Tehyn Yhdysjäsenkansio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehyn Yhdysjäsenkansio"

Transkriptio

1 Tehyn Yhdysjäsenkansio Tehyläinen tottakai Tehy, koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asialla Ammattiosasto on yhteinen juttu Yhdysjäsenkansio

2 Yhdysjäsenkansio Pulmia työsuhteessasi? Ristiriitatilanne työpaikalla? 4 Koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asialla 6 Tehy toimii ja palvelee 8 Tehyläinen tottakai 9 Sinun ammattiosastosi 10 Ammattiosasto on yhteinen juttu 12 Tehyn jäsenmaksut 14 Ammatiosaston jäsenyys ja jäsentiedot ajantasalle 15 Tehyyn liittyminen on helppoa työttömyyskassaan samalla lomakkeella 16 Vakuutusturvaa vaikeuksien varalle 17 Muita jäsenetuvakuutuksia 18 ja jäsensivut 19 Tehyn jäsensivut hyödyksi arjessa 20 Pidetään yhteyttä 21 Hoitoportaali.fi uudistui 2 Yhdysjäsenkansio 2013

3 Pulmia työsuhteessasi? Ristiriitatilanne työpaikalla? Kun tarvitset neuvoa palkkaan työaikaan vuosilomaan lomakorvauksiin sairauslomaan ja perhevapaisiin työsuhteeseen työsopimukseen työehtoihin liittyvissä asioissa Ota yhteys luottamusmieheen! Luottamusmiehen yhteystiedot löytyvät tästä kansiosta sivulta 7. Luottamusmiehen apu ja neuvot ovat tehyläisen jäsenetuja! Yhdysjäsenkansio

4 Koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asialla Tehyläinen on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena oman työnsä asiantuntija ja erityisosaaja. Ammattiin liittyvien asioiden lisäksi tehyläisen on oltava tietoinen ja pidettävä kiinni palvelussuhteeseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Yksin on vaikea hoitaa omaa edunvalvontaansa, mutta koulutetulla hoitoalan ammattilaisella on yhdessä voimaa ja vahvuutta. Miksi kuulua Tehyyn? Voitko yksin vaikuttaa omaan tai työtovereidesi palkkaukseen, palvelussuhteen ehtoihin tai työoloihin? Et juurikaan. Oman ammattiosastosi ja luottamusmiehesi kautta voit! Voitko yksin vaikuttaa hoitohenkilöstöä koskevien virka- ja työehtosopimusten sisältöihin tai niitä koskeviin neuvotteluihin? Etpä oikeastaan. Ammattiosastosi ja luottamusmiehesi kautta voit! Voitko yksin vaikuttaa sosiaali- ja terveysalaa koskevaan lainsäädäntöön, sosiaali- ja terveyspolitiikkaan tai siihen, miten rahaa jaetaan? Kovin vähän. Tehyn kautta voit! Vaikka hallitset työsi ja toimit oikein, voi sattua hoitovirhe. Onko sinulla mahdollisuus vakuuttaa itsesi potilasvahingon varalta? Ei ole. Tehyn vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen kautta on! Jos jäät työttömäksi, selviydytkö taloudellisista velvoitteistasi ilman palkkatuloa työmarkkinatuen avulla? Työttömyyskassaan kuulumalla vakuutat itsesi mahdollisen työttömyyden varalta. 4 Yhdysjäsenkansio 2013

5 Tehy on sosiaali- ja terveysalan koulutettujen ammattilaisten etujärjestö neuvottelee, valvoo ja kehittää palkkaukseen, palvelussuhteisiin ja työoloihin liittyviä asioita tekee selvityksiä sosiaali- ja terveysalaan liittyvistä kysymyksistä sekä viestittää julkisuuteen, valtakunnan ja paikallistason päättäjille tehyläisten näkemyksiä ottaa kantaa terveys- ja sosiaalialan ajankohtaisiin kysymyksiin Tehyn asema vahvana vaikuttajana perustuu suureen jäsenmäärään ja jäsenten sosiaali- ja terveysalan monipuoliseen asiantuntijuuteen. Voit olla Tehyssä jäsenenä, jos olet mm. bioanalyytikko ensihoitaja fysioterapeutti geronomi hammashoitaja jalkaterapeutti kätilö lastenhoitaja lähihoitaja lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja mielenterveyshoitaja perushoitaja röntgenhoitaja sairaanhoitaja sosionomi suuhygienisti terveydenhoitaja terveystieteen maisteri toimintaterapeutti Tehy hoitaa jäsentensä edunvalvonnan. Jos olet opiskelija, voit liittyä Tehyn opiskelijajäseneksi. Yhdysjäsenkansio

6 Tehy toimii ja palvelee Sinä päätät Työtä yhteisten asioiden eteen paikallisesti, alueellisesti ja keskustasolla Työpaikalla tehyläisiä edustavat ammattiosastojen toimijat, luottamushenkilöt ja työsuojeluvaltuutetut. He hoitavat työnantajan suuntaan yhteisiä asioita tehyläisten puolesta ja valvovat sovittujen etujen toteutumista neuvottelevat paikallisesti sovittavista asioista osallistuvat tehyläisten edustajina työpaikkaasi koskevien asioiden kehittämiseen auttavat jäseniä työsuhteeseen tai työpaikkaan liittyvissä ongelmatilanteissa. Tehyllä on 14 aluetoimistoa, joissa... palvellaan jäseniä ja toimijoita. Varaa aika tapaamiseen etukäteen! tehdään opiskelijatyötä tuetaan ja ohjataan paikallista tehyläistä toimintaa järjestetään jäsenille tilaisuuksia ja koulutusta Tehyn keskustoimistosta hoidetaan valtakunnallinen neuvottelu- ja sopimustoiminta sekä kansainvälinen edunvalvonta osallistutaan sosiaali- ja terveysalan koulutuksen, palveluiden ja työelämän kehittämiseen tarjotaan järjestökoulutusta, ohjataan järjestötoimintaa ja hoidetaan jäsentietohallintaa. johdetaan ja tehdään Tehyn sisäistä ja ulkoista viestintää järjestetään järjestökoulutusta, koordinoidaan tehyläistä järjestötoimintaa ja hoidetaan jäsentietohallintaa 6 Yhdysjäsenkansio 2013

7 Päätöksenteko Tehyssä Sinä päätät, kuka päättää Tehyssä jäsenet valitsevat päättäjät neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ylin päätöksenteko kuuluu liittokokoukselle, johon tehyläiset valitsevat edustajansa vaaleilla. Liittokokouksessa valitaan liiton puheenjohtajat, hallitus sekä puheenjohtajat Tehyn valtuustoon linjataan järjestön toimintaa tulevaksi liittokokouskaudeksi Vaaleilla valitaan neljäksi vuodeksi Tehyn valtuusto, joka käyttää ylintä päätäntävaltaa liittokokousten välillä. Valtuusto päättää vuosittain Tehyn toiminnasta ja taloudesta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa Säännöllisesti kokoontuva hallitus vastaa liiton taloudesta, omaisuuden ja varojen hoidosta valmistelee ehdotukset virka- ja työehtojen parantamiseksi ja toimii näiden ehdotusten toteuttamiseksi valvoo ja kehittää tehyläisten asemaa tekemällä esityksiä, antamalla lausuntoja ja käymällä neuvotteluja valmistelee käsiteltävät asiat niin valtuustolle kuin liittokokoukseen toimeenpanee päätetyt asiat Ammatillisesti vahva Yhteistyötä ammatillisten järjestöjen kanssa Tehyssä ammatillisuutta vahvistavat yhdeksän yhteistyöjäsenjärjestöä ja mut yhteistyökumppanit. Järjestöt toimivat ammattialakohtaisesti. Tutustu yhteistyöjäsenjärjestöjen toimintaan ja jäsenetuihin netissä: Suomen Bioanalyytikkoliitto bioanalyytikkoliitto.fi Suomen Ensihoitoalan Liitto sehl.fi Suomen Fysioterapeutit fysioterapia.net Suomen Kätilöliitto suomenkatiloliitto.fi Suomen Lastenhoitoalan Liitto slal.fi Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto smthl.net Suomen Röntgenhoitajaliitto suomenrontgenhoitajaliitto.fi Suomen sairaanhoitajaliitto sairaanhoitajaliitto.fi Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto stal.fi Tehyn kanssa yhteistyössä ovat tiiviisti : Suomen Lähihoitajat, suomenlahihoitajat.fi Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto, sjjl.fi Lisäksi Tehyssä toimii viisi ammattiryhmäkohtaista jaostoa: esimiesjaosto, hallinnon jaosto, Tehyn Akateemiset, terveydenhoitajajaosto ja yrittäjäjaosto.tehyn jäsensivuilta löytyy lisätietoa niiden toiminnasta. Yhdysjäsenkansio

8 Tehyläinen totta kai Tehy valvoo jäsentensä työehtoja ja tarjoaa runsaasti jäsenetuja Tehy neuvottelee ja sopii koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työehtosopimukset. Mitä suurempi Tehyyn kuuluvien ammattilaisten joukko on, sitä suurempi voima liitolla on ajaa tehyläisten työehtoja paremmiksi. Jos työpaikalla tulee ongelmia, jokainen tehyläinen voi kääntyä luottamusmiehen, ammattiosaston, työsuojeluvaltuutetun tai yhteistoimintaedustajan puoleen. Apua antaa myös maan kattava (14) aluetoimistoverkosto ja keskustoimisto asiantuntijoineen. Luottamusmiesten, ammattiosaston ja liiton asiantuntijoiden apua saavat vain jäsenet. Tehyläisen jäsenedut Taloudellinen, koulutuksellinen ja ammatillinen edunvalvonta Tehy neuvottelee ja solmii sopimukset ja valvoo niiden noudattamista luottamusmiehen ja ammattiosaston apu työpaikalla lainopillinen apu työsuojelu- ja yhteistoimintaorganisaatioissa toimivien apu ja tuki ammatilliset opintopäivät ja järjestökoulutus työttömyyskassan jäsenyys ja ansiosidonnainen työttömyysturva Jäsenten vakuutukset ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus syyte- ja riitatapauksissa potilasvakuutus yksinään toimivalle yrittäjäjäsenelle järjestövakuutus opiskelijoiden tapaturmavakuutus muita vakuutuksia jäsenhintaan kts. Muita jäsenetuja Tehy-lehti, 16 lehteä/vuosi kalenteri ja jäsenmerkki monipuoliset jäsenpalvelut verkossa lomatoimintaa ja matka-alennuksia Lisää jäsenetuja Tehyn verkkosivuilta! Turvaa työttömyyden varalle Tehy on vakuuttanut jäsenensä työttömyyden varalta Terveydenhuoltoalan työttömyyskassassa. Tehy mahdollistaa jäsenilleen perusturvaa paremman, ansiosidonnaisen työttömyysturvan. Tehyyn liittyvät työssä olevat jäsenet voivat liittyä samanaikaisesti myös työttömyyskassaan. Työttömyyskassan etuuksien saamisen edellytyksenä on, että henkilö on ollut jäsenenä vähintään 34 kalenteriviikkoa. Jäsenyys voi alkaa jo opiskeluaikana työssä ollessa. Tarkempaa tietoa Tehyn kotisivuilta 8 Yhdysjäsenkansio 2013

9 Sinun ammattiosastosi Ammattiosaston nimi ja numero Sähköpostiosoite Puhelin Nettisivut Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Jäsensihteeri Tiedottaja Yhdysjäsen Työpaikkasi Työnantaja Työpaikan nimi Pääluottamusmies Luottamusmies Työsuojeluvaltuutettu / valtuutetut Edustaja yhteistoimintaelimissä Yhdysjäsenkansio

10 Ammattiosasto on yhteinen juttu 10 Yhdysjäsenkansio 2013

11 Puheenjohtaja johtaa ja suunnittelee ammattiosaston toimintaa sekä valmistelee kokousasiat huolehtii päätösten toimeenpanosta valvoo, että ammattiosasto noudattaa omia ja Tehyn sääntöjä sekä yhteisiä päätöksiä edustaa ammattiosastoa viranomaisiin ja työnantajiin päin sekä toimii pääneuvottelijana paikallistason neuvotteluissa kutsuu ammattiosaston kokoukset koolle osallistuu Tehyn koulutukseen ja neuvottelupäiville Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan tuki ja sijainen toimii yhdysjäsenten yhteyshenkilönä kouluttaa ja tukee yhdysjäseniä osallistuu Tehyn koulutukseen koordinoi jäsenhankintaa Sihteeri tekee ammattiosaston toimintaan liittyviä kirjallisia tehtäviä tekee kokousten käytännön valmistelut hoitaa kirjeenvaihdon ja arkistoinnin Taloudenhoitaja huolehtii ammattiosaston taloudenhoidosta, talousarviosta, tilinpäätöksestä ja kirjanpidosta hoitaa ammattiosaston maksuliikenteen Tiedotussihteeri laatii ammattiosaston tiedotteet ja ilmoitukset vastaa ammattiosaston verkkosivuista yhdessä hallituksen kanssa osallistuu Tehyn ja yhteistyötahojen viestintäkoulutukseen Jäsensihteeri hoitaa jäsenyyteen liittyviä asioita esittelee hallitukselle jäsenasiat Yhdysjäsen toivottaa oman toimialueensa uudet jäsenet tervetulleiksi ammattiosastoon osaa kertoa uusille jäsenille, miten saa yhteyden luottamusmieheen ja ammattiosaston toimijoihin, neuvoo Tehyn liittymislomakkeen täyttämisessä sekä toimittaa lomakkeen eteenpäin on tiedotussihteerin tärkeä yhteistyökumppani pitää yhdysjäsenkansion ajan tasalla kertoo työpaikalla ammattiosaston ja Tehyn toiminnasta ja tapahtumista osallistuu yhdysjäsenille tarkoitettuun koulutukseen osallistuu jäsenhankintaan Ammattiosastossa voi olla nimettynä myös muita toimijoita, esim. opiskelijatyövastaava, verkkosivuista vastaava, toimintapäällikkö jne. Yhdysjäsenkansio

12 Tehyn jäsenmaksut Ilmoita aina, kun jäsenlaji muuttuu eli siirryt palkkatyöstä esim. vapaalle. Jäsenmaksu palkkatyöstä Tehyn jäsenmaksu on 1,1 % kokonaisansiosta eli kaikesta veronalaisesta tulosta, kuitenkin vähintään 6 kuukaudessa. Jäsenmaksu peritään päätoimen veronalaisesta tulosta, ei esimerkiksi sivutoimesta saaduista ansioista tai luottamustehtävien kokouspalkkioista. Keikkatyö Jos työt ovat keikkoja eri työnantajille, katsotaan näistä ansioista saatu yhdistetty veronalainen tulo kokonaisansioksi. Jäsenmaksusta vapautettuja ovat (elleivät tee työtä) toisen asteen, korkea-asteen tai korkea-asteen täydennysopintoja suorittavat päätoimiset opiskelijat äitiys- tai vanhempainvapaan palkattomalla jaksolla olevat palkattomalla hoitovapaalla olevat kokonaan työttömät palkattomalla sairauslomalla tai kuntoutustuella olevat omaishoitajat, jotka eivät ole palkkatöissä varusmies- tai siviilipalvelua suorittavat Tehyn kunniajäsenet Jos jäsenmaksusta vapautettu tekee palkkatyötä vapautuksen aikana, jäsenmaksu on 1,1 % kokonaisansiosta, vähimmäisjäsenmaksua ei ole. Kunniajäsenet ovat kokonaan jäsenmaksusta vapautettuja. Alennettu jäsenmaksu on palkattomalta ajalta 6 kuukaudessa. Sitä maksavat virka- tai vuorotteluvapaalla tai työlomalla tai muuten tilapäisesti työstä poissa olevat. Jos alennettua jäsenmaksua maksava tekee palkkatyötä, jäsenmaksu on 1,1 % kokonaisansiosta, kuitenkin vähintään 6 kuukaudessa. 12 Yhdysjäsenkansio 2013

13 Osaeläkkeellä olevat maksavat jäsenmaksua vain palkkatulostaan, ei eläketulosta, kuitenkin vähintään 6 kuukaudessa. Ulkomailla olevat suomalaisen työnantajan palveluksessa olevat maksavat jäsenmaksua 1,1 % kokonaisansiosta, kuitenkin vähintään 6 kuukaudessa. Muut ulkomailla olevat eivät maksa jäsenmaksua. Opiskelijajäsenet Ensimmäistä terveys- tai sosiaalialan tutkintoa suorittavat jäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta myös työssä ollessaan. Jos opiskelu keskeytyy, jäsenmaksu on sama kuin ammattiosaston jäsenellä. Yrittäjät Sosiaali- ja terveysalan ammatinharjoittajien ja yrittäjien jäsenmaksu on 12 kuukaudessa. Jos tekee palkkatyötä toisen palveluksessa, jäsenmaksu on 1,1 % kokonaisansiosta, kuitenkin vähintään 12 kuukaudessa. Jäsenmaksun maksaminen Työnantajaperintävaltakirja on kätevin tapa hoitaa jäsenmaksut. Anna liittymislomakkeen päällimmäinen kappale työnantajalle valtakirjaksi jäsenmaksun perintää varten. Tarkista palkkalaskelmastasi, että jäsenmaksua on alettu pidättää. Maksa itse jäsenmaksusi, kun olet esim. vuorotteluvapaalla tai jos työnantajasi ei pidätä jäsenmaksua. Jäsenmaksun saa vähentää verotuksessa Tehy lähettää verottajalle tiedon maksamistasi jäsenmaksuista. Tarkista kuitenkin veroehdotuksestasi, että jäsenmaksut on varmasti otettu huomioon. Verovähennyksen jälkeen todellinen jäsenmaksuprosenttisi on 0,6 0,8 prosenttia. Tarkista jäsenmaksusi ja jäsentietosi Tehyn jäsensivuilta linkistä Omat jäsentiedot. Työnantajan pidättämät jäsenmaksut näkyvät jäsentiedoissa vasta usean kuukauden kuluttua. Voit itse muuttaa mm. osoitetietosi, ammattiosastosi tai työpaikkasi vaihtumisen. Jäädessäsi esim. vuorotteluvapaalle tai äitiyslomalle, ilmoita siitä jäsenrekisteriin. Yhdysjäsenkansio

14 Ammattiosaston jäsenyys ja jäsentiedot ajan tasalle Tehyläisten edunvalvonnan vuoksi on tärkää, että jokainen jäsen kuuluu omien etujensa kannalta oikeaan ammattiosastoon ja jokaisen jäsenyys- ja yhteystiedot ovat Tehyn rekisterissä ajan tasalla. Henkilötietojen muutokset Voit muuttaa yhteys- ja muita tietojasi Tehyn jäsensivujen Omat jäsentiedot -linkistä. Voit muuttaa siellä itse yhteystietojasi, lisätä puuttuvan koulutustiedon, tarkastella jäsenmaksujasi, tulostaa jäsenmaksulaskun viitteineen ja jopa edetä suoraan jäsenmaksun maksuun (suurimmat pankit). Useimmat tekemäsi muutokset näkyvät Omissa jäsentiedoissa välittömästi, tarkastusta vaativat jäsenmaksuvapautustiedot muutaman päivän kuluttua. Kun työnantaja ja/ tai ammattiosasto muuttuu Täytä painettu liittymislomake, saat sen esim. Tehyn verkkosivuilta. Vie se allekirjoitettavaksi mahdolliselle uudelle työnantajallesi jäsenmaksuperintää varten ja palauta lomake Tehyyn. Ilmoita, jos et ole työssä Koska jäsenmaksut eri tilanteissa vaihtelevat, on tärkeää, että ilmoitat meille muutoksista, kun jäät esim. äitiyslomalle hoitovapaalle työttömäksi (ja työttömyys jatkuu yli kuukauden) virka- tai vuorotteluvapaalle kuntoutustuelle omaishoitajaksi palkattomalle sairauslomalle lähtiessäsi opiskelemaan lähtiessäsi ulkomaille pitemmäksi aikaa Uusi jäsenyystilanne ja sen alkamis- ja päättymisaika on mainittava tiedoissa, jotka voit antaa nettisivuilla jäsensivujen kohdassa Omat tiedot tai lähettää jäsenrekisteriin kysymyksiä viestien kautta. Eläkkeelle jäädessä jäsen eroaa ammattiosastosta, mutta voi halutessaan jäädä Tehyyn seniorijäsenenä. Seniorijäsenellä ei ole jäsenmaksua, mutta mahdollisuus moniin jäsenetuihin mm. Tehylehteen ja kalenteriin. Näin teet muutokset Paitsi nettisivujen kautta, voit lähettää muutostiedon tai kysymyksen myös sähköpostina osoitteella tai tavallisena postina osoitteella Jäsenrekisteri, PL 34, Tehy. Lisäksi voit käyttää lehden muutoslomaketta tai toimittaa jäsenasioita puhelimitse. puh. (09) ma, ti, to klo Yhdysjäsenkansio 2013

15 Tehyyn liittyminen on helppoa työttömyyskassaan samalla lomakkeella Sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneet voivat liittyä Tehyn ammattiosastoon ja ensimmäistä tutkintoa suorittavat alan opiskelijat Tehyn opiskelijajäseniksi. Tehyn verkkosivuilla voi liittyä sähköisesti. Tehyn liittymislomakkeita löytyy useimmilta tehyläisten työpaikoilta, yhdysjäseniltä, luottamusmiehiltä jne. Postita lomake, postimaksukin on maksettu. Muutama tärkeä ohje lomakkeen kulkureitistä Jotta työnantaja perisi jäsenmaksun suoraan palkastasi, toimita liittymislomakkeen päällimmäinen osa työpaikkasi palkanlaskentaan. Muussa tapauksessa sinulle postitetaan maksulomakkeet. HUOM! Uusi jäsen toimita liittymislomakkeen toinen kappale (Tehy-osa) Tehyyn heti allekirjoitettuasi sen. Jos työssä oleva ammattilainen liittyy samalla Tehyn työttömyyskassaan, jäsenyys alkaa lomakkeen saapumispäivästä Tehyyn. Opiskelijan liityttyä työttömyyskassaan hän voi kerryttää päivärahaan oikeuttavia päiviä ensimmäisestä työssäolopäivästään alkaen. Esim. työsopimuksen kopio riittää todisteeksi työn alkamisesta. Liity myös Tehyn ammatilliseen yhteistyöjärjestöön. Säilytä oma kappaleesi liittymislomakkeesta. Liity Yhdysjäsenkansio

16 Vakuutusturvaa vaikeuksien varalle Vastuu- ja oikeusturvavakuutus Tehyn jäsenenä sinulla on ammatillinen vastuu ja oikeusturvavakuutus turvana ammatissa tapahtuvien vahinkojen varalta. Vakuutus on voimassa Suomessa sekä ulkomailla, enintään vuoden kestävän työskentelyn ja työharjoittelun aikana. Vakuutettuina ovat toisen palveluksessa olevat Tehyn ammattiosastojen jäsenet työ- tai virkasuhteeseen liittyvissä asioissa. opiskelijajäsenet tai ammattiin liittyvässä täydennyskoulutuksessa olevat ammattiosastojen jäsenet opiskeluun tai työharjoitteluun liittyvissä asioissa. tilapäisessä työssä työ- ja virkasuhteessa olevat eläkeläiset, jotka ovat olleet Tehyn ammattiosaston jäseninä eläkkeelle siirtymiseensä saakka. Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöihin kuuluvat itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä. Lisätietoa vakuutuksista Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että Tehyn jäsenyys on vahinkotapahtuman sattuessa kestänyt vähintään kuusi kuukautta. Jos kuitenkin jäsenyys on kestänyt alle kaksi vuotta vahinkotapahtuman sattuessa, tulee myös riidan tai syytteen perusteen olla syntynyt jäsenyyden aikana. Jos rikos- tai riita-asian peruste on syntynyt jäsenyyden aikana, karenssia ei ole. Jäsenen on oltava yhteydessä Tehyn lakimieheen ennen kuin asia annetaan ulkopuolisen lakimiehen hoidettavaksi. Vastuuvakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahinkoja, jotka työssä ovat virheen tai laiminlyönnin vuoksi aiheuttaneet vahinkoa työnantajalle, työtoverille tai sivulliselle henkilölle ja josta lain mukaan tekijä on korvausvastuussa. Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulut työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa. 16 Yhdysjäsenkansio 2013

17 Muita jäsenetuvakuutuksia Potilasvahinkovakuutus Vakuutus koskee Tehyn sekä Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöjen jäseniä, jotka itsenäisinä yrittäjinä harjoittavat terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa edellyttäen, ettei toimintaan osallistu yhtään avustajaa tai työntekijää. Potilasvahinkovakuutus on voimassa vain Suomessa, ja se korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon (potilasvahingon). Järjestövakuutus Tehy on vakuuttanut jäsenensä sellaisten henkilö- ja esinevahinkojen varalta, jotka sattuvat järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa. If-sopimus Tehy on neuvotellut jäsenilleen If-sopimuksen, joka on kokonaisvaltainen palvelusopimus. Jäsen voi koota samaan sopimukseen kaikki perheen vakuutukset. Tehyläinen saa normaalia suuremmat alennukset seuraavista vakuutusmaksuista: kotivakuutus, jatkuva matkavakuutus ja autovakuutus ja muut vapaa ehtoiset jatkuvat vahinkovakuutukset, silloin kun taloudessa on vähintään kolme keskittäjän vakuutusta. Ryhmäsampo Primus Lisäksi Tehy on neuvotellut jäsenilleen edullisen henki- ja tapaturmavakuutuksen, Ryhmäsampo Primuksen. Sillä voi vakuuttaa koko perheen jopa 50 % järjestöalennuksella. Opiskelijan vapaa-ajan tapaturmavakuutus (liittovakuutus) Vakuutettuina ovat vakinaisesti (kalenterivuosittain yli 6 kk) Suomessa asuvat Tehyn opiskelijayhdistyksen alle 65-vuotiaat jäsenet sekä jatkokoulutuksessa olevat, jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Vakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuneita tapaturmia, jos niitä ei korvata muuten johonkin lakiin perustuen. Hoitokuluja korvataan enintään 920 euroa/tapaturma. Korvaus lääketieteellisestä pysyvästä haitasta on euroa ja tapaturmaisesta kuolemasta euroa. Vakuutusta voit itse täydentää erittäin edullisesti Ryhmäsampo Primus -vakuutuksella. Yrittäjän vakuutusturva Tehyn yrittäjäjäsenten toiminnanvastuu- ja oikeusturvavakuutus koskee niitä yrittäjäjäseniä, joiden yrityksissä työskentelee enintään kolme henkilöä. Toiminnanvastuuvakuutus korvaa esine- ja henkilövakuutuksia, joista Tehyn jäsenyritys on okeuden mukaan korvausvastuussa. Yhdysjäsenkansio

18 ja jäsensivut Kirjautuminen julkisilta sivuilta jäsensivuille Jäsennumerosi on käyttäjätunnus. Salasana on henkilötunnuksen loppuosa ensimmäistä kertaa kirjauduttaessa. Järjestelmä vaatii vaihtamaan salasanan ensimmäisellä käynnillä. Ongelmissa ota yhteys: Jos salasanasi on unohtunut, voit ilmoittaa siitä kirjautumissivulla. Muista lopuksi kirjautua ulos palvelusta. 18 Yhdysjäsenkansio 2013

19 Tehyn jäsensivut hyödyksi arjessa Internetissä toimiva tapaamispaikka tarjoaa Sinulle tärkeää tietoa työelämästä, palkoista ja työntekijän oikeuksista. Sieltä löydät vinkit asioista, jotka kannattaa tarkistaa, esimerkiksi jos siirryt uuteen työpaikkaan. Myös uuden työpaikan voit löytää jäsensivujen kautta. Jäsensivuilla on tehyläisten omaa keskustelua työelämään liittyvistä asioista. Keskustelun voit itsekin aloittaa haluamastasi aiheesta. Ota kantaa ja vaihda kuulumisia. Lähetä vaikka sähköinen postikortti Tehyn nettisivuilta. Jokaisen tehyläisen on hyvä tietää miten Tehy toimii. Silloin on helpompi vaikuttaa asioihin. Tutustu tähän sivuun: toiminta/.verkosta löytyy aina uutta tietoa Tehyn toiminnasta, koulutuksista ja ajankohtaisista asioista. Jäsensivujen Omat jäsentiedot -otsikon alta löydät omat perustietosi ja voit muuttaa esim. yhteystietoja tai lähettämään muutospyynnön jäsenrekisteriin. Tehyn avoimille kotisivuille kannattaa ohjata kaikki Tehystä kiinnostuneet ja jäseniksi haluavat. Yhdysjäsenkansio

20 Pidetään yhteyttä Tehy ry Postiosoite: PL 10, Tehy Käyntiosoite: Järjestötalo I, Asemamiehenkatu 4, Itä-Pasila, Helsinki Puhelinvaihde: (09) Jäsenpalvelu Puhelimitse: ma, ti, to 9 15 (ks. poikkeusaikataulut netistä) Edunvalvonta (09) Jäsenyysasiat (09) Työttömyyskassa (09) Palvelu verkossa ja sähköpostilla: Yhdysjäsenkansio 2013

21 hoitoportaali.fi uudistui Hoitoalan ammattilaisten uutis- ja tietopalvelu Hoitoportaali.fi on uudistunut. Huhtikuussa uudistuneena julkaistu palvelu on saanut raikkaan ulkoasun. Nyt Hoitoportaalissa sisältö on ryhmitelty uudella tavalla, ja selkeän käyttöliittymän ansiosta tieto löytyy entistä helpommin. Jo Yli rekisteröitynyttä! Vuodesta 2005 toimineeseen palveluun on myös tuotu uusia ominaisuuksia ja lisää sisältöä. Hoitoportaalissa on nyt mahdollisuus myös verkostoitua toisten käyttäjien kanssa. Hallitse tietojasi Oman profiilin kautta Hoitoportaalin Oma profiili antaa sinulle täyden kontrollin omiin tietoihisi. Voit ilmoittaa omat tietosi haluamallasi tarkkuudella ja antaa luvan tiedotteiden lähettämiseen. Erityistä huomiota on kiinnitetty uusiin yksityisyysasetuksiin. Voit hallita täydellisesti omien tietojesi näkyvyyttä Hoitoportaalin yhteisöissä. Voit esimerkiksi jakaa yhteystietosi kollegojesi kesken, mutta piilottaa omat tietosi ja kaverisi muilta käyttäjiltä. Oikotie etsimääsi sisältöön Sivuston ylälaidassa olevat pikahaut löytävät nopeasti etsimäsi sisällön Hoitoportaalista. Voit hakea tietoa suoraan portaalista, VerkkoPharmacasta, Käypä hoito -ohjeista, lomakkeistoista tai yhteystiedoista. Uusittu sisällön jäsennys 1) Ammatti Tiukkaa ammatillista asiaa. Terveysuutiset, tutkimuslyhennelmät, viranomaistiedotteet, väitöstiedotteet, kanavat, koulutukset, lomakkeet, VerkkoPharmaca ja terveydenhuollon osoitteisto. 2) Viihde Piristettä työpäivään ja arkeen. Viikon kysymys -äänestys, sekä erilaiset käyttäjäkilpailut ja palkintoarvonnat. 3) Muut palvelut Tutustu TerveRekryn työmahdollisuuksiin. Pysy ajan tasalla alasi uutisista Lue joka arkipäivä uusimmat terveysuutiset ja lääketieteelliset tutkimuslyhennelmät. Uutiset tuottaa Reuters Health ja referaatit MDLinx Inc. Suomenkielisiä terveysuutisia tuottaa Hoitoportaalin oma toimitus sekä Duodecim Uutispalvelu. Yhdysjäsenkansio

Tahto Rohkeus Tulevaisuus. Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi!

Tahto Rohkeus Tulevaisuus. Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi! Tahto Rohkeus Tulevaisuus Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi! Tehy on koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten etujärjestö Tehy on jäsentensä edunvalvoja: Aina ei kaikki mene työsuhteessa

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Sinun liittosi on SuPer SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan. Ajamme etujasi kaikissa ammatillisissa ja

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TEHYN JÄRVENPÄÄN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 YLEISTÄ Tehyn Järvenpään ammattiosasto toimii ammatillisena etujärjestönä Järvenpään kaupungin toimipisteissä työskentelevien jäsentensä

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Jäsenopas. Vakuutusväen Liitto VvL ry Vakuutusväen Työttömyyskassa

Jäsenopas. Vakuutusväen Liitto VvL ry Vakuutusväen Työttömyyskassa Jäsenopas Vakuutusväen Liitto VvL ry Vakuutusväen Työttömyyskassa Jäsenoppaaseen on koottu yleisiä asioita, joita Vakuutusväen Liiton ja Vakuutusväen Työttömyyskassan jäsenen on hyvä tietää. Jäsenyyteen

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry.

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosaston säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT

PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja muodostaminen Työhuonekunnan nimi on:... ja sen muodostavat... työskentelevät... kuuluvat jäsenet. 2 Työhuonekunnan perustaminen, tarkoitus ja toimintamuodot

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen Opiskelija Allianssi OSKU ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko Suomi.

Yhdistyksen nimi on Suomen Opiskelija Allianssi OSKU ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko Suomi. Jäsenyysehdot Yleistä Yhdistyksen nimi on Suomen Opiskelija Allianssi OSKU ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko Suomi. Liiton tarkoituksena on toimia opiskelijoiden valtakunnallisena

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA.

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. PAMista PAM, eli Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ja opiskelevien liitto PAMilaisia on jo yhteensä yli 232 000 PAMin alat:

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO lm vaalit (2v välein): materiaali, ehdokasasettelu, valinnat, ilmoitus liittoon osallistuminen osasto syyskokoukseen osaston tapahtuma lm jatkokoulutus, täsmäkoulutus osaston

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

Jäsenmaksu vuonna 2016 on vain 1,45 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa!

Jäsenmaksu vuonna 2016 on vain 1,45 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa! Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 34 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Golfkentänhoitajien Yhdistys - Finnish Greenkeepers Association r.y. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus ja tehtävät Yhdistyksen

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry Käyttäjätunnus ja sisäänkirjautuminen MyLCI - Käyttäjäohje Versio

Suomen Lions-liitto ry Käyttäjätunnus ja sisäänkirjautuminen MyLCI - Käyttäjäohje Versio Suomen Lions liitto ry Suomen Lions-liitto ry Käyttäjätunnus ja sisäänkirjautuminen MyLCI - Käyttäjäohje Versio 1.1 4.8.2015 Dokumenttien ja ohjeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ilman lupaa, kopioimalla,

Lisätiedot

Facebook. Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja

Facebook. Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja Facebook Facebook Hyödyt Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja Haitat Moni mieltää vapaa-ajan viettopaikaksi Sivustojen

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö, Esittelijäneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 29.10.2014 Maarit Mikkonen 1 Terhikki-rekisteri

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

Eläkeuudistus 2017. 19.5.2016 Tehy PPSHP ja Tehy OuKa. Päivi Lilleberg paivi.lilleberg@keva.fi

Eläkeuudistus 2017. 19.5.2016 Tehy PPSHP ja Tehy OuKa. Päivi Lilleberg paivi.lilleberg@keva.fi Eläkeuudistus 2017 19.5.2016 Tehy PPSHP ja Tehy OuKa Päivi Lilleberg paivi.lilleberg@keva.fi Keva työeläkekentässä Sijoitusten arvo, mrd euroa 2015 Maksutulo, mrd euroa 2015 50 45 40 35 30 25 20 15 10

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2014

Jäsenmaksuohjesääntö 2014 Jäsenmaksuohjesääntö 2014 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

Varaluottamusmiehen asema on sama kuin muidenkin työntekijöiden. Hoitaessaan luottamusmiestehtäviä, hänellä on samat oikeudet kuin luottamusmiehellä.

Varaluottamusmiehen asema on sama kuin muidenkin työntekijöiden. Hoitaessaan luottamusmiestehtäviä, hänellä on samat oikeudet kuin luottamusmiehellä. Tehy ry / Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry työehtosopimus Luottamusmiesvaaliohje LUOTTAMUSMIEHEN VALINTA KAUDELLE 2017 2019 YLEISTÄ Tehyläisiä työntekijöitä edustaa työehtosopimukseen liittyvissä

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat

Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat Soila Nordström 2011 Tutkintotoimikunta esittäytyy Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lisätiedot

valvoa, että lakeja ja työehtosopimusta noudatetaan oikein Ensihoitopalvelualaa koskevan työehtosopimuksen 22 :n mukaan:

valvoa, että lakeja ja työehtosopimusta noudatetaan oikein Ensihoitopalvelualaa koskevan työehtosopimuksen 22 :n mukaan: YKSITYISEN ENSIHOITOPALVELUALAN LUOTTAMUSMIESVAALIOHJEET YLEISTÄ Ensihoitopalvelualan työehtosopimuksessa on sovittu luottamusmiestoiminnasta ja Tehyyn järjestäytyneiden työtekijöiden oikeudesta valita

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Säännöt Hallituksen muutosehdotus

Säännöt Hallituksen muutosehdotus Säännöt Hallituksen muutosehdotus 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Nuoret Lakimiehet ry, Unga Jurister rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimeä

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Suomen Optometrian Ammattilaiset ry

Suomen Optometrian Ammattilaiset ry Suomen Optometrian Ammattilaiset ry I YHDISTYS, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Ammattiyhdistyksen nimi on Suomen Optometrian Ammattilaiset ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Toiminta-alueena

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Invalidiliiton Kilta-rekisteri

Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliitolla on käytössään Internet-selaimella käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Rekisterisovellus löytyy osoitteesta https://kilta.invalidiliitto.fi, se on suojattu

Lisätiedot

Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry. Osaston säännöt. (kaksi varsinaista kokousta)

Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry. Osaston säännöt. (kaksi varsinaista kokousta) Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry Osaston säännöt (kaksi varsinaista kokousta) Hyväksytty Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n liittokokouksessa 5.-7.6.2013 1 Osaston nimi ja kotipaikka 1 1.

Lisätiedot

JHL Sääntömuutostiivistelmä 2015

JHL Sääntömuutostiivistelmä 2015 JHL Sääntötiivistelmä 2015 1 (9 ) LIITON SÄÄNNÖT 2 Liiton tarkoitus 1. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry toimii edunvalvonta- ja painostusjärjestönä sekä yhteiskunnallisena uudistusliikkeenä.

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Taitoni.fi ohjeet. Mikä Taitoni.fi on? Sähköinen portfolio ja ansioluettelo. Maksullisuus

Taitoni.fi ohjeet. Mikä Taitoni.fi on? Sähköinen portfolio ja ansioluettelo. Maksullisuus 1 Taitoni.fi ohjeet Mikä Taitoni.fi on? Taitoni.fi on lääkäreille tarkoitettu verkkosovellus, joka tarjoaa työvälineitä osaamisen kuvaamiseen ja arviointiin. Palvelu sijaitsee osoitteessa www.taitoni.fi

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS 16.1.2015 Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI Tarjouksen numero S0353-20150114-122307451 VAKUUTUSTARJOUS Kiitos tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme yrityksellenne vakuutusturvaa seuraavasti:

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa

metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa 2010 metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa Sisältö ALKUSANAT Alkusanat...3 1. Työsuhderiitojen ratkaiseminen...4 A. Työnantajaliiton

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Siviilipalvelusvelvollinen ja verot. Verohallinto vero.fi

Siviilipalvelusvelvollinen ja verot. Verohallinto vero.fi Siviilipalvelusvelvollinen ja verot Verohallinto vero.fi 2017 Verovaroilla kustannetaan Esimerkkejä käyttökohteista: terveydenhoito eli sairaalat, terveysasemat ja palvelutalot koulutus, opettajien palkat,

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Etelä-Karjalan neuroyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan neuroyhdistys. Sen kotipaikka on Lappeenranta. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Kun työssäoppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy tällöin

Lisätiedot

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi Mikä ihmeen PAM? PAM, eli Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ja opiskelevien liitto

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Keski-Suomen Osuuspankin Äänekosken aluekonttorin Osastomme mökki Tatula, Mämmellä Suolahden ja Äänekosken Uimahalleissa

Keski-Suomen Osuuspankin Äänekosken aluekonttorin Osastomme mökki Tatula, Mämmellä Suolahden ja Äänekosken Uimahalleissa Hyvä osastomme jäsen Lähetämme jälleen tämän jäsenkirjeen yhteistyökumppanimme Keski-Suomen Osuuspankin Äänekosken aluekonttorin kanssa. Yhteistyösopimus on toiminut hyvin ja se on uudistettu vuodelle

Lisätiedot

Keskusliiton jäseneksi voivat liittyä rahoitus-, vakuutus- ja arvopaperimarkkinatoimialoilla toimintaa harjoittavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

Keskusliiton jäseneksi voivat liittyä rahoitus-, vakuutus- ja arvopaperimarkkinatoimialoilla toimintaa harjoittavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt. 1 (5) FINANSSIALAN KESKUSLIITON SÄÄNNÖT (Rekisteröity PRH:ssa 12.6.2014) 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Finanssialan Keskusliitto - Finansbranschens Centralförbund ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot