1/ Demokratian muistotilaisuus 11 Katainen Lankulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/2009. 9 Demokratian muistotilaisuus 11 Katainen Lankulla"

Transkriptio

1 1/ Loviisan piraatti 9 Demokratian muistotilaisuus 11 Katainen Lankulla

2 Pääkirjoitus Tapio Berschewsky Tuulta päin! Purjeelle on vaikea kuvitella otollisempaa hetkeä. toukokuussa, ja Saksan puolueen kannatus kas- Suomen poliittisen keskustelun tila suorastaan alle- vaa kohisten. viivaa avoimen uudistuksen tarvetta. Yhteiskun- Piraattiliike on rajat ylittävää yhteisymmä- nallisten asioiden läpinäkyvyys on välttämätöntä rystä siitä, että maailma muuttuu luku ta- demokratialle, mutta päivittäin tulee selvemmäksi, pahtuu internetissä. Koko ajan tärkeämmäksi miten huonosti se nykyään toteutuu. työkaluksi muuttuva tietoverkko muokkaa vah- Piraattiliikeen esiinmarssi Suomessa on hyväl- valla tavalla kaikkea, mihin olemme tottuneet. lä mallilla. Paikallinen Piraattipuolue ohitti Kiihtyvällä tahdilla monimutkaistuvassa maail- jäsenen määrän hiljattain. Kasvu on vauhdikas- massa tarvitaan kykyä vastata haasteisiin, joita ta. Tuore puolue merkittiin puoluerekisteriin ei osata ottaa perinteisessä politiikassa edes vasta elokuussa, mutta piraatit osallistuvat en- huomioon. simmäisiin vaaleihinsa jo lokakuussa. Loviisan On aika julkaisulle, joka keskittyy piraatti- kunnallisvaaleissa Piraattipuolueen ehdokkaana asian edistämiseen Suomessa avoimesti ja rehel- on toisaalla lehdessä haastateltu Mikael Böök. lisesti. Purje on Piraattipuolueen toimittama, Myös muualla piraatit ovat voimakkaassa nousussa. Yhdessätoista eurooppalaisessa val- piraattiliikkeen toiminnasta ajankohtaisesti uutisoiva vapaasti saatavilla oleva jäsenlehti. tiossa on olemassa oma rekisteröitynyt piraatti- Purje syntyy avoimista aineksista. Sitä saa ko- puolue. Suunnitteilla olevia ja vasta rekisteriin pioida, tulostaa ja jakaa. Teksti, valokuvat, grafiik- pyrkiviä on maailmalla lisäksi parikymmentä. ka ja taitto tuotetaan alusta loppuun vapaalla Piraattien ensimmäinen vaalivoitto saavutet- tahdolla, ilmaisilla ohjelmilla ja yhteisillä resurs- tiin Ruotsissa europarlamenttivaaleissa viime seilla. Tämä kuvaa hyvin piraattiliikettä itseään. Purje Piraattipuolueen jäsenlehti JULKAISIJA Piraattipuolue r.p. 2 CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-ND/1.0/FI/ TOIMITUS AVUSTAJAT Tapio Berschewsky, päätoimittaja Joonas Mäkinen, toimitussihteeri Jari Nousiainen, taitto ja ulkoasu Jaana Parviainen, kansi ja kuvitus Hans Häggström, Tero Keinänen, Hannu Kuosmanen, Aino Partonen, Tuomas Puikkonen, Lotta Söderholm, Timi Wahalahti

3 Sisällys Purje 1/2009 Pääkirjoitus: Tuulta päin!... 2 Kalenteri... 3 Loviisan piraatti... 4 Saksan piraatit vahvassa nousussa...6 Sähköisen äänestyksen ongelmat...7 Piraatit muissa puolueissa... 8 Demokratiaa hautaamassa... 9 Vastine Teostolle...10 Lokikirja Lankku-palsta Kalenteri PIRAATTINUORTEN TAPAAMINEN LOVIISAN KUNNALLISVAALIT AIKA: 12. lokakuuta, AIKA: ennakkoäänestys lokakuuta, PAIKKA: Suonionkatu 4 B 26, Helsinki vaalipäivä 25. lokakuuta Piraattinuoret kerääntyvät yhteen. PAIKKA: Loviisan seutu Piraattipuolueen ehdokkaana vaaleissa Mikael KESKUSTELUTILAISUUS TEKIJÄNOIKEUKSISTA Böök numerolla 99. AIKA: 20. lokakuuta, PAIKKA: Nuorisokeskus Vimma, Aurakatu 16, Turku HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN Turun vihreiden nuorten järjestämä EDUSTAJISTOVAALIT keskustelutilaisuus tekijänoikeuksista ja niitä AIKA: ennakkoäänestys lokakuuta, koskevasta lainsäädännöstä. Mukana vihreiden vaalipäivät marraskuuta kansanedustaja Jyrki Kasvi. PAIKKA: Helsingin yliopisto vimma.info, Piraattipuolueen ehdokkaina Ahto Apajalahti, PIRAATTIPUOLUEEN HALLITUKSEN KOKOUKSET Joni Hanski, Joonas Mäkinen ja Lotta Söderholm. AIKA: 20. lokakuuta, PAIKKA: PirateNet IRC PIRAATTIPUOLUEEN SYYSKOKOUS Piraattipuolueen hallituksen kokouksia pidetään AIKA: marraskuuta, alustavasti kahden viikon välein. PAIKKA: Turku Päivämäärä vasta alustava. Lisätietoa 2009 "MAN MEETS MACHINE" AIKA: lokakuuta PAIKKA: Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1, Helsinki Demoparty ja digitaalisen kulttuurin festivaali. tapahtumasta ilmestyy Piraattipuolueen sivuille ALTERNATIVE PARTY lokakuun aikana. 3

4 Piraattipuolueen ensimmäinen ehdokas on Loviisan valtuustoon pyrkivä Mikael Böök. Tapio Berschewsky Loviisan piraatti Kuntaliitoksen vuoksi uusittavat Loviisan kunnal- Piraattipuolue mielletään usein nuorten lisvaalit pidetään lokakuun 25. päivä. Haastatte- poliittiseksi liikkeeksi. Mikä sai sinut liittymään limme Piraattipuolueen ensimmäistä ehdokasta juuri piraattien riveihin? Mikael Böökiä. PURJE: MB: Olet valtiotieteiden maisteri. Missä opiskelit ja koska valmistuit? MIKAEL BÖÖK: Opiskelin käytännöllistä filosofiaa Helsingin yliopistossa. Sain tutkintotodistuksen Täydensin tutkintoani 1970-luvun puolivälis- Olen kai sitten nuori sielu vanhassa ruumiissa. Sinut tunnetaan ydinvoiman vastustajana. Mikäli lisäydinvoimaa ei rakenneta, millä käytämme jatkossa yhä laajenevia tietoverkkoja? MB: Aivan, ydinvoimalat samoin kuin ydinaseet sä opiskelemalla historiaa, jotta saavuttaisin histo- kuuluvat suurten historiallisten erehdysten sar- rianopettajan pätevyyden luvulla jatkoin jaan. Mutta vastatakseni kysymykseesi: aurinko, vielä lähihistorian opintoja, edelleen Helsingin joka muutenkin mukavasti lämmittää, auttaa yliopistossa. myös tuottamaan tietoverkon tarvitseman Poliittisessa taustassasi on vihreää liikettä sähkön. Saksan elinkeinoelämän piirissä syn- ja vasemmistoa. Ovatko nämä yleisemmin piraat- tynyt yhtymä ilmoitti heinäkuussa sijoittavansa tien arvoja? lähivuosina 300 miljardia euroa DESERTEC-pro- MB: Toivon niin. Vapaus, tasa-arvo ja ubuntu jektiin. Pelkästään tämän projektin tulokseksi olkoon yleisemminkin piraattien arvoja. Vapau- suunniteltu Saharassa toimiva suurehko aurinko- desta kirjoittanut liberaali John Stuart Mill oli voimala tuottaisi näin ainakin Saksan insinöörit myös vasemmistolainen. Vihreys tarkoittaa ja pankkiirit uskovat 15 prosenttia EU-maiden luopumista näkemyksestä, että ihminen on tarvitsemasta luonnon herra, eräänlaista tasa-arvoisuutta tietoverkkojen mielekääseen käyttämiseen tar- muun elämän ja luonnon kanssa, siis. Siihen on vitaan myös tietoa. Mikäli onnistumme toi- pyrittävä. Ja ubuntu, paitsi että se on hieno mimaan siten, että tietoverkkojen laajentuminen Linux-käyttöjärjestelmä, on myös vanha afrik- merkitsee kalainen arvo, jota uskoakseni on syytä ar- tietoverkko ehkä auttaa itsessään ratkaisemaan vostaa. tämän pulman. 4 itse sähköstä. tiedon Sähkön laajentumista, lisäksi silloin

5 Piraattien ensikoitos Liljendalin, Loviisan, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kunnat yhdistyvät alkaen Loviisan kaupungiksi, minkä johdosta alueella pidetään ylimääräiset kunnallisvaalit Kuntavaaleissa listoilla on myös Piraattipuolueen ensimmäinen ehdokas, valtiotieteen maisteri Mikael Böök. Mikael Böök, 61 vuotta Ehdokasnumero: 99 Kotisivut: Vaalisivut: Vaaliohjelma: (sisältää ohjelman suomeksi ja ruotsiksi) Tietoyhteiskunta hävittää rajoja ja sijainnin tekijänoikeus. Kopiointioikeus (copyright) ja teki- merkitystä. Miten verkottuminen muokkaa pien- jänoikeus ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Mielestäni ten kaupunkien ja maaseudun arkea? tekijällä on tekijänoikeus aina kuolemaansa saakka MB: Maaseudulle pitää saada valokaapeli, optinen (ja vielä kuolemansa jälkeenkin tekijöiden oikeuk- kuitu. Muussa tapauksessa MIKAEL BÖÖK sia tulee kunnioittaa). maaseutu ja pienten kau- Mutta se, että teoksista teh- punkien asukkaat voivat dään kopioita, joita luetaan, niin sanotusti pudota ver- kuunnellaan ja katsellaan, kosta myös arkisessa elä- tai että niitä saa lainata mässään. maksutta kirjastosta tai ys- Piraattien puolueohjel- tävältä, ei yleisesti ottaen maa kritisoidaan usein hy- merkitse tekijälle ansion- vin kapeaksi. Koetko tämän menetystä. esteeksi liikkeen etenemi- kun teos näin "jaetaan" esi- selle? merkiksi tietokonetiedos- MB: Päinvastoin, En koe. Tapaamani ton muodossa se vain lisää piraatit eivät ole mieles- tekijän ansiomahdollisuuk- täni olleet tuossa mielessä sia. "kapeita". Myös puolueen lainkaan "jaettaisi", sillä ei ohjelmaa lätyin ei yl- myöskään ansaitsisi yh- myönteisesti sen tään mitään. Näissä asiois- Mitä ajattelet kulttuurin vapaasta epäkaupal- lisesta jakamisesta? Viekö se leivän luovan ihmisen pöydältä? MB: teosta lukiessani laajakatseisuudesta. Mikäli Kyllä se voi tietyissä tapauksissä viedä kult- tuurin tekijältä leivän, jos häneltä riistetään sa Piraattipuolueen suunta on minusta oikea, vaikka en ehkä ole ihan samaa mieltä puolueen kanssa kaikista yksityiskohdista. Haluatko lähettää jonkin viestin Suomen piraateille? MB: Kyllä: pitäkää lippu korkealla! 5

6 Liittopäivävaalien menestys nosti Piratenpartein Saksan suurimmaksi parlamentin ulkopuolelle jääneeksi puolueeksi. Tapio Berschewsky PIRATENPARTEI DEUTSCHLAND Saksan piraatit vahvassa nousussa Saksan piraattipuolue menestyi hienosti liittopäivävaaleissa, joissa valitaan saksalaisen parlamentin alahuoneen edustajat. Piratenpartei keräsi syyskuun 27. päivän vaaleissa koko maan äänistä kaksi prosenttia, mikä tarkoittaa Saksan piraattien valotaidetta taivaalla. Nopeasti peräti ääntä. Saksan 5 prosentin vaali- suosiotaan kasvattavan puolueen jäsenet ovat lisänneet kynnyksen takia piraatit eivät saaneet edustaja- tietoutta itsestään useilla näyttävillä tempauksilla. paikkaa, mutta sijoitus oli parlamentin ulkopuolelle jääneistä puolueista paras. Vaalitulos oikeuttaa sak- puolesta." Vihreistä maaliskuussa eronnut Beer salaisen puolueen euron puoluetukeen. kehotti kansaa äänestämään piraatteja ja kertoi Piratenparteille nämä olivat jo vuoden kolman- tukeneensa puoluetta ennakkoäänestyksessä. net vaalit. Europarlamenttivaalien 0,9 prosentin Samaa viestiä levitti aiemmin toinenkin nime- kannatus toukokuussa ei riittänyt edustajapaik- käs saksalaisparlamentaarikko. Vihreän puolueen kaan, mutta vaalityön ja -tuloksen myötä noussut perustajajäseniin kuuluva Herbert Rusche liittyi tietoisuus puolueesta sai sen suosion huimaan kas- elokuussa piraatteihin. Ruschen mukaan vakiin- vuun. Neljässä kuukaudessa puolueen äänestys- tuneet puolueet ovat täysin epäonnistuneet prosentti yli kaksinkertaistui, ja jäsenmäärä kasvoi puolustamaan kansalaisoikeuksia ja yksityisyy- noin 1 200:sta yli :een. densuojaa kehittyvässä tietoyhteiskunnassa. Piratenpartein määrätietoinen kamppailu val- Ensimmäiset saksalaiset piraattiedustajat ehdit- vontayhteiskuntaa vastaan kirvotti pitkäaikaisen tiin valita kesällä. Nordrhein-Westfalenin osa- europarlamentaarikon ja Saksan vihreän puolueen valtiossa elokuussa pidetyissä kunnallisvaaleissa parlamenttiryhmän entisen johtajan Angelika äänestäjät valitsivat Piratenpartein listoilta kaksi Beerin suitsuttamaan puoluetta liittopäivävaalien ehdokasta. Münsterin kaupungissa valittiin pää- alla: "Puolueen tavoitteet, erityisesti kansalais- ehdokas Marco Langenfeld ja Aachenissa Thomas oikeuksien osalta, vastaavat pitkälle omaa kamp- Gerger. Puolueen kannatus nousi osassa Aachenin pailuani suvaitsevaisuuden ja siviilirohkeuden vaalipiirejä yli kuuteen prosenttiin. 6

7 Oikeusministeriö julkisti muistion sähköisen äänestämisen pilottikokeilusta. Selvitys ei kiertele todetessaan hankkeen epäonnistuneen. Hannu Kuosmanen Sähköisen äänestyksen ongelmat Kolmen vuoden valmistelusta ja asiantuntijaryh- Käsinlaskennassa virhe tai vilpillisyys aiheuttaa män suorittamasta auditoinnista huolimatta rajattua vahinkoa. Ohjelmointivirhe, haittakoodin- kunnallisvaaleissa kokeiltu sähköinen äänestys- pätkä tai muutaman avainhenkilön vilpillisyys voi liittymä oli epäselvä. 232 ääntä jäi antamatta, mullistaa koko sähköisen äänestystuloksen. kun kansalaiset luulivat äänestäneensä ja poistuivat paikalta ennen äänen vahvistamista. Vaalit uusittiin kokeilukunnissa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. telema avoin lähdekoodi ei ole luotettavuuden tae. Virheetönkin koodi voidaan turmella käännettäessä se ohjelmaksi. Vaalikoneiden teknisistä Oikeusministeriö syyttää ongelmista resurssipulaa, kiirettä ja suljetun koodin tarkastamisen vaikeutta. ongelmista on lukuisia esimerkkejä ulkomailta. Sähköisten pankkijärjestelmien luotettavuus perustuu kaksoiskirjanpitoon ja mahdollisuuteen Kokeilun tavoitteita olivat vaalivarmuuden parantaminen, äänestyksen yksinkertaistaminen ja nopeutuminen sekä pitkän tähtäimen kustannussäästöt. käydä tapahtumat jälkikäteen läpi. Yksittäisen äänen tarkistaminen rikkoisi vaalisalaisuuden. Suomessa kilpailevien puolueiden tarkastajat seuraavat ääntenlaskua, mikä ehkäisee vaalivilp- Yksinkertaistamisesta puhuminen on harhaanjohtavaa Edes oikeusministeriön jälkiviisaasti suosit- ääntenkeruun ja laskennan piä ja virheitä tehokkaasti. Lipukkeet kulkevat ainakin kahden laskijan kautta. siirtyessä valvovien silmien alta tietokone- Sähköisesti annetuista äänistä voidaan pitää järjestelmiin. Kun suomalainen it-yritys hyödyn- anonyymisti kirjaa vain paperivarmenteella, tää espanjalaista sovellusydintä tuottaakseen jonka äänestäjä tarkistaa ja asettaa uurnaan Linux-pohjaisen tietoko- tarkistuslaskentaa varten. Tällöin hienostunut neelle, jonka "sähköiseen uurnaan" keräämät elektroniikka tuottaa samaa mustaa valkoisella, äänet siirtyvät xml-muodossa avattaviksi Win- johon kuulakärkikynäkin pystyy. äänestysohjelman dows-ympäristössä, ollaan kaukana yksinker- Laskijoiden työtä helpottava hyöty tulos- taisesta. Jokainen ylimääräinen askel ketjussa teessa toki olisi. Listan ulkopuoliset ja epäselvät luo erilaisia virheiden tai sabotaasin mahdol- merkinnät jäisivät historiaan. A. Ankalle se lisuuksia. tietäisi kirvelevää vaalitappiota. 7

8 Piraattiaate leviää vauhdilla, ja muutkin puolueet heräävät ottamaan kantaa sen kattamiin asioihin. Suomessa ensimmäisenä piraattien kanssa asialle ehtivät vihreät nuoret ja vasemmistonuoret. Tapio Berschewsky Piraatit muissa puolueissa JAANA PARVIAINEN Vaikka poliittiset piraatit ovat vielä melko tuore ilmiö, jo nyt on nähtävissä piraattien vaikutusta muun poliittisen kentän mielipiteisiin. Suomen Vihreä liitto ei vielä itse syleile piraattiaatetta, mutta Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton (ViNO) syyskuussa julkistama tietoyhteiskuntalinjaus edustaa monin tavoin samoja arvoja, joita myös Piraattipuolue pyrkii edistämään. ViNOn näkemyksissä verkkolataamisen kieltäminen on suurempi ongelma kuin sen salliminen. "Kokonaisen ikäryhmän elämäntavan pitäminen laittomana ja muutamien epäonnisten saamat äärimmäiset vahvat rangaistukset eivät ole kestävää politiikkaa. Kaikki vertaisverkoista lataaminen epäkaupalliseen käyttöön tulee laillistaa, kun kyseessä on materiaali, joka ei ole sisällöltään vapaan käytön. Niin sanotut immateriaalioikeu- muuten laitonta", tietoyhteiskuntalinjaus vaatii. det ja koko inhimillinen kulttuuri nähdään Myös Vasemmistonuoret päätyi melko samanlaiseen tulokseen vuoden 2007 poliittisessa taloudelle alisteisena, ei rinnakkaisena järjestelmänä", ohjelmassa todetaan. ohjelmassaan. "Kulttuurin tulee olla kaikkien ih- Ruotsissa vahvimman piraattimyönteisen kan- misten saatavilla teattereissa, museoissa ja kir- nan itse Piratpartietin ulkopuolella on ottanut jastoissa. Tietotekniikka ja teosten digitaalisuus paikallinen vasemmistopuolue, joka kannattaa tekee levittämisestä ja kopioinnista tehokkaampaa kulttuurin tukemista valtion budjetista niin, että ja halvempaa. Tekosyynä vahvoille tekijänoikeuk- digitaalisesta mediasta voidaan muodostaa lailli- sille käytetään sitä, että yritysten tulee saada nen ilmainen "kirjastopalvelu" kaikkien käyttöön. monopolisuojaa keksinnöilleen. Käytännön ongel- Piraatit toivottavat puolueet tervetulleiksi mana kuitenkin on, että suoja estää teosten 8 digitaalisen realismin äärelle.

9 TUOMAS PUIKKONEN Kansa vainoaa kansanedustajia, kunnes ainakin hallitus hajotetaan. Jää nähtäväksi, kumpi osapuoli antaa ensin periksi. Joonas Mäkinen Demokratiaa hautaamassa Eduskuntatalon portailla pidettiin torstaina 1. lokakuuta jo toiset Demokratian hautajaiset: mielenosoitus, josta on muodostunut viikottainen Murhasiko korruptio rakkaan ystävämme, jota tuskin traditio ainakin joksikin aikaa. Eduskunta minis- edes opimme tuntemaan? tereineen on ryvettynyt niin pahasti, että kansa jaksaa poistua kodeistaan osoittamaan mieltään. lain perinpohjaista uudistamista on ollut vastus- Olemme joutuneet dilemmaan, jonka ratkaise- tamassa satoja ja tuhansia kansalaisia ympäri miseksi joko hallituksen tai kansan olisi myön- maan, mutta mikään näistä mielenosoituksista ei nettävä menneensä liian pitkälle. Toimivan ole vaikuttanut kansanedustajien äänestyskäyttäy- demokratian tähden osa kansasta on valmis erot- tymiseen. Mistään suunnitelmista ei ole luovuttu, tamaan hallituksen ja pitämään uudet eduskun- eikä kukaan ole eronnut tehtävistään. tavaalit. Saman ideaalin tähden hallitus pitää Rappusilla seisoskellut kansanedustaja Markku pintansa eikä taivu kritiikin tai tiedotus- Pakkanen (kesk.) opetti mielenosoittajille kylmän, välineiden vainon alla. Miten tilanne puretaan? karun faktan: edustajia ei kiinnostaa pätkääkään, Virheiden myöntäminen on sanktioiden pelossa jos parikymmentä tai parisataa ihmistä osoittaa monelle liikaa. Valitettavasti ennen pitkää syyttö- mieltään eduskunnan portailla. Nykyiset kansan- miä päitä putoaa, sillä mikä olisi kansalle tarpeeksi? edustajat ovat jo turtuneet kansan valittamiseen. Pitääkö eduskunnan vanhasten ja kaikkosten kirjoit- Kesti useita minuuttia päästä itse asiaan, kun taa kirjallinen tunnustus, jossa he ilmoittavat ot- Pakkanen yritti onkia tietoja siitä, kuka mielen- taneensa lahjuksia tai pelanneensa omaan pussiinsa, osoituksella tällä kertaa kinuaa rahaa. ennen kuin heidät erottamisen jälkeen armahdetaan? Onko demokratialla varaa olla näin vaativa? Kun demokratian hautajaiset on saatu päätökseen ja näin varmistettu sen kuolema, voidaan Ja mikä olisi kansanedustajille, ministereille ja sitä alkaa elvyttää. Toivottavasti saamme elvytys- valtion virkamiehille tarpeeksi? Kuinka monta ih- joukkoihin uuttakin väkeä, sillä nykyinen edus- mistä eduskunnan portaille täytyy järjestää, kunta kaipaa pikaista verensiirtoa. Annetaan ennen kuin kansan huolet huomataan? Verkko- rakkaan ystävämme tuhkasta syntyä Demokratia sensuuria, Lex Karpelaa, Lex Nokiaa ja yliopisto- 2.0, jossa jopa kansalla olisi valtaa. 9

10 Piraattipuolueen puheenjohtaja vastaa Teostory-lehden pääkirjoitukseen. Pasi Palmulehto Vastine Teostolle Teoston uusimmassa asiakaslehdessä (Teostory vain hatarasti arvioiden paljonko teoksia hyödyn- 3/2009) oli pääkirjoituksena omituinen ja virheel- netään, eivätkä maksut kohdistu teosten tekijöille linen tunteidenpurkaus, joka liittyy erityisesti sen tarkemmin. Tietotekniikan yleistyttyä arki- Against The Teosto -levyyn, jota puolue myy kan- päivään ei ole erityisen haasteellista ottaa käyttöön nattajatuotekaupassaan. järjestelmää, joka maksaa teosten tekijöille korvauk- Piraattipuolue ei ole julistanut sotaa Teosto ry:tä vastaan, eikä puolue kannata Teoston set selvästi tarkempaan käyttömäärään pohjautuen. Piraattipuolue pyrkii nykyaikaistamaan ja lakkauttamista. Against The Teosto -levyä saa selkeyttämään tekijänoikeuslainsäädäntöämme. Piraattipuolueen kannatustuotekaupasta, mutta Tavoitteinamme on yksityisen kopioinnin vapaut- levy ei edusta puolueen mielipiteitä sen enem- taminen, kaupallisen käytön suoja-aikojen lyhen- pää kuin Katri Helenan uusin albumi edustaa täminen 5 10 vuoteen ja asiakkaille haitallisista Teoston näkökulmaa. Huomiota herättänyt nimi DRM-suojauksista eroon pääseminen. Suoja-ajan on oletettavasti syntynyt Teoston byrokratian tarkoitus on kannustaa tuottamaan lisää kult- monimutkaisuuden ja muun toiminnan seurauk- tuuria, ei toimia eläkejärjestelmän korvikkeena. sena. Levy-yhtiö tarjoutui painamaan puolueen Tekijöiden taloudellinen ahdinko on vastoin logon levyyn, ja puolue haluaa jakelulla näyttää, Piraattipuolueen tavoitteita. Koemme, että teki- ettei piraattien ajatusmaailma ole ristiriidassa jöiden ansaintamahdollisuuksia tulisi parantaa musiikintekijöiden kanssa. nykyaikaisempien liiketoimintamallien avulla. Yksi selkeä ongelmakohta, jonka musiikintekijät Pääkirjoituksessa toivottiin keskusteluyhteyttä kokevat Teoston kanssa, on yhdistyksen kieltäyty- Piraattipuolueen ja Teoston välille. Tästä olemme minen ottamasta eri lisensointimalleilla tehtyjä samaa mieltä. Yhteisellä keskustelulla meillä on teoksia listoilleen. Ennen kuin lait muuttuvat yksi- varmasti mahdollisuus päästä parempiin tuloksiin. tyisen kopioinnin sallivaksi ja suoja-aikoja lyhenne- Ainakin nähdäkseni Teostolle tulee olemaan tar- tään, monet saattavat haluta ne kuitenkin jo vetta jatkossakin, joskin enemmän edunvalvojan vapaaehtoisesti käyttöön lisensoinnin avulla. ja vähemmän valistajan roolissa. Uskon myös Toisena ongelmakohtana nostaisin esille tekijänoikeuskorvausten maksutavan. Maksuja kerätään 10 Teoston kykyyn uusiutua tarvitunlaiseksi, kunhan tahtoa ja rohkeutta tarpeeksi löytyy.

11 "Piraattipuolue on minulle luonnollinen valinta. Olen ollut 1980-luvulta lähtien kiinnostunut tietoverkoista ja perehtynyt niihin myös töissäni. Piraattipuolue on ainoa puolue, jolla on ymmärrystä siitä, mitä kaikkea tietoverkkojen kehitys merkitsee yhteiskunnille." Lankulta kävelytetään joka Purjeessa joku viimeaikaisen yhteiskunnallisen sammakon suustaan päästänyt tunnettu suomalainen vaikuttaja. KOKOOMUS Loviisan kunnallisvaaleissa ehdolla oleva valtiotieteiden maisteri Mikael Böök, Kuntalehti Online, 30. syyskuuta 2009 "Raha-asioissa vanhat puolueet voisivat ottaa mallia piraattipuolueelta, jonka verkkosivuilta voi liki reaaliaikaisesti seurata puolueen saamia lahjoituksia. Kolumnisti Jaakko Lyytinen, Helsingin Sanomat, 4. lokakuuta 2009 "Ajattelin äänestää niitä [Piraattipuoluetta]. Suurin osa nykyisistä kansanedustajista ei tajua yhtään mitään noista asioista." Suomen tietotekniikan olympiajoukkueen jäsen Lari Sinisalo, Helsingin Sanomien Nyt-liite, 2. lokakuuta 2009 "Kirjasto on aina ollut vapauden valtakunta, paikka jossa asiakas voi yhdistellä tietoa miten haluaa, kukaan ei tyrkytä valmiita tulkintoja. Vasta nyt tämä tyyli on levinnyt muuallekin, etenkin internettiin. Kirjasto on ollut edelläkävijä." Ajatushautomo Demos Helsingin "Sen myönnän, että luottamus poliittiseen järjestelmän uskottavuuteen on varmasti monen silmissä horjunut. Toisaalta meillä on tutkimuksia, joiden mukaan luottamus ei ole horjunut, koska se ei ole ollut alunperinkään kovin korkealla." Jyrki Katainen, MTV3 Aamu, 24. syyskuuta 2009 tutkimusjohtaja Aleksi Neuvonen, Kirjastolehti 5/2009 Valtiovarainministeri Jyrki Katainen ilahdutti harvinaisen tarkalla havainnolla kaikkia MTV3:n "Toivon, että Piraattipuolue voisi tulevaisuudessa tarjota tien suoraan demokratiaan ja vastavoiman pöhöttyneille, omaa etuaan ajaville ammattipoliitikoille." Kirjailija Päivi Kannisto, kirjatohtori.blogspot.com, 21. syyskuuta 2009 aamuohjelmaa seuranneita katsojia syyskuun lopulla. Vaalirahakohua ja pääministerin luotettavuutta koskevassa keskustelussa Katainen ilmoitti kansalle sen, minkä kansa jo tiesikin: perinteiseen politiikkaan ei ole luottamista. Purje jakaa Kataiselle tästä täydet Lankku-pisteet. 11

12

Sähköinen äänestys Ongelmat ja tulevaisuus

Sähköinen äänestys Ongelmat ja tulevaisuus Sähköinen äänestys Ongelmat ja tulevaisuus Mitä se on? Sähköisessä äänestyksessä (englanniksi e voting) joko äänestys, ääntenlasku tai molemmat tehdään sähköi sesti. Mikäli äänestys on täysin sähköinen,

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET

YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET Tapio Manni Saarnilaakson koulu Espoo tapio.manni@gmail.com Euroopan Unionin Kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen. Politiikka on yhteisten

Lisätiedot

KUNTAVAALIT. Ennakkoäänestys Vaalipäivä sunnuntai Selkoesite

KUNTAVAALIT. Ennakkoäänestys Vaalipäivä sunnuntai Selkoesite KUNTAVAALIT 2017 Ennakkoäänestys 29.3. 4.4.2017 Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017 Selkoesite Miksi kuntavaaleissa kannattaa äänestää? Suomi jakautuu kuntiin, joilla on itsehallinto. Kunnat päättävät monista

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2011

Eduskuntavaalit 2011 2011 Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Vaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa päättämään yhteisistä asioistamme. Vuoden 2011 eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot

MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015

MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015 MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015 KUKA TOI TYYPPI ON? Erilaisissa viestintä- ja markkinointitehtävissä, sekä palveluiden ja tuotteiden myynnin tehtävissä vuodesta 1989. Nykyisin eurooppalaisen ohjelmistotalon

Lisätiedot

Presidentinvaalit 2018 Piraattipuolueen osallistumisen mahdollisuudet

Presidentinvaalit 2018 Piraattipuolueen osallistumisen mahdollisuudet Piraattipuolueen osallistumisen mahdollisuudet Tässä esityksessä Taustatietoa Presidentinvaaleista Arvio osallistumisen eduista ja haitoista Lyhyesti vaaliteemoista Suunnitelma keräys- ja vaalikampanjasta

Lisätiedot

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Tutkimuskohteet 1. Yleisellä tasolla nuorten suhtautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja politiikkaan, nuorille tärkeät

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Demokratiapäivä

Demokratiapäivä Demokratiapäivä 17.10.2013 www.kunnat.net/demokratiapaiva Euroopan neuvoston paikallisdemokratian viikko Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirja avattiin allekirjoitettavaksi 15.10.1985.

Lisätiedot

Esityksen / esittäjän nimi

Esityksen / esittäjän nimi 1 16.9.2014 Esityksen / esittäjän nimi Vaalit & Valtakunnallinen julkisuuskampanja Mitä kaikkea hyvää kirkko ihmisten kautta tekee, ja mihin kaikkeen äänestämällä tai ehdolle asettumalla pääsee myös vaikuttamaan.

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna!

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna! Anonyymi Äänestä tänään kadut huomenna! 2007 Yhteiskunnassamme valtaa pitää pieni, rikas, poliittinen ja taloudellinen eliitti. Kilpailu rahasta ja vallasta leimaa kaikkia aloja. Suuryritysten rikastuessa

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot Jussi Silvonen Joensuun VALO -päivä, 8. 5. 2009 (http://jinux.pokat.org/jussi/) Esityksen rakenne Torikatu 10, Joensuu, SONY Bravia, Lieksan koulut = mitä yhteistä?

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

OAJ:n valtuustovaalit 2010

OAJ:n valtuustovaalit 2010 VANTAAN OPETTAJA VAALIEXTRA 8.2.2010 Vantaan opettajien ammattiyhdistys ry Talkootie 7, 01350 Vantaa puh: 09-873 4020, toimisto@voay.fi, www.voay.fi Tiedottaja: Annika Arstila-Aaltonen p. 050-4096 460

Lisätiedot

Forsberg & Raunio: Politiikan muutos.

Forsberg & Raunio: Politiikan muutos. Forsberg & Raunio: Politiikan muutos. Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan pyrkivien on lisäksi vastattava aineistokokeen kysymyksiin. Kirjakysymysten maksimipistemäärä on 30 pistettä. Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta HOLLOLAN JHL Jäsenkirje 2016 Puheenjohtajalta Vuosi alkoi muutoksin yhdistyksessämme, uusina jäseninä aloitti Padasjoen JHL:läiset TERVETULOA! Työnantaja vaihtui Hämeenkoskelaisilla kuntaliitoksen myötä

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Kahden poliittisten nais kirjailijoiden vertailu. Hella Wuolijoki Umayya Abu-Hanna

Kahden poliittisten nais kirjailijoiden vertailu. Hella Wuolijoki Umayya Abu-Hanna Kahden poliittisten nais kirjailijoiden vertailu Hella Wuolijoki Umayya Abu-Hanna Hella Wuolijoki Ella Murrik Syntynyt: 22 heinäkuuta 1886 Helme, Viro Kuollut: 2 helmikuuta 1954 ( 67v) Helsinki Kansalaisuus:

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN

PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN Taustamuistio 5.11.2011 tausta Kokemukset vaalikampanjasta: Monet äänestäjät kokivat puolueohjelman liian kapeaksi. Piraattiehdokkailla oli joissakin puolueohjelman

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, 17.2..12.3.2009 Toteutus YLE Uutiset Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Edustuksellisen demokratian uhat ja mahdollisuudet

Edustuksellisen demokratian uhat ja mahdollisuudet Edustuksellisen demokratian uhat ja mahdollisuudet Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman avausseminaari 16.3.2004 Heikki Paloheimo Valtio-opin laitos 20014 Turun yliopisto heikki.paloheimo@utu.fi Äänestysaktiivisuus

Lisätiedot

POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 (5) Vaalijärjestys on OP Osuuskunnan hallintoneuvoston 9.6.2016 vahvistaman mallivaalijärjestyksen mukainen POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta

Lisätiedot

Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset

Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset Jyrki J.J. Kasvi (toisinto vuonna 1997 tehdyistä kalvoista) Ekaa kertaa pappia kyydissä Mikä Espoo, missä Espoo Myyttien ja tosiasioiden erottaminen Miten

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2008 N:o 510 515 SISÄLLYS N:o Sivu 510 Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta... 1473 511 Laki yksityisyyden

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 9 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 9 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta 17.04.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 9 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 2 Keskusvaalilautakunta Aika

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Näkökulma korruptioon

Näkökulma korruptioon Anonyymi Näkökulma korruptioon Korruptoitu ihmismieli! 2001 Radikaali poliittista vapautta ajava liike, kuten anarkismi, puhuu aina paitsi yhteiskunnasta myös ihmisestä. Liian usein huomio kääntyy ihmisen

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolue ry ja sen kotipaikka on Sysmä, toimialueena koko Suomi.

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolue ry ja sen kotipaikka on Sysmä, toimialueena koko Suomi. Sininen = Tekstiä ehdotetaan muutettavaksi tai siirrettäväksi toiseen paikkaan. Punainen = Tekstiä ehdotetaan poistettavaksi. Vihreä = Tekstiä ehdotetaan lisättäväksi. Nykyinen 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

JÄSENYYS AMMATTILIITOSSA TAI TYÖTTÖMYYSKASSASSA

JÄSENYYS AMMATTILIITOSSA TAI TYÖTTÖMYYSKASSASSA JÄSENYYS AMMATTILIITOSSA TAI TYÖTTÖMYYSKASSASSA On ammattiliiton jäsen 42 On vain työttömyyskassan jäsen Ei ole, mutta ollut aikaisemmin ammattiliiton jäsen Ei ole ammattiliiton jäsen, mutta luultavasti

Lisätiedot

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Mikä perustuslaki on? Perustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan käytön perusta. Perustuslaista löytyvät suomalaisen kansanvallan keskeisimmät pelisäännöt,

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi AUTA-hankkeen seminaari 8.2.2017 Sami Kivivasara, projektiryhmän PJ AUTA-hanke - Mitä sillä tavoitellaan? - Mihin se liittyy?

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys

Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys Hyväksytty Suomen Kuntaliitto ry:n valtuusto 27.5.2016 Suomen Kuntaliitto ry Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys Valtuuskunnan vaalijärjestys I Luku Yleistä 1 Soveltaminen Tämän vaalijärjestyksen määräyksiä

Lisätiedot

Alustus KHI Forumissa. 21.08.2010 Veikko Saksi

Alustus KHI Forumissa. 21.08.2010 Veikko Saksi Alustus KHI Forumissa 21.08.2010 Veikko Saksi Vaikeneminen on vallankäytön väline Avoimuus on muodikas asia Relevantti tieto usein vain vallankäyttäjillä Venäjä-kriittisyydestä tehdään farsseja Tabuista

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Kokoustiedot Aika 10.3.2016 klo 10.00 11.07. Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta. VAALIOHJESÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tarkoitus Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Lisätiedot

Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli?

Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli? Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli? 18.1.2016, dos., FT Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta/ Poliittinen historia / 18.1.2016 1 Mitä demokratialla tarkoitetaan?

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

Vihreät De Gröna. Puoluekokousedustuksen uudistus. Esittely

Vihreät De Gröna. Puoluekokousedustuksen uudistus. Esittely Vihreät De Gröna Puoluekokousedustuksen uudistus Esittely Taustaksi: Vihreä organisaatio nyt Puolue muodostuu jäsenistä... Paikallisyhdistysten henkilöjäsenet Valtakunnallisten yhdistysten suorat henkilöjäsenet

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2016 (4.4.-3.5.2016) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Toivoa tulevaan -kirjakampanja

Toivoa tulevaan -kirjakampanja Ennakkokartoitus seurakuntien päättäjille. Vastaukset 28.2.2014 mennessä! Syrjäytymisen ehkäisemiseksi Toivoa tulevaan -kirjakampanja NUORILLE AUTTAJILLE PÄÄTTÄJILLE KASVATTAJILLE HAASTE Hyvä Sanoma ry

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, toukokuu 2013 (29.4.-28.5.2013) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Keskusvaalilautakunta, kokous nro 1/2017 17, ilmoitusasian kohta 6 /pöytäkirjan liite nro 7 Kunnanhallitus 187 16.12.2016 Kunnanhallitus 1 12.01.2017 VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Seuraavat yleiset vaalit

Lisätiedot

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta Mika Lehkosuo KIRJE PELAAJILLE Moi Pelaajat, Pelirohkeus on sana joka usein esiintyy, kun kuvataan meidän pelitapaamme ja ajatteluamme jalkapallon

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä

Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä Meiltä on puuttunut keinoja arkiseen mutkattomaan yhdessä oloon. Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä - Yhteisöllisyystutkija Antti Maunu #syödäänyhdessä #suomi100 SUOMESSA

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY Pihlavan VPK Ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pihlavan VPK ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan toiminta-alueena

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2263 Eduskuntavaalit 2007: pienet vaalipiirit Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7)

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) 1 ' VAALITAPA Tehyn... ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 ':ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 Oikeusministeriö 3.12.2015, Helsinki Sami Borg Elina Kestilä-Kekkonen Jussi Westinen Demokratiaindikaattorit 2015 Kolmas oikeusministeriön demokratiaindikaattoriraportti (2006,

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

MUISTIO 23.8.2013. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

MUISTIO 23.8.2013. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS-työryhmän kokous 1 (6) JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Aika: 20.8.2013, klo 9:30 11:30 Paikka: Liikennevirasto, Pasila, nh Terminaali Läsnä:

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Kestävä hyvinvointi -seminaari Helsingin yliopisto 10.4.2013 Halusimme

Lisätiedot

MTS:n puheenjohtajana minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki. omasta ja suunnittelukunnan puolesta lämpimästi tervetulleiksi tänä

MTS:n puheenjohtajana minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki. omasta ja suunnittelukunnan puolesta lämpimästi tervetulleiksi tänä MTS:n Suuntaviivoja tiedustelulle -seminaari 21.9.2016 Pikkuparlamentin auditorio MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman Arvoisa seminaariyleisö, hyvät naiset ja herrat MTS:n puheenjohtajana

Lisätiedot

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho OECD Youth Forum Helsinki 27.10.2015 Arja Terho Tieto Suomalaisten nuorten näkemyksiä Missä ollaan? Tiedon puute. Ei ole tietoa siitä, miten poliittinen päätöksenteko toimii. Tarvitaan enemmän tietoa ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 880. Laki. vaalilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 880. Laki. vaalilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2006 N:o 880 884 SISÄLLYS N:o Sivu 880 Laki vaalilain muuttamisesta... 2501 881 Tasavallan presidentin asetus Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Vasemmistoliiton perustava kokous

Vasemmistoliiton perustava kokous VASEMMISTOLIITTO - VÄNSTERFÖRBUNDET Sturenkatu 4 00510 Helsinki Puh. (90) 77 081 Vasemmistoliiton perustava kokous 28. - 29.4.1990 - huhtikuun julistus - ohjelma - liittohallitus - liittovaltuusto Vasemmistoliiton

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituslaisista. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituslaisista. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 20/2013, 11.9.2013 klo 8.15 Olkkarilla Paikalla: Emmi Peltonen, Sofia Ahanen, Vesa Laakso, Lotta Ahanen, Pietari Keskinen, Christian Mohn, Otso

Lisätiedot