Telecommunications & Industrial Electronics

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Telecommunications & Industrial Electronics"

Transkriptio

1 Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics

2 Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa Rahoituslaskelma Liitetiedot Tilintarkastuskertomus Tunnusluvut

3 Toimintakertomus Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tuotannon kasvu hyytyi viime vuonna. Ensimmäinen vuosipuolisko oli alalla selvää laskua, kesä ja syksy marraskuuhun saakka oli kasvun aikaa, joka päättyi joulukuussa. Tietoliikennejärjestelmäinvestoinnit putosivat kansainvälisesti merkittävästi. Markkinoihin vaikutti teleoperaattoreiden maksamat erittäin korkeat toimilupamaksut ja sitä kautta operaattoreiden taseiden ja luottokelpoisuuden heikkeneminen. Operaattoreiden tulokset ovat pudonneet dramaattisesti. Toisena merkittävänä tekijänä on ollut kolmannen sukupolven (UMTS) matkapuhelinverkkojen viivästyminen vähintään vuodella. Kansainvälisesti sopimusvalmistajien tuotannon pudotus oli viime vuoden aikana prosenttia ja tulokset huonoja. Kuluvan vuoden kehitys näyttää kaksijakoiselta, ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tuotanto supistuu, jonka jälkeen lievä kasvu voisi alkaa syksyllä. Kansainväliset operaattoreiden ja laitevalmistajien näkemykset markkinoista ovat hyvin pessimistisiä. Amerikkalaiset ja eurooppalaiset laitevalmistajat sekä operaattorit ovat ennustaneet pääosin markkinoiden taantumista. Nokian tiedotteessa ilmoittama markkinanäkemys on selvästi positiivisempi. SCANFIL OY on vaikeassa markkinatilanteessa vahvistanut edelleen asemaansa johtavana elektroniikka- ja sähköteollisuuden järjestelmätoimittajana. Vuoden 2002 liikevaihdon ennustetaan kasvavan prosenttia erityisesti Euroopassa tapahtuvan markkina-alueen laajentumisen ja uusien toimitussopimuksien myötä. Kasvuarviossa ei ole huomioitu mahdollisia yritysjärjestelyjä. Tuloksen arvioidaan säilyvän edelleen hyvänä. Tilikauden aikana yhtiö on ostanut Tammerneon konsernilta Unkarin tytäryhtiön, Tammerneon Kft:n ja sen omistaman tehtaan kiinteistöineen. Tehdas sijaitsee Biatorba gyssa, n. 10 km Budapestista Wienin suuntaan ja on pinta-altaan laajennuksen jälkeen n m2. Yhtiön harjoittama valomainosliiketoiminta on samassa yhteydessä myyty Tammerneon Europa Kft:lle. Liiketoiminta on siirtynyt lähtien Scanfilin vastuulle. Scanfil Kft suoritti loppuvuonna merkittäviä lisäinvestointeja, joista pääosa valmistui marraskuun loppuun mennessä. Kaappituotteiden koetuotanto alkoi joulukuussa 34 unkarilaisen ja viiden suomalaisen ammattilaisen voimin. Tehdas tulee valmistamaan tietoliikenne- ja teollisuuselektroniikan käyttämää mekaniikkaa ja tuoteintegrointia. Botnia Electro Oy on fuusioitunut Scanfil Oy:öön. Yhtiöt ovat harjoittaneet liiketoimintaa yhteiseen lukuun alkaen. Scanfil on myynyt tehdyllä kaupalla Herralan (Hollola) tehtaan ja sen liiketoiminnan uudelle yrittäjälle. Scanfil Oy:n Iso-Britaniassa omistama JES Logistics Ltd on lopetettu ja yhtiön purku on rekisteröinnissä. 2

4 Toimintakertomus Scanfil Oy ja Wecan Oyj ovat tiedottaneet aiesopimuksesta, jonka mukaan yhtiöt neuvottelevat yhdistymisestä ja syntyvän yhtiön nimeksi on suunniteltu Scanfil Oyj. Asiasta tiedotetaan tarkemmin viimeistään Kuluvan vuoden käyttöomaisuusinvestointien suunnitellaan olevan noin 6 10 miljoonaa euroa. Investointien selvä supistuminen johtuu erittäin voimakkaista investoinneista viime vuosina ja syntynyt kapasiteettireservi turvaa yhtiön kasvun lähitulevaisuudessa. Viime tilikaudella on syntynyt SCANFIL konserni, jonka muodostavat Scanfil Oy ja kokonaan omistettu tytäryhtiö Scanfil Kft. Lisäksi Scanfil Oy omistaa 50 % suunnittelutoimisto Scanfil Engineering Oy:stä, joka tekee strategista suunnitteluyhteistyötä Scanfilin kanssa. SCANFIL OY:n toteutunut liikevaihto tilivuodelta oli 220,6 miljoonaa euroa (1.312 Mmk). Liikevaihto on kasvanut 21,9 prosenttia. Toteutunut konserniliikevaihto oli 221,3 miljoonaa euroa. Tärkeimmät investoinnit tilikaudella olivat Sieviin helmikuussa 2002 valmistuvat elektroniikkatehtaan ja hallintokonttorin laajennukset, lattiapinta-alaltaan yhteensä yli m2, sekä investoinnit Unkarin tehtaaseen. Yhtiön toteutunut liikevoitto oli noin 27,9 miljoonaa euroa (166 Mmk) ollen 12,6 % liikevaihdosta. Nettovoitto oli 18,8 miljoonaa euroa (111,8 Mmk). Konsernin nettovoitto oli 19,5 miljoonaa euroa. Edelliseen tilikauteen verrattuna voitto on alentunut noin 5,4 %. Kannattavuus ja maksuvalmius ovat säilyneet hyvinä. SCANFIL OY:n suunnitelman mukaiset poistot olivat 6,2 miljoonaa euroa (36,8 Mmk). Poistoeron lisäystä on kirjattu varauksiin 0,5 miljoonaa euroa (2,8 Mmk). Muut yhtiön tilan ja sen toiminnan arvostelemista varten tärkeät seikat käyvät ilmi tuloslaskelmasta ja taseesta sekä niiden liitteistä. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden nettovoitosta 18,8 miljoonaa euroa jaetaan osinkoina 8,7 euroa osakkeelta yhteensä, ,80 euroa. Loput voitosta esitetään siirrettäväksi voittovarojen tilille. 3

5 Tuloslaskelma, Konserni EURO LIIKEVAIHTO ,71 Valmistevarastojen muutos +lis. tai -väh ,99 Valmistus omaan käyttöön ,53 Liiketoiminnan muut tuotot ,72 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana ,77 Varastojen muutos +väh. tai -lis ,14 Ulkopuoliset palvelut , ,79 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,61 Henkilösivukulut: Eläkekulut ,66 Muut henkilösivukulut , ,50 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,07 Ko ns e rniliike a rvo n p o is to , ,62 Liiketoiminnan muut kulut ,86 Osuus osakkuusyritysten voitosta ,33 LIIKEVOITTO (TAPPIO) ,53 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista ,41 Muut korko ja rahoitustuotot ,29 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,30 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,23 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,85 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA ,08 Tuloverot ,77 TILIKAUDEN VOITTO ,31 4

6 Tase vastaavaa, Konserni EURO PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot ,80 Aineettomat oikeudet ,16 Liikearvo ,29 Konserniliikearvo ,63 Muut pitkävaikutteiset menot 487, ,62 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ,03 Rakennukset ja rakennelmat ,69 Koneet ja kalusto ,46 Muut aineelliset hyödykkeet ,68 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,46 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä ,37 Muut osakkeet ja osuudet ,74 Muut saamiset , ,39 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet ,71 Keskeneräiset tuotteet ,62 Valmiit tuotteet / Tavarat , ,79 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset ,09 Muut saamiset ,72 Siirtosaamiset , ,25 Rahat ja pankkisaamiset , ,99 5

7 Tase vastattavaa, Konserni EURO OMA PÄÄOMA Osakepääoma ,37 Ylikurssirahasto ,94 Muut rahastot ,72 Edellisten tilikausien voitto ,14 Tilikauden voitto , ,48 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,61 Laskennallinen verovelka , ,27 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,90 Ostovelat ,02 Muut velat ,36 Siirtovelat , , , ,99 6

8 Tuloslaskelma, Emoyhtiö EURO LIIKEVAIHTO , ,63 Valmistevarastojen muutos +lis. tai -väh , ,63 Valmistus omaan käyttöön , ,62 Liiketoiminnan muut tuotot , ,35 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana , ,34 Varastojen muutos +väh. tai -lis , ,04 Ulkopuoliset palvelut , , , ,29 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,19 Henkilösivukulut: Eläkekulut , ,07 Muut henkilösivukulut , , , ,85 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,06 Liiketoiminnan muut kulut , ,59 LIIKEVOITTO (TAPPIO) , ,44 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,55 Muut korko ja rahoitustuotot , ,70 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,10 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,34 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,85 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,34 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) , ,64 Vapaaehtoisten varausten lis.(-)väh.(+) ,91 Tuloverot , ,34 TILIKAUDEN VOITTO , ,36 7

9 Tase vastaavaa, Emoyhtiö EURO PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot ,80 Aineettomat oikeudet , ,14 Liikearvo , ,73 Muut pitkävaikutteiset menot 487, ,99 218, ,51 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,59 Rakennukset ja rakennelmat , ,00 Koneet ja kalusto , ,74 Muut aineelliset hyödykkeet , ,58 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,28 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä ,84 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,19 Muut osakkeet ja osuudet , ,58 Muut saamiset , , ,77 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,85 Keskeneräiset tuotteet , ,80 Valmiit tuotteet / Tavarat , , , ,92 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset saman konsernin yrit ,00 Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä ,70 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,12 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 0, ,58 Muut saamiset 153, ,03 Siirtosaamiset , , , , , ,57 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,02 8

10 Tase vastattavaa, Emoyhtiö EURO OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,65 Ylikurssirahasto , ,24 Muut rahastot , ,72 Edellisten tilikausien voitto , ,17 Tilikauden voitto , , , ,14 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,65 Vapaaehtoiset varaukset , , ,65 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,58 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,40 Eläkelainat ,98 Ostovelat , ,19 Muut velat , ,94 Siirtovelat , , , , , , , ,02 9

11 Rahoituslaskelma EURO Liiketoiminta Voitto ennen satunnaisia eriä Oikaisut Käyttöomaisuuden nettomyyntivoitot Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot- ja kulut Verot Muut oikaisut Nettokäyttöpääoman muutos Maksetut korot ja muut rahoituskulut Saadut korot Saadut osingot Maksetut verot Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit Ostetut tytäryhtiöt Osakkeiden ostot Muun käyttöomaisuuden ostot Muun käyttöomaisuuden myynnit Myönnetyt lainat Investointien kassavirta yhteensä Kassavirta ennen rahoitusta Rahoitus Maksullinen osakeanti Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys Maksetut osingot Rahoitus yhteensä Fuusio/likvidit varat Laskelman mukainen likvidien varojen lisäys +/vähennys Taseen mukainen likvidien varojen lisäys +/vähennys - Likvidit varat tilikauden alussa Likvidit varat tilikauden lopussa Nettokäyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden lis.-väh Lyhytaik.liikes.lis.-väh Korottomien lyhytaik.velkojen lis.+väh Rahoituslaskelma sisältää maksuperusteisia eriä, minkä johdosta kaikki luvut eivät ole suoraan johdettavissa tuloslaskelmasta ja taseesta. 10

12 Liitetiedot KONSERNITILINPÄÄTÖS Konserniin kuuluvat emoyhtiö Scanfil Oy:n lisäksi kokonaan omistetut tytäryhtiöt Scanfil KFT, Unkari ja JES Logistics LTD, Englanti sekä osakkuusyritys Scanfil Engineering Oy,Suomi. Konsernitilinpäätökseen ei ole yhdistelty JES Logistics LTD:tä, sillä yhtiön liiketoiminta on lopetettu ja yhtiön purku on rekisteröitävänä. JES Logistics LTD:n osakepääoman menetys ,10 euroa on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Konserniyritysten keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu käyttäen hankintamenomenetelmää, jolloin tytäryrityksen tuloksesta hankinta-ajankohden jälkeen syntynyt tulos sisältyy konsernin omaan pääomaan. Konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Scanfil KFT:n tulos on yhdistelty konsernituloslaskelmaan alkaen. Ulkomaisen tytäryhtiön tuloslaskelma on muutettu euroiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet on muutettu tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisessa syntyneet muuntoerot samoin kuin omien pääomien muuntoerot on esitetty erässä "voitto edellisiltä tilikausilta". Osakkuusyritys Scanfil Engineering Oy on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konserin tulokseen ja omaan pääomaan omistusosuuden suhteessa. KÄYTTÖOMAISUUDEN ARVOSTUS Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Suunnitelman mukaiset poistoajat Aineettomat oikeudet 6-10 vuotta 16,7-10 % Muut pitkävaikutteiset menot 10 vuotta 10 % Rakennukset ja rakennelmat vuotta 4-2% Koneet ja kalusto 3-10 vuotta 33,3-10% ATK-ohjelmat 3-5 vuotta 33,3-20% Liikearvo 5 vuotta 20 % SIJOITUKSET Sijoitukset on arvostettu alkuperäiseen hankintamenoonsa. VAIHTO-OMAISUUDEN ARVOSTUS Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYS- SEKÄ PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna. Kolmen tai useamman vuoden ajan tuloa kerryttävät menot on aktivoitu pitkävaikutteisina menoina ja poistetaan 5-10 vuoden aikana. TULOKSEN VERTAILUKELPOISUUS Edellisellä tilikaudella ei ole ollut konsernisuhdetta, joten konsernin vertailulukuja ei ole esitetty. 11

13 Liitetiedot 1.LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN euro Konserni Emoyhtiö Emyhtiö Suomi Euroopan Unioni Muut maat HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN TILIKAUDELLA Toimihenkilöt Työntekijät Toimihenkilöt osakkuusyrityksessä 14 3.JOHDON PALKAT JA OSAPALKKIOT Hallitus ja toimitusjohtaja luontaisetuineen 4.LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Avustukset , , ,08 Käyttöomaisuuden myyntivoitot , , ,27 Muut , , , , , ,35 5.POISTOT Kehittämismenoista , ,23 Aineettomista oikeuksista , , ,27 Liikearvosta , , ,58 Konserniliikearvosta ,55 Muista aineellisista hyödykkeistä , , ,91 Rakennuksista ja rakennelmista , , ,47 Koneista ja kalustosta , , , , , ,06 12

14 Liitetiedot 6.RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista:muilta , , ,55 Muut korko- ja rahoitustuotot muilta Korkotuotot , , ,70 Kurssivoitot , ,45 Korko- ja muut rahoituskulut muille Korko- ja muut rahoituskulut , , ,61 Kurssierot 734, , , ,10 7.SATUNNAISET ERÄT Fuusiovoitto , ,85 8.VÄLITTÖMÄT VEROT Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta 276,83 276,83 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , , ,34 Laskennallisen verovelan muutos , , , ,34 9.KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät liiketoiminnan muihin tuottoihin ja muihin kiinteisiin kuluihin. Herralan tehdasrakennuksen myynnistä saadusta myyntivoitosta on muodostettu jälleenhankintavaraus, joka tullaan käyttämään Sievin tehtaan laajennusmenojen kattamiseen. 10.PYSYVÄT VASTAAVAT Kehittämismenot Lisäykset tilikauden aikana , ,03 Tilikauden suunnitelmapoistot , ,23 Kirjanpitoarvo , ,80 Aineettomat oikeudet Hankintameno tilikauden alussa , , ,89 Lisäykset tilikauden aikana , , ,17 Vähennykset tilikauden aikana , , , , ,06 13

15 Liitetiedot Kertyneet suunnitelmapoistot , , ,65 Vähennysten osuus kert.poistoista , ,41 Tilikauden suunnitelmapoistot , , , , , ,92 Kirjanpitoarvo , , ,14 Kertynyt poistoero , ,86 Poistoeron muutos ,44 0,00 991, ,86 Liikearvo Hankintameno tilikauden alussa , , ,35 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0, , , , ,35 Kertyneet suunnitelmapoistot , , ,04 Tilikauden suunnitelmapoistot , , , , , ,62 Kirjanpitoarvo , , ,73 Konserniliikearvo Lisäykset tilikauden aikana ,18 Tilikauden suunnitelmapoistot ,55 Kirjanpitoarvo ,63 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno tilikauden alussa 218,64 218,64 218,64 Lisäykset tilikauden aikana 269,10 269,10 0,00 487,74 487,74 218,64 Kirjanpitoarvo 487,74 487,74 218,64 Maa- ja vesialueet Hankintameno tilikauden alussa , , ,42 Lisäykset tilikauden aikana , , ,86 Vähennykset tilikauden aikana , , , , , ,13 Kertyneet suunnitelmapoistot , , ,10 Vähennysten osuus kert.poistoista 0,00 0, ,47 Tilikauden suunnitelmapoistot , , , , , ,54 Kirjanpitoarvo , , ,59 Kertynyt poistoero , ,35 Poistoeron muutos , , , ,78 (Poistot tehty asfaltoinneista ja pihatöistä) 14

16 Liitetiedot Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno tilikauden alussa , , ,14 Valmistuneet keskeneräiset hank. 0,00 0, ,61 Lisäykset tilikauden aikana , , ,86 Vähennykset tilikauden aikana , , , , , ,55 Kertyneet suunnitelmapoistot , , ,63 Vähennysten osuus kert.poistoista 0, ,49-166,70 Tilikauden suunnitelmapoistot , , , , , ,40 Kirjanpitoarvo , , ,15 Kertynyt poistoero , ,33 Poistoeron muutos , , , ,77 Rakennusten arvonkorotus , , ,85 Koneet ja kalustot Hankintameno tilikauden alussa , , ,12 Valmistuneet keskeneräiset hankinnat , , ,91 Lisäykset tilikauden aikana , , ,18 Vähennykset tilikauden aikana , , , , , ,64 Kertyneet suunnitelmapoistot , , ,35 Vähennysten osuus kert.poistoista , , ,28 Tilikauden suunnitelmapoistot , , , , , ,90 Kirjanpitoarvo , , ,74 Kertynyt poistoero , ,48 Poistoeron muutos , , , ,24 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno tilikauden alussa , , ,61 Lisäykset tilikauden aikana , , , , , ,58 Keskeneräiset hankinnat Hankintameno tlikauden alussa , , ,01 Valmistuneet keskeneräiset hank , , ,52 Lisäykset tilikauden aikana , , ,88 Kirjanpitoarvo , , ,37 Tytäryhtiön osalta poistot on esitetty tilinpäätöspäivän kurssiin. 15

17 Liitetiedot 11.OSUUDET SAMAN KONSERNIN YRITYKSISSÄ Omistusosuus Osakkeita Nimellisarvo Kirjanpitoarvo Scanfil KFT, Unkari 100 % ,84 JES Logistics LTD 100,0 % , ,00 0,00 Englanti Tulos/oma pääoma / OSUUDET OMISTUSYHTEYSYRITYKSISSÄ Omistusosuus Osakkeita Nimellisarvo Kirjanpitoarvo Scanfil Engineering Oy 50 % , ,00 Tulos/oma pääoma / MUUT OSAKKEET JA OSUUDET Omistusosuus Osakkeita Kirjanpitoarvo Pitäjänmäen Pienteollisuustalo 3,5 % ,49 Pitäjänmäen pienteollisuustalo 1,7 % ,04 Nordea FDR ,67 Muut osakkeet ja osuudet , ,74 14.MUUT SIJOITUKSET Pääomalaina , ,28 Laina-aika on viisi vuotta ja päättyy Lainan korko on kiinteä 10 %. Kertynyt korkotuotto on tuloutettu ja kirjattu siirtosaamisiin. 15.SIIRTOSAAMISET Korkosaamiset , , ,73 Myyntisaamiset , , ,96 Ennakkomaksut sos.vakuutuksista , ,00 Muut siirtosaamiset , , , , , ,14 16.SAAMISET KONSERNIYHTIÖLTÄ Lainasaamiset ,00 Myyntisaamiset , ,75 16

18 Liitetiedot 17.SAAMISET OMISTUSYHTEYSYRITYKSILTÄ Tilisaamiset 4 744, , ,47 Lainasaamiset 0,00 0, ,70 Muut saamiset 0,00 0, ,58 Siirtosaamiset 0,00 0, , , , ,48 18.OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma tilikauden alussa , , ,65 Osakepääoman alennus , ,16 Uusmerkintä 1 570, ,88 Osakepääoma tilikauden lopussa , , ,65 Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto tilikauden alussa , , ,24 Osakepääoman alennus , ,16 Emissiovoitto , ,54 Ylikurssirahasto tilikauden lopussa , , ,24 Muut rahastot , , ,72 Edellisten tilikausien voitto Voittovarat tilikauden alussa , , ,56 Muuntoero ,32 Edellisen tilikauden voitto , , ,58 Osingonjako , , ,97 Voittovarat tilikauden lopussa , , ,17 Tilikauden voitto , , ,36 Oma pääoma tilikauden lopussa , , ,14 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta , , ,89 Tilikauden voitto , , ,36 - Kehittämismenot , ,80 - Kertyneestä poistoerosta omaan ,45 pääomaan merkitty osuus - Konsernin muuntoero ,32 Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja , , ,25 17

19 Liitetiedot 19.VELAT KONSERNIYHTIÖLLE Ostovelat 5 390,50 Siirtovelat 2 048, ,80 20.VELAT OMISTUSYHTEYSYRITYKSILLE Ostovelat , , ,30 Siirtovelat 947,98 947, , ,52 21.SIIRTOVELAT Palkat sosiaalikuluineen , , ,47 Korot , , ,53 Verot , , ,60 Muut siirtovelat , , , , , ,14 22.LASKENNALLISET VEROVELAT Kertymä poistoeroista , , ,60 Tilivuoden poistoeroista , , ,60 Vapaaehtoisista varauksista , , , , ,20 23.ANNETUT VAKUUDET Velat, joiden vakuudeksi annettu , , ,96 kiinnityksiä Yrityskiinnitykset , , ,49 Kiinteistökiinnitykset , , ,77 Annetut pantit:osakkeet , , ,35 (kirjanpitoarvo) Yhteensä , , ,61 Omassa hallussa 1 kpl määrännäisvelkakirjoja a ,93 euroa 18

20 Liitetiedot 24.LEASINGVASTUUT Seuraavalla tilikaudella maksettavat 9 280, , ,17 Myöhemmin maksettavat 1 407, , , , , ,46 24.ANNETUT TAKAUKSET Oman yrityksen puolesta annetut , ,96 takaukset Sievissä 18. päivänä helmikuuta 2002 Riitta Takanen Jorma Takanen Harri Takanen Jarkko Takanen Reijo Pöllä Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on annettu erillinen kertomus tänään. Sievissä 18. päivänä helmikuuta 2002 Arto Ylimartimo KHT 19

21 Tilintarkastuskertomus TILINTARKASTUSKERTOMUS Scanfil Oy:n osakkeenomistajille Olen tarkastanut Scanfil Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen sekä konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonani esitän, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltani tilikaudelta. Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Sievissä 18. päivänä helmikuuta 2002 Arto Ylimartimo KHT 20

22 Tunnusluvut Euro Liikevaihto Muutos, % 21,9 68,7 Liikevoitto % liikevaihdosta 12,6 12,6 16,9 Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja % liikevaihdosta 12,3 12,3 16,6 Voitto ennen varauksia ja veroja % liikevaihdosta 12,4 12,3 16,6 Nettotulos % liikevaihdosta 8,8 8,8 11,9 Rahoitustulos % liikevaihdosta 11,7 11,6 14,8 Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta 8,0 7,3 7,7 Oman pääoman tuotto-%(roe) 28,1 28,0 42,1 Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 30,1 29,9 43,5 Omavaraisuusaste, % 55,7 55,6 47,7 Taseen loppusumma Investointien omarahoitusaste, % 104,9 96,5 98,7 Maksuvalmius (Current ratio) 2,1 2,1 1,7 Gearing, % 13,7 16,3 15,4 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto-% 100* Tulos ennen satunnaiseriä-tilikauden verot(sis.lask.verovelan muutos) (ROE) Oma pääoma+vapaaehtoiset varaukset+kertynyt poistoero(laskennellinen verovelka vähennettynä) (keskim.tilik.aikana,konsernin osalta mukana vain emoyhtiön alkusaldot) Sijoitetun pääoman tuotto-% 100* (ROI) Tulos ennen satunnaisia eriä+korkokulut ja muut rahoituskulut Taseen loppusumma-korottomat velat (keskim.tilik. aikana,konsernin osalta mukana vain emoyhtiön alkusaldot) Omavaraisuusaste-% 100* Oma pääoma+vähemmistöosuudet+varaukset+poistoero(lask.verov.väh.) Taseen loppusumma-saadut ennakot Gearing-% 100* Korolliset velat-likvidit varat Oma pääoma 21

23

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA GSM-palvelujen suosio suomalaisten keskuudessa näkyi Radiolinjan liikevaihdon voimakkaana kasvuna. Radiolinja-konsernin liikevaihto oli vuoden lopussa 2147 miljoonaa markkaa, kasvua edelliseen vuoteen

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 10 Emoyhtiön tilinpäätös 25 Tilintarkastuskertomus 33 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Inlook Group V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 2 0 0 3

Inlook Group V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 2 0 0 3 Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2002 2003 AVAINLUVUT Inlook-konsernin kehitystä kuvaavat tunnusluvut (1000 euroa) ( * Toiminnan laajuus 2003 2002 2001 2000 1999 Liikevaihto 34.579 29.594 29.136 26.003 22.233

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 INTERAVANTI OYJ TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE INTERAVANTI SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti...4 Avainluvut...4 Liiketoimintaperiaatteet...5 Hallituksen toimintakertomus...6-7

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB

VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB 2 Pohjolan Liikenne -yhtiöt Sisältö Yhtiörakenne ja tunnuslukuja... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Toimialakatsaukset Tavaraliikenne... 6 Säiliöliikenne... 9

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot