Yhteislaukaus 174. Puolustusvoimauudistusta toteuttamassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteislaukaus 174. Puolustusvoimauudistusta toteuttamassa"

Transkriptio

1 N:o 174 1/2012

2 Yhteislaukaus 174 Puolustusvoimauudistusta toteuttamassa Rauhanturvaajana Kosovossa, sivu 9 Tykistöprikaati täytti 20 vuotta, sivut LEHDESSÄ MYÖS NÄMÄ Sivu 3 Päätoimittajan kynästä 5 Komentajan tervehdys 6-7 Killan kuulumiset 8 Kiltatiedote 14 Uudet koiratarhat rakenteilla 15 Uusi urheilukenttä valmistuu 16 Tykkimiestoimikunta Tykistöprikaatin tapahtumia 22 Hiihtokarnevaali Toimitus Tykistöprikaatin, Tykistöprikaatin Killan ja aliupseerikurssien yhteinen julkaisu Kannen kuva: Tykin laukaus 130 K 54 tykillä Tykistökoulun ampumaharjoituksessa Pohjankankaalla Yli esteiden TV-ohjelmaa kuvattiin Tykistöprikaatissa, sivu 17 Sivu 23 Kilpailullista menestystä vuotta satakuntalaista sotilasmusiikkia 26 Tykistökoulun harjoitus 1/ AUK toimintakuvia 30 AUK:n johtajan tervehdys 32 Tuliasemalinja 33 Tulenjohtolinja 34 Viestilinja 35 EPTRI:n päällikön tervehdys Päätoimittaja: Evl Mikko Viitala Mainokset: Aliupseerikurssien oppilaat Valokuvat: TYKPR:n arkisto, AUK:n linjakuvat Rami Siltanen Painopaikka: Juvenes Print Taitto: Tiedotussihteeri Riikka Halonen Tykistöprikaatin varusmiehet menestyivät valtakunnallisessa INNOINT-kilpailussa, sivut Oppilas Wallin kertoo Aliupseerikoulun johtajakoulutuksen salat, sivut Sivu 36 Sotilaspoliisialiupseerikurssi 37 Sääaliupseerikurssi 38 RSRAKHPTRI:n päällikön tervehdys 39 Raskas Raketinheitinlinja 40 KULJPTRI:n päällikön tervehdys 41 Kuljetuspatterin moottorialiupseerikurssi 42 Sotilasvala ja -vakuutus 1/12 43 Tulevia tapahtumia Toimituksen osoite Yhteislaukaus-lehti TYKPR Varuskunta-ala PL 5, Niinisalo puh , fax Osoitteenmuutokset: Ilmoitukset suoraan omaan kiltaan. Kiltojen yhteystiedot sivulla 8. Toimintavuosi on alkanut tavanomaiseen tapaan vauhdikkaasti. Puolustusvoimauudistus vaikuttaa jo Tykistöprikaatissa, vaikka merkittävin työ tällä hetkellä tehdäänkin Maavoimien Esikunnassa. Epävarmuutta on luonnollisesti aistittavissa, mutta on myös olemassa merkit siitä, että varusmieskoulutus jatkuu ja todennäköisesti vahvistuu Niinisalossa. Varuskunta on muuttumassa samalla tykistön koulutuskeskuksesta useamman aselajin koulutuskeskukseksi. On erittäin tärkeää, että saamme olla mukana toteuttamassa uudistusta ja samalla pitää henkilöstö mahdollisimman tietoisena heihin vaikuttavista suunnitelmista ja päätöksistä. Tämän lehden julkaisun aikoihin on kuitenkin aika kerätä voimia syyskauteen kesäisissä merkeissä. Yhteislaukaus-lehti on ensisijaisesti Tykistöprikaatin aliupseerikurssien kurssijulkaisu. Lehti toimii myös Tykistöprikaatin, Niinisalon varuskunnan ja Tykistöprikaatin kiltojen ja perinnejoukkojen lehtenä. Lähetän lämpimät kiitokset lehden julkaisuun ja sisällön tuottamiseen osallistuneille! Vaikka puolustusvoimauudistus onkin henkilöstön ajatuksissa nyt pääosassa, varusmiesten koulutus toteutetaan mahdollisimman korkealla tasolla. Sotaharjoitusmaastovuorokaudet tänä ja myös ensi vuonna säilyvät 25 vuorokautena kuuden kuukauden palvelusaikana. Niistä noin 15 vuorokautena ammutaan tykistöaseilla. Epäsuoran tulen joukot kokoontuvat kerran vuodessa keväisin Rovajärvelle osana Maavoimien vaikuttamisharjoitusta (MVH). Syyskautena vastaava harjoitus toteutetaan alueellisina tykistöharjoituksina (ALTAH). Länsi-Suomen joukkojen osalta ALTAH pidetään Pohjankankaan ampuma-alueella. Monesta asiasta on jouduttu ja joudutaan tinkimään, mutta koulutusjärjestelmä pidetään toimivana ja tehokkaana. Varusmiehet saavuttavat vielä palvelusturvallisuutta vaarantamatta riittävän koulutustavoitteiden mukaisen osaamisen sodanajan tehtäviin. Olemme kuitenkin harjoitusmäärissä rajalla, jota ei voi alittaa ilman nykyisten koulutustavoitteiden mukaisen osaamisen vaarantumista. Palkatun henkilöstön toimintakyky ja osaaminen ovat avainasemassa päätehtävämme asevelvollisten koulutuksen toteuttamisessa sekä seuraavien kolmen vuoden aikana toteutettavassa Tykistöprikaatin liittämisessä Porin Prikaatiin. Tykistöprikaati tarvitsee jokaisen henkilökuntaan kuuluvan suoriutuakseen tehtävistään. Prikaatin johto on sitoutunut muutokseen ja valmis ottamaan henkilöstön tukemiseen liittyvät haasteet vastaan. Tulevaan muutokseen liittyen Tykistöprikaatiin on perustettu tukiorganisaatio, johon on sijoitettu henkilöstöasiantuntija, henkilöstökoordinaattori, tukikoordinaattori, sotilaspastori, sosiaalikuraattori, työterveyshoitaja ja laatupäällikkö. Myös he ovat valmiita ottamaan organisaatio- ja henkilöstömuutosten tuomat haasteet vastaan. Tärkeintä on kuitenkin se, että tuemme toisiamme, ystäviämme ja työtovereitamme, muutoksessa. Kaveria ei jätetä. Lehden ilmestyessä 2 / 2011 saapumiserän 362 vuorokautta ja 1 / 2012 saapumiserän 180 vuorokautta palvelleet varusmiehet ovat kotiutumassa. Samoihin aikoihin uudet kurssejaan päättävät johtajat ottavat vastuun heinäkuussa palvelukseen astuvasta saapumiserästä sekä erityistehtäviin koulutetut varusmiehet tehtävistään. Toivotan teille kaikille kotiutuville sekä palvelustaan jatkaville ja aloittaville menestystä tulevaisuuden haasteissa. Toivotan kaikille Yhteislaukaus-lehden lukijoille rentouttavia ja aurinkoisia kesäpäiviä. Tykistöprikaatin esikuntapäällikkö Everstiluutnantti Mikko Viitala 3

3 Majatalo Tyrni Tattarantie 42, Nakkila, puh HÄRKÄTIE Joensuuntie 5, puh. (02) ark. 7-21, la 7-18, su Tervetuloa tutustumaan paikallisesti palvelevaan pankkiimme! Palvelemme kaikissa pankkiasioissa arkisin klo Muutoksen punainen lanka Puolustusvoimien kehittäminen on pitkäjänteistä ja jatkuvaa työtä. Helmikuun alussa julkaistu hallituksen päätös merkitsee niin rauhan kuin sodan ajan puolustusvoimille suurta muutosta. Keskustelu on pyörinyt, aivan ymmärrettävistä syistä, hyvin pitkälti rauhan ajan varuskuntarakenteen ja joukko-osastojen sijoituspaikkakuntien ympärillä. Tämä tarkoittaa sitä, että irtisanomiset pyritään pitämään mahdollisimman vähäisinä. Mikäli tehtävää uudessa organisaatiossa ei heti löydy, autamme työpaikan saamisessa myöhemmin puolustusvoimista tai muualta valtionhallinnosta tai erilaisten tukien ja opiskelun kautta vaikkapa yksityiseltä puolelta. Tällöin keskustelussa unohtuu helposti keskeiset syyt muutokselle ja mihin uudistuksella pyritään. Mainitsen nyt vain yhden syyn uudistukselle Raha ei riitä nykyisenkokoisten puolustusvoimien ylläpitoon. Puolustusvoimat tarvitsee myös tulevina vuosina uutta henkilöstöä, sillä eläköityminen ja muu henkilöstön vaihtuvuus vapauttaa tehtäviä kuten aiemminkin. Myös asevelvollisten koulutus edellyttää jatkossakin uusien kouluttajien, niin sopimussotilaiden, aliupseerien kuin kadettien, rekrytointia puolustusvoimien palvelukseen. Maavoimien uuden joukko-osastorakenteen perustana ovat useasta aselajista muodostuvat valmiusyhtymät. Varuskuntien sijoituspaikkakunnillakin on toki väliä, sillä sodan ajan joukot on koulutettava maantieteellisesti tarkoituksenmukaisella alueella - esimerkiksi Lappia puolustavat joukot koulutetaan Sodankylässä ja pääkaupunkiseudun taistelijoiden koulutuskeskus on Helsingin Santahaminassa. Niinisalon uusi koulutusorganisaatio sekä tehtävä- ja henkilöstökokoonpano ovat selvillä siinä vaiheessa, kun saat tämän lehden käteesi. Niinisalon elinkelpoisuuden turvaaminen ja koulutuksen jatkuminen ovat puolustusvoimauudistuksen myönteisiä viestejä meille varuskuntalaisille ja yhteistyötahoillemme. Uudistuksen tärkeimpänä tavoitteena on turvata puolustusvoimien elinkelpoisuus ja tehtävien toteutus 2020-luvulle. Samalla parannetaan varusmieskoulutuksen edellytyksiä ja turvataan varusmieskoulutuksen korkea taso. Näin ollen uudistuksella pyritään myönteiseen tulokseen. Uudistus kohdistuu voimallisesti Tykistöprikaatin nykyisiin toimintoihin, mutta lopputulos on Niinisalon ja seutukunnan kannalta positiivinen. Toivon, että pystyisimme kaikesta huolimatta katsomaan muutoksen yli vuoden 2015 jälkeisiin vuosiin. Tällöin meillä on uusien joukkotuotantotehtävien mukainen koulutusorganisaatio, joka monipuolistaa ja vahvistaa Niinisalon asemaa puolustusvoimissa. Uskon, että tämä muutos turvaa myös Niinisalon elinkelpoisuuden 2020-luvulle. Muutos kohdistuu yksilötasolla erityisesti hallintohenkilöstöömme sekä sotilassoittajiimme. Lähtökohtana on, että henkilöstöstä huolehditaan niin hyvin kuin mahdollista. Puolustusvoimat ja Tykistöprikaati haluaa olla hyvä työnantaja. Onnittelen lämpimästi uusia ryhmänjohtajia. Haluan, että kiinnitätte johtajina huomiota erääseen käytännönläheiseen asiaan. Antakaa alaisillenne se oma aika, mikä heille kuuluu ja minkä esimiehet ovat heille suunnitelleet. Olipa kyseessä aamu- ja iltatoimet, ruokailut tai koulutuksen lomaan sijoitetut tauot tai palveluksen jälkeinen lepoaika. Pienillä teoilla helpotatte alokkaiden sopeutumista palvelukseen sekä osoitatte arvostavanne palvelustovereita ihmisinä - siinäpä johtajalle tavoitetta näin aluksi. Kiitän Tykistöprikaatin henkilöstöä tunnollisesta ja hyvin tehdystä työstä sekä kaikkia yhteistyötahoja erinomaisesta kumppanuudesta ja tuesta myös vaikeina aikoina. Kesäloma on edessä ja on aika rentoutua sekä kerätä voimia. Toivotan Yhteislaukaus-lehden lukijoille mielenkiintoista ja lämpöistä kesää. Tykistöprikaatin komentaja Eversti Pertti Lahtinen

4 korostaa oman www -sivustomme käyttöä ja sen aktivointia homma hoituu erinomaisesti, mutta sisällöstä me kaikki vastaamme omalla aktiivisuudellamme. Ylipäätään on tärkeää miettiä, miten saadaan uusia jäseniä, miten aktivoida vanhempia, miten auttaa/hoitaa taloudellisesti heikommin meneviä yhteisöjä jne. En malta olla mainitsematta viime vuoden lopulla toteutunutta Mittamies - ja Topografikilta ry:n käynnistämistä - siinä kaksi perinteikästä yhdistystä löivät hynttyitä yhteen. Tämäntyyppinen yhteistoiminta eri muodoissaan on varmastikin yksi tapa kehittää jäsenistön määrää sekä myös toimintaa. Näissä merkeissä toivotan kaikille hyvää alkavaa kesää ja aktiivista osallistumista kiltatoimintaamme. Puheenjohtaja Kalervo (Kalle) Salonen Tykistöprikaatin Kilta ry Huhtikuussa pääkilta teki matkan Italiaan, Napoliin. Kuva: Sirkka ja Matti Soini. Tykistöprikaatin Killan seppeleenlaskijoita syyskokouksen yhteydessä. Kuva: Sirkka Ojala. Tykistöprikaatin Killan puheenjohtajan ajatuksia Vuosi 2012 alkoi kiltamme osalta uuden puheenjohtajan ja hallituksen johdossa. Alkuvuotta varjosti epävarmuus tulevaisuudesta erityisesti siltä osin, miten puolustusvoimauudistus vaikuttaisi Niinisalon varuskunnan toimintaan ja sitä kautta mahdollisesti myös kiltatoimintaan. Kuten nyt jo tiedetään säästötoimenpiteet ja uudistukset vaikuttivat ja vaikuttavat jonkin verran myös Tykistöprikaatin toimintaan ja toimintamahdollisuuksiin, mutta sotilassoittokuntaa lukuun ottamatta tappiot näyttävät kohtuullisilta. Uutena puheenjohtajana olen monella tapaa huomannut, kuinka hyvin vanhemmat ja kokeneemmat ovat asioita hoitaneet - kiitollisena totean, että suhteet ovat erinomaiset niin Niinisaloon kuin muuallekin. Olen ehtinyt jo jonkin verran käymään keskusteluja nykytilanteesta ja tulevaisuudesta erityisesti Niinisalon ja kiltatoiminnan välisestä yhteistyöstä. Uskon vakaasti, että toiminnallemme on edelleen erittäin hyvät puitteet ja lähtökohdat. Perinteet jatkuvat ja niitä vaalitaan. Kuluvan vuoden alkupuolella on pidetty uuden hallituksen aloituskokous sekä killan sääntömääräinen kevätkokous Porissa perinnerikkaissa merkeissä Koulutus- ja juhlatalo Mekanissa, jossa meillä oli isäntänä uuden nousun kokeneen Sampo-Rosenlew Oy:n keskeinen luoja Timo Prihti. Mainittakoon, että kokouspaikkamme katolla meitä turvasi vanha sota-ajan ilmatorjuntatykki (tosin ei enää ampumakunnossa) ja sisätiloissa saimme kuunnella mielenkiintoisen historiikin yrityksen toiminnasta ennen ja nyt sekä tietenkin aitoa urkumusiikkia. Huhtikuun puolella toteutettiin taas kerran erinomaisesti onnistunut kiltamatka Italian Sisiliaan. Kohteena olivat II. maailmansodan taistelupaikat. Tulevaisuuden haasteina meillä on meneillään 50-vuotisjuhlajulkaisun ja 28. heinäkuuta toteutettavan Omaisten- ja Kiltapäivän valmistelut, Tykistöprikaatin Kilta ry:n arkiston perustaminen, jäsenhankinnan kehittäminen ja perinteiden vaaliminen. Kiltapäivän osalta valmisteluja voidaan edelleen suorittaa perinteisissä merkeissä - Tykistöprikaati on omalta osaltaan lupautunut hoitamaan keskeiset tapahtumapaikat, tarpeiston, henkilöstön jne. Tietenkin kiltalaiset yhteistyötahoineen hoitavat oman osansa. Toivomme siis, että myös säänhaltijat suosisivat meitä tänäkin vuonna. Tavoitteenahan on totuttu pitämään liki 3000 hengen osallistujamäärää. Jäsenhankinnan kannalta on tärkeää, että killan toiminta näkyy eri tapahtumissa ja sopivasti erilaisissa medioissa. Haluan myös Valta vaihtui Jorma Ruuskaselta (Vammalan Seudun Tykistökillalta, kuvassa vasemmalla) Kalervo Saloselle (Mittamies- ja Topografikilta, kuvassa oikealla). Kuva: Sirkka Ojala. Kankaanpään Seudun Tykistökillan vierailu Tykistömuseolle Päivän aikana kiltalaiset maalasivat kaksi etuvaunua. Kuva: Sirkka Ojala. 6 7

5 Kiltatiedote Rauhanturvaajana Kosovossa Tykistöprikaatin Kilta ry Puheenjohtaja Kalervo Salonen puh Varapuheenjohtaja Orvo Haavisto puh Sihteeri Sirkka Ojala puh Taloudenhoito Hannu Vettenranta puh Kankaanpään Seudun Tykistökilta ry pj Hannu Vettenranta puh Tampereen Seudun Tykistökilta ry pj Yrjö Inkinen puh Mittamies- ja tiedustelukilta ry pj Pentti Pohjola puh Teksti: Kapteeni Jussi Tunkkari ja kapteeni Riikka Tyrkkö Killan ampumavastaava Matti Lappalainen puh Tykistöprikaatin Kilta ry:n jäsenkillat Porin Seudun Tykistökilta pj Kalevi Virtanen puh Rauman Seudun Tykistökilta pj Heikki M. Nurmi puh Turun Seudun Tykistökilta pj Orvo Haavisto puh Vammalan Seudun Tykistökilta pj Matti Niemi puh. (03) , (03) , Etelä-Pohjanmaan Tykistökilta ry pj Seppo Rinta-Hoiska puh , Mittamies- ja tiedustelukillan paikallisosastot Helsingin paikallisosasto Pekka Majuri puh Kankaanpään paikallisosasto Juha Jokinen puh Porin paikallisosasto Eija Koskenniemi-Saarivirta puh Tampereen paikallisosasto Veikko Rantaniemi puh Turun paikallisosasto Risto Koristo puh Kosovo sijaitsee Euroopan eteläosassa naapurimainaan Serbia, Montenegro, Albania ja Makedonia. Maan kehityskulku itsenäiseksi valtioksi on kulkenut monien vaiheiden kautta entisestä Jugoslaviasta Serbia-Montenegroon, josta Montenegro irrottautui vuonna Kosovon itsenäistymisyritykset ja Serbian vastatoimet johtivat kiihtyviin taisteluihin, jotka johtivat siihen, että NATO aloitti ilmasodan, joka päättyi Serbian ja sotilasliitto NATO:n väliseen rauhansopimukseen. Kosovo julistautui itsenäiseksi valtioksi Tällä hetkellä ( ) 90 maata on tunnustanut Kosovon omaksi itsenäiseksi valtioksi. Neuvottelut Pohjois-Kosovon asemasta Serbian ja Kosovon välillä ovat edelleen kesken. Operaation vahvuutta ollaan laskemassa Kosovossa on enimmillään palvellut yli 800 suomalaista rauhanturvaajaa. Tällä hetkellä suomalaisten vahvuus on laskenut noin kahteenkymmeneen ja he palvelevat Naton Kosovon joukkojen esikunnassa, JRD-C:n esikunnassa (Joint Regional Detachment, Central), eli keskinen alueen johtoelimen esikunnassa ja sen alaisessa LMT:ssä (Liaison and Monitoring Team), eli yhteysupseeri- ja tarkkailijaryhmässä. Koko operaation vahvuutta ollaan laskemassa ja tulevaisuu- töjen ja organisaatioiden ja tavallisten ihmisten keskuudessa. Tarkkailijaryhmät ovat Naton Kosovon joukkojen komentajan silmät ja korvat maakunnissa ja niiden tehtävänä on pitää yllä tilannetietoisuutta ja tunnistaa mahdolliset ongelmakohdat jo ennen kuin ne syntyvät. Kosovossa on nykyään kaksi taisteluosastoa, joilla ei ole enää vastuualueita. Tällä hetkellä Kosovo on jaettu viiden eri keskinen alueen johtoelimen vastuualueeksi. JRD-C:ssä työskentee yhteensä viisitoista suomalaista. Keskinen alueen johtoelimen esikunnassa viisi ja kymmenen elimen alaisessa yhteysupseeri- ja tarkkailijaryhmässä, joka on kokonaisuudessaan suomalainen yhteysupseeriryhmä. Suomalaisten lisäksi JRD-C:ssä työskentelee ruotsalaisia, unkarilaisia ja turkkilaisia, joilla kaikilla on edustus sen esikunnassa ja oma LMTryhmänsä. JRD-C:n johtovastuu on ruotsalaisilla. Keskinen alueen johtoelimen vastuualueena on yhteensä yhdeksän kuntaa, joista kaksi, GLOGOVAC/DRENAS ja OBILIC/ OBILIQ, ovat suomalaisen tarkkailijaryhmän vastuualuetta. JRD-C:n esikunta sijaitsee Kosovon pääkaupungissa (PRISTI- NA/PRISHTINE) Camp Film Cityssä, jossa sijaitsee myös Kosovon joukkojen esikunta. Artikkelin kirjoitushetkellä Kosovossa palvelee Tykistöprikaatin dessa entistä isommassa roolissa tulevat olemaan keskisen henkilökunnasta kapteenit Jussi Tunkkari ja Riikka Tyrkkö. He alueen johtoelimet ja näiden alaiset yhteysupseeri- ja tark- molemmat työskentelevät monikansallisessa JRD-C:n esikun- kailijaryhmät. Yhteysupseeri- ja tarkkailijaryhmä konseptin nassa, Jussi arviointi cell:ssä ja Riikka operaatio cell:ssä. Heidän tarkoituksena on toimia sekä viranomaisten, erilaisten järjes- osaltaan vuoden operaatiosta on jäljellä enää vajaa kuukausi. 8 9

6 Tykistöprikaati täytti 20 vuotta Teksti: Tykkimies Antti Salminen Koululaisryhmä vierailee varuskunnassa vuonna Tykistöprikaatin uuden lipun naulaustilaisuus järjestettiin varuskuntakerholla. Tykistöprikaatin komentaja eversti Raimo Kaukonen löi viimeisen naulan lippuun. Tykistöprikaatin ensimmäiset vapaaehtoista varusmiespalvelusta suorittaneet naiset vannoivat sotilasvalansa helmikuussa Niinisalossa on toiminut varuskunta 1930-luvulta alka- tiloihin ja rakennuksiin on investoitu paljon. Muun muassa en. Suuressa organisaatiouudistuksessa syntyi uusi muonituskeskus valmistui 2000-luvun alussa. Varusmies- Tykistöprikaati-niminen joukko-osasto, joka vietti 20-vuotis- ten majoitustiloista niin lamellikasarmi kuin kasarmi 2 on pe- päiväänsä ruskorjattu 2000-luvulla. Tykistöprikaati on ollut edistyksellinen myös ympäristöasioissa, sillä se sai vuonna 2009 Suomen Tykistöprikaatissa aloittivat vuoden 1992 organisaatiouu- ensimmäisenä joukko-osastona ympäristösertifikaatin distuksessa saman katon alla Satakunnan Tykistörykmentti, Tykistökoulu, Tiedustelupatteristo (entinen Mittauspatteristo), reserviläiskoulutusyksikkö Kankaanpään Patteristo (lakkautettu myöhemmin), YK-Koulutuskeskus (nyk. Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus, joka siirtyi Niinisalosta vuonna 2008), Satakunnan Sotilassoittokunta, Eläinlääkin- Jatkossa osa Porin Prikaatia Tykistöprikaati lakkautetaan itsenäisenä joukko-osastona ja yhdistetään hallinnollisesti Porin Prikaatiin vuoden 2015 alussa. Puolustusvoimien säästöt näkyvät Niinisalossa näkyvimmin sekä hallintoportaan kevenemisenä vuoden 2014 Hiihtopersoona Siiri Äitee Rantanen sai veteraanien SM-kisojen 79-vuotiaiden sarjan voitosta onnittelut Raimo Jyväsjärveltä vuonna Nykyinen pääministeri Jyrki Katainen (3. vasemmalta) osallistui maanpuolustuskurssille Niinisalossa vuonna täkoulu (lakkautettiin 1994) sekä huoltojärjestelmä. loppuun mennessä että Satakunnan Sotilassoittokunnan toiminnan loppumisena vuoden 2013 lopussa. Kaikki muodostetun prikaatin joukkoyksiköt olivat olleet aikanaan, etenkin ennen vuotta 1987, itsenäisiä Säästöistä huolimatta varusmieskoulutuksen tulevaisuus joukko-osastoja. Uudistuksen tarkoituksena oli ennen kaikkea Niinisalossa näyttää hyvältä. Pohjankankaan ja Hämeenkan- muuttaa varuskunnan rakenne paremmin tehtäviin sopivaksi. kaan harjoitusalueet ovat erinomaiset ja varuskunnan infra- Kansainvälisyyttä ja ympäristötietoisuutta Kuluneiden vuosien varrella kehitys on kulkenut päinvastaiseen suuntaan, kun puolustusvoimien toimintoja, kuten ruokahuolto tämän vuoden alussa, on ulkoistettu. Myös kokonaisia toimijoita, kuten Kansainvälinen Keskus, on siirret- struktuuri on hyvässä kunnossa. Kehitys jatkuu tänä vuonna uuden koiratalon ja urheilukentän rakennustöillä. Artikkelin historiatiedot perustuvat eversti evp Jouko Kivimäen Tykistöprikaati 20 vuotta Pohjankankaan vartijana -juhlakirjaan. ty pois Niinisalosta, mutta tilalle on saatu puolustusvoimia palvelevia tärkeitä asejärjestelmiä, kuten lentotiedustelu ja raskas raketinheitin. Kansainvälisen Keskuksen poistuminen ei tarkoittanut kansainvälisyyden päättymistä, sillä Tykistöprikaatissa on järjestetty vuodesta 2008 alkaen Afganistanin armeijan kouluttajille suunnattua OMLT-koulutusta. Tykistöprikaatin tilat ja infrastruktuurit ovat hyvässä, osin erinomaisessakin kunnossa. Menneinä vuosina varuskunnan Tykistöprikaatin komentajat Eversti Raimo Kaukonen Eversti Esa Tarvainen Eversti Kauko Kyllönen Eversti Olavi Rajala Eversti Raimo Jyväsjärvi Eversti Jukka Haaksiala Eversti Esko Hartikainen Eversti Markku Myllykangas Eversti Pertti Lahtinen Yli puolet Tykistöprikaatin varusmiehistä majoittuu 2000-luvulla täysin peruskorjatussa, historiallisessa lamellikasarmissa. Kuvassa vasemmalla lamellikasarmi korjaustöiden keskellä ja pienessä kuvassa oikealla korjauksen jälkeen. Tykistöprikaatin 20-vuotisjuhlapäivänä julkaistiin Tykistöprikaatin entisen esikuntapäällikön, eversti evp Jouko Kivimäen kirjoittama Tykistöprikaatin historiikki. Kivimäki signeerasi muun muassa Porin Prikaatin komentajalle, eversti Juha Pyyköselle (oik.)

7 Teksti: tiedotussihteeri Riikka Halonen Kuvat palkintotilaisuudesta: Ruotuväki Tykistöprikaatin varusmiehet menestyivät INNOINT-kilpailussa Intissä ei kannata laittaa aivoja narikkaan. Tykistöprikaatissa varusmiespalveluksensa suorittaneet tykkimiehet Ilkka Uusi-Luomalahti ja Teemu Oksanen sekä korpraali Tuomas Nurmi todistivat tämän. Heidän varusmiesaikanaan tekemät keksinnöt saivat marraskuussa 2011 tunnustusta Helsingissä, kun miehet kävivät vastaanottamassa INNOINT -rahapalkinnot. Nyt 12. kerran järjestetty INNOINT on varusmiehille suunnattu, vuosittain toistuva keksintökilpailu. Hyödyllisillä keksinnöillä on saavutettu säästöjä puolustusvoimissa. Tykkimiehet Teemu Oksanen (vas.) ja Ilkka Uusi-Luomalahti sekä korpraali Tuomas Nurmi (oik.) palkittiin valtakunnallisella INNOINT-palkinnoilla marraskuussa Palkinnot miehille ojensi puolustusvoimain komentaja Ari Puheloinen Tykkimiehet saavat siis 2000 euroa mieheen, molemmilla on suunnitteilla sijoittaa rahasumma omaan autoon. - On tämä mahtava juttu, ei voi muuta sanoa. Aina ei välttämättä anneta tunnustusta meille, jotka tekevät käsillään, joten tämä tuntuu hyvältä, kertoo nykyisin rakennusmiehenä työskentelevä Teemu Oksanen. Binäärimuunto-ohjelma auttaa sääsanomien teossa Tykistö tarvitsee säätietoja ampuakseen tarkasti, sillä ammunnan tarkkuuteen vaikuttavat muun muassa ilman kosteus, paine sekä lämpö. Tykistöprikaati kouluttaa valtakunnallisesti maavoimien säämiehistön ja sääaliupseerit. Tykistöprikaatissa säämiehenä palvellut korpraali Tuomas Nurmi havaitsi ongelman, jonka hän ajatteli olevan ratkaistavissa. - Jokaiseen sotaharjoitukseen oli vietävä kaksi sääkonttia, koska käytössä on kahdenlaista luotauskalustoa. Toinen luotauskalusto tekee suomalaista sääsanomaa ja toinen kansainvälistä. Ajattelin, että todennäköisesti pystyn tekemään tietokoneohjelman joka muuntaa kansainväliseen sääsanomaan käytettävän luotaustiedon suomalaiseen muotoon. Silloin harjoitukseen ei tarvitse viedä kuin yksi kontti, kertoo Nurmi. Ohjelma valmistui noin kuukaudessa - Esiteltyäni ideani esimiehelleni hän hankki käyttööni luotauskontin tietokoneen ja sen sisältämät ohjelmat sekä esimerkkiluotausdataa, kemiaa Jyväskylän yliopistossa opiskeleva Nurmi kertoo. Nurmi tutki luotausdataa parin muun säämiehen kanssa. Hän jatkoi työtään itsenäisesti. Palvelus sääaseman päivystäjänä antoi hyvän mahdollisuuden tehdä kehitystyötä. Noin kuukausi projektin aloittamisesta ohjelma oli valmis. Nurmen keksintö palkittiin kilpailussa toiseksi suurimmalla rahasummalla, eli 2000 eurolla. - Jos huomaat jonkun ongelman, joka näyttää helpolta korjata, kannattaa yrittää. Ei kannata ajatella, että ratkaisuasi olisi jo koitettu, säämies kannustaa muita varusmiehiä keksintöjen tekemisen tielle. - Nostoapuväline-keksintömme ansiosta saimme kesällä 2011 kotiutuessamme Tykistöprikaatista kunniakirjan ja pienen palkintosumman, ammattikoulusta koneistaja-asentajaksi valmistunut Uusi-Luomalahti (vas.) kertoo. Tuomas Nurmen keksinnön ansiosta maastoharjoituksiin tarvitsee jatkossa viedä vain yksi sääkontti. Nostoapuväline suunniteltiin tarpeeseen Tykkimiehet Uusi-Luomalahti ja Oksanen suorittivat asepalveluksensa Niinisalon varuskunnan Koeampumalaitoksella. 90 vuotta toimineessa Koeampumalaitoksessa testataan muun muassa kaikki puolustusvoimien käyttämät ampumatarvikkeet ja tykit. Koeampumalaitoksella toimii metalli- sekä puuverstas, joten siellä palvelusta suorittavilta varusmiehiltä vaaditaan kädentaitoja. B-palvelusluokkaan kuuluvat komennusmiehet nappasivat Innoint-kilpailun suurimman rahapalkinnon, 4000 euroa. Uusi-Luomalahti ja Oksanen suunnittelivat ja toteuttivat 155 kaliiberisen tykin suujarrun nostoapuvälineen telineen. Keksinnölle oli selkeä tilaus, sillä yli 30-kiloisen nostoapuvälineen liikuttelu ja säilytys verstaalla oli hankalaa

8 Valmisteilla oleva urheilukenttä toimi maalisikuussa 2012 Yli esteiden -TV-ohjelman yhtenä kuvauskohteena Tykistöprikaatissa. Liikuntakasvatusupseeri Ilari Köykkä esittelee kenttää kuvassa edessä vasemmalla. Uudet koiratarhat rakenteilla - Ainutlaatuiset Suomessa Teksti: huoltopäällikkö majuri Juha Majala Tykistöprikaatin Sotakoiraosasto vastaa puolustusvoimien sotakoirien hankinnasta ja alan koulutuksesta. Koulutus kattaa kaiken henkilökunnan koulutuksen sekä varusmieskoiranohjaajakoulutuksen. Varusmieskoulutusta antaa myös pienemmässä mittakaavassa Kainuun Prikaati. Sotakoiraosasto hankkii vuosittain noin sotakoiraa. Hankinnat tapahtuvat pääsääntöisesti ostamalla koirat pentuina kotimaasta sekä Euroopasta. Osa koirista tulee myös oman kasvatustoiminnan tuloksena. Rakentaminen välttämätöntä koiratoiminnan kehittyessä Varuskunnan vanhat koiratarharakennukset olivat vanhoja ja heikkokuntoisia ulkotarhoja. Koirat olivat alttiita sairastumisille sijoituspaikoissaan. Tarhat olivat siinä määrin huonokuntoisia ja väärän kokoisia, että poislukien yhtä tarhaa niistä ei peruskorjaamalla saatu enää käyttökelpoisia. Tilalle on rakennettava kokonaan uudet tarhat. Rakentaminen käynnistyi maaliskuussa parhain vaihtoehto. Koiratarhamoduli sisältää kolme pääosaa: lämpimän huoltotilan, jossa minimilämpötila +10 C, häkkiosa, jossa minimilämpötila +10 C sekä ulkotarha, joka on ulkolämpötilan mukainen. Koko tila on pestävissä paineella. Ulkotarha on katettunakin valoisa valokatteen ansiosta. Tilasta tulee pesun jälkeen kuivattavissa oleva tila vuodenajasta riippumatta, sillä siinä on juoksutarhakohtainen lattialämmitys. Pitopaikka on sellainen, että koira voidaan sulkea sen eri osiin huollon aikana. Tarhamodulit sijoitetaan rakennettavalle alueelle siten, että koirat pystyvät seuraamaan lähiympäristöään, jolloin lajille ominainen käyttäytyminen tulee tyydytetyksi. Rakennusmateriaalit ovat kestäviä ja nykyaikaista eläinten säilytykseen ja pitopaikan puhtaanapitoon soveltuvaa materiaalia. Tarhojen suunnitelman mukainen käyttöönotto tapahtuu lokakuussa Uusi urheilukenttä valmistuu kesällä Niinisalon varuskunnan urheilukenttähanke on hyvässä vauhdissa ja pohjatöiden tekeminen aloitettiin joulukuussa Kentän valmistuminen tulee tarjoamaan erinomaiset mahdollisuudet varusmiesten liikuntakoulutuksen kehittämiseen. Kenttä tarjoaa myös erinomaiset mahdollisuudet seutukunnan palloilulajien harrastajille kauden pidentämiseen. Urheilukenttä Teksti: Liikuntakasvatusupseeri kapteeni Ilari Köykkä Urheilukenttä Urheilukenttä Uusien koiratarhojen rakentaminen on välttämätöntä Puolustusvoimien koiratoiminnan kehittyessä. Toiminta on viime vuosina kehittynyt eri viranomaistahojen yhteistyömuodoksi sekä myös yhä kansainvälisemmäksi. Suomen asettamilla kriisinhallintajoukoilla on käytössään sotakoiria ja Porin Prikaatin kautta on Tykistöprikaatilla velvoite asettaa koiria kriisinhallintatehtäviin sekä valvoa niiden palvelusolosuhteita. Urheilukenttä Valoisat tilat 35 koiralle Rakennushankkeessa rakennetaan tilat viiteen erilliseen tarhamoduliin yhteensä 35 sotakoiralle. Modulimallin katsottiin olevan nimenomaan koiran kannalta ja toiminnallisesti Kaaviokuva yhdestä koiratarhasta. Tarhan C1830keskellä Koiratarhat lämpimät Niinisalo huolto- ja oleskelutilat. Ulkoilutilat säteittäin Rakennusselostus sivuilla. Pori, Arkkitehti Oy Asmala 14 15

9 Anna Abreau esiintyi maaliskuussa 2012 Tykkimiestoimikunnan viihdeillassa. Käsikranaattia heittämässä kansanedustaja Sampsa Kataja (edessä oik.).heittelyn saloihin opasti Jääkäriprikaatin luutnantti Mika Nikula (edessä vas.). Taustalla katsomassa ja kannustamassa vasemmalta: laulaja Anne Mattila ja näyttelijät Karoliina Blackburn ja Samuli Muje. Tykkimiestoimikunta - valvoo varusmiesten etuja ja järjestää vapaa-ajan toimintaa Tykistöprikaatissa mentiin Yli esteiden maaliskuussa Varusmiestoimikunta (VMTK) on varusmiehistä koostuva missa. Tämä mahdollistaa asioinnin myös palveluksen aika- Yli esteiden -televisio-ohjelmassa julkisuudesta tu- sien aikana armeijan arkeen parin päivän ajan täysimääräisesti edunvalvontaelin Puolustusvoimissa. Tykistöprikaatissa va- na esimerkiksi ruokailujen yhteydessä. Toimistossa on avoin tut henkilöt tutustuvat sotilaselämään ja kilpaile- -Hiki tuli, syke nousi; täällä kilot saisi varmasti tippumaan. rusmiestoimikuntaa kutsutaan hengen mukaisesti Tykkimies- ja vastaanottava ilmapiiri, jottei täällä käyminen aiheuttaisi vat joukkueissa sotilas 5-ottelun lajeissa. Sotilas 5-ot- Oli tosi kivaa, teltassakin nukuin kuin tukki, Anne Mattila toimikunnaksi (TMTK). Sen tärkeä tehtävä on valvoa palve- kenellekään ylimääräistä stressiä. telu on nyt ajankohtainen laji, sillä sen MM-kisat kertoo. luksen asianmukaisuutta sekä varusmiehille myönnettyjen järjestetään tänä vuonna Hämeen Rykmentissä Lahdessa sosiaalisten ja taloudellisten etujen toteutumista. TMTK toi- Kehitystyön lisäksi hoidamme varusmiesten käytännön asioi elokuuta. Tykistöprikaatissa kuvaukset suo- - Monta muuria olen elämäni aikana ylittänyt, mutten ker- mii suoraan Tykistöprikaatin komentajan alaisuudessa ja vä- ta. Tämä konkretisoituu merkittävimmin Tykkimiestoimikun- ritettiin kasarmilla, sotilas 5-ottelun esteradalla ja ra- taakaan tällaista, totesi Sampsa Kataja päästyään esteradan littää tietoa ruohonjuuritasolta suoraan kulmahuoneeseen. nan järjestämissä lomakuljetuksissa. Kartoitamme viikoittain kenteilla olevalla urheilukentällä. Tykistöprikaatissa rynnäkkömuurin päälle. Vuoropuhelu varusmiesten ja henkilökunnan välillä takaa kyytiä kaipaavat varusmiehet ja välitämme tiedon eteenpäin kuvatussa jaksossa Joukkue Satakunnassa kilpailivat lau- erinomaiset vaikutusmahdollisuudet oman palveluksen ke- bussifirmoille. Tällöin kuljetukset saadaan joustaviksi ja kai- laja Anne Mattila ja kansanedustaja Sampsa Kataja. Tykistöprikaatista kasvot ohjelmalle antoi kouluttajana toi- hittämiseen. kille löytyy istumapaikka. Tämän lisäksi pidämme yllä harras- Joukkue Tampereessa puolestaan kilpailivat näyttelijät minut yliluutnantti Jani Narmio. Toisena kouluttajana toimi tetoimintaa Tykistöprikaatissa. Karoliina Blackburn ja Samuli Muje. luutnantti Mika Nikula Sodankylän Jääkäriprikaatista. Tykis- Toimikunta järjestää varusmiehille myös viihdetoimintaa, töprikaatin jaksot näytettiin televisiossa Neloselta toukokuun jolla pyritään pitämään palvelus mielekkäänä ja vapaa-ajan- Toimimme tiiviissä yhteistyössä sosiaalikuraattorin, sotilas- Laululavoilta tuttu Anne Mattila pääsi tutustumaan kuvauk aikana. viettomahdollisuudet monipuolisina. Toimintaan kuuluu pastorin, sotilaskodin ja liikuntapuolen kanssa tapahtumia myös erilaisten kotiuttamisjuhlien, kurssien ja kerhojen jär- järjestettäessä. Pizzailtojen markkinointi, bingoillat, lätkä- jestämistä sekä erilaisten varusmiehille tarkoitettujen tilojen reissut, erilaiset kurssit, VLK- eli vapaa-ajan liikuntakerhot ja ja tarvikkeiden ylläpitämistä. Viihdeilta ovat esimerkkejä Tykkimiestoimikunnan järjestämästä vapaa-ajan toiminnasta. Ideoita uusista tapahtumista Koska TMTK koostuu palvelustaan suorittavista varusmiehis- tai vanhojen kehittämisestä otamme mielellämme vastaan. tä, on toiminnassa aina mukana tuoreita ajatuksia ja avaria näkökulmia omaavia nuoria. Tehtäviin valikoituvat motivoi- Olemme myös auttamassa nuoria siirtymään varusmiespal- tuneet ja vaikuttamaan haluavat varusmiehet ja -naiset. Näin veluksen jälkeiseen elämään. Yhdessä sosiaalikuraattorin toiminta kehittyy jatkuvasti. kanssa Tykkimiestoimikunnan toimihenkilöt ovat varusmies- Varusmiesten on helppo tulla käymään toimistossamme visiitillä, sillä toimisto sijaitsee keskeisellä paikalla lamellikasar- ten käytettävissä työ-, opinto- ja sosiaaliasioissa. Toimistolta löytyy opintoihin liittyvää materiaalia ja nettiyhteys, joita varusmiehet voivat käyttää näihin tarpeisiin. Yliluutnantti Jani Narmio (vas.) jakoi kilpailijoille muistoksi 105-millisen tykin sota-aikaiset kartussit eli hylsyt

10 aamulenkillä, jonka jälkeen siirrytään aamiaiselle. Aamiaisen jälkeen ollaan oppitunneilla ensin koko koulun voimin opiskelemassa johtamisen perusteita. Sen jälkeen koulun eri aselajilinjat opiskelevat oman koulutushaaransa sodanajan tehtäviä aina lounaaseen asti, jonka jälkeen iltapäivällä siirrytään lähimetsiin soveltamaan juuri opittua käytännössä. Kukin pääsee vuorotellen toimimaan niin miehistön jäsenen kuin ryhmänjohtajan tehtävissä. Päivällistä ennen pitää vielä huoltaa käytetty kalusto ja siivota rakennus. Teksti: oppilas Mikael Wallin Legendaarisia vapaa-ajan viettopaikkoja ja pizzatilauksia Vapaa-aika, vaikkakin vain parin kolmen tunnin mittaisena, on välillä jopa yli 12 tuntiseksi venyvän työpäivän jälkeen se hengähdystauko, joka pitää pään kasassa pitkinä viikkoina. Kaikilla on tyylinsä hengähtää. Osa käy saunassa, sotilaskodissa, kuntoilemassa tai iltavapailla Kankaanpään lähes maailmankuuluissa illanviettopaikoissa. Johtajakoulutuksen salaisuudet Aliupseerikoulusta Aliupseerikoulu ei päällisin puolin paljoakaan eroa Tykistöprikaatin muista yksiköistä. Me aliupseerioppilaat olemme samasta ikäryhmästä ja saapumiserästä kuin suurin osa muista, jotka täällä samaan aikaan palvelusta suorittavat. Löytyväthän lisäksi koulun lähes täysin samanlaiset tilat ja samasta rakennuksesta 3. patterin kanssa. Ero on kuitenkin siinä, että kun vanhat tutut alokasajalta lähtevät kuuden kuukauden palveluksen jälkeen reserviin, olemme me vasta oppineet ja opetelleet meiltä vaadittavat asiat. Tämän ensimmäisen palveluspuolikkaan jälkeen meidän tulisi osata tulevien alokkaiden kouluttaminen armeijan käy- Koulu järjestäytyy ulos ruokailua varten. täntöihin ja tehtäviin sekä heidän esimiehinä ja johtajina toimiminen palvelustehtävissä. Tämä edellyttää uusille varusmiehille opetettavien ja heiltä vaadittavien asioiden esimerkillistä osaamista sekä kykyä tietoisesti miettiä johtamis- ja kouluttamistapoja. Palvelusaika on 12 kuukautta, Niinisalon pisimpiä, mikä on monilla päällimmäisenä mielessä, sillä tännekään eivät kaikki tulleet täysin vapaaehtoisesti. Johtajakoulutus päivässä Jos Niinisalon johtajakoulutus tiivistettäisiin yhteen päivään, päivä näyttäisi varmaankin jokseenkin tällaiselta: Päivä alkaa Järjestäytyminen oli taas liian hidasta. Vauhtia uuteen yritykseen on haettava omista tuvista. Monet jäävät kuitenkin koululle, jossa ajanviettoon kuuluu muun muassa pingiksen pelaaminen, lukeminen tai omien puhelimien ja tietokoneiden kanssa näppäily, joko vain viihteeksi tai sitten yhteyden pitämiseksi ulkomaailmaan. Monen päivän kruunaa pizza tai kebab tilattuna Sotilaskodin parkkipaikalle kankaanpääläisestä Ege Kebab Pizzeriasta, jonka on huhuttu illan aikana tuoneen jopa yli 300:n pizzan tilauksia kätevästi egen pizzakuljetusautolla, joka onkin asianmukaisesti pakettiauto. Siedettävää ja jopa palkitsevaa Aliupseerikoulun arjen voi sanoa olevan vähintäänkin siedettävää. Alokasaikaan verrattuna vastuu on lisääntynyt huomattavasti, mikä on toisaalta kiristänyt, mutta toisaalta rentouttanut hermoja. Samoin kuin muuallakin kaikkien asioiden nopea sisäistäminen ja ruumiillinen rasitus ovat päällimmäisiä haasteita, mutta asioissa oppiminen, kehittyminen ja onnistuminen sekä ansaitut tauot palkitsevat ja tuovat hyvän mielen. Hommia on paljon ja monenlaisia, joten selvää on, että kyllä tästäkin varmasti jotain hyvää käteen jää, nimittäin kurssipuukko. Tupa valmiina tarkastusta varten. Yllä: tekstitaidetta punkan päädyssä. Alla: ruokailuhetki ja tauko metsäharjoituksessa

11 Tykistöprikaatin tapahtumia Helmikuussa varusmiehille suunnatuilla tapa-, liikenne- ja terveys-päivillä tykkimies Frans Rautalahti pääsi kokeilemaan miltä tuntuu törmäys turvavöissä 7 km/h vauhdissa. Tykkimiehen matkaan irroittivat Antti Ahola (vas.) ja Jouko Mäki Autojoukkojen Turun Killasta. Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi teki tarkastuksen Tykistöprikaatiin 7. maaliskuuta. Jyväsjärvi puhui tarkastuksen yhteydessä Tykistöprikaatin henkilökunnalle puolustusvoimauudistuksesta. Tykistöprikaatin komentaja everstiluutnantti Pertti Lahtinen laski seppeleen talvisotaan lähdön muistomerkille talvisodan päättymisen muistopäivänä 13. maaliskuuta. - Päivän tapahtumien perusteella uskon varusmiespalveluksen olevan yleisesti ottaen jännittävä kokemus, Isojoen koulun 6. luokkalainen kertoi Iisa Tienhaara 15. toukokuuta koululaisvierailupäivänä. Tykkimies Samuli Kallio edusti maaliskuussa Tykistöprikaatia virkakoirien SM-kisoissa Jämillä. Kallio hiihti koiransa Peten kanssa pronssille ajalla minuuttia. Vuodenvaihteessa muonituskeskus muuttui varuskuntaravintola Falkonetiksi. Tykistöprikaatin huoltopäällikkö majuri Juha Majala luovutti ravintolan johtajalle Anne Walleniukselle pienoistykin 5. tammikuuta. Tykistöprikaatin komentaja vaihtui 31. tammikuuta. Eversti Markku Myllykangas (vas.) luovutti komentajuuden everstiluutnantti Pertti Lahtiselle (oik.). Tykkimies ei voisi toivoa hienompaa tehtävää, kuin olla Tykistöprikaatin komentaja., totesi Lahtinen pitämässään puheessa. 15. toukokuuta koululaisvieraiupäivälle Riku Peltoniemi, Timo Riihiluoma, Jouni Kuusikoski ja Elias Pitkäkoski olivat saapuneet Tykistöprikaatiin Isojoen yläasteelta. - Kyllä päivän kohokohta oli ehdottomasti ajelu Pasilla, pojat totesivat yhdessä. Kaikki neljä olivat sitä mieltä, että aikovat vanhempana vielä suorittaa varusmiespalveluksen ja ainakin tällä hetkellä lähin palveluspaikka on Tykistöprikaati. Tykistökoulun henkilökunta vietti Tykistökoulun perinnepäivää 6. helmikuuta. Irja Halmela piti vuosien varrella tekemistään käsitöistä näyttelyn Niinisalon sotilaskodissa ystävänpäivänä

12 Teksti: Kapteeni Ilari Köykkä Puolustusvoimat tunnetaan liikunnan saralla maan suurimpana kuntokouluna. Hyvä fyysinen kunto on kaikkien henkilöstöryhmien toimintakyvyn perusta. Työnantajan liikunnallinen imago ja laadukas toiminta edistävät henkilöstön (henkilökunta/varusmiehet) hyvinvointia niin työaikana kuin varusmiespalveluksessa. Osallistujia yhteensä lähes 800 henkeä Niinisalon Tykistöprikaatin XI hiihtokarnevaali ja työhyvinvointipäivä järjestettiin perjantaina Jämillä. Vuodenaikaan nähden sää oli melko lämmin, joskin pohjoisesta puhaltava tuuli teki ilmasta melko viileän. Onneksi metsän suojassa hiihtäneitä tuuli ei häirinnyt juuri lainkaan. Hiihtokarnevaaliin osallistui yhteensä 700 varusmiestä ja 70 henkilökuntaan kuuluvaa sotilasta ja siviilihenkilöä suoritti tapahtuman yhteydessä hiihtomarssin. Varusmiehet kuljetettiin moottorimarssilla Jämille lähtöpaikalle ja sieltä he hiihtivät 18 km:n matkan takaisin varuskuntaan omilla/armeijan suksilla. Hiihtomarssin jälkeen varusmiehet pääsivät viikonloppuvapaalle, joten he intoutuivat hyvään vauhtiin sivakoidessaan kohti lomia. Työhyvinvointipäivänä useita lajeja tarjolla Työhyvinvointipäivään osallistui lisäksi 120 henkilökuntaan Perinteinen hiihtokarnevaali lähti matkaan Jämiltä kohti varuskuntaa. Hiihtokarnevaali hiihdettiin 9. maaliskuuta ja sille osallistuivat varusmiehet sekä Tykistöprikaatin henkilökuntaa. Varusmiehet ja henkilökunta hiihtokarnevaalissa 9. maaliskuuta kuuluvaa työntekijää. Heillä oli mahdollisuus yhteisen ruokailun lisäksi lasketella suksilla tai lumilaudalla, kokeilla EKOaseella ampumista, kilpailla pulkkamäen pituuslaskussa tai liikkua omatoimisesti kävellen, hiihtäen tai sauvakävellen. Lisäksi välipalana oli tarjolla nokipannukahvit ja sotilaskodin munkkia. Yli 100 kehonkoostumusmittausta Henkilökunnalla oli myös tarjolla mahdollisuus mittauttaa kehonkoostumuksensa siihen tarkoitetulla InBody-laitteella. Laitteella saadaan mitattua mm. kehon rasvaprosentti, lihastasapaino, lihasmassa, nesteindeksi ja sisäelinten ympärillä olevan huonon ja kovan rasvan määrä. Mittauksia suorittivat Lapin Urheiluopistolta työharjoittelussa 4 viikkoa olleet Jonna Rönkkö ja Milla Keskitalo. Mittauslaite oli Tykistöprikaatissa kaksi viikkoa lainassa Hämeen Rykmentistä. Tarkoituksena on saada mittauslaite uudestaan takaisin syksyllä, että jokainen voi verrata omia tuloksiaan. Mittauslaite oli kovassa käytössä ja yhteensä mittauksia kertyi yli 100 kahden viikon aikana. Tapahtuma sujui järjestelyiltään mallikkaasti ja vieraat viihtyivät. Henkilökunta sai kaivattua vaihtelua normaaliin arkityöpäivään ja samalla saatiin liikutettua erittäin suuri määrä niin varusmiehiä kuin henkilökuntaankin kuuluvia sotilaita ja siviilityöntekijöitä. Massaliikuntatapahtumat luovat suurelle organisaatiolle juuri sitä oikeanlaista henkeä ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Teksti: Kapteeni Ilari Köykkä Kilpailullista menestystä Tykistöprikaati otti osaa yhtenä varusmieskoulutusta antavana joukko-osastona puolustusvoimien monipuoliseen kilpailutoimintaan. Toimintakatsauksen aikana käytiin hiihtolajien sotilas SM-kilpailut keväisessä säässä Jääkäriprikaatissa. Tykistöprikaatin henkilökunnasta tuore 50 kilometrin yleisen sarjan suomenmestari kersantti Ristomatti Hakola voitti rynnäkkökivääri-ampumahiihdon ja sijoittui toiseksi maastohiihdossa. Samassa sarjassa kilpaileva insinööriluutnantti Mikko Lamminpää sijoittui rynnäkkökivääri-ampumahiihdossa 5. sijalle. Ikämiehistä yli 45-vuotiaiden sarjassa kapteeni Ilari Köykkä voitti ampumahiihdon ja sijoittui 2. maastohiihdossa. Varusmiesten sarjassa parhaasta suorituksesta vastasi alikersantti Mika Lammi joka sijoittui yleisen sarjan ampumahiihdossa 8. sijalle. Partiokilpailuissa Tykistöprikaatin partiot saavuttivat A- ja B-sarjassa pronssia. Tykistöprikaatin henkilöstö edustustehtävissä Varusmiehistä alikersantti Tommi Reponen osallistui kilpailukauden aikana hiihtosuunnistuksen MM-kilpailuihin joista oli tuomisina MM-hopeaa suomen joukkueessa. Myös alikersantti Mika Lammi osallistui ampumahiihdossa nuorten MM-kilpailuihin. Henkilökunnasta kersantti Ristomatti Hakola osallistui nuorten (23 v) MM-kilpailuihin sekä ensimmäiseen maailmancupin osakilpailuun yleisessä sarjassa. Ristomatti oli Suomen hiihtoliiton Suomencup loppupisteissä 4. sijalla ja murtautui näyttävästi kauden aikana suomalaisen hiihdon eliittiin. Kuvassa yllä Tykistöprikaatin SM-kilpailujen kisajoukkue. Alarivi vasemmalta: insinööriluutnantti Mikko Lamminpää, kapteeni Jani Kauhajärvi, kersantti Ristomatti Hakola, kapteeni Ilari Köykkä ja luutnantti Ari Nurmenrinta. Keskirivissä vasemmalta: korpraali Henri Kontoniemi, korpraali Oskari Halmesmäki, alikersantti Simo Lehtonen, tykkimies Jouni Laakso. Ylärivi vasemmalta: korpraali Mikko Knuuttila, kokelas Mikko Polvi ja tykkimies Riku Jokihaara. Ristomatti Hakola Mika Lammi 22 23

13 Heti Niinisalon-muuton jälkeen soittokunta osallistui vuonna 1951 Rovajärven ampumaleirille musiikkiluutnantti Väinö Hakasen johdolla. Tykistöprikaati osallistui Pohjois-Satakunnan taideviikolle pitämällä iltahartauden. Hartaus pidettiin Kankaanpään yhteislyseon viereisessä montussa. Musiikista vastasi Satakunnan Sotilassoittokunta johtajanaan musiikkimajuri Riku Huhtasalo. Tykistökoulun harjoitus 1/2012 Harjoitukseen osallistui joukkoja Tykistöprikaatista Niinisalosta, Panssariprikaatista Parolasta, Porin Prikaatista Säkylästä ja Uudenmaan Prikaatista Dragsvikista. Harjoituksessa ammutaan kovapanosammuntoja tykeillä, kranaatinheittimillä ja raskailla raketinheittimillä. Harjoituksessa on lähes 1900 sotilasta, 350 ajoneuvoa ja 47 epäsuoran tulen asetta. 60 vuotta satakuntalaista sotilasmusiikkia Satakuntalaisen sotilasmusiikin varhaisimmat juuret ulottuvat 1700-luvulle Kuninkaallisen Porin läänin jalkaväkirykmentin soittokuntaan. Satakunnan Sotilassoittokunta on todennäköisesti saanut alkunsa Suomen sisällissodan aikana keväällä 1918 Korsholman sotilassoitto-opistossa, jossa koulutettiin rintamasoittokuntia valkoiselle armeijalle. Soittokunta on toiminut historiansa aikana useilla eri paikkakunnilla ja nimillä, vuodesta 1951 Niinisalossa ja vuodesta 1990 Satakunnan Sotilassoittokuntana. Muutto Niinisaloon vuonna 1951 Sodan jälkeen Turussa toimineen soittokunnan esiintymismatkat alkoivat lisääntyä Pohjois-Satakunnassa. Koska Turussa oli jatkosodan jälkeen kaksi soittokuntaa, silloinen jalkaväkirykmentti 6:n soittokunta päätettiin siirtää vuonna 1951 Niinisaloon. Nopeasti tapahtunut muutto ei ollut soittajien mieleen, sillä ensimmäisen Niinisalon-vuoden aikana lähes kaikki soittajat lähtivät pois Niinisalosta. Myös kapellimestari vaihtui Turusta Niinisaloon siirryttäessä. Uusia soittajia saatiin kuitenkin houkuteltua muun muassa varuskunnan silloisen hyvän asuntotilanteen takia. Soittokunnan Niinisalon-vuosien alkupuolella varuskunnan omien tilaisuuksien lisäksi esiintymisiä oli paikallisten palokuntien, urheiluseurojen ja raittiusseuran juhlissa. Myös uskonnolliset tilaisuudet niin varuskunnassa kuin lähiseuduilla työllistivät soittokuntaa. Erilaisissa lehtikirjoituksissa soittokuntaa kohtaan tunnettiin Kankaanpään seudulla sen alkuvuosina ylpeyttä ja kunnioitusta. Vireää toimintaa vähillä resursseilla Alkuvuosien jälkeen paikkakuntalaisten asenne soittokuntaa kohtaan muuttui paikallislehdissä huolestuneemmaksi musiikkitarjonnan kasvun ja musiikkielämän pirstaloitumisen myötä. Huomio kiinnittyi muun muassa soittokunnan pienuuteen, sotilassoittajan uran houkuttelemattomuuteen ja huonoihin soittimiin. Satakunnan Sotilassoittokunnan työ on jatkunut vireänä ja se on määrätietoisesti keskittynyt perustehtäväänsä puolustusvoimien ja maanpuolustustyötä tekevien sidosryhmien tilaisuuksissa. Soittokunta on historiansa aikana tehnyt useita levytyksiä ja monipuolista yhteistyötä maamme eturivin artistien kanssa. Soittokunnan konsertit vetävät suuria konserttisaleja täyteen. Soittokunta lakkautetaan vuoden 2013 lopussa Helmikuussa 2012 esitellyssä puolustusvoimien ratkaisumallissa Satakunnan Sotilassoittokuntaa esitetään lakkautettavaksi alkaen. Uudistuksessa maamme sotilassoittokuntien määrä vähenee yli puolella. Tuolloin Niinisaloa lähimmät sotilassoittokunnat sijaitsevat Turussa ja Hattulassa. Satakunnan Sotilassoittokunnan toiminta on jatkunut aktiivisena myös tänä vuonna. Keväällä soittokunta muun muassa kiersi Jari Sillanpään kanssa Porissa, Tampereella, Kokkolassa ja Viitasaarella. Voidaankin sanoa, että se kaatuu saappaat jalassa. Teksti: tykkimies Antti Salminen Artikkelin tiedot Satakunnan Sotilassoittokunnan historiasta perustuvat FM Kari Laitisen Satakunnan Sotilassoittokunnan 60-vuotisjuhlassa pitämään esitelmään

14 AUK tuliasema Yhteislaukauksen seuraava numero ilmestyy joulukuussa Varaa oma mainostilasi: Tykistöprikaati internetissä: Lue uusimmat uutiset sivuiltamme! EKOLOGINEN, ERILAINEN HAUTAUKSET ALK. 399,

15 AUK tulenjohto AUK viesti SISÄINEN JA ULKOINEN VIESTINTÄ T YÖY H T E I S Ö VA L M E N N U S V I S UA A L I N E N V I E S T I N TÄ 28 29

16 AUK kurssi joukko sinnikkäitä ja ammattitaitoisia johtajia kehittyvään asejärjestelmäämme. Kurssin koosta huolimatta kurssi 174 on menestynyt hienosti opinnoissaan - oppilaiden toiminnassa on jatkuvasti näkynyt tekemisen meininki ja uusien johtajien toiminta on ollut jatkuvasti nousujohteista. Kurssin 174 opiskelutahti on ollut tiivis, koulutus vaativaa ja monipuolista ja opintomenestys hyvä. Kurssin alkamiseen liittynyt alkushokki poistui joukosta nopeasti ja toiminnassa näkyi pian tekemisen meininki. Ammattitaito kehittyy vain tekemällä Kurssi 174 osallistui kolmeen taisteluharjoitukseen ja kahteen ampumaharjoitukseen kurssin aikana ampuen kahdella eri tykkimallilla. Oppilaiden pieni määrä lisäsi oppilailta vaadittavaa henkisten ja fyysisten vaatimusten määrää ja kurssin jälkeen uskonkin tulevien alikersanttien olevan sekä tiedoiltaan että taidoiltaan kyvykkäitä johtajia, joita Tykistöprikaatissa on koulutettu jo vuodesta 1948 lähtien. Ammattitaito kehittyy vain tekemällä ja ammattitaitoinen johtaja ei pelkää ottaa vastaan uusia haasteita - olivat ne sitten koulutushaaraan tai johtamiseen liittyviä. Kehittäkää siis itseänne molemmilla osa-alueilla jatkuvasti, huomaatte sen tuoman hyödyn viimeistään reserviin siirryttyänne. Johtajuus - valtaa ja vapauksia vai vastuuta ja velvollisuuksia? Johtajana toimiminen on ikuista opiskelemista, jossa haasteita riittää. Näitä haasteita johtaja tulee kohtaamaan johtajakaudellaan kouluttaessaan ja siirtäessään oppimiaan tietoja ja taitoja tuleville alokkaille ja tykkimiehille. Sekä Aliupseeri- että Reserviupseerikoulusta valmistuvan johtajan on aina muistettava, että hän ei suinkaan ole valmis johtaja, sillä johtajuuteen ei ole olemassa yhden yön ihmettä. Arvomerkit on ansaittava kovalla työllä ja esimerkillisyydellä, johon jokaisen meistä, niin sinun kuin minunkin, on jatkuvasti panostettava. Ensimmäinen koitos tämän suhteen tulee teille yllättävänkin pian, kun saapumiserän 2/12 alokkaat astuvat varuskunnan portista sisään. Miettikää ja valmistautukaa, kuinka otatte heidät vastaan. Väärä ja asiaton käyttäytyminen voi murentaa sen vähäisenkin innostuksen jo ensimmäisenä päivänä ja samalla te itse menetätte arvostuksenne johtajana, jonka takaisin saaminen saattaa kestää hyvinkin pitkään. Älkää siis toistako itse kokemianne hölmöilyjä omille alaisillenne, vaan toimikaa esimerkkeinä hyvästä johtajasta! Johtajana toimiminen ei siis ole koskaan helppoa. Johtajuus tuo aina mukanaan merkittävän vastuun; vastuun alaisista, heidän osaamisestaan ja hyvinvoinnistaan, vastuun itsensä kehittämisestä ja velvollisuuksista suurimman; johtajan oikeudenmukaisen toiminnan. Kiitos! Suurin kiitos kurssin onnistuneesta toteuttamisesta kuuluu Aliupseerikoulun henkilökunnalle ja apukouluttajille, jotka jälleen kerran itseään säästämättä ovat onnistuneet kouluttamaan uusia johtajia perusyksiköiden ja puolustusvoimien käyttöön! Upseerikokelaat ja alikersantit! Onnittelut hyvin suoritetusta kurssista ja menestystä johtajana kehittymisen vaativalla ja mielenkiintoisella tiellä. Aliupseerikoulun johtaja Kapteeni Timo Haapamäki 30 31

17 Tuliasemalinja Tulenjohtolinja Mikä on linjojen linja? kuuluu miehe- harjoitukset maastossa ovat haastavia, ten. Tykkitoiminnassa on oltava jokai- Vuoden 2012 ensimmäisestä saapu- Tulenjohtolinja on yleisesti ollut halu- jokaisen tulevan tulenjohtajan ja tu- käs ja ytimekäs kysymys käytävän pääs- joten ne vaativat täyden panostuksen. Ko- sessa tehtävässä ja ratkaisussa täysin miserästä siirtyi peruskoulutuskauden tuin ja vaativin linja jonne vain harvat lenjohtoaliupseerin tulee osata kaikki tä. Sen seurauksena koko aliupseerikou- vapanosammunnat tykkien parissa odot- varma sekä ammattitaitoinen.virheisiin jälkeen tulenjohdon aliupseerikurssille ja valitut ovat päässeet. Kovan fyysisen tulenjohtoryhmän jäsenten tehtävät lulla kaikuu Tuliasemalinja. Tästä on tavat jo AUK1:n viimeisellä viikolla, joten ei ole varaa, sillä muuten niin sanotusti 31 innokasta oppilasta, joista kahdek- kunnon lisäksi tulenjohtolinjalle pääsyyn moitteetta. Tämän opin päihimme ta- siis kyse. Paikka, joka hakee vertaistaan. löysäämiseen ensiviikoilla ei ole varaa. omissa soi!. Tuliaseman menestyksen san saapui vahvistamaan jo ennestään vaaditaan veitsenterävää älyä. Koko ty- kovat apukouluttajat, jotka ovat tiuk- Saapumiserän 1/12 kurssilta 174 hakeu- salaisuus on ryhmähenkeä kohottava ja vahvoja rivejämme Säkylästä. kistön voima tuo mukanaan myös suu- koja mutta reiluja. Aika ajoin kuitenkin tui ja 54 pääsi tuliasemalinjalle. Tuliasemalinjan AUK1:n aikana toteu- älykäs tiimityöskentely. ren vastuun, joten tätä vastuuta ei voi heidän kuortensa alta paistaa inhimilli- tetaan jalkaväkileiri, joka on kokemisen Tulenjohtoryhmä toimii tiiviissä yhteis- kaikille antaa. syyden siemen. Tulossa on siis rankat ja Jokainen oppilas, apukouluttaja ja hen- arvoinen jo pelkästään fyysisen kuor- Loppujen lopuksi on hyvä muistuttaa lu- työssä jääkärijoukkueen kanssa ja tukee työntäytyiset viikot, kun oppia taotaan kilökuntaan kuuluva tietää, että tuliase- mituksen vuoksi. Aliupseerikoulussa kijoita, että tuliasemalinjalta valmistues- jääkäreitä tykistön epäsuoralla tulella. Rankka ja vaativa koulutus hitsaa lin- selkäytimiin. malinja on omaa luokkaansa. käydään jatkuvaa kilpailua eri linjojen sa voi alikersantti olla ylpeä saavutukses- Ilman tulitukea jääkärien toiminta olisi jan tiiviisti yhteen. Toiminta yhdessä välillä. Mentiinpä sitten ruokailemaan taan ja siitä vaivannäöstä, jonka hän on kovinkin vaikeaa, joten olemme todella on tullut jo alkuviikoilla luonteenomai- Oppilas Valtteri Helminen Tuoreeseen oppilaaseen tekee vaiku- tai maastoharjoituksiin, niin tuliasema- kulmarautojensa eteen aikaansaanut. arvokas apu. Tulenjohtoa voidaan siis seksi ja tehokkaaksi. Tulenjohtolinjalla tuksen tuliasemalinjan tyypillinen kasarmikuri ja vaativuustaso. Koulutukset ja linja pitää huolta siitä, että se marssii ryhdikkäimmin ja toistaa tahdit parhai- Oppilas Frans Rautalahti kutsua tykistön silmiksi. on paljon opittavaa ja hallittavaa, sillä Takarivi: Viren AA, Vaholuoto SP, Puisto AM, Kananoja EMS, Lehtola JT, Ahto TT, Lehto JJT, Kankare OE, Susi HA 6.rivi: Nieminen JJK, Hjulgren LV, Thomasfolk JJK, Jokela LT, Pitkänen K-J, Koivisto KM, Järvenpää LM, Aro EST, Virtanen JFM 5.rivi: Rantala TT, Järvinen ETM, Kortelahti LS, Reivonen JT, Järvenpää JJ, Mikkola JHA, Rantanen MJ, Hautala VSM, Korpi JS 4.rivi: Kalliomäki H, Luomala JS, Lilja AMM, Kaukkila NT, Huhtala MMJ, Lehtinen TP, Kerola VM, Heinonen LT, Sehrbrock SN 3.rivi: Soinila JP, Nieminen MA, Kulmala JP, Mansikkaviita MJ, Poikkimäki AI, Haavisto J-P, Ojala JE, Hämäläinen S, Viitanen MA 2.rivi: Alén J, Sauramo LJS, Kiiskilä H, Rautalahti F, Vähäsaari JM, Koota HJR, Tyrväinen VM, Haapanen ET, Virtanen AB Eturivi: Koivula JT, Lounasaho JH, Kalliomäki EHI, Suonpää JE, Setälä VJ, Lammi KMA, Valdna M YLÄRIVI: Ojala J, Hytti VA, Seitsonen VS, Korkeamäki JJA, Kuukka KJ, Koski KJM, Bastman MH, Lintula IF 4. RIVI: Hännikkälä ET, Hirvilammi TJE, Jokinen AJ, Marin VT, Laakso J-PM, Pärssinen PM, Jaakkola JA 3.RIVI: Mastomäki JI, Syrjäläinen MS, Saarinen JT, Ketola OAO, Heikkilä LV, Helttula JHA, Hakanpää PK, Leppänen TT 2.RIVI: Leppäkoski S, Satola JJ, Wallin MK, Vastamäki TS, Pullinen JK, Lötjönen JT, Helminen OAV ETURIVI: ALIK Hautaviita MJ, ALIK Välimäki JJ, ALIK Kahila ET, KOK Koivula JT, KOK Huhtanen PJ, ALIK Vohlakari JT, ALIK Haukipää KS 32 33

18 Viestilinja Satakunnan Tykistörykmentin Aliupseerikoulun kurssin 174 viestilinjalle saapui useita kilometrejä ja viestin tehtävänä ampua... Taistelijoiden välissä voi olla aikoinaan 21 nohevaa ja särmää taistelijaa, joista osa tippui kurssin aikana aan teknisin välinein. Ilman näitä yhte- on saattaa nämä henkilöt lähelle toisi- junasta pois. 174 kurssin viestilinja on yksiä joukkojen johtaminen on erittäin aliupseerikoulun pienin linja, ja siellä hidasta ja toiminnan tehokkuus huonoa. koulutetaan ryhmänjohtajia tykistön viestitarpeisiin. Haminaan Reserviupseerikoulun viestikomppaniaan lähtee Päästäkseen viestilinjalle ei tarvitse olla tänä vuonna neljä oppilasta opiskelemaan viestiupseereiksi. nostuksesta tekniikkaa kohtaan on sähkötekniikan insinööri, mutta kiin- varmasti hyötyä. Jokainen johdoista Viesti on tykistössä kuin ihmisen hermosolut, jotka kuljettavat tietoa aivoilta saava taatusti viestissä viihtyy. Viestissä ja nappuloista jonkinlaista tyydytystä eri puolille kehoa. Viestin tärkeys huomataan usein vasta siten, kun yhteydet kenttäpuhelimista aina monimutkai- vastaan tulee välineitä yksinkertaisista eivät toimi. Tulenjohtaja kiroaa poterossaan ja tuliasemamies miettii, minne 24-metrisiin siin viestikeskuksen käyttölaitteisiin ja antennimastoihin. Urbaania legendaa lentää teleryhmien järkyttävistä kelanrakennusmatkoista, joilla haasteita tuovat maastossa olevien esteiden ylittäminen, alittaminen tai kiertäminen. Laskinkontissa, radioautossa ja viestiasemassa on osattava laitteiden hallinta ja antennimastojen pystytys, joten kontissa kahvin juomista viestin tehtävät eivät ole. Oli sää mikä tahansa tai tilanne mikä tahansa viestin on kuljettava, sillä vain perille mennyt viesti ratkaisee. Linjan sisällä hallitsee huikea yhteishenki ja iltavahvuudenlaskennat pitävät mielen virkeänä. Viestissä ei missään nimessä ole tylsää tai meiningiltään kuivaa. Oppilas Timo Metsäjoki Tiedustelupatteristo Esikuntapatterin aliupseerikurssit Parhaat onnitteluni 1/12 sää- ja sotilaspoliisialiupseerikurssilta valmistuneille ryhmänjohtajille! Onnittelen teitä niin omasta kuin koko Esikuntapatterin henkilökunnan puolesta kurssin hyväksytysti suorittamisesta sekä alikersantin arvoon ylenemisestä. Te sää- ja sotilaspoliisialiupseerikurssien oppilaat olette pääosin aloittaneet varusmiespalveluksenne täällä Esikuntapatterissa. Te olette itse ilmoittaneet halukkuutenne palvella Esikuntapatterissa ja olette omatoimisesti hakeutuneet itseänne kiinnostaviin koulutushaaroihin. Se näkyy teissä positiivisena yleisilmeenä, aktiivisuutena sekä omaaloitteisuutena. Te olette korkeasti motivoitunut joukko. Myös muista perusyksiköistä ja joukko-osastoista kursseille saapuneet taistelijat ovat sopeutuneet joukkoon hyvin. Teillä on kokonaisuudessaan hyvä yhteishenki ja teistä näkyy pitkälle se reipas ja yritteliäs ilme, joka aliupseerioppilaalla tuleekin olla. Sotilasjohtajaksi kasvamisen ja kouluttautumisen ensimmäinen vaihe on nyt kurssin päättymisen myötä takana. Tärkein osa johtajakoulutuksesta, ryhmänjohtajana harjaantuminen on kuitenkin vielä edessä. Pian kurssin päättymisen jälkeen palvelukseen astuvat uudet alokkaat, joita johtaessanne harjoittelette myös omaa tehtäväänne. Tehtävä ei ole helppo, mutta jokainen teistä selviytyy siitä halutessaan. Kurssin aikana olette saaneet tarvittavat tiedot ja taidot tehtävän täyttämiseen. Nyt on aika soveltaa teoriaa käytäntöön. Oppiminen ei kuitenkaan pääty samaan aikaan aliupseerikurssien kanssa. Samalla kun johdatte ja koulutatte omia alaisianne, tulee teidän kehittää myös itseänne. Olette saaneet kurssin aikana hyvät työkalut oman johtamiskäyttäytymisen kehittämiseen, hyödyntäkää niitä. Olette myös omaksuneet oman koulutushaaranne perustiedot ja -taidot, nyt on aika hioa ne huippuunsa. Sotilasvalan ja -vakuutuksen yhteydessä lupasitte seuraavaa: Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoa heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä. Esimiesasema tuo mukanaan valtaa ja vastuuta. Kohdelkaa tulevia alaisianne kuten toivoitte itseänne kohdeltavan ollessanne alokkaita ja aliupseerioppilaita. Olkaa oikeudenmukaisia ja tasapuolisia sekä alaisianne että toisianne kohtaan. Pitäkää yllä hyvä yhteishenki. Suorittakaa teille annetut tehtävät parhaalla mahdollisella tavalla. Te itse voitte vaikuttaa omaan menestymiseenne sotilasjohtajan uralla. Onnea ja menestystä ryhmänjohtajan haastavalla uralla! Esikuntapatterin päällikkö Yliluutnantti Riitta Viitala Ylärivi: Sarento MHS, Kuusijärvi JST, Niinikoski JP, Kero SJT, Eriksson TO, Rajamäki AP 3. Rivi: Metsäjoki TM, Laine MSS, Uusi-Äijö A, Hirvikoski AJ, Katajisto VP, Koivuniemi JJ 2.Rivi: Liesijärvi JM, Lehtinen EK, Mäkinen OJ, Suominen LHV, Kuusiranta AAM, Stenvall SI Eturivi: ALIK Aaltonen JAE, KOK Pullinen HEO, KOK Valkeejärvi TPE, KOK Päivä TV, KOK Paananen TJ, ALIK Suomijärvi, ALIK Törmänen 34 35

19 Sotilaspoliisialiupseerikurssi Sääaliupseerikurssi Peruskoulutuskauden lopulla karsit- Sotilaspoliisit pääsevät tutustumaan laa- kaan ei olisi tuosta matkasta selvinnyt Aamuaurinko nousee puiden latvoista. Edellämainittu kuvitteellinen tilanne vierailevaa tähteä Kotkan Kirkonmaal- tiin jyvät akanoista viikon mittaisella jaan skaalaan mielenkiintoisia tehtäviä. ilman oman partion jatkuvaa tsemppa- Metsän keskellä on aivan hiljaista. Ko- voisi hyvin olla myös totta. Sääosas- ta. Tätä täyttä tusinaa oppilaita pitää voimakeinojen käytön peruskurssilla. Olemme saaneet kokea pintaraapaisun usta - Me pystymme tähän! mentoteltan läheisyydessä havaitaan ton merkitys ja sen tarpeellisuus huo- otteessaan sääosaston johtaja yliluut- Sotilaspoliisialiupseerikurssille valittiin esimerkiksi asutuskeskustaistelusta, selvää hermostuneisuutta. Kaikki odot- mataan, kun tilanne kärjistyy tiukaksi nantti Reijo Miettinen. Apunaan hä- 21 nohevinta oppilasta, joista 4 koulu- pumppuhaulikon sekä pistoolin käsitte- AUK-2 ja RUK siintävät edessä ja on tavat. Hiljaisuuden rikkoo epävarmalla eikä sääsanomaa kuulu vaikka tykis- nellä on osaava joukko niin sääosaston tetaan sotakoiraohjaaja puolelle. lystä ja vartiotoiminnasta. Vastuullam- selvää, että niistä pitää ottaa paras äänellä kysytty kysymys; Joko hetki tön ammuntojen pitäisi alkaa. Onnek- kouluttajia kuin apukouluttajiakin. Tällä me ovat myös päävartiotehtävät, nämä mahdollinen hyöty. Seuraavan saapu- on koittanut? Kysyjälle nyökätään ja si sääosasto tietää merkityksensä, eikä ryhmällä on tavoitteena leipoa meistä Tähän mennessä on ollut niin jalkavä- sisältävät portilla päivystämisen lisäksi miserän saapuessa yksikköön, täytyy jo- vastataan yhtä epävarmasti; 15 mi- tällaisen tilanteen eteen jouduta. Sää- tulevaisuudessa päteviä sääaliupseerei- ki -kuin sotilaspoliisiharjoituksia. Jal- aluepartiointia sekä jalan että autolla. kaisen ryhmänjohtajan kyetä jakamaan nuutin kuluttua sen pitäisi olla täällä. laitteiston ja sitä käyttävän ryhmän yh- ta. Aika näyttää miten pätevää aines- kaväkiharjoituksessa keskityttiin puo- oma tietotaito niin, etteivät alokkaat Hiljaisuus jatkuu, kunnes viimein sen teispeli on ihailtavan toimivaa, etenkin ta ryhmästä tulee, mutta tämänhetki- lustustoimintaan taisteluammunnoilla Ryhmähenkemme on ollut koko kurssin tunne joutuneensa syvälle sudenkuop- katkaisee odotettu äänimerkki, sano- kun muistetaan toimia varomääräysten set ennusmerkit eivät lupaa (ainakaan höystettynä. Oman säväyksensä toi- ajan vertaansa vailla - tästä vedenpitävä paan. Olemme kuitenkin varmoja, että malaite pirisee. Se on täällä, sääsano- antamien ohjeiden mukaisesti. suurta) katastrofia. mintaan toi todentuntuinen epäsuoran todiste on koulutushaaramarssi. Mars- hoidamme sen kunnialla läpi ja voimme ma on täällä! huudetaan huokausten tulen kuvaus sekä KVKK:n ja kevyen silla kiidimme ensin polkupyörillä kauas aina luottaa omiin palvelustovereihin - täyttämässä metsässä. Työssä on jälleen Pieneen mutta sitäkin piskuisempaan SÄÄ 1/12 kertasingon käyttö. Sotilaspoliisiharjoi- varuskunnasta ensimmäiselle rastille, kukaan ei ole täällä yksin! onnistuttu ja harjoitus päästään aloitta- sääaliupseerikurssiin I/12 mahtuu kym- tuksessa maalihenkilöinä toimi rakas josta alkoi jopa mahdottomalta tuntu- maan. menen Niinisalon kasvatin lisäksi kaksi miehistömme. nut taival takaisin varuskuntaan. Ku- Spol 1/12 4. rivi Opp Kaapu K, Opp Teräkoski A, Opp Lundberg T, Opp Kivi H-M, Opp Nylund S, Opp Kulmala E-P 3.rivi Opp Tarkiainen R, Opp Harjula O, Opp Lallukka I, Opp Lauttamus O, Opp Vaviolahti M, Opp Beljajev E, Opp Frimodig E 2. rivi Opp Lehtimäki R, Opp Honkasalo T, Opp Mäenpää L, Opp Korkee T, Opp Mäkilä S, Opp Virtanen T 1. rivi Kok Hurri J, Ltn Pietilä O, Alik Paasikko L Poissa: Alik Heikinniemi I, Opp Hohtari H, Opp Pekkola L Ylärivi: Oppilaat Virtanen MI, Helenius KAS, Tuominen M, Saukko O-PJ, Kuisma KE, Paajanen OU Keskirivi: Oppilaat Suomela J-MN, Huhtaviita NS, Immonen MS, Kuusivuo JAJ, Jalonen TPJ Alarivi: Alik Viitamäki VM, Kok Ylinen AJ, Ylil Miettinen R, Alik Nummi NRJ, Alik Nieminen TO Poissa: Kers Laine J, Opp Koski JS 36 37

20 TIEDPSTO / Raskas Raketinheitin - patteriston aliupseerikurssi Parhaat onnitteluni Raskasraketinheitinaliupseerikurssilta 1/12 valmistuneille ryhmänjohtajille. Tahdon onnitella teitä myös koko yksikkömme henkilökunnan sekä apukouluttajien puolesta. Te olette nyt lisääntyneiden kulmarautojenne myötä saavuttaneet itsenäisen varusmiesjohtajan aseman. Aluksi teitä kouluttavaa henkilökuntaa huolestutti kurssille käskettyjen suuri määrä. Huolestuneisuus kuitenkin aiheutui turhaksi, kun päivästä toiseen näimme hyvin yritteliään joukon. Käytännön toiminta oli joukossanne hyvinkin aktiivista. Koulutuksellisia haasteita teillä aliupseerioppilasaikana riitti. AUK I -jakson loppupuolella valittiin varusmiespalveluksen aikana osoitettujen kykyjen sekä ominaisuuksien perusteella parhaat taistelijat Reserviupseerikouluun. Myös erikoisaliupseerikoulut Lahdessa ottivat omansa. Te valmistuneet alikersantit omalla aktiivisella ja tiedonhaluisella asenteellanne saitte kurssinaikaisissa sotaharjoituksissa arvokasta oppia tuleviin esimiestehtäviinne. AUK II-jakson aikana useiden sotaharjoitusten takia vähemmälle jääneet teoriaopinnot korvattiin käytännön haalarihommilla. Toivottavasti sanonta työ tekijäänsä opettaa näkyy myös saapumiserän 2/12 koulutuksessa. Yksikköön jäljelle jääneet oppilaat aloittivat AUK I-jakson aikana annettujen näyttöjen sekä omien halukkuuksiensa perusteella AUK II-jakson erikoistumisella oman alansa johtajatehtävään. Osa teistä aloitti viestiasioiden ja osa tuliasema-asioiden parissa. Lisäksi lähes puolet kurssin vahvuudesta aloittivat oman erikoistumisensa kuljetuspuolen asioihin huhtikuun loppupuolella, kun ajaja- ja johtajakurssi alkoi. Nyt aliupseerikurssin päätyttyä teistä jokaisella on vahvat perusteet toiminnallenne johtajakaudella. Muistakaa esimiesaseman tuoma vastuu. Käyttäytykää esimerkillisesti. Hyvään esimerkkiin kuuluu reilu ja tasapuolinen alaistensa kohtelu sekä oman ammattitaidon näyttäminen pitämissänne koulutuksissa. Kohdelkaa alaisianne siten kuten toivoisitte itseännekin kohdeltavan. Ja muistakaa, että teidän pitää itsekin kyetä joka hetki jokaisessa asiassa samaan kuin mitä vaaditte alaisiltanne. RSRAKHPTRI:n päällikkö Kapteeni Toni Hautala Raskas Raketinheitinlinja Raskas raketinheitinpatteri on maavoimien tulivoimaisin yksikkö. Tämä meille iskostettiin mieliin jo alokaskautemme alusta asti, mutta vasta aliupseerikurssilla aloimme todenteolla perehtyä tämän monipuolisen ja tulivoimaisen yksikön toimintaan ja erityispiirteisiin. Heti AUK1:n alussa pääsimme perehtymään monipuolisesti niin taktiikan kuin johtamis- ja kouluttamistaidon perusteisiin, niin koulutöin kuin käytännön harjoituksin ja kokein. Kaikki tulevat johtajat saivat hyvän yleiskatsauksen niin itse raskaan raketinheittimen toimintaan kuin patterissa käytettäviin viesti- ja johtamisjärjestelmiin. Itse johtamis- ja kouluttamistaitoon perehdyttiin syväjohtamisen oppitunneilla, jotka varmasti antoivat jokaiselle uusia ajatuksia ja eväitä tulevaan johtajakauteen. AUK1:n jälkeen kahdeksan meistä lähti Haminaan Reserviupseerikouluuun saamaan tuliasema-, ja viestikoulutusta ja kaksi Lahteen erikoisaliupseerikurssille. Me muut jäimme Tykistöprikaatiin erikoistumaan omiin tehtäviimme AUK2 jakson aikana. Tässä vaiheessa osa erikoistui raketinheittimen ajajiksi ja johtajiksi. Kesän lähestyessä kaikki odottivat jo tulevaa johtajakautta ja mahdollisuutta päästä kouluttamaan uusi saapumiserä mahtavaan yksikköömme, vähintäänkin yhtä tinkimättömän tehokkaasti. Oppilas Ylönen AM Ylärivi:Ylönen AM, Viitakoski VJ, Rajala JV, Huuhka SJ, Järvinen TMF, Laaksonen IEA, Lehto TV 5 rivi: Raitio TS, Ojanen MJ, Suni TS, Niemelä AET, Vahtera JP, Koskinen MKO, Pirttinen OPT 4 rivi: Raiko SKA, Malkamäki MM, Heino MHM, Vanhatalo JV, Viitaniemi JJT, Stenberg MA, Syvänen OP 3 rivi:vikberg MM, Hautamäki JT, Kaleva VAA, Rasilahti JO, Salminen JM, Toivola MM 2 rivi: Rastas OM, Ahola JE, Lahdenpää NP, Jauhiainen MV, Uhlbeck OM, Rahikka EV Eturivi: Alik Kivelä MM, Kok Karri AKJ, Ylik Sainio A, Ylil Mäkipää MA, Kok Vuorinen OI, Kers Laiho MO, Alik Sainio SJ 38 39

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retkellä oli mukana 12 senioria ja heidän seuralaistaan. Matkaan lähdettiin Tokeen bussilla Vanhalta kirkolta kello 11.00. Panssariprikaatin portilla meitä oli vastassa

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 1.1.-28.2.2011

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 1.1.-28.2.2011 1 RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 1.1.-28.2.2011 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio / Pirttirannan päiväkoti Peruspalvelukuntayhtymä Kallio / Peltopuiston päiväkoti Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Oulaisten

Lisätiedot

Kiltauutiset 2/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 2/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 2/2016 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Puheenjohtajalta Arvon jäsenet Kesä on ovella. Väki lähtee mökeille tai matkoille viettämään lomiaan tai vapaitaan. Toivottavasti emme unohda kuitenkaan

Lisätiedot

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00 Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla 16.2.2010 alkaen klo 10.00 Erittäin sumuisena helmikuun kolmannen tiistain aamupäivänä ajeli runsaslukuinen senioripoliisijoukko

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Juhlavuotta odoteltaessa

Juhlavuotta odoteltaessa -1- - 2 - Juhlavuotta odoteltaessa Vielä ei ole juhlan aika, vaikka pitkä taival on jo kuljettu seurana. Nyt alkava kausi on nimittäin järjestyksessään 29 kausi. Näin pitkälle pääseminen ei todellakaan

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa

Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa Puolustusvoimien henkilöstöjohtamisen päämääränä on turvata puolustusvoimille

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

MAAVOIMIEN TAISTELUTAVAN UUDISTUKSEN JOHTAMINEN

MAAVOIMIEN TAISTELUTAVAN UUDISTUKSEN JOHTAMINEN MAAVOIMIEN TAISTELUTAVAN UUDISTUKSEN JOHTAMINEN http://www.youtube.com/watch?v=2crax8kibis 1 PUOLUSTUSTAISTELUPERIAATTEEN KEHITYS Muutoksen idea Maapuolustuksen tavoitteena on tuottaa vähemmillä, mutta

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Kiltauutiset 1/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 1/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 1/2016 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kaartin Jääkärirykmentin Kilta KUTSU KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN KILLAN JÄSENILLE Killan vuosikokous pidetään Santahaminassa Perinnetalolla lauantaina 23.4.2016

Lisätiedot

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintakertomus 2011

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintakertomus 2011 SUOMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 1(6) Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintakertomus 2011 Versio 1.0H Toiminnanjohtaja Eeva Isokorpi SUOMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2(6) Sisällysluettelo 1 KILPAILUT... 3 1.1

Lisätiedot

www.netnic.fi/tklk 1/2013 Kuvia Turun pienoisrautatiepäiviltä 2012 Suomalaisia öljy-yhtiöiden säiliöautoja

www.netnic.fi/tklk 1/2013 Kuvia Turun pienoisrautatiepäiviltä 2012 Suomalaisia öljy-yhtiöiden säiliöautoja www.netnic.fi/tklk 1/2013 Kuvia Turun pienoisrautatiepäiviltä 2012 Suomalaisia öljy-yhtiöiden säiliöautoja TENDERI on Turun Kiskoliikennekerho ry:n jäsenlehti, joka ilmestyy vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

ALISUORIUTUMINEN. Ajoittain kaikki ihmiset saavuttavat vähemmv kuin mihin he pystyisivät t ja se voi suojata sekä säästää. ihmistä.

ALISUORIUTUMINEN. Ajoittain kaikki ihmiset saavuttavat vähemmv kuin mihin he pystyisivät t ja se voi suojata sekä säästää. ihmistä. ALISUORIUTUMINEN Ajoittain kaikki ihmiset saavuttavat vähemmv hemmän, kuin mihin he pystyisivät t ja se voi suojata sekä säästää ihmistä. Alisuoriutuminen on kyseessä,, kun siitä tulee tapa - voimavarat

Lisätiedot

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj.

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj. ERÄ I 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 2 Yliltn. Konttinen Heimo H50 Poh-Savo 3 Kapt. Pajala Heikki H50 Et-Pohj 4 Alik. Lindroos Reijo H60 Et-Pohj 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

Varusmiehenä Rannikkolaivastoon! 2/2016

Varusmiehenä Rannikkolaivastoon! 2/2016 Varusmiehenä Rannikkolaivastoon! 2/2016 Sisällys 1 Tervetuloa Rannikkolaivastoon!... 3 2 Siirtyminen peruskoulutuskaudelta omaan yksikköön... 4 3 Rannikkolaivastoon organisaatio... 4 4 Palvelus ja vapaat...

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Taru-Kalusteen Tarja Siivonen toiminut yrittäjänä 40 vuotta Nummelan Kenttälässä toimivan Taru-Kalusteen yrittäjä Tarja Siivoselle on kertynyt yrittäjyysvuosia

Lisätiedot

Kiltauutiset 1 / 2012

Kiltauutiset 1 / 2012 Kiltauutiset 1 / 2012 Kuva: Amanda Virtanen 1 Hei kiltaveljet ja -sisaret Vauhdikas vuosi 2011 on saatu päätökseen ja vähintään yhtä vauhdikas vuosi 2012 on alkanut. Toivottavasti kaikki ovat jo unohtaneet

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Kiltauutiset 1/2014. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 1/2014. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 1/2014 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kaartin Jääkärirykmentin Kilta KUTSU Paikka: Perinnetalo/ Jääkärisali Aika: 26.4.2014 klo 11:00 alkaen Tilaisuuden kesto noin tunnin Esityslista Kaartin

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö:

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 4/2013 Sisältö: Johtokunnan yhteystiedot Kommodorin palsta Tärkeät päivämäärät Sähkönkäyttö talviaikana Talvisäilytys ja pukkiaitaus Talvisäilytysmaksut

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

Lakeuden Bioanalyytikot

Lakeuden Bioanalyytikot Lakeuden Bioanalyytikot LaBit ry. järjestää jäsenilleen opintotapahtumia sekä vapaaajan virkistäytymistilaisuuksia. 1 Yhdistyksen historiaa Kaikki sai alkunsa ajatuksesta perustaa oma yhdistys Seinäjoen

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

Kiltauutiset 1 / 2013

Kiltauutiset 1 / 2013 Kiltauutiset 1 / 2013 1 Killan tehtävä ja tarkoitus Olen ottanut vastaan mielenkiintoisen ja varmasti haastavakin tehtävän Killan uutena puheenjohtajana. Edeltäjäni, yhdessä Killan aktiivien kanssa, ovat

Lisätiedot

avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavasti Skills Finland

avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavasti Skills Finland avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavasti Skills Finland Taitaja9 täytti maaliskuussa 10 vuotta. Kilpailun isä, Pekka Ruokomäki sai idean kilpailusta syksyllä 2001. Espoon Matinkylässä

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 22. - 23.05.2015 10:51:05 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja N45 1. Hanna-Kaisa Nieminen LeA 94 98 97 289 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M45 1. Tero Lahti HAS 99 97 97 293 300m Kivääri

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Lääkärinä Suomalaisten kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa

Lääkärinä Suomalaisten kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa Finnanest sairaalakierroksella Lääkärinä Suomalaisten kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa On kulunut alle viikko siitä, kun olin mukana partiomatkalla, jossa haavoittui vakavasti kaksi ruotsalaista.

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

Tampere, Voimailijat

Tampere, Voimailijat 18. - 19.1.1975 Tampere, Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Tapio Savola Lappajärven Veikot 3. Kalle Vuorenmaa Lapuan Virkiä 1. Harri Uusimäki Lappajärven Veikot 2. Raimo Hilden Heinolan

Lisätiedot

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia Oulu 7.9. 2015 Juho Silvasti Liikkuva Kalajoki- Hyvinvointia meille kaikille Kaikki koulut mukana Liikkuva koulu- toiminnassa 7 alakoulua 1 yläkoulu 1 yhtenäiskoulu

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Tyhjän tilan hallintaa

Tyhjän tilan hallintaa Teoksesta Vieraana pohjoisen valossa. 2009. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Toimitus: Olli Tiuraniemi ja Marjo Laukkanen Kuvatoimitus: Pirjo Puurunen Graafinen suunnittelu: Annika Hanhivaara Tyhjän tilan hallintaa

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset Kajaani. RK sarja H YL

SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset Kajaani. RK sarja H YL 1 SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset 20.-21.08.2011 Kajaani. RK 10+10 sarja H YL Yhdistys Tulos 1 Tulos 2 Yht Huom 1. Jari Pihlainen Pohjois-Savon RT 94 97 191 12x10,7x9,1x8 2. Hannu Eskeli

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA Suomessa LVI yhdistystoiminta alkoi Helsingissä jo 1930 luvulla, jolloin oli perustettu Lämpö-

Lisätiedot

Maantiejuoksut jälleen takana - olosuhteet historian parhaimmat

Maantiejuoksut jälleen takana - olosuhteet historian parhaimmat Mari Järvenpää juoksi reittiennätyksen! Maantiejuoksut jälleen takana - olosuhteet historian parhaimmat YLEISURHEILU: PULLISTUKSEN MAANTIEJUOKSUT SAARIJÄRVI Teksti/Kuvat Arto Hyytiäinen Maantiejuoksut

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry. www.viestiupseeriyhdistys.fi

Viestiupseeriyhdistys ry. www.viestiupseeriyhdistys.fi Viestiupseeriyhdistys ry www.viestiupseeriyhdistys.fi Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja tietotekniikka-alan upseerien, opistoupseerien, erikoisupseerien tai sähköisen viestialan johto-

Lisätiedot

Alokkaan opas löytyy myös internet-sivuiltamme:

Alokkaan opas löytyy myös internet-sivuiltamme: Alokkaan opas Sisällys Tärkeitä yhteystietoja Miten löydän Ilmasotakouluun? Varuskunta-alueen kartat Mitä mukaan? Tietoa kotiväelle Tärkeitä tapahtumia Arjen asioita 2 3 4 5 6 7 8-13 Tärkeitä yhteystietoja

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

EPT 4/2016. tiedottaa

EPT 4/2016. tiedottaa EPT 4/2016 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Lippukuntakoordinaattori Toimisto Pankkitili Martta Jämsén (050 551 4815) Tarja Vartiainen Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 s-posti ept@partio.fi

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

LINNALA NEWS GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA UUTISIA LINNALASTA. Perjantaina 21.lokakuuta 2011. Sivu 2

LINNALA NEWS GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA UUTISIA LINNALASTA. Perjantaina 21.lokakuuta 2011. Sivu 2 LINNALA NEWS UUTISIA LINNALASTA GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA Sivu 2 Perjantaina 21. lokakuuta 2011 PÄÄKIRJOITUS OTA KANTAA Linnala News nettisivut on nyt avattu Kysely loi nettisivut Otso H., Casimir

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

Jarmo Solja, Kommodori

Jarmo Solja, Kommodori Jarmo Solja, Kommodori Kommodorin mietteitä Vuoden viimeistä Puuskaa eetteriin! Tällä kertaa palstatilan valtaa kuvat, kun kauden ylivoimainen päätapahtuma, 50-vuotisjuhla, vietettiin Teatteriravintolassa

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot