Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry 40 vuotta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry 40 vuotta"

Transkriptio

1 Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry 40 vuotta FYSI-päivät YTM Aino Sainio Sota-ajan jumppareista fysikaalisiin hoitolaitoksiin Fysioterapian historia Suomessa juontaa tsaarin vallan ajalle, eli 1900-luvun alkuvuosiin. Helsingissä annettiin vuodesta 1908 alkaen Aleksanteri Yliopistossa opettajille ja lääkitysvoimistelijoille opetusta, mm. käytännöllistä kasvatusopetusta sekä liikuntaohjausta. Lääkitysvoimistelu lakkautettiin Helsingin Yliopistossa vuonna 1942, mutta pian huomattiin, että sodassa vammautuneet sotainvalidit ja monet muutkin tarvitsivat kuntoutusta. Lääkintävoimistelijoita alettiin kouluttaa Invalidiliiton Lääkitysvoimisteluopistossa. Koulutettavia oli vähän ja opiston johtajatar Aina Wilskman suunnitteli valmistujille ensimmäiset työpaikatkin. Tämä olikin tarpeen, sillä moni työnantaja sai myös ensimmäisen lääkintävoimistelijansa, koulutuksen ja ammatin ollessa vielä uusi. Koulutus vakiintui sotien jälkeen annettavaksi ensin sairaanhoito-opistoissa ja sittemmin ammattikorkeakouluissa. Samalla ammattinimike muutettiin fysioterapeutiksi. Valtaosa terveydenhuollon voimavaroista kului sodan jälkeisessä Suomessa sairaalahoitoon. Sairausvakuutusjärjestelmän perustamisella vuonna 1963 pyrittiin siirtämään terveydenhuollon painopistettä sairaalahoidosta avohoitoon. Sairaalahoitoa ei ollut tarkoitus korvata sairausvakuutuksesta. Uudella järjestelmällä haluttiin korvata myös sairaudesta johtuvia ansionmenetyksiä ja sairaanhoitokuluja, sekä parantaa palvelujen saatavuutta eri puolilla maata. Sairausvakuutusjärjestelmä on vaikuttanut myöhemmin luodun työterveyshuoltojärjestelmän ohella suuresti siihen, että yksityisten avoterveyspalvelujen merkitys on kasvanut maamme terveydenhuoltojärjestelmässä. Kelan hallinnoiman julkisen sairaanhoitovakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki suomalaiset vakuutettuina. Sairauden sattuessa Kela maksaa vakuutetuille korvausta sairaanhoito- ja lääkekuluista julkisesta vakuutuksesta, jonka tällä hetkellä työntekijät ja valtio rahoittavat puoliksi. Sairausvakuutukseen liittyvät kysymykset ovat Suomen Fysikaalisten Hoitolaitosten Liitto ry:n perustamisesta lähtien olleet yksi edunvalvonnan peruspilareista. Joka vuosikymmenellä sairausvakuutus on ollut jollakin tavalla uhattuna ja usein terveydenhoitoalan yrittäjä- ja muut järjestöt ovat tehneet yhteisiä kannanottoja ja kampanjoita. Ja siitä se lähti! Suomen Fysikaalisten Hoitolaitosten Liitto ry (SFHL) perustettiin vuonna 1972 toimimaan yhdyssiteenä lääkinnällistä kuntoutusta ja muuta lääkinnällistä hoitotoimintaa harjoittavien sairaanhoito- ja tutkimuslaitosten välillä. Innostus SFHL ry:tä perustettaessa oli valtava. Perustavassa kokouksessa oli mukana edustajat 25 fysikaalisesta hoitolaitoksesta Helsingistä, Espoosta, Tampereelta, Lahdesta, Turusta ja monelta muulta paikkakunnalta. Maassa toimi tuolloin vain harvoja fysikaalisia hoitolaitoksia,

2 koska laitosten perustamista säännösteltiin Lääkintöhallituksen harjoittamalla tiukalla lupapolitiikalla. Tarveharkinta oli voimassa luvun loppupuolelle saakka. Perustajien suuri määrä kertoi yhteisen liiton tarpeellisuudesta: Erillään toisistaan toimivat laitokset tunsivat tarvitsevansa toistensa tukea toiminnalleen. Jokaisessa laitoksessa oli myös työntekijöitä, joten työsopimusmallit, palkat ja hinnat olivat asioita, joihin Liitolta toivottiin apua. Suomen Fysikaalisten Hoitolaitosten Liitto ry hyväksyttiin yhdistysrekisteriin ja on siitä asti, nyt jo 40 vuoden ajan, toiminut fysioterapiayrittäjien tukena. Liiton nimi on matkan varrella muuttunut niin kuin itse ammatinkin. Lääkintävoimistelijasta on tullut fysioterapeutti ja Suomen Fysikaalisten Hoitolaitosten Liitto ry:stä tuli 1990 luvulla ensin Suomen Fysioterapiakeskusten Liitto, sitten Suomen Fysioterapiayrittäjät FYSI ry ja vuosi sitten nimeksi muutettiin Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry. Myös yhdistyksen logo on muuttunut useampaan otteeseen; viimeisin muutos on tapahtunut tänä vuonna. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Karin Krogell, joka oli juossut uuden liiton kasaan. Karin oli Helsingin tunnetuimpia lääkintävoimistelijoita ja hänen laitoksessaan kävi monien ministereiden lisäksi myös tasavallan presidentti Urho Kaleva Kekkonen, joka kutsui useana vuonna Karinin myös Itsenäisyyspäivän juhliin presidentin linnaan. Karinin lentävä lause oli silloin ja on tänäänkin: Ihmisen kuuluu olla pystyasennossa. Yli 80-vuotias Karin käy yhä kuntouttamassa sairaaloissa ihmisiä pyrkimyksenä saada heidät pystyasentoon ja korostamassa asiaa myös hoitohenkilökunnalle. SFHL ry tuotti alusta lähtien myös koulutusta. Maailmalta haluttiin saada oppia ja tehtiin legendaarisiksi muodostuneita ulkomaanmatkoja, niistä ensimmäinen jo vuonna 1973 Norjaan Karin Krogellin toimiessa matkanjohtajana. SFHL ry:n perustajajäsen ja nykyinen senioritoiminnan vetäjä Kyllikki Koho on tehnyt suuren työn kootessaan tietoja FYSI:n ulkomaanmatkoista 40 vuoden ajalta. Jäsenmäärien kehittyminen Liiton jäsenmäärä kasvoi ripeästi. Perustajajäsenlaitoksia oli 25, vuonna 1975 jäsenlaitoksia oli jo 70, vuonna 1980 lähes 150. Jäsenmäärän kasvu kiihtyi koko 80-luvun, mikä oli seurausta siitä, että Lääkintöhallitus luopui tarveharkinnasta. Lupakäytäntö jäi kuitenkin voimaan Lääkintöhallituksen lopettamisen jälkeenkin. Lupien myöntäjiksi tulivat Lääninhallitukset ja nykyisin niiden seuraajat Aluehallintovirastot eli AVI:t luvulla potilaita riitti ja lääkintävoimistelijat kiiruhtivat perustamaan uusia laitoksia. Vuonna 1990 jäsenlaitoksia oli jo 550. Siihen kasvu pysähtyikin pitkäksi aikaa, kun voimakas lama iski Suomeen 1990-luvun alussa ja laitosten asiakasmäärät putosivat. Uusia laitoksia ei juurikaan uskallettu perustaa ja olemassa olevat laitoksetkin joutuivat supistamaan toimintaansa. Jäsenmäärä jatkoi kuitenkin kasvuaan: vuonna 2002 jäsenlaitoksia oli noin 600 ja vuoden 2012 lopussa noin 700 sivutoimipisteineen. Vaikka uusia jäsenyrityksiä liittyy koko ajan FYSI:iin, jäsenmäärä kasvaa hitaasti, kun pitkään alalla toimineet yrittäjät lopettavat toimintaansa ja yritystoiminnan jatkajaa ei läheskään aina löydy. Oma toiminnanjohtaja Toimistoa vedettiin alkuvuodet talkooperiaatteella. Vuoteen 1979 tultaessa SFHL ry:n toiminta oli kasvanut niin monipuoliseksi ja työllistäväksi, että Liiton palvelukseen päätettiin palkata osapäiväinen järjestö/tiedotussihteeri. Taloon tuli yhteiskuntatieteiden maisteri Aino Penttilä (nyk.

3 Sainio), joka on luotsannut FYSI ry:tä tämän vuoden (2012) helmikuuhun saakka. Ensimmäinen toimistosihteeri palkattiin vuonna Aino Sainio on toiminut FYSI ry:n toiminnanjohtajuuden ohella vuodesta 1988 lähtien yksityistä terveydenhuoltoa edustavan Terveydenhoitoalan Palvelujärjestöt TEPA ry:n asiamiehenä ja viimeiset kahdeksan vuotta myös sen puheenjohtajana. Yhdessä TEPA:n muiden järjestöjohtajien kanssa FYSI ry on tehnyt pitkäjänteistä työtä tuodessaan yksityisen sektorin merkittävää roolia terveydenhuollossa päättäjien tietoon. SFHL ry:n hoitomaksuhinnastolla suuri merkitys kustannustietoisuudessa Syyt jäseneksi liittymiseen ovat pysyneet yllättävän samoina FYSI ry:n 40-vuotisen toiminnan ajan: yhteinen edunvalvonta, neuvonta työsuhdeasioissa, työsopimus- ja muut sopimusmallit, kannattavuus ja kustannuslaskenta oikean hintatason määrittämiseksi, sekä lisäkoulutus ovat keskeisiä syitä jäseneksi liittymiselle. Onpa jokunen yrittäjä maininnut FYSI ry:n ulkomaan opintomatkoille mukaan pääsemisenkin kimmokkeeksi jäseneksi liittymiselle. Yhdeksi Suomen Fysikaalisten Hoitolaitosten Liitto ry:n tärkeistä tehtävistä muodostui jo 1970-luvun puolivälissä fysikaalisten hoitolaitosten omistajien kasvattaminen kustannustietoisuuteen. Ammattiosaamiselleen yritystoiminnan rakentaneet, työvaltaisella alalla toimivat lääkintävoimistelijat eivät ole pääsääntöisesti olleet hyviä talousosaajia. Varsinkin hintojen korottamista on usein lykätty epämääräiseen tulevaisuuteen, vaikka kustannukset olisivat nousseet kaiken aikaa syöden yrityksen kannattavuutta. Tähän asiaan paneutuivat erityisesti SFHL ry:n toinen puheenjohtaja Pekka Niemi ja kolmas puheenjohtaja Ritva Niemi. Liitto kehotti jäsentiedotteissaan jäsenlaitoksiaan huolehtimaan laitostensa kannattavuudesta. Vuonna 1976 puheenjohtaja Pekka Niemi joutui paimenkirjeessään toteamaan, että jotkut jäsenlaitokset olivat saattaneet itsensä hyvin hankalaan tilanteeseen, kun olivat arastelleet liian pitkään hinnankorotuksia ja nyt tulikin päälle hintasulku. - Ei tule pyrkiä siihen, että hoidetaan lähes omakustannushintaan ja pysytään hengissä vain hoitamalla suunnattomia määriä potilaita aamusta iltaan. Näyttääkin siltä, että monet ovat unohtaneet kaiken ammattinsa edellyttämän etiikan hoitaessaan massoittain potilaita. Järkevää toimintaa on, että hoidetaan potilaita rauhallisessa tahdissa ja peritään heiltä riittävä maksu. Laitosten taloudellisen tilanteen tulee olla niin vankka, että pystytään investoimaan uusiin laitteisiin alan kehittymisen myötä sekä voidaan osallistua ammatilliseen koulutukseen riittävästi. Pitämällä laitosten taso korkealla voidaan parhaiten toimia ilmaisen kansanterveystyön rinnalla, totesi Pekka Niemi. Perustamisestaan lähtien, vuoteen 1991 saakka, Suomen Fysikaalisten Hoitolaitosten Liitto ry julkisti vähintään kerran vuodessa SFHL hoitomaksuhinnaston, joka oli ehdoton hintakatto. Kukaan ei saanut periä asiakkailtaan enempää fysikaalisesta hoidosta. Hinnankorotusesitykset piti perustella kustannuslaskennan avulla ja hyväksyttää Elinkeinohallituksessa, joka piti koko hoitoalan ja monen muunkin alan kilpailunrajoitusrekisteriä. Joskus Elinkeinohallitus saattoi julistaa yleisen hintasulun joko pelkkään terveydenhuoltoon tai yleisimminkin. Silloin kukaan ei saanut korottaa hintoja niin kauan kun hintasulku oli voimassa. Vuosina pidettiin joka vuosi eri puolilla maata SFHL:n jäsenyritysten kesken hintakokouksia, joissa keskusteltiin hinnankorotuksista luvulla toiminnanjohtaja Sainio (Penttilä) yhdessä kahden paikallisen yrittäjän kanssa kävi paikalliskokouksen jälkeen sopimassa hinnat alueen Keskussairaalapiirin kuntoutusylilääkärin ja talousjohtajan kanssa seuraavalle vuodelle. Keskussairaala julkisti sopimuksen ja hinnat fysikaalisille hoitolaitoksille ja asiakkaat ohjattiin Keskussairaaloista niihin fysikaalisiin hoitolaitoksiin, jotka sitoutuivat tuottamaan palvelut ko. hinnalla. Yleensä riitti, että neuvottelu käytiin suurimmissa Keskussairaalapiireissä: muut sairaalat ja kunnat noudattivat samoja hintoja.

4 Elinkeinohallituksen tilalle Kilpailuvirasto Vuonna 1990 tilanne muuttui radikaalisti. Elinkeinohallitus ja hintasääntely lopetettiin ja sen tilalle tuli vapaan kilpailun vaatimus ja Kilpailuvirasto, joka kielsi ehdottomasti kaikki hoitomaksusuositukset uhkasakon uhalla. Nyt kilpailun piti olla täysin vapaata ja yrittäjiltä kiellettiin kaikkinainen yhteinen hinnoista sopiminen. Tämä muutos yhdistettynä samanaikaisesti alkaneeseen lamaan teki pahaa jälkeä yritysten keskuudessa. -Yrittäjien kustannustietoisuuden kasvattaminen on tänä päivänä yhtä tarpeellista kuin 1970-luvullakin FYSI ry:tä perustettaessa, totesi FYSI ry:n puheenjohtaja Matti Kettunen Fysi- Yrittäjäpäivillä Budjetointi ja kustannuslaskenta luovat pohjan yritysten kannattavuudelle. Matti teki jäsenyrittäjiä varten useita excel-taulukkopohjia, joihin yrittäjä saattoi lisätä omat lukunsa laskiessaan hintoja esim. Kelan kilpailutusta varten. Näin FYSI ry on ollut, ja on edelleen yksittäisen yrityksen tukena silloin, kun on tarpeen tehdä päätöksiä palkka-, hinta- ym. yrityksen talouteen olennaisesti vaikuttavissa asioissa. Edunvalvonta ja yrittäjien neuvonta Liiton kotipaikka on aina ollut Helsinki. Toimisto muutti Turkuun v. 1975, kun puheenjohtajaksi valittiin Pekka Niemi. Takaisin Helsinkiin palattiin vuonna Yhdistyksen toiminnan pääpilareita ovat alusta lähtien olleet edunvalvonta ja omien jäsenyrittäjien neuvonta. Jokaisena työpäivänä 40 vuoden ajan jäsenyrittäjillä on ollut mahdollisuus soittaa FYSI:n toimistoon ja kysyä neuvoja mihin tahansa yrityksen ongelmiin ja usein muihinkin asioihin. Kesäloman aikanakin puhelinpalvelu on pelannut vaikka kesämökiltä käsin. FYSI on seurannut alusta lähtien alaa koskevaa lainsäädäntöä ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että fysioterapiayritysten toiminnan jatkuvuus voidaan turvata. Lainopillisen neuvonnan tarvettakin oli ja SFHL:n asiantuntijajuristina alkoi toimia tarpeen mukaan jo 1980-luvulla asianajaja Jouko Saari, ja hänen jälkeensä lakimies Kaarlo Kekki, jota seurasi vuodesta 1993 lähtien asianajaja Ismo Saarinen. Jokaisella vuosikymmenellä on ollut omat edunvalvonnan painopistealueensa: luvulla laitosten perustaminen oli tarveharkinnan vuoksi vaikeaa. Yrittäjän piti perustella mm. riittävällä väestöpohjalla laitoksen tarpeellisuus Lääkintöhallitukselle. Hinnoitteluosaamisessa oli puutteita ja valtakunnalliset SFHL hoitohinnastot koettiin tärkeäksi jäseneduksi. Jäsenlaitostien henkilökunnan koulutus koettiin tärkeäksi ja kaikki SFHL:n koulutukset tulivat täyteen sitä mukaa kuin niistä ilmoitettiin. Halu ammatilliseen kehittymiseen oli suuri. -SFHL jäsentiedote oli v lähtien tärkeä tiedotusväline, joka ilmestyy edelleen noin 8 kertaa vuodessa. -Sairausvakuutuksen taksojen taso oli yhtenä edunvalvonnan aiheena luvulla Neuvottelut keskussairaaloiden kanssa hoitohinnoista olivat tärkeä jäsenetu. Vakuutusyhtiöt pitivät fysikaalisen hoidon hyväksyttävinä maksimihintoina SFHL ry:n hoitohinnastoa. Alempia hintoja sai periä, mutta ylempiä ei. Hintojen kustannuslaskenta ja jokavuotiset neuvottelut hinnankorotuksista Elinkeinohallituksen kanssa olivat myös tärkeitä. FYSI:n ostettiin ensimmäinen tietokone vuonna Silloin pohdittiin kovasti, hankitaanko PC vai Apple. Turun Kauppakorkeakoululla opettaneen, FYSI ry:n tilintarkastajana yli 20 vuotta toimineen professori Antti Paasion suosituksesta päädyttiin PC:hen. Sisäinen verkko

5 vedettiin koko toimistoon vuonna Samoihin aikoihin hankittiin Telefax laite, joa edusti uusinta uutta tiedonvälitystä. Sen kautta voitiin lähettää multifax -lähetyksiä esim. satoihin lehtien toimituksiin ja ahkerasti sitä käytettiinkin. Erityisesti taistelussa sairauskulujen verovähennyksen ja sairausvakuutuksen puolesta sitä käytettiin ahkerasti. SFHL ry liittyi v Suomen Yrittäjien Keskusliiton jäseneksi ja toimi aktiivisti Yksityisen terveydenhoitoalan Neuvottelukunnassa, jonka sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Aino Sainio (ent. Penttilä). Vuosikymmenen lopulla SFHL liittyi Keskuskauppakamarin jäseneksi ja sen Palvelualojen Neuvottelukuntaan. - Uhka sairauskulujen verovähennyksen poistamisesta sai aikaan Terveydenhoitoalan Palvelujärjestöt TEPA ry:n perustamisen vuonna 1988 kahdeksan alan yrittäjäjärjestön toimesta. TEPA ry:n asiamiehenä on alusta lähtien toiminut Aino Sainio ja TEPA:n toimisto toimii yhä FYSI ry:n toimistosta käsin. -Kahtena vuonna järjestettiin addressikeräys vähennyksen säilyttämisen puolesta. TEPA:lla lienee Suomen ennätys nimien keruussa: kuukaudessa onnistuttiin keräämään noin nimeä addressilomakkeisiin, jotka sidottiin kirjoiksi, pakattiin 40 muuttolaatikkoon ja vietiin sosiaali- ja terveysministeri Helena Pesolalle. Kampanja onnistui ja tasavallan hallitus perääntyi kahtena vuonna. -Sairausvakuutuksen taksojen jälkeenjääneisyys oli huolenaiheena tälläkin vuosikymmenellä. Erityisen kiihkeästi FYSI ry ja myös muut TEPA ry:n jäsenyhdistykset vastustivat suorakorvausjärjestelmää, joka oli Ruotsissa lopettanut lähes kokonaan yksityisen terveydenhuollon. -Vuonna 1981 pidettiin ensimmäiset Fysikaalisen hoidon päivät ja näyttely Finlandia-talon kongressisiivessä. Innostus oli kova ja osallistujia tuli noin 400. FYSI-päivät ja näyttely on siitä lähtien järjestetty vuosittain yhtä vuotta lukuun ottamatta. -Vuonna 1983 ilmestyi ensimmäinen FYSI-lehti nimellä Fysikaalinen hoito. Lehti ilmestyi ensin kerran vuodessa aikakauslehtityyppisenä ja muuttui 4 kertaa vuodessa ilmestyväksi vuonna 2002 ensin tabloid-koossa ja vuodesta 2005 lähtien jälleen aikakauslehtityyppisenä. Lehden painos on keskimäärin 9000 kpl. Ritva Tiittanen-Wallenius tuli lehden toimittajaksi vuonna 1990 ja tekee lehteä edelleen. Vuonna 1988 ostettiin 214 neliön huoneisto Turusta, Sibeliuksenkatu 3, jossa FYSI:n toimisto sijaitsi Helsingin muuttoon v saakka. Huoneisto on siitä lähtien ollut vuokralla. Vuoden 1989 Fysikaalisen hoidon päivillä oli ennätyssuuri osanotto. Finlandiatalon konserttisaliin osallistui 1200 fysioterapeuttia ja lisäksi lämpiötiloissa ja alakerrassa oli suuri laitenäyttely. Iltatilaisuuteenkin riitti osallistujia yli luku -Vuosikymmen alkoi positiivisesti. Syksyllä 1990 FYSI-päiviä vietettiin upouudella Silja Serenadella Tukholman risteilyllä. Osallistujia oli noin 800, mutta FYSI-näyttelyn laitemyyjät valittivat, että yrittäjät eivät ostaneet mitään. Voimaan tuli myös merkittävä lainsäädäntöuudistus: Laki yksityisestä terveydenhuollosta uudistui vuonna Tärkein muutos fysikaalisten hoitolaitosten kannalta oli se, että vastaavan lääkärin tarve poistui. Fysikaalisen hoitolaitoksen lääketieteellisestä toiminnasta vastaavana johtajana voi jatkossa toimia fysioterapeutti, kun hänellä on kahden vuoden työkokemus. Tästä alkoivat synkät ajat. Lama kolkutteli ovella ja uusi sosiaali- ja terveysministeri Eeva Kuuskoski iski budjettiriihessä valttikortin pöytään ja ilmoitti hyväksyvänsä sairauskulujen verovähennyksen poistamisen. Tämä oli paha asia sekä kansalaisten että alan yrittäjien kannalta. Asiakkaiden maksuvoimasta katosi merkittävä osa ja yhdistyneenä juuri alkaneeseen lamaan se teki pahaa jälkeä. Sairauskuluvähennyksen käyttäjissä oli mm. noin lapsiperhettä ja saman verran eläkeläisiä. Kuuskoski lupaili tilalle sairausvakuutustaksojen korotuksia, mutta ne lupaukset

6 toteutuivat vain hammashuollon osalta. Eniten terveydenhoitoalan yrityksiä hiersi se, että myös Suomen Yrittäjien Keskusliitto kannatti verovähennysten leikkaamista. Tämä johti terveydenhoitoalan yritysjärjestöjen eroon Suomen Yrittäjistä vuosikymmenen puolivälissä. - Elinkeinohallitus oli lopetettu ja uusi Kilpailuvirasto aloitti vuonna 1990, jolloin SFHL ry sai antaa viimeisen hoitomaksuhinnaston. Kustannuslaskennan osaamisen puute yhdistettynä lamaan, verovähennysten poistumiseen ja asiakkaiden vähenemiseen johti irtisanomisiin ja monien laitosten toiminnan alasajoon. Hintoja alennettiin asiakkaiden houkuttelemiseksi niin paljon, että kannattavuus alkoi kärsiä. -Suuri devalvaatio ja lainan korkojen nousu jopa lähelle 20 prosenttia aiheutti suuria vaikeuksia monille yrittäjille ja heidän asiakkailleen luvun lopulla yrittäjille kaupitellut ulkomaan lainat tulivat monelle todella kalliiksi. - FYSI ry:n toimistoon tulleet puhelut olivat vakavia ja edunvalvonnan keskeiseksi asiaksi tuli yrittäjien ongelmien kuunteleminen ja uusien toimintamallien löytäminen, sekä kustannuslaskennan opettaminen yrittäjäkohtaisesti. -Vakuutusyhtiöt halusivat säästöjä ja valtio rahaa, minkä vuoksi keksittiin ns. laastarivero: lakisääteisen vakuutuksen piirissä olevat (liikennevakuutus ja tapaturmavakuutus) asiakkaat pakotettiin menemään julkiseen terveydenhuoltoon. Vakuutus ei korvannut, jos asiakas meni esim. yksityiseen lääkärikeskukseen. FYSI ry:n edunvalvonta onnistui: ainoana poikkeuksena oli fysioterapia, jota korvattiin edelleen yksityisissä fysioterapiayrityksissä käyville vakuutuspotilaille. -Vuonna 1992 tehtiin televisiokampanja Fysioterapeutti auttaa liikettä jatkumaan ja otettiin aktiivikäyttöön pyöreä Fysi-logo. Kampanja oli hyvä, mutta taloudellisesti vaikea FYSI ry:lle. -Arvonlisävero tuli liikevaihtoveron tilalle. FYSI ry perusti vuonna 1992 Suomen Fysikaaliset Hoitolaitokset Oy:n, jolle siirrettiin kaikki arvonlisäverolliset toiminnot ja osa laajemmalle joukolle suunnatuista koulutuksista. Edunvalvontaa ja yhteiskuntasuhteiden hoitoa pidettiin kuitenkin tärkeänä. FYSI ry toimi ensimmäisen Yksityisalojen työntekijöiden ja toimihenkilöiden Työttömyyskassan, ns. Loimaan kassan ensimmäisenä asiaimistona ja Aino Sainio nimitettiin sen hallitukseen. Hallitustyöskentely jatkui 2011 loppuun saakka, viimeiset kuusi vuotta puheenjohtajana. Tänä aikana ainoa ay-liikkeestä riippumaton työttömyyskassa, nykyisin YTK, kasvoi 3000 jäsenen alusta jäsenen kassaksi. FYSI -paikalliskierrokset puheenjohtajan ja toiminnanjohtaja vetäminä ja Fennian sponsoroimina jatkuivat joka vuosi: hoitohinnoista ei enää voitu päättää, mutta muita asioita riitti. Kun rahaa oli vähän, piti keksiä ulkopuolisia rahoittajia ja erilaisia yhteistyökuvioita. -Edunvalvontayhteistyö TEPA ry:n kanssa oli tiivistä. Talous oli tiukalla joka järjestössä ja siksi merkittävä osa edunvalvonnasta tehtiin joukolla. Laastarivero, alv:n aiheuttamat kilpailunvääristymät, sairausvakuutus, julkiset liikelaitokset ja monet muut asiat olivat edunvalvonnan kohteena. - FYSI ry haki ja sai ESR rahaa yhteistyössä Turun Yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen kanssa järjestettävään Fysioterapia-alan naisyrittäjäkoulutukseen, johon osallistui 40 naisyrittäjää v Vuoden projektin aikana yrityksiin syntyi noin 80 uutta työpaikkaa. Miespuoliset FYSI-yrittäjät ilmoittivat haluavansa myös mukaan, minkä vuoksi haettiin uusi rahoitus. Fysimark koulutus toteutettiin ESR-rahoituksen tulella yhteistyössä Turun Kauppakorkeakoulun Yritystoiminnan tutkimuskeskuksen kanssa vuotta myöhemmin. Mukana oli 40 yrittäjää, joista noin puolet miehiä. Työllistämisvaikutus oli sama: 80 uutta työpaikkaa.

7 Akupunktuurikoulutus aloitettiin kolmen järjestön; Suomen Lääkäreiden Akupunktioyhdistyksen, Suomen Fysioterapeutit ry:n ja FYSI ry:n kesken. Koulutus on osoittautunut varsin suosituksi ja parhaina vuosina alkoi kaksi koulutusta luvulle tultiin suurin odotuksin FYSI ry aloitti laatuprojektin jälleen yhteistyössä Turun Yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen kanssa, nyt lääninhallituksen rahoituksella.. Laatukoulutuksena toteutettuun projektiin osallistui vuoden aikana ennätysmäärä, yli 200 FYSI ry:n jäsenyrittäjää, joiden tavoitteena oli tehdä laatukansio omille yrityksilleen. FYSI ry:lle valmistuivat ensimmäiset nettisivut ja pikku hiljaa alettiin siirtyä sähköiseen asiointiin. Se ei käynyt nopeasti, koska aika harvoilla jäsenyrityksillä oli nettisivut ja sähköposti käytössä. Edunvalvontayhteistyö Terveydenhoitolan Palvelujärjestöt TEPA ry:n kanssa jatkui samoilla aiheilla kuin edellisellä vuosikymmenelläkin. Erityisen huolestuneita oltiin julkisen terveydenhuollon liikelaitoksista ja niiden tulosta myös vapaille markkinoille sekä kilpailuneutraliteetista. Sairausvakuutuksen säilyttämisen ja korvaustason puolesta taisteltiin edelleen. Lisäksi alettiin kaivata eri terveydenhuollon sektoreiden välistä yhteistyötä. TEPA ry haki ja sai v ESR rahoituksen Tietointensiivisen terveydenhuoltoon TEPA nimiseen koulutukseen, johon valittiin hakemusten perusteella lääkärikeskusten johtajia, fysioterapiayrittäjiä, apteekkareita ja silmäoptikkoja. Kaksi vuotta kestänyt projekti oli erittäin onnistunut. Koulutuksen aikana mukana olleisiin 40 yritykseen syntyi noin 240 uutta työpaikkaa eikä tässä luvussa ole mukana Mehiläisen yrityskauppojen ansiosta tapahtunutta henkilökuntamäärien kasvua. Kelan kanssa oli monenlaista yhteistyötä. Kela osti vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja fysioterapiayrityksiltä ja aloitti kilpailutukset. FYSI ry:ssä arvostettiin erityisesti sitä, että ennen kilpailutuksia tapahtuneen standardin määrittämisessä Kela keskusteli järjestöjen kanssa niiden sisällöstä. Näin saatiin muutama turha mittari pois ja joitakin tärkeitä asioita tilalle. Yhteisenä tavoitteena oli laadukas toiminta. Auditoinnit yleistyivät ja tiukkenivat, samoin kuin kilpailutuksetkin. Pienyrittäjille kilpailutukset ovat valtava voimanponnistus. Vuosikymmenen lopulla Kela perusti vaikeavammaisten kuntoutus VAKE-toimikunnan, jossa FYSI:llä on edustajana puheenjohtaja Matti Kettunen. Kelan hallinnoimassa sairaanhoitovakuutuksessa otettiin käyttöön valtakirjamenettely, joka muuttui varsin pian suorakorvausjärjestelmäksi. Kela houkutteli terveydenhoitoalan yrittäjiä siirtymään sähköiseen asiointiin maksamalla yrityksille korvausta korvaushakemuksista. Perusteena oli se, että Kelalle koitui säästöjä, kun yritykset rupesivat tekemään aiemmin Kelalla kuuluneita töitä. Fysioterapian sairausvakuutustaksoja ei ole korotettu yli 20 vuoteen. Vaatimukset niiden korottamiseksi on ollut yksi edunvalvonnan kestoaihe. Vuosikymmenen alkupuolella Kela perusti Kelan hallituksen avuksi neuvottelukunnan, jossa TEPA ry:n asiamies, FYSI:n toiminnanjohtaja Aino Sainio on ollut alusta lähtien jäsenenä. Kanta-hanke ja uudet lait sähköisistä potilasasiakirjoista aktivoivat FYSIä ja muita terveydenhuollon yrittäjäjärjestöjä kannanottoihin ja lukuisiin seminaareihin. FYSI aloitti tietotekniikkakoulutuksen jäsenyrittäjilleen vuosikymmenen lopulla, jotta näillä olisi paremmat valmiudet siirtyä sähköiseen asiointiin. Kelan hallinnoimaksi tarkoitetun järjestelmän piti uuden lain mukaan olla valmis , mutta tälläkään hetkellä ei ole mitään tietoa siitä, kuinka pitkälle toteutus venyy. Potilaslainsääädäntöä täsmennettiin, asiakkaiden oikeuksia lisättiin ja palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan. Tavoitteena oli asiakkaan valinnanvapauden lisääminen. FYSI ry ja muutama muukin terveydenhuollon yrittäjäjärjestö palasi Suomen Yrittäjien jäseneksi vuosikymmenen puolivälissä, kun SY lupasi perustaa Hyvinvointivaliokunnan.

8 FYSI ry:n puheenjohtaja Matti Kettunen on toiminut sen puheenjohtajana pian kolme kautta, yhtensä kuusi vuotta. Valiokunnassa, jonka jäsenet SY:n hallitus vahvistaa, on 14 terveyshoitoalan ja yksi sosiaalialan järjestö. Neuvottelukunta valmistelee kannanottoja ja koordinoi jäsenjärjestöjen yhteistä edunvalvontaa. TEPA ry:n merkitys on vähentynyt vastaavasti. Matti Kettunen on istunut kaksi kautta SY:n hallituksen varajäsenenä valiokunnan jäsenjärjestöjen esittämänä. Toimintaympäristö muuttui voimakkaasti myös terveydenhoitoalan sisällä. Suurimmat lääkärikeskukset aloittivat yritysostot ja koon kasvattamisen ja alkoivat kehittää liiketoimintaosaamistaan. Tämä kysyi rahaa, ja niin mukaan tulivat kansainväliset pääomasijoittajat. Vuosikymmenen loppuun mennessä joukosta erottui kaksi suurta, Mehiläinen ja Terveystalo. Osa kansanedustajista ja osa lehdistöstäkin suhtautui suorastaan vihamielisesti siihen, että meillä on terveydenhuollossa pörssiyhtiöitä, joita omistetaan kansainvälisesti. Tuotetun palvelun määrä ei juuri lisääntynyt, koska kasvu tuli merkittäviltä osin yritysostoista. Samaan aikaan julkinen sektori alkoi perustaa liikelaitoksia ja vuosikymmenen puolivälissä julkisesti omistettuja yhtiöitä. Yksityissektori kokee nämä pahoina kilpailijoina, koska yhtiöt voivat saada huomenlahjaksi suuria omaisuuksia omistajakuntayhtymiltään ja poliittiset päättäjät eivät päästä edes tappiollisia yrityksiään konkurssiin, vaan tappiot maksatetaan veronmaksajilla. yhtenä esimerkkinä on kuuden kunnan (Tuusula, Järvenpää jne.) yhteistyönä perustettiin Kiljavalle kuntoutussairaala, joka on perustamisestaan lähtien tuottanut tappioita. Sairaalaa ei olisi tarvittu, koska alueen fysioterapiayrittäjät olisivat voineet hoitaa kaikki asiakkaat. FYSI ry:n sisällä mietittiin, miten jatkossa voitaisiin tarjota palveluja suurille fysioterapia- ja kuntoutuspalvelujen ostajille ja vuosikymmenen alussa ruvettiin keskustelemaan yhteisen markkinointiin ja myyntiin erikoistuvan yhteisyrityksen tarpeellisuudesta. Vuosikymmenen loppupuolella perustettiin Fysi Partners Finland Oy, jonka osakkaaksi tuli runsaat 100 yritystä jo vuosikymmenen loppuun mennessä. Jo tällaisena on se on alan suurin verkostoyritys. Toiminnan kehittämiseksi on haettu ja saatu avustuksia ELY-keskuksilta ja Tekesiltä. Nyt ollaan panostettu nettipohjaisen toimintajärjestelmän kehittämiseen siten, että pienetkin osakasyritykset voivat saada toimivan järjestelmän arvostetulle sähköiselle alustalle nopeasti ja edullisesti. Kilpailu koventui myös rinnakkaisaloilla. Ei-lääketieteellisten hyvinvointipalveluiden puolella kilpailu lisääntyi valtavasti. Kuntosalitoimintaankin tulivat mukaan kansainväliset ketjut, kauneuden ja terveyden rajapinnassa syntyi koko ajan yrityksiä ja joukossa oli ja on monenlaista toimijaa. Tämä pakottaa fysioterapia-alaa uusiutumaan ja kehittelemään uuden tyyppisiä tuotteita hyviksi koettujen nykymenetelmien rinnalle. Geriatrisen kuntoutuksen tarve lisääntyy jatkuvasti ja tähänkin on kehitetty koulutusta. Dementikkojen määrä kasvaa ja osaamiselle on kysyntää. Toisaalta terveiden eläkeläisten määrä kasvaa ja heitä varten tarvitaan toisentyyppistä palvelua. Vuoden 2011 keväällä oli pidetty Eduskuntavaalit ja hallitusneuvotteluissa nousi esille leikkaukset. Yhdeksi kohteeksi esitettiin sairaanhoitovakuutusta. FYSI ry käynnisti massiivisen kampajan, jonka avulla kansanedustajille suoraan ja noin 700 tiedotusvälineelle lähetettiin tietoa sairausvakuutuksen hyödyllisyydestä ja taloudellisuudesta. Hallitusneuvotteluissa keskeisessä asemassa ollutta kansanedustaja Paula Risikkoa (kok) tuettiin hyvällä taustainformaatiolla. Tavoite onnistui: hallitusohjelmaan ei kirjattu fysioterapiaan ulottuvia leikkauksia ja neuvottelijasta, Paula Risikosta, tuli sosiaali- ja terveysministeri. FYSI ry:n toimisto Vuoden 2011 alussa ryhdyttiin pohtimaan seuraajaa toiminnanjohtaja Aino Sainiolle, joka oli siirtymässä vetämään Fysi Partners Finland Oy:tä vuoden vaihteen tienoilla. Elokuussa paikka laitettiin auki ja siihen saatiin 25 oikein hyvää hakijaa. Valintaprosessi ja haastattelut ostettiin ammattitoimistolta ja testausten ja haastattelujen jälkeen FYSI ry:n hallitus päätyi valitsemaan uudeksi toimitusjohtajaksi Oikeustieteen maisteri Martti Heinosen, jolla oli kokemusta

9 yrittäjäjärjestöstä. Samalla valittiin järjestöpäälliköksi kauppatieteen maisteri Leila Salonen, joka on ollut FYSI ry:n palveluksessa aiemminkin. Toimiston henkilökuntaan kuuluvat heidän lisäkseen koulutussuunnittelija Mari Visakko, järjestösihteeri Tuula Väyrynen ja talousassistentti Sirpa Leskinen. Toinen koulutussuunnittelija Katja Tonteri on hoitovapaalla. Lehden ja FYSI-yrittäjäinfon toimittajana on freelancer toimittaja Ritva Tiittanen-Wallenius. Lehden taitto, kirjanpito ja muut palvelut ostetaan tarpeen mukaan. LOPUKSI Haluan esittää lämpimät kiitokset kaikille Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille ja kaikille jäsenyrittäjille, joiden kaikkien kanssa minulla on ollut ilo työskennellä. Yhteistyö on aina ollut saumatonta ja sekä puheenjohtajat että hallituksen jäsenet ovat tehneet pyyteetöntä työtä alan yrittäjien hyväksi. Luottamushenkilöille ei ole maksettu palkkioita, vaan pelkät kulukorvaukset. Erityiskiitokset haluan kohdistaa FYSI ry:tä pisimpään luotsanneelle Matti Kettuselle, joka on tällä vuosituhannella antanut valtavan talkootyöpanoksen FYSI ry:n ja sen jäsenyrittäjien hyväksi. Matti on aina ollut valmis tulemaan ja osallistumaan, menemään mukaan työryhmiin ja tullut edunvalvontatapaamisiin. Matti nauttii myös yhteistyökumppaneiden suurta luottamusta Kelassa, Suomen Yrittäjissä ja monilla muilla tahoilla. Jäsenistölle Matti on tullut tutuksi paikalliskierroksilla erityisesti väsymättömänä exeltaulukkojen tekijänä. Hän on rustannut niitä yrittäjäkollegoidensa avuksi helpottamaan kustannuslaskentaa kilpailutuksissa ja muutenkin. FYSI ry:lle menestyksekästä jatkoa ja akikkea hyvää toivottaen Emeritus toiminnanjohtaja Aino Sainio

10 VUODEN FYSIOTERAPIAYRITTÄJÄT v Vuonna 1995 FYSI ry:n hallitus päätti ruveta myöntämään Vuoden fysioterapeutti/ fysioterapiayritys palkinnon. Ensimmäinen Vuoden fysioterapeutti julkistettiin vuoden 1995 FYSIpäivillä. Palkinnon sai kotkalainen fysioterapiayrittäjä Raija Liukkonen Raija Liukkonen, Fysikaalinen Hoitolaitos Ergo Fysio, Kotka Kyllikki Koho, Lahden Kuntohoito, Lahti Gia Alexandersson, Paraisten Fysiopalvelu Pargas Fysiotjänst Sirkku Paljakka-Parkkila, Lahden Fys-Team Oy, Lahti Sonja Tuomolin, Viherlaakson FysioSporttis, Espoo Raija Knuuttila ja Paula Sarias/ Fysiopalvelu Knuuttila & Sarias, Oulu Jarkko Hassinen, Hyvinkään Hyvä Kunto Oy, Hyvinkää Ritva ja Pekka Niemi, Kuntoutusyhtymä Oy, Turku Jarmo latvala, Länsirajan Fysikaalinen Hoitolaitos, Kolari Jorma Pulkkinen, Heinolan Lääkintävoimistelu, Heinola Heikki Hämäläinen, Turun Ortopedinen Kuntotalo Apex Oy, Turku Markku Paatelma, Lahti Minna Penttilä, Vanhan Kutomon Fysioterapia Oy, Forssa Terhi Enjala, Keravan Lääkintävoimistelu Oy, Kerava Maija Käyhty, Suomen Fysiogeriatria Oy, Espoo Juhani Vesanen, Pirkanmaan FysioCenter Oy, Tampere FYSI ry:n puheenjohtajat: Karin Krogell, pj Pekka Niemi, pj Ritva Niemi, pj Sirkku Pohjanpalo, pj Heikki Hämäläinen, pj ja Arja Hornborg, pj Jorma Pulkkinen, pj Jarkko Hassinen, pj Matti Kettunen, pj ( saakka)

11 FYSI ry:n hallitukset Hallitus 2011 pj Matti Kettunen, varapj Mika Mustonen Jäsenet: Tuula Bondár, Heikki Hämäläinen, Kirsti Jännes, Raija Knuuttila, Kirsi Miss, Tuula Mustonen, Antti Paasio, Kylli Pesonen Varajäsenet: Päivi Sirén-Laine, Jukka-Pekka Kouri, Anna-Liisa Tanninen, Terhi Enjala, Sinikka Hevonoja, Kari Pitkänen, Minna Penttilä, Mari Halkola Hallitus 2010 pj Matti Kettunen, varapj Mika Mustonen Jäsenet: Tuula Bondár, Sinikka Hevonoja, Heikki Hämäläinen, Kirsti Jännes, Raija Knuuttila, Tuula Mustonen, Antti Paasio, Kylli Pesonen Varajäsenet: Päivi Sirén-Laine, Jukka-Pekka Kouri, Anna-Liisa Tanninen, Kirsi Miss, Paula Sarias, Kari Pitkänen, Minna Penttilä, Mari Halkola Hallitus 2009 pj Matti Kettunen, varapj Mika Mustonen Jäsenet: Tuula Bondár, Sinikka Hevonoja, Heikki Hämäläinen, Kirsti Jännes, Raija Knuuttila, Tuula Mustonen, Antti Paasio, Kylli Pesonen Varajäsenet: Päivi Sirén-Laine, Anna-Liisa Tanninen, Gia Andersson, Kirsi Miss, Paula Sarias, Kari Pitkänen, Mari Halkola, Kyllikki Laukkonen Hallitus 2008 pj Matti Kettunen, varapj Jari Partanen Jäsenet: Tuula Bondár, Heikki Hämäläinen, Kirsti Jännes, Mika Mustonen, Tuula Mustonen, Antti Paasio, Kylli Pesonen, Paula Sarias Varajäsenet: Päivi Sirén-Laine, Anna-Liisa Tanninen, Gia Andersson, Malla Björn, Kari Pitkänen, Mari Halkola, Kyllikki Laukkonen, Sinikka Hevonoja Hallitus 2007 pj Matti Kettunen, varapj Jari Partanen Jäsenet: Mari Halkola, Heikki Hämäläinen, Kirsti Jännes, Petra Kaukoranta, Mika Mustonen, Tuula Mustonen, Paula Sarias, Kai Stenius Varajäsenet: Päivi Sirén-Laine, Liisa Alapiessa, Gia Andersson, Malla Björn, Kari Pitkänen, Sinikka Hevonoja, Kylli Pesonen, Miika Aulio

12 Hallitus 2006 pj Matti Kettunen, varapj Kirsti Jännes Jäsenet: Mari Halkola, Sinikka Hevonoja, Heikki Hämäläinen, Petra Kaukoranta, Jari Partanen, Kylli Pesonen, Paula Sarias, Kai Stenius Varajäsenet: Päivi Sirén-Laine, Liisa Alapiessa, Tuula Bondár, Gia Andersson, Malla Björn, Kari Pitkänen, Kirsti Ketola, Pirjo Lehtinen Hallitus 2005 pj Matti Kettunen, varapj Kirsti Jännes Jäsenet: Mari Halkola, Sinikka Hevonoja, Petra Kaukoranta, Jari Partanen, Kylli Pesonen, Paula Sarias, Kai Stenius, Jouni Viinamäki Varajäsenet: Marina Virtanen, Tuula Bondár, Kari Pitkänen, Kirsti Ketola, Pirjo Lehtinen, Heikki Hämäläinen, Gia Andersson, Maarit Helenius Hallitus 2004 pj Matti Kettunen, varapj Kirsti Jännes Jäsenet: Mari Halkola, Sinikka Hevonoja, Petra Kaukoranta, Kirsti Ketola, Kylli Pesonen, Kari Pitkänen, Kai Stenius, Jouni Viinamäki Varajäsenet: Marina Virtanen, Tuula Bondár, Pirjo Lehtinen, Heikki Hämäläinen, Paula Sarias, Jorma Pulkkinen, Gia Andersson, Maarit Helenius Hallitus 2003 pj Jarkko Hassinen, varapj Kirsti Jännes Jäsenet: Mari Halkola, Sinikka Hevonoja, Petra Kaukoranta, Matti Kettunen, Kylli Pesonen, Kari Pitkänen, Teuvo Uusitalo, Timo Virtanen Varajäsenet: Tuula Bondár, Heikki Hämäläinen, Jorma Pulkkinen, Kirsti Ketola, Maarit Helenius, Jouni Viinamäki, Harri Haukila, Tarja Peltoniemi Hallitus 2002 pj Jorma Pulkkinen, varapj Kirsti Jännes Jäsenet: Mari Halkola, Jarkko Hassinen, Sinikka Hevonoja, Jussi Hietikko, Paula Sarias, Petra Staudinger, Teuvo Uusitalo, Timo Virtanen Varajäsenet: Tuula Bondár, Maarit Helenius, Heikki Hämäläinen, Kirsti Ketola, Harri Haukila, Tarja Peltoniemi, Hannu Fränti, Pirjo Lehtinen Hallitus 2001

13 pj Heikki Hämäläinen, varapj Kirsti Jännes Jäsenet: Mari Halkola, Harri Haukila, Sinikka Hevonoja, Jussi Hietikko, Kari Pitkänen, Paula Sarias, Petra Staudinger, Timo Virtanen Varajäsenet: Tuula Bondár, Maarit Helenius, Jorma Pulkkinen, Kirsti Ketola, Tarja Peltoniemi, Hannu Fränti, Teuvo Uusitalo, Pirjo Lehtinen Hallitus 2000 pj Heikki Hämäläinen, varapj Kirsti Jännes Jäsenet: Tuula Bondár, Jarkko Hassinen, Harri Haukila, Sinikka Hevonoja, Kari Pitkänen, Petra Staudinger, Teuvo Uusitalo, Timo Virtanen Varajäsenet: Maija-Liisa Kaipio, Kirsti Pekonen, Jorma Pulkkinen, Tarja Peltoniemi, Pirjo Lehtinen, Mari Halkola, Jussi Hietikko, Pirjo Vaajamo Hallitus 1999 pj Heikki Hämäläinen, varapj Kirsti Jännes Jäsenet: Tuula Bondár, Jarkko Hassinen, Harri Haukila, Sinikka Hevonoja, Kari Pitkänen, Sonja Tuomolin, Teuvo Uusitalo, Timo Virtanen Varajäsenet: Maija-Liisa Kaipio, Kirsti Pekonen, Jorma Pulkkinen, Pirjo Lehtinen, Jussi Hietikko, Pirjo Vaajamo, Terhi Beilinson, Marja Virpi Hallitus 1998 pj Arja Hornborg, varapj Kari Pitkänen Jäsenet: Jarkko Hassinen, Harri Haukila, Sinikka Hevonoja, Kirsti Jännes, Osmo Rekonen, Sonja Tuomolin, Teuvo Uusitalo, Timo Virtanen Varajäsenet: Jorma Pulkkinen, Jussi Hietikko, Terhi Beilinson, Erja Holgeri, Heikki Hämäläinen, Anna-Liisa Tanninen, Kristiina Ulvio, Raija Liukkonen Hallitus 1997 pj Arja Hornborg, varapj Kari Pitkänen Jäsenet: Jarkko Hassinen, Harri Haukila, Sinikka Hevonoja, Kirsti Jännes, Osmo Rekonen, Teuvo Uusitalo, Timo Virtanen, Heikki Hämäläinen Varajäsenet: Jorma Pulkkinen, Jussi Hietikko, Erja Holgeri, Anna-Liisa Tanninen, Kristiina Ulvio, Raija Liukkonen, Maija Käyhty, Titi Joutseno Hallitus 1996 pj Arja Hornborg, varapj Heikki Hämäläinen

14 Jäsenet: Harri Haukila, Jussi Hietikko, Kirsti Jännes, Osmo Rekonen, Timo Virtanen, Kari Pitkänen, Jorma Pulkkinen Varajäsenet: Anna-Liisa Tanninen, Kristiina Ulvio, Raija Liukkonen, Maija Käyhty, Jarkko Hassinen, Titi Joutseno, Teuvo Uusitalo Hallitus 1995 pj Arja Hornborg, varapj Heikki Hämäläinen Jäsenet: Jussi Hietikko, Maija Käyhty, Titi Nikunen, Osmo Rekonen, Timo Virtanen, Kari Pitkänen, Jorma Pulkkinen, Juha Tammelin Varajäsenet: Harri Haukila, Anna-Liisa Tanninen, Raija Liukkonen, Jarkko Hassinen, Teuvo Uusitalo, Kyllikki Pirhonen, Aila Kemppinen, Heikki Lange Hallitus 1994 pj Arja Hornborg, varapj Sonja Tuomolin Jäsenet: Jussi Hietikko, Heikki Hämäläinen, Maija Käyhty, Titi Nikunen, Timo Virtanen, Kari Pitkänen, Jorma Pulkkinen, Juha Tammelin Varajäsenet: Marja Hurme, Anna-Liisa Tanninen, Raija Liukkonen, Erkki Laihorinne, Teuvo Uusitalo, Kyllikki Pirhonen, Aila Kemppinen, Heikki Lange Hallitus 1993 pj Heikki Hämäläinen, varapj Sonja Tuomolin Jäsenet: Jussi Hietikko, Arja Hornborg, Marja-Stiina Nikunen, Kyllikki Pirhonen, Timo Virtanen, Kari Pitkänen, Jorma Pulkkinen, Teuvo Uusitalo Varajäsenet: Marja Hurme, Anna-Liisa Tanninen, Aila Kemppinen, Maarit Eskola-Heikkinen, Tuija Siitonen, Raija Liukkonen, Heikki Lange, Erkki Laihorinne Hallitus 1992 pj Heikki Hämäläinen, varapj Sonja Tuomolin Jäsenet: Pekka Niemi, Arja Hornborg, Marja-Stiina Nikunen, Kyllikki Pirhonen, Timo Virtanen, Kari Pitkänen, Jorma Pulkkinen, Teuvo Uusitalo Varajäsenet: Leena Hätönen, Anna-Liisa Tanninen, Aila Kemppinen, Maarit Eskola-Heikkinen, Tuija Siitonen, Eero Penttinen, Heikki Lange, Gunnevi Vesterlund Hallitus 1991 pj Heikki Hämäläinen, varapj Sonja Tuomolin Jäsenet: Arja Hornborg, Liisa Kuusisto, Pekka Niemi, Tarja Pajunen, Kyllikki Pirhonen, Timo Virtanen, Sirkku Pohjanpalo, Jorma Pulkkinen

15 Varajäsenet: Leena Hätönen, Anna-Liisa Tanninen, Kyllikki Koho, Eero Penttinen, Armi Saarela, Gunnevi Vesterlund, Kari Pitkänen, Maarit Ruuskanen Hallitus 1990 pj Heikki Hämäläinen, varapj Sonja Tuomolin Jäsenet: Liisa Kuusisto, Tarja Pajunen, Sirkka Peramo, Kyllikki Pirhonen, Timo Virtanen, Sirkku Pohjanpalo, Jorma Pulkkinen, Teuvo Uusitalo Varajäsenet: Anna-Liisa Tanninen, Kyllikki Koho, Heikki Lange, Armi Saarela, Gunnevi Vesterlund, Kari Pitkänen, Maarit Ruuskanen, Arja Hornborg Hallitus 1989 pj Sirkku Pohjanpalo, varapj Heikki Hämäläinen Jäsenet: Liisa Kuusisto, Tarja Pajunen, Sirkka Peramo, Kyllikki Pirhonen, Timo Virtanen, Jorma Pulkkinen, Teuvo Uusitalo, Sonja Tuomolin Varajäsenet: Anna-Liisa Tanninen, Kyllikki Koho, Heikki Lange, Armi Saarela, Gunnevi Vesterlund, Kari Pitkänen, Maarit Ruuskanen, Arja Hornborg Hallitus 1988 pj Sirkku Pohjanpalo, varapj Ritva Urrila Jäsenet: Liisa Kuusisto, Tarja Pajunen, Kyllikki Pirhonen, Jorma Pulkkinen, Teuvo Uusitalo, Sonja Tuomolin, Heikki Hämäläinen Varajäsenet: Anna-Liisa Tanninen, Kyllikki Koho, Heikki Lange, Armi Saarela, Kari Pitkänen, Maarit Ruuskanen, Sirkka Peramo, Timo Virtanen Hallitus 1987 pj Sirkku Pohjanpalo, varapj Ritva Urrila Jäsenet: Kyllikki Koho, Riti Kukkonen, Liisa Kuusisto, Rea Mäki, Tarja Pajunen, Jorma Pulkkinen, Sonja Tuomolin, Leena Viitaniemi Varajäsenet: Pirkko Suomalainen, Teuvo Uusitalo Hallitus 1986 pj Ritva Niemi, varapj Jorma Pulkkinen Jäsenet: Kyllikki Koho, Liisa Kuusisto, Rea Mäki, Sirkka Korkeela, Sonja Tuomolin, Leena Viitaniemi, Sirkku Pohjanpalo, Ritva Urrila Varajäsenet: Pirkko Suomalainen, Riitta Markkula Hallitus 1985

16 pj Ritva Niemi, varapj Liisa Kuusisto Jäsenet: Kyllikki Koho, Pirkko Suomalainen, Sonja Tuomolin, Leena Viitaniemi, Ritva Urrila, Jorma Pulkkinen, Markku Paatelma, Sinikka Kilpikoski Varajäsenet: Rea Mäki, Sirkku Pohjanpalo Hallitus 1984 pj Ritva Niemi, varapj Liisa Kuusisto Jäsenet: Ulla Nevala, Sonja Tuomolin, Leena Viitaniemi, Heikki Lange, Sinikka Kilpikoski, Rea Mäki, Sirkku Pohjanpalo, Teuvo Uusitalo Varajäsenet: Ritva Urrila, Jorma Pulkkinen Hallitus 1983 pj Ritva Niemi, varapj Liisa Kuusisto Jäsenet: Sonja Tuomolin, Leena Viitaniemi, Heikki Lange, Sinikka Kilpikoski, Rea Mäki, Sirkku Pohjanpalo, Teuvo Uusitalo, Jorma Pulkkinen Varajäsenet: Ulla Nevala, Pirjo Mäntyvaara Hallitus 1982 pj Ritva Niemi, varapj Jorma Pulkkinen Jäsenet: Sonja Tuomolin, Leena Viitaniemi, Heikki Lange, Sinikka Kilpikoski, Rea Mäki, Sirkku Pohjanpalo, Teuvo Uusitalo, Liisa Kuusisto Varajäsenet: Ritva Kukkonen, Pirjo Mäntyvaara Hallitus 1981 pj Ritva Niemi, varapj Jorma Pulkkinen Jäsenet: Ulla Häggblom, Sonja Tuomolin, Leena Viitaniemi, Heikki Lange, Rea Mäki, Teuvo Uusitalo Varajäsenet: Sirkku Pohjanpalo, Sinikka Kilpikoski Hallitus 1980 pj Ritva Niemi, varapj Sonja Tuomolin Jäsenet: Ulla Häggblom, Tuija Siitonen, Leena Viitaniemi, Heikki Lange, Rea Mäki, Jorma Pulkkinen Varajäsenet: Pekka Niemi, Sinikka Kilpikoski Hallitus 1979 pj Ritva Niemi, varapj Heikki Lange

17 Jäsenet: Marjatta Aho, Pirkko Huttunen, Terri Lahtinen, Sonja Tuomolin, Rea Mäki, Ritva Urrila Varajäsenet: Pekka Niemi, Sinikka Kilpikoski Hallitus 1978 pj Pekka Niemi, varapj Heikki Lange Jäsenet: Marjatta Aho, Kyllikki Koho, Terri Lahtinen, Sonja Tuomolin, Marjatta Långström, Anneli Vepsä Varajäsenet: Eeva Limpi, Ritva Urrila Hallitus 1977 pj Pekka Niemi, varapj Terri Lahtinen Jäsenet: Marjatta Aho, Kyllikki Koho, Heikki Lange, Eeva Limpi, Marjatta Långström, Terttu Ruuskanen Varajäsenet: Anneli Vepsä, Ritva Niemi Hallitus 1976 pj Pekka Niemi, varapj Terri Lahtinen, sihteeri Ritva Niemi Jäsenet: Raili Rainakari, Kyllikki Koho, Heikki Lange, Rea Mäki, Terttu Ruuskanen, Pirkko Murro Varajäsenet: Kaija Haapanen, Tuula Kakkonen, Marjatta Aho Hallitus 1975 pj Pekka Niemi, varapj Eini Lahtinen Jäsenet: Raili Rainakari, Heikki Lange, Rea Mäki, Terttu Ruuskanen, Karin Krogell, Raija Kulmala Varajäsenet: Kaija Haapanen, Kyllikki Koho, Marjatta Aho Hallitus 1974 pj Karin Krogell, varapj Eini Lahtinen Jäsenet: Raili Rainakari, Rea Mäki, Pirkko Suomalainen, Marjatta Aho Varajäsenet: Raija Kulmala, Tuula Kakkonen Hallitus 1973 pj Karin Krogell, varapj Eini Lahtinen Jäsenet: Raija Kulmala, Tuula Kakkonen, Pirkko Suomalainen, Riitta Andersin Varajäsenet: Raili Rainakari, Marjatta Aho

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Sairausvakuutuskorvaukset säilyvät sittenkin!

Sairausvakuutuskorvaukset säilyvät sittenkin! FYSI-päivillä juhlittiin yhteisen yrittäjäjärjestön 40-vuotista taivalta ja katsottiin valoisasti eteenpäin! Tämänvuotiset valtakunnalliset Fysioterapia- ja kuntoutuspäivät vietettiin FYSI ry:n 40-vuotis-juhlien

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OTM Juhani Saarinen Asianajotoimisto Ismo Saarinen Ky 5.9.2017 klo 10.35-11.00 Metropolia, Bulevardi 31, Helsinki juhani.saarinen@saarinenlaw.fi YRITYSKAUPPA

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

40 vuotta, 9 puheenjohtajaa

40 vuotta, 9 puheenjohtajaa Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry 40 vuotta, 9 puheenjohtajaa Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n 40-vuotisen toiminnan aikana on ollut yhdeksän puheenjohtajaa. Terveydenhoitoala

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

700, Veden käyttökorvaus 81,18 81, , , , Veden käyttökorvaus 195,26 195, , ,26

700, Veden käyttökorvaus 81,18 81, , , , Veden käyttökorvaus 195,26 195, , ,26 sunto Oy Helsingin Stanssi VUOKRNKNTOKIRJ 1 (10) Maksettu Pvm Maksettu 1, Heinsalo Mari (1) 100, suinhuoneistovastike 199,80 199,80 8.11. 2 143,80 2 143,80 700, Veden käyttökorvaus 81,18 81,18 Yhteensä

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko 1/13 Asunto Oy Tammelan Eskontie 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan Kallela 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan Martinpelto 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry Fysioterapia- ja kuntoutusyritysten edunvalvontajärjestö - turvaverkko yrittäjille

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry Fysioterapia- ja kuntoutusyritysten edunvalvontajärjestö - turvaverkko yrittäjille Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry Fysioterapia- ja kuntoutusyritysten edunvalvontajärjestö - turvaverkko yrittäjille Yrittäjät yhdessä Miten palveluntuottajat menestyvät? Uusi sote- ja

Lisätiedot

Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry Toimintakertomus Yhdistyksen

Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry Toimintakertomus Yhdistyksen Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry 2.1.2014 Toimintakertomus 2012-2013 Yhdistyksen alku Yhdistyksen idea sai alkunsa 2011 Vaasassa lastensuojelun sijaishuollon päivillä, jossa muutamien toimijoiden

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT

VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT Kansaneläkelaitos Dnro 16/331/2010 Satakunnan vakuutuspiiri 21.2.2011 VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT Kelan vaikeavammaisten avoterapiapalvelut Satakunnan vakuutuspiirissä 2011 2014 FYSIOTERAPIA Fysikaalinen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt EL Pm 2017 ei rekisteröidyt Naiset kilpailija yhdistys tulos Kaadot viim.srj 1. Helena Saarimaa Lapua 676 2. Eila A Rajamäki Kauhava 668 3. Kaarina Tuuri Lapua 642 4. Pirkko Rissa Lapua 617 5. Sirkka Kangas

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04.

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04. YHTEISMETSÄN PERUSTAMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on perustaa yhteismetsä jäljempänä mainittuihin kiinteistöihin kuuluvista, tässä sopimuksessa määritellyistä alueista. Lisäksi

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti * Anitta Hakkarainen** Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti * Anitta Hakkarainen** Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Nro 15/13.08.2012 225 Kokousaika 13.08.2012 klo 17.00 18.47. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Asiakkaan Asiakk v linnan linnan apaus on tulevaisuutta

Asiakkaan Asiakk v linnan linnan apaus on tulevaisuutta Asiakkaan valinnanvapaus on tulevaisuutta Terveyspalveluala Keskeiset terveydenhuollon osajärjestelmät, joissa yksityinen sektori mukana Lääkärikeskukset ja sairaalat, työterveyshuolto, hammashuolto, kuntoutus,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus 94 05.06.2017 Kunnanvaltuusto 49 12.06.2017 Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 Kh 05.06.2017 94 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Alla lueteltuja

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

VESIJUMPPA MAANANTAI 17.00 17.45 (45min.)

VESIJUMPPA MAANANTAI 17.00 17.45 (45min.) VESIJUMPPA MAANANTAI 14.30 15.00 1. Charpentier Riitta 2. Haapanen Helena 3. Isokoski Anja 4. Järvi Eila 5. Keskinen Sirkka 6. Kilpi Leila 7. Kiviranta Sirpa 8. Kojo Tuula 9. Lamminen Tarja 10. Mansikkamäki

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 17 18 19 Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali- ja

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP 1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET 17.9.2014 Lyöntipeli HCP # Pelaaja Seura OUT IN TOT Slope Tulos CBA +/- 1 Laahanen Reino VG 49 45 94 23 71-0.8 2 Aalto Timo VG 48 39 87 15 72-0.9 3 Martin Tuomo VG 45

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

SM-keskimatka R2 2012 ORGANISAATIOKAAVIO. SM-2012 organisaatio. Sivu 1. Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä. Työryhmät, joilla on sektorivastuu

SM-keskimatka R2 2012 ORGANISAATIOKAAVIO. SM-2012 organisaatio. Sivu 1. Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä. Työryhmät, joilla on sektorivastuu SM-keskimatka R2 2012 SM-2012 organisaatio ORGANISAATIOKAAVIO Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä Kilpailunjohtaja Varajohtaja Pääsihteeri pääratamestari Tulospalvelupäällikkö Kenttäpäällikkö Tiedottaja/Markkinointi

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Henkilöstö työryhmä - Kokousaika 15.05.2017 kello 14 15.31 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä 1.3.2007 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Yksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue. Henkilöt johtaja Anita

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2007 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puh. (09) 680 401 24.1.2007 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalvelujen käsikirja

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalvelujen käsikirja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelujen käsikirja 2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen väestöpohja on noin 74.000 asukasta Kunta Asukasluku Hirvensalmi 2 439 Kangasniemi

Lisätiedot

Kansalliset kilpailut , Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat

Kansalliset kilpailut , Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat Kansalliset kilpailut 24.9.2016, Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat päivitetty 24.9.2016 klo 22 25 tikkaa MM 1. Mäkinen Mauno VaaTi 41 39 44 41 44 209 2. Leskinen Veikko VaaTi 41 41 42 42 42 208

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Syksyn 2015 vesijumppien osallistujat

Syksyn 2015 vesijumppien osallistujat Syksyn vesijumppien osallistujat Alta löydät listattuna kaikki syksyn ohjatut vesijumpat ja niihin valitut henkilöt. Ensin kaikki eläkeläisten ryhmät ja lopuksi työikäisten ryhmät. Mikäli olet ilmoittanut,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008

PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008 PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008 JärjestelytoimikuntaB Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 27.5.2008 klo 8.30 9.50 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Preesens, imperfekti ja perfekti

Preesens, imperfekti ja perfekti Preesens, imperfekti ja perfekti ennen nyt Neljä vuotta sitten olin töissä tehtaassa. Nyt minä olen lähihoitaja. r Olen työskennellyt sairaalassa jo kaksi vuotta. J Joo, kävin toissapäivänä. Sinun tukka

Lisätiedot

INFO. Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan. lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen

INFO. Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan. lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen INFO Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen Kehittämispäällikkö Juhani Rinne Lakimies Lyyti Harju Pääsuunnittelija Riikka Peltonen Asiantuntijalääkäri

Lisätiedot

VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT

VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPALVE- LUT VUOSINA 2015 2018:YKSILÖTERAPIAT LAPIN VAKUUTUSPIIRI Fysioterapia Simon Fysioterapia Tmi Elina Eros

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Kokousaika kello 14:00 16:00 Kokouspaikka Partalan kuninkaankartano, Juva Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 4 3 Maakunta-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse

Lisätiedot

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA Sosiaalialan Työnantajat ry (myöhemmin Sosta) ja Terveyspalvelualan liitto ry (myöhemmin TPL) ovat selvittäneet liittojen toimintojen yhdistämistä ja

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU?

KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU? KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU? Arja Korrensalo fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, YAMK -opiskelija Pirkko Leppävuori fysioterapeutti, YAMK -opiskelija Esitys pohjautuu YAMK opintoihin kuuluvaan

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Länsi-Suomen vakuutusalue Keski-Suomen vakuutuspiiri Diaarinro: 13/331/10

Kansaneläkelaitos Länsi-Suomen vakuutusalue Keski-Suomen vakuutuspiiri Diaarinro: 13/331/10 Kansaneläkelaitos Länsi-Suomen vakuutusalue Keski-Suomen vakuutuspiiri Diaarinro: 13/331/10 KELAN KESKI-SUOMEN VAKUUTUSPIIRIN AVOTERAPIOIDEN PALVELUNTUOTTAJAT VUOSILLE 2011-2014 TERAPIALAJEITTAIN Fysioterapia/

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko STYL ry 40 v. Kalastajatorppa, 28.11.2013 klo 19 puhuttaessa muutokset mahdollisia Hyvät Suomen Työsuojelualan Yritysten Liitto ry:n jäsenet Arvoisat juhlavieraat

Lisätiedot

Endurance Ultrarunning Team Finland ry

Endurance Ultrarunning Team Finland ry Aika: klo 14.00 Paikka: Urheiluopisto Solvalla, Espoo 1. Arto Ahola avasi kokouksen 2. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Arto Ahola sihteeriksi Mikael Heerman pöytäkirjan tarkastajiksi Tero Hyppölä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 id150488 1(7) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA ke klo 8.00-9.56 PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Metsolan kampus, neuvottelutila C2010 Pääskysentie 1

Lisätiedot

Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki. Otsikko Sivu. 20 Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen 4

Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki. Otsikko Sivu. 20 Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen 4 UUDENMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Uudenmaan kuntajohtajakokous AIKA 25.09.2012 klo 13:00-15:00 PAIKKA Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Ylä-Savon Veteraaniopettajatoiminta

Ylä-Savon Veteraaniopettajatoiminta Ylä-Savon Veteraaniopettajatoiminta Toiminta alkoi 25. 3. 1997. Jo perustamistilaisuudessa yhdistyksen nimestä keskusteltaessa tuli esille se, että perustettava yhdistys aloittaisi toimintansa alueellisena

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2.

LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2. Perusturvalautakunta 40 07.04.2010 Kunnanhallitus 79 12.04.2010 Perusturvalautakunta 48 21.04.2010 Kunnanhallitus 93 26.04.2010 Perusturvalautakunta 56 19.05.2010 Kunnanhallitus 127 07.06.2010 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot