Pietarin talous vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla Talouden puolivuotiskatsaus Joulukuu 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pietarin talous vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla Talouden puolivuotiskatsaus Joulukuu 2004"

Transkriptio

1 Pietarin talous vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla Talouden puolivuotiskatsaus Joulukuu 2004 Tuotanto Teollisuustuotanto saavuttamassa entisen asemansa Vuoden 2004 ensimmäisen puoliskon talouskasvu oli lähinnä teollisuusvetoista. Mutta myös kuluttajapalvelusektori, jolla on tosin on huomattavasti vähäisempi painoarvo kaupungin taloudessa, oli vahvassa nousussa (+13.8%). Muiden palveluiden, kuten kaupan ja kuljetuksen alalla, kasvu oli maltillisempaa. Teollisuustuotannon kasvu Pietarissa ylitti hieman Luoteis-Venäjän keskiarvon ja oli yli kaksi kertaa nopeampaa kuin koko Venäjällä keskimäärin. On huomionarvoista, että Luoteis- Venäjän hallintopiirissä talouden kehitys oli huomattavasti vahvempaa kuin Venäjällä yleensä. Pietarilla on suuri etu asemastaan koko Luoteis- Venäjän rahamaailman, kuljetusten ja palveluiden keskuksena. Luoteis-Venäjän keskuksena olemisen lisäksi Pietari on Moskovan jälkeen suurin keskus koko Venäjällä, niin taloudellisesti kuin logistisestikin. Kotimainen kysyntä kasvussa Teollisuustuotannon kehitys kaupungissa on syklistä ja konepajateollisuuden hallitsema. Konepajateollisuudessa on epävakaita 2-3 vuoden syklejä, jotka heijastuvat myös koko teollisuuden sektorin tuotannon kehitykseen. Teollisuustuotanto, vuosimuutos aikaisempaan vuoteen * Venäjä Pietari * Tässä ja muualla: vuoden 2004 ensimmäinen puolisko verrattuna vuoden 2003 vastaavaan periodiin Lähde: Goscomstat, Peterburgcomstat (2004) Teollisuustuotannon ailahtelevaisuus voidaan selittää kaupungin laivanrakennus- ja energiasektorien riippuvuudella suurista ulkomaisista tilauksista. Vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla ailahtelun jyrkkyys näytti pienentyneen. Tämä on seurausta tilauksien rakenteen painottumisesta kasvavassa määrin pienempiin ja kotimarkkinoille suuntautuviin teollisuudenaloihin. Kuukausittainen teollisuustuotanto, %-muutos vastaavaan kuukauteen vuotta aiemmin Venäjä Pietari Nopeinta kasvu oli teiden ja kunnallisten tilojen rakentamisessa (n.200%), autoteollisuudessa (70%), kaapelintuotannossa (50%), maatalouden konepajateollisuudessa (19%) ja rautatiekonepajateollisuudessa (18%). Nämä ovat kaikki konepajateollisuuden alaryhmiä ja ne tuottavat nyt kasvulukuja, jotka ovat huomattavasti parempia kuin perinteisesti vahvoilla vientiin suuntautuneilla yrityksillä. Konepajateollisuuden kasvu on myös kiihdyttänyt metallurgian sektoria Pietarissa. Teollisuustuotanto eräillä teollisuudenaloilla, %-muutos edelliseen vuoteen Elintarviketeollisuus Puunjalostusteollisuus Kemianteollisuus Rakennusmateriaalien valmistus Energiateollisuus TEVANAKE Konepajateollisuus Metallituotanto Jonkin asteinen buumi rekisteröitiin joillain elintarviketeollisuuden aloilla, kuten viinin tuotanto (61%), vahvat alkoholijuomat (34%) ja tupakkateollisuus (22%). Tämä kasvu oli selvästikin kotimaisen kysynnän kasvun seurausta. Kemian- ja puunjalostussektoreiden heikot tulokset voidaan osittain selittää kaupunkia ympäröivän Leningradin läänin vastaavien alojen nopean kasvun aiheuttamalla koventuneella kilpailulla. Teollisuuden rakenne, % Energiateollisuus Konepajateollisuus Elintarviketeollisuus TEVANAKE Rakennusmateriaalit Puunjalostus Kemianteollisuus Muut H of 2004 Lähteet: Goscomstat, Peterburgcomstat (2004) 1 Tekstiilit, vaatteet, nahka ja kengät 1 Joulukuu 2004

2 Pietarin talouden kehitys on viimeisen kahden vuoden aikana muistuttanut hämmästyttävän paljon ympäröivän Leningradin läänin kehitystä. Tämä on tarkoittanut lähinnä kahden tai kolmen perusteollisuudenalan selkeätä hallitsevaa asemaa, jotka ovat samanaikaisesti olleet vahvassa kasvussa. Venäjän talouskehityksen uutta vaihetta voidaan luonnehtia vanhan neuvostoaikaisen talousmallin täyskäännökseksi: Neuvostoliiton viimeisille vuosille oli ominaista erittäin diversifioitunut teollisuustuotannon rakenne, johon kuului paljon tehottomia yrityksiä joiden toiminta perustui enemmän työllistämiseen kuin tuotantoon. Pietarin tämän hetkinen keskittyminen konepajateollisuuteen ja ruuan tuotantoon pohjautuu huomattavasti loogisempi, sillä se perustuu alueen talouden ominaisuuksiin. On tosin mahdollista, että lähitulevaisuudessa energiateollisuus kasvattaa rooliaan energiamaksujen nousun myötä. Viestintä ja kuljetukset: Pietari merikeskuksena Käsitellyn rahdin määrä Pietarin kuljetussektorilla kasvoi vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla kohtalaisesti (6.6%) mutta nopeammin kuin vuosi sitten. Kasvu oli suurinta kauttakulkurahdissa, mikä johti kuljetussektorin rakenteen muuttumiseen. Kohtalaista kasvua koettiin rautatie- (3.9%), auto- (0.4%), ilma- (10.3%) ja putkikuljetuksissa (6.2%). Toisaalta, merkittävä kasvu rekisteröitiin meri (n.100%) ja sisävesikuljetuksissa (38.4%). Pietarin merisataman nopeakehitys on suotuisten rautatiekuljetusmaksujen ja sataman tilojen sekä johtamisen parantumisen ansiota. Pietarin satama yhdistettynä Leningradin läänin satamiin toimii kilpailevana kulkupaikkana Suomen, Viron ja Latvian satamille. Rahdin määrä, milj. tonnia Yhteensä, sisältäen: rautateitse maanteitse vesiteitse lentoteitse, 1000 tonnia putkikuljetukset meriteitse Vuoden 2004 tammi-kesäkuussa viestintäsektori kasvoi lähes kolmanneksen. Tämä oli pääasiassa matkapuhelinpalvelujen (niiden osuus kaikista viestintäpalveluista oli 61.7% ja viestintäpalveluista kuluttajille 74.1%) sekä uusien tiedonsiirtopalvelujen, kuten IP-puhelujen 2 ansiota. Perinteisten kaupungin sisäisten sekä kansainvälisten puhelinpalvelujen osuus laski vuoden %:sta vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla 9.1%:iin. Rakennusala kehittyy mutta hintakehitys pysähtyi Vuoden 2004 ensimmäisellä puolisolla Pietarilaiset yritykset toteuttivat rakennusurakoita yhteensä 16.9 mrd. ruplan edestä (13% kasvu vuoden 2003 vastaavaan periodiin). 2 IP = Internet protocol Valmistuneet rakennusurakat, %-muutos aiemman vuoden vastaavaan kuukauteen Rakentamisen nopea kasvu hidastui kiinteistöjen hintakehityksen tasaannuttua. Hinnat saavuttivat huippunsa kesällä Päätekijä hintojen nousun pysähdykselle voi olla asuntomarkkinoiden saturaatio, joka tapahtui Moskovassa jo monta kuukautta aiemmin. Ennusteiden mukaan kiinteistöjen hintojen lasku johtaa rakentamisen hidastumiseen vuoden 2004 toisella puoliskolla. Metroyhteyden uudelleenrakentaminen kahden aseman, Lesnayan ja Ploshad Muzhestvan, välille oli kaupunginhallituksen tärkeimpiä tehtäviä yhdeksän vuoden ajan mutta työt saatiin valmiiksi ja yhteys aloitettua vasta 2004 ensimmäisellä puoliskolla. Monta pientä ja keskisuurta rakennusprojektia valmistui tammi-kesäkuussa 2004 sekä tuotannon että kaupan sektoreilla. Kysyntä Kulutusluotot pitivät vähittäiskaupan kohtalaisessa kasvussa Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu Pietarissa vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla kasvoi 5.1% yltäen 90 mrd. ruplaan. Elintarvikkeiden ja non-food tuotteiden keskinäiset osuudet koko vähittäiskaupasta muuttuivat hieman (ollen nyt 38% ja 62%). Muutos johtuu siirtymisestä korkeamman elintason kulutusrakenteeseen. Vähittäiskaupan kehitystä Pietarissa kuluvan vuoden alkupuoliskolla vauhditti kulutusluotot, joita oli tarjolla monessa kaupassa. Nämä kulutusluotto-ohjelmat käynnistettiin kotimaisten ja ulkomaisten rahoituslaitosten toimesta kestokulutustavaroiden ostamisen rahoittamiseksi. Korkeasta korosta (20-30%:n vuosikorko) huolimatta Pietarin asukkaiden kysyntä uusille rahoitusvaihtoehdoille on vakaassa kasvussa. Investoinnit normalisoituivat vuosijuhlien päätyttyä Investoinnit kiinteään pääomaan laskivat merkittävästi (27.4%) vuoden 2004 tammi-kesäkuussa ollen 33.3 mrd. ruplaa. Investoinnit kiinteään pääomaan, mrd. ruplaa 2000 Investoinnit yhteensä Investointien lasku johtuu kaupungin 300- vuotisjuhlien päättymisestä. Velalla rahoitettujen investointien osuus kiinteän pääoman investoinneista 2 Joulukuu 2004

3 laski vuoden 2003 yli puolesta tämän vuoden alkupuoliskolla alle kolmannekseen. Myös valtava budjetista rahoitettujen investointien määrä laski huomattavasti kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Yritysten omista varoista rahoitetut investoinnit vastasivat 67.4% kiinteän pääoman investoinneista. Vaikka investointien kokonaismäärä laski, se kuitenkin kasvoi muutamilla teollisuuden aloilla, kuten lasintuotannossa (2.3-kertaistui), energiantuotannossa (+60%) sekä massa ja paperiteollisuudessa (+50%). Hintojen kehitys: kiinteistömarkkinoiden hidastuminen muuttui stagnaatioksi Vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla kuluttajahintainflaatio Pietarissa oli 5.6% (koko vuonna %). Elintarvikkeiden hinnat kasvoivat 5.3% (2003: 10.2%) ja non-food-tuotteiden hinnat nousivat 4% (2003: 11.5%). Maksullisten palveluiden hinnat, jotka ovat olleet nopeassa kasvussa viime vuosian, kasvoivat 8.7% vuoden 2004 tammi-kesäkuussa. Tämä pysyi aikaisemmalla tasolla huolima yleisestä inflaation hienoisesta hidastumisesta. Kuukausi-inflaatio, %-muutos edellisvuodesta Tämä ulkomaisten investointien buumi voidaan selittää sekä alhaisella lähtötasolla (seurausta vuosien rajusta investointien laskusta) sekä uuden kaupunginhallinnon rakentavista yrityksistä parantaa Pietarin investointi-ilmapiiriä. Luonnollisesti myös vuosijuhlien PR-arvo on merkityksellinen. Ulkomaiset investoinnit, milj. dollaria Pietariin tehdyt ulkomaiset investoinnit yhteensä - Suorat investoinnit Portfolioinvestoinnit Muut investoinnit Ulkomaiset offshore-investoinnit Kyprokselta, Alankomaista ja jossain määrin myös Iso-Britanniasta ovat vähenemässä. Tämä heijastelee kahta trendiä: yhtäältä, investoinnit teollisuusmaista keskittyvät enemmän tuotantoon; toisaalta, venäläistä alkuperää olevan pääoman kotiuttaminen on hidastunut JUKOStapauksen takia. Konepajateollisuus (33.6% kaikista ulkomaisista investoinneista) ja elintarviketeollisuus (vastaavasti 27.6%) näyttivät olleen kiinnostavimmat kohteet sekä kotimaisille että ulkomaisille investoijille vuoden 2004 alkupuoliskolla Kulut t ajahinnat Tuottajahinnat Lähteet: Rosbusinessconsulting, Peterburgcomstat (2004) Ulkomaisten investointien rakenne vuoden 2004 tammi-kesäkuussa alkuperämaittain Muut 28 % USA 28 % Kiinteistöjen hinnat nousivat vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla keskimäärin noin kolmanneksen. Hintojen kasvu vaihteli alueittain 12%-15%, kun Moskovassa puolestaan kiinteistömarkkinoiden hintakehitys on ollut pysähdyksissä vuoden 2004 keväästä asti. Tämä vaikutti kiinteistöostajien hintaodotuksiin ja lakkautti heidän ostohalukkuutensa. Lisäksi, suuri osa Pietarin kiinteistöjen ostajista on moskovalaisia. Nämä tekijät pysäyttivät hintojen nousun Pietarin kiinteistömarkkinoilla ja johtivat (ainakin) hetkelliseen markkinoiden saturaatioon. Alankom aa t 9 % Suomi 10 % Kypr os 14 % Iso- Br it annia 11 % Ulkomaantoiminnot Ulkomaiset investoinnit kasvuun suorien investointien johdolla Vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla ulkomaisten investointien negatiivinen kehitys kääntyi nopeaa kasvuun Pietarissa. Ulkomaiset investointien virta kaupunkiin kasvoi 38.9%, joka on sen keskipitkä aikavälin ennätys. Myös investointien rakenne muuttui kun suorat investoinnit kasvoivat huomattavasti nopeammin (+60%) kuin portfolio- tai muut investoinnit (+18.4% ja 36.9%, vastaavasti). Suorien ulkomaisten investointien rakenne muuttui merkittävästi: ulkomaiset investoinnit kiinteään pääomaan vastasivat 7.5% kaikista ulkomaisista sijoituksista ja ylitti ulkomaisten yhteisomistajien myöntämien lainojen osuuden. Aikaisemmin enemmistö suorista ulkomaisista sijoituksista on saapunut lainoina. 3 Joulukuu 2004

4 Ulkomaankauppa jatkoi kasvuaan Pietarin ulkomaankauppavaihto kasvoi vuoden 2004 alkupuoliskolla 19.3%. Vienti kasvoi 25.7% ollen milj. dollaria ja tuonti puolestaan kasvoi 15.8% ollen milj. dollaria. Viennin osuus ulkomaankauppavaihdosta oli 37.3% ja viennin puolestaan 62.7%. Ulkomaankauppa, milj. dollaria Ulkomaankaupan vaihto Vienti Pietarista Tuonti Pietariin Kauppatase Lähteet: Goscomstat, Peterburgcomstat (2004) Pietarin tärkein vientiartikkeli oli rautametallit, jonka osuus koko viennistä oli 43.1% vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Konepajateollisuuden tuotteet olivat seuraavaksi isoin ryhmä 32.1%:n osuudellaan. Puutavaratuotteet olivat kolmantena 8.4%:n osuudella. Tuonnin rakenne oli monipuolisempi. Suurin tuoteryhmä oli elintarvikkeet ja maatalouden tuotteet, joiden osuus koko tuonnista oli 37.9% vuoden 2004 tammi-kesäkuussa. Koneet ja laitteet vastaisivat 29.1%, kun petrokemian tuotteiden osuus oli 13.6% kokonaistuonnista. Koneet ja laitteet koostuivat pääosin kestokulutustavaroista. Petrokemian tuotteiden tuonti jatkoi kasvuaan vastaavien tuotteiden lisääntyneestä kotimaan tuotannosta huolimatta (esim. Leningradin läänissä). Petrokemian tuotteet kuuluvat kalliiden tuotteiden ryhmään ja niillä on erikoisalan markkinat Pietarissa. Pietarin tärkeimmät kauppakumppanit vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla Tärkeimmät vientimaat Osuus viennistä, % Tärkeimmät tuontimaat Osuus tuonnista, % Intia 20.7 Saksa 13.6 Saksa 16.1 Suomi 11.3 Suomi 8.9 Yhdysvallat 6.3 Alankomaat 5.7 Kiina 5.7 Espanja 4.4 Ranska 4.4 Ruotsi 3.3 Italia 4.1 Pietarin ulkomaankaupan rakenne on maantieteellisesti vaihteleva mutta enemmän viennin kuin tuonnin osalta. Pietari on vähitellen löytämässä roolinsa kansainvälisessä työnjaossa, mikä tulee tulevaisuudessa luomaan kestävän perustan kaupungin kaupallisissa ulkomaansuhteissa. Yritys- ja rahoitussektoreiden kehitys Yrityssektori pääsemässä irti tehottomuuden taakastaan Vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla Pietarin hallinto aloitti ns. valtion unitaaristen yritysten (VUY) uudistamisen. Uudistus koskee niitä VUY-yrityksiä, jotka ovat kaupungin omistuksessa ja joiden rahoitus saadaan kaupungin budjetista. Näiden yritysten päätoiminta on palvelujen tarjoaminen kunnille (kunnallispalvelut sekä teiden rakentaminen ja huolto). Uudistuksen taustalla on näiden yritysten tehottomuus sekä se, että niistä on tullut tarpeettomia. Vuosia kestänyt intensiivinen kaupungin kunnostus loi markkinat, jossa osapuolet kilpailivat keskenään voittaakseen kaupungin tarjouskilpailuja teiden rakentamiseksi tai muiden kunnallisten palveluiden toimittamiseksi. VUY-yritysten tehottaman johdon sekä voimavaroja haaskaavien liiketoimintakäytäntöjen uudistaminen voi johtaa läpinäkyvimpiin markkinoihin kunnallisille projekteille. Toinen asia, jota kaupungin hallinto pyrkii uudistamaan, on kaupungin keskustan maa-alan tehoton käyttö rakentamisessa. Tämä voisi antaa uutta potkua kaupungin asuntomarkkinoiden kehittymiselle. Teollisuusyritykset ja erilaiset organisaatiot, jotka tällä hetkellä omistavat kyseisen maan, ovat vastustaneet uudistusta. Isot rakennusyhtiöt ovat kuitenkin alkaneet kerätä maata yksityisiltä maanomistajilta, joilla on enemmän tai vähemmän ongelmia rahatilanteensa kanssa. Rakennusyhtiöiden tavoitteena on hankkia tätä arvokasta maa-alaa keskustasta ja sen ympäriltä pala palalta ja pakottaa nykyiset omistajat siirtymään kaupungin laitamille. Tämä prosessi voi laittaa liikkeelle yritysostojen määrän nopean kasvun ja johtaa merkittävään yritysrakenteen muutokseen Pietarin keskustassa. RTSI ja DP-RUX -indeksit RTSI (left axis) DP-RUX (right axis) Source: RTC-Interfax Index Agency, Delovoy Peterburg hhhf Rahoitussektorin kriisi on ohi Kesän 2004 pankkikriisillä ei ollut merkittäviä vaikutuksia Pietarin pankkisektoriin. Kriisi alkoi Venäjän keskuspankin yrityksestä kiristää talouskuria epäämällä lisenssit muutamalta pankilta. Pankkiyhteisön alkushokista huolimatta kriisin suuruusluokka jäi pieneksi ja Pietarin suurimmat pankit jatkoivat varojensa kasvattamista myös tänä vuonna. Lisäksi, kaksi pietarilaista pankkia (Rossija bank ja Tavrichesky bank) rankattiin viiden parhaan venäläisen pankin joukkoon vuoden toisella neljänneksellä. Web-Invest Bankin varat kasvoivat suhteellisen hyvin tarkasteluajanjaksolla. Pietarin Promstrojbank menestyi hyvin vuoden ensimmäisellä puoliskolla kasvattaen voittoon 65.6% vuoden toisella puoliskolla (kriisin laantuessa). Samaan aikaan toinen pietarilainen pankki, Menatep, ilmoitti varojensa laskeneen -10.8% ja oman pääoman -4.6% mutta tämä näyttäisi olevan poikkeustapaus. Julkinen sektori ja sosiaalisen tilanteen kehitys Yrityssektori edesauttoi budjetin kohenemista Pietarin kaupungin budjetti oli ensimmäinen päivä heinäkuuta mrd. ruplaa ylijäämäinen. Budjettituloista suurin osa saatiin verotuloista (77.1%). 4 Joulukuu 2004

5 Pietarin budjetti, miljoonaa ruplaa Tulot Menot Tase Tase / tulot, % Velat Tuloverojen (29.2%) ja yritysten voittoverojen (25%) yhdistetty osuus vastasi yli puolta Pietarin budjettituloista. Tuloverojen suuremmasta osuudesta huolimatta voittoverot kasvoivat nopeammin. Suurin syy tähän oli monien pienten ja keskisuurten (PK) yritysten siirtyminen harmaan talouden sektorilta lainsäädännön piirin. Tämä johtui alentuneesta verotuksesta ja kasvaneista paineista olla läpinäkyvämpi ja omata hyvä luottohistoria (jotka edesauttavat pieniä yrityksiä saamaan pankkilainaa). Lisäksi, yritysten nettovoitot kasvoivat huomattavasti nopeammin kuin väestön tulotaso. Esimerkiksi, vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla nettovoitot lähes kaksinkertaistuivat kaupan ja pitopalveluiden alalla, kasvoivat 70% rakennusalalla, 48% maataloudessa, 45% kunnallispalveluissa, 39% viennissä ja 25% teollisuustuotannossa. Positiivinen budjettikehitys näkyi suhteellisen hyvänä tase/tulot lukuna, joka olikin korkein viiteen vuoteen. Väestön tulot yhä kasvussa Pietarin asukkaiden rahatulot vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla kasvoivat 17,7% ja olivat yhteensä mrd. ruplaa. Kesäkuussa 2004 keskimääräinen kuukausipalkka kaupungissa oli 8429 ruplaa. Reaalitulot ja -palkat, %-muutos aikaisemman vuoden vastaavaan kuukauteen Reaalikäteistulot Reaalip alkat Tulojen jatkuva kasvu on kuitenkin tapahtunut yhtä aikaa merkittävän tulotason kahtiajaon kanssa. Näin ollen, keskimääräinen pietarilainen eläke oli kesäkuussa ruplaa samaan aikaan kun toimeentulominimi oli 1991 ruplaa. Vuoden toisella puoliskolla 66.3%:lla kaupungin väestöstä tulotaso oli alle keskimääräisen. Virallisilla tilastoilla on kuitenkin taipumus aliarvioida väestön tulotasoa, mitä käsitellään lähemmin tämän raportin Mielipideosiossa. Työttömyysaste pysyi tasaisena ETLA Solid Invest Suhteellisen tasaisena pysyneestä työttömyysasteesta huolimatta Pietarin Valtion Työllisyyspalvelun rekisteröimien työttömien määrä on laskussa. Tämä kehitys heijastelee työvoimapulaa joillain sektoreilla, minkä myös työnantajat vahvistavat. Työttömyys ILO-metodologian mukaan,% Työttömyysaste Venäjällä Työttömyysaste Pietarissa Lähteet: Goscomstat, Peterburgcomstat (2004) Halutuimpia spesialisteja ovat pätevät työntekijät, insinöörit ja tekniset asiantuntijat. Työnantajat ovat halukkaita palkkaamaan näitä työntekijöitä kohtuullisen hyvällä palkalla. Työmarkkinoita Pietarissa vaivaa kuitenkin rakennetyöttömyys ja sen enemmistö muodostuu epäpätevästä työvoimasta. Tämä työvoiman kahtiajako on pakottanut työntekijät laittamaan paljon voimavaroja avainhenkilöstönsä löytämiseen ja turvautumaan lyhyen aikavälin työllistämiseen vähemmän pätevän henkilöstön osalta. Mielipide: Elintasoindikaattorit ja todellinen elintaso Venäjän elintaso, siten kuin sen näkyy ja raportoidaan virallisissa tilastoissa, ei useinkaan vastaa todellisuutta. Vuosien aikana pietarilaisten todelliset tulot kasvoivat huomattavasti nopeammin kuin valtion tai kaupungin tilastot väittävät. Väestön kasvaneet menot voivat olla merkki tästä. Pietarilaisten kuukausittaiset rahatulot ja menot per asukas, nykyhinnoin, dollaria Tulot Pietarissa Tulot, Venäjällä Menot + säästöt, Pietarissa Menot + säästöt, Venäjällä Lähde: Goscomstat (2002) Rekisteröimättömät tulot muodostavat huomattavan lisän virallisesti ilmoitettuihin tuloihin Pietarissa. Olettaen, että näitä tuloja todella on, ne voivat olla peräisin monista tilastoimattomista lähteistä: Laiton tuotanto ja toiminta (rikollinen tai ns. musta sektori) Pimitetty toiminta (ns. harmaa sektori) Epävirallisen sektorin tuotanto Kotitalouksien tuotanto omaan käyttöön Tuotanto, joka jää tilastoimatta tilastojen keruun puutteiden vuoksi 5 Joulukuu 2004

6 Pietarilaisten tulojen rakenne vuonna 2002 Omaisuuteen perustuvat tulot; 8,4% Yrit yst oimint a an perustuvat tulot; 7,5% Tulonsiirrot ; 13,3% Muut tulot; 18,9% Lähde: Goscomstat (2002) Palkka; 51,9% Pietarin yksi erityispiirre on harmaan talouden merkittävä rooli kaupungin taloudessa. PK-yritykset ovat olleet menestyneempiä Pietarissa kuin muualla Luoteis-Venäjällä, sillä noin kaksi kolmasosaa Luoteis- Venäjän PK-yrityksistä sijaitsee Pietarissa. Yleisesti ottaen, PK-yritykset ovat yleisin piilotulojen lähde Venäjällä. Kun työntekijän ilmoitettu palkka on 1000 ruplaa kuussa (n. 30 dollaria), niin todellisuudessa hänen palkkansa on todennäköisesti 500 dollarin luokkaa. Rikollinen toiminta ei ole niin suurta kuin 1990-luvulla ja täysin laittomat tulot eivät vastaa enää niin merkittävää osaa kokonaistuloista. Kuitenkin, lahjuksien anto (joita pidetään pehmeänä rikollisuuden muotona) on yhä laajalle levinnyttä. Esimerkiksi, suurin osa autoilijoista ei ajattele liikennepoliisin toimivan laittomasti ottaessaan säännöllisesti vastaan lahjuksia. Tämän seurauksena, vanhemman liikennepoliisin todelliset kuukausitulot ovat todennäköisesti dollarin luokkaa, vaikka hänen nimellinen palkkansa on noin ruplaa ( dollaria). Samaan aikaan, pietarilaisten rekisteröimättömät tulot esimerkiksi epävirallisesta liiketoiminnasta tai kotitalouden tuotannosta omaan käyttöön jää tilastoimatta virallisissa tilastoissa. Reaalitulojen kasvu on kuitenkin johtamassa aiemmin kotona tehdyn työn korvaamiseen ostamalla tuotteita ja palveluja. Yksityiset siivoojat ja sairaanhoitajat, lounaat ravintoloissa ja kahviloissa kotiruuan sijaan ovat eurooppalaisen keskiluokan merkkejä mutta ovat nykyään myös yleistyneet Pietarissa. Tätä kehitystä edistää tulojen nousun ohella palvelusektorin kehittyminen, erityisesti keskiluokan hintatasolla. Mielipiteet Pietarin ja Venäjän keskiluokan koosta vaihtelevat. Arviointimenetelmästä riippuen, 5-15% pietarilaisista voidaan lukea keskiluokkaan kuuluvaksi mutta 10% on todennäköisesti lähinnä totuutta. Pietarin keskiluokan talouden perusta on kuitenkin vielä hyvin epävakaa, eikä keskiluokka näe itseään yhtenäisenä kansanryhmänä, joka pyrkisi vaikuttamaan kaupungin politiikkaan ja talouteen. Pietarin elintason perusta on yleisesti ottaen monipuolisempi kuin muualla Luoteis-Venäjällä johtuen kaupungin talouden monipuolisemmasta rakenteesta. Kaupungin talouden rakenne luo enemmän työllistymismahdollisuuksia ja takaa näin laajan palkkaskaalan. Muilla Luoteis-Venäjän alueilla, joissa PK-sektori on heikommin kehittynyt, tulotaso on lähempänä virallisten tilastojen ilmoittamaa tasoa. Pietarissa on kuitenkin suuret tuloerot. Kuilu rikkaiden ja köyhien välillä on suurempi kuin viralliset tilastot antavat ymmärtää. Suuri eläkeläisten (27.5% kaikista asukkaista vuonna 2003) ja valtion työntekijöiden määrä on köyhyysongelman taustalla. Palkat valtion oppilaitoksissa ja terveydenhuollossa ovat matalat, eikä niitä kasvata ylimääräiset tulot (poikkeuksena korkean tason lääkärit, jotka saavat harmaata tuloa terveydenhoitojärjestelmän kautta). Näiden työntekijöiden palkkojen kasvattamiseksi tarvittaisiin merkittäviä institutionaalisia uudistuksia. Yleisesti ottaen, palkat valtion ja yksityisen sektorin työntekijöiden välillä eroavat merkittävästi Pietarissa. Esimerkiksi koulutussektorilla, pätevä henkilö voi tienata kuukaudessa 1500 dollaria yksityisessä laitoksessa mutta vain alle 200 dollaria julkisessa laitoksessa. Tulojen pimittämisen houkuttelevuus pietarilaisten keskuudessa on luomassa eläkepommin aktiiviväestölle pitkällä aikavälillä. Kuten monet muutkin pitemmän aikavälin ongelmat Venäjällä, myös tämä on jäänyt vaille riittävää huomiota valtion, yritysten ja väestön taholta. Pitkällä tähtäimellä, pietarilaisten tulot tulevat kasvamaan mutta myös tuloerot niin kaupungin sisällä kuin suhteessa muuhun Luoteis-Venäjään tulevat myös pahenemaan. Asiantuntijat uskovat, että Venäjän liittyminen WTO:hon tulisi lisäämään alueiden välisiä tuloeroja, sillä Moskovan, Pietarin sekä monen muun Venäjän kasvukeskuksen talouskasvu kiihtyy tässä tapauksessa keskimääräistä nopeammin. 6 Joulukuu 2004

KALININGRADIN LÄÄNI vuonna 2003 Toukokuu 2004 Talouden puolivuotiskatsaus

KALININGRADIN LÄÄNI vuonna 2003 Toukokuu 2004 Talouden puolivuotiskatsaus KALININGRADIN LÄÄNI vuonna 23 Toukokuu 24 Talouden puolivuotiskatsaus Talouskehitys Vuoden 23 tilastot talouden kehityksestä antavat Kaliningradin tilanteesta ristiriitaisen kuvan. Yhtäältä teollisuustuotanto,

Lisätiedot

KALININGRADIN LÄÄNI vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla Marraskuu 2006

KALININGRADIN LÄÄNI vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla Marraskuu 2006 KALININGRADIN LÄÄNI vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla Marraskuu 2006 Talouden puolivuotiskatsaus Talouskehitys Kaliningradin läänin taloudellista kehitystä vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla luonnehtivat

Lisätiedot

Pietari vuonna 2009. Toukokuu 2010. Talouden puolivuotiskatsaus. Teollisuustuotanto, vuotuinen %-muutos. Tuotanto pääsektoreilla, vuotuinen %-muutos

Pietari vuonna 2009. Toukokuu 2010. Talouden puolivuotiskatsaus. Teollisuustuotanto, vuotuinen %-muutos. Tuotanto pääsektoreilla, vuotuinen %-muutos Pietari vuonna 2009 Talouden puolivuotiskatsaus Toukokuu 2010 Syvän laman jälkeen elpymistä vuoden toisella puoliskolla Vuonna 2009 globaali talousmyllerrys ravisteli Pietaria samoin kuin muitakin Venäjän

Lisätiedot

VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 6.6.2011

VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 6.6.2011 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT Karhunen Päivi, Parviainen Sinikka ja Järvikuona Petri VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT Sisällysluettelo Tehdasteollisuus BKT:n

Lisätiedot

UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN

UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ Päivi Karhunen, Olena Lesyk, Kristo Ovaska Päivi Karhunen Olena Lesyk Kristo Ovaska Ukraina suomalaisyritysten toimintaympäristönä HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN

Lisätiedot

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe ARITAKE-WILD Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010 Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe Suomi Kansallinen asiakirja Kirjoittaja: Eckhard Voss, Wilke,

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous &3/2004 Y hteiskunta Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot Koulutuksen tuotto ennuste 2004-2005 &3/2004 Y hteiskunta 32. vuosikerta 4 numeroa vuodessa 3 2004 Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot

Lisätiedot

Puolan markkinoille?

Puolan markkinoille? Baltic Business Network Puolan markkinoille? - Katsaus Puolan talouteen ja liiketoimintaympäristöön Pan-Eurooppa Instituutti Kesäkuu 2004 Hannu Pirilä Sisällysluettelo 1 Johdanto...6 1.1 Selvityksen tausta

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Norja. Joulukuu 2010

Norja. Joulukuu 2010 Norja Joulukuu 2010 Norjan maaraportti 2 (28) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 4 Politiikka ja hallinto... 4 Talouden avaintiedot... 5 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet

Lisätiedot

Kysyntä. Kulutus. tuonti että erityisesti vienti kasvoivat vuonna 2004 helmikuun ennakkoarviota. kasvuvaikutusarvio on muuttunut

Kysyntä. Kulutus. tuonti että erityisesti vienti kasvoivat vuonna 2004 helmikuun ennakkoarviota. kasvuvaikutusarvio on muuttunut Kysyntä Kuvio 8. Kysyntäerien vaikutus kasvuun* Prosenttiyksikköä 8 7 6 5 4 4 6 4 4 e 5 e 6 e 7. Vienti 5. Yksityiset investoinnit. Tuonti 6. Varastojen muutos ja tilastollinen ero. Yksityinen kulutus

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.215 SWD(215) 45 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Suomen maaraportti 215, johon sisältyy perusteellinen tarkastelu makrotalouden epätasapainotilojen ehkäisemisestä

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 3 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tilinpito...12

Lisätiedot

on lisääntynyt taantuman jälkeen. Teollisuusyritysten viimeaikaiset

on lisääntynyt taantuman jälkeen. Teollisuusyritysten viimeaikaiset 20. vuosi 3 2013 Venäjän tuontitarve paljolti kulutuskysynnän varassa Venäjän talous kasvoi viime vuonna 3,4 prosenttia, mutta kasvu kuitenkin hidastui selvästi vuoden jälkipuoliskolla. Kertaluonteinen

Lisätiedot

Talousnäkymät Syyskuu 2009

Talousnäkymät Syyskuu 2009 Talousnäkymät Syyskuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 27.8.2009

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Luoteis-Venäjä: talouskehitys ja kansainvälinen rahoitus

Luoteis-Venäjä: talouskehitys ja kansainvälinen rahoitus TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET RESEARCH REPORTS 3/2002 Luoteis-Venäjä: talouskehitys ja kansainvälinen rahoitus Asta Niskanen VALTIOVARAINMINISTERIÖ SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 5 1 VENÄJÄN VIIMEAIKAINEN

Lisätiedot

Espanja. Kesäkuu 2010

Espanja. Kesäkuu 2010 Espanja Kesäkuu 2010 2 (28) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 6 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet ja heikkoudet...

Lisätiedot

BOFIT Idäntalouksien viikko

BOFIT Idäntalouksien viikko Idäntalouksien viikko Vuosikirja Venäjää, Baltian maita ja muita siirtymätalouksia koskevia keskeisiä taloustapahtumia vuonna Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos, Idäntalouksien viikko www.bof.fi/bofit

Lisätiedot

Ranska. Marraskuu 2010

Ranska. Marraskuu 2010 Ranska Marraskuu 2010 Ranskan maaraportti 2 (28) Ranskan maaraportti Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 6 Liiketoiminta...

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia 2006 Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä Rakennusalan Venäjä-strategia Rakennusteollisuus RT ry Helsinki 2006 ISBN-10 952-5472-65-5 ISBN-13 978-952-5472-65-3 Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

Ilmastovaikutusten avainindikaattorit

Ilmastovaikutusten avainindikaattorit Tieto&trendit 4 5 / 2012 Suomi lukuina 2012 & tietotrendit heinäkuu 2012 talous yhteiskunta ympäristö Suomi lukuina 2012 Finland i siffror 9 789522 443458 2012 t) ISSN 2242 8488 (pdf) ISBN 978 952 244

Lisätiedot

Talous elpyy väliaikaisesti

Talous elpyy väliaikaisesti PTT-ennuste KANSANTALOUS 2/2013 (24.9.2013) Talous elpyy väliaikaisesti Suomen talouden supistuminen pysähtyi kevään aikana. Loppuvuoden kasvu on kuitenkin hapuilevaa ja koko vuoden tasolla talous supistuu

Lisätiedot

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Suhdannekatsaus kesäkuu 2014 17 kesäkuu 2014 Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Maailmantalouden kasvulle on vuonna 2014 entistä enemmän tilaa julkisen talouden kiristysten helpottaessa ja rahoitusolojen

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

BULGARIA. Kesäkuu 2009

BULGARIA. Kesäkuu 2009 BULGARIA Kesäkuu 2009 Bulgarian maaraportti 2 (47) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka... 5 Talouden avaintiedot... 6 LIIKETOIMINTA... 6 Bulgarian vahvuudet

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot