Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö 1 2 4 6 8 10 12 24 26 28 30 32"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2007

2 Sisältö 1 John Nurminen lyhyesti 2 Vuosi Toimitusjohtajan katsaus 6 Henkilöstö 8 Liiketoimintayksiköt John Nurmisen Säätiö 12 Tilinpäätös 13 Hallituksen toimintakertomus 15 Avainluvut 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18 Konsernin rahoituslaskelma 19 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 20 Osakkeet ja osuudet 22 Hallitus 23 Yritysjohto 24 Uusi John Nurminen 26 Vuosaaren logistiikkakeskus 28 John Nurminen Navis Oy 30 John Nurminen Prima Oy 32 Troil Marin Oy

3 John Nurminen lyhyesti John Nurminen jakautui kahdeksi erilliseksi yhtiöksi, pörssiyhtiö Nurminen Logistics Oyj:ksi ja John Nurminen Oy:ksi. John Nurmisen vahvuutena on jo 1800-luvulta lähtien ollut mukautuminen ajan henkeen. Nyt yhtiön perinteet jatkuvat uusissa muodoissa. Avainluvut Liikevaihto, milj Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja, milj. 40,1 8,0 13,0 9,6 5,6 % liikevaihdosta 46,2 5,5 12,8 9,9 6,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % 44,5 13,4 25,3 23,0 12,9 Omavaraisuus, % 60,8 34,7 54,7 49,0 53,0 Investoinnit *), milj. 31,9 27,8 8,5 14,7 5,3 Henkilöstö Suomessa Venäjällä ja Baltiassa Ruotsissa ja Tanskassa Henkilöstö vuoden lopussa 600 **) *) **) Bruttoinvestoinnit Henkilöstömäärä pieneni vuoden 2007 aikana Ajoneuvologistiikka-liiketoimintayksikön itsenäistyttyä Vuosikertomus 2007

4 Vuosi 2007 Vuosi 2007 Yli satakaksikymmentävuotiaalla John Nurmisella on takanaan historiansa tapahtumarikkain vuosi. Suurin liiketoimintayksikkö, Ajoneuvologistiikka, itsenäistyi alkuvuodesta ja toimitusjohtaja Jan Lönnblad siirtyi uuden yhtiön johtoon. Lasse Paitsola nimitettiin kesäkuussa Nurmisen toimitus johtajaksi ja syyskuun alussa ilmoitettiin, että vahvana perheyhtiönä tunnettu John Nurminen listautuu pörssiin. Loppuvuodesta muurattiin Vuosaaren logistiikkakeskuksen peruskivi. Joulukuussa julkistettiin aloittavan pörssiyhtiö Nurminen Logisticsin uusi organisaatiomalli, jossa painotettiin ydinosaamisalueiden kasvattamista Suomessa ja Venäjällä. Nurmisen tarina jatkuu tulevaisuudessakin. Helmikuussa Ajoneuvologistiikka-yksikös tä muodostui oma erillinen kokonaisuutensa. Samalla sen omistuspohja laajeni, kun uudeksi enemmistöosakkaaksi tulivat pohjoismaisen pääomasijoittajan CapManin hallinnoimat rahastot. Tämä mahdollisti ajoneuvologistiikkatoiminnan vahvistamisen ja kehittämisen Pohjoismaissa sekä laajentamisen Venäjällä ja Baltiassa. Ajoneuvologistiikkayhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 93 miljoonaa euroa vuonna Kesäkuussa John Nurmisen uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Lasse Paitsola. Hän siirtyi Nurmiselle ADR-Haanpää Oy:n toimitusjohtajan paikalta elokuussa. Hänellä on vahva kokemus yritysjärjestelyistä ja rahoitusalalta. Paitsolan aikana ADR-Haanpää laajensi toimintaansa erityisesti Pohjoismaihin, Baltiaan ja Venäjälle. Samalla se kasvoi yhdeksi alansa suurimmista toimijoista Pohjois-Euroopassa. Syyskuussa John Nurminen Oy ilmoitti listautumisestaan pörssiin Listautumisen yhteydessä nimi muutettiin Nurminen Logistics Oyj:ksi. Ajoneuvologistiikan irtautuminen Vuosaaren logistiikka keskuksen peruskiven muuraus 2 Vuosikertomus 2007

5 Listautuminen ei koskenut Nurminen Primaa eikä Nurminen Ship Agencya. Pörssin ulkopuolelle jääneet liiketoiminta-alueet ja John Nurminen Oy:n omistamat Skandia Autologistics Oy:n osakkeet sekä John Nurminen Oy -nimi jäivät Nurmisen suvun omistukseen. John Nurminen Oy:n listautuminen tapahtui siirtämällä osa sen liiketoiminnoista Kasola Oyj:n sisään. Vastineeksi John Nurminen sai Kasola Oyj:n osakkeita. Kasola Oyj:n nimi vaihdettiin Nurminen Logistics Oyj:ksi John Nurmisen toimitusjohtaja Lasse Paitsola siirtyi toimitusjohtajaksi uuteen yhtiöön, jonka hallituksena jatkaa John Nurminen Oy:n hallitus. Myös lähes koko John Nurminen Oy:n henkilökunta siirtyi vanhoina työntekijöinä uuden yhtiön palvelukseen. Listautumisen avulla syntyi yhtiömuoto, joka mahdollistaa kasvun ja sille tarvittavan rahoituksen hankkimisen listautuminen antaa entistä paremmat mahdollisuudet profi loitua logistiikan monipuolisena osaajana ja palvella asiakkaita kokonaisvaltaisemmin. Syyskuussa muurattiin myös Nurmisen Vuosaaren logistiikkakeskuksen peruskivi. Vuosaaren satama avautuu loppuvuodesta 2008 ja siitä tulee Suomen nykyaikaisin tavarasatama. Nurminen rakentaa logistiikkakeskuksen sataman välittömään läheisyyteen noin 11 hehtaarin tontille. Alueelle rakennetaan kolmessa vaiheessa neliömetriä tehokasta ja toimivaa logistiikkatilaa. Ensimmäinen vaihe, neliömetrin terminaalirakennus ja osa rautatiehallia, valmistuu syksyllä Toinen vaihe, rautatiehallin loppuosa, valmistuu sataman avautuessa marraskuun lopussa. Kolmas vaihe rakennetaan myöhemmin. Hankkeen kokonaisarvo nousee noin 30 miljoonaan euroon ja se on Nurmisen historian merkittävin rakennushanke. Logistiikkakeskukseen tulee muun muassa kylmää, lämmintä ja lämpötilakontrolloitua tilaa, varastotilat luokitelluille aineille sekä erikoiskantavaa tilaa raskaille esineille. Keskukseen rakennetaan myös lähes 300 metriä junaraidetta. Nurmisen satamalogistiikkatoiminnot keskittyvät jatkossa Kotkan Mussalon ja Helsingin Vuosaaren suuriin keskuksiin. Joulukuussa julkistettiin uuden Nurminen Logisticsin organisaatio, joka astui voimaan vuoden 2008 alussa. Nurminen Logistics Oyj nimellä jatkavan pörssiyhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen liiketoimintayksikköön: Nurminen Cargo, Nurminen Heavy ja Nurminen Care. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Lasse Paitsolan lisäksi Kaj Kulp, Antti Sallila, Petteri Pelkonen ja Harri Vainikka. Uuden yhtiön päämarkkina-alueita ovat Suomi ja Itämeren alue sekä Venäjä ja muut IVYmaat. Nurminen Cargossa yhdistyivät John Nurminen Oy:n Rautatietoiminnot, Tavarankäsittely ja lisäarvopalvelut sekä Tullauspalvelut -liiketoimintayksiköt. Erikois- ja raskaskuljetukset -liiketoimintayksikössä ei tapahtunut muutoksia, mutta sen nimi vaihtui muotoon Nurminen Heavy. Hoivalogistiikka sai nimekseen Nurminen Care. Joulukuussa julkistettiin myös Nurminen Logisticsin liiketoimintaan liittyvä liiketoimintastrategia. Strategian mukaisesti on jatkettu esimerkiksi rautatievaunuinvestointeja. Nurminen Logisticsin omien vaunujen määrä lähentelee tuhatta. Investointeja rautatievaunuihin Pörssiin listautuminen Vuosikertomus

6 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosikertomus 2007

7 Historiallinen vuosi uudisti perinteikästä yhtiötä Vuosi 2007 oli John Nurminen Oy:lle poikkeuksellisen tapahtumarikas. Siihen mahtuivat Ajoneuvologistiikka-yksikön itsenäistyminen, toimitusjohtajan vaihtuminen, yhtiön jakautuminen ja pörssiin listautuminen. Näin ollen John Nurminen Oy:tä ei enää ole olemassa tässä vuosikertomuksessa esitetyssä muodossa. Yhtiön liikevaihto laski 86,7 miljoonaan euroon, kun Ajoneuvologistiikka-yksikön enemmistö myytiin CapManin hallinnoimille rahastoille. Yhtiön liikevoitto oli 43,0 miljoonaa euroa. Liikevoittoon vaikutti merkittävästi ajoneuvologistiikan myyntivoitto. Kauppa merkitsi myös toimitusjohtajan vaihtumista, sillä Jan Lönnblad siirtyi johtamaan näin muodostunutta Skandia Autologistics Oy:tä. Aloittaessani elokuussa uutena toimitusjohtajana oli ensimmäisiä tehtäviäni käynnistää yhtiön listautuminen. Se tapahtui siirtämällä pääosa John Nurminen Oy:n liiketoiminnoista Kasola Oyj:n sisään. Vastineeksi tästä John Nurmisen omistajat saivat Kasola Oyj:n osakkeita. Kasolan liiketoiminnot myytiin kokonaisuudessaan yhtiön pääomistajille, Bachmannin suvun jäsenille. Kasola Oyj:n nimi vaihdettiin Nurminen Logistics Oyj:ksi Listautumisen avulla syntyi yhtiömuoto, joka mahdollistaa kasvun ja sille tarvittavan rahoituksen hankkimisen. Pörssiyhtiön ulkopuolelle jäänyt osa järjestäytyi niin sanotun uuden John Nurmisen alle sisältäen taidelogistiikan, varustamopalvelut ja uutena Troil Marin -nimisen liiketoimintayksikön sekä kiinteistöjen hallinta- ja isännöintipalvelut. Nurmisen osaaminen hyödyttää asiakkaita jatkossakin Nurmisen asiakaskunta laajentui ilahduttavasti vuoden 2007 aikana. Yksi keino vastata asiak kaiden tarpeisiin on Vuosaaren sataman yhtey teen marraskuussa 2008 valmistuva moderni logistiikkakeskus, joka on uuden John Nurminen Oy:n omistuksessa ja jota operoi Nurminen Logistics Oyj. Keskuksen kokonaispinta-ala on kaikkien kolmen vaiheen valmistuttua noin neliömetriä. Perinteet elävät muutoksista huolimatta John Nurmisen pitkän iän salaisuus on ollut jo 1800-luvulta lähtien mukautuminen ajan henkeen ja hetkeen sekä hyvinä että vaikeina aikoina. Ei ainoastaan muutoksien hyväksyminen, vaan muutoksien tekeminen ja tapahtumien ennakoiminen ovat siivittäneet yritystä eteenpäin. Lisäksi John Nurminen on ollut aina esimerkillinen perheyritys kansainvälisessä rajapinnassa. Nyt yhtiön perinteet jatkuvat uusissa muodoissa. Haluan esittää kiitokseni historiallisesta vuodesta 2007 asiakkaillemme, rahoittajillemme, muille sidosryhmillemme ja erityisesti ammattitaitoiselle henkilöstöllemme. Lasse Paitsola Toimitusjohtaja Vuosikertomus

8 Henkilöstö Henkilöstön kehittämiseen panostettiin muutosten keskelläkin Nopeasti muuttuva työympäristö on iso haaste henkilöstölle. John Nurminen panosti myös vuonna 2007 henkilöstönsä pitkäjänteiseen kehittämiseen. Työhyvinvointi lisääntyi ja asiakkaiden tarpeita opittiin ymmärtämään entistä paremmin. John Nurmisen henkilöstömäärä pieneni vuoden 2007 aikana Ajoneuvologistiikka-liiketoimintayksikön irrottauduttua yhtiöstä. Vuoden lopussa yhtiön palveluksessa työskenteli 600 henkilöä. Miesten osuus henkilöstöstä oli 58 % ja naisten 42 %. Keski-ikä oli 38 vuotta. John Nurminen uudisti vuonna 2007 henkilöstön perehdyttämisohjelman ja organisoi uudelleen työsuojelu- ja yhteistoimintaryhmät. Henkilöstölle järjestettiin Superviretyöterveystarkastuksia. Niiden tuloksia seurattiin aktiivisesti ja henkilöstön hyvinvointia parannettiin tulosten perusteella erilaisin toimenpitein. Vuonna 2007 käynnistettiin kaksi suurta kehittämishanketta, kriittisten menestystekijöiden määrittely ja liiketoiminnan kasvuun tähtäävä Kasvun tekijät -valmennusprojekti. Hankkeiden avulla edistettiin yhtiön strategian toteutumista ja vahvistettiin henkilöstön muutosjohtamisessa tarvittavaa osaamista. John Nurmisen arvoihin ovat aina kuuluneet henkilöstön arvostaminen ja halu palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Henkilöstötyytyväisyys näkyi muun muassa uudistumisena, yhdessä tekemisenä ja onnistumisina. Vuoden 2007 aikana toteutettu jakautuminen ja organisaatiouudistus vaativat henkilöstöltä suuria ponnisteluja. Siitä huolimatta ne pystyttiin toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti. Hyvään henkilöstöjohtamiseen liittyviä käytäntöjä kuten esimerkiksi säännöllisiä kehityskeskusteluja käytiin myös muutosten keskellä. Henkilöstömäärä maittain Baltia 7 % Suomi 78 % Venäjä 15 % Henkilöstön ikäjakauma % Sukupuolijakauma < < ikä Naiset 42 % Miehet 58 % 6 Vuosikertomus 2007

9 Vuosikertomus

10 Liiketoimintayksiköt Liiketoimintayksiköt 2007 Rautatietoiminnot 59,4 % Rautatietoiminnot-yksikkö tarjosi asiakkailleen kokonaisvaltaisia logistiikkaratkaisuja Suomen ja Venäjän sekä muiden IVY-maiden välisessä rautatieliikenteessä. Yksikkö toimi myös Baltian, Mongolian, Kiinan ja Etelä-Korean rautateillä. Yksikön palveluihin kuuluivat valmistuotteiden ja raaka-aineiden vientija tuontikuljetukset sekä projektivientiin liittyvät palvelut. Kuljetusten lisäksi yksikkö tarjosi asiakkailleen myös tullaus-, huolinta- ja terminaalipalveluja. Toimipisteet sijaitsivat kaikilla kansainvälisillä Suomen itärajan ylityspaikoilla. Yksiköllä oli myös kattava yhdistettyjen kuljetusten terminaaliverkosto Kotkassa, Kouvolassa, Luumäellä, Niiralassa ja Vainikkalassa sekä huolintatoimistot Nuijamaalla ja Vaalimaalla. Tavarankäsittely ja lisäarvopalvelut 11,8 % Tavarankäsittely ja lisäarvopalvelut -yksikkö tarjosi tavarankäsittelyä, varastointia ja lisäarvopalveluita huolintaliikkeille, tukkukaupoille sekä tuonti- ja vientiyrityksille. Yksikön palveluihin kuuluivat transito-, terminaalisekä kemikaalituotteiden logistiikka. Sen toimipisteet sijaitsivat Vantaan Hakkilassa, Kotkan Mussalossa, Haminassa ja Turun satamassa. Tullauspalvelut 6,2 % Tullauspalvelut-yksikkö tarjosi tuonnin ja viennin räätälöityjä tullauspalveluja Suomessa. Palvelut kattoivat kaikki kuljetuksiin ja kansainväliseen kauppaan liittyvät dokumentoinnit, tullauksiin liittyvät tuonnin ja viennin asiakirjat, transitodokumentoinnit, EU:n sisäisen kaupan Intrastat-tilastoinnin ja kotimaan kuljetuspalvelut. 8 Vuosikertomus 2007

11 Erikois- ja raskaskuljetukset 11,5 % Erikois- ja raskaskuljetukset -yksikkö tarjosi suurten ja raskaiden kappaleiden kuljetuspalveluja Suomessa, Euroopassa, Venäjällä ja Baltian maissa. Yksikkö oli yksi alan markkinajohtajista. Hoivalogistiikka 8,2 % Hoivalogistiikka-yksikön palveluvalikoima koostui pääosin kiireettömistä potilassiirroista sekä kiireellisistä ensihoito-, sairaankuljetus- ja päivystyspalveluista. Näiden lisäksi palveluihin kuuluivat ympärivuorokautinen päivystyskeskus, sairaalan sisäiset potilassiirot, tapahtumapäivystykset, erityisryhmäkuljetukset sekä turvapuhelin- ja kotiutuspalvelut. Varustamopalvelut 2,9 % Nurminen Ship Agency tarjosi ammattitaitoisia laivanselvityspalveluja lähes kaikissa Suomen merisatamissa. Suomen johtavana tankkialusten laivanselvittäjänä se edusti suuria kansainvälisiä ja kotimaisia öljyyhtiöitä sekä rahtaajia. Ship Agency toimi lisäksi kaikissa Baltian alueen satamissa konsernin palveluverkoston kautta. Suurten rahtialusten lisäksi se palveli yhä enenevissä määrin myös Helsingissä piipahtavia risteilyaluksia. % Yksikön osuus konsernin liikevaihdosta 2007 Vuosikertomus

12 John Nurmisen Säätiö John Nurmisen Säätiö Merenkulun ja Itämeren puolesta John Nurmisen Säätiössä kunnioitus merta ja merenkulkua kohtaan yhdistyy vastuuseen Itämeren tilasta. Säätiön toiminnan pääkohteet ovat historia ja ympäristö. Vuonna 1992 perustettu säätiö julkaisee meriaiheisia teoksia sekä ylläpitää kartta-, meritaide- ja meriantiikkikokoelmia. Säätiön julkaisut ja kokoelmat edustavat monitieteistä ja kansalliset rajat ylittävää ainutlaatuista asiantuntemusta. Merenkulun historiaa säätiö on tehnyt tunnetuksi kertomalla muun muassa pohjoisista löytöretkistä Ultima Thule -teoksessaan. Meritaiteen mestareita Merimaalauksia 400 vuoden ajalta loi syvällisen katsauksen tunnetuimpien meritaiteilijoiden työhön. Säätiön uusin julkaisu Meritie Navigoinnin historia on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta. John Nurmisen pääkonttorissa Helsingissä sijaitsee s/s Inkeri Nurmisen kapteenin salonki alkuperäisine kalustuksineen. Itämerta luvun puolivälissä kyntänyt höyrylaiva olisi tuskin voinut kuvitella, millainen meren tila on 2000-luvulla. John Nurmisen Säätiölle Itämeren rehevöityminen ja sinileväkukinnot ovat vakava haaste. Säätiö tukee omalla toiminnallaan Itämeren tilan parantumista. Puhdas Itämeri -hanke tähtää kemiallisen fosforinpoiston käyttöönottoon Pietarin kolmella suurimmalla jätevedenpuhdistamolla. Hankkeen toteutuessa Suomenlahden fosforikuormitus vähenee arviolta 800 tonnia vuodessa. Vuonna 1992 toimintansa aloittaneen John Nurmisen Säätiön tarkoituksena on suomalaisen merenkulun kulttuuriperinteen vaaliminen. Säätiöllä on kaksi toimintalinjaa: merihistoria, jonka saralla se on keskittynyt merenkulun, löytöretkeilyn ja kartografi an historiaan, sekä meren suojelu. Itämeren suojelun puolesta säätiö on toiminut vuodesta 2004 tavoitteenaan rehevöitymisen ja sinileväkukintojen vähentäminen. Säätiö panostaa konkreettisiin hankkeisiin, joilla on näkyvä vaikutus meren tilan parantumiseen. 10 Vuosikertomus 2007

13 Kuva: Jukka Nurminen Vuosikertomus

14 Tilinpäätös 12 Vuosikertomus 2007

15 Hallituksen toimintakertomus 2007 Uusi strateginen linjaus Vuoden 2006 toimintakertomuksessa hallitus otti kantaa yrityksen portfoliostrategiaan seuraavasti: Konsernissa on jouduttu muuttamaan näkemystä, jonka mukaan sen ihanneportfolio koostuisi useista pienemmistä liiketoiminnoista. Kehityksessä ei voida jäädä puolitiehen, vaan konsernin yksiköissä on pyrittävä luomaan sellainen kriittinen massa, että se luo edellytykset tehokkaan kustannusrakenteen ja vahvan markkina-aseman saavuttamiseen valitulla markkina-alueella. Nurmisella on aina uskottu, että synerginen, kapea-alainen logistiikkakonserni on johdettavissa, mikäli yksiköt ovat suurin piirtein yhtä vahvoja. Tämän mukaisesti päätettiin erottaa pienemmät liiketoiminnot suuremmista yksiköistä, joiden kehittämisen nähtiin vaativan enemmän pääomaa jatkossa. Perhe- Nurmiseen, joka jatkaa perinteitä John Nurminen Oy:nä, siirrettiin taidelogistiikka, satama- ja varustamopalvelut, tietyt kiinteistöt sekä kiinteistö- ja isännöintipalvelut. Suuret tai merkittäviä kasvuinvestointeja vaativat yksiköt eli rautatie-, terminaalipalveluja huolintaliiketoiminnat, erikois- ja raskaskuljetukset sekä hoivalogistiikka eriytettiin toiseen yksikköön, joka sai vuoden aikana nimekseen Nurminen Logistics. Aikaisemmin valitun kumppanuusstrategian tuli varmistaa, ettei yhdenkään liiketoiminnan markkina-asematavoitteista tarvitse tinkiä perheyhtiön pääomaresurssien niukkuuden vuoksi. Tämä vuoden 2006 linjaus salli mahdollisuuden ottaa yksikkötasolle kumppani, joka pystyi vahvistamaan pääomapohjaa ja tukemaan kyseisen liiketoiminta-alueen strategiaa. Siten vuoden 2007 alussa Ajoneuvologistiikasta myytiin CapManin hallinnoimille rahastoille 60 % ja loppuosa omistuksesta jakaantui John Nurminen Oy:lle ja yksikön johdolle. Kuluneen vuoden aikana päätettiin Nurminen Logisticsin kasvun pääomatarpeet ratkaista kuitenkin uudella tavalla siten, että yksikön liiketoiminnot siirtyivät entiseen Kasola Oyj:hin, jonka nimi samalla muuttui Nurminen Logistics Oyj:ksi. Kasolan pääomistajat ostivat Kasolan aikaisemman liiketoiminnan ja siirtyvän liiketoiminnan hintana John Nurminen Oy:lle suunnattiin 10 miljoonaa Kasolan osaketta, jolloin Nurminen Logisticsin omistajista eli Nurmisen perheestä tuli yrityksen pääomistajia. Myös Nurmisen hallituksen sekä johdon jäsenet tulivat tässä yhteydessä yhtiön osakkaiksi. Pörssilistaus on laajentanut yhtiön omistajapohjaa. Yhtiön kasvustrategian toteutusedellytysten vahvistamiseksi on yhtiökokous tehnyt alustavan päätöksen myöhemmästä osakeannista. Miten tämä uusi linjaus on perusteltavissa? Edellyttikö joku muutos Nurmisella tai liiketoimintaympäristössä tällaista strategian tarkistusta? Onko valittu linjaus ristiriidassa aikaisemmin määritellyn kumppanuusstrategian kanssa ja jos, niin miten? Nurminen Logistics Oyj eroaa muista pörssiyrityksistä, joissa suku on varmistanut enemmistön suurempaan äänimäärään oikeuttavan osakesarjan avulla. Nykyinen suuntaus suosii tasa-arvoisia osakkeita eikä Nurminen Logistics Oyj:n osakkeilla ole äänivaltaeroja. Perheyhtiöluonne ei yleensäkään riipu osake- tai äänienemmistöstä, vaan yrityksen johtamisesta ja hallinnasta. Menemällä pörssiin ja laajentamalla omistusta ratkaistaan pääoman saatavuus, edellyttäen että Nurmisen logistiikkaliiketoiminnan strateginen suunta on sijoittajista attraktiivinen. Se, ettei yrityksellä ole kumppaneita joissakin liiketoiminnoissa, helpottaa konsernin hallintaa, sillä kumppanien mahdolliset tavoite-erot eivät enää voi aiheuttaa ongelmia. Yhteisyrityksiä on vaikea johtaa. Tässä suhteessa pörssiin meno tuo kiistattomia etuja. Pörssilistaus on luonnollinen strategia perheyhtiölle sen kasvun myötä. On myös luovuttu aikaisemmasta perinteestä, jossa perheyhtiön omistus keskittyi yhdelle henkilölle. Nurmisen suvun päämiehet ovat vuosikymmeniä olleet kolmessa roolissa. He ovat olleet omistajia, he ovat osallistuneet yrityksen hallintaan hallituksen jäseninä ja he ovat johtaneet yritystä. Omistuksen jakaantuessa laajemmin suvun sisällä he siirtyvät selkeämmin omistajiksi. Siinä roolissa heidän tehtävänään on valita sellainen hallitus, joka pystyy määrittelemään yritykselle omistajien päämääriin perustuvat tavoitteet ja niihin vievän strategisen linjauksen. Omistajat voivat osallistua hallitustyöskentelyyn, mutta sinne voidaan myös etsiä asiantuntijoita, joihin omistajat luottavat ja joiden he uskovat tuovan yritykselle lisäarvoa. Kun omistajat haluavat painottaa omistajan roolia, pörssiyritys on tarkoituksenmukainen vaihtoehto. Pörssiyritykseen kohdistuu enemmän valvontaa kuin yksityiseen yritykseen. Sitä valvoo Rahoitustarkastus, sitä seuraavat analyytikot ja sijoittajat. Nämä vaikuttavat yrityksen johtamiseen usein enemmän kuin mihin useimmat yksityisten yritysten omistajat johtamisroolin jätettyään pystyvät. Yrityksen tulevaisuuden näkökulmasta pörssilistauksessa on paljon hyvää. Nurmisen perinteiden mukaisesti yritystä tullaan jatkossa edelleen määrätietoisesti kehittämään sortumatta kvartaalitalouden tempoilevaan lyhytjännitteisyyteen. Pörssin tarjoamat mahdollisuudet avaavat aivan uusia mahdollisuuksia Nurminen Logistics Oyj:lle. Edessä on nyt uuden viiden Vuosikertomus

16 Tilinpäätös vuoden kehityslinjauksen määrittely. Myös ajankohta on otollinen. Pörssissä ei ole logistiikan alueen yrityksiä. Suomella on erinomainen mahdollisuus hyödyntää asemansa Venäjän naapurina. Suomen ja Venäjän väliset liikenneverkostot, erityisesti rautatiet, tarjoavat tilaisuuden luoda tiettyihin Venäjän markkinoiden kapeisiin markkinasegmentteihin laadullisesti ylivoimaisia, kustannustehokkaita ratkaisuja. Nurminen Logistics Oyj on jaettu kolmeen liiketoimintaryhmään. Yrityksen kasvun painopiste kohdistuu Nurminen Cargoon, joka tarjoaa räätälöityjä logistiikkapalveluja, niin rautatiekuljetuksia, terminaalipalveluja, projektivientipalveluja kuin huolintaakin. Nurminen Heavy on erikoistunut ratkaisemaan suurten ja raskaiden kappaleiden ja vaativien kansainvälisten projektien kuljetuspalveluja erityisesti Pohjoismaissa ja Baltiassa sekä Venäjällä ja muissa IVY-maissa. Nurminen Care on Suomen suurin kiireellisiä ja kiireettömiä sairaankuljetuspalveluja tuottava yksikkö. Liikevaihto ja taloudellinen tulos John Nurmisen liikevaihto laski merkittävästi, kun konsernin ajoneuvologistiikkatoiminnot myytiin vuoden 2007 aikana. Jäljelle jääneiden toimintojen liikevaihto oli 86,7 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 43 miljoonaa euroa ja konsernin voitto tilikaudelta oli 36,9 miljoonaa euroa. Voittoon vaikutti merkittävästi ajoneuvologistiikan myyntivoitto. Toisaalta John Nurmisen kokonaisjakautuminen, joka toteutettiin ja siihen liittyvä Nurminen Logistics -liiketoimintojen pörssilistaus aiheutti kertaluontoisia kuluja noin 2 miljoonaa euroa. Toimintaympäristö Maailmantalouden kehitys oli edelleen vuonna 2007 suhteellisen vakaata. John Nurmisen päämarkkina-alueilla Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa markkinat kehittyivät positiivisesti. Erityisesti Suomen ja Venäjän välinen kauppa kasvoi voimakkaasti, mikä näkyi kasvaneina volyymeina niin rautatiekuljetuksissa kuin tavarankäsittelyssäkin. Puun tuonti Venäjältä väheni vuoteen 2006 verrattuna. Rahoitus Yrityksen rahoitustilanne oli hyvä koko vuoden. Ajoneuvologistiikan myynti paransi selvästi yhtiön omavaraisuusastetta, joka oli kertomusvuoden lopussa 60,8 % (34,7 % vuonna 2006). Pitkäaikaiset lainat ovat vuoden aikana pienentyneet noin 11,7 miljoonaa euroa. Likviditeetti on yleisesti ollut hyvällä tasolla. Hallitus on hyväksynyt rahoitusriskipolitiikan, jossa määritellään konsernin rahoitusriskien hallinnan pääperiaatteet. Rahoitusriskipolitiikan tavoitteena on muun muassa vähentää valuuttariskiä pyrkimällä pitämään tulo- ja menovirrat yhtä suurina sekä suojaamalla tase-erät määritellyn suojaustason mukaisesti. Henkilöstö Tilikauden aikana yrityksen palveluksessa oli keskimäärin 600 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 472 ja ulkomailla 128 henkilöä. Konsernin palveluiden laadun kehittäminen perustuu asiakastyytyväisyyden jatkuvaan seurantaan ja henkilöstön tyytyväisyyden säännölliseen mittaamiseen. Kertomusvuoden aikana tehtiin asiakastyytyväisyystutkimus ja toimintaa kehitetään yksiköittäin tulosten pohjalta. Hallitus Keväällä 2007 valittiin entinen hallitus. Myös hallituksen jäsenet ovat mukana yrityksen osakepohjaisessa kannustusjärjestelmässä. Toimitusjohtajan vaihtuminen Yhtiön toimitusjohtaja Jan Lönnblad siirtyi johtamaan John Nurmisesta irrottautunutta Scandinavian Autologistics Oy:tä maaliskuussa. John Nurmisen uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin ekonomi Lasse Paitsola. Hän otti tehtävän vastaan elokuussa. Paitsola työskenteli ADR-Haanpää Oy:n toimitusjohtajana vuosina Hänel lä on vahva kokemus yritysjärjestelyistä ja rahoitusalasta. Tulevaisuuden näkymät John Nurminen jakautui uuteen John Nurminen Oy:hyn ja Nurminen Logistics Oyj:hin siirtyneisiin liiketoimintoihin. Nämä yhtiöt kertovat omista tulevaisuuden näkymistään erikseen. 14 Vuosikertomus 2007

17 Avainluvut Liikevaihto, milj Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja, milj. 40,1 8,0 13,0 9,6 5,6 % liikevaihdosta 46,2 5,5 12,8 9,9 6,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % 44,5 13,4 25,3 23,0 12,9 Omavaraisuus, % 60,8 34,7 54,7 49,0 53,0 Investoinnit *), milj. 31,9 27,8 8,5 14,7 5,3 Henkilöstö Suomessa Venäjällä ja Baltiassa Ruotsissa ja Tanskassa Henkilöstö vuoden lopussa 600 **) *) **) Bruttoinvestoinnit Henkilöstömäärä pieneni vuoden 2007 aikana Ajoneuvologistiikka-liiketoimintayksikön itsenäistyttyä Liikevaihto, milj. Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja, milj. Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja, % liikevaihdosta ,1 13,0 5,6 9,6 8, ,2 12,8 9,9 6,7 5, Sijoitetun pääoman tuotto, % Omavaraisuusaste, % Investoinnit, milj ,5 23,0 25,3 12,9 13, ,0 60,8 54,7 49,0 34, ,9 27,8 14,7 8,5 5, Sijoitetun pääoman tuotto, % = Voitto ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja + Rahoituskulut Taseen loppusumma 1) Korottomat velat 1) x 100 Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + Vähemmistöosuus Taseen loppusumma x 100 1) keskimäärin tilikaudella Vuosikertomus

18 Tilinpäätös Tuloslaskelma euroa LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos 1 1 Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset kulut VOITTO ENNEN VEROJA Tuloverot Laskennallisen verovelan muutos Tuloverot varsinaisesta toiminnasta VOITTO ENNEN VÄHEMMISTÖOSUUTTA Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta KONSERNIN VOITTO TILIKAUDELTA Vuosikertomus 2007

19 Tase euroa VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Konsernin liikearvo Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto 2 16 Muut rahastot Muuntoerot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) VÄHEMMISTÖOSUUS PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pääomalainat, pitkäaikaiset Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ Vuosikertomus

20 Tilinpäätös Konsernin rahavirtalaskelma euroa LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA: Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista 0 41 Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Ostetut tytäryhtiöosakkeet/konserniaktiiva Myydyt tytäryhtiöosakkeet Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 37 Saadut osingot investoinneista 1 50 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti Omien osakkeiden hankkiminen Lyhytaikaisten lainojen nostot 429 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-) Rahavarat tilikauden alussa RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA Vuosikertomus 2007

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Suomi English Русский

Suomi English Русский Suomi English Русский Nurmiselle kuljetettavan tuotteen koko tai määränpään kaukaisuus eivät ole ongelma. Kaikki logistiikka-alan palvelut yhdeltä tiskiltä Nurminen Logistics tarjoaa asiakkailleen kaikki

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-11-08 08:00:07 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot