KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa"

Transkriptio

1 KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa Voimassa alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, SLU Copyright Suomen Ratsastajainliitto ry. Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöt ja niiden liitteet on suojattu tekijänoikeuslailla.

2 2 KILPAILUSÄÄNNÖT YLEINEN OSA SISÄLTÖ HEVOSEN HYVINVOINTI... 5 I SÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN JA SITOVUUS SOVELTAMISALA JA SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 6 II KILPAILUTOIMINNAN VASTUUT JA VAKUUTUKSET VASTUU JA VAKUUTUKSET III MÄÄRITELMIÄ KILPAILUNJÄRJESTÄMISOIKEUS KÄSITEMÄÄRITELMIÄ... 8 IV KILPAILUJÄRJESTELMÄ... 9 V KILPAILIJAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KILPAILIJA KILPAILIJAN IKÄRAJAT JA OSALLISTUMISOIKEUS JA 10 VARALLA VI YHTEISTYÖSOPIMUKSET JA MAINONTA HENKILÖKOHTAISET YHTEISTYÖSOPIMUKSET MAINONTA KILPAILIJOIDEN ASUISSA, HEVOSISSA JA ESTEISSÄ VII KILPAILUEDUSTUS, KILPAILIJAN JA HEVOSEN KILPAILULUPA KILPAILUEDUSTUS KILPAILIJAN KILPAILULUPA HEVOSEN KILPAILULUPA /TUNNISTEASIAKIRJA PIENHEVOSET JA PONIT VIII KILPAILUOIKEUS KILPAILUKELPOISUUS HEVOSEN IKÄ MUITA KILPAILUMÄÄRÄYKSIÄ IX YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET KILPAILUHAKEMUKSET PÄÄTÄNTÄVALTA VEDONLYÖNTI X TULOSTEN JULKAISEMINEN TULOKSET VALIOMERKKI JA RANKING XI KILPAILUUN LIITTYVÄT JÄRJESTELYT KILPAILUKUTSU KUULUTUS MUUT TIEDOT KILPAILUJEN PERUUTUS ILMOITTAUTUMINEN JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN JA LUOKAN VAIHTAMINEN KILPAILUMAKSUT LÄHTÖJÄRJESTYS... 19

3 3 31 SIJOITUS PALKINNOT VARALLA XII SUOMEN MESTARUUS -KILPAILUJEN SÄÄNNÖT SUOMEN MESTARUUS -KILPAILUT SUOMEN MESTARUUS -LAJIT JA RYHMÄT SUOMEN MESTARUUS -KILPAILUISSA NOUDATETTAVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET ALUEMESTARUUDET XIII KILPAILUN TOIMIHENKILÖT KILPAILUN JOHTO KILPAILUNJOHTAJAN TEHTÄVÄT TUOMARISTON VASTUU JA TEHTÄVÄT KULUKORVAUKSET JA PALKKIOT JOUKKUEENJOHTAJA XIV TURVALLISUUS LÄÄKINTÄ- JA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO XV HEVOSEN SUOJELU HEVOSEN SOPIMATON KOHTELU LÄHTÖOIKEUDEN EPÄÄMINEN XVI LÄÄKINTÄMÄÄRÄYKSET HEVOSEN LÄÄKITYS XVII KILPAILIJAN LÄÄKITYS, KIELLETYT AINEET JA MENETELMÄT , 53 VARALLA ANTIDOPINGSÄÄNNÖSTÖ ALKOHOLI JA PÄIHTEET JA 57 VARALLA XVIII KURINPITO JA OIKEUSTURVA TOIMIELIMET SÄÄNTÖRIKKOMUKSET RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN MUUTOKSEN HAKEMINEN LIITE 1 THE FEI CODE OF CONDUCT...33 LIITE 2 KILPAILUJÄRJESTELMÄ...33 LIITE 3 RANKINGPISTEET...33 LIITE 4, YHTEISTYÖSOPIMUKSET JA MAINONTA...33

4 4 Johdanto Tämä Suomen Ratsastajainliiton (SRL) kilpailusääntöjen yleinen osa on vahvistettu xx.xx Yleisen osan liitteitä voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä. Edellinen voimassa ollut versio oli päivätty Tähän versioon on merkitty korjaukset: - Poistettavat on yliviivattu - Muutokset edelliseen versioon on merkitty alleviivauksiin. - Uudet säännöt, joita ei ole ollut edellisessä versiossa, on kursivoitu. Kirjoitusvirheiden korjauksia ei ole korostettu. Kilpailujen järjestämismääräyksistä ja ohjeista luovutaan vanhassa muodossaan. Aluesääntöjen yleiset asiat on huomioitu näissä säännöissä ja lajiosat sijoitetaan lajisääntöihin. Kilpailujärjestelmä on liitetty yleiseen osaan. Kilpailunjärjestämisohjeita julkaistaan jatkossa SRL:n internet-sivuilla. Uusien tietojärjestelmien vaatimat muutokset on tehty. Helsingissä, Sääntövaliokunnan puheenjohtaja

5 5 HEVOSEN HYVINVOINTI Suomen Ratsastajainliitto (SRL) edellyttää kaikkia toimintaansa osallistuvia noudattamaan FEI:n Code of Conductia sekä urheilun reilun pelin sääntöjä. 1. Hevosen hyvinvointi on tärkeintä ja etusijalla kaikiessa hevosurheilussa, hevosenpidossa, valmentautumisessa, kengityksessä, hoidossa sekä kuljetuksessa, eikä sitä saa vaarantaa kilpailun tai taloudellisen edun vuoksi. 2. Hevosten ja kilpailijoiden tulee olla osaavia ja hyvässä kilpailukunnossa. Kaikki hevosiin kohdistettavat toimenpiteet ja eläinlääkärin antamat hoidot suoritetaan hevosen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 3. Hevosurheilutapahtumat eivät saa vahingoittaa hevosen hyvinvointia. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kilpailualueisiin, kentän pohjiin, sääolosuhteisiin, talleihin sekä turvallisuuteen. 4. Hevosista tulee huolehtia asianmukaisesti kilpailusuorituksen jälkeen sekä varmistaa hyvä kilpailuuran jälkeinen elämä. 5. Kaikkia toiminnassa mukana olevia edellytetään kouluttautumaan parhaan asiantuntijuuden saavuttamiseksi. Täydellinen versio FEI:n Code of Conduct dokumentista on liitteenä 1.

6 6 I SÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN JA SITOVUUS 1 Soveltamisala ja sääntöjen noudattaminen 1.1 Kilpailusääntöjen ja niiden liitteiden tarkoituksena on luoda kaikille kilpailijoille samanlaiset olosuhteet ja varmistaa yhdenmukaiset arvosteluperusteet. Kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun pelin periaatetta. Tapaus, johon kilpailusäännöistä ei löydy ratkaisua, on pyrittävä ratkaisemaan sääntöjen hengen ja/tai FEI:n tai muiden niiden pohjana olevien ulkomaisten sääntöjen mukaisesti. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa on mieluummin vapautettava, kuin rangaistava. 1.2 Kilpailusääntöjen yleisessä osassa määritetään kilpailutoiminnan peruslinja ja annetaan kaikkia lajeja koskevat yleiset määräykset. Eri lajien lajisäännöt laaditaan erikseen FEI:n tai lajien muiden kansainvälisten tai ulkomaisten järjestöjen sääntöjen pohjalta. Lajisäännöillä täydennetään kilpailusääntöjen yleisen osan määräyksiä kunkin lajin vaatimusten mukaan. Lajisääntöjen mahdolliset, lajin erityispiirteiden vaatimat, poikkeukset kilpailusääntöjen yleiseen osaan tulee vahvistaa SRL:n hallituksessa. Kilpailunjärjestäjä laatii kilpailukutsun ja hoitaa kilpailujen yleisjärjestelyt. 1.3 SRL:n hallituksella tai sen nimeämällä henkilöllä on oikeus myöntää kilpailusääntöihin ja niiden liitteisiin liittyviä erivapauksia ja poikkeuksia sekä antaa näiden soveltamisohjeita. 1.4 Kilpailulajit ja säännöt Kilpailulajeja ovat esteratsastus, kenttäratsastus, kouluratsastus, lännenratsastus, matkaratsastus, valjakkoajo, vammaisratsastus, vikellys ja askellajikilpailu. SRL voi hakemuksen perusteella myöntää myös muiden lajien kilpailujen järjestämisluvan Kilpailusäännöissä Suomen Ratsastajainliitolle (SRL) määrätyt oikeudet ja velvollisuudet kuuluvat SRL:n hallitukselle. Hallitus voi siirtää kurinpitoon liittyvien asioiden päätöstenteon nimeämilleen toimielimille (kurinpitolautakunta, valituslautakunta). 1.5 Kilpailusääntöjen sitomia ovat: Kilpailulisenssin lunastaneet kilpailijat sekä kilpailijat, jotka ilmoittautuvat SRL:n kilpailujärjestelmän mukaiseen kilpailuun, kilpailunjärjestäjät, toimihenkilölisenssin haltijat, valmentajalisenssin haltijat, hevosen omistajat vuosimaksun maksettuaan, jäsenseurat ja niiden jäsenet, kilpailun toimihenkilöluettelon mukaiset toimihenkilöt ja kilpailuyleisö sekä muut kilpailualueella olevat henkilöt soveltuvin osin. 1.6 Sääntöjen noudattaminen Kilpailusääntöjä tulee noudattaa SRL:n kilpailujärjestelmän mukaisessa kilpailutoiminnassa kaikilla tasoilla sekä SRL:n hyväksymässä muussa kilpailutoiminnassa. Alue- ja seurakilpailuissa sekä kilpailuharjoituksissa voidaan jättää soveltamatta niitä sääntöjä ja liitteitä, jotka eivät ole tarkoituksenmukaisia kilpailun tasoon nähden. Kilpailujärjestelmässä ja lajisäännöissä annetaan soveltamisohjeita. Mikäli kilpailussa on useamman tason luokkia, noudatetaan kaikissa luokissa ylemmän kilpailutason sääntöjä.

7 7 Jos kilpailunjärjestäjä ei noudata kilpailusääntöjä, SRL päättää mahdollisista seuraamuksista. II KILPAILUTOIMINNAN VASTUUT JA VAKUUTUKSET 2 Vastuu ja vakuutukset. SRL ei vastaa niistä oikeudellisista, hallinnollisista tai taloudellisista seurauksista, jotka aiheutuvat sääntöjen tai niiden liitteiden soveltamisesta tai niiden soveltamatta jättämisestä. 2.1 Kilpailunjärjestäjä Kilpailunjärjestäjän tulee sitoutua noudattamaan kilpailusääntöjä ja niiden perusteella kilpailunjärjestäjälle kuuluvia velvollisuuksia. Kilpailunjärjestäjä vastaa itse kilpailuun järjestämiseen liittyvistä hallinnollisista, taloudellisista ja oikeudellisista seuraamuksista SRL:llä on vastuuvakuutus SRL:n jäsenten SRL:n kilpailusääntöjen mukaan järjestämiin kilpailuihin. Korvauspiiri määräytyy vakuutusehtojen mukaisesti. Muut kilpailunjärjestäjät vastaavat itse vakuutusturvastaan Kilpailunjärjestäjän on vakuuttamalla tai muulla vastaavalla tavalla varauduttava kilpailujen järjestämisen mahdollisesti aiheuttaman muun, kuin kohdassa tarkoitetun, vahingon varalta SRL on jäsentensä puolesta huolehtinut musiikin esittämiseen vaadittavista Teosto- ja Gramex - maksuista SRL:n kilpailujärjestelmän alaisessa toiminnassa. 2.2 Kilpailija Kilpailija osallistuu kilpailuihin omalla vastuullaan. SRL on vakuuttanut jäsentensä henkilöjäsenet tapaturmavakuutuksella, joka korvaa kilpailuissa kilpailijalle aiheutuvan tapaturman vakuutusehtojen mukaisesti Hevosen omistajat, kilpailijat ja hevosenhoitajat sekä muut kilpailualueella olevat henkilöt vastaavat henkilökohtaisesti heidän itsensä tai hevostensa kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista. 2.3 Toimihenkilöt SRL:llä on sen jäsenseurojen jäsenet kattava tapaturmavakuutus, joka korvaa SRL:n jäsenten, SRL:n kilpailujärjestelmän mukaan, järjestämissä kilpailuissa toimihenkilölle aiheutuvan tapaturman kuluja vakuutusehtojen mukaisesti SRL:n ottama vastuuvakuutus korvaa SRL:n jäsenten, SRL:n kilpailujärjestelmän mukaan, järjestämissä kilpailuissa toimihenkilötehtävässä tapahtuvan virheen aiheuttaman taloudellisen vahingon vakuutusehtojen mukaisesti. 2.4 Talkooväki SRL:n tapaturmavakuutus kattaa SRL:n jäsenseurojen, sen hyväksymien ratsastuskoulujen ja harrastetallien talkooväelle kilpailujärjestelyissä tapahtuvan tapaturman kuluja vakuutusehtojen mukaisesti. III MÄÄRITELMIÄ 3 Kilpailunjärjestämisoikeus

8 SRL:n kilpailujärjestelmän mukaisia kilpailuja voivat järjestää SRL:ään kuuluvat ratsastusseurat. Kilpailuharjoituksia voivat seurojen lisäksi järjestää SRL:n hyväksymät ratsastuskoulut, harrastetallit ja yksityistallit SRL voi anomuksesta antaa luvan eritasoisten kilpailujen järjestämiseen myös muulle yhdistykselle, henkilölle tai yhteisölle. 4 Käsitemääritelmiä 4.1. FEI Fedération Equestre Internalionale (FEI) on kansainvälinen ratsastusliitto. Se laatii ratsastuksen kansainvälisten kilpailujen ja ratsastuksen olympiakilpailun säännöt. Nämä on otettava huomioon myös SRL:n alaisessa kilpailutoiminnassa Hevonen/poni Hevosella tarkoittaa näissä säännöissä myös ponia, jollei toisin mainita Kilpailijan tukihenkilöiksi kilpailutilanteessa katsotaan: Paikalla olevat hevosen omistaja ja kasvattaja, hevosen hoitaja, valmentaja, lähiomaiset sekä muut kilpailemiseen suoranaisesti vaikuttavat henkilöt Kilpailu Kilpailulla (kilpailupäivät, meeting) tarkoitetaan yhtenä tai useana perättäisenä päivänä suoritettavien kilpailuluokkien muodostamaa kokonaisuutta siihen välittömästi liittyvine järjestelyineen Kilpailutilanne kattaa ajanjakson, joka alkaa tuntia ennen kilpailun alkua tai kilpailuun liittyvää hevostarkastusta ja päättyy puoli tuntia viimeisen luokan tulosten julkaisemisesta Luokalla tarkoitetaan kilpailun osaa, josta osanottaja saa tuloksen, jonka perusteella paremmuusjärjestys/tulosluettelo muodostuu Vaihe on saman kilpailun/luokan osuus, joiden yhteenlaskettujen tulosten perusteella paremmuus ratkaistaan Kierros on osa luokkaa, johon kuuluu kaksi tai useampia kierroksia samalla tai eri radalla, joiden tulosten perusteella paremmuus ratkaistaan Sarjakilpailu on useamman erillisen kilpailun/luokan muodostama kokonaisuus, jolle on vahvistettu säännöt ja joiden perusteella paremmuus ratkaistaan Osakilpailu on luokka/kilpailu, jonka tulos lasketaan/vaikuttaa kilpailijan kokonaistulokseen.(sm) 4.5. Kilpailupalveluohjelma KIPA SRL:n käyttämä kilpailupalveluohjelma, josta käytetään nimeä KIPA Kilpailualue/rata Kilpailualueen muodostavat kunkin kilpailun kilpailukentät, verryttely- ja tallialueet, kilpailuun osallistuville hevosille tarkoitetut tarha- ja laidunalueet, kilpailijoiden käyttöön osoitetut paikoitus- ja asuntoauto/vaunualueet, yleisötilat ja katsomot sekä esim. karttaan merkityt reitit ja huoltoalueet Rata on kilpailualueeseen sisältyvä merkitty tai aidattu alue, jolla kilpailusuoritus tehdään Ratsastus/suoritus Suoritus alkaa, kun kilpailija tuomariston kutsusta lähtövuorollaan tulee radalle tai kun se, lajeissa, joissa ei ole rajattua rataa, on ylittänyt lähtölinjan. Suoritus päättyy, kun kilpailija suorituksensa jälkeen poistuu radalta tai ylittää maalilinjan. Suoritukseen voi kuulua ennen lähtöä, ja maaliin tulon jälkeen suoritettava tarkastus, punnitus tai näytteenotto.

9 Toimihenkilö Toimihenkilöllä tarkoitetaan näissä säännöissä henkilöä, jonka kilpailunjärjestäjä tai SRL on nimennyt yksilöityyn tehtävään kilpailussa Verryttelyalue on järjestäjän osoittama valvottu tila/alue, jossa kilpailijat valmistautuvat kilpailusuoritukseen. IV KILPAILUJÄRJESTELMÄ 5 Kansainväliset kilpailut SRL:n hallitus myöntää oikeuden kansainvälisten kilpailujen järjestämiseen. 6 Kotimaan kilpailujärjestelmä Kilpailujärjestelmän tavoite on linjata kilpailutoiminnan vaatimukset ja kriteerit eri tasoilla. Kilpailujärjestelmässä on neljä tasoa. Kilpailujärjestelmä liite Kansalliset kilpailut Kansallisia kilpailuja tai luokkia ovat kilpailusääntöjen mukaan järjestetyt kilpailut tai luokat, jotka SRL on vahvistanut julkaisemalla ne kilpailukalenterissa ja hyväksymällä kilpailukutsun Arvokilpailuja ovat olympialajien henkilökohtaiset Suomen Mestaruuskilpailut ja SRL:n erikseen päättämät kilpailusarjat tai kilpailut. 6.2 Aluekilpailut Aluekilpailuja tai -luokkia ovat kilpailusääntöjen ja aluekilpailusääntöjen mukaan järjestetyt aluetason kilpailut tai luokat, jotka aluejaoston hallitus on vahvistanut julkaisemalla ne alueen kilpailukalenterissa ja hyväksymällä kilpailukutsun. 6.3 Seurakilpailu Seurakilpailuja tai luokkia ovat SRL:n jäsenseuran järjestämät kilpailut tai luokat. 6.4 Kilpailuharjoitus Kilpailuharjoitus on SRL:n jäsenseuran tai SRL:n hyväksymän tallin järjestämä kilpailunomainen harjoitus. V KILPAILIJAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 7 Kilpailija Kilpailijalla tarkoitetaan ratsastajaa, ajuria, hevosen esittelijää tai vikeltäjää. 7.1 Kilpailijan velvollisuudet Kilpailija, joka osallistuu kansallisiin tai kansainvälisiin kilpailuihin, on velvollinen ennen kilpailuihin ilmoittautumista tarkistamaan sekä oman että hevosensa kilpailukelpoisuuden ja ennen osallistumista ulkomailla pidettäviin kilpailuihin hankkimaan 15 :ssä mainitun erityisluvan Kilpailijan tulee täyttää ilmoittautumisesta johtuvat velvollisuudet, noudattaa voimassaolevia kilpailusääntöjä sekä tuomariston ja toimihenkilöiden antamia määräyksiä, ohjeita ja päätöksiä Liikkuessaan ratsain kilpailualueella, tulee ratsastajan, kaikissa lajeissa, vikellystä lukuun ottamatta, aina käyttää kiinnitettyä turvakypärää, jolleivät lajisäännöt toisin määrää.

10 Videokameran kiinnittäminen kilpailijan varusteisiin (kypärään, vaunuihin tms.) on sallittua ainoastaan TPJ:n luvalla. Kameran käyttö on mahdollista vain kilpailijan suostumuksella ja hänen omalla vastuullaan. 8 Kilpailijan ikärajat ja osallistumisoikeus 8.1 Seniorit Kilpailija on seniori sen kalenterivuoden alusta, jolloin hän täyttää 18 vuotta. Yläikärajaa ei ole. 8.2 Nuoret kilpailijat Kilpailija on nuori sen kalenterivuoden alusta, jolloin hän täyttää 16 vuotta sen kalenterivuoden loppuun, jolloin hän täyttää 21 vuotta. 8.3 Juniorit Kilpailija on juniori sen kalenterivuoden alusta, jolloin hän täyttää 14 vuotta sen kalenterivuoden loppuun, jolloin hän täyttää 18 vuotta. 8.4 Poniratsastajat/-kilpailijat Kilpailija on, ponilla ratsastaessaan, poniratsastaja sen kalenterivuoden loppuun, jolloin hän täyttää 16 vuotta. Eri kilpailutasojen alaikärajat on määritelty lajisäännöissä ja aluesäännöissä. Poniratsukolla tarkoitetaan ponin ja poniratsastajan yhdistelmää. Valjakkoajossa ei poniluokissa ajurilla ole yläikärajaa. 8.5 Lapsikilpailijat Kilpailija on lapsikilpailija sen kalenterivuoden alusta, jolloin hän täyttää 12 vuotta sen kalenterivuoden loppuun, jolloin hän täyttää 14 vuotta Osallistumisoikeus Seniori saa osallista kaikkiin luokkiin, joita ei ole rajattu muille ryhmille. Sen kalenterivuoden ajan, jolloin kilpailija täyttää 18 vuotta, hänellä on, lajisäännöissä mainituin poikkeuksin, oikeus osallistua junioreille, nuorille ratsastajille ja senioreille avoimiin luokkiin Juniori saa kilpailla eritasoisissa luokissa lajisäännöissä määrätyllä tavalla Poniratsastaja voi osallistua avoimeen luokkaan sen vuoden alusta, jolloin hän täyttää 14 (vuotta) tai lajisäännöissä määrätyllä tavalla. Poniluokkaan osallistuvaa ponia saa kilpailualueella ratsastaa tai kouluttaa vain sen kilpailija Lapsiratsastajat saavat osallistua hevosilla helppoihin luokkiin kaikissa lajeissa, jos luokka kilpailukutsussa on määritelty avoimeksi lapsiratsastajille Lajisäännöissä voidaan rajoittaa muiden kuin kilpailijan ratsastamista kilpailualueella kilpailujen aikana. 9 ja 10 varalla VI YHTEISTYÖSOPIMUKSET JA MAINONTA 11 Henkilökohtaiset yhteistyösopimukset

11 11 Kilpailija voi solmia henkilökohtaisen yhteistyösopimuksen SRL:n luvalla. Yhteistyösopimuksen perusteella kilpailija voi saada sopimusehtojen mukaisesti tukea kilpailu- ja valmennuskuluihin. Sopimusten tulee olla kilpailu- ja olympiasääntöjen mukaisia. 12 Mainonta kilpailijoiden asuissa, hevosissa ja esteissä Mainonnassa noudatetaan FEI:n kilpailusääntöjen yleisen osan kulloinkin voimassa olevaa mainossääntöjä, liite 4. VII KILPAILUEDUSTUS, KILPAILIJAN JA HEVOSEN KILPAILULUPA 13 Kilpailuedustus 13.1 SRL:n jäsenseuran jäsen, joka on maksanut jäsenmaksun, saa kilpailla seurakilpailuissa. Kansallisissa kilpailuissa kilpailijalla on oltava voimassa oleva kansallinen kilpailulupa ja aluekilpailuissa aluekilpailulupa Kilpailija voi kuulua useaan ratsastusseuraan, mutta hän voi edustaa vain yhtä seuraa, jonka jäsenmaksun on maksanut ko. vuodelle. Seura myöntää SRL:n kilpailuluvan. Tämä seura voi sijaita millä tahansa alueella kilpailijan koti-, työ- tai opiskelupaikkakunnasta riippumatta Kilpailija voi siirtyä edustamaan toista seuraa vain kalenterivuosittain. Kilpailijalla on oikeus SRL:n luvalla siirtyä heti edustamaan toista seuraa perustellusta syystä siirto pykälään Jos SRL on tehnyt sponsorin tai muun ulkopuolisen tahon kanssa sellaisen sopimuksen kilpailujen järjestämisestä, joka vaikuttaa kilpailijan osallistumisoikeuteen, on tästä tiedotettava kilpailun erityissäännöissä ja kutsussa Kilpaileminen ulkomailla FEI:n alaisiin kansainvälisiin kilpailuihin voi osallistua vain SRL:n ilmoittamana noudattaen SRL:n ja FEI:n määräyksiä. Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvalla hevosella/ponilla tulee olla FEI:n hyväksymä hevospassi tai SRL:n vahvistama tunnisteasiakirja ja hevonen tulee vuosittain rekisteröidä FEI:n hevosrekisteriin maksamalla FEI:n vahvistama vuosimaksu Suomessa asuvan kilpailijan kilpaileminen ulkomailla Kansallisiin/aluekilpailuihin muualla kuin Suomessa kilpailija saa osallistua SRL:n kirjallisella luvalla, johon on merkitty luvan voimassaoloaika sekä kilpailijan taso ko. lajissa. Kilpailijalla on lisäksi oltava voimassa oleva kansallinen/aluelupa Ulkomailla pysyvästi asuvat suomalaiset kilpailijat Kansallisiin/aluekilpailuihin osallistumiseen kilpailija tarvitsee SRL:n kirjallisen luvan. Kilpailijan on oltava jäsenenä joko suomalaisessa tai asunmaansa ratsastusseurassa ja hänellä on oltava ko. maan edellyttämä kilpailulupa. Kansainvälisiin kilpailuihin kilpailija tarvitsee FEI:n määräysten mukaiset luvat Ulkomaalaiset kilpailijat Suomessa Suomessa asuvat ulkomaalaiset kilpailijat

12 12 Kilpailijan on oltava jäsenenä joko suomalaisessa tai kotimaansa ratsastusseurassa ja hänellä on oltava kotimaansa edellyttämä kilpailulupa, joka vastaa kilpailutasoa Suomessa Vierailevat ulkomaalaiset Kansallisiin/aluekilpailuihin Suomessa ulkomaalainen kilpailija saa osallistua SRL:n myöntämällä kirjallisella luvalla, johon on merkitty luvan voimassaoloaika. 14 Kilpailijan kilpailulupa 14.1 Kilpailijan on vuosittain lunastettava kilpailupa voidakseen osallistua kansallisiin tai aluekilpailuihin. Kansallinen kilpailulupa oikeuttaa osallistumaan myös aluekilpailuihin. Aluelupa oikeuttaa osallistumaan kaikkien alueiden järjestämiin kilpailuihin Kilpailulupamaksut vahvistetaan SRL:n kokouksessa Kilpailuluvan antaa se SRL:n kuuluva seura, johon kilpailija kuuluu ja jonka jäsenmaksun kilpailija on ko. vuodelta suorittanut SRL voi myöntää kilpailijakohtaisen, yhteen kilpailuun oikeuttavan kilpailuluvan Jos kilpailija osallistuu kilpailuihin ilman kilpailulupaa, hänen saavuttamansa tulokset ovat mitättömiä. 15 Hevosen kilpailulupa /tunnisteasiakirja 15.1 Kansalliseen ja aluekilpailuun osallistuvan hevosen on oltava merkittynä Suomen Hippoksen ylläpitämään hevosrekisteriin tai sillä tulee olla SRL:n antama kilpailulupanumero. Kilpailijan tulee varmistua, että hevosella, jolla hän osallistuu kansallisiin tai aluekilpailuihin, on Suomen Hippos ry:n rekisterinumero tai SRL:n antama kilpailunumero. Hevosen vuosimaksu on maksettava kalenterivuosittain. SRL:n vahvistaa hevoskohtaisen vuosimaksun, joka oikeuttaa kilpailemaan kansallisissa/aluekilpailuissa Aluekilpailuun osallistuvan hevosen on oltava merkittynä Suomen Hippoksen ylläpitämään hevosrekisteriin tai sillä on oltava SRL:n antama kilpailulupanumero. Lisäksi hevosen omistajan on maksettava kalenterivuosittain SRL:n vahvistama, hevoskohtainen vuosimaksu, joka oikeuttaa kilpailemaan kansallisella tasolla ja aluetasolla Hevosen tunnisteasiakirja (EU hevospassi) tai sen kopio on esitettävä vaadittaessa kansallisissa kilpailunjärjestäjän edustajalle Jos hevosen nimi on muutettu, sen aikaisempi nimi on ilmoitettava sulkeissa kolmen vuoden ajan muutoksesta. Hevosen kilpailunimi voidaan muuttaa SRL:n antamien ohjeiden mukaan. Ohjeet julkaistaan SRL:n Internet-sivuilla Jos kilpailija osallistuu hevosella, jolla ei ole oikeutta osallistua ko. luokkaan hänen saavuttamansa tulokset ovat mitättömiä. Kansalliseen, alue- tai seurakilpailuun ei saa osallistua hevosella, joka Suomessa tai muussa maassa on vakuutusyhtiön korvauspäätöksen perusteella poistettu kilpailurekisteristä. 16 Pienhevoset ja ponit 16.1 Pienhevoset

13 13 Hevosille, joiden säkäkorkeus on 148,1 156,1 cm voidaan järjestää omia luokkia. Mittausmenettelyssä ja mittaustuloksen dokumentoinnissa noudatetaan ponien mittaamisesta annettuja määräyksiä Ponit Ponit jaetaan säkäkorkeuden mukaan ryhmiin seuraavasti: Ryhmä I säkäkorkeus 140,1 148,0 cm (valjakossa 120,1-148,0 cm) Ryhmä II säkäkorkeus enintään 140,0 cm (valjakossa 120 cm ja alle) Poni (ts. hevonen, jonka säkäkorkeus ei ylitä 148 cm) saa osallistua hevosille tarkoitettuihin kansallisiin ja alueluokkiin Ponien/pienhevosten mittaaminen Poniluokkiin osallistuvalla ponilla, tulee olla SRL:n tai tuontimaan hyväksymän mittaajan vahvistama todistus ponin säkäkorkeudesta. SRL voi mitata ponin/pienhevosen varmistaakseen sen kilpailukelpoisuuden. Mittausohjeet julkaistaan SRL:n Internet-sivuilla Ponin säkäkorkeus merkitään sen tunnisteasiakirjaan tai SRL:n hyväksymään mittaustodistukseen. Mittaustodistus tai tunnisteasiakirjaan merkitty mittaustulos on esitettävä pyydettäessä kilpailunjärjestäjän edustajalle Poni on mitattava vuosittain, kunnes se täyttää kahdeksan (8) vuotta. Kahdeksanvuotiaan ponin mittaustulos on lopullinen. Jos poni ontuu tai osoittaa arkuutta liikkeessä, sitä ei saa mitata. Jos poni mitattaessa on kengitetty (kaikki kaviot), vähennetään kengän paksuus (enintään 10 mm) saadusta mittaustuloksesta Kilpailutilanteessa suoritetuissa mittauksissa noudatetaan FEI:n kulloinkin voimassa olevaa mittauskäytäntöä. VIII KILPAILUOIKEUS 17 Kilpailukelpoisuus 17.1 Kilpailukelpoisuudella tarkoitetaan kilpailijan ja/tai hevosen oikeutta osallistua kilpailuihin tai luokkaan kilpailusääntöjen ja kutsun perusteella. Kilpailija vastaa omasta ja hevosensa kilpailukelpoisuudesta. Alle 15-vuotiaan kilpailijan osalta ratsukon kilpailukelpoisuudesta vastaa kilpailijan huoltaja Hevosen osallistuminen Hevonen saa osallistua samaan kansalliseen luokkaan vain yhden kerran. Kilpailija voi osallistua luokkaan useammalla hevosella, ellei kutsussa tai lajisäännöissä sitä kielletä. 18 Hevosen ikä Hevonen saa osallistua kansallisiin kilpailuihin sen kalenterivuoden alusta, jolloin se täyttää viisi (5) vuotta ja aluekilpailuihin sen kalenterivuoden alusta, jolloin se täyttää neljä (4) vuotta. Hevosten ikäkausikilpailuissa voidaan poiketa näistä ikärajoista. 19 Muita kilpailumääräyksiä 19.1 Rokotus

14 14 Kansallisiin ja aluekilpailuihin osallistuva hevonen on rokotettava hevosinfluenssaa vastaan SRL:n antamien määräysten mukaisesti. Rokotusmääräykset julkaistaan SRL:n Internet-sivuilla Merkintä voimassa olevasta, eläinlääkärin SRL:n sääntöjen mukaan tekemästä, rokotuksesta merkitään SRL:n KIPA-järjestelmään. Rokotustodistus on pyydettäessä esitettävä kilpailukansliassa tai kilpailujen eläinlääkärille Jos merkintää ei ole tehty KIPAan, on hevosen tunnisteasiakirja ja rokotustodistus esitettävä kilpailunjärjestäjän edustajalle ennen hevosen saapumista kilpailualueelle Jos hevosen voimassa olevasta rokotuksesta ei ole merkintää KIPAssa tai sen rokotustodistusta ei pyydettäessä esitetä, hevonen ei saa saapua kilpailupaikalle eikä se voi osallistua kilpailuun Mikäli ilmenee, että rokotuksesta tehty merkintä on väärä tai harhaanjohtava, SRL:n kurinpitolautakunta voi määrätä kilpailijalle rangaistuksen Jos kansallisen/aluekilpailun yhteydessä järjestetään alemman tason kilpailuluokkia, on myös näihin luokkiin osallistuvien hevosten oltava rokotettu SRL:n antamien ohjeiden mukaisesti Hevosnumerot Hevosella tulee kansallisissa ja aluekilpailuissa olla tunnistamisen helpottamiseksi numero, jonka tulee olla näkyvissä aina, kun hevonen on kilpailualueella. Numerolapun hankkimisesta vastaa kilpailija. Kilpailunjärjestäjä antaa kilpailuun osallistuville hevosille juoksevan numeron hevosluettelossa. Mahdolliset jälki-ilmoittautuneet numeroidaan ilmoittautumisen yhteydessä Punainen nauha hännässä. Hevosella, joka voi olla vaaraksi muille hevosille, tulee kilpailualueella olla merkkinä punainen nauha hännässä. Lajisäännöissä käyttö voidaan kieltää. IX YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET 20 Kilpailuhakemukset 20.1 Kilpailunjärjestäjän on toimitettava SRL:lle hakemukset kansainvälisistä kilpailuista, SM-kilpailuista ja muista arvokilpailuista viimeistään kilpailua edeltävänä vuonna ja kansallisten kilpailujen ajankohdasta kilpailua edeltävänä vuonna mennessä. SRL vahvistaa kilpailukalenterin Kilpailunjärjestäjät merkitsevät esityksensä KIPA:n tai lähettävät kilpailuhakemukset SRL:lle. SRL vahvistaa kilpailujen tason ja ajankohdan SRL tekee kalenterivuoden kilpailukalenterin ottaen huomioon kokonaissuunnitelman ja järjestäjien hakemukset sekä jakaa sarjakilpailut. Todetaan SRL pidättää oikeuden olla ottamatta huomioon näiden määräaikojen jälkeen tulleita hakemuksia Kilpailunjärjestäjän on tehtävä toimihenkilöilmoitus KIPA:an tai lähetettävä se ja kilpailulaitetilaus SRL:lle viimeistään kaksi kuukautta ennen kilpailuja. 21 Päätäntävalta

15 SRL:n päätäntävaltaa kilpailukutsun, osallistumisoikeuden ja sääntötulkintojen osalta käyttää kansallisissa kilpailun tuomariston puheenjohtaja (TPJ). Jos kilpailuissa on useita eri kilpailulajeja, kilpailunjärjestäjä nimeää ylituomarin, jolle kuuluu yhteisten asioiden käsittely Kilpailunjärjestäjä on velvollinen noudattamaan TPJ:n tai ylituomarin määräyksiä kilpailusääntöihin liittyvissä asioissa SRL voi lajisääntöjen perusteella siirtää osan TPJ:n vastuusta tekniselle asiantuntijalle (TA), joka nimetään yhtä aikaa TPJ:n kanssa ja on siirretty kohtaan Vedonlyönti Urheilija, hänen tukihenkilönsä ja urheilujoukkueeseen kuuluva henkilö, (valmentaja, seurajohtaja, kilpailun tuomari tai toimihenkilö), ei saa itse tai edustajan kautta lyödä vetoa kilpailusta, johon hän osallistuu tai jossa hän on toimihenkilönä. X TULOSTEN JULKAISEMINEN 23 Tulokset Kilpailunjärjestäjä siirtää kansallisten /aluekilpailujen tulokset KIPA:an, jossa ne julkaistaan, tai tulostiedot toimitetaan SRL:lle sen antamien ohjeiden mukaisessa aikataulussa, muodossa ja tavalla. Kilpailuolosuhteiden ja suoritusten arvostelun tulee olla yhdenmukaisia kaikille kilpailijoille. Tämän periaatteen toteutumisen varmistamiseksi tuomaristo voi käyttää hyväkseen teknisiä apuvälineitä, kuten virallisia videotallenteita. Tallenne on virallinen, jos videoinnista on tehty etukäteen sopimus kilpailunjärjestäjän kanssa. Jos videotallennetta käytetään oikaisupyynnön tai valituksen yhteydessä tulee se esittää näiden tekemisestä määrätyissä aikarajoissa. 24 Valiomerkki ja ranking SRL jakaa vuosittain kaikissa lajeissa hopeisen valiomerkin sille senioriratsukolla, joka välisenä aikana on sijoittunut kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa ja on saavuttanut korkeimman rankingpistemäärän, kuitenkin vähintään 10 rankingpistettä SRL jakaa kaikissa lajeissa vuosittain pronssisen valiomerkin sille nuorelle, juniori- ja poniratsukolle, joka välisenä aikana on sijoittunut kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa ja on saavuttanut korkeimman rankingpistemäärän, kuitenkin vähintään 10 rankingpistettä SRL jakaa vuosittain valjakkoajossa hopeisen valiomerkin sille hevosyksikölle, hevosparille, poniyksikölle ja poniparille, joka välisenä aikana on sijoittunut kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa ja on saavuttanut korkeimman rankingpistemäärän, kuitenkin vähintään 10 rankingpistettä Ranking toimii jatkuvana 12 kk:n mittarina kilpailijoiden ja hevosten keskinäisestä paremmuudesta Kilpailijoiden rankingpistelaskennassa otetaan huomioon suomalaisten kilpailuluvan lunastaneiden kilpailijoiden tulokset kaikilla hevosilla.

16 Hevosten rankinpistelaskennassa otetaan huomioon suomalaisen rekisterinumeron tai SRL:n kilpailunumeron omaavien hevosten tulokset kaikilla kilpailijoilla Ulkomailla saavutetut kansallisten kilpailujen tulokset otetaan huomioon vain ko. kansallisen liiton toimittamien tai vahvistamien tulosten perusteella. Kilpailija vastaa ulkomaisten kansallisten kilpailutulosten toimittamisesta SRL:lle Pisteitä saa vain sijoituksista SRL vahvistaa rankingpistetaulukon ja pistelaskussa noudatettavat periaatteet ja käytettävät kertoimet. Rankingpistetaulukko on liitteessä 3. XI KILPAILUUN LIITTYVÄT JÄRJESTELYT 25 Kilpailukutsu 25.1 Kilpailukutsulla tarkoitetaan järjestäjän kilpailuja varten julkaisemaa ilmoitusta kilpailusta ja siihen liittyvine määräyksineen ja ohjeineen. Kutsun hyväksyy SRL:n edustajana kilpailun TPJ tai SRL:n nimeämä henkilö. Jos Hippos-lehdessä ja KIPAssa julkaistut kilpailukutsut ovat ristiriidassa keskenään, noudatetaan KIPAssa julkaistua tuomariston puheenjohtajan hyväksymää kilpailukutsua. Aluekilpailujen kutsut hyväksytään aluejaostojen päättämällä tavalla. Järjestäjän tulee noudattaa SRL:n sarjakilpailusääntöjä sekä kilpailukutsujen laatimisesta, toimittamisessa ja hyväksymisessä annettuja ohjeita. SRL ei vastaa virheellisen kutsun aiheuttamista taloudellisista seuraamuksista. Kilpailusääntöjen tai niiden liitteiden määräyksistä poikkeamiseen on pyydettävä SRL:n lupa SRL:n julkaisee hyväksytyn kilpailukutsun. katsotaan hyväksytyksi, vaikka se poikkeaisikin kilpailusääntöjen määräyksistä TPJ ratkaisee kutsun tulkinnassa ilmenevät erimielisyydet kuultuaan järjestäjiä ja osanottajia Jos kilpailusääntöjen, kutsussa annettujen määräysten, arvostelun/ohjelman, julkaistujen ratojen tai reittien muuttaminen ennen kilpailuja on tarpeellista, voidaan se tehdä SRL:n tai TPJ:n päätöksellä ennen ilmoittautumisajan päättymistä tai TPJ:n päätöksellä ennen ko. luokan alkua. Muutoksesta on ilmoitettava kaikille kilpailuun tai luokkaan osallistuville Kutsun ja kilpailuohjeiden on oltava selkeitä ja täsmällisiä ja niiden on sisällettävä kaikki, mitä kilpailijan tulee tietää ko. kilpailuista. Kilpailusääntöjen määräyksiä ei tule toistaa. Kutsussa on mainittava ilmoittautumisajan päättymisajankohta, kilpailumaksut, luokkien palkinnot ja alustava aikataulu sekä pääluokkien alkamisajat. Kutsussa on ilmoitettava kilpailuluokittain, kenelle luokka on avoin (kilpailija ja hevonen) Kutsussa on mainittava kilpailun johtaja, TPJ ja yhteyshenkilö sekä lajisääntöjen mukaiset toimihenkilöt.

17 17 Lisäksi ilmoitetaan pohjan laatu ja kentän/maneesin mitat Kuulutus Lähtökuulutuksessa on mainittava kilpailijan nimi, hevonen ja hänen edustamansa seura sekä arvokilpailuissa myös hevosen omistajan nimi Muut tiedot Kilpailukutsua voi täydentää tiedotteella, joka julkaistaan viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä. Kipassa tai tiedotteessa tulee olla kilpailun alustava aikataulu, toimihenkilöluettelo, lähtöluettelot, hevosluettelo. jossa on tiedot hevosen iästä, rodusta, polveutumisesta ja omistajasta sekä muut kilpailijoille ja yleisölle tarpeelliset tiedot. 26 Kilpailujen peruutus Järjestäjä voi TPJ:n ja/tai SRL:n luvalla peruuttaa jo ilmoitetun kilpailun tai laatia uuden kutsun vain, jos siitä voidaan ilmoittaa asianomaisille kilpailijoille viimeistään 48 tuntia ennen kilpailujen alkua. Ellei peruutusta ole voitu tehdä em. tavalla, kilpailut tai luokka on toimeenpantava, jollei kaikkien ilmoittautuneiden kilpailijoiden kanssa toisin sovita Järjestäjä voi TPJ:n luvalla, tarvittaessa muita asiantuntijoita kuultuaan, peruuttaa tai keskeyttää luokan. Peruutuksesta on ilmoitettava kaikille luokkaan ilmoittautuneille kilpailijoille. Mikäli keskeytettyä luokkaa ei voida jatkaa loppuun, tulosten julkaisemisesta päättää TPJ kilpailun johtajaa kuultuaan. 27 Ilmoittautuminen 27.1 Kilpailuihin ilmoittaudutaan Internetin kautta KIPA:an. Lajeissa, joissa KIPA ei ole käytössä käytetään SRL:n vahvistamaa ilmoittautumislomaketta. Järjestäjän ei tarvitse ottaa huomioon epäselvästi, puutteellisesti tai kutsun/ohjeiden vastaisesti tehtyä ilmoittautumista Ilmoittautuminen on tehtävä ennen ilmoittautumisajan päättymistä kutsussa määrätyllä tavalla KI- PA:an tai toimitettava ilmoittautumisajan päättymispäivänä klo mennessä kutsun mukaisesti. Kilpailijalla on mahdollisuus poistaa ilmoittautumisensa KIPA:ssa ennen ilmoittautumisajan umpeutumista Verkkomaksua käytettäessä ilmoittautuminen tapahtuu siitä erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti Lähtöön ilmoittautuminen tehdään kilpailukutsun ja kilpailusääntöjen mukaisesti joko varmistamalla tai peruuttamalla. Kilpailukutsussa tulee ilmoittaa kilpailun tai luokan lähdönvarmistus- tai lähdönperuutusaika. 28 Jälki-ilmoittautuminen ja luokan vaihtaminen Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tulleet ilmoittautumiset katsotaan jälki-ilmoittautumiseksi. Ilmoittautumismaksun lisäksi jälki-ilmoittautumisesta voidaan periä kutsussa mainittu jälki-ilmoittautumismaksu, joka on enintään ilmoittautumismaksun suuruinen tai kutsussa mainittu muu summa Kilpailuun voi jälki-ilmoittautua vain, jos siitä on mainittu kutsussa. Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään kutsussa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.

18 Ilmoittautumisajan kuluessa ilmoittautuneet kilpailijat ja hevoset voivat vaihtaa luokkia tai ilmoittautua kilpailun muihin luokkiin järjestäjän kilpailukutsun, kilpailutiedotteen tai sarjakilpailusääntöjen mukaisesti. Muutoksista voidaan periä kutsussa ilmoitettu jälki-ilmoittautumismaksu. 29 Kilpailumaksut 29.1 Kilpailumaksu muodostuu osallistumismaksusta, joka sisältää ilmoittautumis- ja lähtömaksun sekä muista järjestäjän perimistä maksuista, joita ovat esim. eläinlääkärimaksu, turvallisuusmaksu, karsinamaksu, sähkömaksu ja SRL:lle maksettava luokkakohtainen starttimaksu. Maksut tulee eritellä kilpailukutsussa. Ilmoittautumis- ja lähtömaksu voidaan yhdistää luokkakohtaiseksi osallistumismaksuksi. Kaikki kilpailumaksut kattavaa eriteltyä meetingmaksua voidaan käyttää kansainvälisten kilpailujen yhteydessä Maksujen palautus Peruutus ennen ilmoittautumisajan päättymistä Kilpailumaksut palautetaan täysimääräisinä, jos kilpailija/hevosen ilmoittaja ennen ilmoittautumisajan päättymistä peruuttaa ilmoittautumisen Peruutus ennen ko. luokan lähdön varmistus/peruutus ajankohtaa Jos kilpailija peruuttaa osallistumisensa luokkaan/luokkiin ennen kilpailunjärjestäjän ilmoittamaa varmistus/peruutusaikaa hänelle palautetaan lähtömaksu kokonaan tai puolet osallistumismaksusta. Ilmoittautumismaksua ei palauteta. Muut maksut palautetaan kokonaan, lukuun ottamatta karsina- ja sähköpaikkavarausmaksuja Peruutukset kilpailun aikana Hevostarkastus Jos kilpailijan osallistuminen luokkaan/kilpailuun peruuntuu kilpailunjärjestäjän kutsussa ilmoittaman hevostarkastuksen perusteella, palautetaan lähtömaksut sekä puolet osallistumismaksuista niistä luokista, joihin kilpailija/hevonen ei ole osallistunut. Muut maksut käyttämättömältä ajalta palautetaan kokonaan, lukuun ottamatta karsina- ja sähköpaikkavarausmaksuja Todistus kilpailukyvyttömyydestä Jos kilpailija esittää kilpailukansliassa lääkärin tai eläinlääkärin todistuksen kilpailukyvyttömyydestä tai toimittaa sen kilpailunjärjestäjän ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen, palautetaan lähtömaksut sekä puolet osallistumismaksuista niistä luokista, joissa kilpailija/hevonen ei ole osallistunut. Muut maksut käyttämättömältä ajalta palautetaan kokonaan, lukuun ottamatta karsina- ja sähköpaikkavarausmaksuja Ei peruutusta Jos peruutusta ei tehdä ennen järjestäjän ilmoittamaa lähdön varmistus/peruuttamisaikaa, ei kilpailumaksuja palauteta Luokkaan osallistuu 1-2 kilpailijaa Jos luokkaan/kilpailuun, jossa ei jaeta palkintoja, osallistuu 1 2 kilpailijaa palautetaan osallistujille lähtömaksu kokonaan tai osallistumismaksusta puolet SRL starttimaksu SRL:n perimä starttimaksu palautetaan kokonaisuudessaan aina, kun kilpailija ei osallistu luokkaan/kilpailuun SRL:n hallitus voi määrätä rangaistuksen, jos kilpailumaksut jätetään maksamatta.

19 Maksetut maksut, joista kilpailija on oikeutettu saamaan palautuksen, on maksettava ilmoitetulle pankkitilille seuraavasti; 1. Ilmoittautuminen peruutettu ennen ilmoittautumisajan päättymistä: viiden (5) pankkipäivän kuluessa ilmoittautumisajan päättymisestä. 2. Muut maksut: viiden (5) pankkipäivän kuluessa kilpailujen päättymisestä. 3. Mikäli maksujen palautus viivästyy, on SRL:n hallituksella oikeus määrätä järjestäjälle sakko. 30 Lähtöjärjestys Ratsukot/valjakot kilpailevat järjestäjän arpomassa tai sarjakilpailusääntöjen mukaisessa lähtöjärjestyksessä. TPJ voi perustellusta syystä tehdä muutoksen lähtöjärjestykseen Kilpailija, joka kilpailee kahdella tai useammalla hevosella, tulee sijoittaa lähtöluetteloon siten, että hänelle jää riittävästi aikaa verryttelyyn Kilpailijan voi vaihtaa ilmoittamalla siitä ennen luokan alkua. Luokkaan ilmoitetun hevosen voi vaihtaa vain jälki-ilmoittautumalla. Jälki-ilmoittautuneet lähtevät luokan alussa siten, että viimeiseksi jälki-ilmoittautunut lähtee ensimmäisenä jne. TPJ voi päättää jälki-ilmoittautuneen kilpailijan sijoittamisesta esim. luokasta poisjääneen kilpailijan paikalle. 31 Sijoitus 31.1 Vain hyväksytyn tuloksen saanut kilpailija voi sijoittua Kansallisessa ja alueluokassa on oltava vähintään kolme osanottajaa Sijoittuneiden määrä kansallisissa ja aluekilpailuissa määräytyy luokkaan osallistuneiden kilpailijoiden lukumäärän perusteella seuraavasti: Osallistuneet Sijoittuneet vähintään sekä sen jälkeen yksi sijoittunut kutakin alkavaa neljää osallistunutta kohden. 32 Palkinnot 32.1 Palkinnolla tarkoitetaan kansallisissa ja aluekilpailuissa sijoittuneelle kilpailijalle annettavaa kunnia-, esine- tai rahapalkintoa. Kunnia- ja esinepalkinto kuuluu kilpailijalle, ruusuke ja rahapalkinto hevosen omistajalle.

20 Palkinnot jaetaan tulosten vahvistamisen jälkeen kilpailijalle, hevosenomistajalle tai tämän valtuuttamalle henkilölle. Kilpailunjärjestäjä maksaa rahapalkinnot palkinnonsaajalle ilmoittamalle tilille viiden (5) pankkipäivän kuluessa kilpailujen päättymisestä, mikäli kilpailukutsussa tästä on mainittu Kilpailunjärjestäjä voi jakaa palkintoja myös muille kuin luokassa/kilpailussa sijoittuneille Palkintojenjakoon osallistutaan kilpailuasussa ratsain tai kilpailunjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti Kansallisissa kilpailuissa sijoittunut ratsukko/valjakko saa ruusukkeen ja rahapalkinnon. Aluekilpailuissa sijoittunut ratsukko/valjakko saa ruusukkeen sekä esine- ja/tai rahapalkinnon. Palkinnon arvon tulee olla vähintään yhtä suuri kuin luokan osallistumismaksu. Vaativassa, vaikeassa ja näihin rinnastettavassa luokassa palkinnon arvon tulee olla vähintään kaksi kertaa ilmoittautumis- ja lähtömaksun summa. Ensimmäinen palkinto saa olla korkeintaan 1/3 osa koko palkintosummasta. Erikoiskilpailuissa tai luokissa tästä voidaan poiketa SRL:n päätöksellä Rahapalkintojen puolittaminen Kilpailunjärjestäjä voi, kutsussa siitä ilmoittamalla, pidättää itsellään oikeuden puolittaa jaettavien rahapalkintojen määrän, mikäli vaikeaan tai vaativaan tai näihin rinnastettavaan luokkaan osallistuu 10 ratsukkoa/valjakkoa tai sitä vähemmän Jaettu sija Jos kaksi tai useampi kilpailija saa saman sijaluvun, lasketaan rahapalkinnot yhteen ja jaetaan saman sijaluvun saaneiden lukumäärällä. Saman sijaluvun saaneet saavat ruusukkeen ja esinepalkinnot arvotaan Ylimääräinen sija Jos kilpailijalle tuomariston tai toimihenkilön tekemän tai olosuhteiden aiheuttaman virheen johdosta ei saada oikeaa tulosta, kilpailijalle voidaan antaa mahdollisuus suorituksen uusimiseen tai tuomaristo voi sijoittaa kilpailijan samalle ylimääräiselle sijalle toisen kilpailijan kanssa. Molemmat samalle sijalle sijoitetut kilpailijat saavat ruusukkeen ja kutsun mukaisen ko. sijan rahapalkinnon. Tuomaristo päättää esinepalkintojen jakoperusteista Ruusukkeiden värit 1 palkinto sinivalkoinen 1 palkinto (arv. A.1 ja A.0 ja ihanneaikaratsastus) punavalkoinen 2. palkinto sininen 3. palkinto valkoinen 4. palkinto punainen 5. palkinto keltainen 6. palkinto ja seuraavat vihreä Varalla XII SUOMEN MESTARUUS -KILPAILUJEN SÄÄNNÖT 38 SUOMEN MESTARUUS -kilpailut Kilpailut ovat avoimet Suomen kansalaisille ja Suomessa pysyvästi asuville muun maan kansalaisille, jotka edustavat SRL:n jäsenseuraa hevosilla, joilla on 15 :n mukainen hevosen kilpailulupa. SM-arvo jaetaan, kun luokkaan tai viimeiseen osakilpailuun osallistuu vähintään kolme kilpailijaa. Mitalit annetaan kolmelle parhaalle SM-kilpailussa hyväksytyn tuloksen saaneelle.

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa Voimassa 1.1.2015 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO Copyright Suomen Ratsastajainliitto ry. Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöt ja niiden

Lisätiedot

RATSASTAJAN OPAS KILPAILUMAAILMAAN. Suomen Ratsastajainliitto ry 2012

RATSASTAJAN OPAS KILPAILUMAAILMAAN. Suomen Ratsastajainliitto ry 2012 2012 RATSASTAJAN OPAS KILPAILUMAAILMAAN Toimintaohjeita ratsastuskilpailuihin ja sääntökooste koulu- ja esteratsastuksen sekä yleisen osan kilpailusäännöistä Tämä Ratsastajan opas kilpailumaailmaan on

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT. VIII Vammaisratsastus. Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU. voimassa 1.1.2010 alkaen

KILPAILUSÄÄNNÖT. VIII Vammaisratsastus. Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU. voimassa 1.1.2010 alkaen KILPAILUSÄÄNNÖT VIII Vammaisratsastus voimassa 1.1.2010 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ 1 Soveltaminen ja sääntöjen noudattaminen 2 Kilpailut 3 Kilpailujen

Lisätiedot

AUTOKILPAILUJEN KANSALLISET MÄÄRÄYKSET SUOMESSA

AUTOKILPAILUJEN KANSALLISET MÄÄRÄYKSET SUOMESSA AUTOKILPAILUJEN KANSALLISET MÄÄRÄYKSET SUOMESSA Yleisiä määräyksiä 1. Autourheilun kansainvälinen johto 2. Autourheilun kansainväliset säännöt 3. Autourheilun kansallinen johto 4. Lyhennykset 5. Kilpailu

Lisätiedot

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) FINLANDS BANGOLFFÖRBUND RF RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) FINLANDS BANGOLFFÖRBUND RF RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 SOVELTAMISALA... 4 1.2 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 4 1.3 SOPUPELI... 4 1.4 VOIMASSAOLOAIKA...

Lisätiedot

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA Päivitetty versio, syksy 2013 Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen, Marian Seppälä, Thomas Stenius, Fred Sundwall, Nina Kaipio ja Karoliina

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, Valo, Helsinki p. 09-2294 510 f. 09-149 6864 www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen,

Lisätiedot

Nämä säännöt ovat hyväksytty Paliskuntain yhdistyksen hallituksessa 6.9.2012

Nämä säännöt ovat hyväksytty Paliskuntain yhdistyksen hallituksessa 6.9.2012 Porokilpailusäännöt Nämä säännöt ovat hyväksytty Paliskuntain yhdistyksen hallituksessa 6.9.2012 Porokilpailusäännöt I YLEISTÄ 1. Kilpailusääntöjen noudattaminen Paliskuntain yhdistyksen, paliskuntien

Lisätiedot

SUOMEN SENIORITENNIS RY, SÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA (17.2.2015)

SUOMEN SENIORITENNIS RY, SÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA (17.2.2015) 1 SUOMEN SENIORITENNIS RY, SÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA (17.2.2015) (Kuvaruudun tekstin pienennys / suurennus: pidä alhaalla Ctrl ja pyöritä hiiren rullalla) Sarjatenniksen säännöt... 2 Muita sarjaohjeita... 17

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT 2013. Suomen Cheerleadingliitto

KILPAILUSÄÄNNÖT 2013. Suomen Cheerleadingliitto KILPAILUSÄÄNNÖT 2013 Suomen Cheerleadingliitto 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 2 YLEISTÄ 4 2.1 HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO 4 2.2 SOVELTAMISALA 4 2.3 VALVONTA 4 2.4 KILPAILUPROTESTIT 4 2.5 RANGAISTUKSET

Lisätiedot

TURNAUSJOHTAJILLE. Sarjavaliokunta. Tiina Jokinen puh: 040 591 3996. Jukka Hirvonen puh: 050 591 3415. Jorma Lappeteläinen puh: 040 594 4900

TURNAUSJOHTAJILLE. Sarjavaliokunta. Tiina Jokinen puh: 040 591 3996. Jukka Hirvonen puh: 050 591 3415. Jorma Lappeteläinen puh: 040 594 4900 0 TURNAUSJOHTAJILLE Kaikilla virallisilla kilpailuilla pitää olla kilpailunjohtaja. Valtakunnansarjoissa tätä "vakanssia" kantavasta käytetään nimeä turnausjohtaja. Valtakunnansarjat ovat kokonaisuudessaan

Lisätiedot

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015. 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015. 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4 sivu 1 SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015 Suomen Salibandyliitto ry 2014 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4 2. EETTISET PERIAATTEET 9 Reilun pelin periaate 5 10 Vastuullinen taloudenpito 5

Lisätiedot

FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen. Islanninhevoskilpailujen säännöt FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS

FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen. Islanninhevoskilpailujen säännöt FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS www.feif.org FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen Islanninhevoskilpailujen säännöt Käännös FEIFin englanninkielisestä alkuperätekstistä. Tekstin

Lisätiedot

YLEISET LAJIEN VOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET

YLEISET LAJIEN VOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET YLEISET LAJIEN VOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET 21.1.2013 1 YLEISET LAJIEN VOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET Voimistelulajien kansallisten kilpailujärjestelmien yhteinen päivitys aloitettiin

Lisätiedot

Suomen Moottoriliitto ry:n organisaatiokaavio

Suomen Moottoriliitto ry:n organisaatiokaavio Suomen Moottoriliitto ry:n organisaatiokaavio LIITTOKOKOUS kerhojen edustajat HALLITUS 1 + 2 + 12 TYÖVALIOKUNTA TOIMISTO JOHTORYHMÄT Urheilun Nuorisourheilun TALOUSRYHMÄ STRATEGIARYHMÄ VETOOMUSISTUIN YMPÄRISTÖRYHMÄ

Lisätiedot

EMMA sääntökirja 2009/2010. Sisällysluetto

EMMA sääntökirja 2009/2010. Sisällysluetto Sisällysluetto Sisällysluetto... 1 1 Tervetuloa mukaan EMMA Finlandiin!... 3 1.1 Historia ja esipuhe... 3 1.2 EMMAn tarkoitus... 3 1.3 Kilpailijan haaste... 3 1.4 Kilpailuhenki... 3 1.5 Yleistä... 6 1.6

Lisätiedot

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITON SÄÄNNÖT

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITON SÄÄNNÖT SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITON SÄÄNNÖT SISÄLLYSLUETTELO 1. SPTL:N TOIMINTASÄÄNNÖT 2. PELISÄÄNNÖT 2.1 Pöytä, 2.2 Verkko, 2.3 Pallo, 2.4 Maila, 2.5 Määritelmiä, 2.6 Syöttö, 2.7 Palautus, 2.8 Pelin kulku, 2.9 Uusittavat

Lisätiedot

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 SUOMEN PALLOLIITON NAISTEN LIIGAN LISENSSIMÄÄRÄYKSET 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 3. luku:

Lisätiedot

SPKL SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET PALVELUSKOIRAKOKEIDEN. Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe

SPKL SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET PALVELUSKOIRAKOKEIDEN. Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe SPKL PALVELUSKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe 1 2 Palveluskoirakokeiden SÄÄNNÖT Suomen Palveluskoiraliitto ry:n yleiskokouksen

Lisätiedot

Suomen ratsastajainliiton. Koulutusjärjestelmä. Voimassa 1.1.2015 alkaen

Suomen ratsastajainliiton. Koulutusjärjestelmä. Voimassa 1.1.2015 alkaen Suomen ratsastajainliiton Koulutusjärjestelmä Voimassa 1.1.2015 alkaen Ratsastajainliitto kouluttaa Suomen Ratsastajainliitto kouluttaa ratsastusvalmentajia, toimihenkilöitä kilpailutehtäviin, ratsastuksen

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

Club Show/ Open show säännöt

Club Show/ Open show säännöt Club Show/ Open show säännöt 1. YLEISTÄ Näitä sääntöjä noudatetaan Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry:n (jäljempänä yhdistys) epävirallisissa näyttelyissä. Ilmoittaessaan koiran näyttelyyn näytteilleasettaja

Lisätiedot

TAEKWONDO- OTTELUSÄÄNTÖJÄ TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET. Päivitetty 23.1.2014

TAEKWONDO- OTTELUSÄÄNTÖJÄ TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET. Päivitetty 23.1.2014 TAEKWONDO- OTTELUSÄÄNTÖJÄ TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET Päivitetty 23.1.2014 (2 / 10) Sisällys 1. VELVOITTAVUUS (WTF Art. 2)... 3 2. KILPAILIJAN OSANOTTO-OIKEUDEN TARKASTAMINEN (WTF Art. 4)... 3 3. SM-ARVO JA

Lisätiedot

LSO Osuuskunnan säännöt

LSO Osuuskunnan säännöt LSO Osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 7.12.2012 LSO OSUUSKUNTA Y-tunnus: 0142110-6 Kotipaikka: Turku 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on suomeksi LSO Osuuskunta ja ruotsiksi

Lisätiedot

Suomen mestaruuskilpailujen säännöt (voimassa ensimmäisen kerran 1.1.2017)

Suomen mestaruuskilpailujen säännöt (voimassa ensimmäisen kerran 1.1.2017) Suomen mestaruuskilpailujen säännöt (voimassa ensimmäisen kerran 1.1.2017) Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 9.5.2015 1. Suomen mestaruuskilpailut henkilökohtaisesta mestaruudesta ja samassa yhteydessä

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Suomen Voimanostoliitto ry Risumäentie 24, 11910 Riihimäki Puh: 050 4342222 www.suomenvoimanostoliitto.fi SUOMEN VOIMANOSTOLIITON SUOMEN ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Sisältö 1.

Lisätiedot

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 1 Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 2 1. YLEISTÄ 2. TOIMINNAN TARKOITUS 3. ORGANISAATIOKAAVIO JA SEURAN JOHTOKUNTA 3.1 Organisaatiokaavio 3.2 Johtokunnan tehtävät

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n säännöt Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hyväksytty 10.11.2010 2 JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisältö Liiton säännöt. 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka..................................

Lisätiedot