Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013"

Transkriptio

1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi evaluointi

2 Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen evaluointi

3

4 Erkki K Kangas Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen evaluointi

5 Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen evaluointi Kirjoittaja Erkki K Kangas Kustantaja MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi Kansi Mauseri Oy Taitto Sataosaajat Osuuskunta, Erkki K Kangas 2010 Painopaikka Kopio Niini Finland Oy, 2010 ISSN painettu ISBN painettu ISSN verkkojulkaisu ISBN ISBN verkkojulkaisu 5

6 Sisältö Esipuhe... 6 Johdanto... 8 Omistajanvaihdosten palveluprosessi Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Häme Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Johtopäätelmät ja suositukset Yhteenveto valtakunnan tilanteesta Hyvät käytännöt

7 Esipuhe Yrittäjäkunnan vaihtuvuus on luonnollinen talouselämän rakenteisiin liittyvä ilmiö. Uusien yritysten perustaminen ja vanhojen, liikeidealtaan kenties vanhentuneiden yritysten poistuminen markkinoilta on arkipäivää. Tässä suhteessa 2010-luku tulee olemaan sikäli ainutlaatuinen ajanjakso, koska suurten ikäluokkien myötä hyvin merkittävä joukko yrittäjiä tulee siirtymään eläkkeelle. Näin tulee käymään huolimatta siitä, ovatko heidän yritystensä liiketoiminta edelleen markkinakelpoista ja kannattavaa tai elinkaarensa lopussa olevia liiketoimintoja. Yli 50-vuotiaiden, yrittäjäeläkettä maksavien yrittäjien määrä on noussut tasaisesti, ja nykyisellään heitä on jo yli Nämä yritykset työllistävät arviolta yli henkilöä ja ne ovat maakuntiemme elinkeinoelämän runko. Merkittäväksi koko omistajanvaihdosilmiön tekee se, että valtaosa näistä yrityksistä on perustajiensa omistuksessa ja niissä omistajanvaihdos tapahtuu ensimmäistä kertaa yrityksen elinkaaren aikana. Tämä ainutkertaisuus tarkoittaa myös sitä, että neuvontapalvelujen tarve omistajanvaihdosprosessissa on ilmeinen. Neuvontapalvelujen tarve on suurta ja kasvamaan päin myös tulevien uusien yrittäjien keskuudessa. Vaikka viimeisten vuosikymmenten aikana uusien yritysten perustantaan ja neuvontapalveluihin on panostettu voimakkaasti, on yritysostovaihtoehto jäänyt vähälle huomiolle. Tulevina vuosina yhä useampi uusi yritys käynnistyy jo toimivan liiketoiminnan oston avulla. Ostovaihtoehdon nostaminen uusperustannan rinnalle on myös Euroopan Unionin komission painopistealueena tulevina vuosina. Tässä selvityksessä kuvataan ja evaluoidaan omistajanvaihdoksiin liittyvien yksityisten ja julkisten neuvontapalvelujen palvelutuotannon erilaiset käytännön toteutus- ja organisointimallit viidentoista TE-keskuksen alueilla. Lisäksi selvityksessä arvioidaan omistajanvaihdoksiin liittyvän yritysneuvonta-järjestelmien toimivuutta asiakkaiden kannalta. Selvitys sisältää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän toimivuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseksi sekä arvioita omistajanvaihdospalvelujen kehittämisen edellyttämästä resurssoinnista. On hyvin tärkeää, että omistajanvaihdospalvelut sekä niiden tuottamisprosessit ja toimintamallit ovat valtakunnallisesti yhdenmukaisia ja hyvin organisoituja. Näin varmistetaan julkisten yrityspalvelujen tasavertainen saatavuus sekä palvelujen tasalaatuisuus koko maassa kaikille suomalaisille p-yrityksille. 7

8 Tämä selvitys on tehty yhteistyössä työ- ja elinkeinokeskusten kanssa ja työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta ja ohjauksessa. Kiitämme kaikkia selvityksen tekoon osallistuneita tahoja ja henkilöitä asiantuntevista mielipiteistä ja näkemyksistä. Selvityksen on toteuttanut yrittäjäpolvenvaihdoskonsultti Erkki K Kangas Porista. Selvitystyötä on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet neuvotteleva virkamies Anna-Liisa Levonen työ- ja elinkeinoministeriöstä, projektipäällikkö Hannele Heikkinen Hämeen TE-keskuksesta, projektipäällikkö Tapani Kaskela Pirkanmaan TE-keskuksesta sekä toimitusjohtaja Sakari Oikarinen Confidentum Oy:stä. Heille kiitokset selvityksen ohjaustyön asianmukaisesta hoitamisesta. 8

9 Johdanto Suomessa oli vuonna 2007 Tilastokeskuksen mukaan yritystä. Lukumäärä on kasvanut merkittävästi vuodesta 2006, koska vuoden 2007 tilastoon on sisällytetty maatalousyritystä. Tämä evaluointi käsittelee omistajanvaihdosten palveluprosessia muiden kuin maatalousyritysten osalta, joten ne poistetaan nyt käsiteltävästä kokonaismäärästä. Näin puhdistettu yrityskanta on yritystä. yli 250/0,2 % 10-49/5,6 % /0,9 % 1-9/93,2 % Lähde: Tilastokeskus 2008 Ylläolevassa kaaviossa yritykset on jaettu neljään luokkaan niiden työllistämän henkilökunnan määrän mukaan. Yritystilastoinnissa yrityksemme jaotellaan neljään ryhmään: mikroyritykset työllistävät 1-9 henkilöä, pienyritykset henkilöä, keskisuuret henkilöä ja suuret yritykset yli 250 henkilöä. Tilastokeskuksen mukaan mikro- ja pienyritykset työllistivät 44,4 % yritystoiminnan henkilökunnasta. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2006 mikroyritysten liikevaihto oli keskimäärin 0,24 miljoonaa euroa ja pienyritysten 3,8 miljoona euroa. 9

10 Vuoden 2007 tilaston mukaan Suomessa oli kpl 1-49 henkilöä työllistäviä yrityksiä. 30% 28% 28% 29% 26% 18% 19% 20% 20% 23% 23% 18% 18% 19% 19% 10% 12% 13% 12% 11% 11% 12% 14% 16% 17% 17% 18% 12% 14% 25% 20% 15% 10% 8% 7% 7% 8% Kevät 2003 Kevät 2004 Kevät % 7% 7% 7% 9% 9% 10% 11% 11% 11% 5% 0% Kevät 2006 Kevät 2007 Kevät 2008 Kevät 2009 Syksy v. kuluessa 3-5 v. kuluessa Yhteensä Lähde: Pk-yritysbarometri Tarkkaa tietoa siitä, miten monessa yrityksessä omistajanvaihdos on odotettavissa lähimmän viiden vuoden kuluessa ei ole. Yleisesti hyvänä indikaattorina pidetään Suomen Yrittäjien ja Finnveran vuosittain keräämää Pk-yritysbarometria, jonka kysymyksiin otettiin omistajanvaihdokset mukaan vuoden 2003 keväällä. Vuoden 2003 barometrin mukaan 18 % vastaajista kertoi suunnittelevansa omistajanvaihdosta lähimmän viiden vuoden aikana. Syksyllä 2009 tämä luku oli kasvanut 29 %:iin. Yleishuomiona voidaan todeta, että omistajanvaihdoksen toteutuminen on odotettavissa useammin kolmen-viiden vuoden kuluessa kuin yhden-kahden vuoden kuluessa. Näiden kahden tilaston perusteella voidaan arvioida, että omistajanvaihdos on odotettavissa yli yrityksessä ennen vuotta Vuositasolla tämä tarkoittaa yritystä ja 41 yritystä joka päivä. 10

11 Osassa mikroyrityksiä liiketoiminta on henkilöitynyt ja näiden siirto uudelle yrittäjälle voi olla vaikeaa ellei jopa mahdotonta. Toisaalta nämä yritykset saattavat olla tärkeitä osia oman pienen paikkakuntansa palvelurakennetta ja siksi yritysten toiminnan loppuminen ei ole toivottavaa. Yrittäjänkunnan uusiutuminen Kansainvälisten tutkimusten 1 mukaan kansantalouden elinvoimaisuuden yksi tunnus on yrityskannan vaihtuvuus ja uusien liikeideoiden pääsy markkinoiden testattavaksi. Tämä näkyy myös vanhentuneeseen liikeideaan nojautuneiden yritysten lopettamisena. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa muutos yritysmaailmassa voi kuitenkin olla liian rajua. Vanhoja, edelleen toimivia yrityksiä lopetetaan ilman että korvaavaa uutta yritystoimintaa syntyy tilalle. Hallitsemattomana tämä kehitys johtaa varsinkin harvaan asutuilla seuduilla paikallisen palvelurakenteen yksipuolistumiseen. Seurauksena on jäljelle jääneen elinkeinotoiminnan edellytysten heikkeneminen ja sitä kautta lisää yritysten lopettamisia. Hallitusti toteutetuissa omistajanvaihdospalveluissa tämä elinkeinorakenteen muutos on yksi merkittävä palvelurakennetta ohjaava strateginen tekijä. Innovaatiot ovat tärkein tuottavuuden kasvutekijä 2. Uusi yrittäjyys nojaa innovaatioihin; tuotteita tai palveluja tarjotaan uudella tavalla. Innovaatioiden käyttöönotto ja liiketoiminnan uudistaminen ei eläkkeelle siirtymistä suunnittelevan yrittäjän tavoitteissa ole korkealla luonnollisesta syystä. Ikääntyvän yrittäjän haluttomuus panostaa ja investoida yritystoiminnan kehittämiseen johtaa helposti yrityksen liiketoiminnan kuihtumiseen ja lopulta alasajoon. Luopujayrittäjien valmiit liiketoiminnot voisivat toimia uusien yrittäjien innovatiivisten liikeideoiden taoteutuspohjana. Yrityskannan suuri vaihtuvuus on suurten ikäluokkien eläköityessä kansantaloudellinen riskitekijä. Eläkebuumi voi johtaa sellaisenkin yritystoiminnan alasajoon ja lopettamiseen, jolla saattaisi olla edelleen hyvät toimintaedellytykset, mikäli yrityksen johtoon nousee tulevaisuuteen katsova uusi yrittäjä. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että maakunnissa omistajanvaihdokset nähdään ensisijaisesti elinkeinorakenteen murroksena ja laajempana kokonaisuutena kuin ainoastaan yksittäisten yritysten omistajanvaihdoksina. 1 TEM Yrittäjyyskatsaus TEM Yrittäjyyskatsaus

12 Jakauma Sukupolvenvaihdos 20 % Joku muu 42 % Markkinat 8 % Lopetus 30 % Yllä Suomen Omistajanvaihdosseura ry:n arvio omistajanvaihdosten jakautumisesta eri toteutustapojen kesken. Sukupolvenvaihdostilanteessa yritystoiminnan jatkaja löytyy lähisuvusta. Lopetettaessa yritystoiminta lakkaa. Markkinat tarkoittaa yritysvälittäjien toteuttamia yrityskauppoja ja Joku muu muita omistajanvaihdostapoja: myyntiä ulkopuoliselle ostajalle, MBI, MBO- tai EBO-kauppoja. Yrityskauppamarkkinat Nykyisessä tilanteessa n. 30% yrittäjjistä näkee yrityksen lopetuksen ainoana keinoa irtaantua yrityksestä ja siirtyä eläkkeelle. Yhtenä syynä on se, että yrittäjät eivät tunnista toimivaa yrityskauppamarkkinaa, jolla voisivat saada yrityksensä myytyä. Lopettavissa on siksi mukana monia elinkelpoisiakin yrityksiä. Toinen merkittävä syy lopettamisaikeisiin on luonnolliesti se, etteivät yrittäjät katso liiketoiminnallansa olevan enää riittävästi elinkaarta. Kolmas syy on myös luonteva valtaosa yrityksistä on yhden hengen ammatinharjoittajayrityksiä, joissa omistajanvaihdos on käytännössä ammatin ja asiakkuuksien siirtoa seuraavalle ammatinharjoittajalle. 12

13 Mikro- ja pienyrityksiä on vuosittain omistajanvaihdoksen edessä niin paljon, että niitä ei kyetä hoitamaan ilman voimakasta panostusta omistajanvaihdoksen palveluprosessiin. Jotta lopettavien yritysten suuri määrä ei johtaisi työpaikkojen menettämiseen, tulisi yrityksen ostaminen nostaa uusperustannan rinnalle yrittäjyysneuvonnassa ja palveluissa. Tällä hetkellä yrityksiä lopetetaan suoraan tai niitä jatketaan alasajaen kunnes ne on järkevää lopettaa. Yksi syy on, että yrittäjät eivät rohkene tuoda yrityksiään myyntiin riittävän ajoissa. Suurten ikäluokkien yhtäaikainen eläkkeelle siirtyminen ja siitä johtuva yrityksen vuotuinen omistajanvaihdostarve on ainutlaatuinen. Maassamme yrityksestä luopumista yrityskaupalla ei ole totuttu näkemään osaksi normaalia yrityksen elinkaarta. Yrityskauppamarkkinat eivät tällä hetkellä toimi toivotulla teholla, koska eri TE-keskusten alueilla on suuria eroja omistajanvaihdospalvelujen tunnistettavuudessa ja tavoitettavuudessa. Yrityskauppamarkkinoiden toiminta ei vaadi sitä, että palvelurakenne on kaikkialla sama. Tärkeintä on, että palvelurakenne on helposti tunnistettavissa ja omistajanvaihdosprosessin tiedossa oleviin vaiheisiin löytyy selkeä palveluntarjonta. Yrityskauppamarkkinan tehokkuuden tärkein tekijä on volyymi eli tarjolla olevien myytävien yritysten ja liiketoimintojen määrä. Kun tarjontaa on riittävästi, yhä useampi uusi yrittäjä voi realistisesti harkita myös toimivan yrityksen ostoa perustamisen vaihtoehtona Nykyisellään uusien yritysten käynnistymisessä uusperustanta edustaa noin 90% kaikista tapauksista. Ostovaihtoehto toteutuu vain alle 10%:ssa tapauksista Tulevaisuudessa on ostovaihtoehtoa korostettava, jotta yhä useampi luopujayrittäjä löytää liiketoiminnallensa jatkajan. Selvityksen tarkoitus ja tapa Tässä selvityksessä kuvataan hallitun omistajanvaihdospalvelujen prosessi sekä omistajanvaihdoksiin liittyvien yksityisten ja julkisten neuvontapalvelujen palvelutuotannon erilaiset käytännön toteutus- ja organisointimallit viidentoista TE-keskuksen alueella. Lisäksi selvityksessä arvioidaan omistajanvaihdoksiin liittyvän yritysneuvontajärjestelmien toimivuutta asiakkaiden näkökulmasta. Selvitys sisältää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän toimivuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseksi sekä arvioita omistajanvaihdospalvelujen kehittämisen edellyttämästä resurssoinnista. Selvityksen tiedot on koottu haastattelemalla kaikkien TE-keskusalueiden TE-keskusten omistajanvaihdosasioista vastaavat henkilöt sekä alueiden muita toimijoita, kuten kehittämisyhtiöitä ja Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen henkilöitä. Haastattelut on tehty tapaamisten 13

14 yhteydessä sekä puhelimitse. Joitakin henkilöitä on haastateltu myös kirjallisesti. Lisäksi on tutustuttu alueen tärkeimpien toimijoiden nettisivuihin. Julkaisun rakenne Omistajanvaihdosten palveluprosessi Omistajanvaihdosprosessin eri vaiheet ovat: 1 Palvelujen organisointi ja johto, jota tuetaan tutkimuksella 2 Herättelyvaihe 3 Valmistautumisvaihe 4 Omistajanvaihdosvaihe 5 Haltuunotto- ja kehittämisvaihe Näiden eri vaiheiden tukemiseen tulisi TE-keskusalueilla olla rakennettuna toimiva ja laadukas palvelurakenne. TE-keskusalueiden kuvaus Omistajanvaihdosprosessikuvauksen jälkeen kuvataan ja arvioidaan kunkin TE-keskusalueen palvelurakenne edellä esitettyyn palveluprosessimalliin peilaten. Selvityksessä kuvataan sitä, miten eläkkeelle siirtymistä suunnittelevaa alkavaa yrittäjää ohjataan käyttämään tarjolla olevia omistajanvaihdospalveluita. Lisäksi käsitellään sitä, millä tavalla ja minkä verran yrittäjyyttä suunnittelevia ohjataan harkitsemaan yrityskauppamarkkoille olevien toimivien yritysten ostoa uusperustannan vaihtoehtona. Loppuyhteenveto Lopuksi esitetään näkemys siitä, miten eri TE-keskusalueilla palvelurakenne vastaa hyvän omistajanvaihdosprosessin hoitotasoa. Lisäksi annetaan suosituksia siitä, millä palveluprosessin osa-alueilla on eniten parannettavaa eli mikä tai mitkä vaiheet jäävät vähälle huomioille ja toisaalta mitkä palveluprosessin vaiheet toimivat hyvin. Tähän saakka palveluprosessien rakentamisessa on korostettu laadullisia osa-alueita. Jatkossa painopiste tulisi olla palveluprosessin tehokkuudessa eli määrällisissä tavoitteissa ja mittareissa. 14

15 Omistajanvaihdosten palveluprosessi Omistajanvaihdostermit Omistajanvaihdoksia kuvaavia termejä on yleisesti käytössä kolme: Omistajanvaihdos, joka tarkoittaa yrityksen siirtymistä usein yrityskaupalla omistajalta toiselle ottamatta kantaa omistajanvaihdoksen syyhyn tai osapuolten sukulaisuussuhteisiin käytännössä yrityskauppa. Sukupolvenvaihdos, joka tarkoittaa yrityksen siirtymistä luovuttajalta lähisukulaiselle luovuttajan siirtyessä eläkkeelle. Yrittäjäpolvenvaihdos, joka tarkoittaa yrityksen siirtymistä luopujalta jatkajalle luopujan eläkkeelle siirtymisen vuoksi, sukulaisuussuhteeseen tai siirtotapaan katsomatta. Tämä käsite korostaa yrittäjäkunnan vaihtuvuutta ja uusiutumista. Sukupolven- ja/tai yrittäjäpolvenvaihdoskeskustelussa käytetään yleisesti kaikkia kolmea termiä kuvaamaan samaa asiaa. Tässä evaluoinnissa käytetään pääsääntöisesti omistajanvaihdostermiä. Tässä evaluoinnissa omistajanvaihdosten palveluprosessia tarkastellaan Yrittäjäpolvenvaihdoksen palveluprosessiraportin (Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry, Erkki K Kangas, 2007) mallin mukaisesti. Siinä palveluprosessi nähdään alla olevan kuvaajan mukaisesti. 15

16 16 OV vastuuorganisaatio Herättelyt Yrittäjyydestä luopuminen Taloudelliset järjestelyt Henkinen valmistautuminen Yrityksen valmistelu Valmistautumis-vaihe Asiantuntijoiden kiinnittäminen Toteuttamissuunnittelu Haltuunotto- ja kehittämis-vaihe Omistajanvaihdos Tiedottaminen Johtamisen muutos Liiketoiminnan kehittäminen Omistajanvaihdossuunnitelma Rahoitusneuvottelut Kauppaneuvottelut Verokysymykset Yrityskauppamarkkinat Osaamisen kehitys Tutkimus Yrittäjien herättely Herättelyvaihe Palvelujen organisointi ja johto Omistajanvaihdos-vaihe

17 Palvelujen organisointi ja johto Tahtotila = yhteisesti sovitut määrälliset ja laadulliset tavoitteet Palvelujen organisoinnissa tavoitteena on varmistaa, että TE-keskusalueella on olemassa positiivinen tahtotila hoitaa yrittäjien eläköitymisestä johtuvat omistajanvaihdokset. Johtavia toimijoita, joiden tulisi tahtotila luoda, ovat yrityskehittämisestä vastaavat organisaatiot, kuten TE-keskus, seudulliset kehittämisyhtiöt, SUK ry, oppilaitokset, yritysten tukiorganisaatiot, kuten Suomen Yrittäjien aluejärjestöt ja Kauppakamarit sekä yritys- tai aluekehittämisen ja yritysten rahoituksesta vastaavat organisaatiot. Tehokkaimmin palveluprosessi toimii silloin, kun tahtotila on alueen johtavien toimijoiden julkisesti tunnustama. Parhaassa tapauksessa sitoutuminen yhteisen tahtotilan tavoitteisiin on kirjallisesti vahvistettu. Yhteistä tahtotilaa voidaan luoda ja ylläpitää johtavien toimijoiden yhteistapaamisilla. Tapaamisissa esitellään olemassa olevia toimintamalleja, pohditaan sitä, ovatko toimintamallit optimaalisia ja mihin suuntaan niitä tulisi kehittää. Tahtotilaa luovat ja muokkaavat keskustelut eivät keskity yksityiskohtiin vaan painottuvat laajempiin kokonaisuuksiin alueen omistajanvaihdosten edistämiseksi. Esimerkkejä johtavien toimijoiden tapaamisita ja yhteisestä tahtotilasta ovat mm. Etelä- Pohjanmaan jo pidempään toiminut omistajanvaihdosfoorumi (OV-foorumi) ja Pirkanmaan keväällä 2009 Irti taantumasta -seminaari, jota vastaavia seminaareja järjestetään Pirkanmaalla vuosittain. Ainoa kirjalliseksi omistajanvaihdosten hoitamissopimukseksi laadittu tahtotila lienee Keski-Suomen kehittämisyhtiöiden sopimus Kauppakota palvelun järjestämisestä, ylläpidosta ja kehittämisestä. Eräillä TE-keskusalueilla omistajanvaihdosten edistäminen on kirjattu Seudullisten Yrityspalveluiden sopimukseen. Alueellinen tahtotila voi olla myös olemassa ja tuottaa tulosta, vaikka sitä ei ole yhteisesti julki lausuttukaan. Tahtotila on voinut syntyä eri toimijoiden kahden- tai kolmenkeskisissä tapaamisissa. Tahtotila voi olla olemassa, vaikka siitä ei olisi päästy täydelliseen yhteisymmärrykseen kaikkien toimijoiden kesken. On myös mahdollista, että alueellista toimijoiden välistä yhteistä tahtotilaa ei varsinaisesti ole. Tällöin koko palveluprosessi on yksittäisten toimijoiden oman palvelutarjonnan varassa. Tällaisessa tilanteessa palvelun tuottajat eivät välttämättä tunne eivätkä tue toistensa tarjontaa. 17

18 Yhteinen tahtotila mahdollistaa sen, että alueen yrityskehittäjät ja yritysten tukiorganisaatiot tiedostavat oman roolinsa omistajanvaihdosten palveluprosessissa sekä tuntevat toistensa tuottamat palvelut. Yhteisen tahtotilan olemassaolo mahdollistaa uusyrittäjyyden neuvontaa huomattavasti suppeampien resurssien tehokkaan käytön. Näin ollen se tuottaa laadukkaita palveluja omistajanvaihdosten käynnistämiseen, vaihdosten suunnitteluun ja niiden toteutukseen. Johtavien toimijoiden yhteinen tahtotila mahdollistaa sen, että TE-keskusalueella on toimivat yrityskauppamarkkinat. Tahtotila varmistaa sen, että omistajanvaihdosasiantuntijoilla on hyvät toimintamahdollisuudet ja että alueen yrittäjiä ohjataan käyttämään kokeneita ja innovatiivisia palveluita tuodessaan yrityksiään markkinoille, ajoissa ja hyvässä myyntikunnossa. TE-keskusalueet tahtotilan mukaan jaoteltuina Julkinen tahtotila Tahtotila Ei tahtotilaa Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Pohjois-Pohjanmaa Häme Kainuu Keski-Suomi Lappi Kaakkois-Suomi Pohjanmaa Satakunta Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Varsinais-Suomi Muutamilla TE-keskusalueilla alueellisen tahtotilan luomista vaikeuttaa jossain määrin se, että alue koostuu kahdesta maakunnasta. Näitä ovat Kaakkois-Suomi (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) Häme (Päijät- ja Kanta-Häme) ja Pohjanmaa (Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa). Vastuuorganisaatio Toimiva palveluprosessi ei synny itsestään, se pitää luoda, ylläpitää ja kehittää. Jos näin ei tehdä, tuloksena on hajanainen kokoelma erillisiä palveluita, joiden kesken ei ole toimivia yhteyksiä. Hajanaisista palveluista taas on seurauksena se, että yrittäjä ei tiedä kenen puoleen kulloinkin pitää tai kannattaa kääntyä. 18

19 Yhteisestä tahtotilasta seuraa useimmiten se, että alueelle on määritelty omistajanvaihdosten vastuuorganisaatio, kuten Pohjois-Savossa Savon Yrittäjien toteuttama Osuva-projekti tai Keski-Suomen Kauppakota. Vastuuorganisaatio voi olla TE-keskus, yrittäjäjärjestö, seudullinen yrityspalvelu tai kuten Kauppakodan tapauksessa, yrityspalvelujen yhteenliittymä. Vastuuorganisaation tehtäviä ovat mm. Ylläpitää helposti tunnistettavaa ja saavutettavissa olevaa omistajanvaihdosneuvontapistettä. Huolehtii, että alueella suoritetaan säännöllisesti yrittäjien herättelyä huomaamaan omistajanvaihdosten aloitustarve esim. omistajanvaihdosiltojen muodossa. Pitää omistajanvaihdos-aihetta esillä alueen mediassa sekä nettisivuilla. Ylläpitää ja kehittää omistajanvaihdosasiantuntijoiden verkostoa. Huolehtia siitä, että alueella tarjotaan tarpeen mukaan koulutusta eri omistajanvaihdosasiantuntijoille. Ylläpitää ja kehittää tahtotilaa alueellaan. Vastuuorganisaatio ei välttämättä itse toteuta kaikkia tehtäviä, sen tehtävä on varmistaa, että alueen omistajanvaihdostoimijat tekevät tarvittavia toimenpiteitä. Vastuuorganisaatioiden resursointi on pääosin rakennettu projektirahoituksen varaan. Tämä vaikeuttaa pitkäjänteistä toimintaa, sillä toimijoiden pitää samanaikaisesti tarkasti valvoa miten resurssit käytetään projektirahoitukselle oikealla tavalla ja samalla koettaa varmistaa toiminnan jatkorahoitusta. Tällä hetkellä toimii neljä erillistä omistajanvaihdosprojektia. Etelä-Savossa Mikkelin seudun inkeinoyhtiö Miset Oy:n Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisprojekti. Rerussina yksi puolipäiväinen neuvoja. Projekti ylläpitää myös yrityskauppapaikkaa. Pirkanmaan Yrittäjät toteuttaa Pirkanmaan Viestinvaihto-projektia. Resurssina on projektipäällikkö ja projektiassistentti. Lisää tietoja projektista löytyy osoitteesta www. pirkanmaanviestinvaihto.fi. Pohjois-Savossa toimii Savon Yrittäjien Osuva II projekti. Resurssina projektipäällikkö ja projektisihteeri. Lisätietoja 19

20 Satakunnassa käynnistyy hanke, joka perustaa Satakunnan Yrittäjien tiloihin sukupolven- ja omistajanvaihdosneuvontapisteen. Hämeen TE-keskuksella on itse toteutettavavina hankkeina kaksi projektia: Sukupolvenvaihdosten edistäminen ja nuorten yritysten kehittäminen Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Resurssina on yhteinen osa-aikainen projektipäällikkö. Kainuun TE-keskuksen seudulliset yrityspalvelut vastaa myös omistajanvaihdoksista. Resurssina on kolme yritysneuvojaa, jotka käyttävät osan työajastaan omistajanvaihdosneuvontaan. Varsinais-Suomen TE-keskus toteuttaa VaihtoAskel hanketta, joka tarjoaa palveluita sekä luopujalle että jatkajalle. Resurssina on projektipäällikkö. TE-keskusalueet vastuuorganisaatioiden mukaan jaoteltuna TE-keskus Kehittämisyhtiö(t) Yrittäjäjärjestö Ei sovittu Häme Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Pohjois- Pohjanmaa Kainuu Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Pohjanmaa Lappi Keski-Suomi Pohjois-Savo Uusimaa Varsinais-Suomi Pohjois-Karjala Satakunta Satakunta Omistajanvaihdostutkimus Tärkeä osa yrityskauppamarkkinoiden ylläpitoa ja kehittämistä on varmistaa omistajanvaihdosaiheen tutkimus omassa maakunnassa. Tutkittu tieto antaa vankan pohjan palvelurakenteen kehittämiseen sekä kertoo palvelun tuloksista. Aktiivista omistajanvaihdosten tutkimusta on laajemmassa mitassa tehty oikeastaan vain Etelä-Pohjanmaalla. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on toteuttanut neljä tutkimusta; vuosina 1999, 2001, 2003 ja Tutkimustoiminnan vetäjänä on ollut Elina Varamäki Liiketalouden yksiköstä. 20

21 SeAMK julkaisi Etelä-Pohjanmaata koskevan tutkimuksen vuonna 2006 otsikolla: Omistajanvaihdosnäkymät ja yritysten jatkuvuuden edistäminen Etelä-Pohjanmaalla. Sama tutkimus suoritettiin keväällä 2007 myös Keski-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. Etelä-Savossa on vuonna 2005 tehty Katja Paalasen Pk-yrittäjien tulevaisuuden suunnitelmat omistajanvaihdoksista Etelä-Savossa 2005 tutkimus, jonka tulokset ovat yhteneväiset SeAMK:n kolmen maakunnan tulosten kanssa. Varsinais-Suomessa suoritettiin Kartoitus omistajanvaihdospalveluita käyttäneiden pkyritysten tilanteesta ja tarpeista keväällä Puhelinhaastattelulla tavoitettiin 270 varsinais-suomalaista yritystä. Nämä olivat yrityksiä, jotka olivat käyttäneet vuosina Yritysten hallittu omistajanvaihdos-projektin yritysasiamiehen neuvontakäyntiä. Merkittävin tulos kyselystä on se, että vain 10 % neuvontakäyntiä käyttäneistä ilmoitti, että yrityksen toiminta on päättynyt tai päättymässä. Myös Turun kauppakorkeakoulun Pk-Instituutti on tutkinut aktiivisesti omistajanvaihdosteemaa. Keski-Suomessa Jyväskylän Yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta on julkaissut Sofia Kauko-Valli & Hannu Niittykankaan toimittaman Liiketoiminnan jatkuvuus tarkastelun kohteena - Esimerkkinä Keuruun seutukunta (2007). Hämeen TE-keskuksessa v tehty jatkajien kasvuorientaatiota koskeva selvitys on ensimmäisiä vaihdoksen jäkeiseen aikaan keskittyviä selvityksiä. Edellisten lisäksi omistajanvaihdoksista on tehty väitöskirjoja ja lisensiaattitutkimuksia (mm. Jan Sten ja Taru Hautala,nyk. Päivike) sekä useita gradu-tutkimuksia. Suomen Yrittäjien ja Finnvera Oyj:n Pk-yritysbarometrissä on ollut viimeisten vuosien aikana mukana kysymyksiä omistajanvaihdosten oletetusta aikataulusta sekä tärkeimmistä kipukohdista. Omistajanvaihdoskoulutus Ohjaus- ja kehittämisvaiheen yhtenä tehtävänä on kannustaa omistajanvaihdoksen kanssa työskenteleviä henkilöitä ylläpitämään ja kehittämään osaamistaan ja ammattitaitoaan. Koulutusta on tarjottava säännöllisesti, sillä henkilöiden tehtävät ja työpaikat vaihtuvat. Koulutusta onkin ollut tarjolla kohtuullisessa määrin eri TE-keskusalueilla. 21

22 Koulutuksen sisältö on usein samankaltainen. Koulutettavan kohderyhmän mukaan painotuksissa on kuitenkin eroja silloin kun koulutettavina on esim. tilitoimistojen henkilökuntaa tai toisaalta seudullisten kehittämisyhtiöiden, seudullisten yrityspalveluiden ja uusyrityskeskusten yritysneuvojia. Omistajanvaihdoskoulutuksista on saatavissa malleja niin verkko-opetukseen kuin lähiopetukseenkin. Seinäjoen ammattikorkeakoululla on olemassa mm. verkko-opintomalli Yrityskaupan perusteet - koulutusohjelmasta, joka on viimeksi toteutettu v Syksyllä 2009 mm. Savon Yrittäjien Osuva II-projekti ja Savonia ammattikorkeakoulu toteuttavat yhteistyössä omistajanvaihdoskoulutus- ohjelman. Alla koulutuksesta esittely Osuvan sivuilta: Tärkeä kalenterimerkintä sinulle, joka työskentelet yritysneuvonnassa (kirjanpitäjä, elinkeinoasiamies, yritysneuvoja, tilintarkastaja, konsultti ym.)! Yli neljännes pohjoissavolaisista yrittäjistä tulee luopumisvaiheeseen seuraavan viiden vuoden aikana. Tämän takia on tärkeää, että tunnet omistajanvaihdosprosessin keskeiset vaiheet, ymmärrät valmistautumisen merkityksen ja ajankäyttötarpeen, pystyt opastamaan yrittäjää prosessin käynnistämisessä ja opit laatimaan ainakin yksikertaisimmat yrityskauppaan liittyvät asiakirjat. Siis uutta businesta sinulle. Savon Yrittäjien Osuva-palvelu ja Savonia ammattikorkeakoulu järjestävät omistajanvaihdososaamistasi tukevan koulutuksen. Koulutuksessa käydään läpi sekä perheen sisäiset järjestelyt, että yrityskaupan toteutus. Kouluttajat ovat omistajanvaihdosten asiantuntijoita, jotka myös käytännössä toteuttavat vaihdoksia! Herättelyvaihe Herättelyvaiheen kuvaus Herättelyvaiheen tavoitteena on saada yrittäjät oivaltamaan, että omistajanvaihdoksen suunnittelu on yhtä tärkeä osa yrityksen toiminnan suunnittelua kuin esim. talous- tai tuotannonsuunnittelu. Omistajanvaihdosprosessi on saatava riittävän aikaisessa vaiheessa käyntiin, sillä yrittäjyydestä luopuminen haastava prosessi. Tärkeää olisi saada yrittäjä pohtimaan sitä, miten kauan hän haluaa jatkaa yrittäjänä. Yrittäjän on myös pohdittava mitä yrittäjyydestä luopuminen merkitsee perheen, ystäväpiirin, ajanja oman talouden kannalta. 22

23 Impulssi omistajanvaihdoksen pohtimiseen voi tulla ilman muiden tahojen aktiviisia toimenpiteitä, kuten oman, perheenjäsenen tai yrittäjäkollegan terveydentilassa tapahtuneesta muutoksesta, sopivan tilaisuuden osuessa kohdalle tai kenties osana yrityksen pidemmän tähtäyksen suunnitelmaa. Impulssi voi tulla myös ulkopuolisten tahojen aktiivisten toimenpiteiden seurauksena. Näitä ovat erityiset omistajanvaihdostilaisuudet, mediassa julkaistut toteutuneet omistajanvaihdokset, yhteistyökumppaneiden, kuten pankin tai tilitoimiston suositukset. Herättelyvaiheen palveluprosessia suunniteltaessa onkin hyvin tärkeää saada prosessin aktiivisiksi toimijoiksi yrittäjien jokapäiväiset yhteistyökumppanit, kuten tilitoimistot, tilintarkastajat, vakuutusyhtiöt ja rahoittajat. Herättelyvaiheessa on tärkeää että yrittäjä voi käsitellä omistajanvaihdoksen teknisen toteutuksen ohella myös yrittäjyydestä luopumisen vaikutuksia. Toimijoiden ei tule keskittyä pelkästään omistajanvaihdoksen teknisiin yksityiskohtiin, vaan yrittäjää on tuettava ja annettava tilaa ja tukea myös hänen henkiselle valmistautumiselle. Herättelyvaiheen toimintoja Heräämisvaiheessa on luopumisprosessia aloittelevalle yrittäjälle tärkeää se, miten helposti hän löytää tietoa oman alueensa palvelutarjonnasta sekä perustietoa omistajanvaihdoksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Yleisimmin tätä tietoa tarjotaan toimijoiden järjestämisssä omistajanvaihdostilaisuuksissa. Eri TE-keskusalueilla järjestettävät tilaisuudet ovat sisällöltään hyvinkin samankaltaisia. Herättelytilaisuudet kestävät yleensä muutaman tunnin. Yksittäisten puheenvuorojen pituus on minuuttia. Alla erään tyypillisen omistajanvaihdostilaisuuden ohjelma: Mistä omistajanvaihdosprosessissa on kysymys? Omistusjärjestelyjen toteuttamistavat Verotuskysymykset Mistä jatkaja - Jatkajaksi toimivaan yritykseen? Mikä yrityksessä maksaa arvonmääritys Rahoitusvaihtoehtoja Käytännön esimerkki toteutuneesta yrityskaupasta, TE-keskuksen tarjoamia käytännön työkaluja omistajanvaihdoksen tueksi Vastaavia tilaisuuksia järjestetään TE-keskusalueilla säännöllisesti. Seminaarien tavoitteena on herätellä eläkeikää lähestyviä yrittäjiä käynnistämään omistajanvaihdosprosessi. Tämän 23

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

2010 Tunnista Neuvo Ohjaa. Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan

2010 Tunnista Neuvo Ohjaa. Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan 2010 Tunnista Neuvo Ohjaa Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan Sisällysluettelo 7 JOHDANTO Neuvojan tehtävistä Vaihdosprosessi ja sen kaksi neuvontavaihetta 12 TUNNISTA Asiakkaan asemoiminen prosessiin

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin

Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin Turun ammattikorkeakoulun raportteja 63 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin ArtCraftMetal, Equal-yhteisöaloite, Metallin yritysavohautomo

Lisätiedot

Omistajanvaihdos ja eläkeläisyrittäjyys. 13.5. klo 16.45-20.45. Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A. Lisätietoja: www. yrittajauralle.

Omistajanvaihdos ja eläkeläisyrittäjyys. 13.5. klo 16.45-20.45. Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A. Lisätietoja: www. yrittajauralle. Omistajanvaihdos ja eläkeläisyrittäjyys 13.5. klo 16.45-20.45 Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A Lisätietoja: www. yrittajauralle.fi 16.45 Kahvitarjoilu 17.00 Ensimmäinen osio - Tervetuloa: Mika Haavisto,

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa?

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten yrityskehitysja rahoituspalvelujen asiakastyytyväisyydestä Maaliskuu 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten

Lisätiedot

Employee Buy Out -käsikirja

Employee Buy Out -käsikirja 1 Employee Buy Out -käsikirja Erkki K Kangas ja Pekka Pättiniemi Erkki K Kangas ja Pekka Pättiniemi 2000 Taitto: Osuuskunta Sataosaajat, Pori Paino: Yliopistopaino, 2000 Esipuhe Osuuskunta Sataosaajat

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin. Vaihtoaskel. Onnistumisia omistajanvaihdoksiin

Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin. Vaihtoaskel. Onnistumisia omistajanvaihdoksiin Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin VAIHTOASKEL-hanke onnistumisia omistajanvaihdoksiin 1.1.2013 31.12.2015 Tässä julkaisussa esitellään valtakunnallisen

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna KTM Julkaisuja 5/2004 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite KTM Julkaisuja Aleksanterinkatu 4

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

Yritys myyntikuntoon

Yritys myyntikuntoon Yritys myyntikuntoon Hyvä Yrittäjä Tähän oppaaseen on koottu omistajanvaihdosta harkitsevien yrittäjien tyypillisimmät kysymykset heidän ryhtyessään suunnittelemaan yrityksensä omistajanvaihdosta. Nämä

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Nykytilaselvitys, osa IB: Pohjois-Pohjanmaan työnantaja- ja yrityspalvelut

Nykytilaselvitys, osa IB: Pohjois-Pohjanmaan työnantaja- ja yrityspalvelut OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun -projekti, F10279 Helena Ylisirniö - Raila Idström AIKUISOPISKELUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN NYKYTILA POHJOIS- POHJANMAALLA Nykytilaselvitys, osa

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos - Yrittäjän opas. EBO - Employee Buy Out

Yrittäjäpolvenvaihdos - Yrittäjän opas. EBO - Employee Buy Out Yrittäjäpolvenvaihdos - Yrittäjän opas EBO - Employee Buy Out Esipuhe Yrittäjäpolvenvaihdos yrittäjän opas Erkki K Kangas Englanninkielinen alkuteos: An Owner s Guide To Business Succession Planning, second

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2014. Murroksia ja uudistumista

Yrityskatsaus 2014. Murroksia ja uudistumista Yrityskatsaus 2014 Murroksia ja uudistumista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 39/2014 Yrityskatsaus 2014 Murroksia ja uudistumista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky

Lisätiedot