä, keskisuuret henkilöä ja suuret yritykset yli 250 henkilöä. Tilastokeskuksen mukaan mikro- ja pienyritykset työllistivät 44,4 % yritystoiminnan henkilökunnasta. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2006 mikroyritysten liikevaihto oli keskimäärin 0,24 miljoonaa euroa ja pienyritysten 3,8 miljoona euroa. 9

10 Vuoden 2007 tilaston mukaan Suomessa oli kpl 1-49 henkilöä työllistäviä yrityksiä. 30% 28% 28% 29% 26% 18% 19% 20% 20% 23% 23% 18% 18% 19% 19% 10% 12% 13% 12% 11% 11% 12% 14% 16% 17% 17% 18% 12% 14% 25% 20% 15% 10% 8% 7% 7% 8% Kevät 2003 Kevät 2004 Kevät % 7% 7% 7% 9% 9% 10% 11% 11% 11% 5% 0% Kevät 2006 Kevät 2007 Kevät 2008 Kevät 2009 Syksy v. kuluessa 3-5 v. kuluessa Yhteensä Lähde: Pk-yritysbarometri Tarkkaa tietoa siitä, miten monessa yrityksessä omistajanvaihdos on odotettavissa lähimmän viiden vuoden kuluessa ei ole. Yleisesti hyvänä indikaattorina pidetään Suomen Yrittäjien ja Finnveran vuosittain keräämää Pk-yritysbarometria, jonka kysymyksiin otettiin omistajanvaihdokset mukaan vuoden 2003 keväällä. Vuoden 2003 barometrin mukaan 18 % vastaajista kertoi suunnittelevansa omistajanvaihdosta lähimmän viiden vuoden aikana. Syksyllä 2009 tämä luku oli kasvanut 29 %:iin. Yleishuomiona voidaan todeta, että omistajanvaihdoksen toteutuminen on odotettavissa useammin kolmen-viiden vuoden kuluessa kuin yhden-kahden vuoden kuluessa. Näiden kahden tilaston perusteella voidaan arvioida, että omistajanvaihdos on odotettavissa yli yrityksessä ennen vuotta Vuositasolla tämä tarkoittaa yritystä ja 41 yritystä joka päivä. 10

11 Osassa mikroyrityksiä liiketoiminta on henkilöitynyt ja näiden siirto uudelle yrittäjälle voi olla vaikeaa ellei jopa mahdotonta. Toisaalta nämä yritykset saattavat olla tärkeitä osia oman pienen paikkakuntansa palvelurakennetta ja siksi yritysten toiminnan loppuminen ei ole toivottavaa. Yrittäjänkunnan uusiutuminen Kansainvälisten tutkimusten 1 mukaan kansantalouden elinvoimaisuuden yksi tunnus on yrityskannan vaihtuvuus ja uusien liikeideoiden pääsy markkinoiden testattavaksi. Tämä näkyy myös vanhentuneeseen liikeideaan nojautuneiden yritysten lopettamisena. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa muutos yritysmaailmassa voi kuitenkin olla liian rajua. Vanhoja, edelleen toimivia yrityksiä lopetetaan ilman että korvaavaa uutta yritystoimintaa syntyy tilalle. Hallitsemattomana tämä kehitys johtaa varsinkin harvaan asutuilla seuduilla paikallisen palvelurakenteen yksipuolistumiseen. Seurauksena on jäljelle jääneen elinkeinotoiminnan edellytysten heikkeneminen ja sitä kautta lisää yritysten lopettamisia. Hallitusti toteutetuissa omistajanvaihdospalveluissa tämä elinkeinorakenteen muutos on yksi merkittävä palvelurakennetta ohjaava strateginen tekijä. Innovaatiot ovat tärkein tuottavuuden kasvutekijä 2. Uusi yrittäjyys nojaa innovaatioihin; tuotteita tai palveluja tarjotaan uudella tavalla. Innovaatioiden käyttöönotto ja liiketoiminnan uudistaminen ei eläkkeelle siirtymistä suunnittelevan yrittäjän tavoitteissa ole korkealla luonnollisesta syystä. Ikääntyvän yrittäjän haluttomuus panostaa ja investoida yritystoiminnan kehittämiseen johtaa helposti yrityksen liiketoiminnan kuihtumiseen ja lopulta alasajoon. Luopujayrittäjien valmiit liiketoiminnot voisivat toimia uusien yrittäjien innovatiivisten liikeideoiden taoteutuspohjana. Yrityskannan suuri vaihtuvuus on suurten ikäluokkien eläköityessä kansantaloudellinen riskitekijä. Eläkebuumi voi johtaa sellaisenkin yritystoiminnan alasajoon ja lopettamiseen, jolla saattaisi olla edelleen hyvät toimintaedellytykset, mikäli yrityksen johtoon nousee tulevaisuuteen katsova uusi yrittäjä. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että maakunnissa omistajanvaihdokset nähdään ensisijaisesti elinkeinorakenteen murroksena ja laajempana kokonaisuutena kuin ainoastaan yksittäisten yritysten omistajanvaihdoksina. 1 TEM Yrittäjyyskatsaus TEM Yrittäjyyskatsaus

12 Jakauma Sukupolvenvaihdos 20 % Joku muu 42 % Markkinat 8 % Lopetus 30 % Yllä Suomen Omistajanvaihdosseura ry:n arvio omistajanvaihdosten jakautumisesta eri toteutustapojen kesken. Sukupolvenvaihdostilanteessa yritystoiminnan jatkaja löytyy lähisuvusta. Lopetettaessa yritystoiminta lakkaa. Markkinat tarkoittaa yritysvälittäjien toteuttamia yrityskauppoja ja Joku muu muita omistajanvaihdostapoja: myyntiä ulkopuoliselle ostajalle, MBI, MBO- tai EBO-kauppoja. Yrityskauppamarkkinat Nykyisessä tilanteessa n. 30% yrittäjjistä näkee yrityksen lopetuksen ainoana keinoa irtaantua yrityksestä ja siirtyä eläkkeelle. Yhtenä syynä on se, että yrittäjät eivät tunnista toimivaa yrityskauppamarkkinaa, jolla voisivat saada yrityksensä myytyä. Lopettavissa on siksi mukana monia elinkelpoisiakin yrityksiä. Toinen merkittävä syy lopettamisaikeisiin on luonnolliesti se, etteivät yrittäjät katso liiketoiminnallansa olevan enää riittävästi elinkaarta. Kolmas syy on myös luonteva valtaosa yrityksistä on yhden hengen ammatinharjoittajayrityksiä, joissa omistajanvaihdos on käytännössä ammatin ja asiakkuuksien siirtoa seuraavalle ammatinharjoittajalle. 12

13 Mikro- ja pienyrityksiä on vuosittain omistajanvaihdoksen edessä niin paljon, että niitä ei kyetä hoitamaan ilman voimakasta panostusta omistajanvaihdoksen palveluprosessiin. Jotta lopettavien yritysten suuri määrä ei johtaisi työpaikkojen menettämiseen, tulisi yrityksen ostaminen nostaa uusperustannan rinnalle yrittäjyysneuvonnassa ja palveluissa. Tällä hetkellä yrityksiä lopetetaan suoraan tai niitä jatketaan alasajaen kunnes ne on järkevää lopettaa. Yksi syy on, että yrittäjät eivät rohkene tuoda yrityksiään myyntiin riittävän ajoissa. Suurten ikäluokkien yhtäaikainen eläkkeelle siirtyminen ja siitä johtuva yrityksen vuotuinen omistajanvaihdostarve on ainutlaatuinen. Maassamme yrityksestä luopumista yrityskaupalla ei ole totuttu näkemään osaksi normaalia yrityksen elinkaarta. Yrityskauppamarkkinat eivät tällä hetkellä toimi toivotulla teholla, koska eri TE-keskusten alueilla on suuria eroja omistajanvaihdospalvelujen tunnistettavuudessa ja tavoitettavuudessa. Yrityskauppamarkkinoiden toiminta ei vaadi sitä, että palvelurakenne on kaikkialla sama. Tärkeintä on, että palvelurakenne on helposti tunnistettavissa ja omistajanvaihdosprosessin tiedossa oleviin vaiheisiin löytyy selkeä palveluntarjonta. Yrityskauppamarkkinan tehokkuuden tärkein tekijä on volyymi eli tarjolla olevien myytävien yritysten ja liiketoimintojen määrä. Kun tarjontaa on riittävästi, yhä useampi uusi yrittäjä voi realistisesti harkita myös toimivan yrityksen ostoa perustamisen vaihtoehtona Nykyisellään uusien yritysten käynnistymisessä uusperustanta edustaa noin 90% kaikista tapauksista. Ostovaihtoehto toteutuu vain alle 10%:ssa tapauksista Tulevaisuudessa on ostovaihtoehtoa korostettava, jotta yhä useampi luopujayrittäjä löytää liiketoiminnallensa jatkajan. Selvityksen tarkoitus ja tapa Tässä selvityksessä kuvataan hallitun omistajanvaihdospalvelujen prosessi sekä omistajanvaihdoksiin liittyvien yksityisten ja julkisten neuvontapalvelujen palvelutuotannon erilaiset käytännön toteutus- ja organisointimallit viidentoista TE-keskuksen alueella. Lisäksi selvityksessä arvioidaan omistajanvaihdoksiin liittyvän yritysneuvontajärjestelmien toimivuutta asiakkaiden näkökulmasta. Selvitys sisältää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän toimivuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseksi sekä arvioita omistajanvaihdospalvelujen kehittämisen edellyttämästä resurssoinnista. Selvityksen tiedot on koottu haastattelemalla kaikkien TE-keskusalueiden TE-keskusten omistajanvaihdosasioista vastaavat henkilöt sekä alueiden muita toimijoita, kuten kehittämisyhtiöitä ja Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen henkilöitä. Haastattelut on tehty tapaamisten 13

14 yhteydessä sekä puhelimitse. Joitakin henkilöitä on haastateltu myös kirjallisesti. Lisäksi on tutustuttu alueen tärkeimpien toimijoiden nettisivuihin. Julkaisun rakenne Omistajanvaihdosten palveluprosessi Omistajanvaihdosprosessin eri vaiheet ovat: 1 Palvelujen organisointi ja johto, jota tuetaan tutkimuksella 2 Herättelyvaihe 3 Valmistautumisvaihe 4 Omistajanvaihdosvaihe 5 Haltuunotto- ja kehittämisvaihe Näiden eri vaiheiden tukemiseen tulisi TE-keskusalueilla olla rakennettuna toimiva ja laadukas palvelurakenne. TE-keskusalueiden kuvaus Omistajanvaihdosprosessikuvauksen jälkeen kuvataan ja arvioidaan kunkin TE-keskusalueen palvelurakenne edellä esitettyyn palveluprosessimalliin peilaten. Selvityksessä kuvataan sitä, miten eläkkeelle siirtymistä suunnittelevaa alkavaa yrittäjää ohjataan käyttämään tarjolla olevia omistajanvaihdospalveluita. Lisäksi käsitellään sitä, millä tavalla ja minkä verran yrittäjyyttä suunnittelevia ohjataan harkitsemaan yrityskauppamarkkoille olevien toimivien yritysten ostoa uusperustannan vaihtoehtona. Loppuyhteenveto Lopuksi esitetään näkemys siitä, miten eri TE-keskusalueilla palvelurakenne vastaa hyvän omistajanvaihdosprosessin hoitotasoa. Lisäksi annetaan suosituksia siitä, millä palveluprosessin osa-alueilla on eniten parannettavaa eli mikä tai mitkä vaiheet jäävät vähälle huomioille ja toisaalta mitkä palveluprosessin vaiheet toimivat hyvin. Tähän saakka palveluprosessien rakentamisessa on korostettu laadullisia osa-alueita. Jatkossa painopiste tulisi olla palveluprosessin tehokkuudessa eli määrällisissä tavoitteissa ja mittareissa. 14

15 Omistajanvaihdosten palveluprosessi Omistajanvaihdostermit Omistajanvaihdoksia kuvaavia termejä on yleisesti käytössä kolme: Omistajanvaihdos, joka tarkoittaa yrityksen siirtymistä usein yrityskaupalla omistajalta toiselle ottamatta kantaa omistajanvaihdoksen syyhyn tai osapuolten sukulaisuussuhteisiin käytännössä yrityskauppa. Sukupolvenvaihdos, joka tarkoittaa yrityksen siirtymistä luovuttajalta lähisukulaiselle luovuttajan siirtyessä eläkkeelle. Yrittäjäpolvenvaihdos, joka tarkoittaa yrityksen siirtymistä luopujalta jatkajalle luopujan eläkkeelle siirtymisen vuoksi, sukulaisuussuhteeseen tai siirtotapaan katsomatta. Tämä käsite korostaa yrittäjäkunnan vaihtuvuutta ja uusiutumista. Sukupolven- ja/tai yrittäjäpolvenvaihdoskeskustelussa käytetään yleisesti kaikkia kolmea termiä kuvaamaan samaa asiaa. Tässä evaluoinnissa käytetään pääsääntöisesti omistajanvaihdostermiä. Tässä evaluoinnissa omistajanvaihdosten palveluprosessia tarkastellaan Yrittäjäpolvenvaihdoksen palveluprosessiraportin (Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry, Erkki K Kangas, 2007) mallin mukaisesti. Siinä palveluprosessi nähdään alla olevan kuvaajan mukaisesti. 15

16 16 OV vastuuorganisaatio Herättelyt Yrittäjyydestä luopuminen Taloudelliset järjestelyt Henkinen valmistautuminen Yrityksen valmistelu Valmistautumis-vaihe Asiantuntijoiden kiinnittäminen Toteuttamissuunnittelu Haltuunotto- ja kehittämis-vaihe Omistajanvaihdos Tiedottaminen Johtamisen muutos Liiketoiminnan kehittäminen Omistajanvaihdossuunnitelma Rahoitusneuvottelut Kauppaneuvottelut Verokysymykset Yrityskauppamarkkinat Osaamisen kehitys Tutkimus Yrittäjien herättely Herättelyvaihe Palvelujen organisointi ja johto Omistajanvaihdos-vaihe

17 Palvelujen organisointi ja johto Tahtotila = yhteisesti sovitut määrälliset ja laadulliset tavoitteet Palvelujen organisoinnissa tavoitteena on varmistaa, että TE-keskusalueella on olemassa positiivinen tahtotila hoitaa yrittäjien eläköitymisestä johtuvat omistajanvaihdokset. Johtavia toimijoita, joiden tulisi tahtotila luoda, ovat yrityskehittämisestä vastaavat organisaatiot, kuten TE-keskus, seudulliset kehittämisyhtiöt, SUK ry, oppilaitokset, yritysten tukiorganisaatiot, kuten Suomen Yrittäjien aluejärjestöt ja Kauppakamarit sekä yritys- tai aluekehittämisen ja yritysten rahoituksesta vastaavat organisaatiot. Tehokkaimmin palveluprosessi toimii silloin, kun tahtotila on alueen johtavien toimijoiden julkisesti tunnustama. Parhaassa tapauksessa sitoutuminen yhteisen tahtotilan tavoitteisiin on kirjallisesti vahvistettu. Yhteistä tahtotilaa voidaan luoda ja ylläpitää johtavien toimijoiden yhteistapaamisilla. Tapaamisissa esitellään olemassa olevia toimintamalleja, pohditaan sitä, ovatko toimintamallit optimaalisia ja mihin suuntaan niitä tulisi kehittää. Tahtotilaa luovat ja muokkaavat keskustelut eivät keskity yksityiskohtiin vaan painottuvat laajempiin kokonaisuuksiin alueen omistajanvaihdosten edistämiseksi. Esimerkkejä johtavien toimijoiden tapaamisita ja yhteisestä tahtotilasta ovat mm. Etelä- Pohjanmaan jo pidempään toiminut omistajanvaihdosfoorumi (OV-foorumi) ja Pirkanmaan keväällä 2009 Irti taantumasta -seminaari, jota vastaavia seminaareja järjestetään Pirkanmaalla vuosittain. Ainoa kirjalliseksi omistajanvaihdosten hoitamissopimukseksi laadittu tahtotila lienee Keski-Suomen kehittämisyhtiöiden sopimus Kauppakota palvelun järjestämisestä, ylläpidosta ja kehittämisestä. Eräillä TE-keskusalueilla omistajanvaihdosten edistäminen on kirjattu Seudullisten Yrityspalveluiden sopimukseen. Alueellinen tahtotila voi olla myös olemassa ja tuottaa tulosta, vaikka sitä ei ole yhteisesti julki lausuttukaan. Tahtotila on voinut syntyä eri toimijoiden kahden- tai kolmenkeskisissä tapaamisissa. Tahtotila voi olla olemassa, vaikka siitä ei olisi päästy täydelliseen yhteisymmärrykseen kaikkien toimijoiden kesken. On myös mahdollista, että alueellista toimijoiden välistä yhteistä tahtotilaa ei varsinaisesti ole. Tällöin koko palveluprosessi on yksittäisten toimijoiden oman palvelutarjonnan varassa. Tällaisessa tilanteessa palvelun tuottajat eivät välttämättä tunne eivätkä tue toistensa tarjontaa. 17

18 Yhteinen tahtotila mahdollistaa sen, että alueen yrityskehittäjät ja yritysten tukiorganisaatiot tiedostavat oman roolinsa omistajanvaihdosten palveluprosessissa sekä tuntevat toistensa tuottamat palvelut. Yhteisen tahtotilan olemassaolo mahdollistaa uusyrittäjyyden neuvontaa huomattavasti suppeampien resurssien tehokkaan käytön. Näin ollen se tuottaa laadukkaita palveluja omistajanvaihdosten käynnistämiseen, vaihdosten suunnitteluun ja niiden toteutukseen. Johtavien toimijoiden yhteinen tahtotila mahdollistaa sen, että TE-keskusalueella on toimivat yrityskauppamarkkinat. Tahtotila varmistaa sen, että omistajanvaihdosasiantuntijoilla on hyvät toimintamahdollisuudet ja että alueen yrittäjiä ohjataan käyttämään kokeneita ja innovatiivisia palveluita tuodessaan yrityksiään markkinoille, ajoissa ja hyvässä myyntikunnossa. TE-keskusalueet tahtotilan mukaan jaoteltuina Julkinen tahtotila Tahtotila Ei tahtotilaa Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Pohjois-Pohjanmaa Häme Kainuu Keski-Suomi Lappi Kaakkois-Suomi Pohjanmaa Satakunta Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Varsinais-Suomi Muutamilla TE-keskusalueilla alueellisen tahtotilan luomista vaikeuttaa jossain määrin se, että alue koostuu kahdesta maakunnasta. Näitä ovat Kaakkois-Suomi (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) Häme (Päijät- ja Kanta-Häme) ja Pohjanmaa (Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa). Vastuuorganisaatio Toimiva palveluprosessi ei synny itsestään, se pitää luoda, ylläpitää ja kehittää. Jos näin ei tehdä, tuloksena on hajanainen kokoelma erillisiä palveluita, joiden kesken ei ole toimivia yhteyksiä. Hajanaisista palveluista taas on seurauksena se, että yrittäjä ei tiedä kenen puoleen kulloinkin pitää tai kannattaa kääntyä. 18

19 Yhteisestä tahtotilasta seuraa useimmiten se, että alueelle on määritelty omistajanvaihdosten vastuuorganisaatio, kuten Pohjois-Savossa Savon Yrittäjien toteuttama Osuva-projekti tai Keski-Suomen Kauppakota. Vastuuorganisaatio voi olla TE-keskus, yrittäjäjärjestö, seudullinen yrityspalvelu tai kuten Kauppakodan tapauksessa, yrityspalvelujen yhteenliittymä. Vastuuorganisaation tehtäviä ovat mm. Ylläpitää helposti tunnistettavaa ja saavutettavissa olevaa omistajanvaihdosneuvontapistettä. Huolehtii, että alueella suoritetaan säännöllisesti yrittäjien herättelyä huomaamaan omistajanvaihdosten aloitustarve esim. omistajanvaihdosiltojen muodossa. Pitää omistajanvaihdos-aihetta esillä alueen mediassa sekä nettisivuilla. Ylläpitää ja kehittää omistajanvaihdosasiantuntijoiden verkostoa. Huolehtia siitä, että alueella tarjotaan tarpeen mukaan koulutusta eri omistajanvaihdosasiantuntijoille. Ylläpitää ja kehittää tahtotilaa alueellaan. Vastuuorganisaatio ei välttämättä itse toteuta kaikkia tehtäviä, sen tehtävä on varmistaa, että alueen omistajanvaihdostoimijat tekevät tarvittavia toimenpiteitä. Vastuuorganisaatioiden resursointi on pääosin rakennettu projektirahoituksen varaan. Tämä vaikeuttaa pitkäjänteistä toimintaa, sillä toimijoiden pitää samanaikaisesti tarkasti valvoa miten resurssit käytetään projektirahoitukselle oikealla tavalla ja samalla koettaa varmistaa toiminnan jatkorahoitusta. Tällä hetkellä toimii neljä erillistä omistajanvaihdosprojektia. Etelä-Savossa Mikkelin seudun inkeinoyhtiö Miset Oy:n Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisprojekti. Rerussina yksi puolipäiväinen neuvoja. Projekti ylläpitää myös yrityskauppapaikkaa. Pirkanmaan Yrittäjät toteuttaa Pirkanmaan Viestinvaihto-projektia. Resurssina on projektipäällikkö ja projektiassistentti. Lisää tietoja projektista löytyy osoitteesta www. pirkanmaanviestinvaihto.fi. Pohjois-Savossa toimii Savon Yrittäjien Osuva II projekti. Resurssina projektipäällikkö ja projektisihteeri. Lisätietoja 19

20 Satakunnassa käynnistyy hanke, joka perustaa Satakunnan Yrittäjien tiloihin sukupolven- ja omistajanvaihdosneuvontapisteen. Hämeen TE-keskuksella on itse toteutettavavina hankkeina kaksi projektia: Sukupolvenvaihdosten edistäminen ja nuorten yritysten kehittäminen Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Resurssina on yhteinen osa-aikainen projektipäällikkö. Kainuun TE-keskuksen seudulliset yrityspalvelut vastaa myös omistajanvaihdoksista. Resurssina on kolme yritysneuvojaa, jotka käyttävät osan työajastaan omistajanvaihdosneuvontaan. Varsinais-Suomen TE-keskus toteuttaa VaihtoAskel hanketta, joka tarjoaa palveluita sekä luopujalle että jatkajalle. Resurssina on projektipäällikkö. TE-keskusalueet vastuuorganisaatioiden mukaan jaoteltuna TE-keskus Kehittämisyhtiö(t) Yrittäjäjärjestö Ei sovittu Häme Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Pohjois- Pohjanmaa Kainuu Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Pohjanmaa Lappi Keski-Suomi Pohjois-Savo Uusimaa Varsinais-Suomi Pohjois-Karjala Satakunta Satakunta Omistajanvaihdostutkimus Tärkeä osa yrityskauppamarkkinoiden ylläpitoa ja kehittämistä on varmistaa omistajanvaihdosaiheen tutkimus omassa maakunnassa. Tutkittu tieto antaa vankan pohjan palvelurakenteen kehittämiseen sekä kertoo palvelun tuloksista. Aktiivista omistajanvaihdosten tutkimusta on laajemmassa mitassa tehty oikeastaan vain Etelä-Pohjanmaalla. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on toteuttanut neljä tutkimusta; vuosina 1999, 2001, 2003 ja Tutkimustoiminnan vetäjänä on ollut Elina Varamäki Liiketalouden yksiköstä. 20

21 SeAMK julkaisi Etelä-Pohjanmaata koskevan tutkimuksen vuonna 2006 otsikolla: Omistajanvaihdosnäkymät ja yritysten jatkuvuuden edistäminen Etelä-Pohjanmaalla. Sama tutkimus suoritettiin keväällä 2007 myös Keski-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. Etelä-Savossa on vuonna 2005 tehty Katja Paalasen Pk-yrittäjien tulevaisuuden suunnitelmat omistajanvaihdoksista Etelä-Savossa 2005 tutkimus, jonka tulokset ovat yhteneväiset SeAMK:n kolmen maakunnan tulosten kanssa. Varsinais-Suomessa suoritettiin Kartoitus omistajanvaihdospalveluita käyttäneiden pkyritysten tilanteesta ja tarpeista keväällä Puhelinhaastattelulla tavoitettiin 270 varsinais-suomalaista yritystä. Nämä olivat yrityksiä, jotka olivat käyttäneet vuosina Yritysten hallittu omistajanvaihdos-projektin yritysasiamiehen neuvontakäyntiä. Merkittävin tulos kyselystä on se, että vain 10 % neuvontakäyntiä käyttäneistä ilmoitti, että yrityksen toiminta on päättynyt tai päättymässä. Myös Turun kauppakorkeakoulun Pk-Instituutti on tutkinut aktiivisesti omistajanvaihdosteemaa. Keski-Suomessa Jyväskylän Yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta on julkaissut Sofia Kauko-Valli & Hannu Niittykankaan toimittaman Liiketoiminnan jatkuvuus tarkastelun kohteena - Esimerkkinä Keuruun seutukunta (2007). Hämeen TE-keskuksessa v tehty jatkajien kasvuorientaatiota koskeva selvitys on ensimmäisiä vaihdoksen jäkeiseen aikaan keskittyviä selvityksiä. Edellisten lisäksi omistajanvaihdoksista on tehty väitöskirjoja ja lisensiaattitutkimuksia (mm. Jan Sten ja Taru Hautala,nyk. Päivike) sekä useita gradu-tutkimuksia. Suomen Yrittäjien ja Finnvera Oyj:n Pk-yritysbarometrissä on ollut viimeisten vuosien aikana mukana kysymyksiä omistajanvaihdosten oletetusta aikataulusta sekä tärkeimmistä kipukohdista. Omistajanvaihdoskoulutus Ohjaus- ja kehittämisvaiheen yhtenä tehtävänä on kannustaa omistajanvaihdoksen kanssa työskenteleviä henkilöitä ylläpitämään ja kehittämään osaamistaan ja ammattitaitoaan. Koulutusta on tarjottava säännöllisesti, sillä henkilöiden tehtävät ja työpaikat vaihtuvat. Koulutusta onkin ollut tarjolla kohtuullisessa määrin eri TE-keskusalueilla. 21

22 Koulutuksen sisältö on usein samankaltainen. Koulutettavan kohderyhmän mukaan painotuksissa on kuitenkin eroja silloin kun koulutettavina on esim. tilitoimistojen henkilökuntaa tai toisaalta seudullisten kehittämisyhtiöiden, seudullisten yrityspalveluiden ja uusyrityskeskusten yritysneuvojia. Omistajanvaihdoskoulutuksista on saatavissa malleja niin verkko-opetukseen kuin lähiopetukseenkin. Seinäjoen ammattikorkeakoululla on olemassa mm. verkko-opintomalli Yrityskaupan perusteet - koulutusohjelmasta, joka on viimeksi toteutettu v Syksyllä 2009 mm. Savon Yrittäjien Osuva II-projekti ja Savonia ammattikorkeakoulu toteuttavat yhteistyössä omistajanvaihdoskoulutus- ohjelman. Alla koulutuksesta esittely Osuvan sivuilta: Tärkeä kalenterimerkintä sinulle, joka työskentelet yritysneuvonnassa (kirjanpitäjä, elinkeinoasiamies, yritysneuvoja, tilintarkastaja, konsultti ym.)! Yli neljännes pohjoissavolaisista yrittäjistä tulee luopumisvaiheeseen seuraavan viiden vuoden aikana. Tämän takia on tärkeää, että tunnet omistajanvaihdosprosessin keskeiset vaiheet, ymmärrät valmistautumisen merkityksen ja ajankäyttötarpeen, pystyt opastamaan yrittäjää prosessin käynnistämisessä ja opit laatimaan ainakin yksikertaisimmat yrityskauppaan liittyvät asiakirjat. Siis uutta businesta sinulle. Savon Yrittäjien Osuva-palvelu ja Savonia ammattikorkeakoulu järjestävät omistajanvaihdososaamistasi tukevan koulutuksen. Koulutuksessa käydään läpi sekä perheen sisäiset järjestelyt, että yrityskaupan toteutus. Kouluttajat ovat omistajanvaihdosten asiantuntijoita, jotka myös käytännössä toteuttavat vaihdoksia! Herättelyvaihe Herättelyvaiheen kuvaus Herättelyvaiheen tavoitteena on saada yrittäjät oivaltamaan, että omistajanvaihdoksen suunnittelu on yhtä tärkeä osa yrityksen toiminnan suunnittelua kuin esim. talous- tai tuotannonsuunnittelu. Omistajanvaihdosprosessi on saatava riittävän aikaisessa vaiheessa käyntiin, sillä yrittäjyydestä luopuminen haastava prosessi. Tärkeää olisi saada yrittäjä pohtimaan sitä, miten kauan hän haluaa jatkaa yrittäjänä. Yrittäjän on myös pohdittava mitä yrittäjyydestä luopuminen merkitsee perheen, ystäväpiirin, ajanja oman talouden kannalta. 22

23 Impulssi omistajanvaihdoksen pohtimiseen voi tulla ilman muiden tahojen aktiviisia toimenpiteitä, kuten oman, perheenjäsenen tai yrittäjäkollegan terveydentilassa tapahtuneesta muutoksesta, sopivan tilaisuuden osuessa kohdalle tai kenties osana yrityksen pidemmän tähtäyksen suunnitelmaa. Impulssi voi tulla myös ulkopuolisten tahojen aktiivisten toimenpiteiden seurauksena. Näitä ovat erityiset omistajanvaihdostilaisuudet, mediassa julkaistut toteutuneet omistajanvaihdokset, yhteistyökumppaneiden, kuten pankin tai tilitoimiston suositukset. Herättelyvaiheen palveluprosessia suunniteltaessa onkin hyvin tärkeää saada prosessin aktiivisiksi toimijoiksi yrittäjien jokapäiväiset yhteistyökumppanit, kuten tilitoimistot, tilintarkastajat, vakuutusyhtiöt ja rahoittajat. Herättelyvaiheessa on tärkeää että yrittäjä voi käsitellä omistajanvaihdoksen teknisen toteutuksen ohella myös yrittäjyydestä luopumisen vaikutuksia. Toimijoiden ei tule keskittyä pelkästään omistajanvaihdoksen teknisiin yksityiskohtiin, vaan yrittäjää on tuettava ja annettava tilaa ja tukea myös hänen henkiselle valmistautumiselle. Herättelyvaiheen toimintoja Heräämisvaiheessa on luopumisprosessia aloittelevalle yrittäjälle tärkeää se, miten helposti hän löytää tietoa oman alueensa palvelutarjonnasta sekä perustietoa omistajanvaihdoksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Yleisimmin tätä tietoa tarjotaan toimijoiden järjestämisssä omistajanvaihdostilaisuuksissa. Eri TE-keskusalueilla järjestettävät tilaisuudet ovat sisällöltään hyvinkin samankaltaisia. Herättelytilaisuudet kestävät yleensä muutaman tunnin. Yksittäisten puheenvuorojen pituus on minuuttia. Alla erään tyypillisen omistajanvaihdostilaisuuden ohjelma: Mistä omistajanvaihdosprosessissa on kysymys? Omistusjärjestelyjen toteuttamistavat Verotuskysymykset Mistä jatkaja - Jatkajaksi toimivaan yritykseen? Mikä yrityksessä maksaa arvonmääritys Rahoitusvaihtoehtoja Käytännön esimerkki toteutuneesta yrityskaupasta, TE-keskuksen tarjoamia käytännön työkaluja omistajanvaihdoksen tueksi Vastaavia tilaisuuksia järjestetään TE-keskusalueilla säännöllisesti. Seminaarien tavoitteena on herätellä eläkeikää lähestyviä yrittäjiä käynnistämään omistajanvaihdosprosessi. Tämän 23

OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen

OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen Torstai 17.9.2009 klo 13-17 Jyväskylä Paviljonki, auditorio Wivi Yritysten sukupolvenvaihdosten edistäminen -projekti APAKE/TEM

Lisätiedot

Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE

Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE Neuvontapalvelut - tuotteistetut - asiakaspalvelu Koulutuspalvelut Rahoituspalvelut Balanssi DesignStart easkel Globaali Kunto Monitaito

Lisätiedot

Suunnitellusti vapaalle. Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka

Suunnitellusti vapaalle. Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka Suunnitellusti vapaalle Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka 1 MISTÄ APUA OMISTAJANVAIHDOS TILANTEESEEN? Julkiset toimijat: ELY-keskus Finnvera Verotoimisto Sedulliset toimijat: Yrityspalvelu

Lisätiedot

Haasteena omistajanvaihdokset

Haasteena omistajanvaihdokset Haasteena omistajanvaihdokset Suunnittelusti vapaalle-seminaari Satakunta 14.9.2012 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala 1 Yritysten henkilöstömäärän muutos 2001 2010 yritysten kokoluokittain, henkilöä 35000

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut www.josek.fi Josek on yrityksiä varten Josek palvelee kaikkia Joensuun seudun yrityksiä, niin toimintaansa

Lisätiedot

YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT

YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT Josek on Joensuun seudun yrityksiä varten Palvelemme luottamuksellisesti ja puolueettomasti kaikkia Joensuun seudun yrityksiä

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja

Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja valtakunnallisesti merkittävä toimija, jolla on vuosikymmenien kokemus

Lisätiedot

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan.

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Timo Juurakko projektipäällikkö Juha Torvinen yritysasiantuntija Tilannekuvaa Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Seamk:n kehittämistoiminta omistajanvaihdosten edistämiseksi Ostamalla yrittäjäksi

Seamk:n kehittämistoiminta omistajanvaihdosten edistämiseksi Ostamalla yrittäjäksi Metropolia/Hyrrät Helsinki 5.9.2014 Seamk:n kehittämistoiminta omistajanvaihdosten edistämiseksi Ostamalla yrittäjäksi juha.tall@seamk.fi Euroopan komission yritysten omistajanvaihdosten asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä. Kevät 2011

Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä. Kevät 2011 Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä Kevät Päijät-Häme kevät JOHDANTO Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2009.

Lisätiedot

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen Pienyritykset taantumassa Suomalaiset yritykset vuosiliikevaihdon mukaan Kumulatiivinen osuus 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,0000 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Noin 95:llä prosentilla

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto. Hyrrät-Metropolia 23.5.2014

Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto. Hyrrät-Metropolia 23.5.2014 Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto Hyrrät-Metropolia 23.5.2014 Omistajanvaihdosnäkymät 2010-2020 Yrittäjät ikääntyvät, 50 % yrittäjistä iältään 50+ Myyntiin (ulkop.) 28 000 yritystä Sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut ja alueohjaus-ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut ja alueohjaus-ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2016 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut ja alueohjaus-ryhmä Vuonna 2016 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj.

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

Edunvalvontaa ja palveluita

Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät edistää yrittäjyyttä. Tavoitteemme on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Yrittäjyyden vahvistaminen lisää kansalaisten

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 8.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELYalueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - 1 - Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - Yritysten määrä on kasvanut - Yritystoiminta maakunnittain - Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä - Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot - Pk-sektorin rooli

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN.

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua,

Lisätiedot

Pirkanmaan Viestinvaihtopalvelu ja Yrityspörssi. www.pirkanmaanviestinvaihto.fi www.yritysporssi.fi/pirkanmaa

Pirkanmaan Viestinvaihtopalvelu ja Yrityspörssi. www.pirkanmaanviestinvaihto.fi www.yritysporssi.fi/pirkanmaa Pirkanmaan Viestinvaihtopalvelu ja Yrityspörssi www.pirkanmaanviestinvaihto.fi www.yritysporssi.fi/pirkanmaa 1 Pirkanmaan Viestinvaihto palvelu maksuton Ikääntyville yrittäjille, jotka ovat luopumassa/myymässä

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lahti 11.5.2011 11.5.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Tiina Herttuainen 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Joensuu 24.11.2011 24.11.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Esityksen sisältö Palvelujen kehityskuva Tarpeet kasvavat Mistä tekijät Toimialan

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Rovaniemi 17.11.2010 Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä lyhyellä

Lisätiedot

Mikä Osuva- Yrityspörssi on?

Mikä Osuva- Yrityspörssi on? Osuva-Yrityspörssi 2 Mikä Osuva- Yrityspörssi on? Omistajanvaihdoksiin keskittyvä maksuton markkinapaikka, joka tuo Joensuun, Keski-Karjalan ja Pielisen Karjalan seudun jatkajaa hakevat yrittäjät ja toimivaa

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 3.9.2012 1 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2012 3.9.2012

Lisätiedot

Salo2009 Monikuntaliitoksen Informaatioseminaari Kunnan palvelutuotanto ja liikelaitokset Johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät

Salo2009 Monikuntaliitoksen Informaatioseminaari Kunnan palvelutuotanto ja liikelaitokset Johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät Salo2009 Monikuntaliitoksen Informaatioseminaari Kunnan palvelutuotanto ja liikelaitokset Johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät 12.3.2008 1 Esityksen logiikka Suomen Yrittäjien toiminnan tavoite: Paremmat

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Kun viestikapula vaihtuu kuinka markkinat toimivat Suomessa? Mika Haavisto, Suomen Yrittäjät

Kun viestikapula vaihtuu kuinka markkinat toimivat Suomessa? Mika Haavisto, Suomen Yrittäjät Kun viestikapula vaihtuu kuinka markkinat toimivat Suomessa? Mika Haavisto, Suomen Yrittäjät 5.9.2017 Alustuksen rakenne Alustaja esittäytyy Yritysmarkkinat pähkinänkuoressa -video Yrityskauppojen potentiaali

Lisätiedot

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto Jaana Lerssi-Uskelin 23.4.2015 Verkosto työpaikkojen työhyvinvointitoimijoille toiminnan lähtökohtana on työpaikkojen / yritysten tarve alueellisesti

Lisätiedot

Aloita ajoissa - infoa omistajan- ja sukupolvenvaihdoksista. Suomen Yrittäjien puheenvuoro Mika Haavisto 4.2.2015

Aloita ajoissa - infoa omistajan- ja sukupolvenvaihdoksista. Suomen Yrittäjien puheenvuoro Mika Haavisto 4.2.2015 Aloita ajoissa - infoa omistajan- ja sukupolvenvaihdoksista Suomen Yrittäjien puheenvuoro Mika Haavisto 4.2.2015 1 Yritysrakenne Suomessa 0,2% 0,2% Suuryritykset 0,9% (250 hlöä) 588 5,5% Suuryritykset

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 54 Jäsenyrityksiä 116 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Kasvuyrittäjyys Suomessa

Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa Noin 750 yritystä* kasvatti henkilöstöään 20 % vuosittain Kasvukausi 2007 10 Lähteet: TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000 Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

28.10.2013 Ari Hiltunen

28.10.2013 Ari Hiltunen 28.10.2013 Ari Hiltunen Kaupunginhallituksen kokous 28.10.2013 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Mitattavuus ja vaikuttavuus Välittömät vaikutukset eli mitä tehdään ja välilliset tulokset muiden toimijoiden

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 Jaana Lappi KTM, Elinkeino-osasto, TE-keskusryhmä 11/19/2007 1 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittämisen lähtökohtana YritysSuomi

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUT pk-yrityksille osaamisen ja yritystoiminnan kehittämiseen

ASIANTUNTIJAPALVELUT pk-yrityksille osaamisen ja yritystoiminnan kehittämiseen ASIANTUNTIJAPALVELUT pk-yrityksille osaamisen ja yritystoiminnan kehittämiseen Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy LAKES 7.5.2010 Hämeen ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, Vuori Tiina

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 12 Rakentaminen (F) 1 1 Kauppa (G) 22 2 Palvelut (H, I, K, O) 9 2 Muut 11 1 1 2 5 7 8 9 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Kanta-Häme Kevät 27 29.11.217 1 2.

Lisätiedot

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia!

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia! Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia! Yritysten odotukset Yritys-Suomi-yhteistyö seudullisissa yrityspalveluissa 6.5.2010 Innovaatiojohtaja Hannele Pohjola Yrityspalvelujärjestelmä

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen haasteet

Henkilöstön kehittämisen haasteet Henkilöstön kehittämisen haasteet Ratkaisuja pk-yrityksien osaamisen lisäämiseen Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 5.10.2010 Toimitusjohtaja Anssi Kujala 5.10.2010 1 Helsingin Yrittäjät Tarkoituksena

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Yritysrahoituskysely 2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Yritysrahoituskysely 2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Yritysrahoituskysely 2012 Taulukko 1. Yritysten toimialat, % T a ulukko 1. Yrityste n toimia la t, % Teollisuus 23 Sähkö-, kaasu ja vesihuolto 3 Rakentaminen 12 Tukku- ja vähittäiskauppa 18 Majoitus- ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä

Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä Seinäjoki Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä Sanna Hartman, Toimialapäällikkö sosiaali- ja terveyspalvelut, TEM TOL 2008 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 88 Sosiaalihuollon avopalvelut

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Christel Finne 4.3.2015 Omistajanvaihdoksen eri lähtökohdat Uusi omistaja Perheenjäsen tai lähisukulainen jatkaa yritystoimintaa (sukupolvenvaihdos) Työntekijä jatkaa

Lisätiedot

Yrittäjän näköinen yrityskehittäjä. Jyrki Mäkynen puheenjohtaja Suomen Yrittäjät 23.1.2015

Yrittäjän näköinen yrityskehittäjä. Jyrki Mäkynen puheenjohtaja Suomen Yrittäjät 23.1.2015 Yrittäjän näköinen yrityskehittäjä Jyrki Mäkynen puheenjohtaja Suomen Yrittäjät 23.1.2015 Yritysrakenne Suomessa 0,2% Suuryritykset (250- hlöä) 588 0,9% Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä) 2 592 5,5% Pienyritykset

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 Rakentaminen (F) 13 13 Kauppa (G) 1 22 Palvelut (H, I, K, O) 2 Muut 13 13 1 2 3 5 7 8 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Lappi 2.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

Aloita omistajanvaihdos ajoissa Loppi 28.4.2011

Aloita omistajanvaihdos ajoissa Loppi 28.4.2011 Aloita omistajanvaihdos ajoissa Loppi 28.4.2011 Luopujan pohdintaa JATKAJA? OSTAJAN LÖYTÄMINEN? YEL? RAHOITUS? VEROTUS? LAKIASIAT? LIIKETOIMINTAKAUPPA? SOPIMUKSET? LAHJAVEROT? Paljon kysymyksiä, jotka

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Alueraporttien 1/2003 yhteenveto. Suomen Yrittäjät

Pk-yritysbarometri. Alueraporttien 1/2003 yhteenveto. Suomen Yrittäjät Pk-yritysbarometri Alueraporttien 1/2003 yhteenveto Suomen Yrittäjät Alueraporttien yhteenveto Suhdannenäkymät Pk-yritysten suhdannenäkymät oman yrityksen kannalta lähimmän vuoden aikana ovat koko maassa

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020 Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 1 Savon Yrittäjien johtamisjärjestelmä Strategia 1/2015 Laatujärjestelmä ERILLIS- STRATEGIAT Päästrategiaa täydentävät. Esimerkiksi

Lisätiedot

risto.lustila@tekes.fi

risto.lustila@tekes.fi risto.lustila@tekes.fi MIKÄ ON TUOTEVÄYLÄ-PALVELU? Tuoteväylä-palvelu on Tekesin ohjaama valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka auttaa alkavia ja mikroyrityksiä kehittämään kansainvälistä kasvupotentiaalia

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu

Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu Jaana Lerssi-Uskelin 6.6.2014 - Työhyvinvointifoorumin mahdollistamana - Verkosto työpaikan työhyvinvointitoimijoille - Verkosto jonka toiminnan lähtökohtana on työpaikkojen

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

YRITYSKAUPPAN VAIHEET

YRITYSKAUPPAN VAIHEET YRITYSKAUPPAN VAIHEET Kymen Yrittäjien ja Finnveran OMISTUKSENVAIHDOSILTAPÄIVÄ Kotkassa 9.11.2011 Asko Virén Copyright Suomen Yrityskaupat 1 Suomen Yrityskaupat Suomen suurin mikro- ja pk-yritysten omistajanvaihdoksiin

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tavoite selvittää Elintarvikealan pk-yritysten nykytila ja tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistymiseen 4.2.2014 Lappeenranta Sari Federley, Kaakkois-Suomen ELY-keskus k sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Onko yritykselläni riittävät valmiudet kansainvälistymis

Lisätiedot

Fennian omistajanvaihdospalvelut

Fennian omistajanvaihdospalvelut Fennian omistajanvaihdospalvelut Kaj-Olof Lindgren 17.3.2016 Fennia-konserni Fennia Vahinkovakuutuspalvelut Henki-Fennia Vapaaehtoiset henki- ja eläkevakuutukset, vakuutuksellinen varainhoito Fennia Varainhoito

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely

1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely 1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely Yhteenveto 24.11.2017 KICK ON tilaisuus Kimmel Joensuu Alueellisen kokeilun tavoitteet Luodaan 1000 uutta työpaikkaa Vaikutus aluetalouteen +

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9.

HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9. HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015 Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9.2012 Missä ollaan? 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrä ylitti

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT Kasvun eväät seminaari Joensuu 3.4.2017 Ritva Saarelainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kasvupalvelujen tarvekategoriat 1. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen yrityksille

Lisätiedot

JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014. Jaana Lerssi-Uskelin. Työterveyslaitos www.ttl.

JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014. Jaana Lerssi-Uskelin. Työterveyslaitos www.ttl. JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014 Jaana Lerssi-Uskelin 9.10.2014 Ohjelma Klo 12.00 Tervetuloa ja kahvi Klo 12.30 Verkostokuulumisia valtakunnallisesti

Lisätiedot