Pietarin talous vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla Talouden puolivuotiskatsaus Joulukuu 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pietarin talous vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla Talouden puolivuotiskatsaus Joulukuu 2004"

Transkriptio

1 Pietarin talous vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla Talouden puolivuotiskatsaus Joulukuu 2004 Tuotanto Teollisuustuotanto saavuttamassa entisen asemansa Vuoden 2004 ensimmäisen puoliskon talouskasvu oli lähinnä teollisuusvetoista. Mutta myös kuluttajapalvelusektori, jolla on tosin on huomattavasti vähäisempi painoarvo kaupungin taloudessa, oli vahvassa nousussa (+13.8%). Muiden palveluiden, kuten kaupan ja kuljetuksen alalla, kasvu oli maltillisempaa. Teollisuustuotannon kasvu Pietarissa ylitti hieman Luoteis-Venäjän keskiarvon ja oli yli kaksi kertaa nopeampaa kuin koko Venäjällä keskimäärin. On huomionarvoista, että Luoteis- Venäjän hallintopiirissä talouden kehitys oli huomattavasti vahvempaa kuin Venäjällä yleensä. Pietarilla on suuri etu asemastaan koko Luoteis- Venäjän rahamaailman, kuljetusten ja palveluiden keskuksena. Luoteis-Venäjän keskuksena olemisen lisäksi Pietari on Moskovan jälkeen suurin keskus koko Venäjällä, niin taloudellisesti kuin logistisestikin. Kotimainen kysyntä kasvussa Teollisuustuotannon kehitys kaupungissa on syklistä ja konepajateollisuuden hallitsema. Konepajateollisuudessa on epävakaita 2-3 vuoden syklejä, jotka heijastuvat myös koko teollisuuden sektorin tuotannon kehitykseen. Teollisuustuotanto, vuosimuutos aikaisempaan vuoteen * Venäjä Pietari * Tässä ja muualla: vuoden 2004 ensimmäinen puolisko verrattuna vuoden 2003 vastaavaan periodiin Lähde: Goscomstat, Peterburgcomstat (2004) Teollisuustuotannon ailahtelevaisuus voidaan selittää kaupungin laivanrakennus- ja energiasektorien riippuvuudella suurista ulkomaisista tilauksista. Vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla ailahtelun jyrkkyys näytti pienentyneen. Tämä on seurausta tilauksien rakenteen painottumisesta kasvavassa määrin pienempiin ja kotimarkkinoille suuntautuviin teollisuudenaloihin. Kuukausittainen teollisuustuotanto, %-muutos vastaavaan kuukauteen vuotta aiemmin Venäjä Pietari Nopeinta kasvu oli teiden ja kunnallisten tilojen rakentamisessa (n.200%), autoteollisuudessa (70%), kaapelintuotannossa (50%), maatalouden konepajateollisuudessa (19%) ja rautatiekonepajateollisuudessa (18%). Nämä ovat kaikki konepajateollisuuden alaryhmiä ja ne tuottavat nyt kasvulukuja, jotka ovat huomattavasti parempia kuin perinteisesti vahvoilla vientiin suuntautuneilla yrityksillä. Konepajateollisuuden kasvu on myös kiihdyttänyt metallurgian sektoria Pietarissa. Teollisuustuotanto eräillä teollisuudenaloilla, %-muutos edelliseen vuoteen Elintarviketeollisuus Puunjalostusteollisuus Kemianteollisuus Rakennusmateriaalien valmistus Energiateollisuus TEVANAKE Konepajateollisuus Metallituotanto Jonkin asteinen buumi rekisteröitiin joillain elintarviketeollisuuden aloilla, kuten viinin tuotanto (61%), vahvat alkoholijuomat (34%) ja tupakkateollisuus (22%). Tämä kasvu oli selvästikin kotimaisen kysynnän kasvun seurausta. Kemian- ja puunjalostussektoreiden heikot tulokset voidaan osittain selittää kaupunkia ympäröivän Leningradin läänin vastaavien alojen nopean kasvun aiheuttamalla koventuneella kilpailulla. Teollisuuden rakenne, % Energiateollisuus Konepajateollisuus Elintarviketeollisuus TEVANAKE Rakennusmateriaalit Puunjalostus Kemianteollisuus Muut H of 2004 Lähteet: Goscomstat, Peterburgcomstat (2004) 1 Tekstiilit, vaatteet, nahka ja kengät 1 Joulukuu 2004

2 Pietarin talouden kehitys on viimeisen kahden vuoden aikana muistuttanut hämmästyttävän paljon ympäröivän Leningradin läänin kehitystä. Tämä on tarkoittanut lähinnä kahden tai kolmen perusteollisuudenalan selkeätä hallitsevaa asemaa, jotka ovat samanaikaisesti olleet vahvassa kasvussa. Venäjän talouskehityksen uutta vaihetta voidaan luonnehtia vanhan neuvostoaikaisen talousmallin täyskäännökseksi: Neuvostoliiton viimeisille vuosille oli ominaista erittäin diversifioitunut teollisuustuotannon rakenne, johon kuului paljon tehottomia yrityksiä joiden toiminta perustui enemmän työllistämiseen kuin tuotantoon. Pietarin tämän hetkinen keskittyminen konepajateollisuuteen ja ruuan tuotantoon pohjautuu huomattavasti loogisempi, sillä se perustuu alueen talouden ominaisuuksiin. On tosin mahdollista, että lähitulevaisuudessa energiateollisuus kasvattaa rooliaan energiamaksujen nousun myötä. Viestintä ja kuljetukset: Pietari merikeskuksena Käsitellyn rahdin määrä Pietarin kuljetussektorilla kasvoi vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla kohtalaisesti (6.6%) mutta nopeammin kuin vuosi sitten. Kasvu oli suurinta kauttakulkurahdissa, mikä johti kuljetussektorin rakenteen muuttumiseen. Kohtalaista kasvua koettiin rautatie- (3.9%), auto- (0.4%), ilma- (10.3%) ja putkikuljetuksissa (6.2%). Toisaalta, merkittävä kasvu rekisteröitiin meri (n.100%) ja sisävesikuljetuksissa (38.4%). Pietarin merisataman nopeakehitys on suotuisten rautatiekuljetusmaksujen ja sataman tilojen sekä johtamisen parantumisen ansiota. Pietarin satama yhdistettynä Leningradin läänin satamiin toimii kilpailevana kulkupaikkana Suomen, Viron ja Latvian satamille. Rahdin määrä, milj. tonnia Yhteensä, sisältäen: rautateitse maanteitse vesiteitse lentoteitse, 1000 tonnia putkikuljetukset meriteitse Vuoden 2004 tammi-kesäkuussa viestintäsektori kasvoi lähes kolmanneksen. Tämä oli pääasiassa matkapuhelinpalvelujen (niiden osuus kaikista viestintäpalveluista oli 61.7% ja viestintäpalveluista kuluttajille 74.1%) sekä uusien tiedonsiirtopalvelujen, kuten IP-puhelujen 2 ansiota. Perinteisten kaupungin sisäisten sekä kansainvälisten puhelinpalvelujen osuus laski vuoden %:sta vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla 9.1%:iin. Rakennusala kehittyy mutta hintakehitys pysähtyi Vuoden 2004 ensimmäisellä puolisolla Pietarilaiset yritykset toteuttivat rakennusurakoita yhteensä 16.9 mrd. ruplan edestä (13% kasvu vuoden 2003 vastaavaan periodiin). 2 IP = Internet protocol Valmistuneet rakennusurakat, %-muutos aiemman vuoden vastaavaan kuukauteen Rakentamisen nopea kasvu hidastui kiinteistöjen hintakehityksen tasaannuttua. Hinnat saavuttivat huippunsa kesällä Päätekijä hintojen nousun pysähdykselle voi olla asuntomarkkinoiden saturaatio, joka tapahtui Moskovassa jo monta kuukautta aiemmin. Ennusteiden mukaan kiinteistöjen hintojen lasku johtaa rakentamisen hidastumiseen vuoden 2004 toisella puoliskolla. Metroyhteyden uudelleenrakentaminen kahden aseman, Lesnayan ja Ploshad Muzhestvan, välille oli kaupunginhallituksen tärkeimpiä tehtäviä yhdeksän vuoden ajan mutta työt saatiin valmiiksi ja yhteys aloitettua vasta 2004 ensimmäisellä puoliskolla. Monta pientä ja keskisuurta rakennusprojektia valmistui tammi-kesäkuussa 2004 sekä tuotannon että kaupan sektoreilla. Kysyntä Kulutusluotot pitivät vähittäiskaupan kohtalaisessa kasvussa Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu Pietarissa vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla kasvoi 5.1% yltäen 90 mrd. ruplaan. Elintarvikkeiden ja non-food tuotteiden keskinäiset osuudet koko vähittäiskaupasta muuttuivat hieman (ollen nyt 38% ja 62%). Muutos johtuu siirtymisestä korkeamman elintason kulutusrakenteeseen. Vähittäiskaupan kehitystä Pietarissa kuluvan vuoden alkupuoliskolla vauhditti kulutusluotot, joita oli tarjolla monessa kaupassa. Nämä kulutusluotto-ohjelmat käynnistettiin kotimaisten ja ulkomaisten rahoituslaitosten toimesta kestokulutustavaroiden ostamisen rahoittamiseksi. Korkeasta korosta (20-30%:n vuosikorko) huolimatta Pietarin asukkaiden kysyntä uusille rahoitusvaihtoehdoille on vakaassa kasvussa. Investoinnit normalisoituivat vuosijuhlien päätyttyä Investoinnit kiinteään pääomaan laskivat merkittävästi (27.4%) vuoden 2004 tammi-kesäkuussa ollen 33.3 mrd. ruplaa. Investoinnit kiinteään pääomaan, mrd. ruplaa 2000 Investoinnit yhteensä Investointien lasku johtuu kaupungin 300- vuotisjuhlien päättymisestä. Velalla rahoitettujen investointien osuus kiinteän pääoman investoinneista 2 Joulukuu 2004

3 laski vuoden 2003 yli puolesta tämän vuoden alkupuoliskolla alle kolmannekseen. Myös valtava budjetista rahoitettujen investointien määrä laski huomattavasti kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Yritysten omista varoista rahoitetut investoinnit vastasivat 67.4% kiinteän pääoman investoinneista. Vaikka investointien kokonaismäärä laski, se kuitenkin kasvoi muutamilla teollisuuden aloilla, kuten lasintuotannossa (2.3-kertaistui), energiantuotannossa (+60%) sekä massa ja paperiteollisuudessa (+50%). Hintojen kehitys: kiinteistömarkkinoiden hidastuminen muuttui stagnaatioksi Vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla kuluttajahintainflaatio Pietarissa oli 5.6% (koko vuonna %). Elintarvikkeiden hinnat kasvoivat 5.3% (2003: 10.2%) ja non-food-tuotteiden hinnat nousivat 4% (2003: 11.5%). Maksullisten palveluiden hinnat, jotka ovat olleet nopeassa kasvussa viime vuosian, kasvoivat 8.7% vuoden 2004 tammi-kesäkuussa. Tämä pysyi aikaisemmalla tasolla huolima yleisestä inflaation hienoisesta hidastumisesta. Kuukausi-inflaatio, %-muutos edellisvuodesta Tämä ulkomaisten investointien buumi voidaan selittää sekä alhaisella lähtötasolla (seurausta vuosien rajusta investointien laskusta) sekä uuden kaupunginhallinnon rakentavista yrityksistä parantaa Pietarin investointi-ilmapiiriä. Luonnollisesti myös vuosijuhlien PR-arvo on merkityksellinen. Ulkomaiset investoinnit, milj. dollaria Pietariin tehdyt ulkomaiset investoinnit yhteensä - Suorat investoinnit Portfolioinvestoinnit Muut investoinnit Ulkomaiset offshore-investoinnit Kyprokselta, Alankomaista ja jossain määrin myös Iso-Britanniasta ovat vähenemässä. Tämä heijastelee kahta trendiä: yhtäältä, investoinnit teollisuusmaista keskittyvät enemmän tuotantoon; toisaalta, venäläistä alkuperää olevan pääoman kotiuttaminen on hidastunut JUKOStapauksen takia. Konepajateollisuus (33.6% kaikista ulkomaisista investoinneista) ja elintarviketeollisuus (vastaavasti 27.6%) näyttivät olleen kiinnostavimmat kohteet sekä kotimaisille että ulkomaisille investoijille vuoden 2004 alkupuoliskolla Kulut t ajahinnat Tuottajahinnat Lähteet: Rosbusinessconsulting, Peterburgcomstat (2004) Ulkomaisten investointien rakenne vuoden 2004 tammi-kesäkuussa alkuperämaittain Muut 28 % USA 28 % Kiinteistöjen hinnat nousivat vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla keskimäärin noin kolmanneksen. Hintojen kasvu vaihteli alueittain 12%-15%, kun Moskovassa puolestaan kiinteistömarkkinoiden hintakehitys on ollut pysähdyksissä vuoden 2004 keväästä asti. Tämä vaikutti kiinteistöostajien hintaodotuksiin ja lakkautti heidän ostohalukkuutensa. Lisäksi, suuri osa Pietarin kiinteistöjen ostajista on moskovalaisia. Nämä tekijät pysäyttivät hintojen nousun Pietarin kiinteistömarkkinoilla ja johtivat (ainakin) hetkelliseen markkinoiden saturaatioon. Alankom aa t 9 % Suomi 10 % Kypr os 14 % Iso- Br it annia 11 % Ulkomaantoiminnot Ulkomaiset investoinnit kasvuun suorien investointien johdolla Vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla ulkomaisten investointien negatiivinen kehitys kääntyi nopeaa kasvuun Pietarissa. Ulkomaiset investointien virta kaupunkiin kasvoi 38.9%, joka on sen keskipitkä aikavälin ennätys. Myös investointien rakenne muuttui kun suorat investoinnit kasvoivat huomattavasti nopeammin (+60%) kuin portfolio- tai muut investoinnit (+18.4% ja 36.9%, vastaavasti). Suorien ulkomaisten investointien rakenne muuttui merkittävästi: ulkomaiset investoinnit kiinteään pääomaan vastasivat 7.5% kaikista ulkomaisista sijoituksista ja ylitti ulkomaisten yhteisomistajien myöntämien lainojen osuuden. Aikaisemmin enemmistö suorista ulkomaisista sijoituksista on saapunut lainoina. 3 Joulukuu 2004

4 Ulkomaankauppa jatkoi kasvuaan Pietarin ulkomaankauppavaihto kasvoi vuoden 2004 alkupuoliskolla 19.3%. Vienti kasvoi 25.7% ollen milj. dollaria ja tuonti puolestaan kasvoi 15.8% ollen milj. dollaria. Viennin osuus ulkomaankauppavaihdosta oli 37.3% ja viennin puolestaan 62.7%. Ulkomaankauppa, milj. dollaria Ulkomaankaupan vaihto Vienti Pietarista Tuonti Pietariin Kauppatase Lähteet: Goscomstat, Peterburgcomstat (2004) Pietarin tärkein vientiartikkeli oli rautametallit, jonka osuus koko viennistä oli 43.1% vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Konepajateollisuuden tuotteet olivat seuraavaksi isoin ryhmä 32.1%:n osuudellaan. Puutavaratuotteet olivat kolmantena 8.4%:n osuudella. Tuonnin rakenne oli monipuolisempi. Suurin tuoteryhmä oli elintarvikkeet ja maatalouden tuotteet, joiden osuus koko tuonnista oli 37.9% vuoden 2004 tammi-kesäkuussa. Koneet ja laitteet vastaisivat 29.1%, kun petrokemian tuotteiden osuus oli 13.6% kokonaistuonnista. Koneet ja laitteet koostuivat pääosin kestokulutustavaroista. Petrokemian tuotteiden tuonti jatkoi kasvuaan vastaavien tuotteiden lisääntyneestä kotimaan tuotannosta huolimatta (esim. Leningradin läänissä). Petrokemian tuotteet kuuluvat kalliiden tuotteiden ryhmään ja niillä on erikoisalan markkinat Pietarissa. Pietarin tärkeimmät kauppakumppanit vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla Tärkeimmät vientimaat Osuus viennistä, % Tärkeimmät tuontimaat Osuus tuonnista, % Intia 20.7 Saksa 13.6 Saksa 16.1 Suomi 11.3 Suomi 8.9 Yhdysvallat 6.3 Alankomaat 5.7 Kiina 5.7 Espanja 4.4 Ranska 4.4 Ruotsi 3.3 Italia 4.1 Pietarin ulkomaankaupan rakenne on maantieteellisesti vaihteleva mutta enemmän viennin kuin tuonnin osalta. Pietari on vähitellen löytämässä roolinsa kansainvälisessä työnjaossa, mikä tulee tulevaisuudessa luomaan kestävän perustan kaupungin kaupallisissa ulkomaansuhteissa. Yritys- ja rahoitussektoreiden kehitys Yrityssektori pääsemässä irti tehottomuuden taakastaan Vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla Pietarin hallinto aloitti ns. valtion unitaaristen yritysten (VUY) uudistamisen. Uudistus koskee niitä VUY-yrityksiä, jotka ovat kaupungin omistuksessa ja joiden rahoitus saadaan kaupungin budjetista. Näiden yritysten päätoiminta on palvelujen tarjoaminen kunnille (kunnallispalvelut sekä teiden rakentaminen ja huolto). Uudistuksen taustalla on näiden yritysten tehottomuus sekä se, että niistä on tullut tarpeettomia. Vuosia kestänyt intensiivinen kaupungin kunnostus loi markkinat, jossa osapuolet kilpailivat keskenään voittaakseen kaupungin tarjouskilpailuja teiden rakentamiseksi tai muiden kunnallisten palveluiden toimittamiseksi. VUY-yritysten tehottaman johdon sekä voimavaroja haaskaavien liiketoimintakäytäntöjen uudistaminen voi johtaa läpinäkyvimpiin markkinoihin kunnallisille projekteille. Toinen asia, jota kaupungin hallinto pyrkii uudistamaan, on kaupungin keskustan maa-alan tehoton käyttö rakentamisessa. Tämä voisi antaa uutta potkua kaupungin asuntomarkkinoiden kehittymiselle. Teollisuusyritykset ja erilaiset organisaatiot, jotka tällä hetkellä omistavat kyseisen maan, ovat vastustaneet uudistusta. Isot rakennusyhtiöt ovat kuitenkin alkaneet kerätä maata yksityisiltä maanomistajilta, joilla on enemmän tai vähemmän ongelmia rahatilanteensa kanssa. Rakennusyhtiöiden tavoitteena on hankkia tätä arvokasta maa-alaa keskustasta ja sen ympäriltä pala palalta ja pakottaa nykyiset omistajat siirtymään kaupungin laitamille. Tämä prosessi voi laittaa liikkeelle yritysostojen määrän nopean kasvun ja johtaa merkittävään yritysrakenteen muutokseen Pietarin keskustassa. RTSI ja DP-RUX -indeksit RTSI (left axis) DP-RUX (right axis) Source: RTC-Interfax Index Agency, Delovoy Peterburg hhhf Rahoitussektorin kriisi on ohi Kesän 2004 pankkikriisillä ei ollut merkittäviä vaikutuksia Pietarin pankkisektoriin. Kriisi alkoi Venäjän keskuspankin yrityksestä kiristää talouskuria epäämällä lisenssit muutamalta pankilta. Pankkiyhteisön alkushokista huolimatta kriisin suuruusluokka jäi pieneksi ja Pietarin suurimmat pankit jatkoivat varojensa kasvattamista myös tänä vuonna. Lisäksi, kaksi pietarilaista pankkia (Rossija bank ja Tavrichesky bank) rankattiin viiden parhaan venäläisen pankin joukkoon vuoden toisella neljänneksellä. Web-Invest Bankin varat kasvoivat suhteellisen hyvin tarkasteluajanjaksolla. Pietarin Promstrojbank menestyi hyvin vuoden ensimmäisellä puoliskolla kasvattaen voittoon 65.6% vuoden toisella puoliskolla (kriisin laantuessa). Samaan aikaan toinen pietarilainen pankki, Menatep, ilmoitti varojensa laskeneen -10.8% ja oman pääoman -4.6% mutta tämä näyttäisi olevan poikkeustapaus. Julkinen sektori ja sosiaalisen tilanteen kehitys Yrityssektori edesauttoi budjetin kohenemista Pietarin kaupungin budjetti oli ensimmäinen päivä heinäkuuta mrd. ruplaa ylijäämäinen. Budjettituloista suurin osa saatiin verotuloista (77.1%). 4 Joulukuu 2004

5 Pietarin budjetti, miljoonaa ruplaa Tulot Menot Tase Tase / tulot, % Velat Tuloverojen (29.2%) ja yritysten voittoverojen (25%) yhdistetty osuus vastasi yli puolta Pietarin budjettituloista. Tuloverojen suuremmasta osuudesta huolimatta voittoverot kasvoivat nopeammin. Suurin syy tähän oli monien pienten ja keskisuurten (PK) yritysten siirtyminen harmaan talouden sektorilta lainsäädännön piirin. Tämä johtui alentuneesta verotuksesta ja kasvaneista paineista olla läpinäkyvämpi ja omata hyvä luottohistoria (jotka edesauttavat pieniä yrityksiä saamaan pankkilainaa). Lisäksi, yritysten nettovoitot kasvoivat huomattavasti nopeammin kuin väestön tulotaso. Esimerkiksi, vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla nettovoitot lähes kaksinkertaistuivat kaupan ja pitopalveluiden alalla, kasvoivat 70% rakennusalalla, 48% maataloudessa, 45% kunnallispalveluissa, 39% viennissä ja 25% teollisuustuotannossa. Positiivinen budjettikehitys näkyi suhteellisen hyvänä tase/tulot lukuna, joka olikin korkein viiteen vuoteen. Väestön tulot yhä kasvussa Pietarin asukkaiden rahatulot vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla kasvoivat 17,7% ja olivat yhteensä mrd. ruplaa. Kesäkuussa 2004 keskimääräinen kuukausipalkka kaupungissa oli 8429 ruplaa. Reaalitulot ja -palkat, %-muutos aikaisemman vuoden vastaavaan kuukauteen Reaalikäteistulot Reaalip alkat Tulojen jatkuva kasvu on kuitenkin tapahtunut yhtä aikaa merkittävän tulotason kahtiajaon kanssa. Näin ollen, keskimääräinen pietarilainen eläke oli kesäkuussa ruplaa samaan aikaan kun toimeentulominimi oli 1991 ruplaa. Vuoden toisella puoliskolla 66.3%:lla kaupungin väestöstä tulotaso oli alle keskimääräisen. Virallisilla tilastoilla on kuitenkin taipumus aliarvioida väestön tulotasoa, mitä käsitellään lähemmin tämän raportin Mielipideosiossa. Työttömyysaste pysyi tasaisena ETLA Solid Invest Suhteellisen tasaisena pysyneestä työttömyysasteesta huolimatta Pietarin Valtion Työllisyyspalvelun rekisteröimien työttömien määrä on laskussa. Tämä kehitys heijastelee työvoimapulaa joillain sektoreilla, minkä myös työnantajat vahvistavat. Työttömyys ILO-metodologian mukaan,% Työttömyysaste Venäjällä Työttömyysaste Pietarissa Lähteet: Goscomstat, Peterburgcomstat (2004) Halutuimpia spesialisteja ovat pätevät työntekijät, insinöörit ja tekniset asiantuntijat. Työnantajat ovat halukkaita palkkaamaan näitä työntekijöitä kohtuullisen hyvällä palkalla. Työmarkkinoita Pietarissa vaivaa kuitenkin rakennetyöttömyys ja sen enemmistö muodostuu epäpätevästä työvoimasta. Tämä työvoiman kahtiajako on pakottanut työntekijät laittamaan paljon voimavaroja avainhenkilöstönsä löytämiseen ja turvautumaan lyhyen aikavälin työllistämiseen vähemmän pätevän henkilöstön osalta. Mielipide: Elintasoindikaattorit ja todellinen elintaso Venäjän elintaso, siten kuin sen näkyy ja raportoidaan virallisissa tilastoissa, ei useinkaan vastaa todellisuutta. Vuosien aikana pietarilaisten todelliset tulot kasvoivat huomattavasti nopeammin kuin valtion tai kaupungin tilastot väittävät. Väestön kasvaneet menot voivat olla merkki tästä. Pietarilaisten kuukausittaiset rahatulot ja menot per asukas, nykyhinnoin, dollaria Tulot Pietarissa Tulot, Venäjällä Menot + säästöt, Pietarissa Menot + säästöt, Venäjällä Lähde: Goscomstat (2002) Rekisteröimättömät tulot muodostavat huomattavan lisän virallisesti ilmoitettuihin tuloihin Pietarissa. Olettaen, että näitä tuloja todella on, ne voivat olla peräisin monista tilastoimattomista lähteistä: Laiton tuotanto ja toiminta (rikollinen tai ns. musta sektori) Pimitetty toiminta (ns. harmaa sektori) Epävirallisen sektorin tuotanto Kotitalouksien tuotanto omaan käyttöön Tuotanto, joka jää tilastoimatta tilastojen keruun puutteiden vuoksi 5 Joulukuu 2004

6 Pietarilaisten tulojen rakenne vuonna 2002 Omaisuuteen perustuvat tulot; 8,4% Yrit yst oimint a an perustuvat tulot; 7,5% Tulonsiirrot ; 13,3% Muut tulot; 18,9% Lähde: Goscomstat (2002) Palkka; 51,9% Pietarin yksi erityispiirre on harmaan talouden merkittävä rooli kaupungin taloudessa. PK-yritykset ovat olleet menestyneempiä Pietarissa kuin muualla Luoteis-Venäjällä, sillä noin kaksi kolmasosaa Luoteis- Venäjän PK-yrityksistä sijaitsee Pietarissa. Yleisesti ottaen, PK-yritykset ovat yleisin piilotulojen lähde Venäjällä. Kun työntekijän ilmoitettu palkka on 1000 ruplaa kuussa (n. 30 dollaria), niin todellisuudessa hänen palkkansa on todennäköisesti 500 dollarin luokkaa. Rikollinen toiminta ei ole niin suurta kuin 1990-luvulla ja täysin laittomat tulot eivät vastaa enää niin merkittävää osaa kokonaistuloista. Kuitenkin, lahjuksien anto (joita pidetään pehmeänä rikollisuuden muotona) on yhä laajalle levinnyttä. Esimerkiksi, suurin osa autoilijoista ei ajattele liikennepoliisin toimivan laittomasti ottaessaan säännöllisesti vastaan lahjuksia. Tämän seurauksena, vanhemman liikennepoliisin todelliset kuukausitulot ovat todennäköisesti dollarin luokkaa, vaikka hänen nimellinen palkkansa on noin ruplaa ( dollaria). Samaan aikaan, pietarilaisten rekisteröimättömät tulot esimerkiksi epävirallisesta liiketoiminnasta tai kotitalouden tuotannosta omaan käyttöön jää tilastoimatta virallisissa tilastoissa. Reaalitulojen kasvu on kuitenkin johtamassa aiemmin kotona tehdyn työn korvaamiseen ostamalla tuotteita ja palveluja. Yksityiset siivoojat ja sairaanhoitajat, lounaat ravintoloissa ja kahviloissa kotiruuan sijaan ovat eurooppalaisen keskiluokan merkkejä mutta ovat nykyään myös yleistyneet Pietarissa. Tätä kehitystä edistää tulojen nousun ohella palvelusektorin kehittyminen, erityisesti keskiluokan hintatasolla. Mielipiteet Pietarin ja Venäjän keskiluokan koosta vaihtelevat. Arviointimenetelmästä riippuen, 5-15% pietarilaisista voidaan lukea keskiluokkaan kuuluvaksi mutta 10% on todennäköisesti lähinnä totuutta. Pietarin keskiluokan talouden perusta on kuitenkin vielä hyvin epävakaa, eikä keskiluokka näe itseään yhtenäisenä kansanryhmänä, joka pyrkisi vaikuttamaan kaupungin politiikkaan ja talouteen. Pietarin elintason perusta on yleisesti ottaen monipuolisempi kuin muualla Luoteis-Venäjällä johtuen kaupungin talouden monipuolisemmasta rakenteesta. Kaupungin talouden rakenne luo enemmän työllistymismahdollisuuksia ja takaa näin laajan palkkaskaalan. Muilla Luoteis-Venäjän alueilla, joissa PK-sektori on heikommin kehittynyt, tulotaso on lähempänä virallisten tilastojen ilmoittamaa tasoa. Pietarissa on kuitenkin suuret tuloerot. Kuilu rikkaiden ja köyhien välillä on suurempi kuin viralliset tilastot antavat ymmärtää. Suuri eläkeläisten (27.5% kaikista asukkaista vuonna 2003) ja valtion työntekijöiden määrä on köyhyysongelman taustalla. Palkat valtion oppilaitoksissa ja terveydenhuollossa ovat matalat, eikä niitä kasvata ylimääräiset tulot (poikkeuksena korkean tason lääkärit, jotka saavat harmaata tuloa terveydenhoitojärjestelmän kautta). Näiden työntekijöiden palkkojen kasvattamiseksi tarvittaisiin merkittäviä institutionaalisia uudistuksia. Yleisesti ottaen, palkat valtion ja yksityisen sektorin työntekijöiden välillä eroavat merkittävästi Pietarissa. Esimerkiksi koulutussektorilla, pätevä henkilö voi tienata kuukaudessa 1500 dollaria yksityisessä laitoksessa mutta vain alle 200 dollaria julkisessa laitoksessa. Tulojen pimittämisen houkuttelevuus pietarilaisten keskuudessa on luomassa eläkepommin aktiiviväestölle pitkällä aikavälillä. Kuten monet muutkin pitemmän aikavälin ongelmat Venäjällä, myös tämä on jäänyt vaille riittävää huomiota valtion, yritysten ja väestön taholta. Pitkällä tähtäimellä, pietarilaisten tulot tulevat kasvamaan mutta myös tuloerot niin kaupungin sisällä kuin suhteessa muuhun Luoteis-Venäjään tulevat myös pahenemaan. Asiantuntijat uskovat, että Venäjän liittyminen WTO:hon tulisi lisäämään alueiden välisiä tuloeroja, sillä Moskovan, Pietarin sekä monen muun Venäjän kasvukeskuksen talouskasvu kiihtyy tässä tapauksessa keskimääräistä nopeammin. 6 Joulukuu 2004

Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät

Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät Pekka Sutela 04.04. 2008 www.bof.fi/bofit SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Venäjä Maailman noin 10. suurin talous; suurempi kuin Korea, Intia

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa

Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa Maija Sirkjärvi Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT 16.9.2010 1 Venäjän talous supistui vuonna 2009 voimakkaasti, mutta nousu on jo alkanut 50 40 30 20

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen?

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen? Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen? Donetsk Luhansk Donetskin ja Luhanskin alueella asuu 6,5 milj. ihmistä eli 15% Ukrainan väkiluvusta. Krimin niemimaalla, ml. Sevastopol, asuu lähes 2,5

Lisätiedot

Terveysteknologian kauppa Terveysteknologian kauppa

Terveysteknologian kauppa Terveysteknologian kauppa Terveysteknologian kauppa 2016 Terveysteknologian kauppa 2016 1 Suomen terveysteknologian vienti ylitti 2 miljardia euroa vuonna 2016 Tuotteiden vienti kasvoi lähes 10% Tuotekaupan ylijäämä oli 1,0 miljardia

Lisätiedot

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Suuri mahdollisuus Sijainti Täydentävä tuotantorakenne Naapurin tuntemus Rakennemuutostarve

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan. Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6.

Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan. Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6. Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6.2011 Maija Sirkjärvi Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT)

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013 28.5.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Muuttuva arvoketju Arvoketju kokonaisuutena, mikä se on? Lihatilan talous ja johtaminen superseminaari, Seinäjoki Kyösti Arovuori

Muuttuva arvoketju Arvoketju kokonaisuutena, mikä se on? Lihatilan talous ja johtaminen superseminaari, Seinäjoki Kyösti Arovuori Muuttuva arvoketju Arvoketju kokonaisuutena, mikä se on? 23.11.2016 Lihatilan talous ja johtaminen superseminaari, Seinäjoki Kyösti Arovuori 2 Lihantuotannon arvoketju Kuluttajan rooli ostaa ja maksaa

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio

Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio Miten ruokaan käytettävät kulutusmenot jakautuvat elintarvikeketjussa? Lähestymistapa perustuu kotimaisten elintarvikkeiden,

Lisätiedot

Pelastaako Luoteis-Venäjän ja Pietarin talouskasvu Itä-Suomen? Pekka Sutela www.bof.fi/bofit 4.9.2008 Venäjä / Neuvostoliitto Suomen kauppakumppanina 100 80 60 Osuus, % Vienti Venäjälle / NL:on Tuonti

Lisätiedot

Säästämmekö itsemme hengiltä?

Säästämmekö itsemme hengiltä? Säästämmekö itsemme hengiltä? Jaakko Kiander TSL 29.2.2012 Säästämmekö itsemme hengiltä? Julkinen velka meillä ja muualla Syyt julkisen talouden velkaantumiseen Miten talouspolitiikka reagoi velkaan? Säästötoimien

Lisätiedot

Makrotalouden ja toimialojen kehitysnäkymät - lyhyt katsaus

Makrotalouden ja toimialojen kehitysnäkymät - lyhyt katsaus Makrotalouden ja toimialojen kehitysnäkymät - lyhyt katsaus Markku Kotilainen, ETLA ETLA 21.11. ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Suomen talous kasvuun viennin kasvun myötä Viennin kasvua rajoittaa hidas

Lisätiedot

ENNUSTEEN ARVIOINTIA

ENNUSTEEN ARVIOINTIA ENNUSTEEN ARVIOINTIA 23.12.1997 Lisätietoja: Johtaja Jukka Pekkarinen puh. (09) 2535 7340 e-mail: Jukka.Pekkarinen@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville

Lisätiedot

Alkaako taloustaivaalla seljetä?

Alkaako taloustaivaalla seljetä? ..9 Alkaako taloustaivaalla seljetä? Lauri Uotila Pääekonomisti Sampo Pankki.9. 9 Kokonaistuotannon kasvu, % %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 9 Venäjä USA Euroalue - - - Japani - - 9 9 - - - - - Teollisuuden

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu 2013 13.9.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000 /

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Vienti Tuonti Kauppatase 31.8.2015

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 11-12 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan työlliset 1 298 henkilöä 14 % Autokauppa Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 55 % 31 % Vähittäiskauppa Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus.

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 Vitamiinien tarpeessa Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 MAAILMANTALOUS PARANTAA MENOAAN Maailmantalous toipuu vanhojen teollisuusmaiden johdolla Kasvun moottoreita ovat mm. Yhdysvallat ja Iso-Britannia

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 216 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 Esityksen rakenne 1. Venäjän talouden kansallisia erikoispiirteitä 2. Tämän hetken talouskehitys 3.

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2016 2018 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 3/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Kesäkuu 2016 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet Juha Kilponen Suomen Pankki Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet 18.12.2017 18.12.2017 Julkinen 1 Talouden yleiskuva Kasvu laajentunut vientiin, ja tuottavuuden kasvu

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.8.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2017 2 SUOMEN

Lisätiedot

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA PALJON RINNAKKAISIA JUONIA Talousennustaminen (suhdanne / toimialat) Mitä oikeastaan ennustetaan? Miten ennusteen tekeminen etenee? Miten toimialaennustaminen kytkeytyy suhdanne-ennusteisiin? Seuranta

Lisätiedot

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Samu Kurri Suomen Pankki Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Euro & talous 1/2015 25.3.2015 Julkinen 1 Maailmantalouden suuret kysymykset Kasvun elementit nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Hanna Freystätter Toimistopäällikkö, Suomen Pankki Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Euro & talous 4/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 28.9.2017 Teemat Maailmantalouden ja euroalueen

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot

Matkailun kehitys 2016

Matkailun kehitys 2016 Matkailun kehitys 2016 3.5.2017 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Kiina jatkoi vahvaan kasvuaan myös piristyi loppuvuotta kohden Suomessa kirjattiin 5 768 000 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015. Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen

Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015. Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015 Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen MAAILMAN JA SUOMEN TALOUS Halventuneet öljy ja euro vauhdittavat taloutta Rakennusteollisuus RT 5.5.2015 3 Euroalueen

Lisätiedot

Saksan ulkomaankaupan perusta edelleen Euroopassa

Saksan ulkomaankaupan perusta edelleen Euroopassa BoF Online 2008 No. 1 Saksan ulkomaankaupan perusta edelleen Euroopassa Heidi Schauman Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2011-2012 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2010 Yht. 118,6 mrd. euroa (pl. alv) 13 % 12 % 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58 %

Lisätiedot

Ennuste vuosille

Ennuste vuosille ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2015 2017 10.12.2015 11:00 EURO & TALOUS 5/2015 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2015 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta Bruttokansantuote

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2005 2007 Ennusteen taulukkoliite 30.3.2005 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2005 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu 1 9 8 7 3 1 %, liukuva vuosikasvu 11 Kiina Intia Venäjä USA Japani Euroalue -1-1 3 11 1 9 8 7 3 1-1 - 1 18.9. Bruttokansantuote, mrd. USD, Markkinakurssein USA 1 Kiina 9 Japani

Lisätiedot

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010 Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan Roger Wessman 14.04.2010 1 2 Luvut ennakoivat maailmanteollisuudelle vahvinta kasvua 30 vuoteen Lainaraha halventunut 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0

Lisätiedot

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki Venäjän kehitys Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki 7.4.2016 Pekka Sutela 1 Talous: Ennustajat ovat yksimielisiä lähivuosista Kansantulon supistuminen jatkuu vielä tänä vuonna Supistuminen vähäisempää

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Alueiden

Lisätiedot

Ennuste vuosille

Ennuste vuosille ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 13.6.2017 11:00 EURO & TALOUS 3/2017 TALOUDEN NÄKYMÄT Suomen talouden ennuste vuosille 2017 2019 kesäkuussa 2017. Eurojatalous.fi Suomen Pankin ajankohtaisia

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 8.9.1 Lauri Uotila Sampo Pankki Bruttokansantuotteen kasvu 16 1 1 1 %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 1 1 1 8 8 6 Euroalue Intia Brasilia Venäjä 6 - USA

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017 2019 (kesäkuu 2017) 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 EILEN 11:00 EURO & TALOUS 3/2017 TALOUDEN NÄKYMÄT

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Suhdannetilanne ja talouden rakenneongelmat - millaista talouspolitiikkaa tarvitaan? Mika Kuismanen, Ph.D. Pääekonomisti Suomen Yrittäjät

Suhdannetilanne ja talouden rakenneongelmat - millaista talouspolitiikkaa tarvitaan? Mika Kuismanen, Ph.D. Pääekonomisti Suomen Yrittäjät Suhdannetilanne ja talouden rakenneongelmat - millaista talouspolitiikkaa tarvitaan? Mika Kuismanen, Ph.D. Pääekonomisti Suomen Yrittäjät Esityksen runko 1. Suhdannetilanne 2. Pidemmän aikavälin kasvunäkymät

Lisätiedot

PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous. syksy 2014

PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous. syksy 2014 PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous syksy 2014 Maatalous Maailman viljantuotanto Syksyllä korjataan jälleen ennätyssuuri sato Määrää nostaa hyvä sato kaikkialla Varastot kasvavat hieman Hintojen lasku

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013. 20.12.2013, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013. 20.12.2013, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013 20.12.2013, Lasse Krogell Alan Yritysrakenne TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tilastokeskus julkaisi marraskuun lopulla tiedot

Lisätiedot

Kansantalouden kuvioharjoitus

Kansantalouden kuvioharjoitus Kansantalouden kuvioharjoitus Huom: Tämän sarjan tehtävät liittyvät sovellustiivistelmässä annettuihin kansantalouden kuvioharjoituksiin. 1. Kuvioon nro 1 on piirretty BKT:n määrän muutoksia neljännesvuosittain

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki Suhdannekatsaus Pasi Kuoppamäki 6.10.2015 2 Maailmantalous kasvaa keskiarvovauhtia mutta hitaampaa, mihin ennen kriisiä totuttiin Ennusteita Kehittyvät maat heikko lenkki kaikki on tosin suhteellista 3

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Suomen kaupan barometri Kevät 2011. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Suomen kaupan barometri Kevät 2011. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen kaupan barometri Kevät 11 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: 1 1 8 mrd. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 9, 6,7,815,16 3 5 6 7 8 9 1 Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus Tavaroita

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa Yritystieto-seminaari 18.02.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin 46000 44000 42000 40000 38000

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

PTT-ennuste: Metsäsektori

PTT-ennuste: Metsäsektori MSO 17.10.2014 PTT-ennuste: Metsäsektori syksy 2014 Paula Horne Sahatavaran tuotanto jatkunut vientivetoisena Sahatavaran vientihinta Suomesta, 3kk keskiarvo 250 240 230 220 210 200 190 180 Sahatavaran

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030 Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys Kymenlaakso liikenteen

Lisätiedot

OUTOJA AIKOJA. Maailmantalouden nousu vahvistuu. Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa

OUTOJA AIKOJA. Maailmantalouden nousu vahvistuu. Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa Outoja aikoja OUTOJA AIKOJA Maailmantalouden nousu vahvistuu Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa Suomen pohjat on ehkä jo nähty nousu on omissa käsissä Euroalueen kasvuarvioita

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti Toukokuu 2017

Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti Toukokuu 2017 Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti Toukokuu 2017 Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti / sisällysluettelo Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa Keskeiset huomiot 1. Tekstiilin

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Maailmantalouden trendit

Maailmantalouden trendit Maailmantalouden trendit Maailmantalouden kehitystrendit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja niiden vaikutukset suomalaiseen metsäteollisuuteen. Christer Lindholm Maailmantalouden trendit 25.05.2011 1

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 26.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotuksista 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Laskeva öljyn hinta

Lisätiedot

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta 29.1.2014 Leena Mörttinen/EK Suomen rakennemuutoksessa kasvun eväät luotava yhdessä uudestaan 1. Suomella edessä oma rankka rakennemuutos samalla,

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE

TALOUSENNUSTE TALOUSENNUSTE 2017 2018 4.4.2017 Ennustepäällikkö Muut ennusteryhmän jäsenet Ilkka Kiema Seija Ilmakunnas Sakari Lähdemäki Terhi Maczulskij Aila Mustonen Riikka Savolainen Heikki Taimio VALUUTTAKURSSIT

Lisätiedot

Otteita Viron taloudesta

Otteita Viron taloudesta Otteita Viron taloudesta Jaanus Varu Suurlähetystöneuvos HELSINKI 08.05.2015 Viron talouden kehitys Viron talous nyt ja lähivuosina Viron talouden kehitys (1) Ostovoimalla tasoitettu BKT per capita vuonna

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Julkaistavissa 8.2.2016, klo 9.00. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot

Julkaistavissa 8.2.2016, klo 9.00. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot Julkaistavissa 8.2.216, klo 9. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot VIENNIN ARVO LASKI VUONNA 215 NELJÄ PROSENTTIA Kauppataseen alijäämä väheni merkittävästi ulkokaupan ylijäämäisen kaupan vuoksi Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot