Telecommunications & Industrial Electronics

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Telecommunications & Industrial Electronics"

Transkriptio

1 Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics

2 Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa Rahoituslaskelma Liitetiedot Tilintarkastuskertomus Tunnusluvut

3 Toimintakertomus Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tuotannon kasvu hyytyi viime vuonna. Ensimmäinen vuosipuolisko oli alalla selvää laskua, kesä ja syksy marraskuuhun saakka oli kasvun aikaa, joka päättyi joulukuussa. Tietoliikennejärjestelmäinvestoinnit putosivat kansainvälisesti merkittävästi. Markkinoihin vaikutti teleoperaattoreiden maksamat erittäin korkeat toimilupamaksut ja sitä kautta operaattoreiden taseiden ja luottokelpoisuuden heikkeneminen. Operaattoreiden tulokset ovat pudonneet dramaattisesti. Toisena merkittävänä tekijänä on ollut kolmannen sukupolven (UMTS) matkapuhelinverkkojen viivästyminen vähintään vuodella. Kansainvälisesti sopimusvalmistajien tuotannon pudotus oli viime vuoden aikana prosenttia ja tulokset huonoja. Kuluvan vuoden kehitys näyttää kaksijakoiselta, ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tuotanto supistuu, jonka jälkeen lievä kasvu voisi alkaa syksyllä. Kansainväliset operaattoreiden ja laitevalmistajien näkemykset markkinoista ovat hyvin pessimistisiä. Amerikkalaiset ja eurooppalaiset laitevalmistajat sekä operaattorit ovat ennustaneet pääosin markkinoiden taantumista. Nokian tiedotteessa ilmoittama markkinanäkemys on selvästi positiivisempi. SCANFIL OY on vaikeassa markkinatilanteessa vahvistanut edelleen asemaansa johtavana elektroniikka- ja sähköteollisuuden järjestelmätoimittajana. Vuoden 2002 liikevaihdon ennustetaan kasvavan prosenttia erityisesti Euroopassa tapahtuvan markkina-alueen laajentumisen ja uusien toimitussopimuksien myötä. Kasvuarviossa ei ole huomioitu mahdollisia yritysjärjestelyjä. Tuloksen arvioidaan säilyvän edelleen hyvänä. Tilikauden aikana yhtiö on ostanut Tammerneon konsernilta Unkarin tytäryhtiön, Tammerneon Kft:n ja sen omistaman tehtaan kiinteistöineen. Tehdas sijaitsee Biatorba gyssa, n. 10 km Budapestista Wienin suuntaan ja on pinta-altaan laajennuksen jälkeen n m2. Yhtiön harjoittama valomainosliiketoiminta on samassa yhteydessä myyty Tammerneon Europa Kft:lle. Liiketoiminta on siirtynyt lähtien Scanfilin vastuulle. Scanfil Kft suoritti loppuvuonna merkittäviä lisäinvestointeja, joista pääosa valmistui marraskuun loppuun mennessä. Kaappituotteiden koetuotanto alkoi joulukuussa 34 unkarilaisen ja viiden suomalaisen ammattilaisen voimin. Tehdas tulee valmistamaan tietoliikenne- ja teollisuuselektroniikan käyttämää mekaniikkaa ja tuoteintegrointia. Botnia Electro Oy on fuusioitunut Scanfil Oy:öön. Yhtiöt ovat harjoittaneet liiketoimintaa yhteiseen lukuun alkaen. Scanfil on myynyt tehdyllä kaupalla Herralan (Hollola) tehtaan ja sen liiketoiminnan uudelle yrittäjälle. Scanfil Oy:n Iso-Britaniassa omistama JES Logistics Ltd on lopetettu ja yhtiön purku on rekisteröinnissä. 2

4 Toimintakertomus Scanfil Oy ja Wecan Oyj ovat tiedottaneet aiesopimuksesta, jonka mukaan yhtiöt neuvottelevat yhdistymisestä ja syntyvän yhtiön nimeksi on suunniteltu Scanfil Oyj. Asiasta tiedotetaan tarkemmin viimeistään Kuluvan vuoden käyttöomaisuusinvestointien suunnitellaan olevan noin 6 10 miljoonaa euroa. Investointien selvä supistuminen johtuu erittäin voimakkaista investoinneista viime vuosina ja syntynyt kapasiteettireservi turvaa yhtiön kasvun lähitulevaisuudessa. Viime tilikaudella on syntynyt SCANFIL konserni, jonka muodostavat Scanfil Oy ja kokonaan omistettu tytäryhtiö Scanfil Kft. Lisäksi Scanfil Oy omistaa 50 % suunnittelutoimisto Scanfil Engineering Oy:stä, joka tekee strategista suunnitteluyhteistyötä Scanfilin kanssa. SCANFIL OY:n toteutunut liikevaihto tilivuodelta oli 220,6 miljoonaa euroa (1.312 Mmk). Liikevaihto on kasvanut 21,9 prosenttia. Toteutunut konserniliikevaihto oli 221,3 miljoonaa euroa. Tärkeimmät investoinnit tilikaudella olivat Sieviin helmikuussa 2002 valmistuvat elektroniikkatehtaan ja hallintokonttorin laajennukset, lattiapinta-alaltaan yhteensä yli m2, sekä investoinnit Unkarin tehtaaseen. Yhtiön toteutunut liikevoitto oli noin 27,9 miljoonaa euroa (166 Mmk) ollen 12,6 % liikevaihdosta. Nettovoitto oli 18,8 miljoonaa euroa (111,8 Mmk). Konsernin nettovoitto oli 19,5 miljoonaa euroa. Edelliseen tilikauteen verrattuna voitto on alentunut noin 5,4 %. Kannattavuus ja maksuvalmius ovat säilyneet hyvinä. SCANFIL OY:n suunnitelman mukaiset poistot olivat 6,2 miljoonaa euroa (36,8 Mmk). Poistoeron lisäystä on kirjattu varauksiin 0,5 miljoonaa euroa (2,8 Mmk). Muut yhtiön tilan ja sen toiminnan arvostelemista varten tärkeät seikat käyvät ilmi tuloslaskelmasta ja taseesta sekä niiden liitteistä. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden nettovoitosta 18,8 miljoonaa euroa jaetaan osinkoina 8,7 euroa osakkeelta yhteensä, ,80 euroa. Loput voitosta esitetään siirrettäväksi voittovarojen tilille. 3

5 Tuloslaskelma, Konserni EURO LIIKEVAIHTO ,71 Valmistevarastojen muutos +lis. tai -väh ,99 Valmistus omaan käyttöön ,53 Liiketoiminnan muut tuotot ,72 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana ,77 Varastojen muutos +väh. tai -lis ,14 Ulkopuoliset palvelut , ,79 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,61 Henkilösivukulut: Eläkekulut ,66 Muut henkilösivukulut , ,50 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,07 Ko ns e rniliike a rvo n p o is to , ,62 Liiketoiminnan muut kulut ,86 Osuus osakkuusyritysten voitosta ,33 LIIKEVOITTO (TAPPIO) ,53 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista ,41 Muut korko ja rahoitustuotot ,29 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,30 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,23 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,85 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA ,08 Tuloverot ,77 TILIKAUDEN VOITTO ,31 4

6 Tase vastaavaa, Konserni EURO PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot ,80 Aineettomat oikeudet ,16 Liikearvo ,29 Konserniliikearvo ,63 Muut pitkävaikutteiset menot 487, ,62 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ,03 Rakennukset ja rakennelmat ,69 Koneet ja kalusto ,46 Muut aineelliset hyödykkeet ,68 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,46 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä ,37 Muut osakkeet ja osuudet ,74 Muut saamiset , ,39 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet ,71 Keskeneräiset tuotteet ,62 Valmiit tuotteet / Tavarat , ,79 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset ,09 Muut saamiset ,72 Siirtosaamiset , ,25 Rahat ja pankkisaamiset , ,99 5

7 Tase vastattavaa, Konserni EURO OMA PÄÄOMA Osakepääoma ,37 Ylikurssirahasto ,94 Muut rahastot ,72 Edellisten tilikausien voitto ,14 Tilikauden voitto , ,48 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,61 Laskennallinen verovelka , ,27 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,90 Ostovelat ,02 Muut velat ,36 Siirtovelat , , , ,99 6

8 Tuloslaskelma, Emoyhtiö EURO LIIKEVAIHTO , ,63 Valmistevarastojen muutos +lis. tai -väh , ,63 Valmistus omaan käyttöön , ,62 Liiketoiminnan muut tuotot , ,35 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana , ,34 Varastojen muutos +väh. tai -lis , ,04 Ulkopuoliset palvelut , , , ,29 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,19 Henkilösivukulut: Eläkekulut , ,07 Muut henkilösivukulut , , , ,85 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,06 Liiketoiminnan muut kulut , ,59 LIIKEVOITTO (TAPPIO) , ,44 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,55 Muut korko ja rahoitustuotot , ,70 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,10 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,34 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,85 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,34 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) , ,64 Vapaaehtoisten varausten lis.(-)väh.(+) ,91 Tuloverot , ,34 TILIKAUDEN VOITTO , ,36 7

9 Tase vastaavaa, Emoyhtiö EURO PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot ,80 Aineettomat oikeudet , ,14 Liikearvo , ,73 Muut pitkävaikutteiset menot 487, ,99 218, ,51 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,59 Rakennukset ja rakennelmat , ,00 Koneet ja kalusto , ,74 Muut aineelliset hyödykkeet , ,58 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,28 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä ,84 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,19 Muut osakkeet ja osuudet , ,58 Muut saamiset , , ,77 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,85 Keskeneräiset tuotteet , ,80 Valmiit tuotteet / Tavarat , , , ,92 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset saman konsernin yrit ,00 Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä ,70 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,12 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 0, ,58 Muut saamiset 153, ,03 Siirtosaamiset , , , , , ,57 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,02 8

10 Tase vastattavaa, Emoyhtiö EURO OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,65 Ylikurssirahasto , ,24 Muut rahastot , ,72 Edellisten tilikausien voitto , ,17 Tilikauden voitto , , , ,14 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,65 Vapaaehtoiset varaukset , , ,65 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,58 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,40 Eläkelainat ,98 Ostovelat , ,19 Muut velat , ,94 Siirtovelat , , , , , , , ,02 9

11 Rahoituslaskelma EURO Liiketoiminta Voitto ennen satunnaisia eriä Oikaisut Käyttöomaisuuden nettomyyntivoitot Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot- ja kulut Verot Muut oikaisut Nettokäyttöpääoman muutos Maksetut korot ja muut rahoituskulut Saadut korot Saadut osingot Maksetut verot Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit Ostetut tytäryhtiöt Osakkeiden ostot Muun käyttöomaisuuden ostot Muun käyttöomaisuuden myynnit Myönnetyt lainat Investointien kassavirta yhteensä Kassavirta ennen rahoitusta Rahoitus Maksullinen osakeanti Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys Maksetut osingot Rahoitus yhteensä Fuusio/likvidit varat Laskelman mukainen likvidien varojen lisäys +/vähennys Taseen mukainen likvidien varojen lisäys +/vähennys - Likvidit varat tilikauden alussa Likvidit varat tilikauden lopussa Nettokäyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden lis.-väh Lyhytaik.liikes.lis.-väh Korottomien lyhytaik.velkojen lis.+väh Rahoituslaskelma sisältää maksuperusteisia eriä, minkä johdosta kaikki luvut eivät ole suoraan johdettavissa tuloslaskelmasta ja taseesta. 10

12 Liitetiedot KONSERNITILINPÄÄTÖS Konserniin kuuluvat emoyhtiö Scanfil Oy:n lisäksi kokonaan omistetut tytäryhtiöt Scanfil KFT, Unkari ja JES Logistics LTD, Englanti sekä osakkuusyritys Scanfil Engineering Oy,Suomi. Konsernitilinpäätökseen ei ole yhdistelty JES Logistics LTD:tä, sillä yhtiön liiketoiminta on lopetettu ja yhtiön purku on rekisteröitävänä. JES Logistics LTD:n osakepääoman menetys ,10 euroa on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Konserniyritysten keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu käyttäen hankintamenomenetelmää, jolloin tytäryrityksen tuloksesta hankinta-ajankohden jälkeen syntynyt tulos sisältyy konsernin omaan pääomaan. Konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Scanfil KFT:n tulos on yhdistelty konsernituloslaskelmaan alkaen. Ulkomaisen tytäryhtiön tuloslaskelma on muutettu euroiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet on muutettu tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisessa syntyneet muuntoerot samoin kuin omien pääomien muuntoerot on esitetty erässä "voitto edellisiltä tilikausilta". Osakkuusyritys Scanfil Engineering Oy on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konserin tulokseen ja omaan pääomaan omistusosuuden suhteessa. KÄYTTÖOMAISUUDEN ARVOSTUS Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Suunnitelman mukaiset poistoajat Aineettomat oikeudet 6-10 vuotta 16,7-10 % Muut pitkävaikutteiset menot 10 vuotta 10 % Rakennukset ja rakennelmat vuotta 4-2% Koneet ja kalusto 3-10 vuotta 33,3-10% ATK-ohjelmat 3-5 vuotta 33,3-20% Liikearvo 5 vuotta 20 % SIJOITUKSET Sijoitukset on arvostettu alkuperäiseen hankintamenoonsa. VAIHTO-OMAISUUDEN ARVOSTUS Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYS- SEKÄ PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna. Kolmen tai useamman vuoden ajan tuloa kerryttävät menot on aktivoitu pitkävaikutteisina menoina ja poistetaan 5-10 vuoden aikana. TULOKSEN VERTAILUKELPOISUUS Edellisellä tilikaudella ei ole ollut konsernisuhdetta, joten konsernin vertailulukuja ei ole esitetty. 11

13 Liitetiedot 1.LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN euro Konserni Emoyhtiö Emyhtiö Suomi Euroopan Unioni Muut maat HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN TILIKAUDELLA Toimihenkilöt Työntekijät Toimihenkilöt osakkuusyrityksessä 14 3.JOHDON PALKAT JA OSAPALKKIOT Hallitus ja toimitusjohtaja luontaisetuineen 4.LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Avustukset , , ,08 Käyttöomaisuuden myyntivoitot , , ,27 Muut , , , , , ,35 5.POISTOT Kehittämismenoista , ,23 Aineettomista oikeuksista , , ,27 Liikearvosta , , ,58 Konserniliikearvosta ,55 Muista aineellisista hyödykkeistä , , ,91 Rakennuksista ja rakennelmista , , ,47 Koneista ja kalustosta , , , , , ,06 12

14 Liitetiedot 6.RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista:muilta , , ,55 Muut korko- ja rahoitustuotot muilta Korkotuotot , , ,70 Kurssivoitot , ,45 Korko- ja muut rahoituskulut muille Korko- ja muut rahoituskulut , , ,61 Kurssierot 734, , , ,10 7.SATUNNAISET ERÄT Fuusiovoitto , ,85 8.VÄLITTÖMÄT VEROT Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta 276,83 276,83 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , , ,34 Laskennallisen verovelan muutos , , , ,34 9.KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät liiketoiminnan muihin tuottoihin ja muihin kiinteisiin kuluihin. Herralan tehdasrakennuksen myynnistä saadusta myyntivoitosta on muodostettu jälleenhankintavaraus, joka tullaan käyttämään Sievin tehtaan laajennusmenojen kattamiseen. 10.PYSYVÄT VASTAAVAT Kehittämismenot Lisäykset tilikauden aikana , ,03 Tilikauden suunnitelmapoistot , ,23 Kirjanpitoarvo , ,80 Aineettomat oikeudet Hankintameno tilikauden alussa , , ,89 Lisäykset tilikauden aikana , , ,17 Vähennykset tilikauden aikana , , , , ,06 13

15 Liitetiedot Kertyneet suunnitelmapoistot , , ,65 Vähennysten osuus kert.poistoista , ,41 Tilikauden suunnitelmapoistot , , , , , ,92 Kirjanpitoarvo , , ,14 Kertynyt poistoero , ,86 Poistoeron muutos ,44 0,00 991, ,86 Liikearvo Hankintameno tilikauden alussa , , ,35 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0, , , , ,35 Kertyneet suunnitelmapoistot , , ,04 Tilikauden suunnitelmapoistot , , , , , ,62 Kirjanpitoarvo , , ,73 Konserniliikearvo Lisäykset tilikauden aikana ,18 Tilikauden suunnitelmapoistot ,55 Kirjanpitoarvo ,63 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno tilikauden alussa 218,64 218,64 218,64 Lisäykset tilikauden aikana 269,10 269,10 0,00 487,74 487,74 218,64 Kirjanpitoarvo 487,74 487,74 218,64 Maa- ja vesialueet Hankintameno tilikauden alussa , , ,42 Lisäykset tilikauden aikana , , ,86 Vähennykset tilikauden aikana , , , , , ,13 Kertyneet suunnitelmapoistot , , ,10 Vähennysten osuus kert.poistoista 0,00 0, ,47 Tilikauden suunnitelmapoistot , , , , , ,54 Kirjanpitoarvo , , ,59 Kertynyt poistoero , ,35 Poistoeron muutos , , , ,78 (Poistot tehty asfaltoinneista ja pihatöistä) 14

16 Liitetiedot Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno tilikauden alussa , , ,14 Valmistuneet keskeneräiset hank. 0,00 0, ,61 Lisäykset tilikauden aikana , , ,86 Vähennykset tilikauden aikana , , , , , ,55 Kertyneet suunnitelmapoistot , , ,63 Vähennysten osuus kert.poistoista 0, ,49-166,70 Tilikauden suunnitelmapoistot , , , , , ,40 Kirjanpitoarvo , , ,15 Kertynyt poistoero , ,33 Poistoeron muutos , , , ,77 Rakennusten arvonkorotus , , ,85 Koneet ja kalustot Hankintameno tilikauden alussa , , ,12 Valmistuneet keskeneräiset hankinnat , , ,91 Lisäykset tilikauden aikana , , ,18 Vähennykset tilikauden aikana , , , , , ,64 Kertyneet suunnitelmapoistot , , ,35 Vähennysten osuus kert.poistoista , , ,28 Tilikauden suunnitelmapoistot , , , , , ,90 Kirjanpitoarvo , , ,74 Kertynyt poistoero , ,48 Poistoeron muutos , , , ,24 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno tilikauden alussa , , ,61 Lisäykset tilikauden aikana , , , , , ,58 Keskeneräiset hankinnat Hankintameno tlikauden alussa , , ,01 Valmistuneet keskeneräiset hank , , ,52 Lisäykset tilikauden aikana , , ,88 Kirjanpitoarvo , , ,37 Tytäryhtiön osalta poistot on esitetty tilinpäätöspäivän kurssiin. 15

17 Liitetiedot 11.OSUUDET SAMAN KONSERNIN YRITYKSISSÄ Omistusosuus Osakkeita Nimellisarvo Kirjanpitoarvo Scanfil KFT, Unkari 100 % ,84 JES Logistics LTD 100,0 % , ,00 0,00 Englanti Tulos/oma pääoma / OSUUDET OMISTUSYHTEYSYRITYKSISSÄ Omistusosuus Osakkeita Nimellisarvo Kirjanpitoarvo Scanfil Engineering Oy 50 % , ,00 Tulos/oma pääoma / MUUT OSAKKEET JA OSUUDET Omistusosuus Osakkeita Kirjanpitoarvo Pitäjänmäen Pienteollisuustalo 3,5 % ,49 Pitäjänmäen pienteollisuustalo 1,7 % ,04 Nordea FDR ,67 Muut osakkeet ja osuudet , ,74 14.MUUT SIJOITUKSET Pääomalaina , ,28 Laina-aika on viisi vuotta ja päättyy Lainan korko on kiinteä 10 %. Kertynyt korkotuotto on tuloutettu ja kirjattu siirtosaamisiin. 15.SIIRTOSAAMISET Korkosaamiset , , ,73 Myyntisaamiset , , ,96 Ennakkomaksut sos.vakuutuksista , ,00 Muut siirtosaamiset , , , , , ,14 16.SAAMISET KONSERNIYHTIÖLTÄ Lainasaamiset ,00 Myyntisaamiset , ,75 16

18 Liitetiedot 17.SAAMISET OMISTUSYHTEYSYRITYKSILTÄ Tilisaamiset 4 744, , ,47 Lainasaamiset 0,00 0, ,70 Muut saamiset 0,00 0, ,58 Siirtosaamiset 0,00 0, , , , ,48 18.OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma tilikauden alussa , , ,65 Osakepääoman alennus , ,16 Uusmerkintä 1 570, ,88 Osakepääoma tilikauden lopussa , , ,65 Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto tilikauden alussa , , ,24 Osakepääoman alennus , ,16 Emissiovoitto , ,54 Ylikurssirahasto tilikauden lopussa , , ,24 Muut rahastot , , ,72 Edellisten tilikausien voitto Voittovarat tilikauden alussa , , ,56 Muuntoero ,32 Edellisen tilikauden voitto , , ,58 Osingonjako , , ,97 Voittovarat tilikauden lopussa , , ,17 Tilikauden voitto , , ,36 Oma pääoma tilikauden lopussa , , ,14 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta , , ,89 Tilikauden voitto , , ,36 - Kehittämismenot , ,80 - Kertyneestä poistoerosta omaan ,45 pääomaan merkitty osuus - Konsernin muuntoero ,32 Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja , , ,25 17

19 Liitetiedot 19.VELAT KONSERNIYHTIÖLLE Ostovelat 5 390,50 Siirtovelat 2 048, ,80 20.VELAT OMISTUSYHTEYSYRITYKSILLE Ostovelat , , ,30 Siirtovelat 947,98 947, , ,52 21.SIIRTOVELAT Palkat sosiaalikuluineen , , ,47 Korot , , ,53 Verot , , ,60 Muut siirtovelat , , , , , ,14 22.LASKENNALLISET VEROVELAT Kertymä poistoeroista , , ,60 Tilivuoden poistoeroista , , ,60 Vapaaehtoisista varauksista , , , , ,20 23.ANNETUT VAKUUDET Velat, joiden vakuudeksi annettu , , ,96 kiinnityksiä Yrityskiinnitykset , , ,49 Kiinteistökiinnitykset , , ,77 Annetut pantit:osakkeet , , ,35 (kirjanpitoarvo) Yhteensä , , ,61 Omassa hallussa 1 kpl määrännäisvelkakirjoja a ,93 euroa 18

20 Liitetiedot 24.LEASINGVASTUUT Seuraavalla tilikaudella maksettavat 9 280, , ,17 Myöhemmin maksettavat 1 407, , , , , ,46 24.ANNETUT TAKAUKSET Oman yrityksen puolesta annetut , ,96 takaukset Sievissä 18. päivänä helmikuuta 2002 Riitta Takanen Jorma Takanen Harri Takanen Jarkko Takanen Reijo Pöllä Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on annettu erillinen kertomus tänään. Sievissä 18. päivänä helmikuuta 2002 Arto Ylimartimo KHT 19

21 Tilintarkastuskertomus TILINTARKASTUSKERTOMUS Scanfil Oy:n osakkeenomistajille Olen tarkastanut Scanfil Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen sekä konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonani esitän, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltani tilikaudelta. Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Sievissä 18. päivänä helmikuuta 2002 Arto Ylimartimo KHT 20

22 Tunnusluvut Euro Liikevaihto Muutos, % 21,9 68,7 Liikevoitto % liikevaihdosta 12,6 12,6 16,9 Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja % liikevaihdosta 12,3 12,3 16,6 Voitto ennen varauksia ja veroja % liikevaihdosta 12,4 12,3 16,6 Nettotulos % liikevaihdosta 8,8 8,8 11,9 Rahoitustulos % liikevaihdosta 11,7 11,6 14,8 Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta 8,0 7,3 7,7 Oman pääoman tuotto-%(roe) 28,1 28,0 42,1 Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 30,1 29,9 43,5 Omavaraisuusaste, % 55,7 55,6 47,7 Taseen loppusumma Investointien omarahoitusaste, % 104,9 96,5 98,7 Maksuvalmius (Current ratio) 2,1 2,1 1,7 Gearing, % 13,7 16,3 15,4 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto-% 100* Tulos ennen satunnaiseriä-tilikauden verot(sis.lask.verovelan muutos) (ROE) Oma pääoma+vapaaehtoiset varaukset+kertynyt poistoero(laskennellinen verovelka vähennettynä) (keskim.tilik.aikana,konsernin osalta mukana vain emoyhtiön alkusaldot) Sijoitetun pääoman tuotto-% 100* (ROI) Tulos ennen satunnaisia eriä+korkokulut ja muut rahoituskulut Taseen loppusumma-korottomat velat (keskim.tilik. aikana,konsernin osalta mukana vain emoyhtiön alkusaldot) Omavaraisuusaste-% 100* Oma pääoma+vähemmistöosuudet+varaukset+poistoero(lask.verov.väh.) Taseen loppusumma-saadut ennakot Gearing-% 100* Korolliset velat-likvidit varat Oma pääoma 21

23

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 Yritys Oy Y- 123456-7 Pvm 31.5.2011 Sisällys Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Tunnusluvut 4 Kustannusrakenneanalyysi 5 Kassavirtalaskelma 6 P-analyysi 7 Terveystodistus

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11)

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2011-30.9.2012 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13)

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1020 Kehittämismenot 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS ARVOSTUSPERIAATTEET RAKENNUSPROJEKTIEN TULOUTUS LEASING

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS ARVOSTUSPERIAATTEET RAKENNUSPROJEKTIEN TULOUTUS LEASING TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2008

Tilinpäätösasiakirjat 2008 Tilinpäätösasiakirjat 2008 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2008 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. PHP Holding

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot