Halikon Vanhustenkotiyhdistys ry Y-tunnus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Halikon Vanhustenkotiyhdistys ry Y-tunnus 0132431-8"

Transkriptio

1 Halikon Vanhustenkotiyhdistys ry Y-tunnus: Kotipaikka: Salo Yhdistysrek: TASEKIRJA Tilikausi Tase -erittelyt ISÄNNÖINTI

2 Halikon Vanhustenkotiyhdistys ry Y-tunnus TASEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO sivu Toimintakertomus 1-3 Talousarviovertailu 4 Tuloslaskelma 5-6 Tase 7-8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot, luettelo käytetyistä tilikirjoista sekä allekirjoitukset ja tilintarkastusmerkintä 10-12

3 n ustenkotiyhdistys ry Halikon vanhustenkotiyhdistys ry Y-tunnus Toimintakertomus vuodelta 2013 Kertomusvuosi oli Halikon vanhustenkotiyhdistys ry:llä juhlavuosi ja yhdistyksen 40-vuotisjuhlia vietettiin Tammilehdon palvelukeskuksessa yhdessä mm. yhteistyötahojen, asukkaiden, henkilökunnan ja hallituksen kanssa. Juhlapuhujaksi olimme saaneet Suomen mielenterveysseuran pitkäaikaisen puheenjohtajan, Pirkko Lahden. Juhlassa kuulimme myös yhdistyksen puheenjohtajan, Jari J. Laihon esityksen yhdistyksen historiasta ja musiikkiesityksistä vastasi Elsa Toivonen. 40-vuotisjuhlaan liittyen myös Hopealehdon asukkaille tarjottiin täytekakkukahvit. Toimintavuosiensa aikana yhdistys on pyrkinyt omalta osaltaan vaikuttamaan myönteisesti Halikon kunnan vanhusten hyvinvointiin rakentamalla kaksi vanhustentaloa, Hopealehdon ja Märynummen, (Märynummi myyty myöhemmin), sekä Koivulehdon palvelutalon ja Tammilehdon palvelukeskuksen. Suunnitelmat, toteutukset ja toiminta ovat edellyttäneet hyvää yhteistyötä vuoden 2009 alkuun saakka Halikon kunnan kanssa ja kuntaliitoksen jälkeen Salon kaupungin kanssa. Yhdistyksen hallinto ja yhteistyökumppanit Vuonna 2013 yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Jari J. Laiho ja varapuheenjohtajana Riitta Nieminen. Muut hallituksen varsinaiset jäsenet olivat Kyösti Heino, Marja Ratamo, Hannu Pölönen, Kirsi Rantala ja Lasse Rannikko sekä varajäsenet Irmeli Heino ja Marja Tuominen. Hallituksen kokouksissa sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Päivi Koivisto. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin ja syyskokous Yleisissä kokouksissa käsiteltiin yhteensä 19. Hallituksen kokouksia pidettiin vuonna 2013 yhteensä 7 kertaa, joissa käsiteltiin yhteensä 81. Palkanlaskennan palvelut ostettiin Maaritin tilipalvelusta Maarit Kankareelta. Yhdistyksen isännöinnistä ja kirjanpidosta huolehti Salo Isännöinti Oy, Marianne Ketokullan johdolla. Kiinteistöjen huolto- ja talonmiespalveluista huolehti Asko Määttä Oy. Asukkaiden ruokahuoltoon liittyvät palvelut ja hankinnat ostettiin Salon kaupungin Kimaran keittiöltä. Atk-laitteiden ja -ohjelmien toiminnasta on huolehtinut Tedico Oy. Hyvää, ns. vastavuoroista yhteistyötä vuonna 2013 on tehty myös mm. Halikon Marttojen, Salon kansalaisopiston Anna Schukovin, Halikon seurakunnan ja Armfeltin koulun kanssa. Martat ovat huolehtineet monissa tilaisuuksissa tarjoilusta, Anna Schukov on tuonut asukkaillemme ja asiakkaillemme musiikillisia elämyksiä "muskarin" merkeissä, Halikon seurakunnan kautta olemme säännöllisten hartauksien lisäksi saaneet vapaaehtoisia avustamaan asukkaita ulkoilussa. Armfeltin koulun oppilaat ovat olleet mukana ulkoilupäivissä. sivu 1

4 hustenkotiyhdistys ry Asukkaamme ja asiakkaamme ovat vuoden aikana saaneet nauttia myös seuraavista esiintyjistä: Eija Kourimo, Visertäjät -kuoro 2 kertaa, kansalaisopiston kuoron ja hanuristien esitykset keväällä ja syksyllä, juhannusjuhlissa Kari Nieminen, Seniorilaulajien kuoro, Halikon kirkkokuoro, "Liisan" rallatuskuoro x 2, päiväkoti Aurinkoleijonan lapset ja tiernapojat yhtyeensä kera Perniöstä. Kiinteistöt Tammilehdon laajennushanke nytkähti uudelleen liikkeelle heti alkuvuodesta niin, että aikaisemmista piirustuksista luovuttiin ja arkkitehtipiirustukset tehtiin vastaamaan nykyistä tarvetta. Kaupungin taholta oli tullut viestiä varsinkin tehostettuun palveluasumiseen soveltuvista tilojen tarpeesta. Piirustuksiin tehtiin kesän ja alkusyksyn aikana muutoksia niin henkilökunnan esittämien ehdotusten, kuin aluehallintovirastosta saamiemme ohjeiden perusteella. Yhdistyksen yleinen kokous päätti anoa rakennushankkeen toteuttamista varten sekä korkotukilainaa, että avustusta ARA:lta. Päätöstä rahoituksesta ei ollut tullut vielä vuoden loppuun mennessä. Yhdistyksen omistamiin kiinteistöihin ja piha-alueille tehtiin kertomusvuonna seuraavia korjauksia tai muutoksia: Tammilehdon palvelutalon Hornintien puoleiseen päätyyn rakennettiin tilava oleskelualue kesäkalusteineen ja uusine istutuksineen. Tammilehdon asukkaiden turvallisuutta lisättiin asentamalla asuntojen oviin ovisilmät, ulko-oveen hälytysjärjestelmä, joka hälyttää klo välisenä aikana hoitajalle, mikäli ulko-ovesta joku kulkee ja sisäänkäynnin porraslaatoitukseen asennettiin lämmityskaapelit liukkauden torjumiseksi. Hopealehdossa tehtiin piha-alueen muotoilua pintavesien johtamiseksi rakennuksesta poispäin. Hopealehdossa tehtiin ensimmäisessä kerroksessa muutostöitä siten, että aikaisemmin kaupungin kotihoidon toimistotilana toiminut huone muutettiin Kehvan yhteis- / toimistotilojen tarpeita vastaavaksi ja Kehvan entinen yhteis- /toimistotila palautui asumiskäyttöön. Koivulehdon kiinteistössä ei tehty muutostöitä. Tammilehdossa ja Hopealehdossa kummassakin asuntojen vuokrausaste oli yli 99 %. Yhdistyksen palvelutoiminta Palveluasuntojen läsnäolopäivien määrä vuonna 2013 oli 4941 ja August-kodin Päivähoidon asiakaskäynnit olivat (yksityiset asiakaskäynnit) Oheisessa taulukossa on läsnäolopäivien sekä asiakaskäyntien kehitys vv Palveluasunnot Au gust -koti Päivähoito Asukasvaihto on vuonna 2013 ollut sujuvaa edeltävään vuoteen verrattuna, eikä näin ollen läsnäolopäivien suhteen ole tullut vuoden 2012 kaltaisia katkoksia. sivu 2

5 'änustenkotiyhdistys ry Muistineuvolatoiminta jatkui edelleen vuonna Muistineuvolapäiviä oli keskimäärin 2 x kuukaudessa (ei heinäkuussa). Muistitestauksia tehtiin vuoden aikana yhteensä 48. Muita muistineuvolan asiakaskontakteja oli 10. Muistineuvolan asiakaskontaktien määrä oli kaiken kaikkiaan pienempi aikaisempiin vuosiin verrattuna (esim. v ). Syynä on se, asiakkaita otettiin vastaan vain sen verran, mitä varsinaisina muistineuvolapäivinä pystyttiin hoitamaan. Tällä tavoin toimittaessa muistineuvolatoiminta ei aiheuttanut kuormitusta muistihoitajan perustehtävään ja työyhteisöön. Muistineuvolakäynnit olivat asiakkaille edelleen maksuttomia ja neuvolaan oli mahdollisuus saada aika ilman lääkärin lähetettä. Tammilehdon päivätoiminta jatkui kertomusvuonna edellisten vuosien tapaan. Päivätoiminnanohjaajan vetämät ryhmät kokoontuivat kerran viikossa Hopealehdossa ja Koivulehdossa 2 x viikossa. Tammilehdon palvelukeskuksen ulkopuolella asuville ikäihmisille tarkoitettu ryhmä kokoontui kerran viikossa. Päivätoiminta Tammilehdon asukkaille ja asiakkaille on monipuolista ja vilkasta, sisältäen erilaisia ryhmiä viisi kertaa viikossa, tasapainoradan kerran viikossa, päivähoidon asiakkaille suunnatut virikkeelliset hetket, yksilöllisiä kuntoutus- ja toimintaterapiaan liittyviä aikoja ja kesäaikaan tehtävät retket. Yhdistyksen henkilöstö Tammilehdon palvelukeskuksen henkilökuntamäärään ei ole tullut muutoksia kertomusvuonna, eli vakansseja on 16. Henkilöstössä on tapahtunut muutoksia vuonna 2013 yhden työntekijän jäädessä eläkkeelle ja kahden työntekijän siirryttyä uusiin, koulutuksiaan vastaaviin tehtäviin. Henkilöstöön kuuluvat: Toiminnanjohtaja Vastaava sairaanhoitaja Päivähoidon sairaanhoitaja 10 Hoitajaa Päivätoiminnanohjaaja 2 Palvelukeskusapulaista Henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista tuettiin kertomusvuonna Leena Sairon ( Humanos oy) työnohjauksilla, Matildedahlissa pidetyllä, erittäin antoisalla oppilastyönä toteutetulla TYHYpäivällä ja syksyllä aloitetulla pitkäkestoisella Täsmä -koulutuksella. Koulutus on Ely-keskuksen tukemaa koulutusta, jonka toteuttaa Turun ammattikorkeakoulu. Koulutuksen päättyessä vuoden 2015 keväällä koko henkilökunta on saanut 80 tunnin edestä tietoa mm. muistisairauksista, vanhusten tyypillisimmistä sairauksista, kirjaamisesta, äkillisissä tilanteissa toimimisesta, arvokkaasta vanhuudesta jne. Henkilöstöllä oli mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen sisältöön. Ennen Joulua henkilöstö nautti yhteisestä ruokailusta ja teatteri-illasta Salossa. sivu 3

6 Halikon Vanhustenkotiyhdistys ry 1 A L U U S A K V I U V L I K 1 A I L U sivu 1 + Y-tunnus Talousarvio 2013 KIINTEISTÖN TUOTOT Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINNAN TUOTOT Kaupungin maksuosuudet Toiminnalliset tuotot TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ Luottotappiot Luottotappiot ja oikaisuerät yht TOIMINNAN HOITOKULUT Henkilöstökulut Hallinto Siivous ja pesula Hoidon kulut Toiminnalliset kulut Irtaimisto ja sisustus Toiminnan hoitokulut yhteensä KIINTEISTÖN HOITOKULUT Henkilöstökulut Hallinto Käyttö- ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lämmitys Vesi- ja jätevesi Sähkö Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Korjaukset Muut hoitokulut Kiinteistön hoitokulut yhteensä KAYTTOKATE/HOITO KATE Poistot ja arvonalentumiset Rakennuksista Koneista ja kalustosta Poistot ja arvonalentumiset Ra hoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ *** VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Vapaaeht.varausten muutos yht TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

7 i- ia11kon vannustenkoilynalstys ry Y-tunnus U L U J L A \ L M H SIVU KIINTEISTÖN TUOTOT Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINNAN TUOTOT Kaupungin maksuosuudet Toiminnalliset tuotot TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT Luottotappiot Luottotappiot ja oikaisuerät yhteensä TOIMINNAN HOITOKULUT Henkilöstökulut Hallinto Siivous ja pesula Hoidon kulut Toiminnalliset kulut Irtaimisto ja sisustus Toiminnan hoitokulut yhteensä KIINTEISTÖN HOITOKULUT Henkilöstökulut Hallinto Käyttö- ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lämmitys Vesi- ja jätevesi Sähkö Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Korjaukset Muut hoitokulut Kiinteistön hoitokulut yhteensä KÄYTTÖKATE/HOITOKATE Poistot ja arvonalentumiset Rakennuksista Koneista ja kalustosta Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

8 Halikon Vanhustenkotiyhdistys ry TULOSLASKELMA sivu 6 Y-tunnus VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIA Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Vapaaeht.varausten muutos Välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

9 hallk on v annustei IRuuy i iuiatyo i y Y-tunnus VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET Liittymismaksut Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä SIJOITUKSET Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Saamiset kiinteistön tuotoista Siirtosaamiset Saamiset yhteensä RAHAT JA PANKKISAAMISET Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEEENSA VASTAAVAA YHTEENSÄ

10 Y-tunnus VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Rakennusrahasto Muut rahastot Ed.tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Lainat rahoituslaitoksilta Valtiokonttorilainat Pitkäaikanen yhteensä LYHYTAIKAINEN Lainat rahoituslaitoksilta Valtiokonttorilainat Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen yhteensä VIERASPÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

11 Halikon Vanhustenkotiyhdistys ry RAHOITUSLASKELMA Y-tunnus sivu 9 TUOTOT Kiinteistön tuotot Toiminnan tuotot Rahoitustuotot KULUT Toiminnan henkilöstökulut Toiminnan hoitokulut Kiinteistön henkilöstökulut Kiinteistön hoitokulut Luottotappiot Muut kulut 7.70 Lainojen korot Lainojen lyhennykset Tilikauden ylijäämä Ylijäämä ed. tilikausilta YLIJÄÄMÄ YHTEENSÄ TARKISTUS KIRJANPITOON Lyhytaikainen rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras pääoma L

12 Halikon Vanhustenkotiyhdistys ry LIITETIEDOT. Y-tunnus sivu 10 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT TIEDOT Arvostusperiaatteet Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn hankintamenoon. Arvostuksessa ei ole tehty muutoksia aikaisempaan arvostukseen. Tuottojen ja kulujen jaksotuksessa on noudatettu suoriteperiaatetta. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT TIEDOT Poistot ja arvonalennukset Kirjanpidossa tehdyt poistot Asuinrakennukset,4 %, menojäännöspoisto Väestönsuoja, 4 vuoden tasapoisto Rakennusten koneet ja laitteet, 25 %, menojäännöspoisto Koneet ja kalusto, 25 %, menojäännöspoisto Korkotuotot- ja -kulut Korkotuotot yhteensä Korkokulut yhteensä Muut rahoituskulut 7.70 Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa on ollut keskimäärin 20 henkilöä. Tilikauden aikana maksetut palkat ja palkkiot Hallitus Kokouspalkkiot Muu henkilöstö Palkat ja palkkiot Eläkevakuutusmaksut Muut henkilösivukulut TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KAYTTÖOMAISUUS AINEELLISET HYÖDYKKEET kuluva tilikausi edellinen tilikausi Liittymismaksut kauden alussa ja lopussa Rakennukset ja rakennelmat kauden alussa poisto kauden alussa ja lopussa Koneet ja kalusto kauden alussa poisto kauden lopussa KAYTTOOMAISUUS YHTEENSA

13 Halikon Vanhustenkotiyhdistys ry LIITETIEDOT sivu 11 Y-tunnus OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Osakepääoma kauden alussa ja lopussa Rakennusrahasto kauden alussa ja lopussa Muut rahastot kauden alussa ja lopussa Ed.tilikausien voitto /tappio Tilikauden voitto/tappio OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ Kuluva tilikausi Edellinen tilikausi PITKÄAIKAISET VELAT Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät velat VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Kiinteistökiinnitykset SAADUT VAKUUDET JA TAKUUT Takuuajan vakuudet Softex Oy, Tryg Garanti, Salon Finnputki Oy, Salon Osuuspankki, LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA Päiväkirja sähköisenä tallenteena Pääkirja sähköisenä tallenteena Vuokrareskontra kustannuspaikoittain sähköisenä tallenteena Kiinteistön kassatositteet, tositelaji 1, sähköisenä tallenteena Toiminnan kassatositteet, tositelaji 2, sähköisenä tallenteena Tasekirja sidottuna

14 Halikon Vanhustenkotiyhdistys ry LIITETIEDOT Y-tunnus sivu 12 HALLITUKSEN JÄSENTEN, TOIMINNANJOHTAJAN JA ISÄI)INÖITSIJÄN ALLI 1,4 Saj,ossa päivänä kuuta 2014?KIRJOITUKSET Mikäli allekirjoittaja on esittänyt eriävän mielipiteen tilinpäätöksestä, tulee lausuma sisällyttää tilinpäätökseen asianomaisen niin vaatiessa. TILINTARKASTUSMERKINTÄ Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Salossa päivänä kuuta 2014 Matti Koivisto, HTM

15 r 01 TILINTARKASTUSKERTOMUS Halikon vanhustenkotiyhdistys ry:n jäsenille Olen tarkastanut Halikon vanhustenkotiyhdistys ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ovat toimineet yhdistyslain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suom essa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsitykseni mukaan olen suorittanut tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoani varten. Lausunto Lausuntonani esitän, että tilinpäätös, joka osoit taa voittoa 9.267,71, ja toimintakert omus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Salossa atti Koivisto HTM Perätie Halikko

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 KOKOUSKUTSU Y-tunnus 0480996-6 8.4.2015 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Maanantaina 27.4.2015 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Lisätiedot

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7. www.voas.fi VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5 Tuloslaskelma 6 7 Tase 8 9 Liitetiedot

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 KOAS Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Kauppakatu 11 A, 40100 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus 0174752-8 1.1.2013-31.12.2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta VUOSIKERTOMUS 21 sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Toimintavuosi 21 lyhyesti Organisaatio 21 Yhtiön hallinto Työsuojelu ja virkistystoiminta Toimintakertomus vuodelta 21 Tuloslaskelma 1.1. 31.12.21

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 Kiinteistö Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 1 Yleistä yhtiöstä Yhtiön omistamissa rakennuksissa huoneistot on varattu osakkeenomistajille

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Vuosikertomus 2009 Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 6 RAHOITUSLASKELMA 10 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Urjalan Seudun Vanhustenkotiyhdistys TASEKIRJA 31.12.2010

Urjalan Seudun Vanhustenkotiyhdistys TASEKIRJA 31.12.2010 Urjalan Seudun Vanhustenkotiyhdistys TASEKIRJA 31.12.2010 Urjalan Seudun Vanhustenkotiyhdistys Vanhainkodintie 6 31760 URJALA Kotipaikka Urjala Y-tunnus 0218302-3 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Asunto Oy Ainonportti

Asunto Oy Ainonportti TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2012 Osoite: Labbaksenkuja 4 01630 Vantaa Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0586305-9 TASEKIRJA 31.12.2012 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintakertomus

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 214 Toimitusjohtajan katsaus ESP jatkoi jo neljättä vuotta valokuituverkon rakentamista eri puolille perinteistä toimialuetta sekä Punkalaitumella. Investoinnit

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot