Sisältö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö 1 2 4 6 8 10 12 24 26 28 30 32"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2007

2 Sisältö 1 John Nurminen lyhyesti 2 Vuosi Toimitusjohtajan katsaus 6 Henkilöstö 8 Liiketoimintayksiköt John Nurmisen Säätiö 12 Tilinpäätös 13 Hallituksen toimintakertomus 15 Avainluvut 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18 Konsernin rahoituslaskelma 19 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 20 Osakkeet ja osuudet 22 Hallitus 23 Yritysjohto 24 Uusi John Nurminen 26 Vuosaaren logistiikkakeskus 28 John Nurminen Navis Oy 30 John Nurminen Prima Oy 32 Troil Marin Oy

3 John Nurminen lyhyesti John Nurminen jakautui kahdeksi erilliseksi yhtiöksi, pörssiyhtiö Nurminen Logistics Oyj:ksi ja John Nurminen Oy:ksi. John Nurmisen vahvuutena on jo 1800-luvulta lähtien ollut mukautuminen ajan henkeen. Nyt yhtiön perinteet jatkuvat uusissa muodoissa. Avainluvut Liikevaihto, milj Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja, milj. 40,1 8,0 13,0 9,6 5,6 % liikevaihdosta 46,2 5,5 12,8 9,9 6,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % 44,5 13,4 25,3 23,0 12,9 Omavaraisuus, % 60,8 34,7 54,7 49,0 53,0 Investoinnit *), milj. 31,9 27,8 8,5 14,7 5,3 Henkilöstö Suomessa Venäjällä ja Baltiassa Ruotsissa ja Tanskassa Henkilöstö vuoden lopussa 600 **) *) **) Bruttoinvestoinnit Henkilöstömäärä pieneni vuoden 2007 aikana Ajoneuvologistiikka-liiketoimintayksikön itsenäistyttyä Vuosikertomus 2007

4 Vuosi 2007 Vuosi 2007 Yli satakaksikymmentävuotiaalla John Nurmisella on takanaan historiansa tapahtumarikkain vuosi. Suurin liiketoimintayksikkö, Ajoneuvologistiikka, itsenäistyi alkuvuodesta ja toimitusjohtaja Jan Lönnblad siirtyi uuden yhtiön johtoon. Lasse Paitsola nimitettiin kesäkuussa Nurmisen toimitus johtajaksi ja syyskuun alussa ilmoitettiin, että vahvana perheyhtiönä tunnettu John Nurminen listautuu pörssiin. Loppuvuodesta muurattiin Vuosaaren logistiikkakeskuksen peruskivi. Joulukuussa julkistettiin aloittavan pörssiyhtiö Nurminen Logisticsin uusi organisaatiomalli, jossa painotettiin ydinosaamisalueiden kasvattamista Suomessa ja Venäjällä. Nurmisen tarina jatkuu tulevaisuudessakin. Helmikuussa Ajoneuvologistiikka-yksikös tä muodostui oma erillinen kokonaisuutensa. Samalla sen omistuspohja laajeni, kun uudeksi enemmistöosakkaaksi tulivat pohjoismaisen pääomasijoittajan CapManin hallinnoimat rahastot. Tämä mahdollisti ajoneuvologistiikkatoiminnan vahvistamisen ja kehittämisen Pohjoismaissa sekä laajentamisen Venäjällä ja Baltiassa. Ajoneuvologistiikkayhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 93 miljoonaa euroa vuonna Kesäkuussa John Nurmisen uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Lasse Paitsola. Hän siirtyi Nurmiselle ADR-Haanpää Oy:n toimitusjohtajan paikalta elokuussa. Hänellä on vahva kokemus yritysjärjestelyistä ja rahoitusalalta. Paitsolan aikana ADR-Haanpää laajensi toimintaansa erityisesti Pohjoismaihin, Baltiaan ja Venäjälle. Samalla se kasvoi yhdeksi alansa suurimmista toimijoista Pohjois-Euroopassa. Syyskuussa John Nurminen Oy ilmoitti listautumisestaan pörssiin Listautumisen yhteydessä nimi muutettiin Nurminen Logistics Oyj:ksi. Ajoneuvologistiikan irtautuminen Vuosaaren logistiikka keskuksen peruskiven muuraus 2 Vuosikertomus 2007

5 Listautuminen ei koskenut Nurminen Primaa eikä Nurminen Ship Agencya. Pörssin ulkopuolelle jääneet liiketoiminta-alueet ja John Nurminen Oy:n omistamat Skandia Autologistics Oy:n osakkeet sekä John Nurminen Oy -nimi jäivät Nurmisen suvun omistukseen. John Nurminen Oy:n listautuminen tapahtui siirtämällä osa sen liiketoiminnoista Kasola Oyj:n sisään. Vastineeksi John Nurminen sai Kasola Oyj:n osakkeita. Kasola Oyj:n nimi vaihdettiin Nurminen Logistics Oyj:ksi John Nurmisen toimitusjohtaja Lasse Paitsola siirtyi toimitusjohtajaksi uuteen yhtiöön, jonka hallituksena jatkaa John Nurminen Oy:n hallitus. Myös lähes koko John Nurminen Oy:n henkilökunta siirtyi vanhoina työntekijöinä uuden yhtiön palvelukseen. Listautumisen avulla syntyi yhtiömuoto, joka mahdollistaa kasvun ja sille tarvittavan rahoituksen hankkimisen listautuminen antaa entistä paremmat mahdollisuudet profi loitua logistiikan monipuolisena osaajana ja palvella asiakkaita kokonaisvaltaisemmin. Syyskuussa muurattiin myös Nurmisen Vuosaaren logistiikkakeskuksen peruskivi. Vuosaaren satama avautuu loppuvuodesta 2008 ja siitä tulee Suomen nykyaikaisin tavarasatama. Nurminen rakentaa logistiikkakeskuksen sataman välittömään läheisyyteen noin 11 hehtaarin tontille. Alueelle rakennetaan kolmessa vaiheessa neliömetriä tehokasta ja toimivaa logistiikkatilaa. Ensimmäinen vaihe, neliömetrin terminaalirakennus ja osa rautatiehallia, valmistuu syksyllä Toinen vaihe, rautatiehallin loppuosa, valmistuu sataman avautuessa marraskuun lopussa. Kolmas vaihe rakennetaan myöhemmin. Hankkeen kokonaisarvo nousee noin 30 miljoonaan euroon ja se on Nurmisen historian merkittävin rakennushanke. Logistiikkakeskukseen tulee muun muassa kylmää, lämmintä ja lämpötilakontrolloitua tilaa, varastotilat luokitelluille aineille sekä erikoiskantavaa tilaa raskaille esineille. Keskukseen rakennetaan myös lähes 300 metriä junaraidetta. Nurmisen satamalogistiikkatoiminnot keskittyvät jatkossa Kotkan Mussalon ja Helsingin Vuosaaren suuriin keskuksiin. Joulukuussa julkistettiin uuden Nurminen Logisticsin organisaatio, joka astui voimaan vuoden 2008 alussa. Nurminen Logistics Oyj nimellä jatkavan pörssiyhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen liiketoimintayksikköön: Nurminen Cargo, Nurminen Heavy ja Nurminen Care. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Lasse Paitsolan lisäksi Kaj Kulp, Antti Sallila, Petteri Pelkonen ja Harri Vainikka. Uuden yhtiön päämarkkina-alueita ovat Suomi ja Itämeren alue sekä Venäjä ja muut IVYmaat. Nurminen Cargossa yhdistyivät John Nurminen Oy:n Rautatietoiminnot, Tavarankäsittely ja lisäarvopalvelut sekä Tullauspalvelut -liiketoimintayksiköt. Erikois- ja raskaskuljetukset -liiketoimintayksikössä ei tapahtunut muutoksia, mutta sen nimi vaihtui muotoon Nurminen Heavy. Hoivalogistiikka sai nimekseen Nurminen Care. Joulukuussa julkistettiin myös Nurminen Logisticsin liiketoimintaan liittyvä liiketoimintastrategia. Strategian mukaisesti on jatkettu esimerkiksi rautatievaunuinvestointeja. Nurminen Logisticsin omien vaunujen määrä lähentelee tuhatta. Investointeja rautatievaunuihin Pörssiin listautuminen Vuosikertomus

6 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosikertomus 2007

7 Historiallinen vuosi uudisti perinteikästä yhtiötä Vuosi 2007 oli John Nurminen Oy:lle poikkeuksellisen tapahtumarikas. Siihen mahtuivat Ajoneuvologistiikka-yksikön itsenäistyminen, toimitusjohtajan vaihtuminen, yhtiön jakautuminen ja pörssiin listautuminen. Näin ollen John Nurminen Oy:tä ei enää ole olemassa tässä vuosikertomuksessa esitetyssä muodossa. Yhtiön liikevaihto laski 86,7 miljoonaan euroon, kun Ajoneuvologistiikka-yksikön enemmistö myytiin CapManin hallinnoimille rahastoille. Yhtiön liikevoitto oli 43,0 miljoonaa euroa. Liikevoittoon vaikutti merkittävästi ajoneuvologistiikan myyntivoitto. Kauppa merkitsi myös toimitusjohtajan vaihtumista, sillä Jan Lönnblad siirtyi johtamaan näin muodostunutta Skandia Autologistics Oy:tä. Aloittaessani elokuussa uutena toimitusjohtajana oli ensimmäisiä tehtäviäni käynnistää yhtiön listautuminen. Se tapahtui siirtämällä pääosa John Nurminen Oy:n liiketoiminnoista Kasola Oyj:n sisään. Vastineeksi tästä John Nurmisen omistajat saivat Kasola Oyj:n osakkeita. Kasolan liiketoiminnot myytiin kokonaisuudessaan yhtiön pääomistajille, Bachmannin suvun jäsenille. Kasola Oyj:n nimi vaihdettiin Nurminen Logistics Oyj:ksi Listautumisen avulla syntyi yhtiömuoto, joka mahdollistaa kasvun ja sille tarvittavan rahoituksen hankkimisen. Pörssiyhtiön ulkopuolelle jäänyt osa järjestäytyi niin sanotun uuden John Nurmisen alle sisältäen taidelogistiikan, varustamopalvelut ja uutena Troil Marin -nimisen liiketoimintayksikön sekä kiinteistöjen hallinta- ja isännöintipalvelut. Nurmisen osaaminen hyödyttää asiakkaita jatkossakin Nurmisen asiakaskunta laajentui ilahduttavasti vuoden 2007 aikana. Yksi keino vastata asiak kaiden tarpeisiin on Vuosaaren sataman yhtey teen marraskuussa 2008 valmistuva moderni logistiikkakeskus, joka on uuden John Nurminen Oy:n omistuksessa ja jota operoi Nurminen Logistics Oyj. Keskuksen kokonaispinta-ala on kaikkien kolmen vaiheen valmistuttua noin neliömetriä. Perinteet elävät muutoksista huolimatta John Nurmisen pitkän iän salaisuus on ollut jo 1800-luvulta lähtien mukautuminen ajan henkeen ja hetkeen sekä hyvinä että vaikeina aikoina. Ei ainoastaan muutoksien hyväksyminen, vaan muutoksien tekeminen ja tapahtumien ennakoiminen ovat siivittäneet yritystä eteenpäin. Lisäksi John Nurminen on ollut aina esimerkillinen perheyritys kansainvälisessä rajapinnassa. Nyt yhtiön perinteet jatkuvat uusissa muodoissa. Haluan esittää kiitokseni historiallisesta vuodesta 2007 asiakkaillemme, rahoittajillemme, muille sidosryhmillemme ja erityisesti ammattitaitoiselle henkilöstöllemme. Lasse Paitsola Toimitusjohtaja Vuosikertomus

8 Henkilöstö Henkilöstön kehittämiseen panostettiin muutosten keskelläkin Nopeasti muuttuva työympäristö on iso haaste henkilöstölle. John Nurminen panosti myös vuonna 2007 henkilöstönsä pitkäjänteiseen kehittämiseen. Työhyvinvointi lisääntyi ja asiakkaiden tarpeita opittiin ymmärtämään entistä paremmin. John Nurmisen henkilöstömäärä pieneni vuoden 2007 aikana Ajoneuvologistiikka-liiketoimintayksikön irrottauduttua yhtiöstä. Vuoden lopussa yhtiön palveluksessa työskenteli 600 henkilöä. Miesten osuus henkilöstöstä oli 58 % ja naisten 42 %. Keski-ikä oli 38 vuotta. John Nurminen uudisti vuonna 2007 henkilöstön perehdyttämisohjelman ja organisoi uudelleen työsuojelu- ja yhteistoimintaryhmät. Henkilöstölle järjestettiin Superviretyöterveystarkastuksia. Niiden tuloksia seurattiin aktiivisesti ja henkilöstön hyvinvointia parannettiin tulosten perusteella erilaisin toimenpitein. Vuonna 2007 käynnistettiin kaksi suurta kehittämishanketta, kriittisten menestystekijöiden määrittely ja liiketoiminnan kasvuun tähtäävä Kasvun tekijät -valmennusprojekti. Hankkeiden avulla edistettiin yhtiön strategian toteutumista ja vahvistettiin henkilöstön muutosjohtamisessa tarvittavaa osaamista. John Nurmisen arvoihin ovat aina kuuluneet henkilöstön arvostaminen ja halu palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Henkilöstötyytyväisyys näkyi muun muassa uudistumisena, yhdessä tekemisenä ja onnistumisina. Vuoden 2007 aikana toteutettu jakautuminen ja organisaatiouudistus vaativat henkilöstöltä suuria ponnisteluja. Siitä huolimatta ne pystyttiin toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti. Hyvään henkilöstöjohtamiseen liittyviä käytäntöjä kuten esimerkiksi säännöllisiä kehityskeskusteluja käytiin myös muutosten keskellä. Henkilöstömäärä maittain Baltia 7 % Suomi 78 % Venäjä 15 % Henkilöstön ikäjakauma % Sukupuolijakauma < < ikä Naiset 42 % Miehet 58 % 6 Vuosikertomus 2007

9 Vuosikertomus

10 Liiketoimintayksiköt Liiketoimintayksiköt 2007 Rautatietoiminnot 59,4 % Rautatietoiminnot-yksikkö tarjosi asiakkailleen kokonaisvaltaisia logistiikkaratkaisuja Suomen ja Venäjän sekä muiden IVY-maiden välisessä rautatieliikenteessä. Yksikkö toimi myös Baltian, Mongolian, Kiinan ja Etelä-Korean rautateillä. Yksikön palveluihin kuuluivat valmistuotteiden ja raaka-aineiden vientija tuontikuljetukset sekä projektivientiin liittyvät palvelut. Kuljetusten lisäksi yksikkö tarjosi asiakkailleen myös tullaus-, huolinta- ja terminaalipalveluja. Toimipisteet sijaitsivat kaikilla kansainvälisillä Suomen itärajan ylityspaikoilla. Yksiköllä oli myös kattava yhdistettyjen kuljetusten terminaaliverkosto Kotkassa, Kouvolassa, Luumäellä, Niiralassa ja Vainikkalassa sekä huolintatoimistot Nuijamaalla ja Vaalimaalla. Tavarankäsittely ja lisäarvopalvelut 11,8 % Tavarankäsittely ja lisäarvopalvelut -yksikkö tarjosi tavarankäsittelyä, varastointia ja lisäarvopalveluita huolintaliikkeille, tukkukaupoille sekä tuonti- ja vientiyrityksille. Yksikön palveluihin kuuluivat transito-, terminaalisekä kemikaalituotteiden logistiikka. Sen toimipisteet sijaitsivat Vantaan Hakkilassa, Kotkan Mussalossa, Haminassa ja Turun satamassa. Tullauspalvelut 6,2 % Tullauspalvelut-yksikkö tarjosi tuonnin ja viennin räätälöityjä tullauspalveluja Suomessa. Palvelut kattoivat kaikki kuljetuksiin ja kansainväliseen kauppaan liittyvät dokumentoinnit, tullauksiin liittyvät tuonnin ja viennin asiakirjat, transitodokumentoinnit, EU:n sisäisen kaupan Intrastat-tilastoinnin ja kotimaan kuljetuspalvelut. 8 Vuosikertomus 2007

11 Erikois- ja raskaskuljetukset 11,5 % Erikois- ja raskaskuljetukset -yksikkö tarjosi suurten ja raskaiden kappaleiden kuljetuspalveluja Suomessa, Euroopassa, Venäjällä ja Baltian maissa. Yksikkö oli yksi alan markkinajohtajista. Hoivalogistiikka 8,2 % Hoivalogistiikka-yksikön palveluvalikoima koostui pääosin kiireettömistä potilassiirroista sekä kiireellisistä ensihoito-, sairaankuljetus- ja päivystyspalveluista. Näiden lisäksi palveluihin kuuluivat ympärivuorokautinen päivystyskeskus, sairaalan sisäiset potilassiirot, tapahtumapäivystykset, erityisryhmäkuljetukset sekä turvapuhelin- ja kotiutuspalvelut. Varustamopalvelut 2,9 % Nurminen Ship Agency tarjosi ammattitaitoisia laivanselvityspalveluja lähes kaikissa Suomen merisatamissa. Suomen johtavana tankkialusten laivanselvittäjänä se edusti suuria kansainvälisiä ja kotimaisia öljyyhtiöitä sekä rahtaajia. Ship Agency toimi lisäksi kaikissa Baltian alueen satamissa konsernin palveluverkoston kautta. Suurten rahtialusten lisäksi se palveli yhä enenevissä määrin myös Helsingissä piipahtavia risteilyaluksia. % Yksikön osuus konsernin liikevaihdosta 2007 Vuosikertomus

12 John Nurmisen Säätiö John Nurmisen Säätiö Merenkulun ja Itämeren puolesta John Nurmisen Säätiössä kunnioitus merta ja merenkulkua kohtaan yhdistyy vastuuseen Itämeren tilasta. Säätiön toiminnan pääkohteet ovat historia ja ympäristö. Vuonna 1992 perustettu säätiö julkaisee meriaiheisia teoksia sekä ylläpitää kartta-, meritaide- ja meriantiikkikokoelmia. Säätiön julkaisut ja kokoelmat edustavat monitieteistä ja kansalliset rajat ylittävää ainutlaatuista asiantuntemusta. Merenkulun historiaa säätiö on tehnyt tunnetuksi kertomalla muun muassa pohjoisista löytöretkistä Ultima Thule -teoksessaan. Meritaiteen mestareita Merimaalauksia 400 vuoden ajalta loi syvällisen katsauksen tunnetuimpien meritaiteilijoiden työhön. Säätiön uusin julkaisu Meritie Navigoinnin historia on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta. John Nurmisen pääkonttorissa Helsingissä sijaitsee s/s Inkeri Nurmisen kapteenin salonki alkuperäisine kalustuksineen. Itämerta luvun puolivälissä kyntänyt höyrylaiva olisi tuskin voinut kuvitella, millainen meren tila on 2000-luvulla. John Nurmisen Säätiölle Itämeren rehevöityminen ja sinileväkukinnot ovat vakava haaste. Säätiö tukee omalla toiminnallaan Itämeren tilan parantumista. Puhdas Itämeri -hanke tähtää kemiallisen fosforinpoiston käyttöönottoon Pietarin kolmella suurimmalla jätevedenpuhdistamolla. Hankkeen toteutuessa Suomenlahden fosforikuormitus vähenee arviolta 800 tonnia vuodessa. Vuonna 1992 toimintansa aloittaneen John Nurmisen Säätiön tarkoituksena on suomalaisen merenkulun kulttuuriperinteen vaaliminen. Säätiöllä on kaksi toimintalinjaa: merihistoria, jonka saralla se on keskittynyt merenkulun, löytöretkeilyn ja kartografi an historiaan, sekä meren suojelu. Itämeren suojelun puolesta säätiö on toiminut vuodesta 2004 tavoitteenaan rehevöitymisen ja sinileväkukintojen vähentäminen. Säätiö panostaa konkreettisiin hankkeisiin, joilla on näkyvä vaikutus meren tilan parantumiseen. 10 Vuosikertomus 2007

13 Kuva: Jukka Nurminen Vuosikertomus

14 Tilinpäätös 12 Vuosikertomus 2007

15 Hallituksen toimintakertomus 2007 Uusi strateginen linjaus Vuoden 2006 toimintakertomuksessa hallitus otti kantaa yrityksen portfoliostrategiaan seuraavasti: Konsernissa on jouduttu muuttamaan näkemystä, jonka mukaan sen ihanneportfolio koostuisi useista pienemmistä liiketoiminnoista. Kehityksessä ei voida jäädä puolitiehen, vaan konsernin yksiköissä on pyrittävä luomaan sellainen kriittinen massa, että se luo edellytykset tehokkaan kustannusrakenteen ja vahvan markkina-aseman saavuttamiseen valitulla markkina-alueella. Nurmisella on aina uskottu, että synerginen, kapea-alainen logistiikkakonserni on johdettavissa, mikäli yksiköt ovat suurin piirtein yhtä vahvoja. Tämän mukaisesti päätettiin erottaa pienemmät liiketoiminnot suuremmista yksiköistä, joiden kehittämisen nähtiin vaativan enemmän pääomaa jatkossa. Perhe- Nurmiseen, joka jatkaa perinteitä John Nurminen Oy:nä, siirrettiin taidelogistiikka, satama- ja varustamopalvelut, tietyt kiinteistöt sekä kiinteistö- ja isännöintipalvelut. Suuret tai merkittäviä kasvuinvestointeja vaativat yksiköt eli rautatie-, terminaalipalveluja huolintaliiketoiminnat, erikois- ja raskaskuljetukset sekä hoivalogistiikka eriytettiin toiseen yksikköön, joka sai vuoden aikana nimekseen Nurminen Logistics. Aikaisemmin valitun kumppanuusstrategian tuli varmistaa, ettei yhdenkään liiketoiminnan markkina-asematavoitteista tarvitse tinkiä perheyhtiön pääomaresurssien niukkuuden vuoksi. Tämä vuoden 2006 linjaus salli mahdollisuuden ottaa yksikkötasolle kumppani, joka pystyi vahvistamaan pääomapohjaa ja tukemaan kyseisen liiketoiminta-alueen strategiaa. Siten vuoden 2007 alussa Ajoneuvologistiikasta myytiin CapManin hallinnoimille rahastoille 60 % ja loppuosa omistuksesta jakaantui John Nurminen Oy:lle ja yksikön johdolle. Kuluneen vuoden aikana päätettiin Nurminen Logisticsin kasvun pääomatarpeet ratkaista kuitenkin uudella tavalla siten, että yksikön liiketoiminnot siirtyivät entiseen Kasola Oyj:hin, jonka nimi samalla muuttui Nurminen Logistics Oyj:ksi. Kasolan pääomistajat ostivat Kasolan aikaisemman liiketoiminnan ja siirtyvän liiketoiminnan hintana John Nurminen Oy:lle suunnattiin 10 miljoonaa Kasolan osaketta, jolloin Nurminen Logisticsin omistajista eli Nurmisen perheestä tuli yrityksen pääomistajia. Myös Nurmisen hallituksen sekä johdon jäsenet tulivat tässä yhteydessä yhtiön osakkaiksi. Pörssilistaus on laajentanut yhtiön omistajapohjaa. Yhtiön kasvustrategian toteutusedellytysten vahvistamiseksi on yhtiökokous tehnyt alustavan päätöksen myöhemmästä osakeannista. Miten tämä uusi linjaus on perusteltavissa? Edellyttikö joku muutos Nurmisella tai liiketoimintaympäristössä tällaista strategian tarkistusta? Onko valittu linjaus ristiriidassa aikaisemmin määritellyn kumppanuusstrategian kanssa ja jos, niin miten? Nurminen Logistics Oyj eroaa muista pörssiyrityksistä, joissa suku on varmistanut enemmistön suurempaan äänimäärään oikeuttavan osakesarjan avulla. Nykyinen suuntaus suosii tasa-arvoisia osakkeita eikä Nurminen Logistics Oyj:n osakkeilla ole äänivaltaeroja. Perheyhtiöluonne ei yleensäkään riipu osake- tai äänienemmistöstä, vaan yrityksen johtamisesta ja hallinnasta. Menemällä pörssiin ja laajentamalla omistusta ratkaistaan pääoman saatavuus, edellyttäen että Nurmisen logistiikkaliiketoiminnan strateginen suunta on sijoittajista attraktiivinen. Se, ettei yrityksellä ole kumppaneita joissakin liiketoiminnoissa, helpottaa konsernin hallintaa, sillä kumppanien mahdolliset tavoite-erot eivät enää voi aiheuttaa ongelmia. Yhteisyrityksiä on vaikea johtaa. Tässä suhteessa pörssiin meno tuo kiistattomia etuja. Pörssilistaus on luonnollinen strategia perheyhtiölle sen kasvun myötä. On myös luovuttu aikaisemmasta perinteestä, jossa perheyhtiön omistus keskittyi yhdelle henkilölle. Nurmisen suvun päämiehet ovat vuosikymmeniä olleet kolmessa roolissa. He ovat olleet omistajia, he ovat osallistuneet yrityksen hallintaan hallituksen jäseninä ja he ovat johtaneet yritystä. Omistuksen jakaantuessa laajemmin suvun sisällä he siirtyvät selkeämmin omistajiksi. Siinä roolissa heidän tehtävänään on valita sellainen hallitus, joka pystyy määrittelemään yritykselle omistajien päämääriin perustuvat tavoitteet ja niihin vievän strategisen linjauksen. Omistajat voivat osallistua hallitustyöskentelyyn, mutta sinne voidaan myös etsiä asiantuntijoita, joihin omistajat luottavat ja joiden he uskovat tuovan yritykselle lisäarvoa. Kun omistajat haluavat painottaa omistajan roolia, pörssiyritys on tarkoituksenmukainen vaihtoehto. Pörssiyritykseen kohdistuu enemmän valvontaa kuin yksityiseen yritykseen. Sitä valvoo Rahoitustarkastus, sitä seuraavat analyytikot ja sijoittajat. Nämä vaikuttavat yrityksen johtamiseen usein enemmän kuin mihin useimmat yksityisten yritysten omistajat johtamisroolin jätettyään pystyvät. Yrityksen tulevaisuuden näkökulmasta pörssilistauksessa on paljon hyvää. Nurmisen perinteiden mukaisesti yritystä tullaan jatkossa edelleen määrätietoisesti kehittämään sortumatta kvartaalitalouden tempoilevaan lyhytjännitteisyyteen. Pörssin tarjoamat mahdollisuudet avaavat aivan uusia mahdollisuuksia Nurminen Logistics Oyj:lle. Edessä on nyt uuden viiden Vuosikertomus

16 Tilinpäätös vuoden kehityslinjauksen määrittely. Myös ajankohta on otollinen. Pörssissä ei ole logistiikan alueen yrityksiä. Suomella on erinomainen mahdollisuus hyödyntää asemansa Venäjän naapurina. Suomen ja Venäjän väliset liikenneverkostot, erityisesti rautatiet, tarjoavat tilaisuuden luoda tiettyihin Venäjän markkinoiden kapeisiin markkinasegmentteihin laadullisesti ylivoimaisia, kustannustehokkaita ratkaisuja. Nurminen Logistics Oyj on jaettu kolmeen liiketoimintaryhmään. Yrityksen kasvun painopiste kohdistuu Nurminen Cargoon, joka tarjoaa räätälöityjä logistiikkapalveluja, niin rautatiekuljetuksia, terminaalipalveluja, projektivientipalveluja kuin huolintaakin. Nurminen Heavy on erikoistunut ratkaisemaan suurten ja raskaiden kappaleiden ja vaativien kansainvälisten projektien kuljetuspalveluja erityisesti Pohjoismaissa ja Baltiassa sekä Venäjällä ja muissa IVY-maissa. Nurminen Care on Suomen suurin kiireellisiä ja kiireettömiä sairaankuljetuspalveluja tuottava yksikkö. Liikevaihto ja taloudellinen tulos John Nurmisen liikevaihto laski merkittävästi, kun konsernin ajoneuvologistiikkatoiminnot myytiin vuoden 2007 aikana. Jäljelle jääneiden toimintojen liikevaihto oli 86,7 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 43 miljoonaa euroa ja konsernin voitto tilikaudelta oli 36,9 miljoonaa euroa. Voittoon vaikutti merkittävästi ajoneuvologistiikan myyntivoitto. Toisaalta John Nurmisen kokonaisjakautuminen, joka toteutettiin ja siihen liittyvä Nurminen Logistics -liiketoimintojen pörssilistaus aiheutti kertaluontoisia kuluja noin 2 miljoonaa euroa. Toimintaympäristö Maailmantalouden kehitys oli edelleen vuonna 2007 suhteellisen vakaata. John Nurmisen päämarkkina-alueilla Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa markkinat kehittyivät positiivisesti. Erityisesti Suomen ja Venäjän välinen kauppa kasvoi voimakkaasti, mikä näkyi kasvaneina volyymeina niin rautatiekuljetuksissa kuin tavarankäsittelyssäkin. Puun tuonti Venäjältä väheni vuoteen 2006 verrattuna. Rahoitus Yrityksen rahoitustilanne oli hyvä koko vuoden. Ajoneuvologistiikan myynti paransi selvästi yhtiön omavaraisuusastetta, joka oli kertomusvuoden lopussa 60,8 % (34,7 % vuonna 2006). Pitkäaikaiset lainat ovat vuoden aikana pienentyneet noin 11,7 miljoonaa euroa. Likviditeetti on yleisesti ollut hyvällä tasolla. Hallitus on hyväksynyt rahoitusriskipolitiikan, jossa määritellään konsernin rahoitusriskien hallinnan pääperiaatteet. Rahoitusriskipolitiikan tavoitteena on muun muassa vähentää valuuttariskiä pyrkimällä pitämään tulo- ja menovirrat yhtä suurina sekä suojaamalla tase-erät määritellyn suojaustason mukaisesti. Henkilöstö Tilikauden aikana yrityksen palveluksessa oli keskimäärin 600 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 472 ja ulkomailla 128 henkilöä. Konsernin palveluiden laadun kehittäminen perustuu asiakastyytyväisyyden jatkuvaan seurantaan ja henkilöstön tyytyväisyyden säännölliseen mittaamiseen. Kertomusvuoden aikana tehtiin asiakastyytyväisyystutkimus ja toimintaa kehitetään yksiköittäin tulosten pohjalta. Hallitus Keväällä 2007 valittiin entinen hallitus. Myös hallituksen jäsenet ovat mukana yrityksen osakepohjaisessa kannustusjärjestelmässä. Toimitusjohtajan vaihtuminen Yhtiön toimitusjohtaja Jan Lönnblad siirtyi johtamaan John Nurmisesta irrottautunutta Scandinavian Autologistics Oy:tä maaliskuussa. John Nurmisen uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin ekonomi Lasse Paitsola. Hän otti tehtävän vastaan elokuussa. Paitsola työskenteli ADR-Haanpää Oy:n toimitusjohtajana vuosina Hänel lä on vahva kokemus yritysjärjestelyistä ja rahoitusalasta. Tulevaisuuden näkymät John Nurminen jakautui uuteen John Nurminen Oy:hyn ja Nurminen Logistics Oyj:hin siirtyneisiin liiketoimintoihin. Nämä yhtiöt kertovat omista tulevaisuuden näkymistään erikseen. 14 Vuosikertomus 2007

17 Avainluvut Liikevaihto, milj Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja, milj. 40,1 8,0 13,0 9,6 5,6 % liikevaihdosta 46,2 5,5 12,8 9,9 6,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % 44,5 13,4 25,3 23,0 12,9 Omavaraisuus, % 60,8 34,7 54,7 49,0 53,0 Investoinnit *), milj. 31,9 27,8 8,5 14,7 5,3 Henkilöstö Suomessa Venäjällä ja Baltiassa Ruotsissa ja Tanskassa Henkilöstö vuoden lopussa 600 **) *) **) Bruttoinvestoinnit Henkilöstömäärä pieneni vuoden 2007 aikana Ajoneuvologistiikka-liiketoimintayksikön itsenäistyttyä Liikevaihto, milj. Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja, milj. Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja, % liikevaihdosta ,1 13,0 5,6 9,6 8, ,2 12,8 9,9 6,7 5, Sijoitetun pääoman tuotto, % Omavaraisuusaste, % Investoinnit, milj ,5 23,0 25,3 12,9 13, ,0 60,8 54,7 49,0 34, ,9 27,8 14,7 8,5 5, Sijoitetun pääoman tuotto, % = Voitto ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja + Rahoituskulut Taseen loppusumma 1) Korottomat velat 1) x 100 Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + Vähemmistöosuus Taseen loppusumma x 100 1) keskimäärin tilikaudella Vuosikertomus

18 Tilinpäätös Tuloslaskelma euroa LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos 1 1 Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset kulut VOITTO ENNEN VEROJA Tuloverot Laskennallisen verovelan muutos Tuloverot varsinaisesta toiminnasta VOITTO ENNEN VÄHEMMISTÖOSUUTTA Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta KONSERNIN VOITTO TILIKAUDELTA Vuosikertomus 2007

19 Tase euroa VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Konsernin liikearvo Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto 2 16 Muut rahastot Muuntoerot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) VÄHEMMISTÖOSUUS PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pääomalainat, pitkäaikaiset Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ Vuosikertomus

20 Tilinpäätös Konsernin rahavirtalaskelma euroa LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA: Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista 0 41 Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Ostetut tytäryhtiöosakkeet/konserniaktiiva Myydyt tytäryhtiöosakkeet Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 37 Saadut osingot investoinneista 1 50 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti Omien osakkeiden hankkiminen Lyhytaikaisten lainojen nostot 429 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-) Rahavarat tilikauden alussa RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA Vuosikertomus 2007

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Julkaistu: 2004-08-12 06:30:48 CEST Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004, klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Suomi English Русский

Suomi English Русский Suomi English Русский Nurmiselle kuljetettavan tuotteen koko tai määränpään kaukaisuus eivät ole ongelma. Kaikki logistiikka-alan palvelut yhdeltä tiskiltä Nurminen Logistics tarjoaa asiakkailleen kaikki

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti)

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2009 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin voitto ennen veroja kasvoi yli 41 % Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus on toiminut

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot