Palvelutaso-ohjelma Ariban pilvipalveluille. Palvelun käytettävyystakuu Tietoturva Muuta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelutaso-ohjelma Ariban pilvipalveluille. Palvelun käytettävyystakuu Tietoturva Muuta"

Transkriptio

1 Palvelutaso-ohjelma Ariban pilvipalveluille Palvelun käytettävyystakuu Tietoturva Muuta 1. Palvelun käytettävyystakuu a. Sovellettavuus. Palvelun käytettävyystakuu koskee sovellettavaa ratkaisua. "Ratkaisu" tai "palvelu" tarkoittaa ja sisältää seuraavat asiakkaalle (tai käyttäjälle ) toimitetut ja asiakkaan maksamat tuotteet asiakkaan ja Ariban tai toisen SAP-yrityksen välisessä sopimuksessa määritetyllä tavalla sekä tietokeskukselle, jonka kautta asiakas käyttää seuraavia lueteltuja palveluita: "SAP" tarkoittaa SAP-yritystä, jonka kanssa asiakas on tehnyt palvelusopimuksen. b. Takuu. i. Prosenttiosuus. Palvelu on käytettävissä 99,5 % ajasta, seitsemänä päivänä viikossa, kaksikymmentäneljä tuntia päivässä kalenterikuukauden ajalta laskettuna ("Palvelun käytettävyystakuu"). 99,5 %:n palvelun käytettävyystakuu vastaa vuodessa 522,972 (= 0,995 * 60 * 24 * 365) minuutin käytettävyysaikaa. ii. Noudattamatta jättämisen korjaaminen. Jos palvelu ei ole palvelun käytettävyystakuun vaatimusten mukainen, SAP myöntää asiakkaan tilille hyvitysyksiköiden kokonaismäärän, joka määritetään alla olevan kaavan mukaan. Asiakas voi käyttää hyvitysyksiköitä minkä tahansa SAPpalvelun ostamiseen tulevaisuudessa. (A) Laskenta. Hyvitysyksiköiden kokonaismäärä lasketaan seuraavasti: Hyvitysyksiköt yhteensä = [Käytön estymisjakso (pyöristettyinä minuutteina) ] X minuuttia kohti suhteutetut vuosittaiset, todella maksetut tilausmaksut (yksittäisen sovellettavan ratkaisun osalta). "Käytön estymisjakso" tarkoittaa ajanjaksoa, jonka aikana palvelu ei vastaa palvelun käytettävyystakuun vaatimuksia. Vain sellaista käytön estymistä, joka tapahtuu asiakkaan käyttämässä tietokeskuksessa tilattujen tuotteiden osalta, ei oteta huomioon käytön estymistä mitattaessa. "Hyvitysyksikkö". Hyvitysyksikkö edustaa valuuttayksikköä, ja se esitetään samana valuuttana, jota käyttäen asiakas on maksanut sovellettavasta ratkaisusta, kuten esimerkiksi euroina tai Yhdysvaltain dollareina. Yksi hyvitysyksikkö vastaa yhtä valuuttayksikköä. Jos asiakas on esimerkiksi maksanut

2 Yhdysvaltain dollareina, yksi hyvitysyksikkö vastaa yhtä Yhdysvaltain dollaria. "Vuositasolla laskettu jakso" tarkoittaa kahdentoista kuukauden jaksoa, joka alkaa asiakkaan sovellettavan ratkaisun tilauksen vuosipäivänä. Jos esimerkiksi asiakas tekee palveluksesta kahden vuoden tilauksen alkaen, kaksi vuositasolla laskettua jaksoa ovat (a) ja (b) "Minuuttia kohti suhteutettu vuosittainen tilausmaksu" tarkoittaa summaa, jonka asiakas on todella maksanut SAP:lle sovellettavasta palvelusta ja joka vastaa vuositasolla laskettua sovellettavaa jaksoa jaettuna (=60*24*365) minuutilla vuodessa. Huomautus: jos asiakas on lisensoinut tiettyjä Aribaohjelmistotuotteita ennen vuoden 2006 joulukuuta ja saa käyttöön Ariba Networkin perustapalveluina osana teknisen tuen palvelumaksuja, tällöin teknisen tuen palvelumaksuja käytetään vuositilausmaksun laskemiseen. c. Suunniteltu seisokkiaika. SAP suunnittelee tarvittaessa seisokkiaikoja ratkaisun rutiininomaista ylläpitoa ja järjestelmäpäivityksiä varten ("suunniteltu seisokkiaika "). SAP pyrkii kaupallisesti kohtuullisin keinoin ajoittamaan ylläpidon ja järjestelmäpäivitykset ruuhkajaksojen ulkopuolella. Yleensä kyseiset ylläpitotyöt ja järjestelmäpäivitykset ajoitetaan Tyynenmeren aikaa lauantain 8:00 20:00 väliselle ajalle ("ylläpitoikkuna"). SAP varaa oikeuden jatkaa tai muuttaa ylläpitoikkunan aikoja. SAP käyttää kaupallisesti kohtuullisia keinoja ilmoittaakseen asiakkaille suunnitellusta seisokkiajasta vähintään 72 tuntia ennen sen alkamista. d. Poissulkemiset. Seuraavat seikat eivät päde käytön estymisjakson laskennassa: (i) suunniteltu seisokkiaika, josta asiakkaalle on ilmoitettu vähintään yksi arkipäivä ennen sen alkamista, (ii) käytön estyminen, joka ei johdu SAP:stä (kuten sellaisista tekijöistä johtuvat häiriöt, joihin SAP ei voi vaikuttaa suoraan, kuten esimerkiksi kolmannen osapuolen hallinnassa olevien laitteiden tai ohjelmien aiheuttamat häiriöt) ja (iii) käytön estyminen asiakkaan pyynnöstä johtuen tai kun asiakas on hyväksynyt käytön estymisen etukäteen. Asiakkaan yksinomaisella vastuulla on ylläpitää asianmukaista ohjausta siirrettäessä asiakkaan tietoja palveluun, valvoa kyseisiä tiedonsiirtoja sekä saattaa SAP:n tietoon palvelun käytön mahdollisesta estymisestä viiden (5) päivän kuluessa kyseisen tapauksen alkamisesta. Asiakkaan yksinomaisella vastuulla on määrittää sovellettavat tiedonkäsittely- ja tiedonsiirtoparametrit sekä tarkistaa kaikkien tiedonsyöttöjen ja tiedontulostusten tarkkuus ja täydellisyys. 2. Tietoturvaelementit. Palvelu sisältää seuraavat tietoturvaelementit: a. Fyysinen tietoturva. Palvelu on joko SAP:n hallinnassa tai suojatussa kolmannen osapuolen ulkoisessa toimitilassa. Ainoastaan valtuutettu henkilöstö pääsee

3 käyttämään laitteistoa, ohjelmistoa ja muita elementtejä, jotka liittyvät palveluun. SAP käyttää palvelimia, joiden varaominaisuudet takaavat parhaan mahdollisen käyttövarmuuden. b. Onnettomuudesta elpyminen. Palvelussa hyödynnetään onnettomuudesta elpymissuunnitelmaa, jonka avulla SAP vastaa tässä palvelutaso-ohjelmassa mainitun palvelun käytettävyystakuun vaatimuksiin. c. Tietojen tietoturva. Palvelun avulla tehdyt tapahtumat tallennetaan aluksi tietokantaan häviämisen estämiseksi. Kaikista järjestelmissä olevista asiakastiedoista tehdään päivittäin varmuuskopio. Varmuuskopiot tallennetaan ulkoiseen, kolmannen osapuolen tallennuspaikkaan. Varmuuskopioita tehdään muun muassa asiakkaan rekisteröinti- ja tilitiedoista. Palveluun tehdään säännöllisesti ennakoivia ylläpitotöitä, jotka ajoitetaan ruuhka-aikojen ulkopuolelle. Tapahtumajonot odottavat soveltuvin osin ylläpidon aikana, ja niiden käsittely jatkuu ylläpitotöiden päätyttyä. Vain tapahtumaan liittyvät organisaatiot saavat nähdä kyseisen tapahtuman, lukuun ottamatta sellaista tilannetta, jossa SAP:tä pyydetään korjaamaan tekninen ongelma ja SAP:n täytyy käyttää tapahtuma-asiakirjaa. Palvelu tekee soveltuvin osin [1] varakopioita kaikista tapahtumareititykseen liittyvistä ohjelmistoalijärjestelmistä. Siten virheen sattuessa voidaan käyttää vararatkaisua, mikä minimoi palvelun käytettävyyshäiriöt. d. Palvelun tietoturva. SAP käyttää kaupallisesti saatavissa olevia tietoturvaohjelmia, -laitteita ja tekniikoita ratkaisun luvattoman käytön minimoimiseksi ja estämiseksi. Näitä ovat palomuurit, tunkeutumisen tunnistuksen ohjelmistotyökalut ja ratkaisun valvottu käyttö. Palvelu käyttää myös vuorovaikutteisten käyttäjäistuntojen todentamista. Paremman tietoturvan vuoksi palvelu käyttää HTTPS-protokollaa eli HTTP- ja SSL-protokollan (Secure Sockets Layer) yhdistelmää. SSL-tietoturvaprotokolla tarjoaa tiedonsalauksen, palvelintodennuksen, viestien eheyden ja valinnaisen asiakkaan todennuksen TCP/IP-yhteyksille. Ratkaisun WWW-palvelimet käyttävät palvelimen digitaalista sertifikaattia SSL-yhteyksien käyttöä varten. e. Tarkastajan tekemä varmennus. Palvelusitoumukset tarkastetaan vähintään kerran vuodessa tämän asiakirjan voimassaolon aikaisia palveluita isännöivien SAP:n tietokeskusten osalta. Tarkastajana toimii valtuutettu kolmas osapuoli, joka tarkastaa, kuinka SAP on suoriutunut tietoturvaan liittyvistä sitoumuksista.

4 Asiakkaan kannattaa tutustua SAP:n Ariba-yksikölle myönnettyyn WebTrustsinettiin. SAP lisää uuden tietokeskuksen palveluiden isännöimistä varten seuraavan suunnittelun tarkastuksen puitteissa. 3. Muuta a. Palvelun eheys. Asiakas sitoutuu siihen, ettei hän (i) häiritse tai yritä häiritä ratkaisun asianomaista toimintaa käyttämällä mitä tahansa laitetta, ohjelmistoa tai tekniikkaa, (ii) julkaise palvelussa tai lähetä siihen sisältöä, joka sisältää viruksia, virheitä, matoja, troijan hevosia tai muuta haitallista sisältöä, (iii) tee toimia, jotka kuormittavat palvelua kohtuuttoman tai suhteettoman paljon aiheuttaen siten muille käyttäjille haittaa tai (iv) yritä millä tahansa laitteella tai tekniikalla toistuvasti ja automaattisesti päästä salasanalla suojeltuihin palvelun osiin, joihin asiakkaalle ei ole Ariban tai SAP:n myöntämää voimassa olevaa salasanaa. Asiakkaat eivät saa antaa kolmansien osapuolien käyttää asiakkaan salasanaa ilman SAP:n aikaisempaa kirjallista suostumusta. Asiakas tiedostaa lisäksi, että SAP ei voi taata eikä takaa sitä, etteivät palvelun kautta ladattavissa ja eri lähteistä peräisin olevat tiedostot tai ohjelmistot sisällä viruksia, matoja, troijan hevosia tai muita koodeja tai vikoja, jotka voivat tuoda saastuttavia tai haitallisia ominaisuuksia. Asiakas hyväksyy, että SAP:llä on oikeus, muttei velvollisuus, ryhtyä sellaisiin palveluun liittyviin toimenpiteisiin (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, sisällön poistamiseen tai tiettyjen tietojen reitittämisen kieltämiseen), jos SAP perustellusti uskoo, että kyseiset toimenpiteet ovat tarpeellisia lainmukaisuuden varmistamiseksi. b. Maailmanlaajuisesti asiakkaille tarjottavan hyödyn vuoksi tämä asiakirja voi olla käännetty usealle kielelle. Jos käännökset aiheuttavat monitulkintaisuutta, käyttäjän tulee muistaa, että tulkinta on tehtävä englanninkielisen version sisällön perusteella. c. OSIOSSA 1 MAINITTUA NIMENOMAISTA PALVELUN KÄYTETTÄVYYSTAKUUTA LUKUUN OTTAMATTA TÄMÄ ASIAKIRJA EI (I) MUODOSTA MITÄÄN MUUTA RATKAISUN KÄYTETTÄVISSÄ OLEMISEEN, KÄYTETTÄVYYTEEN TAI KÄYTTÖKELPOISUUTEEN LIITTYVÄÄ TAKUUTA tai (II) VÄHENNÄ, MUUTA TAI TEE TYHJÄKSI MITÄÄN MUUTA NIMENOMAISTA TAKUUTA MISSÄÄN OSAPUOLTEN VÄLISESSÄ ALLEKIRJOITETUSSA SOPIMUKSESSA. Osiossa 1 mainitut korjauskeinot ovat asiakkaan yksinomaisia ja rajattuja korjauskeinoja sekä SAP:n yksinomainen vastuu, jos edellä olevassa osiossa 1 mainittuja takuuvaatimuksia ei täytetä.

5 [1] Jos asiakas käyttää Ariban OnPremise-tuotetta ja ostaa Ariban tai SAP:n isännöintipalveluita asiakkaalle kohdistetun toteutuksen isännöimiseksi, tämä lause ei päde, jos Ariba/SAP toteuttaa isännöinnin SAP:n alihankkijan, AT&T:n, kautta. Sen sijaan AT&T:n isännöinnissä ei käytetä kaikkien kriittisten ohjelmistoalijärjestelmien varakopioita, mutta palvelu toteutetaan silti palvelun käytettävyystakuulle määritetyn prosenttiarvon puitteissa. Useimpien asiakkaiden osalta ei käytetä AT&T:n isännöintipalveluita. SLP 1 Maaliskuu 2014

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi.

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi. F-SECURE -LISENSSIEHDOT TÄRKEÄÄ LUE SEURAAVAT F-SECURE-OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISENSSIEHDOT ("EHDOT") HUOLELLISESTI. ALLA OLEVAN HYVÄKSYMISVAIHTOEHDON VALITSEMINEN TAI OHJELMISTON ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA. TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ EHTOJA, JOTKA RAJOITTAVAT TAI POISTAVAT RIMin VASTUUN SINUA KOHTAAN JA

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen 1 Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

AB SCIEXIN HUOLTOEHDOT

AB SCIEXIN HUOLTOEHDOT AB SCIEXIN HUOLTOEHDOT Yleiset ehdot (sovelletaan kaikkiin huoltosuunnitelmiin sekä kaikkiin aika- ja materiaaliperusteisiin huoltoihin) 1. Koko sopimus AB Sciex ( Palveluntarjoaja ) ja asiakas sopivat

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

Daisy Net palvelun käyttöehdot

Daisy Net palvelun käyttöehdot Daisy Net palvelun käyttöehdot 1 Daisy Net palvelun käytön osapuolet Daisy Net palvelu on Oulun kaupungin hallinnoima ja ylläpitämä varhaiskasvatuksen palvelu- ja viestintäkanava. Yhteystiedot: Oulun kaupunki

Lisätiedot

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus TIEDOKSI KÄYTTÄJÄLLE: LUKEKAA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI. KOPIOIMALLA TAI ASENTAMALLA OHJELMISTON TAI SEN OSAN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA TAI JOTAKIN SEN OSAA HYVÄKSYTTE

Lisätiedot

palvelu, joka kotimaista ja sijainnista

palvelu, joka kotimaista ja sijainnista Edistyneet Dell v verkonvalvontapalvelut Palvelukuvaus 1. PALVELUSOPIMUKSEN ESITTELY Edistynyt verkonvalvonta: Verkkokatkoksista tai verkon suorituskykyhäiriöistä aiheutuu merkittäviä kulujaa päivittäistoiminnoissa.

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

HP Proactive 24 -palvelu

HP Proactive 24 -palvelu HP Proactive 24 - HP:n t Palvelun kuvaus HP Proactive 24 (P24) -ssa on integroitu laitteisto- ja ohjelmistotukiratkaisu, joka yhdistää teknisen tietouden ennaltaehkäisevään un, joka kattaa koko IT-ympäristön.

Lisätiedot

Muut laitteet tarkoittaa muuta sellaista tietokonetta tai laitetta kuin Kindle-laitetta, jolla sinulla on lupa käyttää lukusovellusta.

Muut laitteet tarkoittaa muuta sellaista tietokonetta tai laitetta kuin Kindle-laitetta, jolla sinulla on lupa käyttää lukusovellusta. Amazon.com Kindle -lisenssisopimus ja käyttöehdot Päivitetty viimeksi: 28. syyskuuta 2011 Tämä on sinun ja Amazon Digital Services, Inc. -yhtiön (ja sen tytäryhtiöiden, Amazonin tai meidän ) välinen sopimus.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut

Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut Varmenteisiin liittyvät 1 (7) Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut Useiden :n (jäljempänä Sonera ) tietoturvapalveluiden yhteydessä käytetään hyväksi Sonera CA:n myöntämiä varmenteita. Asiakas voi

Lisätiedot

RIMin tietosuojakäytäntö

RIMin tietosuojakäytäntö RIMin tietosuojakäytäntö Research In Motion Limited ja sen konserniyhtiöt ( RIM ) ovat sitoutuneet noudattamaan käyttämäänsä pitkäaikaista henkilökohtaisten tietojen yksityisyyden ja tietoturvan ylläpitokäytäntöä;

Lisätiedot

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa.

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa. Vain uusi itsenäinen myyntiedustaja voi täyttää tämän sopimuksen. 1. Tämän Sopimuksen solmiminen Itsenäisen Edustajan ("IE") ja ACN Communications Finland Oy:n välille riippuu siitä, hyväksyykö ACN hakemuslomakkeen.

Lisätiedot

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset 12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 12.1 Avainkäsitteet 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset Alkuperäisen Moreqin julkaisemisesta lähtien vuodesta 2001 lähtien ei-toiminnalliset vaatimukset ovat olleet

Lisätiedot