Telecommunications & Industrial Electronics

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Telecommunications & Industrial Electronics"

Transkriptio

1 Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics

2 Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa Rahoituslaskelma Liitetiedot Tilintarkastuskertomus Tunnusluvut

3 Toimintakertomus Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tuotannon kasvu hyytyi viime vuonna. Ensimmäinen vuosipuolisko oli alalla selvää laskua, kesä ja syksy marraskuuhun saakka oli kasvun aikaa, joka päättyi joulukuussa. Tietoliikennejärjestelmäinvestoinnit putosivat kansainvälisesti merkittävästi. Markkinoihin vaikutti teleoperaattoreiden maksamat erittäin korkeat toimilupamaksut ja sitä kautta operaattoreiden taseiden ja luottokelpoisuuden heikkeneminen. Operaattoreiden tulokset ovat pudonneet dramaattisesti. Toisena merkittävänä tekijänä on ollut kolmannen sukupolven (UMTS) matkapuhelinverkkojen viivästyminen vähintään vuodella. Kansainvälisesti sopimusvalmistajien tuotannon pudotus oli viime vuoden aikana prosenttia ja tulokset huonoja. Kuluvan vuoden kehitys näyttää kaksijakoiselta, ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tuotanto supistuu, jonka jälkeen lievä kasvu voisi alkaa syksyllä. Kansainväliset operaattoreiden ja laitevalmistajien näkemykset markkinoista ovat hyvin pessimistisiä. Amerikkalaiset ja eurooppalaiset laitevalmistajat sekä operaattorit ovat ennustaneet pääosin markkinoiden taantumista. Nokian tiedotteessa ilmoittama markkinanäkemys on selvästi positiivisempi. SCANFIL OY on vaikeassa markkinatilanteessa vahvistanut edelleen asemaansa johtavana elektroniikka- ja sähköteollisuuden järjestelmätoimittajana. Vuoden 2002 liikevaihdon ennustetaan kasvavan prosenttia erityisesti Euroopassa tapahtuvan markkina-alueen laajentumisen ja uusien toimitussopimuksien myötä. Kasvuarviossa ei ole huomioitu mahdollisia yritysjärjestelyjä. Tuloksen arvioidaan säilyvän edelleen hyvänä. Tilikauden aikana yhtiö on ostanut Tammerneon konsernilta Unkarin tytäryhtiön, Tammerneon Kft:n ja sen omistaman tehtaan kiinteistöineen. Tehdas sijaitsee Biatorba gyssa, n. 10 km Budapestista Wienin suuntaan ja on pinta-altaan laajennuksen jälkeen n m2. Yhtiön harjoittama valomainosliiketoiminta on samassa yhteydessä myyty Tammerneon Europa Kft:lle. Liiketoiminta on siirtynyt lähtien Scanfilin vastuulle. Scanfil Kft suoritti loppuvuonna merkittäviä lisäinvestointeja, joista pääosa valmistui marraskuun loppuun mennessä. Kaappituotteiden koetuotanto alkoi joulukuussa 34 unkarilaisen ja viiden suomalaisen ammattilaisen voimin. Tehdas tulee valmistamaan tietoliikenne- ja teollisuuselektroniikan käyttämää mekaniikkaa ja tuoteintegrointia. Botnia Electro Oy on fuusioitunut Scanfil Oy:öön. Yhtiöt ovat harjoittaneet liiketoimintaa yhteiseen lukuun alkaen. Scanfil on myynyt tehdyllä kaupalla Herralan (Hollola) tehtaan ja sen liiketoiminnan uudelle yrittäjälle. Scanfil Oy:n Iso-Britaniassa omistama JES Logistics Ltd on lopetettu ja yhtiön purku on rekisteröinnissä. 2

4 Toimintakertomus Scanfil Oy ja Wecan Oyj ovat tiedottaneet aiesopimuksesta, jonka mukaan yhtiöt neuvottelevat yhdistymisestä ja syntyvän yhtiön nimeksi on suunniteltu Scanfil Oyj. Asiasta tiedotetaan tarkemmin viimeistään Kuluvan vuoden käyttöomaisuusinvestointien suunnitellaan olevan noin 6 10 miljoonaa euroa. Investointien selvä supistuminen johtuu erittäin voimakkaista investoinneista viime vuosina ja syntynyt kapasiteettireservi turvaa yhtiön kasvun lähitulevaisuudessa. Viime tilikaudella on syntynyt SCANFIL konserni, jonka muodostavat Scanfil Oy ja kokonaan omistettu tytäryhtiö Scanfil Kft. Lisäksi Scanfil Oy omistaa 50 % suunnittelutoimisto Scanfil Engineering Oy:stä, joka tekee strategista suunnitteluyhteistyötä Scanfilin kanssa. SCANFIL OY:n toteutunut liikevaihto tilivuodelta oli 220,6 miljoonaa euroa (1.312 Mmk). Liikevaihto on kasvanut 21,9 prosenttia. Toteutunut konserniliikevaihto oli 221,3 miljoonaa euroa. Tärkeimmät investoinnit tilikaudella olivat Sieviin helmikuussa 2002 valmistuvat elektroniikkatehtaan ja hallintokonttorin laajennukset, lattiapinta-alaltaan yhteensä yli m2, sekä investoinnit Unkarin tehtaaseen. Yhtiön toteutunut liikevoitto oli noin 27,9 miljoonaa euroa (166 Mmk) ollen 12,6 % liikevaihdosta. Nettovoitto oli 18,8 miljoonaa euroa (111,8 Mmk). Konsernin nettovoitto oli 19,5 miljoonaa euroa. Edelliseen tilikauteen verrattuna voitto on alentunut noin 5,4 %. Kannattavuus ja maksuvalmius ovat säilyneet hyvinä. SCANFIL OY:n suunnitelman mukaiset poistot olivat 6,2 miljoonaa euroa (36,8 Mmk). Poistoeron lisäystä on kirjattu varauksiin 0,5 miljoonaa euroa (2,8 Mmk). Muut yhtiön tilan ja sen toiminnan arvostelemista varten tärkeät seikat käyvät ilmi tuloslaskelmasta ja taseesta sekä niiden liitteistä. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden nettovoitosta 18,8 miljoonaa euroa jaetaan osinkoina 8,7 euroa osakkeelta yhteensä, ,80 euroa. Loput voitosta esitetään siirrettäväksi voittovarojen tilille. 3

5 Tuloslaskelma, Konserni EURO LIIKEVAIHTO ,71 Valmistevarastojen muutos +lis. tai -väh ,99 Valmistus omaan käyttöön ,53 Liiketoiminnan muut tuotot ,72 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana ,77 Varastojen muutos +väh. tai -lis ,14 Ulkopuoliset palvelut , ,79 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,61 Henkilösivukulut: Eläkekulut ,66 Muut henkilösivukulut , ,50 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,07 Ko ns e rniliike a rvo n p o is to , ,62 Liiketoiminnan muut kulut ,86 Osuus osakkuusyritysten voitosta ,33 LIIKEVOITTO (TAPPIO) ,53 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista ,41 Muut korko ja rahoitustuotot ,29 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,30 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,23 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,85 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA ,08 Tuloverot ,77 TILIKAUDEN VOITTO ,31 4

6 Tase vastaavaa, Konserni EURO PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot ,80 Aineettomat oikeudet ,16 Liikearvo ,29 Konserniliikearvo ,63 Muut pitkävaikutteiset menot 487, ,62 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ,03 Rakennukset ja rakennelmat ,69 Koneet ja kalusto ,46 Muut aineelliset hyödykkeet ,68 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,46 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä ,37 Muut osakkeet ja osuudet ,74 Muut saamiset , ,39 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet ,71 Keskeneräiset tuotteet ,62 Valmiit tuotteet / Tavarat , ,79 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset ,09 Muut saamiset ,72 Siirtosaamiset , ,25 Rahat ja pankkisaamiset , ,99 5

7 Tase vastattavaa, Konserni EURO OMA PÄÄOMA Osakepääoma ,37 Ylikurssirahasto ,94 Muut rahastot ,72 Edellisten tilikausien voitto ,14 Tilikauden voitto , ,48 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,61 Laskennallinen verovelka , ,27 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,90 Ostovelat ,02 Muut velat ,36 Siirtovelat , , , ,99 6

8 Tuloslaskelma, Emoyhtiö EURO LIIKEVAIHTO , ,63 Valmistevarastojen muutos +lis. tai -väh , ,63 Valmistus omaan käyttöön , ,62 Liiketoiminnan muut tuotot , ,35 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana , ,34 Varastojen muutos +väh. tai -lis , ,04 Ulkopuoliset palvelut , , , ,29 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,19 Henkilösivukulut: Eläkekulut , ,07 Muut henkilösivukulut , , , ,85 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,06 Liiketoiminnan muut kulut , ,59 LIIKEVOITTO (TAPPIO) , ,44 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,55 Muut korko ja rahoitustuotot , ,70 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,10 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,34 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,85 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,34 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) , ,64 Vapaaehtoisten varausten lis.(-)väh.(+) ,91 Tuloverot , ,34 TILIKAUDEN VOITTO , ,36 7

9 Tase vastaavaa, Emoyhtiö EURO PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot ,80 Aineettomat oikeudet , ,14 Liikearvo , ,73 Muut pitkävaikutteiset menot 487, ,99 218, ,51 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,59 Rakennukset ja rakennelmat , ,00 Koneet ja kalusto , ,74 Muut aineelliset hyödykkeet , ,58 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,28 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä ,84 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,19 Muut osakkeet ja osuudet , ,58 Muut saamiset , , ,77 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,85 Keskeneräiset tuotteet , ,80 Valmiit tuotteet / Tavarat , , , ,92 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset saman konsernin yrit ,00 Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä ,70 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,12 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 0, ,58 Muut saamiset 153, ,03 Siirtosaamiset , , , , , ,57 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,02 8

10 Tase vastattavaa, Emoyhtiö EURO OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,65 Ylikurssirahasto , ,24 Muut rahastot , ,72 Edellisten tilikausien voitto , ,17 Tilikauden voitto , , , ,14 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,65 Vapaaehtoiset varaukset , , ,65 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,58 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,40 Eläkelainat ,98 Ostovelat , ,19 Muut velat , ,94 Siirtovelat , , , , , , , ,02 9

11 Rahoituslaskelma EURO Liiketoiminta Voitto ennen satunnaisia eriä Oikaisut Käyttöomaisuuden nettomyyntivoitot Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot- ja kulut Verot Muut oikaisut Nettokäyttöpääoman muutos Maksetut korot ja muut rahoituskulut Saadut korot Saadut osingot Maksetut verot Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit Ostetut tytäryhtiöt Osakkeiden ostot Muun käyttöomaisuuden ostot Muun käyttöomaisuuden myynnit Myönnetyt lainat Investointien kassavirta yhteensä Kassavirta ennen rahoitusta Rahoitus Maksullinen osakeanti Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys Maksetut osingot Rahoitus yhteensä Fuusio/likvidit varat Laskelman mukainen likvidien varojen lisäys +/vähennys Taseen mukainen likvidien varojen lisäys +/vähennys - Likvidit varat tilikauden alussa Likvidit varat tilikauden lopussa Nettokäyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden lis.-väh Lyhytaik.liikes.lis.-väh Korottomien lyhytaik.velkojen lis.+väh Rahoituslaskelma sisältää maksuperusteisia eriä, minkä johdosta kaikki luvut eivät ole suoraan johdettavissa tuloslaskelmasta ja taseesta. 10

12 Liitetiedot KONSERNITILINPÄÄTÖS Konserniin kuuluvat emoyhtiö Scanfil Oy:n lisäksi kokonaan omistetut tytäryhtiöt Scanfil KFT, Unkari ja JES Logistics LTD, Englanti sekä osakkuusyritys Scanfil Engineering Oy,Suomi. Konsernitilinpäätökseen ei ole yhdistelty JES Logistics LTD:tä, sillä yhtiön liiketoiminta on lopetettu ja yhtiön purku on rekisteröitävänä. JES Logistics LTD:n osakepääoman menetys ,10 euroa on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Konserniyritysten keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu käyttäen hankintamenomenetelmää, jolloin tytäryrityksen tuloksesta hankinta-ajankohden jälkeen syntynyt tulos sisältyy konsernin omaan pääomaan. Konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Scanfil KFT:n tulos on yhdistelty konsernituloslaskelmaan alkaen. Ulkomaisen tytäryhtiön tuloslaskelma on muutettu euroiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet on muutettu tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisessa syntyneet muuntoerot samoin kuin omien pääomien muuntoerot on esitetty erässä "voitto edellisiltä tilikausilta". Osakkuusyritys Scanfil Engineering Oy on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konserin tulokseen ja omaan pääomaan omistusosuuden suhteessa. KÄYTTÖOMAISUUDEN ARVOSTUS Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Suunnitelman mukaiset poistoajat Aineettomat oikeudet 6-10 vuotta 16,7-10 % Muut pitkävaikutteiset menot 10 vuotta 10 % Rakennukset ja rakennelmat vuotta 4-2% Koneet ja kalusto 3-10 vuotta 33,3-10% ATK-ohjelmat 3-5 vuotta 33,3-20% Liikearvo 5 vuotta 20 % SIJOITUKSET Sijoitukset on arvostettu alkuperäiseen hankintamenoonsa. VAIHTO-OMAISUUDEN ARVOSTUS Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYS- SEKÄ PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna. Kolmen tai useamman vuoden ajan tuloa kerryttävät menot on aktivoitu pitkävaikutteisina menoina ja poistetaan 5-10 vuoden aikana. TULOKSEN VERTAILUKELPOISUUS Edellisellä tilikaudella ei ole ollut konsernisuhdetta, joten konsernin vertailulukuja ei ole esitetty. 11

13 Liitetiedot 1.LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN euro Konserni Emoyhtiö Emyhtiö Suomi Euroopan Unioni Muut maat HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN TILIKAUDELLA Toimihenkilöt Työntekijät Toimihenkilöt osakkuusyrityksessä 14 3.JOHDON PALKAT JA OSAPALKKIOT Hallitus ja toimitusjohtaja luontaisetuineen 4.LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Avustukset , , ,08 Käyttöomaisuuden myyntivoitot , , ,27 Muut , , , , , ,35 5.POISTOT Kehittämismenoista , ,23 Aineettomista oikeuksista , , ,27 Liikearvosta , , ,58 Konserniliikearvosta ,55 Muista aineellisista hyödykkeistä , , ,91 Rakennuksista ja rakennelmista , , ,47 Koneista ja kalustosta , , , , , ,06 12

14 Liitetiedot 6.RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista:muilta , , ,55 Muut korko- ja rahoitustuotot muilta Korkotuotot , , ,70 Kurssivoitot , ,45 Korko- ja muut rahoituskulut muille Korko- ja muut rahoituskulut , , ,61 Kurssierot 734, , , ,10 7.SATUNNAISET ERÄT Fuusiovoitto , ,85 8.VÄLITTÖMÄT VEROT Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta 276,83 276,83 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , , ,34 Laskennallisen verovelan muutos , , , ,34 9.KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät liiketoiminnan muihin tuottoihin ja muihin kiinteisiin kuluihin. Herralan tehdasrakennuksen myynnistä saadusta myyntivoitosta on muodostettu jälleenhankintavaraus, joka tullaan käyttämään Sievin tehtaan laajennusmenojen kattamiseen. 10.PYSYVÄT VASTAAVAT Kehittämismenot Lisäykset tilikauden aikana , ,03 Tilikauden suunnitelmapoistot , ,23 Kirjanpitoarvo , ,80 Aineettomat oikeudet Hankintameno tilikauden alussa , , ,89 Lisäykset tilikauden aikana , , ,17 Vähennykset tilikauden aikana , , , , ,06 13

15 Liitetiedot Kertyneet suunnitelmapoistot , , ,65 Vähennysten osuus kert.poistoista , ,41 Tilikauden suunnitelmapoistot , , , , , ,92 Kirjanpitoarvo , , ,14 Kertynyt poistoero , ,86 Poistoeron muutos ,44 0,00 991, ,86 Liikearvo Hankintameno tilikauden alussa , , ,35 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0, , , , ,35 Kertyneet suunnitelmapoistot , , ,04 Tilikauden suunnitelmapoistot , , , , , ,62 Kirjanpitoarvo , , ,73 Konserniliikearvo Lisäykset tilikauden aikana ,18 Tilikauden suunnitelmapoistot ,55 Kirjanpitoarvo ,63 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno tilikauden alussa 218,64 218,64 218,64 Lisäykset tilikauden aikana 269,10 269,10 0,00 487,74 487,74 218,64 Kirjanpitoarvo 487,74 487,74 218,64 Maa- ja vesialueet Hankintameno tilikauden alussa , , ,42 Lisäykset tilikauden aikana , , ,86 Vähennykset tilikauden aikana , , , , , ,13 Kertyneet suunnitelmapoistot , , ,10 Vähennysten osuus kert.poistoista 0,00 0, ,47 Tilikauden suunnitelmapoistot , , , , , ,54 Kirjanpitoarvo , , ,59 Kertynyt poistoero , ,35 Poistoeron muutos , , , ,78 (Poistot tehty asfaltoinneista ja pihatöistä) 14

16 Liitetiedot Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno tilikauden alussa , , ,14 Valmistuneet keskeneräiset hank. 0,00 0, ,61 Lisäykset tilikauden aikana , , ,86 Vähennykset tilikauden aikana , , , , , ,55 Kertyneet suunnitelmapoistot , , ,63 Vähennysten osuus kert.poistoista 0, ,49-166,70 Tilikauden suunnitelmapoistot , , , , , ,40 Kirjanpitoarvo , , ,15 Kertynyt poistoero , ,33 Poistoeron muutos , , , ,77 Rakennusten arvonkorotus , , ,85 Koneet ja kalustot Hankintameno tilikauden alussa , , ,12 Valmistuneet keskeneräiset hankinnat , , ,91 Lisäykset tilikauden aikana , , ,18 Vähennykset tilikauden aikana , , , , , ,64 Kertyneet suunnitelmapoistot , , ,35 Vähennysten osuus kert.poistoista , , ,28 Tilikauden suunnitelmapoistot , , , , , ,90 Kirjanpitoarvo , , ,74 Kertynyt poistoero , ,48 Poistoeron muutos , , , ,24 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno tilikauden alussa , , ,61 Lisäykset tilikauden aikana , , , , , ,58 Keskeneräiset hankinnat Hankintameno tlikauden alussa , , ,01 Valmistuneet keskeneräiset hank , , ,52 Lisäykset tilikauden aikana , , ,88 Kirjanpitoarvo , , ,37 Tytäryhtiön osalta poistot on esitetty tilinpäätöspäivän kurssiin. 15

17 Liitetiedot 11.OSUUDET SAMAN KONSERNIN YRITYKSISSÄ Omistusosuus Osakkeita Nimellisarvo Kirjanpitoarvo Scanfil KFT, Unkari 100 % ,84 JES Logistics LTD 100,0 % , ,00 0,00 Englanti Tulos/oma pääoma / OSUUDET OMISTUSYHTEYSYRITYKSISSÄ Omistusosuus Osakkeita Nimellisarvo Kirjanpitoarvo Scanfil Engineering Oy 50 % , ,00 Tulos/oma pääoma / MUUT OSAKKEET JA OSUUDET Omistusosuus Osakkeita Kirjanpitoarvo Pitäjänmäen Pienteollisuustalo 3,5 % ,49 Pitäjänmäen pienteollisuustalo 1,7 % ,04 Nordea FDR ,67 Muut osakkeet ja osuudet , ,74 14.MUUT SIJOITUKSET Pääomalaina , ,28 Laina-aika on viisi vuotta ja päättyy Lainan korko on kiinteä 10 %. Kertynyt korkotuotto on tuloutettu ja kirjattu siirtosaamisiin. 15.SIIRTOSAAMISET Korkosaamiset , , ,73 Myyntisaamiset , , ,96 Ennakkomaksut sos.vakuutuksista , ,00 Muut siirtosaamiset , , , , , ,14 16.SAAMISET KONSERNIYHTIÖLTÄ Lainasaamiset ,00 Myyntisaamiset , ,75 16

18 Liitetiedot 17.SAAMISET OMISTUSYHTEYSYRITYKSILTÄ Tilisaamiset 4 744, , ,47 Lainasaamiset 0,00 0, ,70 Muut saamiset 0,00 0, ,58 Siirtosaamiset 0,00 0, , , , ,48 18.OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma tilikauden alussa , , ,65 Osakepääoman alennus , ,16 Uusmerkintä 1 570, ,88 Osakepääoma tilikauden lopussa , , ,65 Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto tilikauden alussa , , ,24 Osakepääoman alennus , ,16 Emissiovoitto , ,54 Ylikurssirahasto tilikauden lopussa , , ,24 Muut rahastot , , ,72 Edellisten tilikausien voitto Voittovarat tilikauden alussa , , ,56 Muuntoero ,32 Edellisen tilikauden voitto , , ,58 Osingonjako , , ,97 Voittovarat tilikauden lopussa , , ,17 Tilikauden voitto , , ,36 Oma pääoma tilikauden lopussa , , ,14 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta , , ,89 Tilikauden voitto , , ,36 - Kehittämismenot , ,80 - Kertyneestä poistoerosta omaan ,45 pääomaan merkitty osuus - Konsernin muuntoero ,32 Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja , , ,25 17

19 Liitetiedot 19.VELAT KONSERNIYHTIÖLLE Ostovelat 5 390,50 Siirtovelat 2 048, ,80 20.VELAT OMISTUSYHTEYSYRITYKSILLE Ostovelat , , ,30 Siirtovelat 947,98 947, , ,52 21.SIIRTOVELAT Palkat sosiaalikuluineen , , ,47 Korot , , ,53 Verot , , ,60 Muut siirtovelat , , , , , ,14 22.LASKENNALLISET VEROVELAT Kertymä poistoeroista , , ,60 Tilivuoden poistoeroista , , ,60 Vapaaehtoisista varauksista , , , , ,20 23.ANNETUT VAKUUDET Velat, joiden vakuudeksi annettu , , ,96 kiinnityksiä Yrityskiinnitykset , , ,49 Kiinteistökiinnitykset , , ,77 Annetut pantit:osakkeet , , ,35 (kirjanpitoarvo) Yhteensä , , ,61 Omassa hallussa 1 kpl määrännäisvelkakirjoja a ,93 euroa 18

20 Liitetiedot 24.LEASINGVASTUUT Seuraavalla tilikaudella maksettavat 9 280, , ,17 Myöhemmin maksettavat 1 407, , , , , ,46 24.ANNETUT TAKAUKSET Oman yrityksen puolesta annetut , ,96 takaukset Sievissä 18. päivänä helmikuuta 2002 Riitta Takanen Jorma Takanen Harri Takanen Jarkko Takanen Reijo Pöllä Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on annettu erillinen kertomus tänään. Sievissä 18. päivänä helmikuuta 2002 Arto Ylimartimo KHT 19

21 Tilintarkastuskertomus TILINTARKASTUSKERTOMUS Scanfil Oy:n osakkeenomistajille Olen tarkastanut Scanfil Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen sekä konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonani esitän, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltani tilikaudelta. Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Sievissä 18. päivänä helmikuuta 2002 Arto Ylimartimo KHT 20

22 Tunnusluvut Euro Liikevaihto Muutos, % 21,9 68,7 Liikevoitto % liikevaihdosta 12,6 12,6 16,9 Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja % liikevaihdosta 12,3 12,3 16,6 Voitto ennen varauksia ja veroja % liikevaihdosta 12,4 12,3 16,6 Nettotulos % liikevaihdosta 8,8 8,8 11,9 Rahoitustulos % liikevaihdosta 11,7 11,6 14,8 Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta 8,0 7,3 7,7 Oman pääoman tuotto-%(roe) 28,1 28,0 42,1 Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 30,1 29,9 43,5 Omavaraisuusaste, % 55,7 55,6 47,7 Taseen loppusumma Investointien omarahoitusaste, % 104,9 96,5 98,7 Maksuvalmius (Current ratio) 2,1 2,1 1,7 Gearing, % 13,7 16,3 15,4 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto-% 100* Tulos ennen satunnaiseriä-tilikauden verot(sis.lask.verovelan muutos) (ROE) Oma pääoma+vapaaehtoiset varaukset+kertynyt poistoero(laskennellinen verovelka vähennettynä) (keskim.tilik.aikana,konsernin osalta mukana vain emoyhtiön alkusaldot) Sijoitetun pääoman tuotto-% 100* (ROI) Tulos ennen satunnaisia eriä+korkokulut ja muut rahoituskulut Taseen loppusumma-korottomat velat (keskim.tilik. aikana,konsernin osalta mukana vain emoyhtiön alkusaldot) Omavaraisuusaste-% 100* Oma pääoma+vähemmistöosuudet+varaukset+poistoero(lask.verov.väh.) Taseen loppusumma-saadut ennakot Gearing-% 100* Korolliset velat-likvidit varat Oma pääoma 21

23

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Malliyritys Oy y-tunnus: Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014

Malliyritys Oy y-tunnus: Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014 Malliyritys Oy y-tunnus: 1234567-8 Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014 Luvussa Sisällysluettelo Oikaistun ryhmittelyn mukainen kuukausitase ja -tuloslaskelma. 1-3 Kasvu ja toiminnan

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos mmk 140 120 100 80 60 40 20 0 90 92 94 96 98 2500 2000 1500 1000 500 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihdon kehitys mmk 1999 1998 Liikevaihto mmk 2348 2230 Liikevaihdon

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot