Koulutustarvekartoituksen menetelmät koulutuksen kehittäjille vanhustenhoidossa. Kaksipäiväisen koulutuksen konsepti ja materiaali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutustarvekartoituksen menetelmät koulutuksen kehittäjille vanhustenhoidossa. Kaksipäiväisen koulutuksen konsepti ja materiaali"

Transkriptio

1 Koulutustarvekartoituksen menetelmät koulutuksen kehittäjille vanhustenhoidossa Kaksipäiväisen koulutuksen konsepti ja materiaali Leonardo da Vinci ohjelman valtioiden rajat ylittävälle projektiryhmälle Vanhustenhoidon parantaminen koulutuksen kehittäjien kompetenssiprofiileilla (PP )

2 Koulutuksen kohderyhmä: Koulutus suunniteltiin Vanhustenhuollon parantaminen koulutuksen kehittäjien kompetenssiprofiileilla -projektin valtioiden rajat ylittävälle projektiryhmälle. Koulutukseen osallistui 20 henkilöä viidestä eri maasta: Saksasta, Suomesta, Iso- Britanniasta, Puolasta ja Turkista; 18 naista ja 2 miestä. Erilaisten kulttuuritaustojen lisäksi osallistujien ammatillisissa pätevyyksissä oli myös eroja: vanhustenhoidon ammattilaisia, laatuvaltuutettuja, laadunhallinnan valtuutettuja, vanhustenhoidon ammattilaisten koulutuskeskusten johtajia sekä koulutuksen tutkijoita. Paikka ja ajankohta: Koulutus pidettiin vajaan nelipäiväisen, ensimmäisen valtioiden rajat ylittävän konferenssin kolmantena ja neljäntenä päivänä Burgholzin koulutuskeskuksessa Wuppertalissa / Saksassa. Ensimmäisenä koulutuspäivänä työskenneltiin ja lounastauon jälkeen , toisena päivänä ; tämän jälkeen konferenssi päätettiin. Esittelijä: Prof. Dr. Christiane Schiersmann (jatkokoulutuksen professori) Heidelbergin yliopiston (Ruprecht-Karls-Universität) kasvatustieteellinen seminaari, Akademiestr. 3, D Heidelberg Karkea suunnitelma ja yhteenveto teemoista: 1. päivä Koulutustarvekartoituksen välttämättömyyden perustelut (suppea) Koulutustarpeen määritelmän sopiminen (Input) Tarvearvioinnin konseptit nopeasti muuttuvina aikoina (Input ja keskustelu) Tarvearvioinnin strategiat / menetelmät: henkilöstön kanssa käytävät keskustelut, työpaja, kyselylomake (työskentely pienryhmissä aineiston pohjalta, tämän jälkeen töiden esittely/keskustelu yhteisistunnossa)

3 2. päivä Koulutustarvearvioinnin strategioiden toteutus Yrityskohtaisen konseptin kehittäminen tarvekartoitukseen (työskentely ryhmissä todellisten tapausten parissa) Ryhmätöiden tulosten esittely yhteisistunnossa Päätös

4 Yksityiskohtainen suunnitelma Torstai, , klo ja Aihe: Koulutustarvekartoituksen metodit vanhustenhoidon koulutuksen kehittäjille osa 1 Koulutustarpeen/koulutustarvekartoituksen määritelmä Käsitteen selvitys: Kompenssit vs. tietämys Valikoitujen tutkimusmenetelmien hyvät ja huonot puolet : kyselylomake, haastattelu, työpaja, keltaiset sivut ja SWOT-analyysi Aineiston arviointi OS = Osallistujat PT = Parityö RT = Ryhmätyö YI =Yhteisistunto Fläppi = fläppitaulu SL = Seinälehti PH = Piirtoheitin Aika n. Aihe / Toimintatapa Välineet / materiaali Kommentit 9.00 Alkutervehdys Esittelijä esittelee itsensä aiheeseen liittyen Koulutusohjelman selvitys 9.15 Esittelykierros OS: Assosiaatioita (positivisia sekä negatiivisia) aiheesta koulutustarvekartoitus, tulosten visualisointi Huutoäänestys: Koulutustarvearvioinnin välttämättömyyden perustelu ja tulosten visualisointi Koulutuksen ja tarpeen määritelmien sopiminen (Input) OS istuvat opiskeluryhmissä. fläppitaulu, tussit fläppitaulu Tavoite: saada näkemys aiheeseen OS istuvat opiskeluryhmissä, kukin kansallisuus omassa ryhmässään, jotta he voivat tukea toisiaan kielellisesti (kääntäminen) ja sisällöllisesti (kouluttajat/koulutuksen kehittäjät). Assosiaatioiden kerääminen, jotta saadaan selville osallistujien subjektiiviset asenteet aiheeseen tarvekartoitus. Induktiivinen menetelmä, jotta osallistujat voivat sopia koulutustarvekartoituksen perusteluista ja tavoitteista. Tämä on

5 Tarvearvoinnin konseptit nopean muutoksen aikoina (Input ja keskustelu) Kahvitauko Koulutustarvekartoituksen menetelmät: johdanto Fläppitaulu Aivoriihi minuutin RT kyselylomake-, haastattelu- ja työpajamenetelmistä: Näitä menetelmiä työstetään seminaariaineiston sekä omien kokemusten pohjalta, Seminaarimoniste tärkeää, koska koulutustarvearvioinnin merkityksellisyys ei välttämättä ole tiedossa organisaation johdon edustajilla. Osanottajien tulee tosin laatuvaltuutettuina tehdä työtä vakuuttaakseen muut koulutustarvekartoituksen merkityksestä ja siten olla itse avoimena erilaisille perusteluille. Tavoite: Työn lopputulokseksi tulisi työstää käsitys, että tarpeelle ei ole objektiivista määritelmää, vaan se kuvaa neuvotteluprosessin tulosta sosiaalisessa järjestelmässä. Nopean muutoksen aikoina erityinen vaikeus piilee siinä, että tarpeen arvioinnin ja toimeenpanon suunnitteluhorisontit lyhentyvät jatkuvasti. Olemassa olevien tietojen kokoaminen Olemassa olevien tietojen ja kokemusten arvottaminen Tarvearvioinnin erilaisten menetelmien työstäminen tapahtui säästösyistä. Koko ryhmän kanssa yhdessä työstäminen ei olisi

6 kullekin ryhmälle yksi menetelmä Lounastauko RT:n esittely aiheesta: kyselylomake, jonka jälkeen keskustelua aiheesta ollut aikataulullisista syistä toteutettavissa. Lisäksi pienryhmissä työskentelyn etuna on, että omia kokemuksia voidaan vaihtaa intensiivisemmin sekä keskustella konkreettisista kysymyksistä. Ryhmät jakaantuivat kiinnostuksen mukaan. Näin jokaisen oli mahdollista syventyä menetelmään, joka oli itselle vieraampi. Kulloinenkin esittävä ryhmä liittää teoreettiseen panostukseen omat kokemuksensa ja suosituksensa. Kahvitauko Juomat / keksit RT: esittely aiheesta: haastattelu, jonka jälkeen ks.ed. keskustelua aiheesta RT:n esittely aiheesta: työpaja, jonka jälkeen keskustelua ks.ed. aiheesta Input ja keskustelu: keltaiset sivut Seminaarimoniste Keltaiset sivut kuvaavat tiedonhallinnan menetelmää, jonka voi helposti lisätä koulutusarvioinnin aihepiiriin. Se on hyvä pohja jo olemassa olevien tietojen ja valmiuksien dokumentointiin RT: Yrityskohtaisen konseptin kehittely tarvekartoitukseen (työskentely ryhmissä todellisten tapausten parissa) Fläppitaulu, juontokortit, tussit, Ryhmien muodostus: 2 koulutuksen kehittäjää + yksi kollega samaa

7 16.00 Työtehtävän selvittäminen ja avoimet kysymykset Palautteen anto ohjelman perusteella esittelijälle ja projektitiimille: Mikä on asenteesi koulutustarvekartoitusta kohtaan tämän päivän jälkeen? Haluatko vielä lisätä jotain, jolla voisi olla meille merkitystä? LOPPU kalvot, kannettavat tietokoneet kansallisuutta Konseptin tavoitteena on antaa teoriapainotteinen katsaus tarvearvioinnin aihepiiriin ja organisaatioille konkreettista apua käyttöönottoon. Lisäksi konkreettinen siirto tarjoaa kulloisessakin käyttötilanteessa ennemminkin mahdollisuuden tarkistaa, ovatko kysymykset pysyneet avoimina menetelmälle. Ryhmät työskentelevät intensiivisesti, tarvitsevat toisena seminaaripäivänä vielä vähän aikaa saadakseen tuloksensa esiteltävään muotoon. Ensimmäinen palautekysymys peilaa seminaarin aihetta ja sen tarkoituksena on etenkin selvittää, muuttiko konkreettinen tekeminen asenteita teemaa kohtaan. Toinen palautekysymys tarjoaa mahdollisuuden mainita näkökulmia, jotka eivät liity koulutuksen sisältöön, esim. oppimisilmapiiristä tai järjestelyistä.

8 Perjantai, , klo ja Aihe 1: Koulutustarvekartoituksen metodit vanhustenhoidon koulutuksen kehittäjille Osa 2 Arviointimenetelmien kehitys projektin käyttöön + palaute Projektisuunnittelun kehitys: Kenelle? Milloin? Miten? Miten arvioidaan? OS = Osallistujat PT = Parityö RT = Ryhmätyö YI = Yhteisistunto Fläppi = Fläppitaulu SL = Seinälehti PH = Piirtoheitin Aika Aihe / Toimintatapa Menetelmät / materiaali Kommentit n Alkutervehdys Työtehtävän kertaus Fläppitaulut, juontokortit, tussit, kalvot, kannettavat tietokoneet RT: päättävä keskustelu ja esitysten valmistelu Kahvitauko (ryhmien vapaasti pidettävissä) Juomat / keksit Ryhmätöiden tulosten esittely yhteisistunnossa maaryhmittäin Fläppitaulu, kannettava tietokone, videotykki Tarvearvioinnin erilaisten konseptien peräkkäinen esittely on välttämätöntä, jotta voidaan taata kokemustenvaihto. Näin osanottajat voivat oppia toisiltansa. Sitä paitsi informaatio edesauttaa suurempaa avoimuutta Loppupalaute Yleinen katsaus seminaarista: Mikä oli hyvää, heräsikö vielä ideoita? LOPPU

9 9 Aineistoa koulutustarvekartoitukseen 1 Työpaperi: Kirjallinen työntekijäkysely Ennen kirjallisen kyselyn suorittamista on hyvä selvittää seuraavat kaksi kohtaa: 1. Ketkä osallistuvat kyselyyn ryhmän koko, kyselyn aiheen ja kyselyyn osallistuvien välinen yhteys 2. Kyselyn tavoitteet mitä halutaan saada selville? Kyselylomaketta laadittaessa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat: 1. Kysely kannattaa tehdä kirjallisena silloin, kun halutaan tehdä kysely suurelle määrälle työntekijöitä. 2. Kysymysten tulee olla helposti ymmärrettäviä ja yksiselitteisiä, koska vastaajalle ei ole mahdollisuutta varmistaviin kysymyksiin. 3. Kyselylomakkeen pituuden tulee olla kohtuullinen vältä tarpeettomia kysymyksiä: tarkista jokaisen kysymyksen kohdalla Mitä haluat tietää? 4. Järjestä yksittäiset kysymykset aihekokonaisuuksien mukaan Esimerkki: I. Kysymykset liittyen täydennyskoulutustoimenpiteisiin II. Kysymykset liittyen tietokonevarusteluun ja sen merkitykseen Voit käyttää kyselyssä kahta erilaista kysymystyyppiä: 1. Suljetut kysymykset: annat vastausvaihtoehdot valmiiksi, kyselyyn osallistuja merkitsee oman valintansa. Esimerkkejä: Arviointi: pitää paikkansa pitää osittain paikkansa ei pidä paikkaansa Listaus: Word Excel Outlook 1 Seuraavat materiaalit ovat peräisin teoksesta: C. Iller/A. Sixt (2004): Flexibel. Praktisch. Zielgenau. Handbuch für kleine und mittlere Unternehmen zur Ermittlung des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs. o.o. (BeKUM)

10 10 2. Avoimet kysymykset: kyselyyn osallistuva voi kirjoittaa vastauksensa tyhjiin kohtiin. Esimerkki: Avoin kategoria kuten Muuta Mihin täydennyskoulutukseen osallistuit viime vuonna? On kuitenkin otettava huomioon, että avoimet kysymykset ovat vaikeampia arvioida.

11 11 Toteutus Tiedota työntekijöitä etukäteen tulevasta kirjallisesta kyselystä ja anna heille mahdollisuus tarkentaviin kysymyksiin, jotta vältyttäisiin mahdollisilta peloilta ja epäilyksiltä. Määritä sitova ajankohta, johon mennessä työntekijöiden tulee palauttaa täytetyt kyselylomakkeet. Järjestä kyselylomakkeiden palautus siten, että vastaajien anonymiteetti säilyy, käytä esim. jonkinlaista postilaatikkoa. Tiedota asianomaisia arvioinnin jälkeen saaduista tuloksista. Arviointi Arviointi voidaan suorittaa erilaisten arviointiapuvälineiden avulla omien tietojen ja taitojen mukaan. Käsin laskeminen on helppo ja edullinen vaihtoehto. Voit käyttää jokaiselle kysymykselle ja vastausvaihtoehdolle laskentalomaketta. Mikäli kyse on suuremmasta määrästä kyselylomakkeita, voit laatia yksinkertaisia laskelmia ja toistuvuuksia Excel-ohjelman avulla. Lisäksi on olemassa sarja erilaisia tilastollisia ohjelmia (esim. SPSS), joiden avulla voit laskea toistuvuuksia tai riippuvuuksia. Tämä on tietenkin mahdollista vain, mikäli sinulla omaat vastaavat ohjelmat ja tilastotieteen taidot ja mikäli kyselylomakkeiden määrä on vastaavan suuri.

12 12 Työpaperi: Kyselylomakkeen sisältö 1. Kyselylomakkeen otsikko Esim. Kysely yritys XY:n työntekijöille koskien uuden tietokoneohjelman käyttöönottoa 2. Lyhyt johdanto Mistä kyselyssä on kyse, ketkä siihen osallistuvat ja mihin tarkoitukseen kysely tehdään. 3. Lyhyet käyttöohjeet Esimerkkejä: Huomaathan yksittäisten kysymysten kohdalla kursiivilla kirjoitetut ohjeet, jotka ohjaavat sinut kyselylomakkeen läpi. Monivalinta on mahdollinen. Kaikkia tietojasi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. 4. Kysymykset Esimerkki: Ote aihekokonaisuudesta II. Kysymyksiä liittyen tietokonevarusteluun ja sen merkitykseen Uutta tietokoneohjelmaa käyttöön otettaessa on tärkeää tutustua työpaikkasi tekniseen perusrakenteeseen. 11. Mitkä seuraavista sinulla on käytössäsi työpisteessäsi? Monivalinta mahdollinen a) Oma tietokone b) Outlook c) Internetyhteys 12. Onko tietokone työssäsi tärkeä? ei lainkaan vähän melko hyvin 13. Millaiset taidot sinulla on seuraavista ohjelmista? a) Word ei lainkaan vähäiset hyvät b) Excel ei lainkaan vähäiset hyvät c) Outlook ei lainkaan vähäiset hyvät 5. Kiitoksen muotoilu Esimerkki: Kiitos yhteistyöstäsi

13 13 Työpaperi: Henkilöstön kanssa käytävät keskustelut Henkilöstön kanssa käytävien keskustelujen valmistelu sovi keskustelun ajankohta työntekijän kanssa (ja tarvittaessa myös toisen johdon edustajan kanssa). anna työntekijällesi mahdollisuus valmistautua keskusteluun ilmoittamalla hänelle keskustelun keskeisimmät aiheet jo etukäteen. huolehdi siitä, että keskusteluun varataan tarpeeksi aikaa ja tila, jossa teitä ei häiritä. Henkilöstön kanssa käytävien keskustelujen toteutus Laadi etukäteen keskustelupohja. Se auttaa sinua jäsentämään keskustelua ja estää unohtamasta tärkeitä kohtia. Muotoile kysymyksesi mahdollisimman avoimiksi, jotta työntekijällä on mahdollisuus kuvata asioita omasta näkökulmastaan. Viittaa aiempiin keskusteluihin ja sovittuihin asioihin, luo silmäys ajassa taaksepäin. Jos asioista sovitaan sitovasti, se tulee tehdä kirjallisesti ja esittää työntekijälle. On suositeltavaa kirjata keskustelun sisältö lyhyesti ylös. Henkilöstön kanssa käytävien keskustelujen jälkityöstö Laadi pöytäkirja ja anna siitä keskustelukumppanillesi kopio hänen omaan käyttöönsä. Mitkä ovat keskustelun sisällölliset aihealueet? Mikäli keskustelua käytetään koulutustarvekartoituksen välineenä, voivat seuraavat kannat/aihealueet olla tärkeitä: Tehtäväprofiili (tehtävät, kyvyt ja vastuu) Tavoitteet (niin työtekijän kuin myös yrityksen) Vaikeudet (missä jokapäiväisen työn kulun ongelmat ja vaikeudet syntyvät?) Parannusehdotuksia (mikä voitaisiin tehdä paremmin, missä muutostarve on syntynyt?) Tavoite-todellinen tilanne-tasapaino (tasapaino vaatimus- ja soveltuvuusprofiilien välillä) Tarkistuslista työntekijän kanssa käytävä keskustelu -ajankohta sovittu työntekijän kanssa -käytettävissä rauhallinen tila -keskustelun tavoitteet selvitetty -keskustelupohja laadittu -työntekijää on informoitu keskustelun sisällöstä ja tavoitteesta

14 14 Työpaperi: Kehityskeskustelu 2 Mitä tulee ottaa huomioon tavoitteita muotoiltaessa? Tee tavoitteista mahdollisimman konkreettisia! Mitä haluan saavuttaa? Mitä yritykseni tulee saavuttaa? Määritä mittasuhteet! Mistä voin tunnistaa, onko tavoitteet saavutettu? Aseta selkeät aikarajat! Mihin mennessä haluan saavuttaa tavoitteeni? Pidä toimintaedellytykset mielessä! Millaisia edellytyksiä tavoitteiden saavuttamiselle on? Tiedota kaikkia työntekijöitä yrityksen tavoitteista! Valmistautuminen kehityskeskusteluun Valmistaudu keskusteluun huolellisesti. Laadi keskustelupohja, jonka perusteella toteutat keskustelun, näin tärkeät asiat eivät unohdu ja keskustelu sujuu kootusti. Anna työntekijälle aikaa valmistautua keskusteluun, voit antaa hänelle esim. valmistelevia kysymyksiä: Miten voin (työntekijänä) vaikuttaa siihen, että tavoite XY saavutetaan? Missä asioissa onnistuin kuluneena vuonna? Missä kuluneena vuonna oli ongelmia? Missä tarvitsin tukea? Mitä minun tulisi ehdottomasti mainita keskustelussa? Missä määrin tavoitteet vastaavat tehtäviäni? Työstä arviointijärjestelmää 1= tavoite saavutettu täysin 2= tavoite saavutettu suurimmaksi osin 3= tavoite saavutettua vain osittain 4= tavoitetta ei saavutettu 2 Vrt. Böhmer 2002

15 15 Kehityskeskustelujen toteutus Mahdollinen keskustelun kulku: Kerro aluksi keskustelun tavoite. Luo kertaava katsaus kuluneeseen vuoteen. Aloita aina positiivisella palautteella. Esitä omia huomioitasi pohjaten faktoihin ja tietoihin kuvaile esim. tyypillisiä tilanteita ja konkreettisia tuloksia. Analysoi yhdessä työntekijän kanssa ongelmia, jotka ilmenivät edellisin tavoitteisiin pyrkiessä ota selville, mikä aiheutti ongelmia. Muotoile yhdessä työntekijän kanssa tavoitteita, jotka tulisi saavuttaa seuraavan kvartaalin/vuoden aikana. Älkää lyökö lukkoon liian montaa tavoitetta työstäkää realistisia tavoitteita, jotka työntekijä voi saavuttaa käytössä olevilla keinoilla ja mahdollisuuksilla. Analysoi yhdessä työntekijän kanssa mahdollisia ongelmia, joita voi ilmetä tavoitteeseen pyrkiessä. Tähän kannattaa varata aikaa ja paneutua kunnolla.

16 16 Työpaperi: Kehityskeskustelujen jälkityöstö Tarkistuslista jälkityöstö ja itsearviointi Johdinko kehityskeskustelun tyydyttävästi? Kyllä Ei Valmistauduinko keskusteluun perusteellisesti? Kyllä Ei Pystyinkö luomaan hyvän ilmapiirin keskustelulle? Kyllä Ei Aloitinko positiivisella palautteella? Kyllä Ei Annoinko keskustelukumppanille tarpeeksi tilaa hänen mielipiteilleen? Kyllä Ei Johdinko keskustelua vahvasti? Kyllä Ei Pystyinkö muotoilemaan konkreettisia tavoitteita Yhdessä keskustelukumppanin kanssa? Kyllä Ei Ovatko tavoitteet tarpeeksi realistisia? Kyllä Ei Voitiinko tavoitteiden saavuttamiselle määrittää ajankohta? Kyllä Ei Onko tavoitteet määritelty positiivisesti? Kyllä Ei Pystyttiinkö määrittämään konkreettisia toimenpiteitä tavoitteen saavuttamista varten? Kyllä Ei Voiko työntekijä saavuttaa tavoitteet itsenäisesti käytettävissä olevien välineiden avulla? Kyllä Ei Kiinnostaako tavoite työntekijää? Tuleeko tavoitteen saavuttaminen olemaan hänestä hauskaa? Kyllä Ei Mikä sujui erityisen hyvin? Minkä pitäisi sujua paremmin seuraavassa keskustelussa? Miten työntekijä mielestäni koki keskustelun? Antoiko työntekijä palautetta? Jos kyllä, millaista se oli?

17 17 Työpaperi: Kehityskeskustelujen dokumentointi Työntekijä Johdon edustaja Johdon edustaja Nimi: Nimi: Tehtävänkuvaus: Keskustelun syy Osasto: Viimeisimmän kehityskeskustelun päivämäärä: Erityisiä huomioita: Sovittujen tavoitteiden luonnostelu Alatavoitteet Millaisia toimenpiteitä tarjotaan tavoitteiden saavuttamiseen? Esim. pätevöitymistoimenpiteitä Millä aikavälillä tavoitteet tulisi saavuttaa? Työntekijän kommentit Työntekijän allekirjoitus Esimiehen allekirjoitus

18 18 Työpaperi: Ohjattu työpaja Ohjatussa työpajassa, jossa osanottajia on 8-15, voidaan n. 3-4 tunnin aikana työstää tuloksia, jotka auttavat selvittämään ryhmän koulutustarvetta. Ohjatun työpajan valmistelu Ensiksi tulee selvittää seuraavat kohdat: Kenen tulisi osallistua työpajaan? Mikä on työpajan päämäärä? Seuraavaksi tulee ilmoittaa asianomaisille, että tulossa on työpaja aiheesta XY ja mitä varten tällainen tilaisuus järjestetään. Erityisesti kokemattomien ohjaajien on hyvä toteuttaa työpaja tukeutuen keskustelupohjaan tai inputteihin. Tämä tarkoittaa, että työstät useampia johtokysymyksiä tai inputteja, joiden pohjalta keskustelet osallistujien kanssa tai toteutat ryhmätyön, jossa käsitellään kysymyksiä. Kysymystekniikka Kysymykset ovat hyödyllisiä ryhmäprosessien ohjauksessa. Tällöin kysymyksillä on erilaisia funktioita. Kysymykset: toimivat johdatuksena keskusteluun tai ryhmätyöhön jatkavat keskustelua tai ryhmätyötä Tällöin tulee ottaa huomioon, että kysymykset muotoillaan tarpeeksi avoimiksi, jotta vastausvaihtoehtojen määrä on mahdollisimman suuri. Lisäksi kysymysten tulee olla kaikille ymmärrettäviä ja niiden tulee innostaa osallistujia vastaamaan. Vältä kysymyksiä, joihin voi vastata kyllä/ei tai kysymyksiä, jotka ovat kuulustelunomaisia, lisäksi tulisi mielellään välttää kompakysymyksiä tai epämiellyttäviä kysymyksiä. Input-tekniikka Inputit ovat lyhyitä sisällöllisiä johdantoja (esim. esimerkki ongelmasta tai tyypillisen työtilanteen lyhyt esittely), joiden avulla päästään sisälle aiheeseen. Ne välittävät: tarvittavat tiedot työpajan aiheesta, saattavat osallistujien tiedot samalle tasolle, antavat kuvan ongelma-alueista.

19 19 Tällöin tulee ottaa huomioon, että inputit ovat lyhyitä ja täsmällisiä. Mikäli aihe sen sallii, aiheen visualisointi graafisella esityksellä tai vastaavalla voi olla mielekästä. Korttikyselytekniikka Korttikyselyn käyttö mahdollistaa sen, että kaikki asianomaiset voivat ilmaista mielipiteensä aiheeseen samaan aikaan. Tämä soveltuu erityisen hyvin silloin, kun haluat saada aktivoitua myös osallistujat, joka ovat yleensä hiljaa. Korttikyselyn avulla voidaan listata ja kerätä: ongelmakohtia ratkaisuja ideoita Toteutukseen tarvitaan muistiinpanokortteja, tussikyniä, neuloja ja liikuteltavia väliseiniä. Seinille voi myös ripustaa käärepaperia, jonka päälle kortit kiinnitetään teipillä. Osallistujien tulee ottaa huomioon, että: he kirjoittavat isolla ja selkeästi he kirjoittavat vain yhden ongelman/idean per kortti ideaa/ongelmaa ei ole valmiiksi arvioitu Osallistujat kuvailevat yksi tai pienissä ryhmissä kortteja, tämän jälkeen niistä keskustellaan ja ne kiinnitetään lajiteltuina liikuteltaville väliseinille. Ohjaaja voi auttaa ryhmiä lajittelussa kysymyksillä. Lajittelussa tärkein kysymys kuuluu: mitkä kuuluvat yhteen ja mikä on tämän aihealueen yläkäsite. Arviointi Arviointi ei ole kovinkaan työlästä ryhmän osallistumisen sekä tulosten ja mahdollisten toimenpiteiden yhteisen työstämisen johdosta. Kannattaa kuitenkin nähdä sen verran vaivaa, että kerrot ryhmälle lyhyesti tärkeimmistä tuloksista sekä sovituista toimenpiteistä, jotka olet myös jo merkinnyt tulosraporttiin. Jos olet käyttänyt korttitekniikkaa, voit kuvata seinille kiinnitetyt kortit ja laatia näin lisäksi kuvapöytäkirjan. Ohjaajan rooli Ohjaaja ei ole johtaja eikä asiantuntija, joka tuntee aiheen paremmin kuin osanottajat. Ohjaajan tulee olla neutraali. Mitä tämä tarkoittaa sinulle yrittäjänä, joka haluaa toteuttaa työpajan työntekijöiden kanssa? Älä vastaa osanottajien kysymyksiin, vaan anna ryhmän vastata niihin, vain siten voit säilyttää puolueettomuutesi, lisäksi tämä aktivoi ryhmää. Esitä ryhmälle lyhyitä inputteja tai kysymyksiä. Näin pidät oman puheaikasi lyhyenä ja annat ryhmän tuottaa itse tulokset. Älä arvioi sanottua, vaan tee siitä vain yhteenveto, jossa ilmaiset ryhmän mielipiteitä ja sanomisia.

20 20 Anna ryhmälle tarpeeksi aikaa ja tilaa mielipiteiden vaihtoon ja tulosten löytämiseen, keskeytä keskustelu vain, mikäli se muuttuu asiattomaksi. Työpaperi: Koulutustarvetyöpajan mahdollinen suunnitelma Aika Sisältö / Menetelmä Vastaava 09:15-09:30 Alkutervehdys ja työpajan tavoitteiden selvitys 09:30-09:35 Jako työryhmiin Otetaan luku 09:35-09:45 Johdanto käytettyihin Tiivistelmä menetelmiin, esim. kyselykorttimenetelmä 09:45-10:45 Tehtävien jako Ryhmätyö Esimerkki A: Tarve ei ole vielä kovinkaan konkreettinen: Millaista täydennyskoulutusta toivotaan? Millaisia muutoksia uskot kohtaavasi tulevina vuosina päivittäisessä työssäsi, ympäristössäsi jne.? Millaisia haasteita tämä asettaa työllesi? Esimerkki B: konkreettinen tarve Otetaan käyttöön uusi tietokoneohjelma: Mitä odotat uudelta ohjelmalta? Mitä hyötyä/helpotusta ohjelmasta on mielestäsi? Mikä voi aiheuttaa ongelmia? Millaista koulutusta tulet konkreettisesti tarvitsemaan? 10:45-11:00 Tulosten esittely Ryhmä esittelee tulokset 11:00-11:15 Tauko 11:15-12:00 Keskustelu yhteisistunnossa Keskustelu Esimerkki A: Ryhmätulosten ja avoimet yhteinen arviointi ja kysymykset arvioidun tarpeen konkretisointi. Esimerkki B: Millaiset toimintaedellytysten tulee täyttyä, jotta voit tehdä ohjelmalla mielekkäästi töitä? Sovitaan mahdollisista

21 toimenpiteistä. 21

22 22 Todistus Lomake A on suorittanut laitoksessamme/instituutissamme seuraavan kurssin: Kurssin kuvaus ja laatu Kurssin kesto ja laajuus Kurssilla käsiteltiin seuraavia aiheita: Kurssi on suoritettu menestyksekkäästi ja siitä todisteena: diplomi läsnäolotodistus Paikka/Aika Allekirjoitus/Leima

23 23 Yellow Pages (Keltaiset sivut) 3 Mitä? Tietämyskartta toimii tiennäyttäjänä työntekijöille heidän työssään tärkeisiin tiedonkantajiin: Informaalisen tiedon kohdalla on tehokkaampaa mahdollistaa pääsy sellaisten ihmisten luo, joilla on kulloinenkin asiantuntemus, kuin yrittää kodifioida tämä tieto. Suuret yritykset ylläpitävät tällaisia hakemistoja tavallisesti Intranetissä. Myös paperiversioilla on tehtävänsä tietämyksen hallinnassa edellyttäen, että niissä on kaikki olennainen tieto ja että niitä päivitetään jatkuvasti. Miksi? Helpottaa pääsyä tärkeiden tiedonkantajien luo Nopeuttaa spesifisissä kysymyksissä sopivien yhteyshenkilöiden löytämistä Helpottaa pätevien tiimien muodostamista Miten? Yrityksen toimialaluettelossa on seuraavat tiedot jokaisesta työntekijästä: Nimi Ala, osasto, ryhmä Puhelinnumero Sähköpostiosoite (jos olemassa) Kotisivu Intranetissä (jos olemassa) Pätevyys Ammatillinen kokemus Projektityökokemus Erikoisalat Jatkokoulutus Erityinen tietotaito, erityistaidot (myös varsinaisen ammattialan ulkopuoliset) Tämänhetkinen tehtäväkenttä Tärkeää! Keltaisten sivujen käytettävyyden kannalta ratkaisevaa on hakemiston jatkuva päivitys, mukaan luettuna vanhentuneiden tietojen poistaminen. Päivitys tulisi tehdä tasaisin väliajoin. Jokainen työntekijä on itse vastuussa siitä, että hänen tietonsa hakemistossa ovat ajantasaiset. On kuitenkin suositeltavaa, että tämä tarkistetaan 3 Lähde: Wuppertaler Kreis e.v. (2000). Wissensmanagement in mittelständischen Betrieben. Ein Leitfaden. Köln: Deutscher Wirtschaftsdienst, S. 84

24 24 ainakin niin kauan kunnes oman profiilin hoitamisesta on tullut kaikille itsestään selvä osa yrityskulttuuria!

25 25 Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä. Paritätische Akademie im Paritätischen Bildungswerk LV NW e.v. Loher Str. 7 D Wuppertal Germany

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Fokusprosessia ohjeet

Fokusprosessia ohjeet Fokusprosessia Ohjeet ennen Fokusprosessia Tulokset ovat nyt valmiit ja edessä on prosessin tärkein osa, nimittäin työilmapiirinne kohentaminen. Aivan ensimmäiseksi teidän tulisi keskustella tuloksista

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1 Syksy 2005, laskari 1 Sisältö Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Raportin laatiminen Tehtävä Kirjaa ylös: mitä tarvekartoituksen menetelmiä tunnet? Mitä hyötyjä tai haasteita tiedät niihin

Lisätiedot

Vertaisarvioijien hakulomake

Vertaisarvioijien hakulomake - kansallinen ja kansainvälinen vertaisarviointi Henkilötiedot Titteli Etunimi Valokuva: Sukunimi Sukupuoli: Nainen Mies Syntymäaika: Kansallisuus: Osoite: Puhelinnumero: E-mail: Vertaisarvioinnin kannalta

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen AROPE Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen 1 Tausta, tavoitteet, arvioijan rooli ja tehtävät tavoitteena kerätä hyviä toimintamalleja

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op)

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Työnohjaajakoulutuksen tavoitteet: Opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset jatkuvan

Lisätiedot

Liite A: Kyselylomake

Liite A: Kyselylomake 1/4 2/4 3/4 4/4 Liite B: Kyselyyn liitetty viesti 1/1 Hei, olen Saija Vuorialho Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitokselta. Teen Pro gradu tutkielmaani fysiikan historian käytöstä lukion

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka -ohjelma Laura Hannola 29.9.2016 Sisältö Fokusryhmähaastattelumenetelmä Mikä toimi/mikä

Lisätiedot

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu - oppimisen arviointilomake sosionomiopiskelijoille Lomake täytetään vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (4. Harjoittelu) lopuksi

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena a työllistyvän työssä jaksamisen tukena Sisältö Esimerkkinä ja puskurina toimiminen suhteessa työyhteisöön Kiireen kesytys ja tylsyyden karkotus Stressinhallinta Voimavara-akku Lyhyt palautumisen kysely

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Johdanto päivän teemaan Osaamisen tunnistamisen prosessi sekä katsaus erilaisiin näyttötapoihin ja työkaluihin

Johdanto päivän teemaan Osaamisen tunnistamisen prosessi sekä katsaus erilaisiin näyttötapoihin ja työkaluihin Johdanto päivän teemaan Osaamisen tunnistamisen prosessi sekä katsaus erilaisiin näyttötapoihin ja työkaluihin Projektipäällikkö Tero Keva Turun yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Työpajan

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas SISÄLTÖ Sivu Johdanto 1 Ehdotettu malli opettajapaneelin keskustelutilaisuuteen 2 2

Lisätiedot

S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka

S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka Lisämateriaalia harjoitustyöhön Syksy 2007 Sisältö Vinkkejä käyttäjätutkimuksen suorittamiseen Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Haastattelu Fokusryhmä Päiväkirja Kysely Ohjeita harjoitustyön

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat:

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat: Lomake C1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI - YHTEENVETO Hankkeen numero 1080107 Työsuojelurahaston valvoja Ilkka Tahvanainen Raportointikausi 1.5-1.12.2009 Arvio hankkeen toteutumisesta Hankkeen nimi lyhyesti JOPE

Lisätiedot

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? 15.10.2013 Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille?

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona?

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona? 1 Idealaboratorio on työpaja, jossa nuoret pääsevät itse ideoimaan koulun toimintakulttuuria. Työpaja on suunniteltu 15-60 hengelle ja ideointi tapahtuu 4-5 oppilaan ryhmissä. 60-90 minuuttia kestävän

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN HARJOITTELUPOLKU

AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN HARJOITTELUPOLKU Vantaan kaupunki Perhepalvelut Vantaan Praksis Lasten suojelun Praksis Heidi Tondi Laura Kivistö 14.01.2010 AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN HARJOITTELUPOLKU 1. YHTEYDENOTTO Opiskelija / oppilaitos ottaa

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Kyselylomakkeiden käyttötapoja:

Kyselylomakkeiden käyttötapoja: Kyselylomakkeen laatiminen FSD / Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto / KvantiMOTV http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kyselylomake/laatiminen.html Tiivistelmän keskeiset

Lisätiedot

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission The Judges Certification Project this project is made possible by a grant of the European Commission Tausta Kansainvälisiä kilpailuja vuodesta 1958 Laadun takaamiseksi Säännöt TC (Technical Committee)

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Arviointikeskustelut Arviointi Elisa Puoskari

Arviointikeskustelut Arviointi Elisa Puoskari Arviointikeskustelut 29.10.2016 Arviointi Elisa Puoskari Arviointikeskustelu Oppilas on oman oppimisensa, opettaja opettamisen ja huoltaja vanhemmuuden asiantuntija, ja keskustelutilanteessa he jakavat

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat November 16, 2011 Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma 25 op Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu 1 2 Tavoitteena laadukkaat

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA Tässä luvussa annetaan neuvoja parhaista tavoista tukea ADHD-lasta luokkahuoneessa. Lukuun on sisällytetty myös metodologiaan liittyviä ehdotuksia, joiden avulla voidaan

Lisätiedot

A! PEDA INTRO (5 op)

A! PEDA INTRO (5 op) A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Oppimispalvelut Yliopistopedagoginen koulutus Miia Leppänen (SCI) ja Päivi Kinnunen (BIZ) 3.2.2016 Ohjaajat ja yhteystiedot Miia Leppänen Asiantuntija

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaattiseminaari

Tietotekniikan kandidaattiseminaari Tietotekniikan kandidaattiseminaari Luento 1 14.9.2011 1 Luennon sisältö Seminaarin tavoitteet Seminaarin suoritus (tehtävät) Kandidaatintutkielman aiheen valinta Seminaarin aikataulu 2 2011 Timo Männikkö

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

Tutkiva ja kehittävä osaaja (3 op) Kyselyaineisto keruumenetelmänä opinnäytetyössä Ismo Vuorinen

Tutkiva ja kehittävä osaaja (3 op) Kyselyaineisto keruumenetelmänä opinnäytetyössä Ismo Vuorinen Tutkiva ja kehittävä osaaja (3 op) Kyselyaineisto keruumenetelmänä opinnäytetyössä Ismo Vuorinen 29.10.2009 Survey aineistot (lomaketutkimukset) Kyselyaineistot posti(kirje)kysely informoitu kysely tietokoneavusteinen

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusrekisterikeskus Ritva-Liisa Raatikainen 24.2.2015 Tulevaisuustyön tavoitteet Vahvistaa johtoryhmän yhteistä kokonaisnäkemystä ORK:n visiosta, strategisista tavoitteista

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa III: Tekninen raportointi

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa III: Tekninen raportointi ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa III: Tekninen raportointi Sisältö Raportoinnin ABC: Miksi kirjoitan? Mitä kirjoitan? Miten kirjoitan? Muutamia erityisasioita 1 Miksi

Lisätiedot

Tehtävä 3. Inga Mukku 6.-7.9.2012

Tehtävä 3. Inga Mukku 6.-7.9.2012 Tehtävä 3 Inga Mukku 6.-7.9.2012 Käytä ä työssäsi jotakin osallistavaa työmenetelmää. Kuvaa kokousta/tapahtumaa/tilannetta Sopiko käyttämäsi osallistava menetelmä asian käsittelyyn/edistämiseen? Mitä uutta

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 tiina.airaksinen@aalto.fi Kirjoittaminen on palapelin kokoamista Kirjoittaminen on toimintaa Jörn

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Arvioida ryhmän suoriutumista sairaanhoitopiirin strategisilla alueilla. Sopia kehittämistarpeista ja niiden toteuttamisesta

Arvioida ryhmän suoriutumista sairaanhoitopiirin strategisilla alueilla. Sopia kehittämistarpeista ja niiden toteuttamisesta Ryhmäkehityskeskustelu: materiaali ja lomakkeet esimiehelle Perustiedot keskustelusta Ryhmäkehityskeskustelu käydään pääosin sillä joukolla, joka on osallistunut yksilökehityskeskusteluihin. Henkilön,

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

RES-Kouluttajan hyväksymishakemus

RES-Kouluttajan hyväksymishakemus Luonnos 1 (10) RES-Kouluttajan hyväksymishakemus 1 Hakijan tiedot A. Nimi ja yhteystiedot Kouluttajan nimi Y-tunnus Kotipaikka Osoite Postinumero Postitoimipaikka B. Yhteyshenkilöiden tiedot C. Yleistä

Lisätiedot

Ammatinvalinnan vahvistaminen ja työ päiväkodissa. Minnan ja Liisan opetuskokonaisuus Sote-ryhmälle, tammikuu 2017

Ammatinvalinnan vahvistaminen ja työ päiväkodissa. Minnan ja Liisan opetuskokonaisuus Sote-ryhmälle, tammikuu 2017 Ammatinvalinnan vahvistaminen ja työ päiväkodissa Minnan ja Liisan opetuskokonaisuus Sote-ryhmälle, tammikuu 2017 Opetuskokonaisuudet, 3 kertaa Teema 1: Omat ja lasten parissa työskennellessä tarvittavat

Lisätiedot

POLIISIN POSTTRAUMATYÖPAJAT

POLIISIN POSTTRAUMATYÖPAJAT POLIISIN POSTTRAUMATYÖPAJAT Menestyksekästä toimintaa Kriisityönpäivät 7.-8.4.2016 Helsinki Hallintotieteiden tohtori, rikoskomisario Juha Järvelin Mistä on kyse FBI vuonna 1985 agenteille, jotka osallisina

Lisätiedot

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno Valmistelu Suunnittelu ja organisointi Aloitus Toteutus Päätös Projektiidea, tarjous ja into tehdä! Valmentajan / ohjaavan opettajan nimeäminen Projektitiimin kokoaminen / roolit Sopimus toimeksiantajan

Lisätiedot

BaltCICA-työpaja: Pohjavesi ja ilmastonmuutos Hangossa

BaltCICA-työpaja: Pohjavesi ja ilmastonmuutos Hangossa Simo Haanpää Tutkija FM Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK, TKK Valtakunnalliset Ympäristötutkimus- ja Riskinarviointipäivät Kuopio 18.11.2009 BaltCICA-työpaja: Pohjavesi ja ilmastonmuutos

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KEHITYSKESKUSTELU

HENKILÖKOHTAINEN KEHITYSKESKUSTELU 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN KEHITYSKESKUSTELU Työntekijä Nimike Esimies Keskustelun päivämäärä Kehityskeskusteluun valmistautuminen: - Mitkä ovat tehtävät ja vastuut? - Mitä on aiemmin sovittu? Miten tavoitteet

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Huomioithan, että työelämässä kullakin työpaikalla on omat erilliset kirjaamisohjeensa, joita tulee siellä noudattaa.

Huomioithan, että työelämässä kullakin työpaikalla on omat erilliset kirjaamisohjeensa, joita tulee siellä noudattaa. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi- ja toimintakyky Fysioterapian koulutusohjelma FYSIOTERAPIAPROSESSI Tämä ohje on tarkoitettu fysioterapeuttiopiskelijoille fysioterapiaprosessin kuvaamisen tueksi

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot