Yhteislaukaus 174. Puolustusvoimauudistusta toteuttamassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteislaukaus 174. Puolustusvoimauudistusta toteuttamassa"

Transkriptio

1 N:o 174 1/2012

2 Yhteislaukaus 174 Puolustusvoimauudistusta toteuttamassa Rauhanturvaajana Kosovossa, sivu 9 Tykistöprikaati täytti 20 vuotta, sivut LEHDESSÄ MYÖS NÄMÄ Sivu 3 Päätoimittajan kynästä 5 Komentajan tervehdys 6-7 Killan kuulumiset 8 Kiltatiedote 14 Uudet koiratarhat rakenteilla 15 Uusi urheilukenttä valmistuu 16 Tykkimiestoimikunta Tykistöprikaatin tapahtumia 22 Hiihtokarnevaali Toimitus Tykistöprikaatin, Tykistöprikaatin Killan ja aliupseerikurssien yhteinen julkaisu Kannen kuva: Tykin laukaus 130 K 54 tykillä Tykistökoulun ampumaharjoituksessa Pohjankankaalla Yli esteiden TV-ohjelmaa kuvattiin Tykistöprikaatissa, sivu 17 Sivu 23 Kilpailullista menestystä vuotta satakuntalaista sotilasmusiikkia 26 Tykistökoulun harjoitus 1/ AUK toimintakuvia 30 AUK:n johtajan tervehdys 32 Tuliasemalinja 33 Tulenjohtolinja 34 Viestilinja 35 EPTRI:n päällikön tervehdys Päätoimittaja: Evl Mikko Viitala Mainokset: Aliupseerikurssien oppilaat Valokuvat: TYKPR:n arkisto, AUK:n linjakuvat Rami Siltanen Painopaikka: Juvenes Print Taitto: Tiedotussihteeri Riikka Halonen Tykistöprikaatin varusmiehet menestyivät valtakunnallisessa INNOINT-kilpailussa, sivut Oppilas Wallin kertoo Aliupseerikoulun johtajakoulutuksen salat, sivut Sivu 36 Sotilaspoliisialiupseerikurssi 37 Sääaliupseerikurssi 38 RSRAKHPTRI:n päällikön tervehdys 39 Raskas Raketinheitinlinja 40 KULJPTRI:n päällikön tervehdys 41 Kuljetuspatterin moottorialiupseerikurssi 42 Sotilasvala ja -vakuutus 1/12 43 Tulevia tapahtumia Toimituksen osoite Yhteislaukaus-lehti TYKPR Varuskunta-ala PL 5, Niinisalo puh , fax Osoitteenmuutokset: Ilmoitukset suoraan omaan kiltaan. Kiltojen yhteystiedot sivulla 8. Toimintavuosi on alkanut tavanomaiseen tapaan vauhdikkaasti. Puolustusvoimauudistus vaikuttaa jo Tykistöprikaatissa, vaikka merkittävin työ tällä hetkellä tehdäänkin Maavoimien Esikunnassa. Epävarmuutta on luonnollisesti aistittavissa, mutta on myös olemassa merkit siitä, että varusmieskoulutus jatkuu ja todennäköisesti vahvistuu Niinisalossa. Varuskunta on muuttumassa samalla tykistön koulutuskeskuksesta useamman aselajin koulutuskeskukseksi. On erittäin tärkeää, että saamme olla mukana toteuttamassa uudistusta ja samalla pitää henkilöstö mahdollisimman tietoisena heihin vaikuttavista suunnitelmista ja päätöksistä. Tämän lehden julkaisun aikoihin on kuitenkin aika kerätä voimia syyskauteen kesäisissä merkeissä. Yhteislaukaus-lehti on ensisijaisesti Tykistöprikaatin aliupseerikurssien kurssijulkaisu. Lehti toimii myös Tykistöprikaatin, Niinisalon varuskunnan ja Tykistöprikaatin kiltojen ja perinnejoukkojen lehtenä. Lähetän lämpimät kiitokset lehden julkaisuun ja sisällön tuottamiseen osallistuneille! Vaikka puolustusvoimauudistus onkin henkilöstön ajatuksissa nyt pääosassa, varusmiesten koulutus toteutetaan mahdollisimman korkealla tasolla. Sotaharjoitusmaastovuorokaudet tänä ja myös ensi vuonna säilyvät 25 vuorokautena kuuden kuukauden palvelusaikana. Niistä noin 15 vuorokautena ammutaan tykistöaseilla. Epäsuoran tulen joukot kokoontuvat kerran vuodessa keväisin Rovajärvelle osana Maavoimien vaikuttamisharjoitusta (MVH). Syyskautena vastaava harjoitus toteutetaan alueellisina tykistöharjoituksina (ALTAH). Länsi-Suomen joukkojen osalta ALTAH pidetään Pohjankankaan ampuma-alueella. Monesta asiasta on jouduttu ja joudutaan tinkimään, mutta koulutusjärjestelmä pidetään toimivana ja tehokkaana. Varusmiehet saavuttavat vielä palvelusturvallisuutta vaarantamatta riittävän koulutustavoitteiden mukaisen osaamisen sodanajan tehtäviin. Olemme kuitenkin harjoitusmäärissä rajalla, jota ei voi alittaa ilman nykyisten koulutustavoitteiden mukaisen osaamisen vaarantumista. Palkatun henkilöstön toimintakyky ja osaaminen ovat avainasemassa päätehtävämme asevelvollisten koulutuksen toteuttamisessa sekä seuraavien kolmen vuoden aikana toteutettavassa Tykistöprikaatin liittämisessä Porin Prikaatiin. Tykistöprikaati tarvitsee jokaisen henkilökuntaan kuuluvan suoriutuakseen tehtävistään. Prikaatin johto on sitoutunut muutokseen ja valmis ottamaan henkilöstön tukemiseen liittyvät haasteet vastaan. Tulevaan muutokseen liittyen Tykistöprikaatiin on perustettu tukiorganisaatio, johon on sijoitettu henkilöstöasiantuntija, henkilöstökoordinaattori, tukikoordinaattori, sotilaspastori, sosiaalikuraattori, työterveyshoitaja ja laatupäällikkö. Myös he ovat valmiita ottamaan organisaatio- ja henkilöstömuutosten tuomat haasteet vastaan. Tärkeintä on kuitenkin se, että tuemme toisiamme, ystäviämme ja työtovereitamme, muutoksessa. Kaveria ei jätetä. Lehden ilmestyessä 2 / 2011 saapumiserän 362 vuorokautta ja 1 / 2012 saapumiserän 180 vuorokautta palvelleet varusmiehet ovat kotiutumassa. Samoihin aikoihin uudet kurssejaan päättävät johtajat ottavat vastuun heinäkuussa palvelukseen astuvasta saapumiserästä sekä erityistehtäviin koulutetut varusmiehet tehtävistään. Toivotan teille kaikille kotiutuville sekä palvelustaan jatkaville ja aloittaville menestystä tulevaisuuden haasteissa. Toivotan kaikille Yhteislaukaus-lehden lukijoille rentouttavia ja aurinkoisia kesäpäiviä. Tykistöprikaatin esikuntapäällikkö Everstiluutnantti Mikko Viitala 3

3 Majatalo Tyrni Tattarantie 42, Nakkila, puh HÄRKÄTIE Joensuuntie 5, puh. (02) ark. 7-21, la 7-18, su Tervetuloa tutustumaan paikallisesti palvelevaan pankkiimme! Palvelemme kaikissa pankkiasioissa arkisin klo Muutoksen punainen lanka Puolustusvoimien kehittäminen on pitkäjänteistä ja jatkuvaa työtä. Helmikuun alussa julkaistu hallituksen päätös merkitsee niin rauhan kuin sodan ajan puolustusvoimille suurta muutosta. Keskustelu on pyörinyt, aivan ymmärrettävistä syistä, hyvin pitkälti rauhan ajan varuskuntarakenteen ja joukko-osastojen sijoituspaikkakuntien ympärillä. Tämä tarkoittaa sitä, että irtisanomiset pyritään pitämään mahdollisimman vähäisinä. Mikäli tehtävää uudessa organisaatiossa ei heti löydy, autamme työpaikan saamisessa myöhemmin puolustusvoimista tai muualta valtionhallinnosta tai erilaisten tukien ja opiskelun kautta vaikkapa yksityiseltä puolelta. Tällöin keskustelussa unohtuu helposti keskeiset syyt muutokselle ja mihin uudistuksella pyritään. Mainitsen nyt vain yhden syyn uudistukselle Raha ei riitä nykyisenkokoisten puolustusvoimien ylläpitoon. Puolustusvoimat tarvitsee myös tulevina vuosina uutta henkilöstöä, sillä eläköityminen ja muu henkilöstön vaihtuvuus vapauttaa tehtäviä kuten aiemminkin. Myös asevelvollisten koulutus edellyttää jatkossakin uusien kouluttajien, niin sopimussotilaiden, aliupseerien kuin kadettien, rekrytointia puolustusvoimien palvelukseen. Maavoimien uuden joukko-osastorakenteen perustana ovat useasta aselajista muodostuvat valmiusyhtymät. Varuskuntien sijoituspaikkakunnillakin on toki väliä, sillä sodan ajan joukot on koulutettava maantieteellisesti tarkoituksenmukaisella alueella - esimerkiksi Lappia puolustavat joukot koulutetaan Sodankylässä ja pääkaupunkiseudun taistelijoiden koulutuskeskus on Helsingin Santahaminassa. Niinisalon uusi koulutusorganisaatio sekä tehtävä- ja henkilöstökokoonpano ovat selvillä siinä vaiheessa, kun saat tämän lehden käteesi. Niinisalon elinkelpoisuuden turvaaminen ja koulutuksen jatkuminen ovat puolustusvoimauudistuksen myönteisiä viestejä meille varuskuntalaisille ja yhteistyötahoillemme. Uudistuksen tärkeimpänä tavoitteena on turvata puolustusvoimien elinkelpoisuus ja tehtävien toteutus 2020-luvulle. Samalla parannetaan varusmieskoulutuksen edellytyksiä ja turvataan varusmieskoulutuksen korkea taso. Näin ollen uudistuksella pyritään myönteiseen tulokseen. Uudistus kohdistuu voimallisesti Tykistöprikaatin nykyisiin toimintoihin, mutta lopputulos on Niinisalon ja seutukunnan kannalta positiivinen. Toivon, että pystyisimme kaikesta huolimatta katsomaan muutoksen yli vuoden 2015 jälkeisiin vuosiin. Tällöin meillä on uusien joukkotuotantotehtävien mukainen koulutusorganisaatio, joka monipuolistaa ja vahvistaa Niinisalon asemaa puolustusvoimissa. Uskon, että tämä muutos turvaa myös Niinisalon elinkelpoisuuden 2020-luvulle. Muutos kohdistuu yksilötasolla erityisesti hallintohenkilöstöömme sekä sotilassoittajiimme. Lähtökohtana on, että henkilöstöstä huolehditaan niin hyvin kuin mahdollista. Puolustusvoimat ja Tykistöprikaati haluaa olla hyvä työnantaja. Onnittelen lämpimästi uusia ryhmänjohtajia. Haluan, että kiinnitätte johtajina huomiota erääseen käytännönläheiseen asiaan. Antakaa alaisillenne se oma aika, mikä heille kuuluu ja minkä esimiehet ovat heille suunnitelleet. Olipa kyseessä aamu- ja iltatoimet, ruokailut tai koulutuksen lomaan sijoitetut tauot tai palveluksen jälkeinen lepoaika. Pienillä teoilla helpotatte alokkaiden sopeutumista palvelukseen sekä osoitatte arvostavanne palvelustovereita ihmisinä - siinäpä johtajalle tavoitetta näin aluksi. Kiitän Tykistöprikaatin henkilöstöä tunnollisesta ja hyvin tehdystä työstä sekä kaikkia yhteistyötahoja erinomaisesta kumppanuudesta ja tuesta myös vaikeina aikoina. Kesäloma on edessä ja on aika rentoutua sekä kerätä voimia. Toivotan Yhteislaukaus-lehden lukijoille mielenkiintoista ja lämpöistä kesää. Tykistöprikaatin komentaja Eversti Pertti Lahtinen

4 korostaa oman www -sivustomme käyttöä ja sen aktivointia homma hoituu erinomaisesti, mutta sisällöstä me kaikki vastaamme omalla aktiivisuudellamme. Ylipäätään on tärkeää miettiä, miten saadaan uusia jäseniä, miten aktivoida vanhempia, miten auttaa/hoitaa taloudellisesti heikommin meneviä yhteisöjä jne. En malta olla mainitsematta viime vuoden lopulla toteutunutta Mittamies - ja Topografikilta ry:n käynnistämistä - siinä kaksi perinteikästä yhdistystä löivät hynttyitä yhteen. Tämäntyyppinen yhteistoiminta eri muodoissaan on varmastikin yksi tapa kehittää jäsenistön määrää sekä myös toimintaa. Näissä merkeissä toivotan kaikille hyvää alkavaa kesää ja aktiivista osallistumista kiltatoimintaamme. Puheenjohtaja Kalervo (Kalle) Salonen Tykistöprikaatin Kilta ry Huhtikuussa pääkilta teki matkan Italiaan, Napoliin. Kuva: Sirkka ja Matti Soini. Tykistöprikaatin Killan seppeleenlaskijoita syyskokouksen yhteydessä. Kuva: Sirkka Ojala. Tykistöprikaatin Killan puheenjohtajan ajatuksia Vuosi 2012 alkoi kiltamme osalta uuden puheenjohtajan ja hallituksen johdossa. Alkuvuotta varjosti epävarmuus tulevaisuudesta erityisesti siltä osin, miten puolustusvoimauudistus vaikuttaisi Niinisalon varuskunnan toimintaan ja sitä kautta mahdollisesti myös kiltatoimintaan. Kuten nyt jo tiedetään säästötoimenpiteet ja uudistukset vaikuttivat ja vaikuttavat jonkin verran myös Tykistöprikaatin toimintaan ja toimintamahdollisuuksiin, mutta sotilassoittokuntaa lukuun ottamatta tappiot näyttävät kohtuullisilta. Uutena puheenjohtajana olen monella tapaa huomannut, kuinka hyvin vanhemmat ja kokeneemmat ovat asioita hoitaneet - kiitollisena totean, että suhteet ovat erinomaiset niin Niinisaloon kuin muuallekin. Olen ehtinyt jo jonkin verran käymään keskusteluja nykytilanteesta ja tulevaisuudesta erityisesti Niinisalon ja kiltatoiminnan välisestä yhteistyöstä. Uskon vakaasti, että toiminnallemme on edelleen erittäin hyvät puitteet ja lähtökohdat. Perinteet jatkuvat ja niitä vaalitaan. Kuluvan vuoden alkupuolella on pidetty uuden hallituksen aloituskokous sekä killan sääntömääräinen kevätkokous Porissa perinnerikkaissa merkeissä Koulutus- ja juhlatalo Mekanissa, jossa meillä oli isäntänä uuden nousun kokeneen Sampo-Rosenlew Oy:n keskeinen luoja Timo Prihti. Mainittakoon, että kokouspaikkamme katolla meitä turvasi vanha sota-ajan ilmatorjuntatykki (tosin ei enää ampumakunnossa) ja sisätiloissa saimme kuunnella mielenkiintoisen historiikin yrityksen toiminnasta ennen ja nyt sekä tietenkin aitoa urkumusiikkia. Huhtikuun puolella toteutettiin taas kerran erinomaisesti onnistunut kiltamatka Italian Sisiliaan. Kohteena olivat II. maailmansodan taistelupaikat. Tulevaisuuden haasteina meillä on meneillään 50-vuotisjuhlajulkaisun ja 28. heinäkuuta toteutettavan Omaisten- ja Kiltapäivän valmistelut, Tykistöprikaatin Kilta ry:n arkiston perustaminen, jäsenhankinnan kehittäminen ja perinteiden vaaliminen. Kiltapäivän osalta valmisteluja voidaan edelleen suorittaa perinteisissä merkeissä - Tykistöprikaati on omalta osaltaan lupautunut hoitamaan keskeiset tapahtumapaikat, tarpeiston, henkilöstön jne. Tietenkin kiltalaiset yhteistyötahoineen hoitavat oman osansa. Toivomme siis, että myös säänhaltijat suosisivat meitä tänäkin vuonna. Tavoitteenahan on totuttu pitämään liki 3000 hengen osallistujamäärää. Jäsenhankinnan kannalta on tärkeää, että killan toiminta näkyy eri tapahtumissa ja sopivasti erilaisissa medioissa. Haluan myös Valta vaihtui Jorma Ruuskaselta (Vammalan Seudun Tykistökillalta, kuvassa vasemmalla) Kalervo Saloselle (Mittamies- ja Topografikilta, kuvassa oikealla). Kuva: Sirkka Ojala. Kankaanpään Seudun Tykistökillan vierailu Tykistömuseolle Päivän aikana kiltalaiset maalasivat kaksi etuvaunua. Kuva: Sirkka Ojala. 6 7

5 Kiltatiedote Rauhanturvaajana Kosovossa Tykistöprikaatin Kilta ry Puheenjohtaja Kalervo Salonen puh Varapuheenjohtaja Orvo Haavisto puh Sihteeri Sirkka Ojala puh Taloudenhoito Hannu Vettenranta puh Kankaanpään Seudun Tykistökilta ry pj Hannu Vettenranta puh Tampereen Seudun Tykistökilta ry pj Yrjö Inkinen puh Mittamies- ja tiedustelukilta ry pj Pentti Pohjola puh Teksti: Kapteeni Jussi Tunkkari ja kapteeni Riikka Tyrkkö Killan ampumavastaava Matti Lappalainen puh Tykistöprikaatin Kilta ry:n jäsenkillat Porin Seudun Tykistökilta pj Kalevi Virtanen puh Rauman Seudun Tykistökilta pj Heikki M. Nurmi puh Turun Seudun Tykistökilta pj Orvo Haavisto puh Vammalan Seudun Tykistökilta pj Matti Niemi puh. (03) , (03) , Etelä-Pohjanmaan Tykistökilta ry pj Seppo Rinta-Hoiska puh , Mittamies- ja tiedustelukillan paikallisosastot Helsingin paikallisosasto Pekka Majuri puh Kankaanpään paikallisosasto Juha Jokinen puh Porin paikallisosasto Eija Koskenniemi-Saarivirta puh Tampereen paikallisosasto Veikko Rantaniemi puh Turun paikallisosasto Risto Koristo puh Kosovo sijaitsee Euroopan eteläosassa naapurimainaan Serbia, Montenegro, Albania ja Makedonia. Maan kehityskulku itsenäiseksi valtioksi on kulkenut monien vaiheiden kautta entisestä Jugoslaviasta Serbia-Montenegroon, josta Montenegro irrottautui vuonna Kosovon itsenäistymisyritykset ja Serbian vastatoimet johtivat kiihtyviin taisteluihin, jotka johtivat siihen, että NATO aloitti ilmasodan, joka päättyi Serbian ja sotilasliitto NATO:n väliseen rauhansopimukseen. Kosovo julistautui itsenäiseksi valtioksi Tällä hetkellä ( ) 90 maata on tunnustanut Kosovon omaksi itsenäiseksi valtioksi. Neuvottelut Pohjois-Kosovon asemasta Serbian ja Kosovon välillä ovat edelleen kesken. Operaation vahvuutta ollaan laskemassa Kosovossa on enimmillään palvellut yli 800 suomalaista rauhanturvaajaa. Tällä hetkellä suomalaisten vahvuus on laskenut noin kahteenkymmeneen ja he palvelevat Naton Kosovon joukkojen esikunnassa, JRD-C:n esikunnassa (Joint Regional Detachment, Central), eli keskinen alueen johtoelimen esikunnassa ja sen alaisessa LMT:ssä (Liaison and Monitoring Team), eli yhteysupseeri- ja tarkkailijaryhmässä. Koko operaation vahvuutta ollaan laskemassa ja tulevaisuu- töjen ja organisaatioiden ja tavallisten ihmisten keskuudessa. Tarkkailijaryhmät ovat Naton Kosovon joukkojen komentajan silmät ja korvat maakunnissa ja niiden tehtävänä on pitää yllä tilannetietoisuutta ja tunnistaa mahdolliset ongelmakohdat jo ennen kuin ne syntyvät. Kosovossa on nykyään kaksi taisteluosastoa, joilla ei ole enää vastuualueita. Tällä hetkellä Kosovo on jaettu viiden eri keskinen alueen johtoelimen vastuualueeksi. JRD-C:ssä työskentee yhteensä viisitoista suomalaista. Keskinen alueen johtoelimen esikunnassa viisi ja kymmenen elimen alaisessa yhteysupseeri- ja tarkkailijaryhmässä, joka on kokonaisuudessaan suomalainen yhteysupseeriryhmä. Suomalaisten lisäksi JRD-C:ssä työskentelee ruotsalaisia, unkarilaisia ja turkkilaisia, joilla kaikilla on edustus sen esikunnassa ja oma LMTryhmänsä. JRD-C:n johtovastuu on ruotsalaisilla. Keskinen alueen johtoelimen vastuualueena on yhteensä yhdeksän kuntaa, joista kaksi, GLOGOVAC/DRENAS ja OBILIC/ OBILIQ, ovat suomalaisen tarkkailijaryhmän vastuualuetta. JRD-C:n esikunta sijaitsee Kosovon pääkaupungissa (PRISTI- NA/PRISHTINE) Camp Film Cityssä, jossa sijaitsee myös Kosovon joukkojen esikunta. Artikkelin kirjoitushetkellä Kosovossa palvelee Tykistöprikaatin dessa entistä isommassa roolissa tulevat olemaan keskisen henkilökunnasta kapteenit Jussi Tunkkari ja Riikka Tyrkkö. He alueen johtoelimet ja näiden alaiset yhteysupseeri- ja tark- molemmat työskentelevät monikansallisessa JRD-C:n esikun- kailijaryhmät. Yhteysupseeri- ja tarkkailijaryhmä konseptin nassa, Jussi arviointi cell:ssä ja Riikka operaatio cell:ssä. Heidän tarkoituksena on toimia sekä viranomaisten, erilaisten järjes- osaltaan vuoden operaatiosta on jäljellä enää vajaa kuukausi. 8 9

6 Tykistöprikaati täytti 20 vuotta Teksti: Tykkimies Antti Salminen Koululaisryhmä vierailee varuskunnassa vuonna Tykistöprikaatin uuden lipun naulaustilaisuus järjestettiin varuskuntakerholla. Tykistöprikaatin komentaja eversti Raimo Kaukonen löi viimeisen naulan lippuun. Tykistöprikaatin ensimmäiset vapaaehtoista varusmiespalvelusta suorittaneet naiset vannoivat sotilasvalansa helmikuussa Niinisalossa on toiminut varuskunta 1930-luvulta alka- tiloihin ja rakennuksiin on investoitu paljon. Muun muassa en. Suuressa organisaatiouudistuksessa syntyi uusi muonituskeskus valmistui 2000-luvun alussa. Varusmies- Tykistöprikaati-niminen joukko-osasto, joka vietti 20-vuotis- ten majoitustiloista niin lamellikasarmi kuin kasarmi 2 on pe- päiväänsä ruskorjattu 2000-luvulla. Tykistöprikaati on ollut edistyksellinen myös ympäristöasioissa, sillä se sai vuonna 2009 Suomen Tykistöprikaatissa aloittivat vuoden 1992 organisaatiouu- ensimmäisenä joukko-osastona ympäristösertifikaatin distuksessa saman katon alla Satakunnan Tykistörykmentti, Tykistökoulu, Tiedustelupatteristo (entinen Mittauspatteristo), reserviläiskoulutusyksikkö Kankaanpään Patteristo (lakkautettu myöhemmin), YK-Koulutuskeskus (nyk. Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus, joka siirtyi Niinisalosta vuonna 2008), Satakunnan Sotilassoittokunta, Eläinlääkin- Jatkossa osa Porin Prikaatia Tykistöprikaati lakkautetaan itsenäisenä joukko-osastona ja yhdistetään hallinnollisesti Porin Prikaatiin vuoden 2015 alussa. Puolustusvoimien säästöt näkyvät Niinisalossa näkyvimmin sekä hallintoportaan kevenemisenä vuoden 2014 Hiihtopersoona Siiri Äitee Rantanen sai veteraanien SM-kisojen 79-vuotiaiden sarjan voitosta onnittelut Raimo Jyväsjärveltä vuonna Nykyinen pääministeri Jyrki Katainen (3. vasemmalta) osallistui maanpuolustuskurssille Niinisalossa vuonna täkoulu (lakkautettiin 1994) sekä huoltojärjestelmä. loppuun mennessä että Satakunnan Sotilassoittokunnan toiminnan loppumisena vuoden 2013 lopussa. Kaikki muodostetun prikaatin joukkoyksiköt olivat olleet aikanaan, etenkin ennen vuotta 1987, itsenäisiä Säästöistä huolimatta varusmieskoulutuksen tulevaisuus joukko-osastoja. Uudistuksen tarkoituksena oli ennen kaikkea Niinisalossa näyttää hyvältä. Pohjankankaan ja Hämeenkan- muuttaa varuskunnan rakenne paremmin tehtäviin sopivaksi. kaan harjoitusalueet ovat erinomaiset ja varuskunnan infra- Kansainvälisyyttä ja ympäristötietoisuutta Kuluneiden vuosien varrella kehitys on kulkenut päinvastaiseen suuntaan, kun puolustusvoimien toimintoja, kuten ruokahuolto tämän vuoden alussa, on ulkoistettu. Myös kokonaisia toimijoita, kuten Kansainvälinen Keskus, on siirret- struktuuri on hyvässä kunnossa. Kehitys jatkuu tänä vuonna uuden koiratalon ja urheilukentän rakennustöillä. Artikkelin historiatiedot perustuvat eversti evp Jouko Kivimäen Tykistöprikaati 20 vuotta Pohjankankaan vartijana -juhlakirjaan. ty pois Niinisalosta, mutta tilalle on saatu puolustusvoimia palvelevia tärkeitä asejärjestelmiä, kuten lentotiedustelu ja raskas raketinheitin. Kansainvälisen Keskuksen poistuminen ei tarkoittanut kansainvälisyyden päättymistä, sillä Tykistöprikaatissa on järjestetty vuodesta 2008 alkaen Afganistanin armeijan kouluttajille suunnattua OMLT-koulutusta. Tykistöprikaatin tilat ja infrastruktuurit ovat hyvässä, osin erinomaisessakin kunnossa. Menneinä vuosina varuskunnan Tykistöprikaatin komentajat Eversti Raimo Kaukonen Eversti Esa Tarvainen Eversti Kauko Kyllönen Eversti Olavi Rajala Eversti Raimo Jyväsjärvi Eversti Jukka Haaksiala Eversti Esko Hartikainen Eversti Markku Myllykangas Eversti Pertti Lahtinen Yli puolet Tykistöprikaatin varusmiehistä majoittuu 2000-luvulla täysin peruskorjatussa, historiallisessa lamellikasarmissa. Kuvassa vasemmalla lamellikasarmi korjaustöiden keskellä ja pienessä kuvassa oikealla korjauksen jälkeen. Tykistöprikaatin 20-vuotisjuhlapäivänä julkaistiin Tykistöprikaatin entisen esikuntapäällikön, eversti evp Jouko Kivimäen kirjoittama Tykistöprikaatin historiikki. Kivimäki signeerasi muun muassa Porin Prikaatin komentajalle, eversti Juha Pyyköselle (oik.)

7 Teksti: tiedotussihteeri Riikka Halonen Kuvat palkintotilaisuudesta: Ruotuväki Tykistöprikaatin varusmiehet menestyivät INNOINT-kilpailussa Intissä ei kannata laittaa aivoja narikkaan. Tykistöprikaatissa varusmiespalveluksensa suorittaneet tykkimiehet Ilkka Uusi-Luomalahti ja Teemu Oksanen sekä korpraali Tuomas Nurmi todistivat tämän. Heidän varusmiesaikanaan tekemät keksinnöt saivat marraskuussa 2011 tunnustusta Helsingissä, kun miehet kävivät vastaanottamassa INNOINT -rahapalkinnot. Nyt 12. kerran järjestetty INNOINT on varusmiehille suunnattu, vuosittain toistuva keksintökilpailu. Hyödyllisillä keksinnöillä on saavutettu säästöjä puolustusvoimissa. Tykkimiehet Teemu Oksanen (vas.) ja Ilkka Uusi-Luomalahti sekä korpraali Tuomas Nurmi (oik.) palkittiin valtakunnallisella INNOINT-palkinnoilla marraskuussa Palkinnot miehille ojensi puolustusvoimain komentaja Ari Puheloinen Tykkimiehet saavat siis 2000 euroa mieheen, molemmilla on suunnitteilla sijoittaa rahasumma omaan autoon. - On tämä mahtava juttu, ei voi muuta sanoa. Aina ei välttämättä anneta tunnustusta meille, jotka tekevät käsillään, joten tämä tuntuu hyvältä, kertoo nykyisin rakennusmiehenä työskentelevä Teemu Oksanen. Binäärimuunto-ohjelma auttaa sääsanomien teossa Tykistö tarvitsee säätietoja ampuakseen tarkasti, sillä ammunnan tarkkuuteen vaikuttavat muun muassa ilman kosteus, paine sekä lämpö. Tykistöprikaati kouluttaa valtakunnallisesti maavoimien säämiehistön ja sääaliupseerit. Tykistöprikaatissa säämiehenä palvellut korpraali Tuomas Nurmi havaitsi ongelman, jonka hän ajatteli olevan ratkaistavissa. - Jokaiseen sotaharjoitukseen oli vietävä kaksi sääkonttia, koska käytössä on kahdenlaista luotauskalustoa. Toinen luotauskalusto tekee suomalaista sääsanomaa ja toinen kansainvälistä. Ajattelin, että todennäköisesti pystyn tekemään tietokoneohjelman joka muuntaa kansainväliseen sääsanomaan käytettävän luotaustiedon suomalaiseen muotoon. Silloin harjoitukseen ei tarvitse viedä kuin yksi kontti, kertoo Nurmi. Ohjelma valmistui noin kuukaudessa - Esiteltyäni ideani esimiehelleni hän hankki käyttööni luotauskontin tietokoneen ja sen sisältämät ohjelmat sekä esimerkkiluotausdataa, kemiaa Jyväskylän yliopistossa opiskeleva Nurmi kertoo. Nurmi tutki luotausdataa parin muun säämiehen kanssa. Hän jatkoi työtään itsenäisesti. Palvelus sääaseman päivystäjänä antoi hyvän mahdollisuuden tehdä kehitystyötä. Noin kuukausi projektin aloittamisesta ohjelma oli valmis. Nurmen keksintö palkittiin kilpailussa toiseksi suurimmalla rahasummalla, eli 2000 eurolla. - Jos huomaat jonkun ongelman, joka näyttää helpolta korjata, kannattaa yrittää. Ei kannata ajatella, että ratkaisuasi olisi jo koitettu, säämies kannustaa muita varusmiehiä keksintöjen tekemisen tielle. - Nostoapuväline-keksintömme ansiosta saimme kesällä 2011 kotiutuessamme Tykistöprikaatista kunniakirjan ja pienen palkintosumman, ammattikoulusta koneistaja-asentajaksi valmistunut Uusi-Luomalahti (vas.) kertoo. Tuomas Nurmen keksinnön ansiosta maastoharjoituksiin tarvitsee jatkossa viedä vain yksi sääkontti. Nostoapuväline suunniteltiin tarpeeseen Tykkimiehet Uusi-Luomalahti ja Oksanen suorittivat asepalveluksensa Niinisalon varuskunnan Koeampumalaitoksella. 90 vuotta toimineessa Koeampumalaitoksessa testataan muun muassa kaikki puolustusvoimien käyttämät ampumatarvikkeet ja tykit. Koeampumalaitoksella toimii metalli- sekä puuverstas, joten siellä palvelusta suorittavilta varusmiehiltä vaaditaan kädentaitoja. B-palvelusluokkaan kuuluvat komennusmiehet nappasivat Innoint-kilpailun suurimman rahapalkinnon, 4000 euroa. Uusi-Luomalahti ja Oksanen suunnittelivat ja toteuttivat 155 kaliiberisen tykin suujarrun nostoapuvälineen telineen. Keksinnölle oli selkeä tilaus, sillä yli 30-kiloisen nostoapuvälineen liikuttelu ja säilytys verstaalla oli hankalaa

8 Valmisteilla oleva urheilukenttä toimi maalisikuussa 2012 Yli esteiden -TV-ohjelman yhtenä kuvauskohteena Tykistöprikaatissa. Liikuntakasvatusupseeri Ilari Köykkä esittelee kenttää kuvassa edessä vasemmalla. Uudet koiratarhat rakenteilla - Ainutlaatuiset Suomessa Teksti: huoltopäällikkö majuri Juha Majala Tykistöprikaatin Sotakoiraosasto vastaa puolustusvoimien sotakoirien hankinnasta ja alan koulutuksesta. Koulutus kattaa kaiken henkilökunnan koulutuksen sekä varusmieskoiranohjaajakoulutuksen. Varusmieskoulutusta antaa myös pienemmässä mittakaavassa Kainuun Prikaati. Sotakoiraosasto hankkii vuosittain noin sotakoiraa. Hankinnat tapahtuvat pääsääntöisesti ostamalla koirat pentuina kotimaasta sekä Euroopasta. Osa koirista tulee myös oman kasvatustoiminnan tuloksena. Rakentaminen välttämätöntä koiratoiminnan kehittyessä Varuskunnan vanhat koiratarharakennukset olivat vanhoja ja heikkokuntoisia ulkotarhoja. Koirat olivat alttiita sairastumisille sijoituspaikoissaan. Tarhat olivat siinä määrin huonokuntoisia ja väärän kokoisia, että poislukien yhtä tarhaa niistä ei peruskorjaamalla saatu enää käyttökelpoisia. Tilalle on rakennettava kokonaan uudet tarhat. Rakentaminen käynnistyi maaliskuussa parhain vaihtoehto. Koiratarhamoduli sisältää kolme pääosaa: lämpimän huoltotilan, jossa minimilämpötila +10 C, häkkiosa, jossa minimilämpötila +10 C sekä ulkotarha, joka on ulkolämpötilan mukainen. Koko tila on pestävissä paineella. Ulkotarha on katettunakin valoisa valokatteen ansiosta. Tilasta tulee pesun jälkeen kuivattavissa oleva tila vuodenajasta riippumatta, sillä siinä on juoksutarhakohtainen lattialämmitys. Pitopaikka on sellainen, että koira voidaan sulkea sen eri osiin huollon aikana. Tarhamodulit sijoitetaan rakennettavalle alueelle siten, että koirat pystyvät seuraamaan lähiympäristöään, jolloin lajille ominainen käyttäytyminen tulee tyydytetyksi. Rakennusmateriaalit ovat kestäviä ja nykyaikaista eläinten säilytykseen ja pitopaikan puhtaanapitoon soveltuvaa materiaalia. Tarhojen suunnitelman mukainen käyttöönotto tapahtuu lokakuussa Uusi urheilukenttä valmistuu kesällä Niinisalon varuskunnan urheilukenttähanke on hyvässä vauhdissa ja pohjatöiden tekeminen aloitettiin joulukuussa Kentän valmistuminen tulee tarjoamaan erinomaiset mahdollisuudet varusmiesten liikuntakoulutuksen kehittämiseen. Kenttä tarjoaa myös erinomaiset mahdollisuudet seutukunnan palloilulajien harrastajille kauden pidentämiseen. Urheilukenttä Teksti: Liikuntakasvatusupseeri kapteeni Ilari Köykkä Urheilukenttä Urheilukenttä Uusien koiratarhojen rakentaminen on välttämätöntä Puolustusvoimien koiratoiminnan kehittyessä. Toiminta on viime vuosina kehittynyt eri viranomaistahojen yhteistyömuodoksi sekä myös yhä kansainvälisemmäksi. Suomen asettamilla kriisinhallintajoukoilla on käytössään sotakoiria ja Porin Prikaatin kautta on Tykistöprikaatilla velvoite asettaa koiria kriisinhallintatehtäviin sekä valvoa niiden palvelusolosuhteita. Urheilukenttä Valoisat tilat 35 koiralle Rakennushankkeessa rakennetaan tilat viiteen erilliseen tarhamoduliin yhteensä 35 sotakoiralle. Modulimallin katsottiin olevan nimenomaan koiran kannalta ja toiminnallisesti Kaaviokuva yhdestä koiratarhasta. Tarhan C1830keskellä Koiratarhat lämpimät Niinisalo huolto- ja oleskelutilat. Ulkoilutilat säteittäin Rakennusselostus sivuilla. Pori, Arkkitehti Oy Asmala 14 15

9 Anna Abreau esiintyi maaliskuussa 2012 Tykkimiestoimikunnan viihdeillassa. Käsikranaattia heittämässä kansanedustaja Sampsa Kataja (edessä oik.).heittelyn saloihin opasti Jääkäriprikaatin luutnantti Mika Nikula (edessä vas.). Taustalla katsomassa ja kannustamassa vasemmalta: laulaja Anne Mattila ja näyttelijät Karoliina Blackburn ja Samuli Muje. Tykkimiestoimikunta - valvoo varusmiesten etuja ja järjestää vapaa-ajan toimintaa Tykistöprikaatissa mentiin Yli esteiden maaliskuussa Varusmiestoimikunta (VMTK) on varusmiehistä koostuva missa. Tämä mahdollistaa asioinnin myös palveluksen aika- Yli esteiden -televisio-ohjelmassa julkisuudesta tu- sien aikana armeijan arkeen parin päivän ajan täysimääräisesti edunvalvontaelin Puolustusvoimissa. Tykistöprikaatissa va- na esimerkiksi ruokailujen yhteydessä. Toimistossa on avoin tut henkilöt tutustuvat sotilaselämään ja kilpaile- -Hiki tuli, syke nousi; täällä kilot saisi varmasti tippumaan. rusmiestoimikuntaa kutsutaan hengen mukaisesti Tykkimies- ja vastaanottava ilmapiiri, jottei täällä käyminen aiheuttaisi vat joukkueissa sotilas 5-ottelun lajeissa. Sotilas 5-ot- Oli tosi kivaa, teltassakin nukuin kuin tukki, Anne Mattila toimikunnaksi (TMTK). Sen tärkeä tehtävä on valvoa palve- kenellekään ylimääräistä stressiä. telu on nyt ajankohtainen laji, sillä sen MM-kisat kertoo. luksen asianmukaisuutta sekä varusmiehille myönnettyjen järjestetään tänä vuonna Hämeen Rykmentissä Lahdessa sosiaalisten ja taloudellisten etujen toteutumista. TMTK toi- Kehitystyön lisäksi hoidamme varusmiesten käytännön asioi elokuuta. Tykistöprikaatissa kuvaukset suo- - Monta muuria olen elämäni aikana ylittänyt, mutten ker- mii suoraan Tykistöprikaatin komentajan alaisuudessa ja vä- ta. Tämä konkretisoituu merkittävimmin Tykkimiestoimikun- ritettiin kasarmilla, sotilas 5-ottelun esteradalla ja ra- taakaan tällaista, totesi Sampsa Kataja päästyään esteradan littää tietoa ruohonjuuritasolta suoraan kulmahuoneeseen. nan järjestämissä lomakuljetuksissa. Kartoitamme viikoittain kenteilla olevalla urheilukentällä. Tykistöprikaatissa rynnäkkömuurin päälle. Vuoropuhelu varusmiesten ja henkilökunnan välillä takaa kyytiä kaipaavat varusmiehet ja välitämme tiedon eteenpäin kuvatussa jaksossa Joukkue Satakunnassa kilpailivat lau- erinomaiset vaikutusmahdollisuudet oman palveluksen ke- bussifirmoille. Tällöin kuljetukset saadaan joustaviksi ja kai- laja Anne Mattila ja kansanedustaja Sampsa Kataja. Tykistöprikaatista kasvot ohjelmalle antoi kouluttajana toi- hittämiseen. kille löytyy istumapaikka. Tämän lisäksi pidämme yllä harras- Joukkue Tampereessa puolestaan kilpailivat näyttelijät minut yliluutnantti Jani Narmio. Toisena kouluttajana toimi tetoimintaa Tykistöprikaatissa. Karoliina Blackburn ja Samuli Muje. luutnantti Mika Nikula Sodankylän Jääkäriprikaatista. Tykis- Toimikunta järjestää varusmiehille myös viihdetoimintaa, töprikaatin jaksot näytettiin televisiossa Neloselta toukokuun jolla pyritään pitämään palvelus mielekkäänä ja vapaa-ajan- Toimimme tiiviissä yhteistyössä sosiaalikuraattorin, sotilas- Laululavoilta tuttu Anne Mattila pääsi tutustumaan kuvauk aikana. viettomahdollisuudet monipuolisina. Toimintaan kuuluu pastorin, sotilaskodin ja liikuntapuolen kanssa tapahtumia myös erilaisten kotiuttamisjuhlien, kurssien ja kerhojen jär- järjestettäessä. Pizzailtojen markkinointi, bingoillat, lätkä- jestämistä sekä erilaisten varusmiehille tarkoitettujen tilojen reissut, erilaiset kurssit, VLK- eli vapaa-ajan liikuntakerhot ja ja tarvikkeiden ylläpitämistä. Viihdeilta ovat esimerkkejä Tykkimiestoimikunnan järjestämästä vapaa-ajan toiminnasta. Ideoita uusista tapahtumista Koska TMTK koostuu palvelustaan suorittavista varusmiehis- tai vanhojen kehittämisestä otamme mielellämme vastaan. tä, on toiminnassa aina mukana tuoreita ajatuksia ja avaria näkökulmia omaavia nuoria. Tehtäviin valikoituvat motivoi- Olemme myös auttamassa nuoria siirtymään varusmiespal- tuneet ja vaikuttamaan haluavat varusmiehet ja -naiset. Näin veluksen jälkeiseen elämään. Yhdessä sosiaalikuraattorin toiminta kehittyy jatkuvasti. kanssa Tykkimiestoimikunnan toimihenkilöt ovat varusmies- Varusmiesten on helppo tulla käymään toimistossamme visiitillä, sillä toimisto sijaitsee keskeisellä paikalla lamellikasar- ten käytettävissä työ-, opinto- ja sosiaaliasioissa. Toimistolta löytyy opintoihin liittyvää materiaalia ja nettiyhteys, joita varusmiehet voivat käyttää näihin tarpeisiin. Yliluutnantti Jani Narmio (vas.) jakoi kilpailijoille muistoksi 105-millisen tykin sota-aikaiset kartussit eli hylsyt

10 aamulenkillä, jonka jälkeen siirrytään aamiaiselle. Aamiaisen jälkeen ollaan oppitunneilla ensin koko koulun voimin opiskelemassa johtamisen perusteita. Sen jälkeen koulun eri aselajilinjat opiskelevat oman koulutushaaransa sodanajan tehtäviä aina lounaaseen asti, jonka jälkeen iltapäivällä siirrytään lähimetsiin soveltamaan juuri opittua käytännössä. Kukin pääsee vuorotellen toimimaan niin miehistön jäsenen kuin ryhmänjohtajan tehtävissä. Päivällistä ennen pitää vielä huoltaa käytetty kalusto ja siivota rakennus. Teksti: oppilas Mikael Wallin Legendaarisia vapaa-ajan viettopaikkoja ja pizzatilauksia Vapaa-aika, vaikkakin vain parin kolmen tunnin mittaisena, on välillä jopa yli 12 tuntiseksi venyvän työpäivän jälkeen se hengähdystauko, joka pitää pään kasassa pitkinä viikkoina. Kaikilla on tyylinsä hengähtää. Osa käy saunassa, sotilaskodissa, kuntoilemassa tai iltavapailla Kankaanpään lähes maailmankuuluissa illanviettopaikoissa. Johtajakoulutuksen salaisuudet Aliupseerikoulusta Aliupseerikoulu ei päällisin puolin paljoakaan eroa Tykistöprikaatin muista yksiköistä. Me aliupseerioppilaat olemme samasta ikäryhmästä ja saapumiserästä kuin suurin osa muista, jotka täällä samaan aikaan palvelusta suorittavat. Löytyväthän lisäksi koulun lähes täysin samanlaiset tilat ja samasta rakennuksesta 3. patterin kanssa. Ero on kuitenkin siinä, että kun vanhat tutut alokasajalta lähtevät kuuden kuukauden palveluksen jälkeen reserviin, olemme me vasta oppineet ja opetelleet meiltä vaadittavat asiat. Tämän ensimmäisen palveluspuolikkaan jälkeen meidän tulisi osata tulevien alokkaiden kouluttaminen armeijan käy- Koulu järjestäytyy ulos ruokailua varten. täntöihin ja tehtäviin sekä heidän esimiehinä ja johtajina toimiminen palvelustehtävissä. Tämä edellyttää uusille varusmiehille opetettavien ja heiltä vaadittavien asioiden esimerkillistä osaamista sekä kykyä tietoisesti miettiä johtamis- ja kouluttamistapoja. Palvelusaika on 12 kuukautta, Niinisalon pisimpiä, mikä on monilla päällimmäisenä mielessä, sillä tännekään eivät kaikki tulleet täysin vapaaehtoisesti. Johtajakoulutus päivässä Jos Niinisalon johtajakoulutus tiivistettäisiin yhteen päivään, päivä näyttäisi varmaankin jokseenkin tällaiselta: Päivä alkaa Järjestäytyminen oli taas liian hidasta. Vauhtia uuteen yritykseen on haettava omista tuvista. Monet jäävät kuitenkin koululle, jossa ajanviettoon kuuluu muun muassa pingiksen pelaaminen, lukeminen tai omien puhelimien ja tietokoneiden kanssa näppäily, joko vain viihteeksi tai sitten yhteyden pitämiseksi ulkomaailmaan. Monen päivän kruunaa pizza tai kebab tilattuna Sotilaskodin parkkipaikalle kankaanpääläisestä Ege Kebab Pizzeriasta, jonka on huhuttu illan aikana tuoneen jopa yli 300:n pizzan tilauksia kätevästi egen pizzakuljetusautolla, joka onkin asianmukaisesti pakettiauto. Siedettävää ja jopa palkitsevaa Aliupseerikoulun arjen voi sanoa olevan vähintäänkin siedettävää. Alokasaikaan verrattuna vastuu on lisääntynyt huomattavasti, mikä on toisaalta kiristänyt, mutta toisaalta rentouttanut hermoja. Samoin kuin muuallakin kaikkien asioiden nopea sisäistäminen ja ruumiillinen rasitus ovat päällimmäisiä haasteita, mutta asioissa oppiminen, kehittyminen ja onnistuminen sekä ansaitut tauot palkitsevat ja tuovat hyvän mielen. Hommia on paljon ja monenlaisia, joten selvää on, että kyllä tästäkin varmasti jotain hyvää käteen jää, nimittäin kurssipuukko. Tupa valmiina tarkastusta varten. Yllä: tekstitaidetta punkan päädyssä. Alla: ruokailuhetki ja tauko metsäharjoituksessa

11 Tykistöprikaatin tapahtumia Helmikuussa varusmiehille suunnatuilla tapa-, liikenne- ja terveys-päivillä tykkimies Frans Rautalahti pääsi kokeilemaan miltä tuntuu törmäys turvavöissä 7 km/h vauhdissa. Tykkimiehen matkaan irroittivat Antti Ahola (vas.) ja Jouko Mäki Autojoukkojen Turun Killasta. Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi teki tarkastuksen Tykistöprikaatiin 7. maaliskuuta. Jyväsjärvi puhui tarkastuksen yhteydessä Tykistöprikaatin henkilökunnalle puolustusvoimauudistuksesta. Tykistöprikaatin komentaja everstiluutnantti Pertti Lahtinen laski seppeleen talvisotaan lähdön muistomerkille talvisodan päättymisen muistopäivänä 13. maaliskuuta. - Päivän tapahtumien perusteella uskon varusmiespalveluksen olevan yleisesti ottaen jännittävä kokemus, Isojoen koulun 6. luokkalainen kertoi Iisa Tienhaara 15. toukokuuta koululaisvierailupäivänä. Tykkimies Samuli Kallio edusti maaliskuussa Tykistöprikaatia virkakoirien SM-kisoissa Jämillä. Kallio hiihti koiransa Peten kanssa pronssille ajalla minuuttia. Vuodenvaihteessa muonituskeskus muuttui varuskuntaravintola Falkonetiksi. Tykistöprikaatin huoltopäällikkö majuri Juha Majala luovutti ravintolan johtajalle Anne Walleniukselle pienoistykin 5. tammikuuta. Tykistöprikaatin komentaja vaihtui 31. tammikuuta. Eversti Markku Myllykangas (vas.) luovutti komentajuuden everstiluutnantti Pertti Lahtiselle (oik.). Tykkimies ei voisi toivoa hienompaa tehtävää, kuin olla Tykistöprikaatin komentaja., totesi Lahtinen pitämässään puheessa. 15. toukokuuta koululaisvieraiupäivälle Riku Peltoniemi, Timo Riihiluoma, Jouni Kuusikoski ja Elias Pitkäkoski olivat saapuneet Tykistöprikaatiin Isojoen yläasteelta. - Kyllä päivän kohokohta oli ehdottomasti ajelu Pasilla, pojat totesivat yhdessä. Kaikki neljä olivat sitä mieltä, että aikovat vanhempana vielä suorittaa varusmiespalveluksen ja ainakin tällä hetkellä lähin palveluspaikka on Tykistöprikaati. Tykistökoulun henkilökunta vietti Tykistökoulun perinnepäivää 6. helmikuuta. Irja Halmela piti vuosien varrella tekemistään käsitöistä näyttelyn Niinisalon sotilaskodissa ystävänpäivänä

12 Teksti: Kapteeni Ilari Köykkä Puolustusvoimat tunnetaan liikunnan saralla maan suurimpana kuntokouluna. Hyvä fyysinen kunto on kaikkien henkilöstöryhmien toimintakyvyn perusta. Työnantajan liikunnallinen imago ja laadukas toiminta edistävät henkilöstön (henkilökunta/varusmiehet) hyvinvointia niin työaikana kuin varusmiespalveluksessa. Osallistujia yhteensä lähes 800 henkeä Niinisalon Tykistöprikaatin XI hiihtokarnevaali ja työhyvinvointipäivä järjestettiin perjantaina Jämillä. Vuodenaikaan nähden sää oli melko lämmin, joskin pohjoisesta puhaltava tuuli teki ilmasta melko viileän. Onneksi metsän suojassa hiihtäneitä tuuli ei häirinnyt juuri lainkaan. Hiihtokarnevaaliin osallistui yhteensä 700 varusmiestä ja 70 henkilökuntaan kuuluvaa sotilasta ja siviilihenkilöä suoritti tapahtuman yhteydessä hiihtomarssin. Varusmiehet kuljetettiin moottorimarssilla Jämille lähtöpaikalle ja sieltä he hiihtivät 18 km:n matkan takaisin varuskuntaan omilla/armeijan suksilla. Hiihtomarssin jälkeen varusmiehet pääsivät viikonloppuvapaalle, joten he intoutuivat hyvään vauhtiin sivakoidessaan kohti lomia. Työhyvinvointipäivänä useita lajeja tarjolla Työhyvinvointipäivään osallistui lisäksi 120 henkilökuntaan Perinteinen hiihtokarnevaali lähti matkaan Jämiltä kohti varuskuntaa. Hiihtokarnevaali hiihdettiin 9. maaliskuuta ja sille osallistuivat varusmiehet sekä Tykistöprikaatin henkilökuntaa. Varusmiehet ja henkilökunta hiihtokarnevaalissa 9. maaliskuuta kuuluvaa työntekijää. Heillä oli mahdollisuus yhteisen ruokailun lisäksi lasketella suksilla tai lumilaudalla, kokeilla EKOaseella ampumista, kilpailla pulkkamäen pituuslaskussa tai liikkua omatoimisesti kävellen, hiihtäen tai sauvakävellen. Lisäksi välipalana oli tarjolla nokipannukahvit ja sotilaskodin munkkia. Yli 100 kehonkoostumusmittausta Henkilökunnalla oli myös tarjolla mahdollisuus mittauttaa kehonkoostumuksensa siihen tarkoitetulla InBody-laitteella. Laitteella saadaan mitattua mm. kehon rasvaprosentti, lihastasapaino, lihasmassa, nesteindeksi ja sisäelinten ympärillä olevan huonon ja kovan rasvan määrä. Mittauksia suorittivat Lapin Urheiluopistolta työharjoittelussa 4 viikkoa olleet Jonna Rönkkö ja Milla Keskitalo. Mittauslaite oli Tykistöprikaatissa kaksi viikkoa lainassa Hämeen Rykmentistä. Tarkoituksena on saada mittauslaite uudestaan takaisin syksyllä, että jokainen voi verrata omia tuloksiaan. Mittauslaite oli kovassa käytössä ja yhteensä mittauksia kertyi yli 100 kahden viikon aikana. Tapahtuma sujui järjestelyiltään mallikkaasti ja vieraat viihtyivät. Henkilökunta sai kaivattua vaihtelua normaaliin arkityöpäivään ja samalla saatiin liikutettua erittäin suuri määrä niin varusmiehiä kuin henkilökuntaankin kuuluvia sotilaita ja siviilityöntekijöitä. Massaliikuntatapahtumat luovat suurelle organisaatiolle juuri sitä oikeanlaista henkeä ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Teksti: Kapteeni Ilari Köykkä Kilpailullista menestystä Tykistöprikaati otti osaa yhtenä varusmieskoulutusta antavana joukko-osastona puolustusvoimien monipuoliseen kilpailutoimintaan. Toimintakatsauksen aikana käytiin hiihtolajien sotilas SM-kilpailut keväisessä säässä Jääkäriprikaatissa. Tykistöprikaatin henkilökunnasta tuore 50 kilometrin yleisen sarjan suomenmestari kersantti Ristomatti Hakola voitti rynnäkkökivääri-ampumahiihdon ja sijoittui toiseksi maastohiihdossa. Samassa sarjassa kilpaileva insinööriluutnantti Mikko Lamminpää sijoittui rynnäkkökivääri-ampumahiihdossa 5. sijalle. Ikämiehistä yli 45-vuotiaiden sarjassa kapteeni Ilari Köykkä voitti ampumahiihdon ja sijoittui 2. maastohiihdossa. Varusmiesten sarjassa parhaasta suorituksesta vastasi alikersantti Mika Lammi joka sijoittui yleisen sarjan ampumahiihdossa 8. sijalle. Partiokilpailuissa Tykistöprikaatin partiot saavuttivat A- ja B-sarjassa pronssia. Tykistöprikaatin henkilöstö edustustehtävissä Varusmiehistä alikersantti Tommi Reponen osallistui kilpailukauden aikana hiihtosuunnistuksen MM-kilpailuihin joista oli tuomisina MM-hopeaa suomen joukkueessa. Myös alikersantti Mika Lammi osallistui ampumahiihdossa nuorten MM-kilpailuihin. Henkilökunnasta kersantti Ristomatti Hakola osallistui nuorten (23 v) MM-kilpailuihin sekä ensimmäiseen maailmancupin osakilpailuun yleisessä sarjassa. Ristomatti oli Suomen hiihtoliiton Suomencup loppupisteissä 4. sijalla ja murtautui näyttävästi kauden aikana suomalaisen hiihdon eliittiin. Kuvassa yllä Tykistöprikaatin SM-kilpailujen kisajoukkue. Alarivi vasemmalta: insinööriluutnantti Mikko Lamminpää, kapteeni Jani Kauhajärvi, kersantti Ristomatti Hakola, kapteeni Ilari Köykkä ja luutnantti Ari Nurmenrinta. Keskirivissä vasemmalta: korpraali Henri Kontoniemi, korpraali Oskari Halmesmäki, alikersantti Simo Lehtonen, tykkimies Jouni Laakso. Ylärivi vasemmalta: korpraali Mikko Knuuttila, kokelas Mikko Polvi ja tykkimies Riku Jokihaara. Ristomatti Hakola Mika Lammi 22 23

13 Heti Niinisalon-muuton jälkeen soittokunta osallistui vuonna 1951 Rovajärven ampumaleirille musiikkiluutnantti Väinö Hakasen johdolla. Tykistöprikaati osallistui Pohjois-Satakunnan taideviikolle pitämällä iltahartauden. Hartaus pidettiin Kankaanpään yhteislyseon viereisessä montussa. Musiikista vastasi Satakunnan Sotilassoittokunta johtajanaan musiikkimajuri Riku Huhtasalo. Tykistökoulun harjoitus 1/2012 Harjoitukseen osallistui joukkoja Tykistöprikaatista Niinisalosta, Panssariprikaatista Parolasta, Porin Prikaatista Säkylästä ja Uudenmaan Prikaatista Dragsvikista. Harjoituksessa ammutaan kovapanosammuntoja tykeillä, kranaatinheittimillä ja raskailla raketinheittimillä. Harjoituksessa on lähes 1900 sotilasta, 350 ajoneuvoa ja 47 epäsuoran tulen asetta. 60 vuotta satakuntalaista sotilasmusiikkia Satakuntalaisen sotilasmusiikin varhaisimmat juuret ulottuvat 1700-luvulle Kuninkaallisen Porin läänin jalkaväkirykmentin soittokuntaan. Satakunnan Sotilassoittokunta on todennäköisesti saanut alkunsa Suomen sisällissodan aikana keväällä 1918 Korsholman sotilassoitto-opistossa, jossa koulutettiin rintamasoittokuntia valkoiselle armeijalle. Soittokunta on toiminut historiansa aikana useilla eri paikkakunnilla ja nimillä, vuodesta 1951 Niinisalossa ja vuodesta 1990 Satakunnan Sotilassoittokuntana. Muutto Niinisaloon vuonna 1951 Sodan jälkeen Turussa toimineen soittokunnan esiintymismatkat alkoivat lisääntyä Pohjois-Satakunnassa. Koska Turussa oli jatkosodan jälkeen kaksi soittokuntaa, silloinen jalkaväkirykmentti 6:n soittokunta päätettiin siirtää vuonna 1951 Niinisaloon. Nopeasti tapahtunut muutto ei ollut soittajien mieleen, sillä ensimmäisen Niinisalon-vuoden aikana lähes kaikki soittajat lähtivät pois Niinisalosta. Myös kapellimestari vaihtui Turusta Niinisaloon siirryttäessä. Uusia soittajia saatiin kuitenkin houkuteltua muun muassa varuskunnan silloisen hyvän asuntotilanteen takia. Soittokunnan Niinisalon-vuosien alkupuolella varuskunnan omien tilaisuuksien lisäksi esiintymisiä oli paikallisten palokuntien, urheiluseurojen ja raittiusseuran juhlissa. Myös uskonnolliset tilaisuudet niin varuskunnassa kuin lähiseuduilla työllistivät soittokuntaa. Erilaisissa lehtikirjoituksissa soittokuntaa kohtaan tunnettiin Kankaanpään seudulla sen alkuvuosina ylpeyttä ja kunnioitusta. Vireää toimintaa vähillä resursseilla Alkuvuosien jälkeen paikkakuntalaisten asenne soittokuntaa kohtaan muuttui paikallislehdissä huolestuneemmaksi musiikkitarjonnan kasvun ja musiikkielämän pirstaloitumisen myötä. Huomio kiinnittyi muun muassa soittokunnan pienuuteen, sotilassoittajan uran houkuttelemattomuuteen ja huonoihin soittimiin. Satakunnan Sotilassoittokunnan työ on jatkunut vireänä ja se on määrätietoisesti keskittynyt perustehtäväänsä puolustusvoimien ja maanpuolustustyötä tekevien sidosryhmien tilaisuuksissa. Soittokunta on historiansa aikana tehnyt useita levytyksiä ja monipuolista yhteistyötä maamme eturivin artistien kanssa. Soittokunnan konsertit vetävät suuria konserttisaleja täyteen. Soittokunta lakkautetaan vuoden 2013 lopussa Helmikuussa 2012 esitellyssä puolustusvoimien ratkaisumallissa Satakunnan Sotilassoittokuntaa esitetään lakkautettavaksi alkaen. Uudistuksessa maamme sotilassoittokuntien määrä vähenee yli puolella. Tuolloin Niinisaloa lähimmät sotilassoittokunnat sijaitsevat Turussa ja Hattulassa. Satakunnan Sotilassoittokunnan toiminta on jatkunut aktiivisena myös tänä vuonna. Keväällä soittokunta muun muassa kiersi Jari Sillanpään kanssa Porissa, Tampereella, Kokkolassa ja Viitasaarella. Voidaankin sanoa, että se kaatuu saappaat jalassa. Teksti: tykkimies Antti Salminen Artikkelin tiedot Satakunnan Sotilassoittokunnan historiasta perustuvat FM Kari Laitisen Satakunnan Sotilassoittokunnan 60-vuotisjuhlassa pitämään esitelmään

14 AUK tuliasema Yhteislaukauksen seuraava numero ilmestyy joulukuussa Varaa oma mainostilasi: Tykistöprikaati internetissä: Lue uusimmat uutiset sivuiltamme! EKOLOGINEN, ERILAINEN HAUTAUKSET ALK. 399,

15 AUK tulenjohto AUK viesti SISÄINEN JA ULKOINEN VIESTINTÄ T YÖY H T E I S Ö VA L M E N N U S V I S UA A L I N E N V I E S T I N TÄ 28 29

16 AUK kurssi joukko sinnikkäitä ja ammattitaitoisia johtajia kehittyvään asejärjestelmäämme. Kurssin koosta huolimatta kurssi 174 on menestynyt hienosti opinnoissaan - oppilaiden toiminnassa on jatkuvasti näkynyt tekemisen meininki ja uusien johtajien toiminta on ollut jatkuvasti nousujohteista. Kurssin 174 opiskelutahti on ollut tiivis, koulutus vaativaa ja monipuolista ja opintomenestys hyvä. Kurssin alkamiseen liittynyt alkushokki poistui joukosta nopeasti ja toiminnassa näkyi pian tekemisen meininki. Ammattitaito kehittyy vain tekemällä Kurssi 174 osallistui kolmeen taisteluharjoitukseen ja kahteen ampumaharjoitukseen kurssin aikana ampuen kahdella eri tykkimallilla. Oppilaiden pieni määrä lisäsi oppilailta vaadittavaa henkisten ja fyysisten vaatimusten määrää ja kurssin jälkeen uskonkin tulevien alikersanttien olevan sekä tiedoiltaan että taidoiltaan kyvykkäitä johtajia, joita Tykistöprikaatissa on koulutettu jo vuodesta 1948 lähtien. Ammattitaito kehittyy vain tekemällä ja ammattitaitoinen johtaja ei pelkää ottaa vastaan uusia haasteita - olivat ne sitten koulutushaaraan tai johtamiseen liittyviä. Kehittäkää siis itseänne molemmilla osa-alueilla jatkuvasti, huomaatte sen tuoman hyödyn viimeistään reserviin siirryttyänne. Johtajuus - valtaa ja vapauksia vai vastuuta ja velvollisuuksia? Johtajana toimiminen on ikuista opiskelemista, jossa haasteita riittää. Näitä haasteita johtaja tulee kohtaamaan johtajakaudellaan kouluttaessaan ja siirtäessään oppimiaan tietoja ja taitoja tuleville alokkaille ja tykkimiehille. Sekä Aliupseeri- että Reserviupseerikoulusta valmistuvan johtajan on aina muistettava, että hän ei suinkaan ole valmis johtaja, sillä johtajuuteen ei ole olemassa yhden yön ihmettä. Arvomerkit on ansaittava kovalla työllä ja esimerkillisyydellä, johon jokaisen meistä, niin sinun kuin minunkin, on jatkuvasti panostettava. Ensimmäinen koitos tämän suhteen tulee teille yllättävänkin pian, kun saapumiserän 2/12 alokkaat astuvat varuskunnan portista sisään. Miettikää ja valmistautukaa, kuinka otatte heidät vastaan. Väärä ja asiaton käyttäytyminen voi murentaa sen vähäisenkin innostuksen jo ensimmäisenä päivänä ja samalla te itse menetätte arvostuksenne johtajana, jonka takaisin saaminen saattaa kestää hyvinkin pitkään. Älkää siis toistako itse kokemianne hölmöilyjä omille alaisillenne, vaan toimikaa esimerkkeinä hyvästä johtajasta! Johtajana toimiminen ei siis ole koskaan helppoa. Johtajuus tuo aina mukanaan merkittävän vastuun; vastuun alaisista, heidän osaamisestaan ja hyvinvoinnistaan, vastuun itsensä kehittämisestä ja velvollisuuksista suurimman; johtajan oikeudenmukaisen toiminnan. Kiitos! Suurin kiitos kurssin onnistuneesta toteuttamisesta kuuluu Aliupseerikoulun henkilökunnalle ja apukouluttajille, jotka jälleen kerran itseään säästämättä ovat onnistuneet kouluttamaan uusia johtajia perusyksiköiden ja puolustusvoimien käyttöön! Upseerikokelaat ja alikersantit! Onnittelut hyvin suoritetusta kurssista ja menestystä johtajana kehittymisen vaativalla ja mielenkiintoisella tiellä. Aliupseerikoulun johtaja Kapteeni Timo Haapamäki 30 31

17 Tuliasemalinja Tulenjohtolinja Mikä on linjojen linja? kuuluu miehe- harjoitukset maastossa ovat haastavia, ten. Tykkitoiminnassa on oltava jokai- Vuoden 2012 ensimmäisestä saapu- Tulenjohtolinja on yleisesti ollut halu- jokaisen tulevan tulenjohtajan ja tu- käs ja ytimekäs kysymys käytävän pääs- joten ne vaativat täyden panostuksen. Ko- sessa tehtävässä ja ratkaisussa täysin miserästä siirtyi peruskoulutuskauden tuin ja vaativin linja jonne vain harvat lenjohtoaliupseerin tulee osata kaikki tä. Sen seurauksena koko aliupseerikou- vapanosammunnat tykkien parissa odot- varma sekä ammattitaitoinen.virheisiin jälkeen tulenjohdon aliupseerikurssille ja valitut ovat päässeet. Kovan fyysisen tulenjohtoryhmän jäsenten tehtävät lulla kaikuu Tuliasemalinja. Tästä on tavat jo AUK1:n viimeisellä viikolla, joten ei ole varaa, sillä muuten niin sanotusti 31 innokasta oppilasta, joista kahdek- kunnon lisäksi tulenjohtolinjalle pääsyyn moitteetta. Tämän opin päihimme ta- siis kyse. Paikka, joka hakee vertaistaan. löysäämiseen ensiviikoilla ei ole varaa. omissa soi!. Tuliaseman menestyksen san saapui vahvistamaan jo ennestään vaaditaan veitsenterävää älyä. Koko ty- kovat apukouluttajat, jotka ovat tiuk- Saapumiserän 1/12 kurssilta 174 hakeu- salaisuus on ryhmähenkeä kohottava ja vahvoja rivejämme Säkylästä. kistön voima tuo mukanaan myös suu- koja mutta reiluja. Aika ajoin kuitenkin tui ja 54 pääsi tuliasemalinjalle. Tuliasemalinjan AUK1:n aikana toteu- älykäs tiimityöskentely. ren vastuun, joten tätä vastuuta ei voi heidän kuortensa alta paistaa inhimilli- tetaan jalkaväkileiri, joka on kokemisen Tulenjohtoryhmä toimii tiiviissä yhteis- kaikille antaa. syyden siemen. Tulossa on siis rankat ja Jokainen oppilas, apukouluttaja ja hen- arvoinen jo pelkästään fyysisen kuor- Loppujen lopuksi on hyvä muistuttaa lu- työssä jääkärijoukkueen kanssa ja tukee työntäytyiset viikot, kun oppia taotaan kilökuntaan kuuluva tietää, että tuliase- mituksen vuoksi. Aliupseerikoulussa kijoita, että tuliasemalinjalta valmistues- jääkäreitä tykistön epäsuoralla tulella. Rankka ja vaativa koulutus hitsaa lin- selkäytimiin. malinja on omaa luokkaansa. käydään jatkuvaa kilpailua eri linjojen sa voi alikersantti olla ylpeä saavutukses- Ilman tulitukea jääkärien toiminta olisi jan tiiviisti yhteen. Toiminta yhdessä välillä. Mentiinpä sitten ruokailemaan taan ja siitä vaivannäöstä, jonka hän on kovinkin vaikeaa, joten olemme todella on tullut jo alkuviikoilla luonteenomai- Oppilas Valtteri Helminen Tuoreeseen oppilaaseen tekee vaiku- tai maastoharjoituksiin, niin tuliasema- kulmarautojensa eteen aikaansaanut. arvokas apu. Tulenjohtoa voidaan siis seksi ja tehokkaaksi. Tulenjohtolinjalla tuksen tuliasemalinjan tyypillinen kasarmikuri ja vaativuustaso. Koulutukset ja linja pitää huolta siitä, että se marssii ryhdikkäimmin ja toistaa tahdit parhai- Oppilas Frans Rautalahti kutsua tykistön silmiksi. on paljon opittavaa ja hallittavaa, sillä Takarivi: Viren AA, Vaholuoto SP, Puisto AM, Kananoja EMS, Lehtola JT, Ahto TT, Lehto JJT, Kankare OE, Susi HA 6.rivi: Nieminen JJK, Hjulgren LV, Thomasfolk JJK, Jokela LT, Pitkänen K-J, Koivisto KM, Järvenpää LM, Aro EST, Virtanen JFM 5.rivi: Rantala TT, Järvinen ETM, Kortelahti LS, Reivonen JT, Järvenpää JJ, Mikkola JHA, Rantanen MJ, Hautala VSM, Korpi JS 4.rivi: Kalliomäki H, Luomala JS, Lilja AMM, Kaukkila NT, Huhtala MMJ, Lehtinen TP, Kerola VM, Heinonen LT, Sehrbrock SN 3.rivi: Soinila JP, Nieminen MA, Kulmala JP, Mansikkaviita MJ, Poikkimäki AI, Haavisto J-P, Ojala JE, Hämäläinen S, Viitanen MA 2.rivi: Alén J, Sauramo LJS, Kiiskilä H, Rautalahti F, Vähäsaari JM, Koota HJR, Tyrväinen VM, Haapanen ET, Virtanen AB Eturivi: Koivula JT, Lounasaho JH, Kalliomäki EHI, Suonpää JE, Setälä VJ, Lammi KMA, Valdna M YLÄRIVI: Ojala J, Hytti VA, Seitsonen VS, Korkeamäki JJA, Kuukka KJ, Koski KJM, Bastman MH, Lintula IF 4. RIVI: Hännikkälä ET, Hirvilammi TJE, Jokinen AJ, Marin VT, Laakso J-PM, Pärssinen PM, Jaakkola JA 3.RIVI: Mastomäki JI, Syrjäläinen MS, Saarinen JT, Ketola OAO, Heikkilä LV, Helttula JHA, Hakanpää PK, Leppänen TT 2.RIVI: Leppäkoski S, Satola JJ, Wallin MK, Vastamäki TS, Pullinen JK, Lötjönen JT, Helminen OAV ETURIVI: ALIK Hautaviita MJ, ALIK Välimäki JJ, ALIK Kahila ET, KOK Koivula JT, KOK Huhtanen PJ, ALIK Vohlakari JT, ALIK Haukipää KS 32 33

18 Viestilinja Satakunnan Tykistörykmentin Aliupseerikoulun kurssin 174 viestilinjalle saapui useita kilometrejä ja viestin tehtävänä ampua... Taistelijoiden välissä voi olla aikoinaan 21 nohevaa ja särmää taistelijaa, joista osa tippui kurssin aikana aan teknisin välinein. Ilman näitä yhte- on saattaa nämä henkilöt lähelle toisi- junasta pois. 174 kurssin viestilinja on yksiä joukkojen johtaminen on erittäin aliupseerikoulun pienin linja, ja siellä hidasta ja toiminnan tehokkuus huonoa. koulutetaan ryhmänjohtajia tykistön viestitarpeisiin. Haminaan Reserviupseerikoulun viestikomppaniaan lähtee Päästäkseen viestilinjalle ei tarvitse olla tänä vuonna neljä oppilasta opiskelemaan viestiupseereiksi. nostuksesta tekniikkaa kohtaan on sähkötekniikan insinööri, mutta kiin- varmasti hyötyä. Jokainen johdoista Viesti on tykistössä kuin ihmisen hermosolut, jotka kuljettavat tietoa aivoilta saava taatusti viestissä viihtyy. Viestissä ja nappuloista jonkinlaista tyydytystä eri puolille kehoa. Viestin tärkeys huomataan usein vasta siten, kun yhteydet kenttäpuhelimista aina monimutkai- vastaan tulee välineitä yksinkertaisista eivät toimi. Tulenjohtaja kiroaa poterossaan ja tuliasemamies miettii, minne 24-metrisiin siin viestikeskuksen käyttölaitteisiin ja antennimastoihin. Urbaania legendaa lentää teleryhmien järkyttävistä kelanrakennusmatkoista, joilla haasteita tuovat maastossa olevien esteiden ylittäminen, alittaminen tai kiertäminen. Laskinkontissa, radioautossa ja viestiasemassa on osattava laitteiden hallinta ja antennimastojen pystytys, joten kontissa kahvin juomista viestin tehtävät eivät ole. Oli sää mikä tahansa tai tilanne mikä tahansa viestin on kuljettava, sillä vain perille mennyt viesti ratkaisee. Linjan sisällä hallitsee huikea yhteishenki ja iltavahvuudenlaskennat pitävät mielen virkeänä. Viestissä ei missään nimessä ole tylsää tai meiningiltään kuivaa. Oppilas Timo Metsäjoki Tiedustelupatteristo Esikuntapatterin aliupseerikurssit Parhaat onnitteluni 1/12 sää- ja sotilaspoliisialiupseerikurssilta valmistuneille ryhmänjohtajille! Onnittelen teitä niin omasta kuin koko Esikuntapatterin henkilökunnan puolesta kurssin hyväksytysti suorittamisesta sekä alikersantin arvoon ylenemisestä. Te sää- ja sotilaspoliisialiupseerikurssien oppilaat olette pääosin aloittaneet varusmiespalveluksenne täällä Esikuntapatterissa. Te olette itse ilmoittaneet halukkuutenne palvella Esikuntapatterissa ja olette omatoimisesti hakeutuneet itseänne kiinnostaviin koulutushaaroihin. Se näkyy teissä positiivisena yleisilmeenä, aktiivisuutena sekä omaaloitteisuutena. Te olette korkeasti motivoitunut joukko. Myös muista perusyksiköistä ja joukko-osastoista kursseille saapuneet taistelijat ovat sopeutuneet joukkoon hyvin. Teillä on kokonaisuudessaan hyvä yhteishenki ja teistä näkyy pitkälle se reipas ja yritteliäs ilme, joka aliupseerioppilaalla tuleekin olla. Sotilasjohtajaksi kasvamisen ja kouluttautumisen ensimmäinen vaihe on nyt kurssin päättymisen myötä takana. Tärkein osa johtajakoulutuksesta, ryhmänjohtajana harjaantuminen on kuitenkin vielä edessä. Pian kurssin päättymisen jälkeen palvelukseen astuvat uudet alokkaat, joita johtaessanne harjoittelette myös omaa tehtäväänne. Tehtävä ei ole helppo, mutta jokainen teistä selviytyy siitä halutessaan. Kurssin aikana olette saaneet tarvittavat tiedot ja taidot tehtävän täyttämiseen. Nyt on aika soveltaa teoriaa käytäntöön. Oppiminen ei kuitenkaan pääty samaan aikaan aliupseerikurssien kanssa. Samalla kun johdatte ja koulutatte omia alaisianne, tulee teidän kehittää myös itseänne. Olette saaneet kurssin aikana hyvät työkalut oman johtamiskäyttäytymisen kehittämiseen, hyödyntäkää niitä. Olette myös omaksuneet oman koulutushaaranne perustiedot ja -taidot, nyt on aika hioa ne huippuunsa. Sotilasvalan ja -vakuutuksen yhteydessä lupasitte seuraavaa: Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoa heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä. Esimiesasema tuo mukanaan valtaa ja vastuuta. Kohdelkaa tulevia alaisianne kuten toivoitte itseänne kohdeltavan ollessanne alokkaita ja aliupseerioppilaita. Olkaa oikeudenmukaisia ja tasapuolisia sekä alaisianne että toisianne kohtaan. Pitäkää yllä hyvä yhteishenki. Suorittakaa teille annetut tehtävät parhaalla mahdollisella tavalla. Te itse voitte vaikuttaa omaan menestymiseenne sotilasjohtajan uralla. Onnea ja menestystä ryhmänjohtajan haastavalla uralla! Esikuntapatterin päällikkö Yliluutnantti Riitta Viitala Ylärivi: Sarento MHS, Kuusijärvi JST, Niinikoski JP, Kero SJT, Eriksson TO, Rajamäki AP 3. Rivi: Metsäjoki TM, Laine MSS, Uusi-Äijö A, Hirvikoski AJ, Katajisto VP, Koivuniemi JJ 2.Rivi: Liesijärvi JM, Lehtinen EK, Mäkinen OJ, Suominen LHV, Kuusiranta AAM, Stenvall SI Eturivi: ALIK Aaltonen JAE, KOK Pullinen HEO, KOK Valkeejärvi TPE, KOK Päivä TV, KOK Paananen TJ, ALIK Suomijärvi, ALIK Törmänen 34 35

19 Sotilaspoliisialiupseerikurssi Sääaliupseerikurssi Peruskoulutuskauden lopulla karsit- Sotilaspoliisit pääsevät tutustumaan laa- kaan ei olisi tuosta matkasta selvinnyt Aamuaurinko nousee puiden latvoista. Edellämainittu kuvitteellinen tilanne vierailevaa tähteä Kotkan Kirkonmaal- tiin jyvät akanoista viikon mittaisella jaan skaalaan mielenkiintoisia tehtäviä. ilman oman partion jatkuvaa tsemppa- Metsän keskellä on aivan hiljaista. Ko- voisi hyvin olla myös totta. Sääosas- ta. Tätä täyttä tusinaa oppilaita pitää voimakeinojen käytön peruskurssilla. Olemme saaneet kokea pintaraapaisun usta - Me pystymme tähän! mentoteltan läheisyydessä havaitaan ton merkitys ja sen tarpeellisuus huo- otteessaan sääosaston johtaja yliluut- Sotilaspoliisialiupseerikurssille valittiin esimerkiksi asutuskeskustaistelusta, selvää hermostuneisuutta. Kaikki odot- mataan, kun tilanne kärjistyy tiukaksi nantti Reijo Miettinen. Apunaan hä- 21 nohevinta oppilasta, joista 4 koulu- pumppuhaulikon sekä pistoolin käsitte- AUK-2 ja RUK siintävät edessä ja on tavat. Hiljaisuuden rikkoo epävarmalla eikä sääsanomaa kuulu vaikka tykis- nellä on osaava joukko niin sääosaston tetaan sotakoiraohjaaja puolelle. lystä ja vartiotoiminnasta. Vastuullam- selvää, että niistä pitää ottaa paras äänellä kysytty kysymys; Joko hetki tön ammuntojen pitäisi alkaa. Onnek- kouluttajia kuin apukouluttajiakin. Tällä me ovat myös päävartiotehtävät, nämä mahdollinen hyöty. Seuraavan saapu- on koittanut? Kysyjälle nyökätään ja si sääosasto tietää merkityksensä, eikä ryhmällä on tavoitteena leipoa meistä Tähän mennessä on ollut niin jalkavä- sisältävät portilla päivystämisen lisäksi miserän saapuessa yksikköön, täytyy jo- vastataan yhtä epävarmasti; 15 mi- tällaisen tilanteen eteen jouduta. Sää- tulevaisuudessa päteviä sääaliupseerei- ki -kuin sotilaspoliisiharjoituksia. Jal- aluepartiointia sekä jalan että autolla. kaisen ryhmänjohtajan kyetä jakamaan nuutin kuluttua sen pitäisi olla täällä. laitteiston ja sitä käyttävän ryhmän yh- ta. Aika näyttää miten pätevää aines- kaväkiharjoituksessa keskityttiin puo- oma tietotaito niin, etteivät alokkaat Hiljaisuus jatkuu, kunnes viimein sen teispeli on ihailtavan toimivaa, etenkin ta ryhmästä tulee, mutta tämänhetki- lustustoimintaan taisteluammunnoilla Ryhmähenkemme on ollut koko kurssin tunne joutuneensa syvälle sudenkuop- katkaisee odotettu äänimerkki, sano- kun muistetaan toimia varomääräysten set ennusmerkit eivät lupaa (ainakaan höystettynä. Oman säväyksensä toi- ajan vertaansa vailla - tästä vedenpitävä paan. Olemme kuitenkin varmoja, että malaite pirisee. Se on täällä, sääsano- antamien ohjeiden mukaisesti. suurta) katastrofia. mintaan toi todentuntuinen epäsuoran todiste on koulutushaaramarssi. Mars- hoidamme sen kunnialla läpi ja voimme ma on täällä! huudetaan huokausten tulen kuvaus sekä KVKK:n ja kevyen silla kiidimme ensin polkupyörillä kauas aina luottaa omiin palvelustovereihin - täyttämässä metsässä. Työssä on jälleen Pieneen mutta sitäkin piskuisempaan SÄÄ 1/12 kertasingon käyttö. Sotilaspoliisiharjoi- varuskunnasta ensimmäiselle rastille, kukaan ei ole täällä yksin! onnistuttu ja harjoitus päästään aloitta- sääaliupseerikurssiin I/12 mahtuu kym- tuksessa maalihenkilöinä toimi rakas josta alkoi jopa mahdottomalta tuntu- maan. menen Niinisalon kasvatin lisäksi kaksi miehistömme. nut taival takaisin varuskuntaan. Ku- Spol 1/12 4. rivi Opp Kaapu K, Opp Teräkoski A, Opp Lundberg T, Opp Kivi H-M, Opp Nylund S, Opp Kulmala E-P 3.rivi Opp Tarkiainen R, Opp Harjula O, Opp Lallukka I, Opp Lauttamus O, Opp Vaviolahti M, Opp Beljajev E, Opp Frimodig E 2. rivi Opp Lehtimäki R, Opp Honkasalo T, Opp Mäenpää L, Opp Korkee T, Opp Mäkilä S, Opp Virtanen T 1. rivi Kok Hurri J, Ltn Pietilä O, Alik Paasikko L Poissa: Alik Heikinniemi I, Opp Hohtari H, Opp Pekkola L Ylärivi: Oppilaat Virtanen MI, Helenius KAS, Tuominen M, Saukko O-PJ, Kuisma KE, Paajanen OU Keskirivi: Oppilaat Suomela J-MN, Huhtaviita NS, Immonen MS, Kuusivuo JAJ, Jalonen TPJ Alarivi: Alik Viitamäki VM, Kok Ylinen AJ, Ylil Miettinen R, Alik Nummi NRJ, Alik Nieminen TO Poissa: Kers Laine J, Opp Koski JS 36 37

20 TIEDPSTO / Raskas Raketinheitin - patteriston aliupseerikurssi Parhaat onnitteluni Raskasraketinheitinaliupseerikurssilta 1/12 valmistuneille ryhmänjohtajille. Tahdon onnitella teitä myös koko yksikkömme henkilökunnan sekä apukouluttajien puolesta. Te olette nyt lisääntyneiden kulmarautojenne myötä saavuttaneet itsenäisen varusmiesjohtajan aseman. Aluksi teitä kouluttavaa henkilökuntaa huolestutti kurssille käskettyjen suuri määrä. Huolestuneisuus kuitenkin aiheutui turhaksi, kun päivästä toiseen näimme hyvin yritteliään joukon. Käytännön toiminta oli joukossanne hyvinkin aktiivista. Koulutuksellisia haasteita teillä aliupseerioppilasaikana riitti. AUK I -jakson loppupuolella valittiin varusmiespalveluksen aikana osoitettujen kykyjen sekä ominaisuuksien perusteella parhaat taistelijat Reserviupseerikouluun. Myös erikoisaliupseerikoulut Lahdessa ottivat omansa. Te valmistuneet alikersantit omalla aktiivisella ja tiedonhaluisella asenteellanne saitte kurssinaikaisissa sotaharjoituksissa arvokasta oppia tuleviin esimiestehtäviinne. AUK II-jakson aikana useiden sotaharjoitusten takia vähemmälle jääneet teoriaopinnot korvattiin käytännön haalarihommilla. Toivottavasti sanonta työ tekijäänsä opettaa näkyy myös saapumiserän 2/12 koulutuksessa. Yksikköön jäljelle jääneet oppilaat aloittivat AUK I-jakson aikana annettujen näyttöjen sekä omien halukkuuksiensa perusteella AUK II-jakson erikoistumisella oman alansa johtajatehtävään. Osa teistä aloitti viestiasioiden ja osa tuliasema-asioiden parissa. Lisäksi lähes puolet kurssin vahvuudesta aloittivat oman erikoistumisensa kuljetuspuolen asioihin huhtikuun loppupuolella, kun ajaja- ja johtajakurssi alkoi. Nyt aliupseerikurssin päätyttyä teistä jokaisella on vahvat perusteet toiminnallenne johtajakaudella. Muistakaa esimiesaseman tuoma vastuu. Käyttäytykää esimerkillisesti. Hyvään esimerkkiin kuuluu reilu ja tasapuolinen alaistensa kohtelu sekä oman ammattitaidon näyttäminen pitämissänne koulutuksissa. Kohdelkaa alaisianne siten kuten toivoisitte itseännekin kohdeltavan. Ja muistakaa, että teidän pitää itsekin kyetä joka hetki jokaisessa asiassa samaan kuin mitä vaaditte alaisiltanne. RSRAKHPTRI:n päällikkö Kapteeni Toni Hautala Raskas Raketinheitinlinja Raskas raketinheitinpatteri on maavoimien tulivoimaisin yksikkö. Tämä meille iskostettiin mieliin jo alokaskautemme alusta asti, mutta vasta aliupseerikurssilla aloimme todenteolla perehtyä tämän monipuolisen ja tulivoimaisen yksikön toimintaan ja erityispiirteisiin. Heti AUK1:n alussa pääsimme perehtymään monipuolisesti niin taktiikan kuin johtamis- ja kouluttamistaidon perusteisiin, niin koulutöin kuin käytännön harjoituksin ja kokein. Kaikki tulevat johtajat saivat hyvän yleiskatsauksen niin itse raskaan raketinheittimen toimintaan kuin patterissa käytettäviin viesti- ja johtamisjärjestelmiin. Itse johtamis- ja kouluttamistaitoon perehdyttiin syväjohtamisen oppitunneilla, jotka varmasti antoivat jokaiselle uusia ajatuksia ja eväitä tulevaan johtajakauteen. AUK1:n jälkeen kahdeksan meistä lähti Haminaan Reserviupseerikouluuun saamaan tuliasema-, ja viestikoulutusta ja kaksi Lahteen erikoisaliupseerikurssille. Me muut jäimme Tykistöprikaatiin erikoistumaan omiin tehtäviimme AUK2 jakson aikana. Tässä vaiheessa osa erikoistui raketinheittimen ajajiksi ja johtajiksi. Kesän lähestyessä kaikki odottivat jo tulevaa johtajakautta ja mahdollisuutta päästä kouluttamaan uusi saapumiserä mahtavaan yksikköömme, vähintäänkin yhtä tinkimättömän tehokkaasti. Oppilas Ylönen AM Ylärivi:Ylönen AM, Viitakoski VJ, Rajala JV, Huuhka SJ, Järvinen TMF, Laaksonen IEA, Lehto TV 5 rivi: Raitio TS, Ojanen MJ, Suni TS, Niemelä AET, Vahtera JP, Koskinen MKO, Pirttinen OPT 4 rivi: Raiko SKA, Malkamäki MM, Heino MHM, Vanhatalo JV, Viitaniemi JJT, Stenberg MA, Syvänen OP 3 rivi:vikberg MM, Hautamäki JT, Kaleva VAA, Rasilahti JO, Salminen JM, Toivola MM 2 rivi: Rastas OM, Ahola JE, Lahdenpää NP, Jauhiainen MV, Uhlbeck OM, Rahikka EV Eturivi: Alik Kivelä MM, Kok Karri AKJ, Ylik Sainio A, Ylil Mäkipää MA, Kok Vuorinen OI, Kers Laiho MO, Alik Sainio SJ 38 39

PORILAINEN. Huhtikuu 1 2015. www.puolustusvoimat.fi/porpr

PORILAINEN. Huhtikuu 1 2015. www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN Huhtikuu 1 2015 www.puolustusvoimat.fi/porpr 1 6 4063 00 00 6 4063 015104 00 6 4063 015111 2 009608 Huhtikuu 1 2015 Tiedustelukomppania aloitti Niinisalossa...6 SISÄLTÖ Uuden Porin prikaatin

Lisätiedot

PORILAINEN. Joulukuu 4 2014. Viranomaisyhteistyöllä turvaa kansalaisille s.13 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmällä. jatkuvaa kehitystä s.

PORILAINEN. Joulukuu 4 2014. Viranomaisyhteistyöllä turvaa kansalaisille s.13 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmällä. jatkuvaa kehitystä s. PORILAINEN Joulukuu 4 2014 www.puolustusvoimat.fi/porpr Viranomaisyhteistyöllä turvaa kansalaisille s.13 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmällä haetaan jatkuvaa kehitystä s. 20 1 Sinisellä siivellä Säkylässä

Lisätiedot

PORILAINEN. Joulukuu 4 2013. Länsi 2/13 s. 10 15. www.puolustusvoimat.fi/porpr

PORILAINEN. Joulukuu 4 2013. Länsi 2/13 s. 10 15. www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN Joulukuu 4 2013 Länsi 2/13 s. 10 15 www.puolustusvoimat.fi/porpr 1 Lue missä ja miten haluat Turun Sanomat on perinteinen paperinen lukupaketti kotiin kannettuna. Ota verkossa osoitteeksi ts.fi

Lisätiedot

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2014. Arvolahjoitus Porin prikaatille. www.puolustusvoimat.fi/porpr

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2014. Arvolahjoitus Porin prikaatille. www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN Maaliskuu 1 2014 Arvolahjoitus Porin prikaatille - Mannerheimristi nro 74 s.6 www.puolustusvoimat.fi/porpr 1 Sinisellä siivellä Säkylässä luonto menee edelle. Koko yhteisö on esimerkiksi sitoutunut

Lisätiedot

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2013. Maakunnan aluehallintoviranomainen. aluetoimisto s. 14. www.puolustusvoimat.fi/porpr

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2013. Maakunnan aluehallintoviranomainen. aluetoimisto s. 14. www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN Maaliskuu 1 2013 Maakunnan aluehallintoviranomainen Satakunnan aluetoimisto s. 14 www.puolustusvoimat.fi/porpr Lue missä ja miten haluat Turun Sanomat on perinteinen paperinen lukupaketti kotiin

Lisätiedot

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2011. www.puolustusvoimat.fi/porpr. Puolustusvoimauudistusta valmistellaan s. 3, 4 5, 6 ja 13

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2011. www.puolustusvoimat.fi/porpr. Puolustusvoimauudistusta valmistellaan s. 3, 4 5, 6 ja 13 PORILAINEN Maaliskuu 1 2011 Puolustusvoimauudistusta valmistellaan s. 3, 4 5, 6 ja 13 www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN 2 PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI Toimitus 27801 SÄKYLÄ viestinta.porpr@mil.fi

Lisätiedot

VALOJUOVA Lapin Ilmatorjuntarykmentin joukko-osastolehti 1/2013

VALOJUOVA Lapin Ilmatorjuntarykmentin joukko-osastolehti 1/2013 VALOJUOVA Lapin Ilmatorjuntarykmentin joukko-osastolehti 1/2013 TEEMA: Muutos organisaatiossa Tässä lehdessä: Päätoimittajan kynästä 3 Edellisen komentajan ajatuksia 4 Uusi komentaja esittäytyy 6 Killan

Lisätiedot

RILAINEN N U M E R O 1 M A A L I S K U U 2 0 0 1. Hornin halli otettiin juhlallisesti käyttöön. sivut 8-9

RILAINEN N U M E R O 1 M A A L I S K U U 2 0 0 1. Hornin halli otettiin juhlallisesti käyttöön. sivut 8-9 P RILAINEN Hornin halli otettiin juhlallisesti käyttöön sivut 8-9 N U M E R O 1 M A A L I S K U U 2 0 0 1 SOTILASVARUSTEITA SÄKYLÄSTÄ TULE OSTOKSILLE! SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ TÄYNNÄ army-varusteita Suomesta,

Lisätiedot

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2010. www.mil.fi/porpr

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2010. www.mil.fi/porpr PORILAINEN Maaliskuu 1 2010 Kenraali Puheloinen: Porin Prikaatin tärkein tehtävä on edelleenkin tuottaa joukkoja kotimaan puolustamista varten. s. 4 5 www.mil.fi/porpr PORILAINEN 2 PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI

Lisätiedot

RILAINEN N U M E R O 4 J O U L U K U U 2 0 0 3. Porilainen-lehti verkossa: www.mil.fi/joukot/porpr

RILAINEN N U M E R O 4 J O U L U K U U 2 0 0 3. Porilainen-lehti verkossa: www.mil.fi/joukot/porpr P RILAINEN N U M E R O 4 J O U L U K U U 2 0 0 3 Porilainen-lehti verkossa: www.mil.fi/joukot/porpr 1 Porilainen ajan sykkeessä SISÄLTÖ 4 Maakuntajoukkoja suunnitellaan 6 Kolumni 8 Kenttäpiispan joulun

Lisätiedot

1/2013 53. vsk POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS

1/2013 53. vsk POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS c 1/2013 53. vsk d POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS 14 20 22 2 SAVON VASAMA 1 2013 53. vuosikerta, maaliskuu 2013 JULKAISIJA Suur-Savon

Lisätiedot

RILAINEN. Porilaiset Puolassa NUMERO 1 M A A L I S K U U 2 0 0 2. Amiraali Juhani Kaskeala: Suomalaiset kulkevat kärjessä.

RILAINEN. Porilaiset Puolassa NUMERO 1 M A A L I S K U U 2 0 0 2. Amiraali Juhani Kaskeala: Suomalaiset kulkevat kärjessä. P RILAINEN Amiraali Juhani Kaskeala: Suomalaiset kulkevat kärjessä sivut 4-5 Porilaiset Puolassa sivut 12-14 Porilainen-lehti verkossa: www.mil.fi/joukot/porpr NUMERO 1 M A A L I S K U U 2 0 0 2 Valavideon

Lisätiedot

Päätoimittaja. Toimitussihteeri. PL 5, 46140 Vekaranjärvi p. 0299 431 107. Toimitusneuvosto Puheenjohtaja Rami Saari

Päätoimittaja. Toimitussihteeri. PL 5, 46140 Vekaranjärvi p. 0299 431 107. Toimitusneuvosto Puheenjohtaja Rami Saari Karjalan prikaatin Kilpi on Karjalan prikaatin ja sen kanssa yhteistoiminnassa olevien kiltojen sekä prikaatin että siihen kuuluvien joukkoyksiköiden perinnejoukkojen jäsenlehti. Kilpi on myös Karjalan

Lisätiedot

Päijät-Hä meen. Onnistunut ampumapäivä s. 8. Päijät-Hämeen Re ser vi pii ri ry:n tiedotuslehti 1/2011. Ratsumieskilta ja Lahden Eskadroona S.

Päijät-Hä meen. Onnistunut ampumapäivä s. 8. Päijät-Hämeen Re ser vi pii ri ry:n tiedotuslehti 1/2011. Ratsumieskilta ja Lahden Eskadroona S. Päijät-Hä meen Re ser vi pii ri ry:n tiedotuslehti 1/2011 Onnistunut ampumapäivä s. 8 Ratsumieskilta ja Lahden Eskadroona S. 3 Harjoitusalueiden merkitys korostuu S. 4 Neuvottelukunta keskusteleva foorumi

Lisätiedot

1/2014 - TYKKIMIESTEN LEHTI

1/2014 - TYKKIMIESTEN LEHTI Yhteistyötä viriteltiin Niinisalossa, s. 8 KESI-järjestelmä opetuksen tukena, s. 10 12 Jyrkänkoski mielenkiintoinen ulkomuseo, s. 30 31 Tulikomentoja 1/2014 - TYKKIMIESTEN LEHTI Kainuun tykistörykmentille

Lisätiedot

Puolustuksen rakenne uudistuu

Puolustuksen rakenne uudistuu Ruotuväki, PL 25, 00131 HKI MP2 Itella Oyj Kuumuus sisältää riskejä Suomalainen sotilas sopeutuu korkeisiinkin lämpötiloihin uutiset, sivu 4 50. vuosikerta n:o 4 (1093) 16.2.2012 verkossa > www.ruotuvaki.fi

Lisätiedot

Tässä numerossa. Etupyörä 1/13 Jääkäriprikaatin, Jääkäriprikaatin Killan ja Pohjan Prikaatin killan lehti

Tässä numerossa. Etupyörä 1/13 Jääkäriprikaatin, Jääkäriprikaatin Killan ja Pohjan Prikaatin killan lehti E Jääkäriprikaatin tupyörä joukko-osastolehti 1/2013 Etupyörä 1/2013 Pääkirjoitus...4 Jääkäriprikaatin komentajan tervehdys...5 Senaatti-kiinteistöt...6 Tasa-arvo Jääkäriprikaatissa osa 4 Kaipaamme ymmärretyksi

Lisätiedot

Lapin nuija. Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi. Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana

Lapin nuija. Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi. Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana Lapin nuija LAPIN RESERVIPIIRIEN, LAPIN ALUETOIMISTON JA MAANPUOLUSTUSVÄEN LEHTI 1 15 55. VSK Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi SIVU 3 Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana SIVU 6 Puolustusvoimien

Lisätiedot

1 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI

1 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI PARIVARTIO No: 1 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 51. vuosikerta 24.2.2012 Uusi toiminnanjohtaja aikoo näkyä kentällä s. 3 Oripään reservialiupseereihin tullaan suoraan intistä

Lisätiedot

RILAINEN NUMERO 2 H E I N Ä K U U 2 0 0 2. Prikaati sai Arvid Hornin vaakunan muotokuvan, s. 29

RILAINEN NUMERO 2 H E I N Ä K U U 2 0 0 2. Prikaati sai Arvid Hornin vaakunan muotokuvan, s. 29 P RILAINEN Prikaati sai Arvid Hornin vaakunan muotokuvan, s. 29 Uusittu Yleinen Palvelusohjesääntö eli YlPalvO salli aurinkolasit ja antoi sotilaille sateenvarjon kantoluvan, s. 26 NUMERO 2 H E I N Ä K

Lisätiedot

maavoimien tulevaisuuden tekijä 8 Jalkaväkikoulun perustaminen Minustako tutkija? Osaaminen kaikkien etu Kriisinhallintaa Keski-Afrikassa Maasotakoulu

maavoimien tulevaisuuden tekijä 8 Jalkaväkikoulun perustaminen Minustako tutkija? Osaaminen kaikkien etu Kriisinhallintaa Keski-Afrikassa Maasotakoulu Maasotakoulun tiedotuslehti 2015 4 Maasotakoulu maavoimien tulevaisuuden tekijä 8 Jalkaväkikoulun perustaminen Minustako tutkija? 14 22 32 Osaaminen kaikkien etu Kriisinhallintaa Keski-Afrikassa 2015 MAASOTAKOULUN

Lisätiedot

RUKKILAINEN. RUK monessa mukana. Reserviupseerikoulun joukko-osastolehti 2/2012. Reserviupseerikoulu Kadettikoulunkatu 6 PL 54 49401 Hamina

RUKKILAINEN. RUK monessa mukana. Reserviupseerikoulun joukko-osastolehti 2/2012. Reserviupseerikoulu Kadettikoulunkatu 6 PL 54 49401 Hamina RUKKILAINEN Reserviupseerikoulun joukko-osastolehti 2/2012 Reserviupseerikoulu Kadettikoulunkatu 6 PL 54 49401 Hamina RUK monessa mukana www.puolustusvoimat.fi/ruk 2/2012 Reserviupseerikoulun joukko-osastolehti

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RAJAVARTIOSTOSTA MIKKELIN RESERVINUPSEERIT 80 VUOTTA RUL:N JOHTAMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN RAJAVARTIOSTOSTA MIKKELIN RESERVINUPSEERIT 80 VUOTTA RUL:N JOHTAMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN RAJAVARTIOSTOSTA MIKKELIN RESERVINUPSEERIT 80 VUOTTA RUL:N JOHTAMISPÄIVÄ 10 22 26 2 SAVON VASAMA 2 2011 51. vuosikerta, lokakuu 2011 JULKAISIJA Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry Suur-Savon

Lisätiedot

Ylentämistilaisuus Pirkanmaan aluetoimistolla, s. 6 Reserviupseeripiiri palkitsi Heraman majalla, s. 7 Sankarivainaja pääsi vihdoin kotiin, s.

Ylentämistilaisuus Pirkanmaan aluetoimistolla, s. 6 Reserviupseeripiiri palkitsi Heraman majalla, s. 7 Sankarivainaja pääsi vihdoin kotiin, s. 57. vuosikerta Nro 3 Heinäkuu 2014 Pirkanmaan reservipiirien jäsenlehti Julkaisija Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry Piirien Henkisen maanpuolustuksen toimikunta vei nuoret Santahaminaan, s. 8 s.

Lisätiedot

Taito toi voimaa KOTUun

Taito toi voimaa KOTUun No: 3 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 54. vuosikerta 18.6.2015 Taito toi voimaa KOTUun s. 14 Pleitit paukkuivat Loimaalla s. 3 Turun komppanian muistolaatta paljastettiin Lampilla

Lisätiedot

RUKKILAINEN. Yhdessä eteenpäin. Reserviupseerikoulun joukko-osastolehti 1/2012. Reserviupseerikoulu Kadettikoulunkatu 6 PL 54 49401 Hamina

RUKKILAINEN. Yhdessä eteenpäin. Reserviupseerikoulun joukko-osastolehti 1/2012. Reserviupseerikoulu Kadettikoulunkatu 6 PL 54 49401 Hamina RUKKILAINEN Reserviupseerikoulun joukko-osastolehti 1/2012 Yhdessä eteenpäin Reserviupseerikoulu Kadettikoulunkatu 6 PL 54 49401 Hamina www.puolustusvoimat.fi/ruk 1/2012 Reserviupseerikoulun joukko-osastolehti

Lisätiedot

Kertaamaan, mars! Kunniaa ja laineita. Turvallisuus. Islanti on. Lippujuhlan päivän paraati sujui merellisissä tunnelmissa

Kertaamaan, mars! Kunniaa ja laineita. Turvallisuus. Islanti on. Lippujuhlan päivän paraati sujui merellisissä tunnelmissa Ruotuväki, PL 25, 00131 HKI MP2 Itella Oyj Kunniaa ja laineita Lippujuhlan päivän paraati sujui merellisissä tunnelmissa uutiset, sivu 4 puolustusvoimien uutislehti 51. vuosikerta n:o 12 (1123) 27.6.2013

Lisätiedot

Alokastiedotteesta löytyy sähköinen versio osoitteesta www.bit.ly/psprvarusmieheksi

Alokastiedotteesta löytyy sähköinen versio osoitteesta www.bit.ly/psprvarusmieheksi Alokastiedote 1/15 2 A l o k a s t i e d o t e 1 / 2 0 1 5 Sisällysluettelo Panssariprikaatin komentajan tervehdys...3 PSPR:n arvot...4 VMTK Varusmiehen asialla...5 Varusmiestoimikunta VMTK...6 Ohjeita

Lisätiedot

PARIVARTIO. No: 6 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 18.12.2014. Itsenäisyyttä juhlittiin näyttävästi Turussa

PARIVARTIO. No: 6 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 18.12.2014. Itsenäisyyttä juhlittiin näyttävästi Turussa PARIVARTIO No: 6 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 18.12.2014 Itsenäisyyttä juhlittiin näyttävästi Turussa s. 6 Einari Nurmen varusmiespalvelus muuttui sodaksi.

Lisätiedot

2/2011 AMMATTI - SOTILAS

2/2011 AMMATTI - SOTILAS 2/2011 AMMATTI - SOTILAS Ammattisotilas 2/2011 Aliupseeriliitto ry 24.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 20,-/vuosi. ISSN 1459-0565

Lisätiedot