1/ Demokratian muistotilaisuus 11 Katainen Lankulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/2009. 9 Demokratian muistotilaisuus 11 Katainen Lankulla"

Transkriptio

1 1/ Loviisan piraatti 9 Demokratian muistotilaisuus 11 Katainen Lankulla

2 Pääkirjoitus Tapio Berschewsky Tuulta päin! Purjeelle on vaikea kuvitella otollisempaa hetkeä. toukokuussa, ja Saksan puolueen kannatus kas- Suomen poliittisen keskustelun tila suorastaan alle- vaa kohisten. viivaa avoimen uudistuksen tarvetta. Yhteiskun- Piraattiliike on rajat ylittävää yhteisymmä- nallisten asioiden läpinäkyvyys on välttämätöntä rystä siitä, että maailma muuttuu luku ta- demokratialle, mutta päivittäin tulee selvemmäksi, pahtuu internetissä. Koko ajan tärkeämmäksi miten huonosti se nykyään toteutuu. työkaluksi muuttuva tietoverkko muokkaa vah- Piraattiliikeen esiinmarssi Suomessa on hyväl- valla tavalla kaikkea, mihin olemme tottuneet. lä mallilla. Paikallinen Piraattipuolue ohitti Kiihtyvällä tahdilla monimutkaistuvassa maail- jäsenen määrän hiljattain. Kasvu on vauhdikas- massa tarvitaan kykyä vastata haasteisiin, joita ta. Tuore puolue merkittiin puoluerekisteriin ei osata ottaa perinteisessä politiikassa edes vasta elokuussa, mutta piraatit osallistuvat en- huomioon. simmäisiin vaaleihinsa jo lokakuussa. Loviisan On aika julkaisulle, joka keskittyy piraatti- kunnallisvaaleissa Piraattipuolueen ehdokkaana asian edistämiseen Suomessa avoimesti ja rehel- on toisaalla lehdessä haastateltu Mikael Böök. lisesti. Purje on Piraattipuolueen toimittama, Myös muualla piraatit ovat voimakkaassa nousussa. Yhdessätoista eurooppalaisessa val- piraattiliikkeen toiminnasta ajankohtaisesti uutisoiva vapaasti saatavilla oleva jäsenlehti. tiossa on olemassa oma rekisteröitynyt piraatti- Purje syntyy avoimista aineksista. Sitä saa ko- puolue. Suunnitteilla olevia ja vasta rekisteriin pioida, tulostaa ja jakaa. Teksti, valokuvat, grafiik- pyrkiviä on maailmalla lisäksi parikymmentä. ka ja taitto tuotetaan alusta loppuun vapaalla Piraattien ensimmäinen vaalivoitto saavutet- tahdolla, ilmaisilla ohjelmilla ja yhteisillä resurs- tiin Ruotsissa europarlamenttivaaleissa viime seilla. Tämä kuvaa hyvin piraattiliikettä itseään. Purje Piraattipuolueen jäsenlehti JULKAISIJA Piraattipuolue r.p. 2 CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-ND/1.0/FI/ TOIMITUS AVUSTAJAT Tapio Berschewsky, päätoimittaja Joonas Mäkinen, toimitussihteeri Jari Nousiainen, taitto ja ulkoasu Jaana Parviainen, kansi ja kuvitus Hans Häggström, Tero Keinänen, Hannu Kuosmanen, Aino Partonen, Tuomas Puikkonen, Lotta Söderholm, Timi Wahalahti

3 Sisällys Purje 1/2009 Pääkirjoitus: Tuulta päin!... 2 Kalenteri... 3 Loviisan piraatti... 4 Saksan piraatit vahvassa nousussa...6 Sähköisen äänestyksen ongelmat...7 Piraatit muissa puolueissa... 8 Demokratiaa hautaamassa... 9 Vastine Teostolle...10 Lokikirja Lankku-palsta Kalenteri PIRAATTINUORTEN TAPAAMINEN LOVIISAN KUNNALLISVAALIT AIKA: 12. lokakuuta, AIKA: ennakkoäänestys lokakuuta, PAIKKA: Suonionkatu 4 B 26, Helsinki vaalipäivä 25. lokakuuta Piraattinuoret kerääntyvät yhteen. PAIKKA: Loviisan seutu Piraattipuolueen ehdokkaana vaaleissa Mikael KESKUSTELUTILAISUUS TEKIJÄNOIKEUKSISTA Böök numerolla 99. AIKA: 20. lokakuuta, PAIKKA: Nuorisokeskus Vimma, Aurakatu 16, Turku HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN Turun vihreiden nuorten järjestämä EDUSTAJISTOVAALIT keskustelutilaisuus tekijänoikeuksista ja niitä AIKA: ennakkoäänestys lokakuuta, koskevasta lainsäädännöstä. Mukana vihreiden vaalipäivät marraskuuta kansanedustaja Jyrki Kasvi. PAIKKA: Helsingin yliopisto vimma.info, Piraattipuolueen ehdokkaina Ahto Apajalahti, PIRAATTIPUOLUEEN HALLITUKSEN KOKOUKSET Joni Hanski, Joonas Mäkinen ja Lotta Söderholm. AIKA: 20. lokakuuta, PAIKKA: PirateNet IRC PIRAATTIPUOLUEEN SYYSKOKOUS Piraattipuolueen hallituksen kokouksia pidetään AIKA: marraskuuta, alustavasti kahden viikon välein. PAIKKA: Turku Päivämäärä vasta alustava. Lisätietoa 2009 "MAN MEETS MACHINE" AIKA: lokakuuta PAIKKA: Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1, Helsinki Demoparty ja digitaalisen kulttuurin festivaali. tapahtumasta ilmestyy Piraattipuolueen sivuille ALTERNATIVE PARTY lokakuun aikana. 3

4 Piraattipuolueen ensimmäinen ehdokas on Loviisan valtuustoon pyrkivä Mikael Böök. Tapio Berschewsky Loviisan piraatti Kuntaliitoksen vuoksi uusittavat Loviisan kunnal- Piraattipuolue mielletään usein nuorten lisvaalit pidetään lokakuun 25. päivä. Haastatte- poliittiseksi liikkeeksi. Mikä sai sinut liittymään limme Piraattipuolueen ensimmäistä ehdokasta juuri piraattien riveihin? Mikael Böökiä. PURJE: MB: Olet valtiotieteiden maisteri. Missä opiskelit ja koska valmistuit? MIKAEL BÖÖK: Opiskelin käytännöllistä filosofiaa Helsingin yliopistossa. Sain tutkintotodistuksen Täydensin tutkintoani 1970-luvun puolivälis- Olen kai sitten nuori sielu vanhassa ruumiissa. Sinut tunnetaan ydinvoiman vastustajana. Mikäli lisäydinvoimaa ei rakenneta, millä käytämme jatkossa yhä laajenevia tietoverkkoja? MB: Aivan, ydinvoimalat samoin kuin ydinaseet sä opiskelemalla historiaa, jotta saavuttaisin histo- kuuluvat suurten historiallisten erehdysten sar- rianopettajan pätevyyden luvulla jatkoin jaan. Mutta vastatakseni kysymykseesi: aurinko, vielä lähihistorian opintoja, edelleen Helsingin joka muutenkin mukavasti lämmittää, auttaa yliopistossa. myös tuottamaan tietoverkon tarvitseman Poliittisessa taustassasi on vihreää liikettä sähkön. Saksan elinkeinoelämän piirissä syn- ja vasemmistoa. Ovatko nämä yleisemmin piraat- tynyt yhtymä ilmoitti heinäkuussa sijoittavansa tien arvoja? lähivuosina 300 miljardia euroa DESERTEC-pro- MB: Toivon niin. Vapaus, tasa-arvo ja ubuntu jektiin. Pelkästään tämän projektin tulokseksi olkoon yleisemminkin piraattien arvoja. Vapau- suunniteltu Saharassa toimiva suurehko aurinko- desta kirjoittanut liberaali John Stuart Mill oli voimala tuottaisi näin ainakin Saksan insinöörit myös vasemmistolainen. Vihreys tarkoittaa ja pankkiirit uskovat 15 prosenttia EU-maiden luopumista näkemyksestä, että ihminen on tarvitsemasta luonnon herra, eräänlaista tasa-arvoisuutta tietoverkkojen mielekääseen käyttämiseen tar- muun elämän ja luonnon kanssa, siis. Siihen on vitaan myös tietoa. Mikäli onnistumme toi- pyrittävä. Ja ubuntu, paitsi että se on hieno mimaan siten, että tietoverkkojen laajentuminen Linux-käyttöjärjestelmä, on myös vanha afrik- merkitsee kalainen arvo, jota uskoakseni on syytä ar- tietoverkko ehkä auttaa itsessään ratkaisemaan vostaa. tämän pulman. 4 itse sähköstä. tiedon Sähkön laajentumista, lisäksi silloin

5 Piraattien ensikoitos Liljendalin, Loviisan, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kunnat yhdistyvät alkaen Loviisan kaupungiksi, minkä johdosta alueella pidetään ylimääräiset kunnallisvaalit Kuntavaaleissa listoilla on myös Piraattipuolueen ensimmäinen ehdokas, valtiotieteen maisteri Mikael Böök. Mikael Böök, 61 vuotta Ehdokasnumero: 99 Kotisivut: Vaalisivut: Vaaliohjelma: (sisältää ohjelman suomeksi ja ruotsiksi) Tietoyhteiskunta hävittää rajoja ja sijainnin tekijänoikeus. Kopiointioikeus (copyright) ja teki- merkitystä. Miten verkottuminen muokkaa pien- jänoikeus ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Mielestäni ten kaupunkien ja maaseudun arkea? tekijällä on tekijänoikeus aina kuolemaansa saakka MB: Maaseudulle pitää saada valokaapeli, optinen (ja vielä kuolemansa jälkeenkin tekijöiden oikeuk- kuitu. Muussa tapauksessa MIKAEL BÖÖK sia tulee kunnioittaa). maaseutu ja pienten kau- Mutta se, että teoksista teh- punkien asukkaat voivat dään kopioita, joita luetaan, niin sanotusti pudota ver- kuunnellaan ja katsellaan, kosta myös arkisessa elä- tai että niitä saa lainata mässään. maksutta kirjastosta tai ys- Piraattien puolueohjel- tävältä, ei yleisesti ottaen maa kritisoidaan usein hy- merkitse tekijälle ansion- vin kapeaksi. Koetko tämän menetystä. esteeksi liikkeen etenemi- kun teos näin "jaetaan" esi- selle? merkiksi tietokonetiedos- MB: Päinvastoin, En koe. Tapaamani ton muodossa se vain lisää piraatit eivät ole mieles- tekijän ansiomahdollisuuk- täni olleet tuossa mielessä sia. "kapeita". Myös puolueen lainkaan "jaettaisi", sillä ei ohjelmaa lätyin ei yl- myöskään ansaitsisi yh- myönteisesti sen tään mitään. Näissä asiois- Mitä ajattelet kulttuurin vapaasta epäkaupal- lisesta jakamisesta? Viekö se leivän luovan ihmisen pöydältä? MB: teosta lukiessani laajakatseisuudesta. Mikäli Kyllä se voi tietyissä tapauksissä viedä kult- tuurin tekijältä leivän, jos häneltä riistetään sa Piraattipuolueen suunta on minusta oikea, vaikka en ehkä ole ihan samaa mieltä puolueen kanssa kaikista yksityiskohdista. Haluatko lähettää jonkin viestin Suomen piraateille? MB: Kyllä: pitäkää lippu korkealla! 5

6 Liittopäivävaalien menestys nosti Piratenpartein Saksan suurimmaksi parlamentin ulkopuolelle jääneeksi puolueeksi. Tapio Berschewsky PIRATENPARTEI DEUTSCHLAND Saksan piraatit vahvassa nousussa Saksan piraattipuolue menestyi hienosti liittopäivävaaleissa, joissa valitaan saksalaisen parlamentin alahuoneen edustajat. Piratenpartei keräsi syyskuun 27. päivän vaaleissa koko maan äänistä kaksi prosenttia, mikä tarkoittaa Saksan piraattien valotaidetta taivaalla. Nopeasti peräti ääntä. Saksan 5 prosentin vaali- suosiotaan kasvattavan puolueen jäsenet ovat lisänneet kynnyksen takia piraatit eivät saaneet edustaja- tietoutta itsestään useilla näyttävillä tempauksilla. paikkaa, mutta sijoitus oli parlamentin ulkopuolelle jääneistä puolueista paras. Vaalitulos oikeuttaa sak- puolesta." Vihreistä maaliskuussa eronnut Beer salaisen puolueen euron puoluetukeen. kehotti kansaa äänestämään piraatteja ja kertoi Piratenparteille nämä olivat jo vuoden kolman- tukeneensa puoluetta ennakkoäänestyksessä. net vaalit. Europarlamenttivaalien 0,9 prosentin Samaa viestiä levitti aiemmin toinenkin nime- kannatus toukokuussa ei riittänyt edustajapaik- käs saksalaisparlamentaarikko. Vihreän puolueen kaan, mutta vaalityön ja -tuloksen myötä noussut perustajajäseniin kuuluva Herbert Rusche liittyi tietoisuus puolueesta sai sen suosion huimaan kas- elokuussa piraatteihin. Ruschen mukaan vakiin- vuun. Neljässä kuukaudessa puolueen äänestys- tuneet puolueet ovat täysin epäonnistuneet prosentti yli kaksinkertaistui, ja jäsenmäärä kasvoi puolustamaan kansalaisoikeuksia ja yksityisyy- noin 1 200:sta yli :een. densuojaa kehittyvässä tietoyhteiskunnassa. Piratenpartein määrätietoinen kamppailu val- Ensimmäiset saksalaiset piraattiedustajat ehdit- vontayhteiskuntaa vastaan kirvotti pitkäaikaisen tiin valita kesällä. Nordrhein-Westfalenin osa- europarlamentaarikon ja Saksan vihreän puolueen valtiossa elokuussa pidetyissä kunnallisvaaleissa parlamenttiryhmän entisen johtajan Angelika äänestäjät valitsivat Piratenpartein listoilta kaksi Beerin suitsuttamaan puoluetta liittopäivävaalien ehdokasta. Münsterin kaupungissa valittiin pää- alla: "Puolueen tavoitteet, erityisesti kansalais- ehdokas Marco Langenfeld ja Aachenissa Thomas oikeuksien osalta, vastaavat pitkälle omaa kamp- Gerger. Puolueen kannatus nousi osassa Aachenin pailuani suvaitsevaisuuden ja siviilirohkeuden vaalipiirejä yli kuuteen prosenttiin. 6

7 Oikeusministeriö julkisti muistion sähköisen äänestämisen pilottikokeilusta. Selvitys ei kiertele todetessaan hankkeen epäonnistuneen. Hannu Kuosmanen Sähköisen äänestyksen ongelmat Kolmen vuoden valmistelusta ja asiantuntijaryh- Käsinlaskennassa virhe tai vilpillisyys aiheuttaa män suorittamasta auditoinnista huolimatta rajattua vahinkoa. Ohjelmointivirhe, haittakoodin- kunnallisvaaleissa kokeiltu sähköinen äänestys- pätkä tai muutaman avainhenkilön vilpillisyys voi liittymä oli epäselvä. 232 ääntä jäi antamatta, mullistaa koko sähköisen äänestystuloksen. kun kansalaiset luulivat äänestäneensä ja poistuivat paikalta ennen äänen vahvistamista. Vaalit uusittiin kokeilukunnissa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. telema avoin lähdekoodi ei ole luotettavuuden tae. Virheetönkin koodi voidaan turmella käännettäessä se ohjelmaksi. Vaalikoneiden teknisistä Oikeusministeriö syyttää ongelmista resurssipulaa, kiirettä ja suljetun koodin tarkastamisen vaikeutta. ongelmista on lukuisia esimerkkejä ulkomailta. Sähköisten pankkijärjestelmien luotettavuus perustuu kaksoiskirjanpitoon ja mahdollisuuteen Kokeilun tavoitteita olivat vaalivarmuuden parantaminen, äänestyksen yksinkertaistaminen ja nopeutuminen sekä pitkän tähtäimen kustannussäästöt. käydä tapahtumat jälkikäteen läpi. Yksittäisen äänen tarkistaminen rikkoisi vaalisalaisuuden. Suomessa kilpailevien puolueiden tarkastajat seuraavat ääntenlaskua, mikä ehkäisee vaalivilp- Yksinkertaistamisesta puhuminen on harhaanjohtavaa Edes oikeusministeriön jälkiviisaasti suosit- ääntenkeruun ja laskennan piä ja virheitä tehokkaasti. Lipukkeet kulkevat ainakin kahden laskijan kautta. siirtyessä valvovien silmien alta tietokone- Sähköisesti annetuista äänistä voidaan pitää järjestelmiin. Kun suomalainen it-yritys hyödyn- anonyymisti kirjaa vain paperivarmenteella, tää espanjalaista sovellusydintä tuottaakseen jonka äänestäjä tarkistaa ja asettaa uurnaan Linux-pohjaisen tietoko- tarkistuslaskentaa varten. Tällöin hienostunut neelle, jonka "sähköiseen uurnaan" keräämät elektroniikka tuottaa samaa mustaa valkoisella, äänet siirtyvät xml-muodossa avattaviksi Win- johon kuulakärkikynäkin pystyy. äänestysohjelman dows-ympäristössä, ollaan kaukana yksinker- Laskijoiden työtä helpottava hyöty tulos- taisesta. Jokainen ylimääräinen askel ketjussa teessa toki olisi. Listan ulkopuoliset ja epäselvät luo erilaisia virheiden tai sabotaasin mahdol- merkinnät jäisivät historiaan. A. Ankalle se lisuuksia. tietäisi kirvelevää vaalitappiota. 7

8 Piraattiaate leviää vauhdilla, ja muutkin puolueet heräävät ottamaan kantaa sen kattamiin asioihin. Suomessa ensimmäisenä piraattien kanssa asialle ehtivät vihreät nuoret ja vasemmistonuoret. Tapio Berschewsky Piraatit muissa puolueissa JAANA PARVIAINEN Vaikka poliittiset piraatit ovat vielä melko tuore ilmiö, jo nyt on nähtävissä piraattien vaikutusta muun poliittisen kentän mielipiteisiin. Suomen Vihreä liitto ei vielä itse syleile piraattiaatetta, mutta Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton (ViNO) syyskuussa julkistama tietoyhteiskuntalinjaus edustaa monin tavoin samoja arvoja, joita myös Piraattipuolue pyrkii edistämään. ViNOn näkemyksissä verkkolataamisen kieltäminen on suurempi ongelma kuin sen salliminen. "Kokonaisen ikäryhmän elämäntavan pitäminen laittomana ja muutamien epäonnisten saamat äärimmäiset vahvat rangaistukset eivät ole kestävää politiikkaa. Kaikki vertaisverkoista lataaminen epäkaupalliseen käyttöön tulee laillistaa, kun kyseessä on materiaali, joka ei ole sisällöltään vapaan käytön. Niin sanotut immateriaalioikeu- muuten laitonta", tietoyhteiskuntalinjaus vaatii. det ja koko inhimillinen kulttuuri nähdään Myös Vasemmistonuoret päätyi melko samanlaiseen tulokseen vuoden 2007 poliittisessa taloudelle alisteisena, ei rinnakkaisena järjestelmänä", ohjelmassa todetaan. ohjelmassaan. "Kulttuurin tulee olla kaikkien ih- Ruotsissa vahvimman piraattimyönteisen kan- misten saatavilla teattereissa, museoissa ja kir- nan itse Piratpartietin ulkopuolella on ottanut jastoissa. Tietotekniikka ja teosten digitaalisuus paikallinen vasemmistopuolue, joka kannattaa tekee levittämisestä ja kopioinnista tehokkaampaa kulttuurin tukemista valtion budjetista niin, että ja halvempaa. Tekosyynä vahvoille tekijänoikeuk- digitaalisesta mediasta voidaan muodostaa lailli- sille käytetään sitä, että yritysten tulee saada nen ilmainen "kirjastopalvelu" kaikkien käyttöön. monopolisuojaa keksinnöilleen. Käytännön ongel- Piraatit toivottavat puolueet tervetulleiksi mana kuitenkin on, että suoja estää teosten 8 digitaalisen realismin äärelle.

9 TUOMAS PUIKKONEN Kansa vainoaa kansanedustajia, kunnes ainakin hallitus hajotetaan. Jää nähtäväksi, kumpi osapuoli antaa ensin periksi. Joonas Mäkinen Demokratiaa hautaamassa Eduskuntatalon portailla pidettiin torstaina 1. lokakuuta jo toiset Demokratian hautajaiset: mielenosoitus, josta on muodostunut viikottainen Murhasiko korruptio rakkaan ystävämme, jota tuskin traditio ainakin joksikin aikaa. Eduskunta minis- edes opimme tuntemaan? tereineen on ryvettynyt niin pahasti, että kansa jaksaa poistua kodeistaan osoittamaan mieltään. lain perinpohjaista uudistamista on ollut vastus- Olemme joutuneet dilemmaan, jonka ratkaise- tamassa satoja ja tuhansia kansalaisia ympäri miseksi joko hallituksen tai kansan olisi myön- maan, mutta mikään näistä mielenosoituksista ei nettävä menneensä liian pitkälle. Toimivan ole vaikuttanut kansanedustajien äänestyskäyttäy- demokratian tähden osa kansasta on valmis erot- tymiseen. Mistään suunnitelmista ei ole luovuttu, tamaan hallituksen ja pitämään uudet eduskun- eikä kukaan ole eronnut tehtävistään. tavaalit. Saman ideaalin tähden hallitus pitää Rappusilla seisoskellut kansanedustaja Markku pintansa eikä taivu kritiikin tai tiedotus- Pakkanen (kesk.) opetti mielenosoittajille kylmän, välineiden vainon alla. Miten tilanne puretaan? karun faktan: edustajia ei kiinnostaa pätkääkään, Virheiden myöntäminen on sanktioiden pelossa jos parikymmentä tai parisataa ihmistä osoittaa monelle liikaa. Valitettavasti ennen pitkää syyttö- mieltään eduskunnan portailla. Nykyiset kansan- miä päitä putoaa, sillä mikä olisi kansalle tarpeeksi? edustajat ovat jo turtuneet kansan valittamiseen. Pitääkö eduskunnan vanhasten ja kaikkosten kirjoit- Kesti useita minuuttia päästä itse asiaan, kun taa kirjallinen tunnustus, jossa he ilmoittavat ot- Pakkanen yritti onkia tietoja siitä, kuka mielen- taneensa lahjuksia tai pelanneensa omaan pussiinsa, osoituksella tällä kertaa kinuaa rahaa. ennen kuin heidät erottamisen jälkeen armahdetaan? Onko demokratialla varaa olla näin vaativa? Kun demokratian hautajaiset on saatu päätökseen ja näin varmistettu sen kuolema, voidaan Ja mikä olisi kansanedustajille, ministereille ja sitä alkaa elvyttää. Toivottavasti saamme elvytys- valtion virkamiehille tarpeeksi? Kuinka monta ih- joukkoihin uuttakin väkeä, sillä nykyinen edus- mistä eduskunnan portaille täytyy järjestää, kunta kaipaa pikaista verensiirtoa. Annetaan ennen kuin kansan huolet huomataan? Verkko- rakkaan ystävämme tuhkasta syntyä Demokratia sensuuria, Lex Karpelaa, Lex Nokiaa ja yliopisto- 2.0, jossa jopa kansalla olisi valtaa. 9

10 Piraattipuolueen puheenjohtaja vastaa Teostory-lehden pääkirjoitukseen. Pasi Palmulehto Vastine Teostolle Teoston uusimmassa asiakaslehdessä (Teostory vain hatarasti arvioiden paljonko teoksia hyödyn- 3/2009) oli pääkirjoituksena omituinen ja virheel- netään, eivätkä maksut kohdistu teosten tekijöille linen tunteidenpurkaus, joka liittyy erityisesti sen tarkemmin. Tietotekniikan yleistyttyä arki- Against The Teosto -levyyn, jota puolue myy kan- päivään ei ole erityisen haasteellista ottaa käyttöön nattajatuotekaupassaan. järjestelmää, joka maksaa teosten tekijöille korvauk- Piraattipuolue ei ole julistanut sotaa Teosto ry:tä vastaan, eikä puolue kannata Teoston set selvästi tarkempaan käyttömäärään pohjautuen. Piraattipuolue pyrkii nykyaikaistamaan ja lakkauttamista. Against The Teosto -levyä saa selkeyttämään tekijänoikeuslainsäädäntöämme. Piraattipuolueen kannatustuotekaupasta, mutta Tavoitteinamme on yksityisen kopioinnin vapaut- levy ei edusta puolueen mielipiteitä sen enem- taminen, kaupallisen käytön suoja-aikojen lyhen- pää kuin Katri Helenan uusin albumi edustaa täminen 5 10 vuoteen ja asiakkaille haitallisista Teoston näkökulmaa. Huomiota herättänyt nimi DRM-suojauksista eroon pääseminen. Suoja-ajan on oletettavasti syntynyt Teoston byrokratian tarkoitus on kannustaa tuottamaan lisää kult- monimutkaisuuden ja muun toiminnan seurauk- tuuria, ei toimia eläkejärjestelmän korvikkeena. sena. Levy-yhtiö tarjoutui painamaan puolueen Tekijöiden taloudellinen ahdinko on vastoin logon levyyn, ja puolue haluaa jakelulla näyttää, Piraattipuolueen tavoitteita. Koemme, että teki- ettei piraattien ajatusmaailma ole ristiriidassa jöiden ansaintamahdollisuuksia tulisi parantaa musiikintekijöiden kanssa. nykyaikaisempien liiketoimintamallien avulla. Yksi selkeä ongelmakohta, jonka musiikintekijät Pääkirjoituksessa toivottiin keskusteluyhteyttä kokevat Teoston kanssa, on yhdistyksen kieltäyty- Piraattipuolueen ja Teoston välille. Tästä olemme minen ottamasta eri lisensointimalleilla tehtyjä samaa mieltä. Yhteisellä keskustelulla meillä on teoksia listoilleen. Ennen kuin lait muuttuvat yksi- varmasti mahdollisuus päästä parempiin tuloksiin. tyisen kopioinnin sallivaksi ja suoja-aikoja lyhenne- Ainakin nähdäkseni Teostolle tulee olemaan tar- tään, monet saattavat haluta ne kuitenkin jo vetta jatkossakin, joskin enemmän edunvalvojan vapaaehtoisesti käyttöön lisensoinnin avulla. ja vähemmän valistajan roolissa. Uskon myös Toisena ongelmakohtana nostaisin esille tekijänoikeuskorvausten maksutavan. Maksuja kerätään 10 Teoston kykyyn uusiutua tarvitunlaiseksi, kunhan tahtoa ja rohkeutta tarpeeksi löytyy.

11 "Piraattipuolue on minulle luonnollinen valinta. Olen ollut 1980-luvulta lähtien kiinnostunut tietoverkoista ja perehtynyt niihin myös töissäni. Piraattipuolue on ainoa puolue, jolla on ymmärrystä siitä, mitä kaikkea tietoverkkojen kehitys merkitsee yhteiskunnille." Lankulta kävelytetään joka Purjeessa joku viimeaikaisen yhteiskunnallisen sammakon suustaan päästänyt tunnettu suomalainen vaikuttaja. KOKOOMUS Loviisan kunnallisvaaleissa ehdolla oleva valtiotieteiden maisteri Mikael Böök, Kuntalehti Online, 30. syyskuuta 2009 "Raha-asioissa vanhat puolueet voisivat ottaa mallia piraattipuolueelta, jonka verkkosivuilta voi liki reaaliaikaisesti seurata puolueen saamia lahjoituksia. Kolumnisti Jaakko Lyytinen, Helsingin Sanomat, 4. lokakuuta 2009 "Ajattelin äänestää niitä [Piraattipuoluetta]. Suurin osa nykyisistä kansanedustajista ei tajua yhtään mitään noista asioista." Suomen tietotekniikan olympiajoukkueen jäsen Lari Sinisalo, Helsingin Sanomien Nyt-liite, 2. lokakuuta 2009 "Kirjasto on aina ollut vapauden valtakunta, paikka jossa asiakas voi yhdistellä tietoa miten haluaa, kukaan ei tyrkytä valmiita tulkintoja. Vasta nyt tämä tyyli on levinnyt muuallekin, etenkin internettiin. Kirjasto on ollut edelläkävijä." Ajatushautomo Demos Helsingin "Sen myönnän, että luottamus poliittiseen järjestelmän uskottavuuteen on varmasti monen silmissä horjunut. Toisaalta meillä on tutkimuksia, joiden mukaan luottamus ei ole horjunut, koska se ei ole ollut alunperinkään kovin korkealla." Jyrki Katainen, MTV3 Aamu, 24. syyskuuta 2009 tutkimusjohtaja Aleksi Neuvonen, Kirjastolehti 5/2009 Valtiovarainministeri Jyrki Katainen ilahdutti harvinaisen tarkalla havainnolla kaikkia MTV3:n "Toivon, että Piraattipuolue voisi tulevaisuudessa tarjota tien suoraan demokratiaan ja vastavoiman pöhöttyneille, omaa etuaan ajaville ammattipoliitikoille." Kirjailija Päivi Kannisto, kirjatohtori.blogspot.com, 21. syyskuuta 2009 aamuohjelmaa seuranneita katsojia syyskuun lopulla. Vaalirahakohua ja pääministerin luotettavuutta koskevassa keskustelussa Katainen ilmoitti kansalle sen, minkä kansa jo tiesikin: perinteiseen politiikkaan ei ole luottamista. Purje jakaa Kataiselle tästä täydet Lankku-pisteet. 11

12

Purje PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI

Purje PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI 2/2010 Purje PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI 4 Perusta piiriyhdistys 8 Hautala puhuu Actasta Päätoimittaja povaa mikrotransaktioilla maksettua kaurapuuroa taiteilijan pöytään. Tapio Berschewsky Tahdon maksaa

Lisätiedot

2/2009 4 Tiedotta tilattu 10 Tunne oikeutesi 11 Kuukauden piraatti

2/2009 4 Tiedotta tilattu 10 Tunne oikeutesi 11 Kuukauden piraatti 2/2009 4 Tiedotta tilattu 10 Tunne oikeutesi 11 Kuukauden piraatti Pääkirjoitus Tapio Berschewsky Käytetäänkö järkeä? Aamukahvi maistuu paremmalta, kun sitä juo- tiedon levittämistä ja ilmaista mainosta.

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI. Purje

PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI. Purje 3/2009 PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI Purje 4 Acta uhkaa vapauttasi 15 Samuli Pahalahti 19 Lindén lankulla Tekijänoikeudet eivät oikeuta vahvempaa lain suojaa yhdelle teollisuuden alalle. Tapio Berschewsky

Lisätiedot

Purje PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI. 10 Puolueen palsta

Purje PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI. 10 Puolueen palsta 4/2010 Purje PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI 4 Tie vaaleihin 10 Puolueen palsta 13 Petri Lagus Mikä on piraatti? Etkö tiedä? Lue siis tämä ja seuraavaksi tutustu vaaliohjelmaan verkossa. Tapio Berschewsky

Lisätiedot

Purje PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI

Purje PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI 1/2010 Purje PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI 4 Kallis piraattijahti 8 Purkkikulttuuri 11 Kaj Sotala 2010 on piraattiliikkeen tärkeintä aikaa. Lähde mukaan rakentamaan tiedon vapauden perustaa! Tapio Berschewsky

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Hyvää kesää! PERUS- SUOMALAINEN. Tuoreet varapuheenjohtajat: 9-10/2013 WWW. PERUSSUOMALAISET.FI KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET!

Hyvää kesää! PERUS- SUOMALAINEN. Tuoreet varapuheenjohtajat: 9-10/2013 WWW. PERUSSUOMALAISET.FI KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! WWW. PERUSSUOMALAISET.FI KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja 9-10/2013 Tuoreet varapuheenjohtajat:

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

PERUS- SUOMALAINEN. Perussuomalaisille jo kahdeksas vaalivoitto! EU-kritiikki kasvaa Euroopassa 7/2014

PERUS- SUOMALAINEN. Perussuomalaisille jo kahdeksas vaalivoitto! EU-kritiikki kasvaa Euroopassa 7/2014 uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja 7/2014 EU-kritiikki kasvaa

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Vinkkejä asiakkaiden metsästykseen

Vinkkejä asiakkaiden metsästykseen 8 22 28 Juristi, Raha liikkuu taas vauhdilla Finnveran lainatiskillä on käynyt alkuvuonna kova kuhina. Sadasta hakijasta 80 saa myöntävän vastauksen. Lisää tehoa omaan työhön Tilitoimistot kehottavat yrittäjiä

Lisätiedot

AHTO APAJALAHTI KAJ SOTALA JOKAPIRAATINOIKEUS. Pamfletti. Barrikadi-sarja No 16 WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI

AHTO APAJALAHTI KAJ SOTALA JOKAPIRAATINOIKEUS. Pamfletti. Barrikadi-sarja No 16 WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI Jokapiraatinoikeus AHTO APAJALAHTI KAJ SOTALA JOKAPIRAATINOIKEUS Pamfletti Barrikadi-sarja No 16 WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI Ahto Apajalahti & Kaj Sotala & Pulitzer Oy ISBN 978-951-0-36468-0

Lisätiedot

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Riku Siivonen ja Tanja Aitamurto, 2012 Tilaaja: Ossi Kuittinen, Sitra Ulkoasu:

Lisätiedot

The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen

The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen Stuart Hamilton and Darren Moon The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen Yhteenveto Internetin kasvun huima vauhti sen jälkeen, kun ensimmäinen web-selain otettiin käyttöön

Lisätiedot

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseudun Sivistysliitto Teos on saanut rahoitusta

Lisätiedot

Miten sulla menee? Keskusta Keskustanuorten jäsenlehti 2/11. Miksi keskusta lyyhistyi vaaleissa? Välittäminen puree syrjäytymiseen

Miten sulla menee? Keskusta Keskustanuorten jäsenlehti 2/11. Miksi keskusta lyyhistyi vaaleissa? Välittäminen puree syrjäytymiseen nuori Keskusta Keskustanuorten jäsenlehti 2/11 Välittäminen puree syrjäytymiseen Miten sulla menee? Rakastettu, mutta pahoinpidelty Miksi keskusta lyyhistyi vaaleissa? Road trip 2011! 1 Pääkirjoitus Kurvailua

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Päätoimittaja Janne Selinummi. Graafikko, taittaja Ari Kaapola

Sisällysluettelo. Päätoimittaja Janne Selinummi. Graafikko, taittaja Ari Kaapola Sisällysluettelo 3. Pääkirjoitus 4. Puheenjohtajan tervehdys 5. Tapahtumakalenteri 6. Suomalaisen demokratian lyhyt historia 8. Index Winter Tour 10. Vaalit, vaalit... Plaah, plaah... 11. Index Hold em

Lisätiedot

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Tekijät: Samuli Lintula, Lasse Miettinen, Suvi Reijonen, Kirsi Syväri, Ville Tuominen, Ville Ylikahri

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

Mustamaalattu kohuopettaja liittyy perussuomalaisiin

Mustamaalattu kohuopettaja liittyy perussuomalaisiin 7 / 2013 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Mustamaalattu kohuopettaja liittyy perussuomalaisiin Urpilainen pakotti virkamiehet laskemaan väärin Perussuomalaisten

Lisätiedot

Yrittäjäsanomat 04. Pk-yritys kaukalossa. Huoltoaseman moniosaaja. Täydellinen työn tekijä

Yrittäjäsanomat 04. Pk-yritys kaukalossa. Huoltoaseman moniosaaja. Täydellinen työn tekijä 8 11 22 Yrittäjän Yrittäjien vaalit Katso, miten yrittäjäehdokkailta sujuivat vaalit. Tolkkua maksuaikoihin Yrityksien välisiä maksuaikoja rajaava laki tulee voimaan toukokuussa. kesäloma Yrittäjän pitää

Lisätiedot

VAIHTOEHTO. Kansa EU:n perustuslakia vastaa EU :LLE. Terveisiä Tanskasta ja Islannista. Epädemokraattinen laki epädemokraattiset

VAIHTOEHTO. Kansa EU:n perustuslakia vastaa EU :LLE. Terveisiä Tanskasta ja Islannista. Epädemokraattinen laki epädemokraattiset EU :LLE VAIHTOEHTO 4/2006 Kansa EU:n perustuslakia vastaa Eduskunnassa järjestettiin itsenäisyyspäivän aattona arvoton näytelmä. Eduskunta päätti äänin 125 39 hyväksyä EU:n perustuslain, jonka Ranska ja

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Kuluva talvi on osoittautunut jälleen kerran poikkeuksellisen kylmäksi ja lumiseksi. Toista

Kuluva talvi on osoittautunut jälleen kerran poikkeuksellisen kylmäksi ja lumiseksi. Toista README 11.01 README 11.01 Pääkirjoitus Tässä numerossa 3 Pääkirjoitus 4 Puheenjohtajan palsta 5 Saammeko esitellä: hallitus 2011 6 Nettipolitikointi ja internetvaalit 2011? 9 Haastattelussa Jyrki Kasvi

Lisätiedot

Uusia avauksia kansalaistoimintaan

Uusia avauksia kansalaistoimintaan Setlementti 2 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Uusia avauksia kansalaistoimintaan Kansalaisjärjestöt muutoksessa Aluesuunnittelua kehittämiskävelyllä Setlementtiliikkeen

Lisätiedot

Hyvää kesää! PERUS- SUOMALAINEN 8-9/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET!

Hyvää kesää! PERUS- SUOMALAINEN 8-9/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Hyvää kesää! 8-9/2014 MATIAS

Lisätiedot

suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi sivu 3 sijasta pitäisi herätä että äitiriski iskee naisvaltaisille aloille.

suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi sivu 3 sijasta pitäisi herätä että äitiriski iskee naisvaltaisille aloille. n:ro 4 HUHTikuu 2011 suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Kovan lajin lukemisto. PEKKA SIPOLA Mennäänkö varmuudella vai tuurilla? Rikos, tulipalo, vesivahinko, tietomurto,

Lisätiedot

www.eroakirkosta.fi AJATTELU- VÄHEMMISTÖT TUKEVAT TOISIAAN VAPAA- AJATTELIJAT EIVÄT OLE YKSIN ARVO- KESKUSTELUA Tampereen Uskonnoton vaihtoehto

www.eroakirkosta.fi AJATTELU- VÄHEMMISTÖT TUKEVAT TOISIAAN VAPAA- AJATTELIJAT EIVÄT OLE YKSIN ARVO- KESKUSTELUA Tampereen Uskonnoton vaihtoehto Tampereen 3-2005 Uskonnoton vaihtoehto SIINÄ MENI SANANVAPAUS!? ARVO- KESKUSTELUA MERKILLISTÄ MORAALIA VAPAA- AJATTELIJAT EIVÄT OLE YKSIN AJATTELU- VÄHEMMISTÖT TUKEVAT TOISIAAN www.eroakirkosta.fi Julkaisija

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot