Koulutustarvekartoituksen menetelmät koulutuksen kehittäjille vanhustenhoidossa. Kaksipäiväisen koulutuksen konsepti ja materiaali

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutustarvekartoituksen menetelmät koulutuksen kehittäjille vanhustenhoidossa. Kaksipäiväisen koulutuksen konsepti ja materiaali"

Transkriptio

1 Koulutustarvekartoituksen menetelmät koulutuksen kehittäjille vanhustenhoidossa Kaksipäiväisen koulutuksen konsepti ja materiaali Leonardo da Vinci ohjelman valtioiden rajat ylittävälle projektiryhmälle Vanhustenhoidon parantaminen koulutuksen kehittäjien kompetenssiprofiileilla (PP )

2 Koulutuksen kohderyhmä: Koulutus suunniteltiin Vanhustenhuollon parantaminen koulutuksen kehittäjien kompetenssiprofiileilla -projektin valtioiden rajat ylittävälle projektiryhmälle. Koulutukseen osallistui 20 henkilöä viidestä eri maasta: Saksasta, Suomesta, Iso- Britanniasta, Puolasta ja Turkista; 18 naista ja 2 miestä. Erilaisten kulttuuritaustojen lisäksi osallistujien ammatillisissa pätevyyksissä oli myös eroja: vanhustenhoidon ammattilaisia, laatuvaltuutettuja, laadunhallinnan valtuutettuja, vanhustenhoidon ammattilaisten koulutuskeskusten johtajia sekä koulutuksen tutkijoita. Paikka ja ajankohta: Koulutus pidettiin vajaan nelipäiväisen, ensimmäisen valtioiden rajat ylittävän konferenssin kolmantena ja neljäntenä päivänä Burgholzin koulutuskeskuksessa Wuppertalissa / Saksassa. Ensimmäisenä koulutuspäivänä työskenneltiin ja lounastauon jälkeen , toisena päivänä ; tämän jälkeen konferenssi päätettiin. Esittelijä: Prof. Dr. Christiane Schiersmann (jatkokoulutuksen professori) Heidelbergin yliopiston (Ruprecht-Karls-Universität) kasvatustieteellinen seminaari, Akademiestr. 3, D Heidelberg Karkea suunnitelma ja yhteenveto teemoista: 1. päivä Koulutustarvekartoituksen välttämättömyyden perustelut (suppea) Koulutustarpeen määritelmän sopiminen (Input) Tarvearvioinnin konseptit nopeasti muuttuvina aikoina (Input ja keskustelu) Tarvearvioinnin strategiat / menetelmät: henkilöstön kanssa käytävät keskustelut, työpaja, kyselylomake (työskentely pienryhmissä aineiston pohjalta, tämän jälkeen töiden esittely/keskustelu yhteisistunnossa)

3 2. päivä Koulutustarvearvioinnin strategioiden toteutus Yrityskohtaisen konseptin kehittäminen tarvekartoitukseen (työskentely ryhmissä todellisten tapausten parissa) Ryhmätöiden tulosten esittely yhteisistunnossa Päätös

4 Yksityiskohtainen suunnitelma Torstai, , klo ja Aihe: Koulutustarvekartoituksen metodit vanhustenhoidon koulutuksen kehittäjille osa 1 Koulutustarpeen/koulutustarvekartoituksen määritelmä Käsitteen selvitys: Kompenssit vs. tietämys Valikoitujen tutkimusmenetelmien hyvät ja huonot puolet : kyselylomake, haastattelu, työpaja, keltaiset sivut ja SWOT-analyysi Aineiston arviointi OS = Osallistujat PT = Parityö RT = Ryhmätyö YI =Yhteisistunto Fläppi = fläppitaulu SL = Seinälehti PH = Piirtoheitin Aika n. Aihe / Toimintatapa Välineet / materiaali Kommentit 9.00 Alkutervehdys Esittelijä esittelee itsensä aiheeseen liittyen Koulutusohjelman selvitys 9.15 Esittelykierros OS: Assosiaatioita (positivisia sekä negatiivisia) aiheesta koulutustarvekartoitus, tulosten visualisointi Huutoäänestys: Koulutustarvearvioinnin välttämättömyyden perustelu ja tulosten visualisointi Koulutuksen ja tarpeen määritelmien sopiminen (Input) OS istuvat opiskeluryhmissä. fläppitaulu, tussit fläppitaulu Tavoite: saada näkemys aiheeseen OS istuvat opiskeluryhmissä, kukin kansallisuus omassa ryhmässään, jotta he voivat tukea toisiaan kielellisesti (kääntäminen) ja sisällöllisesti (kouluttajat/koulutuksen kehittäjät). Assosiaatioiden kerääminen, jotta saadaan selville osallistujien subjektiiviset asenteet aiheeseen tarvekartoitus. Induktiivinen menetelmä, jotta osallistujat voivat sopia koulutustarvekartoituksen perusteluista ja tavoitteista. Tämä on

5 Tarvearvoinnin konseptit nopean muutoksen aikoina (Input ja keskustelu) Kahvitauko Koulutustarvekartoituksen menetelmät: johdanto Fläppitaulu Aivoriihi minuutin RT kyselylomake-, haastattelu- ja työpajamenetelmistä: Näitä menetelmiä työstetään seminaariaineiston sekä omien kokemusten pohjalta, Seminaarimoniste tärkeää, koska koulutustarvearvioinnin merkityksellisyys ei välttämättä ole tiedossa organisaation johdon edustajilla. Osanottajien tulee tosin laatuvaltuutettuina tehdä työtä vakuuttaakseen muut koulutustarvekartoituksen merkityksestä ja siten olla itse avoimena erilaisille perusteluille. Tavoite: Työn lopputulokseksi tulisi työstää käsitys, että tarpeelle ei ole objektiivista määritelmää, vaan se kuvaa neuvotteluprosessin tulosta sosiaalisessa järjestelmässä. Nopean muutoksen aikoina erityinen vaikeus piilee siinä, että tarpeen arvioinnin ja toimeenpanon suunnitteluhorisontit lyhentyvät jatkuvasti. Olemassa olevien tietojen kokoaminen Olemassa olevien tietojen ja kokemusten arvottaminen Tarvearvioinnin erilaisten menetelmien työstäminen tapahtui säästösyistä. Koko ryhmän kanssa yhdessä työstäminen ei olisi

6 kullekin ryhmälle yksi menetelmä Lounastauko RT:n esittely aiheesta: kyselylomake, jonka jälkeen keskustelua aiheesta ollut aikataulullisista syistä toteutettavissa. Lisäksi pienryhmissä työskentelyn etuna on, että omia kokemuksia voidaan vaihtaa intensiivisemmin sekä keskustella konkreettisista kysymyksistä. Ryhmät jakaantuivat kiinnostuksen mukaan. Näin jokaisen oli mahdollista syventyä menetelmään, joka oli itselle vieraampi. Kulloinenkin esittävä ryhmä liittää teoreettiseen panostukseen omat kokemuksensa ja suosituksensa. Kahvitauko Juomat / keksit RT: esittely aiheesta: haastattelu, jonka jälkeen ks.ed. keskustelua aiheesta RT:n esittely aiheesta: työpaja, jonka jälkeen keskustelua ks.ed. aiheesta Input ja keskustelu: keltaiset sivut Seminaarimoniste Keltaiset sivut kuvaavat tiedonhallinnan menetelmää, jonka voi helposti lisätä koulutusarvioinnin aihepiiriin. Se on hyvä pohja jo olemassa olevien tietojen ja valmiuksien dokumentointiin RT: Yrityskohtaisen konseptin kehittely tarvekartoitukseen (työskentely ryhmissä todellisten tapausten parissa) Fläppitaulu, juontokortit, tussit, Ryhmien muodostus: 2 koulutuksen kehittäjää + yksi kollega samaa

7 16.00 Työtehtävän selvittäminen ja avoimet kysymykset Palautteen anto ohjelman perusteella esittelijälle ja projektitiimille: Mikä on asenteesi koulutustarvekartoitusta kohtaan tämän päivän jälkeen? Haluatko vielä lisätä jotain, jolla voisi olla meille merkitystä? LOPPU kalvot, kannettavat tietokoneet kansallisuutta Konseptin tavoitteena on antaa teoriapainotteinen katsaus tarvearvioinnin aihepiiriin ja organisaatioille konkreettista apua käyttöönottoon. Lisäksi konkreettinen siirto tarjoaa kulloisessakin käyttötilanteessa ennemminkin mahdollisuuden tarkistaa, ovatko kysymykset pysyneet avoimina menetelmälle. Ryhmät työskentelevät intensiivisesti, tarvitsevat toisena seminaaripäivänä vielä vähän aikaa saadakseen tuloksensa esiteltävään muotoon. Ensimmäinen palautekysymys peilaa seminaarin aihetta ja sen tarkoituksena on etenkin selvittää, muuttiko konkreettinen tekeminen asenteita teemaa kohtaan. Toinen palautekysymys tarjoaa mahdollisuuden mainita näkökulmia, jotka eivät liity koulutuksen sisältöön, esim. oppimisilmapiiristä tai järjestelyistä.

8 Perjantai, , klo ja Aihe 1: Koulutustarvekartoituksen metodit vanhustenhoidon koulutuksen kehittäjille Osa 2 Arviointimenetelmien kehitys projektin käyttöön + palaute Projektisuunnittelun kehitys: Kenelle? Milloin? Miten? Miten arvioidaan? OS = Osallistujat PT = Parityö RT = Ryhmätyö YI = Yhteisistunto Fläppi = Fläppitaulu SL = Seinälehti PH = Piirtoheitin Aika Aihe / Toimintatapa Menetelmät / materiaali Kommentit n Alkutervehdys Työtehtävän kertaus Fläppitaulut, juontokortit, tussit, kalvot, kannettavat tietokoneet RT: päättävä keskustelu ja esitysten valmistelu Kahvitauko (ryhmien vapaasti pidettävissä) Juomat / keksit Ryhmätöiden tulosten esittely yhteisistunnossa maaryhmittäin Fläppitaulu, kannettava tietokone, videotykki Tarvearvioinnin erilaisten konseptien peräkkäinen esittely on välttämätöntä, jotta voidaan taata kokemustenvaihto. Näin osanottajat voivat oppia toisiltansa. Sitä paitsi informaatio edesauttaa suurempaa avoimuutta Loppupalaute Yleinen katsaus seminaarista: Mikä oli hyvää, heräsikö vielä ideoita? LOPPU

9 9 Aineistoa koulutustarvekartoitukseen 1 Työpaperi: Kirjallinen työntekijäkysely Ennen kirjallisen kyselyn suorittamista on hyvä selvittää seuraavat kaksi kohtaa: 1. Ketkä osallistuvat kyselyyn ryhmän koko, kyselyn aiheen ja kyselyyn osallistuvien välinen yhteys 2. Kyselyn tavoitteet mitä halutaan saada selville? Kyselylomaketta laadittaessa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat: 1. Kysely kannattaa tehdä kirjallisena silloin, kun halutaan tehdä kysely suurelle määrälle työntekijöitä. 2. Kysymysten tulee olla helposti ymmärrettäviä ja yksiselitteisiä, koska vastaajalle ei ole mahdollisuutta varmistaviin kysymyksiin. 3. Kyselylomakkeen pituuden tulee olla kohtuullinen vältä tarpeettomia kysymyksiä: tarkista jokaisen kysymyksen kohdalla Mitä haluat tietää? 4. Järjestä yksittäiset kysymykset aihekokonaisuuksien mukaan Esimerkki: I. Kysymykset liittyen täydennyskoulutustoimenpiteisiin II. Kysymykset liittyen tietokonevarusteluun ja sen merkitykseen Voit käyttää kyselyssä kahta erilaista kysymystyyppiä: 1. Suljetut kysymykset: annat vastausvaihtoehdot valmiiksi, kyselyyn osallistuja merkitsee oman valintansa. Esimerkkejä: Arviointi: pitää paikkansa pitää osittain paikkansa ei pidä paikkaansa Listaus: Word Excel Outlook 1 Seuraavat materiaalit ovat peräisin teoksesta: C. Iller/A. Sixt (2004): Flexibel. Praktisch. Zielgenau. Handbuch für kleine und mittlere Unternehmen zur Ermittlung des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs. o.o. (BeKUM)

10 10 2. Avoimet kysymykset: kyselyyn osallistuva voi kirjoittaa vastauksensa tyhjiin kohtiin. Esimerkki: Avoin kategoria kuten Muuta Mihin täydennyskoulutukseen osallistuit viime vuonna? On kuitenkin otettava huomioon, että avoimet kysymykset ovat vaikeampia arvioida.

11 11 Toteutus Tiedota työntekijöitä etukäteen tulevasta kirjallisesta kyselystä ja anna heille mahdollisuus tarkentaviin kysymyksiin, jotta vältyttäisiin mahdollisilta peloilta ja epäilyksiltä. Määritä sitova ajankohta, johon mennessä työntekijöiden tulee palauttaa täytetyt kyselylomakkeet. Järjestä kyselylomakkeiden palautus siten, että vastaajien anonymiteetti säilyy, käytä esim. jonkinlaista postilaatikkoa. Tiedota asianomaisia arvioinnin jälkeen saaduista tuloksista. Arviointi Arviointi voidaan suorittaa erilaisten arviointiapuvälineiden avulla omien tietojen ja taitojen mukaan. Käsin laskeminen on helppo ja edullinen vaihtoehto. Voit käyttää jokaiselle kysymykselle ja vastausvaihtoehdolle laskentalomaketta. Mikäli kyse on suuremmasta määrästä kyselylomakkeita, voit laatia yksinkertaisia laskelmia ja toistuvuuksia Excel-ohjelman avulla. Lisäksi on olemassa sarja erilaisia tilastollisia ohjelmia (esim. SPSS), joiden avulla voit laskea toistuvuuksia tai riippuvuuksia. Tämä on tietenkin mahdollista vain, mikäli sinulla omaat vastaavat ohjelmat ja tilastotieteen taidot ja mikäli kyselylomakkeiden määrä on vastaavan suuri.

12 12 Työpaperi: Kyselylomakkeen sisältö 1. Kyselylomakkeen otsikko Esim. Kysely yritys XY:n työntekijöille koskien uuden tietokoneohjelman käyttöönottoa 2. Lyhyt johdanto Mistä kyselyssä on kyse, ketkä siihen osallistuvat ja mihin tarkoitukseen kysely tehdään. 3. Lyhyet käyttöohjeet Esimerkkejä: Huomaathan yksittäisten kysymysten kohdalla kursiivilla kirjoitetut ohjeet, jotka ohjaavat sinut kyselylomakkeen läpi. Monivalinta on mahdollinen. Kaikkia tietojasi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. 4. Kysymykset Esimerkki: Ote aihekokonaisuudesta II. Kysymyksiä liittyen tietokonevarusteluun ja sen merkitykseen Uutta tietokoneohjelmaa käyttöön otettaessa on tärkeää tutustua työpaikkasi tekniseen perusrakenteeseen. 11. Mitkä seuraavista sinulla on käytössäsi työpisteessäsi? Monivalinta mahdollinen a) Oma tietokone b) Outlook c) Internetyhteys 12. Onko tietokone työssäsi tärkeä? ei lainkaan vähän melko hyvin 13. Millaiset taidot sinulla on seuraavista ohjelmista? a) Word ei lainkaan vähäiset hyvät b) Excel ei lainkaan vähäiset hyvät c) Outlook ei lainkaan vähäiset hyvät 5. Kiitoksen muotoilu Esimerkki: Kiitos yhteistyöstäsi

13 13 Työpaperi: Henkilöstön kanssa käytävät keskustelut Henkilöstön kanssa käytävien keskustelujen valmistelu sovi keskustelun ajankohta työntekijän kanssa (ja tarvittaessa myös toisen johdon edustajan kanssa). anna työntekijällesi mahdollisuus valmistautua keskusteluun ilmoittamalla hänelle keskustelun keskeisimmät aiheet jo etukäteen. huolehdi siitä, että keskusteluun varataan tarpeeksi aikaa ja tila, jossa teitä ei häiritä. Henkilöstön kanssa käytävien keskustelujen toteutus Laadi etukäteen keskustelupohja. Se auttaa sinua jäsentämään keskustelua ja estää unohtamasta tärkeitä kohtia. Muotoile kysymyksesi mahdollisimman avoimiksi, jotta työntekijällä on mahdollisuus kuvata asioita omasta näkökulmastaan. Viittaa aiempiin keskusteluihin ja sovittuihin asioihin, luo silmäys ajassa taaksepäin. Jos asioista sovitaan sitovasti, se tulee tehdä kirjallisesti ja esittää työntekijälle. On suositeltavaa kirjata keskustelun sisältö lyhyesti ylös. Henkilöstön kanssa käytävien keskustelujen jälkityöstö Laadi pöytäkirja ja anna siitä keskustelukumppanillesi kopio hänen omaan käyttöönsä. Mitkä ovat keskustelun sisällölliset aihealueet? Mikäli keskustelua käytetään koulutustarvekartoituksen välineenä, voivat seuraavat kannat/aihealueet olla tärkeitä: Tehtäväprofiili (tehtävät, kyvyt ja vastuu) Tavoitteet (niin työtekijän kuin myös yrityksen) Vaikeudet (missä jokapäiväisen työn kulun ongelmat ja vaikeudet syntyvät?) Parannusehdotuksia (mikä voitaisiin tehdä paremmin, missä muutostarve on syntynyt?) Tavoite-todellinen tilanne-tasapaino (tasapaino vaatimus- ja soveltuvuusprofiilien välillä) Tarkistuslista työntekijän kanssa käytävä keskustelu -ajankohta sovittu työntekijän kanssa -käytettävissä rauhallinen tila -keskustelun tavoitteet selvitetty -keskustelupohja laadittu -työntekijää on informoitu keskustelun sisällöstä ja tavoitteesta

14 14 Työpaperi: Kehityskeskustelu 2 Mitä tulee ottaa huomioon tavoitteita muotoiltaessa? Tee tavoitteista mahdollisimman konkreettisia! Mitä haluan saavuttaa? Mitä yritykseni tulee saavuttaa? Määritä mittasuhteet! Mistä voin tunnistaa, onko tavoitteet saavutettu? Aseta selkeät aikarajat! Mihin mennessä haluan saavuttaa tavoitteeni? Pidä toimintaedellytykset mielessä! Millaisia edellytyksiä tavoitteiden saavuttamiselle on? Tiedota kaikkia työntekijöitä yrityksen tavoitteista! Valmistautuminen kehityskeskusteluun Valmistaudu keskusteluun huolellisesti. Laadi keskustelupohja, jonka perusteella toteutat keskustelun, näin tärkeät asiat eivät unohdu ja keskustelu sujuu kootusti. Anna työntekijälle aikaa valmistautua keskusteluun, voit antaa hänelle esim. valmistelevia kysymyksiä: Miten voin (työntekijänä) vaikuttaa siihen, että tavoite XY saavutetaan? Missä asioissa onnistuin kuluneena vuonna? Missä kuluneena vuonna oli ongelmia? Missä tarvitsin tukea? Mitä minun tulisi ehdottomasti mainita keskustelussa? Missä määrin tavoitteet vastaavat tehtäviäni? Työstä arviointijärjestelmää 1= tavoite saavutettu täysin 2= tavoite saavutettu suurimmaksi osin 3= tavoite saavutettua vain osittain 4= tavoitetta ei saavutettu 2 Vrt. Böhmer 2002

15 15 Kehityskeskustelujen toteutus Mahdollinen keskustelun kulku: Kerro aluksi keskustelun tavoite. Luo kertaava katsaus kuluneeseen vuoteen. Aloita aina positiivisella palautteella. Esitä omia huomioitasi pohjaten faktoihin ja tietoihin kuvaile esim. tyypillisiä tilanteita ja konkreettisia tuloksia. Analysoi yhdessä työntekijän kanssa ongelmia, jotka ilmenivät edellisin tavoitteisiin pyrkiessä ota selville, mikä aiheutti ongelmia. Muotoile yhdessä työntekijän kanssa tavoitteita, jotka tulisi saavuttaa seuraavan kvartaalin/vuoden aikana. Älkää lyökö lukkoon liian montaa tavoitetta työstäkää realistisia tavoitteita, jotka työntekijä voi saavuttaa käytössä olevilla keinoilla ja mahdollisuuksilla. Analysoi yhdessä työntekijän kanssa mahdollisia ongelmia, joita voi ilmetä tavoitteeseen pyrkiessä. Tähän kannattaa varata aikaa ja paneutua kunnolla.

16 16 Työpaperi: Kehityskeskustelujen jälkityöstö Tarkistuslista jälkityöstö ja itsearviointi Johdinko kehityskeskustelun tyydyttävästi? Kyllä Ei Valmistauduinko keskusteluun perusteellisesti? Kyllä Ei Pystyinkö luomaan hyvän ilmapiirin keskustelulle? Kyllä Ei Aloitinko positiivisella palautteella? Kyllä Ei Annoinko keskustelukumppanille tarpeeksi tilaa hänen mielipiteilleen? Kyllä Ei Johdinko keskustelua vahvasti? Kyllä Ei Pystyinkö muotoilemaan konkreettisia tavoitteita Yhdessä keskustelukumppanin kanssa? Kyllä Ei Ovatko tavoitteet tarpeeksi realistisia? Kyllä Ei Voitiinko tavoitteiden saavuttamiselle määrittää ajankohta? Kyllä Ei Onko tavoitteet määritelty positiivisesti? Kyllä Ei Pystyttiinkö määrittämään konkreettisia toimenpiteitä tavoitteen saavuttamista varten? Kyllä Ei Voiko työntekijä saavuttaa tavoitteet itsenäisesti käytettävissä olevien välineiden avulla? Kyllä Ei Kiinnostaako tavoite työntekijää? Tuleeko tavoitteen saavuttaminen olemaan hänestä hauskaa? Kyllä Ei Mikä sujui erityisen hyvin? Minkä pitäisi sujua paremmin seuraavassa keskustelussa? Miten työntekijä mielestäni koki keskustelun? Antoiko työntekijä palautetta? Jos kyllä, millaista se oli?

17 17 Työpaperi: Kehityskeskustelujen dokumentointi Työntekijä Johdon edustaja Johdon edustaja Nimi: Nimi: Tehtävänkuvaus: Keskustelun syy Osasto: Viimeisimmän kehityskeskustelun päivämäärä: Erityisiä huomioita: Sovittujen tavoitteiden luonnostelu Alatavoitteet Millaisia toimenpiteitä tarjotaan tavoitteiden saavuttamiseen? Esim. pätevöitymistoimenpiteitä Millä aikavälillä tavoitteet tulisi saavuttaa? Työntekijän kommentit Työntekijän allekirjoitus Esimiehen allekirjoitus

18 18 Työpaperi: Ohjattu työpaja Ohjatussa työpajassa, jossa osanottajia on 8-15, voidaan n. 3-4 tunnin aikana työstää tuloksia, jotka auttavat selvittämään ryhmän koulutustarvetta. Ohjatun työpajan valmistelu Ensiksi tulee selvittää seuraavat kohdat: Kenen tulisi osallistua työpajaan? Mikä on työpajan päämäärä? Seuraavaksi tulee ilmoittaa asianomaisille, että tulossa on työpaja aiheesta XY ja mitä varten tällainen tilaisuus järjestetään. Erityisesti kokemattomien ohjaajien on hyvä toteuttaa työpaja tukeutuen keskustelupohjaan tai inputteihin. Tämä tarkoittaa, että työstät useampia johtokysymyksiä tai inputteja, joiden pohjalta keskustelet osallistujien kanssa tai toteutat ryhmätyön, jossa käsitellään kysymyksiä. Kysymystekniikka Kysymykset ovat hyödyllisiä ryhmäprosessien ohjauksessa. Tällöin kysymyksillä on erilaisia funktioita. Kysymykset: toimivat johdatuksena keskusteluun tai ryhmätyöhön jatkavat keskustelua tai ryhmätyötä Tällöin tulee ottaa huomioon, että kysymykset muotoillaan tarpeeksi avoimiksi, jotta vastausvaihtoehtojen määrä on mahdollisimman suuri. Lisäksi kysymysten tulee olla kaikille ymmärrettäviä ja niiden tulee innostaa osallistujia vastaamaan. Vältä kysymyksiä, joihin voi vastata kyllä/ei tai kysymyksiä, jotka ovat kuulustelunomaisia, lisäksi tulisi mielellään välttää kompakysymyksiä tai epämiellyttäviä kysymyksiä. Input-tekniikka Inputit ovat lyhyitä sisällöllisiä johdantoja (esim. esimerkki ongelmasta tai tyypillisen työtilanteen lyhyt esittely), joiden avulla päästään sisälle aiheeseen. Ne välittävät: tarvittavat tiedot työpajan aiheesta, saattavat osallistujien tiedot samalle tasolle, antavat kuvan ongelma-alueista.

19 19 Tällöin tulee ottaa huomioon, että inputit ovat lyhyitä ja täsmällisiä. Mikäli aihe sen sallii, aiheen visualisointi graafisella esityksellä tai vastaavalla voi olla mielekästä. Korttikyselytekniikka Korttikyselyn käyttö mahdollistaa sen, että kaikki asianomaiset voivat ilmaista mielipiteensä aiheeseen samaan aikaan. Tämä soveltuu erityisen hyvin silloin, kun haluat saada aktivoitua myös osallistujat, joka ovat yleensä hiljaa. Korttikyselyn avulla voidaan listata ja kerätä: ongelmakohtia ratkaisuja ideoita Toteutukseen tarvitaan muistiinpanokortteja, tussikyniä, neuloja ja liikuteltavia väliseiniä. Seinille voi myös ripustaa käärepaperia, jonka päälle kortit kiinnitetään teipillä. Osallistujien tulee ottaa huomioon, että: he kirjoittavat isolla ja selkeästi he kirjoittavat vain yhden ongelman/idean per kortti ideaa/ongelmaa ei ole valmiiksi arvioitu Osallistujat kuvailevat yksi tai pienissä ryhmissä kortteja, tämän jälkeen niistä keskustellaan ja ne kiinnitetään lajiteltuina liikuteltaville väliseinille. Ohjaaja voi auttaa ryhmiä lajittelussa kysymyksillä. Lajittelussa tärkein kysymys kuuluu: mitkä kuuluvat yhteen ja mikä on tämän aihealueen yläkäsite. Arviointi Arviointi ei ole kovinkaan työlästä ryhmän osallistumisen sekä tulosten ja mahdollisten toimenpiteiden yhteisen työstämisen johdosta. Kannattaa kuitenkin nähdä sen verran vaivaa, että kerrot ryhmälle lyhyesti tärkeimmistä tuloksista sekä sovituista toimenpiteistä, jotka olet myös jo merkinnyt tulosraporttiin. Jos olet käyttänyt korttitekniikkaa, voit kuvata seinille kiinnitetyt kortit ja laatia näin lisäksi kuvapöytäkirjan. Ohjaajan rooli Ohjaaja ei ole johtaja eikä asiantuntija, joka tuntee aiheen paremmin kuin osanottajat. Ohjaajan tulee olla neutraali. Mitä tämä tarkoittaa sinulle yrittäjänä, joka haluaa toteuttaa työpajan työntekijöiden kanssa? Älä vastaa osanottajien kysymyksiin, vaan anna ryhmän vastata niihin, vain siten voit säilyttää puolueettomuutesi, lisäksi tämä aktivoi ryhmää. Esitä ryhmälle lyhyitä inputteja tai kysymyksiä. Näin pidät oman puheaikasi lyhyenä ja annat ryhmän tuottaa itse tulokset. Älä arvioi sanottua, vaan tee siitä vain yhteenveto, jossa ilmaiset ryhmän mielipiteitä ja sanomisia.

20 20 Anna ryhmälle tarpeeksi aikaa ja tilaa mielipiteiden vaihtoon ja tulosten löytämiseen, keskeytä keskustelu vain, mikäli se muuttuu asiattomaksi. Työpaperi: Koulutustarvetyöpajan mahdollinen suunnitelma Aika Sisältö / Menetelmä Vastaava 09:15-09:30 Alkutervehdys ja työpajan tavoitteiden selvitys 09:30-09:35 Jako työryhmiin Otetaan luku 09:35-09:45 Johdanto käytettyihin Tiivistelmä menetelmiin, esim. kyselykorttimenetelmä 09:45-10:45 Tehtävien jako Ryhmätyö Esimerkki A: Tarve ei ole vielä kovinkaan konkreettinen: Millaista täydennyskoulutusta toivotaan? Millaisia muutoksia uskot kohtaavasi tulevina vuosina päivittäisessä työssäsi, ympäristössäsi jne.? Millaisia haasteita tämä asettaa työllesi? Esimerkki B: konkreettinen tarve Otetaan käyttöön uusi tietokoneohjelma: Mitä odotat uudelta ohjelmalta? Mitä hyötyä/helpotusta ohjelmasta on mielestäsi? Mikä voi aiheuttaa ongelmia? Millaista koulutusta tulet konkreettisesti tarvitsemaan? 10:45-11:00 Tulosten esittely Ryhmä esittelee tulokset 11:00-11:15 Tauko 11:15-12:00 Keskustelu yhteisistunnossa Keskustelu Esimerkki A: Ryhmätulosten ja avoimet yhteinen arviointi ja kysymykset arvioidun tarpeen konkretisointi. Esimerkki B: Millaiset toimintaedellytysten tulee täyttyä, jotta voit tehdä ohjelmalla mielekkäästi töitä? Sovitaan mahdollisista

21 toimenpiteistä. 21

22 22 Todistus Lomake A on suorittanut laitoksessamme/instituutissamme seuraavan kurssin: Kurssin kuvaus ja laatu Kurssin kesto ja laajuus Kurssilla käsiteltiin seuraavia aiheita: Kurssi on suoritettu menestyksekkäästi ja siitä todisteena: diplomi läsnäolotodistus Paikka/Aika Allekirjoitus/Leima

23 23 Yellow Pages (Keltaiset sivut) 3 Mitä? Tietämyskartta toimii tiennäyttäjänä työntekijöille heidän työssään tärkeisiin tiedonkantajiin: Informaalisen tiedon kohdalla on tehokkaampaa mahdollistaa pääsy sellaisten ihmisten luo, joilla on kulloinenkin asiantuntemus, kuin yrittää kodifioida tämä tieto. Suuret yritykset ylläpitävät tällaisia hakemistoja tavallisesti Intranetissä. Myös paperiversioilla on tehtävänsä tietämyksen hallinnassa edellyttäen, että niissä on kaikki olennainen tieto ja että niitä päivitetään jatkuvasti. Miksi? Helpottaa pääsyä tärkeiden tiedonkantajien luo Nopeuttaa spesifisissä kysymyksissä sopivien yhteyshenkilöiden löytämistä Helpottaa pätevien tiimien muodostamista Miten? Yrityksen toimialaluettelossa on seuraavat tiedot jokaisesta työntekijästä: Nimi Ala, osasto, ryhmä Puhelinnumero Sähköpostiosoite (jos olemassa) Kotisivu Intranetissä (jos olemassa) Pätevyys Ammatillinen kokemus Projektityökokemus Erikoisalat Jatkokoulutus Erityinen tietotaito, erityistaidot (myös varsinaisen ammattialan ulkopuoliset) Tämänhetkinen tehtäväkenttä Tärkeää! Keltaisten sivujen käytettävyyden kannalta ratkaisevaa on hakemiston jatkuva päivitys, mukaan luettuna vanhentuneiden tietojen poistaminen. Päivitys tulisi tehdä tasaisin väliajoin. Jokainen työntekijä on itse vastuussa siitä, että hänen tietonsa hakemistossa ovat ajantasaiset. On kuitenkin suositeltavaa, että tämä tarkistetaan 3 Lähde: Wuppertaler Kreis e.v. (2000). Wissensmanagement in mittelständischen Betrieben. Ein Leitfaden. Köln: Deutscher Wirtschaftsdienst, S. 84

24 24 ainakin niin kauan kunnes oman profiilin hoitamisesta on tullut kaikille itsestään selvä osa yrityskulttuuria!

25 25 Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä. Paritätische Akademie im Paritätischen Bildungswerk LV NW e.v. Loher Str. 7 D Wuppertal Germany

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Yleistä Kehityskeskustelut ovat yksi suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen väline. Näitä keskusteluja esimiehen ja alaisen välillä kutsutaan myös tavoite-, tulos-, arviointi-,

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA OPISKELIJAN MUISTILISTA Käsityön lukiodiplomi muodostuu käsityötuotteesta tai -teoksesta ja sen syntyä esittävästä portfoliosta. Käsityön lukiodiplomi on yhden lukiokurssin laajuinen kokonaisuus. Ennen

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

Konsensus ja alustava palaute sekä johdatus vertaisarviointiraportin valmisteluun

Konsensus ja alustava palaute sekä johdatus vertaisarviointiraportin valmisteluun Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Konsensus ja alustava palaute sekä johdatus vertaisarviointiraportin valmisteluun Opetusneuvos Leena

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Kehityskeskustelut urasuunnittelun välineenä

Kehityskeskustelut urasuunnittelun välineenä Kehityskeskustelut urasuunnittelun välineenä Tohtorit ja työelämä 29.10.2008 Kehityskeskustelu Kehityskeskustelulla tarkoitetaan ennalta sovittua ja suunniteltua esimiehen ja hänen alaisensa välistä keskustelua,

Lisätiedot

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi 19.10.2015 1 Agenda Lyhyesti atalentista Miksi LinkedIn Profiilin hionti Kansikuva Otsikko Yhteystiedot Summary Skills Kiinnostuksenkohteet

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

Fokusprosessia ohjeet

Fokusprosessia ohjeet Fokusprosessia Ohjeet ennen Fokusprosessia Tulokset ovat nyt valmiit ja edessä on prosessin tärkein osa, nimittäin työilmapiirinne kohentaminen. Aivan ensimmäiseksi teidän tulisi keskustella tuloksista

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Tämä lomake on kehityskeskustelua varten laadittu mallilomake, jota voidaan käyttää keskustelun sisällön jäsentämiseen ja joka auttaa keskittymään olennaisiin kysymyksiin.

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Suomen Ekonomien hallitukseen Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi

Suomen Ekonomien hallitukseen Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi Suomen Ekonomien hallitukseen 2018-2020 Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi Infoa haastattelijalle Nina Juhava, 29.8.2017 5.9.2017 Hallitushaastattelut Hallitushaastattelut 1. Esityö: Tehtävän

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2012

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2012 Palaute Palaute työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset Nimeä palaute

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7 Olemme erittäin kiitollisia, jos osallistut tähän kyselyyn. Kysely koskee maaseutumatkailun, käsityön ja elintarviketuotannon alalla jo työskentelevien naisyrittäjien ja näillä aloilla liiketoimintaa suunnittelevien

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2013 Palaute Palaute työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset Nimeä palaute

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement

Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement HAKULOMAKE KANSAINVÄLISIIN VAIHTOIHIN PALAUTA LOMAKE OMAN OPPILAITOKSESI KV-VASTAAVALLE MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ * Täytä hakulomake selkeällä

Lisätiedot

Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman arviointi (KELO-arviointi) Työsuunnitelman esittely Piia Pessala

Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman arviointi (KELO-arviointi) Työsuunnitelman esittely Piia Pessala Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman arviointi (KELO-arviointi) Työsuunnitelman esittely Piia Pessala 11.1.2012 Työryhmän työn tavoitteet Arvioidaan kansallisen vaarallisia kemikaaleja

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Pienryhmäohjauksen mahdollisuuksia lukiossa - kokemuksia Itäkeskuksen lukiosta YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Lukion

Lisätiedot

TeamCHAMPION TeamCHAMPION wiki.tut.fi/champion

TeamCHAMPION TeamCHAMPION wiki.tut.fi/champion 1 TYÖPAJAN ASKELEET 2 Valmistautuminen Alustus Tiimitilanteet Tiimiroolit Tulokset Analysointi Toimenpiteet Yhteenveto VALMISTAUTUMINEN 3 Työpajan luonti Fasilitoija luo tiimiroolityökaluun uuden työpajan.

Lisätiedot

15.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

15.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 15.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

Ajatuksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman arvioinnista. Nuori Suomi ry 12.9.2012 Arviointipäällikkö Sanna Kaijanen

Ajatuksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman arvioinnista. Nuori Suomi ry 12.9.2012 Arviointipäällikkö Sanna Kaijanen Ajatuksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman arvioinnista Nuori Suomi ry 12.9.2012 Arviointipäällikkö Sanna Kaijanen Toiminnan kehittämisen kehä Kehittämistyö ei tapahdu tyhjiössä toimintaympäristön ja asiakkaiden,

Lisätiedot

Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta

Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta Pro Europass Apprentice Across the Border MALLI Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta Miksi? Opiskelijan suorituksien arviointi ulkomaan työssä oppimisjakson aikana on olennainen osa korkeatasoista

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Suunnittelun välineet

Reilun Pelin työkalupakki: Suunnittelun välineet Reilun Pelin työkalupakki: Suunnittelun välineet Tavoitteet Tämä diaesitys kannustaa jäsentämään suunnitelmia toteuttamiskelpoisiksi. Välineiden käytön tavoitteena on luoda yhteinen näkemys etenemisestä

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Peruslomake 1 JÄRJESTÖJEN PALVELUOHJAUKSEN PERUSLOMAKE. TAUSTATIEDOT (Kysymykset 1. 5.) VOIMAVARAISTAVAT KYSYMYKSET (Kysymykset 6. 11.

Peruslomake 1 JÄRJESTÖJEN PALVELUOHJAUKSEN PERUSLOMAKE. TAUSTATIEDOT (Kysymykset 1. 5.) VOIMAVARAISTAVAT KYSYMYKSET (Kysymykset 6. 11. Peruslomake 1 JÄRJESTÖJEN PALVELUOHJAUKSEN PERUSLOMAKE Tämä peruslomake toimii apukeinona järjestössä (yhdistys, säätiö) yhdessä asiakkaan kanssa tehtävässä tuen tarpeen arvioinnissa ja tuen suunnittelussa

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio

PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio Kuopio, PS-vaiheen edistymisraportti, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 1.0 30.10.2001 Ossi Jokinen Kuopio2001, vain kurssin T-76.115 arvostelun

Lisätiedot

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1 Syksy 2005, laskari 1 Sisältö Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Raportin laatiminen Tehtävä Kirjaa ylös: mitä tarvekartoituksen menetelmiä tunnet? Mitä hyötyjä tai haasteita tiedät niihin

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Avoimen tieteen osaajakoulutus Työpaja: Avoin tiede ja tietohallinto 14.9.2015

Avoimen tieteen osaajakoulutus Työpaja: Avoin tiede ja tietohallinto 14.9.2015 Avoimen tieteen osaajakoulutus Työpaja: Avoin tiede ja tietohallinto 14.9.2015 Johdanto aiheeseen Mitä on avoin tiede? Avoimen tieteen ja tutkimuksen prosessi Palvelut ja tietojärjestelmät Esimerkkejä

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Vertaisarvioijien hakulomake

Vertaisarvioijien hakulomake - kansallinen ja kansainvälinen vertaisarviointi Henkilötiedot Titteli Etunimi Valokuva: Sukunimi Sukupuoli: Nainen Mies Syntymäaika: Kansallisuus: Osoite: Puhelinnumero: E-mail: Vertaisarvioinnin kannalta

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä palvelua käyttävät? Miten palvelu

Lisätiedot

Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake

Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake NOSACQ-FI-08 Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake Kyselylomakkeen tarkoitus on kartoittaa sinun käsityksesi työturvallisuudesta tällä työpaikalla. Vastauksiasi käsitellään tietokoneella ja

Lisätiedot

Kysely kuntosuunnistajille

Kysely kuntosuunnistajille Kokonaisvastaajamäärä: 13 Kysely kuntosuunnistajille 1. Vastaajan sukupuoli Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 1,5) (1.1) Mies 53,8% 7 (1.2) Nainen 6 2. Vastaajan ikä Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 4,6)

Lisätiedot

TURVATAIDOT PUHEEKSI

TURVATAIDOT PUHEEKSI TURVATAIDOT PUHEEKSI Haastattelulomake Tekijät: Neuvolan perhetyöntekijä Merja Häyrynen, kodinhoitaja Pirjo Wihinen, lastensuojelun perhetyöntekijät Päivi Hölttä- Vikki, Eija Luontama ja Piia Järvinen

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

Vaikeat tilanteet esimiestyössä

Vaikeat tilanteet esimiestyössä Vaikeat tilanteet esimiestyössä Workshop esimiehille ja tiiminvetäjille 1.-3.10.2014 Suomen Yhteisöakatemia Oy Saarijärventie 5 B 14, Taitoniekantie 8 D 35 40200 Jyväskylä 40740 Jyväskylä www.sya.fi www.sya.fi

Lisätiedot

Opiskelijan taitojen ja työn vaativuuden yhteensovittaminen (Melba/Imbaarviointimenetelmä)

Opiskelijan taitojen ja työn vaativuuden yhteensovittaminen (Melba/Imbaarviointimenetelmä) Mahis työhön projektiseminaarin työpaja Opiskelijan taitojen ja työn vaativuuden yhteensovittaminen (Melba/Imbaarviointimenetelmä) 1 Työpajan sisältö projektimme Melba/Imba kokeilun tavoitteista ja toteuttamisesta

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen AROPE Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen 1 Tausta, tavoitteet, arvioijan rooli ja tehtävät tavoitteena kerätä hyviä toimintamalleja

Lisätiedot

Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille. Osa II. 8 askelta urapolullani

Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille. Osa II. 8 askelta urapolullani This tool was created by Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille Osa II 8 askelta urapolullani Yhteystiedot Nimi: Osoite: Puhelin: Matkapuh: Email: Tuutorini / Ohjaajani: Osoite: Puhelin: Matkapuh: Email:

Lisätiedot

Arviointi ja palaute käytännössä

Arviointi ja palaute käytännössä Arviointi ja palaute käytännössä Merja Ellilä Arvioinnista Oppimista ohjaavan arvioinnin merkitys ohjattavan oppimisen tukemista ja suuntaamista tietojen, taitojen ja asenteiden arvioimista ohjattavan

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 1. työpaja

Thl.fi määrittely 1. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 1. työpaja 16/10/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

PRIDE-valmennuksen arviointi

PRIDE-valmennuksen arviointi PRIDE-valmennuksen arviointi «Hyvä valmistautuminen sijaisvanhemmuuteen Tone Nordby seniorrådgiver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Norja Side 1 Presentasjon Helsinki, mai 2015 Tausta Norja osti

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

Täydellinen osoite: Siviilisääty: naimaton avio/avoliitossa eronnut. Puolison tilanne: työssä työtön kotona opiskelemassa

Täydellinen osoite: Siviilisääty: naimaton avio/avoliitossa eronnut. Puolison tilanne: työssä työtön kotona opiskelemassa 1 Alla on työhön, koulutukseen, omiin suunnitelmiisi ja elämäntilanteeseesi liittyviä kysymyksiä. Pohdi kysymyksiä etukäteen vaikka et niihin kaikkiin vastaisikaan. Etukäteen mietityt asiat helpottavat

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 1 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 2 Tuotetaan käytännöstä tietoa yhdessä Käytännön kuvaamisen tarkoituksena on

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Työpaja Työpaja on vertaisarviointiin soveltuva työkalu. Työpaja mahdollistaa töiden palautuksen ja niiden jakelun opiskelijoiden arvioitavaksi sekä arvioinnin antamisen. Laita Muokkaustila päälle ja lisää

Lisätiedot