Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö 1 2 4 6 8 10 12 24 26 28 30 32"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2007

2 Sisältö 1 John Nurminen lyhyesti 2 Vuosi Toimitusjohtajan katsaus 6 Henkilöstö 8 Liiketoimintayksiköt John Nurmisen Säätiö 12 Tilinpäätös 13 Hallituksen toimintakertomus 15 Avainluvut 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18 Konsernin rahoituslaskelma 19 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 20 Osakkeet ja osuudet 22 Hallitus 23 Yritysjohto 24 Uusi John Nurminen 26 Vuosaaren logistiikkakeskus 28 John Nurminen Navis Oy 30 John Nurminen Prima Oy 32 Troil Marin Oy

3 John Nurminen lyhyesti John Nurminen jakautui kahdeksi erilliseksi yhtiöksi, pörssiyhtiö Nurminen Logistics Oyj:ksi ja John Nurminen Oy:ksi. John Nurmisen vahvuutena on jo 1800-luvulta lähtien ollut mukautuminen ajan henkeen. Nyt yhtiön perinteet jatkuvat uusissa muodoissa. Avainluvut Liikevaihto, milj Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja, milj. 40,1 8,0 13,0 9,6 5,6 % liikevaihdosta 46,2 5,5 12,8 9,9 6,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % 44,5 13,4 25,3 23,0 12,9 Omavaraisuus, % 60,8 34,7 54,7 49,0 53,0 Investoinnit *), milj. 31,9 27,8 8,5 14,7 5,3 Henkilöstö Suomessa Venäjällä ja Baltiassa Ruotsissa ja Tanskassa Henkilöstö vuoden lopussa 600 **) *) **) Bruttoinvestoinnit Henkilöstömäärä pieneni vuoden 2007 aikana Ajoneuvologistiikka-liiketoimintayksikön itsenäistyttyä Vuosikertomus 2007

4 Vuosi 2007 Vuosi 2007 Yli satakaksikymmentävuotiaalla John Nurmisella on takanaan historiansa tapahtumarikkain vuosi. Suurin liiketoimintayksikkö, Ajoneuvologistiikka, itsenäistyi alkuvuodesta ja toimitusjohtaja Jan Lönnblad siirtyi uuden yhtiön johtoon. Lasse Paitsola nimitettiin kesäkuussa Nurmisen toimitus johtajaksi ja syyskuun alussa ilmoitettiin, että vahvana perheyhtiönä tunnettu John Nurminen listautuu pörssiin. Loppuvuodesta muurattiin Vuosaaren logistiikkakeskuksen peruskivi. Joulukuussa julkistettiin aloittavan pörssiyhtiö Nurminen Logisticsin uusi organisaatiomalli, jossa painotettiin ydinosaamisalueiden kasvattamista Suomessa ja Venäjällä. Nurmisen tarina jatkuu tulevaisuudessakin. Helmikuussa Ajoneuvologistiikka-yksikös tä muodostui oma erillinen kokonaisuutensa. Samalla sen omistuspohja laajeni, kun uudeksi enemmistöosakkaaksi tulivat pohjoismaisen pääomasijoittajan CapManin hallinnoimat rahastot. Tämä mahdollisti ajoneuvologistiikkatoiminnan vahvistamisen ja kehittämisen Pohjoismaissa sekä laajentamisen Venäjällä ja Baltiassa. Ajoneuvologistiikkayhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 93 miljoonaa euroa vuonna Kesäkuussa John Nurmisen uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Lasse Paitsola. Hän siirtyi Nurmiselle ADR-Haanpää Oy:n toimitusjohtajan paikalta elokuussa. Hänellä on vahva kokemus yritysjärjestelyistä ja rahoitusalalta. Paitsolan aikana ADR-Haanpää laajensi toimintaansa erityisesti Pohjoismaihin, Baltiaan ja Venäjälle. Samalla se kasvoi yhdeksi alansa suurimmista toimijoista Pohjois-Euroopassa. Syyskuussa John Nurminen Oy ilmoitti listautumisestaan pörssiin Listautumisen yhteydessä nimi muutettiin Nurminen Logistics Oyj:ksi. Ajoneuvologistiikan irtautuminen Vuosaaren logistiikka keskuksen peruskiven muuraus 2 Vuosikertomus 2007

5 Listautuminen ei koskenut Nurminen Primaa eikä Nurminen Ship Agencya. Pörssin ulkopuolelle jääneet liiketoiminta-alueet ja John Nurminen Oy:n omistamat Skandia Autologistics Oy:n osakkeet sekä John Nurminen Oy -nimi jäivät Nurmisen suvun omistukseen. John Nurminen Oy:n listautuminen tapahtui siirtämällä osa sen liiketoiminnoista Kasola Oyj:n sisään. Vastineeksi John Nurminen sai Kasola Oyj:n osakkeita. Kasola Oyj:n nimi vaihdettiin Nurminen Logistics Oyj:ksi John Nurmisen toimitusjohtaja Lasse Paitsola siirtyi toimitusjohtajaksi uuteen yhtiöön, jonka hallituksena jatkaa John Nurminen Oy:n hallitus. Myös lähes koko John Nurminen Oy:n henkilökunta siirtyi vanhoina työntekijöinä uuden yhtiön palvelukseen. Listautumisen avulla syntyi yhtiömuoto, joka mahdollistaa kasvun ja sille tarvittavan rahoituksen hankkimisen listautuminen antaa entistä paremmat mahdollisuudet profi loitua logistiikan monipuolisena osaajana ja palvella asiakkaita kokonaisvaltaisemmin. Syyskuussa muurattiin myös Nurmisen Vuosaaren logistiikkakeskuksen peruskivi. Vuosaaren satama avautuu loppuvuodesta 2008 ja siitä tulee Suomen nykyaikaisin tavarasatama. Nurminen rakentaa logistiikkakeskuksen sataman välittömään läheisyyteen noin 11 hehtaarin tontille. Alueelle rakennetaan kolmessa vaiheessa neliömetriä tehokasta ja toimivaa logistiikkatilaa. Ensimmäinen vaihe, neliömetrin terminaalirakennus ja osa rautatiehallia, valmistuu syksyllä Toinen vaihe, rautatiehallin loppuosa, valmistuu sataman avautuessa marraskuun lopussa. Kolmas vaihe rakennetaan myöhemmin. Hankkeen kokonaisarvo nousee noin 30 miljoonaan euroon ja se on Nurmisen historian merkittävin rakennushanke. Logistiikkakeskukseen tulee muun muassa kylmää, lämmintä ja lämpötilakontrolloitua tilaa, varastotilat luokitelluille aineille sekä erikoiskantavaa tilaa raskaille esineille. Keskukseen rakennetaan myös lähes 300 metriä junaraidetta. Nurmisen satamalogistiikkatoiminnot keskittyvät jatkossa Kotkan Mussalon ja Helsingin Vuosaaren suuriin keskuksiin. Joulukuussa julkistettiin uuden Nurminen Logisticsin organisaatio, joka astui voimaan vuoden 2008 alussa. Nurminen Logistics Oyj nimellä jatkavan pörssiyhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen liiketoimintayksikköön: Nurminen Cargo, Nurminen Heavy ja Nurminen Care. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Lasse Paitsolan lisäksi Kaj Kulp, Antti Sallila, Petteri Pelkonen ja Harri Vainikka. Uuden yhtiön päämarkkina-alueita ovat Suomi ja Itämeren alue sekä Venäjä ja muut IVYmaat. Nurminen Cargossa yhdistyivät John Nurminen Oy:n Rautatietoiminnot, Tavarankäsittely ja lisäarvopalvelut sekä Tullauspalvelut -liiketoimintayksiköt. Erikois- ja raskaskuljetukset -liiketoimintayksikössä ei tapahtunut muutoksia, mutta sen nimi vaihtui muotoon Nurminen Heavy. Hoivalogistiikka sai nimekseen Nurminen Care. Joulukuussa julkistettiin myös Nurminen Logisticsin liiketoimintaan liittyvä liiketoimintastrategia. Strategian mukaisesti on jatkettu esimerkiksi rautatievaunuinvestointeja. Nurminen Logisticsin omien vaunujen määrä lähentelee tuhatta. Investointeja rautatievaunuihin Pörssiin listautuminen Vuosikertomus

6 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosikertomus 2007

7 Historiallinen vuosi uudisti perinteikästä yhtiötä Vuosi 2007 oli John Nurminen Oy:lle poikkeuksellisen tapahtumarikas. Siihen mahtuivat Ajoneuvologistiikka-yksikön itsenäistyminen, toimitusjohtajan vaihtuminen, yhtiön jakautuminen ja pörssiin listautuminen. Näin ollen John Nurminen Oy:tä ei enää ole olemassa tässä vuosikertomuksessa esitetyssä muodossa. Yhtiön liikevaihto laski 86,7 miljoonaan euroon, kun Ajoneuvologistiikka-yksikön enemmistö myytiin CapManin hallinnoimille rahastoille. Yhtiön liikevoitto oli 43,0 miljoonaa euroa. Liikevoittoon vaikutti merkittävästi ajoneuvologistiikan myyntivoitto. Kauppa merkitsi myös toimitusjohtajan vaihtumista, sillä Jan Lönnblad siirtyi johtamaan näin muodostunutta Skandia Autologistics Oy:tä. Aloittaessani elokuussa uutena toimitusjohtajana oli ensimmäisiä tehtäviäni käynnistää yhtiön listautuminen. Se tapahtui siirtämällä pääosa John Nurminen Oy:n liiketoiminnoista Kasola Oyj:n sisään. Vastineeksi tästä John Nurmisen omistajat saivat Kasola Oyj:n osakkeita. Kasolan liiketoiminnot myytiin kokonaisuudessaan yhtiön pääomistajille, Bachmannin suvun jäsenille. Kasola Oyj:n nimi vaihdettiin Nurminen Logistics Oyj:ksi Listautumisen avulla syntyi yhtiömuoto, joka mahdollistaa kasvun ja sille tarvittavan rahoituksen hankkimisen. Pörssiyhtiön ulkopuolelle jäänyt osa järjestäytyi niin sanotun uuden John Nurmisen alle sisältäen taidelogistiikan, varustamopalvelut ja uutena Troil Marin -nimisen liiketoimintayksikön sekä kiinteistöjen hallinta- ja isännöintipalvelut. Nurmisen osaaminen hyödyttää asiakkaita jatkossakin Nurmisen asiakaskunta laajentui ilahduttavasti vuoden 2007 aikana. Yksi keino vastata asiak kaiden tarpeisiin on Vuosaaren sataman yhtey teen marraskuussa 2008 valmistuva moderni logistiikkakeskus, joka on uuden John Nurminen Oy:n omistuksessa ja jota operoi Nurminen Logistics Oyj. Keskuksen kokonaispinta-ala on kaikkien kolmen vaiheen valmistuttua noin neliömetriä. Perinteet elävät muutoksista huolimatta John Nurmisen pitkän iän salaisuus on ollut jo 1800-luvulta lähtien mukautuminen ajan henkeen ja hetkeen sekä hyvinä että vaikeina aikoina. Ei ainoastaan muutoksien hyväksyminen, vaan muutoksien tekeminen ja tapahtumien ennakoiminen ovat siivittäneet yritystä eteenpäin. Lisäksi John Nurminen on ollut aina esimerkillinen perheyritys kansainvälisessä rajapinnassa. Nyt yhtiön perinteet jatkuvat uusissa muodoissa. Haluan esittää kiitokseni historiallisesta vuodesta 2007 asiakkaillemme, rahoittajillemme, muille sidosryhmillemme ja erityisesti ammattitaitoiselle henkilöstöllemme. Lasse Paitsola Toimitusjohtaja Vuosikertomus

8 Henkilöstö Henkilöstön kehittämiseen panostettiin muutosten keskelläkin Nopeasti muuttuva työympäristö on iso haaste henkilöstölle. John Nurminen panosti myös vuonna 2007 henkilöstönsä pitkäjänteiseen kehittämiseen. Työhyvinvointi lisääntyi ja asiakkaiden tarpeita opittiin ymmärtämään entistä paremmin. John Nurmisen henkilöstömäärä pieneni vuoden 2007 aikana Ajoneuvologistiikka-liiketoimintayksikön irrottauduttua yhtiöstä. Vuoden lopussa yhtiön palveluksessa työskenteli 600 henkilöä. Miesten osuus henkilöstöstä oli 58 % ja naisten 42 %. Keski-ikä oli 38 vuotta. John Nurminen uudisti vuonna 2007 henkilöstön perehdyttämisohjelman ja organisoi uudelleen työsuojelu- ja yhteistoimintaryhmät. Henkilöstölle järjestettiin Superviretyöterveystarkastuksia. Niiden tuloksia seurattiin aktiivisesti ja henkilöstön hyvinvointia parannettiin tulosten perusteella erilaisin toimenpitein. Vuonna 2007 käynnistettiin kaksi suurta kehittämishanketta, kriittisten menestystekijöiden määrittely ja liiketoiminnan kasvuun tähtäävä Kasvun tekijät -valmennusprojekti. Hankkeiden avulla edistettiin yhtiön strategian toteutumista ja vahvistettiin henkilöstön muutosjohtamisessa tarvittavaa osaamista. John Nurmisen arvoihin ovat aina kuuluneet henkilöstön arvostaminen ja halu palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Henkilöstötyytyväisyys näkyi muun muassa uudistumisena, yhdessä tekemisenä ja onnistumisina. Vuoden 2007 aikana toteutettu jakautuminen ja organisaatiouudistus vaativat henkilöstöltä suuria ponnisteluja. Siitä huolimatta ne pystyttiin toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti. Hyvään henkilöstöjohtamiseen liittyviä käytäntöjä kuten esimerkiksi säännöllisiä kehityskeskusteluja käytiin myös muutosten keskellä. Henkilöstömäärä maittain Baltia 7 % Suomi 78 % Venäjä 15 % Henkilöstön ikäjakauma % Sukupuolijakauma < < ikä Naiset 42 % Miehet 58 % 6 Vuosikertomus 2007

9 Vuosikertomus

10 Liiketoimintayksiköt Liiketoimintayksiköt 2007 Rautatietoiminnot 59,4 % Rautatietoiminnot-yksikkö tarjosi asiakkailleen kokonaisvaltaisia logistiikkaratkaisuja Suomen ja Venäjän sekä muiden IVY-maiden välisessä rautatieliikenteessä. Yksikkö toimi myös Baltian, Mongolian, Kiinan ja Etelä-Korean rautateillä. Yksikön palveluihin kuuluivat valmistuotteiden ja raaka-aineiden vientija tuontikuljetukset sekä projektivientiin liittyvät palvelut. Kuljetusten lisäksi yksikkö tarjosi asiakkailleen myös tullaus-, huolinta- ja terminaalipalveluja. Toimipisteet sijaitsivat kaikilla kansainvälisillä Suomen itärajan ylityspaikoilla. Yksiköllä oli myös kattava yhdistettyjen kuljetusten terminaaliverkosto Kotkassa, Kouvolassa, Luumäellä, Niiralassa ja Vainikkalassa sekä huolintatoimistot Nuijamaalla ja Vaalimaalla. Tavarankäsittely ja lisäarvopalvelut 11,8 % Tavarankäsittely ja lisäarvopalvelut -yksikkö tarjosi tavarankäsittelyä, varastointia ja lisäarvopalveluita huolintaliikkeille, tukkukaupoille sekä tuonti- ja vientiyrityksille. Yksikön palveluihin kuuluivat transito-, terminaalisekä kemikaalituotteiden logistiikka. Sen toimipisteet sijaitsivat Vantaan Hakkilassa, Kotkan Mussalossa, Haminassa ja Turun satamassa. Tullauspalvelut 6,2 % Tullauspalvelut-yksikkö tarjosi tuonnin ja viennin räätälöityjä tullauspalveluja Suomessa. Palvelut kattoivat kaikki kuljetuksiin ja kansainväliseen kauppaan liittyvät dokumentoinnit, tullauksiin liittyvät tuonnin ja viennin asiakirjat, transitodokumentoinnit, EU:n sisäisen kaupan Intrastat-tilastoinnin ja kotimaan kuljetuspalvelut. 8 Vuosikertomus 2007

11 Erikois- ja raskaskuljetukset 11,5 % Erikois- ja raskaskuljetukset -yksikkö tarjosi suurten ja raskaiden kappaleiden kuljetuspalveluja Suomessa, Euroopassa, Venäjällä ja Baltian maissa. Yksikkö oli yksi alan markkinajohtajista. Hoivalogistiikka 8,2 % Hoivalogistiikka-yksikön palveluvalikoima koostui pääosin kiireettömistä potilassiirroista sekä kiireellisistä ensihoito-, sairaankuljetus- ja päivystyspalveluista. Näiden lisäksi palveluihin kuuluivat ympärivuorokautinen päivystyskeskus, sairaalan sisäiset potilassiirot, tapahtumapäivystykset, erityisryhmäkuljetukset sekä turvapuhelin- ja kotiutuspalvelut. Varustamopalvelut 2,9 % Nurminen Ship Agency tarjosi ammattitaitoisia laivanselvityspalveluja lähes kaikissa Suomen merisatamissa. Suomen johtavana tankkialusten laivanselvittäjänä se edusti suuria kansainvälisiä ja kotimaisia öljyyhtiöitä sekä rahtaajia. Ship Agency toimi lisäksi kaikissa Baltian alueen satamissa konsernin palveluverkoston kautta. Suurten rahtialusten lisäksi se palveli yhä enenevissä määrin myös Helsingissä piipahtavia risteilyaluksia. % Yksikön osuus konsernin liikevaihdosta 2007 Vuosikertomus

12 John Nurmisen Säätiö John Nurmisen Säätiö Merenkulun ja Itämeren puolesta John Nurmisen Säätiössä kunnioitus merta ja merenkulkua kohtaan yhdistyy vastuuseen Itämeren tilasta. Säätiön toiminnan pääkohteet ovat historia ja ympäristö. Vuonna 1992 perustettu säätiö julkaisee meriaiheisia teoksia sekä ylläpitää kartta-, meritaide- ja meriantiikkikokoelmia. Säätiön julkaisut ja kokoelmat edustavat monitieteistä ja kansalliset rajat ylittävää ainutlaatuista asiantuntemusta. Merenkulun historiaa säätiö on tehnyt tunnetuksi kertomalla muun muassa pohjoisista löytöretkistä Ultima Thule -teoksessaan. Meritaiteen mestareita Merimaalauksia 400 vuoden ajalta loi syvällisen katsauksen tunnetuimpien meritaiteilijoiden työhön. Säätiön uusin julkaisu Meritie Navigoinnin historia on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta. John Nurmisen pääkonttorissa Helsingissä sijaitsee s/s Inkeri Nurmisen kapteenin salonki alkuperäisine kalustuksineen. Itämerta luvun puolivälissä kyntänyt höyrylaiva olisi tuskin voinut kuvitella, millainen meren tila on 2000-luvulla. John Nurmisen Säätiölle Itämeren rehevöityminen ja sinileväkukinnot ovat vakava haaste. Säätiö tukee omalla toiminnallaan Itämeren tilan parantumista. Puhdas Itämeri -hanke tähtää kemiallisen fosforinpoiston käyttöönottoon Pietarin kolmella suurimmalla jätevedenpuhdistamolla. Hankkeen toteutuessa Suomenlahden fosforikuormitus vähenee arviolta 800 tonnia vuodessa. Vuonna 1992 toimintansa aloittaneen John Nurmisen Säätiön tarkoituksena on suomalaisen merenkulun kulttuuriperinteen vaaliminen. Säätiöllä on kaksi toimintalinjaa: merihistoria, jonka saralla se on keskittynyt merenkulun, löytöretkeilyn ja kartografi an historiaan, sekä meren suojelu. Itämeren suojelun puolesta säätiö on toiminut vuodesta 2004 tavoitteenaan rehevöitymisen ja sinileväkukintojen vähentäminen. Säätiö panostaa konkreettisiin hankkeisiin, joilla on näkyvä vaikutus meren tilan parantumiseen. 10 Vuosikertomus 2007

13 Kuva: Jukka Nurminen Vuosikertomus

14 Tilinpäätös 12 Vuosikertomus 2007

15 Hallituksen toimintakertomus 2007 Uusi strateginen linjaus Vuoden 2006 toimintakertomuksessa hallitus otti kantaa yrityksen portfoliostrategiaan seuraavasti: Konsernissa on jouduttu muuttamaan näkemystä, jonka mukaan sen ihanneportfolio koostuisi useista pienemmistä liiketoiminnoista. Kehityksessä ei voida jäädä puolitiehen, vaan konsernin yksiköissä on pyrittävä luomaan sellainen kriittinen massa, että se luo edellytykset tehokkaan kustannusrakenteen ja vahvan markkina-aseman saavuttamiseen valitulla markkina-alueella. Nurmisella on aina uskottu, että synerginen, kapea-alainen logistiikkakonserni on johdettavissa, mikäli yksiköt ovat suurin piirtein yhtä vahvoja. Tämän mukaisesti päätettiin erottaa pienemmät liiketoiminnot suuremmista yksiköistä, joiden kehittämisen nähtiin vaativan enemmän pääomaa jatkossa. Perhe- Nurmiseen, joka jatkaa perinteitä John Nurminen Oy:nä, siirrettiin taidelogistiikka, satama- ja varustamopalvelut, tietyt kiinteistöt sekä kiinteistö- ja isännöintipalvelut. Suuret tai merkittäviä kasvuinvestointeja vaativat yksiköt eli rautatie-, terminaalipalveluja huolintaliiketoiminnat, erikois- ja raskaskuljetukset sekä hoivalogistiikka eriytettiin toiseen yksikköön, joka sai vuoden aikana nimekseen Nurminen Logistics. Aikaisemmin valitun kumppanuusstrategian tuli varmistaa, ettei yhdenkään liiketoiminnan markkina-asematavoitteista tarvitse tinkiä perheyhtiön pääomaresurssien niukkuuden vuoksi. Tämä vuoden 2006 linjaus salli mahdollisuuden ottaa yksikkötasolle kumppani, joka pystyi vahvistamaan pääomapohjaa ja tukemaan kyseisen liiketoiminta-alueen strategiaa. Siten vuoden 2007 alussa Ajoneuvologistiikasta myytiin CapManin hallinnoimille rahastoille 60 % ja loppuosa omistuksesta jakaantui John Nurminen Oy:lle ja yksikön johdolle. Kuluneen vuoden aikana päätettiin Nurminen Logisticsin kasvun pääomatarpeet ratkaista kuitenkin uudella tavalla siten, että yksikön liiketoiminnot siirtyivät entiseen Kasola Oyj:hin, jonka nimi samalla muuttui Nurminen Logistics Oyj:ksi. Kasolan pääomistajat ostivat Kasolan aikaisemman liiketoiminnan ja siirtyvän liiketoiminnan hintana John Nurminen Oy:lle suunnattiin 10 miljoonaa Kasolan osaketta, jolloin Nurminen Logisticsin omistajista eli Nurmisen perheestä tuli yrityksen pääomistajia. Myös Nurmisen hallituksen sekä johdon jäsenet tulivat tässä yhteydessä yhtiön osakkaiksi. Pörssilistaus on laajentanut yhtiön omistajapohjaa. Yhtiön kasvustrategian toteutusedellytysten vahvistamiseksi on yhtiökokous tehnyt alustavan päätöksen myöhemmästä osakeannista. Miten tämä uusi linjaus on perusteltavissa? Edellyttikö joku muutos Nurmisella tai liiketoimintaympäristössä tällaista strategian tarkistusta? Onko valittu linjaus ristiriidassa aikaisemmin määritellyn kumppanuusstrategian kanssa ja jos, niin miten? Nurminen Logistics Oyj eroaa muista pörssiyrityksistä, joissa suku on varmistanut enemmistön suurempaan äänimäärään oikeuttavan osakesarjan avulla. Nykyinen suuntaus suosii tasa-arvoisia osakkeita eikä Nurminen Logistics Oyj:n osakkeilla ole äänivaltaeroja. Perheyhtiöluonne ei yleensäkään riipu osake- tai äänienemmistöstä, vaan yrityksen johtamisesta ja hallinnasta. Menemällä pörssiin ja laajentamalla omistusta ratkaistaan pääoman saatavuus, edellyttäen että Nurmisen logistiikkaliiketoiminnan strateginen suunta on sijoittajista attraktiivinen. Se, ettei yrityksellä ole kumppaneita joissakin liiketoiminnoissa, helpottaa konsernin hallintaa, sillä kumppanien mahdolliset tavoite-erot eivät enää voi aiheuttaa ongelmia. Yhteisyrityksiä on vaikea johtaa. Tässä suhteessa pörssiin meno tuo kiistattomia etuja. Pörssilistaus on luonnollinen strategia perheyhtiölle sen kasvun myötä. On myös luovuttu aikaisemmasta perinteestä, jossa perheyhtiön omistus keskittyi yhdelle henkilölle. Nurmisen suvun päämiehet ovat vuosikymmeniä olleet kolmessa roolissa. He ovat olleet omistajia, he ovat osallistuneet yrityksen hallintaan hallituksen jäseninä ja he ovat johtaneet yritystä. Omistuksen jakaantuessa laajemmin suvun sisällä he siirtyvät selkeämmin omistajiksi. Siinä roolissa heidän tehtävänään on valita sellainen hallitus, joka pystyy määrittelemään yritykselle omistajien päämääriin perustuvat tavoitteet ja niihin vievän strategisen linjauksen. Omistajat voivat osallistua hallitustyöskentelyyn, mutta sinne voidaan myös etsiä asiantuntijoita, joihin omistajat luottavat ja joiden he uskovat tuovan yritykselle lisäarvoa. Kun omistajat haluavat painottaa omistajan roolia, pörssiyritys on tarkoituksenmukainen vaihtoehto. Pörssiyritykseen kohdistuu enemmän valvontaa kuin yksityiseen yritykseen. Sitä valvoo Rahoitustarkastus, sitä seuraavat analyytikot ja sijoittajat. Nämä vaikuttavat yrityksen johtamiseen usein enemmän kuin mihin useimmat yksityisten yritysten omistajat johtamisroolin jätettyään pystyvät. Yrityksen tulevaisuuden näkökulmasta pörssilistauksessa on paljon hyvää. Nurmisen perinteiden mukaisesti yritystä tullaan jatkossa edelleen määrätietoisesti kehittämään sortumatta kvartaalitalouden tempoilevaan lyhytjännitteisyyteen. Pörssin tarjoamat mahdollisuudet avaavat aivan uusia mahdollisuuksia Nurminen Logistics Oyj:lle. Edessä on nyt uuden viiden Vuosikertomus

16 Tilinpäätös vuoden kehityslinjauksen määrittely. Myös ajankohta on otollinen. Pörssissä ei ole logistiikan alueen yrityksiä. Suomella on erinomainen mahdollisuus hyödyntää asemansa Venäjän naapurina. Suomen ja Venäjän väliset liikenneverkostot, erityisesti rautatiet, tarjoavat tilaisuuden luoda tiettyihin Venäjän markkinoiden kapeisiin markkinasegmentteihin laadullisesti ylivoimaisia, kustannustehokkaita ratkaisuja. Nurminen Logistics Oyj on jaettu kolmeen liiketoimintaryhmään. Yrityksen kasvun painopiste kohdistuu Nurminen Cargoon, joka tarjoaa räätälöityjä logistiikkapalveluja, niin rautatiekuljetuksia, terminaalipalveluja, projektivientipalveluja kuin huolintaakin. Nurminen Heavy on erikoistunut ratkaisemaan suurten ja raskaiden kappaleiden ja vaativien kansainvälisten projektien kuljetuspalveluja erityisesti Pohjoismaissa ja Baltiassa sekä Venäjällä ja muissa IVY-maissa. Nurminen Care on Suomen suurin kiireellisiä ja kiireettömiä sairaankuljetuspalveluja tuottava yksikkö. Liikevaihto ja taloudellinen tulos John Nurmisen liikevaihto laski merkittävästi, kun konsernin ajoneuvologistiikkatoiminnot myytiin vuoden 2007 aikana. Jäljelle jääneiden toimintojen liikevaihto oli 86,7 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 43 miljoonaa euroa ja konsernin voitto tilikaudelta oli 36,9 miljoonaa euroa. Voittoon vaikutti merkittävästi ajoneuvologistiikan myyntivoitto. Toisaalta John Nurmisen kokonaisjakautuminen, joka toteutettiin ja siihen liittyvä Nurminen Logistics -liiketoimintojen pörssilistaus aiheutti kertaluontoisia kuluja noin 2 miljoonaa euroa. Toimintaympäristö Maailmantalouden kehitys oli edelleen vuonna 2007 suhteellisen vakaata. John Nurmisen päämarkkina-alueilla Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa markkinat kehittyivät positiivisesti. Erityisesti Suomen ja Venäjän välinen kauppa kasvoi voimakkaasti, mikä näkyi kasvaneina volyymeina niin rautatiekuljetuksissa kuin tavarankäsittelyssäkin. Puun tuonti Venäjältä väheni vuoteen 2006 verrattuna. Rahoitus Yrityksen rahoitustilanne oli hyvä koko vuoden. Ajoneuvologistiikan myynti paransi selvästi yhtiön omavaraisuusastetta, joka oli kertomusvuoden lopussa 60,8 % (34,7 % vuonna 2006). Pitkäaikaiset lainat ovat vuoden aikana pienentyneet noin 11,7 miljoonaa euroa. Likviditeetti on yleisesti ollut hyvällä tasolla. Hallitus on hyväksynyt rahoitusriskipolitiikan, jossa määritellään konsernin rahoitusriskien hallinnan pääperiaatteet. Rahoitusriskipolitiikan tavoitteena on muun muassa vähentää valuuttariskiä pyrkimällä pitämään tulo- ja menovirrat yhtä suurina sekä suojaamalla tase-erät määritellyn suojaustason mukaisesti. Henkilöstö Tilikauden aikana yrityksen palveluksessa oli keskimäärin 600 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 472 ja ulkomailla 128 henkilöä. Konsernin palveluiden laadun kehittäminen perustuu asiakastyytyväisyyden jatkuvaan seurantaan ja henkilöstön tyytyväisyyden säännölliseen mittaamiseen. Kertomusvuoden aikana tehtiin asiakastyytyväisyystutkimus ja toimintaa kehitetään yksiköittäin tulosten pohjalta. Hallitus Keväällä 2007 valittiin entinen hallitus. Myös hallituksen jäsenet ovat mukana yrityksen osakepohjaisessa kannustusjärjestelmässä. Toimitusjohtajan vaihtuminen Yhtiön toimitusjohtaja Jan Lönnblad siirtyi johtamaan John Nurmisesta irrottautunutta Scandinavian Autologistics Oy:tä maaliskuussa. John Nurmisen uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin ekonomi Lasse Paitsola. Hän otti tehtävän vastaan elokuussa. Paitsola työskenteli ADR-Haanpää Oy:n toimitusjohtajana vuosina Hänel lä on vahva kokemus yritysjärjestelyistä ja rahoitusalasta. Tulevaisuuden näkymät John Nurminen jakautui uuteen John Nurminen Oy:hyn ja Nurminen Logistics Oyj:hin siirtyneisiin liiketoimintoihin. Nämä yhtiöt kertovat omista tulevaisuuden näkymistään erikseen. 14 Vuosikertomus 2007

17 Avainluvut Liikevaihto, milj Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja, milj. 40,1 8,0 13,0 9,6 5,6 % liikevaihdosta 46,2 5,5 12,8 9,9 6,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % 44,5 13,4 25,3 23,0 12,9 Omavaraisuus, % 60,8 34,7 54,7 49,0 53,0 Investoinnit *), milj. 31,9 27,8 8,5 14,7 5,3 Henkilöstö Suomessa Venäjällä ja Baltiassa Ruotsissa ja Tanskassa Henkilöstö vuoden lopussa 600 **) *) **) Bruttoinvestoinnit Henkilöstömäärä pieneni vuoden 2007 aikana Ajoneuvologistiikka-liiketoimintayksikön itsenäistyttyä Liikevaihto, milj. Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja, milj. Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja, % liikevaihdosta ,1 13,0 5,6 9,6 8, ,2 12,8 9,9 6,7 5, Sijoitetun pääoman tuotto, % Omavaraisuusaste, % Investoinnit, milj ,5 23,0 25,3 12,9 13, ,0 60,8 54,7 49,0 34, ,9 27,8 14,7 8,5 5, Sijoitetun pääoman tuotto, % = Voitto ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja + Rahoituskulut Taseen loppusumma 1) Korottomat velat 1) x 100 Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + Vähemmistöosuus Taseen loppusumma x 100 1) keskimäärin tilikaudella Vuosikertomus

18 Tilinpäätös Tuloslaskelma euroa LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos 1 1 Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset kulut VOITTO ENNEN VEROJA Tuloverot Laskennallisen verovelan muutos Tuloverot varsinaisesta toiminnasta VOITTO ENNEN VÄHEMMISTÖOSUUTTA Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta KONSERNIN VOITTO TILIKAUDELTA Vuosikertomus 2007

19 Tase euroa VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Konsernin liikearvo Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto 2 16 Muut rahastot Muuntoerot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) VÄHEMMISTÖOSUUS PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pääomalainat, pitkäaikaiset Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ Vuosikertomus

20 Tilinpäätös Konsernin rahavirtalaskelma euroa LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA: Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista 0 41 Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Ostetut tytäryhtiöosakkeet/konserniaktiiva Myydyt tytäryhtiöosakkeet Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 37 Saadut osingot investoinneista 1 50 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti Omien osakkeiden hankkiminen Lyhytaikaisten lainojen nostot 429 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-) Rahavarat tilikauden alussa RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA Vuosikertomus 2007

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu Osavuosikatsaus heinäkuusyyskuu Jakson liikevaihto oli 23 010 T (23 464 T ) Jakson liiketulos oli 309 T ( 488 T ) Jakson tulos oli 183 T (336 T ) Tulos per osake 0,012 Oma pääoma per osake 0,494 9 kuukautta

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot