Tehyn Yhdysjäsenkansio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehyn Yhdysjäsenkansio"

Transkriptio

1 Tehyn Yhdysjäsenkansio Tehyläinen tottakai Tehy, koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asialla Ammattiosasto on yhteinen juttu Yhdysjäsenkansio

2 Yhdysjäsenkansio Pulmia työsuhteessasi? Ristiriitatilanne työpaikalla? 4 Koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asialla 6 Tehy toimii ja palvelee 8 Tehyläinen tottakai 9 Sinun ammattiosastosi 10 Ammattiosasto on yhteinen juttu 12 Tehyn jäsenmaksut 14 Ammatiosaston jäsenyys ja jäsentiedot ajantasalle 15 Tehyyn liittyminen on helppoa työttömyyskassaan samalla lomakkeella 16 Vakuutusturvaa vaikeuksien varalle 17 Muita jäsenetuvakuutuksia 18 ja jäsensivut 19 Tehyn jäsensivut hyödyksi arjessa 20 Pidetään yhteyttä 21 Hoitoportaali.fi uudistui 2 Yhdysjäsenkansio 2013

3 Pulmia työsuhteessasi? Ristiriitatilanne työpaikalla? Kun tarvitset neuvoa palkkaan työaikaan vuosilomaan lomakorvauksiin sairauslomaan ja perhevapaisiin työsuhteeseen työsopimukseen työehtoihin liittyvissä asioissa Ota yhteys luottamusmieheen! Luottamusmiehen yhteystiedot löytyvät tästä kansiosta sivulta 7. Luottamusmiehen apu ja neuvot ovat tehyläisen jäsenetuja! Yhdysjäsenkansio

4 Koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asialla Tehyläinen on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena oman työnsä asiantuntija ja erityisosaaja. Ammattiin liittyvien asioiden lisäksi tehyläisen on oltava tietoinen ja pidettävä kiinni palvelussuhteeseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Yksin on vaikea hoitaa omaa edunvalvontaansa, mutta koulutetulla hoitoalan ammattilaisella on yhdessä voimaa ja vahvuutta. Miksi kuulua Tehyyn? Voitko yksin vaikuttaa omaan tai työtovereidesi palkkaukseen, palvelussuhteen ehtoihin tai työoloihin? Et juurikaan. Oman ammattiosastosi ja luottamusmiehesi kautta voit! Voitko yksin vaikuttaa hoitohenkilöstöä koskevien virka- ja työehtosopimusten sisältöihin tai niitä koskeviin neuvotteluihin? Etpä oikeastaan. Ammattiosastosi ja luottamusmiehesi kautta voit! Voitko yksin vaikuttaa sosiaali- ja terveysalaa koskevaan lainsäädäntöön, sosiaali- ja terveyspolitiikkaan tai siihen, miten rahaa jaetaan? Kovin vähän. Tehyn kautta voit! Vaikka hallitset työsi ja toimit oikein, voi sattua hoitovirhe. Onko sinulla mahdollisuus vakuuttaa itsesi potilasvahingon varalta? Ei ole. Tehyn vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen kautta on! Jos jäät työttömäksi, selviydytkö taloudellisista velvoitteistasi ilman palkkatuloa työmarkkinatuen avulla? Työttömyyskassaan kuulumalla vakuutat itsesi mahdollisen työttömyyden varalta. 4 Yhdysjäsenkansio 2013

5 Tehy on sosiaali- ja terveysalan koulutettujen ammattilaisten etujärjestö neuvottelee, valvoo ja kehittää palkkaukseen, palvelussuhteisiin ja työoloihin liittyviä asioita tekee selvityksiä sosiaali- ja terveysalaan liittyvistä kysymyksistä sekä viestittää julkisuuteen, valtakunnan ja paikallistason päättäjille tehyläisten näkemyksiä ottaa kantaa terveys- ja sosiaalialan ajankohtaisiin kysymyksiin Tehyn asema vahvana vaikuttajana perustuu suureen jäsenmäärään ja jäsenten sosiaali- ja terveysalan monipuoliseen asiantuntijuuteen. Voit olla Tehyssä jäsenenä, jos olet mm. bioanalyytikko ensihoitaja fysioterapeutti geronomi hammashoitaja jalkaterapeutti kätilö lastenhoitaja lähihoitaja lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja mielenterveyshoitaja perushoitaja röntgenhoitaja sairaanhoitaja sosionomi suuhygienisti terveydenhoitaja terveystieteen maisteri toimintaterapeutti Tehy hoitaa jäsentensä edunvalvonnan. Jos olet opiskelija, voit liittyä Tehyn opiskelijajäseneksi. Yhdysjäsenkansio

6 Tehy toimii ja palvelee Sinä päätät Työtä yhteisten asioiden eteen paikallisesti, alueellisesti ja keskustasolla Työpaikalla tehyläisiä edustavat ammattiosastojen toimijat, luottamushenkilöt ja työsuojeluvaltuutetut. He hoitavat työnantajan suuntaan yhteisiä asioita tehyläisten puolesta ja valvovat sovittujen etujen toteutumista neuvottelevat paikallisesti sovittavista asioista osallistuvat tehyläisten edustajina työpaikkaasi koskevien asioiden kehittämiseen auttavat jäseniä työsuhteeseen tai työpaikkaan liittyvissä ongelmatilanteissa. Tehyllä on 14 aluetoimistoa, joissa... palvellaan jäseniä ja toimijoita. Varaa aika tapaamiseen etukäteen! tehdään opiskelijatyötä tuetaan ja ohjataan paikallista tehyläistä toimintaa järjestetään jäsenille tilaisuuksia ja koulutusta Tehyn keskustoimistosta hoidetaan valtakunnallinen neuvottelu- ja sopimustoiminta sekä kansainvälinen edunvalvonta osallistutaan sosiaali- ja terveysalan koulutuksen, palveluiden ja työelämän kehittämiseen tarjotaan järjestökoulutusta, ohjataan järjestötoimintaa ja hoidetaan jäsentietohallintaa. johdetaan ja tehdään Tehyn sisäistä ja ulkoista viestintää järjestetään järjestökoulutusta, koordinoidaan tehyläistä järjestötoimintaa ja hoidetaan jäsentietohallintaa 6 Yhdysjäsenkansio 2013

7 Päätöksenteko Tehyssä Sinä päätät, kuka päättää Tehyssä jäsenet valitsevat päättäjät neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ylin päätöksenteko kuuluu liittokokoukselle, johon tehyläiset valitsevat edustajansa vaaleilla. Liittokokouksessa valitaan liiton puheenjohtajat, hallitus sekä puheenjohtajat Tehyn valtuustoon linjataan järjestön toimintaa tulevaksi liittokokouskaudeksi Vaaleilla valitaan neljäksi vuodeksi Tehyn valtuusto, joka käyttää ylintä päätäntävaltaa liittokokousten välillä. Valtuusto päättää vuosittain Tehyn toiminnasta ja taloudesta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa Säännöllisesti kokoontuva hallitus vastaa liiton taloudesta, omaisuuden ja varojen hoidosta valmistelee ehdotukset virka- ja työehtojen parantamiseksi ja toimii näiden ehdotusten toteuttamiseksi valvoo ja kehittää tehyläisten asemaa tekemällä esityksiä, antamalla lausuntoja ja käymällä neuvotteluja valmistelee käsiteltävät asiat niin valtuustolle kuin liittokokoukseen toimeenpanee päätetyt asiat Ammatillisesti vahva Yhteistyötä ammatillisten järjestöjen kanssa Tehyssä ammatillisuutta vahvistavat yhdeksän yhteistyöjäsenjärjestöä ja mut yhteistyökumppanit. Järjestöt toimivat ammattialakohtaisesti. Tutustu yhteistyöjäsenjärjestöjen toimintaan ja jäsenetuihin netissä: Suomen Bioanalyytikkoliitto bioanalyytikkoliitto.fi Suomen Ensihoitoalan Liitto sehl.fi Suomen Fysioterapeutit fysioterapia.net Suomen Kätilöliitto suomenkatiloliitto.fi Suomen Lastenhoitoalan Liitto slal.fi Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto smthl.net Suomen Röntgenhoitajaliitto suomenrontgenhoitajaliitto.fi Suomen sairaanhoitajaliitto sairaanhoitajaliitto.fi Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto stal.fi Tehyn kanssa yhteistyössä ovat tiiviisti : Suomen Lähihoitajat, suomenlahihoitajat.fi Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto, sjjl.fi Lisäksi Tehyssä toimii viisi ammattiryhmäkohtaista jaostoa: esimiesjaosto, hallinnon jaosto, Tehyn Akateemiset, terveydenhoitajajaosto ja yrittäjäjaosto.tehyn jäsensivuilta löytyy lisätietoa niiden toiminnasta. Yhdysjäsenkansio

8 Tehyläinen totta kai Tehy valvoo jäsentensä työehtoja ja tarjoaa runsaasti jäsenetuja Tehy neuvottelee ja sopii koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työehtosopimukset. Mitä suurempi Tehyyn kuuluvien ammattilaisten joukko on, sitä suurempi voima liitolla on ajaa tehyläisten työehtoja paremmiksi. Jos työpaikalla tulee ongelmia, jokainen tehyläinen voi kääntyä luottamusmiehen, ammattiosaston, työsuojeluvaltuutetun tai yhteistoimintaedustajan puoleen. Apua antaa myös maan kattava (14) aluetoimistoverkosto ja keskustoimisto asiantuntijoineen. Luottamusmiesten, ammattiosaston ja liiton asiantuntijoiden apua saavat vain jäsenet. Tehyläisen jäsenedut Taloudellinen, koulutuksellinen ja ammatillinen edunvalvonta Tehy neuvottelee ja solmii sopimukset ja valvoo niiden noudattamista luottamusmiehen ja ammattiosaston apu työpaikalla lainopillinen apu työsuojelu- ja yhteistoimintaorganisaatioissa toimivien apu ja tuki ammatilliset opintopäivät ja järjestökoulutus työttömyyskassan jäsenyys ja ansiosidonnainen työttömyysturva Jäsenten vakuutukset ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus syyte- ja riitatapauksissa potilasvakuutus yksinään toimivalle yrittäjäjäsenelle järjestövakuutus opiskelijoiden tapaturmavakuutus muita vakuutuksia jäsenhintaan kts. Muita jäsenetuja Tehy-lehti, 16 lehteä/vuosi kalenteri ja jäsenmerkki monipuoliset jäsenpalvelut verkossa lomatoimintaa ja matka-alennuksia Lisää jäsenetuja Tehyn verkkosivuilta! Turvaa työttömyyden varalle Tehy on vakuuttanut jäsenensä työttömyyden varalta Terveydenhuoltoalan työttömyyskassassa. Tehy mahdollistaa jäsenilleen perusturvaa paremman, ansiosidonnaisen työttömyysturvan. Tehyyn liittyvät työssä olevat jäsenet voivat liittyä samanaikaisesti myös työttömyyskassaan. Työttömyyskassan etuuksien saamisen edellytyksenä on, että henkilö on ollut jäsenenä vähintään 34 kalenteriviikkoa. Jäsenyys voi alkaa jo opiskeluaikana työssä ollessa. Tarkempaa tietoa Tehyn kotisivuilta 8 Yhdysjäsenkansio 2013

9 Sinun ammattiosastosi Ammattiosaston nimi ja numero Sähköpostiosoite Puhelin Nettisivut Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Jäsensihteeri Tiedottaja Yhdysjäsen Työpaikkasi Työnantaja Työpaikan nimi Pääluottamusmies Luottamusmies Työsuojeluvaltuutettu / valtuutetut Edustaja yhteistoimintaelimissä Yhdysjäsenkansio

10 Ammattiosasto on yhteinen juttu 10 Yhdysjäsenkansio 2013

11 Puheenjohtaja johtaa ja suunnittelee ammattiosaston toimintaa sekä valmistelee kokousasiat huolehtii päätösten toimeenpanosta valvoo, että ammattiosasto noudattaa omia ja Tehyn sääntöjä sekä yhteisiä päätöksiä edustaa ammattiosastoa viranomaisiin ja työnantajiin päin sekä toimii pääneuvottelijana paikallistason neuvotteluissa kutsuu ammattiosaston kokoukset koolle osallistuu Tehyn koulutukseen ja neuvottelupäiville Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan tuki ja sijainen toimii yhdysjäsenten yhteyshenkilönä kouluttaa ja tukee yhdysjäseniä osallistuu Tehyn koulutukseen koordinoi jäsenhankintaa Sihteeri tekee ammattiosaston toimintaan liittyviä kirjallisia tehtäviä tekee kokousten käytännön valmistelut hoitaa kirjeenvaihdon ja arkistoinnin Taloudenhoitaja huolehtii ammattiosaston taloudenhoidosta, talousarviosta, tilinpäätöksestä ja kirjanpidosta hoitaa ammattiosaston maksuliikenteen Tiedotussihteeri laatii ammattiosaston tiedotteet ja ilmoitukset vastaa ammattiosaston verkkosivuista yhdessä hallituksen kanssa osallistuu Tehyn ja yhteistyötahojen viestintäkoulutukseen Jäsensihteeri hoitaa jäsenyyteen liittyviä asioita esittelee hallitukselle jäsenasiat Yhdysjäsen toivottaa oman toimialueensa uudet jäsenet tervetulleiksi ammattiosastoon osaa kertoa uusille jäsenille, miten saa yhteyden luottamusmieheen ja ammattiosaston toimijoihin, neuvoo Tehyn liittymislomakkeen täyttämisessä sekä toimittaa lomakkeen eteenpäin on tiedotussihteerin tärkeä yhteistyökumppani pitää yhdysjäsenkansion ajan tasalla kertoo työpaikalla ammattiosaston ja Tehyn toiminnasta ja tapahtumista osallistuu yhdysjäsenille tarkoitettuun koulutukseen osallistuu jäsenhankintaan Ammattiosastossa voi olla nimettynä myös muita toimijoita, esim. opiskelijatyövastaava, verkkosivuista vastaava, toimintapäällikkö jne. Yhdysjäsenkansio

12 Tehyn jäsenmaksut Ilmoita aina, kun jäsenlaji muuttuu eli siirryt palkkatyöstä esim. vapaalle. Jäsenmaksu palkkatyöstä Tehyn jäsenmaksu on 1,1 % kokonaisansiosta eli kaikesta veronalaisesta tulosta, kuitenkin vähintään 6 kuukaudessa. Jäsenmaksu peritään päätoimen veronalaisesta tulosta, ei esimerkiksi sivutoimesta saaduista ansioista tai luottamustehtävien kokouspalkkioista. Keikkatyö Jos työt ovat keikkoja eri työnantajille, katsotaan näistä ansioista saatu yhdistetty veronalainen tulo kokonaisansioksi. Jäsenmaksusta vapautettuja ovat (elleivät tee työtä) toisen asteen, korkea-asteen tai korkea-asteen täydennysopintoja suorittavat päätoimiset opiskelijat äitiys- tai vanhempainvapaan palkattomalla jaksolla olevat palkattomalla hoitovapaalla olevat kokonaan työttömät palkattomalla sairauslomalla tai kuntoutustuella olevat omaishoitajat, jotka eivät ole palkkatöissä varusmies- tai siviilipalvelua suorittavat Tehyn kunniajäsenet Jos jäsenmaksusta vapautettu tekee palkkatyötä vapautuksen aikana, jäsenmaksu on 1,1 % kokonaisansiosta, vähimmäisjäsenmaksua ei ole. Kunniajäsenet ovat kokonaan jäsenmaksusta vapautettuja. Alennettu jäsenmaksu on palkattomalta ajalta 6 kuukaudessa. Sitä maksavat virka- tai vuorotteluvapaalla tai työlomalla tai muuten tilapäisesti työstä poissa olevat. Jos alennettua jäsenmaksua maksava tekee palkkatyötä, jäsenmaksu on 1,1 % kokonaisansiosta, kuitenkin vähintään 6 kuukaudessa. 12 Yhdysjäsenkansio 2013

13 Osaeläkkeellä olevat maksavat jäsenmaksua vain palkkatulostaan, ei eläketulosta, kuitenkin vähintään 6 kuukaudessa. Ulkomailla olevat suomalaisen työnantajan palveluksessa olevat maksavat jäsenmaksua 1,1 % kokonaisansiosta, kuitenkin vähintään 6 kuukaudessa. Muut ulkomailla olevat eivät maksa jäsenmaksua. Opiskelijajäsenet Ensimmäistä terveys- tai sosiaalialan tutkintoa suorittavat jäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta myös työssä ollessaan. Jos opiskelu keskeytyy, jäsenmaksu on sama kuin ammattiosaston jäsenellä. Yrittäjät Sosiaali- ja terveysalan ammatinharjoittajien ja yrittäjien jäsenmaksu on 12 kuukaudessa. Jos tekee palkkatyötä toisen palveluksessa, jäsenmaksu on 1,1 % kokonaisansiosta, kuitenkin vähintään 12 kuukaudessa. Jäsenmaksun maksaminen Työnantajaperintävaltakirja on kätevin tapa hoitaa jäsenmaksut. Anna liittymislomakkeen päällimmäinen kappale työnantajalle valtakirjaksi jäsenmaksun perintää varten. Tarkista palkkalaskelmastasi, että jäsenmaksua on alettu pidättää. Maksa itse jäsenmaksusi, kun olet esim. vuorotteluvapaalla tai jos työnantajasi ei pidätä jäsenmaksua. Jäsenmaksun saa vähentää verotuksessa Tehy lähettää verottajalle tiedon maksamistasi jäsenmaksuista. Tarkista kuitenkin veroehdotuksestasi, että jäsenmaksut on varmasti otettu huomioon. Verovähennyksen jälkeen todellinen jäsenmaksuprosenttisi on 0,6 0,8 prosenttia. Tarkista jäsenmaksusi ja jäsentietosi Tehyn jäsensivuilta linkistä Omat jäsentiedot. Työnantajan pidättämät jäsenmaksut näkyvät jäsentiedoissa vasta usean kuukauden kuluttua. Voit itse muuttaa mm. osoitetietosi, ammattiosastosi tai työpaikkasi vaihtumisen. Jäädessäsi esim. vuorotteluvapaalle tai äitiyslomalle, ilmoita siitä jäsenrekisteriin. Yhdysjäsenkansio

14 Ammattiosaston jäsenyys ja jäsentiedot ajan tasalle Tehyläisten edunvalvonnan vuoksi on tärkää, että jokainen jäsen kuuluu omien etujensa kannalta oikeaan ammattiosastoon ja jokaisen jäsenyys- ja yhteystiedot ovat Tehyn rekisterissä ajan tasalla. Henkilötietojen muutokset Voit muuttaa yhteys- ja muita tietojasi Tehyn jäsensivujen Omat jäsentiedot -linkistä. Voit muuttaa siellä itse yhteystietojasi, lisätä puuttuvan koulutustiedon, tarkastella jäsenmaksujasi, tulostaa jäsenmaksulaskun viitteineen ja jopa edetä suoraan jäsenmaksun maksuun (suurimmat pankit). Useimmat tekemäsi muutokset näkyvät Omissa jäsentiedoissa välittömästi, tarkastusta vaativat jäsenmaksuvapautustiedot muutaman päivän kuluttua. Kun työnantaja ja/ tai ammattiosasto muuttuu Täytä painettu liittymislomake, saat sen esim. Tehyn verkkosivuilta. Vie se allekirjoitettavaksi mahdolliselle uudelle työnantajallesi jäsenmaksuperintää varten ja palauta lomake Tehyyn. Ilmoita, jos et ole työssä Koska jäsenmaksut eri tilanteissa vaihtelevat, on tärkeää, että ilmoitat meille muutoksista, kun jäät esim. äitiyslomalle hoitovapaalle työttömäksi (ja työttömyys jatkuu yli kuukauden) virka- tai vuorotteluvapaalle kuntoutustuelle omaishoitajaksi palkattomalle sairauslomalle lähtiessäsi opiskelemaan lähtiessäsi ulkomaille pitemmäksi aikaa Uusi jäsenyystilanne ja sen alkamis- ja päättymisaika on mainittava tiedoissa, jotka voit antaa nettisivuilla jäsensivujen kohdassa Omat tiedot tai lähettää jäsenrekisteriin kysymyksiä viestien kautta. Eläkkeelle jäädessä jäsen eroaa ammattiosastosta, mutta voi halutessaan jäädä Tehyyn seniorijäsenenä. Seniorijäsenellä ei ole jäsenmaksua, mutta mahdollisuus moniin jäsenetuihin mm. Tehylehteen ja kalenteriin. Näin teet muutokset Paitsi nettisivujen kautta, voit lähettää muutostiedon tai kysymyksen myös sähköpostina osoitteella tai tavallisena postina osoitteella Jäsenrekisteri, PL 34, Tehy. Lisäksi voit käyttää lehden muutoslomaketta tai toimittaa jäsenasioita puhelimitse. puh. (09) ma, ti, to klo Yhdysjäsenkansio 2013

15 Tehyyn liittyminen on helppoa työttömyyskassaan samalla lomakkeella Sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneet voivat liittyä Tehyn ammattiosastoon ja ensimmäistä tutkintoa suorittavat alan opiskelijat Tehyn opiskelijajäseniksi. Tehyn verkkosivuilla voi liittyä sähköisesti. Tehyn liittymislomakkeita löytyy useimmilta tehyläisten työpaikoilta, yhdysjäseniltä, luottamusmiehiltä jne. Postita lomake, postimaksukin on maksettu. Muutama tärkeä ohje lomakkeen kulkureitistä Jotta työnantaja perisi jäsenmaksun suoraan palkastasi, toimita liittymislomakkeen päällimmäinen osa työpaikkasi palkanlaskentaan. Muussa tapauksessa sinulle postitetaan maksulomakkeet. HUOM! Uusi jäsen toimita liittymislomakkeen toinen kappale (Tehy-osa) Tehyyn heti allekirjoitettuasi sen. Jos työssä oleva ammattilainen liittyy samalla Tehyn työttömyyskassaan, jäsenyys alkaa lomakkeen saapumispäivästä Tehyyn. Opiskelijan liityttyä työttömyyskassaan hän voi kerryttää päivärahaan oikeuttavia päiviä ensimmäisestä työssäolopäivästään alkaen. Esim. työsopimuksen kopio riittää todisteeksi työn alkamisesta. Liity myös Tehyn ammatilliseen yhteistyöjärjestöön. Säilytä oma kappaleesi liittymislomakkeesta. Liity Yhdysjäsenkansio

16 Vakuutusturvaa vaikeuksien varalle Vastuu- ja oikeusturvavakuutus Tehyn jäsenenä sinulla on ammatillinen vastuu ja oikeusturvavakuutus turvana ammatissa tapahtuvien vahinkojen varalta. Vakuutus on voimassa Suomessa sekä ulkomailla, enintään vuoden kestävän työskentelyn ja työharjoittelun aikana. Vakuutettuina ovat toisen palveluksessa olevat Tehyn ammattiosastojen jäsenet työ- tai virkasuhteeseen liittyvissä asioissa. opiskelijajäsenet tai ammattiin liittyvässä täydennyskoulutuksessa olevat ammattiosastojen jäsenet opiskeluun tai työharjoitteluun liittyvissä asioissa. tilapäisessä työssä työ- ja virkasuhteessa olevat eläkeläiset, jotka ovat olleet Tehyn ammattiosaston jäseninä eläkkeelle siirtymiseensä saakka. Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöihin kuuluvat itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä. Lisätietoa vakuutuksista Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että Tehyn jäsenyys on vahinkotapahtuman sattuessa kestänyt vähintään kuusi kuukautta. Jos kuitenkin jäsenyys on kestänyt alle kaksi vuotta vahinkotapahtuman sattuessa, tulee myös riidan tai syytteen perusteen olla syntynyt jäsenyyden aikana. Jos rikos- tai riita-asian peruste on syntynyt jäsenyyden aikana, karenssia ei ole. Jäsenen on oltava yhteydessä Tehyn lakimieheen ennen kuin asia annetaan ulkopuolisen lakimiehen hoidettavaksi. Vastuuvakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahinkoja, jotka työssä ovat virheen tai laiminlyönnin vuoksi aiheuttaneet vahinkoa työnantajalle, työtoverille tai sivulliselle henkilölle ja josta lain mukaan tekijä on korvausvastuussa. Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulut työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa. 16 Yhdysjäsenkansio 2013

17 Muita jäsenetuvakuutuksia Potilasvahinkovakuutus Vakuutus koskee Tehyn sekä Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöjen jäseniä, jotka itsenäisinä yrittäjinä harjoittavat terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa edellyttäen, ettei toimintaan osallistu yhtään avustajaa tai työntekijää. Potilasvahinkovakuutus on voimassa vain Suomessa, ja se korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon (potilasvahingon). Järjestövakuutus Tehy on vakuuttanut jäsenensä sellaisten henkilö- ja esinevahinkojen varalta, jotka sattuvat järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa. If-sopimus Tehy on neuvotellut jäsenilleen If-sopimuksen, joka on kokonaisvaltainen palvelusopimus. Jäsen voi koota samaan sopimukseen kaikki perheen vakuutukset. Tehyläinen saa normaalia suuremmat alennukset seuraavista vakuutusmaksuista: kotivakuutus, jatkuva matkavakuutus ja autovakuutus ja muut vapaa ehtoiset jatkuvat vahinkovakuutukset, silloin kun taloudessa on vähintään kolme keskittäjän vakuutusta. Ryhmäsampo Primus Lisäksi Tehy on neuvotellut jäsenilleen edullisen henki- ja tapaturmavakuutuksen, Ryhmäsampo Primuksen. Sillä voi vakuuttaa koko perheen jopa 50 % järjestöalennuksella. Opiskelijan vapaa-ajan tapaturmavakuutus (liittovakuutus) Vakuutettuina ovat vakinaisesti (kalenterivuosittain yli 6 kk) Suomessa asuvat Tehyn opiskelijayhdistyksen alle 65-vuotiaat jäsenet sekä jatkokoulutuksessa olevat, jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Vakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuneita tapaturmia, jos niitä ei korvata muuten johonkin lakiin perustuen. Hoitokuluja korvataan enintään 920 euroa/tapaturma. Korvaus lääketieteellisestä pysyvästä haitasta on euroa ja tapaturmaisesta kuolemasta euroa. Vakuutusta voit itse täydentää erittäin edullisesti Ryhmäsampo Primus -vakuutuksella. Yrittäjän vakuutusturva Tehyn yrittäjäjäsenten toiminnanvastuu- ja oikeusturvavakuutus koskee niitä yrittäjäjäseniä, joiden yrityksissä työskentelee enintään kolme henkilöä. Toiminnanvastuuvakuutus korvaa esine- ja henkilövakuutuksia, joista Tehyn jäsenyritys on okeuden mukaan korvausvastuussa. Yhdysjäsenkansio

18 ja jäsensivut Kirjautuminen julkisilta sivuilta jäsensivuille Jäsennumerosi on käyttäjätunnus. Salasana on henkilötunnuksen loppuosa ensimmäistä kertaa kirjauduttaessa. Järjestelmä vaatii vaihtamaan salasanan ensimmäisellä käynnillä. Ongelmissa ota yhteys: Jos salasanasi on unohtunut, voit ilmoittaa siitä kirjautumissivulla. Muista lopuksi kirjautua ulos palvelusta. 18 Yhdysjäsenkansio 2013

19 Tehyn jäsensivut hyödyksi arjessa Internetissä toimiva tapaamispaikka tarjoaa Sinulle tärkeää tietoa työelämästä, palkoista ja työntekijän oikeuksista. Sieltä löydät vinkit asioista, jotka kannattaa tarkistaa, esimerkiksi jos siirryt uuteen työpaikkaan. Myös uuden työpaikan voit löytää jäsensivujen kautta. Jäsensivuilla on tehyläisten omaa keskustelua työelämään liittyvistä asioista. Keskustelun voit itsekin aloittaa haluamastasi aiheesta. Ota kantaa ja vaihda kuulumisia. Lähetä vaikka sähköinen postikortti Tehyn nettisivuilta. Jokaisen tehyläisen on hyvä tietää miten Tehy toimii. Silloin on helpompi vaikuttaa asioihin. Tutustu tähän sivuun: toiminta/.verkosta löytyy aina uutta tietoa Tehyn toiminnasta, koulutuksista ja ajankohtaisista asioista. Jäsensivujen Omat jäsentiedot -otsikon alta löydät omat perustietosi ja voit muuttaa esim. yhteystietoja tai lähettämään muutospyynnön jäsenrekisteriin. Tehyn avoimille kotisivuille kannattaa ohjata kaikki Tehystä kiinnostuneet ja jäseniksi haluavat. Yhdysjäsenkansio

20 Pidetään yhteyttä Tehy ry Postiosoite: PL 10, Tehy Käyntiosoite: Järjestötalo I, Asemamiehenkatu 4, Itä-Pasila, Helsinki Puhelinvaihde: (09) Jäsenpalvelu Puhelimitse: ma, ti, to 9 15 (ks. poikkeusaikataulut netistä) Edunvalvonta (09) Jäsenyysasiat (09) Työttömyyskassa (09) Palvelu verkossa ja sähköpostilla: Yhdysjäsenkansio 2013

21 hoitoportaali.fi uudistui Hoitoalan ammattilaisten uutis- ja tietopalvelu Hoitoportaali.fi on uudistunut. Huhtikuussa uudistuneena julkaistu palvelu on saanut raikkaan ulkoasun. Nyt Hoitoportaalissa sisältö on ryhmitelty uudella tavalla, ja selkeän käyttöliittymän ansiosta tieto löytyy entistä helpommin. Jo Yli rekisteröitynyttä! Vuodesta 2005 toimineeseen palveluun on myös tuotu uusia ominaisuuksia ja lisää sisältöä. Hoitoportaalissa on nyt mahdollisuus myös verkostoitua toisten käyttäjien kanssa. Hallitse tietojasi Oman profiilin kautta Hoitoportaalin Oma profiili antaa sinulle täyden kontrollin omiin tietoihisi. Voit ilmoittaa omat tietosi haluamallasi tarkkuudella ja antaa luvan tiedotteiden lähettämiseen. Erityistä huomiota on kiinnitetty uusiin yksityisyysasetuksiin. Voit hallita täydellisesti omien tietojesi näkyvyyttä Hoitoportaalin yhteisöissä. Voit esimerkiksi jakaa yhteystietosi kollegojesi kesken, mutta piilottaa omat tietosi ja kaverisi muilta käyttäjiltä. Oikotie etsimääsi sisältöön Sivuston ylälaidassa olevat pikahaut löytävät nopeasti etsimäsi sisällön Hoitoportaalista. Voit hakea tietoa suoraan portaalista, VerkkoPharmacasta, Käypä hoito -ohjeista, lomakkeistoista tai yhteystiedoista. Uusittu sisällön jäsennys 1) Ammatti Tiukkaa ammatillista asiaa. Terveysuutiset, tutkimuslyhennelmät, viranomaistiedotteet, väitöstiedotteet, kanavat, koulutukset, lomakkeet, VerkkoPharmaca ja terveydenhuollon osoitteisto. 2) Viihde Piristettä työpäivään ja arkeen. Viikon kysymys -äänestys, sekä erilaiset käyttäjäkilpailut ja palkintoarvonnat. 3) Muut palvelut Tutustu TerveRekryn työmahdollisuuksiin. Pysy ajan tasalla alasi uutisista Lue joka arkipäivä uusimmat terveysuutiset ja lääketieteelliset tutkimuslyhennelmät. Uutiset tuottaa Reuters Health ja referaatit MDLinx Inc. Suomenkielisiä terveysuutisia tuottaa Hoitoportaalin oma toimitus sekä Duodecim Uutispalvelu. Yhdysjäsenkansio

On oikeus kuulua Tehyyn. Tehy opiskelijat TAHTO. ROHKEUS. TULEVAISUUS.

On oikeus kuulua Tehyyn. Tehy opiskelijat TAHTO. ROHKEUS. TULEVAISUUS. On oikeus kuulua Tehyyn Tehy opiskelijat TAHTO. ROHKEUS. TULEVAISUUS. Sisältö 3 Tervetuloa tehyläisten joukkoon 4 Meitä on moneksi 5 Liittyminen 6 Jäsenedut 8 Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa 10 Töihin

Lisätiedot

Yhdistyksen opas 2013

Yhdistyksen opas 2013 Yhdistyksen opas 2013 Opas on tarkoitettu yhdistysten toimihenkilöiden käyttöön ja se löytyy OmaNetistä Palvelunumerot Ma - pe klo 9.00-15.00 ja kesäaikana 1.6-31.8. Ma - pe klo 9.00-14.00 (tarkista heinäkuun

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa.

Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa. Jäsennumero Nimi Osasto Liittymisaika liittoon Liittymisaika työttömyyskassaan 1. liitto 1. työttömyyskassa JÄSENEN EDUT 2014 Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja

Lisätiedot

EDUT OVAT VOIMASSA KOKO

EDUT OVAT VOIMASSA KOKO TÄSSÄ ESITTEESSÄ KERROTAAN, MITÄ PALVELUJA SAAT METALLI- LIITOSTA SEKÄ MITÄ ETUJA SAAT JÄSENKORTILLASI, KUN JÄSE- NYYTESI ON KUNNOSSA. SAAT EDUT ESITTÄMÄLLÄ KORTIN ASIOIDESSASI ETUJA TARJOAVISSA YRITYKSISSÄ.

Lisätiedot

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3. 1 Jäsenen opas Sisällys 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4 2. Jäsenedut 5 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.2 Jäsenmaksut 8 4. OAJ - yhdistysten kokonaisuus 9 4.1 Paikallistaso

Lisätiedot

Akavalaista edunvalvontaa suuhygienistien tarpeisiin

Akavalaista edunvalvontaa suuhygienistien tarpeisiin 15.11.2010 Tervetuloa Akavan Erityisaloihin! Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry liittyy Akavan Erityisalojen jäsenjärjestöksi 1.1.2011 alkaen. Toivotamme yhdistyksen ja sen jäsenet tervetulleiksi! Akavan

Lisätiedot

NIUVANNIEMEN SAIRAALAN INFO 2009. KOTISIVUT www.elisanet.fi/jhl611

NIUVANNIEMEN SAIRAALAN INFO 2009. KOTISIVUT www.elisanet.fi/jhl611 NIUVANNIEMEN SAIRAALAN 1 ry INFO 2009 KOTISIVUT www.elisanet.fi/jhl611 2 HENKILÖLUETTELO VUONNA 2008-2009 PUHEENJOHTAJA Pirjo Rissanen HALLITUKSEN JÄSENET HALLITUKSEN VARAJÄSENET Merja Auvinen Eija Jetsu

Lisätiedot

ETUOIKEUTESI 2013 Lakimiesliiton jäsenedut ja asiaa edunvalvonnasta

ETUOIKEUTESI 2013 Lakimiesliiton jäsenedut ja asiaa edunvalvonnasta Lakimiesliiton jäsenedut ja asiaa edunvalvonnasta Lakimiesliiton jäsenedut ja asiaa edunvalvonnasta Sisältö Jäsenyys kannattaa... 3 Jäsenmaksu - hyvä investointi... 4 Kuinka paljon jäsen säästää... 4 Mitä

Lisätiedot

RAKENNUSLIITON JÄSENEDUT

RAKENNUSLIITON JÄSENEDUT 2015 RAKENNUSLIITON JÄSENEDUT Rakennusliiton jäsenenä olet oikeutettu monenlaisiin jäsenetuihin. Jäsenkortin esittämällä saat hyödyksesi useita jäsenetuja vuonna 2015. Jos sopimusalasi on vaihtunut, voit

Lisätiedot

SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2007

SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2007 SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2007 1 SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2007 2 SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2007 Sähköliiton jäsen, käytä etusi! Tähän esitteeseen on kerätty jäsenetutietosi yhteen nippuun. Näet, mitä saat jäsenkortillasi.

Lisätiedot

Uuden henkilöstön opas. Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä.

Uuden henkilöstön opas. Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä. Uuden henkilöstön opas Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä. Sisällysluettelo Onneksi olkoon työpaikastasi ja lämpimästi tervetuloa Tampereen kaupungille. Työpaikkasi on Pirkanmaan

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010 JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Parikkalan kunnalliset JHL ry, ja sen kotipaikka on Parikkala. 2. Yhdistys

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat

Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat Koulutus &Lomat 2012 Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat Koulutus toi paljon uutta tietoa. Koulutuskalenteri Aikataulut, hakuohjeet, rahoitus 9 tapaa viettää edullinen loma Jäsenedut, lomapaikat, hakuohjeet

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Tämä on Ansioturvan ABC 2013, ole hyvä! Maksoimme vuonna 2012 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 408 miljoonaa

Lisätiedot

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt 1

Työelämän pelisäännöt 1 Työelämän pelisäännöt 1 Ammattiliittoon kuulumisesta on monta etua:» Palkka ja muut työehdot Ammattiliitto neuvottelee puolestasi palkoista ja muista työehdoista. Oman alan työehtosopimuksessa sovitaan,

Lisätiedot

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n säännöt Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hyväksytty 10.11.2010 2 JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisältö Liiton säännöt. 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka..................................

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

MAAILMA VOI OLLA KOVA, MUTTA ONNEKSI KENENKÄÄN EI TARVITSE SELVIYTYÄ YKSIN

MAAILMA VOI OLLA KOVA, MUTTA ONNEKSI KENENKÄÄN EI TARVITSE SELVIYTYÄ YKSIN SOSIONOMIN OPAS MAAILMA VOI OLLA KOVA, MUTTA ONNEKSI KENENKÄÄN EI TARVITSE SELVIYTYÄ YKSIN Jos lapsi huutaa, he tarjoavat syliään. Jos nuori tai aikuinen tarvitsee tukea, he ojentavat kätensä. Jos vanhus

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

TUNNETKO TYÖEHTOSI? METALLITEOLLISUUTTA SUOMESSA OVAT TASAVERTAINEN KOHTELU

TUNNETKO TYÖEHTOSI? METALLITEOLLISUUTTA SUOMESSA OVAT TASAVERTAINEN KOHTELU Sisältö TUNNETKO TYÖEHTOSI? Metalliteollisuutta Suomessa ovat... 1 Tasavertainen kohtelu... 1 Työsopimus... 2 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2007 2009... 3 Kertakorvaus... 3 Yleiskorotus... 3 Työkohtaiset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys 3. Yliopiston esittely 4. Tervetuloa TERHOon 5. TERHOn hallitus 2015 6. Tapahtumakalenteri 7

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys 3. Yliopiston esittely 4. Tervetuloa TERHOon 5. TERHOn hallitus 2015 6. Tapahtumakalenteri 7 1 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys 3 Yliopiston esittely 4 Tervetuloa TERHOon 5 TERHOn hallitus 2015 6 Tapahtumakalenteri 7 Tuutoreiden tervehdys 8 TERHOn tuutorit 9 Majoitusinfo 10 Savolaisia

Lisätiedot

Terveydenhuoltoala. Palvelualat. Opetusala. Päiväkoti- ja nuorisoala. on väliä

Terveydenhuoltoala. Palvelualat. Opetusala. Päiväkoti- ja nuorisoala. on väliä Terveydenhuoltoala Palvelualat Opetusala Päiväkoti- ja nuorisoala llä Kun työ on väliä Sisältö Sisältö Tervetuloa Seureen! Seure Henkilöstöpalvelut Oy on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteisesti

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot