Tehyn Yhdysjäsenkansio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehyn Yhdysjäsenkansio"

Transkriptio

1 Tehyn Yhdysjäsenkansio Tehyläinen tottakai Tehy, koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asialla Ammattiosasto on yhteinen juttu Yhdysjäsenkansio

2 Yhdysjäsenkansio Pulmia työsuhteessasi? Ristiriitatilanne työpaikalla? 4 Koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asialla 6 Tehy toimii ja palvelee 8 Tehyläinen tottakai 9 Sinun ammattiosastosi 10 Ammattiosasto on yhteinen juttu 12 Tehyn jäsenmaksut 14 Ammatiosaston jäsenyys ja jäsentiedot ajantasalle 15 Tehyyn liittyminen on helppoa työttömyyskassaan samalla lomakkeella 16 Vakuutusturvaa vaikeuksien varalle 17 Muita jäsenetuvakuutuksia 18 ja jäsensivut 19 Tehyn jäsensivut hyödyksi arjessa 20 Pidetään yhteyttä 21 Hoitoportaali.fi uudistui 2 Yhdysjäsenkansio 2013

3 Pulmia työsuhteessasi? Ristiriitatilanne työpaikalla? Kun tarvitset neuvoa palkkaan työaikaan vuosilomaan lomakorvauksiin sairauslomaan ja perhevapaisiin työsuhteeseen työsopimukseen työehtoihin liittyvissä asioissa Ota yhteys luottamusmieheen! Luottamusmiehen yhteystiedot löytyvät tästä kansiosta sivulta 7. Luottamusmiehen apu ja neuvot ovat tehyläisen jäsenetuja! Yhdysjäsenkansio

4 Koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asialla Tehyläinen on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena oman työnsä asiantuntija ja erityisosaaja. Ammattiin liittyvien asioiden lisäksi tehyläisen on oltava tietoinen ja pidettävä kiinni palvelussuhteeseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Yksin on vaikea hoitaa omaa edunvalvontaansa, mutta koulutetulla hoitoalan ammattilaisella on yhdessä voimaa ja vahvuutta. Miksi kuulua Tehyyn? Voitko yksin vaikuttaa omaan tai työtovereidesi palkkaukseen, palvelussuhteen ehtoihin tai työoloihin? Et juurikaan. Oman ammattiosastosi ja luottamusmiehesi kautta voit! Voitko yksin vaikuttaa hoitohenkilöstöä koskevien virka- ja työehtosopimusten sisältöihin tai niitä koskeviin neuvotteluihin? Etpä oikeastaan. Ammattiosastosi ja luottamusmiehesi kautta voit! Voitko yksin vaikuttaa sosiaali- ja terveysalaa koskevaan lainsäädäntöön, sosiaali- ja terveyspolitiikkaan tai siihen, miten rahaa jaetaan? Kovin vähän. Tehyn kautta voit! Vaikka hallitset työsi ja toimit oikein, voi sattua hoitovirhe. Onko sinulla mahdollisuus vakuuttaa itsesi potilasvahingon varalta? Ei ole. Tehyn vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen kautta on! Jos jäät työttömäksi, selviydytkö taloudellisista velvoitteistasi ilman palkkatuloa työmarkkinatuen avulla? Työttömyyskassaan kuulumalla vakuutat itsesi mahdollisen työttömyyden varalta. 4 Yhdysjäsenkansio 2013

5 Tehy on sosiaali- ja terveysalan koulutettujen ammattilaisten etujärjestö neuvottelee, valvoo ja kehittää palkkaukseen, palvelussuhteisiin ja työoloihin liittyviä asioita tekee selvityksiä sosiaali- ja terveysalaan liittyvistä kysymyksistä sekä viestittää julkisuuteen, valtakunnan ja paikallistason päättäjille tehyläisten näkemyksiä ottaa kantaa terveys- ja sosiaalialan ajankohtaisiin kysymyksiin Tehyn asema vahvana vaikuttajana perustuu suureen jäsenmäärään ja jäsenten sosiaali- ja terveysalan monipuoliseen asiantuntijuuteen. Voit olla Tehyssä jäsenenä, jos olet mm. bioanalyytikko ensihoitaja fysioterapeutti geronomi hammashoitaja jalkaterapeutti kätilö lastenhoitaja lähihoitaja lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja mielenterveyshoitaja perushoitaja röntgenhoitaja sairaanhoitaja sosionomi suuhygienisti terveydenhoitaja terveystieteen maisteri toimintaterapeutti Tehy hoitaa jäsentensä edunvalvonnan. Jos olet opiskelija, voit liittyä Tehyn opiskelijajäseneksi. Yhdysjäsenkansio

6 Tehy toimii ja palvelee Sinä päätät Työtä yhteisten asioiden eteen paikallisesti, alueellisesti ja keskustasolla Työpaikalla tehyläisiä edustavat ammattiosastojen toimijat, luottamushenkilöt ja työsuojeluvaltuutetut. He hoitavat työnantajan suuntaan yhteisiä asioita tehyläisten puolesta ja valvovat sovittujen etujen toteutumista neuvottelevat paikallisesti sovittavista asioista osallistuvat tehyläisten edustajina työpaikkaasi koskevien asioiden kehittämiseen auttavat jäseniä työsuhteeseen tai työpaikkaan liittyvissä ongelmatilanteissa. Tehyllä on 14 aluetoimistoa, joissa... palvellaan jäseniä ja toimijoita. Varaa aika tapaamiseen etukäteen! tehdään opiskelijatyötä tuetaan ja ohjataan paikallista tehyläistä toimintaa järjestetään jäsenille tilaisuuksia ja koulutusta Tehyn keskustoimistosta hoidetaan valtakunnallinen neuvottelu- ja sopimustoiminta sekä kansainvälinen edunvalvonta osallistutaan sosiaali- ja terveysalan koulutuksen, palveluiden ja työelämän kehittämiseen tarjotaan järjestökoulutusta, ohjataan järjestötoimintaa ja hoidetaan jäsentietohallintaa. johdetaan ja tehdään Tehyn sisäistä ja ulkoista viestintää järjestetään järjestökoulutusta, koordinoidaan tehyläistä järjestötoimintaa ja hoidetaan jäsentietohallintaa 6 Yhdysjäsenkansio 2013

7 Päätöksenteko Tehyssä Sinä päätät, kuka päättää Tehyssä jäsenet valitsevat päättäjät neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ylin päätöksenteko kuuluu liittokokoukselle, johon tehyläiset valitsevat edustajansa vaaleilla. Liittokokouksessa valitaan liiton puheenjohtajat, hallitus sekä puheenjohtajat Tehyn valtuustoon linjataan järjestön toimintaa tulevaksi liittokokouskaudeksi Vaaleilla valitaan neljäksi vuodeksi Tehyn valtuusto, joka käyttää ylintä päätäntävaltaa liittokokousten välillä. Valtuusto päättää vuosittain Tehyn toiminnasta ja taloudesta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa Säännöllisesti kokoontuva hallitus vastaa liiton taloudesta, omaisuuden ja varojen hoidosta valmistelee ehdotukset virka- ja työehtojen parantamiseksi ja toimii näiden ehdotusten toteuttamiseksi valvoo ja kehittää tehyläisten asemaa tekemällä esityksiä, antamalla lausuntoja ja käymällä neuvotteluja valmistelee käsiteltävät asiat niin valtuustolle kuin liittokokoukseen toimeenpanee päätetyt asiat Ammatillisesti vahva Yhteistyötä ammatillisten järjestöjen kanssa Tehyssä ammatillisuutta vahvistavat yhdeksän yhteistyöjäsenjärjestöä ja mut yhteistyökumppanit. Järjestöt toimivat ammattialakohtaisesti. Tutustu yhteistyöjäsenjärjestöjen toimintaan ja jäsenetuihin netissä: Suomen Bioanalyytikkoliitto bioanalyytikkoliitto.fi Suomen Ensihoitoalan Liitto sehl.fi Suomen Fysioterapeutit fysioterapia.net Suomen Kätilöliitto suomenkatiloliitto.fi Suomen Lastenhoitoalan Liitto slal.fi Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto smthl.net Suomen Röntgenhoitajaliitto suomenrontgenhoitajaliitto.fi Suomen sairaanhoitajaliitto sairaanhoitajaliitto.fi Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto stal.fi Tehyn kanssa yhteistyössä ovat tiiviisti : Suomen Lähihoitajat, suomenlahihoitajat.fi Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto, sjjl.fi Lisäksi Tehyssä toimii viisi ammattiryhmäkohtaista jaostoa: esimiesjaosto, hallinnon jaosto, Tehyn Akateemiset, terveydenhoitajajaosto ja yrittäjäjaosto.tehyn jäsensivuilta löytyy lisätietoa niiden toiminnasta. Yhdysjäsenkansio

8 Tehyläinen totta kai Tehy valvoo jäsentensä työehtoja ja tarjoaa runsaasti jäsenetuja Tehy neuvottelee ja sopii koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työehtosopimukset. Mitä suurempi Tehyyn kuuluvien ammattilaisten joukko on, sitä suurempi voima liitolla on ajaa tehyläisten työehtoja paremmiksi. Jos työpaikalla tulee ongelmia, jokainen tehyläinen voi kääntyä luottamusmiehen, ammattiosaston, työsuojeluvaltuutetun tai yhteistoimintaedustajan puoleen. Apua antaa myös maan kattava (14) aluetoimistoverkosto ja keskustoimisto asiantuntijoineen. Luottamusmiesten, ammattiosaston ja liiton asiantuntijoiden apua saavat vain jäsenet. Tehyläisen jäsenedut Taloudellinen, koulutuksellinen ja ammatillinen edunvalvonta Tehy neuvottelee ja solmii sopimukset ja valvoo niiden noudattamista luottamusmiehen ja ammattiosaston apu työpaikalla lainopillinen apu työsuojelu- ja yhteistoimintaorganisaatioissa toimivien apu ja tuki ammatilliset opintopäivät ja järjestökoulutus työttömyyskassan jäsenyys ja ansiosidonnainen työttömyysturva Jäsenten vakuutukset ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus syyte- ja riitatapauksissa potilasvakuutus yksinään toimivalle yrittäjäjäsenelle järjestövakuutus opiskelijoiden tapaturmavakuutus muita vakuutuksia jäsenhintaan kts. Muita jäsenetuja Tehy-lehti, 16 lehteä/vuosi kalenteri ja jäsenmerkki monipuoliset jäsenpalvelut verkossa lomatoimintaa ja matka-alennuksia Lisää jäsenetuja Tehyn verkkosivuilta! Turvaa työttömyyden varalle Tehy on vakuuttanut jäsenensä työttömyyden varalta Terveydenhuoltoalan työttömyyskassassa. Tehy mahdollistaa jäsenilleen perusturvaa paremman, ansiosidonnaisen työttömyysturvan. Tehyyn liittyvät työssä olevat jäsenet voivat liittyä samanaikaisesti myös työttömyyskassaan. Työttömyyskassan etuuksien saamisen edellytyksenä on, että henkilö on ollut jäsenenä vähintään 34 kalenteriviikkoa. Jäsenyys voi alkaa jo opiskeluaikana työssä ollessa. Tarkempaa tietoa Tehyn kotisivuilta 8 Yhdysjäsenkansio 2013

9 Sinun ammattiosastosi Ammattiosaston nimi ja numero Sähköpostiosoite Puhelin Nettisivut Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Jäsensihteeri Tiedottaja Yhdysjäsen Työpaikkasi Työnantaja Työpaikan nimi Pääluottamusmies Luottamusmies Työsuojeluvaltuutettu / valtuutetut Edustaja yhteistoimintaelimissä Yhdysjäsenkansio

10 Ammattiosasto on yhteinen juttu 10 Yhdysjäsenkansio 2013

11 Puheenjohtaja johtaa ja suunnittelee ammattiosaston toimintaa sekä valmistelee kokousasiat huolehtii päätösten toimeenpanosta valvoo, että ammattiosasto noudattaa omia ja Tehyn sääntöjä sekä yhteisiä päätöksiä edustaa ammattiosastoa viranomaisiin ja työnantajiin päin sekä toimii pääneuvottelijana paikallistason neuvotteluissa kutsuu ammattiosaston kokoukset koolle osallistuu Tehyn koulutukseen ja neuvottelupäiville Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan tuki ja sijainen toimii yhdysjäsenten yhteyshenkilönä kouluttaa ja tukee yhdysjäseniä osallistuu Tehyn koulutukseen koordinoi jäsenhankintaa Sihteeri tekee ammattiosaston toimintaan liittyviä kirjallisia tehtäviä tekee kokousten käytännön valmistelut hoitaa kirjeenvaihdon ja arkistoinnin Taloudenhoitaja huolehtii ammattiosaston taloudenhoidosta, talousarviosta, tilinpäätöksestä ja kirjanpidosta hoitaa ammattiosaston maksuliikenteen Tiedotussihteeri laatii ammattiosaston tiedotteet ja ilmoitukset vastaa ammattiosaston verkkosivuista yhdessä hallituksen kanssa osallistuu Tehyn ja yhteistyötahojen viestintäkoulutukseen Jäsensihteeri hoitaa jäsenyyteen liittyviä asioita esittelee hallitukselle jäsenasiat Yhdysjäsen toivottaa oman toimialueensa uudet jäsenet tervetulleiksi ammattiosastoon osaa kertoa uusille jäsenille, miten saa yhteyden luottamusmieheen ja ammattiosaston toimijoihin, neuvoo Tehyn liittymislomakkeen täyttämisessä sekä toimittaa lomakkeen eteenpäin on tiedotussihteerin tärkeä yhteistyökumppani pitää yhdysjäsenkansion ajan tasalla kertoo työpaikalla ammattiosaston ja Tehyn toiminnasta ja tapahtumista osallistuu yhdysjäsenille tarkoitettuun koulutukseen osallistuu jäsenhankintaan Ammattiosastossa voi olla nimettynä myös muita toimijoita, esim. opiskelijatyövastaava, verkkosivuista vastaava, toimintapäällikkö jne. Yhdysjäsenkansio

12 Tehyn jäsenmaksut Ilmoita aina, kun jäsenlaji muuttuu eli siirryt palkkatyöstä esim. vapaalle. Jäsenmaksu palkkatyöstä Tehyn jäsenmaksu on 1,1 % kokonaisansiosta eli kaikesta veronalaisesta tulosta, kuitenkin vähintään 6 kuukaudessa. Jäsenmaksu peritään päätoimen veronalaisesta tulosta, ei esimerkiksi sivutoimesta saaduista ansioista tai luottamustehtävien kokouspalkkioista. Keikkatyö Jos työt ovat keikkoja eri työnantajille, katsotaan näistä ansioista saatu yhdistetty veronalainen tulo kokonaisansioksi. Jäsenmaksusta vapautettuja ovat (elleivät tee työtä) toisen asteen, korkea-asteen tai korkea-asteen täydennysopintoja suorittavat päätoimiset opiskelijat äitiys- tai vanhempainvapaan palkattomalla jaksolla olevat palkattomalla hoitovapaalla olevat kokonaan työttömät palkattomalla sairauslomalla tai kuntoutustuella olevat omaishoitajat, jotka eivät ole palkkatöissä varusmies- tai siviilipalvelua suorittavat Tehyn kunniajäsenet Jos jäsenmaksusta vapautettu tekee palkkatyötä vapautuksen aikana, jäsenmaksu on 1,1 % kokonaisansiosta, vähimmäisjäsenmaksua ei ole. Kunniajäsenet ovat kokonaan jäsenmaksusta vapautettuja. Alennettu jäsenmaksu on palkattomalta ajalta 6 kuukaudessa. Sitä maksavat virka- tai vuorotteluvapaalla tai työlomalla tai muuten tilapäisesti työstä poissa olevat. Jos alennettua jäsenmaksua maksava tekee palkkatyötä, jäsenmaksu on 1,1 % kokonaisansiosta, kuitenkin vähintään 6 kuukaudessa. 12 Yhdysjäsenkansio 2013

13 Osaeläkkeellä olevat maksavat jäsenmaksua vain palkkatulostaan, ei eläketulosta, kuitenkin vähintään 6 kuukaudessa. Ulkomailla olevat suomalaisen työnantajan palveluksessa olevat maksavat jäsenmaksua 1,1 % kokonaisansiosta, kuitenkin vähintään 6 kuukaudessa. Muut ulkomailla olevat eivät maksa jäsenmaksua. Opiskelijajäsenet Ensimmäistä terveys- tai sosiaalialan tutkintoa suorittavat jäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta myös työssä ollessaan. Jos opiskelu keskeytyy, jäsenmaksu on sama kuin ammattiosaston jäsenellä. Yrittäjät Sosiaali- ja terveysalan ammatinharjoittajien ja yrittäjien jäsenmaksu on 12 kuukaudessa. Jos tekee palkkatyötä toisen palveluksessa, jäsenmaksu on 1,1 % kokonaisansiosta, kuitenkin vähintään 12 kuukaudessa. Jäsenmaksun maksaminen Työnantajaperintävaltakirja on kätevin tapa hoitaa jäsenmaksut. Anna liittymislomakkeen päällimmäinen kappale työnantajalle valtakirjaksi jäsenmaksun perintää varten. Tarkista palkkalaskelmastasi, että jäsenmaksua on alettu pidättää. Maksa itse jäsenmaksusi, kun olet esim. vuorotteluvapaalla tai jos työnantajasi ei pidätä jäsenmaksua. Jäsenmaksun saa vähentää verotuksessa Tehy lähettää verottajalle tiedon maksamistasi jäsenmaksuista. Tarkista kuitenkin veroehdotuksestasi, että jäsenmaksut on varmasti otettu huomioon. Verovähennyksen jälkeen todellinen jäsenmaksuprosenttisi on 0,6 0,8 prosenttia. Tarkista jäsenmaksusi ja jäsentietosi Tehyn jäsensivuilta linkistä Omat jäsentiedot. Työnantajan pidättämät jäsenmaksut näkyvät jäsentiedoissa vasta usean kuukauden kuluttua. Voit itse muuttaa mm. osoitetietosi, ammattiosastosi tai työpaikkasi vaihtumisen. Jäädessäsi esim. vuorotteluvapaalle tai äitiyslomalle, ilmoita siitä jäsenrekisteriin. Yhdysjäsenkansio

14 Ammattiosaston jäsenyys ja jäsentiedot ajan tasalle Tehyläisten edunvalvonnan vuoksi on tärkää, että jokainen jäsen kuuluu omien etujensa kannalta oikeaan ammattiosastoon ja jokaisen jäsenyys- ja yhteystiedot ovat Tehyn rekisterissä ajan tasalla. Henkilötietojen muutokset Voit muuttaa yhteys- ja muita tietojasi Tehyn jäsensivujen Omat jäsentiedot -linkistä. Voit muuttaa siellä itse yhteystietojasi, lisätä puuttuvan koulutustiedon, tarkastella jäsenmaksujasi, tulostaa jäsenmaksulaskun viitteineen ja jopa edetä suoraan jäsenmaksun maksuun (suurimmat pankit). Useimmat tekemäsi muutokset näkyvät Omissa jäsentiedoissa välittömästi, tarkastusta vaativat jäsenmaksuvapautustiedot muutaman päivän kuluttua. Kun työnantaja ja/ tai ammattiosasto muuttuu Täytä painettu liittymislomake, saat sen esim. Tehyn verkkosivuilta. Vie se allekirjoitettavaksi mahdolliselle uudelle työnantajallesi jäsenmaksuperintää varten ja palauta lomake Tehyyn. Ilmoita, jos et ole työssä Koska jäsenmaksut eri tilanteissa vaihtelevat, on tärkeää, että ilmoitat meille muutoksista, kun jäät esim. äitiyslomalle hoitovapaalle työttömäksi (ja työttömyys jatkuu yli kuukauden) virka- tai vuorotteluvapaalle kuntoutustuelle omaishoitajaksi palkattomalle sairauslomalle lähtiessäsi opiskelemaan lähtiessäsi ulkomaille pitemmäksi aikaa Uusi jäsenyystilanne ja sen alkamis- ja päättymisaika on mainittava tiedoissa, jotka voit antaa nettisivuilla jäsensivujen kohdassa Omat tiedot tai lähettää jäsenrekisteriin kysymyksiä viestien kautta. Eläkkeelle jäädessä jäsen eroaa ammattiosastosta, mutta voi halutessaan jäädä Tehyyn seniorijäsenenä. Seniorijäsenellä ei ole jäsenmaksua, mutta mahdollisuus moniin jäsenetuihin mm. Tehylehteen ja kalenteriin. Näin teet muutokset Paitsi nettisivujen kautta, voit lähettää muutostiedon tai kysymyksen myös sähköpostina osoitteella tai tavallisena postina osoitteella Jäsenrekisteri, PL 34, Tehy. Lisäksi voit käyttää lehden muutoslomaketta tai toimittaa jäsenasioita puhelimitse. puh. (09) ma, ti, to klo Yhdysjäsenkansio 2013

15 Tehyyn liittyminen on helppoa työttömyyskassaan samalla lomakkeella Sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneet voivat liittyä Tehyn ammattiosastoon ja ensimmäistä tutkintoa suorittavat alan opiskelijat Tehyn opiskelijajäseniksi. Tehyn verkkosivuilla voi liittyä sähköisesti. Tehyn liittymislomakkeita löytyy useimmilta tehyläisten työpaikoilta, yhdysjäseniltä, luottamusmiehiltä jne. Postita lomake, postimaksukin on maksettu. Muutama tärkeä ohje lomakkeen kulkureitistä Jotta työnantaja perisi jäsenmaksun suoraan palkastasi, toimita liittymislomakkeen päällimmäinen osa työpaikkasi palkanlaskentaan. Muussa tapauksessa sinulle postitetaan maksulomakkeet. HUOM! Uusi jäsen toimita liittymislomakkeen toinen kappale (Tehy-osa) Tehyyn heti allekirjoitettuasi sen. Jos työssä oleva ammattilainen liittyy samalla Tehyn työttömyyskassaan, jäsenyys alkaa lomakkeen saapumispäivästä Tehyyn. Opiskelijan liityttyä työttömyyskassaan hän voi kerryttää päivärahaan oikeuttavia päiviä ensimmäisestä työssäolopäivästään alkaen. Esim. työsopimuksen kopio riittää todisteeksi työn alkamisesta. Liity myös Tehyn ammatilliseen yhteistyöjärjestöön. Säilytä oma kappaleesi liittymislomakkeesta. Liity Yhdysjäsenkansio

16 Vakuutusturvaa vaikeuksien varalle Vastuu- ja oikeusturvavakuutus Tehyn jäsenenä sinulla on ammatillinen vastuu ja oikeusturvavakuutus turvana ammatissa tapahtuvien vahinkojen varalta. Vakuutus on voimassa Suomessa sekä ulkomailla, enintään vuoden kestävän työskentelyn ja työharjoittelun aikana. Vakuutettuina ovat toisen palveluksessa olevat Tehyn ammattiosastojen jäsenet työ- tai virkasuhteeseen liittyvissä asioissa. opiskelijajäsenet tai ammattiin liittyvässä täydennyskoulutuksessa olevat ammattiosastojen jäsenet opiskeluun tai työharjoitteluun liittyvissä asioissa. tilapäisessä työssä työ- ja virkasuhteessa olevat eläkeläiset, jotka ovat olleet Tehyn ammattiosaston jäseninä eläkkeelle siirtymiseensä saakka. Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöihin kuuluvat itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä. Lisätietoa vakuutuksista Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että Tehyn jäsenyys on vahinkotapahtuman sattuessa kestänyt vähintään kuusi kuukautta. Jos kuitenkin jäsenyys on kestänyt alle kaksi vuotta vahinkotapahtuman sattuessa, tulee myös riidan tai syytteen perusteen olla syntynyt jäsenyyden aikana. Jos rikos- tai riita-asian peruste on syntynyt jäsenyyden aikana, karenssia ei ole. Jäsenen on oltava yhteydessä Tehyn lakimieheen ennen kuin asia annetaan ulkopuolisen lakimiehen hoidettavaksi. Vastuuvakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahinkoja, jotka työssä ovat virheen tai laiminlyönnin vuoksi aiheuttaneet vahinkoa työnantajalle, työtoverille tai sivulliselle henkilölle ja josta lain mukaan tekijä on korvausvastuussa. Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulut työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa. 16 Yhdysjäsenkansio 2013

17 Muita jäsenetuvakuutuksia Potilasvahinkovakuutus Vakuutus koskee Tehyn sekä Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöjen jäseniä, jotka itsenäisinä yrittäjinä harjoittavat terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa edellyttäen, ettei toimintaan osallistu yhtään avustajaa tai työntekijää. Potilasvahinkovakuutus on voimassa vain Suomessa, ja se korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon (potilasvahingon). Järjestövakuutus Tehy on vakuuttanut jäsenensä sellaisten henkilö- ja esinevahinkojen varalta, jotka sattuvat järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa. If-sopimus Tehy on neuvotellut jäsenilleen If-sopimuksen, joka on kokonaisvaltainen palvelusopimus. Jäsen voi koota samaan sopimukseen kaikki perheen vakuutukset. Tehyläinen saa normaalia suuremmat alennukset seuraavista vakuutusmaksuista: kotivakuutus, jatkuva matkavakuutus ja autovakuutus ja muut vapaa ehtoiset jatkuvat vahinkovakuutukset, silloin kun taloudessa on vähintään kolme keskittäjän vakuutusta. Ryhmäsampo Primus Lisäksi Tehy on neuvotellut jäsenilleen edullisen henki- ja tapaturmavakuutuksen, Ryhmäsampo Primuksen. Sillä voi vakuuttaa koko perheen jopa 50 % järjestöalennuksella. Opiskelijan vapaa-ajan tapaturmavakuutus (liittovakuutus) Vakuutettuina ovat vakinaisesti (kalenterivuosittain yli 6 kk) Suomessa asuvat Tehyn opiskelijayhdistyksen alle 65-vuotiaat jäsenet sekä jatkokoulutuksessa olevat, jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Vakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuneita tapaturmia, jos niitä ei korvata muuten johonkin lakiin perustuen. Hoitokuluja korvataan enintään 920 euroa/tapaturma. Korvaus lääketieteellisestä pysyvästä haitasta on euroa ja tapaturmaisesta kuolemasta euroa. Vakuutusta voit itse täydentää erittäin edullisesti Ryhmäsampo Primus -vakuutuksella. Yrittäjän vakuutusturva Tehyn yrittäjäjäsenten toiminnanvastuu- ja oikeusturvavakuutus koskee niitä yrittäjäjäseniä, joiden yrityksissä työskentelee enintään kolme henkilöä. Toiminnanvastuuvakuutus korvaa esine- ja henkilövakuutuksia, joista Tehyn jäsenyritys on okeuden mukaan korvausvastuussa. Yhdysjäsenkansio

18 ja jäsensivut Kirjautuminen julkisilta sivuilta jäsensivuille Jäsennumerosi on käyttäjätunnus. Salasana on henkilötunnuksen loppuosa ensimmäistä kertaa kirjauduttaessa. Järjestelmä vaatii vaihtamaan salasanan ensimmäisellä käynnillä. Ongelmissa ota yhteys: Jos salasanasi on unohtunut, voit ilmoittaa siitä kirjautumissivulla. Muista lopuksi kirjautua ulos palvelusta. 18 Yhdysjäsenkansio 2013

19 Tehyn jäsensivut hyödyksi arjessa Internetissä toimiva tapaamispaikka tarjoaa Sinulle tärkeää tietoa työelämästä, palkoista ja työntekijän oikeuksista. Sieltä löydät vinkit asioista, jotka kannattaa tarkistaa, esimerkiksi jos siirryt uuteen työpaikkaan. Myös uuden työpaikan voit löytää jäsensivujen kautta. Jäsensivuilla on tehyläisten omaa keskustelua työelämään liittyvistä asioista. Keskustelun voit itsekin aloittaa haluamastasi aiheesta. Ota kantaa ja vaihda kuulumisia. Lähetä vaikka sähköinen postikortti Tehyn nettisivuilta. Jokaisen tehyläisen on hyvä tietää miten Tehy toimii. Silloin on helpompi vaikuttaa asioihin. Tutustu tähän sivuun: toiminta/.verkosta löytyy aina uutta tietoa Tehyn toiminnasta, koulutuksista ja ajankohtaisista asioista. Jäsensivujen Omat jäsentiedot -otsikon alta löydät omat perustietosi ja voit muuttaa esim. yhteystietoja tai lähettämään muutospyynnön jäsenrekisteriin. Tehyn avoimille kotisivuille kannattaa ohjata kaikki Tehystä kiinnostuneet ja jäseniksi haluavat. Yhdysjäsenkansio

20 Pidetään yhteyttä Tehy ry Postiosoite: PL 10, Tehy Käyntiosoite: Järjestötalo I, Asemamiehenkatu 4, Itä-Pasila, Helsinki Puhelinvaihde: (09) Jäsenpalvelu Puhelimitse: ma, ti, to 9 15 (ks. poikkeusaikataulut netistä) Edunvalvonta (09) Jäsenyysasiat (09) Työttömyyskassa (09) Palvelu verkossa ja sähköpostilla: Yhdysjäsenkansio 2013

21 hoitoportaali.fi uudistui Hoitoalan ammattilaisten uutis- ja tietopalvelu Hoitoportaali.fi on uudistunut. Huhtikuussa uudistuneena julkaistu palvelu on saanut raikkaan ulkoasun. Nyt Hoitoportaalissa sisältö on ryhmitelty uudella tavalla, ja selkeän käyttöliittymän ansiosta tieto löytyy entistä helpommin. Jo Yli rekisteröitynyttä! Vuodesta 2005 toimineeseen palveluun on myös tuotu uusia ominaisuuksia ja lisää sisältöä. Hoitoportaalissa on nyt mahdollisuus myös verkostoitua toisten käyttäjien kanssa. Hallitse tietojasi Oman profiilin kautta Hoitoportaalin Oma profiili antaa sinulle täyden kontrollin omiin tietoihisi. Voit ilmoittaa omat tietosi haluamallasi tarkkuudella ja antaa luvan tiedotteiden lähettämiseen. Erityistä huomiota on kiinnitetty uusiin yksityisyysasetuksiin. Voit hallita täydellisesti omien tietojesi näkyvyyttä Hoitoportaalin yhteisöissä. Voit esimerkiksi jakaa yhteystietosi kollegojesi kesken, mutta piilottaa omat tietosi ja kaverisi muilta käyttäjiltä. Oikotie etsimääsi sisältöön Sivuston ylälaidassa olevat pikahaut löytävät nopeasti etsimäsi sisällön Hoitoportaalista. Voit hakea tietoa suoraan portaalista, VerkkoPharmacasta, Käypä hoito -ohjeista, lomakkeistoista tai yhteystiedoista. Uusittu sisällön jäsennys 1) Ammatti Tiukkaa ammatillista asiaa. Terveysuutiset, tutkimuslyhennelmät, viranomaistiedotteet, väitöstiedotteet, kanavat, koulutukset, lomakkeet, VerkkoPharmaca ja terveydenhuollon osoitteisto. 2) Viihde Piristettä työpäivään ja arkeen. Viikon kysymys -äänestys, sekä erilaiset käyttäjäkilpailut ja palkintoarvonnat. 3) Muut palvelut Tutustu TerveRekryn työmahdollisuuksiin. Pysy ajan tasalla alasi uutisista Lue joka arkipäivä uusimmat terveysuutiset ja lääketieteelliset tutkimuslyhennelmät. Uutiset tuottaa Reuters Health ja referaatit MDLinx Inc. Suomenkielisiä terveysuutisia tuottaa Hoitoportaalin oma toimitus sekä Duodecim Uutispalvelu. Yhdysjäsenkansio

Tahto Rohkeus Tulevaisuus. Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi!

Tahto Rohkeus Tulevaisuus. Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi! Tahto Rohkeus Tulevaisuus Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi! Tehy on koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten etujärjestö Tehy on jäsentensä edunvalvoja: Aina ei kaikki mene työsuhteessa

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Opas tehyläisyyteen. Liittymisen edut. Tehy Tahtoa ja tekijöitä

Opas tehyläisyyteen. Liittymisen edut. Tehy Tahtoa ja tekijöitä Opas tehyläisyyteen Liittymisen edut Tehy Tahtoa ja tekijöitä Sisältö 3 Tervetuloa tehyläisten joukkoon 4 Meitä on moneksi 5 Liittyminen 6 Jäsenedut 7 Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa 9 Ammattiosasto

Lisätiedot

Opas tehyläisyyteen. Liittymisen edut. Tehy Tahtoa ja tekijöitä

Opas tehyläisyyteen. Liittymisen edut. Tehy Tahtoa ja tekijöitä Opas tehyläisyyteen Liittymisen edut Tehy Tahtoa ja tekijöitä Sisältö 3 Tervetuloa tehyläisten joukkoon 4 Meitä on moneksi 5 Liittyminen 6 Jäsenedut 7 Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa 9 Ammattiosasto

Lisätiedot

Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät. Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina

Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät. Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina Sisällys 3 Tehy on tahdon asialla 4 Tehyläiset yksityisellä sektorilla 5 Yksityisen sektorin edunvalvonta 6 Tehyläiset

Lisätiedot

On oikeus kuulua Tehyyn. Tehy opiskelijat TAHTO. ROHKEUS. TULEVAISUUS.

On oikeus kuulua Tehyyn. Tehy opiskelijat TAHTO. ROHKEUS. TULEVAISUUS. On oikeus kuulua Tehyyn Tehy opiskelijat TAHTO. ROHKEUS. TULEVAISUUS. Sisältö 3 Tervetuloa tehyläisten joukkoon 4 Meitä on moneksi 5 Liittyminen 6 Jäsenedut 8 Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa 10 Töihin

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus Jyty ry 2017 Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli

Lisätiedot

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut Jyty Vakuuttavat jäsenedut Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain

Lisätiedot

Jäsenenä ammattiliitto Prossa

Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenyys Pron on toimihenkilötyön ammattilaisten asiantuntijoiden, esimiesten ja toimihenkilöiden oma etujärjestö. Jäseneksi voi liittyä koulutuksesta, ammattinimikkeestä,

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Sinun liittosi on SuPer SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan. Ajamme etujasi kaikissa ammatillisissa ja

Lisätiedot

OPISKELIJA- JÄSENEKSI SUPERIIN ILMAINEN JÄSENYYS JA PARHAAT JÄSENEDUT!

OPISKELIJA- JÄSENEKSI SUPERIIN ILMAINEN JÄSENYYS JA PARHAAT JÄSENEDUT! OPISKELIJA- JÄSENEKSI SUPERIIN ILMAINEN JÄSENYYS JA PARHAAT JÄSENEDUT! Hei opiskelija, onnittelut opiskelupaikastasi ja tervetuloa SuPerin jäseneksi! Olet valinnut tärkeän ammatin. Superilaiset ovat lähihoitajia

Lisätiedot

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Sinun liittosi on SuPer SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan. Ajamme etujasi kaikissa ammatillisissa ja

Lisätiedot

Hätäkeskusammattilaisten liitto. www.halry.fi

Hätäkeskusammattilaisten liitto. www.halry.fi Hätäkeskusammattilaisten liitto 112 112 www.halry.fi TYÖTÄ SINUN TURVALLISUUTESI PUOLESTA Meidän HAL Me hätäkeskusammattilaiset teemme arvostettua ja vastuullista työtä yhteiskunnan turvallisuuden puolesta.

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TEHYN JÄRVENPÄÄN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 YLEISTÄ Tehyn Järvenpään ammattiosasto toimii ammatillisena etujärjestönä Järvenpään kaupungin toimipisteissä työskentelevien jäsentensä

Lisätiedot

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten YHDISTYS: Merkitse tähän kohtaan HAL RASTITA: Uusi jäsen jos liityt ensimmäistä kertaa Hätäkeskusammattilaisten liittoon EDELLINEN LIITTO JA EROAMISPÄIVÄ, mikäli kuulut johonkin toiseen liittoon HALiin

Lisätiedot

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN KirjautuminenPro+ 1) Ammattiliitto Pro:n sivuilla, sivun oikeassa reunassa on Pro+ jäsenille. 1) Klikkaamalla logoa, pääset kirjautumaan Pro+ sivuille. Oman profiilin julkaisu Pro+ 2) 2) Kun olet kirjautunut

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

Tehyn hallitus valitaan valtuuston järjestäytymiskokouksessa. Hallitukseen kuuluu 12 jäsentä, Tehyn puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Tehyn hallitus valitaan valtuuston järjestäytymiskokouksessa. Hallitukseen kuuluu 12 jäsentä, Tehyn puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. TEHYN SITKERYHMÄN TOIMINTAOHJEET 30.5.2016 Toimintaohjeet päivitetään SITKE-ryhmän valtakunnallisessa kokouksessa. 1. TAUSTAA Tehyn päätöksenteko-organisaatio muodostuu valtuustosta ja hallituksesta. VALTUUSTO

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2015

Jäsenmaksuohjesääntö 2015 Jäsenmaksuohjesääntö 2015 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot

ARVOISA JÄSEN, HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2017!

ARVOISA JÄSEN, HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2017! 1 ARVOISA JÄSEN, HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2017! Sodankylän JHL ry:n toimintaa Syyskokouksessa viime vuoden lopulla hyväksyttiin toimintasuunnitelma tälle vuodelle: mm. 20.5. Ikean ostosmatka, Hyvän olon

Lisätiedot

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Sinun liittosi on SuPer SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan. Ajamme etujasi kaikissa ammatillisissa

Lisätiedot

Tehyn ammattiosaston hallitus harkitsee itsenäisesti, mistä asioista ja millä edellytyksillä se tekee työnantajan kanssa paikallisia sopimuksia.

Tehyn ammattiosaston hallitus harkitsee itsenäisesti, mistä asioista ja millä edellytyksillä se tekee työnantajan kanssa paikallisia sopimuksia. 1 Tehyn Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin ammattiosasto 508 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JOHDANTO Ammattiosasto yhdistää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin palveluksessa olevat jäsenensä. Se toimii jäsenten

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Tehy tilastoina 2009

Tehy tilastoina 2009 TEHYN JULKAISUSARJA 1 09 D TILASTOJA JA KARTOITUKSIA Tehy tilastoina 2009 Tehyn tutkimusryhmä Toim. Kirsi Markkanen Vuosi Kunta/ Valtio Kirkko Yksityinen Ahvenankuntayhtymä sektori maa * % % % %

Lisätiedot

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

Jäsenopas. Vakuutusväen Liitto VvL ry Vakuutusväen Työttömyyskassa

Jäsenopas. Vakuutusväen Liitto VvL ry Vakuutusväen Työttömyyskassa Jäsenopas Vakuutusväen Liitto VvL ry Vakuutusväen Työttömyyskassa Jäsenoppaaseen on koottu yleisiä asioita, joita Vakuutusväen Liiton ja Vakuutusväen Työttömyyskassan jäsenen on hyvä tietää. Jäsenyyteen

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 Hyvääsyksynalkuakaikillejäsenillemme! KävimmeelokuunlopussaretkelläPorvoossajaHangossa.Oliupeasääjamuutenkin reissuolionnistunut.kuvassaistunmustionlinnankartanonportaikolla.enollutkäynytsiellä

Lisätiedot

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY Monta hyvää syytä liittyä Jytyyn! Turvasi on taattu lomautus- ja työttömyystilanteissa. Ammatillinen edunvalvonta. Palkka- ja muita työsuhdeasioitasi edistetään

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 / 5 TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2 / 5 1. JOHDANTO Ammattiosaston tarkoituksena on koota toimialueensa terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneet

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

Proplus. Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14

Proplus. Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14 Proplus Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14 1 Proplus 1. YLEISTÄ 2. MITEN PROPLUS TOIMII, PERUSIDEA 3. OMAN SIVUN PERUSSISÄLTÖ 4. RYHMÄT (= Proplussan perusta) 5. RYHMIEN

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OTTY ry 7.6.2017 TAUSTAA Suomessa 26 palkansaajakassaa ja kaksi vuonna 1995 perustettua yrittäjäkassaa työttömyyskassojen määrä vähentynyt 42lla vuoden 1992 jälkeen työttömyyskassojen

Lisätiedot

TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013

TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013 TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013 Pohjolan edut TAJA:n jäsenille Jäsenmaksuun sisältyvät vakuutukset Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus (nro 16-259-429-6) Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

VALTION TUTKIMUSALOJEN TEKNISET TOIMIHENKILÖT VATE RY

VALTION TUTKIMUSALOJEN TEKNISET TOIMIHENKILÖT VATE RY VALTION TUTKIMUSALOJEN TEKNISET TOIMIHENKILÖT VATE RY ORGANISAATIO STTK ry Pardia ry TTT ry VATE ry Toimihenkilöiden ammatillinen keskusjärjestö Yhteiskunnallinen edunvalvoja Keskustason pääsopija Edunvalvontajärjestö

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Tilastot AMK -koulutuksesta tehyläisten ammattien osalta 1

Tilastot AMK -koulutuksesta tehyläisten ammattien osalta 1 Tilastot AMK -koulutuksesta tehyläisten ammattien osalta 1 Ammattikorkeakoulujen aloituspaikat nuorille Tehyläisten tutkintojen mukaan sosiaali-, terveys-, ja liikuntakoulutusalalla -. Lähde: AMKOTA, elokuu

Lisätiedot

Sähköinen verkkopalvelu on kätevä tapa pitää yhteyttä työttömyyskassaan

Sähköinen verkkopalvelu on kätevä tapa pitää yhteyttä työttömyyskassaan Sähköinen verkkopalvelu on kätevä tapa pitää yhteyttä työttömyyskassaan Työttömyyskassan verkkopalvelun kautta voit lähettää hakemuksia tarkistaa ja muuttaa yhteystietojasi, laskea päivärahan suuruuden,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2016

Jäsenmaksuohjesääntö 2016 Muutokset on esitetty punaisella värillä ja selitykset kursiivilla. Jäsenmaksuohjesäännössä perusmaksu on korvattu kauttaaltaan ilmauksella minimimaksu. Jäsenmaksuohjesääntö 2016 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton

Lisätiedot

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS.

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenille maksetaan ansiopäivärahaa Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille. Ansiopäivärahan

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2018

Jäsenmaksuohjesääntö 2018 Jäsenmaksuohjesääntö 2018 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot

apuna Yrityksesi arjessa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

apuna Yrityksesi arjessa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Tällä alalla sattuu ja tapahtuu. MaRa on kumppani, jonka kanssa voi aina keskustella. Meillä on yhteinen kieli ja yhteiset tavoitteet. Pekka Terävä, Ravintola Olo, Helsinki Kuva Timo Niemi apuna Yrityksesi

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäri - yrittäjälle ja lääkäriyhtiölle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäri - yrittäjälle ja lääkäriyhtiölle. if.fi Vakuutussuositus lääkäri - yrittäjälle ja lääkäriyhtiölle if.fi TOIMINTAAN JA OMAISUUTEEN LIITTYVÄT VAKUUTUKSET Vastuuvakuutukset Potilasvahinkolain mukainen terveyden- tai sairaanhoidon vastuu hoidon

Lisätiedot

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena Laaja-alaisen vanhustyön osaaja Suomen Geronomiliitto ry:n tavoitteet ja tehtävät Vahvistamme geronomien

Lisätiedot

YHDISTYKSEN JA SEN TOIMIJOIDEN TEHTÄVÄT

YHDISTYKSEN JA SEN TOIMIJOIDEN TEHTÄVÄT YHDISTYKSEN JA SEN TOIMIJOIDEN TEHTÄVÄT Maaret Laakso Yhdistyksen tehtävät (yhdistyksen säännöt 2 ) 1. Yhdistyksen tarkoituksena on - koota :ssä työskentelevät ja liiton järjestämisalalle opiskelevat liiton

Lisätiedot

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE www.nettirassi.fi Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen ja rekisteröityminen... 4 2. Omat jutut kansio... 8 2.1. Omat tiedostot:... 8 2.2. Omat seurannat... 9 3. Omat terveystiedot...

Lisätiedot

Akavalaista edunvalvontaa suuhygienistien tarpeisiin

Akavalaista edunvalvontaa suuhygienistien tarpeisiin 15.11.2010 Tervetuloa Akavan Erityisaloihin! Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry liittyy Akavan Erityisalojen jäsenjärjestöksi 1.1.2011 alkaen. Toivotamme yhdistyksen ja sen jäsenet tervetulleiksi! Akavan

Lisätiedot

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sisältö 1. Uusi työehtosopimus - Palkankorotukset 1.4.2012 - Palkankorotukset 1.5.2013 2. Muuta ajankohtaista - Ensihoidon muutokset - Järjestäytymisessä

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

SYYTÄ KUULUA LIITTOON!

SYYTÄ KUULUA LIITTOON! SYYTÄ KUULUA LIITTOON! Onneksi tuo kaveri ei kuulu liittoon ja kirjoitti nimensä työsopimukseen. Muutenhan se sais ne kymmenet edut, jotka SEL on jäsenilleen taistellut. Olisiko duunari yksin neuvotellut

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry.

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosaston säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Puheenjohtaja ja vpj. varsinaisen pj.ollessa esteenä;

Puheenjohtaja ja vpj. varsinaisen pj.ollessa esteenä; HUOM! Yhdistyksen toimivuuden takaamiseksi on tärkeää, että yhdistyksessä on aina voimassa oleva ja toimihenkilöiden tiedostama asiapaperi "yhdistyksen toimihenkilöiden tehtävät". Tämä hyväksytään uuden

Lisätiedot

Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten

Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten www.lihakunta.fi Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten Lihakunta on nyt avannut aktiivijäsenilleen suunnatut monipuoliset verkkosivut Jäsenten verkkosivuilla voit - tarkastella omaa jäsenyyttäsi koskevia

Lisätiedot

TERVETULOA JÄSENEKSI! SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY

TERVETULOA JÄSENEKSI! SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY TERVETULOA JÄSENEKSI! SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY Muista allekirjoittaa jäseneksiliittymislomake heti työsuhteen alussa! Suomen Merimies-Unioni SMU ry perustettiin vuonna 1916. Unionin jäsenet työskentelevät

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 TULOSTA JA SÄILYTÄ

JÄSENTIEDOTE 1/2015 TULOSTA JA SÄILYTÄ JÄSENTIEDOTE 1/2015 TULOSTA JA SÄILYTÄ Jyty toimintaa Asikkalassa omana yhdistyksenä jo vuodesta 1980 JYTY ASIKKALA RY HALLITUS Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Riitta Pehkonen p. (t), 044 7780431,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten

Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten www.itikkaosuuskunta.fi Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten Itikka osuuskunta on nyt avannut aktiivijäsenilleen suunnatut monipuoliset verkkosivut Jäsenten verkkosivuilla voit - tarkastella omaa jäsenyyttäsi

Lisätiedot

Kirkon Hallintovirkamiehet

Kirkon Hallintovirkamiehet Kirkon hallintovirkamiehet ry Sääminginkatu 4 A 1 57100 Savonlinna 044 7768024 kihv.ry@kolumbus.fi http://www.kirkonhallintovirkamiehet.fi/ Kirkon Hallintovirkamiehet ry on keskusjärjestöihin kuulumaton

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ!

TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ! TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ! Tämä on opiskelijan Moodle-opas, josta saat tärkeimmät neuvot opiskellessasi LOVe lääkehoidon verkkokursseilla Moodle- oppimisympäristössä. Seuraamalla

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

SEL:n edustajakokouksen linjaus

SEL:n edustajakokouksen linjaus SEL:n edustajakokouksen linjaus Toiminnan strategiset painopistealueet: Järjestäytymisasteen nostaminen elintarvikealan työpaikoilla Järjestäytymisasteen muutosta Mikko Siljander, ay-lopputyö 2017 Kampanjoita

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Luottamusmiesten määrä

Luottamusmiesten määrä Vaaliohjeet 20.2.2015 1(3) Luottamusmiesten määrä Kirkon luottamusmiessopimuksen (jäljempänä lmsopimus) mukaan Kirkon alat ry:llä on oikeus valita: yksi luottamusmies, jos seurakunnan palveluksessa on

Lisätiedot

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä, miksi järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu Yhteiset pelisäänöt 1. Tehokas yhteistyö henkilöstön kanssa Luottamusmies

Lisätiedot

TALOUSARVIO, JÄSENMAKSUT JA JÄSENMAKSUPERINTÄ 2012

TALOUSARVIO, JÄSENMAKSUT JA JÄSENMAKSUPERINTÄ 2012 » TALOUSARVIO, JÄSENMAKSUT JA JÄSENMAKSUPERINTÄ 2012 Hyväksytty syysliittokokouksessa 19.11.2011 Kirsi Hurme TAE 2012 HALLITUKSEN LINJAUKSET 2 Levin kokous huhtikuu: - Jäsenmäärän lisäys 3% = n. 1000 henkeä

Lisätiedot

Työttömyyskassa Statian uudet säännöt hyväksyttiin Finanssivalvonnassa.

Työttömyyskassa Statian uudet säännöt hyväksyttiin Finanssivalvonnassa. ASIAMIESPIIREILLE Työttömyyskassa Statian hallintoelimet Työttömyyskassa Statian uudet säännöt hyväksyttiin 2.7.2014 Finanssivalvonnassa. Uusien sääntöjen mukaan kassan hallintoelimet ovat kassan edustajisto

Lisätiedot

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - on vuonna 1935 perustettu valtakunnallinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - liittyi kansainväliseen hostelliliittoon, IYHF:ään,

Lisätiedot

PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT

PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja muodostaminen Työhuonekunnan nimi on:... ja sen muodostavat... työskentelevät... kuuluvat jäsenet. 2 Työhuonekunnan perustaminen, tarkoitus ja toimintamuodot

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen Opiskelija Allianssi OSKU ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko Suomi.

Yhdistyksen nimi on Suomen Opiskelija Allianssi OSKU ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko Suomi. Jäsenyysehdot Yleistä Yhdistyksen nimi on Suomen Opiskelija Allianssi OSKU ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko Suomi. Liiton tarkoituksena on toimia opiskelijoiden valtakunnallisena

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN

MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN OPISKELIJAELÄMÄÄ UUDENMAAN INSINÖÖRIOPISKELIJAT UIO RY Onnittelut opiskelupaikasta! Aloittavien opiskelijoiden infossa kannattaa käväistä Opiskelun ei

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

JÄSENREKISTERI SUOMEN MENIERE-LIITTO RY.

JÄSENREKISTERI SUOMEN MENIERE-LIITTO RY. JÄSENREKISTERI SUOMEN MENIERE-LIITTO RY. Urho Roivanen 7.5.2005 1 JÄSENREKISTERIÄ YLLÄIDETÄÄN INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ: www.sivukoti.com/meniere Jäsenrekisteriohjelmisto ostetaan vuokrapalveluna Sivukoti.comilta.

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Opiskelijan edut ja palvelut

Opiskelijan edut ja palvelut Opiskelijan edut ja palvelut Akavan Erityisalat opiskelijan oma ammattiliitto Asiantunteva ammattiliitto tuo turvaa elämääsi. Amalia Ojanen, opiskelija- ja nuorisoasiamies Akavan Erityisalojen ja sen jäsenyhdistysten

Lisätiedot

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA.

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. PAMista PAM, eli Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ja opiskelevien liitto PAMilaisia on jo yhteensä yli 232 000 PAMin alat:

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIHOITAJAT ry 9.3.2012 1(6)

SUOMEN LÄHIHOITAJAT ry 9.3.2012 1(6) 9.3.2012 1(6) NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys, nimi on Suomen Lähihoitajat ry, ruotsiksi Finlands Närvårdare rf. TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot